ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 20112012
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

1ο
ΕΞΑΜΗΝΟ

3ο
ΕΞΑΜΗΝΟ

5ο
ΕΞΑΜΗΝΟ

7ο
ΕΞΑΜΗΝΟ

9ο
ΕΞΑΜΗΝΟ
15:00 μ.μ.

8:30 π.μ.

Δευτέρα
13.02.2012

Εισαγωγή στη
Ναυπηγική &
Θαλάσσια
Τεχνολογία
Κτ. Δ. Αιθ. 115,
116, 223, 224,
226,
227

1. Ανάλυση της
Μεταλλικής
Κατασκευής
Θαλασσίων
Κατασκευών
στην
Ελαστοπλαστική
Περιοχή

12:00 μ.
Επιστήμη &
Τεχν/γία
Υλικών Ι &
Εργαστήριο

Κτ. Δ. Αιθ. 112

2. Ταλαντώσεις
Γάστρας &

Κατασκευαστικών

Κτ. Δ. Αιθ. 115,
116, 223, 224,
227

Στοιχείων
Πλοίου

Κτ. Δ. Αιθ. 114

18:00 μ.μ.

Ευστάθεια
Διατοιχισμού &
Υπόβαθρο
Κανονισμών
Κτ. Δ. Αιθ. 115

8:30 π.μ.
Θερμικές

Στροβιλομηχανές

8:30 π.μ.

Αντοχή Πλοίου

Τρίτη
14.02.2012

Κτ. Δ. Αιθ. 115,
116, 223, 224,
226,
227

Οικονομική
Θαλασσίων
Μεταφορών Ι

Κτ. Δ. Αιθ. 115,
116,
223,224,227

Κτ. Δ. Αμφ. 0.15,
0.30
Κτ. Ζ. Αμφ. 103205

15:00 μ.μ.

Υπολογιστικές
Μέθοδοι &
Εφαρμογές σε
Ναυπηγικές
Κατασκευές
Κτ. Δ. Αιθ. 226

8:30 π.μ.

Τετάρτη
15.02.2012

12:00 μ.

8:30 π.μ.

Εισαγωγή στη
Μηχανουργική
Τεχνολογία &
Εργαστήριο

Προγραμματισμός

& Έλεγχος
Παραγωγής ΙΙ
Κτ. Ζ. Αμφ. 103
Αιθ. 202 - 204

Κτ. Δ. Αιθ. 115,
116, 223, 224,
227

1

της Τεχν/γιας & του Πολιτισμού 8:30 π.μ. Αιθ. Ζ. 201 Κοινωνιολογία της Επιστ. Δ. 115. Δ. Μελέτη & Σχεδίαση Πλοίων με τη Βοήθεια Η/Υ Κτ. 227 12:00 μ. 227 2 18:00 μ. 115 . Δ. Κτ. 116. Ζ. 12:00 μ. 224.μ. Βασικές Αρχές Ναυτικής & Θαλάσσιας Υδροδυναμικής Κτ. Πέμπτη 16. 224.02. 224. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις & Μιγαδικές Συναρτήσεις Στοιχεία Δικαίου & Ναυτικού Δικαίου Κτ. Αιθ. Δ. 223. Δ.30 Παρασκευή 17.μ.02. Αιθ. 223. Αιθ. 227 Κτ. ΕΤΟΥΣ 20112012 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υδροδυναμική Σχεδίαση Μικρών Σκαφών 15:00 μ. Αμφ. Δ. Αιθ. Δ. Δυναμική & Ταλαντώσεις Μηχανημάτων & Αξονικών Συστημάτων Πλοίου Κτ.μ.2012 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ 8:30 π.2012 Εργαστηριακή Φυσική Κτ. 116.μ. Αιθ. 0. Δ. Δευτέρα 20. 115 15:00 μ. 223. 115. Κτ.15. Ιστορία Επιστημών & Τεχνολογίας Κτ.μ. 116.μ. Αιθ.μ. 224. Πειραματική Μηχανική των Υλικών & Εργ. Αιθ.204 Πολιτική Οικονομία Κτ. Αιθ. 227 8:30 π. 227 12:00 π. Ζ.2012 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Κτ. 115. 115. 227 Κτ. 223. Δ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΚΑΔ. Δ. Ανάλυση & Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων 116. Αιθ. 203 15:00 μ. 223. Αιθ. Αμφ.02. 227 Κτ. 224. 0.

18:00 μ. Αιθ. 227 Λειτουργία & Συντήρηση Πλοίων & Στόλων Κτ. Δ. Δ.2012 Παραμορφώσιμο υ Στερεού ΙΙ Κτ. Ανθρώπινος Παράγοντας – Εισαγωγή της Ανθρώπινης Αξιοπιστίας στις Θαλάσσιες Μεταφορές Πέμπτη 23. Συστήματα & Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου Μηχανική Τετάρτη 22. Δ. Δ. 223. 223. Καύση Κτ. Εργαστήριο Επιχειρησιακής Έρευνας PC LAB Κτήριο Δ. Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο Κτ. 224.15. 112 Κτ.02.μ.2012 Μηχανική των Θραύσεων Προγραμματισμό ς με MATLAB Κτ. 116. Δ. 116. Αιθ. Δ. Αιθ. 115.μ. 227 18:00 μ. Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων Κτ.30 Κτ.μ. 115.μ. Αιθ. Παρασκευή 24. 224. 116. 227 12:00 μ.μ.02. Ζ. Δ. ΕΤΟΥΣ 20112012 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ 8:30 π.02. 116.02. Αιθ. 8:30 π. 103 Αιθ.201-205 15:00 μ. Αιθ. Δ. 116 15:00 μ. 116. Αιθ. 223. 115. 116. 115. 0. 115.μ. Δ. Τρίτη 21. 223. 115. 116.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΚΑΔ.μ. 223. 223 . Αριθμητική Ανάλυση & Εργαστήριο Κτ. 114 Αναλυτική Μηχανική (Γραφείο Καθηγητή) Φυσική ΙΙΙ (Γραφείο Καθηγητή) 8:30 π. Αιθ. 227 3 Κτ. 227 Κτ. . 224. Αμφ. Αιθ. 12:00 μ.μ. 115.2012 Μηχανολογικό Σχέδιο Κτ.2012 8:30 π. 224. 115. Αμφ. 227 Αριθμητικές Μέθοδοι στην Επιστήμη του Μηχανικού Ι Κτ.μ. Αιθ.μ. 115. Δ. 0. 116 15:00 μ. Δ. 224. Δ.224. 227 15:00 μ. Αιθ.

116. Δ. Δ. Στατική Στερεού Σώματος Αντίσταση & Πρόωση Πλοίου Κτ. Τρίτη 28. 227 Κτ.μ. Εγκαταστάσεις Πρόωσης Κτ. Αιθ.15.μ. 101-205 18:00 μ. 03 ΑΒ. 116. 5 Κτ. 115. Τεχνολογία Κραδασμών & Θορύβων Κτίρια Πολιτικών Μηχανικών Αίθουσες 01 ΑΒ. Αγγλική Γλώσσα 12:00 μ. Δ. Αιθ. 115. Πλοίου 15:00 μ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΚΑΔ. 114 8:30 π. ΕΤΟΥΣ 20112012 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ  ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ Δευτέρα 27. ΕπιθεώρησηΣυντήρηση & Επισκευή της Μεταλλικής Κατασκ. Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας ΙΙ Κτ. 116. Δ. Τετάρτη 29. 115. Αιθ. 0.02. 223. Δ. Ατμοπαραγωγοί Ι 12:00 μ. 115 18:00 μ. 223. 115.02.02.μ.2012 12:00 μ. 3. 227 Κτ. Δ. Μαθηματική Μοντελοποίηση Ροών με Άνωση Κτ.μ. 0. Δ. 224. Αιθ.μ. 116. Αιθ. Δ.μ. Αιθ. 224.2012 8:30 π. 114 4 . Αιθ. 227 15:00 μ. Ζ. Αμφ.30 Κτ. 223. Αιθ. 224.2012 Κτ.

Δ. Αιθ. Δ. Αμφ.03. 103 18:00 μ.2012 15:00 μ. 115. 116. 115.μ. 227 12:00 μ. Δ. 223. Δ.μ. 224. 116. 227 Κτ. Δ. Αιθ. Κλιματισμός Κτ.μ. 223. 224. Δ. Εφοδιαστική (Logistics) Κτ. 227 Κτ. 224. Γραμμική Άλγεβρα & Αναλυτική Γεωμετρία 12:00 μ. 115. 223.03. 223.μ. Αιθ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΚΑΔ. Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική Παρασκευή 02.μ. Αγκυρώσεις Πλωτών Κατασκευών Κτ. 115 Κυματικά Φαινόμενα στο Θαλάσσιο Περιβάλλον Υδροστατική & Ευστάθεια Πλοίου Ι Δευτέρα 05.203 Πέμπτη 01. 224. 115 5 . 116 15:00 μ. Τρίτη 06. 201 . Αιθ. 224.μ. Αμφ. Αιθ. 115. Δ. 103 Αιθ. 116. 8:30 π. Ζ. μ. 116. Αιθ. 115. 116. Αξιοπιστία Θαλασσίων Κατασκευών Κτ. Αιθ. 223. ΕΤΟΥΣ 20112012 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ 12:00 μ. (Γραφείο Καθηγητή) Κτ. Αιθ. Δ. Ζ.μ. 115 8:30 π. Μεταφορά Θερμότητας ΙΙ Φυσική Ι Κτ. 101. Τεχνολογία Καυσίμων & Λιπαντικών 8:30 π.03.2012 Ναυπηγική Τεχνολογία & Εργαστήριο Κτ. Κτ.2012 Κτ. 227 12:00 μ.2012 15:00 μ.03. 115. 227 18:00 μ. Δ. Αιθ.

& Μηχ.03. 224.2012 Κτ. 223 227 Μελέτη & Εξοπλισμός Πλοίου Ι Μαθηματική Ανάλυση Ι Κτ.μ.03. 223. 223. Δ. Αιθ.201-205 15:00 μ. Βιομηχανική Ρευστομηχανικ ή 12:00 μ. 0. Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις & Προβλήματα Συνοριακών Τιμών Πέμπτη 08. 0. Τετάρτη 07. Δ. 116. Αμφ.2012 Κτ. 103 Αιθ. Αιθ. 224.μ.μ. 0. 227 Κτ.03. 224.2012 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ 15:00 μ. 227 Κτ.30 Κτ.30 12:00 μ. Αιθ. 8:30 π. Ζ.15. 227 Ζωγράφου. Αιθ. 115.μ. 0. Παρασκευή 09. Δ. Δ. Οικονομική Θαλασσίων Μεταφορών ΙΙΙ Κτ. Δ. Ηλεκτροτεχνία Κτ. Δ. Δ.15.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΚΑΔ. Αμφ. 115 8:30 π. 223. ΕΤΟΥΣ 20112012 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ Διάβρωση Υλικών και Κριτήρια Επιλογής τους για Ναυπ. Χρήσεις 12:00 μ. Αιθ. 20 Ιανουαρίου 2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΩΝΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Petty’s doc/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕ ΩΝ/exetas_febr2012 6 . Αμφ.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.