m, IIi,II Sell"' S","eDIS

+A"I-d, ,..,.... f'..··.. ..' k·:··.... +i'G....lILOr .• .'',,.iII(J,ZZ I: :.. ~,I, :'. . D,' once" .• ·'Th··· "," I ' · "'t,·; I~ ..... t;ns.emD_€:S _ . _ .' " JJ_IO _ LmmO_Jng _eChre
'1

'"BlIII.' -_..-., .'.II",S

.'811,,'

We"c.ome
:.. ~ .: ..: :: • :. . ",'

-

.

.

.

~

.:":

I

.

'roo m'e cordhally' i nvired to p-arrl'lolp-afe in one or morr'e ,of

'OUII"' sum mer progro ms fm high 5Ohool :!illlldenf,s, l wililioom 'VC! looble skl 1Ii5and in51lghit;) in 5!Jch flelcl5 a5 Mu~i{;! ,M.ed lo Our lui"ti;[lln is. verry affordldble. (lncl yalJ a~ '~hePeri.{lIrmilng Arfi5. All df these prQgralllili5 'oLr honds-on e:~pef1lence 'MJlJ'ght~',our 'o~ro ndlililgl ooll~e '~IIo/; A~the -ooriduS!lcm of 'the5e "three: ~ PfOgFClImI '~umily 'a~ 'ITlernclswill be ~nvrted ro, vielN' 5rudenl' pf\lJ\lects or hear 'aoo see perlorrnenees,

S.",.,,2',2

.A&!'lWiities. 'willla~ Ipl~ in our air·cood~~kmed ,dbs.sroollli1i5'and sludlos, E';~p~' roll" ~elclwolfl SffiJdenl~ \MIll b.e en-oolJrog:ed f>oactively p1rticipafe ~n thes.e ililferr''CIcf,ive Iprrogram5, "We hqpe: Ih-a~''there SUlIli1li1iief excperienores will >efillllChyo 1lIIf' life C! nd will ilntroduce)';[llu t-lJ< '~hel~mi~le~ ~~ibillmes. !lJ!f )'IOIJ r ru~lJlreooillege alild oorre~f" goal~,

,St:l.mlu'e 81 RrllSIIlBII'
lF1r~kii"iSi 1 J;JIy'~ _~O' ~G\I,~
_4:2Q ~ffi

III'caBere
-~lf6l'].!)

t:I'eIIII,f:BlBSes

Filmm.dkirr.a II
J\.lIIy 23 _~u~t
~'O 9:00 Gm _ .1:00, p!'I"I

Fro CdJ'.~ ..LJu' I~ ~ ~,I Juo/ :2 _ 10 ,~~, am _ ~:bOO' pm

oWrur:ii)

Pr-e.-e'~~~ ~11'= En~ l~y:2 _:2() ~:OO am _ 12:00

~~
pm

ellAl' Coo=~

~~~~i~f(~iI!8'~ .July ~ _;;!j), 12::)), tpm _ J:JO, F4"fi

~Uy23

A¥di~ R~i1!81l J!.I't- '23 • A~ '~O 12;:)0

pm ,

1;W'

pm

Mk>~in~~~ ~~il'w.m:; jJ:r 2' ,20 9;00 Qm ' 12;00 tprr\

1Matre'mfioolrirn1 ~:e Ju.~~ _ ;;00, ~"13Ti
_

U:2~ F4"fi M~Mi DoanGiil f,Jr 2 .:li) '~':l-l!)' p1i .. :
• :);l(iI pm

MY~1AI1 Th~

.::.ndi jJ:r 2:3 • A~~

f,Jr 2 ,20 ~2;10 f'!ii • :);:)0 IflrtI 10,

July 2 - 20

12:,30 pm - 3:,,30 pm

lihis. wak!lhap "Nl'1I pr'~ honds-on GQfi'\i'i~ '~r fhe beg in ner studernl' in G' pr:ofeS<1.i and a~io re:cord~ng ~Il.!aio. It will Joolure' the bosie prinoipals. 'a~ reoordirng musie Gne! m'ixing in s.f!ereo and 5.1. St!Jdbn~s willi ~ Ills qpporfun ily ito pr,oduc;;e, Ihteir 0'Wfi1 reoord1ng as a g reu p J IifI ix and eelit as ~ndi¥i,d 00 I~_ StLden hi "11" _ ,_,Jl. , _ ~l. - -I "Frole¥e ~rn_1~_frOJu~llon fDml,~rOt-i',' o_repnnclp es and (~arocfensiflc5 wlh lie l"OOordmg a III¥€: 6a nell.
'1#1,"

Wi~ bJus 00 l~sIenin9 skills, oaupbd with ~CI~5'"oo learn ing~ '~~~ern~!lwrli ,~reEs t~ a6i liHy'to develop 'IIleir 0Vffl etlgi l'!Iref"ing s.'lylband IClke a gl im P6e' ~nta tl,s world crFprrofe5'siooo I recordi 1l£I.
Irfu~fiUebF1: Professor ~n

Mt:Jchadol ~()h(1i r of ,AOOID ~rtmeFl~ Kt1~h F,~lil DaliCl, ~oeiCl J::: Pf'>l)re:ssorf' in AOOiofli~oordil1lg

~Y JlU I

'''''I, ~ L.. L..,

''''0'

9:00 om . ] 2::00 pm

This ,CO !':Se' off:el'$ high schoo jl!Jlrion Orid sen iQll. ifTieoppo~~ I!JI i 'b"llilily 'fQ ecrn "thre~ [j~,cdleye (redii5 wh~le leoliri iliiQ lte ~~iC5 ,of r\eQOrdiliig, editirig ond 1ITii~:o;irig professtono I $OI!JInd11J}Q ,C!l!JIdiQ prcdooiori5, Tlrii$,,~~ \!¥ill ~ QIij ,~rid ih~, IiIfIicrqphone ,de5iglii orid uwge, di5Cl!JI5~i 'C!lriglog 'C!liid dig iltJl reoolf:-diliig rig ,eq~ipmerit ,olild job ,qppolftulii~ie5 i n .he, g~io '~eld, W~i ~ ~ ,dC!s~ i s p'nedo 1ITii~ r;oliitly 0 rh ~ry c la 5:S.r hel"le'will be cl C!s$, ~ ,demori~trQiiori:S. ' $~udefiifs wi II be re~pOlll5 ible
'term ,oli'd 'ffiliiC!1,:.lC!IfIii~. e Dorly oiteridaliiQe- i5 IfIiiJ~lI'idof,::lf'Ye;C!1!JI:Se b

'roll" 0 II homevtQIi~",

qli,lli~~,

mid

'this is 'C!~'oILege le¥el o;M.!!r'S'e. ifopics tQ be (QVeIred will iridude; :ilvdy of, ba~i\l; o~io end QOou~tic theory, !'!!nd~~k!r;di r;g the 'CCCiicep1$ ~ ,C!l!JIdio' ~i rig ,chQ~fiCs orid ~ted !,!!~$, ,of VO.-iQ!,!!5 icrQp~$" m Qpe~otirig priri~iple$, ,oF retorder'$" Ii'ew'rdirig li;Qr;sole$, olild $f,(!Ifie-o,f=-ilhe-o['fi' ~tboo rd reooli'd~liig 'etjll.!liplfliierit.

tope

I ...- or.: '-I no"..I" -, '.." ..ns..~ '""', .ill[JiIr)'1~ Ir'I!.J la, A"nlJ(:la.6 .......
I(',R,

p-

~.,IL, r~or

.. ,

- - Ar.JD~ ,_dIn _ LIl.PJWII) lNt'-e:orull"1l9

~~This lass was owesorne! c

II

.Jul~ 23, . Aijgl., 10 pi

IIl1io'1I8Unl,,",I'

12:30 pm - 3:~30 pm

SfJudenflSw~ Illl;!'o'e :$oliilie bod;gf'Q'uliid ilii oud!Q Ir«or.Qiilng wi II 'gefJ'a n ilil-de-;pfih look Or IPlfi)-Iodl~ 'C! d 'fillle ilnd!'!!~try ,5iC!I1i~b,",d n I"Ig ir;~. A ilJll ,~kmn-g~QIii o~oo.ramceO ~ir;g~, ed!~!liig end ~iX)ing ,......1 be ~red,' a~'well QS 0 detoile.d '~irfiCJflOli 1 ,6~~ wOlild- of Aiudio/VideCi, Po"5t PFodooion. SOliilie o,f lte 001,,1~'fl'"'Q~~ will ilidude AID'R; :sessiQ!i$, 10' re.pIQ'Q;! diC!b:g, bl!JliIdilil-g ,of $_I)!,!!~ If X, (r'eC!fiingllFoiey' ,effects 'C!$, ell (I$, w '~reC!t~llig mli,ll$,ic-flo, efiiho nee 'C!rT!Q1Iie-~ n~. Sili,ldelilfJ$,will be ' ,~ 'fQ ~!i]i~ Q projeQt IiiIi iX)i!ig ~.~,\!!i-d s~ ~n ,C!1ild r'litJ~iin 'c~n r;el 5.1 rT!x;. Sil!.Ident$ :shO'!.!!ldl i hC!Ye previ0l!l5 '~liien-.ce in 'Ol!.ll" udio IR~d!1iiQI ,$Ulfliime['IPro_amrT!$, hQlie WIiifI-epl'eYiou$, A QIt ,C!I!JIdi·o' E!l"ipe;i-ef1Qe' ~the:i['Ihigh $,Ch-QQI i!i] jheill h-Qllili-e -rd'!igl ot or ~ $i1!.ldiQ. _.. I !i~~

Jldhlii ,Modhadb Co<~i ['1iIIiC!n : Pro~so[' &

iln Audio' Re;"O«I~1i\g

= 'I . - _.-' - ,= eqlJ~pmentwas

uw"- .. ·_111 .Ii"L"'I'ng_' :11 W"'I·IoL Iii--} '::L~~UYHr;.,iI~ "0' KI i ~ '~nnro~e'Ji.'!"('!:: ...... nn~
un··elllevcIL··
I .- - ..

b ~'. ,= bll,,-. ~ e.

~'II'

Juiy 2 - 20

film"'atill'

"9,:00 am ,_, 4:00 pm

Thi~ inWodtt~f('HY worlk~~op is d~ig!led rot'" $tudeFilts Inlteres,ted ~Fil tel~,vi:siool Q rld film I ~e Fildu51tyand wi II proviide '~he :MudenU VIllth hooo s-ort experie.Filces, iFil leoming bcsic ffIIm moki Filg(liFild V1ldefj''QPe;nl~ion:5;' I ndus.lrve of C;Clmero~,soundll Ilgh~ing I ediiti ng ,ond directing '~hn~que$" P"arfo~ his,\'\i'Orksliop' wi II indlude $Grip \i'!l'inng ~ere :sllJlden~;)wi II learn t~orncrerr treoiioo. Soohe &vell~ opriien~', Ipldt leryoot 0 rid ,oc~~Fil9 s~rlJlo~re, wiill 01 so be developed, A" fil m prroifect l#illl be inOOf"[porof€d inro th IS W'OF~hop ,ortdl all :srnden;1J, ~Iop will a sho:r~'J~ilmduring ~~:s slJImlll'ilerser;siolll wliere :511li1olll group \'\i'Qd. will be eooolJFttged. In$fI1~r: lOon Go lillJroi • A,)]{;ooiofe Proieasot'" Fil m Divi5iIOr'il'

True ,cie,velcplll'ileFiltof wrr~i rl9 5iwryboords. ior film

J~ 2'3 - Aug. 109

"''''.';'''11 Iy

~OO m - 4:'00 pm (1

ifhiiS ViIOrbh<;p iliifrod"'Qe~ ihe, pFO~~iOfiiC!1 Q:spe~1l$ of f'i IIiJii prOO!!1d'iQn, usi rig ibe $l:i 11$leolfli'lled ilii Filliliimtllk iliig I ,or ~i~S '~Im,do~es, Hlcri4,-'on ~l;!l"ierio;e !,\lsirig irid~$fry' ~1tIli'lldord equi plDl;! rit ,oliid ~h niq!,\le~, ilii bo-'Ih fill"lill 0 rid ...ideo will be lJI1illz~. ~ri~ 'wililetlliri gil ilhe eleliJiienl$ of !;;liE!oiirig fi Ilflii fn;:m plre to' po¥ pt:Od!.!lO'tioli'll. ditiDg will be E dOli"e!'~i rig IMA,C 'comrpu~, A ~hQrt film will be, prod!i1Oed that wi II ilrid!we II;!! '....mit;li!Fi wript" wrry.!boordirig', blo<~i~, di1r'E!ding ~1i'IIE!:50, ~~iliig profe:505ioliiollighfi rig a rid 1;;0 liIii~ro re,dl; n iq ues Sfooerib wi II W'Qr~ illi'llSliTl'I:lIll rcu p~ IQP~!iJI.;;e 0 nd OOIiifl ple'te 0 'g ~liii$,hecl ~horft fi lm, Cr'E!otNiw,- ond ,.;;mig ili'llol wr;;IIi~wi II be eliliip~$,ized.

Ir'iI$"ftlJ'Cl'Or': 1~(fIfi)r'iI~~, Fi 1111"1 Ope~ri¢r'iI$ Film DIVI$IQr'iI

~nerr

,!M¢r'ilogE;ill"

,'m~CIJI''''1e11II1'EIIIIIIIIII18'
J~ly 2 ~'2.0 end J~~y 23 ~Augu$~ 1'0
9:00 om - ]12::00 pm
lihe P1i'e,"C.ollege' on Eri$eliJiibtewUI offer $wdetm. one (1) J i~1i'1Il$!Trur;rner'!td1mti~,<:~ ~'i¥ bt,al ~Ifd relftwrd will fQoU$ on hitldrnOri_ol btg lbor;d Fe;~r1tOi'te"$. iI\e I!iJiiUsic I g lk!~'ie., [ElliJri~9iQ:r;, ifhOOl J~,$" Keritcm QlIid mony QfheI1,~w:ill Ibe·$.~di'ed.

(CaJllege Cmdit Course]

ool.e.ae~ii

leQliIl Qr;d $.llJ!dy'~Qffi {lridl Q I$.Q' ~m !;! ¥Qrietty d petJo['l'Dtlr;oe' 'Orid reltteorwll {.,PFfOudlie~ ~ 'CIS :sedtf~k., ~'~'WOII6!hGP$, ,onci 'fulllb:ig loollid I~r$.ob .. liihi~ eMembl~ i~ ;gp~ to ~II iri$.fTl"lmtierifQi16ri,. 'Cludi'ti'Qfiii~ ~ i requill\ed. llie PiI"!;l"Cbllege' Jbzz' Eri$eliJiible :sumtimelf'se~ion w;ill.wI'mti'ili\(l'teo (:II~illidl Sum_II' :se~$.i.Q:r; illl petfro['l'Dtlr;oe"
h;i

,3<tudEmtli will h-o... Ih-e opporttv,Jliity ,e
reQl;!irdi~~
'OI~

~'i:~JOIfi'(;dl video '~ge.r

Irlt:lI\i'U~I1:

1?~~fe50S0f ~fI1(jS

MQ~~ lb:!:.:' Er~semble mreeilet' Mu~ic Diyfis.ie-.~

,,,,,,,.1:""111111' rlJallllll
J~ly 2 ~ 20

;(}"o- '0"'.' "7".:...

i"iri"li'ii U~~~

~

'~''''hO-0'·'.' nm" ' •• F'--~ ~,.:., .

,fIlS"",,,,,,

I~

Co~ ~ege· Cn~di~ Coo rose)

'ifhiS, ~bs$, i$ Deliie:fkiol foOrthO$e $iOOeFif$w~ WiiSh fQ :stlJdo/ QlIid perifcnm ilii 'C!'vQQr:ir1 ef"!~mb~ ,C!fJ' pre-'oollegi'Q'te I~L the St,ude nts t'ompllefJililg 'fJlil~$ course will b-e ,glrtllll~ >OlileI[ 1 ~ ~,ollege ,;;;.-ed illl .... itQQ)I ml!15ic, DUrriiii9 'fJ~i$,~o:;:iti riQ th ree ,~~, of ~I f;gz' rebeoMII., ~deri~ ~ill ~'~ .;erforlilii wifJh en einp~5 i$ on iQ~ end POlP"!'lbr lif;eFC!iwl"e.SiJ!.ld.elii~S· ''oYi Illeolitri '0 ~Io (mid iiii5trutne;;fJ;;Jl~~-rlri(PUriied lririQh;![iQI~ Ieorri 'fQ :sing >015, 0 'soloi:~.twi~ilIi en eri~'liliible Qf"!d'~rie.tii~ dbw hQ..-.nOriy~A dlve:M :s.eledtiolil ,of mu~ic will ~ dle~d ~o~ulrililg 'fJ~e'WQrf~ The New 1''OB; Voice$, M.Qri ~C!iI1tQlil 'i1ir>OlIill~~r., Gerie P!i1enlilIi91 ~ phil M.Qt1t$olil, li~e ~eorl Grr:oI,\lP', S~ie 'W'O00 er, Imogelii-I--k!OP'.· QS· ell QiS,origiiiiol (lI~r>Olrige~ w ..-nelilts OO_rlriip~ hy di~tiIIi9U!$heO 'foc,~lfJyend Oll!lliliililil. -

'0'

Irm,prtMrSQiilOri, ,5(QIi-S!rilQlr;g, tglirirw1"ili~, $ dkt~oril. tcine"prOO"Qri, $tJfiig ir;iell[p~-r; QlIid the overo'il develbpmerit oJ 'IfQ';;;,g I I~_t;:~ri ique >OI~ mu~i,;;;l;!lii$lTiip ~!'QU9h i jcrzz '000 popJIC!ri mti~S1iceperiOi~. No cud ili'Q'r; i$ required r ~r, il~s-~rirlJer;ded-~ ~ begililr;irig/in!1;!~~ level '~per;iefillll;e silit£lilIi9 i n ~I eri~liIiible.
Q~

f CiO.!!s

....... _ ".!L....·
II-!Y~;

.....

b.....

11'

1- "- """"'-. f"!:5iPUy'r. ....

p'~c:L~~c:- .;:!!~~:' ~~

G- _e::!~.rre;D' I -- -

-f QI" 'OJ \"'--"---11 J'~J': ¥"""I;! C!ZZ

,iJlL

F\

r~
_I~

11-Y- .hi!1 i .: ;;;.-·~~V· e - -nro-I~ av-per'"I! ~~ ~;"y '-prss.;; ~- Vv~_ ;.;:i:,A,.: '.. ~ afri'iira." _
_

Julr.2 ~ 20
The gUliltir 'womh~

"gil""

9: 00 om ~"1 2': 00 110m

willi provide the ~igh school :5.~ud~r;rt with 'CIclr{ers.e 'CIiidl '6XJ::iling ~hree weeks oif inf;e(iJ5ili,!le, i guHqr study. Ouh~'Clnclllilg plfm'e5.si ona II foou 11)"1 a 5.well 'Cit verlous 9Iu~~' 'CI!I1i;st5 ililhe'lp' e¥ery_studenl' imp-rove itli!elrr'f~~miqUier reading w 'ClbII i~r ens.emble perif{llrm(more 'CI~ lone prod~lon.

~~~Pb~~:ki ~~~:1~~~~~~r t,' r:ru:::r: ~~~~~~i;sw~m
~~I

be on -d~Lr€IiIH' ~Iet 'o~ mu~k indlooing ~Q:Z~~ E'ilf~~mianf f ulilk 'CI d AcoUistic. PI.ayi1il91Ihe guilm in 5010'r ilJnd fillili!ilJll CO;IiIi!OO n 'eIiI5.e~bles wi II be. elililpoo5!i~.

,Mns.f€f" elcsses with ktcuJl1y ~nd visiiti ng 'Ciriti5TIl. be. piut of will 'H~epF-09lr~m, • E'iijg bCllild Irlhylhllilil gUlilalr ilJnd playing in ell pit '0 rchestrc willi !!J1150' covered. i:;CIHFalilil i nUl froe:twb.omd be ImOW:loogel -finger exereises, seere If'egdllil9 'CIiidl ~al'il}' o~h€.. i oo~~on 'CicHivilies wi II be offered. 1N0' a udllkm i 5. required 'CIS 'ClII Ie¥€b!l]f expelfienGe~ 'Wihe~herr!!] beginn€t;r initermedlate 'or 'Cldlron~ 9 uiltlll"' p:ICI)"€f"will be iPFOYided with ~n 'ClWFllJIpriafe gjf,OUP €i1I~eill1lbl!e._ I f1&1ifoom: P~SSOi' GerIi')" Smillie~' ID~fUIJy Ohair o~MU8i~Di'i,l\i~iOfil

IIIsilllllllelllfll ,I'11III,11. july 2 - 20 ,clnd JI~ :2:3 - Auglu$ffl 1 a ~Y'
ar 12'30 pm-,- 3' '3' 0' om
...... 1. '".. . :'11:' .:.,

I

lIhi$ ~1i\'teIiI~_

thl'f3.~-'W5ral w'oli~hop

will ~~

01'1';O:Olii~~,

i'i'nit$i~1 ~rre $Df'I~l~~f'Id ~~F}IlIf¥ ftoi'i'l B~i $hb'.\,l$. ,~f'Il'$, will l!eolif'llIhiii ~rI' of ~ili'i9ilil9 Qf'ld odi~ ~ IP~f'Il' (a pFtrtfol'Mtiln~ 'theil' '4~1'fI$ 01!iii')~!li'~g yi1!iiJdl '4iM 4i~i~li'y OOf'llilediof'l to ~, 0 l,id~~~~. MiviH~ will i f'Id~, ,~hOJ'i04~r ~lopli'Ii'I~f'It_ S08~rkJ' i'i'IMologuiii $f,iJdy, ~tog~ .d~Ii',~liQf'I g. ~rip~ 0 f'IoJy$i~. lIh i~
wot~

fh ~

w.1I '4i.,JlfililiIilO~ilil (a IiMI petfoiiiililOf'lC~~J' ~o~ 00 ~f,!!Id;af'I~ i'i'Iu $iiool Qlild ~~llilf'l9 'holF;iIi'iiI·. S+i.J-d~Ii'iiI~ willi

!l3xIl>F;!Iriti!i1i'ii4~1'19 1'19'& 0(r,iIil9 ;a~F;!Irc:i:!1it;!i$ will II h;alp ~,i i Ih~r, dHIio't;ilop'Ih~ir 'ttieh f'I~q!!,Jl3$..

ilil$lli'l,l'dOIi': ~Ol"ill;l$ IB~f'I~~ Da~ry -Chtiili'

8: Ptof~.$or

in, Tlht;iOltreArt!.

Juiy:2 . ~IO
Th.eorncol
lbl)nOSI inoofJlO~ 011001'1081~n_iqi.J~ with c 'f«~ ' OIl! ~4ifk:: 1~lri(o I $lJ'1~$..IIJl$ing th~$ Im'rIfII~, '~hi~ wotblhop 'Willifocl,.i$,on ~if~4 ~fiIiH3l pe~i«h ,ond ~1,.i4iion$.. Sm.dent; w~11 parfofim'rl ,diff~~' steIP$,'000 'r&chlil~iJr;t~ i.J~ ii'll Im'rI~koJ 'ilneo 1i'!81
..Jl,.......___r/h -,,da~I_-~ ~I"""~'~lr)l .. -~~

IKoth;;':fiin,e D"",nhOIi'li'lIJ' .Jet'Oli'Ii'I;;': IR'd:.bili'ii$. kdy 1i'Ii'I00000ement (lnd ,oli\dl ~h n~iJ~ k:.t ~ lperffof'tDOnOS$ IeChliliql,.i~ olild $fry1e$w.1I1 ~ ampho~'izad,. IIJ\p¢n ~coli'li'lpleHililQth~ WOt~, $rlid~1'$ w'ill b~ p~~ w'ilh (I brood btow,ladg~ of br;i$i4 'ilneolr'i4ol dorn4ing ~hllliql,i~ (lnd $"iyl~. No, 'o~diHiOlii ~~ i'$q!I,Ji'~ ~~, $IiJderirl:~ $lno!I,Jldlbr'ilil91 'jo\Zz jXlnt$J' lledo~,d$ (lnd $hoa$ Ip, '~h,e'~ir$~do~., llli'iisff'iLii::l'or,: AJI~'an!tlr'iCiI IP,l:!nO,n, IPliiOfa~h:ilil!::i1DOIiiDElIIli'iisff'iLicto.r flt..aol~1 IDi\d~'iOlil
__. J -_. -_ --

~,•,dho~-~-·f!. ._.~~I~I~

~

__

es ~
_-

IF,O!!l,!.'e ~ __ -__

~~'Th WO' is
.1 .~,4

".:".'.' .:

- .I~Iy 'if: n

~ ···Ju· .' 0'",0'··'. ~ C'" ~.rt \~+.

c

ss I~ '~~

12:30 pm - 3:30 pm
This. (coo ddll:iJiloo IU5e& ~,helboo;y il:i~ !U n ~Fi5lfilllmeill~ arnsMc b • • II. • II. iT JI -. ,eJ(pre~slolil wJ.lng liaS-Ie eo II.....; L Ique {j~ (j r,QU nuallG:n. ~ecuFi• Thi~ \HOOOOOp' priill1l!lrily I~ou!I,en ,~ ~'edh~!JlIe'iI,d MarnllLa wl~1I 'GF'!lhllliml ond lester ~il}'rN>:nusl Fi~1 bosie balm€I'1'~p~ifioolly fOl'Jus.ingOlil fOl"iimls, Ihe' hac~1 ~ne'leenniqUJe'o~ (lOIil'tfCIc~ilngi of ~he~iroli and releeee.
0;:;]'

S~udenl~ w~119a~n d:evelopimlenH'{llF e~fdli FhilM{lin,:!o~foeI1l9~hi m!e.:db~lilry; nd il:l~ren~ CI of pfl'~Fiitipl:e~ donee tJ"Iilil>1i'Ofll. ofo Il1Ir~1 wi lin lirnpi'O¥l~~kmail \HOii, wd€_nl~,will gwin brlrer U!i€', beeeme more baknaeed, ,ana wililibe more .t:fware ,o~oo.do/' pkll'JeifIfi€n~,ana mO'Yleiflfi'elil~ s~t1ge.:5dljJde:nl~ II ,ai~il>'i,'~r 'Olil wi ,amlOO as, ill n m1' fC!liilll1l ana ~a~Fil ~'(}expF'I2S~ emotion ~hrou~ h ,aa nee. No audili on i~ F€qllli~, MI' ~,ttudefilt:!ohoold bring ~ l~klFd~i ~i9h~J1I€ggilng~t ,and foO'lw~ar li~OptiOFiiWJ. dil!l~ li1hi~

wiilll be used to $"tmngfhen and oondifion mlJJ~le.5
belfer $'tage perf,cmrmilJnee,
Ilnslrue-toll":

itO'

cll"e~fe 'il

.AR_{If..aOO ria rr:'er50I!l" P"Il";ob.'5i!oo1{1I [Jal!K'e feOCMIl"'
~Oivi$iofil

511 " ",,,,.111""1 ... IIIr li,II Sell,"1 BlIIII.II's

1.,,'2 ·'II.IISI' JII'

~~g~ tdi(!GI :5llJdan1~ ilIf,eSoplwmow~ J lD1i on l(j.f ~tQT~f~mf'~il'mlairtemllD wh 't IllliMI1 IDin~~~' wmfilsr "'Qdl'Sl1'~l~~ [wlle~;a (lM~il hlJr~e~, IEIiI(~ d I our 100f 'l'hlMlB'IIef!k '5.lB~tiOIli5, ~e~~;l1e~ I~I~1~'I'il'd,el ~Jhe-'~tlJ~el1~'~th man ~Hnl 'W !l!i(,pt!(PBrn~s [hi MIJs.iC, Me!bil Of ~he Pe~fO.flm[llml Am_,

Gern~rloll~rnrf@,mlal1j,~n

Ju~V 2· 20 1(~II'[l(s,ed 4'lh:) WJIDluk~~n~p5 Iwur~es, I; SwbIT]il' ~~lIli«lHtm onm dn~~k h!I' Jume a:~2,01'2.. n,~ Ib~JI~n{eof Tiwmon i~due m¥,j wne! 2~ 20112[)el!ll~iI~I~r:e!r:e~wnmoble up ~l) Jwme 1iSr '201'2." jill Ily 2',3 • AJlJI~ust 1m

OeDdllj'nes

I~

Alii ~~bhoIl5 !jill ~l1Iu;hfJc1'eu1peril'el1td oollsfiBr'(l~!JIIY.AI ~h (~(lmf!oi1 I~ em[h ~£'Sf~A. [ned~ l!mntl~y will bel im.ilte'd 100Pflfilr~l'pm1e (II WewRlijIl fl'l ~Bel~ofWJlhtd [~r:e.t~Of pf.!!llmld pe~lMnmill~~, ' ,

Ap'pUfjOt'h:Ul11 Wi~1~e 1I~

Pro~tes)

(~~~et'i! '1~!9 stlmmeF
friYlQ~S

!it!£l~llmi!llll! ~h dledr10111 IFI,~EW'OWN~(O~~[G( mtdl'OilI '11wt f4l Q'Wfmm ~li b Iln\Ilill!~le p~~ru!JI '(IIlf~ri!l~

fire ,~t ,of tale, 'lM)ab!~~ QZ:letlem-

!li.~~[(l1Il1'orn 'iDl ~ 911dr1'5S~WlJf 'MIf:~~ Idello~1 'I\~I'~h

SwbIT]il' m~p:limHlm onm dle~k~'Jul~ 6~20~2. n,~ Ib~JI~nreof Tiwilion i~due mil!,j wly '~3J''~Ilt lOepl)~il~ I~r:e!r:efwnmoMe up ~llJwIv '~I~2mq12~~ Dl1llmd~m:ll[!l~1 12S rolll Rll11fptIniln~e iJ '[!tree 'yree~ meol S plm!l"olher. Mlilh ~ 1[lIIl~'iflduded.

W'ork~hop~,

~llunJnI

P'l1grmrns,

~~~r~11 &rl~Q! fdO<Mll~ tlJme WQSK W~QJii1l r~,S~OO.

(rnd lillJitionl

Musj:m[llln$liilllllliJf.m~S
'The,~tlJh~rl.l1si~lle, '~~ pl\~'Yr~il1~ '~!I Im~~ml , is l~err i~1nJn1l91t

A $~~~lldeptJcit lis reqiliied lind 'willllJe! 1~IEMlI

t{J,

tile 'Ioilimt

~ Thermli(l~ IllIinoo! ~ Iio~erti IDliiire '. Goito[ 'w(ddHi~1 ~ lw~illiIIRe~nlil~1'" Audl~ f~tordiiiQ II '" AiJili~ ffMJ)tdiiiQ TheOf1 il ~Jm ~Mem~le .' 11-0001 Jm E~~le

.' Miftiool11ll1enlr,e

lor '1'Ot:J['O¥i!l'lf1I.l~~[)'1r~!I 1ij tIl~(nlle!)e" 'Ibe. '5UHii)I. ('Mrij' ~t:Js s..231e,<Q~ ~'~!JI 'lhe l~qlOl1II~i!l '
f~t:J I!rl~Ir~mjhle

]ronsportot'i'Gn

[tii~ilin ~[th,e h:llkI'liil!jl 'f.tJlld~"I~t;eii: week wDiks'liops i~ $11800.

sllI!iil!l QI1~ 'i't'(!h W~ill!l[)!1IIlIl '~towi!l~ Qttlte (,01leg e." 'I~~

A'SijOO'IOOPMlT

is, ~Qiq~nt!llnd (

willi 00 1~et:l1 W 1I1e'Iu~i(ln:

Additional II DrfomnatTon

~ f,ihnl!l~in~ II • Rilmnl!l~il1~ II

If '~I;IU rl~uir~ I!l~,reil1~rm;(]tiil!l Im~~ 'Ihe'S-uml!1llf Wilr~· shps ~r (,~IIf:~~ 'tIl~~rfJ:ijur'SE:S,'h1r m i~~ ( S(~;(];(]I1t:Jdf:l1~ S ple~ (I~II ~l·&~&~llIO;(]r '11.]$11111$; ~ lilt wwvd1t,f:oo

IItVW.ft~.""
1IR2lI:~"

163t 656. 2 1111'

lir.r.

3111It 51",," I••• ,IIIX.'BIS,'UI rill fI14B

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.