Mengenal dan membunyikan huruf vokal dan konsonan

KAEDAH ABJAD

Membunyikan dan membaca suku kata terbuka

PPG PJK 2011
Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup Membaca perkataan yang mengandungi e pepet dan e taling Membaca ayat pendek Membaca ayat dalam perenggan

KUMPULAN MALU TAPI MAHU

JOSPHER JOANES CT10210326 NICHOLAS @ HAMDY BIN SAPIKIT CT10210523 RUSLI BIN ACHOK CT10210674 TOMMY @ DEXTER BIN SAMY @ ELVES CT10210789

KAEDAH INTENSIF PENGAJARAN MEMBACA UNTUK MURID-MURID TAHAP 1

Mengenal dan membunyikan huruf vokal dan konsonan

KAEDAH ABJAD

Membunyikan dan membaca suku kata terbuka

Mengenal huruf kecil mengikut turutan dan tanpa mengikut turutan Mengenal huruf besar mengikut turutan dan tanpa mengikut turutan Mengenal dan membunyikan huruf vokal kecil dan besar

Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup Membaca perkataan yang mengandungi e pepet dan e taling Membaca ayat pendek Membaca ayat dalam perenggan

Mengecam huruf yang hampir sama bentuk dan secara rawak
Membunyikan huruf vokal awal

KAEDAH INTENSIF PENGAJARAN MEMBACA UNTUK MURID-MURID TAHAP 1

Mengenal dan membunyikan huruf vokal dan konsonan

KAEDAH ABJAD Mengenal huruf kecil mengikut turutan dan tanpa mengikut turutan

Membunyikan dan membaca suku kata terbuka

Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup Membaca perkataan yang mengandungi e pepet dan e taling Membaca ayat pendek Membaca ayat dalam perenggan

a
f j o s

b
g k p t x

c
h l q u y

d
i m r v z

e
n w

KAEDAH INTENSIF PENGAJARAN MEMBACA UNTUK MURID-MURID TAHAP 1

Mengenal dan membunyikan huruf vokal dan konsonan KAEDAH ABJAD Mengenal huruf besar mengikut turutan dan tanpa mengikut turutan Membunyikan dan membaca suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup Membaca perkataan yang mengandungi e pepet dan e taling Membaca ayat pendek Membaca ayat dalam perenggan A F J O S B G K P T X C H L Q U Y D I M R V Z E N W KAEDAH INTENSIF PENGAJARAN MEMBACA UNTUK MURID-MURID TAHAP 1 .

Mengenal dan membunyikan huruf vokal dan konsonan KAEDAH ABJAD Mengenal dan membunyikan huruf vokal kecil dan besar Membunyikan dan membaca suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup Membaca perkataan yang mengandungi e pepet dan e taling Membaca ayat pendek Membaca ayat dalam perenggan a u i A U I e o E O KAEDAH INTENSIF PENGAJARAN MEMBACA UNTUK MURID-MURID TAHAP 1 .

Mengenal dan membunyikan huruf vokal dan konsonan KAEDAH ABJAD Mengecam huruf yang hampir sama bentuk dan secara rawak Membunyikan dan membaca suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup Membaca perkataan yang mengandungi e pepet dan e taling Membaca ayat pendek Membaca ayat dalam perenggan w m c s v x z b d f h q y j i p q i a u e I r u n u n v v x z u o a E O KAEDAH INTENSIF PENGAJARAN MEMBACA UNTUK MURID-MURID TAHAP 1 .

Mengenal dan membunyikan huruf vokal dan konsonan KAEDAH ABJAD Membunyikan huruf vokal awal Membunyikan dan membaca suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup Membaca perkataan yang mengandungi e pepet dan e taling Membaca ayat pendek Membaca ayat dalam perenggan a yam e mak u lar o bor e pal i kan KAEDAH INTENSIF PENGAJARAN MEMBACA UNTUK MURID-MURID TAHAP 1 .

i.Mengenal dan membunyikan huruf vokal dan konsonan KAEDAH ABJAD Membunyikan suku kata terbuka “kvvokal [a]” dengan sebutan yang betul Membunyikan suku kata terbuka “kvvokal [u]” dengan sebutan yang betul Membaca perkataan berdasarkan gambar Membunyikan suku kata terbuka “kvvokal [i]” dengan sebutan yang betul Membunyikan suku kata terbuka “kvvokal [e]” dengan sebutan yang betul Membaca perkataan kvkv dan kvkvkv tanpa mengeja Membunyikan dan membaca suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup Membaca perkataan yang mengandungi e pepet dan e taling Membaca ayat pendek Membaca ayat dalam perenggan Membunyikan suku kata terbuka “kvvokal [a. u]” KAEDAH INTENSIF PENGAJARAN MEMBACA UNTUK MURID-MURID TAHAP 1 . o. e.

Mengenal dan membunyikan huruf vokal dan konsonan KAEDAH ABJAD Membunyikan suku kata terbuka “kvvokal [a]” dengan sebutan yang betul Membunyikan dan membaca suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup Membaca perkataan yang mengandungi e pepet dan e taling Membaca ayat pendek Membaca ayat dalam perenggan ba ca da fa ga ha ja ra ka sa la ta ma na wa ya pa za KAEDAH INTENSIF PENGAJARAN MEMBACA UNTUK MURID-MURID TAHAP 1 .

Mengenal dan membunyikan huruf vokal dan konsonan KAEDAH ABJAD Membunyikan suku kata terbuka “kvvokal [u]” dengan sebutan yang betul Membunyikan dan membaca suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup Membaca perkataan yang mengandungi e pepet dan e taling Membaca ayat pendek Membaca ayat dalam perenggan ju ku lu mu nu pu ru bu su du tu cu wu yu gu fu zu hu KAEDAH INTENSIF PENGAJARAN MEMBACA UNTUK MURID-MURID TAHAP 1 .

Mengenal dan membunyikan huruf vokal dan konsonan KAEDAH ABJAD Membaca perkataan berdasarkan gambar Membunyikan dan membaca suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup Membaca perkataan yang mengandungi e pepet dan e taling Membaca ayat pendek Membaca ayat dalam perenggan baju dagu kayu labu pasu ratu KAEDAH INTENSIF PENGAJARAN MEMBACA UNTUK MURID-MURID TAHAP 1 .

Mengenal dan membunyikan huruf vokal dan konsonan KAEDAH ABJAD Membunyikan suku kata terbuka “kvvokal [i]” dengan sebutan yang betul Membunyikan dan membaca suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup Membaca perkataan yang mengandungi e pepet dan e taling Membaca ayat pendek Membaca ayat dalam perenggan bi ci di fi gi hi ji ri ki si li ti mi wi ni yi pi zi KAEDAH INTENSIF PENGAJARAN MEMBACA UNTUK MURID-MURID TAHAP 1 .

Mengenal dan membunyikan huruf vokal dan konsonan KAEDAH ABJAD Membunyikan suku kata terbuka “kvvokal [e]” dengan sebutan yang betul Membunyikan dan membaca suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup Membaca perkataan yang mengandungi e pepet dan e taling Membaca ayat pendek Membaca ayat dalam perenggan je ke le me ne pe re be se de te ce we ge ye fe ze he KAEDAH INTENSIF PENGAJARAN MEMBACA UNTUK MURID-MURID TAHAP 1 .

Mengenal dan membunyikan huruf vokal dan konsonan KAEDAH ABJAD Membaca perkataan kvkv dan kvkvkv tanpa mengeja Membunyikan dan membaca suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup Membaca perkataan yang mengandungi e pepet dan e taling Membaca ayat pendek Membaca ayat dalam perenggan ceri siku kereta sepatu KAEDAH INTENSIF PENGAJARAN MEMBACA UNTUK MURID-MURID TAHAP 1 .

u]” Membunyikan dan membaca suku kata terbuka bi Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup Membaca perkataan yang mengandungi e pepet dan e taling Membaca ayat pendek Membaca ayat dalam perenggan cu ko si ka sa do li tu le te fa ma wa mu vi gi ne yo no ya hu pu zi pi ze je ro je ra be ri be de so de ce ta ce gu we gu fe yu fe he zo he KAEDAH INTENSIF PENGAJARAN MEMBACA UNTUK MURID-MURID TAHAP 1 . o.Mengenal dan membunyikan huruf vokal dan konsonan KAEDAH ABJAD Membunyikan suku kata terbuka “kvvokal [a. e. i.

Mengenal dan membunyikan huruf vokal dan konsonan KAEDAH ABJAD Membunyikan dan membaca suku kata terbuka Membaca suku kata pertama dan kedua serta menulisnya Mencantum dan menulis suku kata terbuka menjadi perkataan Mencerakinkan perkataan menjadi suku kata Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup Membaca perkataan yang mengandungi e pepet dan e taling Membaca ayat pendek Membaca ayat dalam perenggan Membaca ayat mudah v+kv/kv+kv/kv+kv+kv tanpa mengeja KAEDAH INTENSIF PENGAJARAN MEMBACA UNTUK MURID-MURID TAHAP 1 .

Mengenal dan membunyikan huruf vokal dan konsonan KAEDAH ABJAD Membaca suku kata pertama dan kedua serta menulis perkataan Membunyikan dan membaca suku kata terbuka ca Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup Membaca perkataan yang mengandungi e pepet dan e taling Membaca ayat pendek Membaca ayat dalam perenggan baca ta ba ra ja wa KAEDAH INTENSIF PENGAJARAN MEMBACA UNTUK MURID-MURID TAHAP 1 .

Mengenal dan membunyikan huruf vokal dan konsonan KAEDAH ABJAD Mencantum dan menulis suku kata menjadi perkataan Membunyikan dan membaca suku kata terbuka bu Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup Membaca perkataan yang mengandungi e pepet dan e taling Membaca ayat pendek Membaca ayat dalam perenggan ku tu la gi mu buku ba gu la ka lagi KAEDAH INTENSIF PENGAJARAN MEMBACA UNTUK MURID-MURID TAHAP 1 .

Mengenal dan membunyikan huruf vokal dan konsonan KAEDAH ABJAD Mencerakinkan perkataan menjadi suku kata Membunyikan dan membaca suku kata terbuka kilo Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup Membaca perkataan yang mengandungi e pepet dan e taling Membaca ayat pendek Membaca ayat dalam perenggan ki lo sawi pita jemu suka KAEDAH INTENSIF PENGAJARAN MEMBACA UNTUK MURID-MURID TAHAP 1 .

Ubi Membunyikan dan membaca suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup Membaca perkataan yang mengandungi e pepet dan e taling Membaca ayat pendek Membaca ayat dalam perenggan 1. Bara api ada apa? Bara api ada abu. 7. 6. 3. Bara api ada apa? Bara api ada cahaya. 5. 2. 2. Ani beri ubi kepada ibu. 4. Ani beli ubi keladi daripada Ali. Apa itu? Itu api. KAEDAH INTENSIF PENGAJARAN MEMBACA UNTUK MURID-MURID TAHAP 1 .Mengenal dan membunyikan huruf vokal dan konsonan KAEDAH ABJAD Membaca ayat mudah v+kv/kv+kv/kv+kv+kv tanpa mengeja Api 1. 4. Itu api? Itu bara api. Ubi keladi Ini ubi keladi Ani. 8. 3.

Mengenal dan membunyikan huruf vokal dan konsonan KAEDAH ABJAD Membunyikan dan membaca suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup Membaca perkataan yang mengandungi e pepet dan e taling Membaca ayat pendek Membaca ayat dalam perenggan Membentuk dan menyebut suku kata kvk dengan menggunakan carta kv dan huruf konsonan Menyebut dan membunyikan perkataan berpandukan gambar Membaca perkataan kvk KAEDAH INTENSIF PENGAJARAN MEMBACA UNTUK MURID-MURID TAHAP 1 .

Mengenal dan membunyikan huruf vokal dan konsonan KAEDAH ABJAD Membentuk dan menyebut suku kata kvk dengan menggunakan carta kv dan huruf konsonan Membunyikan dan membaca suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup Membaca perkataan yang mengandungi e pepet dan e taling Membaca ayat pendek Membaca ayat dalam perenggan ba fa ja ma ra wa ca ga ka na sa ya da ha la pa ta za KAEDAH INTENSIF PENGAJARAN MEMBACA UNTUK MURID-MURID TAHAP 1 .

Mengenal dan membunyikan huruf vokal dan konsonan KAEDAH ABJAD Menyebut dan membunyikan perkataan berpandukan gambar Membunyikan dan membaca suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup Membaca perkataan yang mengandungi e pepet dan e taling Membaca ayat pendek Membaca ayat dalam perenggan beg pen bas kek KAEDAH INTENSIF PENGAJARAN MEMBACA UNTUK MURID-MURID TAHAP 1 .

Mengenal dan membunyikan huruf vokal dan konsonan KAEDAH ABJAD Membaca perkataan kvk Membunyikan dan membaca suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup Membaca perkataan yang mengandungi e pepet dan e taling Membaca ayat pendek Membaca ayat dalam perenggan cat sup gam vas tin kot sos jip dam tas jag jet ros gas kad zip zat ran mop jem jus pin wap ban bot nat kon tan pam lap KAEDAH INTENSIF PENGAJARAN MEMBACA UNTUK MURID-MURID TAHAP 1 .

Mengenal dan membunyikan huruf vokal dan konsonan KAEDAH ABJAD Membunyikan dan membaca suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup Membaca perkataan yang mengandungi e pepet dan e taling Membaca ayat pendek Membaca ayat dalam perenggan Mengeja dan membaca perkataan yang bermula dengan huruf e yang disenaraikan KAEDAH INTENSIF PENGAJARAN MEMBACA UNTUK MURID-MURID TAHAP 1 .

Mengenal dan membunyikan huruf vokal dan konsonan KAEDAH ABJAD Mengeja dan membaca perkataan yang bermula dengan huruf e yang disenaraikan Membunyikan dan membaca suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup Membaca perkataan yang mengandungi e pepet dan e taling Membaca ayat pendek Membaca ayat dalam perenggan emak enam emas enau edar esak ekor epal era elak ekar esok elok esa enak ela eja etak KAEDAH INTENSIF PENGAJARAN MEMBACA UNTUK MURID-MURID TAHAP 1 .

Mengenal dan membunyikan huruf vokal dan konsonan KAEDAH ABJAD Membunyikan dan membaca suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup Membaca perkataan yang mengandungi e pepet dan e taling Membaca ayat pendek Membaca ayat dalam perenggan Membunyikan perkataan KAEDAH INTENSIF PENGAJARAN MEMBACA UNTUK MURID-MURID TAHAP 1 .

Buah pisang.Mengenal dan membunyikan huruf vokal dan konsonan KAEDAH ABJAD Membunyikan perkataan Membunyikan dan membaca suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup Membaca perkataan yang mengandungi e pepet dan e taling Membaca ayat pendek Membaca ayat dalam perenggan Kereta baru. Ini buah pisang. KAEDAH INTENSIF PENGAJARAN MEMBACA UNTUK MURID-MURID TAHAP 1 . Ini ikan keli. Ini buah ciku. Ini kereta baru saya. Ikan keli. Buah ciku.

Mengenal dan membunyikan huruf vokal dan konsonan KAEDAH ABJAD Membunyikan dan membaca suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup Membaca perkataan yang mengandungi e pepet dan e taling Membaca ayat pendek Membaca ayat dalam perenggan Membaca perenggan dengan sebutan dan intonasi yang betul KAEDAH INTENSIF PENGAJARAN MEMBACA UNTUK MURID-MURID TAHAP 1 .

Kerusi baharu ini warna merah. Bapa juga suka makan buah epal. Ramli suka makan buah epal. KAEDAH INTENSIF PENGAJARAN MEMBACA UNTUK MURID-MURID TAHAP 1 .Mengenal dan membunyikan huruf vokal dan konsonan KAEDAH ABJAD Membaca perenggan dengan sebutan dan intonasi yang betul Ini kerusi. Bapa beli buah epal di pasar tani. Membunyikan dan membaca suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup Membaca perkataan yang mengandungi e pepet dan e taling Membaca ayat pendek Membaca ayat dalam perenggan Ini buah epal. Ahmad beli kerusi baharu dari Melaka. Ini kerusi baharu.

Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup Membaca perkataan yang mengandungi e pepet dan e taling Membaca ayat pendek Membaca ayat dalam perenggan Asuhlah anak didik seperti mengasuh anak sendiri. Jadilah pendidik membawa sinar mentari.Mengenal dan membunyikan huruf vokal dan konsonan KAEDAH ABJAD Membunyikan dan membaca suku kata terbuka Ajarlah anak didik seperti mengajar diri sendiri. Bukan pendidik hanya mengharap gaji. KAEDAH INTENSIF PENGAJARAN MEMBACA UNTUK MURID-MURID TAHAP 1 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.