Comisia Europeana - DG Mediu Inconjurator

Proiect: INTARIREA CAPACITATII AUTORITATILOR LOCALE SI REGIONALE DE IMPLEMENTARE A ACQUIS-UL DE MEDIU Ref.: 220210/2006/442710/MAR/E3

PLAN URBAN DE MANAGEMENT DE MEDIU AL MUNICIPIULUI DROBETA TURNU SEVERIN 2008 - 2014

Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008

1

Prefata Proiectul Phare Multicountry „Intarirea capacitatii autoritatilor locale si regionale pentru implementarea acquis-ului de mediu” s-a derulat, sub autoritatea si cu finantarea Comisiei Europene, in Bulgaria, Croatia, Romania si Turcia, intre octombrie 2006 si iunie 2008. El a avut ca scop imbunatatirea cunostintelor autoritatilor locale si regionale in planificarea strategica si in managementul urban in domeniul protectiei mediului. Pentru Romania, obiectivul general al proiectului a fost elaborarea de catre municipalitatile Bistrita, Suceava, Craiova si Drobeta Turnu Severin a Planurilor Urbane de Management pentru Mediu, utilizand o abordare integrata si interdisciplinara a politicilor in domeniu, printr-un proces participativ si proactiv, implicand factorii interesati. Planurile au fost elaborate de autoritatile locale din orasele respective, printr-o metodologie utilizata in Uniunea Europeana. Planul Urban de Management al Mediului in orasul Drobeta Turnu Severin reprezinta unul din rezultatele proiectului, elaborat de un grup de lucru local format din functionari publici din cadrul APM Mehedinti si Primaria Drobeta Turnu Severin, beneficiind de asistenta tehnica din partea coordonatorului de proiect – COWI Danemarca si a expertilor din ICIM Bucuresti. De asemenea, proiectul si elaborarea Planurilor Urbane de Management pentru Mediu au beneficiat de sprijinul Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile. Planul Urban de Management pentru Mediu al orasului Drobeta Turnu Severin, ca si planurile celorlalte trei localitati implicate in proiect, constituie o prima incercare de acest fel in Romania si un model pentru alte municipalitati care, pe viitor, isi vor elabora astfel de planuri.

Drobeta Turnu Severin, Mai 2008

Echipa care a elaborat Planul Urban de Management pentru Mediu:
APM Mehedinti Gabriela CHIVU Liliana OCICA Viorica IACOB Litian PALALOGA Dana CARABA Ramona POPESCU Mihaela VATUIU consilier consilier referent consilier consilier consilier consilier Dept. Relatii Publice, Comunicare, Planuri Dept. Relatii Publice, Comunicare, Planuri Serv. Monitoring Comp. Gestiune Deseuri Comp. Protectia Mediului Birou Integrare Europeana, Dezv. Regionala Birou Integrare Europeana, Dezv. Regionala

PRIMARIA Dr Tr Severin

Municipalitatea Drobeta Turnu Severin

Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008

2

Cuprins

1

INTRODUCERE......................................................................................................................... 3
2.1 Scurt istoric.............................................................................................................................................6 2.2 Caracteristicile mediului natural, economic si social..........................................................................7

3.

CONDITII ACTUALE DE MEDIU....................................................................................... 111
3.1. Starea actuala a factorilor de mediu .................................................................................................11 3.2. Aspecte institutionale si legislative ..................................................................................................177 3.3. Stabilirea prioritatii ............................................................................................................................21 3.4 Procesul de consultare a factorilor interesati ..................................................................................319

4.

ACTIONAND PENTRU UN MEDIU MAI BUN.................................................................. 329
4.1 Viziunea Municipalitatii Dr. Tr. Severin ...........................................................................................31 4.2 Obiective strategice..............................................................................................................................32

5. 6. 7.

INTERACTIUNEA CU ALTE PLANURI SI POLITICI ....................................................... 42 IINSTRUIRE, CONSTIENTIZARE SI COMPETENTA..................................................... 463 MANAGEMENT SI RAPORTARE ......................................................................................... 47

ANEXE..............................................................................................................................................47

Lista de Abrevieri EIA Evaluarea Impactului de Mediu EMP = PUMM EMS IPPC SEA Plan Urban de Management de Mediu Sistem de Mangement de Mediu Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii Evaluarea Strategica de Mediu

Municipalitatea Drobeta Turnu Severin

pentru orientarea deciziilor curente de management. ceea ce va conduce la transparenta si acceptarea publica a actiunilor propuse. prin asigurarea unui mediu în care nivelul poluării nu generează efecte nocive asupra sănătă ii umane şi a mediului şi prin încurajarea dezvoltării durabile urbane”. dimensiunea de mediu. In ariile urbane. acest document va contribui la: Stabilirea obiectivelor si tintelor de mediu. pentru orasul Drobeta Turnu Severin. Prin adoptarea unui management integrat de mediu scopul nostru este de a imbunatati consistenta si coerenta dintre diferite politici si de a maximiza eficienta acestor politici in domeniul mediului in cadrul bugetelor disponibile.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 3 1 INTRODUCERE Apărută pe agenda de lucru europeană la începutul anilor 1970. Adoptarea unei abordări integrate a managementului mediului urban ajută la evitarea conflictelor între diferite politici şi ini iative aplicabile ariilor urbane şi la adoptarea unei viziuni pe termen lung pentru dezvoltarea oraşului. acest document va incerca sa furnizeze un ghid detaliat pentru imbunatatirea integrarii obiectivelor de mediu in obiectivele planificarii urbane. şi tot acolo este locul unde se regăsesc cei mai multi agen i economici şi cele mai multe investi ii. in vederea imbunatatirii graduale a calitatii mediului si a vietii cetatenilor nostri intr-o maniera durabila. El va defini viziunea strategica. De asemenea. PUMM va incuraja implicarea publica in dezvoltarea politicilor noastre. Instruirea si constientizarea angajatilor Comunicarea internă si externă Posibilitati crescute pentru finantarea investitiilor pentru mediu. Coordonarea prevederilor legale si a altor cerinte. de către Clubul de la Roma. Patru din cinci cetă eni europeni trăiesc în mediul urban şi calitatea vie ii lor este direct influen ată de starea mediului urban. document strategic. cu obiectivul de a: “contribui la o mai bună calitate a vie ii printr-o abordare integrată privind zonele urbane” şi de a contribui la “un nivel mai înalt al calită ii vie ii şi a bunăstarii sociale a cetă enilor. Stabilirea si ierarhizarea pe niveluri de competentă a tuturor responsabilitătilor din cadrul managementului general al municipalitatii. Al 6-lea Program de Ac iune pentru Mediu a facut apel pentru realizarea unei Strategii Tematice pentru Mediul Urban. şi anume “să facem din Europa un loc mai atractiv pentru a trăi şi a investi”. preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu semnalarea. cea economică şi cea socială interferează cel mai puternic. dar si planificarea lor in timp. De asemenea. Planul Urban de Management de Mediu al municipiului Drobeta Turnu Severin. In consecinta. mediu si lung. Utilizarea eficienta a resurselor locale limitate. aerului şi solului. modul de actiune pentru atingerea tintelor stabilite. Zonele urbane joacă un rol important în atingerea obiectivelor Strategiei UE pentru Dezvoltare Durabilă. noi incurajam implicarea publica in dezvoltarea politicilor noastre ceea ce va conduce la transparenta si acceptare publica a actiunilor propuse. In contextul mentionat mai sus. In oraşe sunt concentrate cele mai multe probleme de mediu. a diminuării resurselor naturale şi a deteriorării rapide a calită ii apei. De asemenea. va stabili obiectivele de mediu pe termen scurt. O calitate înaltă a mediului urban contribuie de asemenea la atingerea priorită ii Strategiei Lisabona revizuite. Municipalitatea Drobeta Turnu Severin .

995/2006. inca din faza de proiect si in consecinta larg diseminat si mai bine cunoscut . economic. Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . in conformitate cu prevederile OM nr.OM nr. a fost transpusa in legislatia romana prin Hotararea Guvernului nr. Conform HG 1076/2004. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub inciden a Hotărârii Guvernului nr. 2. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe • . strategiilor. biologic. la nivel national. #strategii de dezvoltare durabilă.PUMM va fi analizat de toti factorii implicati in implementarea lui. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe. Evaluarea Strategica de Mediu (SEA) este un instrument prin care se analizeaza impactul politicilor. de reglementare sau administrative. 480/2006 privind constituirea si functionarea Comitetului special la nivel central pentru realizarea etapei de incadrare a procedurii de evaluare de mediu. scopul urmarit fiind acela de a identifica impactul negativ pe care acestea le pot avea. 1. In urma analizei SEA. la punctul 12: amenajarea teritoriului şi urbanism sau utilizarea terenurilor. PUMM se inscrie in categoria documentelor supuse procedurii SEA deoarece indeplineste aceste conditii.va fi facilitata aprobarea si adoptarea sa in Consiliul Local . titularii trebuie sa isi ajusteze programele astfel incat impactul lor asupra mediului sa fie nesemnificativ.OM nr. Avantajele supunerii PUMM la procedura SEA constau in urmatoarele: .Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 4 Necesitatea evaluarii strategice de mediu (SEA) a PUMM Directiva 2001/42/EC referitoare la evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului (cunoscuta si sub denumirea “Directiva SEA”). sa fie solicitata prin prevederi legislative.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe • . prima cerinta pentru ca un plan/program sa faca obiectul evaluarii strategice de mediu este intrunirea simultana a 2 criterii si anume: 1. sa fie obiectul pregatirii si/sau adoptarii de catre o autoritate. #programe de dezvoltare urbanistică a localită ilor (comunei sau oraşului). Cadrul legislativ in aceasta problema mai cuprinde si urmatoarele reglementari: • .OM nr. regional sau local.va putea fi completat sau ajustat prin contributia oricaruia dintre factorii interesati .va exista garantia ca dupa adoptare nu va putea avea efecte negative asupra componentelor mediului (fizic. programelor si planurilor asupra mediului inconjurator. Conform legislatiei romanesti in vigoare. social). in al doilea rand. 1. planurile si programele nu pot fi adoptate/aprobate decat in momentul in care SEA este finalizata si exista garantia ca ele nu vor avea o influenta negativa semnificativa asupra mediului inconjurator.076/2004. PUMM se incadreaza in lista planurilor şi programelor care care intră sub inciden a Hotărârii Guvernului nr. In primul rand este produs de autoritati locale (Primarie in colaborare cu Agentia locala de mediu) si trebuie adoptat de Consiliul Local.

personalul nostru va cooperarea cu contractorii.imbunatatirea si/sau mentinerea biodiversitatii. pentru conservarea mediului natural si pentru promovarea aspectelor de mediu in cadrul politicii locale. Consiliul Local poate imbunatati coerenta dintre politicile locale. a calitatii aerului si apelor in zona noastra de influenta.traficul intens din municipiu. cu Ministerul Mediului. avand in vedere ca acesta nu beneficiaza de o centura ocolitoare si tranzitul se realizeaza pe DN 6 ( E 70 ) care strabate orasul. etc. respectand principiile proximitatii. .respectarea legislatiei de mediu nationale si europene . Locuitorii municipiului Drobeta Turnu Severin se confrunta cu numeroase probleme de mediu. dand maxima eficienta politicii de mediu in cadrul bugetului local. Turcia. ne angajam pentru urmatoarele actiuni: . Aceste probleme afecteaza negativ sanatatea populatiei. Prin responsabilitatile pe care le are.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 5 PLANUL URBAN DE MANAGEMENT PENTRU MEDIU AL MUN. dezvoltarea urbana si dezvoltarea economica a orasului. Serbia. cu societatea civila si cu cetatenii pentru a dezvolta si implementa intiative de mediu care sa conduca la atingerea obiectivelor stabilite .identificarea.spatii verzi insuficiente. facand legatura intre granitele din vestul tarii si capitala.revizuirea anuala a acestui plan si a programului de monitorizare a acestuia. care stau la baza politicii de mediu . implementarea si promovarea celor mai bune practici de management al mediului . De aceea. a stadiului atingerii obiectivelor propuse si a rezolvarii problemelor semnificative de mediu. SEVERIN Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnu Severin face eforturi sustinute pentru imbunatatirea calitatii mediului in orasul Drobeta Turnu Severin. Planul Urban de Management al Mediului in municipiul Drobeta Turnu Severin constituie angajamentul Consiliului Local in ceea ce priveste politica locala de mediu si integrarea acesteia in cadrul strategiei de dezvoltare la nivel local. Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . in vederea cresterii calitatii vietii cetatenilor care locuiesc in Dr Tr Severin. adoptand masuri pe termen mediu si lung.inexistenta unui sistem integrat de gestionare a deseurilor . in vederea evaluarii performantelor noastre de mediu . cu factorii implicati. autonomiei si subsidiaritatii. TR.zgomotul si emisiile rezultate din trafic . Pentru a atinge obiectivele prevazute in PUMM.inexistenta unei statii de epurare a apelor uzate provenite de la populatie si agentii economici de pe raza municipiului .comunicarea catre comunitate a gradului de performanta de mediu. este necesar ca aceste probleme sa fie abordate in cadrul politicii locale. DR. cum ar fi: . si chiar cu alte state ex: Bulgaria. intr-un mod integrat.

Locuitorii veniti sa il intimpine pe generalul Kisseleff. In 1841 Turnu Severin a devenit capitala judetului Mehedinti. Orasul actual a fost proiectat in 1833 cand generalul Kisseleff viziteaza ruinele Drobetei si apoi Cernetiul (capitala orasului) care inca nu fusese refacut dupa ce fusese pradat de turci.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 6 2. deoarece majoritatea caselor din Cerneti trebuiau refacute. noul oras Turnu Severin intra in epoca moderna cu fata spre Dunare. un castru roman de aparare.1 Scurt istoric Pozitia municipiului in cadrul judetului Mehedinti Drobeta a fost prima cetate din piatra ridicata in Dacia (103-105). iar in 1851 a devenit municipiu. SEVERIN 2. initial pentru a adaposti 500 soldati care aparau Podul lui Traian. INFORMATII GENERALE DESPRE MUN. iar Cetatea Severinului era cea mai importanta reduta strategica de pe Dunare. Dintr-un punct strategic initial. Cu aceasta istorie la temelie si cu ferestrele unui prezent prosper. Devenise primul centru urban din Oltenia romana si al treilea din Dacia. DR. Si asa a inceput adevarata dezvoltare economica a Severinului. TR. Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . i-au solicitat stramutarea orasului in Campia Severinului. Drobeta devenise un oras civilizat si de rascruce a drumurilor pe uscat si pe apa. in jurul castrului Roman.

Oraşul este situat pe malul stâng al Dunării. dezvoltării durabile a serviciului public de transport local călători în municipiu. promovarea cercetarii si introducerea tehnologiilor înalte. Severinul are deschisă fereastra spre toate orizonturile. iar în aval de Marea Neagră. economic si social Drobeta-Turnu Severin este reşedin a şi cel mai mare oraş al jude ului Mehedin i. cu temperaturi medii de 20 grade celsius. ca sector de baza pentru cresterea economica. la ieşirea fluviului din defileu. modernizare si diversificare în vederea realizarii de produse competitive. • dezvoltarea sectorului serviciilor prin cresterea ponderii si diversificarea lor în structura economica locala. a întreprinderilor mestesugaresti si a IMM-urilor care activeaza în domeniul serviciilor.901 loc.1 grade celsius. Cele mai mari cantită i medii lunare cad în octombrie. sprijinirea dezvoltarii formelor de turism alternativ si a produselor turistice complementare.5 grade celsius. Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . de Budapesta şi de Viena. uneori temperaturile depăşesc 35 grade Celsius la umbră ca urmare a valurilor de aer fierbinte. pe primul loc sunt resursele de apă. Gura Văii. În mod indiscutabil.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 7 Obiectivele principale ale dezvoltarii orasului Drobeta Turnu Severin constau in: • dezvoltarea industriei prin cresterea productivitatii în sectorul industrial. Severinul este înconjurat de o centură de dealuri: dealul Varanic la nord-vest. dealul Curile. pe drumul european 70. cu o temperatură medie anuală de 11. al Podişului Mehedin iului. Dudaşu Schelei. Clima în aceasta zonă este cea mai blândă din ară. în depresiunea subcarpatica a Topolni ei. 113 km vest de Craiova şi 353 km vest de Bucureşti. iar a celor de înghet este de 80-100 zile. pe o lungime totală de 195 km la nivelul jude ului. când temperatura medie este de 23. în primul rând datorită influen ei climatului mediteranean. se remarcă prin unele particularită i ce-l fac să se deosebească de alte zone climatice. 2. În amonte.2 Caracteristicile mediului natural. Dunarea leagă Severinul de Belgrad. Luna cea mai calduroasă a anului este luna iulie. dar mai ales pe timpul iernii cand se men ine până la prânz. al depresiunii subcarpa ilor oltenesti cu Câmpia Olteniei. orientate spre atragerea de noi investitori (dezvoltarea durabilă a serviciilor de utilitate publică./km². port la Dunăre. prin stimularea constituirii si dezvoltarii IMM-urilor productive. dezvoltarea serviciului public de salubrizare în municipiul Drobeta Turnu Severin în colaborare cu operatorul. • dezvoltarea turismului prin valorificarea potentialului existent. Vara este călduroasă. având vizibile influen e tropicale. precum si prin dezvoltarea unor structuri specializate. • dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii. Cea a este un fenomen frecvent în dimine ile toamnei târzii şi ale primăverii timpurii. îmbunatatirea ofertei serviciilor turistice si orientarea acestora spre nevoile clientilor. la 220 km sud-est de Timişoara. Temperatura medie a iernii este numai de 2 grade celsius. prin îmbunatatirea serviciilor publice si a celor financiar-bancare. Oraşul este punct de întâlnire al Culoarului Timiş-Cerna. dealul Gardanul şi dealul Balota la est. Are o popula ie de 107882 locuitori cu o densitate de 1. Precipita iile atmosferice sunt reduse în perimetrul oraşului. Vara. Factorul climateric în perimetrul oraşului Drobeta Turnu Severin. în special ale fluviului Dunărea. tropical. dezvoltarea serviciului de iluminat public. • controlul receptivitatii prestatorilor de servicii publice la nevoile si asteptarile clientilor. dintre resursele regenerabile din judetul Mehedinti. • continuarea cu prioritate a investitiilor incepute si orientarea municipalitatii spre acele investitii care sa satisfaca cerintele comunitatii locale. Are trei localită i suburbane: Schela Cladovei. O medie a zilelor de ninsoare este de 20-25 de zile.

Având un volum de 2900 milioane m3. între localită ile Baziaş şi Sulina. Din punct de vedere economic în municipiul Drobeta Turnu Severin există importante capacită i de produc ie în domeniul construc iilor navale. Perioada de realizare a proiectului este 2005-2010. Apă potabilă Sursa de alimentare cu apa a municipiului Drobeta Turnu Severin este fluviul Dunarea.Tr.5 km). facând grani ă cu Serbia (235.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 8 Cursul inferior al fluviului Dunarea se desfăşoară pe teritoriul Romaniei pe o distan ă de 1. In zona limitrofa municipiului Drobeta Turnu Severin – Gura Vaii este amplasat Sistemul Hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier I.5 km). Municipiul Drobeta Turnu Severin se afla pe cursul fluviului Dunarea. valea Dunării mai jos de Belgrad a fost transformată în lac de acumulare. de fabricare a produselor anorganice. de prelucrare a lemnului. Denumirea proiectului: „Reabilitare si extindere retele de alimentare cu apa si canalizare si constructie statie de epurare ape uzate in municipiul Dr. in sectorul Portile de FierCalaras (sectorul „luncii”) . Municipalitatea Drobeta Turnu Severin .075 km. Cursul Topolnitei ce izvoraste de sub Malarisca.Tr. a confec iilor textile. de fabricare a mobilierului din lemn.9 km). Severin. In prezent este in curs de desfasurare reabilitarea retelei de alimentare cu apa potabila si de canalizare prin programul ISPA. Republica Moldova (0. precum si incadrarea in limitele impuse a indicatorilor apelor uzate evacuate in fluviul Dunarea. Bazinul hidrografic aferent jude ului Mehedin i are o suprafa ă de 4933 km2 şi o re ea hidrografică în lungime de 1456 km construită din cursuri de câmpie cu curgere lentă şi cursuri de deal şi munte cu scurgere rapidă. Bulgaria (469. de vagoane. Re ele de canalizare In cursul anului 2006 a demarat activitatea de reabilitare a retelei de canalizare a municipiului Dr.Severin”. industriei alimentare. cu multele lui meandre spinteca tinutul si se varsa in Dunare. construit între 1964 si 1972.6 km) şi Ucraina (53. a celulozei şi a hârtiei. acumularea Portile de Fier I este cea mai mare resursa de apa de acest tip din România si a fost amenajata pe fluviul Dunarea pentru producerea de energie electrica. Prin construc ia barajului. iar nivelul apei în amonte de baraj a crescut cu 35 m. Obiectivul general al proiectului il constituie asigurarea calitatii si debitelor necesare pentru apa destinata consumului uman. capacită i de extragere a cărbunelui şi de producere a energiei electrice (hidro şi termo).

14.C. 3. proiect ce se adresează în principal schimbătoarelor de căldură din punctele termice şi re elei secundare de distribu ie a căldurii şi a apei calde menajere. TRANSPORT LOCAL S.C.A. 12. şi S. aceasta urmand sa fie construita prin proiectul mentionat anterior. Energia termica Energia termica este furnizata de RAAN – Sucursala ROMAG TERMO. Categoria structurală (de folosin ă) Autoturisme Microbuze Autobuze Autoutilitare Automobile mixte Autospecializate Autospeciale Autotractoare Autoremorchere Autorulote Tractoare Motociclete Motocare Motorete TOTAL Anul calendaristic 2001 38719 154 604 3061 383 3781 440 47 13 239 3087 1735 6 5872 58141 2002 33597 67 409 3575 616 2733 433 133 9 6 3957 1629 0 4531 51691 2003 35288 84 429 3775 711 2754 455 162 9 3 4378 1609 0 4318 53975 2004 36269 105 407 3931 772 2729 463 185 8 1 3858 1460 4029 54217 2005 31568 146 293 2369 749 1003 161 225 6 2 621 201 64 37464 2006 32472 150 301 2435 769 1031 165 231 6 2 638 201 0 64 38472 2007 3251538 658 151 303 2440 772 1033 167 241 9 4 738 214 71 38658 Tabel 1 . autovehiculele de mare tonaj. Aceasta va determina reducerea consumului de combustibil şi implicit a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul CET – ROMAG TERMO. DROBETA S. 1. 8. 15. 4. Pe perioada derulării proiectului (2006 – 2012) se estimează o reducere de 371.Evolu ia parcului auto înmatriculat între anii 2001-2007 Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . în principal de la maşinile private. şi transportul public. Parcul auto este compus în general din maşini prost între inute. 114 schimbătoare de căldură din 38 de puncte termice. centrala electrica de termoficare. Astfel. Nr. 6. împreuna cu şase firme de taxi. sunt principalele surse de poluare a aerului în zonele urbane. 9. Autovehiculele vechi şi prost între inute sunt principalele surse de emisii de PM 10. In prezent. 10. 190 km de conducte destinate distribu iei de căldură şi apă caldă menajeră cu conducte noi preizolate. Emisiile ce rezultă din transportul rutier. 7. Crt. se are în vedere reproiectarea re elei secundare de distribu ie şi înlocuirea a cca. acestea fiind o mare sursă de poluare. în special autobuze şi taxiuri.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 9 Municipiul nu dispune de o statie de epurare a apelor uzate menajere si industriale.A. unitatea deruleaza un proiect JI “Îmbunătă irea eficien ei Sistemului de Termoficare din municipiul Drobeta Turnu Severin”. 13.667 tone CO2. 2. Camioanele ce func ionează pe bază de motorină sunt o sursă importantă de poluare cu particule contribuind la scăderea calită ii aerului in multe zone urbane. Transport Transportul local este realizat de doua firme de transport (autobuze) S. care detine instala ii de ardere cu o putere termică nominală mai mare de 50 MW. În plus proiectul cuprinde şi înlocuirea a cca. Proiectul va duce la reducerea pierderilor de căldură atât în re eaua de distribu ie secundară cât şi la nivelul punctelor termice. 11. Vor fi instalate aparate de măsură pentru căldură şi apă caldă menajeră atât la ieşirea din punctele termice cât şi la consumatorii finali. 5.

Deşi la prima vedere activită ile turistice sunt poate cel mai pu in poluante. caracteristic multor destina ii turistice. Oferta de servicii existentă în municipiul Drobeta Turnu Severin este următoarea: . dezvoltarea turismului trebuie să fie durabilă sub aspect ecologic. domeniul socio-cultural – creşterea locurilor de muncă. în următoarele trei domenii importante: domeniul economic – dezvoltarea societă ii în condi ii de gestiune adecvată a resurselor cu ob inerea de efecte economice. salubrizarea căilor rutiere de transport şi dirijarea traficului greu pe trasee periferice. modernizarea parcului auto în vederea introducerii indicatorilor specifici Euro3. să evite suprasolicitarea resurselor. Municipalitatea Drobeta Turnu Severin .Pensiuni 8 . control periodic al agen ilor economici care desfăşoară activită i de transport şi aplicare de amenzi în cazul depăşirii limitei admise. interesează deoarece se urmăreşte ca expansiunea turismului să păstreze echilibrul ecologic. etnografie. în condi iile respectării diversită ii biologice. precum şi dezvoltarea şi protejarea valorilor culturale. atât pe termen scurt. în special. cât şi pe termen lung. pozitive sau negative. Turismul Principalele obiective turistice severinene sunt: Ruinele podului lui Traian (pod construit în perioada dintre războaiele • dacice purtate de împăratul Traian împotriva lui Decebal) Castrul Drobeta (realizat în aceeaşi perioadă cu podul lui Traian) • Ruinele bisericii medievale aşezată lângă castrul roman • Monumentala clădire a muzeului Por ile de Fier. Euro 4. în special atunci când în dezvoltarea turismului în ariile protejate nu se ine cont de două condi ii fundamentale: respectarea capacită ii de încărcare ecologică şi particularită ile fiecărei zone protejate.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 10 Se impune modernizarea sistemului stradal şi fluidizarea circula iei rutiere. cu sec ii de istorie. Prin urmare. poluarea şi orice alte efecte negative asupra mediului. viabilă şi rentabilă sub aspect economic şi echitabilă din punct de vedere etic şi social pentru comunitatea locală. practicarea unor meserii tradi ionale. Dezvoltarea durabilă a turismului se manifestă.Moteluri 1 . arheologie. • ştiin ele naturii şi un deosebit acvariu. domeniul ecologic – evitarea degradării mediului şi dezvoltare adecvată. în timp ele pot avea efecte nedorite. determinând mai multe tipuri de efecte. chiar Euro 5 si Euro 6. Analiza impactului turismului asupra mediului văzut ca şi cumul al tuturor acestor efecte. un generator de schimbări la nivelul mediul înconjurător şi al economiei.Restaurante 15. Pentru aceasta este nevoie ca turismul să integreze mediul natural. cultural şi uman şi să respecte echilibrul fragil. Turismul este un important consumator de spa iu şi resurse naturale şi antropice.Hoteluri 4 . atragerea popula iei în practicarea turismului.

distribu ia în timp a acestora a fost neuniformă.apari ia unor anomalii în ceea ce priveşte regimul termic.A. când deşi valoarea totală a volumului de precipita ii nu s-a diminuat.în special în ultimii 8 ani. .30 ore. Dr.1. Număr NOx. creşteri neobişnuite de temperatură. Pentru această situa ie rămâne reprezentativ anul 1999 când în perioada 11-13 iulie. etc) Mehedin i Drobeta Tr. CO. Nox. restul anului fiind secetă . pulberi. CO2) în cazul R. Cd. cum ar fi canicula. Romag –Prod industrială SO2 216 Severin SA H 2S 216 Mehedin i Drobeta Tr. determinări Pb. in tabelul de mai jos se reda numărul de analize efectuate în punctele de prelevare pentru monitorizarea calita ii aerului din Drobeta Turnu Severin şi zone limitrofe: Tabel 2 – Monitorizarea calitatii aerului in Mun. s-a înregistrat un volum de 200 l fată de 100 l în aceeaşi zonă în lunile cele mai bogate în precipita ii. Severnav SA industrială SO2 Severin H 2S 92 Mehedin i Drobeta Tr. perioade cu temperaturi cu 2-7 grade peste media penultimului deceniu. Aceste transformări trebuie integrate într-un context mai general . Ca surse tipice cu posibil potential de poluare a aerului se pot considera: RAAN – Sucursala ROMAG PROD. prin emisiile de H2S Municipalitatea Drobeta Turnu Severin .regional şi interna ional. s-au înregistrat depăşiri ale valorilor de prag pentru factorul de mediu aer (SO2.A. Acest fenomen s-a prelungit şi în ultimii ani conducând la o evolu ie nedorită cu diminuarea continuă a umidită ii în sol. într-un interval de cca. Celrom SA industrială SO2 217 Severin H 2S 217 92 Mehedin i Drobeta Tr. astfel încât cantită i foarte mai de precipita ii au căzut într-o perioada foarte scurtă. raportari efectuate în vederea întocmirii registrului EPER . CONDITII ACTUALE DE MEDIU 3. perioade de seceta şi furtuni violente. TSP. Tr. . Starea actuala a factorilor de mediu Modificările observate la nivelul fenomenelor atmosferice la nivelul orasului Drobeta Turnu Severin în ultimii 15 ani conduc la următoarele : .Suc. pentru luna februarie şi perioade cu temperaturi scăzute pentru luna noiembrie .Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 11 3.anomalii ale regimului pluvial . Referitor la calitatea aerului ambiental. determinat se pare de „efectul de seră”. o modificare a climei fa ă de anii anteriori şi înmul irea fenomenelor extreme. Laborator de fond SO2 201 Severin APM H 2S 201 Mehedin i Drobeta Tr. ROMAG TERMO şi pentru factorii de mediu aer (SO2) în cazul SC CELROM SA. de asemenea. Severin Jude Oraş Sta ia Tipul sta iei Tip poluant (SO2. acesta nereuşind să absoarbă precipita iile în scurt timp. Laborator de fond NO2 1623 Severin APM Nu s-au inregistrat depasiri ale concentratiilor maxime admise. PM10. Pe parcursul anului 2006 s-au înregistrat.N.

NOx. e e m m Severin .Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 12 Amplasata in sud-vestul Romaniei.suprafa ă Por ile de Fier II .zona fotică Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . procedeu prin care se realizeaza aproximativ 90% din productia mondiala de apa grea. Clorofila”a” Lacul mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 zf 3 mg/dm Por ile de Fier II . e e m m Severin . respectiv obtinerea apei grele Producerea apei grele se bazeaza pe procedeul de schimb izotopic in sistemul apa-hidrogen sulfurat. unde Dunarea are regim de lac.Aval Tr.max. este sucursala a REGIEI AUTONOME PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE si are o capacitate de 360 tone/an. Uzina de apa grea ROMAG PROD.fit. 33.Sucursala ROMAG TERMO. In ceea ce priveste calitatea cursurilor de suprafata: Din punct de vedere al calitatii apei din Dunare intre cele doua baraje. pulberi in suspensie Are ca obiect de activitate produc ia de energie electrică pentru consum propriu tehnologic (Sucursalele ROMAG-TERMO şi ROMAG-PROD) şi livrare în Sistemul Energetic Na ional. SO2.Aval Tr. RAAN. produc ia de abur tehnologic pentru Sucursala ROMAG-PROD. prin emisiile de CO2.zona fotică Por ile de Fier II .Amonte Tr. e e m m Severin .000 apartamente din municipiul Drobeta Turnu Severin. e e m m Severin . precum şi furnizarea agentului termic primar pentru asigurarea confortului termic la cca.suprafa ă Por ile de Fier II .Amonte Tr. Activitate principala: industrie / instalatii pentru sinteza produselor chimice. in tabelul urmator sunt prezenta i indicatorii de eutrofizare şi încadrarea acumulărilor în clase de eutrofizare: Tabel 3 – Indicatori de eurtrofizare Dunare Indicatori de eutrofizare PT Nmin Bm. producand apa grea de cea mai buna calitate. langa orasul Drobeta Turnu Severin.

50 Căpităniei porcm/ 25 m tului In ceea ce priveste raul Topolnita : Tabel 5 Nr. 27.03.valoarea nutrientilor a incadrat apa lacului in clasa a II-a de calitate O presiune semnificativa pentru Dunare o reprezinta navigatia. care au produs poluare semnificativa a apelor in special cu produse petroliere. din care cei mai reprezentativi sunt: Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . Imprastierea de produse biodegradabile Spill Sorb Clasa de calitate II II Trebuie mentionat ca in cele doua cursuri de suprafata evacueaza apele uzate o serie de agenti economici. Topolnita Amonte confluenta Dunare 2. ora fenomenuluator.07 Rafinăria PancevoSerbia Km 11541145 apa Pete ulei mineral Datorita interven iei păr ii sârbe pelicula nu a intrat în apele teritoriale romaneşti Deversari de la Iriza ii procanalul colec13. Astfel. Severin 4. care modifica morfologia albiei si produce poluarea accidentala a apelor. Dunarea Verificare zona -km 12.11. al Masuri luate lui Cauza pomediu fenomeluarii afectati nului 1. Dunăreport Tr. Fl.07 Nu se pete produs Garla Mare 830-851 7:00 confirmă petrolier 2.Dunarea Km 930-929.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 13 Conform interpretarii globale a rezultatelor analizelor de laborator efectuate lacul prezinta urmatoarele caracteristici: . Data / Localizarea Agentul poFactorii Modul de crt. s-au produs numeroase avarii navale.Poli ie şi Colegiul Traian Scurgeri produs rafinărie -Imprastierea de produse biodegradabile stil Spill Sorb pete reziduu petrolier (păcură) 3. Topolnita Amonte Schitu Topolnitei Fl.07 dus petrolier tor din zona apa 08:36 de cca.01.07 13:15 Fl. 1.valoarea gradului de saturatie al oxigenului dizolvat a incadrat apa lacului in clasa I-a de calitate .06. de manif. 01. Cursul de apa Sectiunea crt. Tabel 4 – Fenomene de poluare a cursului Dunarii Nr.6 SC Secom SA Re ea de canalizare de la Spitalul apa Maternitate.

Topolnita Surse de poluare S. Dunare amonte captare Secom I I II 2. În vederea realizării obiectivelor strategice privind gestionarea deşeurilor. SEVERNAV S. lucru care se reflecta in calitatea apelor si anume Tabel 7 – Clase de calitate a apelor de suprafata Nr.PROD R. Topolnita amonte confl.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 14 Tabel 6 – Surse de poluare pentru r. creşterea produc iei şi a consumului. aplicând solu ia optimă: reducere-reutilizare-reciclare . CELROM S.A.identificarea zonelor contaminate .N.0167 Poluan i specifici Dunare Ape menajere Dunare 2. SUCURSALA ROMAG . SEVERNAV S.42 tone/loc. Topolnita II II III Gestiunea deseurilor Dezvoltarea economică din ultimii ani. CCO Cr.A.eliminarea în condi ii sigure şi fără producerea de noxe la neutralizare . r.864 CBO5.57 tone/loc. Dunarea. Plesuva r.00213 Ape menajere Mentionam ca apele uzate menajere si industriale sunt evacuate direct in fluviul Dunarea. fiind preepurate doar partial inainte de deversarea acestora in fluviul Dunarea si raul Topolnita. au condus anual la generarea de cantită i mari de deşeuri. DR.N.08354 suspensii Dunare 0. mc ) 0. existen a tehnologiilor şi a instala iilor deja învechite în industrie.189 15.TR. Sector II Domeniu de activitate Constructii si reparatii nave 3511 Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor de hartie . Compusi cu azot pr.Trestelnic r. Sector I S. În acest scop se stabilesc măsuri pentru: .evaluarea riscurilor pentru sănătatea popula iei. din care Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . La nivelul anului 2007. SEVERIN R.an).2121 Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza 2413 Producerea si distributia energiei termice si a apei calde 4011. RO (regimul S (salinitate) N (Nutrienti) oxigenului) 1.77633 0. Cursul de apa C la s a de c a l i t a t e crt. SUCURSALA ROMAG TERMO S. măsurile şi ac iunile întreprinse trebuiesc corelate cu cerin ele gestionării deşeurilor în conformitate cu cerin ele Uniunii Europene.928 hidrogen sulfurat pr. Pentru asigurarea unei bune protec ii a factorilor de mediu precum si a sănătă ii popula iei este necesar ca deşeurile să fie colectate frecvent şi eliminate într-un mod care să nu prezinte pericol. Topolnita 0.C.A.C. 4030 Constructii si reparatii nave 3511 Emisar Volum ape uzate evacuate ( mil.an).A.A. cantitatea totala de deseuri municipale colectata in orasul Drobeta Turnu Severin a fost de 62072 tone (0.A.Topolnita 0.reducerea cantită ii de deşeu.C. acestea fiind structurate astfel: deseuri menajere 46 195 tone (0.A. Dunare I II II 3. Crihala amonte confl.

conf.31 tone/loc.17 19. mase plastice/PE. ecologic.007 tone/loc.20 mg/kg SU .11 tone/loc. Zn şi Cd). PET si sticla.Pb . depozitarea deseurilor municipale) si SC FLORA SERCOM SA (pentru salubrizarea spatiilor verzi) . pentru urmatoarele categorii de deseuri : hartie – carton. pana la realizarea depozitului ecologic si inchiderea depozitului existent (termen de inchidere 2009). Referitor la poluarea solurilor în urma activită ii din sectorul industrial (minier.an) deseuri de echipamente electrice si electronice 2.12 272.nr. evidentiati in urma analizelor efectuate in cateva puncte cu posibil potential de poluare a solului.20 mg/kg SU .97* 1.33 * Cd 10-20 cm Valori normale (mg/kg SU). Ord. SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA (pentru colectarea. Pb.17 * Cu 10-20 cm 0-10 cm 0. La nivelul municipiului s-a implementat colectarea selectiva in 22 asociatii de locatari si la 30 agenti economici. consideram ca se vor realiza toate masurile privind gestionarea deseurilor. Odata cu incheierea contractului dintre Primaria municipiului si operatorul de salubritate. care urmeaza sa sisteze activitatea conform calendarului de sistare/incetare a activitatii in anul 2009.Cu .012 Zn 10-20 cm 0-10 cm 1. iar operatorul acestuia este SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA.0559kg/loc).11 220 tone ( 0.1 mg/kg SU . Pe acest depozit sunt depozitate in amestec deseuri menajere si industriale. dar si de a construi un depozit nou. energetic etc.Zn .013 0.33 40. de la implementarea colectarii selective ( care se realizeaza acum doar prin proiecte pilot). parametrii statistici ai con inutului de metale grele (Cu.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 15 . Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . Depozitul pentru deseuri nepericuloase situat la limita municipiului Dr. In prezent operatorul acestui depozit a realizat Bilantul de mediu si este in procedura de autorizare.806 tone ( 0.48 tone (0.an) de la agentii economici deseuri din servicii municipale 13 179 tone (0.an ) deseuri stradale .5 kg (0. sunt urmatorii: Tabel 8 – Poluarea solului cu metale grele Parametrul statistic SC CELROM SA (depozit deseuri sortare maculatura) SC CELROM SA (depozit cenusa) SPITALUL CAI FERATE (livada) SPITALUL CAI FERATE (crematoriu) Pb 0-10 cm 1. siderurgic.an) .Severin este un depozit neconform din clasa b.1993 tone ( 0. carora le-au fost distribuite europubele inscriptionate corespunzator si materiale informative.10 tone/loc.Tr.52 tone (0. in municipiul Drobeta Turnu Severin.an) de la populatie .100 mg/kg SU.an) deseuri din piete .3 * 10-20 cm 0-10 cm 4. Pe depozitul de deseuri municipale se depoziteaza deseuri in amestec.42 1.).25 13.02 tone/loc.078. operator caruia ii revine sarcina de a inchide si monitoriza acest depozit.an ) deseuri din parcuri si gradini deseuri din constructii si demolari 2698 tone (0.12 tone/loc.Cd . din care . La nivelul municipiului opereaza doua firme de salubritate.01 tone/loc.33 922.756/1997: .

Spa ii verzi. migdalul.Severin se impune amenajarea de noi spa ii verzi şi reabilitarea parcurilor existente.78 Municipiul Drobeta Turnu Severin .Caras Severin şi Dolj. castanul comestibil. din care 7 se intind şi pe suprafa a jude elor invecinate Gorj. prin depunerea intr-o prima etapa.spatii verzi Municipiu/oraş Suprafa a totală spa ii (ha) Suprafa a spa iu verde mp/locuitor 14. Suprafa a ocupată de spa ii verzi şi zone de agrement se prezintă astfel: Tabel 9 . in sesiunea din luna martie 2008. De asemenea. In ceea ce priveste municipiul Drobeta Turnu Severin.8 Municipiul Turnu Severin .182 Zone de agrement (ha) 26. Parcul Rozelor din Drobeta Turnu Severin cuprinde sute de soiuri de arbori şi trandafiri. Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . Pentru municipiul Dr. facand parte din Parcul Natural „Por ile de Fier”. a unui proiect “Reabilitare parc existent – Parcul Rozelor”. în nord.64 Suprafa a (ha) 10.scuaruri Municipiu/oraş Municipiul Drobeta Turnu Severin Mentionam ca municipalitatea s-a inscris in Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati. de numai 12 hectare.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 16 Situri Natura 2000 Pe raza jude ului au fost propuse un număr de 15 si validate 10 situri Natura 2000. parcuri publice şi dendrologice Teritoriul pe care este aşezat astăzi oraşul Severin a fost o câmpie cu pâlcuri de stejari.parcuri Municipiu/oraş Drobeta 153 Suprafa a (ha) 78. actuala pădure Crihala. înflori i pe zeci de hectare. 51% din suprafata municipiului este sit Natura 2000. arbori de origine mediteraneană.Tr. precum:smochinul. sunt caracteristici zonei. din care s-a păstrat o suprafa ă mică.

Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 17 Zgomot Municipiul este strabatut de la Est la Vest de DN 6 ( E 70). au rezultat urmatoarele concluzii: . etc. .indiferent de ora la care se efectueaza masuratorile.zona intens populata si neprotejata la poluarea fonica datorata traficului rutier.). .Calea Timisoarei-zona puternic afectata de zgomotul rutier.activitate cadastru.Aspecte institutionale si legislative 3.2. s-au inregistrat depasiri ale nivelului de zgomot. . contractelor. inchirieri terenuri. trecând prin Alexandria. dar cu impact redus asupra omului. Viteazu . repartizari locuinte populatie. oboare.stranduri.urmarire activitate agenti comerciali.exista puncte unde nivelul de zgomot este frecvent depasit.asigura legalitatea din punct de vedere juridic a actelor.activitate de registratura (evidenta corespondenta.acorda si incaseaza amenzi. efectueaza anchete sociale pentru stabilire tutela.Viteazu-zona de centura unde este deviat traficul greu. DN 6 este un drum na ional din România. . Topolnitei . sistematizarea circulatiei.. . Filiaşi.1. . etc.. etc.Cartier Crihala-Splai M.administreaza activitatea cimitirelor. datorita amplasarii intr-o zona cu trafic rutier si feroviar. stadioane. DN 6 este unul dintre cele 7 drumuri na ionale care pornesc din Bucureşti către principalele zone ale României. eliberari autorizatii de contructie. s-a propus reducerea vitezei de rulare pe acest tronson . reparatii unitati invatamant.acorda ajutoare sociale persoanelor defavorizate.zona Podul Gruii. Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . deces. . etc.Vladimirescu cu str. atragere de fonduri sau alte surse de financiare extrabugetare pentru realizarea unor obiective de interes local. s-a realizat semaforizarea tronsonului cuprins intre intersectia str. care leagă capitala României de municipiul Timişoara. intersectia b-dul T.215/2001. salubrizare. Viteazul si Podul Gruii. curatela.incaseaza taxe.zona Fabrica de confectii. etc. dar acest lucru nu a dus la diminuarea poluarii fonice. informare cetateni. .etc. etc. situat pe Calea Craiovei.emite autorizatii functionare pentru diferite activitati comerciale. Craiova. la intrarea in municipiu . servicii apa-canal. Roşiorii de Vede. Printre activitatile principale ale Primariei municipiului Drobeta Turnu Severin amintim: . licente transport.concesionari terenuri.de exemplu: . etc. registru agricol.. rezolva litigii aparute intre institutie si terte persoane. chirii.2.zona Sensului Giratoriu. Cicero – splai M..asigura administrare piete. 3. De asemenea. Drobeta Turnu Severin. M.C. intersectia str. servicii gospodarie comunala (iluminat public. etc.urbanism. in acelasi timp el leaga Romania de restul Europei.). targuri. . . deoarece nu este intens populata. Aspecte institutionale Primaria municipiului Drobeta Turnu Severin este institutie publica care isi desfasoara activitatea conform prevederilor din Legea administratiei publice locale nr. strazi.. Caransebeş şi Lugoj.asigura realizarea de noi investitii in oras. alei pietonale. . Ca urmare a monitorizarii poluarii fonice din municipiu. Bratianu cu Spl. . in PUMM care se afla in lucru. casatorie.asigura intretinere spatii verzi. etc. audiente pentru cetateni ai orasului. I. impozite. spatii comerciale sau locative. .eliberari acte nastere.in urma monitorizarii zonelor linistite (parcul Rozelor). .

asigura locuinte familiilor defavorizate.P.C. ajutoare banesti sau materiale in situatii de calamitate (inundatii.P. Sinteză şi Coordonare Referent de specialitate Implementare Politici de Mediu Consilier Viceprimar Compartiment Dezvoltare Regionala si Integrare Europeana coordonator compartiment Nume.P.2 Aspecte legislative Legislatia de mediu nationala rezultata in urma transpunerii legislatiei europene. .P. care sa acopere toate domeniile analizate este foarte complexa si este prezentata in Anexa 1.organizeaza activitati culturale.P.P. etc. .C. Func ia R.activiatte financiar-contabila legata de incasari.consilier asistent Compartiment Gospodarie . .alte activitati in folosul comunitatii locale.P. cheltuieli. Municipalitatea Drobeta Turnu Severin .Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 18 acorda subventii. Sinteză şi Coordonare Referent de specialitate Monitoring. sportive. Agen ia pentru Protec ia Mediului Vizdei Elena Palaloga Litian Demian Mihai Vătuiu Mihaela 2.stabileste strategii de dezvoltare socio-economico a orasului. . artistice. Autoritatile implicate direct in realizarea primei variante a PUMM pentru municipiul Drobeta Turnu Severin sunt Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti si Primaria municipiului Drobeta Turnu Severin.Consilier R.şef serviciu gospodarie Compartiment Administrare Carăba Gabriela Spa ii Verzi.consilier 3. prevederi sume buget local. prenume Chivu Gabriela Ocica Liliana Iacob Viorica - 1.2.Consilier Monitoring. echipele de lucru fiind formate din: Nr. Protec ia Mediului .P.consilier asistent Serviciul de Urbanism si Burlacu Ştefan Amenajarea Teritoriului arhitect şef Compartiment Administrare Spînu Saftica Spa ii Verzi. Protec ia Mediului . Primăria municipiului Compartiment Dezvoltare Popescu Ramona Regionala si Integrare Europeana . .) familiilor afectate. transferuri buget de stat. . .Păuşan Alexandru inspector Compartiment Unitatea Locală eculescu Mianda de Monitorizare .c Institu ia rt.

în calitate de stat membru si a stat la baza negocierilor cu Comisia Europeana privind alocarea unei asistente nerambursabile pe perioada de programare 2007 . . dintre care a fost considerate importante pentru PUMM urmatoarele: .Directiva privind Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării.3 Strategii. .Directiva pentru Evaluarea Impactului asupra Mediului. 3. .dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport.sprijinirea dezvoltarii echilibrate a tuturor regiunilor tarii . De asemenea.Directiva privind Informa ia de Mediu. Alegerea prioritatilor si stabilirea tintelor din PUMM a tinut seama de prevederile documentelor mai jos listate.Directiva privind Apa Potabilă. .Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 19 Principalele directive europene de mediu.2013. regional sau judetean. prin asigurarea unui mediu în care nivelul de poluare nu dăunează sănătă ii şi încurajează o dezvoltare urbană durabilă. .Directiva pentru Evaluarea Strategică de Mediu. semnat la Bucureşti la 12 mai 2006.Directiva Cadru privind Calitatea Aerului.Directiva privind Zgomotul Ambiental.Directiva privind Calitatea Apelor de Îmbăiere. . s-au avut în vedere angajamentele asumate de ara noastră prin capitolul 22 al documentului de pozi ie pentru aderarea României la Uniunea Europeană. Baza legală pentru implementarea Agendei Locale în România este: . Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . Al 6-lea Program de ac iune pentru Mediu a impus abordarea integrată a zonelor urbane care să conducă la îmbunătă irea calită ii vie ii şi bunăstării sociale. . care să permită administra iilor publice locale să-şi definească dezvoltarea durabilă pe termen mediu şi lung.113/1991 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Programul Na iunilor Unite pentru Dezvoltare .HG nr. .HG nr. . precum si prevederile unor strategii. planuri.Directiva Cadru a Apei.Directiva Habitate.documente de interes specific.Directiva Cadru a Deşeurilor.documente de interes general . Documente de interes general • Planul National de Dezvoltare pentru Perioada 2007-2013 Acest plan fundamenteaza accesul Romaniei la fondurile structurale si de coeziune ale UE. În mod voluntar se elaborează Planuri de Ac iune pentru Agenda Locală 21. care afectează în mod direct oraşele în Statele membre şi care trebuie luate în considerare de Planurile de management al mediului urban sunt: . . .Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Orăşeneşti.protejarea si îmbunatatirea calitatii mediului .2. .Directiva Seveso II.898/2006 pentru aprobarea Memorandumului de în elegere dintre Ministerul Integrării Europene şi Programul Na iunilor Unite pentru Dezvoltare referitor la cofinan area şi administrarea proiectului „Extinderea implementării Agendei Locale 21 în România”. acte legale considerate la stabilirea tintelor pentru obiectivele PUMM al municipiului Turnu Severin La stabilirea prioritatilor si a tintelor pentru obiectivele PUMM au fost luate in considerare reglementarile care formeaza cadrul legislativ in Romania. planuri si programe elaborate la nivel national. Planul national de dezvoltare in perioada 2007-2013 a fost structurat pe sase prioritati nationale de dezvoltare. care se pot imparti in 2 categorii: .

dezvoltarea durabila .evitarea poluării prin masuri preventive . au fost luate în considerare toate standardele şi reglementările de mediu na ionale relevante precum şi programul de adoptare a acquis-ului comunitar.04.06. care abrogă HG nr. in cazul elaborarii PUMM Turnu Severin. dintre care.conservarea diversită ii biologice .gospodărirea substan elor toxice şi a deşeurilor periculoase . obiectivele şi ac iunile care sa conducă la o dezvoltare durabila.amenajarea teritoriului in centrele populate şi îmbunătă irea condi iilor de via a . PLAM-ul judetului caras Severin este în deplină concordan ă cu planul na ional de ac iune pentru protec ia mediului iar principiile generale şi obiectivele prioritare ale acestuia se regăsesc în strategia protec iei mediului în România. în elaborarea sa.2004 privind calitatea apei potabile prevederile din HG nr. 107/1996 prin care s-a transpus în legisla ia na ională Directiva cadru privind apa . Documente de interes specific ● Planul local de ac iune pentru mediu al judetului Caras Severin (PLAM) ilustreaza strategia pe termen scurt.prevederile din Legea nr.2002 pentru aprobarea normelor privind condi iile de descărcare a apelor uzate în mediul acvatic. 118/ 07.Planul judetean de gestionare a deseurilor. economica si sociala. mediu şi lung pentru solu ionarea problemelor locale de mediu.2004 pentru modificarea şi completarea Legea Apelor nr. 311/28.conservarea biodiversită ii . prin care a fost preluata directiva consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apei urbane menajere. emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase.02. De asemenea. Severin. Principiile generale inscrise in strategia de protec ie a mediului in Romania sunt: . 351/21.realizarea programului de investi ii in domeniul protec iei mediului. s-au avut in vedere in mod deosebit urmatoarele: .2005 pentru modificarea HG nr.Strategia na ionala de gestionare a deşeurilor şi Planul na ional de gestionare a deşeurilor – aprobate prin HG 1470/2004 – care reprezinta instrumente de baza pentru implementarea in Romania a politicii UE de gestionarea deseurilor.02. .06. prin abordarea lor pe principiile dezvoltării durabile şi în deplină concordan ă cu planurile.2005 privind aprobarea programului de eliminare treptata a evacuarilor.prevederile din HG nr. regional şi na ional. ● La stabilirea tintelor in domeniul DESEURI s-au avut in vedere: .conservarea condi iilor de sănătate a oamenilor .Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 20 • Strategia de Protec ie a Mediului în România Defineste in linii generale direc iile. existente la nivel local. 352/21. respectiv la stabilirea tintelor in domeniul APA s-au avut in vedere: prevederile din Legea nr. 188/28. Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . 310/28. modificată de directiva 98/15/EC.conservarea moştenirii valorilor culturale si istorice .poluatorul plăteşte . elaborat in conformitate cu acestea si ale carui obiective referitoare la municipiul Craiova si zona invecinata au fost preluate si dezvoltate in PUMM.04.stimularea activită ii de redresare a mediului • Planul National de Actiune pentru Mediu Principiile Strategiei de Protectie a Mediului sunt ilustrate prin obiectivele din Planul National de Actiune pentru Mediu. strategiile şi alte documente legislative specifice.2002 . în condi iile tranzi iei spre economia de pia ă. ● La elaborarea PUMM Tn.

la stabilirea intelor necesar a fi atinse.adoptarea. Criteriile privind importanta si severitatea sunt: . precum şi la stabilirea indicatorilor pentru monitorizarea PUMM.până la data de 18 iulie 2013. industrie) • Calitate proastă a aerului • Nivel ridicat de zgomot • Dezvoltare anarhică a noilor zone construite • Terenuri degradate şi părăsite.2 criterii de stabilire a prioritatii – pentru caracteristicile actiunilor necesare pentru remedierea problemei. pana cel mai tarziu la data de 30 iunie 2012 si planurile de actiune . a#utorită ile administra iei publice locale realizează cartarea zgomotului şi elaborează hăr ile strategice de zgomot pentru toate aglomerările urbane.criteriul 2 . care prevede reducerea efectelor dăunătoare provocate de expunerea popula iei la zgomotul ambiant. S-au stabilit scoruri pentru doua categorii de criterii: . De aceea. Prioritizarea a fost facuta utilizand o metoda multicriteiala bazata pe sistemul scorurilor.3. a planurilor de ac iune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant. căile ferate principale şi aeroporturile mari. asa cum este prezentat in tabelul de mai jos.gradul de neconformare cu cerintele legislative Acestor criterii li s-au acordat scoruri de la 1 (cel mai scazut) la 3 (cel mai mare) si ponderi de la 5 (cel mai important) la 3 (cel mai putin important). 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental. drumurile principale. este imposibil ca planul sa se adreseze tuturor problemelor de mediu in acelasi timp. pe baza rezultatelor cartării zgomotului.gradul de afectare a mediului . Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . trafic.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 21 ● La stabilirea tintelor in domeniul ZGOMOT s-au avut in vedere prevederile HG nr. asa cum se descrie in continuare.criteriul 1 . 674/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. . Potrivit prevederilor acestei hotărâri. 3.criteriul 3 .gradul de afectare a sanatatii umane . Bineinteles. a obiectivelor generale şi specifice ale planului urban. Stabilirea priorită ilor de mediu a condus la stabilirea actiunilor prioritare. prin implementarea progresivă a următoarelor măsuri: . prin realizarea cartării zgomotului cu metodele de evaluare prevăzute în respectiva hotărâre. Stabilirea prioritatilor de mediu Problemele identificate in mediul urban sunt reprezentate in special de : • Generarea deşeurilor şi apelor uzate • Nivel ridicat de trafic • Emisii de gaze cu efect de seră (încălzire.#determinarea expunerii la zgomotul ambiant.3 criterii de ierarhizare privind importanta sau severitatea problemei . s-a dezvoltat un sistem de prioritizare a problemelor intr-o maniera obiectiva si transparenta.

iar ultima prioritate – prin cea mai mica. dupa cum urmeaza: Municipalitatea Drobeta Turnu Severin .zgomotul. In cadrul fiecarui aspect de mediu considerat critic in municipiul Drobeta Turnu Severin s-au evidentiat o serie de probleme. In al doilea rand. Criteriul Criteriul 4 Scara calitativa Scoruri Mare 1 Medie 2 Mica 3 Mare 3 Medie 2 Mica 1 Criteriul 5 In primul rand. pentru caracteristicile actiunii (criteriile 4. 2. 5) s-au atribuit doar scoruri.costurile asociate actiunii necesare pentru rezolvarea problemei . Aceste criterii primesc doar scoruri (nu si ponderi).gradul de afectare a sanatatii umane Criteriul 2 . probleme carora li s-a aplicat metoda de prioritizare mentionata mai sus.Criteriul 4 . pentru a obtine un total partial. 2. prima prioritate fiind indicata prin valoarea cea mai mare obtinuta din calcul.Calculatia finala a implicat multiplicarea scorurilor actiunii (criteriile 4. 3. prin multiplicarea scorurilor cu ponderile atribuite fiecarui criteriu in cazul fiecarei probleme individuale si apoi prin insumare.poluarea apelor subterane si de suprafata . Totalul general rezultat a fost folosit pentru prioritizarea problemelor. 3.managementul deseurilor .gradul de neconformare cu cerintele legislative Scara calitativa Scala cantitativa scorurile Mare 3 Medie 2 Mica 1 Mare 3 Medie 2 Mica 1 Mare 3 Medie 2 Mica 1 Ponderea 5 4 3 Criteriile pentru caracteristicile actiunilor sunt legate de: .Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 22 Criteriul Criteriul 1.gradul de afectare a mediului Criteriul 3 . 5) cu totalul partial obtinut pentru criteriile 1. s-a facut calculul pentru criteriile 1.beneficiile pentru sanatate si mediu determinate de actiunile care rezolva problema .Criteriul 5 . Au fost analizate aspectele de mediu prezentate si s-au stabilit ca puncte critice .

Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 23 Prioritizarea problemelor privind poluarea apei subterane si de suprafata Cregoria de probleme Problema Crit Crit Crit Total Crit 1 2 3 A 4 1. Starea foarte proasta a Deficiente in colectarea retelelor de apa-canal 2 3 3 27 1 si epurarea apelor datorita vechimii uzate acestora (pierderi mari pe retea) 4. Deversarile de ape uzate cu incarcari peste limita parametrilor impusi prin 2 3 3 31 3 NTPA 002/2005 in canalizare de catre agentii economici 2. Lipsa sistemului de monitorizare si reglare a 1 2 3 22 1 presiunii in reteaua de distributie a apei potabile 3.fluviul Dunarea 2. Lipsa echipamentelor 1 3 3 26 1 de depistare a pierderilor 6. Lipsa echipamentelor pentru urmarirea modului de respectare de catre agentii Municipalitatea Drobeta Turnu Severin Crit 5 Total B Scor Total 2 72 3 88 3 108 3 3 72 104 3 104 548 Crit 5 Total B Scor Total 3 186 . Lipsa fonduri pentru inlocuirea retelelor cu durata 1 1 3 18 1 de viata depasita 5. Uzura contorilor care au 1 3 3 26 1 durata de utilizare depasita Scor categorie Categoria de probleme Probleme Crit Crit Crit Total Crit 1 2 3 A 4 1. Lipsa instalatiilor de masurare a debitelor de apa 2 2 2 24 1 prelevate din receptorii naturali .

Lipsa unui program de aplicare a penalitatilor agentilor economici care nu respecta prevederile contractuale referitoare la calitatea apelor uzate deversate in sistemul de canalizare conform parametrilor prevazuti in avize 4. Deversari de ape uzate industriale provenite de la agentii economici care isi desfasoara activitatea pe platforma industriala Sud-Vest 6.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 24 Cregoria de probleme Deficiente in colectarea si epurarea apelor uzate Problema economici a prevederilor contractuale referitoare la depasirile parametrilor apelor uzate 3. Existenta gurilor de deversare directa in fluviul Dunarea 5. Imposibilitatea reabilitarii sistemului de alimentare cu apa si canal aferent localitatii Gura Vaii datorita intarzierii procedurii de transfer in vederea preluarii de catre SC SECOM SA a acestui sistem Crit 1 Crit 3 Crit 3 Total Crit 26 2 Crit 3 Total 130 Scor 1 3 3 26 2 3 130 2 3 3 31 1 3 124 3 3 3 36 2 3 180 3 3 3 36 1 3 144 Scor categorie Obiectivele si tintele ce trebuie indeplinite pentru aceste probleme din cadrul PUMM sunt: 894 Municipalitatea Drobeta Turnu Severin .

000 m³/an 16.000.8m³/km Conducte principale/h 67 % 93 % <50.000 m³/zi 86 % 50600m³/zi 31.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 25 Indicatori de performanta .000 m³/zi In concordanta cu Directiva 91/271/EEC dupa implementare a fazei a doua in 2018 Neconforma Indicatorii de performanta – ALIMENTAREA CU APA Indicatori de performanta Apa potabila Populatia conectata la sistem total/totalul populatiei deservite din zona Productia de apa Rata specifica a pierderilor Procent al consumului contorizat Conformitatea calitatii apei cu Directive CE in privinta apei potabile 98/83/EC Cantitatea scurgerilor pe km de retea Tinta : Anul 2013 Inainte de ISPA Dupa ISPA 89 % 102.000 m³/an 6.000.7m³/km Conducte principale /h 100 % Nu e conforma 400m³/km/zi Conformitate totala 160m³/km/zi Municipalitatea Drobeta Turnu Severin .CANALIZARE Indicatori de performanta Colectare si tatare ape reziduale Populatia conectata la sistemul de canalizare/totalul populatiei Volumul de apa reziduala colectat care este tratat Infiltratiile din reteaua de canalizare Performantele uzinei de epurare in conformitate cu directiva CE 91/271/EEC Inainte de ISPA Dupa ISPA 84 % 0 m³/zi 56.300.900.

2x PON D. 1x PON D. 5 Nr.ierarh. 3x PON D.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 26 Prioritizarea problemelor privind managementul deseurilor TOTAL IERARHIZA RE SUM (Crit i x Pond i) CRITERIU DE PRIORITIZ ARE CRI T. PON PON PON DERE DERE DERE 5 4 3 9 Depozitare temporara ilegala (necontrolata) a deseurilor Insuficienta mijloacelor de colectare si transport Insuficienta acoperire cu servicii de salubrizare Nivel redus de educare ecologica a populatiei in domeniul gestionarii deseurilor Lipsa spatiilor de depozitare a deseurilor rezultate din constructii si demolari Lipsa spatiilor pentru depozitare DEEE Lipsa colectarii deseurilor periculoase din deseurile menajere Mediatizare insuficienta a actiunilor privind gestionarea corecta a deseurilor Numar insuficient de agenti economici specializati pentru recuperare si reciclare 3 3 3 36 2 3 180 5 3 3 3 36 2 3 180 1 3 3 3 36 2 3 180 10 2 3 1 25 2 3 125 7 1 2 3 22 3 2 110 6 1 2 3 22 2 2 88 3 2 2 3 27 1 2 81 11 1 2 1 16 2 3 80 8 1 1 1 12 3 2 60 Municipalitatea Drobeta Turnu Severin .ierarh. PROBLEMA CRITERIU DE IERARHIZARE CRIT.4 CRI T. crt. CRIT.5 TOTAL PRIORITIZA RE Tot.4+ tot. CRIT.*crit.*crit .

CRIT.ierarh. crt. PROBLEMA CRITERIU DE IERARHIZARE CRIT. CRIT.*crit . 3x PON D.*crit. TOTAL IERARHIZA RE SUM (Crit i x Pond i) CRITERIU DE PRIORITIZ ARE CRI T.4 CRI T. 1x PON D.4+ tot. 5 PON PON PON DERE DERE DERE 5 4 3 2 Lipsa colectarii selective a deseurilor in vederea reciclarii si recuperarii Lipsa colectarii separate a deseurilor biodegradabile din spatii verzi si piete 1 2 2 19 1 2 57 4 1 1 3 18 1 2 54 Scor categorie 1195 Obiectivele si tintele ce trebuie indeplinite pentru aceste probleme din cadrul PUMM urmatoarele: sunt Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . 2x PON D.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 27 Nr.5 TOTAL PRIORITIZA RE Tot.ierarh.

plastic15% Proiect pilot 2009 15% .2012 65% reducere din valoarea 1995 .Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 28 Indicatori si tinte deseuri Nr 1 Obiective extinderea colectarii deseurilor municipale la nivelul municipiului implementarea colectarii selective pentru PET.2017 1punct .2007 % suprafata ecologizata din total suprafete ocupate cu deseuri depuse necontrolat %reducere fata de 1995 da/nu da/nu nr.2016 2009 2009 permanent Municipalitatea Drobeta Turnu Severin .2012 60% .2015 100% .periculoase generate 4 5 6 7 8 9 10 organizarea unui punct de colectare a DEEE organizarea unui punct de colectare a deseurilor voluminoase ecologizarea zonelor in care s-au depozitat haotic deseuri din constructii si demolari reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile depozitate constructia depozitului ecologic inchiderea depozitului de deseuri existent campanii de constientizare privind colectarea selectiva a deseurilor da/nu da/nu Recuperare : 57%-2012 Reciclare: 50%-2012 hartie/carton 60% mat.campanii/an 100% . hartie si carton (in prima faza prin proiecte pilot) Indicatori % populatie deservita Tinte 100%-2012 2 % deseuri ambalaje recuperate % deseuri ambalaje reciclate 3 initierea colectarii selective a deseurilor periculoase din deseurile menajere % deseuri periculoase colectate selectiv din total des.2007 1 punct .2010 30% .

Splai Mihai Viteazul Amplasarea haotica în vecinătatea zonelor locuite a teraselor în aer liber cu sonorizare excesivă. crt. problema total criteriu de ierarhizare ierarhizare crit.*crit.*crit. 4 crit. 5 crit. Bulevardul Alunis.ierarh. (crit i x pond i) ponde re 5 Traficul rutier pe tronsoanele de drum: Calea Timisoarei.1x crit.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 29 Prioritizarea problemelor privind zgomotul nr. a discotecilor sau a altor activită i generatoare de poluare sonoră Inexisten a unor zone de recreere în zonele cele mai afectate de poluare sonoră Existen a poluării sonore datorită amplasării zonelor locuite lângă zone industriale (zona de blocuri şi case limitrofe unor unitati industriale care au amplasate la exterior surse generatoare de poluare fonica) Pregatireainformarea administratiei publice locale in vederea efectuarii hartii de zgomot pentru anul 2011 ponde re 4 ponde re 3 criteriu de prioritizare total prioritizare tot. pond.ierarh. 5 1 3 3 3 36 1 3 144 2 3 2 3 32 1 3 128 3 3 2 2 29 2 2 116 4 2 2 3 27 1 3 108 5 2 2 1 21 2 3 105 Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . pond.3x sum pond.2x crit. 4+ tot.

*crit. problema total criteriu de ierarhizare ierarhizare crit.2x crit.*crit. crt. in transporturi. mai ales pe timp de noaste Realizarea unei harti de zgomot Creea unei baze de date de intrare (numarartori trafic. 5 total prioritizare tot.2009 Tinte 3 4 da/nu % din baza de date 2011 2008 -2011 5 da/nu permanent 6 da/nu anual 7 Nr controle Nr amenzi permanent Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . masuratori nivelzgomot.ierarh. pond.1x crit. 5 Nivelul redus de informare a popula iei asupra riscului expunerii la poluarea fonică 6 Inexisten a unor 7 piste pentru biciclişti 2 2 1 2 1 1 17 21 3 2 85 84 770 2 2 Scor categorie Obiectivele si tintele ce trebuie indeplinite pentru aceste probleme din cadrul PUMM sunt urmatoarele: Indicatori si tinte pentru zgomot Nr 1 2 Obiective Construirea unei şosele de centură pentru oraş Limitarea vitezei de rulare până la construirea şoselei de centură la 40km/h . (crit i x pond i) ponde re 5 ponde re 4 ponde re 3 criteriu de prioritizare crit.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 30 nr. mediu in luarea deciziilor privind dezvoltarea orasului astfel incat sa se obtina un climat de viata cat mai sanatos Realizarea uneui sondaj de opinie pentru a afla efectul nivelului de zgomot asupra factorului phihologic al cetatenilor Control periodic al agentilor economici care desfasoara activitati generatoare de poluare sonara si aplicare de amenzi in cazul depasirii limitei admise Indicatori da/nu da/nu 2009 Prezent. pond. efectuarea unei harti digitatle a orasului) care vor reduce substantial costul hartii de zomot Implicarea expertilor in urbanism. 4 crit.ierarh. 4+ tot.3x sum pond.

Oficiul Judetean de Protectia Consumatorului Mehedinti etc). Protectia mediului. Comisariatul Judetean Mehedinti al Garzii Nationale de Mediu. persoanele ce vor fi direct implicate in acest proces vor fi numite prin Decizii emise de Primaria municipiului Drobeta Turnu Severin. Etapele desfasurarii activitatii de participare a publicului la elaborarea acestui plan sunt: . Autoritatea de Sanatate Publica Mehedinti. Urbanism si Resurse umane. Mijloacele folosite la informarea/implicarea publicului in faza de informare si demarare a consultarii vor consta in comunicate de presa. Municipalitatea Drobeta Turnu Severin .desfasurarea propriu-zisa a actiunii de informare . De asemenea.N. asociatiilor de proprietari din zonele fierbinti.consemnarea tututror observatiilor si comentariilor din partea publicului interesat si includerea celor pertinente in Planul Urban de Management de Mediu. Serviciul Politiei Rutiere din cadrul IPJ Mehedinti. APELE ROMANE – SGA Mehedinti. Observatiile si comentariile pertinente din partea publicului interesat se vor include in Planul Urban de Management de Mediu. Cheltuielile privind consultarea publicului ( cheltuieli cu publicitatea si materialul suport. vor fi invitate spre a fi consultate alte autoritati competente. In procesul de consultare a publicului va fi implicat personalul urmatoarelor Birouri/Compartimente/Servicii : Relatii publice. Publicul tinta caruia se va adresa municipalitatea in vederea informarii si consultarii va fi reprezentat de reprezentanti ai autoritatilor publice locale.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 31 Tinte 2008 permanent Nr 8 9 Obiective Amenajarea unei zone verzi in cartierul Crihala Informarea clara si accesibila a publicului la informatii privind poluarea sonora si planurile de actiune privind managementul de mediu Indicatori da/nu Nr seminarii Nr aricole Nr dezbateri publice Nr.Severin . consilierilor locali. ISU Mehedinti. Integrare. protocol ) vor fi suportate de municipalitate din bugetul acesteia. pliante 3. operatorilor de apa-canal.informarea publicului interesat prin toate mijloacele de informare asupra elaborarii Planului Urban de Management de Mediu al municipiului Dr.4 Procesul de consultare a factorilor interesati Dupa definitivarea draft-ului acestui plan municipalitatea Drobeta Turnu Severin va demara actiunile in vederea informarii si consultarii publicului interesat. postarea materialului pe site pentru a fi consultat.Tr. cu atributii in gestionarea factorilor de mediu (A. Administratiei Nationale a Drumurilor. reprezentanti ai zonelor defavorizate. adrese/invitatii catre publicul tinta identificat. reprezentantii Universitatilor locale. afise Nr. salubritate. ONG-urilor locale.

importanta sublinierii politicii financiare si a legaturilor dintre alocarile bugetare anuale si obiectivele pe termen mediu si lung ale comunitatii devine din ce in ce mai mare. prin stimularea constituirii si dezvoltarii IMM-urilor productive. • dezvoltarea sectorului serviciilor prin cresterea ponderii si diversificarea lor în structura economica locala. modernizare si diversificare în vederea realizarii de produse competitive. . sa devina documentul principal si baza conducerii comunitatii de catre alesii locali. ca sector de baza pentru cresterea economica. sunt: • dezvoltarea industriei prin cresterea productivitatii în sectorul industrial. .inchidere depozit neconform . • dezvoltarea turismului prin valorificarea potentialului existent. sprijinirea dezvoltarii formelor de turism alternativ si a produselor turistice complementare.cunoasterea precisa a debitelor de apa prelevate din receptor. ACTIONAND PENTRU UN MEDIU MAI BUN 4. obiectivele si masurile prioritare de dezvoltare a municipiului Drobeta Turnu Severin prevazute sa conduca la realizarea obiectivului strategic pe termen mediu si lung.construirea unui depozit ecologic regional .modernizarea statiei de tratare a apei potabile in vederea asigurarii debitelor necesare si a calitatii corespunzatoare a apei destinate consumului uman. îmbunatatirea ofertei serviciilor turistice si orientarea acestora spre nevoile clientilor. promovarea cercetarii si introducerea tehnologiilor înalte. • continuarea cu prioritate a investitiilor incepute si orientarea municipalitatii spre acele investitii care sa satisfaca cerintele comunitatii locale.1 Viziunea Municipalitatii Dr. pentru sistem integrat de gestiunea deseurilor: . • deoarece autoritatile locale au ca scop transparenta administratiei publice locale. precum si prin dezvoltarea unor structuri specializate. prin îmbunatatirea serviciilor publice si a celor financiar-bancare. fluxurilor specifice de deseuri Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . este pentru poluarea apei subterane si de suprafata . Pe langa aceste obiective generale privind dezvoltarea municipiului. a întreprinderilor mestesugaresti si a IMM-urilor care activeaza în domeniul serviciilor. • planul stategic sa fie luat in considerare de organismele politice .extinderea si reabilitarea retelei de alimentare cu apa potabila. • Controlul receptivitatii prestatorilor de servicii publice la nevoile si asteptarile clientilor.reabilitarea retelei de distributie a apei potabile. Severin Directiile.realizarea statiei de epurare a apelor uzate orasenesti. in Planul Urban de Management de Mediu vor fi incluse si proiectele concrete rezultate din sugestiile si propunerile de proiecte venite din partea autoritatilor si publicului interesat ce a participat in faza de informare si consultare. • dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii. .Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 32 4. .colectarea selectiva a deseurilor reciclabile. Viziunea municipalitatii privind rezolvarea aspectelor de mediu considerate critice pentru municipiu. periculoase.asupra nivelului de satisfactie al cetatenilor fata de calitatea serviciului public. Tr.modernizarea retelei de canalizare a apelor uzate. orientate spre atragerea de noi investitori. biodegradabile. . • Informatii permanente si obiective direct de la cetatean.

In urma discutiilor purtate cu factorii implicati in realizarea PUMM.Severin Sistem de preluare şi prelucrare a reziduurilor de la nave şi interven ie în caz de poluare pe sectorul românesc al Dunării Sta ii de epurare ape uzate provenite de la sec ii ale Spitalului Jude ean Modernizarea sta iei de epurare ape uzate industiale. dupa cum urmeaza: Reabilitare şi extindere re ele de alimentare cu apă şi canalizare şi construc ie sta ie de epurare ape uzate în municipiul Dr. existentă la SC CELROM SA.Tr.SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA Depozit ecologic pentru depozitarea deşeurilor municipale Centura ocolitoare a municipiului Dr. emisii de gaze cu efect de seră.Realizarea si punerea in aplicare a Planurilor de actiune pe zgomot. mediu construit de calitate scăzută.Tr.Realizarea hartii de zgomot . s-au evidentiat o serie de proiecte prin realizarea carora se vor rezolva o parte din problemele evidentiate. nivelul crescut de zgomot ambiental. Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . terenuri abandonate.Severin Intocmire harta de zgomot a municipiului Proiect constientizare privind importanta protectiei mediului „Iubiti-va natura.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 33 pentru zgomot .ROMAG TERMO Instala ie de măcinare a sticlei – SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA Instala ie reciclare şi valorificare deşeuri provenite din construc ii şi demolări . prin completarea cu treapta de epurare biologică Realizare sta ie epurare a societă ii SC FORSEV SA Evacuare în şlam dens a zgurii şi cenuşii pe depozitul apar inând RAAN Suc. dupa identificarea zonelor acute (expuse).Severin Reabilitare parc existent – Pracul Rozelor Modernizare Parcul Garii Modernizare Parcul Casa Tineretului Construire punct colectare DEEE pentru municipiul Dr. precum calitatea scăzută a aerului.Tr. iubiti-va pe voi !” Majoritatea oraşelor se confruntă cu un set comun de probleme de bază. generarea de deşeuri şi ape uzate. înaltul nivel de trafic şi congestie a traficului.Construirea soselei de centura pentru oras . zone nesistematizate.

Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 34 4. sociala si de mediu a comunitatii Intalnirea periodica a factorilor interesati Dezvoltarea de proceduri pentru consultarea cu diverse grupuri de factori interesati Promovarea dezvoltarii durabile prin workshopuri si seminarii Dezvoltarea unei game de indicatori bazati pe aspecte locale de dezvoltare durabila Educatie ecologica in scoli si gradinite Conlucrarea cu agentii Informarea permaneta a agentilor economici economici locali pentru a Incurajarea agentilor economici locali pentru a imbunatati mediul adopta practici „prietenoase” fata de mediu Furnizarea de sfaturi.2 Obiective strategice Integrarea politica si mediul OBIECTIV: Cresterea la nivelul de intelegere si implicare a cetatenilor si altor factori interesati in ceea ce priveste performanta de mediu a orasului. a consumului de apa si de energie precum si depre posibile surse de finantare ce potfi accesate pentru indeplinirea masurilor Furnizarea de informatii Realizarea unor campanii de informare si privind performanta locala constientizare a publicului cu privire la de mediu si implica implicarea in procesul de luare a deciziilor comunitatea in actiunile de Rapoarte anuale privind starea mediului local si mediu performantele locale de mediu Implicarea publicului in diferite campanii de ecologizare sau diferite actiuni desfasurate avand ca scop protejarea mediului inconjurator Dezvoltarea durabila Informarea si consultarea publicului Instruirea Instruirea personalului din Includerea EMS in instruirea personalului nou personalului si administratie privind angajat constientizarea managementul de mediu si Adaptarea procesului de evaluare a personalului aspectele de mediu pentru a permite monitorizarea progresului de instruire si pentru a identifica nevoile de instruire Dezvoltarea programului de instruire continua Stabilirea unei adrese e-mail pentru a primi si raspunde la intrebarilor personalului despre EMS Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . privind masurile de reducere a deseurilor. Indicatori Tinte Actiuni Dezvoltarea durabila Conlucrarea cu factorii interesati locali pentru a promova bunastarea economica. in special pentru intreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri).

Indicatori Transport Turism Energie Tinte Imbunatatirea mobilitatii durabile Realizarea unui turism durabil Extinderea utilizarii energiei din surse regenerabile Infiintarea de noi spatii verzi Actiuni Implementarea Planului de Optimizare a Transportului Implementarea Planului de Dezvoltare a Turismului Implementarea Planului Energetic (Reducerea consumului de electricitate in fiecare sector de activitate) Implementarea Planului Urban „Verde” Zone verzi Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . reutilizarea si reciclarea deseurilor OBIECTIV: Asigurarea ca toate sectoarele politice se conformeaza prevederilor din EMP.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 35 OBIECTIV: Realizarea conformitatii cu legislatia europeana de mediu. Tinte si Actiuni. Indicatori Revizuirea legislatiei de baza Tinte Dezvoltarea si adaptarea periodica a programului de revizuire a legislatiei Actiuni Colectarea de date si informatii Consultarea cu factorii interesati Publicarea propunerilor de Revizuire Folosirea Revizuirii pentru a evalua prioritatile de actiune si pentru a monitoriza progresul facut Calitatea apei Atingerea unei „bune Identificarea apelor supuse riscului calitati a apei” la nivelul Identificarea tuturor evacuarilor periculoase si anului 2013 toxice si evaluarea gradului de conformare cu cerintele Incurajarea sanctionarii pentru neconformare Constientizarea publicului cu privire la aspectele legate de calitatea apei Zgomot Atingerea standardelor Monitorizarea nivelului de zgomot in anumite adoptate de Comisia locatii din cadrul municipalitatii Europana la nivelul anului Informarea publicului despre rezultatele 2011 monitorizarii nivelului de zgomot Identificarea masurilor ce urmeaza a fi luate pentru conformarea cu standardele privind limitele admisibile ale nivelului de zgomot Deseuri Atingerea ratelor Monitorizarea volumul si compozitia deseurilor nationale de municipale valorificare/reciclare la Identificarea mecanismelor de reducere a nivelul anului 2020 cantitatilor de deseuri care sunt trimise la depozite Constientizarea publicului privitor la reducerea.

Reducerea poluarii aerului. ex. Tr. Severin <50. pulberi. CO) in orele de varf Indicatori APA Populatia conectata la sistem total/totalul populatiei deservite din zona Productia de apa Tinte 93 % in 2013 Actiuni Extinderea retelei de alimentare cu apa potabila in municipiul Dr. dioxine din arderea plasticelor. pulberi. O3. SO2. O3.7m³/km in 2013 Conducte principale /h Procent al consumului contorizat 100 % in 2013 Asigurarea debitelor necesare Utilizarea eficienta a apei potabile la consumatorii casnici prin initierea de programe de constientizare Informarea cetatenilor referitor la economisirea apei in intreprinderi si in locuinte Reabilitarea retelei de distribuire existente a apei potabile Urmarirea si contorizarea pierderilor Controlul online al consumului de apa in 70 puncte de distributie Utilizarea eficienta a apei potabile la consumatorii casnici prin initierea de programe de constientizare Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . etc Modernizarea parcului de vehicule Reducerea numarului de curse pentru fiecare vehicol poluant Imbunatatirea serviciilor de transport public Promovarea ciclismului si utilizarea in comun a automomobilelor private Poluarea cu fum Concentratiile parametrilor de calitate Reducerea poluarii a aerului (NO2.000 m³/an pana in 2013 Rata specifica a pierderilor 6. SO2.000. apei si solului Indicatori AER Concentratia de suspensii in aer Tinte Reducerea emisiilor de particule in suspensie Reducerea poluarii cu fum sub nivelul actual Actiuni Imbunatatirea transportului public A raspunde plangerilor privind smogul din timpul zilei Constientizarea autoritatilor si populatiei cu privire la periculozitatea smogului.. CO) datorate parcului de vehicule al municipalitatii Concentratiile parametrilor de calitate Reducerea traficului a aerului (NO2.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 36 Protectia Mediului Natural OBIECTIV .

Populatia conectata la 86 % in 2013 Extinderea sistemului de distributie a sistemul de apei de canalizare in vederea acoperirii canalizare/totalul zonelor in care populatia nu beneficiaza populatiei de aceste servicii . precum si organizationale. 458/2002 160m³/km/zi in 2013 Reabilitarea retelei de distribuire existente a apei potabile Constructia unei statii de tratare a apelor reziduale cu tratament primar capabila sa fie suplimentata ulterior cu linii de tratament suplimentare .300. Consumul de apa in Reducerea consumului de apa Implementarea propunerilor pentru cladirile municipale cu 2% pe an in perioada economisirea apei in cladirile acoperita de actualul plan municipale Protejarea resurselor de Capacitatea de productie Extinderea zonelor forestiere apa pentru apa de baut sa egaleze Restrictii de practicare a agriculturii in 2030 consumul estimat in in zonele Natura 2000 2100 Cantitati netratate de ape Volumul de apa reziduala uzate descarcate colectat care este tratat: 50600m³/zi Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . implementare a fazei a doua Epurarea permanenta a intregului debit in 2018 de ape uzate preluat de canalizarea municipala . Severin . Conformarea uzinei de epu. Infiltratiile din reteaua de 31. Calitatea cursului de apa „0” km curs de apa Eliminarea poluarii emisarului prin neconform cu criteriile depistarea consumatorilor care privind calitatea apei pana in. ale serviciului de canalizare in raport cu necesitatile minime . Tr.000 m³/zi in 2013 Modernizarea retelei de canalizare din canalizare municipiul Dr.evacuate in reteaua de canalizare de tiva CE 91/271/EEC –dupa catre agentii econimici . deverseaza ape uzate cu parametrii 2015 peste cei prevazuti in contract.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 37 Indicatori APA Conformitatea calitatii apei cu Directive CE in privinta apei potabile 98/83/EC Cantitatea scurgerilor pe km de retea Tinte Actiuni Conformitate totala pana in Dotarea laboratoarelor de apa potabila 2013 cu aparatura pentru asigurarea calitatii apei potabile conform Legii nr.Monitorizarea calitatii apelor uzate rare in conformitate cu direc. tehnice. Autorizarea si dotarea laboratoarelor in vederea maririi numarului de indicatori analizati pentru apele uzate deversate in emisar . Consolidarea mijloacelor de baza umane.

Implementarea economisirii energiei in cladirile existente conform propunerilor pregatite 3. care orasului se invecineaza cu teren liber -deschis .vor avea acces la natura aproape de oras. Cresterea cerintelor pentru reducerea consumului de energie in cladirile noi apartinand municipalitatii 2. Implementarea sistemelor de management de mediu in institutiile municipale Promovarea utilizarii surselor de energie regenerabila Utilizarea surselor de energie regenerabila Utilizarea energiilor regenerabile Cresterea utilizarii de energii regenerabile pana la 12% din consumul total de resurse primare in 2010 Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . ajustat in functie de electricitate si climat. Tinte Consumul de Consumul de caldura.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 38 OBIECTIV: Promovarea biodiversitatii si extinderea ariilor naturale si spatiilor verzi de interes Indicatori Zone verzi si”albastre” (lucii de apa) in oras Tinte Numarul de proprietati aflate in limita a 500 m de zonele verzi si albastre accesibile publicului creste de la 70% in 2007 la 90% in 2030 Accesul la natura in cadrul Toate zonele din oras. va fi redus cu 11% in comparatie cu caldura in anul 2003 in cladirile municipale cladirile municipale Actiuni 1. printr-o retea interconectata de rute pentru biciclete Actiuni Introducerea de spatii verzi si lucii de apa in planurile de dezvoltare ale noilor cartiere Implementarea rutelor recreationale in planul de actiune pentru utilizarea bicicletelor OBIECTIV: Reducerea consumului de energie primara si cresterea utilizarii de energii regenerabile.

periculoase generate nr. Initierea colectarii selective a deseurilor periculoase din deseurile menajere % deseuri ambalaje recuperate % deseuri ambalaje reciclate % deseuri periculoase colectate selectiv din total des.sau Elaborarea unui ghid privind acolo unde este posibil achizitiile ecologice pentru birourile stoparea utilizarii produselor din municipalitate care aduc pagube mediului in cursul fabricarii. reciclarea bunurilor si plasticului in departamentele materialelor in toate activitatile municipalitatii Reducerea nivelul de printare in departamentele municipalitatii si incurajarea printarii fata-verso Reducerea cantitatii de deseuri generate de departamentele municipale care merg la depozitare Reducerea numarului de amplasamnete de depozitare ilegale Inchiderea depozitelor ilegale Controlul depozitarii ilegale Numarul de locatii ilegale de depozitare % de achizitii ecologice in domeniul administratiei si al intreprinderilor coordonate de municipalitate % populatie deservita Reducerea utilizarii . campanii de constientizare privind colectarea selectiva a deseurilor campanii /an % suprafata ecologizata 100% .2016 depozitate fata de 1995 Organizarea de campanii de informare si constientizare/educare Ecologizarea zonelor in care s-au depozitat haotic deseuri din constructii si demolari Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile depozitate Municipalitatea Drobeta Turnu Severin .2017 permanent Extinderea zonelor deservite de serviciile de salubritate in tot municipiul Dr. Indicatori % deseuri reciclate Tinte Actiuni Reducerea. Implementarea colectarii selective a deseurilor municipale.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 39 Managementul Durabil al Resurselor Naturale OBIECTIV: Evitarea si reducerea generarii deseurilor si intensificarea reutilizarii/reciclarii.2012 mat. hartiecarton).2015 100% .Tr. utilizarii sau Revizuirea contractelor de achizitii eliminarii lor incheiate cu furnizorii Extinderea colectarii deseurilor municipale la nivelul municipiului pana la 100 % in 2012 Recuperare : 57%-2012 Reciclare: 50%-2012 hartie/carton 60% .2012 Proiect pilot 2009 15% .Severin. reutilizarea si Cresterea reciclarii hartiei.plastic15% .2012 din total suprafete ocupate cu deseuri depuse necontrolat % reducere cantitatii de 65% reducere din valoarea deseuri biodegradabile 1995 .2012 60% . sticlei.2010 30% . prin proiecte pilot ( initial pentru PET.

conform legislatiei nationale Municipalitatea Drobeta Turnu Severin .2008 unui punct de colectare a deseurilor voluminoase Organizarea unui punct conform pentru colectarea deseurilor voluminoase OBIECTIV: Utilizarea durabila a terenului pentru dezvoltare.2008 unui punct de colectare a DEEE Organizarea (da/nu) 1 punct . Indicatori % de spatii verzi in municipalitate Densitatea spatiilor verzi publice Tinte Actiuni Dezvoltarea de politici pentru a proteja Extinderea spatiilor verzi din si intensifica reconstructia mediului municipiu („impadurirea urbana”) natural in municipalitate Promovarea dezvoltarii durabile din Pregatirea si implementarea unui punct de vedere social si de mediu Plan Urban „VERDE” OBIECTIV: Reducerea necesarului pentru transportul privat.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 40 Indicatori Constructia (da/nu) depozitului ecologic Tinte 2009 Actiuni Constructia depozitului ecologic Inchiderea depozitului de deseuri existent Organizarea unui punct pentru colectarea DEEE conform Inchiderea (da/nu) 2009 depozitului de deseuri existent Organizarea (da/nu) 1 punct . Indicatori Tinte Actiuni Promovarea transportului public Asigurarea mobilitatii prin Numarul de pentru a realiza un sistem optimizarea necesitatilor de transport vehicole pe cap de orasenesc de transport mai durabil locuitor Poluarea aerului din trafic Conformarea cu standardele de calitate a aerului adoptate de Comisia Europeana Ajustarea traseelor pentru vehicule grele pentru a reduce poluarea cu particule provenite din motoarele diesel Adoptarea masurilor de folosire in comun a vehicolelor Zgomot din trafic Reducerea numarului de case afectate de zgomotul din trafic Intocmirea hartii de zgomot pe toate drumurile cu circulatie intensa Planificarea reducerii zgohgmotului in cartierele afectate.

programe Acustica) de izolare fonica si ecranare pentru reducerea zgomotului Numarul Reducerea numarului persoanelor persoanelor afectate de zgomotul mai mare de 45 afectate puternic dB produs in timpul noptii de zgomot Reducerea numarului persoanelor afectate de zgomotul mai mare de 55 dB produs in timpul zilei Construirea 2009 (da/nu) unei şosele de centură pentru oraş Municipalitatea Drobeta Turnu Severin .Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 41 Indicatori Numarul persoanelor ranite sau ucise datorita circulatiei pe strazile din municipalitate ZGOMOT Indicatori Tinte Numarul persoanelor ranite sau ucise in trafic va fi redus cu cel putin 40% inainte de 2012 in comparatie cu 1998 Actiuni Planul de actiune pentru cresterea utilizarii bicicletelor Analiza sistematica a cauzelor accidentelor si implementarea actiunilor preventive in planurile de trafic Tinte Actiuni Monitorizarea poluarii cu zgomot Dezvoltarea Planului de Reducere a Zgomotului Transformarea unor zone urbane in arii pietonale Extinderea spatiilor deschise Promovarea transportului public Imbunatatirea calitatii constructiilor Construirea unei şosele de centură pentru oraş Limitarea vitezei de rulare până la construirea şoselei de centură la 40km/h . pana la construirea retelei de centura Amenajarea de zone verzi (plantare pomi) in zonele afectate de poluare fonica Mentinerea nivelului de zgomot in limite admise in vecinatatea agentilor economici care desfasoara activitati generatoare de zgomot prin monitorizarea acestora de catre organele abilitate(IPJ-MH. mai ales pe timp de noapte. Garda de Mediu) Construirea unei şosele de centură pentru oraş (investitie in derulare)si mentinerea unei cai corespunzatoare de rulare pentru artera Splai Mihai Viteazu Poluarea sonora Conformarea cu standardele adoptate de Comisia Europeana Masuri privind Promovarea de masuri de reducere a zonarea functie de zgomotului (ex. Planul de Zonare zgomot.

crearea unei baze de date de catre serviciul Evindenta Polulatiei din care sa reiasa numarul de locuitori care au domiciliul pe arterele principale.2009 de rulare până la construirea şoselei de centură la 40km/h . efectuarea unei harti digitatle a orasului) care vor reduce substantial costul hartii de zomot Implicarea expertilor in urbanism. mai ales pe timp de noapte.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 42 Indicatori Tinte Limitarea vitezei Prezent. afise Nr. masuratori nivel zgomot. mediu in luarea deciziilor privind dezvoltarea orasului astfel incat sa se obtina un climat de viata cat mai sanatos Realizarea uneui sondaj de opinie pentru a afla efectul nivelului de zgomot asupra factorului phihologic al cetatenilor Control periodic al agentilor economici care desfasoara activitati generatoare de poluare sonara si aplicare de amenzi in cazul depasirii limitei admise Amenajarea unei zone verzi in cartierul Crihal Informarea clara si accesibila a publicului la informatii privind poluarea sonora si planurile de actiune privind managementul de mediu Nr controle Nr amenzi permanent da/nu Nr seminarii Nr aricole Nr dezbateri publice Nr. mai ales pe timp de noapte. pana la construirea retelei de centura % din baza de date 2008 -2011 da/nu permanent da/nu anual Realizarea unei harti de zgomot (Pentru realizarea hartii de zgomot cheltuielile se vor esalona astfel: achizitionarea unei harti digitale sau ortofot plan. pana la construirea retelei de centura Realizarea 2011 (da/nu) a unei harti de zgomot Actiuni Limitarea vitezei de rulare până la construirea şoselei de centură la 40km/h . pliante TURISM 2008 permanent Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . in transporturi. contractarea unor firme specializate in vederea efectuarii acestor harti) Creea unei baze de date de intrare (numarartori trafic.

al probabilitatii si consecintelor Evaluarea optiunilor pentru gestionarea riscurilor Prioritizarea eforturilor de management al riscurilor Dezvoltarea planurilor de management al riscului Implementarea planurilor de management al riscului Examinarea impactelor de mediu Dezvoltarea de metode pentru evaluarea ale politicilor. programe de sanatate) Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . Indicatori Tinte Managementul Implementarea Managementului raportarii de Risc pentru a elimina riscul informatiei de risc accidentelor de mediu Actiuni Identificarea riscurilor si a cauzelor lor Evaluarea riscurile din p. locuinte.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 43 Indicatori Numarul campaniilor de promovare a turismului durabil Tinte Promovarea formelor durabile de turism Actiuni Inventarierea activitatilor si atractiilor turistice (exemple) Asigurarea infrastructurii de turism Cresterea posibilitatilor de transport catre zonele turistice Monitorizarea activitatilor existente si evaluarea impactelor de mediu ale noilor activitati turistice Mediu si Sanatate Dezvoltarea si managementul activitatilor turistice Asigurarea respectarii integritatii ecosistemelor si habitatelor in zonele turistice OBIECTIV: Reducerea problemelor de sanatate cauzate de factorii de mediu.v. educatie. activitatilor si de mediu a deciziilor politice si practicilor inainte ca ele sa fie proiectelor oficializate si implementate Masurarea si monitorizarea impactului activitatilor din diverse sectoare asupra sanatatii (transport.d.

Reducerea expunerii la riscurile legate de calitatea mediului.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 44 Schimbarile climatice si responsabilitatea globala de mediu OBIECTIVE: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. Reducerea impactului orasului asupra mediului natural. Indicatori Volumul emisiilor de gaze cu efect de sera in zonele municipale Tinte Actiuni Municipalitatea sa devina Trecerea graduala de la alimentarea cu energie o zona neutra din punct de bazata pe produse petroliere si carbune la alimentarea vedere al emisiilor de CO2 cu biocombustibili si energii din surse regenerabile in 2030 Utilizarea crescuta a electricitatii produse prin metode alternative. Implementarea principiilor privind echitatea de mediu. biocombustibili si hidrogen pentru transport Introducerea de cerinte noi pentru reducerea consumului de energie in planurile locale de dezvoltare a unor zone de locuit din orase Extinderea zonelor impadurite Municipalitatea Drobeta Turnu Severin .

Mediu. zgomot. aer. biodiversitate.113/1991 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Programul Na iunilor Unite pentru Dezvoltare . precum si obiectivelor si tintelor impuse de : . De asemenea.Planul Regional de Gestionare a Deseurilor . Pe lângă evaluarea problemelor existente la sursă/componente de mediu/receptori au fost analizate problemele legate de conformarea cu directivele sectoriale ale UE pentru domeniile: deşeuri. semnat la Bucureşti la 12 mai 2006.Strategia Na ională pentru Dezvoltare Durabilă . In stabilirea obiectivelor si tintelor din PUMM o importanta deosebita s-a acordat respectarii angajamentelor asumate ca urmare a negocierii Capitolului 22. Accesul la Informa ii. Municipalitatea Drobeta Turnu Severin .Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 45 5. care sa acopere toate domeniile analizate este foarte complexa. s-a tinut cont de baza legală pentru implementarea Agendei Locale în România reprezentata de: . INTERACTIUNEA CU ALTE PLANURI SI POLITICI Asa cum s-a precizat in subcapitolul „Aspecte institutionale si legislative”.HG nr.Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor.Planul Na ional de Dezvoltare .Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor .Planul National de Gestionare a Deseurilor . legislatia de mediu nationala rezultata in urma transpunerii legislatiei europene. transpuse/implementate în legisla ia na ională.898/2006 pentru aprobarea Memorandumului de în elegere dintre Ministerul Integrării Europene şi Programul Na iunilor Unite pentru Dezvoltare referitor la cofinan area şi administrarea proiectului „Extinderea implementării Agendei Locale 21 în România”. urbanism. Evaluarea Mediului pentru Planuri şi Programe. apa şi cu cele ale legisla iei orizontale privind: Evaluarea Impactului de Mediu.Planul Na ional de Ac iune pentru Mediu .HG nr.

ierarhizarea si prioritizarea problemelor/aspectelor de mediu din municipiu .identificarea si evaluarea problemelor/aspectelor de mediu ale municipiului . al membrilor autoritatii publice locale. IINSTRUIRE. identificate in urma evaluarii impactului activitatilor asupra mediului. Toate aceste lucruri trebuie cunoscute de echipa de implementare a planului in primul rand.reactualizarea – revizuirea planului . CONSTIENTIZARE SI COMPETENTA Protectia mediului inconjurator se realizeaza atat prin actiunile eco-civice ale fiecarui cetatean in parte. vor trebui instruiti in ceea ce priveste ciclul de viata al unui plan pentru mediu.implementarea si monitorizarea planului reactualizat De asemenea. Planurile de protectie a mediului. De aceea.elaborarea planului de implementare . acesta va trebui popularizat in randul membrilor Consiliului Local al municipiului. va trebui specificata in mod clar pentru fiecare membru al echipei prin decizii ale primariei municipiului. Planul pune in relatie activitatile prevazute si factorii sensibili de mediu. echipa de proiect si nu in ultimul rand membrii autoritatii locale.monitorizarea . In ceea ce priveste competenta echipei implicata in derularea ciclului de viata al planului.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 46 6. constituie instrumente concrete de implementare a masurilor de protectie a mediului si de atenuare.initierea procesului de planificare de mediu . descriind politicile si procedurile de protectie a mediului. coordonatorul planului. ele trebuie sa aiba specific local ) si la cea de la nivel national ( actiunile de la nivel local trebuie sa fie in conformitate cu planurile nationale ). Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . Planificarea la nivel local trebuie sa se raporteze la planificarea existenta la nivel regional ( actiunile planificate nu trebuie sa se suprapuna cu cele de la nivel regional. dar si in randul cetatenilor municipiului. si anume: .evaluarea si analiza rezultatelor implementarii . cat si prin actiunile realizate de catre administratia publica in aceasta directie. incluzand aici si PUMM. beneficiarul planului.elaborarea planului de actiune .

să evaluăm şi să ne îmbunătă im în mod permanent performan ele privind protec ia mediului. Aceasta este sprijinită de o serie de obiective şi inte legate de protec ia mediului şi un număr de indicatori principali de performan ă. compartiment cu personal insuficient si care nu a beneficiat de instruire in ceea ce priveste abordarea si rezolvarea acestor probleme. Acesta ne oferă un instrument practic care ne ajută să în elegem impactul asupra mediului.1 Situatia actuala Municipalitatea Drobeta Turnu Severin nu a beneficiat pana in prezent de asistenta tehnica pentru realizarea strategiilor si planurilor privind protectia mediului in municipiul nostru. MANAGEMENT SI RAPORTARE 7.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 47 7. Aceşti indicatori vor permite axarea pe îmbunătă irea constantă a rezultatelor noastre.2 EMS Sistemul de Management de Mediu (EMS) reprezinta un instrument pentru gestionarea impactulului asupra mediului generat de activitatile unei organizatii. a resurselor naturale şi a mijloacelor de transport are un efect negativ asupra mediului. EMS furnizeaza o abordare structurata a planificarii si implementarii masurilor de protectie a mediului. Politica de mediu Analiza efectuata de conducere Planificare Verificari si Actiuni corective Implementare si Operare Sistemul de management al mediului (EMS) respectă cerin ele standardului interna ional privind mediul ISO 14001. dar utilizarea zilnică a energiei. De asemenea. stabili i pe baza problemelor identificate. 7. impactul direct asupra mediului este mai mic decât al altor agenti economici. Strategia privind protec ia mediului este inclusă în toate activită ile institutiei şi are la bază o politică eficientă şi transparentă. Fiind o administratie publica locala. Prin implementarea Sistemului de management al mediului activitatea institutiei se va desfasura astfel incat impactul activitatii desfasurate asupra mediului să fie cât mai mic posibil. in cadrul municipalitatii functioneaza de putin timp un compartiment cu atributii in rezolvarea problemelor de mediu. Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . să-l administrăm într-un mod structurat prin îndeplinirea obiectivelor.

Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . precum si indeplinirea obiectivelor propuse si atingerea tintelor propuse .5 Evaluare si revizuire Evaluarea rezultatelor obtinute in implementarea PUMM se va face pe baza indicatorilor definiti initial. iar progresele înregistrate în acest sens vor fi descrise într-un raport anual privind responsabilitatea corporatistă. 7. cu ajutorul indicatorilor. pentru a verifica respectarea legisla iei şi conformitatea cu standardul ISO 14001. 7.3 Cea mai buna metoda de a asigura implementarea planului este de “a-l supraveghea”. anual).Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 48 Obiectivele generale privind protec ia mediului sunt: • • • • • • Reducerea nivelului de energie utilizată (care are un efect negativ asupra modificării climatului) Reducerea gradului de utilizare a mijloacelor de transport (care are un efect negativ asupra modificării climatului) Reducerea folosirii resurselor naturale (apă şi hârtie) Îmbunătă irea eficien ei resurselor. Este necesara organizarea unei echipe de monitorizare si evaluare. Se va urmari stadiul realizarii actiunilor propuse in plan. trebuie ca in cadrul structurii organizatorice a procesului de planificare sa existe o metoda si un instrument de monitorizare. care va elabora structura raportului de monitorizare si va stabili periodicitatea raportarilor (semestrial. care vor permite sa se masoare schimbarea produsa intre situatia constatata (problema) si rezolvarea ei (atingerea obiectivelor strategice) prin procesul de planificare si implementare a actiunilor planificate.4 Audit si raportare Auditul de mediu reprezinta baza pentru stabilirea obiectivelor si tintelor de mediu ale organizatiei. PUMM va fi auditat anual. există şi un audit anual intern. în fiecare an are loc verificarea externă a performan elor institutiei în raport cu obiectivele şi intele stabilite privind protec ia mediului. Organizatia poate obtine beneficii in urma adoptarii unor obiective pe termen lung mai restrictive. Pentru a putea efectua acest lucru. a asigura monitorizarea lui. Monitorizarea se va desfasura in paralel cu implementarea planului. intrucat aceasta abordare incurajeaza imbunatatirea performantelor de mediu. cu precădere în ceea ce priveşte materialele folosite de institutia noastră Dezvoltarea unei abordări de tip „practici optime" în ceea ce priveşte măsurarea şi raportarea impactului pe care îl au proiectele noastre de responsabilitate corporatistă Luarea unor decizii responsabile de achizi ie şi selectarea acelor furnizori care respectă aceleaşi standarde ca noi şi. Imbunatatirea continua presupune revizuirea periodica a tintelor Pe lângă o serie de indicatori de performan ă principali care măsoară rezultatele institutiei în ceea ce priveşte protec ia mediului. De asemenea. în activită ile lor. au în vedere considerente sociale şi de protecie a mediului Crearea unor mecanisme de comunicare prin care să implicăm angaja ii în ini iativele privind mediul şi să mărim impactul programelor noastre de responsabilitate corporatistă Bilant si monitorizare • 7.

Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008

49

Evaluarea va fi atat cantitativa ( realizare) cat si calitativa ( eficacitate). In urma analizarii rezultatelor evaluarii se va putea preciza numarul actiunilor realizate ( total, partial, deloc ) precum si atingerea/neatingerea obiectivelor strategice stabilite initial. Anual se va realiza un Raport de evaluare, care va cuprinde o sinteza a evaluarii si concluziile analizei, care va fi redactata de coordonatorul planului impreuna cu echipa de implementare; structura Raportului de evaluare va fi deasemenea elaborata de catre echipa de implementare si aprobata de catre coordonatorul acestuia. Raportul de evaluare va fi prezentat Consiliului local si impreuna cu toti factorii care au responsabilitati in indeplinirea actiunilor prevazute in PUMM, se va discuta raportul si se va aborda reactualizarea/revizuirea planului. Pe baza Raportului de evaluare a rezultatelor obtinute si a analizei lor, se va realiza un document de sinteza care sa cuprinda concluziile clasate in doua rubrici: + si - , in functie de criterii precum eficacitate, impact, apreciere de catre beneficiar etc ( se poate realiza si o analiza SWOT a procesului de planificare ). Cu ajutorul acestei sinteze se vor elabora o serie de recomandari in vederea revizuirii planului. In cadrul intalnirii cu factorii implicati, coordonatorul planului va propune o schema de reactualizare/revizuire esalonata in timp .

7.6

Managementul riscului

Toate planurile au un anumit grad de incertitudine datorita presupunerilor asociate cu acestea si cu mediul in care sunt executate.In mod general, planurile cu un nivel mai ridicat de risc necesita un management mai riguros, un efort si un cost mai mare, un management mai bun. Desi riscurile nu pot fi in intregime eliminate, multe din ele pot fi anticipate si gestionate cu suficient timp inainte. Scopul managementului riscului este identificarea factorilor de risc ai unui proiect si stabilirea unui plan de management al riscului, pentru a minimiza probabilitatea de a afecta negativ planul.

Municipalitatea Drobeta Turnu Severin

Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008

50

ANEXA 1 Legislatie de mediu specifica problemelor critice de mediu identificate Legislatie privind deseurile
Scopul politicii europene de mediu este de a respecta principiile dezvoltarii durabile prin includerea protectiei mediului în politicile sectoriale. Acquis-ul comunitar cuprinde aproximativ 200 instrumente legislative care acopera o gama larga de domenii, inclusiv protectia calitatii apei si aerului, gestionarea deseurilor si substantelor chimice periculoase, biotehnologie, protectia împotriva radiatiilor si conservarea capitalului natural. Politica comunitara privind gestionarea deseurilor implica respectarea a trei principii complementare: - eliminarea deseurilor la sursa si ruperea legaturii dintre generarea deseurilor si cresterea productiei; - încurajarea reciclarii deseurilor si reutilizarii, mai ales în cazul fluxurilor speciale de deseuri; - îmbunatatirea solutiilor de eliminare finala (de exemplu reducerea poluarii cauzate de incinerarea deseurilor) si utilizarea depozitarii finale a deseurilor doar ca ultima optiune. Legislatia româneasca este aliniata legislatiei europene. Practic, toate directivele legate de gestionarea deseurilor sunt transpuse în legislatia nationala. Legea cadru privind gestionarea deseurilor este reprezentata de OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor aprobata cu modificari prin Legea 426/2001, cu toate modificarile si completarile ulterioare. Aceasta reglementeaza activitatile de producere si gestionare a deseurilor, având în vedere asigurarea unui nivel corespunzator de protectie a mediului si a sanatatii populatiei. În completarea legislatiei cadru, pentru operatiile de gestionare a deseurilor si pentru fluxurile speciale de deseuri exista legislatie specifica, si anume pentru: - depozitarea deseurilor; - incinerarea deseurilor; - importul, exportul si transportul deseurilor; - deseuri de echipamente electrice si electronice; - vehicule scoase din uz; - baterii si acumulatori uzati; - uleiuri uzate; - namoluri rezultate în urma epurarii apei uzate; - deseuri ce contin compusi bifenili policlorurati si similari acestora; - deseuri rezultate din constructii si demolari (legislatia este în faza de proiect); - deseuri rezultate din industria dioxidului de titan. Obiectivele prioritare care se regasesc în toate aceste acte normative sunt: - prevenirea sau reducerea producerii de deseuri si a gradului de periculozitate a acestora; - reutilizarea si valorificarea deseurilor prin reciclare, recuperare sau orice alt process prin care se obtin materii prime secundare sau utilizarea deseurilor ca sursa de energie. Activitatile nationale de standardizare sunt reglementate prin Ordonanta 39/1998 aprobata cu modificari prin Legea 355/200237. Conform reglementarilor acestui act normative (art. 6): - un standard national se aplica în mod voluntar; - un standard national este aplicat în mod obligatoriu, total sau partial, pe întreg teritoriul tarii, regional sau local, atunci când exista motivatii legate de interesele publicului, protectia vietii si sanatatii umane si asigurarea intereselor populatiei, mediului si consumatorilor. În acest caz urmeaza sa fie adoptate norme tehnice speciale. Pe lânga acestea mai exista si o serie de documente strategice nationale pentru gestionarea deseurilor si anume: - Strategia Nationala pentru Gestionarea Deseurilor – cadrul care stabileste obiectivele României în acest domeniu; - Planul National de Gestionare a Deseurilor care reprezinta planul de implementare al strategiei – contine detalii cu privire la actiunile necesare ce urmeaza a fi dezvoltate pentru a atinge oboiectivele stabilite în Strategie, si modul de dezvoltare al acestor actiuni, inclusiv termeni si responsabilitati.

Municipalitatea Drobeta Turnu Severin

Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008

51

- Planurile Regionale pentru Gestionarea Deseurilor (PRGD), care reprezinta legatura dintre tintele nationale si posibilitatile si optiunile pentru atingerea tintelor la nivel national si regional. În ceea ce priveste cadrul institutional, o gama larga de institutii sunt implicate în activitati de gestionare a deseurilor; institutiile cheie, factorii interesati, relatiile dintre ei si rolurile pe care le îndeplinesc în domeniul gestionarii deseurilor sunt: - administratiile autoritatilor publice locale sunt responsabile pentru asigurarea serviciilor de gestionare a deseurilor, pe care pot sa le furnizeze fie direct, printr-un departament propriu, fie printr-un operator economic public sau privat; - operatorii economici (din industrie si comert) sunt responsabili de realizarea planurilor proprii de gestionare a deseurilor, care implica in mod specific contractarea unui operator public sau privat; - consiliile judetene au responsabilitati in supravegherea activitatii consiliilor locale; - atât consiliile locale cat si consiliile judetene sunt supervizate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative; - toti factorii locali interesati din sectorul gestionarii deseurilor sunt monitorizati de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile prin Agentia teritoriala pentru Protectia Mediului si prin Garda de Mediu.

Legislatie privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental
Politica comunitară privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental are la bază Directiva 2002/49/EC care are drept scop: • Stabilirea unei abordări comune a statelor membre în vedrea evitării, prevenirii sau reducerii efectelor nocive asupra popula iei (inclusiv disconfortul), provocate de zgomotul ambiental • Dezvoltarea în cadrul UE a măsurilor pentru reducerea zgomotului emis de sursele de zgomot majore Directiva nu stabileşte însă limite pentru indicatorii de zgomot şi nici pentru măsurile ce trebuie luate prin planurile de ac iune. Principale obiective ale directivei sunt: • Monitorizarea problemelor de mediu prin solicitarea autorită ilor competente ale statelor membre să realizeze hăr i strategice de zgomot pentru drumurile principale, căile ferate principale, aeroporturile mari şi aglomerările urbane, zonele industriale utilizând indicatori de zgomot armoniza i precum: Lden şi Lnight. • • • Aceste hăr i vor fi utilizate atât pentru evaluarea numărului de persoane afectate de zgomot în întreaga UE, cât şi pentru realizarea planurilor de ac iune pentru gestionarea zgomotului şi a efectelor acestuia. Informarea şi consultarea publicului despre expunerea popula iei la zgomot, efectele sale asupra popula iei şi măsurile ce se pot lua pentru limitarea nivelului de zgomot. Lansarea de teme locale prin solicitarea autorită ilor publice locale şi a unită ilor prevăzute la art. 4 alin. (3) din HG 321/2005 de a realiza planuri de ac iune pentru gestionarea zgomotului ambiental şi a efectelor acestuia, inându-se cont de hăr ile strategice de zgomot.

Directiva 2002/49/EC a fost transpusă la nivel na ional prin HG nr 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului. Scopul acestei directive este: • Stabilirea unei abordări unitare la nivel na ional în vederea evitării, prevenirii sau reducerii efectelor dăunătoare provocate de zgomotul ambiental, inclusiv disconfortul , asupra popula iei • Stabilirea unui cadru general în vederea dezvoltării de măsuri pentru reducerea zgomotului emis de sursele de zgomot majore Ac iuni ce trebuie aplicate în mod progresiv pentru îndeplinirea scopului acestei Hotărâri a Guvernului: • Determinarea expunerii popula iei la zgomotul cauzat de cele patru surse de zgomot (trafic rutier, feroviar, aeroportuar şi zone industriale), prin realizarea hăr ilor strategice de zgomot • Garantarea faptului că informa iile ob inute în urma realizării hăr ilor de zgomot sunt puse la dispozi ia publicului • Adoptarea planurilor de ac iune, în baza rezultatelor ob inute de hăr ile strategice de zgomot, în vederea prevenirii şi reducerii zgomotului şi/sau efectelor acestuia, în special, acolo unde valorile de zgomot depăşesc limitele admise • Participarea publicului la procesul de luare a deciziei cu privire la măsurile ce trebuie cuprinse în planurile de ac iune În completarea HG nr 321/2005 exista OM nr. 536/1997 şi trei standarde în care sunt indicate valorile limită pentru indicatorii Lzsn şi Ln în România şi în alte state membre ale UE

Municipalitatea Drobeta Turnu Severin

triclorbenzen. al ministrului administra iei şi internelor. al ministrului transporturilor. • Directiva 86/280/EEC – referitoare la tetraclorura de carbon. 1258/2005 pentru stabilirea unită ilor responsabile cu elaborarea hăr ilor de zgomot pentru căile ferate. 4 alin. prin ordin comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor. • Ordinul MMGA nr. traficul feroviar. • Directiva 84/491/EEC – referitoare la hexaclorciclohexan. . • Directiva 90/415/EEC – referitoare la 1. până la data de 30 decembrie 2008.04. pesti.Agen ia Na ională pentru Protec ia Mediului. emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase pentru inlocuirea HG nr. Municipalitatea Drobeta Turnu Severin .2004 pentru modificarea şi completarea Legea apelor nr. inclusiv măsurile de reducere a zgomotului. pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activită ile din zonele industriale.2004. Dafnia. cauzata de evacuarea unor substante periculoase. 351/21.2 dicloretan. . transpusă în legisla ia na ională prin Legea nr. privind calitatea apei potabile. 458/2002 a intrat in vigoare la 29 august 2002. cloroform. al ministrului sănătă ii. de traficul rutier. al ministrului transporturilor. b) din HG 321/2005. în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a HG 321/2005. • Legislatie ape Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2000/60/CE din 23 octombrie 2000 de stabilire a cadrului comunitar de ac iune în domeniul strategiei apelor pentru Comunitate (Water Framework Directive – WFD). • Directiva 84/156/EEC – referitoare la mercurul din alte sectoare decat electroliza clor-alcalina. construc iilor şi turismului. 678/1344/915/1397 din 2006. o gama largă de institu ii sunt implicate în activită i de gestionare a zgomotului îndeplinind roluri specifice: . 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere.Directiva 76/464/CEE privind poluarea creata de evacuarea unor substante periculoase in mediul acvatic al comunitatii . pentru zgomotul produs de traficul rutier.06. drumurile şi aeroporturile aflate în administrarea lor.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 52 În ceea ce priveste cadrul institu ional. 310/28. inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile.alcalina. hăr ile strategice de zgomot şi planurile de ac iune aferente acestora. traficul aerian din preajma aeroporturilor şi pentru zgomotul produs în zonele cu activită i industriale care se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor. Directiva 2002/49/CE privind evaluarea şi managementul zgomotului ambiental • • HG 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental modificată şi completată de HG 674/2007 OM MMGA/MTCT/MS/MAI nr. . percloretilena. feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor OM MTCT nr. pentaclorfenol. construc iilor şi turismului.03.2005 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a riscului substantelor periculoase din Listele I si II si a substantelor prioritare/prioritar periculoase in mediul acvatic prin modelare matematica si a Metodologiei de evaluare a impactului substantelor periculoase din listele I si II si a substantelor prioritare/prioritar periculoase asupra mediului acvatic prin teste ecotoxicologice . pe baza centralizării planurilor de ac iune. Lzi şi Lseară. 107/1996. DDT. • Directiva 88/347/EEC – referitoare la drinuri. tricloretilena. hexaclorbutadiena. proiectul privind Planul na ional de ac iune pentru reducerea nivelurilor de zgomot şi îl transmite autorită ii publice centrale pentru protec ia mediului.06.2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor. .Autoritatea publică centrală pentru protec ia mediului elaborează reglementări privind valorile limită corespunzătoare indicatorilor Lzsn. (2) lit. (3) din HG 321/2005 elaborează planurile de ac iune pentru gestionarea zgomotului şi a efectelor acestuia. • Directiva 83/513/EEC – referitoare la cadmiu. Lnoapte şi.Directiva Consiliului 98/83/CEE din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului • Legea 311/28.Directivele – fiice: • Directiva 82/176/EEC – referitoare la valorile limita de emisie si obiective de calitate pentru descarcarile de mercur din industria de electroliza clor.Autorită ile administra iei publice locale şi unită ile prevăzute la art. 720 /2007 OM MMDD 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea. 245/26. modificata si completată prin HG 783/14. din domeniul propriu de activitate. . elaborat conform alin. • Transpunerea Directivei 98/83/CE a fost completata prin elaborarea HG nr. al ministrului administra iei şi internelor aprobă Planul na ional de ac iune pentru reducerea nivelurilor de zgomot. analizarea şi evaluarea hăr ilor strategice de zgomot. al ministrului sănătă ii. elaborează. Directiva a fost transpusa prin HG nr.alge verzi.06. după caz. hexaclorbutan. precum şi limitele de competen ă ale acestora modificat prin OM nr. 118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane.Autoritatea publică centrală pentru protec ia mediului.2006. • Legea nr.

5). 245/26. • Ordinul MMGA nr. preluata prin HG 1856/2005 Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . calitatea combustibililor -Directiva 2001/81/EC privind plafoanele nationale de emisii. modificata si completată prin HG 783/14. hexaclorbutan. a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf.03. Directiva a fost transpusa prin HG nr.2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor. benzenului.2 dicloretan. -Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane amendata cu Directiva 98/15/EEC -Directiva pentru apele de imbaiere 2006/7/EC -Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2000/60/CE din 23 octombrie 2000 de stabilire a cadrului comunitar de ac iune în domeniul strategiei apelor pentru Comunitate (Water Framework Directive – WFD). 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere.04.alge verzi. nichelul si hidrocarburile aromatice policiclice in aerul inconjurator -Legea 655/2001 pentru aprobarea OUG 243/2000 privind protectia atmosferei -Ord. hidrocarburi aromatice policiclice in aerul inconjurator -HG 731/2004 pentru aprobarea Strategiei nationale privind protectia atmosferei -HG 738/2004 pentru aprobarea Planului national de actiune in domeniul protectiei atmosferei Emisii din surse stationare -Directiva 96/61/CE IPPC . Dafnia. monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator -HG 543/2004 privind elaborarea si punerea in aplicare a planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului -Ord. pentaclorfenol. MAPM 745/2002 privind stabilirea aglomerarilor si clasificarea aglomerarilor si zonelor pentru evaluarea calitatii aerului in Romania -Ord. cauzata de evacuarea unor substante periculoase. MMGA 448/2007 pentru aprobarea Normativului privind evaluarea pentru arsen. preluata prin HG 541/2003 . preluata prin HG 128/2002 si NT 2070303/2003 Transport -Standarde Euro privind emisiile provenite de la vehicule.2005 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a riscului substantelor periculoase din Listele I si II si a substantelor prioritare/prioritar periculoase in mediul acvatic prin modelare matematica si a Metodologiei de evaluare a impactului substantelor periculoase din listele I si II si a substantelor prioritare/prioritar periculoase asupra mediului acvatic prin teste ecotoxicologice .2006. 118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane. -Directiva Consiliului 98/83/CEE din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului • Legea 311/28.06. • Directiva 90/415/EEC – referitoare la 1. • Directiva 88/347/EEC – referitoare la drinuri. • Legea nr.06. • Directiva 83/513/EEC – referitoare la cadmiu. pulberile in suspensie si plumbului din aerul inconjurator (modificata de Decizia 2001/744/CE) -Directiva Parlamentului European si Consiliului 2000/69/CE privind valorile limita pentru benzen si monoxidul de carbon din aerul inconjurator -Directiva Parlamentului European si Consiliului 2002/3/CE privind ozonul din aerul inconjurator -Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2004/107/CE privind arsenul. modificata si completata prin HG 322/2005 -Directiva 2000/76/EC incinerarea deseurilor. mercur. • Directiva 86/280/EEC – referitoare la tetraclorura de carbon. cadmiu. • Directiva 84/491/EEC – referitoare la hexaclorciclohexan. DDT. • Directiva 84/156/EEC – referitoare la mercurul din alte sectoare decat electroliza clor-alcalina. mercurul.06. plumbului. -Directiva 76/464/CEE privind poluarea creata de evacuarea unor substante periculoase in mediul acvatic al comunitatii . emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase pentru inlocuirea HG nr. pulberilor in suspensie (PM10 si PM2. pesti. preluata prin OUG 152/2005.2004 pentru modificarea şi completarea Legea apelor nr.2004. 458/2002 a intrat in vigoare la 29 august 2002. 351/21. Legea 84/2006 -Directiva 2001/80/CE LCP . dioxidului de azot si oxizilor de azot. privind calitatea apei potabile. triclorbenzen. nichel. -Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane amendata cu Directiva 98/15/EEC -Directiva pentru apele de imbaiere 2006/7/EC Legislatia privind calitatea aerului Directiva Consiliului 96/62/CEE privind evaluarea si managementul calitatii aerului inconjurator -Directiva Consiliului 1999/30/CE privind valorile limita pentru dioxidul de sulf. dioxidul de azot si oxizii de azot. inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile. tricloretilena. cadmiul. 310/28. MAPPM 592/2002 privind aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 53 -Directiva pentru apa subterana (2006/118/EC) completeaza WFD. transpusă în legisla ia na ională prin Legea nr. 107/1996. -Directiva pentru apa subterana (2006/118/EC) completeaza WFD. cloroform. percloretilena.Directivele – fiice: • Directiva 82/176/EEC – referitoare la valorile limita de emisie si obiective de calitate pentru descarcarile de mercur din industria de electroliza clor.alcalina. hexaclorbutadiena. • Transpunerea Directivei 98/83/CE a fost completata prin elaborarea HG nr.

1497/2003 care amendează Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. Legea nr. 338/97 al Consiliului privind protec ia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comer ului cu acestea.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na ional . adoptată la Bonn la 23 iunie 1979 (Conven ia Bonn). Legea nr. Legea nr.90/2000 pentru aderarea României la Acordului privind conservarea liliecilor în Europa. Conven ia europeană a peisajelor semnată la Floren a 20. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Municipalitatea Drobeta Turnu Severin .1971. semnată la Ramsar. Legea nr.1998 (Conven ia Aarhus). Legea nr.10. adoptată la Bonn la 23 iunie 1979.1979 (Conven ia Berna) . în special ca habitat al păsărilor acvatice. Legea nr.191/2002 privind Grădinile Zoologice şi acvariile publice. Legea nr. adoptat la Monaco la 24 noiembrie 1996.58/1994 pentru ratificarea Conven iei privind diversitatea biologică.5/1991 pentru aderarea României la Conven ia privind zonele umede de importan ă interna ională. Legea nr. Conven ia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice.U.2000. Conven ia privind conservarea vie ii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa.eurasiatice.G. Regulamentul Consiliului (CE) nr. Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.eurasiatice. adoptat la Bruxelles la 9 octombrie 2000. 2. Legea nr.622/2001 pentru ratificarea Actului final al negocierilor dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană de adoptare a Acordului privind participarea României la Agen ia Europeană de Mediu şi la Re eaua europeană de informare şi observare a mediului (EIONET).89/2000 pentru ratificarea Acordului privind conservarea păsărilor de apă migratoare african .99/22/CE referitoare la de inerea animalelor sălbatice în Grădinile Zoologice.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 54 Legislatie privind biodiversitatea • • • • • • • • • • Directiva „Habitate" nr.10. Directiva „Păsări" nr.02. la 19. adoptată la Kiev la 22 mai 2003.13/1998 pentru aderarea României la Conven ia privind conservarea speciilor migratoare de anumale sălbatice. adoptata la Washington la 3 martie 1973.79/409/EEC privind conservarea păsărilor sălbatice.389/2006 pentru ratificarea Conven iei-cadru privind protec ia şi dezvoltarea durabilă a Carpa ilor. Legea nr. nr.26/1996 .451/2002 pentru ratificarea Conven iei europene a peisajului. Marea Mediterană şi din zona contiguă a Atlanticului. adoptat la Haga la 16 iunie 1995.13/1993 privind conservarea vie ii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa.86/2000 pentru ratificarea Conven iei privind accesul publicului la informa ii participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justi ie în probleme de mediu semnată la Aarhus în data de 25. Legea nr.06.sec iunea a III-a – zone protejate. a florei şi faunei sălbatice.Codul Silvic.2000 (Conven ia Florenta) Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare african . adoptată la Berna la 19 septembrie 1979.865/2006 al Comisiei Europene din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.265/2006 pentru aprobarea O.09. Regulamentul Consiliului (CE) nr.91/2000 pentru ratificarea Acordului privind conservarea cetaceelor din Marea Neagră. Legea nr. adoptat la Londra la 4 decembrie 1991. semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992. Legea nr. şi a Acordului dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Agen ia Europeană de Mediu şi la Re eaua europeană de informare şi observare a mediului. adoptată la Berna. Legea nr. Legea nr. Directiva Consiliului nr. adoptată la Floren a la 20. 338/97 referitor la protec ia speciilor de faună şi floră sălbatice prin reglementarea comer ului cu acestea. în special ca habitat al păsărilor acvatice.92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale. Conven ia privind zonele umede de importan ă interna ională. Legea nr.1998.338/1997 referitor la protec ia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comer ului cu acestea.195/2005 privind protec ia mediului. Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.69/1994 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind commertul international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie. adoptat la Haga la 16 iunie 1995. 349/2003 privind suspendarea introducerii în Comunitatea Europeana a anumitor specii de faună şi floră sălbatică. Regulamentul Consiliului (CE) nr.06. 3254/1991 de interzicere a utilizării capcanelor de picior în Comunitate şi de introducere în Comunitate a pieilor sau a altor bunuri manufacturate ale unor specii de animale sălbatice originare din ări în care capturarea acestora se face prin utilizarea unor astfel de capcane sau a unor metode ce nu satisfac standardele interna ionale. Conven ia privind accesul publicului la informa ii adoptată la Aarhus în data de 25.

nr. 1275/1996 s-a infiintat Comisia Nationala pentru Schimbari Climatice. realizata in colaborare cu ANPM. Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra Schimbarilor Climatice (UNFCCC).G. H.M.2151/2004 privind instituirea regimului de arii naturale protejate pentru noi zone. O. O. 24/1994. Legislatie privind schimbarile climatice Romania a semnat in 1992. conform obligatiilor asumate.G.2000.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 55 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Legea nr. O. O.G.G. fata de anul de baza (1989). inventarierea şi înregistrarea Grădinilor Zoologice şi acvariilor publice.M.776/2007 privind declararea siturilor de importan ă comunitară ca parte integrantă a Re elei Ecologice Europene Natura 2000 în România. O.1581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone. ratificata prin Legea nr. nr.117/2003 pentru modificarea Anexei nr.1586/2006 privind încadrarea unor arii naturale protejate în categoria zonelor umede de importan ă interna ională. Protocolul de la Kyoto. 195/2005 privind protec ia mediului. nr.647/2001 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activită ilor de recoltare. MMDD a transmis pentru prima data Secretariatului Conventiei in formatul solicitat. nr.G. O.1284/2007 privind declararea ariilor de protec ie specială avifaunistică ca parte integrantă a re elei ecologice europene Natura 2000 în România. iar cea de-a treia comunicare nationala a fost trimisa in 2006.G. internă sau la export a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică precum şi a importului acestora. capturare şi/sau de achizi ie şi comercializare pe pia a. O. la Summitul de la Rio. obligandu-se astfel la o reducere de 8% in perioada 2008 . nr. nr. nr.M.G. H. H. nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. in vederea armonizarii cu masurile Uniunii Europene. organism interministerial fara structura juridica si cu rol consultativ.255/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comer ul cu specii sălbatice de faună şi floră. nr. nr. In anul 2002.M. 3/2001. calculate pe baza metodologiei IPCC revizuite.755/2007 privind aprobarea modelului fişei de eviden ă a fiecărei grădini zoologice şi fiecărui acvariu public. H. Romania a transmis inventarul emisiilor de gaze cu efect de sera pentru anul 2001.G.2012.M. Romania fiind prima tara.M. a fost semnat un protocol la UNFCCC. In anul 2003. inventarul national al emisiilor de gaze cu efect de sera.M. nr. O. nr. O. nr.G. la Kyoto.M. nr. a carui activitate este coordonata de MMDD. nr. Obiectivul principal al acestei conventii este de a stabiliza concentratiile gazelor cu efect de sera in atmosfera la un nivel care sa impiedice perturbarea antropica periculoasa a sistemului climatic. 5 la Ordinul 647/2001.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate. parcurilor na ionale şi parcurilor naturale şi constituirea administra iilor acestora. nr. MMDD a trimis Secretariatului Conventiei primele doua Comunicari Nationale in 1995 si in 1998.1143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate.M. incluzand inventarele nationale din perioada 1992 .407/2006 vânătorii şi a protec iei fondului cinegetic. nr.230/2003 privind delimitarea rezerva iilor biosferei.207/2006 privind aprobarea con inutului Formularului Standard Natura 2000 şi a manualului de completare al acestuia.U. dand astfel posibilitatea acceptarii cererii Romaniei privind realizarea unei revizuiri a Municipalitatea Drobeta Turnu Severin .G. nr.M.U.114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonan ei de Urgen ă a Guvernului nr.552/2003 privind zonarea interioară a parcurilor na ionale şi naturale. 230/2003 privind delimitarea rezerva iilor biosferei.494/2005 privind aprobarea procedurilor de încredin are a administrării şi de atribuire în custodie a ariilor naturale protejate. H. nr. O. a florei şi faunei sălbatice.1529/2006 pentru modificarea anexei nr. la cea de-a treia Conferinta a Partilor la Conventia-cadru.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului. cuprinsa in Anexa I a Conventiei. nr.742/2004 pentru aprobarea instruc iunilor privind autorizarea.U. In 1997. O. H. nr. de reducere cu acelasi procent. O. care a ratificat Protocolul de la Kyoto prin Legea nr. precum şi a Registrului na ional al grădinilor zoologice şi acvariilor publice.G.1710/2007 privind aprobarea documenta iei necesare în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes na ional. H. conservarea habitatelor naturale. in vederea stabilirii unor masuri. O. parcurilor na ionale şi parcurilor naturale şi constituirea administra iilor acestora. tinte si perioade clare de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera. Prin H.

Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . pe baza celor doua documente internationale (UNFCCC. avand. in acelasi timp. iar cea mai mare parte a proiectelor aflate in curs de realizare prin mecanismul de Joint Implementation se axeaza pe maximizarea eficientei energetice si totodata pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. multi agenti economici din Romania vor privi aspectele legate de schimbarile climatice din perspectiva economica. si vor trebui sa se adapteze cerintelor din acest domeniu. Un alt avantaj al Directivei 2003/87/CE este acela ca. In prezent. de catre o echipa de experti nominalizati de Partile la Conventie.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 56 inventarului. Romania a transmis din nou la Secretariatul Conventiei. In anul 2005. In luna mai 2004. ce a avut loc la sfarsitul lunii septembrie 2003. care defineste politicile Romaniei privind respectarea obligatiilor internationale prevazute de Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra Schimbarilor Climatice (UNFCCC) si de Protocolul de la Kyoto precum si prioritatile nationale ale Romaniei in domeniul schimbarilor climatice. In perioada ianuarie-mai 2005 a fost elaborata Strategia Nationala a Romaniei privind Schimbarile Climatice (SNSC). Romania a transmis inventarul recalculat conform observatiilor din revizuire. pentru prima data. parte a Strategiei Nationale privind Schimbarile Climatice va permite agentilor economici din sectoarele ce intra sub incidenta Directivei sa participe la bursa de comercializare a emisiilor de GES. Implementarea Directivei 2003/87/CE privind stabilirea unei scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera. Protocolul de la Kyoto) Romania dezvolta proiecte de tip "Implementare in comun". Romania acorda o prioritate deosebita atingerii tintelor Protocolului de la Kyoto. inventarul national al emisiilor de gaze cu efect de sera utilizand si noul format de raportare CRF Reporter (Romania este una dintre cele 4 tari la nivel mondial care utilizeaza acest format de raportare din anul 2005). si un important impact social.

uri şi PUZ-uri spre a fi supuse aprobării şi avizării de către Comisia de Urbanism şi Consiliului Local.36 din Legea nr. Îndeplineşte şi alte atribu ii stabilite prin actele normative care vizează activitatea compartimentului Asigură aplicarea Legii nr. Propune ac ionarea în justi ie în vederea desfiin ării lucrărilor sau de aducere la starea ini ială a terenurilor şi construc iilor pentru care nu s-au emis autoriza ii de construire sau nu au fost respectate prevederile legale. Propune ac ionarea în instan ă în vederea desfiin ării lucrărilor sau de aducere la starea ini ială a terenurilor şi construc iilor pentru care nu s-au emis autoriza ii de construire sau nu au fost respectate prevederile legale Urmăreşte ducerea la îndeplinire a hotărârilor judecătoreşti şi a dispozi iilor Primarului precum şi a hotărârilor de consiliu privind desfiin area construc iilor neautorizate Întocmeşte nota de plată pentru avizele prevăzute în certificatul de urbanism necesare ob inerii acordului unic precum şi pentru taxa prevăzută pentru emiterea acestuia. Colaborează cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru efectuarea unor lucrări de cadastru la nivelul municipiului.Promovează documenta iile de urbanism PUD . precum şi respectarea normelor legale cu privire la întocmirea. Avizează propunerile de restituire în natură a terenurilor revendicate în baza Legii 247/2005 La finalizarea lucrărilor de construire participă la recep ia finală a lucrărilor. republicată. Pregăteşte şi prezintă documenta iile depuse spre analiză în Comisia de Acorduri Unice.Analizează şi propune avizarea documenta iilor privind zonele de protec ie a monumentelor. . precum şi integrarea func ională a zonelor cu valoare deosebită. verifică respectarea documenta iei în baza căreia a fost eliberată autoriza ia de construire şi termenul de valabilitate. îngrijându-se de intabularea lor la Biroul de carte funciară.Asigură eviden a şi protec ia monumentelor.Asigură întocmirea documenta iilor necesare atribuirii şi schimbării denumirii de străzi .Face verificări la solicitările depuse în baza Legii 10/2001 privind restituirea unor imobile preluate abuziv în perioada 1945-1989. conform art. ansamblurilor şi siturilor istorice recunoscute ca valoare de patrimoniu local.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 57 ANEXA 2 Atributii ale compartimentelor din cadrul Primariei implicate in realizarea PUMM Atributiile biroului de urbanism. .Stabileşte valoarea lucrărilor de construc ii conform ordonan ei nr.44/1994 Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . Verifică actele depuse pentru ob inerea certificatelor de urbanism.92/1998 în func ie de felul construc iei şi alcătuirea constructivă a clădirilor . constată contraven iile şi face propuneri în condi iile legii pentru desfiin area construc iilor nelegale. în special.18/1991.Verifică actele depuse în vederea ob inerii autoriza iei de construire şi analizează documenta ia depusă pentru autorizarea executării lucrărilor. disciplina in constructii sunt : asigura aplicarea intocmai a Planului Urbanistic General si al Regulamentului. . amenajarea teritoriului. Sprijină executantul lucrărilor de cadastru pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin prin furnizarea datelor solicitate. Aplică sanc iunile contraven ionale prevăzute de Lege în cazul construc iilor care nu respectă documenta ia tehnică Urmăreşte respectarea disciplinei în construc ii. Verifică documenta iile şi întocmeşte anexele privind despăgubirile ce le revin veteranilor de război conform Legii nr.Urmăreşte regularizarea taxa autoriza iilor de construire în termen de 15 zile de la data expirării termenului de execu ie stabilit prin autoriza ia de construire în func ie de valoarea rezultată. După avizarea documenta iilor în cadrul Comisiei de Acord Unic redactează acordul unic şi îl prezintă pentru semnare la arhitectul şef. Verifică documenta iile şi întocmeşte referatele de propunere pentru atribuirea în proprietate a terenurilor . privind cadastru imobiliar-edilitar şi publicitatea imobiliară – introducerea cadastrului imobiliar-edilitar şi constituirea băncii de date urbane.Asigură publicitatea actelor de urbanism emise prin afişare la avizierul institu iei.7/1996. . pentru constatarea îndeplinirii tuturor cerin elor şi condi iilor solicitate prin certificatul de urbanism. . .Eliberează certificatele de urbanism şi autoriza iile de construire/desfiin are din zona sa de competen ă conform prevederilor legale. verificarea şi con inutul proiectului. urmăreşte stadiul lucrărilor şi recep ionează lucrările finale. Înregistrează acordurile emise în registrul special de Acord Unic. . Participă la inventarierea terenurilor apar inând domeniului public sau privat.modificată. .

.răspunde de modul de realizare a lucrărilor de repara ii curente şi capitale la re elele de distribuire a agentului termic primar şi secundar .facturata de SC ’’SECOM’’ SA .cosuri de gunoi.asigura contractarea.la nivelul proiectat si transmite Serviciului contabilitate sumele rrezultate în urma reaparatiilor capitale pentru a fi înregistrate . .solutioneaza corespondenta si rezolva sesizarile legate de activitatea sa.conform legislatiei in vigoare . . .vase ornamentale.receptioneaza zilnic lucrarile admise la plata .imprejmuiri fantani publice) si face propuneri privind executarea lucrarilor de reparatii curente .urmareste zilnic lucrarile de intretinete si amenajare a parcurilor si zonelor verzi din municipiu. .respectiv Agen ia pentru Protec ia Mediului şi Agen ia Regională de Protec ie a Mediului Craiova pentru urmărirea Planului Local de Ac iune pentru Mediu.Colaboreaza cu autoritatile competente pentru protectia mediului.conform contractelor incheiate cu operatorii de prestari servicii.Urmăreşte modul în care agentii economici care execută lucrări respectă normele de protec ie a mediului . pe baza de oferta. .raspunde de calitatea si cantitatea lucrarilor prevazute in situatiile de plata lunare.urmăreşte modul de exploatare a re elelor de termoficare agent secundar din municipiu şi lucrările de repara ii curente din punctele termice conform programelor aprobate Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . .urmareste si confirma cantitatea de apa potabila folosita la intretinerea parcurilor si zonelor verzi. localizeaza si propune măsuri pentru diminuarea surselor de poluare. Atribu ii : .incheind contractele de prestari servicii.Întocmirea şi transmiterea situa iilor solicitate de APM şi ARPM –Craiova. protectia mediului: Spatii verzi : Scopul principal al postului amenajare si intretinere parcuri . .zone verzi. . .în termen. • Compartiment Coordonare Serviciul Public de Termoficare Scopul principal al postului coordonarea lucrarilor de termoficare si apa – canal.executate de operatorii de servicii .asigurand procurarea materialului dendrofloricol necesar . . intocmeste si supune spre aprobare Programul de plantari de primavara-toamna in parcurile si zonele verzi din municipiu. a tratamentelor fitosanitare contra daunatorilor.in limita fondurilor prevazute in bugetul local. .intocmeste caietele de sarcini si documentatia aferenta pentru licitarea sau analiza de oferta privind prestarile de servicii intretinere si amenajare parcuri si zone verzi .cosuri de gunoi. .în vederea asigurării parametrilor tehnici ai punctelor termice . Atribu ii : . Atribu ii : . .propune casarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar degradate sau cu un grad mare de uzura (banci.Inventariaza.Urmăreşte lucrările la groapa de gunoi veche(lucrările de igienizare şi închidere) . .face propuneri de extindere si amenajare de noi spatii verzi. .Îndeplineşte şi alte atribu ii stabilite prin dispozi ii ale primarului ori primite de la şefii ierarhici .urmareste permanent modul de conservare a dotarilor din parcuri (banci.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 58 Atributiile serviciului de gospodarie sunt: • Compartiment administrare spatii verzi.Colaborează cu organiza iile nonguvernamentale în vederea realizării unor proiecte de mediu.intocmeste caietele de sarcini si documentatia aferenta pentru licitarea sau analiza de oferta privind achizitionarea de produse necesare amenajarii si intretinerii parcurilor si zonelor verzi .).executa si alte lucrari cu caracter neplanificat repartizate de conducerea Primariei.etc. .Colaborează cu asocia iile de proprietari pentru promovarea unei atitudini corespunzatoare a comunita ii in legatura cu implementarea sistemului de colectare selectivă a deseurilor menajere.garduri de protectie. .conform legislatiei in vigoare.Participa la actiuni de control cu alte compartimente si institutii.Urmăreşte lucrările de realizare a noii gropi ecologice de către SC Brantner Servicii Ecologice SA.monumente.urmarind calitatea lucrarilor excutate si confirmand la plata cantitatitile utilizate . Protectia mediului : Scopul principal al postului aplicarea măsurilor de protec ie a mediului la nivelul municipiului.in vederea reducerii gradului de poluare la nivelul municipiului . .Se documenteaza si participă la schimburi de experienta cu institutii similare sau de profil.Solutioneaza sesizarile si reclamatiile avand ca obiect probleme de protectia mediului si ecologie urbană. .

pe care le prezintă spre aprobare autorită ii publice locale.Sucursala ROMAG-TERMO cantitatea de agent termic livrată ce urmează a fi facturată către Primărie .fundamenteaza si coordoneaza elaborarea strategiilor locale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice.asigură conformitatea clauzelor ataşate la contractele de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilită i publice cu prevederile Strategiei na ionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilită i publice.urmareste modul în care se asigura lucrarile de repartii si intretinere la blocurile sociale si cele pentru tineret . Municipalitatea Drobeta Turnu Severin .executa si alte lucrari cu caracter neplanificat repartizate de conducerea Primariei. în colaborare cu operatorii existen i.asista operatorii serviciilor de utilită i publice in procesul de accesare si atragere a fondurilor pentru investitii.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 59 verifică consumul de agent termic la unită ile din subordinea Consiliului local şi confirmă împreună cu delegatul RAAN. dupa caz. informează conducerea institu iei asupra oportunită ilor de finan are existente şi a cerin elor solicitate de finan atorii externi. . salubrizarea localitatii. mediu si lung.cu privire la decontarea subventiilor si ajutoarelor pentru caldura executa si alte lucrari cu caracter neplanificat repartizate de conducerea Primariei. exercita si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative.sprijina personalul desemnat pentru calcularea consumului de energie termica pe fiecare unitate locativa din blocurile sociale si cele pentru tineret.urmăreşte împreună cu reprezentantul RAAN. - • Compartimentul de monitorizare a serviciilor comunitare de utilitati publice Scopul principal al postului : monitorizarea serviciilor comunitare de utilită i publice-alimentare cu apa. canalizare si epurare apelor uzate.Sucursala ROMAG-TERMO contorizarea apei calde menajere şi agentului termic la blocurile din municipiu . Unitatea centrala de monitorizare precum si autoritatilor de management care gestioneaza instrumentele structurale si programele operationale cu impact in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice. Atribu ii : .urmăreşte implementarea strategiilor municipale pentru accelerarea dezvoltării serviciilorde apa canal si salubrizare a localitati si monitorizează rezultatele fiecare operator.stabileste consumul lunar de energie termica la blocurile sociale din zona Sens giratoriu si locuintele destinate tinerilor din zona Alunis prin citirea contoarelor montate la fiecare bloc.tine legatura cu Serviciul de asistenta si protectie sociala si operatorul de distributie a agentului termic . .in colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice.pregateste.pregateste si transmite rapoarte de activitate catre birourile prefecturale. planurile de implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice si le prezinta autoritatii administratiei publice municipale spre aprobare.trimestrial va transmite rapoartele de monitorizare şi evaluare pentru fiecare tip de serviciu de utilitati publice biroului de monitorizare de la nivelul prefecturilor sau altor entită i dacă este cazul.in vederea asigurarii agentului termic la parametrii prevazuti în contractul de concesiune .îl centralizeaza îl trimite la operatorul de distributie a energiei termice în vederea calculării ajutorului pentru caldura ce se acorda familiilor cu venituri mici . • Compartiment Dezvoltare Regionala si Integrare Europeana desfăşoară următoarele activitati: • • • Participa la elaborarea politicilor de dezvoltare economica si sociala a municipiului pe termen scurt. . colectarea canalizarea si evacuarea apelor pluviale. urmăreşte programele de finan are ale Uniunii Europene.confirmand acest consum operatorului de distributie a energiei termice . . .aplica sanctiuni contraventionale locatarilor din blocurile sociale si cele pentru tineret care nu au instalalate contoare pentru consumul energiei termice si care refuza în mod repetat sa repare instalatiile din interiorul apartamentelor . ale altor institu ii financiare interna ionale precum şi ale ambasadelor unor state care au programe de finan are pentru ac iuni în România. . prin hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin .

Severin. primeste corespondenta din strainatate. 60 / 2001 privind achizitiile publice. invitatii. Tr. • • • • • • • • • • - - Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . întocmeşte documenta ii şi cereri de finan are pentru ob inerea de resurse financiare pentru proiecte în domeniile prioritare pentru comunitate. Intocmeste cererile pentru eliberarea certificatelor de urbanism. Urmareste realizarea lucrarilor la blocurile de locuinte in curs de executie. poduri si parcari in municipiul Dr. Organizeaza selectia de oferte pentru achizitii de bunuri si lucrari de reparatii. etc) precum si protocolul acestora. Intocmeste devizele pentru lucrarile de reparatii drumuri. Tr. Severin. autorizatiei de cosntruire si obtinerea acordurilor si avizelor prevazute de lege. acorda asistenta tehnica si initiaza proiecte de parteneriat cu ONG-urile si late institutii abilitate in cadrul programelor finantate din fonduri provenite de la organisme internationale sau de la bugetul de stat (PHARE – LINE. initiaza. PHARE PENTRU DEMOCRATIE. Centralizeaza necesarul de fonduri pentru finatarea cheltuielilor de reparati si capital transmise de institutile si agentii economici de sub autoritatea consiliului local. asigura evidenta datelor primate si transmise prin internet. Asigura dirigentai de santier pentru lucrarile de investitii si reparatii. Urmareste executarea lucrarilor conform contractelor incheiate. Biroul de investitii si invatamant preuniveristar Face propuneri de finantare pentru obiective de investitii de interes public si uramareste realizarea acestora conform documentatiilor aprobate. Organizeaza licitatiile publice si selectarea de oferte in vederea stabilirii societatilor comerciale specializate care sa realizeze investitiile aprobate si cu surse de finantare asigurate. Intocmeste devizele de reparatii si amenajari piete. asigura traducerea acesteia si transmiterea raspunsurilor. Elaboraeaza documentatii tehnico-economice pentru lucrarile de investitii. Severin. stabileşte contacte şi ine legătura cu organiza ii neguvernamentale pentru dezvoltarea societă ii civile. ine eviden a şi păstrează documenta iile organiza iilor interna ionale care colaborează cu Primăria şi Consiliul Local şi participă la ac iunile de ob inere a unor ajutoare din străinătate sau sponsorizări diverse. asigura primirea si expedierea prin fax a actelor si documentelor. ine eviden a ONG-urilor din municipiu şi monitorizează activitatea acestora în scopul creării unui parteneriat între administra ia publică locală şi ONG-uri. FUNDATIA PENTRU O SOCIETATE DESCHISA. Verifica si confirma lunar stuatiile de lucrari in vederea efectuarii platilor si rapsunde de corectitudinea acestora prin dirigintii de luicrari. Intocmeste devizele de reparatii la imobilele proprii si cele adminisrative de Primaria Dr. Tr. Elaboraeaza documentatii tehnico-economice pentru amenajarea unor noi locuri de parcare in municipiul dr. ANDR). elaboreaza si coordoneaza proiecte in cadrul programelor de colaborare transfrontaliera. promoveaza. Elaboreaza programe si prognoze referitoare la investitiile ce urmeaza sa se realizeze pe raza municipiului in perspectiva si pe termen lung. autorizatiilor de construire din domeniul sau de activitate pentru lucrarile de investitii publice si reparatii si le transmite Serviciului urbanism. Participa la intocmirea proiectului listei de investitii anuale care se supun spre aprobare Consiliului Local. Analizeaza impreuna cu Serviciul buget – finante sursele de finantare a lucrarilor de investitii in continuare precum si investitiile noi propuse in lista. pentru ca împreună să solu ioneze proiecte şi programe concrete de dezvoltare comunitară locală.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 60 • informează conducerea institu iei asupra măsurilor ce trebuie implementate la nivelul administra iei publice locale în vederea îndeplinirii cerin elor acquis-ului comunitar şi a modernizării administra iei publice locale la nivelul cerin elor solicitate de UE. felicitari. realizeazamaterialele si lucrarile necesare Primariei cu prilejul sarbatoririi unor evenimente nationale si locale (anunturi. filamri. PHARE – PARTENERIAT. conform OUG nr.

lunar intocmeste deschideri de credite si dispozitii pentru toate activitatile cuprinse in bugetul local.Urmareste executia bugetului de venituri si cheltuieli. Intocmeste raportul Primarului privind proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Drobeta Turnu Severin. Directia economica are urmatoarele atributii: . Intocmeste raportul privind contul de executie a bugetului local. Duce la indeplinire hotararile Consiliului Local legate de domeniul de activitate. . . . potrivit obligatiilor de plata ce revin personaluluiprimariei municipiului Drobeta Turnu Severin. • Serviciul Buget Finante Organizeaza si asigura urmarirea execitiei bugetare pentru activitatile finantate din bugetul local. in conditiile legii a patrimoniului public si privat al municipiului Drobeta Turnu Severin. in principal finatarea activitatilor Primariei. Intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Drobeta Turnu severin. Biroul cadastru imobiliar – edilitar si evidenta fondului locativ si Oficiul dezvoltare regionala si integrare europeana. . . precum si pentru activitatile finantate din surse extrabugetare. in conditii de eficienta si legalitate. Directorul economic are in subordine: Serviciulbuget – finante.Aplica viza de control financiar preventiv si stabileste normele necesare pentru respectarea prevederilor cuprinse in legea contabilitatii. Intocmeste executia bugetului de venituri si cheltuieli. .Fundamenteaza instituirea de taxe speciale pentru serviciile publice create la nivelul municipiului in scopul satisfacerii unor nevoi ale cetatenilor coborand in aceste sens cu celelalte servicii din Primarie.Face propuneri pentru majorarea sau diminuarea impozitelor si taxelor locale stabilite de lege. perosane juridice.Face propuneri de fundamentare a impozitelor si taxelor locale ce constituie venituri la bugetul local datorate de contribuabili persoane fizice. respectiv nota de fundamntare.Sprijina conducerea Primariei municipiului nostru pentru elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli. . a raportului proiectul bugetului de venituri si cheltuieli. Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . Directia economica este condusa de undirector subordonat direct Primarului municipiului Drobeta Turnu Severin sau viceprimarului delegat prin dispozitie . serviciul autorizarea agenti economici. etc. Analizeaza solicitarile de subventii care se acorda din bugetul local. intocmirea si executarea bugetului local.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 61 • Directia Economica si Serviciul buget – finante contabilitate Directia economica este serviciul care asigura. aparatului rpopriu al consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin.Coordoneaza activitatea economico – financiara din cadrul serviciilor si institutiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local. a institutiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local. Asigura respectarea normelor si instructiunilor specifice privind operatiunile de casa. a lucrarilor de investitii publice. precum si valorificarea. Intocmeste statele de plate pentru personalul din cadrul primariei.Fundamenteaza propunerile privind indexarea anuala a impozitelor si taxelor locale.. Pe baza bilantului aprobat. precum si a amenzilor potrivit legii. asociatii familiale. care coordoneaza activitatea serviciilor. . Asigura controlul financiar preventiv la nivelul Primariei si a serviciilor din subordinea Consiliului Local. asigura aplicarea retinerilor. cat si pentru derularea executiei bugetare anuale.Asigura actiunea de intocmire a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Drobeta turnu Severin.

Severin. Mnicip.000 mii lei Buget local si Fond de Mediu 2007 2009 14020175 mii lei 70 % surse proprii. 30% credite externe Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . precum si incadrarea in limitele impuse a indicatorilor apelor uzate evacuate in fl. Severin Protectia calitatii apelor Protectia calitatii apelor Asigurarea calitatii si -/ SC SECOM SA debitelor necesare pentru apa destinata consumului uman. Tr.Severin Localizare (judet. Municip. Domeniul prioritar Obiectiv specific (Tinta) Executant/beneficiar Costuri de realizare (mii lei) 2005-2010 41 600 mii euro Perioada de realizare Surse de finantare Protectia calitatii apelor Sistem de preluare si prelucrare a reziduurilor de la nave si interventie in caz de poluare pe sectorul romanesc al Dunarii Statii de epurare ape uzate provenite de la sectii ale Spitalului Judetean Modernizarea statiei de epurare ape uzate industiale.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 62 ANEXA 3 LISTA PROIECTELOR PROPUSE PENTRU PUMM Titlul proiectului (inclusiv elemente de identificare beneficiar si localizare) Reabilitare si extindere retele de alimentare cu apa si canalizare si constructie statie de epurare ape uzate in municipiul Dr. prin completarea cu treapta de epurare biologica.Dr. Tr. oras. Severin.Dr.N. Tr.Dunarea Instituirea unui sistem .Tr . existenta la CELROM. Severin.Dr. 31 200 mii euro (ISPA).Dr. 6 240 mii euro BEI 2008 2013 22 400 mii 20 % buget lei national. comuna) Mnicip.750. APDF durabil şi rentabil pentru colectarea deşeurilor de pe navele de transport pe apele interioare. 80 % credite externe 2008 2011 1. Protectia calitatii apelor Mnicip./ SC CELROM SA 4 160 mii euro buget de stat./C.Tr. prelucrarea ecologică a deşeurilor Reducerea incarcarii ./ Spitalul Judetean microbiologice a apelor uzate evacuate Reducerea poluarii cu substante organice a fluviului Dunarea .

85 % granturi Instalatie reciclare si valorificare deşeuri provenite din construc ii şi demolări Municip.ROMAG TERMO 2008 50 % surse proprii existente si credite.A. ECOLOGICE S.Dr. 85 % granturi 10 % sursa proprie existenta. 10 % buget local. aerului punct de lucru Drobeta Turnu Severin Reducerea nivelului de Administratia zgomot Nationala a 2009 2010 1 000 000 euro 2009 2010 1 000 000 euro 20012009 20 000 mii Surse proprii euro Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . sol.Dr. aer etc./ SC FORSEV SA Municip. apelor subterane. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S./ RAAN 2007 Suc. apelor subterane.Severin Domeniul prioritar Obiectiv specific (Tinta) Protectia calitatii apelor Deseuri Reducerea poluarii apei fluviului Dunarea . Reducerea poluarii S.ROMAG TERMO Instalatie de macinare a sticlei Localizare (judet.Tr Zgomot S. SERVICII reducerea ponderii ECOLOGICE S. .Tr .Dr.C.A.Severin Deseuri Reducerea poluarii apelor subterane. SERVICII apelor de suprafata.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 63 Executant/beneficiar Perioada de realizare 2007 2008 Costuri de realizare (mii lei) 79 000 mii lei Surse de finantare Titlul proiectului (inclusiv elemente de identificare beneficiar si localizare) Realizare statie epurare Evacuare in slam dens a zgurii si cenusii pe depozitul apartinand RAAN Suc. Turnu Severin din totalul deşeurilor depozitate si cresterea gradului de valorificare a acestora. punct de lucru Drobeta Turnu Severin Reducerea poluarii S. 5 % buget local.Dr.Tr .C.A.Severin Deseuri Depozit ecologic pentru depozitarea deseurilor municipale Municip. 5 % buget local.Dr. deşeurilor provenite din punct de lucru Drobeta construc ii şi demolări.Severin Deseuri Centura ocolitoare a municipiului Municip. BRANTNER solului. Severin Municip. Obiectiv specific: respectarea prevederilor HG 349/2005 Reciclarea sticlei si a deseurilor din sticla in vederea obtinerii pulberii de sticla. comuna) Municip.Tr . 75 % granturi 10 % sursa proprie existenta.Tr . 50% granturi 101 691 15 % buget 720 mii lei national. oras.Tr .C. BRANTNER solului.Dr.

100 mii lei Surse externefonduri nerambursabile Primaria Mun. Severin Primaria Mun. Dr. Severin 2008-2011 85.Dr.Tr .Severin Municip.Severin Domeniul prioritar Obiectiv specific (Tinta) Protectia mediului Reabilitare parc existent – Parcul rozelor Parcul Garii Parcul Casa Tineretului Municip.Dr.000 mii lei Fonduri AFM Obs.000 mii lei 1 mil lei Fonduri AFM 2008-2011 Fonduri AFM Modernizare parc 2008-2011 1 mil lei Fonduri AFM Construirea unui punct de colectare DEEE Amenajarea punctului de colectare de DEEE conform cerintelor legislatiei in vigoare 3. Dr.Tr . institutii publice etc.Planul Urban de Management pentru Mediu al Municipiului Drobeta Turnu Severin – 2008 64 Executant/beneficiar Perioada de realizare Costuri de realizare (mii lei) Surse de finantare Titlul proiectului (inclusiv elemente de identificare beneficiar si localizare) Dr. Tr.Severin Iubiti natura.Dr.733.Severin Municip.Dr. Dr.Tr . despre importanta protectiei mediului Modernizari iluminat si hidranti Modernizare parc Drumurilor Primaria Mun.Tr.Tr .Dr.Severin Constientizarea populatiei in scoli.Severin Municip. Tr. iubiti-va pe voi Localizare (judet. Datele din tabel s-au preluat din fisele de proiecte Municipalitatea Drobeta Turnu Severin . oras.Severin Municip. comuna) . Severin 2008-2011 700. Dr. Tr. Tr.733. Dr. Tr.Tr .000 mii lei 2008-2011 3. Severin Primaria Mun. Severin Primaria Mun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful