Unitatea de învăț are: Plantele și animalele Număr de ore alocat Nr. crt. 1.

Conț inuturi - detalieri • Rolul structurilor de bază ale organismelor vii • Rolul componentelor observabile la plante Ob. ref. 1.2. 1.3. 1.4. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. Activităț i de învăț are Resurse • observarea dirijată, conversația, explicația • planșe cu plante cultivate și necultivate • fișe de lucru, materiale necesare pentru desen • activitate frontală, pe echipe, muncă independentă • 3 ore Evaluare - instrumente • observarea sistematică • temă de lucru în clasă Obs.

• exerciții de observare a unei plante (cultivată și necultivată); • observarea și descrierea părților componente ale unei plante din mediul
apropriat;

• precizarea rolului fiecărei părți în viața plantei; • realizarea unor colecții (frunze, semințe, flori, fructe…); • observarea și enumerarea etapelor încolțirii unor plante din semințe, pentru
identificarea părților plantei care apar primele;

• exerciții de reprezentare prin desen a unei plante; • exerciții de completarea a unor desene cu acele părți care lipsesc de la fiecare

2.

• Rolul componentelor observabile și a unor organe de simț la animale

1.2. 1.3. 1.4. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1.

3.

• Principalele grupe la animale (mamifere, păsări, pești, reptile, insecte) – caracteristici generale

4.

• Plantele și animalele

plantă; • efectuarea unor experimente simple pentru a evidenția rolul rădăcinii, al tulpinii și al frunzei; • precizarea rolului pe care îl au plantele față de viețuitoare; • descrierea florilor, fructelor și seminșelor unei plante și precizarea rolului fiecăreia pentru alimentația omului și a animalelor; • realizarea unei planșe cu ajutorul semințelor; Subiecte: a) Rădăcina și tulpina – rolul lor în viața plantei b) Frunza – rolul ei în viața plantei c) Floarea, fructul, sămanța – rolul lor în viața plantei • exerciții de denumire a unor animale prezentate în imagini; • descrierea și denumirea părților componente; • compararea unor animale pentru a scoate în evidență asemănări și deosebiri; • gruparea animalelor ( domestice și sălbatice); • exerciții de precizare a rolului organelor de simț și a organelor interne ale unor animale; • precizarea importanței animalelor domestice pentru viața omului; • ghicitori, rebusuri, lecturi adecvate; • refacerea unei imagini care reprezintă un animal – puzzle; • exerciții de identificare și grupare a animalelor după mediul de viață (hrană, alcătuirea corpului, locul în care trăiesc, cum se înmulțesc); • prezentarea unor caracteristici generale ale fiecărei grupe; • clasificarea animalelor în: mamifere, păsări, pești, reptile, insecte; • refacerea unor imagini care reprezintă un anumit animal (mamifer, pasăre, pește, insectă) – puzzle; • exerciții aplicative: texte lacunare, corespondența între imagine și foloase; • prezentarea unor filme, diapozitive; • consolidare, recapitulare, evaluare; • analiza unor materiale din portofoliu despre caracteristicile, proprietățile și transformările corpurilor;

• conversația, explicația, exercițiu • planșe cu diferite animale, jetoane, fișă de lucru • activitate frontală și individuală • 1 oră

• temă de lucru în clasă • probă orală

• observarea dirijată, conversația, explicația, exercițiul • planșe cu animale • activitate frontală și individuală • 3 ore • fișe de lucru • 1 oră

• temă de lucru în clasă • probă practică

• probă scrisă

.• redarea printr-un desen a unei plante sau a unui animal. • fișa de evaluare. cu părțile componente.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful