Marketing Ass.

mr Denis Berberovid

PRIMJER ISPITNIH PITANJA

1. Definišite marketing. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

2. Osim kompanije i njenih konkurenata, lanac vrijednosti čine: a) dobavljači i posrednici b) dobavljači, snabdjevači i posrednici c) dobavljači, potrošači i posrednici

3. Švedska kompanija „MoreMoney“ želi da investira u dionice na berzama u Bosni i Hercegovini. Dionice de kupiti samo da bi ih vrlo brzo poslije toga prodali. Cilj im je da zarade na razlici u cijeni. U marketingu njihov cilj nazivamo: a) profitno orijentisanim b) tržišno orijentisanim c) savjetodavno orijentisanim

4. „Podidi prodaju za 13%.“ je dobro definisan marketing cilj. a) Da b) Ne

5. Nakon što kompanija definiše svoju misiju, ona određuje prvo korporativnu strategiju, a potom korporativne ciljeve. a) Da b) Ne

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful