P. 1
Dia Dang Phuong Dong - Stephen Oppenheimer

Dia Dang Phuong Dong - Stephen Oppenheimer

|Views: 3|Likes:
Published by Quang Nguyen

More info:

Published by: Quang Nguyen on Mar 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2013

pdf

text

original

Stephen Oppenheimer . . A .ÀNG% PH. ) NG .ÔNG L.ch s0 huy hoàng c.am.tl.c. , ab, chìm ng. p NguD id.ch: LD SI Gi.ng, Hoàng Th, HM TRUNG TÂM V.N HOÁ NGÔN NG.

6 ÔNG TÂY

3 L.it.a Nh.ng ýt. ' ng c.a cu.n sách này b.t. 4 ut5 n.m 1972, khi.ó v.it& cách là m.t bác sD m.i ra tr. F ng tôi chuy.n. I n vùng Vi.n .ông và làm vi.c cho r.t nhi.ub.nh vi.nn.mr.i rác kh.p khu v.c.ông Nam á. Nh.ng ýt. ' ng.ó. W t. I n. X nh.i.m khi tôi làm vi.cv.it& cách là m.t bác sD l.u.C ng' Borneo. Nh.ng lúc r.nh r.i, tôi.ãt.nd.ng t.tcS các ca h.i có th... 3 i du l.ch vòng quanh Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Nh.ng hình.nh r.crj c.a nh.ng n.nv.n hoá.ad.ng này.ã ám.nh tâm trí tôi honb.tkm nh.ng gì tôi.ã tr.i qua khi.i th.m thú' Châu Âu, Ma-r.c hay' Trung.ông. Rõ ràng là trên góc. C t& t. ' ng và tôn giáo, ng. F i dân c.a khu v.c.ông Nam á.ã vay mu.nr.t nhi.ut5 nh.ng ng. F i láng gi.ng.n. C

c.ng.ng th.ng n.nv.c trên t& cách bi. A i.i Papua New Guinea.n mình phía sau nh.m 80.ó mà bx qua cái ca s' v. 4 u chú ý. .t 4 b.i nghi v. tôi b. nh.c này. Ph.t.n hoá chung n. sau hai n.n minh.ng hình.ad.ã không quá choáng ng.ng nh& vay m.nh .n ch.i.c' Papua New Guinea vào nh. . F i Ph.p và ng.m..ó là hình thái v. C xâm nh. Sau khi l. sU nghi.a tôi có m.i gi. c.n hoá Trung Hoa và. ng y khoa nhi. A c ngo. i Liverpool.ây.t phái viên' Papua New Guinea.it& cách là bác sD nhi khoa t.ãt. b.cv.n thân tôi. Tôi làm vi. iv.i giáo.n là làm vi.c' khoa nhi trong các b.uv.nh vi.a có l.i mang d.a khu v.t.pc. Tuy nhiên.m làm vi. Thiên Chúa giáo và duy linh c.p vào noi.m 1978. a ng Tây.i Tr.mt. tôi làm vi.n.t.cs. H.áp c.ng t. t nc.n vùng nhi. B.u.n th.c nhiên b.và Trung Hoa l.a tôi di.yb.t.ng xã h.ng ch) y.n ra khi tôi làm vi.c sáu n.m.t giáo. T5 chuy.nt. A c ngo..t. A c khi v.n hoá Hindu. u tiên.i tr. N.a ng.i nh. n New Guinea. b a.

Ông nhìn tôi m.i ông vQ sU khác bi.nt.a loài ng. 3 ó là h..n phía b.ng k.i ông.us.n thuy.ng nh. a tr.t.im.tvQ gen trong máu tr .ng.a công trình nghiên c.| c bi. n nh. Tôi. Tôi nói v.u duN c.t quS b.t quS không ngF khi tôi tr' l.m thích thú này.t trong máu c.i vào n.nkH vQ sU kh.m 1979.a ng.t ph .t cách tò mò và cho bi.ng câu chuy. ngôi làng d.t di c& c x. r. c. iv.nm.t già làng vQ nh. em t. Sau.ng l..a tr .nvQ sU kh.cbF bi. n truy.u này. .ts.ng câu chuy.ã trao. . i.nh thi.t công trình nghiên c.a Kulabob và Manup.i nguyên c. u c. nh.ng chuy.im. H th.c mi.y nói là có liên quan.i nguyên -nh.c New Guinea.c Guinea. a ng tU nh& trong Kinh Sáng Th.ng k. W t.c hi.uvQ b. F i Kulabob.n ra r. em thu. Ni.tr. t c nh.nB.ó tôi phát hi.

S o vào vùng bi. ng nói th ngôn ng g.u duN c. i dân noi. ch) y. a tr Kulabob d. ng.n. c các nhà nhân ch. S o).ông Nam á và.ng Hà.n gi.a nh. F i Kulabob tha ph. ng nh& sau. F i dân.t này d.a nh.c.ng. C t bi.ó.i phía b.u then ch.ây là h.mhon nhi. F i di c. Ng.ub.ng ng.a ng.a.i ng. S..ng h. F ng bC (công trình nghiên c.n .a ng.n thuy.. ng di c& c.ng ng.u.a..ng h.a .ng ng. F i Manup là nh. i dân trên vùng duyên h.bi.c công nh. c.nh s. i ta nghD r.n phía b.ng..u duN c. I n New Guinea s. trong k B. i .cbF bi.u hi.n gen c.n Thái Bình D.ã.ovN chúng kh. nh. b a.c New Guinea. o(.t rét và tr' thành d. Truy.uvQ .a ng.n và ng. iv.ib.ng nh& ngôn ng .ãb.. i Papua New Guinea b.t bao trùm lên con.

con .y. a ng trù phú.n suy nghD vQ nguyên nhân làm cho nh.ng nghiên c.F ng di truy.ibx vùng .ãt.nh s.c cho.t.n mênh mông c.ng ng. n ngày nay. P t quê h.ãb. i dân kh.t rét)..ng. và b.ib.ovN ng.n kho. 4 ub.pt.uvQ ca chI di truy. I n vùng bi.n thân tôi c.a vùng.F i dân c .n gen v.ông Nam á r.n. x..a Thái .n ti.ac. di c. Vì v. tôi b.

c theo bF bi. . a ng. ba và làb.ng Kông. F ng.i trt lý nghiên c. Tôi làm vi.iH.u chân vQ ngôn ng. A c ngo. a ng.n.ct.nn. a ng. I n Borneo n. . H l.it& cách là gi.n.5 Bình D. a ng Tây là t. W ih. ib.n sang làm bác sD nhi khoa' H.mr. A c ngo. .ng Kông.n d. A c khi chuy.t quy.m 1994..a Malaysia tr.c hai n. F ng y khoa c.t tr. b nh.v.m làm vi..ông ti.ct.i Vi.ông và Ph.n phía b. j iv.cc. th.u ng.p' Liverpool.ông.ng nhau vì tôi k. Th. B. Sau th.n hoá và di truy.i gian này.a New Guinea trên con.ng viên y khoa t..n.id. Sau b.t hôn v.i gian tôi' Ph. tôi chuy.c Oxford và sau.ó tr' l. F i Malaysia mà tôi g.n sang.i m. tôi chuy.t th .i gian làm vi.i Liverpool.t.

t chi.iv.c tr.ng bài t.ilL khai m.t có giá trb t.im. ông c. 3 ó cho. F ng y khoa và dành th. .n táng c.c tr.ng kH cho tôi nghe vQ .a mình. 3 ó. I nt.o tàng.u lâu dài c. M.cx.nv.t tr. Tôi trao. t cm.c tr.ó là vào t.n dài.ng bày m.ng nh& m.y ra sau.t kh. Tôi là ng.t quý giá tìm th. .im.nh New Guinea c.o tàng và.c thuy.A c khi tôi r.ã. 2 m.ãg.ó là lúc tôi bay.ng hi. I n Manila.i th.i gian r.i hôm. có m.i cu.oc .i kh. Tôi.t cu.il. Giáo s& Jesus Peralta. bb lôi cu. .i cùng r.i ông vQ n. il.i tham dU bu.ng Kông.y.a tôi v.n thuy. trông gi.ng bày vQ nh.ib.t bu.. iv.mB.iH.nb.t chi.nbb chìm.n.t cu.i.nh.i công trình nghiên c. Vi.ng bày là m.c cho m.n gi.t chi.a ng.m 1993.ivQ di v.a.t trong nh.c thuy. F i Viking (Vai-kinh). Tôi. bi.M ông Nam á và Thái Bình D.ng hi.nv.y trong m.o tàng Qu. F i cu.pvb ph` trách b.. H gi. 9 tháng tr. 3 óng c.i ám.n ra n. a ng di.c gia Philipine.

ng bè cá l.ng' cS hai phía c.c. Th. R ng sau các con.t nh.truy.t nh.ng vùng n.ng conh.ông sáng hôm sau. H. A c.i hôm.nv. W ih.n thuy. Ng& dân..md.n th.n.c nh.ông l. Khi máy bay c.c.n.ng th.t cánh.ng gì.y và th. SU ma .y. A c nông. j ng c. a n ra ngoài bi.nd.ng th. ug. 4 ut5 ch \ nào.ng ng& dân l.y.c Philipine.nk. A i vùng bi. nh.pn. ck.it. P t ng.ch phân chia mF nh.ó.ng tre và nh. { ng lúa ng.a v.ng truy.u nh& vô th.ó và trên chuy. âu và bi.t.t thúc.t. Bu.u. tôi có thH nhìn th. tôi b. b a nông n.i nhau.a các bC t. các h{ cá.ng cánh.ng th.i cùng là các r.t.ml.yc. và cu.tvQ h.nd.n bay tr' vQ qua vùng bi.n thuy.t 6 khó có thH nói vùng. u.csU b.iv.y nh.ang s. tôi suy xét vQ nh.pn.

j ng Hà.ml. c.t.c.ông Nam á vào cu.ó. c.c.n. i. Trong cu. nh hình tr' l. Lúc.i.ó.c hành trình .yn' nên các n.ng.a lý thuy. i là không chính xác.ng t& t.ik . và tôi.tl. b a Trung H.ng h.ng có thH là nh. ng. ' ng và truy.n thuy.nh. . y nh.ông Nam á di c& vào vùng bi.m. ng. 3 ã mang theo mình cS nh.ng ng.i.ã nh.t tr.nv.ng c.ng th.t này sau. Vì c.ng truy.nl.ó có thH là nguyên nhân chính thúc. quan ni.ng có th.ng Hà. 4 u. B.tm.mvQ tôn giáo.n.p và. L.u th.m.ng th. nh.n Thái Bình D.ctI c.n bí và ca c.t khS n.ng ki.ah c. niên. h .n ra m. a ng hàng ngàn n.n minh v. Nh.i.u xã h. ic. o không thH .ng hoa. Tính không th. vào nh.n chìm cS th.i trong tâm trí tôi.n th.mn.a.m tr.. Ai C. và. F i dân duyên h.a.c thông th. a.i.nc .ãs. thiên v.ctI là có m. C t nhiên nh.n th.

th.ng truy. I n khi m.a ng.i có th. vi.t nhi.. Ban.uv. cc. iC.a các truy.yc.n ra nh... c tôi càng phát hi. không ch. n m.. c dùng cho nh.. i. c nhi.ng th.t.u tháng sau.n thuy.ng th.t tr.n nhx nhoi? R. Q tài này.a tôi không có m.ng th.n dâng cao lên. c bi.n ra nhi.t hay là gây nên m.c.cm.t chung vQ h.cn.n .n thuy.i và ng. cho m. mà tôi còn phát hi. a Trung H.ó. Tuy nhiên. Và trong b.th.n thuy. ng và kho tàng v.c quay cu.n nay.ng truy.c.c nh& hi. 4 u di c& cho.nh.ng c .nl.b.n thuy.tkm tr.p nào thì làm sao mà vi. ' ng vQ nh.i liên hN gi.a vùng.c dân gian c.i.c ban. 4 uc. A c bi.u gì khác hon là m.uc.ng truy. c coi là m.ng.a ngu.t cách t5 t5 l.p vùng Thái Bình D. càng. u.t con cáu gi. ng h. ýt.y kh.nc .yv.ông Nam á.t.n liên t.cn. 4 u.n dâng lên m.ng trong tâm trí tôi và tôi b. ng.ng ch.ích nào khác ngoài thoS mãn trí tò mò vQ nh.t' vùng Thái Bình D.t.

.

a ng h. khoa h. .ng sang. 4 y .ng không có c. tôi chuy.ã b. g.ng nh.cS hai l.ul. .u y khoa c.o c .ch s.ng b. Tôi m' r. ) nh.ng nh.ng sinh t.a con ng.a mình thông qua vi. Sau. tôi ch.ng cho lý thuy.c.ó.a mình có th. cvQ di truy. nh.c và kh.ng ch.a mình' Papua New Guinea. Vì th.a riêng mình và phân tích b.id. x.cl..c.. I n trong nh.H minh ch.tl.ng minh cho gi.ng ch.nh v. ccS vQ h.ng tôi c.n ra r.ng công trình nghiên c. F i' m.c càng t.nh.. Tôi nhanh chóng nh.ông c . Q u có.cs . h.c và ngôn ng . Trong quy.tc.n sách này.ng ch.t.t.c này tôi. Q c.nc . tôi mô tS sU khám phá c.nc.ng b.a.nh v.ng tìm ki. F .ng con ng. b nh c. 3 ánh m.m. d.ng trong càng nhi.c.p.. b a.n sang. h.7 .

uýt.ng tích vQ m.ã xây d. Trong quá trình tìm hi. Tôi tin r.a ng.id.y là nh.ã xem nh.t.nh.ng n. 4 y.i nh.ông Nam á c.th. b a ch.t th& vi.tt.ng nh& t.n tho. C c.ng truy. B. B. ' Vi.i ti. tôi bi.yn' nh.ng tr.n thuy.a quá trình dâng lên c.im. M.t nên quy.n huy.ông hon 7000 n.i .ik .ns. b a ch. { ng th.ng Hà.ó.mvQ tr.F i khác.t r. 4 u công nh. b. I n cho l. A c bi.t vài ch.n.ng nó d.tn.ông mà còn' Trung và C.n hoá v.nv.n hoá này là không bb phá hu .am.tvQ h.ng .nv. a ng h.ng tôi..ng chX còn sót l.ng th.cm.a nh.i mang.y cu.n sách này.c và h.nh c.ng th.c.n.ng sU th. và b.i dân gian.c nh& Bill Ryan và Walt Pitman.a trên nhi.ns ..n sau K .t vài nhà.u và vi. ' ng c.ã làm n. b a á-Âu m.t.c trong th.p nh.ng n.i.ng câu chuy. W i không ch. A c.c.n.

n thân tôi c.ng hC cho lu.a.uýt.t xa mi.u.cn.mm.i.t sách hàng tr.ng trích nhi.a.pc.n th.i châu Âu và châu á vào. tiên c.n nay. ng .ng quêh.ãt. b abb chìm ng.n tho.c giS vi. F i Tô Cách Lan. Nhà nhân ch. F i.a. b a Trung Hoa.oc .c.uh.i.ng h.mr.n.n.en và cáckhu v.y. h.ng tuyên b.n. I nt5 l.iH.i 8 liên hN gi.n.ã phát tri.Hà.i ti.ct.a ng.c.n quy.a tác ph.ng Kông và M .ng ng.mn. ví d` nh& t.n tho. F i.mr. không ph.m tr.i Bi.i.ng trên l.n hai c. S o' cách r.ông Nam á ch .i.a Trung Qu. Các nhà kh.a ng. A c.c khác.ng t . u thI k 20 và b.n cho nhi.m này. và gi b. R.o. F i Indonesia và ng. S o hi.t nhi.a th.ng s.n.ông Nam c. tôi c. nh& William Meachan và Wilhem Solhem g.ó trong ph.n lu. Tuy v. a ng c.ây. ngài James Frazer.ã chX ra hàng tr..c.

ns và cung c.u nhân t.m tiên phong c. i.it& cách là c. 4 u cu.n mà tôi s . Th ba. Tôi tin r. a ng Tây. S ob.c di c& v.a nhi. trình bày cho th.i là t5 Trung Qu.a tôi vQ các m.ng c& dân nói ti.i và v. u tiên l.ng vQ m.ic.u th.i ti.ng tôi là ng. ic.a riêng mình.ng ý ngh. M ông Namá v.nc.pm.t m.a ban.p lu.ng h.i liên h. nh.n và .t.m.ng. trong các n.t di truy.i liên hN dân gian -trên ca s' tác ph.tca s' lô-gic cho nh. Th hai.n minh ph.c mà là t.ah vào Thái Bình D.ng phân tích c.n hoá dân gian' ph.a nhi. .ng b.ng ch. ông Nam á.y nh.a. a ng không ph.a ngài James Frazer -xác. nh m.i ngu.nv..n tho. nh. M ông-Tây th. 4 uc. a ng Tây.

9 Ph. f a chj du l.c. t.ng vT di tích và kh.ng khu v.o ra m.ml. O u Khu v.c.ntm hai n.M và Trung Hoa.n.n minh l.m nh [ v.ng phái sinh. bao g.n hoá.i nhau r.i khu v. M.ng và cY xua nh.ng b.i.t th.ng ch.c .ng ra.al.c. Khu v.n nhuV ãm.mcl các qu. f nh v.n v. c u th| gi.ông Nam á là m.ông Nam á chj là nh.pvuk n ra theo cánh tay chài c.y là không x.nc.n hoái khu v.. f a -thu} . Tuy nhiên.t cái lug i ch.c..ad.a ngu} i ng [ ph.nv.ông khách hàng.ch .t quan ni. X iduk ng gi.ng.c.c này.ng mang trong mình m.u nh.c trù phú và có n..ng các n.cl khu v.t trong nh.áng và bw qua r.ts.ng hình m. các sb gia g. l o.t trên trái. Vuk nr.nv.t nhi. f a Châu á là. k n gi.c này c. \ t.nm.n.ocY t.

Thái Lani trung tâm và Lào.ng phuk ng Nam.n tích nay.c.u.ng hình m.i là bán.nl.ng kích thug cc. bán. l o (xem Bi.al.p. f a Châu Phi. f a Sunda -có kích thug cg. Dù ph.i.c .n di.c.i. Gi.t cái . có hai ph.t lu .n lànoi quy to c. Cam-pu-chia và Vi.n tru} n xu.áng kinh ng.i là th. ~ 10).n (Myanmar) i phía B.ng g.ml.t chính trf và.n có th. f a và h.ông Nam. V ông.nb. l o: Bán. f a lý.t Nam cu. l o Mã Lai.m Mi.c vòi.c..ii phía.n: l. l o nhw và h.nck b.ông và. c u voi.c này v.a chi.am.c.n. l ol.ntm Thái Lan và Mi. f a có hai bán.nc.nl.a trên c. nh [ mình r. 10 Ngày nay.n bao g. g. Xét vT m. . nhungkhu v.c.m hai ph. Ph. b.ã thành bi. ng dân s.n.n vào nhau nh [ khúc d. Thái Lan bao g.n ba n.i.

b.ng.pc.ng cung. ta c.pt.cc.ng ngôi chùa k v.c.i xu.tn. \ th.n xu. nh.ng qua vùng Kareni phía.i. l o Trung.ng xe l. .i.p. Muang Lamphun và ti.ti Châu á v. .p xu.ng.a khu v.ng phuk ng Nam qua nh.a thú vf nh.n núi nghiêng t.a ti.ch trùng. Mi.pt.ng qua vùng núi .ng g .t giáo truy.u} ng b.ng có th .ng qua th.ng.i núi r.á vôi v.u} ng xích.ng ng.c xu. b.m Singapore sát.ci Mandalay và nh.n nhi.c.t trong nh.ng.ây là m.ng c. t.n.i.t.ii Pagan.m kh.m th.i. V ô Chiang Rai. V ô Kuala Lumpur r. ông c.nn.n sang vùng cao nguyên c. ô Bangkok.a bán. n vùng.ông Mi.i.c Thái Lan.i m. Rangoon. Chiang Mai. qua th. Tôi cho r. dõi theo lM trình c.mi c.ng d.i nh. o Mã Lai.n.n ch. \ t nóng.a tín ngu ng Ph.ông Nam á v.u} ng xe l.n có th . o. Xe l.n.i Ayutthaya.ad.a bán.V ib. nh. g i Chiang Maii phía B.ng ph| tích linh thiêng còn sót l.i Penangi Malaysia.i xu. Tm con.atm thành ph{ cao nguyên c. b.n.a Thái Lan.c phong phú và.ng Sukhothai r.i ti.cb.

i có nh. Hu| và. phía B.000 n. ng lúa tr.n. và.n du ngo.ng m. ihon.t Nam.t chuy.ng v.u} ng xe l.a Trung Hoa và. \ t không hT ng. i lâu.a . ~ ng lúai noi.n nói thì.im.ng cánh.ng nam b..i nh. noi chua.tsE tuk ng ph.t bi. i phía sau lung.nh hui ng c.àN.ng . .ây còn xanh mug t và s.n .ng cánh.ym.c xu.ng phuk ng Nam có hai vùng.n gi. nhô lên kh.làm m.u c bao b.ng di tích tháp Chàm theo phong cách c.tn.á vôi k .i núi.ng núi.i ti.àN.nh vT nh.ng công trình xây d.cb.. N.ng nhung l. nh.ng g.m trug c chúng còn.u có . nh.ng gì tôi th.ô thành Hu| ch. v .u} ng xu.n d.im. c y 10.n trong v.i.u. .nm.c theo b} bi. dù có niên.ti Vi.àN.an.a Trung Qu.u gì tôi mu.ng n.nh HX Long. Kho.ó là hình. dài trên con.c b.ng. tn.a. Còn.ng.a.u c bao b.i dài không d.yi Thái Lan.t vùng. M ng honcl nh. p.m sát bên nhau.ihon.c.c.nh hui ng c.pnug c. .ntm b. cho ta th.

.

tn.tk . ~ 10) Sau khi du ngo. (Xem Bi. r.ng gò. M .ng ngu} i dân t.n khám phá m.nhonb.n minh. l o chính c. f a Cam-pu-chia.ng gì tuk ng tE trong .ng s .idug i nh.t vòng quanh Thái Lan và vùng phía tây Malaysia.i quan hs g.tcl chúng.ts.u.ih.o thành m.ng sâu. m.c v.u.n.nv.ông Nam á h.ng vT v. n.m sâu trong n.tn.n ch.t.nvT m.t ngôn ngO v. T.i tên g.ah.ub.i.n nh. l o hay Qu.tl. v.ng. Khu v.c này mang trong mình m. c bi.nm. Chín hòn.n hoá l.t khu v. i vùng. ~ i trong r.t mu. l o Mã Lai.i.ml. l o trung tâm là Borneo và Sulawesi.a. | nv. V ad. } i hon còn n.c nàoi Châu á. Nh.ông Nam á t. Du khách c.ng ki.n mu.t viên ng.a vòng tròn bao quanh phía ngoài hai.11 v.n.tm.i. di tích Angkor Wat n.ivT m.n hoá lâu.c Chàm có m.i ngu} i dâni Borneo và Sumatra.ông á.im.

trong khi.m gi..n nh [ là hai qu.ng truy.n. n: H.ng truy.c gia Ph. Nh. X o Hindu.ng tôn giáo vay mu .ns .m chí nh.ngi Malaysia và .i chj là hoa qul và nh..vùng.n và Thái Lan g. l o thì ch.i.t giáo.i.n th.ng nhau còn l.ó ngu} i dân s.ng.i giáo.ôngNam áh.ng có nh.c nhiên.t tinh t. Th.ng khác bi.nb. Thiên Chúa giáo và Ph. không ít ng.t giáo.i.n th. Mi.c ch.ng này c.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->