ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ ” DARA&IOVAN AUTOSERVICE ”S.R.L.

CAPITOLUL I DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, OBIECTUL, SEDIUL, DURATA Art.1.Denumirea societăţii Denumirea societăţii este ” DARA&IOVAN AUTOSERVICE ”SRL având ca asociati: 1.LATICI MILANCA , cetatean roman, nascuta la data de 28 martie 1948,in Romania, com Sinpetru Mare , avand CNP 2480328334735 , domiciliata in Romania, Mun. Timisoara, Cal Circumvalatiunii, nr. 33, et.2, ap 7, jud Timis, posesoare a CI sria TM nr 583517, eliberata la data de 07.03.2007 de SPCLEP Timisoara. Pe toate actele şi înscrisurile societăţii se va menţiona denumirea, sediul, urmate de menţiunea “Societate cu răspundere limitată” sau prescurtat SRL, capitalul social şi Codul Unic de Înregistrare. Art.2.Forma juridică a societăţii Societatea este persoană juridică română având forma juridică de societate cu răspundere limitată. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia română în vigoare şi cu prevederile prezentului Act constitutiv. Art.3.Sediul societăţii Sediul social al societăţii este în România,Judet Timis, localitatea Timisoara,strada Closca nr 54 camera 2 (conform extras CF nr.423587 şi contract de comodat). Sediul societăţii poate fi mutat în orice localitate din ţară în baza hotărârii asociatiilor. Societatea comercială, poate înfiinţa filiale, sucursale, agenţii, reprezentanţe, puncte de lucru, magazine, depozite, secţii de producţie, ateliere de prestări servicii, în ţară sau străinătate, în conformitate cu legile în vigoare. Societatea se obligă să înmatriculeze filialele sau sucursalele la Registrul Comerţului în judeţul unde va funcţiona aceasta, înainte de începerea activităţii.

Art.4.Obiectul de activitate al societăţii

ACTIVITATE PRINCIPALĂ: CAEN 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor

1

ACTIVITATI SECUNDARE:
01 011 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0119 012 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 013 0130 014 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0149 015 0150 016 0161 0162 0163 0164 017 0170 02 021 0210 022 0220 023 0230 024 0240 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe Cultivarea plantelor nepermanente Cultivarea cerealelor (exclusive orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase Cultivarea orezului Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor Cultivarea trestiei de zahăr Cultivarea tutunului Cultivarea plantelor pentru fibre textile Cultivarea altor plante din culture nepermanente Cultivarea plantelor din culture permanente Cultivarea strugurilor Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale Cultivarea fructelor citrice Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi Cultivarea fructelor oleaginoase Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic Cultivarea altor plante permanente Cultivarea plantelor pentru înmulţire Cultivarea plantelor pentru înmulţire Creşterea animalelor Creşterea bovinelor de lapte Creşterea altor bovine Creşterea cailor şi a altor cabaline Creşterea cămilelor şi a camelidelor Creşterea ovinelor şi caprinelor Creşterea porcinelor Creşterea păsărilor Creşterea altor animale Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor Activităţi după recoltare Pregătirea seminţelor Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii Silvicultură şi exploatare forestieră Silvicultură şi alte activităţi forestiere Silvicultură şi alte activităţi forestiere Exploatarea forestieră Exploatarea forestieră Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană. Activităţi de servicii anexe silviculturii Activităţi de servicii anexe silviculturii

2

a amidonului şi produselor din amidon Fabricarea produselor de morărit Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor. a ciocolatei şi a produselor zaharoase Prelucrarea ceaiului şi cafelei Fabricarea condimentelor şi ingredientelor Fabricarea de mâncăruri preparate Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice Fabricarea altor produse alimentare n.c. Producţia.ca. Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare Fabricarea produselor lactate Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor Fabricarea îngheţatei Fabricarea produselor de morărit.c.a. cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare Fabricarea altor produse alimentare Fabricarea zahărului Fabricarea produselor din cacao.03 031 0311 0312 032 0321 0322 08 081 0811 0812 089 0891 0892 0893 0899 101 1011 1012 1013 102 1020 103 1031 1032 1039 104 1041 1042 105 1051 1052 106 1061 1062 107 1072 1073 108 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1089 109 1091 1092 11 Pescuitul şi acvacultura Pescuitul Pescuitul maritime Pescuitul în ape dulci Acvacultura Acvacultura maritimă Acvacultura în ape dulci Alte activităţi extractive Extracţia pietrei. crustaceelor şi moluştelor Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor Prelucrarea şi conservarea cartofilor Fabricarea sucurilor de fructe şi legume Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n. nisipului şi argilei Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii.a. Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie Fabricarea băuturilor 3 .c. crustaceelor şi moluştelor Prelucrarea şi conservarea peştelui. tăiţeilor. fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patisserie Fabricarea macaroanelor. Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale Extracţia turbei Extracţia sării Alte activităţi extractive n. extracţia pietrei calcaroase. cretei şi a ardeziei Extracţia pietrişului şi nisipului. extracţia argilei şi caolinului Alte activităţi extractive n. prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne Prelucrarea şi conservarea cărnii Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) Prelucrarea şi conservarea peştelui. ghipsului.a.

paie şi din alte materiale vegetale 4 .110 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 12 120 1200 13 131 1310 132 1320 133 1330 139 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1399 14 141 1411 1412 1413 1414 1419 142 1420 143 1431 1439 15 151 1511 1512 152 1520 16 161 1610 162 Fabricarea băuturilor Distilarea. prepararea şi vopsirea blănurilor Tăbăcirea şi finisarea pieilor. plută. Fabricarea articolelor din blană Fabricarea articolelor din blană Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte Tăbăcirea şi finisarea pieilor: fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie.a.a. cu excepţia mobilei. producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate Fabricarea produselor din tutun Fabricarea produselor din tutun Fabricarea produselor din tutun Fabricarea produselor textile Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile Producţia de ţesături Producţia de ţesături Finisarea materialelor textile Finisarea materialelor textile Fabricarea altor articole textile Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) Fabricarea de covoare şi machete Fabricarea de odgoane.c. prepararea şi vopsirea blănurilor Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament Fabricarea încălţămintei Fabricarea încălţămintei Prelucrarea lemnului. obţinute prin fermentare Fabricarea berii Fabricarea malţului Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice. prepararea şi vopsirea blănurilor Tăbăcirea şi finisarea pieilor. fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament. sfori şi plase Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea. fabricarea produselor din lemn şi plută. cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile Fabricarea altor articole textile n. frânghii. harnaşamentelor şi încălţămintei. rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice Fabricarea vinurilor din struguri Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe Fabricarea altor băuturi nedistilate. cu excepţia articolelor din blană Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) Fabricarea de articole de lenjerie de corp Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n. Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte.c. fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite Tăierea şi rindeluirea lemnului Tăierea şi rindeluirea lemnului Fabricarea produselor din lemn.

pentru construcţii Fabricarea ambalajelor din lemn Fabricarea altor produse din lemn. cernelii tipografice şi masticurilor Fabricarea săpunurilor.a. fabricarea articolelor din plută. Servicii pregătitoare pentru pretipărire Legătorie şi servicii conexe Reproducerea înregistrărilor Reproducerea înregistrărilor Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice Fabricarea produselor chimice de bază. fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului sintetic. hârtiei şi cartonului Fabricarea celulozei Fabricarea hârtiei şi cartonului Fabricarea articolelor din hârtie şi carton Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar. lacurilor. cosmetice şi de parfumerie Fabricarea săpunurilor. din hârtie sau carton Fabricarea articolelor de papetărie Fabricarea tapetului Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c. a îngrăşămintelor şi produselor azotoase. în forme primare 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 202 2020 203 2030 204 2041 2042 205 2052 2053 2059 206 2060 21 211 2110 212 Fabricarea gazelor industriale Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţi lor Fabricarea altor produse chimice anorganice. Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice Fabricarea produselor farmaceutice de bază Fabricarea produselor farmaceutice de bază Fabricarea preparatelor farmaceutice 5 . detergenţilor şi a produselor de întreţinere Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) Fabricarea altor produse chimice Fabricarea cleiurilor Fabricarea uleiurilor esenţiale Fabricarea altor produse chimice n.a. paie şi din alte materiale vegetale împletite Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie Fabricarea celulozei. cernelii tipografice şi masticurilor Fabricarea vopselelor.a.c. de bază Fabricarea altor produse chimice organice. lacurilor.c. detergenţilor şi a produselor de întreţinere.1621 1622 1623 1624 1629 17 171 1711 1712 172 1721 1722 1723 1724 1729 18 181 1811 1812 1813 1814 182 1820 20 201 Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn Fabricarea parchetului asamblat în panouri Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie. Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi Tipărirea ziarelor Alte activităţi de tipărire n. de bază Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase Fabricarea materialelor plastice în forme primare Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice Fabricarea vopselelor.

c. reşaparea şi refacerea anvelopelor Fabricarea altor produse din cauciuc Fabricarea articolelor din material plastic Fabricarea plăcilor. profile tabulare şi accesorii pentru acestea. din oţel Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului Tragere la rece a barelor Laminare la rece a benzilor înguste 6 .a. varului şi ipsosului Fabricarea cimentului Fabricarea varului şi ipsosului Fabricarea articolelor din beton.2120 22 221 2211 2219 222 2221 2222 2223 2229 23 231 2311 2312 2313 2314 2319 232 2320 233 2331 2332 234 2341 2342 2343 2344 2349 235 2351 2352 236 2361 2362 2363 2364 2365 2369 237 2370 239 2391 2399 24 241 2410 242 2420 243 2431 2432 Fabricarea preparatelor farmaceutice Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice Fabricarea articolelor din cauciuc Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer.c.a. fasonarea şi finisarea pietrei Tăierea. din oţel Producţia de tuburi. n. Fabricarea de produse abrazive Fabricarea altor produse din minerale nemetalice. ţevi. foliilor. ciment şi ipsos Fabricarea produselor din beton pentru construcţii Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii Fabricarea betonului Fabricarea mortarului Fabricarea produselor din azbociment Fabricarea altor articole din beton.a. ciment şi ipsos Tăierea. fasonarea şi finisarea pietrei Fabricarea produselor abrazive şi a altor produse din minerale nemetalice n. ţevi. din argilă arsă Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică Fabricarea altor produse tehnice din ceramică Fabricarea altor produse ceramice n. profile tubulare şi accesorii pentru acestea. Fabricarea cimentului. Industria metalurgică Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje Producţia de tuburi. tuburilor şi profilelor din material plastic Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii Fabricarea altor produse din material plastic Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă Fabricarea sticlei plate Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate Fabricarea articolelor din sticlă Fabricarea fibrelor din sticlă Fabricarea de sticlărie tehnică Fabricarea de produse refractare Fabricarea de produse refractare Fabricarea materialelor de construcţii din argilă Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică Fabricarea cărămizilor. ţiglelor şi altor produse pentru construcţii.c.

buloane şi alte articole filetate. Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice Fabricarea componentelor electronice Fabricarea subansamblurilor electronice (module) Fabricarea altor componente electronice Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice Fabricarea echipamentelor de comunicaţii Fabricarea echipamentelor de comunicaţii Fabricarea produselor electronice de larg consum Fabricarea produselor electronice de larg consum 7 .2433 2434 244 2441 2442 2443 2444 2445 245 2451 2452 2453 2454 25 251 2511 2512 252 2521 2529 253 2530 255 2550 256 2561 2562 257 2571 2572 2573 259 2591 2592 2593 2594 2599 26 261 2611 2612 262 2620 263 2630 264 2640 Producţia de profile obţinute la rece Trefilarea firelor la rece Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase Producţia metalelor preţioase Metalurgia aluminiului Producţia plumbului. fabricarea de nituri şi şaibe Fabricarea altor articole din metal n. metalurgia pulberilor Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică. containere şi alte produse similare din oţel Fabricarea ambalajelor uşoare din metal Fabricarea articolelor din fire metalice. metalurgia pulberilor Tratarea şi acoperirea metalelor. zincului şi cositorului Metalurgia cuprului Producţia altor metale neferoase Turnarea metalelor Turnarea fontei Turnarea oţelului Turnarea metalelor neferoase uşoare Turnarea altor metale neferoase Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal. utilaje şi instalaţii Fabricarea de construcţii metalice Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice Fabricarea de uşi şi ferestre din metal Producţia de rezervoare. cisterne şi containere metalice. fabricarea de lanţuri şi arcuri Fabricarea de şuruburi. cisterne şi containere metalice Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrată) Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică. exclusiv maşini. producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală Producţia de rezervoare.c.a. operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract Tratarea şi acoperirea metalelor Operaţiuni de mecanică generală Producţia de unelte şi articole de fierărie Fabricarea produselor de tăiat Fabricarea articolelor de feronerie Fabricarea uneltelor Fabricarea altor produse prelucrate din metal Fabricarea de recipienţi.

autovehicule şi motociclete. Fabricarea altar maşini şi utilaje cu destinaţie specifică 8 .c. control şi navigaţie. navigaţie Producţia de ceasuri Fabricarea de echipamente pentru radiologie.ca. verificare. generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii Fabricarea motoarelor. verificare. angrenajelor. generatoarelor şi transformatoarelor electrice Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii Fabricarea de acumulatori şi baterii Fabricarea de acumulatori şi baterii Fabricarea de fire şi cabluri. electrodiagnostic şi electroterapie Fabricarea de echipamente pentru radiologie. utilaje şi echipamente n. Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane. Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului Fabricarea altor maşini-unelte n.) Fabricarea de motoare hidraulice Fabricarea de pompe şi compresoare Fabricarea de articole de robinetărie Fabricarea lagărelor.265 2651 2652 266 2660 267 2670 268 2680 27 271 2711 2712 272 2720 273 2731 2732 2733 274 2740 275 2751 2752 279 2790 28 281 2811 2812 2813 2814 2815 282 2821 2822 2823 2824 2825 2829 283 2830 284 2841 2849 289 Fabricarea de echipamente de măsură. control. exclusiv a echipamentelor de uz casnic Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.a.c.a. furnalelor şi arzătoarelor Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice. electrodiagnostic şi electroterapie Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor Fabricarea echipamentelor electrice Fabricarea motoarelor electrice. producţia de ceasuri Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură. fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea Fabricarea de cabluri cu fibră optică Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice Fabricarea de echipamente electrice de iluminat Fabricarea de echipamente electrice de iluminat Fabricarea de echipamente casnice Fabricarea de aparate electrocasnice Fabricarea de echipamente casnice neelectrice Fabricarea altor echipamente electrice Fabricarea altor echipamente electrice Fabricarea de maşini. cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generala Fabricarea cuptoarelor.

c.c. 9 .a. a îmbrăcămintei şi a pielăriei Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.ca.2891 2892 2893 2894 2895 2896 2899 29 291 2910 292 2920 293 2931 2932 30 301 3011 3012 302 3020 303 3030 309 3091 3092 3099 31 310 3101 3102 3103 3109 32 321 3212 3213 322 3220 323 3230 324 3240 325 3250 329 3291 3299 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare. Fabricarea de motociclete Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi Fabricarea altor mijloace de transport n. băuturilor şi tutunului Fabricarea utilajelor pentru industria textilă.a. Fabricarea autovehiculelor de transport rutier. aparate şi instrumente medicale stomatologice Alte activităţi industriale Fabricarea măturilor şi periilor Fabricarea altor produse manufacturiere n. a remorcilor şi semiremorcilor Fabricarea autovehiculelor de transport rutier Fabricarea autovehiculelor de transport rutier Producţia de caroserii pentru autovehicule. fabricarea de remorci şi semiremorci Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule Fabricarea altor mijloace de transport Construcţia de nave şi bărci Construcţia de nave şi structuri plutitoare Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement Fabricarea materialului rulant Fabricarea materialului rulant Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale Fabricarea altor echipamente de transport n. Alte activităţi industriale n. imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare Fabricarea instrumentelor muzicale Fabricarea instrumentelor muzicale Fabricarea articolelor pentru sport Fabricarea articolelor pentru sport Fabricarea jocurilor şi jucăriilor Fabricarea jocurilor şi jucăriilor Fabricarea de dispozitive. Fabricarea bijuteriilor. Fabricarea de mobilă Fabricarea de mobilă Fabricarea de mobila pentru birouri şi magazine Fabricarea de mobilă pentru bucătării Fabricarea de saltele şi somiere Fabricarea de mobilă n.c. aparate şi instrumente medicale şi stomatologice Fabricarea de dispozitive.a. fabricarea de remorci şi semiremorci Producţia de caroserii pentru autovehicule.a.a.c.c.

Lucrări speciale de construcţii Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului Lucrări de demolare a construcţiilor Lucrări de pregătire a terenului 10 .33 331 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3319 332 36 360 3600 37 370 3700 38 381 3811 3812 382 3821 3822 383 3831 3832 39 390 3900 41 411 4110 412 4120 42 421 4211 4212 4213 422 4221 4222 429 4291 4299 43 431 4311 4312 3320 Repararea. tratarea şi distribuţia apei Captarea. activităţi de recuperare a materialelor reciclabile Colectarea deşeurilor Colectarea deşeurilor nepericuloase Colectarea deşeurilor periculoase Tratarea şi eliminarea deşeurilor Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase Recuperare materialelor Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor Recuperarea materialelor reciclabile sortate Activităţi şi servicii de decontaminare Activităţi şi servicii de decontaminare Activităţi şi servicii de decontaminare Construcţii de clădiri Dezvoltare (promovare) imobiliară Dezvoltare (promovare) imobiliară Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale Lucrări de geniu civil Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane.c.a.a. tratarea şi distribuţia apei Captarea.c. tratarea şi distribuţia apei Colectarea şi epurarea apelor uzate Colectarea şi epurarea apelor uzate Colectarea şi epurarea apelor uzate Colectarea. Repararea altor echipamente Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Captarea. Construcţia de poduri şi tuneluri Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti Construcţii hidrotehnice Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n. întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor Repararea articolelor fabricate din metal. repararea maşinilor şi echipamentelor Repararea articolelor fabricate din metal Repararea maşinilor Repararea echipamentelor electronice şi optice Repararea echipamentelor electrice Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n. tratarea şi eliminarea deşeurilor.

c. furajelor şi tutunului neprelucrat Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor Comerţ cu ridicata al animalelor vii Comerţ cu ridicata al blănurilor. întreţinerea şi repararea motocicletelor Comerţ cu motociclete. ouălor. metale şi produse chimice pentru industrie Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii Intermedieri în comerţul cu maşini.5 tone) Comerţ cu alte autovehicule Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule Comerţ cu motociclete.c. Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul. nave şi avioane Intermedieri în comerţul cu mobilă. băuturi şi tutun Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific. al băuturilor şi al tutunului Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne Comerţ cu ridicata al produselor lactate.4313 432 4321 4322 4329 433 4331 4332 4333 4334 4339 439 4391 4399 45 451 4511 4519 453 4531 4532 454 4540 46 461 4611 4612 4613 4614 4615 4616 4617 4618 4619 462 4621 4622 4623 4624 463 4631 4632 4633 4634 4635 4636 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii Lucrări de instalaţii electrice Lucrări de instalaţii sanitare. Intermedieri în comerţul cu produse diverse Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii Comerţ cu ridicata al cerealelor. de încălzire şi de aer condiţionat Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii Lucrări de finisare Lucrări de ipsoserie Lucrări de tâmplărie şi dulgherie Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor Lucrări de vopsitorie. materii prime textile şi cu semifabricate Intermedieri în comerţul cu combustibili. şarpante şi terase la construcţii Alte lucrari speciale de constructii n. ciocolatei şi produselor zaharoase 11 . întreţinerea şi repararea motocicletelor Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole. animale vii.a. echipamente industriale. articole de menaj şi de fierărie Intermedieri în comerţul cu textile. pieilor brute şi al pieilor prelucrate Comerţ cu ridicata al produselor alimentare. zugrăveli şi montări de geamuri Alte lucrări de finisare Alte lucrări speciale de construcţii Lucrări de învelitori. piese şi accesorii aferente. minereuri. n.a. seminţelor. confecţii din blană. uleiurilor şi grăsimilor comestibile Comerţ cu ridicata al băuturilor Comerţ cu ridicata al produselor din tutun Comerţ cu ridicata al zahărului. încălţăminte şi articole din piele Intermedieri în comerţul cu produse alimentare. întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor Comerţ cu autovehicule Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3. piese şi accesorii aferente.

echipamentelor periferice şi software-lui Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii Comerţ cu ridicata al altor maşini. cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate. cu vânzare predominantă de produse nealimentare Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare. crustacee şi moluşte Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare. în magazine specializate Comert cu amanuntul al painii. şi produse de întreţinere Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice Comerţ cu ridicata al mobilei. cacao şi condimente Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente. inclusiv peşte. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al peştelui. băuturi şi tutun Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate. al aparatelor de radio şi televizoarelor Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică. ceai. covoarelor şi a articolelor de iluminat Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii Comerţ cu ridicata al calculatoarelor. echipamentelor şi furniturilor Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat Comerţ cu ridicata al mobilei de birou Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente Comerţ cu ridicata specializat al altor produse Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi. cu vânzare predominantă de produse alimentare. crustaceelor şi moluştelor. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete. băuturi şi tutun Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum Comerţ cu ridicata al produselor textile Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc.4637 4638 4639 464 4641 4642 4643 4644 4645 4646 4647 4648 4649 465 4651 4652 466 4661 4662 4663 4664 4665 4666 4669 467 4671 4672 4674 4675 4676 4677 469 4690 47 471 4711 4719 472 4721 4722 4723 4724 4725 Comerţ cu ridicata cu cafea. lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire Comerţ cu ridicata al produselor chimice Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor Comerţ cu ridicata nespecializat Comerţ cu ridicata nespecializat Comerţ cu amănuntul.produselor zaharoase in magazine specializate Comerţ cu amănuntul al băuturilor în magazine specializate 12 . echipamente şi furniture Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole. băuturilor şi al produselor din tutun. sticlărie. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne.

în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie. chioşcuri şi pieţe al altor produse. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor. tapetelor şi a altor acoperitoare de podea. chioşcuri şi pieţe Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al florilor. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al textilelor.. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele.a. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice.c. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie. chioşcuri şt pieţe Comerţ cu amănuntul prin standuri. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al mobilei. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative. îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri. standuri. chioşcurilor şi pieţelor Transporturi terestre şi transporturi prin conducte Alte transporturi terestre de călători Transporturi urbane. băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei.4726 4729 473 4730 474 4741 4742 4743 475 4751 4752 4753 4754 4759 476 4761 4762 4763 4764 4765 477 4771 4772 4774 4775 4776 4777 4779 478 4781 4782 4789 479 4791 4799 49 493 4931 4932 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video. al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit. unităţilor periferice şi software-lui în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al altor produse casnice. carpetelor. Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie. chioşcuri şi pieţe Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare. chioşcuri şi pieţe Comerţ cu amănuntul al textilelor. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al covoarelor. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al altor bunuri. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al cărţilor. suburbane şi metropolitane de călători Transporturi cu taxiuri 13 . plantelor şi seminţelor. standurilor. comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea. în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor. al articolelor de iluminat şi al articole de uz casnic n.

a. campinguri şi tabere Parcuri pentru rulote. compendii. Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor Activităţi de editare Activităţi de editare a cărţilor. Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare Transporturi rutiere de mărfuri Servicii de mutare Transporturi prin conducte Transporturi prin conducte Transporturi pe apă Transporturi maritime şi costiere de pasageri Transporturi maritime şi costiere de pasageri Transporturi maritime şi costiere de marfă Transporturi maritime şi costiere de marfă Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare Transportul de marfă pe căi navigabile interioare Transportul de marfă pe căi navigabile interioare Transporturi aeriene Transporturi aeriene de pasageri Transporturi aeriene de pasageri Transporturi aeriene de marfă şi transporturi spaţiale Transporturi aeriene de marfă Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi Depozitări Depozitări Activităţi anexe pentru transporturi Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene Manipulări Activităţi de poştă şi de curier Alte activităţi poştale şi de curier Alte activităţi poştale şi de curier Hoteluri şi alte facilităţi de cazare Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similar Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similar Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată Parcuri pentru rulote. revistelor şi alte activităţi de editare 5621 5629 563 5630 58 581 5811 5812 5813 5814 Activităţi de editare a cărţilor Activităţi de editarea de ghiduri.a. ziarelor. liste de adrese şi similar Activităţi de editare a ziarelor Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor 14 .c. campinguri şi tabere Alte servicii de cazare Alte servicii de cazare Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie Restaurante Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente Alte servicii de alimentaţie n.c.4939 494 4941 4942 495 4950 50 501 5010 502 5020 503 5030 504 5040 51 511 5110 512 5121 52 521 5210 522 5222 5223 5224 53 532 5320 55 551 5510 552 5520 553 5530 559 5590 56 562 5610 Alte transporturi terestre de călători n.

video şi de programe de televiziune Activităţi post-producţie cinematografică. prelucrarea datelor. înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală Activităţi de producţie cinematografică. video şi de programe de televiziune Activităţi de producţie cinematografică. cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 68 681 6810 682 6820 683 6831 6832 7022 Tranzacţii imobiliare Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract Agenţii imobiliare Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract Activităţi de consultanţa pentru afaceri şi management 15 . video şi a programelor de televiziune Proiecţia de filme cinematografice Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală Activităţi de difuzare şi transmitere de programe Activităţi de difuzare a programelor de radio Activităţi de difuzare a programelor de radio Activităţi de difuzare a programelor de televiziune Activităţi de difuzare a programelor de televiziune Telecomunicaţii Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) Activităţi de telecomunicaţii prin satelit Activităţi de telecomunicaţii prin satelit Alte activităţi de telecomunicaţii Alte activităţi de telecomunicaţii Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei Activităţi de servicii informatice Activităţi ale portalurilor web.5819 582 5821 5829 59 591 5911 5912 5913 5914 592 5920 60 601 6010 602 6020 61 611 6110 612 6120 613 6130 619 6190 62 620 6201 6202 6203 6209 63 631 6311 6312 639 6391 6399 Alte activităţi de editare Activităţi de editare a produselor software Activităţi de editare a jocurilor de calculator Activităţi de editare a altor produse software Activităţi de producţie cinematografica. video şi de programe de televiziune Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice. administrarea paginilor web şi activităţi conexe Activităţi ale portalurilor web Alte activităţi de servicii informaţionale Activităţi ale agenţiilor de ştiri Alte activităţi de servicii informaţionale n.a Intermedieri financiare. administrarea paginilor web şi activităţi conexe Prelucrarea datelor. video şi de programe de televiziune.c.

activităţi de testări şi analiză tehnică Activităţi de arhitectură. a personalului Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă 16 . echipamente şi bunuri tangibile n.ca. pe baze temporare. Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) Activităţi de servicii privind forţa de muncă Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă Activităţi de contractare.a. pe baze temporare. echipamente şi bunuri tangibile Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare) Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport aerian Activităţi de închirierea şi leasing cu alte maşini.71 711 7111 7112 712 7120 72 721 7211 7219 722 7220 73 731 7312 732 7320 74 741 7410 742 7420 743 7430 749 7490 771 7711 7712 772 7721 7722 7729 773 7731 7732 7733 7734 7735 7739 774 7740 78 781 7810 782 7820 783 7830 Activităţi de arhitectură şi inginerie. inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea Activităţi de arhitectură Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea Activităţi de testări şi analize tehnice Activităţi de testări şi analize tehnice Cercetare-dezvoltare Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie Cercetare-dezvoltare în biotehnologie Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei Publicitate Servicii de reprezentare media Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice Alte activităţi profesionale. ştiinţifice şi tehnice n. DVD-uri) Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n. ştiinţifice şi tehnice n. ştiinţifice şi tehnice Activităţi de design specializat Activităţi de design specializat Activităţi fotografice Activităţi fotografice Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) Alte activităţi profesionale.a.ca. Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini. Alte activităţi profesionale.c. Activităţi de închiriere şi leasing Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri personale şi gospodăreşti Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri.c.a personalului Activităţi de contractare.

c. alte servicii de rezervare şi asistenţa turistică Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor Activităţi ale agenţiilor turistice Activităţi ale tur-operatorilor Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri Activităţi de servicii suport combinate Activităţi de servicii suport combinate Activităţi de curăţenie Activităţi generale de curăţenie a clădirilor Activităţi specializate de curăţenie Alte activităţi de curăţenie Activităţi de întreţinere peisagisticii Activităţi de întreţinere peisagistică Activităţi de secretariat.c. târgurilor şi congreselor Activităţi de organizare a expoziţiilor. târgurilor şi congreselor Activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n. Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului Activităţi de ambalare Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.Capitalul social se divide in 20 de parti sociale.Durata societăţii Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată.egale si indivizibile.avand fiecare valoarea de 10 RON. CAPITOLUL II CAPITALUL SOCIAL.7. Art.constituit exclusiv in numerar : 200 RON .Capitalul social Capitalul social subscris şi vărsat al societatii comerciale este de 200 RON. Activitati suport pentru interpretare artistica(spectacole) Alte activitati recreative si distractive n.a.a.numerotate 1-20 17 . începând cu data înmatriculării la Registrul Comerţului. servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor Activităţi de secretariat şi servicii support Activităţi combinate de secretariat Activităţi de fotocopiere. de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) Activităţi de organizare a expoziţiilor.5.integral varsat Aportul fiecarui asociat la capitalul social este: 1.a. PĂRŢILE SOCIALE Art.6.LATICI MILANCA-detine 200 RON din capitalul social varsat integral Art.c.79 791 7911 7912 799 7990 81 811 8110 812 8121 8122 8129 813 8130 82 821 8211 8219 822 8220 823 8230 829 8291 8292 8299 9002 9329 Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor.

Art. avand CNP 2480328354735. după care va putea obţine un duplicat al certificatului pierdut.societatea isi va continua activitatea cu mostenitorii asociatului decedat. posesoare a CI seria TM nr 583517. prin presă. Art.O copie a documentului de cedare va fi inregistrata in registrul comertului si in registrul asociatilor.11. prin majorarea valorii nominale a părţilor sociale existente în schimbul unor noi aporturi. prin crearea de noi părţi sociale. CAPITOLUL III ADMINISTRATORII Art.Reducerea capitalului social Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotărârii adunarii generale.cetatean roman. CAPITOLUL IV DIZOLVAREA SOCIETĂŢII 18 .precum si conditiile cedarii.Repartizarea partilor sociale ale societatii se va face dupa cum urmeaza: -asociata LATICI MILANCA detine 20 de parti sociale a cate 10 RON fiecare numerotate de la 120.Art.Numire.eliberata de SPCLEP Timisoara la data de 07..8.12.nascut la data de 28 martie 1948 in com. etc.cesiunea lor de catre un asociat unor persoane din afara societatii este permisa numai daca a fost aprobata de catre adunarea generala a asociatilor reprezentind cel putin trei patrimi din capitalul social.Oferta de cesiune trebuie sa fie notificata de asociatul cedent societatii si celorlalti asociati. reprezentând noi aporturi în numerar sau în natură a asociatilor. Administratorul reprezintă societatea în raporturile cu terţii. In cazul decesului unuia dintre asociati. conform Legii 31/1990 republicată.2007.LATICI MILANCA.Sinpetru Mare. ap 7.Transmiterea părţilor sociale Transmiterea părţilor sociale . jud Timis.Majorarea capitalului Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunarii generale. proprietarul va tebui să facă public faptul.10.termen in care se acorda asociatilor un drept de preemtiune. judet Timis. a beneficiilor. cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 republicată. atribuţii Administratorul societăţii sunt: 1. după trecerea a două luni de la data în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial. angajează societatea în toate raporturile patrimoniale cu puteri depline şi nelimitate pe o perioadă nelimitată. Cal Circumvalatiunii.Cesiunea catre terti poate fi efectuata numai dupa expirarea unui termen de 30 zile de la data primirii de catre ceilalti asociati a notificarii ofertei de cesiune. Numirea şi înlocuirea administratorului se face prin adunarea generala a asociatilor.Art.03. sau prin încorporarea rezervelor.Pierderea certificatului În cazul pierderii unui certificat al părţilor sociale.33. Administratorul nu poate îndeplini aceeaşi funcţie în două societăţi având acelaşi obiect de activitate. cu excepţia rezervelor legale.indicindu-se persoana fizica sau juridica careia urmeaza a i se ceda partile sociale. Art. nr. Timisoara.9. domiciliata in mun.13.

Întocmirea bilanţului şi a contului de profit şi pierderi Prin grija administratorului societatea va întocmi anual bilanţul şi contul de profit şi pierderi în lei şi va ţine evidenţa activităţii economico-financiare în lei.hotărârea Asociatului Generale a Asociatilor pentru dizolvare. Finanţarea societăţii poate fi făcută prin capitalul social. Administratorul unic este obligat. Fuziunea nu poate avea efect decât după 3 luni de la publicarea în Monitorul Oficial.Litigii 19 .14. rezerve extraordinare. însoţită de contul de profit şi pierderi.15. până acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. d.18. pe bază de contracte individuale de muncă şi contracte de prestări servicii. b. cu respectarea prevederilor aliniatului precedent.20. Societatea care a hotărât fuziunea trebuie să îndeplinească formalităţile prevăzute de legislaţia în vigoare (Legea nr.). Din profitul societăţii se va prelua în fiecare an cel puţin 5% pentru formarea fondului de rezervă. CAPITOLUL VI LITIGII Art. Art.Fuziunea Fuziunea societăţii cu alte societăţi se hotărăşte de către adunarea generala a asociatilor. Art. în condiţiile şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. pe bază de garanţii proprii sau ale asociatului unic.19.16.Personalul societăţii Angajarea personalului societăţii se va face de către administratorul societatii sau de catre unul din asociati. Pentru dizolvarea şi lichidarea patrimoniului social sunt aplicabile prevederile legale în vigoare. CAPITOLUL V ACTIVITATEA SOCIETĂŢII Art. c. să depună o copie de bilanţ. prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile acestui personal. Din profitul astfel rămas se scade impozitul legal rezultând profitul cuvenit asociatului unic. Dacă fondul de rezervă după constituire s-a micşorat din orice cauză. precum şi pentru alte nevoi ale societăţii (rate de credit. dacă asociatii nu decide completarea lui. Profitul societăţii se calculează ca diferenţa dintre suma totală a veniturilor încasate şi suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri. Primul an începe la data înregistrării în Registrul Comerţului şi se încheie la 31 decembrie.17. Art. Anul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie acelaşi an.31/1990 republicată).Calculul şi repartizarea profitului Profitul societăţii se stabileşte prin bilanţ. în termen de 15 zile de la data întocmirii bilanţului. va fi completat. Art.falimentul.Lichidarea societăţii În caz de dizolvare societatea va fi lichidată.Dizolvarea societăţii Următoarele situaţii duc la dizolvarea societăţii: a. la Registrul Comerţului. etc.reducerea capitalului social sau micşorarea acestuia sub minimul legal.Art. Odată cu cererea de fuziune va fi depus la Registrul Comerţului bilanţul societăţii. prin creditele personale ale asociatului unic şi prin creditele pe care societatea le va putea obţine în relaţiile sale cu bănci.imposibilitatea realizării obiectului societăţii sau realizarea acestuia. fond de risc. în conformitate cu legislaţia în vigoare. timp în care oricare creditor al societăţii care fuzionează va putea face opoziţie în instanţă.

Litigiile personalului angajat de societate ivite în raporturile cu acestea se rezolvă conform legislaţiei muncii din România.Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice române sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti din românia. funcţionarea şi lichidarea societăţilor comerciale. Prezentul ACT CONSTITUTIV a fost redactat azi 12.DISPOZIŢII FINALE: Prezentul Act Constitutiv se completează cu celelalte dispoziţii legale ale Legii nr.64/1995.03. ale Legii nr.21. în Timişoara. LATICI MILANCA 20 .2012 în 6 exemplare. precum şi celelalte norme de drept române în vigoare privind autorizarea. CAPITOLUL VII Art. a Codului Comercial şi Codului Civil român.31/1990 republicată. Litigiile societăţii născute din raporturile contractuale dintre societate şi alte persoane juridice române pot fi soluţionate şi prin alegerea competenţei Arbitrajului Comercial ce funcţionează pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie teritorială.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful