Rancangan Pengajaran Harian Mata pelajaran Tunjang Tajuk Sub-Tajuk Tahun : Pendidikan Jasmani : Kemahiran : Permainan – Hoki

: Kemahiran Menolak (Pushing) : 4 Cemerlang Tarikh Hari Masa Bilangan murid : 26 Mac 2012 : Isnin : 9.00 pagi – 9.30 pagi : 30 orang (15 lelaki, 15 perempuan)

Hasil Pembelajaran: Pada akhir sesi pengajran dan pembelajaran, murid akan dapat: Psikomotor: i. Kognitif: i. Afektif: i. Menunjukkan semangat berpasukan dengan memberikan tepukan kepada rakan semasa rakan melakukan aktiviti. Menyenaraikan 3 aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti dengan betul dan tepat. Melakukan kemahiran menolak bola kepada rakan sekurang-kurangnya 2 daripada 5 percubaan dengan betul dan tepat.

Kayu hoki Bola hoki Skital Gelung plastik Wisel Alatan Kuantiti . : Bil.Kinestatik : Matematik : Membuat sekuens : Kerjasama dan mematuhi arahan guru. : Teori Kecerdasan Pelbagai . 5. 2. 1.Pengalaman sedia ada Strategi utama Penggabungjalinan KBKK Nilai Murni Bahan Bantu Mengajar : Murid pernah melihat perlawanan hoki di sekolah. 4. 6. 3.

Apabila guru menyebut ‘Bela. Satu barisan dinamakan ‘Belalang’ dan satu lagi ‘Belatuk’ 4.. tuk!’. . Mobiliti ‘Belalang – Belatuk’ Peraturan permainan: 1. Jarak antara dua barisan itu lebih kurang 1 meter.. 3. barisan ‘Belatuk’ akan berlari menuju ke garisan selamat sambil dikejar olah barisan ‘Belalang’.Butiran Mengajar: Fasa Strategi / Aktiviti Fokus Pembelajaran Organisasi Catatan Permulaan (3-5 minit) KKE: Strategi Utama: Memanaskan badan: 1. Pelajar dibahagikan kepada 2 barisan dan menghadap satu sama lain. 2.

Regangan - . Permainan diulang beberapa kali.5. 2. ‘Belatuk’ yang tertangkap sebelum sempat ditangkap akan menjadi ‘Belalang’. 6.

Fasa dirian Fasa dirian: Buka kaki dalam keadaan selesa. Letakkan permukaan rata kayu hoki rapat ke arah bola.Perkembangan Strategi utama: (18-20 minit) Langkah 1 Fasa-fasa tolakan i. . ii. Bengkokkan lutut. Fasa pegangan Fasa Pegangan Pegang kayu hoki dengan pegangan terbuka.

Fasa tolakan Fasa tolakan Bahu menghadap sasaran. kilas badan dan tolak bola. . Fasa ikut lajak Fasa ikut lajak Ikut pergerakan kayu hoki. iv. Kuncikan siku.iii.

- A membuat hantaran ke B yang menerima bola untuk membuat tolakan. Tolakan ke skital - Secara indvidu Membuat tolakan kearah sasaran iaitu skital Aktiviti berpasangan: a. Tolakan ke pasangan A dan B membuat hantaran antara mereka sehingga sampai dalam kawasan D dan membuat tolakan. .Langkah 2 Aktiviti individu: a.

Aktiviti berkumpulan - B bergerak ke hadapan. C akan menolak bola ke B yang akan menerima dan menolak - bola ke arah gol. Menolak ke arah gol. Pegang kayu hoki dengan pegangan terbuka. Peraturan Pemain D1 berada di home . Bengkokkan lutut. Kayu rapat dengan bola. - Seterusnya. Kemuncak Permainan kecil: Permainan Sofbol Kedudukan badan: Buka kaki dalam keadaan selesa. Terima hantaran dari A.

Mobiliti 2.- Tolak bola. Jika bola sampai sebelum pemain D1 sampai ke base tadi. Regangan . Kemudian pemain D1 akan berlari menuju ke base 1. Pemain A yang menerima bola tadi akan menghantar bola ke base di mana pemain D1 berlari. Giliran menolak akan bertukar kepada pasukan A jika 3 pemain telah dikeluarkan. plate untuk menolak bola ke dalam kawasan permainan (diamond). Penutup (3-5 minit) Penyejukkan badan: 1. pemain D1 akan terkeluar.

Menyatakan empat fasa yang terlibat semasa kemahiran tolakan. Fasa dirian Fasa pegangan Fasa tolakan Fasa ikut lajak - Lembaran kerja Lembaran kerja:  Rujuk Lampiran . Menyenaraikan tiga aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti dengan betul dan tepat. - Soal Jawab Soal Jawab: 1.Refleksi / Rumusan Perbincangan Perbincangan: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful