You are on page 1of 1

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Pomorskiego

PROGRAM SPOTKANIA
08:00 08:30 08:30 09:00 09:00 09:30 09:30 09:45 09:45 11:00 Rejestracja uczestnikw Fundusze europejskie dla firm Oferta poyczkowa Polskiej Fundacji Przedsibiorczoci Przerwa

Dokumenty i dowody ksigowe: faktury VAT, faktury korygujce, korygujce, dowody wewntrzne

rachunki,

noty

SZKOLENIE: ABC Przedsibiorczoci TERMIN: 3 kwietnia 2012 r. MIEJSCE:

11:00 11:15 11:15 12:45

Przerwa Ewidencja przychodw podstawa ustalania podatku dochodowego od przychodw osb fizycznych (ryczat ewidencjonowany): zasady prowadzenia ewidencji przychodw"

obliczanie przychodw, podstawy opodatkowania i podatku dochodowego zasady rozlicze z urzdem skarbowym. 12:45 13:15 13:15 14:45 Przerwa

Cech Rzemios Rnych ul. Rynek 19 - I pitro, Starogard Gdaski


ORGANIZATOR: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Starogardzie Gdaskim, Polska Fundacja Przedsibiorczoci KONTAKT: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Starogardzie Gdaskim Ul. Rynek 19 Cech Rzemios Rnych Tel. 58 531 62 59 e-mail: starogardgdanski@pomorskaizba.com.pl

Ksiga przychodw i rozchodw jako podstawa ustalania podatku dochodowego na zasadach oglnych: podstawowe pojcia ekonomiczne: majtek i jego czci skadowe, koszty, przychody, dochd podstawa opodatkowania, zasady prowadzenia KPIR obliczanie dochodu, podstawy opodatkowania i podatku dochodowego oraz zasady rozlicze z urzdem skarbowym przykadowe zapisy w ksidze przychodw i rozchodw. Dodatkowe ewidencje ksigowe ewidencja rodkw trwaych, wyposaenia, pracownikw, przebiegu pojazdw. 14:45 15:00 15:00 16:30 Przerwa Zatrudnianie pracownikw umowa o prac oraz umowy cywilne wykorzystywane w zastpstwie umowy o prac. Delegacje subowe Podre subowe przedsibiorcy, delegacje krajowe i zagraniczne. Podsumowanie i zakoczenie spotkania

Spotkanie wspfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewdztwa Pomorskiego na lata 20072013 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 2013

16:30