P. 1
Rancangan Pengajaran Kemahiran Hidup

Rancangan Pengajaran Kemahiran Hidup

|Views: 1,157|Likes:
Published by Najib Aliey

More info:

Published by: Najib Aliey on Mar 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2014

pdf

text

original

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER/TAHUN : JANUARY 2012 TAJUK KURSUS : PENGENALAN KEMAHIRAN HIDUP KOD KURSUS: HBLS1103

NAMA PENSYARAH : EN. AZIRAN BIN KAMARUDIN

NAMA NO. MATRIK

: SHARIPAH BT DAUD : 661001035896001

NO KAD PENGENALAN : 661001-03-5896 NO. TELEFON E-MAIL MAJOR : 013-9838290 : sharipahdaud@oum.edu.my : KEMAHIRAN HIDUP

PENGENALAN
Makmal Kemahiran Hidup merupakan pusat kelas amali dan teori pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup (KH). Di dalam setiap makmal terdapat peraturan-peraturan tertentu yang perlu diikuti oleh setiap pelajar dan guru agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan menepati sasaran pendidikan. Justeru pengurusan yang baik dan sistematik memastikan proses pembelajaran dan pengajaran mata pelajaran kemahiran hidup terlaksana dengan sempurna dan melahirkan pelajar yang celik teknologi dan berkemahiran. Dengan pengurusan yang baik ini kita boleh mempertingkatkan lagi mutu keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Ia juga dapat mewujudkan keadaan harmoni, selesa serta membangkitkan semangat kerjasama di kalangan guru-guru dan pelajar sekolah. Di samping itu juga guru-guru KH boleh meningkatkan kecenderungan pelajar terhadap mata pelajaran KH, dengan adanya pengawasan yang teratur. Pentadbiran yang baik ini bukan sahaja dapat menghasilkan satu organisasi kerja yang mudah dijalankan serta terkawal, ia juga dapat mengemas kini maklumat dan data termasuk stok dan inventori serta pemantauan keadaan fizikal makmal bagi tujuan penyenggaraan dan penyelenggaraan. Panel Pengurusan dan Pentadbiran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah diagihkan kepada 3 organisasi yang berperanan untuk menyelaras dan melaksanakan urusan-urusan mengikut bidang kuasa tertentu bagi menjamin kelancaran proses P&P yang merangkumi teori dan amali ini berjalan dengan bersistematik, selamat dan memberangsangkan.

Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup Kelas : 5 Budiman Umur : + 10 tahun Bil. minggu ke 5. Sampel sebenar mata jahitan asas.20 hingga 11. : Reka Bentuk dan Teknologi. PENERAPAN NILAI : Bersih. bersistem. Murid mempunyai pengetahuan asas berkenaan jahitan. Objektif Pengajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat: 1. Murid : 29 orang Masa : 10. bekerjasama.Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Berikut ialah RPH bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 4. Kehadiran : Tarikh : Pengetahuan Sedia Ada 1. 2. Menyenaraikan dua kegunaan alat jahitan: dan 3. Buku Teks Kemahiran Hidup Tahun 5. rajin. RPH ini disediakan bagi sesi P&P Semester 2.6 Jahitan. Murid mengenal beberapa alatan dan bahan jahitan. teliti. 20 pagi Topik : Membaiki pakaian Unit Bidang : 1. KDM : Kajian Reka Bentuk (sistem penyiraman automatik) . KBKK : Membuat keputusan. 2. mengkatogeri dan membuat rumusan. BBM : Alatan dan bahan jahitan yang sebenar. Menyenaraikan tiga jenis alatan dan bahan jahitan. Menyatakan dua jenis jahitan asas dan dua kegunaannya.

Pita ukur b. Kapur tukang jahit d. awal kepada murid. Fabrik Guru meletakkan setiap satu alatan BBM: Alatan dan bahan jahitan di setiap meja. Murid dibahagikan kepada 10 kumpulan kecil dan diminta melukis dan menamakan hanya satu NILAI: alatan jahitan pada kertas A4. Memberi pendedahan kepada murid mengenai tajuk jahitan.Langkah/ masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Set Induksi (5 min) Pengenalan Murid diuji sejauh mana pengetahuan mereka tentang alat Memberi pendedahan jahitan dan jenis jahitan. Pembaris lurus h. . dan bahan disediakan oleh guru. Berfikiran kreatif. Bertanyakan soalan kepada murid sama ada mereka mempunyai pengalaman baju terkoyak dan bagaimana ia dibaiki. Benang i. Gunting c. Jarum tangan f. Seterika j. Langkah 1 (25 min) Alatan dan bahan jahitan yang biasa digunakan: a. KBKK: Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Penetas jahitan g. Perkembangan Penerangan Alatan dan bahan jahitan serta kegunaannya. kerjasama berani Setiap kumpulan membentangkan hasil lukisan dan murid bersoal jawab tentang KBKK kegunaan setiap peralatan yang dibincangkan. Jarum e.

buat alatan. jahitan disediakan Antara mata jahitan Murid melukis lakaran jahitan pada oleh guru. Penutup (+ 5 min) Rumusan isi pelajaran. asas dengan menunjukkan sampel. Jenis-jenis mata jahitan asas dan kegunaannya. keputusan Murid disoal secara rawak tentang 2 jenis mata jahitan asas serta satu kegunaannya setiap satu. jelujurhalus Pengenalan  Jahitan sembat  Jahitan Memberi lubangbutang pendedahan  Jahitan awal kepada lilitkemas murid  Jahitan silang pangkah NILAI:  Jahitan insang Koperatif pari  Jahitan sembat susup Memperkenalkan mata jahitan asas. KBKK:  Jahitan kia Berfikiran  Jahitan kreatif. BBM: Lembaran kerja .Sampel mata sampel sebenar jahitan pada fabric. Jenis dan bahan jahitan serta kegunaan.Langkah 2 (+ 10 min) Guru memperkenalkan mata jahitan BBM. Lembaran kerja diagihkan sebagai tugasan. asas: buku latihan dan menamakan jenisjenis mata jahitan. bersistem yakin diri Murid disoal secara rawak tentang 3 jenis alatan dan bahan jahitan KBKK: serta satu kegunaannya setiap satu . Murid –murid membuat rumusan NILAI: dan mengimbas kembali tentang isi bekerjasama pelajaran.

LAMPIRAN ALAT JAHITAN .

.

.

.

.

dan (v) Interpretasi dan tindakan. Penilaian amat berguna untuk menentukan samada sesuatu pengajaran atau pembelajaran itu telah tercapai objektifnya atau pun tidak. Selain dari itu. kekuatan dan kelemahan pelajar dalam sesuatu pelajaran juga dapat dikesan. Penilaian juga merupakan antara tugas terpenting seseorang guru. Oleh itu suatu tindakan yang sewajarnya akan dapat dilakukan seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik dan berkesan. (iv) Analisis. (iii) Pemeriksaan dan pengukuran. Ini membolehkan strategi pengayaan dan pemulihan dapat dirancang dengan baik. Prosedur penilaian boleh dilaksanakan dalam lima (5) peringkat: (i) (ii) Persediaan ujian. Penilaian adalah suatu proses yang merangkumi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. . sudah tentulah dia tidak dapat mengesan atau memperbaiki strategi dan kaedah yang digunakannya dalam pengajaran kerana dia tidak tahu sama ada objektif pengajarannya sudah tercapai ataupun tidak. Pentadbiran ujian. Rekod yang diperolehi daripada penilaian ini juga boleh dirujuk oleh pihak yang berkenaan. Jika seseorang guru itu tidak mahir dalam penilaian.PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP DI SEKOLAH RENDAH Penilaian merupakan suatu aktiviti yang penting dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. untuk membuat analisis dan keputusan.

Perkembangan murid dapat dikesan serta merta. Biasanya ujian ini akan dijalankan pada akhir sesi pembelajaran iaitu pada akhir semester atau pada akhir tahun. lisan. jenis dan frekuensi ujian-ujian di sekolah Sumber: Yap Yee Keong. (a) Dua jenis penilaian yang biasa ialah: Penilaian Formatif Digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di sepanjang persekolahan. Penilaian jenis ini boleh digunakan secara formal dan tidak formal. Penilaian ini bertujuan untuk membimbing pelajar ke arah kemajuan di samping membantu memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran.JENIS-JENIS PENILAIAN Penilaian adalah aktiviti untuk mendapatkan maklumat tentang pencapaian aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Tahap pencapaian murid juga akan dapat dikesan. Penilaian KBSR lebih mengutamakan jenis penilaian ini. (b) Penilaian Sumatif Ujian ini mementingkan bidang keupayaan yang lebih luas dan menyeluruh dan meliputi semua aras kemahiran. Wan Chwee Seng dan Ismail Abu Bakar . Untuk membandingkan prestasi calon atau pelajar. pemerhatian. Peperiksaan UPSR. Rajah diatas menunjukkan tujuan. gred akan diberikan. PMR dan SPM merupakan contoh penilaian sumatif. amali dan juga bertulis.

(Lihat Rajah di sebelah) Rajah di atas menunjukkan Jenis-jenis ujian Ujian bertulis merupakan satu prosedur yang bersistem untuk mengukur sebahagian daripada semua aspek tingkahlaku seseorang individu. Ujian Bertulis Ujian ini juga dikatakan sebagai ujian kertas dan pensil.CARA MENILAI DAN MENTAKSIR KEMAHIRAN DAN PENGETAHUAN DALAM KHSR Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) perlu dinilai dan ditafsir kemahiran murid-murid yang berjaya dikuasai. Ujian jenis ini boleh dibahagikan kepada Ujian objektif dan Ujian Subjektif. Ia merupakan satu alat yang bersistem untuk membuat perbandingan prestasi tingkahlaku diantara 2 atau beberapa individu. Ujian itu . Ujian dijalankan dan ditadbir kepada seluruh kelas. Cara penilaian dan mentafsir kemahiran pengetahuan adalah melalui ujian bertulis samada ujian objektif dan/atau ujian subjektif.

Mengelolakan pra-ujian.bersistem jika soalan-soalan dibina mengikut peraturan tertentu. Ramalan. (e) (f) (g) Menentukan bentuk atau format ujian. (d) Menapis dan mengedit item. Tujuan pengujian dilakukan ialah: (a) (b) (c) Sebagai penggerak. (d) Pemilihan/penempatan. Untuk mengesan punca kelemahan. . (i) (j) Penyelidikan. Untuk maklumbalas. Pensijilan. (h) Klasifikasi. (i) (j) Menganalisa item. (h) Memeriksa jawapan. Menentukan Jadual Spesifikasi Ujian. Langkahlangkah tersebut ialah: (a) (b) (c) Menentukan objektif ujian. Mentadbir ujian. dan Pembelajaran lampau. Menulis item. Beberapa langkah dan peraturan perlu dipatuhi apabila ujian ini ingin dijalankan. i. (e) (f) (g) Penilaian. dan Menilai dan membuat laporan.e mengikut JSU (Jadual Spesifikasi Ujian).

dan komunikasi pelajar dengan bahan dalam pelbagai situasi persekitaran. Rekod Anekdot atau Rekod Profil. Penilaian melalui pemerhatian dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang diperlukan/ditentukan.PENILAIAN MELALUI PEMERHATIAN Cara ini adalah sesuai untuk mengukur sesuatu kemahiran. Pemerhatian berlaku diantara guru dengan pelajar. dan diantara pelajar dengan pelajar. afektif dan psikomotor. Dapatan daripada proses ini boleh membantu guru dan pelajar membuat refleksi terhadap prestasi masing-masing. Pemerhatian juga dibuat oleh guru terhadap keberkesanan bahan. dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup ujian pemerhatian penting untuk mengukur kemahiran menggunakan alatan dan kemahiran menguasai sesuatu topik. Rajah di atas menunjukkan Persekitaran Gambar Rajah di atas menunjukkan bagaimana cara pemerhatian boleh dijalankan didalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Biasanya. Penilaian meliputi aspek kognitif. Antara jenis alat pemerhatian yang biasa digunakan di sekolah adalah: . Proses penilaian ini boleh dilaksanakan dengan penggunaan Senarai Semak. bagi membantu guru mendapat maklumbalas tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

nama pemerhati (guru). peristiwa yang diperhatikan dan cadangan atau ulasan guru mengenai peristiwa tersebut. and Senarai semak dibawah digunakan untuk menentukan samada seorang pelajar telah cukup bersedia untuk memulakan suatu kelas amali pertanian. Setiap peristiwa atau perlakuan pelajar akan dicatat untuk kegunaan masa depan. dan (ii) Rekod anekdot mestilah mempunyai butiran seperti nama murid.(a) Rekod Anekdot (Peristiwa) (i) Pemerhatian dibuat ke atas individu yang mana tujuannya adalah untuk mengesan kemahiran seseorang. (b) Senarai Semak (i) (ii) Ianya digunakan untuk menyemak pelbagai hal yang dapat diperhatikan. tarikh pemerhatian dibuat. (c) Skala Kadar (d) Carta Penyertaan Rajah di atas menunjukkan aspek penilaian melalui pemerhatian . Pemerhatian ini dijalankan secara tidak formal. darjah.

dan (h) Tekal dan stabil dalam penilaiannya. atau gabungan aspek-aspek tersebut. Biasanya pemerhatian ditumpukan kepada aspek yang menjadi fokus penilaian iaitu kognitif atau afektif atau psikomotor. Peka terhadap perubahan yang berkaitan dengan bahan dan pembelajaran. Prihatin terhadap persekitaran. (e) (f) (g) Ikhlas dan jujur serta adil dalam membuat keputusan terhadap sesuatu pemerhatian. objektif penilaian menjadi hala tuju pemerhatian.Rajah di sebelah menunjukkan aspek-aspek yang diambil kira oleh pemerhati semasa proses penilaian melalui pemerhatian. Sabar untuk mengikuti sesuatu perkembangan sehingga tercapai matlamat yang dituju. Bersikap luwes atau terbuka terhadap dapatan pemerhatian. (d) Yakin dengan rumusan yang dibuat dan keputusan yang diambil. Walau bagaimanapun. Kualiti Pemerhatian Apakah kualiti yang perlu ada pada anda sebagai seorang guru untuk menjadi pemerhati yang baik? Kualiti pemerhatian yang diperlukan adalah: (a) (b) (c) Berpengetahuan yang mendalam dalam bidang tugasnya. .

Sebagai seorang guru Kemahiran Hidup yang mempunyai pengetahuan luas dalam bidang pengurusan bengkel. saya telah mengadakan lawatan ke sebuah sekolah dan membuat kajian terhadap bengkel Kemahiran Hidup sekolah tersebut:- .

.

mudah dibersihkan dan tidak menampung habuk dan tidak licin.- A. PENGURUSAN & PENTADBIRAN BENGKEL/MAKMAL/BILIK DARJAH Pengurusan dan pentadbiran bengkel/makmal/bilik darjah meliputi tiga aspek utama iaitu ruang.Berikut adalah hasil kajian yang telah dilakukan. (a) Ruang Saiz makmal/bengkel adalah bergantung kepada jenis kerja yang akan dilakukan di dalamnya. bagi pencucian. (vii) Mempunyai bekalan asas seperti elektrik bagi pencahayaan dan soket kuasa. (vi) Meja kerja yang tahan lasak yang berukuran di antara 1. (viii) Sebuah stor atau bilik bagi menyimpan bahan-bahan. (v) Pintu mempunyai daun pintu yang besar bagi memudahkan jalan keluar semasa kecemasan. dan bekalan air siap dengan pili dan singki.2 meter x 1. Membolehkan seseorang bergerak dengan bebas.9 meter. Lantai mestilah dari bahan tahan lasak. Keluasan Makmal KH yang sesuai ialah 20 meter x 25 meter dan hendaklah akur kepada ciri-ciri berikut: (i) (ii) (iii) Boleh menampung bilangan pelajar seramai 20 orang atau lebih. (iv) Tingkap yang besar untuk membenarkan cahaya masuk sebanyak mungkin serta pengedaran udara yang bebas. susun atur dan keselamatan. .5 meter dan tinggi 0. alatan dan projek.

rambut dan kaki. (v) Memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan dilakukan. (c) Keselamatan “UTAMAKAN KESELAMATAN” menjadi teras amalan kita semua bagi setiap kerja yang berkaitan dengan kendalian ketukangan supaya segala aktiviti dapat berjalan dengan lancar dan selamat serta tidak mengabaikan perkara-perkara berikut: (i) Kawasan kerja atau petak kerja yang ditanda dengan garisan menggunakan cat merah.(b) Susun Atur Kita hendaklah memastikan susun atur makmal/bengkel diperkemas dan diperlengkap dengan kriteria-kriteria tertentu supaya kerja-kerja dapat dijalankan dengan sempurna dan mengelakkan daripada berlakunya sebarang kemalangan diri dan kerosakan harta benda. hijau atau kuning bagi menandakan kawasan kerja selamat. (v) Memaparkan carta atau nombor telefon panggilan kecemasan seperti Bomba. tangan.5 meter di antara pelajar. Polis dan lain-lain. Kriteria-kriteria tersebut ialah: (i) (ii) Rak-rak panel alatan dan kelengkapan mudah digunakan. (iv) Mengadakan alat pemadam api yang berfungsi. (ii) Menyedia dan menggunakan bahan perlindungan dan pakaian kerja bagi melindungi muka dan mata. Rak-rak simpanan bahan binaan projek boleh menempatkan bahan dengan baik. (iv) Jarak susun atur ruang dibuat hendaklah sekurang-kurangnya 1. (iii) Rak-rak bahan bantuan mengajar yang kemas kini dan pelbagai. . pernafasan. Ambulan. (iii) Menyediakan peti pertolongan cemas dan tempat rawatan. badan dan lengan.

.

menentukan kuantiti yang akan dikeluarkan. Bahagian Legar. 300-A1 dan Kew. Bahagian Pembungkusan dan Penghantaran. Bahagian Penstoran. menyemak dan menentukan bahawa segala Baucer Pemesanan-Pengeluaran Barang-barang (Kew. 300-A2) adalah teratur dan betul. ORGANISASI STOR Organisasi stor yang praktik terdiri dari lima bahagian besar:      Bahagian Kawalan Stok. (a) Bahagian Kawalan Stok Bahagian ini bertanggungjawab ke atas perancangan dan organisasi. Bahagian Akaun.B. menentukan kod barang- .

mengeluar. (e) Bahagian Akaun Bahagian Akaun bertanggungjawab ke atas segala hal ehwal akaun dan kewangan stor. (c) Bahagian Penstoran Bertanggungjawab untuk menerima. Terdapat beberapa cara untuk menyimpan stok dengan betul bagi mengelakkan kerosakan iaitu: (a) Lokasi Stok Lokasi stok bagi semua barang-barang hendaklah direkodkan di dalam lejar atau kad kawalan stok dan kad petak. menyimpan. (b) Bahagian Legar Bahagian ini pula bertanggungjawab untuk mempracatit kad-kad legar. kemudahan pengeluaran. SISTEM PENYIMPANAN STOK Stok yang terdiri daripada pelbagai jenis barang perlulah disimpan di tempat khas dan dengan cara yang betul. mengusaha dan menguruskan pembelian dan lain-lain. (b) Penggunaan Maksima Ruang Usaha hendaklah dibuat supaya setiap ruang stor digunakan sepenuhnya tertakluk kepada faktorfaktor keselamatan. mencatitkan harga ke atas Baucer Pemesanan-pengeluaran Barang-barang. verifikasi dan kekemasan stor. (d) Bahagian Pembungkusan dan Penghantaran Bahagian yang bertanggungjawab membungkus barang-barang dan menghantarnya ke destinasi berkenaan. lokasinya hendaklah ditunjukkan di dalam satu carta lokasi stok yang kemas kini. mengangkut barang-barang dan lain-lain. C. menyediakan dan mengemaskinikan katalog barang-barang.barang. Sekiranya perlu dibuat simpanan rambang. .

lokasi stok barang-barang hendaklah dicatatkan di atas kad legar atau kad kawalan stok barang-barang. (d) Penggunaan Rak yang Boleh Diubah Seberapa boleh rak-rak yang boleh diubah-ubah hendaklah digunakan untuk membolehkan penyimpanan berbagai jenis barang dengan lebih baik dan cekap. mekanikal dan lain-lain. . ianya hendaklah dilaporkan dengan segera kepada Ketua Jabatan untuk diperbaiki. (g) Kandungan Sesuatu Bekas Setiap bekas hendaklah mengandungi hanya barang-barang yang bernombor kod dan berupa bentuk yang sama sahaja. barang-barang dalam setiap seksyen atau kumpulan hendaklah disimpan dalam susunan abjad. berat atau ruang rak tidak mengizinkan. tertakluk kepada peraturan-peraturan berikut: (i) Ruang stor hendaklah dibahagikan kepada beberapa seksyen atau kumpulan seperti seksyen dadah dan kimia. dan (iii) Jika peraturan ini tidak dapat dipatuhi disebabkan oleh ukuran. Jika keadaan membenarkan. (ii) Jika boleh. terutama bagi bangunanbangunan stor yang baru atau menggantikan rak-rak lama. Setiap seksyen atau kumpulan barang-barang hendaklah disimpan berasingan. seksyen elektrik. jenis. rak-rak bolehlah dilapis atau ditingkat-tingkatkan untuk penggunaan ruang sepenuhnya.(c) Sistem Lokasi Stok Sistem lokasi stok hendaklah dirangka semudah mungkin dan setiap stor hendaklah mempunyai satu sistem lokasi stok yang tetap. tidak lurus atau tidak tegap. (e) Keteguhan Rak-rak Jika rak-rak. almari dan laci-laci didapati herut. (f) Peraturan Am Penstoran Sistem penstoran pada umumnya bergantung kepada jenis barang-barang yang disimpan dan ruang stor yang ada.

(g) Pastikan bahagian-bahagian mesin yang merbahaya dipasang dengan peralatan perlindungan seperti pengadang.Langkah Keselamatan yang Boleh Diambil bagi Mencegah Kemalangan dalam Kerjakerja Mekanikal Berikut merupakan langkah-langkah keselamatan yang boleh anda terapkan semasa bekerja untuk mengelakkan kemalangan berlaku:(a) Elakkan daripada memegang atau menyentuh bahagian mesin/benda kerja yang tajam semasa ia sedang beroperasi. . Pastikan mesin mempunyai sistem pembumian yang sempurna. Keadaan fius mestilah betul untuk mengelakkan beban lampau (overload) yang boleh mengakibatkan kebakaran. Laporkan kepada penyelia jika terdapat sebarang kerosakan pada mesin. (b) (c) (d) (e) (f) Pastikan mesin mempunyai suis keselamatan saling mengunci. Matikan suis kuasa sepenuhnya apabila mesin tidak digunakan atau dibersihkan.

Buku Tekks Kemahiran Hidup Tahun 5 – Kementerian Pendidikan Malaysia. Buku Rujukan Guru Kemahiran Hidup Tahun 5 – Kementerian Pendidikan Malaysia . Modul Pengenalan Pendidikan Kemahiran Hidup – Open University Malaysia. . 2. 3.RUJUKAN 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->