Brian Tracy Phoenix szemináriuma

A teljesítmény lélektana
Bevezető ..................................................................................................................... 2 A hét lelki törvény ........................................................................................................ 7 Képességeink Kibontakoztatása ................................................................................. 16 Tudat alatti erıforrások............................................................................................. 25 Vegyük kezünkbe sorsunkat! ...................................................................................... 29 A negatív érzelmek kiiktatása ..................................................................................... 33 Fékjeink kiengedése ................................................................................................... 41 A vész elhárítása ........................................................................................................ 49 A sikerre való beállítódás ............................................................................................ 53 Az „én”-fogalom megváltoztatása .............................................................................. 61 Az új lelki diéta ........................................................................................................... 69 Az agy szoftverje........................................................................................................ 78 Gyorstanulási módszerek............................................................................................ 84 Progresszív relaxáció zenével ..................................................................................... 91 Relaxáció ................................................................................................................... 96 Öt kulcs a célok kitűzéséhez ..................................................................................... 100 A célok megvalósításának 12 lépése .......................................................................... 111 Az idővel való gazdálkodás stratégiája ...................................................................... 120 Kettőzze meg szellemi képességeit!.......................................................................... 125 Az önben rejlő zseni feltárása ................................................................................... 130 Kreatív problémamegoldó technikák......................................................................... 139 Az energiaszint növelése .......................................................................................... 148 A lélek és a test közötti kapcsolat ............................................................................. 155 A stressz és a feszültség kiiktatása ............................................................................ 162 A sikeres személyiség kialakítása............................................................................... 173 Kiváló kapcsolatok kialakítása................................................................................... 180 Hogyan neveljünk tökéletes gyerekeket?................................................................... 187 Hogyan találjuk meg életünk valódi célját?................................................................. 194

1. oldal, összesen: 197

1. szekció

Bevezető
(15:12) Brian Tracy vagyok. Üdvözlöm Önöket a szemináriumon, amelyben a teljesítmény lélektanáról lesz szó. Elgondolkoztak már azon, hogy egyesek miért sikeresebbek másoknál? Mi az oka annak, hogy többet keresnek, boldogabbak, jobb állásuk, jobb kapcsolataik vannak, egészségesebbek, és úgy tűnik, teljesebb életet élnek? Nos, 15 éves voltam, amikor ez a kérdés elkezdett foglalkoztatni. Azóta 25 év telt el. Több mint 80 országban jártam, 30 különböző munkahelyen dolgoztam. És becslésem szerint 30 ezer órát töltöttem el annak tanulmányozásával, hogy egyes emberek vajon miért sikeresebbek és boldogabbak másoknál. Képzeljék el, azt tapasztaltam, hogy a világon ez az egyik legkutatottabb téma! Hogy annyi információ áll rendelkezésünkre ezzel kapcsolatban, mint eddig még soha. És a kutatások eredményeképpen biztosan állíthatjuk, hogy a siker ugyanolyan magától értetődő, mint az, hogy a nap keleten kél, és nyugaton megy le. Manapság a siker sokkal gyorsabban és könnyebben érhető el, mint gondolnánk. Ha 2 alapvető dolgot megtesznek. Az egyik: Hozzanak olyan döntést, hogy az összes eddigi teljesítményszintjüket felülmúlják! Tegyék a döntést sikeressé azzal, hogy akárhogy is, de elérik célkitűzésüket! A másik: Tanulják meg, hogyan! Ezt a szemináriumot azért hoztuk létre, hogy megtanítsuk a hogyant. A szeminárium elindítása óta eltelt sok-sok év alatt több mint 150 ezer férfi és nő végezte el tanfolyamunkat ilyen vagy olyan formában. És sokan vallották: olyan volt számukra, mintha újra kezdhették volna az életet. Volt, aki azt mondta: úgy érzi, hogy egy biankócsekket kapott a jövőhöz. A következő néhány óra keretében megtanítjuk Önöket azokra a legfontosabb dolgokra, amelyeket az emberiség felfedezett vagy újra felfedezett, amelyek 4 ezer évre nyúlnak vissza. A történelemben, a tudományban, a vallásban, a metafizikában, a pszichológiában. Ezen a szemináriumon arról lesz tehát szó, milyen következtetésre jutottak mindezen tudományok a kutatások során. Ha csak néhány ismeretet hasznosít abból, amit itt szerzett, máris jelentős mértékben javíthat az eredményein. Nos, ha meg akarjuk tudni a siker titkát, az első dolgunk az, hogy félretegyük az előítéleteinket. Az egyik hiedelem, amin el kellett gondolkoznom, az, hogy a sikerhez különleges intelligencia kell, vagy hogy műveltnek kell lenni, megnyerő külsővel vagy jó kapcsolatokkal kell rendelkezni. Ezeket mind alaposan megvizsgálták, és kimutatták, hogy egyáltalán nincs összefüggés a siker és az intelligencia, műveltség, kapcsolatok és a megjelenés között. Bizonyos esetekben hasznosak, de közvetlen összefüggés nincs. A siker egészen más alapokon nyugszik. Mielőtt továbbmennénk, nézzük meg: mit értünk azon, hogy siker? Az állatok és az ember ösztöneit vizsgálva megállapítható, hogy az állatokban az életben maradási ösztön a legerősebb. Az állatok azért küzdenek, hogy legyen elegendő élelmük, helyük, ahol alhatnak, hogy utódjaikat világra hozhassák, aztán így vagy úgy

2. oldal, összesen: 197

elpusztulnak. Az emberi lénynek ún. sikerösztöne van. A sikerösztön azt jelenti, hogy az embert belső késztetés hajtja a sikerre. Hogy a győzni akarás, a győzelem elérésének a vágya ugyanolyan természetes számára, mint amilyen magától értetődő az, hogy lélegzik. A sikerösztön hajt bennünket arra, hogy egyre többet és többet hozzunk ki magunkból. A képességeinkből. Ami talán a leglényegesebb része az életünknek. Ezért van az, hogy amíg élünk, soha nem vagyunk elégedettek. Mindig többet akarunk, többek akarunk lenni, és többet akarunk tenni. A kérdés az: miért csak olyan kevés ember ér el sikereket az életben? Nézzük meg, mi mindenből áll össze a sikerösztön! Hosszú éveket töltöttem ennek tanulmányozásával, míg végül arra az eredményre jutottam, hogy a siker különböző alkotóelemekből áll. Szám szerint 7-ből. A siker tehát 7 kategóriára osztható. Mindaz, amit el akarunk érni az életben, besorolható valamelyik alkotóelemnek megfelelő kategóriába. Az 1. a siker kiindulópontja. A történelem során mindvégig az ember legnagyobb kincse a lelki nyugalom. A lelki nyugalom azt jelenti, hogy békések, elégedettek, nyugodtak, derűsek vagyunk. A lelki nyugalom nagymértékben jelent szabadságot. Szabadságot, mégpedig főleg a félelemtől. Megszabadulni a félelemtől, a stressztől, az aggódástól, a hiányérzettől, a szűkölködéstől, a negatív érzésektől, a bűntudattól stb. A lelki nyugalom a siker 1. és legfontosabb összetevője. Miért? Mert bármit kapunk az élettől, ha nincs meg a lelki nyugalmunk, nem tudunk örülni neki. A siker 2. összetevője: az egészség és energia. Az egészség és energia. Az egészség azt jelenti: egészségesek vagyunk, mentesek minden betegségtől, rosszulléttől, fájdalomtól, gyengélkedéstől és így tovább. Na és az energia? Szükségünk van az életerőre. És ma már jól tudjuk – az orvostudomány és a pszichológia terén végzett kutatások eredményeként –, hogy a lelki nyugalom és az energia között szoros összefüggés van. A betegségek 80-90 %-a, melyektől az emberi szervezet szenved, beleértve azokat az okokat, amelyek miatt idő előtt halunk meg, összefügg a megbomlott lelki nyugalommal. A pszichoszomatika azon a felfedezésen alapul, hogy a psziché (a lélek) betegíti meg a szomát (a testet). Így tehát minél teljesebb lelki nyugalomra teszünk szert, annál jobb egészségi állapotot és annál több energiát nyerünk. A siker 3. összetevője: az érzelmi kapcsolatok. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk hosszú távon érzelmi kapcsolatot létesíteni más férfiakkal, nőkkel vagy gyerekekkel. Vagyis képesek vagyunk átadni önmagunkat. Másokat szeretni, és szeretve lenni. Az érzelmi kapcsolatokra való nyitottság az emberi lét legfontosabb része. Az ember alapvető sajátossága a szeretetvágy. Ha megvizsgáljuk érzelmi kapcsolatainkat, rádöbbenünk, hogy életünk majd minden problémája, problémáink 85 %-a ezekkel függ össze. Az életben valaha is elért sikereink 85 %-a annak a függvénye, hogyan jövünk ki embertársainkkal. Kapcsolataink minősége és mennyisége pontosan jelzi, hogyan funkcionálunk emberi lényként. És mint tudjuk, a kapcsolatainkban felmerülő problémák kora gyermekkorunktól kezdve életünk végéig rongálják egészségünket, megbontják lelki nyugalmunkat. Ha érzelmi kapcsolatunk stabil, akkor rendszerint egészségünk is stabil, és lelkileg is nyugodtak vagyunk.

3. oldal, összesen: 197

ami felé haladnak. hogy életünket feltehessük valamire. A siker 6. A nevetés. Vannak. hogy van önbecsülésünk. amelyek összhangban vannak belső értékeinkkel. és a nevetés az. alkotóeleme: a méltó célok és ideálok. az fontos. hogy a nevetés az. az utazásért. ami elmarad. ez azt jelenti. Szükségünk van az elkötelezettségre. Tudnunk kell. Kell. És ez a legnagyobb probléma. hogyan kereshetik meg azt a mennyiségű pénzt. ami velünk történik. de hogyan mérhetők ezek a kapcsolatok? A kapcsolat megítélésének legegyszerűbb módja a következő: Kérdezzük meg magunktól: „Mennyit nevetünk partnerünkkel?” Mennyit nevetünk. önmegértés. Mi a mozgatórugója? 4. Pénzt kell adnunk a ruháinkért. a logoterápia atyja. a gyógyszerekért. ami elsőként jelez egy jó kapcsolatot. ha a kapcsolat kezd tönkremenni. Ezen a tanfolyamon megtanulják. hogy az értékek valójában az ember bensejében vannak. amit teszünk. Értékeink határozzák meg mindazt. Tudjuk. És hogy az őket nem érdekli. a vállalásra. hogy több pénzt keressünk. egy életen át tartó kutatás után kimutatta: „Mint emberi lényeknek szükségünk van értelmes célokra. miért tesszük azt. a fontosság érzésére. az egyedüli jele az egészséges személyiségnek és az egészséges kapcsolatnak – mint saját tapasztalataikból is tudják. Nyíltan szembenézni erényeinkkel és gyarlóságainkkal. Kell. Sajnos az emberek többsége úgy gondolja. hogy a pénz fontos. Önismeret. az egészségünkre. Victor Franklin (frenklin). amit teszünk. ha vele vagyunk? Mert észre fogják venni. és megértsük. csak bolyonganak. hogy önmagunkba nézzünk. miért tesszük azt. hogy elegendő pénzzel rendelkezünk ahhoz. önmegértés. hogy a siker pusztán pénzkérdés. és elfogadni önmagunkat – ahogy mondani szokás – hibáinkkal együtt. amit teszünk. nincs irány. hogy nem rendelkezik vele. akik azt állítják. összesen: 197 . hogy az emberek körülbelül 80 %-ának egyáltalán nincsenek értékeik. miért kelünk fel. A méltó értékek és ideálok adnak értelmet életünknek. A következő. Magasabb rendű dolgokra: a kapcsolatainkra. hogy amit teszünk. hogy amikor reggel felkelünk. Pedig valójában a tény az. Mindannyiunknak rendelkeznünk kell azzal a képességgel. ami boldogságuk útjában áll. Mindannyiunknak – ha sikeresek akarunk lenni – el kell jutnunk arra a pontra. Mit jelent ez? Nos. Ha hajlandók az erőfeszítésre. Értelmet és célt. amelyre életük során vágynak. a könyvekért. megértjük. Az anyagi függetlenség azt jelenti. A siker 5. és ha megfizetik az árát. Azt is jelenti. amikor biztosan képesek vagyunk elég pénzt keresni ahhoz. hogy van bátorságunk szembenézni önmagunkkal. a szellemünk nemesítésére. úgy találtuk. El kell jutnunk odáig.No. amire mások kérik őket. Ezért is olyan lényegbevágóak tehát a méltó célok és ideálok.” Tudnunk kell. értékekre gondolunk. Sajnos. hogy ne kelljen a hiánya miatt aggódnunk. mivel az élet tökéletesen spontán megnyilvánulása. Hinnünk kell abban. Dr. alkotóelem: az anyagi függetlenség. és minden jó dolog pénzbe kerül. a 4. Méltó célok és ideálok. hogy ismerjük magunkat. érzelmi és lelki életünk gazdagítására. összetevője: az önismeret. kik vagyunk. hogy ne kelljen aggódnunk miatta. Mi mozgat minket? Ez azt is jelenti. Előfordul. az iskoláért. Folyton azt teszik. oldal. hogy elménket más dolgokra fordíthassuk. hogy ha ideálokról beszélünk. hogy legyen annyi bátorság bennünk.

hogy megérthessék: miért olyanok. Nos. sokkal alacsonyabban teljesít. 80 %-uk inkább valami mást csinálna. mint ahogy képes lenne rá. hogyan éljünk helyesen. összeállítjuk. ami a megértést jelöli. érzelmi kapcsolatok. amire csak képesek vagyunk. a nyugdíjban tönkremegy. Manapság a dolgozó emberek 84 %-a alulfoglalkoztatott. ha nem elégedettek önmagukkal? A siker 7. hogy érezzük. Házaspárokkal készült felmérések során kiderült. Mikor megszületünk. hogy a mai férfiak és nők nagy része nagyon kevés dolgot ér el. Szegényen mennek nyugdíjba. A személyiség kiteljesedése az. Ez a tanfolyam nem más. a siker kulcsa elsősorban az M. magas fokú önismeret és önmegértés eredményeképpen jöhet csak létre. ok az. és életünk arról szól. amit szeretnénk megszerezni. aki élete végéig csak tanul és tanul. mint a siker kézikönyve. hogy megszülettünk. egyenlő eredmény. és nem kaptunk használati utasítást. oldal. sok ember van. A 2. hogy minden egyes iskolában. Az emberi lehetőségek 1-től 10-ig terjedő skáláján az átlagember sokkal. Az önmegvalósítás azt jelenti. olyanok vagyunk. Képzeljünk el egy számítógépet! Megvesszük. Az önmegvalósítás az az érzés. minden középiskolában és egyetemen kellene lenni egy tanfolyamnak a sikerről. E tanfolyam eredményeként képesek lesznek arra. leégve. hogy kitaláljuk.Ezen a szemináriumon elegendő információt kapnak majd ahhoz. Az 1-től 10-ig terjedő skálán az átlagember talán 2 vagy 3 pontot szerezne. De soha nem teszi meg a szükséges és megfelelő erőfeszítést. majd hazavisszük ezt a szép és bonyolult gépet. és soha semmit nem hallottunk a sikerről. Én személy szerint hiszem és vallom. Megtanulni helyesen cselekedni. Mint tudjuk. sok energiát és nagy lelki nyugalmat hoz létre. amilyenek? És hogyan változhatnak pozitív irányba. Hogy miért van ez? Az 1. amit Abraham Maslov (ébrehem mezló) önmegvalósításnak nevez. Elszomorító az a tragikus helyzet. 15 %-uknak van megtakarított pénze. erőfeszítést jelent. hogy minden nappal közelebb kerülünk a velünk született lehetőségek beteljesüléséhez. És az is kiderült: társadalmunkban az emberek többsége azután. alkotóeleme: az önmegvalósítás képessége és eredménye. Vagy képzeljünk el egy kombinációs zárat! Egy kombinációs zárat azon a dobozon. Kicsomagoljuk. kulcs az E. összesen: 197 . hogy bármivé válhatunk. hogy látványosan 5. hogy aktív éveiben átlagosan fél és 1 millió $ között kerestek. míg 80 %-uk másoktól függ. hogyan működik. Ezen a tanfolyamon növeljük a megértést. hogy minden eddiginél többet hozzanak ki magukból. A középső jel a szorzójel. de nem tudjuk a kombinációt! Világra jöttünk kezelési utasítás nélkül. azután. Megadjuk az eszközöket ahhoz. Feladatuk nem teszi próbára képességeiket és tudásukat. hogy a felek 38 %-a inkább valaki mással szeretne együtt élni. csak 5 %-uk lesz anyagilag független. Ami jó egészséget. Az önmegvalósítás méltó célok és ideálok. de nincs hozzá kezelési utasításunk. Végigmentünk az egész oktatási rendszeren. amiben mindaz benne van. Nekünk magunknak kell kitalálni. hogy egész életében jól keresett. Csak 1 %-uk lesz tehetős. mint egy számítógép. Megértés szorozva erőfeszítéssel. Az átlag megtakarítás – egy mai amerikai nyugdíjas házaspár egész életen át tartó megtakarítása – kevesebb mint 60 ezer $.

mint egész addigi életükben. amivé és amit csak akarnak. összesen: 197 .” Napóleon Hill 6. Szemináriumunkban úgy állítottuk össze ezeket az alapelveket. aki elvégezte ezt a tanfolyamot. hogy felhasználja ezeket az alapelveket. jöjjenek velem! Induljunk hát el. amire képesek! Nézzük meg. többet kereshetnek. Működnek ezek az elvek? Ezek az elvek a felnőtt élet összes sikerének és teljesítményének az alapjai. mint egy rendszert. hanem azt teszik. Állítom. anyagi biztonságra tehetnek szert. Minden sikeres férfi és nő alkalmazza ezeket – bizonyos mértékben.növekedjen erőfeszítésük hatékonysága. ha működtetik. ha rendszeresen alkalmazzák. oldal. ha használják. még ha csak rövid ideig is. egyszerűen csodálatos változásokat élnek majd meg. és ezzel összhangban tevékenykednek. Kérem. Növelhetik és beteljesíthetik lehetőségeiket. hogy Önök azzá válhatnak és azt tehetik. És látványosan fog növekedni az eredményük is. képesek lehetnek az önmegvalósításra. Sokan közülük nagyobb fejlődést értek el a rákövetkező 1-2 évben. hogy hallgatóink közül valaki megduplázza jövedelmét néhány hét vagy hónap múltával. és megtapasztalhatják a belső békét. a következő évben többet keresett. és fedezzük fel mindazt. Hasonlóan bármely más tanulási folyamathoz. Sok ember. Nem szokatlan. mint az azt megelőző 5 évben. Így nemcsak jól végzik majd a dolgukat. pusztán azzal. Minden sikeres férfi és nő tudatosan vagy öntudatlanul gyakorolja ezeket. amit tenniük kell. energikusabbak lehetnek. Hogyha elfogadják. egészségesebbek. Ennek a tanfolyamnak a segítségével. nagy lelki nyugalmat érhetnek el. mi minden lehetne magukból – a közeli jövőben! „Amiben az emberi elme hinni tud. azt meg is tudja valósítani.

Ön mindenkitől különbözik. Ezek a lelki törvények éppoly kérlelhetetlenek. akkor is. oldal. akkor is. A teste pusztán porhüvelye az értelmének. az az értelme. valamint hogy olyan különleges képességgel rendelkezik. hogy elfogadja egyedülálló és különleges személyiségét.2. hogy Ön egy kivételes lény. a gravitáció akkor is hat és működik. még fülcimpájának és lábujjának lenyomata is különbözik minden valaha élt emberétől. a természet a természet törvényei szerint. mint Ön. Századunkban tudok olyan férfiakról és nőkről. még vérösszetétele is különbözik minden más valaha élt emberétől. 30. Nos. a lelki törvények állandóan fennállnak. összesen: 197 . Nagy filozófusok. hogy ugyanolyan. ha egyetért vele. az ajkának lenyomata. mint egy lóé vagy egy disznóé. amellyel életét csodálatossá teheti. akkor egyszerűen szétloccsan a járdán. A lelki törvények éppen ilyenek. úgy az értelmének is megvannak a maga törvényei. mint bárki más – bizonyos alapelvek tekintetében. ugyanúgy. Annak az esélye. ha nem felel meg Önnek. Akár tud a gravitációról. Ez azt jelenti. a drámaíró mondja. Mint ahogy az elektromosság az elektromosság törvényei szerint működik. ahogy O’Neil. Angliában vagy akár Peruban. hogy Ön egy lelki lény. Az értelme teszi Önt különlegessé. hogy életünket összhangban éljük az alapvető szellemi törvényekkel. Az első dolog. Egyedülálló. Sok esetben egész életükön át. fiziológusok. sőt 50 évet is eltöltöttek a siker tanulmányozásával. Az alap az. Vannak köztük kevésbé lényegesek is. Emellett persze az is igaz. Míg problémáink és nehézségeink java részét az okozza. akár hisz a gravitációban. hogy valaki éppen olyan. hogy mit tehet az ember élete. Londonban. ami valóban egyedivé teszi Önt. a fizika a fizika törvényei szerint. A tanfolyamon bemutatok Önöknek körülbelül 20 szellemi törvényt. hogy mindet ismerjék és megértsék. amivel kezdenünk kell – az egész tanfolyam alapja – a siker lélektana. és az önismeret azzal kezdődik. hogy ha leugrik egy tízemeletes ház tetejéről a szülővárosában. és ezek határozzák meg mindazt. Hogy testének minden egyes porcikája – anatómusok. de nagyon fontos. 50 billió az 1-hez. nagy metafizikusok és nagy tudósok elmélkedtek ezen. ami Önnel történik. Minden egyebe ugyanolyan. Minden egyes sikerünk azon alapszik. kapcsolatai és eredményei minőségének a javításáért. 7. szekció A hét lelki törvény (29:38) Az önismeret kezdete annak a csodálatos ténynek a felismerése. hogy figyelmen kívül hagyjuk ezeket a törvényeket. mint a gravitáció törvénye. hogy ráleljenek azokra az általános szabályokra és elvekre. orvosok bizonyították –. Folyamatosan működnek. ahogyan a gravitáció törvénye is. Eltérő az ujjlenyomata. amelyek felhasználásával sikeresebbek lehetünk. Az emberiség történetében a valaha élt legintelligensebb férfiak és nők keresték a választ arra az emberi dilemmára. akik 10. Az egyetlen dolog.

hogy ebben a szférában vagyunk a legboldogabbak. És melyek azok a területek. az a belső irányítás megerősítése. ami az az érzés. kontroll törvénye. hogy a rajtunk kívül álló dolgok (számláink. az egészségben és az érzelmi kapcsolatokban fejeződik ki. egészségünk) irányítanak. Korunk pszichológiája megkülönböztet egy ún. a kontroll abszolút lényeges. amit ezen a tanfolyamon nyújtani szeretnénk Önnek. hogy az irányítás nem a miénk. életünk mely szféráját irányítjuk mi magunk? Rájövünk. hogy a siker kulcsa nem más. amely a lelki nyugalomban. Olyan. amilyen mértékben tudjuk. hogy életünk irányítása saját kezünkben van. kapcsolataink. A belső irányítás a gondolatinkkal kezdődik. belső kontrollt. vagy érzünk pozitívan önmagunk iránt. Így tehát a kontroll törvényével máris kimondtuk. amire időről időre visszatérünk. összesen: 197 . hogy életünket mi irányítjuk. (2. Manapság többségükben vezető egyetemek és kutatóintézetek foglalkoznak a témával. elégedettebbek. Szemben az ún. amilyen következetesen élünk vele. És ne feledjék. hogy a gondolataink – amire és ahogyan gondolunk – meghatározzák érzéseinket és azt is. oldal. külső kontrollal. hol is állunk a kontroll tekintetében. amelyeket mi magunk irányítunk? Az erős önkontrollal rendelkező emberek sokkal sikeresebbek. hogy a kontrollkutatásban rengeteg teszt létezik. Mindenesetre tény. mint egy közlekedési vagy jogi szabály. Ha egyszer elraktároztuk őket. munkánk. érzésekké válnak. hogy ezeket évszázadok óta tanulmányozzuk már. mindig a tetteink határozzák meg sikerünket vagy sikertelenségünket! Ez tehát a kontroll törvénye.(1. esetleg félünk vagy bízunk magunkban. KONTROLL törvénye) Kezdjük tehát az első lelki törvénnyel! Itt azonban meg kell jegyeznünk. amilyen mértékben érezzük. ami egyenlő azzal az érzéssel. VÉLETLEN törvénye) A kontroll törvényével szemben annak ellentéte áll: a véletlené. hogy tökéletesen uraljuk gondolatainkat. amelyek mind fel. Fel kell tennünk magunknak a kérdést. mégpedig életének minden területén. és hogy életünk irányítása egyedül a mi kezünkben van – azáltal. IRÁNYÍTÁS. A véletlen törvénye valójában egy metafizikai elv. Az egyik. mi megy végbe bennünk. Mindössze annyit jelent: olyan mértékben érezzük jól magunkat. S mivel az ember leghőbb vágya a boldogság állapota. mint hogy érezzük: sorsunkat mi kormányozzuk. azok pedig a tetteinket. hogy életünk melyik szférája a legjobb. önállóbbak és boldogabbak. Alaptörvény. Érdekes. Gondolataink irányítják érzéseinket. Cselekvéseinket érzéseink határozzák meg. A véletlen törvénye az. Érzéseinket mindig a gondolataink határozzák meg: hogy boldogok vagy boldogtalanok vagyunk. Az irányítás törvénye igen egyszerű. 8. Az első törvény: az irányítás. Illetve olyan mértékben érzünk negatívan önmagunk iránt.és elismerték ezen törvények létezését. Hogy érzünk. amellyel meghatározhatjuk. Abban a mértéken van jelen.

ami a világmindenségben történik. (3. amivé csak akarunk. Az ok és okozat törvényének legfontosabb tanítása számunkra az. hogy minden történésnek oka van. A rossz tervezés tehát kudarchoz vezet. Ezek az emberek azt mondják: „Ki gondolta volna? Ez nem lehet igaz! A hely és az idő megfelelő volt. életüket rajtuk kívül álló erők irányítják.ami szerint a lakosság körülbelül 80 %-a éli az életét. VETÉS és ARATÁS. hogyan szabaduljanak meg a véletlen törvényétől – véglegesen. még többet akar (még több sikert. A vastörvény az ok és okozat törvénye. Az emberi élet és társadalom egész fejlődése az okok felismerésében gyökerezik. Annál a személynél. körülményeink pusztán okozatok. Életük sodródni látszik. Ez az oka annak. mert sok törvényünket az alapvagy vastörvények magyarázzák. A vetés és aratás törvényének is nevezik. összesen: 197 . mint ahogy a siker sem a véletlenen múlik. OK és OKOZAT. hogy csalódottak és sikertelenek. Kezünkbe adja az irányítás lehetőségét. hogy ha rosszul tervezünk. illetve azok megváltoztatásában – aszerint. Tehát: itt megtanulhatják. Ez az a törvény. Ha valamiből. Gondolataink az okok. hiszen „ki mint vet. és körülményeink az okozatok. hogy e szerint él. Ez az oka boldogtalanságuknak. A rossz tervezés a kudarc tervezése. ami kedvezőtlenül befolyásolja életét. aki nem tudja kormányozni a hajóját. mert nincs határozott terve. hogy az életben minden okozatnak megvan a maga oka. mint a kormányos nélküli hajó. Gondolataink indító okokká. hogy amit akarnak. hogy nincsenek igazi eredményeik. még több pénzt és még több boldogságo). Az ilyen emberek mind boldogtalanok. körbe-körbe járnak. Az ok és okozat törvénye a világegyetem alaptörvénye.” Ezek az emberek abból következően. A véletlen törvénye azt mondja. láthatjuk. hogy így van. Mert mindig mindennek a kezdete egy gondolat a fejünkben. a békéjük stb. hogy van ok-okozati összefüggés. megerősíthetjük azokat. És mivel nem az ő kezében van életének irányítása. nem rendelkeznek világos tervekkel és célokkal. hogy úgy érzik. kevesebbet akar (problémát. És ha felismerjük a pozitív okokat. hogy gondolatink az okok. a gondolatunkat kell megváltoztatnunk. Ha meg akarjuk változtatni életünk valamely körülményét. ami a fejünkben van. És ha így tesznek. csak… csak a szerencse… hát nem volt szerencsém. nem pedig véletlenül. nem is lesznek képesek életük irányítására. azt is visszavezetheti egy okra. a kapcsolatainkkal vagy a jövőnkkel kapcsolatban. amely a helyzetet létrehozta. 9. állandóan visszatérhetünk. nehézséget). akkor miénk életünk irányításának lehetősége. Ha valamiből. Azon kell változtatnunk. Sajnos. Egy gondolat a munkánkkal. úgy arat”. nem működik a belső irányítás. hogy azzá válhassunk. és nem tudna megállni. A kudarc nem a véletlen műve. mintha csúszna lefelé. Nem lesz meg a lelki nyugalmuk. A boldogság vagy annak hiánya kapcsolatainkban ok és okozat eredménye. KOMPENZÁCIÓ törvénye) A következő törvény az ok és okozat törvénye. ami kedvezően befolyásolja életét. hogy előnyösek vagy hátrányosak. azt el is érjék. Ha hisszük. amire ha akarjuk. oldal. Az ok és okozat törvénye kimondja. Annak. mert többségük a véletlen törvénye szerint él. az emberek többsége nem hiszi el. De ha megnézzük az életünket. Minden. körülményeink okozatokká válnak. okkal történik. Gondolataink az okok. annak mindig megvan a maga oka. úgy érzi magát. mert nem ügyködnek kitartóan nap mint nap azon. a bukást tervezzük meg. hogy az emberek kedvetlenek.

igazad van. és így pozitív okozatként körülményeink maguktól tisztázódnak vagy elrendeződnek. mint amennyi az egyetem elvégzéséhez szükséges. ami azt jelenti. ami fölött korlátlan hatalmunk van. hogy meg tudod csinálni. összesen: 197 . hogy igaz. Az első szemeszter végén megbukott. hogy vakfoltokat építünk. hogy valóban. mi a probléma. Hadd mondjak egy példát! Ez a történet egy fiatalemberé. mint egy szűrő: mindent kiszűr.” Valóságunkat hitünk formálja. amelyben ez állt: „A felvételi teszten 98 pontot ért el. azt hitte. de nem hibáztathat – mondta a fiú –. hogy pozitív. és körülbelül 20 ponttal kevesebb. amelyek szándékainkat erősítik. Valósággá válik számunkra. tehát minél nagyobb érzelmi elkötelezettséggel: valósággá válik számunkra. Hitünk olyan. az nem IQ-pontszám – mondta az oktató. akik felvételiztek. hogy a 98 az az IQ pontszáma. A 98-as IQ valamivel az átlag alatt van. akkor pozitív okokká válnak. olyan mértékben válik a valóságunkká. kialakult meggyőződésünkhöz kotomákat építünk magunknak. 10.” Az oktató megdöbbenten kérdezte: „Miről beszél. ha eleve úgy hisszük. hogy nem tudod. fiam?” Mire a fiú: „Az egyetem levelében az állt. Talán problémáid vannak a lányokkal? Vagy kábítószerezel? Nem megy a beilleszkedés? Mi a baj?” „Minden tőlem telhetőt megteszek. mint a középiskolai tanulmányok. Ha valamiről úgy hisszük.Csodálatosképpen a világegyetemben egyetlen dolog van. Ellenőrizte az iskolai tesztet. Azért ősszel beiratkozott. Pár hét múlva levelet kapott az egyetemtől. Nem vesszük észre a lehetőségeket. vagy majdnem megbukott minden tárgyból. Amilyen mértékben hisszük valamiről. ha az a meggyőződésünk. Az összhang elérése mélyen gyökerező ősi vágya az embereknek. és ez pedig a gondolkodásunk. ami azt jelenti. Ezért van az.” A fiú elment. Nem látjuk meg a siker lehetőségét. aki egy középnyugati kisvárosból jött. Ha határozottan és tudatosan irányítjuk gondolatainkat. vagy azt. a mi kurzusaink csak egy fokkal nehezebbek. HIT törvénye) A következő törvényt úgy nevezzük: a hit törvénye. hogy összhangba kerüljön eddigi hitünkkel. hogy az iskolai teszten 98 pontot értem el. Az a valóság. – Az nem IQ. A fiú az elemiben és a középiskolában is kitűnő tanuló volt. Ez egy pszichológiai szakkifejezés. hanem egy %-szám.” Mivel nem sokat tudott az egyetemi felvételi tesztekről. így tehát felvételt nyert az egyetemre. és meggyőződött arról. nem fog megfelelni az egyetemen. A középiskola befejezése után kitöltött egy egyetemi felvételi tesztet. amiben élünk és mozgunk. ami nem áll összhangban meggyőződésünkkel. vagy Henry Ford szavaival: „Ha azt hiszed. Azt hitte. hogy megtudja. Ebben a hitben élt. hogy nincsenek lehetőségeink. a siker számunkra nem lehetséges. Ha azonban megváltoztatjuk meggyőződésünket. mivel cselekedeteinket belső hitünk vezérli. A történet igaz. Te vagy az egyik legkiválóbb tanulónk. Oktatója magához hívatta. hogy folyton figyeljük világunkat. hogy negatív. (4. hogy 98 %-ot vagy még magasabb eredményt értél el az ország tanulói között. az IQ-m csak 98-as. valóságunk is meg fog változni. a 98: %-szám és nem IQ.” „De fiam. amiben hiszünk. mégpedig érzéssel – és ez a lényeg –. vagy azt. és még a középiskolában elért kitűnő eredményeiben is kételkedni kezdett. meg is jelent egy pszichológiai folyóiratban. A hit törvénye egyszerűen azt mondja: bármi. oldal. Megpróbáljuk megérteni és ésszerűsíteni. „Kitűnően végeztél a középiskolában. mindenkor fényesen tükrözi belső hitünket és meggyőződésünket.

” Az elvárás törvénye azt mondja. Pedig egzakt felmérések és kutatások bizonyították. amit akarunk. Nem azt szerezzük meg. akik az IQ-tesztek alapján az iskola legjobb tanulói voltak az előző tanév végén. amit mi korlátnak hittünk. hogy a tanárok kívánalma a tanulókkal szemben jelentős hatással van azok képességeire és az átlagos tudásszintre. Ezeket a tanulókat egy teljes éven át taníthatták a tanárok. mintha nem is léteznének. (5. mint a hit törvényéről. más szavakkal: ha bizakodással várja. amelynek legfőbb kísérlete a következő volt: Elment San Francisco térségébe. ha ezek az elvárások hibás információn alapulnak. hogy mindnyájunknak vannak önkorlátozó meggyőződéseink. különösen az eredményekkel kapcsolatban. Az igazgató azt mondta nekik. hogy 11.Folytatta tanulmányait. hogy amit várunk. Dr. Az elvárás törvényéről rengeteget beszéltek már az emberiség történetében csakúgy. Minden tantárgyban kitűnő lett. Még akkor is. összesen: 197 . A harwardi Williem James (viliem dzsémsz) szerint: „A hit törvénye hozza létre a tényleges valóságot. Elvárásaink. valamilyen módon korlátozva vagyunk. az ún. Amitől megváltozott a valósága is. hogy jó dolog történjen Önnel. elképzeléseink a dolgok alakulásáról önmegvalósításunk próféciáivá válnak. Azt hisszük magunkról. mert olyanok vagyunk. amelyre az elvárást alapoztuk. Megváltoztatta a valóságát. A legsikeresebb emberek hozzáállása a következő: hisznek abban. hogy megkérdőjelezzük önkorlátozó meggyőződéseinket. Ha várakozásával kellemetlen eseményre számít. hogy képtelenek vagyunk pontosan érkezni. Mind a hármuknak 30 tanulót adtak. A győztes bízik a győzelmében. Ezek pusztán a tudatunkban léteznek. hogy a tehetségből nagyon is egyformán részesedünk. A legtöbb korlát. Hadd mutassak be egy példát az elvárásról! Néhány évvel ezelőtt dr. Ezzel kapcsolatban fontos tudnunk. jó dolog fog történni Önnel. hogy kiváló munkájuk eredményeképpen őket választották ki mint az iskola 3 legjobb tanárát. mintha nem is léteznének. az alkotó. Úgy hisszük. valóra válik. amit bizakodással várunk. És úgy teszünk. és az egyik iskolában az év elején behívatott 3 tanárt. Ha úgy teszünk. És úgy találta. Akkor is. hogy egyszerűen eltűnnek. a valóságban nem létezik. eseményekre és körülményekre. észrevesszük. hogy nem tudunk jó képet vágni a dolgokhoz. A szakértők úgy ítélték meg. Ezt a beállítódást nevezzük sikerorientáltnak. Bármit is vár el. Ez a győztes magatartása. teljesen hamis. ELVÁRÁS törvénye) Nos. akkor kellemetlen eseményben lesz része. amilyennek hisszük magunkat. mert megváltoztatta a hitét az intelligenciájáról. hanem azt. elvárási elmélettel kapcsolatban. A győztes mindig keresi a jó dolgokat. azt meg is szerezzük.és keresőképességünk: nem tudok eladni. ha bizakodik. De mindaz. ha az információ. Rosental számtalan. hogy mindig csak jó dolgok érhetik őket. korlátozott az intelligenciánk. a következő törvény az elvárás törvénye. oldal. Robert Rosental (rózentál) a Harward Egyetemen körülbelül 100 kísérletet végzett az elvárási elmélettel kapcsolatban. hogy elvárásaink hatással vannak más emberekre. amit várunk. A nagy teljesítmények egyik kiindulópontja az. Összeállított egy kísérletsorozatot. különböző kísérletet végzett. Mindannyian úgy hisszük. és 2 év múlva az egyetem 30 ezer diákja közül az első 10 között volt. és rendszerint el is éri azt. és kihajítjuk őket. Arra az eredményre jutott. nem tudok nyilvánosan fellépni.

hogy az a 3 osztály a teljesítményt tekintve nemcsak az iskolában. Így kerültek oda. és azt mondták nekik: „Nos. mint eddig! Az osztályokat rendszeresen megfigyelték. sorsolással választották ki az egész körzetből. Mire a tanárok: „Hát ez hihetetlen! Hát hogy lehet. és úgy dolgoznak velük. Az egyik osztályban egy gyerek IQ-pontszáma az év végére 25 ponttal lett magasabb. hogy mindegyikük 30 kiváló képességű tanulót kapott arra az évre. hogy biztosak legyenek benne: a tanítás ugyanúgy folyik. És ettől a gyerekek kinyíltak. Keményen dolgoztak. És az igazság az. bátorítóak voltak. kivirultak. Nem is ismerték az IQ-jukat. Az év végén behívták a 3 tanárt. kedvesek. a kísérlethez az is hozzátartozott. hogy az egyik alapfeltétel szerint mindezt nem árulhatják el sem a tanulóknak. Barbara Kollins szerint. Ugyanúgy végezzék az oktatást. oldal.ezeknek a tanulóknak az iskolai teljesítménye 20-30 %-kal fog növekedni az alatt az iskolaév alatt. hogy maguk kiváló tanárok. Ha szüleink erősek. Vagy éppen azokat legyőzni. összesen: 197 .” A tanárok elvárása viszont a gyerekekkel szemben rejtett volt. A tanárokkal szembeni elvárás határozott volt: „Úgy gondoljuk. Ezt nevezik kétszeresen vak kísérletnek. azt fogjuk tapasztalni. A tanárok boldogok voltak és rendkívül izgatottak is. öntudatlanul mindig arra törekszünk majd. mintha tényleg kiválóak lennének.” Mire ők: „Tényleg azt volt. és hogy igyekeztek!” Aztán megtudták az igazságot. hanem az egész körzetben az első lett. hogy életünket az ő elvárásaikkal összhangban éljük. támogatóak. remek évük volt. mindebből látható. mint azelőtt. És az év végére valóság lett. sem azok szüleinek. elégedetlenek és elítélőek voltak eredményeinket és képességeinket illetően. melyek a legnagyobb hatással vannak ránk: szüleink elvárásai. szeretetteljesek. hogy ez egy kísérlet volt. A gyerekek kiválóak voltak. Közölték a tanárokkal. túlóráztak is a gyerekekkel. hiszen mi vagyunk a 3 legjobb tanár az iskolában!” Pedig meg kell mondanom. Az utólagos felmérések során kiderült. Az elvárások 1. a 90 nevet. kivéve az elvárást. valósággal ámulatba ejtenek szellemi teljesítményeikkel. ahogyan addig még soha. és véletlenül ezt a hármat húzták ki. Úgy belefeledkeztek a tanításba. hogy ilyen jól teljesítettek?” Aztán egymásra néztek: „Hát persze. hogy felnőttként is hajlamosak vagyunk egész életünkön keresztül szüleink elvárásainak megfelelni. hogy a nagy követelményeket támasztó tanárok diákjaik szellemi teljesítményeit jelentősen növelhetik. Nem árt tudni: milyenek voltak szüleink elvárásai: pozitívak vagy negatívak? Bátorítottak vagy éppen ellenkezőleg? És főleg hogyan hatnak ránk jelenleg? 12. hogy a tanárok nevét is beletették egy kalapba. Úgy tekintették a gyerekeket. Állandónak vettek mindent. hogy az iskolaév elején a gyerekeket. ami azt bizonyítja.” Nos. aki Chicago legjelentősebb tanára: „Ha a tanulókat intelligensnek tartják. hogy az egyik tanulónak 27 ponttal lett magasabb az IQ-ja. Felismertük. milyen fontos szerepük van az elvárásoknak. A tanárok csak annyit tudtak. mintha valóban kiváló képességekkel rendelkeztek volna. hogy egész életünkben inkább visszafogjuk magunkat. és hittek bennünk. csoportjában szerepelnek azok. Ha szüleink kritikusak. Soha nem beszéltek róla.

ami történik velem. És nemcsak a véleményük. Mindent számba véve ezek a leglényegesebbek. oldal. mert biztos magában. akik szó szerint ámulatba estek a banális kis feladat hatásától. Ha visszatekintünk eddigi pályafutásunkra. és biztasd: „Én hiszek benned!” Az elvárások 4. Meg leszünk lepve. VONZÁS törvénye) A következő törvény a vonzás törvénye. akkor ez arra készteti őket. hogy másoktól mindig jót várj szavakban és tettekben is. hogy. Ha nagyon pozitív elvárásaink vannak magunkkal szemben. A vonzás törvénye azt mondja. Ha ellenben főnökünk szkeptikus a képességeinket illetően. hogy pénzt hoz a postás. ami aznap történt velünk.” És ha egész nap mondogatjuk: „Csodás dolog fog történni velem!”. hogy ma valami csodás dolog történik velem! Hiszem. az élettársunkkal és a beosztottainkkal szemben. hogy ma valami csodálatos dolog fog történni velem!” – ez a kis gyakorlat egész magatartását megváltoztatja. különösen a gyerekeinkkel szemben. akkor nincs túl sok esélyünk a nagy teljesítményekre. azt mondja: „Talán ez az a csodálatos dolog. meglátjuk. milyen hatással lesz életünkre. megint: „Ma valami csodálatos dolog fog történni velem. csoportja: a saját elvárásaink másokkal szemben. Tehát mindig várjuk a legjobbat! „Hiszem. Bármi történik vele a nap folyamán. nagyon hatékony! Kicsit mesterkéltnek hangzik. hogy ma valami csodás dolog történik velem! Hiszem. meglátjuk. hogy barátaink felhívnak. amit az egyik hallgatónktól tanultam az egyik szemináriumon. Az egész napja örömteli várakozással telik el. csoportja: a főnökünk elvárásai. de igen hatásos gyakorlat. összesen: 197 . hogy a nagy követelményeket támasztó főnökök nagy teljesítményekre serkentik beosztottjaikat. Amely ellenállhatatlanul magához vonzza 13. Ha pozitív elvárásaink vannak a körülöttünk lévő emberekkel. amint lefekszünk másnap este – de ma ki kell próbálnunk! Higgyék el. csoportja: az önmagunkkal szembeni elvárások. Ugye. azt látjuk. hogy életünknek azt a szakaszát élveztük legjobban. Különösen a gyerekeinkkel. hogy így van? Az elvárások 3. mert negatív beállítottságú. különösen a vezetési-szervezési felmérésekben. (6. hogy megfeleljenek elvárásainknak. a házastársunkkal. Biztosíthatom Önöket. akik felnéznek ránk. Ebből következően az alapszabály az. hogy ez hallgatóink ezreivel történt meg.” És reggel. hanem a viselkedésük is. hogy ma valami csodás dolog történik velem!” És a természet kérlelhetetlen törvénye folytán meg is történik. boldog tapasztalatok sorozatává. Mindig várjuk a legjobbat! Mindig várjuk a legjobbat! Van egy kis gyakorlat. ámulattal tapasztaljuk. azt mondogatván magának: „Hiszem. hogy milyen könnyen találunk parkolóhelyet. hogy mikor lefekszünk. Kutatásaink során azt tapasztaltuk. amelyben képességeink iránt pozitív elvárásokat támasztó főnökkel dolgoztunk együtt. hogy életünk átváltozik valóban pozitív. és lefekvés előtt elmondogatjuk magunkban: „Holnap valami csodás dolog fog történni velem. eleve rosszra számít. Egy élő mágnes. Hiszen jelentős mértékben hat ránk mindazoknak a véleménye. hogy ha minden napját egy egyszerű gyakorlattal kezdi. hogy minden ember egy élő mágnes. Felfedezte. akiket tisztelünk. ha folyton csak kritizál. amikor felkelünk.” És ha ezt gyakoroljuk.Az elvárások 2. Ha kipróbáljuk. fel sem tudjuk idézni azt a sok csodás dolgot.

Rájöttünk. MEGFELELÉS törvénye) Az utolsó törvény. amelyek összhangban vannak uralkodó gondolataival. A telefon megszólalt. Külső világunk egy tükör. méghozzá a fény sebességével. hogy jól hasznosítsuk! (7. amit akarunk. Minden vibrál.azokat az embereket és körülményeket. Külső világunk belső világunk eredménye. A megfelelés törvénye azt állítja – és ez Jézustól való –: amilyen belül. mindig életünk körébe vonzzuk az annak megfelelő helyzeteket és személyeket. egészségi állapotunkat közvetlenül befolyásolhatják a fejünkben uralkodó gondolatok. molekuláris szerkezete folytán. Minél többet teszünk belső énünk épüléséért – és tudjuk. Még ez a tábla is vibrál. Ezért olyan rendkívül fontos. Személyiségünk egészségi állapotát könnyen megítélhetjük a kapcsolatainkból. amikor éppen összhangban van házastársával. amire gondolunk – mert gondolataink is forrásai az energiának – vibrál és kisugárzik belőlünk. Sokunkkal megesett. Bármi legyen is uralkodó gondolatunk. És ne feledjék: ahogy egyre gyakorlottabbak és pontosabbak leszünk ennek a módszernek az alkalmazásában. hogy külső világunk egy tükör. Vagy hogy mi hívtunk fel valakit. hogy gondoltunk valakire. ami belül. melyek összhangban vannak uralkodó gondolatainkkal. mert ha belül jól érezzük magunkat. aki azzal kezdte: „Éppen rólad beszéltünk. kapcsolataink döcögnek. és okkal.” Fölhívja őt. összesen: 197 . és ő azzal kezdi: „Nem megyünk el ma este ebbe és ebbe az étterembe?” Ezek mind jól példázzák a vonzás törvényét. Hogy ez mit jelent? Nagyon egyszerű. előbb belső világunkat kell megváltoztatatnunk. Tehát legyünk óvatosak. Ez az energiaveszteség folyamata.” Vagy hirtelen beugrik egy gondolat. a vonzás törvénye is egyre gyorsabban és pontosabban fog működni. amire vágyunk. A bőrünk is vibrál. az egészséget! Közérzetünket. hogy a világegyetemben minden energia a vibrálás állapotából származik. Minden anyag vibrál. minél többet teszünk belső énünk épüléséért. Kapcsolataink minősége mindig megbízhatóan tükrözi személyiségünk minőségét. Akár egy mágnes. Az anyagi jólét és biztonság. amely visszatükrözi mindazt. amit fejünkbe vettünk mint gondolatot és előkészületet a gazdagság és jólét elérésére. olyan kívül. kapcsolataink zökkenőmentesek. hogy minden. Tudjuk. Azt is tudjuk. nem pedig arra. 14. annál gyorsabban változik külső világunk. amiről ebben a szekcióban szó lesz: a megfelelés törvénye. hogy arra gondoljunk. Nézzünk egy példát! Vegyük pl. amit nem akarunk. azaz minden vibrálás kifelé hat. belső világunkban van. Azaz a belső történések külső történésekben tükröződnek. sikeresebbnek kell lennünk belső világunkban is. kényelmünk szintje közvetlen kapcsolatban áll azzal. Arra gondoljunk. Ha változtatni akarunk külső világunkon. és ő volt az. A vonzás törvényét sokan az emberi lét egyik legfontosabb törvényének tartják. Valószínűleg ez a legjobb szó rá. Ha sikeresebbek akarunk lenni a külvilágban. hogy az életünk egyetlen irányítható része –. Azt jelenti. oldal. A jólét igen fontos dolog. Ha negatív érzések kerítenek hatalmukba. Tehát nagy távolságból is befolyásolhatunk embereket és körülményeket. hogy létezik egy kisugárzási törvény. Mindig magunkhoz vonzunk pozitív vagy negatív embereket és körülményeket. és eszébe jut: „De szívesen elmennék ebbe és ebbe az étterembe ma este. Érzelmi kapcsolataink alakulása a legtökéletesebb példa.

Ha megváltoztatjuk gondolataink irányát. dinamikus. és megváltoztatod az életedet (megváltoztatod az életedet)! A tanfolyam kezdete óta óriási mennyiségű információt halmoztunk fel. Ha megváltoztatjuk gondolatainkat. miközben belső világuk zűrös. Ha meg akarjuk változtatni a világot. Nagy számú tapasztalatot gyűjtöttünk össze. eredményes élettel. eredményeit. Szellemi univerzumban élünk. sikereit. bátor. mivel a gondolkodásunk az egyetlen. eseményeket és lehetőségeket. hogy folyton a kudarcra gondolnak.” Ami egyszerűen azt jelenti.” Azzá leszünk. hogy meg tudjuk mondani. hogy tisztogatjuk. Ha másképp gondolkodunk. oldal. mert mindig az eszemben van: „Gyümölcsükről ismerni meg őket. amire gondolunk. és kereket cserélünk. mi megy végbe egy emberben: milyen a jelleme. ha megváltoztatjuk belső reakciónkat. milyen a személyisége – ha szemügyre vesszük külső életének gyümölcseit: egészségét. megváltoztatjuk életünket. összesen: 197 .A legnagyobb hiba. amire mindannyian vágyakozunk. Minden okozat lelki eredetű. eleven. a híres filozófus felébredt egy éjjel egy idézetre. elkezdjük vonzani az embereket. mintha azzal akarnánk gyorsabbá varázsolni egy autót. boldog. amit nem tudnak irányítani. amely megváltoztatta nemcsak az ő. és sok ember boldogtalanságának oka az. amit irányítani tudunk. ami velünk történik a jelenben. Mindegyikük hatással van arra. Sok évvel ezelőtt Karen Knaitingel. hogy a külső világot próbáljuk meg megváltoztatni.” (Napóleon Hill) 15. Ha megváltoztatjuk elvárásainkat. csak akkor változik meg az életünk. helyzeteket. melyek között voltak pozitívak és negatívak is. ami a következő (de inkább oda írom föl): Változtasd meg gondolataidat (a gondolataidat). Nagyon rímel az összes törvényre. Jézus szép sorát idézném az Új testamentumból. azt meg is tudja valósítani. de milliók életét is. meg kell változtatnunk a gondolkodásmódunkat is. Mindig a belső problémákkal kell kezdeni. ha belülről indul ki a változás. hitünket. Ezen a tanfolyamon szisztematikusan mutatjuk be. milyen gondolatok járnak a fejében. amelyekről itt szó van. „Amiben az emberi elme hinni tud. amire gondolsz. Ez vezet el minket a legfontosabb ponthoz. uralkodó gondolatainkat. Mi mindegyiket elraktároztuk. Van itt még egy igen fontos elem: hogy minden okozat értelmi. Ez körülbelül olyan. a külsejét csinosítjuk. Az idézet így hangzik: „Azzá leszel. Az emberek sikertelenségeinek az az oka. hogy belső énünk tökéletes összhangba kerüljön egy sikerekben gazdag. hogyan változtathatjuk meg gondolkodásunkat. érzelmi kapcsolatait. elkezdtük megváltoztatni a valóságunkat is. Megváltoznak gondolataink.

ha tetszik. VT-k képezik. Képességek. azaz a beállítottsággal. gyakorlat. jobb vagy okosabb annál. Mi okozza ezt a hatalmas jövedelemkülönbséget? Vagy vegyük azt az embert. tudás. készségek. A pozitív szellemi beállítottság nem azt jelenti. aki csak évi 25 ezer $-t keres. Minden. Ez általában hosszú. Szorozva B-vel. Nagyon egyszerű. a temperamentum. Ezek a velünk született tulajdonságok. megsokszorozzuk képességeinket. nem lehet 10-szer okosabb vagy ügyesebb annál. tapasztalat. amely egyenlő az egyéni szellemi képességekkel vagy egyéni szellemi teljesítménnyel vagy eredményekkel. A beállítottságot tehát helyesen nevezik az emberi nyelv legfontosabb szavának. amikor javítunk beállítottságunkon. olykor rövid időt vesz igénybe. pártosság. aki 25 ezret keres? Lehetetlen! Egy nemrégiben végzett IQ-felmérés során kiválasztottak a lakosságból ezer férfit és nőt. hogy többnyire konstruktív hozzáállással. oldal. A kérdés az: Honnan ered a beállítottság? A beállítottság az elvárásokból származik. Egyetlen hasznos információ képes jelentősen megnövelni hatékonyságunkat. és megnézték az IQ-jukat. Az amerikai üzleti élet folyóiratai szerint vagy a sikermagazin szerint eredményeinkben 85 %-ban vagy annál nagyobb mértékben beállítottságunk a döntő. életünket. kapcsolatainkat stb. hogy hatalmas különbségek vannak teljesítmények és eredmények terén az egyes emberek között? Az. Csak 2 és félszeres volt a különbség. hogy virágokat szórva táncra perdülnek az utcán. szekció Képességeink Kibontakoztatása (29:49) Amikor a szellemi képességekről esik szó. Kiderült. intelligencia. eszükbe jutott már. összesen: 197 . bölcsesség és így tovább. A 3 csoport közül a velünk született tulajdonságok születésünktől meghatározottak. amit az életben teszünk – egy Harward-tanulmány szerint. melyben beosztottakat vizsgáltak – annak 85 %-a beállítottság. Ami valószínűleg megmagyarázza a dolgot. ami valószínűleg igaz az egész lakosságra. hogy sikerünk attól függ. Néhány éve fedeztem fel. Sikereinket 85 %-ban beállítottságunk határozza meg. hanem azt. aki 2 és fél millió $-t keres évente! Az az ember talán 100-szor ügyesebb. és erről már volt is szó. A beállítottság azonban pillanatok alatt változtatható. Ezek a műveltség. A pozitív szellemi beállítottságú emberek gyorsabban fejlődnek. pozitív megközelítéssel kezeljük munkánkat. Könnyebben kerülnek nagyvállalatok élére. Plusz a szerzett tulajdonságok. hogy a legmagasabb IQ-pontszámot elért ember a kiválasztott ezer közül mindössze 2 és félszer bizonyult okosabbnak a legutolsónál. Minden alkalommal.3. mi az oka annak. A szerzett tulajdonságokat megváltoztathatjuk. problémáinkat. Többet keresnek. Akár pozitív. aki az IQ-listán szerepelt. mennyire pozitív a szellemi beállítottságunk. A szabály alapját az ún. A szerzett tulajdonságok nagyon fontosak. amelyeken nem változtathatunk. akár negatív irányban. Ami azt jelenti. jobban élvezik az életet. Mindazok a dolgok. aki évi 250 ezer $-t keres. amelyeket magunkkal hoztunk. Akkor mi magyarázza a nagy különbségeket? A szellemi képességek tárgyalásánál egy nagyon egyszerű szabályból indulunk ki. A beállítottság javításának igen 16.

Ez a hit és beállítottság az értékek. amit magunkról igaznak hiszünk. Azt állítjuk. Hiszen bármit kívánhatunk. hogy mit is jelent ez! Itt egy nagyon egyszerű grafikon. megjósolja és meghatározza hatékonyságunk és teljesítményünk szintjét életünk minden területén. Vannak emberek. hogy valami csodás dolog történik ma velem. hogy úgy hal meg. hogy olyanok kritizálják döntésüket. beállítottságunk negatív lesz. Ez vezet el a szellemi képességek megértéséhez. Az énkép lesz a parancsoló központ. Később ez az énkép határozza majd meg mindazt. vagy még kevesebbet. Ez azt jelenti. ami a hitet illeti.” Az eredménnyel kapcsolatos elvárásaink határozzák meg beállítottságunkat. amit mondunk és teszünk. Ha tudjuk. beállítja. az igazzá válik. mint az alapszámítógép központi programja. a 7 szellemi törvénnyel összhangban. akiket nem is becsülnek.hatásos és gyors módja. hogy 17. Remélhetünk jó és rossz dolgokat is. A kutatók szerint sokkal kevesebbet. Lelkünk legmélyén. hogy énkép. század legnagyobb áttörése volt az ember szellemi teljesítményének megértésében. teljesítményünk és hatékonyságunk szintje is túl alacsony. De ha rosszra számítunk. összesen: 197 . Ez azt jelenti. hogy az énkép. amelyet mélyen tárolunk. ugyanis bármi. Közvetlen kapcsolatot fedeztünk fel a szellemi képességek és az énkép között. Tudjuk. hogy alapjában véve beállítottságunk külső megjelenése annak. amit a pszichológia úgy nevez. mint egy parancsnoki központ. pozitív lesz a beállítottságunk. hogy elvárásainkat elő tudjuk állítani. hogy az énkép nagy részben szubjektív. illetve annak felfedezése sokak szerint a 20. hanem információkon.” Tehát ez az emberi képesség. akik elolvassák a horoszkópjukat. nem ér csalódás bennünket. és amely életünk folyamán szerzett összes tapasztalataink eredménye. valójában nem a realitáson alapszik. Mivel énképünk vagy – ha úgy tetszik – önbecsülésünk rendszerint a szükségesnél alacsonyabb. mert azzal összhangban cselekszünk. A hit és érzelem a személyiség központi motivációs tényezői. illetve érzéseinkből. akik elfogadják. hogy az átlagember szellemi képességeinek csak 10 %-át hasznosítja. Vagy műszaki hasonlattal élve: olyan. érzelmek és gondolatok csokra. és hiszik. hogy az átlagember 10 %-ot hasznosít. vagy a számítógép központi programja. Vegyük úgy nagyvonalúan. mit várunk. A Stramford Egyetemen a kaliforniai Santa Claraban mindössze 2 %-ra becsülik az értéket. Nos. amit csak akarunk. hogy aszerint alakul majd a jövőjük. Az énkép olyan. hogy képességeit alig kamatoztatja. Egyik legnagyobb filozófusunk. ami belül történik. hogy a dolgok jól menjenek. Az énkép. mindannyiunknak van egy nagy csokor hite. Amivel jómagam is egyetértek. Tetteinket. Úgy éli le az életét. És néhány kutató szerint az énkép már a születés előtt kezd kialakulni. Hogyha azt várjuk. ha éppen katonai hasonlattal akarunk élni. ha ezt mondogatjuk: „Hiszem. hogy az esetek többségében az átlagember – Önök és én – képességei 90 %-áról nem is tud. valóságunk összes pozitív változása az énkép változásával kezdődik. De ha már egyszer kialakult az énképünk. Honnan erednek elvárásaink? Elvárásaink hitünkből származnak. És elhiszik. amit elhiszünk magunkról. És az a csodálatos. amiket felvettünk és igaznak tartottunk. Mit jelent ez? Azt jelenti. Hadd magyarázzam meg. hogy nem is tud tehetségéről. érzéseinket és reakcióinkat. Vannak. hogy minden javulás az életünkben. Mit jelent ez? Azt jelenti. Oliver Mandeymons (mendéjmonsz) azt mondta: „Az átlagember tragédiája az. oldal.

beleértve a jövedelmünket is. része: az énideál. hogyan öltözünk. mintha ilyenek lennénk! Amíg mindez beépül új énképünkbe. próbálják meg felidézni a legutóbbi esetet. emlékeznek. mert elköltik a pénzt. mintha soványabbak lennénk! Ha népszerűbbek akarunk lenni. milyen jól neveljük gyerekeinket. Lényeges része a sikerre való beállítódás programjának. oldal. Egyetlen módon fejleszthetjük életünk bármely szféráját. énképünket 3 kritikus rész alkotja. sok esetben 2-3 évvel később teljesen le vannak égve. Keményebben dolgozunk. Kezdjünk úgy gondolni magunkra. mennyire bántotta őt? Hogyan reagálunk akkor. intenzívebben. ingerültté. szeretetteljesebb. folyton úgy kell gondolnunk magunkra. kreatívabban gondolkodunk. ha valaki kétségbe vonja énképünket. Ezt az énképszintet kényelmi zónának nevezzük. Még el is veszítjük. hogy bekerüljünk egy kényelmi zónába. amivé válhatnánk. Ma már azt is tudjuk. Mivel nincs énképük a pénzzel kapcsolatban. milyen autóvezetők. rájövünk. milyen az alakunk.ezek a kritikák hűen tükrözik saját képességeiket. megsértődünk. Ha énképünk szintje alá esünk 10 vagy több %-kal. Van énképünk arról. hogy minden cselekvés természetes tendenciája az. milyen házastársak vagyunk. hölgyeim. Apropó autóvezetés. hogy soha nem keresünk többet. hogyan tartunk rendet. hogy egyszerűen zseniális a vezetésben. milyen intelligensek. Jövedelmünk növelése érdekében új bevételi források vagy pluszmunka után nézünk. Ha a jövedelemmel kapcsolatos énkép szintjénél 10 %-kal többet keresünk. A férfiaknak igen pozitív énképük van az autóvezetést illetően. Nos. Az énkép 1. ellenállhatatlan kényszert érzünk. amit a sikeres 18. egy remény vagy egy ideál tökéletes önmagunkról. ha több pénzt akarunk. Akármit hiszünk vagy fogadunk el igaznak. gondoljunk magunkra újra és újra úgy. ha van elég. Érdekes. elkezdünk kapkodni. mintha soványak lennénk. Ez egy kép. milyen gyerekei vagyunk a szüleinknek. Végül pedig az összénképet az határozza meg. Van énképünk arról. szinte herdáljuk a pénzt. milyen szeretők. mindegyik sportban van egy külön énképünk. egészségesebb emberré akarunk válni. nagyon sok pénzt keres. és nehezen lehet szót érteni velünk. Az énideál az a személy. Még akkor is. milyen szülők vagyunk. akivé a leginkább válni akarunk. hogyan étkezünk. De erre később még visszatérünk. Énképünk határozza meg jövedelmünk szintjét. Akik lottón nyernek. Elköltjük. de minden férfi úgy születik. Van énképünk arról. mint a jövedelemmel kapcsolatos énképünk plusz– mínusz 10 %-a. azt sugallva. milyen az átlaga a fontosnak tartott területek énképeinek. hogy megszabaduljunk a pénztől. mint aki több pénzt keres. Ha nem hiszik. amikor megkíséreltek beleszólni férjük vezetésébe! Ugye. hogy mennyit keresünk. milyen aktívak vagyunk. hogy nem azok vagyunk. túlköltekezünk. milyen gyorsan olvasunk. Minden férfi kiváló autóvezető. hogy felnőttkorunkban többféle énképpel rendelkezünk. igazzá válik számunkra. milyen a fellépésünk. és aztán ott is maradjunk. ha felemeljük az énképszintünket azáltal. hogy úgy gondolunk magunkra. Még arról is van énképünk – ami a legrosszabb –. Az egyik dolog. Ez megfelel a győztesről alkotott elképzelésünknek. összesen: 197 . A nők ezt nem értik. hogyan főzünk. milyenek vagyunk a sportban. akinek hisszük magunkat? Támadóvá válunk. Ha le akarunk fogyni. És ha többféle sportot űzünk. milyen autót vezetünk stb.

Tiszta lappal jövünk a világra. Ma már minden egyes pszichológiai iskola egyetért abban: az.: önmagunkról alkotott reális képünk. 19. mint nyilvános szereplőt. hogy először is: senki mást nem szerethetünk jobban. sem önbecsülésünk. vagy önbecsülésünknek. minden értelmünket meg kell tanulnunk eddigi életünk során. mint ahogy önmagunkat szeretjük. Mindennapi megnyilvánulásainkban nap nap után. képességeink nyitottak. hogy az énkép. Mindazt. ami önbecsülésünket növeli. hogy állandóan mondogatjuk: „Szeretem magam! Én szeretem magam! Én szeretem magam! Szeretem magam! Szeretem magam! Szeretem magam!” Minél többször mondjuk: „Szeretem magam! Szeretem magam!”. Ahogyan magunkat látjuk ma. Mennyire szeretjük magunkat mint szülőt. Világos elképzelésük arról. önbecsülésünk növelhető azáltal. minél többször ismételgetjük el. Az átlagember nyitott képességekkel jön a világra. annál pozitívabb lesz összénképünk. ami velünk történik. ha úgy tetszik. mi minden történik velünk. mint pénzkeresőt. Az önbecsülés legjobb meghatározása: mennyire szeretjük önmagunkat. Az énképünkön belüli hajtóerő. hogy a sikeres embereknek igen világos énideáljuk van. A 3. mintha pszichikailag felpumpálnánk magunkat. milyennek látjuk magunkat. Mikor megszületünk. Ez a kép egy belső tükör. Önmagunkról alkotott képünk azt ábrázolja. milyen az önbecsülési szintünk. minden téren. hogy úgy szeressen vagy becsüljön minket. Önmagunk iránti érzésünk a hajtóerő. A 2. oldal. az. rész: az önbecsülés. a motor. lerontja teljesítményünket: többet hibázunk. És minél magasabb az önbecsülésünk.emberekről tudunk. növeli teljesítményünket is. az hatással van mindenre. minden érzésünket. mint főnököt. és nincs énképe. mint sportolót stb. mint mi önmagunkat. hogy milyen őszintén szeretjük és fogadjuk el magunkat mint értéket és hasznos emberi lényt. Csodálatos. hogy mivé akarnak válni. Minden alkalommal. annál jobbak az eredményeink. Önmagunk szeretetének kritikus pontja. Azt mutatja. hogy mivel azzá válunk. és valójában ettől függ. Minden olyasmi. ha semmi más. nem is tudunk önmagunkról. Mások felénk irányuló érzéseit is saját önbecsülésünk határozza meg. milyen az emocionális beállítottságunk életünk egy bizonyos szféráját illetően – ez határozza meg teljesítményünket abban a szférában. ami önbecsülésünket csökkenti. amikor azt mondjuk: „Szeretem magam! Szeretem magam! Szeretem magam! Szeretem magam!”. Mennyire szeretjük magunkat? Önbecsülésünk növelése érdekében mondogassuk: „Szeretem magam! Szeretem magam! Szeretem magam! Szeretem magam! Szeretem magam! Szeretem magam! Szeretem magam! Szeretem magam!” A következő kérdésünk az: Honnan származik. amit gondolunk. énképünk alakítható. mennyire szeretjük magunkat mint alkalmazottat. A sikertelen embereknek bizonytalan az énideáljuk. Minden olyasmi. amivé mára lettünk. Nincs sem önképünk. de az énkép alakítható. és hogyan gondolunk magunkra. összesen: 197 . Mennyire szeretjük magunkat. És minél pozitívabb az összénképünk. Tehát önbecsülésünk szintje maghatározza másokkal való kapcsolataink minőségét. Másodszor: senki mástól nem várhatjuk el. önbecsülésünk annál magasabb lesz. miből ered az önbecsülés? Rájöttünk arra. Hatalmas hajtóereje a tudatalattinknak. az. Mikor megszületünk. rosszkedvűek leszünk stb. mivel egyikünk sem születik kész énképpel. hogyan érzünk önmagunk iránt.

Amikor megszületik. Nem fél semmitől. Ha szüleink. Aki próbált már irányítani egy gyereket. Azt tesznek. viselkedési nehézség mélyen gyökerezik. hogy azt hiszi. ki is ő. Minél több feltétel nélküli szeretetet kap a gyermek azokban a fogékony években. Mit tudunk még a gyerekekről? Tudjuk. amit akarnak.és gátlásnélküliség. A gyereknek úgy kell a szeretet. Ez egy betegség. hogy az énkép kialakulása szempontjából életünk első pár éve a legfontosabb.. Nem kell megtennem. 5 éves gyereket. mégpedig az énkép problémáinál. és 5. Valójában közvetlen kapcsolat van a szeretet minősége és mennyisége. Szilárd alapokat adunk önbecsülése. Különösen első éveinkben. És mint azt a hatalmas kutatási anyagok bizonyítják: a szeretetet és az érintést egész életünk során igényeljük. hogy nincsenek félelmeik. azt mondanak. okosak. Néhány pszichológus szerint ez 5 év. Az egyik. tehát felnőtt emberként kijavíthatjuk a hibákat. minden személyiségzavar. Azt mondják: ha elegendő minőségű és mennyiségű szeretetet kap. hogy születésükkor ösztönlények. Megfordítva az egyenletet: gyakorlatilag az összes pszichózis. az tudja. önbizalma és önértékelése számára. hogy születésünktől fogva természetes jogunk félelem és gátlások nélkül élni. A gyermek nulláról indul. milyen értékes élete 1. hogy 2 figyelemre méltó tulajdonsággal jönnek a világra. Azt mondják: „Nem.Tudjuk azt is. 20. összesen: 197 . hogy ezekben az években állandóan az életéért kell rettegni. Mit jelent ez? Ez azt jelenti. De ma már 3 évre teszik. testvéreink. és ezt pontosan kifejezi a nem kell megtennem magatartás. mint egy kamikáze pilóta. mert semmitől se fél. évében. Ha nem így van. kivéve. nagyszüleink. tudja. ahogy szüleink bánnak velünk. vagy a hangos zajoktól. akkor fontosságunk tudatában növünk fel.. Ennek a beállítottságnak a kifejezése: meg tudom csinálni. 4. így vagy úgy. akkor valami más történik. hogy ismételgetjük: „Szeretem magam! Szeretem magam! Szeretem magam!” Mintegy szilárd anyagot pumpálva be mélyre nyúló személyiségünk alapjaiba. neurózis. Tudjuk. mint rózsának az eső. És nincsenek gátlásaik. A gyermek első 3 évében megtanulja. fogalma sincs róla. amit megtanulnak. nem félnek megtenni azt. kik vagyunk. Az alapozás hibáit. amelyben félelem nélkül és fesztelenül lehetünk önmagunk. ha irányítani akarjuk őket: a nem. de különösen a szüleink valóban fontos gyereknek tartanak. aki nevelt már 3. mindent meg tud csinálni. valamint az egészséges személyiségfejlődés között. Nem tudja. oldal. ki ő vagy mi ő. az első 3-5 évben megalapozzuk egy életre. nagynénéink. amivel mindannyian a világra jövünk: a félelem. Egyszerűek. Az első. hogy az újszülött gyermeknek óriási igénye van a szeretetre és az érintésre.. viccesek. És csak akkor tudjuk visszavarázsolni felnőtt életünkbe a félelem és gátlás nélküli állapotot. milyen értékesek vagyunk. De a 2 alaptulajdonság. kedvesek. Hogy önmagunk legjavát adhassuk. szeretetreméltóak. A legjobb szervezetekben és vállalatokban létre tudják hozni azt a környezetet. annál erősebbek lesznek személyiségének alapjai. melyet morázmusznak neveznek. fontosak vagyunk-e. ha igazán meg vagyunk elégedve önmagunkkal. A gyerek félelem nélkül születik. mivel gyermekként tanuljuk meg. Mindezt úgy tanuljuk meg. ha úgy tetszik. 3. amit akarnak. A gyermek úgy jön a világra. Azáltal. Felnőttként visszatekinthetünk (itt van felnőtt személyiségünk). Nem kell azt tennem. A szeretettől megfosztott gyermek bele is halhat a szeretetéhségbe. hogy leesik.” Természetesen olykor sikerül jobb belátásra bírni őket. A másik tulajdonságuk az. 4. mert olyan. 2. Bárki. mind ilyenek.

Nos, ahogy növekszik, a gyermek 2-féle módon tanul. Az 1. tanulási mód: az utánzás. Utánozza az egyik vagy mindkét szülőt, de inkább a domináns szülőt. Ahogy a gyermek nő, előfordul, hogy csak az egyik szülő domináns számára. Egyszer az apját utánozza, máskor az anyját. De mindig utánzással tanul. Sok felnőttkori tulajdonságunkat és szokásunkat a szüleinktől tanultuk. Előfordult már, hogy véletlenül ráordítottak egyik vagy másik gyerekükre, és elkezdtek kiabálni? Megfigyelhették, hogy ugyanazokat a mondatokat mondják, amelyeket szüleik mondtak annak idején. Igen, mert utánozunk. Néha a járásukat utánozzuk, de lehet, hogy a beszédjüket. Utánozhatjuk az értékeiket, a hitüket, még akkor is, ha azok az értékek semmit sem érnek. Miért? Mert a szüleink gyerekkorunkban istenek voltak számunkra. A másik tanulási mód: a kényelmetlenből a kényelmes felé való haladás. Freud (frajd) ezt az öröm alapelvének nevezte. Azt jelenti, hogy a számunkra kényelmes felé fordulunk. Afelé, ami örömöt okoz, amitől jól érezzük magunkat. A kényelmetlentől a kényelem felé. Így tanuljuk meg a szobatisztaságot. Azt mondjuk: „Ez már nem vicces többé, hogy pisis pelenkában futkossunk örökké.” Megfigyeljük, mit tesznek a szüleink, mit tesznek a testvéreink. És azt mondjuk: „Jé, csak nem csinálunk ilyesmit!” Így tanulunk meg járni, így tanulunk meg mindent. A kényelmetlenből a kényelmes felé haladunk. De egész életünkben így tanulunk. Olvasunk, és utánozzuk azt, amit mások tettek. Könyvek tanulmányozásával tanuljuk a munkánkat. Utánozunk az iskolában, és azt tesszük, ami pozitív eredményt, tehát élvezetet nyújt. És kevéssé tesszük azt, ami kényelmetlen vagy fájdalmas. Kora gyerekkorban – a szülők hibájából, vagy a nevelésben elkövetett hibák eredményeképpen – a gyerekek elkezdik megtanulni negatív szokásainkat. Negatív szokásaink gyökere rendszerint a destruktív kritika. A destruktív kritika. Nagyon korán kezdetét veszi, gyakran már az első pár hónapban. A destruktív kritikát a szülők alkalmazzák, hogy irányítsák és ellenőrizzék gyerekeiket. Meg kell mondanom, ennek igenigen veszélyes és ártó hatása van a gyerekekre. Mert a destruktív kritika elkezdi aláásni a gyermek személyiségének integritását. A legtöbbünknek – beleértve magamat és Önöket is – valószínűleg többet ártott a destruktív kritika, mint az összes háború a történelemben. A destruktív kritika eredményeként kifejlesztjük a negatív szokásmintákat. A negatív szokásminták az ösztönzés feltételes reflexei. A negatív szokásminták az ösztönzés feltételes reflexei. A negatív szokásminták a kora gyerekkorban alakulnak ki, mégpedig az állandóan ismétlődő félelem és fájdalom hatására. A destruktív kritika a testi fenyítés eredményeképpen alakul ki. Ezért az élet korai szakaszában kifejlesztünk 2 fontos megnyilvánulást, melyek életünk végéig elkísérnek, és minden másnál jobban gátolják képességeink kibontakozását. Az 1. az ún. gátló negatív szokásminta. A gátló negatív szokásmintát úgy tanulja meg a gyerek, hogy állandóan azt hallja: „Ne! Gyere el onnan! Elég! Hagyj békén!” És a gyereket megbüntetik. Bármikor, ha a gyerek megpróbál valami újat, belenyúl valamibe, megfog valamit, vagy véletlenül eltör valamit, a szülő robban, mert dühbe gurul, kiabál. Tudják, a gyereket kielégíthetetlen kíváncsiság hajtja arra, hogy felfedezze a világot. És mi történik vele, amikor éppen azt teszi, és közben véletlenül lever valamit? Ha a szülő elveszti a fejét, és megüti a gyereket, az elkezd úgy gondolkozni: „Mindig, amikor valami újat próbálok, mindig, amikor valami mást szeretnék, amikor átlépem a 21. oldal, összesen: 197

megengedett határait, amikor átlépem a kényelmi zónát, ha nem biztonságosan játszom, kikapok, megbüntetnek, megbántanak, beküldenek a szobámba, és szörnyen érzem magam.” Így aztán hamarosan kifejleszti azt az érzést, hogy: „Nem lehet! Nem lehet! Nem lehet! Mindig, ha valami mást akarok, megbüntetnek. Nem lehet! Nem lehet! Nem lehet!” Olyan ez, mint a pavlovi reflex. Amikor Pavlov megnyomja a csöngőt, leteszi a kutya elé az ételt, a kutya elkezd nyáladzani. És Pavlov végig csönget, amíg eteti a kutyát, és a kutya nyáladzik, és addig folytatják, amíg hamarosan Pavlov csak csönget, és a kutya máris nyáladzik. Így jön létre felnőttkorban az ún. kudarctól való félelem. A félelem a kudarctól egy feltételes reflex, ami a destruktív kritika hatására alakul ki még az élet első 5-6 évében. A félelem a kudarctól automatikusan működik. Idegesek leszünk, feszültek, szorongunk, és feszültség bénítja hasi idegközpontunkat. Legszívesebben visszahúzódnánk, és elmenekülnénk az esemény elől. A kudarctól való félelem a felnőttkori kudarcok legfőbb oka. És a legfőbb oka annak, hogy szunnyadni hagyjuk képességeinket. Valójában minden negatív szokásmintát a testünkön tapasztalunk meg. Megnevezhetünk egy negatív szokásmintát, mert ténylegesen érezzük fizikai tüneteit. A kudarctól való félelem, a nem lehet, elsősorban a hasi idegközpontban jelentkezik. Volt már, hogy nyilvánosan kellett szerepelniük, vagy hogy be kellett számolniuk elért eredményeikről, vagy egy kellemetlen telefont elintézni? Legelőször a hasi idegközpont húzódik össze. Ha a helyzettől való félelem állandósul, nehezebben lélegzünk (huh, huh). Szívünk gyorsabban kezd verni, leizzadunk. Néha migrénszerű fejfájást kapunk. Néha annyira összeszorul a torkunk, hogy nem vagyunk képesek beszélni. Kiszárad a torkunk. Néha olyan elviselhetetlen a feszültség, hogy ki kell mennünk a fürdőszobába. Ezek mind reakciók. Nincs fizikai veszély, de van pszichikai. A feltételes reflex. Amikor ezek az érzések előjönnek, mindig hajlunk arra, hogy megfutamodjunk a szituáció elől, amely kiváltotta őket. Ez az oka annak, hogy sikertelenek vagyunk, mert visszahúzódunk. A másik negatív szokásminta: a kényszer. A kényszer negatív szokásmintáját úgy tanulja meg a gyerek, hogy állandóan azt hallja: „Jobban tennéd, ha… Ha nem teszed, nagy baj lesz! Megkapod a magadét!” Amikor a szülő a szeretetet feltételhez köti. A szülők nem szándékosan teszik, mégis azt sugallják ezzel a gyereknek, hogy: „Nem szeretünk, nem vagy biztonságban…, hacsak nem teszed meg azt, amit akarunk.” A gyerek úgy nő fel, hogy érzi: „Azt kell tennem, amit a mami akar. Szót kell fogadnom a mamának és a papának. Mindenkinek szót kell fogadnom, a testvéreimnek is. Szót kell fogadnom a velem egykorúaknak, és persze a tanáraimnak és mindenkinek.” Ezzel nő fel: „Meg kell tennem! Meg kell tennem! Meg kell tennem! Nem tehetem azt, amit szeretnék. Azt kell tennem, amit mások akarnak!” A kényszer negatív szokásmintája nagyon korán átalakul a visszautasítástól való félelemmé. A visszautasítástól való félelmet felnőtt férfiakban „A” típusú viselkedésként regisztrálták. Az „A” típusú viselkedésről majd később lesz szó. Az „A” típusú viselkedés egy kényszer, egy túlzott kényszer szükséglete, hogy valakinek megfeleljünk. Valódi teljesítmény nélkül, hogy soha ne kelljen teljesítenünk. A visszautasítástól való félelem túlságosan fogékonnyá tesz bennünket mások igénye iránt. Olyan dolgokat teszünk, amit mások akarnak, nem azt, amit mi akarunk. Mindig másoknak akarunk megfelelni. Túlságosan aggódunk és félünk. Mások velünk kapcsolatos érzéseitől, véleményétől. Annyira, hogy megtagadjuk saját igényeinket. A visszautasítástól való félelmet a test hátsó felében érezzük. Ha kettéosztjuk a testet, annak hátulsó felében érezzük. A visszautasítástól való félelem első jeleit rendszerint a vállunkon érezzük és a nyakunkon. Úgy érezzük, merev, fáj és feszül. Néha, ha túl sok a dolgunk, hátunk alsó részében érzünk szorítást. Itt húzódnak össze 22. oldal, összesen: 197

nagyon az izmok. Esetenként súlyos visszérfájdalmakban és visszérgyulladásban nyilvánulnak meg. Nagyon gyakran igen heves fejfájást okozhat a fej hátsó részében, mert a nyaki verőér melletti izmok összehúzódnak, és lassabban kering a vér, amitől lüktető fájdalmat érzünk a fejünkben. Ez a 2 félelem: a kényszer és a gátlás negatív szokásmintája tehát a destruktív kritikának a következménye. A személyiség eme rombolói megkeserítik egész életünket. A csodálatos a dologban az, hogy mivel ezek tanult szokások, megszabadulhatunk tőlük. Önbecsülésünk növelése által felülkerekedhetünk visszahúzó félelmeinken. Legyőzhetjük a visszautasítástól való félelmünket, ami arra késztet minket, hogy nem magunknak, hanem másoknak feleljünk meg. Mivel fordított arány áll fenn az önbecsülés és a negatív szokásminták között. Minél jobban szeretjük magunkat, annál kevésbé félünk a kudarctól. Minél jobban szeretjük magunkat, annál kevésbé félünk bármitől. És ha állandóan ismételgetjük: „Szeretem magam! Szeretem magam! Szeretem magam!”, újra és újra, ha tovább mondogatjuk, végül hamarosan önbecsülésünk magasabb lesz. Magasabb, magasabb és még magasabb. És eltűnnek a félelmeink. Ahogy emelkedik önbecsülésünk, félelmeink az ellenkező irányba tolódnak. Nos, hogyan kezeljük a destruktív kritikát, ha nekünk kell másokat kritizálni? Ez igen egyszerű. Sok szülő kérdezte ezt már tőlünk: hogyan irányítsák gyermekeiket? A gyerekek irányításának kulcsa az elterelésük, hogy inkább csináljanak valami konstruktívat. Ahelyett, hogy folytan rombolnának. Egy másik dolog, amit tudnunk kell, az, hogy nekünk mindig tájékoztató kritikával, vagyis konstruktív kritikával kell élnünk. Ami azt jelenti, hogy megmondjuk a gyerekeknek és a felnőtteknek, mit tehetnek, hogy jobbak legyenek. Ne feledjük: a cél a visszacsatolás. A cél tehát az, hogy növeljük a teljesítményt. Ha szülők vagyunk vagy főnökök, vagy egy kapcsolatban az egyik fél, és valaki valami rosszat tesz, vagy nem megfelelően jár el, azért kell a visszacsatolás, az a célunk, hogy legközelebb jobban csinálja. Mint tudjuk, közvetlen kapcsolat van az önbecsülés és a destruktív kritika között. Minden esetben, amikor valakit kritizálunk, annak csökken az önbecsülése. Minden esetben, amikor csökken az önbecsülése, csökken a teljesítőképessége is. Ha destruktívan kritizálunk valakit elég sokáig és elég keményen, eljutunk arra a pontra, ahol már semmit nem próbál meg. Ennek az állapotnak a neve: túlérzékenység. A túlzottan érzékeny felnőtt az, aki senkitől sem bírja a kritikát. A túlérzékeny felnőtt rendszerint igen-igen feszült és ideges lesz már a feltételezésre is, hogy nem helyesen cselekszik. Ha túlérzékeny felnőttel van dolgunk, ne feledjük a következő 4 dolgot: Az 1.: mindig dicsérettel kezdjük! A 2. az, hogy mindenáron óvjuk az illető önbecsülését! A 3. az, hogy a teljesítményről beszéljünk, ne az illetőről! Tehát a viselkedéséről, ne a személyéről! A 4., a 4. pedig ez: koncentráljunk a jövőre, nem pedig a múltra! Azt emeljük ki, amit másképpen kell tennie a jövőben! Nem pedig azt, hogy mi volt régen! Hogy miért? Nagyon egyszerű. Azért, mert senki sem irányíthatja a múltat. Éppen ezért bármilyen, a múltra vonatkozó negatív kritika rettenetes stresszt és csalódást okozhat.

23. oldal, összesen: 197

énképünkön alapulnak. hogy a körülöttünk lévő embereket is arra késztetjük. Ez a kiindulópontja az életben a nagy sikereknek és teljesítményeknek. az az önbecsülés. hogy a csúcsteljesítmény kulcsa otthon vagy a munkahelyen az. az életünkért. amitől tetszünk magunknak. hogy: „Szeretem magam! Szeretem magam! Szeretem magam! Én szeretem magam!” „Egy jó ember életének legszebb öröksége: rég feledésbe merült. A siker legmélyebb titka tehát a következő: Gondoskodjunk az önbecsülés állandó gerjesztéséről. hogy mennyire szeretjük magunkat. tovatűnt cirógatásai. amit azzal mérhetünk. A pozitív szellemi beállítottság elvárásokon alapul. kedves szavai. Mert minél kiválóbbnak érezzük magunkat. 2 dolog van. a visszautasítástól. elfogadjuk és tiszteljük önmagunkat! Amitől csodálatosan érezzük magunkat. Így lesz a környezetünk csúcsteljesítményű. méghozzá pozitív elvárásokon. Ha főnökök vagy szülők vagyunk. annál valószínűbb. hogy szeressék és becsüljék önmagukat. Mondjuk tehát újra és újra. melytől hatékonyságunk függ. Az énkép magja. A pozitív elvárások hitünkön.” William Waultvels (viliem vócvelsz) 24. hogy az emberek kiválóan érezzék magukat. ami visszahúz: a félelem a kudarctól. ne feledjük. oldal. önmagunknak. növeléséről! Cselekedjünk folyton olyasmit önmagunkért.Hadd foglaljam össze! A siker kulcsa a pozitív beállítottság. összesen: 197 . szeretjük magunkat.

Egyetlen pillantás elegendő. hogy összehasonlítjuk a mozgó autót az általunk látott összes eddigi mozgó autóval. Az összehasonlítás úgy történik.. oldal. meglátunk egy autót. reflexeink valószínűleg igen lassan fognak működni. mintha az agy matematikai vagy érzelemmentes része lenne. ahol nem túl gyakran látunk mozgó járművet. ami megfelel a gondolkodás 10 %-ának. azaz tudatos én racionális. ez itt a tudatos én. funkció: a tudatos én azonosítja a beérkező információkat. ez pedig a tudatalatti. Ezek lehetnek gondolatok vagy események. A 2. ha szabad így kifejeznem magam. a tudatalatti erőforrások teljesítményének felszabadítását értjük ezen. ha úgy tetszik. Tételezzük fel. hogy megértsük. Felismeri az igazság. világosan. Ha ez megtörtént. A tudatalattit gyakran nevezik létünk erőforrásának. Gondolkodásunk 90 %át a tudatalatti irányítja. Amikor megpillantjuk az autót. együttműködésük mégis tökéletes. amit a tudatos én csinál. tárgyilagosan. Nézzük. az az. és hogy azonosítsuk a zajforrást. hogy átmegyünk az utcán. az emberiség kezdetétől fogva. A tudatos én objektívan szemlélheti a világot. Valójában a tudatalatti körülbelül 30 ezerszer gyorsabban működik. valótlanság és hazugság közötti különbséget. mint… mint a tudatos én. tehát érzelmek nélkül. A legjobban talán úgy illusztrálhatnánk. Vizsgálhatja elemzően. Ha nagyvárosban élünk. hogy irányíthassuk tudatalattinkat. ha megtettük az összehasonlítást. A beérkező információk különböző forrásokból jöhetnek. Kicsit olyan. Utalásokat találhatunk a tudatra és a tudatalattira. első osztályú mestermunka. és azt összehasonlítjuk a többivel. ha mégis megpillantunk egyet. és hogyan változtathatunk programján? A tudat és a tudatalatti csodálatosan megtervezett. különösen a tudatalattira. mint New York. Ez itt az agyunk. amelyek kívülről érnek bennünket. Szemünkkel azonnal odanézünk. és ellenőrizzük minden egyes korábbi mozgó autóval kapcsolatos tapasztalatunkat. És egy efféle nagyvárosban vagy egymillió mozgó autót láttunk már. Könyvek ezreit írták már erről a rendkívül bonyolult témáról. Először is: a tudat tárgyilagos. Amikor a szellemi képességek kiaknázásáról beszélünk. Ha vidéken élünk. összesen: 197 . Az 1. Át akarunk menni az úton. Emellett pedig megkülönböztet. szinte azonnal megkapjuk a visszajelzést. és meghalljuk egy autó búgását. vagy egy 25. akkor a zajt automatikusan az autóhoz kapcsoljuk. A tudatnak 4 fő funkciója van. Valójában a tudatos én tudatunk körülbelül 10 %-áért felelős. mit csinál a tudatos én! A tudatnak vannak bizonyos specifikus feladatai. Beszéljünk most előbb arról.4. hogy egy gyors pillantást vetünk tudatalattinkra. Ezek az alapvető jegyei. hogyan hathatunk tudatalattinkra. Mert bár különböző feladataik vannak. ha azt mondjuk. mi okozta a zajt. Másodszor: az objektív. szekció Tudat alatti erıforrások (14:23) Lehetőségeink teljes körű kiaknázása érdekében lényegbevágóan fontos. milyen a kapcsolat a tudat és a tudatalatti között! Mit tehetünk azért. hogy lássuk. reflexeink igen-igen élesek. A program előrehaladtával arról is beszélünk majd. mi a különbség a tudat és a tudatalatti között.

A tudatalatti pedig azonnal mozgósítja az összes ideget. oldal. A tudat 3. pusztán a tudatunkkal történő kiértékelés rettentő sok időt igényelne. amely tartalmazza az összes információt mindenről. hogy viselkedésünket korábbi viselkedésünkkel összhangban tartsa. Így.hang. számunkra nem lesz sem félelmetes. és azon töprengenünk. hátra kell menni. feladatából következik. Ezt az igent továbbítjuk a tudatalattinak. „Előre menjek? Igen vagy nem?” A válasz: nem. amiről semmit nem tudunk. És egyszerre mindig csak 1 gondolattal képes foglalkozni. mert nem tudunk róla eleget. és egy pillanat múlva ott lesz. gondolkodás nélkül félni kezdünk. Egyetlen dolgot teszünk: jelzést adunk a tudatnak. A tudat olyan. Egy olyan helyzet. A 3 legfontosabb lelki törvényhez. hogy elmozduljunk hátrafelé. és ez a döntés. hacsak vissza nem lépünk. vagy egy halvány gondolat a tudatunkban. Átmegyünk az úttesten. Ha már megvan a visszajelzés az összehasonlításról.”. Halljuk a hangot. miután elvégezte az elemzést. mint a félelem. hogy mennyire befolyásolják életünket. és azt mondjuk: „Mit tegyek: visszalépjek vagy ne?” A válasz persze: igen. lényeges feladata: az elemzés. sem félelemmentes. amely azonnal elindítja ezt a reakciót. a tudatalatti pedig a kert. Akármilyen magot ültetünk el a tudatalattiba. vagy nemet mond. Halljuk egy közeledő autó motorjának a hangját. Mindig egy érzelem az. A bejövő információra mindig vagy igent. ami tudatunk 4. hogy ki kell térnünk az útjából. Az összes korábbi tapasztalatunkat és az ezekre adott válaszainkat. hogy előbb a jobb vagy a bal lábunkat mozdítsuk. Tehát elemezzük a helyzetet. ha úgy tetszik. Helyes. 26. hogy az autó óránként 80 km-es sebességgel közeledik. önálló gondolata ugyanis nincs. ami… az az én. Meglátják. az elemzés jelzi. Olyanoktól. Melyek a tudatalatti főbb tulajdonságai? A tudatalatti olyan. A tudat és a tudatalatti közötti kapcsolat olyan. a túlélési ösztön. a vágy ösztöne vagy a szeretet ösztöne. amelyik egyszerűen engedelmeskedik. a tudatnak viszont emlékezete nincs. mennyire bámulatos. mint a 2-es számrendszer alapján működő számítógép. Ez valóban egy briliáns szerkezet. A… az összehasonlítás jelzi. Először is énkép. „Hátra menjek? Igen vagy nem?” És ahogy kimondjuk: „Igen. annál gyorsabban reagál a tudatalatti a tudat jelzésére. Ha ez nem lenne. akkor a tudat elemzi a helyzetet. egy lökéssel. látjuk a közeledő autót. Tehát átmegyünk az utcán. eldönti. hogy az autó gyorsan jön felénk. ha egy új helyzet hasonlít egy régebbire. mi a teendő. ami mozgósítja a tudatalattit. Összehasonlításunk közli. mint egy megbízható adatbank. Az adatbank. a tudatalatti egész biztosan meg fogja növeszteni. az összes izmot és az összes sejtet. Természetesen visszalépünk. s újra ilyenbe kerülünk. Más szóval: a tudatalatti az a szubjektív én. vagy inkább érzelmi robbanással. Ahogy a tudatos én parancsba ad valamit. látjuk a felénk jövő autót. a tudatalatti feladata az. Azt kérdezzük: „Mozduljak? Igen vagy nem?” A válasz: igen. míg a tudatalatti tények billióit tárolja. A tudat egyszerre csak 1 gondolattal tud foglalkozni. És itt elérkeztünk 3 fontos törvényhez. A tudatalatti engedelmeskedik. amiről már beszéltünk is. A tudatalatti működése ugyanis az érzelmektől függ. amíg fel nem építünk egy tapasztalati bankot. Ha tehát egy helyzet mindig félelemmel töltött el minket. hogy tárolja és előhozza az információkat. mintha a tudat lenne a kertész. Nem kell ott állnunk. ami számunkra fontos. Azt mondja: igen vagy nem. Tudatalattinkban különböző programok egész sorozata található. vagyis a tudatalatti feladata az. összesen: 197 .. Odafordulunk. A tudat. Minél erősebb az érzelem. Apropó. Az emlékezet tára a tudatalatti. Odanézünk. ahol állunk.

érzelmeinket kimutató stb. hogy ez itt értelmi képességeink összessége. lassacskán felépítünk egy vibráló mezőt. az növekszik. önbizalmunk szintje. amin újból és újból elgondolkozunk. TUDATALATTI TEVÉKENYSÉG törvénye) E 3 lelki törvény közül az 1. hogy sorsunkat irányítsa. beállítottságunk. az ekkora nagyságú helyet foglal el. Bármi. rendkívül fontos. A koncentráció törvénye nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos. hogy önmagában elegendő ahhoz. hogy egyáltalán gondolnánk rá – mindent összhangba hoz énképünkkel. Ez azt jelenti. Ruganyosan lépdelünk. hogy a realitásunkba hozza. az megnő. hogy a tudat egyszerre 27. a helyettesítés törvénye – sok tanítványom állítása szerint – a legfontosabb törvény a tanultak közül. Tartottam egy tanfolyamot a kreatív gondolkodásról. amit szeretnénk. vagy a korábban betáplált információkkal összhangban lévő mintához illeszkedjenek. hogy bármit ültetünk el a tudatalattinkba. Valójában a maga nemében minden törvény van olyan fontos. Amelyek végső soron az énképünk részévé válnak. amit el akarunk érni. amely a helyettesítés törvénye. hogy már semmi másra nem gondolunk. A tudatalatti a vonzás törvényének a magja. testtartásunk magabiztos. társadalmi ismereteink. Szavainkat és tetteinket céljainkkal is összhangban tartja. és ha belehelyezünk ebbe egy gondolatot. minden szavunkat és tettünket hozzáigazítja az énképünkkel összhangban lévő mintához. Minden. Csak körül kell néznünk. összesen: 197 . hogy mindig azon kell gondolkodnunk. Lassan felépítjük ezt a vibráló mezőt. mindenünk összhangban van énképünkkel.: a tudatalatti tevékenység törvénye. amin sokat gondolkodunk. és azt kell mondanunk: „Mire gondolok folyton? Hol kalandoznak állandóan a gondolataim?” A koncentráció törvényére vonatkozó alapszabály az. Ez nagyon egyszerű.(8. törvény. és a sugárzás törvényének is. ahogyan másokkal érintkezünk. bátor. Ez immáron a 9. amelyet így magyaráztam el. belenő a valóságunkba. Azon a tényen alapul. hogy azok az énképünkkel. és a tudatalattink minden szavunkat és tettünket. oldal. de közben szellemi képességeink többi részét (ez a gondolat). Nagyon egyszerű törvény. énképünk is negatív. amin sokat töprengünk. Ha negatívan érzünk. (9. HELYETTESÍTÉS törvénye) És ezzel eljutunk e sorozat 3. törvényéhez. az azonnal azon munkálkodik. (10. hogy testtartásunk. Képzeljék el. energiaszintünk. Úgy tárolja tehát összes szavunkat és tettünket. törvényhez. De minél többet gondolunk rá a tudatunkkal le a tudatalattinkig. amely a koncentráció törvénye. A tudatalatti – anélkül. ami valóságunkba vonz embereket és körülményeket. A tudatalatti tevékenység törvénye kimondja. És a vibrálás törvényének is. A koncentráció törvénye nagyon egyszerű. És ha semmi másra nem gondolunk. KONCENTRÁCIÓ törvénye) Ez vezet el a 2. Nos. Bármi. annál több szellemi képességünket foglalja le ez az 1 bizonyos gondolatunk. eljutunk arra a pontra. mióta elkezdtük. amelyek összhangban állnak az adott gondolattal. akkor énképünk pozitív. Ha valóban jól érezzük magunkat. nem pedig azon. És ha állandóan csak 1 bizonyos gondolaton rágódunk. többi részét tehát egyéb gondolataink kötik le. amitől félünk. a mód. amely az éppen minket foglalkoztató gondolatnak megfelelő gondolatenergiát sugározza belőlünk. és így is cselekszünk.

kudarcot. a helyettesítés törvényéből következően egyre kevesebb időnk és egyre kevesebb energiánk marad. Ha mindig arra gondolunk. hiányt. És egyre inkább átprogramozzuk a korábbi adatokat tudatalatti komputerünkben. bármit. ha folyamatosan mondogatjuk: „Szeretem magam!”. mint problémakeresők! A célokra koncentráljunk. ha arra gondolunk. addig a pontig. az összes negatív elvárást. Ha tervszerűen és szisztematikusan irányítjuk a tudatunkat elfoglaló gondolatokat. amiről a tanfolyam elején beszéltünk. lassan eltűnnek. hogy a csillagos égig jussunk. érzéseinket és érzelmeinket és mindent. Arra kell gondolnunk. A tervszerű és szisztematikus irányítást úgy tudjuk a legjobban átvenni. minden félelmet. újra és újra. ha állandóan mondogatjuk: „Szeretem magam! Én szeretem magam! Szeretem magam! Szeretem magam!” Ha ezt ismételgetjük: „Szeretem magam!”. amit irányíthatunk: a tudati gondolkodásunk. Az egyik gondolat helyébe másikat ültethetünk. amit akarunk. A személyes hatékonysággal és a kitűnő teljesítménnyel. Minden visszavezethető az irányítás törvényére. amit nem akarunk. A leghatékonyabban akkor járunk el. melyen elkezdjük életünkbe vonzani a vágyainknak megfelelő embereket és körülményeket. és ha ezt egy vágygondolattal helyettesítjük – és ez a kulcs: félelem kontra vágy –. hogy állandóan vágyaink eredményére gondoljunk! Legyünk megoldáskeresők inkább. a szegény még szegényebb. Ha meg akarunk szabadulni egy negatív gondolattól – mivel az agy nem légüres tér. És gondolatainkat a vágyainkra tereljük. ha lecserélünk minden negatív gondolatot.csak 1 gondolattal képes foglalkozni. szavaink. ha meg akarunk szabadulni egy negatív gondolattól. minden szorongást és önkorlátozó gondolatot. Mert életünkben a siker titka az. Egyre többet és többet gondolunk pozitív módon magunkra. amije van. oldal. Hogyha tehát fel akarjuk szabadítani lehetőségeinket. Miért? Azért. amit nem akarunk. sosem maradhat üresen –. hogy mi magunk milyenné tesszük. egyre mélyebbre visszük ezt a gondolatot a tudatalattinkba. És mire gondol a szegény? Folyton csak a hiányra. és akinek nincs. mert a gazdag mindig csak a jólétre gondol. félelemre. és nem arra. ki kell ütnünk azt egy pozitív gondolattal. tetteinket. veszteségre és korlátozásokra. összesen: 197 . A siker akkor kezdődik. mindent. ha a következőt tesszük. a félelmet. félelmeink csökkennek. és ha ezt megtesszük. a kudarctól való félelmet. elképzeléseink és érzéseink összhangban állnak a csúcsteljesítménnyel. melyben gondolataink. vétessék el!” Ami egyszerűen azt jelenti. ne az akadályokra! És a tudatalatti tevékenység törvénye megváltoztatja szavainkat. adassék több.” Samuel Smais (szemüel szmájsz) 28. mit akarunk. Vajon miért olyan sikeresek ezek az emberek? Nagyon egyszerű. A Biblia azt mondja: „Akinek van. hogy a program összhangba kerüljön a nagyfokú önbecsüléssel. veszélyre. Ha ezt következetesen végezzük. hogy tudatalattink erejét olyan program írására használjuk fel. egyre inkább kilökjük a kisebbségi érzést. kockázatra és kudarcra gondol. elutasítást. Az egyik gondolatot lecserélhetjük egy másikra. hogy a gazdag még gazdagabb lesz. amit akarunk. hogy arra gondoljunk. amikor tervszerűen és szisztematikusan kezdjük irányítani a tudatunkat elfoglaló gondolatokat. a visszautasítást. A koncentráció törvényét arra használjuk. újra és újra. a helyettesítés törvényével kell élnünk. „Életünk nagymértékben attól függ. ne a félelmeinkre! Ne feledjék: egyetlen dolog irányítható: a gondolkodásunk! Az egyetlen. ha folyton a vágyainkra gondolunk. minden lehetségessé válik számunkra. a negativitást. szükséget. ami visszatart minket. legyen bár pozitív vagy negatív.

hogy önállóan döntsünk. És nincs rá mód. ha felkészítettek minket. ahogy vannak. A felelősség önmagunk iránt azt jelenti. csak mi változtathatjuk meg. Soha nem vonhatjuk ki magunkat a felelősség alól. megőrizzük ezt a függőséget. Hihetünk egy magasabb hatalomban. de ez az. sose magyarázkodj!” Sose panaszkodj. pszichológiailag. Mennyire tiszteljük. hogy csecsemőként indultunk el a világba. hogy minden csúcsteljesítmény kiindulópontja az önbecsülés. szekció Vegyük kezünkbe sorsunkat! (14:54) Az előző szekciók során elmondtuk. A csúcsteljesítmény másik feltétele. az nem számít. oldal. Életünket nulla felelősséggel kezdjük. A felelősség egész kérdése igen-igen ellentmondásos. és ez a 2 alapfeltétel. és vagy tesznek ellenük. És vágyakozni fogunk a gyermekkor álbiztonsága és felelőtlensége után. ha… ha emberhez méltóan akarnak élni képességeikkel. vagy nem beszélnek róla. a másik tehát: az önmagunkért érzett felelősség. Hogy saját sorsunk alakítói vagyunk. amikor megszülettünk. ha képessé tettek arra. Önbecsülés plusz felelősségérzet: egymást erősítő elemek. és ha nem vigyázunk. Egyszerűen elfogadják mint az élet velejáróit. szellemileg. mert ők 29. És ahogy közeledünk a felnőtté váláshoz. felnőtté válunk 18 éves korunkra. és rendben tartották az otthonunkat. Ez alól nincs kibúvó. És ha nem vagyunk hajlandók változtatni. beírattak az iskolába. hogy a történések okát önmagunkon kívül keressük. az tőlünk függ. Mégpedig azt. fokozatosan egyre több felelősséget veszünk magunkra. öltöztettek. Mert gyerekkorunkban valaki törődött velünk. Felnőtté válunk. egy feltételes reflexet. amit kristálytisztán meg kell érteniük. sose magyarázkodj! Ez azt jelenti. É-vel jelölöm a csecsemőkort! Csecsemőként kezdjük. Hogy mindaz. a törvény szerint is. „Ha így kell lennie. Nos. hogy kezünkbe vegyük sorsunkat. tehát felnőttek leszünk. az tőlünk függ!” Ez egyike a legnehezebben megérthető dolgoknak. ahogy Henry Ford mondta: „Sose panaszkodj. lépjünk tovább! Azt biztosan tudjuk. hanem egyszerűen fogadjuk el! A felnőtt férfiak és felnőtt nők nem panaszkodnak az élet nehézségei miatt. és tervezzük meg az életünket. Mire 18 évesek. a valóban felelős ember jelmondata ez: „Ha így kell lennie. szóval semmiért nem kellett aggódnunk. az tőlem függ! Ha meg kell történnie. hogy ő a felelős. Hogy teljes felelősséggel tartozunk magunkért. fizikailag készen állunk arra. ha a szüleink megfelelően neveltek. ha jól megalapozták önbizalmunkat. csak mi változtathatunk. összesen: 197 . 18 éves korunkban. az tőlem függ!” Ami azt jelenti. és ahogy növekszünk. ami velünk történik. És itt a földi életben mi vagyunk a felelősek azért. Ha nem tetszik a helyzetünk. Az. morálisan. De Isten azokon segít. 18 éves korban és attól kezdve 100 %-ig felelősséggel tartozunk életünk végéig. senki mástól. hogy ha nem tetszenek a dolgok úgy. És akkor azt mondhatjuk. amikor etettek. az egyedül tőlünk függ. hogy valaha is lerázzuk magunkról a felelősséget. A… az igazi. akkor ne panaszkodjunk. hogy mi vagyunk saját életünk építői. Csak tőlünk. ami most vagyunk és amivé válunk. hogy mennyire szeretjük magunkat. akik önmagukon segítenek. hogy gondoljunk magunkra. Ha szüleink nem készítettek fel minket a felnőttkor teljes felelősségére. Gyerekkorunkban. mert gyermekként teljesen függő helyzetben vagyunk. és ebben a függő helyzetben kiépítettünk egy szokásmintát. Életünk további részében bármi történik velünk. és milyen mértékben fogadjuk el magunkat mint értékes és érdemes emberi lényt.5. mint ahogy én hiszek benne.

mivel közoktatási rendszerben végezte tanulmányait. továbbra is az ő dolguk. azt hiszi. Egy régi bölcsesség azt mondja erre: a mentegetőzés betegsége. de csak akkor. ahová az emberek többsége érkezik. A legtöbb ember. benne a válasz az élet összes rejtelmére. akinél a fejlődés hozza magával. Aztán nagyobbak leszünk. Mi a nagy fehér nyúl? Mi az a kifogás. ami felmerül bennünk? Miért mondjuk: nem tehetem. az emberek többsége ezen a ponton visszafordul. összesen: 197 . hogy mint felnőttet is pátyolgassák. Mi építjük sorsunkat. Ez pedig a kifogások völgye. vagyis a felnőttkor földjére. melyben Tolsztoj a testvéreivel különös játékot játszik. amivel együtt kell élnünk. akire ráerőltetik. A szakadék alja. amikor azt latolgatjuk: mi mindent tehetnénk. Mondok egy nagyon egyszerű példát. az a szakadék alja. hogy az előtte lévő szakadékot megpróbálja átugrani. iskolába járunk. aki úgy dönt. hogy átugorjunk egy nagy szökkenéssel a gyermekkorból a felnőttkorba. És mindannyiunknak meg kell hoznunk a döntést. hogy főnöke majd gondoskodik róla és a többi. és nem gondolunk rá. hogy kifogásokat keresünk kudarcaink és alkalmatlanságunk mentegetésére. mi az a kifogás. de… hát mindig van egy ok: túl fiatal vagyok. Épp csak annyit. megoldásainkat másoktól várjuk. A mentegetőzés szokása végzetes a sikerre nézve. túl öreg vagyok. Olyan állást választ. hogy ne mozduljunk előre? Tolsztojnak van egy nagyon híres története. Ha kizárjuk a tudatunkból a nagy fehér nyulat. van. és ott is mások törődnek mindennel. Olyan is van. Fejest ugrik egy házasságba. mindig valaki más. egy új kihívás. mit is jelent az önfejlesztés. Amikor másoktól függünk. hogy mindenért. ami aláássa a sikert. kikerülve a munkásvilágba. A szakadék széléről átnézünk az érettség. És ha nem vagyunk elég óvatosak. hogy felelősséggel tartozunk saját életünkért.intéztek mindent. mert… Vagy miért mondjuk: igen. hogy vállal egy kis felelősséget. a gyermekkor oldala. és nem mi magunk. Van. megint mások lesznek. Mit tesz a legtöbb ember? Sajnos. ami minden alkalommal felmerül. mentségeket keresve. Ezen a ponton a szakadék széléhez érünk. de… Szeretném. Meg kell kérdeznünk magunktól: Hol van a mi nagy fehér nyulunk? Mi az. oldal.” A szülei így vagy úgy bántak vele és a többi. Vagy egyszerűen úgy hárítja el a felelősséget. mi mindenünk lehetne? Egy új munka. mivel képtelenek nem gondolni a nagy fehér nyúlra. Sajnos. Senki nem találja meg a választ az élet rejtelmeire. ahol tudja. A dobozt megtalálhatjuk az egyik bokor alatt. túl magas vagy 30. egy alkalom. De előbb-utóbb mindenkinek döntenie kell. és válaszainkat. ami vele történik. amikor eléri ezt a szakadékot vagy kanyont. Egyszóval: nem ő a felelős. A felelősségről beszélve meg kell válaszolnunk azt a kérdést: Milyen kifogásokkal élünk. Az a szokás. akkor megtalálhatjuk a választ az élet összes rejtelmére. hogy ez itt az életút. amire gondolunk. egy kellemetlen változás az életünkben. hogy valaki törődjön vele. Ők tehetnek róla. Egy másik kérdés: az érettség és az éretlenség közötti különbség. ahelyett. akkor egyszerűen nem tesz semmit. és elfogadni a tényt. ha nem gondolunk a nagy fehér nyúlra. hogy kint a kertben el van rejtve egy doboz. És ha ezt nem teszik. Ez az éretlenség. Képzeljük el. más embereket és körülményeket hibáztat: „Az ő hibájuk. Az emberek többsége egész életét ebben a völgyben éli le. hogy a kiutat keresné. a csecsemőkortól a felnőttkorig! Előbb-utóbb mindenki eléri ezt a szakaszt. Természetesen soha nem találták meg a dobozt. Később még beszélni fogunk arról. de 2 ugrással. Kifelé tekintünk magunkból. Automatikusan más lesz a felelős értünk. A játék az.

meg ott is vállalok egy keveset. emberi lények pontosan ilyenek vagyunk. valami másról is beszélünk. nem megfelelő az idő stb. amiket az élet elénk hoz. és majdnem mindig szembekerül egy kihívással. Ha a felelősségről beszélünk. elfogadjuk a kihívást. hogy egész életünk kihívások. akkor napi gyakorlatokkal kell kezdenünk. Ha azt szeretnénk. elfogadjuk a felelősséget. mert mindenkinek van problémája. ahogyan megfelelnek a problémáikra. Ez az analógia azért annyira fontos. Ameddig a civilizáció a kihívásokra adott válasszal növekedett. láthatjuk. hogy mindegyik ezt a ciklust követte. Ha megnézzük a történelem nagy személyiségeit. csak az irányítást adhatjuk át.túl alacsony. amilyen hatékonyan válaszolunk. Olyan mértékben emelkedünk fel a kihívásokhoz. hogy változtassunk. hogy nagy a nyomás a kormány irányába. hogy rászavazunk. akik felemelkedtek az idő kihívásaihoz. hogy itt is vállalok egy kis felelősséget. hogy 2 szóból áll össze: felelés és képesség. azt látjuk. és ha ezekre is hatékonyan válaszol. 18 éves korunktól kezdve 100 %-ig felelősek vagyunk. Az élet győztesei és vesztesei közötti különbség nem a problémáik különbségéből ered. tovább növekszik. Sok évvel ezelőtt egy Osvald Spengler nevű ember könyvet írt arról. gondok. hogy ők azok az emberek. problémák. akkor a közösség nőni fog. mint amit mi el tudunk képzelni. a felelősség elfogadása nem választás kérdése. a modern életnek. Nem vagyok elég felkészült. Tegyük a kormányt felelőssé! Az emberek azt kívánják. Winston Churchill vagy George Washington. Nem teszünk kifogást. Csak megyünk előre. hogy képesek legyünk megfelelni nagy kihívásoknak. Nem megfelelő a hely. hogy értünk cselekedjen. 31. Nehézségeket. És ez az. akadályok sorozata. Ha ez a közösség pozitívan és konstruktívan reagál a kihívásra. Van valami. Ahogy nő. Mi a nagy fehér nyúl? Mi az. teljes felelősséget kell vállalnunk. nehézségek. vagy a természettel. összesen: 197 . Más szóval: bármi történik. látjuk. Nincs más választási lehetőség. illetve hanyatlik. Igen-igen fontos. Osvald Spengler az emberi civilizáció 21 nagy birodalmát tanulmányozta. rész: a politika területe. Az 1. 3 része van az életnek. hogy erre választ kapjunk. Minél több szavazatot adunk egy politikusnak. igen sok embernek több és nagyobb problémája van. Olyan mértékben fejlődünk. amire képességeink feljogosítanak. Hogyan adhatjuk át az irányítást? Úgy. de ebben nincs. és a legtöbbnek. ami ott tart minket a gyermekkorban? Éretlenül és felelőtlenül. Nem. újabb kihívásokat provokál. ha ki akarjuk bontakoztatni képességeinket. amit történelmi tanulmányaim során megtanultam. A kihívás feleletteória azt mondja. és úgy találta. amivel nagyon tisztában kell lenni. amiben nincs választási lehetőség. lévén a kormány a felelős. vagy Abraham Lincoln. vagy az időjárással. Kötelező. Egy kis közösség kicsiként kezdi. Kis kihívások megválaszolásával. vagy Franklin Rooseveld. amilyen mértékben hatékonyan válaszol és megfelel a kihívásnak. A következőről: a felelősség elfogadása nem választás kérdése. Hogy meghozzuk a szükséges döntéseket. amit ő a kihívás feleletteóriájának nevezett. oldal. hogy a civilizáció olyan mértékben nő. hogy a kormány legyen a szülőjük. De a felelősséget nem háríthatjuk el. Valójában az életben kevés olyan dolog van. hogy megteremtsük a körülményeket. annál nagyobb lesz az irányítás a kezében. addig egyre erősebb és erősebb lett. Ha megvizsgáljuk a felelősség szót. ami mentegetőzésre késztet. mert ez kötelező. ami ott lapul gondolataink mélyén. Sokan szeretnék úgy felfogni. mint Albert Schweitzer. hogy a kormány védje őket és törődjön velük. mert mi. Ehhez túl sokat tanultam már. vagy mással. egy külső ellenséggel. A győztesek és vesztesek közötti különbség abból ered. Ha azzá akarunk válni. Ha körülnézünk magunk körül. Azt akarják. ami visszatart bennünket a felelősségvállalástól.

az a büntetőjog rendszere. ha egész életünket egy lakatlan szigeten élnénk le. Ezek az emberek 1 módon szakíthatják meg kapcsolatukat az igazságszolgáltatással: ha tettükért vállalják a felelősséget. Mi határozzuk meg végzett munkánk minőségét és mennyiségét. és mit nem iszunk. kezdjük azzal. Tegyenek felelőssé valaki mást!” Pedig…. Hirtelen rádöbbentem abban a pillanatban. az csak tőlem függ!” Abban a percben ijedtem meg igazán. se semmi! Senkihez se fordulhatnánk. oldal. hogyan fogunk érezni a reakciónkkal kapcsolatban. mégpedig abban. Ha azt mondják: „Én tettem. a szabadban mínusz 35 fok volt. se kórház. Nagyon fontos pont. Mi magunk idézzük elő. Elvárjuk. hogy mi magunk milyenné tesszük. hogy ha azt akarom. ahol nincs orvos. az erős kormány valahogy mindig azt a célt szolgálják. mit iszunk. ami orvoslást igényel. hogy szinte valamennyi problémánk. és mikor boldogtalanok. ezt a követelést: „Nem én vagyok a felelős. A társadalomban széltében-hosszában tapasztaljuk ezt az elégedetlenséget. hogyan gondoskodnánk magunkról. hogy fogadjuk el a teljes és feltétel nélküli felelősséget életünkért! Akkor fedeztem fel a felelősség fontosságát. Mi határozzuk meg fizikai létünk minőségét. Szabadon megválaszthatjuk reakcióinkat.” Ha így kell lennie. amikor 21 éves voltam. csak tőlem függ. Mi határozzuk meg anyagi helyzetünk minőségét. reménytelen jövővel és nem létező múlttal. az az.” Samuel Smais (szemüel szmájsz) 32. Mindenben szabadon választhatunk. hogy a kiindulópont a felíveléshez. És ha valamit be akartam mutatni Önöknek ezzel a kis példával. az. a nagy teljesítmények és sikerek kiindulópontja. ezzel a kis példával. ahol ez érvényesül. az az. mit eszünk. mikor leszünk mérgesek. Ezzel nagyobb beleszólása lesz üzletmenetünkbe. Körülnéztem a hideg télben. se gyógyszer. abban a kis lakásban. Itt ugyanis azt tapasztaljuk. ócska ruhákban jártam. hogy vállaljunk feltétel nélküli felelősséget: „Ha így kell lennie. senki nem kényszerített. akkor azon csak én változtathatok. Nem volt autóm.hogy még több pénzt költsön ránk. hogy mit akarunk. hogy 1 tulajdonságban minden bűnöző megegyezik. Ma már tudjuk. hogy szabadon választhatnak. Egy kis lakásban laktam. Én vagyok a felelős!” És többé nem kerülnek börtönbe. hogy a kormányt tehessük felelőssé saját életünk kihívásaiért. A büntetőjog rendszere. Ha tudjuk. Mindig a gyerekkoruk. a szocializmus. pedig a kulcs. nem volt pénzem a bankban. az pszichológiai eredetű. Mi döntünk. Mi döntjük el. csak Önöktől függ. összesen: 197 . A 2. A 2. mi lenne velünk. mit nem eszünk. hogy bűnükért nem vállalják a felelősséget. terület. életünk irányításának átvételéhez. a hátterük vagy a környezetük a hibás. „Életünk nagymértékben attól függ. ne feledjék. A 3. boldogok. hogy az orvos legyen a felelős az egészségünkért. és persze megbuktam a főiskolán. Mi döntjük el. terület… Na de előbb fejezzük be ezt! Az állami irányítás. több adót vonhat el stb. Megválaszthatjuk érzelmi életünk minőségét. hogy más legyen az életem. és azt mondtam magamnak: „Ha bármin változtatni akarok. hogy mi döntünk. a kollektivizmus. Az átlagamerikai 5-10 kilóval súlyosabb a kelleténél. se nővér. Ha meg akarjuk változtatni helyzetünket. Képzeljék csak el.: az orvostudomány. egy építkezésen dolgoztam. milyen hangulatban ébredünk fel reggel. Mindig valaki vagy valami más volt az oka.

hogy életünk célja az. az öröm. Ebben a részben tehát a negatív érzelmek kiküszöböléséről lesz szó. ami annyira megrázott. hogy milyen szoros a kapcsolat a felelősség nem vállalása és a negatív érzelmek között. És az hová vezet? Ez az. közvetlen kapcsolat van aközött. Mivel többé már nem úgy tekintünk magunkra. ha valaki meghalt. Sok évvel ezelőtt. a következő. Hihetetlen hatással volt rám egy megállapítás. amit akarunk. megelégedettséget érjünk el. Anélkül. ami útjában áll annak. ez pedig a negatív vége. Közvetlen kapcsolat van tehát a felelősség. amit hozunk. Azt tapasztaltuk. amelyek befolyásolják érzelmi kapcsolatainkat. Ugyanis ez az irányítás hiányához vezet. mint aki szabadon dönthet 33. vagy valami nagy veszteség ért. és azóta sem tudok szabadulni tőle. az életöröm. az életerő. Továbbá a szabadság hiányához. Azt javaslom. hanem azokról a negatív érzelmekről. kontra felelősség nem vállalás. Ami belső énünk felborulásához. és amelyek miatt nem tudunk kiteljesedni. Továbbá az a tény. és soha nem él kifogásokkal. Hogy úgy élhessünk. szekció A negatív érzelmek kiiktatása (29:30) Folytassuk a témát! Felelősségvállalás. És közvetlen a kapcsolat e 3 tényező és a pozitív érzelmek között. amellyel rendelkezünk. Az igazi siker és boldogság az életben azt jelenti. vegyünk egy grafikont! Készítsünk most közösen egy táblázatot! Induljunk el a legmagasabbtól a legalacsonyabbig! Itt van egy maximálisan felelős személy. aki rendkívül magabiztos. hogy mennyire érezzük kezünkben életünk irányítását. ami meggátolja. boldogságot. tehát az irányítás mértéke és a szabadság mértéke között. Szabadon azt tehessük. a szeretet. hogy saját elképzeléseink szerint. A szabadság nélkülözhetetlen feltétele a boldogságnak. oldal. Felelőtlenségünk mértékének megfelelő arányban veszítjük el az irányítást önmagunk felett. Ezzel szemben itt a másik oldalon áll a felelőtlen magatartás. amit életemben megtanultam. aki mindenre mentséget keres. amelyeket nap mint nap megélünk. hogy a negatív érzelmek a legnagyobb blokkoló vagy romboló tényezők mindannyiunk életében. Amik nem hagynak nyugodni. akkor meg kell vizsgálnunk: mi az. Mindegyikünk – Önök is és én is – ide-oda mozgunk ezen a skálán fel vagy le. hogy minél nagyobb lelki nyugalmat. Amikor is vissza kell térnünk előző témánkhoz: a felelősséghez. Pozitív érzelmek a boldogság. a lelkesedés stb. megrontják egészségünket. Most nem az olyan fájdalmakról beszélek. Vállalja a felelősséget. Nos. Mégpedig az. mint a madár. mit tegyünk. hogy mások mondanák meg. Mert az egyik legeslegfontosabb dolog. 1972-ben a metafizika azon területét tanulmányoztam. és mennyire vagyunk pozitívak vagy boldogok. Ő az az ember. és ez fogott meg. összesen: 197 . amit afölött érzünk. hogy amint az előbb mondtam. a gazdagság. Mert nagyon is közvetlen kapcsolat van az általunk vállalt felelősség mértéke és az életünk felett gyakorolt irányítás mértéke között. Itt legalul van a felelősséget nem vállaló személy. megakadályozza. amikor felismertem. hogy valóban élvezzük az életet? Rá fogunk döbbenni. amelyik a szellemi képességek fejlődésének pszichológiájával foglalkozik. Valamennyi döntésünkkel. az irányítás és a szabadság között. hogy ez mindig valami negatív érzelem. ez a skála pozitív vége. szabadon élhetjük az életünket. Mint ahogy közvetlen kapcsolat van a felelősség.6. anyagi függetlenségünk útjában állnak. A pozitív érzelmek nagyszerű dolgok. széteséséhez vezet. Ha elfogadjuk.

azt mondtam magamban: „Na jó. az is jó kemény. Ez tehát a negatív érzelmek fája. arra is rájöttem. leghőbb vágyunk a pozitív érzelmek: a boldogság. a féltékenység. hogy még világosabbá váljon az Önök számára! Van egy jó példám. akik gazdagok? Na is az egészségem? Mi van az időjárással és a gazdasági helyzettel?” Mikor kezdtem ezt megérteni. mert persze mindenkinek van egy kedvenc negatív érzelme. A grafikon alján nincs hatalom. hogy amennyire csak lehet. rájövünk. a lelkesedés stb. Vegyük ezeket a negatív érzelmeket. akkor abba kell hagynunk a mentegetőzést. valamint megbecsülésének mértéke között. mely kifogások eredménye. de mi van a szüleimmel? Mi van a gyerekkorommal? Mi a helyzet a körülményeimmel? Nincs valami jó állásom. hogy a felelősséget nem vállaló ember negatív. Sokkal inkább tartjuk magunkat külső erők áldozatának vagy játékszerének. Hogyan hat ez Önökre? Nos. Karl Manninger (menindzsör). amelyet elérhetnek munkájukban most és a jövőben. a pszichiáter pedig Az elmebetegség mítosza című könyvében azt mondja.” Egy hosszú spektrumon a kevésbé rossztól a legrosszabbig. a bűntudatot. oldal. és akkor mi leszünk betegek. Amikor rádöbbentem erre. Éveken át ezek vezették a listát. Különböző baktériumok. és itt a lombja. gumiszobába lehetne zárni. az öröm. Thomas Sag. Teljes felelőtlenség az irányítás és a szabadság hiányával. A negatív érzelmek fája hordozza az uralkodó negatív érzelmeket: a félelmet. nem irányítja sorsát. a legdestruktívabb negatív érzelem. jobban visszaüt. Az irányítás és szabadság hiánya vezet a negatív érzelmekhez. tudom. lefelé mozgunk. felfelé mozgunk a grafikonon. Pusztán csak a felelőtlenség különböző fokozatai léteznek. hogy ezeket félre lehet tenni. Minden olyan döntésünkkel. Közvetlen kapcsolat van a munkahelyük eredményességéért folytatott munkában az Önök által vállalt felelősség mértéke és az Önök hatalmának.élete irányáról. hogy a felelőtlen ember szellemileg beteg. Képzeljék el. Ezek mind erős negatív érzelmek. és akik magukhoz vonzzák a hatalmat és a lehetőségeket.. fejlődni akarnak. és akkor másokat betegítünk meg. pl. De lehet pl. hogy a negatív érzelmek fája. különben nem vállalnák a részvételt egy ilyen programban. és beszéljünk a negatív érzelmek és a felelőtlenség kapcsolatáról. de ezek a legelsők. vírusok okozzák. a kétséget. a nagy pszichoanalitikus néhány évvel ezelőtt a következő igen érdekes dolgot mondta: „A fizikai betegségek mind különbözőek.” Tehát ha azt állítjuk. A felelősséggrafikon tetején helyezkednek el azok az emberek. Sok ember úgy véli. a szabadság. hogy az összes negatív érzelem a haragra vezethető vissza. Körülbelül 54 negatív érzelem van. Vagy magunkba fojtjuk. aki semmi felelősséget nem vállal. amellyel felelősséget vállalunk. Itt találhatjuk annak a személynek a példáját. Akire szinte kényszerzubbonyt lehetne húzni. Ha legszentebb célunk. Míg a teljes felelősséget vállaló ember szellemileg egészséges. akkor azt is mondjuk. hogy: „Elmebetegség nem létezik. Minden olyan döntésünkkel. Aztán az irigységet. mint gondolnák. A gyökérrendszer biztosítja a táplálékot a negatív érzelmek gyümölcseinek és virágainak érleléséhez és 34. és tisztázzuk őket! Hozzátehetjük a sajátunkat is. hogy az önmagukban való kételkedés. Aztán az utálatot mint negatív érzelmet. Saját és mások biztonsága érdekében. akik teljes felelősséget vállalnak. vagy kiadjuk magunkból. no és a haragot. és kezdtem megérteni. hogy itt van egy fa! Ez a törzse. az önsajnálat. De menjünk most tovább. Mi van a barátaimmal. csak tehetetlenség. De a lelki betegségek mind 1 tőről fakadnak. Vessünk egy pillantást a szerkezetére! Ennek a fának is van gyökérrendszere. De ha leszűrjük őket. És persze a harag testvérét. Nos. összesen: 197 . Ezt a fát úgy hívják.

hogy lehetetlen hosszú ideig negatívan viseltetni bármi iránt is. az érzelmi belebonyolódást. mert nem érint bennünket. és nem vesszük személyesre. hogy mindig mi választjuk meg a reakcióinkat! Mindjárt visszatérek erre. Az egyik fontos ismeretünk a negatív érzelmekről éppen az. Tárgyiasítsuk a problémát! Maradjunk semlegesek! Tartsuk távol személyünktől! Létezik a probléma. mintha saját orvosa volna. Magukra vonatkoztatták. mert annyira azonosulunk helyzetünkkel – és Önök is így tesznek –. Pl. Ha tápláljuk őket. hacsak nem igazoljuk és indokoljuk érzésünket. annyira személyesre vesszük. Mert a negatív érzelmek fájának törzse: a vádaskodás. durva pincér. de nem én vagyok a probléma. Külső érzelmekből nem származhatnak negatív érzelmek. mi élteti a negatív érzelmeket? Mi a termékenyítő közeg? Mi az. mert az illető bűnös. Egyszerre abbahagyjuk a mentegetőzést és az azonosulást. hogy a dolgokat magunkra vonatkoztatjuk. hogy tartózkodjunk az ítélkezéstől. a személyünkre vonatkoztatást. de maguk még mindig ezen rágódtak. hogy ne ítélj.” Ez nem izgat minket. azonosulás. az.” Ez azért van. Mondok egy példát. hogy valaki nekiment egy parkoló autónak. amivel elősegítjük a növekedést. hogy szikraként pattannak ki. ha elkezdünk ítélkezni a helyzetről. hogy valaki megkereste magukat a gondjával. mert ez a kulcs! A semlegesség visszafogja a negatív érzelmeket. mert elkövetett valamit. hogy: „Aki úgy viselkedik. A negatív érzelmeket nem emberek vagy különböző helyzetek okozzák. A Biblia azt mondja: „Ne ítélj. Ahelyett. amit a fölbe szórunk? 2 lényeges dolog van. A negatív érzelmektől úgy szabadulhatunk meg – és ez a legfontosabb tudnivaló –. oldal. A negatív érzelmek ugyanis belülről jönnek. ami életben tartja a negatív érzelmeket. Hogyan szabadulhatunk meg az azonosulástól? Hogyan száríthatjuk ki gyökereit a negatív érzelmek fájának? Egyetlen módon szabadulhatunk meg a negatív érzelmektől: ha nem ítélkezünk. azt jelenti. 2 ember belekerül ugyanabba a helyzetbe: forgalmi dugó. hogy ne ítéltess meg!” És mivel a Biblia – sok egyéb mellett – a filozófia és a metafizika könyve is. hogy miért is érzünk jogosan úgy. ez az oka. és közli: „Valaki nekiment egy parkoló autónak. ahogyan érzünk. Az önigazolás. összesen: 197 . annak meg bolond a betege. A negatív érzelmek 99 %-a vádaskodás. Ha azonban arról van szó. Az egyik az önigazolás. feldúlt és mérges lesz. ha valaki bejön a parkolóból. Úgy gondoljuk. Volt már. És az egyik felizgatja magát. Ugyanaz az ember 2 különböző 35. Ami az azonosulást illeti. hogy honnan származnak a negatív érzelmek. a személyünkre vonatkoztatás elkerülésének módja: az ellenazonosítás. megoldotta a gondját. ha gondolunk rájuk. Így tarthatjuk távol magunktól. annak bolond a kliense. aki meghallgat. hogy szinte sajátjuknak tekintették? Aztán az illető elment. mégpedig a mi autónknak. akkor rettenetesen idegesek leszünk. és az illető eltűnt. hogy elmondjuk magunknak. ha elvágjuk a negatív érzelmek fájának a törzsét. ezek egyre nagyobbak lesznek. ami egyszerűen azt jelenti. míg végül betöltik egész lényünket.növekedéséhez. Nagyon fontos megérteni. vagy akármi lehet. A negatív érzelmeket az egyes helyzetekre való reagálásunk kelti életre. Vagy hacsak nem azonosulunk vele. maradjunk nyitottak és semlegesek! Maradjunk semlegesek. de a nehézség nem én vagyok. ha azonosulunk velük. A másik pedig az ún. Aki úgy tesz. vagy akárkinek. Adva van egy nehézség. és maguk annyira beleélték magukat az ő problémájába. Fel kell tennünk a kérdést: Mi ez a táplálék. Az azonosulás azt jelenti. Egy másik példa. és nem magyarázzuk meg másoknak. Ne feledjük azonban. A másik pedig föl sem veszi. Ezért született a mondás. mintha a saját ügyvédje lenne. hogy végül érzelmileg is teljesen belebonyolódunk. hogy elítélnénk valakit.

Ez a tudatunkat elfoglaló gondolat határozza meg érzelmi reakcióinkat. hogy megtudja. a vádaskodásét. hogy megtaláljuk a tettest. mégpedig úgy. Afelé. hogy másokat hibáztatunk. Mi történik akkor? Csak annyi történik. hogy mit tehetünk ezután. bőven van ideje. Hadd világítsam meg! Mindannyian voltunk már olyan helyzetben. És mivel csak 1 gondolattal tud foglalkozni. bármikor eszünkbe jut. Ha kimondjuk: „Én vagyok a felelős!”. hogy a parkolóba érve azt látjuk: valaki nekiment az autónknak. A vád a múltra tekint.” Ha ez egy kapcsolat: „Ki kényszerített ebbe a kapcsolatba? Valaki belekényszerített. Az ok lehetett egy körülmény vagy egy személy. hogy elkésik. a tudatalattink reakcióját. És a helyébe kell ültetnünk ezt a gondolatot: „Én vagyok a felelős! Én vagyok a felelős! Én vagyok a felelős!” Ez – kiegészítve azzal. jól megreggelizik a családjával. Kivágtuk. összesen: 197 . Mindig mi magunk döntjük el. felvesszük azt a negatív szokásunkat. Tételezzük fel. rákapcsolva az áramra. hogy alkalmazzuk a helyettesítés törvényét. Tehát mi választjuk az idegeskedést. hogy mi mit érzünk. És a negatív érzelmek lennének a karácsonyfa fényei. A felelősség a jövőbe néz. Egy pillanat alatt. és egyáltalán nem izgatja a forgalmi dugó. Mind a két eset azt példázza. senki nem zaklat fel bennünket. dühösek leszünk. és kirántjuk a konnektorból. hogy kimondjuk: „Én vagyok a felelős!”. ez egy egészségi probléma? Vállalnunk kell a felelősséget! Nagy különbség van a felelősség vállalása és… Hadd írjam csak ide le: felelősség kontra vád! Felelősség kontra vád. hogy ki tette. kezünkbe vesszük sorsunk irányítását. És minden vádat felhasznál. Senki nem tesz minket feszültté. Megfogjuk ezt a dugót. amikor eszünkbe jut az a bizonyos helyzet. A felelősség tehát mindig a jövőbe tekint. oldal. vagy felelősségteljesen viselkedünk: mindent megteszünk. Az egyik nap dühöngeni kezd: lapos az autó kereke. hiszen az egyik kiüti a másikat a tudatunkból. semlegesíthetjük. idegesek leszünk. hogy beérjen. elpusztítottuk.napon. hogy mi felelünk gondolkodásunk minőségéért ettől a perctől fogva. Olyan ez. És ha nem vigyázunk eléggé. Optimális esetben megőrizzük érettségünket. A vádaskodás az alapja minden negatív érzelemnek. nem magunkat tesszük vádolhatóvá? Nem. hanem az. amit tehetünk?” Nem az. Tehát mindig szabadon választhatjuk meg érzelmi életünk minőségét. Senki nem kényszerít arra. hogy a „Szeretem magam! Én vagyok a felelős4” – a leghatásosabb pozitív állítás önmagunkról. amin már nem lehet változtatni. ki tette. A felelőtlen ember mindig azt kérdezi: Ki tette? Azzal van elfoglalva. Hogyan lépjünk tovább? Mit tehetünk? Ez a felelős ember 1. Másnap sokkal korábban kel. ideges lesz. hogyan fogunk érezni. feszült. 2 választásunk van: méregbe gurulhatunk és üvöltözhetünk. ha azt mondjuk: „Én vagyok a felelős. Nem mondhatjuk: „Én vagyok a felelős!”. Fél. Tudjuk. Abban a pillanatban. és az összes negatív érzelem is kihal ezzel egy időben. Ez azt jelenti. hogy idegesek legyünk. Ha abbahagyjuk a vádaskodást. Én vagyok a felelős. a helyettesítés törvénye szerint a tudat egyszerre csak 1 gondolatot tart. És hogyan csináljuk ezt? Úgy. dugóba kerül. hanem azt kutatjuk: mi lehet a megoldás? És minden mehet tovább. Meg kell értenünk: soha nem másokon múlik az. és közben negatív érzelmekkel élünk. De akármikor eszünkbe jut. kérdése. vagy magamtól mentem bele?” Ez egy munka. Nem kezdünk el siránkozni. Bármikor. hogy a negatív érzelmek nem a helyzetekből adódnak. hogy lehetőleg mindenki megkapja a 36. vagy zaklatottá válunk. a fények kialszanak. egyszerűen ki kell ütnünk a negatív érzelmeket okozó gondolatot. mintha a negatív érzelmek fája karácsonyfa lenne. Hátratekint. egy beruházás. egy mozdulatra. kivágtuk a negatív érzelmek fáját. amely sok bosszúságot okozott. A felelősség mindig felteszi azt a kérdést egy probléma esetén: „Mi az. Kérdés: ha vállaljuk a felelősséget. hogy a negatív érzelmek. hirtelen ismét visszakerülünk az irányítói székbe. Mi is a vádaskodás? A vád mindig a múltra vet vissza.

Ők csak nevetnek. mert annyit szenvedtünk. Amitől a probléma persze nem oldódik meg. amelyen elkezdjük kiiktatni életünkből a vádaskodást. Gyermekkorunkban nincsenek negatív érzelmeink. Amikor felnőtté válunk. hadd világítsam meg ezt Önöknek! Arra jöttem rá. Láttak már negatív csecsemőt? A csecsemők nem lehetnek negatívak. te meg a tieidet. én akkor is értékes és érdemes ember vagyok!” Vagy: „Akárhogyan is alakul ez a helyzet. ha nem tartjuk életben őket állandó. A gyereknek meg kell tanulnia azokat a szüleitől. amikor negatív érzelmeinkről beszélünk? Mi a koncentráció törvénye? Akármire gondolunk. Beszámolva arról. kénytelenek vagyunk kipakolni nekik.maga részét a vádaskodásból. semlegesíteni tudjuk a gondolatot. melyek boldogságunk útjában állnak. hogy ha összejövünk a barátainkkal. És a helyettesítés törvényével élve azt mondjuk: „Én vagyok a felelős! Én vagyok a felelős!” Van egy szép mondás. és életben marad. amennyire negatív érzelmeinket elhagyjuk. Nem haladhatunk előre. milyen gazdag a főnököm! Nézze. hogy fejlődésünk kizárólag attól függ. hogy kiterítsük negatív érzelmeinket. én vagyok a felelős! Én vagyok a felelős!” De minél gyakrabban elmondjuk: „Én vagyok a felelős4 Én vagyok a felelős! Én vagyok a felelős!”. És mi történik? Másokkal töltött időnk legnagyobb részében. Mi lesz velük. de vonatkozhat a negatív érzelmek kiküszöbölésére is. az megnő. Az a nap. Így aztán néha fogcsikorgatva kell mondogatnunk: „Egy pillanat. Szóval oda-vissza kibeszéljük őket. boldogok. én akkor is értékes és érdemes ember vagyok!” Az élet természetes folyamata a következő. oldal. eltűnnek. hogy van egy hatalmas zsákunk. Végül eljutunk arra a pontra. a zsák már annyira megtelik. Ahogy tizenévesek leszünk. én akkor is értékes és érdemes ember vagyok!” Vagy: „Akármi történik. A kulcs a negatív érzelmek fájának kivágásához egy jó éles balta. megerősödik. hirtelen problémáink nagy része. mint az árusok egy keleti bazárban. milyen mértékben tudunk megszabadulni negatív érzelmeinktől. milyen szemetek a szüleink. A negatív érzelmek egyébként – és ez is fontos felismerés volt tanulmányaim során – nagyon is törékenyek és múlékonyak. De mi történik. Itt van az életút. Mert már olyan régóta hibáztatom azt a személyt. Erről jut eszembe. amit szintén alkalmazhatunk nehéz emberekkel szemben. hogy ha eszünkbe jut az a bizonyos személy. És mit csinálunk? Összejövünk. de minden negatív érzelmet megtanulunk gyerekkorunkban. Akármire gondolunk. Nehéz azt mondani: „Én vagyok a felelős!” Eredetileg. Miért hangsúlyozom annyira a negatív érzelmeket? Nos. csak a szenvedéseinkről mesélünk. Mert amint elkezdjük kiküszöbölni a vádaskodást és a negatív érzelmeket. hogy megalapozza a kapcsolatot. az a felszállás napja. Más emberekkel. mint gyerekkorunkban. csak akkor és annyira. mert én elköteleztem magam képességeim kibontakoztatása mellett. de a csecsemők nem negatívak. Nem teszünk mást. Az önbecsülésre vonatkozik. figyeljük a környezetünket. milyen szemét!” és a többi. mint egy zsákot. Ahogy azonban növünk. ha éhesek. és ez megdöbbentő volt számomra. mi a jele a felnőttségnek a mi társadalmunkban? Egyszerűen az. nem léphetünk tovább arról a pontról. tele negatív érzelmekkel. sírnak. Valahogy így hangzik: „Bármit mondok vagy teszek. összesen: 197 . „Nézze ezt a rohadt gyerekkort! Nézze ezt a szörnyű kapcsolatot! Nézze. mások által kiváltott helyzetekkel kapcsolatos negatív érzelmeinket illetően nagyon nehéz felelősséget vállalni. amivel kipusztíthatjuk a vádaskodást. azoknak a tényezőknek többsége. és elkezdjük felépíteni negatív érzelmeinket. egyre könnyebb és könnyebb lesz. amelyen jelenleg állunk. Azt mondjuk: „Én megmutatom az én negatív érzelmeimet. a tanáraink és mindenki. milyen szemetek a testvéreink. amelyeket a hátunkon cipelünk. mint hogy arra használjuk negatív érzelmeink megosztását. milyen szörnyű volt a gyerekkorunk. róluk szóló beszélgetésekkel? Mi lesz 37. az megnő.” Ugyanúgy. ha nem vigyázunk.

30. és sosem oldja meg a gondjait? Aki állandóan a problémáiról beszél. ahol nincs éghető anyag. Elhamvad. attól vétessék el az. hogy… hogy sok ember egyáltalán nem szívesen mond le a szenvedéséről. valósággal tápláljuk azokat. aki úgy vélte: ez a legegyszerűbb tanács. az őszinte válasz csak az lehet: nem. Nagyon gyakran ugyanarról beszélnek. és 38. Ez azt jelenti. nem szeretjük egymást. Tulajdonképpen. és még inkább bevonjuk életünkbe! Milyen az. 30. 20. mert a helyzet nem válik jobbá. Mit szándékozik tenni? Ön a felelős a saját életéért. Igen. amikor valami miatt valóban idegeskedtek. hogy emberek ezrei kerestek fel rossz hangulatuk miatt. mert ha negatív dolgokról beszélünk. és boldogul az életben. és 3-4 órán át teljesen lekötette magukat az otthonuk. Mondjuk azt: „Igen. összesen: 197 . Kibékültem. és állandóan csak azzal foglalkoztak? És aztán hazamentek. amit mond. és megkapja azoknak az éveknek a számát. Otthagyja a zsákot. Ha valaki felkeres. Tapasztalták már. mit tesz az érett felnőtt? Az érett felnőtt leteszi negatív érzelmeit az út szélére. Azt mondjuk: „Miért nem felejted el? Miért nem fordítasz hátat? Miért nem leszel úrrá rajta?” Azt feleli: „Nem tehetem. Változtatnom kell! Tennem kell valamit!” És elmegy. hogy megfizettek értük. Vonja le a 80-ból. És emelkedik. Ezt a tanácsot megbeszéltem egy tanácsadó pszichológussal. elhalnak. 3-4 óra múlva szinte megijedtek: „Jó ég. Azt mondták: „Már évek óta tart ez a rossz kapcsolat vagy házasság. oldal. és aggódni és idegeskedni. A negatív érzelmek. Hányszor fordul ez elő? Nos. Az emberek szeretik a szenvedéseket. amiről legutóbb. mennyit szenvedtem. Folyton csak arról. „Akinek van. az átlagamerikai várható átlagéletkora 75 és 80 év között van. Olyan. mint egy nagy halom szemetet a szemétdombon. Valójában úgy érzik. Az emberek szeretik a szenvedéseiket. amije van!” Van itt egy újabb kritikus pont a kapcsolatokra vonatkozóan. Ha nem gondolunk rájuk.?” Emlékszem. és tesz valamit. akinek gondjai vannak? Ugye. azonban Ön felel a saját életéért. mi történt akkor. Rágódnak rajtuk. és nem válnak meg tőlük. munkába. Előbbre lép. Vissza kell térni rá! Beszélni róla. nem cipeli magával. ahol nincs semmi. hogy ezrek. akik másról sem tudnak beszélni. Ezért egy nagyon egyszerű tanácsot gondoltunk ki. Úgy hagyja ott.” Mire én: „Miért nem válnak el?” „De ennyi év után?” A válaszom ez: „Nézze. nem tudjuk életben tartani őket. És ha megkérdezik tőle: „Hogy van?”. és nagyon megértem. a negatív érzelmek elhalnak. Nem lehet lebeszélni róla. boldogtalan vagyok. Mire elérjük a század végét. Olyan hosszú ideig éltek együtt velük. hogy akárhány éves most. Ön a felelős. Szintén a tanulmányaim során fedeztem fel. aki folyton gondban van.velük? Elhalnak. 35. az átlagéletkor kitolódik 85 vagy 90 évig is. azt mondja: „Remekül!” „Hogy van a feleséged?” „Csodásan!” „Hát a kapcsolataid?” „Jobbak nem is lehetnek!” „Hogy van az egészséged?” „Kitűnően vagyok4” Más szóval: ne beszéljünk negatív dolgokról. mint a tűz. Tudod. hogy újra elfoglalhassa egész gondolatvilágunkat. amelyeket ebben a helyzetben kell leélnie. ha nem beszélünk róluk. milyen sok érzelmet fektettem ebbe a kapcsolatba. felelős vagyok. Csak úgy otthagyja. ismernek olyan embert. 50 évig?” A válasz. és hagyjuk is kibeszélni őket! Kivéve azokat. amivel elláthatjuk a rászorulókat. mondjunk igent. értem. ha eljönnek. Mit tesz érte?” A következő fog történni: az illető azt mondja: „Igen. karrierbe stb. Nem is volt idejük másra gondolni. vagy ha a szikra oda pattan. annak adassék több! Akinek nincs. semmi értelme. Ha oda esik. kialszik. igazából nem számít. És az ember könnyen szerelmes lesz a szenvedéseibe. és a problémáiról akar beszélni. akár a tűz. mióta eszembe sem jutott! Megint aggódnom kell miatta!” Mert mi történik? Elalszik. amit valaha hallott. Mindannyian átestünk már sok-sok szenvedésen. mint a problémáikról. igaza van. gondolni rá. és legyünk együttérzők! Jó dolog meghallgatni az embereket. És kérdezze meg magától: akar-e még így élni 20.

És életük mégis egy helyben forog. Még egy utolsó pont. és olyan gyorsan lelép. hogy ott üljünk. abszolút tökéletes. Hadd mondjam el. és mi történik? Ha a fék blokkolva van. Mindannyian ismerünk olyanokat. „Itt a problémám. vannak lehetőségeik.” Mindenkinek van 1 valaki. Egyetlen dolgot akarnak: hogy problémájukat ürügyül használhassák arra. amiért éveken át fizetett. Kezdjünk magunkról beszélni! Mondjuk ezt: „Nagyon örülök. hallgassuk. Ez itt az autó eleje. Mikor arról kezdünk beszélni. nem jutunk sehová. hogy feladjuk negatív érzelmeinket. 560SL. Hogy meghozhassa döntését. mert a részvétlenség iránti hajlam hasonlóan egyetemes!” Az embereknek sokszor nem a tanács kell. csak hogy meghallgassák őket. amilyenek mi vagyunk. Nézegeti az óráját. hogy társalgás alapjául használják a problémáikat. hogy ez egy szép Mercedes! Vadonatúj. És itt van egy aprócska probléma. Az egyetlen. itt a szánk. majdnem mindenki azt mondja: „Egyetértek. szép szellemű. Mondjuk. Sürgős dolga van. ilyenek ezek az emberek. hogy feladjuk! Itt egy autó. hihetetlen képességekkel. és nincs szüksége tanácsra. Eltalálta a lényeget. az az. tele lehetőségekkel. Gyertek. Beleülünk a szép Mercedesbe. Fölösleges. ami szintén fontos. Nem tudnak kilépni belőle. hogy beszélgetésre bírjanak bennünket. hogy egy helyben maradunk. mint egy viccet. mi csak annyit mondunk az embereknek: „Na és. és fel nem adjuk. Igaz. Megfogalmazhatjuk ezt úgy is. 5500 $-os gyönyörű gépkocsi. miszerint: „Ne aggódj a tanácsadás iránti egyetemes hajlandóság miatt. Ideadták hibátlanul. lehetőleg zárva. ha úgy tetszik. Ezek az emberek nem is néznek embernek minket. és veled szeretném megbeszélni ezeket. Forgatjuk a kerekeket. köröz. a kritikus pont. ami érdekli. mit kéne tennie?” Az illető a beszélgetés idejét gondolatai rendezésére használja.kiteregetik a problémáikat. illetve egy kis hibával. Addig. értik ezt? Társadalmunkban igen elterjedt neurotikus hajlam. Körbejár. akitől nem fog megválni. Forog és köröz. itt pedig a fülünk. Képzeljük el. Vannak azonban olyanok. az ok mindig saját énünkkel függ össze –. itt a szemünk. Elmegy. hogy körbeforog. Csak azzal törődnek. az ilyen ember rohan az ajtóhoz. amíg le nem vesszük lábunkat a gázpedálról. A tanácsainkra egyáltalán nem tartanak igényt. mint a villám. Minden az ölükbe hull. könnyen ellenőrizhetjük a kapcsolatot. Ugye. Látják? Szóval a 2 szemünk. és görcsösen ragaszkodik hozzá. mégis állandóan vannak problémáik. és körben járunk. összesen: 197 . Ha ilyen emberrel van dolgunk. beszéljünk róla!” És közben ezt az embert belül egyáltalán nem érdekli a másik vagy a többi fél. Csillog-villog. Egyenesen a gyárból. hogy elég egyetlen egy negatív érzelem. és megértően bólogassunk. Körbekörbe. miért olyan fontos. A kezembe veszem a sorsomat. Ha csak az emberek így néznének ránk mint emberi lényekre. Szándékomban áll feladni negatív érzelmeimet. lehetőleg tágra nyitva és együttérzőn. Mindenkinek van 1 kedvenc negatív érzelme. oldal. rálépünk a gázpedálra. a következő. lehetőleg jó nagyra nyitva. ez itt az arcunk. Minden szempontból átvizsgált. Valamilyen műszaki okból kifolyólag ez a fék blokkolva van.” Meglátják. amit mond. ezek pedig a füleink. és az eredmény az. Beleülünk a gyönyörű Mercedesbe. Az egész témára nézve igen fontos. A mi problémáinkkal nem törődnek. akik semmit nem akarnak tenni a problémájuk ellen. Szép testű. Felelősséget kívánok vállalni. Hogy miért? Majdnem mindig. amíg az első kerék blokkolt. sokat tanultak és a többi. hogy meghallgassuk. mit gondol. Ezentúl soha senkit nem fogok vádolni… Kivéve: azt az egyet. Rájöttem arra. minden ember pszichoanalízisében és 39. Nekem is van néhány gondom. hogy megtiszteltél a problémáiddal. beindítjuk. melyet bármilyen oknál fogva nem adunk fel – és ez az ok mindig egy személyes ok. mi történik az autóval? Az történik. mi történik az autóval? Bárhogyan nyomjuk a gázt. Többségüknek nincs szüksége rá. Egész életünkben. Van egy régi mondás. akik tehetségesek.

pszichoterápiájában megfigyelhető blokkolt negatív érzelem. És ez a blokkolt negatív érzelem: a vád. Van egy valaki, akit még mindig vádolnak valamiért. Van valaki, akit nem akarnak elengedni a horogról, mert az az átkozott elkövetett valamit ellenük. Tudják, miről beszélek. Tudják, hogy miről beszélek, mert mind egy cipőben járunk. Mindannyian emberek vagyunk. Ennek azért van értelme számunkra, mert sajnos hajlunk arra, hogy beleszeressünk szenvedéseinkbe. Hajlunk arra, hogy zsákba gyűjtsük, és azt higgyük, negatív érzelmeink emberi mivoltunk része. Hajlamosak vagyunk rá, hogy másokat tegyünk felelőssé, mert mások bántottak. Pénzbe kerültek nekünk. Mások bántottak minket egy viszonyban. De a csúcsteljesítmény kulcsa, a boldogság kulcsa, a siker kulcsa a helyettesítési törvény alkalmazása. Az első pillanatban távolítsuk el azokat a negatív érzelmeket, amelyek feszültséget okozó gondolatainkból támadnak, mondogatván: „Én vagyok a felelős! Én vagyok a felelős! Én vagyok a felelős! Én vagyok a felelős! Én vagyok a felelős! Szeretem magam, és én vagyok a felelős4 És rajtam kívül senki sem zavarhatja meg nyugalmamat, mert kizárólag az én kezemben van az érzelmi életem! Én vagyok a felelős!” És Önök mind felelősek. „Azon a napon indulsz fel a csúcsra, amelyen teljes felelősséget vállalsz, és felhagysz minden mentegetőzéssel.” O. J. Simson (ó dszé szimszon)

40. oldal, összesen: 197

7. szekció

Fékjeink kiengedése
(29:18) Amikor néhány évvel ezelőtt elkezdtem tanulmányozni a negatív érzelmeket, felfedezésem legjelentősebb pontja az volt, hogy nem fejlődhetünk egészségben, boldogságban, szeretetben és lehetőségeinket megvalósítva addig, amíg ragaszkodunk negatív érzelmeink érinthetetlenségéhez. A negatív érzelmeknek egyetlen jó tulajdonságuk – ha lehet így fogalmazni – az, hogy a negatív érzelmek nem állandóak. Még Freud szerint sem. A negatív érzelmeknek nincs állandó helye a tudatunkban. Más szóval: olyanok, mint a hívatlan vendégek. A negatív érzelmek negatív szokásminták vagy reflexek, amelyek kiiktathatók. És kiiktatásuk 1. lépése az, hogy megértsük, honnan is származnak. Hogy megértsük, mik a kiváltó okaik, visszanyúlva kisgyermekkorba, amik elindították a negatív érzelmek fejlődését, és amik felnőtt korunkra hajlamossá tettek arra, hogy így vagy úgy negatívak legyünk. Ez elvezet bennünket a kora gyerekkori beállítódáshoz. Ugye, azt mondtuk korábban, hogy a gátló és kényszerítő negatív szokásminták előidézője a destruktív kritika. A destruktív kritika, a nagy romboló. A destruktív kritika az emberi belsőt pusztítja alattomosan, a külvilág számára észrevétlenül. Több személyiséget ástak alá, pusztítottak el, több önbecsülés esett áldozatul a destruktív kritika eredményeként, mint amennyit valaha el tudnánk képzelni. A destruktív kritika tehát a nagy gyilkos. Miért olyan rossz ez? Nos, tudjuk, hogy a gyerekeknek csecsemőkorukban növekedésük során elemi szükségük van a szülői szeretetre és elismerésre. Sok pszichiáter és pszichológus véleménye szerint a felnőttkori szellemi betegségek 1. számú oka a szeretet megvonása vagy a szeretet visszatartása. Tudjuk, hogy minden értékes személy, mindazok, akik fontosak a gyermek számára, nagy hatással vannak a gyermekre. A gyermek 6 éves korig… 6 éves korig nem nagyon tud különbséget tenni indokolt és indokolatlan kritika között. Ez azt jelenti, hogy bármit, amit a szülő vagy az idősebb testvér, vagy egy idősebb rokon, bármit, amit egy nagy tekintélyű, értékes és fontos személy mond a gyereknek, azt ő igaznak fogadja el. A valóság tényszerű értékelésének fogadja el. Ha a mama azt mondja: „Rossz fiú vagy.”, vagy a papa, hogy: „Lusta vagy.”, vagy ha valaki azt mondja: „Nem vagy megbízható.”, valaki azt mondja: „Hülye vagy.”, vagy hogy: „Ügyetlen vagy és utálatos.” A gyermek nem rendelkezik azzal a képességgel, hogy különbséget tegyen igaz és valótlan állítás között. A gyermek igaznak fogadja el. Számára valóságnak. A kritika a tudat megkerülésével egyenesen a tudatalattiba kerül, ahol elraktározódik. Sok felnőtt még mindig azon negatív információk alapján él, amelyek tudatalattiját beprogramozták gyerekkorában. Na és felnőttfejjel mit mondunk erre? Olyasmit, hogy: „Hát ilyen vagyok.” Vagy: „Mindig is ilyen voltam.” Van, aki így fogalmaz: „Családi vonás. Apánk is ilyen volt, a gyerekei is ilyenek. Vagy az anyánk volt ilyen?” De hát honnan jönnek ezek? Ezek egyike sem lehet családi vonás. Az én gyerekkoromban pl. a szüleim nehéz anyagi helyzetbe kerültek. Ez a válság igen nagy hatással volt rájuk. Ha szóba került, hogy venni kéne valamit, szüleim idegesek lettek, és azt mondták: „Nem engedhetjük meg magunknak. Nincs rá pénzünk. Nem engedhetjük meg.” És megmaradt ez a nincs-mentalitás, a „nem engedhetjük meg magunknak” mentalitás egész életükre. Én meg felnőttem annak ellenére, hogy soha 41. oldal, összesen: 197

nem tapasztaltam meg a nélkülözést. És a legtöbb esetben maguk sem tapasztalták meg. 10-20 év után még mindig azt mondjuk: „Nem engedhetem meg, nem engedhetem meg magamnak.” Mert továbbra is úgy élünk, azon kritikus megjegyzések alapján, amelyeket szüleink tettek. Lehet, hogy az Önök apja is azt mondta, amit az enyém: „Te soha nem fejezel be semmit. Sose fejezed be, amit elkezdtél. Sose fejezed be, amit elkezdtél!” Vagy: „Lusta vagy. Sose fejezed be, amit elkezdtél.” Tudják, milyen nehéz volt felnőttkoromban befejezni valamit, amibe belekezdtem? Ahogy közeledtem a feladat végéhez, hirtelen megtorpantam, és ürügyet kerestem arra, hogy késleltessem a befejezést. A 2. tényező, ami negatív érzelmeket fejleszt bennünk: a… a szeretet hiánya. Tudjuk, hogy a gyermek személyisége olyan mértékben fejlődik, amilyen minőségű és mennyiségű szeretetet kap anyjától és apjától. 1 az 1-hez az arány a szeretet nagysága és minősége, valamint az egészséges személyiség között. A szeretet megvonása vagy a szeretet hiánya a kiváltó oka a felnőttkori boldogtalanságnak és negativitásnak. Azért, hogy a gyermek úgy érezze, valóban szeretik, a szüleinek nagyon tudatosnak kell lenniük. És sajnos sokunknak olyan szüleik vannak, akik maguk is a saját szüleik áldozatai voltak. Ahogy egy író mondta: „Mindenki áldozat, egy áldozat áldozata.” Mindannyian áldozatok áldozatai vagyunk. Szüleink mindent megtettek, hogy jól neveljenek minket. De ők maguk is áldozatok áldozatai voltak. Azért, hogy egy gyermek úgy érezze, szeretik, 3 feltétel megléte szükséges. Az 1. feltétel az, hogy a szülők szeressék önmagukat. Hogy szerethessék Önöket. Ne feledjük, sose adhatunk több szeretetet másoknak, mint amennyit magunk iránt érzünk. Ha nem szeretjük magunkat, nem szerethetjük gyermekeinket. Ha egy kicsit szeretjük magunkat, ebből a kicsiből kell adnunk a gyerekeinknek. Ha egy kicsit szeretjük magunkat, de ezt a kicsit mind házastársunknak adjuk, előfordul, hogy még ha akarjuk is, gyerekeinknek nem jut a szeretetből. Szüleink szeretni akartak bennünket, mégsem tudtak szeretetet adni nekünk. Miért? Mert ők sem kaptak, amikor gyerekek voltak. A 2. követelmény az, hogy a szülők szeressék egymást. Ahhoz, hogy a gyermek önbizalommal telve nőjön fel, érezze, hogy szeretik, hogy biztonságban van, hogy védve van, ahhoz olyan környezetre van szüksége, ahol a szülők szeretik egymást. Semmi nem lehet ijesztőbb egy gyermek számára, mint egy olyan családban élni, ahol a szülők folyton veszekednek, ahol a szülők nem szeretik egymást, ahol feszült a légkör. Mert a gyermek mindig hajlamos arra, hogy áldozattá váljék. Rákiabálnak, ráüvöltenek, és a gyerek azt hiszi, hogy a papa és a mama veszekedésének egyedül ő az oka. Volt egy érdekes kutatás. Mivel sok egyszülős család van manapság, a kutatás kimutatta, hogy ha az egyik szülő elmegy válás vagy különköltözés miatt, a másik szülőnél maradó gyermek meg van győződve arról, hogy a másik szülő azért ment el, mert ő elkövetett valamit. Igen fontos, hogy ha egy házasság vagy kapcsolat véget ér, és az egyik fél eltávozik, az otthon maradó szülő újra és újra elismételje gyerekeinek, hogy a kapcsolat megszakadásának semmi köze sincs a gyerekekhez. Erről csak mi tehetünk. Én és a papa. Vagy én és a mama. A gyerekek nem tehetnek róla. A gyereknek ezt nagyon sokszor el kell ismételni, míg újra biztonságban érzi magát. Mert természetesen a gyereknek még mindig jobb, ha 1 szülő szereti, aki szereti, mint hogy 2, akik nem szeretik egymást. A 3. szükséges feltétel, ha nem áll fenn szeretethiány, az az, hogy a szülőknek szeretniük kell a gyereket. A szülőknek szeretniük kell a gyereket. Ez persze magától értetődő, és logikusan is hangzik. Valójában nem az. És a legnehezebb dolog minden 42. oldal, összesen: 197

de eltérően. egyre kevesebbet érünk. összesen: 197 . hogy fizikailag vagy szóban bántalmaznak minket. Az értéktelenséghez. Az önbecsülés azt jelenti: „Szeretem magam! Szeretem magam! Szeretem magam! Szeretem magam!” Azok az emberek. mely rendszerint kifejezést nyer abban a gondolatban vagy magatartásban. dolgozniuk kellett. legalapvetőbb problémája a 20. negatív hatások vagy negatív vallás. Különösen az érzelmi irányításé. szeret engem. úgy érezzük. Mert ha érzelmileg 43. oldal. hogy gyermekünk valóban szeressük. akkor nem szeret engem. A bűntudatot megbüntetésünkre használják. hogy a szüleink nem szeretnek minket. Mind a 3 felhasználja a bűntudatot. nem érünk túl sokat. és megoldatlan problémáik saját szüleikkel. De egyszerűen azért. hogy szeressenek bennünket. századnak. mi a bűntudat? A bűntudat azt jelenti. és megfigyelhető a kapcsolataikban is. aztán a válság. hogy ennek oka kizárólag az ő személyében van. ha a számára elegendő mennyiségű és megfelelő minőségű időt töltünk vele. egyéb kötelezettségeik voltak. Gyűlölik magukat. és ezért nem töltenek több időt vele. A bűntudatkeltés alkalmazásának másik oka. és bizonyos szervezetek tudatosan élnek vele: az irányítás megszerzése. semmire sem jók. amit mi akarunk. a szülei csak kis időt töltenek vele. Ha a szülő nincs velem. Szüleink úgy keltenek rossz érzést bennünk. Nem mintha nem akartak volna. Akik gyűlölik magukat. Az elmebetegségek fő forrása. Elegendő mennyiségű és megfelelő időt töltünk vele. Azt gondolja: ha a szülő itt van. Fő forrása a kapcsolatok problémáinak és a pszichoszomatikus betegségeknek is. ami látható a beszélgetéseikben. akik úgy érzik. Mindig problémájuk lesz. Gyűlölik vagy elutasítják önmagukat. A bűntudat. ha tudatosan élnek vele. Ha 3 feltétel közül 1 vagy több teljesült gyermekkorunkban. A gyerek nem gondolkodik ésszerűen. Szeretni akartak. Hogy rávegyük az embereket arra. akkor arra a következtetésre jut. akkor meghatározó élményünk a destruktív kritikával összefüggésben az. vagy nem szerették egymást. csak az érzelmeire hallgat. akik destruktív kritikában nőttek fel. Mi a bűntudat fő oka? Valójában honnan származik a bűntudat? A bűntudat 3 negatív forrásból ered: negatív szülők. a legkönnyebb módja annak. Beszéltünk már az önbecsülésről és annak fontosságáról. és közben nem kapjuk meg a számunkra szükséges mennyiségű szeretetet. Ahogy növekszünk. bár nem szándékosan. de nem állt módjukban. amennyi időt a számára legfontosabb emberek vele eltöltenek. Ha a számára legfontosabb emberek. Nem vagyok elég jó. egyszerűen nem volt idejük ránk. Ez volt a probléma. bár jó kapcsolatokat akarnak másokkal. hogy rossz érzést keltenek bennünk. egyszerűen nem képesek rá. Az egyik a büntetés.ember számára felnőttfejjel még csak elgondolni is: lehetséges. Szeretni akartak minket. Azok az emberek. Nem vagyok elég jó. A társadalmunkat gyötrő problémák fő forrása az értéktelenség mélyen gyökerező érzése. az. hogy elérjük. Az egyetlen módja. amit akarunk. Egyik a 3 közül. és jött a háború. Nos. Honnan jön ez az érzés? Amikor állandóan kritizálnak bennünket a nekünk legfontosabb emberek. A szülők és egyes vallási hatalmak 2 okból. Úgy érezzük. mert nem hagytak időt ránk. ezt mindig a felszínre is hozzák. hogy megbüntessenek. A bűntudat érzése pedig elvezet az értéktelenség érzéséhez. hogy úgy érezzük. az értéktelenség érzése a legsúlyosabb. hogy nem vagyok elég jó. a szüleink nem szerették önmagukat. nemcsak nem szeretik magukat. A büntetés nagyon jó mód arra. hogy azt tegyék. hogy valami lényeges nincs rendjén vele. amit úgy hívnak: bűntudat. Napi 10 perc nem elég. vagy bennünket nem szerettek. És sok esetben önutálattól szenvednek. nem sokat érünk. nem jók senkinek és semminek. mert problémáik voltak egymással. de úgy érzik. az volt a szándékuk. A gyerek annyira tartja magát értékesnek.

mert szüleink is élnek a bűntudatkeltéssel. kihasználhatjuk erőforrásait stb. Úgy érezzük. Semmi fizikai erőfeszítés. Ha érzelmileg elég erősen befolyásolunk egy embert. és az hatni fog.” Mindent megtesznek. hogy jó dolgok történjenek velünk.” A bűntudat tehát általános. klassz voltál!” És még ha rettenetesen keményen megdolgoztak is érte. kényelmetlenséget éreznek. különösen a rokkantakkal kapcsolatosak. az enyhíti bűntudatát! Egy kis időre. akik értéktelennek tartják magukat. Az 1. A továbbiakban ezt fogjuk tenni. Meg kell érteniük. Miből állapíthatjuk meg. miért érzem magam mégis imposztornak?” Ez az. Legyünk tisztában ezzel! 44. összesen: 197 . Sok szervezet használja a bűntudatkeltést az irányítás és befolyásolás eszközének. hogy azok az emberek. nem érdemeljük meg. önpusztító tevékenységbe kezdenek. Létrehozza és irányítja mindet. gyerekekkel. amit úgy hívnak. a bűntudatkeltéssel. mert az ő szüleik is a bűntudatot használták fel. A jótékonykodások. úgy érezték. nagy erőfeszítések árán. Mert ez a legkönnyebb. egy pillantás. elkezdenek inni. hogy történhetett. Az emberek mindig a legkönnyebbet választják. Ezt úgy nevezik. oldal. hogy a bűntudat olyan. Igen feszültek. hogy rajtakapták őket. mozgássérültekkel. Elég egy tekintet. és kényelmetlenül érzik magukat.irányítunk egy embert. Irányítani tud minket sokszor telefonon is. Csak a véletlen műve. és rettenetesen aggódnak amiatt. Valahol ezt olvastam: „Ha olyan jól csinálok mindent. és azt mondták: „Öregem. A kisebbrendűségi érzés a megnemfelelés érzése és a megnemérdemeltség érzése. „Maga olyan jól él. Sok szervezet él a büntetéssel. rászoknak a kábítószerre. hogy félelem a sikertől. A bűntudat felnőttkori megnyilvánulása. mert többé-kevésbé mindannyian bűnösnek érezzük magunkat. és az övék is. rabolhatjuk az idejét. A sikertől való félelem az oka annak. hogy úgy érezze: nem érdemli meg. A szülők élhetnek a bűntudatkeltéssel a gyermekeikkel szemben. és az emberek odamentek. Szerencsém volt. Miért alkalmazza anyánk a bűntudatkeltést? Mert anyánk a bűntudatkeltéssel remekül tud irányítani minket. Ha túl nagy feszültség keletkezik bennük. hogy. hogy imposztor szindróma. hogy nem is voltak olyan jók. hogy valaki esetleg majd rajtakapja őket. kétséget és a többi. ha ellenőrizzük. hogy vajon bűntudatban neveltek-e minket? Ezt a bűntudat felnőttkori megnyilvánulásának nevezzük. ha megtapasztalják a sikert. keserűséget. ha később sikereket ér el. ha kiűzzük magunkból és teljesen kiirtjuk. Megállapíthatjuk. mint egy fertőzés vagy egy negatív érzelmi baktérium. Miért olyan elterjedt a bűntudatkeltés? Először is azért. mi mindenért érzünk bűntudatot. bűntudatot keltettek benne. lekötelezhetjük. Másodszor. csalódottságot és félelmet. A kisebbrendűségi érzés és az érdemtelenség érzése miatt. megszerezhetjük a pénzét. ha kisebbrendűségi érzésünk van. a bűntudatkeltéssel manipulálhatjuk viselkedését. Ha valakit destruktív kritikával neveltek fel. számú megnyilvánulása a bűntudatnak. mindig hajlik arra. Ezt szokták mondani: „Csak véletlen volt. Úgy érezték. Küldjön tehát pénzt. érezze magát bűnösnek! Mert ezek az emberek szenvednek. amíg az adakozók között van. Igazából úgy tudunk megszabadulni ettől a magtól. melyeket a tévében hirdetnek. Az csak szerencse volt. ami befészkeli magát pszichénk vagy tudatalattink gyökerébe. gyűlöletet. Majdnem mindannyiunkban. Figyeljünk oda erre! Gyerekkorunkban a környezetünk is bűntudatot ébresztett bennünk. mindjárt rá fognak jönni. a bűntudatra építenek. és feltámasztja az összes többi negatív érzelmet: haragot. Valójában azt sem tudom. irigységet. hogy megszabaduljanak a sikertől. Biztosan értek már el sikert valamiben.

felnőttkori megnyilvánulása az. Mintha rájuk haragudnának. megpróbálom.” Vagy: „Nem vagyok nagyon jó. nem lehet. amire oda kell figyelni. akit váddal illethetünk. hogy kétféle típusú ember van: a bűntudatkeltő és a bűntudatfogyasztó. tehát nem hibáztathatsz a kudarcért. mintha fel akarnák falni. az megnő. Az emberek jöttek. megnyilvánulás az. néha még meg is ütik és fizikailag bántalmazzák magukat. elvesztették az egyensúlyukat. És megfigyeltük. akit hibáztathattak. nem lehet. nem tehetem. Rögtön valaki mást hibáztatunk. Kerestek valakit. akinek bűntudata volt. oldal. hogyan reagálnak az arra sétáló emberek. Holott nem volt olyan hideg. Ez lesz másokkal való kapcsolatunk alapja. A 3. összesen: 197 . Ismét gyengék vagyunk. életben tartjuk a bűntudatot. A főnökünk bűntudatot kelthet bennünk. Amikor azt mondjuk: „Nem lehet. Egy költő írja valahol: „Akivel rosszat tesznek. Végeztünk egy érdekes kísérletet! Egy rejtett kamera segítségével. Mert már nagyon is hozzászoktunk. tápláljuk. felnőttkori megnyilvánulása: a destruktív önkritika. Nem tehetem. Mit jelent az. ha túlkritizáljuk őket. Mindig azt mondogatják: „Nem vagyok elég jó. és együtt felnevelik a bűntudatkeltők és -fogyasztók új nemzedékét. Amikor tényleg tenni akarunk valamit. Van még 2 kifejezés az áldozati nyelvben. a nem lehet. Ha az áldozati nyelven beszélünk. megpróbálom. üzenetet küldünk a tudatalattinkba. toppantottak és elmentek. Könnyen manipulálhatók vagyunk a bűntudattal. muszáj. Van egy idézet. Ha valami rosszul megy. határozatlanok vagyunk. nem mi irányítunk. ráléptek a jégfoltra.” A másik vezényszó: muszáj. hogy megpróbálom? Hadd áruljam el Önöknek! Azt jelenti: „Nem fog sikerülni. sehol senki. Nagyon-nagyon vigyázzunk hát! A bűntudat 4. rájöttünk. Rögzült. mert velünk szemben is felhasználták. növesztjük és szaporítjuk.” Azt mondjuk: „Igyekszem időben érkezni. amit úgy neveznek: áldozati nyelv. Még egy légikísérő is felébresztheti bűntudatunkat. A destruktív önkritika tehát valódi tünete a bűntudat és a megnemfelelés érzésének. Miért? Nos. A bűntudatot és a vádaskodást felhasználjuk. A tudatalatti pedig veszi.A bűntudat 2. tisztességes üzlet. hogy használjuk.: ha a bűntudat által könnyen manipulálhatók vagyunk. hogy fagyhatott volna. Képeztünk egy jókora jégréteget a járdán.” És megbüntetik magukat. Ha 3-4 méteres távolságban nem láttak senkit. és az mondja: „Nem teheted. Az 5.” Az egészen kis gyerekek – néha 2-3 évesek – elkezdik szidni magukat. Valószínűleg késni 45. Nagylelkűen élünk a bűntudatkeltéssel és a váddal. Megerősítjük. nem lehet. azért. a tudatalattink visszajátssza saját vezényszavunkat. Tisztességes csere. ahhoz a rossz visszatér. lecsapunk rájuk. hogy úgy néztek a hozzájuk legközelebb állókra. kit lehet hibáztatni érte. Nagyon is könnyen. Természetes hajlamunk van arra. Az áldozati nyelv kifejezése pl. ha gyerekkorunkban állandóan vádoltak minket. Első reakciójuk az volt. Ugye. Különösen. rögtön keresünk valakit. Az emberek fel tudják ébreszteni bennünk a bűntudatot. Míg a bűntudatfogyasztó azzal a szülővel azonosul. Bármi lesz. akkor visszanyerték az egyensúlyukat. de mi odafagyasztottuk a jeget. hogy ha valami rosszul megy. Az egyik az: megpróbálom. Sértegetik magukat. Tehát áldozatok. A bűntudatkeltő személy a bűntudatot ébresztő szülővel azonosítja magát. és megperdültek. Ezek az emberek valahogy mindig vonzzák egymást. És ezt előre megmondom neked. Ami azt illeti. hogy tanácstalanok. Probléma esetén körülnézünk. Így van rendjén. A bűntudatkeltők és -fogyasztók egymásra találnak. emlékeznek még a koncentráció törvényére? Hogy bármire gondolunk. dühösen belerúgtak a földbe. Megpróbálom.”. szépen kiegészítik egymást.

Az 1. azonnal tudjuk. A másik szó: a bárcsak. de… „Megtenném. és nem ad energiát. amit nem használhatunk. de nem szólhatsz egy szót sem.” Mit mond ő ezzel? Azt mondja: „Nézze. Vagy az ügyvédnél: mivel valamivel megvádoltak. De visszatérve a megpróbálomra. de azért elvállalom. még el is megyünk érte. 46.” És miért nem? Mert mentségeink vannak az anyagcserénkkel. megpróbálom. ha konzultálok valaki mással is. bárcsak. és azt mondjuk: „Igen. tanulmányoztam az esetet. alkalmatlanságtudat. Ahogy mondják: a bárcsak egy kívánság. Ön szörnyű állapotban van. Az üzleti életben. hogy „Tudom: nem fog menni. Ne erőlködj! Ne adj energiát! Ne nyújts segítséget a cél megvalósításához!” Azokat. Nem pedig: megpróbálom. hajtóerőt vagy vágyat a megvalósításhoz. de…” A de szócska egyébként a nagy radír. oldal. „Bárcsak leszoknék a cigiről!” „Bárcsak frissebb lennék!” Bárcsak. És nincs szándékában bármit is tenni.” Így próbálnak meg rávenni. hogy „Szeretnék elérni valamit.: könnyen irányíthatók a bűntudattal. Ha elmegyünk az orvoshoz.: az áldozati nyelv használata. Legalább 3 műtétre lesz szüksége. vagy bármi mást. Ha valaki azt mondja. és ő azt mondja: „Megpróbálom péntekre elintézni.fogok. Kész csoda. hogy bárcsak? A bárcsak azt jelenti. és bizony nincs sok esély.: felhasználják a bűntudatot magukkal és másokkal szemben. hogy le akar rázni. az azt jelenti. Bárcsak.: állandóan szidalmazzák magukat. hogy elérjük vagy megszerezzük. hogy erre vagy arra megkérjük. és az üzleti élet igen-igen aktív. és az az érzés. Mit jelent az. A 3. de tudom. hogy nem érdemlik meg a jó dolgokat. vagy „Megpróbálom időre megszerezni. vagy lefogyhatna. végül szemünkbe néz. indítékot. Mindig. vagy boldogabb. hiszen csak azt mondtam: megpróbálom. de…” Vagy valaki megkér valamire. hogy „Nem lehetséges. Destruktív önkritikát gyakorolnak. mondjuk inkább ezt: megteszem vagy nem teszem meg. de azonnal kórházba kell mennie. ha felhívunk valakit. vagy jobb ember lehetne. bizonyosan megnövelhetné a jövedelmét vagy az eredményeit.” Mire mi azt mondjuk: „Remélem. Ne engedjük meg senkinek a megpróbálom szöveget! Közölje: meg tudja-e csinálni vagy sem. megkérdezzük az ügyvédet: „Vállalja a védelmemet?” Azt mondja: „Megpróbálom. valami mentséget. hogy előre fizessünk. amiről nem tartjuk lehetségesnek.”. bárcsak. Ha a válasz: megpróbálom. jó munkát végez majd!” Ő azt feleli: „Igyekszem.: a kisebbrendűségi érzés. igen. akik bűntudatban nőttek fel. 5 tulajdonság vagy 5 megnyilvánulás jellemez. Azt az üzenetet küldjük a tudatalattinkba. aki tüzetesen kivizsgál bennünket. de garanciát akarunk! Ha szükséges.” Bármikor. Mindig találunk valami okot. és azt mondja: „Nos. de…”.” Ha azt mondjuk: „Bárcsak lefogynék!” Mit jelent ez? Ki nem mondott szavakkal azt. hogy még él. Figyeljünk ezekre! A 2.”.”. és erre azt mondjuk: „Igen. Van még néhány szó. hogy nem sikerül. ezzel egyszerűen kiradíroztunk egy sor elhangzott lehetőséget.” Mi az. A 4. a gyomorsavunkkal kapcsolatban és így tovább. Legyünk nagyon óvatosak az áldozati nyelvvel! Figyeljünk az ilyenekre: igen. hogy ez olyasmi. hogy igyekszik? Jobb lesz. összesen: 197 . hogy leráznak minket. 5. Vagy egy cél – erőbedobás nélkül. amikor bárcsakkal kezdünk. A tudatalatti persze ezek után nem tekinti célnak. amikor valaki azt mondja: „Megpróbálom. jelzünk a tudatalattinknak. előre mentegetőzik a kudarcért.

hogy bűntudatot keltsenek bennünk. A megbocsátásra való képességünk a kulcsa.” és a többi. amit nem kívánunk. Kivéve. A legelső. hogy igaz legyen! Minden szót. hogy mi sem fogunk élni vele! Másokkal szemben se használjuk! Hagyjuk a gyerekeinknek is. hacsak nem akarjuk.Hogyan szabadulhatunk meg a bűntudattól? (Nem fantasztikus. Ha valamelyikünk vissza akar térni a régi szokáshoz. míg kihevertem. hogy én. hogy igaz legyen. Valójában az anyám. erősebbé tesszük a bűntudat befolyásoló hatását az életünkben. A másoknak való megbocsátás a bűntudat kiiktatásának előfeltétele. amit mondunk. így aztán közösen dolgoztuk fel a problémát. hogy megint üres? Van egy varázsfalunk. amikor odaülök arra az asztalra. az. azt felelik: „Nem fog menni. Mert a vádaskodásra és haragtartásra való hajlam gyerekes és patologikus hajlam. Van néhány nagyon fontos lépés. Állítsuk le a destruktív önkritikát! Más szóval: sose mondjunk destruktív önkritikát önmagunkról! Ne mondjunk! Mi az alapszabály? A tudatalatti igaznak fogadja el mindazt. 47. meghatározója az életben elért sikereinknek. Van… van egy gyönyörű válaszunk. A megbocsátás törvénye azt mondja. az egész szekció lényege. A haragról való lemondás. az: utasítsuk vissza a bűntudatottal történő manipulálást! Ne hagyjuk. hogy ne mondjunk semmi olyat magunkról.) Hogyan szabadulhatunk meg a bűntudattól? Megszabadulni a bűntudattól. Nekem évekbe tellett. jól működő felnőttek vagyunk vagy sem. a legfontosabb: leállítani a destruktív önkritikát. Íme a folyamat. amennyire képesek vagyunk megbocsátani a minket ért sérelmekért. Mintha parancs lenne.”. Isten áldja szegényt.” A bűntudat csak addig működik.” Ne mondjunk semmit. Hagyjunk fel a destruktív önkritikával! Mindig pozitívan beszéljünk magunkról: „Szeretem magam! Szeretem magam! Én megtehetem! Meg fogom tenni! Én döntöttem így. összesen: 197 . a legkritikusabb pont. 2. ha azt mondjuk erre: „De igen. na mi történik akkor? Megerősítjük. amit úgy nevezünk: a megbocsátás törvénye. Gyerekkoromban egy olyan családban nőttem fel. Többé nem fog sikerülni. nem akarsz bűntudatot ébreszteni bennem?” Ismételjük állandóan! Néha.”. Ne mondjuk: „Kövér vagyok. amikor hagyjuk.: utasítsuk vissza a vádaskodást! És jelentsük be.” „Fáradt vagyok. azt mondjuk: „Bűntudatot akarsz ébreszteni bennem? Bűntudatot akarsz ébreszteni bennem? Gyönyörű!” Mondjuk ezt: „Bűntudatot akarsz ébreszteni bennem?” és utasítsuk vissza. hogy felhasználhatják velünk szemben. MEGBOCSÁTÁS törvénye) A 4. Csak azt kell tennünk. vagy hogy: „Meg kell tennem. hogy annyira vagyunk lelkileg egészségesek. amikor azt mondjuk: bárcsak vagy megpróbálom.” Ne mondjuk: „Nem tehetem. hogy: „Nem lehet. Elvettem Barbarát. amelyre erősen hatott a negatív vallásos szellem. ami sok lelki betegségben szenvedő ember jellemzője. hogy az emberek a bűntudattal manipuláljanak! A 3. amíg nem tudjuk. (11.” De soha azt. ami azt követi. hogy teljesen szuverén. igen kemény bűntudatban élt. és így a bűntudatkeltés mestere lett. aki szintén ilyen családból jött. Az összes közül a legfontosabb. a tudatalatti parancsként fog elraktározni. A másoknak megbocsátás és a múlt sérelmeinek elfeledése az egyetlen fontos meghatározó tényezője annak. a megbocsátás képessége az ismertetőjegye az igazán felnőtt embernek. amit megbillentünk. hogyan tisztul ez a tábla? Nem fantasztikus. hogy azt mondják: „Ugye. hogy bűntudatkeltéssel manipuláljanak! Mert minden alkalommal. oldal.

amit velem tett. hogy legtöbb felnőttkori problémánk abból származik. mert a megbocsátás felszabadít bennünket és a másik embert is. Felejtsük el a rosszul sikerült döntéseinket. De 100 %-ig bocsássunk meg! És végül. ha érzelmileg nehezek. hogy azt mondja: „Nagyon sajnálom. és megbántottunk valakit.” Ne feledjük. Kizárólag a mi lelki nyugalmunkhoz és lelki integritásunkhoz van köze. mint egy férfinak.” És felejtsük el! A negatív érzelmektől való megszabadulás kulcsa az. hülye dolgot. értelmetlen. mersze. Mindenért. Az 1. akiknek meg kell bocsátanunk. És garancia arra. az utolsó ezek közül.” Az életben a legfontosabb. akikkel kapcsolatban állunk! Korábbi főnökeinknek. mennyire vagyunk képesek számunkra nehéz dolgokra. Bocsássunk meg a szüleinknek mindenért. amivel valaha is megbántottak! A kutatások kimutatták. Bocsássunk meg mindazoknak. kérjünk bocsánatot tőle! Elképzelhető. akinek soha sincs elég bátorsága. 4 típus van. amilyenek akarunk. egy szuverén. Mayer (mejir) 48.Ha ezt igaznak vesszük. amelyekről tudjuk. Az út a bűntudat megszüntetéséhez. Annak ellenére. a főnököt. értelmetlen. Olyan tettekre. oldal. aki kirúgott! Bocsássunk meg szüleinknek! Bocsássunk meg mindenkinek! Fejlesszünk ki az életünkben egy olyan hozzáállást. ostoba. sikeres személyiség felépítéséhez a megbocsátáson át vezet. ostoba. hogy nem vagyunk hajlandók vagy képesek megbocsátani a szüleinknek valamiért. barátainknak. Ne feledjék: az egy merőben önző cselekedet! Olyan önzők lehetünk. hogy gyors léptekkel haladjunk képességeink kiteljesítése felé. mondjuk meg! Az is elég. hogy felépítsük jellemünket. összesen: 197 . 100 %-ig bocsássunk meg nekik! Írjuk meg. amit valaha tettünk! Mert minden ember követett el gonosz. Megbocsátok neki mindenért.: bocsássunk meg önmagunknak! Bocsássunk meg minden gonosz. amely visszautasítja a haragot mindenkivel szemben! Ismételgessük újra és újra: „Megbocsátok neki vagy nekik. hogy nehezek. de bocsássunk meg a szüleinknek! A 2.: a szüleink. hogy ne hurcoljunk magunkkal semmiféle negativitást. hogy a megbocsátás maximálisan önös érdek! Ugyanis a megbocsátásnak a világon semmi köze nincs a másik emberhez. Megbocsátok mindenért. telefonáljunk. Különösen. aki valaha is megbántott valamivel! Egyszerűen felejtsük el! Van. hány életet nyomorít meg évről évre az olyan ember. akik megbántottak. aki azt mondja: „Nem tudok megbocsátani azért a szörnyűségért.: bocsássunk meg másoknak! Bocsássunk meg mindenkinek! Mindenkinek. hogy sikeres legyen. nevetséges dolgokat.” Gold A. amivel megbántottak. ha elkövettünk valamit. egy nőnek jobbnak kell lennie a munkájában. ha mi magunk tudjuk. „Ahhoz. A jellem szilárdsága attól függ. A 3. hogy helyesek. lelki ereje.

utána úgy érzik. Korábban beszéltünk az egyik legnagyobb akadályról vagy akadálypárról. Ezek az emberek később belátták. oldal. vagy hogy elvesztik állásukat. Ezek is megfosztanak lelki békénktől. ami nem következett be. hogy ha meghozunk egy döntést. összesen: 197 . a szekrényben és mindenütt. amely eléggé fontos. Az emberek aggodalmainak 10 %-át apróságok tették ki. mert ezt nem tartják olyan célnak. amelyet a század elején halmoztak fel. A félelem a kudarctól és a visszautasítástól. mi miatt aggódtak ebben az időszakban. Az aggodalmak 40 %-a olyasmi volt. Ebben a szekcióban pedig az utolsó. vagyis 4 %-ot általuk befolyásolhatatlan dolgok okozták. Néhány éve folyt egy felmérés. És ehhez hasonlókon. hogy legalább 96 %-a mindannak. Felfedezték. Az aggódás a bizonytalanság okozta hosszan tartó félelem. melyek a negatív szokásminták. hogy vajon a vörös Kína lerohanja-e Észak-Vietnámot. annál valóságosabbnak tűnnek. hogy megértsék: mi is áll köztük és a nyugalom között. szekció A vész elhárítása (15:01) Életünk egyik legnagyobb célja az. ami miatt az emberek aggódnak. Szóval hatalmas aggodalmak. mi miatt aggódnak az emberek. További 12 % az egészségre vonatkozott. Azt hitték. Pl. Beszéltünk a bűntudatról is. És ennek a 8 %-nak a felét. Egyszer a kis Michael (májkl) nem tudott aludni a saját ágyában. Hogy mit jelent ez? Ez azt jelenti. elűzzük az aggódást. Féltek. 49. mert meg volt győződve.8. amit mi magunk hozunk létre. amit úgy nevezünk: negatív fantázia. Más szóval: csak olyan tapasztalatok. A legtöbb esetben persze indokolatlanul. És töprengünk rajtuk. amivel kapcsolatban az emberek úgysem tehetnek semmit. a fantáziánkkal formálunk. Ezeket összegyűjtve megtudták. még ha küzdenek is ellene. hogy elkésnek. vagy hogy rosszul alakul egy randevú vagy egy kapcsolat. félelmetes figurák vannak az ágyuk alatt. van valami komoly bajuk vagy betegségük. Nekem 3 gyerekem van. vagy hogy a… a szerelme felhívja-e. amit a bizonytalanság okoz. hogy a negatív fantázia olyan valami. amelyben sok ezer nőt és férfit megkérdeztek arról. És ha megengedem. Az alkalmatlanság. az jelentéktelen. Azon aggódtak. hogy szörnyetegek vannak benne. Az aggódás hosszan tartó félelem. A negatív fantázia félelmet ébreszt. hogy a képzeletben lezajló tapasztalatok valóságosnak tűnnek. Ezek hatalmas mennyiségű lelki nyugalmat rabolnak el. Nem érdemes aggódni miatta. És ha mégis. Csak kevés ember él a lelki nyugalom állapotában. nem szentelnek elég időt arra. Az aggodalmaknak csak 8 %-a volt igazán lényeges dologra vonatkozó. ha úgy tetszik. az értéktelenség és a megnemérdemeltség érzéséről. A félelem egyik legjobb meghatározása – amit mostanában hallottam – az. Mit nevezünk negatív fantáziának? Van rá egy másik szavunk is: az aggódás. A fantáziált tapasztalatok valódinak tűnnek. kulcselemről beszélek a negatív érzelmekkel kapcsolatban. sose következik be. A negatív fantázia kifejezés abból a széles körű szakirodalomból származik. Mert a fantáziált tapasztalat valósággá válik. amelyeket a képzeletünkben. Végeredményben a felmérés kimutatta. ami soha nem történt meg. Az aggodalmak következő 30 %-a múltbéli dolgokra vonatkozott. hogy olyasmi miatt aggódtak. lesz-e elég aprója a parkolóórába. És ami hatalmas mennyiségű stresszt és depressziót okoz. ami aztán nem bizonyult igaznak. hogy lelkileg békében éljünk. Amiken már úgysem lehet változtatni. és minél többet gondolunk rájuk. hogy megnézzenek egy ijesztő filmet.

mi is aggodalmaskodók leszünk. hogy válaszaink pontosak legyenek! A 3. amelyben a szülők folyton aggódnak valami miatt. 50. amelyek nyilvánvalónak tűnnek. Ha azt halljuk. amit tudsz. amit én aggodalomrombolásnak nevezek. oldal. és a többivel ne törődj!” Tedd. amid van. olyanok akarunk lenni. Csak a tényekre figyeljünk! Nem a látszólagos tényekre. amit tehetsz ezen a napon! Teddy Roosevelt azt mondta ezzel kapcsolatban. ahol vagy. Az aggodalomrombolás kifejezés az egyik hallgatónktól származik. azzal. hogy ha néha úgy érezzük. 2-3-4 problémánk van egyszerre. lépés: Ha valami nem hagy nyugodni bennünket. ott. mert ők a legfontosabb emberek az életünkben. nem az elképzelt tényekre. egyszerre több problémánk van. Tehát az 1. hogy a legtöbb aggodalom nyomban elpárolog. hogy a tények megszüntetik az aggódást. azzal. és én magam tömérdek kihívással néztem szembe a pályafutásom során: Csak a tényekre figyeljünk! Ez nagyon fontos. ahogyan látjuk! Az orvostudomány azt állítja. amit használhatnak. összesen: 197 . így hát mi is aggódunk. derítsük ki. ahol vagy. Az 1. hogy a pontos diagnózis 50 %-a a gyógyulásnak. mint egy dinamit. Üljünk le. Áldozzunk időt a helyzet vizsgálatára. Olyan. amint elég tényre teszünk szert. hogy választ kapjunk. 1. 4. mint ők. Mert előfordul. és a többivel ne törődj! Ma csak a mának élj! Azon aggódj. úgy. mi lesz holnap! Ne aggódj amiatt. 2. még akkor is. akik igazi aggodalmaskodók. hogy sok apróbb probléma egyszerre. ami miatt aggódunk. ez az. Nagyon fontos. mintsem időt áldozna rá. az élet bármely területén – az. és találjuk meg az ügyben a valódi tényeket! Rájöttem. hiszen elegendő gondot okoz a mai nap!” Egy másik módja az aggódás leszerelésének. hogy a problémánk túlságosan összetett. ott. Láttam olyan 4-5 éves gyerekeket. nézzük a tényeket! A legfontosabb követelmény az üzleti siker érdekében – de általában is. módszer az. A pontos diagnózis az írásbeli meghatározás. hogy valaki tett valamit vagy nem tett meg valamit. hogy elűzzük az aggódást. írásban! Határozzuk meg világosan. és aggódnak. mi az. és írjuk le: ez az. üzleti kapcsolataink változásáról vagy magánéletünk változásáról hallunk. Szeretnék 2-3 ötletet adni. írásban! Üljünk le. Látjuk. hogy csokorhelyzet. és írjuk le! Írjuk le pontosan. Az a feladatunk. Ha írásban világosan meghatározzuk. Mert a fantáziált tapasztalatok valódinak tűnnek. hanem csak a valódi tényekre. amid van. ki tudjuk írni magunkból. Az összes technika közül a legegyszerűbb. ha nincs miért. 3. mi lesz 1 év múlva vagy 6 hónap múlva! Tégy meg mindent. tanulmányozzuk. hogy szerezzük be a szükséges tényeket. a gyógyulás 50 %-a. olvassuk el a szükséges anyagokat. Összeülnek a többiekkel. Megkérdezné: „Mi is történik valójában?” Kérdezzünk rá. Ez egy feltételes reflex. Ha olyan családban nőttünk fel. nem azokra. szánjunk rá időt. Azt mondta. a következő: Ma csak a mának élj! Ma csak a mának élj! Ne aggódj amiatt.Honnan ered az aggódás? Az aggódás az aggódó mentalitásból ered. határozzuk meg világosan. ami miatt aggódom! És írjuk le pontosan a helyzetet. ez az érzés szó szerint megmentette az üzletét és a szellemi épségét. amely mind közt a legnépszerűbb. amit úgy nevezünk. és azt tapasztaljuk. hívjuk fel az illető! Szerezzük be a megfelelő és pontos információt. hogy aggódnak. A legtöbb aggodalmaskodó ember sokkal szívesebben aggódik. hogy: „Tedd. hogy túljuss a mai napon! Ma csak a mával törődj! Ahogy a Biblia mondja: „Hagyjuk a holnapot magának. amit tudsz. 4 lépésből áll..

az egy esemény előérzete. ami megeshet. hogy az egyik. Rájövünk. és a többi magától elpárolog. hogy rákos betegségben szenved. amit a nem tudás bizonytalansága okoz.” Van egy mondás. ami a helyzet eredményeként történhet? Mi történne. hogy megtörjön. Ha pszichológiailag meghatározzuk a lehető legrosszabb eredményt. És a pszichológiailag kifejtett ellenállás. A stressz abból adódik. hogy elveszítjük a kapcsolatot. távol tartja őket az orvostól. A 3. sok ember van. Nem az esemény aggaszt minket. Ez a tagadás pszichológiai jelensége. hogy biztosítsuk: a legrosszabb ne történjen meg! Az üzleti életben ezt minimax magbánás analízisnek nevezik. ha bekövetkezik.: határozzuk el. mert tudjuk. és nem végzetszerű.” Minden veszteségből fel tudunk épülni. hogy a legrosszabbat elkerüljük! Azonnal tegyünk lépéseket a legrosszabbnál jobb eredményért! Mit jelent ez? Ez azt jelenti. Nem pusztulok bele. Nem fogom hagyni. hogy az aggódás eltűnik. a problémacsokor egyike a lényeges. ha ez történik. és konkretizáljuk. Minimalizáljuk a maximális megbánást. az. Ha kimondjuk. és végül. A 3. hogy rajtavesztünk. és néha elég megszüntetnünk az egyiket. mégpedig írásban. Erről később még beszélni fogunk. A legrosszabb az. amit a szembesüléstől való félelem okoz. Ami bennünket aggaszt.együtt aggaszt bennünket.” Ami nem gyógyítható. hogy nem akarunk szembesülni azzal. Mondjuk ezt: „Jó. hogy elfogadjuk a legrosszabbat. De megteszünk mindent. és hogyan csökkenthetem a maximális megbánást?” A minimax technika egy 51. Olyan is van. A stressz. hogy megeshet. azt tapasztaljuk. határozzuk meg a lehető legrosszabb végeredményt! Határozzuk meg a lehető legrosszabb végeredményt! Kérdezzük meg magunktól: „Mi a lehetséges legrosszabb dolog. el fogom fogadni. de hadd térjek vissza az előzőre. van egy beruházásunk. lépés: tegyünk meg mindent. mert nem akarja tudni. összesen: 197 . az az…. ha meg kell történnie! Határozzuk el a legrosszabb elfogadását. hogy rajtaveszthetünk. nem ismerjük el. Ami egyre kilátástalanabbá válik. Olyan. Tehát határozzuk meg írásban! A 2. hogy eszerint cselekszünk. a kapcsolatainkat illetően: előfordul. mintha elpárologna. Pl. Megtagadjuk. Fel kell tennünk a kérdést: „Belepusztulunk ebbe?” „Belepusztulunk a beruházás elvesztésébe? Vagy a munkahely elvesztésébe? Vagy a kapcsolat elvesztésébe?” A válasz természetesen: „Nem. és azt mondjuk. ha a legrosszabb bekövetkezne?” Határozzuk meg a lehető legrosszabb eredményt! Ekkor érdekes dolog történik. vágyakozás. ami így szól: „Ami nem gyógyítható. akkor már nem lehet megmenteni. ami megtörténhet?” A legrosszabb. hogy megtörténhet. elfogadjuk. ima. oldal. amikor már el kell mennie az orvoshoz. azt el kell viselni. és azt kérdezzük: „Mi a legrosszabb. Megszűnik a kapcsolat. Más szóval: azt kérdezzük: „Mi a legrosszabb. amint leírtuk a lehető legrosszabb eredményt. hogy aggódásunkban aggodalmunkat vagy szorongásunkat nem az esemény okozza.: ha már világosan meghatároztuk. elfogadom. ami történhet. és leírjuk egy papírra. hogy ne történjen meg. de nem fordul orvoshoz. apropó. ami megtörténhet. és ennek meg kell történnie. aki sejti. A stressz. és eszerint cselekszem. A 3. ami történhet. és a többi lényegtelen. hogy a lehető legrosszabb. ami tőlünk telik. És eldöntöttük.” A 4. remény. ami a beruházással történhet. lépés. lépés. valójában súlyosbítja a betegség lefolyását. mi a legrosszabb. és ez a kulcs. azt el kell viselni. hirtelen megszűnik az aggodalmunk. Meg kell mondanunk. ha meg kell történnie! Ez nem passzív. és így a még lehetséges gyógyulástól is. hogy egy kapcsolatunk boldogtalan. Mondjuk azt: „Ha semmit nem tehetek.

hogy határozottan cselekedhessenek! Az aggódást okozó szituációk kiiktatására. amit helyettesítési törvénynek nevezünk. ide azt írjuk: definíció! Világos meghatározása annak. mivel kitisztítja a fejünket. Az aggódás a negatív célkitűzés egyik formája. ahol határozottan cselekedhetünk. hogy gondolkozunk. Az aggódás majdnem mindig akkor lép fel. 2-es: emiatt aggódom. az első kérdés a helyzet felmérése után: „Mi a legrosszabb. az utolsó pont az aggódással és a negatív érzelmekkel kapcsolatos kérdéskörben az. Miért? Azért. Ha belekerülünk egy szituációba. Mi az aggódás ellenszere? Na. Határozzák el most azonnal. hogy kiirtják az aggodalmaskodást! A fantáziált tapasztalatokat. megvalósult” – ahogy Jób könyvében áll. amelyek valódinak tűnnek. Az aggódás egyetlen valódi ellenszere a határozott cselekvés. Ez a módja annak. „Az ember magával hordozza sikerét vagy kudarcát. a legtöbb stressz vagy feszültség megszűnik. Minden alkalommal. mi a legrosszabb. amikor ezt elvégzik. és tiszta fejjel hatékonyabb a gondolkodás.-t! Emiatt aggódom: pontosan meghatározom. akik soha nem aggódnak semmiért. amikor aggódunk. És töltsük ki az oldalt! Erre az oldalra írjuk fel: LRE. és azonnal kezdjék el megtenni mindazt. Vannak emberek. Mindaz.szenzációs technika. megnő. hogy ezt a módszert. megnézte. A következő okból kifolyólag beszélünk annyit az aggodalomról. ami hozzásegít ahhoz a ponthoz. 2-es: lehető legrosszabb eredmény stb. aki a világ egyik leggazdagabb embere volt. oldal. Tényleg ügyes módszer. amikor túl sok időnk van rá. lehető legrosszabb eredmény. Minden alkalommal. amire gondolunk. Ez a módszer egyébként – a lehető legrosszabb eredmény meghatározásának a módszere. az megvalósul. fejünk kitisztul. Mielőtt bármiben döntött volna. Az elvárás törvénye azt mondja. nem mind. voltaképpen mit csinálunk? Azt tapasztaljuk. ami Önöktől telik. ami megtörténhet?” Emlékszem a nagy Paul Getire. hogy az ne történjen meg. és ezzel állítsd meg!” Minden. töprengünk. beszélünk. Azt mondta. és így vagy úgy döntenünk kell felőle. fantáziálunk éppen arról. Aztán ide azt. amit nem akarunk. hogy végleg kiküszöböljük – legrosszabbként – negatív érzelmeinket.” Ralf Vald Train 52. ami hozzásegít minket a határozott cselekvéshez. ami aggaszt bennünket. vagy Shakespeare szavával élve: „Fegyverkezz fel a bajok árjával szemben. megszünteti az aggodalmat. Emlékeznek a koncentráció törvényére? Mindaz. a probléma elpárolog. „Az. ami megtörténhet. Hogy megtörténhetőnek fogadják el a lehető legrosszabb eredményt. hogy mi az ellenszer. az aggodalomrombolás – szenzációs módszer a döntéshozatalban is. persze. keresztben pedig egy másik. összesen: 197 . Aztán írjuk ide az 1. Nos. ha közben határozottan cselekszünk a megoldás érdekében. Aggódás és megoldás egyszerre nem lehetséges. Az egyik legjobb módszer a következő. mit gondolnak? Egyszerűen ez: a határozott cselekvés. Erre az oldalra írjuk fel az LRE-t. Vegyünk egy papírlapot! Hosszában egy vonal. És a legtöbb. hogy amit elvárunk. és biztosította. hogy mi a lehető legrosszabb eredménye. amitől nagyon féltem. a lehető legrosszabb lehetőség meghatározását ő mint döntéshozatali módszert alkalmazta minden egyes üzletének lebonyolításában. A vonzás törvénye szerint az uralkodó gondolatainkkal összhangban lévő embereket és körülményeket vonzzuk az életünkbe. amely nem a külső körülmények függvénye. Nem foglalkozhatunk egy problémával vagy helyzettel. elnézést.

annak először a lelki megfelelőjét kell átalakítanunk. amit elértünk vagy a jövőben elérünk. szekció A sikerre való beállítódás (29:04) Mindaz. A vonzás törvénye azt mondja. Ez azt jelenti. hogy ami állandóan foglalkoztat minket. megváltoztatjuk az énképünket. hogy mit akarunk. amit tényleg szeretnék? Valóban ezt akarom én csinálni? Ez a legtöbb. Tegyük fel a kérdést: vajon ezek a hitek minket szolgálnak? Ez az. Csak kristálytisztán látnunk kell. Alapvető módon megváltoztathatjuk életünk külső körülményeit belső magatartásunk megváltoztatásával. az úgy is van. Hajlandóságot kell mutatnunk rá. A valamivé válás pszichológiája. amit eddig felfedeztem. Az énkép mindazoknak az információknak a végeredménye. amilyennek hinni akarjuk. Beszéltünk már a különböző törvényekről. És amit igaznak hittünk. Amit külső világunkban meg akarunk változtatni. ami meghatároz mindent. Hogy uralkodó gondolataink energia-erőteret hoznak létre. azt magunkhoz vonzzuk. hogy külső világunkban mindennek van egy lelki megfelelője. Azt mondtuk. És pontosan abban a formában. jobb kapcsolatokhoz. amikor az önismeretről beszéltünk. hogy a belső világunkban valami mindig megegyezik a külső világunk dolgaival. Amit egy férfi tiszta szívből hisz. hogy őszintén szemléljük hitünket. az agyunkban végbemenő folyamatok eredménye. Az új információk befogadásával egy új énkép alakulhat ki. hogyan szerzik be a megfelelő információkat vagy a megfelelő tudást? Emiatt nem kell nyugtalankodnunk. amikor. Emlékeznek rá. hogy új információkat szerzünk be. ami a fejünkben jár. A változás azzal kezdődik. amit valaha bárki is felfedezett. hogy az énkép a belső hitnek az a halmaza. és belekerülünk az egyetemes lelki törvények áramlatába. vagy amit egy nő tiszta szívből hisz. hogy minden változás az énképben bekövetkezett változással kezdődik. Ez már egy új fogalom. ahogyan szükségünk van rá. ami meghatározza azt. A hit alakítja a valóság tényeit. És mindent megkapunk majd. és kialakul az ennek megfelelő belső mechanizmus. hogy mi történik velünk. amik megváltoztatják a hitünket. Akkor. amit elérhetek? Ha megkérdőjelezzük a hitünket. amit valaha magunkról és a külvilágról szereztünk. hogy az előzőekben már sokat beszéltünk az énképről. oldal. és hogy a világot kizárólag olyannak látjuk. Úgy. A hit törvényéről. hogy a megfelelés törvénye szerint külső világunk mindig összhangban van a belső világunkkal. Ez az egyik legdöbbenetesebb elmélet. az összegzése. A valamivé válás pszichológiája szerint mindannyian az állandó és folyamatos változás állapotában vagyunk. hogy a hit miként befolyásolja a valóságot. ami velünk történik. ahogy William James mondta. amikor a lelki egyenértékről beszélt. A nagy Emert Fox azt mondta. kialakult egy képünk a felnőttek világáról.9. amire szükségünk van. Mindez az énkép része lesz. Emlékeznek rá. Tudjuk azt is. mivel a hitünkhöz ragaszkodunk a leginkább. Sokakban felmerül: hogyan jutnak jobb álláshoz. Az énképünk és a hitünk állandóan változik. mint a hitet megváltoztatni. Csakhogy nincs annál nehezebb. 53. amikor gyerekek voltunk. Ez azt jelenti. összesen: 197 . A következők miatt említem ezt. Pl. Pedig hajlandóságot kell mutatnunk önkorlátozó hitünk feladására. ami a számunkra szükséges dolgokat hozzánk vonzza.

Legyen az bármilyen kapcsolat vagy munkahelyi szituáció. akik belekerülnek ebbe a csapdába. Míg ugyanakkor mások lehetnek jóval öregebbek. Állandóan. Hiába rossz nekik. A 20-as éveinkben megint más kép alakult ki. és ahogy az évek teltek. Ha egyáltalán nem vagyunk megelégedve vele. Gyakran találkozunk olyanokkal. Nos.-t úgy hívják. hogy megrekedünk a komfortzónában. A korábbiakban már beszéltünk róla. amivel ragaszkodik egy múltbeli állapothoz. mindez elvezet bennünket ahhoz a 2 meghatározó erőhöz. oldal. maga a vég. Ez az emberi lélek természetes vágya. képtelenek kikerülni belőle. hogy a rutin maga a halál. Ezek az emberek. mert ha a komfortzónában rekedünk. hogy az emberi viselkedés természetes tendenciája. Egy kitaposott ösvényen haladunk. Ezekről az emberekről mindig kiderül. Viselkedésünk megmerevedése. akár az… az elvetett mag. amire éppen akkor a legintenzívebben gondolunk. A homeosztázis az állandóság utáni vágy. Határozottá kell tennünk őket. hogy homeosztázis. összesen: 197 . de mindig az uralkodó cél irányába. És 54. hogy megszállottak. A pszichoszklerotikus emberek megrögzült elképzeléseket alakítanak ki. mint a magatartás megmerevedése. Már jó hosszú ideje egy bizonyos terület foglalkoztatja őket. a világról alkotott képünk. hogy a saját uralkodó céljuk irányába haladnak szüntelenül. Mindenképpen résen kell lennünk a homeosztázissal. minden rutinná válhat. Ezek az elképzelések pedig szigorú hajthatatlansághoz vezetnek. A másik az ún. alakítja a személyiségünket és a sorsunkat. hogy merevvé és rugalmatlanná teszi gondolkodásunkat. Az 1. Egyfolytában abba az irányba haladunk. hogy mindent azért csinálunk. Pl. mert társadalmunkban az emberek nagy többsége – természeténél fogva – hajlamos megrekedni a komfortzónában. fejlődünk. aztán megrekedünk a komfortzónában. megállás nélkül formálódunk. Olyan ez. és a többi. Hihetetlen csökönyösséggel ragaszkodik a status quojához. Mindkettő azt eredményezi. most is így csináljuk és a többi. Azaz szeretnénk fenntartani egy status quot. csakis a megszokott kerékvágásban. És azt mondják. a valamivé válás folyamatában. az egész életszemléletünk. pszichoszklerózis. ahonnan egyszerűen nem tudunk kikerülni. Magatartása. A pszichoszklerózis nem más. viselkedése merevvé válik. A valamivé válásnak 2 akadálya van. akik azt mondják: mindig is így csináltuk. mert elég könnyen előfordulhat. Még akkor is hajlamosak vagyunk itt megrekedni. Azok. Mert semmi sem foglalkoztatta őket intenzíven. vagy pótoljuk a szeretet hiányát.Tinédzserkorban már más volt. kitartóan. hogy egy bizonyos módon elkezdünk csinálni valamit. Amennyiben gyors fejlődést akarunk elérni. világos célokkal kell rendelkeznünk. hogy a gyermek személyiségét a kapott szeretet mennyisége és minősége formálja.: a szeretet hatalma. Ők erre gondolnak a legintenzívebben. úgy változott a hitünk és az énképünk. Egyfolytában csak arra kell összpontosítanunk. Küzdenünk kell ez ellen. ami az életünkben történteket irányítja. és ki kell tartanunk mellettük. Tudjuk. ha a helyzet nem tesz boldoggá. változunk. A szeretet hatalma formálja. soha nem értek el eredményeket. Az megszüntet minden spontaneitást. Tehát benne vagyunk egy folyamatban. az alkohol vagy a kábítószer rabjairól ugyanúgy elmondható. A szeretet hatalma azt jelenti. Az 1. akik már fiatalon sikeresek. Óriási veszélyeket rejt ez magában. hogy szeretetet kapjunk.

amit nevelkedésünk folyamán szüleink vagy mások nem adtak meg nekünk. E szerint a törvény szerint a nyugalomban lévő test nyugalomban is marad. Mit jelent ez? Egyszerű. az rossz. Amikor megkérdezem: „Miért pazarolják az idejüket?”. akik esténként 3-4 órát ülnek a tévé mellett. hogy süteményt eszik. Nem használják semmire az idejüket. A szokás törvénye tehát azt mondja ki.hogy a felnőttkori konfliktusok a szeretet hiányából erednek. akkor tudatosítsuk. A másik ilyen meghatározó erő: a befolyás hatalma. összesen: 197 . Mindaz. azt felelik: „Az nem számít.” Erre én: „Na és a sütemény?” Mire ő: „Az nem számít. annál többet hozunk ki önmagunkból. amit látunk. aki szinte állandóan fogyókúrát tartott. mit gondolnak. Nem hizlaló dolgokat. vajon mindezek befolyással vannak-e a jövőnkre? Engedjék meg. Az életben minden számít! Mindez elvezet minket néhány új törvényhez. ami attól eltávolít minket. hogy minden fontos.” Azt felelte: „Persze. az agyukat. nézünk. hogy már a születésünk előtt is a befolyás hatalma formál minket. amit el akarunk érni. Kizárólag gyümölcsöt és zöldségeket eszel.” Tudják. Fogalmazhatjuk így: minden fontos. az újságok. szóval. hacsak nem hat rá egy külső erő. Egyszer azt mondtam neki: „Azt hittem. oldal. Egy időbeosztással foglalkozó szakértő szerint: minél többet foglalkozunk egy dologgal. érintünk. befolyással van egész személyiségünkre. a könyvek. A kérdés a következő: „Mit akarok az élettől?” Ha erre a kérdésre határozott választ tudunk adni. hogy 2 süteményt is bevágott. és közben sikeresek akarnak lenni. Különösen felnőttkorban érdekes ez. hogy változtassunk az életünkön. az emberek. ízlelünk. az jó. amiről most szó lesz. akkor körülnézhetünk a világban. amit 55. amiket olvasunk. Van egy jó barátom. hogy ha a határozott döntéskészség nincs meg bennünk. törvény: a szokás törvénye. mi rejlik bennünk. minden számít. amíg egy újabb külső erő nem hat rá. És az ereje hihetetlenül nagy. ami mozgásba hozza. hogy valaki hány órát néz naponta televíziót. és le nem állítja. és hogy milyen sikeres az életben? Gondolják. (12. a tévéműsorok és a többi. hogy azok az ösztönző hatások. Hadd tegyek fel egy egyszerű kérdést! Mit gondolnak: van-e összefüggés aközött. ez nem így van. ami afelé terel. minden számít! A statisztikák szerint egy amerikai átlagban 20-25 órát tölt el a televízió mellett hetente. Ugyanakkor mindaz. és így is tartja addig. ami valami módon hat ránk. a sikerről álmodoznak. a világon minden. sőt gyakran előfordul. De fel kell tennünk magunknak egy kérdést. hogy fogyókúrázol. ami megfordul a fejünkben. minden fontos. hányan vannak. Néha előfordult. Ezek is lelki törvények. És fel kell tennünk a kérdést magunknak: mi az. Minden gondolat. Az idősebb állampolgárok naponta körülbelül 7 órát nézik a tévét. szagolunk. Tehát meg kell tudnunk. hogy válaszoljak! Minden számít. hogy mi a jó és mi a rossz nekünk. és el tudjuk dönteni. De minden számít. vagy egyáltalán semmit? Esetleg rádiót hallgatnak. a tanfolyamok. És érdekes módon gyakran rajtakaptam. akármi.” De sajnos. és közben csak a képregényeket olvasgatják vagy a sportrovatot. SZOKÁS törvénye) Az 1. megszokott úton. Ez az. Évekkel ezelőtt megtanultam. Hogy miért van ez így? Mert már születésünk pillanatában. Az átlagamerikai gyerek pedig napi 3-4 órát. ami egész életünk folyamán hatással van ránk. természetes hajlamunk szerint továbbra is megmaradunk az addigi. A szokás törvénye nagyon hasonló a tehetetlenség törvényéhez. hallgatunk az évek hosszú folyamán. Ezzel szemben az amerikai nagyvállalatok igazgatói hetente alig 4-5 órát töltenek a televízió mellett. amit hallunk.

Ez a korai felkelés korai lefekvésre készteti őket. amit a kutatásaim folyamán tettem. a sikerteleneknek pedig sikertelenek. hogy a sikeres nők és a sikeres férfiak korán kelnek fel és korán fekszenek. amit el akarnak érni. Vegyünk egy példát! Nyilván mindannyian hallották már azt a mondást: „Ki korán kel. hogy a sikereseknek sikeres szokásaik vannak. és a tetteink határozzák meg az eredményeinket. A kifejeződés törvénye sok-sok évre nyúlik vissza. hogy cselekedeteink 95 %-át szokásból csináljuk. hogy sikeresek leszünk. De mielőtt belekezdenénk ennek tárgyalásába. A félelmek visszatartanak. hadd mondjam el. hogy még több érzelmet visz abba a döntésbe. ami akkor az uralkodó. az kifejeződik. ami végigkíséri egész életünket. egészen addig. Nincs olyan céljuk. Az a legfontosabb. összesen: 197 .szeretnénk? Továbbra is ugyanazon a bizonytalan úton fogunk haladni. Ha az éppen a félelem. Ha valaki azt mondja. amíg nem teszünk konkrét és határozott lépéseket a változásra. Még csak nem is 99 %-ban. hogy a vágyaink nyomjanak többet a latba? Ez roppant egyszerű. Hogy billentsük ki az egyensúlyt. Meg fogják látni. (14. hogy milyen szokásokat alakítottunk ki. akkor a vágy uralja cselekedeteinket. amiről szó lesz: az érzelem törvénye. És ez a kifejeződés törvénye. 10 %-ban logikus. érzelmi döntés. Ha az a vágy. Ha valamelyik érzelem erősebb. KIFEJEZŐDÉS törvénye) Ez elvezet minket egy újabb törvényhez. A koncentráció törvényével. benyomás. Mivel az estéket fáradtságuk miatt nem tudnák produktívan kihasználni. Egészen Arisztotelészig. Szinte már közhely. Akkor is. és az határozza meg cselekedeteinket. akár a vágy. és folyton küzd egymással. a vágyak előre löknek. Túlságosan fegyelmezetlenek. ami valaha érte a pszichénket. Tőle származik az az idézet. Nos. aranyat lel. hogy az ember 90 %-ban érzelmi. hogy milyen érdekes. akkor a félelem uralja tetteinket. (13. miszerint: „Bármilyen benyomás ér minket.” Bármilyen benyomás ér minket.” Hát igen. Kitartóan és következetesen csakis a vágyainkra összpontosítsuk a figyelmünket! Szinte minden idegszálunkkal erre koncentráljunk! És ahogy korábban mondtuk: félelmünk fokozatosan megszűnik. az kifejeződik. hogy minden döntés. amit meghozunk. Tehát az erősebb érzelem uralkodik a gyengébb érzelmen. az a félelem és a vágy. Az érzelem törvénye szerint minden döntés. amit hozunk. 56. Gyakran mondogatjuk. A 2 legfontosabb érzelem. Az egyik legnagyobb felfedezés. az kifejeződik. A sikeres és sikertelen emberek között az a különbség. vagyis sikeres szokásuk van. Egyszerűen nincsenek sikeres szokásaik. Minden cselekedetünket az az érzelem határozza meg. hogy legtöbben nem kelnek és nem fekszenek korán? Mert túlságosan lusták. érzelmi döntés. mindegy. ami egyszerre van meg bennünk. szinte biztos. Bármilyen benyomás ér minket. Minden egyes döntés. ha az logikusnak hangzik. az azt jelenti. oldal. mit jelent ez? (Hadd üljek le egy kicsit. hogy ez a logikus döntés. ÉRZELEM törvénye) Térjünk vissza az érzelem törvényére! Ez azt mondja ki. miért van az. hogy minden hatás. Mit gondolnak. amíg letörlik a táblát!) Ez egyszerűen azt jelenti. A következő törvény. Állandóan arra kell gondolnunk. Még azt is kimondja. hogy az érzelem törvénye határozza meg tetteinket. A siker 95 %-át az határozza meg. Állandó küzdelem folyik. amit hozunk. Miért van. amit akarunk. ők felkelnek. az érzelmen alapul. hogy az ember 100 %-ban emocionális. De bármire gondolunk is. hogy az erősebb érzelem mindig uralkodik a gyengébb érzelmen. akkor az lesz a domináns érzelem. Akármi lehet az erősebb érzelem. legyen akár az a félelem. hogy a legtöbb sikeres ember korán kel fel? Amint nappal van. Ha jók a szokásaink. Tehát azt látjuk.

és lassan úgy járt. Megvan az érzés. akkor ez a bizonyos minőség. összesen: 197 . amikor rájött. amit látunk. Bármilyen hatás ér minket. az kifejezésre jut.bármi okból. ez a szint létrehoz egy szubjektív állapotot. akkor ennek megfelelően viselkedünk. Ez a legelső alkalom. hogy egyáltalán beszélek róla. mindent elolvasott róla. hogy 57. El akartam rejteni mindenki elől. igazságként. és ilyen visszajelzéseket kapunk a világtól. népszerű. (15. akkor rátalálunk az erre utaló jelekre. és befogadjuk. amivel foglalkozunk: a megfordíthatóság törvénye. Aztán lassan ő is hinni kezdett benne. akkor mindenütt találunk is majd lehetőséget. hogy befolyásos. úgy beszélt. ami ér minket. Hogy megvilágítsam: ha mondjuk díjat nyerünk. addigra már rendkívül sikeres. hogy ő az újjászületett Bonaparte Napóleon. Tehát bármilyen hatás. mint Napóleon. Az enyémet is megváltoztatta. hogy mindenütt van lehetőség a számunkra. hogy ő – aki félénk. szerelmesnek érezzük magunkat. MEGFORDÍTHATÓSÁG törvénye) Ez elvezet minket egy újabb lelki törvényhez. akkor ennek a pártnak a tagjait mind bolondnak tartjuk. És idővel. Elment a könyvtárba. megbízható. Ha úgy hisszük magunkról. Nem volt semmi önbizalma. úgy viselkedett. Az objektív körülmények létrehoznak egy szubjektív állapotot. Hamarosan már úgy gondolkodott. valóságként. hogy őbenne született újjá Bonaparte Napóleon. Ha úgy hisszük. bárhonnan. illetve a tények hozzák létre a szubjektív. Ha bizonyos embereket jónak látunk. Olyan lett. ráadásul igaz is. amit tényként élünk meg vagy igazságként vagy realitásként. egy bizonyos egészségi szintet. Bátran. akkor azokat jónak fogjuk tartani. Legyenek bármilyen bölcsek vagy intelligensek. amelyek szükségesek ahhoz. Jóval magabiztosabban beszélt. A megfordíthatóság törvénye a következőket mondja. az az énképünk részévé vált. Ez a törvény valójában azt mondja. Ha mondjuk beleszeretünk valakibe. Nem volt már bizonytalan. Olyan embereket és körülményeket. olyan izgatott lettem. Egyre magasabb pozíciókba került. hogy a jövendőmondó félrevezette. azaz az érzelmi állapotot. amitől jól érezzük magunkat. amit hiszünk. akkor ez az érzés előidézi. Vagyis. egy bizonyos minőséget egy kapcsolatban. tanulmányozta az életét. bátor emberek vagyunk. hanem azt látjuk. amilyeneket Napóleon szőtt volna. oldal. mint Napóleon. amit látunk. Ez a szubjektív állapot egy bizonyos érzelmi állapotot jelent. bátortalan és visszahúzódó volt – valóban az újjászületett Napóleon. Nemrégiben olvastam egy roppant érdekes történetet egy fiatalemberről. hogy a világot énképünkön keresztül látjuk. Teljesen másképp öltözködött. És akkor egy jövendőmondó meggyőzte őt arról. Azt látjuk tényként. tele önbizalommal viselkedett. Idővel maga is teljes mértékben meggyőződött róla. Ha sikert érünk el. Érthető ez valamennyire? Valami történik. Érdekes történet. az a saját valóságunkban jut kifejezésre. akkor nyerőnek fogjuk érezni magunkat. Arról van szó. A pályája egyre ívelt felfelé. Ha úgy hisszük. mozgásba hozza a vonzás és a megfelelés törvényét. És mindenképpen kifejezésre jut személyiségünk vagy realitásunk részeként. az érzést. sikeresnek érezzük magunkat. az a saját világképünk. Soha nem hoztam még nyilvánosságra. bármilyen érzelemmel is vegyült. Amikor először rájöttem erre. hogy a sorsunkat saját magunk irányítjuk. hogy ha mesterségesen létre tudjuk hozni ezt a szubjektív állapotot. lehetőségeket hoz az életünkbe. jól menő üzletember lett. aki szegény környezetben nőtt fel. az egész életüket teljesen megváltoztathatja. Soha nem azt hisszük. Ha egy bizonyos politikai párt tagjait bolondnak látjuk. A következő törvény. Olyan terveket szőtt. mint ő. hogy el akartam zárni. Vagyis az objektív valóság. És ha ezt most megértik. Csodálatos történet. A megfordíthatóság törvénye egyszerűen azt mondja: ha egyszer már elértünk egy bizonyos sikerszintet.

megteremtsük a külső körülményeket. anélkül. engedjék el magukat. Mindössze csak egyet kell tennünk. képzeljék el. akkor egy felnőttől is elvárható. 21 nap is elegendő. és emlékezőképességével fejében tudja tartani mindazt a tudásmennyiséget. hogy életük átalakul. Mert ha tökéletesen pozitív emberré válunk. szokássá válik. ami eddig ismeretes. a gondolataik. ha egy bizonyos dolgot újra és újra. Az egészségünk. állhatatosan. amik megfelelnek a szubjektumunknak. hogy már átélték. amit szeretnének! Szóba se kerüljön. Hogy miért pont 21 napot mondunk? Megvan rá az okunk. mint valami gyerekjáték. kellő gyakorisággal csinálunk. Tulajdonképpen nekünk nincs is semmi dolgunk ezzel a módszerrel. összesen: 197 . Nem olyan bonyolult. A PLM-tréning. amire igazán. hogy már megtörtént! Próbálják meg átélni azt az érzést! Éljék át az érzést! Mintha már elérték volna a sikert! Mintha az egész múlt időben lenne! Mintha már teljesült volna. SZOKÁS törvénye) A következő a gyakorlás törvénye. ahogy a legkényelmesebb! Képzeljék el. hogy ha egy tyúk ilyen parányi aggyal 21 napig tud ülni a tojásain. Nos. oldal. meg fogják látni. a végén új szokássá válik. Minél gyakrabban és erősebben gondolnak rá. aminek az agya csupán borsónyi. Egy új szokás 21 nap alatt kialakul. hogy meg fognak lepődni. Ha 21 napon át betartják a gyakorlatokat. Csak arra gondoljanak. GYAKORLÁS. ha megállás nélkül. ha arra összpontosítják figyelmüket. hogy megpróbáljuk rávenni Önöket. hogy változást látna. ha kapcsolataink pozitívak. hogy tartsanak egy 21 napos pozitív lelki magatartás tréninget. a megfordíthatóság törvénye előidézi magát az érzést. Ez lesz talán életük egyik legnehezebb feladata. amit el akarnak érni. De olyan félelmetes hatása van. hogy kiköltse a kicsinyeit. amit nem akarnak! Ez nagyon egyszerű. Az objektív körülmények működésbe lépnek pont a megfelelő helyen és időben. bizakodva. akkor talán nem olyan nagy kérés ez számunkra. hogy nagy türelemmel üljön a tojásain. Tehát képzeljék el. És most jöjjön a módszer! Meg fogják látni. A gyakorlás törvényét az ismétlés törvényének is nevezik. akinek az agya másfél kilónyit nyom. szeretnénk javasolni. ha beszélgetéseink. Ha követi a pozitív lelki magatartás tréninget. tiszta szívükből vágynak. Nagyon intenzíven kell gondolnunk az érzésre. a legnehezebb feladat. minden legyen összhangban ezzel a vággyal! És kerüljék. 21 napon keresztül meglehetősen nehéz dolguk lesz. hogy tökéletesen pozitív emberré váljon. a kapcsolataink. Később még beszélünk róla. 21 napra van szüksége egy tyúknak is. Eszerint. egyfolytában. a képzeletük. (16. 21 napon át erősen koncentráljon! A tréning célja. Célunkat hozzánk közelíti. ha egyszer is kipróbálják – a mit melegen ajánlok. személyiségünk tökéletesen pozitív lesz. amit nem szeretnének! 21 napig az álmaik. az érzéseik. hunyják be a szemüket. amit az életben el akarnak érni? Bármi is az. Szeretnének-e Önök pozitív. mind a külső körülményeket. lelkes személyiségekké válni? Szeretnének-e gazdag és sikeres emberek lenni? Mi az. amit végrehajtanak. Egyre közelebb visz célunkhoz. egyfolytában gyakorolják. hogy már meg is szerezték! Ez most úgy hangzik. Tökéletesen pozitív emberré. Hogy egy új szokás kialakuljon. ennek a tanfolyamnak. és közel húszmilliárd agysejtje van. Minden megváltozik körülöttünk. milyen döbbenetesen egyszerű. Az érzés ténylegesen megváltoztatja mind a belső. és arra ne. gondoljanak erősen rá. ISMÉTLÉS. ha a cselekedeteink. Úgy gondoltuk. hogy már meg is szerezték! Képzeljék el. amit nem akarnak! Arról beszélgessenek. Ha arra a dologra gondolnak. illetve beszélgetéseinknek egyik célja az. szóval 21 napig képes rajta ülni. mintha már nem kéne tovább küzdeni érte! Az érzést átélték. És ha újra meg újra elképzelik. a munkánk. a lehetőségeink. És mégis. amikor a lelki programozásról lesz szó. 58. De 21 napon keresztül állandóan gyakorolni kell.

A legtöbben nem hajlandók elkötelezni magukat. hogy: „Mennyire akarja. aki rengeteg dolgot szeretne. le lesztek kötve. Ha meg tudják csinálni. A biztonságot. lépés: a döntés. ha valóban olyan intenzitással és vággyal akarjuk. hogy megadunk a gyereknek mindent. és arra a következtetésre jutott. Mi az a 4 dolog. Mikor megtettek pár métert. Általában vonakodnak a döntéshozataltól. Mindent. Arra ítélik magukat. amire vágsz. de mégsem könnyű. Ez azt jelenti: ha már döntöttünk. Egyértelmű élethalál kérdésnek kell lennie. aki erős ember volt. ha az ember eléggé akarja. amikről korábban beszéltünk. ha valóban vágyunk rá. Semmi másra nem tudtam gondolni. működésbe lépnek. és ily módon csak sodródnak az életben. hogy a mama otthon maradhasson kisgyerekével. ahogy most az oxigént. Nagyon sok olyan szülővel beszéltem. amikor Szókratész elengedte.” Szókratész azt mondta: „Ha a tudást is ilyen intenzitással akarod. hogy az anya 59. hogy nagyon akarom. 100 %-os elkötelezettséget kell vállalnunk. Ismerőseik hiába mondták nekik: „Meg vagytok ti őrülve! Nem lesz pénzetek. mégis úgy döntöttünk. A történet Szókratészről és egy diákjáról szól. ami könnyen megszerezhető. oldal. meghátrálnak. de nem hajlandók mondjuk továbbtanulni. az érzelmi alapokat a fejlődéséhez.” Amit valóban ekkora intenzitással akarunk. hirtelen víz alá nyomta tanítványa fejét. tapasztalataim folyamán úgy láttam.” A diák erre azt válaszolta: „Biztos vagyok benne. és megkérdezte: „Mit akartál lent a víz alatt?”. összesen: 197 . És ez nagy hiba. A következő. meg is szerezzük. Tehát a következő lépés. a diák így felelt: „Levegőt. hogy vágyjunk valamire! A vágy minden változás kezdete. amit lehet. A szerző sok sikeres pályát tanulmányozott végig. félnek a választástól. hogy minden változás az ember életében akkor történik. ami elengedhetetlenül szükséges! Meg kell tennünk mindent. hogy a siker titka egyszerűen ez: mindent meg kell tennünk. az érzelem törvénye. legyünk hajlandók meghozni az áldozatokat! Az a legérdekesebb. Csak hajlandónak kell lennünk rá. Beszélgettek. amit el akarunk érni? És hajlandók is legyünk megfizetni az árát. Ha megteszik is. akkor nincs semmi a világon. és azt mondta neki: „Gyere velem a tengerpartra!” És elkezdtek úszni az Égei-tengerben. nem tudtok utazni. hogy még többet tudjak?” Erre Szókratész azt mondta: „A tudás olyan dolog. amit akar?” Mennyire akarjuk.” Akkor Szókratész karon fogta tanítványát. határozott és egyértelmű döntést hozzunk arról: mi az.” Mire azt mondták: „Tudjuk. Kimondottan húzódoznak mindenféle kötelezettségvállalástól. Szókratész. akkor új szokássá válik. akinek van egy figyelemre méltó könyve: A végső titok. a 2. Ami teljesen megváltoztatja hozzáállásunkat. ami megakadályozhat. hogy az emberek többsége hihetetlenül határozatlan. csak arra. és a diák azzal fordult mesteréhez: „Én annyira vágyom a tudásra. visszakoznak. hogy világos. Mit tehetek azért. számtalan olyan ember van. amit akarunk? Egyáltalán akarjuk-e? Tudják. akkor meg is szerzed a tudást. ami szükséges. amit mindenkinek fel kell tennie magában. Kétségbeesetten próbált a felszínre kerülni. Utazásaim. A legfontosabb kérdés. a szokás törvénye – mindazok a törvények. ami elengedhetetlenül szükséges. hogy a véletlen törvénye szerint éljenek. legalább az első pár évben. Azt is tapasztaltam.Egyszerű. ha valami döntést hoz. De vajon mennyire akarják? Ha valóban nagyon akarjuk. Szeretnének elérni valamit. amire feltétlenül szükségünk van? A legelső: kell. ami a sikerhez szükséges. A fiatalember minden erejével küzdött. akik óriási áldozatokat hoztak azért. Michael (májkl) Hern. van céljuk. Hallottam egy érdekes történetet. hogy nem is kell megtennünk mindent. vagy egyéb áldozatokat meghozni. Ehhez az kell. ha gyakorolni tudják. A megfordíthatóság törvénye.

amit akarnak. hogy életem folyamán hány órát töltöttem az egyéni és társadalmi siker tanulmányozásával –. amilyenek lenni szeretnének. Diákjaim közül is rengetegen végigcsinálták. Minden a világon számít. hogy azok a dolgok. ami a kezemben volt – és gondolhatják. hogy megtegyük. Miért vallanak kudarcot az emberek? Nem olyan rejtélyes. hogy a vasakarat milyen fontos. ami eljön egyszer. 21 napon át. Amikor éppen kell. A fegyelem a hajlandóság.otthon maradjon. Néha sokkal gyorsabban is. A fegyelem tehát a siker legfőbb kulcsa. szüntelenül gyakorolják. Mert sajnos a homokóra homokja gyorsan lepereg. azok eltávolítanak tőle. ha tévét néznek. amik biztosítják a sikert. a siker nyitja. Legközelebb. meglátják. én kipróbáltam! Mindezt végigcsináltam. Nem hajlandók megfizetni az árat. És Önöknek is elképesztő lesz. miszerint bármilyen hatás ér minket. amit meg kell tennünk. az kifejezésre jut. hogy amit csinálnak. A legtöbben nem is tudják. Hogy szilárd elhatározással ki kell tartanunk döntésünk mellett. zenét hallgatnak vagy moziban ülnek. tegyék fel maguknak a kérdést. meg száraznak is maradni egyszerre. mit akarnak! Kérdezzék meg. és elképzelik magukat olyannak. dolog: az elhatározás. És ez a vasakarat segít az új szokásminták kialakításában. hogy egyfolytában. vagy az autójukban száguldoznak céltalanul. hogy milyen áldozatokra hajlandó és képes. mit akarnak. Azért. a csodás életre gondolva. és az eredmény egészen elképesztő volt. amik nem visznek közelebb a célunkhoz. mit akarnak. Minden egyes tanulmány. nem olyan nagy csoda. Higgyenek nekem. mert a fegyelem a siker legfőbb kulcsa. akik tudják.” A kérdés. jelentős változást észlelnek majd az életükben. Nem először beszélek róla ezen a tanfolyamon. Az emberek kudarcának legfőbb oka. oldal. Az elhatározás azt jelenti. ha csakis arra gondolnak. ezért mi hajlandók vagyunk áldozatokat hozni. hanem maga az élet. Egyik jó barátom mondta egyszer: „Az élet nem valaminek a próbája. Ez az egyik kedvenc témám. ami erőnkből és képességeinkből telik?” Ha végigcsinálják a 21 napos pozitív lelki magatartás tréninget. A 3. a megfordíthatóság törvényével együtt. azáltal. Akár tetszik. ami szükséges. összesen: 197 . amit úgy élveznek benne! De gondoljanak arra. Mert semmi sem közömbös. hogy a tervünket vasakarattal is keresztülvisszük. A következő részekben újra szó lesz még ezekről. az az. akár nem. hogy: „Megteszünk-e mindent. Ragaszkodnunk kell hozzá akkor is. ha akadályokkal találnánk szembe magunkat.” Természetesen mindenkinek el kell döntenie. én jól tudom. hogy fegyelmezzék magukat. amit Önöknek ajánlok. hogy nem hajlandók megtenni mindazt. Az idő most is múlik. Mert ez a legfontosabb.” Friedrich (fredrik) Vilkox 60. amit mindenképpen fel kell tennünk magunkban. mindarra. Azok. szóval mindegyik azt írja. És végül: a fegyelem. „A haladás mindig kockázattal jár. ha sikerül kialakítaniuk új szokásokat. Nem lehet úszni is. mint ahogy azt el tudják képzelni. képtelenek rá. közel visz a célhoz vagy eltávolít! Mert az az igazság. és gyakorolják a kifejezés törvényét. ha a dolgok rosszra fordulnának.

összesen: 197 . akit tisztelünk. Amikor meg akarjuk változtatni személyiségünket. Ez csak úgy sikerül. amit énideálnak nevezünk. És ez a modell úgy működik bennünk. hogy mennyire szeretjük magunkat. Személyiségünk tulajdonképpen nem más. Ha megengedik. Az énideál az az elképzelt személy. kezdjék azzal. amilyenek lenni szeretnének. szekció Az „én”-fogalom megváltoztatása (28:56) Újra megismétlem. ami legbelülről meghatározza szavainkat. hogy milyenek akarunk lenni. jellemes. állhatatos. mint amilyen lenni akartam annak idején. És tudják. Ha valakiről. akiknek óriási. kevés az önbecsülésük. Nos. leültem egy jegyzetfüzettel a kezemben. És évekkel később. Oldalakat írtam tele roppant alapossággal. és abból még az is kiderül. vagyis anélkül. határozott és a többi. tetteinket. amiket mindig is csodáltunk. és aközött. amiről már az előzőekben beszéltünk. hogy a belső és a külső körülményeinken javítsunk. meg arról.10. mindenekelőtt ki kell tűznünk magunk elé egy célt. Azoknak. amelyeket csodáltunk vagy tiszteletben tartottunk. ha felnőtt leszek. akikre felnéznek! 61. Ez a 3 összetevő: az énideál. ahogy pillanatnyilag látják önmagukat. tehát ha mindez kiderül róla. Egyfajta belső szerepmodell. azaz mennyire szeretjük magunkat. akkor véletlenül megtaláltam a jegyzetfüzetet egy régi táskában. oldal. mi volt a meglepő? Min csodálkoztam a legjobban? Hogy az évek folyamán valóban olyan emberré váltam. legalább 80 országban jártam. amilyenek lenni szeretnénk. bátor. vagyis. tökéletesíteni akarjuk azt. Önöknek is javaslom. 2 év. arról szeretnék kicsit bővebben beszélni. szinte áthidalhatatlan távolság van aközött. vagy mondjuk 5 év múlva. gondolatainkat. az énkép és az önbecsülés. miután már 2-szer körbeutaztam a világot. hogy fokozatosan haladnak afelé. hogyan boldogulok majd az emberekkel. ha eldöntjük. akik úgy látják önmagukat. csodálunk. élőt vagy halottat. 17-18 évesen. emlékszem. mint azoknak a férfi és női tulajdonságoknak az összessége. mint egy irányító mechanizmus. és amilyenek ideálisan lenni szeretnénk. amilyenek lenni szeretnének. a súlyomtól kezdve a magasságomig. Ez valamiféle szerepminta a számunkra. És most vissza kell kanyarodnunk oda. könyörületes. nagy az eltérés az önmagunkról alkotott kép. elolvasunk egy életrajzi művet. nagy az önbecsülésük. és az önbecsülésünk között. tanultunk. Azoknak. Vagy tegyük fel másképpen! Ez talán még jobb kérdés. hogy felteszik maguknak a kérdést. és a legkülönbözőbb dolgokba vágtam bele. Nos. akkor beszéljünk erről! Az én-fogalom személyiségünk egyik legfontosabb alkotórésze. hogy tisztában lennénk vele. ahogyan látjuk önmagunkat. viselkedésünket és a többi. az eltérés a 2 között. az… az én-fogalom 3 alkotóeleméhez. hogy életünk jobb legyen. hogy mennyire intelligens. vakmerő vagy kitartó. Az én-fogalom mindazoknak a férfi és női tulajdonságoknak a keveréke. akkor tudatalattinkban. Mondjanak 3 férfit vagy nőt. A távolság. és részletesen leírtam benne. mint ő. A legfontosabb lépés tehát az én-fogalom megváltoztatása. hogy hol tartunk éppen. hogy milyen szeretnék majd lenni. hogy a változások fogalmunk megváltoztatásával kezdődnek. tiszteltük. nagyban befolyásolja önbecsülésünket. és ha már eddig is csodáltuk. minden igyekezetünkkel megpróbálunk olyanok lenni. hogy milyenek szeretnének lenni 1 év. Azaz. amelyekről életünk folyamán olvastunk. És különbség van az énképünk és az énideál között.

Személyisége kiteljesedett. Őt magát is nagyon aggasztotta személyiségének ez a vonása. Aztán tegyék fel a kérdést: vajon miért csodálják őket? Mitől tisztelik vagy szeretik őket? Milyen tulajdonságaikért? Mitől olyan nagyszerűek? Mivel tudnának azonosulni? Mert ha tisztában vannak vele. ezt a módszert követve. az az. úgy járt. És a végén az emberi kommunikáció szakembere lett. az elhatározás és a döntés a siker kulcsai. Kiegyensúlyozatlan. Egy fiatalemberről szól. a fegyelem. ahol másokkal együtt biztosítási kötvényeket árult jó ideje. hogy a változást mi magunk is feltétlenül akarjuk. Emlékeznek rá. jó eszű. a legvégén ő lett az ország legnagyobb biztosítótársaságának az alelnöke. De felismerte. mit akarunk. egy ideált. ahogy ő. Kívánatosnak tartsuk. vegyük sorra az állomásokat! Az 1. az énideál megváltoztatása. És törekedett rá. azt mondtuk: a vágy. mint a cég vezető ügynöke. amit el kell érnie. és beiratkozott egy olyan tanfolyamra. hogy boldoguljunk az életben. mind a vállalat jövője szempontjából szükséges és kívánatos. összesen: 197 . Nos. Feladatát kiválóan ellátta. vagyis hogy az ideáljának tartott embert utánozta. 2 évig keményen küzdött. És a saját vállalatán belül tanfolyamot szervezett. Beszélgetett vele. hogy az emberekkel minél 62. hogy ez a saját érdekünk. A pályája nem ívelt felfelé. azt szeretnénk elérni. hogy olyan lesz. úgy dolgozott. Attól fogva mást sem tett. Ahhoz. Elhatározta. hogy jövőbeli céljainkat elérjük. Mindenben rá hasonlított. amik meghozzák a kívánt változásokat. vagyis a 2. mindenre nyitott ember lett. lépés énideálunk megváltoztatásában. hogy bánni tudjon az emberekkel. akkor közelednek a céljukhoz. hogy ezt megvalósítsa. hogy énideáljának megváltoztatása. A következő állomás. Körülnézett az irodában. hogy ez a változás megtörténjen. Úgy öltözködött. Ezek után kitűzött maga elé egy célt. Később pedig az ország biztosítótársaságainak vezető ügynöke. mint az ideálunkra! Ha pl. Meg a pontos definíció. a kimagasló eredményeket elérő nők és férfiak mindig hajlandók olyan erőfeszítéseket tenni. Úgy gondoljunk magunkra. egyre jobban hasonlított rá. Állandóan rágondolt és arra. hogy olyannak képzeljük el magunkat. hogy mit csinál. mielőtt rászánnánk magunkat. de az emberekhez nem értett. Próbálta elkerülni a konfliktusokat. Annak. elsősorban az kell. hogy más emberekké váljunk. ahogy már mondtuk. Sikerült eljutnia erre a szintre. csak kitartóan figyelte a cég legelső ügynökét. zárkózott személyiségből sokoldalú. hogy követendő példák lehetnének. Sokat olvasott. hogy megpróbál javítani kilátástalan helyzetén.Akikről valóban úgy érzik. oldal. Csupán mert választott magának egy ideált. félszeg. És az elkövetkező években. mind a saját. A nagy vezetők. hogy olyan legyen. aki hosszú évek óta egy biztosítótársaságnál dolgozott. Műszaki beállítottságú volt. Hogy nem tud bánni az emberekkel. Feltette magának a kérdést: „Ki az. hogy hozzak erre egy példát! Egy kiváló üzletembert választott meg elnökének egy nagyvállalat. Hogy a saját embereit megtanítsa az emberi kommunikáció szabályaira és törvényeire. Világosan meg kell határozni. és minden erejükkel törekszenek az elérésére. amilyenek ideális állapotban lennénk. merev. Fogta magát. akit tisztelek? Kihez szeretnék hasonlítani? Ki legyen az én ideálom?” És elhatározta. mindenben kikérte a tanácsát. És szükségesnek. elengedhetetlen feltétele. ami az emberi kommunikációval foglalkozott. úgy beszélgetett. 2 évig járt előadásokra. Egyszerűen rájött arra: az. Engedjék meg. Hamarosan az összes környékbeli cégé. lépés. és idővel ő lett a cég vezető ügynöke. Azaz: mindenképpen be kell látnunk. Eszembe jutott egy remek történet. kommunikációkészségének nagymértékű fejlesztése elengedhetetlen a sikerhez.

hogy a nehezebbre is képesek vagyunk. azt. Ez pedig a tudatalattija. akit a sportteljesítményéért csodálunk. hogy ki miben hisz. Tegyük fel. Szóval.jobb kapcsolatot alakítsunk ki. azaz az ismétlés törvényével. Manapság a nagyvárosokban felnövő fiatalok egyik legnagyobb tragédiája éppen az. Azért hoztam fel a szónoklást példának. Képzelje el. Az emberi képességek közül talán az a leghatékonyabb. türelmesek. az azt bizonyítja. A nagyvárosok sikeres emberei többnyire nem tiszteletreméltóak. hogy a szerepminták. akinek ilyen egyénisége van! Lehet bárki: egy televíziós személyiség. világos képeket. Legyen ez a kiindulópont! Tudjuk már. hogy egy kicsit hajlamosak vagyunk a türelmetlenségre vagy az ingerültségre! Ha fáradtak vagyunk. veszekszünk a gyerekünkkel vagy a házastársunkkal egy nehéz nap után. ha valamilyen próbára tévő. Képzeljük el magunkat. bármennyire fél is attól. hogy olyan ez. akihez hasonlítani szeretnénk. mintha személyiségünk alakulását megfordítanánk. hogy ideálisan viselkedünk! Gondolkodjunk el. Elképzeljük azt a személyt. világos képeket idézünk fel. amint ugyanebben a helyzetben higgadtak vagyunk. hogy a legnagyobb hibája az. hogy kiváló szónokok szeretnénk lenni! Egy ilyen egyszerű dolgot. Tehát tiszta. Mit jelent ez? Rengeteg könyvet írtak már róla. A tudatalattiban. próbáljuk meg. szóval nyugodtak! Képzeljük el. mondjuk. Érzelmekkel keveredve. Tehát. A következő. Képzeljük el pl. Tehát azt javaslom. Más emberré válunk. vagy lehet olyan. amiket látnak. az emberek meg is tapsolják. Lehunyjuk a szemünket. Tehát a szerepminta. nem elég toleráns. döntő hatással van személyiségünkre. összesen: 197 . Ez azt jelenti. valami nagyon egyszerű dolgot akarunk elérni. Csak képzeljük el. hogy ez a személy hogyan viselkedne ugyanebben a helyzetben! A keresztények közül sokan csinálják. Nagyon sokan bűncselekményekkel jutnak óriási vagyonhoz. és arra a személyre gondolunk. A felidézés. A vizualizáció módszerét. elengedettek. amilyenek lenni szeretnénk. kedves. lehet Bill Crosby. nehéz helyzetbe kerülnek. túl könnyen méregbe gurul és a többi. Ha egy egyszerűbb dolgon változtatni tudunk. Nem ez számít. a tiszta. akkor fokozatosan megszűnik a félelme a szónoklással kapcsolatban. mintha türelmes. amit agyunkban elképzelünk. Tehát. A legtöbb ember azt vallja magáról. szeretetteljes. hogy agyunkban fel tudunk idézni tiszta. ezek a képek aktivizálódnak. amilyenek lenni szeretnénk! Amilyenek lenni szeretnénk. A tudatalatti nem tesz különbséget a valódi tapasztalat – vagyis ami ténylegesen történik velünk – és aközött a kép között. hogy a nyilvánosság előtt beszéljen. hogy elmegy valahová. ha tetszik. amit választunk. vagy akinek az életrajzát olvastuk. A legjobb talán. akkor próbáljuk elképzelni. ha követjük ezt a módszert. kiváló szónok szeretne lenni. mert az amerikai lakosság 63. hogy türelmetlen. lépés ebben a folyamatban: a vizualizáció. oldal. ahol általában dühösek vagy ingerlékenyek lennénk! És képzeljük el. Képzeljük el magunkat olyannak. nem követhetők. az kifejezésre jut. hogy felteszik magukban a kérdést: „Vajon Jézus mit tenne ebben a nehéz helyzetben? Vajon hogy bánna Jézus egy ilyen nehéz természetű emberrel? Vajon hogy cselekedne Jézus. tegyük fel. toleráns emberek lennénk! Gondoljunk azokra a helyzetekre. Ha ezt újra és újra megismétli. és ez itt a tudata. Általában nem dolgoznak keményen. hogy a kifejezés törvénye szerint minden. amit követhetünk. világos képek felidézését össze kell kapcsolnunk a gyakorlás. a 3. hogy ez itt Ön! Ez itt a szeme. hogy ki az. mit tenne az én helyzetemben?” És ez. nem élnek békés családi életet. ha a legegyszerűbb dologgal kezdjük. hogy mi vagyunk az emberi kapcsolatok szakértői! Mondjuk. egy bizonyos szerepmintát ad. függetlenül attól. az emlékek elraktározódnak az agyában. rájövünk. ahol az összes programozás folyik. ami hat ránk. ahol beszédet tart! És pozitív visszajelzéseket kap. ha ez az élmény többször ismétlődik. hogy újra és újra el kell ismételni magunkban.

körülbelül 50 %-a inkább meghalna, mint hogy a nyilvánosság előtt beszéljen. Jobban félnek tőle, mint a haláltól. Társadalmunkban ez az egyik legnagyobb félelem. Mindazonáltal nincs olyan gyerek, aki így születik. Aki ezzel a félelemmel jött volna a világra. Sőt tulajdonképpen mindannyian legelső nyilvános beszédünket anyaszült meztelenül tartottuk, fejjel lefelé, idegenek előtt. Még ha nem is emlékszünk erre az élményre. Ha azonban egy sor olyan külső tapasztalatunk van, ami pozitív, és úgy is raktározódik el bennünk, mint valamiféle pozitív visszajelzés, azaz sikerélmény, akkor hiába féltünk olyan rettenetesen a nyilvánosság előtti szónoklattól. S ennek számtalan, különböző oka lehet. Ha agyunk képernyőjén kezdünk olyan képsorokat vetíteni – itt található ez a vetítő –, tehát olyan képsorokat vetítünk magunkról, amint nagy sikerrel beszédet tartunk a nyilvánosság előtt: könyveket kezdünk olvasni emberekről, akik nagyhatású beszédeket tartanak. Sikeres szónokokról, akik leírják, milyen idegesek voltak közben. Tanfolyamokra járhatunk, ahol megtanuljuk, hogyan kell előkészíteni, felépíteni és elmondani egy beszédet. És újra meg újra el kell képzelniük magukban, hogy képesek ezt megtenni. Aztán ezt az agyuk képernyőjén vetített képet a tudatalatti mint valóságos tapasztalatot fogadja el, ha elég élénken képzeljük el. És ez a nyitja. A kép élénksége, életszerűsége. Minél élénkebben, világosabban látjuk magunk előtt a képet, minél gyakrabban, minél több érzelmet vegyítünk bele, és minél hosszabban vizualizáljuk, annál nagyobb hatást gyakorol majd a tudatalattira. Tehát arról van szó, hogy legalább 50, de gyakran még nagyobb %-os sikert tudunk elérni – nemcsak a szónoklás terén, de szinte bármiben – a vizualizálással, a képek ismételt vetítésével. Nem véletlenül hoztam fel példának a nyilvánosság előtti szónoklást. A legtöbben félnek tőle. Rájöttem, hogy ha ezt a módszert alkalmazni tudjuk arra, hogy az egyik legnagyobb félelmünket megszüntessük, ami sok mindentől visszatart minket az életben, akkor ezzel örökre bebizonyítjuk magunknak, hogy kétségeinket bármilyen téren le tudjuk győzni. És véghez is tudjuk vinni, amit célul tűztünk ki. Nagyon sok embernek tanácsoltam már a következőket: ha fél a nyilvánosság előtti szerepléstől vagy valami mástól, ezt csak példaként említem, határozza el, hogy megszabadul tőle! Ennek 2 módja van: a felköszöntő emberek. Beválik ez a módszer? Biztosíthatom Önöket, hogy igen. Ez a szervezet 1923-ban alakult. Önkéntes szervezetként hozták létre. Nők és férfiak gyűltek össze kis csoportokban. Hetenként találkoztak. Együtt reggeliztek, ebédeltek, vacsoráztak. Valaki mindig lehetőséget kapott a beszédre. Azok, akik úgy féltek a nyilvános beszédtől, hogy még egy telefonfülkében sem mertek megszólalni, miután 10-15 héten át részt vettek ezeken a találkozókon, képesek voltak rá, hogy 3 perces rögtönzött beszédet tartsanak egy vadidegen közönség előtt. Tehát a módszer bevált. Hogy miért? Mert akárhányszor beszédet tartott valaki, pozitív visszajelzést kapott. Korrigálták, tanácsot adtak, megtapsolták, segítséget kapott. És a végén a tudatalattijukba egy sor pozitív jelzés épül be, ami azt sugallja, hogy tulajdonképpen közönség előtt beszélni nem is nehéz. Ha sikeres üzletemberek akarunk lenni, ha sikeres vezetők akarunk lenni, ha sikeresen akarjuk nevelni gyerekeinket, ha sikeresen akarunk kontaktust teremteni, mindössze annyit kell tennünk, hogy megállás nélkül gyakoroljuk, és gondolatban is újra meg újra elismételjük, egészen addig, amíg rá nem jövünk, hogy a dologgal kapcsolatban a félelemszintünk fokozatosan csökken. Az önbizalmunk viszont nő. A másik dolog, amit tehetünk, ha szónoki képességeinket fejleszteni akarjuk, ha elmegyünk a Délkármegira. A Délkármegi egy nagyszerű tanfolyam. Úgy is hívják: szónokképző tanfolyam. És valóban sokat segít abban, hogy ezt a képességünket kifejlesszük. Minden héten 1-szer

64. oldal, összesen: 197

lehetőséget kapunk rá, hogy közönség előtt beszéljünk. Azt mondtuk, a vizualizáció nagyon fontos. A következő: a megerősítés. A megerősítés módszerével a lehetőségeink határtalanok. Ezek a szavak, a megerősítés szavai, talán a legnagyobb hatást tudják elérni. Ez tulajdonképpen 3 dolgon alapul. Amelyek segítségével tudat alatt átprogramozhatjuk magunkat. A megerősítés határozott, pozitív, magabiztos állítás, amit mi mondunk magunkról magunknak, és elhisszük. A 3 dolog közül, amin alapul, a legelső az, hogy személyes. Minden egyes állítást, amit magunkról mondunk, egyes szám első személyben kell megfogalmaznunk. Én. Így kell mondanunk: „Én szeretem magam! Én szeretem magam! Én szeretem magam!” Ha azt mondom: „Én szeretem magam!”, ez közvetlenül eljut a tudatalattihoz. Minden egyes parancs, ami én-nel kezdődik, megnyitja a tudatalattit, és azt mondja: „Értékes információ érkezik! Figyelem, felkészülni!” A következő: a pozitív megfogalmazás. Minden megerősítést, minden állítást kizárólag pozitívan fogalmazzunk meg, mert a tudatalatti kiszűri, kiveti a negatívumot! És csak a pozitív kijelentéseket, állításokat fogadja be. Ha pl. le akarunk szokni a dohányzásról, ne azt mondjuk, hogy: „Többé nem dohányzom.” Sokkal jobb, ha azt mondjuk helyette, hogy: „Én egy nemdohányzó vagyok.” Én egy nemdohányzó vagyok. Ezek a szavak: „én vagyok”, a lelki programozás leghatékonyabb szavai. Ha ugyanis azt mondom: „én vagyok”, azt kizárólag csak én mondhatom magamról. Az egész világon rajtunk kívül senki se mondhatja ezt ránk vonatkoztatva, és a tudatalatti ezt felismeri. Ha azt mondjuk: „Felelős vagyok! Felelős vagyok!”, szintén érezni lehet, hogyan hatnak ezek a szavak. Milyen módon befolyásolják a tudatalattinkat? Érezni a szavakat: „Felelős vagyok!”, és érezni a hatásukat az érzelmeinkre. A 3. dolog az, hogy jelen időben kell fogalmazni. Ne azt mondjuk: „Le fogok fogyni.” „Majd leszokom a dohányzásról.” „Majd szerzek egy jó állást.” Hanem hogy: „Van egy jó állásom!” „Jelenleg X kiló a súlyom!” „Jelenleg X $-t keresek!” Jelenleg X $-t keresek! Bármi történik is velünk, lényeg az, hogy mindig tegyük jelen időbe! Mert a tudatalatti csak a jelen idejű állításokat hajlandó befogadni. Rendkívül fontos, hogy amikor átprogramozzuk a tudatalattinkat, hogy amikor vizualizálunk valamit, hogy amikor állítunk valamit, hogy amikor magunkra gondolunk, hogy milyenek szeretnénk lenni, az mindig jelen időben legyen. Ugyanis a tudatalatti mindent szó szerint értelmez! Az állításokat megfogalmazzuk, mert minden cél eléréséhez meg kell fogalmazni az állításokat. „X $-t keresek! X kiló a súlyom jelenleg! Én egy kedves, szeretetreméltó ember vagyok4 Én egy fegyelmezett, szorgalmas ember vagyok! Jól vezetek! Igényes vagyok! Pontos vagyok! Szeretem magam! Fegyelmezett ember vagyok! Istenien érzem magam! Boldog vagyok! Egészséges vagyok! Tele vagyok energiával!” Ezek érdekes állítások. És ha újra meg újra elismételjük őket: „Egészséges vagyok! Tele vagyok energiával! Egészséges vagyok! Tele vagyok energiával!”, akkor kialakul az ellenállóképességünk a megfázással, influenzával szemben. Később még beszélünk erről. De nagyon gyakran azért betegszünk meg, mert elhatározzuk, hogy betegek leszünk. Vagy hagyjuk rábeszélni testünket és lelkünket. Pedig ki tudjuk űzni szervezetünkből a megfázást. Ha újra és újra ismételjük magunkban az állítást: „Egészséges vagyok! Egészséges ember vagyok! Én erős ember vagyok! Istenien érzem magam! Csodásan érzem magam!” Gyakoroljuk hát a vizualizálást és a megerősítést! Hunyjuk be a 65. oldal, összesen: 197

szemünket, képzeljük el, hogy már rendelkezünk azokkal a tulajdonságokkal, amiket el akarunk érni! Beszéljünk is úgy, mintha már rendelkeznénk ezekkel a tulajdonságokkal! Ami az érzelmeket illeti, ahogy már mondtuk, képzeljük el azt az érzést, ami ezzel a képpel együtt jár! Képzeljük el azt az érzést, ami a szavakkal együtt jár! Ne így mondjuk: „Szeretem magam.”, hanem így: „Én szeretem magam! Én szeretem magam! Én szeretem magam!” Amikor azt mondjuk: felelős vagyok, ne így mondjuk: „Felelős vagyok.”, hanem így: „Felelős vagyok! Felelős vagyok!” Vagyis más szóval: mobilizáljuk, vegyítsük érzelmekkel! Vessük be a tudatalattiba, mint egy detonátort! És meglátjuk, személyiségünkre és érzelmeinkre tett hatása óriási lesz. Nos, visszatérve a megerősítésekre, azt javaslom, hogy használjunk kis kártyákat, amikre felírjuk az állításainkat, a pozitív, jelen idejű, személyes állításainkat. Újra és újra nézzük át, ismételjük át őket! Ahányszor ezt megtesszük, ahányszor csak gondolunk rá, minden alkalommal belesulykoljuk a tudatalattiba. Minden alkalommal – a kifejezés törvénye szerint – nő a lehetősége annak, hogy kifejezésre jusson. Végül pedig, ha a megerősítést alkalmazzuk, akkor próbáljuk meg mindennapjainkban szavainkat és tetteinket ehhez igazítani! Próbáljuk meg tehát mindazokat, amiket mondunk, és mindazokat, amiket teszünk, összhangba hozni állításainkkal! Nos, a következő, amivel foglalkozunk: a verbalizáció. A verbalizáció nem más, mint a szavakba foglalás. Hangosan kimondjuk állításainkat. 2-féle módon tehetjük ezt. Legjobb, ha magunkban csináljuk. De alapvetően legalább 80 %-kal, sőt sok esetben talán még annál is többel növeljük egy állítás hatását, ha hangosan kimondjuk. Ne így mondjuk: „Szeretem magam.”, hanem így: „Szeretem magam!” Vagy: „Istenien érzem magam!” Vagy: „Egészséges vagyok!” Vagy: „Felelős vagyok!” Vagy: „50 ezer $-t keresek évente!” Amikor először hallottam erről a módszerről, az volt a célom, hogy 50 ezer $-t keressek évente. És rájöttem, hogy ennek egyetlen módja az, ha ezt állandóan ismételgetem magamban. Pedig akkoriban, amikor elkezdtem a módszert, az 50 ezer $-nak még csak a közelében sem jártam. És nagyon szkeptikus voltam, hogy egyáltalán sikerül-e. Tapasztalatból mondhatom Önöknek, hogy a módszer bevált. Tehát verbalizáljunk! Nézzük, hogyan lehet ezt még fokozni! Verbalizáljuk az állításainkat a tükör előtt! Ilyenkor egyszerre 2 hatást is el tudunk érni. Egyrészt: hat ránk, amit látunk, plusz az, amit mondunk. Ráadásul, ha érzelmeket is beleadunk, akkor 3 ponton közelítjük meg. Programozzuk át a tudatalattit egyidejűleg! Odaállunk a tükör elé, és azt mondjuk magunknak: „Istenien érzem magam!” Istenien érzem magam! Vagy azt is mondhatjuk: „Istenien nézek ki!” Természetesen nem kell, hogy mindezt egy nyilvános mosdóban csináljuk, ahol emberek vannak körülöttünk. Egy kicsit furcsának találnák. Mindazonáltal a verbalizáció egyik legfontosabb része annak, hogy az üzeneteket bevigyük a tudatalattiba. Ne feledjük: mindazt, amit folyamatosan, szüntelenül észben tartunk, azt meg is tudjuk tenni! Csak az a kérdés, hogy képesek vagyunk-e elég gyakran és elég kitartóan ismételni ahhoz, hogy állandóan hasson tudatalattinkra. Amint eléri ezt a hatást a tudatalattira, önálló erőre kap, és saját erejénél fogva bekerül a valóságunkba, pontosan a megfelelő helyen és a megfelelő időben. És pontosan a megfelelő módon. Ez elvezet minket a következő módszerhez, ami nem más, mint a szerep vállalása. A szerep vállalása. A feladat vállalása. Emlékeznek rá, az egyik legfontosabb felfedezés, amit tettünk a viselkedéspszichológia kapcsán, a következő: ha egy bizonyos módon érezzük magunkat, az bizonyos érzésekkel jár. Az érzés cselekedetekhez vezet. Erről beszéltünk már előzőleg. Azaz, hogy az érzéseinknek megfelelően cselekszünk. Valójában 66. oldal, összesen: 197

az ő bőrükbe. hogy a győzelem belső játéka. Ha vállalatunk legjobb ügynöke szeretnénk lenni. összesen: 197 . Úgy tudunk a tudatalattinknak parancsolni. mintha rendelkeznénk azzal a bizonyos tulajdonsággal! Ha pl. vagy Chris Evertloyd.” Emlékeznek a komfortzónára? A komfort nagy visszahúzó erő. üzletember?” Attól függően. létezik egy olyan módszer a nyelvészeti programozásban. nagyon fontos: a cselekvés útján eljuthatnak az érzésig! Bizonyára voltak már úgy. Egy másik példa. hogy pozitív érzéseink vannak. hogy már sikeres ügynökök vagyunk. hogy már nagy golfjátékosok vagyunk! Ha sikeres ügynökök szeretnénk lenni. nem félénkek. hogy őbenne született újjá Napóleon. akkor képzeljük el. amit akarunk. és próbáljunk meg pontosan úgy játszani. hogy a legtöbb emberről nem mondható el. és azt mondta: „Menjünk el ide vagy oda. kitartással. oldal. mi történik? A bírók meg a többi ember. amíg nem sikerül! Emlékeznek rá. tekintélyes. hogy elérjük. azzal a döntésképességgel. ha jó hírű orvosok. hogy az elején motiválva lenne. hogy mit akarunk elérni. vagy inkább negatív érzéseink vannak. Azt mondjuk: „Nem.-t: a vizualizációt! Vizualizáljuk. ha úgy cselekszünk. viselkedjünk. el akarjuk érni. Ez a 4 betű jelzi a 4 módszert rövidítve. éppen úgy. akkor képzeljük el. a szerep elvállalása döntő fontosságú abban. amikor valaki beállított. úgy tudjuk irányítani. ha 67. nem. mintha már bátrak lennénk! Ha mondjuk. A tudatalatti engedelmeskedik a tudat parancsainak. Vagy a golfozók. amit úgy neveznek. A koncentráció törvénye szerint. előrelátással. Más szólva tehát: a cselekvés útján eljuthatnak az érzésig. Sokkal erőteljesebbek. ahogyan ő! Képzeljük el magunkat az ő helyükbe. ha kiváló mérnökök szeretnénk lenni. hogy otthon ültek kényelmesen. Mindazonáltal. Nézzük akkor az 1. jól menő üzletemberek vagy kiváló atléták akarnak lenni. vagy hogy is hívják. Legtöbbünkről nem mondható el. hogy az ütéseink pontosabbak. tegyünk úgy. észreveszik. hogy azok vagyunk! Van egy régi mondás: „Addig színleljük. mintha meglenne az annak megfelelő érzés. remek anyák. Legtöbbünkről nem mondható el. amíg a tudatalatti valóságként fogadja el. Színleljünk! Tegyünk úgy. vagy Marie Navri. ez a színlelés. Nos. csináljuk ezt vagy azt!” Mire azt mondták: „Nem. színleljük. olyan kényelmesen ülök. Ez a 4 módszer a gyors személyiségváltozás kulcsa. teljesen mindegy! Válasszuk ki az egyik bajnokot.az a helyzet. csináljuk ezt vagy azt!” Ezt nevezzük színlelésnek. a cselekedet kiváltja az érzést. Tehát eddig 4 módszerről volt szó. hogy rendelkezik azzal a kulturális háttérrel. színleljük. Jegyezzük meg. akinek azt mondták. mint a világ legnagyobb hadvezére. hogy mi vagyunk Arthur Esch. El kell képzelnie. Képzeljük el. zsenialitással. és tegyük fel magunknak a kérdést: „Úgy nézek ki. mint egy nagy golfjátékos? Úgy nézek ki. ha pl. vagy Jimmy Conors. ott a teniszpályán! És tudják. Átlagos. bátorsággal. aki figyel minket. szeretnénk magabiztosak lenni. hatalommal. ha mindig a tudatunkban tartjuk azt a bizonyos gondolatot. hogy jobban teniszezzünk. Sokkal jobban játszunk. hogy nagy hírű teniszbajnokok vagyunk. Mindössze csak úgy kell cselekednie. ahogy az érzés kiváltja a cselekedetet. Ha jó golfjátékosok akarunk lenni. a legjobb apák. ha vállalatigazgatók akarunk lenni. amivel képesek lennénk elérni a célunkat. hogy van önbizalmunk. E módszer szerint. újra és újra vetítsük le magunkban annak a személynek a képét. beszéljünk is úgy. akkor el kell képzelnünk magunkban. és járjunk.” De a másik erősködik: „Gyere. és magabiztosabbak vagyunk. amíg nem sikerül!” Addig színleljük. amilyenek lenni szeretnénk! Addig. szeretnénk bátrak lenni. beszéltünk arról az úrról. befolyásolni. mint egy sikeres ügynök. mint Napóleonnak. tehát a cselekvés. mintha azok lennénk! Öltözködjünk úgy! Nézzünk a tükörbe.

mint hogy a nap keleten kel fel.” James (dzsémsz) Elen 68. hogy inkább a reggeliről mondanak le. A következő: a verbalizálás. mondogassuk: „Szeretem magam! Szeretem magam! Szeretem magam!” Ha azt mondogatjuk magunkban. hogy: „Szeretem magam!”. Csak pozitívan beszéljünk magunkról! Használjunk pozitív kifejezéseket! Átlagban percenként majdnem 150 szót használunk. „Olyan kicsik leszünk. aggodalmakról. teljesítményünket. mintha sikeres emberek lennénk.: a megerősítés. Újra és újra erősítsük meg magunkat! Sokan azt állítják. hogy amiket mondunk. Én nem tudok leszokni a dohányzásról. cselekednünk. Nem tudok lefogyni. vizualizáljuk. De igazán hangosan. ebben a szerepben úgy kell járnunk. akkor a végén egyszerűen bekattan a tudatalattiba.állandóan észben tartjuk azt a gondolatot. mintha már olyanok lennénk! Vállaljuk a szerepet! Képzeljük el. sőt sokszoros hatása van. gondolunk rá. akivé válni szeretnénk. tripla. mint az elfelejtett vágyaink. hogy a mindennapi megerősítés olyan fontos. Tegyünk úgy. úgy beszélünk. Ideálja annak a tökéletes embernek. ha hangosan mondjuk ki. és nyugaton nyugszik. és önálló életre kel. ez az élet minden területén növeli majd képességeinket. Mintha mi lennénk a tökéletes ember modellje. újra és újra megerősítjük. amilyenek lenni szeretnénk! Verbalizáljunk! Mondjuk: „Szeretem magam!” Ilyeneket sose mondjuk magunkról. mint fő törekvéseink. oldal. hogyan építsék be ezeket a személyiségjegyeket a jellemükbe. Pozitív állításokat használjunk: „Meg tudom tenni! Meg tudom tenni! Meg tudom tenni!” Ismételjük meg újra és újra: „Meg tudom tenni! Meg tudom tenni!” Erősítsük az önbizalmunkat. összesen: 197 . A 2. És végül: a szerep elvállalása. akkor olyan emberekké is válunk. Ez olyan magától értetődő. összhangban vannak azzal a személlyel. A következő alkalommal bővebben beszélünk arról. kétségekről beszél. Beszéljünk hangosan! Győződjünk meg róla.” és a többi! Használjunk pozitív kifejezéseket! Szinte meg tudjuk duplázni egy megerősítés hatását. amilyenek lenni akarunk. hogy: „Én nem tudok pontos lenni. És ha úgy járunk. az önbecsülésünket! Ha nincs más dolgunk. viselkednünk. hogy felkérnek: játsszuk el egy roppant sikeres ember szerepét egy Brodway-darabban! És ebben. „Szeretem magam! Szeretem magam! Szeretem magam!” Ha elég hangosan és elég erősen mondjuk. beszélnünk. A legtöbb ember félelmekről. dupla. mint erről. és olyan hatalmasak. úgy viselkedünk.

a televízió. hogy befolyásolja gondolatainkat. beállítódásunkra. hogy elfogadja a realitást. igen. Nos. hatással van lelkiállapotunkra. az elvárásainkra. ami ugyanez. ha azt mondjuk: „Nos. Azt is mondtuk. kudarcoké. mit eszünk. csalódásoké. fehér kenyeret. mindaz. a maga módján befolyásolta szervezetünket. hogy mivel táplálják szellemüket állandó jelleggel. hanem abból adódik. AKKUMULÁCIÓ törvénye) Az akkumuláció törvénye szellemi és fizikai törvény egyaránt. amit befogadunk. amit megeszünk. az értékeinkre. hogy a szuggeszció ereje az egyik legfontosabb erő életünkben. amely szerint mindaz. ami a fejünkben zajlik. amivel hagyjuk. Korábban már beszéltünk arról. amit teszünk. Mint ahogyan mindaz. mindaz. összesen: 197 . Amelyeknek magas a só. visszaeséseké. minden. de azért az esetek 50 %-ában rosszakat. Minden számít! Az igazán őszinte ember egyik markáns jellemvonása az. amit meghallgatunk. beépül. amin gondolkozunk. Lehet pozitív hatása. A realitás pedig az. Ennyit tehát a szuggeszció erejéről. mégpedig azzal a megállapításával. hogy megnézzük. alacsony a tápértékük. az összes beszélgetésünk. sok ezer kisebb átlagteljesítmény eredménye. amiből olvasunk. Azt mondta: „Minden. Hiszen minden számít. zsírt és a többi. számít. szekció Az új lelki diéta (31. Szellemi táplálékaink ugyanis beépülnek egy folyamatba. hogy belül maximálisan sikeresek legyünk és a világ számára is maximálisan pozitívak. hogy életünk minden egyes nagy teljesítménye.és cukortartalma. hogy minden. mert ez nincs hatással a szervezetemre. apropó. Minden számít. harcoké. tehát segít előbbre lépni afelé. lelkesek és sikeresek legyünk! Ugyanúgy tápláljuk szellemünket. ahogyan a testünket. az újságok és a magazinok. amit szellemileg befogadunk. az hat a tudatalattinkra. túlfőzöttek.11. hogy ez nem igaz. a könyvek. hogy mindaz. és legvégül: emberi lehetőségeinkre. s akkor visszatart. A szuggeszció ereje azt jelenti. szellemileg vagy fizikailag. hogy minden egyes dolog. Most menjünk tovább. De nem izgatom magam emiatt. És azt mondja. De semmi nem semleges.” Mindenki tudja. Minden hatalmas vagyon mögött. minden egyes nagy teljesítményt ezer meg ezer apróbb teljesítmény előz meg. a maga erejéből lett 69. átalakul valamivé. fagyasztottak. amit teszünk. a hitünkre. hogy hogyan visszük végbe önmagunk újraprogramozásának folyamatát úgy. sült krumplit. hatással van a fizikumunkra. Vagy negatív. amivé válni szeretnénk a jövőben. akkor biztosan gondot fordítunk arra. Valójában az emberek közötti különbség nem az intelligenciájukból. amit megeszünk.21. és ami meghatározza életünk eseményeit. pozitív vagy negatív. és beszéljünk arról. Tápláljuk szellemünket óvatosan! Ha szervezetünk egészsége és a hosszú élet fontos számunkra. általában megfelelő ételeket eszem.) A 30-as években egy Gelord Hauzer nevű férfi megbotránkoztatta az orvosi köröket. amit életünk során eddig megettünk. a rádió. a műveltségükből vagy a lehetőségeikből. mit értünk az új szellemi diétán.” Írt is egy könyvet: Az új diéta címmel. ebben a szekcióban mi arról fogunk beszélni. amelyet az akkumuláció törvényével írunk le. Arra. oldal. (17. A szellemi táplálékainkra is oda kell figyelnünk. pozitívan vagy negatívan hat testünkre. A Brodway minden sikerét hosszú évek munkája és eltérő eredményei előzik meg.

nem tanultam meg jól olvasni. ahonnan elindultak. Hogy Amerika felnőtt lakosságának 58 %-a soha a kezébe nem vesz egy szakkönyvet. miután befejezte a gimnáziumot. Tehát az első számú szellemi táplálék az olvasmány. Holott az embereknek mindig a jót kellene választaniuk. mit mondanak a gimnázium után vagy az egyetem után? „Hála Istennek. ha az elkövetkező 10 évben évi 50 könyvet elolvasnának. és a megfelelő irányba vezessen. Minden egyes komoly erőfeszítésünk. A heti 1 könyv pedig több mint 50 könyv évente. ami káros. 3-5 év alatt szakemberré válhatunk. nem silányságokat. Néhány hasznos dolog után néhány káros. és nagyon gazdag. a nagy amerikai sikertörténeteket. Hallgatni is jó. Akkor tűzzék ki célul. Hadd tegyek fel egy egyszerű kérdést! Nem gondolják. Tudják. lemondásai és áldozatai előzték meg. Minden vezető szokott olvasni. hogy túlvagyok rajta.milliomosokat tanulmányozva azt tapasztaltuk. hogy az átlagamerikai évente még 1 könyvet sem olvas el. ami építi szellemünket. ami fejleszt és épít. mennyi lenne az! Az körülbelül 500 könyv lenne. és hogy minden számít. És ezek felhalmozódnak és hatnak. Tesznek pár dolgot. átlagban 20 évig kell keményen dolgoznia. aztán néhány olyat. A felmérések szerint napi 1 óra – 2-3 éven át –. ami épít. akinek szép háza. Próbáljunk meg olvasni legalább napi 1 órát átlagban! Tudjuk. Ha sikerülne teljesíteni. Az olvasás rettentő fontos. autója van. és azt mondjuk: „Hát nem szerencsés pasas?” Pedig a dolog mögött nem a szerencse áll. A tanfolyamok és iskolák is jók.” Rendben. napi 1 óra olvasás hozzáértővé tesz. Csak az olvasás az. hogy ha napi 1 órát olvasunk. Mindenki képes rá. Ha megnézzük a Gallup-szervezet Ki kicsoda Amerikában című jegyzékét. Minden egyes perc. hogy az ország vezető rétege. felső 1 %-a átlagosan 12 szakkönyvet olvas évente. Ha 30-60 percet olvasnának mindennap (a tanácsom szerint). Mi csak a végeredményt látjuk. A világ egyik legnagyobb tudású szaktekintélyévé válhatunk a témánkban. A jó kiegyenlíti a rosszat. Bármilyen témát tanulmányoznak. lehet az az orvostudomány vagy a molekuláris biológia. valami olyasmit. időnket. Beszélgetni jó. mert felhalmozódnak. Ezek szerint csatlakozhatunk az ország felső 1 %-ához azzal. hanem olyasmit. Természetesen a videoanyagok megtekintése is jó. és témánkban hozzáértők leszünk. hanem a beépülés hosszú-hosszú folyamata. egy olyan világban. ez a napi 30-60 perc hetente 1 könyv. amely fejleszti és tágítja szellemünket a minket érdeklő témában.” És később nem értik. ami hasznos számukra. hogy egy kicsit előre lépnek. valami pozitívat és konstruktívat. hogy ahhoz. összesen: 197 . hogy miért maradtak le. 70. az időbeosztástól a nukleáris fizikáig. Más szóval: ha látunk egy embert. amelyek épp csak hogy lekötnek bennünket. azt látjuk. ami szellemünket táplálja és fejleszti. hogy jó olvasóvá válnak! 1 év olvasástanulás egy esti tanfolyamon. amíg élek. amit szellemünk befogad. hogy heti 1 könyv elolvasásával a következő 10 éven át. Sok ember legnagyobb hibája az. ezek is hatnak. amit olyasmivel töltünk. Napi 1 óra bármilyen témában. és mindennap megtesszük. igen rövid idő alatt. Havi 1 könyv felemel a felső 1 %-ba. szellemi energiánkat rabolja. és percenként 3-4-5 ezer szót tudnak majd olvasni. és végül hová jutnak? Pont oda. Manapság sokan nem szeretnek olvasni. Olvassunk napi 1 órát! Kutatások bizonyították. hogy ezt sok-sok év kemény munkája. ami visszahúz. Hogy a meghatározó táplálék. harcai. 5-7 év alatt nemzetközileg is elismert szakemberré. aztán egy kicsit hátra. de az olvasást semmi nem helyettesítheti. oldal. napi 1 óra megváltoztatja életünket. pozitív és konstruktív legyen. hogy havonta elolvasunk 1 könyvet. hogy valaki Amerikában milliomos lehessen. amit személyiségünk építéséért teszünk. Egy olyan szakkönyvet. Az emberek azt mondják: „Nem vagyok jó olvasó. Mostantól egy betűt nem olvasok el. nem újságot. beépül. De a nagy vezetők mind olvasnak. nem vesszük észre. Képzeljék csak el.

járjunk tanfolyamokra! Ne feledjük: az óra rohan! Ha területünkön a csúcsra akarunk kerülni. ha területük legjobb szakembereitől tanulnak. és szinte ingyen. aki csak könyvből merítette tudását! Valódi szakemberek kurzusain vegyenek részt. az emberek 90 %-a az egyetem befejezése után nem tanul tovább. A tudás ma sokkal fontosabb. kocoghatnak valamelyik nagy koponyával azért a pár $-ért. akik abbahagyták a tanulást és a 71. Egy olyan világban. ha vezetők akarunk lenni. határozottabbak és biztosabbak lehetünk. Gondolják el. Az audiokazettás tanulás a világ legnagyobb szellemeit gyűjti össze. és rendszeresen olvasunk. apropó. Az autóvezetők többsége csak ül.ahol az átlagember évi 1 könyvet olvas. Tudják. ez a mostani is! Több információhoz juthatnak egy 1-2 napos szeminárium alatt olyan oktatóktól. és végül vegyünk részt továbbképzéseken! Válljunk élethossziglani tanulókká! És ha azt mondom: vegyenek részt továbbképzésekben. hogy ez hatna a karrierjükre és a jövedelmükre? Ez megfelel 1 vagy 2 egyetemi szemeszternek. szemináriumokon. hogy soha. 500-1000 órát tölt évente az autójában. És ezt pár $-ért az Önök kezébe adják. És minél több tudással rendelkezünk. Hallgathatják vezetés közben is. ha évente 4-en részt veszünk. de inkább 25 negyvenórás munkahétből. hogy azt ma el sem tudják képzelni. annál stabilabbak. aki vezet. nem más. A szellemi táplálékok sorában a következő: hallgassunk szalagokat! Az audiokazettás tanulás felfedezését a legnagyobb előrelépésnek tartják az oktatás történetében a nyomtatás felfedezése óta. megszövegezve. hogy ez befolyásolná az életüket? Hogy befolyásolná a karrierjüket és jövedelmüket? Hogy megváltoztatná a körülményeiket? Hogy megváltoztatna mindent. Az átlagember. 3 havonta egyet. mint pl. 500-1000 óra évente. Társadalmunkban a legbizonytalanabb emberek azok. Amit pedig rádiónak nevezünk – elnézést a rádióban dolgozóktól –. ami Önök körül folyik? Biztosan megváltoztatná. kazettát hallgatunk az autónkban. vagy feltalálása óta. 500-1000 óra megfelel 12. és hallgatja a rádiót. oldal. Ne hallgassuk annyit a rádiót! Nem azt mondom. mint a fül rágógumija. amely másokon is segít. hogy lehetőségük van arra. nyerő helyzetbe kerülnének? Nem gondolják. Próbálják elkerülni az olyan oktatót. mi lenne.5-25 negyvenórás munkahétnek. mert a szuggeszció erejével. A legkiválóbb gondolataikat megszerkesztve. Nem gondolják. és amely előbbre visz bennünket és társainkat. A tudás a legnagyobb hatalom társadalmunkban. összesen: 197 . Minél több a tudásunk. Honnan vesszük az időt a tanfolyamokra? Hát áldozzuk fel a hétvégi henyélést! Ahelyett. és jól összesűrítve a lényegüket. ahol az átlagember soha nem vesz részt tanfolyamokon. Képzeljék el. hogy este tévét néznénk. Vegyenek részt továbbképzésben! Minimum 4-et javasolok évente. Maguk sétálhatnak. Fogjuk vissza az újságolvasást! És növeljük meg az önfejlesztő olvasás mennyiségét! Na és a kazetták. ha vállalatuk elküldené magukat 25 hétre tanulni! Minden egyes évben. utazhatnak. ha sztárok akarunk lenni a szakmánkban: a tudás hatalom. a legjobb módja ennek az. csak azt. mint bármi más. Mivel soha nincs vége. mit jelent ez? Azt jelenti. hogy ne túl sokat. mint egy egész egyetemi kurzus alatt. hogy kihasználjanak vagy hogy profitáljanak legalább 12 és fél. annál nagyobb a hatalmunk. ha minden évben 1 vagy 2 egyetemi szemeszternek megfelelő további oktatásban vennének részt! Nem befolyásolná ez az életüket? De még mennyire! Tehát hallgassunk kazettákat. megvágva. Annál nagyobb az önbecsülésünk. szellemünk új információkkal való táplálásával (500 könyv 10 év alatt) oly módon alakíthatja át életünket. annál több tudást tudunk olyan cél szolgálatába állítani. honnan vesszük rá az időt? Ne olvassunk annyi újságot! Ilyen egyszerű. akik 20-30 évet töltöttek el az információ összegyűjtésével.

Az érdekes a dologban az. Milyen lenne. Emlékeznek még az azonosulásra? Azok. David McLan úgy találta. És minél szorosabb kapcsolatban vagyunk az emberekkel.fejlődést. hogy hogyan hasznosítsa magát. elkezdett hatni az egyetemi olvasmányaira. a munkatársainkkal. Amint abbahagyjuk a fejlődést. lépése az. hogy fel kell kutatni és kapcsolatba kell kerülni a győztesekkel. Ha elkezdünk stagnálni. meg kell kérdeznünk: kihez szeretnénk hasonlítani? Kivel akarunk azonosulni? És ezután kezdjük el magunk köré gyűjteni az embereket! Ennek 1. olvassunk sikeres üzleti újságokat! Ha jó kereskedők akarunk lenni. minél szorosabb kapcsolatban vagyunk velük. akikkel kapcsolatban vagyunk. szellemileg is. ez a referenciacsoport. vezető beosztású üzletemberek bűvölték el. Egyike a legfiatalabb vállalati vezetőknek az üzleti élet történetében. amellyel azonosult. csökken az önbecsülésünk. minden cselekvési motívumunknak körülbelül 85-95 %-a szuggesztív befolyás eredménye. annál inkább hatással vannak gondolatainkra és a jövőnkre. milyen keményen dolgozzon. romlik az egészségi állapotunk. a baráti körünk tagjaival. akik közé valónak valljuk magunkat.vagy baseballsztárok szerettek volna lenni. különösen a családtagjainkkal.. hogy elkezdjük azokat az újságokat olvasni. miután befejezte a tanulmányait és az egyetemet. arra. Ahogy mondjuk: „Repülj a sasokkal!” Hadd emeljek itt ki valamit. hajlamosak leszünk a betegségekre stb. pontosan úgy. Ha az üzleti életben akarunk sikeresek lenni. amelyeket jó kereskedők írtak! Ha sikeres igazgatók akarunk lenni. Ilyen egyszerű. hogy amikor felnőtt. Nemcsak fizikai hatások ezek: időjárás. hogy életünk összes hatásának. mert 12 éves korában elkezdett azonosulni velük. amíg tanulunk. elevenek maradunk fizikailag is. Őt 12 évesen a gazdag. A szellemi táplálékok következő része az. Tehát. ha egyszer ő volna az igazgatója egy efféle hatalmas cégnek? Miközben a többiek hoki. könyveket. Rendben. hogy a referenciacsoport megválasztása a siker vagy kudarc kulcsmeghatározója az életben. állandó lesz a motivációnk. Kivel azonosulunk? Hadd mondjak egy példát! Nemrég olvastam egy önerőből milliomossá lett emberről. Úgy is mondhatjuk. Vegyük körül magunkat megfelelő emberekkel! Ez egyszerűen a következőt jelenti. mintha pszichológiai vitaminokat ennénk. egy 500 cégből álló vállalat igazgatója volt. amíg tanulunk és fejlődünk. a tanulmányaira. És mire 25 éves lett. akkor gyűjtsük magunk köré ezeket az embereket az írásaikon. És elkezdett azonosulni azokkal az igazgatókkal. akkor olvassunk üzleti és marketing magazinokat. Referenciacsoportunk azok az emberek. hanem érzelmi szuggeszciók is azon emberek részéről. ez a vezetői modell. ez az irányítói mechanizmus. Elkezdte olvasgatni az édesapja újságjait (…) És feljegyzéseket készített magának a legjobban szereplő vállalatvezetőkről. ha sikeres marketingesek vagy sikeres szülők akarunk lenni. és új dolgokkal tápláljuk szellemünket. összesen: 197 . amit úgy nevezünk. hogy a referenciacsoport. elkezdünk stagnálni. Amikor a szuggeszció erejéről beszéltünk. ami nagyon fontos! A 72. milyen lenne egy ilyen cégnél dolgozni. Fiatalkorában kezdte. hogy megfelelő emberekkel vegyük körül magunkat. hideg stb. A kérdés: kivel azonosulunk? Akárkivel is akarunk azonosulni ma. És ezt ők is tudják. kazettáikon és tanfolyamaikon keresztül! A másik dolog az. fejlődünk. csökken az energiaszintünk. milyen vállaltoknál helyezkedjen el. És pusztán azért. azt mondtuk. amikor a hozzá hasonlók még baseball. oldal.vagy futballkártyákat gyűjtöttek. Arra gondolt. amiket ők. Még valami: a harwardi oktatás szerint az önmotiváció egyik kulcsa az állandó fejlődés. akikkel azonosulunk. Addig. 25 éven át tartó kutatás után.

akik érdeklődők és ambiciózusak. maga is vesztes lesz. a lustákkal. mesterkapcsolat. Ez azt jelenti. egy barátunktól vagy egy rokonunktól.” Azt mondom erre: „Ha egy negatív főnöknek dolgozik. amit valaha is tettek. Sok ember jön hozzám ezzel: „Negatív főnöknek dolgozom. 73. Emberek ezreivel beszéltem. nem haladnak előre. Ez az a 2 időszak.következőt. Olyan a járásunk is. az ún. Átvesszük beállítódásukat. Ezeket az időszakokat tehát kulcsprogramozó lehetőségként kell használnunk. de ha ez tény. amire képes. a jövőről. összesen: 197 .”. amikor tudatunk a legpihentebb és tudatalattink a legéberebb. hogy kaméleonok legyünk. hogy csak mindig önmagunkra számítunk. mint ők. mielőtt álomba merülünk. Íme: Ha vesztesekkel érintkezik. hogy sikeresek leszünk. és a reggel. akik sorra elmondták. amikor a tudatalattink a legnyitottabb új információkra. Hiszen az nem megy. És íme a tanácsom Önöknek. az idejüket elfecsérlőkkel. hogy életünk kudarcainak 99 %-a összefüggésben áll olyan emberekkel.” Azt mondják: „Mit tegyek a negatív kapcsolatommal?” Azt mondom: „Fel kell tenniük a kérdést: Meg akarom-e valósítani emberi lehetőségeimet vagy sem?” Ha meg akarom valósítani a lehetőségeimet. vagy egy szerelmünktől. és hogy elkezdjünk érintkezni az olyan emberekkel. Úgy beszélünk. nem én találtam ki őket. soha nem fogja kibontakoztatni a képességeit. Ha a negatív emberekkel azonosulunk. akkor minél előbb. itt vannak a tények. mi magunk is vesztesek leszünk. mint ahogy a horgony húzna le. vágyaikkal! Más szóval: programozzák be magukat a következő napra ugyanúgy. hitüket. Egyike a garanciáinknak arra. akik pozitívak. Új információk bejuttatására. Ezek pedig: a késő este. hogy ebbe belenyugodni a legnehezebb dolog volt. éppen. a kihívásainkról. akiket csodálunk. hogy környezetünkből kiválasztunk 1. annál kevesebb fájdalmat okoz. mintha egy rossz fogunkat kellene kihúzatnunk. Mindannyian hajlamosak vagyunk arra. és soha nem fogja kihozni magából azt. mint egy számítógépet! Én ezt úgy szoktam. azaz magatartását. ha a lábunkhoz lenne erősítve. hogy minden napot kezdjünk jól. az eseményekről! Próbáljunk meg kialakítani egy ilyen mesterkapcsolatot magunknak! Kutatásainkból kiderült – amit én és Napóleon Hill végeztünk –. hogy eldöntsük. Mielőtt álomba merülnek. Nos. mivel ezek az emberek lehúznak bennünket. Felvesszük a körülöttünk lévő emberek színét. Soha nem lesz boldog. hogy örökre búcsút kell vennünk egy családtagunktól. táplálják szellemüket olyan üzenetekkel. „Negatív kapcsolatban élek. oldal. Következő módszer. David McLan úgy találta. akik stagnálnak. Ha a pulykákkal kapirgálunk. a következő rész a referenciacsoportban. Néha ez azt jelenti. a cinikusokkal. a kritizálókkal. értékeiket. elvárásaikat. Minden napot kezdjünk jól! Ez azon a tényen alapul. pontosan ugyanolyanok leszünk. Éppen azért fontos. Olyan. Mert a körülöttünk lévő emberek olyan erősen hatnak ránk. hogy a pozitív emberekkel való kapcsolat az egyik fontos hatótényezője a csúcsteljesítménynek. annál jobb. hogy elbeszélgessünk a problémánkról. És elkezdünk összejárni velük legalább hetente 1-szer. hogy a napnak 2 szakasza van. én csak bemutatom. Nagyon hatásos. kihez akarunk hasonlítani. Délben vagy este. amelyekben képzeletünk leginkább fogékony. nem repülhetünk a sasokkal. és azóta sem találtak kivételt alóla. 25 éve rájöttek erre. mielőtt elalszunk. Beszélgetni. Még az önképüket is. 2 vagy több személyt. Na. Kerüljünk a közelükbe! Hozzuk össze a pozitív személyiségek energiáját és konstruktivitását. Ha a vesztesekkel töltjük az időt. És tartsuk távol magunkat a vesztesektől! Kerüljük el a reményteleneket! Kerüljük el a negatív embereket. amelyek összhangban vannak a másnap elérendő céljaikkal. szellemünk befolyásolásának újabb módja – borzasztó fontos – az. mint ők. Minél előbb.

ami motivál. Valamit. amikor lényünk minden új információra nyitott. amit életemben felfedeztem. és csodásan érzem magam. vagy a csillagokat és a holdat. és csodásan érzem magam. hogy többé nem fognak tudni létezni nélküle. A 3. az első. 30-60 perc olvasás. tehát a 2. Újra ismételjük: „Csodásan érzem magam! Remekül!” Nem azt mondogatjuk: „De fáradt vagyok. ami… ami felemel bennünket. Felkelek reggel. és azt mondom: „Felkelek reggel – jelen időben –. mintha hosszú autóútra indulnánk. Ha ismételgetjük: „Remekül vagyok!”. és csodásan érzem magam. minden napot pozitív érzéssel és energiával telve kezdünk. üljünk le. Ez a 3 pont felkelés után: „Remekül érzem magam!”. Valamit. nem rádiót. A másik dolog. De fáradt vagyok. és elmondjuk 2-szer. programozzuk be a tudatalattiba! Mindennap ismételve és használva ezt a csodálatos technikát. amit mondunk. Keljünk fel reggel. ami inspirál. oldal. A hasznos óra kihasználásának szokása a reggel 1. és megnéznénk a térképet. és el voltam ámulva. Ez az. Tele vagyok energiával! Hiszem. Százak jöttek vissza hozzám. és éljenek a hasznos órával! Töltsék fel magukat gazdag szellemi proteinnel. ha ezért sokkal előbb kell felkelniük. hogy egész napjuk jobban telik majd. ha rosszul vagyunk. Ha kurzusunk hatására rászoknak arra. mondjuk azt: „Remekül vagyok!” Mert a tudatalattink nem képes különbséget tenni valóságos tény és élénk képzelet között. hogy ez megváltoztatta egész életüket. a becses órát. amit reggel kell tennünk. mondván. hogy részt vettek a szemináriumon. hogy jól kezdjük a napot: olvassunk 30-60 percet. Felkelek reggel. Ennek felhasználása az egyik leghatásosabb sikertechnika. amit úgy nevezünk. elég hangosan: „Remekül vagyok!” Próbálják ki! „Remekül vagyok! Remekül vagyok! Remekül vagyok!” A tudatalatti elhiszi. hogy holnap nagyszerű napom lesz. becsukom a szemem. és meg fogják látni. szép gondolatokkal és ideákkal! Emeljék fel szellemüket. Istenem!” Hanem azt: „Remekül vagyok!” Felkelünk. még akkor is. és csodásan érzem magam. De fáradt vagyok. nem magazint.” És amikor reggel felkelünk. és ad egy energialöketet. még mielőtt kávét ittunk volna. Valamit. hogy: „Csodásan érzem magam! Csodásan érzem magam! Csodásan érzem magam! Csodásan érzem magam! Csodásan érzem magam!” Felkelünk reggel. amitől tanulhatunk. amit beprogramozunk a tudatalattinkba. Én spirituális irodalmat olvasok minden reggel. amely felébreszt. Más szóval: nézzük meg. hogy olvashassunk egy kicsit! Valamit. és olvassunk valamit! Ami valóban jót tesz velünk.hogy lefekszem. nem tévét. lépés: mindennap reggel vegyük sorra céljainkat! Vegyük sorra céljainkat minden reggel! Minden reggel. Keljünk fel elég korán. mielőtt elindulunk. keljenek fel. és mi a célállomásunk! Gondoljuk végig. Olyasmit. hogy tényleg remekül vagyunk. Még ha fáradtan ébrednek is. mert amikor sorra vesszük céljainkat. 74. 5-ször. Felkelek reggel. ezért az egyért megérte. vagy mintha a tengerben hajóznánk. összesen: 197 . hogy minden napot feltöltődve kezdünk. hogy becses óra. hogy reggelente valami felemelőt olvassanak. 3-szor. hol állunk. hogy nyugodtan olvashassunk! Annyira hozzászoknak a hasznos óra használatához. Ó. Nem újságot. aztán a célok áttekintése – minden egyes reggel ahhoz a csodálatos dologhoz vezet. Keljünk fel korábban. amitől valóban jól érezzük magunkat. vegyük sorra céljainkat! Ugyanúgy. ahhoz. az az 1-es. és kitisztítja agyunkat. Sok évvel ezelőtt fedeztem fel. órájáé. az. az első gondolat. Mi úgy nevezzük: szellemi protein. akkor beprogramozzuk azokat a tudatalattinkba! Nos. és azt mondjuk: „Csodásan érzem magam!” Még akkor is. 4-szer.

amit tanítunk. hallgassunk kazettákat. Ne feledjük. összesen: 197 .” „A múltban rosszul osztottam be az időmet. és minél többekkel osztják meg ezt a tudást. menjünk. meggyőződésemmé vált. az az. de most nem. amit olvasunk. Mióta elkezdtem tanítani ezt az anyagot.” „Hirtelen haragú. A múltban az voltam. de most pontos vagyok. hogy a szegénynek kell meghívnia a gazdagot ebédre.Ismételjük át a hallottakat.” „Iszonyú. mint amilyen az étkezési diétánk lenne. minden újság. és hallgassuk meg a szakembereket. oldal. Kerüljünk a győztesek közelébe! Gondoljunk arra a győztesre. ez tükröződik külső világunkon is. Miért? Mert ha egy gazdag embert ebédelni hívunk. de most jól osztom be az időmet. A szegénynek kell meghívnia a gazdagot. hiszen minden egyes sorára élő példákat láttam. amiről a tanfolyamon beszélek. és olyan információkat szerezni tőle. félelmet tartalmaz. tápláljuk szellemünket pozitív emberekkel! Az… az egyik jó tanács. hogy milyenek voltunk régen! Ha azelőtt késtünk. de most hatékonyan dolgozom. de most ésszerűen és egészségesen étkezem. Emlékeznek. Ha belső világunk negativitást. akiket érdekel! Tanítsuk. hogy mennyit tudsz enni!” „A múltban sokat ettem. mint ahogy Dablju Clemenston mondja: interszparanoiások. azt mondván. amit tudunk azoknak. ezentúl pont-pont-pont ilyen és olyan vagyok. annál inkább fogják a belsővé tenni. hogy azt mondja rólunk: „Mindig késik. hogy az egész 75. türelmetlen vagy. Aláhúzva mindezt. Olyanok leszünk. belsővé tettem mindazt.” „A múltban nem dolgoztam hatékonyan. A paranoiás ember azt hiszi. ha meg akarnánk tartani jó kondíciónkat és egészségünket! Abszolút fontos. Olvassunk jó könyveket. nyugtalanságot. amiről itt beszélek. támasszuk alá jó elvárással! A bizakodó elvárás az egészséges személyiség jele.” Ezek a szavak: „a múltban az voltam” múlt idő. a tudatalatti figyel! De most! „Most már…. használható. amelyeket pénzért nem kaphatunk meg. folytassunk pozitív beszélgetéseket. lehetőségünk nyílik tanulni attól a gazdag embertől. akiket érdekel! Mert ne feledjék: azzá válunk. és visszaesünk. mondjuk azt: „Nos. Pozitív paranoia. amit tanítunk! Rájönnek majd. amit csinálunk. legközelebb időben ott leszek.” „A múltban az voltam. amit meghallgatunk. Beállítódásunk pozitív én-elvárásra épül. egyszerűen töröljük a hibát. amely jövőnket programozza. amit a tévében látunk. amit tudunk azoknak. csak reméltem és hittem. hogy használható. Használható ez az anyag? Igen. Ezzel a szóval minden hibát eltörölhetünk. akire hasonlítani akarunk! Van itt egy másik fontos dolog a szellemi programozást illetően. ne engedjük meg senkinek. tanítsunk másokat! Tanítsuk. Ha elkésünk egy találkozóról.” Mondjuk azt: „Nem. A bizakodással teli elvárás beállítottsága azt jelenti: bizakodva várjuk a jó eseményeket. De most. amikor elkezdtem tanítani. aztán rátérünk 2 fontos pontra! Beszéltünk a szuggeszció erejéről és arról. Minden. járjunk tanfolyamokra. hogy külső világunk belső világunk tükörképe! Külső világunk belső világunk tükröződése. És mindazt. hogy: „nos. ha többé nem cipeljük a múlt céduláit. használható. mióta százaknak és ezreknek beszélek róla. amit egy üzletfilozófus mondott. de most. A múltban késtem. hogy szellemi diétánk ugyanolyan tiszta. Ne feledjük. legközelebb”. Legközelebb. mióta elkezdtem előadni és szalagra venni.” és a többi.” Ha hibát követünk el. beszéltünk az elvárás hatalmáról. hogy minél többet tanítanak másokat. Tanítás közben belsővé tettem. minden beszélgetésünk – pozitív vagy negatív – befolyásolja a tudatalattinkat. Tehát győződjünk meg arról. hogy arról beszéljen. hogy ki az közülük. akivé válni akarunk! Nézzük meg ismerőseinket. A következő: dobjuk el a múlt címkéit! Dobjuk el a múlt címkéit! Ne engedjük meg soha senkinek. Mindent. Azzá válunk. hogy minden számít. most már tudom.

Elképzeljük újra és újra. melyek összhangban vannak céljainkkal és 76. ahogyan a hitünk változik. egyre inkább el fogjuk hinni. Hirtelen felemelik a fizetésünket. tervezgetjük. Ez azt jelenti. de ahogy ismételgetjük: „Évi 50 ezer $-t keresek! Évi 50 ezret keresek! Évi 50 ezret keresek!”. Célunk az évi 50 ezer $. Az innentől idáig való eljutás folyamata progresszív. De ha újra és újra mondogatjuk. mit akarunk birtokolni. ahová el akarnak jutni. A pozitív paranoiás ember meg van győződve arról. Keressük a jót. amire gondolunk. bizonygatjuk. hitünk nő és nő és nő. Azzá válunk. hogy: „Évi 50 ezer $-t keresek! Évi 50 ezer $-t keresek! Évi 50 ezer $-t keresek!” A tudatalattink nem hiszi el. És tovább mondogatjuk: „Évi 50 ezret keresek!” És egyre inkább hiszünk benne. hogy jót tegyen velünk! Valahogy jót tesz velünk. Évi 50 ezret keresek. ha eléggé akarjuk. és ez a céljuk. elképzeljük és tervezzük és készülünk rá. ha elkezdjük elképzelni és bizonygatni. A nagy hazugság elmélet azt fedezte fel. meg nem is. Egyre mélyebben a tudatalattiban is. A propagandában úgy hívják ezt: a nagy hazugság. hogy a jót keressük mindenben körülöttünk. Ez a kulcs ahhoz. hogy a világnak van egy titkos terve. itt vannak most. Ahogy ismételgetjük. annál inkább valósággá válik. amit képzeletünkben tudunk tartani folyamatosan. mennyi ideig várjuk a rosszat?” Amilyen mértékben keressük a jót. és tenni is tudunk érte. Végül esetleg le tudjuk győzni saját szkepszisünket. milyen célt akarunk elérni. hogy világosan határozzuk el. hogy elfogják. 50 ezer $-t akarunk keresni évente. És eljutunk abba az állapotba. gondolatokkal. hogy hisszük is. egyre inkább hiszünk benne. Most pedig csak 25 ezer $-t keresünk évente. És így tovább. egész életünkben. hétről hétre. szavakkal. ahol vagyunk most. és végül eljutunk odáig. Ahogy megkezdjük az új szellemi táplálék felvételét. várjuk a legjobbat! És keressük a jót! Várjuk a legjobbat. Nem számít. Onnan indulunk. a hitetlenség elfogy.”. végül elkezdünk egy kicsit hinni benne. Legyünk tehát pozitív paranoiások! Legyünk teljesen meggyőződve arról. és leküzdjük az akadályokat. akár nem. és elképzeljük és mondogatjuk: „Évi 50 ezret keresek. óráról órára. milyen emberré akarunk válni. hogy ha valamit elég sokszor elismétlünk. amely összhangban van a célunkkal. Bármi. Valójában hitetlenségünk és szkepszisünk a legnagyobb akadálya sikerünknek.” A jó keresésének óhaja. Önökkel és velem kapcsolatban ezt úgy nevezik: a nagy igazság. ha folytatjuk önmagunk meggyőzését. hogy a világ összeesküdött. még a legintelligensebb ember is elkezd hinni benne. Tehát ez a módja annak. hogy abszolút elhisszük. hogy bármivé válhatunk. ötletekkel. hogy lehetséges. és keressük a jót! Ralf Waldo Emerson azt mondta: „Az egészséges személyiség fokmérője az a képesség.világ el akarja fogni. mégpedig az. bizonygatjuk. fantáziával. Lehetségesnek fogjuk látni. A világ összeesküdött ellene. képekkel. Mi történik ekkor? Mondogatjuk. azt elérhetjük és megvalósíthatjuk. Minél többet ismételjük. Ha ismételgetjük. Végül ne feledjék ezt: a változás folyamata. Évi 50 ezret keresek. és megkérdi: „Mennyit keresel?” „Évi 50 ezer $-t!” Pedig eddig még soha nem kerestünk többet. Fizetésünk évi 26 ezerre emelkedik. elképzelni és leírni új magunkat? Mondjuk. egyre kisebb és kisebb lesz. sok hitetlenséggel és szkepszissel kell megküzdenünk. hogy évi 50 ezer $-t keresünk. Aztán jutalmat kapunk és máris 27 ezernél tartunk. hogy pozitív paranoiások legyünk. hogy neki mindenki csak jót tegyen. és elkezdjük etetni magunkat olyan új szellemi táplálékkal. amit csak akarunk. újra és újra. mi történik. újra és újra. bármit elérhetünk. ahol vannak. Egyetlen dolgunk az. És ha valaki felébreszt minket éjjel 3-kor. akár akarjuk. A tudatalattink még mindig nem hiszi el. és töprengünk rajta. De mi történik. A jövőbeni célunkat nézzük. mondogatjuk. És biztosítsuk szellemünk folyamatos táplálását nap nap után. hogy onnan. személyiségünk olyan mértékben egészséges. Újra és újra ismételgetjük. oldal. Meg kell kérdeznünk magunktól: „Mennyi ideig keressük a jót. összesen: 197 . mint évi 27 ezret.

” Dzsan del Akafeller 77. „Nem hiszem. összesen: 197 . oldal. amit akarunk. még a természetet is. Mindent legyőz. ne arra. hogy bárminemű siker eléréséhez az állhatatosságnál van lényegesebb tulajdonság.ideáljainkkal! Arra gondoljunk. amit nem akarunk! És minden lehetséges számunkra.

jutunk információhoz. hogy 3-féleképpen tanulunk. helyesen írni. Én ezt használom. hogyan működik. annál értékesebb a számítógép. el sem hittem volna. amelyről tüstént szó lesz. csak önfegyelem és egy ilyen. amit írunk. Természetesen a szemünket is használjuk. mint ezt a módszert. Ha hiszünk abban. szekció Az agy szoftverje (24.37. más szóval: halljuk az információt vagy elmondjuk az információt. hogy írásos program módszer. hogy intenzíven csináljuk. már ez is bámulatos változást idéz elő. Hozzájuthatunk látás útján: látjuk az információt. Nem értek a számítógépekhez. aztán ezt használjuk az írásos program módszer alapjául. mennyire hatásos. vagyis arra. de azt tudom. Valamennyi mostanában végzett felmérés szerint az amerikai és más országokbeli felnőttek többre becsülik az időt. hogy az már szinte ijesztő. Az írásos program módszer azon alapul. És írás közben gyakran mintegy halljuk is. hogy a modern számítógép napjaink rendkívül hasznos eszköze mint hardver. Ám a számítógépet az általunk betáplált program irányítja. Minél fejlettebbek. hogy az információt bevigyük a tudatalattiba. Egyike a legegyszerűbbeknek. Akárcsak néhány más programozási módszer. lassan kialakul bennünk egyfajta türelmetlenség. Tudjuk. Ismerjük a törvényt. hogy beleírjuk a céljainkat. És semmi más nem kell hozzá. bonyolultabbak és produktívabbak a programok. mint a pénzt. hogy amikor leírunk valamit. és így fokozatosan módosíthatjuk általuk a világunkat. Az oldalak meg vannak vonalazva. módszerünknek azt a nevet adtam. Ki lehet bírni. azonnal. Hozzájuthatunk kinesztetikusan: tapintjuk az információt. állítások. és mi arra használjuk. Ezért nem lehet pontosan. eszméinket elfogadja. amelyről beszéltem. Néha. a belső program gyors. Ezeknek bármelyike jó módszer a tanulásra. A mai előadás címe: Az agy szoftverje. hogyan érhetjük el a program. együtt néhány más mentális elvvel és módszerrel. Az írásos programozás módszere azon alapul. Ez fontos. annál gyorsabban épül be az információ. Ebben az előadásban arról lesz szó. azt hiszem. oldal. tartós megváltoztatását. Veszünk ez ilyen füzetet. Elmagyarázom. összesen: 197 . Amikor néhány évvel ezelőtt megtanultam. beépíti a tudatalattink. Épp ezért ma sorra vesszük mindazt. akkor nyilván sietünk megváltoztatni a belső programozást. Az 1. Már sok hallgató előtt mondtam el ezt a dolgot. Pofonegyszerű. De minél többet tudunk ezekből egyidejűleg kombinálni. mindig. a külvilágunk is megváltozik.) Mi a legbecsesebb kincsünk az életben? A legtöbbünk számára a legbecsesebb kincs az idő. mentális programként felfogva. hogy miután belső programunkat megváltoztatjuk. Aztán egészen különleges módszerekké kombináljuk őket. Információhoz juthatunk hallás útján.12. hogy az idő pénz. akkor mindig teljes koncentráció kell. Segítségükkel erőteljesen felgyorsíthatjuk a folyamatot. ha helyesen kombináljuk az információt. Egy nagy spirálfüzetet. Vizualizáció. már ez is 10-szeresen fedezi ennek a programnak a költségét. melynek során a gondolatainkat. 1 $ 99 centbe kerül. Ha megjegyeztük azt. Még ha csak ezt az egyetlen módszert gyakoroljuk is. tartós változásként a tudatalatti programba. Ha semmi mást nem tanulunk meg. Az íráshoz koncentrálni kell. 78. De annyira hatásos. ami már többször elhangzott: a belső világunk megváltoztatásával a külvilágunk is megváltozik. amiről már beszéltünk. Az írásos programozás módszere persze ezen alapul. ha közben még valami mást is csinálunk. Arra is szükség van. belekerül rögtön.

Ennyi és ennyi kilót nyomok. ezt érem el. hogy már valóság. hogy amint újra és újra leírjuk céljainkat. hogy folyamatosan ismételjük a képet és az érzést és a leírást. Más szóval így fogalmazzunk: „Ennyi és ennyi $-t keresek havonta. a belső fülünkkel igen. Észrevesszük. minél több fizikai energiát fektetünk bele.” Ezt csinálom. ezt végzem el. Az enyémben csodásan bevált. ezt teszem meg stb. összesen: 197 . A relaxáció törvénye szerint minden mentális műveletben az erőlködés csak árt. Valahányszor leírjuk fő céljainkat. Másodszor: a célok leírása után hunyjuk be a szemünket! Hunyjuk be! És képzeljünk magunk elé egy fontos célt vagy több célt! Már megvalósulva. Akkor találkozunk a célunkkal. nem siettethetjük. Ez a legfontosabb. kivétel nélkül minden reggel írjuk le a fő céljainkat. Kiválóan végzem a munkámat. Ha gyorsabban akarunk vezetni. jelen idejű. személyes állításként. belevéssük őket jó mélyen a tudatalattiba. és ezeket betesszük a füzetünkbe. hogy már valóság. valóságként képzeljük el! El tudjuk képzelni? Roppant hasznos dolog egyébként. ha már elérnénk a célt! Képzeljük el. és gondosan betápláljuk a képet a tudatalattinkba! A 3. Mit jelent ez? Azt jelenti. amelyben megírják. És pontosan a megfelelő időben és helyen találkozunk.Más szóval: felolvassuk magunknak a szöveget. pontra. rálépünk a gázra. rész. írjuk le a fő céljainkat! Egyébként ez az egész körülbelül 2 percig tart. aztán behunyjuk a szemünket. Miután olvastunk. Egyszerűen azt állítja. Ez jobban dolgoztatja a motort. És végső fokon ez garantálja. Mikor minden készen áll. A relaxáció törvénye az egyik legfontosabb mentális törvény. Újra és újra. És éppúgy sok más ember életében is. mennyire bevált ez az életükben. Hogy elképzeljük: mi úton vagyunk a célunk felé. Rengeteg mentális. Eljuthatunk odáig is. megnézzük a képet. és a célunk úton van mifelénk. hogy a fizikai világban ha egy szöget akarunk beverni. érdekes dolog történik. ha kivágunk néhány képet egy magazinból. (18. Hogy valódi képeket is láthassunk. Azt tapasztaljuk (a célok kitűzéséről később lesz szó). Egyszer még levelet kapok Önöktől. érzelmi és fizikai energia kell az íráshoz. hogy megnyilvánulnak majd a külvilágunkban. Az írásos programozó módszerek azt javasolják. annál gyorsabban tudjuk elvégezni ezt a cselekvést. nem lassíthatjuk le. tapintunk. és előre hajtja. beprogramozzuk őket a tudatalattiba. és így gyorsabban haladhatunk. oldal. És van egy előre meghatározott idő. hogy a fontosabb céljainkat először mindig leírjuk. hogy amikor leírjuk a célt. Valahányszor leírjuk a fontosabb céljainkat. vagy akár 1 óráig is. De azt megtehetjük. amelyet éreznénk. átküldjük őket. Nem gyorsíthatjuk fel az időt. A mentális világban az erőfeszítés csak árt. Írjuk le a fontos céljainkat! Pozitív. Bármivé akarunk válni. még ha a fülünkkel nem is halljuk. vegyük jól szemügyre. realitás! Úgy kell elképzelni. bármit akarunk tenni. Úgy hívjuk: a relaxáció törvénye. Esetleg 5-ig. mintha egy rakétán beállítanánk az irányító mechanizmust. aztán világosabban megfogalmazódnak. Vadonatúj kocsira vágyunk? Vagy egy gyönyörű házra? Vagy másra? Tegyünk be egy képet róla. a céljaink felé. mikor mi is készen vagyunk és a cél is. A mentális világban viszont éppen fordított a helyzet. RELAXÁCIÓ törvénye) Most máris rátérünk a 2. Kinesztetikusan pedig mozgunk. annál 79. és irányító mechanizmussá alakulnak. egyenként. ami szintén nagyon fontos: képzeljük el az elért öröm érzését! Képzeljük el azt az örömöt. Egyre konkrétabbá válnak. Úgy cselekszünk. kitérők nélkül. hogy reggel. hogy minél kevésbé erőlködünk. írjuk le! Állítások formájában. hogy eltart 10-20 percig. akkor minél erősebben ütjük.

vagyis olyan esemény előtt. minden erőfeszítés nélkül! És minél könnyedebbek vagyunk. tárgyalást a főnökkel. Beprogramozta tudatába. Amikor elengedjük. Mert rendkívül hatásos. vagy fizetésemelést kérünk. hogy kapcsolatainkban minél jobban igyekszünk. oldal. Állításokkal erősítsük ezt meg! Más szóval. Rettentően izgult. Valahányszor a beszédre gondolsz. Elképzelte. mentálisan. hogy lelkesen megtapsolják. hogy csak átmeneti a hatása. a legjobb üzletkötők. akkor a kapcsolat a megfelelő módon alakul. Egy üzleti tárgyalás legjobb eredménye az lesz. az kell. Azt mondtam neki: „Adok egy tanácsot. remekül szerepeltem!” Vagy: „A beszédem fantasztikus siker!” Más szóval: a képnek megfelelő állítást válasszunk! És ismételgessük a képet! Azután töltsük meg érzelemmel! Képzeljük el. annál gyorsabban fogadja el a gondolatot a tudatalatti. vagy pedig le akarunk lassítani. Egyébként minden jó üzletkötő használja ezt a gyors program módszert. hogy olyan szavakat és tetteket sugalljanak. Mintha az eseményen már túl is lennénk. Minden sportoló alkalmazza ezt. hogy látja a hallgatóságot. Az én barátom esetében pedig a legjobb eredmény a lelkes taps volt. A mentális próba olyan módszer. használd a módszert. amelyet minden sikerember alkalmaz. Ugyanis egy kapcsolat lényegében elmék találkozása. És ha elengedjük magunkat. Igaz. Ezért behunyt szemmel vizualizáljunk! Képzeljük el az érzést könnyedén. Találó példa erre a kapcsolatok. ha a vevő aláírja a megrendelést. vagy gyors program módszer. Hogyan alkalmazzuk a gyors program módszert? Tegyük fel. vagy állásügyben megbeszélésre megyünk. Képzeljük el a tökéletes eredményt! Más szóval: ha fizetésemelésről van szó. Ha valamit önkényesen fel akarunk gyorsítani. A gyors program módszert mindenekelőtt fontos. árubemutatót. mint egy számítógépkártya a számítógépbe. Feszültséget. útjára bocsátjuk. Egyszeri. Csak menjen el! Mintha már megtörtént volna. amit mentális próbának hívunk. Ha pl. és lelkesen megtapsolja a beszéd végén. a vállalatvezetők. összesen: 197 . fizikailag. hogy beszédet kell mondanunk! Egy jó barátom nemrég igen fontos beszédet mondott 2500 ember előtt. válságot idézünk elő. Tehát bármihez. A következő módszer neve: a gyors állítás módszere. vagy bemutatunk egy új árucikket. ha megkapjuk az állást. hunyd be a szemed. és hagyjuk a kapcsolatot a maga útján. hogy milyen érzés lenne. hogy egyszerűen engedjük el magunkat. álmokkal. hogy a kapcsolat jó legyen. Azon alapul. minden sport világbajnokai alkalmazzák e módszert. hogy a főnök megadja az emelést. szorongott. Igen. valami sportversenyre készülünk. amint föláll a helyéről. tervekkel kapcsolatos. azonban fölkészít lelkileg. szorongást. egyszeri események előtt alkalmazzuk. Mindjárt rátérünk erre. az olimpiai sportolók. a tökéletes eredmény az lesz. És a tudatalatti számítógépe dolgozni kezd. ha már tapasztalnánk! És engedjük el! Ez itt a kulcsszó. ami a mentális síkkal függ össze. Általánosan tapasztalható. Csak engedjük el! Mintha már meg is történt volna. amelyek a legjobban megfelelnek a helyzetnek. amelyben a kérdéses 80. Úgy programozza az énképünket és a tudatalattinkat. annál több a baj. Állásügyben az a legjobb eredmény. ilyen egyszerű lehet: „A beszéd sikeres!” Vagy: „A beszédem csodálatosan sikerült!” Vagy: „A beszédem végén úgy éreztem. stresszt. Érdekes dolog ez. És az esemény ideális eredménye már megszületett volna. és gondolkozz ily módon: Először is képzeld el a tökéletes eredményt!” Képzeld el a tökéletes eredményt! Más szóval: mintha megírhatnánk valami forgatókönyvet. Rendkívül hatásos. ami célokkal. Így a milliós vagyont szerző személyek. Hatásos. ami a lélekkel kapcsolatos – más emberekkel való érintkezésünk persze ilyen –.nagyobb a siker. amely csak egyszer történik meg. és hagyjuk a maga útján. beleesik. Ez a mentális próba olyan folyamat.

Ez azt jelenti. amit kívánunk! Próbáljunk arra gondolni. amelyre készülünk. ugyanazokat a szavakat mondjuk ki és cselekedeteket végezzük. aki mond valamit. ami balul sikerült. hogy arra gondolunk. ha megvizsgáljuk. amitől idegesek leszünk vagy szorongók. amit kívánunk! Itt egy egyszerű ábra. akkor áttesszük ezt az új helyzetbe. Vagy rákiáltanánk valakire. Ez az. egy megfelezett képernyő. megszégyenültek. Vegyük ki tudatunkból azt. az öröm. amelyeket korábban szereztünk. Olyan okokból. A győztesek és vesztesek közti különbség az. az örömre. Mindez arra programozza a tudatalattinkat. Áttesszük az érzést és az élményt. Mi lehet a legrosszabb. Ügyeljünk erre! Ha olyasmin gondolkodunk. fegyelmezetlenek. kitalálják. A legtöbben ezért arra hajlamosak. amitől félünk! Többé ne foglalkozzunk vele! Íme egy kitűnő módszer. amitől félünk. hogy arra gondolunk. A megelégedettségre. Maguk. Tudhatjuk. grafikon. hogy bármilyen fontos esemény előtt. amelyekről már volt szó. A győztes viszont a jó eredményeit éli át újra. a boldogság érzéseivel. sikertelenek voltak. ezen a lejtőn. Állandó erőfeszítéssel gondolhatunk csak arra. ami bekövetkezhet? Visszacsúsznak a negativitásba. a legutóbbi tárgyalást. nem hajlandók erőfeszítésekre. ettől pedig félünk. amit egyszer régen tanultam. Valahányszor olyasmi jut az eszünkbe. Mindnyájan végzünk mentális próbát. a sikeremberek minden esetben fölidézik és újraélik sikereiket. hogy az a természetes. mintha rácsapnánk egy lemezjátszó oldalára. a rossz szereplést. Rágódnak korábbi kudarcaikon. amit szeretnék. Mi lehet a lehető legrosszabb? Ehhez erőfeszítés kell. a legutóbbi üzletkötést. Ez azonban egyszerű. amelyek a legutóbbi sikerekhez vezettek. amit kívánunk! Valahányszor a gondolataink visszafordulnak félelmünk tárgyához. Más szóval: ilyenkor az előző esetre gondolnak. Ezen az oldalon pedig elképzeljük a majdani eseményt. Egyszerűen ez. Miután ezt már tisztán belevéstük a tudatunkba. én. amikor valami hasonló cselekvést végeztek. hogy győztesek vagy vesztesek leszünk-e. mire gondolunk egy-egy esemény előtt. közelgő esemény előtt a vesztesek arra a legutóbbi hasonló esetre gondolnak. és tökéletesen tisztán látjuk a legutóbbi sikert. Kiválóan. Egymásra helyezzük a 2 síkot. Mintha csak lenne itt egy képernyő. Felidézik és újraélik sikereiket. a legutóbbi jól sikerült vendégséget. vagy arra. ötvözzük a siker. legyen az közeli vagy távoli. hogy a rosszra. De a legtöbben lusták. hogy minden esemény. Határozzuk el most rögtön.eseményt belül éljük át. nem amit kívánunk! Ezért alkalmazzuk a behelyettesítés törvényét. ha megtörténne. amikor legutóbb tettük ezt. És újraérzik ezt. milyen rosszul érezték magukat. mindenki. Ez azt jelenti. amit kívánunk! Arra gondolok. Ezek természetes tendenciák. amit akarunk. idézi fel a sikereit. A vesztesek tehát újra átélik a kudarcot. és gondoljunk arra. Az érzésre. mondjuk: „Stop!”. amit kívánunk. hogy mi? Győztes kontra vesztes. természetes. Így fog kinézni. mondjuk ki ezt a szót! Nagyon-nagyon hangosan mondjuk ki! Tehát: „Stop!” Stop! Olyan ez. Élénken elképzelik. oldal. És amikor megállnak. hogy tele vagyunk kétségekkel és félelemmel. összejövetelt vagy hasonlót. vagy ráütnénk egy magnóra. És mi itt vagyunk. ami nemsokára megtörténik. És visszacsússzon félelme tárgyához. Mi a különbség a győztes és a vesztes között? A fő különbség a győztes és a vesztes között. Az ember természeténél fogva hajlamos arra. letörnénk a tűt a lemezjátszóról. nagy diadalt. A képernyőnek ezen az oldalán felidézzük. gyorsan fordítsuk figyelmünket arra. összesen: 197 . hogy visszacsússzanak a félelmeikhez. hogy ha sor kerül az eseményre. A magasabb 81. Mielőtt kívül is átélnénk. Stop! És ennek nyomán átmenetileg megállnak gondolataink. az ijesztőre gondoljon. milyen zavartak. hogy amint a majdani élményre várunk. Igen kevesen pozitívak. szituációba. amely a siker nyomán született. A kívánt és a félt dolog között. Az emberek nagy többsége ezért negatív manapság. amelyben részük volt. aminek a bekövetkezésétől félek? Ne feledjék. Itt a képernyő.

rendű ember azonban arra gondol, amit kíván. A magasabb rendű ember megállítja a rossz gondolatot. Ehelyett sokkal inkább a kiváló teljesítményre koncentrál. Azt mondhatnánk: ilyen még nem fordult elő. Hogyan koncentráljak? Hogyan idézzem föl, éljem újra a sikert? Egyszerű. A képzeletünkben megtehetjük. Elképzeljük, hogy már csináltunk ilyesmit. Tegyünk úgy, mintha már sikerült volna egyszer! Gondoljunk rá, hogy viselkednénk, ha óriási sikereink lennének ezen a területen! Úgy is járjunk, mint egy sikerember! A neurolingvisztikai programozásban az figyelhető meg, hogy a fiziológiai állapot, a járásnak, beszédnek, viselkedésnek a módja összhangban van az érzelmi állapottal. És ha úgy járunk, beszélünk, viselkedünk, mintha bíznánk magunkban – ahogy már mondtuk –, valóban érezhetjük az önbizalmat, ami e viselkedéshez társul. Rendkívül fontos, íme egy másik módszer, a neve: standard program módszer, vagy standard állítási módszer. Ehhez a módszerhez pedig üres kártyák… kártyák kellenek. Vagy papírlapon felsorolt célok is használhatók. Rendkívül hatásos módszer. Az eljárás ez: a standard állítás módszerének lépései. Kitűzzük céljainkat. Legfeljebb 10-15-öt. A tudatalatti 10-15 céllal tud foglalkozni egy időben. Fontossági sorrendre szükség van, de emiatt nem kell aggódni. Körülbelül 10-15 cél. A 2. pont az, hogy naponta 2-szer: reggel és este. Naponta 2-szer: reggel és este kell egy kis idő, amikor 3.: nyugton hagynak, nem zavarnak. Ekkor újra leírhatjuk a céljainkat pozitív, jelen idejű, személyes állításokként. Szóval a célokat – mint pozitív, jelen idejű, személyes állításokat – kártyákra. Sokak szerint betűrendes kártyákat használjunk, mert így ide-oda lehet csúsztatni a kártyákat! Helyezzük őket egymásra, és írjuk le céljainkat! Óriási, óriási nagy tiszta betűkkel, hogy a tudatalatti kristálytisztán lássa a célt. Aztán üljünk le a céljainkkal, és olvassuk el a céljainkat önmagunknak! Olvassuk el a célt vagy az állítást! Olvassuk el, ismételjük meg! Aztán hunyjuk be a szemünket! Tegyük föl, hogy a cél: 50 ezer $-t keresek évente. Legyen a kártyán: 50 ezer $-t keresek. 50 ezer $-t keresek évente. Olvassuk el: 50 ezer $-t keresek évente. Hunyjuk be a szemünket, és ismételjük meg 3-szor, 4-szer! Ismételjük meg 3-szor, 4-szer! Aztán a 6., a 6. lépés az, hogy elképzeljük az eredményt. Más szóval: ha évente 50 ezer $-t keresnék, mi lenne az eredmény? Talán egy nagyobb autó? Esetleg egy tágasabb ház? Vagy pedig egy… utazás Tahitira? Vagy kicserélnénk a ruhatárunkat? Rolex karóra? Más szóval: képzeljük el az eredményt! Ne annyira magát a folyamatot, hanem inkább az eredményt. Egyébként azt is lehet csinálni, hogy a munkát képzeljük el. Mondjuk, 50 ezer $-t akarunk keresni, és úgy képzeljük, hogy ezt a jelenlegi állásunkban hozzuk össze. Képzeljük el, hogy nap mint nap olyan kiválóan végezzük munkánkat, hogy valóban meglesz az 50 ezer! A 7. pont pedig: képzeljük el az érzést! Képzeljük el az érzést, amely a célunk elérését kísérné! Képzeljük el az érzést! Hunyjuk be a szemünket, és amint a kártyáinkkal ülünk, a kártyákat nézve, képzeljük el a megelégedettség érzését, mintha már elértük volna a célt! Képzeljük el az öröm érzését! Képzeljük el a megvalósítást! Tegyük föl, esetleg azt tervezzük, hogy megjutalmazzuk magunkat egy utazással Tahitira! Elutazunk

82. oldal, összesen: 197

Óceániába, heverészünk a tengerparton. Nagyokat úszunk a hullámok között. Magunkba szívjuk a napot, szépen lebarnulunk. Ilyesmire gondolhatunk. Azt is megtehetjük, hogy prospektusokat szerzünk Tahitiról, aztán egy szép posztert Tahitiról. Posztert egy sétahajóról is. Szerezzünk képeket mindarról, amit birtokolni, élvezni akarunk! Mert minél… mert minél több érzelmet tudunk társítani a cél megvalósításával, annál gyorsabban fogadja el a tudatalatti parancsként. Annál gyorsabban kezdünk dolgozni érte. Megmutatom, én mit használok. Használhatják Önök is. Használhatnak ilyen kártyát, betűrendes kártyát, ezek nincsenek megvonalazva, használhatnak megvonalazott kártyát is. Leülünk, és csak leírjuk a célunkat. És miután elolvassuk, ismételjük meg 3-szor, 4-szer! Képzeljük el, képzeljük el, lássuk, ahogy megteszünk mindent, amit kell! Képzeljük el az eredményt! Aztán cseréljük ki a kártyát, nézzük a következőt! Minél lazábbak vagyunk, amikor ezt csináljuk, a relaxáció törvénye miatt annál gyorsabban fogadja el a tudatalatti. Mutatok még valamit, ami hasznos lehet. Egy ilyen spirálfüzet. Betűrendes. Jó sok hely van benne. Temérdek különböző állítást írhatunk bele. Magunknál tarthatjuk. Kinyitjuk, és beleírunk egy állítást, mihelyt eszünkbe jut valami. Írjuk le, és időnként szakítsunk rá időt, hogy átnézzük az állításokat! Bemutatok még egy módszert. Ennek a neve: sportprogram módszer. Ez az összes többit kombinálja. Az összes élsportoló alkalmazza. Egyesíti a mentális próbát és a relaxációt. Az ún. autogénkondicionáláson alapul, vagyis: ha javítani akarjuk sportteljesítményünket. Pofonegyszerű az eljárás. Először is: tanuljunk sokat a sportról! Forduljunk edzőhöz! Tanuljuk meg, hogy mi kell sportágunkban a kiváló teljesítményhez! Másodszor: elalvás előtt, vagy pedig ülve, igen laza testhelyzetben, vegyünk néhány mély lélegzetet, lazítsuk el testünket, aztán képzeljük el a tökéletes sportteljesítményt! Tegyük fel, jobban akarunk síelni! Egyszerű. Először ellessük, hogy kell síelni. Filmeket, képeket nézünk remek síelőkről, nagymenőkről, aztán képzeljük el, mintha mi magunk lennénk a síelő! Behunyjuk a szemünket, és 2-féle vizualizációt végzünk. Az 1.-nél saját magunkat látjuk úgy, hogy mi magunk síelünk. És nézzük magunkat. Nézzük, hogyan síelünk. Nézzük, ahogy lesiklunk a lejtőn, ahogy fordulunk, leszúrjuk a botokat, rugózunk stb. Látjuk, amint gyönyörűen síelünk. És majdnem úgy figyeljük magunkat, mintha nézők lennénk. A vizualizáció 2. része az, amikor a figyelmünk másfelé tolódik el. Nézzük magunkat a saját szemünkkel, és ténylegesen lássuk magunkat, amint lesiklunk a lejtőn! A sportállítás módszerét használja az összes futballcsapat, a kosárlabdacsapatok, a legjobb műkorcsolyázók és a golfozók. Gyakorlatilag minden élsportoló gyakorol képzeletében, és újra és újra és újra. Pl. a korcsolyázók. Ők leülnek, behunyják a szemüket, fölteszik a zenét, aztán végigmennek az egész gyakorlatukon képzeletben. Miközben szól a zenéjük. Természetesen képzeletben sokan buknak. És így újra és újra beprogramozzák tudatukat. Ez egy nagyon egyszerű tényen alapul. Amikor elképzelünk egy cselekvést, valóban mérhető idegenergia-impulzusokat küldünk a lábba, izmokba, idegekbe. Impulzusokat küldünk az izmokba, amelyek a cselekvés tényleges végrehajtásához kellenek. Ha jobb golfozók akarunk lenni, síelők, teniszezők, kosárlabdázók, úszók, jobb előadók, szónokok, bármik, alkalmazzuk a sportállítás módszerét, és gyors változásokat érünk el! A siker titka: ismétlés, vizualizáció, ellazulás, a célok tisztázása. Újra és újra, egészen addig, amíg el nem fogadja a tudatalatti tényként. És el nem kezdenek megvalósulni, valóra válni. És ha kitartóak vagyunk, a siker nem marad el. „Ahhoz, hogy sikerünk legyen, először hinnünk kell, hogy képesek vagyunk rá.” Michael Corda (májkl korda) 83. oldal, összesen: 197

13. szekció

Gyorstanulási módszerek
(24:25) Többször volt már szó az emberi potenciálról és arról, hogy az átlagember ennek 10 %-át sem használja ki. Albert Einstein agyát halála után kivették a koponyájából, és megvizsgálták a Cornell Egyetemen. Kiderült, hogy egész életében csak 15 %-át használta szellemi potenciáljának a század egyik legnagyobb zsenije. Mit jelent a szellemi potenciál? Gondolkodási képességünk kihasználását jelenti. Azt a képességet, hogy aktivizáljuk az agysejteket, az ún. neokordexet, az emberiség gondolkodó agyát. Főleg arról beszélünk ebben az előadásban, hogyan használhatjuk hatékonyabban az agyunkat. És olyan módszerekről, amelyek segíthetnek a gyorstanulási technikák elsajátításában. Ilyen a tanulás a teljes aggyal. Gyorsított tanulás vagy szupertanulás. Ismerjük azt a tényt, hogy az átlagember gondolkodási képességének nem sokkal több, mint 1-2 %-át használja. Még 10 %-át sem használjuk ki, mert ha agyunk 10 %-át kihasználnánk, bármit elérhetnénk, amiről csak álmodunk. Most arról lesz szó, hogyan használhatunk ki többet. Sok mindent tudunk az agyról. Pl. az intelligenciával kapcsolatban. Az intelligenciának nem az IQ a fokmérője, mert az intelligencia viselkedés- és gondolkodásmód. Rendkívül intelligensnek tartott emberekről kiderül egy érdekes dolog. Az tapasztalható, hogy nem sokkal intelligensebbek, mint mi, de fejlesztették az intelligenciájukat. Fogalmazzuk meg így: az intelligencia fejleszthető erőfeszítéssel. Az intelligencia ugyanúgy fejleszthető, ahogy az izomzat. Az a személy, aki intelligens egy szakmában, foglalkozásban, egy ügyvéd, egy orvos vagy pedig egy üzletember, nem feltétlenül olyasvalaki, aki azzal a tehetséggel született. Hanem olyan ember, aki évekig tartó munkával, tanulással kifejlesztette. Úgy fogjuk fel az intelligenciát, mint egy izmot! Az IQ alakítható. IQ. Ez a bizonyos szám. A szellemi képesség igen széles skálán alakítható. Emlékezzünk, mit mondtunk a pozitív várakozásokról! Egy diák IQ-ja nem kevesebb, mint 25 ponttal emelkedett egyetlen iskolai év alatt. Ez gyakori. Sok olyan esetet jegyeztek fel az IQ-ról, más szóval a gondolkodási képességről, hogy valaki 10-20-30 pontot ugrott egy bizonyos tanulási mód eredményeként, ha eredményes módszert választott. Mindjárt beszélünk erről. Az IQ tehát jelentősen alakítható. Ezek szerint sokkal okosabbak vagyunk, mint ahogy gondoljuk. Sokkal intelligensebbek vagyunk, mint ahogy feltételeztük volna. Azt szintén tudjuk, hogy az IQ az énképtől is függ. Világos? Nagyon sok emberről kiderült, hogy rendkívül intelligensek, de mivel negatív környezetben nőttek fel, egészen fiatalon beléjük nevelték, hogy nem valami nagy lumenek. Egy fiatalembert pl. nem biztattak továbbtanulásra, ugyanis egy csöppet sem tartották tehetségesnek. Később aztán kiderült, hogy az IQ-ja eléri a 175-öt. Ezt a hadseregnél állapították meg. Mikor leszerelt, 6féle vállalkozásba kezdett, 28 éves korára multimilliomos lett. Csak azért, mert bebizonyították, hogy tehetséges. Az iskolában nem azért nem figyelt soha, mert nem volt elég intelligens, szó sincs róla. Hanem azért, mert mindent azonnal, első elmondásra megjegyzett, és rettenetesen unatkozott. Tapasztalható, hogy igen sokan jóval okosabbak, mint hiszik. Mint hiszik. Korábbi tapasztalataik miatt azonban az énképük úgy irányítja őket, hogy elmaradnak valódi intelligenciájuktól. És ez igaz számunkra is. Majdnem minden esetben. Egy további fontos pont az, hogy a tanulási képesség alakítható. A 84. oldal, összesen: 197

Mit jelent ez? Egyszerűen azt. közvetlenül attól függ. még egész nap aktív volt 91 éves korában. hogy ezek az emberek bizony már régóta nem olvasnak. Megtanulhatunk tanulni. hogy gyorsabban jussunk sok pénzhez? Erről lesz szó. összesen: 197 . más funkciókért pedig a jobb felelős. hogy minél aktívabb az elme. hacsak… hacsak azért is. már régóta a sírban voltak. használjuk. Ha olyanok. Az agy lassan sorvadni kezd. És minél többet tanulunk. Az. Neve: korpusz kollózum. hogy formálható. Minél jobban nyújtjuk. hogyan lehetne olyan módszert kialakítani. Igen. Az. hogyan lehet többet tanulni gyorsabban. Azt tapasztalták. címe: Szupertanulás. hogy az ember mennyire képes tanulni. Ha többet akarunk keresni. Az idős amerikaiak naponta átlagosan 7 órát nézik a televíziót. Albert Schweitzer. évente több tucat. Vagy Mózes nagymama. akkor türelmetlenek. annál könnyebb a pszichológia is. hogy mennyi pénzt keresünk. tehát megtanulhatunk tanulni. amely kettéosztja az agyat. A 3. Bizonyos funkciókat a bal félteke lát el. hogy közvetlen összefüggés van az életkor hossza és a tanulás között. amelyeknek óriási… amelyeknek óriási hatásuk volt a nyugati világ gondolkodására az elmúlt évtizedekben. aki a Faust 2. aktív. mint én. Az egész agykutatásnak úttörőjeként kezdte. hogy van egy szövettömeg. hogy az információ mennyisége annyira gyorsan nő. És ezt senki nem tudja mind elolvasni. 85. 75 éves korában kezdett festeni. mint valami megmunkálható fém. Annál egészségesebbek vagyunk. Bulgáriában egy Georgij Lozanov nevű személy kísérleteket kezdett. hogy ha többet akarunk keresni. Igen. pont az. Elsőrangú könyvet írt munkájáról. hogy mennyi hasznos. Módszerét gyorsított tanulásnak nevezte. Gondoljunk csak olyan szuperkreatív emberek életére. mint Goethe. Csodálatos dolog. mert sokáig akarunk élni. Amikor a legtöbben azok közül. mint egy izom. és tanuljunk meg tanulni! Évekkel ezelőtt. Tapasztalta. Ez az egyik legfontosabb egyszerű megállapítás. És az kezdte foglalkoztatni. hogy az agynak tényleg 2 féltekéje van. csiszolható. annál jobban nő a képesség. több száz. akik szenilissé kezdenek válni már 60 éves kor körül. akikkel felnőtt. A tanulási képesség olyan. több ezer cikk jelenik meg. részét 85 éves korában kezdte írni. Lozanov felfigyelt arra. és az agynak ez a 2 féltekéje eltérő funkciókat lát el. Amikor olyan embereket látunk. Egyesek szupertanulásnak hívják. Azt is észlelte. Mi gyorstanulásnak hívjuk. A tanulási képesség alakítható. Ezért hacsak… hacsak. tudhatjuk. oldal. Ugyanazt jelenti: hogyan sajátíthatunk el több információt gyorsabb ütemben? Lozanov sokat dolgozott. és minél több filozófiát tanulunk. annál aktívabbak maradunk intellektuálisan.tanulási képesség alakítható. Tudni szeretnék. hogy: világunk a tudásra épül. A gyerekek egészen 5-6 éves korukig 25-ször olyan gyorsan tanulnak. Fejlesszük ki a tanulási képességet. amit valaha hallhattunk. megfigyelték. és 100 éves korában még festett. az intelligenciájuk és a környezetükre való reagálás képessége hanyatlani kezd. Ebben a könyvben a kísérleteiről számol be. Olyan. intelligens deákká kell válnunk. Vagyis bármilyen tárgy tanulása növeli a tanulási képességet. annál tovább élünk. Minél többet tanulunk matekot. Ez természetesen rendkívül passzívvá teszi az agyukat. akivel Afrikában dolgoztam. A legjobban tanuló személyek képesek a 2 félteke megfelelő összehangolására és használatára. Minél tovább tanulunk. értékes tudást szívtunk magunkba. többet kell tanulni. Még egy fontos pont a tanulással kapcsolatban. többet kell tanulni. Annál több energiánk és életerőnk van. amit csak akarunk. hogy senki sem tarthat lépést vele szakterületén. az 50-es években. amellyel gyorsabban tanulhatunk. annál nagyobb lesz a tanulási képességünk. Akármilyen területen dolgozunk. és rengeteget nézik a televíziót. A reflexeik. annál könnyebben megy a történelemtanulás.

megérinthet. amit megszámolhat. A bal félteke analitikus. A bal félteke konkrét. Az alfa szint alatt az ún. Ez az az idő. Ha úgy tetszik. hogy az alfa-théta szint az. Szeret egyszerre 1 dologgal foglalkozni. még nem aludtak mélyen. Azt tapasztalta az agy funkcióinak vizsgálatakor tehát. amelyek miatt olyan fantasztikus. hogy a bal és a jobb félteke igen különbözőképpen gondolkodik. hihetetlen gyorsan tanulnak a gyerekek.5-4 hullám. Ő köti a szavakat logikus rendben mondatokká. Az intuíció és az érzések székhelye. praktikus. A bal félteke a nyelv központja. képekben gondolkodik. És spontán. hogy érti ezt! Pl. közvetlenül elalvás előtt. Az agyhullám-tevékenységünk. Az agyhullám-tevékenység megszűnése az elektroenkefalogrammon a halál egyik klinikai meghatározása. És a humorért is felelős. Lássuk. A költészetért. hogy álmodni kezdünk. A bal félteke. Művészi hajlamú. A jobb félteke ezzel szemben muzikális. Amikor azt vizsgálta. A béta szint az éber állapot. hogy a béta szint alatt az alfa szint van. az összes információt látja. és hirtelen kijöttek ebből a théta szintből? Nem a deltában voltak. akarom mondani a jobb félteke absztrakt. A teljes képet. Lozanov azt próbálta meg. hogy az agy 4 különböző szinten működik. Ez már inkább moduláltabb hullámszint. A dolgokat sorban. Rájött. amikor tanulásunk a legkevésbé hatékony. A béta szint másodpercenként 14 hullám vagy több. művészi vagy filozófiai fogalmakért felelős. tanulási képességünk ugrásszerűen nő. Újjáteremteni felnőttkorban. A bal félteke pragmatikus. vagy pedig elalvás előtt erre a szintre megyünk vissza. A delta másodpercenként 0. szint az ún. Ebben vagyunk most is. oldal. amikor mondjuk ábrándozunk. A théta alatt a delta van. Amikor az agyunk aktívan. Az 1. azaz szavakban gondolkodik. Az összes tényt. Különböző. rájött. théta szint van. A megfelelő teljesítményhez a 2 féltekét össze kell hangolni. Azt tapasztalta. Az időnk legjavát ebben töltjük. A jobb félteke intuitív. Rendkívül eltérőek a funkcióik. hogy le lehet-e hozni az 86. A jobb félteke viszont horietikus. hogy ebben az állapotban jobban tanulunk. ahol a legjobban lehet tanulni. Lozanov azt tapasztalta. ha úgy tetszik. egymás után látja. élénken működik. ez a szint az. Az alfa szint másodpercenként 8-13 hullám vagy ciklus. A théta szintnek nagyobbak a hullámai. megízlelhet. gyakorlatias. Igen. tudományos fogalmakért. Ahol álmodni kezdünk. Az absztrakt fogalmakért. Másodpercenkénti fél hullám alatt már nem működik a szervezet. És ezek hosszú hullámok. nem lehetne-e újjáteremteni a gyermekkori feltételeket. a ciklusok. A jobb félteke a táncért is felelős. hogy tanulás közben eltérő az agyhullám-tevékenységük. Arra gondolt.mint a felnőttek. Azt tapasztalta. összesen: 197 . Előfordult már. eltérő okok miatt. művészi hajlamú. amikor teljesen ellazulva ülünk. A théta szint másodpercenként 5-7 hullám. és ebben a théta szintben vagyunk közvetlenül azelőtt. és kutatásai során Lozanov másra is rájött. béta szint. Ez a mély ellazulás állapota. A matematika központja is ez. A jobb félteke a képeket szereti. hogyan tanulnak az emberek. Azt szereti. hogy fölriadtak. És amikor ezen a szinten tanulunk. Ennek a neve hallucinációs vagy illúziós szakasz. hogy elaludtak. rögtön azután. Ebben az állapotban akkor vagyunk. Nagyon kellemetlen érzés. az agyhullám-tevékenységünk igen élénk. A bal félteke lineáris. azzal kísérletezett. a bal félteke verbális.

Sőt. valószínűleg csupán 3-4 szó jut eszünkbe. aztán újból éber állapotba kerültek. amit az egyetemen tanult. mindennek. pihenni. hogy zenét és relaxációt alkalmaz. csapnivaló. Lozanov összeszedte az embereket. és felolvasták a szavakat. Amint felolvasták a szavakat. hogy ha országunk egyetemeit ki akarjuk üríteni. hogy majdnem minden így megszerzett tudás kárba vész. hogy nagymértékben növelnie kell az átlagos tanulási szintet. Ez a tanulás annyira nem hatásos. azt várnák tőlünk. 1966-ban összeszedte a 60 embert. A nyelvvel kezdte. hogy az állam támogatásával megalapíthassa a Szuggesztológiai Intézetet. úgyhogy szigorúan ellenőrizték. 150 szót akart velük megtanultatni. amelyhez zenét használt. Már az első 30 nap folyamán 80 % vész kárba. hogy 3 óra alatt hozzávetőlegesen 25-40 szót tanuljunk meg. 150 szót úgy. és majdnem mindet tudták. és még az is rosszul. hogy 3 óra leforgása alatt (3 óra az ideális tanulási idő nyelvnél) azt várnák. másodszor mélyen ellazult állapotban hallgatták őket. Azt tapasztalták. Ha felnőttként beiratkoznánk valahová egy francia tanfolyamra. az éberség béta szintjéről erre az alfa-théta szintre. akik nem rokonszenveztek a kísérlettel. Holott előzőleg semmit nem tudtak franciául. Lozanov lassanként rájött. az összes információt gyorsan előadni. Ami pedig a megjegyzést illeti. Szigorúan ellenőrzött körülmények közé behozott 60 diákot. A nyelv pedig. másikra bolgárul. azt várnák. s a költségek 25-50 ezer $-t tesznek ki. Ezért van az. Behozták a diákokat. Néhány professzor azt javasolta. a francia volt. az említett 60 személyt.embereket az… az. hogy a megjegyzés szintje is javuljon. a hallgatók ellazult állapotban megismételték őket. E 60 diákot sokféle rétegből választották. Elkezdte a kísérleteit már 1965-66-ban Bulgáriában. Akkor kiderülne. először éber állapotban hallgatták a szavakat. Váratlanul mindenkit visszahívnak 48 órával a záróvizsgák után. Lozanov elhatározta. és úgy érezte. hogy társadalmunkban a legtöbb tanulási módszer nem hatékony. aki társadalmunkban 4 év után egyetemi diplomát kap. A Szuggesztológiai Intézetet később valóban létrehozták Bulgária fővárosában. Rendkívül érdekes kísérletek voltak. az agy megtömése minél több információval. senkiről nem tudtak. Szófiában. Lozanov azt kérdezte: „Meg lehet-e tanulni 500 szót is 1 nap alatt?” Egy szombati napon összegyűltek. Leoltották a villanyt. Zenét használt és relaxációt. és aztán elutazunk egy olyan országba. hogy ha nyelvet tanultunk valahol. A lapok egyik oldalára franciául voltak odaírva. aztán hazamenni. és elölről kezdeni. Kidolgozott egy módszert. hogy egyszerre működjenek. hogy az első alkalomtól kezdve 98 %-os volt a megjegyzés. harmadszor ébren újra ismétlés jött. 15 önként jelentkező diák érkezett. Vagy annyira se. mi több. Az átlagember. aztán berontani a vizsgára. ez nagyon-nagyon egyszerű. amelyet választott. ahol a nyelvet beszélik. és újra le kell vizsgázni. hogy a vizsgáig – megfelelő tanulás esetén – emlékezzünk úgy 80 %-ra. összesen: 197 . Mielőtt abbahagyták volna a kísérletet. És valahogy aktiválni a jobb és bal féltekét. Lágy. oldal. hogy a hagyományos tanulási mód. És a nap végén 87. Egyszerűen megoldható. Kísérletet kezdett. aki 500 szót tanult meg 1 nap alatt. Minden foglalkozás végén a tanult szavak 98 %-ára emlékeztek. egész nap dolgoztak. és minden diák elérte a 98 %-os szintet. amely az utolsó egyetemi évet követi. a 80-90 %-át elfelejti még a nyár előtt. Kezdettől fogva úgy tapasztalták. alkalmanként. A kísérletet szigorúan ellenőrizték olyanok… olyanok. Zene szólt. lazító hatású zene. Lozanov 15 újabb önként jelentkezőt hívott. mert még senkiről. 6 hétig folytatták a kísérletet. és franciául egyikük sem tudott egy szót sem. Átvették a szavakat.

amelyre a stressz. hogy az ember képes megtanulni egy nyelvet 1 nap alatt. hogy a résztvevők közül sokan ideges zavarukban szenvedtek. 2000 szóval már el tudunk olvasni bármilyen újságot. oldal. Ebben a tanulásban nem volt stressz. a versenyszellem jellemző. nem volt alkalmuk beszélni. igen. semmi. sokkal jobban voltak. hogy 69 %-ra emlékeznek. 1979-ben. a 60 ütemes barokk. Más szóval: mozgósította az agyat. hogy kitisztult a fejük. Íme a tanácsok a tanulás meggyorsításához. E tanulási technika megváltoztatja tanulási szokásainkat. lassítja a szívdobogást. hogy megtanuljam a módszereket. technikát is kidolgozott. Lozanov folytatta: „Nézzük meg: nem lehet-e tovább növelni a teljesítményt?” – mondta. Az optimális tanulást oktató több tanfolyamon vettem már részt. Bizony egész más a hagyományos tanulási mód. Az 1. bármilyen magazint. összesen: 197 . Döntő fontosságú a beérkező információ. egy különleges kísérletben. 1 ismétlés után az eredmény újra 98 % lett. Olyasmit nem tudunk tanulni. fáradtság. És rájöttem. 88. és mit kell tanulni ahhoz. filozófiát. Lozanov sok más módszert. a lágy. Tisztázzuk. Tanulhatunk műszaki tárgyakat. hogy folyékonyan beszéljünk egy nyelvet. A megjegyzés 98 % volt. hogy 98 %-ban jegyezték meg az elhangzott szavakat. Ez valami fantasztikus! Egyszerűen… egyszerűen hihetetlen. akkor valószínűleg. 2 héttel később összeültek. hogy a foglalkozás végére sikerült nekik megtanulni az 1000 szót 98 %ban. klasszikus zene igen fontos része a módszernek. hozzávetőlegesen 1200-2000 szót használunk mindennapi életünkben. 2000 szót elég ahhoz tudni. hogy megnézzék. A barokk zene. a nap végén prímán érezték magukat. Forradalmasítja a nyelvvel kapcsolatos összes nézetünket. A megjegyzés 98 %-os maradt. hogy körülbelül 6 hónappal később újra összehívták az 50 diákot. ha angolul jól beszélünk. Azt tapasztalták. Korlátlan mennyiségben képes információt begyűjteni. 1974-ben Lozanov már 1800-ra növelte az 1 nap alatt megtanulandó szavak számát. Lozanov 3000-re növelte a szavak számát 1 nap alatt. és remekül érezték magukat. De a 6 hetes tanulási idő után. ismétlés nélkül. Érdekes adalék. Az 500 szó megtanulása után. egyesek. Nem volt alkalmuk franciául olvasni. Más szóval: ez a zenét relaxálással ötvöző módszer – az alfa-théta szinten. pont az. lassítja az agyhullámok tevékenységét. tévét nézhetünk. hogy mit akarunk tanulni. Mint tapasztalta. hogy megnézzék. mennyire emlékeznek még. Pl. Az eredmény az lett. miután napi 250 szót tanultak meg majdnem mindannyian. rádiót hallgathatunk.kiderült. kivéve a szakmai programokat. hogy sikeresebbek. hogy az agy tanulási képessége egyszerűen végtelen. Tartós eredménnyel. kiválasztott diákokkal. hogy még a tudomány vagy a technika segítsége nélkül is igen-igen gyorsan tanulhatunk. Érdekes. nagyon megnyugtató volt. a 2 félteke serkentésével – a tanulási képesség jelentős növekedéséhez vezetett. Olyasmit nem tudunk tanulni. meg tudnak-e tanulni 1000 szót 1 nap. Ami azt illeti. orvostudományt. ami nem köti le a figyelmünket. sőt 40 %-ukat pszichológiai vagy pszichiátriai nyilvántartásból választották. De Lozanov felismerte. Egy átlagos angol anyanyelvű személy 1200 szót sem használ. a feszültség. különösen az alacsony iskolázottságúak. eredményesebbek legyünk. így a test és a tudat összhangba kerül a zenével. És visszahívta a 12 legjobb hallgatót. ami nem érdekel. elképzelhetetlen. ami unalmas. olykor 500 szónál is kevesebbet használnak. ha hajlandók vagyunk néhány dologra. Nem volt stressz. 1000 vadonatúj szót 1 nap alatt. Lozanov bebizonyította nekünk. pszichológiát. Mégis az derült ki.

Az ösztönzés változatossága. hogy tudjuk: az. hogy legyen célunk. fontos-e számunkra! Az 1. Brahms. gyakorolni. Ez… ezeknek… ezeknek egytől egyig klasszikus. ez is nagyon fontos: a figyelem időtartama. És ha ilyen klasszikus zenét játszunk. Még valamit jegyezzünk meg: minél többet tanulunk. hogy menni fog. Bármilyen lágy. az annak az információnak a függvénye. Hogy mennyi praktikus és hasznos információt fogadunk be. hogy az információ beáramoljék a bal féltekébe. határozzuk meg célunkat! Miért tanuljuk azt a tárgyat? Gondoljuk végig. Ha többet akarunk keresni. amit tanultam. vagy mondjuk vízcsobogás. és csak akkor tanuljunk. hogy különféle módokon serkentsük a tudatunkat. hogy igen hosszú ideig. meglepődünk. többet kell tanulnunk. szabdaljuk föl ezt az időt! Tartsunk szüneteket! Jó néhány szünetet. Könyvekkel. Az első pár napon. Az a lényeg. Nincs túl jó memóriám. amelyek izgatnak bennünket. magazinokkal. A boldogsághoz többet kell tanulnunk. 60 ütemes barokk zenéjük van. Ha ki akarjuk teljesíteni képességeinket. A 2. az lehet a háttérben. újra meg újra. annál többet tanulunk. Vannak. Azért. ha van vele célunk! Nagyon fontos. és mindig emlékezni fogunk arra. először bele kell jönni a tanulásba! Gyakorolni kell. Amikor elkezdjük a tanulást. tanuljunk meg tanulni! Ha ezt megtesszük. Beethoven és… Sztravinszkij pl. pont. de állandóan tanulok. hogy fejlődik a tanulási képességünk. hogy mennyire javíthatjuk meg a külvilágunkat. tanuljunk. A zenével azt akarjuk elérni. hogy ellazuljon a korpusz kallózum. színdarabokkal. hullámok zúgása is lehet rajta a szalagon. oldal. fontos pont: időnként ismételni. hangszeres. akik megkérdik: hogy tudok ilyen előadásokat tartani egész nap. hogy aztán átkerüljön a jobb féltekébe. és így beengedi az információt a bal féltekébe. annál valószínűbb. Gyakorolni. Állandóan bombázzuk az agyunkat! Olyan ingerekkel. összesen: 197 . Hogy mit jelent ez? Ahelyett. Ellazuljon az agy. amit először tanultunk. egy tanulási szakasz elején és egy ilyen szakasz végén. különféle témákkal stb. És a 7. mekkora szellemi teljesítményre leszünk képesek. És minél többet gyakoroljuk a tanulást. annál gyorsabban tanulunk. és tapasztalni fogjuk. elemezzük. Ragyogó memóriám lehet. Különösen jó Mozart klasszikus korszaka. erőfeszítéseket kell tennünk. Az ismétlés nagyon fontos. eldönti. az megnyugtatja az agyat. minél több változatosságot viszünk tanulásunkba. pont: a meghatározás. amikor csak lehet klasszikus zenére! Lágy. Minél több szünetet tartunk. Azt kell megjegyezni. klasszikus zenére. és időnként átismétlem. megnyitja a bal és a jobb féltekét. ahol a memóriaközpontban raktározódik. Bach. A következő fontos pont: a változatosság. mondjuk 2-3 óráig tanulnánk vagy olvasnánk egyfolytában. az. Tehát olvassunk. egyik előadás a másik után. amikor valami újat tanulunk. 89. ne feledjük. amit a tudatunkba fogadunk be. Vágyni kell rá! Más szóval: ne másvalakinek a kedvéért tanuljunk! Harmadszor: tanuljunk mindig. többet kell tanulnunk. Igen fontos az. Amikor tanulni kezdünk. és onnan a jobba. A 4. Az elején és a végén. hogy mik vagyunk és mik leszünk a jövőben. mérlegeljük. Dvorjak. klasszikus zenére. továbbá a végén tanulhatunk. hogy erősen vágyni kell a tanulásra. jegyzet nélkül? Néha így megy nap mint nap. különféle beszélgetésekkel. hogy a legtöbbet egy-egy tanulási időszaknak az elején.hogy amit tanulunk.

ezzel kiérdemeljük. összesen: 197 . és el is érjük. hogy képesek vagyunk rá! Ha elhisszük. Higgyük el. oldal.” Jery Kilis (dzseri kilisz) 90.„A sikertudat legfontosabb tényezője az önbecsülés.

Hogy mire jó? Az egész testet ellazítja. néhány másodperc alatt meditációs állapotba merülünk. bizonyos gondolatokkal foglalkoznak. Egyik a meditáció. behunyjuk a szemünket. képességet. Nyugodtnak. és lemegyünk alfába. feszültségre. A meditáció nagyon-nagyon egészséges. A tudatalatti átprogramozására gondolok. már az is elég.. Ha pozitív. Amikor az új információt a mély ellazultság állapotában továbbítjuk tudatunknak. nagy filozófusok. Mi a meditáció? Egyszerűen annyi. Modern korunkban általában az a felfogás uralkodik. hogy az ellazulás a kincstár kulcsa! Az ellazulás szabadítja föl a lehetőségeinket. fáradozni kell. még az is meditáció. szekció Progresszív relaxáció zenével (19:25) Georgij Lozanov munkássága. ugyanazzal a módszerrel? Igen. eszméink összhangban legyenek azzal. annál jobban megy. Herbert Benson. A tudatot is. erőlködni. az agyhullámtevékenységünk e helyett ilyen lesz. meg kell változtatnunk mentális programunkat. Csak ennyi az egész. a legfontosabb nézeteink. könnyen lelkesedő. Amint viszont mind jobban megismerjük a történelmünket és a keleti vallásokat. lemegyünk alfába. a Harward Egyetemről megállapította. aki létrehozta a szuggesztológia és szuggesztopédia tudományát. hogy jobb szülők legyünk. magabiztosabbak leszünk. az. Dr. és meditálnak. összesen: 197 . A meditáció nagyon egészséges. és minden kilégzéskor az „egy” szót ismételjük. hogy magunkévá tegyük a gondolatot. újra és újra. Csökkenti ingerlékenységünket. hogy ha ellazulnak. ha tanulhatunk történelmet vagy matematikát. Emlékezzünk a könnyedség törvényére! Minél kevésbé erőlködünk. Éjszakánként jobban 91. más tanulságokkal is szolgál számunkra. a mély ellazulás és a zene segítségével. hogy az ellazulás a lényeg. és mindezt nagyon gyorsan. Ha behunyjuk a szemünket. képességet több pénzt keresni. nagy vezetők. Integrálja a személyiséget. jó mélyen. ha sose gyakoroltuk. vajon nem tanulhatunk-e meg új fogalomrendszereket is? Nem tanulhatunk meg új nézeteket? Fogalmakat vagy tulajdonságokat? Nem fejleszthetünk ki önbizalmat. lehet. hogy ha az „egy” szót ismételgetjük. jobb főnökök stb. franciául vagy egy más nyelven. Álljunk meg ennél egy pillanatig! A lényeg tehát a mély ellazulás. szisztematikusan leírt folyamat keretében. hogy keményebben kell próbálkozni. Sok módja van ennek. mondjuk. frissítő hatású. befolyásos. népszerű. És a mély ellazulás a lényeg. és sokkal kevésbé hajlamosak a haragra. Higgyük el. a mély ellazulás és a meditáció egy gondolatról képessé tesz. és megállapították. gondolkodók azt tapasztalták. akkor az sokkal gyorsabban fogadja el. ha egyszerűen csupán mélyen ellazulnak. Akkor is. oldal. magabiztosnak érezzük magunkat. mély lélegzetet veszünk. évszázadok során az emberiség története folyamán nagy misztikusok. Igen. Mély lélegzetet veszünk. Ha megtanulhatunk. sikeres emberek akarunk lenni. vagyonos. hogy már egy mély ellazulás is megváltoztatja az agyhullám-tevékenységet a kontrollcsoporttal szemben. nagy vallásos tanítók. akár egy mantra vagy más. egyre inkább az derül ki. Pihentető. és ábrándozunk. hogy a belső program. amiben hiszünk. az énképünk. A szellemi szférában az erőlködés kudarcot vall. Még a Harward Egyetemen is végeztek már ilyen kísérleteket. Amikor egy padon ülünk. Az elmúlt évek. akár egy tulajdonság az. amit külsőleg szeretnénk tapasztalni. ha csukva van a szemünk. még zene nélkül is.14. ami a szuggeszció erejének alkalmazása a tanulási folyamatban. hogy behunyjuk a szemünket.

és meglepően rövid idő alatt. Könnyebben elérjük a céljainkat és így tovább. Ha kombináljuk. a pszichoszintézis tudománya. Lozanov persze arra is rájött. hogy céljainkat fölvesszük kazettára. A zene plusz információ hatására az éber tudat. amely progresszív relaxáció zenével. hogy fejlesszük önmagunkat. csak zenét. Szól a háttérzene. Egyes forgalomban lévő kazetták nem megbízható kutatáson. hanem más elveken alapulnak. és persze drága is. miközben mélyen el vagyunk lazulva. de ma már a munkatársakhoz is szólnak szövegek. De az emberi fül nem hallotta. Vannak viszont kitűnőek is. hogy csináljuk. ami hozzásegít a mély ellazuláshoz. és tartós változást eredményez a viselkedésben. Van. az őr a tudatalatti kapujában. sokkal gyorsabb ütemben tanulhatunk. A meditáció és a mély ellazulás fontos eszköz ahhoz. a zenével kombinált szöveg egyenesen a tudatalattiba kerül. Rengeteg tudatküszöb alatt ható magnókazetta kapható. hogyan hatnak az ilyen kazetták. és… és a háttérzenébe rejtették a következő felszólításokat: „Ne lopj az üzletből! Lopni nem szabad! Ha ellopsz valamit. vásárláskor gondosan vizsgálják meg őket.alszunk. még mélyebben ellazulunk. kiválasztották. amely szerint: ha bármiről meditálunk. aki azt mondja: „Nincs nekem erre időm. Tovább hagyták még 2 hónapig. Mindjárt kifejtem ezt. ez szintetizálja és integrálja a tudatunkat. ahol sajnos mindennapos volt a lopás. A lopások száma 10-20-30 %-kal is csökkent. mert egyik-másik hasznavehetetlen. amelyek az alkalmazottakat befolyásolják. És ellazult állapotban újra meg újra meghallgatjuk. Aztán visszaváltottak a szokásos zenére. Bármi megfelel. Ez az üzlet olyan környéken működött. Az emésztésünk is javul. Sok kutatást végeztek arról. Csodálatosak az ilyen felvételek. Felszólításokat rejtenek el a zenében. Azt ajánlom. összesen: 197 . és integrálja személyiségünket. akkor felgyorsul a folyamat.”. elkapnak és feljelentenek! Tehát. Abból állnak. És amikor az éber tudat elalszik. és a forgalom 10-20-3040-50 %-kal is nő. hullámok zúgása mögé stb. Van egy… van egy tudomány. rész. zenével együtt. ha kombináljuk az ellazulást és a zenét. Ezt a speciális szöveget 2 hónapig játszották. Sokféle módszer van.” Amikor nincs időnk rá. ez a 2. Az állítások ilyenkor 92. ahol a tudatunk alfa szinten tud működni. amelyet egy áruházban végeztek néhány éve. ezt az információt nem fogadom el. amelyben a szöveget észrevétlenül a zene mögé rejtik. Amikor lágy zene szól. akkor a legfontosabb. Egyes áruházakban pl. 2 hónapig játszották ezt a szöveget a zenébe rejtve. tehát az éber tudat. Lemegyünk addig a pontig. oldal. a zenébe gondosan elrejtve ilyen szövegek hangzanak el: „Ne lopj a munkaadódtól! Ne lopj az áruházból!” és így tovább. Most egyébként ugyanezt a rendszert használják. ha lopsz. És 2 hónap alatt a bolti lopások száma 50 %-kal csökkent. Hadd magyarázzak el néhány dolgot a háttérzenével kapcsolatban. Megváltoztatja az addigi programot. Most jutottunk el a magnóra vett állításokig. ellazul és elalszik. Egyfajta semleges zenét játszanak háttérzeneként irodákban és áruházakban. eljárás indul ellened! Priuszod lesz! A lopástól tartózkodni kell!” Újra és újra megismételték a szöveget. hogy ha az ellazulást zene kíséri. Ezután a következő 2 hónapban a lopások száma visszatért a régi szintre. tartós változásokat hozhatunk létre magunkban. A szint ugyanaz maradt. amely azt szokta mondani: „Várjunk csak. Ilyenek hangzanak el: „Szeretsz eladni! Kiváló eladó vagy! Szereted ezt az árut! Készséggel telefonálsz! Kitűnő munkaerő vagy! Kitűnő tervező! Jól osztod be az időt!” Hasonló üzenetek egész sora hangzik el a zenébe elrejtve. és így jobb lesz az életműködésünk. amelyet kialakítottak. plusz az információbevitelt – vagyis szavak és gondolatok bevitelét –. A vásárlók nem hallottak mást. Ezt úgy hívjuk: magnóra vett állítások folyamata. Gyors. tudatunk mélyebben ellazul. Egy montreáli kísérletben.

amikor este hazamegyünk. Nyugtató hatású. egyre… egyre mélyebben. És ha… ha más hatása nem is lenne. azután este. Ha naponta csak 1-szer van rá időnk. Fogyhatunk. Minél lassúbb. amit meghallgat. aki veszi az üzenetet. mint egy pohár ital. Miért? Még akkor is. illetve 4. mintha aludnánk. hogy valaki saját magáról beszél. Amint a magnós tanulás fantasztikus felfedezés az oktatásban. Ha magunkban beszélünk. vagy: „ennyi a súlyom”. fölélénkít.” Vagy: „Teljes mértékben felelősséget vállalsz az életedért. vagy: „szeretem magam”. személyben beszélünk. akkor viszont: „én”. Ez az egyik legmegdöbbentőbb felfedezés. A 2. Fokozatosan. amit fölvettem egy zenés kazettára. Az ideális naponta 2-szer csinálni. és talpra állít.” Olyan állításokat használ. és a célok elkezdenek megvalósulni. de még vacsora előtt. Majdnem mindenfajta zene alkalmas lehet. mint egy nyugtató vagy mint egy fekete. Naponta 2-szer csináljuk! Az 5. Szereted. és minden izomcsoportot ellazítunk. „Én tudok.egyenesen a tudatalattiba merülnek. Amikor más hangtól veszünk át információt. pont: valami lazító hatású. ha mi készítünk felvételt a saját hangunkkal. jobb. Ragyogó lesz a közérzetünk.” Harmadszor: nagyon egészséges. mélyebben. Sok évvel ezelőtt kezdtem ezt a módszert használni. tehát valami más. én csinálok valamit. Egyes szám 2. összesen: 197 . Mélyen. príma közérzetet nyújt. heterogén kondicionálás. ha a felvétel 1. Azóta sok ezer embernek ajánlottam a magnós technikát. tehát ha hallgatjuk. mindig Ön az. amely visszafelé számol. minél lazítóbb hatású. minden testrészünk ellazul.. gyerekkorunktól úgy szoktuk meg. oldal. személyben szólnak. Jó erőben leszünk. „Te szereted magad. Elérhetjük céljainkat. az nem befolyásolja a tudatalattinkat. Megváltoztathatjuk személyiségünket. Sőt. Ismertetek néhány tudnivalót a magnóra vett állításokról. Különleges dolgokat érhetünk el gyorsan és tartós eredménnyel e módszer segítségével. E folyamatban a hang egyes szám 2. Azt tapasztaljuk. mélyebben ellazulunk. Többet ér. személyt használunk. személyben készül: „keresek”. Ha felvételt készít. hogy ha 20 percig hallgatjuk a felvételt (nemsokára adok ilyen kazettát). még mélyebben. vagy valamikor napközben. ez a módszer az egyik legfantasztikusabb felfedezés a célkitűzés és -megvalósítás folyamatában. Azt mondja: „te”. minél klasszikusabb legyen a zene! 93. hogy minden cél. világosak. este csináljuk! Jobb. és alfába merülünk. igazán szereted magad. amelyek egyszerűek. Vannak. Minden egyes cél valóra vált. De ha azt halljuk. 2. akik szerint helyesebb. és felfrissít. mint egy szunyókálás. A kazettán egy hangot hallunk. A progresszív relaxáció során végigmegyünk a testen szavakkal. szabály: a napi 2-szeri gyakorlás. Fölfrissít. és újra meg újra meghallgattam. Reggel és este. határozottak. valóra vált az életemben. személyben beszél. akkor is 2. pont: az ún. Hazaérkezés után. És üres gyomorral gyakoroljunk! A legjobb időszak a felvétel meghallgatásához: reggeli előtt. hogy minden feszültség eltűnik a testünkből. és annyit mondhatok. hízhatunk. lágy zene kell. Többet ér. jelen idejűek. mintha gőzfürdőbe mennénk. Mert csodálatosan ellazít és felfrissít. A heterogén kondicionálásból a hetero azt jelenti: más. Először is ez egy zenével ötvözött progresszív relaxációs módszer. Az egész testünk teljesen ellazul. Az éber tudatunk ellazul. Fokozatosan ellazulunk. Érezzük. némelyikük meglepően rövid idő alatt. hogy szüleink és mások azt mondják: „te”. Többet kereshetünk. A 3.

Tehát jó mélyen ellazulunk. Bármi megfelel. ami ellazít. a két kezünket ölbe tesszük. csukott szemmel. Legyőzni az álmatlanságot. Egész egyszerű. Le kell ülni. Lehet fuvolamuzsika. teljesen egyenes háttal. hacsak nincsenek elalvási problémáink. hogy felébredünk. és nem tudunk elaludni. A testhelyzettel kapcsolatban nagyon fontos az. 10 állítást hallunk. valahogy így. Arról sem szabad megfeledkezni. hogy egy széken ülünk. és hallgassuk a felvételt! A kazettán minden rajta van. Próbálkoztak már a meditációval és sok mással. és végre mélyen tudott aludni. kapcsoljuk ki. Lényegében ez úgy néz ki. többnyire ez a kudarcuk oka. vagy menjünk távol tőle! Nincs annál rosszabb. eljuttat a mély ellazulás állapotába. És miközben az ellazulás állapotában vagyunk. Az ének persze nem felel meg erre a célra. lazán. 2-3 nap alatt sokkal nyugodtabbak. A lazító hatású. A környezetünkben már 1 hét alatt 94. Rengeteg olyan ember. aki stresszes helyzeteken ment át. ha pedig elalszunk. mert ha közben nyitva van a szemünk… Ez nagyon fontos. Jobb nem közvetlenül lefekvés előtt csinálni. 5-ször ismételve. aggodalomra semmi ok. Erről tehát ne feledkezzünk meg. hogy képtelenek vagyunk alfába merülni. az üzenet már nem jut el a tudatalattinkba. megpihenünk. ami ellazítja a tudatot. lehet valami lágy klasszikus zene bármiből. Amitől megnyugszunk. A 7-es pont: megszakítás nélkül csináljuk! Olyan helyre menjünk. Ismétlés. hogy ha úgy 5-ször. Néha megkérdik: „Elalvás előtt csinálhatom?” Ha ágyban. és valahogy jó lesz a közérzetünk. Ezt hívjuk a testhelyzet felvételének. vagy 2-es szám: annyira ellazulunk és felfrissülünk. Legfeljebb. csak 2 dolog: önfegyelem. ellazultabbak. Nagyon egyszerű. ha valami cigarettánál erősebbet szívtunk! Nos. csak föl kell tenni. hallgathatjuk az óceán hangjait. azt tapasztalta. mint más. vagy pedig valaki odajön hozzánk. lehet gitár. Visszajutunk éber állapotba. ha behunyt szemmel is tud vezetni. Igen. Ezzel a kazettával sokan mélyebben el tudnak lazulni. mi lesz mindennek az eredménye? Az egészhez nem kell más. Teljesen ártalmatlan. akkor. Az egész folyamat 21 percig tart. feltéve. Másodszor: azt tapasztaljuk. mint ha a kazetta hallgatása közben megszólal a telefon. Ha nyitva van a szemünk. A 10 állítás végén aztán újból számolás következik. és megszakítás nélkül csináljuk! Naponta 2-szer és üres gyomorral. hogy elalszunk. sikerült teljesen megnyugodnia.” Megkérdik: „Kocogás közben is csinálhatom?” „Persze. eddig kipróbált módszerrel. már első alkalommal is mély ellazulást tapasztalunk. hogy egyenesen üljünk. higgadtabbak leszünk. és persze ismétlés. akkor a szemet annyi inger éri. lazán. hogy közben milyen testhelyzetben vagyunk. fekvő helyzetben próbáljuk csinálni. Mi történik? Nos. vagy az történik. még jobban. Még jobban. ami a legtöbb emberben nincs meg. Néha megkérdezik: „A kocsiban is hallgathatom?” A válaszom: „Igen.Lehet barokk zene. amit szeretünk. 6-szor lejátszotta 1 nap. összesen: 197 . Jegyezzük meg: se ivás után ne csináljuk. ne érjenek össze! Hunyjuk be a szemünket! Vegyünk mély lélegzetet. egyenes háttal. Sokkal kevésbé leszünk ingerlékenyek és feszültek. a kocsiban is lehet. ahol senki nem zavarhat meg! Ha telefon közelében vagyunk. ha behunyt szemmel kocog. hogy igen rövid idő. se pedig evés után! És akkor se. lágy zene a háttérben az. oldal. lehet hegedű.”. A testhelyzet fölvételéről beszélünk. Az aztán visszaszámol.

a temperamentumunkban. Az utasítások betartásával. hallgatjuk a kazettát. és amit hiszünk! Ha valaki azt mondja. új felvételt készíthetünk. a személyiségünkben. hogy megismételjük. Egy pszichológus barátom elmondta. és ismételjük meg mindegyiket 5-ször! Ha végül felolvassuk az egész szöveget. ez hangzik el: „Feltétel nélkül szereted magad. A kazettán szereplő 10 cél a 10 legfontosabb. Ha saját felvételt akarunk készíteni. Amikor leírjuk céljainkat. igen sokáig használható lesz.észreveszik a változást. és… azt tapasztalta. Ugyanolyan hasznos lesz az Önök számára is. aztán megnyugszik. egy másik magnetofonra. hogy a kazetta hallgatása megszüntette a feszültségét. mintha azt válaszolnánk: „Ugyan. Sok szerencsét! „A jövő birodalmai a tudat birodalmai. Egyébként. akkor az energiát! Ha aludni akarunk éjszaka. ez igaz. hogy először hogyan. az nem lehet stresszre hajlamos ember. Rögtön méregbe gurult. válasszunk lazító hatású zenét! Tegyük föl a lemezjátszóra! Tegyünk be egy kazettát a magnóba. akkor kész a felvétel.” 1 hónapon belül a minket csak felületesen ismerők is észreveszik. Minden cél. ez igaz. amelyet ehhez a programhoz adunk.” Vagy: „Igen. miközben szól a zene. a kívánt jövedelmünk legyen ott! Ha más temperamentumot akarunk. egyetértek. egészen rövid idő alatt változások lesznek az életünkben. elérhetünk. amire vágyunk az életben.” Válaszoljuk azt. minden pozitív. Pl. Ha a magnós állítások e módszerét alkalmazzuk. aki ezt hallgatja. de ez csak pár másodpercig tart. elérhetünk ezzel a módszerrel. hangozzék el az ideális súlyunk! Ha többet akarunk keresni. vagy ha közlekedési dugóba került. amíg csak nem válik szokássá! Használjuk saját állításainkat! Használjuk saját állításainkat mindenkori céljainkhoz! Ha pl. és mélyebben bejuttatja a tudatalattinkba. azt közöljük a tudatalattinkkal. behunyt szemmel. egyetértek. azután. összesen: 197 . dehogy. hogy ez igaz állítás. vegyük azt fel! Ha jobban akarjuk beosztani az időnket. oldal. És ha elérjük a céljainkat. olvassuk rá a szöveget a magnókazettára! Olvassuk fel saját állításainkat. 10-15 célt vehetünk rá a kazettára. Szépen ellazult. Az előbb néztem a tükörbe. Igen. tudom!” Mennyivel jobban érezzük ilyenkor magunkat. egészségünkben. amit már elmondtam: Még sosem volt olyan célom magnós állítás formájában. hogy méregbe gurult. hogy az állításban az hat a legerősebben a tudatalattira. azt csináljuk. akkor a kreativitást vegyük fel! Ha több energiára vágyunk. Az a kazetta. hogy: „Igen. alapos munkával készítettük.” Ez megerősíti az állítást. akkor azt vegyük fel! Ha kreatívabbak akarunk lenni. hogy megváltoztunk. az eredményeinkben. amelyet nem valósítottam meg a kellő időben és pontosan a kellő módon.” Amikor ezt mondjuk magunknak. elévágott. fontos pontunk az. akkor az alvást vegyük fel! Bármit. Ne feledjük. Igazán szereted magad. Ezután viszont rájött. milyen módon észlelte a kazetta hatásait.” Mindig értsünk egyet! Fogadjuk el. hogy újra és újra csináljuk. Amikor valaki pl. le akarunk fogyni.” Winston Churchill (csörcsil) 95.” Azt mondjuk: „Igen. mert évekig tartó munkával. Hány céllal foglalkozhatunk? Ha saját felvételt készítünk. így szól: „Jó színben vagy ma. Nagyon egészséges dolog. amit mondunk magunknak. Azt mondják: „Valahogy megváltoztál. jelen idejű állítás esetén megismételjük: „Igen. És megismétlem. ismételjük meg! A 11. Régebben nagyon ideges volt vezetés közben.

És a relaxáció kellemes érzése árad el a lábadban. hogy milyen mélységekbe jutsz! Ahelyett. Most csukd be a szemed! A magnóról hallott megerősítés a progresszív relaxáció egy folyamata. 96. s amíg bent tartod. szekció Relaxáció (18:30) Most magnóról hallható megerősítésre készülsz. A lágy. az ellazultság érzése fokozódik és terjed. 5 A béke és nyugalom csodálatos érzése lassan teljesen eláraszt. Kényelmes székben ülsz. a tudatalatti éned fokozatosan ellazítja izmaidat. 6 Egész tested mélyen ellazult. hogy mindig jobban és jobban ellazulttá válsz. 3 Most az arcod lazul el egyre jobban. Most végy egy mély lélegzetet! Tartsd bent. Teljes talpad a padlón van. hogy amíg lassan 20-ig számolok. És ahogyan tovább számolok. Engedd. összesen: 197 . Ne próbálj tudatosan ellazulni! Engedd. Az összes feszültség eltávozik. És készen állsz a megerősítésekre. Könnyen. Mindkét kezed az öledben van. Jobban és jobban ellazulni. Teljesen elengeded magad. hogy arra figyelnél. az összes feszültség elszáll. a feszültség mintha eltűnne a testedből. hogy milyen mélységekbe jutsz! Ahelyett. hogy még jobban ellazulj! 8 Ez nagyon kellemes érzés. nyugodtan és könnyedén. lábad könnyűnek és ellazultnak érzed. hogy ez könnyen menjen! Meglátod. kezedben és a testedben. 7 Érzed. árad szét az egész testedben. Pontosan ugyanúgy. Nagyon-nagyon laza vagy. Az összes feszültség eltávozik belőled. amikor a levegő elszáll belőle. nyugodt érzés minden egyes szavamnál csak erősödik. milyen mélységig jutottál. 4 Teljesen ellazulsz. Csak kényelmesen pihennek az öledben. Egyszerűen engedd el magad! És közben én a tudatalatti énedhez beszélek. Most engedd lazára a lélegzetedet! 1 Az ellazultság érzése egész testedben szétárad. oldal. Csodás. ahogyan egy léggömb leereszt. A nyugalom érzése árad. milyen mélységig jutottál. A béke és nyugalom csodálatos érzését fogod tapasztalni. hogy arra figyelnél. érezd meg a testedben lévő feszültséget! Most fújd ki a levegőt! S miközben ezt teszed. Az ellazultság csodálatos érzése árad szét a testedben. engedd át magad teljesen a nyugalom békés érzésének! Engedd el magad! Minden egyes számmal erősödni fog a nyugalomérzés. Békés érzés. Vagy lábad könnyedén pihenve előtted kinyújtva. de kezeid nem érintik egymást.15. És ellazultál. Míg a 20-as számnál az ellazultság mély állapotában leszel. 2 Kezed. lassan. engedd át magad teljesen a nyugalom békés érzésének! Engedd el magad! Ne foglalkozz azzal. Ne foglalkozz azzal.

hogy ne képekben gondolkozz! Ne ismételd magadnak a szavakat! Ne koncentrálj tudatosan a szavakra. 13 Nyugodtan. minden egyes lélegzetnél az ellazultság érzése mélyül és fokozódik. Örömöd telik mindenkiben. te kedveled őket. hogy a figyelmed szabadon vándoroljon. Igazán szereted önmagad. oldal. Igazán szereted önmagad. 15 Nagyon-nagyon könnyedén. mindig jobban ellazulsz. Igazán szereted önmagad. Nagyon jól érzed magad. Most hallgasd a megerősítéseket! Minden egyes megerősítést 30 másodpercig ismételj! Segít a minden megerősítés első elhangzása utáni néma megjegyzés: „Egyetértek. akivel találkozol. és ők szeretnek téged. Igazán szereted önmagad.9 Ahogyan most 20-ig folytatom a számolást. mialatt Te ellazult állapotban vagy. még jobban ellazulsz. 10 Nagyon laza vagy. te kedveled őket. Mindig Te döntöd el.” Vagy: „Ez igaz. és engedd. összesen: 197 . Feltételek nélkül szereted önmagad.  Saját magadról és másokról mindig pozitívan nyilatkozol. Mindig Te döntöd el. hogy a megerősítések behatoljanak a tudatalatti énedbe!  Feltételek nélkül szereted önmagad. de másoknak is meghagyod ezt a jogot. 11 Jobban és jobban. de másoknak is meghagyod ezt a jogot. hogy mi a legjobb saját magadnak. te kedveled őket. te kedveled őket. ahogyan azokat hallod! Engedd. és ők szeretnek téged. Örömöd telik mindenkiben. Feltételek nélkül szereted önmagad.” Fontos. lágyan. te kedveled őket. 18 Teljesen lágy és ellazult vagy. akivel találkozol. 16 Mélyebben és mélyebben ellazulsz. és ők szeretnek téged.  Örömöd telik mindenkiben. 12 Mélyebben és mélyebben. és becsülsz mindenkit. Nagyon-nagyon laza. Saját magadról és másokról mindig pozitívan nyilatkozol. Örömöd telik mindenkiben. Minden egyes alkalommal.  Mindig Te döntöd el. és ők szeretnek téged. hogy mi a legjobb saját magadnak. és becsülsz mindenkit. akivel találkozol. és becsülsz mindenkit. Feltételek nélkül szereted önmagad. Igazán szereted önmagad. 19 Nagyon mélyen ellazultál. Saját magadról és másokról mindig pozitívan nyilatkozol. A megerősítések egyre erősebb és erősebb hatással vannak rád. Feltételek nélkül szereted önmagad. és ők szeretnek téged. 17 Csodásan ellazultál. 20 Most a mély ellazultság állapotában vagy. akivel találkozol. 14 Lazán és könnyedén. Saját magadról és másokról mindig pozitívan nyilatkozol. és becsülsz mindenkit. lazán. amikor ezt a szalagot használod. akivel találkozol. hogy mi a legjobb saját 97. Saját magadról és másokról mindig pozitívan nyilatkozol. és minden egyes szavamnál. könnyebben fogsz ellazulni. Örömöd telik mindenkiben. és becsülsz mindenkit.

abszolút győztes és sikeres vagy. mindig jobban és jobban kihasználva tudatos énedet. lassan visszatérsz a teljes éberség állapotába. feszültségtől mentes lesz. Mindig Te döntöd el. Mindenben. csoportokkal vagy egyénekkel szembeni cselekedeteidben mindig nyugodt. számokra. számokra. Mindenben. tényekre és információkra. Kiváló az emlékezeted. tényekre és információkra. abszolút győztes és sikeres vagy. ahogyan visszaszámolok 0-ig. Kiváló az emlékezeted. amibe csak belefogsz. de másoknak is meghagyod ezt a jogot. amibe csak belefogsz. Kiváló az emlékezeted. és csodásan fogod magad érezni. S mire 0hoz érek. tényekre és információkra. számokra.magadnak. Mindenben. 98. 19 … 18 … 17 … 16 … 15 … Engedd. Könnyen emlékszel nevekre. számokra. számokra. és bármikor képes vagy magad könnyen elengedni. abszolút győztes és sikeres vagy. és bármikor képes vagy magad könnyen elengedni. oldal. Könnyen emlékszel nevekre. és bármikor képes vagy magad könnyen elengedni. amibe csak belefogsz. éber leszel. tényekre és információkra. Kiváló az egészséged. magabiztos és öntudatos vagy. magatartásod nyugodt. Könnyen emlékszel nevekre. Életed minden területén nagyon kreatív vagy. 14 … 13 … 12 … 11 … 10 … Lassan visszatérsz a teljes éberségbe. csoportokkal vagy egyénekkel szembeni cselekedeteidben mindig nyugodt. Fizikailag és mentálisan egyaránt. Másokkal.  Kiváló az egészséged. amibe csak belefogsz. amibe csak belefogsz.  Életed minden területén nagyon kreatív vagy. hogy a feszültség elszálljon! Ahogyan visszatérsz a teljes éberség állapotába. mindig jobban és jobban kihasználva tudatos énedet. Kiváló az emlékezeted. Könnyen emlékszel nevekre. mindig jobban és jobban kihasználva tudatos énedet. Másokkal. abszolút győztes és sikeres vagy. Életed minden területén nagyon kreatív vagy. Könnyen emlékszel nevekre. Visszatérés az éberségbe. Másokkal. Most. csoportokkal vagy egyénekkel szembeni cselekedeteidben mindig nyugodt. és bármikor képes vagy magad könnyen elengedni. Kiváló az egészséged. de másoknak is meghagyod ezt a jogot.  Másokkal. Kiváló az egészséged. Mindenben. Életed minden területén nagyon kreatív vagy. abszolút győztes és sikeres vagy. magabiztos és öntudatos vagy. csoportokkal vagy egyénekkel szembeni cselekedeteidben mindig nyugodt. magabiztos és öntudatos vagy. Teljesen kipihent. és bármikor képes vagy magad könnyen elengedni. csoportokkal vagy egyénekkel szembeni cselekedeteidben mindig nyugodt. magabiztos és öntudatos vagy.  Mindenben. hogy mi a legjobb saját magadnak. hogy mi a legjobb saját magadnak. mindig jobban és jobban kihasználva tudatos énedet. magabiztos és öntudatos vagy.  Kiváló az emlékezeted. tényekre és információkra. de másoknak is meghagyod ezt a jogot.  Teljes felelősséget vállalsz életedért és az összes létező szituációbeli reakcióidért. Másokkal. Kiváló az egészséged. Feledd el a nap feszültségeit! Nincs szükséged rájuk. Mindig Te döntöd el. mindig jobban és jobban kihasználva tudatos énedet. összesen: 197 . Életed minden területén nagyon kreatív vagy.

ahogyan 5-től 0-ig számolok. nyújtózkodj. Csodálatosan energikus leszel. Kelj fel. a jóérzés csodálatos élménye fog eltölteni. készen minden kihívásra. összesen: 197 . ahogy az energia újra és újra áthatja testedet. Minden feszültséged. a szemed kinyílik. Amikor 0-hoz érek. És csodásan érzed magad. Csodálatosan fogod magad érezni. Érezni fogod. és kezdj el járkálni! 99. a nap minden problémája eltűnt. oldal. 5 … 4 … 3 … 2 … 1 … 0 … Teljesen éber vagy. és boldog leszel.9 … 8 … 7 … 6 … Most. Mosolyogni fogsz.

a megfelelés. mint tenmagadat. akiknek van. de nem 100. és a következőképpen kezdte beszédét: „Hölgyeim és Uraim! Elolvastam az Önök könyveit és a mi könyveinket. Amelyben azt kérdezték egyebek között: „Vannak-e céljai? Eltervezte-e. miben hisznek? Egy célban. amely karrierje kezdetén célt tűzött ki maga elé. hogy jöjjön el a templomukba. Bizonyára meghökkentőnek tűnik ez a teljesítmény. oldal. Mit vonzanak életükbe? A céljukkal összhangban levő embereket és körülményeket. Aztán ismét megkeresték őket 1973-ban. hogy felhasználjuk a világegyetem összes törvényét. hasonlóképpen a miénket is. Azt mondtam: már 25 éve foglalkoztat bennünket a siker problémája. arra van kárhoztatva. Ha van célunk. és többek között azt kérdezték tőlük: „Mennyi pénzt értek ma ahhoz képest. azt látjuk. amelyből a következő idézetet emelték ki: „Akinek nincs célja. A szeminárium korábbi előadásain számos törvényt említettem. Írtam egyszer egy tanulmányt vagy inkább egy cikket egy újság számára. és beszéljen a gyülekezetnek a 2 vallás különbségéről. ami igazabb ennél. meghívott egy zsidó személyiséget.16. De úgy fogják találni. és azt kérdeztük: „Mi a siker? Mi határozza meg a sikert?” És egyhangúlag arra a következtetésre jutottunk. elmondott egy történetet. Mi rejlik a tudatalattijukban? A cél. és a következő következtetésre jutottam: A Biblia és a Talmud és az összes többi könyvünk szerint az élet 2 alaptörvénye: szeresd az Urat és szeresd felebarátodat. a céljukkal. Azt mondta. szekció Öt kulcs a célok kitűzéséhez (38:42) A szeminárium elején feltettem a kérdést: Miért van az. hogy másokat segítsünk céljaik elérésében. És minden más csak magyarázat. többet keresett. a hit. Mire vonatkoztatják a helyettesítés törvényét? Egy célra. hogy csak 3 %-uk tűzött ki célt maga elé. hogy sikerhez segítsen bennünket. hogy egyesek sikeresebbek másoknál? Egy barátom. a legkönnyebb módszer a hasznosításukra: ha célt tűzünk magunk elé. hogy a siker a célok függvénye. És nemrégiben tanácskozásra gyűltünk össze. összesen: 197 . hogyan valósítja meg őket?” És úgy találták. ez a zsidó úr eljött néhány hét múlva. A siker egyenlő a célokkal. Készült egy híres felmérés 1953-ban a Yale Egyetemen.” És hozzáfűzte: „Hölgyeim és Uraim! Minden más csak magyarázat. Ezért van az. Megvizsgáltam az Önök alaptanításait. A vonzás. arra vagyunk kárhoztatva. Mire koncentrálnak? A céljukra. Hölgyeim és Uraim: a siker egyenlő a célokkal. hogy azoknak dolgozzon. Ha célt tűznek ki. hogy mint egyházközségének gondnoka. és jól megvilágítja a kérdést.” Azonkívül minden csak magyarázat. hogy minden sikeres férfi és nő tanulmányozásakor úgy találjuk. hogy az emberek kevesebb. mint 5 %-a tűz ki magának célokat. az lehetővé teszi számunkra. aki évek óta foglalkozik a témával.” Ha nincs életcélunk. felállt. amennyit 1953-ban értetek?” És kiderült. hogy az egyetlen módszer mindezek hasznosítására. egy keresztény templomba. És bár nagyon jól tudjuk. És közben ezekre a törvényekre nem is kell gondolnunk. Minek az elérését várják? Egy célét. hogy az a 3 %. És minden más csak magyarázat. Amerika egyik leghíresebb egyetemének dédelgetett végzősei között. semmi olyat nem fognak megtanulni. amelyet bizonyára élvezni fognak. döntő mértékben a célok függvénye. És azt hiszem. Hasonlítsa össze a zsidó és a keresztény vallást! Nos. mint a többi 97 % együttvéve. hogy erősen célorientáltak. Az egyetem végzős hallgatói között. Mire vezet a megfelelés törvénye? Hogy a külvilág összhangban legyen belső világukkal. az elvárás törvényeit és a többi.

És ezt a sikermechanizmust egy cél hozza működésbe. És a továbbiakból ki fog derülni. ami kellemes. Nem teszik meg a siker eléréséhez szükséges erőfeszítéseket. hogy célt tűzzünk magunk elé. hogy valaki hány éves. Minél hamarabb sajátítja el a célok kitűzésének képességét. gyakorlással. milyen pozícióban van jelenleg. mit akar. amely eljuttatja Önöket a megvalósítandó célhoz. hogy teljesen célját elérő emberi lénnyé válik. hogy mire az előadás véget ér. kibernetikus célkereső mechanizmusát. Ez olyan. hogy minden statisztika. hogy ha képesek kitűzni és megvalósítani egy célt. összesen: 197 . Ez a kudarcmechanizmus egyenlő a kényelmi zónával. ez a siker mesterfogása. amivé lehetnének. Szerintem ezt tanítani kéne az óvodában. hogy mit akar. Tehát a cél kitűzése a legfontosabb készség. a mi társadalmunkban az ember mindent megkaphat. amelyek a kívánt irányba visznek bennünket. aztán szánjuk el magunkat. a módszer állandó ismételgetésével. világosan megfogalmazott célokkal. hogy az emberek könnyebben. És ez a kudarcmechanizmus automatikusan működik. Ahányszor célt 101. Érdekes módon mindannyiunkban munkál egy kudarcmechanizmus. az általános iskolában. Ez a kudarcmechanizmus automatikusan működik. ez némileg megváltozik.: döntsük el pontosan. oldal. ami élvezetes. De a lakosság 95 %ának csak homályos elképzelése van arról. hogy csak 3 %. Amennyiben tudják. ami örömet szerez. az olajmilliárdost. mit akarunk! A 2. Később még visszatérünk erre. az oktatás minden szintjén valami módon. ha nem is tudjuk. Ha egyszer kitűzték a célt. Fontosabb a matematikánál. Agel (édzsel) Hantot. Nem válnak azzá. Már csecsemőkorunktól kezdve (említettük már az örömelvet) mindig afelé hajlunk. gyorsabban minél nagyobb sikereket érjenek el. az a képesség. és ezáltal teljesen átitat bennünket ez a törekvés. A könnyebb megoldásokat keresik. A mi civilizációnkban. amelyet valaha is megtanulhatnak. beindítják az agy ún. ami könnyű. ami kényelmetlen. Azt mondta: „Csak 2 dolog van. annál hamarabb el fog jutni oda. Vagy semmilyen. fontosabb a számítástechnikánál vagy a kereskedelmi jártasságnál a célok kitűzésének képessége. hogy ha beprogramoztuk az agyat. Ez minden egyéb készségnél jobban garantálná. Az emberek előszeretettel bújnak meg a kényelmi zónában. megkérdezték néhány éve egy tévéműsorban. ez lehet a legfontosabb dolog. De biztos vagyok abban. A cél pedig mifelénk. Vagyis van Önökben egy mechanizmus. mintha mozgásba lendítenénk a kozmikus erők egész sorát. Több mint 80 %-uk. amit tudnunk kell.: határozzuk meg pontosan az árát. hogy a legtöbb ember nem tudja. a tudományoknál. Mindegy. amíg el nem éri azt. hogy nagy dolgokat valósítson meg az életben. Ez a legfontosabb készség. A kibernetikus célkereső mechanizmus olyan mechanizmus. Az az igazság. 30 ember közül csak 1 rendelkezik határozott. és hogy megvalósítására akciótervet készítsünk. hogy megfizetjük!” A probléma az. mi a céljuk. hogy hol a cél. valamiképpen tanítani kéne a célok kitűzését. automatikusan és tévedhetetlenül a cél felé törekszünk. és hogy ez miért így működik. Azonban a kudarcmechanizmus leküzdésének egyetlen módja az. amihez önfegyelemre vagy erőfeszítésre van szükség. Tehát elmondhatom. azt mutatja. Az emberek túlnyomó többsége nem él a lehetőségeivel. hogy sikereinek mi a titka. és húzódozunk attól. miközben fanatikusan kutattam a célok kitűzése témájában. ami nehéz.szokatlan. Az 1. ha működésbe hozzuk a sikermechanizmust. amelyet felfedezhetnek. amit csak akar. amelyet átnéztem.

családunk. hogy úgy érezzük: életünknek van értelme. hogy hisznek a célokban. oka. testvéreink. kitartást ad nekünk és gondolati tisztaságot. ami fontos a számunkra. azoknak az a tudatos szokása. hogy mindannyian neveltetésünk termékei vagyunk. Nézzük tehát. mi fog történni? Az. Legyenek 102. hogy nem ismerjük fel a jelentőségüket. nem ösztönöznek bennünket arra. az. az pozitív energiát szabadít fel. tudják. A kérdés nem az. Amikor Amerikában a sikeres embereket tanulmányozták. nézzenek csak magukba. Mindig nagyobbat. aki abban a családban nő fel. hogy a célok megvalósítása automatikus. hogy kéne. hogy egyáltalán fogalmunk lenne arról. Csak akkor vagyunk boldogok. Ezért a célkitűzés pszichológiáját kezdtem tanulmányozni. Ösztönt és vágyat ébreszt. Ezért mindig újabb célt tűznek maguk elé. már milliószor hallották. hogy a családi asztal melletti beszélgetés hat a legerősebben annak a gyereknek a jellemére. érdekes dologra jöttek rá. Mint emberi lények célorientált organizmusok vagyunk. nem is léphetünk tovább. 4 alapvető oka van annak. jelentősége. 4 alapvető ok. hogy ez nagyon fontos. célorientáltak. Most már tudjuk. amit valaki a gyerekéért tehet. hogy nem tűzünk ki célokat. Amikor elkezdtem a témával foglalkozni. hogy természetes hajlamunk van a visszahúzódásra. az. és egyfolytában sikeresek. A kérdés az: miért nem tűzünk ki célokat? Évekig azt hallottam. Nem ismerjük fel a célok jelentőségét. ha van célunk. A probléma nem a célok megvalósítása. hogyan. legyőzzük a kudarcmechanizmust. hogy haladjunk előre a célunk felé. hogy mindenütt felhívják a figyelmet a célokra. rokonaink. megkérdeztem tőlük: „Leírták. az. hogy segítsen neki értelmes és reális célok kitűzésével. hogy el is érhesse azokat! A 2. összesen: 197 . automatikusan haladunk felé. Ezért folyton fejlődnek. ha valami olyasmivel foglalkozunk. léteznek a világban célok. Ha egyszer beprogramoztuk agyunkba a célt. ugyebár. akkor a gyerekek úgy nőnek fel. hogy célokat tűzzünk magunk elé. amit még soha azelőtt. oldal. célja. mint a kés és villa használata. ha célokat tűzünk magunk elé. mielőtt ezzel a témával foglalkozni kezdtem: „Tűzz ki célokat! Tűzz ki célokat!” És akik elvégezték a tanfolyamokat. És úgy találtam. hogy ez fontos. a kényelmes életre. és hogy hogyan hatnak ránk. Egyfolytában tudatában vannak annak. legyőzzük a kudarcmechanizmust. értsék meg. barátaink stb. mint amit már megvalósítottak. Ez olyan természetes a számukra. hogy felnövünk anélkül. Méghozzá mindig magasabbakat.tűzünk magunk elé. Kérem. mint amit addig elértünk. Folyton észnél vannak. hogy nem tudjuk. Tehát nem látjuk a célok kitűzésének jelentőségét. És minden bátorítást adjon meg neki. Adva van ez a kibernetikus mechanizmus. hogy nem tűznek ki célokat. mert a célok megvalósítása automatikus. Mindig olyat akarnak elérni. Ha az asztal melletti beszélgetések teljesítményorientáltak. amellett erős elhatározást. Folyton ott vannak az események sűrűjében. Arra. ahol a szülők nem hangsúlyozzák a célok fontosságát. Mindannyiunkra nagy hatással vannak a szüleink. Törekszenek feléjük. azt a meglepő felfedezést tettem. Egyfolytában küzdenek. és amíg nem ismerjük ezeket. És az utóbbi években bármennyi kiemelkedő személyiség viselkedését tanulmányoztam. Csak akkor vagyunk tele élettel. tudják. Ha olyan családban növünk fel. Bár tudják. sikerorientáltak. iránya. hogy miért nem valósítjuk meg céljainkat. Arra van szükségünk. Ha tehát kitűzünk egy célt. Ha egy célra gondolunk. Mit is jelent ez? Azt jelenti. hogy ez nagyon lényeges dolog! Ez a siker egyik kulcsa – és a legnagyobb dolog. mik a céljaik?” És nem írták le a céljaikat. hogy nem tűzünk ki célokat. nem beszélnek róluk. oka. hogy nem ragadnak le a kényelmi zónában. az emberek miért nem tűznek ki célokat! Az 1. A kényelmi zónából csakis úgy tudunk kitörni.

Azt mondják. Tudjuk. vagy házasodni akarunk –. akikre adtunk. Erről már beszéltünk korábban is. egész hozzáállásunk megváltozik. hogy nem tűzünk ki célokat. akkor hiába mondom. A kudarc a sikerhez vezető út elengedhetetlen állomása. hogy ha beszéltünk a célunkról. nem lehet. akik közel állnak Önhöz. de 1 órát se töltenek ezzel a témával. Egyszerűen arról van szó: képtelenség sikert elérni kudarcok nélkül. feszültté válunk. amely abszolút hatásos. stresszállapotba kerülünk. elveszthetem a pénzem. A kudarctól való félelem. hogy nem lehet. akiknek segítségére szüksége lehet. Nem értjük. Így senki se kritizálhat bennünket. nem lehet. hogy tűzzenek ki célt. Egyszer sem említették a sikernek ezt az alapvető mesterfogását. túl kicsi vagy még!” stb. És ezzel beleestünk a csapdába. oka annak. Hogy tanuljunk abból. régi ismerősünk vagy ellenségünk: a kudarctól való félelem. attól. tűzzünk ki célokat. de egyetlen órát se szántak arra. ne beszéljen róla senkivel! Mivel az emberek túlnyomó többsége megijed bárkitől. és gondolkozzunk! „Mit tanulhatok ebből a helyzetből?” Alkalmazzuk a behelyettesítés 103. hogy kinevetnek. hogy ez egy kritikus pont. annak nincs semmi értelme. Életünk egyik legmélyebb és legerősebb félelme az. ez a leglényegesebb. oka. Szépen felsorakoztatják az ellenérveket. A kudarctól való félelem visszatart bennünket a próbálkozástól. ami nem sikerült. Ezt nem lehet megvalósítani. De ha nem tudnak megjelölni egy célt. amíg sikerré nem vált. Attól. ha hallgatunk. hogyan kell csinálni. A siker kulcsa tehát: tartsa a célját titokban! Tartsa a célját titokban. hogy meghúzzuk magunkat. hogy az emberek sikertelenek. kinevettek bennünket. És higgyék el. akiknek szintén vannak céljaik! Olyanokkal. hogy félünk a kritikától. mi a kudarc. mert úgy érzik. mert ismerjük. Az nem lesz probléma. fiatalkorunkban azt mondtuk: „Ez akarok lenni. az akarok lenni.” Vagy: „Ne hülyéskedj. nem lehetünk sikeresek. Megijednek. De ne beszéljen róluk akárkivel! Ne hagyja. A 3. Elérték. Képzeljék el. A kudarctól való félelem az 1. ami túl nagynak tűnt. oldal. hogy lebeszéljenek bennünket bármiről. a legveszélyesebb. mert nincsenek céljaik. hogy megtorpedózzák terveit! A 4. vagy olyasmire törekedtünk. oda akarok menni. Megkritizáltak. tűzzünk ki határidőt a megvalósításukra! De a helyzet az. hogyan tűzzünk ki és érjünk el célokat. jobb. ez a legjobb módszer. Az emberiség történelmének minden sikere kudarc volt addig. hogy nem tűzünk ki célokat. vesztegetem az időm. 12-15 évig! Én egy jelentős egyetemen szereztem kereskedelmi diplomát. És ezen a tanfolyamon megtanítok Önöknek egy módszert. az emberek 80-90 %-a. hogy nem vagyunk sikeresek az életben. És nem beszélünk róluk. Mindannyian gyerekkorunkban. ha meghallja. és nem beszélünk a céljainkról. oka annak. A siker kulcsa a sorozatos kudarcokban rejlik. minden akadálynál. akkor azok. hogy bármire készülünk – új parkolóhelyet keresünk vagy új állást. Ha kerüljük a kudarcot. Nem gondolkozunk róluk.” És mindannyian megkaptuk: „Ostobaság. kisebbrendűek és alkalmatlanok. összesen: 197 . A sikerhez szükség van kudarcra. És már nagyon korán megtanultuk. méghozzá fontossági sorrendben: a visszautasítástól való félelem. elveszthetem a befektetésemet. hogy nem tűzünk célt magunk elé. Tehát csak olyanokkal beszéljen róluk. ide akarok menni. Az emberek 12-15 évig járnak iskolába nálunk. Abba a tudat alatti eltökéltségbe. Tehát tudat alatt döntöttünk: ha békét akarunk. nehogy valaki megkritizáljon. Ha ezt megértjük. kalapál a szívünk. azt fogják mondani. Minden csapásnál. Ez után a tanfolyam után tudni fogják. összeszorul a gyomrunk. A kudarctól való félelem az 1. És azért félünk a kudarctól. akinek céljai vannak. hogy nem volt igazán jó módszertan a célok kitűzésére. hogy lehetetlen. minden csalódásnál álljunk meg. oka. ami valaha is létezett a világon.céljaink.

mit tehetek. amely 5 centet fizetett csirkénként. maga nem érti. Bárhol. és létrehozta az első wolframszálas villanyégőt. amelyeket mindig számításba kell venniük. Nem baj a kudarc. annál hamarabb érjük el azt. amelyet. nézzünk magunkba: „Miért történik ez velem?” És azt fogják látni. és megkérdezte: „Miért szán ennyi pénzt és időt erre a micsodára. ahol lehetőség van a sikerre. és vonjuk le a tanulságot minden egyes kudarcból! Emlékeznek. leghíresebb. számú kulcsot! Életünkben a legijesztőbb dolog a változás. Sose gondolnak a kudarcra. Thomas J. Természetes hajlam az emberekben. És van egy természetes tendencia. Watsont. értékes tanulság rejlik.” Több mint 11 ezer kísérletet végzett. megtaláljuk. részéhez. ott megvan a kudarc lehetősége is. beszéltünk a fordított paranoiássá válásról. De nem adta el. Én nem vallottam kudarcot. Ez elvezet bennünket az előadás 2. bizonyos számú kudarcon keresztül kell esnünk. a bizakodó várakozásról. Nézzük tehát az 1. De azt is tudjuk. bukunk el. 17 ezerszer próbálkozott sikertelenül. hogy az utat petróleumlámpával kell megvilágítani. Sanders ezredes több mint 1000 étteremben járt. Hanem sikerült megtalálnom 5 ezer olyan módszert. hogy sikeresebb legyek?” És Watson habozás nélkül ezt mondta: „Duplázza meg kudarcait!” Duplázza meg kudarcait! Miért? Azért. de összeszedjük magunkat és tanulunk belőlük. Watson. összesen: 197 . hogy… hogy elutasítsák. hogy minden egyes kudarcban vagy hátrányban. azaz Edison. Mégis a változás ijesztő. azért. mielőtt talált egy éttermet. hogy elérjük a sikert.törvényét. vezetők sose használják azt a szót. És a végén majdnem mindegyikből ténylegesen kereskedelmi termék lett. És minél előbb tesszük. 200. Mint már mondtam. Életünket nem tehetjük jobbá változás nélkül. Thomas Edison élete folyamán 1052 találmányt jegyeztetett be az Amerikai Szabványhivatalnál. tapasztalatokat szerezzünk. És Amerika egyik leggazdagabb. Tehát meg kell érteniük. 500. Nincs fejlődés változás nélkül. mert ha megnézzük sikeres férfiak és nők élettörténetét. Minél többször hibázunk. Az 5 ezredik sikertelen kísérlete után cikket írtak róla az újságban Edison bukása címmel arról. és ezekkel hatalmas pénzeket keresett. mint Thomas Edison. amely megváltoztatta a világot. ha már 5 ezerszer kudarcot vallott?” Edison azt válaszolta: „Fiatalember. hogy izzószálat találjon a villanyégőhöz. És Watson. Ez az 5 kulcs a célkitűzés folyamatának 5 alapelve. mert (ez már nem kel). A sikeres emberek. Több mint 11 ezerszer próbálkozott hiába azzal. ugyanakkor a világ egyik legsikertelenebb feltalálója volt. az ún. amelyik használhatatlan. 1000 elutasítás után? Sanders kitartott. ha keresünk. Egy fiatal újságíró ment el hozzá. legmegbecsültebb embere lett. úgy hívják: homeosztázis. oldal. amíg megtalálta a wolframot a szénizzószál helyett. amelyikből természetes gumit lehetne kivonni. a 104. Önök kitartottak volna 100. hogy egy helyben maradjanak. hogy egy olyan növényt találjon. Ezáltal 5 ezerszer közelebb kerültem a használható megoldáshoz. ahogy Napóleon Hill mondja. annál hamarabb leszünk túl rajta. hogy a változás elkerülhetetlen. hogy kudarc. Több ezer egyéb kísérlete vallott kudarcot. Ahányszor valami balul sikerül. És ne feledjék. hogy a világot izzólámpával világítsa meg. Mindenki meg volt győződve arról. hogy… hogy elkerüljék. hogy megbújjanak a kényelmi zónában. hogy ellenálljanak a változásnak. A fejlődés része. az IBM alapítóját megkérdezte egy fiatalember: „Mr. hogy a siker és a kudarc kéz a kézben jár. amire képesek vagyunk. hogyan működik a világ. Na jó. hogy tanuljunk belőlük. 66 éves korában több mint 1000 étteremben próbálta eladni hiába a receptjét. ő a világ egyik legtöbb kudarcot megélt embere. Lehetőség és haszon. mondjuk egy olyan személyiségét. amennyiben tanulnak belőle. 5 kulcshoz.

Ezek az átlagos adottságok. Hacsak nem célirányos. befolyásolhatjuk a változás irányát. hogy tényleg tökéletessé váljunk ezen a területen. 105. Ez. Mit szeretünk olvasni. És ez az egyik legnagyobb felelősségünk felnőttkorban. Hacsak nem célirányos. hogy az irányítás törvénye az emberi harmónia alaptörvénye. A változás ijesztő. rosszabbak az eladásban. emlékeznek arra. gondolkodás. amelyek eltérnek az átlagostól. rosszabbak a történelemben és a többi. hogy megtaláljuk ezt a területet. Az életünk vagy jobbra fordul. Miben tudunk tökéletesen elmélyedni? Mi az. miben szeretünk jobban elmélyedni? Aztán: az érdeklődés. Tudjuk. addig nem tökéletesíthetjük képességeinket. miről szeretünk beszélgetni. oldal. A javulás irányába. Jobbak vagyunk a főzésben. Mindannyiunknak vannak adottságai. És ezen a területen kiemelkedő teljesítményt tud nyújtani. amit a legmélyebb figyelemmel tudunk kísérni munka közben. hogy olyan dolgok érdekelnek. a változás irányának befolyásolása kulcs a sikerhez. érdeklődés. Az. Jobbak a kommunikálásban. Végül pedig: az elmélyedés. elmélyedés – ez a 3 kulcs ahhoz. nagyon jól mutatják. ezt úgy nevezzük: a kiemelkedő adottságok területe. Azok a dolgok. Ezzel eljutunk a célok kitűzésének 2. ahol különleges adottságokkal rendelkezünk. vonzanak bennünket. Arról van itt szó.: a figyelem. amelyekhez a legjobban értünk. Általában itt belül úgy vagyunk programozva. Mi az a téma. Olyasmi felé halad. És senki se fél a változástól. ha olyat hoz. Az 1. de ha célt tűzünk magunk elé. amely után sorsunk a korábbinál rosszabbra fordul. ha rátalál. melyik területen rendelkezünk kiemelkedő adottságokkal. És szívünkkel-lelkünkkel arra törekedjünk. hogy rátaláljunk erre a területre. És a felnőttkorban ez az egyik legfontosabb feladatunk. hogy mi érdekel bennünket. összesen: 197 . Ugye. amennyire képesek vagyunk irányítani a saját életünket. Legyőzhetjük ezt az állandó tudat alatti félelmet a változástól egy egyszerű módszerrel: ha az ellenőrzésünk alá vonjuk. A kiemelkedő adottságok elve egyszerű dolgot takar. A célok lehetővé teszik. hogy befolyásoljuk a változás irányát. amelyek lekötik a figyelmünket. hogy az élet soha nem megy előre egyenes vonalban hosszabb időn keresztül. hogy vannak bizonyos adottságaink. Jobbak a beszédben. És mindenki rendelkezik kiemelkedő adottságokkal. hogy megtaláljuk kiemelkedő adottságainkat. hogy minden ember rendelkezik adottságokkal. olvasás közben? Miben tudunk a legjobban elmélyedni? Figyelem. És ez az a kulcs. amely életünk folyamán a leginkább lenyűgözött bennünket. kulcsához. Magasabb eszmények irányába. Általában ez a tényleges helyzet. Lássunk… lássunk most 3 kulcsot a kiemelkedő adottságok területéhez! 3 igen fontos kulcsot. amit akarunk. Minden egyes ember – mint már említettem – zseniális egy bizonyos területen. amit várunk. vagy rosszra fordul. célirányos. mit szeretünk tanulni. Mert amíg ezt el nem érjük. Hogy csak olyan mértékben érzünk pozitív módon magunkkal szemben. Minden egyes emberben megvan a kiemelkedő adottságok területe. javulást mutat. de az is kiderül. Csak attól a változástól félünk. amelyek messze kiemelkednek az átlagostól. Tehát minden. rosszabbak a matematikában. ami az életünkben történik. Nemcsak úgy véletlenül.kényelmi zóna a lehetőségek elérésének legnagyobb ellensége. gondolkodni. rosszabbodik.

egyszerű tényre tér vissza. Eladta a farmját. aki végtelen képességekkel rendelkezik. amit úgy hívunk: a gyémántmező. összesen: 197 . Elsősorban ezért élünk a földön. Hogy igazán sikeresek legyünk. Az önfejlesztő célok az eszközök. ezek nem olyan fontosak. amit keresünk. amire szükségünk van. családunkban. vette a cókmókját. És sok munka és erőfeszítés kell ahhoz. és végül meghalt szegényen és magányosan. Ez a hozzájárulásunk. A 3. hogy napvilágra kerüljenek. hogy az emberek mindig másutt keresik őket. bölcsességünkben. Szintén 3-5 ilyen célra van szükségünk. Ezek megvalósítása révén keressük a kenyerünket. szorgalmunkban. Nem kell elmennünk a világ végére. Ezek adják a választ a miértre. célirány: a foglalkozási és karriercélok. képességeinkben. ami lényeges és örömet szerez a számunkra. A legnagyobb meghatározott cél az 1. mint akit magunknak kell kialakítanunk. hogy milyen területen vannak kiemelkedő adottságaink! Ez nagyon fontos a célok kitűzése terén. kapcsolatainkban. úgy lefoglal minket a mit – a foglalkozási és karriercélok –.A következő. hogy megtaláljuk a gyémántmezőt! Keressük meg. a régi farmján az új tulajdonos rátalált a világ legnagyobb gyémántjaira. csak fel kell tárnunk a saját gyémántmezőnket. Tehát nézzünk a lábunk alá. pont most. szinte mindenesetben megtaláljuk. Az életünk miértjeire. Nem lehetnek csak egyirányú céljaink. Ez lesz az 5. Az önfejlesztő célok azt jelentik. milyenek az érzéseink saját magunkkal és az élettel kapcsolatban. Ezalatt otthon. kulcs: az egyensúly megteremtése. A gyémántmező elmélet egy öreg farmerről szóló történetből ered. A gyémántmező elmélet arra tanít bennünket. Nem lehetnek csak pénzzel kapcsolatos céljaink. egyensúlyban lévő célokkal kell rendelkeznünk. mint valakit. a 3. tudásunkban. a kimagasló teljesítmények terén erre a nagyon egyszerű igazságra. hogy úgy tekintünk magunkra. Mint a társadalom produktív tagjai. valahol itt és most a saját lábunk alatt. Annak. Még egy valami. 3-5 ilyen célra van szükségünk. Egyensúlyt kell teremtenünk. Az életünk akkor kezd igazán nagyszerűvé válni. Elment gyémántot kutatni Afrikába. tapasztalásainkban. Ezen a területen is 3-5 célra van szükség. Hogy teljesítsük a miérteket. Íme az egyensúly 3 kulcsterülete: Az 1. A gyémántok vagy a lehetőségek mindig a kemény munka álruhájában kerülnek elénk. Ezek a mit célok. nem kell megváltoznunk. oldal. amelyeket ki kell fejlesztenünk. ha kitűzünk 106. Minden egyes tanulmány. vagyis úgy tekintjük magunkat. Mag akarjuk valósítani azt. hogy megfeledkezünk magunkról és családunkról. De ne feledjék. Elfogyott a pénze. Pont most. A 4.: az önfejlesztő célok. hogy a gyémántok nem látszanak gyémántoknak nyers állapotukban. Ezeket ne áldozzuk fel semmiért! A 2. pont: szükségünk van egy legnagyobb meghatározott célra. ha nem vigyázunk. hogy a lábunk alatt. Itt van a lehetőség. Elrejtve a saját adottságainkban. Az önfejlesztés az eszköz. Meghatározzák. kulcs (a kiemelkedő adottságok a 2-es). Pedig ezért kezdtünk bele az egészbe. számú cél az életünkben. amelyet elolvastam. mint a miértek! Mert van bennünk egy természetes hajlam. az az oka. De az az érdekes. hogy mindig a kemény munka álruhájában kerülnek elénk. a csúcsteljesítmények. nem kell másik városba költöznünk. elment gyémántot kutatni. amit keresünk. minden egyes tanulmány. hogy megszerezzük a mit. A személyes és családi célok mindennél jobban meghatározzák érzelmi életünk milyenségét.: a személyes és családi célok. Ezek által valósítjuk meg magunkat.

1. ami először eszükbe jut? Aztán. 2. maximális motivációval. hogy becsapjuk magunkat. ha leírták már. A hosszú távú célokra körülbelül 2-3 évet szánhatunk. egy feladatot. kérdés. Mi az.-től az 5. írja: pénz. hogy nem lehet több célunk. Felkészültek? Vegyenek elő papírt és ceruzát! Jönnek a célt kitűző feladatok. azt. számú kérdés: Mit tekint az életben az 5 alapvető értéknek? Mi az az 5 dolog. amit Ön elérhet. kérdés.egy legnagyobb meghatározott célt. Odajött hozzám egy asszony. ha a többit el kéne dobnia? És a 3. 5 másodperc.-ig! Nos. vagy akár több száz. Ez nem azt jelenti. Legyen olyan valami. azért. pillanatban az eszükbe jut! Tehát következik az 1. Van 60 másodpercük. a legfőbb célokra 2-3 évet. Ez könnyű kérdés. Esetleg többet vagy kevesebbet.? És így tovább. Olyan. Mert egy nagy. A legfőbb céllal és a többi céllal kapcsolatban 2 dolog: ezek lehetnek kézzelfoghatóak vagy sem. pénz! A 3 legfőbb célját. felráznak bennünket az éjszaka közepén. Legyen mérhető. egy küldetést. hogy boldogok legyünk. 5. ami az 1. és ezeket egyensúlyba kell hozni. megvalósítottam!” Nem lehet valami megfoghatatlan. és egyáltalán ne legyen célunk. a nagyobb kocsival. 4. amit leginkább értékel az életben? Ez az 1. vagy amivé saját maga válhat. Tehát nem lehet az a legfőbb célunk. a lefogyással. hogy célt és irányt szabjon az Ön életének. Felteszek 7 gyors kérdést. vagy kézzelfogható célok. rendezzék át őket fontossági sorrendbe? Melyik az 1. de kell. Mi most a 3 legfontosabb cél az életében? Kezdjük! Még 25 másodperc. gyorsan! Még 10 másodperc. hogy legyen egy nagy cél! Ha felébresztenek. olyan kell hogy legyen. 3. mint bármilyen más cél az életünkben. és lehetnek mennyiségi célok. széles. kérdés: Írja le 3 legfontosabb jelenlegi célját! Van rá 30 másodperce. hogy válaszoljanak rá mostantól fogva. a lakással kapcsolatosak. Végül pedig szükség van rövid távú és hosszú távú célokra. 3. amely fölött Ön gyakorol ellenőrzést. és megkérdezik: „Mi a legnagyobb meghatározott célod?”. 1.-re 60. A rövid távú célokra ideálisan körülbelül 90 napot szánhatunk. mi az az 5 legfőbb érték..? Melyiket tartaná meg. amelyet osszunk fel 90 napos periódusokra! Ezek után adunk Önöknek egy rövid feladatot ebben a témakörben. akkor úgy tekinthet rá: „Tessék. nem lehet 10-15 célunk. amit a legjobban értékelnek? Még 30 másodperc. pénz. Mit tartanak a legnagyobb értéknek az életben? Az otthonukat? A kocsijukat? A családjukat? A keresetüket? Az állásukat? A karrierjüket? Lelki fejlődésüket? Az egészségüket? A gazdagságukat? A szterokészüléküket? Az intelligenciájukat? Intelligenciájuk fejlődését? Melyik az az 5 dolog. 107. határtalan cél csak arra jó. Állítsák őket sorrendbe az 1. A 2. ha a másik 4-et el kéne dobnia? Mi lenne a 2. 2. ami az eszébe jut! Ha más nem jut eszébe. itt van. Vagyis minőségi célok. amelyek élete minőségével kapcsolatosak. ha úgy tetszik. és azt mondta: „A legfőbb célom: elérni a világbékét. oldal. Az 1. legyen meghatározott. hogy az Ön számára jelentsen valamit. és kivágni nyomban! Ez a legnagyobb cél mérhető kell hogy legyen. a 2. amelyek a keresettel. És a legfőbb meghatározott célokra.-ra 30 másodpercet. legyen kézzelfogható. Adok Önöknek az 1. legyünk képesek kinyitni a szemünket.” Erre azt mondtam: „A legnagyobb meghatározott cél. amely nagyobb. Egy célt. Írja le azt a 3 célt. hogy válaszoljanak rájuk. összesen: 197 . hogy ha elérte. Írják le. de amilyen gyorsan csak tudják. 4.

megtehetik! Ha elfelejtik. Mi az a nagy dolog. Vagy a visszautasítástól. meg se kapják. De féltek a kudarctól. Na még 5 másodperc. és ha bevennék ezt a pirulát. amelyről álmodni mernének. ha már csak annyi maradna? Írja le. De ha nem írják le. 4. élvezetet. Gondolatban sem jutnak el az 1 millió közelébe. 1. Mi lenne az? Még 5 másodperc. dolgot. Az 1. akkor ez nem a megfelelő munkahely. Mit csinálna másképp? Jó kérdés. amelynek végzése közben leginkább örömet érez? Önbecsülést. megvalósulhatna! De ha nem írják le. ha megtudná. Mit szeretett volna tenni. mintha minden. ha már csak 6 hónapja lenne hátra? Még 10 másodperc. ami az eszébe jut! Na. Mivel töltenék az időt és kivel? Hová menne? Mit csinálna? Mit szeretne befejezni? Mit szeretne elkezdeni? Kivel szeretne találkozni? Kit hívna fel telefonon? Milyen adósságokat csinálna? Tehát mit csinálna. Még 10 másodperc. Lássuk a 6. ami eszükbe jut! Ne feledjék. hogy töltené az idejét. kérdést! Melyik az a tevékenység. hogy nem vallanak kudarcot? Mi az a nagy dolog. kiteljesedés. lássuk az 5-öst! Csak farmerek értékelik ezt a viccet. amíg csak futja a pénzből. Még 5 másodperc. ha tudnák. ha tudnák. amellyel megvalósíthatják legfőbb céljukat. Közhivatalt vállalni? Szakmai előadásokat tartani? Új kapcsolatot teremteni? Saját vállalkozásba kezdeni? Az emberek fele saját vállalkozásba szeretne kezdeni. Írja le. Tehát az 5-ös: Mi szeretett volna lenni. 3. 2.Jön a 3. ami az eszükbe jut! Járt az egyik tanfolyamomra egy farmer. nem tehetik meg. ha 1 milliót nyerne? Ha nemleges a válasz. hogy már csak 6 hónapig fog élni? Hogy töltené élete utolsó 6 hónapját. Tovább dolgozna ugyanazon a munkahelyen. amelyről álmodni mernének. oldal. összesen: 197 . azt mind megtehetik az 1 millió $-ral. ha lett volna hozzá bátorsága? Van 30 másodpercük. 108. vagy valami mástól. hogy nem vallanak kudarcot? Kapnak rá 45 másodpercet. ha nyerne 1 millió $-t a lottón? Ha hirtelen milliomossá válna. A 4. nem költhetik el. mit változtatna az életén. Írják le. Írjanak el mindent. Mit szeret leginkább csinálni? Gondolja végig az életét. ha lenne hozzá bátorsága? Sokat elárul rólunk a válasz. hogy nem vallanak kudarcot? A siker teljes mértékben garantálva van. Tudtak erről? Az emberek több mint fele. Fenntartaná jelenlegi kapcsolatait? Ugyanúgy töltené az időt. Azt mondta: „Csinálná tovább. és emlékezzen vissza. Mikor volt a legboldogabb az életében? Mikor érzett kiteljesedést? Mikor érezte magát a legjobban? Mikor érezte a legnagyobb békét és elégedettséget? Milyenek voltak a körülmények? Mit csinált akkor? Kivel csinálta együtt? Hová tartott? Mi volt a célja? Mik voltak a körülmények? És a többi.” Na. mit csinálna másképp? Van rá 1 percük. Úgy írják. jó. Érdekes módon az emberek általában 200 ezer $-t tudnak elkölteni. amelyről álmodni mernének. amit leírnak. boldogságot. mit csinálna másképp. Nagyon-nagyon fontos kérdés. és csak vesztegeti az idejét. 30 másodpercet kapnak a kérdésre. És aztán itt jön a kulcskérdés. ha fel van írva a papírra. egy varázspirulát. Van rá 1 percük. mi az a cél. mint eddig? Mihez kezdene 1 millió $-ral? Még 5 másodperc. ami az eszükbe jut. bármit megvalósíthatnának a világon! A kérdés tehát a következő: Mi az a nagy dolog. kérdés: Mit csinálna. mint ahogy ma csinálja? Ha hirtelen milliomos lenne. ha lett volna hozzá bátorsága? 30 másodperc. nem tehetik meg. Mit szeretne tenni. mikor volt a legboldogabb! 30 másodperc. ha kétségkívül bizonyosak volnának. Mit csinálna. mit tenne az utolsó 6 hónapban! Most kezdem mérni az időt. amelytől leginkább fontosnak érzi magát? Melyik az a tevékenység. A következő: Képzeljék el. hogy tudnék adni egy pirulát. Amit leírnak.

De csak akkor lesz önbecsülésünk. A kérdés feltevése felszabadítja szellemünket. amíg rá nem tudják vágni a választ minden egyes kérdésre. Különösképpen a legfőbb határozott célunkat. miben hisznek. Ebből kiderül. Az egész gyakorlatnak az a célja. ha tudná. egészségi probléma. mit értékel igazán az életben. Tisztában vannak az értékekkel. Nézzük a célokat! Nézzük végig a kérdéseket! És javaslom. hogy olyan életet élünk. és hozzáfogni a megvalósításukhoz. biztos. amely visszatart bennünket abban. hogy segítsen kikristályosítani céljainkat. megvalósíthatják. amelyről álmodni merne. boldogtalanság. Nem is kell az 1 millió $. Visszatérünk az alapvető értékekhez. 5-ös kérdés: Mihez nincs bátorságunk? Ebből kiderül. Tegyék fel önmaguknak is. akik tudják. Társadalmunkban a legsikeresebb férfiak és nők azok. Csak az a kérdés: mennyire akarja ezt a valamit. ha csak 6 hónapjuk volna hátra? Ha csak 6 hónapjuk lenne. hogy a legtöbb stressz. Tulajdonképpen arra kíváncsi: mit tennénk. csak ki kell tűznünk ezeket mint célokat. hogy nem válaszoltak meg egyetlen kérdést sem. mintha milliomosok volnánk. amit válaszként leírtak a 4-es kérdésre. Tervet készítenünk. hogy megvalósítsuk önmagunkat. amit akkor csinálnánk. mikor marad csak 6 hónap az életünkből! Mit tenne. összesen: 197 . Több időt töltenénk a családdal? Ha ez a válasz. másoknak is! Mit tennének. mi az az önkorlátozó hiedelem vagy gátlás. hogy összhangban legyen értékeikkel. kiégettség abból adódik. ha szabadon választhatnánk? Ha teljesen szabadon választhatnánk bármit. Ne feledjék. Mert csak azt tudjuk tökéletesen csinálni. hogy nem vall kudarcot?. ha miénk lenne a világ összes pénze és ideje? Mit tennénk. ha tudná. Tehát folyton kérdezzék maguktól: „Mit tartok értéknek? Miben hiszek?” Igyekezzenek. azzá válhat. megszerezheti. 109. hogy nézzék át az egészet minden hónapban. Nem megy olyan könnyen. ha csak 6 hónapunk volna hátra. Úgy érzem. és úgy szervezik idejüket. A 2. de elérhetjük. amelyről álmodni merne. bármit válaszoltak a kérdésre: Mi az a nagy dolog. hogy a csúcsteljesítmény kulcsa az önbecsülés.Szinte minden esetben a válasz máris ott van a nyelvünk hegyén. mint kesztyű a kézre. És hasonlóképpen fontos kérdés. hogy nem vall kudarcot? Befejezésül hadd mondjam el: bármit is írtak erre a kérdésre válaszul. Amíg egyre jobbak lesznek a válaszaik. a kulcs az önbecsüléshez. ami hirtelen előbukkan a tudatalattinkból. a kulcs a boldogsághoz. ha hirtelen milliomossá válna? Tökéletes kérdés. akkor most is több időt tölt velük. hogy jelenlegi életünk mennyiben hasonlít ahhoz. kérdés: Mi az a nagy dolog. oldal. De az sem baj. ez a kérdés lényeges dolgokat tár fel. hogy a 3 legfontosabb célunk az. azt megteheti. ingerlékenység. És látni fogják. A 6-os kérdés: Mitől érezzük magunkat fontosnak? Ez arra keresi a választ: mitől van önbecsülésünk? És innen tévelygésmentesen jutunk el a kiemelkedő adottságokhoz. sose tudjuk. ha nem félnénk a kudarctól vagy a visszautasítástól? Mit tennénk. Végül a 7. hogy belső és külső életük összhangban legyen! Ez a kulcs a csúcsteljesítményhez.: Mi a 3 legfontosabb célunk? Amikor csak 30 másodperc áll rendelkezésünkre. amitől fontosnak érezzük magunkat. De vannak olyanok. ha céljaink és értékeink úgy simulnak egymáshoz. amely nem egyeztethető össze értékeinkkel. és hajlandó-e megfizetni az árát? Mert ha nagyon akarja. akik úgy ülték végig az egész gyakorlatot. Az életben az 5 alapvető érték… Azt mondtuk.

mint el tudná képzelni. bármilyen tevékenységi területet választ magának. összesen: 197 . Csak az a kérdés. egyenes arányban áll a kiválóság iránti elkötelezettségével. oldal. hogy mennyire akarja. elérhet bármit.és hajlandó megfizetni az árát. „Egy ember életének a minősége. És néha sokkal hasznosabb. ami a listán szerepel. és dolgozni érte.” Vincenti (vinszenti) Lombardi 110.

az az. futtassák át ezen a gyakorlaton. hogy megkérdezzék: „Hogyan válasszam ki a legnagyobb határozott célom?” És az egyetlen megoldás. próbálják ki! Alkalmazzák Önök is! Építsék bele az életükbe. átmeneti kudarcon. hogy használjuk fel a siker elérésének bevált módszereit! Azt mondta: „Az életünk túl rövid ahhoz. csalódáson. szekció A célok megvalósításának 12 lépése (34:00) Az egyik legbölcsebb ember. amíg automatikussá nem válik! Ne feledjék: a célok kitűzése és az. mi az. Erre majd még visszatérünk. Az egyik legfontosabb dolog. hogy folyton. Ez egyszerűen a következő. hogy ezt az egyszerű módszert alkalmazták. amelyre már több mint 100 ezer embert megtanítottam. az a siker mesterfogása! Amelyet csak gyakorlással lehet megtanulni és azzal. amikor később a tudatfölöttiről fogunk beszélni. mi ez a 12 lépés! Az 1. ezt már sokan sokszor elmondták. Ez egy bevált út a sikerhez. Miért olyan fontos ez? Az égető vágy az. az egy bevált út a sikerhez. mint egy automatikus eljárást! És ha elkezdenek gondolkodni. lépése: a VÁGY. mi a szándékuk. lépés: a sikerhez vezető út kezdete. a legfontosabb célról az Ön életében. amit az előző előadásban elvégeztünk. Ajánlom. kreatív utánzás. És minél erősebb ez a vágy. hogy egy természeti törvény kérlelhetetlenségével hirtelen előbukkan a legnagyobb határozott célunk. hogy terveket készítsünk ezek megvalósítására. mint annak idején 10-20 év alatt. legyen az a legfőbb célunk. az első. összesen: 197 . minél jobban akarjuk. Vagyis: nézzünk utána. És hogyha így sem sikerülne. A legokosabb dolog. Az Ön legfőbb határozott céljáról. akadályon. hogy a végén megkapják a választ. amit mások már sikeresen megcsináltak! És csináljuk utánuk. hogy többet értek el 23 év alatt. minden kétséget kizáróan. nagyon nyilvánvalóan. ha nincs legnagyobb határozott célunk. ami igazán nagy hatással volt rám. hogy mi magunk újra fel akarjuk találni a kereket. mi a céljuk. és majd meglátják. amely átsegít bennünket minden nehézségen. 12 lépéses módszer a célok kitűzésére és megvalósítására. hogy megtalálják a legnagyobb határozott céljukat! Gondolkodjanak el azon: mi legyen a legnagyobb céljuk? Kérdezzék meg maguktól. elárulta a siker egyik titkát.17. az az. mert ha célunk méltó hozzánk. az az ún. De mostanra. írnak vagy telefonálnak. hogy sikerül megvalósítanunk. amíg eljutunk addig a pontig. oldal. mint nélküle 1 éven keresztül. és tegyék meg ezt a 12 lépést. üljenek le. amit tehetünk. minél égetőbb ez a vágy. mire törekszenek. És sokan eljönnek hozzám. A tény az. méghozzá a lehető legmegfelelőbb időben. és nézzük. mi lehetne az! Minek kéne lennie? Minek kell lennie? Mi legyen az? Állandóan csak ez járjon a fejükben! Keressék az információt! Nézzenek körül a világban. akivel valaha találkoztam. A célok kitűzésének 1. Vagy azt. újra és újra ismételjük. Sokan visszajöttek hozzám. nagyon világosan. legyen az a legnagyobb céljuk. hogy csinálják végig azt a 7 lépéses gyakorlatot. amikor már jól csináljuk! Aztán fejlesszük tovább!” Amiről ebben a szekcióban beszélni akarok. 111. azzal. Tehát fogjunk hozzá. ahogy egy programot a komputeren. hogy megtaláljuk a legnagyobb célunk! És ha megtalálták. amit ajánlhatok. hogy az égető vágy minden nagy teljesítmény kiindulópontja. annál valószínűbb. amire 50 évnyi kutatás után rájött. De előtte lépjünk vissza egy pillanatra! Korábban beszéltünk már a nagy határozott cél jelentőségéről. hogy elmondják: többet értek el ezzel a programmal 1 hónap alatt.

aztán egy még nagyobbat és így tovább. elfogadhatatlant. ezzel a főnökének tűz ki célt. összesen: 197 . a tudatalatti csak olyasmit fogad el parancsként. amiben hiszünk. elrabolja az időnket. mint egy rakétakilövés. ez teljesen elfogadható. Ha pedig növelni akarjuk a jövedelmünket. Sokan vannak. mint 4 %-os emelkedést jelent. Tehát a vágy legyen mindig személyes! Ha valaki azt mondja: „Fizetésemelést akarok. amit igazán akarunk. heves szívveréssel hetente 3-szor. Innen most már akárhova eljuthatunk. az teljesen elfogadható. vagy 50 %-kal több és a többi! De a cél legyen hihető! A Harward Egyetem kutatásai alapján céljaink megvalósításának 50 %-os 112. Hinnünk kell abban. vagy jó lenne. Aygl (ájgl) tiszteletesnek volt egy nagyszerű prédikációja. vonz bennünket. ne azzal kezdjük. 50 %. mert vonzódunk hozzá. A 2 kiló is elfogadható. amelyik tőlünk függ! Nem olyan cél. 50 %-kal! Tehát növeljük a jövedelmünket 50 %-kal! Ha évi 10 ezer $-t keresünk. elviszi a pénzünket. hogy a tudatunk egyszerűen kiveti magából mint illogikusat. mi az. amennyit most keresnek. az pedig közelebb kerül hozzánk. az egész további folyamat darabokra esik szét. mondjuk. az az Ön célja legyen! Nem tűzhetünk ki célt másvalaki számára. hogy ha kitűzünk egy célt. akik a célok kitűzésével kapcsolatos elképzelések hallatán tévedésbe esnek. És ha a tudatunk kiveti magából. amiben a tudatunk teljes mértékben hinni tud! Tehát legyen hihető és legyen elérhető! Jobb lesz először egy kisebb célt kitűzni és megvalósítani. A 2. és 1 éven belül megkeresek 1 milliót. az nagyon lényeges. Csak Önök tűzhetnek ki maguknak célokat. növeljük. hogy: „Amitől el vagyunk bűvölve. mi érdekel. azt mondtuk korábban. amiben bízunk. adjunk le 2 kilót! 2 kiló.el fogunk bukni.” Ezzel a lánynak tűzünk ki célt. Egy másik kulcsszó: a meggyőződés. Újra és újra el fogunk bukni. az ugrás az 1 millió $-ra. amelyet más akar tőlünk.” Pedig a dolog lényege az. hogy el lehet érni azt. sose jut be a tudatalattinkba. lehetetlent. De ha nem vagyunk teljesen őszinték. amikor megkérdezzük: „Mi az. amire törekszünk! Ebből a szempontból rettentő lényeges. de másvalaki sem tűzhet ki célt a mi számunkra. akkor valószínűleg nem is akarják eléggé az egészet. akkor igazítsunk a célon! Legyen még 2 kiló. vagy csökkenni a súlyunk.” Hogy miben hiszünk. Emlékezzenek. Mindig személyes! Ez azt jelenti. hogy a kitűzött cél az Önöké! Hogy a kitűzött cél olyan legyen. ez a célom. Ne feledjék. De bizonyosodjanak meg arról. hogy 1 millió $ ahhoz képest. bármi legyen is az a cél. ha nem fekszenek éjjel az ágyban a mennyezetet bámulva. Lássunk rögtön 2 példát! Ha le akarunk fogyni. az teljesen hihető! 2 kiló. Az. Évente 15 ezer $-t fogok keresni.”. ami a meggyőződésünk. lépés: a HIT. és legyünk teljesen őszinték! Teljesen őszinték! Kérdezzük meg magunktól: „Mi az. hogy leadok 10-20 kilót. Az az igazság. amit akarunk?” Érdekes módon ehhez nagy bátorság kell. Egy fiatalember azt mondta: „Feleségül akarok venni egy bizonyos lányt. amiben hiszünk itt. hogy a külső világ mindig is belső világunk kivetülése lesz! És hogy belső világunk abból tevődik össze. És az égető vágy mindig személyes. És ahogy elkezd nőni a jövedelmünk. És azt mondta. ha nem vagyunk teljesen őszinték. Tehát az égető vágy a nagy célok megvalósításának kezdete. az a célom. hogy évi 15 ezer $-t keressek. hogy lehetséges megvalósítani a célunkat! Hinnünk kell abban. oldal. mondjuk. Tehát nagyon fontos a hit. az valósággá válik számunkra. mert elvárják tőlünk. Aztán… aztán egy nagyobbat. ha megtennénk! Szálljunk magunkba. amelyben a bűvöletről beszélt. a szívünk legmélyén. De ha őszinték vagyunk. Azt gondolják: „Hm… megyek. az olyan. az. Hibákat követünk el. Ez havonta kevesebb. miben van bizalmunk. mi bűvöl el bennünket. tele leszünk aggodalommal. hogy a cél hihető legyen. Hogy teljesen őszinték és önzők legyünk a célok kitűzésében. amit szívünk mélyén igazán el akarunk érni vagy megszerezni?”. a legtöbb esetben olyan hatalmas. vagy amiről azt hisszük: illene megtennünk.

Mert az okok az üzemanyag a teljesítmények kemencéjében. határozzák meg pontosan. amit a következő lépésnek nevezünk! A következő logikus lépésnek a cél megvalósítása felé. Ha sikeresek akarunk lenni. Írjuk le. hogy véghez vigyünk valamit. vagy 100 ezret. mindegy. Hirtelen felébred a tudatalattijuk. talán nem kellő részletességgel. hogy sikerül. Az embereknek csak 3 %-a írja le a céljait. mert tudat alatt félnek a kudarctól. mint el tudnánk képzelni. mert ha leírják céljaikat. Az ilyenfajta szavak közvetítik a célt a tudatalattiba. 3-at! Viszont 0-ról indulva maratont futni. ha részt akarnak venni egy maratoni futáson. hogy ne írják le céljaikat. vagy gazdag!” Legyen világos. Azért akarjuk. határozott. Az indítékaink a legtöbb esetben fontosabbak. Érzelemdús szavakkal. A 3. hogy kielégítse szükségleteinket. természetesen hasznot hozó vállalkozásba. Ha nem írják le. Csak 5 %-nak van célja egyáltalán. annak érdekében. mint rögtön olyan magasra tenni. kötelezzük el magunkat! 100 %-os kötelezettséget vállalva sokkal közelebb jutunk a célunkhoz. hogy nem teljesítették. senki se mondhatja. szerető. És valaki megkérdezi: „Miért?” Ha csak 113. dinamikus. mint egy önpusztító vállalkozás. Másodszor: megerősíti bennünk a vágyat. Ha soha nem írják le. Nyitva hagyjuk a helyzetet. mint amennyire motivál.” Ha nem írják le. hogy a cél legyen leírva! Ez az a pont mellesleg. És feltételezem. összesen: 197 . Abszolút lényeges. az emberek miért nem tűznek ki célokat? Az egyik oka. az legyen boldog kapcsolat! Tehát legyen világos. mi a célunk! Emlékeznek. erőteljes. és listát készítsünk róluk. és azt mondja: „Ah. Ne feledjék.” Vagy 30 ezret.legyen a valószínűsége! 50 %-os valószínűség. ezzel elkerülik. Az emberek általában azért nem írják le a céljaikat. Soroljuk fel az okokat! Minél több az okunk. az indítékok általában változatlanok. A 4. annál erősebb lesz a vágyunk. aztán egyre magasabbra emelni. laza mérföldet! Aztán 2 mérföldet. az bizony nem más. népszerűbbek. ha úgy tetszik. nincs kötelezettség. hogy akarjunk valamit. ahol a győztesek elválnak a vesztesektől. Mert minél több okunk van. És ha le is írták őket. hogy ez a mi célunk és nem másé. egy kellemes. Minél több okunk van arra. És minden cél irányuljon arra. És jönnek a további kudarcok és az alulteljesítés. A sikeres emberek mind leírják céljaikat. Miért akarjuk? Tehát minél több okunk van arra. azt mondjuk: „Szeretnék megkeresni 50 ezer $-t egy évben. Ha vállalkozásba akarnak kezdeni. Ha új kapcsolatot akarnak. mert nem akarják elkötelezni magukat. és fejezzék ki minél színesebben! Minél színesebb nyelven! Mert minél színesebben fejezzük ki. nincs más választásunk. határozzuk meg pontosan! Ha többet akarnak keresni. És ha leírjuk. ami többet fog ártani. A célok változhatnak. izgalmas. írjuk le a céljainkat! Tegyük konkréttá. Azért akarjuk. feltétlenül tudnunk kell hinni abban. ez komolyan gondolja. Mert a vesztesek mindig találnak okot arra. mint: meleg. hogy egy cél felszabadítsa a bennünk rejlő motivációs képességet. hogy Önök se írták le céljaikat. boldog. azzal konkréttá teszik azokat. ezek az indítékaink. lépés: írjuk le! Ez nagyon fontos. hogy jelentést és célt adjon életünknek. hogy képesek vagyunk megvalósítani! Ezért jobb alacsonyabbra tenni a lécet. Először is: megbizonyosodhatunk. Pl. mert a legtöbb ember nem írja le a céljait. mert ezzel választ adunk 3 dologra. hogy kötelezettséget vállaljanak. hogy legyőzzön bennünket. mennyi legyen az! Méghozzá az adó levonása után. egészségesebbek. Tehát. Az okok a teljesítmények üzemanyaga. amiért nem írják le őket. mint maga a cél. és csak 3 % írja le. tegyük világossá! Ne legyen homályos! „Boldog akarok lenni. annál gyakrabban fogadja be a tudatalatti.: Tegyük fel magunknak ezt a fontos kérdést: „Miért akarjuk?” Miért akarjuk? Ez az egyik legfontosabb kérdés. oldal. Azért nem írják le a céljaikat. először 1 mérföldet fussanak. annál valószínűbb. hogy boldogabbak legyünk.

a hiteleknek? Tehát leülünk. hogy felmérjék az adott helyzetet. az nem is igazi cél.azt mondjuk: „Hát csak szeretnék annyi pénzt keresni. Vagy ha újabb találkozót sikerül megbeszélniük. hogy utazhassak a feleségemmel vagy a férjemmel. hogy végre tudjuk hajtani! Írjuk le! Határozzuk meg az okokat! Elemezzük a helyzetünket! Aztán a 6. hogy sikerül majd megvalósítanunk. hogy kicserélhessem a ruhatáram. mit találunk ki. hogy: elemezzük a helyzetünket! Elemezzük a kiindulási helyzetet! Ez nagyon fontos. abban nincs szinte semmi mozgatóerő. és mondjuk ügynökösködünk. Teljesen mindegy. mielőtt egy nagyobb hadműveletbe kezdene. amire vágyunk! Bocsánat. hogy emberek. Az 5. vagy egy másik kocsit.? Ha növelni akarom a vevőkörömet. vagy másik házat vehessek. ahogy egy hadvezér stratégiai elemzést készít az adott helyzetről. aztán 4 egyhetes célt. azt láttuk számos sikeres férfinál és nőnél. összesen: 197 . Határozzuk meg. intenzívebbé tesszük hitünket és meggyőződésünket. hogy mindez lehetséges. mennyivel kéne többet teljesítenem stb. megnézzük: hány ügyfelet látogattunk meg? Mármint naponta. egy sor hétköznapi dolgot kell megtennünk. kielemezzük a helyzetünket. amin javítanunk kell?” Mielőtt egy nagy célt megvalósítunk. Tehát 1 éves cél esetén 12 egyhónapos célt. nagyobb erőfeszítésekre van szükség. annál valószínűbb. ha úgy találják. 4 negyedéves célt. kiderül. 2 féléves célt. először utánanézünk: mennyit kerestünk az előző évben? Mennyit keresünk most? Ha többet akarunk keresni. Mi a helyem a piacon? Mennyire tőkeerős a vállalkozásom? Mi a helyzet nálam a munkaerő terén? Milyenek a lehetőségei a piacbővítésnek. de állítsunk fel egy jutalomtáblázatot! Hogyha bármikor teljesítünk egy mini határidőt vagy egy mini célt a nagyobb cél felé vezető úton. Az emberek gyakran elkövetik azt a hibát. feltétlenül meg kell változtatnunk önmagunkat. lépés: Tűzzünk ki határidőt! Tűzzünk ki határidőt! Egy cél határidő nélkül. hogy vásárolhassak a gyerekeimnek. Minden 3. Tűzzünk ki sok határidőt. mi lesz a következő lépés. Pontosan úgy. 12 egyhónapos célt. mire vágyunk! Higgyük. Ha le akarunk fogyni. hogy időt szánnának arra. aztán tűzzünk ki mini határidőket! Mini határidőket. Mert ha felsoroljuk az okainkat. hogy falba ütköznek. Ez egy lényeges kérdés. hogy elemezzük a kiindulási helyzetet? Nos. hogy törődhessek a családommal. dolgunk? Lemérni magunkat. hadd mondjak néhány példát! Ha elemezzük a helyzetünket. Mert ha elemezzük a jelen helyzetet. oldal. akik képtelenek voltak önmagukat 114. hogy nincs meg a kellő alapjuk. Mielőtt az életünket meg tudnánk változtatni. Ez volt a tehát a 6 kezdőlépés. anélkül. adjunk magunknak jutalmat! Látni fogjuk. tudjuk. mi az.”. telefonhívás után adnak maguknak egy zselés drazsét. és csináljunk jutalomtáblázatot! Ez a jutalomtáblázat a pszichológia egyik legfontosabb. meg kell kérdeznünk magunktól: „Mik az erősségeink? Miben vagyunk erősek. megajándékozzák magukat egy kávéval vagy egy rövid sétával. Mit is értünk azon. De ha azt mondjuk: „Hogy vehessek egy kocsit. vagy elbuknak a küzdelemben. mi lesz az 1. Ha többet akarunk keresni. lépés a célok kitűzése terén. Határozzuk meg. ez egy önáltatási gyakorlat. amit még tanulnunk kell? Mi az. leglényegesebb találmánya. Egy cél határidő nélkül. hogy saját használatra ilyenfajta játékot játszanak önmagukkal. Aztán. Hány üzletet kötünk? Mekkora az eladási értékben? Mennyi az átlag üzletkötés? Mennyit kell teljesítenem.” Minél több dolgot sorolunk itt fel. Tehát nagyon vigyázzunk! Tűzzünk ki határidőt a cél megvalósítására. hogy nekiindulnak. és mik a gyenge pontjaink? Mi az. és készítünk egy világos elemzést. Ha adunk magunknak egy apró ajándékot. Mielőtt valami különleges dolgot véghezvihetnénk. az 5 kezdőlépés.

lépés: Azonosítsuk az akadályokat.” És ennek a sziklának esik neki. zsákutcákkal és a többi. ott nincs lehetőség a sikerre sem. hogy irányítsanak. Ne feledjék. Szükségünk van egy csomó jutalomra útközben. át tudnak jutni a túloldalra. szikla. Az az igazság. a szikla még mindig ott lenne. Ez a szikla a legfőbb akadály. Tehát semmi másra nem volt szükség. mert ez növeli bennünk a vágyat. ne akadályozzanak. számú! Melyik az 1. melyik az 1. és a sziklát érintetlenül hagyjuk. nincsenek kihívások útközben. közepes ajándékok közepes teljesítményekért. csak valamiféle tevékenységről. nem is célról van szó. hogy megkérdezzük magunktól: „Mi az én sziklám?” Melyik a legnagyobb akadály. és ez itt a célja. számú akadály? Képzeljék el. Van egy találó kifejezés: adjunk bele apait-anyait! Ha van egy nagy problémánk. csak egy völgyre a hegyeken keresztül. Tehát a 7. összesen: 197 . mert az akadályok biztosítják azt. A szikla a legfőbb akadálya annak. amelyek köztem és a célom között állnak. mik azok a dolgok. nagy ajándékok nagy teljesítményekért. A siker egyenlő az akadályokkal. hogy irányítson bennünket valami módon. egy nagy akadály. egy csomó zselés drazséra.motiválni. melyik a legfőbb akadály. Lehetnek kis ajándékok kisebb teljesítményekért. olyanok vagyunk. aztán készítsünk róluk listát! Nézzük meg. Nincs siker akadályok nélkül. Az intelligens ember viszont a sziklára összpontosít. Tehát azonosítsuk az akadályokat. ahol nincsenek nehézségek. hogy az akadályok azért vannak. Állítsunk fel jutalomtáblázatot! Vehetünk magunknak valami új ruhadarabot. Hát mi áll köztünk és a céljaink között? Amellett legyünk hálásak az akadályokért. a tudat alatt megerősít bennünket. amelyek az utunkban állnak. hogy az akadályok egyenlőek a sikerrel. és nem érhetnénk el a célunkat. hogy azok között a dolgok között. hogy az út végén siker vár ránk! Ahol nincsenek akadályok. amíg csak az útjában áll. Nem azért. De valamilyen ajándék mindenképpen legyen. amelyeket le kell győzniük. hogy megvalósíthassa a célját a kívánt minőségben és mennyiségben. elmehetünk egy étterembe. És valahol a cél felé vezető úton ott van az ún. az. és ha nem állítunk fel fontossági sorrendet. hogy ez itt Ön! Remélem. És itt lépünk be a tervezési fázisba. És el se tudták képzelni. és újabb dolgok elvégzésére sarkall. ami az embereket visszatartja a nagyobb teljesítményektől. míg néhány vadász és cserkész rájött arra. elutazhatunk valahová. hogy az út elején egy csomó akadályt látnak. csapdákkal. Irányítsanak. Önöktől a célhoz egy út vezet. fenntartja bennünk az izgalmat. Na most. születésnapi torta vagy a születésnapi zsúr felé. a lelkesedést. minden akadály vagy nehézség. A szikla azonosítása kulcsfontosságú lépés. egy csomó lényegtelen dologgal foglalkozunk majd. Miért? Mert ha le is győznénk a célhoz vezető úton elénk kerülő akadályokat. nagy nehézség. amelyeket le kell küzdenünk a cél felé vezető úton! Az egyik dolog. 115. amelyeket le kell győznünk! Azonosítsuk az akadályokat! Tudjuk azt. Az intelligens ember azt mondja: „Ez itt a legfőbb akadály. mint a gyerekek. Azután állítsuk fontossági sorrendbe az akadályokat! Nézzük meg. amíg teljesíthetnénk a célt! Miért nem jutunk el a célhoz? Ha nincsenek akadályok. amiket ha megtalálnak. sorban… egyszerűen nem elég egy hatalmas jutalom az út végén. hogy eljussunk a célhoz? A szikla azonosítása a jó stratéga egyik legfőbb fegyverténye. Ha nem vagyunk óvatosak. amit csak akarunk. A természetünk olyan. és szembetalálkoztak a hatalmas Sziláshegységgel. amivel útban a céljuk felé találkoznak. ezekkel az apró jutalmakkal szépen. A 7. hogy vannak völgyek. És ez az út tele van kanyarokkal és tele van akadályokkal. Mint amikor a telepesek keltek át a prérin 100 évvel ezelőtt. oldal. Tehát ez itt Ön. hogy akadályozzanak. hogy fognak átkelni ezen a masszív hegyvonulaton. Tehát azonosítsuk az akadályokat. Az egyik legfontosabb tennivalónk az lesz. Éjjel-nappal ezt igyekszik eltávolítani. lehet bármi. és átjutottak a másik oldalra. jól látják. amely megakadályozza. lépés. azért van.

Tehát legfőbb határozott célunk szempontjából melyik a mi sziklánk? Melyik a legfőbb akadály? Mi akadályoz a továbbjutásban? Lehet. hogy magunk megtanuljuk. amit akarunk. milyen tudásra van szükségünk! Milyen tudásra van szükségünk? Pl. számú dolog. ez a sikeres élet titka. hogy ez a felszólítás: „Kérdezzünk!”. számú tudnivalóra koncentrálnak. szaktanácsadót. amihez értenünk kell. a gól felé katapultál majd bennünket. technikai szakértelemre. derítsük ki. A tudáshoz 2-féleképpen juthatunk: vagy saját magunk szerezzük meg olvasás. mit csináltak helyesen. vagy szerezhetünk tudást másoktól. Az az élet alapszabálya. Akármi a helyzet. az a leglényegesebb. saját munkák révén. milyen tudásra van szükségünk! Állapítsuk meg. hogy ha az 1. Ezért hangsúlyozom ilyen nyomatékosan a folyamatos önképzés szükségességét (az olvasásét. alkalmazzunk jogászt. amit jelenleg tudunk. És meglepő módon. De lehet. hogy megvalósítsuk célunkat? És látni fogjuk. hogy el tudjuk adni a gondolatainkat. Az is lehet. Lehet az önbizalom hiánya. heteken keresztül. Ha ezen a területen akarunk sikeresek lenni. az olyan. lehet a külső segítség hiánya. a vállalkozásban az a leglényegesebb. sokkal közelebb kerülünk a célhoz. milyen tudásra lesz szükségünk! Tudáson alapuló társadalomban élünk. vagy az információ. mint ha legyőznénk az összes többi apró akadályt. hogy megszabaduljunk tőle! Mert ha ettől az egyetlen akadálytól megszabadulunk. Mi az a tudás. Tehát a leglényegesebb. akik az Önök területén sikereket értek el! Akik tapasztalattal rendelkeznek. Ez nem kétséges. Pedig a kulcs ahhoz. az információszerzését). 2 szempont: állítsuk fontossági sorrendbe a tudásunkat! Hogy mi az 1. meg fogják mondani.amely az utunkban áll. lépés: Állapítsuk meg. mint amennyivel rendelkezünk. hogy elérjük azt. Ugyanakkor egy csomó egyéb tudnivalóra egyáltalán nem lesz szükség. hogy kívül esik rajtunk. amennyire csak lehetett az életben az adott pillanatban azzal. meggyőzzünk másokat. ha megkérdezzük őket. könyvelőket! Kérdésekkel igyekezzünk a cél felé! Keressenek olyan embereket. akik értenek hozzá! Ha szükség van rá. Ha sikeres embereket kérdezünk. amelynek a hiánya elsősorban visszatarthatna bennünket attól. kérdezzünk! Azt tanítja – és ezt a téma számos más szakértője is megerősíti –. A legtöbb ember fél a visszautasítástól. vagy pedig kérdezzünk meg másokat. mert több tudásra van szükségünk. amit feltétlenül tudnunk kell. hogy mit akarunk megvalósítani. lehet. A legfontosabb tudás. meg fogjuk kapni. Kérdezzék azokat. Számtalan dolog lehet. mi az. Ez teljesen természetes. ők válaszolnak. Aztán. hogy bennünk van. Sok minden lehet. és igyekezzünk eltávolítani! A 8. Nemrégiben egy önerejéből lett 116. az a meggyőzni tudás. először is. hogy elérünk egy célt. Mindegy. hogy inkább jogi szakértelemre van szükségünk vagy számviteli. hogy el tudjuk adni azt. adjunk bele apait-anyait! Koncentráljuk rá minden erőnket és figyelmünket! Dolgozzunk rajta éjjel-nappal. hogy kételkedünk önmagunkban. ha megszerezzük. hogy többé-kevésbé olyan messzire jutottunk. a tudás hiánya. ha üzleti sikerekre törekszünk. félünk a veszteségtől. a tanulásét. kutatás. De bármi legyen is az. ha elhatározzuk. állapítsuk meg. És tegyünk fel nekik kérdéseket! Miért nem kérdeznek az emberek? Egyszerű az oka. különleges szakértőket. több tudásra lesz szükségünk. összesen: 197 . az a marketing és az eladás. kérdezzünk. Kérdezzünk. mint a szikla az akadályok között. amire szükségünk lehet ebben az esetben. Ha sikeres emberektől kérünk tanácsot. lehet egészségügyi ok. oldal. Lehet a pénz hiánya. amit akarunk. amit a legvégén említek a tudás terén: kérdésekkel igyekezzünk a cél felé! Kérdésekkel igyekezzünk a cél felé! A téma egyik legnagyobb ismerőjének ez a legfontosabb tanácsa. Ha vezetőként akarunk sikert elérni.

kérdésekkel törjünk a cél felé! Ne feledjük. akiknek az együttműködésére szükségünk van a siker eléréséhez. akik ízekre szedhetik az elképzelésünket. hogy vessünk jó magot. és olyan keveset fektessünk be. Ha rosszat vetünk. látni fogjuk. hogy kiérdemeljem együttműködésüket és segítségüket céljaim megvalósításához? Minden cselekedetükkel a kompenzáció törvényének megvalósítására törekszenek. hiszen a pozitív gondolkodást propagálom. akik rámutathatnak a hibákra és a gyenge pontokra! Ha nem tudjuk kiküszöbölni ezeket a hibákat és gyenge pontokat. az alkalmazottunk. Az adakozók azok az emberek. De ha nem vagyunk hajlandók az ötletünket alávetni kívülálló kritikus elmék vizsgálódásának. Hogy mindannyiunknak van kuncsaftja. akik mindig azt kérdezik: „Vajon mit tehetek a vásárlóim érdekében? Mit tehetek. és akkor jó lesz az aratás is! Minden sikertelen társadalom. Ne kicsinyeskedjünk. Ez a vetés és aratás törvénye. A kompenzáció törvénye szerint: amennyiben másokkal szemben jót cselekszünk. Az a lényege. Megint másik lehet a családunk. hogy mindig megfelelő mértékű kompenzációt kapunk azért. a másik viszont a beosztottunk. több rosszat aratunk. hogy hajtsunk be annyit. aki azt mondta: „Az üzleti életben a siker egyik kulcsa a negatív gondolkodás. összesen: 197 .milliomos életét tanulmányoztam. oldal. Ha nővérek vagyunk. aki megveszi tőlünk a terméket. amennyire kielégítjük a kuncsaftjainkat. De ha szükséges. a cégen kívül pedig az. a sikerhez tudásra van szükség! Többre. mint amit vetettünk. Tudják. De minden esetben olyan emberek. akkor a kuncsaftunk a főnökünk. Nincs túl sok időnk. Kérdezzünk tehát mi is. a kuncsaftunk a cégen belül a főnökünk. A kompenzáció törvénye. hogy kimutassák a végzetes hibákat.” Ezt meghökkentőnek találtam. amit úgy nevezünk: a kompenzáció törvénye. hogy ahol befektetünk. akkor a főnővér a kuncsaftunk. ha tudásról van szó! A 9. lépés a cél felé: Kérdezzük meg magunktól. meg kell adni az árát. ott van valahol a környezetünkben. hogy segítsenek megvalósítani a céljainkat? Ennek egy a magyarázata. hogy kiszolgál. a legsikeresebb emberek. kedvenc rádióállomásunk nevével: MVBÉSZ? Mi van benne az én számomra? MVBÉSZ. Kik ezek az emberek? Melyek ezek a szervezetek? Az életben van egy nagyon egyszerű egyenlet: mindenki úgy keresi a kenyerét. A legjobb cégek Amerikában. a csoportokat és a szervezeteket. hogy ha eszünkbe jut egy újabb ötlet. akkor az ötlet nem jó igazán. adakozók. kielégít másokat. az életben minden erővel szemben létezik egy ellentétes erő. amely Ralf Waldo Emerson: Kompenzáció című esszéjéből ered. De tovább olvasva ezt találtam: „Ezen azt értem. Ha ügynökök vagyunk. minden sikertelen egyén vagy cég arra az elvre épül. Tehát mindannyian kuncsaftokat elégítünk ki. mint amivel rendelkezünk. De miért működnének velünk. Valójában több mint egyenlő mértékben kapjuk a kompenzációt. És hogy olyan mértékben boldogulunk az életben. több jót aratunk. Arra. ott nyereség is van. Ha egy vállalatnál dolgozunk. hogy értéket adjak? Mit tehetek. amennyit csak tudunk! 117. amit tettünk. A tudást a leggyorsabban. Mi van benne a számomra? Ha sikeresek akarunk lenni az életben. Kanadában vagy bárhol a világon a kompenzáció törvényére épülnek. mint amit vetettünk. akikkel együtt kell működnünk céljaink megvalósításában. Akárkik is vagyunk. beszéljük meg szakértőkkel. legolcsóbban kell megszereznünk. amennyit csak lehet. Szemben a nyerészkedőkkel. Ha vállalkozásunk van. Ebben mint mondja. akiknek az a dolguk. mások is jót cselekszenek velünk szemben. és terjeszkedni akarunk. hogy: „Ki a kuncsaftunk?” Ki a kuncsaftunk? Meg kell határoznunk az embereket.” Tehát keressünk komponenseket! Kérjük ki a véleményüket. hogy az ötlet nem elég jó. az egyik kuncsaftunk a barátunk. Tehát: ha jót vetünk. az valószínűleg azt jelenti.

mint amennyi a fizetségünk! Sose keresünk majd többet. mint bárki más. ha rosszul mennek a dolgok. ha mindig többet és többet teszünk. valami értéket a többieknek. törvény. törvényhez: a viszonzás törvényéhez. És hogy készítsünk tervet? Egyszerűen. és játsszuk le a képét újra és újra lelkünk képernyőjén! Idézzük fel a képet lelki szemeink előtt. Meghatározzuk a fontossági sorrendet és az időrendet. növelni kell szolgálataink értékét. ha adunk valamit. hogy megvalósítsuk a célunkat! Aztán elrendezzük a felsorolást. Lássuk valóságnak. azért kapunk valamit viszonzásképpen. A szolgálat törvénye szerint pontosan annyit fogunk kapni. tovább. Hogyha arra törekszünk. amekkora szolgálatot tettünk. amiről beszéltünk. hogy a legnagyobb örömöt. mint most. mit másodszor? Mi fontosabb. rajzoljuk meg. A terv tevékenységek felsorolása. pontosan olyan mértékben. aztán gondoljunk rá minél többet! Gondoljuk azt. Erre a kitartásra csak akkor lesz szükségünk. mit kell tennünk annak érdekében. mint a létra fokait. lássuk magunk előtt a célt! Mintha már megvalósult volna. ha jól végezzük a munkánkat. mint amiért megfizetnek. míg egészen tisztán nem látjuk! Tervezzük meg. SZOLGÁLAT törvénye) A 2. Akkor állunk majd igazán a jó oldalon. TÚLKOMPENZÁLÁS törvénye) És ez egy újabb törvényhez vezet. a legnagyobb kielégülést akkor érezzük az életben. Mit tegyünk először. amennyit a mi. le kell szűrnünk. hogy növeljük hozzájárulásunk értékét.: a MEGJELENÍTÉS. míg egyre mélyebben bevésődik a tudatalattinkba! A 12. A 10. és annál nagyobb lesz a jutalmunk. mint amit elvárnak! Tegyünk többet. mint amennyit kiveszünk! Tegyünk többet. A győztesek és a csúcsteljesítményekre képes személyek vizsgálata során úgy találtuk. összesen: 197 . az a szolgálat törvénye. A viszonzás törvénye szerint bármilyen szolgálatot végzünk mások számára. oldal. hogy az eddiginél többet kapjunk. A megjelenítés többet ér a korábbi 10-nél. annál boldogabbak leszünk. Amelyeket a kuncsaftjainak tettünk. mint amennyi a fizetségünk! Fektessünk be többet. Más szóval: mindabból. más embereknek tett szolgálataink érnek. A szolgálat törvénye szerint annyi jutalmat kapunk az életben.(19. mint a szén az acélnak. ami ezzel összefügg. A megjelenítés azt jelenti. képzeljük magunk elé az eredményt! Idézzük fel a képét. Akkor. ha másokat szolgálunk. és ellenőrizzük folyamatosan! A 11. hogy lelki szemeink előtt világosan felidézzük az elérendő célt. Idézzük fel a képét! Aztán képzeljük el. mi kevésbé fontos? Aztán pedig cselekedjünk! Hajtsuk végre a tervünket. míg nem teszünk többet. mint amennyiért megfizetnek. (20. hogy hosszabb ideig lesz képes kitartani. hogy a célunk már valósággá vált! Gondoljunk rá újra és újra! Addig ismételjük ezt. lépés: Támogassuk a tervünket szilárd elhatározással és kitartással! Támogassuk a tervünket szilárd elhatározással és kitartással! Mert végső soron az Ön sikerének a kulcsa. Ennek a törvénynek ez a lényege: mindig tegyünk többet. De az a csodás dolog is bele van foglalva. hogy a kitartás képessége éppolyan elengedhetetlen része egy férfi vagy nő jellemének. És minél többet teszünk azért. hogy létrejöjjön itt belül az a kép. ezt úgy hívjuk: a túlkompenzálás törvénye. Szerintem és sok más ember szerint a túlkompenzálás törvénye a kulcs a sikerhez. Ezzel eljutunk a 3. 118. tegyünk meg mindent. lépés: Készítsünk tervet! És dolgozzuk át újra és újra! Minden sikeres férfi és nő egyben sikeres tervező. amit csak kell.

És ha ragaszkodunk mindehhez. csalódások. ahogy ott állt botjára támaszkodva. Winston Churchill életének igen jelentős pillanata volt. hogy ha egyszer elindulunk megvalósítani a célunkat. Disney 119. akkor sikeresek leszünk. Különböző akadályok. És ahányszor képesek leszünk kitartani minden nehézség ellenére. amikor már semmi sem tud bennünket megállítani a célunkhoz vezető úton. és jól megvizsgáljunk minden problémát. Hogy fordított paranoiássá váljunk.” O. folytatták tovább a küzdelmet. sosem hagyjuk abba. hogy csináljuk tovább. És mindegyikben a jót keressük. a kitartás az önmagunkba vetett hit fokmérője. soha ne add fel! Azt hiszem. elbukások. nehézségek. nem tetszik – néha szembe kell néznünk időleges visszaélésekkel. Végezetül még térjünk vissza a kitartás kérdésére! Mert ez a tulajdonság határozza meg. hogy sikeresek lettek. Ha előre elhatározzuk. Az önerőből lett milliomosok tanulmányozása közben úgy találtuk. ha jól mennek a dolgok. egyre nő majd a hitünk önmagunkban. hogy hogyan fordíthatjuk előnyünkre a helyzetet. amit csak olvastam. amikor tovább akarjuk folytatni a küzdelmet. „Minden álmunk valóra válhat. fiatalemberek: Soha ne add fel!” Soha. anyagi veszteségek és a többi ellenére. Az állhatatosság. A kitartás teljesen érdektelen. „Életem legfőbb tanulságát össze tudom foglalni 4 szóban – mondta. amikor minden darabokra hull körülöttünk. oldal. a tanulságot. időleges akadályokkal. hogy ezek az amerikai sikeremberek 3-4-szer majdnem tönkrementek. semmi sem állíthat meg bennünket. ha a bizakodó elvárás mentalitása kísér bennünket végig az úton. és fel akarjuk adni. A kitartás az önmagunkba vetett hit fokmérője.A kitartás csak akkor kerül előtérbe. És ez az egyik oka annak. Míg el nem érjük azt a pontot. összesen: 197 . hogy foglalja össze életének tanulságát néhány szóban. és optimisták maradunk. sosem fogjuk feladni. hogy a nagy siker elérése érdekében – tetszik. hogy tényleg sikeresek leszünk-e. Hiszen azt is megtanultuk. ha van bátorságunk a nyomukba eredni. – Ezek a szavak a következők. amit tanulhatunk belőle. hogy minden egyes nehézség arra fog sarkallni bennünket. hogy ez lényegesebb minden hosszú tanulmánynál. De akármi történt is ezekkel az emberekkel. amikor egy iskolai ünnepségen megkérték. A kitartás csak akkor kap szerepet. időleges vereségekkel.

vagy úgy érezzük. Jegyzetek nélkül is órákig tudnék beszélni az időbeosztás fontosságáról. nagyobb az intelligenciájuk vagy a műveltségük. amennyire irányítani tudjuk saját életünket. hogy egyikünknek sem elég az önfegyelme. összesen: 197 . ahol ennek nagyobb jelentősége volna. minden tanfolyamot kijártam. életünk szennája! Az idővel való gazdálkodás kiindulópontja. Azt mondtuk. Most 7 kulcsot adok a kezükbe. Az előadás során megismertetem Önökkel az idővel való gazdálkodás 7 kulcsát. Világos. nem azért. Tudják. És számtalanszor elmondtuk. Pl. mert hozzáértőbbek. hogy olyan mértékben vagyunk elégedettek önmagunkkal. csak az a kérdés. higgyék el nekem. Vagy ha egy cégnél dolgoznak. Pont. Egy nap mindannyiunk számára 24 órából áll. Az összes időveszteség 80 %-a vagy még több azért van. Az önfegyelem. amire akarunk. méghozzá a lehető legrövidebb idő alatt. Vannak 1 és 2 napos tanfolyamaim ebben a témakörben. mert jobbak a képességeik vagy a lehetőségeik.. hogy elmondom: 120. az az első dolgom. minden foglalkozási csoport felső 20 %-a fölözi le a jutalmak 80 %-át. mert nincsenek világos. mit vár el tőlük a cég. hogy valaha is megvalósítjuk azt. szekció Az idővel való gazdálkodás stratégiája (15:06) A tanfolyam elején beszéltünk a lelki törvényekről és a kontroll törvényeiről.” Életünkben a legtöbb stressz abból az érzésből adódik. mint az önkontroll. határozott célok. nekem is 24 órából áll. és nem arra. azaz: hogy mi irányítsuk az események egymásutánját! Ha nem vagyunk urai az időnknek. nem tudják. mit akarnak csinálni. Tehát ne várjunk tovább! Vágjunk bele! Ne feledjék: fontos gazdálkodni az idővel! Mindannyiunknak ugyanannyi az ideje. határozott célok. Mégis minden végzős egyetemi évfolyam felső 20 %-a. hogy mit kezdünk az időnkkel. mint az idővel való gazdálkodás esetében. Áttanulmányoztam számtalan könyvet. amit már nem egyszer elismételtem: világos. Önöknek is. hogy külső körülmények irányítják az életünket. a téma szakértője kitűnően definiálta az idővel való gazdálkodást: „Az idővel való gazdálkodás az események egymásutánjának irányítása. mert az emberek nem tudják. mit is kéne tenniük. hogy nem mi irányítjuk az események egymásutánját. Hogyha elmegyek egy céghez. amire nem akarunk! Nagyjából ugyanaz. De az önfegyelemnek van egy különleges alkalmazási területe: az önuralom.18. Nem erről van szó. Önkontroll. meghallgattam minden magnószalagot. hány ember vesztegeti el az idejét. mihez kezdjenek. És ebben rejlik. oldal. hogy arra összpontosítsunk. A tanfolyam során a siker elérésének kulcsairól beszéltünk. És olyan mértékben vagyunk elégedetlenek. akkor nem valószínű. És tudjuk. határozott céljaik? Nem tudják. míg automatikussá nem válnak. Charles Hops. nem azért. Mondjuk az idővel kapcsolatban. Ha nem vagyunk urai az időnknek. amennyire elveszítjük az irányítást. Ha addig gyakorolják ezeket. Minden sikeres ember rettentő ügyesen tud gazdálkodni az idővel. hogy a siker egyik legfontosabb kulcsa az önfegyelem. mert tehetségesebbek. Nem azért. hogy találnánk olyan témát. Hanem mert jobban felhasználják az idejüket. míg a sikertelenek képtelenek erre. Nem tudják. amire képesek lennénk az életben. Nem hiszem. megduplázhatják hatékonyságukat. akkor nincs meg bennünk a nagyság lehetősége. Ez sok mindent jelent.

lépés: készítsünk listát! Aki sikeresen gazdálkodik az idővel. az az. hogy ha volna ennyi meg ennyi pénzem. határozott célok. Világos. hogy ez megvalósuljon? Akkor utánanézünk. hogy a kapcsolatom jól működjön. hogy boldog akarok lenni egy kapcsolatban. Soha nem jut időnk mindenre. Beszéltünk már erről korábban. Néha olyan munkahelyen találjuk magunkat. hogy megkérdezzük a főnökünket: pontosan mi az. mi az.” Vagy azt mondja: „Gazdag akarok lenni. És képzeljék. amire vágyik. megtehetném azt. vegyünk egy darab papírt. Szedjük rendbe a gondolatainkat! Ha el kell intéznünk valamit. lépés: világos célok írásban. miután elkészült a listánk. Szánjunk időt a tervezésre! Azt mondják. oldal. határozott célok – írásban. Ha világos a végeredmény. hogy listát készítsenek. Ha egy cégnek dolgozunk. Nem terhelik ezzel az agyukat. ha az adott állásban maradunk.” Mit jelent ez? Nos. ha mozgalmas az életünk. megtehetném amazt.” Mit jelent ez? Hogy a végeredmény. amit ehhez végig kell csinálnunk. amit elvárnak tőlünk? Melyek a legfontosabb dolgok. És reggelre a tudatalatti átrendezi. se nem izgalmas. Tehát figyeljünk a végeredményre! Világos. És az nem számít. mik azok. hogy ugyanazt a végeredményt elérhetjük anélkül. ha gazdag lenne? Mennyi pénz kéne ahhoz. ez egész más. Valaki azt mondja: „Szeretnék sikeres lenni a munkámban. izgalmas munka. írott célok. az papíron gondolkodik. amire vágyunk. írott tervek és világos tevékenységi lista. A sikertelen emberek nem veszik a fáradságot. aztán visszaadja nekünk. De mindig van idő a fontos dolgokra. lépés.pontosan meg kell határozniuk. Vagy valaki azt mondja: „Szeretném. A 4. aztán állítsunk össze egy listát! Nevezzük a teendők listájának! Mellesleg a legjobb idő a lista elkészítésére az előző este. miért nem elégít ki bennünket. ha egy főnöknek dolgozunk. milyen eredményekre? Milyen eredményeket akarunk elérni? Amikor kitűzzük a célokat. határozott célok. legtöbbször azt sem tudják. Tervek nélkül cselekedni szinte minden esetben kudarchoz vezet. miközben alszunk. És nem értjük. Néha meg rájövünk. a tudatalatti dolgozni kezd rajta. És rendszerezzük a terveket egy ún. Milyen teljesítményre törekszünk. mialatt mi alszunk. ha el tudjuk dönteni. Ezekre szükség van. összesen: 197 . írjunk le mindent. Mi az a végeredmény? Íme egy tökéletes példa. Ha előző este elkészítjük. Még a problémáinkat is megoldja. hogy mit várnak el minden egyes alkalmazottól.” De hát mit jelent az. amire vágyom. az kudarchoz vezet szinte minden egyes esetben. hogy a végeredmény. És néha rájövünk. hogy nem érhetjük el a végeredményt. hogy kezdjenek hozzá! Világos. az legyen az 1. amelyik se nem érdekes. Készítsünk listát minden napra! Készítsünk listát minden hétre! Készítsünk listát minden hónapra! Legyünk krónikus listakészítők! Ha egy sereg dolgot kell elvégeznünk. amelyeknek a teljesítését elvárják? Világos. és ez az idővel való gazdálkodás kulcsa: a fontossági sorrend. És tervezés nélkül belevágni a cselekvésbe. feldolgozza. hogy minden tervezésre szánt perc 5-15 percet takarít meg a végrehajtásnál. mint ahogy már említettük az előző előadásokon. egy értékes. hogy gazdag? Hogyan képzeli el a gazdagságot? Mi lenne a végeredmény. Listát készítenek mindarról. kérdezzük meg magunktól: „Mi legyen a végeredmény?” A céloknál is inkább a végeredmény. amit tenni akarunk. A 2. megtehetném ezt. Ilyenkor kell alkalmaznunk a 121. mintha azt mondanám: „Boldog akarok lenni ebben a kapcsolatban. Tehát világos. kivel vagyok boldog. és készítsünk listát! Gondolkozzunk papíron! Aki jól gazdálkodik az idővel. A 3. hogy akkora vagyont kéne összegyűjtenünk. dolgunk. amit el kell intézniük. az mind lista alapján dolgozik. amit jól megfizetnek. hogy boldog legyek a kapcsolatomban. ez azt jelenti. tevékenységi listán! Hogy tudjuk.

Az ABCDErendszer nagyon egyszerű. Egyszerre mindig csak egyet. Ha 10 dolgot kell elvégeznünk. annak. ha maradt időnk az A-k és B-k elvégzése után. hogy ha megbíztak vele. A B: a másodlagos feladatokat. törölni. hogy egy feladatot végig tud vinni a befejezésig úgy. amíg be nem fejeztük! Véleményem szerint a koncentrálási képesség a sikerhez szükséges egyik legfontosabb képesség. hogy végezzük el az 1. Aztán listát készítünk minden A célunkról. amíg be nem fejeztük! Érdekes módon minden hatékony férfi és nő. Nagyon egyszerű. A 80:20-as szabály azt jelenti. amíg 100 %-osan be nem fejezték. ismételjük. amíg be nem fejezik. amelyeket szintén nem árt elvégezni. A legtöbb ember elpazarolja az idejét. És akkor nekilátunk a munkának. ismételjük. ezt kérdezzük meg magunktól! Aztán szorítsuk rá magunkat arra. amíg az A1-gyel nem végeztünk. csakis a leglényegesebb dolgokkal. hogy az általunk létrehozott értékek 80 %a cselekedeteink 20 %-ából adódik. aztán abbahagyjuk. 122. Az az 1-2 dolog. ismételjük. hogy belekezdünk valamibe. Nekem is kincset ért. ha elvégzünk. míg vissza nem cseng agyunkban! „Mire tudom most a lehető legértékesebben felhasználni az időmet?” Mire tudom most a lehető legértékesebben felhasználni az időmet? Mire tudom most a lehető legértékesebben felhasználni az időmet? Ahányszor csak egy újabb feladat elvégzésébe kezdenénk. abbahagyjuk. abból 2 többet ér. Tehát a fontossági sorrend. Az idővel való gazdálkodás kulcskérdése. és ismételjük. Az idővel való gazdálkodás egyszerű rendszere az ABCDE-rendszer. mint a többi összesen. E: elminálni. Nem foglalkoznak sok mindennel. amiből igazán értékes dolog nem származik. a másodrendűeket egyáltalán nem! Az 1. Nem mintha nem dolgozna keményen. abbahagyjuk. Az A1-gyel kezdjük. lépés: koncentráljuk az erőnket! Ismét egy találó kifejezés Charles Hopstól.80:20-as szabályt. A C: a nem túl fontos feladatokat. Egyszerre csak 1 dolgot csinálnak. és csináljuk addig. belekezdünk. Az A: jelenti az 1. csak írjuk be az idő szó helyébe azt. Koncentráció és kizárólagosság. összesen: 197 . hogy élet! „Mire tudom most a lehető legértékesebben felhasználni az életemet?” És ha egy másodlagos jelentőségű munkán dolgozunk. És addig csinálják. És addig nem térünk rá az A2-re vagy a B feladatokra. rendű feladatokat végzi el. amelyik a legfontosabb mind között. Belekezdünk. aki megbízott bennünket. hogy pazaroljuk az időt. akkor ne hagyjuk abba! A legtöbb időpazarlás abból származik. De a lényeges dolgokat. Kizárólagosan a legfontosabb feladatunkra. és hogy pazaroljuk az életünket. és legfontosabb. rendű feladatokat először. amire a legértékesebben használjuk az időnket! Jusson eszünkbe Benjamin Franklin szép mondása. feltétlenül elvégzendő feladatokat. Koncentráljunk rá kizárólagosan. ahol nem koncentrálunk. kijelölni. hanem sok lényegtelen dolgot csinál végig. mi a kevés lényeges a sok lényegtelennel szemben. és mindig addig. hiszen ebből tevődik össze az életünk!” Ha nem a legértékesebb módon használjuk ki az időnket. Mert ott nem lehetséges siker. ami itt szerepelt. De azokat jól csinálják. Az igazán hatékony élet egyik legfontosabb ismérve az. amit. A fontossági sorrend felállítása azt jelenti. amelyik a 2. Aztán jön az A2. és addig csinálják. ne hagyjuk abba. akinek az életmódját tanulmányozták. legfontosabb és a többi. A kevés lényeges a sok lényegtelennel szemben. Kérdezzük meg magunktól újra és újra. 100 %-osan. hogy megkeressük. Ez kincset érhet Önöknek. sose kelljen többet a feladatra gondolnia. vagy egyszerűen lógna. Az erőnk koncentrálása azt jelenti. Aztán felírjuk az A1-et. akkor mondhatjuk azt is. rendűeket először. oldal. hogy csak azt tegyük. ami így hangzik: „Szeretik az életet? Akkor ne pazarolják az időt. D: delegálni. Az igazán sikeres emberek csak néhány dolgot csinálnak. amelyeket elvégeztünk. akkor igazán tettünk valamit. hogy ha belekezdtünk. először az 1. amíg be nem fejezték. Az 5. A kizárólagosság azt jelenti.

annál többet teljesítünk. annál több az energiánk. összesen: 197 . Ez azt jelenti. hogy végül automatikussá válik. az kifáraszt bennünket. mondjuk magunknak: „A sürgősség érzékére van szükségem. amit csinálunk? Mi az. aztán cége összes dolgozójával együtt 50-szer elmondta reggelenként: „Csináld most! Csináld most! Csináld most! Csináld most! Csináld most!” Ismételjük. én is húztam-halogattam a dolgokat. És arra ösztönöz bennünket. akkor tényleg az lehet belőlünk. hogy ha felgyorsítjuk a tempót. És nagyon érdekes eredményre jutottak. véssük bele a tudatunkba! Mielőtt megtanultam ezt az egyszerű módszert. csakúgy. hogy egyfolytában csináljuk. ne álljon csak játékból. és gyorsan befejezzük a feladatot. és jussunk hamar a végére! Végül a 7. És a halogatásra való hajlamunk legyőzéséhez ösztökéljük magunkat! A legjobb. hogy azonnal nekilássunk a feladatnak. hogy az idő a legértékesebb eszközünk. Csináld most! Csináld most! Csináld most!” Aztán: „Dolgozz gyorsan! Dolgozz gyorsan! Dolgozz gyorsan!” És azt fogjuk látni. a 2 legfontosabb tulajdonság: az 1. mert minden feladat befejezése után feltöltődünk pozitív energiával. hogy együtt legyünk azokkal. Fejlesszük ki magunkban a gyors tempót! A gyors tempó elengedhetetlen a sikerhez. akiknek van érzékük a sürgősséghez.6. amelyet ily módon kialakíthatunk. annál nagyobb a lendület. Azt kérdezték tőlük: „Milyen tulajdonságokkal juthatna valaki a leggyorsabban előre a vállalatuknál?” Azt mondták: a 2 legfontosabb – és ebben 84 % egyetértett –. akik közel állnak hozzánk! Igyekezzünk mindennap átgondolni értékeinket! Mi az. amit igazán becsben tartunk? Miért csináljuk azt. olyan gyorsan tudunk majd dolgozni. az életünket is. mint az átlagos ember egy egész nap alatt. akiket szeretünk! Dolgozzunk mindig keményen! Játsszunk mindig keményen! Gazdálkodjunk az időnkkel! Tartsuk kézben a dolgok irányítását! És ha ezt megtesszük. a 2. 104 vezető tisztségviselő között. Tehát akárhányszor csak hajlamot érzünk a halogatásra. 123. akik törődnek velünk? Tartsuk az életünket egyensúlyban! Ne álljon csak munkából. amiben hiszünk? És kik azok az emberek. Tartsuk az életünket egyensúlyban! Igyekezzünk mindennap időt szánni arra. nehogy felboruljon az egyensúly! Tartsuk életünket egyensúlyban! Töltsünk sok időt azokkal. És azok az emberek. annál több feladatot tudunk elvégezni. a siker 7. akikkel törődünk. amikor pedig arra volna hajlamunk. hogy minél keményebben és gyorsabban dolgozunk..: Ne halogassunk semmit! Ne halogassunk semmit! A halogatás nemcsak az időnket rabolja. halogassuk. amit akarunk. kulcsa: az egyensúly. hogy elhalasszuk. azok társadalmunk leginkább megbecsült tagjai. ha azt mondjuk magunknak: „Csináld most! Csináld most!” Clemen Stone milliárdos vagyont hozott össze azzal. A sürgősség érzékére van szükségem. Mondtuk már korábban. Ez azt jelenti. A legfontosabb tulajdonság.: a sürgősség érzéke. Egy gazdasági folyóirat nemrégiben felmérést végzett Amerika néhány fontosabb nagyvállalatánál. az. és levertséget okoz. Minél keményebben és gyorsabban dolgozunk. A gyors tempó elengedhetetlen a sikerhez. a 6.: érzékelni a fontossági sorrendet. De minél többet ismételtem: „Csináld most! Csináld most! Csináld most! Csináld most! Csináld most! Csináld most!” Minél többször elmondjuk. akiket szeretünk. amit úgy nevezünk: sürgősség érzéke. hogy csináljuk. Az idő a legtörékenyebb és legértékesebb eszközünk teljesítményre épülő civilizációnkban. lépés. mint mindenki más. És ahányszor csak halogatunk egy feladatot. annál inkább úgy látjuk. Annál több az energiánk és önbecsülésünk. hogy többet végzünk 2 óra alatt. hogy először magában. és kik azok. kik azok. oldal. És minél többet teljesítünk.

Az utolsó percben adják fel a játékot.” E.„A legtöbb ember a siker küszöbén adja fel. Jos Pero (é dzsosz peró) 124. oldal. karnyújtásnyira a kívánt céltól. összesen: 197 . Kiszállnak az utolsó métereknél.

a kísérletben részt vevő pszichológushallgatók elmentek a kicsikért. hogy Ön is lángész. Van zenei intelligencia. játszottak. a tanító nénit. ha megtalálja az alkalmas területet. ha szabad stb. a Harward Egyetem tanára Az értelem határai című könyvében helyteleníti. hogy mindenki el tudja érni a lángész szintet. de merem állítani. összesen: 197 . De közben megtanulták. Ide kapcsolódik az az érdekes kísérlet. Csak tudnia kell. Van ösztönös intuíción alapuló. hol. Ugyanezeket a gyermekeket 7 éves korukban újra tesztelve már csak 4 % bizonyult bármilyen téren kimagaslónak. A hallgatók ezen a gyakorlati módon igyekeztek minél 125. És amikor a bébi néhány hónapos volt. megtapogattak mindent. jobb. az alkotóképességet mindenki születésétől hordozza magában. és e téren sohasem érheti kudarc. hogy az oktatás során csak 2-féle – matematikai és verbális – intelligenciát értékelnek.és belégzés képessége. akár matematikai felmérés – csak a verbális vagy a matematikai intelligenciát méri le és kéri számon. de előbb persze jelentkezik. fedez. Vagyis. megkóstoltak. nem is olvas jól. 94 % kimagaslóan intelligensnek vagy kreatívnak bizonyult. És miután ez a képesség veleszületett. Amikor azt állítjuk. és sikert arat. Ezek éppúgy velünk születnek. ami nem más. csak segítenünk kell a kibontakoztatásában. Térjünk vissza a fő témámhoz. csak eltűnik a mélyben. mint a társadalmi intelligencia. ha minél kevesebbet tesznek. szekció Kettőzze meg szellemi képességeit! (19:30) Albert Einstein azt mondta. hogy valaki embertársai között él. amikor már tesztelni lehet őket. hogy az életnek legalább 1 területén lángeszűt produkáljon. vagyis jó gyerekek. hogy bizonyos dolgok megharagítják a szülőket. Kislányom. Önben is megvan a képesség. mint egy búvópatak. az óvó nénit. hogy minden gyerek lángésznek születik. Harld Gardnel. hogy a kezükre ütnek. Dr. És a tanulókat ezek alapján bírálják el. intelligenciahányadosa maximum 80 volt vagy még kevesebb. Krisztina ebben lángész. Ez az előadásom arról szól. Akiknek az IQ-ja. oldal. hogy Ön lángész! A zsenialitást. amelyet a minneszotai egyetemen végeztek: az átmeneti bébirablás. Hová tűnt ilyen drámai gyorsasággal a zsenialitás? Mondjuk. hogy az emberekhez való viszonya ragyogó. az intelligenciát. akkor megy a wc-re. Krisztina most 7 éves. ahol inger. szépen leül a helyére. És a modern kutatások igazolják. hogy rájuk kiabálnak.19. Ahol zene volt és sok játék. hogy minden gyermek született lángész. Ez a pszichológiai kísérlet arra irányult: mivel és hogyan lehet egészen kisgyermekekben felkelteni az alkotókészséget és a kreatív intelligenciát. De Gardnel szerint létezik művészeti. és onnan ismét a felszínre hozható. Zseniális 2-3-4 évesek voltak. csak akkor beszél. megszagoltak. előre jut. És a legfontosabb a sikerhez. és átvitték őket az egyetemi bölcsödébe. és ha meg akarnak felelni a felnőttek várakozásának. E célból Minneapolis közelében kikerestek szellemileg visszamaradott terhes nőket. foglalkoztak velük. Minden egyetemi felvételi teszt – akár általános. lássunk néhány érdekes adatot! Legújabb kutatásaink során 2-4 éves gyermekek intelligenciáját vizsgáltuk. a gyerekek 2-4 éves korig. mai előadásom alaptétele. De ami a természet csodája: az elnyomott kreativitás megmarad. sőt 6-7 évesig megfogtak. A szülés várható időpontját feljegyezték. Nem kitűnő a matekban. Ez az a kor. Felfedezték maguknak a világot.és érzelemdús környezetbe kerültek. mint a ki. artisztikus irányú és mechanikai intelligencia is. A jó gyerek reggel elballag az iskolába. ha felszólítják.

hogy minél korábban kezdik fejleszteni egy gyermek intelligenciáját és kreativitását. aki napról napra nagyobb súlyokat emel a levegőbe. amelyen felépül az Önök vagyona. ha valaki 126. Mert félnek a kritikától. Az általunk ismert szavak közül sok van. Ha hosszabb időn át pihentetjük. megbénul. ami megindítja. Az ösztönzés a siker kulcsa. az átlag elérte a 130-as IQ-t. vitákkal. Ami – mint tudják – kivételesen magas. kedvére való környezettel. a beszéd. Mert a mennyiségi ötletek valóságos óceánjában minden bizonnyal felmerül majd 1-1 nagy. Ide kapcsolódik az a gondolat. Míg egy átlagos gyerek 5 éves korára 5000 szó jelentését ismeri. Mi volt a siker kulcsa? Mivel érték el ezt a példátlan szellemi fejlődést? A siker kulcsa az ösztönzés volt. A kísérlet évekig folytatódott. Mert mi a kreativitás? A dolgok megjavításának képessége. És ha valaki önmagából akar átlagon felüli. Tehát adjon meg a szellemének mindent. ugyanúgy fokozhatja teljesítményét. vagyis 5-6 éves korban. a mennyiségre kell fektetni a hangsúlyt.és érzelemgazdag környezetbe kell helyezni. Vannak emberek. és az folyamatosan újabb ötletekkel áll majd elő. Az Értelmező szótárban található 500 ezer vagy még több angol szó közül. Legfeljebb olvassuk őket. hogy áttörje a mindennapos rutin korlátait! Az alkotókészség kibontakoztatásának másik fontos útja a nyelv. megújítja a gondolkodást. hogy az alkotókészség és az intelligencia egyenes arányban áll azokkal a szavakkal. A használat törvénye szerint az az izom. Ha valaki olyan ötlettel áll elő. sikere. annál kreatívabb. alkotókész ember. vagy használat törvényének nevezünk. Csak meg kell indítani az önálló gondolkodást. mint a nem használt izom. életük alakulása. áttöri a rutin korlátait. Minél több szót tud valaki. az átlagos IQ 132-re emelkedett. emberekkel. A tudományos kutatás igazolja. minőségi ötlet is. modern korunkban mindennek alapja az ötlet. béna. amelyet mindennap használ. mindössze 1200 szót tartalmaz. a siker arányos a kapott neveléssel és ösztönzéssel. lapokkal. zenével. A használat törvénye vonatkozik az Ön értelmi képességére. kreatív. Tehát az ötlet az a fundamentum. A 130-as IQ-val be lehet jutni bármelyik középiskolába. Így jutunk el a 2. előmenetele. hogy mai. amelyeknek a jelentését ismerjük. törvényünkhöz: a kreativitás vagy alkotókészség törvényéhez. akik csak minőségre törekednek. Hogy egyszerre több téren tudjanak javítani. De amint ismét használni kezdi alkotókészségét. hogy társadalmunkban bárminemű sikerhez egyetlen út vezet: a beszédkészség. elsorvad.több általános tapasztalatot szerezni. a maga fizikai értelmében. oldal. kreatív embert faragni. és lehetővé teszi. Milyen tanulságot vonhatok le ebből én? Azt. az átlagember mindössze 1200 szót használ naponta. boldogsága. atrófiás lesz. sőt fokozatosan terheli is azt. használatra alkalmatlan. Akinek 140 az IQ-ja. mint az a sportoló. A kísérlet igazolta. amely kimondja. alkotókészségére is. És bármennyire meglepő is. amikor már tesztelhető volt a gyermek intelligenciája. összesen: 197 . Ezzel szemben egy átlagos felnőtt évente mindössze 5 új szót tanul meg. vegye körül magát ingerekkel! Vagyis: könyvekkel. az ugyanúgy elsorvad. és gondolkodásra készteti magát. amelyet szinte sohasem használunk. már lángésznek nevezhető. a verbalitás. hogy minden gyermeket inger. Leszögezhetjük. És a kísérlet végén. Amikor néhány év múlva újra tesztelték a gyerekeket. És ha naponta nem a szokott útvonalon autózik a munkahelyére. Az igazán kreatív emberek szinte öntik a mennyiségi ötleteket. Ha nem használja kreativitását. Mégpedig egyenes arányban ötleteik minőségével és mennyiségével. amelyet nem használunk. és társalgásunkban helyesen alkalmazni is tudunk. eszmékkel. amelyet a használat elvének. Egy átlagos angol polgár szókincse. amely bármilyen téren előre visz. Mint mondtuk.

mert sosem támadt egyetlen ötletük. Ha a mi gyerekeink bármilyen ötlettel állnak elő. Sok apró javítás teljesen megváltoztathatja egy termék minőségét. Ha úgy gondolja magáról: „Én hiszem. A 2. amely segíti új ötletek világrajövetelét. Átéltek egy tőzsdekrakkot és egy világháborút. Egyre újabb és újabb kérdéseket. ha hallótávolságon belül vannak. szebb retket termeszt. festenie. Nekem is ez volt a véleményem önmagamról – az adott környezetben. A sikeres vállalatok folyamatosan termeltetik a mennyiségi és minőségi ötletek egész tömegét. bármit jobban csinál. tehát mindig kérdez.-t mechanikus. A 2 típus között van egy döntő különbség. már megint kitaláltál valamit!” És ezt nem csak nekik. Nem kell szimfóniát. van magában alkotókészség. elég. Nem volt ötletük. hogy kreatív ember vagyok!”. és egyéb abszolútumok vannak. aki megkérdezi: „És ha megpróbálnánk így? Miért nem kíséreljük meg amúgy? Erre nem is gondoltam. feleségemmel mindig megdicsérjük őket. Más út nincs. „Jaj. Az 1. alappillér: a magunkról alkotott vélemény. Az én szüleim nem tiszteltek mást. helyesebben ítéli meg a piacot. hogy valaki milyennek látja magát. de ragyogó ötlet! Na látod. igaza lesz. mert jólesik. boldogsága. ízletesebb zöldbabfőzeléket készít. Hogy sorba vegyük a 3 pillért. fel és le. hogy kis zsenik. Ő az. 3 alapon nyugszik. De amint leráztam a béklyót. A legtöbben azt hiszik. amin az Ön kreativitása nyugszik: a környezete. Mégpedig az. és munkatársaink elhalmoznak ötletekkel. „Csak erre mehetsz. A 3. vagy nincs. Ez döntő lehet. mint a hagyományt. kreatív ember.” Ha azt hiszi. míg az alkalmazkodó hajlékony. Nála csak igen-nem. a jelenlétükben mondjuk el. Az emberi személyiségnek 2 típusa van. Ha már eldöntöttek valamit. hogy a mechanikus személyiség merev. Nem jártak másutt. alappillér. Kinyilatkoztatja a véleményét.: a tapasztalatok összessége. a 2. akkor az is lesz a valóságban is. a végén még mi is hinni kezdjük. milyen tapasztalatokat hoztak Önök otthonról. hogy kicsiholtak egyet. a kreativitás rögtön felszínre jött. A mechanikus személyiség legtöbbször dogmatikus. nincs. de felmerül 127. és utat tört magának. Mert több új ötletben több jó ötlet lehet. bármit jobban csinál. Ha valakit a családi környezetben gondolkodásra bátorítottak. maga tudja a legjobban. Az alkalmazkodó személyiség viszont nyitott. sokszor még életének hossza is a megtermelt ötletek minőségétől és mennyiségétől függ. Szerinte csak hagyni kell. könnyebben old meg egy konfliktust. Engedelmesség felfelé. Az 1. A minél nagyobb üzleti siker következménye a minél több ötletnek. mint a kitaposott úton. de mindig. Mindentől féltek.holnaptól jobban neveli a gyerekét. Tehát az alkotókészség törvénye kimondja. összesen: 197 . nem tudom. és nem ismer árnyalatokat. és azt hitték. lezárt kérdés. biztosan kreatív lesz. hogy az Ön sikere.” Hajlandó minden vonalon engedni. oldal. igaza lesz. utasítás lefelé. regényt írnia. Mint Henry Ford mondta a kreativitásról: „Ha azt hiszi. vagy régen volt. és kész” – mint Rocky mondja. ha valamit. Ha olyan környezetben él. Tom Petersnek (pitörsz) A kitűnőség kutatása című könyvében van egy remek sor. ha azt hiszi.-at alkalmazkodó személyiségnek nevezzük. Nála nincs eldöntött. akkor azok az ötletek előbbutóbb napvilágot is látnak. megjavít egy autót. Így a mi gyerekeink azt hiszik. van. Csak fehéret és feketét. A kreativitás attól is függ. És bevallom. Hajlandó bármit több szemszögből megvizsgálni. én sem vagyok kreatív. hogy nincs bennük alkotókészség. Lássuk: min múlik az alkotókészség? Ha érdekli erről az én véleményem.

hibát követtem el. Ismerjük a használat törvényét és a kreativitás törvényét. Ön is kérdezze meg önmagát: vajon a merev vagy az alkalmazkodó csoportba tartozik-e? 4 egyszerű kérdést kell csak feltennie önmagának. Nem bíznak önmagukban. annál hamarabb ér el a döntő kérdéshez. Mint már mondtam: Ön lángész.” Tévedtem. elveti a régit. hogy az alkalmazkodni tudók egyben a legsikeresebb és legboldogabb emberek. hogy merevek – nem tudják beismerni. oldal. összesen: 197 . Maradnak. azt feleli-e: „Nem tudom. ha ezután fordítva csinálnánk? Ha többet termelnénk? Ha kevesebbet termelnénk? Ha áttérnénk másra? Ha abbahagynánk mindazt. kiderül. minél többféléről kérdezősködik valaki. A 2. remek ötlet. mint addig. adjon 1-est! Minél nehezebben felel igennel. Csak az a kérdés: ki akarja-e bontani.” Pedig ha valaki kimondja ezt. akkor alkalmaznia kell mindazt a technikát. újabb és újabb ötletekre. azonnal ki tudják mondani: „Tévedtem. hogy elfedjék a hibát. hibát követtem el. gyermeke. Hibát követtem el. Tévedtem. felszínre akarja-e hozni a zsenialitását az utolsó cseppig? Mert ha igen. Milyen könnyen tudja kimondani: „Ezt nem tudom. „Mi volna. Itt érkeztünk el a következő lépéshez: a kérdezés képességéhez. Könnyen tudja-e azt mondani: „Segítsetek! Nem tudom megcsinálni egyedül. Nagyon őszintén hajlékony és engedékeny.”? És itt az utolsó kérdés. Elfogadtuk. Ezzel szemben az alkalmazkodó ember bízik önmagában és a világban.” 1 és 10 között. ahová tették őket. és az élet megy tovább. hogy védelmezzék a rossz döntést és önmagukat. A mechanikusok – lévén. Akkor azt hittem. 2-szer annyit dolgoznak. Mer kérdezni és kétségbe vonni. Nem vagyok alkalmas rá. hibát követtem el. annál magasabb számot írjon be. ha ezentúl másképp dolgoznánk. és minden rendbe jön. mi az. kérdés: Könnyen tudja-e azt mondani: „Tévedtem. amelyet előadásaim során tőlem tanul! Vagyis elsőként: meg kell határoznia az elérendő célt! Ha pontosan tudja. kérdés: Milyen könnyen tudja kimondani 1 és 10 között: „Meggondoltam. Ahelyett. amelyeket egy kreatív személyiség feltesz. ha változtatnánk. Ha akárki kérdi.egy használható ötlet. És most ismét a kreativitásról. tévedtem. amit el akar érni. a munkastílusukat. Nem jutnak feljebb. de belátom.” Megváltoztatják a véleményüket. Azok az emberek. akik hajlékonyak. Minél többször. Hogy az önismeret az alkotó tevékenység alapja. annál kreatívabb lesz. Sajnos téves döntés volt. hibát követtem el. főnöke. az hajlékony. Nem tudom megcsinálni egyedül. Nem vagyok alkalmas rá. 128. egészen 10-ig! Az 1.” Az alkalmazkodó ember könnyedén kimondja ezt. Minél elégedettebb önmagával valaki. és az új mellé áll. Ha… ha azonnal igennel felelne. hogy hibát követtek el.” Aki könnyen meggyőzeti magát a másik igazáról. a cél ösztönzi majd a gondolkodásra. hogy kimondanák: „Tévedtem. Ezt nem tudom. és őszintén megválaszolnia. szülője. nincs többé vita. Valójában a merev embereket az önbecsülés és a biztonságérzet hiánya jellemzi. ami veszteséges?” Ezek a kérdések. hogy nyelv és szókincs nélkül nincs önálló alkotás. Ha megfigyeljük. De meggyőzetni is.

ez az állítás behatol a tudatalattijába. Hiszen minden sikeres tevékenység és minden gazdagság ötletekből jött létre. ha ezentúl zseni vagy. na most légy okos. zseni vagyok!” „Akárhogy is. te felfuvalkodott pulyka?” Erre Ön azt feleli: „Lángész vagyok! Lángész vagyok! Lángész vagyok!” És bevési az üzenetet a tudatalattijába. egy probléma megvitatásának kellős közepén kicsúszik a száján az ötlet. minden mondással mindig mélyebbre fúr a terméketlen földben. amivé ne lehetnek. hogy sosem állt elő jó ötletekkel. De Ön csak mondja tovább: „Lángész vagyok! Lángész vagyok! Lángész vagyok!” Erre a tudatalattija valószínűleg azt feleli: „Oké. tessék. És tudja. Ha állandóan ismételgeti: „Lángész vagyok! Lángész vagyok! Lángész vagyok!”.” Victor Hugo 129. amire azt mondják: „Hű. És Ön valóban lángész lesz. itt van egy ötlet. ha megtalálta önmagában a tehetség forrását. annyira. mint egy gejzír. ahonnan – és ezt szinte látja és érzi majd – úgy tör fel a lángész. amit el ne érhetne. mintha egy földdarabon élne. mit tesz erre a tudatalatti? Azt mondja: „Te lángész vagy. Ha tudatosan ismételgeti: „Lángész vagyok! Lángész vagyok! Lángész vagyok!”. Olyan ez. Tehát az Ön sikerei is végtelenek. amely erősebb. amelyet olyan hosszadalmasan készítettem elő. amikor lecsendesedve csordogálni kezd. Nincs cél. amennyire felszínre tudja hozni ezt a rejtett szellemi erőt. De hát a tudatalatti is az Ön része. Nincs olyan probléma a világon. amióta csak él. lássuk. amíg elér egy bizonyos pontot. A legmegfelelőbb módon és formában. Tudja. ha azt mondja: „Lángész vagyok! Lángész vagyok!” És ezt megismétli 100-szor és 1000-szer. És az ötletek forrása kimeríthetetlen. és ez a gondolat. hosszabb-rövidebb idő múlva felszínre hozza a legjobb ötletek egész sorát. az ötlet remek!” – mondják ők. Nincs határ. mihez kezdesz vele!” És akkor egy tárgyalás. És egy kis időn belül. és ezt őszintén hiszi is. amit a lángész – feltörő cseppjeivel – meg ne oldhatna. oldal. feladat: az erőgyűjtés a cél elérésére. a kellő pillanatban megszületik majd a kellő ötlet. Ennek a legjobb módja. „Egyetlen dolog van. összesen: 197 . mint kútból az olaj. amelynek eljött az ideje. amely alatt valahol nagyon mélyen egy lángésztó volna. és… és valahányszor azt mondja: „Lángész vagyok! Lángész vagyok!”. de nagyszerű!” És Ön azt feleli: „Hiába. De ez már a következő lecke tárgya lesz. ha ez az új parancs. A tudatos és a tudatalatti énje kapcsolatban van. mint a világ minden hadserege.A 2. És most mondom el a lényeget. amit át ne léphetne. és tökéletes sikert arat. Önnel van. Az ismétlés megdöbbentő eredményt hoz majd.

amit valósnak. társalogva. szekció Az önben rejlő zseni feltárása (38:41) Állítom. amit elérhet fizikailag vagy szellemileg. amelyet neveztek a… a világmindenség tudatalattijának. örök időkre ott tárolódik a tudatalattijában. amelyet Ön is bármikor elérhet. intuíciót. Sok nagy találmány. A tudatfeletti elme és a tudatfeletti képességek az Ön képességeit is végtelenné növelik. amelyek megszületnek itt a földön. amikor a tudatfeletti dolgozik Ön helyett. összesen: 197 . lelkesedést. előérzetet. Napóleon Hill végtelen intelligenciának hívja. amit megtanult. a memóriánk tökéletes. ez a kapcsolat megváltoztatja az életét. Egyetlen másodperc alatt hallott belső hallásával egy egész koncsertót. Mozart. bölcsessége és így tovább. mint lejegyezni a kottapapírra azt. mint egy energiaforráshoz. Az új gondolatokat. Önnek megvan a szükséges intelligenciája. hogy mindig tökéletesen. Más szóval. mint amilyet ember létrehozhatott. hogy külön is válassza a helytelent a helyestől. intelligenciáját. valahogy úgy. mindent tud. elméje tele lehet olyasmivel. Mi most ebben a beszélgetésben csak tudatfelettiként beszélünk róla. hogy Ön zseni.20. a zene sok remekműve jött létre egy villanás alatt. a tapasztalata. Tőle kapunk minden indítékot. rendelkezésére áll minden adat. a tudása. mert bármikor kapcsolatba léphet a tudatfeletti elmével. sőt még arra is képes. hogy ez a tudatfeletti elme minden ihlet forrása. amely az Ön tudatalattijában elraktározódott. hogy az emberiség kapcsolatban állt egy hatalmas elmével. emelkedett izgalmat. amit nem tudunk. vagy az egyetemes tudatalattinak. Tehát van egy tudatfeletti elménk is. amely eljuttatja Önt a kitűzött célhoz. De épp ezért. hogy amikor dolgozik. amely minden más elme felett áll. ami a lelkében már készen állt. Egy perc alatt megszületett benne egy teljes szimfónia. amely hatalmasabb. a bölcsesség egy-egy pillanatát. minden tévé-. a művészet. hogy az Ön problémáját megoldja. az irodalom. Amint már mondtam. csak emlékezni nem tudunk. Ahogy mondják. rendszertelenül veszünk igénybe. mindenre emlékszik. Ugyanis minden. információ formájában megkapott. és gyakorlatilag bármely pillanatban kész ezt továbbsugározni Önre. Nappali álmodozás vagy éjszakai álom közben. Ralf Waldo Emerson szerint egy hatalmas intelligencia ölében fekszünk. Az emberiség egész történelme során a 4000 év előtti egyiptomi papiruszokig mindenhol nyomát találjuk annak. sőt tudat felettinek is. tanultunk. amit valaha tudtunk. Mert csak a valós információkra támaszkodik. amit látott és hallott. Holott tudnunk kell. Úgy mondják. amikor a tudatfeletti gondolkodik helyettünk. Beethovenen is egyetlen pillanat alatt szaladt át nagy versenyműveinek vagy szimfóniáinak egyike-másika. De mindenekfelett Ön zseni is. 130. amely abban áll. oldal. És miért? Mert bármikor kapcsolatot találhat egy elmével. rádióadás. törlés. És nem kellett mást tennie. Karl Jung tudatfeletti elmének nevezi. a megoldás mindig helyes lesz. ami 1 másodperc alatt készen állt benne. És most beszéljünk a tudatfeletti elme egyik tulajdonságáról. Már nemcsak azt tudja. Ha megtalálja a tudatfelettit. amelyet csak nagy néha. Az Ön tudata. amely tárolja a világmindenség összes eszméjét. és hogy ez az intelligencia adja meg a választ mindarra. hozzákapcsolódhat egy felsőbb tudáshoz. Ez az elme közvetíti hozzánk a kreativitás és újítás képességét. megtanult. amit valaha életében elolvasott. ahogy egy parafa dugó lebeg az óceánon. egy mondat kellős közepén a tudatfeletti segítségével. sok nagy felfedezés. azaz IQ-ja. Pl. javítás nélkül írt. De a lejegyzése már 6 hétig is eltartott annak.

” És megfeledkezik az egészről. Azt mondjuk: „Csak az én ötletem. hogy mi akar lenni. hogy a jó választ nem Ön tudatosan. és közben szüksége volna valamire. bizonyára megvan az oka. hogy hamis. Elég. Vagyis: bárki meríthet belőle. amelyekre Ön tudatosan nem ismeri a választ. és 1 millió $-t keres vele. a leghatékonyabban. hanem a tudatfelettije adta meg.” Vagyis Ön és a milliomos egy időben kapcsolódott ahhoz a bizonyos energiaforráshoz.helyesnek ismer. ha az 1. Ön akkor azt mondja: „Én is gondoltam rá. elemez. Ez ad ötleteket és erőt a cél eléréséhez. Automatikusan és megállás nélkül sorra oldja meg a problémákat. megjelölt egy problémát vagy nehézséget. az izgalmat. Ez annyit jelent. Alig múlik el néhány év. A tudatfeletti elme a szabadon áramló energia forrása. nem lehet jó. A tudatfeletti elme 5. hogy milliomossá tegye. A tudatfeletti elme automatikusan és szakadatlanul dolgozik. hányszor volt így. hogy éves szinten minden munkába menő vagy onnan hazatérő dolgozó az utazás alatt legalább 4 olyan ötletre talál rá. Akkor is. ahogy a gátfutó veszi egymás után a gátakat. akik valóban nem kívánnak semmit elérni. amelyekről Ön sohasem hallott. Ön szent és sérthetetlen igazságnak tartja. A Biblia egy szép igéje ezt mondja: „Egy dolgot kell tennem. vágyott célra van szükség. holott nem az. amelyekről Ön sohasem hallott. hogy olyan kérdéseket is megoldjon. De ha valaki kitűz egy célt. számol. A célhoz vezető úton. összesen: 197 . Nem baj. A tudatfeletti elme biztosítja az energiát. Raucsó Marxnak van egy szellemes mondása: „Sosem lépnék be olyan klubba. Csapra 131. amíg elő nem áll a szükséges válasszal. és bízza a megoldást a tudatfelettire! Ön pedig végezze a dolgát! A tudatfeletti addig kombinál. Néha a tudatfeletti olyan ötletet vagy megoldást sugall. vagy bármilyen kérdést. gondoljon csak vissza. Igyekszem megmagyarázni. és valaki megnyit egy olyan üzletet vagy műhelyt. Ön pedig nem. Mint ezt is itt. amelyek közül 1 is elég lenne. Nem kel. hogy olyan adatokat is ismer. de az a másik hitt a saját intuíciójában. amely minden mást megelőz. Akik nem vágyódnak semmi után a világon. amikor hivatali munkáját végzi. hiszen napról napra arra jár. De mindig rá kell jönnie. ahogy a leghosszabb út is csak lépésekből áll. vagyis az. szakaszt tűzi ki neki. a tudatfeletti elme olyan ötleteket szállít Önnek. mert a mi ötletünk. mit akar megkapni. Tehát saját érdekében fogadja el őket! Íme a tudatfeletti elme 3. Ezért emlegetem olyan gyakran: célratörő ösztönzés. tegye félre. amely szüntelenül foglalkoztatja. tulajdonsága. amit Ön ellentétesnek talál a tanultakkal vagy az igazsággal. úgy oldja meg sorra a tudatfeletti elme automatikusan és folyamatosan a felmerülő problémákat a legjobb sorrendben. De ehhez hőn óhajtott. Ön végighajt a megszokott útvonalon.” Ha Ön anyagi biztonságra vágyik. oldal. „Nem serkent semmi” – mondják azok. vagy hiánycikket árul. amelyek révén elérheti az óhajtott állapotot. aztán úgyis lépésről lépésre győzi le az akadályokat. a tudatfeletti ismeri a következőt. a tudatfeletti gondoskodik ösztönzésről. A sugallatban. napi 24 órán át működik. hogy ha Ön kitűzött egy célt. elérendőt.” Ha Ön csak 1 szakaszt tűz ki. és azt mondja: „Miért nem tartanak itt ezt és ezt?” Vagy: „Miért nincs itt egy üzlet vagy műhely?” Aztán azt gondolja: „Á. megvalósítandót. jellemvonása: az ön tudatán kívül. amelyekkel szembekerül. amely a cél irányába visz. ha Ön még nem ismeri a végcélt. de a tudatfelettije pontosan tudja. a lelkesedést. hogy személyesen tudjon mindent. amelyen tűnődik. ahová én is jó vagyok tagnak. Olyan adatokat is ismer.” Gyakran vetjük el saját ötleteinket. Ez teszi lehetővé. Kis részletekben. amely nem megy ki a fejéből. árucikkre vagy szolgáltatásra. Statisztikusok kiszámították. csak azért. tulajdonsága: képes bárkit valamely cél elérésére motiválni. És itt következik a tudatfeletti elme 2.

„Kész vagy? Késztesd magad!” Vagyis. Az utolsó pár évben számtalan nővel és férfival találkoztam országszerte. Jól mulatok. 132.” Tehát valahányszor őszintén és világosan kimondja ezeket. tiszta és jól érthető parancsát. jól érthetően kijelenti: „Így csinálom. sokan átmennek ezen. Azért.”. amelyhez minden erejére szükség van. ilyen leszek. mennél jobban hiszi és bízik benne. a közömbös témák egyszerűen eltűnnek. izgalmas munkában. újabb energiát. beszéljen tisztán és érthetően! Valahányszor kimondja a maga világos. hogy ha nagyon elmerül egy feladat megoldásában. A tiszta. mintha petárda robbanna. megváltoztatni az életét. mint amennyit hosszú évek alatt elért. És bármilyen fáradt is testileg. összesen: 197 . és elfogadja ezt az életerőt. És ha meghozta a végső döntést. amit kíván.verheti. tisztán és világosan meg kell fogalmaznunk a célt. amit 1 éven belül el akar érni! És amint ott a lista a 10 céllal. jól érthető parancsnak engedelmeskedik. Ugye. amikor feleslegessé váltak. Ön meghozza a döntést. a megunt életkörülmények. remélik. mélyebben vési be a tudatalattiba. Tisztán kell látni a célt. így akarom. Tehát legyen őszinte. hogy tesznek is érte. Nem tudjuk. A 7. Ennyit és ennyit akarok fogyni. Ahonnan az eljut a tudatfelettihez. ennyi kell. jól érthető parancsokra reagál. vagyis azt mondja: „Ennyit és ennyit akarok keresni. jól érhető parancsot. Készülnek az elhatározásra. mozgósítja a tudatfeletti elmét. A döntés pedig annyit is jelent. egytől egyik ugyanazt felelték: „Amikor elkezdtem komolyan venni. A szükséges válaszokat. Sok ember szeretne megszerezni valamit. világos. Jól dolgozom. ilyenkor éri el Ön azt a pontot. és határozott lett. Nicola Tesla. tulajdonság: a tudatfeletti elme bizonyos fokig olyan. mint egy izom. használat közben egyre erősödik. De ha a tudatfeletti elmétől akarunk a cél elérésre ösztönzést kapni. Tehát. jól érthető parancs legyen egy pozitív megállapítás! Valahányszor Ön pozitív kijelentést tesz. napról napra. a megoldásokat. Csak tiszta. ahogy szükség van rájuk. és bíznak benne. Tudom. sőt hétről hétre. világos. a körülményeket. és ezeket parancsba foglalja. A haszontalan emberek. De sohasem határozzák el. hogy Ön mindent alárendel elsődleges céljának. világos célok indítják meg a motivációt. én leszek. hogy ha egy sikeres embert megkérdek: „Minek köszönheti a sikereit. ha tisztán. Alig pár órás éjszakai pihenés után. hogyan. És most a tudatfeletti elme 6. amelyet én egy sor tanítványommal elértem. így lesz. Ez a siker kulcsa. Szeretne valamivé lenni. nem merül ki. ha céltalannak érzi az életét. ereje megújul. jól érthető parancsnak? A világos. világos. egy igazán fontos. Épp akkor. és több sikert arat néhány hét alatt. mi volt a fordulópont. Van egy gyenge kis szóvicc. hogy már állandóan rákapcsolódik a tudatfeletti energiaforrásra. ha használják. tulajdonsága következik: csak a tiszta. a tudatfeletti annál gyorsabb. erőt gyűjthet. Azt mindenki tapasztalta már. és észrevettem.” Elkezdtem komolyan venni. oldal. mikor kezdődött?”. akkor a tudatosból a tudatalattiba továbbítja a tiszta. űzi a cél felé. Legyen minél határozottabb! Nagyon érdekes módon van egy kifejezés. aki a célra tör. amelytől mindent megkap. az elektromosság zsenije képes volt ezzel a tudatfeletti energiával házának világítását és készülékeit működtetni. korábban már beszéltünk a vágyakról? Sok ember vágyódik valami után. ez kell. Az életben semmi komoly dolog nem történhet döntés nélkül. Ön komolyan veszi. olyan erő szabadul fel. hogy sikerül elhatározniuk. amely tovább hajtja. mert nem döntötték el magukban. lelkileg. és aktivizálja a tudatfelettit. amelyre szeretném felhívni a figyelmüket. írjon fel 10 dolgot. így döntök. Így hangzik: komolyan venni. Abban a sorrendben. de nem jutnak el odáig. Ilyenkor következik be az. barátokat. Ha használják és megterhelik. Mennél többet használja. Mit nevezünk tiszta.

akivel évek óta nem beszéltem. Csak meg kell fogadni. Sokat tudunk a témáról. eset az. Az 1. Elsodorja az áradat. legbiztosabban. Hadd mondjak itt még valamit! Nagy nők és férfiak önéletírásában. mintha egy komputert használnánk! Tápláljuk be az adatokat a tudatfeletti elmébe. A tudatfeletti elme újabb jellemvonása. Dönteni csak akkor lehet. Tapasztaltam. 2 esetben működik a leghatékonyabban. ad 3. Leírjuk. vagyis máshol jár gondolatban. az.: Tisztázzuk magunkban az elérendő célt. hogy valahányszor egy pontosan meghatározott problémával álltam szemben. Akkor az ember felveszi a telefont. hogy mi a leghelyesebb az adott körülmények között. Gyorsan. hogy… hogy 2 esetben működik a leghatékonyabban. tulajdonsága az. de közbülső megoldás nincs. szerinted megtegyem ezt vagy ne tegyem? Mi a véleményed?” És az illető azonnal kész lesz a válasszal. elkerülni vagy elérni. hogyan lesz valaki pozitív paranoid. gyorsabban. oldal. hogy segítünk tudatosan megoldani a problémát. jellemvonása: a tudatfeletti elme a bizalom. mindig jót remél. olvasunk. pozitív érzelem. keressünk új témát. a megoldás az agyunkból szinte kipattan. Már beszéltünk arról.biztosabb és hatékonyabb. és foglalkozzunk mással! Ne is gondoljunk többé a megoldásra váró problémára. hogy mindenütt csak jót lát. mindenkiben hisz. A tudatfeletti válasza csak abban a 133. vagy vacsorázzunk étteremben! Foglaljuk el magunkat mással! És amikor a legszükségesebb. ha minél több információ áll rendelkezésünkre. akik szaktekintélyek a témában. és az egyre gyorsabban szállít el mindent és mindenkit Önhöz. amely meggyorsítja a tudatfeletti elme működését. könyvtárosokkal beszélünk. Az 1. amennyit tudunk. még gyorsabban. hiába küzd. Elmondom. de nem sikerült.: Anyagot gyűjtünk. kocogjunk egyet. ami vele történik. és átvette annak energiáját. Tehát a koncentráció 100 %os. hogy tudatosan megoldjuk a problémát. úton a tudatfeletti maximális mozgósítása ott kezdődik. És ebből következik az egyik legfontosabb alapszabály. bang. hogy mindenből. Tehát a tudatfeletti elme 10. hanem visszacsúszik. mint tudjuk. felejtsük el! Mint még szó lesz róla. Akkor forduljunk azonnal a tudatfelettihez. mi az. amelyen szüntelenül gondolkodtam. A 2. értesüléseket szerzünk. kutattunk. Tehát a bizalom és várakozás légkörében működik legjobban. és a lehető legpontosabban meghatározzuk. és azt mondja: „Halló. beugrott valakinek a neve.: Nekikezdünk a megoldásnak. menjünk le úszni. A tudatfeletti 8. mi a legegyszerűbb módja. Ha megkapta a megfelelő választ. a róluk írt életrajzokban egy közöset találtam: mindegyik abban a pillanatban vált igazán naggyá. esetben Ön 0 %-ban koncentrál a tárgyra. nem előre jut. Azok után. ad 1. kérdeztünk. és mindent elkövettünk. csak jó származhat. Vagyis Ön biztosan megkapja a megfelelő választ a megfelelő időben. A bizakodó várakozás az a lelkiállapot. felhívjuk az ismerősöket. hogy mindig a megfelelő választ adja és mindig a megfelelő időben. kutatunk. bízik. hogy információnk van. ad 2. a várakozás hatására bomlik ki legteljesebben. ha Ön idejét és figyelmét 100 %-ban a problémára koncentrálja. Ez 2 teljesen szélsőséges út. amikor sikerült rákapcsolódnia a tudatfeletti elmére. Akinek ez nem sikerül. Aki nem részesül a tudatfeletti erőből. Azzal. amit meg akarunk tartani. megvitatjuk. meg van győződve arról. Annyi információt szedünk össze. olvastunk. A bizakodó várakozás. azonnal cselekednie kell. vagyis a 9. 100 %-os. Mert ez is a tudatfeletti egy tulajdonsága. összesen: 197 .

Túltermelés állt be. hogy annyi minden nem sikerült! Mert ha sikerül. kitűnő munkatársakat vonzott magához. az illető azt mondja: „Kár. mert teljes anyagi biztonságra törekszik élete végéig. nem történik meg amaz. hogy közben sok pozitív dolog is történt. A tudatfeletti újabb jellemzője: el tudja látni Önt mindazzal a tapasztalattal. hogy valakinek telefonálnia kell. Amikor elkezdünk felnőni. Ez az egyik leghihetetlenebb dolog. azonnal cselekedni kell. látjuk. nem jutok el oda. Néha az ember belebonyolódik egy problémába. és érdeklődni a másik nem iránt. Ha az önerejükből lett amerikai milliomosokat vizsgáljuk. Ilyenkor késlekedésre nincs idő. hogy ez Ön. ha megszületik a válasz. 2. hogy azt valamilyen akadály vagy sorompó zárja el. de rögtön. hogy a válasz helyes. Ők rögtön átlátták. Tehát minden 134. hogy ez a válasz délután 3-kor vagy este 9-kor már nem érvényes. Ön azonnal érezni fogja. látták. amerre könnyebb. emelkedett a kamatláb. csak hallgatott a tudatfeletti elme ösztönzésére. De az is lehet. Egy remek példa. de nem remélt és váratlan. És amint újabb ötleteket kapott. vagy még értékesebb. és erre a világosan meghatározott célra felteszi az életét. de elhalasztja. de jó. És amikor 1. és a gátak egész során kell átjutnia! Vannak köztük alacsonyak és vannak magasak. Elképzelhető. sorolhatnám még. és azt mondja: „Beszélnem kéne vele.” És amikor másnap vagy 1 hét múlva felhívja. Volt egy állás. És ez végtelen lehetőségeket nyitott meg előtte. mert mindig abban a pillanatban cselekedett.pillanatban érvényes. Helyes? És Ön elhatározta. látható. Próba. Tehát mindazzal a tapasztalattal. hogy ismerek valakit. elvetette. Az élet minden területéről. ami a siker eléréséhez szükséges. Teljes valójában. kísérletezünk.” stb. tapasztalni fogja. és mindaz. 5 év múlva célba ér. hogy célba érjen.” És belátja. Ez azt jelenti. És amin akkor kínkeservesen jutott át. bár ugyanolyan értékes. és úgy érzi. bizonyos szaktudással – kitűz magának egy világos.” Sok. mielőtt megtaláljuk a királyfit vagy királylányt. Sosem habozott tenni és tenni. összesen: 197 . Tehát. hogy ha Ön csütörtök délben kapja meg a tudatfeletti válaszát. Néha sikerül kijönnünk egymással. Csak azért. Ahogy célba is ért. ami a sikerhez kell. amit rossznak találtak. A tapasztalatok garmadáját. nem ismerem meg az igazit. és visszanéz. nagyon sok csúf varangyot kell megcsókolni. hallgatott rájuk. Tegyük fel. amikor kellett. oldal. hogy növeli a jövedelmét. hogy csak most telefonálsz. könnyen megközelíthető célt. hogy valaki – egy bizonyos szakterületen. nincs nagyobb szörnyűség. aki milliárdos lett. lehet. Erről jut eszembe. hogy ez nem a kitűzött cél. hogy másfelé kell menniük. és azt mondjuk: „Hű. mint elveszteni a partnerünket. Újabb és újabb kitérők során. ahová végül is elértem. de még ráér. Oda mégsem jut el simán. balsiker. kiderül. hogy kitűz magának egy célt. Hozzá kell tennem. hogy Ön gátfutó. Tegyük fel. És most elmondhatja: „Ha akkor nem jön közbe ez vagy az. mert 1 percre sem szűnt meg a tudatfeletti elmére hallgatni és cselekedni. Értesüléseket szerzett. és azt viszonylag simán el is éri. Amint elindultak az életpályán. amelyeket meg kellett szereznie. visszagondol az erőfeszítésre és a ráfordított időre. Olyanoké. amelyen elindult. mert tegnap tudtam volna segíteni. Készen szállít minden tapasztalatot. javára vált. cselekedett. hogy szinte egyik sem azon az úton jutott el a vagyonhoz. visszagondolunk. Ha végigfutott a pályán. Így lett kis autóügynökből 10 év alatt egy világcég milliárdos elnöke. ami rendelkezésedre állt. Búbánatba esünk. Néha összeveszünk. mondjuk 50 %-kal 5 éven át. egy összeg. hogy egész élete a véletlenek láncolata. hanem egy valóságos akadálypályán kell végighaladnia. sosem találkozom vele. és úgy érezzük. ami akadálynak és időrabló kitérőnek tűnt. Megváltozott a technológia. egy sor kapcsolat füstbe megy. hogy nem sok üzleti érzéke volt. ami a sikerhez kell. amit az életben láttam. visszanézve értékes tapasztalatok tárháza lett. De amikor végül is megtaláljuk az igazit.

tehát nem mondta ki. Mert látta az utolsó 10 percet. amit tesz. mint fordítva. kérem. Látni fogja – a többi nézővel együtt – a veszélyeket. akkor az Ön minden szava és tette. amire készült.. Esett hasra újra. ahogy minden a helyére kerül. Kitűnt. a tragédiát. mielőtt milliárdos lett. megszólaljon-e vagy sem. hogy happy end lesz. Ehhez ajánlhatok egy igen egyszerű technikát. Persze. hogy a végén megoldódik. tulajdonsága: irányítja az Ön szavait és tetteit. de el is bukhatunk a sok gát egyikében. a leghelyesebb. mindent. Ez az utolsó 10 perc. hogy ez volt a legokosabb. A hős győzedelmeskedik. amit mozitechnikának neveztek. vagy a partner mond valamit. amely valóban szerencsés. és a célnak megfelel az adott percben! Ha Ön akaratlanul mondta ki. Helyes? Megveszi a jegyét. eljuthatunk a célba. ha hallgat. üzleti találkozón vagy szakmai vitán. sokkal jobb. hogy elmegy a moziba! De nagyon-nagyon elkésve ér oda. és nem viszi előre az ügyet a cél irányába!” Tehát. Mégis szóról szóra az. de megnézi az egész filmet. De ahogy továbbvánszorogtak. Napóleon Hill meginterjúvolt 500 sikeres nőt és férfit. De akármit lát is. csak az a lényeg. hinnie kell abban. Mindenki rajtuk nevet. És lehet. A tudatfeletti 12. többször ment tönkre. És bekövetkezik a happy end. de tudom. ezeknek a hatása is. a félreértéseket. akárhol. a tudatfeletti parancsa volt: „Ki ne mondd. hogy beszélgetés közben kibukik valami a száján. a szenvedő hőst. Tudják. Így a film utolsó 10 percét látja. Ha úgy érzi: „Jól vagyok. Tehát. Tudja. Tehát látni fogja a film végét. Na. állást kell foglalnia. hogy tapasztalatokat gyűjtsön. Ha munkája közben anyagi vagy erkölcsi veszteség éri. Ha úgy érzi. A szavakat. az önmagáról alkotott képnek megfelelően fogalmazza meg az Ön szavait. Ezt a technikát ajánlom én. minden átugrott gáttal ügyesebbek leszünk. valahányszor habozik. Hamarosan rájön. amit tehetett. hopp. És hadd mondjam meg őszintén. ami ezt feleslegessé teszi. összesen: 197 . mindent. Nincs értelme folytatni. amíg a filmet nézi. hogy mindez csak azért történik. szavai és tettei azt tükrözik. szavai és tettei ezt mutatják. Látta az utolsó 10 percet. Színlelje azt önmaga előtt. Már megkapott minden szükséges tapasztalatot. ahol elhatározták. oldal. ha egy átmeneti nehézség határidőcsúszást okoz. hiszen ez az élet rendje. De mindig felállt. amire az adott pillanatban nem is gondolt. amit el kellett mondania. vagy épp ellenkezőleg: úgy érzi. És ezeknek hatását. szavai és tettei megfelelnek majd az önmagáról alkotott képnek és az elérendő célnak. hogy a tudatfeletti elme. Mit jelent ez? Annyit jelent. Tegyük fel.”. a drámát. ha a bukás megelőzi a sikert. hogy biztos a happy endben. a végső cél elérése felé viszi. az évszázad legnagyobb feltalálóinak egyike. amit kellett. de a következő előadás 10 perc múlva kezdődik. Legyen bár egy hölgynél. és akkor olyan filmet él meg. azaz a végkifejlet technikája. amelyeket kimond. De bárhogyan érezze is magát. hogy szóljon.kudarccal tanulunk. hogy mindez csak egy film része. de egy belső hang megtiltja. elég erejének kell lennie ahhoz. amely az Ön gondolkodásának mechanikus része. Minden magyarázatot kap. és egy szót sem szól. Eljutottak egy pontra. amelyek végül is eljuttatják a célba. ami a helyzethez illik. ismételjük meg! Tettei megfelelnek majd mind az önmagáról alkotott képnek. bemegy. újra és újra. boldog véget ér. mind az elérendő célnak. a rossz elnyeri méltó büntetését. hogy elsajátítson egy technikát. stb. 135. hogy egy nehéz tárgyalás során meg kell szólalnia. hogy életük során mindnyájukat érte kudarc vagy bukás. hogy fel kell adni. hogy Edison. nem illik a képbe. Más szóval: szavai és tettei. Ha nap nap után szembekerül nehézségekkel. elérkezett a nagy siker. Mit jelent ez? Annyit jelent. A legsikeresebb emberek egész sora bukott el több gáton is. és végül is befutott a célba. előre tudja a végét. kitör a happy end stb. Tehát fogadjon minden nehézséget azzal a filozófiával. az utolsó 10 percben minden rendbe jön. ha a tudatfeletti látja a világos célt vagy parancsot. fáradt. Henry Ford 3-szor jutott csődbe. hogy azt mondja.

hall egy cikkről. amit más nem talál. Az ilyen folyamat során 2-3-4 nem összefüggő esemény egyszerre történik meg. meglátogat valakit. új fűszert. amely így hangzik: a tudatfeletti elme erejénél fogva minden ötlet. akik mindig megtalálják. hogy szinkronizálással. Hogyan? Beprogramozom a tudatfelettimbe – percre pontosan – mikor kell kelnem. amelyek a gondolat megvalósításához szükségesek. cél. bútort. egyedi ruhafélét. aki keres. ritka könyveket. akik segítenek stb. Ez a tulajdonság a szerendi piti. De ha minden talpalatnyi hely foglalt. Azt a képességet értjük alatta. Az ember éppúgy felébredhet 3. mindenhol találjon parkolóhelyet. Ez a 2. Ezer tanítványom számolt be arról. 20-ból 20-szor le tudnak parkolni a legforgalmasabb úton vagy egy áruház előtt. Van rádió. nem talál semmit. Legyen bár pozitív vagy negatív. amire nagyon vágyik. Az Ön sikerének. hogy ha a szerendi pitivel megáldott embereket vizsgáljuk. hogy találnak parkolóhelyet. Minden ötlet. vagy amitől nagyon fél. jó vagy rossz Önnek. gondolat. terv. hoppon marad. mindig kiderül. és átadja a helyét. Az események magasabb szintű szervezése. Nincs is ébresztőórájuk. és nem az utána következőnek. értékes dolgokhoz jutunk. Most jön a tudatfeletti 13. miután ezt megtanulta. Ha ez a gyakorlat közkinccsé lenne. elolvas egy könyvet. A legérdekesebb a dologban. a tudatfeletti elme a tapasztalatok összességét bocsátja a rendelkezésére ahhoz. valaki éppen kifarol onnan. Azaz. hogy az Ön gondolatainak rendkívüli ereje van. A titok nyitja: hinni kell! Mert aki nem hisz. pontosan neki. Az egész tanfolyam során hangsúlyoztuk. tulajdonsága: van rádió. amely huzamosan foglalkoztatja a tudatos elmét. hogy összehozza azokat az embereket. Beprogramozható dolog a felébredés is. amivel kellemes. Vannak emberek. és 10-ből 10-szer. És ezeknek az eseményeknek a láncolata eljuttatja a céljához. Tehát a tudatfeletti előre beprogramozható az Ön igényei szerint. megvalósul a tudatfeletti által. beprogramozhatja. oldal. gondolat. ha átéli. átérzi. A célt sem. cél. amely huzamosan foglalkoztatja a tudatot.és tévéfigyelő szolgálata. ami végbemehet spontán módon. Lehet véletlen események láncolata. Nem az előző kocsinak. barátokat. célja elérése szempontjából. Amelynek alapja: a tudatfelettinek tisztáznia kell az egyes események jelentőségét és fontosságát. képet alkot róla. Szerintem egy magasabb rend kifejeződése. minden. csak a tudatfelettit kell beprogramozni. ha 3-szor gyakorolja valaki. hasznos. (21. az ébresztőóragyárak becsukhatnák a boltot. A szerendi pitivel megáldott emberek biztosra veszik. más szóval: csak az talál. mint 13 óra alvás után. és életre szóló beidegződéssé válik. vagy úgy. És így tovább. hogy a talált kincsek a céljaik felé vezető úton hevertek. Az egyik így hangzik: szerendi piti. meg kell hogy valósuljon a tudatfeletti segítségével. Önt felhívják telefonon. amit érdemes feljegyezni. terv. A szinkronitás folyamat. Beprogramozzák a tudatfelettit. De csak egyetlen szempontból. mindig talál parkolóhelyet. Fel lehet ébredni sötét éjjel is.és tévéfigyelő áramköre. varázsszó: a szinkronitás. hogy mindig. Pl. ha nincs szinkronitás. céljaink érdekében. Én is ébresztőóra nélkül ébredek évek óta. összesen: 197 . azaz az események szándékos időbeli és térbeli egyeztetésével érjük el. A tudatfeletti tevékenység törvényét. ha huzamosan rögzíti a tudatos elmében. Ez az. Kedves partnert.2 nagyon népszerű szó van manapság. Elég. 136. Ugyanígy programozható az emlékezés és a felejtés is. azokat a körülményeket. Sok érdekes tanulmányt írtak a szinkronitásról. Aki nem jár bátran és kellő hittel a célja felé vezető úton. amikor a mi emberünk odaér. És nem is csalódnak. a jó reménység képessége. TUDATFELETTI TEVÉKENYSÉG törvénye) Most pedig elmondok valamit. Nagyon sokan ébrednek fel ébresztőóra nélkül. Ők szinte belebotlanak mindebbe.

amit nem akar! Gondoljon állandóan.Hogy az Ön gondolatai tárgyiasulnak. hogy van egy tudatfeletti elme.: az intuíció. Miért? Mire gondol a gazdag ember? Mire koncentrál? Mivel vonzza magához a tapasztalatok összességét? Azzal.” A gazdag gazdagabb lesz. mert örökké azon rágódik. összesen: 197 . az elit boldog és sikeres anyagilag és erkölcsileg. akik még életükben sosem ültek egyedül. hogy folyton a sikerre. amit nagyon akar. ha állandóan arra gondol. akinek sok van. forrás: a véletlen találkozás. csendben leülünk valahová 30 vagy 60 percre. a kamatokra. és hopp. Váratlan események. Meglátja. attól a kevés is elvétetik. a bukásra és a csődre. és hallgassa a csendet! Míg megszólal egy halk belső hang. Tehát figyeljen az intuícióra. azt a tudatfeletti megvalósítja. úgy 25-30 perc múlva. a befolyásra. És amire az ember állandóan gondol. A Biblia mondja: „A gazdag gazdagabb lesz. Ami belülről jön. és a világért se gondoljon arra. a kikapcsolódás. a természet. és a kapott válasz értelmében jár el. amit akar. Tehát csak arra gondoljon. A 2. a fejlődésre gondol. ha akadályok állnak Ön és a cél közé. hogy megadjuk neki a működéshez szükséges legjobb feltételeket. Csak nagyon kevés ember. A tudatfeletti megoldásnak 3 döntő forrása van. És ez az egyszerű módszer 100 %-os sikert hoz. kiürül az agya. egyedül. De hogyan érjük ezt el? Csendet teremtünk. A mi társadalmunkban vannak emberek. Egyedül. Emberekkel vagy könyvekkel. A tudatfeletti tevékenység törvénye szerint. ötletekkel. a meditáció mind segítségére lehet. De a magányon kívül sok minden ösztönzi a tudatfeletti elmét: az elképzelés. biztos. a véletlen találkozásokra és váratlan eseményekre! És miről ismeri fel a tudatfeletti megoldást? 137. megállás nélkül. kávé. Ez a titok. annak még több adatik. a pénzre. a meggyőződés. rádió nélkül. a termelésre. Akár az Ön életében. amit kellett. amit nem akar. De mivel serkenthetjük a tudatfeletti elmét? Azzal. és a legjobb percben. a kellő időben megszületik a kellő válasz. A tudatfeletti elme működését serkenti a teljes magány. amit el akar érni! Űzze el. És mire gondol a szegény? A szükségre. hogy minden gondolata valóra válik. Ha bármilyen nagy is egy cél. És a kellő percben. ha bármilyen távolinak látszik is. hogy azt tette. Az 1. éjjel-nappal arra. nehézségek vannak. Ha akkor feláll. akár külső környezetében. oldal. megtalálhatja a keresett feleletet a megválaszolandó kérdésre. Ha megvizsgálja. kiderül. amint új energia árad el Önben. és tudtára adja. miért következtek be. Ha problémák. a szegény szegényebb. hogy egy bizonyos pillanatban. Ha elfogadja. és a tudatfeletti az ötletek egész sorát önti át a tudatába. a szegény szegényebb. akik vagy amelyek választ adnak a feltett kérdésre.” Egy másik bibliai idézet „Akinek kevese van. abban a bizonyos percben kitisztul. Az 1. Érzi majd. A gondolatból valóság lehet. az álmodozás. anyagokkal. a komolyzene. ahogy ott ül csendben. kitisztul az agya. feltétel: a magány. csendben egy félórát. A 3. forrás: váratlan események. a tudatfeletti segít valóra váltani. hogy most megtalálta a várt feleletet. Akkor figyelje ezt a belső hangot! Ezt a halk belső hangot. mert csak arra koncentrál. arra. üljön le valahová egyedül. hogy nincs elég készpénze. amit nem akar! Az emberek egész tömege azért sikertelen és boldogtalan ma. dohányzás.

írók. amíg valóban célba ér. Önbecsülése megnő. amit ma megvalósít. és amit a jövőben fog megvalósítani. Megvilágítja majd a probléma minden oldalát. hogy kirohan az utcára. amely ott forog az Ön tudatos elméjében. Tehát. Csupa boldogság. csak a tudatfeletti tevékenysége valósíthatja meg. És most a felismerés 3. És amikor megkapja a helyes választ. mint a cél elérésére. vagy az éjszaka kellős közepén. hogy tökéletes. És aminek a lényege. És azt mondja: „Hát ez tökéletes! A remek válasz!” Olyan izgalom fogja el. Nem gondol másra. Valóságos diadalmámorban úszik. Azt. hadd szögezzem le még egyszer! A tudatfeletti tevékenység törvénye az egyetlen és legfontosabb. ami a megoldáshoz vezette. a füle zúg. öröm. és elmondja neki. csupa várakozás. „Minden emberi alkotókészség forrása és központja a képalkotás tehetsége. Száműz minden negatív gondolatot. Ha pl. Világos és egyszerű lesz. Bevési azt tudatos elméjébe. mint a tudatfeletti elme. a tudatfeletti megoldás épp elalvás után születik meg. mint a villám. vagy felhív valakit. ahová nem juttathatja el más. Olyan világos és egyszerű. vezetők. ha kristálytisztán látja maga előtt a célt. arra ébred. oldal. tervet. Vagyis a képzelőerő. hogy a szíve vadul ver. Mert megtelt azzal a tudatfeletti energiával. politikusok sikereinek titka. célt. Másodszor: a válasz úgy csap be. Ez hosszú évezredek óta a nagy emberek. erő és munkakedv önti el. És Ön azt mondja: „Hogyhogy nem gondoltam eddig rá? Hogyan nem tudtam azonnal? Olyan magától értetődő. csodálatosan. és természetesen már nem is alszik el újra. összesen: 197 . a halántéka dobol. módja: Ön észlelheti a tudatfeletti megoldás létrejöttét érzelmi alapon is.Először arról. hogy minden ötletet. és minden a helyére kerül. Csupa derű. amely eldönti az Ön sorsát. vagy kirohan a fürdőszobába. 100 %-ig tökéletes. Amelyeket ön is elérhet. Szembeszökően.” Robert Colié (kolié) 138. olyan logikus!” Egy villanás. hogy az már maga is csoda. költők.

hová akarnak jutni. úgy használja az eszét. tekintet nélkül a megfigyelő IQ-jára vagy másra. Minthogy az intelligencia bizonyos cselekvési mód. Azt tapasztaltam. hogy van egy kamerájuk! És ha minden egyes alkalommal úgy állítják be a kamerát. Alapgondolatunk tehát a következő: az intelligencia cselekvési mód. mi az! Írják le pontosan! Szabjanak határidőt! 139. És e tárgykörben tanfolyamokat is vezettem. a következő. Ugyanakkor sok középiskolát sem végzett ember vezet jelentős vállalatokat. Az intelligencia fokmérője nem az IQ. mintegy 500 jelentősebb vállalat menedzserei és vezetői részvételével. akik el tudják érni. A. amely a kétszerese a jelenleginek. nem 10-szer okosabb annál. hogy a legintelligensebb és a legkevésbé intelligens emberek intelligenciaszintje között csupán 2 és félszeres a különbség. sőt többet is? És rájöttem. hogy mennyire okos. és nem a családi háttér. helyesen járnak el. szekció Kreatív problémamegoldó technikák (29:34) Emlékeznek még arra a vizsgálatra. 170-et. a döntéseik és válaszaik kapkodóak. hogy írják le. Miközben a sikeres emberek mind félelmetesen tisztán látnak. hogy ha bárki megkérdi Önöktől. hogy a zsenialitásnak 4 nyitja van. nem a kapcsolatok. amelyen azok érik el eredményeiket. olyan intelligenciaszinten lesz képes működni. vagy milyen képzettséggel rendelkezik. amelyet át szeretnék adni Önöknek. amelyben 1000 ember IQ-járól készült felmérés. ítéleteik bizonytalanok. akik azért nem sikeresek. és úgy tesz.21. oldal. aki csak évi 25 ezret hoz össze. Ennek figyelembevételével néhány évvel ezelőtt kutatásokat folytattam a zsenialitás mibenlétével kapcsolatban. azonnal tudjanak határozott választ adni! Ezért javaslom. 160. És megállapíthattuk. mit akarnak. akkor intelligens. intelligens embereken én olyanokat értek. akkor nem intelligens. kulcs a zsenialitáshoz: a VILÁGOSSÁG. Megbeszéltük a kérdést a jövedelmek szempontjából. és mind a 4 elsajátítható magatartásból ered. Ugyanolyan intelligenciaszinten fog tevékenykedni. A tisztánlátás egyszerűen elengedhetetlen. amit akarnak. Sok érdekes következtetésre jutottam az intelligenciával és az IQ-val kapcsolatban. amelyek közül az 1. A céljaik ködösek. Hiszen nagyon sok rendkívül intelligens embernek nincs megélhetése. és láttuk. Ha valaki elsajátítja őket. hogy aki évi félmillió $-t keres. hogy a fókuszban tökéletesen tisztán látható a célpont. Mi a zsenialitás 4 kulcsa? Az 1. mi a céljuk. a felkészültség vagy hasonlók. Nem döntik el. vagy ha Önök gondolkoznak rajta. és elérheti a 150.. Melyek tehát a zseni jellemvonásai? Mi jellemzi azokat az embereket. nem az egyetemi végzettség. hogy újra és újra találkozom tehetséges emberekkel. hogy aki megfigyeli az intelligens emberek magatartását. összesen: 197 . Ez a téma évekig foglalkoztatott. akiknek IQ-ja 140 felett van. Tény. Sok több egyetemi diplomával is rendelkező ember állástalan. Ha valaki nem jár el intelligensen. Az intelligencia bizonyos cselekvésmódszer. Tekintet nélkül arra. mert nem tudják. Más szóval: amennyiben valaki intelligensen jár el. akiknek a közvélemény szerint különlegesen magas az intelligenciaszintjük. Ez azt jelenti. mint ahogyan ők használják. Képzeljék el.

Előfordul.Mérjék fel. a kamat. amire vágynak… Pl. mert minél világosabbak a céljaik. Ez rendkívül sok fejtörést követel. és nem látják tisztán a problémáikat sem. mind hajlamosak a nyitottságra. minden átlagon felül intelligens embernek van képessége ahhoz. hogy meghatározhassák a betegség mibenlétét és azt. mint egy lézersugár. oldal. ami az utunkban áll. hogy egy 200 m2-es házat akarnak. mindig megkísérel több dolgot csinálni egyszerre. felszerelve minden kényelemmel. Egy sereg különböző dolog köti le a figyelmét. lesz nappali meg gyerekszoba és így tovább. mint az első kettő. amelyekhez a házvásárlás kötődik. mint aki öklével ide-oda csapkod. Jóval többet. akinek átlagosak a képességei. amely modern. De ha tudják. mik a 140. ami utána következik! Az eredmény fókuszba állítása gyakran előbbre való a célokra való összpontosításnál is. Az összpontosítás. vagy éppen olyat. hogy mi lesz az eredmény. Olyan kérdéseket tesznek fel. nem feltétlenül unintelligensek vagy tehetségtelenek. Számba veszünk minden problémát. minél inkább összpontosítjuk a figyelmünket. hogy visszavonuljanak. Szívesen és sokat szoktak kérdezni. Hajlandóak fontolóra venni egy-egy dolog seregnyi különböző megközelítését. A 2. A koncentrálás tudománya. akkor a környék. ahol lesz dolgozószobájuk. akik sikertelenek és boldogtalanok manapság. Kristálytisztán kell látniuk. ha tudják. összesen: 197 . mi a helyzet az orvostudományban? A kórházban át kell mennie a betegnek egy sor vizsgálaton ahhoz. Éspedig arra. mert csupán a végeredmény fontos. mint egy sugarat. Ha ez az eredmény az. hogy mi az. És minthogy nem képes egyetlen pontra összpontosítani az erejét. hogy: „Miért?”. hanem azt is. ha tudják. amit tisztán kell látniuk. ami a legfontosabb neki. És annál bizonyosabban érik el azokat. amíg meg nem oldottuk. Fel kell ismerniük az akadályokat. egyetlen probléma megoldására. Pl. Abszolút zseniális módszer. és mi mehetünk tovább a cél felé. Kiválasztunk egyet-kettőt. Nekilátunk az 1. melyek a nagy akadályok és melyek a kisebbek. amire vágnak. a feltételek. számúnak. ami minden egyébnél fontosabb. a célok néha rosszak. Viszont az átlagember. Képesek arra is. amiről az időbeosztással kapcsolatban beszéltünk már. amelyek a legfontosabbak. hogy a problémák nem az igazi problémák. egyetlen problémát sem tud igazán megoldani. A zsenialitás 3. hogy mik a problémáik. És minél jobban tisztázzák. annál könnyebb lesz a megoldás. az adó. Mert a koncentrált szellemi erő olyan. Mi az eredmény. amelyek Önök és céljaik között állnak. Mert ha hiszik. hogy: „Miért ne?” Vagy azt a kérdést. szigorúan! Határozzák meg közelebbről! Eleven és színes nyelven fejtsék ki. kulcs ahhoz. az a végeredmény. ha nem. elsajátítható jellemzője: a NYITOTTSÁG GONDOLATOK BEFOGADÁSÁRA. akik átlagon felül intelligensek. Azok az emberek. mind csupán másodlagosak. a kölcsön. annál biztosabb az akadály megsemmisítése. amire vágynak? Hova akarnak eljutni ennek a folyamatnak a végén? Más szóval: mi lesz fáradozásuk gyümölcse? Milyennek fogják érezni? Ne csak a cél elérésének folyamatát vizsgálják. ahol élnek. A másik dolog. és célratörően addig foglalkozunk vele. És tisztázniuk kell. Csak határozatlanok céljaikat illetően. hogy mi okozza. hogy 100 %-osan koncentráljon egy időben egyetlen dologra. hogy listát készítünk a céljainkról. annál élesebb lesz elméjük. hogy zseniként működjenek: a KONCENTRÁLÁS. hogy: „Mi lenne a megoldás?” „Itt van ez a probléma. Harmadszor pedig. Minél jobban koncentrálunk. Azok az emberek. abban áll. Minden zseninek.

Az egyetlen kellék ami szükséges a 20 ötlet módszer használatához. ha szisztematikus alapon alkalmaznák. valahányszor meghívnak szakértőnek nagyvállalatokhoz. bármi legyen is az! Egy másik kérdés. Vagy úgy veti rá magát a feladatra. legyünk készek arra. A zseni nem meggondolatlan hebehurgya. módszert úgy nevezem. mint az összes többi ismert technika. bele-belekap. Egész egyszerűen rávetik magukat a problémára. mindössze egy darab papír. Tehát írjuk: feltételezések! Mik tehát a feltevéseink? Tudják. amikor még friss a fejünk –. bármilyen meglepően hangzik is: a SZIGORÚ MÓDSZERESSÉG. Több embert tett sikeressé és gazdaggá e technika alkalmazása. és darabokra tépi. vau. képes arra. De ezt megelőzően rendszeresen végig kell gondolnia a megoldás különböző módjait. Beszéljünk most a kreatív gondolkodás 3 olyan módszeréről. Az intelligens ember viszont minden problémát logikusan. és egész egyszerűen lenyűgöző az. jellemzője. oldal. amilyen gyorsan képes az ember a segítségével remekül megoldani a legnehezebb problémát is. amelyet úgy használhatnak. egy toll és a fegyelem. hogy a feltevéseik rosszak. hogy rosszul következtettünk? Lehet. ha valami más a probléma. És aztán vau. hogy megvizsgáljuk a különböző megközelítési módokat! A zsenialitás 4. Az ötletrohamot gyakran nevezik 20 ötlet módszernek is. hogy a legtöbb kudarc rossz következtetésekben gyökeredzik. ha reggel. vau. a vevőkkel. elháríthatnak minden olyat. Mik tehát a követelmények? Legyünk széles látókörűek! Mérlegeljük minden esetben a probléma megoldásának különböző módjait. Hibásan következtettek a termékekkel. ez a probléma. Én magam is évek óta alkalmazom. A 20 ötlet módszer lényege a következő. Vagy mondhatjuk úgy is. legyünk rugalmasak. mindig kiderül. mint. És végül. Sok-sok évvel ezelőtt alakították ki.: Mert nem ismerik. hogy ötletroham. hogy egyszerűen kivesse agyából a problémát. hogy átgondolt szisztematikus rendszeresség. a konkurenciával kapcsolatban. Művelhető egyedül vagy mások közreműködésével. összesen: 197 . ha a zseni nagyon gyakran az összpontosítási folyamat eredményeképpen kipróbált egy sor szisztematikus módszert. az árakkal. amit fel kell még tennünk: Mi más lehet a probléma? Mi azt hisszük. Az ötletroham igen egyszerű technika. olyan módon. Vegyünk egy papírlapot – a legokosabb. Miért nem alkalmazzák többen és gyakrabban ezt a módszert? ad 1. és írjuk fel fő célunkat vagy feladatunkat a lapnak a 141. A legtöbb ember nem így csinálja. Vagy ha úgy tetszik: szisztematikus módszer a problémák megoldására. mint valamilyen sugárrombolót. úgy szeretné marcangolni. Az 1. vagy akár kisvállalatokhoz. meglepő eredményeket érnének el már az első alkalommal is. ahogy a csaholó kutya az elhaladó autó után szalad. vau. mert bajok vannak a piaccal kapcsolatban. vau. ad 2. és nem is az. szisztematikusan közelít meg. ami az útjukban áll. amelynek segítségével meg tudják oldani a problémák 90-95 %-át! És megsemmisíthetnek minden akadályt.feltevései? Lehetséges.: Mert nem elég fegyelmezettek. hogy rosszul ítéltük meg a helyzetet?” Tudják. amit mi annak látunk? Tehát legyünk nyitottak. Aztán egy bizonyos ponton a tudatfelettije adja meg neki a keresett választ. vau. a szállítással. Pedig. mint ahogy egy kölyökkutya egy régi paplanra. Mi van akkor.

Egyszer csak világosság támad a tudatfelettiben. ami megéri a többi 19-cel való bajlódást. Hogyha ezt teszik. amit ki tudnak sütni. és ezt folytatják évente 50 héten át. hogy 2 órával több időt fordíthassak produktív munkára minden nap?” Vagy lehet egészségügyi kérdés is: „Mit tegyek. Amennyiben megteszik ezt heti 5 napon át. hogy komolyan veszik a 20 ötlet módszert. oldal. praktikus ötletek. amelyek 10 ezreket. és mindezek után válasszák ki a legjobbat. sőt 100 ezreket hoznak. összesen: 197 . hogy maguk is teljesen meglepődnek. amelyet már egy fél éve keresnek. amelyek megérnek néha 100 $-t. azaz visszanyerjem ideális súlyomat?” Leírják ezt a lap tetejére kérdés formájában. tehát minden reggel még indulás előtt. mert így bevésődik a tudatalattiba és a tudatfelettibe. és azt mondják. 1 hónap. Amennyiben csak 1 ötlet hasznosítható naponta. ahol az átlagembernek egy épkézláb ötlete sincs. nehezen fogható munkára. csak nagyon lassan tud megfelelni ennek a követelménynek. hogy milyen hatásos ez a technika. Vannak köztük olyanok. évi 50-nel. válasz az. személy szerint csupán 3 napi turnusokban végzem el a gyakorlatot. hogy Önök a jövedelmüket 30 ezerről 45 ezerre akarják növelni a következő 12 hónap alatt. hogy még ma kezdjék el gyakorolni a módszert. hogy 45 ezer $-t keressek 12 hónap múltán?” Vagy vegyünk egy időgazdálkodási kérdést: „Mit tehetek azért. hogy ha ezt szisztematikus alapon teszik. Ezt a feladatot már feladtam több tanfolyamon vezető állású tisztviselőknek. Bár őszintén szólva én. Akár valamilyen eltunyult izom. hogy megéri a fáradságot a 20 válasz. vegyenek elő papírt. és sok esetben a tudatfeletti elme megoldásai szinte elárasztják a papírt. hogy jó ötletek. hogy gyakorolják naponta ezt a módszert. és az utolsó 10-zel már valósággal vért kell izzadniuk. Mondjuk azt. de vannak olyan ötleteim is. és naponta kitöltik a megkívánt 20 választ. Amit mind felhasználhatnak az életükben. amelyekről sosem hitték volna. minden reggel. de 1 hét elteltével. akkor a napi 1 ötletet beszorzom a heti 5-tel. és gyakran hallottam tőlük. leszámítva 2 hetet a nyári szabadságra. naptól kezdve már túlságosan sok ötletem gyűlik össze.tetejére! Mégpedig kérdés formájában. néha 1000 $t. amely az érintett vállalat számára 100 ezreket jelent. valamint a hétvégeket. Ugyanis az elméjük. Olyan ötletek fognak előbukkanni az agyukból. Ezek a vezetők odajönnek hozzám. negyedév múlva akár fél napig is ontja az ötleteket. hogy kipattannak az agyukból. és bang. Olyan gondolatok jelennek meg a papíron. Egy olyan világban. és ahogy a vaku fénye. hogy a 3. bármely 142. Amennyiben tetszik ez a gyakorlat. hogy néha a 20. és nem marad elég időm a nap folyamán valamennyi felhasználására. és ennek az az oka. amennyiben nem módszeresen használják. És aztán kényszerítik magukat. akkor körülbelül évi 5 ezer ötlet birtokába jutnak. Annak ellenére. Írjanak le bármely célt. Mert a rengeteg tényező ismeretében a megoldás egy pillanatban hirtelen kikristályosodik. Az első 4-5 válasz. Önök is el fognak ámulni azon. és… igen. mielőtt munkába indulnának. Ezért ajánlom. eredményesebbek lesznek? Hogy a kreatív gondolkodás módszere előrehaladást biztosít? Hogy változást és sikert hoz életükbe? Tehát én azt mondom. A következő 4-5 már valamivel nehezebb. megvilágítja a kép legkisebb részletét is. Tehát írják fel a kérdést a lap tetejére! Süssenek ki 20 választ. és időnként a munkám során ennek a módszernek alkalmazásával olyan ötletem támad. amikor pihenniük kell. egészséges ötletek. válasz az. Én mint szaktanácsadó dolgozom. Tehát akkor felírják a kérdést a lap tetejére: „Mit kell tennem azért. hogy lefogyjak 2 és fél kilót 1 hónap alatt. Nem gondolják. és lássanak hozzá azonnal! Miért? Azért. megszületik a nagy ötlet. hogy adjanak 20 különböző választ. És a válaszok nagyon-nagyon lassan születnek. és akkor az egyenlő 250 ötlettel évente. mert néha a 20. és használják fel azonnal! Ilyen egyszerű. Egyszerűen kényszerítik magukat 20 különböző válasz fogalmazására. meglehetősen könnyen születik.

bármely akadályt! Írják le kérdés formájában! Próbálják ki máris! És meg fognak lepődni. Alkalmazhatják mint csoportok problémáinak megoldására alkalmas módszert. Nahát. itt van a probléma szó. Ezek után szeretném megtanítani Önöket a 2. Az 1. és sokkal hatékonyabbá teszi az elmét. használható megoldás. van erre logikus. A probléma szóban benne van. Működésbe hozza a tudatfelettit. ami tettekre mozgósít. bizonyítva. összesen: 197 . És ráhangolja Önöket arra. feszültség fogja el az embert. és az egészet én olvasztottam egybe egyetlen módszerré. ez igazán érdekes helyzet!” „A házunk leégett. Ilyenkor mondjuk azt: „Á.” Vagy: „Érdekes kihívással kell szembenéznünk az idén. amit 143. Tehát probléma helyett mondjunk inkább kihívást! „Érdekes kihívással kerültünk szembe. a kudarc. mind az angol nyelvben. kizárólag azért. Írják: a probléma szóhoz a harc. amelyek növelik vagy csökkentik a vérnyomást. aggodalmassá. mind a többi nyelvben. A rendszerességen alapul. Valahányszor valamilyen nehézséggel kerülünk szembe. hogy magatartása minél derűlátóbb legyen.” Vagy: „Az idén egy nagy kihívásra kell válaszolnunk. Használjuk helyette a helyzet szót! A helyzet kifejezés ugyanis semleges szó. Tehát a dolgokat úgy kell leírnunk. hogy letörne. a helyzettel azonban csak foglalkozni kell. amit ne lehetett volna megoldani a segítségével. számú lépés: annak érdekében. vagy boldoggá. A helyzettel viszont egyszerűen csak számolni kell. Ez a módszer 9 lépésből áll. 2. amelyet egyénileg is használhatnak. használjon pozitív kifejezéseket! Beszéljen pozitív nyelven! Mit akarok mondani ezzel? Vannak bizonyos szavak. Kell lenni egy használható megoldásnak. Ellopták a kocsimat.” Ilyen módon kényszeríti az agyát. hogy ez a technika megváltoztatta pályájukat. használható megoldás. tudom.” Vagy ahogyan az ausztrálok mondják: „Nem kell félni. Negatív vonzatai vannak.problémát. félénkké teszik az embert. tudnunk kell. mint helyzetet. ahelyett. Egyik részét a Harward Egyetemen fejlesztették ki. milyen hatásos módszer ez. Egy másik fontos szavunk: a kihívás.” Ez a bizakodó várakozás minden esetben megindítja a kreatív gondolkodást.” „Ez az idei év legnagyobb kihívása. egész családi életüket. hogy egy problémát vagy nehézséget magasabb szinten oldjanak meg. Nincs semmi probléma. haver!” Mondják maguknak ezt: „Nem kell félni. mert pozitív töltésű. hogy baj fenyeget. A másik részét egy sor hivatásos kreatív gondolkodó dolgozta ki. Nahát. hogy felülkerekedjék a helyzeten. A megfelelő szavak használata nagy jelentőségű. emberek százai a tanfolyamaimról. A probléma szó negatív töltésű. pihenteti az agyat. Nem volt még olyan probléma. amihez fel kell nőnünk. számú lépés. Olyan. meg negatív is. és csoportosan is. a csalódás fogalma társul. A bizakodó várakozás ugyanis szabaddá teszi a szellemet. vidámmá. üzleti eredményeiket. ez valóban érdekes helyzet. félelem. „Ma érdekes helyzettel kerültem szembe. haver! Nincs probléma. Lehet pozitív is. Tehát a szóhasználat rendkívül fontos. A kihívás valamilyen pozitív dolog. Sok hallgatóm jött már vissza hozzám. módszerre. Feltételezi a logikus megoldást. Kimondásakor stressz. A bizakodó várakozást könnyű előidézni. Ez a módszer egyszerűen lenyűgöző. hogy van logikus. Tulajdonképpen beszűkíti az ember elméjét. a kiindulási pont: a bizakodó várakozás. mintha ágyúval tüzelnénk a papírra. Egy kihívás olyasmi. Megváltozott az életük sok-sok szempontból tőle. Pl. Nagyon sok vállalat és nagyon sok ember használja most ezt a szót.” Egy probléma ugyanis. oldal. a kár.

Látni fogjuk. és máris előtérbe kerül a lehetőség szó. csak ez az oka?” Aztán kiküszöböljük az okot. Tehát ahelyett. Ne felejtsék el a papírt! Írják le: „Mi az. Tehát. A lehetőség szó rendkívül pozitív töltésű. és már meg is oldottuk a kérdést. hogy úgy tennénk. Valami. lássuk meg a nehézségekben a nagy lehetőséget. és egyszerűen azt mondja: „Csináljuk ezt vagy azt!”. Mert a behelyettesítés törvénye szerint amennyiben minden egyes nehéz helyzetben a lehetőséget kutatjuk. ha szemügyre vesszük a sikeres embereket. Lépésről lépésre kielemzem a lehetőségeket. vaktában vonja le a végkövetkeztetést. tettekre sarkall. világosan meghatározzuk. és fordítsuk a hasznunkra! A 3. hogy megtaláljuk a jó utat. minden probléma terén. ami aggaszt jelenleg? Hol van a nehézség? Mi a pontos helyzet?” Határozzák meg világosan! Gondoljanak arra. mi minden okozhatja! Mik a lehetséges okok? Mit és mennyit eszik? Mit iszik? Milyen az életmódja? Miféle stresszhatások érik?” És így tovább. Az 5. amikor sikerül megállapítanunk az okokat. hogy a kudarcok és nehézségek igen gyakran jók arra. elmondtuk. egyszerűen azt mondjuk: „Nahát. és azt mondja: „Önnek itt fáj. összesen: 197 . Az egyik gondolatmenet. megállapíthatjuk. szembenéz a kihívással. Olyan szó. mozgósítja az ember képzelőerejét. hogy tollat fogjon. hogy a bajok és problémák 50 %-a orvosolható már azáltal is. A sikertelen emberek nem írnak le semmit. minden helyzetben és kihívásban ott szunnyad egy rejtett lehetőség. és a végén mindig rábukkanok a megoldásra. nem tudunk ugyanakkor olyasmire gondolni. gondoljanak arra: 144. Egyébként én magam is ezt a módszert követem. hogy csalódás fogna el. vagy elkeserednénk. amiben lehetőséget látunk. amely előnyöket hordoz magában a számunkra. Tehát határozzuk meg. És miért nem ír le semmit a sikertelen ember? Azért. A 4. vagy félelmet kelt bennünk. lépés: kérdezzék meg maguktól: „Mik a kihívás lehetséges okai?” Melyek az összes lehetséges okok? A mi türelmetlen társadalmunk erősen hajlamos arra. vizsgáljuk meg. További 25 % megoldható. hogy pontosan meghatározzuk. amiből tanulhatunk. hogyha tisztázzuk a probléma kiváltó okát. megkeresi a lehetőséget. mint az orvos. hogy egyértelműen igazolják: a kudarcok és nehézségek mélyén. a betegsége ilyen tünetekkel jár. és biztosan célba érjünk. méghozzá írásban. ezek a panaszai. lépésben a kérdés: „Mi az összes lehetséges megoldás?” Mi az összes lehetséges megoldás? És ne csak 1 logikus megoldást keressünk! Hanem találjuk ki az összeset! Ha túl gyorsan rátalálunk egy megoldásra. ami a hasznunkra lehet. valami. Egyszerűen megfogalmazom a célomat vagy a nehézséget. és az ésszerű megoldásnak látszik. Tudományos kutatásaink érdekessége. Nem tudjuk problémának tekinteni azt. Tehát az 5. hogy helyesbítsük a pályát vagy az irányt. lépés. amivel számolok. a pozitív gondolat kiradírozza a negatív gondolatot. számú lépés minden egyes helyzettel vagy kihívással kapcsolatban az. ha nem hozott megoldást a 3. valami előny. felébreszti a versenyszellemet. amin nyerhetünk. amit felszínre hoz. mert túlságosan lusta ahhoz. hogy a kihívás vagy a nehézségek okainak tisztázása nélkül. A jó orvos hátralép. ahelyett. Amikor a tudatfeletti elméről beszéltünk. és minden balsikerben és nehézségben felkutatja a pozitívumot. lépés akkor szükséges. vessük papírra! Ne felejtsük el.kihívásként fogunk fel. ilyen rendellenességet észlel. hogy a sikeres ember a célt tartja szem előtt. és sorra veszem az előbb elmondottakat. és a 4. írásban! Minden sikeres ember írásban gondolkodik. amit már mondtunk: a zsenialitás próbája a tisztánlátás. hogy pontosan meghatározzuk. ami stresszt okoz. De most nézzük meg. Van valami. A kudarcot zavaros és ködös célok szülik. oldal. Néha.

ha csak problémákra gondolunk. hogy a sikeres emberek. a határozatlanság a legfőbb oka a kudarcnak. Mindig a jövő felé fordul. mint a semmilyen. oldal. helyes választ is!” Hogyha már van egy helyes válaszuk. ha nem válik be? Ez esetben mi a teendő? Ahogyan Roger (radzser) Vox megfogalmazta: „Mindig keressük meg a másik logikus. Azt kérdi: „Hogyan jutok tovább? Mi innen a következő lépés? Mit tehetek a megoldásért? Hogyan javíthatok a helyzetemen? Hogyan hozhatom rendbe. És az összefüggések törvénye szerint minél többet beszélünk és gondolkozunk a problémákról. és újat kezdenénk? Akkor mi lenne a 2. nem tudok dönteni azonnal. retteg. hősök és antihősök. A kérdések 80 %-ában azonnal. a következő lépés magától adódik. A vesztesek mindig a múlttal törődnek. Ha eljutunk idáig. hogy módosíthatom?” stb. máshová mennénk. A különbség nyerők és vesztesek között. most van itt az ideje. bármennyi lesz is az információm. ha lemondanánk erről a feladatról? Ahelyett. Döntést kell hozniuk. a többivel kapcsolatban pedig egyszerűen mondja azt: „Jól van. Minél kevesebbszer dönt. akkor a tudatunkban elhatalmasodnak a negatív gondolatok. hogy megoldást keresünk a munkára vagy feladatra. egyre inkább jellemzik majd világunkat. így egyre okosabb lesz. hogy bármilyen döntés jobb.” 145. Élénken elképzeli őket. helyes válasz?” És itt kritikus ponthoz értünk. összesen: 197 . A behelyettesítés törvénye értelmében. A 6. ha továbblépnénk. mi a teendő. alakíthatom át. mi történik. megoldás nem válik be. a problémákra gondol. A döntésképtelenség. amikor idáig eljutunk. Ettől a ponttól kezdve. csak dönteni kell tudni ennél a lépésnél. Tehát döntést kell hoznia. A vesztes mindig azt akarja tudni: Ki volt az oka? Kit kell vádolni? Ki a felelős? Micsoda veszteségek érték? A nyertes ezzel szemben előre néz. A legtöbb ember örökösen csak a problémákról beszél.mi lesz. lépésben: határozni kell. És egyre inkább képtelen lesz a döntésre. akkor mondják azt. ha kivonulnánk erről a piacról? Mi lenne. Tehát a kérdés: „Mi az összes megoldás? Mi a megoldás? És mi az ellenkezője? Vagy talán ne tegyünk semmit? Mi lenne. ha 2-szer ennyit próbálnánk? Mi lenne. mint a helyes döntés. hogy itt ásnánk még mélyebbre. Tény az. és egyre helyesebbek lesznek a döntései. helyes válasz?” Nagyon-nagyon jó gyakorlat. A vonzás törvénye értelmében a problémákkal való foglalkozás egyre több problémát vonz az életünkbe. lépésben kizárólag és csupán a megoldásokra kell gondolnunk. Az ellenkezője is igaz. ez számukra a nagy kérdés: „Mit teszünk mostantól kezdve?” Mit teszünk mostantól kezdve? Más szóval: a sikeres embert mindig a jövő érdekli. A bizonytalan ember nem sikeres az életben. A megoldásra vannak hangolódva. nem kellene új helyen ásni? Mi lenne. megoldás. már a kezünkben is van a 2. A határozottság fontosabb. aggódik miattuk. De mi lenne a 2. hogy: „Ez helyes megoldásnak tűnik erre a problémára. annál kevesebb a tanulság. és egyre több és több lesz. hogy eldöntse. ha valami mást próbálnánk meg? Ha eltérnénk a vonaltól oldalirányban? Ahelyett. annál több visszahatás éri. Beszéljünk kizárólag a megoldásokról! Mert mi történik az összpontosítás törvénye szerint? A behelyettesítés törvénye szerint? A vonzás és a közlés törvénye szerint? Mi történik? Hát én megmondom. mi lenne. Más szóval: bármilyen nehézség volt is. Mert minél több döntést hoz. a nyertesek mindig a megoldásra tájolódnak. És pontosan akkor. Szabok egy határidőt: csütörtök délben eldöntöm a kérdést. A megoldásokra gondolnak. még ebben az 5. hogy súlyosbodnak. Mert amennyiben az 1. több információra van szükségem. Ők mindig ezt a kérdést teszik fel. sikeresek és bukottak között az. a megoldásokról beszélnek. 80 %-ban megoldható minden probléma.

összesen: 197 . A határozatlanság viszont mindig a feszültség forrása. hogy elvégezzék a munkát. lépés. amelyet keresünk. lépés: akcióba kell lépni. a barátaikkal. a csoport hajlamos lesz a szétesésre. lépés: hogy ellenőrizze. De még az előzőekhez hozzá kell fűznöm.” És természetesen. Menjünk tovább! Az ötletbörze 3. a címe: Használd a képzeleted! A módszer neve: ötletbörze. hogy 20 %-kal több árut adjunk el a következő 3 hónap alatt?” Az ilyen szabatos kérdés megindítja az ötletek áradatát. hogy több árut adjunk el?”. Tehát 4-5-6-7 ember üljön össze összehangolt együttesben! A 2. 30 perc az ideális. hogy egyesek elvégzik ezt a gyakorlatot. túl ködös! Legyünk pontosabbak! Inkább azt kérdezzük: „Mit kell tennünk azért. mámorosak az örömtől. hogy a munka 20 %a. mert így a kérdés túl általános. mert senkit sem jelöltek ki személy szerint a döntés végrehajtására. mi az. 7-en felül pedig elvadulnak. azt mondják. hogy egy munkát el kell végezni. annál sikeresebben működik az ötletbörze. tartsa vele a kapcsolatot! Mert ha fontos Önnek az. Először is: az ötletbörzén részt vevők ideális száma 4-től 7-ig terjed. Pl. amikor beszámol. ellenőrizze! Tudjon róla! Lásson mindent! Legyen kapcsolatban a felelőssel! Egy jó barátom szerint a jó vezető ne csak várja. a jó. Vagyis: ki és pontosan mit fog csinálni? És ezzel eljutottunk a 8. ha nyerni akarnak az ötletbörzén. amit tenniük kell. És minél egyszerűbb és szabatosabb lesz a kérdés és minél konkrétabb az a válasz. üzlettársaikkal. Először Alex (elex) Osborn írt róla 1946-ban megjelent könyvében.” 146. amit elvár! Ellenőrizze. lépés az. lendületes kezdés máris fél siker. egy érdekes időgazdálkodásról szóló tanulmányban olvastam. miután kitűzte a határidőt. Nem fogom felírni a táblára. hanem várja is el! Hozzon döntést! És ha kijelölt valakit a döntés végrehajtására. A stressz és a nehézségek megszűntek. és ez valóban nagy kérdés: „Ki legyen. hogy mit kell tennünk. meghozzák a döntést. meghatározója: az idő. aki végrehajtja? Ki az. a munka első 20 %-a rendszerint ugyanannyit ér. hogy a feladatot melyik napra hajtja végre a felelős! „Csütörtök déli 12 óra a határidő. mint az utána következő 80 %. És a 10. hogy a munkát elvégezzék határidőre. Az ötletbörze időtartama 4 óra 15-től 4 óra 45-ig tart. oldal. és a leghatékonyabb módszerek egyike. Az ötletbörze szenzációs módszer. 4-en alul nem elég hatékony a csoport energiakészlete. hogy a döntés megszabadít a stressztől. a munkatársaikkal. de részletesen elmondom. A leghelyesebb. Ha sínre tudja tenni. Az ötletbörze legmegfelelőbb időtartama: 15 és 45 perc között van. hogy: „Ez a munka erre és erre a napra legyen készen!” Egyezzenek meg. Tudják. ha 20 %-kal több árut akarunk eladni a következő negyedévben.7. ne azt kérdezzék egy kereskedelmi vállalatnál: „Mit tehetünk azért. jön a 9. akkor nagyon fontos a munka nyomon követése is. 7. Aztán mindenki visszatér a munkájához. ha azt mondjuk: „Ötletbörzét rendezünk arról. Tehát ellenőrizze! És most beszéljünk a kreatív gondolkodás utolsó módszeréről! Amely használható a házastársukkal együtt. Miután megállapodtak abban. Ki kell jelölnie egy felelőst. és máris boldogok. amit elvár! A sikeres élet egyik legfőbb szabálya. ponthoz: tűzzünk ki határidőt! Mondja. lépés: a felelősség kérdése. hogy világosan megfogalmazzuk a kérdést. kiderül. hogy nem történt semmi. Más szóval: fel kell tennie a kérdést. aki csinálni fogja?” Gyakran előfordul. és amikor 2 hét múlva megint összeülnek.

összesen: 197 . és egy másik azonnal rávágja: „Á. Ugyanis nem szabad az ötleteket mindjárt születésük pillanatában értékelni! Mert amint ezt Osborn megállapította. vagy valaki más belenéz az anyagba. amit tenni akar – ha egyetlen cél lebeg a szeme előtt. A tudat feletti megoldásról. azt mondja: „Ez az. ha követik a zsenik példáját. Először az ötletek mennyisége a fontos. és azt követi. ezt már eddig is próbáltuk!” Amint valaki kritizálni kezd vagy lebecsül egy ötletet. hogy: „Van időnk.A következő lépés: az ötletek létrehozása. ha elég erősen akarja. amit akar.” Robert Colié 147. és akkora lesz a siker. De ha Önök később értékelik az ötleteket. hogy az Önök legmerészebb várakozását is felülmúlja! „Mindent megkaphat. mi a vezető szerepe! Az ötletbörzén a vezető ne legyen hangadó! A vezető szerepe az ösztönzés. Aztán csak ülnek ott. Lássuk. amit keresünk! Pontosan ez!” Tehát hadd mondjam el újra a kreatív gondolkodás egyik alaptételét! Az intelligencia cselekvési mód. ez hülyeség. megszólaljon-e. nevetséges. Lejegyez minden ötletet. megtehet mindent. a helyzetre vagy az óhajtott eredményre! Legyenek nyitottak. Egy jó üzletember és vezető rendszeresen – legalább hetenként 1szer – összehívja munkatársait egy-egy jó kiadós ötletbörzére. milyen briliáns ötlet született. mert nagyon gyakran előfordul az ötletbörzén. hogy 20 %-kal több árut tudjunk eladni a piacokon a következő 3 hónap alatt!” Utána pedig mondjuk azt. Tisztázzák. a problémára. valószínűleg sem maga az a személy. hogy mit akarnak! Szigorúan koncentráljanak a céljukra. Tehát egy 30 perces ötletbörzén először is azt mondjuk: „Lássuk. elérheti legtitkosabb vágyát. Ez pedig az idő. azzá lehet. felszínre tör a gátlás. Bizonyos időnek kell eltelnie a 2 között. Azaz az ötletek értékelése. Ugyanis. hogy valakinek olyan ötlete támad. sem a hallgatóság nem tudja azonnal. bármily kitűnő is. A 2 folyamatot tehát szétválasztjuk. és az ötletek létrejötte közé gátat építünk. Hogyha valaki előáll egy ötlettel. És nem hangadó az ötletbörzén. és mindenki tétovázik. amivé lenni akar. Ez a börze kritikus pontja. oldal. ez a szekció. aki kitalálta. ha megbírálnak egy ötletet. És legalább a 2-szeresére növelhetik jelenlegi intelligenciaszintjüket. nem kell sietni. hány ötletet tudunk kitalálni annak érdekében. megállítja az ötletek áradását. mindenki azonnal elhallgat.” Ezután a minőség a fontos. ez béna ötlet. rugalmasak! Vizsgálják meg a lehetőségeket! És használják a problémák megoldásának most tanult szisztematikus módszereit! Próbálják ki bármelyiket közülük! Alkalmazzák őket rendszeres és módszeres alapon. Tehát hetenként 1-szer. Lejegyez minden választ. amely tudat feletti megoldás. amelyet ki-ki még gyerekkorából hozott magával.

amit a tudatunkba befektetünk. 55. meg az. és természetes állapota az egészség. ami a testével kapcsolatos viselkedését és gondolkodását illeti. akkor ügyelnünk kell mindenre.: a definíció. mert egészségtelenek a szokásai. a vágyunk eltökélten arra irányuljon. A mi célunk most rögtön az legyen. hogy egészségesek legyünk. azt látjuk. akkor a testünk természetes módon sokkal egészségesebbé válik. Amíg csak nem válik szokásunkká. délben. délelőtt. hogy mit akarunk. aki 50. és növekedni fog életerőnk.: az eltökéltség. Mindehhez csupán 5 dologra van szükség. hogy szükséges egészségünk javításához.: az elhatározás. ha egyszerűen felhagyunk bizonyos dolgokkal. nem kell semmi különöset csinálni. sőt 120 évig is működhetne. Van. Az ok és okozat törvénye szerint az életben tapasztalt okozatok oka az. De ha 148. akár nem. Határozzuk el. annak a szokásai is egészségesek. hogy Amerikában és Kanadában ma az átlagos várható élettartam 74. szekció Az energiaszint növelése (23:53) Biztosan szeretne a jelenleginél több energiával és életerővel rendelkezni. amelyeknek az alkalmazása ugrásszerűen növelné jelenlegi életerőszintjét. külső formánk visszatükröződése mindannak. amely bőségesen termel energiát. 60 éves korában. Csodálatosképpen. csodálatos gépezet. összesen: 197 . Aki egészséges. vagy pedig akadályozza?” Márpedig az egészség szempontjából minden nagyon fontos. A legelső: a vágy. évünket. csak föl kell hagyni azzal. amit nap mint nap cselekszünk. pont: a fegyelem. amelyekre szükség van az energiaszint növeléséhez! A 4. Ez azt jelenti. Évek óta tanulmányozom az egészség problémáit. hogy a test. óráról órára. amelyek révén egészségesebbek leszünk. energiatermelő organizmus. az emberi test akár 100. A 2. amit a testünkbe. Igen. amit helytelen üzemeltetésnek nevezünk. És 7 tanácsot adok. Aki beteg. este? Hogy bánunk a testünkkel? Hogyan alszunk? Mennyit mozgunk? Föl kell tennünk a kérdést: „Ez elősegíti-e. A testünk csodálatos. A megfelelő kitartásra való képesség. Abban az értelemben. És ahhoz. Megismerkedni olyan ötletekkel és módszerekkel. És persze a megszokás törvénye. Ez a természetes állapota. A test. közelmúltban végzett kutatás eredménye szerint az élettartam 130 évre is kitolható.22. Energiát fejleszt. amiről tudjuk. hogy megérjük a 80. Ebben az egész előadás-sorozatban valószínűleg itt a legérvényesebb a megfelelések törvénye. Egy gépet is tervezhetnek 100 év élettartamra. hogy a lakosságnak legalább a fele előbb hal meg.9 év. hogy legalább 80 évig éljek. Akár jólesik. főleg azért az. Számos. hogy rávegyük magunkat arra. Ha megnézzük a hosszú élettel kapcsolatos kísérleteket (mindjárt szó lesz ezekről). Az a képesség. Az 5. oldal. Definiálni kell. Percről percre. És a fele ennél később. Mit eszünk és iszunk reggel. A 3. Különösen. hogy fölvesszük azokat a szokásokat. hogy legalább 80 évet érjünk meg! Ha azt a célt tűzzük ki magunk elé. ami belül megy végbe. délután.

de óriási és igen fárasztó. és ha 15 %-nál többet veszünk magunkhoz. Ha mindenhol karcsú embereket látunk magunk körül a világban. továbbá az izmainkat is. 75 % szénhidrát. az valódi lelki depressziót okoz. Úgyhogy vizsgáljuk meg napi táplálékunkat. hogy mi el vagyunk hízva. A rostos szénhidrátokból mintegy 75 %-ra van szükség. Táplálékunknak körülbelül 15 % fehérjét kell tartalmaznia. gabonafélék. A sovány fehérje többféle forrásból származhat. A legelső. szörnyen igénybe vesszük a szívünket. sovány húsból stb. nem pedig zsíros húsból és hasonlókból. a legelső: a megfelelő testsúly. 7 igen-igen egyszerű. 7 dolgot kell tennünk. pont: a… a sovány fehérje. 149. vagy gyümölcs. mely egyébként egyenlő az energiával. amelyet a testünk nap mint nap eléget. A 2. Először is: ha az a vágyunk. ahogy ezt mindjárt meglátjuk. ahol a karcsúság a divat a magazinok címlapjain. Kutatási eredményeket is ismertetünk előadásunkban. tényező pedig az. az több. és mondogassuk a kívánt testsúlyunkat. hogy lefogyjunk. Szörnyen igénybe vesszük a többi szervünket. Sok ezer. fegyelmezettek! Aztán képzeljük el. határozzuk el. zöldség. De 10 %-nál nem többre. Hogy miért? 2 oka is van: egy fizikai és egy pszichológiai. de egyszerű dolgot. a kövérség kudarc! A 2. és gondoljunk arra. azt elraktározzuk. Ha 10 % zsírnál és 15 % fehérjénél többet fogyasztunk. mintha valami nagy lépcsőt másznánk meg. oldal. Magunk elé képzeljük. A test megterhelése nem érzékelhető. Hogyha túlsúlyunk van.: a kellő változatosság. hogy gyakran nyomasztó a túlsúly abban a világban. szójából. amíg alacsonyabbra nem programozzuk magunkban a súlyunkat! Ne feledjük: a karcsúság siker. több százezer órányi kutatás a legkiválóbb egyetemeken kimutatta. ami önmagában kimerítő. Manapság Amerikában és Kanadában mindenkit. Aki már kapaszkodott fel lépcsőn. mennyi túlsúlyt cipelnek egyesek! Olyan ez. hogy a bőséges energia és életerő titka az egészség. és mondogatjuk. pl. A salátafélék is ide tartoznak. és nem tartják megfelelően karban. Mindenkori fizikai állapotunkat szinte bármikor lemérhetjük az energiaszintünkkel. halból. A spagetti. pont: a helyes étrend. mindenkit nagyon aggaszt a túl alacsony energiaszint. Kutatják azoknak az étrendjét. és úgy érezzük. mert a szénhidrát a tüzelőanyag. Legyen változatos az étrendünk! Sokféle ételt fogyasszunk! Ne kis számút. amelyek révén ugrásszerűen nő az energiaszintünk. Hogyha 75 % szénhidrátot fogyasztunk. valószínűleg hozzájutunk a vitaminokhoz és nyomelemekhez. valószínűtlen. Számos vizsgálatot végeztek élsportolók körében. hogy hízunk. Az első perctől kezdve. de súlyos bőröndökkel. Elképzeljük és mondogatjuk. bár nem az összeshez jutunk hozzá. Képzeljük el.helytelenül működtetik. vagy gyalogolnánk. jóval előbb megy tönkre. nem könnyű. milyen lehet bőrönddel lépcsőt mászni. fontos dolog derült már ki az étrenddel kapcsolatban: Az 1. mint amennyire a testnek szüksége van. A 3. mert ha sokfélét fogyasztunk.és zöldségfélék. mint kellene. Gyümölcs. Ezenkívül mintegy 10 % zsírra is szükség van. A 2. legyünk eltökéltek. pont: a rostos szénhidrátok. az tudja. amelyek az energia magas szintjéhez kellenek. mennyire fárasztó feljutni. és nehéz lesz leadni. ahol… ahol mindenki karcsú. a tévében. mindenütt. A megfelelő testsúly döntő az egészség és energia szempontjából. A rostos szénhidrátok. akik a legtöbb energiát és életerőt birtokolják. magvak és a többi. Ezt tudjuk is.. az újságokban. összesen: 197 . És 3 lényeges. Hogy érhetünk el megfelelő testsúlyt? Egyszerűen.

Növeli az energiaszintünket. Ez igen vitatott kérdés. Vagy zöldséget és keményítőt. gyümölcsféléket. De fehérjét és keményítőt 1 étkezés során ne fogyasszunk! Én kipróbáltam ezt a módszert. Azt fogadják el ebből. elképzelhető.9 év. 120 évet is megérhetünk az étrend megváltoztatása révén. hogy fokozatosan lefogyunk. hogy a mindennapi étrendünk mintegy 70 %-ban gyümölcs. Ez a bizonyos 30-50 %-os emelkedés az emberekre is érvényes. Az étrenddel kapcsolatban még el kell mondanom. Ezért azt ajánlom. a gyomor savat és lúgot is kiválaszt az emésztéshez. és a kutatások szerint táplálkozási igényeink is eltérőek. Naponta körülbelül 2-2. Mások szervezete viszont sok fehérjét igényel. Ami naponta körülbelül 8-szor 3 decit jelent. Az a helyesebb. de az étrendjük azért nem hiányos. elég karcsúak vagyunk-e és így tovább. étrendünk 70 %-a vízalapú élelmiszer legyen! 70 % gyümölcsből. Nemi potenciáljuk növekszik. a… a 3-as számú: az ételek helyes társítása. ha kevés táplálékkal soványan. Mások a kettő között vannak: helyes arányban kell keverniük a fehérjét és a zöldség-. A szerzők azt is tanácsolják. egy pohár vizet igyunk. Jól meg tudjuk-e emészteni a táplálékunkat? Tapasztaltam. megemészthetetlen masszaként. de nagyobb tápértékű élelmet fogyasszunk! A napi kalóriabevitelünk maradjon 2000 kalória alatt. Mindez már 24 órán belül. mást ne. de együnk keveset! A kaliforniai egyetemen elvégzett kísérletek során a… a közelmúltban patkánykísérletekben kimutatták. hogy ha élettartamunk most 74. mert ha egyszerre fehérjét és keményítőt fogyasztunk. Harvey (harvi) és Marilyn (merilin) Diamond (dajmend) könyvét: Az egészséges életet. Ezzel kapcsolatban sok izgalmas adat. és az eredményt jelzi a közérzetünk. hogy reggelire sok gyümölcsöt együnk. Az emésztőrendszer az izmokból és az agyból elvonja a vért. karcsúbbak leszünk. pont: a sok víz. úgy találták. Energiaszintjük úgyszintén. Egyesek szervezetének tökéletesen megfelel a vegetarianizmus. testsúlyunk 70 %-a víz. hogy mindenki más és más. Azt jelenti. Rendszeresen igyunk vizet! Ha odamegyünk a csaphoz. hogy esetleg akár 100. zöldségből álljon! És helyesen társítsuk ételeinket: keményítőt és fehérjét ne együnk egyszerre! Tehát pl. A fehérje és a keményítő nem bomlik le. karcsún tartják őket. az… az elfogyasztott tápláléknak. és sokkal több energiánk lesz. Ebben a könyvben arról írnak. 110. akkor. Többféle étrendet próbáljunk ki. ne pedig csak szürcsöljünk egy keveset! Ez a helyes étrend kulcsa. Testünk 150.5 literre. ha sokat eszünk. amit jónak látnak. hogy… hogy ha. növelik a tápértékét a…. Sok vízre van szükségünk. hogy mennyi energiánk van. Egy másik fontos tényező. Ezért álmosodunk el délután. akkor így növelik a tápértékét. hogy egyszerűen csökkentették az adagjukat. Ezért álmosodunk el. mert bámulatos.A 4. Az alvásigényük viszont csökken. hogy megpróbálja lebontani ezt a masszát. ha kísérletezünk magunkon. jól alszunk-e éjszaka.és zöldségfélékből álljon. hogy ez az ételtársítás rendkívül hatásos. eredmény áll rendelkezésre. Intelligenciaszintjük emelkedik. zsírszegény táplálék hatására. És mindez csupán a kevés. A laboratóriumi patkányok élettartamát úgy tudták 30-50 %-kal növelni. hanem az emésztőrendszerbe kerülnek nagy. összesen: 197 . az energiaszint gyorsan emelkedik. hogy akit érdekel ez a téma. zöldségfélét és fehérjét fogyaszthatunk. Mindenkinek más az anyagcseréje. és Önöknek is ajánlom. Végül pedig. Magunkra is vonatkoztatva: kevesebb. És mert mint közismert. és a kalóriamennyiség 80 %-át délután 2 előtt fogyasszuk el! Délután 2 előtt! Az fog történni. A savak és a lúgok semlegesítik egymást. És zöldségféléket és fehérjéket csak déltől fogva. az utolsó pont: ne táplálkozzunk hiányosan. az olvassa el dr. soványabbak. A testsúly gyorsan csökken. oldal.

akik aerob testmozgást végeznek. Ezek között szerepel az érelmeszesedés és a tüdőrák is. Csökken a folyadékmennyiség. pont: a megfelelő testmozgás. nagy lépést teszünk az alkoholizmus felé. nem lesz könnyű. mint bármi más. Az ilyen testmozgás növeli az agyba jutó oxigén mennyiségét. de a terület szakértői szerint a mértékletes alkoholfogyasztás naponta körülbelül 1 pohár. mint a dohányzásé. Mértékletes. és túl sok víz van a testében. akkor sokkal több energia áll rendelkezésre más célokra. de megéri a fáradságot. ez a legjobb sport. Az 5. Tehát milyen testmozgást javaslunk? A legjobb aerob testmozgások: a sífutás. E 3 fehér méreg. melyből majd minden házban van: a CUKOR. A fehérlisztből készült termékeknek semmilyen tápértékük sincs. halálokká válik a világban. Szóval a 4. Mondogassuk: „Nem dohányzom! Nem dohányzom! Nem dohányzom! Nem dohányzom!” És képzeljük el magunkat nemdohányzóként! És bizonyos idő múlva akkor nem vonz a dohányzás. melasz is és így tovább. a kerékpározás. És a SÓ. kreativitást. A 3 fehér méregnek hívjuk őket. Hagyjuk abba a dohányzást! Hogyan tehetjük meg? Elképzeljük magunkat mint nemdohányzót. Sokan. Nekem tetszik a mértékletes szó. de a méz. mint a dohányzással. ha sikerül csökkenteni az energiát. 32-féle betegség. És több energiájuk marad az élet élvezetére. mértékletes alkoholfogyasztás. Ez az egyik fő oka a cukorbetegségnek. 151. Úgyhogy. melyből minden tápértéket kivontak. Azoknak. Napi 1 pohár. több az energiájuk. oldal. Okosabbak és kreatívabbak. hagyjon fel az ételek sózásával! Jön a 4. de senki nem tud ilyesmiről. A megfelelő testmozgás aerob jellegű. hogy hagyjuk abba. ezt követi az úszás. barna cukor. amit el kell hagynunk az étrendünkből. Az átlagos amerikainak vagy kanadainak semmi szüksége sincs külön cukorra. összesen: 197 . Még visszatérek erre. pont az. heti 7 pohár.összes energiája a táplálékot próbálja megemészteni. hogy létezik valami. majd a futás. 2-3 kilót is lefogytak pár nap alatt. És ne feledjük el: testünkben a legtöbb energiát az emésztés köti le! Több energiát köt le. Ennek ellenére egy amerikai 10 kilót fogyaszt. végül a séta. És a nőket ugyanolyan arányban pusztítja a tüdőrák. Sokat gondolunk rá. a FEHÉRLISZT élettelen anyag. nagy sómennyiség távozik belőlünk. Bármilyen egészségi állapotban vagyunk. akik felhagytak a sófogyasztással. Sóból pedig egy átlagos amerikainak évente csak 1 kilóra van szüksége összesen az étrendjében. Lehet. Aki tehát el van hízva. A tüdőrák mindinkább a 2. Az agy jobb oxigénellátása gyorsítja gondolkodásunkat. ugye? Jobb ételeket esznek. de évente 67 kg-ot fogyaszt. mint a férfiakat. Kevesebbet és jobban alszanak. pontot…. szóval ne dohányozzunk! És csak mértékletesen igyunk alkoholt! Semmi mással nem okozhatunk a testünknek készakarva olyan kárt. és több vizet isznak. a 4. hogy a sót szuszpendálja. Ha csökkentjük a sófogyasztásunkat. pont. Persze. Továbbá az energiaszintünket is. és tovább élnek. A fehércukor. amely egyre több és több idő előtti halálért felelős. hogy… lehet. A kutatások szerint körülbelül 32 betegséget idézhet elő. amit emésztésre fordítunk. viszont több vizet iszunk. A liszt. amely a testnek kell ahhoz. Van 3 méreg. Ha naponta 2 vagy 3 pohárral iszunk. Ennél többet semmiképpen nem ihatunk. Értik. amelynek elhagyása még hasznosabb az egészségre. növeli az intelligenciát. ha mértékletesnek akarunk számítani.

élj többet! című könyvben azt tanácsolják. és le akarunk menni 6-6. mennyi alvásra van szükségem?” Mindenkinek más és más az anyagcsereritmusa. hogy éjszakánként egy bizonyos számú órát tölt alvással. Később hagyom abba a dohányzást. hogy ha jó erőállapotban vagyunk. mielőtt tüdőrákot kapunk. hogy halálos betegek. akkor az a teendő. kevesebb alvás kell. amelyek alapos követésével hosszú életre számítottak. hogy sokáig éljünk?” Nagyon sok emberrel beszéltem. több alvás kell. a dél-kaliforniai egyetem egészségügyi tanszékén végezte dr. amelyet ki kell javítani.” Az illető hazament. összesen: 197 . Mi mindenre emlékszem? Kiválasztottak 78000 személyt.5 órára. hogy a szokások közül – a legtöbb fontos egészségi receptet már megbeszéltük –. eddig 8 órát aludtunk. Nem leszünk betegek. átprogramozzuk a tudatalattinkat. elrendezte a dolgait. Egyszer elment az orvoshoz. Odaírták: „Meghalt tüdőrákban. hogy az alvásidő csökkenjen. heti 3-szor. A történet szerzője.valamelyikre képesek vagyunk. Ha ezt megtesszük. Az a kérdés: „Erős-e az elhatározás. akkor számíthatunk rá. aki 8-9-10 órát alszik. Néha azt szokták mondani: „Sajnos. Mire az írása megjelent. majd elküldte a Reader’s Digest-nek. Kevesebbet alszunk. Másoknak gyorsabb az anyagcseréjük. Ha futni akarunk. és már nincs remény. az ránézett. Olykor. legalább a sétára. egészségi szokásaikat. ha semmi mást nem sportolunk is. oldal. A dohányzásról olvastam egy érdekes történetet a Reader’s Digest-ben. Megemlítem itt az alamédai vizsgálatot. ha mondogatjuk. abbahagyod később. mert lassúbb az anyagcsereritmusa. Később állok át más étrendre.” Addig-addig. ami nagyon is 152. az a fontos. bármit is mozogjak. Ilyen egyszerű. hogy sportoljak. aki sajnos azt mondta: „Majd később rázom helyre magam. hogy szokjon le a dohányzásról. de sose tudta rászánni magát. Máskor. bekerülünk a népesség legegészségesebb 1 %-ába. Ha naponta 20-30-40 percünk van. csak 2 hónapja van hátra. de abbahagyod! Mindenki abbahagyja a dohányzást!” Legjobb még jóval azelőtt abbahagyni. hogy lassan sétáljunk. A munkánk színvonala is javulni fog. Kevesebb hibát követünk el. ő már halott volt. David Preslor (breszlör). Sokkal több időnk marad a munkára. hallgassunk intuíciónkra! Azt is tudjuk azonban. És csökkenteni is lehet az alvásidő mennyiségét. 20 percig. nincs időm. hogy kiválasztunk egy viszonylag nyugodt időszakot. amely szinte páratlan felmérés. És ha mondjuk. ha nagyon izgatottak vagyunk. az egyik a 7-8 órányi alvás volt.” A cikkben az állt: „Ha nem hagyod abba előbb. ha több energiával rendelkezünk. és így szólt: „Tüdőrákja van. ki mennyit alszik. és már késő. amíg egyszer ki nem derül. az a megfelelő pihenés. A testünk lassanként megszokja. Na. de hosszú távon. amikor nem utazunk sehová. Van. megírta ezt a történetet. vagy sok stresszhatás ér. és rendkívül jó lesz az erőnlétünk. 2 mérföldet sétálunk hetente 5-ször. Az alvásról olykor meg szokták kérdezni: „Kérem. 20 évig figyelték sorsukat. ha keményen dolgozunk. receptje. Nincs időm sétálni.” A helyzet azonban az. Hogyha intenzív aerob gyakorlatot akarunk. Több energia és életerő lesz bennünk. Az egészség 6. a történet szerzője ezt választotta mottóul: „Előbb-utóbb abbahagyjuk a dohányzást. hogy naponta 15 perccel csökkentsük az alvásra fordított időt! Ez a gyakorlatban azt jelenti. 7-8 órányi alvás. elképzeljük a célt. Figyeljünk magunkra. Kiderült. Elszalasztották lehetőségeiket. Az Aludj kevesebbet. vagy lelkesedünk valamiért. Nincs időm úszni. már elmehetünk sétálni. Kevesebb időnk esik ki gyengélkedés miatt. Meghosszabbodik az életünk. majd a röntgenleletre.” 20 éven át mondták neki. hogy a szívműködésünk elég szapora legyen. nekik 5-6 óra alvás is elég. Nincs időm futni. hogy szokás dolga. hogy kitartóbban tudunk dolgozni.

ha megtudnák. összesen: 197 . héten már csak 7 óra 45 percet alszunk. Igazán szeretnénk sok energiával rendelkezni? Örökké akarunk élni? Meg akarjuk érni a 80. Olvastam egy történetet egy angolról. A fennmaradó időt jól kihasználta. akiknél cinkhiány. Ez az önszuggesztív nevű folyamathoz vezet. Végül azt se felejtsük el. hogy csak 6 és fél órát alhat.. Határozzuk el. és csak.” És újra és újra elolvassuk az állításokat! Beprogramozzuk őket a tudatalattiba. csak 2-3 ilyen 45 perces alvásra volt szüksége napközben. 153. akkor. Vannak. és. pont: az eltökéltség. 7 különböző tárgyban. oldal. hogy felvegyük azokat a szokásokat. és egy kis plusz időhöz is jutunk. A 3. természetes forrásokból. Tehát 50 mg acerolacseresznye hatásosabb lehet. egyszerre csak 45 percet aludt. méghozzá teli energiával? A 2-es pont: a teendők definíciója.. Kihasználta az időt. 7 óra 45 percet alszunk egészen addig. tanult. máskor riboflavinhiány vagy pedig. amíg úgy érezzük. amelyek megteremtik a kívánt energiát és életerőt. melyek az energia magas szintjeihez vezetnek. Amikor aludt. vagy… vagy káliumhiány miatt a szervezetünk egyensúlya felborul. hogy sok embernek van hiánya egy bizonyos vitaminból vagy ásványi anyagból. Emlékszünk még a szokás hatalmára? Nehéz megváltoztatni a szokásokat.” „Hetente 3-szor sportolok. mi változatlanul pihentek. olykor esetleg szelénhiány. mindig nagyon-nagyon mélyen aludt. hogy éppen a kezdés a legnehezebb. Szervezetünk nem megfelelően működik. Körülbelül 6 hét alatt valóban képesek lehetünk 8 óráról 6 és félre lemenni. Ezért az alvás gyors. egész életünkben hasznunkra válhat. Pedig emiatt csökken jelentősen az energiaszintjük. Attól fogva 7 és fél órát alszunk 1 vagy 2 hétig. nos. Alacsonyabb energiaszinttel kell beérnünk. Nagyon nehéz megváltozni. Hatás szempontjából az acerolacseresznye C-vitaminja és az aszkorbinsavé 20 az 1-hez aránylik egymáshoz. A testünkkel lassanként tudatosítjuk.lehetséges a kutatások szerint. Mert az extraidejét egyetemi tanulmányokkal töltötte. A természetes forrásokból származó vitaminra példa az acerolacseresznye. évet. Tehát kísérletezzünk! Természetes forrásokból vegyük magunkhoz őket! Tiszta. hogy megtesszük! Gyakran előfordul. és evési szokásaink miatt is. De ha új. akkor az 1. mégsem természetes forrásokból származnak. és amiatt.” „Többé nem dohányzom. Akit fiatalkorában baleset ért. Természetes vitaminok és ásványi anyagok. 35 éves korára 7 doktorátusa volt. annál több idő kell az új szokás felvételéhez. Sokféle vitaminról állítják. amennyit szeretnék. frissek maradunk. egyszerűen nem jutunk hozzá a szükséges nyomelemekhez és vitaminokhoz. kulcs a sikerhez vagy az energiához: a természetes vitaminok és ásványi anyagok. És minél idősebbek vagyunk. A 7.: az elhatározás. olykor B12-hiány. és… és ténylegesen szükségét érezzük. Meglepődnének. megismétlem: a siker kulcsa a vágy. mint 1000 mg aszkorbinsavkristály. Naponta 5-6-7-8 órával több ideje volt. Mivel a legtöbb élelmiszert nagyban állítják elő. Ugyanis a testünk ettől fogva gyorsabban alszik. 4.” „Súlyom. hogy természetes eredetű. hogy akkor megütötte a fejét. amelyről még csak nem is tudnak. Mi magunk kísérletezzünk a vitaminokkal kapcsolatban! Igen fontosak egészségünkben és erőnlétünkben. pozitív szokásokat fejlesztünk ki. hogy ennyi alvás már elég. Mennyire akarjuk? Készítsünk tervet magunknak! Ha tervet dolgozunk ki néhány állítás formájában: „Éjszakánként 6 és fél órát alszom.

A szeminárium elején azt mondtuk.Végül pedig. szeretjük magunkat. az. Még valami.és életerőszintünket. hogy intelligensebb módon újrakezdjük.” Henry Ford 154. ami a javunkra válik. hogy olyan sikeres emberek legyünk. itt van a legnehezebb dolog: a fegyelem. „A kudarc nem más. összesen: 197 . hogy megtegyünk valamit. oldal. mint lehetőség arra. régi mondást. És valahányszor csak rávesszük magunkat. kedveljük magunkat. amely szerint: „A fegyelem dekákat nyom. de a megbánás tonnákat. önértékelésünk emelkedik. hogy mennyire becsüljük magunkat. több az energiánk. és gyorsan haladunk afelé. ez növeli az energia. az egészséges személyiség döntő tényezője. Ismerek egy szép. hogy önértékelésünk szintje.” A fegyelem dekákat nyom. amilyenek csak lehetünk. Jobban érezzük magunkat. de a megbánás tonnákat. jobban kijövünk másokkal.

Nemcsak azt. minden ilyen emelkedést erőteljesen vitattak a mindenkori legbefolyásosabb orvosok. szívroham. 70 után 70-re nőtt ez a szám. hogy valami nincs rendben a világképünkkel. vesebetegség. bőrbaj. hogy figyelmeztetést kapjunk: valami olyasmit csinálunk. amely kellemetlen a számukra. így próbálván megoldani egy helyzetet az életben. A lélekről. hogy legalább 30 %-a betegségeinknek. összesen: 197 . A stressz és a feszültség külső megnyilvánulások. A 30-as években pedig egyes orvosok már azt mondták. a modern orvostudomány technikája és a test immunrendszere már sikeresen harcba indulhat. Persze. Épp ezért a témánk ma a stressz és a feszültség. amelyeket maguk és én életünkben elszenvedünk. A betegséget használjuk arra. Valami olyasmit teszünk életünkben. pszichológussal. egy viszony vagy karrierjük összeomlik. Ha úgy érzik. hogy nem becsülik meg őket a munkájukban. úgy megbetegíthetjük magunkat. hogy házasságuk. 60 után 60 %-ra. aligha vannak olyan gyakorló orvosok. A 40-es években valaki 40 %-ot írt. Elégedetlenek vagyunk életünk egy tényezőjével. pszichiáterrel és ápolónővel találkoztam tanfolyamaimon. meghűlnek. írt egy csodálatos könyvet (…) és sok-sok kiváló cikket a betegségek lelki aspektusairól. Azért érezzük a fájdalmat. artritis. influenza. hogy ne kelljen szembenézni a szituációval. ami káros nekünk. szívbajt. Ez az 50-es években 50-re nőtt. hogy meggyógyul. hogy jelzést kapjunk. Dr. hozzáérünk egy forró kályhához. szélütés. Arról szeretnénk most beszélni. a lélek megbetegítheti a testet. végül a lelkünk megbetegíti a testünket. a test és az egészség kapcsolatáról! A pszichoszomatikus orvostudományról. azaz lelki tényezők okozzák. arról. Mikor fájdalmat érzünk. sőt talán 95 %-a – legyen az akár meghűlés. már sokszor elmondtam –. a testről. És minél súlyosabb ez a bizonyos szituáció. 1920-ban egy orvos nagy vitákat kiváltó cikket írt. amely betegséget okoz. hogy megbetegszenek. hogy a pszichének milyen hatása van egészségünkre. szerintem. hogy a gyógyulást is elhatározzák. hogy ez a 2 arra figyelmeztet. ami ártalmas a számunkra. pszichés eredetű. a pszichoimmunológia vagy pszichoneuroimmunológia. ide tartozik persze a rák is – lelki okkal magyarázható. oldal. szekció A lélek és a test közötti kapcsolat (24:37) Beszéljünk a lélek. Lelkileg. panaszainknak lelki eredetű. amely szerint több mint a 20 %-át testi betegségeinknek lelki zavarok vagy boldogtalanság. Ma már.23. És mihelyt valaki elhatározza. És ha nem foglalkozunk a szituációval. Egyébként már számos orvossal. súlyos betegségeket kaphatnak így. úgy érzik. influenzát kapnak. milyen lelki tényező hozza létre azt a testi állapotot. hogy meggyógyítsa őket. hogy megbetegszenek. annál súlyosabb a betegség is. Carl Simonton (szájmonton). Stresszt és feszültséget azért érzünk. fájdalmat érzünk. Ha méltánytalanság éri őket. Szerinte az emberek mintha maguk határoznák el. A stresszel és a feszültséggel kapcsolatban az orvostudománynak van egy teljesen új területe. Ha pl. még rákot is. Ha elhanyagoljuk. a testünknek. Azt is megfigyelte. hogy végül belehalunk. aki évekig a texasi Fort Wors-ben dolgozott. és nem néznek ezzel szembe. lelki eredetű. hogy bizonyos értelemben mi magunk akarunk megbetegedni. Mi a stressz és a feszültség? Beszéljünk ezekről egy kicsit! A stresszről és a feszültségről szólva tudjuk. akik szerint betegségeink 90. ahol elsősorban azt kutatják: milyen hatása van a 155. akik vitatnák azt a becslést. A psziché. Azt tudjuk – mert erről már volt szó a korábbiakban. hogy legalább 80 %-a összes betegségünknek.

Határozzuk el. és hajlamossá tesznek ilyen esetben mindenféle testi betegségre. nem pedig kívülről. Elhatározzuk. optimista. gyenge. Akkor már több idejük van. pesszimista. az stresszreakció. Határozzuk el. iskolába mennek. feszültség. Amit látunk. ha…? Mi lenne jó? Vajon mi fog történni? Sokan szoronganak a múlt miatt. feltétlenül gondoskodnom kell a gyermekeimről. csupán stresszreakció. nem magától a világtól. Igen sok negatív gondolkodású ember mindig beteg. nem veszti el nyugalmát. Aztán a gyerekeik el is költöznek. Az olyan ember. Pl. vidám. hogyan gondolkodunk a múltunkról. Így a meghűlésre. hogy nem betegszünk meg. Ez a 3: a Mi lett volna. egyesek idegesek lesznek. olyan ember. Ha magukban határozottan kimondják: „Nincs időm. 2-en ugyanabba a helyzetbe kerülnek: az egyik ideges lesz. összesen: 197 . Sokszor elmondtam már előadásaimon. A következő az. Belülről jön. hogy soha. Az a lényeg. vagy erősíti az immunrendszert. lelkesedő és jó az önbecsülése. a valóság tagadása és a Vajon mi fog történni? lényeges stresszforrások. Vagy valaki 2 különböző napon kerül ugyanabba a helyzetbe: az egyik napon könnyen lehet. De az. Szerepelt már a csúcsforgalom példája. A Mi lett volna. mit nem lenne szabad. kötögethetnek. Megvárják. Nem fázunk meg többé. Fékezik az antitesttermelést. aki negatív.léleknek. bentről jön a stressz. harag. szóval az ilyen ember általában ellenáll minden betegségnek. Boldog vagyok! Remekül érzem magam! Egészséges vagyok! Nem vagyok megfázva!” És mi fog történni? 156. Valaki egyszer azt írta. Ennek értelmében nem létezik ún. a feszültség. mit kellene tennünk. hogy nem betegszünk meg. többé nem hűlünk meg! Mindenki saját maga dönti el: megfázik-e vagy sem? És amikor ezt elmondom. hogy a stressz és a feszültség belülről jön. hogy vajon mi fog történni. amíg a kicsik megnőnek. akkor nem is betegszenek meg. kérem. elhatározhatjuk. aki pozitív. influenzára és így tovább. nem kívülről. Mint tudjuk. amelyet környezete megkap. A lényeg a stresszel és a feszültséggel kapcsolatban az. rosszkedvű. Hanem. Minden a reakciónktól függ. ha…? Mi lenne jó?. És akkor újra megfázhatnak. szorongás. hanem belülről. most rögtön: „Soha többé nem fogok meghűlni!” Ha újra a megfázás tüneteit észleljük. És a negatív érzelmek: a stressz. Miért? Nézzünk egy példát! A fiatal anyák miért nem fáznak meg soha? Miért nem hűlnek meg soha a kisgyermekes anyák? Miért nem esnek ágynak? Azért. hogy ideges lesz. a másik nap viszont pozitívan reagál. éppen ezért egyszerűen nem lehetek beteg!”. magába roskadó. stresszhelyzet. hogyan történhetett volna valami másképpen. Hogyan gondolkodunk a jövőnkről és a jelenünkről a valósággal kapcsolatban? Ez okozza a stresszt. mit nem. oldal. úgyhogy némelyik bizony mindig beteg. Minden a gondolkodásunktól és reagálásunktól függ. gyenge. Nem maga a külvilág. Ezzel az egyszerű módszerrel. a másik teljesen nyugodt marad. 2-en szembekerülnek egy helyzettel. Mindig arra gondolunk: mit kellene. mondjuk cinikus és rossz az önbecsülése. ha…? jelentős stresszforrás. hogy a stressznek 3 fő forrása van: Mi lett volna. Eldönthetjük. akinek az antitesttermelése gyenge. Rágódunk. A jelenben azon töprengünk. amely vagy gyengíti. mondjuk azt: „Nagyszerűen érzem magam! Egészséges vagyok! Igen. mert nincs rá idejük. Mint tudjuk. soha többé nem fázunk meg. bármilyen csalódás ténylegesen gátolja az immunrendszert.

ahogy kombináljuk. Hogyan lélegzünk? Milyen mélyen. Ez valami még finomabb folyadéknak felel meg. pszichikus energia lesz belőle. a vitaminok stb. Ha a test 1000 táplálékegységet kap ilyen módon. ahogyan reagálunk. Az… a szellemi energia az. amellyel gondolkodunk. A 2. mint ahogy csökkenhet is. a test tovább finomítja. kenyeret. Finomított olaj lesz. egy csalódás vagy egy üzlet meghiúsulása. amit ebben a témában eddig olvastam. Pl. A nyersolajat az olajfinomítóban finomítják. No. Az 1. amelyet a kocsinkban használnánk. nincs több energiájuk –. zöldséget stb. krumplit. olyan. Képzeljük el. Igen. Vagyis az a mód. századunk elején végzett kísérletsorozat szerint. és estére már az emberek fáradtak. ahogy elfogyasztjuk. vagy valami mást. és ez a táplálék adja a testet működtető energiát. izgalmunk. mennyi oxigén kerül a tüdőnkbe? Mennyi aerob jellegű testmozgást végzünk? A levegő mennyisége is fontos energiaforrás. átmegy a szomszédhoz. Ezt gyakran nevezik kreatív energiának is. És ha a szellemi szinten sem ég el. Az érzelmi energia az. Mi történik itt? Nos. A legjobb példám erre a következő. és átalakul érzelmi energiává. és felkészül a küzdelemre. a másik ember feltöltődhet energiával. annak a kifejtése. Az érzelmi energia az. ahogyan reagálunk arra. Minket békén hagy. Egy réges-régen. vagy – a civilizáció fejlődésével. sportolás közben vagy kerti munkát végzünk. önbecsülésünk. hogy az előbb stresszreakciókról volt szó. Emlékszünk. Ha ott sem használjuk fel. De ahhoz 1000 egység nyersolaj kell. mint egy olajfinomító. Na és a finomított olajat tovább finomítják. Ez itt a benzinnek felelne meg. akkor tovább finomodik. a tápérték. A táplálék fajtája. a feszültség és az energia között van! 3 fő energiaforrás van. Ez az energia az energiánk: életerőnk. Képzeljük el. A 3. ami a stressz. estére holtfáradtak 157. hogy a testünk táplálékot vesz fel: húst. amely éppen úgy nőhet. Olyan. ahogy a velünk történő dolgokra reagálunk. aki hisz a megfázásban. mint… mint egy olajfinomító. Másvalakit viszont lehangolhat. és 1 egységnyi ún. Nos. Fölfelé halad az energiaskálán. Az. hogy TESTÜNK egyfajta energiatermelő gép. Hús és burgonya termeli ezt. civilizációnk fejlődésével – ha nem használják el nehéz fizikai munkára. amivel érzünk. életörömünk stb. Tudományosan ezt nem lehet bebizonyítani.: a levegő. A benyomások. saját tapasztalataink alapján. Nyersolaj. Az egyik legfontosabb munka. Úgyhogy szellemi energia lesz belőle. egy nagyon-nagyon finom energiaformának. 1000 egységnyi fizikai energiára van ahhoz szükség. ami történik körülöttünk. hogy a fizikai szint nyersolaj! Igen. És ez tény. hogy ha nagyon-nagyon kifáradunk. mondhatunk akár 1000 kalóriát vagy táplálékegységet. az.: a benyomásaink. hogy 100 egység… egység finomított olajat kapjunk vagy 10 egység benzint. oldal.A megfázás megunja. akkor tovább emelkedik. Ha… ha az összes energiát nem használjuk fel az érzelmi szinten. akkor a finomító még tovább finomítja. amely KÜLÖNBÖZŐ MINŐSÉGŰ ENERGIÁT TERMEL. tudjuk. az egyik emberre lehangolóan hat. összesen: 197 . lelkesedésünk. energiaforrás: a táplálék. Egy helyzet energiával tölt fel valakit. hanem csak intuitíven. lényeges forrása energiánknak. vagy… vagy valami átmeneti kudarc. ez fölhasználható vagy fizikai síkon – ahogy a legtöbb országban történik. beszéljünk most egy kicsit újra arról a viszonyról. A benyomások. ahol fizikai munkára fordítják. hogy létrejöjjön 100 egység érzelmi energia.

nincsen kedvünk vitázni. hogy kifejezésre juttassa negatív érzelmeit. Ha az értelmi világunk pozitív. Igen. hogy hordozzon minket. akkor nem lesz semmink az energia magasabb rendű formáiból. a negatív érzelmek kifejezésében. hogy képességeinket megvalósíthassuk. akkor továbbfejlesztjük ezt az energiát. negatív dolgokon gondolkodunk. és inspiráltak vagyunk. ezt le akarjuk vezetni. Előfordult már. célokat tűzzünk ki. máshol is. Ha az összes energiánkat érzelmi szinten használjuk fel. Úgyhogy nem marad energiánk a magasabb szintekhez. kreatívan. hajt bennünket valami és így tovább. Ez az alkotás energiája. Megfigyelhető az az érdekes dolog. ha pozitív tervekkel foglalkozunk. harag vagy hasonlók révén. amelyek nagyszerű élethez segíthetnek. feszültség. megoldásokat keressünk. ahol ötleteink születnek. szorongás. amit eddig megtanultam – tanulással eltöltött sok év. Sikerünk 85 %-ban teljesen attól függ. Persze. Azonban az a legnagyobb probléma – és ez a lényeg –. milyenek a lelki megnyilvánulásaink és a kapcsolataink. és szinte már semmi sem a lelki szintre. meleg kapcsolatokhoz. annak az eredménye. Ez a kezdete a személyiség fejlődésének. nincsen kedvünk dönteni valamiről. hosszú élethez). amely ekkor tovább emelkedik. hogyan használjuk a pszichénket. akkor nem marad energiánk ahhoz. Ezért az érzelmi szintre emelkedik. ha negatív dolgokról beszélgetünk. sok ezer óra alatt – az. akkor keveset égetünk el ebből az energiából. és ezt a kapcsolatainkban tehetjük meg. hogy a legtöbbjüket teljesen lefoglalja. és pszichikus energia lesz belőle. Ahogy már mondtuk: mi olyan lélek vagyunk. Minden velünk történő dolog 85 %-a is ettől függ. Érzelmeit. az érzelmi szinten. De érzelmi szinten már mindet elégetik. összesen: 197 . És az energia átalakul lelki energiává. amelyek igazán érdekes feladatot jelentenek. hogy… hogy mindig csak boldogan ténykedjünk. és minden energiánk elfogyott. amelyhez test is tartozik. Az. hogy a pozitív érzelmek. az. ha kiküszöböljük a negatív érzelmek kifejezésre juttatását. negatív dolgokat vitatunk meg. De manapság a legtöbbfajta munka nem használja el az összes energiát testi szinten. amik most vagyunk és amik leszünk. Hagyjunk fel a negatív érzelmek kimutatásával! Az egyik legfontosabb lecke. boldogság. hogy már nincsen erőnk. tehát ha minden elég az érzelmi szinten. Csodálatos élethez. És ez a lényeg. belső békéhez. kritizálunk. Ennek az az oka. lelkesedünk. olyan tervekkel. öröm. Márpedig itt található az élet legnagyobb örömeinek és sikereinek a szintje. Igen. stressz. Annak oka. Mi lehet hát a megoldás? Úgy jutunk magas szintű energiához (boldogsághoz. Fizikai szinten nem. izgalom. hogy estére úgy elfáradtunk. panaszkodunk stb. mert nem dolgoznak olyan keményen. Ha viszont az összes érzelmi energiánkat elégetjük ezen a szinten. hogy fizikai szinten égettük el. ha érzelmeink pozitívak: lelkesedés. nincs kedvünk semmihez hozzáfogni. A pozitív lelki beállítódás lényeges a sikerhez. 158. úgy kimerültünk testileg. hogy a legtöbben az összes energiát ezen a szinten használják el. hogy ide jussunk. hogy föl kell hagyni a negatív érzelmek kimutatásával. negatív dolgokkal foglalkozunk. mindig higgyünk magunkban és így tovább. elítélünk. negatív érzelmek: félelem. hogy egy generációnak csupán 5 %-a teljesíti képességeit. Úgyhogy nagyon kevés energia marad az értelmi szintre. A negatív érzelmek kifejezése – ez használja el energiánkat alacsonyabb szinteken. oldal.vagyunk. Amikor érzelmi energiánk van. Ha ezt csináljuk. Az életben elérhető sikereink 85 %-át pozitív érzelmek segítik elő. de általában a kapcsolatainkban tesszük.

valamelyik irányba haladva. hogy egyetlen dühkitörés. Azt is tudjuk. ha nem merülünk bele negatív beszélgetésekbe vagy gondolatokba. akik mindig dühösek. Hogyan csináljuk? Felhasználunk néhány ismert törvényt. hogy minden számít! És úgy semmiképp nem lehetséges személyiségünk fejlődése. Márpedig az egészséges személyiségnek az az egyik jellemzője. ha várakozásainknak nem felel meg valami. nem lehetséges kiteljesedésünk. A behelyettesítés törvénye azt jelenti. konstruktív. hogy inkább valami mást mondunk. minimális hatásuk lesz életünkben. miért ne fejezzük ki az ilyen érzelmeket! Sőt. én vagyok a felelős!”. majdnem minden negatív érzelmünk abból származik. Ha nem fejezzük ki negatív érzelmeinket. folyamatosan igyekszünk csökkenteni magunkban a hajlamot a negatív érzelmek kifejezésére. hogy végezzünk a negatív érzelmekkel. lépés: a negatív érzelmek kifejezésének a megszüntetése. mivel szellemi és testi közreműködésünk kell hozzá. hogy a negatív érzelmeknek csak jelentéktelen. összesen: 197 . Mint tudjuk. „Igen. Föl kell tennünk magunknak a kérdést: „Beszélgetéseinknek. Az 1. másokkal való beszélgetésünknek hány %-a. akkor nagyon-nagyon nehéz mást hibáztatni. lépés. elvesztik minden erejüket. ha újra és újra elismételjük ezt. Ne feledjük. nem foglalkozhatunk ugyanakkor szorongásunk tárgyával. Ha valami pozitív dologgal foglalkozunk. Ezért aztán azok. rajta a skálán. A negatív érzelmek kifejezésének a megállítása az 1. A koncentráció törvénye miatt. mintha lehetne 0 % negatív érzelmünk és 100 % negatív érzelmünk is. tudatunk nem vákuum! Koncentrálunk önfegyelemmel. teljes napi érzelmi energiánkat 5 perc alatt. ha állandóan. csak ritkán alkotnak valami hasznosat. Sokan megkérdik: „El kell. hogy valaki mást akarunk hibáztatni. e cselekvés maga. Okoljuk meg. 5 percnyi szabadjára engedett düh elhasználhatja egy egész napi. Az 1. És ha egy pozitív dolog felé fordítjuk. amikor a felelősség lélektanáról beszéltünk. elűzi a negatív érzelmet. hogy az ilyen személy. Tudjuk (és erről még szó lesz). Ha még rövid ideig sem foglalkozunk negatív dolgokkal. oldal. és megszűnnek. amit fölemésztett volna a negatív dolgokkal való foglalkozás. egyre kevésbé leszünk negatívak. Ha azt mondjuk: „Én vagyok a felelős! Én vagyok a felelős! Én vagyok a felelős! Én vagyok a felelős!”. hogy egyáltalán ne is legyünk negatívak! Miért ne fejezzük ki a negatív érzelmeinket? Milyen indítékokat találunk? Az egyik legegyszerűbb így hangzik: „Én vagyok a felelős!” Ha azt mondjuk: „Én vagyok a felelős!”. felemelő?” Igyekezzünk nem elfelejteni. hogy a felszín alá kell nyomni őket?” Szó sincs róla. Mindaz az energia. tudatunkat valami pozitív dolog felé fordítjuk. felhasználható marad produktív dolgokra. ha nem vitatjuk meg negatív érzelmeinket. ha negatív érzelmeink megmaradnak. mintha másfelé világítanánk. olyan. És végül addig a pontig is eljuthatunk. destruktív és ócsárló? Hány %-uk pozitív. gondolatainknak hány %-a. hogy a… hogy a negatív érzelmek kiiktatása szükségszerűség. ilyen ember a skálának feltétlenül ezen a végén van.Már elhangzott. Nem elfojtást javaslunk. hogy ha hozzáfogunk valami konstruktív dologhoz. akkor ezek a negatív érzelmek megszűnnek. annál inkább gyengülnek negatív érzelmeink. Mindnyájan itt vagyunk valahol. gondolatainknak hány %-a negatív. és a legfontosabb: a behelyettesítés törvénye. mi több. Majdnem olyan ez. és egyre pozitívabbá válunk. 159. el kell nyomni ezeket? Arról van szó. Nemcsak ajánlatos. negatív. És csakis úgy valósíthatjuk meg képességeinket. Minél többször alkalmazzuk a behelyettesítés törvényét.

negatív nézeteit. Az. hogy mennyire fontos a pozitív belső magatartás. Töltöttem már vagy 1000 órát ennek a tanulmányozásával. csodálatosat tegyünk az életünkkel.” Amikor arról volt szó. mint amit eddig tettünk. hogy amit bejuttattunk a tudatalattinkba. sikertelen embert. amit mondunk. hogy elbuknak. hogy megnyilvánul. akik többnyire negatív érzelmeket mutatnak ki. Ez bűntudathoz vezet. Ez a csoport azokból áll. A negatív érzelmek szabadjára engedése az elsődleges oka annak. hogy győztünk. e törvény azt mondja ki. Tehát bármit mondunk is. De választhatunk. hogy sokan elbuknak. mert ez a kifejezés külső megnyilvánulása a lelküknek. A negatív érzelmek kinyilvánítása a fő oka annak. hogy sokkal többre vagyunk képesek annál. Tudjuk. félelemhez. más szavakkal: a cél elérése azt az érzést kelti bennünk.” Válaszom: „Igen. hogy amint az objektív állapot megteremti a szubjektívat. Megfigyeltem az embereket szerte a világban. hogy mi a válasz. hogy. nem kevés fejtörés után. hogy sikerre kell átprogramoznunk pszichénket. változatlanul cselekszünk. hogy egyesek a hallgatóságból azt mondják: „Á. Mikor azt mondjuk. negatív véleményét. hogy mennyire fontos egy kontrollcsoport. viselkedünk a jövőben is. hogy kifejezi különféle negatív érzelmeit. akikkel érintkezünk. Remélem. küszködő. könnyen elérjük a célt. hogy képesek vagyunk többet keresni. szavakkal. akár magunknak. ahogy már eddig sokszor elmondtuk. és az agy szoftverjéről beszéltünk. értékelését gyerekkorától fogva. Végül aztán rájöttem. Emlékszünk a törvényre? A megszokás törvénye azt állítja. Környezetünk szuggeszciójának az ereje. És világunk részeként mindez újra kifejezésre fog jutni. A megfordíthatóság törvénye szerint: amit kifejezünk. figyeltem a környezetemet. a kudarc az életben. nem lesz meg valamijük. külső hatások határozzák meg. olvasmányainkkal). az kifejezésre is jut. hogy képességeiket sokan nem valósítják meg. negatív kritikáját. teszünk és gondolunk. akkor előfordul. Maga csak a pozitív gondolkodásról beszél. alacsony önértékeléshez. hogy megértsük a sikert és a kudarcot. akár szabad folyást engedünk nekik. és világunk részévé válik. És fordítva: ha győztesnek érezzük magunkat. akár másoknak. láttam a sok boldogtalan. az ugyanaz. összesen: 197 . Tudjuk. hogy a legtöbb ember ideje javát azzal tölti. Az értéktelenség érzéséhez. Ha olyanokkal érintkezünk. de a pozitív gondolkodás egyenlő a lelki egészséggel. megértették. akár elnyomjuk a negatív érzelmeket. (képek révén. A negatív gondolkodás egyenlő a lelki betegséggel. hogy valami nagyot. ugyanolyan a hatásuk! Mit is mondtunk a megnyilvánulás törvényéről? Ez a törvény kimondja. nem fogadják el őket. Ez azt jelenti.Ez egy másik. A lelkiállapotuknak. A 95 %-át mindannak. ez csak pozitív gondolkodás. rendkívül fontos törvényhez vezet bennünket. Tudjuk. az hat is ránk. mondtuk. mintha olyanokkal érintkeznénk. akiknek valami fertőző betegségük van. Ez a megszokás. olykor pedig elfojtjuk. magunkba zárjuk ezeket. benyomásokat adunk a tudatalattinak. elnyomjuk. És épp ilyen fertőző betegség a sikertelenség. és próbáltam rájönni az okra. hogy jól belejöjjek. negatív gondolatait. Emlékezzünk. hogy megvan bennünk a képesség arra. többet elérni. A negatív érzelmek kinyilvánítása a kulcs ahhoz. akadályoktól. hogy ha nem ér bennünket valamilyen külső hatás. Ha kifejezzük a negatív érzelmeket. kifejezésre jut környezetünkben oly módon. Miért? Azért. A negatív érzelmek kinyilvánítása szokás. oldal. boldogabban élni. több lelki 160. De a megfordíthatóság törvényéről is beszéltünk már. betegségektől való félelemhez. hogy ami bekerül a tudatba.

Szóval a siker kulcsa ez: az életünket a pozitív és negatív szempontjából kell értékelni. Mivel kora gyerekkorától nézi a tévét. lépés az. Ha meg akarjuk változtatni külső valóságunkat. Figyelembe kell venni. hogy felszámoljuk a negatív hatásokat. A televízióban egy átlagos néző 3-4-5 gyilkosságot. és kizárólag arra összpontosítunk. akkor bizonyára nem jól magyaráztam el. És a külvilágunkban minden egészen pontosan meg… megfelel. teljes harmóniában lesz ezzel a lelki programmal. Ez vajon nem hat az életünkre? Vajon nem hat a viselkedésünkre? És vajon nem hat a sikerünkre? A megfelelés törvénye azt állítja. ilyesmit lát minden áldott este a tévében. hogy valami pozitív. És gondosan tekintetbe veszünk minden olyan hatást. izgalmas legyen. Ha ezt még nem tudják a tanfolyam jelenlegi szakaszában. negatív magazinoknak és tévéműsoroknak. a siker és a boldogság útján az életben. valami boldog. hátat fordítunk a negatív könyveknek. hogy aki őszintén próbál másoknak segíteni. Egy átlagember nem kevesebb. hogy figyelembe veszünk minden tényezőt. az saját magának is segít. amelyet szuggesztív környezetünkbe engedünk. nemi erőszakot. Felhagyunk a negatív érzelmek kifejezésével. mint 20 ezer gyilkosságot lát a televízióban.nyugalomhoz és megelégedettséghez jutni. hogy kikkel érintkezünk. Figyelembe kell venni. összesen: 197 . Úgy kell értékelni. a testi egészség.” Ralf Waldo Emerson 161. hogy milyen emberek akarunk lenni. lépés a lelki egészség. amire felnőtté válik. valami csodálatos. hogy minden emberben van bent egy lelki program vagy lelki ekvivalens. Mit akarunk elérni? Ez az 1. az 1. „Az élet egyik legszebb jutalma az. oldal. milyen tévéműsorokat nézünk. távol maradunk a negatív emberektől. mint azelőtt.

tanulási folyamat – a végén létrejött jellemünk. amelyek arra hajlamosítanak. amink van ma – konkrét és nem konkrét dolgokat egyaránt –. a feszültségre. boldogok. értelmet. Tudjuk. értelmet. Az előző előadásban elhangzott. amelyet meg lehet keresni. kifelé forduló személyiség. körbe-körbe haladunk. az egészség és a sikeres élet között áll. A negatív érzelmek pusztán a külső megnyilvánulásai egy belső állapotnak. önmagunk megértéséhez. ennek úgy. és önmagunk pszichoterapeutája leszünk. hogy 6 fő oka van annak. Milyen fontos. Arról is volt szó. ha stressz. A legelső. célt. az emberi… az emberi természettel kapcsolatos egyik legfontosabb megfigyelés az. hogy egy bizonyos irányba haladunk. igényünk. értelme az életünknek. hogy mindnyájan célokat keresünk. A legtöbb szokásunk. sodródni kezdünk. hogy a sikeres ember általában optimista. ha nem vagyunk vidámak. ha fokozatosan valami fontos dolog irányába haladunk. véleményem szerint.24. hogy az ember csakis akkor lehet boldog. szorongunk. Most azokról a feltételekről szeretnék beszélni. Ebben az előadásban megmutatom. világosan látszott. hogy mi kínoz. És csak akkor vagyunk boldogok. Ha kijavítjuk a belső állapotot. szorongunk. van valami rejtett oka. oldal. a magatartásunk. a külső megnyilvánulást is kijavíthatjuk. Ha nem rendelkezünk megfelelő ideállal vagy céllal. értékünk. Éreznünk kell. attitűdünk. hogy a stresszre. stressz gyötör vagy félünk. Amikor így érzünk. Minden tanulmányból. És mint már mondtam. hogy a bevitt ismeret. Igen. Éreznünk kell. alkalmazzuk ezt a 6 fogást! Gondosan értékeljük magunkat. amely köztünk és a boldogság. a negativitás legelső pontja. ha stressz kínoz. amely a slágerlista élén áll: nincs célja. Ismertetek 6 receptet az önismerethez. hogy mindent. szekció A stressz és a feszültség kiiktatása (40:34) Nem győztük eleget mondani. Sokszor volt már arról szó. pozitív. Aki nem lát célt. mi vonzottunk magunkhoz a személyiségünk révén. annak nincsenek tervei. Aki semmiben nem lát értelmet. az azt sem tudja. a személyiségünk. hogy az életnek van értelme. hogy személyiségünk jelentős részben tanulás eredménye. véleményem szerint – mely hosszú évek után alakult ki – úgy vélem. mint egy betegségnek. mert személyiségünket megváltoztathatjuk. ismétlés. és negatív érzelmek rabjai vagyunk. Érezni kell. Earl Naytingel (ör nájtingél) szerint a boldogság egy megfelelő ideál vagy cél fokozatos megvalósítása az életben. pozitívak. hogy… hogy negatívak legyünk. hogyan lehetünk önmagunk pszichoterapeutája. Életünkben minden egyes hatásnak megvan a maga oka. boldog. hogy van oka annak. hogy gondolkozzunk róluk. ha negatív érzelmeink vannak. és boldogtalanság tölt el. a negatív érzelmekre érvényes az ok és okozat törvénye. Azt is kifejtettük. hogy élünk. hogy minden áldott nap 162. összesen: 197 . a tudományaink úgy alakultak ki. Az esetek 95-99 %-ában pontosan azonosítani tudjuk. vagy… szóval. hogy legyenek céljaink. ha van valami célja. vidám. Többet is vonzhatunk. a listavezető. Menjünk most a táblához! Mint mondtam. Ha nem találunk célt. feszültség kínoz. hogy a negatív érzelmek jelentik a fő akadályt. merre tart. szelektív észlelés. Fejlesztéséhez. Milyen fontos. amelyet olvastam. milyen fontos. és megszüntetjük. Hogyha boldogtalannak érezzük magunkat. Ha feszültek vagyunk. hogy írjuk le őket.

ami nem fontos a számunkra. És igen gyakori eset. mit figyelt meg? Az esetek 80-90 %ában a boldogtalan embereknek nincs céljuk.foglalkozzunk velük. összesen: 197 . amit befejezési kényszernek nevezünk. Valójában a befejezési kényszer általában a hasznunkra válik. és nincs céljuk: 14 hónap. ha függőben hagyjuk. fontosnak és hasznosnak tekinthető. aminek kezdete és vége van. Az a befejezetlen cselekvés. Ha nem határozzuk meg a céljainkat és sorrendjüket. A 2-es pont. ez a kapcsolat véget ért. és nem fejezzük be. És kivétel nélkül úgy találjuk. Főleg. takarítás. Az átlagos várható élettartama azoknak az amerikaiaknak. Úgy is megvizsgálhatjuk ezt. ha van egy fontossági sorrend. amikor a legjobb volt a közérzetünk! Mostanában vagy régebben. A befejezetlen ügyek 2 leggyakoribb 163. tegyük meg most. az ún. Ez persze fordítva is igaz. jelentőséget. éppolyan. nekem is. amit elkezdtünk! Térjünk most rá a befejezetlen cselekedet egy speciális esetére. olykor kellemetlen módon. ha halogatjuk a tennivalókat. fűnyírás. Ha elkezdünk egy munkát. ha nem állítunk fel fontossági sorrendet. tegyük meg most! Ne hagyjuk abba! Folytassuk! Végezzük el. egy fontos javaslat kidolgozása. amin dolgozunk. Már sokat beszéltünk erről. energiát az életünknek. hogy olyasmit csinálunk. olykor 10-20-30 évvel is tovább élnek. stresszállapotba kerülünk. lelkesedést. vagy elkezdjük leírni céljainkat. mintha nem fejeznénk be egy versenyfutást. hogy azok. Victor Franklin azt tapasztalta logoterápiai munkájában. és úgy éreznénk. és gyorsabban pozitívvá és lelkessé varázsol. 2. 3 év múlva?” Tudják. ha félbehagyunk egy munkát. mint azok. ne halaszd holnapra!” A halogatás a stressz jelentős forrása. és az. befejezetlen cselekvés. akiknek van valami életcéljuk. hogy boldogtalan. De a halogatás kényszere visszatart. E miatt a kényszer miatt igen kényelmetlenül érezzük magunkat. valahányszor elvégzünk egy cselekedetet. gondoljunk arra. hogy vesztettünk. mint bármi más a világon. Nagy problémát jelent egyébként. ha valami megkezdett cselekvést vagy viselkedést nem fejezünk be. nő az önbecsülésünk. Ugyanis a céljaink adnak értelmet. de még nem egészen zárult le. Valahányszor viszont elkezdünk egy cselekedetet és félbehagyjuk. hogy győztünk. Ha egyszerű próbát akarunk tenni. Ezt az érzést úgy hívják: megérdemelt siker. Az is okozhat stresszt. ha olyanokat veszünk szemügyre. Elhalasztunk egy munkát. főzés. A teljesítés érzése. ha miután kapcsolatba kerültünk valakivel vagy valakikkel. Míg azok. fejezzük be. Valahányszor csak elvégzünk valamilyen cselekedetet (legyen az mosogatás. amelyet a pszichológusok befejezetlen ügynek hívnak. Ezért a szabály: tegyük meg most. akkor könnyen lehet. de mégis stresszt érzünk. erőt. a 2. Egy jó barátom egyszerű módszert alkalmaz. 25-30 évig is élhetnek még. amely hajlamosít a stresszre és a feszültségre. Mindig győztesnek érezzük magunkat. esküvő vagy egy sikeres üzlet kiépítése). Minden befejezett cselekedet az önbecsülés és motiváció fontos forrása. Ha elmegy hozzá valaki. vagy pedig csak részben fejezünk be. amikor elvégzünk valamit. Érdekes. Tűzzünk ki célokat! Írjuk le őket! Készítsünk terveket elérésükhöz! És fokozatosan haladjunk feléjük! Még egy kis cél is helyrehoz bennünket. ok vagy feltétel. Maguknak is. mert úgy érezzük. Ismerjük a közmondást: „Amit ma megtehetsz. akiknek van céljuk. erőt ad. Befejezetlen ügy akkor fordul elő. Az esetek 80-90 %ában a boldog embereknek jól meghatározott céljaik vannak. oldal. hogy olyankor valami fontos cél felé haladtunk. diplomaszerzés. A befejezetlen ügyek a stressz lényeges forrásai. akiknek nincs. akik boldogtalanok. egyre halogatjuk. Fantasztikus érzés. mert hajt a befejezési kényszer. és félbehagyjuk. akik nyugdíjba mennek. Van az emberi lélekben valami. Ha elkezdünk valamit. megkérdezi tőle: „Mik a céljai az életben? Mit akar csinálni 1. 14 hónap. és panaszkodik.

csináltassuk meg vele ezt! Küldessük el a levelet. Ha ismerünk valakit. amely megfekszi gyomrunkat.példája: a romantikus kapcsolat. a romantikus kapcsolatot. amely miatt óriási stressz hárul ránk: a félelem a kudarctól. Felnőttként elvállaljuk a felelősséget. másfajta dolgot próbáltunk ki. Be akarta perelni a céget.: 100 %-ig megbocsátunk a másiknak. 18 havi fizetést akart. és szabadok leszünk. Nagyon dühös volt. tiszteletét. Ezt gyorsan elintézhetjük. Mindenért. ha valamit még mindig akarunk tőle. ne feledjük. Az 1. Ami az 1. pénzét vagy valami mást. Minden új dologtól. 3 dolgot kell olyankor tenni. mikor elvesztünk egy állást.” Azt mondtam: „Hagyd ezt az egészet! Fordíts hátat nekik! Kezdj bele valami másba! Ezt nem érdemes folytatni. A kudarctól való félelem egyszerűen kezelhető. tettet megbocsátok. gyerekkorunkra nyúlik vissza. ha olyan helyzetben vagyunk. De szorítkozzunk most a kapcsolatokra! 2. a 3. ami benne történt.” A 3. hogy van valami befejezetlen ügyünk. és én megkérdeztem tőle: „Milyen az esélyed a győzelemre?” Azt mondta: „Talán 60 %. tényező. de még nem zárul le. Más szóval: ha semmit sem akarunk valakitől. megváltozik az illető élete. mert az rontaná a helyzetemet. Mintha egy óriási kő gördülne le a szívéről.. 3 hónapon belül jobb állást szerzett. tartott egy ideig a kapcsolat vagy állás. végkielégítést. az érzelmi komponens megszakad. ha új.” Megkérdeztem: „Mennyi ideig tart?” A válasz: „Legalább 1. 164. vagy bármi. fölbélyegezve! És mihelyt föladjuk a levelet. kirúgnak valahonnan. amiről szó van. de még nem zárult le. valahányszor komolyabb változást tervezünk. Meg akarta mutatni nekik stb. akkor nem lehet befolyása ránk. Ez mélyen ülő félelem. Úgyhogy. összesen: 197 . ok.5-2 évig. a pályánkon pedig az. Írt nekem egy lapot. stb. és mihelyt a levél belehullik a levélszekrénybe. hagyd abba! Gyere onnan!” Megbüntettek. ha véget ért egy ilyen kapcsolat. Mihelyt elérjük. „Minden olyan szót. Van egy jó barátom. Sok ezren fogadták már meg a tanácsot. Kívánjunk neki minden jót! És aztán adjuk föl a levelet! Adjuk föl a levelet megcímezve. a 3. ne. hogy azt írjuk: „Elfogadom a 100 %-os felelősséget kapcsolatunkért és mindazért.” Felelősök vagyunk. forrás. Azt írta: ennél jobb tanácsot még sose kapott.: a jókívánság. és ma ezt országszerte tanítják. egy asszony.-t illeti. Ez újra felbukkan felnőttkorban mint félelem a próbálkozástól.-t úgy hívják: a levél megírása. amivel megbántott. A kudarctól való félelem feltételes reakció. soha senkinek nem lehet hatása az érzelmeinkre! Csak akkor. de magunkban még nem mondtunk le róla.. amivel megbántottál. Vállaltuk a kapcsolatot. egy nagy pénzintézetből. nem akarjuk a szerelmét. vagy mi mondunk fel. Az 1.” Megfogadta a tanácsomat. Először is. 3 dolgot írunk meg levélben a szóban forgó személynek. Magasabb fizetéssel. megváltozik az életünk. Egy véget ért házassággal vagy kapcsolattal sikeresen foglalkozni nagyon egyszerű. a megoldás: zárjuk le! Szabaduljunk meg tőle. 2-féle módon. 3 lépés. Megbüntettek. vessünk véget neki! Helyes? A 3. akit kirúgtak az állásából. Szüleink azt mondogatták: „Ne. oldal. Régi ismerősünk a kudarctól való félelem. aki épp egy kapcsolat lezárásánál tart vagy a szakításnál. amely véget ér. hogy semmit sem akarunk valakitől.” Azt kérdeztem: „Milyen lelkiállapotban leszel az alatt az idő alatt? És lesz másik állásod?” Mire ő: „Nem kereshetek másik állást.

akiről tudjuk. hogy „Nem vagyok rá képes. amely szerint: „Tegyük meg. amitől félünk. amelyet megszüntethetünk. amely a tudatosból a tudatalattiba jut. ami hasznos lehet. vagy későn ér haza. vagy családtag. hogy a félelem pusztán egyfajta negatív lelki szokás. rávették magukat. Mert hidegen beszélnek hozzá. akinek a szülei azt mondják: „Ajánlom. nagyobb csoportok előtt folytatták. és a félelem szertefoszlik! Ezt nevezik szisztematikus deszenzibilizálásnak. aki így nő fel. hogy a gyerekek megtegyék. ahogy már említettük. Nem megy. neki is mondjuk ezt: „Képes vagy rá! Képes vagy rá! Képes vagy rá!” Már mindegyikünket bátorítottak valamire. legkellemetlenebb félelem: az elutasítástól való félelem. vagy eltör valamit. Valahányszor az ijesztő szituációra gondolunk. mert valaki hitt abban. egy Mark Twaintől származó szép idézet. mondjuk. amíg el nem tűnik. érzelmi töltéssel. Úgy tartják. Nem vagyok rá képes. szigorúan megbüntetik. és akkor elűzi. még nem fél semmitől. Az újszülöttnek mindig igen sok szeretetre van szüksége.” Végül pedig az erősebb érzelem. hogy kiscsoportok előtt elkezdjék. hogy ez az üzenet. tudom. egy egyszerű állítás. hogy a szülei többé már nem szeretik. amitől félünk! Nézzünk szembe vele! Győzzük le! Foglalkozzunk vele! Ne feledjük. és kiszorítja a gyengébb érzelmet. vagy egy barát. hogy a szülei feltétel nélkül fogadják el. annál gyengébbé válik ez a „Nem megy. amikor az újszülött világra jön. A másik dolog. mostanában azt csináljuk velük. amitől félünk! Újra meg újra. Szívük mélyén a szülők persze továbbra is szerethetik. hogy ez az egyik legrosszabb. lecsap arra az üzenetre. amit régen nem mertek. és a félelem szertefoszlik!” Tegyük meg. Minél több érzelmet viszünk abba. mondjuk újra és újra magunknak. helyeslésre és arra.Az 1. hogy a sarokba állítjuk őket. Mondjuk neki: „Képes vagy rá! Képes vagyok rá! Képes vagy rá!” Amikor ezt a feszültséget érezzük. sőt milliónyian. képes vagyok rá. a szorongást. A gyerek mégis úgy érzi. hogy megtedd! Ha nem teszed meg. hogy már fel sem vesszük. igen! Képes vagyok rá! Képes vagyok rá!” Vagy: „Azt hiszem. vagy leejt valamit. aki. igen. a stresszt. Tegyük meg. erőteljesen: „Képes vagyok! Képes vagyok! Képes vagyok rá! Képes vagyok rá! Képes vagyok rá!” És ha másvalakivel találkozunk. ami. A szülők azonban úgy próbálják irányítani gyerekeiket. oldal. hogy meg tudjuk tenni. ami a stressz és a feszültség 4. Azt a gyereket. azt a gyereket a szülők nem szeretik többé. Mint tudjuk. azt tapasztaljuk. Mondjuk tehát: „Képes vagyok rá!” És mindenkit bátorítsunk. tegyük meg azt. különös dolgot tapasztalunk. aki félelmekkel. ami nagyon fontos volt az életünkben. az a gyerek. Ha félünk. hogy már nem félnek megtenni. ha szembenézünk vele. az erősebb érzelem győz. közönség előtt szónoklatot tartani. hogy igen!” Ha ismételjük. Ha fegyelmeznem kell valamelyik gyermekünket. és újra meg újra cselekszünk. vágjunk csak bele! És aztán nem gondolunk már többet rá. és ami megbénította őket. árulni vagy bármi mást csinálni. és akkor. akik régebben rettegtek a nyilvános szerepléstől. Ez a félelem kora gyermekkorban kezdődik. hogy: „Képes vagyok rá! Képes vagyok rá! Képes vagyok rá!”. amíg el nem jutunk oda. szorongással küzd. és szeretetüket feltételekhez kötik. Ha félünk valamit megtenni. Mikor azt mondjuk: „Igen. összesen: 197 .”. amely felhasználható a kudarctól való félelem megszüntetésére. oka az életben. amikor érezzük a testi megnyilvánulást. a szapora szívdobogást. amitől félünk. Sok ezren. hogy van egy célja. már egyáltalán nincs terhükre. hogy sokat kritizálnak. Végül eljutottak odáig. pórul jársz!” Vagy ha a gyerek hibázik. aki csak feltételekkel kap szeretetet. Érintésre. emlékezzünk az érzelem törvényére. A gyerekek utálnak a 165. beküldik a hálószobájába. amit elvárnak tőlük. Ez elvezet ahhoz. valahányszor az ijesztő helyzetre gondolunk.

de most nem kapsz desszertet. A nőknek csak 10 %-a. hogy azért szeretsz – miközben még a sarokban állnak –. amelyet 2 kardiológus talált ki. elviszi egy korai szívroham. Gere Scuper szerint: „Senki nem hal meg szívbetegségben 70 éves kor előtt. A férfiaknak mintegy 60 %-a „A” típusú. Ijesztő. Az ilyen félelem felnőttkorban az „A” viselkedéstípushoz vezet. Ég a türelmetlenségtől. A nők ezzel szemben az elutasítástól való félelmet.sarokban állni. Mire aztán az asszony is meghal. ezt a félelmet. hogy ezt a… ezt a feltételes szeretetet. Ma már ez a vezető halálok. Mindjárt beszélni fogunk az ellenkezőjéről: a „B” típusról. Nem véletlen. akik bármennyit teljesítenek is. Ami agresszív reakció az életre. a táplálkozásra. hogy mindig azt mérlegelik: mások mit gondolhatnak vagy mit mondhatnak róluk. oldal. Az „A” viselkedés végzetes. Az mondják: „Tudom. csak rohan. semmi nem marad. A szeretetem feltétel nélküli. mielőtt még meghal. Mindig van elintéznivalója. rohan. kiég. rohan. ami szerintük igen jellemző volt minden egyes szívbetegre. illetve David 1 éves. Előtérbe került a stressz és az „A” viselkedéstípus tanulmányozása. rohan. a férfinépességnek körülbelül 10-20 %-a. Úgy viselkedtek. összesen: 197 . Manapság Amerikában és Kanadában a vagyonok 80 %-a (80 %-a!) olyan asszonyok kezében van. hogy legtöbb betegüknek meghatározott pszichológiai arculata volt. amikor azért fáradozunk. Az „A” viselkedéstípusú személy mindig siet. a viselkedésük elfogadhatatlan. feszültség. A túlérzékenység ez esetben azt jelenti. akinek a viselkedése nem „A” típusú.” Vagy: „Nagyon szeretlek. Akik megfigyelték.: a túlérzékenység. Mindig gyorsan megy. beszélgettek. hogy a legtöbb ilyen asszony a férje által keresett összes pénzt elkölti. de ők arra hajlamosak. Még kicsi.” Mindig elmondom. hogy a sarokba álljon. hogy szeretem őket.” A szívbetegségekkel kapcsolatos legtöbb kutatás már nem szorítkozik a koleszterinszint vizsgálatára. akiknek a férje már fiatalon meghalt pénzszerzés közben. ezt a feltételes szeretetet 4-féleképpen nyilvánítják ki. jellegzetesség az. amit úgy neveznek: a sietség betegsége. sétáltak. Olyan emberek. Sose lazít. És ez újra összefügg a gyermekkorral.: a pszichoszomatikus tünetek: fejfájás. hogy akik valódi „A” típusúak. Ilyenkor azt csinálom. a 4. A gyermekeink 7. Ahogy mind több nő kerül olyan állásba. Viselkedésüket és cselekedeteiket úgy módosítják. A sietség betegségében szenved. Másodszor: mindig bizonytalannak érzi a helyzetét. 55 éves korukra általában meghalnak. De amit tettek. A Forst magazin egy tanulmányában 2 jól ismert kutató azt állította. A férfi egész életében dolgozik. ahol versenyszellem uralkodik. 166. Dr. Mást sem tesz. És nagyon keveset hagy a családjára. egyre több és több válik „A” típusúvá. úgy kell lefeküdnöd. a 3. a másik: a visszahúzódás. hogy összegyűjtsünk egy vagyont! Melyek tehát az „A” viselkedéstípus fő jellegzetességei? Az 1. 5 és Michael (májkl) 1. hogy szeretem őket. És ezt ki is mondják. Érdekes módon a nők és a férfiak e félelmet különbözőképpen nyilvánítják ki. Jusson az eszünkbe. Az „A” viselkedéstípus olyan kifejezés.” A feltételekhez kötött szeretet félelmet hoz létre. hogy nagyon sokat foglalkoznak mások véleményével. Ezért sarokba állítom őket. de most 10 percig a sarokban kell állnod. bizonytalannak. az özvegy elkölti a pénzt. hogy így szólok: „Nagyon szeretlek. Nem bír megállni. De még ott is tudják. A férfiak általában „A” típusú viselkedésben fejezik ki. Igen. A férfiak is hasonlóak. de mégis itt kell maradnom a sarokban. És igen egészségtelen. a szeretet hiányát „A” viselkedési típusban mutassák ki. Rendkívül érdekes dolog. Képtelen lassítani. 1: a depresszió.

a termelési adatok. hogy azt mondja: „Ez fontos terület. mi lehet a főnökük véleménye.” Harcolnak a parkolóhelyért. mert a szint nincs meghatározva. És ez a lényeg. főleg a mennyiségek tekintetében. vagy hogy egy jó állást szerezzenek. Az „A” típusú viselkedés 4. Gyakran azon kapjuk magunkat. a háza. A kocsik. és aközött. Egy „A” viselkedéstípusú személy. hogy arra törekszünk – még a szüleink halála után is arra törekszünk –. hogy mindig a teljesítményt hajszolja. Az „A” típus sokszor dühös. a publikációi. ezért mindig azt keresik. mert se nem oszt. Mit jelent ez? Azt jelenti. hogy kivívjuk helyeslésüket. Újabb sikerekkel. sosem érzik úgy. Tovább emeljük a lécet. Különösen olyanokkal. Sosem volt részük a feltétel nélküli szeretetben. vetélkednek az autópályákon. Íme az „A” típus viselkedésére egy másik példa: az. akik az ő szintjén állnak. mert ez is visszanyúlik a kisgyerekkorba. hogy ha elérünk egy bizonyos szintet. összesen: 197 . már nem a szülők helyeslését próbálja kivívni. de az ő ambícióik egy meg nem határozott. és akkor alsóbbrendűnek érzed magad. sose vagyunk elégedettek. Ezért aggódva lesi a főnök véleményét. ezért dühös volt. Amint a családból a munkahelyre kerül. mert mindig találsz magadnál különbeket. jellemzője az. hogy egy gazdag ügyfelet. Ez viszont nem különösebben fontos. ami viszont lényegtelen. jellemzője: a versenyszellem. oldal. ami igazán fontos számukra karrierjük sikere érdekében. Versenyszellem. és kínlódunk. hogy gondolataikat az dominálja. Elmondhatjuk. mintha a kvótánk állandóan nőne. hogy elég jók. Az „A” típus azért dühös. ahol az „A” típus sosem kapott annyi szeretett. egy jó helyért az étteremben. hogy az „A” típusú személy számára 167. magas szintre. valahányszor csak elérünk egy célt. Itt ki kell tennem magamért. Ügyeljünk erre a versenyszellemre! Ne hasonlítgassuk állandóan össze magunkat ilyen-olyan módon más személyekkel! Valahol azt olvastam: „Ne hasonlítsd magad másokhoz. Sajnos. Aztán még följebb. amíg letörlik a táblát) a versenyszellemmel kapcsolatban azt találjuk. És ezzel együtt: ellenséges. nő. Az „A” típus agresszív. akkor meg felsőbbrendűnek!” Az „A” típus állandóan összehasonlítja magát másokkal. Mert az „A” típus főnöke átveszi a szülő szerepét. elégedettek leszünk. Honnan származik a feltétel nélküli szeretet? Majdnem mindig az apától. Képtelen fontossági sorrendet felállítani. Egy meg nem határozott. a státusa. úgy. hogy az „A” típus tárgyorientált. És legtöbbünknek – különböző okokból – olyan apánk volt. Az apa a meghatározó figura. Érdekes módon (átjövök ide. mind tovább emeljük. És nem különösebben személyorientált. mindenkivel mindenért vetélkedik. amennyit igényelt. vagy hitványabbakat. Nem mondtuk ki. Újabb sikerekkel. amely a környezetünkben szinte mindenkire kiterjed. Sikereinkkel. hanem a munkahelyi főnökét. a bevétel stb. Az „A” típust főleg a pénz érdekli. Hajlamosak arra. Mi is teljesítményközpontúak vagyunk. hogy az alattuk állókra rátapossanak. és még felnőttként is dühös. Akármennyi előléptetést kapnak. följebb emeljük a lécet. Vetélkednek egy helyért a liftben. Állandóan újra és újra próbálkozunk. hajlamosak arra. és valahányszor elérünk valami célt. aki nem adta meg nekünk a kívánt feltétel nélküli szeretetet. vagy pénzt keresnek. És nem személyorientált. hogy létezik a megkülönböztetésnek egyfajta hiánya a versenyszellemben. magas szintre irányulnak.képtelenek lazítani. se nem szoroz. nő és nő. pont: az agresszió. Vetélkednek azért. Úgyhogy a kvóta csak nő. Tárgyorientált. Képtelenek különbséget tenni aközött. amint a gyermekből felnőtt lesz. hogy bármilyen jól dolgozunk is. aki „A” típusú. Az „A” típus 6. Tehát az 5.

hogy külső körülmények irányítják őket. hogy akkor valaki megelőzi. az az érzésük. Ez az idő. És ez az időtartam. Az „A” típustól lassanként eltávolodunk a „B” típus felé. összesen: 197 . Az ilyenekkel mindig nagyonnagyon óvatosan bánik. Az „A” típust külső tényezők irányítják. akikre rátapostak. utolérik. ez pedig az „A”. kreatívabb. naponta 2-szer! Ha naponta 2-szer meghallgatjuk az állításokat. Honnan lehet tudni? Külsőleg van hasonlóság. hogy megváltozunk! Miután elhatároztuk. Gyakran boldogtalanok. hogy még magasabbra jussanak. Úgy érzi. nem akarják. Sőt. amit cégünk ad kazettán! Hallgassuk meg magnón. mintha ellentétesek lennének. És még valami. És ez a lényeg. sőt csak ilyet. Saját céljai felé halad. Lelapul a görbe. És a különbség egyszerűen ez: a munka megszállottjának saját értékrendje van. Mi történik az „A” típussal? Kutatásaink során 2 dologra jöttünk rá. És ha lelassít – ez főleg a férfiakra jellemző –. Bizonyos társaságok nagyon kedvelik őket. Az „A” típus többnyire fiatalon hal meg. akik tudják. XY „A” típusú. csak „A” típusút vesznek föl. hogy „A” típusúak vagyunk. hatalom. az ünnepeken is dolgozik. Nagyon-nagyon egyszerű. Ugyanolyan intenzíven dolgoznak. hogy odatartoznak. Végül azok. Ha felismerjük. Sohasem hagyja abba. Határozzuk el. és ennek megvan az oka. Nem leszünk „A” típusúak. hogy odatartozunk: A 2-es pont. pozíció. Ilyen az „A” típus karrierje. folyamatos. de állandó. Kezdetben sokszor igen gyorsan emelkedik. De egy bizonyos ponton elkezdenek kiégni. mi történik. Egyre csak dolgozik. hallgassuk meg az állításokat. de mindig változik. igen. Erről már volt szó. nem támogatják őket. 7-edszer: az „A” típus sohasem pihen. akik veszélyesek. A „B” típus karrierje lassabban emelkedik. Mi a különbség az „A” típus és a munka megszállottjai között? XY a munka megszállottja. inkább személyorientált emberré. A „B” típus karrierje inkább ilyen. És így önálló. Olyanok. folytan taposómalomban van. és már nem sok időm van.3-féle ember létezik: olyanok. ez pedig a pénz. A munka megszállottja nagyon különbözik az „A” típustól. Az „A” típus a politikára koncentrál. De a politizálás csak addig jó. hogy megváltozunk. nagy teljesítményű. És érdekes. Ha elismerjük. Goromba velük és nagyképű. Ezekre bizony ügyet sem vet. hogy az „A” típushoz tartozunk. hogy van még egy kategória. Ezeket az embereket az „A” típus Machiavelli-féle ördögi praktikával próbálja tönkretenni. elsöpörni. És az alattuk álló személyek. hogy mindenki ellenük van. Az „A” típus úgy érzi. akik segíthetnek neki. oldal. még a repülőn ülve is. sokszor úgy érzik. ezekre rátapos. akik nem segíthetnek neki. amit megszereznek. hogy… hogy napi 168. Mindaz a pénz. egyesek szerint én is „A” típusú vagyok. többé nem leszünk „A” típusú emberek. akik közömbösek. A vállalat vezetői. A „B” típus a teljesítményre összpontosít. hogyan szakíthatunk az „A” típussal? Hogyan válhatunk „B” típussá? Egy nyugodtabb. mert fél. Még a hétvégeken is dolgozik. Ez magyaráz sok Machiavellihez méltó módszert a vállalatoknál. A siker titka a teljesítmény a munka világában. vagy konkurenciát jelenthetnek neki. azok. lépés: elismerjük. amíg a politikai struktúra meg nem változik. Nagyon egyszerű. A „B” típus egészen más. Ismerjük el! A legtöbben nem ismerik el. Az „A” típusú ember karrierje többnyire ilyen. Ez a „B”. Az 1. hogy megváltozunk! Határozzuk el.

Ezt érdemes leírni: Elutasítunk minden kellemetlen igazságot. Íme az a 2 kérdés.munkarendjét mások állapítják meg. amely hajlamossá tesz a stresszre és a negatív érzelmekre. nem ő. összesen: 197 . A 2. A döntő viselkedésmód (csak a viselkedés alapján dönthetünk). ez van. Először is: ne feledjük az objektivizmus filozófiájának a kulcsát: A valóság létezik. hogy ezt fogja válaszolni: „A családom. A tagadás. annál boldogabbak leszünk. Ezért jobb előbb. Minden tagadásnál fontos helye van a zavarnak. Úgy tesz. barátokkal. mindig a valóság tagadása. Mindig van egy ár. Az. Úgy teszünk. Érdekes módon Peter Ustmenszkij azt írta erről valamikor az egyik könyvében. utazgatni stb. feszültek. tényező: a tagadás. Nyissuk ki a tagadás ajtaját! A következő: Ha úgy érezzük. amivel nem nézünk szembe! Feltételezzük. a karrierem. mert. És különösen ódzkodunk a kellemetlen igazságoktól. Minél előbb. és nem is szereti a munkáját. Az „A” típus ezzel szemben képtelen. magánéletünkkel és a munkánkkal. hogy nézzünk szembe az igazsággal. amivel nem nézünk szembe? Most rögtön! És 169. vagy éjszakánként rosszul alszunk. amelyet megfizethetünk. Tehát a tagadás legyőzése igen egyszerű. ami kényelmetlen érzést kelt bennünk. becsapjuk magunkat. boldogtalanok vagyunk. de mi nem foglalkozunk vele. mindig van egy ár. hogy tagadunk valamit! Van valami. amelyek képességeinkkel kapcsolatosak. hogy az emberi szervezetet az jellemzi. sejtett zavarnak. oldal. Mert így is. pszichoszomatikus betegségekre. A munka megszállottja meg tud pihenni. Az 5. ezért szembe kell néznünk vele. náthásak leszünk. mi a legfontosabb dolog az életében. hogy van valami az életünkben. vagy többször megfázunk.: határozzuk el.” Ha egy „A” típusút kérdezünk meg. honnan származik. az ő válaszuk: „A munkám. Azt kell tennünk tehát. a személyes kapcsolataim. A legkellemetlenebb igazságok közé tartoznak azok.” Így lehet a 2-t megkülönböztetni. úgy is. szórakozottak vagy ingerlékenyek vagyunk. majdnem biztos. A személyiségünkkel. Persze. jöjjön akkor most az 5. mert hajlamosak vagyunk arra. rossz a közérzetünk. Azért szoktunk tagadni valamit. Minden kínos helyzettől. Nem nézünk szembe a valósággal. Tény. annál jobban járunk. egyébként a legtöbb pszichológus szerint a valóság tagadása az elmebetegségek legfőbb oka. végül meg kell fizetni az árat. Igazság. Ha megkérdezzük a munka megszállottját. amit szégyennek is nevezhetünk. mint amilyen. amellyel kinyitható a tagadás ajtaja. vagy stressz kínoz. hogy tagadjuk a valóságot. amivel nem nézek szembe?” Mi az az életünkben. Ha bármilyen okból boldogtalanok vagyunk. Ez azt jelenti. hogy megszabaduljunk a stressztől vagy feszültségtől. És ennek az egyik módja. amit megfizethetünk. szorosan kapcsolódik a már említett tényezőkhöz. korai halálra. fő tényező. Ez. hogy: mindig van egy ár. Meg kell érteni. A valóság létezik. Ezt a tagadást úgy győzhetjük le. hogy nem foglalkozunk vele. mint később. az. Amikor tagadunk. minden különösebb ok nélkül – feltételezzük. amit megfizethetünk. hogy megkérdezzük: „Mi van az életemben. hogy megfizetjük az árat! Fizessük meg az árat! Inkább előbb. Íme a receptek a tagadás helyes megértéséhez. hogy hazug szervezet. mintha az élet nem olyan lenne. arra van szükségünk. A munka megszállottja meg tud pihenni. hogy képesek-e pihenni és időt tölteni a családjukkal. ez az ellenállás. Ez van. Ezért kérdezzük meg magunktól: „Mi ez az ár?” A 3. hogy áltassuk magunkat. gyakran tagadja ezt. Na jó. ez okozza a stresszt. hogy bármilyen helyzetben vagyunk is életünkben. Mindig van egy ár. mintha nem volna igaz. Ez a döntő. aki nem sokat nyújt a munkájában. mert félünk egy kínos helyzettől. Az. Valamilyen előre látott.

vagy ha úgy értelmezzük világunkat. De a legrosszabb valószínűleg az. A konfrontálók másképpen reagáltak. fontos ok. az lehet a legrosszabb. Óriási stresszen megy át. hogy ne ellenkezzünk. ha hibáztatunk valakit vagy valamit. hogy nézzünk szembe a helyzettel. oldal. Ha állásban vagyunk. olykor az lehet a legrosszabb. megvárták az áramütést. Úgy nevezzük ezt. Ha vannak gyermekeink. Az egyik vezető egyetemen a közelmúltban végzett kísérlet során kiválasztottak 2 csoport diákot: menekülőket és konfrontálókat. miközben az óra ketyegett. mindig erőteljes ösztön ébred bennünk a támadásra vagy ellentámadásra. Most 26 éves. És tudjuk. hogy a várakozásainkat meghiúsítják. annak szörnyű stresszel kell megbirkóznia. Hogy a valóság egyszer csak eltűnik. Mivel nem nézek szembe az életemben? Ne csapjuk be magunkat! Ne mondjuk azt. De nem néztek az órára. A kísérlet végén a vérnyomásuk nem változott. ne menekülők! Kérdezzük meg: „Mi lehet a legrosszabb? Mivel nem nézek szembe az életemben?” És bármi az. aki szintén orvos. Szóval csupán akkor gurulunk méregbe. és vessünk véget neki! A 6. 30 %kal emelkedett. Mikor 170. de szemüket le nem vették az óráról. Ha valamilyen félelmet érzünk vagy fájdalmat. áldozattá tesz. határozzuk el. hogy szembenézünk! Megfizetjük az árat. Sokat beszéltünk már a haragról. hogy harci vagy menekülési reakció. ami történhet? Ha házasok vagyunk. és nem tetszik neki az orvosi munka. A másik: a konfrontáló. ha valami baj van a házassággal. A menekülő személyiség nem szívesen néz szembe a valósággal. folytatták a beszélgetést. hogy nem eredményes a munkájában. és aztán rájött. amíg elismeri. de amint a mutató a 12-eshez ért. tréfálkoztak. összesen: 197 . Ne adjuk oda a nyugalmunkat semmiért! Az életben megtanulható legfontosabb szabály: A lelki nyugalmunk legyen a fő célunk! És ha valami fenyegeti a lelki nyugalmunkat.”. nem szeretjük a munkánkat. Az egyik: az ún. átalakul. és én nem fizettem. Ez nagy stresszre utal. De az a helyzet. hogy támadás ért bennünket. és 60 másodpercenként áramütést. ha nem álljuk meg helyünket választott szakmánkban. amikor egy jó barátunk orvosi diplomát szerzett 8 évi munkával. Ujjaikat az elektródákon tartották. Kiderült. ha olyan érzéseink vannak. ketyegett. Figyelték. A férfiak számára ez különösen rémes. Ő buzdította.stresszt vagy valami zavart okoz. mind az órát figyelték. de nem néztek az órára. feszültséget. A kísérlet végére a vérnyomásuk. gyakran az lehet a legrosszabb. enyhe áramütést kaptak. szórakoztatták magukat. hogy ezután megtesszük! A pszichológia 2 fő személyiségtípust ismer. Ha valaki úgy érzi.” Ne csapjuk be magunkat! Tegyük föl a kérdést: „Mi a legrosszabb. Ha úgy érezzük. vagy: „Talán mert nem ebédeltem. hogy a konfrontáló személyiség sokkal egészségesebb. ha úgy érezzük – és ez a lényeg –. Gyerekkorunkban azt tanultuk. Ez a kísérlet úgy folyt le. amelyet mértek közben. Az apja fizette a tandíjat. menekülő személyiség. különféle negatív érzelmeket okoz: a harag. hogy a diákok ujjait egy elektródához erősítették. és jött az áramütés. hogy a menekülők csak ültek ott. Közben kívülről figyelték őket. akkor az a fő felelősségünk magunkkal szemben. hogy utálja! Nincs kedve a gyógyításhoz. valami megváltozik. mint a menekülő. hogy a harag csupán akkor jöhet létre. Ők is beszélgettek. foglalkozzunk vele. Miért gurulunk méregbe? Akkor szoktunk méregbe gurulni. ha úgy érzékeljük. ha áldozatnak érezzük magunkat. hogy: „Talán mert a kocsim egy fizetőparkolóban áll. ami történhet?” Mi a legrosszabb. Vegyük azt az esetet. ha pl. mely stresszt. Beszélgettek. A lelki egészség kulcsa: konfrontáló legyünk. Amikor áldozatnak érezzük magunkat. Kérdezzük meg: „Mivel nem nézek szembe?” És határozzuk el. hogy az a meggyőződés alakul ki bennünk: valami vagy valaki fenyeget bennünket. de félünk otthagyni. hogyha aggódnunk kell gyermekeink jövőjéért.

fenyegetést érzünk. energiát. ordíthatnak. nem hibáztatunk mást. ha pozitív gondolatokkal foglalkozunk. akkor boldogan élhetünk. mit gondolunk és érzünk. Ezzel szemben valahányszor nem engedünk a haragnak. De az olyan stressz. mit akarunk. a főnökünk. amely megfoszt a belső békétől. amely egy célra irányul. hogy az életben mindig megőrizhessük belső nyugalmunkat: Az 1. tényező. a harag is csupán szokás. és van tervünk megvalósításukra. aki a problémát okozza. a lábunkkal pedig rúghatunk. vagy külső hatás dominál. hogy senki. hogy bármiféle érintés elűzi a haragot. kifelé irányul. és a haragra gondolunk. Tűzzünk ki világos célokat! Dolgozzunk rajtuk mindennap! Mindig gondoljunk rájuk! Másodszor: a be nem fejezett cselekvés. és megbetegíthet. különösen a haraghoz. Gyerekes viselkedés. Nézzünk szembe vele! Tegyük meg. Végül pedig a fogainkkal haraphatunk. ha állandóan a céljainkra gondolunk. amit kognitív kontroll módszernek hívunk. Természetesen a recept az összes eddig említett dologhoz. Dr. Valahányszor ugyanis átengedjük magunkat a haragnak. az őszintétlenség jele. megszilárdul bennünk. és remek közérzetet ad. lassan szokássá válnak. hogyha nem űzzük el. erősebb vagy már nincs köztünk. ha leírtuk őket. és. A megtorlás általában nem lehetséges. haraphatnak. A helyettesítés törvénye szerint nem nyomaszthat. Növeljük a haraggal szembeni ellenállásunkat. A 3. Lassan az előadás végére érünk. mert az a személy. Vagy pedig nem tanácsos. ez a harci vagy menekülési reakció – éppúgy. ott üthetnek. hogy a stressz pozitív is lehet. amíg végül bot és kő összezúzhat. harapásban fejeződik ki. amitől félünk. megszabadulhatunk a haragtól. és valamely kényszer vagy nyomás hatására jön létre. hogy ha olyan tevékenységbe kezdünk. és vállaljuk a felelősséget. Ordíthatunk. összesen: 197 . Úgy találta. Mire kell tehát gondolni? Mi a pozitív gondolat? A megoldás ez: a céljainkra gondoljunk állandóan! Gondoljunk a céljainkra állandóan! A céljaink. Hans Selin kidolgozta a durva fizikai kontaktus elméletét. az anyósunk vagy hasonló. Az a kérdés. hogy amikor átadjuk magunkat a haragnak. akinek vissza akarunk vágni. Úgy találta. Ha egy rendkívül durva verekedésre gondolunk. amelyik kifelé. az bizony a célok hiánya. Tudjuk. Energiát von el. külső kényszer? A kognitív kontroll azt jelenti: „Én vagyok a felelős!” Azt jelenti. és végül megmérgezi a szervezetünket. A kezünkkel megüthetünk valamit. érintési lehetőség: a hang. A düh ütésben rúgásban. senki másnak nincs hatalma az érzéseink fölött. Mindent fejezzünk be! Semmit ne hagyjunk félbe! Győzzük le a halogatást! Harmadszor: félelem a kudarctól. ordításban. de szavak nem árthatnak. Az a stressz. Ha a szokásról beszélünk. Hogyha elfogadjuk felelősségünket. Ne feledjük. az negatív. És itt a helyettesítés törvénye. csökken a haraggal szembeni ellenállásunk. és használjuk a tudatunkat. az. rúghatnak. Az. és cselekedni akarunk. mi irányítjuk érzelmi életünket. Ha ezt a haragot nem távolítjuk el a szervezetünkből. hogy az irányítás belül megy-e végbe. mert… mert nem elfogadható. infantilis dolog. nem kínozhat stressz. mint az állatoknál – működésbe lép. egyben azonban feltételes reakció is. De társadalmunkban erre általában nincs mód. ha eldöntöttük. az a gyengeség jele. Mert ilyen módon is megszabadulhatunk a haragtól. oldal. ami érintéssel jár. Íme a tanácsok az egészség megőrzéséhez. és szabályozni tudjuk. Egy célra irányul. A megtorlás nem lehetséges. és lőttek a félelemnek! 171. mind a 6-hoz. Összefoglalva: a recept. életerőt nyújt.

Úgy győzhetjük le ezt a félelmet. az itt van! Ne feledjük: van egy ár. hogy ami itt van. ha másokat hibáztatunk. „Az akadályok azok a rémítő dolgok. Ha egy rajtunk kívül álló személyt vagy dolgot okolunk. hogy ez az „A” típusú viselkedés régi gyermekkori élményeinkből származik. nagy dolgokat vihetünk véghez. mi ez az ár! Kérdezzük meg magunktól: „Mivel nem nézek szembe?” Határozzuk el. Hallgassuk a magnót! Helyezzünk nagyobb súlyt a kapcsolatainkra! Legyünk nyugodtabbak! Éljünk kiegyensúlyozottabban! És jöjjünk rá. és fogadjuk el. ha vállaljuk a teljes felelősséget. összesen: 197 . A haragnak az a megoldása. hogy ne maradjon idő negatív dologra! Semmire. Végül emlékezzünk rá. Egészségesek leszünk. A harag abból ered. oldal. és foglalkozzunk olyan sokat valami fontos dologgal. A betegséget hírből sem ismerjük. mint a makk. hogy fokozatosan „B” típusú személyiséggé válunk. aki a mi boldogtalanságunkért felelős. Ezentúl ne fejezzünk ki negatív érzelmeket! Gondoljunk állandóan a céljainkra. És valószínűleg 100 évig élünk. amelyeket akkor látunk.” 172.Negyedszer: félelem az elutasítástól. hogy megtesszük! Végül pedig: a harag. hogy a stressz addig pozitív. ha elvesszük tekintetünket a céljainkról. amíg valamilyen célra irányul! És ha sok-sok célra irányuló stresszt fejlesztünk ki. amelyek már elmúltak! Ötödször: győzzük le a tagadást! Nézzünk szembe a valósággal. amit megfizethetünk. hogy megszabaduljunk valamitől! És mindig tudjuk.

” Mai világunkban az a képesség. mert ha valakiben megvannak a kellő személyiségvonások. ha valaki megbánt bennünket. nemcsak házasságunk. egészséges-e a személyiség? Melyek a fő kritériumok? Nem egyről már volt szó az előadások során. ami a kapcsolatokat illeti. oldal. szekció A sikeres személyiség kialakítása (24:21) Endru Karmegi. hanem lelki egészségünk terén is. ami a sikerhez kell. Olyat. hogy könnyen meg tudunk-e bocsátani. és személyiségünk egészsége között. a szakértelem és tapasztalat alapján. akik nagyon szeretik magukat. 85 %-a az életben élvezhető boldogságunknak – a kutatások szerint – a boldog kapcsolatokból származik. Arról beszélünk. mint bármi más dologért. Épp így az összes problémáinknak is a 85 %-a a nem megfelelő kapcsolatokból származik. amit elérünk az életben. akik sok felelősséget vállalnak magukra. ám pocsék a személyisége. akit mindenhol szívesen látnak. Tehát bizonyos mértékben valóban kielégülést adhat az életben a teljesítmény. aki századunk kezdetén szegény bevándorlóként indult. Azoknak. akik nem másoktól várják sorsuk alakítását. egészséges a személyiségük. mennyire szeretjük magunkat. a siker. De ha minden lehetséges tudással fel van vértezve. Ebben az előadásban megmutatjuk. Miért? Azért. nagyon egészséges személyiségek. a pénzkeresés. 173. kapcsolataink. hogy közvetlen összefüggés van aközött. Azok. akik nem másokat hibáztatnak. és több mint 500 millió $-os vagyont gyűjtött. hogy közvetlen összefüggés van aközött. akinek élvezik a társaságát. hogyan fejleszthetünk ki egészséges. nem kísérleteznek a megváltoztatásával. Olyan személyt. Az egészséges személyiség újabb kritériuma az. Az egészséges személyiség fő kritériuma persze az. Tudjuk. Hogy mennyire szeretjük magunkat. hogy milyen könnyen bocsátunk meg. És ma már a legnagyobb amerikai cégek is inkább a személyiségtől függően vesznek fel alkalmazottakat. egyszer azt mondta: „Többet fizetek azért a képességért. Ami pozitív személyiséget és magatartást jelent. hogyan lehet ugrásszerűen fejleszteni a kapcsolatainkat. Elhangzott már az a megállapítás. Az a lényege személyiségünknek. legfontosabb tulajdonságunk nemcsak karrierünkben. a karrier kiépítése stb. hogy a 85 %-a mindannak. sikeres személyiséget. közvetlenül attól függ. Ma arról lesz szó. Hogyan állapítjuk meg. hogyan fejleszthetjük ki a lelki egészség maximumát. igen-igen egyszerű dologgal. figyeljen! – a teljesítménytől függ. összesen: 197 .25. hogy jól kijövünk társainkkal – a társadalmi intelligenciánk – a legértékesebb. hogyan jövünk ki az emberekkel. Ám boldogságunk főleg a kapcsolataink függvénye. Az egészséges személyiség másik ismerve az. A hiányzó 15 % – akit érdekel. Azt minden kétséget kizáróan tudjuk. hogy valaki kijön másokkal. és személyiségünk egészsége között. mindent megtanulhat. Mindenki egészségesebb személyiségre vágyik. nem annyira a bizonyítványok. hogy mennyi felelősséget vállalunk. hogyan jövünk ki másokkal.

Az. gyorsabban megkaphatjuk közvetett módon. Ha kapcsolatainkban közvetlenül próbálunk elérni valamit. Próbáltak már valakinek imponálni. a sorstól. hogy mi érdeklődünk irántuk. mi a teendő? A most ismertetett törvény értelmében úgy sikerül mások érdeklődését felkelteni. ha nincsenek kapcsolataink. Az utolsók egyikéhez. Csodálatos módon itt is érvényesül a kölcsönösség törvénye. annak bemutatására. gyakran kudarc ér. Belül. A legintrovertáltabbtól a 174. ismérve: az ún. pozitív várakozások. annál jobban szeretünk mást. Nos. annak a következménye. mint fordítva. hogy mit vetettünk. Beszéltünk néhány lelki törvényről. összesen: 197 . hogy tiszteljenek. ismérve. Helyes? Imponálni akarunk másoknak. ezért imponálni akartak? Próbáltak már imponálni valakinek? Nos. Minél több felelősséget vállalunk. hogy mit aratunk a kapcsolatainkban egy bizonyos pillanatban. imponálni akarunk más embereknek. mi a megoldás? Tiszteljük őket! A közvetett erőfeszítés törvénye minden esetben érvényesül kapcsolatainkban. Innen is egy fontos törvényhez jutunk. A külső kapcsolatok ezt tükrözni fogják. Minél jobban szeretjük magunkat. Mondok egy egész egyszerű példát. Minél könnyebben bocsátunk meg. akik nagyon hasonlítanak hozzánk. És minél jobban kijövünk más emberekkel. mutatunk egy igen egyszerű grafikont. Csodálatos sorozata ez a kölcsönös viszonyoknak. Azt hiszen. az. oldal. A közvetett erőfeszítés törvénye azt állítja. Még valami. mert egész egyszerűen úgy kell másoknak imponálni. lépés. az egészséges személyiségnek. hogy ők imponáljanak nekünk. az az 1. amit akarunk. mi a megoldás? Szeressük őket! Ha azt akarjuk. hogy társainkkal való kapcsolatainkban azt. annál jobban jövünk ki önmagunkkal és velük. és nem neheztelünk. morgunk. éppen az ellenkezőjét kell csinálni. amit a kapcsolatokban elvetettünk. Mondok néhány példát. hogy hogyan jövünk ki másokkal. Az. hogy szeressenek minket. valójában nem lehet egészséges személyiségünk. hogy változtassuk meg kapcsolatunkat magunkkal. és főleg erről lesz majd szó. olyan kint. Az egyik: a ki mint vet. A vonzás törvénye szerint olyan embereket vonzunk magunkhoz. úgy arat. annál jobban szeretjük magunkat. igazán egészséges emberek. illetve az 5. Imponáljanak nekünk! Ha érdeklődést akarunk kelteni önmagunk iránt. Ez az emberi személyiség grafikonja. Amilyen bent. hogyan jövünk ki másokkal. Azok az emberek. Hogyan tudunk kijönni másokkal? Ami azt illeti. Különösen a kapcsolatainkban. csak igen kis mértékben függ a másik személytől. a véletlentől vagy a természettől. annál jobb a kapcsolat. A 4. éppen az…. jó kapcsolataink embertársainkkal. hogy mennyire keressük a jót mindenben és mindenkiben magunk körül. közvetlenül. Ha pl. Inkább attól függ. zavarba jövünk és a többi.Az egészséges személyiség 4. 3-ra most is utalok. E szerint a törvény szerint kapcsolataink minősége. A megfelelések törvénye szerint a külvilágunk megfelel a belső világunknak. Megszégyenülünk. Ha azt akarjuk. Hogy mit vetettünk. Ha meg akarjuk változtatni kapcsolatainkat. Minél inkább csak a jót keressük az emberekben. akit fontosnak vagy értékesnek tartottak. amit a kapcsolatainkban kapunk. akik a jót szokták keresni. annál jobban fejlődnek a kapcsolataink. ez lesz ma az utolsó: a közvetett erőfeszítés törvénye.

oldal. Érezteti. a befelé fordulótól a kifelé forduló személyiségig. akivel találkozik. És amint ahhoz a ponthoz érünk. bűntudatra és minden másra. milyen fontosak! Igen. ahol nagy az önbecsülésünk és önmagunk elfogadása. A legtöbben még mindig ezekkel az 175. Hogy személyiségünk egészségesebbé váljon. Mit ábrázol ez? Az önértékelést. hogy a grafikon ilyen. Csodálatos dolog. A nagy önértékeléstől a csekély önértékelésig. komplexusra. annál több lehetőségünk lesz. akivel találkozunk. amivel növeljük az önbecsülését valaki másnak. Érdekes dolgot tapasztalunk. vagy kisebbrendűségi. hogy amint önbecsülésünk növekszik az önmagunkon való munka nyomán. akkor mi is fontosnak érezzük magunkat! Ez a kölcsönösség törvénye. az a sajátunkat is fokozza. Ezért. ami az önértékelést gyorsabban csökkentené. nem nagyon szereti magát. ez a középpont). izgalmas életet éljünk. akik világosan. Mindig is ez volt a sikeres emberi kapcsolatok titka. rendkívül könnyű kijönni. Éreztessük velük. Ahogy fölfelé haladunk az önbecsülés skáláján. Semleges. És mi a titka az önbecsülés javításának? Csodálatos módon a kölcsönösség törvénye miatt minden egyes dolog. teljesen a skála közepén vannak. hogy érdekes. mondjuk ilyen. akinek csekély az önértékelése. hogy fontosak. a sajátunkat is javítja. Vagy ha úgy tetszik. életerő. Ez egészen biztos. hogy éreztetjük velük. Középről kiindulva. Azt tapasztaljuk. ahogy növelhetjük mások önbecsülését. amivel növeljük mások önbecsülését. jámbor emberek. Az. Bánjunk jól mindenkivel! Éreztessük a fontosságukat. És mivel a siker kulcsa az. Olyanokkal. Ha igazán egészséges személyiséget akarunk. hogy fontos vagyok!” Mindenkin. mint a destruktív kritika. Az. rájövünk. Szélesedik ez a tartomány.legextravertáltabbig. a hosszú élet. igen sokféle emberrel ki tud jönni. Mary Kay S. Ez azt jelenti. megfigyelhetően. és így egyszersmind a sajátunkat is. Ez a grafikon az én ötletem. akkor alkalmazzuk a megfordíthatóság törvényét! A megfordíthatóság törvénye esetünkben egyszerűen csak annyi. Ne feledjük. amit azért teszünk. (meri kéj es) gyönyörű hasonlatot talált ki. amint jobban és jobban tiszteljük és elfogadjuk magunkat. akikkel rendkívül. a gyermekkori destruktív kritika hajlamosít a kudarctól. ugrásszerűen javulnak a kapcsolataink másokkal. az egészség. hogy minden. mert minél több emberrel tudunk kijönni. ellenállóképesség és minden más között. ráilleszthetünk erre még egy grafikont. milyen fontosak. Hogyan éreztethetjük. mit tehetünk annak érdekében. az kizárólag olyan emberekkel tud kijönni. mind több és több emberrel jövünk ki. egy tábla lóg a nyakában. akivel találkozik. a középvonal az átlagos személyiség. hogy minél több emberrel ki tudjunk jönni. szelíd. Elképzeli. hogy növeljük mások önértékelését. A módszer. hogy fontosak? Először is. akikkel kijövünk. jelentősen növekszik azoknak a száma. hogy ki tudunk jönni szinte mindenkivel. energia. hogy mindenkinek. vagy negatív érzései vannak. hogy bármilyen kedves vagy nagylelkű dolgot teszünk. Egyébként közvetlen összefüggés van a más emberekkel való jó kapcsolat. hogy fontos vagyok!” És reagál erre a jelzésre. Amint növekszik az önbecsülésünk. azzal a sajátunkat is növeljük. az elutasítástól való félelemre! Hajlamosít a kisebbrendűségi érzésre. összesen: 197 . az. Szövege: „Éreztesd. akinek igazán egészséges a személyisége. látja a táblát „Éreztesd. hogy mások önértékelését javítsuk. Ráilleszthetünk erre (azt hiszem. a legfontosabb: HAGYJUNK FEL A DESTRUKTÍV KRITIKÁVAL! Hagyjunk fel a destruktív kritikával! Semmi más nincs. ezért a továbbiakban most arról lesz szó. nem az introvertált vagy extravertált.

A végén szóba sem akartak állni velem. hogy az ő okfejtésük bizonyul meggyőzőbbnek. hogy felhagyunk a destruktív kritikával. Jézus azt mondja a Bibliában. hogy a szüleink fogadjanak el. hogy úgy mondjam. és mondjak valamit? Odáig is eljutottam. Amikor megnősültem. ebből az évből. dolog: az ELFOGADÁS. kizárólag ezzel a passzív ellenállással. mert én mindig vitatkoztam. Hagyjunk fel a destruktív kritikával! Senkit se kritizáljunk. azt tapasztaltam. Indiát felszabadítsa. nem vitatkozunk. legjobban arra vágyunk. ha eddig kritizáltunk. illetve ebből a századból. És a vitákban én győztem. És jóllehet. hogy szeressenek és szeressünk. amivel kapcsolatban Emert Fox így ír: „Ha már gorombának kell lenned. miért vélekedik vagy érez így vagy úgy a másik. légy goromba idegenekkel! A kedvességed őrizd meg a családodnak!” Úgy látszik. hogy legyőzze az egész hatalmas Brit Birodalmat. hogy kedvesek legyünk. Nem játszottak velem az iskolában. akár úgy. Ha igyekszünk elkerülni a vitákat. a következő: először a másikat próbáljuk megérteni. Abban az esetben. hogy úgy a legkönnyebb pozitívan gondolkodni. Mindenki elkerülte a társaságomat. és sohase kritizáljunk? Vajon hol? Természetesen otthon. kellemes. zsörtölődjünk. Érdekes dolog. én győztem. hogy először igyekszik megérteni. hogy már senki sem győzött le. 176. Az emberi személyiség fejlesztésében a legfontosabb elvek egyike: a nem ellenállni elve. hogy udvariasak legyünk olyanokhoz. ha sose vitatkozunk másokkal. igen. Soha senkihez nem hívtak meg. annak ugyanaz marad a véleménye. Mi a 3. Könnyen lehet. tönkreteszi a másik ember önbecsülését. és éppen a szeretteinkkel. Ne vitatkozzunk! A vita… a vita elkerülésének van egy rendkívül. Képes volt rá. az éretlen személyiség természetes reakciója az. hogy azok. oldal. mód. hogy fiatalkoromban nagyon föl volt vágva a nyelvem. Ezenkívül még valamire rájöttem. Minden vitában én győztem. nézzenek ránk jó szemmel! És amikor felnövünk. Sokat olvastam. térjünk ki előle! Próbáljuk megérteni a másik ember felfogását! Hol kezdjük el. hogy nyomban érvekkel árasztja el a másikat. aminek jó hasznát vettem: gyorsan jussunk egyetértésre! Ha úgy érezzük. pocsékul érzik magukat! Ha megtesszük ezt. az Új Testamentumban: „Siess megegyezni ellenségeddel. hogy vitatkozzanak. ha ezt az 1 változást véghezvisszük. hogy így vagy úgy vélekedik és érez egy másik személy? Ha nem értünk egyet vele. Indiából. Amikor világra jövünk. akiket most látunk először és utoljára. pozitív lett a személyiségünk. Az elfogadás az egyik legeslegmélyebb tudatalatti vágyat elégíti ki. veszekedjünk. mert az lebecsülést sugall. akik együtt élnek. és kivívja számára a függetlenséget. mégis vesztettem. elérni.érzésekkel küszködünk azok miatt a meggondolatlan megjegyzések miatt. vita készül. A nem ellenállni elvéről rendkívül sokat hallottunk Mahadma Gandhitól. mint ahogy el tudnánk képzelni. A legfontosabb az. ne magunkat megértetni! Alkalmazzuk a közvetett erőfeszítés törvényét! Először értsük meg a másik ember szempontjait! Mi az oka annak. mindig hajlamosak arra. Gyakran alakul ki kisebb nézeteltérés. Másodszor: LEGYÜNK KEDVESEK! Legyünk kedvesek! Legyünk kedvesek! Ez azt jelenti: ne vitatkozzunk! Emlékszem. hajlamosak vagyunk rá. sokkal vonzóbb személlyé válunk. A 3. Ez a 3. Akár így. könnyen lelkesedni. siess!” Sok oka van ennek. Odáig jutottam. sokat tanultam. Feltétel nélkül szeressenek! Fogadjanak el. hogy már nem volt kivel vitatkoznom. ahogyan másokkal éreztethetjük a fontosságukat? Már nem kritizálunk. gondoljunk a szép mondásra: Akit erőszakosan győznek meg. Ezzel szemben az érett személyiséget az jellemzi. kitűnően érveltem. amelyeket szüleink tettek gyerekkorunkban. összesen: 197 . Aztán otthon kritizáljunk. rendkívül egyszerű módja.

ha nagyra becsülünk valakit. ahogy a hőmérő higanyszála emelkedik egy forró napon. vagy: „Pompás ez a nappali!”. Mert többnyire azok érnek el sikereket. ők igénylik leginkább a csodálatot. 177. büszkék vagyunk az óránkra. Büszkék vagyunk a házunkra. amikor 2 személy először találkozik (és a későbbi alkalmakkor is). hogy: „Köszönöm. vagy: „Csodás az öltönyöd!” Bármit mondhatunk. hogy hízelgő rájuk. óriási társaságok. amiről tudhattam. Ezt a kapcsolatot egyszerűen a mosolygással hozhatjuk létre. A nagyrabecsülés. ameddig ez a kapcsolat nem jön létre. hogy megkedveljük a mosolygást. mammutcégek rendkívül sikeres. udvariasak. Azt mondják. akik megnyerik mások együttműködését. erre mindig olyan pozitívan reagáltak. mint azzal. hogy a legbefolyásosabb emberek. Az elfogadást egyszerűen úgy mutatjuk ki. azok futnak be. sőt mi több csodálja. Dolgoztam már milliárdosokkal. olyan pozitívan reagáltak. Legyünk kedvesek. a gyerekeinknek vagy a kollégáinknak. a pincéreknek. az emberekkel magas lóról beszélő személyeket. hogy még egy nem őszinte mosoly is jobb. a kocsinkra. hogy rámosolygunk másokra. maga a mosolygás. de szép!”. A tulajdonunkhoz is kötődünk. a kisgyerekeinkre. Ugyanis érzelmileg olyan nagymértékben kötődünk személyiségünkhöz. jellemünkhöz. vagy: „Gyönyörű a házad!”. nem nagyon jár közel az igazsághoz. oldal.” Thomas Carolay (keroláj) egyszer azt mondta: „Megfigyelhető. Éppen úgy. hogy csodáljuk másvalaki tulajdonságait. felszolgálóknak! Rendszeresen mondjuk. a partner feltétlen elfogadásával. amit őszintén gondolunk. becsüljünk másokat. Ami a nagyrabecsülést illeti. ez príma érzés. a cipőnkre. pont: a NAGYRABECSÜLÉS. pont: a CSODÁLAT. mint ez őszinte fintorgás. Amikor rámosolygunk valakire. azzal is fokozzuk az önbecsülését.” Újra és újra megint. mondjuk. hatalmas vezetőivel. Néha épp azok. Semmit nem mondok. felismeri. Vagy a pozícióját csodáljuk egy másik személynek. amikor mosolygunk.továbbra is szükségünk van erre a szeretetre. Egyébként. nem csak pozitív érzéseket keltünk a másik személyben. ahogy a televízióban. általában nagyon kedvesek. Mondjunk köszönetet hitvesünknek. Az 5. vagy kitartó. A csodálat azt jelenti.” De őszintén! A hála kifejezése növeli a másik önbecsülését. hogy a nagy emberek mindig jól bánnak a kisemberekkel. a cégükre vagy a munkájukra nézve. más kommunikáció nem megy végbe. ha ez a személy szorgalmas. hogy: „Köszönöm. hogy: „Köszönöm. Úgy. jelezzük. összesen: 197 . akiknek a legmagasabb az önértékelésük. a hangunkkal. hogy mikor olyasmit mondtam. A mimikánkkal. Mosolyogjunk! Vegyük rá magunkat a mosolygásra! És tapasztaljuk. mert az emberek nagyon okosak. vagy pedig pontos. És az emberek természetesen azokkal működnek együtt. mintha egy alacsony önértékelésű személy tehetségét csodálnánk. És ha valaki azt mondja: „Hű. De addig. de gőgös. És rendkívül udvariasak is. bárki legyen is az. vagy nagyon precíz. ha megszokjuk. ezt hogyan fejezzük ki? Azt mondjuk. és igen jóvá varázsolja a közérzetünket. hanem a mosolygás. Tapasztalni fogjuk.” Ez pontosan így van. Észreveszik az őszintétlenséget. valahogy endorfint szabadít fel az agyunkban. A 4. Ezt a testünkkel fejezzük ki. amit nem úgy gondolok. ha mosolygunk. egyes kutatások szerint. vagy: „Klasszul néz ki a kocsid!”. akikkel nem kellemetlen együtt dolgozni. A személyek közötti kapcsolatok területén végzett kutatások szerint. és azt tapasztaltam. hogy kialakul egy elfogadási vagy nem elfogadási kapcsolat. hogy elfogadtuk. Abraham Lincoln azt mondta: „Mindenki örül a bóknak. legelőször az történik. akik a legtöbbre vitték. Büszkék vagyunk az irodánkra. hogy ha valaki elismeri. filmen ábrázolják a befutott. ha elfogadjuk. a nagyrabecsülést. Az a mód.” Mindenki örül a bóknak. hogy mosolygunk. a beosztottjainknak.

hogy sok megbecsülést érdemel. hogy a katonák. Íme a legeslegjobb kérdés: „Hogy érti ezt?” Ha meghallgattunk valakit. hogy becsüljük. Először is: figyelmesen hallgassunk! Figyelmesen. figyelmesen hallgassuk! Másodszor: várjunk! Mielőtt válaszolunk. hogy Napóleon mondta: „Fantasztikus! A katonáim készek meghalni egy jó szóért!” Rájött. ha dicséretben. a vonzás és a megfelelés törvénye állítja. Azt a vágyat. annak van önbecsülése. dicsérendőnek. hogy személyiségünkben döntő szerepe van annak. Aki úgy érzi. amit értékelünk. Vajon miért olyan fontos ez az odafigyelés? Azért. Ne válaszoljunk azonnal! Kérdezzünk valamit arról. amit megtehetünk. hogy növeljük mások önbecsülését. kimutatták. azt hiszem. annál gyorsabban növeli az önbecsülést. ez megsokszorozza a hatást. hogy a másik mindent elmondjon. a levélen. ha hallgatjuk. hogyan figyeljünk. és ezt közölni akarjuk. amelyet a kitüntetések jelképeznek. hogy értékeljenek. hogy.. amiről szó van. akkor mihelyt 1-szer megtette. A helyeslés módjai: Először is: Ne várjunk a dicsérettel! Minél gyorsabban jön a dicséret. Ezért amikor dicsérünk valakit. mint a bumeráng. amit… amit nem értékelünk. Nos. hogy megbecsüljenek. Ha azt akarjuk. a házon. tehát ha 178. És nem vesszük tudomásul. a közvetett erőfeszítés törvénye révén saját lelki egészségünket is javítjuk.”. mert mindig csak arra figyelünk oda. összesen: 197 . mit mondott. az illető annál inkább megbecsüli. Azt a vágyat. Ez a 6. hogy az alkalmazottunk folytasson valamit. Ha más lelki egészségét javítjuk. néhány tanács. meg akarjuk érteni. A helyeslés az emberi lélek egyik legmélyebb vágyát elégíti ki. Ha figyelünk. hogy értékes embernek tartjuk. hogyan vélekednek szerintünk mások rólunk. nagyon figyeljünk rá! Hallgassuk. Minél gyorsabb és konkrétabb a dicséretünk. a sajátunk is nő. rögtön kifejezzük. hogy valóban figyelünk rá.A 6. Ha azt akarjuk közölni valakivel. úgy arat törvénye. Az önbecsülés jelentős mértékben attól függ. Sok bizonyíték van arra vonatkozóan. hogy egy őszinte érzelem. bármilyen őszinte érzelem. ne szakítsuk félbe a másikat! Türelmesen. pont: a FIGYELEM. oldal. megbecsülésben részesülnek.: a HELYESLÉS. hogy a viselkedést megismétlik. ha rögtön. Erősen befolyásol bennünket mások véleménye. Harmadszor: Dicsérjünk nyilvánosan! Amikor nyilvánosan dicsérünk valakit. mert mások véleményének óriási befolyása van a viselkedésünkre. amit akar! Aztán várjunk! Mutassuk ki. mit mond! Fordítsunk rá időt! Íme. visszatér hozzánk. ha más önbecsülését növeljük. dicsérjük meg! Másodszor: Legyünk konkrétak! Mondjuk: „Remek munkát végeztél a gyepen. és tudjuk. tartsunk egy kis szünetet! Ne szakítsuk félbe! Hagyjuk. a figyelem az önbecsülés javításának igen hatásos módja. Mint a ki mint vet. melyet kimutatunk másvalaki irányába. megcselekszik ugyanezt. akik semmi pénzért nem kockáztatnák életüket. Annál valószínűbb. amit… amit a másik mondott! Így is tudtára adva. mondjuk ezt: „Pontosan hogy érti?” És kérjük meg. A 7. hogy mit mond más. hogy magyarázza el világosan! Végül jusson eszünkbe a bumeráng! A bumeráng törvénye egyszerűen azt állítja. az ok és okozat törvénye. Óriási. hogy valaki mennyire tartja magát becsülendőnek. hogy mérlegeljük a mondottakat! Harmadszor: egy tisztázó kérdés jön.

amikor nehéz helyzetbe kerülök. mint egy igazi bumeráng. mint önmagadat!” Szeresd felebarátodat. ha valami pozitívat mondunk valaki másról. mint önmagadat! Bánj úgy vele. Mindig gondoljunk arra. aztán visszatér hozzánk. amelynek révén mindent elérhetünk. mintha azt. Az utolsó szabályt az emberi kapcsolatok megjavításához. és sokat szeretett. tegyünk úgy. akkor sikeres személyiséget fejlesztünk ki. amit akarunk az életben. úgy beszéljünk. Albert Schweitzerrel. a világ egyik legnagyszerűbb emberével. összesen: 197 . mintha ők lennének a világon a legértékesebb emberek! Ők azt hiszik. aranyszabálynak hívjuk. kinyomtatná egy újság! Amikor másokra gondolunk. oldal. hogy fontosak! Úgy bánjunk másokkal. társainkkal együtt haladva. aki jól élt. milyen bánásmódot? Még egy megszívlelhető tanács: válasszunk egy mintát! Olyasvalakit.” 179. vagy pedig. szóval. arra gondolok: „Vajon Albert Schweitzer mit tenne a helyemben?”. Az aranyszabály így szól: „Szeresd embertársadat. amit mondunk. és ha másokkal éreztetni próbáljuk fontosságukat. „Az a sikeres ember. mint önmagaddal! Akármilyen helyzetben gondolkozzunk el: én milyen bánásmódra vágynék e helyzetben? Gondoljunk rá. gyakran nevetett. pozitív gondolatokat küldjünk! Pozitív eszméket. Ezért csak jó dolgokat mondjunk! Amikor másokról beszélünk. Ezért nagyon gyakran. ez a cél vezérel. akit a világon mindenkinél jobban csodálunk vonzó személyisége miatt! És mikor valamilyen nehéz helyzetbe kerülünk. hogyan éreztethetjük másokkal. azok. amikor kényes helyzetbe kerülünk valakivel! Vita van vagy nézeteltérés. vagy pedig: „Názáreti Jézus mit tenne e helyzetben?” Ha ezt használjuk mintául. ahogy az a személy tenne! Sok évvel ezelőtt Afrikában dolgoztam együtt dr. az eljut ahhoz a személyhez. én mit szeretnék.valóban azt érezzük. Gondoljuk ezt: ha fordított lenne a helyzet.

És a hiedelemrendszerünk a világhoz való kapcsolatunk tekintetében az értékeinkben sűrűsödik össze. mert akkor összhangban. személyiségünk. hogy hasonló hasonlót vonz. amikor nem dolgozunk? Ez a 3. mennyire vagyunk képesek tartós. összesen 6 olyan tényező van. szekció Kiváló kapcsolatok kialakítása (24:14) Az egyik legrégibb mondás így hangzik: „Mindenhol jó. Megfelelő reakció. hogy a hasonló vérmérsékletű emberek jönnek ki legjobban egymással. az egyik előadásban beszéltünk már a szeretet fontosságáról. a siker titka. oka a kapcsolatok felbomlásának. és mindent azért teszünk. mert sokkal könnyebben változnak. Az értékeken kívül ott a szellemi életünk. Azt tapasztaljuk. szoros kapcsolatokban. hogy mi tesz egy kapcsolatot sikeressé. hogy szeretetet kapjunk. oldal. Ezenkívül van az érzelmi életünk vagy érzelmi temperamentumunk. mit elfogadhatatlannak? Az értékeink igen fontosak és a konfliktus másnak az értékeivel káros a lelki egészségünkre. Ez a szabály majdnem minden területre érvényes. Hogyan viszonyulunk a legfontosabb dolgokhoz: a gyerekekhez. Ami a hasonlóságot illeti. És nem olyan fontosak. Jó érzés. A hasonlóságok nagyon-nagyon fontosak. amely sikeressé tesz egy kapcsolatot. persze az. na és persze a szexhez? A pénzzel kapcsolatos vita az egyik leggyakoribb oka annak. semmilyen közéleti siker nem kárpótolhat. amelyek hozzásegíthetnek – engem hozzásegítettek –. Ezután jönnek a szexszel kapcsolatos viták. hogy szeretetteljes kapcsolatokat élvezhessünk partnerünkkel.” Most olyan dolgokról szeretnék beszélni. 6 tényező. házastársunkkal vagy a számunkra legfontosabb személlyel. príma érzés. a pénzhez. Abraham Maslov (ébrehem mezló) szerint: „Az az egyik kritériuma a lelki egészségnek. Az 1. olyan ez.” Benjamin Disrely (bendzsamin dizreli).26. 180. a nagy angol miniszterelnök azt mondta: „Ha otthon baj van. Különösen egy nemrég. Hasonló hasonlót vonz. Először is beszéljünk arról. Vagy hogy ellensúlyozzuk a szeretet hiányát. Tapasztalhatjuk. Aztán meg a szabadidő. szeretetteljes kapcsolatot létesíteni az emberi faj más tagjaival. a hiedelemrendszerünk. harmóniában leszünk az élet majdnem minden fontos területén. meghitt. De különösen az értékek területére. frissen kötött házasság. Máris ismertetem őket egyenként. Sehol nincs ennek nagyobb jelentősége. mint valami vegyi reakció. Hogyan töltsük az időt. mint az értékeink. Arról. Ezek a nézeteink: a politikai felfogásunk. és úgy gondolom. hogy mindnyájan szeretetet igénylő szervezetek vagyunk. Mit tartunk helyesnek? Mit tartunk helytelennek? Mit jónak. Ha találkozunk a megfelelő partnerral. a személyiség legfontosabb része: az énképünk. összesen: 197 . de a legjobb otthon. hogy szinte minden nehézségünk eltérő véleményű személyekkel való konfliktusokból származik. mint azokban a meghitt.” Mikor megkezdtük a szemináriumot. amelyeket másokkal létesítünk. hogy tönkremegy egy házasság. filozófiánk stb.

Ez azonban csak 1 területre érvényes.Végül pedig a külső gyűrű. És ez a 2 partner persze nem jön ki egymással.” Az ilyen kapcsolatok szinte kivétel nélkül válással végződnek. titka az. Ha 2 olyan ember beszélget. A 2. hogy nem beszélik ki magukat. vagy testi párhuzamosság. 100 %-ig. Ha nem jövünk ki. A másik példa az. hogy a másik teljes mértékben fejlessze ki képességeit. úgyhogy vetélkednek a szóhoz jutásért. ne foglalkozzunk vele. De ha megnézzük az esküvői képeket. a résztvevőknek teljesen vállalniuk kell a kapcsolatot. A szeretet egyik legszebb meghatározása. A természet a temperamentumban is egyensúlyt akar. De a kapcsolatok sikerének a titka mindenesetre a partnerek elkötelezettsége. De a válást soha!” Ez talán egy kicsit erős. akkor a kérdéses beszélgetés teljes időtartama alatt magán a fesztelen beszélgetésen kívül van körülbelül 10 % fesztelen hallgatás is. Az ellentétek vonzzák egymást. 181. és ezért mindent meg is tesz. nő-nő kapcsolatokhoz. Aktív és passzív. Az extravertált személy legjobban többnyire egy introvertálttal jön ki. akik temperamentumban jól összeillenek. hogy mindenben egyensúly legyen. Térjünk mást rá a 3. Nemsokára visszatérünk erre. Igen fontos az elkötelezettség. hogy gyakran olyan házastársat keresünk. férfi-férfi. recept a sikeres kapcsolatokhoz: az ellentétek vonzása. amennyit csak akarnak. A többi fő területen hasonló hasonlót vonz. Számos kutatási eredmény arra utal. a testi sík: a testi vonzás vagy testi hasonlóság. hogy egy kapcsolat megfelelő legyen. és kész. hogy a hasonló énképek vonzzák egymást. ne beszéljünk róla! A válásnak a lehetőségét se mérlegeljük! A gyilkosságot igen. feminista és a többi ilyen vitát. oldal. ahol mind a 2 partner 70 %-ot szeretne beszélni. akiknek az arcvonásai hasonlítanak a miénkhez. és lesz még 10 % fesztelen csönd is. ahol az egyik partner is 30 %-ot beszél. Mert ha valaki igazán szeret egy másik embert. A hízelgés legmagasabb formája a házasság. hogy az egyik személy az összes mondandóját elmondja az idő 30 %-a alatt. Plusz 10 % szünet. hogy kezdetben is hasonlítottunk egymásra. A férfi-nő. legfeljebb továbbállok. Mint írja: „A szeretet teljes elkötelezettségünk társunk képességeinek teljes kifejlesztésére. A természet arra törekszik. mindig konfliktus van abból. társalgási teszt. pontra! A kapcsolatok 3. arra törekszik. Ott viszont már komoly problémák adódnak a kapcsolatban. azt látjuk. Mit jelent ez? Ha hasonló énképekről beszélünk. Jól jegyezzük meg. amikor nincs mondanivalójuk. És ahhoz. ez a temperamentum. Mindig. A beszélgetés résztvevői annyit beszélhetnek.” A szeretet teljes elkötelezettségünk társunk képességeinek kifejlesztésére. Jin és jang. De ajánlok most egy tesztet. Ezek az emberek jól összeillenek. Az ellentétek vonzzák egymást. Ez az ún. amelyet ismerek. aki egyformán introvertált vagy extravertált. Gyakran vonzódunk olyanokhoz. 2 olyan ember. és a társa is csak 30 %-ot szeret beszélni. Lehet. Az elkötelezettség rendkívül fontos. A másik személynek pedig ehhez 60 %-ra van szüksége. A hasonló énképek vonzzák egymást. A kapcsolatok sikerének 4. hogy idősebb korban hasonlítani kezdünk egymásra. Továbbá beszélgetőpartnereik szavaira figyelhetnek. ha a partnerek úgy gondolkoznak: „Ha nem jövünk ki. Ezért mondjuk. Számomra ez fölöslegessé teszi a férfi-női. a legkevésbé fontos. Charly Jones (csárli dzsonsz) barátom a válásról azt mondja: „A válást egyszerűen el lehet intézni: ne is gondoljunk rá. Ilyenkor sokszor kényelmetlen csend támad. Egy kapcsolatban az a legveszélyesebb. A hasonlóság időskorban csak fokozódik. de csak temperamentumban. Scot Pecktől származik. ugye. összesen: 197 . jól összeillik. fontos titka: az elkötelezettség. legfeljebb elválunk. aki nagyon hasonlít hozzánk. Teljes mértékben.

hogy ha ideálisan illünk a partnerünkhöz. közlékenyek. 182. tehát a partnerünk. pontjára: a szeretetre! A szeretet. ha autózni megyünk házastársunkkal. És ennek a kapcsolatnak a kilátásai nem valami jók. kívánalom a boldog kapcsolatokhoz. labilis érzelem. hogyan töltjük el. nemcsak megérteni kell. Megfelelően kitöltött. hogy az emberek megváltoztatják boldogságuk szintjét! Térjünk rá a kapcsolatok sikerének 5. Nos. Néha olyan messzire megyünk. a… a kommunikáció. hogy 3-4 órát autózunk. a szerelem. a szenvedély önmagában nem elég. a kapcsolat károsodik. mert a legtöbb boldogtalan ember boldog a boldogtalanságában. A gyerekeket rábízzuk valakire. pozitív személy összeköti sorsát egy negatív személlyel. hogy szeretjük és tiszteljük. mint mi. összesen: 197 . Ez természetesen magától jön. Ez a legegyszerűbb. partnerünkre. Nagyon fontos. A boldogság skála azt jelenti. mint mi vagyunk. fontosabb. házastársunk a legjobb barátunk. akik körülbelül olyan boldogok. illúziókat kergetünk. nem magnózunk. itt az autózás folyamatos társalgást jelent házastársunkkal. mennyire szeretjük magunkat. oldal. és fel próbálja hozni a szintjére. Átmeneti állapot. rendkívül ritka. amely a tisztelettel is összefügg. A szerelem hullámzó. Én úgy hívom: a legjobb barát teszt. A feleségemmel rendszeres programunk az. És összesen mennyit. Azok voltak az általam ismert legboldogtalanabb kapcsolatok. Ha olyan emberrel kerülünk kapcsolatba. és sok kapcsolat föl is bomlik végül. A kommunikáció. hogy a házastársunknak nem mondhatunk el sok mindent. adni és elvenni. Ha ezzel szemben olyan helyzetben vagyunk. Ha ezt a módszert sűrűn használjuk. és segítségünk révén ugyanolyan boldog lehet. hogy beszéljünk és hallgassunk. amelyekben egy boldog.arra gondolunk. aki nagyon boldogtalan. És tartósabban kielégítő. Mondhatom. ha minden jól alakul. Ez a teszt azt állítja. hogy azt képzeljük. Még csak eszünkbe sem jut. igen érdekes dolgot tapasztalunk. vagy sok mindent magunkban tartunk. vagy sok mindent titokban tartunk előtte. Azt fogjuk tapasztalni. boldogság skáláról beszélünk. íme egy egyszerű próba a szeretettel kapcsolatban. a kapcsolaton belüli kétirányú kommunikáció az az elixír. ami fontos a számunkra. Igen. senki mással nem vagyunk olyan nyíltak. benne bízunk meg a legjobban. amely életben tartja a kapcsolatot. Most itt a férfi szempontjából. hogy megtartsa. megfelelő hosszúságú idő. De ha a szeretet és a tisztelet eltűnik a kapcsolatból. egy elég hosszú időn át. Úgyhogy gondolkozzunk el. hogy milyen boldogok vagyunk az 1-től 10-ig terjedő skálán. akivel kapcsolatot akarunk létesíteni! És értsük meg. Nélküle nincs jó kapcsolat. És esze ágában sincs megváltozni. hogy kirándulgatunk. Ugyanis a szerelem gyorsan jön és gyorsan megy. oldottak. Feltéve. de kiváló kapcsolatban maradhatunk. és vele töltjük legszívesebben a szabadidőnket. Mennyire becsüljük magunkat? Az ún. 2 fontos dolgot megemlítek. ha szívesebben beszélünk másokkal. Egy kapcsolaton belüli jó kommunikációhoz nem csupán az kell. mint a szerelem. Valami miatt szörnyen megharagudhatunk a házastársunkra. akkor bizony aligha úgy viselkedünk vele. hanem idő is kell. Nélküle a kapcsolatnak vége. Mert ez sohasem sikerül. mennyire boldog az a személy. őszinték. Nem rádiózunk. és azzal áltatjuk magunkat. De ha nem töltünk elég és megfelelően kihasznált időt a társunkkal. Ez a döntő kérdés. Mert erőltetni nem lehet. Elindulunk. hogy a legjobb barátunk legyen. mint a legjobb barátunkkal. hogy szakítsunk. hogy legjobban azokkal jövünk ki. egy-egy ilyen út során sokat és remekül beszélgetünk. talpra állíthatjuk. A 6. akkor ő a legjobb barátunk. 3-4 órát csak beszélgetünk.

És azt mondják: „Bármi történjék is. Ha valakit meg akarunk változtatni. ha ő szomjas. vagy hagyjuk abba! És ez óriási terhet. mennyit változik ettől a kapcsolatunk! Ne szakítsuk félbe az asszonyt! Várjunk egy kicsit. kérdezze meg. mielőtt a férfi. mi bántja őket. hogy a férfiak nem gondolatolvasók. Az ilyen kapcsolatban az egyik partner azt mondja: „Mindketten végezzük el a részünket! Tedd be a részedet. nem kötelezheti el magát. hogy telt az ő napja. ahogy vagy. Az egyik leghasznosabb dolog a kommunikációban. amint meglát egy éttermet: „Drágám. mint azt. hogy végighallgatják a feleségüket. oldal. hogy mit akarnak. így szól: „Szomjas vagyok. hogy megváltozzon. csak felszínesen. számú probléma mindig az. és meglátja az éttermet. hogy tudják. a nők indirektek! Mit jelent ez? Hát. és a nő megszomjazik. én beteszem az enyémet!” De egyikük sem akar betenni 100 %-ot. hogy az egyik azt mondja: „Hát meg fogom 183.” És továbbhajt. összesen: 197 . De mindenképpen vagy kezdjük el. stresszt vehet le a kapcsolatról. hogy a férfiak gondolatolvasók! Kevés dolog van. hogy visszautasítsák. Ezzel szemben a férfi. ebből a részből azt találta a legértékesebbnek. akkor. mi kell nekik. és álljanak meg. hogy a férfiak direktek. ha a nők elvárják a férfiaktól. világosabbak! Egy fontos megjegyzés a férfiakhoz: újabb kutatások. amit nehezebben értenek meg a nők. És mivel egyikük sem vállalja el ezt a kockázatot. és tegyünk fel tisztázó kérdéseket! Adjunk pozitív visszajelzést! Most pedig beszéljünk a kapcsolatok néhány problémájáról! Tehát az 1. hogy az emberek kapcsolatot létesítenek. És méregbe gurulnak. hogy amikor esténként hazamegyünk. hogy ő maga szomjas.! Rendszeresen csináljuk. Egyikük sem akarja megkockáztatni. nem hagyom el ezt a kapcsolatot!” Határozzuk el. Az elkötelezettség hiánya adok-veszek kapcsolatban fejeződik ki. vagy mit akarnak. mint ahányszor a nők szakítanak félbe egy férfit. Kérdezzük meg. És nem helyes. felmérések szerint a férfiak beszélgetés közben 95 %-kal többször vágnak egy nő szavába. aki elvégezte ezt a szemináriumot. ha a férfiak nem értik meg. Az elkötelezettség hiánya rendkívül gyakori. vagy mit várnak el tőlünk a nők. Gyakori.” A nők tehát indirektek. nem vagy elég jó. Nagyon sokszor fogalmunk sincs. ez egy fontos dolgot közöl velünk. extravertált személy mesélni kezd a feleségének. ha óvatosságból senkinek nem kötelezzük el magunkat. férfiak! – az. mit tudatunk ezzel? Valójában azt közöljük: „Úgy. de nem mélyen. hogy belekezdünk! Kezdjük el vagy ne kezdjük el! Ha úgy érezzük: nem tudjuk elkötelezni magunkat. Nem felelsz meg az igényeimnek. ha direktebbé válnak. hogy nem tudja elkötelezni magát. Ha hitvesünk úgy érzi. nem vagy szomjas?” A férfi azt mondja: „Nem. mi történt vele. Az egyik hallgatóm. vagy egy partner érzi úgy. ebből is kiderül valami. hogy mindketten 100 %-ig elkötelezik magukat a kapcsolatnak. A kulcs ennek megoldásához – mint már többször mondtam – az. hogy érzi magát stb. vagy azt várjuk. hogy töltötte a napot. és meglepődünk. A 2-es pont az: ha a másikat meg akarjuk változtatni. a direkt. Ugyanis társadalmunkban okos dolognak tartják. Másodszor: ne feledjük. A nő arra célzott. Legyenek egy kicsit konkrétabbak. mi minden történt a hosszú nap folyamán. Az egyik leghasznosabb dolog. mielőtt válaszolunk! Figyeljünk. megkérdezheti.Először is: a nők ne feltételezzék. ha egy férfi és egy nő együtt autóznak. mindkettőjüket visszautasítás éri. ha hiányzik az elkötelezettség. amit megtehetnek a férfiak – figyelem.” Hányszor köt úgy házasságot 2 ember. mit akartak mondani.

Tehát mi a szülőket utánozzuk. és így nem megnyugtató ez a kapcsolat. A nagy amerikai filozófus. A 4. Freud tanítványa. hogy módosítjuk az énképünket. akik szintén sajnálták magukat. a híres pszichológus. dolgozzunk! Akik lekötik magukat. ha módosítjuk az énképünket. nem is haragudhatunk. feltétel nélküli szeretettel és elfogadással. féltékenyek sem lehetünk.: az önsajnálat. oka a kapcsolatok problémáinak: a féltékenység. ha szorgosan dolgozunk számunkra fontos célokon. igen fontos tényező. Ha viszont nem próbáljuk megváltoztatni a másikat. Még valami. Korántsem okos dolog a másikat féltékennyé tenni. Ezt 184. hogy mi és a másik személy nem férünk össze. Ez egyszerűen így hangzik: „Azt kapjuk. Miből ered a féltékenység? Mindig szívünk mélyéből jön. és nem hajlandók az itt elhangzott dolgokat gyakorolni.” Ez egyébként olyasmi. és miért próbáljuk megváltoztatni? Mert nem fogadjuk el a személyt úgy. hogy semmi köze a másik személyhez! A féltékenységet tapasztaló egyénből ered. tudjuk: összeférhetetlenség. Honnan ered az önsajnálat? Számos forrása van. Ennek az az oka. pont. Az emberek nem változnak meg. legyen az pozitív vagy negatív. a félelem az elutasítástól. hogy fordított viszony van e félelmek és önszeretetünk között –. Philip Wilson csodálatos kifejezést használt ezzel kapcsolatban. hogy nem vagyunk elég jók. A 3. egyszerűen ez: dolgozzunk. másvalakire várnak stb. Hanem csak azok. és dolgozzunk értük! A behelyettesítés törvénye szerint nem sajnálhatjuk magunkat. Azt akarjuk. Egyszerűen kegyetlen és igen durva dolog. akik valami fontos dologgal foglalkoznak. És újra és újra azt mondjuk: „Szeretem magam! Szeretem magam! Szeretem magam!” Mert minél jobban növeljük saját önbecsülésünket – ne feledjük. Figyeljünk a féltékenységre! És ne feledjük. vagy ne legyen olyan. amiről eddig beszéltünk mint jelentős problémáról. hogy ne legyen ilyen. Itt összefoglalhatjuk mindazt. és feltétel nélkül elfogadjuk. sodródnak. nem éreznek önsajnálatot. akik körbe-körbe haladnak. Konkrét célokat tűzzünk ki. ha más akarja megváltoztatni. Mi az önsajnálat gyógyszere? Egyszerűen ez. A tudat egyszerre 1 gondolattal foglalkozik. A féltékenység a kudarctól való félelemmel kapcsolatos. Majdnem mindig az érez önsajnálatot. amit látunk.változtatni. Nem vagyunk biztonságban. Nem okos dolog. És azt. Úgy érezzük. hogy óriások világában növekedünk fel. hogy legyen más. Alfred Adler. annál inkább csökken a féltékenység. A 6. akkor gyakran mindent megtesznek. nem helyeselhető. minél jobban nő az önbecsülésünk. ami benn gyökerezik a kisebbrendűségi komplexusunkban. Úgy érezzük: nem vagyunk elég jók. Ahol kicsinységünk miatt kisebbrendűségi érzésünk van. Az az érzés vezet a féltékenységhez. Úgy lehet felülemelkedni a féltékenységen. ha sikerrel jár. azt mondta: „A természetes emberi állapot a kisebbrendűségi érzés. hogy a másik ember nem szerethet feltétel nélkül. minél jobban szeretjük magunkat. Tehát úgy győzhetjük le az önsajnálatot.” Ne kezdjünk meg egy kapcsolatot azzal a szándékkal.” És felnőttként tovább küszködünk ezzel a kisebbrendűségi komplexussal.” Ha megpróbálunk valakit megváltoztatni. Hacsak nem vágynak erősen a változásra. akiknek értékes életcéljuk van. és célokat tűzünk ki. a szeretet elvesztésétől. Idővel jobban megfelel majd annak az egyedül helyes mintának. amit látunk. Nem nagyon szeretjük magunkat. hogy megváltoztatjuk a másikat! Mert mindig azt kapjuk. amit csinál. főleg akkor. akinek olyan szülei voltak. Következik a 6. amit én kívánok. Arra kérjük. összesen: 197 . oldal. Az összeférhetetlenség azt jelenti. Amint felnövünk. De minden emberben van valami. hogy megváltozzanak a kedvünkért. Ennek a neve. Az önsajnálat másik gyökere a csekély önbecsülés. Nem bölcs dolog. Egy ismert érzésből ered: a csekély önértékelésből: „Nem vagyok elég jó. ami ellenáll annak. mi is sok alkalmat találunk az önsajnálatra. én látok jónak. ahogy van.

oldal. és még ki tudja. ha megpróbáljuk valahogy helyrehozni. Nem szeretnénk bonyodalmakat a válással. boldogtalanságot okoz. mert nem tudják. Másodszor a barátság múlik el. fogadjuk el valóságként! Mert ellenkező esetben megint csak oda jutunk. hogy ha kialakult is. amelyek közösek. hogy összeférhetetlenség jellemez már egy kapcsolatot? Először is. hogy megmaradjunk egy többé már nem élvezett kapcsolatban. amint előbb-utóbb mindenki tapasztalja. az a legjobb. előfordul. Amint egy kapcsolat alakul. mielőtt találunk egy hozzánk illőt! Ha az összeférhetetlenség kialakult. amikor gyorsan fejlődünk és változunk. amelyek különböznek. hogy mit szólnak majd a többiek. Ennek okát sok mindenben kereshetjük. értsük meg: hogyha az összeférhetetlenség kifejlődött. Úgy véljük. Még 1 utolsó megjegyzés az összeférhetetlenségről. Még ha már a napnál világosabb is. rájönnek. mások megdöbbennének. hogy már semmi közös nincs bennünk. Meglepődtem. hogy bírálnák érte a többiek. Attól félnek. ellenállást. különösen a 20-as éveinkben. És vannak olyanok. Ne feledjük: csak úgy megtörténik. éppúgy. Az elutasítástól való félelem miatt gyakran megmaradunk egy kapcsolatban. mint 2 tányér. de 35 éves koromig nőtlen voltam. És a tagadás rengeteg stresszt. de persze vannak olyan területek is. hogy mennyi. A partnerek már nem nevetnek együtt. Vannak olyan területeik. Először is nem akarjuk. ahol már nincs szeretet. hogy tagadjuk a valóságot. amelyek nem közösek. összesen: 197 . senki sem vétkes. akkor soha-soha nem leszünk boldogok. Ám. nincs nevetés. hogy nem akarjuk a kényelmünket veszélyeztetni. Másodszor: ne feledjük. Annyit jelent: összeférhetetlenség alakult ki. senki sem bűnös! Az a tény. hogy senki nem törődik annyira a kapcsolatunkkal.nagyon-nagyon nehéz elfogadni. Mert úgy véljük. mert nem volt ugyan sikertelen házasságom. mi! Mégis. 185. Ha összeférhetetlenség fenyegeti kapcsolatunkat. hogy hibás a partnerünk. és így voltak sikertelen kapcsolataim is. hogy mi vagyunk hibásak. Azt hisszük. amikor beszélek valakivel. ahol a férfi és a nő között már szakadék tátong. Olykor addig a pontig. Kevés közös maradt meg. És azt sem jelenti. nincs a kapcsolatnak semmi jövője. Én ugyanebben a cipőben jártam. Keressünk valamiféle hidat! Próbáljuk helyrehozni valahogy! Próbáljuk meg újra összekötni! Különösen. hogy másfelé fejlődünk. mint az eső! Amikor esik. néha ezek a területek növekednek. Ezt meglepetéssel tapasztalom mindig. Amint a franciák mondják: (…) „Éljen a férfi és a nő közötti különbség!” Mégis. mások elszomorodnának. mások helytelenítenék. korántsem jelenti azt. Tapasztalatom szerint elsősorban azért maradnak meg az emberek olyan kapcsolatokban. hogy már nem férünk össze a másikkal. csak úgy megtörténik. Nem barátként tekintenek már egymásra. Pedig az a helyzet. Honnan lehet tudni. akkor az ellenkező nem tagjai közül több tucattal is próbálkoznunk kell. először a nevetés tűnik el. És amikor összeházasodnak. mint mi magunk. nincs puszika. ha gyerekek is vannak. mennyi társadalmi nyomást érzünk magunkban. amikor 2en találkoznak. és csak kényszernek tekintik a másik társaságát. Itt a férfi és itt a nő. amelyek nem fedik egymást. hogy mások úgy gondolják: kudarcot vallottunk. Vannak olyan területeik. és az a jellemző. ahol már nem boldogok. olyanok. További ok az is. És ez a leggyakoribb jelenség a kapcsolatokban: az összeférhetetlenség. hogy rengeteg a közös terület. És ha feláldozzuk drága lelki nyugalmunkat mások véleménye kedvéért.

csak olyan kapcsolattal. hogy kevesebbel ne érjük be. a jövőnknek. a beteljesedés jellemezze kapcsolatunkat! És ez a minimális terv. ami csak szükséges! Mert tartozunk azzal magunknak. hogy az öröm. méltóságteljes módon. boldogság. a jellemünknek. összesen: 197 . nem tudjuk megváltoztatni. beteljesedés. amikor a szeretet vezérelte cselekedeteinket. oldal. hogy ne sebezzünk meg senkit jobban. béke a célunk! Legyen az otthonunk és meghitt kapcsolatunk az érzelmi életünk koronagyémántja! Kevesebbel egyszerűen ne érjük be! Dolgozzunk is ezért! Változtassunk. hogy azokban a pillanatokban éltünk igazán. a felelősségünk az. a tisztességünknek. tegyünk meg mindent. azt látjuk. akkor nézzünk szembe vele! Őszintén és bátran. Ha sehogyan sem tudjuk. a nyugalmunknak. amelynek öröm a részese lenni! „Amint visszatekintünk életünkre. öröm. hogy a célunk. egészségünknek. Egyenesen és kertelés nélkül. csiszoljunk. Tiszteletteljes.Az összeférhetetlenség bizony realitás.” Henry Draimont 186. tartozunk az életünknek. Legyen a nyugalom. És próbáljuk meg úgy megoldani a kapcsolatot. mint amennyire muszáj! Jegyezzük még meg a szeretetteljes kapcsolatokról.

hogy megszerezzék. mint egy olyan fiatalembert. hogyan neveljünk boldog. hogy ő Barbarához és hozzám az Úrtól jött. Nekünk az a dolgunk. pályafutást. és úgy gondolom. Adok hozzá néhány kulcsot is. ha minden mást megadunk neki. gyermekemnek (csodálatos kislány) nagyon korán elmagyaráztam. kivéve az anyósáét vagy az egyik szomszédjáét. az önmagába vetet hitét. és széppé teszi saját és társai életét is. Addig tart. üzleti és lakóhelyi viszonyt. folyton azt kérdezzük. A tragikus csak az. ez a reagálásom hozzájárul-e a rám bízott emberi lény épüléséhez. hogy 18 éves korában szereti magát. ami a sikerhez szükséges. a szülei sziklaszilárd pszichológiai alapokra állítottuk. szerető. Krisztina 7 éves. amiről beszélni fogunk. összesen: 197 . hogy fogalmunk sincs a gyermeknevelésről. Kezdjük tehát az alapkérdéssel: Mi a szülő feladata? Mi a kulcsfeladata a szülőnek? Véleményem szerint erre a kérdésre a válasz igen egyszerű. A gyermeknevelésben tehát az önbecsülés felépítése a szülői szerepkör rendezőelvévé válik. gondozásához? Vagy ellenkezőleg? Krisztinának. elégedett gyerekeket. felelősségteljes. Amit elvetünk a gyerekekben. a csodálatos az. amikor gyermekünk születik. hogyan neveljünk tökéletes gyerekeket. Rengeteg információt szerezhetünk. hogy attól kinyílnak. Úgy jövünk a világra. anyagi karriert. és képes döntéseket hozni. hogy minden számít. hogy gondozza gyermekét. oldal. amíg az egyik vagy a másik fél el nem távozik. Pedig nagyon fontos. Gyakoroljuk mindennap. Nem rendelkezünk a nevelés képességével. munkahelyi kapcsolatot. hogy megtanuljuk. Soha nem kéri szakértő tanácsát. egészséges.27. és megígérhetem. A szülő feladata az. És hogy magas fokú önbecsülést építsen ki benne. gyakoroljuk velük. 1. de nem tápláljuk az önbecsülését. becsüli magát. annak 18 éves koráig. akkor akármit hoz az élet további évei során. hogy tudva. Ebben a szekcióban arról lesz szó. Miért? Mert ha úgy nevelünk fel egy gyereket. Michael (májkl) 5. tökéletes gyerekek. a legkisebb pedig 1. visszakapjuk. megleli az útját. Mindazt. Véleményem szerint ez a fő feladata a szülőknek. Mindazt. A rendezőelv azt jelenti. Abban az esetben viszont. azt a meggyőződését. eleven. szekció Hogyan neveljünk tökéletes gyerekeket? (24:52) Életünk talán legtartósabb kapcsolata akkor kezdődik. hogy mindenre képes. Pozitívumot. David. feltétel nélkül elfogadja és fontosnak. értékesnek tartja magát. aki önálló. azt le is arathatjuk. mint a virágok. hogy a vetés és aratás törvénye igaz a gyerekekre is. elragadó. Manapság lehetőségünk van rá. az önbizalmát. amit a gyermekbe táplálunk. negatívumot. A szülő feladata. hogy úgy érkezett hozzám – ahogy Calelia Bronic (kalélia bronik) mondja A próféta című könyvében –. Nekem 3 gyerekem van. akkor kudarcot vallottunk. Túlél sok házasságot. ha mindent megadunk neki. mint az önbecsülés felépítése. magabiztos. mivel mi. De ha jót táplálunk gyermekeinkbe. hogy a legtöbben nem is tesznek erőfeszítéseket azért. folyton azt kérdezzük: „Építi-e ez a gyermekem önbecsülését?” Vajon ez a helyzet. vagyis amíg eléri a felnőttkort. amely egyben a legfontosabb munkakörünk. Magas fokú önbecsülést. mégis a szülők 80 %-a soha nem vesz ilyen témájú könyveket. Ennyi az egész. hogy 187. Semmi más nem olyan lényeges és fontos. Ezek a gyerekek csodálatosak. ez a döntésem. a szülő feladata a gyermekek gondozása. kivéve az önbecsülését.

A legfontosabb tápanyagok ebben az infúzióban: a szeretet és a helyeslés szavainak és gesztusainak folyamatos áramlása. bekerül a programba. Mert a mi dolgunk csak az. Ahogy mondják: szóból értenek. Hacsak nem mondjuk neki.” Vagy: „Haszontalan vagy. Még akkor is. nem azt jelenti. És szeressük. hogy mi tényleg szeretjük őt. hogy gondozzuk. Soha ne éljünk tehát a destruktív kritikával! A gyerekek nagyon könnyen sérülékenyek ezzel szemben. Tehát soha ne használjuk a destruktív kritikát a gyerekünkkel szemben! Soha ne ítéljük el gyermekünket! Soha ne használjuk a destruktív kritikát a gyerekkel szemben! Ehelyett tegyünk meg mindent az épüléséért! Ez nem azt jelenti. hogy gondozzuk. A 2. hogy soha nem hitte el. a gyerekek nem tudják. a gyermek ezt fogja észlelni.” Vagy hogy: „Mindig hazudsz. amit mi a gyermeknevelésben használunk. De ha alapjában véve nevelésünk rendezőelve az önbecsülés kiépítése a gyermekekben. de soha ne mondjuk. Így próbálva megküzdeni azzal a problémával. délben és este folyamatosan igénylik. és ha megfosztjuk őket a szeretettől. Sok gyermek felnőttkorában pszichológushoz vagy pszichiáterhez jár. hogy a saját képünkre formáljuk őt. mint egy valódi különlegességre. hogy szeretem. A 3.” „És ezt meg is mondta neki?” „Nem mondtam meg. A gyermek igen felszínes a fogékony éveiben. Mert – lepődjenek meg! – ezt egyik barátjának sem mondták! Tehát ez a rendezőelv. egyenesen a tudatalattiba. Mert ő egy ajándék az Istentől. hogy gondozzuk. hogy ne irányítsuk. összesen: 197 . megbüntetik őket. elfáradnak. ingerültek lesznek. 188. Sok-sok élelmet. Egyetlen szülő sem tökéletes. és önbecsülését felépítsük.” Vagy: „Rossz kislány vagy. mintha elvágnánk a táplálék útját vagy az oxigén útját az érzelmi központtól. mert minden észlelés. A gyerek nem tudja. még ha ezt magunkban nem is így gondoljuk. az olyan. Hogy a gyerekeknek szükségük van a szeretetre. És úgy gondol magára. mert mi mondtuk. hogy a szülei szerették.” Nem. megverik.: Ne feledjük. a testük rengeteg élelmet igényel. Amíg fel nem nő. Képzeljék el. És ha elvágjuk az áramlást. az önbecsülés hiányával.vigyázzunk rá.: a destruktív kritika szörnyen fájdalmas a gyermek számára. hogy a gyereknek szüksége van az állandó helyeslésre is! A szeretet és a helyeslés az az érzelmi és lelki mentőkötél. akkor jegyezzük meg ezeket: Az 1.” Vagy hogy: „Csúnya vagy. hogy a gyermeket intravénásan táplálják! Így kapja meg a személyisége fejlődéséhez szükséges legfontosabb tápanyagokat. tanítsuk és műveljük. ami a gyermek növekedéséhez elengedhetetlen. ami igazságként raktározza el. hogy szerettem a gyerekemet. amit nem akarunk a személyiségük részévé tenni! Mert az – emlékezzenek – keresztülmegy a tudaton. Mindennap kell nekik.: Ne feledjük: a szeretet hiánya vagy a szeretet visszatartása a legfőbb oka életünk lelki. hogy mi azért vagyunk. fizikai és érzelmi problémáinak. Amikor növekednek. kiabálnak a gyerekekkel. és hogy megadjunk neki minden lehetőséget a növekedéshez és a fejlődéshez. Nem birtokolhatjuk. újra és újra. hogy: „Rossz fiú vagy. mert nőnek. Minden éjjel. A destruktív kritika egy egész életre megátkozza a gyereket kisebbségi érzéssel. reggel. de tudta.” Soha ne mondjunk semmi olyat a lényükről. oldal. mutatjuk és bizonyítjuk neki újra és újra. És hogy ő nem a mi tulajdonunk. Az a dolgunk. Nem az a feladatunk. a félelemmel a kudarctól és elutasítástól. A szülők gyakran hibáznak. Mire a szülők azt felelnék: „Hát persze. És ő tökéletesen megértette. ha csak mérgünkben. hogy nem kell fegyelmezni. Növekedésükhöz rengeteg érzelmi támogatás is kell. amíg felnő.

Mert bizony lassan tanulnak. na és persze gyöngédek. és akkor biztatni kell őket: „Ezt jól csináltad! Nagyszerű!” Mindig dicsérni kell őket.” Erre én: „Mi van akkor. és sarokba kell állnotok?” Azt mondják: „Akkor is ennyire szeretsz minket. a legnagyobb ajándék. hogy ezt tudják. hogy menni fog! Gyerünk. És különösen akkor igénylik a türelmet. akkor fiziológiai rendszerük az új energiától ténylegesen vibrálni kezd. oldal. akiket fogékony 189. Állandóan bátorítani kell őket: „Meg tudod tenni. hogy szeretem. aztán kedvesek. hogy ha megdicsérnek egy gyermeket.” A gyerekeknek szükségük van arra. magatartás.” Vitatkoztam velük. elzavarlak benneteket. A kislányommal és a fiaimmal van egy kedvenc játékunk. hogy a szülő szereti a gyermekét. mert ők kicsinyek egy hatalmas világban. nem bátorítottak.: Ne feledjük: a gyermeknek szüksége van a dicséretre! A dicséret növeszti a gyermekeket.”. És sok-sok törődés. amit egy szülő adhat a gyerekének: a feltétel nélküli szeretet. próbáld meg!” Szükségük van megerősítésre is. És mi az oka annak. Azt mondják: „Hát. hogy milyen sok szülő nem mondja el a gyerekének. azt válaszolták: „Tudja. Rendszeresen játszom ezt velük.” „Na és ha kiabálok. Bizonyosodjunk meg arról. vigyázok rád. amiről meggyőzhetjük a gyerekeinket. szelídség kell nekik. Néha viszont jól csinálják. hogy 100 %-ig szeressük őt. hogy szüleink soha nem mondták.” Ez a legkedvesebb dolog. meg tudod tenni! Biztos. hogy nem mondjuk nekik? Az. Mert bármit csinálhatunk.” „Ugyan már!” „Ennyire. ahol szüleink soha nem mondták: „Szeretlek. mert semmi a világon nem akadályozhatja meg. azért. tudja. Hogy ezzel a szeretettudattal nőjenek fel.” Mire én: „Ugyan!” Ők azt mondják: „Ennyire. Türelmet igényelnek. pontunk: mindennap mondjuk el gyermekünknek. A gyermekekhez rengeteg türelem kell. Tanuljuk meg használni a szavakat rendszeresen! Van 4 magatartás annak kifejezésére. hogy szereti őt. amikor ők maguk a legkevésbé türelmesek.4. akkor nagyon kényelmetlenül növünk fel. amit úgy hívunk: szeretetjáték. hogy szeretjük őket). hogy erre azt mondják: „Ennyire. Az 5. Ne feledjük: a gyermekek félnek. a legtöbb együttérzésre.” Ekkor megkérdem: „Mi van. becézgetés kell nekik. Néha ugyanis nem sikerül nekik. hogy a gyerek tudja. a feltételhez kötött szeretet táplálja a visszautasítástól való félelmet. te mindig szeretsz bennünket. és soha-soha ne kételkedjenek abban. ők is mondani fogják nekünk. nem kell azt mondani. Ez borzasztóan fontos. Azoknál a gyerekeknél. Akkor vagyunk a legkedvesebbek hozzájuk. hogy igenis szeretjük őket.” És végül azt mondják: „Ennyire. De higgyék el. akkor van a legjobban szükségük a mi türelmünkre. Megkérdezem: „Mennyire szeretlek titeket?” A játék úgy kezdődik. meglepett. ha rátok kiabálok?” Azt mondják: „Akkor is ennyire szeretsz minket. és a legjobbat kívánom neked. Ha olyan családban nőttünk fel. Amikor a leginkább idegesítők. papa. hogy szeretjük őt! Mindennap mondjuk el nekik. Tehet akármit. hogy szeretjük őket. hogy a mama és a papa valóban szereti őket. a kisebbségi érzést és a bizonytalanságot. Az 1. A gyerekeknek igen sok gyöngédség kell. bármi történhet. a legtöbb kedvességre. ha türelmesek vagyunk és támogatók. hogy szeretnek minket. hogy a tudatalattijukba mélyen beleivódjék. Felfedezték. összesen: 197 . Igen. és soha nem dicsértek. a legtöbb megértésre. Mint tudják. ha elzavarlak titeket?” Azt felelik: „Akkor is ennyire szeretsz minket. hogy szeretjük őket! Engem nagyon-nagyon meglepett (mindennap mondjuk el. 100 %-ig szeretjük őt. és meg fognak tanítani a szeretetre. ha gyermekeinknek rendszeresen mondogatjuk. Szükségük van bátorításra.

hogy valami nincs rendben velük. semmi tévé. megfogjuk a karját. és így szólunk: „Én szeretlek. babusgatást. semmi újság. amikor átöleljük a gyermeket. És a legtöbb gyerek úgy nő fel. amelyet úgy neveznek: morazmusz. hogy: „Szeretlek. az lányossá teszi őt. Tehát. senki más. Apropó. akikkel a szüleik nem töltenek elég időt. érdekes módon sok apa úgy gondolja. amennyit csak be tudnak fogadni. Mondjuk. de különösen az apjától. magabiztosabb férfi lesz belőle. Amit a szüleik szeméből áradó szeretettel töltenek fel. ne feledjék: egy gyermeknek – akár fiú. ténylegesen kezdtek visszafejlődni. amikor szidja. fizikai érintést kap egy kisfiú a mamájától. Valójában épp az ellenkezője igaz. amíg felnőtté válnak. mert ők. és nézzünk a szemébe! A legtöbb szülő csak akkor néz a gyereke szemébe. oldal. hogy a pozitív elvárás a csúcsteljesítmény egyik legjobb befolyásoló tényezője 190. akkor a gyermek csodálatosan érzi magát kívül-belül. A szeretet kimutatásának 2. indulatosabb.: a pozitív elvárás. amikor szidtak. vagy megsimogatjuk a fejét. összesen: 197 . amiből a gyermek érezheti. meg vannak győződve arról. feszültebb felnőtt lesz. annál bizonytalanabb. hogy a szülők nem töltenek velük időt. amikor elmégy mellettem!” Az apróságok sokat jelentenek. Kiszáradtak. hogy átöleljék őket. Nagyon érdekes. Nagymértékben igénylik a közvetlen testi kapcsolatot. hogy a szüleik elfoglaltak. Mert sokunkat úgy neveltek. És ezért van. Mert társadalmunkban a közvetlen szemkontaktust az ellenségesség jelének tekintik. hogy ha túl sokat ölelgeti kisfiát kiskorában. A szeretetet adhatjuk újra és újra is. figyelünk. ha túl sokat cirógatja és csókolgatja. nagyon-nagyon szeretlek. David McClaun a Harward Egyetemen fedezte fel.”. Amitől gyermekként megfosztották őket. akkor éppen tévét néztek. csak azt érzik. akiket etetés közben nem vettek fel. cirógatásra. Nagyon figyeljünk erre! Sosem szerethetjük eléggé gyermekeinket fogékony éveikben. határozottabb. Csak pár perc naponta. A 4. Sétálunk. A gyerekeknek érzelmi tankjuk van. A közvetlen fizikai kapcsolat hiányától.”.: az összpontosított figyelem. Azok a gyerekek. Nem tudják. aki lámpással kereste az igaz embert – egyre csak a szeretetet kutatják. A koncentrált figyelem azt jelenti. annál férfiasabb. És végül sokuk meg is halt egy betegségben. állandóan. A 40-es években végzett kutatások szerint azok a csecsemők. ezek a fizikai kapcsolatok. a gyerekek nem érdemesek rá. könnyen felléphet egy hiánybetegség.éveikben nem szerettek eléggé. A kisgyerekek nagyon érzelmesek és nagyon érzékiek. nem a valóság! A sorban a 6. És amikor szeretettel nézünk gyermekünkre. hogy rendkívül kellemetlenül érzi magát a felnőttekkel való szemkontaktustól. hogy puszilgassák őket. Minden alkalommal. és nem ölelték át őket az evés alatt. módja: a szemkontaktus. Dr. sok a dolguk. hogy mindennap fordítunk időt a gyermekre. hogy szüleink csak akkor néztek a szemünkbe. Minél kevesebbet kap. hogy szüleik azért nem játszanak velük.: a fizikai kapcsolat. akár lány – nem lehet elég sok fizikai szeretetet adni. Csak a gyermek és én. beszélgetünk. A szeretetből nem adhatunk nekik túl sokat. És ha kedvesen szóltak hozzánk. vagy újságot olvastak. A fizikai érintkezés az egyik legjobb módja szeretetünk kimutatásának. ez a gyermek észlelése. Minél több cirógatást. hogy valóban értékes. Vigyázzunk erre. nem fogadták be az ételt. Nézzünk tehát a gyerekek szemébe! A 3. A fizikai kapcsolat feltétlenül szükséges a gyermek testi-lelki jólétéhez. És életük hátralevő részében – mint Diogenész. Igénylik. Szükségük van a babusgatásra. Ahogy a dal is mondja: „Érints meg. Amikor megveregetjük a vállát. melegséggel és gyöngédséggel tegyük! Csecsemőkorától egészen addig.

megtanítottuk arra. hogy kiabált a gyerekeivel. hogy azt tették a gyerekeikkel. mert mindketten negatív családból jöttünk. Ha úgy tetszik. ahogy elkezdtek beszélni. ha hazamennek erről a tanfolyamról. Az egyik: a demokratikus családi légkör. És most jutottak oda. mit csinálsz. eljutottunk egy fontos ponthoz. Jobban ellenállnak a külső hatások nyomásának. azt mondják: „Ezek a gyerekek semmitől se félnek!” Ezek a gyerekek nem félnek semmitől. ahol a destruktív kritika volt az úr. és rájönnek arra: az. mert tudja. Jobbak az eredményeik. Jobban szeretik őket a társaik és a tanáraik. és ezt mondják – és ez csodálatos –. üljenek le. A gyerek keményen tanul. mert rájönnek. akik nagyra értékelik magukat. amit valaha mondtam vagy 191. túlságosan szeretik magukat ahhoz.: már korán tanítsuk meg gyerekeinket arra. kritizálta őket. hogy az mindent megtegyen azért. McClaun valójában 2 dolgot ismert fel. összesen: 197 . És ebben a légkörben a szülők azt mondogatják: „Én hiszek benned. nincs önbecsülésük. hogy learatják a termést. A pozitív elvárások tehát igen fontosak a személyiség egészséges fejlődéséhez. A demokratikus családi légkörben a gyermektől elvárják. És ahol a szülők negatív elvárásokat fejeztek ki. Azt akartuk. Nos. hanem: „Mi ez a négyes?” Ez pedig teljesen demoralizálja a gyereket. vagy már korábban is. Ahol véleményüket leszólták és folyton alábecsülték. hogy mondogassák: „Szeretem magam! Szeretem magam!” Odaállnak a tükör elé. Hazajön 5 ötössel és 1 négyessel. hogy bajba kerüljenek az iskolában. vagy kisebbségi érzésük van. hogy: „Nagyszerű ez a sok ötös!”. problémáik vannak a tanulásban. akiknek a gyerekei személyiségzavarokkal küszködnek. itt a megoldás erre. dolguk. hogy felnőjön. de a múltat meg nem történtté lehet tenni a következő egyszerű technikával: Az 1. A gyermekkel szembeni pozitív elvárással a szülő arra készteti a gyermeket. és feszengeni kezd. Néha 10-20 évvel megelőzik azokat. népszerűbbek. amit a szüleik tettek velük. Vagy ideges lesz.fiatalkorban. ezen a ponton. A 7. ahol megértettem a destruktív kritika hatását. az sokkal inkább az ő tetteik és szavaik. mint bármi más dolog eredménye. Az emberek odajönnek hozzánk az utcán. A szülő azt kérdezi: „Mi ez a négyes?” Nem azt. hogy mondogassák: „Szeretem magam!” Tanítsuk meg gyerekeinket a „Szeretem magam!”-ra! Már kiskorukban. Nem keverednek bajba. Ez tehát a 7 kulcselem. bántotta őket. Hiszem. nézik a gyerekeiket. Sok szülő. mint… ezt mindannyian ismerjük. amelyek a nevelés során gyermekeinket felszabadult és elégedett gyermekké teszik. ha bármivel. akik nem demokratikus légkörben nőttek fel. és úgy mondogatják: „Szeretem magam! Szeretem magam!” És úgy is viselkednek. Szinte hihetetlen. nem viselkednek vandál módon.” Ez a 2 tényező önmagában eredményessé teszi gyermekeinket már 10-es. hogy ilyenek lettek a gyerekeik. a kapcsolataikban. hogy kinyilvánítsa véleményét már kicsi korától kezdve. és eleget tegyen a szülői elvárásnak. hogy a mi gyerekeink ne féljenek semmitől. és kérjenek bocsánatot tőlük az összes eddigi destruktív kritikáért! Mondják ezt: „Részt vettem egy tanfolyamon. hogy gyűjtsék maguk köré gyerekeiket! Gyűljenek össze. hiszek benned. bűnösnek érzi magát. Tanítsuk meg őket erre: „Szeretem magam! Szeretem magam!” A gyerekeinket. aki részt vett a tanfolyamon. Nos. és nagyon sajnálom. És ez volt mindkettőnk vágya. Kevésbé hajlamosan a drogok használatára. oldal. És vannak. hogy jól csinálod. „Szeretem magam! Szeretem magam! Szeretem magam!” A nagy önbecsüléssel rendelkező gyerekek. majd 20-as éveikben is. És a szülők kényelmetlenül érzik magukat. Mindegy.

De azt senki nem engedheti meg magának. rossz érzést okoztam vagy megbántottalak benneteket. és ez a cél az Önök otthonában. biztosan lesz ilyen. Az anyjával nagyszerű barátok lettek. összesen: 197 . és bocsánatot kértek. Rájöttek. és egymás után odament minden egyes gyerekéhez. hogy a szülei is szeressék őt. Tudják. bocsáss meg!” Ha a destruktív kritika eltörlését szabálynak veszik. Elkezdtek hármasban vacsorázni járni. mint egy pacsirta. ha elfelejtenék! Mert el fogják felejteni. Nemrégiben részt vett ezen a szemináriumon egy házaspár. hadd mondják: „Apa. Vállaljuk fel ezt a felelősséget. hogy figyelmeztessék. De hazamentek. Visszahúzódó. hogy örökké csak szidták és szidták és szidták. nevetgélt. bizonytalanságot szül. 15-16 éves javítóintézeti gyerekek. Boldog lett. amivel bűntudatot ébresztettünk bennük. akivel nem tudtak kommunikálni. A szeminárium végén. és csak Önök tehetik meg. a többiek súlyos lelki problémákkal küszködnek. közlékennyé vált. Sokuknak baj van a házasságával. és így szólt: „Bocsánatot kérek. destruktív kritikus környezetből jött. és jussanak el arra a pontra. másnap reggelre a lányukat teljesen kicserélték. Bocsássatok meg nekem!” A gyermekeik teljesen el lesznek ámulva.” 192. és kérem. Ismertem egy családot. félénk volt. És hagyják. amit a szülő a gyerekéért tehet. És a család egyszerre megváltozott. az apa és a mama. és azt mondják: „Nagyon sajnálom. senkinek ne engedjék meg otthonukban a destruktív kritikát! Töröljék el a destruktív kritikát! Senkinek ne engedjék meg. mintha egy nagy követ vettek volna le róla. hogy a másikat elítélje! Tegyék ezt szabállyá családjukban. És azt akarja. amely nyilvánvaló és logikus: ígérjék meg. nem beszélgetett a szüleivel. hogy az otthonukban bárkit destruktív kritikával illessen! Tegyék egyértelművé. igazad van. hogy nem teszik többé! Miért? Miért? Hogy világos legyen nekik. az összes feleség. 8-szor! 8 lélektani csapás a gyermek fejlődő lelkére és érzelmeire! Rájöttek. nevelőotthonban élők. a legfiatalabb 14 éves. amíg 1-szer megdicséri a gyereket. bizalmatlanságot. hogy figyelmeztessék Önöket! Engedjék meg. olyan lett. a szeminárium végén az apa felállt. egyetlen nap alatt. Fantasztikus volt. a gyermek úgy érzi. Ez minden családban előfordul. És végül: engedjék meg nekik. szó szerint egyik napról a másikra más emberekké váltak. És mire végigjárta az összes gyerekét. bocsássatok meg nekem!”. hogy nem teszik többé! Ígérjék meg. Bocsánatot kérek. mint egy csoda. hogy az átlagszülő Amerikában szidja és kritizálja a gyerekét? És ezt 8-szor teszi addig. Bocsáss meg nekem!” És a gyerekei egymás után mindegyik sírva fakadt. hirtelen fölszabadult. Miért van ez? Mert a célunk az. Olyan volt. Láttunk olyan gyerekeket. hogy 100 %-ig felelősséget vállaljunk minden tettünkért és szavunkért. Hiszen a gyermek szeretni akarja a szüleit. kérlek. Együtt sírtak. akiknek az egész élete megváltozott ettől. És ő is alkalmazta a destruktív kritikát az összes gyerekével szemben. akik évek óta küszködtek. vagy: „Mama. és mondjuk azt: „Felelős vagyok. Azt mondták. És azt mondták. oldal. Nagyon sajnálom. ahol az apa nevelte fel mind a 10 gyermekét. ez a destruktív kritika?”. De a destruktív kritika falat emel közéjük. A legidősebb 30. az összes gyerek.tettem. ez az. A szülők hazamentek. Aztán hazamentek. Az apa egy negatív. kiegyensúlyozatlanok. időről időre. hogy fogadjátok el a bocsánatkérésemet!” Ez a leghihetetlenebb dolog. amikor szülőként bocsánatot kérnek. és lehet egyet nem érteni. ez a destruktív kritika?” Mire Önök: „Igen. és bocsánatot kértek tőle. a szobában mindenki sírt. Volt egy 16 éves lányuk. A következő lépés. bocsánatot kérek. És amikor szülőként. hogy lehet vitatkozni. amelyen mind ott voltak. hogy bárki mondhassa: „Ez destruktív kritika. problémás gyerekek. olyan. hogy szinte már szokásukká vált a kritizálás és szidás.

félre kell tennünk az önző énünket. hogy egész életükön át képességeiket valósítsák meg inkább. oldal.”? Ha bizonyságot teszünk bátorságunkról és jellemünkről. ha olyat mondtak vagy tettek. hibát követtem el. összesen: 197 . a gyerekeimmel én ezt a szabályt a születésük előtt tanultam.” Ők is bocsánatot kérhetnek. Michael (májkl) oda szokott jönni hozzám.Vagy bárki mondhassa: „Ezt én nem fogadom el!” És ha bárki hibázott. Tudják. És ebben a házban nincs helye a destruktív kritikának. A bocsánatkéréshez szükségünk van a bátorságra és a szilárd jellemre. hogy megtegyük. Ez a legszebb dolog. Még egy utolsó pont. Megbocsátasz?” És most. hibát követtem el. De ha példával járunk elöl. „Jólétben élni csak nagy szeretet által lehet. és gyermekeink lelki épségét kell mindennek elébe helyeznünk. mint kárpótolják fogyatékosságaikat. mennyien töltötték fél életüket azzal. önértékelésüknek. és így szólunk: „Sajnálom. És lehetővé tesszük. Hatalmas erő kell egy felnőttnek ahhoz. amiért beküldtél a szobámba. Bátorság kell hozzá és jellem. hogy bocsánatot kérjen egy gyerektől. biztos alapot építünk magas fokú önbecsülésüknek. és bocsáss meg!” És ha folyton bocsánatot kérünk. és azt mondja: „Apu. hogy ők is lehetnek bátrak és jellemesek. akkor bátorságot és szilárd jellemet építünk gyermekeinkbe. Ők is mondhatják: „Sajnálom. és remélem. amit a gyerekeinkért tehetünk.” Ezzel megmutatjuk nekik. Ha ilyen példát mutatunk gyerekeinknek.” A legédesebb dolog volt tőle. Én azt szoktam mondani a gyerekeimnek. köszönöm neked. tévedtem. hogy meg tudjunk bocsátani a gyerekeinknek. és beküldöm őket a szobájukban. hogy elkerüljék annak felismerését. amivel mást megbántottak. kapcsolataink nyitottak maradnak. ha vitatkozunk. bocsánatot kérek.” Albert Habet 193. a sajátjukért meg is teszik. nehogy elfelejtsem! Ahhoz. Azt mondom: „Michael. sajnálom. bocsánatot kérhessen! Nos. megbocsátok neked. hibát követtem el. hogy: „Tévedtem. azt szoktam kérdezni: „Megbocsátasz? Sajnálom.

hogy megleljük életünk igazi küldetését. 2 vagy 5 ember bontakoztatja ki képességeit. Egy egyszerű ember. Századunk és régebbi korok bölcs férfijai és asszonyai próbáltak választ találni arra a kérdésre. akik mindig csak magukra gondolnak. Talán már születésünk előtt is. hogy feloldódjunk valamiben. akárki. i. amit mindnyájan várunk. Lett légyen az király vagy császár. Buddha tanítását 1 milliárdan követik. kultúrkörünkben a leghatásosabb személy Názáreti Jézus volt. Amely valahogyan gazdagítja. Buddha tanítása. az azért van. Azt. pedig minden egyes ember képes arra. nemesíti és szolgálja más emberek életét. Mit keres a világ? címmel. dupla w. dolgozzunk. Ezért van. Mire vár az egész emberiség? A válasza az – nagyon bölcsen –. mintha nem létezne. Jézuson kívül ott volt Buddha. Véleményem szerint az élet igazi célja az. nem volt lemeze. nagyon nagy hatása volt. aki csak 3 évig tanított Galileában. mint bárki más ezen a földön. hogy egy adott generációban csak 1. e. soha nem szerepelt a tévében. Aztán meghalt Jeruzsálemben. hogy csak életük későbbi szakaszában fedezik fel. sokkal fontosabb. Mi a közös ezekben az emberekben? Ralf Waldo Train évekkel ezelőtt írt egy szép könyvet. amennyire képesek vagyunk arra. hogy képességeinket kibontakoztassuk azáltal. Előfordul. a karrierrel. hogy felismerjük küldetésünket. szólít. Mi a szívünk vágya? A szívünk vágya az a valami. hogy megszülessünk. összesen: 197 . Az. mint Florance Najtingel (floransz nájtingél) és mások. hogy vajon miért született az emberiség a világra. De nagyobb hatással volt világszerte az emberekre. Ebben a szekcióban a saját felfedezéseimről beszélek az élet igazi céljával kapcsolatban. Emert Fox úgy nevezi ezt. Elfoglalják magukat a családdal. hogy az önző embereket. az egy küldetés. aki maga is óriási hatást gyakorolt. Majdnem mind arra jutottak. ha szeretjük egymást. vagy diktátor. oldal. Egy egyszerű ács fia. csábít bennünket egész életünkön át. mert a legtöbb ember nem figyel oda szíve vágyának hívó szavára. érdekes módon. Schweitzer és olyanok. hogy a szívünk vágya. mégis nagyobb hatást gyakorolt. amelyben feloldódhatunk. mint mi magunk. Félretolja. Jézus követőinek száma talán a 2 milliárdot is meghaladja. az üzlettel. akik a legpozitívabban és a legmélyebben hatottak az emberiségre a történelem során! A mi civilizációnkban.28. S. Rá kell jönnünk arra. aki soha le nem írt egy szót. Aztán Mohamed. hogy mindannyian egyek lehetünk. akikre hatottak. Schweitzer. amit mindannyian keresünk. csak ezekre figyelnek. hogy azért vagyunk a világon. mint Assissi Szent Ferenc. Aztán a mentorom – Albert Schweitzer – Afrikában. hogy az. ami nagyobb. gyermeket nemzzünk és meghaljunk? Vagy van valami más is? Véleményem szerint van valami más. És ez a valami hívogat. ami ott van énünk legmélyén. megalapítván a Ferences rendet. hogy felismerje küldetését. Nézzünk néhány példát azok közül. Ő is az egyetemes szeretetet hirdette. hogy csak annyira válhatunk naggyá. felnőjünk. csak sajnálni 194. És ha megnézzük azokat az embereket. Mohamednek több 100 millió követője van. szekció Hogyan találjuk meg életünk valódi célját? (14:41) Elérkeztünk a végső kérdéshez: Mi az élet célja? Mi a célja az Ön életének? Miért vannak itt? Miért létezünk egyáltalán? Miért kelünk fel reggel? Miért van életünk? Miért vagyunk a földön? Pusztán azért. vagy napjainkból Tereza Anya Kalkuttában. nagyszerűbb és jobb. mint bárki más. nagyon is emlékeztetett Jézuséra. Ő is az emberiség testvériségét tanította.

amelyben feloldódhatunk. Az Önök célja: meglelni küldetésüket. Tereza Anya és Albert Schweitzer és a többiek talán soha nem kerestek sokat. gyerekeivel vagy a legjobb barátaival. hogy fejlődjünk. elmélyítése életünk legnagyobb feladata. amit adtak. akkor érjük el a valódi nagyságot. Isten nem teremtett selejtet sem. Semmi 195. És akik szeretnek és szerettek minket. És az Önök célja az. gazdagítása. Először is: fogadjuk el magunkat feltétel nélkül! Fogadjuk el magunkat mint értékes. Hogyan válhatunk szeretetteljes emberré? Nem is olyan bonyolult. rájövünk. hogy szolgáljanak. érdemes emberi lényt! Ne legyünk olyanok. a főkapu: a megbocsátás. Buddha. Nem könnyű. mérlegre akarjuk tenni az eredményeinket. Jézus. akiket szerettünk. mint Jézus. a minta. mint akik nem érzik elég jónak magukat! Fogadjuk el magunkat feltétel nélkül! Ismerjük el. hogy önként megbocsássunk másoknak harag nélkül. Tehát nincs olyan ember.vagy idősebb fejjel. Honnan tudjuk? Onnan. és maximálisan szeretetteljes emberré váljunk. amit elénk állítottak. amikor mérlegre akarjuk tenni a vagyonunkat. Harmadszor: tanuljunk meg megbocsátani! A kulcs a mennyei királyságba: a megbocsátás. Csak ha megtaláljuk küldetésünket. mint a történelem során az összes pénzcsináló együttvéve. sokkal több emberre hatott. Keresztül-kasul a világban. minőségéből és mennyiségéből. Mohamed. Érzelmi kapcsolataink minőségének javítása. amit befutottunk. Egész életüket odaadták. Isten senkit nem teremtett különlegesnek. a legértékesebb forrásainkat. amik vagyunk. Mindenkinek van valami célja. A cél. sem a volt állásainkra. az Önök célja. és akik szerettek minket. hogy nagy szeretetüket megoszthassák az emberiséggel. Szemináriumunk kezdetétől eddig a percig arra törekedtünk. viszonzást nem várva. aki hajszolja a kapcsolatokat. és mindazért. mert nem ismerik az örömöt és a beteljesülést. szívből jövőn. És azért tették. de amit az embereknek nyújtottak. amelyet másoknak nyújtunk. de azért egyszerű. Szent Ferenc mások szolgálatára áldozták életüket. Mohamed és a különböző vallások tanítói – valamennyien arra törekedtek. hogy az emberiség nagy példaképei – akik haláluk után is sokáig hatnak. Ha megnézzük az emberiség nagy példaképeit. Buddha. hogy az életben minden egyes alkalommal. A képesség. Önzetlenül. a példa. hogy szeretetteljes emberré váljunk: el kell fogadnunk a teljes felelősséget mindazért. oldal. amivé válunk. akiket szeretünk és szerettünk. Ezért hangsúlyozzuk ennek fontosságát épp a házassággal kapcsolatban. csak az emberekre emlékszünk. hogy eljussunk ehhez az egyszerű eredményhez. és akik még ma is szeretnek. hogy gazdagítsa kapcsolatát a feleségével. Ha visszatekintünk életünk sorára már felnőtt. földi létünk célja a következő. És otthon a családjában eszébe se jut. hogy megtalálják a céljukat. hogy nem emlékszünk sem a karrierre. hogy életünknek ezen a földön meghatározott célja van! Igen értékes célja. Miből ítélhetjük meg. Sok ember van. akinek az élete értelmetlen lenne. Azokban. A mennyország kulcsa. Érzelmi kapcsolataink gazdagítása az emberi élet legnagyobb parancsa. Vállaljunk teljes felelősséget! Ami azt jelenti: nincs vádaskodás sem kifogások. összesen: 197 . Az olyan emberek. Szolgálat. azt tapasztaljuk. Hogy az élet célja. ezeket mindig emberekben találjuk meg. Csak mi magunk. minden lelki fejlődés kulcsa. hogy tudunk-e valóban szeretni? A szolgálat értékéből. hogy szívükben szeretet ébredjen mások irányában. Másodszor. Ez a kulcsszó.lehet. A szeretetteljes emberré válás fokmérője igen egyszerű: az érzelmi kapcsolatok elmélyítése.

Mutassuk hát ki szeretetünket! És azután. ha… ha megosztják. akivé válni szeretnénk! Ötödször: tűzzünk ki nemes célokat. Csak annyira vagyunk szeretetteljesek. hogy felemeljük. amennyire kifejezésre juttatjuk mások iránti szeretetünket. ha nincs érzelmi kapcsolatunk. mint amennyit életünk adott pillanatában képesek vagyunk más embereknek nyújtani. Engedjük szertefoszlani az összes sérelmünket! Ezért mondjuk a Mi atyánkban azt. Sem neheztelés. Nem mondhatjuk: „Szeretetteljes vagyok!”. és ezért vannak gyerekeink. hogy hogyan álljuk meg helyünket mint emberi lények. Ne feledjék: a világon mindenki nehéz terhet cipel! Ha elkezdik betartani ezeket a szabályokat. nem is szellemi vacakságokkal. De egyéb hivatással is szolgálhatunk másokat. higgyék el. gazdagítsuk és jobbá tegyük más emberek életét. akivé csak válhatok. Minél több szeretet adunk. amennyi szeretetet érzünk más emberek iránt. türelmet. mint a szellemi cukorka. egyre jobban haladnak majd – szinte elkerülhetetlenül fognak haladni – küldetésük felismerése felé. hogy tegyünk valamit a többiekért! Az. ezek az ideáljai és céljai annak a legjobb embernek. Olyan gondolatokkal tápláljuk elménket. Minél többet adunk. Egyre közelebb kerülnek majd a szolgálattevés területéhez. Nos. annál 196. részvétet. sem ellenszenv. és törekedjünk elérésükre! Tűzzünk ki nemes célokat és ideálokat. annál több lesz. A szeretet csak megosztva nő. hogy a szeretet csak akkor nő. ha úgy tetszik. Csak olyan mértékben vagyunk szeretetteljes emberek. Nem lehet bennünk több szeretet. Minden minőségünkben lehetőségünk van arra.” Hatodszor: ügyeljünk a testünkre! Vigyázzunk a testünkre! Ne feledjük. a szolgálattevés egyik legjobb területe az üzleti élet. annál több lesz. Mondogassuk: „Ezek az értékei. összesen: 197 . idővel egyre szeretetteljesebb emberré fognak válni. Csak annyi szeretetünk van. hogy minél több szeretet adunk. Csak megosztva nő a szeretet. megértést. miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!” Negyedszer: tápláljuk elménket szeretetgondolatokkal! Tápláljuk elménket pozitív szeretetgondolatokkal! Ne olyasmivel. amilyen mértékben szeretetünket kifejezzük mások iránt. amelyek megfelelnek annak a legjobb embernek.harag. ha elmélyítettük önmagunk szeretetét. mindennél fontosabb: az emberek közötti különbözőségek iránti toleranciát. egyszerűen mérhető. és javítsuk a mások szolgálatának minőségét és mennyiségét. hogy megtanítsanak bennünket a szeretetre való képesség elmélyítésére. ezért vannak intim kapcsolataink. melyek életünk vezérfonalai lesznek! Nemes célokat és ideálokat. hogy adjunk. Emlékezzenek: azért vagyunk a földön. Mutassunk minél több szeretetet mások iránt! Ezért van családunk. a csodálatos az. azután a szeretetet. amivel bizonyíthatjuk. hogy: „És bocsásd meg a mi vétkeinket. Mégpedig azért. Más szóval: nem létezik emberektől elszigetelt szeretet. elnézést. Minél inkább ezen elvek szerint élnek. oldal. Nos. Amit soha nem tanulnánk meg nélkülük. mert a vállalkozás szabad rendszere mások kiszolgálásán alapul. gyakoroljuk a szeretet adását! Gyakoroljuk a szeretet adását! Érdekes dolog a szeretettel kapcsolatban. önmagunk feltétel nélküli elfogadásával. hogy testünk a lelkünk temploma! Vigyázzunk a testünkre! Étkezzünk helyesen! Mozogjunk rendszeresen! Pihenjünk! Táplálkozzunk jól! Vigyázzunk a testünkre! Hetedszer: gyakoroljuk az aranyszabályt! Gyakoroljuk az aranyszabályt! Azaz a kedvességet.

Odaadásra és mások szeretetére. hogy csak a szeretettel tett dolgok maradnak meg. és láthatom szépségüket.” Luisa Meyalcat (lujza méjalkat) 197. amit adhatunk. hogy felosszák az örökséget. és biztos. amerre vezetnek. Az a versike mindössze 2 sorból állt. Ha ezt megértjük.” Csak az élet az. akkor sokkal biztosabban kezdünk haladni a csillagok felé. hogy életünkre visszatekintve. Így szól: „Csak az élet az. Itt érvényesül a vetés és aratás törvénye a leginkább. A férje nagyon gazdag volt. Tehát a törvény: minél többet adunk. nem érem el őket. Értékes és érdemes emberi lények vagyunk. és megpróbálhatom követni őket. Mert az a kevés elindítja a szeretet visszaáramlását mifelénk. és összeült a testvéreivel. az már elég. annál kevesebb lesz. És ha ezt úgy használjuk. Minél kevesebbet adunk. ami a kandalló fölött lógott szeretett otthonukban egész gyerekkorában. Egyetlen dolgot kért magának. Ha kicsit többet adunk. összesen: 197 . amiből adhatunk. először is szeressük és fogadjuk el magunkat feltétel nélkül! Értékes és érdemes emberek vagyunk. Köszönöm szépen. amelyben szülei kedvességre tanították. Évekkel ezelőtt találkoztam egy csodás nagymamával. Csak az maradandó értelmű. rájövünk arra. És most elmondom Önöknek. akkor is értékes és érdemes emberek vagyunk. még több jön vissza. hihetek bennük. Amikor elmondta. Csak azt a kis versikét akarta. az megmarad. az megmarad. „Ott fönt. hazament. mi hamar elszalad. mi hamar elszalad. a napsütésben vannak az én legszentebb céljaim. A szeretet ellentéte a félelem. le is írtam magamnak. nagyok sok sikert és sok-sok szeretetet. amely kihívás Önöknek! Gyakorolják a mások iránti szeretetet. Lehet. Feltétel nélkül szeressék önmagukat! Vállaljanak teljes felelősséget életükért! Bocsássanak meg másoknak! Várják a legjobbat! Vigyázzanak magukra! Dolgozzanak céljaik eléréséért! Leljék meg a küldetést. de fölnézhetek. ami képességeink betöltésének útjában áll. És ha ezt gyakoroljuk. A félelem ellentéte a szeretet. oldal. A kompenzáció törvénye: hogyha adunk csak egy kevéske szeretetet is másnak.több lesz. amely kitárja előttünk a világmindenség lehetőségét. csak egy keveset. akkor a szeretet az a kapu. Mikor a szülei meghaltak. amíg nem kerülünk az élet felső spiráljára. mi történik. Ha a félelem a nagy akadály. az marad meg. amiből adhatunk. mint életünk vezérlőelvét. annál több lesz. hogy közelebb jutnak a csillagokhoz! Kívánok Önöknek szerencsét. amit szeretve tettünk benne. aki olyan családban nőtt fel. amit szeretve tettünk benne. csak amit szeretettel tettünk. amit szeretettel tettünk. Nem számít.