You are on page 1of 2

KLIMA BOSNE I HERCEGOVINE

Klimatski faktori i modifikatori
Najznačajniji klimatski faktori su: geografski položaj, reljef, blizina morskih i velikih okeanskih površina (Atlantskog okeana, te Sredozemnog i Jadranskog mora) i velikih kopnenih masa (Sibira i Saharske ploče). Najveći dio bh teritorija pripada krajnjim južnim ograncima sjevernog umjerenog toplotnog pojasa i krajnjim sjevernim dijelovima suptropskog pojasa. Pod uticajem dinarske planinske barijere, klima je intenzivno modifikovana. Ona, isto tako, sprečava prodore kontinentalnih klimatskih utjecaja sa sjevera prema primorju. Na podneblje Bosne i Hercegovine znatno utječu prodori suptropskih zračnih masa tj. toplog i suhog afričkog zraka. Pri strujanju preko Sredozemlja ove se zračne mase ovlaže i, uzlaznim strujanjem uz Dinaride, rashlade. Iz njih se zato izlučuju obilne padavine. Ukoliko ovaj topli zrak prodre daleko na sjever zemlja, ona vlada dugi i veoma topli period. Kada sa sjevera prema jugu struji hladni arktički zrak, tada se nad teritorijom Bosne i Hercegovine uspostavlja stabilno i hladno vrijeme. Sa Atlantika pušu zapadni vjetrovi koji sa sobom donose toplo i vlažno vrijeme. Opća shema razmještanja ciklona, kretanja zračnih masa i njihovih modifikacija u Dinaridima uslovila je obrazovanje i međusobno ispreplitanje kontinentalne kilme istočnoevropskog tipa, umjereno kontinentalne klime srednjoevropskog tipa i mediteranske klime jadranskog tipa. Na osnovu svih ovih utjecaja i klimatskih ispreplitanja može se reći da Bosna pretežno pripada umjereno kontinentalnoj klimi.

Klimatski tipovi
UMJERENO KONTINENTALNA KLIMA Područje nizijski prostor Sjeverne Bosne (područja Predstavnik Temperaturne odlike Padavinske odlike Insolacija
donjih tokova Drine, Vrbasa, Bosne i Une) Banja Luka ljeta (topla) 20-220C; zime (umjereno hladne) -1-(-2) 0C; godišnji prosjek iznad 100C Z (Z vjetrovi)1300mm; I 700mm (najsušniji prostor BiH) 1800h

do 750m nadmorske visine; kraška polja Z Bosne do 1000m Predstavnik Sarajevo; Livno Temperaturne odlike ljeta (topla) 20-220C; zime (hladne) -2-(-4) 0C; -1-(-2) 0C; godišnji prosjek do 100C Padavinske odlike Z 1500mm; I 750-1000mm

PREDPLANINSKA KLIMA Područje srednjobosanske kotline (sarajevska, zenička)

30C; godišnji prosjek 60C; tri mjeseca godišnje prosječna temperatura ispod -30C Padavinske odlike 1200mm Temperaturne inverzije zimi toplije na planinama nego u kotlinama (zbog podizanja lakšeg toplijeg zraka i spuštanja težeg hladnijeg) Najniža izmjerena temperatura -430C (Veliko polje)

PLANINSKA KLIMA Područje planine srednje visine (do 1700m) Predstavnik planina Igman Temperaturne odlike ljeta (svježa) ispod 180C; zime (hladne) ispod -

ispod -60C; godišnji prosjek 50C; šest mjeseci godišnje prosječna temperatura ispod 00C Padavinske odlike 2000mm Temperaturne inverzije zimi toplije na planinama nego u kotlinama (zbog podizanja lakšeg toplijeg zraka i spuštanja težeg hladnijeg)

ALPSKA KLIMA Područje planine iznad 1700mm Predstavnik planina Bjelašnica Temperaturne odlike ljeta (svježa) ispod 100C; zime (oštre i snježne)

JADRANSKA KLIMA Područje niska Herecegovina (donji tok Neretve,

Trebižata, dio Popova polja do Mostara)

kišovite) 4-7 0C; godišnji prosjek 14-160C Padavinske odlike 1500mm (max. 1700mm) Insolacija 2700h Najviša izmjerena temperatura 46.20C (Mostar) Vjetrovitost jugo, bura, maestral Maksimalna godišnja amplituda iznosi 900C

Predstavnik Čapljina Temperaturne odlike ljeta (vruća i suha) 24-270C; zime (blage i

IZMIJENJENA JADRANSKA KLIMA Područje od Mostara do Konjica uz rijeku Neretvu Predstavnik Konjic Temperaturne odlike ljeta (topla) 240C; zime (blage) 0-4 0C; godišnji
prosjek 12-140C Padavinske odlike 1800mm

Iz ovoga zaključujemo da na području BiH imamo dvije maritimne klime (jadranska i izmijenjena jadranska) i četiri kontinentalne (ostale).