BIBLIOGRAFIE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE AUTORIZAREA CA DIRIGINTE DE ŞANTIER - LEGISLAŢIE Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare

- toate domeniile de autorizare 2. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - toate domeniile de autorizare 3. Norme metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul MDRL nr. 839/2009, cu modificările ulterioare - toate domeniile de autorizare 4. Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicată, cu modificările ulterioare - domeniul 1. de autorizare 5. Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994 - toate domeniile de autorizare 6. Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare - toate domeniile de autorizare 7. Regulamentul privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, aprobat prin Ordinul MTCT nr. 1558/2004, cu modificările şi completările ulterioare - toate domeniile de autorizare 8. Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările şi completările ulterioare 9. Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările şi completările ulterioare - toate domeniile de autorizare 10. Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 cu modificările şi completările ulterioare - toate domeniile de autorizare
1.

Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier.toate domeniile de autorizare 11.Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor.toate domeniile de autorizare 12. Hotărârea Guvernului nr. republicată cu modificările şi completările ulterioare . 1496/2011 . a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor. 925/1995 . 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii. aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr.toate domeniile de autorizare 12. . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.