SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN ARAS SATU, KOMPLEKS ISLAM DARUL RIDZUAN JALAN PANGLIMA

BUKIT GANTANG WAHAB 30000 IPOH. NO.TEL: 05-2540615
PEMOHON-PEMOHON ADALAH DIPELAWA DARIPADA WARGANEGARA MALAYSIA RAKYAT DYMM. PADUKA SERI SULTAN PERAK DARUL RIDZUAN YANG BERKELAYAKAN SAHAJA, LAYAK MEMOHON KEKOSONGAN JAWATAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM NEGERI PERAK SEPERTI BERIKUT:1. JAWATAN KOSONG: 1.1.A. (a) Jawatan : PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM (IMAM) (LELAKI SAHAJA) No. Rujukan : 358A/489/3/1 ( 10 kekosongan ) Jabatan Agama Islam Perak Pengurusan Dan Profesional Sosial P1T1 RM 1,688.89 – P1T27 RM 4,638.89 P2T1 RM 1,783.51 – P2T27 RM 4,917.16 P3T1 RM 1,882.31 – P3T27 RM 5,219.23

(b) (c) (d)

Jabatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan

: : : :

B. Jadual Gaji Gred S.41 C. Syarat Lantikan :1. (a) (i)

Calon bagi lantikan hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut :Ijazah Sarjana Muda/Ijazah Sarjana Muda kepujian dalam bidang pengajian Islam yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Keutamaan diberikan kepada yang memiliki Diploma Tahfiz Quraan WalQiraat); atau Ijazah Sarjana Muda/Ijazah Sarjana Muda Kepujian Takhassus Qiraat atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(b)

Kepujian Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

1

D. SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN : Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Hal Ehwal Islam adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan :(i) (ii) Mempunyai kelayakan diperenggan 1.1.(C) di atas; atau Lulus Peperiksaan Khas

1.2.A. (a)

Jawatan

:

PENGHULU (LELAKI SAHAJA) No. Rujukan : 358A/489/32 ( 25 kekosongan ) Perkhidmatan Awam Negeri Perak Sokongan Pentadbiran dan Sokongan P1T1 RM 1,204.55 – P1T26 RM 3,027.10 P2T1 RM 1,274.13 – P2T26 RM 3,213.25 P3T1 RM 1,346.73 – P3T26 RM 3,405.26

(b) (c) (d)

Jabatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan

: : : :

B. Jadual Gaji Gred NP.27 C. Syarat Lantikan : 1. (a) (i)

Calon bagi lantikan hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut :Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta mempunyai pengalaman tidak kurang dari 10 tahun dalam bidang berkaitan, terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan dan sukarela serta berpengetahuan luas dalam pembangunan masyarakat,adat istiadat, agama dan sosiobudaya tempatan. (Gaji permulaan ialah pada Gred NP.27 : P1T3 RM1,337.65); atau Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan . (Gaji permulaan ialah pada Gred NP.27 : P1T6 RM1,537.30); atau Diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred NP.27 : P1T10 RM1,803.50); atau Diploma dalam bidang pengurusan harta benda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred NP.27 : P1T11 RM1,870.05);

(ii)

(iii)

(iv)

2

[Calon dengan kelayakan STPM atau diploma disyaratkan mempunyai pengalaman tidak kurang dari 5 tahun dalam bidang berkaitan, terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan dan sukarela serta berpengetahuan luas dalam pembangunan masyarakat,adat istiadat, agama dan sosiobudaya tempatan] dan (b) Kepujian Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN : Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Kumpulan Sokongan Gred 17 yang mensyaratkan kelayakan masuk SPM adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penghulu Gred NP27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan :(i) Mempunyai kelayakan di perenggan 1.2.(C) di atas; atau (ii) Lulus Peperiksaan Khas; [Calon dengan kelayakan SPM disyaratkan mempunyai pengalaman tidak kurang dari 10 tahun manakala calon dengan kelayakan STPM atau diploma disyaratkan mempunyai Pengalaman tidak kurang dari 5 tahun dalam bidang yang berkaitan, terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan dan sukarela serta berpengetahuan luas dalam pembangunan masyarakat,adat istiadat, agama dan sosiobudaya tempatan]

1.3.A. (a)

Jawatan

:

PEMBANTU PERTANIAN No. Rujukan : 358A/489/26 ( 16 kekosongan ) Jabatan Pertanian Negeri Perak Sokongan Perkhidmatan Pertanian P1T1 RM 824.91 – P1T24 RM 2,155.88 P2T1 RM 876.34 – P2T24 RM 2,277.03 P3T1 RM 929.28 – P3T24 RM 2,402.48

(b) (c) (d)

Jabatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan

: : : :

B. Jadual Gaji Gred G.17

C.

Syarat Lantikan : 1. (a) Calon bagi lantikan hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut :Sijil Institut Pertanian, Kementerian Pertanian atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred G.17 : P1T8 RM1,174.28); dan

3

(b)

Kepujian Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

1.4.A. (a)

Jawatan

:

PEMBANTU VETERINAR No. Rujukan : 358A/489/4/2 ( 8 kekosongan ) Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Perak Sokongan Perkhidmatan Pertanian P1T1 RM 824.91 – P1T24 RM 2,155.88 P2T1 RM 876.34 – P2T24 RM 2,277.03 P3T1 RM 929.28 – P3T24 RM 2,402.48

(b) (c) (d)

Jabatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan

: : : :

B. Jadual Gaji Gred G.17 C. Syarat Lantikan : 1. (a)

Calon bagi lantikan hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut :(i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred G.17 : P1T1 RM824.91); atau Sijil Veterinar daripada Institut Haiwan Kluang, Jabatan Perkhidmatan Haiwan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred G.17 : P1T8 RM1,174.28); dan Kepujian Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

(ii)

(b)

1.5.A. (a)

Jawatan

:

RENJER HUTAN No. Rujukan : 358A/489/6/1 ( 5 kekosongan ) Jabatan Perhutanan Negeri Perak Sokongan Perkhidmatan Pertanian P1T1 RM 824.91 – P1T24 RM 2,155.88 P2T1 RM 876.34 – P2T24 RM 2,277.03 P3T1 RM 929.28 – P3T24 RM 2,402.48

(b) (c) (d)

Jabatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan

: : : :

B. Jadual Gaji Gred G.17 C. Syarat Lantikan :

4

1. (a)

Calon bagi lantikan hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut :(i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta Sijil Perhutanan Renjer Hutan daripada Institut Perhutanan Kerajaan yang diiktiraf oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred G.17 : P1T4 RM974.64); atau Sijil Perhutanan Renjer Hutan daripada Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred G.17 : P1T8 RM1,174.28); dan Kepujian Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

(ii)

(b)

D. SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN : Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pengawas Hutan layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Renjer Hutan Gred G17, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan :(i) Mempunyai kelayakan di perenggan 1.5.(C) di atas; atau (ii) Lulus Peperiksaan Khas; 1.6.A. (a) Jawatan : JURUTEKNIK KOMPUTER No. Rujukan : 358A/489/48/1 ( 2 kekosongan ) Perkhidmatan Awam Negeri Perak Sokongan Perkhidmatan Sistem Maklumat P1T1 RM 843.06 - P1T26 RM 2,325.37 P2T1 RM 896.00 - P2T26 RM 2,452.46 P3T1 RM 950.45 - P3T26 RM 2,583.95

(b) (c) (d) B.

Jabatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan

: : : :

Jadual Gaji Gred FT.17

C. Syarat Lantikan :1. (a) Calon bagi lantikan hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut :(i) Sijil Pelajaran Malaysia serta lulus subjek elektrik atau Elektronik atau teknologi maklumat pada peringkat peperiksaan tersebut atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred FT.17:P1T1 RM843.06); atau Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang sistem komputer atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred FT.17:P1T2 RM894.49); atau

(ii)

5

(iii)

Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang sistem komputer atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred FT.17:P1T3 RM945.92); atau Sijil dalam bidang teknologi maklumat atau prosesan data yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred FT.17:P1T6 RM1,100.21); atau Sijil dalam bidang kejuruteraan elektronik (komputer) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred FT.17:P1T9 RM1,254.50); dan Kepujian Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan)pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

(iv)

(v)

(b)

1.7.A. (a)

Jawatan

:

PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM No. Rujukan : 358A/489/3/5 ( 6 kekosongan ) Jabatan Agama Islam Negeri Perak Sokongan Perkhidmatan Sosial P1T1 RM 820.38 - P1T24 RM 2,151.35 P2T1 RM 871.81 - P2T24 RM 2,272.50 P3T1 RM 924.75 - P3T24 RM 2,397.95

(b) (c) (d)

Jabatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan

: : : :

B. Jadual Gaji Gred S.17 C. Syarat Lantikan :1. (a)

Calon bagi lantikan hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut :(i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dengan kepujian dalam subjek Agama Islam dan lulus Bahasa Arab; atau (ii) Sijil IV Thanawi atau Sijil Tinggi Agama daripada sekolah agama bantuan penuh kerajaan; dan Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. : PEMBANTU TADBIR ( PERKERANIAN/ OPERASI ) No. Rujukan : 358A/489/16 ( 54 kekosongan )

(b)

1.8.A. (a)

Jawatan

6

(b) (c) (d)

Jabatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan

: : : :

Perkhidmatan Awam Negeri Perak Sokongan Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan P1T1 RM 820.38 – P1T24 RM 2,151.35 P2T1 RM 871.81 – P2T24 RM 2,272.50 P3T1 RM 924.75 – P3T24 RM 2,397.95

B. Jadual Gaji Gred N.17 C. Syarat Lantikan :1. (a)

Calon bagi lantikan hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut :Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan

(b)

Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer dan/atau mengambil trengkas).

D.

SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN : Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Bentara Parlimen adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:(i) (ii) Mempunyai kelayakan diperenggan 1.8.(C) di atas; atau Lulus Peperiksaan Khas. Jawatan : PEMBANTU TADBIR ( KEWANGAN ) / PEMBANTU AKAUNTAN No. Rujukan : 358A/489/59 ( 30 kekosongan ) Perkhidmatan Awam Negeri Perak Sokongan Perkhidmatan Kewangan P1T1 RM 821.89 – P1T24 RM 2,152.86 P2T1 RM 873.32 – P2T24 RM 2,274.01 P3T1 RM 926.26 – P3T24 RM 2,399.46

1.9.A. (a)

(b) (c) (d)

Jabatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan

: : : :

B. Jadual Gaji Gred W.17

C. Syarat Lantikan :1. Calon bagi lantikan hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut :-

7

(a)

(i)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta kepujian dalam subjek Matematik pada peringkat peperiksaan tersebut; atau Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia Peringkat Pertengahan (Simpan Kira-Kira) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred W.17 : P1T2 RM871.80); atau Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia Peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred W.17 : P1T5 RM1,021.53); atau Sijil dalam bidang Pengurusan Perniagaan atau Penyimpan KiraKira yang diiktiraf oleh kerajaan daripada Politeknik-Politeknik Tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred W.17 : P1T9 RM1,221.17) dan. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

(ii)

(iii)

(iv)

(b)

1.10.A.(a)

Jawatan

:

PENGAWAS HUTAN No. Rujukan : 358A/489/6/2 ( 29 kekosongan ) Jabatan Perhutanan Negeri Perak Sokongan Perkhidmatan Pertanian P1T1 RM 735.72 – P1T21 RM 1,748.57 P2T1 RM 778.19 – P2T21 RM 1,836.71 P3T1 RM 822.29 – P3T21 RM 1,926.48

(b) (c) (d)

Jabatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan

: : : :

B. Jadual Gaji Gred G.11 C. Syarat Lantikan : 1. (a)

Calon bagi lantikan hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut :(i) Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran serta Sijil Perhutanan Pengawas Hutan daripada Sekolah Latihan Perhutanan kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred G.11 : P1T1 RM735.72); atau Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran serta Sijil Perhutanan Pengawas Hutan daripada Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred G.11 : P1T2 RM776.56); dan

(ii)

8

(b)

Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu pada peringkat Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

D. SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN : Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pekerja Awam Khas (PAK) (Pekerja Hutan) dan Pembantu Am Pejabat adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pengawas Hutan Gred G11, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan :(i) (ii) Mempunyai kelayakan diperenggan 1.10.(C) di atas; atau mempunyai Sijil Perhutanan Pengawas Hutan daripada Sekolah Latihan Perhutanan Kerajaan atau Sijil Perhutanan Pengawas Hutan daripada Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau Lulus Peperiksaan Khas yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan.

(iii)

1.11.A.(a)

Jawatan

:

PENGHANTAR NOTIS No.Rujukan : 358A/489/31 ( 21 kekosongan ) Perkhidmatan Awam Negeri Perak Sokongan Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan P1T1 RM 709.59 - P1T18 RM 1,534.57 P2T1 RM 752.06 - P2T18 RM 1,617.82 P3T1 RM 796.16 - P3T18 RM 1,702.70

(b) (c) (d)

Jabatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan

: : : :

B. Jadual Gaji Gred N.3

C. SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN :Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Am Pejabat adalah layak dipertimbang oleh pihak berkuasa melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penghantar Notis Gred N3 tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan :(a) (i) berpelajaran di peringkat sekolah menengah rendah bantuan penuh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dan Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu pada peringkat peperiksaan tersebut atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan

(ii)

9

(Gaji permulaan ialah pada Gred N.3 : P1T2 RM 750.43); atau (iii) (b) Lulus Peperiksaan Khas;

Mempunyai lesen memandu motosikal yang sah.

1.12.A.(a)

Jawatan

:

PEKERJA AWAM KHAS No.Rujukan : 358A/489/80 ( 33 kekosongan ) Jabatan Perhutanan Negeri Perak Sokongan Perkhidmatan Mahir, Separuh Mahir dan Tidak Mahir.

(b) (c) (d)

Jabatan

:

Kumpulan Perkhidmatan : Klasifikasi Perkhidmatan : :

B. Jadual Gaji Gred R.3 C. Syarat Lantikan :1. (a)

P1T1 RM 701.42 – P1T17 RM 1,354.86 P2T1 RM 743.89 – P2T17 RM 1,423.41 P3T1 RM 787.99 – P3T17 RM 1,493.59

Calon bagi lantikan hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut :(i) (ii) Tamat Darjah 6 Sekolah Rendah Bantuan Penuh kerajaan; dan berkebolehan menjalankan bidang kerja berkaitan yang diliputi oleh skim perkhidmatan ini. (Gaji permulaan ialah pada Gred R.3 : P1T2 RM742.26); dan Berkebolehan bertutur , membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan baik.

(b)

D. SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN :Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pekerja Awam dalam bidang berkaitan adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pekerja Awam Khas Gred R3, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan :(a) berkebolehan menjalankan bidang kerja seperti diperenggan 1.12.(C) di atas.

1.13.A.(a)

Jawatan

:

PEMANDU KENDERAAN No.Rujukan : 358A/489/81 ( 80 kekosongan ) Perkhidmatan Awam Negeri Perak Sokongan Perkhidmatan Mahir, Separuh Mahir dan Tidak Mahir.

(b) (c) (d)

Jabatan Kumpulan Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan

: : :

10

B. Jadual Gaji Gred R.3 C. Syarat Lantikan :1. (a)

:

P1T1 RM 701.42 – P1T17 RM 1,354.86 P2T1 RM 743.89 – P2T17 RM 1,423.41 P3T1 RM 787.99 – P3T17 RM 1,493.59

Calon bagi lantikan hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut :(i) (ii) Tamat Darjah 6 Sekolah Rendah Bantuan Penuh kerajaan; Memiliki lesen memandu Kelas D/E/E1/E2/F/G/H/I berkenaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) [kecuali lesen memandu dalam tempoh percubaan (P)]; berkebolehan memandu, mengendali dan menyenggara kenderaan bermotor berkenaan yang diliputi oleh skim perkhidmatan ini. Gaji permulaan ialah pada Gred R3 :     Lesen D Lesen E/E1/E2 Lesen F/H Lesen G/I P1T3 P1T4 P1T5 P1T6

(iii)

dan

(b)

Berkebolehan bertutur , membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan baik. (Keutamaan diberi kepada calon yang memiliki lesen memandu Kelas E/H/I).

D. SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN :Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pekerja Awam adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pemandu Kenderaan Gred R3, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan :(a) mempunyai kelayakan di perenggan 1.13.(C) di atas.

2.

TARAF KERAKYATAN : 2.1. Warganegara Malaysia

3.

HAD UMUR : 3.1. Calon-calon bagi lantikan hendaklah berumur tidak kurang dari 20 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.

11

3.2.

Pegawai sedang berkhidmat yang layak dipertimbangkan untuk KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN hendaklah telah DISAHKAN DALAM JAWATAN dan berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. Bekas Anggota Tentera yang tidak menerima pencen dan telah menamatkan perkhidmatannya dengan baik hendaklah berumur tidak melebihi 45 tahun pada tarikh permohonan.

3.3.

4.

TARAF JAWATAN : 4.1. Tetap

5.

PANDUAN DAN SYARAT MEMOHON:5.1. Bagi tujuan pelantikan ke perkhidmatan awam, calon yang memohon jawatan yang mensyaratkan kelayakan masuk Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) perlu memiliki sekurang-kurangnya keputusan berikut: (a) lulus enam mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, dengan dua daripada mata pelajaran adalah di peringkat Kepujian dan selebihnya peringkat Lulus dalam satu peperiksaan; atau (b) lulus enam mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, dengan dua mata pelajaran adalah di peringkat Kepujian dan selebihnya peringkat Lulus yang dikumpulkan dalam dua peperiksaan dalam tempoh tiga tahun berturut-turut; dan (c) memenuhi syarat kelayakan Bahasa Melayu iaitu Kepujian dan subjeksubjek tertentu seperti mana yang disyaratkan dalam skim perkhidmatan. 5.2. Bagi tujuan pelantikan ke perkhidmatan awam, calon yang memohon jawatan yang mensyaratkan kelayakan masuk Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) perlu memiliki sekurang-kurangnya keputusan berikut: (a) lulus sekurang-kurangnya 3 mata pelajaran atas Gred C dengan NGMP 2.00 dan lulus Pengajian Am (sekurang-kurangnya atas Gred C dengan NGMP 2.00) dalam satu peperiksaan STPM; atau (b) lulus 2 mata pelajaran dan lulus Pengajian Am (sekurang-kurangnya atas Gred C dengan NGMP 2.00) dalam satu peperiksaan STPM dengan syarat kedua-dua mata pelajaran yang lulus itu mestilah sekurang-kurangnya mendapat: (i) (ii) (iii) (iv) atau (c) lulus sekurang-kurangnya 2 mata pelajaran atas Gred C (NGMP 2.00) dan 2 mata pelajaran atas Gred C-,D+ atau D (NGMP 1.67,1.33 atau 1.00) serta Gred B dan B (NGMP 3.00 dan 3.00); atau Gred B+ dan B- (NGMP 3.33 dan 2.67); atau Gred A- dan C+ (NGMP 3.67 dan 2.33); atau Gred A dan C (NGMP 4.00 dan 2.00).

12

lulus Pengajian Am(sekurang-kurangnya atas Gred C dengan NGMP 2.00) dalam satu peperiksaan STPM; atau (d) lulus sekurang-kurangnya 4 mata pelajaran yang berlainan atas Gred C (NGMP 2.00) dan lulus Pengajian Am(sekurang-kurangnya atas Gred C dengan NGMP 2.00) dalam STPM yang dikumpulkan dalam dua peperiksaan dalam tempoh tiga tahun berturut-turut. 5.3. Pemohon-pemohon hendaklah menggunakan Borang Permohonan secara online yang boleh didapati di dalam Portal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak Darul Ridzuan di http://spa.perak.gov.my. Bagi pemohonpemohon yang telah mendaftar secara online tidak perlu mendaftar semula. Pemohon hanya perlu mengemaskini data dan membuat permohonan jawatan yang terkini seperti yang diiklankan.

6.

Bagi calon-calon KPSL 6.1. Pemohon-pemohon yang layak di bawah Kenaikan Pangkat Secara lantikan (KPSL) atau pegawai yang sedang berkhidmat hendaklah mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikut PU(A)(17). Pengesahan Ketua Jabatan hendaklah dibawa semasa temuduga. Boleh dimuatturun di dalam sistem online di Ruangan Pekerjaan Sekarang.

7.

Tarikh tutup permohonan ialah pada atau sebelum 9 April 2012
Sebarang pertanyaan boleh di hubungi di talian : 05-2540615 Alamat : Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak Aras 1, Kompleks Islam, Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab, 30000, Ipoh, Perak Darul Ridzuan.

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful