P. 1
Ziarul Curentul #5325 Vineri 11 Decembrie 1942

Ziarul Curentul #5325 Vineri 11 Decembrie 1942

|Views: 454|Likes:
Published by daciandumitrescu

More info:

Published by: daciandumitrescu on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2012

pdf

text

original

ANUL IV, No.

5325

8 PIGINI 5 LEI

VI....

"

0 ..............

GeneralulFranco Ii politica Spaniei
lIIe PAMl'1L $~lCABtJ

ocltim"""'" In Franla. Tf"",!o<uI rnu.r<Z .. I. din nou ridk~, La dJ'C.lJipLil se ,d!oo "",h_dimll do Dna-. R;dICMC& ~re::mnl II lrit'QIQrWW in PIKe Dc,,:n.lveoU DupA

"""'lid

, IIItraetluni relative la apUeare8 legli .. _;ama II~e'lrii 51eletolBriiJe~RD~lorpronDDtatempOlntH f om ifratllri W! Ii parte ~I ulUMenfele armalei
J. ZoOIl

~ atnn: xv, ... un. vs-t

1111 __

---~c..
..

laterlOilri

0'","0'''...,..1_- \ _.
n..JI,,·~eruI I
t.~."....,. ..... tMblal ~ ... ~ ...... Tllw....,.i tlLUml. eu1 .1"11;1. ~ de I\OrtIl ,. IUIM 4&,.. ~ P'CIMalIlDia H....... : M ••

~~'~," ~
f'1.... l'I~"".!.I!II.a~.
,.~~14

rfIj.,,,

r:)111!,,1.~

&1',. ....
'II!

C"ol~ ,..W tr ",II' f1 .... OtIVit,u " 1l&e"~U tU • C#V1 :["0,11, J_ .. dtII ,,",pUr
Nmf".tllLl,.

...... N U.', ~

'f4,.1"4
,riI~u:)iI ('1I._'(10

'Ii'" ... U"...,
l1li. fA

.,4"".1
'l'tj .~

""III 'Cltwl.1t. ""...,.

0.' ..... ,
"Ltl' pi
" .....

.....

!Iorlllll) r...... ,

~M

,DIW'JJ,,'II"f·~l'I'lj"l1·f

MMff.

I'~ ..

fi",,","

DatI,

~.tltl'lliJ

-

fr~ Jut! '~'!II'~ ..... IJiI'i m.\rtlllUln."fi)ht' _S\l.l'I'rI"'I"l.d~"..,,,!IIlt,>I':'ort ... ri.....-.: ... .(II p4on.dlull~ N!.llll, OftIII'!I1.,

..,.L

if •

i:~.~r~:~~1, fI'· ~.f'6I d

f'l'l1ot~1

'!AR~~NO~IU nu ,td c:e 51 admlrl mat int6i • viDieiune. aotiunOJ. b-linicia ideilor sau impresiananta •• alllate 1

.TU

AI cincllea $Imposlum ell lema Teallul de ul

Teatrul N STRU
1·..u;r\JGl. COMF.Dl.A. t.U.H

FEMEIA
DHACULUI
o ..x~w41n.Jr'
d. L

"Pi-' lD J ~I"bj))lbett. co.. i

uti".

T.",I eoF'"'lI Etterl.

G.O.me"'"

It&i1r'lleuti Jul, ~ OllnllD4i

,S..i.a\b&tI lIN I

Tunsu. recrutilor
- (Paglnl de folklor) de D. AU MANU

22l!

Vial ap
II

Maresalu I Si obstiile

o~b1nftl.CII)mJ)~"~
IftIlI(IIt,d, ou WDJI,tt.. On

tutu! PI!!IItri.l. ..... v1Ia.L\azn..

d~.blto

.=~=~~ 1wJ*
ad_ IIM!I. 0
an! (WI '"

bm. .tan, .. :populaU~ In tbnp ~ rll'.b-ol c.Lm toatoif!! O"bU .. ~tl1.e ,..~

~n4I ~uoIlGnLI

a

IAJd iii...

•• ~

lGIil~ .MJln. .M&rtII"ul IntN~o m pc;pQ)a,1a drilL InI n~ ... bD ,""ere 4iI!!I Q.wurI " lie 11m m'UH4 illlUlIl[tdtt. ~ .. -' ii~ .... bldonAriS ~lY.IolrdlCl f'MIU"IIO 'lil I!'Ond',,1 de MIe'ttIbI ... ~. t!g ~ din IL1f1Ul1 .~ paoo. S(mt a.nu.ml~ d 0_

de

ai,

b'[rctt.e malor

:J~p~~=~~
,t

de mal'B mlWU-tn.Iojle ~~ lDlpo:t'db ~ mhlUl CllJlMUlie! ~to UpilL FM ~ tUn llavolle lui zIlnlrfl t1 trtb IJ!'I 1M'.al1'~t"Ji

Elfamenul de controtor! dela mlnllterul flnanJelor
MlnIJI,c-rvl flrIu\t!lor all!w:e Ja au.(!!fun\. runn,tOllAl"lor ~. lnacritt 10 I!1ULmlWw lDfn.tzu lIlnr!1Lune-a. de OQQ .. tralDr, cD! ltell uRl.'n-l"n, care;' vc!"1:7l.rl.
a.1b' __ In ::tlga de 14 ~briif!'

~'l ~~
D'IJ

CoMtetlndlH. cI unI dIft III:toMtH Soc. de 1nceput din ..- .. ,,*ebuI.l. 1n mod ftWIty .. Iefonic " dl cIn aceutI CMId toMII vine cu •• IU.. ... CIIIPus lusp ... dar_ ... lduIuI ~c ~ ..... ..... hi urmitotM ebon., uri au .r.ctuat WI .. umlr " ..... H convorblrl : 1·8064 Str. GI. B.rthelot 12 1-909. .... lrezolMIU , 1-8068 Str. CilinnII10 5-8761 ... It. V. Menu 21 !I.8616 Str. Dr. Leonie 16 1·8779 eatee GrIvI, .. 110 5·9941 CIII.a Vlctorl .. 68 1-1871 .... ApoCodorl 5·9P.59 Str. Brnolanu 29 1-'764 ... Sf. VoevOl!50 5·9951 Calea Vlctorfel 61 1-9765 Str. Pufu cv Plop! 14 !I·9007 511'. St.Apol1olt 10 !-B841 SIr.•OI,.,or 8 5·9505 Sir. GI. Dragellna 2 1-9141 Str. Po.... .,. 1t !I·9111 Bd. BrlthJflU 7 1-9755 Sir. V. Conte I Socletatea d. ''''''olln. roagl In modul eel mill Inef. teni pe abona111 sM liI"nii leaml de ac ....... erd"" ... 1 " .1 efectueze nUlnal convorblrfle Itrfet n.c...... pentnl II nu n nevoltli II continua cu luspend"". servlclu1u1telalonlc REDUCEREA CONVORBIRIlOR TREBUIE APlICATA IN' MOD SPECIA~ INTRE "ORELB-n.

.'IZ II IDCI.I

I.......II

'''.11 _

T••

illou,," -. ~ ~ftl:! 81 n.u ... e, ... tost IlmAn .. t. PMt.ru z.tua de tl'1 tao ~14 .PrI R:IUM ftIlII:lllmtiitallor DeocI:mbrilB I!., es, Clfud eel tmer:ld au_.Ill tI p(II.Il)'U'tllUor de pf'VaIiI'W'& alo ..... obUp,1 a 11 pl'GCn~t 1.. OTcte Ill. 1. ~ DIIi ...",,-tv ~ c:a prefeei.. prtm.. d1r~unc=a De._n.c,nalukU mlnll~US.

iI;t'llblrnlil dlrm 'l crft.n~QIb rulld.rn1e Il. trvpelor ,C!!rmlUlO-rorm~mt!l ~ K'!.L y.!llzut COflUeUzuC!:a" lQtt'un mod pe t'a.rt sovietl:ci3 nu ,1-1 1DdlII'ill&e:r4,. 0 ~p.adt:l!.1iLl d!! f:titLcUuno 1ml!dJat6. 4l.n .. te. mlDu!rtri1i il Dt!!I.ClilOrilor. AceJ.~ tlm,~ de. lIJptl II fOIrt. ~ fo.tmfl,t d;of!I cI1tre .I:!n:nlll.'l.i tl .ro:rnAnI futruD l'ftII'Otitor Cltnp d~ dUI:'U.Il!n & IOvfMfce.

l't'I.'1st.e'

..

iIIp"UI:IO

dll:!.1.a Don .. tatn- a~ ,-art reallzarea

tie,.

o

aroma
un gust

SlJeeiala
bun

po""' ••

~r.la"

d.

_or:l-

l' un efect Invioritol'
... m-Intrunit6

anonimi Polemi$tii de ELIZA MARZESCU
1111 elllH'J. 1I11t1:tt~ __ ad d.lld la'rod • IIlIIIW p4)par pit! iii "rH'O ml.lllt .. tr~ ,a-. ILMI .1I1I~~I!!Ir.,""'''lfll,lhi b-tt.u "" a-nclall "t'(J.t'bQo. lEt alll._ d.nluJ nllm&l PCG'''' ii. ._u,.dl II,! .e Qlrh ...... e bopl. pcama .. l"Ilu.,: DO~lallb.lhlfl All I.tllltll'" po .... 1111'1, III mill ~1!:!IiI. ~tl"ll .. DI~'IIItla.to plfl. .D-IA« pCf'JI:I~tft' III tee Q I~JDIH! IMrali I. pufet!-t.L anncmlo n ~rll.&loiI!-. CI,;.1411J1 .:u~U~ ....~;uUi

fl:Im1I.Aao::

:..t=en.lJOJ'

~. ma!. ~_:'::_ __C,'-~ crlll L

mas.1D..1i$ me.r\

cubn. '10&.-

aoart.

Unica
SeECIAUTATE
.£tcmI

III: ~ f'l!i'r:nIOJU1ll. b e ...~D1Mutkllt ~~ .. I1C11fl~fI. .... ~ ~'-"". ClITl.II.~nl. otI-lIdUl;I~rll.orLII.I1... a..m:e:rlll&ll.i au ~ daIvtlu.ll UOQIi.l,orllor dt.. pntlIoriI.r d.o .,..no III1mic ,"G", nb.f~pt;J.&.. All ~lJllllo&l. 0. _11 t;~ 4b,e~rt P.U~.",. tl.1mldt pi'l.R. rra_ Ndlo&~ ..... _,.LlN III •• .JUI espu II!dl alIIlt· ~lrvti. PM'tlu. tl .1JIIUlIUl~ poMlc. "mal 'POtU", Ata~ Me~rl ~ il"P4t'\11.111c. 41',.. 1111..... 0 pM II!SJjo'e~*'lIj.;I. lUnd blIbrd Gt! .W. din illl.CU:!i ik TWld'II:nI DHlnJ' tl Iakl~.1 ftill'V"LD.lfar\hrr ,UlIIl,. U 4¢iTt1lU pTiDCi,..... ~ .. polcmbi.U~ qoAlmI. -'OI!JIIit ... IIlD .p11'U d(!o t)OIU.rlIJiJef'I'@'. PD ... o1'lbfl 41& GJRrh'-l1t.1,u lD'~tepdaJt11 lilt, _ biI c.vbtlrU aea:1I1D.lJ&ltI ....ute

::~:~~do:~'~:om:::;: o ~~
._'111!

lJrJ~"'"

TURCEAScA

1i."QI

.s ....

~tJ""'_t. C!II dal'll"lqln. ih:1;,.,tlIIdllll 11 lor... .. IlIolt1&lL FcnDp:lMlI1 e;M'tI .& :DI"II4 .. ~lIi.BIt,.I~H t!iIl!Jr: lUll fefili111m I!!IIf"diL '1111", po] • .m.'J1.I .aolllm.l ~ ".II1,pl:Ue JlI;lI Mt' d~"'l .-lIirb.a., .~ •• J'bll ... lU'IfI V1Ir"-. lIoAHlu" ~dl(tt'l. p.MtvI1h! iIIt. .-.dID .t1'ltqe.

P1MM!!III'

\I.

lAIilllIl ....

'liD

ai!'::U

IlI1I 16Ju1

III,""

~& ~
"" .... ~~~
• 1'!~""rifl

H-:b~ D~~:rllll~ ,,"'-"--'. iLjd~~',. ,-"'
bhLt:., " Ie &(!Iih:1
... 'tfD.r .. p1olCll ..

tftd.II!'""t-

I.Qt.a ....

c...... nll ~ ..ft , .... 4. IjIIdU .... IPU'~' outiuh ..1 Yl." •• - ....... 1. u.nU fni·IJ\O , d. It ..... 1grU. OI;lIl.6HL C.. au YIUi • ... • n .. lI .... III "'0111.1'111111'1 C'loirtu ..li, - VI.ft. Q ..,. •. , .1 -

, ".,..,.1_

In via1a euf tur ata .. III~III IUlOp,. M."" .... 1'1". '''.'f"U' .,

'ilMwl..i.n ••• "".4. "i ." ..... "'1C.~,r.UIIII'll' p-r.,u.i:ftd .. "l D ... II: tu"' •• ,. 1",II&r"'.I:l.1 pla,-.,. II:llIip,. ... liIft ,.11IN'" .. I.,H cuh",aj ... i.ft •••• In c;o "" I.H Wi ........ TI,' .. I.. , ,," lIII.r.l. to" ••• " t

.kit • to:.t

."t.d., ""
"II."""

""'ft

-

I'"

.... 11.1 I.

Yi.".,

'Ioud'lIIuulul

.'UfOP.

.....

'EJ(amenul de referenJI dela mlnlsterul lin anJelor
'MIntctBU1 1.Inai'l\~lor Iltore )111C'U~[J-'un\ .. ~ltrt trtllC!resl\!. 01. uBmeo.n\ll f'C:nt VICQIII\C! Ja IICtSl dlcpartament. :£all" prio dtcl;.;=l. ft'l1n1I1c.d.u. nr.1 ~:a din P4:! Jloubl:i:II'Iol 'In -"fttl:lltDntll' onellll nr. ~ din 2Q ()et<!Jrn'brll:' 1a...'l. prnttu %hm de • Nocmbrio lCl-U!, lie MI'I1Ha1 rlfUtni data de 115 lamaarle
1\'£N,.1. pen I.rU oam-.rea pctIti.a('l.Qlr dll! fflfr-.-

Ion UASILESCU
~!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II Arestarea unul comerclant de plellirie la GalaJi
GALATI. ,. - Ao;tor;f4tII. hllt'fl ..... 'j local!!!' JII1Iod .r.pi:II;LC" ta.1'\e'gu.HOJ'U' rT'lllil1l'\

".,..er_
"kol_ ManoMl I .... NI¥1¥t~I~'"•.,-• .-.-A'

I"a,_.tl

~..
J.
I

,f
.... '....

. lIh t. I.

n ••1,.1 ••••• ,' MR ..... I·t

Cnfl'nt lISe It'I"C'r1f'rl!' Ie priJphCI 11. dlree\1unctil pt.:1'1C"A~1 d n mi.idtt't~ rut .. nnJ.M-eo~ Jd~ 1. din. dr 10 1.· __ 11H1.

dq:nJ..'Il! iSI!I MtJrublnJI

~~r,;r:~ ;::.:e:n.~~

tombrJcr

c:andldati, wnt vubllat.l!i In ''''' 0lI'e1-.l .Dr. ~ dl.D D ~ r.a It.1:t

tJf .. l'4~d,,( unor tdJ'4Jl.( , d< 11"1.1< <If b.... ... pn><~ 0 dt=K"ind~1. I" 11:"",12 eclat ~". ~IJ di..tp:I.L.I Glrt"~~U 1Mi. Gucma.n Ii r"'h" :tII:t JUb MoaTt'! dt G.Tdl

MOiJ"4'

GuJrnA'II.

dJ'Il.rtf~

• I"" "".1'-'4- C.rc<:t~· t'crnt1'nU! fM1"K.C:dt. II Mft.'UtfU! dI flllmiJ.ut colM'l"tiQ.,n Df"~ mmpHri

":I.

8081lA -..........
hterN ._,._

lurnea de Ia

raa

OCfIIeol _..,.

_- ........... 1•
Ie

oclll .. _.

....... \ ~=.=-:::...-- ................i'3\ _ \!J

~ =r':':::: -:
~

,-flo!

• _.,..., -tI

"'"'

-

DlllpdrlltC'

~ru~
am,

mll'" 41 ..... _,

._,.1"\4ddu-I .-t fo~ d J. .. bitftL Nil .... pulell ftSM'Ia Prlmll'1. r-I\lru. • Ie .. , .1-t1 ~ III

~r:t!JI~ s-n'"'

eo~~~:rl~.i

m'·

_11&1

,•• • ~~~~~::::::::::::::::::::~~,. .. ~:::__

Zilala ca'ousa •••

nu sunt zil.e vesele, mai ales pentru reu-

"Cur nlul" 'econemi

/~ctur~~~~~~ __ ~~

~r-=.:RUC::·~X:y~,~"~.~~:::.~Y~~::~'~'_D~"~~' ~

matlci, Deaceea:

ffi r tlldMMIwiIt/4U"

Mica PubIicitate
INCH1RIERI
N~.

............................... ,
'"-

\.]7 ..

ASPIRIN

.

nut
~f

:n~~a~d=l'::~
.uttadIQl'l.

't;

vANzARI
a,'L1cl1.Al1i tn 'bun.I L77.f·"t ol"4!l. t-IO " IUlICK y1N.tl"<l!. ~ i~l'"

~= ~nJu~ :;;c. :~Ol=&l~
~ llIa
fI,pft; Td~-oo

~~~w:ilbl:tm~:~J
t
till

PIBDERI
VIrtr'I..

DR VA:J'rttA_RZ ...l~ l 10C'Ul1 OJ r..dto. td,dtJn. C*lo~

t1

~t $I. fllbr1.01 Itrl.

A.riI._uou

dud!....

Ro-,

aJ.ne

1&-&

Morilor

Re(lQm,p!!I\Il

rAw Hr. a.L &00 ).. lUSt

W1.IO\ _,. t

,,101=.

ttp Iii,. trt bunI T~-et_ S_",M, ~e ,i I$-I.»on.

,urn.

~e

0'IUIIII .. "" .. )an """lc Str. ~ fir. 17 MI Cra!&. ... P:I~tUnd dipkJma 4e ~laureat Nt. IBI! ~WI Pl.ar ~., ~Ubcw.tI de lk:tM. '1Iudror Wad:lrn$· I"4!tIICU din 'l'1. 11'1,1 eu }Jr, 118 lulle '9.10, 00 (faI:!I;'Ir ~ fit flrl V.,la.N 11':1 mAolnll4 orltU. Se~'H' MQrJan,. 1.11,.832

nn. .....

"M' ~

Depunerea deciaralHlor de Impunere pen1ru 1m. pozl1ul retntreglrll

o anoua salarizare IUCriUoriior tipografi

1J(a'

tQ vln;ut fhl b«t. petO'ft ru \I,l;:lol d, tIIudue, peon tloaml"lllrt dOmJIl. fete .. biil!U- DeuoI!mKlei InC'IU,lm1.ntel eo .. ~p" 4. plett, P!:llfnl
mpU, ru boo .. I)ntuJ. .... i1.rr7i!r

=...
l.B:s.oo.

"BOLERO"

~!) ' ' :1

C:UMPARARI
ree
MASINA..w Blroul cpptli\

llcu.

~

.. -c'Umplr-l urfeo\ ON.matI l-D" tel ...

'''''''''''"
~ P!.I\,IA

~r:~t~:~
-t!I dnU dol! ~ iPWle 2l a.al t..u&!tlkrJ 4:'~ cu 'P:r:d~1. d'I! calUia.-.~ L.bI;rllbt1 ,C'1I1J.na1.'II ~ PI'*"ll"di m.I £'II1lt!l:a;n:
i!1!1 ..

In vln'i,1

IftHSlU~U ct.. 14---1'

IIIrlI

,,11.11,II1II

1'-11 W (~N:
(,&ntPa C Jtntpa

os,8: C: >0,4.0,-

.. "" ...
d4lI

.nl

~ dela

ibid.

1"" .. 'tnJ.,..

I P\iPil B:

II'\IJ)II A:

D'

( [nJp.IID:

c:

".- ".".- ..,_. ...- ".n.'"_ ,.,._ ,.._ .,,_ ...zz,.. ",""Ua ,..._ "'.- .- "'.IJJ<~ 10-,_ IIC!,-

~ .. .,,_ ...""-l>;,~

,.'" 11.».lO,>f.-

",.. ,...

3lJ,-

.....
-

...

"--

"'.tI,-

'f.--

..

"'.-

r

JUIUI;

xv, ....

1111,"Inwl

II D........

1M

Marlurlsirlle

Aspecte din lL R. S.

unui rUB

s.

Relalille COITI.rcla'e

Deeembrie Mot Crieiun va .duce

La 12 ,1 13

Insp.ctorate reglonale ale mundl de lolos obflese

'R OTI U N EA CALITATI
NUMAiLA

MAGAZINELE_ DE SP.ECIAUJATE

r

... ~"'. .......".... 1.",.'10001 pAl. \... 1,,,,",_' ~..u
m""",", "

FBRnlNAND
In

onOZA Vf'.!Ict1. 'Iw'tl.

ofi1eride rezerva cavalerie

AdmlSI H urma CurSurlle SCOBlel

M

101< DOOnTII"'''''. 1><11 .......... "l1L I~ra:n'~, lJCDk\& 1n'W"'(ll..d,cl

OI:m._!LiIG_nInabJdtn{O(S.

............
~~~~

n.•'11\ 'El.IIII.bauri U• .na..:1~ n'.. ~ ~nah.Il .. ",.-.ua maiJl~" COSS'tA'NTIN O!.NO'VIot. bn.\I\r FwwlI.lutl. l.o.\nIrtai. U. flIndd. • f:a. brkoal proline ftiI!Ih_~ol ~ mlrml
.................... 11 ......

~d ~J'u~urt

~l.. ~~~Ao~

~:::.~

A APARUl'

~:: ~::,
~~~:Iju~
I',...-uia. CWRITA .,..tonll _
d~

"- ..... IlUOEN .-

.POJ"'ESCV~

_"~I.
~.,..,..-

=n:-IrJ:.

ALM.4t\JABUL "CURENTUL"
PE ANUL 1945

;-:= ~;
a.lWN..

Ci DC 01 ,I f.6ronl
$"ED'ANESCU. _ _u....,
'hi NOUuz, 18, S~

Teatrul SAVOY - Compo Cl1ibuf Dfr. o. T.l,VJJSB
presiDIA ID flecare learl . J. orele 8.41

=~~::"~"'!:.n~:
~ Intft!!
oI!!!l

IJl

rnilIIi

nd.\.i

Fut,

Ingln ....
hudllfeI
...
ft,.,dg1

.'"~~ pal'ticlJllt.J:t,;tJ 1autnt 6t ,~D'\!. lIGI'\ nt.n.dt:l lLd~
Q

PA.."iAQ' DR.A.OOPOL hdMI .. , • f'M\ ~crU

bUI!iI ~hult.l d••• lill ftrm.rt G~~ CUI .. pn'DIIltatDHdnAh.L

nr.n.

u~~ ~l,. WI! t.ci ID • do LI'

nU4.hL po .. fiD nume.iDeDlna_,.~ -. .-

Str8bunescu & comp.
c.nedIe _loalA V. V.. II..... CrI .. VASILACHE, No R........ A. A .... __.. Dlnu mw-ul .... T_1d CAPATANA, .. ._ B....-, Lui ..... do.

-.1.-

.1 ...

n lnC"illu. _

Mituit_
ROJl.!:!l'r
!!IN I3It

Vadl :.. .. foil
.. curnpI!n!

\vrrr:."", tnm1I I'.~ nu.

din .... ...

1'*I~4I<j94.aj!i'1.'t.I.,~

de! rdl"-lillil Gh.. 12.QIPO let ~ d

malu.m~ til

in Judt'at"' .... .. ~

,d;LOi:N .... 'totnI.-rt::;I1:a't.

"....-.:w""

Mal

tItirto •
TANA5E tUn.....
pnJIl"Q

fest

PI"'OP~I...

...................... ,
Cilitl

BII.tel ...

AZI c..u T....... ul ......ora " MATINEU tel......

08

\arul Fr .....
OALfDE.
I

If au r..c d",~,1 IDdrdltl ,.u,lel
"'&JIN&ivl!

.. NIC'OLAE A· TfCidor SPft'&ll~ dCl dum1tJ.·

o boall a balrlnllor'

Reum.I ••mul

.

~1"d~:-r:;J~~~JlUJMr la &:1. i:D!':!.;"~.~:: ~~-r~ • oI.&rall ce av_
_.
dOl _,I

vloll.n:

'_1111 do aIt' .. m _C1II~ ou forta' ... 10·

lDdt1N1I.

eiII fA·

CURENTUL COPIILOR

~

STR.IATI $TEl lit
SALA • .AI\.1A·

Invitati

la Curtea Martiala

Sa

se prezinte

.~~!~!!:!~.I.~~

CEA MAl ELEQANTA

,I

MODERNA

••• _

SALA

Distribuirea uleiului comeslibil
Dentru cuponul Nr. 4
b.bl"!ct.lor ult=l.un v~ .... OOo.um.SitDrl... B-a., 1 (-01. u,tt!j CDnI!Stib'J cozlilQ .. :; Otumbrlc • OO~ je,

.Ld:'u~. b ~""" lor 61fl. e- rQ1m.1(!T,m:.a
e.I "'41 d.:.zr.bu;t mer.cran~UQr peo

'-.I ,.

1.'=0 DI>co

In ttec&."'e' dtt-2d~fJ'f". Dopozitat'J ~. Cal lmt" DrumuI Depoz!.t4lr!i

"",-

~~ Clrt. , -e F~ Tel II. e re, '-A eee,

~t.l

:

Coup. F'l&1l1j V'QU'".1 $rq'.,ce,eu ~.u ('~_

UDI:I.r

tmle ~nde din "~IO 1IICr.~~k c.ud din or..cll!' ~YC. puhJ.t. L ftC"\·,Ie. d'l" oItk ~ntul

Jffit.~.5.CIln!!\"O;".IJn'OVo~QDiII

_LuuJ
9.
II:illI.t

11; Stem...., ....._.. "'0.-.4.
11 : ...

4

Gb.

n·:ru

Nt. (

I.D:'II!';.$C'

penw

L'lI]lI)I:IIW

OO~!Ellc:IAI>=

DIN CIlICVI>ISCIUP'j'!A
~u
a~r.l't!-l"~

""'"
TIl[

~1l" .--.,

Ilr,,",,~

Jarru,
_

.. tI. Drwl'u,d

Iif,lriliYn~(:

37:

",__

ii'£I'j III: i

~Ftr;,I. Ram.4n. ~"---de 1. D.. D-na. 01~ 24; Pill:lII5el~ Florlm. B. 40; ~LI v .. 1(tnlft 411: Ana s:mcn. Xeplotr "Si Starn Gh, ~ 43; Stlnx:iulmaa Jon. PWmulUf l2: ~ Tucbraf Ch.., Orum!l! Te 1).1 Tudor N.; ~ 1'7Lrnjh't:re'~ 64: n-rutnul

",1 ,~, bo!meo clm.t...

In'*! Sho, PIJop.rt -is J"JoI'~ar'1:jl 100; 1~

j;

lonMCU G, 11m., Ct.., l!;t'g. c:=;._ ~M . .oI.l; 01. FlIiPT'<=UCiI. 11'2 ~

v,~

:r.

8\.

v&oJtu _,

1(10: ~~ I:Ili

OIN ClRCUMSCR.IJ>'l"l" 9~ .1.nG1 ~ Ma,.na.~-oe ~ $:No.... __ '"
CliklPar.
Ma.,.ca

=AN1'II

~nu Gh:.. ~t Tc. i; ~rellon.:Bd..~ To..nj BUr to:!. ll-tnJ., Sl l'oI"'ie. Te. III i BUu1Ji Mate1,. R!l6eWetr.U. oW!: OOVlh AlI!X .. MalQlr O!:Im:nuJ'Ui It; a-IIJJ ~. PrUJc:.p, li.:¢'Ila..!I !!it ~ DI;a:rt.:mr. 100.
.MMI:riiI ~ ~!DO: iWa 1'« 16:

IkuIDul'uJ

DWt~ N., st. VaGeo.:i.eKU A.ndn!.., Telw ~ :!Sa: 0Nrn At1;.U;r, MooIDI dol! PlIM '!r1: J01IoIIIIk:U c, SL N~c. Tet ": ~loo Ct-" .. , ~nIlW 34; -.., ,.... 0»>1"" ~l; )~_. el.u BoIliCIAn. LmamJo.:lO; ~ Pl..,., St. t-t~CI H; 0Ni.1"I".n ~
~ Te.!u1 o.lnh4ll '; &I~C!IId fo3: ~ StD~c=u

Ii

Dobr'zm,;u

Chi

11.: ~ sw:u:. D-tN. calm .l..kuJltt Tel J I., ; "'n>kMct hCha" hlaD .DCIomuN: !4 i :S:~ Lrut.cu RIxKl B__ I"ldl • -. 0>I<0t""::I: 'Nr<a ... d....... 01_00'. I!O:

Gh... 1:...3Ian\l 17; Sl.lm.Q; D-lnl. sr. Vule T4!:i : se ~ £tlt~ 8~"t'" Tti :n: Sm'OOMcu v~ ~ Gboa. 'l'cl"

Radu

~

v... ,.....

Ob.. T«u,l _,

0-""0.._r... "'

,a.

DIN ClRCllMSCILIl'1"tA U... ~ BId~ [:IrQmo.1~ l"~ lSoJ-r¥J,Lu Ob.,"""""';O_O'IlIul«<("IoI" hU:n~1Jl~. 2:2: Marin. C.obrilbl.l. M"""" 8.!1; Ooadri<h. Ma.l"" 1 ~I!i ~ Scif&r,1,..t IOl'llC!lC'U" M"0fI1or 12<1;

eo'!EII<:WITl1

"Ddro,

unballl.ld1I4!> dtt ~dd. d_lui cIT. Cad.

l~ t.tlI de

D.1N.azJ

11.1. :RI~ Vi.c'b:d~

J..r:n,Q'lid:ukIJ ~ nc. D, • w:I'llcNl un ~h.li. dI!~'
-

La"'.. .,

WId

c:a1'~11 Hi dUral tlrl IXIIWen,~ 0 eat\t1_ p.T.C Pftivmi14 din fqtd~te -.l:1a
S'I1.U

4IJIri:nA.

~ D~ pa!ald D4!JUIU_ 11","'Fut.-ul.(OI;_~IDIDm.1n~d. o~ iii. pIIIJb.1liJi Go gdIG~oarl .. Ceotrill". Pq'u'tie w Rm't.

PENTRU COPII
Nr.184

CURENTUL

A spirat

$1 TINERET

Aocident... mort.I ga ... Chltll.

din

Aooldente ....
Un~4o

de olroulatl.
trJlmV&l:d. pe ItrU.ll • II<I..... q • IoWlI

c:IrcUIo "" .-<lUI

J,

.revllta OD oel mai mare tira) eel mal hlierelaat material ,I eele mal uUlDoaIe lIalfratU 18 PADINI IN 15CULORI 10 LEI De .Ao .. ee la toate chlo,oDrile de .tare I11!...... I' AU

.1__ 1 N. 43 _tineu

ole'......

;~

/ _NUL XV, M 1111, V 1"-' II e,

a._......

I. lNI

.,

....._~, ......
~1fIoalM 1_1I_

'

.

Dtn .. Nloel ..

"-'"

........

FI_

I_HI ...... TrIf_Nl ..... T.tll

......
101'"

........uan s.•

CIrst •• I_ Bobaru H. Ghe.ogli •

..,...
"''''

ereseAnda destAJurarS8 pOlitielli djn Alric a de Nord
GENEVA.' (RWOI"l _ ~_ ~eAhiJ p61iUa aI t.la.ra.IlJi dt«It1iII A.(tr.I~1PJ DN.B_ ~t40: OAIl..~ BE.i'lA4D. t!l.fto: d], a~ 51! din Loodrs d. ambMa¢l"i:'. ad&ad. d nU ... !file OIl I.numl!l ~ Scn-U1.W:or. 4.- ».1:111:7 •• \'UI"''' aD ¥QfbU ._IIU lolailk7 lI:Edell. C~1K'e dptlMlna U«"I1t1.,_ La mIIIbU:T\IJ alit - UI.J1Ic. [~ nie: ~ S~«t~ at" p"hr, crI"I)or .U'llne, 1A Ltq rt.n'url PIf: .. .qi~ po1IUd. _ 41n AfrIca de. Edm ~tn:. • 304!1 h'mtlnc ~u d ~;Sord, cu 4) .~in(i~r:I"c: 111n. to In. QC pra "'Wllid d.I,p .i\hiQl 4~ IUIIJ'd.. .. ,.nil..

SOUiBlele prlUeSC CD 0 neincredere
&Dim.'

,V.. lle I",,':.~e....,... &burl •• Predel"anll

.......

.., V;QII..
!IOld.J.~

...

,

Stoica G. FI.......
T-.Ier M. D.....itIra

lonesea
PwJ~LD~~~~ rnl-Pftiwq, 11<1

...... ....... ......
~
n'liiJ

Nic:ol...

Flore.

ftascocirl desura rHcerc8rl de euadare
a unor ofiteri si soldati germani

~

~.

l! ~.

Opinia publica MCa

contra ultimu ui discurs al lui Eden
bt. b:;pi.dll' ~tnl tn.1r"tm1lilt.:&l44~I''''l'I·'' Slufb.;l. ~~ ImI~' ItI,

ClNt ....d.-\(rlII

MI$u DfilClomir MI-eTT_

't:I i:t_ l!!. U td. bl].h~or ", m«t ,iIIlT",.i.n •• 'h iIItuU JIIIII iii s.tb!:t:I "1I!,crt

=...,

"...

i •••••

D'i'br&i

LKti_qa It ~tQD 1t."Id.Bll"l II", C,;r".&.rr ... ~tud II. \-IrA'" t.i Ci.n."\ prrJ.i.fU st. CnlI=l!! ~ Pat;l.l. lid d.r .... lA:dlll.~iii:LIn~lJnpe: DaM c.......

Gheorghe Rolu
~ CClrDHI,;r,

a.

""11.1
..

m.u..

\:~~~{IJ.If'~b~ SL-t-:t:!

"".. ,

ponclo<l""

ANT AKlA.

....

"'1'..

t

(Rlldor1.

D. N. II

-

eo...... !ill ~
....,.....
rDi&

id d wltuJ t1!Im!.ur b:.1.t..n~1C" din Pl!!lMiAI • tIt1'\'LU 1'U'pflNUl lV'i'"@'rIIIUlw bt:l~ dtole'llth!' arabolo n! e: pI"I:b. h':IlIIt t~VJI (k!d'lInlUU .. fku\4! CI,e ~ W'l!"!nd~1J W~Ukx um\JotoJ: ,,Jt .. wish'. I,"U $Ifi.Iehal anJ.vHllrti d.~ :D

~UJ:t ..... ,.

d.lIl 1I.n_1o

_b-

dnn I...cadn. de 'dI!l:I.

I;£cl& hI. t'lIpuru.

declar.::ltla
II! iI.'lLJ. Mil ~I! U' C'iinl:

\u:I BaltOW".
d ,U1,1't1"ftW don ~r~lI!!;;au

D~

tlll\edae 'l I;lc

d..sar:l

.orpn!.u\olU,=
.. ~L

nl.l.:ltilt;

(uiCII.~

a

,-mnd
~

Unl IHd''fdG.

IIIIU"AI-

""'"

~=.

simb',ua

h. ,,-111,.. ~!d

t'

-din

1.'1.1.

Bu:tt'!ll~j'rIo:J.~ &:=I

OIl'ft'llllf;1f.1J,

Dr.

etJ_

u.

I'll'

d. ert·

4J-

a~.

00DU1'lLi.1 .. dud pOtItitII ~ A!lW dJ.n :liJ'l.W Hil31.

Ot.I~rn.L..d

.rt~

flfttJ prtn

e.t. '"

~ !2!!£2Z2!-

--

I£omuuicalol oiitia. ilalian

I
,1 tJ." Sun ha_ !II.lLrw,. 'PIII.I'h('hI1l'. It A-taa I"lo(1l ,III.NI"I " INml'l.U ~ (.I CV!:IollfUr.\a~d.
GhOlO'"I:h.lll

Vremea rea in Tunisia Impledld opera~lIe militare

contraataca

IadlllVtiJ ~l 'lGW .Pfl,N_

on..

...-

.1 .,

aa "_ Wl..c

...

p"e4.

'! ..,""-.~ ~",
'lit'

c.bI4

,~

Mint.leu

ClJ;ul ft'Ol( a't::r. fit &'I:..

.I'!J~tl U Gk«Irlh. Pl,o.delq~D&mbCIT1~

CI.~ ~~ :~~·I:v~ t:':!"..~~
t= ~ ee ,. "u~
dl.tI

5t. Conltantln
~c IfU

v-

(CIZio+t ..

O;t.~t!'tUIlI4rOllJ" C~I\Ji ..1 ,..,..

00dlu:1,

~=fII

1IU\fe. lonill
..

cu.n

::!:uJuI

lIl1ftL....

..nuD~ UJ1gJ

~ '"1 Gheorghe YII<~'"
CIMWOI.cIa=-Ia~
u DJIe

:=

,Uft~

to-=~r.·~~~ ......
...uAra'"

.-~--~~~~~~

~

~;;~~::::~~:-. ........ . .!~~!:~~~!!1~ __ ....... ~.~~==:·!XV~,~Ro~.!.~.! . ..,~V~I~::~I!I~a=_:_:":-~.~I~~~· ~ I

in taocaz ~i regio~a \'olga .. on 3n dal D
atnUN •• (I\edOr). - DltJ_ ON'"" D mftJ'1!l t.llf(Obot britAn.it:. 11."11 ,._ &I f'IIchroNIlIl..... root graY ••• \'1,,1 prIn \",;'turI d. ",,\ml ""","""",,,,,,,,t &l fwIcl ...... b(>n\b. In. plln. 10 n oed- ""'" d. _ .. Il"""'" """""""', II<!ngh.-d. Nom fftCorc.iri .. t. .0-0 Il\'i~ g;o.rmnnt'l de vlniUQI. • • ietlollOf' do ... tfo.Apungo 1"'I!I.u. doho..-At -4 .. vlin:n:nfl hrlt6n.i«J po:zitiUo ac""-D"a .in Cou· di!lvftnl~ Unul dirt. ..viQIIIcazul do rUsh ..... ,I :i n reo- nr.l-t. lliOM't.I'e este lip:!'" " IIh ... ",,! _Volgn.Oon IIU .dlll priJ.I'~ ......" a_ni d• I· ,c:rl. au nl"!,lf"Ii pie,... hlTf~ oI;lrbCIuAta de Dvio,L'ilto 1.... ' dan: penb-u . .in,nmID. m1.t!.~ de oornh1l.ttlrotLMt britn ... "tArnri Ina",I.. d... odoo hnpotri.. GennonJeI d. tnt"" Ii .!)on au {Ql'"\e do :oo'l'd-~~l ,1 t'U pril:-e.jlll UIlO.r'rtd .. 1nI..,1'>"'" " blind.l", au d"" 10 dlfri do n""pi<> I'n"'t!i"""" goy. 'tu.p1.tr.(o.-mG 'In,\-et'1~t,o ~ rn~.,· 1I1arul de cOa.'tUt 0\1 (~~l doborHc DllM-til!' db mC'C'Ot ptatnl .tn\pQIQ 5 ;lIf\,-ioonc briianic:e, iAr d'enflUp:ra -, Au f'lSl l""li pnzonl<lTl P....nlci de ""'1 Illn f~ta """slo! I'i ll""I5 d~ ~boI, loz 51 do -. d. sud-vest • Anj;llu! OU . .".; fost owl ftU Ion ~ d.bo"t. dod. In ..... ",1. col &l Oonulul. __ DUIII'l. C1lUl ,In. tlUltttttl't D>diri blind.p. g<mrum1 ou artm· printl"un cotutfnicnt "t)C~ ut prill """Im.tac po> inamic din oia', 3ubnuu'hfC ge:t"nu.._tI~ pcn;iliil. lui Ii au ~ 16 d ilU scufuutfttf ht Atlan1i .. lfI.DC'\ui ~vi-ot.i(('. fid nido pier .. CI{( de ~r(H'd cpnh'at_, in. dere ·de tilncuri. din p:u-1~:(l noMlupt« "tlccut·" .. aft1 bn1~ottL ForI<> • e, 110· frivd nauig«,;"ei ititUll te-e ... lie:no ~ 'LlUC.ntlo DU I)tnccrt po ,lnm. aile 15 vapoat"r, en Q (Ie,,~ Oonului """"""" d. dlspozil:iy pl"~ .. r-e totM,y de 10 .000 Ia.mioo 1'i od.pOSIuri d. trupe, In ,e ,"on,l """mol 01 J'n>nhl. t.o.nc~ Alte doui vaproar-o t1 \m dlB:luI, rontrMttllaul ,go:rmnn p~~li!or din ""rvlciul de O5OOri ~ ,o.uA putendo; po dmd o~· ,,,,,,,,loa. liouto pe "",,<Ii "" I.,.t Prln ._ opon!>tm!, tiUtfto ,._'U pio.rdut .'dmt~'t.oJ' dill. 1"'_ jee de IOC. priJ"1<>1 a- zi~n.a'te3. ins:mi~.l penUu Ahtca ..... '" o~z;-l " II In ool._a- d. nord • (001 l.vltI. d""",blt d.e r<!I en avi03R& do tapti, $I. de bom 1>.oudam""t In ]>I"j. au 1M! ~rlntn> -»O<Meio ..:ufundate cuoml<>um_ n 'IQCalitijti, po- ... gtis<~'e ~ pa<hobotul b"tank zijli JDOmjee "" lost rhtum.a'" CEIlAIIIlC d. 18.H3 tone, cot. fi sta.u l.t i.nan:\i-eulu! legItwil@ Da..\"lp. Africa da nord. CD <fi _tol. frontulul. 1Dluplo _ v", J>CI>"'u~ .. tlrlrp<>. hrn1! violcte_ mamKruJ a "PIG!'- DnpI Jo,"iturile d~ tot'piJl, V.P'O" dut lid 16 aVi0(1).e. 1. rod d. locul 1lm__ • rut .... -tw.da' imodio ~ eI 50 pot socoti lnatl plerd.er! 0" OW a .(""ruOt numnI otarurl """""fti. .varulu·... ID V<>dere ol.bo. Ocue blind.to tn pcn;ipe ~ CIa,R domaea"tl 'I1Utl'erL d. ",I""..... au ro.t odNbil<l do iIIfur.iotii. {"out ort!.lori", Di-n !!t't:l~ .;:onV"Oi. lnnmlml ... .1.. ! ... _ In· 1'. tot frol>hIl otd_ ~• ..,.,.. m<d ~ ruolOl ImI mmw .ctivl"'t. loeo1l. chuto 00 m.t.m.l d. riI.boI.

'~[er[lrUe !nvietile ----- B ~tr~uun~e u0 1iti un iI e ~ermane ~e
..

--

~

I

gre$

lOlllaoonezu InUBla m8R!llraa u]loa~'81
I

.. Of

c"

"?\p,

'lIlA'"' ' '

JlnQl

~=~~~~l"'I!IMt'.II"I~~-"~~
TUK10,., ~ Tt"'QllWW"".
&G

$i a Dumnalulul d~ bambus
~~!"'~ 01;:;: ~~.~
~, • ~~

-"'P...ArIM..

~~

bIJ~

II ..

lOEPL.!N, • 1&0<10" ~. dmt.tll ~~~ RAnoft Lnrum~1f1 ~ Oon~~I~ armaLe4 ~1Tr.J.8~ po tr\:mtul cWdteah nu, al,J. lost old Wl ~ tDt..m-l.lpta, ~:cuJl:I1,.(Ioi.c!, Db\1n\i1R! pbA Ileum hlntt de .tJ;j}tuta ~ o!lI:'htmbe ~e1. S!;W41" ~tOoo O!QnS!,\-a. rUSll c:oo~~ prjn .. 10_ ('\In d.~1a.ntnl1~ .,rope .1mut!_QI"I In mal IIJUlt'l! punrle. fL-eeate ~~_ tW \tn nit «'DD'U rnlUUr- de gravitate, • dat £n!IJ, dl!lJ;t tOT\t'Lt 1I;rJ'i\:rI\i.. to in lo:l ;e:U fo!A COIl:Jid~b'.le " eu ~te ci!Ii ,,~w ~Do' .._ bit- .&11t1l ~ 1I:.'ODCMtrialr: fOr',(!~ t~~ ~otmT"tk!, 1nftp6DC1 I;'\L W no't'd-nfrt. am, .n.treniliod du.pllo ~ "f~ltC!n!Dn. r;.1 ~~ e!l ~ eonlinu1oo ~ fi~ ro;tunllt 111P'L1'1';II.1I:1& d! 1\ ril.,Ui.dl. MomeMUil e:r.itic,.r!up.fi, r;.Ut\ Il of:CInIl-J:kNu 1l!M:l. ~ ... ~t trocut ole """"to. .......... In _p....rnJ.

Delilaraa la Rangoon
din Ilona

armata .birmana

I'

eontingeDtelor

elcl.

..u.... ~"'

,1

r~{!M:

,t

m.'"aht

'IJ.

Ilproapei

t.or.!.1t::!IOC-

~".w..

,.,...u.te.

c..

'1>fO',.

'_1On ...

.n.

Tactica mi$c~rii fluide a trupelor germane pe frontul de est

Incordarea rBlallllOr (;nIr 8 amlralul
Darlan si autorit~tile engleze
'!'AlO'GD<, • (Ro<Iorj. Co,_ ~ """"""01 ~ STBFA..'iI A_ .."". • _ • rio ;"... tranamD.ta t cIip&r. Ie cereuzilff ~Iem diD &- aftl d lIIlfIi!ftlal lk't." e ee- Lo:odh, mre .g ~~t d ... (<Ii ~ _ d. 00<1;" 4.io I.. ~ __ ""pvI>h-o led Ra1>o, 10 dlspmijl. pootwul d ..... Dorlao II •• ....,.. __ • d. dio_ilH. f«Ibu lI!!UiI5iun1 d. pn- ~ c:hi_ m. f~

_el

Si unele ziare nord-americaneau fnceD)Jt
s~ atace persoana lui Darlan

(oRvoaele britaniee nu mal sosese la Murmansk
iI~lIt-I.'.N1I ... r.r.1"M"(I,l1l:t!l· f!nll1Ii.I!k.t: ,I 1'"-" ...,.11 ..1. A~tsle .,el wan nJlil b, 1,I],~nl.t" 'I'll DoiU1, lIe."eN It! WD II. IMH'IIIHdf'l fl:I lars, Die ID'IpQlIbU D I.a.~~ II PllnO JJI 'lUIIC'11Ii1l~ 'II"~ dI~ II~E_i'lI IlUJaft~1f! pl:itbJId. dJ ... trvdlQ:lJ'J!l II n!lllll~ I4n'leliMi I.atc "",N1:a.Ce" ImobomPlt.. ID p~i'1. I. tlmJl ~ YIIad4! ... rbbol britulce 'DU 11:1'11 ",i,tr8d 1ii.. tD HarM •• BartD:'"

.""t

Clll'stiroa seetorlltui eelltrsl Im,otriva bandelor boJ~vie8 loarmato PIIDOI genoralnlni Anderson a dat gro~ Trecerea la ofensiv~ a trupelor germane in regiunea dintre Kalinin $i Toropet ~1j)rl!n»Y'f!
DERL'iN, • (R,ad,O.T» ~1.t::DA d.Jntht IbJ.lniu
tna_pI!l~ I~mwm -

pl'hlre Ill, lIi ....4b 4111haU" FOPOLO D'ITAl,.lA h'llL,1. d- boll II. 1II~lJI!d. ,..ri.'I,I) .... 'I.·oa.m.IH\CI&.Ot'. d«JW'a~UlIt .b· ""'lorO ... lit ..irt. ~ .,. filii! tQ l&ali,a,. lfcoill'libd ell_ UlIniDAt'lta ",bI_ lid. roap-lt"1« rtftJ.IIoUcn I"IQ,~'" 7.la.nd IlIbHrdul. rI rUmul 1'110 a.1I'•

d~~:' :;nC:=tliiu;; c::::a: de frihunalul german din Paris
1Ilf.'

Comuni$ti condamnati la moarte

fill.' [mlllllt'l.llll'. P'qlltbtbr fI}IllIi.,aJlll 1I!"9".utI d. hllr'll- .... tlnoU.. ltlI,Ih:a'll IIIIlFS_Bldlill:'" I hdl"~., ""M ...... 1' 'tf,ULDJ DIIICI" ~ I. a arlbl 1111lIloilod "t'«b 1II 4!.1~ I.uf .. ] dI .. DlLr ott ~~ obM:lI"T&lDriJ; 1I1f'1III· 111 IP-'LUI priTln ... Jatl)llU .. IN. tl'ltoll~ IlIIlal 11It~ 11&1j1.1l np.'f''_''n ..' 111-&[1.1 ' 41'il1m11'111"'" ,L • .. .. " donlhaL. II~IIITII "IIIHl.fI!,tIle IIIIoIlMJ(llior GloM ", ........ p.n trlr

It.

Noui ciocnirl vlolente in India
P>\..'1(lKOK, • IJtadOl). Ab~p4. (lndJ.,) .a'IIIVptOdUi DwJ d!xnlr:£ v!ollr:rIoltl Inlnl IIIADJ.,

011

"1.::'; ~=11~ "I~~::!i
UI&IlIIIc1.lI*I ... r

!«uri

dod" defuid

.u.

..

In. To~P'I!"

lrf!C':ul tn lmele ... opHW~Wii

pdo Cu. KalIl prutlJ. numN'O" ea!~I,", JU. fOIl' onlpltb.

dt<:iult. aurpr1odC!JiI!.

C!'II

.ute,..

~

lo-

In· DILLA 11M .c.1"IA [, I"lIIii1W.,b .... nl!.~hwtr.rl1l1! lu.rallII!: •• d.IoI ou t__ diol un ""'.. ....... '1IJiC .,.m1ii1tll.. tt. IMili d. el.ldbi ru"~tII~~ Auto",," M'lI'!Irn~II' t1Io r:alfi' f'). t,.t.. J.IJ-. d QJaI m.U.I. lmD'rtwJl to la.ln. .... 1 4 ..... tf.plo n'"" ",m!mlooi .lmk ... pit. "1II~11~ to,.tvl IlaII... ..... 1& ,.. b. lntinOil'!ft'a dii.1.ru.prb«r Nun .,! Pu.i mill fti 1lI'- Oil IIIce.,all JIll! lup" ".biild.l,,,. \1t1g.rid" pncnwfa d~ Kft.t.a lActftdll In -&at _, S 1uD<11"""" In· 4kn1 ,.11 {GIft ~u ,peot'Nd n.·IIIU '$'IDU .1"" ftb .:DoriC ",I.. :re do .il p-*"" dil!!fL 11,. II. p.".tUM aUmm-t.a:ro eJle rot.rio ,"vi tn 11!)11ito prurlradUtil btdiMf<. ~ do IMDK'rt .. 1IU'\ .. .,:mhu ADI'n-~ .. .r~ ..r:a_t la OomkJ _ dup& (UI'I! Anunl' ndlo D~bl (J9ljfflgll _ "" r... 1 mol "",r1 U..... j\OOlbll ~·(}.!{>/e tt.b"'" ., .. In",.. 11prad_ .n·

d~ BI 1111"Ot .. ,u Lltd.1 1IIiC'''hn:[~ .....

aUt rol,lnlulUll'C'JIMn'llo·

rJi

UIIJ~

""I ............. ,- ...
loa.
~.I{ClXOX'.'lI:GWOX-O_~

Ink

Ii Ie.

c.,.•
1

Iii""'''''' (101\1U"Ii~E

1_!li""""""Jlp.ll~ ..

..,r"

,.~JnlII.. fi,""

L"l'",,,a _(no

U1>o""'"

""'rw

wu.

Noul pre,edlnt. .. partidulul repubncan I nord·american
So <lin "h""., .. ,_"lidlllul _.,bli_ • .1..... p~<du. .... 1 d. -lie po d.. YI.m.c.aS_ rlor. IQ evRl-oti de 73 .... alii ...... potrin d.l.r .WIIIIcl. " De ....... If.. _ Spa",I.". .... II ClIIIdI-o d.tul po ...... ""pubUcaJ>ij n .... _ d·1ul 1n &l.... .u. din lDU.

Co""""",,",,"'1 _lid tr.DSDlU. :

BU6NOS

AlRFlS ••

(Il............

SIofuI

"""",6

S_ ~

..

......will'"

_..,It

de rilzboi franceze din Dakar
GENEVA. 9 (RadOl). Co- ~-". kit LoDdru. P.IDInt aU.I... Itemomll.: . Stat.l. UDiIO .... .Aco~1l1 IDCholal IlIlre 0 .... • ""'D mlslUll. rcdul CBDedOClll EisdlDhower ,1 OCI.NI Ya D.....ua " .... cL Bola.Oll .. I. iIGlu1l:lt eu. IG· bol baDeel ••

Americanii vor prelua vasele
_.a

,.opond ... "" aqentHoI D. N. 8.

_II. 111 la Datal, de ..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->