You are on page 1of 1

Laltra dia ens vam ajuntar 4 persones al Kasalet i preocupades/ts amb tota la gent que sest apuntant a la FIRA

ARTE-SANA vam fer unes propostes i desprs van sortir ms coses. Son propostes per lassemblea segent. A veure que us sembla: 1) Demanar a la gent de Artesans per lautogesti el comproms de venir a les reunions. (2 reunions al mes.) La gent sapuntar al collectiu, no a la fira. a. Com prioritzem? b. Els de Terrassa i rodalies prioritat? c. Que suposa apuntar-se al collectiu? i. Anar a les reunions, fer difusi, participar a les accions activament: accions deconomia, etc. d. Animar a la gent de altres comarques que facin el mateix que nosaltres. i. Ens oferint per fer xerrada a la gent que vulgui fer el mateix que nosaltres. ii. Fer un escrit motivant la difusi de aquesta alternativa a altres llocs. iii. Escriure com va comenar tot, que estem fent, la nostre manera de organitzaci i les nostres idees. 2) Crear Comissions de Treball: a. Comissi dEconomia: Grup que gestioni el tema de diners i faci propostes per fer cales. b. Comissi dArtistes: Gent que sigui artista (fotografia, pintura,etc.) a ARTESANA i vagi gestionant el tema de lexposici de les seves obres. c. Comissi de Coordinaci: Gent que gestioni el tema de la Coordinaci. Portar email (llista de participants, dades, etc.), blog, una persona de cadascuna de les comissions, portar tota la informaci que faci falta a les reunions (llista de la gent que hi va a la propera fira, portar les actes anteriors i mirar el que sha fet i el que sha de fer del que sha dit a les actes,...)... 3) Medir Espais: Carrerons. 4) Economia: a. Demanar Kafeta a diferents collectius. (Kasalet, ...) b. Demanar a Soul Vespa fer una festa al seu pati amb barra. Primer cap de setmana de Juliol. i. Dissabte o Diumenge? ii. Demanda de beures mitjanant els bars iii. Com es fa el percentatge de diners (tots els beneficis per nosaltres) c. Sorteig de aportacions de firants. 1 (explicar) i. 15 regals secrets i 200 paperets 5) Parlar amb Associacions de Vens per si demanen perms a traves de ell per nosaltres. 6) Buscar llocs en Sabadell, Barbera,... 7) Fer fixes amb les dades de tots/es les persones de Artesans per lAutogesti.