You are on page 1of 10

A

ALES Sonbahar 2007 SAY


DKKAT! SORU KTAPIINIZIN TRN "A" OLARAK CEVAP KIDINA ARETLEMEY UNUTMAYINIZ.

SAYISAL BLM
SAYISAL-1 TEST
Snavn bu blmnden alacanz standart puan, Saysal Arlkl ALES Puannzn (ALES-SAY) hesaplanmasnda 0,3; Eit Arlkl ALES Puannzn (ALES-EA) hesaplanmasnda 0,25; Szel Arlkl ALES Puannzn (ALES-SZ) hesaplanmasnda 0,2 katsaysyla arplacaktr. BU TESTTE CEVAPLAYACAINIZ TOPLAM SORU SAYISI 40TIR. 1. Bir saynn 0,02 ile arplmasyla elde edilen sonu, ayn saynn aadakilerden hangisine blnmesiyle elde edilir? A) 0,2 B) 0,5 C) 10 D) 20 E) 50

3.

1 + 0,3x = 2 0,2 + 0,5x 3


olduuna gre, x katr?

A) 0,3

B) 0,6

C) 0,9

D) 26

E) 30

4. 2.
3
85

3
42

84

x y 3x + 3y =1 2x + 2y 6
olduuna gre, x y katr?

ileminin sonucu katr? A) 2 B) 3 C) 6 D) 9 E) 12

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

Dier sayfaya geiniz.

A
ALES Sonbahar 2007 SAY
5. a, b, c pozitif tam saylar srasyla 2, 5, 7 saylaryla doru orantldr. c < 23 olduuna gre, a + b + c nin en byk deeri katr? 8. a ve b pozitif tam saylarndan byk olann 48 kat dierinin 72 katna eittir. Buna gre, a + b toplamnn en kk deeri katr?

A) 42

B) 48

C) 52

D) 56

E) 84

A) 5

B) 7

C) 8

D) 9

E) 11

6. basamakl 8AB says, iki basamakl AB saysnn 33 kat olduuna gre, A + B katr?

A) 3

B) 5

C) 6

D) 7

E) 9

9. 8! 7! says aadakilerden hangisiyle tam olarak blnemez?

A) 35

B) 49

C) 60

D) 81

E) 105

7. x, y sfrdan farkl gerel saylar ve

3x + y =6 x
3y + x ifadesi aadakilerden y hangisine eittir? olduuna gre,

A) 7 3 D) 5 4

B) 8 3 E) 7 4

C) 10 3

Dier sayfaya geiniz.

A
ALES Sonbahar 2007 SAY
10. 13.

1 2 3 4 5 ... 11 12 2 ifadesinde mmkn olan tm sadeletirmeler yaplnca sonucun bir tam say olduu grlyor.
Buna gre, n en fazla ka olabilir?
n

3 = 125 5 = 15
olduuna gre, a nn b trnden eiti aadakilerden hangisidir?
b

A) 7

B) 8

C) 9

D) 10

E) 12

A)

1 b3 D) 5 b 1

B)

5 b3 E) 3b b 1

C)

3 b 1

11. a = 1 30,5 olduuna gre,


a a + 2 3 ( a 1)

ifadesinin deeri katr?

A) 3 3 D)
3

B) 2 3 E) 2 3

C) 3

14. a ve b pozitif birer tam say olmak zere,

3a + 5b = 300
eitliini salayan en byk b deeri katr?

A) 57
12. a pozitif bir tam say olmak zere,

B) 55

C) 53

D) 51

E) 49

2a + 16 a
kesrini tam say yapan a deerlerinin toplam katr?

A) 31

B) 34

C) 36

D) 40

E) 42

Dier sayfaya geiniz.

A
ALES Sonbahar 2007 SAY
15. VE 16. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE CEVAPLAYINIZ. 17. VE 18. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE CEVAPLAYINIZ.

Bir pozitif tam saynn z says aada belirtilen yntemle bulunur:


500 < a < 1000 kouluyla verilen a saysnn karesi yle bulunur:

Say 9 ile arplr. Elde edilen saynn rakamlar toplanr. Bu toplam, saynn z saysdr.

b = 1000 a ilemiyle bir b says bulunur. c = a b fark bulunur. c saysnn 1000 katyla b
2

toplanr.

RNEK: 12 nin z says 12x9 = 108 1+ 0 + 8 = 9 ilemleriyle 9 olarak bulunur. RNEK: a = 999 iin

b = 1000 999 = 1 c = 999 1 = 998 998 000 + 1 = 998 001


2 2

ilemleri yaplr ve a = 998 001 olarak bulunur.

15. Aadakilerden hangisi drt basamakl bir saynn z says olamaz?

A) 9

B) 18

C) 27

D) 36

E) 45

17. Hangi a says iin c says 600 olarak hesaplanr?

A) 660

B) 690

C) 700

D) 720

E) 800

16. Aadaki saylardan hangisinin z says 9 deildir?

18. Bir a saysnn karesi hesaplanrken c says 270 olarak hesaplanyor. Buna gre, b katr?

A) 22

B) 23

C) 24

D) 25

E) 26

A) 325

B) 335

C) 345

D) 355

E) 365

Dier sayfaya geiniz.

A
ALES Sonbahar 2007 SAY
19. a kii bir ii b gnde yaparsa a + b kii ayn ii ka gnde yapar? 22. Saatteki hz 80 km olan bir ara, bir yolun 1 n 4 aldktan sonra 120 km daha giderse yolun yarsn

A) a b a+b D) a + b ab

B)

ab a+b E) a a+b

C) a + b ab

alm oluyor.
Bu ara, yolun tamamn ka saatte alr?

A) 6

B) 6,5

C) 7

D) 7,5

E) 8

20. Bir satc c YTL den ald ceketleri % 5 krla, k YTL den ald kravatlar da % 6 zararla satyor. Bu satc, bir ceket ve bir kravat satndan sonra kr elde ettiine gre, aadakilerden hangisi dorudur?

23. Bir retmen birinci blmnde 4, ikinci blmnde 5, nc blmnde 6 soru bulunan bir snavn her blmnden ikier soru seerek alt soruluk bir deneme testi oluturuyor. Bu retmen, ka deiik deneme testi oluturabilir?

A) 2c > 3k C) 4c > 5k E) 9c > 11k

B) 3c > 4k D) 5c > 6k

A) 550 D) 890

B) 680 E) 900

C) 700

21. Bir torbadaki bilyelerin 2 i krmz, 1 sar, geri5 3 ye kalan da beyazdr. Krmz bilyelerin says sar bilyelerden 9 fazla olduuna gre, torbadaki beyaz bilyelerin says katr?

24. Bir kovann arl, tamam suyla doluyken 12 kg, 1 suyla doluyken ise 4,5 kg dr. 4 Buna gre, bo kovann arl ka kg dr?

A) 36

B) 40

C) 45

D) 54

E) 63

A) 1,5

B) 2

C) 2,5

D) 3

E) 3,5

Dier sayfaya geiniz.

A
ALES Sonbahar 2007 SAY
25. vagonlu bir trende 90 yolcu vardr. nce, birinci vagondan ikinci vagona 7 yolcu geiyor. Daha sonra da ikinci vagondan ncye 13 yolcu geiyor. Son durumda vagonlardaki yolcu saylar eit olduuna gre, balangta ikinci vagonda ka yolcu vard? 26.

A) 18

B) 19

C) 27

D) 29

E) 36

7 9 3 Yukardaki ekle gre, soru iaretinin yerine hangi say yazlmaldr? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

26. 28. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE CEVAPLAYINIZ.

27.
?

emberlerin iine saylarn yerletirildii bir oyunun kurallar yledir:

Ka tane ember varsa 1 den balamak zere bu sayya kadar olan saylarn tm emberlerin iine yazlmaldr. Her emberin iinde farkl saylar olmaldr. Ayn doru zerinde bulunan emberlerin iindeki saylarn toplam, bu dorunun yanna yazlm olan sayya eit olmaldr.

14

Yukardaki ekle gre, soru iaretinin yerine hangi say yazlmaldr? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

28.
RNEK:

1 iin zm 5 3 4 2 1+2=3 3 2+3=5 1+3=4


11 9 19 ?

ember says olduundan emberlere 1 den 3 e kadar olan saylar yazlmtr.

Yukardaki ekle gre, soru iaretinin yerine hangi say yazlmaldr? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

Dier sayfaya geiniz.

A
ALES Sonbahar 2007 SAY
29. VE 30. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE CEVAPLAYINIZ. Ayen (A), Berrin (B), Can (C), Deniz (D) ve Erol (E) adndaki be kiinin yalaryla ilgili olarak aadaki toplamlar veriliyor:
A + B = 12 B + C = 24 C + D = 34 D + E = 28 E + A = 14

31.

ekil I

ekil II

ekil III

ekil I deki dikdrtgen biimli kt, kesik izgi boyunca okla gsterilen blge zerine katlanp ekil II, ekil II deki kt da yine kesik izgi boyunca okla gsterilen blge zerine katlanp ekil III elde ediliyor. ekil III teki kdn siyahla gsterilen blgesi kesilip karlyor.
Kesilip karlan blgeler siyahla gsterildiine gre, kt aldnda aadakilerden hangisi elde edilir?
A) B)

C)

D)

29. Bu be kiinin yalar toplam katr? A) 46 B) 48 C) 52 D) 56 E) 64

E)

30. Ya en byk olan kimdir? A) Ayen D) Deniz B) Berrin E) Erol C) Can

Dier sayfaya geiniz.

A
ALES Sonbahar 2007 SAY
32. 35. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE CEVAPLAYINIZ.
Aadaki tabloda bir otoparkta bulunan arabalarn retildii lkeler ve modelleri gsterilmitir. Fransz arabalar F1 F2 F3 Japon arabalar J1 J2 J3 talyan arabalar 1 2 3 Alman arabalar A1 A2 A3

34. Bu otoparktaki Fransz arabalarn 300 tanesi F1 model, 80 tanesi F2 model olduuna gre, ka tanesi F3 modeldir?

A) 12

B) 13

C) 20

D) 24

E) 26

Bu otoparktaki arabalarn % 1 i talyan, % 40 Fransz, % 24 Japon, geriye kalan ise Alman arabalardr. Bu otoparkta 1000 adet araba bulunmaktadr.

35. Bu otoparkta bulunan Alman arabalar stun grafiiyle gsterildiinde bu stun grafii aadakilerden hangisi olabilir?

A)
adet adet

B)

32. Bu otoparkta ka tane Japon arabas vardr?


A) 120 B) 240 C) 280 D) 320 E) 440
220 120 110 A1 A2 A3 araba modeli 200 120 50 A1 A2 A3 araba modeli

C)
adet adet

D)

180 150 120 A1 A2 A3 araba modeli

130 120 100 A1 A2 A3 araba modeli

33. Bu otoparktaki talyan arabalar modellerine gre bir


daire grafie aktarldnda 1 model araba 72 , 2 model araba 36 ile gsteriliyor.

E)
adet

Buna gre bu otoparkta ka tane 3 model araba vardr?

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

E) 8

160 140 120 A1 A2 A3 araba modeli

Dier sayfaya geiniz.

A
ALES Sonbahar 2007 SAY
36. 38. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE CEVAPLAYINIZ. 36. Buna gre, aadakilerden hangisi genilii (G) ve boyu (L) tam say trnden bir uzunluk olan Trk Bayrann evre uzunluu (ukurluk hari) olabilir?
A) 45 B) 48 C) 60 D) 68 E) 72

Bir Trk Bayra, G bir gerel sayy gstermek zere Trk Bayra Kanununda belirtilen hususlara ve aada verilen llere bal kalnarak dikilir.

B D A C F

37. Ayn i ve d emberlerinin merkezleri aras uzakl (C) 9 cm olan Trk Bayrann ukurluk genilii (M) ka cm dir?
A) 4 B) 4,2 C) 4,3 D) 4,6 E) 4,8

38. Genilii, boyu, A ve F uzunluklar verilen aadaki bayraklardan hangisi bu llere gre bir Trk Bayra olabilir?
Oran 1 birim
A=20 F=10 30 A =1 5 F=5 40

Ksaltma G A

l Bayran genilii D ay emberinin merkezinin ukurluktan mesafesi Ayn d emberinin ap

A)

B)

1G 2 1G 2 1 G 16 2 G 5 1G 3 1 G 4

60

45

C)

D)

Ayn i ve d emberlerinin merkezleri aras uzakl Ayn i emberinin ap

A=15 40

F=10 60

A =3 0

F=24

Yldz emberinin ayn i emberine uzakl Yldz emberinin ap

60

90

E)

A=40

F=2 4

Bayran boyu

3 G 2 1 G 30

60

Ukurluk genilii

90

Dier sayfaya geiniz.

A
ALES Sonbahar 2007 SAY
39.
D C ABCD bir dikdrtgen EF = 2 cm
2 3 E

40. Kenar uzunluklar birer tam say olan bir kare ile bir dzgn altgenin evrelerinin uzunluu birbirine eittir. Buna gre, karenin alan birim kare trnden aadakilerden hangisi olamaz?
A) 9 B) 36 C) 49 D) 81 E) 144

AE = 3 cm B

ekildeki tm dikey doru paralar eit aralkl ve birbirine paralel olduuna gre, ABCD dikdrtgeninin alan ka cm dir?
A) 100 B) 120 C) 150 D) 160 E) 180
2

SAYISAL-1 TEST BTT. SAYISAL-2 TESTNE GENZ.

Dier sayfaya geiniz.

10