SULIT 1. Antara berikut, peralatan elektrik yang manakah menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba?

A Radio B Seterika C Lampu meja D Kipas angin

UJIAN PRA PENILAIAN

5. Apakah fungsi komponen elektrik di atas? A memegang mentol B memegang bateri

2. Peralatan elektrik yang berikut menggunakan bateri kecuali... A Jam B Radio C D peti sejuk telefon

C memutuskan litar D mengalirkan arus elektrik

6. Pasangan yang manakah benar? Komponen Fungsi Menyambung dan memutuskan litar B Mentol Membekalkan arus elektrik C Wayar Mengeluarkan cahaya D Bateri Memegang mentol

3. Apakah nama komponen elektrik yang membekalkan tenaga elektrik? A suis B mentol C wayar D sel kering

A

Suis

4. Simbol di atas mewakili A Suis B Mentol C Wayar D Sel Kering 7. Apakah nama alatan dalam rajah diatas? A penjalur wayar B playar gabung
1

C pena ujian D playar kacip

Rajah di atas menunjukkan litar bergambar untuk litar selari. Apakah kebaikan litar selari? A cahaya mentol kurang terang B mentol menyala dengan terang 2 A mentol I akan malap B mentol I dan 2 akan terus malap C mentol I dan 2 akan terus menyala semakin cerah . Apakah aktiviti yang sedang dilakukan di atas? A menjalur wayar B memotong wayar C menyambung wayar D memutuskan wayar A I dan II B II dan III C D II dan IV III dan IV 9. Apakah yang akan berlaku jika ditambah satu lagi mentol? 10. Litar yang ditunjukkan dalam rajah di atas adalah litar A siri B selari C projek D siri – selari 12. Manakah antara mentol dalam litar berikut yang akan bernyala? 8.SULIT UJIAN PRA PENILAIAN C arus elektrik dalam litar siri bergerak dalam satu hala sahaja D setiap lampu dan alat elektrik dapat dihidupkan dan dimatikan secara berasingan 11.

II. II dan IV C D I.. Antara rajah di bawah yang manakah menunjukkan simbol 15.SULIT D mentol I. III dan IV 18. III dan IV I. Antara yang berikut yang manakah benar tentang lukisan skematik? A lukisan menggunakan gambar sebenar . yang manakah menyebabkan mentol tidak menyala dalam sesuatu litar? I wayar tidak disambungkan dengan betul II bateri tidak dipasangkan mengikut kekutuban yang betul III filamen mentol terputus IV mentol tidak diwarnakan A I. A satu sel kering disambung siri B dua sel kering disambung siri C tiga sel kering disambung siri D empat sel kering disambung siri II cara sambungan litar III jenis mentol yang digunakan IV laluan aliran arus dalam litar A I. Antara berikut.II dan III B I. III dan IV 3 bateri? 19. II. Mentol berfungsi untuk menukarkan tenaga elektrik kepada 13. mentol 2 dan mentol 3 akan menyala sama cerah UJIAN PRA PENILAIAN 16. II dan IV C D I. Simbol dalam rajah di atas menunjukkan. Apakah perbezaan antara litar siri dan litar selari? I kecerahan mentol A tenaga haba B tenaga bunyi C tenaga cahaya D tenaga kinestetik 17. III dan IV I. Alatan tangan yang berikut dapat digunakan untuk memotong wayar kecuali A pena ujian B penjalur wayar C playar kacip D playar gabung 14. II dan III B I.

SULIT B lukisan menggunakan simbol komponen C lukisan menggunakan graf D lukisan menggunakan peta lakaran UJIAN PRA PENILAIAN 20. Apakah fungsi pemotong sisi? A mengetatkan skru mata phillips B menebuk lubang pada papan C memotong wayar D menjalurkan wayar 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful