Profesijné prostredie

Financovanie ATC
http://web.tuke.sk/lf-klp/Fabry%20Lubomir/ http://web.tuke.sk/lf-www.fabryatc.net PhD. Ing. Ľubomír FÁBRY,

. ktorí riadia a koordinujú lietadlá na zemi a vo vzduchu. udržiavať rýchly a usporiadaný tok letovej prevádzky. a poskytovať informácie a ďalšiu podporu pre pilotov. • je zabraňovať a predchádzať kolíziám lietadiel vo vzduchu a na zemi.Všeobecná charakteristika LPS • je služba poskytovaná na zemi pracovníkmi riadenia letovej prevádzky.

Podniky riadenia letovej prevádzky: • Služba riadenia letovej prevádzky • Letové informačné služby (FIS) • Pohotovostná služba (ALR) .

ktorými sa zaisťuje dodržiavanie minimálnych horizontálnych alebo vertikálnych rozstupov.Riadiaci letovej prevádzky Zodpovedá: -za bezpečnosť a plynulosť vo vzdušnom priestore SR a v blízkosti letísk -vydáva príkazy jednotlivým lietadlám. -za bezpečnosť príletov. odletov a pohybov lietadiel po letiskových plochách .

Výcvik riadiaceho letovej prevádzky • Základný výcvikový kurz • Prevádzkový výcvik • Udržiavací výcvik • Rekvalifikačný výcvik .

licenie • prax = nadčasy a príplatky za prácu počas víkendov a v noci • trinásty a štrnásty plat. • priemerná mzda pracovníka riadenia letovej prevádzky =3 800 € (115 000 SKK). • plat počas výcviku je 430 € (13 000 SKK). .Plat letového dispečera • základný plat = školenie.

Ekonomika podnikov riadenia letovej prevádzky • u týchto podnikov prevládajú hlavne tieto služby: • Traťové odplaty • Terminálne odplaty • Odplaty za cvičné lety • Ostatné tržby z predaja služieb .

1794/2006). 9082/7). . • Eurocontrol – záväzný pre všetky členské štáty a upriamený výhradne na traťové služby alebo EÚ (Nariadenie EK č.Stanovenie cien za služby riadenia letovej prevádzky a nákladová báza • Ceny za letové prevádzkové služby sa určujú na čisto nákladovej báze a väčšina z nich je formalizovaná v dokumentoch ICAO (Doc.

to celé vynásobené preletovou vzdialenosťou (D) v stovkách kilometrov.Výška poplatkov za preletové služby závisí na maximálnej vzletovej hmotnosti lietadla (MTOW) a dĺžke letu: • Pre traťovú službu je výkonovou jednotkou tzv. . Preletová jednotka (service unit). • Ide o druhú odmocninu z maximálnej vzletovej hmotnosti lietadla delenú päťdesiatimi.

investičná politika a stratégia v oblasti servisu a údržby systémov. súvisiacich s riadením letovej prevádzky .Náklady poskytovateľov letových prevádzkových služieb • Viac než 90% nákladov sú náklady fixné. ktoré vyplývajú zo zmlúv alebo vynaložených investícii. • Faktory zmien sú personálna stratégia.

Ďakujem za pozornosť .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.