Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia

Pecahan 1 SEMESTER 1 /2011

KPD 3016 Pengajaran, Teknologi Dan Penaksiran 1 Tugasan Kumpulan Group J-09
Nama Ahli Kumpulan
1. Ruziah binti Mustajab ( D 20102042817 ) 2. Norashikin binti Ismail ( D 20102043330 ) 3. Ruhaida binti Mohamad ( D 20102042082 ) 4. Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 )

Nama Pensyarah
NO. MATRIK PELAJAR NAMA NO. KAD PENGENALAN E-MEL

:
: : : :

Dr. Abdul Rahim bin Razalli
D 20102042817 RUZIAH BINTI MUSTAJAB 730828016366 ruziah042817@siswa.upsi.edu.my

KPD 3016 PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN PERANCANGAN AWAL RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Ahli Kumpulan : 1. 2. 3. 4. Ruziah binti Mustajab ( D 20102042817 ) Norashikin binti Ismail ( D 20102043330 ) Ruhaida binti Mohamad ( D 20102042082 ) Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 )

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia Tahun 1 Topik : Tema 5 - Mari Bertani Subtopik : i. Kebun Datuk Anas

ii. Buah-buahan Tempatan iii. Ternakan Ayam iv. Seronoknya Bercucuk Tanam

Subtopik :

Kebun Datuk Anas

Objektif: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : i. ii. Subtopik Mencatat nama sayur-sayuran dengan betul Membaca dan membuat klasifikasi dengan betul : Buah-buahan Tempatan

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : i. ii. Menyebut seni kata lagu dengan betul serta memahaminya melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. Menamakan buah-buahan yang terdapat di dalam gambar.

Subtopik : Ternakan Ayam Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : i. Murid dapat menceritakan kitaran hidup ayam. ii. Membina ayat tunggal atau ayat majmuk menggunakan kata kerja yang diberi.

Subtopik : Seronoknya Bercucuk Tanam Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

i. Memahami dan menakul gambar yang diberi ii. Bercerita tentang gambar yang diberi dengan tepat menggunakan ayat tunggal.

JADUAL PENENTU KANDUNGAN Pengetahuan Unit/Topik Fakta Unit 1 Kebun Datuk Anas Unit 2 Buahbuahan Tempatan Unit 3 Ternakan Ayam Unit 4 Seronoknya Bercucuk Tanam Dakwaan berdasarkan pemerhatian Dakwaan berdasarkan pemerhatian Idea am Konsep Idea am Mengingat kembali Mengingat kembali Mencatat maklumat berkaitan Kenalpasti nama dan istilah Genera lisasi Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Ana lisis Sintesis Kenalpasti fakta tentang sayur Menyam paikan maklumat Kemahiran

Pengen dalian sesuatu

Penceritaan Menunjuk kan perasaan

Menyata kan perasaan

Memindah kan maklumat

Nama : Ruhaida binti Mohamad ( D 20102042082 )

1

Membaca dan membuat klasifikasi dengan betul Aktiviti: Set Induksi . SP : 2. PK : Nilai : Kerajinan Ilmu : Matematik. SB : Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: timun.00-09. cili. sawi.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. kangkung 2 .5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Sains KBT : KB: Mengumpul dan mengelaskan KP: Logik-matematik BCB: Bacaan intensif Media : Slaid gambar Buku teks Lembaran kerja (borang klasifikasi) ICT Objektif : Pada akhir pengajaran murid dapat: i. Mencatat nama sayur-sayuran dengan betul ii. SP : 3.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. Murid membaca dan memahami teks 3. petola.Guru menunjukkan tayangan slaid gambar sayursayuran dan mengaitkannya dengan tajuk Langkah: 1. FS : SK : 2.Nama : Norashikin binti Ismail ( D 20102043330 ) KELAS/MASA/ MATAPELAJARAN KANDUNGAN IMPAK/CATATAN EMK: Keusahawanan BAHASA MELAYU 08.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Murid menyenarai dan mengklasifikasikan sayursayuran yang terdapat dalam teks 4. Murid menamakan sayur-sayuran lain yang diketahui oleh mereka Penutup: Menyanyi lagu ”Sayur-sayuran mengikut lirik buahbuahan tempatan” .00 1CEMPAKA Tema : Mari Bertani Unit : 21 Tajuk : Kebun Datuk Anas Kemahiran : FU : SK : 3. tomato. Guru bersoaljawab mengenai jenis sayur-sayuran yang ditayangkan menggunakan slaid 2.

gambar tunggal. Murid membaca dan menyanyi.1. Suaikan nama buah-buahan dan bercerita.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. Lembaran Kerja. Refleksi. Menjana idea. 3 .5 SP 1. 2.20 pagi Rabu Mari Bertani Buah-buah Tempatan SK 4.Tahun Masa Hari Tema Tajuk FU FS Objektif Pengisian Kurikulum Sistem Bahasa Media Aktiviti Pentaksiran Pemulihan Pengayaan 1 Jauhari 8. Menyebut seni kata lagu dengan betul serta memahaminya melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.20 – 9. Kebersihan iii) KBT : Muzik.1 SP 4. Set Induksi. Nama : Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 ) Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia Tahun : 1 (20 murid) Masa: 7. SP:1. kad perkataan dan lampiran.30 Tema: Mari Bertani Tajuk: Ternakan Ayam Fokus Utama: SK : 1. Lembaran Kerja. 2. kontekstual Tata Bahasa : Kata Nama Am Seni Kata Lagu. 3.2 SK 1. i) Ilmu : Kesihatan ii) Nilai : Bersyukur.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 4.5.1 Pada akhir P&P murid dapat: 1.30-8.5. 1. Lembaran Kerja. Menamakan buah-buahan yang terdapat di dalam gambar.

Murid membina ayat mudah menggunakan kata kerja yang diberi.Langkah 2: Melihat buku teks muka surat 106 4. Membuat urutan Sistem Bahasa: Tatabahasa.Kata Kerja Media : Gambar.Set Induksi: Melihat gambar 2. Aktiviti: 1.Murid dapat menceritakan kitaran hidup ayam.Pendidikan moral KBT: Menghubungkait. SP: 3. murid dapat : 1.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Pengayaan: 1. 4 . Pengisian Kurikulum : Nilai : Berdikari.rajin. EMK : Keusahawanan Objektif: Pada akhir P&P.buku teks. Membina ayat tunggal atau ayat majmuk menggunakan kata kerja yang diberi.Pentaksiran : 1.frasa.Kad Perkataan. 2.Langkah 3: Membuat latihan 5. Ilmu: Sains.3. Murid memadankan gambar dengan perkataan dalam lembaran yang diberi. dan ayat dengan betul.Fokus Sampingan: SK: 3. lembaran kerja.Langkah 1: Menyebut kad Perkataan yang dilihat 3.Murid Mengulangi bacaan yang mengandungi kata kerja Pemulihan:1.3 Membina dan menulis perkataan.

5. murid dapat: i. Standard Pembelajaran 1. PENGISIAN KURIKULUM i. bercerita tentang gambar yang diberi dengan tepat menggunakan ayat tunggal.5. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran.. petikan lagu.3 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul. murid dapat memahami dan menakul gambar yang diberi ii. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. latihan dalam buku teks m/s 111. 5 . Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagi sumber. Standard Pembelajaran 2.5 FOKUS UTAMA M membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. buku aktiviti jilid 2 m/s 53. ii. Ilmu : Kajian Tempatan KBT : KB – menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik SISTEM BAHASA Imbuhan ber…… MEDIA Gambar tunggal. kad perkataan kata kerja. FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan 1. Lembaran kerja pemulihan dan pengayaan.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara dengan tepat menggunkan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.Nama : Ruziah binti Mustajab ( D 20102042817 ) TEMA MARI BERTANI TAJUK Menanam Pokok Bunga Standard Kandungan 2.

Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. berkebun bersama Pengisian kurikulum : 1) Ilmu :Kemahiran Hidup.5.00 pagi – 9. Hasil Pembelajaran : Fokus Utama i.2011 8.00 pagi ( 60 minit ) Pada akhir pelajaran murid dapat: Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul. Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagi sumber. Fokus Sampingan ii. Kemahiran Bahasa : Sistem Bahasa : 1) Imbuhan ber…. Iii Melengkapkan ayat cara. Pendidikan Sains 2) Nilai murni : menjaga alam sekitar Kemahiran Bernilai Tambah ( KBT): 6 . Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafikkepadabentuk bukan grafik dengan betul.langkah yang betul untuk menanam pokok bunga. ii Menyatakan langkah.cara menanam pokjok bunga. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.RACANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH) Matapelajaran : Bahasa Melayu Tahun : 1Mawar 25 orang Bilangan murid : Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif : Mari Bertani : : : : i Menanam Pokok Bunga 2.

gambar bunga. BBB: Komputer . Soal jawab secara lisan KB: menghubungkaitkan BCB:Berbual tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan / persekitaran muridmurid. buiku teks Bahasa Melayu Tahun 1 7 . Bertanya kepada murid jenis pokok bunga yang terdapat dan ditanam di sekeliling rumah. Fasa Isi kandungan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiuviti Murid Catatan / Nota Permulaan/ mencungkil idea (5minit ) Nyanyian Ku Tanam Pokok Bunga Guru meminta Murid memberi muridmurid respon bersamasama menyanyikan lagu Ku Tanam Pokok Bunga bersamasama iringan muzik.Kemahiran Berfikir : menerangkan .murid mempelajari tumbuh. BBM : LCD dan computer – 1 unit Buku teks Bahasa Melayu tahun 1 Gambar jenis. menghubungkait Kecerdasan Pelbagai : Verbel ilngustik . interpersonal. CD.tumbuhan dalam matpelajaran sains.jenis bunga Lembaran kerja Aktiviti Pengukuhan: Melukis gambar pokok bunga yang disukai. Kemudian guru mengaitkannya dengan isi pelajaran hari ini ( Set Induksi ) Strategik / Teknik: Didik Hibur. intrapersonal Pengetahuan Sedia Ada : Murid. visual.

Membaca Petikan ( 15 minit ) Membaca dan menaakul gambar Caracara Menanam Bunga Membaca dan menaakul gambar Caracara Menanam Bunga Guru meminta murid membaca dan menaakul gambar cara. Murid membaca petikan secara kuat bersamasama.menaakil gambar BBM: Komputer/ LCD. Strategi/Kaedah : Perbincangan kumpulan diikuti persembahan hasil Murid berbincang perbincangan di dalam kumpulan KB: masing. Guru meminta murid menerangkan tentang gambar yang diberi. Murid menulis ayat di dalam buku tulis . kemudian secara individu dengan kuat mengikut intonasi yang betul dengan bimbingan guru. menjana idea Wakil setiap kumpulan BCB: Memproses membentangkan maklumat dan hasil kerja dalam melaporkan kumpulan maklumat masingmasing.Murid juga diminta meneliti teks sambil menaakul gambar. Strategi / Kaedah : membaca dan menaakul gambar KB : membuat inferens BCB: i.Murid BBM:Gambarlain diminta gambar Cara mendengar Menanam Pokok dengan teliti Bunga.membaca dengan intonasi yang betul ii. Aktiviti Kumpulan ( 15minit ) Cara.cara menanam pokok bunga di dalam buku teks. buku teks Bahasa Melayu Tahun 1 Menjana idea.Cara Menanam Pokoki Bunga Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan: Kumpulan 1 -Membina ayat berdasarkan gambar 1 Kumpulan 2 -Membina ayat berdasarkan gambar 2 Kumpulan 3 -Membina ayat berdasarkan gambar 4 Kumpulan 5 -membina ayat berdasarkan gambar 5 Guru menulis ayatayat yang dibina 8 Murid berada di dalam kumpulan yang ditetapkan. sambil memahami maklumat.masing Menghubungkaitkan .

Strategi/Kaedah : Lisan/didik hibur BBM:Komputer. LCD. Guru memurnikan ayat yang kurang tepat.oleh murid di papan hitam. Murid membaca bersama. Strategi/Kaedah : Menulis/ melukis KB: Menghubungkaitkan menjana idea BCB: Memproses maklumat menjana idea BBM:Lembaran kerja papan tulis Aktiviti Pengukuhan: Murid yang telah sipa diminta melukis gambar pokok bunga yang paling disukai. Guru mengedarkan lembaran kerja dan meminta murid melengkapkannya berdasarkan maklumat yang telah dipelajari.Kemudian meminta murid membaca beramairamai. Rumusan/ penutup (5 minit) Rumusan / nilai murni daripada tajuk hari ini/ nyanyian “ Ku Tanam Pokok Bunga” Guru merumus isi pelajaran dan meminta murid menyatakan nilai murni berdasarkan pelajaran Guru meminta murid menyanyi bersama. (20 minit ) -melengkapkan ayat.sama Mu rid menyatakan nilai murni dengan bimbingan guru.sama lagu “ Ku Tanam Pokok Bunga” 9 .sama ayat di papan hitam Mengaplikasikan Lembaran Idea kerja. papan tulis Murid menyanyi bersama .

Ruziah binti Mustajab ( D 20102042817 ) 6. Abdul Rahim bin Razalli D 20102042817 RUZIAH BINTI MUSTAJAB 730828016366 ruziah042817@siswa.upsi. Teknologi Dan Penaksiran 1 Tugasan Kumpulan Group J-09 Nama Ahli Kumpulan 5. Norashikin binti Ismail ( D 20102043330 ) 7.edu.Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia Pecahan 2 SEMESTER 1 /2011 KPD 3016 Pengajaran.my 10 . KAD PENGNEALAN E-MEL : : : : : Dr. MATRIK PELAJAR NAMA NO. Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 ) Nama Pensyarah NO. Ruhaida binti Mohamad ( D 20102042082 ) 8.

5. Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagi sumber. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul.2011 8. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. Hasil Pembelajaran : Fokus Utama iii.RACANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH) Matapelajaran : Bahasa Melayu Tahun Bilangan murid Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif : : : : : : : 1 Mawar 25 orang Mari Bertani Menanam Pokok Bunga 2. . ii Menyatakan langkah.00 pagi ( 60 minit ) Pada akhir pelajaran murid dapat: i Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul.langkah yang betul untuk menanam pokok bunga. Iii Melengkapkan ayat cara.00 pagi – 9. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. Fokus Sampingan iv.cara menanam pokjok bunga.

menghubungkait .Kemahiran Bahasa : Sistem Bahasa : 1) Imbuhan ber…. Aktiviti Pemulihan : Membaca mengikut sukata berwarna. menaakul Kecerdasan Pelbagai : Verbel ilngustik . pokok bunga mudah didapati / dilihat di sekeliling halaman rumah.tumbuhan dalam Matpelajaran Sains. Pendidikan Sains 2) Nilai murni : menjaga alam sekitar Kemahiran Bernilai Tambah ( KBT): KBT : KB – menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik Kemahiran Berfikir : menerangkan .jenis bunga Lembaran kerja : Latihan Pengukuhan/ Pengayaan Latihan Pemulihan ( untuk murid yang tidak menguasai 3M. 1 . : LCD dan computer – 1 unit Buku teks Bahasa Melayu tahun 1 Gambar jenis. BBM Aktiviti Pengukuhan: Melukis dan mewarna gambar bunga yang disukai.murid mempelajari tumbuh. interpersonal. berkebun berdaun berbunga Pengisian kurikulum : 1) Ilmu :Kemahiran Hidup. intrapersonal Pengetahuan Sedia Ada : Murid. visual.

Murid memberi murid bersama.sama respon menyanyikan lagu -menyanyi bersama-sama Strategik / Teknik: Didik Hibur. Verballinguistik Soal jawab secara lisan Bunga Mawar bersama-sama muzik. BCB:Berbual tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan / Kemudian guru menunjukkan kad jenis. Murid menyatakan jenis bunga yang ditanam disekeliling rumah. kad gambar bunga.jenis bunga yang biasa ditanam di sekeliling rumah lalu mengaitkannya dengan isi pelajaran hari ini . CD. menghubungkaitkan 2 . buku teks Bahasa Melayu Tahun 1 persekitaran muridmurid.Fasa Isi kandungan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Catatan / Nota Aktiviti Guru Aktiuviti murid Permulaan/ mencungkil idea (5minit ) Nyanyian Bunga Mawar Guru meminta murid. Induksi ) ( Set BBB: Komputer . iringan KB: Bertanya kepada murid jenis pokok bunga yang terdapat dan ditanam di sekeliling rumah.

dengan bimbingan guru. Strategi/Kaedah : Perbincangan kumpulan diikuti persembahan hasil Kumpulan 1 -Membina ayat Murid berbincang di dalam kumpulan perbincangan berdasarkan gambar 1 masing. intonasi yang betul ii.Cara Menanam Pokoki Bunga Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan: Murid berada di dalam kumpulan yang ditetapkan. kemudian secara individu dengan kuat mengikut intonasi yang betul Strategi / Kaedah : membaca dan menaakul gambar KB : membuat inferens BCB: i.masing KB: Menghubungkaitkan .menaakil gambar BBM: Komputer/ LCD.Murid lain diminta mendengar dengan teliti sambil memahami maklumat. Aktiviti Kumpulan ( 15minit ) Cara. Murid membaca petikan secara kuat bersama. 3 BBM:Gambargambar Cara .Murid juga diminta meneliti teks sambil menaakul gambar.Membaca Petikan ( 15 minit ) Membaca dan menaakul gambar Caracara Menanam Bunga Membaca dan menaakul gambar Caracara Menanam Bunga Guru meminta murid membaca dan menaakul gambar cara. buku teks Bahasa Melayu Tahun 1 Menjana idea.membaca dengan Guru meminta murid menerangkan tentang gambar yang diberi.sama.cara menanam pokok bunga di dalam buku teks. Kumpulan 2 -Membina ayat berdasarkan gambar 2 Wakil setiap kumpulan membentangkan hasil kerja dalam menjana idea BCB: Memproses maklumat dan melaporkan maklumat Kumpulan 3 -Membina ayat berdasarkan gambar 4 kumpulan masingmasing.

Strategi/Kaedah : Menulis/ melukis KB: Menghubungkaitkan menjana idea BCB: Memproses Aktiviti Pengukuhan: Murid yang telah siap diminta melukis gambar pokok bunga yang paling disukai. melengkapkan ayat. Murid menjawab latihan di lembaran kerja. Murid membaca Guru memurnikan ayat yang kurang tepat. Guru mengedarkan lembaran kerja dan meminta murid melengkapkannya berdasarkan maklumat yang telah dipelajari. Murid melukis dan gambar pokok bunga yang disukai.sama ayat di papan hitam Murid menulis ayat di dalam buku tulis Bunga.Kemudian meminta murid membaca beramairamai. BBM:Lembaran kerja papan tulis maklumat menjana idea Rumusan/ penutup (5 minit) Rumusan / nilai murni daripada tajuk hari ini/ nyanyian “ Bunga Mawar Guru merumus isi Murid menyatakan Strategi/Kaedah : Lisan/didik hibur Verbal-linguistik pelajaran dan meminta nilai murni dengan murid menyatakan nilai murni berdasarkan pelajaran bimbingan guru. 4 . Mengaplikasikan Idea (20 minit ) Lembaran kerja.Menanam Pokok Guru menulis ayatayat yang dibina oleh murid di papan hitam. bersama.

Ibu menanam ……………………. 8. 6. melihat bunga.bunga sedang ………………………. 2. Semua orang ……………………. jenis pokok bunga. Bunga mawar itu …………………………… harum. tangan supaya tangan mereka tidak kotor. 7. Kakak menyiram pokok bunga ……………………. yang diberikan. Tarikh : berdaun bersarung berkembang bertopi berbau bersama berbagai bergembira 1. bunga.Bunga” Guru meminta murid menyanyi bersamasama Murid menyanyi bersama . Nama : Tahun 1 Mawar Bina ayat menggunakan perkataan berimbuhan ber…. Mereka ……………………. di taman. 3.sama lagu “ Bunga Mawar” BBM:Komputer. 5.bungaan yang hidup subur dan cantik dipandang. papan tulis Latihan Pengukuhan/ Pengayaan. Pokok bunga itu ………………………… lebar. 5 . Kakak dan ibu ………………… ketika menanam pokok bunga . ibu. 4. Pada waktu pagi . LCD.

6 .

7 .

8 .

BUNGA MAWAR Kutanam pokok bunga Bunga mawar namanya Kusiram dan kujaga Lama besar jadinya Kupetik bunga mawar Kuletak di kepala Kujalan sini sana Harum wangi baunya 9 .

BUNGA RAYA 10 .

BUNGA ORKID 11 .

12 .

BUNGA PUKUL 10 13 .

BUNGA KEEMBONG 14 .

BUNGA KEMBANG PAGI 15 .

BUNGA BALUNG AYAM 16 .

BUNGA MATAHARI 17 .

BUNGA CEMPAKA 18 .

BUNGA MAWAR 19 .

BUNGA KIAMBANG 20 .

BUNGA KERTAS 21 .

BUNGA KEKTUS 22 .

BUNGA MELATI 23 .

Norashikin binti Ismail
Matapelajaran Tahun Bilangan murid Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif : : : : : : : : Bahasa Melayu 1 Jauhari 28 orang Mari Bertani

( D 20102043330 )

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH)

Buah-buahan Tempatan 4.5.2011 8.20 pagi – 9.20 pagi ( 60 minit ) Pada akhir pelajaran murid dapat:

i. Menyebut seni kata lagu dengan betul serta memahami melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. ii. Menamakan buah-buahan yang terdapat di dalam gambar dan lagu. Hasil Pembelajaran : Fokus Utama v. Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. vi. Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. Fokus Sampingan:
i. ii. Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.

Kemahiran Bahasa : Sistem Bahasa : 1) Tata Bahasa Kata Nama Am

Pengisian kurikulum : 1) Ilmu : Pendidikan Kesihatan 2) Nilai murni : Bersyukur, kebersihan

Kemahiran Bernilai Tambah ( KBT): 1) Kemahiran Berfikir – menjana idea
24

2) Kecerdasan Pelbagai – Verbal-linguistik, visual ruang Pengetahuan Sedia Ada : Murid- murid mempelajari tumbuh- tumbuhan dalam matpelajaran sains. BBM : Buku teks Bahasa Melayu tahun 1 Gambar buah-buahan Lembaran kerja mewarna gambar buah-buah yang disediakan.

Aktiviti Pengukuhan:

Fasa

Isi kandungan

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiuviti murid Murid menamakan buah-buahan yang terdapat dalam gambar tersebut dan membincangkan tentang buahbuahan tersebut. Contoh: Bentuk dan rasa buah.

Catatan / Nota

Permulaan/ mencungkil idea (5minit )

Nyanyian Musim Buahbuahan.

Guru memaparkan gambar tunggal pada papan tulis. (Set Induksi )

Strategik / Teknik: Verbal-linguistik Soal jawab secara lisan KB: menghubungkaitkan BBB: gambar buah-buahan, buku teks Bahasa Melayu Tahun 1 Strategi / Kaedah : membaca dan menyebut seni kata lagu BCB: i.membaca dengan intonasi yang betul BBM: Buku teks Bahasa Melayu Tahun 1

Membaca dan menyanyi ( 20 minit )

Membaca dan menyanyi Musim buahbuahan

Guru mempamerkan seni kata lagu Musim Buah-buahan dan membimbing murid membaca dan menyebut seni kata lagu tersebut. Guru menyanyi bersama murid sambil melakukan aksi yang sesuai.

Murid dibimbing oleh guru untuk menyanyikan lagu tersebut sambil melakukan aksi yang sesuai. Murid menyanyikan lagu tersebut secara, individu, berkumpulan dan kelas dengan intonasi yang betul.

Menjana idea. Aktiviti Kumpulan ( 15minit )

Menamakan buah-buahan

Guru menyediakan 16 keping kad perkataan mengikut nama buahbuahan di dalam lagu Musim Buah-buahan.
25

Murid melekatkan Strategi/Kaedah : kad perkataan pada Kontekstual gambar yang sesuai di papan tulis. BBM: Gambar buah-

Guru memilih 16 orang murid secara rawak.

Murid bercerita tentang buahbuahan yang dilekatkan tadi menggunakan ayat tunggal. Murid menyebut nama buah-buahan dengan sebutan yang betul.

buahan

Mengaplikasi kan Idea (15 minit )

Lembaran kerja. melengkapkan ayat.

Guru mengedarkan lembaran kerja dan meminta murid melengkapkannya berdasarkan maklumat yang telah dipelajari.

Murid melengkapkan seni kata lagu dengan nama buah yang sesuai.

Strategi/Kaedah : Menulis/ melukis KB: Menghubungkaitkan menjana idea

Aktiviti Pengukuhan: Murid yang telah siap diminta melukis gambar buah-buah yang digemari.

BBM:Lembaran kerja papan tulis

Rumusan/ penutup (5 minit)

Rumusan nyanyian “Musim Buahbuahan”

Guru meminta murid menyanyi bersamasama

Murid menyanyi bersama - sama lagu “ Musim Buah-buahan”

Strategi/Kaedah : Lisan/didik hibur Verbal-linguistik

BBM: papan tulis, Buku Teks Bahasa Malaysia Tahun 1

26

buah nangka Buah manggis dan kelapa Sama saja jambu dan mangga Hai. buah rambai Ciku. langsat. nanas dan rambutan Lazat juga buah tembikai Menambah zat di badan Rasa limau manis Belimbing. hai rasanya Sungguh kaya khasiatnya Kalau makan buah-buahan Sihat seluruh badan 27 . sedap manis pula! Pisang. cempedak dan durian Harga tidak mahal Di kedai atau di pinggir jalan Sungguh enak.Seni kata lagu Musim Buah-buahan Buah duku.

______________ Banyak rambutnya Duku dan _____________ Bentuknya seakan sama Buah tempatan. sememang Banyak khsiatnya Sudah terkenal.Lembaran kerja NAMA: _____________________________ TAHUN:_________ Buah-buahan Buah durian. durian Banyak durinya Buah _______________bentuknya Seperti bintang Buahlah ____________ lah _____________ Isinya putih Buah ______________. terkenal Seluruh dunia 28 . _______________ Merahlah isinya Buah _____________.

Bahan Bantu Mengajar Kad perkataan Duku nangka manggis mangga pisang rambai 29 jambu kelapa ciku nanas langsat limau .

rambutan tembikai belimbing cempedak durian 30 .

jambu nangka 31 .

belimbing Tembikai 32 .

durian belanda Durian 33 .

kelapa duku 34 .

nanas manggis 35 .

ciku Limau 36 .

Membaca dan membuat klasifikasi dengan betul Hasil Pembelajaran : Fokus Utama : Standard Kandungan : 3. Standard Pembelajaran : 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. tomato. Mencatat nama sayur-sayuran dengan betul ii. Fokus Sampingan: Standard Kandungan : 2. cili. sawi.Kata nama am ( bendi. Sistem Bahasa : Tatabahasa .00 pagi (60 minit) : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.4. menghubungkaitkan Kecerdasan Pelbagai : Logik-matematik BCB: Bacaan intensif Pengetahuan sedia ada : Murid sudah mengetahui beberapa jenis sayur-sayuran Bahan Bantu Mengajar :  Slaid gambar ( Power Point ) 37 .2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. petola.5.RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH) NAMA : RUHAIDA BINTI MOHAMAD ( D20102042082 ) Mata Pelajaran Tahun Bilangan murid Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif : Bahasa Melayu : 1 Cempaka : 34 orang : Mari Bertani : Kebun Datuk Anas : 23 Mei 2011 : 08. kangkung ) Pengisian kurikulum : Nilai : Kerajinan Ilmu : Matematik. Standard Pembelajaran : 2.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. bendi. Sains EMK : Keusahawanan Kemahiran Bernilai Tambah : Kemahiran Berfikir : Mengumpul dan mengelaskan.00-09. murid dapat : i. timun.

Murid-murid memahami teks petikan yang dibaca Strategi/Kaedah Teknik Soal Jawab dan Perbincangan Media : i)Buku teks. Guru menunjukkan gambar sayur-sayuran melalui slaid (LCD)yang dipaparkan 2.Guru memaparkan teks yang bertajuk “Gerai Datuk Saya”pada skrin LCD 2. 2.Murid membaca petikan teks mengikut bacaan guru 2. Murid membaca petikan secara individu dengan kuat dan intonasi yang betul 2.Guru mengaitkannya dengan isi pelajaran EMK: Keusahawanan Media : i) Slaid gambar. Contoh gambar : Gambar bendi. tomato. 3. sawi 3. 3.Beberapa orang murid mengetuai bacaan dan diikuti oleh rakan-rakan sekelas yang lain. Murid menyebut sayur-sayuran yang ditayangkan oleh guru. Murid sebut bersama-sama Catatan / Nota Permulaan / Mencungkil Idea ( 5 minit ) Guru menunjukkan gambar sayursayuran 1.Guru memberi penerangan tentang apa yang terkandung di dalam teks dan bersoal jawab 1.Guru menguji pengetahun sedia ada murid berkaitan jenis sayur-sayuran yang mereka ketahui. ii) Komputer iii)LCD iv) Gambar tunggal sayur-sayuran melalui tayangan LCD(Lampiran 1) Nilai :Bersyukur Strategik/teknik: Teknik Soal Jawab KB:Menghubungkait Membaca petikan teks dan menerang (15 minit) Membaca teks petikan yang bertajuk “Gerai Datuk Saya”pada skrin LCD 1. terung. ii)Komputer iii)LCD KBT: Kemahiran Berfikir BCB-membaca dengan intonasi yang betul(bacaan intensif) Petikan Teks”Gerai Datuk Anas” 38 .Guru membaca teks yang dipaparkan dan murid mengikut bacaan guru 3.   Buku teks ( bahan bacaan ) Lembaran kerja ICT(Komputer dan LCD) Fasa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid 1.

Murid memadankan sukukata mengikut gambar(pemulihan) 3. (20 minit) pemulihan dan pengayaan Pentaksiran 1.dan menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan (Lampiran 2) Menjana Idea (20minit) Menyenarai nama sayursayuran yang terdapat dalam gambar 1. Media : i)Buku Teks: Gambar Tunggal ii) Borang klasifikasi (Lembaran Kerja 1) KBT : KB: Mengumpul dan mengelaskan KP: Logikmatematik Mengaplikasi Aktiviti Idea pentaksiran.Guru meminta murid menyenaraikan kata nama am dari teks yang telah dibaca pada awal pengajaran dan pembelajaran 39 1.Guru meminta murid menyusun semula huruf yang tidak tersusun menjadi nama sayursayuran.Guru meminta murid mengenalpasti jenis sayur-sayuran 2.Guru mengedarkan borang kosong (murid menulis jenis sayursayuran yang mereka ketahui selain yang dinyatakan) Pemulihan 1.Guru mengedarkan lembaran kerja (borang klasifikasi)dan meminta murid menulis jenis sayursayuran yang terdapat dalam gambar 1.Murid mengenalpasti jenis-jenis sayur yang dapat dilihat dalam gambar 3. Murid menyenaraikan kata nama am dalam buku tulis masing-masing Lembaran Kerja 2 (Pentaksiran) Lembaran Kerja 3 (Pemulihan) .Guru meminta murid meneliti gambar tunggal yang terdapat dalam teks 2.Murid menyenarai nama sayuran pada borang yang diedarkan. Pengayaan 1.Murid meneliti gambar tunggal di buku teks. 2.Murid menamakan seberapa banyak sayursayuran lain yang mereka ketahui (pentaksiran) 2.

dalam buku tulis masing-masing LAMPIRAN 1 ( SLAID GAMBAR SAYUR-SAYURAN ) 40 .

41 .

menjual sayur di gerai di hadapan rumahnya. kangkung dan pucuk ubi. Anas selalu membantu Amin di gerai. 42 .50 sahaja. petola dan cili. Sayur yang dijual oleh Pak Amin segar dan murah. bayam.LAMPIRAN 2 (TAYANGAN SLAID TEKS PETIKAN GERAI DATUK SAYA) Datuk Anas. Ada sayur jenis buah seperti timun. ada juga jenis sayur daun seperti sawi. Selain itu. Pak Amin menjual pelbagai jenis sayur. Pak Amin.00. tomato. Harga sekilo timun pula hanya RM2. Seikat sawi dijual dengan harga RM2.

3. BIL 1. 3. 43 . NAMA SAYUR-SAYURAN 2.LEMBARAN KERJA 1 ( BORANG KLASIFIKASI ) Senaraikan sayur-sayuran yang terdapat dalam gambar pada buku teks. 5. NAMA SAYUR-SAYURAN 2. 4. LEMBARAN KERJA 2 (PENTAKSIRAN) Senaraikan nama sayur-sayuran lain yang anda ketahui BIL 1.

6.4. lo 2. di 44 . LEMBARAN KERJA 3 (PEMULIHAN) Padankan sukukata yang diberi berdasarkan gambar dengan betul 1. 5. bak ben 3.

30-8. sa wi Nama : Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 ) Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia Tahun : 1 (20 murid) Masa: 7.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.30 Tema: Mari Bertani Tajuk: Ternakan Ayam Fokus Utama: SK : 1. 45 .5.to ma to 4. SP:1.

Set Induksi: Melihat gambar 2. 46 .Bekerjasama Ilmu: Sains. Murid memadankan gambar dengan perkataan dalam lembaran yang diberi. Membina ayat tunggal atau ayat majmuk menggunakan kata kerja yang diberi.Murid Mengulangi bacaan yang mengandungi kata kerja Pemulihan:1.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.Kata Kerja Media : Gambar.Langkah 2: Melihat buku teks muka surat 106 4. Membuat urutan Sistem Bahasa: Tatabahasa.Murid dapat menceritakan kitaran hidup ayam. 2. murid dapat : 1.3 Membina dan menulis perkataan.rajin. lembaran kerja. Aktiviti: 1. dan ayat dengan betul.3.buku teks. SP: 3.Fokus Sampingan: SK: 3.Langkah 3: Membuat latihan 5.Pendidikan moral KBT: Menghubungkait. Murid membina ayat mudah menggunakan kata kerja yang diberi.Pentaksiran : 1. Pengisian Kurikulum : Nilai : Berdikari. EMK : Keusahawanan Objektif: Pada akhir P&P.Kad Perkataan. Pengayaan: 1.Langkah 1: Menyebut kad Perkataan yang dilihat 3.frasa.

2.Murid melihat kad gambar yang ditujukan oleh guru. KBT : LAMPIRAN 2 Menghubungkait KAD GAMBAR LANGKAH 2 1. KBT: Membuat urutan LANGKAH 1 1. 3. Bagaimana anak ayam berbunyi? 2. Guru bertanya mengenai “Ayam” a. (Mengaitkan dengan sains) ILMU: LAMPIRAN 1 Pendidikan Sains CARTA Murid dapat menjawab soalan yang di ajukan oleh guru.Meminta murid 47 NILAI : Berdikari Bekerjasama Buku Teks m/s 106 .LANGKAH/MASA AKTIVITI PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/IMPAK SET INDUKSI 1.Guru meminta murid mengeja gambar yang ditunjukkan kepada mereka.Murid diminta merujuk buku teks Halaman 106 2. Bagaimana bentuk telur ayam? c.Guru mengaitkan gambar dengan isi pelajaran.Secara berkumpulan. Guru menunjukkan carta kitaran ayam. Siapa ada bela ayam dirumah? b. murid dikehendaki membaca petikan secara mekanis dengan sebutan yang betul 3.

Murid mengulangi bacaan yang mengandungi kata kerja NILAI : Bekerjasama Buku teks Membaca secara berkumpulan PEMULIHAN 1. LANGKAH 3 1.Murid membuat latihan memadan gambar dengan perkataan dalam lembaran yang diberi.Membina ayat mudah menggunakan kata kerja yang diberi LAMPIRAN 3 Lembaran kerja PENTAKSIRAN 1. Murid membina ayat NILAI : Berdikari mudah menggunakan kata kerja yang diberi LAMPIRAN 3 Lembaran kerja 1 PENGAYAAN LAMPIRAN 3 Lembaran kerja 2 48 . Murid memadankan NILAI : Berdikari gambar dengan perkataan dalam lembaran yang diberi 1.membaca kata kerja yang dicetak dengan warna biru. 2.

Kitaran Hidup Ayam (‘Life Cycle of a Chicken’) 49 .

LAMPIRAN 1 telur LAMPIRAN 2 (kad gambar 1) 50 .

anak ayam LAMPIRAN 2 (kad gambar 2) 51 .

ayam dewasa LAMPIRAN 2 (kad gambar 3) 52 .

ARAHAN : Memadankan gambar dengan perkataan o o telur o o ayam dewasa o o anak ayam LAMPIRAN 3 (lembaran kerja 1) 53 .

(kata kerja) 1. Mencari __________________________________ __________ 54 . Menternak __________________________________ ________ 2. Memberi __________________________________ _________ 3.ARAHAN: Membina ayat berdasarkan perkataan berikut.

LAMPIRAN 3 (Lembaran kerja 2) ARNAB KUCING 55 .

upsi. Teknologi Dan Penaksiran 1 Tugasan Kumpulan Group J-09 Nama Ahli Kumpulan 1.my 56 . MATRIK PELAJAR NAMA NO. Abdul Rahim bin Razalli D 20102042817 RUZIAH BINTI MUSTAJAB 730828016366 ruziah042817@siswa. Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 ) Nama Pensyarah NO. Ruziah binti Mustajab ( D 20102042817 ) 2. KAD PENGENALAN E-MEL : : : : : Dr.Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia Pecahan 3 SEMESTER 1 /2011 KPD 3016 Pengajaran. Ruhaida binti Mohamad ( D 20102042082 ) 4. Norashikin binti Ismail ( D 20102043330 ) 3.edu.

Kebaikan pertama yang saya kesan adalah murid mempunyai pengalaman sedia ada iaitu murid –murid di sekolah ini tinggal di kawasan perkampungan yang sememangnya terdapat banyak pokok.sama dengan iringan muzik.Selain itu . Kelemahan kedua yang diperolehi ialah tiada penggunaan bahan maujud atau pun model secara praktikal . Melalui aktiviti menamakan jenis bunga menggunakan kad gambar bunga dapat dilihat bahawa murid sudah sedia mengenal bunga. Contohnya . Aku terfikir tentang tugasan mengajar . Aku juga tidak dapat menembusi web UPSI. Aktiviti murid boleh diperbaiki dengan memberi peluang kepada semua murid menyediakan atau membawa gambar bunga yang disukai mengikut kumpulan yang telah ditetapkan dari awal pembelajaran. Salah satu tugasan yang perlu disiapkan ialah KPD3016 ! Aduh peningnya kepalaku! Aku sangat tertekan kerana minggu ini talian internet di tempatku mengalami gangguan . Jika aktiviti ini dilaksanakan murid lebih mengenali dan dapat bertukar –tukar gambar bentuk dan jenis bunga. Dalam menyiapkan tugasan KPD3016 . Lebih memeningkan kepalaku apabila aku tersalah menghantar Pecahan 2 . Kelemahan pertama yang di kesan di dalam sesi pengajaran ini adalah kekurangan aktiviti yang menarik minat murid.pokok bunga di halaman rumah masing – masing.bunga hiasan yang ditanam di halaman rumah. saya telah dapat membuat satu refleksi tentang pengajaran saya di dalam kelas. murid juga mempunyai pengetahuan sedia ada kerana tajuk ini terdapat dalam matapelajaran sains.NAMA PELAJAR NO. Murid biasa dan sedia maklum nama dan jenis bunga. aktiviti menanam pokok bunga secara praktikal. MATRIK : : RUZIAH BINTI MUSTAJAB D20102042817 PECAHAN 3 – REFLEKSI SELEPAS PENGAJARAN Minggu ini aku begitu tertekan dengan tugasan yang berlambak! Mana dengan tugasan mengajar dan minggu hadapan minggu peperiksaan setengah tahun.Aku cuba menenangkan diri sendiri tetapi tidak berjaya. Pecahan 2 yang tersalah hantar dan cara membahagikan masa dengan sebaik mungkin supaya menjadi seorang guru yang berkesan. Ini 57 . Murid juga seronok melalui pengajaran secara didik hibur dan pemerhatian gambar bunga yang menarik dapat menarik minat murid bersedia memulakan sesi pembelajaran. Kebaikan kedua pula adalah murid member respon yang baik iaitu tidak berasa malu dan segan untuk menyanyikan lagu „Bunga Mawar‟ bersama. selepas sesi pengajaran dan pembelajaran.

Kumpulan ini perlu dibimbing dan dibantu agar tidak tercicir. 58 . terdapat murid yang mengetahui bagaimana menanam pokok bunga yang berbeza. Di sini guru perlu lebih kreatif untuk menunjukkan perbezaan menanam pokok bunga mengikut jenis. Penggunaan bahan ini akan lebih menarik minat murid apabila murid dapat memegang dan seterusnya dapat mengetahui cara. Melalui pemerhatian. Oleh itu guru perlu memberikan aktiviti yang memastikan setiap murid dapat melaksanakan aktiviti yang dirancang oleh guru.cara menanam pokok bunga. Melalui pemerhatian didapati masih ada murid yang tidak melibatkan diri dengan aktiviti yang diberikan.disebabkan ada beberapa orang murid yang tidak pernah melakukan aktiviti menanam pokok bunga dengan usahanya sendiri . kulitnya. Terutama murid yang mengalami masalah 3 M agak lambat kerrana kelemahan menguasai membaca.Contonhnya cara menanam pokok bunga orkid adalah berbeza dengan menanam pokok bunga mawar.bentuk buah apabila dikupas. Kelemahan ketiga yang diperolehi ialah tidak semua murid tahun 1 mempunyai kemahiran melukis gambar bunga. Ada baiknya guru menyediakan gambar dan murid mewarnakannya. Ini kerana pokok orkid lebih sesuai menggunakan sabut dan arang berbanding tanah tanih dan cara menanamnya boleh digantung atau ditanam diatas tanah. Penggunaan internet akan memudahkan guru dan dapat menarik minat murid untuk terus meneroka berkaitan cara menanam pokok bunga.Saya dapati murid tahun 1 ini akan merasa kecewa dan ada yang menangis sekiranya tidak dapat melukis bunga seperti yang terdapat dalam aktiviti . Contohnya membawa pokok bunga orkid dan pokok bunga mawar supaya murid dapat melihat perbezaan cara menanamnya ataupun menggalakkan murid mencari di laman web yang berkaitan dengan cara menanam pokok bunga.

kelas ataupun individu. Kelemahan kedua yang diperolehi ialah tiada penggunaan bahan maujud atau pun model. Aktiviti memyebabkan semua murid berasa gembira dan seronok ketika sesi pembelajaran. Melalui aktiviti melekatkan kad-kad perkataan pada gambar buah yang betul dan seterusnya bercerita tentang buah tersebut dapat menunjukkan bahawa murid sudah sedia mengenal buah-buahan tempatan. Oleh itu guru perlu memberikan aktiviti yang memastikan setiap murid dapat melaksanakan aktiviti. Kelemahan pertama yang di kesan di dalam sesi pengajaran ini adalah kekurangan aktiviti yang menarik minat murid. Kebaikan pertama yang saya kesan adalah murid dapat mengenal pelbagai jenis buahbuahan tempatan. Penggunaan bahan ini akan lebih menarik minat murid apabila murid dapat memegang dan seterusnya dapat mengenal bentuk sebenar buah-buahan tersebut.NAMA PELAJAR NO. Ini disebabkan ada beberapa orang murid yang tidak pernah melihat bentuk rupa buah-buahan yang jarang ditemui. Jika aktiviti ini dilaksanakan murid tidak akan berasa diketepikan atau dipinggirkan. Melalui pemerhatian. saya telah dapat membuat satu refleksi tentang pengajaran saya di dalam kelas. Aktiviti murid boleh diperbaiki dengan memberi peluang kepada semua murid melekatkan kad perkataan buah-buahan mengikut kumpulan yang telah ditetapkan dari awal pembelajaran. Kebaikan kedua pula adalah murid tidak berasa malu dan segan untuk menyanyikan lagu „Musim Buah-buahan‟ secara berkumpulan. Contohnya membawa isi buah sebenar ataupun menggalakkan murid mencari di laman web yang berkaitan dengan buah-buahan. kulitnya. Di sini guru perlu lebih kreatif untuk menunjukkan bentuk sebenar dan juga apabila dikupas. Contohnya mencantumkan hurufhuruf bagi membentuk perkataan ataupun nama buah-buahan. Melalui pemerhatian didapati masih ada murid yang tidak melibatkan diri dengan aktiviti yang diberikan. 59 . MATRIK : : NORASHIKIN BINTI ISMAIL D20102043330 PECAHAN 3 – REFLEKSI SELEPAS PENGAJARAN Selepas sesi pengajaran dan pembelajaran. masih ada murid yang ingin mengetahui bagaimana bentuk buah apabila dikupas. Murid juga sedia melakukan aksi apabila diminta oleh guru.

Penggunaan internet akan memudahkan guru dan dapat menarik minat murid untuk terus meneroka berkaitan buah-buahan. MATRIK: D20102042082 60 . KPD3016 PENGAJARAN. TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 1 GROUP : EL-J09 PENSYARAH:DR. RAHIM BIN RAZALI SOALAN: PECAHAN 3 TAJUK TUGASAN: TAJUK : REFLEKSI PENGAJARAN NAMA: RUHAIDA BINTI MOHAMAD NO. ABD.

Selain itu. Kelemahan kedua yang saya dapati dalam pengajaran ialah tiada bahan maujud yang mampu merangsang pengetahuan sedia ada murid.REFLEKSI PENGAJARAN Minggu ini merupakan minggu yang sarat dengan pelaksanaan tugasan yang perlu dihantar mengikut tempoh yang ditetapkan. murid dapat melihat penggunaan bahan teknologi yang boleh mereka aplikasikan untuk pembelajaran akan datang. Aktiviti ini boleh diperbaiki dengan memberi peluang murid mencantumkan suku kata dengan menggunakan komputer. saya juga menggunakan slaid gambar yang berwarna serta perkataan-perkataan yang besar dan jelas yang dapat menarik minat murid untuk terus mengikuti sesi pembelajaran. Penggunaan bahan maujud mampu menarik perhatian murid kerana ianya lebih fokus kepada tajuk pembelajaran. saya menggunakan medium teknologi seperti komputer dan penggunaan LCD secara meluas. Dalam pengajaran yang saya sampaikan. terdapat beberapa impak positif yang saya telah kenalpasti. Dengan itu. Antaranya ialah saya telah mempelbagaikan teknik pengajaran daripada berbentuk “talk and chalk” kepada yang lebih sistematik. Fikiran mula berserabut namun aku cuba mengawal emosi dan fikiran untuk terus menyiapkan segala tugasan yang diberi. 61 . Antaranya ialah kekurangan aktiviti murid yang menggunakan bahan teknologi seperti aktiviti pemulihan iaitu mencantumkan suku kata berdasarkan gambar. Ini kerana. Dalam tajuk “Mari Bertani” ini. terdapat juga beberapa kelemahan yang boleh diperbaiki dalam pengajaran dan pembelajaran yang saya sampaikan. murid yang tidak memiliki bahan teknologi di rumah mampu mempelajarinya semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah. penggunaan bahan maujud seperti sayur-sayuran jenis buah dan berdaun hijau akan lebih memberi fahaman yang mendalam kepada murid. murid dapat memberi sepenuh perhatian apabila paparan dipertontonkan kerana bahan bantu menggunakan bahan teknologi lebih sistematik dan mampu menjana idea serta pemikiran murid. Dalam menyiapkan tugasan Unit Pengajaran dan Rancangan Pengajaran Harian. Secara tidak langsung. Namun. dalam pengajaran yang saya sampaikan.

Soalan berbentuk pemulihan iaitu memadankan gambar dengan perkataan merupakan soalan yang mudah menarik minat murid untuk menjawab.Oleh itu. Ini kerana mereka suka bertanya dan sentiasa berfikir mengenai sesuatu perkara yang baru mereka ketahui. Ini memudahkan saya untuk menerangkan mengenai tajuk ini . Mereka juga menunjukkan minat untuk mengetahui kitaran hidup ayam. Murid-murid sangat tertarik dengan kad gambar yang berwarnawarni. Murid juga memberi respon yang baik semasa P&P berjalan. saya dapati murid ini tidak dapat memahami soalan yang diberi walhal soalan tersebut adalah soalan mudah iaitu seperti telur ayam berbentuk apa? Selain itu. Ayam merupakan haiwan ternakan penduduk kampung. Semasa menyoal secara rawak. Tema ini nampak mudah tetapi perlu ilmu yang lebih untuk menerangkan kepada murid tahun 1 . Walaubagaimana pun.kerana mereka sudah mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ayam. terdapat perkara yang perlu saya perbaiki iaitu saya harus menukarkan kad 62 . Saya menggunakan carta sains untuk menerangkan kitaran hidup ayam kepada murid-murid saya.Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 ) Tema yang diajar pada minggu ini adalah tema Mari Bertani. Murid disekolah saya merupakan murid yang duduk dikawasan kampung. Murid yang saya ajar mudah memberi respon bagi setiap soalan yang dikemukakan. Selain itu. Tajuk yang telah saya ajar merupakan tajuk ternakan ayam. Walaubagaimana pun ada seorang murid kurang memberi tumpuan kerana murid ini tidak fokus semasa sesi P&P dijalankan didalam kelas. saya juga dapati penggunaan kad bergambar yang kecil menyukarkan murid-murid untuk memberi fokus terhadap apa yang diajar. Bagi setiap soalan yang disoal saya akan sentiasa mengaitkan perkara tersebut P&P yang saya jalankan. Apabila saya bertanya keseluruhan murid dapat menjawab dengan betul. Saya telah memilih tajuk ternakan ayam untuk diajar pada hari ini. ayam sangat mudah untuk diterangkan kepada mereka. kad bergambar juga saya gunakan untuk menyoal murid. Secara keseluruhannya pengajaran saya pada kali ini berjaya memberi pengetahui secara terperinci kepada murid.

63 .bergambar kepada penggunaan LCD yang lebih besar dan jelas serta penggunaan bunyi-bunyi yang menarik semasa LCD ditayangkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful