You are on page 1of 1

Noli Me Tangere Ibarra: Ninanais tulungan ang pamahalaan para umunlad ang kanyang bayan ngunit unti-untiMark

Joseph R.ang pamahalaang Daniel, nitong nakilala iyon. December 5, 2008 Basilio: Musmos na bata na lagi na lamang naapi . Walang ibang sinapit kundi ang pananakit ng mga prayle sa kanilang makapatid. Donya Victorina: Laginbg kasama si Don Tiburcio Maria Clara: Natuloy ang pagpasok niya sa kumbento dahil sa mga pangyayari na sumira sa kanilang pag-iibigan ni Ibarra. Kapitan Tiyago: Laging sinusuportahan si Maria Clara at Ibarra. Malusog at maayos ang pngangatawan na may kaunting katabaan.

IV-Alexandrite Filipino

El Filibusterismo Simoun: Ang nagiisang layunin niya ay ang paghigantihan ang mga taong sumira at humadlang sa pagsasamahan nila ni Maria Clara. Ngunit idinaan niya ito sa kunwaring pagkampi at pagtulong niya sa pamahalaan. Basilio: Isang matalinong magaaral na pinagaral ni Kapitan Tiyago ng medisina at itinuring na anak. Siya ang gumgamot sa sakit ni Kapitan Tiyago. Donya Victorina: Laging pinahahanap si Don Tiburcio sa mga gwardiya sibil patay man o buhay. Maria Clara: Namatay na hindi man lang nasisilayang muli ang kanyang minamahal na si8 Ibarra/ Simoun. Kapitan Tiyago: Walang ibang alam kundi ang tumangap ng tumanggap ng apya kay Padre Irene kahit na alam niyang ito’y nakakasama sa kanya. At dahil nga sa patuloy na paggamit nito ng apya ay tuluyan na siyang namatay. Padre Salvi: Lagi ng abala dahil kasama na niya si Maria Clara sa Kumbento. Tata Selo: Nais na maghimagsik sa mga prayle dahil sila ang dahilan ng paghihirap nito. Buod: Mag-iikapito pa lamang ng gabi ng araw ng kasal, at si Basilio ay palakad-lakad sa tapat ng bahay ng pinagdarausan ng handaan. Dikawasa'y nanaog si Simoun upang lisanin niya ang bahay na yaong di malulutawan ng pagsabog. Ang nanlulumong si Basilio ay sisinod sana nguni't namalas niyang dumatng si Isagani, ang naging katipan at iniring ni Paulita. Pinagsabihan niya itong tumakas nguni't di siya pinansin kaya't napilitan si Basilio na ipagtapat kay Isagani ang lihim na pakana subali't hindi rin napatinag ang binatang ito. "Nanlalamlam ang lampara," ang pansin na di mapalagay na Kapitan Heneral. "Utang na loob, ipakitaas ninyo, Pari Irene, ang mitsa." Kasimbilis halos ng lintik sa sinambilat ni Isagani ang lampara, tumakbo sa azotea at inihagis ito sa ilog. Sa gayon ay nawalan ng bias ang pakana ni Simoun para sa isang paghihimagsik sa sandatahan. Siya, ay pinag-uusig ngayon ng mga may kapangyarihan, ay tumakas sa bahay ni Pari Florentino na nasa baybayin ng karagatang Pasipiko. DI naluwata'y papalapit na ang mga alagad ng batas na darakip sa kanya. Uminom siya ng lason upang huwag pahuli nang buhay. Ipinagtapat niya kay Pari Florentino ang tunay niyang pangalan at pagkatao. Isinalaysay niya sa paring ito ang

Padre Salvi: May pagnanasa skay Maria Clara, at gagawin niya ang lahat makuha niya lang ito masama man o mabuti. Tata Selo: Nagsisikap sa buhay ngunit pilit na ibinabaon ng mga prayle sa kahirapan sa paraan ng pagkamkam sa kanyang lupain . Buod: Bago tuluyang tumakas ay nagkaroong ng pagkakataon si Ibarrang magkausap sila ng lihim ni Maria Clara,. Anya?y ipinagkaloob na niya rito ang kalayaan at sana?y lumigaya siya at matahimik na ang kalooban. Ipinaliwanag ni Maria Clara na ang liham na kanyang iniingatan at siyang ginamit sa hukuman ay nakuha sa kanya sa pamamagitan ng pagbabanta t pananakot. Ippinalit sa mga liham na ito ang dalawang liham na isinulat ng kanyang ina bago siya ipanganak na nakuha ni Padre Salvi sa kumbento at dito nasasaad na ang tunay niyang ama ay si Padre Damaso. Sinabi niya kay Ibarra na kaya siya pakakasal kay Linares ay upang ipagtanggol ang karangalan ng kanyang ina subalit ang pagiibig niya saa binata ay di magbabago kailanman. Samantala, tumakas na si Ibarra sa tulong ni Elias. Sumakay sila ng bangka, pinahiga si Ibarra at tinabunan ng damo at pagkatapos ay tinunton ang ilog Pasig hanggang makarating sa Lawa ng Bay. Ngunit naabutan sila ng mga tumutugis sa kanila. Inisip ni Elias na iligaw ang mga ito kaya naisipan niyang lumundag sa tubig kung saan inakalang si Ibarra ang tumalon kaya hinabol at pinaputukan siya ng mga sibil hanggang mahawi ang bakas ng pagkakalangoy at