ΗΜΕΡΙΔΑ

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΔΑΦΟΥΣ»
ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας
Δευτέρα 2 Απριλίου 2012

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PORTO PALACE, 26ης Οκτωβρίου 65, Λιμάνι
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Περιφερειακό Παράρτημα Κεντρικής
Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρία Ο.Τ.Α. Ανατολικής
Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων του Ελληνικού
Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘΙΑΓΕ), διοργανώνουν ημερίδα με θέμα
τη διαχείριση και προστασία εδάφους, στις 2 Απριλίου 2012, στο PORTO PALACE
HOTEL, 26ης Οκτωβρίου 65, στο Λιμάνι.
Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου LIFE ENV/GR/000278 Soil
Sustainability (So.S.), με τον πλήρη τίτλο “Αειφορική διαχείριση εδάφους στην
Yδρολογική Λεκάνη Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική
εδάφους”, το οποίο αφορά στην αναγνώριση και αντιμετώπιση των διαφόρων
κινδύνων που απειλούν το έδαφος λαμβάνοντας υπόψη τα γεωμορφολογικά,
υδρολογικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά μιας πιλοτικής περιοχής καθώς
και την προτεινόμενη Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το έδαφος.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της «Προς μια θεματική στρατηγική για την
προστασία του εδάφους», COM(2006)231, προσδιόρισε τις οκτώ βασικές απειλές που
αντιμετωπίζουν τα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Πρόκειται για τη διάβρωση,
την απομείωση οργανικών υλών, τη ρύπανση, την αλάτωση, τη συμπύκνωση
(συμπίεση), την απώλεια εδαφικής βιοποικιλότητας, τη σφράγιση (στεγανοποίηση),
τις κατολισθήσεις και τις πλημμύρες.
Σε όλη την έκταση της Κοινότητας, το έδαφος δέχεται αυξανόμενη περιβαλλοντική
πίεση, η οποία προκαλείται ή επιδεινώνεται από τις δραστηριότητες του ανθρώπου,
όπως οι ακατάλληλες γεωργικές και δασοκομικές πρακτικές, η βιομηχανική
δραστηριότητα, ο τουρισμός, η αστική ανάπτυξη. Οι δραστηριότητες αυτές βλάπτουν
την ικανότητα του εδάφους να συνεχίσει να επιτελεί στο ακέραιο τις καίριας
σημασίας πολυποίκιλες λειτουργίες του.
Στόχος της ημερίδας είναι ενίσχυση του γνωστικού υποβάθρου των συμμετεχόντων
για τη βιώσιμη διαχείριση του εδάφους μέσω της ενημέρωσης σχετικά με τα θέματα
που διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους και της παρουσίασης
εργαλείων και τεχνικών αναγνώρισης, πρόληψης και αντιμετώπισης των κινδύνων
που το απειλούν.
Η ημερίδα απευθύνεται σε γεωτεχνικούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ομιλητές
της ημερίδας θα είναι εκπρόσωποι του εταιρικού σχήματος του έργου και ειδικοί
επιστήμονες και μελετητές σε θέματα διαχείρισης του εδάφους.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο LIFE ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.)
θα βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου www.lifesos.eu.

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δευτέρα, 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PORTO PALACE, 26ης Οκτωβρίου 65, Λιμάνι
9:00 – 9:30
Προσέλευση - Εγγραφές
9:30– 10:00
Χαιρετισμοί
Αθανάσιος Σαρόπουλος, Πρόεδρος Παραρτήματος ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Γιώργος Κουγιάμης, Πρόεδρος ΔΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.
Κωνσταντίνος Μαλλίδης, Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού
Γεωργικού Οργανισμού ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’

10:00 – 10:20

Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική Εδάφους και Έργο LIFE ENV/GR/000278
Soil Sustainability (So.S.).
Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός M.Sc., Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης,
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

10:20 – 10:40

Διάβρωση σε ημιορεινές περιοχές. Εκτίμηση βαθμού διάβρωσης και μέτρα
προστασίας του εδάφους.
Δρ. Παναγιώτης Παπάζογλου, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

10:40 – 11:20

Εφαρμοσμένες μέθοδοι προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση στα
έργα υποδομής της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»:
- Υδροσπορά,
Σταθακόπουλος Ιωάννης, M.Sc. Γεωπόνος, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε./Τμ. Πρασίνου
- Φυτεύσεις και εναλλακτικές μέθοδοι οικομηχανικής.
Λιάπης Αργύριος, M.Sc. Γεωπόνος, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε./Τμ. Πρασίνου

11:20 – 11:40
11:40 – 12:10

Διάλειμμα – Καφές
Ο εδαφολογικός χάρτης ως εργαλείο διαχείρισης των γεωργικών εδαφών.
Δρ. Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης, Γεωπόνος Ι.Ε.Β., ΕΛ.Γ.Ο. ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’
Δρ. Αθανάσιος Πανώρας, τ. Τακτικός Ερευνητής, Ι.Ε.Β., ΕΛ.Γ.Ο. ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’

12:10 – 12:40

Προβληματικά γεωργικά εδάφη και πρακτικές βελτίωσης τους.
Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης, Γεωπόνος Εδαφολόγος, Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας

12:40 – 13:10

Αειφορική διαχείριση του εδάφους – Πολλαπλή συμμόρφωση.
Καλλιόπη Παπαοικονόμου, Γεωπόνος M.Sc. Περιβαλλοντολόγος, Μέλος Δ.Ε.
ΓΕΩΤΕΕ./Παρ.Κεντ.Μακεδονίας, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Π.Ε. Ημαθίας

13:10 – 13:30

Εργαλεία αναγνώρισης και αντιμετώπισης των διαφόρων κινδύνων του
εδάφους.
Ελισάβετ Παυλίδου, Χημικός Μηχανικός M.Sc., ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε

13:30 – 14:00

Συζήτηση - Ερωτήσεις

Πληροφορίες για την ημερίδα:
ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας
Τηλ. 2310 221726, κο Νικόλαο Γαβαλά, κα Γεωργία Δαύκα
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.
Τηλ. 2310 463930, κο Παναγιώτη Παπάζογλου, κα Ελισάβετ Παυλίδου

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful