Isnin (26 Mac 2012) 1.

Definisi dan konsep pengayaan
Kamus Dewan Edisi Keempat (2005: 693) mentakrifkan “pengayaan” sebagai “perihal (usaha, proses, dsb) mengayakan, misalnya mengayakan atau meluaskan kosa kata”. Pengayaan merupakan aktiviti tambahan kepada aktiviti asas pembelajaran yang dilakukan sama ada semasa sesi persekolahan atau di luar waktu persekolahan. Mok Soon Sang (1990: 55) pula menjelaskan bahawa aktiviti pengayaan disediakan untuk semua murid di dalam kelas, sama ada di peringkat sekolah rendah, menengah, sama ada dalam kumpulan cerdas, sederhana, atau lambat. Menurutnya lagi, melalui aktiviti pengayaan, murid-murid akan dapat memperluas pengalaman dan pengetahuan sejajar dengan kebolehan dan minat mereka dalam sesuatu bidang pelajaran tertentu. Justeru, tujuan program pengayaan adalah untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman di samping memperkukuh kemahiran yang sedang dipelajari. Penglibatan murid-muird dalam aktiviti ini membolehkan mereka mengembangkan lagi sifat ingin tahu, minat, kreativiti, sikap berdikari dan bakat kepimpinan serta melibatkan diri dalam membuat sesuatu keputusan untuk diri sendiri, kumpulan, dan masyarakat. Pengayaan ialah aktiviti-aktiviti tambahan kepada aktiviti-aktiviti asas pembelajaran yang dijalankan sama ada dalam atau luar waktu sekolah. Pengayaan mengandugi unsur-unsur untuk meluaskan pengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari. Melalui aktiviti-aktiviti ini murid mengembangkan potensi mereka sesuai dengan bakat, minat dan kreativiti. Di samping itu dapat memupuk sifat ingin tahu, sikap berdikari, kepimpinan serta melibatkan diri dalam membuat sesuatu keputusan untuk diri sendiri, kumpulan dan masyarakat. Sebagai guru anda perlu mengambil kira beberapa perkara semasa merancang aktiviti pengayaan. Antaranya adalah seperti berikut: a. Menggunakan daya usaha sendiri b. Membuat kerja sendiri dan hasilan sendiri c. Memberikan penekanan kepada aktiviti yang bersifat kreatif dan eksperimental. d. Mengunakan kaedah dan organisasi yang mudah ubah e. Melibatkan pembacaan luas dan f. Memberikan peluang bagi mengembangkan sifat kepimpinan sosial Program pengayaan boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti termasuklah: • Pembelajaran akses kendiri • Kerja projek • Bacaan tambahan • Permainan dan rekreasi • Pembelajaran berbentuk komputer

Objektif pengayaan 1. 2. 2. Berkebolehan belajar sesuatu dalam waktu yang terhad. 4. Mempunyai kemampuan menganalisis sesuatu untuk membezakan antar yang penting dengan yang kurang teks. 3. Memupuk dan memperkembang asas kepimpinan. penting seperi dalam kefahaman dan dapat menganalisis pendengaran dan pertuturan. Meminati dan menguasai bacaan luas dengan membuat rujukan terhadap pelbagai bahan dan sumber pengetahuan. 5. Menjalani kegiatan-kegiatan pembelajaran yang lebih mencabar. kreatif. . Darjah kecerdasan yang tinggi Mempunyai keyakinan diri yang tinggi dan boleh bertindak balas dengan bebas serta berbanding dengan rakan sebaya yang lain. Menimbulkan minat untuk pembelajaran kendiri dan menanam sikap berdikari. Menggunakan masa lapang secara yang berfaedah mengikut keperluan minat dan bakat. 3. pengamatan. boleh mengingat kembali. 4. 5. Murid pengayaan 1. Menggunakan kemahiran-kemahiran yang telah dikuasai dalam pembelajaran bagi memperluas pengetahuan dan pengalaman. cerdas serta berpengalaman tentang alam keliling. Mempunyai kelebihan koordinasi pancaindera dengan pemikiran. Mereka yang berkeupayaan dalam kemahiran 3M serta berkemampuan dalam daya pemikiraan abstrak. 6. Melahirkan daya cipta menerusi pemikiran dan kegiatan serta boleh menilai hasil kerja sendiri. Berupaya menerima konsep-konsep baru. 7.

Menggunakan daya usaha sendiri Memberi peluang untuk mengembangkan sifat kepimpinan sosial Menggunakan kaedah dan organisasi yang mudah ubah Melibatkan pembacaan luas eksperimental. berbeza Aktiviti Pengayaan berjalan serentak dengan aktiviti pemulihan. 6. 1. 4. 5. Kumpulan Mengikut Kebolehan Kelas dibahagikan kepada tiga kumpulan: cerdas. Arahan yang diberikan kepada kumpulan cerdas dan sederhana perlu jelas agar mereka dapat menjalankan aktiviti pengayaan secara individu tanpa bimbingan guru. lambat menjalankan aktiviti pemulihan.Prinsip program pengayaan 1. sederhana dan lambat. permainan dan rekreasi dan sebagainya . 3. 2. Langkah dan pengelolaan pengayaan Strategi pelaksanaan Aktiviti Pengayaan. Cara ini amat sesuai untuk menjalankan pelbagai aktiviti yang berlainan dalam masa yang sama. Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah: kerja projek. Aktiviti Pengayaan melalui kumpulan pelbagai kebolehan menjalankan aktiviti Murid-murid cerdas akan dilatih membantu murid-murid lambat pengayaan yang disediakan Murid-murid cerdas dapat menambahkan pengalaman memimpin dan memupuk semangat kerjasama antara murid dalam kumpulan masing-masing. murid-murid Semasa murid-murid cerdas dan sederhana menjalankan aktiviti pengayaan. Setiap kumpulan menjalankan aktiviti pengayaan dengan menggunakan kemahiran yang sama tetapi kadar kesukaran yang 2. Memberi penekanan kepada aktiviti yang bersifat kreatif dan Membuat kerja sendiri dan hasilan kendiri. Guru boleh memberi perhatian atau membantu 3. murid-murid lambat menjalani aktiviti pemulihan.

Pilihan Guru Biasanya aktiviti-aktiviti ini dijalankan secara formal untuk semua murid mengikut peringkat keupayaan mereka. Cara ini bukan saja berfaedah kepada murid-murid yang lambat tetapi juga berfaedah kepada murid-murid cerdas kerana secara tidak langsung pengetahuan dan pengalaman mereka bertambah. Pelaksanaan Aktiviti Pengayaan Aktiviti-aktiviti pengayaan boleh dilaksanakan: 1. 2. d. Ia hendaklah dijalankan selepas murid-murid diberi aktiviti-aktiviti asas untuk sesuatu kemahiran. guru bolehlah memberi bimbingan kepada murid yang lambat. Selepas menguasai sesuatu kemahiran atau sekumpulan kemahiran . Justeru. misalnya dengan cara mempamerkan hasil kerja mereka atau mengadakan perbincangan kelas. Pilihan Murid a. Aktiviti pengayaan dijalankan secara tidak formal. Selepas menjalankan aktiviti-aktiviti asas untuk sesuatu kemahiran 3. Pengajaran dan pembelajaran boleh dijalankan berdasarkan aktiviti-aktiviti yang dicadangkan dalam buku teks atau buku panduan khas yang ditetapkan. 1. hasil kerja mereka hendaklah diberi penghargaan. Di samping itu bakat kepimpinannya dapat dikembangkan di samping memupuk semangat kerjasama di kalangan murid. c. guru bolehlah pada masa tertentu mendapatkan bantuan daripada murid-murid yang cerdas bagi membantu murid-murid yang lambat menjalankan aktiviti mereka sama ada secara individu atau berkumpulan. 2. bimbingan khusus daripada guru kurang diperlukan kerana kebanyakan aktiviti pengayaan yang diberi adalah berbentuk belajar sendiri. Memandangkan murid-murid lebih senang berinteraksi dan belajar dengan rakan-rakan sebaya. Setelah murid-murid selesai menjalani sesuatu aktiviti yang diberikan. Bagi murid cerdas dan sederhana. iaitu guru hanyalah sebagai pendorong dan penggalak kepada murid-murid untuk memilih dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang telah disediakan b. Aktiviti-aktiviti ini adalah untuk membantu murid-murid mengukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari.Pengelolaan Aktiviti Pengayaan Aktiviti pengayaan boleh dijalankan berdasarkan. untuk memudahkan pengelolaan bilik darjah. Dalam masa yang telah ditentukan setiap hari.

Permainan dan Rekreasi • Teka Silang Kata • Teka Benda • Teka Teki • Mencari Jalan Keluar • Menyambung Titik • Mencari tajuk kepada sesuatu gambar / cerita • Mencari benda tersembunyi • Meneka bunyi • Dam • Catur • Sahiba • Bingo • Ular dan Tangga • Jigsaw Puzzle • Bermain bentuk geometri • Rubic Cube . keratan akhbar – Buku Skrap • Mengadakan pameran bilik darjah • Minggu Bahasa [ Kuiz. Selepas menguasai semua kemahiran dalam sesuatu unit pembelajaran AKTIVITI-AKTIVITI PENGAYAAN 1. Bacaan Tambahan • Kad-kad bacaan mengikut tajuk dan tema • Buku pengetahuan dan cerita kanak-kanak • Majalah pelajar • Surat khabat / keratan • Risalah-risalah 2. Kerja-kerja Projek • Lawatan • Melapor Peristiwa • Menulis Cerita • Membuat Zoo Mini Sekolah • Mengumpul setem. gambar. Teka Silang Kata ] 3.4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful