Barna kryesor dhe dozat e tyre

HIDROKSIDI I ALUMINIT DHE MAGNEZIT Indikacionet:Dispepsia, hiperfosfatemia Kundërindikacionet:Hipofosfatemia, tejndjeshmëri ndaj përbërësve të barit.

Vërejtje të posaçme:Hipofosfatemia mund të shfaqet në përdorim të zgjatur ose doza të larta; te pacientët me uremi, intoksikim alumini dhe osteomalaci; të përdoret me kujdes të veçantë te pacientët me sëmundje kongjestive të zemrës; insuficiencë renale, edema, cirrozë hepatike dhe në pacientët që kanë përjetuar gjakderrdhje gastrointestinale. Dozimi: Të përtypen një ose dy tableta (500-1800 mg), 4 herë në ditë; më së miri me ushqim ose 20 minuta pas tij. Format farmaceutike dhe dozat:Tableta: 500 mg+ 500 mg. HIDROKSIDI I MAGNEZIT Indikacionet:Konstipacion. Vërejtje të posaçme:Insuficiencë renale dhe hepatike; të moshuarit. Kundërindikacionet:Gjendje akute të traktit G.I. koleostomia, ileostomia. Veprimet anësore:Kolika. Dozimi:Në konstipacion 25-50 mL, sipas nevojës. Format farmaceutike dhe dozat: Suspenzion ujor: 8% oksid magnezi të hidratuar. LOPERAMIDI Indikacionet:Hiperperistaltika e kolonit me gjenezë të ndryshme; incontinentia alvi dhe anus praeternaturalis; për zvogëlimin e vëllimit të zbrazjes së ileostomisë. Vërejtje të posaçme:Shih kodeinën; disfunksion hepatik; fëmijët e dehidruar; nuk rekomandohet për fëmijët nën 4 vjeç Kundërindikacionet:Pacientët që duhet të shmangin konstipacionin; kolit pseudomembranoz; diarre me gjak; kolit që shoqëron përdorimin e antibiotikëve; gjendjet me distenzion abdominal. Veprimet anësore:Në doza të zakonshme nuk ka veprime anësore sinjifikante dhe shumica e veprimeve anësore të raportuara është vështirë të diferencohen nga simptomet që shoqërojnë diarrenë; pështirosje; tharje e gojës; maramendje; dizuri; shtërzime abdominale; reakcione në lëkurë; ileus paralitik. Dozimi:Në diarre akute 4 mg, fillimisht të pasuar me nga 2 mg pas çdo barkqitje deri në 5 ditë. Doza e rëndomtë 6-8 mg në ditë, maks. 16 mg në ditë, fëmijët 4-9 vjeç: 1mg, 3-4 herë në ditë, maks. 3 ditë; fëmijët 9-12 vjeç: 2mg, 4 herë në ditë, maks. 5 ditë. Në diarre kronike, vetëm të rriturit, fillimisht 4-8 mg në ditë, në doza të ndara, të pasuar me një dozë të rregulluar në bazë të përgjegjjes maks. 16mg. Trajtimi i “diarresë së udhëtarit” në kombinim ko-trimoksazolin, trajtim 3 ditorë. Format farmaceutike dhe dozat:Tableta, kapsulla: 2 mg Tretësirë orale: 2 mg/mL. TRETËSIRA ORALE REHIDRUESE (TOR) Indikacionet:Diarrea, çrregullimi i balansit të elektroliteve. Dozimi:Simbas gjendjes së pacientit dhe humbjes së lëngjeve. Fëmijët: çdo 5 minuta nga një lugë kafje të tretësirës për rehidrim. Të rriturit: çdo 5 minuta nga një lugë gjelle të tretësisrës për rehidrim. Rehidrimi duhet të jetë i shpejtë gjatë 3-4 orëve të para ( përveç në dehidrimin hipernatremik kur rehidrimi do të duhej të zgjaste deri në 12 orë). Format farmaceutike dhe dozat:Pluhur për tretësirë ( simbas OBSH): NaCl 3.5g, KCl 1.5g, Citrat Na 2.9g, Glukozë anhidrike 20g. Përgatitja: Të tretet deri në 1 L ujë të vluar dhe të ftohur. Vërejtje: Përdoren edhe formulime tjera në të cilat përmbajtja e NaCl është më e ulët kurse në vend të citratit të Na përdoret bikarbonati i Na. BISAKODILI Indikacionet:Konstipacioni (të gjitha llojet); procedurat radiologjike; lehtëson dhembjet te pacientët me hemoroide.

rezervën respiratore të zvogëluar. 250mg/5ml susp (MITIM S. 125mg/5ml susp. Bactox 1g/5ml inj. 500mg cps. 500mg cps. te fëmijët nën 4 vjeç.L. Salmonella. Veprimet anësore:Mund të shkaktojë tolerancë me përdorim të zgjatur ( shih morfinën). Amoxycillin 500mg cps (Linkoln Pharmaceuticals Ltd Ind. Amoxycillin 250mg cps. Amoxycillin 125mg/5ml susp (Flamingo Pharmaceutical Ltd.d. 250mg/5ml susp (ICN Makedonija. E. shtypje intrakraniale e ngritur. 250mg/5ml susp (De Vats (India) Pvt. Amoxicillin 250mg cps. 500mg cps. 500mg cps. 500mg cps. Troge Amoxicillin 500mg cps (Medopharm. kolitin ulcerativ akut. ulcerime të kolonit dhe rektumit. supozitoret mund të shkaktojnë iritim lokal. por edhe profilaksa e endokarditit dhe terapi shtesë në heliobacter pylori. në gjendjet ku duhet mënjanuar inhibimin e peristaltikës. 250mg/5ml susp (Lek Pharmatech. Amoksicilin 250mg cps. Cyp. 125mg/5ml susp. 1 orë para ekzaminimit. kolitin ulcerativ akut. SMZ). Format farmaceutike dhe dozat: Tableta: 15mg.5-5 mg. Mk). 4mg/5mL KODEINA Indikacionet: Kolli i thatë. fëmijët nën 1 vjeç.. Fr). 250mg/5ml susp (Alkaloid. pneumokokët. çrregullimet hepatike. stafilokokët. Dozimi:5-10 mg 3-4 herë në ditë. Format farmaceutike dhe dozat: Tableta: 5mg që veprojnë 10-12 orë pas marjes. Amoxicillin 250mg cps. 250mg/5ml susp (Atabay Kimya San.). BeH). Listeria. Ind. Rom. 200 mg/kg/ ditë (çdo 8 orë) ose 45 mg/kg në ditë (çdo 12 orë).R. 250mg cps.). Amoxibos 250mg cps. 250mg/5ml susp (AD Jaka Radovis. për dy ditë para ekzaminimit dhe nëse është e nevojshme supozitorje 10 mg. Vërejtje të posaçme:Në të sëmurët astmatik. çdo 8 orë ose 875 mg. Amoxycillin 250mg cps.). 125mg/5ml susp (Athlone Laboratories Ltd. Format farmaceutike dhe dozat: Amoksicilin 250 cps. PËRGATESAT KUNDËR KOLLIT-ANTITUSIKËT FOLKODINA Indikacionet:Koll i thatë ose që shkakton dhembje. Supozitorje pediatrike: 5 mg. 500mg cps (Macleods Pharmaceutical Ltd. Ind.). 500mg cp KOAMOKSIKLAVI Amoksicilinë+Acid klavulanik . nganjëherë është e nevojshme të rritet në 15-20 mg. 250mg/5ml susp (Krka d. Ind. Enterobacter. Dozimi:30 mg.500mg cps. Vërejtje të posaçme:Sikur ampicilina Dozimi:Fëmijët nën 40 kg. në gjendjet ku duhet mënjanuar inhibimin e peristaltikës. Atoksilin 1g cps. 250-500 mg. rezervën respiratore të zvogëluar. 500mg cps. 3 ose 4 herë në ditë. 250mg/5ml (Jay Formulations.. çrregullimet hepatike. Kundërindikacionet:Obstruksion intestinal. Amoksicilin 250mg cps. Troge Amoxicillin 125mg/5ml susp. 500mg cps. Coli. Amoxina 1g tab.d. 0. Slo. Mk). ileus. fëmijët nën 1 vjeç. Tur. 250mg/5ml susp (Galenika a. Ind.). 10 mg oralisht. Kundërindikacionet:Depresion respirator akut.). 30 mg AMOKSICILINA Indikacionet:Infeksione të shkaktuara nga ( shtamet që nuk prodhojnë penicilinazë) streptokokët. Dozimi:Oralisht për konstipacion: 5-10 mg në mbrëmje. Amoksil 500mg tab. Fëmijët nën 10 vjeç: 5 mg. Vërejtje të posaçme:Në të sëmurët astmatik. Format farmaceutike dhe dozat:Kapsulla: 10 mg Shurup: 5mg/5mL. forte 500mg cps. Almacin 500mg cps. disa shtame të H.). Shigella. Ind. peritonit.. Hiconcil 250mg cps. 250mg/5ml susp (Bosnalijek d.). Supozitorje: 10 mg që veprojnë 20-60 min. meningokokët. Kundërindikacionet:Depresion respirator akut. 500mg cps. koliti që shoqëron përdorimin e antibiotikëve. koliti që shoqëron përdoriminet e antibiotikëve. apendicit.diarre akute ( si shtesë e zëvendësimit të elektrolitëve). shtypje intrakraniale e ngritur. Para procedurave radiologjike. Mk).d. fëmijët 5-12 vjeç marrin (jo përgjithësisht ) 2.).).). 1g tab (Mustafa Nevzat Ilac Sanayii A. influenzae. Sinacilin 100mg/ml gtt. It). hipokalemi (disbalanc elektrolitësh). Tur. mbi 40 kg. dhe Klebsiela. Ind.). pas marrjes. 125mg/5ml susp.5g/5ml inj (Innotera Chouzy (Innotera Group). çdo 12 orë. Amoxicillin 500mg cps (Remedica Ltd. Irl).S.. 250mg/5ml susp (Alkem.Vërejtje të posaçme:Përdorimi i zgjatur mund të shkaktojë çrregullime abdominale. Amoksicilina 250mg cps.

infekconet e lëkurës dhe të indeve të buta..2g inj (Alkem Lab. infekcionet e rënda stomatologjike me celulit të përhapur.. flebit në vendin e dhënjes së injekcionit. 1 g Shurup: 125 . Format farmaceutike dhe dozat: Kapsulla: 250 mg. Klaks 625mg film tab. 250-500 mg çdo 6 orë. sinusitis. Enterobacter. Dozimi:Oralisht i shprehur si amoksicilinë 250 mg në çdo 8 orë. pickimet e insekteve dhe shtazëve. 2-3 g në ditë..). maks. eritremë. meningokokët. I. 12g në ditë. 500 ml mg/5 mL CEFALEKSINA Indikacionet:Infekcionet respiratore. 1g film tab (Bid). rrallëherë manifestohet edhe prolongim i kohës së gjakderdhjes. Dozimi:Fëmijët < 20 kg. çdo 4-6 orë maks. Vërejtje të veçanta:Alergji. Shigella. Salmonella. 4 gt/ditë). leukemia limfatike kronike.5mg/5ml susp (Atabay Kimya San. Kundërindikacionet:Tejndjeshmëri ndaj penicilinave. Kundërindikacionet:Tejndjeshmëria në peniciline. Trajtimi me koamoksiklav nuk do të duhej të zgjasë më shumë se 14 ditë. Ltd. Coli. Format farmaceutike dhe dozat:Clavam 1. 500mg1. KLOKSACILINA Indikacionet: Infeksionet e shkaktuara nga stafilokokët penicilinazë prodhues. Me rrugë I. 228mg/5ml susp (Bid). insuficiencë renale.). Vërejtje të veçanta:Në disa raste mund të paraqiten reakcione të kryqëzuara tejndjeshmërie me peniciline. kandidiazë orale. oralisht 50-100 mg/kg në ditë (çdo 6 orë). infekcionet në shtatzani. urinare. Fëmijët 1-6 vjeç marrin nga 125 mg shurup çdo 8 orë. ngjyrosje sipërfaqësore e dhëmbëve dhe precipitim. verdhëza kolestatike. Mk) AMPICILINA Indikacionet:Infeksione të shkaktuara nga ( shtamet që nuk prodhojnë penicilinazë) streptokokët. 457mg/5ml (Bid) (Bilim Pharmaceuticals. pneumokokët.V. maks. 156.s. celulitin. stafilokokët. Neonatët dhe fëmijët I. eritremë. diarre. 312. Vërejtje të posaçme:Alergji. leukemia limfatike kronike. 500mg film tab (Replekpharm. kolit i shkaktuar nga antibiotiku. kurse në raste të rënda doza dyfishohet. 100-400 mg/kg në ditë ( çdo 4-6 orë). në çdo 6 orë (maks.V. marramendje. dermatit eksfoliativ. influenzae. otitis media. 500 mg-3g. Me rrugë I. Pluhur për tretësirë për injekcion: 500 mg. kokëdhembje.25mg/5ml susp. Tur. Veprimet anësore:Ekzantemë( duhet të ndërpritet terapia). konvulzione (posaçërisht me doza të larta ose në insuficiencë të veshkeve). histori e verdhëzës kolestatike që është si pasojë e përdorimit të koamoksiklavit. insuficiencë renale. fëmijët >20 kg dhe të rriturit 250-500 mg (çdo 6 orë). meningit 200 mg/kg në ditë (çdo 4-6 orë). Listeria.M. Fëmijët 2 muajsh-2 vjeç marrin nga 20-40 mg/kg/ditë të ndarë në 3 doza. Tur. Ind. hepatiti. Te rastet e rënda doza dyfishohet. reakcione alergjike. është raportuar edhe vaskuliti.M.). (12g në ditë). nekrolizë epidermike topikale. 50-100 mg/kg/ditë. erythema multiforme (përfshirë edhe sindromin Steven-Johnson).. Veprimet anësore:Sikurse te amoksicilina. urogjenital dhe abdominal.Dëmtimi i veshkeve.. disa shtame të H. Verdhëza kolestatike është identifikuar si veprim anësor i shfaqur gjatë ose menjëherë mbas përdorimit të koamoksiklavit. Klavunat 625mg film tab (forte). dhe Klebsiela. E.Indikacionet:Infekcionet në të cilat shtamet e bakterieve prodhojnë beta-laktamazë (në të cilat përdorimi vetëm i amoksicilinës nuk është përkatës) përfshirë infekcionet e traktit respirator. vjellje . Dozimi: Oralisht.5g çdo 4-6 orë.

septikemia: 1 deri 1. pështirosje. Infekcionet streptokoksike ß-hemolitike: Të vazhdohet trajtimi për më së paku 10 ditë. Otitis media: 75 deri 100mg/kg/ditë në 4 doza të ndara ditore. pështirosje dhe vjellje.5g çdo 6 orë. Veprimet anësore:Marramendje.5 deri 1g IV ose IM çdo 6 deri 8 orë të jepet gjatë 24 orëve mbas operacionit. cistiti pa komplikime te më të vjetrit se 15 vjeç: 500mg çdo 12 orë. Fëmijët:Infekcionet e lehta dhe mesatarisht të rënda: Të jepet doza e përgjithshme prej 25 deri 50mg/kg në 3 ose 4 doza ekuivalente. reakcione alergjike. si dhe në infeksionet e traktit gastrointestinal si ethet tifoide etj. Pas operacionit: 0. sinuseve. Pneumonia pneumokoksike: 500mg çdo 12 orë. Infekcionet e pakomplikuara urinare: 1gçdo 12 orë. . të shmanget ekspozimi i tepruar në diell. Format farmaceutike dhe dozat:Kapsulla: 250mg. konfuzion. 1g CIPROFLOKSACINA Indikacionet:Mikroorganizmat gram pozitivë dhe veçanërisht ata gram negativë. lëkurës. Profilaksa para operacionit: 1g IV ose IM 30 min deri 1 orë para intervenimit kirurgjik. Infekcionet mesatare dhe të rënda: 500mg deri 1g çdo 6 deri 8 orë. eshtrave dhe traktit urinar. 500mg Shurup: 125mg/5mL. Gjatë operacionit (më tëper se 2 orë): 0. Në infekcione të rënda dyfishohet doza. te pacientët me histori të konvulzioneve. profilaksa para operacionit gjatë operacionit dhe pas operacionit. duke përfshirë prostatitin dhe gonorenë. Dozimi:Infekcionet e lehta të shkaktuara nga koket e ndjeshme Gram-pozitive: 250 deri 500mg çdo 8 orë. diarre.Fëmijët marrin 25 deri 50mg/kg në doza të ndara. 250mg/5mL CEFAZOLINA Indikacionet:Infekcionet e shkaktuara nga koket e ndjeshme Gram-pozitive . prurit. urtikari. 500mg Tableta: 250mg. endokarditi. infekcionet urinare pa komplikime. septikemia. pneumonia pneumokoksike. Faringjiti streptokokal. Endokarditi. nuk rekomandohet nën 18 vjeç. kokëdhembje. reakcione në lëkurë. infekcionet e lëkurës dhe të strutkurave të lëkurës. në infeksionet e traktit respirator ( jo pneumuni pneumokoksike).Mund të nevojiten doza më të larta nëse infekcionet janë më të rënda ose mikroorganizmat janë më pak të ndjeshme në cefaleksinë.Veprimet anësore:Diarre. Infekcionet e rënda: Doza e përgjithshme mund të rritet deri në 100mg/kg. Për faringjitin streptokoksik për pacientët më të vjetër se 1 vjeç dhe për infekcione të lëkurës dhe strukturave të lëkurës të ndahet doza e përgjithshme në dy doza në çdo 12 orë. anafilaksa.5 deri 1g IV ose IM gjatë intervenimit kirurgjik në intervale përkatëse kohore. Dozimi:Të rriturit: 1 deri 4 g/ditë në doza të ndara. rreziku nga artropatia në artikulacione. rrallëherë kolit i shkaktuar nga antibiotikët.Dozat e rëndomta: 250mg çdo 6 orë. Janë përdorur rrallë doza prej 12g në ditë. Vërejtje të posaçme:Në pacientët me G6PD deficiencë. Format farmaceutike dhe dozat:Injekcione: 500mg.

Diarre infeksioze 500 mg 2 herë në ditë. Gonore 250-500 mg si dozë e vetme. të ndarë në dy doza. dhembje gjoksi. Veprimet anësore:Pështirosje. si infuzion i ngadalshëm (30-60min). 250-500 mg. maks. Profilaksë kirurgjike. 500 mg Tretësirë për infuzion: 100 mg. dispepsi.V. laktacion. dhembje abdominale..5% AZITROMICINA Indikacionet:Infeksionet e traktit respirator. Kundërindikacionet:I kontraindikuar tek pacientët me tejndjeshmëri në eritromicin. në infeksione të theksuara. 4g /ditë.5g/ditë. shtatzani. 5-7 ditë. 60-90 min para operacionit. 7 ditë. Në infeksionet e traktit të poshtëm respirator dhe ato të lëkurës 400 mg 2 herë në ditë. 1. lodhje. Veprimet anësore:Dhembje abdominale. të ndarë në dy marrje.Dozimi:Fëmijët (duke marrë parasysh atë që u tha në vërejtje të posaçme) oralisht 20-30 mg/kg/ditë. 500-750 mg 2 herë në ditë. uretrit. çdo 6 orë ose 500 mg-1g çdo 12 orë. kolit pseudomembranos. melenë. Vërejtje të posaçme:Çrregullime hepatike dhe renale. Camphylobacter enteritis. vaginiti.. 20-40 mg/kg/ditë. Ethe tifoide 500 mg 2 herë në ditë. tahikardi.V. 4-6 javë. somnolencë. 750 mg. pneumoni. nefriti. 7-10 ditë. prostatit kronik. Të rriturit oralisht: në infeksionet urinare 250-500 mg 2 herë në ditë (7-10) ditë. 200 mg. palpitacione. 400 mg në 0. 10 ditë. kokëdhembje. 10 mg-20 mg/kg/ditë. Infeksionet e traktit të poshtëm respirator dhe lëkurës 500-750 mg 2 herë në ditë (7-14 ditë). Format farmaceutike dhe dozat: Kapsulla: 250mg Suspension oral: 100mg/5mL. Format farmaceutike dhe dozat:Tableta: 250 mg. 200mg/5mL Tableta: 250mg. Fibrozë cistike. difteri. sifilis. diarre.. Me rrugë I. Tek infeksioni gjenital me klamidia. marramendje. infeksionet e pakomplikuara gjenitale me klamidia. të rriturit.9% NaCl ose Glukozë 0. me rrugë I. 2 herë në ditë (3 ditë). maks. Fëmijët mbi 6 muaj: 10 mg/kg një herë në ditë për 3 ditë. vjellje. Infeksion gonokokal sistemik 500 mg 2 herë në ditë. vjellje. Dozimi: Të rriturit: 500 mg një herë në ditë për 3 ditë. te gratë me cistit të pakomplikuar 100 mg. Infeksionet e eshtrave dhe kyçeve. 1 g si dozë e vetme. pështirosje. në infeksionet urinare 200-400 mg 2 herë në ditë. . aritmi Dozimi:Oralisht. otitis media. humbje e kthyeshme dëgjimi (pas dozave të larta). infeksionet e lëkurës. 600mg ERITROMICINA Indikacionet:Zëvendësim i penicilineve te pacientët hipersensitiv. 7-14 ditë.

mikozat mukokutane. të rriturit 500 mg P. riketsia. Vërejtje të posaçme:Në trajtime të zgjatura duhet monitoruar funksionin e mëlqisë. në 12 orë. kandidiazë. Format farmaceutike dhe dozat:Tableta dhe kapsulla: 100 mg KETOKONAZOLI Indikacionet:Mikozat sistemike. klamidiazë e pakomplikuar. aureus apo S. tek fëmijet 15 mg /kg në ditë P. infeksione dermatofite të lëkurës dhe thonjëve. sifilisi në pacientët alergjik në penicilinë. në 12 orë. në raste të rralla shkakton çrregullime kardiake .O. në 12 orë.O. 4 herë në ditë (14-21 ditë) -Uretrit. 250mg/5mL DOKSICIKLINA Indikacionet:Ekzacerebim i bronkitit kronik. 2-4 herë në ditë (7-14 ditë) -Fëmijët deri 2 vjeç. pneumoniae apo Mycoplasma pneumoniae. lupus eritromatoz sistemik. tek infeksionet e lëkurës: të rriturit.O.O. 200 mg ditën e parë. P. pastaj nga 100 mg në ditë. ezofagit. tek sinusiti maksilar akut i shkaktuar nga Haemophilus influnzae apo Moraxella catarrhalis. Format farmaceutike dhe dozat: Tableta: 250mg. diarre. 7-21 ditë. Te infeksionet e lëkurës dhe strukturave lëkurore të shkaktuara nga S. porfiri. në doza të ndara në 12 orë. të shmangen ekspozimet në diell. në 12 orë 14 ditë. çdo 6 orë -Me rrugë I. mikozat gastrointastinale. në doza të ndara në 12 orë.V. vjellje. në doza të ndara në 12 orë. 500 mg Shurup: 125 mg/5 mL dhe 250 mg si etilsukcinat eritromicine. tek pneumonitë e shkaktuara nga S. 7-14 ditë. Dozimi:Nëpërmjet gojës. 500mg Suspenzion: 125mg/5mL. 10 ditë. Format farmaceutike dhe dozat: Tableta: 250 mg. mund të indikojë hipertensionin beninj intrakranial. Veprimet anësore:Kokëdhembje. tek ekzacerbimi akut i bronkitit kronik të shkaktuar nga M. 125 mg.O. diarre. mykoplazmoza. 500 mg. Vërejtje të posaçme:Çrregullime hepatike. dispepsi. laktacion.O. Fëmijët. 10 ditë. Fëmijët. KLARITROMICINA Indikacionet:Faringiti apo tonziliti i shkaktuar nga Streptococcus pyogenes. 10 ditë. pështirosje. pyogenis. 25 mg/kg/ditë si infuzion i pandërprerë ose i ndarë në 4 doza. 10 ditë. tek bronkiti kronik. të rriturit dhe fëmijët në infeksione të lehta. dhembje abdominale. Kundërindikacionet:Në shtatzani. Kundërindikacionet:I kontraindikuar tek pacientët me tejndjeshmëri në klaritromicinë apo në makrolidet e tjera. catarrhalis apo S.5 mg/kg P. tek sinuziti maksilar akut: të rriturit 500mg. 15 mg/kg në ditë P. fotosensibilitet.. Në infeksione të theksuara 50 mg/kg/ditë. në 8 orë. te infeksionet me Helicobacter pylori: të rriturit 500 mg P. 7-14 ditë. në 12 orë. uretrit jogonokokal 100 mg 2 herë në ditë. klamidiaza.-Sifilis i hershëm 500 mg. 7. Veprimet anësore: Pështirosje. fëmijët nën 12 vjeç. 250 mg P.O. në infeksione të rënda 200 mg në ditë.O. tek otitis media: fëmijët. infeksionet me Helicobacter pylori. 10 ditë. Dozimi:Tek faringiti dhe tonsiliti: të rriturit 250 mg P. në dy marrje. brucelloza. pneumoniae.O. 15 mg /kg në ditë P.O. për 14 ditë me omeprazol 40 mg P. Tretësirë për injekcion: 1 g/ flakon si laktobionat eritromicine.

diarre. Pluhur për suspenzion oral: 100. herpes zooster. Format farmaceutike dhe dozat:Tableta: 200 mg Kremë: 2% Shampon: 2% NISTATINA Indikacionet:Trajtimi i infeksioneve mukokutane të lëkurës dhe të hapsirës orale të shkaktuar nga Candida.kandidiazë orale. letrargji. 200 mg 5 herë në ditë. ataksi. mialgji. në sy. infeksione të lëkurës.b) herpes zoster: 800 mg 5 herë në ditë (7 ditë). shije metalike.prematurët: 100000 IU 4 herë në ditë.. insuficiencë hepatike dhe encefalopati hepatike. 5 mg/kg çdo 8 orë (5 ditë).000 IU/mL Tableta orale: .Kundërindikacionet:Dëmtimi i mëlqisë. çregullim në funksionin e mëlqisë dhe veshkeve. Dozimi: . pështirosje.000 IU Tableta vaginale: 100. (10 ditë).000 IU/g 500. infeksionet protozoale në amebiazë dhe trikomoniazë. dhembje koke. pështirosje. vjellje. 6-12 muaj pa ndërprerje.6 mg/kg/ditë. fëmijët nën 2 vjeç ½ e dozës së të rriturit.000 IU çdo 8 orë.(2 javë). ginekomasti. tremor. dëmtime të mëlqisë. Vërejtje të posaçme:Kombinimi me alkohol. vaginozës bakteriale. shtatzani dhe laktacion. marramendje. Kandidiazë vaginale kronike 400 mg 1herë në ditë. pështirosje. 200 mg 1 herë në ditë me ushqim (14 ditë).suspenzion:. 2-5 vjeç.infeksionet intestinale: oralisht: 500. maks. çdo 8 orë (10 ditë). pylori në kombinim me antibiotikët tjerë. fotofobi Dozimi: Oralisht.. infeksionet sistemike anaerobike. trombocitopeni. hipoksi e theksuar Veprimet anësore:Inflamacion lokal në vendin e injektimit. në parandalimin e rrekurencës 200 mg 4 herë në ditë. të SNQ. angioedemë. humbje oreksi.. herpesi gjenital fillestar. herpes gjenital. Veprimet anësore:Prurit. Te fëmijët: deri 12 vjeç. b) në herpes simplex encephalitis 10 mg/kg. në herpes simplex encephalitis. çdo 8 orë (5 ditë). kolitit pseudomembranoz të shkaktuar nga antibiotikët. halucinacione. Veprimet anësore:Pështirosje. METRONIDAZOLI Indikacionet:Trajtimi i infeksioneve të shkaktuara nga mikroorganizmat anaerobe.3 . ndryshim i testit të funksionit të mëlqisë.V. 250 mg/m2. dermatit. Veprimet anësore:marramendje. në ulcerën e shkaktuar nga H. tromboflebit. 3. zoster. Dozimi: a) herpes simplex: oralisht. intra-abdominale. çrregullimet neurologjike.3. Lokalisht për trajtimin e acne rosacea. mundësisht të rregullohet në 200 mg 2-3 herë në ditë. 400 mg/ditë. sindromi Stevens-Johnson. vjellje. Vërejtje të posaçme:Çrregullimet e mëlqisë dhe veshkeve. alopeci. 20 mg/kg 4 herë në ditë. 400 mg 4 herë në ditë. me rrugë lokale në lëkurë 4 herë në ditë (5 ditë). konvulzione.000. parestezi. fëmijët nën 2 vjeç. Me rrugë I. foshnjet 200000 IU 4 herë në ditë. Format farmaceutike dhe dozat:Kremë: 100. diarre. fëmijët dhe të rriturit 400000 IU 4 herë në ditë. shtatzania dhe laktacioni. fëmijët > 2 vjeç.000 IU ACIKLOVIRI Indikacionet:Trajtimi dhe profilaksa e herpesit rekurent të lëkurës dhe mukozave (HSV-1 dhe HSV-2). neuropati. 500 mg/m2 .infeksionet mukokutane: fëmijët dhe të rriturit: lokalisht 2-3 herë në ditë në vendin e sëmurë. herpes simplex encephalitis. Të rriturit.: a) herpes simplex. 5 ditë. 5 herë në ditë (3 ditë).infeksionet vaginale: tableta vaginale: 1 tabletë/ditë në mbrëmje.000-1.

Cistat hidatide intrahepatike: Bari përdoret në dozë prej 400 deri 600 mg. : 500mg çdo 6-8 orë.-infeksionet anaerobe: oralisht ose I. Format farmaceutike dhe dozat: Tableta: 500 mg ACIDI FOLIK Shurup: 100mg/5mL .V. 2-6 vjeç: 1g. prurit. dhembje abdominale.V. 30 mg/kg/ditë çdo 6 orë.-trikomoniazë: oralisht: 250 mg çdo 8 orë (7 ditë) ose 2 g si dozë e vetme.V. Ancylostoma duodenale. 2g/ditë. 15 mg/kg në doza të ndara çdo 12 orë. strongiloidiaza. angioedemë. dhembje koke. teniaza dhe infestacionet e përziera: 1 tabletë ose një lugë të vogël suspenzioni (100 mg) në mëngjes dhe në mbrëmje 3 ditë rresht. neonatët < 7ditë. maks. Trihinoza: Në shërimin e trihinozës doza fillestare e mebendazolit është 600 mg në ditë e ndarë në tri doza.-kolit: oralisht: 20 mg/kg/ditë çdo 6 orë doza maks. tri herë në ditë.5 mg/kg/ditë çdo 24 orë. Necator americanus Vërejtje të posaçme:Në shtatzani. neonatët > 7 ditë. masën trupore dhe gjininë e të sëmurit. Dozat gradualisht mund të rriten deri në 1200-1500 mg në ditë në kohëzgjatje prej 10 ditësh. 500 mg Suspenzion: 200 mg/5 mL Tretësirë për infuzion: 5 mg/mL. Hymenopolis.-kolit: oralisht: 250-500 mg 3-4 herë në ditë. laktacion dhe te fëmijët < 2 vjeç. Dozimi: Taenia solium. neonatët < 1200 g 7. Ascaris lumbricoides. Veprimet anësore:Dhembje abdominale. Shërimi i ehinokokozës multiokulare zgjat deri në 2 vjet.Në shërimin e strongiloidiazës dhe teniazës me këtë dozim nuk arrihen rezultate të kënaqshme. Dozimi:Mebendazoli përdoret në dozë të njëjtë pa marrë parasysh moshën. 15 mg/kg/ditë çdo 12 orë. trihuriaza. oralisht dhe I.-I. pështirosje. Format farmaceutike dhe dozat: Tableta: 100mg NIKLOZAMIDI Indikacionet:Infeksionet me tenie (krimba shiritorë). 7. në infeksione anaerobe.-fëmijët amebiazë: oralisht: 35-40 mg/kg/ditë në çdo 8 orë. alopeci me doza të larta.. ankilostomiaza. në çdo 8 orë.Dozimi: . 30 mg/kg/ditë çdo 12 orë. (10-14 ditë). 1200-2000 g. Të rriturit dhe fëmijët mbi 6 vjeç: 2g si dozë të vetme pas një mëngjesi të lehtë dhe të pasuar me një purgativ pas dy orësh. Askariaza. (10 ditë). > 2000 g.5 mg/kg çdo 48 orë. Enterobiaza:1 tabletë ose një lugë të vogël suspenzion (100 mg) si dozë individuale. (7 ditë). 100 mL MEBENDAZOLI Indikacionet:Enterobius vermikularis. 4 g/ditë.neonatët. fëmijët < 2 vjeç: 500 mg. Veprimet anësore:Pështirosje.Në atë rast rekomandohet dozë e dyfishtë: 2 tableta ose 2 lugë të vogla të suspenzionit (200 mg) në mëngjes dhe në mbrëmje 3 ditë rresht. më së paku 20 ditë. marramendje.-të rriturit amebiazë: oralisht: 500-750 mg çdo 8 orë. 2-6 vjeç: 1g ditën e parë dhe nga 500 mg 6 ditët e ardhshme. taenia saginata dhe diphyllobothrium latum.-trikomoniazë: oralisht: 15-30 mg/kg/ditë. fëmijët < 2 vjeç: 500 mg ditën e parë dhe nga 250 mg 6 ditët e ardhshme. diarre.-infeksionet anaerobe: oralisht:15-35 mg/kg/ditë çdo 8 orë. 1200-2000 g. Format farmaceutike dhe dozat:Tableta: 200 mg. nënat. në kohëzgjatje prej 21 deri në 30 ditësh. Trichuris trichiura. Doza të përsëritet pas 2-3 javësh. Tek infeksionet me Cappillaria philippensis përdoret doza prej 400 mg. të rriturit dhe fëmijët > 2 vjeç: 2g si dozë të vetme dhe pastaj nga 1g për 6 ditë. > 2000 g.-vaginozë bakteriale: oralisht: 500 mg 2 herë në ditë (5-7 ditë) ose 2g si dozë e vetme.

. palpitacioni. rrallë aritmi të rënda. I.M. histori të shfaqjeve alergjike si astma.: deri në 1 vjeç 2. reakcione alergjike. HEKURI 2+ (SULFATI) Indikacionet: Anemi nga mungesa e hekurit. Dozimi:I. mialgji . çrregullime të shijes. Dozimi: Fillimisht 5 mg në ditë për 4 muaj . për profilaksën e gjendjeve kronike hemolitike si dhe për parandalimin e mungesës së ac. 2-6 vjeç 5-10 mg në ditë. VITAMINA C Indikacionet:Hipovitaminozë. gjendje paraskorbutike ose hipovitaminozë e fshehur. Dozimi:1tabletë 2-3 herë në ditë para ushqimit.: 50-100 mg në ditë. Kundërindikacionet:Sëmundjet e mëlqisë dhe veshkeve. tahikardi.: një apo dy në ditë deri në 7 ditë. KOMBINIM: Sulfat hekuri + Ac. me injektim nën lëkurë ose I. pas lodhjeve të mëdha. pështirosje. Format farmaceutike dhe dozat: Tableta: 300 mg (35 ng hekur) HEKURI (SORBITI) Indikacionet:Anemia nga mungesa e hekurit Vërejtje të posaçme:Duhet ndërprerë dhënien e formave orale të hekurit së paku 24 orë para administrimit. preferohet të shmanget administrimi te të sëmurët me çrregullime të zemrës.M. folik. folik-Përdoret për parandalimin e mungesës së hekurit dhe ac. 10-20 mg 1-2 herë në ditë. gjendje paraskorbutike ose hipovitaminozë.: 2-3 çdo 8 orë. 7-12 vjeç 12.: 100mgFe/2 mL. në periudhën e shtatzanisë dhe gjatë të ushqyerit të fëmijës me gji. konstipacioni. te pacientët me masë të ulur.. nikotinamid 160 mg. piridoksinë si klorhidrat 50 mg. terapeutike: 4-6 tableta në ditë të ndara në doza të veçanta para ushqimit. 7-12 vjeç 20 mg në ditë. 2-6 vjeç 10 mg në ditë. Doza:Profilaksë: 2 tableta në ditë para ushqimit. Te fëmijët: 1-3 tableta në ditë. folik te shtatzanat.M. Vërejtje të posaçme:Në shtatzani. për raste të tjera: 100-300 mg 2-3 herë në ditë.Indikacionet: Në anemitë megaloblastike të shkaktuara nga mungesa e ac. postoperative etj.: 100-200 mg në ditë. Format farmaceutike dhe dozat: Tableta: 50 mg. S.M. pas infeksioneve akute.V. Veprimet anësore:Pështirosje. përdoret edhe gjatë mjekimeve me antibiotik dhe sulfonamide.. Dozimi:Me injekcion të thellë I. Format farmaceutike dhe dozat: Injekcione vetëm për përdorim I. Vërejtje të posaçme: Nuk guxon të jepet kurrë i vetëm në aneminë pernicioze apo anemitë tjera të shkaktuara nga mungesa e vitaminës B12. I. Veprimet anësore:Iritim gastrointestinal. parestezia. e kalkuluar në bazë të masës trupore dhe deficitit të hekurit. nikotinamidë 160 mg. Veprimet anësore:Mundim. vjellje diarre. folik që gjenden në këto përgatesa nuk mund të mjekojnë anemitë megaloblastike.5-25 mg në ditë.V. si anginë dhe aritmi. Format farmaceutike dhe dozat: Injekcione I. paradontopati. TIAMINA Indikacionet:Për mjekimin e çrregullimeve që vijnë nga hipovitaminoza B1 si anoreksia. fëmijët deri në 1 vjeç oralisht: 5 mg në ditë. Injekcione vetëm për përdorim I. artralgji. doza mbajtëse 5 mg në 1-7 ditë varësisht nga gjendja. 500mg/5mL VITAMINA B-KOMPLEKS DHE C Indikacionet:Për korrektimin e shpejtë të malabsorbcionit tek alkoolizmi. skorbut primar. riboflavin 4 mg. folik gjatë shtatzanisë. tiaminë si klorhidrat 250 mg/7 mL. Dozimi:Oralisht: të rriturit. 100 mg. Duhet cekur që sasitë e vogla të ac.M.55 mg në ditë. piridoksinë si klorhidrat 50 mg. ndërsa për mjekimin e tij 300 mg në ditë. infeksionet e pamjekuara të traktit urinar. sëmundje të traktit gastrointestinal. Format farmaceutike dhe dozat: Tableta: 5mg HEKURI 2+(GLUKONATI) Indikacionet:Anemia nga mungesa e hekurit. me injektim nën lëkurë ose I.V. Dozimi: Oralisht: për profilaksën e skorbutit 50-100 mg në ditë.: acid askorbik 500 mg. neuritet. në doza të ndara. I. diarre dhe konstipacion veçanërisht te pacientët më të moshuar. 500 mg Injekcione: 50 mg/mL 2 mL. diateza hemoragjike. tiaminë si klorhidrat 250 mg/10mL.C.M.M. Format farmaceutike dhe dozat:Tableta rreth 40 mg dhe 100 mg hekur. Fëmijët deri 1 vjeç: 500 mcg. Vërejtje të posaçme:Në shtatzani. 250 mg. te të moshuarit.: Acid askorbik 500 mg. glukozë anhidrike 1g. lodhja. riboflavin 4 mg. gjendje nervozizmi.

Dozimi:Dozimi varet prej sëmundjes dhe efekteve të arritura . 400 mg. Veprimet anësore:SNQ: kokëdhembje. Dozimi:Të rriturit: në fillim 1200 mg në ditë. nxiten nga acidi acetilsalicilik. 100mg 20 minuta para fillimit të narkozës. 50 mg. Format farmaceutike dhe dozat: Tableta: 20 mg. Format farmaceutike dhe dozat: Tableta (retard): 100mg. 250 mg. 200mg. 100mg. Doza maksimale ditore është 300 mg. 150 mg. 250 mg/5mL PIRIDOKSINA Indikacionet:Gjendjet e pamjaftueshmërisë së piridoksinës. osteoartrit. SGI: nauze. pagjumësi. dhembjet e moderuara. Filmtableta: 50mg. çrregullime të të pamurit. vjellje. leukopeni. Hepatike: rritje e enzimeve hepatike. për profilaksë: 10 mg në ditë. 100 mg/2 mL. 1-3 mg/kg në ditë në doza të ndara. 25 mg. trombocitopeni. për maksimalisht dy ditë. 200 mg/mL. osteoartrozë. vetëm një herë (në raste të veçanta 2 herë). 500 mg. Fëmijët: 20 mg/kg në ditë. stomatit. konvulzione. 75mg. hemoragji gastrointestinale.SR: dispne. 200 mg. anemi hemolitike. për maksimalisht dy ditë. rinitit akut. I. 75 mg/3mL IBUPROFENI Indikacionet:Në artrit reumatizmal. kriza akute të gutës.: 75 mg e përsëritur sipas nevojës pas 4-6 orë. në dhembje të lehta dhe ato mesatare. spondiliartrit. agranulocitozë. inflamacione dhe edemë me dhembje posttraumatike dhe postoperative. Hematologjike: trombocitopeni. agranulocitozë. Veprimet anësore:Dispepsi. Injekcione: 10 mg/mL. SUGJ: nefrotoksicitet. ulceracione peptike. Në profilaksën e vjelljeve nga eteri jepen I. Në aneminë sideroblastike: 100-400 mg në ditë në doza të ndara. 50 mg/2 mL.: 75 mg në ditë. hemoragji. si mjekim: 50 mg 3 herë në ditë. 100 mgInjekcione: 25 mg/mL. adneksit.M. në doza të ndara. marramendje. Doza nuk duhet të tejkalohet mbi 2400 mg. fotosensibilizim.M. spondilit ankilizant. hundës ose faringut. Lëkura: ekzantemë. rritje e nivelit të uresë. spondiliti ankilozant. dhembje të kurrizit. në analgjezinë postoperatore. 100 mg/mL. të anemisë sideroblastike idiopatike. urtikaries. dermatit eksfoliativ. të ndara në 2-3 doza. Kapsulla (retard): 100 mg. I. edemë laringeale. Doza mbajtëse është 600-1200 mg në ditë.Kapsulla: 25mg. Dozimi:Oralisht: 75-150 mg në ditë. agranulocitozë. 200mg. spondilit ankilizant. trombocitopeni. 75 mg Tableta me veprim të zgjatur: 100 mg Supozitorje: 50 mg. MELOKSIKAMI Indikacionet:Sëmundjet reumatike. Në sindromin premenstrual: 50-100 mg në ditë në doza të ndara. 50 mg. sindromi i polipeve nazale. ekzacerbimi i osteoartritit ( për kohë të shkurtër). te pacientët te të cilët krizat e astmës. Injekcione: 50 mg/mL. ulcer peptik. insuficiencë renale akute. 50mg. temperatura e lartë. dispepsi. bronhospazëm. dismenorre. sindromit premenstrual. Kundërindikacionet:te pacientët me ndjeshmëri të lartë në bar. ulcerë peptike. Dozimi: Në gjendjet që vijnë nga pamjaftushmëria e piridoksinës 25-30 mg. 150mg. mundim. 100 mg. hematuri. rënje flokësh. në profilaksën e vjelljeve pas narkozës me etër. Supozitorje: 100 mg. 25 mg. reaktivitet bronkospastik. anemi. flatulencë. deri 3 herë në ditë. në 24 orë. 600 mg. Nuk rekomandohet te fëmijët me masë trupore nën 7kg. dhembje koke. anemi aplastike. diarre. Të tjera: edemë periorbitale. 250 mg/5mL DIKLOFENAKU Indikacionet:Në artrit reumatoid. Doza maksimale ditore është 150 mg. në neuropatinë nga izoniazidi. Fëmijët: 1-2 vjeç tek artriti juvenil. Format farmaceutike dhe dozat: Tableta: 100 mg. Në raste të rënda deri në 1800 mg në ditë. ekscitim i SNQ ose depresion. sindrom nefrotik. infeksione inflamatore me dhembje të forta të veshit. Kundërindikacionet:Pacientët me ndjeshmëri të lartë në bar. Administrohet 2-3 herë në ditë rëndom (25-50-100mg) e më rrallë në intervale 4 ose 6 orëshe ( doza më të vogla). diarre. dismenorea.V. Kundërindikacionet: Hipersenzitivitet. intolerancë gastrointestinale. artrit reumatoid juvenil. 800 mg Suspension oral: 100 mg/5 mL KETOPROFENI Indikacionet:Artriti reumatoid. ulcerë peptike aktive dhe të kaluar. në ethe dhe dhembje te fëmijët. ostoartriti. fotosenzitivitet. 300 mg.Format farmaceutike dhe dozat: Tableta: 5 mg. konstipacion. Preferohet pas ushqimit. Format farmaceutike dhe dozat: Tableta: 50 mg Tableta të veshura:25 mg. vjellje. . dhembje koke. ose nga rektumi. 10 mg. në doza të ndara. çrregullime të funksionit të mëlqisë. zgjatje e kohës së gjakderdhjes. kolit hemoragjik jo specifik. anoreksi. dhembje abdominale. astma e induktuar nga acidi acetilsalicilik ose BJSAI. Veprimet anësore:dhembje epigastrike. nefrit intersticial. oralisht.

hipoglikemi. 350 mg. kruarje. ulcera gastrike. Veprimet anësore: Anemi hemolitike. menjëherë pas përdorimit të pomadës. 100 mg/5 mL. Sy. të moshuarit: supozitorje 500 mg. Format farmaceutike dhe dozat: Tableta: 7. Format farmaceutike dhe dozat: Pika për sy dhe vesh: 0. blefarit. nga 0. insuficiencë renale dhe hepatike. Veprimet anësore: Gentamicina tolerohet mirë kur përdoret lokalisht. Veprimet anësore:Djegie të lehta dhe kalimtare.2 g. Kundërindikacionet:Pacientët me ndjeshmëri ndaj barit dhe përbërësve të tjerë të përgatesës.3% Pika për sy: 0. ndryshime në sy. Format farmaceutike dhe dozat:Tableta: 100 mg Xhel: 1% PARACETAMOLI Indikacionet: Dhembje me etiologji të ndryshme. konjuktivit. Kundërindikacionet: Te pacientët me tejndjeshmëri ndaj barit. 1-6 vjeç 60-150 mg. insuficienca renale serioze. 650 mg Tableta efervescente: 330 mg. ulje të temperaturës në gjendje febrile.Kundërindikacionet:Hipersenzitiviteti. Të tjera: dëmtime hepatike. reumatizmi degjenerativ dhe sëmundjet tjera të nyjeve dhe boshtit kurrizor. Format farmaceutike dhe dozat: Tableta: 160 mg. Kundërindikacionet:Tremujori i parë i shtatzanisë dhe 10 ditë para lindjes.SUGJ: insuficiencë renale. Lokalisht përdoret 3-4 herë në ditë nga 2-4 g xhel me të cilinë fërkohet lehtazi vendi i dhembjes. gjakderdhje. pancitopeni. Dozimi dhe mënyra e përdorimit:5 herë në ditë. ndërsa pë fëmijët e rritur është 1.5% KLORAMFENIKOLI Indikacionet:Mjekim antibakterial lokal të infeksioneve sipërfaqësore të syrit. Kundërindikacionet: Pacientët me tejndjeshmëri ndaj barit. mundim. neutropeni. urtikarie. 160 mg/5 mL. ulcera peptike aktive. vjellje. Format farmaceutike dhe dozat: Pomadë për sy: 3. doza maksimale për fëmijët 3-6 vjeç është 480 mg. Supozitorje: 7.5 –15 mg në ditë. ulceracione. NIMESULIDI Indikacionet:Sëmundjet reumatike. poliartriti juvenil.5-1 g 3-4 herë në ditë. 15 mg. në sasi të vogla. Dozimi:Të rriturit marrin 2 herë nga 100 mg mbas ushqimit. që janë në doza të njëjta me ato orale. 125 mg.5% Pomadë për lëkurë: 5% GENTAMICINA Indikacionet:Te infeksionet e syrit të shkaktuara nga mikroorganizmat gram-negativ dhe gram-pozitiv. deri 4 herë në ditë. nekrozë papilare. 500 mg. Inhibitor i ciklooksigjenazës-2 (COX-2).5 mg. vjellje. mialgji. fëmijët nën një vjeç.5 mg. dhembje në epigastrium. Doza maksimale ditore është 4 g në ditë. fibrozë intersticiale.2 ANTIMIKROBIKËT ACIKLOVIRI Indikacionet: Për mjekimin lokal të infeksioneve nga Herpes simpleks. Veprimet anësore:Pështirosje. Dozimi: 1-2 pika 3 deri 8 herë. 15 mg. dismenorre. 500 mg Kapsulla: 250 mg dhe 500 mg Shurup: 120 mg/5 mL. 300 mg. 325 mg/5 mL Granula: 80 mg. dermatit eksfoliativ. shpërthim i puçrrave dhe kruarje. mbrenda pjesës së poshtme të qesës konjunktivale duke mos e përdorur natën. Dozimi:Oralisht: të rriturit. rrallë kokëdhembja dhe përgjumja. astma e induktuar nga acidi acetilsalicilik ose BJSAI. 325 mg Supozitorje: 80 mg. Me rrugë rektale: fëmijët 1-5 vjeç 125-250 mg. 120 mg. fëmijët marrin nga 5 mg/kg të ndarë në dy doza ditore. 100 mg. çrregullime të të dëgjuarit. neuralgji. insuficienca mesatare dhe e rëndë e mëlqisë. SGI: nauze. diarre. Stevens Johnsons. leukopeni. të paktën tri ditë. . çdo 4 orë. Veprimet anësore:SNQ: kokëdhembje. deri 4 herë në ditë. 160 mg/5 mL Eliksir: 120 mg/5 mL. vertigo. Kundërindikacionet:Pacientët me tejndjeshmëri ndaj barit si dhe ndaj antibiotikëve të tjerë aminoglukozidë. Dozimi:7. në ditë në syrin e sëmurë. pankreatit. alveolit. 60 mg 3-4 herë në ditë. 650 mgTretësirë për injekcione: 1 g PREPARATET OFTALMOLOGJIKE 11. 325 mg.

pas ndërhyrjeve kirurgjike. reakcione në lëkurë. Kundërindikacionet:Feokromocitoma. maks. Veprimet anësore:Veprimet lokale përfshijnë tharje e iritim hunde dhe fyti.3 KORTIKOSTEROIDET DHE PËRGATESAT TJERA ANTIINFLAMATORE PREDNIZOLONI Indikacionet:Për mjekimin afatshkurtër të gjendjes inflamatore të syrit që reagojnë ndaj steroideve dhe vetëm pasi të jenë përjashtuar infeksionet bakteriale. çrregullime të të nuhaturit dhe shijes. Dozimi dhe mënyra e përdorimit:1-2 pika në të dy sytë deri 6 herë në ditë. Format farmaceutike dhe dozat:Aerosol nazal 50 mcg/inhalim. në përdorimin e dozave të mëdha mund të vërehen edhe veprimet sistemike. çrregullime gastro-intestinale. Pasi që të qetësohen simptomet vazhdohet me 50 mcg 2 herë në ditë. 400 mcg/ditë. kruarje. Veprimet anësore:Reakcion alergjik. dobësimi i të pamurit dhe defekte të fushës së të pamurit. dëmtim i nervit optik. Dozimi:1-2 pika në sy të sëmurë apo pomada për sy në sasi të vogla mbrenda qeses së poshtme konjunktivale deri 6 herë në ditë ose në rast nevoje edhe më shumë. trajtimi i astmës bronkiale te pacientët të cilët kanë nevojë për trajtime kronike me kortikosteroide. iritim. infeksionet bakteriale. virale dhe mikotike. 16 mg . kruarje dhe dermatit. Përdorimi i gjatë mund të shkaktojë formimin e katarakteve subkapsullare posteriore. Format farmaceutike dhe dozat: Tableta: 8 mg.dhe rallë ulceracione. Format farmaceutike: Pomadë për sy: 1% 11.5%. dermatit. Dozimi:Rruga më e rëndomtë është të laget një copë gazë me tretësirë acetati i aluminit dhe të futet në veshin e saturuar me pika për vesh. Format farmaceutike: Pika për sy: 0. tuberkulare ose purulente të syrit.5%. ulcerë peptike e mëparshme. kruarje. Veprimet anësore:Dhembje koke. Injekcion: 500 mg DIPROPIONATI I BETAMETAZONIT Indikacionet:Parandalimi dhe trajtimi i rinitit sezonal dhe vazomotor. Veprimet anësore:Iritim. doza mbajtëse 24-48 mg/ditë. Kundërindikacionet:Te pacientët me tejndjeshmëri ndaj barit. Format farmaceutike dhe dozat: Pomadë për sy: 1% Pika për sy: 0. mikotike. glaukomë dhe keratit herpetik. Vërejtje të posaçme:Astma. anemi aplastike dhe vdekje. rritje e presionit intraokular. nuk rekomandohet te fëmijët. djegie. Dozimi dhe mënyra e përdorimit:Pomada vendoset në sy të sëmurë deri në 3 herë në ditë. epistaxis. Dozimi:Të rriturit dhe fëmijët mbi 6 vjeç 100 mcg (2 inhalime). virale. djegie. vertigo dhe tinitus. Vërejtje të posaçme:Infeksionet e patrajtuara nazale. Janë konstatuar edhe disa raste me efekte të padëshirueshme hematologjike të rëndësishme si deprimimi i palcës ashtrore. me ushqim. dermatit. Kundërindikacionet:Pacientët me tejndjeshmëri ndaj barit dhe përbërësve të tjerë të përgatesës. Dozimi:Fillimisht 16 mg 3 herë në ditë. 1% BARNAT QË VEPROJNË NË VESH ACETATI I ALUMINIT Indikacionet:Inflamacioni në otitis externa. shtatzani dhe laktacion. BETAHISTINA Indikacionet:Humbje dëgjimi e shoqëruar me sindromin Menier. Format farmaceutike dhe dozat:Pika për vesh: 13%. në rast nevoje edhe më shumë. të ndjeshëm ndaj tetraciklinës.Veprimet anësore:Djegie. glaukomë dhe shtypje e rritur intraokulare. Me përmirësimin e gjendjes shpeshtësia e aplikimit ulet gradualisht. 2 herë në ditë. TETRACIKLINA Indikacionet:Infeksionet sipërfaqësore të syrit të shkaktuar nga mikroorganizmat.

të monitorohet koncentrimi i kloramfenikolit në plazmë tek neonatët. Veprimet anësore:Reakcione lokale. të vendoset sa më afër ulcerës dhe të shkrihet ngadalë në gojë. neurit optik. Veprimet anësore: Çrregullimet e gjakut duke përfshirë aneminë aplastike ireverzibile (me raporte që rezultojnë me leukemi). diarre. të reduktohet doza tek dëmtimi i mëlqisë dhe i veshkeve. hundë dhe sy: 0. Dozimi:Në sëmundje të veshit 2-3 pika në vesh 2-3 herë në ditë. Veprimet anësore:Reakcione lokale.3% KLORAMFENIKOLI Indikacionet:Ka spektër të gjerë të veprimit dhe përdoret në infeksionet sipërfaqësore të syrit dhe në infeksionet bakteriale në otitis externa. HIDROKORTIZONI Indikacionet:Inflamacionet ekcematoze në otitis externa. 2. Format farmaceutike dhe dozat: Pomadë për sy: 0. Format farmaceutike dhe dozat: Pika për vesh. Si kortikosteroidet tjera.5% PREDNIZOLONI . laktacioni. trajtimi vazhdohet edhe 48 orë pas zhdukjes së simptomeve. sindromi gray (distenzion abdominal. Kundërindikacionet:Perforim i timpanit të veshit. lezionet orale dhe perorale. Dozimi:2-4 pikë 2-3 herë në ditë. kolaps cirkulator) mund të pasojë dozat e tepruara tek neonatët me metabolizëm hepatik të papjekur.5% Pika për vesh: 10%. Vërejtje të posaçme:Të shmanget trajtimi i sërishëm dhe i zgjatur. GENTAMICINA Indikacionet:Infeksionet bakteriale në otitis externa.5%.5%. eritemë multiformë. Kundërindikacionet:Shtatzania. glosit.5% Pika për sy dhe vesh: 0. 5% KLOTRIMAZOLI Indikacionet:Infeksionet fungale në otitis externa. 1.BETAMETAZONI Indikacionet: Trajtimi afatshkurtër i inflamacioneve lokale joinfektive të veshit dhe të hundës Vërejtje të posaçme:Të shmanget përdorimi i zgjatur. Dozimi:2-3 pika në vesh. stomatit. Pas qetësimit të simptomeve të zbritet doza. neurit periferik. nëse nuk përdoren pika për sy. Pas qetësimit të simptomeve doza zbritet gradualisht. Format farmaceutike dhe dozat: Pika për sy: 0. Kundërindikacionet:Infeksione të patrajtuara. në sëmundje të syrit 1 pikë çdo 2 orë. Veprimet anësore:Iritim lokal. Si pomadë për sy 1 herë në mbrëmje nëse përdoren pika për sy gjatë ditës. pështirosje. porfiria. së paku 14 ditë. Kundërindikacionet: Infeksionet e patrajtuara Veprimet anësore: Në përgjithësi lokale. Vërejtje të posaçme:Të shmanget përdorimi i zgjatur.1%. 3-4 herë në ditë . në vesh. cianozë e zbehtë. 2-3 pika çdo 3-4 orë. është e nevojshme të bëhet pasqyra e gjakut para dhe periodikisht gjatë trajtimit. 3-4 herë në ditë. Vërejtje të posaçme:Të shmanget përdorimi i zgjatur. është raportuar hemoglobinuria nokturnale. vjellje. Format farmaceutike dhe dozat: Pika për sy dhe vesh: 0. Dozimi:2-3 herë në ditë. Dozimi: Në hundë 2-3 pika në çdo septum nazal 2 herë në ditë. Format farmaceutike dhe dozat: Tretësirë:1%. 1 oribletë 4 herë në ditë.

Fëmijët deri 2 vjeç: 2. fëmijët mbi 6 vjeç: 5 mL 4 herë në ditë. Veprimet anësore:Iritime lokale. Kundërindikacionet:Shih më lart. të shpërlahet goja dy herë në ditë nga 15 minuta.5%. klorheksidinë me neomicinë për largimin e stafilokokut nga zgavra e hundës.1%. pas ushqimit.Indikacionet:Infeksionet ekcematoze në otitis externa. Format farmaceutike dhe dozat:Tretësirë për shpërlarjen e gojës: 0. Dozimi:Për shpërlarjen e gojës dhe për stomatite. të përhapet pomada 2-3 herë në ditë në sipërfaqen e brendshme të zgavrës së hundës.1% (për të rritur).5% prednizolon.5 mL 2 herë në ditë. Veprimet anësore:Pështirosje. kur ka nevojë (maks. rrallë hepatit. stomatit. neomicin 3250 U/g MIKONAZOLI Indikacionet:Parandalimi dhe trajtimi i infeksioneve fungale orale. Kundërindikacionet:Insuficienca hepatike.05% (për fëmijë). Format farmaceutike dhe dozat:Gel oral: 24mg/ml LËKURA 13. ulet frekuenca e përdorimit. kur ka nevojë (maks. ngjyrosje e dhëmbëve. diarre. te fëmijët 3 muajsh. 7 ditë). lezione të lokalizuara të zgavrës së gojës. Pika për sy dhe vesh: 1. Vërejtje të posaçme:Në shtatzani dhe laktacion.5% neomicinë 12.2% 300 mL. Veprimet anësore: Iritim mukozal. 12. Fëmijët > 3 muaj: 1-2 pika. Kundërindikacionet:Infeksionet e patrajtuara. Vërejtje të posaçme:Të shmanget përdorimi i zgjatur. enjtje e gjëndrrave parotide. porfiri.5%. vjellje.3 BARNAT QË VEPROJNË NË OROFARINKS KLORHEKSIDINA Indikacionet: Higjienë orale. 1-2 herë në ditë. çdo 2-3 orë. Pas qetësimit të simptomeve.5 %.2 BARNAT QË VEPROJNË NË HUNDË KSILOMETAZOLINA Indikacionet:Kongjestioni nazal. Pomadë për hundë: 0. Format farmaceutike dhe dozat:Pika për vesh: fosfat prednizolon Na. Vërejtje të posaçme:Të shmanget përdorimi i zgjatur. 0. Format farmaceutike dhe dozat: Pika për sy dhe vesh: fosfat prednizolon Na 0. Dozimi: 2-3 pika në vesh. Vërejtje të posaçme:Të shmanget përdorimi i zgjatur. sulfat neomicine 0. 7 ditë). 0. veprim i reduktuar pas përdorimit të zgjatur (kongjestion si rebound efekt) Dozimi:Të rriturit: 2-3 pika në një septum nazal 2-3 herë në ditë. Format farmaceutike dhe dozat:Pika për hundë: 0. 0.4 KORTIKOSTEROIDET BETAMETAZONI . Të mbahet sa më afër lezioneve. fëmijët 2-6 vjeç: 5 mL 2 herë në ditë. Në lezione të lokalizuara të përhapet në vendin e sëmurë me gisht të pastër. Dozimi:Në parandalimin dhe trajtimin e lezioneve orale dhe intestinale: të rriturit lyejnë gojën me 5-10 mL 4 herë në ditë. Dozimi:2-3 pika në vesh 3-4 herë në ditë. PREDNIZOLON-NEOMICINË Indikacionet:Infekcionet ekcematoze me infekcion në otitis externa. Në sëmundjet e hundës.

paranychia. trupi fërkohet më një leckë të njomur me lëng. Dozimi dhe mënyra e përdorimit:Përdoret një sasi e vogël përgatese në zonën e prekur 2 ose 3 herë në ditë. Përdorimi i tepruar dhe i zgjatur i polividon jodit lokal ka rezultuar nganjëherë me neutropeni. Te pacientët me djegje. Veprimet tjera anësore të raportuara janë: dermatiti. të shkaktuara nga dermatofitet (p. intertrigo. inhibim i veprimit të gjëndrrave mbiveshkore në përdorim të gjatë sidimos te foshnjet. majatë (p. Dozimi:Te zgjebja: pas një banjimi me ujë të ngrohtë dhe fshirjeje. Vërejtje të posaçme:Te aplikimi vaginal absorbimi i polividon jodit është i shpejtë dhe koncentrimet e jodit dhe jodit inorganik në serum është i rritur ndjeshëm. Veprimet anësore:Ndryshime atrofike lokale në lëkurë. psoriazës. 1% jod aktiv. Kundërindikacionet:I kontraindikuar te pacientët me tejndjeshmëri ndaj barit. Në forma të rënda kronike trupi fërkohet tri herë në çdo 12 orë. dermatiti seborroik. llojet e gjinisë Trichophyton).75% jod aktiv. Format farmaceutike:Pomadë: 1% POLIVIDON JODI Indikacionet:Dezinfektues i lëkurës. prurigo nodularis. dhe djegje janë veprimet kryesore të raportuara.sh. Megjithatë aplikimi lokal i tij mund të rezultojë me absorbim sinjifikant të polividon jodit. lezionet e infektuara të lëkurës.1% Losion :(si valerat) 0. Dozimi:Do të duhej të aplikohej direkt në sipërfaqen e afektuar të lëkurës 2-3 herë/ditë ose sipas nevoje. infantile. të shkaktuara nga infeksionet mikotike ose bakteriale. Dëmtimi i mëlqisë është raportuar te pacientët me djegje të mëdha. lezionet e lëkurës të shkaktura nga infeksionet virale. Kundërindikacionet:Pacientët me djegje dhe insuficiencë të mëlqisë.sh. 0. ose i përzier me ujë të vakët si dush vaginal. Format farmaceutike dhe dozat:Tretësirë: 0.1% jod aktiv për shpërlarje të gojës Vagitorje: 20 mg BENZILBENZOATI Indikacionet:Zgjebë. Veprimet anësore:Janë raportuar shumë rrallë veprime anësore me përdorim lokal të polividon jodit.1% HIDROKORTIZONI Indikacionet:Ekcema atopike. Mund të aplikohet edhe si xhel ose vagitorje. Në raste të rënda kjo procedurë mund të përsëritet 2 apo 3 herë. Antiseptik vaginal për trajtimin e vaginitit jospecifik dhe të shkaktuar nga Trichomonasi dhe Candida. Ndryshime atrofike lokale. eritrazma dhe intertrigo. Në rast reakcioni të rëndë përgatesa duhet lagur me ujë të ngrohtë sapuni. mikotike dhe bakteriale. hipotireoidizmi dhe intoksikimi me jod. Në pedikulozë: Koka fërkohet me lëng dhe pas 24 orëve lahet me ujë dhe sapun.Indikacionet:Mjekimi i ekcemës tek të rriturit dhe fëmijët. diskoide dhe stazike. Terapia kur kortikosteroidet tjera më të dobëta nuk kanë treguar sukses. janë paraqitur disa raste të acidozës së rëndë metabolike. . pithyriasis versicolor. neurodermatoza. Format farmaceutike:Pomadë: ( si valerat) 0. Mund të përdoret edhe tek otiti i jashtëm. Nëse shfaqen shenjat e tejndjeshmërisë trajtimi duhet të ndërpritet menjëherë. Veprimet anësore:Iritim i lehtë i lëkurës. neurodermatozave. Dozimi:Në zonën e prekur aplikohet një sasi e vogël e përgatesës 2 ose 3 herë në ditë deri sa të përmirësohet. kryesisht në procedurat preoperative për të zvogëluar incidencën e infekcioneve të plagëve të operacioneve. lupus errythematosus discoides. Kundërindikacionet:I kontraindikuar te pacientët me tejndjeshmëri ndaj barit. llojet e gjinisë Candida). prurigo nodularis. veshë ndërresa të pastërta dhe ndërron çarçafët. hiperkorticizmi dhe inhibimi i veprimit të gjëndrrave mbiveshkore. dhe djegie kalimtare. Për shpërlarje të gojës çdo 2-4 orë tretësirë të paholluar ose të holluar me ujë të vakët në proporcion 1:1. mjekimi ndërpritet. myshqet dhe këpurdhat tjera si: tinea. Indikohet edhe te vulviti kandidial dhe balaniti kandidial. Veprimet anësore:Në rast të shfaqjes së shenjave të tejndjeshmërisë. acne vulgaris dhe dermatitit përreth gojës. Format farmaceutike:Emulzion: 25% KLOTRIMAZOLI Indikacionet:Te infeksionet e lëkurës. pastaj që të mbahet nën kontrollë aplikohet 1 herë në ditë apo edhe më rrallë. ekzemat atopike dhe diskoide. Kundërindikacionet:I kontraindikuar te pacientët me mbindjeshmëri ndaj barit. kruarje. në dermatozat e fëmijeve nën një vjeç. pedikulozë. dermatit seborroik. I sëmuri pas 12 orëve të fundit bën banjo të ngrohtë. mundësia e dështimit është më e vogël nëse pas 5 ditësh fërkohet trupi edhe një herë. rosacea. Iritim lokal.

stomatit. ngjyrosje e dhëmbëve. higjienë orale. Nëse këmbët janë të infektuara ato duhet larë dhe fshirë mirë para aplikimit të përgatesës. tretësirat alkoolike nuk janë të përshtatshme para diatermisë. të shpërlahet goja dy herë në ditë nga 15 minuta.11 DEZINFEKTUESIT DHE DETERGJENTET KLORHEKSIDINA Indikacionet: Antiseptik i lëkurës për plagë dhe lëndime në kirurgji. Vërejtje të veçanta:Të evitohet kontakti me sy. Dozimi dhe mënyra e përdorimit: Aplikohet në një shtresë të hollë në vendin e prekur 2 deri 3 herë në ditë. për dezinfektim të akneve 0. + neomicinë 3250 U/g. Format farmaceutike:Kremë: 2% 13. tru. Pomadë për hundë: 0. në sëmundjet e hundës të përhapet pomada 2-3 herë në ditë në sipërfaqen e brendshme të zgavrës së hundës. iritim mukozal. Veprimet anësore:Iritim në vendin e përdorimit dhe në raste të rralla tejndjeshmëri kur edhe duhet ndërpritet trajtimi. higjienë të duarve dhe të lëkurës. Veprimet anësore:Ndonjëherë reakcione tejndjeshmërie. enjtje e gjëndrrave parotide. Dozimi dhe mënyra e përdorimit:Në zonat e prekura aplikohet një shtresë e hollë. për shpërlarjen e gojës dhe për stomatite. 4%. nuk është i përshtatshëm për zgavra të trupit. gjinekologji. klorheksidina me neomicinë për largimin e stafilokokut nga zgavra e hundës. të paktën 1 muaj për infeksionet nga dermatofitet dhe të paktën 2 muaj për infeksionet nga Candida. Tretësirë për shpërlarjen e gojës: 0. Për të parandaluar rishfaqjen. . 2 herë në ditë. obstetrikë.05%. Format farmaceutike:Kremë: 1% MIKONAZOLI Indikacionet:Te infeksionet mikotike të lëkurës si dhe te infeksionet sekondare që shkaktohen nga bakterjet gram-pozitive. Format farmaceutike dhe dozat:Tretësirë e koncentruar: 5%.1%. shpërlarje të fshikzës urinare. meningje dhe veshin e mesëm. Kundërindikacionet:I kontraindikuar te pacientët me tejndjeshmëri të njohur ndaj barit. Në infeksione e thonjëve përgatesa aplikohet 1 herë në ditë.Veprimet anësore:Djegie dhe iritim i lehtë dhe i përkohshëm menjëherë pas përdorimit.1%. duhet të përdoret 10 ditë. Dozimi:Për dezinfektim të plagëve dhe lëndimeve përdoret koncentrimi 0.2% 300 mL.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful