You are on page 1of 29

KISS DVID * A MUNKSRSG SZERVEZETI KERETEINEK KIALAKTSA

Az 1957-ben ltrehozott Munksrsg egysgeinek a fellltsa nehezen ment, aminek tbb oka is volt. A helyi prtszervek trostlst ekkorra sikerlt vgrehajtani, gy biztostottnak lthatta az MSZMP vezetse azt, hogy ezek a megfelel szemlyeket fogjk a prthadseregbe felvenni. 1 E mellett a fegyverhiny is problmt okozott a testlet szervezse sorn, s az sem lehetett elhanyagolhat szempont, hogy a forradalom leverst kvet piszkos munkt nem az j prtmilcival akartk elvgeztetni. Br mr a forradalom alatt prbltak prthadsereget szervezni, mivel a fegyveres erk-s testletek sztesst kveten ebben lttk a megoldst, a ksrlet ekkor azonban csdt mondott. A forradalmat kveten az jjszervezd hatalom a hivatsos fegyveres szervek jjalaktsval kezdte pozcii megszilrdtst, nem pedig a Munksrsg szervezsvel. Termszetesen a prtmilcia fellltsnak a gondolata 1956 vgn is felvetdtt az MSZMP vezetsben. Az erszakszervezetek jjalaktsa persze nem volt egyszer. Fegyveres szervek helyzete Magyarorszgon az 1956-os forradalmat kveten Az j hatalomnak az egyik legfontosabb feladata volt a hozz h fegyveres szervek megalaktsa. Ennek koordinlsra ltrehoztk Mnnich Ferenc vezetsvel a Fegyveres Erk-s Kzbiztonsgi gyek Minisztriumt, amely a Belgy-s a Hadgyminisztriumot is magban foglalta. E kt szerv csak 1957. mrcius 1.-n vlt nllv. A prt rszrl az Adminisztratv Osztly, Czinege Lajos vezetsvel, foglalkozott az erszakszervezetekkel. Fontos szerepe volt a korszakban jjalakul Honvdelmi Tancsnak is, amelynek a 60-as vek elejtl a Honvdelmi Bizottsg volt a jogutdja. Ez kzvetlen a Minisztertancs al tartozott, tagjai a legfelsbb politikai s katonai vezetk voltak, a fegyveres szervek fbb strukturlis vltoztatsrl, kltsgvetsrl, hadiipari fejlesztsekrl, a gazdasg s a honvdelem kzs krdseirl dntttek az lsein, illetve hajtottk vgre a felettes szervek hatrozatait. Leegyszerstve a gyakorlatban ez gy nzett ki, hogy a prtban politikai dntst hoztak egy adott katonai krdsben, de a szakmai dnts, s a rszletes tervek kidolgozsa a HT lsein trtnt meg. A hatrozatok titkosak voltak, a BM s a HM hajtotta ket vgre. 2 A Honvdelmi Tancsnak mrcius 12-i lsn neveztk ki a tagjait. 3 1956 novemberben a Magyar Nphadsereg letette a fegyvert a szovjet csapatok eltt. A megalakul Kdr-kormny az els idszakban gy csupn a megszllkra tudott tmaszkodni. Azokbl a tisztekbl, akik alrtk a tiszti nyilatkozatot, illetve megbzhat prtmunksokbl megkezdtk a karhatalom megszervezst, amelynek 1957 tavaszra 18 ezer fsre ntt a ltszma. Feladatuk volt a tmegoszlats, a fegyverek begyjtse, az agitci a munkahelyeken s az iskolkban, a zsibvsrok megszntetse s a forradalmrok elfogsa. A hadsereg s a Munksrsg szervezsvel prhuzamosan egy rszket leszereltk. A

* 1 2 3

A szerz a Trtnettudomnyi Doktori Iskola j- s Legjabbkori Magyar Doktori Programjnak II. ves hallgatja. Feljegyzs a kzsgi prtszervezetek ltszmrl 1956. XII. 28. Magyar Orszgos Levltr (A tovbbiakban: MOL) 288. f. /21/1957/1. . e. MOL Honvdelmi Tancs (A tovbbiakban: HT) Minisztertancs (A tovbbiakban: MT) Vdelmi Iroda okmnyai XIX-A-98 1. d MOL HT MT Vdelmi Iroda okmnyai XIX-A-98 1. d. 1-70 fli- 1957. III. 12.

Munksrsg tiszti karnak dnt tbbsge is kzlk kerlt ki. 4 Mr decemberben tbb terv kszlt egy prtmilcia fellltsra is. 5 Ugyanebben a hnapban a Nphadsereg jjszervezse is megkezddtt. Hatrozat szletett arrl, hogy a hadsereg-parancsnoksgot Honvdelmi Minisztriumm kell szervezni, ami mrcius 1.-n meg is trtnt, majd 12-n kineveztk a HM Katonai Tancsnak a tagjait is. 6 A Magyar Nphadsereg tszervezst 1957/58-ban kellett vgrehajtani, kezdetben 50 ezer fs ltszm fellltst tervezetk. 7 1960-ig a hadseregnek csak karhatalmi s kikpzsi feladatokat hatroztak meg, ugyanakkor az egyestett fegyveres erk parancsnokval egyetrtsben kzs mozgstsi terveket kellett kidolgozniuk. 8 A forradalmat kveten a rendrsggel szemben sokig bizalmatlan volt a hatalom, gy 1957 elejn javarsz rendvdelmi feladatokat lttak el.9 A Munksrsg megalaktsa, s kapcsolata ms szervekkel Az llami fegyveres szervek mellett idvel a prthadsereget is megszerveztk. 1957. janur 29-n, egy IIB hatrozattal ltrehoztk a Munksrsget, amelynek a mkdst az Elnki Tancs ltal februr 12-n kiadott trvnyerej rendelettel, ksbb, 18-n kormnyrendeletben is szablyoztk 10 Legfontosabb feladatainak az ipari, mezgazdasgi pletek biztostst, a karhatalmi egyttmkdst a rendrsggel, az elemi csapsok elhrtst, a rendezvnyek biztostst, az llami s a trsadalmi szervekkel val egyttmkdst tekintettk 11 Hivatalosan a Minisztertancs al rendeltk a megalakult milcit, de a gyakorlatban a prt irnytsa rvnyeslt. A prt rszrl az Adminisztratv Osztly mellett a Prt-s Tmegszervezetek Osztlya irnytotta ket. A PTO helyi szint szervei vgeztk az llomny kivlogatst. 12 Ugyanakkor a politikai nevelmunka szervezse, az alapszervi titkrok beszmoltatsa, a munksr parancsnokokkal a kikpzsi s
4

6 7

8
9

10

11 12

Szab rpd: A magyar forradalmi honvd karhatalom 1956 november-1957 jnius Zrnyi Katonai Kiad Bp. 1977. 93-164. o. ; Bohr Andrs: A rendrsg a politikai nyomoz szervek funkciinak s szervezetnek rvid ttekintse 1945 s 1956 kztt IN: Huszr Tibor - Szab Jnos: Restaurci vagy kiigazts. A kdri represszi intzmnyeslse 1956-1962 Zrnyi Kiad 1999. 363-390. o. A Munksrsg 216 fs tiszti karbl 1957. VI. 10-n 154 f volt olyan, aki korbban a karhatalomban szolglt. Kldor Gyula Munksrsg Orszgos Parancsnoksg (A tovbbiakban: MOP) Szemlygyi osztlyvezet: Kimutats a Munksrsg llomnyba tartoz 216 kinevezett frl MOL MOP M-KS-295-1 2. d. 10. . e. Javaslat a Nprsg fellltsra Kovcs Imre vezrrnagy 1956. XII. 19. MOL MSZMP KB Adminisztratv Osztly iratai 288. f. 30/1957/6. . e. Ez a kvetkez forrsgyjtemnyben is megjelent: Kahler Frigyes- M Kiss Sndor: Rejtett dokumentumok Forrsszemelvnyek 1956 tanulmnyozshoz Mundus Magyar Egyetemi Kiad Bp. 2006. 371-381. o. Tervezet az zemi munks fegyveres rsgek /M. F../ fellltsra MOL MOP M-KS-295-1 1. d. 1. . e. HT MT. Vdelmi Iroda okmnyai XIX-A-98 1. d. 1-70 fli- 1957. III. 12. MOL HT MT. Vdelmi Iroda okmnyai XIX-A-98 1. d. 1-70 fli 1956. XII. 8.-i ls anyaga. Uo. Sznt Mihly: Az 1956-os forradalom s szabadsgharc leverse, a Magyar Nphadsereg lefegyverzse s tevkenysge a bkekikpzs megkezdsig IN: .: Tizenhrom nap, amely Tanulmnyok az 1956-os forradalom s szabadsgharc trtnetbl Szerk.: Horvth Mikls: Hadtrtneti Intzet s Mzeum, 2003. 184-201. o. A Magyar Szocialista Munksprt ideiglenes vezet testleteinek jegyzknyvei II. k. 1957. janur 25 1957. prilis 2. Sorozatszerkeszt: Balogh Sndor Intera RT 1993. 55-80. o. (A tovbbiakban: MSZMP II.) A Magyar Szocialista Munksprt ideiglenes vezet testleteinek jegyzknyvei V. k. 1956. november 14 -1957. jnius 26. Sorozatszerkeszt: Balogh Sndor Napvilg Kiad Bp. 1998. 344-347. o. (Tovbbiakban: MSZMP V.) Elnki Tancs 1957/13 sz. tvr. Magyar Kzlny 1957. II. 12. , Npszabadsg 1957. II. 19. A Munksrsg mkdsi szablyzata 1957. XII. 5. MOL MOP M-KS-295-1 1. d. 1. . e. MSZMP V. 277-279. o. Az j hatalom a tancsi vb-k vezetsben csak 1957. janur vgre tudta tvenni az irnytst. (Feljegyzs a PTO. vezetk rtekezlete anyaghoz, a tancsok helyzete s a tancsok prtirnytsa (sic!) nhny szempontjrl MOL 288. f. /21/1. . e.)

a politikai feladatok megbeszlse, a parancsnokoknak a prthatrozatokrl val rtestse is a PTO feladatai kz tartozott 13 Fontos azt is megemlteni, hogy a munksr egysgek kirendelshez az illetkes MSZMP IB-nek kellett hozzjrulnia. 14 Teht a prszervek jelents beleszlssal rendelkeztek a Munksrsg gyeibe, br egy prtllamban teljesen mindegy volt, hogy a prt al, vagy az llami szervekhez rendelik a prtmilcit. A Munksrsget teht nem csupn a rjuk vonatkoz trvnyek miatt nevezhetjk prthadseregnek, hanem leginkbb azrt, mivel a prtszervek jelents mrtkben odafigyeltek llomnynak az sszettelre, s eszmei irnytsra is. A fent lertakkal kapcsolatban megemltenm, hogy a fegyveres szervek politikai irnytsrl a kvetkez volt a hivatalos ideolgia: A marxizmus-leninizmus tantsa szerint a hadsereg fegyveres emberek szervezett testlete, amelyet az uralkod osztly-az llam tart fenn, s hasznl politikai cljainak a megvalstsa rdekben. A hadsereg teht nem felfegyverezett emberek csoportja, hanem politikai felptmny: az llam rsze [] a hadseregek politikamentessgrl, semlegessgrl val fecsegs nem ms, mint a tmegek megtvesztst, flrevezetst clz burzso politikai manver. 15 Az ideolgival kapcsolatban azt is fontos megemlteni, hogy a Kdr-rendszerben a milcia jelentsgnek a nvelsvel tbben foglalkozhattak, amit korbbi szovjet pldval igyekeztek altmasztani. Az orosz forradalmrok, a bolsevikok programjban mg a Nagy Oktberi Szocialista Forradalmat kzvetlenl megelz idszakban is, a forradalom gyors nemzetkzi gyzelme remnyben, az lland, regulris hadseregnek a np ltalnos felfegyverezsn nyugv milciarendszerrel val felvltsa szerepelt. 16 Tbb, ehhez hasonl idzetet is fel lehetne sorolni, de mindezt nyilvn a vezets nem vette komolyan. Mg a politikai irnytst tekintve a prthoz, a szakirnyts szempontjbl a Belgyminisztrium al tartozott a Munksrsg. Kezdetben a BM kltsgvetsn bell klntettk el a milcit is. Fegyvert s ruht a szovjetektl, illetve a Honvdelmi Minisztriumtl kaptak. A kltsgvetsi tervek kialaktsnl az Orszgos Tervhivatallal s a Pnzgyminisztriummal kellett egyttmkdnik. 17 Helyi szinten a prtmilcia gyeibe a krzeti karhatalmi parancsnoksgok is beleszltak. Ezekben a fegyveres erk helyi kpviseli, az MSZMP prtbizottsgnak a helyi titkrai, s a helyi tancsok titkrai vettek rszt. Utastsaikat a munksr egysgeknek ktelezen be kellett tartaniuk. Feladatuk volt a napraksz riadtervek kidolgozsa, s az itt szolgl munksr parancsnokoknak a trzskkel kellett kapcsolatot tartaniuk, megfelelen kidolgozott munkatrkppel, s a terletkn tallhat objektumok vdelmi tervvel kellett rendelkeznik. 18 A milcia szervezeti felptse: I. A Munksrsg Orszgos Parancsnoksga

13 14 15 16 17

18

A Munksrsg szervi hatrozvnya. Utasts a Munksrsg trzseinek mkdsre MOL MOP M-KS295-1 1. d. 1. . e. FMPK 3075/1957. sz. hatrozata az 1957. vi 13. sz. tvr. vgrehajtsrl MOL MOP M-KS-295-1 558. d. 1. . e. Zgoni Ern Somogyi Gyula Farkas Ferenc: Hadsereg, honvdelem Bp. Zrnyi Kiad, 1968. 7-39. o. Uo. MOL HT MT. Vdelmi Iroda okmnyai XIX-A-98 1. d. 1-149. fli; A Honvdelmi Tancs 3/104/1957. szm hatrozata a Belgyminisztrium 1957. vi tervrl 1957. V. 22. 1956 HT MT. Vdelmi Iroda okmnyai XIX-A-98 1. d. 1-172 fli 1957. VII. 26; A Honvdelmi Tancs 10/105/1957 szm hatrozata a Munksrsg 1957. vi kltsgvetsrl. 1957. jlius 26. Mnnich Ferenc, Horvth Mihly vrgy; Az Orszgos Tervhivatal s a Pnzgyminisztrium jelentse Kdr Jnosnak a Munksrsg kltsgvetsrl s anyagi elltsrl 1957. VI. 12. Antos Istvn, Kiss rpd MOL XIX-A-2-q 4. d. A Munksrsg szervi hatrozvnya. Utasts a Munksrsg trzseinek mkdsre MOL MOP M-KS295-1 1. d. 1. . e.

1957. februr 19-n az IIB hatrozatot hozott a megalaktand Munksrsg Orszgos Parancsnoksgnak a trzsrl. A kzpontja az V. Arany Jnos utca 25. lett, ami korbban a Koh-s Gpipari Minisztrium volt.19 A megszervezs nem ment knnyen, de egy hnappal ksbb mr tbb osztly mkdtt a parancsnoksgon. Ahhoz, hogy a testlet szervezeti felptst megrthessk, elbb llomnynak az sszettelrl is kell nhny szt ejteni. A Munksrsgben fggetlentett, azaz hivatsos tisztek, trsadalmi munksrk s polgri alkalmazottak teljestettek szolglatot. Az elsknt emltett llomnykategria a felsbb parancsnoki posztokat tlttte be, szolglatrt fizetst kapott. ket az orszgos parancsnok nevezte ki, a nphadsereg tisztjeivel megegyez igazolvnyuk volt, a HM szemlyi tartalkllomnyhoz tartoztak, egszsggyi elltsukat is a minisztrium biztostotta. 20 Az alparancsnoki s a legnysgi llomny trsadalmi munkban, tbbnyire szabadidejben, ltta el a feladatait. Adott esetben a kies munkabrket megtrtettk. A polgri beosztottak f,- vagy mellkllsban vgeztk el az adminisztratv feladatokat. A Munksrsg ln az orszgos parancsnok llt. Elszr Halas Lajos 21 tlttte be ezt a tisztsget. Hatskrt a kvetkezkppen szablyoztk: Munksrsg ln kzvetlenl a Magyar Szocialista Munksprt Kzponti Bizottsga els titkrnak s a kormnynak alrendelt orszgos parancsnok ll. Az orszgos parancsnokot a Magyar Szocialista Munksprt Politikai Bizottsgnak a javaslata alapjn a kormny nevezi ki. 22 A parancsnok feladatai a kvetkezk voltak: a kikpzs s a fegyverellts szervezse, s fggetlentett tisztek kinevezse, a prt s az llami szervek rszre javaslatok kidolgozsa.23 Az MSZMP PB dntse alapjn nevezhette ki a budapesti s megyei, egyszval terleti parancsnokokat, a terleti hivatsos llomnyt viszont a helyi MSZMP PB hatrozata alapjn. Az tcsoportostsokat is a prt jvhagysval hajthatta vgre, az orszgos mozgstst az MSZMP KB els titkrnak az utastsra, vagy jvhagysval rendelhetett el.24 1957. mrcius 19.-re a MOP struktrja javarszt kialakult, tbb osztly is mkdtt a parancsnoksgon. Hivatalosan a MOP llomnyt 1957. februr 15. s prilis 1. kztt neveztk ki. 25 A Szervezsi s Ellenrzsi Osztlyon a kvetkez tisztek szolgltak: Fekete Jnos 26 szzados, Papp rpd 27 szzados, Boros Gergely, Fekete Sndor, 28 Zgyerka Jnos 29 s Szab
19 20 21

22 23 24 25 26

MSZMP II. 141-142. o. Munksr c. lap 1980/12. sz. Halas Lajos: A Munksrsg ideiglenes mkdsi szablyzata 1957. V. 27. MOL M-KS -295-1 1. d. 1. . e. Halas Lajos 1910-ben szletett Abdszalkon, szegnyparaszti csaldban. Ksbb a fvrosba kerlt, ahol az ptmunksok Szakszervezetnek munkjban is rszt vett. Itt kerlt kapcsolatba a KMP-vel, ahov 1935-ben belpett. A hbor alatt a lgvdelemnl szolglt, majd a szervezd MKP Rendez Grdjnak a vezetsvel bztk meg. Ennek hrom vig volt a parancsnoka, ezt kveten tiszti iskolba kldtk, a grdt pedig feloszlattk. Ksbb Vas megyben az Orszgos Vlasztsi Bizottsg tagja lett, majd politikai tiszt, ezt kveten a prtrsget vezette. 1951-ben katonai akadmira kldtk, majd lvszhadosztlyparancsnok lett, ksbb vezrkari csoportfnk, a forradalom eltt pedig a Budapesti Hadkiegszt Parancsnoksgot vezette. A forradalom alatt Mez Imrvel egytt prblt a hatalomnak megbzhat kommunistkat szervezni. A forradalom leverst kveten prtmilcia szervezsvel foglalkozott, majd 1957 s 1962 kztt a Munksrsg orszgos parancsnoka, s e mellett, majd ezt kveten, a KB pttagja is volt. (Halas Lajos: Az R Grdtl a Munksrsgig Bp. Zrnyi Katonai Kiad 1986.) Hivatalosan az FMPK csak 1957. IV. 20-tl nevezte ki orszgos parancsnokk. (Magyar Kzlny 1957. IV. 20. 45. sz.) A Munksrsg mkdsi szablyzata 1957. XII. 5. MOL MOP M-KS-295-1 1. d. 1. . e. A Munksrsg Orszgos Parancsnoksgnak szervi hatrozvnya 1957. IV. 17. MOL MOP M-KS-295-1 1. d. 3. . e. 1957. IV. 20-n lpett letbe. A Munksrsg mkdsi szablyzata 1957. XII. 5. MOL MOP M-KS-295-1 1. d. 1. . e. A Munksrsg orszgos parancsnoknak 003. sz. parancsa, 1957. IV. 24.-n a szemlyi llomnyra vonatkozan. MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e. A Munksrsgbe trtn kinevezse eltt a Budapesti Hadkiegszt parancsnoksgon szolglt, a XXI. kerletben a besorozsi gyekkel foglalkoz tiszt volt. 1957. februr 15-n neveztk ki a Munksrsg llomnyba. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP

Jlia gprn. 30 Az osztly feladatai a kvetkezk voltak: a megyei parancsnoksgok havi rtkelse, az orszgos parancsnok utastsai vgrehajtsnak az ellenrzse, a rendkvli esemnyek, az llomny, a fegyveranyag nyilvntartsa, llomnytblk, szervi hatrozvnyok, megyei parancsnoksgok elhelyezsi terveinek a ksztse s a diszlokcis trkpek kidolgozsa. 31 A Szemlygyi Osztlyt Kldor Gyula 32 vezette, helyettese Hegyi Jnos 33 ezredes volt. A szemlygyi tiszt Sipos Sndorn, elad Kti Margit volt. 34 Az llomny felvtelvel s leszerelsvel kapcsolatos gyek mellett a fggetlentett llomny nyilvntartsa, ellptetsi javaslatok ksztse, szabadsgolsi tervek, igazolvnyok kiadsa, s a legnysgi llomny nyilvntartsa volt a feladatuk. 35 A Kikpzsi Osztlyt kezdetben Szekeres Istvn ezredes, 36 majd Virg Ede irnytotta. 37 A terveztisztek a kvetkezk voltak: Palots Ferenc alezredes s 38 Rkai
M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1957. IV. 8-n helyeztk t a MOP-ra hivatalosan. (Kovcs Imrnek, a honvdelmi miniszter els helyettesnek 0172. sz. parancsa 1957. IV. 8. MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1957. II. 15-n kerlt a testlet llomnyba. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) A Prtkzpont kldte a Munksrsgbe. (Halas Lajos feljegyzse 1962. I. 25. MOL 288. f. 47. cs. 732. . e.) 1957. II. 15-n kerlt a testlet llomnyba. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1903-ban szletett Srispon, egy bnyszcsaldban. 1918-ban lett szakszervezeti tag. 1929-1931. Franciaorszgban dolgozott, ahol Kariks Frigyessel j kapcsolatba kerlt, 1932-tl volt KMP tag, majd a szegedi Csillag brtnben egytt raboskodott Rvai Jzseffel. 1944-ben a srispi partizncsoport tagja volt. 1945-1950. A Kzponti Bnysz Szakszervezet titkra, e mellett 1945-1951 kztt a Partiznszvetsg tagja, illetve 1945-1953 kztt orszggylsi kpvisel volt. 1951-ben az rcbnyszati Feltr vllalat igazgatja, majd 1956-ban a Bnysz Szakszervezet titkra lett. A forradalom alatt Srispon szervezett fegyveres kommunista egysget, amit a nemzetrsg valsznleg egy idre felszmolt. A forradalmat kveten Budapesten a Munksrsget szervezete, illetve a Dorogi Sznbnyszati trsztnl volt kormnybiztos. 1957. V. 1-n lett nyugdjas. (Munksr 1981/ 10. szm. ; MOL 288. f. 8. cs. 20. . e. Halas Lajos: I. m. 194-206. o.; Munksrk. Szemelvnyek a Munksrsg tzves trtnetbl. Szerk.: Vadsz Ferenc Bp. MOP 1967. 13-17. o.) Nyugdjba vonulsa alkalmbl a Munka Vrs Zszl rdemrenddel tntettk ki. (Magyar Kzlny 75. sz. 1957. VII. 5.) Egybknt a Partiznszvetsgtl kerlt a milcihoz, Halas a ksbbiekben alkalmatlannak nevezete t erre a feladatra. (Halas Lajos feljegyzse 1962. I. 25. MOL 288. f. 47. cs. 732. . e.) A MOP szemlyi llomnya 1957. III. 19. MOL MOP M-KS-295-1 2. d. 10. . e. A Munksrsg Orszgos Parancsnoksgnak szervi hatrozvnya MOL MOP M-KS-295-1 1. d. 3. . e. Az els forradalmi ezred 2. zszlaljban teljestett szolglatot a forradalmat kveten. Itt az a hr terjedt el rla, hogy ellenforradalmr volt. Ezt megcfoltk azzal, hogy a budapesti prtszervezetben tartzkodott ebben az idben. Biszku Bla levele Kldor Gyulval kapcsolatban az I. ezd. 2. zj. MSZMP IB-nek Budapest Fvros Levltra (A tovbbiakban: BFL) XXXV 1. d. 1. . e. Adminisztratv Osztly iratai. 1957. III. 1-n neveztk ki a MOP-ra. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1958. III. 15-tl felmentettk, s ms terletre helyeztk t a milcitl. (MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) Halas Lajos elmondsa szerint a Partiznszvetsgtl kerlt a MOP-ra, de alkalmatlan volt feladata elvgzsre. (Halas Lajos feljegyzse 1962. I. 25. MOL 288. f. 47. cs. 732. . e.) Korbban a HM Politikai Fcsoportfnksgen volt osztlyvezet. (Kovcs Imre vezrrnagynak, Szemlygyi csoportfnknek a 0118. sz. parancsa 1957. III. 19. MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) A forradalom alatt a Forradalmi Tancs elnke volt. (Szekeres Istvn Budapesti parancsnok feljegyzse 1957. X. 25. BFL XXXV/1/b 10. . e.) A MOP-ra 1957. III. 12-n neveztk ki. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) A MOP szemlyi llomnya 1957. III. 19. MOL MOP M-KS-295-1 2. d. 10. . e. A Munksrsg Orszgos Parancsnoksgnak szervi hatrozvnya MOL MOP M-KS-295-1 1. d. 3. . e. A MOP-ra 1957. III. 19-n neveztk ki, eltte az Orszgos Lgvdelmi Parancsnoksg Csoportfnksgnek Szervezsi osztlyvezet helyettese volt. (Kovcs Imre vezrrnagynak, szemlygyi csoportfnknek a 0118. sz. parancsa 1957. III. 19. MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) Ms adatok szerint 1957. III. 5-n kapott kinevezst. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.)

27 28

29

30 31 32

33

34 35 36

Mikls alezredes. 39 A lkikpzsi tiszt Zbrczki Ferenc rnagy, 40 a hrads tiszt Gva Andrs szzados, 41 Tuza Antal alezredes 42 pedig kikpzsi elad volt 43 Feladatuk a munksr parancsnokok terveinek a koordinlsa, a rendezvnybiztostsi tervek, riadtervek, kikpzsi tervnaptr, kikpzsekkel kapcsolatos nyilvntartsok ksztse volt. A kikpzsekhez nekik kellett mdszertani segdleteket gyrtani az s eladsokat tartani, ugyanakkor k dolgoztk ki az anyagszksgletet is. A tovbbkpzsek szervezse, lebonyoltsa is a feladataik kz tartozott.44 A Fegyverzeti s Technikai Osztly ksbb vlt nllv, Frey Andor ezredes 45 irnytotta. Kulcsr Bla fhadnagy, Kocsis S. Lajos fhadnagy tisztek 46 s Jromi Sndor fhadnagy tiszthelyettes voltak a beosztottjai. Utbbi a nyilvntartssal foglalkozott. 47 Az orszgos parancsnok tvolltben ennek az osztlynak a vezetje az orszgos parancsnok hatskrvel s kiadvnyozsi jogkrvel rendelkezett, fegyverzeti krdsekben trgyalsokat folytathatott a honvdelmi miniszterrel, s a Belgyminisztrium illetkes szakkzegeivel. Az osztly biztostotta a fegyvereket s a lszert, amelyeket a hadseregtl kellett ignyelnie. Meg kellett terveznik a fegyverek karbantartst s a lszerelltst is. Utbbi nyilvntartst megynknt kellett megoldani, a kszletekrl a HM-t vente kellett tjkoztatniuk. A fegyveranyag-ismeret oktatst nekik kellett lebonyoltaniuk. 48 Az Anyagi Osztlyt Lajta Ferenc alezredes 49 irnytotta, Garamvlgyi Tibor alhadnagy 50 volt az irodavezet, gel Vilmos hadnagy 51 ruhzati fnk, a raktros Angel
37

38

39 40

41 42 43 44 45 46

47 48 49

A BM llomnybl rkezett a Munksrsghez. (Garamvlgyi Vilmos belgyminiszter-helyettes 02573. sz. parancsa 1957. VIII. 23. MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e. ) Az MSZMP KB Kderosztlynak a javaslatra, Biszku Bla egyetrtsvel neveztk ki. (Fldes Lszl levele Halas Lajosnak 1957. V. 31. MOL MOP M-KS-295-1 6. d. 23. . e.) Hivatalosan csak 1957. VI. 1-tl kapott kinevezst. (Az orszgos parancsnok 0272. sz. parancsa 1957. VII. 4. MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.)1958. IV. 1-tl felmentettk, a rendrsghez helyeztk t. (MOP 079. sz. parancs 1958. IV. 15. MOL MOP M-KS-2951 393. d. 1. . e.) Korbban a XIV. kerlet hadkiegszt parancsnoka volt. 1957. IV. 8-n helyeztk t a MOP-ra. (Kovcs Imrnek, a honvdelmi miniszter els helyettesnek a 0173. sz. parancsa 1957. IV. 8. MOL MOP M-KS295-1 393. d. 1. . e. ) Valjban 1957. februr15-tl ott dolgozott. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1958. II. 4-n felmentettk, azzal az indokkal, hogy megsznt a munkakre. (Az orszgos parancsnok 023. sz. parancsa MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1957. IV. 16-n, a 3. karhatalmi ezredbl kerlt a Munksrsghez. (Kovcs Imrnek, a honvdelmi miniszter 1. helyettesnek 0238. sz. parancsa 1957. IV. 16. MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e. 1957. II. 15-tl kapott a MOP-ra kinevezst. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) A honvdelmi miniszter 1957. XII. 14-n alezredess lptette el. (0602. sz. parancs MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) A MOP szemlyi llomnya 1957. III. 19. MOL MOP M-KS-295-1 2. d. 10. . e. 1957. III. 21-n neveztk ki a MOP-ra. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) A Munksrsg orszgos parancsnoknak 003. sz. parancsa, 1957. prilis 24-n, a szemlyi llomnyra vonatkozan. MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e. A Munksrsg Orszgos Parancsnoksgnak szervi hatrozvnya MOL MOP M-KS-295-1 1. d. 3. . e. 1957. II. 15-n helyeztk t a MOP-ra. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) Kulcsr s Kocsis korbban a Fegyverzeti Csoportfnksg Fegyverellt s javt osztlyn szolglt. (Kovcs Imre a honvdelmi minisztrium els h. 0373. sz. parancsa MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1957. IV. 26-n kaptak kinevezst a MOP-ra. (Halas Lajos 002. sz. parancsa MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) A MOP szemlyi llomnya 1957. III. 19. MOL MOP M-KS-295-1 2. d. 10. . e. A Munksrsg Orszgos Parancsnoksgnak szervi hatrozvnya MOL MOP M-KS-295-1 1. d. 3. . e. A Honvdelmi Minisztriumnak kzvetlen alrendeltsgben mkd csapat intzetnek ellt osztlyvezet helyettese volt korbban. 1957. II. 15-tl a MOP-on dolgozott. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1957. IV. 8-n helyeztk t hivatalosan a Munksrsghez. (Kovcs Imrnek, honvdelmi miniszter els helyettesnek

Jnos trzsrmester, a gpjrm s zemanyag fnk Ispnovits Imre fhadnagy, 52 a gpkocsi garzs parancsnoka Fenyvesi Lszl trzsrmester 53 volt. Rajtuk kvl egy pletgondnok, egy gpr s 9 sofr, ports, ft, liftkezel, 3 takart tartozott az osztly llomnyhoz. 54 Az osztlyvezet szintn az orszgos parancsnok hatskrvel s kiadvnyozsi jogkrvel rendelkezett, szakkrdsekben a trsfegyveres szervek kpviselivel trgyalsokat folytathatott. A kvetkez anyagok ignylst, beszerzst, trolst s megyei szinten trtn nyilvntartst kellett biztostania: lelmiszer, ruhzat, zemanyag, irodaszer, egszsggyi anyagok, elhelyezsi anyagok. A gpkocsik hasznlatt is kellett ellenriznik, s a fent emltett anyagokat szt is kellett osztaniuk. 55 A Pnzgyi Osztlyt Rajnai Jzsef szzados 56 vezette. Rajta kvl Szijj Gyrgy hadnagy 57 pnzgyi tiszt s mg egy pnztros teljestett itt szolglatot. 58 A MOP osztlyvezetivel s az illetkes minisztriumok szerveinek a kpviselivel kellett a testlet kltsgvetst elksztenik. Adott esetben a beruhzsi kltsgeket is meg kellett terveznik, a trsadalmi llomny munkahelyeivel az tlagbr visszatrtst is k bonyoltottk le. 59 Az gyviteli rszleget, ksbb alosztlyt, Nyrdi Rbert 60 61 fhadnagy vezette. Feladatuk a tbbi osztly nyomtatvnyokkal trtn elltsa volt, ugyanakkor a titkos iratokat is k kezeltk. 62 A ksbbiekben kerlhetett sor a Tjkoztatsi s Sajt Osztly fellltsra, amelynek az osztlyvezetje egyben az 1958-tl indul, s 1989-ig mkd Munksr cm lap fszerkesztje lett. Feladata e lap szerkesztse, a trsszervek lapjainak a szerkesztsgvel trtn kapcsolattarts, ms orszgok milciirl anyagok kzlse, propagandaanyagok terjesztse volt. Ugyanakkor fnykpezsi, filmezsi krelmeket neki kellett fellbrlnia, s errl javaslatot tennie. 63

50 51

52

53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63

0172. sz. parancsa 1957. IV. 8. MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.)1958. II. 18-n felmentettk, s visszahelyeztk a Nphadseregbe. (Az orszgos parancsnok 045 sz. parancsa MOL MOP M-KS-295-1393. d. 1. . e.) 1958-tl dr. Ss Bla tartalkos alezredes vezette az osztlyt. (MOL MOP-M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1957. II. 15-tl helyeztk t a MOP-ra, korbban tartalkos tiszt volt. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1957. II. 15-tl dolgozott a MOP-on. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1957. IV. 3-n az elljrja javaslatra fhadnaggy lptettk el. Rvsz Gza honvdelmi miniszter 0100 sz. parancsa MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e. Az MN Pnclos Gpjrm Csoportfnksg kikpzsi osztlyn gpkocsi kikpztiszt volt korbban. (Kovcs Imrnek a honvdelmi miniszter 1. helyettesnek 0409 sz. parancsa MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1957. V. 2-n nevezte ki Halas Lajos. (002. sz. parancs 1957. V. 2. MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) Angel s Fenyvesi 1957. IV. 26-n lett kinevezve. (Halas Lajos 002. sz. parancsa MOL MOP M-KS-2951 393. d. 1. . e.) A MOP szemlyi llomnya 1957. III. 19. MOL MOP M-KS-295-1 2. d. 10. . e. A Munksrsg Orszgos Parancsnoksgnak szervi hatrozvnya MOL MOP M-KS-295-1 1. d. 3. . e. 1957. II. 15-tl dolgozott a MOP-on. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1957. III. 15-n kerlt a MOP-ra. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) A MOP szemlyi llomnya 1957. III. 19. MOL MOP M-KS-295-1 2. d. 10. . e. A Munksrsg Orszgos Parancsnoksgnak szervi hatrozvnya MOL MOP M-KS-295-1 1. d. 3. . e. 1957. III. 8-n kerlt a MOP-ra, eltte tartalkos tiszt volt. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1957. XI. 1-n szzadoss lptettk el. (MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e. ) A MOP szemlyi llomnya 1957. III. 19. MOL MOP M-KS-295-1 2. d. 10. . e. A Munksrsg Orszgos Parancsnoksgnak szervi hatrozvnya MOL MOP M-KS-295-1 1. d. 3. . e. A Munksrsg Orszgos Parancsnoksgnak szervi hatrozvnya MOL MOP M-KS-295-1 1. d. 3. . e.

1957. mjusra vltozsok trtntek a MOP-on. Szekeres Istvn az jonnan szervezett Operatv Osztlyt vezette, Lab Antal 64 kerlt a Szervezsi lre, Lajta Ferenc pedig a szintn j Gazdasgi Osztlyt irnytotta. 65 A MOP szervezetvel kapcsolatban megemltenm, hogy 1957 prilisban Mnnich Ferencnek kritizltk az 66 agyonszervezettsgt. Az v msodik felben jelentsebb vltozs nem trtnt az orszgos szervnl. 25 tiszt 4 tiszthelyettes, 39 polgri szemly volt az llomny. 1 motort, 12 szemlygpkocsit, 1 raj gpkocsit, 4 hromtonns tehergpkocsit s ugyanennyi buszt hasznltak. A Kikpzsi Osztlyra egy terveztisztet lltottak be, az Anyagi Osztlyon a ruhzattal foglalkoz tiszt ksbb lelmiszerrel s irodaszerekkel is foglalkozott. Az sszltszm 68 fre ntt. 67 Tbb egysget is kzvetlen az orszgos parancsnoksg al rendeltek: A Szegedi vrosi zszlaljat, az pt zszlaljat s a Vasas zszlaljat. 68 A milcia szervezeti felptse: II. A Munksrsg terleti szervei A Munksrsg Orszgos Parancsnoksgnak kzvetlen alrendeltsgben lltottk fel a budapesti s a megyei parancsnoksgokat, amelyeket 1957. februr 28.-ig kellett megszervezni. A terleti parancsnoksgoknak a vllalatok, prtszervek segtsgvel megfelel pletet kellett szereznik, ahol felllthattk a trzsket. A fggetlentett llomny listjt mr 25.-re le kellett adniuk a MOP-ra. Kezdetben mjus 1.-ig tervezetk a testlet 60%-t fellltani, s v vgre akartk befejezni a szervezst.69 Az egysgek fellltsnak az temezst februr 21.-re dolgoztk ki rszletesen. Ngy temet hatroztak meg. Az elsben 1957. mrcius 10-ig 5241 ft kellett megszervezni. Ebbl a MOP-ot, a terleti parancsnoksgokat, a 22 budapesti kerlet trzst terveztk fellltani. A kvetkez kzigazgatsi egysgekben szerveztek egysgeket: III. IV. X. XIII. XXI. ipari

64

65 66 67 68 69

A forradalom kirobbanst kveten a KV appartusbl tbben bejrtak az V. kerlet Akadmia utca 13; 17. s az rpd utca 6-8. szm hzakba, s tbb fontos iratot igyekeztek megsemmisteni, vagy thelyezni. 1956. oktber 31.-tl kezdve az pleteket rz Kaposvri nll szzad kzlk tbb embert letartztatott. November 2.-ra ezek az pletek az V. kerleti nemzetrk ellenrzse al kerltek, a Ndor utca 28-at kivve. Ide a Petfi Akadmirl kilenc ft toboroztak, k tbb iratot is el tudtak innen szlltani. November 4-t kveten rszt vettek a Lenin Intzetben lv nemzetrk lefegyverezsben, majd riztk az pletet, s propagandaanyagokat szlltottak vidkre. Amikor a Kormnyrsg tvette a feladatukat, az egyik karhatalmi ezredbe osztottk be ket. Lab Antal is kzjk tartozott. gy ezt a kilenc ft 1957. augusztus 1.-n Kaszs Ferenc, a PTO egyik vezetje Vrs Csillag rdemrenddel javasolta kitntetni. (MOL PTO 288. f. 30. cs. 14. . e.) 1957. IV. 1-n lett a MOP-ra thelyezve. (Halas Lajos 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan 1957. IV. 24. MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1958. janur 31-n felmentettk, s a Nphadseregbe helyeztk vissza Lajta Ferenccel egytt. (Az orszgos parancsnok 045. sz. parancsa MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) Ez Halas Lajossal val konfliktusa miatt trtnt meg, azt terjesztette rla Lab Antal, hogy ellenforradalmr volt. Mg prtbntetst is kapott. (Halas Lajos feljegyzse 1962. I. 25. MOL 288. f. 47. cs. 732. . e.) Itt a ksbbiekben a HM prtbizottsgnak a titkra lett. 1961-ben Czinege Lajosnl tiltakozott Csmi Kroly ellptetse ellen, gy a ksbbiekben a Szalai Jzsef alezredes s trsai ellen indult vizsglatban bujtogatsrt hrom vre tltk. (Rainer M. Jnos: Ki van ellennk? Kis magyar katonai puccsksrlet, 1961 IN: vknyv VIII. 2000. Magyarorszg a jelenkorban. Szerkesztette: Krsi Zsuzsanna, Standeisky va, Rainer M. Jnos. Bp. 1956-os Intzet 2000. 40-57. o.) Levl az MSZMP IB Titkrsgnak 1957. V. 7. eltt. Sndor Jzsef, Czinege Lajos, Halas Lajos MOL MOP M-KS-295-1 1. d. 4. . e. Szlatki Jnos: Feljegyzs a munksrsgrl (sic!) 1957. IV. 9. Agitcis Propaganda Osztly MOL XIXA-2-q 4. d. MOP llomnytbla 1957. 2. fele MOL MOP M-KS-295-1 2. d. 10. . e. A Munksrsg Orszgos Parancsnoksgnak a szervi hatrozvnya 1957. IV. 17. MOL MOP M-KS-295-1 1. d. 3. . e. A Munksrsg orszgos parancsnoknak a 1. sz. intzkedse a megyei parancsnoksgok s alrendelt egysgek fellltsra MOL MOP M-KS -295-1 1. d. 3. . e.

kerletekben, tovbb Miskolcon, Salgtarjnban 2-2 szzadot, VII. VIII. IX. XI. XV. kerletben, Tatabnyn, Pcsett, Szegeden 1-1 szzadot. prilis 1.-ig 15 408 ft akartak fegyverbe lltani, a hnap 25-ig tovbbi 4897 fs emelst terveztek, november elsejig a maradk 10399 ft is fel akartk fegyverezni. 70 Mivel sokan jelentkeztek, ezrt a ksbbiekben vltoztattak a terven. A terleti parancsnoksgok a hozzjuk tartoz vrosokban s jrsokban szervezett munksr alakulatokat irnytottk. 71 Egy egysg gyakran tbb teleplsen szervezett alegysgekre oszlott. A MOP mellett a PTO megyei, jrsi, stb. szervei is beleszltak a munksr erk irnytsba. Az ezzel kapcsolatos feladataik a kvetkezk voltak: a politikai nevelmunka szervezse, a kikpzs menetnek s a politikai feladatoknak a megbeszlse az illetkes parancsnokkal. Ugyanakkor a testletre vonatkoz prthatrozatokrl tjkoztatst kellett adniuk a parancsnokoknak. 72 A PTO mellett a krzeti karhatalmi parancsnoksgok 73 utastsait is be kellett tartani a Munksrsg terleti szerveinek. Itt dolgoztk ki a riadterveket, meghatroztk, hogy melyik fegyveres szervnek milyen objektumokat kell vdenie, majd ksbb ezeknek a vdelmi tervt egyenknt ki kellett dolgozniuk. A megyei munksr parancsnoknak bizonyos esetben a krzeti karhatalmi parancsnoksgon kellett szolglatot teljestenik.74 A terleti parancsnokok munkjnak dnt tbbsgt termszetesen nem a krzeti karhatalmi parancsnoksgokon teljestett szolglat tette ki. A f feladataik a kvetkezk voltak. Az alrendelt egysgek kikpzst kellett irnytaniuk, az egysgparancsnok elterjesztse alapjn a szakaszparancsnokig bezran nekik kellett kineveznik a trsadalmi munksr llomnyt, s az alrendelt egysgtrzsek trsadalmi llomnyt. Az adott terleten szervezett rendezvnyek biztostsra is oda kellett figyelnik. Ugyanakkor felelsek voltak a kiadott anyagok, a pnzeszkzk, klnbz nyilvntartsok, s a lszer kezelsrt is. A parancsnokok feladatait igen rszletesen szablyoztk karhatalmi alkalmazs esetn is. Ilyenkor rszt kellett vennik a krzeti karhatalmi parancsnoksg lsein, s az ott hozott dntseket vgre kellett hajtaniuk, illetve ennek eredmnyessgrl tjkoztatst kellett adniuk beosztottjaiknak. Ugyanakkor a mkdsi terleten meg kellett ismernik a kialakult politikai helyzetet, amelyrl tjkoztatniuk kellett a felettes szerveket. A trzs munkjnak az irnytsa is a feladataik kz tartozott. A karhatalmi feladatok vgrehajtsnak a politikai biztostst is meg kellett oldaniuk. Egysgeiknek a holltvel tisztban kellett lennik, s a trzsket a kialakult operatv helyzetrl tjkoztatniuk kellett. 75 Azt is lnyeges tisztzni, hogy milyen hatskrrel rendelkeztek a terleti parancsnokok. A mkdsi krzetkre csak az illetkes els prttitkr utastsra, vagy hozzjrulsval rendelhettek el riadt, de a kzvetlen veszly elhrtsra mindent meg kellett tennik. A munksr erk alkalmazst a rendrkapitny is krhette a helyi prttitkrtl, vagy annak akadlyoztatsa esetn a munksr parancsnoktl. Ellenforradalmi megmozdulsnl a
70 71

72 73 74 75

Halas Lajos - Jakus Vendel: Munksrsgek megszervezse, felfegyverezse 1957. II. 21. MOL MOP MKS-295-1 1. d. 1. . e. A Munksrsg Budapesti Parancsnoksgnak az llomnytblja MOL MOP M-KS-295-1 2. d. 10. . e. I. tpus megyei munksr parancsnoksgok llomnytblja, 3. sz. llomnytbla MOL MOP M-KS-295-1 2. d. 10. . e. Megyei Munksrsg Parancsnoksg II. tpus, 4. sz. llomnytbla MOL MOP M-KS-295-1 2. d. 10. . e. A Munksrsg Orszgos Parancsnoksgnak a szervi hatrozvnya 1957. IV. 17. MOL MOP M-KS-295-1 1. d. 3. . e. A tagjai a kvetkezk voltak: A fegyveres erk kpviseli, MSZMP prtbizottsg 1. titkra, s a helyi tancselnk. A Munksrsg szervi hatrozvnya. Utasts a Munksrsg trzseinek a mkdsre. 1957. Nincs dtum. MOL M-KS-295-1 1. d. 3. . e. A Munksrsg szervi hatrozvnya. Utasts a Munksrsg trzseinek a mkdsre. 1957. Nincs dtum. MOL M-KS-295-1 1. d. 3. . e.

riadterv alapjn ssze kellett vonni az erket. A nphadsereggel s a rendrsggel egysges karhatalmi alkalmazsi terveket dolgoztak ki erre az esetre.76 A terleti parancsnokok irnytsa alatt mkdtek a terleti trzsek. A terveknek megfelelen a fvrosban kzponti trzset szervezetek, ennek lett a feladata a kerleti, zemi egysgek irnytsa. A vidken szervezett trzseknek klnbz volt a felptsk, ennek alapjn I. s II. tpusaknak neveztk ket. Az els kategriba a kvetkez megyk tartoztak: Baranya, Borsod, Fejr, Ngrd, Pest, Veszprm. Itt a megyei trzsben 3 tiszt, s ugyanennyi polgri alkalmazott, tovbb 15 f trsadalmi munkatrs teljestett szolglatot. A parancsnoknak egy szervez s egy anyagi helyettese volt. 77 A II. tpusba tartoztak a fentiekben fel nem sorolt megyk, trzseikbe 2 tiszt, 3 polgri s 12 trsadalmi munkatrs volt beosztva. A parancsnoknak csak egy helyettese volt, a szervezssel s az anyagi gyekkel is foglalkozott. 78 Az v msodik felben, 79 annyi vltozs trtnt, hogy egy kikpzsi s szervezsi /hadmveleti/, s egy ellt szakcsoportot hoztak ltre. Elbbihez a kikpzssel kapcsolatos teendk mellett mg a sajt, a hrad s a mszaki feladatok elltsa tartozott, a szakcsoport vezetje volt egyben a parancsnok els helyettese is. A trs- s az llami szervekkel k tartottk a kapcsolatot. A kvetkez beosztsokat rendszerestettk ebben a szakcsoportban. A tervez s szervez munkatrs feladata volt, hogy a parancsok kiadshoz szksges adatokat sszestse, a riadterv elksztst segtse, s a parancsnok utastsait tovbbtsa. Ugyanakkor kikpzsi s nyilvntart, nvdelmi kikpz, kikpzsi anyagnyilvntart, szemlyi nyilvntart, sajtszervez s tjkoztat munkatrsak, s hrad rendszervezet is dolgozott a szakcsoportban. 80 Az ellt szakcsoport a szksges anyagok biztostsa mellett a fegyverek ellenrzsvel, egszsgggyel, jogi gyekkel, s a megyei parancsnoksg mell rendelt hradraj irnytsval is foglalkozott. Ebben a szakcsoportban a kvetkez beosztsokat rendszerestettk: tervez s szervez, ruhzati s hadtpnyilvntart, gpjrm-s zemanyag nyilvntart, pnzgyi s elhelyezsi szakrt munkatrsak. Az utbbi gondoskodott a karhatalmi alkalmazs esetn az egysgek elhelyezsrl. Egybknt a terleti trzseket a terleti MSZMP bizottsgok pletben helyeztk el. Fegyvermester, fegyver-s lszernyilvntart munkatrs, fegyverellenr, vezetorvos, jogi referens, segdhivatal vezet is dolgozott ezen az osztlyon. 81 A terleti parancsnokok kinevezse nem mindenhol ment knnyen, klnsen a budapesti parancsnok szemlye krl lehettek vitk. Kezdetben Bugr Jnos neve kerlt szba, 82 a ksbbiekben Dkny Sndor 83 neve is felmerlt, vgl Szekeres Istvn 84 mellett
76 77 78 79

80 81

82 83

A Munksrsg mkdsi szablyzata 1957. XII. 5. MOL MOP M-KS-295-1 1. d. 1. . e. I. tpus megyei munksr parancsnoksgok llomnytblja, 3. sz. llomnytbla MOL MOP M-KS-295-1 2. d. 10. . e. Megyei Munksrsg Parancsnoksg II. tpus 4. sz. llomnytbla MOL MOP M-KS-295-1 2. d. 10. . e. A Budapesti; az I, s a II. tpus megyei parancsnoksgok llomnytbli 1957. msodik felben MOL MOP M-KS-295-1 2. d. 10. . e. Keletkezsk dtumrl a ksbbiekben nem voltak teljesen biztosan meggyzdve, utlag kzrssal dtumoztk ket. A Munksrsg szervi hatrozvnya. Utasts a Munksrsg trzseinek a mkdsre. 1957. Nincs dtum. MOL M-KS-295-1 1. d. 3. . e. A Munksrsg szervi hatrozvnya. Utasts a Munksrsg trzseinek a mkdsre. 1957. Nincs dtum. MOL M-KS-295-1 1. d. 3. . e. A megyei munksrsg Parancsnoksg (sic!) szervi hatrozvnya cmmel 1957. IV. 30.-n ksztettek egy tervezetet, amelyben a kvetkez szervezeti egysgek fellltst javasoltk: Szervezsi, Kikpzsi, Szemlynyilvntart, Pnzgyi-s Anyagi, Fegyver alosztlyok s Titkos iroda. Mindkt tpus megyben, de klnbz ltszmmal terveztk ezeket fellltani. Ebbl a tervbl 1957-ben valsznleg nem lett semmi. MOL MOP M-KS-295-1 1. d. 3. . e. MSZMP II. 141-142. o. A Budapesti Munksr parancsnoknak javaslom: Dkny Sndor elvtrsat, aki 1936 ta tagja a Kommunista Prtnak. A Szovjetuni terletn tbb mint kt vig volt partizn. Egyves Prtfiskolt vgzett, tartalkos szzados. Jelenleg a Fvrosi Tancsnl a Kzm Igazgatsgot vezeti. Foglalkozsa mszersz, szakrettsgit tett. Az oktber 23-i esemnyek s az azt kvet ellenforradalmi felforduls sorn

10

dntttek. A parancsnok helyett kezdetben a kvetkez szemlyek irnytottk a budapesti egysgek megszervezst: Florek Gyula parancsnokhelyettes, akit mg februr 15-n neveztk ki, teht a Munksrsgre vonatkoz kormnyrendelet hivatalos megjelense eltt. A ksbbiekben Winkler goston 85 szzados anyagi helyettesnek, Vg Lszl alezredes 86 kikpzsi tisztnek, Gyarmati Andor 87 ruhzati s lelmezsi fnknek kerlt a parancsnoksgra. 88 Februr 15.-tl kezdve a kerleti parancsnokokat is kineveztk, mindez prilis elejig eltartott. A legkorbban a II. IV. V. VIII. XV. kerletben trtntek meg a kinevezsek. 89 A megyk lre a kvetkez szemlyek 90 kerltek: Baranya: Duga Jzsef, 91 BcsKiskun: Patus Jzsef, 92 Bks: Faragh Elek szzados, 93 Borsod: Csulk Jnos rnagy. 94
kzvetlen kzelrl lttam nagyszer helytllst. Igen j szervez, politikailag jl kpzett. Javaslom, hogy a fenti beosztsban Dkny elvtrsat az Intz Bizottsg fogadja el. (Halas Lajos levele a Budapesti IB-nek 1957. III. 15. MOL MOP M-KS-295-1 6. d. 23. . e.) Szekeres Istvn ezredest javaslom elfogadni a Budapesti Munksrsg parancsnoknak. (sic!) eredeti foglalkozsa: bdogos-szerel. Sztlin-akadmit (sic!) s egy ves Prtfiskolt vgzett. Tagja volt a KIMSZ-nek, 1945 ta prttag. Leigazolt partizn, felesge s gyermekei prttagok. 1949-tl a Npkztrsasg tisztje, a lgiernl politikai osztlyvezet volt. Az ellenforradalmi esemnyek utn a tiszti fellvizsgl bizottsg elnke volt az OLLEP-nl. (sic!) (Orszgos Lgvdelmi Parancsnoksg - kiegszts a szerztl.) Jelenleg kikpzsi osztlyvezet a Munksrsg Orszgos Parancsnoksgnl. (Halas Lajos levele a Budapesti IB-nek 1957. IV. 30. MOL MOP M-KS-295-1 6. d. 23. . e.) A ksbbiekben Halas Lajossal konfliktusba keveredett, gy prtbntetst kapott 1957-ben. (Halas Lajos feljegyzse 1962. I. 25. MOL 288. f. 47. cs. 732. . e.) Tartalkos tiszt volt, majd a karhatalomban szolglt, 1957. III. 15-n kerlt a MOP-ra. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) Orbn Mikls ezredes, a Forradalmi honvd karhatalmi ezred 3. zj. Parancsnoka 1957. III. 22.-i levelben arrl tjkoztatta Halas Lajost, hogy Winkler gostont rendr szzadosnak neveztk ki. MOL MOP M-KS295-1 6. d. 23. . e. A ksbbiekben, 1957. X. 24-i hatllyal alezredess lptettk el. (Halas Lajos 0136. sz. parancsa 1958. X. 27. MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1957. IV. 1-n kerlt a parancsnoksgra. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1957. IV. 1-n kerlt a parancsnoksgra. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) A Munksrsg orszgos parancsnoknak 003. sz. parancsa, 1957. prilis 24-n, a szemlyi llomnyra vonatkozan. MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e. A Munksrsg orszgos parancsnoknak 003. sz. parancsa, 1957. prilis 24-n, a szemlyi llomnyra vonatkozan. MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e. rdemes azzal is foglalkozni, hogy a parancsnokok honnan kerltek a Munksrsghez. A kvetkez szemlyek mentek t a BM-bl: Kelemen Sndor, Palkovics Istvn, Mata Gbor, Virg Ede, Kldor Gyula, Winkler goston, stb. ket a MOP fizette, de a belgyi tisztek jogaival rendelkezhettek tovbbra is. (Garamvlgyi Vilmos belgyminiszter-helyettes helyettes 02573. sz. parancsa 1957. VIII. 23. MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) A Nphadseregtl veznyeltk t a kvetkez szemlyeket: Pesti Endre, Hegyi Jnos, Arat Jen ezredes, 9. lvsz hadtestparancsnoksg politikai osztlyvezetje volt. A Petfi Politikai Akadmirl is tbb hallgat kapott a milcinl kinevezst: Vg Lszl, Simeoni Ern, Cserni Jzsef, B. Tth Sndor, stb. (A honvdelmi miniszterhelyettes 0118 sz. parancsa 1957. III. 19. Kovcs Imre szemlygyi csoportfnk alrsval. MOL MOP M-KS-295-1 1. d.) A kiegszt parancsnoksgoktl is tbben kerltek a Munksrsghez. (A honvdelmi miniszter els helyettesnek 0172. sz. parancsa 1957. IV. 8. MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) A Munksrsghez trtn kinevezs tbb esetben elbb trtnt, mint a hivatalos thelyezs. (A Munksrsg orszgos parancsnoknak 003. sz. parancsa, 1957. prilis 24-n, a szemlyi llomnyra vonatkozan. MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1957. III. 1-tl lett parancsnok, korbban tartalkos tiszt volt. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1957. III. 1-tl lett parancsnok. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1957. III. 1-n lett parancsnok. Korbban tartalkos tiszt volt. (Halas Lajos 003. sz. parancsa 1957. V. 23. MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e. ) 1957. III. 12-n lett parancsnok. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.)

84

85

86 87 88 89 90

91 92 93 94

11

Csongrd: Bn Lszl rnagy, 95 Fejr: Szab Antal fhadnagy, 96 Gyr: Khegyi Bla rnagy, 97 Hajd-Bihar: Mlyi Imre rnagy, 98 Heves: Dek Ferenc rnagy, 99 Komrom: Rig Jzsef rnagy, 100 Ngrd: Dnos Ferenc rnagy, 101 Pest: Arat Jen ezredes, 102 Somogy: Oravecz Ferenc szzados. 103 Tovbb: Szabolcs: Csernk Jzsef rnagy, 104 JszNagykun Szolnok: Gila Pl rnagy, 105 Tolna: Palkovics Istvn rnagy, 106 Vas: Vass Ferenc szzados, 107 Veszprm: rvai Mihly 108 alezredes, Zala: Dittrich Antal rnagy. 109 A megyei

95 96 97

98 99 100

101

102

103

104

105

106

107 108

1957. III. 1-tl tlttte be ezt a posztot, ms forrsban szzadosi rangjelzs tallhat. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1957. II. 25-n llt szolglatba, korbban tartalkos tiszt volt. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1957. III. 10-n neveztk ki, korbban tartalkos tiszt volt. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1958. X. 24-i hatllyal alezredess lptettk el. (Az orszgos parancsnok 0136. sz. parancsa 1958. X. 27. MOL MOP M-KS-2951 393. d. 1. . e.) 1957. III. 1-tl tlttte be ezt a beosztst, korbban tartalkos tiszt volt. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1957. III. 1-tl lett parancsnok. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) Tartalkos tiszt volt, 1957. III. 10-tl lett parancsnok. 1957-ben, az nem derl ki az iratokbl, hogy mirt, prtfegyelmi gye volt, ezrt fenytsben rszeslt. (Tartalomjegyzk az 1957-es Munksr szemlyi gyekrl MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1958-ban Haznk felszabadulsra rendezett 13. vfordulval kapcsolatos hadtpmunkjrt dicsretben rszeslt. MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1957. II. 15-n neveztk ki. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) A honvdelmi miniszter 1957. XII. 14-n alezredess lptette el. (0602. sz. parancs MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) Mrcius 11.-tl lett parancsnok. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) Hivatalosan csak 1957. III. 19-n neveztk ki a MOPra, eltte a 9. lvszhadtest parancsnoksg politikai osztlyvezet-helyettese volt. (Kovcs Imre szemlygyi csoportfnknek a 0118. sz. parancsa 1957. III. 19. MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1957. XII. 5-n Halas Lajos figyelmeztetsben rszestette, mivel egy budai borospincben ittas llapotban verekedett, s a testlet gpkocsijt magnclra hasznlta. (Halas Lajos 0295. sz. parancsa MOL MOP MKS-295-1 393. d. 1. . e.) 1957-ben prtfegyelmi gye volt. (Tartalomjegyzk az 1957-es Munksr szemlyi gyekrl MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1957. II. 20-tl lett parancsnok. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1957. VII. 2-n feddsben rszestettk, mivel 1956. X. 30-n felolvasta az Orszgos Lgvdelmi Parancsnoksg levelt, s ezt a tnyt nletrajzban nem tntette fel. (Halas Lajos 0139. sz. parancsa 1957. VII. 2. MOL MOP M-KS-295-1 393 d. 1. . e.) Ezt a megyei pb els titkra, Szirmai Jen is alrta, aki a ksbbiekben az OTP vezrigazgatja lett 1968-tl. (Ki kicsoda? letrajzi lexikon magyar s klfldi szemlyisgekrl, kortrsainkrl Kossuth Knyvkiad 1972. 532. o.) Ms forrs Kollth Ern tartalkos alezredes nevt emlti. (A Munksrsg orszgos parancsnoknak 003. sz. parancsa, 1957. prilis 24-n, a szemlyi llomnyra vonatkozan. MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1957. III. 13-n lett parancsnok. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1958. X. 24-i hatllyal alezredess lptettk el. (Az orszgos parancsnok 0136. sz. parancsa 1958. X. 27. MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1957. III. 1-tl lett parancsnok. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) A BM llomnybl rkezett a Munksrsghez. (Garamvlgyi Vilmos belgyminiszter-helyettes 02573. sz. parancsa 1957. VIII. 23. MOL MOP M-KS-2951 393. d. 1. . e. ) 1958. X. 24-i hatllyal alezredess lptettk el. (Az orszgos parancsnok 0136. sz. parancsa 1958. X. 27. MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) Tartalkos tiszt volt, majd 1957. III. 1-tl lett parancsnok. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1957. IV. 1-tl lett parancsnok. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1957-ben, az nem derl ki pontosan, hogy mirt, felfggesztettk. (Tartalomjegyzk az 1957-es Munksr szemlyi gyekrl MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.)

12

parancsnokok kzl a legkorbban, februr 20-n a Somogy megyeit, legksbb, prilis 1.-n a Veszprm megyeit neveztk ki. Legtbbjk mrcius 1.-n kapott kinevezst.110 A milcia felptse: III. A Munksrsg helyi szervei A budapesti kerletek, s a megyken bell a fontosabb egysgek lre 1957. mrcius 1. s 15-e kztt neveztk ki a parancsnokokat. 111 A kerletek lre a kvetkez szemlyeket lltottk: I. kerlet: B. Tth Sndor rnagy, 112 II: Csizmadia Jzsef rnagy, 113 III: Lakatos Ern tartalkos fhadnagy, 114 IV: Fajszi Lajos rnagy, 115 V: Fejes Istvn szzados, 116 VI: Lzr Kroly rnagy, 117 VII: Tks Lszl rnagy, 118 VIII: Gelencsr Jnos szzados. 119 (A ksbbiekben: Ruzsbatzki Lszl tartalkos fhadnagy.) IX: Mszros Sndor rnagy, 120 X: Kelemen Bla, 121 XI: Supka Klmn tartalkos alezredes, 122 XII: gh Jnos tartalkos
109

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

MOL MOP M-KS-295-1 3. d. 49/a. . e. Dittrich Antal 1957. III. 1-n lett parancsnok. (Az orszgos parancsnok 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) 1958. X. 24-i hatllyal alezredess lptettk el. (Az orszgos parancsnok 0136. sz. parancsa 1958. X. 27. MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) A Munksrsg orszgos parancsnoknak 003. sz. parancsa, 1957. prilis 24-n, a szemlyi llomnyra vonatkozan. MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e. Kldor Gyula: Nagybudapesti kerleti parancsnokok nvsora s rvid jellemzse 1957. III. 14. MOL MOP M-KS-295-1 6. d. 23. . e. ;MOL MOP M-KS-295-1 3. d. 11-13. . e. Petfi Politikai Akadmin tanult, majd Sztlin Akadmin a tiszti tanfolyam parancsnoka volt. A forradalmat kveten a Budai karhatalmi ezrednl szolglt. 1949-ig mezgazdasgi munks volt, a kvetkez vtl politikai munks lett a hadseregnl. Az 50-es vekben kizrtk, majd a forradalom eltt visszavettk az MDP-be. A forradalom alatt szilrd magatartst tanstott. A forradalom alatt prtmunks volt, oktbertl kitartott a rendszer mellett. Sztlin Akadmit vgzett. 1945-1948 jrsi prtitkr. 1948-1950 vegfv segdmunks, majd politikai munks a hadseregben. 1949-tl a hadsereg valamelyik hadosztlynl volt politikai osztlyvezet helyettes, Sztlin Akadmit vgzett, majd a forradalom utn a pcsi karhatalomnl szolglt. 1948 ta volt katona, politikai munks, majd a karhatalomnl szolglt. A VIII. kerleti pb osztlyvezet helyettese volt, majd 1956. novembertl karhatalmista. A IX. kerleti pb-ben, majd a kiegszt parancsnoksgon dolgozott, innen 1955-ben levltottk, mivel az ccse papnak tanult. A forradalom alatt kitartott a rendszer mellett. 1922 ta volt prtmunks, 1955-tl a Katonai Komendns Hivatal vezetje, majd levltottk. Hadosztly politikai osztlyvezet, majd Szemlygyi csoportfnk helyettes. Lab Antallal egytt tvoltottk el a Munksrsgtl, ezt kveten a vezrkarnl lett osztlyvezet helyettes, Lab Antallal egytt 1961-ben eltltk. (Rainer M. Jnos: Ki van ellennk? Kis magyar katonai puccsksrlet, 1961 IN: vknyv VIII. 2000. 122 A forradalom kirobbanst kveten a KV appartusbl tbben bejrtak az V. kerlet Akadmia utca 13; 17. s az rpd utca 6-8. szm hzakba, s tbb fontos iratot igyekeztek megsemmisteni, vagy thelyezni. 1956. oktber 31.-tl kezdve az pleteket rz Kaposvri nll szzad kzlk tbb embert letartztatott. November 2.-ra ezek az pletek az V. kerleti nemzetrk ellenrzse al kerltek, a Ndor utca 28-at kivve. Ide a Petfi Akadmirl kilenc ft toboroztak, k tbb iratot is el tudtak innen szlltani. November 4-t kveten rszt vettek a Lenin Intzetben lv nemzetrk lefegyverezsben, majd riztk az pletet, s propagandaanyagokat szlltottak vidkre. Amikor a Kormnyrsg tvette a feladatukat, az egyik karhatalmi ezredbe osztottk be ket. Lab Antal is kzjk tartozott. gy ezt a kilenc ft 1957. augusztus 1.-n Kaszs Ferenc, a PTO egyik vezetje Vrs Csillag rdemrenddel javasolta kitntetni. (MOL PTO 288. f. 30. cs. 14. . e.) 1957. IV. 1-n lett a MOP-ra thelyezve. (Halas Lajos 003. sz. parancsa a szemlyi llomnyra vonatkozan 1957. IV. 24. MOL MOP MKS-295-1 393. d. 1. . e.) 1958. janur 31-n felmentettk, s a Nphadseregbe helyeztk vissza Lajta Ferenccel egytt. (Az orszgos parancsnok 045. sz. parancsa MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e.) Ez Halas Lajossal val konfliktusa miatt trtnt meg, azt terjesztette rla Lab Antal, hogy ellenforradalmr volt. Mg prtbntetst is kapott. (Halas Lajos feljegyzse 1962. I. 25. MOL 288. f. 47. cs. 732. . e.) Itt a ksbbiekben a HM prtbizottsgnak a titkra lett. 1961-ben Czinege Lajosnl tiltakozott Csmi Kroly ellptetse ellen, gy a ksbbiekben a Szalai Jzsef alezredes s trsai ellen indult vizsglatban bujtogatsrt hrom vre tltk. (Rainer M. Jnos: Ki van ellennk? Kis magyar katonai puccsksrlet, 1961 IN: vknyv VIII. 2000. Magyarorszg a jelenkorban. Szerkesztette: Krsi Zsuzsanna, Standeisky va, Rainer M. Jnos. Bp. 1956-os Intzet 2000. 40-57. o.)

13

szzados, 123 XIII: Ss Dezs tartalkos szzados, 124 XIV: Somlai Gza tartalkos alhadnagy, 125 XV: lveczky Kroly fhadnagy, 126 XVI: Mri Jzsef tartalkos alezredes. Tovbb: XVII: Mata Gbor tartalkos fhadnagy, 127 XVIII: Szutter Ferenc rnagy, XIX: Simeoni Ern alezredes, 128 XX: Hidvgi Kroly rnagy, XXI: Cserni Jzsef alezredes, 129 XXII: Kuzma Jnos fhadnagy. 130 A sietsg legfbb oka az nnep lehetett. 131 A parancsnokok elsdleges feladata a trzsek megszervezse volt. Termszetesen ezeknek is megszabtk a felptst: a parancsnoknak egy helyettese volt, aki egyben a kikpzsi s szervezsi /hadmveleti/ csoportvezeti feladatokat is elltta. Rajta kvl mg volt egy anyagi szolglatvezet is a trzsben. A hadmveleti csoportban tervez s szervez, kikpzsi, szemlygyi nyilvntart, hradrszleg vezet s hrad munkatrsak dolgoztak. Az anyagi szolglatvezet alrendeltje volt az anyagnyilvntart, a raktros, s a fegyvermester. A parancsnok ktelessgeivel kapcsolatban kimondta a Munksrsg szervi hatrozvnya, hogy a megyei parancsnoknak s az MSZMP helyi szerveinek az alrendeltje, gy a helyi PTO osztlyokkal kteles volt egyttmkdni. Ezeket az egysgeket a helyi MSZMP pletekben helyeztk el. 132 A trzsekben szolglkkal szemben a kvetkez kvetelmnyeket tmasztottk: ismernik kellett a karhatalmi szolglat szablyait, s operatv tevkenysgeinek a fajtit, a karhatalmi harcszat mdjait, s a klnbz okmnyokat. Havi nyolc ra kikpzsben rszesltek. 133 A helyi munksr szervek trzsei irnytottk az nll szzadokat s a zszlaljakat, utbbiaknak ketttl hat szzadig terveztk a struktrjukat kialaktani. 134 Egysgeket Budapesten a kerletekben, tbb esetben az zemekre tmaszkodva, mg vidken a jrsokban, s a vrosokban prbltk megszervezni. Termszetesen, ahol lehetett, az egysgeket, s az alegysgeket egy-egy gyron bell lltottk fel. A 1. szm mellklet azt mutatja, hogy mely teleplsen mekkora ert szerveztek 1957 els felben. Jl lthat, hogy a Munksrsg dnt tbbsgt, kzel egyharmadt Budapesten lltottk fel, ennek az elosztst jl szemllteti a 2. szm mellklet. St, Pest megyben is jelents erk lltak kszenltben, itt tbb mint ktezer ft fegyvereztek fel, a megyk kzl itt volt a legtbb munksr. Vidken a msodik legnagyobb ltszm llomnyt Borsodban lltottk fel. A Pest s a Borsod megyei egysgek elosztsa jl lthat a 3. s a 4. szm mellkletekben. A tbbi megyben ezeknl jval kevesebb ember kapott fegyvert. A fellltott egysgek szma s nagysga egy-egy

123 124 125 126 127 128 129 130

131 132 133 134

MSZMP IB tag volt, eltte pedig hivatsos tiszt. 1945 utn pb titkr, innen az Orszgos Kderosztlyra kerlt. 1952-ben tartalkos tiszti tanfolyamot vgzett. Igazolt partizn, 1956. novembertl karhatalmista. 1948-1957 kztt a hadseregben dolgozott. Kecskemten szolglt, 1956 oktberben a prthzat vdte, majd a karhatalomban szolglt. 1950-tl a nphadseregben hadosztly politikai osztlyvezet, majd karhatalmista. 1949-tl a hadseregben szolglt, majd a karhatalomban. A budapesti kerleti parancsnokok letrajzait a kvetkez dokumentumbl dolgoztam ki: Kldor Gyula: A Nagybudapesti kerleti parancsnokok nvsora s rvid jellemzse 1957. III. 14. MOL MOP M-KS-295-1 6. d. 23. . e. A munksrsgnl szolgl hivatsos tisztek szemlyi kartonjai nincsenek meg, ugyanis a Magyar Orszgos Levltrban csak a trsadalmi llomny kartonjait lehet megtallni. 1957. VI. 10-n a testletnl szolgl hivatsos tisztek kzl 154 a karhatalombl, 85 a honvdsgtl, 40 az llami s prtszervektl kerlt a testlethez. (Kldor Gyula: kimutats a Munksrsg llomnyba tartoz kinevezett 216 frl. MOL MOP M-KS-295-1 2. d. 10. . e. A Munksrsg orszgos parancsnoknak 003. sz. parancsa, 1957. prilis 24-n, a szemlyi llomnyra vonatkozan. MOL MOP M-KS-295-1 393. d. 1. . e. A Munksrsg szervi hatrozvnya. Utasts a Munksrsg trzseinek a mkdsre. 1957. Nincs dtum. MOL M-KS-295-1 1. d. 3. . e. A Munksrsg szervi hatrozvnya. Utasts a Munksrsg trzseinek mkdsre MOL MOP M-KS295-1 1. d. 1. . e. llomnytblk MOL MOP M-KS-295-1 2. d. 10. . e.

14

megyn bell attl is fggtt, hogy milyen ipari gyrak, zemek mkdtek az adott terleten, hnyan laktak, vagy a forradalom alatt mekkora er tmadt a diktatra ellen. A toborzs mellett a felfegyverezsre is oda kellett figyelni. 1957-ben a kvetkez lfegyvereket rendszerestettk a Munksrsgnl. 7, 62 mm-es TT pisztolyt, amivel mindenkit ellttak, ezeket a 60-as vek kzepig maguknl is tarthattk a munksrk, amibl rengeteg baleset szrmazott. A marokfegyver mellett 7, 62 mm-es karablyt vagy ugyanekkora kaliber PPS gppisztolyt is kaptak. DP golyszrval s Gorjunov gppuskval, mindkett 7, 62 mm-es volt, nehzfegyver rajokat, ritkbb esetben szakaszokat szereltk fel. 135 A fegyverzet megoszlst mutatja az 5. szm mellklet. 1958-tl 150 darab 45 mm-es pncltr gyval is ellttk a testletet, amelyek kezelsre 4 tisztet s 1315 f trsadalmi llomny munksrt rendeltek a szervezsi tartalkbl. 136 Az egysgek felfegyverzse a korbban ismertetett tervnl gyorsabban haladt, gy a Titkrsg 1957. prilis 19-n tbbek kztt azt a hatrozatot hozta, hogy 1957. jnius kzepig be kell fejezni a felfegyverezst. 137 Mjus 1.-re Budapesten- pr kerlet kivtelvel fellltottk a tervezett ltszmot. gy Halas Lajos azt krte az IB-nek rott levelben, hogy abban a 37 jrsban, ahov eredetileg nem tervezetek egysgeket, ott is induljon meg a szervezs. 138 Fontos tny, hogy csak augusztusra haladta meg az orszgos ltszm a 30 ezer ft. Br nagy volt a fluktuci, 139 ennek ellenre Halas a ksbbiekben is kitartott a testlet ltszmnak kzel 45 ezer fsre emelse mellett. 140 A ltszmemelsre mr augusztustl kezdve ksztettek terveket. 141 1957. december 5-n Kdr Jnos vgl jvhagyta a vltoztatsokat. gy a Munksrsg llomnynak az emelse a kvetkez vtl elkezddtt. 40 ezer fsre terveztk az llomny orszgos bvtst, gy az emltett 37 jrsban is megkezddhetett a munksr erk fellltsa. A megynknt fellltott j egysgek szintn a 1. szm mellkletben lthatak. A Munksrsg orszgos diszlokcijt jl rzkelteti a 6. szm mellklet. A ltszmemels arnyait tekintve a terleti parancsnoksgok kztt nem volt lnyeges klnbsg. A tiszti s a trsadalmi llomnnyal szemben a technikai llomnyt csak minimlisan nveltk. Lthat, hogy a MOP-on jelents szm trsadalmi llomnyt rendszerestettek, ugyanakkor a bvl gpjrmvek technikai kiszolglsra s trolsra fellltottk a kzponti garzst, a testlet npszerstsre pedig nekkart szerveztek. 142 A szervezsi tblzatok adatai sok esetben nem pontosak, gyakoriak az sszeadsi hibk. A mrciusi, Apr Antal, s a decemberi, Kdr Jnos ltal jvhagyott tblzatok kztti eltrsek abbl is addhatnak, hogy a testlet ltszma a klnbz okokbl, mint pldul hallozs, kilps, kizrs, szinte llandan vltozott, illetve sok esetben nem tartottk be, tllptk az engedlyezett ltszmot. 143

135 136 137 138 139 140 141 142 143

A munksr egysgek tervezett diszlokcija vidken. Fegyverzet, gpjrmvek elltsi norma. 1957. III. 15-n hagyta jv Apr Antal MOP MOL M-KS -295-1 2. d. 10. . e. MOL MOP M-KS-295-1 1. d. 1. . e. Halas Lajos: A Munksrsg szervezsnek ltszmkihatsa 1957. december 5. A dokumentumot Kdr Jnos jvhagyta. MOL MOP M-KS -295-1 2. d. 8. . e. MSZMP V. K. 176-177. o. Halas Lajos levele az IB-nek 1957. V. 15. MOL MOP M-KS-295-1 1. d. 4. . e. A Munksrsg havi ltszmkimutatsai MOL MOP M-KS-295-1 1. d. 6. . e. Halas Lajos javaslata a Munksrsg ltszmnak a felemelsre 1957. VII. 30. MOL MOP M-KS-295-1 1. d. 4. . e. MOL MOP M-KS-295-1 2. d. 9. . e. Halas Lajos: A Munksrsg szervezsnek ltszmkihatsa 1957. december 5. A dokumentumot Kdr Jnos jvhagyta. MOL MOP M-KS -295-1 2. d. 8. . e. A munksr egysgek tervezett diszlokcija vidken. Fegyverzet, gpjrmvek elltsi norma. 1957. III. 15-n hagyta jv Apr Antal MOP MOL M-KS -295-1 2. d. 10. . e. Halas Lajos: A Munksrsg szervezsnek ltszmkihatsa 1957. december 5. A dokumentumot Kdr Jnos jvhagyta. MOL MOP M-KS -295-1 2. d. 8. . e.

15

A munksrk jogai s ktelezettsgei A testlet szervezetnek a kialaktsa mellett a fontos volt a munksrk jogait s ktelessgeit is tisztzni. Ezt 1957. janur 29-n hozott megalaktsrl szl prthatrozatban, majd az Elnki Tancs trvnyerej rendeletben s a kormny 3075/1957. szm, februr 18-n kiadott hatrozatban szablyoztk. Ezekben a dokumentumokban lefektetett elvek mindehhez azonban nem voltak elgsgesek, gy kiadtk a Munksrsg szervi hatrozvnyt s a Munksrsg Mkdsi szablyzatt is. 144 A testlet fennllsa alatt vgig nagy figyelmet fordtottak az llomny megfelel kivlogatsra s sszettelre. 1957-ban szigoran megszabtk, hogy kiket lehet felvenni a prthadseregbe. A munksrsg (sic!) tagja lehet minden 18. vet betlttt dolgoz: a) elssorban az, aki 1919-ben vrskatona volt, valamint az, aki rsztvett (sic!) a spanyol szabadsgharcban, vagy a II. vilghborban partizn volt, illetleg 1945 eltt rsztvett (sic!) a kommunista mozgalomban, vagy 1945 eltt szervezett munks volt, tovbb: b) munks, tsz tag, dolgoz paraszt, nphez h rtelmisgi. Termszetesen a forradalomban val rszvtel kizr oknak szmtott. 145 Akrcsak az 1956. november 4-t kvet klfldre tvozs, a prt s a kormny politikjval trtn szembehelyezkeds s a jogeltilts is. 146 A testletbe trtn felvtelhez kt munksr rsbeli ajnlsa kellett, ezt kveten az illetkes MSZMP alapszervezetnek intz bizottsga a felvteli krelmet elbrlta, majd az illetkes parancsnok rendelte el a felvtelt, amelynek sorn eskt kellett tennie a jelltnek. Az llomny ktelessgeit rszletesen szablyoztk. Az elljr parancsait vgre kellett hajtaniuk, a felszerelsket kmlni kellett.147 Fontos tny az is, hogy a Kdr-korszak els rszben a Munksrsg feladatai kztt kiemelten szerepelt egy esetleges megmozduls, ellenforradalom elfojtsa is: a npi demokratikus llamrendet, a munks-paraszt hatalmat minden ellensges tmadssal szemben megvdeni, a npi demokratikus llamrend megdntsre irnyul elkszleteket, mozgalmat, vagy szervezkedst amint arrl tudomst szerez elljrjnak, illetve a rendrsgnek jelenteni. E mellett a szocialista tulajdon vdelmt is a feladatok kz soroltk. Ugyanakkor a munksrket pldakpknt szerettk volna az emberek el lltani. Nem azt akartk, hogy fljenek a prthadseregtl, hanem inkbb azt, hogy felnzzenek r, gy mind a prt, mind a magnletben kommunisthoz mltan, szernyen kellett viselkednik, s parancsnokaik lett a munksrknek a sajt letk kockztatsa rn is meg kellett vdenik. A testlet tagjai egybknt a szolglat elltsa sorn kzhivatalnoknak minsltek. 148 A ktelezettsgek kz tartozott az is, hogy a Munksrsg objektuma, vagy szolglatban lv tagja ellen intzett tmadst azonnal kellett jelenteni az llomny tagjainak. E mellett politikai s katonai ismereteiket bvtenik kellett, az elemi csapsok elhrtsban is rszt kellett vennik. A karhatalmi alkalmazs esetn az ellensg megsemmistsben, alegysge feladatainak az ismeretben s vgrehajtsban jelltk meg a teendket. 149

144

145 146 147 148 149

MSZMP II. 55-57. o. MSZMP V. 344-348. o. Az Elnki Tancs 1957/13 sz. tvr. Magyar Kzlny 1957. II. 12. ; A Munksrsg szervi hatrozvnya. Utasts a munksrsg trzseinek a mkdsre. 1957. Nincs dtum. MOL M-KS-295-1 1. d. 3. . e. Munksrsg mkdsi szablyzata 1957. XII. 5. MOL MOP MKS-295-1 1. d. 1. . e. FMPK 3075/1957. sz. hatrozata MOL MOP M-KS-295-1 558. d. 1. . e. A dokumentumot az MSZMP V. ktetben is kzltk. A Munksrsg mkdsi szablyzata 1957. XII. 5. MOL MOP M-KS-295-1 1. d. 1. . e. FMPK 3075/1957. sz. hatrozata MOL MOP M-KS-295-1 558. d. 1. . e. Munksrsg mkdsi szablyzata 1957. XII. 5. MOL MOP M-KS-295-1 1. d. 1. . e. Munksrsg mkdsi szablyzata 1957. XII. 5. MOL MOP M-KS-295-1 1. d. 1. . e. A Munksrsg szervi hatrozvnya. Utasts a Munksrsg trzseinek a mkdsre. 1957. Nincs dtum. MOL M-KS-295-1 1. d. 3. . e.

16

Az 1957-es szablyzatokban a munksrk jogaival jval rszletesebben foglalkoztak, mint a ktelessgeivel. Jelents jogostvnyokkal rendelkeztek. A munksr gyakorlatilag a karszalag 150 s a jelvny 151 felvtelvel brmikor szolglatba helyezhette magt: A munksrt szolglatban llnak kell tekinteni, ha szolglati feladatnak teljestse kzben jr el, vagy ha a krlmnyek a kzrdek vdelmben (a) munksri minsgben val szolglati fellpst indokoltt teszik. A munksrt szolglatnak elltsa kzben megilleti a bntetjogi vdelem az egyenruha s a fegyvervisels joga. Karhatalmi alkalmazsa esetn az igazoltatsi, az ellltsi s a fegyverhasznlati jog is. A szolglatban lv munksr gpjrmveket is tvizsglhatott. Ennek sorn a rendrsgre kellett ellltania a gyans, stb. szemlyeket. 152 Hiba szablyoztk rszletesen a testlet tagjainak a fegyverhasznlatt, ennek ellenre sok baleset, visszals, vagy ahogy akkortjt nevezetk, rendkvli esemny, trtnt, aminek az volt a legfbb oka, hogy a 60-as vek kzepig maguknl tarthattk a szolglati fegyverket. A fegyvert elvileg csak indokolt esetben hasznlhattk, mint pldul: A fegyverhasznlatnak egyes szemlyekkel s zavarkelt, ellenforradalmi tmeggel szemben egyarnt helye van. Zavartkelt, ellenforradalmi tmeg az a csoportosuls, mely az abban rsztvevk szmtl fogva, vagy ettl fggetlenl is tevkenysge s magatartsa miatt a kzrendre s a kzbiztonsgra fegyvertelenl is veszlyes. A zavartkelt, ellenforradalmi tmeg esetn a fegyverhasznlatot meg kellett elznie a figyelmeztetsnek, figyelmeztet lvsnek. De a fegyverhasznlatnak igen tg teret szabtak: Mg a figyelmeztet lvsek is mellzhetk, ha a trsadalom vdelmnek az rdeke nem engedi meg az alkalmazsukat, vagy ha a munksrt hirtelen s vratlan, az lett fenyeget tmads ri. A gyermekre, a terhes nre s az elmebetegre tilos volt lni. A munksr akkor is tzet nyithatott, ha a szolglatnak az elltsban akadlyoztk, ha olyannal kerlt szembe, aki slyos bncselekmnyt kvetett el, vagy ennek az elkvetsben kellett megakadlyozni. Szktt eltlt elfogsa esetn, illetve a munksr kzvetlen megtmadsa esetn is hasznlhatta a fegyvert: Kzvetlen a tmads akkor is, ha a zavartkelt, ellenforradalmi tmeg a munksr, vagy ms szemly ellen nyomul, s a munksr felhvsra s fegyverhasznlattal trtn fenyegetsre a meghatrozott tvolsgban nem ll meg. 153 Lthat, hogy a hatalom igyekezett biztostani munksreit, hogy esetleges rendszerellenes tntetkkel szembeni fellpsknl nem rheti ket felelssgre vons. St, a nem indokolhat mrtk intzkedsek esetn is szemet hunytak. Erre j plda volt az nvdelem szablyozsnak az esete: A vdelem szksges mrtknek ijedtsgbl, vagy menthet felindulsbl val tllpse azonban nem bntethet. 154 A kilps s a kizrs menett is rendeztk a szablyzatban. Elbbire a parancsnok s az illetkes MSZMP IB hatrozata alapjn kerlhetett sor. Ezek mellet felsoroltk azt is, hogy mi szmt rendkvli esemnynek. Ilyen volt az egysgen belli tmeges parancsmegtagads, a szolglati hatalommal trtn visszals, a fegyverbaleset, a hanyag rszolglat miatt keletkezett kr, a fegyver elvesztse, s a ronglsa, az 1000 forintnl nagyobb kr a

150 151

152 153

154

A karszalag vrs szn volt, kzpen Munksrsg felirattal. Eredetileg volt olyan elkpzels is, hogy nemzeti szn legyen. A jelvny a kvetkezkppen nzett ki: A fels rszn bzakalsz s fogaskerk koszoralakban. Kzpen nemzetiszn mezben keresztben gppisztoly kicsinytett msa. A jelvny fels rszn kzpen t g (sic!) vrs csillag, a nemzetiszn mezben a munksrsg (sic!) kezdbeti M lthatk egyms alatt. Npszabadsg 1957. III. 13. Munksrsg mkdsi szablyzata 1957. XII. 5. MOL MOP M-KS-295-1 1. d. 1. . e. Halas Lajos: Munksrsg mkdsi szablyzata 1957. XII. 5. MOL MOP M-KS-295-1 1. d. 1. . e. Az esetlegesen kialakult tmeg, s a munksrk viszonyt is szablyoztk: Az egysg tagjai a tmeggel kzvetlenl ne rintkezzenek, a tmegben lvkkel ne keveredjenek, s velk kzvetlenl ne alkudozzanak s megegyezst ne kssenek. Halas Lajos: (A Munksrsg ideiglenes mkdsi szablyzata 1957. V. 27. MOL M-KS -295-1 1. d. 1. . e.) Halas Lajos: Munksrsg mkdsi szablyzata 1957. XII. 5. MOL MOP M-KS-295-1 1. d. 1. . e.

17

felszerelsben, a ms fegyveres szerv tagjaival trtnt sszetzs mg akkor is, ha ebbl nem keletkezett kr. A szolglatban elkvetett bncselekmnyek a katonai brsgra tartoztak. 155 Az llomny nyilvntartst is szablyoztk. A megyei parancsnoksgokon szolgl hivatsos llomnyig bezrlag karton, a tbbiekrl csak ltszmnyilvntartst kellett vezetni. Az alsbb beoszts munksrk kartonnyilvntartst pedig az egysgparancsnoksgoknak kellett intznik. 156 * 1957-ben szk fl esztend alatt megszervezte az MSZMP a Munksrsget. A prthadsereg fellltshoz klfldi s hazai pldk is egyarnt szolgltak. Mr az 1956-os forradalom alatt s azt kveten is felvetdtt egy ptnak kzvetlen alrendelt er fellltsnak a krdse, de ezzel, klnbz okok miatt csak 1957. janur vgn tudtak foglalkozni. Mindemellett azt is meg kell emlteni, hogy termszetesen ez az v nem csak a milcia tagjainak a toborzsrl s felfegyverezsrl szlt. Mr a megszletstl kezdve konkrt feladatokkal lttk el a Munksrsget. Az els ilyen a mrcius 15-n val kszenlt volt, majd az ezt kvet nnepsgek biztostsban is rszt kellett vennik. 1957 elejn mg valsznleg tbbekben lhetett a remny, hogy az 1848-as forradalom vforduljn sikerl valamifle megmozdulst kirobbantani, gy tbb helytt megjelent a falakon a MK, azaz a Mrciusban jra Kezdjk felirat. A hatalom persze tisztban volt azzal, hogy nem trhet ki jabb forradalom, hiszen a nemzet a forradalom leverst kveten elveszetett vezetit, a Magyar Nphadsereget a szovjetek lefegyvereztk, s jelents erkkel llomsoztak az orszgban. Ennek az nnepnek nem egy jabb szabadsgharc kirobbansa, hanem inkbb az volt a ttje, hogy az MSZMP jonnan szervezett fegyveres szerveivel, gy tbbek kzt a szervezd Munksrsggel kpes lesz-e a rendet fenntartani. A hatalom felkszlt az nnepre, gy megszerveztk a fegyveres szervek feladatait, begyjtttk azokat, akik egy esetlegesen kirobban megmozduls szervezi lehetnek. Mrcius 15-n, pr kisebb megmozdulstl eltekintve nem is trtnt semmi. A magyar trsadalomnak gy be kellett ltnia, vagy inkbb bele kellett trdnie abba, hogy belthat idn bell nem sikerl egy demokratikus rendszert kialaktania, tovbb kell lnie egy diktatrban. 157 Ugyanakkor tbb egysg tartott mrciusban felvonulst, vagyis egyfajta diadalmenetet a leigzott orszgban. Az 1957-es hadseregbe trtn toborzst megelz agitciban is aktvan rszt vettek. Mindezekkel terjedelmi korltok miatt nem foglalkoztam ebben a tanulmnyban. A szervezet struktrjval kapcsolatban tbb lnyeges momentumra is felhvnm a figyelmet. Mint azt lthattuk, az MSZMP nem csak a legfelsbb szinten irnytotta a Munksrsget, hanem az alsbb szervei is beleszlhattak a helyi egysgek mozgstsba, a tagok kivlasztsba. Ez tbb szempontbl is lnyeges volt. Egyrszt a helyi szervek maguknak rezhettk gy az egysget, msrszt jobban ki tudtk vlasztani a megfelel embereket, hiszen sokszor szemlyesen ismertk ket. Adott esetben rendelkezhettek is a helyi ervel, nem kellett a kzpont engedlyre vrni. Ugyanakkor a munksrparancsnok, s a helyi prtszerv vezetje a kialaktott struktrban egymst is ellenrizte. Mg egy fontos tnyre rvilgtank. 1958-ra a testlet ltszma elrte a 40 ezer ft. A 60-as vekben talaktottk a testletet, tovbb emeltk a ltszmt, vente lecserltk az llomny egy rsztt, a 80-as vek vgig nagyjbl vente 10%-t. Ugyanakkor tartalkos
155

156 157

Halas Lajos: Munksrsg mkdsi szablyzata 1957. XII. 5. MOL MOP M-KS-295-1 1. d. 1. . e. A Legfelsbb Brsg Kollgiuma elfogadta, hogy az sszes bncselekmny, amelyet munksr kvetett el, polgri brsg el kerljn. Halas Lajos ez ellen tiltakozott. Halas Lajos levele Jahner Bakos Mihly ezredesnek, az IM Katonai Fosztly vezetjnek. 1957. IV. 30. Halas Lajos: Munksrsg mkdsi szablyzata 1957. XII. 5. MOL MOP M-KS-295-1 1. d. 1. . e. Kiss Dvid: A beletrds nnepe: 1957. mjus 1. Trsadalom s Honvdelem 2007/1. 53-111. o.

18

munksri llomnyt is ltrehoztak. Mindebbl teht az kvetkezik, hogy a magyar trsadalom tbb mint 1%-a volt munksr, gy nem elhanyagolhat a szervezet szerepe a Kdr-korszakban! 2008

19

Mellkletek
1. szm mellklet: A munksr egysgek tervezett diszlokcija vidken 1957. III. 15.-n s 1957 decemberben. (A ltszm s az egysgek decemberben eltervezett vltozst dlt betvel jeleztem. A megyei trzsek tbbnyire a megyei szkhelyeken mkdtek.) Baranya megye: Megyei trzs: 21 f; (+5 f) Zszlaljak: Pcs vros: 354 f (+1 f); Koml: 354 f (-112 f); Mohcs: 236 (+6 f) nll szzadok: Szigetvr: 116 f; Pcs jrs: 116 f; Sikls: 116 f; Sellye: 116 f (+1 f) jonnan alakult: Pcsvrad s Ssd (116-116 f) Bcs-Kiskun megye: Megyei trzs: 17 f (+9 f) Zszlaljak: Kecskemt: 236 f (+6 f) nll szzadok: Kalocsa: 116 f; Kiskunflegyhza: 116 f; Baja: 116 f, Kiskunhalas: 116 f jonnan alakult: Dunavecse, Kiskrs, Bcsalms (116-116 f) Bks megye: Megyei parancsnoksg: 17 f (+9 f) nll szzadok: Bkscsaba (+32 f); Gyoma, (Kezdetben valsznleg Szeghalom is szba kerlt helyette.), Oroshza (+64 f), Sarkad, Mezkovcshza, (Valsznleg Szarvas helyett.) Gyula. Mindegyik 116 fs volt. jonnan alakult: Bks, Szarvas, Szeghalom (116-116 f) Borsod megye: Megyei parancsnoksg: 21 f (+5 f) Zszlaljak: Miskolc 705 f (+3 f), Kazincbarcika: 354 f (-238 f, gy nll szzad lett.), zd: 354 f (+1 f) nll szzadok: Szerencs, Mezkvesd, Storaljajhely (+32 f), Mezcst, Encs, Edelny (+32 f). (116 fs szzadok) jonnan alakult: Abajsznt, Sziksz, Putnok (116-116 f) Tovbb Miskolc jrsban egy 2 szzados zszlalj alakult. Csongrd megye: Megyei trzs: 17 f (+9 f) Szegedet kezdetben kzvetlen a MOP al rendeltk, kivettk a megye irnytsa all. Itt egybknt 354 f teljestett szolglatot. nll szzadok: Hdmezvsrhely, Szentes, Mak (Csongrd helyett.), Szeged jrs. (116-116 f) (Mindegyik +126-126 ft kapott, gy 2 szzados zszlaljakk vltak.) jonnan alakult: A Szeged vrosi 353 fs zszlaljat kzvetlen a megyei parancsnoksg al rendeltk. Fejr megye: Megyei trzs: 21 f (+10 f) Zszlaljak: Szkesfehrvr: 354 f (-112 f), Dunapentele: 468 f (-114 f), Mr: 236 f (-6 f) nll szzadok: Srdbogrd, Bicske (116-116 f) jonnan alakult: Szkesfehrvr jrs (148 f), Enying (116 f), Sztlinvros jrs (116 f) Gyr megye: Megyei trzs: 17 f (+14 f) Zszlaljak: Gyr: 354 f (-1 f), Sopron: 354 f (-1 f), Mosonmagyarvr: 354 f (-112 f) jonnan alakult: Kapuvr (116 f), Csorna (116 f) Hajd - Bihar megye: Megyei trzs: 17 f (+8 f) Zszlaljak: Debrecen: 354 f (-1 f) nll szzadok: Hajdnns, Berettyjfalu, Pspkladny (116-116 f) jonnan alakul: Polgr, Derecske, Biharkeresztes, Hajdsmson (116-116 f) Heves megye: Megyei trzs: 17 f (A decemberi tervben 14 frl 28-ra terveztk nvelni.) Zszlaljak: Hatvan: 236 f (+38 f), Gyngys: 354 f (-112 f), Eger: 236 f (+38 f) nll szzadok: Ptervsr (+37 f), Fzesabony (116 f) jonnan alakult: Fzesabony, Heves (116-116 f) Komrom megye: Megyei trzs: 17 f (+9 f) Zszlaljak: Komrom: 236 f (-6 f), Tatabnya: 354 f (+117 f), Dorog: 354 f (-1 f), Tata: 354 f (-1 f) nll szzadok: Ororszlny: 116 f (+32 f) Ngrd megye: Megyei trzs: 21 f (+5 f)

20

Zszlaljak: Salgtarjn: 1073 f (Ez 9 szzados volt, a ksbbiekben ebbl 5 maradt Salgtarjnban, ngyet Kisterenyben szerveztek meg.) nll szzadok: Balassagyarmat, Szcsny, Pszt (116-116 f), A pszti egysg ksbb 32 fvel ntt. jonnan alakult: Balassagyarmat, Szcsny (116-116 f), Rtsg (120 f) Pest megye: Megyei trzs: 21 f (+5 f) Zszlaljak: (Eredetileg mindegyik 354 fs volt.) Budai jrs (-1 f), Szentendre (-5 f), Rckeve (112 fvel cskkent, ebbl szervezetk meg a dabasi jrst), Gdll (112 fvel cskkent, ebbl szerveztk meg az aszdi jrst), Vc (-185 f, ebbl a szobi szzadot szerveztk meg.) nll szzadok: Cegld (-1 f), Nagykta, Monor (116-116 f) jonnan alakult: Aszd, Szob, Dabas (116-116 f) Somogy megye: Megyei trzs: 17 f (+9 f) Zszlaljak: Kaposvr: 236 f (+6 f) nll szzadok: Nagyatd, Barcs, Marcali, Sifok (116-116 f) jonnan alakult: Fonyd, Tab, Csurg (116-116 f) Szabolcs Szatmr Bereg megye: Megyei trzs: 17 f (+9 f) Zszlaljak: Nyregyhza: 236 f (+6 f) nll szzadok: Tiszalk, Kisvrda (Nyrbtor helyett), Vsrosnamny (Nagykll helyett), Mtszalka (116116 f) jonnan alakult: Nyrbtor, Nagykll, Fehrgyarmat, Csenger, Baktalrnthza (116-116 f) Szolnok megye: Megyei trzs: 17 f (+14 f) Zszlaljak: Szolnok: 354 f (-112 f) nll szzadok: Jszberny (+32 f), Trkszentmikls, Karcag (+64 f), Meztr (+32 f), Kunhegyes (+64 f), Kunszentmrton (Tiszafldvr helyett.) (Eredetileg: 116-116 f) jonnan alakult: Kunszentmrton, Szolnok jrs, Tiszafred, Jszapti (116-116 f) Tolna megye: Megyei trzs: 17 f (+9 f) nll szzadok: Szekszrd, Tamsi, Paks (+32 f), Dombvr (+32 f), Gynk, Bonyhd (116-116 f) jonnan alakult: Szekszrd vros (116 f) Vas megye: Megyei trzs: 17 f (+9 f) Zszlaljak: Szombathely: 236 f (+6 f) nll szzadok: (Eredetileg mindegyik 116 fs volt.) Srvr, Celldmlk, Szentgotthrd, Krmend, Vasvr, Kszeg, Szombathely jrs (+32 f) Veszprm megye: Megyei trzs: 21 f (+5 f) Zszlaljak: Veszprm (+6 f), Vrpalota (+6 f), Ppa (+6 f), Devecser (236 f), ebbl 120 f kivlt, az Ajka vrosi szzad lett belle. nll szzadok: Zirc, Smeg, Keszthely (Balatonfzf helyett), Tapolca (116-116 f) Zala megye: Megyei trzs: 17 f (+9 f) Zszlaljak: Nagykanizsa: 236 f (+6 f) nll szzadok: Zalaegerszeg (+ 6 f), Lovszi (Letenye helyett), Zalaszentgrt (Lenti helyett) (116-116 f) jonnan alakult: Lenti (116 f) A munksr egysgek tervezett diszlokcija 1957 elejn. sszest tblzat. Egysgek MOP Budapest Baranya Bcs Kiskun Bks Borsod Csongrd Tiszt f 26 37 9 7 8 13 6 Tiszthelyettes f 4 1 Polgri f 37 4 3 3 3 3 3 Trsadalmi f 9628 1419 707 702 2114 710 Zszlalj 23 3 1 3 1 nll szzad 1 3 4 6 6 3 Szzad 81 9 2 12 3

21

Fejr Gyr Hajd Heves Komrom Ngrd Pest Somogy Szabolcs Szolnok Tolna Vas Veszprm Zala

9 5 6 7 6 10 11 7 7 9 8 10 11 6

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1291 1071 710 1065 1068 1429 2125 707 707 1055 702 1052 1415 712

2 3 1 3 3 3 5 1 1 1 1 4 2

3 3 2 1 3 3 4 4 6 6 7 4 2

8 9 3 7 8 9 15 2 2 3 2 8 4

1. bra: Munksrsgek rendszerestett llomnyt valsznleg a Halas Lajos ltal ksztett tervek alapjn 1957. III. 15-n hagyta jv Apr Antal. Munksrsgek rendszerestett llomnya MOP MOL M-KS -295-1 2. d. 10. . e. A tblzathoz kapcsold szvegben az 1957 decemberben feltntetett vltoztatsok a kvetkez dokumentumokbl szrmaznak: Halas Lajos: A Munksrsg szervezsnek ltszmkihatsa 1957. XII. 5. A dokumentumot Kdr Jnos jvhagyta. MOL MOP M-KS-295-1 2. d. 8. . e. Tovbb: Palots Ferenc alezredes (Kikpzsi Osztly): Megalakulsi terv a Munksrsg tszervezsnek vgrehajtsra 1957. XII. 18. Halas Lajos jvhagyta. (1958 janurjban terveztk az tszervezst.) MOL MOP M-KS-295-1 2. d. 8. . e. A Munksr egysgek tervezett diszlokcija 1957. decemberi terv. sszest tblzat. Megnevezs Budapest Baranya Bcs-K. Bks Borsod Csongrd Fejr Gyr Hajd-B. Heves Komrom Ngrd Pest Somogy Szabolcs Szolnok Tolna Vas Veszprm Zala MOP Vasas zj. ptk zj. Kp. nekkar Kp. Garzs sszesen Mindsszesen Tiszt 34 9 7 8 13 7 9 5 6 7 7 10 11 7 7 9 8 10 11 6 25 1 1 218 Jelenleg Technikai 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 100 31178 30978* Trsadalmi 8922 1417 707 702 2114 825 1299 1071 710 1065 1421 1429 2122 707 707 1055 702 1052 1415 712 353 353 30860 30660* Tiszt 36 12 11 12 17 8 11 8 11 9 9 11 14 11 13 13 10 11 12 8 19 1 2 270 Javasolt Technikai 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 34 129 128* 38352 38131* Trsadalmi 9817 1564 1101 1186 2445 1452 1536 1235 1212 1224 1611 1589 2192 1101 1331 1528 924 1133 1503 882 37 392 583 120 37953 37733*

22

Szervezsi 11 6 1632** tartalk Orszgos 31178 40000 ltszm 30978* 39780* *Helyesen sszeadva. **1957 vgn ngy tisztet s 1315 trsadalmi llomny munksrt terveztek a tartalkbl elklnteni, a hadrendbe lltand 45 mm-es pncltr gyk kezelsre. 2. bra: Halas Lajos: A Munksrsg szervezsnek ltszmkihatsa 1957. XII. 5. A dokumentumot Kdr Jnos jvhagyta. Tovbb: Palots Ferenc alezredes (Kikpzsi Osztly): Megalakulsi terv a Munksrsg tszervezsnek vgrehajtsra 1957. XII. 18. Halas Lajos jvhagyta. (1958-ban terveztk az tszervezst.) MOL MOP M-KS-295-1 2. d. 8. . e. 2. szm mellklet: A munksr egysgek tervezett megoszlsa a budapesti kerletekben 1957. mrcius s december. (A decemberi ltszmvltozs dlt betvel van feltntetve.) Budapesti parancsnoksg: 31 f Rdi szakasszal egszlt ki: +26 f I. kerlet: 116 f +69 f II. kerlet: 236 f +11 f III. kerlet: 354 f +116 f IX. kerlet: 580 f +37 f X. kerlet: 705 f +2 f XI. kerlet: 580 f +5 f XII. kerlet: 236 f +11 f XVIII. kerlet: 236 +11 f XIX. kerlet: 354 f +4 f XX. kerlet: 354 f +4 f XXI. kerlet: 705 f Ez lett a Csepel Vas-s Fmmvek zszlalja decemberben. E mellett Csepelen 247 fvel j egysg alakult. XXII. kerlet: 354 f -107 f Vasas zszlalj: 354 f ptk zszlalj: 354 f

IV. kerlet: 705 f +2 f V. kerlet: 236 f +154 f VI. kerlet: 236 f +43 f VII. kerlet: 354 f +36 f VIII. kerlet: 705 f +34 f

XIII. kerlet: 705 f +2 f XIV. kerlet: 354 f +94 f, a Prtfiskola s a Tancsakadmia is ide tartozott. XV. kerlet: 354 f + 4 f XVI. kerlet: 236 f +11 f XVII. kerlet: 236 f +11 f

3. bra: Munksrsgek rendszerestett llomnya 1957. III. 15-n hagyta jv Apr Antal MOP MOL MOP M-KS -295-1 2. d. 10. . e. Az 1957 decemberben feltntetett vltoztatsok a kvetkez dokumentumokbl szrmaznak: Halas Lajos: A Munksrsg szervezsnek ltszmkihatsa 1957. XII. 5. A dokumentumot Kdr Jnos jvhagyta. Tovbb: Palots Ferenc alezredes (Kikpzsi Osztly): Megalakulsi terv a Munksrsg tszervezsnek vgrehajtsra 1957. XII. 18. Halas Lajos jvhagyta. (1958-ban terveztk az tszervezst.) MOL MOP M-KS-295-1 2. d. 8. . e. A Munksrsg budapesti diszlokcija 1957 mrciusban

23

4. bra: MOL MOP M-KS-295-1 3. d. 49/a . e. 3. szm mellklet: A Munksrsg diszlokcija Pest megye szaki s dli rszn. (MOL MOP M-KS295-1 2. d. 9. . e.)

24

25

4. szm mellklet: A Munksrsg Borsod-Abaj-Zempln megyei egysgeinek a diszlokcija (MOL MOP M-KS-295-1 2. d. 8. . e.)

5. szm mellklet: A munksr egysgek fegyverzete, gpjrmvek elltsi normja. 1957. III. 15. Egysgek MOP Budapest Baranya Bcs Kiskun Bks Borsod Csongrd Fejr Pisztoly 47 9669 1430 716 712 2129 718 1302 Karably 3231 473 235 232 705 236 433 Gppisztoly 47 6437 956 480 479 1423 481 872 Golyszr 2 104 15 6 6 22 7 13 Gppuska 2 104 15 6 6 22 7 13 Kerkpr 60 11 8 8 16 7 10 Motor 3 25 7 6 7 10 5 6 SzemlyGpk. 10 2 1 1 1 1 1 1 R. Tgk.* 222 36 22 24 56 20 32

26

Gyr Hajd Heves Komrom Ngrd Pest Somogy Szabolcs Szolnok Tolna Vas Veszprm Zala sszesen

358 719 12 12 8 4 1 24 236 481 7 7 7 5 1 20 356 717 10 10 10 6 1 28 357 718 11 11 9 5 1 26 473 967 15 15 13 8 1 38 709 1428 23 23 15 9 1 52 235 480 6 6 8 6 1 22 235 480 6 6 8 6 1 22 350 715 10 10 10 8 1 32 232 479 6 6 8 7 1 24 349 714 9 9 10 9 1 34 473 954 12 12 14 9 1 40 238 481 6 6 8 5 1 20 10156 20501 308 308 249 158 31 799 10146** 20508** 156** 794** *Rendkvli tehergpkocsi. Meghatroztk, hogy bizonyos esetekben melyik vllalatnak mennyi teherautt kell a kijellt munksregysg rendelkezsre bocstani. A MOP-nak kt sajt busza s 5 tehergpkocsija volt. **Helyesen sszeadva. 5. bra: A munksr egysgek tervezett diszlokcija. Fegyverzet, gpjrmvek elltsi normja. 1957. III. 15. (Munksrsgek rendszerestett llomnya 1957. III. 15-n MOL MOP M-KS -295-1 2. d. 10. . e.) 6. szm mellklet: A Munksrsg egysgeinek diszlokcija Magyarorszg nyugati s keleti rszn 1957 decembere utn. (MOL MOP M-KS-295-1 2. d. 9. . e.)

1078 718 1074 1076 1441 2138 716 716 1066 712 1064 1428 720 30670

27

28

29

You might also like