You are on page 1of 1

Inschrijfformulier

Albion is de studievereniging die is verbonden aan de opleiding Engelse Taal en


Cultuur. In de brief heb je al kunnen lezen welke handige voordelen er aan deze
gezellige studievereniging verbonden zijn, dus schrijf je nu snel in!

Naam:

Adres:

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer:

Mobiel nummer:

Email:
(bijv. Engels@hotmail.com)

Studentmail:
(bijv. Engels@students.uu.nl)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je staat pas echt bij ons ingeschreven als we je betaling hebben ontvangen.
Het bedrag om lid te worden is een luttele € 25,- en dit bedrag hoef je slechts
eenmalig over te maken tijdens je gehele studietijd.
Maak dus snel € 25,- over naar 2316957, t.n.v. Albion Vereniging Engels
studerenden te Utrecht en vermeldt daarbij je naam en je studentnummer.