You are on page 1of 1

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Pomorskiego

FORMULARZ ZGOSZENIOWY
DANE OSOBOWE Imi i nazwisko: Stanowisko: SZKOLENIE: ABC Przedsibiorczoci TERMIN: 3 kwietnia 2012 r. MIEJSCE: Numer telefonu: Numer faksu: E-mail: DANE INSTYTUCJI Nazwa instytucji: Strona www: ORGANIZATOR: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Starogardzie Gdaskim, Polska Fundacja Przedsibiorczoci KONTAKT: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Starogardzie Gdaskim Ul. Rynek 19 Cech Rzemios Rnych Tel. 58 531 62 59 e-mail: starogardgdanski@pomorskaizba.com.pl Adres (ulica): Kod pocztowy: Miejscowo: ... ..

Cech Rzemios Rnych ul. Rynek 19 - I pitro, Starogard Gdaski

FORMULARZ NALEY ODESA W TEMINIE DO DNIA 2 KWIETNIA 2012 ROKU W FORMIE


NA ADRES

ELEKTRONICZNEJ

m.gruchala@pomorskaizba.com.pl

Spotkanie wspfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewdztwa Pomorskiego na lata 20072013 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 2013