Làm thế nào để nhận thư Zing từ Outlook

Có thể thiết lập địa chỉ máy chủ POP3 và SMTP như sau:

MailboxPOP3 server (port 110) SMTP server (port 25) zing.vn pop.zing.vn smtp.zing.vn Máy chủ SMTP đòi hỏi công đoạn kiểm chứng. Thiết lập phần mềm thư điện tử thông dụng Bạn có thể sử dụng phần mềm thư điện tử hỗ trợ giao thức POP3 (Foxmail hoặc Outlook) để gửi và nhận thư. Hãy cấu hình phần mềm thư điện tử để có thể tải thư trong hộp thư Zing.

Thiết lập Outlook
Bước 1: Nhấp vào "Tài khoản"/ Email Accounts dưới danh sách "Công cụ"/Tool.

Bước 2:Nhấp"Add a new email account" và chọn "Next”

Bước 3: Tại bảng Server Type, nhấp chọn POP3  Next

Bước 4: Nhập các thông tin cần thiết trong bảng “Internet Email Settings (POP3) sau:

- Tên/ địa chỉ thư điện tử - Địa chỉ POP3 và SMTP của hộp thư Zing Mail của bạn - Nhập tên người dùng (chỉ yêu cầu phần tên trước ký hiệu @) và mật khẩu (Bạn có thể lưu mật khẩu “Remember password” nếu bạn muốn sau khi cài đặt POP3 thành công, Outlook tự động gửi/ nhận email từ hộp thư Zing Mail của bạn mà không cần nhập mật khẩu). Nhấp "Next" để lưu lại thiết lập của bạn. Ngoài ra bạn có thể thiết lập thêm 1 số yêu cầu khi nhận/ gửi email bằng Outlook bằng cách: - Nhấp chọn “More settings….” - Trong cửa sổ thiết lập thuộc tính “More setting”, chọn các tab "General", “Outgoing server”, “Connection”, “Advanced” và đánh dấu vào tùy chọn theo ý muốn của bạn. VD: "Máy chủ đòi hỏi thao tác kiểm chứng", và nhấp vào "Thiết lập" bên cạnh mục tùy chọn. Ở cửa sổ thiết lập hiện ra, chọn "sử dụng cùng thiết lập như máy chủ thư đang nhận" để đăng nhập thông tin và nhấp vào "Đồng ý" để quay về.

Nếu bạn muốn lưu dự phòng thư trên máy chủ, chọn "Cao cấp"/ (Advanced) trong cửa sổ thiết lập thuộc tính. Và đánh dấu vào tùy chọn "Lưu dự phòng thư trên máy chủ"/ (Leave a copy of messages on the server) và có thể thiết lập các phương pháp lưu dự phòng chi tiết hơn tùy vào nhu cầu thực tế của bạn. Bước 5: Nhấn Finish- Hoàn tất việc cài đặt

Sau khi hoàn tất các bước trên, bạn có thể gửi và nhận thư từ Zing Mail bằng phần mềm thư tín Outlook kể từ lúc này.

Sau khi cài đặt thành công để nhận/ gửi email từ Zing Mail bằng Outlook. Bạn có thể thay đổi hoặc tạo thêm tài khoản email trong Outlook bằng cách ở bước 2nhấp chọn “View or change existing email accounts”, chọn Account bạn muốn thay đổi, và chọn các tính năng “Thay đổi”/ Change, “Tạo account mới”/ Add, “Xóa account”/ Remove, “Thiết lập email mặc định”/ Set as default” v.v… theo ý thích.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful