P. 1
59419060-Nota-Exam-PKP3106

59419060-Nota-Exam-PKP3106

|Views: 1,892|Likes:
Published by Mohammad Iqram

More info:

Published by: Mohammad Iqram on Mar 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

Sections

 • Tajuk 1 Pengenalan Kepada Pentaksiran Dalam Pemulihan Khas
 • Maksud Pentaksiran
 • Mengapa guru atau pendidik perlu tahu mengenai pentaksiran ?
 • Tujuan Pengujian
 • Tujuan Pengukuran
 • Tujuan Penilaian
 • CIRI-CIRI PENTAKSIRAN
 • Perbezaan Pengujian, Pengukuran Dan Penilaian
 • Pelbagai Cara Pengumpulan Maklumat
 • Cara Pengumpulan Maklumat Penerangan
 • Tajuk 2 Mentaksir Kebolehan Pembelajaran Asas
 • 1. Pengamatan
 • Kesukaran Dalam Pengamatan Pendengaran
 • Kesukaran Dalam Kemahiran Sensori Motor
 • 2. Konsepsualisasi dan Organisasi
 • Peringkat dalam pembelajaran konseptualisasi
 • 3. Kepantasan pemprosesan maklumat
 • Peringkat Pemprosesan Maklumat
 • Cara memproses maklumat
 • Menyusun maklumat
 • Membuat lakaran grafik
 • Menganalisis data
 • Masalah Berkait Dengan Pemprosesan
 • Matlamat Pengajaran
 • TAJUK 3 MENTAKSIR KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU
 • Maksud kemahiran sosial dan tingkah laku
 • Kemahiran sosial
 • Tingkah laku dalam bilik darjah
 • Kaedah mengenalpasti murid yang mempunyai tingkahlaku bermasalah
 • Contoh situasi di mana tingkah laku bermasalah dipamerkan:
 • Pentaksiran Tingkah Laku Secara Formal
 • Cara Pentaksiran Kemahiran Sosial dan Tingkah Laku
 • PENTAKSIRAN KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU
 • TAJUK 4 MENTAKSIR BAHASA LISAN
 • Kemahiran Mendengar
 • Kemahiran Bertutur
 • Komponen-Komponen Bahasa Lisan
 • Bahasa Reseptif dan Bahasa Ekspresif
 • CARA PENTAKSIRAN BAHASA LISAN
 • Matlamat pengajaran
 • PERKARA-PERKARA PENTING DALAM PENGAJARAN LISAN
 • TAJUK 5 MENTAKSIR BACAAN
 • Pengenalan Bacaan
 • Proses Kemahiran Membaca
 • Faktor-faktor Yang Berkaitan Dengan Membaca
 • Peringkat-Peringkat Mengajar Bacaan
 • Pendekatan Pengajaran Bacaan
 • Masalah-Masalah Dalam Bacaan
 • CARA PENTAKSIRAN BACAAN
 • Kemahiran Bacaan dalam Ujian Diagnostik
 • PENTAKSIRAN BACAAN
 • TAJUK 6 MENTAKSIR KEMAHIRAN MENULIS
 • Kemahiran Menulis
 • TULISAN
 • Pengenalan
 • Peranan tulisan
 • Peringkat-peringkat kemahiran menulis
 • Pramenulis
 • Mekanis
 • Pelahiran
 • EJAAN
 • Definisi :
 • Huraian :
 • Masalah Kemahiran Menulis :
 • MENGARANG
 • Definisi kemahiran mengarang
 • Proses / peringkat kemahiran mengarang
 • Semasa mengarang
 • Pasca mengarang
 • Masalah dalam mengarang
 • CARA PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MENULIS
 • Temubual :
 • Pentaksiran Kendiri, rakan sebaya dan kerja berkumpulan
 • Jenis pemerhatian
 • Analisis Tugasan
 • Analisis Ralat
 • MATLAMAT PENGAJARAN
 • 1. Rumusan hasil pentaksiran (pelaporan dan tindakan susulan)
 • 2. Pengenalpastian matlamat pengajaran
 • 3. Perancangan intervensi
 • BAGAIMANA PERANCANGANNYA??
 • PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MENULIS
 • TAJUK 7 MENTAKSIR MATEMATIK
 • Kemahiran asas pra-nombor
 • Kemahiran komputasi
 • Kemahiran aplikasi dan penyelesaian masalah
 • Kemahiran Matematik dalam Pendidikan Pemulihan
 • PENTAKSIRAN MATEMATIK
 • 2 faktor yg mempengaruhi masalah matematik:
 • Faktor dalaman
 • Faktor luaran :
 • Bentuk penaksiran
 • Peraturan-peraturan bagi ujian diagnostik:
 • Langkah penting dalam pengajaran matematik :
 • Kaedah pengajaran matematik
 • enaktif iaitu pengalaman secara langsung atau sebenar ke pengalaman ikonik iaitu
 • Sebab-sebab mengapa permainan harus digabungkan ke dalam kurikulum
 • Matematik:
 • Kriteria pemilihan BBM :
 • MATEMATIK DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN
 • Tujuan pendidikan pemulihan matematik
 • Faktor-faktor yang menghalang Penguasaan Kemahiran Matematik
 • 1. Sekolah
 • a) Pihak pentadbir
 • b) Kelas Pemulihan
 • 2. Guru
 • 3. Ibu Bapa
 • 4. Murid
 • a. Masalah kurang kecerdasan @ mental
 • b. Faktor sikap
 • c. Faktor Masalah pengamatan
 • d. Faktor fizikal
 • 5. FAKTOR LAIN
 • 1) Anxiety ( Kerisauan )
 • Ciri-ciri gangguan masalah Anxiety
 • 2) Disleksia (Dyslexia)
 • Ciri-ciri gangguan masalah Disleksia
 • 3) Mathophopia
 • Ciri-ciri gangguan masalah Mathophopia
 • 4) Diskalkulia
 • Ciri-ciri gangguan masalah Diskalkulia
 • Kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh murid
 • 1. Pra nombor
 • 2. Disleksia (Dyslexia)
 • 3. Mathophopia
 • 4. Diskalkulia

PKP3106

Tajuk 1

Pengenalan Kepada Pentaksiran Dalam Pemulihan Khas

Maksud Pentaksiran Pentaksiran atau penaksiran adalah berasal daripada perkataan Latin yang membawa maksud “duduk bersama” dengan pelajar dan mengesahkan respon adalah sama dengan apa yang dimaksudkan. Berdasarkan kepada pendapat yang telah dikemukakan oleh Salvia dan Yseldyke (1978), pentaksiran boleh didefinisikan sebagai proses pengumpulan data dengan tujuan untuk mengenal pasti dan mengesan masalah pelajar serta untuk membuat keputusan. Manakala menurut Gearheart (1990), pentaksiran adalah proses pengumpulan dan penterjemahan secara saintifik tentang sesuatu maklumat yang luas berdasarkan keputusan intervensi dan apabila bersesuaian keputusan ditempatkan dan cadangan penempatan. Menurut, David Lambert dan David Lines, 2000. Pentaksiran dari segi definisi pula adalah merupakan proses pengumpulan, menterjemah, merekod, dan

menggunakan maklumat mengenai respon pelajar kepada tugas pendidikan. Seterusnya, menurut Lembaga Peperiksaan Malaysia (2000), pentaksiran dalam bidang pendidikan ialah dianggap sebagai suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemah maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu. Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor. Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan kepada murid serta mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran.

[ipgksm]

Page 1

PKP3106

Manakala menurut Mokhtar Ismail, pentaksiran ialah langkah untuk menentukan tahap sejauh mana seseorang memiliki sifat tertentu. Pentaksiran dalam Pemulihan Khas pula bermaksud memberi maklumat dan gambaran tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran seperti membaca, menulis, mengira dan sebagainya. Dengan cara itu guru dapat mengesan punca masalah yang dihadapi oleh murid dan merangka intervensi, strategi pengajaran dan penempatan yang sesuai mengikut tahap kebolehannya. Kesimpulannya, pentaksiran boleh diertikan sebagai proses pengumpulan maklumat yang melibatkan aktiviti menterjemah, merekod serta menghuraikan maklumat yang berkaitan dengan pembelajaran seseorang pelajar bagi tujuan tertentu.

Mengapa guru atau pendidik perlu tahu mengenai pentaksiran ? i.Mengetahui kekuatan dan kelemahan pembelajaran murid ii.Memantau kemajuan murid Memberi dan menetapkan penggredan iii.Menentukan keberkesanan pengajaran iv.Mempengaruhi penerimaan pihak awam terhadap keberkesanan pendidikan Menilai guru dan pendidik v.Menjelaskan niat dan hasrat pengajaran dan pembelajaran

[ipgksm]

Page 2

PKP3106

Tujuan Pengujian i.Menentukan perubahan tingkahlaku murid ii.Menentukan pencapaian murid dalam penbelajaran tertentu iii.Menempatkan murid dalam kumpulan tertentu mengikut keputusan ujian iv.Memotivasikan murid untuk mengulangkaji pembelajaran v.Melatih murid membuat penyediaan yang bersesuaian untuk ujian berpusat

Tujuan Pengukuran i. ii. iii. Menempatkan murid ke aliran yang sesuai Membuat penganalisaan, penterjemahan dan kesimpulan bagi kajian tertentu Pensijilan dalam bentuk pencapaian akademik bagi tahap persekolahan tertentu iv. Digunakan sebagai kriteria oleh penguatkuasa tertentu untuk tujuan tertentu

Tujuan Penilaian i.Mengumpul maklumat mengenai pencapain murid selepas aktiviti pengajaran dan pembelajaran ii.Menentukan kekuatan dan kelemahan murid dalam sesuatu kemahiran pembelajaran bagi membolehkanaktiviti pengayaan dan pemulihan iii.Menentukan keberkesanan penyampaian guru di dalam bilik darjah bagi

membolehkan perancanganstrategi pengajaran yang lebih berkesan

[ipgksm]

Page 3

PKP3106

iv.Merekodkan hasilan penilaian bagi pencapaian murid dan perekodan profil murid bagi membolehkanaktiviti rujukan dijalankan jika diperlukan v.Mentaksir keberkesanan pelaksanaan program seperti KBSR dan KBSM

CIRI-CIRI PENTAKSIRAN · Kesahan skor -Merujuk kepada relevan dan kecukupan cakupan. · Kebolehpercayaan Skor -Merujuk kepada ketekalan dan ketepatan. · Keobjektifan -Ketepatan seseorang pentaksir memberikan skor · Kebolehtadbiran -Kelicinan kerja-kerja mentadbir ujian yang dilaksanakan secara berpusat

atau berasaskan sekolah. · Kemudahtafsiran -Maklumat tentang calon berdasarkan skor, diskriminasi antara calon, ketepatan tujuan mengadakan ujian. · Kekomprehensifan -Kertas soalan mewakili semua objektif penting Sukatan Pelajaran atau pengajaran.

Perbezaan Pengujian, Pengukuran Dan Penilaian PENGUJIAN PENGUKURAN/ PENTAKSIRAN DEFINISI Alat pengukuran Proses .Proses menentukan perubahan dan tingkahlaku dan
Page 4

PENILAIAN

perubahan sesuatu menentukan aspek tingkah laku. peringkat pencapaian
[ipgksm]

Tindakan. CARA/PROSES Persediaan Ujian. Ujian lisan. semasa. Proses penganalisisan. Selepas pembelajaran. Bertulis. Sebelum. Proses pengukuran. selepas pembelajaran. Untuk membuat Memberi maklumat bagi tentang pencapaian dan objektif dalam pembelajaran. Melapor.PKP3106 kedudukan pelajar membuat pertimbangan nilai. MASA Selepas pembelajaran. TUJUAN/KEGUNAAN Menentukan pencapaian sesuatu pembelajaran. pembelajaran tertentu ke seluruh kurikulum. markah Gred berdasarkan dengan dan gred. Pntadbiran Pemeriksaan. KEPUTUSAN Menunjukkan prestasi Menunjukkan Menunjukkan sesuatu pencapaian secara pencapaian Page 5 [ipgksm] . teknik perangkaan. Merekod markah/gred. atau pembelajaran. dan kurikulum. kaedah mengajar pengelasan pencapaian kedudukan pembelajaran. Proses pengujian. Set ujian bertulis Jadual.. Proses interprestasi. BENTUK Pemerhatian. LIPUTAN Terhad pada Sesuatu peringkat Dari sesuatu sesuatu kemahiran pembelajaran.

membayangkan kebaikan individu. Guru dapat mengetahui tahap kesihatan dan minat murid.PKP3106 kemahiran penguasaan atau relatif. seorang Pelbagai Cara Pengumpulan Maklumat Cara Pengumpulan Maklumat Rekod atau laporan     Latar belakang keluarga Kesihatan murid Prestasi akademik dahulu Minat murid  Penerangan  Laporan-laporan yang dibuat oleh para profesional akan memberi banyak maklumat berkaitan murid yang boleh digunakan oleh guru Guru merujuk kepada laporan- laporan tersebut untuk mendapat satu  gambaran yang lebih menyeluruh berkaitan murid. rekod  anekdot atau pun buku laporan prestasi murid. Membantu jangka guru menilai dan secara memberi pencapaian panjang maklumat  tentang murid dalam semua mata pelajaran. keseluruhan tetapi tidak semestinya pembelajaran yang spesifik. Dilihat melalui rekod profil murid. Sampel kerja  Salah satu sumber maklumat yang sedia ada berkaitan murid adalah [ipgksm] Page 6 .

Guru kerja.    Dilakukan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. [ipgksm] Page 7 . Pengujian        Ujian rujukan norma Ujian rujukan kriteria Inventori tidak formal Kuiz Probe Analisis tugasan Analisis ralat    Guru boleh mendapat tahu tahap kebolehan mentadbirkan murid.  Ujian rujukan norma : Ujian yang membandingkan dalam prestasi murid sesuatu ujian dengan pencapaian orang yang telah mengambil ujian yang sama.PKP3106 sampel-sampel kerja yang dihasilkan oleh murid dalam mata pelajaran yang diikutinya di sekolah. Pengujian pelbagai ditadbirkan cara mengikut dengan apakah murid ujian-ujian dengan kepada tujuan sebenarnya guru. Nama sesuatu  yang diberikan ujian kepada biasanya menunjukkan tujuannya. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan murid dalam mata membuat analisis sampel pelajaran yang dipelajari. Ujian rujukan kriteria : Ujian untuk mengukur sama ada kemahiran yang telah diajar boleh dianggap sebagai telah dikuasai murid.

Probe tahu : Kalau seorang guru ingin sama ada murid boleh menjalankan sesuatu tugasan atau ujian dalam keadaan yang lain.  Analisis ralat kemahiran : petunjuk tentang masih belum oleh murid dengan yang dikuasainya apabila murid kerap melakukan kesilapan bagi sesuatu kemahiran yang belum dikuasainya Pemerhatian  Pemerhatian merupakan satu kaedah yang selalu dijalankan oleh para profesional atau guru untuk mengumpul maklumat. dia boleh memberi tugasan atau ujian yang sama tetapi dengan sedikit pengubahsuaian seperti memberi penyampaian yang berlainan.  Analisis tugasan : melibatkan telah menjalankan satu siri kemahiran kecil yang perlu dilakukan jayanya. [ipgksm] Page 8 . Guru sebenarnya “probe”. khususnya berkaitan tingkah laku seseorang murid.PKP3106  Kuiz : Ujian yang dijalankan sebaik sahaja sesuatu pelajaran telah disampaikan untuk menguji sama ada  murid telah memahami apa yang telah diajar.

 Cara soal selidik(self-administered) berkesan jika responden boleh atau bersedia memberikan pendapatnya dengan jelas. Soal selidik  Bertujuan mengenalpasti sesuatu masalah supaya penyelesaiannya boleh dirangka.  Dijalankan terhadap ibu bapa murid pemulihan. memahami sesuatu  fenomena dengan lebih jelas. [ipgksm] Page 9 . guru kelas ataupun pihak -pihak yang terlibat. guru pemulihan.PKP3106  Pemerhatian yang dibuat perlu direkodkan dan terdapat beberapa cara untuk merekodkan hasil pemerhatian. serta mengumpul maklumat tentang isu tersebut.

saiz. Selain itu kemahiran pembelajaran asas juga meliputi konsepsualisasi dan organisasi yang mana adalah merupakan kebolehan untuk memahami konsep dan mengikut organisasi dengan betul. melibatkan kebolehan individu memproses input ke dalam otak dan menterjemah dengan perlakuan dan juga tindakan yang bersesuaian dengan pantas.kinestatik dan taktil. pendengaran . Ketidakbolehan membezakan kedudukan sesuatu bentuk. warna. Ketidakbolehan mengingati sesuatu mengikut susunan hurufPage 10 .PKP3106 Tajuk 2 Mentaksir Kebolehan Pembelajaran Asas Pentaksiran kemahiran pembelajaran asas melibatkan pengamatan aspek penglihatan. 1. Dalam pemprosesan maklumat ini. Pengamatan Maksud Kebolehan Pembelajaran AsasTerdiri daripada:  Pengamatan  Penglihatan  Pendengaran  Sensori motor  Kinestatik  Taktil dan haptik Diskriminasi Ketidakbolehan membezakan bentuk. Selain itu. aspek utama yang terlibat ialah kepantasan pemprosesan maklumat. huruf. huruf dan nombor. Ingat Kembali Orientasi Kedudukan Turutan [ipgksm] Ketidakbolehan mengingat kembali apa yang diamati. nombor dan perkataan.

atau Kedudukan rajah Gambar Bersiri dalam nombor yang mempunyai bentuk tetap dan tidak akan berubah bentuknya dalam mana-mana keadaan Ketidakbolehan mengikuti cerita dari satu babak ke satu babak yang lain. jarak kiri dan kanan serta hubungan antara satu objek dengan objek yang lain. perkataan atau ayat. nombor. Menyudah Melengkapkan Menyalin atau Ketidakbolehan mengenal sesuatu benda atau melengkapkan objek. Pertalian (Ruang) Jarak Ketidakbolehan mengagak sesuatu saiz. Ketidakbolehan menyalin sesuatu bentuk. irama. Mazing Mencari Keluar Benda Tersembunyi Ketidakbolehan abstrak. rentak. nombor. huruf. huruf atau nombor dari latabelakang sesuatu gambar atau rajah. Ketidakbolehan menyelaraskan pergerakan motor mata dan tangan. Ketetapan Bentuk / Ketidakbolehan mengetahui sesuatu bentuk. huruf. perkataan atau ayat.PKP3106 huruf dalam perkataan. menyelesaikan sesuatu masalah yang atau Ketidakbolehan menyelesaikan sesuatu masalah Jalan Kesukaran Dalam Pengamatan Pendengaran Antara masalah dalam pengamatan pendengaran yang berpunca daripada kecacatan organism telinga adalah seperti: Diskriminasi Ketidakbolehan mengenal dan membezakan bunyi sebutan. dan intonasi yang berlainan. [ipgksm] Ketidakbolehan mengenal arah Page 11 . Rajah Belakang Koordinasi Motor Latar Ketidakbolehan menentukan sesuatu seperti bentuk.

Ketidakbolehan mengulang corak bunyi dan turutannya. Pekak Koduktif Pekak Perseptif - Tidak dengar bunyi bernada rendah Tidak dengar bunyi bernada tinggi Pekak Campur Aduk - Campuran pekak koduktif dan pekak perseptif. mudah danbeirama serta dengan imbangan yang sewajarnya.PKP3106 bunyi (jauh atau dekat) Ketidakbolehan mengingat bunyibunyi yang didengar. - Ketidakbolehan bertindak balas terhadap dorongan melaluipenglihatan. Ketidakbolehan mengesan. mentafsir dan bertindak balas terhadapdorongan dan daya perasa [ipgksm] Page 12 . jahitan dan sebagainya. pendengaran dan daya perasa. Pekak Rikrutmen (Automatic Volume Control) Boleh mendengar bunyi yang kuat sahaja. Motor Halus: Ketidakbolehan untuk menguruskan tugas-tugas atau kerja-kerja yangmemerlukan kawalan-kawalan motor halus terutamanya dalam penggunaan tangan dalamtulisan. Secretory Otitis Media - Cecair yang menyekat getaran. Kesukaran Dalam Kemahiran Sensori Motor 1. 2. lukisan. Motor Kasar: Ketidakbolehan dalam pergerakan badan dengan automatis.

2. kanta lekap. Haptik ialah gabungan antara pengamatan taktil dan kinestetik yang berlaku secara serentak. Konsepsualisasi dan Organisasi Konsepsualisasi : proses formulasi dan penjelasan dari konsep.sisian dan arah Masalah dalam pengamatan Kesukaran memahami konsep – yang melibatkan visual Kekurangan visual-aid – mesin braille. [ipgksm] Page 13 .Menyediakan program yang bersesuaian dengan masalah yang dihadapi .Menyediakan penempatan yang bersesuaian . Pengamatan Taktil ialah sentuhan yang berkenaan dengan atau menggunakan deria sentuhan.Mengesan masalah pengamatan seawal mungkin .Mengenalpasti pasukan pelbagai disiplin untuk membantu. tacktile aids Sikap murid – bergantung kepada orang lain Kepakaran guru Stigma/ pelabelan masyarakat – rendah diri Tempat/ ruang terhad untuk laksana pentaksiran Tiada tindak susul daripada pihak bertanggungjawab Keperluan Pentaksiran Pengamatan .PKP3106 - Kekurangan kesedaran perhubungan ruang dengan imej badan. embosser. Pengamatan Kinestetik membincangkan tentang deria pergerakan tubuh badan.

[ipgksm] Page 14 . Ini bermaksud seseorang itu perlu memahami prinsip asas sebelum mengaplikasikan prinsip-prinsip tertentu dalam bentuk konsep. Peringkat kedua ialah refleksi iaitu membuat refleksi selepas sesuatu tindakan atau daripada pengalaman tertentu. seseorang individu itu hanya melakukan tugasan yang diberi tanpa mempunyai kesedaran atau membuat refleksi. Seseorang itu boleh membuat aplikasi dan generalisasi. Ini bermaksud tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan kesan perlakuannya diperhatikan dalam situasisituasi tertentu. Kkesan daripada tindakan atau tingkah laku perlu diambil kira dalam refleksi supaya perlakuan itu tidak diulang dalam situasi yang sama. Ringkasnya. Peringkat keempat ialah membuat jangkaan. Konsepsualisasi melibatkan keadaan yang boleh diperhatikan dan pemahaman antara perkaitan antaranya. Paradigma mempengaruhi perbezaan bentuk refleksi. Peringkat dalam pembelajaran konseptualisasi Peringkat pertama ialah pengalaman berbentuk konkrit. Biasanya. Peringkat ketiga ialah membina konsep daripada yang abstrak kepada yang sebenar. individu itu juga dapat membuat perancangan berbentuk konteks dalam pemahaman dan menterjemahkan sesuatu konsep untuk jangkaan pada masa depan atau untuk jangkaan tindakan yang akan dilakukan. Paradigma juga mempengaruhi keadaan dalam membentuk konsepsualisasi. kumpulan.PKP3106 Organisasi : didefinisikan sebagai satu unit sosial yang terdiri daripada manusia yang bekerjasama dan saling bergantung antara satu dengan lain bagi mencapai matlamat individu. Malah. dan orgsnisasi. konsepsualisasi dan organisasi merupakan kebolehan untuk memahami konsep dan mengikut organisasi dengan betul. Individu itu mengalami atau melibatkan diri secara langsung dalam tugasan tertentu.

Peringkat Pemprosesan Maklumat 1.PKP3106 3. Kepantasan pemprosesan maklumat Definisi : Melibatkan kebolehan individu memproses input ke dalam otak dan menterjemah dengan perlakuan dan juga tindakan yang bersesuaian dengan pantas. Pemilihan respon   Berperanan sebagai system yg menyediakan beberapa respond an akan memilih respon yg terbaik dan relevan dengan tafsiran ransangan tersebut Contoh : jika kita ingin menangkap bola. Pemprosesan respon     Merupakan peringkat pelaksanaan fizikal segala persiapan yg telah dilakukan di peringkat organisasi lakuan Pelaksanaan lakuan ialah pergerakan yg dapat dilihat Contoh : pemain badminton yg menerima bola tinggi sebagai ransangan maka lakuan yg tepat baginya ialah dengan melakukan pukulan smesy Dlm peringkat ini. pelaku memperoleh pengalaman sensori daripada pengalaman yg dilakukan utk mentafsir maksud ransangan yg wujud dalam [ipgksm] Page 15 . otot tangan dan jari sudah bersedia melakukan aksi tersebut 3. secara auto matiknya. Kenalpasti ransangan    Ransangan = semua jenis maklumat persekitaran yg diterima melalui reseptor sensori Berperanan persekitaran Contoh : seorang pemain badminton menerima hantaran tinggi sebagai rnasangan dan akan mula bertindak untuk mematikan bola tersebut 2.

o Jenis graf : [ipgksm] Page 16 . rajah. seperti kewangan dgn bilangan atau kuantiti barangan atau antraa kekuatan dengan kelemahan sesuatu Graf o Graf digunakan utk menunjukkan perubahan pembolehubah. Graf membolehkan kita melihat trenda atau gaya perubahan tersebut.PKP3106 Cara memproses maklumat 1) Menyusun maklumat 2) Membuat lakaran grafik 3) Menganalisis data Menyusun maklumat Maklumat yg terkumpul boleh diproses berdasarkan : o Kronologi (masa dan peristiwa) o Keutamaan o Kata Tanya o Kategori Membuat lakaran grafik Lakaran grafik adalah penting untuk menyusun maklumat. Jadual o Cara yg paling kemas utk mempersembahkan maklumat yg mengandungi nombor ataus sesuatu yg boleh dikategorikan kepada beberapa kumpulan yg sama o Maklumat seperti itu boleh dimasukkan ke dalam lajur dan baris o Cara ini amat berguna jika seseorang ingin membandingkan satu kategori maklumat dengan kategori yg lain. graf dan gambar bersama-sama dengan sedikit maklumat bertulis. Lakran grafik adalah maklumat yg ditunjukkan menggunakan simbol.

 Graf pai – digunakan utk menunjukkan peratusan atau pecahan pembolehubah. tanda dan symbol untuk menunjukkan hubungan idea. Kedua-dua paksi x dan y biasanya mempunyai skala yang sekata  Graf bar. o Oleh itu.PKP3106  Graf garis – menggunakan garisan tegak dan mendatar sebagai paksi untuk kita plot data bagi dua variable. - Piktograf o Kadangkala sesuatu maklumat itu lebih menarik dan lebih mudah difahami jika diberikan dalam bentuk grafik berbanding dengan angka. proses atau sistem o Contoh : rajah litar elektrik - Peta [ipgksm] Page 17 . Februari dan lain-lain.bagi variable yg diskrit seperti bilangan syarikat atau bulan Januari. kedudukan objek. angak diwakili dengan symbol o Bentuk grafik ini dikenali sebagai piktograf - Carta pokok /Organisasi o Carat menggunakan grafik dan perkataan utk mempersembahkan ringkasan (overview) sesuatu maklumat o Carta ini digunakan utk menunjukkan hubungan dan turutan dengan cara yg tersusun o Contoh : carta struktur sebuah organisasi - Carta alir o Maklumat tenatng suatu proses o Carta ini berbentuk cabang atau lingkaran - Carta stream o sesuatu maklumat yg boleh dikelaskan dan setiap kelas itu mempunyai hubungan antara satu sama lain - Rajah o Sejenis grafik yg menggunakan garisan. Lebih sesuai maklumat itu dinyatakan dalam graf bar.

PKP3106 o Maklumat tenatng keadaan dan kedudukan sesuatu tempat biasanya lebih jelas ditunjukkan Lakaran o Ada maklumat lebih mudah dan lengkap diwakilkan secara lakaran o Contoh : bentuk sehelai daun lebih mudah dipaparkan dalam bentuk lakaran Gambar o Adalah bentuk grafik yg dapat menyampaikan maklumat dengan tepat dan mebarik bagi sesuatu objek maujud. o Gambar mewakili seribu perkataan Menganalisis data Maklumat yg telah disusun atau diproses perlu dianalissi untuk membuat kesimpulan yg jelas dan tepat Langkah menganalisis data : Menghubungkaitkan fakta Mengsintesis data Membandingkan fakta Membaca yg tersirat Membuat kesimpulan Masalah Berkait Dengan Pemprosesan      Masalah spatial Masalah berkaitan dengan arah Berkaitan konsep masa Masalah imej badan Masalah organisasi Page 18 [ipgksm] .

Berdasarkan rumusan ini seseorang guru merancang hasil pembelajarannya atau matlamat pengajaran. [ipgksm] Page 19 .  Perancangan intervensi Setelah mengenal pasti masalah yang dilalui oleh murid dalam menguasai kemahiranpembelajaran asas.PKP3106   Masalah symbolization atau perwakilan Masalah membina konsep / penaakulan Matlamat Pengajaran  Rumusan hasil pentaksiran Rumusan perlu dibuat ke atas pentaksiran yang dilaksanakan dalam kebolehanpembelajaran asas sama ada dalam aspek pengamatan.  Pengenalpastian matlamat pengajaran Rumusan yang dihasilkan akan menentukan bentuk perancangan pengajaran yang akandiputuskan oleh guru. program intervensi untuk membantu murid-murid berkenaanbolehlah dirancang. kemahiran sosial ataupunkemahiran pengurusan diri. Perancangan intervensi ini berkait rapat dengan masalah sebenar yang dihadapi murid dalam menguasai kemahiran-kemahiran tertentu.

Ini termasuklah: • mendengar dan mematuhi arahan • berkelakuan sopan dan menghindari gangguan • meminta bantuan • memberi sumbangan dalam perbincangan • membuat keputusan • pengendalian konflik • membina kemahiran akademik • melaksanakan kewajipan • bertanggungjawab atas tingkah laku anda [ipgksm] Page 20 .PKP3106 TAJUK 3 MENTAKSIR KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU Maksud kemahiran sosial dan tingkah laku Kemahiran sosial Apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran sosial? Kemahiran yang membantu individu menjalin hubungan sosial yang lebih baik seperti: • membina persahabatan • berbual dengan orang lain • mempunyai budi pekerti yang baik • mempunyai rasa empati terhadap orang lain Kemahiran Hidup dalam Bilik darjah: Kemahiran yang diperlukan untuk kehidupan dan penyesuaian di sekolah.

ukuran kuantitatif menurut nilai tertentu 5 = sangat bersetuju 4 = bersetuju 3 = kurang bersetuju 2 = hampir bersetuju 1 = tidak bersetuju • temuduga .pemerhatian. temuduga. pendidikan) . kajian menegak) Contoh situasi di mana tingkah laku bermasalah dipamerkan: • Semasa sesi pengajaran • Semasa membuat latihan • Semasa di luar kelas • Semasa bukan guru kelas mengajar Pentaksiran Tingkah Laku Secara Formal • senarai semak . kerjaya) • skala kadar .PKP3106 Tingkah laku dalam bilik darjah Maksud tingkah laku ialah perlakuan yang ditunjukkan secara konsisten dalam satu jangka masa yang lama yang akan memberi kesan buruk kepada perkembangan pembelajaran murid seterusnya menghalang penglibatan mereka secara aktif di dalam atau di luar bilik darjah. kajian rentasan.maklumat (diri. kerjaya.lebih berfokus kepada interaksi sosial [ipgksm] Page 21 .inventori (minat. Kaedah mengenalpasti murid yang mempunyai tingkahlaku bermasalah • Kaedah berasaskan ujian • Kaedah bukan ujian. kajian dokumen. kaedah penyelidikan (kajian kes.

pemerolehan maklumat dengan cara santai • pencerapan • pencerapan naturalistik pemerhatian di setting yang biasa / natural • pencerapan klinikal rumusan ke atas pelbagai alat ujian / maklumat • pentaksiran psikometrik .pentaksiran kurikulum fungsional o pentaksiran tidak langsung o pemerhatian secara langsung o eksperimen .maklumat hampir sama dalam soal selidik diri .PKP3106 .penggunaan kaedah saintifik • pentaksiran berasaskan kurikulum dilaksanakan melalui : .maklumat perkembangan diri individu .pentaksiran kesesuaian tugas iaitu penilaian yang sistematik untuk menilai pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak dengan menggunakan senarai semak Cara Pentaksiran Kemahiran Sosial dan Tingkah Laku     Pemerhatian Penilaian Orang lain Penilaian kendiri Pentaksiran ekologi Matlamat Pengajaran    Rumusan hasil pentaksiran Pengenalpastian matlamat pengajaran Perancangan Intervensi [ipgksm] Page 22 .

hasil kajian saintifik mencadangkan bahawa kebanyakan tingkah laku adalah dipelajari. Terdapat [ipgksm] Page 23 . membuat penilaian. menjalankan program . Pentaksiran ini juga secara amnya melibatkan pengubahsuaian tingkah laku yang mana merupakan aspek yang penting untuk membuat penilaian secara menyeluruh. penentuan ganjaran. menentukan tingkah laku sasaran. sekunder dan sosial. Pengubahsuain tingkah laku ini merujuk kepada keberkesanan dengan pertemuan individu dan tanggungjawab social berkaitan dengan umur dan kumpulan kebudayaan. manakala ganjaran sekunder pula terdiri daripada token. Bagi mencapai tahap tingkah laku yang diingini iaitu tingkah laku sasaran modifikasi tingkah laku perlu dilakukan.belaian dan penghargaan emosi kepada individu. Ini bermakna tingkah laku baru atau alternatif boleh dipelajari pada bila-bila masa. Terdapat pelbagai tingkah laku iaitu tingkah laku negatif dan juga tingkah laku negatif. Untuk menjalankan modifikasi tingkah laku yang diingini ini terdapat beberapa langkah yang perlu diambil terlebih dahulu. Manakala bagi tingkah laku negatif pula adalah seperti membuat bising dan mengganggu rakan sekelas. mengenal pasti masa pelaksanaan.PKP3106 PENTAKSIRAN KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU Dalam pentaksiran ini. pemerhatian dan perekodan ke atas tingkah laku tersebut. Ganjaran primer ini terdiri daripada makanan dan minuman. Tingkah laku positif dan negatif ini selalunya dapat dilihat dan diperhatikan dalam bilik darjah. Secara umumnya. kupon dan lain-lain. aspek utama yang terlibat ialah kemahiran social dan tingkah laku individu di dalam bilik darjah. Ganjaran sosial pula adalah seperti senyuman . memilih strategi dan kaedah yang bersesuaian. Terdapat pelbagai cara untuk meningkatkan tingkah laku yang diingini antaranya adalah dengan pemberian ganjaran yang terdiri daripada primer . tindakan susulan dan memastikan bahawa tingkah laku negatif tidak akan berulang dan tingkah laku yang positif dapat dikekalkan. Antara tingkah laku positif ialah seperti menghormati arahan dan akur dengan perintah guru. antaranya termasuklah membuat pemilihan terhadap tingkah laku yang diberi keutamaan.

PKP3106

beberapa strategi peningkatan yang lain iaitu seperti penggunaan kontrak dan sebagainya. Bagi teknik pelupusan pula terdapat pelbagai teknik antaranya adalah seperti teknik pelupusan, dendaan, kejelakan, timed out ,pembetulan semula dan yang lain lagi. Segala strategi peningkatan dan pelupusan ini sememangnya dapat membantu untuk mengubah tingkah laku kepada tingkah laku yang diingini. Segala hasil oleh strategi ini akan direkodkan dalam pelbagai jenis rekod seperti rekod anekdot, persampelan masa dan sebagainya. Daripada data yang diperolehi maka satu baseline dapat dilihat dan disini jugalah guru dapat mentaksir dan merancang aktiviti yang bersesuaian bagi meningkatkan tingkah laku sasaran di masa hadapan. Selain itu juga, dalam proses pentaksiran kemahiran social dan tingkah laku juga, penglibatan ibu sangatlah penting. Ini kerana ibu bapa adalah merupakan orang yang paling rapat dengan mereka. Hasil temul bual dan perbincangan daripada ibu bapa sememangnya sangat membantu guru dalam membuat pentaksiran dengan betul dan lebih jitu.

[ipgksm]

Page 24

PKP3106

TAJUK 4

MENTAKSIR BAHASA LISAN

Mendengar

Kemahiran lisan

Bertutur

Pentaksiran secara lisan adalah untuk menaksir kebolehan pelajar mengingat dan memahami konsep kemahiran lisan bahasa. Lisan merupakan salah satu daripada kemahiran yang penting dalam menjadi asas pengajaran dan pembelajaran bahasa. Terdapat dua aspek kemahiran asas dalam lisan iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Sebenarnya, kanak-kanak mula menguasai bahasa daripada apa yang didengar dan dialaminya. Mereka akan cuba meniru serta menuturkannya berulang-ulang kali.

Kemahiran Mendengar

Kemahiran mendengar adalah apabila seseorang itu dapat mengecam, mengenal dan mengamati serta mendiskriminasi bunyi-bunyi bahasa yang berlainan. Kemahiran mengenal dan mendiskriminasikan sesuatu bunyi itu bergantung kepada faktor-faktor

[ipgksm]

Page 25

PKP3106

fisiologi dan neurologi pendengaran seseorang iaitu setakat mana kadar pengamatan pendengarannya. Oleh itu, seseorang yang mempunyai kemahiran mendengar dapat :
           Mendiskriminasi bunyi-bunyi bukan bahasa. Mendiskriminasikan unit-unit bunyi bahasa. Memahami perkataan, konsep dan kemahiran mendengar perkataan. Memahami ayat serta lain-lain elemen linguistik bahasa. Mendengar secara kritikal. ” Auding” Mengikut arahan. Memahami urutan atau sekuan. Mengingat kembali. Menentukan idea utama / terpenting. Membuat inferens dan penyeluruhan atau kesimpulan.

Kemahiran Bertutur

Kemahiran bertutur pula adalah kemahiran menyebut dan membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan pengujaran kata-kata atau ayat dalam intonasi, nada (tekanan suara ), jeda serta helaan yang betul. Unsur-unsur ilmu linguistik yang dinamakan ”suprapenggalan” ini merupakan aspek yang nyata dan penting dalam lisan. Bagi setengah-setengah bahasa, perubahan kepada unsur-unsur ini akan melibatkan perbezaan maksud atau makna. Tetapi bagi Bahasa Melayu, hanya intonasi dan jeda sahaja yang bersifat fonetik yang boleh membezakan makna atau maksud. Ujaran sesuatu ayat mestilah dengan intonasi-intonasi yang tertentu supaya ia boleh menentukan maksud ayat dan jenisjenis ayat yang berkenaan. Misalnya ayat “Dia sudah makan” boleh berfungsi sebagai
[ipgksm] Page 26

PKP3106

ayat penyata dan juga sebagai ayat tanya jika diubah intonasi dalam pengujarannya. Mengenal pasti intonasi yang berbeza-beza ini amat penting bagi mewujudkan suasana pertuturan yang baik, licin dan lancar. Oleh itu aspek ini juga perlu diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran.

Komponen-Komponen Bahasa Lisan

Terdapat lima komponen utama yang terlibat dalam pentaksiran kemahiran lisan iaitu fonologi, semantik, sintaksis , morfologi dan juga pragmatik. Melalui lima aspek pentaksiran ini, masalah dan daerah kelemahan murid-murid dapat dikenal pasti dan seterusnya dapat membantu guru melakukan strategi dan intervensi yang bersesuaian bagi individu tersebut. Fonologi adalah kajian mengenai pola bunyi bahasa iaitu kajian mengenai bunyibunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa. Sebutan dan bunyi yang berlainan akan memberikan makna yang lain. Misalnya perkataan ”pin” dan ”tin”, perbezaan bunyi utama adalah pada awal perkataan-perkataan tersebut. Kebiasaannya individu yang mengalami masalah pembelajaran ini sukar untuk membunyikan bunyi fonetik dengan betul. Kadangkala mereka seringkali melakukan penggantian, penambahan, pengguguran dan sebagainya. Contohnya perkataan ”kakak” menjadi “katak”. Hal ini telah pun berlaku penggantian. Walaupun perkataan-perkaaan ini berbeza hanya pada satu bunyi sahaja tetapi perbezaan bunyi ini menghasilkan dua perkataan dan masingmasing mempunyai makna yang berbeza. Menurut Kamarudin Hj.Husin dan rakan –rakannya dalam buku Pengajian Melayu 1, Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa,1997 : 83, morfologi ialah disiplin ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Bentuk kata ini merujuk bentuk bunyi atau ujaran sesuatu kata itu. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata pula ialah proses
[ipgksm] Page 27

individu itu hanya mampu menyebut ”abang buku”. Kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran ini sangat lemah dalam bidang semantik terutama dalam membezakan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi berlainan bunyi. Sintaksis pula merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. Hal ini sememangnya telah pun memberi maksud dan makna yang lain. Fonem-fonem yang bergabung akan membentuk perkataan dan perkataan digunakan untuk mewakili benda. Namun bagi individu yang mengalami masalah dalam penggunaan sintaksis. [ipgksm] Page 28 . 1997: 1228.PKP3106 menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. konsep. pengalaman dan sebagainya. Sebagai contoh ”Abang membaca buku”. struktur dan binaan atau konstruksi ayat. Hal ini kerana kata ganti diri pertama seperti ”saya” seringkali ditukarkan dengan perkataan ”awak”. Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan ayat tetapi juga hukum-hukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat. Disebabkan itulah unsur pragmatik juga memainkan peranan penting dalam aspek komponen bahasa. Komponen kandungan terdiri daripada semantik (makna) yang merujuk kepada cara perkataan-perkataan digunakan secara bermakna dalam komunikasi. Menurut Kamus Dewan. Sintaksis boleh terbina daripada unit-unit tatabahasa yang lebih kecil seperti frasa. Semak bermaksud belukar manakala semak yang satu lagi adalah memeriksa. Kanak-kanak autisme misalnya mengalami kesukaran dalam menggunakan kata ganti diri. perkataan. Pada asasnya semantik melibatkan perbendaharaan kata sesuatu bahasa atau leksikon. semantik merupakan kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. Bidang pragmatik pula adalah merupakan bidang yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang betul dalam kehidupan seharian kita. dan morfem. Penggunaan bahasa yang salah akan memberi maksud yang berlainan. Selain itu mereka juga mengalami masalah dalam memahami peribahasa seperti simpulan bahasa dan sebagainya. Contohnya perkataan semak (e pepet) dengan semak (e taling).

selepas memperdengarkan beberapa perkataan. ucapan dan bahasa. Pentaksiran terhadap bahasa pentaksiran ini biasanya melibatkan aspek pengeluaran bunyi yang betul. murid tersebut akan disoal semula mengenai kefahaman beliau terhadap apa yang dibacakan tadi. Selain itu. Bahasa ekspresif pula merujuk kepada keupayaan murid untuk berkomunikasi dan meluahkan idea. murid dikehendaki bercerita mengenai gambar tersebut. Melalui pentaksiran lisan jugalah guru akan dapat merancang dan memulakan pengajaran secara lebih efektif berdasarkan data yang diperolehi.PKP3106 Dalam pentaksiran lisan. mereka juga seringkali memberi respon yang salah dengan arahan yang diberikan. perasaan. ujian diagnostik dijalankan untuk menyediakan maklumat yang boleh dipercayai dan mempunyai kesahan yang tinggi kepada guru. Tujuan pentaksiran lisan juga adalah untuk menyediakan maklumat khusus berkenaan dengan masalah sebenar yang dihadapi oleh pelajar. Murid-murid yang mengalami masalah ini juga akan mengalami kesukaran untuk bertukar giliran berkomunikasi dan bercakap apabila [ipgksm] Page 29 . maklumat yang diberikan perlulah sejajar dengan teori perkembangan kognitif. Pentaksiran terhadap bahasa reseptif ini misalnya melibatkan keupayaan pelajar untuk mendengar perkataan atau frasa dan dapat mempamerkan kefahaman mereka terhadap isu yang diperkatakan tadi. pemikiran atau pendapat kepada orang lain. Bahasa reseptif merujuk kepada keupayaan individu untuk menerima dan memahami input bahasa yang diterima daripada persekitaran. Sebagai contoh. Bahasa Reseptif dan Bahasa Ekspresif Dalam pentaksiran lisan terdapat dua jenis bahasa yang menjadi aspek utama untuk dinilai dan ditafsirkan iaitu bahasa reseptif dan ekspresif. Antara ciri-ciri individu yang mengalami masalah bahasa reseptif dan ekspresif. berdasarkan contoh gambar yang diberikan oleh guru. Misalnya. Selain itu juga. biasanya mereka lebih suka berdiam diri atau mengelakkan diri daripada sebarang perbincangan dan perbualan. Pengucapan atau pertuturan adalah merupakan pengeluaran untuk menghasilkan bahasa ekpresif.

petang dan malam.PKP3106 mereka diminta untuk melakukan perbincangan. Misalnya. Menurut Haidi (2009). guru kelas. terdapat tiga teknik pemerhatian yang sesuai dilaksanakan iaitu pemerhatian dengan senarai semak. guru boleh melakukan perbincangan atau temu bual dengan ibu bapa. guru boleh membuat [ipgksm] Page 30 . rakan sebaya atau individu yang mengenalinya dengan baik bagi menilai dan mengumpul maklumat berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh murid tersebut. pemerhatian. Manakala bagi pemerhatian dalam pelbagai tempat pula boleh dilakukan pada persekitaran atau tempat yang berbeza. pemerhatian juga boleh dilaksanakan dalam situasi yang spesifik. terdapat beberapa cara dan kaedah (Rujuk rajah 4). pemerhatian di luar bilik darjah dan pemerhatian tingkah laku. Bagi cara mentaksir dengan penilaian orang lain. Pemerhatian situasi yang spesifik dilaksanakan sepanjang satu masa yang tertentu misalnya seperti semasa waktu rehat. guru Bahasa Melayu. Psikoterapi dapat dijalankan untuk merawat masalah ini terutamanya bagi mereka yang menghidapi masalah dalam emosi dan juga tingkah laku. Kesemua masalah ini dapat dirawat jika diberi rawatan dan intervensi dengan segera. Selain itu. sampel bahasa dan pengujian tidak formal. Selain itu. pelbagai tempat dan masa yang berbeza sepanjang hari. Begitu juga dengan pemerhatian pada masa yang berbeza sepanjang hari yang boleh dilaksanakan sama ada pada waktu pagi. Antara cara pentaksiran yang boleh dilakukan oleh guru ialah melalui penilaian orang lain. CARA PENTAKSIRAN BAHASA LISAN     Penilaian orang lain Pemerhatian Sampel bahasa Pengujian tidak formal Bagi melakukan pentaksiran terhadap individu yang mengalami masalah lisan ini. guru juga boleh melakukan pemerhatian sama ada secara langsung ataupun tidak langsung.

PKP3106 pemerhatian terhadap tingkah laku murid tersebut ketika sesi pengajaran dan pembelajaran iaitu bagaimana murid itu menjawab ketika guru menanyakan soalan ataupun guru memerhati perbualan murid tersebut dengan rakan-rakannya. guru juga boleh melakukan pengujian tidak formal. Sampel bahasa biasanya dilakukan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Kaedah ini memerlukan guru untuk membuat analisis sampel bahasa. Ujian seperti ini biasanya dilakukan pada usia selepas lahir hingga berumur 7 tahun. Pengujian tidak formal dijalankan pada bila-bila masa mengikut keperluan. dijalankan sama ada secara individu atau kumpulan. kepanjangan ayat dan juga ingatan audiotari. Dengan maklumat yang diperoleh. Contohnya. guru dapat merekod maklumat yang diperoleh dan dapat membantu guru dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Komponen yang dinilai adalah seperti bahasa ekspresif dan reseptif. Contoh ujian yang sesuai dijalankan adalah seperti ujian kriteria. Pendedahan daripada persekitaran yang mereka terima boleh dalam bentuk interaksi dua hala dan kekerapan berlakunya interaksi itu. Selain itu. dijalankan secara lisan. mimik muka atau gesture. tidak melibatkan kemahiran atau unitunit tertentu dan ia dibina oleh guru serta tidak mempunyai arahan atau prosedur. Aspek yang dinilai adalah ucapan dan juga bahasa. Selain itu. Teori interaksi menegaskan kepentingan menyediakan peluang-peluang untuk berinteraksi yang lebih luas kepada kanak-kanak untuk membantu mereka menguasai bahasa lisan dengan lebih [ipgksm] Page 31 . temubual dengan murid ataupun sesi soal jawab. Ini kerana untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan murid dalam kemahiran lisan iaitu mendengar dan bertutur. Seterusnya adalah sampel bahasa. pemvokalan yang betul. melalui pengujian tidak formal. guru dapat menganalisis kelemahan dan kekuatan murid dalam kemahiran lisan. guru dapat mengumpul lebih banyak maklumat untuk melakukan pentaksiran. Melalui soal jawab dan temubual. Guru boleh menyediakan beberapa set soalan bagi memahami perkembangan bahasa mereka. Keupayaan bahasa lisan seseorang kanak-kanak bergantung kepada pendedahan yang diterimanya daripada persekitaran selain daripada keupayaan kognitif.

Satu lagi kemahiran yang tergolong dalam kemahiran lisan ialah kemahiran bertutur iaitu kemahiran menyebut dan membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan pengujaran kata-kata atau ayat dalam intonasi.memahami perkataan. dalam lisan terdapat dua aspek kemahiran kecil iaitu Kemahiran Mendengar dan Kemahiran Bertutur. dia seharusnya dapat mengecam. Iaitu mengenal dan mendiskriminasi bunyi-bunyi bahasa yang berlainan. Unsur-unsur ilmu linguistik yang dinamakan ”suprapenggalan” ini merupakan aspek yang nyata dan penting dalam lisan. nada (tekanan suara ). jeda serta helaan yang betul.Apabila seseorang itu mendengar. konsep dan kemahiran mendengar perkataan. murid-murid dapat memahami ayat serta lain-lain elemen linguistik bahasa. guru perlu memperbanyakan aktiviti lisan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.Oleh itu. Secara ringkasnya seseorang itu boleh dikatakan mempunyai kemahiran mendengar jika ia boleh mendiskriminasi bunyibunyi bukan bahasa. Kemahiran mengenal dan mendiskriminasikan bunyi-bunyi ini bergantung kepada faktor-faktor fisiologi serta neurologi pendengaran setakat mana kadar pendengarannya dan pengamatan pendengarannya. Kemahiran Lisan dalam Ujian Diagnostik. [ipgksm] Page 32 . mengenal dan mengamatinya. Bagi setengah-setengah bahasa.PKP3106 cekap.mendiskriminasikan unit-unit bunyi bahasa. Jika ditinjau dengan teliti. Kemahiran-kemahiran asas dalam kemahiran lisan ialah kemahiran mendengar. Selain itu.Mengenal pasti intonasi yang berbeza-beza ini amat penting bagi mewujudkan suasana pertuturan yang baik. Dia akan cuba meniru serta menuturkannya berulang-ulang. perubahan kepada unsur-unsur ini akan melibatkan perbezaan maksud atau makna. Oleh itu aspek ini juga perlu diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran. kemahiran bacaan dan kemahiran tulisan. Kemahiran Lisan merupakan satu daripada kemahiran yang penting dalam menjadi asas dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. licin dan lancar. Kanak-kanak mula menguasai bahasa dari apa yang didengar dan dialaminya. Jenis – jenis ujian Diagnostik dapat dibahagikan kepada tiga jenis iaitu kemahiran lisan.

Matlamat pengajaran    Rumusan hasil pentaksiran Pengenalpastian matlamat pengajaran Perancangan intervensi Cara memperbaiki kelemahan-kelemahan lisan [ipgksm] Page 33 . Maka dengan ini memudahkan kanak-kanak pemulihan untuk belajar.Bahasa Melayu khususnya berbeza dari segi pengucapan.PKP3106 Terdapat beberapa kepentingan kemahiran lisan iaitu manusia mencipta lambang-lambang pertuturan sebelum mencipta lambang-lambang tulisan. Melalui kegiatan lisan yang banyak di peringkat awal akan menambahkan dan memperkayakan perbendaharaaan kata kanak-kanak. mengajuk dan seterusnya bercakap. Kita harus mengutamakan gerak kerja lisan sebelum mengajar kanak-kanak membaca dan menulis. sewajarnya ia tidak dapat mengeluarkan pendapat dengan jelas.Kebiasaannya penggunaan bahasa lisan menguntungkan pembinaan bahasa yang baik. Pemikiran melibatkan lambang-lambang tertentu. Maka mereka akan lebih berani dan rajin bergaul dengan kanak-kanak lain. pembinaan ayat dan aspek-aspek nahu dalam satu-satu bahasa adalah dipelajari secara tidak langsung.Pada prinsipnya guru dikehendaki memperbanyakkan kegiatan lisan di peringkat awal persekolahan. intonasi dan tekanan suara. dengan demikian jika seseorang itu tidak menguasai perbendaharaan kata yang luas.Perkembangan bahasa kanak-kanak menunjukkan bahawa kanak-kanak mula mendengar. Teori psikologi mengesahkan bahawa adanya perhubungan antara bahasa dengan pemikiran. Kebiasaannya penggunaan nahu yang betul secara lisan akan membina asas bahasa yang kukuh.Kanak-kanak yang telah menguasai bahasa lisan akan mudah melahirkan perasaan dan mengeluarkan pendapat atau buah fikiran. Apabila mereka sudah biasa dengan bahasa itu barulah diperkenalkan lambang-lambang tulisan supaya mudah mereka menginterpretasikan lambang-lambang pertuturan.Struktur ayat.

[ipgksm] Page 34 . Galakkan murid-murid mengeluarkan idea-idea baru serta memilih bahan-bahan mereka sendiri. Adakan rangsangan yang membolehkan kanak-kanak bercakap mengenai perkara-perkara tertentu. 6.  Guru mempelbagaikan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran. Pilih.  Guru memperbanyakkan latih tubi sebutan dan intonasi terutama kelemahan khusus murid-murid. 4. Penutur yang dihasilkan hendaklah secara spontan. o Memastikan setiap murid yang mendengar apa yang dinyatakan oleh si penutur. 2. tersusun rapi dan cukup untuk didengar oleh pendengar yang ada.Pengujaran yang baik hendaklah jelas dan lantang. bernas dan mudah. PERKARA-PERKARA PENTING DALAM PENGAJARAN LISAN 1.  Guru mewujudkan situasi-situasi yang menggalakkan murid berinteraksi melalui susun atur tempat duduk. susun dan gunakan topik-topik yang ada dalam pengetahuan sedia ada murid.  Guru menggabungjalinkan lisan dengan kemahiran bacaan dan tulisan dalam pengajaran dan pembelajaran.  Guru mempergiatkan lagi gerakerja / aktiviti lisan untuk murid. penekanan harus diberi kepada darjah pencapaian kanak-kanak dalam pelajaran itu dengan : o Memastikan setiap kanak-kanak diberi peluang mengambil bahagian.  Guru menjalankan peneguhan serta pengukuhan serta merta. 5.PKP3106  Guru sendiri menjadi model sebagai penutur yang baik untuk ditiru oleh muridmurid. pertandingan dan sebagainya.. Semua pengajaran lisan hendaklah dibuat secara formal. 3. . o Memastikan hanya seorang sahaja yang bercakap ketika sesuatu ketika. Ketika menyampaikan pengajaran.

guru mestilah mengamatinya dan jika didapati mereka melakukan kesalahan. Semasa murid-murid meniru sebutan. 9. Peniruan sebutan oleh murid-murid mestilah lebih kerap dan bukan hanya untuk sekali dua sahaja. Ulang pelajaran (latih tubi ) yang terdahulu dalam pelajaran-pelajaran yang berikutnya untuk memperkukuhkan ingatan murid-murid. [ipgksm] Page 35 . 8.PKP3106 7. pembetulan hendaklah dibuat secara spontan.

[ipgksm] Page 36 .PKP3106 TAJUK 5 MENTAKSIR BACAAN Pengenalan Bacaan Membaca adalah salah satu masalah utama yang dihadapi oleh kanak-kanak pemulihan dan juga menjadi punca utama kegagalan kanak-kanak di sekolah. 1999). memahami dan mentafsirkan maksudnya (Marohaini Yusoff. dan seterusnya berasaskan pengalaman lalu. Membaca adalah kemahiran yang kompleks dan banyak definisi diberikan untuk menjelaskan maksud bacaan. Berdasarkan definisi-definisi membaca yang ditelitinya. 1992). kurang motivasi. Terdapat banyak definisi yang diberikan untuk menjelaskan maksud bacaan. Marohaini Yusoff (1989) telah merumuskan proses membaca seperti berikut: 1. Perlakuan membaca adalah perlakuan yang kompleks dan tidak dapat diperhatikan. Cuma dua komponen kemahiran utama yang dipersetujui wujud dalam kemahiran membaca iaitu kemahiran mengenal atau mengecam perkataan dan kemahiran memahami apa yang dibaca. Manakala Kenedy (1981) pula mendefinisikan bacaan sebagai keupayaan seseorang untuk mengecam bentuk visual (lambang-lambang grafik yang mewakili bahasa atau perkataan). dan perasaan rendah diri (Mercer. Dua definisi yang diberikan ini sudah cukup untuk menjelaskan bahawa kemahiran membaca adalah satu proses yang kompleks. cemas. menghubungkan bentuk itu dengan bunyi atau makna yang telah diketahui. Harris dan Sipay (1980) menyifatkan proses membaca sebagai proses untuk memperoleh tafsiran yang bermakna tentang lambang-lambang bercetak atau bertulis. Malah dikatakan juga bahawa kegagalan membaca akan membawa kepada perlakuan salah laku.

terdapat susun atur tugasan seperti berikut: i. 3. untuk menjadi pembaca yang berkesan. Kemahiran memecahkan kod melibatkan pemahaman tentang hubungan antara huruf-huruf dan menterjemahkan perkataan tulisan kepada bentuk yang sama dengan bahasa lisan. Mengecam atau mengenal lambang atau perkataan yang dilihat. pengetahuan. ii. jangkaan. Manakala proses kefahaman pula membolehkan seseorang memahami makna sesuatu perkataan atau makna perkataan mengikut konteks. Menterjemahkan makna perkataan itu dengan mengaitkannya dengan apa yang sedia ada di kepala. [ipgksm] Page 37 . Dalam sesuatu proses bacaan. Semasa membaca. Mencuba untuk menghuraikan idea kepada orang lain. merasai. Sesuatu perlakuan membaca mesti dapat menghasilkan pemahaman selain pengecaman dan penyebutan perkataan-perkataan. iv. dan pengalaman lalu yang akan mempengaruhi apa yang akan dibacanya. seseorang itu tidak perlu dapat menyebut perkataan dengan betul dan lancar asalkan dia tahu makna perkataanperkataan yang dibacanya. Mengumpul dan mencantumkan idea. iii. kemahiran memecahkan kod ataupun dikenali sebagai “nyah kod” membolehkan seseorang menyebut perkataan yang ditulis dengan betul. Seseorang murid itu mempunyai tujuan. Maksudnya. seseorang itu perlu berfikir.PKP3106 2. Mengaitkan lambang atau perkataan dengan bunyi atau makna. v. Oleh itu. perkataan dan ayat sehingga menjadi sebuah idea yang lengkap. Proses Kemahiran Membaca Kemahiran membaca mengandungi dua proses asas iaitu kemahiran memecahkan kod dan kefahaman. dan membayangkan apa yang dibaca.

ibu bapa yang kerap berbual dengan anak mereka dan sebagainya. seseorang kanak-kanak harus mempunyai keadaan perkembangan yang diperlukan terlebih dahulu sebelum kemahiran membaca diajar kepadanya. Keadaan fizikal merujuk kepada keadaan mata. Misalnya mendengar cerita. Persekitaran yang intelektual yang memberi pengalaman-pengalaman bermakna akan dapat merangsang otak dan menimbulkan minat membaca. motivasi dan sahsiah. Oleh itu bagi persediaan untuk kanak-kanak berjalan. keupayaan pengamatan turut menjadi faktor dalam mempengaruhi kemahiran membaca misalnya kemahiran diskriminasi penglihatan dan diskriminasi pendengaran. dia akan memulakan dengan merangkak. telinga. dan organ pertuturan yang sempurna. Manakala kecerdasan dan perkembangan kognitif juga turut mempengaruhi kemahiran membaca kanak-kanak. berdiri. Kanak-kanak yang cerdas akan dapat menguasai kemahiran membaca dengan lebih cepat berbanding dengan kanak-kanak lain yang sebaya dengannya. motivasi dan sahsiah kanak-kanak. bangun. dan barulah berjalan. Keadaan rumah tangga dan cara asuhan akan mempengaruhi perkembangan emosi. pengamatan dan penguasaan bahasa. emosi. antara faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca kanak-kanak adalah keadaan fizikal. semasa membaca kanak-kanak perlu mendiskriminasikan huruf dan juga mendiskriminasikan bunyi-bunyi huruf. Selain itu. pengalaman dan persekitaran. kecerdasan. Ini kerana dorongan yang diberikan oleh ibu bapa boleh mempengaruhi sikap membaca kanak-kanak. Contohnya. bertatih. duduk. Kesediaan adalah faktor penting sebelum seseorang kanak-kanak menguasai sesuatu kemahiran. Seorang kanak-kanak tidak boleh terus berjalan sekiranya otot-otot anggota kakinya cukup kuat untuk berdiri dan seterusnya berjalan. Begitu juga dengan membaca.PKP3106 Faktor-faktor Yang Berkaitan Dengan Membaca Antara faktor yang mempengaruhi kemahiran membaca seseorang adalah kesediaan membaca. Ini melibatkan kemahiran [ipgksm] Page 38 . lawatan ke perpustakaan atau ke kedai buku. Sementara itu.

Kamarudin Hj. perasaan. Husin (1988) membahagikan pengajaran bacaan kepada lima peringkat iaitu peringkat menyediakan murid. Oleh itu. Kemahiran membaca kuat lebih menumpukan kepada kemahiran sebutan. guru perlu menyiasat terlebih dahulu tahap kesediaan murid terutamanya penguasaan bahasa dan juga emosi murid. Peringkat-Peringkat Mengajar Bacaan Pengajaran bacaan yang dijalankan boleh guru bahasa tertumpu kepada dua kemahiran iaitu bacaan secara kuat iaitu bacaan mekanis dan bacaan secara senyap iaitu bacaan mentalis. Pengetahuan guru tentang tahap kesediaan membaca murid dan juga kemahiran sedia ada murid akan dapat membantu guru untuk menyediakan murid bagi pelajaran membaca. peringkat melatih membaca dan memahami. adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa dan juga guru untuk memastikan kanak-kanak sudah mempunyai kesediaan membaca yang mencukupi sebelum mengajar kemahiran membaca kepada kanak-kanak. Peringkat mendirikan asas bacaan sangat penting dalam pengajaran kemahiran membaca kepada murid-murid. guru perlu menggunakan pelbagai [ipgksm] Page 39 . intonasi. peringkat mendirikan asas. kehendak dan sebagainya.PKP3106 pengamatan penglihatan dan pendengaran. Pada peringkat ini. Kanak-kanak yang menguasai bahasa dengan baik juga akan dapat belajar kemahiran membaca dengan cepat dan dapat membaca dengan baik kerana bahasa adalah alat komunikasi manusia untuk melahirkan fikiran. Mengajar kemahiran membaca kepada kanak-kanak hendaklah dibuat secara berperingkat-peringkat supaya mereka dapat menguasai kemahiran membaca dengan baik. peringkat melatih membaca untuk hiburan atau mencari maklumat dan peringkat membina dan mengukuhkan sikap gemar membaca. Manakala bacaan senyap merupakan kemahiran membaca untuk memahami dan juga kepantasan membaca petikan sesuatu bahan. Apabila kanak-kanak memasuki tahun satu persekolahan. dan gaya membaca.

Menurut pendekatan ini. kata-kata.PKP3106 alat bantu mengajar dan juga bahan bacaan yang sesuai. guru juga mula menekankan aspek pemahaman. frasa dan seterusnya ayat. Soalan-soalan guru yang berkaitan dengan bahan yang dibaca akan membantu murid membina kemahiran memahami. Pada peringkat ini juga. dan sebagainya. Peringkat seterusnya adalah melatih membaca dan memahami. Pendekatan Pengajaran Bacaan Terdapat dua pendekatan pengajaran bacaan iaitu kaedah “bottom-up” dan “kaedah “top-down”. petikan yang menentukan pemahaman seseorang. pameran buku. Guru boleh membantu kanak-kanak dengan mengajar mereka kemahiran mencari maklumat di pusat sumber dan juga internet. Selain menekankan aspek sebutan dan kelancaran. Pada peringkat ini. Sikap suka membaca hendaklah dipupuk di peringkat sekolah lagi supaya sebati dengan jiwa kanak-kanak. Akhir sekali adalah peringkat membina sikap suka membaca. bahan bacaan yang digunakan hendaklah dipilih dengan baik. peraduan mengarang. Kebiasaan. Setelah kanak-kanak sudah boleh membaca dengan lancar dan seterusnya memahami isi bahan yang dibaca. butiran dan rangkaian persepsi serta identifikasi huruf-huruf. galakan dan dorongan perlu diberikan kepada murid secara berterusan. Bahan bacaan yang digunakan hendaklah ringkas. sekolah kerap mengadakan pertandingan membaca. Kemahiran asas bacaan bermula dengan mengenal abjad. perkataan. pola ejaan dan unit bahasa. murid yang membaca nyaring boleh dikurangkan kepada bacaan senyap secara beransur-ansur. mereka akan menggunakan kemahiran ini untuk memilih bahan bacaan lain untuk mencari maklumat dan juga untuk mengisi masa lapang. Kebiasaannya. Menurut [ipgksm] Page 40 . Membaca dalam proses “bottom-up” merupakan proses yang melibatkan ketepatan. suku kata. menarik dan bermakna. Kaedah “bottom-up” bermaksud membaca dari bawah ke atas.

kompetensi berbahasa dan pengetahuan tentang apa saja memainkan peranan yang penting dalam membentuk makna bacaan. Pembaca tidak hanya memerlukan maklumat grafik daripada bacaan kerana mereka telah memiliki model bacaan sendiri untuk memahami bacaan.PKP3106 Brown (2001). Untuk membantu pemahaman berkaitan dengan pendekatan ini. pembaca dapat menggunakan petunjuk tambahan yang merupakan kompetensi berbahasa yang ia miliki. pembaca memerlukan kemahiran yang berkaitan dengan lambang bahasa yang digunakan dalam teks. Kesimpulannya. Masalah-Masalah Dalam Bacaan Masalah-masalah dalam bacaan dapat dibahagikan kepada dua iaitu masalah berkaitan dengan kebolehan memecah kod dan masalah berkaitan kefahaman. suku kata. petunjuk gramatik dan tanda wacana. Berdasarkan pendekatan ini. Untuk memahami bacaan berdasarkan kaedah ini. pendekatan ini melibatkan pengetahuan. sebelum membaca seseorang itu membuat ramalan ataupun hipotesis berkaitan dengan apa yang mungkin ada dalam bahan bacaan dengan bermodalkan pengetahuan tentang isi dan bahasa yang dimilikinya. Maklumat grafik hanya digunakan untuk menyokong hipotesis tentang makna. frasa. koheren dan bermakna. Ini bermakna. Jadi. proses bottom-up adalah proses membaca terlebih dahulu dengan mengetahui pelbagai tanda linguistik seperti huruf. morfem. untuk mendapatkan makna bacaan. Pendekatan ini berkaitan dengan kemahiran membaca yang menjadi sebahagian daripada proses skema seseorang iaitu membaca secara terus-menerus untuk menguji sama ada untuk menerima atau menolak hipotesis yang dibuat semasa proses membaca. Kemudian menggunakan mekanisme pemprosesan yang masuk akal. pembaca menggunakan strategi berdasarkan kepada penggunaan petunjuk semantik dan sintaksis. pendekatan “top-down” juga dikenali sebagai model psikolinguistik dan ia dikembangkan oleh Goodman (1976). pengalaman dan kecerdasan pembaca untuk memahami bacaan. Dalam kemahiran membaca. Masalah [ipgksm] Page 41 .

boleh membatang suku kata tetapi gagal menyebut. merangkak-rangkak dan membaca mengikut loghat. salah menyebut atau membunyikan perkataan yang seakan-akan sama dan menyebut perkataan mengikut loghat. [ipgksm] Page 42 . kesukaran dalam pengamatan dan kesukaran membaca peringkat ayat. tidak boleh membunyikan dengan betul suku kata VK di awal perkataan. mengeja sebelum membaca. Mereka cenderung menggantikan perkataan dengan perkataan lain. tidak boleh membatang perkataan yang mengandungi banyak suku kata. Manakala masalah dalam kesukaran dalam pengamatan pula adalah boleh mengeja tetapi tidak boleh membunyikan. mengulang. menyebut hurufhuruf mengikut telor bahasa ibunda dan keliru menamakan huruf besar dan huruf kecil kerana bentuknya berubah. bunyi huruf yang seakan-akan sama. tertinggal. murid tidak boleh mengadun atau membatang suku kata terbuka atau tertutup. Masalah berkaitan dengan kefahaman pula. keliru membunyikan suku kata yang melibatkan e taling dan e pepet. tidak boleh membunyikan perkataan yang mengandungi Diagraf di awal perkataan dan tidak boleh membatang suku kata yang melibatkan imbuhan. menggantikan bunyi suku kata dalam perkataan. Masalah pada peringkat suku kata pula. murid tidak dapat memahami makna sesuatu perkataan atau makna perkataan mengikut konteks. peringkat suku kata. tidak boleh membunyikan dengan betul setelah mengeja atau membatang suku kata. keliru nama-nama huruf yang seakan-akan sama bentuknya. keliru ejaan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. salah memecah atau membatang suku kata. pembalikan perkataan. menggugurkan bunyi-bunyi suku kata dalam perkataan.PKP3106 berkaitan dengan kebolehan memecahkan kod dapat dibahagikan kepada bentuk huruf. salah menyebut perkataan yang seakan-akan rupanya. keliru membatang perkataan yang mengandungi Diftong atau vokal berganding. Antara masalah bentuk huruf ialah tidak dapat membezakan huruf kecil yang seakan-akan sama bentuknya. huruf yang terbalik. Seterusnya adalah kesukaran membaca peringkat ayat.

(Rujuk Rajah 5) Senarai semak adalah satu senarai yang merangkumi instrumen tertentu untuk mengenal pasti tahap penguasaan murid dalam kemahiran membaca. Sementara itu. kemahiran yang diuji hanya tertumpu kepada satu aspek sahaja.PKP3106 CARA PENTAKSIRAN BACAAN    Senarai semak Analisis ralat Pengujian berdasarkan kurikulum Antara cara pentaksiran yang boleh dilakukan oleh guru ialah senarai semak. Pengujian berdasarkan kurikulum dapat dibahagikan kepada empat iaitu kemahiran memecahkan kod. Tujuannya adalah untuk menilai sama ada murid telah menguasai kemahiran tersebut ataupun tidak. Oleh sebab itu. Ujian hanya akan dijalankan selepas satusatu kemahiran diajar kepada murid dalam masa yang tertentu. iaitu jawapan yang diberikan tepat mengatasi tahap peratus (%) yang ditentukan oleh guru. Kebiasaannya. Guru boleh menggunakan URK untuk kemahiran memecahkan kod dan kemahiran mengenal perkataan. Untuk menentukan penguasaan. guru biasanya akan tetapkan kriteria pencapaian. Contohnya untuk [ipgksm] Page 43 . Contoh 70% hingga 80%. kemahiran mengenal perkataan. Sementara itu. Ia merupakan satu ujian yang direka oleh guru pemulihan untuk menilai setakat mana kemahiran yang telah diajar kepada murid dalam satu tempoh tertentu. pentaksiran analisis ralat pula berkaitan dengan kesilapan yang dibuat oleh murid yang boleh dijadikan sebagai petunjuk berkaitan dengan kemahiran yang masih belum dikuasainya. analisis ralat dan pengujian berdasarkan kurikulum. Murid akan kerap melakukan kesilapan bagi sesuatu kemahiran yang masih belum dikuasainya. Ujian yang boleh dilaksanakan adalah Ujian Rujukan Kriteria (URK). pengujian berdasarkan kurikulum pula bermaksud ujian yang dijalankan berdasarkan kandungan kurikulum yang digunakan di sekolah. kefasihan membaca dan kefahaman. guru harus mengkaji ralat yang terdapat dalam kerja latihan murid untuk mengenal pasti kemahiran yang harus diajar.

murid membaca petikan yang diberikan oleh guru dalam masa yang telah ditetapkan. Misalnya. guru juga boleh melaksanakan Ujian Diagnostik (UD). guru menulis „apabila didedahkan kepada 10 patah perkataan KVKV yang pernah diajar. Melalui ujian ini. guru akan jadikan sebagai bukti bahawa kemahiran telah dikuasai. guru menguji sama ada murid telah menguasai kemahiran yang telah diajar dalam tempoh berkenaan dengan menyediakan sepuluh perkataan KVKV yang pernah diajar untuk menguji murid.PKP3106 menguji kebolehan membaca KVKV. Guru mula menguji dengan memberi murid 10 perkataan KVKV dan murid membaca perkataan. murid membaca ayat tunggal yang ditunjukkan oleh guru semasa ujian lisan dilaksanakan dan guru merekod kesalahan murid. guru boleh mengenal pasti sama ada murid dapat membaca perkataan dan ayat yang ditulis dengan betul ataupun tidak dengan mengadakan ujian lisan. Kalau murid berjaya membaca tujuh perkataan atau lebih dengan tepat. murid dapat membaca dengan tepat tujuh daripada 10 perkataan yang ditunjukkan‟. Selain itu. Ujian ini perlu dihabiskan dalam masa yang agak terhad dan dilakukan secara tidak formal. Maka guru bolehlah mengajar kemahiran yang baru. UD dilaksanakan untuk mengenal pasti dengan lebih terperinci masalah dalam pembelajaran yang dihadapi oleh murid. Seterusnya untuk menguji kefahaman murid. Selepas membaca perkataan KVKV selama 3 minggu. guru dapat mengenal pasti sama ada murid memahami apa yang dibaca ataupun tidak. [ipgksm] Page 44 . Ujian yang boleh dilaksanakan adalah Ujian “speed”. Dengan ujian ini. Seterusnya adalah untuk menguji kefasihan membaca. Guru merekod kesalahan murid. guru boleh memberikan petikan dan menyediakan soalan berdasarkan petikan yang diberikan. Dalam borang catatan. Contohnya.

dan kunci kepada keupayaan menikmati hasil penulisan untuk mengisi masa lapangnya.Membaca adalah satu operasi “psycholinousitic” . [ipgksm] Page 45 . Atan Long (1976): Membaca adalah proses kembalikan daripada proses menulis kepada proses mentafsirkan kembali lambang-lambang bertulis dan mendapatkan makna atau buah fikiran daripada bahan bertulis itu. Menurut Frak Smith (1971).Kesimpulannya. mereka memerlukan kaedah dan teknik mengajar yang lebih khusus sesuai keupayaan dan kebolehan mereka. sumber kepada penambahan ilmu pengetahuan. oleh itu melalui bacaan kita dapat memahami mesej yang disampaikan oleh orang lain melalui tulisan. Kita mungkin tidak dapat bersama-sama dengan orang lain sepanjang masa.memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya serta membuat perkaitan makna-makna tersebut dengan pengalaman sedia ada murid. Bacaan juga merupakan satu langkah lanjutan dalam perkembangan pembelajaran bahasa dan memproses perkembangan-perkembangan yang diterima. membaca merupakan kunci kejayaan akademiknya. Bagi seseorang pelajar. membaca adalah proses memindahkan lambang-lambang bertulis kepada suara. kemahiran membaca adalah kemahiran bahasa yang penting dikuasai oleh seseorang individu. Membaca secara senyap dengan memberi penekanan kepada memahami apa yang dibaca adalah sangat penting. Pengajaran kemahiran membaca kepada kanak-kanak memerlukan kaedah dan teknik tertentu supaya mereka dapat menguasai kemahiran membaca dengan baik sama ada membaca secara nyaring atau membaca secara senyap. Pengertian bacaan adalah luas iaitu tidak hanya terhad kepada maksud membunyikan tulisan atau “barking at words” semata-mata. Selain daripada kemahiran lisan. Bagi kanak-kanak masalah pembelajaran pula.PKP3106 Kemahiran Bacaan dalam Ujian Diagnostik.

Terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh murid-murid dalam bacaan. pentaksiran tersebut perlulah dilakukan secara variasi dan mengambilkira tentang kebolehan untuk kebolehan memproses bacaan yang kompleks. Mereka juga tidak dapat membuat hubung kait antara bunyi perkataan dengan huruf yang menyebabkan mereka terpaksa membunyikan setiap perkataan yang dibaca.PKP3106 PENTAKSIRAN BACAAN Kebanyakan guru menggunakan pelbagai pendekatan yang berbeza dalam proses pembelajaran dan pengajaran untuk kemahiran membaca. Pentaksiran yang dilakukan ini mestilah tidak berat sebelah dan perlu mengambil kira [ipgksm] Page 46 . Antaranya adalah seperti masalah disleksia. berpandukan arahan dan menggunakan maklumat. Antaranya ialah. guru akan dapat menggunakan satu atau lebih pendekatan. ujian yang diberikan hendaklah berdasarkan umur murid. untuk melakukan pentaksiran ujian diagnostik perlulah dilakukan. Ujian ini mengandungi beberapa komponen mana perlu mahir dikuasai oleh murid-murid iaitu fonologi. Dalam melaksanakan pentaksiran bacaan. Berdasarkan faktor itu. Kemahiran dalam pembacaan ini juga merangkumi pengecaman huruf dan perkataan penyebutan serta pemahaman terhadapa apa yang dibaca. sintaksis dan semantik. Antara pendekatan yang digunakan adalah seperti orientasi dalam bacaan. terdapat beberapa aspek yang perlu dilihat terlebih dahulu. Ujian ini akan dilaksanakan secara individu dan dilakukan di tempat kebiasaan murid. Kebanyakannya adalah bergantung dengan latar belakang dan orientasi murid terbabit. Misalnya murid itu akan mengalami masalah apabila dua perkataan yang berbeza bunyi dilambangkan oleh huruf yang sama iaitu semak ( belukar) dan semak (lihat semula). murid ini juga akan membaca secara terbalik. Selain itu. morfolgi. Bagi kemahiran bacaan. Selain itu. Ujian diagnostik bacaan digunakan oleh guru untuk mendapatkan maklumat dan membantu guru mengenalpasti daerah kelemahan pelajar berkenaan.

Antara kesilapan yang seringkali dilakukan adalah menyebut huruf kecil yang hampir sama bunyi seperti b-d iaitu buku-duku. Terdapat 3 jenis kefahaman yang dinilai ialah kefahaman literal. Pendekatan yang berbeza harus dilakukan semasa membuat pentaksiran yang melibatkan aspek bacaan. murid juga akan diuji mengenai kefahaman mereka terhadap bacaan yang dibaca. sy. hasil tulisan selepas bacaan. jurnal murid. Aktiviti bacaan mekanis akan diuji melalui ketepatan sebutan dan kelancaran membaca. ayat dan teks. terdapat juga kesilapan dalam meyebut bunyi konsonan bergabung iaitu kh. Beberapa perenggan dan teks akan disusun daripada sangat mudah kepada semakin susah. persembahan oleh murid. perbualan. Antara kesilapan yang seringkali dilakukan oleh murid semasa melakukan proses bacaan adalah seperti ”insertion”. aktiviti yang boleh dilakukan adalah dengan melakukan bacaan mekanis. ”substitution” . Kesilapan yang dapat dinilai dalam bacaan mekanis juga dapat dilihat ketika menyebut perkataan yang mana kakak disebut katak dan sesetengah juga menterbalikkan perkataan seperti bala menja laba. kefahaman inferens dan kemahiran mendengar. ”inversion” . Pelajar boleh diuji membaca huruf . ng. Selain itu. ”think aloud”. Contoh perkataan khamis akan disebut sebagi kamis. ”omission” dan banyak lagi. Sementara itu guru akan menyemak teks untuk mengenal pasti jenis kesilapan yang dilakukan.PKP3106 jenis ujian yang dijalankan. Bacaan mekanis ini diuji melalui ketepatan sebutan dan kelancaran membaca. deskripsi lisan. Kefahaman literal adalah merupakan [ipgksm] Page 47 . ny. suku kata . temubual. menulis dan bahasa. perkataaan. senarai semak dan soalan. retelling. Murid yang mengalami masalah bacaan juga akan mengalami kekeliruan dengan orientasi huruf iaitu u dengan n dan keliru huruf besar dan huruf kecil yang berbeza bentuk seperti A-a. Dalam melakukan ujian diagnostik. analisis kesalahan. dan juga penilaian kendiri. Penilaian yang dilakukan semasa melakukan pentaksiran adalah berdasarkan prob. Selain itu terdapat juga kesilapan dalam menyebut huruf yang hampir sama bentuk seperti m-n iaitu mama dan mana.

Murid akan disoal berdasarkan maklumat yang terdapat dalam teks. Bagi kemahiran mendengar pula. kemudian akan diuji dengan soalan sama ada berbentuk literal atau inferens. Murid juga mampu membuat andaian atau ramalan. pandangan atau penjelasan dan mampu mempamerkan kefahaman terhadap teks yang dibaca. [ipgksm] Page 48 . murid akan diperdengarkan teks terlebih dahulu. Kefahaman inferens pula memerlukan belajar untuk berfikir secara analitikal dan mampu memberikan huraian.PKP3106 kefahaman yang diuji selepas murid membaca teks.

PKP3106 TAJUK 6 MENTAKSIR KEMAHIRAN MENULIS Kemahiran Menulis    Tulisan Ejaan Mengarang TULISAN Pengenalan Don Bryne (1979) menyatakan bahawa simbol grafik semasa menulis ialah penggunaan huruf-huruf atau gabungan huruf-huruf yang berkaitan dengan lambang bunyi yang kita buat semasa kita bercakap. Pramenulis  Peringkat persediaan sebelum murid dapat menulis dengan kemas. Mendedahkan kanak-kanak cara penulisan yang betul Peringkat-peringkat kemahiran menulis 1. Peranan tulisan     Melatih murid-murid menghujah dan mengembangkan idea Mendirikan asas menulis yang kukuh bagi membolehkan kanak-kanak menulis dengan baik. Mekanis(mendirikan asas) [ipgksm] Page 49 . perkembangan bahasa dan tulisan. cekap dan pantas. 2. Meluaskan pengetahuan dalam perbendaharaan kata.

Pramenulis Murid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf dengan kemas dan betul. • Menyambung titik • Latihan melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat. lantai tanpa menggunakan alat tulis. di atas meja. • Latihan membentuk bulatan di udara. Pelahiran (mental)  Melahirkan fikiran murid secara bertulis. Latihan otot tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberikan kepada murid. • Latihan menulis huruf dalam suku kata.PKP3106  Selepas pratulisan dan mereka dilatih membentuk lambang-lambang tulisan 3. perkataan dan ayat. • Membuat pelbagai jenis garisan atau bentuk • Melukis gambar Mekanis Murid-murid diajar menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dalam abjad. • Latihan menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putusputus. suku kata. • Latihan menyalin frasa atau ayat. Contoh aktiviti: • Latihan menekap huruf mengikut acuan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang. [ipgksm] Page 50 . • Latihan melengkapkan huruf pada perkataan bergambar. Contoh aktiviti pramenulis : • Menulis dari kiri ke kanan • Latihan mewarnakan dari kiri ke kanan. pasir. Seterusnya menguasai kemahiran menulis huruf.

MASALAH Kaminsky dan Powers (1981) telah mengenal pasti lima masalah yang ditunjukkan oleh kanak-kanak dalam tulisan tangan. [ipgksm] Page 51 . dan separa berpandu. (e) Kesukaran untuk memahami atau melihat keperluan ruang (spatial) tulisan tersebut. Kemudian mereka boleh didedahkan dengan penulisan bebas dan kreatif. Contoh aktiviti: • Menulis jawapan pemahaman • Menulis karangan • Menulis ayat berdasarkan gambar • Membina ayat • Memanjangkan ayat • Menulis rencana • Mengisi silang kata • Melengkapkan ayat. (d) Ingatan motor yang tidak sempurna berkaitan dengan penyimpanan maklumatmaklumat motor di dalam otak.PKP3106 • Latihan menyalin ayat daripada buku. separa terkawal. (c) Tidak cekap dan lemah dalam kawalan otot-otot dalaman tangan menjadikan sukar untuk menulis. (a) Kecelaruan persepsi visual. (b) Kegagalan menggabungkan imej visual huruf dengan pergerakan motor tangan atau jari yang sesuai. iaitu ketidakupayaan mengingat bagaimana huruf itu kelihatan dan untuk memperlihatkan semula huruf-huruf tersebut. berpandu. Pelahiran Anda boleh memulakan pengajaran menulis pada peringkat ini dengan jenis-jenis penulisan terkawal.

• Menulis abjad dan ayat terbalik. (d) Mencampurkan huruf besar dengan huruf kecil saiz huruf dalam perkataan tidak seragam (e) Tulisan yang terlalu kabur hingga sukar dibaca. • Menulis abjad tidak lengkap atau tidak sudah. EJAAN Definisi : Proses memilih serta mengadunkan lambang-lambang untuk melahirkan perkataan secara lisan dan bertulis. Huraian : Sebahagian kanak-kanak mahir mengeja tanpa bantuan guru. (a) Bentuk huruf: • Tidak dapat membentuk huruf dengan betul. • Menulis perkataan terbalik ( bapa – baqa ). • Menulis dari kanan ke kiri. (c) Tulisan menaik atau menurun daripada garisan. Kemahiran diperoleh melalui bacaan Masalah Kemahiran Menulis : 1. Lemah dalam ingatan penglihatan [ipgksm] Page 52 .PKP3106 Masalah tulisan mekanis juga dilakukan oleh kanak-kanak semasa menulis seperti berikut. • Menulis dengan tiada ketetapan kecondongan. (b) Jarak huruf atau perkataan tidak sesuai.

perbuatan (pekerjaan) mengarang Kamus Dewan Edisi Terkini Aldous Hexley • Kebolehan berbahasa untuk membincangkan satu isi/info secara bertulis Williams (1989) • Aktiviti manusia yang paling kompleks yang melibatkan proses kognitif. bahan. Lemah dari segi analisis pendengaran a. Tidak boleh cam perkataan c. Masalah penglihatan (rabun/juling) 2. peraturan dan sistem • Penggabungan objek-objek utama secara sistematik Wikipedia General • karya tulisan untuk mengukapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk difahami [ipgksm] Page 53 . Tidak dapat tentukan lambang yang wakili bunyi b. Kemungkinan lemah dalam bacaan MENGARANG Definisi kemahiran mengarang • Perihal mengarang (cerita). Tidak dapat ingat dan bayangkan bentuk sebenar perkataan b.PKP3106 a. Tidak dapat pilih lambang-lambang secara rawak d.

2.PKP3106 Proses / peringkat kemahiran mengarang 1. Menentukan watak 6. sistem bahasa. Mentransformasikan perancangan kepada bentuk karangan. Menyaring bahan. 4. wacana. internet dan bahan eletronik yang lain. Mengambil kira aspek kohesi dan koheren Pasca mengarang Aktiviti pada peringkat ini ialah: [ipgksm] Page 54 . 2. Pra mengarang 2. Berbincang untuk menentukan format. Berbincang untuk menentukan isi 3. Menulis draf Semasa mengarang Aktiviti pada peringkat ini ialah: 1. Semasa mengarang 3. 5. 7. gaya bahasa. Menentukan format 3. tanda baca dan ejaan. Mengambil kira aspek penghuraian yang melibatkan kosa kata. Mendapat bahan daripada sumber bahan bercetak. Pasca mengarang Pra mengarang Aktiviti pada peringkat ini ialah: 1. 4. Membuat peta minda atau carta alir cerita.

Menghantar karangan Masalah dalam mengarang • • • • • • Penggunaan dialek (tidak menggunakan bahasa baku) Kesilapan tatabahasa Kesilapan ejaan Kesilapan istilah Kesalahan struktur ayat Ketidakrevelan isi CARA PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MENULIS Senarai semak Satu senarai deskripsi diberikan dan responden hanya menanda deskripsi yangdianggap tepat berkaitan murid yang ditaksirkan. Menyemakkarangan 2. Melakukanpembetulan 3.PKP3106 1. Pemerhatian Merupakan satu kaedah yang selalu dijalankan oleh para professional untuk mengumpul maklumat khususnya berkaitan tingkah laku seseorang murid. Membuat penambahan sekiranya perlu 4. Pemerhatian yang dibuat perlu direkodkan dan terdapat beberapa cara untuk merekodkan hasil pemerhatian : Temubual :  Guru boleh mendapat maklumat berkaitan murid dengan [ipgksm] Page 55 .

Analisis Kerja Sampel Salah satu sumber maklumat sedia ada berkaitan sampel-sampel kerja yang dihasilkan murid berikut dalam mata pelajaran yang dipelajarinya.  Murid perlu dimaklumkan tentang kriteria tugas khusus untuk prestasi (pentaksiran rujukan kriteria). guru-guru yang lain. Memerhati apa-apa yang telah dirancang dan secara “open ended”. pengetahuan dan perlakuan. Tafsiran bukan untuk penilaian semasa. rakan sebaya dan kerja berkumpulan  Pentaksiran kendiri memerlukan perhatian khusus daripada guru kerana mungkin ramai murid memerlukan bantuan mempelajari bagaimana untuk menilai kemahiran akademik dan prestasi dengan tepat.PKP3106 menemubual ibu bapa. Pentaksiran Kendiri. Jenis pemerhatian Mengikut tujuan dan aspek yang hendak diperhatikan atau dinilai iaitu: I. Penilaian dalam bentuk sekuense. Melaporkan apa saja yang dilihat. Murid juga mungkin bagaimana memerlukan untuk bantuan dalam rekod dan mempelajari mengulas menyimpan ringkasan kerja. Memerhati untuk jangka pendek atau jangka panjang. [ipgksm] Page 56 . Menilai kemahiran. atau rakan sebaya murid. II. Memerhati sesuatu perlakuan tanpa membuat tafsian (interpretation) dan tanggapan (judgement).

 Ujian Kriteria Rujukan Pentaksiran Rujukan Kriteria (PRK) ialah pentaksiran yang dilaksanakan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan terlebih awal tanpa membandingkan seseorang murid dengan murid yang lain tetapi membandingkan pencapaian murid dengan setkriteria yang telah ditetapkan itu. Berdasarkan rujukan yang dibuat item-item ujian akan dibina untuk menguji murid Langkah-langkah untuk membina sesuatu inventori ejaan tidak formal adalah [ipgksm] Page 57 .PKP3106 Analisis Tugasan Untuk mengajar murid menjalankan tugasan dengan jayanya. Analisis Ralat  Kesilapan yang dibuat oleh murid boleh dijadikan sebagai petunjuk tentang kemahiran yang masih belum dikuasainya.  Inventori Tidak Formal Dijalankan selepas mempelajari sesuatu kemahiran Ejaan Inventori tidak formal merupakan ujian yang dibina untuk mengukur setakat mana murid telah menguasai kemahiran-kemahiran yang terkandung dalam sukatan yang digunakan di sekolah. guru perlu mengenalpasti apakah kemahiran kecil yang terdapat dalam satu kemahiran dan kemudian membantu murid menjalankan tugasan tersebut. Sekiranya guru ingin membina inventori ejaan tidak formal bagi menguji kebolehan murid dalam kemahiran mengeja guru akan merujuk kepada sukatan Bahasa Melayu untuk mengetahui kemahiran-kemahiran yang terkandung di dalam kedua-dua aspek tersebut. kemahiran kecil yang masih tidak dapat dilakukan oleh murid perlu diajar.

potensi yang menyeluruh dan ketrampilan diri mengikut tahap keupayaan mereka. sikap dan pencapaian murid. penerapan nilai.  Guru seharusnya memerhati perkembangan murid secara berfokus berdasarkan pelbagai kecerdasan. kemahiran berfikir. kemahiran. MATLAMAT PENGAJARAN 1. contohnya ejaan vkv  Kenal pasti bahagian sukatan yang sesuai digunakan untuk ujian berdasarkan umur. Rumusan hasil pentaksiran (pelaporan dan tindakan susulan)  Proses penyampaian maklumat penilaian dari semasa ke semasa tentang perkembangan pengetahuan. [ipgksm] Page 58 .PKP3106 seperti berikut :  Tentukan dulu kemahiran dalam sukatan yang a n d a i n g i n g u n a k a n u n t u k menguji murid. kemahiran belajar. darjah dan tahap kebolehan murid  Sediakan item- item ujian bagi setiap bahagian sukatan dengan memberi tumpuan kepada aspek-aspek penting setiap bahagian   Pastikan bahawa bilangan item yang digunakan adalah dikawal Susunkan item-item ujian daripada yang paling senang kepada yang paling susah. kemahiran menyelesaikan masalah.

lakonan. soal jawab.      Berpusatkan Guru Berpusatkan Murid Berpusatkan Bahan Pendekatan (Kelas. BAGAIMANA PERANCANGANNYA?? Dengan memfokuskan kepada Strategi Pengajaran dan Pembelajaran . Berkumpulan. main peranan. Pengenalpastian matlamat pengajaran Tujuan Mentaksir Kemahiran Menulis adalah untuk mengenalpasti sama ada murid. Menulis teks prosa (naratif/diskriptif/fungsional) dan puisi berdasarkan panduan dan rangsangan. menyanyi). Perancangan intervensi Intervensitindakan susulan @kelas lanjutan yang diambil dan dijalankan oleh guru atau pihak-pihak yang bertanggungjawab bagi membantu murid yang belum menguasai kemahiran menulis.    Boleh menulis secara mekanis dan mem bina perenggan berdasarkan panduan / rangsangan. 2. [ipgksm] Page 59 . Menulis pelbagai teks berdasarkan panduan dan rangsangan.PKP3106  Rumusan hendaklah dibuat berdasarkan maklumat yang diperolehi hasil daripada analisis data melalui kesemua instrumen serta penilaian hasil kerja murid. Individu) Teknik (Bercerita. 3.

temuduga. (1991). suku kata v. kemahiran dan juga sebagai saluran untuk seseorang melahirkan perasaan dan idea. dan keupayaan membentuk konsep-konsep. Kemahiran menulis menggabungkan aspek-aspek visual. Ujian diagnostik penulisan akan dilakukan setelah guru membuat pemerhatian dan penilaian terhadap beberapa aspek seperti melihat hasil kerja murid.( maKan). tulisan juga adalah saluran utama bagi murid-murid untuk menunjukkan pengetahuan dan mereka dalam mata pelajaran akademik yang lebih tinggi. Pelaksanaan ujian diagnostik menulis melibatkan beberapa kemahiran yang perlu diuji. Kesemua [ipgksm] Page 60 . perbincangan bersama dan persembahan kendiri oleh murid tersebut. temubual. suku kata kv. Definisi bagi menulis adalah. kemahiran menulis adalah berkait rapat dengan kemahiran membaca. Melalui ujian diagnostik guru akan dapat melihat masalah murid yang terdapat dalam penulisan. dan Hoffman. Antara masalah yang sering dihadapi oleh murid oleh ialah bentuk huruf yang tidak konsisten. Tulisan murid ini juga kotor kerana kerap memadam dengan getah pemadam. motor. Mercer. Antara kemahiran yang diuji adalah seperti nama huruf kecil. Lenz. (lam pu). nama huruf besar. perkataan kv +kv dan banyak lagi. Kebiasaannya kemahiran menulis ini dikaitkan dengan kebolehan untuk menterjemahkan lambang-lambang bunyi bahasa kepada penulisan. Murid yang mengalami masalah penulisan juga tidak mampu untuk mengeja dengan baik misalnya makan menjadi (makang). Dalam mentaksir kemahiran guru boleh membuat rujukan berdasarkan senarai semak. Selain itu murid juga tidak dapat menjarakkan huruf dan perkataan dengan baik. Menurut Hughes.PKP3106 PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MENULIS Seperti yang sedia maklum.

PKP3106 kemahiran ini akan dinilai untuk mencari daerah kelemahan murid dalam penulisan. ujian yang diberikan mestilah normal dan biasa dengan murid. Selain itu ujian yang diberikan perlulah bermakna dan bersifat pelbagai dimensi. Kemahiran Matematik Kemahiran Matematik Kemahiran asas pranombor Kemahiran komputasi Kemahiran aplikasi dan penyelesaian masalah Kemahiran asas pra-nombor Kemahiran asas pra-nombor dalam matematik terdiri daripada :     Warna Saiz Bentuk Jenis [ipgksm] Page 61 . Apa yang penting disini. TAJUK 7 MENTAKSIR MATEMATIK Matematik ialah merupakan satu bidang yang melatih minda supaya dapat berfikir secara mantik dan sistem dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Sifat matematik tabiinya menggalakkan pembelajaran yang bermakna dan mencabar pemikiran. semasa melakukan pentaksiran terhadap murid-muird.

[ipgksm] Page 62 . Nombor – nombor bulat. perpuluhan. penolakan. perwakilan data Komputasi pula bertujan untuk menilai kebolehan daripada operasi-operasi arithmatik secara tradisi seperti penambahan. peratus 2. tolak. berat dan suhu 2) Pembacaan graf dan jadual  Penilaian memerlukan pembacaan graf dan jadual untuk penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan. darab dan bahagi. Bentuk dan ruang – bentuk dua matra. pendaraban dan pembahagian kepada operasi yang memerlukan kepakaran melibatkan keempat-empatnya secara serentak di dalam sesuatu penyelesaian. bentuk tiga matra 4. pecahan. panjang. Statistik – purata. Pengiraan dalam matematik ini melibatkan empat operasi asas iaitu tambah.PKP3106 Kemahiran komputasi Kemahiran komputasi merujuk kepada pengiraan dalam matematik. wang. Aplikasi Terdapat empat sub topik utama dalam aplikasi : 1) Ukuran  penilaian memerlukan pengenalan dan penggunaan ukuran unit biasa secara praktikal ke atas ukuran panjang. Kemahiran aplikasi dan penyelesaian masalah Kemahiran aplikasi dan penyelesaian masalah dalam matematik digunakan dalam kehidupan harian. isipadu cecair 3. Kemahiran komputasi ini terdapat dalam setiap bidang pembelajaran matematik yang utama iaitu : 1. Ukuran – masa dan waktu. timbangan berat.

percutian dan musim-musim.1 menyatakan kuantiti melalui perbandingan [ipgksm] Page 63 . Dengan ini pelajar boleh menaksir apa yang telah dibelanja mengikut belanjawan yang telah ditetapkan dan boleh menyediakan akaun serta menyemak semula akaun tersebut.1 mengkelaskan benda konkrit dan semi konkrit Kemahiran 2 Konsep angka 2. 4) Belanjawan dan kewangan memerlukan murid mengapliksikan kemahiran dan konsep Matematik dalam penyelesaian masalah kewangan. Kemahiran Matematik dalam Pendidikan Pemulihan Terdapat 22 kemahiran dalam matematik pemulihan ini iaitu : Kemahiran 1 Pra nombor 1. Murid-murid dapat membuat penaksiran secara logik. Penyelesaian masalah Penyelesaian masalah memerlukan para pelajar menyelesaikan masalah berpandukan cerita ynag dibacakan kepada mereka atau yang dibaca oleh mereka. Terdpat empat jenis penyelesaian masalah iaitu : o memerlukan satu langkah operasi Matematik o memerlukan dua langkah operasi Matematik o membezakan informasi yang diperlukan dan yang tidak o menunjukkan pemikiran secara logik di mana elemen-elemen yang tidak lengkap diberikan.PKP3106 3) Masa    Penialain mengenal pasti perbezaan masa.

4 menambah secara spontan fakta asas tambah yang melibatkan nombor hingga 10 5.2 menulis ayat matematik bagi operasi tolak yang melibatkan nombor hingga 10 6.3 nombor menaik.3 melengkapkan ayat matematik bagi operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 10 5.5 penyelesaian masalah Kemahiran 7 Mengenal nombor 11 hingga 50 7.3 melengkapkan ayat matematik bagi operasi tolak yang melibatkan nombor hingga 10 6.5 penyelesaian masalah Kemahiran 6 Operasi tolak dalam lingkungan 10 6.6 hingga 9 3.1 mengenal konsep tolak 6.PKP3106 Kemahiran 3 Mengenal angka .4 menolaksecara spontan fakta asas tolak yang melibatkan nombor hingga 10 6. menurun dan di antara Kemahiran 4 Kemahiran 5 Mengenal sifar „0‟ Operasi tambah dalam lingkungan 10 5.1 hingga 5 .1 menamakan dan menentukan nilai [ipgksm] Page 64 .2 menulis ayat matematik bagi operasi tambah melalui proses penyatuan 5.1 nilai nombor 3.2 mengenal angka 3.1 mengenalkan konsep tambah 5.

2 menulis angka 7.1 menambah sebarang dua nombor.2 menambah sebarang dua nombor.3 melengkapkan nombor secara membilang satu-satu 7.1 menulis ayat matematik 9.2 melengkapkan ayat matematik 8.3 menambah sebarang dua nombor.5 menentukan nilai tempat puluh dan sa 7.5 penyelesaian masalah Kemahiran 9 Operasi tolak dalam lingkungan 18 9.3 menambah secara spontan fakta asas tambah 8.5 penyelesaian masalah Kemahiran 10 Operasi tambah dalam lingkungan 50.PKP3106 7.1 menulis ayat matematik melalui proses penyatuan 8.2 melengkapkan ayat matematik 9.3 menolak secara spontan fakta asas tolak 9.4 menulis hitungan tambah dalam bentuk lazim 8.4 menulis hitungan tolak dalam bentuk lazim 9. satu digit dan gandaan sepuluh 10.4 menulis nombor dalam bentuk perkataan 7. satu digit dan dua digit 10.6 menulis angka dalam bentuk panjang Kemahiran 8 Operasi tambah dalam lingkungan 18 8. dua digit [ipgksm] Page 65 . tanpa mengumpul semula 10.

3 penyelesaian masalah Kemahiran 12 Operasi tolak dalam lingkungan 50.61 hingga 70 .1 menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor dua digit 12.71 hingga 80 .2 menambah sebarang dua nombor.1 menolak sebarang nombor satu digit daripada dua digit 13. satu digit dan dua digit dan sebaliknya 11.1 menambah sebarang dua nombor.1 menamakan dan menentukan nilai .81 hingga 90 .PKP3106 10.4 penyelesaian masalah Kemahiran 14 Mengenal nombor 51 hingga 99 14.3 menolak sebarang dua nombor gandaan sepuluh 12.4 penyelesaian masalah Kemahiran 11 Operasi tambah dalam lingkungan 50. secara mengumpul semula 11.91 hingga 99 [ipgksm] Page 66 .2 menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor dua digit 12. dua digit dan dua digit 11. secara mengumpul semula 13.4 penyelesaian masalah Kemahiran 13 Operasi tolak dalam lingkungan 50.2 menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor dua digit 13. tanpa mengumpul semula 12.3 menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh 13.

mengumpul semula 18.PKP3106 14.2 menambah sebarang dua nombor dua digit Kemahiran 17 Operasi tolak dalam lingkungan 100.5 penyelesaian masalah Kemahiran 18 Operasi tolak dalam lingkungan 100.1 menolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit [ipgksm] Page 67 .3 melengkapkan nombor secara membilang satu-satu 14. secara mengumpul semula 16.2 menulis angka 14.6 menulis angka dalam bentuk panjang Kemahiran 15 Operasi tambah dalam lingkungan 100. tanpa mengumpul semula 15.4 menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh 17.5 menentukan nilai puluh dan sa 14.1 menambah sebarang dua nombor satu digit dan dua digit atau sebaliknya 16. tanpa mengumpul semula 17.3 menambah sebarang dua nombor dua digit dengan dua digit 15.1 menolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit 17.1 menambah sebarang dua nombor gandaan sepuluh 15.4 penyelesaian masalah Kemahiran 16 Operasi tambah dalam lingkungan 100.4 menulis nombor dalam bentuk perpuluhan 14.3 menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh 17.2 menolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit 17. satu digit dan dua digit atau sebaliknya 15.2 menambah sebarang dua nombor.

4 mengenal operasi bahagi melalui proses pengagihan 20. rm5 dan rm10 [ipgksm] Page 68 .5 penyelesaian masalah Kemahiran 20 Operasi bahagi 20.3 menulis simbol ringgit malaysia (rm) 21.2 menulis ayat matematik bagi operasi bahagi fakta asas bahagi 20.4 mendarab secara spontan 19.1 mengenal konsep darab 19.2 menolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit 18.5 operasi bahagi.1 mengenal wang syiling 21.PKP3106 18. berbaki Kemahiran 21 Wang 21.4 menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh 18.1 mengenal konsep bahagi 20.2 menyatakan perbandingan nilai dua syiling 21.5 penyelesaian masalah Kemahiran 19 Operasi darab 19.4 menyatakan perbandingan nilai wang kertas rm2.3 melengkapkan ayat matematik darab 19.2 menulis ayat matematik darab 19.3 menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh 18.3 melengkapkan ayat matematik operasi bahagi 20.

5 penyelesaian masalah Masalah Matematik Masalah Matematik Mengenal pasti bentuk dan pola Penguasaan konsep nombor Penguasaan operasi asas matematik Cara Pentaksiran [ipgksm] Page 69 .4 membaca maklumat dari kalendar: jam.PKP3106 21.3 menyatakan waktu dalam pecahan jam 22. bulan dan tahun 22. hari. haribulan.5 menyelesaikan masalah harian yang berkaitan dengan belanja harian Kemahiran 22 Masa dan waktu 22.1 mengenal bahagian-bahagian siang dan malam 22. minggu.2 menyatakan waktu dalam jam 22.

PKP3106 Cara Pentaksiran Senarai semak Inventori matematik tidak formal Analisis ralat Penyoalan klinikal Ujian rujukan kriteria Matlamat Pengajaran Matlamat Pengajaran Rumusan hasil pentaksiran Pengenal pastian matlamat pengajaran Perancangan intervensi Tindakan susulan PENTAKSIRAN MATEMATIK Cara Pentaksiran Masalah-masalah Dalam Kemahiran Matematik 1) Temu bual dengan guru kelas. guru mata pelajaran. waktu dan wang Tidak dapat menyelesaikan sesuatu masalah 3) Melalui pemerhatian Soal [ipgksm] 4) Soal selidik 5) Senarai semak . sedikit dan sama banyak Masih keliru dalam mengenal nombor 1 hingga 10 Tidak dapat membuat operasi tolak dan tambah 70 Page Mengalami masalah masa. saiz dan bentuk sesuatu benda Tidak dapat membezakan bilangan banyak. ibu bapa 2) Melihat rekod murid Lemah dalam membezakan warna. guru besar.

[ipgksm] Page 71 . ruang. mereka juga kurang faham akan konsep masa. Menurut Mohd Daud Hamzah (1996). Matematik selalunya didefinisikan sebagai pembelajaran/kajian mengenai corak struktur. dan bahasa yang tersendiri. kanak-kanak mempelajari matematik melalui kegiatan seharian tertentu. Matematik dilihat sebagai lanjutan mudah kepada bahasa perbualan dan penulisan. inventori matematik tidak formal. kajian mengenai nombor dan gambar rajah. Selain itu. isipadu dan sebagainya. dengan kosa kata dan tatabahasa yang sangat jelas. dan ujian rujukan kriteria. Sifat matematik pada asasnya menggalakkan pembelajaran yang bermakna dan mencabar pemikiran. perubahan dan ruang. analisis ralat. Masalah yang hadapi oleh kanak-kanak dalam matematik ialah mereka menulis nombor dengan terbalik sehingga menyebabkan jawapan yang mereka terima adalah salah. satu seni. 2003) seperti cara yang digunakan untuk mentaksir kebolehan matematik seseorang murid ialah dengan menggunakan senarai semak. penyoalan klinikal. Matematik membantu kanak-kanak sedar akan dunia di luar sekolah dan membantu mereka membina asas yang kukuh untuk berjaya dalam pelajaran. atau dengan kata lain. kajian pola. Terdapat tiga aspek penting dalam matematik yang perlu dikembangkan dalam ciri pelajar (PPK. Ini menyebabkan konsep matematik mereka salah dan mereka tidak dapat menguasai matematik dengan baik.PKP3106 Matematik ialah satu cara berfikir. satu alat dalam kehidupan sosial dan rekreasi manusia. untuk menghurai dan mendalami hubungan fizikal dan konsep. kajian perhubungan. Matematik ialah satu bidang ilmu yang melatih minda supaya berfikir secara mantik dan bersistem dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Matematik juga ialah penyiasatan aksiomatik yang menerangkan struktur abstrak menggunakan logik dan simbol matematik.

Kebiasaannya. persekitaran pembelajaran dan juga persekitaran sosial murid. Antara cara untuk guru mendapatkan maklumat mengetahui pengetahuan kemahiran matematik yang ada.PKP3106 Antara prinsip asas dalam kemahiran matematik adalah berkaitan dengan hukum dan tatacara dalam matematik. murid dapat meningkatkan dan mengaplikasi kemahiran yang standard dan rubrik yang ada. jurnal murid. penolakan. Guru perlulah melakukan pentaksiran berdasarkan pengajaran beliau. guru boleh mendapatkan maklumat berdasarkan ujian kriteria. pecahan. Pentaksiran mestilah dilakukan dalam keadaan persekitaran murid. Pentaksiran kendiri menjadi perkara penting dalam proses pentaksiran ini. duit dan lain –lain lagi. senarai semak dan soalan. perbualan . deskripsi penulisan. perpuluhan. tepat dan dapat memberi maklumat tentang pengetahuan dan pemikiran yang dilakukan oleh murid. Murid mestilah melibatkan diri dalam proses pentaksiran dan penilaian yang dilakukan. deskripsi lisan. Bentuk pentaksiran yang dilakukan mestilah bermakna dan memberi erti kepada murid dan maklum balas murid perlulah spesifikasi . prob. Melalui proses ini. persembahan murid di dalam kelas dan portfolio murid. analisis kesalahan. Antara aspek persekitaran yang terlibat ialah keadaan fizikal persekitaran. Antara prinsip dalam pentaksiran matematik ini ialah. darab. temuduga. kemahiran matematik yang diuji ialah nombor. memahami dan mengadaptasikan pengetahuan Matematik yang telah dipelajari ke dalam kehidupan seharian  sukar untuk menulis  mengalami mengawal Page 72 koordinasi motor halus dan kemahiran persepsi penglihatan kerana agak lemah untuk kesukaran untuk . pentaksiran ini berlaku dalam kehidupan normal murid.faktor luaran Faktor dalaman Faktor intrinsik yg mempengaruhi kesukaran menguasai subjek Matematik a) Kekacauan atau kecacatan ringan di bahagian otak b) Gangguan penglihatan dan dyslexia c) Cacat pendengaran [ipgksm] d) Kesukaran pengamatan penglihatan dan pendengaran e) Masalah keselarasan antara mata dan Kesannya :  sukar untuk mempelajari. 2 faktor yg mempengaruhi masalah matematik: -faktor dalaman .

mengkatogeri dan [ipgksm] Page 73 . saiz. jarak dan warna  menghadapi masalah dalam  tidak  tidak bersedia untuk memperoleh kemahiran Matematik yang lain berminat untuk mengikuti kemahiran yang seterusnya melakukan aktiviti seperti memadan dan membeza.PKP3106 Masalah matematik Kesan Masalah dalam memberi tumpuan ketika tidak memahami secara total apa yang P&P telah diajarkan kepada mereka terutama di dalam matapelajaran Matematik yang melibatkan lebih banyak komponen- komponen atau sub topik yang lebih kompleks kurang keupayaan dalam pembelajaran dan ingatan serta kurang menguasai kemahiran Matematik terutama yang berkaitan dengan konsep abstrak kesukaran dalam memahami pelajaran nombor yang diajar di atas kertas kecuali ianya diwakili penerangan dengan benda sebenar kesukaran untuk memahami konsep dan pengiraan Matematik masalah dari segi mendiskriminasikan secara visual dari segi bentuk.

bentuk. maka sudah tentu konsep Matematik yang abstrak agak sukar untuk dikuasai dan sukar untuk menarik minat para pelajar. Hilang minat dalam subjek Matematik Page 74 [ipgksm] .PKP3106 membuat urutan  perkembangan mereka lambat dalam pembentukan konsep-konsep yang melibatkan warna. penomboran dan abjad Kenapa matematik ini sukar dikuasai? Matematik berbentuk abstrak dan terperinci dengan urutan-urutan yang ketat Pembentukan istilah Matematik yang tersendiri dan melibatkan penyelesaian masalah yang menguji kawasan-kawasan kelemahan para pelajar Kesan kesukaran penguasaaan Matematik Wujud situasi kurangnya keyakinan diri. sukar memahami dan menerima konsep serta sering kali menyisihkan diri Tidak dapat menguasai kemahiran membaca secara total gagal untuk memahami maklumat matematik dan arahan-arahan di dalam tugasan matematik yang diberi Kenapa penguasaan matematik ini lemah??? (a) kurangnya keupayaan dan daya taakulan dan tidak mempunyai gambaran secara abstrak (b) kurang daya ingin tahu dan kemampuan terhad di dalam membuat gambaran Faktor luaran : penyampaian guru yang tidak begitu sempurna dan tersusun. ruang. masa. sukar untuk mengawal emosi. o Sekiranya guru yang mengajar tidak dapat memberikan pengalaman yang cukup dengan menggunakan alat-alat yang dapat memberikan kefahaman yang lebih.

Fenomena ini terjadi kerana mereka lebih cenderung menyerahkan tugas mendidik anak mereka kepada para guru di sekolah Bentuk penaksiran Dua bentuk penaksiran yang boleh dijalankan oleh guru untuk mengenalpasti pencapaian pelajar di dalam mata pelajaran Matematik 1) Ujian saringan .bertujuan untuk mengukur tahap pencapaian dan kefahaman pelajar tetang keseluruhan isi kandungan mata pelajaran yang telah diajar oleh guru . [ipgksm] Page 75 . Sikap ibu bapa para pelajar o Terdapat segelintir ibu bapa para pelajar bermasalah pembelajaran tidak memberi sokongan moral secara total kepada anak-anak mereka. Cara penaksiran lain ialah melalui pendekatan informal Digunakan untuk mendapat maklumat bagi tujuan penaksiran masih digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan Matematik di kalangan para pelajar bermasalah pembelajaran.PKP3106 o Kerana menganggap topik-topik Matematik amat sukar untuk dikuasai Persekitaran bilik darjah yang tidak selesa o jarak di antara papan hitam dan kedudukan para pelajar kadang kala tidak diambil kira oleh para guru ketika proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan o Postur duduk di antara kerusi dan meja juga perlu dititik beratkan oleh para guru bagi memastikan para pelajar berada di dalam keadaan selesa ketika belajar.bersifat umum dan berbeza dengan ujian diagnostik yang bersifat lebih khusus 2) Ujian diagnostik .merujuk kepada ujian yang dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pelajar dengan lebih terperinci di dalam sesuatu mata pelajaran.

operasi dan aplikasi Matematik. Salah satu contoh ujian diagnostik ialah Key Math-Revised. Maklumat dari Ujian Diagnostik Ekstensif lebih sesuai untuk tujuan menentukan kedudukan pelajar sebelum pelajaran diperkenalkan. guru perlu memperbanyakkan latihan dalam satu-satu kemahiran supaya kelemahan dan [ipgksm] Page 76 . Ujian Diagnostik Ekstensif satu cara untuk mengukur isi kandungan yang lebih luas dari Ujian Diagnostik Intensif. kawasan kesukaran dan kelemahan dapat diketahui dengan lebih meluas.PKP3106 - Contoh : Teknik temu bual dan pemerhatian (merupakan antara teknik yang baik yang boleh digunakan secara tidak formal di dalam prosedur penaksiran dalam Matematik. Penaksiran berdasarkan individu direka bentuk untuk menaksir dan menganalisis berdasarkan perkembangan kecekapan Matematik yang meliputi tiga aspek penting iaitu konsep asas Matematik. Ujian Diagnostik Intensif     Satu cara untuk mendapatkan maklumat terperinci tentang sesuatu perkara 2.) * Ujian diagnostik merupakan satu langkah terbaik bagi guru mengenal pasti sejauh mana pelajar menguasai kemahiran – kemahiran asas matematik Sebab ujian diagnostik langkah terbaik: dapat mengesan dan menghalusi kawasan-kawasan kesukaran yang dialami oleh seseorang pelajar dapat mengesan sebab-sebab kesukaran itu berlaku serta dapat memberi petunjuk kepada para guru untuk melakukan tindakan susulan bagi memperbaiki kelemahan yang wujud Terdapat dua jenis ujian diagnostik yang digunakan dalam konteks pendidikan : 1. Bagi meningkatkan keberkesanan ujian diagnostik yang dijalankan bagi mengesan kelemahan dan kekuatan pelajar. Oleh itu.

[ipgksm] Page 77 .Kalau murid kurang sihat. Mengenal pasti kemahiran prasyarat yang diperlukan bagi sesuatu topik dan skema matematik yang sedia ada dalam minda pelajar. ii. Memerhatikan seseorang pelajar memberikan jawapannya.Pensil. getah pemadam dan kertas ujian diagnostic . Biasa dijalankan ujian diagnostik satu orang murid pada satu masa. Setelah maklumat kesalahan pelajar didapati. Penelitian terhadap konsep-konsep asas yang terlibat dalam sesuatu topik. Memilih kaedah dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mengembangkan sesuatu konsep. Catitkan apa-apa yang dilakukan dan respon dari pelajar walaupun melalui ujian diagnostik secara lisan di dalam kertas ujian diagnostik tersebut 5. Melatih dan meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif dikalangan pelajar. ujian tidak boleh dijalankan. Mengenal pasti serta menyenaraikan objektif pengajaran dan pembelajaran secara eksplisit. Peraturan-peraturan bagi ujian diagnostik: 1. Mempertimbangkan kaedah serta instrumen untuk menilai keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. v.PKP3106 kesalahan yang mungkin berlaku lebih mudah dikesan dengan jelas dan tepat. vii. catitkan ke dalam lampiran „senarai semak „(senarai semak berada di dalam fail murid) 7. Susunan kandungan ujian dari senang kepada perkara yang susah. tetapi juga boleh dijalankan secara lisan. Ujian diagnostik yang dijalankan tidak semestinya hanya menjawab di atas kertas soalan yang disediakan sahaja. Arahan-arahan yang terkandung dalam ujian diagnostik mestilah tepat supaya tidak ada sesiapa mempertikaikan kandungan ayat bagi sesuatu arahan tersebut. vi. 2. iv. iii. 3. Sediakan segala kemudahan untuk ujian . Mempertimbangkan dan mneyediakan aktiviti latihan untuk menguasai sesuatu kemahiran khususnya dalam penyelesaian matematik. Langkah penting dalam pengajaran matematik : i. 4. 6.

proses pengajaran hendaklah dimulakan dari pengalaman secara langsung. video dan sebagainya dan ke cara simbolik atau digital seperti perkataan dan angka-angka. Gambar bergerak Bahan pameran Lawatan Abstrak Ikonik Enaktif Tunjuk cara Pengalaman melalui lakonan atau drama Pengalaman tiruan Pengalaman sebenar [ipgksm] Page 78 . Pelajaran yang disampaikan kepada pelajar seharusnya bermula dari pengalaman enaktif iaitu pengalaman secara langsung atau sebenar ke pengalaman ikonik iaitu melalui visual seperti gambar. pengalaman ikonik dan simbolik. langkah awal dan terpenting bagi guru ialah mengukur peringkat pengalaman pelajar yang sedia ada sebelum sesuatu topic pengajaran itu disampaikan. kebijaksaaan guru menyusun bahan – bahan pengajaran akan menentukan kejayaan atau penguasaan pelajar-pelajar terhadap sesuatu pelajaran khususnya matemataik. Radio/gambar kaku.PKP3106 viii. Simbol verbal Simbol visual Rakaman audio. Maka. Kaedah pengajaran matematik 1. Proses ini sesuai bagi kesemua peringkat pelajar bukan sahaja kanak-kanak. Menerapkan nilai-nilai murni dalam proses pengajaran dan pembelajaran aktiviti luar kelas. Dalam merancangkan pengajaran. Apabila sesuatu tugasan pembelajaran disampaikan kepada para pelajar yang tidak mempunyai pengalaman yang relevan sebagai asas rujukan.

Dalam mana-mana bilik darjah. Bentuk ini digunakan bila permainan dilakukan sendiri dalam kawalan guru secara langsung. seperti kekurangan dalam bentuk-bentuk bahasa. iv. ia boleh membantu pelajar-pelajar ke arah tahap penguasaan ya ng membolehkan mereka untuk menyelesaikan masalahmasalah dengan pantas. Permainan menyediakan pelajar peluang – peluang untuk menggunakan kawalan dan pengaruh melalui persekitaran sosial dengan mengalakkan mereka untuk bertukar dari menjadi pengguna yang pasif dalam maklumat kepada pembuat keputusan yang aktif. permainan merupakan satu bahagian yang penting. matematik dan lain. Di dalam kelas kanak-kanak bermasalah pembelajaran. ii. praktikal dan memuaskan. Permainan boleh digunakan untuk menolong pelajar-pelajar yang menunjukkan masalah disiplin yang mana mereka selalu bosan dengan kerja harian kelas biasa. berdasarkan kepada ciri-ciri permainan. permainan sangat penting dan seharusnya diintegrasikan sebagai sebahagian daripada pengajaran dan kurikulum Matematik. Ia juga merupakan satu kaedah yang menyeronokkan dan boleh dikaitkan dengan semua bentuk kecerdasan dan kemahiran. Permainan merupakan satu kaedah pengajaran yang akan dapat mengembangkan daya kreativiti dan memupuk minat terhadap Matematik. Permainan juga adalah satu komponen yang amat meluas untuk dijadikan salah satu pendekatan bagi memperolehi segala tumpuan pelajar. permainan boleh digunakan dengan jayanya untuk kanak-kanak yang mengalami beberapa jenis masalah pembelajaran. iii. Sebab-sebab mengapa permainan harus digabungkan ke dalam kurikulum Matematik: i.interaksi kehendak sosial di kalangan [ipgksm] Page 79 . Permainan boleh menggalakkan interaksi. Ia membuatkan aktiviti Matematik menarik. Permaian dilengkapkan dengan sebaiknya ke dalam bilik darjah di mana pendekatan pemusatan pembelajaran digunakan.lain. Selain itu. v. Permainan menambahkan kesempurnaan keseluruhan dan kesempurnaan keseimbangan program dalam aktiviti pembelajaran dan pengalaman dalam Matematik.PKP3106 2. Jika bentuknya bersesuaian.

menyebarkan maklumat dan menyimpan maklumat yang diperolehi. Ia berhubung terus dengan objektif khusus atau objektif menyelesaikan masalah dan dapat menarik minat pelajar. v. Isi kandungan dan struktur sesuatu BBM menunjukkan perancangan yang rapi. penggunaan BBM telah menjadi keperluan harian kepada pendidik kerana proses pengajaran dan pembelajaran bagi kanak-kanak bermasalah pembelajaran amat menekankan kemahiran-kemahiran asas Matematik yang bermula daripada pengenalan asas nombor hinggalah kepada penyelesaian masalah. 4. ii. [ipgksm] Page 80 . Permainan boleh digunakan untuk mengaitkan matematik dengan subjek-subjek lain dan ia juga boleh digunakan untuk memastikan minat tertentu para pelajar. Kriteria pemilihan BBM : i. 3.PKP3106 kanak-kanak dengan mengalakkan kerjasama dan perbincangan antara satu sama lain. vi. ringkas dan mudah difahami · Sesuai dengan bilangan pelajar · Kedudukan guru dan pelajar yang sesuai sewaktu menggunakannya. iii. Bahan yang digunakan mudah didapati iv. Selain itu juga. Permainan boleh digunakan untuk menyediakan guru-guru dengan maklumat diagnosis di mana mereka boleh menggunakannya untuk membantu individu membetulkan kekeliruan konsep-konsep atau memenuhi ruang-ruang dalam pengajaran pembelajaran mereka. vii. Pengenalan komputer dalam pendidikan telah banyak mengubah fenomena dan cara kita belajar. Memenuhi keperluan pengajaran dan pembelajaran dari segi: · Sesuai dengan isi pelajaran · Sesuai dengan tahap pelajaran · Jelas. Memenuhi rangsangan yang dikehendaki mengikut topik yang diajar. Pengguanan BBM dapat membantu para guru menyelesaikan masalah penguasaan matematik dikalangan pelajar dan mengekalkan minat belajar matematik kepada para pelajar.

Hal ini kerana. Pengenalan komputer di dalam pendidikan yang menggabungkan pelbagai media seperti grafik. menulis dan sebagainya. Komputer dalam pengajaran juga boleh memberikan gambaran yang jelas melalui gambar tiga dimensi.Para guru juga boleh menggunakan kaedah penekanan kepada kod-kod warna yang pelbagai ketika sesi pengajaran dan pembelajaran matematik dijalankan di dalam kelas. gambaran pergerakan yang jelas mengenai sesuatu perkara serta setiap maklumat yang disampaikan melaluinya dapat dicetak dengan mudah. Bagi para pelajar yang mengalami masalah motor halus untuk melakukan aktiviti penulisan boleh menggunakan komputer dengan hanya menekan keyboard atau papan kekunci untuk mencatat maklumat. menulis. MATEMATIK DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN Pengenalan Dalam konteks sekolah rendah. Konsep dan Definisi Pendidikan Pemulihan Matematik [ipgksm] Page 81 . dengan pengunaan warna yang pelbagai. Ia pastinya dapat menarik perhatian dan fokus para pelajar terhadap operasi yang terlibat di dalam sesuatu penyelesaian masalah matematik yang diberikan oleh guru kepada para pelajar tersebut. Program Pendidikan Pemulihan merupakan tindakan yang dijalankan untuk membantu murid-murid yang mengalami kesukaran dalam menguasai kemahiran asas membaca. 5. Kod warna ini juga berperanan untuk menonjolkan maklumat matematik kepada para pelajar. ia diharapkan secara tidak langsung dapat menarik minat para pelajar untuk pempelajari dan mengingati konsep-konsep matematik yang dipelajari.PKP3106 Maka. para guru boleh mengambil inisiatif penyebaran maklumat matematik dengan teknik pengajaran berbantukan komputer. animasi video dan sebagainaya telah menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan khasnya kepada para pelajar bermasalah pembelajaran. dan mengira (3M). tolak dan sebagainya. Sebagai contohnya ialah para guru memasukkan warna-warna yang tertentu untuk mewakili operasi matematik seperti simbol tambah.

 Konsep matematik ialah satu cara berfikir. Kemahiran yang diperlukan dalam fasa ini mungkin berupa kesediaan terhadap sesuatu yang hendak dipelajari atau idea yang telah dipelajari bolehlah dihubungkaitkan dalam pembentukan konsep yang hendak dikaji. Membina konsep dan generalisasi ialah membentuk idea dengan menghubungkan pengalaman yang telah dipelajari dengan pengalaman yang baru. Pendidikan Pemulihan ini lebih menumpukan kepada kemahiran-kemahiran asas seperti nombor. proses kognitif dan pengetahuan telah berkembang sejak permulaan persekolahan lagi. kajian perhubungan. 2.  Konsep pendidikan pemulihan matematik ialah satu tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah pembelajaran murid-murid yang lemah dalam mata pelajaran matematik di sekolah rendah amnya. Bagi tujuan ini. satu seni. operasi darab dan operasi bahagi. Murid-murid perlu mempunyai persediaan yang mencukupi sebelum membina dan melanjutkan sesuatu konsep itu. operasi tolak. dan bahasa yang tersendiri. proses itu perlu dimajukan mengikut suatu susunan yang tertentu dalam 3 fasa :1. Cara dan teknik matematik itu sendiri haruslah dikuasai jika kita hendak mendalami bahasa bidang tersebut. Proses untuk memahami konsep memerlukan masa yang agak panjang. kajian pola. operasi tambah. Oleh itu. untuk mengukuhkan lagi pengetahuan tentang matematik guru perlu memperkenalkannya dengan menggunakan kaedah dan strategi yang dapat menarik minat murid tersebut meneroka bahasa itu.PKP3106  Konsep matematik ialah satu bahasa istimewa dan penting yang harus dipelajari oleh semua orang. satu alat dalam kehidupan sosial dan rekreasi manusia. Biasanya program ini dikendalikan oleh guru-guru yang telah menjalani latihan khas (matematik). Memajukan kefahaman prasyarat bermaksud membuat persediaan untuk mempelajari sesuatu konsep. Kalau kita perhatikan dalam diri murid-murid. Proses ini melibatkan sesuatu kesimpulan yang telah dibuat yakni generalisasi yang [ipgksm] Page 82 .

Antara tujuannya adalah seperti berikut :§ Menolong dan membantu murid-murid yang lambat dalam menguasai kemahiran- kemahiran asas matematik seperti mengenal nombor. mereka akan berasa yakin dengan kebolehan diri sendiri dalam mempelajari matematik. Oleh yang demikian. § Membetulkan konsep dan kemahiran matematik yang salah dikuasai oleh murid- murid. [ipgksm] Page 83 . Tujuan pendidikan pemulihan matematik Dalam mata pelajaran matematik. tujuan untuk mengadakan pemulihan matematik adalah perlu bagi murid-murid yang sukar menguasai pembelajaran matematik ini.PKP3106 diperolehi dari contoh yang dikaji atau yang telah dipelajari lebih awal melalui proses pembelajaran. 3 Melanjutkan dan mengukuhkan pengetahuanan ialah murid melanjutkan kefahaman dengan cara mengkaji kandungan pengetahuan yang baru dibina dan mengukuhkan pengetahuan itu dengan memeriksa kembali dan mengulanginya supaya pengetahuan yang betul dapat difahami dan dikekalkan dalam pemikiran mereka. apabila seorang murid berjaya menyelesaikan masalah dan faham tentang apa yang telah dipelajari. masalah ini wujud dalam dua keadaan iaitu muridmurid salah dalam mempelajari dan memahami konsep dan kemahiran matematik serta murid-murid memang lemah dari segi mental. operasi darab dan operasi bahagi seterusnya dapat digunakan dalam kehidupan seharian. § Melatih murid-murid menggunakan kemahiran asas yang telah dipelajari seperti menyelesaikan masalah untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian dan membantu murid-murid membina keyakinan dalam diri mereka. Di sini murid-murid perlu menghasilkan sesuatu contoh dan mengkajinya untuk menunjukkan bahawa sesuatu idea atau pengetahuan itu telah diperolehi. operasi tambah. operasi tolak.Sebagai contohnya.

Sekolah a) Pihak pentadbir    Tidak memberi perhatian pada pelaksanaan kelas pemulihan Tidak memberikan peruntukan yang sewajarnya Panitia kurang memberikan perhatian serius kepada murid pemulihan sebaliknyamenumpu kepada murid UPSR b) Kelas Pemulihan    Tempat tidak sesuai seperti di bawah tangga Bahan-bahan disusun pada aras yang tidak bersesuaian Kebersihan dan keceriaan kelas kurang memuaskan 2. Guru  Strategi dan kaedah mengajar yang kurang sesuai seperti tidak berperingkatperingkat. Faktor-faktor yang menghalang Penguasaan Kemahiran Matematik 1. tidak menggunakan pengetahuan sedia ada murid. Ini dilakukan untuk mengelak mereka daripada terus tercicir dan seterusnya dapat memupuk minat mereka untuk mempelajari mata pelajaran matematik.PKP3106 § Memberi peluang kepada murid-murid lembam mempelajari kemahiran matematik mengikut kadar kebolehan mereka sendiri. tidak sabar Kurang prihatin Tidak menjalankan ujian diagnostik dengan betul Guru kurang berminat Page 84 [ipgksm] . tiada aktiviti pengukuhan      Bahan bantu mengajar yang kurang menarik dan sesuai Emosi guru – garang.

tidak berminat c. dan selepas kelahiran Kecederaan otak kerana penyakit atau kemalangan Kekurangan makanan yang berzat b. Masalah kurang kecerdasan @ mental     Warisan daripada genetik ibu bapa Masalah daripada sebelum. Faktor fizikal o Makanan yang tidak berzat o Murid cepat letih – tak mampu menumpukan kepada proses pengajaran dan pembelajaran seperti tidak menyiapkan latihan di sekolah atau kerja rumah [ipgksm] Page 85 . Ibu Bapa      Tidak menyediakan kelengkapan belajar seperti pensel. buku. penglihatan. Murid a. semasa. Faktor Masalah pengamatan  Masalah pendengaran. dan psikomtor d.PKP3106  Tidak memberikan tumpuan kepada murid yang memerlukan pengajaran dan pembelajaran secara individu  Pengurusan tingkah laku yang kurang berkesan 3. dan sebagainya Tidak memberi dorongan Tidak meninjau perkembangan pelajaran anak Sibuk dengan hal sosioekonomi Tidak meninjau rakan-rakan sebaya anak 4. Faktor sikap o Menganggap matematik sesuatu yang sukar untuk dikuasai .

Diskalkulia. Mathophopia. slow learner dan sebagainya 5. FAKTOR LAIN .PKP3106 o Keletihan o Menolong keluarga menambah pendapatan / menjaga adik o Berpenyakit . Disleksia. dan menguasai Bahasa Inggeris f. memahami.Sukatan Pelajaran yang terlalu umum . dan lain-lain 1) Anxiety ( Kerisauan ) Merupakan satu gejala gangguan emosi yang melibatan perasaan trauma mahupun risau disebabkan oleh pengalaman masa lampau.Kurikulum yang tidak sesuai dengan IQ pelajar .kerap tidak hadir – ketinggalan dalam pelajaran e. Masalah ruang. Penempatan murid yang tidak sesuai Disleksia.Buku teks yang memuatkan tajuk-tajuk sukar .Persekitaran P & P yang tidak ceria Jenis-jenis dan ciri-ciri masalah seperti Anxiety. Tidak boleh membaca. Ciri-ciri gangguan masalah Anxiety v Kognitif  Rasa takut terhadap perkara yang tidak pasti Page 86 [ipgksm] .

mual. takut dan benci v Tingkah Laku  Mengelakkan diri daripada keadaan atau punca “anxiety” o Tidak dapat mengawal diri 2) Disleksia (Dyslexia) Masalah pembelajaran yang berkaitan dengan membaca dan menulis matematik Ciri-ciri gangguan masalah Disleksia v Pendengaran    Keliru sebelum atau selepas kiri atau kanan Sukar kaitkan bunyi dengan simbol huruf Payah menyebut huruf “ m ” dengan “ n ” v Pertuturan / Penulisan  Kesalahan mengeja perkataan Contohnya mengeja “ magic ” sebagai “ mjc ”  Susunan huruf terbalik [ipgksm] Page 87 . seram sejuk.PKP3106 v Somatik  Menjadi terlalu berjaga-jaga terhadap sebarang kemungkinan yang dirasakan boleh mengancam keselamatannya. berpeluh serta sistem pencernaan terganggu v Emosi  Mudah panik.  Mengalami gejala-gejala seperti tekanan darah tinggi.

Ciri-ciri gangguan masalah Mathophopia      Tidak suka matematik Berasa tidak pasti / kurang yakin Pencapaian lemah Kekurangan minat Sikap tidak ambil peduli 4) Diskalkulia Kurang kebolehan mempelajari matematik disebabkan terdapat satu kawasan yang tertentu dalam otak yang tidak berfungsi secara normal Ciri-ciri gangguan masalah Diskalkulia v Pengiraan   Sukar untuk mempelajari dan mengingati nombor Sukar memahami konsep nombor v Membaca dan Menulis nombor [ipgksm] Page 88 .PKP3106 Contohnya mengeja “ does ” sebagai “ dose ”  Salah mengeja perkataan tetapi bunyinya tetap sama Contohnya mengeja “ should ” sebagai “ shud ”   Kesalahan/ kurang tepat sebutan Tidak lancar. tersekat atau gagap 3) Mathophopia Perasaan kecewa atau putus asa serta merasa diri tidak boleh dibantu lagi dari segi keupayaannya dalam matematik.

tepat. Diskalkulia a) Tidak memahami dan keliru nilai tempat nombor Contoh : Lima ratus tujuh ditulis 57 [ipgksm] Page 89 . Pra nombor a) Tidak dapat membezakan kumpulan benda yang seakan-akan sama banyak seperti tidak sama banyak . Mathophopia a) saiz. 1. Disleksia (Dyslexia) a) Tidak boleh menulis angka dengan tepat nombor seperti 3. warna merah dan jingga 4. Tidak warna dapat dan jenis mengasingkan benda seperti kumpulan-kumpulan empat segi sama mengikut dan bentuk.PKP3106   Terkeliru nombor 12 dengan 21 Salah membaca nombor 5004 dibaca “ lima ratus empat ” v Arah   Sukar memahami arah “ kiri atau kanan ” Sukar mematuhi arahan semasa membaca peta Kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh murid. 2. kurang dan lebih.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->