HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT UBUNTU 10.

04 TỪ CD
1. Yêu cầu: Máy tính có cấu hình tối thiểu là: - Ram: 512Mb - HDD: 5Gb Một đĩa CD Ubuntu 10.04 LTS Ổ đĩa CD hoặc DVD Link download: http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/download 2. Cài đặt: Khởi động Ubuntu bằng cách cho đĩa Ubuntu vào máy vào chọn boot từ CD. Khi máy boot từ CD Ubuntu, màn hình khỏi động Ubuntu sẽ xuất hiện như hình

Bạn chọn ngôn ngữ hiện thị là tiếng Anh hay Việt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào bạn thích mà Ubuntu có hỗ trợ. Tiếp theo là màn hình cho bạn chọn các hình thức boot của CD:

. Test Memory: Kiểm tra bộ nhớ của máy. Check disc for defects: Kiểm tra lỗi trên đĩa.Try Ubuntu without install: Dùng thử Ubuntu mà không cần cài đặt lên máy (tức là chạy Ubuntu trên Cd) Install Ubuntu: Cài đặt Ubuntu lên máy tính. Boot from first hard disk: Khởi động từ đĩa cứng trước.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful