u k m i p

r t c o h a M C ,

d a o d i n i n t V t e i i N n o a t e n v w a i l g a a I t n i n f o d o n r m a N a n t d a i v o L n o i g g i n a

Gramatika italijanskog jezika
There are no translations available.

Gramatika italijanskog jezika (kratak pregled) I Alfabet Iatlijanski alfabet im 21 slovo A- a B - bi C - ći D - di E-e F - effe G - đi H - akka I-i L - elle M - emme N - enne O-o P - pi Q - ku R - erre S - esse T - ti U-u V - vu Z – zeta Slova J, K, W, X, Y se koriste samo rečima stranog porekla II Izgovor Kada je u pitanju italijanski izgovor, najvažnije je obratiti pažnju na izgovor sledećih slova: C  Ispred A, O, U – izgovara se kao obično srpsko K  Ispred E, I - izgovaral se kao Ć  U grupama CHE i CHI – izgovara se kao K  U grupama CIA, CIO, CIU – izgovara se kao Ć

t i o n

III Članovi U italijanskom. SCHE izgovaraju se SKI. kao i u engleskom jeziku. GIU – izgovara se kao DJ  GN se izhovara kao NJ  GL se izgovara kao LJ H  U italijanskom se ovo slovo nikada ne čita S  Kada je na pocetku reči ili u kombinaciji sa konsonantima – izgovara se kao S  Kada ke iymedju dva volaka – izgovara se kao Z  U grupama SB. SCIU izgovaraju se ŠA. a kod odredjenog člana i za brojeve.izgovaral se kao DJ  U grupama GHE i GHI – izgovara se kao G  U grupama GIA. s tim što je u italijanskom postoje oblici za rodove. ŠO. I . GIO. U – izgovara se kao obično srpsko G  Ispred E.G  Ispred A. SCIO. SCI izgovaraju se ŠE. O. SKE Ostala slova u italijanskom su identična ili jako slična onim u srpskom. SI  Grupe SCIA. SD. Neodredjeni član  UN – za muški rod  UNO – za muski rod kada imenica počinje sa S impura ili Z  UNA – nedoredjeni član za ženski rod  UN’ – za ženski rod kada imenica počinje samoglasnikom Odredjeni član  IL – za muski rod (množina: I)  L’ – za muški rod kada imenica počinje samoglasnikom (množina: GLI)  LO – za muški rod kod imenica koje počinu sa S impura ili sa Z (množina: GLI)  LA – za ženski rod (množina: LE)  L’ – za ženski rod kada imenica počinje samoglasnikom (množina: LE) IV Lične zamenice . postoje članovi – odredjeni i neodredjeni. ŠU  Grupe SCHI. SV – izgovara se kao Z (S impura – „nečisto S“)  Grupe SCE.

l. Njihovi oblici se koriste za gradjenje složenih glagoslkih oblika. Prezent pomoćnog glagola ESSRE Io SONO Tu SEI Lui / Lei È Noi SIAMO Voi SIETE Loro SONO Prezent pomoćnog glagola AVERE Io HO Tu HAI Lui / Lei HA Noi ABBIAMO Voi AVETE Loro HANNO Postoji i ceo niz nepravilnih glagola u italijanskom jeziju.on LEI . čiji oblici u različitim vremenima ne podležu uopštenim pravilima. Particio presente se gradi tako što se nakon uklanjanja infinitivnog nastavka (ARE.j.ona LEI – Vi (za persiranje.IO .ja TU . Oni će biti predmet posebnog dela ovog pregleda. u italijanskom se persira u 3.vi LORO – oni V Vremena Svi glagoli u italijanskom se dele na na tri konjugacije:  Glagoli I konjugacije se završavaju na –ARE  Glagoli II konjugacije se završavaju na –ERE  Glagoli III kojugacije se završavaju na –IRE Pomoćni glagoli U italijanskom su izuzetno važna dva pomoćna glagola: ESSERE – biti i AVERE – imati. ERE ili IRE).mi VOI .ti LUI . Prezent Prezent u italijanskom ima istu konotaciju kao i u srpskom. dodaju sledeći nastavci: .) NOI .

-ANO Za II konjugaciju: -O. E. Znanje o ovom je deo postepenog usvajanja jezika. .izmedju osnove i nastavka. -IRANNO Kao i u drugim slučajevima. I 2. -EREMO. I. -ONO Važno je napomeniti da se glagoli III konjugacije dele na obične i tzv inhoativne glagole. -A. -IRETE. -I. Prošli particip se gradi tako što se nakon uklanjanja nastavaka za infinitiv ARE. Pravilo je da se uz neprelazne glagole i uz glagole kretanja koristi glagol ESSERE. -IRÀ. -ETE. -IREMO. Tipičan primer ovog glagola je glagol FINIRE. Futur Futur se gradi tako što se na infinitivnu osnovu dodaju sledeći nastavci:  Za I i II konjugaciju: -ERÒ. osim u 1. -ITE. -IAMO. -ERETE. -ATE. UTO (za II konjugaciju) i ITO (za III konjugaciju). -IRAI. Postoji ceo niz nepravilnih glagola koji particip prošli ne grade u skladu sa navedenim pravilom. Poznavanje njihovih oblika je deo opšteg znanja jezika. -ERÀ. ERE i IRE na osnovu dodaju nastavci ATO (za I konjugaciju). -IAMO.O. i kod futura postoji niz glagola koji imaju nepravilne oblike u ovom vremenu. ali njima ćemo se posebno baviti. Razlika je u tome što inhoativni glagoli u prezentu dobijaju jedan infiks –ISC. Licu množine. -ERANNO  Za III konjugaciju: -IRÒ.ERAI.Za I konjugaciju: -O. -E. a da se uz prelazne glagole koristi pomoćni glagola AVERE. Ne postoje uniformna pravila na osnovu kojih se odredjuje da li je neki glagol normalan ili inhoativan. -ONO Za III konjugaciju: . -IAMO. Pefrekat Perfekat se gradi od oblika pomoćnih glagola ESSERE i AVERE u prezentu i tzv prošlog participa glavnog glagola. Powered by Joomla! . i to u svim licima. -I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful