Conținutul portofoliului

:

1. Planurile cadru pentru clasele I-II, III-IV; 2. Programa ariei curriculare Limbă și comunicare pentru clasele I-IV; 3. Exemplu de orar; 4. Exemplu de proiectare semestrială;
5. Exemplu de proiectare a unei unități de învățare: Unitatea nr. 1, clasa a IV-a;

6. Exemplu de proiectare la clase simultane; 7. 5 exemple de proiecte didactice (pentru diferite tipuri de lecții):
– –

Lecția de însușire/ asimilare de noi cunoștințe (predare-învățare): Dialogul, clasa I; Lecția de (re)sistematizare, consolidare, fixare a cunoștințelor: Utilizarea ortogramelor, clasa a IV-a; Lecția de dobândire a priceperilor și deprinderilor: Sunetul și litera A, clasa I; Lecția de recapitulare a cunoștințelor: Text narativ, clasa a III-a; Lecția de evaluare: Evaluare inițială, clasa a II-a. • • • • • • Clasa I – comunicarea scrisă Clasa a II-a – vocabular Clasa a III-a – morfologie Clasa I – comunicarea scrisă Clasa a II-a – vocabular Clasa a III-a – morfologie Clasa I – comunicarea scrisă Clasa a II-a – vocabular Clasa a III-a – morfologie

– – –

1. 3 exemple de fișe de lucru:

1. 3 exemple de materiale didactice:

1.

3 exemple de fișe de evaluare cu diferite tipuri de itemi: • • •

1. Lista publicațiilor prezentate la seminar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful