P. 1
59419060-Nota-Exam-PKP3106

59419060-Nota-Exam-PKP3106

|Views: 1,892|Likes:
Published by Mohammad Iqram

More info:

Published by: Mohammad Iqram on Mar 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

Sections

 • Tajuk 1 Pengenalan Kepada Pentaksiran Dalam Pemulihan Khas
 • Maksud Pentaksiran
 • Mengapa guru atau pendidik perlu tahu mengenai pentaksiran ?
 • Tujuan Pengujian
 • Tujuan Pengukuran
 • Tujuan Penilaian
 • CIRI-CIRI PENTAKSIRAN
 • Perbezaan Pengujian, Pengukuran Dan Penilaian
 • Pelbagai Cara Pengumpulan Maklumat
 • Cara Pengumpulan Maklumat Penerangan
 • Tajuk 2 Mentaksir Kebolehan Pembelajaran Asas
 • 1. Pengamatan
 • Kesukaran Dalam Pengamatan Pendengaran
 • Kesukaran Dalam Kemahiran Sensori Motor
 • 2. Konsepsualisasi dan Organisasi
 • Peringkat dalam pembelajaran konseptualisasi
 • 3. Kepantasan pemprosesan maklumat
 • Peringkat Pemprosesan Maklumat
 • Cara memproses maklumat
 • Menyusun maklumat
 • Membuat lakaran grafik
 • Menganalisis data
 • Masalah Berkait Dengan Pemprosesan
 • Matlamat Pengajaran
 • TAJUK 3 MENTAKSIR KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU
 • Maksud kemahiran sosial dan tingkah laku
 • Kemahiran sosial
 • Tingkah laku dalam bilik darjah
 • Kaedah mengenalpasti murid yang mempunyai tingkahlaku bermasalah
 • Contoh situasi di mana tingkah laku bermasalah dipamerkan:
 • Pentaksiran Tingkah Laku Secara Formal
 • Cara Pentaksiran Kemahiran Sosial dan Tingkah Laku
 • PENTAKSIRAN KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU
 • TAJUK 4 MENTAKSIR BAHASA LISAN
 • Kemahiran Mendengar
 • Kemahiran Bertutur
 • Komponen-Komponen Bahasa Lisan
 • Bahasa Reseptif dan Bahasa Ekspresif
 • CARA PENTAKSIRAN BAHASA LISAN
 • Matlamat pengajaran
 • PERKARA-PERKARA PENTING DALAM PENGAJARAN LISAN
 • TAJUK 5 MENTAKSIR BACAAN
 • Pengenalan Bacaan
 • Proses Kemahiran Membaca
 • Faktor-faktor Yang Berkaitan Dengan Membaca
 • Peringkat-Peringkat Mengajar Bacaan
 • Pendekatan Pengajaran Bacaan
 • Masalah-Masalah Dalam Bacaan
 • CARA PENTAKSIRAN BACAAN
 • Kemahiran Bacaan dalam Ujian Diagnostik
 • PENTAKSIRAN BACAAN
 • TAJUK 6 MENTAKSIR KEMAHIRAN MENULIS
 • Kemahiran Menulis
 • TULISAN
 • Pengenalan
 • Peranan tulisan
 • Peringkat-peringkat kemahiran menulis
 • Pramenulis
 • Mekanis
 • Pelahiran
 • EJAAN
 • Definisi :
 • Huraian :
 • Masalah Kemahiran Menulis :
 • MENGARANG
 • Definisi kemahiran mengarang
 • Proses / peringkat kemahiran mengarang
 • Semasa mengarang
 • Pasca mengarang
 • Masalah dalam mengarang
 • CARA PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MENULIS
 • Temubual :
 • Pentaksiran Kendiri, rakan sebaya dan kerja berkumpulan
 • Jenis pemerhatian
 • Analisis Tugasan
 • Analisis Ralat
 • MATLAMAT PENGAJARAN
 • 1. Rumusan hasil pentaksiran (pelaporan dan tindakan susulan)
 • 2. Pengenalpastian matlamat pengajaran
 • 3. Perancangan intervensi
 • BAGAIMANA PERANCANGANNYA??
 • PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MENULIS
 • TAJUK 7 MENTAKSIR MATEMATIK
 • Kemahiran asas pra-nombor
 • Kemahiran komputasi
 • Kemahiran aplikasi dan penyelesaian masalah
 • Kemahiran Matematik dalam Pendidikan Pemulihan
 • PENTAKSIRAN MATEMATIK
 • 2 faktor yg mempengaruhi masalah matematik:
 • Faktor dalaman
 • Faktor luaran :
 • Bentuk penaksiran
 • Peraturan-peraturan bagi ujian diagnostik:
 • Langkah penting dalam pengajaran matematik :
 • Kaedah pengajaran matematik
 • enaktif iaitu pengalaman secara langsung atau sebenar ke pengalaman ikonik iaitu
 • Sebab-sebab mengapa permainan harus digabungkan ke dalam kurikulum
 • Matematik:
 • Kriteria pemilihan BBM :
 • MATEMATIK DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN
 • Tujuan pendidikan pemulihan matematik
 • Faktor-faktor yang menghalang Penguasaan Kemahiran Matematik
 • 1. Sekolah
 • a) Pihak pentadbir
 • b) Kelas Pemulihan
 • 2. Guru
 • 3. Ibu Bapa
 • 4. Murid
 • a. Masalah kurang kecerdasan @ mental
 • b. Faktor sikap
 • c. Faktor Masalah pengamatan
 • d. Faktor fizikal
 • 5. FAKTOR LAIN
 • 1) Anxiety ( Kerisauan )
 • Ciri-ciri gangguan masalah Anxiety
 • 2) Disleksia (Dyslexia)
 • Ciri-ciri gangguan masalah Disleksia
 • 3) Mathophopia
 • Ciri-ciri gangguan masalah Mathophopia
 • 4) Diskalkulia
 • Ciri-ciri gangguan masalah Diskalkulia
 • Kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh murid
 • 1. Pra nombor
 • 2. Disleksia (Dyslexia)
 • 3. Mathophopia
 • 4. Diskalkulia

PKP3106

Tajuk 1

Pengenalan Kepada Pentaksiran Dalam Pemulihan Khas

Maksud Pentaksiran Pentaksiran atau penaksiran adalah berasal daripada perkataan Latin yang membawa maksud “duduk bersama” dengan pelajar dan mengesahkan respon adalah sama dengan apa yang dimaksudkan. Berdasarkan kepada pendapat yang telah dikemukakan oleh Salvia dan Yseldyke (1978), pentaksiran boleh didefinisikan sebagai proses pengumpulan data dengan tujuan untuk mengenal pasti dan mengesan masalah pelajar serta untuk membuat keputusan. Manakala menurut Gearheart (1990), pentaksiran adalah proses pengumpulan dan penterjemahan secara saintifik tentang sesuatu maklumat yang luas berdasarkan keputusan intervensi dan apabila bersesuaian keputusan ditempatkan dan cadangan penempatan. Menurut, David Lambert dan David Lines, 2000. Pentaksiran dari segi definisi pula adalah merupakan proses pengumpulan, menterjemah, merekod, dan

menggunakan maklumat mengenai respon pelajar kepada tugas pendidikan. Seterusnya, menurut Lembaga Peperiksaan Malaysia (2000), pentaksiran dalam bidang pendidikan ialah dianggap sebagai suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemah maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu. Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor. Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan kepada murid serta mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran.

[ipgksm]

Page 1

PKP3106

Manakala menurut Mokhtar Ismail, pentaksiran ialah langkah untuk menentukan tahap sejauh mana seseorang memiliki sifat tertentu. Pentaksiran dalam Pemulihan Khas pula bermaksud memberi maklumat dan gambaran tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran seperti membaca, menulis, mengira dan sebagainya. Dengan cara itu guru dapat mengesan punca masalah yang dihadapi oleh murid dan merangka intervensi, strategi pengajaran dan penempatan yang sesuai mengikut tahap kebolehannya. Kesimpulannya, pentaksiran boleh diertikan sebagai proses pengumpulan maklumat yang melibatkan aktiviti menterjemah, merekod serta menghuraikan maklumat yang berkaitan dengan pembelajaran seseorang pelajar bagi tujuan tertentu.

Mengapa guru atau pendidik perlu tahu mengenai pentaksiran ? i.Mengetahui kekuatan dan kelemahan pembelajaran murid ii.Memantau kemajuan murid Memberi dan menetapkan penggredan iii.Menentukan keberkesanan pengajaran iv.Mempengaruhi penerimaan pihak awam terhadap keberkesanan pendidikan Menilai guru dan pendidik v.Menjelaskan niat dan hasrat pengajaran dan pembelajaran

[ipgksm]

Page 2

PKP3106

Tujuan Pengujian i.Menentukan perubahan tingkahlaku murid ii.Menentukan pencapaian murid dalam penbelajaran tertentu iii.Menempatkan murid dalam kumpulan tertentu mengikut keputusan ujian iv.Memotivasikan murid untuk mengulangkaji pembelajaran v.Melatih murid membuat penyediaan yang bersesuaian untuk ujian berpusat

Tujuan Pengukuran i. ii. iii. Menempatkan murid ke aliran yang sesuai Membuat penganalisaan, penterjemahan dan kesimpulan bagi kajian tertentu Pensijilan dalam bentuk pencapaian akademik bagi tahap persekolahan tertentu iv. Digunakan sebagai kriteria oleh penguatkuasa tertentu untuk tujuan tertentu

Tujuan Penilaian i.Mengumpul maklumat mengenai pencapain murid selepas aktiviti pengajaran dan pembelajaran ii.Menentukan kekuatan dan kelemahan murid dalam sesuatu kemahiran pembelajaran bagi membolehkanaktiviti pengayaan dan pemulihan iii.Menentukan keberkesanan penyampaian guru di dalam bilik darjah bagi

membolehkan perancanganstrategi pengajaran yang lebih berkesan

[ipgksm]

Page 3

PKP3106

iv.Merekodkan hasilan penilaian bagi pencapaian murid dan perekodan profil murid bagi membolehkanaktiviti rujukan dijalankan jika diperlukan v.Mentaksir keberkesanan pelaksanaan program seperti KBSR dan KBSM

CIRI-CIRI PENTAKSIRAN · Kesahan skor -Merujuk kepada relevan dan kecukupan cakupan. · Kebolehpercayaan Skor -Merujuk kepada ketekalan dan ketepatan. · Keobjektifan -Ketepatan seseorang pentaksir memberikan skor · Kebolehtadbiran -Kelicinan kerja-kerja mentadbir ujian yang dilaksanakan secara berpusat

atau berasaskan sekolah. · Kemudahtafsiran -Maklumat tentang calon berdasarkan skor, diskriminasi antara calon, ketepatan tujuan mengadakan ujian. · Kekomprehensifan -Kertas soalan mewakili semua objektif penting Sukatan Pelajaran atau pengajaran.

Perbezaan Pengujian, Pengukuran Dan Penilaian PENGUJIAN PENGUKURAN/ PENTAKSIRAN DEFINISI Alat pengukuran Proses .Proses menentukan perubahan dan tingkahlaku dan
Page 4

PENILAIAN

perubahan sesuatu menentukan aspek tingkah laku. peringkat pencapaian
[ipgksm]

Ujian lisan. BENTUK Pemerhatian. Proses pengukuran. Proses penganalisisan. teknik perangkaan. MASA Selepas pembelajaran.. Bertulis. Pntadbiran Pemeriksaan. Melapor. selepas pembelajaran. markah Gred berdasarkan dengan dan gred. TUJUAN/KEGUNAAN Menentukan pencapaian sesuatu pembelajaran. pembelajaran tertentu ke seluruh kurikulum. KEPUTUSAN Menunjukkan prestasi Menunjukkan Menunjukkan sesuatu pencapaian secara pencapaian Page 5 [ipgksm] . Tindakan. dan kurikulum.PKP3106 kedudukan pelajar membuat pertimbangan nilai. Merekod markah/gred. Sebelum. CARA/PROSES Persediaan Ujian. Proses pengujian. Selepas pembelajaran. atau pembelajaran. kaedah mengajar pengelasan pencapaian kedudukan pembelajaran. LIPUTAN Terhad pada Sesuatu peringkat Dari sesuatu sesuatu kemahiran pembelajaran. Untuk membuat Memberi maklumat bagi tentang pencapaian dan objektif dalam pembelajaran. Set ujian bertulis Jadual. Proses interprestasi. semasa.

seorang Pelbagai Cara Pengumpulan Maklumat Cara Pengumpulan Maklumat Rekod atau laporan     Latar belakang keluarga Kesihatan murid Prestasi akademik dahulu Minat murid  Penerangan  Laporan-laporan yang dibuat oleh para profesional akan memberi banyak maklumat berkaitan murid yang boleh digunakan oleh guru Guru merujuk kepada laporan- laporan tersebut untuk mendapat satu  gambaran yang lebih menyeluruh berkaitan murid. Sampel kerja  Salah satu sumber maklumat yang sedia ada berkaitan murid adalah [ipgksm] Page 6 . rekod  anekdot atau pun buku laporan prestasi murid. keseluruhan tetapi tidak semestinya pembelajaran yang spesifik. Guru dapat mengetahui tahap kesihatan dan minat murid. membayangkan kebaikan individu. Membantu jangka guru menilai dan secara memberi pencapaian panjang maklumat  tentang murid dalam semua mata pelajaran.PKP3106 kemahiran penguasaan atau relatif. Dilihat melalui rekod profil murid.

Guru kerja.PKP3106 sampel-sampel kerja yang dihasilkan oleh murid dalam mata pelajaran yang diikutinya di sekolah. Pengujian pelbagai ditadbirkan cara mengikut dengan apakah murid ujian-ujian dengan kepada tujuan sebenarnya guru. Pengujian        Ujian rujukan norma Ujian rujukan kriteria Inventori tidak formal Kuiz Probe Analisis tugasan Analisis ralat    Guru boleh mendapat tahu tahap kebolehan mentadbirkan murid.    Dilakukan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. [ipgksm] Page 7 . Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan murid dalam mata membuat analisis sampel pelajaran yang dipelajari. Nama sesuatu  yang diberikan ujian kepada biasanya menunjukkan tujuannya. Ujian rujukan kriteria : Ujian untuk mengukur sama ada kemahiran yang telah diajar boleh dianggap sebagai telah dikuasai murid.  Ujian rujukan norma : Ujian yang membandingkan dalam prestasi murid sesuatu ujian dengan pencapaian orang yang telah mengambil ujian yang sama.

[ipgksm] Page 8 . khususnya berkaitan tingkah laku seseorang murid. Probe tahu : Kalau seorang guru ingin sama ada murid boleh menjalankan sesuatu tugasan atau ujian dalam keadaan yang lain.  Analisis tugasan : melibatkan telah menjalankan satu siri kemahiran kecil yang perlu dilakukan jayanya.PKP3106  Kuiz : Ujian yang dijalankan sebaik sahaja sesuatu pelajaran telah disampaikan untuk menguji sama ada  murid telah memahami apa yang telah diajar. Guru sebenarnya “probe”. dia boleh memberi tugasan atau ujian yang sama tetapi dengan sedikit pengubahsuaian seperti memberi penyampaian yang berlainan.  Analisis ralat kemahiran : petunjuk tentang masih belum oleh murid dengan yang dikuasainya apabila murid kerap melakukan kesilapan bagi sesuatu kemahiran yang belum dikuasainya Pemerhatian  Pemerhatian merupakan satu kaedah yang selalu dijalankan oleh para profesional atau guru untuk mengumpul maklumat.

memahami sesuatu  fenomena dengan lebih jelas. guru pemulihan. guru kelas ataupun pihak -pihak yang terlibat.  Cara soal selidik(self-administered) berkesan jika responden boleh atau bersedia memberikan pendapatnya dengan jelas.  Dijalankan terhadap ibu bapa murid pemulihan. [ipgksm] Page 9 . Soal selidik  Bertujuan mengenalpasti sesuatu masalah supaya penyelesaiannya boleh dirangka.PKP3106  Pemerhatian yang dibuat perlu direkodkan dan terdapat beberapa cara untuk merekodkan hasil pemerhatian. serta mengumpul maklumat tentang isu tersebut.

Ingat Kembali Orientasi Kedudukan Turutan [ipgksm] Ketidakbolehan mengingat kembali apa yang diamati. nombor dan perkataan. 1. huruf dan nombor. Pengamatan Maksud Kebolehan Pembelajaran AsasTerdiri daripada:  Pengamatan  Penglihatan  Pendengaran  Sensori motor  Kinestatik  Taktil dan haptik Diskriminasi Ketidakbolehan membezakan bentuk.PKP3106 Tajuk 2 Mentaksir Kebolehan Pembelajaran Asas Pentaksiran kemahiran pembelajaran asas melibatkan pengamatan aspek penglihatan. Selain itu kemahiran pembelajaran asas juga meliputi konsepsualisasi dan organisasi yang mana adalah merupakan kebolehan untuk memahami konsep dan mengikut organisasi dengan betul.kinestatik dan taktil. Ketidakbolehan mengingati sesuatu mengikut susunan hurufPage 10 . pendengaran . warna. Selain itu. aspek utama yang terlibat ialah kepantasan pemprosesan maklumat. huruf. Ketidakbolehan membezakan kedudukan sesuatu bentuk. melibatkan kebolehan individu memproses input ke dalam otak dan menterjemah dengan perlakuan dan juga tindakan yang bersesuaian dengan pantas. Dalam pemprosesan maklumat ini. saiz.

Rajah Belakang Koordinasi Motor Latar Ketidakbolehan menentukan sesuatu seperti bentuk. huruf atau nombor dari latabelakang sesuatu gambar atau rajah.PKP3106 huruf dalam perkataan. Menyudah Melengkapkan Menyalin atau Ketidakbolehan mengenal sesuatu benda atau melengkapkan objek. menyelesaikan sesuatu masalah yang atau Ketidakbolehan menyelesaikan sesuatu masalah Jalan Kesukaran Dalam Pengamatan Pendengaran Antara masalah dalam pengamatan pendengaran yang berpunca daripada kecacatan organism telinga adalah seperti: Diskriminasi Ketidakbolehan mengenal dan membezakan bunyi sebutan. Pertalian (Ruang) Jarak Ketidakbolehan mengagak sesuatu saiz. Ketetapan Bentuk / Ketidakbolehan mengetahui sesuatu bentuk. perkataan atau ayat. Ketidakbolehan menyalin sesuatu bentuk. huruf. irama. dan intonasi yang berlainan. nombor. nombor. rentak. Mazing Mencari Keluar Benda Tersembunyi Ketidakbolehan abstrak. [ipgksm] Ketidakbolehan mengenal arah Page 11 . atau Kedudukan rajah Gambar Bersiri dalam nombor yang mempunyai bentuk tetap dan tidak akan berubah bentuknya dalam mana-mana keadaan Ketidakbolehan mengikuti cerita dari satu babak ke satu babak yang lain. huruf. jarak kiri dan kanan serta hubungan antara satu objek dengan objek yang lain. perkataan atau ayat. Ketidakbolehan menyelaraskan pergerakan motor mata dan tangan.

Pekak Koduktif Pekak Perseptif - Tidak dengar bunyi bernada rendah Tidak dengar bunyi bernada tinggi Pekak Campur Aduk - Campuran pekak koduktif dan pekak perseptif. Secretory Otitis Media - Cecair yang menyekat getaran. mentafsir dan bertindak balas terhadapdorongan dan daya perasa [ipgksm] Page 12 . Motor Halus: Ketidakbolehan untuk menguruskan tugas-tugas atau kerja-kerja yangmemerlukan kawalan-kawalan motor halus terutamanya dalam penggunaan tangan dalamtulisan. lukisan. jahitan dan sebagainya.PKP3106 bunyi (jauh atau dekat) Ketidakbolehan mengingat bunyibunyi yang didengar. pendengaran dan daya perasa. Motor Kasar: Ketidakbolehan dalam pergerakan badan dengan automatis. 2. Ketidakbolehan mengesan. - Ketidakbolehan bertindak balas terhadap dorongan melaluipenglihatan. Ketidakbolehan mengulang corak bunyi dan turutannya. mudah danbeirama serta dengan imbangan yang sewajarnya. Kesukaran Dalam Kemahiran Sensori Motor 1. Pekak Rikrutmen (Automatic Volume Control) Boleh mendengar bunyi yang kuat sahaja.

2. Pengamatan Taktil ialah sentuhan yang berkenaan dengan atau menggunakan deria sentuhan. Pengamatan Kinestetik membincangkan tentang deria pergerakan tubuh badan.Mengenalpasti pasukan pelbagai disiplin untuk membantu. [ipgksm] Page 13 .PKP3106 - Kekurangan kesedaran perhubungan ruang dengan imej badan.sisian dan arah Masalah dalam pengamatan Kesukaran memahami konsep – yang melibatkan visual Kekurangan visual-aid – mesin braille.Mengesan masalah pengamatan seawal mungkin .Menyediakan penempatan yang bersesuaian . embosser. Haptik ialah gabungan antara pengamatan taktil dan kinestetik yang berlaku secara serentak. tacktile aids Sikap murid – bergantung kepada orang lain Kepakaran guru Stigma/ pelabelan masyarakat – rendah diri Tempat/ ruang terhad untuk laksana pentaksiran Tiada tindak susul daripada pihak bertanggungjawab Keperluan Pentaksiran Pengamatan .Menyediakan program yang bersesuaian dengan masalah yang dihadapi . kanta lekap. Konsepsualisasi dan Organisasi Konsepsualisasi : proses formulasi dan penjelasan dari konsep.

Seseorang itu boleh membuat aplikasi dan generalisasi. Peringkat dalam pembelajaran konseptualisasi Peringkat pertama ialah pengalaman berbentuk konkrit. kumpulan. [ipgksm] Page 14 . dan orgsnisasi.PKP3106 Organisasi : didefinisikan sebagai satu unit sosial yang terdiri daripada manusia yang bekerjasama dan saling bergantung antara satu dengan lain bagi mencapai matlamat individu. Ini bermaksud tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan kesan perlakuannya diperhatikan dalam situasisituasi tertentu. Ini bermaksud seseorang itu perlu memahami prinsip asas sebelum mengaplikasikan prinsip-prinsip tertentu dalam bentuk konsep. individu itu juga dapat membuat perancangan berbentuk konteks dalam pemahaman dan menterjemahkan sesuatu konsep untuk jangkaan pada masa depan atau untuk jangkaan tindakan yang akan dilakukan. Peringkat kedua ialah refleksi iaitu membuat refleksi selepas sesuatu tindakan atau daripada pengalaman tertentu. Paradigma juga mempengaruhi keadaan dalam membentuk konsepsualisasi. Biasanya. seseorang individu itu hanya melakukan tugasan yang diberi tanpa mempunyai kesedaran atau membuat refleksi. Konsepsualisasi melibatkan keadaan yang boleh diperhatikan dan pemahaman antara perkaitan antaranya. Ringkasnya. Peringkat keempat ialah membuat jangkaan. Individu itu mengalami atau melibatkan diri secara langsung dalam tugasan tertentu. Malah. Kkesan daripada tindakan atau tingkah laku perlu diambil kira dalam refleksi supaya perlakuan itu tidak diulang dalam situasi yang sama. Peringkat ketiga ialah membina konsep daripada yang abstrak kepada yang sebenar. Paradigma mempengaruhi perbezaan bentuk refleksi. konsepsualisasi dan organisasi merupakan kebolehan untuk memahami konsep dan mengikut organisasi dengan betul.

Pemprosesan respon     Merupakan peringkat pelaksanaan fizikal segala persiapan yg telah dilakukan di peringkat organisasi lakuan Pelaksanaan lakuan ialah pergerakan yg dapat dilihat Contoh : pemain badminton yg menerima bola tinggi sebagai ransangan maka lakuan yg tepat baginya ialah dengan melakukan pukulan smesy Dlm peringkat ini. pelaku memperoleh pengalaman sensori daripada pengalaman yg dilakukan utk mentafsir maksud ransangan yg wujud dalam [ipgksm] Page 15 . Kepantasan pemprosesan maklumat Definisi : Melibatkan kebolehan individu memproses input ke dalam otak dan menterjemah dengan perlakuan dan juga tindakan yang bersesuaian dengan pantas. Kenalpasti ransangan    Ransangan = semua jenis maklumat persekitaran yg diterima melalui reseptor sensori Berperanan persekitaran Contoh : seorang pemain badminton menerima hantaran tinggi sebagai rnasangan dan akan mula bertindak untuk mematikan bola tersebut 2. Pemilihan respon   Berperanan sebagai system yg menyediakan beberapa respond an akan memilih respon yg terbaik dan relevan dengan tafsiran ransangan tersebut Contoh : jika kita ingin menangkap bola. otot tangan dan jari sudah bersedia melakukan aksi tersebut 3.PKP3106 3. secara auto matiknya. Peringkat Pemprosesan Maklumat 1.

Jadual o Cara yg paling kemas utk mempersembahkan maklumat yg mengandungi nombor ataus sesuatu yg boleh dikategorikan kepada beberapa kumpulan yg sama o Maklumat seperti itu boleh dimasukkan ke dalam lajur dan baris o Cara ini amat berguna jika seseorang ingin membandingkan satu kategori maklumat dengan kategori yg lain. graf dan gambar bersama-sama dengan sedikit maklumat bertulis. rajah. Lakran grafik adalah maklumat yg ditunjukkan menggunakan simbol. o Jenis graf : [ipgksm] Page 16 . Graf membolehkan kita melihat trenda atau gaya perubahan tersebut.PKP3106 Cara memproses maklumat 1) Menyusun maklumat 2) Membuat lakaran grafik 3) Menganalisis data Menyusun maklumat Maklumat yg terkumpul boleh diproses berdasarkan : o Kronologi (masa dan peristiwa) o Keutamaan o Kata Tanya o Kategori Membuat lakaran grafik Lakaran grafik adalah penting untuk menyusun maklumat. seperti kewangan dgn bilangan atau kuantiti barangan atau antraa kekuatan dengan kelemahan sesuatu Graf o Graf digunakan utk menunjukkan perubahan pembolehubah.

proses atau sistem o Contoh : rajah litar elektrik - Peta [ipgksm] Page 17 . Februari dan lain-lain.  Graf pai – digunakan utk menunjukkan peratusan atau pecahan pembolehubah.PKP3106  Graf garis – menggunakan garisan tegak dan mendatar sebagai paksi untuk kita plot data bagi dua variable. Kedua-dua paksi x dan y biasanya mempunyai skala yang sekata  Graf bar. Lebih sesuai maklumat itu dinyatakan dalam graf bar. kedudukan objek. tanda dan symbol untuk menunjukkan hubungan idea. o Oleh itu. - Piktograf o Kadangkala sesuatu maklumat itu lebih menarik dan lebih mudah difahami jika diberikan dalam bentuk grafik berbanding dengan angka. angak diwakili dengan symbol o Bentuk grafik ini dikenali sebagai piktograf - Carta pokok /Organisasi o Carat menggunakan grafik dan perkataan utk mempersembahkan ringkasan (overview) sesuatu maklumat o Carta ini digunakan utk menunjukkan hubungan dan turutan dengan cara yg tersusun o Contoh : carta struktur sebuah organisasi - Carta alir o Maklumat tenatng suatu proses o Carta ini berbentuk cabang atau lingkaran - Carta stream o sesuatu maklumat yg boleh dikelaskan dan setiap kelas itu mempunyai hubungan antara satu sama lain - Rajah o Sejenis grafik yg menggunakan garisan.bagi variable yg diskrit seperti bilangan syarikat atau bulan Januari.

o Gambar mewakili seribu perkataan Menganalisis data Maklumat yg telah disusun atau diproses perlu dianalissi untuk membuat kesimpulan yg jelas dan tepat Langkah menganalisis data : Menghubungkaitkan fakta Mengsintesis data Membandingkan fakta Membaca yg tersirat Membuat kesimpulan Masalah Berkait Dengan Pemprosesan      Masalah spatial Masalah berkaitan dengan arah Berkaitan konsep masa Masalah imej badan Masalah organisasi Page 18 [ipgksm] .PKP3106 o Maklumat tenatng keadaan dan kedudukan sesuatu tempat biasanya lebih jelas ditunjukkan Lakaran o Ada maklumat lebih mudah dan lengkap diwakilkan secara lakaran o Contoh : bentuk sehelai daun lebih mudah dipaparkan dalam bentuk lakaran Gambar o Adalah bentuk grafik yg dapat menyampaikan maklumat dengan tepat dan mebarik bagi sesuatu objek maujud.

 Perancangan intervensi Setelah mengenal pasti masalah yang dilalui oleh murid dalam menguasai kemahiranpembelajaran asas. Perancangan intervensi ini berkait rapat dengan masalah sebenar yang dihadapi murid dalam menguasai kemahiran-kemahiran tertentu.  Pengenalpastian matlamat pengajaran Rumusan yang dihasilkan akan menentukan bentuk perancangan pengajaran yang akandiputuskan oleh guru. program intervensi untuk membantu murid-murid berkenaanbolehlah dirancang. [ipgksm] Page 19 .PKP3106   Masalah symbolization atau perwakilan Masalah membina konsep / penaakulan Matlamat Pengajaran  Rumusan hasil pentaksiran Rumusan perlu dibuat ke atas pentaksiran yang dilaksanakan dalam kebolehanpembelajaran asas sama ada dalam aspek pengamatan. kemahiran sosial ataupunkemahiran pengurusan diri. Berdasarkan rumusan ini seseorang guru merancang hasil pembelajarannya atau matlamat pengajaran.

Ini termasuklah: • mendengar dan mematuhi arahan • berkelakuan sopan dan menghindari gangguan • meminta bantuan • memberi sumbangan dalam perbincangan • membuat keputusan • pengendalian konflik • membina kemahiran akademik • melaksanakan kewajipan • bertanggungjawab atas tingkah laku anda [ipgksm] Page 20 .PKP3106 TAJUK 3 MENTAKSIR KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU Maksud kemahiran sosial dan tingkah laku Kemahiran sosial Apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran sosial? Kemahiran yang membantu individu menjalin hubungan sosial yang lebih baik seperti: • membina persahabatan • berbual dengan orang lain • mempunyai budi pekerti yang baik • mempunyai rasa empati terhadap orang lain Kemahiran Hidup dalam Bilik darjah: Kemahiran yang diperlukan untuk kehidupan dan penyesuaian di sekolah.

kerjaya. kajian menegak) Contoh situasi di mana tingkah laku bermasalah dipamerkan: • Semasa sesi pengajaran • Semasa membuat latihan • Semasa di luar kelas • Semasa bukan guru kelas mengajar Pentaksiran Tingkah Laku Secara Formal • senarai semak .inventori (minat.lebih berfokus kepada interaksi sosial [ipgksm] Page 21 .PKP3106 Tingkah laku dalam bilik darjah Maksud tingkah laku ialah perlakuan yang ditunjukkan secara konsisten dalam satu jangka masa yang lama yang akan memberi kesan buruk kepada perkembangan pembelajaran murid seterusnya menghalang penglibatan mereka secara aktif di dalam atau di luar bilik darjah. pendidikan) . kajian rentasan. kerjaya) • skala kadar . Kaedah mengenalpasti murid yang mempunyai tingkahlaku bermasalah • Kaedah berasaskan ujian • Kaedah bukan ujian. temuduga. kaedah penyelidikan (kajian kes. kajian dokumen.ukuran kuantitatif menurut nilai tertentu 5 = sangat bersetuju 4 = bersetuju 3 = kurang bersetuju 2 = hampir bersetuju 1 = tidak bersetuju • temuduga .pemerhatian.maklumat (diri.

penggunaan kaedah saintifik • pentaksiran berasaskan kurikulum dilaksanakan melalui : .pemerolehan maklumat dengan cara santai • pencerapan • pencerapan naturalistik pemerhatian di setting yang biasa / natural • pencerapan klinikal rumusan ke atas pelbagai alat ujian / maklumat • pentaksiran psikometrik .pentaksiran kesesuaian tugas iaitu penilaian yang sistematik untuk menilai pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak dengan menggunakan senarai semak Cara Pentaksiran Kemahiran Sosial dan Tingkah Laku     Pemerhatian Penilaian Orang lain Penilaian kendiri Pentaksiran ekologi Matlamat Pengajaran    Rumusan hasil pentaksiran Pengenalpastian matlamat pengajaran Perancangan Intervensi [ipgksm] Page 22 .PKP3106 .maklumat perkembangan diri individu .maklumat hampir sama dalam soal selidik diri .pentaksiran kurikulum fungsional o pentaksiran tidak langsung o pemerhatian secara langsung o eksperimen .

Tingkah laku positif dan negatif ini selalunya dapat dilihat dan diperhatikan dalam bilik darjah. hasil kajian saintifik mencadangkan bahawa kebanyakan tingkah laku adalah dipelajari. Bagi mencapai tahap tingkah laku yang diingini iaitu tingkah laku sasaran modifikasi tingkah laku perlu dilakukan. antaranya termasuklah membuat pemilihan terhadap tingkah laku yang diberi keutamaan. Pentaksiran ini juga secara amnya melibatkan pengubahsuaian tingkah laku yang mana merupakan aspek yang penting untuk membuat penilaian secara menyeluruh. Terdapat [ipgksm] Page 23 . memilih strategi dan kaedah yang bersesuaian. Pengubahsuain tingkah laku ini merujuk kepada keberkesanan dengan pertemuan individu dan tanggungjawab social berkaitan dengan umur dan kumpulan kebudayaan. Terdapat pelbagai cara untuk meningkatkan tingkah laku yang diingini antaranya adalah dengan pemberian ganjaran yang terdiri daripada primer . Terdapat pelbagai tingkah laku iaitu tingkah laku negatif dan juga tingkah laku negatif. sekunder dan sosial. penentuan ganjaran. Manakala bagi tingkah laku negatif pula adalah seperti membuat bising dan mengganggu rakan sekelas. menjalankan program . manakala ganjaran sekunder pula terdiri daripada token. Ganjaran primer ini terdiri daripada makanan dan minuman. Untuk menjalankan modifikasi tingkah laku yang diingini ini terdapat beberapa langkah yang perlu diambil terlebih dahulu. membuat penilaian. mengenal pasti masa pelaksanaan. menentukan tingkah laku sasaran. Ganjaran sosial pula adalah seperti senyuman . aspek utama yang terlibat ialah kemahiran social dan tingkah laku individu di dalam bilik darjah.belaian dan penghargaan emosi kepada individu. Ini bermakna tingkah laku baru atau alternatif boleh dipelajari pada bila-bila masa. Secara umumnya.PKP3106 PENTAKSIRAN KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU Dalam pentaksiran ini. pemerhatian dan perekodan ke atas tingkah laku tersebut. kupon dan lain-lain. tindakan susulan dan memastikan bahawa tingkah laku negatif tidak akan berulang dan tingkah laku yang positif dapat dikekalkan. Antara tingkah laku positif ialah seperti menghormati arahan dan akur dengan perintah guru.

PKP3106

beberapa strategi peningkatan yang lain iaitu seperti penggunaan kontrak dan sebagainya. Bagi teknik pelupusan pula terdapat pelbagai teknik antaranya adalah seperti teknik pelupusan, dendaan, kejelakan, timed out ,pembetulan semula dan yang lain lagi. Segala strategi peningkatan dan pelupusan ini sememangnya dapat membantu untuk mengubah tingkah laku kepada tingkah laku yang diingini. Segala hasil oleh strategi ini akan direkodkan dalam pelbagai jenis rekod seperti rekod anekdot, persampelan masa dan sebagainya. Daripada data yang diperolehi maka satu baseline dapat dilihat dan disini jugalah guru dapat mentaksir dan merancang aktiviti yang bersesuaian bagi meningkatkan tingkah laku sasaran di masa hadapan. Selain itu juga, dalam proses pentaksiran kemahiran social dan tingkah laku juga, penglibatan ibu sangatlah penting. Ini kerana ibu bapa adalah merupakan orang yang paling rapat dengan mereka. Hasil temul bual dan perbincangan daripada ibu bapa sememangnya sangat membantu guru dalam membuat pentaksiran dengan betul dan lebih jitu.

[ipgksm]

Page 24

PKP3106

TAJUK 4

MENTAKSIR BAHASA LISAN

Mendengar

Kemahiran lisan

Bertutur

Pentaksiran secara lisan adalah untuk menaksir kebolehan pelajar mengingat dan memahami konsep kemahiran lisan bahasa. Lisan merupakan salah satu daripada kemahiran yang penting dalam menjadi asas pengajaran dan pembelajaran bahasa. Terdapat dua aspek kemahiran asas dalam lisan iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Sebenarnya, kanak-kanak mula menguasai bahasa daripada apa yang didengar dan dialaminya. Mereka akan cuba meniru serta menuturkannya berulang-ulang kali.

Kemahiran Mendengar

Kemahiran mendengar adalah apabila seseorang itu dapat mengecam, mengenal dan mengamati serta mendiskriminasi bunyi-bunyi bahasa yang berlainan. Kemahiran mengenal dan mendiskriminasikan sesuatu bunyi itu bergantung kepada faktor-faktor

[ipgksm]

Page 25

PKP3106

fisiologi dan neurologi pendengaran seseorang iaitu setakat mana kadar pengamatan pendengarannya. Oleh itu, seseorang yang mempunyai kemahiran mendengar dapat :
           Mendiskriminasi bunyi-bunyi bukan bahasa. Mendiskriminasikan unit-unit bunyi bahasa. Memahami perkataan, konsep dan kemahiran mendengar perkataan. Memahami ayat serta lain-lain elemen linguistik bahasa. Mendengar secara kritikal. ” Auding” Mengikut arahan. Memahami urutan atau sekuan. Mengingat kembali. Menentukan idea utama / terpenting. Membuat inferens dan penyeluruhan atau kesimpulan.

Kemahiran Bertutur

Kemahiran bertutur pula adalah kemahiran menyebut dan membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan pengujaran kata-kata atau ayat dalam intonasi, nada (tekanan suara ), jeda serta helaan yang betul. Unsur-unsur ilmu linguistik yang dinamakan ”suprapenggalan” ini merupakan aspek yang nyata dan penting dalam lisan. Bagi setengah-setengah bahasa, perubahan kepada unsur-unsur ini akan melibatkan perbezaan maksud atau makna. Tetapi bagi Bahasa Melayu, hanya intonasi dan jeda sahaja yang bersifat fonetik yang boleh membezakan makna atau maksud. Ujaran sesuatu ayat mestilah dengan intonasi-intonasi yang tertentu supaya ia boleh menentukan maksud ayat dan jenisjenis ayat yang berkenaan. Misalnya ayat “Dia sudah makan” boleh berfungsi sebagai
[ipgksm] Page 26

PKP3106

ayat penyata dan juga sebagai ayat tanya jika diubah intonasi dalam pengujarannya. Mengenal pasti intonasi yang berbeza-beza ini amat penting bagi mewujudkan suasana pertuturan yang baik, licin dan lancar. Oleh itu aspek ini juga perlu diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran.

Komponen-Komponen Bahasa Lisan

Terdapat lima komponen utama yang terlibat dalam pentaksiran kemahiran lisan iaitu fonologi, semantik, sintaksis , morfologi dan juga pragmatik. Melalui lima aspek pentaksiran ini, masalah dan daerah kelemahan murid-murid dapat dikenal pasti dan seterusnya dapat membantu guru melakukan strategi dan intervensi yang bersesuaian bagi individu tersebut. Fonologi adalah kajian mengenai pola bunyi bahasa iaitu kajian mengenai bunyibunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa. Sebutan dan bunyi yang berlainan akan memberikan makna yang lain. Misalnya perkataan ”pin” dan ”tin”, perbezaan bunyi utama adalah pada awal perkataan-perkataan tersebut. Kebiasaannya individu yang mengalami masalah pembelajaran ini sukar untuk membunyikan bunyi fonetik dengan betul. Kadangkala mereka seringkali melakukan penggantian, penambahan, pengguguran dan sebagainya. Contohnya perkataan ”kakak” menjadi “katak”. Hal ini telah pun berlaku penggantian. Walaupun perkataan-perkaaan ini berbeza hanya pada satu bunyi sahaja tetapi perbezaan bunyi ini menghasilkan dua perkataan dan masingmasing mempunyai makna yang berbeza. Menurut Kamarudin Hj.Husin dan rakan –rakannya dalam buku Pengajian Melayu 1, Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa,1997 : 83, morfologi ialah disiplin ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Bentuk kata ini merujuk bentuk bunyi atau ujaran sesuatu kata itu. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata pula ialah proses
[ipgksm] Page 27

Namun bagi individu yang mengalami masalah dalam penggunaan sintaksis. Fonem-fonem yang bergabung akan membentuk perkataan dan perkataan digunakan untuk mewakili benda. Semak bermaksud belukar manakala semak yang satu lagi adalah memeriksa. dan morfem. Selain itu mereka juga mengalami masalah dalam memahami peribahasa seperti simpulan bahasa dan sebagainya. pengalaman dan sebagainya. Sintaksis boleh terbina daripada unit-unit tatabahasa yang lebih kecil seperti frasa. konsep. 1997: 1228. Sebagai contoh ”Abang membaca buku”. struktur dan binaan atau konstruksi ayat. Pada asasnya semantik melibatkan perbendaharaan kata sesuatu bahasa atau leksikon. perkataan. Kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran ini sangat lemah dalam bidang semantik terutama dalam membezakan perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi berlainan bunyi. Menurut Kamus Dewan. Kanak-kanak autisme misalnya mengalami kesukaran dalam menggunakan kata ganti diri. [ipgksm] Page 28 . Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan ayat tetapi juga hukum-hukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat. Komponen kandungan terdiri daripada semantik (makna) yang merujuk kepada cara perkataan-perkataan digunakan secara bermakna dalam komunikasi. Hal ini sememangnya telah pun memberi maksud dan makna yang lain. individu itu hanya mampu menyebut ”abang buku”. Sintaksis pula merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk.PKP3106 menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. semantik merupakan kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. Bidang pragmatik pula adalah merupakan bidang yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang betul dalam kehidupan seharian kita. Hal ini kerana kata ganti diri pertama seperti ”saya” seringkali ditukarkan dengan perkataan ”awak”. Penggunaan bahasa yang salah akan memberi maksud yang berlainan. Disebabkan itulah unsur pragmatik juga memainkan peranan penting dalam aspek komponen bahasa. Contohnya perkataan semak (e pepet) dengan semak (e taling).

Murid-murid yang mengalami masalah ini juga akan mengalami kesukaran untuk bertukar giliran berkomunikasi dan bercakap apabila [ipgksm] Page 29 . Selain itu juga. Misalnya. Pengucapan atau pertuturan adalah merupakan pengeluaran untuk menghasilkan bahasa ekpresif. Bahasa reseptif merujuk kepada keupayaan individu untuk menerima dan memahami input bahasa yang diterima daripada persekitaran. pemikiran atau pendapat kepada orang lain. biasanya mereka lebih suka berdiam diri atau mengelakkan diri daripada sebarang perbincangan dan perbualan. murid dikehendaki bercerita mengenai gambar tersebut. Pentaksiran terhadap bahasa pentaksiran ini biasanya melibatkan aspek pengeluaran bunyi yang betul. perasaan. Melalui pentaksiran lisan jugalah guru akan dapat merancang dan memulakan pengajaran secara lebih efektif berdasarkan data yang diperolehi. Selain itu. ucapan dan bahasa. berdasarkan contoh gambar yang diberikan oleh guru. ujian diagnostik dijalankan untuk menyediakan maklumat yang boleh dipercayai dan mempunyai kesahan yang tinggi kepada guru. Pentaksiran terhadap bahasa reseptif ini misalnya melibatkan keupayaan pelajar untuk mendengar perkataan atau frasa dan dapat mempamerkan kefahaman mereka terhadap isu yang diperkatakan tadi. Tujuan pentaksiran lisan juga adalah untuk menyediakan maklumat khusus berkenaan dengan masalah sebenar yang dihadapi oleh pelajar.PKP3106 Dalam pentaksiran lisan. murid tersebut akan disoal semula mengenai kefahaman beliau terhadap apa yang dibacakan tadi. selepas memperdengarkan beberapa perkataan. Antara ciri-ciri individu yang mengalami masalah bahasa reseptif dan ekspresif. maklumat yang diberikan perlulah sejajar dengan teori perkembangan kognitif. Bahasa ekspresif pula merujuk kepada keupayaan murid untuk berkomunikasi dan meluahkan idea. mereka juga seringkali memberi respon yang salah dengan arahan yang diberikan. Sebagai contoh. Bahasa Reseptif dan Bahasa Ekspresif Dalam pentaksiran lisan terdapat dua jenis bahasa yang menjadi aspek utama untuk dinilai dan ditafsirkan iaitu bahasa reseptif dan ekspresif.

Begitu juga dengan pemerhatian pada masa yang berbeza sepanjang hari yang boleh dilaksanakan sama ada pada waktu pagi. Psikoterapi dapat dijalankan untuk merawat masalah ini terutamanya bagi mereka yang menghidapi masalah dalam emosi dan juga tingkah laku. rakan sebaya atau individu yang mengenalinya dengan baik bagi menilai dan mengumpul maklumat berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh murid tersebut.PKP3106 mereka diminta untuk melakukan perbincangan. Antara cara pentaksiran yang boleh dilakukan oleh guru ialah melalui penilaian orang lain. Kesemua masalah ini dapat dirawat jika diberi rawatan dan intervensi dengan segera. terdapat tiga teknik pemerhatian yang sesuai dilaksanakan iaitu pemerhatian dengan senarai semak. guru kelas. Manakala bagi pemerhatian dalam pelbagai tempat pula boleh dilakukan pada persekitaran atau tempat yang berbeza. pemerhatian juga boleh dilaksanakan dalam situasi yang spesifik. CARA PENTAKSIRAN BAHASA LISAN     Penilaian orang lain Pemerhatian Sampel bahasa Pengujian tidak formal Bagi melakukan pentaksiran terhadap individu yang mengalami masalah lisan ini. pelbagai tempat dan masa yang berbeza sepanjang hari. sampel bahasa dan pengujian tidak formal. guru boleh melakukan perbincangan atau temu bual dengan ibu bapa. guru boleh membuat [ipgksm] Page 30 . petang dan malam. terdapat beberapa cara dan kaedah (Rujuk rajah 4). Selain itu. Menurut Haidi (2009). Pemerhatian situasi yang spesifik dilaksanakan sepanjang satu masa yang tertentu misalnya seperti semasa waktu rehat. pemerhatian di luar bilik darjah dan pemerhatian tingkah laku. Selain itu. Misalnya. guru juga boleh melakukan pemerhatian sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Bagi cara mentaksir dengan penilaian orang lain. pemerhatian. guru Bahasa Melayu.

Selain itu. dijalankan sama ada secara individu atau kumpulan. Seterusnya adalah sampel bahasa. Melalui soal jawab dan temubual. Selain itu. guru dapat merekod maklumat yang diperoleh dan dapat membantu guru dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. melalui pengujian tidak formal. dijalankan secara lisan. Keupayaan bahasa lisan seseorang kanak-kanak bergantung kepada pendedahan yang diterimanya daripada persekitaran selain daripada keupayaan kognitif. tidak melibatkan kemahiran atau unitunit tertentu dan ia dibina oleh guru serta tidak mempunyai arahan atau prosedur. Pengujian tidak formal dijalankan pada bila-bila masa mengikut keperluan. Contohnya. Teori interaksi menegaskan kepentingan menyediakan peluang-peluang untuk berinteraksi yang lebih luas kepada kanak-kanak untuk membantu mereka menguasai bahasa lisan dengan lebih [ipgksm] Page 31 . pemvokalan yang betul. Contoh ujian yang sesuai dijalankan adalah seperti ujian kriteria. guru dapat mengumpul lebih banyak maklumat untuk melakukan pentaksiran. Pendedahan daripada persekitaran yang mereka terima boleh dalam bentuk interaksi dua hala dan kekerapan berlakunya interaksi itu. Aspek yang dinilai adalah ucapan dan juga bahasa. Ujian seperti ini biasanya dilakukan pada usia selepas lahir hingga berumur 7 tahun. Komponen yang dinilai adalah seperti bahasa ekspresif dan reseptif. Dengan maklumat yang diperoleh. guru dapat menganalisis kelemahan dan kekuatan murid dalam kemahiran lisan. mimik muka atau gesture.PKP3106 pemerhatian terhadap tingkah laku murid tersebut ketika sesi pengajaran dan pembelajaran iaitu bagaimana murid itu menjawab ketika guru menanyakan soalan ataupun guru memerhati perbualan murid tersebut dengan rakan-rakannya. Kaedah ini memerlukan guru untuk membuat analisis sampel bahasa. Ini kerana untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan murid dalam kemahiran lisan iaitu mendengar dan bertutur. kepanjangan ayat dan juga ingatan audiotari. guru juga boleh melakukan pengujian tidak formal. Sampel bahasa biasanya dilakukan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. temubual dengan murid ataupun sesi soal jawab. Guru boleh menyediakan beberapa set soalan bagi memahami perkembangan bahasa mereka.

Kanak-kanak mula menguasai bahasa dari apa yang didengar dan dialaminya. Bagi setengah-setengah bahasa.memahami perkataan. Oleh itu aspek ini juga perlu diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran. murid-murid dapat memahami ayat serta lain-lain elemen linguistik bahasa.mendiskriminasikan unit-unit bunyi bahasa. licin dan lancar. Kemahiran mengenal dan mendiskriminasikan bunyi-bunyi ini bergantung kepada faktor-faktor fisiologi serta neurologi pendengaran setakat mana kadar pendengarannya dan pengamatan pendengarannya. Secara ringkasnya seseorang itu boleh dikatakan mempunyai kemahiran mendengar jika ia boleh mendiskriminasi bunyibunyi bukan bahasa. Iaitu mengenal dan mendiskriminasi bunyi-bunyi bahasa yang berlainan. [ipgksm] Page 32 .PKP3106 cekap. mengenal dan mengamatinya. Kemahiran Lisan dalam Ujian Diagnostik.Apabila seseorang itu mendengar. dalam lisan terdapat dua aspek kemahiran kecil iaitu Kemahiran Mendengar dan Kemahiran Bertutur. Dia akan cuba meniru serta menuturkannya berulang-ulang.Oleh itu. konsep dan kemahiran mendengar perkataan. Kemahiran Lisan merupakan satu daripada kemahiran yang penting dalam menjadi asas dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kemahiran-kemahiran asas dalam kemahiran lisan ialah kemahiran mendengar. Selain itu. kemahiran bacaan dan kemahiran tulisan. guru perlu memperbanyakan aktiviti lisan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Jenis – jenis ujian Diagnostik dapat dibahagikan kepada tiga jenis iaitu kemahiran lisan. dia seharusnya dapat mengecam. Jika ditinjau dengan teliti. Satu lagi kemahiran yang tergolong dalam kemahiran lisan ialah kemahiran bertutur iaitu kemahiran menyebut dan membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan pengujaran kata-kata atau ayat dalam intonasi.Mengenal pasti intonasi yang berbeza-beza ini amat penting bagi mewujudkan suasana pertuturan yang baik. Unsur-unsur ilmu linguistik yang dinamakan ”suprapenggalan” ini merupakan aspek yang nyata dan penting dalam lisan. nada (tekanan suara ). jeda serta helaan yang betul. perubahan kepada unsur-unsur ini akan melibatkan perbezaan maksud atau makna.

pembinaan ayat dan aspek-aspek nahu dalam satu-satu bahasa adalah dipelajari secara tidak langsung.Kebiasaannya penggunaan bahasa lisan menguntungkan pembinaan bahasa yang baik.Struktur ayat. Kebiasaannya penggunaan nahu yang betul secara lisan akan membina asas bahasa yang kukuh. sewajarnya ia tidak dapat mengeluarkan pendapat dengan jelas.Pada prinsipnya guru dikehendaki memperbanyakkan kegiatan lisan di peringkat awal persekolahan. mengajuk dan seterusnya bercakap. intonasi dan tekanan suara. Teori psikologi mengesahkan bahawa adanya perhubungan antara bahasa dengan pemikiran. Kita harus mengutamakan gerak kerja lisan sebelum mengajar kanak-kanak membaca dan menulis. Maka dengan ini memudahkan kanak-kanak pemulihan untuk belajar.Perkembangan bahasa kanak-kanak menunjukkan bahawa kanak-kanak mula mendengar. Apabila mereka sudah biasa dengan bahasa itu barulah diperkenalkan lambang-lambang tulisan supaya mudah mereka menginterpretasikan lambang-lambang pertuturan.PKP3106 Terdapat beberapa kepentingan kemahiran lisan iaitu manusia mencipta lambang-lambang pertuturan sebelum mencipta lambang-lambang tulisan. Melalui kegiatan lisan yang banyak di peringkat awal akan menambahkan dan memperkayakan perbendaharaaan kata kanak-kanak.Bahasa Melayu khususnya berbeza dari segi pengucapan.Kanak-kanak yang telah menguasai bahasa lisan akan mudah melahirkan perasaan dan mengeluarkan pendapat atau buah fikiran. Matlamat pengajaran    Rumusan hasil pentaksiran Pengenalpastian matlamat pengajaran Perancangan intervensi Cara memperbaiki kelemahan-kelemahan lisan [ipgksm] Page 33 . dengan demikian jika seseorang itu tidak menguasai perbendaharaan kata yang luas. Maka mereka akan lebih berani dan rajin bergaul dengan kanak-kanak lain. Pemikiran melibatkan lambang-lambang tertentu.

[ipgksm] Page 34 .PKP3106  Guru sendiri menjadi model sebagai penutur yang baik untuk ditiru oleh muridmurid.  Guru memperbanyakkan latih tubi sebutan dan intonasi terutama kelemahan khusus murid-murid. . o Memastikan hanya seorang sahaja yang bercakap ketika sesuatu ketika.Pengujaran yang baik hendaklah jelas dan lantang. 4. 2. Penutur yang dihasilkan hendaklah secara spontan..  Guru mempergiatkan lagi gerakerja / aktiviti lisan untuk murid. tersusun rapi dan cukup untuk didengar oleh pendengar yang ada. penekanan harus diberi kepada darjah pencapaian kanak-kanak dalam pelajaran itu dengan : o Memastikan setiap kanak-kanak diberi peluang mengambil bahagian. Galakkan murid-murid mengeluarkan idea-idea baru serta memilih bahan-bahan mereka sendiri. 3.  Guru menggabungjalinkan lisan dengan kemahiran bacaan dan tulisan dalam pengajaran dan pembelajaran. Pilih. Semua pengajaran lisan hendaklah dibuat secara formal. susun dan gunakan topik-topik yang ada dalam pengetahuan sedia ada murid. Adakan rangsangan yang membolehkan kanak-kanak bercakap mengenai perkara-perkara tertentu.  Guru menjalankan peneguhan serta pengukuhan serta merta.  Guru mempelbagaikan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran. 6. o Memastikan setiap murid yang mendengar apa yang dinyatakan oleh si penutur. PERKARA-PERKARA PENTING DALAM PENGAJARAN LISAN 1. 5.  Guru mewujudkan situasi-situasi yang menggalakkan murid berinteraksi melalui susun atur tempat duduk. bernas dan mudah. pertandingan dan sebagainya. Ketika menyampaikan pengajaran.

9.PKP3106 7. 8. [ipgksm] Page 35 . Semasa murid-murid meniru sebutan. pembetulan hendaklah dibuat secara spontan. Ulang pelajaran (latih tubi ) yang terdahulu dalam pelajaran-pelajaran yang berikutnya untuk memperkukuhkan ingatan murid-murid. Peniruan sebutan oleh murid-murid mestilah lebih kerap dan bukan hanya untuk sekali dua sahaja. guru mestilah mengamatinya dan jika didapati mereka melakukan kesalahan.

Dua definisi yang diberikan ini sudah cukup untuk menjelaskan bahawa kemahiran membaca adalah satu proses yang kompleks. Manakala Kenedy (1981) pula mendefinisikan bacaan sebagai keupayaan seseorang untuk mengecam bentuk visual (lambang-lambang grafik yang mewakili bahasa atau perkataan). Marohaini Yusoff (1989) telah merumuskan proses membaca seperti berikut: 1. Membaca adalah kemahiran yang kompleks dan banyak definisi diberikan untuk menjelaskan maksud bacaan. Cuma dua komponen kemahiran utama yang dipersetujui wujud dalam kemahiran membaca iaitu kemahiran mengenal atau mengecam perkataan dan kemahiran memahami apa yang dibaca.PKP3106 TAJUK 5 MENTAKSIR BACAAN Pengenalan Bacaan Membaca adalah salah satu masalah utama yang dihadapi oleh kanak-kanak pemulihan dan juga menjadi punca utama kegagalan kanak-kanak di sekolah. cemas. kurang motivasi. Malah dikatakan juga bahawa kegagalan membaca akan membawa kepada perlakuan salah laku. Berdasarkan definisi-definisi membaca yang ditelitinya. [ipgksm] Page 36 . Perlakuan membaca adalah perlakuan yang kompleks dan tidak dapat diperhatikan. 1999). memahami dan mentafsirkan maksudnya (Marohaini Yusoff. Terdapat banyak definisi yang diberikan untuk menjelaskan maksud bacaan. Harris dan Sipay (1980) menyifatkan proses membaca sebagai proses untuk memperoleh tafsiran yang bermakna tentang lambang-lambang bercetak atau bertulis. 1992). menghubungkan bentuk itu dengan bunyi atau makna yang telah diketahui. dan seterusnya berasaskan pengalaman lalu. dan perasaan rendah diri (Mercer.

merasai. Menterjemahkan makna perkataan itu dengan mengaitkannya dengan apa yang sedia ada di kepala. Dalam sesuatu proses bacaan. ii. Semasa membaca. Seseorang murid itu mempunyai tujuan. seseorang itu perlu berfikir. v. Mengumpul dan mencantumkan idea. Sesuatu perlakuan membaca mesti dapat menghasilkan pemahaman selain pengecaman dan penyebutan perkataan-perkataan. Mengaitkan lambang atau perkataan dengan bunyi atau makna. Proses Kemahiran Membaca Kemahiran membaca mengandungi dua proses asas iaitu kemahiran memecahkan kod dan kefahaman. Mencuba untuk menghuraikan idea kepada orang lain.PKP3106 2. untuk menjadi pembaca yang berkesan. jangkaan. dan pengalaman lalu yang akan mempengaruhi apa yang akan dibacanya. Oleh itu. iv. kemahiran memecahkan kod ataupun dikenali sebagai “nyah kod” membolehkan seseorang menyebut perkataan yang ditulis dengan betul. pengetahuan. perkataan dan ayat sehingga menjadi sebuah idea yang lengkap. dan membayangkan apa yang dibaca. Kemahiran memecahkan kod melibatkan pemahaman tentang hubungan antara huruf-huruf dan menterjemahkan perkataan tulisan kepada bentuk yang sama dengan bahasa lisan. [ipgksm] Page 37 . terdapat susun atur tugasan seperti berikut: i. seseorang itu tidak perlu dapat menyebut perkataan dengan betul dan lancar asalkan dia tahu makna perkataanperkataan yang dibacanya. Maksudnya. Manakala proses kefahaman pula membolehkan seseorang memahami makna sesuatu perkataan atau makna perkataan mengikut konteks. iii. Mengecam atau mengenal lambang atau perkataan yang dilihat. 3.

Sementara itu. antara faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca kanak-kanak adalah keadaan fizikal. Manakala kecerdasan dan perkembangan kognitif juga turut mempengaruhi kemahiran membaca kanak-kanak. kecerdasan. Kanak-kanak yang cerdas akan dapat menguasai kemahiran membaca dengan lebih cepat berbanding dengan kanak-kanak lain yang sebaya dengannya. motivasi dan sahsiah. Kesediaan adalah faktor penting sebelum seseorang kanak-kanak menguasai sesuatu kemahiran. Oleh itu bagi persediaan untuk kanak-kanak berjalan. duduk. berdiri. Seorang kanak-kanak tidak boleh terus berjalan sekiranya otot-otot anggota kakinya cukup kuat untuk berdiri dan seterusnya berjalan. seseorang kanak-kanak harus mempunyai keadaan perkembangan yang diperlukan terlebih dahulu sebelum kemahiran membaca diajar kepadanya. ibu bapa yang kerap berbual dengan anak mereka dan sebagainya. Begitu juga dengan membaca. emosi. Contohnya. Persekitaran yang intelektual yang memberi pengalaman-pengalaman bermakna akan dapat merangsang otak dan menimbulkan minat membaca. Selain itu. Misalnya mendengar cerita. dan barulah berjalan. keupayaan pengamatan turut menjadi faktor dalam mempengaruhi kemahiran membaca misalnya kemahiran diskriminasi penglihatan dan diskriminasi pendengaran. Ini kerana dorongan yang diberikan oleh ibu bapa boleh mempengaruhi sikap membaca kanak-kanak. bertatih. dia akan memulakan dengan merangkak. pengamatan dan penguasaan bahasa. lawatan ke perpustakaan atau ke kedai buku. Keadaan fizikal merujuk kepada keadaan mata. bangun. semasa membaca kanak-kanak perlu mendiskriminasikan huruf dan juga mendiskriminasikan bunyi-bunyi huruf.PKP3106 Faktor-faktor Yang Berkaitan Dengan Membaca Antara faktor yang mempengaruhi kemahiran membaca seseorang adalah kesediaan membaca. pengalaman dan persekitaran. Keadaan rumah tangga dan cara asuhan akan mempengaruhi perkembangan emosi. telinga. dan organ pertuturan yang sempurna. motivasi dan sahsiah kanak-kanak. Ini melibatkan kemahiran [ipgksm] Page 38 .

Kanak-kanak yang menguasai bahasa dengan baik juga akan dapat belajar kemahiran membaca dengan cepat dan dapat membaca dengan baik kerana bahasa adalah alat komunikasi manusia untuk melahirkan fikiran. guru perlu menyiasat terlebih dahulu tahap kesediaan murid terutamanya penguasaan bahasa dan juga emosi murid. peringkat melatih membaca untuk hiburan atau mencari maklumat dan peringkat membina dan mengukuhkan sikap gemar membaca. Oleh itu. Pada peringkat ini. Peringkat mendirikan asas bacaan sangat penting dalam pengajaran kemahiran membaca kepada murid-murid. Manakala bacaan senyap merupakan kemahiran membaca untuk memahami dan juga kepantasan membaca petikan sesuatu bahan. Peringkat-Peringkat Mengajar Bacaan Pengajaran bacaan yang dijalankan boleh guru bahasa tertumpu kepada dua kemahiran iaitu bacaan secara kuat iaitu bacaan mekanis dan bacaan secara senyap iaitu bacaan mentalis. dan gaya membaca. kehendak dan sebagainya. perasaan. Kemahiran membaca kuat lebih menumpukan kepada kemahiran sebutan. adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa dan juga guru untuk memastikan kanak-kanak sudah mempunyai kesediaan membaca yang mencukupi sebelum mengajar kemahiran membaca kepada kanak-kanak. peringkat mendirikan asas. Husin (1988) membahagikan pengajaran bacaan kepada lima peringkat iaitu peringkat menyediakan murid. Kamarudin Hj. intonasi. Mengajar kemahiran membaca kepada kanak-kanak hendaklah dibuat secara berperingkat-peringkat supaya mereka dapat menguasai kemahiran membaca dengan baik. Apabila kanak-kanak memasuki tahun satu persekolahan. guru perlu menggunakan pelbagai [ipgksm] Page 39 . Pengetahuan guru tentang tahap kesediaan membaca murid dan juga kemahiran sedia ada murid akan dapat membantu guru untuk menyediakan murid bagi pelajaran membaca. peringkat melatih membaca dan memahami.PKP3106 pengamatan penglihatan dan pendengaran.

mereka akan menggunakan kemahiran ini untuk memilih bahan bacaan lain untuk mencari maklumat dan juga untuk mengisi masa lapang. Soalan-soalan guru yang berkaitan dengan bahan yang dibaca akan membantu murid membina kemahiran memahami. Guru boleh membantu kanak-kanak dengan mengajar mereka kemahiran mencari maklumat di pusat sumber dan juga internet. dan sebagainya. guru juga mula menekankan aspek pemahaman. Peringkat seterusnya adalah melatih membaca dan memahami. pola ejaan dan unit bahasa. Kaedah “bottom-up” bermaksud membaca dari bawah ke atas. Kebiasaannya. Setelah kanak-kanak sudah boleh membaca dengan lancar dan seterusnya memahami isi bahan yang dibaca. perkataan. Kebiasaan. Menurut [ipgksm] Page 40 . menarik dan bermakna. peraduan mengarang. Sikap suka membaca hendaklah dipupuk di peringkat sekolah lagi supaya sebati dengan jiwa kanak-kanak. butiran dan rangkaian persepsi serta identifikasi huruf-huruf. sekolah kerap mengadakan pertandingan membaca. bahan bacaan yang digunakan hendaklah dipilih dengan baik. kata-kata. Akhir sekali adalah peringkat membina sikap suka membaca. pameran buku. petikan yang menentukan pemahaman seseorang. murid yang membaca nyaring boleh dikurangkan kepada bacaan senyap secara beransur-ansur. suku kata. galakan dan dorongan perlu diberikan kepada murid secara berterusan. Kemahiran asas bacaan bermula dengan mengenal abjad.PKP3106 alat bantu mengajar dan juga bahan bacaan yang sesuai. frasa dan seterusnya ayat. Pendekatan Pengajaran Bacaan Terdapat dua pendekatan pengajaran bacaan iaitu kaedah “bottom-up” dan “kaedah “top-down”. Bahan bacaan yang digunakan hendaklah ringkas. Menurut pendekatan ini. Selain menekankan aspek sebutan dan kelancaran. Pada peringkat ini. Membaca dalam proses “bottom-up” merupakan proses yang melibatkan ketepatan. Pada peringkat ini juga.

Ini bermakna. Masalah [ipgksm] Page 41 . Untuk membantu pemahaman berkaitan dengan pendekatan ini. Dalam kemahiran membaca. suku kata. Masalah-Masalah Dalam Bacaan Masalah-masalah dalam bacaan dapat dibahagikan kepada dua iaitu masalah berkaitan dengan kebolehan memecah kod dan masalah berkaitan kefahaman. Jadi. koheren dan bermakna. pembaca dapat menggunakan petunjuk tambahan yang merupakan kompetensi berbahasa yang ia miliki. pembaca menggunakan strategi berdasarkan kepada penggunaan petunjuk semantik dan sintaksis. Kemudian menggunakan mekanisme pemprosesan yang masuk akal. Untuk memahami bacaan berdasarkan kaedah ini. frasa. petunjuk gramatik dan tanda wacana. Kesimpulannya.PKP3106 Brown (2001). morfem. Pendekatan ini berkaitan dengan kemahiran membaca yang menjadi sebahagian daripada proses skema seseorang iaitu membaca secara terus-menerus untuk menguji sama ada untuk menerima atau menolak hipotesis yang dibuat semasa proses membaca. proses bottom-up adalah proses membaca terlebih dahulu dengan mengetahui pelbagai tanda linguistik seperti huruf. kompetensi berbahasa dan pengetahuan tentang apa saja memainkan peranan yang penting dalam membentuk makna bacaan. pendekatan “top-down” juga dikenali sebagai model psikolinguistik dan ia dikembangkan oleh Goodman (1976). Maklumat grafik hanya digunakan untuk menyokong hipotesis tentang makna. untuk mendapatkan makna bacaan. sebelum membaca seseorang itu membuat ramalan ataupun hipotesis berkaitan dengan apa yang mungkin ada dalam bahan bacaan dengan bermodalkan pengetahuan tentang isi dan bahasa yang dimilikinya. pembaca memerlukan kemahiran yang berkaitan dengan lambang bahasa yang digunakan dalam teks. pendekatan ini melibatkan pengetahuan. pengalaman dan kecerdasan pembaca untuk memahami bacaan. Berdasarkan pendekatan ini. Pembaca tidak hanya memerlukan maklumat grafik daripada bacaan kerana mereka telah memiliki model bacaan sendiri untuk memahami bacaan.

murid tidak dapat memahami makna sesuatu perkataan atau makna perkataan mengikut konteks. Seterusnya adalah kesukaran membaca peringkat ayat. huruf yang terbalik. keliru ejaan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. menggantikan bunyi suku kata dalam perkataan. tidak boleh membunyikan dengan betul suku kata VK di awal perkataan. tidak boleh membunyikan dengan betul setelah mengeja atau membatang suku kata. tidak boleh membatang perkataan yang mengandungi banyak suku kata. Masalah pada peringkat suku kata pula. pembalikan perkataan. Mereka cenderung menggantikan perkataan dengan perkataan lain. [ipgksm] Page 42 . keliru membatang perkataan yang mengandungi Diftong atau vokal berganding. Masalah berkaitan dengan kefahaman pula. kesukaran dalam pengamatan dan kesukaran membaca peringkat ayat. keliru nama-nama huruf yang seakan-akan sama bentuknya. salah menyebut perkataan yang seakan-akan rupanya. boleh membatang suku kata tetapi gagal menyebut. peringkat suku kata. murid tidak boleh mengadun atau membatang suku kata terbuka atau tertutup. merangkak-rangkak dan membaca mengikut loghat. salah menyebut atau membunyikan perkataan yang seakan-akan sama dan menyebut perkataan mengikut loghat. tertinggal. Antara masalah bentuk huruf ialah tidak dapat membezakan huruf kecil yang seakan-akan sama bentuknya.PKP3106 berkaitan dengan kebolehan memecahkan kod dapat dibahagikan kepada bentuk huruf. mengulang. Manakala masalah dalam kesukaran dalam pengamatan pula adalah boleh mengeja tetapi tidak boleh membunyikan. menggugurkan bunyi-bunyi suku kata dalam perkataan. keliru membunyikan suku kata yang melibatkan e taling dan e pepet. tidak boleh membunyikan perkataan yang mengandungi Diagraf di awal perkataan dan tidak boleh membatang suku kata yang melibatkan imbuhan. bunyi huruf yang seakan-akan sama. salah memecah atau membatang suku kata. menyebut hurufhuruf mengikut telor bahasa ibunda dan keliru menamakan huruf besar dan huruf kecil kerana bentuknya berubah. mengeja sebelum membaca.

Guru boleh menggunakan URK untuk kemahiran memecahkan kod dan kemahiran mengenal perkataan. Ujian yang boleh dilaksanakan adalah Ujian Rujukan Kriteria (URK). iaitu jawapan yang diberikan tepat mengatasi tahap peratus (%) yang ditentukan oleh guru.PKP3106 CARA PENTAKSIRAN BACAAN    Senarai semak Analisis ralat Pengujian berdasarkan kurikulum Antara cara pentaksiran yang boleh dilakukan oleh guru ialah senarai semak. pengujian berdasarkan kurikulum pula bermaksud ujian yang dijalankan berdasarkan kandungan kurikulum yang digunakan di sekolah. Sementara itu. analisis ralat dan pengujian berdasarkan kurikulum. Murid akan kerap melakukan kesilapan bagi sesuatu kemahiran yang masih belum dikuasainya. Ujian hanya akan dijalankan selepas satusatu kemahiran diajar kepada murid dalam masa yang tertentu. Oleh sebab itu. kemahiran mengenal perkataan. Untuk menentukan penguasaan. kemahiran yang diuji hanya tertumpu kepada satu aspek sahaja. (Rujuk Rajah 5) Senarai semak adalah satu senarai yang merangkumi instrumen tertentu untuk mengenal pasti tahap penguasaan murid dalam kemahiran membaca. Ia merupakan satu ujian yang direka oleh guru pemulihan untuk menilai setakat mana kemahiran yang telah diajar kepada murid dalam satu tempoh tertentu. kefasihan membaca dan kefahaman. guru biasanya akan tetapkan kriteria pencapaian. Contohnya untuk [ipgksm] Page 43 . Kebiasaannya. Pengujian berdasarkan kurikulum dapat dibahagikan kepada empat iaitu kemahiran memecahkan kod. guru harus mengkaji ralat yang terdapat dalam kerja latihan murid untuk mengenal pasti kemahiran yang harus diajar. Contoh 70% hingga 80%. Sementara itu. pentaksiran analisis ralat pula berkaitan dengan kesilapan yang dibuat oleh murid yang boleh dijadikan sebagai petunjuk berkaitan dengan kemahiran yang masih belum dikuasainya. Tujuannya adalah untuk menilai sama ada murid telah menguasai kemahiran tersebut ataupun tidak.

murid membaca ayat tunggal yang ditunjukkan oleh guru semasa ujian lisan dilaksanakan dan guru merekod kesalahan murid. [ipgksm] Page 44 . Ujian yang boleh dilaksanakan adalah Ujian “speed”. Kalau murid berjaya membaca tujuh perkataan atau lebih dengan tepat. Dengan ujian ini. guru menulis „apabila didedahkan kepada 10 patah perkataan KVKV yang pernah diajar. guru menguji sama ada murid telah menguasai kemahiran yang telah diajar dalam tempoh berkenaan dengan menyediakan sepuluh perkataan KVKV yang pernah diajar untuk menguji murid. guru boleh mengenal pasti sama ada murid dapat membaca perkataan dan ayat yang ditulis dengan betul ataupun tidak dengan mengadakan ujian lisan. Contohnya. Guru mula menguji dengan memberi murid 10 perkataan KVKV dan murid membaca perkataan. Dalam borang catatan. guru juga boleh melaksanakan Ujian Diagnostik (UD).PKP3106 menguji kebolehan membaca KVKV. Seterusnya adalah untuk menguji kefasihan membaca. murid dapat membaca dengan tepat tujuh daripada 10 perkataan yang ditunjukkan‟. UD dilaksanakan untuk mengenal pasti dengan lebih terperinci masalah dalam pembelajaran yang dihadapi oleh murid. Selepas membaca perkataan KVKV selama 3 minggu. Maka guru bolehlah mengajar kemahiran yang baru. guru boleh memberikan petikan dan menyediakan soalan berdasarkan petikan yang diberikan. guru dapat mengenal pasti sama ada murid memahami apa yang dibaca ataupun tidak. Misalnya. Guru merekod kesalahan murid. Selain itu. Melalui ujian ini. guru akan jadikan sebagai bukti bahawa kemahiran telah dikuasai. Ujian ini perlu dihabiskan dalam masa yang agak terhad dan dilakukan secara tidak formal. murid membaca petikan yang diberikan oleh guru dalam masa yang telah ditetapkan. Seterusnya untuk menguji kefahaman murid.

oleh itu melalui bacaan kita dapat memahami mesej yang disampaikan oleh orang lain melalui tulisan.PKP3106 Kemahiran Bacaan dalam Ujian Diagnostik. Membaca secara senyap dengan memberi penekanan kepada memahami apa yang dibaca adalah sangat penting. Menurut Frak Smith (1971). Atan Long (1976): Membaca adalah proses kembalikan daripada proses menulis kepada proses mentafsirkan kembali lambang-lambang bertulis dan mendapatkan makna atau buah fikiran daripada bahan bertulis itu. Selain daripada kemahiran lisan. Bacaan juga merupakan satu langkah lanjutan dalam perkembangan pembelajaran bahasa dan memproses perkembangan-perkembangan yang diterima. dan kunci kepada keupayaan menikmati hasil penulisan untuk mengisi masa lapangnya. Bagi kanak-kanak masalah pembelajaran pula. sumber kepada penambahan ilmu pengetahuan. Pengertian bacaan adalah luas iaitu tidak hanya terhad kepada maksud membunyikan tulisan atau “barking at words” semata-mata.Kesimpulannya. membaca adalah proses memindahkan lambang-lambang bertulis kepada suara. membaca merupakan kunci kejayaan akademiknya.memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya serta membuat perkaitan makna-makna tersebut dengan pengalaman sedia ada murid. Kita mungkin tidak dapat bersama-sama dengan orang lain sepanjang masa. [ipgksm] Page 45 .Membaca adalah satu operasi “psycholinousitic” . Bagi seseorang pelajar. Pengajaran kemahiran membaca kepada kanak-kanak memerlukan kaedah dan teknik tertentu supaya mereka dapat menguasai kemahiran membaca dengan baik sama ada membaca secara nyaring atau membaca secara senyap. kemahiran membaca adalah kemahiran bahasa yang penting dikuasai oleh seseorang individu. mereka memerlukan kaedah dan teknik mengajar yang lebih khusus sesuai keupayaan dan kebolehan mereka.

Dalam melaksanakan pentaksiran bacaan. Ujian ini akan dilaksanakan secara individu dan dilakukan di tempat kebiasaan murid. Ujian diagnostik bacaan digunakan oleh guru untuk mendapatkan maklumat dan membantu guru mengenalpasti daerah kelemahan pelajar berkenaan. Selain itu. murid ini juga akan membaca secara terbalik. Kebanyakannya adalah bergantung dengan latar belakang dan orientasi murid terbabit. sintaksis dan semantik. Misalnya murid itu akan mengalami masalah apabila dua perkataan yang berbeza bunyi dilambangkan oleh huruf yang sama iaitu semak ( belukar) dan semak (lihat semula). Selain itu. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh murid-murid dalam bacaan. untuk melakukan pentaksiran ujian diagnostik perlulah dilakukan. Antaranya adalah seperti masalah disleksia. pentaksiran tersebut perlulah dilakukan secara variasi dan mengambilkira tentang kebolehan untuk kebolehan memproses bacaan yang kompleks. Bagi kemahiran bacaan. berpandukan arahan dan menggunakan maklumat. ujian yang diberikan hendaklah berdasarkan umur murid. Ujian ini mengandungi beberapa komponen mana perlu mahir dikuasai oleh murid-murid iaitu fonologi. terdapat beberapa aspek yang perlu dilihat terlebih dahulu. Pentaksiran yang dilakukan ini mestilah tidak berat sebelah dan perlu mengambil kira [ipgksm] Page 46 . Mereka juga tidak dapat membuat hubung kait antara bunyi perkataan dengan huruf yang menyebabkan mereka terpaksa membunyikan setiap perkataan yang dibaca. Berdasarkan faktor itu. morfolgi. Antara pendekatan yang digunakan adalah seperti orientasi dalam bacaan.PKP3106 PENTAKSIRAN BACAAN Kebanyakan guru menggunakan pelbagai pendekatan yang berbeza dalam proses pembelajaran dan pengajaran untuk kemahiran membaca. Kemahiran dalam pembacaan ini juga merangkumi pengecaman huruf dan perkataan penyebutan serta pemahaman terhadapa apa yang dibaca. guru akan dapat menggunakan satu atau lebih pendekatan. Antaranya ialah.

Selain itu terdapat juga kesilapan dalam menyebut huruf yang hampir sama bentuk seperti m-n iaitu mama dan mana. ”omission” dan banyak lagi. Pelajar boleh diuji membaca huruf . ”inversion” . Antara kesilapan yang seringkali dilakukan oleh murid semasa melakukan proses bacaan adalah seperti ”insertion”. perbualan. retelling. senarai semak dan soalan. Pendekatan yang berbeza harus dilakukan semasa membuat pentaksiran yang melibatkan aspek bacaan. dan juga penilaian kendiri. kefahaman inferens dan kemahiran mendengar. Kefahaman literal adalah merupakan [ipgksm] Page 47 . Selain itu. ”substitution” . ”think aloud”. Beberapa perenggan dan teks akan disusun daripada sangat mudah kepada semakin susah. suku kata . Terdapat 3 jenis kefahaman yang dinilai ialah kefahaman literal. Contoh perkataan khamis akan disebut sebagi kamis. Bacaan mekanis ini diuji melalui ketepatan sebutan dan kelancaran membaca. murid juga akan diuji mengenai kefahaman mereka terhadap bacaan yang dibaca. Aktiviti bacaan mekanis akan diuji melalui ketepatan sebutan dan kelancaran membaca.PKP3106 jenis ujian yang dijalankan. Antara kesilapan yang seringkali dilakukan adalah menyebut huruf kecil yang hampir sama bunyi seperti b-d iaitu buku-duku. hasil tulisan selepas bacaan. persembahan oleh murid. ny. sy. Dalam melakukan ujian diagnostik. terdapat juga kesilapan dalam meyebut bunyi konsonan bergabung iaitu kh. temubual. Penilaian yang dilakukan semasa melakukan pentaksiran adalah berdasarkan prob. perkataaan. Sementara itu guru akan menyemak teks untuk mengenal pasti jenis kesilapan yang dilakukan. analisis kesalahan. jurnal murid. Murid yang mengalami masalah bacaan juga akan mengalami kekeliruan dengan orientasi huruf iaitu u dengan n dan keliru huruf besar dan huruf kecil yang berbeza bentuk seperti A-a. deskripsi lisan. Kesilapan yang dapat dinilai dalam bacaan mekanis juga dapat dilihat ketika menyebut perkataan yang mana kakak disebut katak dan sesetengah juga menterbalikkan perkataan seperti bala menja laba. aktiviti yang boleh dilakukan adalah dengan melakukan bacaan mekanis. ayat dan teks. menulis dan bahasa. ng.

Murid juga mampu membuat andaian atau ramalan.PKP3106 kefahaman yang diuji selepas murid membaca teks. [ipgksm] Page 48 . pandangan atau penjelasan dan mampu mempamerkan kefahaman terhadap teks yang dibaca. Kefahaman inferens pula memerlukan belajar untuk berfikir secara analitikal dan mampu memberikan huraian. kemudian akan diuji dengan soalan sama ada berbentuk literal atau inferens. murid akan diperdengarkan teks terlebih dahulu. Bagi kemahiran mendengar pula. Murid akan disoal berdasarkan maklumat yang terdapat dalam teks.

2.PKP3106 TAJUK 6 MENTAKSIR KEMAHIRAN MENULIS Kemahiran Menulis    Tulisan Ejaan Mengarang TULISAN Pengenalan Don Bryne (1979) menyatakan bahawa simbol grafik semasa menulis ialah penggunaan huruf-huruf atau gabungan huruf-huruf yang berkaitan dengan lambang bunyi yang kita buat semasa kita bercakap. Pramenulis  Peringkat persediaan sebelum murid dapat menulis dengan kemas. Peranan tulisan     Melatih murid-murid menghujah dan mengembangkan idea Mendirikan asas menulis yang kukuh bagi membolehkan kanak-kanak menulis dengan baik. Mendedahkan kanak-kanak cara penulisan yang betul Peringkat-peringkat kemahiran menulis 1. cekap dan pantas. Meluaskan pengetahuan dalam perbendaharaan kata. Mekanis(mendirikan asas) [ipgksm] Page 49 . perkembangan bahasa dan tulisan.

• Latihan membentuk bulatan di udara. lantai tanpa menggunakan alat tulis. Pelahiran (mental)  Melahirkan fikiran murid secara bertulis. Seterusnya menguasai kemahiran menulis huruf. • Latihan menulis huruf dalam suku kata. perkataan dan ayat. Contoh aktiviti: • Latihan menekap huruf mengikut acuan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang. suku kata. [ipgksm] Page 50 . di atas meja. Pramenulis Murid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf dengan kemas dan betul. • Membuat pelbagai jenis garisan atau bentuk • Melukis gambar Mekanis Murid-murid diajar menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dalam abjad. pasir. • Latihan menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putusputus.PKP3106  Selepas pratulisan dan mereka dilatih membentuk lambang-lambang tulisan 3. • Menyambung titik • Latihan melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat. Contoh aktiviti pramenulis : • Menulis dari kiri ke kanan • Latihan mewarnakan dari kiri ke kanan. • Latihan menyalin frasa atau ayat. Latihan otot tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberikan kepada murid. • Latihan melengkapkan huruf pada perkataan bergambar.

(b) Kegagalan menggabungkan imej visual huruf dengan pergerakan motor tangan atau jari yang sesuai. MASALAH Kaminsky dan Powers (1981) telah mengenal pasti lima masalah yang ditunjukkan oleh kanak-kanak dalam tulisan tangan.PKP3106 • Latihan menyalin ayat daripada buku. [ipgksm] Page 51 . dan separa berpandu. Contoh aktiviti: • Menulis jawapan pemahaman • Menulis karangan • Menulis ayat berdasarkan gambar • Membina ayat • Memanjangkan ayat • Menulis rencana • Mengisi silang kata • Melengkapkan ayat. Pelahiran Anda boleh memulakan pengajaran menulis pada peringkat ini dengan jenis-jenis penulisan terkawal. Kemudian mereka boleh didedahkan dengan penulisan bebas dan kreatif. (e) Kesukaran untuk memahami atau melihat keperluan ruang (spatial) tulisan tersebut. berpandu. (a) Kecelaruan persepsi visual. (d) Ingatan motor yang tidak sempurna berkaitan dengan penyimpanan maklumatmaklumat motor di dalam otak. separa terkawal. (c) Tidak cekap dan lemah dalam kawalan otot-otot dalaman tangan menjadikan sukar untuk menulis. iaitu ketidakupayaan mengingat bagaimana huruf itu kelihatan dan untuk memperlihatkan semula huruf-huruf tersebut.

• Menulis abjad dan ayat terbalik. (a) Bentuk huruf: • Tidak dapat membentuk huruf dengan betul. (d) Mencampurkan huruf besar dengan huruf kecil saiz huruf dalam perkataan tidak seragam (e) Tulisan yang terlalu kabur hingga sukar dibaca. Kemahiran diperoleh melalui bacaan Masalah Kemahiran Menulis : 1. • Menulis perkataan terbalik ( bapa – baqa ).PKP3106 Masalah tulisan mekanis juga dilakukan oleh kanak-kanak semasa menulis seperti berikut. • Menulis abjad tidak lengkap atau tidak sudah. EJAAN Definisi : Proses memilih serta mengadunkan lambang-lambang untuk melahirkan perkataan secara lisan dan bertulis. (b) Jarak huruf atau perkataan tidak sesuai. • Menulis dengan tiada ketetapan kecondongan. Lemah dalam ingatan penglihatan [ipgksm] Page 52 . (c) Tulisan menaik atau menurun daripada garisan. • Menulis dari kanan ke kiri. Huraian : Sebahagian kanak-kanak mahir mengeja tanpa bantuan guru.

Tidak dapat pilih lambang-lambang secara rawak d.PKP3106 a. Kemungkinan lemah dalam bacaan MENGARANG Definisi kemahiran mengarang • Perihal mengarang (cerita). Tidak boleh cam perkataan c. perbuatan (pekerjaan) mengarang Kamus Dewan Edisi Terkini Aldous Hexley • Kebolehan berbahasa untuk membincangkan satu isi/info secara bertulis Williams (1989) • Aktiviti manusia yang paling kompleks yang melibatkan proses kognitif. Tidak dapat tentukan lambang yang wakili bunyi b. Masalah penglihatan (rabun/juling) 2. peraturan dan sistem • Penggabungan objek-objek utama secara sistematik Wikipedia General • karya tulisan untuk mengukapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk difahami [ipgksm] Page 53 . bahan. Lemah dari segi analisis pendengaran a. Tidak dapat ingat dan bayangkan bentuk sebenar perkataan b.

Menyaring bahan. Mentransformasikan perancangan kepada bentuk karangan. internet dan bahan eletronik yang lain.PKP3106 Proses / peringkat kemahiran mengarang 1. Menulis draf Semasa mengarang Aktiviti pada peringkat ini ialah: 1. Mengambil kira aspek kohesi dan koheren Pasca mengarang Aktiviti pada peringkat ini ialah: [ipgksm] Page 54 . 2. 4. Pra mengarang 2. 7. Berbincang untuk menentukan format. 4. Semasa mengarang 3. Mendapat bahan daripada sumber bahan bercetak. Menentukan watak 6. Mengambil kira aspek penghuraian yang melibatkan kosa kata. tanda baca dan ejaan. sistem bahasa. gaya bahasa. Membuat peta minda atau carta alir cerita. 5. 2. Menentukan format 3. Berbincang untuk menentukan isi 3. Pasca mengarang Pra mengarang Aktiviti pada peringkat ini ialah: 1. wacana.

Pemerhatian yang dibuat perlu direkodkan dan terdapat beberapa cara untuk merekodkan hasil pemerhatian : Temubual :  Guru boleh mendapat maklumat berkaitan murid dengan [ipgksm] Page 55 . Melakukanpembetulan 3. Pemerhatian Merupakan satu kaedah yang selalu dijalankan oleh para professional untuk mengumpul maklumat khususnya berkaitan tingkah laku seseorang murid. Menyemakkarangan 2. Menghantar karangan Masalah dalam mengarang • • • • • • Penggunaan dialek (tidak menggunakan bahasa baku) Kesilapan tatabahasa Kesilapan ejaan Kesilapan istilah Kesalahan struktur ayat Ketidakrevelan isi CARA PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MENULIS Senarai semak Satu senarai deskripsi diberikan dan responden hanya menanda deskripsi yangdianggap tepat berkaitan murid yang ditaksirkan.PKP3106 1. Membuat penambahan sekiranya perlu 4.

Memerhati untuk jangka pendek atau jangka panjang. Menilai kemahiran. guru-guru yang lain.  Murid perlu dimaklumkan tentang kriteria tugas khusus untuk prestasi (pentaksiran rujukan kriteria). rakan sebaya dan kerja berkumpulan  Pentaksiran kendiri memerlukan perhatian khusus daripada guru kerana mungkin ramai murid memerlukan bantuan mempelajari bagaimana untuk menilai kemahiran akademik dan prestasi dengan tepat. Melaporkan apa saja yang dilihat. atau rakan sebaya murid. Analisis Kerja Sampel Salah satu sumber maklumat sedia ada berkaitan sampel-sampel kerja yang dihasilkan murid berikut dalam mata pelajaran yang dipelajarinya. Memerhati apa-apa yang telah dirancang dan secara “open ended”. Memerhati sesuatu perlakuan tanpa membuat tafsian (interpretation) dan tanggapan (judgement).PKP3106 menemubual ibu bapa. Tafsiran bukan untuk penilaian semasa. Murid juga mungkin bagaimana memerlukan untuk bantuan dalam rekod dan mempelajari mengulas menyimpan ringkasan kerja. Jenis pemerhatian Mengikut tujuan dan aspek yang hendak diperhatikan atau dinilai iaitu: I. II. pengetahuan dan perlakuan. [ipgksm] Page 56 . Pentaksiran Kendiri. Penilaian dalam bentuk sekuense.

 Inventori Tidak Formal Dijalankan selepas mempelajari sesuatu kemahiran Ejaan Inventori tidak formal merupakan ujian yang dibina untuk mengukur setakat mana murid telah menguasai kemahiran-kemahiran yang terkandung dalam sukatan yang digunakan di sekolah. Berdasarkan rujukan yang dibuat item-item ujian akan dibina untuk menguji murid Langkah-langkah untuk membina sesuatu inventori ejaan tidak formal adalah [ipgksm] Page 57 .  Ujian Kriteria Rujukan Pentaksiran Rujukan Kriteria (PRK) ialah pentaksiran yang dilaksanakan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan terlebih awal tanpa membandingkan seseorang murid dengan murid yang lain tetapi membandingkan pencapaian murid dengan setkriteria yang telah ditetapkan itu. Sekiranya guru ingin membina inventori ejaan tidak formal bagi menguji kebolehan murid dalam kemahiran mengeja guru akan merujuk kepada sukatan Bahasa Melayu untuk mengetahui kemahiran-kemahiran yang terkandung di dalam kedua-dua aspek tersebut. kemahiran kecil yang masih tidak dapat dilakukan oleh murid perlu diajar. guru perlu mengenalpasti apakah kemahiran kecil yang terdapat dalam satu kemahiran dan kemudian membantu murid menjalankan tugasan tersebut. Analisis Ralat  Kesilapan yang dibuat oleh murid boleh dijadikan sebagai petunjuk tentang kemahiran yang masih belum dikuasainya.PKP3106 Analisis Tugasan Untuk mengajar murid menjalankan tugasan dengan jayanya.

darjah dan tahap kebolehan murid  Sediakan item- item ujian bagi setiap bahagian sukatan dengan memberi tumpuan kepada aspek-aspek penting setiap bahagian   Pastikan bahawa bilangan item yang digunakan adalah dikawal Susunkan item-item ujian daripada yang paling senang kepada yang paling susah. kemahiran. [ipgksm] Page 58 . sikap dan pencapaian murid. kemahiran menyelesaikan masalah. penerapan nilai. MATLAMAT PENGAJARAN 1. kemahiran belajar. contohnya ejaan vkv  Kenal pasti bahagian sukatan yang sesuai digunakan untuk ujian berdasarkan umur.  Guru seharusnya memerhati perkembangan murid secara berfokus berdasarkan pelbagai kecerdasan. Rumusan hasil pentaksiran (pelaporan dan tindakan susulan)  Proses penyampaian maklumat penilaian dari semasa ke semasa tentang perkembangan pengetahuan. potensi yang menyeluruh dan ketrampilan diri mengikut tahap keupayaan mereka.PKP3106 seperti berikut :  Tentukan dulu kemahiran dalam sukatan yang a n d a i n g i n g u n a k a n u n t u k menguji murid. kemahiran berfikir.

main peranan. Individu) Teknik (Bercerita. Menulis pelbagai teks berdasarkan panduan dan rangsangan. Perancangan intervensi Intervensitindakan susulan @kelas lanjutan yang diambil dan dijalankan oleh guru atau pihak-pihak yang bertanggungjawab bagi membantu murid yang belum menguasai kemahiran menulis. 2. [ipgksm] Page 59 . 3.PKP3106  Rumusan hendaklah dibuat berdasarkan maklumat yang diperolehi hasil daripada analisis data melalui kesemua instrumen serta penilaian hasil kerja murid. Pengenalpastian matlamat pengajaran Tujuan Mentaksir Kemahiran Menulis adalah untuk mengenalpasti sama ada murid.    Boleh menulis secara mekanis dan mem bina perenggan berdasarkan panduan / rangsangan.lakonan. soal jawab. BAGAIMANA PERANCANGANNYA?? Dengan memfokuskan kepada Strategi Pengajaran dan Pembelajaran . menyanyi). Berkumpulan.      Berpusatkan Guru Berpusatkan Murid Berpusatkan Bahan Pendekatan (Kelas. Menulis teks prosa (naratif/diskriptif/fungsional) dan puisi berdasarkan panduan dan rangsangan.

( maKan). tulisan juga adalah saluran utama bagi murid-murid untuk menunjukkan pengetahuan dan mereka dalam mata pelajaran akademik yang lebih tinggi. Definisi bagi menulis adalah. suku kata kv. Lenz. perkataan kv +kv dan banyak lagi. temubual. Selain itu murid juga tidak dapat menjarakkan huruf dan perkataan dengan baik. Kesemua [ipgksm] Page 60 . Antara kemahiran yang diuji adalah seperti nama huruf kecil. temuduga. Menurut Hughes. Dalam mentaksir kemahiran guru boleh membuat rujukan berdasarkan senarai semak.PKP3106 PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MENULIS Seperti yang sedia maklum. nama huruf besar. Ujian diagnostik penulisan akan dilakukan setelah guru membuat pemerhatian dan penilaian terhadap beberapa aspek seperti melihat hasil kerja murid. (lam pu). dan keupayaan membentuk konsep-konsep. perbincangan bersama dan persembahan kendiri oleh murid tersebut. dan Hoffman. Tulisan murid ini juga kotor kerana kerap memadam dengan getah pemadam. Kebiasaannya kemahiran menulis ini dikaitkan dengan kebolehan untuk menterjemahkan lambang-lambang bunyi bahasa kepada penulisan. suku kata v. Murid yang mengalami masalah penulisan juga tidak mampu untuk mengeja dengan baik misalnya makan menjadi (makang). kemahiran dan juga sebagai saluran untuk seseorang melahirkan perasaan dan idea. motor. kemahiran menulis adalah berkait rapat dengan kemahiran membaca. Antara masalah yang sering dihadapi oleh murid oleh ialah bentuk huruf yang tidak konsisten. (1991). Kemahiran menulis menggabungkan aspek-aspek visual. Pelaksanaan ujian diagnostik menulis melibatkan beberapa kemahiran yang perlu diuji. Mercer. Melalui ujian diagnostik guru akan dapat melihat masalah murid yang terdapat dalam penulisan.

Kemahiran Matematik Kemahiran Matematik Kemahiran asas pranombor Kemahiran komputasi Kemahiran aplikasi dan penyelesaian masalah Kemahiran asas pra-nombor Kemahiran asas pra-nombor dalam matematik terdiri daripada :     Warna Saiz Bentuk Jenis [ipgksm] Page 61 . semasa melakukan pentaksiran terhadap murid-muird. ujian yang diberikan mestilah normal dan biasa dengan murid. Selain itu ujian yang diberikan perlulah bermakna dan bersifat pelbagai dimensi. Sifat matematik tabiinya menggalakkan pembelajaran yang bermakna dan mencabar pemikiran. TAJUK 7 MENTAKSIR MATEMATIK Matematik ialah merupakan satu bidang yang melatih minda supaya dapat berfikir secara mantik dan sistem dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.PKP3106 kemahiran ini akan dinilai untuk mencari daerah kelemahan murid dalam penulisan. Apa yang penting disini.

Nombor – nombor bulat. berat dan suhu 2) Pembacaan graf dan jadual  Penilaian memerlukan pembacaan graf dan jadual untuk penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan. isipadu cecair 3. panjang. perpuluhan. Aplikasi Terdapat empat sub topik utama dalam aplikasi : 1) Ukuran  penilaian memerlukan pengenalan dan penggunaan ukuran unit biasa secara praktikal ke atas ukuran panjang. [ipgksm] Page 62 . Kemahiran aplikasi dan penyelesaian masalah Kemahiran aplikasi dan penyelesaian masalah dalam matematik digunakan dalam kehidupan harian.PKP3106 Kemahiran komputasi Kemahiran komputasi merujuk kepada pengiraan dalam matematik. perwakilan data Komputasi pula bertujan untuk menilai kebolehan daripada operasi-operasi arithmatik secara tradisi seperti penambahan. pendaraban dan pembahagian kepada operasi yang memerlukan kepakaran melibatkan keempat-empatnya secara serentak di dalam sesuatu penyelesaian. peratus 2. Bentuk dan ruang – bentuk dua matra. wang. Statistik – purata. timbangan berat. bentuk tiga matra 4. penolakan. Ukuran – masa dan waktu. pecahan. Pengiraan dalam matematik ini melibatkan empat operasi asas iaitu tambah. darab dan bahagi. tolak. Kemahiran komputasi ini terdapat dalam setiap bidang pembelajaran matematik yang utama iaitu : 1.

PKP3106 3) Masa    Penialain mengenal pasti perbezaan masa.1 mengkelaskan benda konkrit dan semi konkrit Kemahiran 2 Konsep angka 2.1 menyatakan kuantiti melalui perbandingan [ipgksm] Page 63 . Terdpat empat jenis penyelesaian masalah iaitu : o memerlukan satu langkah operasi Matematik o memerlukan dua langkah operasi Matematik o membezakan informasi yang diperlukan dan yang tidak o menunjukkan pemikiran secara logik di mana elemen-elemen yang tidak lengkap diberikan. 4) Belanjawan dan kewangan memerlukan murid mengapliksikan kemahiran dan konsep Matematik dalam penyelesaian masalah kewangan. Dengan ini pelajar boleh menaksir apa yang telah dibelanja mengikut belanjawan yang telah ditetapkan dan boleh menyediakan akaun serta menyemak semula akaun tersebut. Murid-murid dapat membuat penaksiran secara logik. Penyelesaian masalah Penyelesaian masalah memerlukan para pelajar menyelesaikan masalah berpandukan cerita ynag dibacakan kepada mereka atau yang dibaca oleh mereka. percutian dan musim-musim. Kemahiran Matematik dalam Pendidikan Pemulihan Terdapat 22 kemahiran dalam matematik pemulihan ini iaitu : Kemahiran 1 Pra nombor 1.

2 menulis ayat matematik bagi operasi tambah melalui proses penyatuan 5.4 menolaksecara spontan fakta asas tolak yang melibatkan nombor hingga 10 6.1 mengenal konsep tolak 6.4 menambah secara spontan fakta asas tambah yang melibatkan nombor hingga 10 5.2 menulis ayat matematik bagi operasi tolak yang melibatkan nombor hingga 10 6.1 menamakan dan menentukan nilai [ipgksm] Page 64 .2 mengenal angka 3.5 penyelesaian masalah Kemahiran 7 Mengenal nombor 11 hingga 50 7.5 penyelesaian masalah Kemahiran 6 Operasi tolak dalam lingkungan 10 6. menurun dan di antara Kemahiran 4 Kemahiran 5 Mengenal sifar „0‟ Operasi tambah dalam lingkungan 10 5.3 melengkapkan ayat matematik bagi operasi tolak yang melibatkan nombor hingga 10 6.3 nombor menaik.3 melengkapkan ayat matematik bagi operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 10 5.PKP3106 Kemahiran 3 Mengenal angka .1 nilai nombor 3.1 hingga 5 .6 hingga 9 3.1 mengenalkan konsep tambah 5.

3 menambah secara spontan fakta asas tambah 8.6 menulis angka dalam bentuk panjang Kemahiran 8 Operasi tambah dalam lingkungan 18 8.1 menulis ayat matematik melalui proses penyatuan 8.4 menulis hitungan tolak dalam bentuk lazim 9.2 melengkapkan ayat matematik 9. satu digit dan gandaan sepuluh 10.3 melengkapkan nombor secara membilang satu-satu 7.2 menambah sebarang dua nombor.3 menambah sebarang dua nombor.5 penyelesaian masalah Kemahiran 10 Operasi tambah dalam lingkungan 50. satu digit dan dua digit 10.5 menentukan nilai tempat puluh dan sa 7.5 penyelesaian masalah Kemahiran 9 Operasi tolak dalam lingkungan 18 9.2 melengkapkan ayat matematik 8.2 menulis angka 7.4 menulis nombor dalam bentuk perkataan 7. tanpa mengumpul semula 10.1 menulis ayat matematik 9.1 menambah sebarang dua nombor.3 menolak secara spontan fakta asas tolak 9. dua digit [ipgksm] Page 65 .PKP3106 7.4 menulis hitungan tambah dalam bentuk lazim 8.

1 menamakan dan menentukan nilai .3 menolak sebarang dua nombor gandaan sepuluh 12.3 penyelesaian masalah Kemahiran 12 Operasi tolak dalam lingkungan 50.3 menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh 13.61 hingga 70 . tanpa mengumpul semula 12.2 menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor dua digit 12. secara mengumpul semula 11.4 penyelesaian masalah Kemahiran 14 Mengenal nombor 51 hingga 99 14.1 menambah sebarang dua nombor.4 penyelesaian masalah Kemahiran 11 Operasi tambah dalam lingkungan 50.2 menambah sebarang dua nombor.71 hingga 80 .91 hingga 99 [ipgksm] Page 66 . secara mengumpul semula 13.81 hingga 90 . dua digit dan dua digit 11.2 menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor dua digit 13.4 penyelesaian masalah Kemahiran 13 Operasi tolak dalam lingkungan 50.1 menolak sebarang nombor satu digit daripada dua digit 13.PKP3106 10.1 menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor dua digit 12. satu digit dan dua digit dan sebaliknya 11.

3 melengkapkan nombor secara membilang satu-satu 14.2 menambah sebarang dua nombor dua digit Kemahiran 17 Operasi tolak dalam lingkungan 100.2 menolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit 17.4 penyelesaian masalah Kemahiran 16 Operasi tambah dalam lingkungan 100.3 menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh 17. tanpa mengumpul semula 15.5 menentukan nilai puluh dan sa 14.4 menulis nombor dalam bentuk perpuluhan 14.PKP3106 14.4 menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh 17. secara mengumpul semula 16.3 menambah sebarang dua nombor dua digit dengan dua digit 15. tanpa mengumpul semula 17.6 menulis angka dalam bentuk panjang Kemahiran 15 Operasi tambah dalam lingkungan 100.5 penyelesaian masalah Kemahiran 18 Operasi tolak dalam lingkungan 100.1 menolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit 17.1 menambah sebarang dua nombor gandaan sepuluh 15.2 menulis angka 14.1 menolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit [ipgksm] Page 67 . mengumpul semula 18.2 menambah sebarang dua nombor.1 menambah sebarang dua nombor satu digit dan dua digit atau sebaliknya 16. satu digit dan dua digit atau sebaliknya 15.

rm5 dan rm10 [ipgksm] Page 68 .5 operasi bahagi.4 mengenal operasi bahagi melalui proses pengagihan 20. berbaki Kemahiran 21 Wang 21.1 mengenal konsep darab 19.3 melengkapkan ayat matematik darab 19.2 menyatakan perbandingan nilai dua syiling 21.2 menulis ayat matematik bagi operasi bahagi fakta asas bahagi 20.3 menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh 18.3 melengkapkan ayat matematik operasi bahagi 20.4 menyatakan perbandingan nilai wang kertas rm2.5 penyelesaian masalah Kemahiran 19 Operasi darab 19.PKP3106 18.4 mendarab secara spontan 19.5 penyelesaian masalah Kemahiran 20 Operasi bahagi 20.1 mengenal konsep bahagi 20.4 menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh 18.2 menolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit 18.3 menulis simbol ringgit malaysia (rm) 21.2 menulis ayat matematik darab 19.1 mengenal wang syiling 21.

haribulan.3 menyatakan waktu dalam pecahan jam 22.2 menyatakan waktu dalam jam 22.PKP3106 21.5 penyelesaian masalah Masalah Matematik Masalah Matematik Mengenal pasti bentuk dan pola Penguasaan konsep nombor Penguasaan operasi asas matematik Cara Pentaksiran [ipgksm] Page 69 . hari.4 membaca maklumat dari kalendar: jam.1 mengenal bahagian-bahagian siang dan malam 22.5 menyelesaikan masalah harian yang berkaitan dengan belanja harian Kemahiran 22 Masa dan waktu 22. minggu. bulan dan tahun 22.

ibu bapa 2) Melihat rekod murid Lemah dalam membezakan warna. saiz dan bentuk sesuatu benda Tidak dapat membezakan bilangan banyak. guru mata pelajaran. waktu dan wang Tidak dapat menyelesaikan sesuatu masalah 3) Melalui pemerhatian Soal [ipgksm] 4) Soal selidik 5) Senarai semak . sedikit dan sama banyak Masih keliru dalam mengenal nombor 1 hingga 10 Tidak dapat membuat operasi tolak dan tambah 70 Page Mengalami masalah masa.PKP3106 Cara Pentaksiran Senarai semak Inventori matematik tidak formal Analisis ralat Penyoalan klinikal Ujian rujukan kriteria Matlamat Pengajaran Matlamat Pengajaran Rumusan hasil pentaksiran Pengenal pastian matlamat pengajaran Perancangan intervensi Tindakan susulan PENTAKSIRAN MATEMATIK Cara Pentaksiran Masalah-masalah Dalam Kemahiran Matematik 1) Temu bual dengan guru kelas. guru besar.

dan bahasa yang tersendiri. isipadu dan sebagainya. untuk menghurai dan mendalami hubungan fizikal dan konsep. perubahan dan ruang. kajian perhubungan. satu alat dalam kehidupan sosial dan rekreasi manusia. Matematik membantu kanak-kanak sedar akan dunia di luar sekolah dan membantu mereka membina asas yang kukuh untuk berjaya dalam pelajaran. Masalah yang hadapi oleh kanak-kanak dalam matematik ialah mereka menulis nombor dengan terbalik sehingga menyebabkan jawapan yang mereka terima adalah salah.PKP3106 Matematik ialah satu cara berfikir. Menurut Mohd Daud Hamzah (1996). atau dengan kata lain. ruang. Matematik juga ialah penyiasatan aksiomatik yang menerangkan struktur abstrak menggunakan logik dan simbol matematik. Terdapat tiga aspek penting dalam matematik yang perlu dikembangkan dalam ciri pelajar (PPK. kanak-kanak mempelajari matematik melalui kegiatan seharian tertentu. analisis ralat. Sifat matematik pada asasnya menggalakkan pembelajaran yang bermakna dan mencabar pemikiran. Matematik ialah satu bidang ilmu yang melatih minda supaya berfikir secara mantik dan bersistem dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. kajian pola. dengan kosa kata dan tatabahasa yang sangat jelas. Selain itu. kajian mengenai nombor dan gambar rajah. Matematik dilihat sebagai lanjutan mudah kepada bahasa perbualan dan penulisan. mereka juga kurang faham akan konsep masa. satu seni. [ipgksm] Page 71 . Matematik selalunya didefinisikan sebagai pembelajaran/kajian mengenai corak struktur. inventori matematik tidak formal. Ini menyebabkan konsep matematik mereka salah dan mereka tidak dapat menguasai matematik dengan baik. penyoalan klinikal. 2003) seperti cara yang digunakan untuk mentaksir kebolehan matematik seseorang murid ialah dengan menggunakan senarai semak. dan ujian rujukan kriteria.

perbualan . duit dan lain –lain lagi. Pentaksiran kendiri menjadi perkara penting dalam proses pentaksiran ini. analisis kesalahan. deskripsi lisan. Guru perlulah melakukan pentaksiran berdasarkan pengajaran beliau. Antara prinsip dalam pentaksiran matematik ini ialah. Pentaksiran mestilah dilakukan dalam keadaan persekitaran murid. darab. deskripsi penulisan. persekitaran pembelajaran dan juga persekitaran sosial murid. murid dapat meningkatkan dan mengaplikasi kemahiran yang standard dan rubrik yang ada.PKP3106 Antara prinsip asas dalam kemahiran matematik adalah berkaitan dengan hukum dan tatacara dalam matematik.faktor luaran Faktor dalaman Faktor intrinsik yg mempengaruhi kesukaran menguasai subjek Matematik a) Kekacauan atau kecacatan ringan di bahagian otak b) Gangguan penglihatan dan dyslexia c) Cacat pendengaran [ipgksm] d) Kesukaran pengamatan penglihatan dan pendengaran e) Masalah keselarasan antara mata dan Kesannya :  sukar untuk mempelajari. memahami dan mengadaptasikan pengetahuan Matematik yang telah dipelajari ke dalam kehidupan seharian  sukar untuk menulis  mengalami mengawal Page 72 koordinasi motor halus dan kemahiran persepsi penglihatan kerana agak lemah untuk kesukaran untuk . tepat dan dapat memberi maklumat tentang pengetahuan dan pemikiran yang dilakukan oleh murid. kemahiran matematik yang diuji ialah nombor. Antara aspek persekitaran yang terlibat ialah keadaan fizikal persekitaran. perpuluhan. Murid mestilah melibatkan diri dalam proses pentaksiran dan penilaian yang dilakukan. senarai semak dan soalan. Kebiasaannya. persembahan murid di dalam kelas dan portfolio murid. Melalui proses ini. prob. pentaksiran ini berlaku dalam kehidupan normal murid. penolakan. Bentuk pentaksiran yang dilakukan mestilah bermakna dan memberi erti kepada murid dan maklum balas murid perlulah spesifikasi . pecahan. temuduga. guru boleh mendapatkan maklumat berdasarkan ujian kriteria. Antara cara untuk guru mendapatkan maklumat mengetahui pengetahuan kemahiran matematik yang ada. 2 faktor yg mempengaruhi masalah matematik: -faktor dalaman . jurnal murid.

saiz. jarak dan warna  menghadapi masalah dalam  tidak  tidak bersedia untuk memperoleh kemahiran Matematik yang lain berminat untuk mengikuti kemahiran yang seterusnya melakukan aktiviti seperti memadan dan membeza.PKP3106 Masalah matematik Kesan Masalah dalam memberi tumpuan ketika tidak memahami secara total apa yang P&P telah diajarkan kepada mereka terutama di dalam matapelajaran Matematik yang melibatkan lebih banyak komponen- komponen atau sub topik yang lebih kompleks kurang keupayaan dalam pembelajaran dan ingatan serta kurang menguasai kemahiran Matematik terutama yang berkaitan dengan konsep abstrak kesukaran dalam memahami pelajaran nombor yang diajar di atas kertas kecuali ianya diwakili penerangan dengan benda sebenar kesukaran untuk memahami konsep dan pengiraan Matematik masalah dari segi mendiskriminasikan secara visual dari segi bentuk. mengkatogeri dan [ipgksm] Page 73 .

bentuk. ruang. o Sekiranya guru yang mengajar tidak dapat memberikan pengalaman yang cukup dengan menggunakan alat-alat yang dapat memberikan kefahaman yang lebih. masa. penomboran dan abjad Kenapa matematik ini sukar dikuasai? Matematik berbentuk abstrak dan terperinci dengan urutan-urutan yang ketat Pembentukan istilah Matematik yang tersendiri dan melibatkan penyelesaian masalah yang menguji kawasan-kawasan kelemahan para pelajar Kesan kesukaran penguasaaan Matematik Wujud situasi kurangnya keyakinan diri. Hilang minat dalam subjek Matematik Page 74 [ipgksm] . maka sudah tentu konsep Matematik yang abstrak agak sukar untuk dikuasai dan sukar untuk menarik minat para pelajar. sukar memahami dan menerima konsep serta sering kali menyisihkan diri Tidak dapat menguasai kemahiran membaca secara total gagal untuk memahami maklumat matematik dan arahan-arahan di dalam tugasan matematik yang diberi Kenapa penguasaan matematik ini lemah??? (a) kurangnya keupayaan dan daya taakulan dan tidak mempunyai gambaran secara abstrak (b) kurang daya ingin tahu dan kemampuan terhad di dalam membuat gambaran Faktor luaran : penyampaian guru yang tidak begitu sempurna dan tersusun. sukar untuk mengawal emosi.PKP3106 membuat urutan  perkembangan mereka lambat dalam pembentukan konsep-konsep yang melibatkan warna.

Sikap ibu bapa para pelajar o Terdapat segelintir ibu bapa para pelajar bermasalah pembelajaran tidak memberi sokongan moral secara total kepada anak-anak mereka.PKP3106 o Kerana menganggap topik-topik Matematik amat sukar untuk dikuasai Persekitaran bilik darjah yang tidak selesa o jarak di antara papan hitam dan kedudukan para pelajar kadang kala tidak diambil kira oleh para guru ketika proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan o Postur duduk di antara kerusi dan meja juga perlu dititik beratkan oleh para guru bagi memastikan para pelajar berada di dalam keadaan selesa ketika belajar.bersifat umum dan berbeza dengan ujian diagnostik yang bersifat lebih khusus 2) Ujian diagnostik . Fenomena ini terjadi kerana mereka lebih cenderung menyerahkan tugas mendidik anak mereka kepada para guru di sekolah Bentuk penaksiran Dua bentuk penaksiran yang boleh dijalankan oleh guru untuk mengenalpasti pencapaian pelajar di dalam mata pelajaran Matematik 1) Ujian saringan . Cara penaksiran lain ialah melalui pendekatan informal Digunakan untuk mendapat maklumat bagi tujuan penaksiran masih digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan Matematik di kalangan para pelajar bermasalah pembelajaran.merujuk kepada ujian yang dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pelajar dengan lebih terperinci di dalam sesuatu mata pelajaran.bertujuan untuk mengukur tahap pencapaian dan kefahaman pelajar tetang keseluruhan isi kandungan mata pelajaran yang telah diajar oleh guru . [ipgksm] Page 75 .

Maklumat dari Ujian Diagnostik Ekstensif lebih sesuai untuk tujuan menentukan kedudukan pelajar sebelum pelajaran diperkenalkan. Bagi meningkatkan keberkesanan ujian diagnostik yang dijalankan bagi mengesan kelemahan dan kekuatan pelajar. Salah satu contoh ujian diagnostik ialah Key Math-Revised.PKP3106 - Contoh : Teknik temu bual dan pemerhatian (merupakan antara teknik yang baik yang boleh digunakan secara tidak formal di dalam prosedur penaksiran dalam Matematik.) * Ujian diagnostik merupakan satu langkah terbaik bagi guru mengenal pasti sejauh mana pelajar menguasai kemahiran – kemahiran asas matematik Sebab ujian diagnostik langkah terbaik: dapat mengesan dan menghalusi kawasan-kawasan kesukaran yang dialami oleh seseorang pelajar dapat mengesan sebab-sebab kesukaran itu berlaku serta dapat memberi petunjuk kepada para guru untuk melakukan tindakan susulan bagi memperbaiki kelemahan yang wujud Terdapat dua jenis ujian diagnostik yang digunakan dalam konteks pendidikan : 1. operasi dan aplikasi Matematik. kawasan kesukaran dan kelemahan dapat diketahui dengan lebih meluas. Oleh itu. guru perlu memperbanyakkan latihan dalam satu-satu kemahiran supaya kelemahan dan [ipgksm] Page 76 . Ujian Diagnostik Intensif     Satu cara untuk mendapatkan maklumat terperinci tentang sesuatu perkara 2. Penaksiran berdasarkan individu direka bentuk untuk menaksir dan menganalisis berdasarkan perkembangan kecekapan Matematik yang meliputi tiga aspek penting iaitu konsep asas Matematik. Ujian Diagnostik Ekstensif satu cara untuk mengukur isi kandungan yang lebih luas dari Ujian Diagnostik Intensif.

[ipgksm] Page 77 . vii. iv. Arahan-arahan yang terkandung dalam ujian diagnostik mestilah tepat supaya tidak ada sesiapa mempertikaikan kandungan ayat bagi sesuatu arahan tersebut. 6. Setelah maklumat kesalahan pelajar didapati. Catitkan apa-apa yang dilakukan dan respon dari pelajar walaupun melalui ujian diagnostik secara lisan di dalam kertas ujian diagnostik tersebut 5. vi. iii.Pensil. Ujian diagnostik yang dijalankan tidak semestinya hanya menjawab di atas kertas soalan yang disediakan sahaja. Sediakan segala kemudahan untuk ujian . Mempertimbangkan dan mneyediakan aktiviti latihan untuk menguasai sesuatu kemahiran khususnya dalam penyelesaian matematik. Mengenal pasti serta menyenaraikan objektif pengajaran dan pembelajaran secara eksplisit. ii.Kalau murid kurang sihat. v. Melatih dan meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif dikalangan pelajar. ujian tidak boleh dijalankan. 2. tetapi juga boleh dijalankan secara lisan. Biasa dijalankan ujian diagnostik satu orang murid pada satu masa. Susunan kandungan ujian dari senang kepada perkara yang susah. Penelitian terhadap konsep-konsep asas yang terlibat dalam sesuatu topik. Mempertimbangkan kaedah serta instrumen untuk menilai keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Langkah penting dalam pengajaran matematik : i.PKP3106 kesalahan yang mungkin berlaku lebih mudah dikesan dengan jelas dan tepat. 3. Memilih kaedah dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mengembangkan sesuatu konsep. Peraturan-peraturan bagi ujian diagnostik: 1. catitkan ke dalam lampiran „senarai semak „(senarai semak berada di dalam fail murid) 7. Mengenal pasti kemahiran prasyarat yang diperlukan bagi sesuatu topik dan skema matematik yang sedia ada dalam minda pelajar. Memerhatikan seseorang pelajar memberikan jawapannya. 4. getah pemadam dan kertas ujian diagnostic .

Dalam merancangkan pengajaran. Pelajaran yang disampaikan kepada pelajar seharusnya bermula dari pengalaman enaktif iaitu pengalaman secara langsung atau sebenar ke pengalaman ikonik iaitu melalui visual seperti gambar. video dan sebagainya dan ke cara simbolik atau digital seperti perkataan dan angka-angka. pengalaman ikonik dan simbolik. Radio/gambar kaku. kebijaksaaan guru menyusun bahan – bahan pengajaran akan menentukan kejayaan atau penguasaan pelajar-pelajar terhadap sesuatu pelajaran khususnya matemataik. Gambar bergerak Bahan pameran Lawatan Abstrak Ikonik Enaktif Tunjuk cara Pengalaman melalui lakonan atau drama Pengalaman tiruan Pengalaman sebenar [ipgksm] Page 78 . Maka. Kaedah pengajaran matematik 1.PKP3106 viii. Menerapkan nilai-nilai murni dalam proses pengajaran dan pembelajaran aktiviti luar kelas. proses pengajaran hendaklah dimulakan dari pengalaman secara langsung. Proses ini sesuai bagi kesemua peringkat pelajar bukan sahaja kanak-kanak. langkah awal dan terpenting bagi guru ialah mengukur peringkat pengalaman pelajar yang sedia ada sebelum sesuatu topic pengajaran itu disampaikan. Simbol verbal Simbol visual Rakaman audio. Apabila sesuatu tugasan pembelajaran disampaikan kepada para pelajar yang tidak mempunyai pengalaman yang relevan sebagai asas rujukan.

PKP3106 2. permainan sangat penting dan seharusnya diintegrasikan sebagai sebahagian daripada pengajaran dan kurikulum Matematik. Ia membuatkan aktiviti Matematik menarik. berdasarkan kepada ciri-ciri permainan. permainan boleh digunakan dengan jayanya untuk kanak-kanak yang mengalami beberapa jenis masalah pembelajaran. Bentuk ini digunakan bila permainan dilakukan sendiri dalam kawalan guru secara langsung. Ia juga merupakan satu kaedah yang menyeronokkan dan boleh dikaitkan dengan semua bentuk kecerdasan dan kemahiran. Permainan boleh digunakan untuk menolong pelajar-pelajar yang menunjukkan masalah disiplin yang mana mereka selalu bosan dengan kerja harian kelas biasa. Permainan menyediakan pelajar peluang – peluang untuk menggunakan kawalan dan pengaruh melalui persekitaran sosial dengan mengalakkan mereka untuk bertukar dari menjadi pengguna yang pasif dalam maklumat kepada pembuat keputusan yang aktif. matematik dan lain.lain.interaksi kehendak sosial di kalangan [ipgksm] Page 79 . Selain itu. praktikal dan memuaskan. iii. Permainan merupakan satu kaedah pengajaran yang akan dapat mengembangkan daya kreativiti dan memupuk minat terhadap Matematik. Permainan juga adalah satu komponen yang amat meluas untuk dijadikan salah satu pendekatan bagi memperolehi segala tumpuan pelajar. seperti kekurangan dalam bentuk-bentuk bahasa. permainan merupakan satu bahagian yang penting. ia boleh membantu pelajar-pelajar ke arah tahap penguasaan ya ng membolehkan mereka untuk menyelesaikan masalahmasalah dengan pantas. ii. Sebab-sebab mengapa permainan harus digabungkan ke dalam kurikulum Matematik: i. Jika bentuknya bersesuaian. Permainan menambahkan kesempurnaan keseluruhan dan kesempurnaan keseimbangan program dalam aktiviti pembelajaran dan pengalaman dalam Matematik. Permainan boleh menggalakkan interaksi. iv. Di dalam kelas kanak-kanak bermasalah pembelajaran. v. Permaian dilengkapkan dengan sebaiknya ke dalam bilik darjah di mana pendekatan pemusatan pembelajaran digunakan. Dalam mana-mana bilik darjah.

3. [ipgksm] Page 80 . vi. Permainan boleh digunakan untuk menyediakan guru-guru dengan maklumat diagnosis di mana mereka boleh menggunakannya untuk membantu individu membetulkan kekeliruan konsep-konsep atau memenuhi ruang-ruang dalam pengajaran pembelajaran mereka. Pengguanan BBM dapat membantu para guru menyelesaikan masalah penguasaan matematik dikalangan pelajar dan mengekalkan minat belajar matematik kepada para pelajar. Permainan boleh digunakan untuk mengaitkan matematik dengan subjek-subjek lain dan ia juga boleh digunakan untuk memastikan minat tertentu para pelajar. Memenuhi rangsangan yang dikehendaki mengikut topik yang diajar. Kriteria pemilihan BBM : i. Selain itu juga. 4. Isi kandungan dan struktur sesuatu BBM menunjukkan perancangan yang rapi. iii. menyebarkan maklumat dan menyimpan maklumat yang diperolehi. ii. vii. Pengenalan komputer dalam pendidikan telah banyak mengubah fenomena dan cara kita belajar. Ia berhubung terus dengan objektif khusus atau objektif menyelesaikan masalah dan dapat menarik minat pelajar. ringkas dan mudah difahami · Sesuai dengan bilangan pelajar · Kedudukan guru dan pelajar yang sesuai sewaktu menggunakannya. v. penggunaan BBM telah menjadi keperluan harian kepada pendidik kerana proses pengajaran dan pembelajaran bagi kanak-kanak bermasalah pembelajaran amat menekankan kemahiran-kemahiran asas Matematik yang bermula daripada pengenalan asas nombor hinggalah kepada penyelesaian masalah. Memenuhi keperluan pengajaran dan pembelajaran dari segi: · Sesuai dengan isi pelajaran · Sesuai dengan tahap pelajaran · Jelas. Bahan yang digunakan mudah didapati iv.PKP3106 kanak-kanak dengan mengalakkan kerjasama dan perbincangan antara satu sama lain.

Pengenalan komputer di dalam pendidikan yang menggabungkan pelbagai media seperti grafik. Bagi para pelajar yang mengalami masalah motor halus untuk melakukan aktiviti penulisan boleh menggunakan komputer dengan hanya menekan keyboard atau papan kekunci untuk mencatat maklumat. MATEMATIK DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN Pengenalan Dalam konteks sekolah rendah. Hal ini kerana. dengan pengunaan warna yang pelbagai. Sebagai contohnya ialah para guru memasukkan warna-warna yang tertentu untuk mewakili operasi matematik seperti simbol tambah. Ia pastinya dapat menarik perhatian dan fokus para pelajar terhadap operasi yang terlibat di dalam sesuatu penyelesaian masalah matematik yang diberikan oleh guru kepada para pelajar tersebut. gambaran pergerakan yang jelas mengenai sesuatu perkara serta setiap maklumat yang disampaikan melaluinya dapat dicetak dengan mudah. tolak dan sebagainya.Para guru juga boleh menggunakan kaedah penekanan kepada kod-kod warna yang pelbagai ketika sesi pengajaran dan pembelajaran matematik dijalankan di dalam kelas. Komputer dalam pengajaran juga boleh memberikan gambaran yang jelas melalui gambar tiga dimensi. menulis dan sebagainya. menulis. 5. animasi video dan sebagainaya telah menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan khasnya kepada para pelajar bermasalah pembelajaran.PKP3106 Maka. Konsep dan Definisi Pendidikan Pemulihan Matematik [ipgksm] Page 81 . dan mengira (3M). para guru boleh mengambil inisiatif penyebaran maklumat matematik dengan teknik pengajaran berbantukan komputer. ia diharapkan secara tidak langsung dapat menarik minat para pelajar untuk pempelajari dan mengingati konsep-konsep matematik yang dipelajari. Program Pendidikan Pemulihan merupakan tindakan yang dijalankan untuk membantu murid-murid yang mengalami kesukaran dalam menguasai kemahiran asas membaca. Kod warna ini juga berperanan untuk menonjolkan maklumat matematik kepada para pelajar.

2. Proses untuk memahami konsep memerlukan masa yang agak panjang. Biasanya program ini dikendalikan oleh guru-guru yang telah menjalani latihan khas (matematik). Kemahiran yang diperlukan dalam fasa ini mungkin berupa kesediaan terhadap sesuatu yang hendak dipelajari atau idea yang telah dipelajari bolehlah dihubungkaitkan dalam pembentukan konsep yang hendak dikaji. operasi tolak. proses itu perlu dimajukan mengikut suatu susunan yang tertentu dalam 3 fasa :1. Bagi tujuan ini. operasi darab dan operasi bahagi.PKP3106  Konsep matematik ialah satu bahasa istimewa dan penting yang harus dipelajari oleh semua orang. untuk mengukuhkan lagi pengetahuan tentang matematik guru perlu memperkenalkannya dengan menggunakan kaedah dan strategi yang dapat menarik minat murid tersebut meneroka bahasa itu. kajian perhubungan. operasi tambah. Pendidikan Pemulihan ini lebih menumpukan kepada kemahiran-kemahiran asas seperti nombor.  Konsep pendidikan pemulihan matematik ialah satu tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah pembelajaran murid-murid yang lemah dalam mata pelajaran matematik di sekolah rendah amnya. Cara dan teknik matematik itu sendiri haruslah dikuasai jika kita hendak mendalami bahasa bidang tersebut.  Konsep matematik ialah satu cara berfikir. Murid-murid perlu mempunyai persediaan yang mencukupi sebelum membina dan melanjutkan sesuatu konsep itu. Proses ini melibatkan sesuatu kesimpulan yang telah dibuat yakni generalisasi yang [ipgksm] Page 82 . Kalau kita perhatikan dalam diri murid-murid. satu seni. satu alat dalam kehidupan sosial dan rekreasi manusia. Membina konsep dan generalisasi ialah membentuk idea dengan menghubungkan pengalaman yang telah dipelajari dengan pengalaman yang baru. kajian pola. Oleh itu. dan bahasa yang tersendiri. Memajukan kefahaman prasyarat bermaksud membuat persediaan untuk mempelajari sesuatu konsep. proses kognitif dan pengetahuan telah berkembang sejak permulaan persekolahan lagi.

Di sini murid-murid perlu menghasilkan sesuatu contoh dan mengkajinya untuk menunjukkan bahawa sesuatu idea atau pengetahuan itu telah diperolehi. operasi darab dan operasi bahagi seterusnya dapat digunakan dalam kehidupan seharian. operasi tolak. Antara tujuannya adalah seperti berikut :§ Menolong dan membantu murid-murid yang lambat dalam menguasai kemahiran- kemahiran asas matematik seperti mengenal nombor. tujuan untuk mengadakan pemulihan matematik adalah perlu bagi murid-murid yang sukar menguasai pembelajaran matematik ini. apabila seorang murid berjaya menyelesaikan masalah dan faham tentang apa yang telah dipelajari.Sebagai contohnya. 3 Melanjutkan dan mengukuhkan pengetahuanan ialah murid melanjutkan kefahaman dengan cara mengkaji kandungan pengetahuan yang baru dibina dan mengukuhkan pengetahuan itu dengan memeriksa kembali dan mengulanginya supaya pengetahuan yang betul dapat difahami dan dikekalkan dalam pemikiran mereka. operasi tambah. masalah ini wujud dalam dua keadaan iaitu muridmurid salah dalam mempelajari dan memahami konsep dan kemahiran matematik serta murid-murid memang lemah dari segi mental. mereka akan berasa yakin dengan kebolehan diri sendiri dalam mempelajari matematik. § Membetulkan konsep dan kemahiran matematik yang salah dikuasai oleh murid- murid. § Melatih murid-murid menggunakan kemahiran asas yang telah dipelajari seperti menyelesaikan masalah untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian dan membantu murid-murid membina keyakinan dalam diri mereka. Tujuan pendidikan pemulihan matematik Dalam mata pelajaran matematik. [ipgksm] Page 83 .PKP3106 diperolehi dari contoh yang dikaji atau yang telah dipelajari lebih awal melalui proses pembelajaran. Oleh yang demikian.

Sekolah a) Pihak pentadbir    Tidak memberi perhatian pada pelaksanaan kelas pemulihan Tidak memberikan peruntukan yang sewajarnya Panitia kurang memberikan perhatian serius kepada murid pemulihan sebaliknyamenumpu kepada murid UPSR b) Kelas Pemulihan    Tempat tidak sesuai seperti di bawah tangga Bahan-bahan disusun pada aras yang tidak bersesuaian Kebersihan dan keceriaan kelas kurang memuaskan 2. Ini dilakukan untuk mengelak mereka daripada terus tercicir dan seterusnya dapat memupuk minat mereka untuk mempelajari mata pelajaran matematik. Faktor-faktor yang menghalang Penguasaan Kemahiran Matematik 1. tidak sabar Kurang prihatin Tidak menjalankan ujian diagnostik dengan betul Guru kurang berminat Page 84 [ipgksm] . tidak menggunakan pengetahuan sedia ada murid.PKP3106 § Memberi peluang kepada murid-murid lembam mempelajari kemahiran matematik mengikut kadar kebolehan mereka sendiri. tiada aktiviti pengukuhan      Bahan bantu mengajar yang kurang menarik dan sesuai Emosi guru – garang. Guru  Strategi dan kaedah mengajar yang kurang sesuai seperti tidak berperingkatperingkat.

Murid a. dan selepas kelahiran Kecederaan otak kerana penyakit atau kemalangan Kekurangan makanan yang berzat b. buku.tidak berminat c. Faktor sikap o Menganggap matematik sesuatu yang sukar untuk dikuasai . Faktor fizikal o Makanan yang tidak berzat o Murid cepat letih – tak mampu menumpukan kepada proses pengajaran dan pembelajaran seperti tidak menyiapkan latihan di sekolah atau kerja rumah [ipgksm] Page 85 . semasa. dan sebagainya Tidak memberi dorongan Tidak meninjau perkembangan pelajaran anak Sibuk dengan hal sosioekonomi Tidak meninjau rakan-rakan sebaya anak 4. Masalah kurang kecerdasan @ mental     Warisan daripada genetik ibu bapa Masalah daripada sebelum.PKP3106  Tidak memberikan tumpuan kepada murid yang memerlukan pengajaran dan pembelajaran secara individu  Pengurusan tingkah laku yang kurang berkesan 3. dan psikomtor d. penglihatan. Ibu Bapa      Tidak menyediakan kelengkapan belajar seperti pensel. Faktor Masalah pengamatan  Masalah pendengaran.

dan lain-lain 1) Anxiety ( Kerisauan ) Merupakan satu gejala gangguan emosi yang melibatan perasaan trauma mahupun risau disebabkan oleh pengalaman masa lampau. Ciri-ciri gangguan masalah Anxiety v Kognitif  Rasa takut terhadap perkara yang tidak pasti Page 86 [ipgksm] . Tidak boleh membaca.Buku teks yang memuatkan tajuk-tajuk sukar .Sukatan Pelajaran yang terlalu umum . FAKTOR LAIN . Masalah ruang.kerap tidak hadir – ketinggalan dalam pelajaran e.Persekitaran P & P yang tidak ceria Jenis-jenis dan ciri-ciri masalah seperti Anxiety. Penempatan murid yang tidak sesuai Disleksia. memahami. dan menguasai Bahasa Inggeris f.PKP3106 o Keletihan o Menolong keluarga menambah pendapatan / menjaga adik o Berpenyakit . Mathophopia. Diskalkulia. Disleksia.Kurikulum yang tidak sesuai dengan IQ pelajar . slow learner dan sebagainya 5.

berpeluh serta sistem pencernaan terganggu v Emosi  Mudah panik.PKP3106 v Somatik  Menjadi terlalu berjaga-jaga terhadap sebarang kemungkinan yang dirasakan boleh mengancam keselamatannya. mual.  Mengalami gejala-gejala seperti tekanan darah tinggi. seram sejuk. takut dan benci v Tingkah Laku  Mengelakkan diri daripada keadaan atau punca “anxiety” o Tidak dapat mengawal diri 2) Disleksia (Dyslexia) Masalah pembelajaran yang berkaitan dengan membaca dan menulis matematik Ciri-ciri gangguan masalah Disleksia v Pendengaran    Keliru sebelum atau selepas kiri atau kanan Sukar kaitkan bunyi dengan simbol huruf Payah menyebut huruf “ m ” dengan “ n ” v Pertuturan / Penulisan  Kesalahan mengeja perkataan Contohnya mengeja “ magic ” sebagai “ mjc ”  Susunan huruf terbalik [ipgksm] Page 87 .

tersekat atau gagap 3) Mathophopia Perasaan kecewa atau putus asa serta merasa diri tidak boleh dibantu lagi dari segi keupayaannya dalam matematik.PKP3106 Contohnya mengeja “ does ” sebagai “ dose ”  Salah mengeja perkataan tetapi bunyinya tetap sama Contohnya mengeja “ should ” sebagai “ shud ”   Kesalahan/ kurang tepat sebutan Tidak lancar. Ciri-ciri gangguan masalah Mathophopia      Tidak suka matematik Berasa tidak pasti / kurang yakin Pencapaian lemah Kekurangan minat Sikap tidak ambil peduli 4) Diskalkulia Kurang kebolehan mempelajari matematik disebabkan terdapat satu kawasan yang tertentu dalam otak yang tidak berfungsi secara normal Ciri-ciri gangguan masalah Diskalkulia v Pengiraan   Sukar untuk mempelajari dan mengingati nombor Sukar memahami konsep nombor v Membaca dan Menulis nombor [ipgksm] Page 88 .

1. Tidak warna dapat dan jenis mengasingkan benda seperti kumpulan-kumpulan empat segi sama mengikut dan bentuk. kurang dan lebih. Diskalkulia a) Tidak memahami dan keliru nilai tempat nombor Contoh : Lima ratus tujuh ditulis 57 [ipgksm] Page 89 . Mathophopia a) saiz. 2. Pra nombor a) Tidak dapat membezakan kumpulan benda yang seakan-akan sama banyak seperti tidak sama banyak . Disleksia (Dyslexia) a) Tidak boleh menulis angka dengan tepat nombor seperti 3.PKP3106   Terkeliru nombor 12 dengan 21 Salah membaca nombor 5004 dibaca “ lima ratus empat ” v Arah   Sukar memahami arah “ kiri atau kanan ” Sukar mematuhi arahan semasa membaca peta Kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh murid. warna merah dan jingga 4. tepat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->