You are on page 1of 1

Hn ch cam qut b cht do ng nc

hn ch tc hi ca ngp ng vi cy cam qut, ta c th p dng kt hp mt s bin php sau: - o mng ln lung: Ngoi tc dng nng cao dy ca tng canh tc, h thp tng phn, c mng cha nc ti cho vn cy trong ma kh... cn c tc dng h thp mc thy cp trong t, trnh b ngp ng trong ma ma. Chiu su ca mng nn khong 1-1,2m, cn chiu rng ca mng th ty theo cao ca t so vi mc thy cp cao nht trong nm, nu t cao th chiu rng ca mng hp v ngc li (min sao c lng t p ln lung t mt lung n mc thy cp cao nht trong nm vo khong 0,3m tr ln l c). p mt lung c hnh mai ra c th thot nc nhanh trong ma ma. - p m trng: tng cng thm cao t b r ti mc thy cp cao nht trong nm, sau khi phn khang cch trng, cc bn nn p m cao ri mi trng cy ln nhng m . Sau khi trng khong 6 thng th dng t tt p ph thm vo xung quanh chn m r mc di thm v c khong 6-7 thng sau li bi thm chn m mt ln. T nm th 3 tr i th bi thm mt lung mi nm cao khong 2-3 cm bng bn mng, t ph sa hoc t mt rung c phi kh. Cam qut trng bng ht hay gc thp c r cc mc su d b nh hng bi nc ngm. - n gc, cht bt r cc: Sau khi trng 1 nm, vo u ma ma bng gc ln, p thm t tt nng cao mt m ri trng cy tr li ln trn . Cng c ngi khng n gc m moi t cht bt r cc nm ngang gn st mt t ri bi thm t vo ( r n cn trn mt t) sau ti nc v chm sc chu o. - Trng cy nm nghing: Khi trng t cy nm nghing mt gc khong 300C so vi mt t, nh vy s to cho r cc nm v tr gn mt t hn, sau ny r s n cn trn mt t. Do tnh hng quang ca cy, theo thi gian cy s dn dn mc thng tr li, hoc nhng tc mc ra sau ny s mc thnh cy thng ng. - Trng bng nhnh chit: Do khng c r cc, nn cy c trng t nhnh chit s c b r n cn hn cy c trng bng ht hay gc thp, do b r t b nh hng bi nc ngm hn. Theo chuyennhannong.com