Birger Scháfermeier

A sikeres trading művészete
Így válik Ön mester-traderré!

2

A szerző
Birger Scháfermeier
Az 1969-es születésű Birger Scháfermeier, lelkészcsalád legidősebb fia, már 14 évesen
elkezdett részvényekkel kereskedni. Ma már nemcsak sikeres trader, aki megél üzleteiből, de
portfolió-menedzser és egy nemzetközi Asset-Management-Társaság főrészvényese is.
Rendszeres nyilvános tradingrendezvények, melyeken nézői előtt élőben kereskedik, tették a
tanult gazdasági tudóst Németország határain túl is az európai daytraderek egyik
legismertebbikevé.

Hátsó borító
A sikeres trading művészete
Csupán két dolog van, amit a trader kontrollálni tud: önmaga és a kockázat. Birger
Scháfermeier megismerteti könyvében a helyes utat a fegyelemhez. Ez pedig: Helyezd magad
a tradingnél mindenkor produktív hangulatba az éppen megoldandó feladathoz. Hogyan
tudnak traderek önkontrollal és kockázat-minimalizálással sikeresen tevékenykedni - ezt
mutatja be a szerző gyakorlati példákkal és eleven tapasztalati beszámolókkal.

„A helyes tradinghez az embernek mentálisan keménynek, fizikailag fittnek kell lennie és
tudnia kell, miért csinálja azt, amit csinál. Ezen dolgok mindegyike fontos."
Joe Ross
„Birger Scháfermeier traderként, vagyonkezelőként és brókerként ismeri a trading-business
minden oldalát, és azok közé a ritka, sikeres traderek közé tartozik, akik saját tapasztalataikat
megosztják másokkal."
TerminTrader
„Birger Scháfermeier megkeresi szükségleteit tradinggel - és aki már járt a házában, az
tudja, hogy jól megy neki."
TradersWorld


3

Tartalomjegyzék
Előszó ......................................................................................................................................... 6
1. Mit akar valójában a trader és miként éri el azt. ..................................................................... 9
Találja ki, mit is akar .............................................................................................................. 9
Tegye fel magának a kérdést: milyen értékek elérésére törekszik ....................................... 11
Kondicionálja magát sikerre!................................................................................................ 12
Fogalmazza meg céljait mindig helyesen!............................................................................ 13
2. Két alapvető dolog: A mester-traderhez vezető út előtt mindkettőt el kell fogadnia! .......... 15
Vállaljon 100 százalék felelősséget ...................................................................................... 15
Azokra a dolgokra összpontosítson, amelyeket valóban ellenőrizni tud .............................. 16
3. Állítson fel egy tervet, amely működőképes! ....................................................................... 18
Az üzleti és trading-terv feladatai ......................................................................................... 18
Így készül egy átfogó terv .................................................................................................... 21
A trading-terv ....................................................................................................................... 25
Példa egy üzleti és trading-tervre ......................................................................................... 35
Az én trading-tervem (kivonatosan) ..................................................................................... 39
4. Hit-rendszerek ...................................................................................................................... 42
Miként működik az agyunk? ................................................................................................ 42
Viselkedésünket dogmák határozzák meg ............................................................................ 43
Nincs valóság - csak a világ belső reprezentációja............................................................... 45
Miként befolyásolják meggyőződéseink kereskedésünket ................................................... 46
Meggyőződések (dogmák) a tradingnél ............................................................................... 47
Keressen dogmákat, amelyek támogatják Önt ..................................................................... 49
5. Állapotok és hangulatok ....................................................................................................... 51
Hangulatok határozzák meg viselkedésünket. ...................................................................... 51
Hogyan keletkeznek a hangulatok? ...................................................................................... 51
Fegyelem .............................................................................................................................. 54
Lépések a fegyelem felé ....................................................................................................... 58
Fejlesszen ki egy viselkedési iránytűt .................................................................................. 59
6. Produktív hangulatok a trading-sikerhez .............................................................................. 63
A traderek állapota és létformája .......................................................................................... 63
Minden trading-lépéshez optimális hangulatot..................................................................... 65
Kiválóság hangulatkontrollal ................................................................................................ 69
7. Hogy döntöm el, melyik a jó fogadás? ................................................................................. 74
Piacelemzés és jelentősége ................................................................................................... 74
4

A hozam-kockázat arány ...................................................................................................... 77
A hozam-kockázat arány kritikája ....................................................................................... 79
Találati arány és Payoff-Ratio.............................................................................................. 80
Az elvárt érték ...................................................................................................................... 83
Csőd kockázat ...................................................................................................................... 86
8. Kezdők szerint fontos a helyes belépés................................................................................ 93
A belépés .............................................................................................................................. 93
A véletlen belépés ................................................................................................................ 93
Így tervezze meg belépését .................................................................................................. 95
A filozófia ............................................................................................................................ 95
Ítélje meg a piac pszichológiai állapotát .............................................................................. 98
Mikor lépjünk be? Világos tárgyi és specifikus feltételek ................................................... 98
Valósítsa meg szabályait következetesen - veszteséges szakaszban is ................................ 99
Hol lépjen be, avagy: így várjon a legjobb belépésre ........................................................ 100
Póker-stratégia.................................................................................................................... 101
A lehetőségek száma .......................................................................................................... 102
Ezeket a lépéseket kell megtennie...................................................................................... 102
Erre kell minden belépésnél figyelni.................................................................................. 103
Minden belépéshez tervezze meg már az újra-belépést is ................................................. 103
Legyen az első pozícióval agresszív, és építsen még rá, ha az Ön irányába "fut" ............. 104
Ne lépjen be túl gyakran .................................................................................................... 105
Kerülje a belépést fontos gazdasági adatok előtt ............................................................... 105
Létezik-e okos belépés, és ha igen: milyen az?.................................................................. 105
9. A mester-traderek nagy titkai a kilépési stratégiák. ........................................................... 107
A trading alapvető törvénye - és miért vét oly sok kilépési stratégia ez ellen ................... 107
Kész arra, hogy nyereségeiért pókerezzen? ....................................................................... 108
A pulykacsapda .................................................................................................................. 109
Az én kilépési szabályaim .................................................................................................. 112
Így találhatja meg tökéletes kilépési-stratégiáját ............................................................... 114
10. Kutatás a maximális hozamráta után............................................................................... 116
A Kelly-kritérium ............................................................................................................... 116
Optimal-F ........................................................................................................................... 118
A rendszer csőd kockázatának kiszámítása........................................................................ 120
Maximális hozamráta ......................................................................................................... 121
11. Monte-Carlo-szimulációk ................................................................................................ 126
5

Mi a különbség a szimuláció és a backtesting között ? ...................................................... 126
A rendszer szimulálása ....................................................................................................... 127
Szimuláció kialakítása Excel-ben ....................................................................................... 129
12. A pozíció méretezése ........................................................................................................ 135
Az egy lottal játszó traderek nem optimálisan kereskednek............................................... 135
Pozícióméretezés - turbózza fel teljesítményét................................................................... 137
Így lehet egy optimális money-management algoritmust kidolgozni ................................ 140
A pozícióméretezés szabályai ............................................................................................. 143
Így építhető fel egy piramis ................................................................................................ 145
Pszichológiai megfontolások egy piramis felépítésénél ..................................................... 148
Példa egy piramisra ............................................................................................................ 149
13. Trading-krízisek sikeres túlélése ...................................................................................... 150
1. szabály: „Stay in business" ............................................................................................. 150
2. szabály: Ne azt kérdezd, miért, hanem azt: hogyan........................................................ 153
Kivezető utak a krízisből .................................................................................................... 154
Azonnali teendők ................................................................................................................ 154
Általános teendők ............................................................................................................... 155
Külső kontroll ..................................................................................................................... 155
Belső kontroll ..................................................................................................................... 156
14. A trading stratégiai gondolkodást kíván. .......................................................................... 157
Trading-taktikák ................................................................................................................. 157
Trading-taktika 1: pókerezz a nyereségért.......................................................................... 158
Trading-taktika 2: csak veszteségnél csökkentsd kockázatodat ........................................ 158
Trading-taktika 3: Ne egy trade nyereségét próbáld maximalizálni, hanem az összes
nyereséges trade összegét ................................................................................................... 159
Trading-taktika 4: Használj vegyes stratégiákat ................................................................. 160
Trading-taktika 5: Mindig pókerezz, ha a pókerjáték elvárható értéke pozitív. ................. 162
Trading-taktika 6: Mivel nekünk, tradereknek vállalnunk kell a kockázatokat, vállaljuk hát,
amilyen korán csak lehet .................................................................................................... 164
Trading-taktika 7: A gondos tervezés előnyökkel jár bizonytalan helyzetekben ............... 165
Trading-taktika 8: Aki előnyt élvez, ne adja azt fel............................................................ 165
Trading-taktika 9: Nyereségeidet soha ne zárd le lépcsőzetesen........................................ 165
Trading-taktika 10: Tarts trading-szüneteket ..................................................................... 166


6

Előszó
A trading által nyújtott anyagi szabadság - a befektetési siker és a csúcsteljesítmény -
kulcsának keresése a legtöbb embert hosszú, drága, gyakran végtelennek tűnő bolyongásra
készteti. Trading-stratégiák tucatjait próbálták már ki, tesztelték a legkülönfélébb
indikátorokat, gurukat kérdeztek meg, elemzések hosszú sorát végezték el - és természetesen
nem maradt ki ebből a tévelygésből a Szent Grál keresése sem, azé a módszeré, azé a
kereskedési rendszeré, amely valakinek biztos és tartós nyereségeket biztosít.
Csak kevés trader valósítja meg célját, a tartós csúcsteljesítmény elérését. Sokan kiesnek
útközben. Akár azért, mert elfogynak eszközeik, akár azért, mert elvesztik kedvüket vagy a
hitüket, hogy valaha is lehetséges lesz céljuk elérése. Elemzésekből kitűnik, hogy a határidős
ügyletek tradereinek csupán mintegy öt százaléka sikeres.
Min múlik, hogy a játékok játékában csak ilyen kevés nyertes van? A trading-siker talán
rendkívüli tehetség kérdése? Esetleg csak a szerencse játszik közre, ha valaki évről-évre
milliókat keres a világ tőzsdepiacain kereskedve? Vagy valóban igaz lenne, hogy ezek a
kiválasztottak felfedeztek egy titkos kereskedési szisztémát, ami őket szuper-traderré teszi?
Nem effélék - sem tehetség, sem szerencse, sem pedig kereskedési szisztéma -, egyik sem
kulcsa a financiális szabadságnak és a csúcsteljesítménynek - vallják a tapasztalt traderek és
befektetők.
Egyedül és kizárólag a BELSŐ KONTROLL és a kockázat-kontroll megfizethetetlen
képessége a meghatározó a trader sikeréhez.
A belső kontroll azonos értelmű az állapotkontrollal, amit fegyelemnek is nevezhetünk. Ez a
végtelen nyereségek kulcsa. A fegyelem nem a szabályok betartásának képességét jelenti. A
fegyelem ennél többet jelent.
A fegyelem annak képessége, hogy valaki mindenkor az éppen megoldandó feladathoz illő
optimális, produktív hangulatba kerüljön. Például: Mindegyikünk ismeri a KRESZ-
szabályokat, mégis gyakran megsértjük azokat. Miért? Mivel éppen fáradtak, dekoncentráltak,
dühösek, agresszívek, idegesek vagyunk - vagy csak improduktív a hangulatunk. Ugyanez
igaz a tradingnél. Nagyon pontosan tudjuk, milyen szabályok vezetnek a sikerhez. Viszont
gyakran nem vagyunk abban a helyzetben, illetve hangulatban, hogy ezeket a szabályokat
betartsuk. Félénkek, mohók, türelmetlenek, idegesek vagyunk, és ezáltal képtelenek az
előttünk álló feladatok megoldására. Az aggályos trader például túl hamar kilép nyereségével.
Aki képes rá, hogy bármikor tetszés szerinti hangulatot vegyen fel, annak bármikor lehetősége
van, hogy az éppen megoldandó feladatokhoz optimális feltételeket teremtsen. Csak a helyes
hangulatban vagyunk képesek még a lehető legjobb teljesítménynél is a feladat megoldását
elérni.
Képzelje el: fontos emberek előtt beszédet kell mondania. Mikor sikerülhet ez jobban: ideges
hangulatban - vagy magabiztos állapotban? Nos, válaszoljon szíve szerint.
7

Minden megoldandó feladathoz járulhatnak produktív és improduktív hangulatok. A
művészet az, hogy magunkat már a feladat megoldása előtt optimális, produktív hangulatba
helyezzük. A tradingnél a különböző fázisokban más-más feladatokat kell megoldani.
Könyvemben megmutatom Önöknek, milyen feladatokat kell a tradingnél megoldaniuk és a
trading bármely pillanatában miként idézhetnek elő magukban optimális, produktív
hangulatot.
Eddig sok trader abból indult ki, hogy hangulataikat nem tudják szabályozni, azt tehát külső
tényezők, vagy a véletlen szabják meg. A következő fejezetekben megtudhatják, hogy ennek
éppen az ellenkezője igaz: Saját magunk szabályozhatjuk hangulatainkat.
Például: egy tradernek rossz a kedélyállapota és agresszív, miután már sorozatban a hatodik
veszteséget kellett elviselnie. Azt, hogy ennyi csapás után nincs éppen pozitív hangulatban,
bizonyára senki nem rója fel neki. Azonban mindenki előtt világos, hogy a trading sikere
agresszív állapot esetén jelentősen sérülékeny. Agresszív és rossz hangulat helyett a tradernek
lehetősége van magabiztos, fesztelen állapotot elérnie. Ennek trading-viselkedésére és
sikerére jelentős hatása lehet.
Az agresszív trader hajlik arra, hogy állandóan összetűzésbe kerüljön a piaccal. Növeli
kockázatát, csak a nyereségek csillapíthatják dühét. Aki viszont bizakodó, az továbbra is
kereskedhet saját trading-szabályai szerint.
Hogy érthető legyen, miként szabályozhatók hangulataink és lelkiállapotunk, mindenekelőtt
arról szólok, miként keletkeznek a hangulatok. Újból és újból találkozom szemináriumaimon
olyan emberekkel, akik elsősorban azt kérdezik: mi köze mindennek a tradinghez?
Be fogom mutatni, hogy a tradingnél különféle feladatokat kell megoldaniuk. Ki kell
fejleszteniük egy trading-ötletet (alacsony-kockázatút) , át kell essenek egy lelki próbán,
figyelemmel kell kísérniük trade-jüket - és még sok minden mást.
Ezen feladatok mindegyike más-más hangulatot kíván. Minél inkább képesek beilleszkedni
egy önmaguk által meghatározott hangulatba, annál jobb lesz a megoldandó feladat
eredménye. Minden feladatot optimális állapotban oldjanak meg, így egyszerűen elérik
céljukat: a kiváló tradinget.
Sok ember kudarcot vall a tradingnél, mert túl nagy súlyt fektet a külső kontrollra. A külső
kontrollnál olyan probléma-felvetésekről van szó, mint pl. az a kérdés: mikor lehet legjobban
egy pozíciót megnyitni, vagy melyik a legjobb trading-rendszer, vagy analízismódszer.
Ebben a könyvben megmutatom Önöknek, hogy a külső kontroll nem segít előre bennünket a
tradingben. A külső kontroll nagyrészt illúzió és a tradingnél akár hátrányos is lehet.
Mindenesetre van egy pont, amelyet külső módon lehet és kell kontrollálnunk. Ez a pont,
amelyet egy trader sem kerülhet meg, a kockázat-kontroll. Ez a belső kontroll mellett az
egyetlen faktor, amely Önt sikeres traderré teszi. A trading a legjobban a „kockázat-kontroll"
kifejezéssel írható körül. Ha megkérdeznek, mivel tevékenykedem hivatásomban, többnyire
azt felelem: menedzselem a kockázatot.
8

Hogy a kockázatot kontrollálhassuk, tudnunk kell, milyen lehetőségek és eszközök állnak
ehhez rendelkezésünkre. Itt nem csak stop-okról van szó, hanem például pénz-menedzselési
(money-management) funkciókról is. A money-management döntő faktor a tradingnél. A
money-management nem azt jelenti, hogy hová helyezem a stopomat, hanem hogy mennyi
pénzt kockáztatok ezzel a pozícióval, tehát mekkora a pozíció?
Sikeres stratégia ellenére is lenullázhatják számlájukat, ha téves money-management-et
alkalmaznak, vagy semmilyet. Szemináriumaimon a résztvevőket egy előre megadott trading-
rendszer szimulációjával késztetem kereskedésre. Ennél a belépést egy pozícióba és a kilépést
abból a rendszer határozza meg. A tradernek csupán azt kell eldöntenie, mennyi pénzt akar a
pozícióhoz hozzárendelni. Száz, ezer részvényt vásárol, vagy mennyit? Néhány szimuláció
után összehasonlítjuk a számla-egyenlegeket. Ez mindegyik résztvevőnél más.
Egyeseknél a felére csökkent, mások megduplázták, bár mindenki ugyanazt a trading-
stratégiát alkalmazta. Csupán a money-management miatt változtak az összegek.
Vannak olyan tipikus emberi viselkedésformák, amelyek oda vezetnek, hogy növelik
kockázatukat, ha veszítenek. Az ember természeténél fogva általában kedveli a kockázatot
veszteségek vonatkozásában, és kerüli a rizikót nyereségek esetén. Híven a mondáshoz - Jobb
ma egy veréb a kézben, mint holnap egy galamb a háztetőn - túl zsugoriak vagyunk, ha
nyereségről van szó. Viszont egy másik mondás - -4 remény hal meg utoljára - alapján
gyakran válunk túl nagyvonalúvá, ha veszteségeket kell elviselnünk. Milyen emberi ösztönök
kedveznek ezen viselkedésformáknak és miként lehet ellenük védekezni - elárulom ebben a
könyvben.
Ha sikeres tradingről van szó, újra és újra bele kell képzelni magunkat abba, hogy az emberi
természet és a benne rejlő ösztönök nem támogatnak bennünket a tradingben, inkább
gátolnak. Összefoglalva: ebben a könyvben tehát két dologról lesz szó - az önkontrollról és a
kockázat-kontrollról.
Az_önkontroll: helyes kommunikációval való rendelkezés saját tudatalattinkkal, képesség
arra, hogy tudjuk, mit akarunk, azt miként érhetjük el, és mindehhez optimális állapotban
legyünk. Most azt gondolják: ez nem könnyű feladat. Viszont olyan feladat, amelyet Önök
közül már sok sikeres trader mesterien megoldott. Ez a könyv segíteni fog Önöknek, hogy
elérjék a kiváló trader címet.
A kockázat-kontroll: képesség money-management stratégiák kialakítására és olyan alacsony
kockázatú helyzetek realizálására, amelyek lehetővé teszik, hogy napról-napra, hónapról-
hónapra és évről-évre kiemelkedő teljesítményt érjenek el, és magas jövedelemhez jussanak.
Ebben a könyvben bemutatom stratégiáimat, amelyek nemcsak engem, de sok más befektetési
profit és szuper-tradert is abszolút trading-sikerhez segítettek. Megtanulhatják, milyen
helyzetre jellemző az alacsony kockázat és hogy miként tudnak saját maguk ilyeneket
kifejleszteni.
Birger Scháfermeier

9

1. Mit akar valójában a trader és miként éri el azt.
Találja meg az értelmét annak, ami a célja mögött van, és jöjjön tisztába azzal, hogy mit is
akar valójában.
Találja ki, mit is akar
Bunker Hunt texasi olajmilliomost megkérdezték egyszer: miként jut el az ember a sikerhez?
Ő azt mondta: Erre egyszerű választ adhatok. Először is tisztáznia kell, hogy mit akar,
másodszor elhatározza, hogy megfizeti az árat, hogy megvalósíthassa, és aztán fizet. Ilyen
egyszerű sikert elérni.
A legtöbb ember sikertelen, mert már az ahhoz vezető első lépést is elmulasztja: Egyszerűen
nem tudják, hogy mit akarnak. Ugyanez érvényes sok traderre. Arra a kérdésre: „Mit akarsz a
tradinggel elérni?" mindig ugyanazt a választ kapom: „Hát mit! Sok, sok pénzt keresni!"
Ezeknek többnyire azt mondom, hogy képzelje azt: most nagyon sok pénzt kap tőlem,
mondjuk egy millió eurót, azonban azzal a feltétellel, hogy azt teljes egészében ismét kiadja.
Kap egy perc időt, hogy felírja egy jegyzékbe, mit venne belőle. Egyetlen szabályt kell
betartania: a pénzt nem fordíthatja befektetésre és nem szerezhet érte ingatlant, tehát teljesen
el kell fogyasztania. Kap egy cédulát és egy ceruzát. Legtöbben lázasan kezdik sorolni:
luxusautó, drága öltönyök, aranyóra, drága elektronikus eszközök, luxusutazás és így tovább.
Alig valakinek sikerül ezzel egy milliót összehozni. Sokszor már az első három, négy
kívánság után elakad az írásfolyamat. Mire is lenne szükségem, mit akarok - és mire?
Gyorsan megállapíthatja a trader, hogy a „sok pénz" nagyon aspecifikus cél, nem viszi
tovább, mivel nem tudja, mit akar a pénzzel kezdeni. Ahhoz, hogy sikeres legyen, tisztában
kell lennie, valójában mit is akar. A pénz ugyan termék, amely a trading során generálódik, de
nem a valóságos cél.
Ezért felteszek a tradernek egy további kérdést. Képzelje azt, hogy olyan sok pénze van,
amennyit csak kíván magának. Mit tenne vele? Vásárolna rajta egy házat, vagy inkább egy
sportkocsit? Ha házat akar szerezni, miért éppen egy házat? Talán azért, hogy soha többé ne
kelljen lakbért fizetnie? Mi nyugtalanítja abban, hogy lakbért kell fizetnie? Biztosabban érzi
magát, ha egy kifizetett háza van? Ha sportkocsit akar venni, megkérdem tőle, hogy miért
éppen egy sportkocsinak kell lennie és miért nem egy oldtimert választ? Talán azért, mert
örömet okoz gyorsan hajtani, vagy mert az fiatalos, sikeres imázst kölcsönöz?
Megpróbálom kitalálni, mit is akar a trader valójában. Ezek ugyanis nem javak, hanem olyan
értékek, mint a biztonság, az elismertség, az öröm, a függetlenség és a szabadság. Ezek az
értékek határozzák meg tevékenységünket. Senkinek nem kell azért egy sportkocsi, hogy
azzal A-ból B-be közlekedjék. Sokkal inkább egy érzés utáni vágyakozás áll a kívánság
mögött. Az a célja, hogy ezt az érzést megismerje és elérje. Minden cél mögött rejtezik egy
értelmes szándék, ez az, amit meg kell határozni.
10

Ha nem tudja pontosan, mit is akar, akkor lehetetlen lesz az Ön számára a cél elérése is.
Elkezdene egy cél nélküli utazást? Annak a valószínűsége ugyanis, hogy Ön, anélkül, hogy
ismerné, annál a célnál landol, amelyet el akart érni, nagyon csekély - csak szerencsés véletlen
lehetne. Nem azért kereskedünk azonban, hogy a szerencsés véletlenben reménykedjünk,
hanem egy pontosan meghatározott cél eléréséért. Ezzel viszont gyakran nem vagyunk
tisztában.
Már fiatalon az volt a célom, hogy legkésőbb 30 évesen milliomos legyek. Ezt a célt sokkal
hamarabb elértem: 22 évesen, tanulmányaim során megkerestem az első milliót. Emellett lila
gőzöm sem volt, miért is akartam milliomos lenni, és igazán nem is tudtam, mit is kezdhetnék
a pénzzel. így azt a számlámon hagytam és tovább kereskedtem. Milliomos voltam ugyan, de
az a boldog érzés, hogy elértem célomat, csak néhány napig tartott. Tulajdonképpen inkább
elégedetlen voltam, még ha olyan sok pénz is volt a számlámon.
Ez az elégedetlenség napról-napra növekedett, akkor nem értettem, miért. Már milliomos
voltam, vélt célomat elértem. Mivel azonban a pénz továbbra is trading-számlámon pihent és
magamnak tényleg nem kívántam semmit (persze, mert a pénzt a pénz miatt akartam és
fogalmam sem volt, mire is fordíthatnám, milyen érzést szeretnék érezni), a pénznek
rövidesen semmi jelentősége nem volt számomra. Egy puszta szám volt csupán.
Egyetemista lakóközösségemben egy kis szobában éltem: volt egy kályhám és egy fűtetlen
fürdőszobám. Volt egy nagy összeg a számlámon. A pénz nem keltett érzéseket bennem -
ezért is volt számomra jelentéktelen. Nem tudtam értékelni -hisz' mit is adhatna nekem ez a
millió? Tudatalattimban - mint minden ember -bizonyos értékek elérésére törekedtem.
Egyebek között a szórakozás és izgalom voltak azok az érzések, melyekre nagyon vágytam.
Ha valaki nagyon fegyelmezetten kereskedik, akkor az öröm és izgalom az utolsók, amit érez.
Éppígy volt, amikor fáradságosán megszereztem az első milliót. De én örömöt akartam.
Nos, miként teremthet az ember leginkább örömöt és izgalmat egy millióval, ha számára ez a
vágyódás nem tudatos, és a tudatalattija veszi át a parancsnokságot? Egyszerűen: Keresse fel
22-évesen a bankárját, és vegyen egy rövidlejáratú DAX-opciót olyan összegért, amely
tízszerese ezen ember éves jövedelmének. A piacon minden pont változás most több tízezer
márkát jelent. Az Ön számlája hullámvasút-pályára áll. Pár perc alatt luxus-sportkocsi-ár
nagyságrendű összegeket kereshet, vagy veszíthet.
Nos, átéltem az örömöt és a kívánt izgalmat. Igaz: ez egyáltalán nem tett jót számlámnak -
mindössze három hónap alatt az egész millió elúszott, és én ismét ott álltam, ahol elkezdtem:
nullán!
Csak sokkal később tanultam meg, miért is vesztettem el a kemény munkával megkeresett
pénzt ilyen gyorsan: nem ismertem a célt, nem voltam tisztában azzal, mit is akarok
tulajdonképpen. Csak amint ez tudatossá vált, akkor kerültem abba a helyzetbe, hogy
folyamatosan pénzt keressek és a kigazdálkodott nyereségeket céljaim szerint vessem be.

11

Biztosak lehetnek, hogy traderként soha nem lehetnek tartósan sikeresek, ha nem tudják
ténylegesen, miért kereskednek, milyen célt követnek és miért akarják ezt a célt feltétlenül
elérni. A cél ismerete döntő információ ahhoz, hogy utazásuk ne legyen hasonlóvá
Odüsszeuszéhoz.
Tegye fel magának a kérdést: milyen értékek elérésére törekszik
A trading meghatározza élete nagy részét. Csak akkor kerülhet olyan állapotba, amelyben
csúcsteljesítményt érhet el, ha traderként felismeri értékfelfogását.
Traderként tisztában kell lennie, milyen érzés és milyen értékek elérésére törekszik. Ez
minden embernél eltérő és az élet folyamán változik. Amikor húszas éveim elején jártam, a
biztonság, mint érték, nem érdekelt. Amit elérni akartam, a szórakozás, az elismerés és az
izgalom voltak. Tíz év múltán - akkor alapítottam családot - a biztonság már jelentőssé vált,
aminek szükségét éreztem, hogy elégedett lehessek. Elképzelheti mindenki, hogy teljesen
eltérő viselkedésmódokat kapcsol ahhoz a naphoz, amelyen biztonságra vágyik, vagy éppen
elismertségre, esetleg izgalomra. Az, aki legfőbb célként a biztonság elérésére törekszik, házat
vásárol, aki elismertségre és izgalomra, az pedig a sportkocsit részesíti előnyben.
Természetesen mindig több érték elérésére vágyunk. Létezik azonban egy érték, amely vezérli
kereskedésünket, egy érték, amelyet - és ezt el kell magunkban döntenünk - a többi elé kell
sorolnunk. Ezt igen könnyű kiválasztani, ha az összes értéket, amelyek fontosak az Ön
számára, egymás alá felsorolja egy papírlapon. A következő lépés: a prioritás meghatározása
élete kívánságai között. Lépésenként hasonlítson össze két-két értéket a listáról: melyik a
fontosabb - eközben gondoljon arra, melyik is az, amelyik fontosabb lenne életében, ha csak
azt az egyet érhetné el, és melyikről mondana le a másik javára?
Ebben a jegyzékben például a harmónia, a siker, az egészség, a becsületesség és a biztonság
szerepelhetnének. Most aztán döntse el, mi fontosabb Önnek: a harmónia, vagy a siker?
Tegyük fel, a válasza siker, ezt követően vesse össze a sikert az egészséggel. Ha az utóbbi a
fontosabb, akkor következik az összevetés a becsületességgel. Ha az egészség fontosabb
Önnek, mint a becsületesség és a biztonság is, akkor megtalálta azt az értéket, amelyik az Ön
értékskálája élén áll.
A további sorrend megállapításához a megmaradt értékeket újra ugyanígy kell mérlegelni.
Ha már felállította az érték-skálát, mindegyik értéknél tegye fel a kérdéseket: Miből tudja
felismerni, ha elérte ezt az értéket? Hogy nézne ki élete, ha az teljes összhangban állna a
kívánt értékkel? Milyennek kellene lennie környezetének? Hogy' bonyolódik le egy
úgynevezett tökéletes nap?
Ez a gyakorlat ugyan hosszas időráfordítást kíván és több napig tarthat, de segít Önnek
személyes célja felismerésében Emlékszik még a texasi olajmilliomosra: „Először is tisztáznia
kell, hogy mit akar."
Csak akkor tud tervet is felállítani, amely meghatározza, hogy miként tud Önnek a trading
segíteni célja elérésében, ha ismeri személyes célját. Előfordulhat az is, hogy eközben arra az
12

eredményre jut, hogy a trading nem nagyon tud segíteni ebben. Ebben az esetben a lehető
legrészletesebben meg kell fontolnia, hogy valóban folytatni akarja-e pénze, ideje és idegei
naponta történő kockáztatását a piacokon - ha ezzel közérzete nem lesz jobb. Akkor Önnek
nincs elhivatottsága a tradingre.
A sikeres tradinghez tudnia kell, mit is akar. Ha ismeri célját, könnyebb lesz elérni azt. Az Ön
agya, a tudata és tudatalattija, tudja ekkor, hogy mit akar. Ismeretes a pszichológiából, hogy
agyunk segítségével majdnem mindent elérhetünk, amit akarunk. De csak akkor tehetjük meg
a szükséges lépéseket annak elérésére, amit akarunk, ha már ismerjük azt. A sikeres trading
mindannyiunk számára magas követelmény, aminek csak akkor tudunk megfelelni, ha tudjuk,
miért kereskedünk, milyen célokat követünk ezzel. A saját cél ismerete egyike a
legfontosabbaknak, amiket meg kell találni ahhoz, hogy sikeresek lehessünk. Mivel a legtöbb
trader soha nem tette fel magának ezt a mélyreható kérdést, ők sikertelenek vagy legfeljebb
átlagosak - de soha nem kiválóak. A szuper-trader tudja, milyen célokat akar kereskedésével
megvalósítani. És mivel tudja, a kereskedés - a hivatása.
Kondicionálja magát sikerre!
Csak az képes teljesítményét megismételni, aki közvetlenül megjutalmazza magát, ha jól
teljesít.
Csak akkor lehet tartósan sikeres, ha kész a tradinggel megkeresett pénzt személyes céljai
értelmében felhasználni. Mit használ Önnek a trading-számláján lévő pénz, ha nem adja ki
céljai elérésére? Fontos, hogy állandóan jutalmazza meg magát, hogy az agya is tudja, miért
vette a sok fáradságot.
Ez az ösztönzés a pszichológiában a kondicionálás címszó alatt található.
Ha öröm fűződik az Ön kiemelt értékeihez, például a szórakozás, mint cél egészen felül
szerepel a jegyzéklapján, akkor egy sikeres trade után emelje le trading-számlájáról nyeresége
egy részét, és töltsön el egy vidám napot, ne sajnáljon magától semmit, ami örömet szerez.
Tékozolja el nyeresége egy részét. Észre fogja venni, hogy a pénzt ezt követően gyorsabban
és egyszerűbben keresi meg, mert a jutalmazás folytán megtanulja, hogy a tradinggel elérheti
céljait. Agyának szüksége van egy feedback-re, visszacsatolásra, hogy mindent jól csinált.
Miután első milliómat elveszítettem, megfogadtam magamnak, hogy másodszor már nem
követem el ugyanezt a hibát. Felismertem, hogy mit is akarok tulajdonképpen: szórakozni.
Időről-időre leemeltem egy nagyobb összeget a számlámról, (habár még sokáig nem értem el
ismét az egy milliót) és kiadtam a pénzt egy nap alatt. Például elrepültem Sylt szigetére,
béreltem egy luxus-lakosztályt és élveztem a napot.
Az átélt öröm megerősített abban a meggyőződésben, hogy a tradingben jól tevékenykedem.
Többnyire néhány napon belül ismét megkerestem annyit, amit szórakozásra kiadtam.
Teljesen eltérő szemléletet alakítottam ki a pénzzel és a tradinggel kapcsolatban, és
megtanultam, hogy a „saját célok megvalósítása" nem azt jelenti, hogy egész életünkön át egy
cél eléréséért küzdjünk, hanem azt, hogy élvezzük az életet. És ez arra buzdít, hogy céljaink
egy részét mielőbb megvalósítsuk.
13

Ha Ön céljait már a tradingek során megvalósítja, sikerre kondicionálja agyát. Ez nem jelent
mást, mint akciót és jutalmat. Ezen az egyszerű elven működik agyunk. Amint egyszer
megtanulta, miként juthat jutalomhoz, tehát bekövetkezett a kondicionálás - újra és újra
jutalomhoz vezeti az akciót.
Tanulja meg tehát agyát sikerre programozni. Csak így lehet tartósan sikeres. Másként
ugyanúgy jár, mint sok trader, akik egyszer sok pénzt kerestek, és azt elvesztették; nem jutva
soha többé abba a helyzetbe, hogy ismét sok pénzt kereshessenek. A sztár-traderek
folyamatosan keresnek pénzt, mivel sikerre kondicionálták magukat.
Ez gyakorlatilag azt jelenti: Még ha saját jachtról álmodik is, és emiatt egyre több pénzt gyűjt
bankszámláján, jobb időnként pénzt kivenni és - mondjuk - egy hétre bérelni egy jachtot. Ez is
jutalom, és agy-kondicionálás.
A legtöbb trader így gondolkozik: Miért vennék ki pénzt trading-számlámról? Minél kevesebb
pénzem van a számlán, annál magasabbnak kell a jövedelmemnek lennie, hogy célomat
elérhessem.
Ez ugyan matematikailag igaz, de pszichológiailag téves. A sikeres trading fontos eleme,
hogy az ember már kisebb sikereknél is megjutalmazza magát. Saját tapasztalatom és sok
traderé is megmutatta, hogy az állandó jutalmazás gyorsabban vezet célhoz.
Tartsa tehát magát következetesen ahhoz, hogy agyát sikerre kondicionálja. Ehhez tudnia kell,
mit is akar elérni, és közbenső célokat kell kitűznie, amelyek gyorsan elérhetők. Amint egy
ilyen közbenső célt elért, jutalmazza meg magát. Ügyeljen arra, hogy ezek elé ne
tornyosuljanak akadályok. Nyugodtan jutalmazza meg magát már az első sikeres nap, vagy
hét után.
Fogalmazza meg céljait mindig helyesen!
Fontos szabályok, amelyeket figyelembe kell vennie céljai megfogalmazásánál
Ha meghatározza céljait és közbenső céljait, ügyeljen néhány szabályra. így például fontos,
hogy személyes céljait mindig írásban rögzítse. így precízebben fogalmazhat, és pontosabban
rögzíthető, amit tényleg akar. Csak akkor könnyíthetjük meg tudatunknak a korrekciót, ha
eltérnénk célunktól, ha a cél világosan meghatározott.
Jegyezze fel minden célnál, miért akarja azt elérni. Minden cél értelme, a mögötte rejlő
szándék többnyire egy érték, mint pl. öröm, elismertség vagy biztonság.
Cél Szándék Miért
Évente 40%-ot sportkocsit presztízs és
keresni venni elismertség
Soha ne fogalmazza meg céljait statikusan, hanem dinamikusan. Ha statikusan fogalmazza
meg célját, egy gátat épít be a fejébe. Mi van akkor, ha egy milliót megkeresett?
14

Nagyon fontos, hogy minden cél, amelyet kitűz maga elé, mérhető legyen. Csak így tudhatja,
hogy elérte-e a célt, vagy milyen távol van még attól - milyen erőfeszítést kell tennie, hogy
elérhesse. Ha célja arra korlátozódik, hogy sok pénzt keressen, ez nem éppen precíz és nem is
mérhető megfogalmazás. Van, akinek 20 euró sok pénz, a másiknak pedig 100 000 000. Ez
nagy problémákat okozhat, mert sohasem tudja, hogy eleget keresett-e ahhoz, hogy
megjutalmazza magát.
Legjobb, ha a tradingnél egy jövedelem-célt határoz meg, például havi átlagos 5 százalékos
tőkenövekményt. Ez a cél mérhető, dinamikus és precíz.
Alapszabály a cél meghatározásánál, hogy a célt mindig pozitívan kell megfogalmazni. Cél-
szójegyzékében ne szerepeljenek tehát negatív fogalmak, pl. „pénzt veszten!', vagy „alacsony
veszteségeket elérni'. Jobb így: „tőke megtartása" - „pénz vesztés elkerülése" helyett, vagy
„csekély ingadozások a teljesítmény¬görbén" - „alacsony veszteségek" helyett.
Egyszerűen fogalmazza meg, hogy mit akar elérni ahelyett, hogy azt írná le, amit el akar
kerülni. Nekünk, embereknek, könnyebb pozitív dolgokat elérni, mint negatív dolgokat
elkerülni. Tehát a pozitív megfogalmazás segít Önnek a cél könnyebb elérésében.
Az utolsó szabály első pillantásra talán kissé különösnek tűnik. Arról van szó, hogy meg kell
vizsgálnia: céljai kívánatosak és előnyösek-e személyes környezetében. Minden célnak eltérő
kihatásai lehetnek ugyanis az ön életére, amelyek némely vonatkozásban rosszabbodáshoz
vezethetnek. Képzelje el: pl. egyetlen év alatt két millió eurót keres. Miként reagál erre
környezete, partnere, szülei és barátai? Sok ember nem is sejti, hogy környezete nem reagál
feltétlenül pozitívan, ha ő eléri célját. Ön talán elégedett az eredménnyel, partnere viszont
nem; de elkezd magának drága holmikat vásárolni, szinte dobálja ki a pénzt az ablakon, hogy
örömöt leljen. Ön viszont azért akarta a pénzt megkeresni, mert biztosítani akarja jövőjét. Ön
nem akar egy luxus-apartmanba költözni, inkább vesz két jól jövedelmező bérlakást.
Folytonosak a veszekedések, Ön elveszti partnerét, vele együtt talán gyermekét is, emiatt
tartásdíjat kell fizetnie. Ezt akarta?
Ez természetesen túlzó példa, arra szolgál, hogy megértesse: céljai, még ha megfelelnek is az
Ön értékeinek, nem feltétlenül pozitívak a környezete számára. Ahhoz, hogy tartósan sikeres
lehessen, mindenképp bizonyosodjék meg arról, hogy céljai személyes helyzete
szempontjából pozitívak és előnyösek.

15

2. Két alapvető dolog: A mester-traderhez vezető út előtt mindkettőt el
kell fogadnia!
Vállaljon 100 százalék felelősséget
Ha összeállította cél-katalógusát, már jóval előrébb tart, mint a befektetők és traderek
többsége, akik még azt sem tudják, mit is akarnak. Azonban a cél eléréséhez még sok minden
tartozik azon felül, hogy meghatároztuk. Felelősséget kell vállalnia céljaiért.
Bizonyára Ön is ismer olyan embereket, akik csak azért nem érik el céljaikat, mert mások
megakadályozzák ebben. Ők ezer okot találnak - persze, egyik sem rajtuk múlik - miért is
nem sikeresek, vagy nem lehetnek azok. Az ilyen emberek soha nem érik el a sikert.
A siker, de különösen a trading-siker feltételezi, hogy mindenért, ami Önnel megtörténik,
100% felelősséget vállal. Szemináriumaimon mindig megkérdezem a résztvevőket: mely'
dolgok nélkülözhetetlenek a sikeres trader számára. Az ezt követő elmefuttatásokban olyan
címszavak bukkannak fel, mint tapasztalat, tőke, trading-rendszer, fegyelem, know-how,
piacismeret, kockázatkezelés és több efféle. Ezt követően minden egyes pontot érintve
megkérdezem, hogy melyik nevezett dolgot tudjuk 100%-ig befolyásolni. Gyorsan
megállapítható, hogy mindegyiket befolyásolni tudjuk. Mivel ez így van, százszázalékig
felelősek vagyunk trading-eredményeinkért - még ha totális veszteséget szenvedtünk is el;
mivel szoftverünk rosszul funkcionált. Választhattunk volna más szoftvert, vagy egy mentő
(backup)-szoftvert.
A tradernek elmondom, hogy abban a pillanatban, amikor egy kudarc miatti felelősséget nem
saját személyében és tevékenységében keresi, fennáll a veszélye, hogy a kudarc
megismétlődik. Mert ha azt hiszi, hogy csak szerencsétlen körülmények áldozata lett, nem
hajlik arra, hogy a jövőben változtatásokat kezdeményezzen. Ezért ismét ugyanaz a
balszerencse éri.
El kell tehát döntenie: Mi akar az életben lenni - áldozat, vagy főszereplő? Áldozatként nincs
semmi hatalma, hogy valamit megmozgasson, változtatást indítson. Amit elér, az akár
szerencse akár pech, nem tőle függ. A sikeres traderek főszereplők. Ők határozzák meg, mit
akarnak elérni - és azért felelősek. Ha nem érnek el valamit, bevezetik a szükséges
változtatásokat, hogy céljukat mégiscsak elérjék.
Ha mindenért 100 százalékos felelősséget vállalnak, akkor egy kudarc után felteszik a kérdést:
Mit kell tennem, hogy ez ne forduljon elő soha többé? Miben hibáztam? Csak azért teszi fel
ezt a kérdést, mert hiszi, hogy saját maga felelős azért a kudarcért.
Szép példa a bűnügyi statisztikából. Azokkal az emberekkel, akik tőkebefektetési csalás
áldozataivá váltak - így gondolnánk - soha többé nem fordul elő ez az életükben. Ez azonban,
sajnos, tévedés. A statisztika kimutatja, hogy éppen azok válnak életükben gyakrabban ismét
ugyanezen bűntett áldozataivá, akiket sújtott már befektetési csalás. Természetesen felmerül a
kérdés, hogy történhet ilyesmi?
16

A válasz egyszerű: mert ezek az emberek áldozatnak tekintik magukat. Ők természetesen
mind jogi, mind morális szempontból is áldozatok, de ez a beállítás nem segít az érintetteken,
hanem oda vezet, hogy másodszor is áldozatok lesznek. Ha nem tekintenék magukat
áldozatnak, hanem 100 százalékos felelősséget éreznének amiatt, ami megesett velük,
bizonyára nem fordult volna elő még egyszer ugyanaz. Ha azt a kérdést tették volna fel
maguknak: Mit csináltam én rosszul? - ahelyett, hogy: Mit csináltak mások csalárd módon?,
nagy valószínűséggel eljutottak volna arra a felismerésre, hogy ők maguk cselekedtek túl
könnyelműen, voltak hiszékenyek vagy mohók, hogy jobban ellenőrizniük kellett volna azt a
személyt, aki az ajánlatot tette. Ehelyett csak áldozatnak tekintették magukat.
Fel kell tenni a kérdést: Áldozat akarok-e lenni életemben, vagy főszereplő? A legjobb tézis,
amit sikeres traderként maguk elé tűzhetnek az, hogy mindenért 100 százalékban maguk
felelősek. Tudom: ez igen kemény kijelentés. Természetesen vannak dolgok, amelyeket
szerencsétlen körülményeknek neveznénk. De csak akkor leszünk képesek változtatásokat
véghezvinni, ha azzal a meggyőződéssel irányítjuk életünket, hogy mindenért, ami velünk
történik, 100 %-ig felelősek vagyunk. Különben azt mondaná az énünk, hogy nem mi
vagyunk a felelősek a kudarcért, hanem X úr, aki azt mondta nekünk, hogy az Y pozíciót
vegyük meg.
Kisbefektetők ezrei gondolják mostanában Németországban, hogy nem az ő hibájuk volt,
hogy elvesztették pénzüket a tőzsdén. A bankjuk vagy a brókerük vagy annak a társaságnak a
vezetősége volt a hibás, amelyiknek tulajdonhányadát megvásárolták. Minden ilyen befektető
a jövőben is veszíteni fog, mert felfogásuk nem engedi meg, hogy stratégiájukban
változtatásokat vezessenek át.
Természetesen vétkes a társaság vezetősége, ha mérleget hamisít vagy hamis prognózisokat
hoz nyilvánosságra, de a befektető is hibás. Miért nincs kockázati elképzelése, amelyik őt az
első tíz százalék értékvesztés után részvény-stopra késztette volna? Ehelyett még mindig
értéktelen részvényein csücsül és mindenféle bíróságokon kártalanítást keres. A sikeres
beruházó viszont önmagában keresi a hibát és megállapítja, hogy pl. kockázat-kontrollnál
felsült. A jövőben egy stoppal fog élni.
Amint a kudarc miatt akár csak egy százalék felelősséget keresünk másoknál, az énünk arra
késztet minket: higgyük azt, hogy pont ez az egy százalék idézte elő a kudarcot - és nem mi, a
magunk 99 százalékos felelősségével. Ezért alapfeltétel a sikeres traderek számára, hogy
hajlandók legyenek mindenért a teljes felelősséget vállalni.
Ha egyszer ezt elhatározták, a jövőben kudarc esetén felteszik maguknak a kérdést: Mit kell a
legközelebb megváltoztatnom, hogy ne érjen ismét kudarc? Miként alakítsam tradingemet,
hogy sikeres legyek?
Azokra a dolgokra összpontosítson, amelyeket valóban ellenőrizni tud
Minden emberben él az alapvető kívánság, hogy kontroll alatt tartsa környezetét. Aki
bizonyos abban, hogy ellenőrizni tudja magát és helyzetét, kezébe veheti az életét és aktívan
alakíthatja azt. Ha nincs meg ez a bizonyosság, segítség nélkül mindennapjaink
17

kiszolgáltatottjának érezzük magunkat és végzetszerű életképet alakítunk ki magunkban. Az
ellenőrzés kívánsága az ember társadalmilag indokolt igénye; valamire tevőleges hatással
lenni és önrendelkezést gyakorolni.
Ez a kívánság működik a tradingnél is. A trader lehetőleg mindent ellenőrizni szeretne. Még
ha ösztönös megérzés révén tisztában vagyunk is, hogy a piacot nem befolyásolhatjuk, éppen
elég kezdő trader hiszi mégis, hogy található egy olyan módszer, mellyel a piac jövőbeli
mozgásai megjósolhatok. Ez az ellenőrzési kívánság tükröződik vissza abban a
meggyőződésben is, hogy egy bizonyos tranzakció eredménye előre megmondható.
Lehetetlen tudni, hogy a következő tranzakció nyerő vagy vesztes lesz-e. Ezer lényegtelen
dolog van, amelyekre ráirányíthatjuk figyelmünket és amelyekben eszközt találunk
kontrollalasi kívánságunk kielégítésére. A tradingnél azonban csak két dolog ellenőrzésének
van értelme:
Egyedül az önkontroll és a kockázat-kontroll az a két pont, amelyekre összpontosítanunk kell.
Ezt a két dolgot valóban ellenőrizni is tudjuk.

18

3. Állítson fel egy tervet, amely működőképes!
Minden kezdő tudja, hogy szüksége van valamilyen tervre, a master-traderek viszont nem
valamilyen tervet fejlesztenek ki, hanem olyat, amely személyiségükre szabott.
Az üzleti és trading-terv feladatai
Ha Ön tudja, hogy mit akar, és ismeri céljait, össze kell állítania egy tervet: miként kívánja
elérni ezeket a célokat. Minden utazásnak van egy induló állomása, minden tervnek egy
kiindulópontja. A kiindulópont a status quo: az a helyzet, amelyben Ön jelenleg van. Milyen
erőforrások állnak rendelkezésére, mi mindenre van szüksége, hogy célját elérje?
Ahhoz, hogy alkalmas intézkedéseket tegyen célja elérésére, feltétlenül tisztában kell lennie,
milyen az aktuális helyzete. A kiindulási ponttól függően ugyanis más és más lépések
szükségesek célja eléréséhez.
Minél részletesebb az Ön terve, annál több segítséget nyújthat a tradinghez. Egy terv
összeállításánál a valóban izgalmas dolog azon pontok felfedezése, amelyekre nem is gondolt.
A tradernek ugyanis terve összeállításánál sok csapda felismerhetővé válik a sikerhez vezető
úton, és lesz ezáltal kiküszöbölhető.
Egy barátom például, aki részvényekkel és származtatott termékekkel kereskedik, rájött, hogy
- bár a tradingben sikeres volt - adószabályok miatt abba a veszélybe került, hogy ténylegesen
pénzt veszíthet vagy akár csődbe is mehet. Ez a trader ugyanis részvényekkel és határidős
ügyletekkel foglalkozott, amelyek Németországban adó szempontjából eltérő megítélés alá
esnek. A részvények utáni nyereségek ugyanis csak fele adókulccsal adóznak, míg a határidős
ügyletek nyereségei teljes adókulccsal.
Mindaddig, míg mindkettővel nyereségeket ér el, nincs probléma, viszont amint a határidős
ügyletek nyereségessége mellett a részvények körében veszít, a fenti adószabályok miatt abba
a veszélyhelyzetbe kerül, hogy számlája csődbe kerül. Ha ugyanis a határidős tradingen
nyeresége van (mondjuk 1 millió euró), és a részvénykereskedésnél veszít (például 800 ezer
eurót), adózás előtt az évet 200 ezer eurós nyereséggel zárhatta. De mivel a teljes határidős-
nyereségből csak a részvény-veszteség 50%-át (400 ezer eurót) vonhatja le, 600 ezer euró
után 50% adót kell fizetnie, ezzel adója 300 000 euró. Mivel azonban nettó csak 200 000
eurót keresett, adózás után 100 000 eurót veszít.
Biztosak lehetnek, hogy nemcsak adó-csapdák léteznek, hanem érzelmi, szociális, pénzügyi
és sok egyéb csapda is. A tervek rendeltetése, hogy minden szempontot - támogatót és
akadályozót - felsoroljanak és megvilágítsanak.
A terv összeállításánál feltétlenül megmutatkoznak azok a hézagok, amelyeket ki kell tölteni,
felmerülnek olyan kérdések, amelyekre eddig még nem gondoltak, amelyeket azonban
tisztázni kell.
Sok tradernél hiányzik a válasz arra a kérdésre, mit tesznek, ha stop állítja le őket és a piac
aztán mégis az „ő" irányukba fut. Milyen szabályt tartanak be egy újranyitásnál? Vagy mit
19

tesznek, ha életükben hirtelen erős érzelmi terhelés merül fel - ha például értesülnek egy
betegségről, szülei szerencsétlenül járnak vagy feleségük válni akar?
Volt egy ügyfelem, aki hat óra alatt teljes tőkéjét elveszítette, mivel reggel, azután, hogy
pozíciói megnyíltak, megtudta, hogy fivére autóbalesetet szenvedett. Természetesen azonnal a
klinikára hajtott, megfeledkezve pozícióiról és beadott megbízásairól. A piac egész nap ellene
futott, és a trader természetesen nem töltött a piacon egyetlen percet sem, amit nem lehet
felróni neki. Miután azonban nem rendelkezett ilyen vészhelyzetre kidolgozott szabállyal,
teljes tőkéjét elveszítette.
Ha megkezdik a tradinget, biztosak abban, hogy nyerni fognak. De mi van akkor, ha mégsem?
Hol hagyják abba a tradinget: 20%, 50%, 80% veszteségnél - vagy soha? Mikor vezetnek be
stratégiájukba változtatásokat? Sok tradert ismerek, akik évek óta sikertelenek, mert egyre-
másra, szabálytalan időközönként megváltoztatják stratégiájukat. Tele optimizmussal
indulnak egy új kereskedési szisztémával, és az első drawdown-fázisban elkezdik változtatni
rendszerüket.
Ezek számára soha nem volt világos, mekkora a tipikus drawdown ebben a rendszerben,
milyen hosszan tartanak normál esetben a veszteség-szakaszok. Ha Ön kidolgoz egy trading-
tervet, gondolkozzék el minden ilyen kérdésen. Tudnia kell, hogy az Ön kereskedési
rendszere normál esetben milyen drawdown-hoz vezet és mit tesz Ön a normál eset határait
túllépő szituációban. Képzelje el, Ön a tradingből él, de tudja, hogy három-négyhónapos
veszteséges fázisok az Ön trading-stílusa mellett teljesen normálisak. Hogy' biztosítja Ön,
hogy ebben az időben elegendő likviditással rendelkezzék életviteléhez? Miként birkózik meg
érzelmileg egy ilyen koplalási-szakasszal?
Látható ezekben a kérdésekben, hogy egy jó terv segít Önnek mindenekelőtt sok szempont
figyelembevételével még a trading kezdete előtt. Ez értékes segítség.
Hasonlítsa össze az Ön által kidolgozott tervet egy vállalat üzleti tervével. Minden sikeres
vállalatnak van üzleti terve, amelyik részletesen leírja, milyen célokat hogyan, milyen
eszközökkel és forrásokkal kell elérni.
Egy tervvel több cél érhető el:
A terv először is operatív segítséget nyújt. Mindenkor megmutatja Önnek, milyen sorrendben
milyen lépéseket kell megtennie, hogy ügyei sikerrel járjanak. Ez olyan egyszerűen hangzik,
hogy az ember azt gondolhatná, hogy egy terv kidolgozása puszta időpocsékolás - végül is
tudjuk, hogy mit kell tenni, miért kell olyan dolgokat leírni, amelyeket napról napra
véghezviszünk?
A tervnek mindenek előtt segítenie kell Önt az áttekintés biztosításában. A trading olyan
foglalkozás, amelyik összes erőforrásunkat igénybe veszi. Trading-tevékenységünk során
olyan közel állunk a piachoz, hogy elveszítjük a nagy egész feletti áttekintésünket. Kis
veszteségek, amelyeket a tervben számításba vettünk, a napi ügymenetben nyugtalanítanak,
érzelmileg a szükségesnél jobban igénybe vesznek minket. Talán még bolondságot is képesek
20

lennénk elkövetni. Ezért feltétlenül fontos, hogy megmaradjon az áttekintés nehéz
helyzetekben is, és saját ügyünkben helyes döntéseket hozzunk.
A kiváló traderek rendelkeznek azzal a képességgel, hogy egy lépést hátráljanak, hogy a
dolgokat helyes perspektívájukban lássák, és mindenkor tudják, hogy tervük melyik pontjánál
tartanak - és mi most a következő lépés. Csak így érik el az optimális érzelmi állapotot és így
kerülnek az éppen leküzdendő feladathoz szükséges hangulatba. (Ehhez továbbiakat az 5.
fejezetben talál: Állapotok és hangulatok.)
Alaposan gondolja át: Ha felállít egy tervet, van ideje és nyugalma, és optimális érzelmi
állapotban van az alternatívák mérlegeléséhez és célja eléréséhez, a legjobb lépések
rögzítéséhez. A terv segít Önnek, mert minden szituációban optimális döntési alternatívákat
kínál.
A hektikus napi üzleti taposómalomban nem adatik meg ez a nyugalom, és Ön gyorsan
elveszítheti szeme elől a fontosat. Ha nincs terve, amelyik a továbbiakra javaslatokat ad, abba
a veszélybe kerülhet, hogy az események sodra olyan irányba tereli, amelyik céljaitól
távolodik, ahelyett, hogy közelítene azokhoz.
Tegyük fel: tervében napi veszteség-limiteket határozott meg, valamint megteendő
intézkedéseket ezen limitek elérése esetére. Ismertem tradereket, akik egyetlen nap alatt
mindent elveszítettek, mert soha nem határozták meg, hogy mi a teendő öt, tíz vagy ötven
százalékos veszteség esetén. Én viszont például már csak egy kontrakttal kereskedek, ha egy
nap alatt egy meghatározott összeget elveszítettem, és egy további határnál teljesen befejezem
a kereskedést.
A tervvel ezen felül Ön abba a helyzetbe kerül, hogy gyorsabban hozhat döntéseket.
Képzelje el: Ön egy épületben van, amelyik teljesen ismeretlen - és tűz üt ki. Mit tesz Ön?
Hogy' hagyhatja el leggyorsabban az épületet? Azt az utat, amelyen Ön tartózkodik, már
lezárták. Ha előzőleg látott volna egy tervet az épületről, ismerné az alkalmas menekülő-utat -
mert minden, amit agya már korábban megismert, másodperceken belül ismét „lekérdezhető".
Azok az emberek tehát, akiknek van tervük, gyorsabb döntésekre képesek. Az Ön számára
minden másodperc eurók ezreit jelentheti. A tradereknek, akik szeptember 11-én long voltak,
gyorsan kellett cselekedniük. Minden elvesztegetett másodperc több tucat DAX-pontot
jelenthetett - és ezzel együtt rengeteg pénzt. Azok a traderek, akiknek volt tervük, tudták,
hogy mi a teendő. Egyszerűen egy stop loss itt nem volt elegendő. Ha nem volt tervük
katasztrófa esetére, szeptember 11-én elveszthették tájékozódásukat. Azokat a tradereket, akik
S&P-ben long voltak, nem stop-polták ki, hanem volt még öt perc idejük pozíciójuk
lezárására, mielőtt a piac négy napra bezárt, és aztán 100 ponttal lejjebb nyitott.
Egy egyszerű terv, amelyik előirányozza, hogy szokatlan eseményeknél az összes
veszélyeztetett pozíciót azonnal le kell zárni, sok tradernek óriási veszteségeket takaríthatott
volna meg. Egy tervnek tehát tartalmaznia kell a trading-ügyletek összes lehetőségét. Minél
részletesebb a terv, annál sikeresebben fut az Ön tradingje.
21

Így készül egy átfogó terv
Hogy is néz ki egy ilyen üzleti terv, és milyen pontokat ölel fel? Természetesen kidolgozhatja
ezt a tervet egyedi igényei szerint teljesen szabadon. Ugyanakkor van néhány lényeges pont,
amelyet minden üzleti terv tartalmaz, ezekről a következőkben lesz szó.
Állítson fel referenciát a küldetéséhez
Fontos, hogy az üzleti terv készítését egy referencia felállításával kezdje. Az Ön küldetése
azok a lényeges értékek és célok, amelyek elérésére életében törekszik. Enélkül a küldetés
nélkül hiányzik a lényegi kapcsolat a kereskedés és az élete között, így a belső motiváció is
hiányzik a sikeres tradinghez szükséges erőforrások bevetésére.
Ezért legelőször határozza meg üzleti tervében, miként fogja a tradinggel küldetését
teljesíteni.
A küldetés megfogalmazása mellett természetesen nem hiányozhat a cél: a pénzkeresés.
Végül is a pénz a kapocs a trading és az Ön céljai között. Azzal a pénzzel, amelyet a
tradinggel keres, tudja céljait sorra elérni. Ha viszont azok közé az emberek közé tartozik,
akiknek a pénz nem jelent semmit, mivel céljaikat pénz nélkül is képesek elérni, keressen
magának egy olyan hobbyt, amelyik jobban illik Önhöz, mint a trading.
Adjon áttekintést trading-stílusáról és az előzményekről
Ezt a pontot rövidre foghatja, bár ez adja meg Önnek az információt: mennyire előrehaladott
traderként a „kiképzésben". Ennél a pontnál el kell döntenie, szükségesek-e további
befektetések kiképzésében.
Ezek a befektetések lehetnek financiális természetűek, mint például szemináriumok és
könyvek, de időbeniek is. Önnek esetleg még időre van szüksége, hogy további trading-
rendszereket teszteljen és értékeljen.
A kritikus kérdés, amelyet itt kell megválaszolnia így szól: Megfizette már Ön a tanulópénzt a
piacokon, vagy még több tanulópénzt óhajt elkölteni? Tisztáznia kell ezt a kérdést, mivel
különben a jövőben hajlamos lehet trading-veszteségeit tanulópénzzé szépíteni. Nem is hiszi,
milyen sok trader „csinosítja" állandó veszteségeit tanulópénzzé. Ez addig megy, míg egy
szép napon tönkremenve szállnak ki a játékok játékából. Ön viszont pénzt akar keresni, így
tisztában kell lennie - mint minden vállalkozónak - azzal, hogy maximum mennyi pénzt óhajt
invesztálni a kiképzésbe.
Az ezt meghaladó trading-veszteségeket már nem lehet a tanulópénz-számlára könyvelni.
Aszerint, hogy milyen eredményre jut ehelyütt, esetleg további intézkedéseket kell felvennie
kiképzése tökéletesítésére a trading-tervbe. Ha azt állapítja meg, hogy kiképzése befejeződött,
már nincs helye mellébeszélésnek, miért is ne keresne folyamatosan pénzt - hacsak nem
trendkövető, és a piacok oldalirányban mozognak. Pont ezért fontos, hogy üzleti tervében
áttekintést adjon trading-stílusáról. Mi Ön: trend-követő, scalper, daytrader, hosszútávú
befektető vagy melyik egyéb típushoz tartozik? Minden trading-stilus számára van ideális
22

piac. Mint minden más üzletnél, itt is tudnia kell, milyen jellegű piac illik optimálisan az Ön
kereskedési stílusához. Csak eszerint tudja a tradinghez a megfelelő piacokat és termékeket
kiválasztani.
Vizsgálja meg azokat a termékeket és piacokat, amelyekkel és amelyeken kereskedni óhajt
Itt a következő szempontok szerint kell átvilágítania a termékeket és piacokat: likviditás,
anyagi ösztönzés és tapasztalat, brókerköltség valamint tőzsdei szabályok.
Sok trader elköveti azt a hibát, hogy nem dönt tudatosan egy piac mellett. Ők a választást,
hogy melyik piacon kereskedjenek, átengedik inkább a véletlennek. így egyesek előnyben
részesítik a DAX-ot az Euro Stoxx-szal szemben, mert a DAX ismertebb - bár számlájuk
nagysága szerint jobban tennék, ha a kisebb és likvidebb Stoxx-en kereskednének. Egy ilyen
véletlen-választás aztán befolyásolja trading lehetőségeiket. így az Euro Stoxx-nál érezhetően
csekélyebb a slippage, mint a DAX-nál.
Elég likvid a piac az Ön trading-stratégiájához? Milyen slippage-el kell megküzdenie? Itt a
trading-stratégiától függően különböző kérdések merülnek fel.
Néha előnyt jelenthet, ötszörös brókerköltség ellenére öt kis e-mini S&P kontrakttal
kereskedni egy nagy S&P helyett. Megfelelnek a termékek, amelyekkel kereskedni óhajt, a
számlájának?
Mert ha Önnek például csak 15 000 euró áll rendelkezésére a kereskedéshez, akkor
előfordulhat, hogy a DAX nem a megfelelő piac az Ön számára, még ha működőképes
trading-stratégiát dolgozott is ki erre a piacra. Ha az Ön kockázat¬menedzselő-szabálya pl.
előírja, hogy csak maximum 3 százalékos kockázatot vállaljon tradenként - ebben az esetben
450 eurót -, akkor az Ön kereskedési tőkéje kevés a DAX-hoz. A 450 euró még 20 DAX-
pontnak sem felel meg, így igen szoros stoppal kellene dolgoznia.
A különböző piacokra eltérő tőzsdeszabályok érvényesek. Önnek ismernie kell ezeket a
szabályokat és tudnia kell, milyen előnyökkel vagy hátrányokkal jár minden egyes szabály
Önre nézve. A DAX például 2001-ben egy napon egyszer 3 perc alatt több, mint 1000 ponttal
esett és aztán ismét emelkedett. A tranzakciók nagy részét törölték, mégse mindegyiket. így
történhetett, hogy sok trader stopjai szerencsétlenül sültek el. Az S&P-ben viszont van egy
úgynevezett limit-down-szabályozás, aminél a kereskedést beszüntetik, ha rövid időn belül túl
erős mozgások történnek.
Miért gondolja, hogy az Ön által kiválasztott termékek és piacok ideálisak üzleti céljaihoz?
Milyen előnyöket kínálnak ezek a piacok és termékek másokkal szemben? Milyen hátrányok
várhatók, és miként lehet ezeket a hátrányokat esetleg elhárítani?
Sorolja fel, miként szervezi tradingjét és milyen felszerelésre van ahhoz szüksége
Egy üzlet felszerelésében a legfontosabb bizonyára a tőke. Sok trader alábecsüli pénzigényét.
Mennyi pénzre van például évente szüksége az életvitelhez, mennyi pénzre kiegészítésként
(Internet-kapcsolatra vagy irodára), hogy fenntarthassa trading-üzletét? Tegyük fel, hogy Ön
23

100 000 euró tőkével indul és az életvitelhez évi 40 000 euróra van szüksége, ehhez még 10
000 euróra a tradinghez. Önnek tehát évente 50%-ot kell megkeresnie, hogy fenntartsa az
üzletet. Mit tesz Ön, ha már az év elején beüt egy 25 000 euros drawdown? Akkor már 100%-
ot kell keresnie, hogy továbbmehessen. Egy ilyen szituáció nem szokatlan, de az átlag-
traderre nagy nyomás nehezedne miatta.
Azok a kereskedők viszont, akiknek van trading-terve, felkészültek hasonló helyzetekre.
Miként óhajtja trading-üzletét vezetni? A legnagyobb költségek, amelyek minden tradert
sújtanak, az adók. Az adóteher viszont mindenek előtt a szervezeti formától függ. Ezért igen
fontos kérdés a szervezeti forma megválasztása, amelyre a trading kezdete előtt választ kell
adni.
Gazdasági társaságként, egyéni vállalkozóként alapít Ön trading-céget, vagy
magánszemélyként kereskedik? Ilyen összefüggésben megfontolandó, hogy melyik országban
alapítja meg trading-cégét és miként tud pénzt kedvezményes adózás mellett, mégis legálisan
saját hazájába utalni.
Ha ebben a kérdésben részletesen foglalnék állást, az szétfeszítené e könyv kereteit, de így is
felismerhető, milyen fontos ezzel a problémával idejében foglalkozni.
Milyen felszerelésre van szüksége a tradinghez? Elegendő egy PC internet-csatlakozással,
szüksége van egy bérelt vonalra, milyen trading-szoftver az optimális Önnek, melyik
brókereket alkalmazza és hányat?
A legtöbb sikeres tradernek legalább két brókere van, hogy átállási lehetősége legyen.
Képes Ön megbízásait telefonon is gyorsan és egyszerűen feladni? Rendelkezik backup-
rendszerekkel?
Itt is igen pontosan át kell tekintse a felszereléseket, mivel tudnia kell, milyen költségekre kell
a tradinggel bevételt szerezni.
Hogy alakítja ki időbeosztását? Gondoljon arra, hogy sok piac napi nyolc órán túl is nyitva
van. Senki sem képes koncentráltságát ilyen hosszú ideig megtartani. Mikor tart tehát
szüneteket, mennyi ideig folytatja a kereskedést ?
Hasonlítsa össze magát a vetélytársakkal
Itt fel kell sorolnia piaci vetélytársait. Ön ugyanis nincs egyedül, az összes többi piaci
résztvevővel kemény versenyben áll. A verseny a többi résztvevővel éppen a határidős
ügyleteknél lehet kiszorító tényező, mert egy ilyen ügylet közismerten null-összeg-játék. Amit
az egyik megnyer, elveszti a másik. így nem csak a saját képességei döntik el sikerét, hanem
az Ön képességei, összehasonlítva másokéval. Ha Ön jó, a többiek azonban - bármi okból -
jobbak, Ön vesztes lesz.
De a nem határidős területen is előnyökkel kell rendelkeznie a többi résztvevővel szemben,
hogy hosszú távon is sikeres lehessen. Ha nincs specifikus előnye a többi traderrel szemben,
24

felmerül a kérdés: hogy' óhajtja megnyerni a harcot a teljesítményért. Az Ön előnye például
többéves tapasztalat lehet vagy gyors döntések meghozatalának képessége. És még valami:
Csak akkor kerülheti el, hogy a trading szerencsejáték legyen az Ön számára, ha azt
részletezni is tudja és biztos önmagában.
Fogalmazza meg erősségeit
Tehát Ön személyesen része egy versenynek, ezért nem hiányozhat az üzleti tervből az
objektív önmegfigyelés.
Képzelje el, hogy traderként kell egy állásért pályáznia vagy valakit meggyőznie, hogy
vegyen részt a trading-üzletében. Ön bizonyára megpróbálná a legjobb oldalát mutatni, és
felsorolná, mi mindent csinált a múltban, hogy önmagát sikeres traderként mutassa be.
Éppen ezt kell tennie üzleti tervében, hogy megerősítse önbizalmát. Gondolja meg, ezt az
üzleti tervet nem az irattárnak írja, hanem operatív segítségnek. Pont azokban az időkben igen
hasznos az üzleti terv ezen részének olvasása, amikor a trading nem megy jól és Önnek
bíztatásra van szüksége, hogy új erőt és ösztönzést kapjon.
Nyilatkozzék gyengeségeiről
Sok tradernél önmaguk mértéktelen túlbecsülése a veszteségek, különösen a nagy veszteségek
gyakori oka. Még a legsikeresebb traderek sem mentesek gyengeségektől. Csak az képes
felismerni és elkerülni az önmagában rejlő csapdákat, aki ismeri gyengéit. Ezért az üzleti terv
ezen részének különös figyelmet kell szentelni.
Hajlik a türelmetlenségre? Ez éppoly káros lehet, mint a túl hosszú habozás. Túl optimista,
pesszimista? Mely' jellegzetes tulajdonságai hátráltathatják a tradingben, okozhatnak kárt? Jól
gondolja át, hogy védekezni tudjon ezek ellen.
Nincs meggyőzőbb egy olyan üzleti tervnél, amelyik a cég - illetve a mi esetünkben a trader -
gyengéit becsületesen és teljes körűen felsorolja és a terv készítője már annak a lehetőségeit is
megadja, miként lehet sikeres gyengéi ellenére. Találja meg tehát azon problémák
megoldásának módját, amelyek a kereskedés során saját gyengéi miatt merülnek fel.
Az én egyik legnagyobb gyengém például az, hogy nagyon türelmetlen trader vagyok.
Türelmetlenségem gyakran késztet arra, hogy egy pozícióba belépjek vagy túl nagy
pozíciókat építsek fel. Céljaimat túl gyorsan akarom elérni. Tudom, hogy ezt a gyengémet a
legjobban trading-tervem segítségével lehet leküzdeni. Ebben rögzítettem egy money-
management algoritmust, amelyik érzelmi helyzetemtől függetlenül automatikusan
meghatározza a pozíció nagyságát. Az összes pozíciómnál, diszkrecionális döntéseimnél is, a
kockázat és a számlám nagysága alapján automatikusan rögzítem optimális pozícióméretemet.
Amíg ezt a szabályt betartom, nem tudom számlámat türelmetlenség miatt túl-tradelni.
Mi van azonban akkor, ha hangulatom miatt nem vagyok abban a helyzetben, hogy
szabályokat betartsak?
25

Hogy mindig tartani tudjam magam a szabályaimhoz, megtanultam, miként kell magam egy
előre meghatározott állapotba - hangulatba - hozni. Mindig, ha jelentkezik a türelmetlenség
érzete, használom a betanult képességet: önmagam kontrollálását, és felveszek egy nyugodt,
higgadt állapotot. Ehhez egyszerűen megváltoztatom testtartásomat és benső magatartásomat.
Tényleges fegyverekkel rendelkezem tehát, amelyekkel leküzdhetem türelmetlenségemet,
amelytől nem tudok megszabadulni. Gyengémen fegyelemérzettel erőt tudok venni (fegyelem
azt jelenti, hogy abban a helyzetben vagyok, hogy elő tudom idézni azt a hangulatot/érzést,
amelyik a leghasznosabb az éppen megoldandó a feladathoz.) Erről a belső kontrollról később
még többet is megtudnak.
A trading-terv
A trading-terv az általános üzleti terv része. Az üzleti tervvel megszervezte tradingjét, az
azzal fűződik életéhez, hogy Ön kapcsolatba hozta azt a küldetésével. Sok általános
megfontolás mellett - miért folytat tradinget, mivel kereskedik, mi teszi Önt képessé és mi
akadályozza - egy üzleti tervben természetesen részletes közléseket is kell tennie tradingjéről.
Ezt a részt átveszi a trading-terv. Itt szabályoz Ön minden kérdést trading-stratégiája körül.
Ezen kívül felállít egy ütemtervet a trading összes lépésére.
Minden stratégia egy filozófián alapul
Minden sikeres stratégia alapja a piacokkal kapcsolatos filozófia - tehát erősen általánosított
dogmák a piacok és tézisek funkcionálási módjairól, amelyek a stratégia megválasztását
igazolják.
Ön például azt hiheti, amint ezt gazdasági tudósok gyakran teszik, hogy a piacok csak
véletlenszerűen mozognak. Ez azt jelentené, hogy az árak minden változása véletlen
események eredménye. Egy ilyen tézissel nehézségek elé kerülne, ha trendkövető stratégiákat
kellene kidolgoznia. A trendek nehezen egyeztethetők össze véletlen mozgásokkal.
Tegyük fel, Ön azt a tézist képviseli, hogy az árképzésbe már az összes információ befolyt.
Ebben az esetben nehéz lesz Önnek a fundamentális analízis követőjévé válni - hisz' nézete
azt diktálná, hogy az összes ismert alapvető információt a piacon bedolgozták már egy
tisztességes árba. A technikai analízis azonban igen érdekes lenne az Ön számára, mert az
árak megadnak minden információt, amire szüksége van.
Abból is kiindulhat, hogy a piacok meghatározott struktúrákban mozognak és ezek a
struktúrák mintákat képeznek, amelyek újra és úja előfordulnak. Ha Ön ebben hisz, akkor a
technikai analízis egy kiváló eszköz, amelyre felépítheti trading-stratégiáját.
Piacokra vonatkozó filozófiája trading-stratégiájának az alapköve; ezért tisztában kell lennie
dogmáival a piacok és az árképzés tekintetében. Erre a meggyőződésre épül fel minden. Ez
határozza meg az összes következő lépést, az Ön határait és lehetőségeit.
26

Mint egy horgásznak, aki zsákmánya kedvenc csemegéjéről alkotott hite szerint választja ki
az optimális csalit, úgy kell a tradernek kiválasztania stratégiáját, hogy a piacról alkotott
filozófiájához illő legyen.
Sok kezdő vall kudarcot, mert nincs a piaci árképzés működésmódjáról szóló filozófiájuk.
Egyszerűen kipróbálnak valamilyen stratégiát, amelyről azt hiszik, hogy sikeres lehet. Minden
stratégiának lehetnek fázisai, amelyekben „rosszul működik", az ilyeneket drawdown-nak
(visszaesés) nevezzük. Ha a befektető nincs meggyőződve filozófiájáról, automatikusan
elbizonytalanodik azokban az időkben, amelyekben stratégiája átmeneti veszteségekhez vezet.
Képzelje el: Ön 1492-ben Kolumbusszal együtt vitorlázva megkezdi útját „India" felé.
Kifutnak a nyílt tengerre; Kolumbusz meg van arról győződve, hogy a Föld egy gömb, és nem
fognak egyszercsak leesni róla, mint egy korongról, hanem felfedeznek egy új, rövidebb
tengeri utat Indiába. Ebben nagy hatással voltak rá az olasz asztronómus, Toscanelli
számításai, amelyek szerint a Föld egynegyedével kisebb, mint addig feltételezték és hogy
nagyrészt szárazföld borítja; ennek megfelelően az Európa és Ázsia közötti távolság is és
ezzel a tervezett új hajóút lényegesen rövidebb lenne. Ez természetesen előnyöket ígért a
kereskedelem számára.
Kolumbusz filozófiája eszerint így hangzott: „A Föld egy gömb". Stratégiája pedig: „Ha a
Föld egy gömb, akkor az Atlanti-óceánt átszelve is eljuthatok Indiába".
Útjuk 1492. augusztus 3-án indul, Pálos de la Fronterából, Spanyolországból. Egész
augusztusban és szeptemberben vitorláznak a nyílt tengeren, bár az előzetes számítások
szerint már régen Indiában kellene lenniük. Kolumbusz meg van győződve, hogy a Föld egy
gömb, és nem kételkedik abban, hogy célját előbb-utóbb eléri. Ön viszont utazásuk kezdetén
nem gondolkodott semmilyen dogmáról a Föld alakját illetően. Ön kereskedő és azért akart
Kolumbusszal vitorlázni, hogy üzleteit a rövidebb szállítási út miatt kedvezőbb költségek
mellett tudja lebonyolítani.
Hogy' erezné magát két hónap után a nyílt tengeren? Bizonyára nem olyan jól, mint a spanyol
kikötőben, ahol a pénz-megtakarítás és azzal együtt indiai üzletei haszonkulcsának növelése
gondolatától megszállottan könnyelműen el akarta kísérni Kolumbuszt. Önt eltöltené az
aggodalom és bizonytalanság, szemrehányásokat tenne Kolumbusznak, mert elhozta erre az
odüsszeuszi útra. Ha megtehetné, rögtön megszakítaná az utazást és nem vállalna további
kockázatokat.
Stratégiája a szállítási költségek csökkentése, a rövidebb tengeri út révén kereskedelmi
előnyök megszerzése volt, hogy több pénzt keressen. Teljesen következetes stratégia. De
filozófiája nem volt hozzá. Egyszerűen megbízott Kolumbuszban, aki elismert tengeri
utazóként, királyi tekintély támogatásával illetékességéről volt ismert.
És most úgy tűnik, hogy az Ön ravasz stratégiája: költségek megtakarítása, nem működik. Ha
megtehetné, most biztos megváltoztatná stratégiáját - a költségmegtakarítást - és másikat
választana. Talán arra is gondol, hogy a Föld hátha mégsem egy gömb. Ebben a pillanatban
27

tudja, hogy veszített. Meg fognak halni, mert az útravaló a hosszú visszaútra már nem
elegendő - vagy a Föld¬korong szélén egyszerűen lepottyannak.
Traderként szerencsére nem kell meghalnia, ha stratégiája nem működik. Csupán pénzt veszít.
Traderként bármikor elvetheti stratégiáját és kipróbálhat egy újat. Ha azonban nincs
filozófiája a piacokról, akkor soha nem tudja kialakítani a bizalmat egy stratégiával szemben,
ami szükséges lenne ahhoz, hogy veszteséges szakaszokban is kitartson mellette és
tökéletesítse azt.
Ha Kolumbusznak nem lett volna filozófiája, talán kihajózott volna ugyan a nyílt tengerre - de
mindig csak olyan messzire, hogy az útravaló elég legyen a visszatéréshez. Kipróbálta volna a
legkülönbözőbb tengeri utakat (stratégiákat), de Amerikát így nem fedezhette volna fel.
Mindig vissza kellett volna fordulnia az Atlanti óceán közepéről. Viszont neki megvolt a
szilárd dogmája, hogy a Föld egy gömb, és ez a dogma tette lehetővé számára nehéz időkben
is stratégiája véghezvitelét.
A sikeres tradereknek világos filozófiájuk van a piacokról és az árképzésről, és csak ez teszi
lehetővé számukra stratégiájuk tartós követését. Filozófia nélkül az első nagyobb drawdown-
nál elvetnék stratégiájukat, és másikat keresnének.
Most talán megkérdezi: mi a rossz abban, ha egy stratégiát, amely aktuálisan nem hoz semmi
profitot, egy újabbra cserél. Végül is mégiscsak a pénzkereset a cél!
Ha Ön minden alkalommal, amikor veszteség-zónába jut egy stratégiával, egy újat keres, ez
garancia arra nézve, hogy a piacon tartósan vesztes lesz.
Tegyük fel, 100 000 euróval kezd és két hónapon át pénzt nyer, amit a harmadik hónapban
komplett elveszít. A negyedik hónapban számlája egyenlege akár 3000 euró mínuszban - és
Ön úgy dönt, hogy a stratégia alkalmatlan.
A megmaradt 97 000 euróval Ön most egy új stratégiát próbál ki, amely egy idő múltán ismét
a veszteségzónába vezeti. A veszteségek elbizonytalanítják, és az eljárásmód további
váltásáról határoz. A már - mondjuk - 92 000 euróra soványodott számlájával belefog a
harmadik stratégiába, amely kezdeti nyereségek után lenyomja számláját 85 000 euróra.
Ön úgy látja, hogy ilyen veszteségeknél új ideát kell alkalmazni, és egy további kereskedési
rendszer mellett dönt, amely Önnek közvetlenül további, 7000 eurós veszteséget hoz. Az
egyetlen lehetőséget, hogy kijusson ebből a veszteségspirálból, abban látja, hogy talál egy
olyan stratégiát, amely soha nem mutat fel egy nagyobb drawdown-t és folyton felfelé vezet.
Ilyen stratégiát találni sajnos nagyon valószínűtlen. Sokkal inkább tipikus, hogy minden
sikeres stratégia időnként drawdown-okat mutat. Ha Ön eljárásmódját ebben a szakaszban
minden alkalommal váltogatja, biztos lehet abban, hogy folyamatosan veszít.
Sikeres traderként tehát csak egy stratégiára van szüksége, amelyet az Ön dogmái és
filozófiája támasztanak alá. Míg ennek a stratégiának pozitív a várható értéke, ne cserélje ki,
csak tökéletesítse.
28

Tisztázza tehát, mi az Ön filozófiája és döntsön olyan stratégia mellett, amely illik ahhoz.
Döntsön egy technika mellett
A filozófiával szoros összefüggésben van a technika - a trading-stratégia megválasztása. A
technikai elemzés hívei úgy hiszik, hogy létezik a piacon egy mindig visszatérő minta. Ezért
folyton bizonyos mintákat keresnek, például fej-váll formációkat, háromszögeket vagy kettős
csúcsokat a charton.
Elliott-hullám elemzők meg vannak győződve, hogy minden piaci mozgásnak és trendnek egy
bizonyos szervezési szerkezet az alapja. Technikájuk emiatt abban áll, hogy a piaci mozgást
egyes töredékeire bontják és ebből vezetnek le egy árfolyam-prognózist.
Fundamentális analitikusok abból indulnak ki, hogy a rövid időre szóló árképzés nem
hatékonyan a piacon történik meg, a piac azonban hosszú időre szólóan saját tisztességes
értéke körül ingadozik. Stratégiájuk ezért abban áll, hogy különböző változók alapján
alulértékeléseket keresnek és az ilyen részvényeket megvásárolják.
Más fundamentális analitikusok abban hisznek, hogy az új hírek befolyásolják a piacot. Ők
emiatt stratégiájukban a hírmagyarázatokra fordítanak figyelmet.
Természetesen vannak traderek, akik többféle technikát is beépítenek stratégiájukba. Például
csak akkor vásárolnak, ha a fundamentális adatok alulértékelést valószínűsítenek és a charton
egy bizonyos minta áll elő.
Fejlesszen ki egy belépési stratégiát
Trading-tervének ebben a részében rögzítse az összes feltételt, amelyeknek meg kell lenniük
ahhoz, hogy egy pozíciót megnyisson.
A belépési stratégia kiválasztása csak igen kevés tradernek jelent problémát. Az irodalomban
segítségképpen setup-ok (állások) ezrei találhatók, amelyek Önnek működőképes belépési
stratégiát kínálnak. Ezek például a technikai vagy a fundamentális analízis alapján állhatnak.
Vannak stratégiák, amelyek indikátorok alapján generálnak jeleket vagy szokatlan belépési
feltételeket tartalmaznak, pl. egy meghatározott csillag- vagy bolygó-állást.
Léteznek azonban olyan stratégiák is, amelyeknél a belépési feltételek pontos paraméterei a
trader számára rejtve maradnak. Ezek homályosak lehetnek, mert egy neurális hálóról, egy
„fekete doboz"ban, a számítógép útján jelennek meg. A belépések ciklikusan vagy
anticiklikusan történhetnek vagy „mágikus számok" által, mint pl. Finonacci vagy Gann-
ciklusok, határozhatók meg.
Nem utolsósorban fundamentális, technikai és további feltételek kombinációján is alapulhat
egy belépési stratégia. A belépési feltételekkel kapcsolatban a fantáziának nincsenek határai,
így az én felsorolásom sem lehet teljes. Nincs olyan szabály, amelyik a paraméterek
kiválasztását és egymáshoz való viszonyát behatárolná.
29

Hogy Ön milyen ésszerűnek tart egy bizonyos stratégiát, azt végül is Önnek keil eldöntetnie.
Meg vagyok azonban győződve, hogy a belépési stratégiának csak csekély hatása van a
kereskedés eredményére, még ha általában oly nagy figyelemmel vannak is iránta.
A belépési stratégia iránti fokozott érdeklődésnek mindenek előtt pszichológiai alapjai
vannak. Ennek oka ugyanaz, mint annak, hogy az emberek szívesebben választanak ki maguk
számokat és ikszelik be a lottószelvényen ahelyett, hogy vennének egy sorsjegyet egy
meghatározott számmal. A belépési paraméterek kiválasztása erősíti azt az érzetet, hogy
tényleg rendelkezünk kontrollal afelett, hogy az a tranzakció sikerrel vagy kudarccal
végződik. Ez azonban illúzió. Az eredmény, az hogy mi egy bizonyos tranzakcióval nyerünk
vagy veszítünk, a piactól függ és nem a mi döntésünktől - éppúgy, mint a lottónál, ahol a
nyerés valószínűsége szintén nem növekszik azáltal, hogy a játékos a számokat maga
választotta ki.
Sok ember mégis azt hiszi, hogy képes szerencséjét nagy ugrásokra késztetni azzal, hogy
szerencseszámait, születési dátumokat, házasság napját és ilyeneket keresztez be a
lottószelvényen. Statisztikailag nézve mindig azonos annak való¬színűsége, hogy a lottónál
egy pontosan meghatározott, előre kiválasztott számkombinációt húznak ki.
Belépési jelzéseket a piac feletti kontroll érzése ad nekünk, mivel a piac abban a pillanatban,
amikor egy jelzés után döntünk egy pozíció megnyitásáról, pontosan úgy viselkedik, ahogy
ezt tőle elvárjuk.
Hogy ez érthetőbb legyen, képzelje el, hogy egy kereskedő-team tagja és mindig át kellene
vennie egy másik trader pozícióját, miután az a belépést választotta. Persze nem tudja, mikor
lépett be az a kereskedő. Az Ön nyereségét vagy veszteségét attól az időponttól kezdve,
amikor átveszi a pozíciót csak a piac változásai határozzák meg. Ön nem tudja, hogy a pozíció
azelőtt nyerésre vagy vesztésre állt-e, és a már befutott nyereségeket és veszteségeket nem
könyvelik el számláján. Nincsenek tranzakció-költségek.
Mielőtt tovább olvasná, álljon meg rövid időre, és döntse el, hogy ilyen körülmények között
sikeresen tudna-e kereskedni, vagy sikeresebb lenne, ha a pozíciót saját maga nyithatná meg.
Ezenkívül kérdezze meg magától, mikor erezné magát biztosabbnak, jobban: ha saját maga
határozza meg a belépést és kilépést vagy ha, mint fent írtam, egy fennálló pozícióval kellene
tovább kereskednie.
A legtöbb ember, engem is beleértve, előnyben részesíti, ha pozícióját kezdettől fogva maga
kezeli, tehát a belépést is maga határozza el. Viszont nincs semmi különbség ahhoz a
modellhez képest, amelynél át kellett vennie egy pozíciót, hiszen ezt, ha nem tetszik Önnek,
azonnal és költségek (tehát veszteség) nélkül lezárhatná.
Ennek ellenére azt hisszük, befolyásolhatjuk eredményünket, ha azt is meghatározhatjuk,
mikor lépünk be a piacra. Ezzel elvesztünk egy illúziót: azt, hogy kontrollálni tudunk.
És mégsem mondhatunk le a belépési stratégiáról. Mert egy világosan meghatározott belépési
stratégia nélkül kereskedésünk eredménye véletlenszerű és nem reprodukálható. Nem
30

várhatjuk el, hogy olyan eredményeket, amelyeket a múltban véletlenszerű döntésekkel értünk
el, bizonyos fokú megbízhatósággal megismételhetünk.
További érv amellett, hogy egy belépési stratégiához ragaszkodjunk: világos normák nélkül
hamar átveszik az irányítást az érzéseink, ha egy pozíciót meg óhajtunk nyitni. Ebben az a
veszély rejlik, hogy belépünk egy pozícióba, csak azért, hogy egy bizonyos érzetet
kielégítsünk, és nem azért, mert ezt a piaci viszonyok felkínálják. Kereskedésünket ekkor már
a mohóság, a félelem, a hárítás és izgalom utáni vágy, a türelmetlenség és sok egyéb érzelem
határozza meg.
Nem szokatlan, hogy amint egy trader azt látja, hogy a piac kezd erősen emelkedni, abbeli
félelmében, hogy valamit elszalaszt, rögtön vesz néhány részvényt vagy kontraktot. Az ilyen
vételnek nincs stratégiai motivációja, a mohóság érzéséből következik.
Ha a kereskedési döntések mégis egy stratégián alapulnak, vannak specifikus feltételek,
amelyeknek teljesülniük kell, hogy a trader a pozícióját megnyithassa. Ezeket a feltételeket a
trading-tervben kell meghatározni és leírni. Az a cél, hogy a belépési jelzésekkel egy alacsony
kockázatú állást talajunk, egy olyat, amelynél a hozam megfelelő arányban áll a kockázattal.
Az, hogy mi a megfelelő arány, az Ön találati arányától függ. A találati arány megmutatja,
hogy hány százalékát zárja sikerrel összes tranzakciójának. A 7. fejezetben, „Piacelemzés és
jelentősége" többet is találnak ehhez a témához az alacsony kockázatú állásokról.
Önnek tehát rögzítenie kell olyan specifikus feltételeket, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz,
hogy a hozam megfelelő arányban álljon a kockázattal, valamint meg kell határoznia olyan
paramétereket, amelyek megadják a belépés időpontját. Ez az Ön belépési stratégiájának a
feladata.
A befektetők két típusa ismert: a diszkrecionális trader és a szisztematikus trader.
Mindkettőnek szüksége van belépési stratégiára.
A szisztematikus trader egyértelműen meghatározott kereskedési rendszert követ. Összes
belépési döntését a rendszer paraméterei határozzák meg. A kereskedési rendszer
automatikusan generálja számára belépési jelzését - például azáltal, hogy bizonyos
indikátorok határértéket érnek el. Az egyértelműen meghatározott paraméterek miatt
kereskedési döntéseit elvileg átengedhetné egy számítógépnek, mert nincs mozgástere, hogy a
rendszer által generált belépési jelzést elfogadja-e, vagy sem.
A diszkrecionális trader viszont esetről esetre maga dönt. Döntései alapjául egy bizonyos
szubjektív mozgástér szolgál. Hogy belép-e egy bizonyos pozícióba, nem függ meghatározott
paraméterektől, csak saját elhatározásától. A diszkrecionális traderek mégsem döntenek
önkényesen. Sokkal inkább állandóan összehasonlítják az aktuális piaci szituációkat és
paraméter-állásokat saját ismert múltbéli mintáikkal. Tehát saját tapasztalataikat hasznosítják.
A diszkrecionális döntési stratégiák többnyire akkor kerülnek bevetésre, ha gazdasági adatok
és hírek vagy chart-ok közlésére kerül sor. A közlések szolgáltatásánál gyakran olyan sok
tényező szerepel, hogy egy szisztematikus kereskedő-rendszer túl merev és rugalmatlan
31

volna, hogy az összes adatot megfelelően mérlegelje és feldolgozza. Neurális hálók
alkalmazása jelzésadásra a tradingnél nem több olyan kísérletnél, amely az ember
diszkrecionális döntéseit az agy funkcionálásának egyszerűsített, mesterséges utánzásával
számítógéppel hozatja meg. Hasonlóképpen, ahogy az ember tapasztalatból tanul, a
számítógépnek is optimálisan mérlegelnie kell az összes adatot, amelyet inputként megkap.
Vitatható, mennyiben képes egy számítógép versenyezni egy trader tapasztalatával. Szemben
egy sakk-programmal az ilyen idegi hálónak nem csak 32 bábu helyzetéről a táblán kell adat-
inputot kapnia, hanem változók sokszorta magasabb számát kell fogadnia és értékelnie.
A fent leírt különbségekből látható már: nem minden trader alkalmas arra, hogy
diszkrecionális döntéseket hozzon. Leginkább széleskörű tapasztalat szükséges hozzá.
Ide tartozik még, hogy a diszkrecionális kereskedőnek erősebben kell magát fegyelmeznie,
mint a szisztematikusnak. Minden kereskedési döntésénél bizonyosnak kell lennie, hogy a
piac mozgásai, nem pedig hangulati helyzete motiválja.
Ugyanakkor a traderek mindkét fajtája hasonló abban, hogy van egy adathalmaz a döntések
megtalálásához, amelyet tudatosan meghatározhatnak. Abban lehetnek indikátorok, chart-
minták vagy hírek. Az Ön trading-tervében pontosan meg kell határoznia, milyen értékeket
kell a kiválasztott paramétereknek mutatnia, hogy belépjen egy tranzakcióba.
A szisztematikus kereskedő, akinek kereskedési döntései például a mozgóátlagokra alapulnak,
feljegyzi trading-tervében, mely mozgó átlagokat veszi figyelembe, és megnyithatná long-
pozícióját, ha a 38 napos átlag az 50 naposat alulról felfelé metszi.
A diszkrecionális trader, aki vételi döntéseit Elliot-hullámok alapján hozza meg, azt írja
például trading-tervébe, hogy ő mindig belép egy pozícióba, amint azt látja, hogy egy 2-es
vagy 4-es korrekciós hullám lezárult.
Ezen kívül meg kell határoznia belépési stratégiájában, milyen időszakonként teszi meg
kereskedési döntését: egyperces, ötperces vagy órás chartot használ, vagy belépési
paramétereit csak napi záróár alapján határozza meg.
Annak leírásánál, hogy milyen változókat vonnak be a döntéshozatalba, legyenek a lehető
legpontosabbak. Legyenek mindenre tekintettel, ami a döntést szolgálja. Jelen fejezet végén
mintaként csatoltam saját trading-tervemet.
Az alacsony kockázatúság meghatározása
Az alacsony kockázatúság meghatározása a belépési stratégia második része. Miután rögzített
egy rendszert vagy módszert, amely megmondja Önnek, mikor kell egy pozíciót megnyitnia,
még felül kell vizsgálnia, hogy ez a jelzés az alacsony kockázatúság követelményeinek is
megfelel-e.
Az alacsony kockázatúság fő követelménye abban áll, hogy a hozam megfelelő arányban
álljon a kockázattal.
32

Ehhez elsőként ismernie kell saját tervezett kockázatát. Az alacsony kockázatúság
meghatározásánál emiatt az első lépés egy „vonal a homokban" kijelölése, tehát egy pont
megtalálása, amelynél Ön úgy dönt, hogy a pozíciót még veszteséggel is zárja.
Ezt a pontot az Ön által alkalmazott piactechnika határozhatja meg vagy akár az Ön exit-
stratégiája. Minden esetben azonban szüksége van egy árra, amelynél a tranzakciót minden
körülmények között befejezné. Ez az ár az úgynevezett kezdeti stop (initial stop).
A különbség az Ön belépési ára és azon ár között, amelynél meghúzta a „vonalat a
homokban" - az Ön tervezett kockázata.
Hogy ez a kockázat arányos-e, az két tényezőtől függ:
Először is meg kell vizsgálnia, hogy tervezett kockázata összeegyeztethető-e az Ön money-
management szabályaival. Ez a kérdés tehát azzal foglalkozik, hogy a kockázat arányos-e a
számlája egyenlegével. Hivatásos traderek tudják, hogy nem csak arról van szó, hogy pozitív
várható értékű stratégiát találjanak, hanem hogy a tranzakciónkénti kockázatot úgy kell
megválasztaniuk, hogy a stratégia pozitív várható értéke reálisan is elérhető legyen anélkül,
hogy előzőleg csőd következzék be. Ez elképzelhető, ha a trader számlájának túl magas
hányadát kockáztatja tranzakciónként. Például, ha tranzakciónként számlája egy tizedét
kockáztatná és hatszor egymás után veszítene, akkor felére csökkentené számlája egyenlegét.
Az Ön money-management szabályai megszabják, hogy számlája maximum hány százalékát
kockáztathatja tranzakciónként. Ezek a szabályok fontos részei a belépési stratégiának, mivel
azokat a tranzakciókat, melyeknél a tervezett kockázat (a belépés és a stop közötti különbség)
túl nagy lenne, nem hajtja végre.
Ez azt jelenti, hogy Ön egyáltalán nem vesz figyelembe még olyan jelzéseket sem, amelyek
tradingjét előrelendítenék, mert money-management szabályai az efféle kockázatokat
kizárják.
A második tényező, amelyik a kockázat-tervezésnél szerepet játszik, nem a számla
nagyságára vonatkozik, hanem arra a hozamra, amelyik a tradernek kínálkozik.
A legtöbb sikeres trader csak arra hajlandó, hogy olyan kockázatokat vállaljon, amelyeknél a
rizikó többszörösét keresheti meg. A kockázat megfelelőségét tehát a kínálkozó hozam
szempontjából is figyelembe kell venni. Ez a második fontos lépés az alacsony kockázatúság
meghatározásánál.
Először is nyilatkozni kell a kínálkozó hozamról. Ez a feladat nem túl egyszerű, mivel Önnek
tárgyilagosan és a valós helyzettel számolva meg kell ítélnie, mennyi pénzt kereshet a
tervezett tranzakcióval.
Célzónát kell megállapítania, amelyet a generált jelzéshez Ön minimális célnak tekint.
Lehetséges nyereségét hasonlítsa össze aztán a tervezett kockázattal úgy, hogy elosztja azt a
tervezett kockázattal. Ekkor egy számot kap, amelyik megadja a hozam-kockázat arányát.
33

Csak akkor engedélyezhető trading-terve szerint a tranzakció, ha a kapott hozam-kockázat
arány meghaladja az Ön által a trading-tervben a hozam-kockázat arányra rögzített minimál-
értéket.
Összefoglalva: Két feltétel van tehát, amelyet annak megítélésénél kell figyelembe venni,
hogy egy kockázat mértéke megfelelő-e. Egyrészt trading-tervében szerepelnie kell egy
money-management szabálynak, másrészt meg kell adnia a minimális hozam-kockázat
arányát, amelyet Ön tranzakciónként meg akar keresni. Ha az jön ki, hogy egy tranzakció már
az Ön money-management szabályai következtében sem engedhető meg, feleslegessé válik az
a kérdés, hogy a kockázat a hozamhoz viszonyítva megfelelő-e.
Írja le pontosan a tranzakció folyamatát
Ha az Ön kereskedési rendszere jelzést generált, azt át kell tenni a piacra. Fontos, hogy
trading-tervében leírja az összes részletet és lépést ennek lebonyolításához.
Ez először is egy csomó felesleges munkát sejtet, mert Ön traderként tulajdonképpen mindent
tud, amire gondolni kell, ha belép egy tranzakcióba. Azonkívül a megbízás beadása a
kereskedői rutin-feladatok közé tartozik és nem jelenthet problémát.
Viszont a trading egy vállalkozás. Képzelje el, hogy Ön egy vállalati tanácsadó. Ha egy
üzemben optimalizálni kívánja a munkafolyamatokat, először is felbontja az összes
munkafolyamatot sok kis lépésre. Ezután megvizsgálja, van-e lehetőség ezen lépések
módosításával jobb vállalati eredményeket elérni.
Pontosan ezt a funkciót kell a tranzakció-leírásnak a trading-tervben betöltenie.
Kezdje a leírást annál a pontnál, amelynél trading-rendszere a jelzést generálta és Ön a
tranzakció kockázatát megfelelőnek találta.
A kérdés, amelyet legelőször kell feltennie, így szól: Közvetlenül a jelzés generálása után
vásárol-e „market"-en, az aktuális piaci áron, vagy különféle eljárásokat illesztett be a
munkamenetbe, amelyeknek lehetővé kell tenniük az Ön számára az optimális vételi ár
elérését.
Ilyen eljárások lehetnek például a ajánlati könyv bevonása a belépési pillanat optimális
meghatározásához, vagy perc- vagy tick-chart alkalmazása a legkedvezőbb belépési időpontra
várakozva.
írja le trading-tervében az akció pillanatát és azt, miként óhajtja pozícióját felügyelni.
Tradingjeimnél magam is kénytelen voltam néhány nagy veszteséget átélni, amelyek abból
származtak, hogy pozícióimat nem elégséges módon vagy hanyagul felügyeltem. Nincs
bosszantóbb annál, mint a nap végén rájönni, hogy elfelejtettünk egy limitet vagy egy stopot
törölni és ez a megbízás most egy nagy veszteséggel zárva szerepel a könyvekben.
Ön milyen időközönként vizsgálja meg tranzakcióit és azok végrehajtását? Naponta egyszer,
óránként vagy csak a megbízás beadása után?
34

Hogy néz ki az Ön kilépési stratégiája?
Ez a pont talán a legfontosabb a trading-tervben. Csak nagyon kevés tradernek van világos
szabálya egy pozícióból való kilépés időpontjára és módjára - történjen ez nyereség vagy
veszteség után. Gyakran akkor lép ki a trader, ha úgy véli, hogy eleget nyert, vagy aggodalom
fogja el, hogy megint le kell adnia nyereségéből.
A kilépési stratégiákat gyakran vezérlik az érzések. A kilépésre vonatkozó világos szabályok
nélkül nem tudjuk magunkat megvédeni attól, hogy érzéseink miatt lépjünk ki pozícióinkból.
Hogy ez többnyire nem vezet optimális eredményekhez, az magától értetődő.
Ezért fontos, hogy a trading-tervben a kilépés szabályait olyan érthetően és élesen
körvonalazva írjuk le, hogy abból akár valaki más is elvégezhesse helyettünk a kilépést a
pozícióból. Csak így biztosítható, hogy megismételhető eredményeket produkáljunk, és ne
hagyjuk magunkat érzéseinktől vezetni.
Semmi más nem dominálja inkább érzéseinket a tradingnél, mint a félelem. Beszélhetnénk
egy természetes ösztönről. Mi, emberek, megtanultuk: lehet, hogy megéri, ha rizikókat
vállalunk. Mint ahogy évezredekkel ezelőtt őseink járták az erdőt és egy mamut üldözésébe
fogtak, nekik is vállalniuk kellett a kockázatot, rövid időre kiiktatva a félelmet, hogy
elveszíthetik az életüket. Ők többnyire meglelték jutalmukat a vállalt kockázatért.
A tradingnél is vállalnunk kell rövid ideig kockázatokat. A befektetés pillanatában tudatosan
el kell vetnünk a félelmet, hogy pénzt veszítünk, és reménykedünk a jutalomban nyereségek
formájában.
Ha fenyeget a veszély, hogy elmarad a jutalom, mert a piac láthatóan ellenünk fordul, rögtön
félni kezdünk, hogy hiábavaló volt a fáradozás és jutalmunkat teljesen elveszíthetjük. Ezért
többnyire befejezzük a spekulációt egy kis nyereséggel. Bármilyen érthető is ez a viselkedés:
mégis ez akadályoz meg bennünket abban, hogy sikeres traderekké váljunk. Traderekként
meg kell találjuk azokat a szabályokat, amelyek megengedik nekünk, hogy nyereményeinket
„futtassuk". Szubjektív sejtelmek, hogy mi ezért a kockázatért vagy valamelyik tranzakcióban
már eleget kerestünk volna, nem segítenek minket.
Az objektív kilépési szabályok tehát lényeges részei a trading-tervnek.
Miként alakítja ki tradingje napi és periodikus rendjét?
A napi és periodikus lebonyolításnál lényeges segítőeszköz lehet a trading-napló. Csak
ajánlani tudom minden tradernek, hogy vezessen trading-naplót.
Trading-tervében ezért rögzítenie kell, hogy miként alakítja ki trading-naplóját -milyen
időközönként és mikor tesz bejegyzéseket. Ha tradingje időt enged erre, közvetlenül minden
tranzakció után vegyen fel minden fontos adatot ügyletéről a naplóba.
Egyébként trading-tervének pontosan elő kell irányoznia, mikor teljesítse ezt a szükséges
feladatot. Például este, a piac-zárás után biztosít erre egy órát, vagy a bejegyzéseket a trading
folyamán teszi meg kisforgalmú időszakokban?
35

Szabjon meg feltétlenül egy meghatározott időt a bejegyzések megtételére. Mert ha nem teszi
meg ezt, úgy fog járni, mint ahogy ez életünkben sok tervezett dologgal előfordul,
amelyekhez nem rendeltünk határidőt. Addig halogat az ember, amíg már késő lesz. Mindig
jön valami fontosabb. A trading-napló is csak akkor ér valamit, ha a bejegyzések szabályos
időközönként és teljes mértékben megtörténnek.
A naplóba bejegyzett adatok időszakonkénti kiértékelése is fontos. Jegyezzen fel ezért
trading-tervében határidőket és időtartamokat az ilyen rendszeres feldolgozásokra.
A tradingjei periodikus értékelése gyakran ad értékes utalásokat trading-stratégiája
tökéletesítésére.
Példa egy üzleti és trading-tervre
Áttekintés
Ez az üzleti terv operatív segítségül szolgál elektronikus daytrading-üzletemhez. Egyedüli
haszonélvezője vagyok trading-üzletemnek, van azonban egy asszisztensem az úgynevezett
day-to-day üzlethez. Mint jól képzett trader biztos vagyok abban, hogy daytrading-üzletem
profitot hoz. Nemcsak megalapozott gyakorlati tudással (több, mint 15 év) rendelkezem a
piacokról, amelyekben mozgok, hanem az ehhez az üzlethez szükséges mentális képességgel
is. E kettő együtt jelenti specifikus előnyömet a piac sok más résztvevőjével szemben.
Az üzlet nem igényel semmilyen további befektetést, és a daytrading-üzlet kezdettől fogva
pozitív cash-flow-hoz vezet.
Az üzlet leírása
Küldetés
Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, boldog és megelégedett életet élhessek, megpróbálok érték-
felfogásommal teljes összhangban élni. A szabadság, igazságosság, siker a legfontosabb
értékek az egészség, életöröm és biztonság mellett. A trading egy üzlet, amelyben
megmutatkoznak ezek az értékek és amely a fenti érték-felfogást alátámasztja. Döntéseimben
szabad vagyok, magam határozom meg, mit, mikor és hogy teszek. Üzletemben nincsenek
ügyfeleim, így senkire sem kell tekintettel lennem, ha szabadságot veszek ki vagy a nap
folyamán úgy döntök, hogy mára elég volt a tradingből. Senki sem ítélheti meg
teljesítményemet szubjektíven, így sikerem csak önmagámtól függ. A nyereség-veszteség
kimutatással (profit-loss-statement) objektíven felismerem, hogy jó vagy rossz vagyok-e az
üzletben. A tradingben nincsenek igazságtalan döntések vagy megítélések a teljesítmény
tekintetében.
Üzletem daytrading. Ezen aktivitás lényeges nyereségeket és cashflow-t hoz számomra. Ezért
a trading nekem financiális függetlenséget is nyújt. A nyereségek segítenek nekem céljaim
fokozatos elérésében. Ezek a célok szorosan kapcsolódnak érték-felfogásomhoz.

36

Áttekintés és történet
Átfogó trading-háttérrel rendelkezem, amelyik mind többéves piaci tanulmányaimon (14.
életévemtől kezdve), mind pedig más piaci résztvevők viselkedéséről szerzett pszichológiai
tudásomon és saját pszichológiámon alapul. Kiegészítésként további elméleti alapokat
biztosítottak közgazdaság- és üzemgazdaságtani tanulmányaim, amelyek alátámasztják
tradingemet. Különböző befektetési szemináriumokat látogattam és vezetek egy trading-
naplót, ami segít nekem, hogy állandóan továbbfejleszthessem és javíthassam magam.
Termékek és teljesítmények
A teljesítményeket, amelyekből a tradingnél profitálok, már a Küldetés címszó alatt világosan
megfogalmaztam. De mások is profitálnak tradingemből, mivel daytraderként jelentős
szolgálatot teszek, likviditást generálva a piacoknak. így hozzájárulok a működéshez és az
optimális ár megtalálásához a világpiacokon.
Súlypontszerűen a DAX, a Bund valamint az e-mini S&P határidős termékekkel kereskedem,
néha belépek Euro Stoxx pozíciókba is. Az összes piac, amelyeken kereskedem, elektronikus
tőzsde, így gyors és tisztességes megbízás-teljesítést várhatok el.
Üzletmenet
Otthon dolgozom és kiegészítésként van egy külső irodám. Mindkét munkahely optimálisan
felszerelt. Legfontosabb eszközökként megemlítendő több számítógép backup-
számítógépekkel, lapos képernyők és biztonságos internet-kapcsolat, valamint egy második
független vezeték vészesetekre. A hivatalban ezenfelül még bérelt vonalakkal is rendelkezem
a legközelebbi internet szolgáltatókhoz.
1. A daytrading momentum-trading stratégiákon alapul és trend-orientált. A tradingre
vonatkozó pontos közlések a trading-tervben találhatók.
2. Gazdálkodás az idővel: Reggel a DAX-szal kereskedem nyitáskor, 9:00 órától kb. 11
óráig, aztán elmegyek az irodába. Ott a piactól és mentális állapotomtól függően
22:15-ig kereskedek. Szünetet 17:30 és 19:00 óra között tartok. Általában a hét öt
napján kereskedek, kivéve az ünnepnapokat. A piaci előkészület (lelki próba és
kockázati terv felidézése) és a levezető feladatok (trading-napló és áttekintés) az
autóban az iroda felé és sport közben kerülnek elvégzésre. Az írásos dokumentációk a
trading-idő alatt készülnek.
3. Terv vészhelyzetre: Műszaki kimaradásokra (telefon/internet) és váratlanul fellépő
stressz-szituációkra is van terv. Műszaki kimaradásoknál mindig rendelkezésemre áll
egy backup-kapcsolat, például mobiltelefonon. Ha váratlan helyzet lép fel, pl. baleset a
családban vagy nagy hibák, a kereskedés azonnal leáll és csak akkor folytatódik, ha a
stressz okozója kiküszöbölődik.
4. Szervezet: A trading-döntéseket egyedül hozom meg (lásd trading-tervet). Az
úgynevezett record keeping-et (feljegyzések készítését) és a megbízások felügyeletét
viszont egy munkatársam végzi, így teljes egészében a tradingre tudok
összpontosítani.
37

Versenytársak
Az intézményi traderek mellett kereken öt százalék kiskereskedő van a future-tőzsdéken.
Csak kis hányaduk (mintegy 15 százalék) sikeres. Daytraderként, az én tapasztalati szintemen
nincsenek hátrányaim versenytásaimmal szemben. Gyors és biztos hozzáféréssel rendelkezem
a tőzsdékre és nem kereskedek parkett-tőzsdékkel. Az én kiváló trader minősítésemmel
ugyanolyan hozzáférési lehetőségekkel rendelkezem az elektronikus tőzsdékhez, mint az
intézményi kereskedők.
Versenytársaim közül sokan rendelkeznek ugyan nagyobb büdzsével, ez azonban a
daytrading-nél nem jelent előnyt. Sok piacon nehéz ily módon kereskedni, nagyobb
összegeket gyorsan elhelyezni vagy kivonni anélkül, hogy a piacot magát befolyásolnánk.
1. Erősségeim az alapvető tudás azon piacok működésmódjáról, amelyeken kereskedek,
és a készség gyors döntések meghozatalára és ezen döntések végrehajtására és
módosítására is. Rugalmas vagyok és ezért nem hajlok az általánosításra. Ez nem azt
jelenti, hogy nincsenek alapelveim, de tudom, mikor jobb egy álláspontot feladni.
Szervezett vagyok, így nem csak ki tudok dolgozni egy tervet, hanem azt a szükséges
rugalmassággal követem is. Megtanultam, hogy érzelmeimet csak magam
kontrollálhatom. A hatalom, hogy érzéseimet kontrollálom és a legrövidebb időn belül
produktív állapotot teremthetek a megoldandó feladathoz, ez az én legnagyobb
előnyöm a többi piaci résztvevővel szemben.
2. Gyengém a türelmetlenségem és, ezzel kapcsolatban, egy túl erős cél-orientáltság. Ez
a kombináció gyorsan a „birtokolni akarok" (akarom az XY nyereséget) állapotába
hajt. A „birtoklás" polaritása - veszteségeknél a „nem birtokolni" - improduktív
érzeteket kelt. Ezt a gyengémet fegyelemérzetemmel le tudom küzdeni (még egyszer:
fegyelem azt jelenti, hogy abban a helyzetben vagyok, hogy elő tudom idézni azt a
hangulatot/érzést, amely a leghasznosabb az éppen megoldandó feladathoz), eddig
azonban még nem találtam olyan koncepciót, mellyel ezt a gyengét általánosságban ki
tudom küszöbölni.


38

Pénzügyi információk
1, Trading-költségvetés
Az alábbi állandó költségeim vannak
 Irodabérlet
 Adatszolgáltatás
 Kereskedelmi platform
 Internet
 Telefon
Ezenkívül tervezem a költségvetés kibővítését
 Szemináriumokra
 Számítógép-programokra
 Konferenciákra
2, Cash flow kimutatás
 Nettó bevétel
 Kiadások (Id. költségvetés)
 Net cash flow
3, Nyereség és veszteség-kimutatás
4, Mérleg39

Az én trading-tervem (kivonatosan)
Filozófiám
A tőkepiacokon sok különféle résztvevő jelenik meg. Azt hiszem, hogy ezen résztvevők
tömegpszichológiai viselkedésmintáiból adódik a legnagyobb befolyás a piacokra. Ezen
viselkedésminták vezetnek a piacon újra és újra hasonló struktúrákhoz. Létezik tehát a piacon
egy rend. Az összes rendelkezésre álló információ már figyelembevételre került az
árképzésben.
Mivel pszichológiai mindentudók mindig ugyanazokat a viselkedési formákat hozzák elő a
piaci résztvevőknél, mindig ugyanolyan struktúrák alakulnak ki a piacon. Az én feladatom,
hogy ezeket a struktúrákat azonosítsam és ebből egy árfolyammozgást vezessek le.
Összes trading-döntésem alapját az „Elliott-Hullám" elmélet képezi, amelynek magva az,
hogy a piac meghatározott struktúrákban mozog. Ez az elmélet főképpen impulzus és
korrekciós mozgásokat különböztet meg; főleg a mozgások természetes rendjéből indul ki.
Éppúgy kereskedem korrekciós hullámokkal, mint impulzus-hullámokkal, emellett többnyire
egy trend irányú szempontot követek.
Technikám
A piacokat candlestick-chartokon figyelem és megkísérlek Elliott-hullám-mintákat
azonosítani. A chartokon változnak az időbeállítások, mindenestre daytraderként legfőképpen
ötperces-chartokat használok, de emellett figyelem a 60-perces és napi chartot is.
Megkísérlem, hogy a trenddel kereskedjek, ehhez meghatározom a trendet a 60-perces
charton az alábbiak szerint:
Magasabban álló csúcsok és magasabban álló mélypontok: növekvő trend Mélyebben álló
csúcsok és mélyebben álló mélypontok: csökkenő trend.

40

A 60-perces charton minden elsődleges trendet több ellentétes irányú mozgás, úgynevezett
másodlagos trendek szakítják meg. Megkísérlek ezeken a fő-trend ellen irányuló másodlagos
mozgásokon belül a trenddel spekulálni. Amint egy másodlagos mozgás véget ér, mert egy
szupport-zónába kerül vagy egy teljes korrekciós struktúra keletkezik az Elliott-hullámok
után, pozícióba lépek. A belépésnél a következő lépéseket hajtom végre:
Belépés
A befektetési döntések megtételére technikai elemzés és piaci hírek alapján saját elhatározás
szerint kerül sor. A legfőbb elv, hogy csak 1,5-nél magasabb hozam-kockázat aránynál
kereskedem, azaz egy pozíciót csak akkor veszek fel, ha a hozam (az árfolyamcél és vétel
közötti különbség) 1,5-ször magasabb, mint a kockázat (különbség a vétel és a stop között).
Ez abból indul ki, hogy hosszútávon stop alkalmazása mellett elegendő egy 50 százaléknál
alacsonyabb találati hányad pozitív teljesítmény eléréséhez. Ha a befektető átlagban
nyereséges trade-eknél el tud érni kétszer annyit, mint a veszteséges trade-eknél, akkor 0,33
százalékos találati hányadnál már nullában van (break-even) . Ez azt jelenti, hogy még ha
csak egy harmada sikeres is a tranzakcióknak, mégsem lépnek fel veszteségek, mert egy
nyereségnél kétszer annyit lehet nyerni, mint amennyi egy veszteségnél elvész. A belépésnél a
következő lépéseket hajtom végre:
 Hiszem, illetve arra hangolom magam, hogy a preferált számolással nyerek
 Megállapítom azt a pontot, amelynél ez a számolás már nem lenne tartható
 Megállapítom azt a célt, amelyik ebből a számolásból következik
 Kiszámolom a hozam-kockázat arányt
 Figyelembe veszem az alternatív lehetőségeket, megállapítom, amelyik trendje
azonos, itt is „meghúzom a vonalat a homokban".
Mielőtt a pozíciót megnyitom, lesem, mikor a legjobb a belépés. A pozíció nagysága
meghatároz egy speciális money-management algoritmust (lásd később a 12. fejezetben).
Lesben-állás
- Piac figyelése, míg befut a célzónába
- Potya-limit beállítása
- Időegység csökkentése, például egy percre (az előbbi ötperces chartról) és
számolást végezni
- Vétel teljes struktúra mellett
- Feltűnőségek - ajánlati könyv
- Kitörés
- Potya-limit
Ezután következik az a fázis, amikor belépek a piacra.
Megjegyzés: Potya limit - A tervezetthez képest egy kedvezőbb nyitóár beállítása, ami pl. az
árfolyam le-(fel)szúrásakor teljesülhet.

41

Akció
Market ordernel pontosan figyelembe venni a likviditást!
- Megbízást ellenőrizni
- Megbízást elküldeni
- A teljesülést ellenőrizni
- Stopot beállítani
- Stopot ellenőrizni
Kilépés
Amint a belépést végrehajtottam, az exit-szabályaim határozzák meg, hogy lépek ki a
pozícióból. Ehhez felügyelnem kell a tradinget. Ennél a felügyeletnél a fő feladatok:
- Stopot pontosan beállítani, ehhez két technikát használok:
 Időstop : Ha egy pozíció nincs maximum a választott időegység
négyszerese után pluszban (ötperces chart esetén tehát 20 perc),
megkezdem a pozíció leépítését. Ezenkívül a pozíciót a nap végén
lezárom.
 A stopot a relatív csúcsokhoz / mélypontokhoz igazítom. Ha elérem a
trading cél-zónáját, agresszív stopot alkalmazok vagy limitálok, piaci
fázis, -idő és stratégia szerint. (A kilépést résztelesen taglalom a 9.
fejezetben.)
- Tradinget megszakítani.
 Tévedés (error) történt
 A trading-környezet jelentősen megváltozott
Ismételt belépés
Egy lehetséges újra-belépés csak akkor történik, ha ismét jó hozam-kockázat arány alakul ki.
Mentális előfeltételek
Nincs trading, ha stressz-kiváltók jelentkeztek vagy szorít az idő. Az érzéseknek
függetleneknek kell maradniuk a trading eredménytől. Az érzések külső kontrollja
fegyelemmel.

42

4. Hit-rendszerek
A dogmák olyan meggyőződések, amelyek viselkedésünket vezérlik. Produktív
meggyőződések a master-tradereknél jelentősen magasabb teljesítőképességet biztosítanak.
Miként működik az agyunk?
Mit gondol, mennyi információ áramlik ön felé, míg ezeket a sorokat olvassa? Gondoljon
csak utána.
Információk ezrei, ha nem milliói érik az embert. A papír színe, a könyv súlya, amelyet épp' a
kezében tart, a mondatok, betűk, szavak, a világosság a környezetében, a személy, aki éppen
ugyanabban a szobában tartózkodik, ... és így tovább.
Környezetünk tele van különböző információkkal, amelyeket csak akkor észlelünk tudatosan,
ha koncentrálunk rájuk.
Tanulmányokból kitűnik, hogy mi, emberek a vizuális információknak csak 1 - 2 százalékát
észleljük valójában. Milyen mechanizmusok is azok, amelyek vezérelnek, milyen
információkat észlelünk tudatosan és melyeket hagyjuk ki? Ezen kérdés tisztázása segíthet
nekünk abban, hogy önmagunkat és trading-hibáinkat jobban megértsük.
Agyunk három mechanizmust alkalmaz a rendelkezésünkre álló információk feldolgozására.
Információk elhagyása
A legtöbb információ nem is jut el a tudatunkig. Az összes információ, amely felénk árad,
szűrőn jut át, mielőtt tudatosan észrevennénk. Csak töredékük jut el hozzánk, a maradék
kiesik. Ez a mechanizmus redukálja a környezetünkben az információkat olymértékben, hogy
eligazodhassunk bennük.
Ha azt hiszi, hogy a piac medve fázisban van, főként olyan információkat venne fel, amelyek
ezt a meggyőződését alátámasztják. Ha aztán például gazdasági adatokat hoznak
nyilvánosságra, amelyek az Ön véleményével ellentétesek - például a munkaerőpiacon
létrehozott új munkahelyek jelentős növekedése -, fennáll annak a veszélye, hogy kihagyja ezt
az információt véleménye kialakításánál és a számokat egyszeri kirívó adatnak tekinti.
Az elhagyás folyamata segít ugyan az agynak az információ-áradat feldolgozásában, megfoszt
viszont bennünket lehetséges cselekvési alternatíváktól, mivel az új fejleményeket gyakran
már túl későn ismerjük fel. Nagyon valószínű, hogy Ön egy csomó vételi jelzést figyelmen
kívül hagy, ha meg van győződve arról, hogy a piac medve fázisban van. Lehetséges, hogy
még a vételi jelzéseket sem veszi észre, mivel azok tudat alatt kiszűrődnek.
Információk általánosítása
Egy másik mechanizmus arról gondoskodik, hogy a felénk áradó információkat könnyen fel
lehessen dolgozni, ez az általánosítás folyamata. Ezalatt azon információk általánosítását
43

értjük, amelyeket észlelünk. Az információk egyszerűsítése megkönnyíti felvételüket
tudatunkba.
Ilyen általánosítást foganatosít például, ha bizonyos abban, hogy a short-spekulációk
veszélyesebbek, mint a long-trading, mert ezekben végtelen kockázat rejlik. Végső soron egy
érték legfeljebb értéktelenné válik, tehát nullára esik -felfelé irányban ezzel szemben az
értékek megduplázódhatnak, megháromszorozódhatnak vagy megtízszereződhetnek.
Ez az általánosítás: „A short-spekulációk veszélyesebbek, mint a long-trading" fog
gondoskodni arról, hogy Ön sokszor fog short-lehetőségeket túl kockázatosnak tartani és a
long-oldalt részesíti előnyben.
Információk torzítása
A harmadik mechanizmus, amely beleszól az információk feldolgozásába, az információk
olyan torzításának folyamata, hogy azok beleüljenek az általunk ismert mintákba. Egyszerűbb
egy információt a mi személyes gondolati modellünkbe belepréselni, mint azzal részletesen
foglalkozni - talán még azzal a következménnyel együtt is, hogy elfogadott véleményeket
vagy gondolatformákat kellene megváltoztatnunk vagy hozzáigazítanunk. Könnyebb egy
információt a gondolati modellhez igazítani, mint az új információ miatt a gondolati modellt
módosítani az új információ bedolgozása érdekében; mert a gondolati modellek többnyire más
modellekhez is kapcsolódnak (lásd még a következő bekezdéseket a dogmákról).
A tradingnél például mindig akkor torzulnak információk, ha olyan gazdasági adatokat
hoznak nyilvánosságra, amelyeket Ön másképpen értelmez, mint a piac. Például azt hiszi,
hogy a részvénypiacon bullmarket van. Egy kamatcsökkentés után alig emelkedik a piac,
hanem még esik is egy idő után. A kamatcsökkentés az Ön számára pozitív jelzés, habár
tulajdonképpen a rossz gazdasági helyzetet tükrözi vissza: a jegybank fel kívánja lendíteni a
gyengélkedő konjunktúrát. Hogy ez sikerül-e, azt nem tudja, csupán torzítja az információt
azzal, hogy ezt a csökkentést pozitívnak értékeli.
Az elhagyás folyamata segít nekünk általánosításaink megtartásában.
Viselkedésünket dogmák határozzák meg
Tehát ez a három mechanizmus gondoskodik az információk megszűréséről, torzításáról és
általánosításáról. De milyen ismérvek alapján lesznek megszűrve az információk? Miként
dönt agyunk arról, hogy elhagyja-e az információt, miként torzítsa vagy általánosítsa azokat?
A dogmáink felelnek azért, hogy milyen információkat kap meg agyunk, és milyen formában.
A dogmák meggyőződések. Ezeket környezetünk, tudásunk, tapasztalatunk, referencia-
élményeink és képzelő-erőnk alakítják ki.
Dogmák a bizonyosság érzetéből keletkeznek, amellyel egy meghatározott tényállás révén
rendelkezünk. Ezzel a bizonyossággal mélyül el bennünk egy meggyőződés, és a szelektív
észlelés folyamata kezdetét veszi.
44

Ezernyi meggyőződést hordozunk magunkkal, dogmákat környezetünkről, viselkedésünkről,
kapacitásunkról, értékeinkről, önazonosságunkról és lelki beállítottságunkról.
Meggyőződéseink hierarchikusan rendezettek, mint egy piramis. Kölcsönösen szükségük van
egymásra és egymásra épülnek. Egy felsőbb síkon lévő meggyőződést egy eggyel lejjebb
lévőnek kell alátámasztania. Alul, a piramis alapjánál találhatók szellemiségünk dogmái.
Hiszünk-e Istenben? Jó-e a világ vagy rossz? A szellemiség kérdései határozzák meg az
összes többi dogmát.
A következő szintet az önazonosságunkkal kapcsolatos meggyőződések képezik. Nyerők
vagy vésztők vagyunk-e, okosak vagyunk-e vagy buták? Aszerint fogunk kereskedni is, ahogy
értékeljük magunkat.
Az értékekkel kapcsolatos dogmák ugyancsak meghatározzák viselkedésünket. Ha például azt
hisszük, hogy a pénz megrontja a jellemet és csak rosszat hoz, akkor viselkedési síkunkon
soha nem fogunk spekulálni és a részvényeket kétes pénzbefektetésnek tartjuk.
A dogmák további szintje a kapacitásunkról szól. Ha azt hisszük, hogy tudunk úszni,
beugrunk a vízbe. Ha nem hisszük, óvakodni fogunk segítség nélkül a vízbe menni. Ha azt
hisszük, hogy spekulatív befektetők vagyunk, akkor határidős ügyletekkel is kereskedünk,
egyébként nem. A viselkedésünket meghatározó dogmák tehát az összes alsóbb szinten
megtalálhatók. Éppígy a leggyengébb dogmák a környezetünkről - hogy például az a
véleményünk, hogy a candlestick-es jobb chart-ábrázolási mód, mint a barchart-os. Vagy a
Coca-Cola jobban ízlik, mint a Pepsi.
A környezetünkről alkotott dogmák könnyen kicserélhetek. Nincsenek mélyen
meggyökeresedve, viszont az összes alábbi szint támogatását igénylik. Ha én azt hiszem, hogy
konzervatív befektető vagyok, nehezen jutok el ahhoz a meggyőződéshez, hogy a határidős
ügyletek jobbak, mint a részvények. A legtöbb tradingről szóló könyv és szeminárium
megkísérli a dogmák megváltoztatását a környezet szintjén, mivel ez viszonylag könnyű. Az
A-rendszer jobb, mint a B-rendszer - ezt az előadó öt óra alatt könnyedén érthetővé teszi a
hallgatóság előtt. Ugyanő viszont aligha tudja megváltoztatni egy szeminárium során a
résztvevők önazonosságról és szellemiségről alkotott dogmáit (hacsak nem veti alá hallgatóit
egy agymosásnak). A traderek viselkedésében valódi változtatásokat nehezebb véghezvinni.
Ha egy dogmát a piramis alsóbb szintjein megváltoztatunk, ennek következményei kihatnak
az összes fölérendelt szinten. Ha én anti-vegetáriánusként megváltoztatom értékítéletemet, és
immár meggyőződötten vallom, hogy az állatok éppoly' értékesek, mint az emberek, ez azt
jelenti a kapacitás-szinten, hogy nem eszem többé húst, a viselkedési szinten, hogy
megváltoztatom étrendemet és a környezeti szinten, hogy a szójaburger jobban ízlik, mint a
hamburger.
A mi dogmáink úgy épülnek fel, mint egy doboz-piramis a szupermarketekben. Ha legalulról
húzunk ki egy dobozt - összeomlik az egész.
45

Nincs valóság - csak a világ belső reprezentációja
A dogmák igen erősek, viselkedésünket egészen az önfeladásig befolyásolhatják. Ha azt
hisszük, hogy 72 szűz vár ránk repesve a mennyben, ha az úgynevezett szent háborúban egy
bombával az embertömeg közepén a levegőbe repítjük magunkat, nos, ez a dogma
megsemmisíti saját létünket - és jó néhány ártatlanét is.
A dogmák vezérlik viselkedésünket és észlelésünket. Meggyőződéseink leképezik a világ
belső modelljét. Objektív valóság nem létezik, mivel minden embernek más a meggyőződése
és ezért a világot is másként észleli. Bandler és Grindler, az NLP (neurolingvisztikus
programozás) alapítói így fogalmazzák ezt meg: „Az emberek közül sokan felismerték a
történelemben, hogy óriási különbség van a világ és aközött, amit mi átéltünk."
Ez a folyamat kísér el minket a tradingnél is. Nincs valóság, csak a mi személyes
elképzelésünk a piacról. Aszerint fogunk kereskedni, hogy miként észleljük ezt a piacot.
Általánosítással, elhagyással és torzítással épül fel és fejlődik ki személyes valóságunk. Ez a
valóság olyan, mint egy kártya: meghatározza viselkedésünket. Lehetőségeket ad nekünk.
Minél erősebben általánosít, hagy el vagy torzít információkat, annál kevesebb lehetőség fog
Önnek kínálkozni. Ezért fontos, hogy ügyeljen arra, hogy komplex realitást teremtsen meg
magának. Mert csak akkor kapja meg a választási lehetőségek sokaságát.
Egy meggyőződés, egy dogma világosan különbözik egy elképzeléstől. Önnek van egy sor
elképzelése, amelyekben azonban még nem igazán hisz. Sokan talán elképzelik, hogy mester-
traderek lesznek, de nincsenek erről meggyőződve. Csak akkor, ha Ön valóban biztos ebben,
ha ezt a mondatot el is mondja magának, akkor lehet róla meggyőződve.
Az elképzelések természetesen átváltozhatnak meggyőződéssé, ha Önnek például referencia-
élményei voltak, amelyekben kiválóan kereskedett. Meglehet, hogy visszaemlékezik egy
nagyon jó eredmény sorozatra, és már több trading-krízist is átélt. Minél több referencia-
élményt tud feleleveníteni, annál biztosabb lesz meggyőződései alépítménye. Ezek a
referencia-élmények bíztatják arra, hogy higgyen. Minél több referencia-élménye volt, annál
nagyobb a bizonyosság és a dogma is megerősödik.
Belső reprezentáció
Minden ember átéli saját realitását
A belső reprezentáció olyan, mint egy számítógép-program, amely meghatározza
viselkedésünket. Az emberek legjobb választásukat a rendelkezésükre álló lehetőségek közül
teszik meg
Minden meggyőződésünkből nyerhetünk valamit, ha elegendő referencia-élményhez tudunk
visszanyúlni vagy valamit igen intenzíven el tudunk képzelni. Egy témához lehetnek mind
pozitív, mind negatív élményeink. Bizonyára nincs olyan trader, aki egyetlen trading-hibát
sem követett még el vagy nem élt át veszteséges szakaszokat, amelyek dogmáit
tulajdonképpen nem támogatják.
46

Bizonyára tudnak pozitív élményeket is felhozni. A kérdés csak az, hogy ezek közül melyik
fontos Önnek és szolgál referencia-élményként.
Az érdekes csak az, hogy kevesebb múlik a ténylegesen átélteken, mint azon, hogy melyik
nézet ad számunkra erőt és segít bennünket. Milyen referencia-élményekre akar koncentrálni:
a jókra vagy a rosszakra? Ebben Önnek kell döntenie. Ha a rossz élményeire koncentrál, ez
többnyire félelmet idéz fel. Egy meggyőződés megóvhatja Önt további rossz tapasztalatoktól.
Találja ki: melyik az!
Miként befolyásolják meggyőződéseink kereskedésünket
Képzeljen maga elé két tradert azonos háttérrel. Mindkettő részvényekkel kereskedik és eddig
sikeresek voltak. Most azt a döntést hozzák, hogy kissé spekulálni fognak és meg akarják
vásárolni az első opciót. Tegyük fel, mindkettő vásárol tíz Telekom-call-t, strike 15-el, lejárat
júniusban. Közvetlenül a tranzakció után a részvény kurzusa lefelé indul, és az opció veszít
értékéből. Ehhez hozzájárul az időérték-veszteség. Az év júniusában a Telekom-részvény
ugyan 15 eurón áll, de az opció értéktelen, mivel a részvény ár nincs a strike ár felett.
Ezután az opciókkal szerzett referencia-élmény után az A-trader bénultnak érzi magát. Az volt
a célja, hogy az opcióval pénzt keressen, ez a cél azonban láthatóan elhibázott. Mégis, némi
gondolkozás után meglátja a pozitívat is első tradingjében. Azt tapasztalati kincsnek tekinti,
jelzésnek, amely megmutatja neki, hogy még sokat kell tanulnia, ha opciókkal akar sikeresen
kereskedni. Továbbra is az a meggyőződése, hogy opciókkal pénzt kereshet.
A B-trader viszont még bénultabb: ő csalódott. Ő is elhibázta a célt. Szemrehányásokat tesz
magának, hogy miért kereskedett az opciókkal, azt hiszi, elővigyázatlan volt - az opciók nem
neki valók. Ezen referencia-élményének tartósan negatív megítélése ahhoz a meggyőződéshez
vezet nála, hogy opciókkal nem tud pénzt keresni. Elköszön attól a céltól, hogy opciókkal
keressen pénzt, és ettől kezdve abban a meggyőződésben él, hogy az opciók csak
szerencsejátékosoknak valók.
Mindkét tradert ugyanaz az élmény érte, de különböző dogmáik miatt más-más következtetést
vontak le belőle. A befektetési sikert az határozza meg, miként észleljük az eseményeket, nem
pedig maguk az események.
Mindkét befektetőnk különböző realitást alakított ki, mivel az opcióknál elszenvedett
veszteséget különbözőként észlelték, magyarázták. A B befektető valóságában a jövőben nem
lesz már több opció, ő azokat használhatatlannak tartja, és realitása szerint azzal nem lehet
pénzt keresni. Ezzel szemben az A befektető realitása komplex. Már tudja, hogy az opciós
trading más, mint a részvény-trading és hogy neki van még tanulnivalója, ha opciókkal óhajt
kereskedni. De a jövőre nézve nem zárja ki az opciós tradinget.

47

Meggyőződések (dogmák) a tradingnél
Hogyan blokkolnak minket
A trading-siker komplex belső modelleket és mindenben megfelelő produktív dogmákat
feltételez, amelyek támaszul szolgálnak a tradingnél. Ha nem rendelkezünk az események
mindenben megfelelő belső megjelenítésével, nem tudunk sikeresen kereskedni.
Sok trader újra és újra megismétli hibáját, mivel hiányzik náluk az esemény megfelelő
megjelenítése, ami a hibát feltételezi. Van sok ember, aki állandóan megkísérli egy rossz
helyzet okait megtalálni, hogy igazolhassák azt. Ennek következményei nagy veszteségek.
Miért? Mert a trader belső modellje azzal, hogy okokat keres, megpróbálja a helyzet
helyességét igazolni. Az ilyen belső modell nem megfelelő, mert olyan viselkedést hoz létre,
amely állandóan beleütközik a trading aranyszabályába: A veszteségeket alacsonyan tartani.
Nem is produktív, mert nem teremt további lehetőségeket a veszteség-csapdából való
kijutásra.
Ha Ön azt hiszi, hogy van egy módszer, mellyel a piaci mozgások megjövendölhetek, akkor
sok időt és energiát fog ennek a módszernek a megtalálására fordítani. Ezek az erők viszont
hiányozni fognak a tradingnél más feladatokhoz.
Ez a dogma korlátozni fogja Önt, mivel aligha hajlik arra, hogy más módszerek után nézzen,
amelyekkel a piacon pénzt kereshet, csak olyanok után, amelyekkel előre megmondható a
pénzmozgás.
Ha Ön azt hiszi, a tradingnél elvben több pénz kereshető a long-oldalon, soha nem lesz olyan
helyzetben, hogy rugalmasan kereskedjék, mivel belső modellje minden short-jelzést
rosszabbnak értékel a long-jelzésekkel szemben. Ez a dogma megfosztja Önt sok jó short-
lehetőségtől Sok sikeres trading-stratégia szóba sem jöhet Önnél. Aki azt hiszi, hogy a
határidős ügyletek kockázatosak, nehezen fog lelkesedni ezért a befektetési eszközért.
Szemmel látható, miként teremtenek a felsorolt dogmák olyan realitásokat, amelyek gátolják a
tradert. Sok meggyőződés van, amelyeket magunkban hordozunk, amelyek beszűkítik
lehetőségeinket. Találja meg: mely' meggyőződések akadályozzák Önt és fejlesszen ki
megfelelő dogmákat, amelyek határok nélküli realitást teremtenek. Nincsenek hamis dogmák.
Mindegyik meggyőződés, amelyet magáévá tett, eddig megfelelt egy céljának.
Az a trader például, aki azt mondja: Többé nem kereskedem opciókkal - megfosztja ugyan
magát attól a lehetőségtől, hogy ezt az eszközt a jövőben még használja, de ez a dogma védi is
őt attól, hogy pénzét opciókkal elveszítse.
Ha azonban ugyanő módosítja dogmáját - például ebben a formában: „Ha opciókkal akarok
kereskedni, akkor nagyon jól elő kell készülnöm és minden esetben stopot kell használnom",
akkor ez a meggyőződés már segítőkész és produktív.

48

Miként támogatnak minket a dogmák
Ha olyan dogmákat óhajt keresni, amelyek támogatják, tisztában kell lennie azzal, hogy a
legtöbb korlátozás általánosításból következik. Az „opciók az ördög szerszámai" - ez egy
világos általánosítás. Aki megnézi, mi van e mögött az általánosítás mögött, komplexebb
meggyőződéseket nyerhet, amelyek aztán segítőkészek lesznek egy trader-stratégia
kifejlesztésénél.
Gyakran fel sem tűnik, mennyire hajlunk általánosításokra. Ha Önnek pl. meggyőződése,
hogy mindig be kell határolnunk veszteségeinket, akkor az ebből eredő korlátozás először
nem is felismerhető. Tényleg mindig be kellene határolni a veszteségeket? Nincsenek olyan
befektetési lehetőségek, amelyeknél a stop nem ésszerű vagy akár nem lehetséges?
Hogy' néz ki például egy opció, amely bőven OTM-ben van? Normál esetben az ilyen opció
csak pár centet jegyez. Ön maximum a vételárat veszítheti el, de nyereménye sokszoros lehet.
Ha az ilyen opcióknál mindig stopot akar alkalmazni, akkor nem tudja ezt az opciót
megvásárolni, mivel az árrés miatt garantáltan állandóan kistoppolnák. Vagy a tőzsdei
bevezetés előtt álló cégekben - itt nem is tudja veszteségét behatárolni.
Minden meggyőződés, amelyről ez a könyv szól, egyúttal általánosítás. Azért választottam
ezeket, és nem másokat, mert hiszem, hogy ezek támogatnak engem a tradingnél.
Ha például azt mondom: Az egyes trade eredménye véletlenszerű, akkor ez a dogma támogat
engem. Ha tudom, hogy úgysem tudom befolyásolni, hogy a trade nyerő vagy vesztő, akkor
nem gondolkodom annyit a belépésen. Ezért tudok gyorsabban dönteni. Ez erősséget jelent -
előnyt a többi traderrel szemben!
Ezenkívül nem leszek csalódott vagy kedélyvesztett, ha veszteség ér, hisz' az egyes eredmény
csak véletlenszerű. Csak ezen előfeltétel mellett lehet befolyásom a nyereség vagy a veszteség
nagyságára és összpontosíthatom erre erőforrásaimat.
Láthatja, ez a dogma támogat engem, mert produktív és nem korlátozó. Vannak olyan
dogmáim is, amelyek korlátoznak engem. Egyik trading-szabályom például úgy hangzik,
hogy csak olyan hozam-kockázat arányú trade-be lépek be, amelyeknél megnyerhetem
kockázatom 1,5-szeresét. Sok trading lehetőség van, amelyet nem tudok megjátszani, mert ezt
a szabályt felállítottam. Mivel azonban tudatában vagyok ennek a korlátozásnak, nem jelent
számomra problémát. Tudom, miért vállalom és milyen hatásai vannak belső realitásomra.
Minden embernek ezernyi meggyőződése van. Mit jelent számukra a piac, mit jelentenek a
nyereségek, veszteségek, egy sorozatos veszteség? Mit gondolnak önmagukról, a tradingről és
a spekulációról? Mindezen meggyőződések támogathatnak vagy akadályozhatnak bennünket
aszerint, hogy miként fogalmaztuk meg azokat.
Sok tradernek az a meggyőződése, hogy a veszteségek rosszak. Ennek a hitnek gyakran igen
negatív hatása van a traderre. Lehetséges-e egyáltalán a veszteségek kizárása? Biztosan nem.
Veszteségek mindig is lesznek. Ez a trader mindig azt hiszi, hogy valamit rosszul csinált, ha
veszteségei vannak. Az ilyen gondolatok viszont gyengítik az önbizalmat, így fennáll annak
49

veszélye, hogy a tradernek ilyen állapotában kétségei támadnak, megfosztva magát ezzel a jó
döntések meghozatalának lehetőségétől.
Aki azt hiszi, hogy a veszteségek rosszak, annak nehézségei lesznek azok realizálásában.
Abban reménykedik, hátha elkerülheti a rosszat.
Mi van akkor, ha a trader a fenti helyett azt a dogmát alkalmazza, hogy a veszteség a
következő esély ára? Ez a meggyőződés támogatja őt. Gondoskodni fog arról, hogy a
következő esélyekhez ne jusson túl drágán. Önértékelése nem szenved csorbát, ha veszít,
mivel nincs összefüggés a meggyőződés és az önértékelés között.
A traderek gyakran sorolják az eseményeket a „jó" vagy a „rossz" kategóriába és ezeket
érzésekhez kapcsolják. Egy példa erre a dogma: „A nyereségek motiválnak engem." Ez a
meggyőződés azonban egy polaritást is hordoz, amely azt sugallja, hogy a veszteségek a
tradert demotiválják, azaz elveszik a kedvét. Ennek következménye lehet, hogy a trader
veszteségspirálba kerül.
Keressen dogmákat, amelyek támogatják Önt
Az első lépés segítőkész dogmák felleléséhez az, hogy tisztán lássunk dogmáink terén. Egy
hosszú hétvégén szánjon időt arra, hogy felsorolja minél több meggyőződését. A döntő
kérdés: Mit jelent egy-egy esemény vagy szituáció számomra?
Ha Ön például elgondolkodik a veszteségek témáján, egyszerűen írja ezt: A veszteségek
hozzátartoznak az üzlethez. Vajon valóban ez a meggyőződése, vagy csak átvette valahonnan
ezt a tételt? Minél őszintébben és pontosabban igyekszik dogmáit összefoglalni, annál több
segítségre számíthat ettől az összefoglalástól.
Minden esetben fogalmazza meg dogmáit írásban, mert ez a nagyobb pontosság biztosítéka.
Ha összeállította dogmái jegyzékét, ellenőrizze mindegyiket: Miként korlátoz engem ez a
dogma, milyen célt szolgált eddig, milyen célt tudna egy másik és talán jobb megfogalmazás
elérni?
Van polaritás dogmáiban? A polaritások többnyire veszélyesek, mert közvetve hatnak és a
negatív hatást emiatt gyakran nem vesszük észre. Ezek mindig akkor lépnek fel, ha egy
bizonyos állapotot egy eseményhez kapcsol - például: „A nyereségek motiválnak engem." Az
ellentétét fentebb már említettem.
Ezenkívül kérdezze meg magától, hogy produktív-e a dogma. Ugyanis ha túl tárgyilagosan
fogalmazott, aligha lesz produktív az Ön számára.
Sok trader úgy válaszol arra a kérdésre: „Mit jelent a piac Önnek?", hogy a piacon találkozik
a kínálat és a kereslet. Ez a meggyőződés igaz ugyan, de aligha ösztönzi a tradert, nem
produktív. Vagy talán holnap motiváltnak erezné magát, hogy elmélyülten foglalkozzék a
piaccal, ahol - mint ismeretes - a kínálat és a kereslet összetalálkoznak?
Az én dogmám a piacról az, hogy az az én esélyeim forrása. Ez a megfogalmazás ösztönző,
mert a forrás pozitív hangzású és ott esélyeimet meglelem.
50

Jó módszer segítőkész meggyőződések megtalálásához sikeres traderektől „ellesni" valamit.
Olvassák el például a „Piacok mágusa" c. könyvet. Ebben interjúk találhatók top-traderekkel
és dogmáikkal, amelyek segítséget nyújthatnak Önnek.
A dogma támogatja Önt, ha nincs túl-általánosítva, nem limitálja, hanem kibővíti lehetőségeit,
és nélkülözi a polaritásokat. Egy dogma mindig akkor produktív, ha támogatást tud nyújtani a
tradingnél.
A trading-problémák improduktív és limitáló dogmákra vezethetők vissza
A dogmák azon rejtély kulcsai, hogy miért nem tud sok trader sikeres trading-rendszereket
hasznosítani. Ha olyan meggyőződést hordoznak magukban, amely nem illik a trading-
rendszerhez, mert például azt hiszik, hogy a részvénypiacon a bika uralkodik, a rendszer
pedig shortra jár, akkor nehezükre fog esni a rendszert követni.
Mivel minden piaci résztvevő szűrőként használja meggyőződéseit a befektetési
információknál, szinte nevetséges azt feltételezni, hogy a traderek tárgyilagosan képesek a
piacon tevékenykedni. Mindegyik tradernek megvan a saját realitása és aszerint kereskedik.
Ha megértik, miként szűrik meg önmaguk dogmáik segítségével az információkat,
automatikusan javíthatnak trading-eredményeiken -különösen, ha meg tudják különböztetni
azt, hogy melyik dogma korlátozó vagy nem produktív.
Ennek megvalósításához pszichológiai tradíng-naplót kellene vezetniük és meggyőződéseiket
minden trade-nál visszakérdezniük és feljegyezniük. Ha aztán elemzik a naplót, gyorsan
fellelik, hogy melyik dogma motiválja és melyik blokkolja Önöket.
Milyen szűrőket alkalmazott Ön a trade-nél, milyen meggyőződéseket a befektetésnél, a
piacon? Milyen érzései voltak a tradingnél: rossznak érzi, ha veszít, jónak, ha nyer?
Próbálja meg ezeket a meggyőződéseket produktívokkal kicserélni. Ez többnyire nem megy
egyik napról a másikra, ez egy folyamat, amelyet végig kell vinni. Minél intenzívebben
foglalkozik vele, annál sikeresebb lesz általa.
Súlyos trading-problémák lépnek fel sokszor néhány gátló dogma miatt az önazonosság vagy
lelkiség szintjén. Mindenekelőtt: ha Ön hajlik arra, hogy a felelősséget valahol máshol, de
nem önmagában keresse, folyvást ugyanazt a hibát fogja elkövetni. El kell jutnia a
meggyőződéshez, hogy személyesen Ön felelős mindenért, ami megesik Önnel - nem a sors,
nem mások és elsősorban nem a piac.
Az önértékelés problémái is gyakran jelentkeznek tradereknél. Sajnos igen nehéz
önmagunknak becsületes választ adni arra, hogy milyen magabiztosak vagyunk. Ha viszont a
veszteségeket személyesnek érezzük, ez világos jele annak, hogy problémáink vannak az
önértékeléssel. Ha rosszul érezzük magunkat, ha vesztünk, és jól, ha nyerünk, ez már
jellemzően személyiségi probléma. Ilyen problémákkal nem jutunk el a tradingben a „lét"
fokára, hanem többnyire megrekedünk a „tevékenység" vagy „követel" állapotában.

51

5. Állapotok és hangulatok
Nem az érzelemszegény trader a sikeres! Szükségünk van érzelmekre, hogy
csúcsteljesítményeket érhessünk el. A tudást, a különböző hangulatokat - a félelmet is -
hatásosan bevetni a trading tökéletesítéséhez: ez egyike a mester-traderek jelen tős
előnyeinek.
Hangulatok határozzák meg viselkedésünket.
Ha kezelni tudja hangulatait, a tradinggel is megbirkózik.
Ismerős az érzés, amikor Önnek szinte minden sikerül? Vannak olyan szakaszok a tradingnél,
amelyekben minden jól működik. Már szinte kísérteties könnyedséggel képes meghozni
trading-döntéseit és láthatóan mindent jól csinál. Gyorsan kijutott veszteséges ügyeiből,
nyomja nyerő pozícióit, és a pénz csak úgy csörög trading-kasszájában.
Bizonyára - sajnálatosan - átélt már olyan időket is, amikor semmi sem működött jól, amibe
belefogott. Ilyenkor minden döntés egy harc a piaccal, Önnek folyton problémái vannak a
piaci ütemének felismerésénél, látszólag csak veszteségeket szenved és ha egyszer nyer is - a
nyereség jelentéktelenül kicsi.
Egészen másként volna, ha Ön ilyenkor önbizalommal telve erezné magát; biztos lenne
abban, hogy stratégiájával hosszabb távon nyerni fog, még ha pillanatnyilag vesztésre áll is.
Ezzel fenntarthatná pozícióját, sőt: talán még meg is erősíthetné. Ugyanaz a helyzet, ugyanaz
a piaci környezet, csak más a hangulat - és ezzel más a viselkedés.
Vannak tehát hangulatok, amelyek meghatározzák viselkedésünket. Hangulatok nélkül
bizonyára nem is tudnánk kereskedni. Minden ügyletet megelőz egy hangulat: hangulataink
motiválnak bennünket a kereskedésben. Hangulatok ezrei léteznek, sokukról van fogalmunk,
másokat talán meg sem tudunk fogalmazni.
A legtöbb hangulat tudatunktól függetlenül keletkezik. Látunk, hallunk, érzünk valamit és
bizonyos hangulattal reagálunk rá. Azok az emberek, akiknek tudatosan, vagy tudattalanul
sikerül magukat segítőkész és produktív állapotba hozni és ezt fenntartani, sikeresebbek és
egyszerűbben és hamarabb elérik céljaikat.
Ha Ön traderként csúcsteljesítményre törekszik, abban a helyzetben kell lennie, hogy
kontrollálja hangulatait. Ehhez tudnia kell, miként keletkeznek állapotok és hangulatok az
agyában. Ha ezt tudja, céltudatosan befolyásolhatja, hogy milyen hangulatba kíván kerülni.
Hogyan keletkeznek a hangulatok?
Létezik egy kapcsolat egy esemény - a mi belső válaszunk erre az eseményre a hangulat,
ami ezáltal fellép - és a viselkedésünk között
Mi váltja ki azt az állapotot, amelyben éppen leledzünk, és miért fűződik minden állapothoz
egy meghatározott viselkedés? Egy állapotnak két fő összetevője van: az egyik a mi válaszunk
52

az eseményre, a másik pszichológiai folyamatok, testtartás, biokémiai folyamatok, légzés és
izmaink feszültsége/ellazulása.
Némelyek megpróbálják biokémiai folyamataikat befolyásolni, hogy más hangulatba
kerüljenek. Ha valaki masszíroztatja magát vagy forró fürdőt vesz, izmai ellazulása folytán
állapota megváltozik. Van, aki egy mélyet lélegzik, mielőtt egy követelmény leküzdéséhez
lát: ez is kísérlet arra, hogy a légzés által hangulata megváltozik. Lehet, hogy Ön is változtat
testtartásán, ha egy bizonyos állapotot kíván elérni.
A „belső reprezentáció" alatt, amely befolyásolja hangulatunkat, azt értjük, amit Ön egy
bizonyos hangulatban elképzel, amit egy eseményről gondol. De az is meghatározhatja
állapotát és viselkedését, ahogy valamit elképzel. Erre egy példa:
Képzelje el, hogy igen nagy veszteség érte. Ennek az eseménynek önmagában még nincs
befolyása az Ön állapotára. Az eseménynek először jelentőséget kell tulajdonítania, belsőleg
kell reprezentálnia azt. Mit jelent ez az esemény, mit gondol róla?
Mondhatja magának, hogy ez a veszteség eltávolította attól a céljától, hogy financiális
biztonságot érjen el. Bár törekedett célja elérésére, ez nem sikerült, a cél a messzi távolba
került. Olyan eredményt ért el, amely jelentősen visszavetette a célja eléréséhez vezető úton.
Az esemény belső realizálására vonatkozóan dönthet teljesen másként is. Gondolhatna arra
például, hogy egy veszteség csupán a következő esély ára.
Ezúttal drágán vásárolta meg ezt az esélyt; ezért a következő ügyletnek megkülönböztetett
figyelmet kell szentelnie.
Az ilyen belső reprezentáció nem állítja figyelme középpontjába a sikertelenséget, hanem
megkísérel a külső eseménynek: a veszteségnek, anélkül, hogy szépítgetné azt, pozitív
jelentést adni. Az az állapot, amely ezt a belső reprezentációt követi, bizonyára nem
frusztráció. Inkább óvatos hangulatot idéz elő.
Rendkívül fontos az, hogy miként reprezentálunk belsőleg egy külső eseményt, mert
hangulatunk függ tőle. Ha megtanuljuk, hogyan kell segítőkész belső reprezentációkat találni
és azokat a tradingnél fellépő összes eseménynél felhasználni, akkor mindig optimális
állapotot tudunk magunkban elérni.
Fontos kérdés, amelyet fel kell tennünk magunknak: Mi készteti az egyik tradert, hogy egy
eseményt így, és a másik tradert, hogy ugyanazt az eseményt másként reprezentálja?
Megint hitrendszerünk, beállítottságaink, értékeink és tapasztalataink azok, amelyek oda
vezetnek, ahogy az eseményeket individuálisan, belső módon reprezentáljuk. Ezért olyan
fontos, hogy segítőkész dogmákat találjunk és tisztában legyünk azzal, milyen
meggyőződések blokkolnak minket. Mert hitrendszerünk rendkívüli befolyással bír a belső
reprezentációra, és ha uralkodni akarunk hangulatainkon, kontroll alá kell vonnunk belső
reprezentációnkat.
53

A hitrendszer mellett van azonban még egy további tényező-csoport, amely befolyásolja belső
reprezentációnkat: ezek élettani adottságaink és az a mód, ahogy azokat alkalmazzuk: Hogy'
lélegzünk, mennyire feszesek izmaink, milyen a vércukor-szintünk és milyen más biokémiai
folyamatok zajlanak éppen testünkben?
Belső reprezentációnk és élettani adottságaink kibernetikai hurkot képeznek, azaz mindkét
tényező kölcsönösen befolyásolja egymást. A világot biztosan másként észleli, ha energiától
duzzadó állapotban van, mint akkor, ha fáradtnak, lehangoltnak és stresszesnek érzi magát.
Ha minden nehézkesnek tűnik, fáradtnak érzi magát, izmai görcsösek, légzése renyhe és
negatív hangulat tölti el.
A hangulat és az élettani adottságok közti kölcsönhatás igen erős és mindkét irányban
működik. Bizonyára átélt már olyant, hogy amikor fáradtnak és erőtlennek érezte magát, azzal
tudta ezt az állapotot leküzdeni, hogy sokat mozgott, például jogginggal. És rögtön eltűnt a
fáradtság, mert aktiválta izmait. Ha félénk, általában nagyon renyhe a légzése. Amint elkezd
mély lélegzeteket venni, enyhül félénksége. Sok példa van arra, miként lehet hangulatunkat
befolyásolni a testtartás és a légzés megváltoztatásával.
A hangulatok tehát a belső reprezentáció mellett azáltal is alakulhatnak, hogy miként
választjuk meg testtartásunkat.
Most, miután tudjuk, hogyan keletkeznek hangulataink, kezünkben a támpont ezek
megváltoztatásához. Ezzel a tudással már kontrollálni tudjuk viselkedésünket.
Viselkedésmódjaink szorosan kapcsolódnak bizonyos hangulatokhoz.
Miért nem reagál mégsem minden ember egyformán, ha bizonyos állapotban van? Az A-
trader talán hangosan szitkozódik és az asztalra csap, ha mérges. A B-trader további
kereskedésbe kezd, hogy bosszússágáról elterelje figyelmét.
Hasonlóan egy folyamatábrához, különböző individuális viselkedésminták vannak az
agyunkban, amelyek bizonyos hangulatokhoz kapcsolódnak. Ezek gyakran olyan
viselkedésmódok, amelyekkel referenciaélményekkel és dogmákkal „felvértezett" agyunk egy
fájdalmas hangulatot próbál enyhíteni vagy kiküszöbölni.
Az A-trader azt tanulta, hogy dühét szitkokkal és csapásokkal vezetheti le, és ez más állapotot
teremt nála. A B-trader tanulmányai viszont azt sugallják, hogy a csúf helyzetet egy újabb
trading feledteti.
Minél gyakrabban reagálunk egy bizonyos viselkedéssel egy hangulatra, annál inkább
bevésődik ez agyunkba. Agyunk azzal tanul, hogy ismétlődően mindig meghatározott
idegsejteket használ - mindaddig, míg ez a viselkedés rutinként automatikusan követ egy
hangulatot. Szélsőséges esetben már csak egyetlen reakció követheti a felindulást.
A legszembetűnőbb ez olyan embereknél, akik valamilyen függőségben szenvednek, például
alkoholfüggőségben. Tegyük fel, hogy valaki stresszes helyzetben alkoholt fogyaszt. Azt érzi,
hogy ettől fesztelenné válik és állapota megváltozik. Agyának van egy referenciaélménye,
hogy a kellemetlen, stresszes állapot alkohollal megszüntethető. Minél többször találkozik
54

agya ezzel a tanulói tapasztalattal, annál valószínűbb, hogy a jövőben stresszes helyzetekben
alkoholfogyasztást javasol a kellemetlen állapot kiküszöbölésére. Minden sikeres
kiküszöbölési kísérlettel igazolást nyernek az agy idegpályái, amíg a stresszhelyzet
automatikusan mindig leállítható, ha az illető az üveghez nyúl.
Hasonló a helyzet a tradernél. Bizonyos káros viselkedésmódok, mint túl-tradelés vagy
hatalmas kockázatok vállalása eltérítik a tradert a negatívnak talált hangulattól. Ezeket a
viselkedésformákat az agy akkor veti be, ha improduktív hangulat lép fel - amelynek
katasztrofális hatásai vannak a trading-számlára.
Egy pszichológiai trading-napló segítségével, amelybe bejegyzi hangulatait, gyorsan
megállapíthatja, vannak-e specifikus hangulatokhoz kapcsolódó viselkedés-formái, és ha igen,
melyek azok. Mivel erős kapcsolat van a hangulatok és viselkedések között, nagyon fontos,
hogy átlássunk ezeken az összefüggéseken. Elengedhetetlen ehhez az önvizsgálat.
Az alábbi táblázatban látható, hogy miként viselkedem én meghatározott állapotokban a
piacon.

Hangulat Viselkedés
Ideges Ide-oda kapkodó, a stopok túl kicsik, túl kis
nyereségek, az érzés, hogy kevés a kontroll,
az állapot asszociált
Relaxált Állapot disszociált, több kontroll, kevés
effektív trade
Szorongó Elpasszolok esélyeket, a piac háta mögött
kullogok és késve lépek be, gyorsan
bonyolítok le és ezzel behatárolom a
nyereséget, nehézségeim vannak, hogy
egyáltalán megtartsak egy pozíciót
Biztos Tudom, hogy mit kell tennem és mikor
Elbizakodott Nagy kockázatokat vállalok, igen
agresszíven kereskedek, nem veszem
figyelembe az exit-jelzéseket, túl sokat
tradelek
Céltudatos Nagyon indulatmentes, kiegyensúlyozott,
tudom, mikor vagyok képes a piacot
nyomni

Fegyelem
Már kezdők számára is tudatossá válik az első fájdalmas veszteségek után, hogy a hosszú távú
kereskedői siker lényeges tényezője a fegyelem. Annál meglepőbb, hogy csak kevés trader
van abban a helyzetben, hogy ezt a felismerést a gyakorlatban alkalmazza. Ennek oka
egyebek mellett a fegyelem fogalmának téves értelmezése.
Általában elfogadott, hogy a fegyelem a szabályok betartásának képessége. Ez a
meghatározás azonban kevés segítséget nyújt, ha tradingról van szó. Talán túlélő marad a
55

piacon, ha betartja szabályait, de soha nem válik olyan kiváló traderré, aki mindig a piaci szint
feletti hasznot képes kigazdálkodni.
A trader ugyanis nem katona, aki menetel a frontra, parancsokat fogad, teljesít és a csatában
esetleg mégis elesik. Nem, a trader hátul áll a sorban és nem bocsátkozik harcba a piaccal. Ő a
generális, rugalmas döntéseivel mindig kész átállni új helyzetekre. Ö szabja meg a
szabályokat, alakítja ki a csapatokat, gondolja ki a stratégiát és hajtja végre azt.
Tehát nem arról van szó, hogy szemellenzősen tartsuk be a szabályokat. Sikeresen kereskedni
annyit jelent, hogy optimálisan kell a legkülönbözőbb helyzetekben viselkedni.
Viselkedésünket viszont lényegében hangulataink vezérlik. Aki tehát kontrollálni akarja
viselkedését, abban a helyzetben kell legyen, hogy hangulatait is kontrollálja.
Nem elegendő tehát azzal a meghatározással elégedettnek lenni, hogy a fegyelem a szabályok
követésének képessége. A fegyelem több ennél. A fegyelem az állapot kontrollját jelenti.
Saját hangulatunkat (állapotunkat) úgy kontrollálni, hogy abban a helyzetben legyünk, hogy
optimálisan reagálhassunk minden követelményre: ez a fegyelem értelme, amely nekünk a
tradingnél jelentősen többet segít, mint az összes többi standard-megfogalmazás.
A fegyelem az éppen leküzdendő feladathoz legjobban illő, optimális, produktív hangulat
megtalálásának képessége és annak alkalmazása. Fegyelmezett traderek tehát minden
pillanatban képesek kontrollálni állapotukat, hangulatukat.
A fegyelem azt jelenti, hogy rendelkezem azzal a mentális erővel, hogy olyan hangulatot
(állapotot) tudok teremteni, amely lehetővé teszi számomra, hogy megfelelő viselkedést
vegyek fel, hogy trading-tervemet és a szabályokat kövessem.
Mindannyian ismerjük a közlekedési szabályokat. Mégis, aligha van olyan, aki egyszer sem
sértette meg ezeket a szabályokat. Miért? Hagyjuk most figyelmen kívül a KRESZ szándékos
megsértésének eseteit, megmaradnak azok az esetek, amikor figyelmetlenek, azaz nem az
optimális helyzetben (hangulatban) voltunk, olyanban, amelynek meg kell lennie ahhoz, hogy
az éppen megoldandó feladatot megoldhassuk. Talán fáradtak, dekoncentráltak, idegesek,
izgatottak, türelmetlenek vagy dühösek voltunk - olyan hangulatban, amely improduktív a
közlekedésben való részvétel szempontjából.
Ugyanez vonatkozik a tradingre is. Enné! is léteznek mind produktív, mind improduktív
hangulatok.
Nagy tévedés volna feltételezni, hogy a jó trader jéghideg és érzéketlen. Mint minden
összetett feladatnál, itt is azzal tűnhetnek ki traderek, hogy abban a helyzetben vannak, hogy a
legkülönbözőbb hangulatokat célzatosan, produktív módon alkalmazzák (lásd a Trading tiz
lépését a 6. fejezetben )
így például a félelem igen produktív hangulat lehet, ha kellő időben lép be. A trader ugyanis
nem csak azt a kérdést teszi fel magának, hogy egy bizonyos tranzakciót elvégezzen-e, hanem
mennyi pénzt kockáztasson ehhez. Ha ebben a döntési pillanatban enged a félelem érzésének,
becsületes választ talál. Ha nem teszi ezt, meglehet, hogy a félelemérzet épp' rossz pillanatban
56

tör rá, mert a tranzakció valós kockázatáról hazudott magának - akkor ugyanis, amikor az
előtt a kérdés előtt állt, mit tegyen: vételt vagy eladást végezzen vagy egyiket sem.
Ebben a helyzetben a félelem rossz tanácsadó, és ha a trader hazudott magának az előbbi
kérdésnél, hogy tudniillik milyen összeget kockáztasson, az gyakran hibás döntésekhez vezet.
A trader ül a monitor előtt és lesi, mint a nyuszi a kígyó előtt, hogy mikor kap vétel-jelzést, de
félelme miatt nem tudja végrehajtani a vételt. Elmulasztja az esélyt és nem tudja követni saját
trading-rendszerét. így fordulhat elő, hogy nem követi a hasznos trading-jelzéseket, mert
improduktív hangulat (félelem) akadályozza a vásárlás pillanatában a döntési folyamatot.
Hagyjuk el a félelmet a pénzvesztéstől; de a következő pillanatban, amikor döntünk a
kockáztatandó összegről, megállapítjuk, hogy például egy 1000 eurós veszteség túl nagy a
veszteség-profilunkhoz képest és kevesebb kontraktust kell vennünk vagy a tradinget
mellőznünk. Ebben az esetben pozitív hangulat a félelem, mert segít nekünk saját kockázati
alkalmasságunknak megfelelő pozíciónagyságot találnunk.
A fegyelemről alkotott érzékünkhöz fontos feltevés fűződik: Képesek vagyunk hangulatainkat
kontrollálni. A hangulatok nem külső tényezőktől függenek, mint sokan gondolják, hanem a
saját belső reprezentációnktól a világról.
Másként kifejezve: Hangulataink attól függenek, hogy mit parancsolunk agyunknak. Agyunk
tehát pontosan azt a hangulatot hozza létre, amelyet mi (többnyire) nem tudatosan parancsban
adtunk neki. Abban a helyzetben vagyunk, hogy parancsra tetszésszerinti hangulatot hozzunk
létre. Ehhez egy példa:
Róbert és Tamás daytraderek. Mindketten DAX-szal kereskednek egy viszonylag egyszerű
trendkövető rendszerrel, mindkettőjük számlája azonos nagyságú és financiális hátterük is
hasonló. A piac oldalaz, aminek az a következménye, hogy a trendkövető rendszer sok hibás
jelzést produkál.
A nyolcadik hibajelzés és 8000 eurós összesített veszteség után Róbert idegei felmondják a
szolgálatot. Hangulata a harag és a düh között cikázik; igen agresszív állapotban van.
Veszteségei azt jelzik neki, hogy ő alkalmatlan. Ez a dühös hangulat még agresszívebbé teszi,
és elhatározza, hogy a következő trade-nél kétszerannyi kontraktot vásárol.
Tamás viszont nyugodt marad, bizakodik és tudja: A rendszernek pozitív várható értéke van,
és oldalazásban téves jelzések jönnek. A veszteségek személyiségében nem érintik, részei a
játéknak.
A következő jelzésnél Róbert belevág és tényleg kétszeres mennyiségben vásárol
kontraktusokat. Tamás viszont a pozíció nagyságára vonatkozó kérdésben továbbra is money-
management szabályainál tájékozódik. Kezdettől fogva ismét mínuszban fut a trade és nincs
messze attól, hogy kistoppolják.
Róbert a profit-loss mezőre pillant, és nem akarja elhinni, hogy veszteségei kettőzött
sebességgel növekedtek az előbbihez képest. Soha nem veszített még ennyit. Félelem és
57

aggodalom fogja el, és úgy határoz, hogy befejezi a kereskedést még mielőtt ki-stopolnák,
mielőtt veszteségei még nagyobbak lennének. Mindent elad. Röviddel ezután fordul a piac és
észrevehetően növekszik. Róbert fel nem foghatja ezt. Ha bennmaradt volna, most nettó
profittal zárhatott volna.
Tamás nyugodtan követi tovább a piac mozgásait és türelmesen vár az eladási jelzésre. Amint
a nap végén lezárja kereskedését, 9000 eurós nettó profit az eredménye.
Miben különböznek Róbert és Tamás? Mindketten ugyanazt élték át, mindkettőjük ellen
ugyanaz játszódott le, mégis különböző hangulattal reagáltak rá. Róbert dühöng, Tamás
nyugodt és bizakodó.
Az átéltek különböző reprezentálása folytán, amely a mindenkori hangulatokban fejeződik ki,
más-más magatartásformák alakulnak ki. Tamás tartja magát szabályaihoz, Róbert felrúgja
azokat és túltradeli számláját. Róbert, ha önkéntelenül is, maga idézte elő az eluralkodó
indulatot, mert agyának azt az üzenetet továbbította, hogy őt kudarc érte. Erre agya válaszul a
szokásos hangulati programot indította be: haragot és dühöt. Tamás viszont azt a jelzést adja
magának, hogy a veszteség része a játéknak, együtt jár azzal. Ez a semleges üzenet lehetővé
teszi, hogy ne csak nyugodt, hanem még bizakodó is legyen.
Nem sikerül azonban mindig pontosan vezérelni és szűrni azokat az üzeneteket, amelyeket
agyunknak továbbítunk. Ilyen esetben gyakran fog el minket olyan hangulat, amelyet nem
érzünk produktívnak és szeretnénk produktívra váltani. Minden sikeres trader közös
jellemzője, hogy rendelkeznek azzal a képességgel, hogy a kellő pillanatban produktív
állapotba hozza magát. Némi gyakorlattal mindenki megszerezheti a „know how"-t ehhez a
képességhez.
A leghatalmasabb eszköz, amelyet a tradingnél bevethetünk, az a lehetőség, hogy magunkat
bármikor tudatosan az éppen megoldandó feladathoz illő produktív hangulatba hozzuk. Sok
sikeres és rutinos tradernél ez automatikusan megtörténik, szinte önkéntelenül. Mindazonáltal
a trading specifikus helyzeteiben újra és újra ugyanazt a viselkedési rutint használják. A
trading során minden megoldandó feladathoz, minden lépéshez létezik optimális hangulat.
Igen problematikus, ha egyes hangulatokat jónak vagy rossznak mondunk illetve azonosítunk.
Még az úgynevezett jó hangulatok is lehetnek veszélyesek, ha például nagy örömünkben
elbizakodottan és könnyelműen viselkedünk. Viszont egy rossznak tartott hangulat, mint a
félelem, megvédhet minket, ha emiatt kihagyunk egy üzletet, amely esetleg káros hatással lett
volna ránk.
A hangulatok „jó" és „rossz" kategóriákba történő sorolásánál jobb az éppen megoldandó
feladat szerint produktív és improduktív hangulatokról beszélni. Gondoljunk mindig arra,
hogy minden hangulat, produktív vagy improduktív, testünk jelzése.
Mielőtt tehát megíennénk a lépéseket, hogy egy improduktív hangulatból egy produktívba
jussunk, világosan tudnunk kell, hogy az aktuális hangulat jelzés, amely valamit ki akar
fejezni. Ha nem vesszük figyelembe, újból visszatér, akkor már többnyire erősebben. A
legjobb módszer tehát, ha tisztázzuk, mit is közöl ez a jelzés (hangulat).
58

A tradingnél időbeli okokból néha nincs arra alkalom, hogy a magunk improduktív
hangulatával foglalkozzunk. Szeretnénk ismerni olyan módszert, mellyel villámgyorsan
produktív hangulatba kerülhetünk. Erről szól a következő szakasz.
Lépések a fegyelem felé
A fegyelem a legfontosabb tulajdonsága a sikeres befektetőnek vagy tradernek. A fegyelem
azt jelenti, hogy az ember kontrollálni képes érzelmeit, hangulatait és állapotát.
A fegyelmet nem szabad összecserélni a money-management-el. Traderként stabilitást kell
kifejlesztenie magában. Követnie kell a trading-szabályokat és egy olyan rendszert, amely
személyiségére szabott. Ez azt jelenti, hogy ismernie kell magát, és tudnia kell, hogy mit akar
és hol találhatók problémái. Tudnia kell, hogy oldja meg problémáit, merre akar menni,
milyen célt választ. Végülis mindez csak akkor lehetséges, ha állandóan figyeli önmagát.
1. lépés: Ismernie kell magát
Két állapot létezik, amelyben tapasztalatokat lehet átélni: az asszociált és a disszociált.
Mindkettővel tisztában kell lennie.
A világ megismerésének mindkét módja igen hasznos. Az emberek általában erősebb
érzékeléssel rendelkeznek asszociált helyzetben. Soha nem fogja az életet helyesen
megismerni, ha nem vesz fel teljesen asszociált helyzetet. Traderek, akik a piacok hullámzását
szélsőségesen emocionális kilengésekkel követik, többnyire asszociáltak.
A disszociálás igen egyszerű útja ezen állapot kontrollálásának. Fontos a disszociálás ahhoz
is, hogy saját állapotát és cselekedeteit tárgyilagosan ítélhesse meg. Újra és újra tegye fel
magának a kérdést: Mit teszek most éppen? Legyen reális hangulatai megítélésénél.
Azt hiszi talán, hogy egyes hangulatok hasznosak, másik viszont nem. Ez nem igaz. Minden
hangulatnak meghatározott célja van. A tárgyilagosság hangulatok tekintetében annak a
felismerését jelenti, hogy egy úgynevezett negatív hangulatnak az a rendeltetése, hogy Önnek
üzenetet adjon át. Némelyik valami fontosat kíván Önnel közölni.
Ha Ön válaszol erre az üzenetre, a hangulat enyhül. Ha viszont nem veszi tudomásul a
hangulatot, akkor újra és újra, egyre intenzívebb lesz mindaddig, amíg Ön már nem tudja
ignorálni. Ha Ön az úgynevezett negatív hangulatokat kiküszöböli a fejében, ezekkel együtt
ugyanúgy megszüntet fontos információs forrásokat is. Viszont kontroll alatt tudja tartani a
negatív hangulatokat, ha az általuk közvetített üzeneteket fogadja.
2. lépés: Használja mentális erőforrásait
A legtöbb kereskedési probléma bizonyos hangulatok - türelmetlenség, félelem, depresszió,
csalódottság, kedvetlenség vagy mohóság - miatt keletkezik. A probléma oka tehát, hogy a
trader olyan mentális állapotban van, amely a siker szempontjából improduktív.
Tudjuk, az emberek többsége bizonyos hangulatokat óhajt. Az emberek nem pénzt akarnak,
ők elégedettséget, nyugalmat, békét akarnak. Azt az elégedettséget, hogy pénzt kaphassanak
59

vagy valamit csinálhassanak a pénzzel. Az emberek csak azért bocsátkoznak ügyletekbe, mert
egy bizonyos érzést vagy állapotot el akarnak érni.
Amit az emberek akarnak, azok nem az anyagi javak, hanem az az állapot, amely azokhoz
kapcsolódik. Az Ön fegyelmi tervének arra kell összpontosítania, hogy állapotát kontroll alatt
tartsa.
3. lépés: Figyelje meg magát
Ha tárgyilagosan megfigyeli önmagát és fel tudja mérni állapotát, egyúttal abban a helyzetben
lesz, hogy mentális állapotát mindenkor ellenőrizni és módosítani tudja, ha nem segíti Önt.
Már csak egyetlen lépésre van szüksége, hogy tartósan sikeres legyen.

Állandóan figyelje önmagát. Keményen dolgozik, hogy megváltoztassa állapotát; de könnyen
vissza is eshet régi megszokásaihoz. Ezért állandóan figyelje magát, nehogy a régi minta
visszaálljon. Már egyetlen visszaesés is óriási veszteséget okozhat, akár a számla csődjét is.
Itt a legfontosabb feladat a trading-napló vezetése. Rögzítse benne hangulatait és cselekvéseit,
és ez segít feltárni egy gondolkozási mintát.
Fejlesszen ki egy viselkedési iránytűt
Lépések a fegyelemhez
- Figyelje meg önmagát
- Érzékelje hangulatát és hogy milyen jelzést közöl Önnel teste
- Fogadja megértéssel a jelzést és próbáljon rá választ találni.
Ha a trading során nincs ilyesmire ideje, használja ki az öt lehetőséget hangulata
megváltoztatására.
Nincsenek tehát trading-rendszerek, amelyek pénzt keresnek, hanem csak traderek. A trading-
rendszerek csak rövidítései a döntés-stratégiáknak. Trading-kitűnőséggé Ön csak csúcs-
állapotban válhat.
Négy kiindulópont van viselkedése megváltoztatásához:
► Változtasson belső reprezentációján
a) Ez például az adott helyzetet segítő dogmával történhet („Egy veszteség az ára a
következő esélynek").
b) Egyszerűen megváltoztathatja perspektíváját is: „Ez a trade egy a több százból, és
én a jövő hétre már el is feledkezem róla."
c) Az utolsó lehetőség a framing. Framing azt jelenti, hogy egy eseményt más
keretben látunk. Egy veszteséget például nem vereségnek tekint, hanem egy
visszajelzésnek, hogy valami nem tervei szerint fut.

60

A belső reprezentáció megváltoztatásával módosítja hangulatát és ezzel viselkedését is. A
trading során minden fontos eseménynél jussanak eszébe segítőkész belső reprezentációk, és
fejlesszen ki azokból egy viselkedési iránytűt. Ez megmutatja Önnek, hogy milyen belső
reprezentáció milyen hangulathoz és ezzel együtt milyen viselkedéshez vezeti. Ez a feladat
igen időigényes, mert Önnek minden eseményhez (például nyereség, veszteség,
veszteségsorozat vagy Margin Call) különböző belső reprezentációkat kell találnia és ezeket
úgy megfogalmaznia, hogy Önt személyesen meghatározott hangulatokba hozzák.
Egy viselkedési iránytű mindig egyéni, mivel minden tradernek más a hitrendszere és
ezenkívül bizonyos hangulatokhoz különféle viselkedésmódokat sajátított el.
Egy példát egy viselkedési iránytűhöz a következő táblázatban talál: Ugyanazt az eseményt
eltérően jelenítik meg és ezért különböző hatások útján különböző viselkedésmódokhoz vezet.
Ha felállította viselkedési iránytűjét, bármilyen tetszésszerinti hangulatot elő tud idézni, amint
agyának a helyes belső reprezentációt megadja.

Esemény Belső reprezentáció Hangulat Viselkedés
Nagy
veszteség
Ez a veszteség akadályt jelent
célom: a pénzügyi biztonság felé
vezető úton. Bár törekedtem,
elterelődtem célomtól és olyan
eredményeket produkáltam,
amelyek visszavetettek
frusztrált Gyorsabban akarom elérni
célomat és rossz esélyekkel
kereskedem
Nagy
veszteség
A veszteség az ára a következő
esélynek. Most drágán vettem meg
a következő esélyt. Ezért a
következő ügyletre nagyobb
figyelmet kell fordítanom.
óvatos A legközelebbi esélyt Árgus-
szemekkel figyelem és nagyon
szelektíven járok el
Nagy
veszteség
Ez egy ritka esemény, de hozzá
tartozik a játékhoz; és emlékszem
korábbi helyzetekre, amelyekben
egy nagy veszteség után nagy
nyereségeim voltak.
magabiztos Hagyom a nyereségeket futni,
keveset tradelek, de hatékonyan
Nagy
veszteség
Hálás vagyok a feedback-nak,
hogy valami nem a terveim szerint
fut és esetleg sürgős változtatások
szükségesek
analitikus Felülvizsgálom trading-
rendszeremet. Talán vétettem a
szabályok ellen? Megváltozott a
piacon valami döntő dolog? Ez a
veszteség ritka, de a valószínűség
keretein belül lehetséges
esemény? Milyen gyakran kell
egy hónapon belül ilyen
veszteséggel számolnom?

Az iránytű kifejlesztéséhez járjon el a következők szerint:
Az első lépés arra irányul, hogy egyáltalán lehessen új válaszokat és alternatívákat találni egy
meghatározott állapothoz. Ehhez először meg kell találnunk, hogy mi volt a múltban a
standard-válaszunk egy meghatározott emócióra.
61

Ennél fontos azt hangsúlyozni, hogy elengedhetetlen az indulat pontos azonosítása és
meghatározása. Csak ezt követően tudjuk a viselkedési rutint, amelyet ez a hangulat vált ki,
módosítani.
Ehhez ismét a trading-napló a legfontosabb segítőeszközünk. Állítson fel az összes hangulatra
és eseményre egy viselkedési iránytűt, amely megmutatja Önnek, milyen hangulattal reagált
eddig a belső reprezentáció révén bizonyos eseményekre és ez milyen káros
viselkedésmódhoz vezetett.
Miután felállította a viselkedési iránytű azon részét, amely leírja a múltját, fejlesszen ki
alternatívákat. Minden eseményhez, amely improduktív hangulathoz vezetett, állítson be egy
belső reprezentációt, amelyik produktív hangulathoz vezet. Pontosan gondolja át, milyen
esemény váltott ki a múltban hangulatot, és mi volna az a produktív hangulat, amely ezt a
viselkedést a jövőben leállíthatja és egy alkalmasabbal helyettesítheti.
Amint a példa mutatja, többnyire több produktív hangulat is létezik egy eseményhez. Minél
többet talál, annál több lehetőség nyílik az Ön számára. Ne hagyja abba a keresést újabb
hangulatok és lehetőségek után, mert ezzel javíthatja folytonosan tradingjét.
Mindig dolgozza újra át ezt az iránytűt. Minél pontosabban fogalmaz, annál könnyebb lesz az
Ön számára a jövőben észlelni, hogy milyen okból milyen hangulatban van.
Tűzze ki mindig az új viselkedési iránytűt az íróasztala közelében, elmélyülten használja
állandóan.
► a testtartás megváltoztatásával
Viselkedését azzal is befolyásolni tudja, ha megváltoztatja testtartását, mert minden hangulat
egy bizonyos testtartáshoz kacsolódik. Ügyeljen arra, hogy ne csak belső reprezentációját
változtassa meg, hanem a testtartását is, mivel mindkét tényező együtt alkot egy kibernetikus
hurkot.
Ahhoz, hogy stabil hangulatváltozást érhessünk el, a testtartásnak, légzésnek,
izomfeszültségnek és a belső reprezentációnak megegyezőnek kell lennie. Ellenkező esetben
agyunk ellentétes jelzéseket kap és nem tudja, hogy' reagáljon.
►új viselkedési modellekkel
Találjon minden állapothoz alternatív viselkedési modelleket.
Állapot/hangulat Alternatív viselkedésmodellekFrusztrált
Azonnal leállítom a tradinget és újabb fejezetet
írok trading-könyvembe
Azonnal leállítom a tradinget, felhívok valakit,
aki kedvel engem és olyan dolgokról beszélgetek
vele, amelyek örömet okoznak
Azonnal leállítom a tradinget és elmegyek a
golfpályára, a fitnessz-stúdióba, a szaunába

62

Mint minden tanulási-folyamatnál, arra is trenírozhatja agyát, hogy az eddigi viselkedési
mintáktól eltérő más utakat találjon ki. Ez lehetséges, de nehézkes útja a fegyelem
megtanulásának.
Ha az agy egyszer „elmentett" egy választ egy bizonyos állapothoz, ezt nehéz átírni.
Szenvedélybetegség-szakemberek abból indulnak ki, hogy lehetetlen egy ilyen választ az agy
viselkedési programjából törölni, így egyetlen visszaesés visszavezethet a szenvedélyhez. Ezt
azt jelentené, hogy Ön, még ha új válaszokat tanult volna is meg, gyorsan ismét egy régi
improduktív módszerhez térhetne vissza.
Jó módszer ahhoz, hogy agyát meghatározott állapotok esetén új viselkedési mintákra tanítsa
meg, az ismétlés ősrégi elve. Ismétléssel elérheti a tanultak megszilárdítását. Ez hosszú út: az
új viselkedésminták megtanulása és gyakorlása. De megéri, mert a káros viselkedésmódokat
hasznosakra cseréli.
► emlékezéssel vagy képzelőerővel
Az utolsó módszer ahhoz, hogy más hangulatba helyezze magát és ezzel viselkedését
befolyásolja, abban áll, hogy múltbéli referencia-helyzetekre gondol -vagy, ha ilyenek nem
voltak, egy ilyen szituációt egyszerűen elképzel. Agyunk nem tudja megkülönböztetni a
múltat, jelent és jövőt, Ha egy érzést akarunk produkálni, elegendő meghatározott dolgokra
gondolni.
Egy kérés: ne becsülje alá az állapotkontroll jelentőségét. Nem minden top-trader használja
tudatosan ezt a módszert viselkedeskontrollra. De biztos lehet, hogy ezek a traderek
öntudatlanul is a helyes, tehát segítőkész belső reprezentációkat alkalmazzák. Ha én mester-
traderekről beszélek, nem az átlagos traderekre gondolok, akik az XY kereskedési rendszerrel
egy-két év után megkeresik a maguk 10 százalékát. A kitűnő traderekre gondolok, akik csúcs-
eredményeket produkálnak - és nem csak egyszer, hanem mindig újra.
Ezt a teljesítményt Ön csak akkor érheti el, ha segítőkész belső reprezentációt talál az
állapotkontrollhoz és ha abban a helyzetben van, hogy a trading során csúcsállapotba hozza
magát.

63

6. Produktív hangulatok a trading-sikerhez
A tradingnél léteznek produktív és improduktív hangulatok. Találjon minden feladathoz,
amelyet a tradingnél meg kell oldania, produktív hangulatokat és tanulja meg kontrollálni
azokat
A traderek állapota és létformája
„A legnélkülözhetetlenebb tulajdonságok egyike a kiegyensúlyozottság. A lelki egyensúly
ezen állapota, amelyik képessé teszi a tradert, hogy bármilyen helyzettel higgadtan
szembeszálljon, reménytől és félelemtől nem befolyásolva cselekedjék, elsődleges feltétele
annak, hogy a kríziseken is úrrá tudjon lenni."
Jesse Livermore: A játékok játéka
Mindegyik kezdő tradernek van mindenek előtt egy célja: minél több pénzt keresni! Ez az a
tipikus állapot, amely minden kezdőt jellemez. Neki pénz kell!
Mivel ez az állapot egyedül a birtoklásra (nekem van...) irányul, ezt „having" - állapotnak
nevezzük. Ebből az állapotból származik az összes motiváció és energia. Ebből a forrásból
meríti a trader is önmaga értékítéletét. A siker és a pénz erőt adnak neki és növelik önértékét.
A veszteségek viszont szinte törvényszerűen lerontják önértékelését.
A ,,having" - állapotban kikristályosodik egy szélsőséges polaritás, mert a trader csak a Van
és Nincs (nekem van - nekem nincs) között tesz megkülönböztetést. A nyereségek ugyan
erősítik önérték-érzetét, a veszteségek azonban oly' elbizonytalanítóan hatnak rá, hogy előbb
vagy utóbb elfogy számlája. Mert lehetetlen úgy kereskedni, hogy időnként ne kelljen
veszteséget elszenvedni. Ha beugrik egy veszteség, meginog a trader önbizalma, és
nyereségek nélkül nem jut ismét kiegyenlített állapotba.
Emocionális állapota stabilizációjához tehát egy külső tényezőre (nyereségek) van ráutalva.
Nyereségek nélkül, amelyek, ha rövid távon is, éppúgy a véletlen művei, mint a veszteségek,
traderünk a szó szoros értelmében elveszettnek érzi magát.
Aki a „having" állapotában érzi magát, saját erőből nem talál vissza többé a
kiegyensúlyozottsághoz, ha fellép az egyensúlyvesztés.
A nyereségek is képesek destabilizálni, például ha ezek sorozata a tradernél az önértékelés
túlfokozott érzetét kelti. Ennek a túlfokozott önértékelésnek realitásvesztés a következménye.
A trader elveszti minden respektusát a piacon, és emiatt nagy kockázatokat vállal. Ha ez
ellene fordul, és veszít, nem lesz többé képes okosan kereskedni. Tudatalattija a veszteséget
önértékelése elleni támadásnak érzi és feladja a harcot a piacon.
A traderek a „having" állapotában nem fognak kiegyensúlyozott helyzetet elérni. Mindig a
Van és a Nincs pólusai között inognak ide-oda és átélnek egy érzelmi hullámvasutazást.
64

A tudat szintjén traderünk célja az, hogy sikert érjen el és pénzt nyerjen. A trading-siker és a
pénz azonban trading kiváltságok, amelyek automatikusan fellépnek, ha a tapasztalt trader
kiegyensúlyozott állapotban és a money-management szabályok figyelembevételével
kereskedik. A traderek fő célja tehát nem lehet a siker vagy a pénz, sokkal inkább arra kell
irányulnia, hogy megmaradjon az üzletben („stay in business")
A traderek gyakran kihívásnak tekintik munkájukat. Céljuk ekkor semmi más, mint sikert és
pénzt elérni; a kihívásnak megfelelni és ezáltal önértékelésüket erősíteni.
Bár a kihívás mögött nem rejtezik olyan polaritás, mint a fent említettek, ebből a
magatartásból is kialakulhatnak súlyos trading-problémák. A kihívások utáni állandó
keresgélés automatikusan stresszhez vezet. Ezenkívül léteznek a piacon olyan helyzetek,
amelyekben egyszerűen nincs mit tenni. Aki mégis minden áron kihívásokat keres, nem
gyakorolhat türelmet és elkezd rossz esélyekkel kereskedni vagy megpróbálja futtában
javítgatni trading-rendszerét, remélt nyereségeihez a bölcsek kövét meglelni. Mert a keresés
ezen aktivitása megszerzi a megelégedettség rövid ideig tartó érzetét. A kereskedő nem tétlen,
és azt hiszi, hogy ő sorsa révén már saját szerencséje kovácsa.
A trader, aki keresi a kihívásokat, egyúttal hajlamos lesz nagy kockázatokat vállalni. A
kockázattal való játékot kihívásnak tekinti.
A tudatalattiban gyakran megbúvik ezen állapot mögött a problémák vagy feladatok
elhárításának vágya, amelyek közvetlen megoldásától a trader visszariad. Néha csupán
egyszerűen az unalomtól fél. Ezért állandóan azon fáradozik, hogy tegyen valamit. Ezt az
állapotot „doing"-nak, cselekvéskényszernek nevezhetjük.
A „doing" állapotában a trademek mindig tennie kell valamit, hogy jól érezze magát és
értékelni tudja saját személyét, hogy létezzék. Ez az állapot ugyan - felületesen tekintve - igen
produktív, mégsem segíti a tradert a kiegyensúlyozottsághoz. Stabil, érzelmi egyensúly csak
akkor létezik, ha a trader aktív („doing"). Amint nincs mit tenni, elveszíti egyensúlyát és ezzel
azt a képességet is, hogy sikeres legyen a tradingben.
Traderek a „doing" állapotában többnyire már kijutottak a kezdeti stádiumból, még mindig
nem képesek azonban elérni, hogy folyamatosan nyereséget gazdálkodjanak ki. Kisebb
nyereség-szakaszok után többnyire újra és újra veszteségsorozatok lépnek fel, amelyekben a
trader jobb rendszereket vagy jelzéseket keresgél vagy egyszerűen csak túl aktívan
kereskedik.
A trader optimális állapota az, hogy egyszerűen csak létezzen. Ezt a „being" (létezés)
állapotának nevezzük. Ebben az állapotban olyannak fogadja el magát a trader, amilyen, és
tudja, hogy ő értékes. Az ilyen tradernek nincsenek problémái az önértékeléssel. Higgadtan
veszi az élet dolgait, anélkül, hogy eközben magára öltene az áldozat jelmezét. Tudja, hogy
mindenért, ami ellene hat, 100 százalék felelősséget kell vállalnia, és hogy nem minden
eredmény lehet pozitív, vagy kell annak lennie.
Ez a trader megtalálta trading-stílusát. Ismeri a kockázatokat, de képességeit is. Nem kell
önagának vagy másoknak naponta bebizonyítania képességeit. Tudja, hogy ereje
65

kiegyensúlyozottságában rejlik. Ez a trader kiegyensúlyozottan él, sem a nyereségek, sem a
veszteségek nincsenek rá emocionális hatással. A trading-eredmények nem tudják
egyensúlyából kibillenteni.
Sok trader azt hiszi, hogy ilyen ember nincs, és ezért inkább a számítógépes rendszerekben
hisznek, amelyek ésszerűbben képesek dönteni. Tény azonban, hogy mi, emberek, még
mindig a legnagyobb és legjobb neuronális hálót birtokoljuk. Ha sikerül a „being" állapotában
élnünk és kereskednünk, trading-eredményeink kiválóak lesznek.
Ezen állapot pozitív mellékhatása igazi megelégedettség. Az emocionális egyensúly, amely a
„being" állapotot jellemzi, nemcsak a tradingre hat ki, hanem a teljes életre.
Mondhatná valaki: Az, aki megelégedett, az „jóllakott" is, és kevés kedve lesz a tradinghez.
Aki nem tűz ki célokat maga elé, nem is érheti el a jómódot.
Bármilyen logikusnak tűnik is ez az ellenvetés, mégiscsak olyan, mintha valaki a lóhoz akarná
befogni a kocsit. Mert, ahogy ezt már a bevezetőben említettem, céljai elérésénél a trader által
pontosan meghatározott értékekről van szó. A jómód, mint cél mögött megbújnak olyan
értékek, amelyek a trader tevékenységét vezérlik. Minden tevékenységünk azért van, hogy a
megelégedettség állapotát elérjük. Ha összekapcsoljuk a megelégedettség, a „being" állapotát
a jómóddal, nagyon gyorsan ismét a „having" állapotához érünk vissza.
Minden trading-lépéshez optimális hangulatot
A trading folyamán különböző feladatokat kell megoldanunk. Ezek mindegyike különféle
hangulatot feltételez. Először is elemezzük: milyen feladatokat kell a kereskedőnek a
tradingnél megoldania, aztán keressük meg az optimális hangulatot ezen feladatok
lebonyolításához.
A trade jóval a tervezés előtt megkezdődik. A trading verseny a többi piaci résztvevővel.
Éppúgy, mint egy sportviadalnál, csak akkor állhatunk be a versenyzők közé, ha valóban
fittek vagyunk.
Ajánlatos ezért minden nap a trading előtt vagy rögtön a felkelés után egy kis önellenőrzést
tartani: milyen fitt vagyok ma fizikailag és szellemileg, jól érzem-e magam, milyen privát
ügyek terelhetik el figyelmemet a tradingtől? Kész vagyok-e a versenyre? Van olyan egyéb
ügy, amely akadályozhat? Milyen igényeim vannak?
Ez az önellenőrzés arra szolgál, hogy optimálisan felkészüljön a tradingre. Bizonyára lesznek
olyan napok, amelyeken nem érzi magát egészen jól. Azt, hogy egy ilyen napon akar-e
kereskedni, Önnek kell eldöntenie. Ha igent mond, akkor tudnia kell, miként képes biztosítani
azt, hogy teljes figyelme a piacra irányuljon.
Ha stressz-tényezőkre számít azon a napon, fontolja meg, miként vesz részt a tradingben, ha
egyáltalán részt vesz. Ilyen tényező mindaz, ami figyelmét a tradingről eltereli. Ezek lehetnek
üzleti és magán-jellegűek is. Ha Ön például tudja, hogy délután egy kellemetlen fogorvosi
66

kezelésre kell mennie, már reggel gondolja meg, hogy előtte akar-e kereskedni, és hogy mit
tesz délután a nyitott pozíciókkal.
Az önellenőrzés után rendszerint az intenzív előkészület következik magára a tradingre. Át
kell néznie az aktuális híreket, áttekinteni a chartokat, kitekinteni a kölcsönhatásban lévő
piacokra és ellenőrizni saját rendszerét. Az előkészület ezen szakasza egyúttal a trading-nap
mentális próbája lehet.
Jómagam már a piacnyitás előtt megkísérlem a legkülönbözőbb „forgatókönyveket"
elképzelni. Mit teszek, ha a piac erősen nyit, ha gyengén nyit, ha a vártnál jobb, vagy a vártnál
rosszabb gazdasági adatokat közölnek? Milyen fontos piaci adatokra kell figyelemmel
lennem? Mit teszek, ha a piac megtör bizonyos ellenállásokat és támaszokat? Melyik piacokra
figyelek ma különösen?
Az intenzív előkészület után megkezdem konkrét kereskedési ötletek kidolgozását. Ezek
tervezésénél nem csak azt fontolom meg, hogy hova helyezem kezdő stopomat, hogy melyik
árfolyam-célokat tartom valószínűnek, hanem azt is, milyen nagy legyen a pozícióm, hogy
hány újra-nyitást engedek meg, hogy agresszív vagy kevésbé agresszív tradinget folytatok és
hogy tervezek-e piramis építést.
Az eddigi lépések mindegyikét már a piacnyitás előtt megtettem. Általában megkísérlem a
trading-napra vonatkozó legfontosabb gondolataimat írásba is foglalni, hogy tevékenységemet
trading-naplómban később jobban elemezhessem. Amint nyit a piac, kezdődik a tervezett
trading-ötleteimmel történő belépés várakozási szakasza. Ebben a szakaszban megfigyelem a
piacot és megkísérlem észlelni az összes információt.
Ha egy trading-lehetőséget veszek észre, kezdeményezem a kereskedést. Ennél vigyáznom
kell arra, hogy mindent helyesen tegyek. A megbízást korrekten kell feladnom, nagyon
gyorsnak kell lennem, hogy ne szalasszam el az alkalmat -ezenközben mégis körültekintőnek
kell lennem.
Amint a trade megindult, ellenőrzöm a teljesítést. Ez fontos, mert ha én nem is, de esetleg a
rendelési platform vagy a brókerem hibát követett el. Miután ellenőriztem, hogy úgy teljesült
a megbízás, ahogy óhajtottam, kezdődik a trading megfigyelési szakasza. Ebben megkísérlem
szabályaimat követni és hagyom futni a tradet. Ha azonban nem tervezett dolgok történnek a
trade környezetében, figyelemmel kell lennem és a tradet esetleg idő előtt meg kell
szakítanom. Ha azután a trade befejeződik, még egyszer ellenőrzöm az összes végrehajtást és
bejegyzem trading naplómba.
Egyidejűleg természetesen tovább várakozom újabb trading-alkalomra.
Ezt a rutin-lépéssort elvégzem minden nap. Mindegyik lépés más-más hangulatot követel
meg. Természetesen az is előfordulhat, hogy egész nap kitartok ugyanazon hangulat mellett.
Kétlem viszont, hogy ez produktív lenne. Minden feladathoz optimális hangulat és optimális
perspektíva tartozik. Követhetünk egy asszociatív vagy disszociatív perspektívát. Mindkettő
előnyeit már korábban leírtam. A következő táblázatban felsoroltam minden feladathoz a
helyes perspektívát.
67


Feladat Asszociált
perspektíva
Disszociált
perspektíva
Hangulat Fókusz
Reggeli önvizsgálat Nem Igen Nyitott, meditatív Tág
Intenzív előkészülés a trading-
napra
Nem Igen Koncentrált, elemző,
fantáziadús
Tág
Konkrét kereskedési ötlet
kidolgozása
Igen Nem Kreatív, aggályos vagy
óvatos
Szűk
Várakozási szakasz Nem Igen Nyugodt, később feszült Tág
Trading megkezdése Igen Nem Agresszív Szűk
Ellenőrzés Igen Nem Kritikus Szűk
Trade megfigyelése Nem Igen Fesztelen nyugodt

Szűk

Trade megszakítása Igen Nem Agresszív Szűk

Bejegyzések a trading-naplóba Nem Igen Pedáns Tág

Napi elmélyedés Nem Igen Kritikus Tág


A reggeli önellenőrzésnél fontos, hogy disszociált perspektívát kövessünk. Csak ez teszi
számunkra lehetővé igényeink és állapotunk tárgyilagos megítélését. Asszociált állapotban
csupán egyetlen érzés uralkodnék rajtunk. A lehetséges egyéb igényeket, amelyeket ez az
érzés elfed, nem vennénk észre. Fókuszunk -amint ez disszociált hangulatnál tipikus - igen tág
legyen, hogy lehetőleg az összes hangulatot és igényt észlelni tudjuk.
Hangulatunk ezen feladat megoldásához legyen meditatív, elmélkedő. így sikerülhet
önmagunkban elmélyülni. Improduktívnak tekintendők a hangulatok közül például a stressz
és az eufória, a túlzott jókedv, amelyekkel ezt a feladatot aligha lehet megoldani. Ilyen
állapotokban várhatóan felsülnénk a napi önellenőrzésnél, mivel az észlelést ezek a
hangulatok blokkolják.
Miután önvizsgálatát sikeresen elvégezte, már tudnia kell, hogy kiáll-e az aznapi trading-
versenyben, és azt is, hogy milyen igényeire fordítson nagyobb figyelmet a hosszú trading-
napon. Ne hanyagolja el ezeket az igényeket még akkor sem, ha meggyőződése szerint ezen a
speciális trading-napon nem lesz ideje rájuk. Mert minél hosszabban fojt el egy igényt, annál
nehezebb lesz a nap folyamán kiegyensúlyozott állapotban maradnia.
A következő lépésnél fordítson időt a trading-nap intenzív előkészítésére. Ismét nagyon
fontos, hogy perspektívája disszociált és fókusza minél tágabb legyen, ugyanis most is nagyon
tárgyilagosnak kell lennie - ez disszociált állapotban könnyebb.
A trading-nap előkészítéséhez helyezze magát fantáziadús állapotba. Kíséreljen meg minél
több forgatókönyvet elképzelni a trading-napra és a piac lefutására. Minél több szcenáriót
képzel el, annál rugalmasabban tud a nap folyamán az eseményekre reagálni.
További hangulatok, amelyek segíthetnek Önnek ezen feladat megoldásában, a koncentrált és
elemző állapothoz tartoznak. Éppen az elemző állapotban rendelkezik kellő távolsággal a
68

piachoz, hogy terveit tárgyilagosabban kivitelezhesse. Fókusza legyen tág, hagyjon ezzel
szabad mozgást fantáziájának.
Miután így általánosságban előkészítette magát a trading-napra, következik az a szakasz,
amelyben már konkrét kereskedési ötletet tervez meg. Ez a szakasz kivehetően különbözik a
trading-napra való előkészülettől, mivel most kell fókuszát leszűkítenie. Ez leginkább
asszociált állapotban sikerülhet. Sok trader elköveti azt a hibát, hogy trading-napjuk kezdetén
asszociált perspektívát választanak; ez ugyan magas szintű összpontosítást tesz lehetővé, a
szűk fókusz miatt viszont oda vezet, hogy a trader túl keveset észlel és trading-napját
többnyire nem indítja eléggé tárgyilagosan.
Jobb az adott nap megtervezésénél először asszociált perspektívát alkalmazni. Igen produktív
állapot egy trade megtervezésénél a félelem vagy az elővigyázat. Mivel ha Ön ebben az
időpontban a félelmet érzi, valószínűtlen, hogy ez a hangulat Önt később a tradingnél zavarni
fogja. A félelem ugyanis teste jelzése, amely óvni hivatott Önt.
Ha a tervezés folyamán enged a félelemnek, később bölcsen fel tudja majd dolgozni a jelzést.
Jól előkészítette magát? Személyesen elfogadható az Ön számára a kockázat? Megfelel a
trade a trading-tervének, követi saját trading-szabályait? Mindezeket a kérdéseket Önnek
magának kell becsületesen megválaszolnia, ha a trade tervezésénél átmenetileg
aggodalmaskodó állapotba kerülne.
Kissé enyhébb formája ennek az óvatos hangulat. Ez is képes Önt a trade tervezése során
produktívan támogatni.
Mielőtt azonban ténylegesen megkezdené a trading-napot, biztosnak kell lennie, hogy már
nincs féleimi vagy óvatos állapotban. Bármilyen segítőkészek is ezek a tervezésnél, a
tradingnél már káros hatásúak. A trader kezd kételkedni, nincs elég bátorsága a jelzés
követésére vagy túl hamar állítja le pozícióját. Figyeljen tehát arra, hogy a trading-nap
kezdetén nyugodt állapotra váltson.
Ennek a váltásnak biztosítására mindenesetre disszociált állapotot kell elérnie, ha csak rövid
időre is, hogy megfigyelhesse önmagát. Ezt a nyugodt állapotot tartsa is meg. Csak majd
röviddel azelőtt, hogy a piac kezdi megközelíteni az Ön belépési árait, kell feszült állapotot
felvennie.
Gondoljon egy ragadozó állatra, amelyik meglesi áldozatát. Az állat fókusza tág. Csak akkor
szűkül le, ha a zsákmány elég közel jött hozzá, mivel csak akkor válhat vadásszá, akkor tud
teljesen zsákmányára összpontosítani.
Abban a pillanatban, amikor be akar lépni a piacra, ismét asszociált perspektívát vesz fel.
Ekkor agresszív állapotra kell váltania. Fontos, hogy csak a belépésre összpontosítson. Ez a
legjobban agresszív állapotban lehetséges.
Gondoljon például egy gabonatőzsdei-traderre Chicago-ban: neki nem bebillentyűznie, hanem
hangosan kiáltva kell rendelését a pitnél megtennie. Az agresszivitás gondoskodik a
69

szükséges döntési szándékról, mivel aki agresszív az nem fordul már vissza. Könnyebben
átverekszi magát, ezért optimális ez az állapot ebben az időpontban.
Közvetlenül azután, hogy megtörtént a megbízások beadása, és ellenőrizte a teljesülést,
következik a legnehezebb váltás. Az asszociált perspektívából disszociáltra kell váltania. Ha
ez nem sikerül, akkor ugyanis ön - amint ez asszociált állapotban szokásos - minden emóciót
túlzottan érzékelne. Ez aztán rendszerint emocionális hullámvasút-pályára vezet, ha az
árfolyamok az Ön pozíciói javára vagy ellenére alakulnak.
Ha nem sikerülne asszociált perspektívájából kilépni, a trading-nap nagyon megerőltető lesz
az Ön számára, és rövid idő múltán stressz-állapotot érez. Az összpontosítás magas szintjét,
amelyre belépéskor oly nagy szükség van, nem kell az egész trade folyamán fenntartani.
Amikor a tradet megfigyeli, tegye magát fesztelenné. Ez a váltás különösen kezdőknek jelent
nagy nehézséget. Ha viszont vannak konkrét exit-szabályai, akkor most már nincs sok
tennivalója. Már csak exit-szabályait kell követnie, semmi másra nincs befolyása. Ebben a
szakaszban csak akkor tud ellazulni, ha exit-szabályaiban nagyon megbízik. Ha sikerül
ellazulnia, még élvezheti is a tradinget.
Agresszív állapotba és az asszociatív perspektívához már csak a trade megszakításánál juthat
vissza, mivel itt, mint a belépésnél is, meg kell bizonyosodnia, hogy megbízása gyorsan és
helyesen kerül kivitelezésre.
Ha egy napon több jelzéssel is kereskedik, a trading-nap folyamán állandóan váltania kell egy
asszociált és egy disszociált perspektíva között. Ehhez rutinra van szükség, viszont segít
Önnek, hogy a trading-napot jobban kézben tudja tartani.
Ahhoz, hogy feljegyzéseit a trading-naplóba be tudja jegyezni, pedáns állapotba kell
helyeznie magát, hogy pontosan dokumentálhassa, mit és miért tett.
Ha lezárult a trading-nap, ajánlatos kritikus szemmel visszatekinteni rá. Milyen hibát
követtem el? Miként kerülhetem el ezt a hibát a jövőben? Mit tettem jól, mit tehettem volna
jobban? Feltétlenül jegyezze fel az összes gondolatát és következtetését trading-naplójába.
Kiválóság hangulatkontrollal
Bizonyára van a nevezett hangulatokon kívül más produktív állapot is a szükséges feladatok
leküzdéséhez. Fontos az, hogy Ön felismerje, amelyik állapot produktív és amelyik nem és
hogy kihasználja a rendelkezésre álló eszközöket ahhoz, hogy produktív állapotba kerüljön.
Esetleg az is lehetséges, hogy improduktív állapotban keressünk pénzt, de mennyivel több
pénzt kereshettünk volna, ha produktív állapotban lettünk volna? Csak produktív
hangulatokban tudunk optimális döntéseket hozni és csúcsteljesítményt elérni.
Gondoljon két sportolóra, akik fizikailag azonos erőben vannak. A versenyben az győz, aki
mentálisan jobb állapotban van, azaz, aki kiemelkedő állapotban volt.
70

A tradingnél nemcsak egy mechanikus koncepcióról van szó. A trading-kiválóságot, a
kereskedés igazi művészetét csak akkor érheti el ha mentálisan olyan állapotban van, amely
támogatja Önt. Ugyanis csak így képes egy leküzdhetetlen fegyvert a tradingnél bevetni. Ezt a
fegyvert intuíciónak, ösztönös megérzésnek nevezik. A trading művészete azt jelenti, hogy
állandóan sok rutint kell követni, de a kellő pillanatban be kell vetnie az intuíciót.
Ugyanúgy, mint a jó sakkjátékos, aki standard lépések százait ismeri és veti be, de a döntő
pillanatban a partit intuíciója révén nyeri meg, Önnek, mint trademek tudnia kell, mikor segíti
az intuíció. Csak így nyerheti el a kiváló állapotot.
Miként juthat el ebbe az állapotba?
Az alábbi elveket kell követnie, hogy ezt a csúcs-állapotot elérje:
Elhivatottság
Az elhivatottság azt jelenti, hogy valaki kiír magának egy feladatot, és ehhez a feladathoz
elhivatottságot érez. Ha nem érez elhivatottságot a tradinghez, soha nem lesz elég ereje ahhoz,
hogy kibírja a visszavágásokat. Sok mindentől hagyja magát elterelni és nem veti be teljes
erejét trading-céljai eléréséért.
Képzelje el, van két hét szabadsága, és nem tudja, mit kezdjen vele. Tervez egy kirándulást a
tengerhez. Útközben betér egy útszéli büfébe és vesz egy szelet sült húst körettel, elvitelre.
Beszáll a kocsijába, pár kilométer után talál egy hívogató pihenőhelyet, kiszáll, hogy
piknikeljen. Amint kicsomagolja az ételt, észreveszi, hogy az romlott. Joggal dühös.
Mivel jobbat nem tehet, valószínűleg visszahajt a vendéglőhöz és reklamál. Ha panaszát nem
akarják komolyan venni, hívatja a vezetőt. Mivel az nincs ott, felírja nevét és címét, megtartja
a romlott ételt, valószínűleg megmutatja más vendégeknek is, megkéri őket, hogy panaszát
tanúként támasszák alá. Aztán hazahajt és veszi a fáradtságot: ír egy levelet a konszern
központjának, egy másikat az egészségügyi hivatalnak és talán még egyet a helyi újságnak is.
Panasza intézésére rámegy az egész napja.
Hasonlítsuk a fenti szituációt egy másik történethez, amelyben Önnel valami hasonló történik.
Most nincs szabadságon - úton van egy fontos üzleti megbeszélésre. Tudja, hogy csak akkor
juthat el a kötésig, ha pontosan érkezik. Az út igen hosszú, megáll útközben, hogy vegyen
valami ennivalót. Fizet, beszáll kocsijába és továbbhajt. Néhány kilométer után menetközben
kicsomagol, hogy egyék és látja, hogy az étel romlott. Joggal dühös.
Nos, most is visszafordul? Bizonyára nem. Összecsomagolja az ételt, folytatja útját, hogy
odaérjen a tárgyalásra. Amint megérkezik ügyfeléhez, kidobja a romlott ételt. Ez volt az
utolsó eset, hogy gondolt rá. Mert a visszaúton már szárnyal a kötés miatt és nem akarja, hogy
jó hangulatát egy vita a vendéglőssel elrontsa.
Ez a két történet azt kívánja szemléltetni, hogy mit jelent az, ha valaki elhivatottságot érez. Ha
világos célt lát maga előtt, nem hagyja magát kicsiségektől eltántorítani. Ha nincs ilyen cél, az
71

összes erőforrás nem arra vár felkészülten, akkor Ön könnyen eltéríthető és erejét egyéb
ügyekre fordítja.
Elhivatottságot érezni - ez azt jelenti, hogy valamit teljes szívünkből óhajtani,
kompromisszumok, prioritások nélkül. Nem elég egyszerűen azt mondani, hogy mától a
tradingre érzek elhivatottságot. Commitment azt jelenti, hogy minden célt és tervezést
alárendelünk annak a feladatnak, amelyre elhivatottságot érzünk, életünket úgy szervezzük,
hogy minden erőforrásunkat alárendeljük ennek a feladatnak.
Szenvedély
Az elhivatottság és a szenvedély nagyon hasonlítanak egymáshoz. A szenvedélyt éreznie kell
magában. Ezt a szenvedélyt csak akkor tudja felszítani, ha a trading teljes összhangban van az
Ön értékrendjével.
A szenvedély olyan indíték, amely buzdítja Önt és nem is sejtett erőket szabadít fel. A
szenvedély ad lökést a hanyatlások után további tapasztalatok gyűjtésére, új ismeretek
szerzésére. Szenvedély nélkül senki sem lesz kiválóság!
Nagyobb igényesség önmagunkkal szemben
Mitől válik elégedetté? Némi pénzt akar keresni a piacon, vagy egyike óhajt lenni a legjobb
tradereknek? A trading nem hobby, nem szabadidős foglalkozás. Aki átlagos akar lenni,
inkább működtessen néhány hosszú lejáratú befektetést és reméljen öt és tíz százalék közötti
kamatozást. A tradingnél azonban 5-10 százalékos eredmény aligha motivál valakit, ha már
annyi belső erőforrást vetett be. Csak abból lesz sikeres, kiváló trader, aki állandóan
magasabb igényeket támaszt magával szemben.
Támogató dogmák
Sok trader szenvedélyes, viszont olyan dogmái vannak, amelyek behatárolják és
megakadályozzák abban, hogy tényleg sikeres legyen. A meggyőződések jelentőségéről szó
volt már. Hitünk abban, hogy mik vagyunk és mire vagyunk képesek, döntő jelentőséggel bír
teljesítőképességünkre. Csak akkor hozhatunk intuitív döntéseket, ha észlelni tudjuk testünk
intuitív jelzéseit és fel tudjuk azokat használni cselekvésünknél.
Önbizalom
Ehhez az szükséges, hogy megbízzunk saját erőnkben, teljesítményünkben és
tapasztalatunkban. A sikeres traderek lényeges képessége az önbizalom. Önbizalom nem
szerezhető máról holnapra; ezért is van az, hogy még egyetlen mester-trader sem pottyant az
égből.
Önbizalom tapasztalat útján nyerhető. Minél több tapasztalatot gyűjtött valaki, annál
biztosabb lesz mesterségében. Senki se gondolja, hogy hat hónap, vagy akár két év trading
során elegendő tapasztalatot gyűjthet; és a folyamatot semmilyen könyv vagy szeminárium
nem helyettesítheti.
72

Mindamellett segítséget jelenthetnek a könyvek és szemináriumok a tapasztalatszerzésben.
Tanulhatunk saját kísérleteinkből és tévedéseinkből vagy abból, hogy elveket lesünk el már
sikeres traderektől. Ezeknek az átvett tapasztalatoknak is el kell azonban bennünk mélyülniük,
mielőtt kielégítő önbizalmat érezhetünk.
Intuíció
A trading-kiválóság feltételezi azt, hogy az illető képes intuitív döntéseket hozni. Ilyen
döntéseket nem a tudat szintjén hozunk, ezek tudattalan döntések és ezért gyorsan
meghozhatók. Fontos, hogy megtanuljuk, miként bánjunk ezekkel.
Az intuitív döntések egyes tradereknél gyakran csak mentségként szolgálnak: miért hágták át
szabályaikat. Tudjuk azonban, hogy a szabályok követésének képessége a helyes állapottól
függ. Ezért fontos, hogy produktív állapotban legyünk, ha intuitív döntéseket akarunk hozni.
Aki stresszes állapotban van, nem lesz képes helyes intuitív döntéseket hozni. Ugyanez
érvényes, ha túlzottan kötődött egy célhoz. Az egyedüli állapot, amely lehetővé teszi intuitív
döntések meghozatalát, a kiegyensúlyozottság. Ez a zavartalan nyugalom állapota.
Semmilyen nyomás, sem financiális, sem pszichikai, nem hajtja a tradert átgondolatlan
akciókra. A „being" állapotában van és így félelemtől és reményektől nem befolyásolva
hallgathat a belső hangokra.
Ez az oka annak, hogy miért sül fel olyan sok trader. Soha nem érik el a kiegyensúlyozott
állapotot.
Csak akkor lehetnek ösztönös megérzéseink, ha már a tapasztalatok széles skálájával
rendelkezünk. Azok a döntések, amelyeket már ezerszer meghoztunk tudatosan, egyszer csak
fellépnek tudattalanul.
Talán emlékszik még, mennyi nehézséget okozott az első vezetési órán a kuplung és a
sebességváltó egyidejű kezelése. Ha elfelejtett a kuplungra lépni, visítottak a fogaskerekek (és
kiabált az oktató). Amint egyre többször vezetett autót, úgy vált egyre automatikusabbá a
váltás komplex művelete - amíg elérte azt, hogy oda se figyel. Már tudattalanul végzi, és
figyelmet sem kíván.
Éppígy van ez a tradingnél: minél gyakrabban hajt végre egy rutinos tradinget egyazon minta
szerint, annál egyszerűbb lesz az intuitív döntések meghozatala.
Faktorok és minták, amelyeket gyakran alkalmazott - anélkül, hogy különösebb jelentőséget
tulajdonított volna nekik -, tudatalattijában egy képpé álltak össze. És a pontos döntési
stratégia ismerete nélkül is felkelthetnek Önben olyan érzést, hogy most érkezett el egy trade
ideje.
Az intuitív trade nem azt jelenti, hogy figyelmen kívül lehet hagyni a szabályokat. Önnek
továbbra is szigorúan a kockázat és money-management-jéhez kell tartania magát. Gyakran
jelent azonban segítséget az intuíció egyes döntések gyors meghozatalában.
73

Miként lehet ilyen intuitív döntéseket előmozdítani? Mindenek előtt hosszas tréninget és
tradinget igényel. Tekintse meg chartok ezreit és figyelje meg nagyon pontosan a piaci
hangulatot.
Ellenőrizze állandóan saját döntéseit. Mit látott, hallott és érzett? Nagy segítségére lehet
ebben a pszichológiai napló, amelybe minden tradenél feljegyezte észleléseit.
A legfontosabb azonban, hogy bízzék önmagában és alakítsa ki saját trading-stílusát. Ez azt is
jelenti, hogy nem kell állandóan kérdezősködni, el kell fogadni a dolgokat úgy, ahogy vannak.
Szokjon hozzá. Ne is kísérelje megérteni az intuíciót, csak higgyen benne.
Ne harcolj, kereskedj
„Ezekben az ütközetekben harcolni és győzni nem a legnagyobb teljesítmény. A legnagyobb
teljesítmény az, ha harc nélkül megtörjük az ellenség ellenállását."
Sunzi: A háború művészete.
A traderek gyakran tekintik feladataikat harcnak - harcnak a piac ellen és harcnak
önmagukkal. Még ha mozgósít is ez a szemlélet egy csomó erőforrást és motiválja is a tradert,
utóbbi mégsem képes elérni a kiegyensúlyozottság állapotát.
Aki harcol, annak meg kell erőltetnie magát. Még nem találta meg az utat céljai eléréséhez, és
mégis állandóan akciókban kell részt vennie. Gondoljon csak a „being" állapotára: az abban
különbözik a „doing"tó\ és a „having"-Xö\, hogy a trader kiegyensúlyozott és nem kell
állandóan aktívnak lennie.
A harc azt jelenti, hogy sok erőt kell befektetni. Azok a traderek, akik állandóan harcolnak,
vagy hamar kiégnek vagy egészségkárosodást szenvednek.
A trading-sikernek semmi köze a harchoz, annál több a személyiséghez. Csak az érheti el az
igazi kiválóságot, aki nyílt, rugalmas és kiegyenlített, és magasfokú (mégsem túlzott)
öntudattal és ezzel együtt önbizalommal rendelkeznek.
A vesztesek éppen az ellenkező tulajdonságokban tüntetik ki magukat. Tessék csak egyszer
beleolvasni internetes trading-boardokba. Hány trader kelt gyűlöletet, irigységet,
rosszindulatot, hányan türelmetlenek és rugalmatlanok! Feltette már azt a kérdést, hogy miért
nyilatkoznak ezek az úgynevezett traderek ilyen mérgesen? Valószínűleg a dühüket vezetik
le, mert elvesztettek egy harcot a piacon.
Abban a pillanatban, amikor a tradinget már nem tekintik harcnak, akkor lesznek sikeres
traderek - vagy akkor szűnnek meg kereskedni!

74

7. Hogy döntöm el, melyik a jó fogadás?
A traderek kockázatmenedzserek. Senki sem tudja, hogy egy jó vagy egy rossz trade áll-e
előtte, de a jó traderek mindig tudják, mekkora a kockázatuk
Piacelemzés és jelentősége
Ismer valakit, aki megjósolja Önnek a jövőt? Én - sajnos - nem ismerek ilyet, mégis hosszú
időn át azt hittem, hogy ez a részvénypiacon másként van. Valójában meg voltam győződve
arról, hogy a részvénypiacon - a természettudományokhoz hasonlóan - vannak törvények,
amelyek leírnak egy ok-okozati mechanizmust, és a mozgások a piacokon követik ezeket a
törvényeket. Még ha ez volna is a helyzet, mindig hiányoztak azok az eszközök, amelyekre
szükség lenne a jövőbe-látáshoz: milyen események lépnek fel holnap vagy holnapután,
törvényszerűen kifejtve hatásukat a piacra.
Ha már nem sikerül a jövőbe látnunk, legalább azt szeretnénk feltételezni, hogy a jövőbeni
árváltozások legalább részben a történelmi ármozgásoktól függenek. Hogy az árak emelkedni
vagy esni fognak, az alkalmasint függvénye lehetne az eddig bekövetkezett ármozgásoknak.
Az ilyen feltevést mutató piacelemzéseket többnyire technikai elemzésnek nevezik.
Még ha nincs is semmilyen összefüggés a múltbeli árak és a jövőbeliek között, érjük be azzal
- így érvelnek gyakran -, hogy elég sok trader egyszerűen ebből indul ki, erre alapozza
kereskedését és ezzel veszi figyelembe a technikai elemzés eredményeit. Ezt nevezzük
„önmagát beteljesítő jóslatnak".
A chartoknak vagy indikátoroknak kell útbaigazítást adniuk a jövőbeli ármozgásokról.
Bármilyen vonzó is ez a gondolat: a tradingnél az ilyen meggyőződés hamar akadállyá válhat.
A legtöbb trader rugalmatlanná válik, amint elemzésükkel eljutnak egy piaci véleményig.
Ekkor sem arra nem hajlandók, hogy saját piacértékelésük ellen kereskedjenek, sem
pozícióikat nem fogják az árfolyam-cél elérése előtt zárni. Soha nem hagynak pozíciókat
futni, ha árfolyam-céljaikat már elérték.
Ezzel a merevséggel sok lehetőségtől fosztják meg magukat. Gyakran úgy vélik, hogy egy jó
elemzés kiegyenlítheti a rossz kockázat-menedzselést.
Általában túlbecsülik egyes indikátorok vagy chart-minták „jóserejét". A piacok
megjósolhatóságának ideája sok tradert térit hamis útra, ha működőképes trading-rendszerek
fejlesztéséről van szó. A fejlesztési munka nagy része ekkor arra összpontosul, hogy növeljék
a rendszer találati valószínűségét. Itt a találati valószínűség mellékes. Sok sikeresnek vélt
kereskedési elképzelés és rendszer sikeressége 50 százaléknál kisebb találati arányt mutat.
Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy egy rendszer egy évben tíz tradet generál. Hetet
ezekből veszteséggel stop-polnak, csak három jelzés eredményes. Ha a rendszer félrefut,
minden alkalommal 1000 eurót veszít, ha nyer 2500 eurót ér el; és mivel a rendszer az esetek
30 százalékában sikeres, 500 euró plusz marad.
75

Ezért egyáltalán nem szükséges az ármozgásokat pontosan megjósolni ahhoz, hogy sikeres
trader lehessen valaki.
Ezzel kapcsolatban gyakran felvetik, hogy a rendszer még sikeresebb lenne, ha a vesztes
tranzakciók számát csökkenteni lehetne.
Az, hogy egy magányos trade nyerő vagy vesztő lesz, olyan folyamattól függ, amely felett
nincs kontroll. Ha lenne kontrollja, természetesen csakis nyertes tranzakciókat bonyolítana le,
és 100 százalékos találati aránya volna. Ha tehát tudjuk, hogy bizonyos tényezők felett nem
rendelkezünk 100 százalékos kontrollal, egyáltalán nem kell kísérletezni vele. Ez ugyanis azt
jelentené, hogy a trading-eredményért folyó játszmánkban a szerencse- és pech-tényezőnek is
szerepet hagynánk.
További érv amellett, hogy a piaci prognózisok sok trader számára problematikusak lehetnek:
alapjában véve ragaszkodunk szívünk (jobban mondva énünk) jogához. Ha egyszer már
kialakítottuk véleményünket, akár a piacról, akár másról, nehezünkre esik ezt a meggyőződést
feladni. Véleményünket minden rendelkezésünkre álló eszközzel megvédjük - ami a
tradingnél igen drága dolog lehet.
Még a lehetséges veszteségeknél is rosszabb az emocionális destabilizálódás, amely akkor lép
fel, ha egy veszteség-sorozat után be kell látnunk, hogy nem volt igazunk. Társadalmunk nem
tűri meg a veszteseket; már az iskolában megtanultuk, hogy csak „helyes" vagy „hibás"
létezik. Ha valamit hibásan teszünk, az nem eredményez jó közérzetet. A trader minden
veszteség után rosszabbul érzi magát és belecsúszik a veszteség-spirálba.
Leszögezhetjük, hogy megbízható piaci prognózisokat nem lehet felállítani, mert a jövőt senki
sem képes megjósolni és a piacelemzések akadályozhatják a tradert rugalmasságában és
hangulata megválasztásában.
Honnan tudhatja meg akkor a trader, hogy long vagy short menjen, ha a piaci prognózisok
értékelhetetlenek számára? A kérdés megválaszolásához nem kell a jövőre irányuló
prognózist készítenie, csupán meg kell figyelnie, mit tesz éppen a piac.
Talán segítséget nyújthat a következő hasonlat: El akar menni sétálni és azon gondolkozik,
hogy vigyen-e ernyőt magával vagy ne. Döntése meghozatalához megnézheti a meteorológiai
előrejelzést, amely azonban a piaci prognózishoz hasonlóan bizonytalan, vagy egyszerűen
kinéz az ablakon és megnézi, milyen a pillanatnyi idő. Ha süt a nap, hagyja otthon az ernyőt,
ha esik, vigye magával. Ha a helyzet nem ilyen egyértelmű - maradjon inkább otthon!
Pontosan úgy, mint a fenti hasonlatban, figyelje meg a trader, hogy mi történik a piacon és
cselekedjék aszerint. Ha emelkedik: vásároljon, ha esik: adjon el, de ha nem lehet tudni
emelkedik-e, vagy esik, akkor legjobb, ha nem kereskedik.
Ahhoz, hogy a piac állapotát meghatározhassuk, nem szükséges azt sok ráfordítást igénylő
fundamentális vagy technikai elemzésnek alávetni. Sokkal alkalmasabb a „legkisebb
ellenállás útját" megkeresni. Jesse Livermore alkalmazta ezt a fogalmat „Játékok játéka" c.
könyvében; ez az egyszerű módszer még ma is igen hatékony.
76

Pontos megfigyeléssel felfedhető, miként reagál a piac a hírekre és a korrelációban álló
piacok mozgásaira és milyen tünetekkel futnak le mozgásai.
Egy bika-piacon a jó hírek élénkülést idéznek elő, a piac viszonylagos erőt mutat a
korrelációban lévőkkel szemben és általában dinamikus kitörések következnek be. A rossz
hírekkel a piac többnyire jól megbirkózik, néha figyelembe se veszi azokat.
Egyszerűen megfogalmazva: a tradernek mindig a piaccal kell kereskednie. Ha emelkedik a
piac - vásároljon, ha esik - egyszerűn adjon el. „Ne fordulj szembe a piaccal", „A trend a
barátod" (The Trend is Your Friend) - ezek régi trading-bölcsességek, amelyek ugyanazt a
viselkedésmódot javallják.
Ebben a módszerben természetesen nincs semmi garancia arra nézve, hogy a piac pont azt
követően, hogy végrehajtottuk tranzakciónkat, nem fordul szignifikánsan és nem tanúsít más
viselkedést, mint amilyet megfigyeltünk. Éppúgy, mint ahogy hirtelen eleredhet az eső, bár
néhány perce még sütött a Nap, a piacon is adódhatnak hangulat-fordulatok. Ez még nem
okoz nagy pénzveszteséget, erről gondoskodik stop-unk.
Nem zárja-e ki egy ilyen esemény teljesen a trend-ellenes működést? Az első pillantásra igen,
mivel az én ajánlásom úgy szól: kereskedj a trenddel. Ennek ellenére nem lenne okos dolog,
ha a trader kizárná a trend-ellenes trading lehetőségét saját belépési módszerével.
Nagy pénzt nem egyes árfolyam-ingadozásokkal nyer az ember, hanem trendekkel. A piac
nagy mozgásai teszik a tradert gazdaggá. Ezért nem szükséges a csúcson eladni és a
mélyponton venni. Fontosabb, hogy egy nagy mozgás momentumát felismerjük és abban a
helyzetben legyünk, hogy ezt a mozgást messzemenőkig ki tudjuk használni. Tehát főleg nem
az a fontos, hogy a mélyponton vásároljunk vagy elkapjuk a csúcsot egy short-nyitáshoz,
hanem az, hogy akkor kereskedjünk következetesen, ha a trend-forduló már kikristályosodott.
Ilyen összefüggésben még egyszer visszautalnék a legkisebb ellenállás útjára. Az árak mindig
dinamikusan hatnak a legkisebb ellenállás irányában. Ez a mozgás természetesen nem
végtelen, egyszer bekövetkezik az a pont, amelynél a mozgás először gyengül, ellenállások
miatt lelassul, majd éppen az eddigivel ellentétes irányba fordul. Az árak ezután ehhez az új
úthoz igazodnak. A türelmes trader azonban megvárja, hogy a piac tényleg új irányt vett-e,
mivel többnyire nincs sok értelme egy mozgásnak a piacon elébe vágni.
Lehetetlen azt a pontot nagy biztonsággal meghatározni, amelynél egy trend ellen akkora
ellenállás nyilvánul meg, hogy már nem képes mozgását folytatni. Jómagam ezért részesítem
előnyben a trend irányú stratégiákat.
Ennek ellenére bizonyos esetekben ésszerű lehet trendfordulásokra fogadni. Ehhez két
előfeltétel szükséges. Először is a tradernek már ki kellett fejlesztenie egy módszert, amely
legalábbis felismeri, hogy az ellenállás az aktuális trendnél érezhetően nagyobb lett. Ügyelnie
kell arra, hogy az összes megfigyelés a legkisebb ellenállás útjára vonatkozóan nem a jövőre
irányul, hanem a piac lezajlott és aktuális eseményeit értékeli. Ha tehát a trader a trendváltásra
spekulál, előzetesen már észlelnie kellett, hogy a futó trenddel szembeni ellenállás kivehetően
megnövekedett.
77

A második feltétel pedig az, hogy a trade hozama a vállalt kockázat arányában igen magas
legyen. Ha valaki trendváltásra spekulál, akkor céljául nem azt kell kitűznie, hogy a piacon
pár pontocskát nyerjen, hanem vállalt kockázatának sokszorosát. Tegyük fel, hogy a kockázat
a vételtől a stop-ig 20 pontot tesz ki egy tetszőleges piacon. Ha valaki ilyen esetben belép egy
trend elleni trade-be, akkor árfolyam-céljának legalább 60 pontos nyereséget (a kockázat
háromszorosát) kellene eredményeznie.
Habár én trend-ellenes trading-stratégiákat alkalmazok, minden tradernek azt tanácsolom,
hogy főleg trendkövető stratégiákra összpontosítson. Ez lényegesen egyszerűbb módja a pénz
(sok pénz) megkeresésének a piacon. Majd csak ha abban a helyzetben lesz, hogy sikeresen
kereskedik trend-irányú stratégiákkal, akkor alkalmazzon trading-repertoárja kibővítéseként
trend-ellenes stratégiákat is.
A piacelemzés jelentősége nem azon múlik, hogy a piac irányulását nagy találati
valószínűséggel előre jelezzük. Fontosabb az, hogy segítségével összeállíthassuk a realitások
komplex palettáját az áttekintés biztosításához. A piacelemzés nem mértékadó a trading
sikeréhez. Nem azért van, hogy előre jelezze az ármozgásokat, hanem azért, hogy
felbecsülhessük a kockázatot, megállapíthassuk, hol vannak a határok, merre tart a legkisebb
ellenállás útja. Soha nem szabad arra használni, hogy valamit igazoljunk vele, különösen nem
egyetlen pozíciót.
Úgy kell használni a piacelemzést, mint egy térképet, amelyen különböző utak láthatók. Ha
Ön a szokásos értelemben használja - a piac irányulásának előjelzésére -, a térkép csak
egyetlen utat fog mutatni. Nos, azok a térképek, amelyeken csak egy út látható, igen
primitívek, és csak akkor adnak tájékoztatást, ha azt az egy utat nem hagyjuk el. Hiszen a
térkép sohasem maga a realitás, hanem azt jelenti, hogy el fogunk tévedni, ha az előre kijelölt
útirányt elhagyjuk.
A jó traderek másként használják a piacelemzést. Céljuk egy minél komplexebb térkép
megrajzolása, amelyik ugyan szintén nem a realitást ábrázolja, mégis segít nekik a realitást
megközelíteni. Ezeken a térképeken sok útvonal szerepel; szerepelnek rajta ellenállások és
szupportok, mint ahogy a térképen hegyek és folyók. Egyik térkép sem mutatja meg azonban,
hogy egy bizonyos akadály leküzdhetetlen-e, vagy sem. Sokkal inkább utal arra, hogy az
utakon nehézségek jelentkezhetnek.
A hozam-kockázat arány
Ha a piacelemzés segítségével nem tudunk rájönni, hogy merre halad a piac, miként tudná a
trader meghatározni, hogy a következő trade értelmes-e vagy nem? Ő csak azt tudja, hogy
tétet kell tennie, de nem ismeri a nyerés valószínűségét ennél az ügyletnél.
A tradernek döntenie kell, hogy jó fogadás áll-e előtte vagy rossz. Mivel a nyerés
valószínűségéről semmit sem tud, el kell fogadjon egy feltételezést. Ha abból indulunk ki,
hogy a trading-eredmény olyan véletlenszerű, mint egy pénzfeldobásé, akkor tanácsos lenne
egy 50 százalékos találati arányt feltételezni. Ahhoz, hogy a biztos oldalon legyünk, és nem
78

akarunk magunknak nehézségeket a piacon, induljunk ki abból, hogy találati arányunk 50
százalék alatt van.
Miként lehetünk azonban sikeresek, ha csak kevesebb, mint a felét nyerjük meg trade-
jeinknek, mondjuk 40 százalékát? Ez csak akkor működőképes, ha nyereség esetén
lényegesen többet nyerünk, mint amennyit veszteségnél elveszítünk.
Egy példa ehhez: Képzeljen el tíz véletlenszerű tradet. Hat tranzakció 100 eurós veszteséggel
zárult, kettőt nullában kistoppoltak, és csak kettő ért el 400 eurós nyereséget. Ebben az
esetben nyerünk, még ha tranzakcióink 60 százaléka negatív volt is, összesen 200 eurót, mivel
a nyerség utáni fizetségek jóval magasabbak voltak, mint a veszteségek.
Egy fogadás akkor jó, ha a hozam jóval magasabb, mint a kockázat. Sajnos előre nem
ismerjük trade-ünk hozamát - tehát nyereségét. Amit viszont ismerünk, az a kontraktonkénti
maximális veszteségünk. A különbség a belépés és kezdeti stopunk között az a maximális
összeg, amelyet készek vagyunk elveszíteni. Ha abból indulunk ki, hogy nincs slippage2,
akkor ez az összeg a kockázatunk.
Miként tudjuk azonban hozamunkat meghatározni? Az ugyanis csak a tranzakció befejeztével
válik ismertté. Ezért úgy kell terveznünk, hogy a hozam helyett kalkulációnkban egy
lehetséges árfolyamnyereséget veszünk figyelembe.
És ebben rejlik az árfolyampotenciál realisztikus felbecsülésének nehézsége. Ezen becslés
elvégzéséhez előbb válaszolja meg a következő kérdéseket:
Milyen időtartamot jelent Önnél egy tipikus trade átlagosan: egytől öt percet, egy órát vagy
egy napot?
Milyen idősíkon teszi meg belépési döntését: tick-chart, ötperces chart, órás chart?
A válasz ezekre a kérdésekre megmutatja Önnek, milyen hosszan van általában egy trade-ben.
Most meg kell neveznie, mik voltak a múlt ezen időszakában a realisztikus piaci mozgások az
aktuális piaci ingadozások (volatilitás) figyelembevétele mellett.
Vegyünk egy DAX-os daytradert, aki szokás szerint csak egy tranzakciót végez és
trendkövetőén működik.
- Tudnia kell, mi az átlagos napi ingadozás a DAX-nál (például 60 pont).
- Tudnia kell, mikor valószínű, hogy a piac tovább fut annak ellenére, hogy
az átlagos ingadozás nagy részén már túl van (például új piaci híreknél,
fontos technikai kitöréseknél stb.).
- Fel kell ismernie a támaszokat és ellenállásokat.
- Tudnia kell, hogy a kereskedési napon nyilvánosságra hoznak-e fontos
gazdasági híreket, amelyek esetleg növelik az ingadozást.
Ezen állandó paraméterek figyelembevételével határozhat meg a trader tradingjéhez egy reális
árfolyam-célt. A különbség az árfolyam-cél és a belépés között megadja a hozamot, amely a
lehetséges trade-ből következik.
79

Ezt a hozam lehetőséget kell a tradernek a kockázatával összevetnie, ha meg kívánja tudni,
hogy a trade jó fogadás-e, vagy sem.
A hozam az az összeg, amelynek megnyerését elvárom, ha elérhető az árfolyam¬cél; a
kockázat az az összeg, amelyet elveszítek, ha kezdeti stopnál kistoppolnak.
Rossz a fogadás, ha a vesztő és a nyerő ügyletek aránya nagyobb, mint a hozam-kockázat
aránya. Ha például a vesztő ügyletek aránya 60 százalék, akkor a hozam-kockázat aránynak
nagyobbnak kell lennie, mint 1,5; ezzel a trade elfogadható és a trader számára jó fogadást
jelent (vesztő ügyletek / nyerő ügyletek < hozam¬kockázat arány; tehát 0,6/0,4=1,5).
Én traderként megkísérlem az életemet megkönnyíteni és sikeres is akarok lenni, ha ügyleteim
kevesebb, mint 50 százalékát nyereséggel zárom. Nekem ezért mindig rossz fogadás lenne az,
amelynél a hozam-kockázat aránya 1,5 alatt van. Csak akkor lépek be egy tranzakcióba, ha
kockázatom legalább másfélszeresét megkereshetem.
Ezt a hozam-kockázat arányt azonban csak a trade megítélésénél alkalmazom. Amint
megnyitottam egy pozíciót, már semmilyen szerepet nem játszik nálam, mivel a piacot
meggyőződésem szerint nem lehet prognosztizálni.
A hozam-kockázat arány kritikája
Az a koncepció, hogy soha nem szabad olyan tranzakcióba belépni, amelynél legalább a
lehetséges kockázat 1,5- vagy 2-szeresét, esetleg akár a háromszorosát is nem lehet
nyereségként elvárni, bizonnyal egyike a legrégibb és legésszerűbb trading-koncepcióknak.
Ezt néha risk-reward-ratio-nak nevezik trading-könyvekben.
Mégis hangsúlyoznom kell egy világos figyelmeztetést: az árfolyam-cél meghatározása
semmi más, mint kísérlet a piac előrejelzésére. A szóban forgó koncepció azt feltételezi, hogy
ha a piac irányát helyesen becsültük meg, akkor még a mozgás mértékét is felbecsülhetjük.
Az én filozófiám viszont azt mondja, hogy a piac előre nem látható. A jövő bizonytalan, és
senki sem tudja előre megmondani, hová tart a piac, főleg azt nem, hogy meddig. Egy trade
teljesítőképességét kifürkészni - ez még merészebb, mint a piacelemzés, amely csupán azt
kísérli meg, hogy eltalálja egy jövőbeni mozgás irányát.
Tudjuk, hogy nem állíthatunk fel prognózist. Miért javaslom akkor mégis a hozam-kockázat
arány meghatározását minden trade előtt?
Azért, mert a hozam-kockázat arány figyelembevétele általában megvéd a bolondságoktól.
Túl gyakran loholnak traderek a piac mögött, amikor a mozgások nagyrészt már lefutottak és
a nyerési lehetőség már minimális. Általában az érhető el a hozam-kockázat arány
számításával, hogy a traderek kevesebbet kereskednek, tranzakcióik viszont megfontoltabbak.
Az nem fontos, hogy az árfolyam-cél ténylegesen realizálódik-e; meglehet, hogy a pozíciót
már előbb nyereséggel kistoppolják, de előfordulhat az is, hogy a piac jóval tovább megy a
árfolyam-célnál. Ami számít, az az, hogy a trader rendelkezzék egy feltétellel, amely arra
készteti, hogy trading-koncepciója és a statisztika értelmében ésszerűen kereskedjék.
80

Egy elrettentő példa: 20 pontos kockázatnál ötpontos nyereségre spekulálni -esztelenség.
A hozam-kockázat arány statisztikai koncepció, amely szorosan kapcsolódik egy trading-
stratégia elvárt értékéhez (lásd ehhez alább „Az elvárt érték" c. szakaszt). Ennek a trader
számára lehetővé kell tennie a pozíció megnyitása előtt az ésszerű döntés meghozatalát.
Ehhez fiktív értékekkel és feltevésekkel kell dolgoznia. Az adott feltevések (mint találati
arány, kockázat és árfolyamcél) segítségével matematikailag meghatározható, hogy a trade
ésszerű (racionális), vagy nem. Ha a döntés eleve a trade-re esett, a hozam-kockázat aránynak
már semmi szerepe nincs.
Le kell tehát szögezni, hogy ezzel az eljárással nem lehet meghatározni, hogy meddig megy el
a piac, hanem csak azt, hogy ésszerű lenne-e egy trade-be belépni addig, míg a piac a
megadott árfolyamcél felé halad. Ha a trader azt számítja ki, hogy ez statisztikailag nem
racionális, akkor álljon el az ügylettől.
Találati arány és Payoff-Ratio
Payoff-Ratio jelentése: A nyerő ügyletek átlagos nyeresége osztva a vesztő ügyletek átlagos
veszteségével.
A hozam-kockázat aránnyal találtunk egy eszközt, amellyel megítélhetjük, hogy a trade jó
fogadás-e, vagy sem. A rossz fogadások elkerülése hozzásegíti a tradereket a piaci túléléshez
és teljesítményük javításához. Mivel azonban nem láthatunk a jövőbe és így fogadásunk piaci
kimenetelét sem látjuk előre, fennáll a fogadás elvesztésének kockázata.
Lépjen be a trader akár mégoly jó hozam/kockázat mellett is -, ha állandóan elveszíti
fogadásait, akkor előbb vagy utóbb csődbe jut. Az összeomlás elkerülésére a tradernek
összesen három változót kell a kezében tartania. Van, amelyik jól kontrollálható, van, amelyik
nem.
Legnagyobb figyelmét a legtöbb trader a találati arányra összpontosítja. Ez megadja, hogy a
trader által végrehajtott tranzakciók hány százaléka zárul sikerrel. Ugyanakkor nem veszi
figyelembe, hogy a siker csak marginális volt-e vagy egy óriási nyereséget sikerült-e
kigazdálkodni. Egyébként a traderek magas találati arányt kívánnak maguknak, mert ezek
minden egyes trader én-jét, ego-ját erősítik. És ki az, aki nem szereti, ha igaza van!
A magas találati arány elérésének legegyszerűbb módszere, ha tartózkodunk a stopoktól és
mindegyik - mégoly csekély - nyereséget közvetlenül realizálunk. Előbb vagy utóbb ugyanis a
legtöbb trade nyereséggel végződik.
Ezen módszer hátránya csak az, hogy a kevés trade, amely soha nem fut nyerésbe, olyan nagy
veszteséget produkál, hogy a trader biztosan csődbe jut. Ezért kell a tradernek stop-okkal
veszteség-behatárolást működtetni. Amint azonban stop-árról dönt, nincs több kontrollja saját
találati kvótája felett. Most már a piac az, ami meghatározza, hogy egy tradet kistoppolnak-e
vagy az eredményesen befejezhető.
81

A tradernek a stop-ár megválasztásával természetesen van bizonyos befolyása a találati
arányra, mivel minél közelebb vannak a stop-ok a piachoz, annál gyakrabban lesz a trader
veszteséggel kistoppolva. Neki egyszerűen csak messzebbre kellene stop-jait a piactól
elhelyeznie, hogy találati arányát növelje, de ezt a befolyást a kvótára csak nagyobb
veszteségekkel tudja „megvásárolni".
A találati arány statisztikai változó, amelynek kétségtelenül van befolyása a teljesítményre és
a csődbe-jutás kockázatára. A következő ábrán szemléltetem a csőd-kockázat és a találati
arány közötti összefüggést:

Amint ez könnyen felismerhető, a csökkenő találati kvótával növekszik a csőd-kockázat. A
traderek általában 50 százaléknál magasabb találati kvótát szeretnének elérni.
A találati aránynak magában véve azonban nincs kifejező ereje a rendszer teljesítményéről.
Gyakran megtörténik, hogy egyes traderek magas találati kvótákkal mégis a piac vesztesei
közé tartoznak, mert csak kis nyereségeket és magas veszteségeket érnek el. A legtöbb top-
trader találati kvótája 50 százalék alatti és a csökkenő találati arány kockázata ellenére
mégsem jutnak csődbe.
A csőd-kockázatot csak egy további változóval lehet ellensúlyozni, mégpedig a payoff-ratio-
val. Ez a szám összeveti az átlagos nyereségeket az átlagos veszteségekkel. Minél magasabb
tehát a payoff-ratio, annál nagyobbak az átlagos nyereségek az átlagos veszteségekhez
viszonyítva. Annak a kockázata, hogy csődbe jutunk, növekszik, amint ez a következő ábrán
látható - ha a payoff-ratio csökken. Minél kisebb a payoff-ratio, annál valószínűbb a csőd.

82


Legyen szabad ezt egy példával megvilágítanom. Képzelje el, hogy minden alkalommal 1000
euró veszteséget ér el, viszont rögtön realizál 100 eurót, ha nyer. Átlagos veszteségei tehát
tízszer akkorák, mint átlagos nyereségei; a payoff-ratio 1/10 azaz 0,1. Ahhoz, tehát, hogy egy
veszteséges trade-et ellensúlyozzon, tíz nyereségeset kell elérnie. Annak a valószínűsége,
hogy sorozatban elér tíz nyereséges trade-t, hogy a veszteségeseket kiegyenlítse, az Ön találati
arányától függ; viszont még egy 80 százalékos találati arány esetén is csak 8,5 százalék a
valószínűsége egy tízes nyereség-sorozatnak. A csődkockázat tehát alacsony payoff-ratio
mellett igen magas.
Másként alakul a helyzet, ha mindig csak 100 eurót veszít, viszont átlagosan 1000 eurós
nyereség folyik be. Ez a10-es payoff-ratio ugyan nem nyújt garanciát arra, hogy Önt nem
fenyegeti csőd, de ennek valószínűsége lényegesen kisebb, mint az előző esetben. Akár azt is
megengedheti magának, hogy egy nyereség után tízszer veszít anélkül, hogy számlája
mínuszba fordulna.
Rögzítsük tehát: Minél magasabb a payoff-ratio, annál valószínűtlenebb a csőd. Miként
érhetünk el azonban egy magas payoff-ratiót? Alacsonyan kell tartanunk, azaz be kell
határolnunk veszteségeinket. Alacsony payoff-ratiót szűk stop-okkal érhetünk el. A szűk stop-
ok azonban - így tanultuk - csökkentik találati arányunkat. Látható tehát, hogy annak a
kísérletnek, hogy ezen két változó - találati arány vagy payoff-ratio - egyikét manipuláljuk,
kihatása van a másik változóra. Nem érhetünk el javulást a találati aránynál azzal, hogy a
stop-okat messzebbre helyezzük anélkül, hogy a payoff-ratiót csökkentenénk.
Aki ezt az összefüggést felismeri, nagy lépéssel közelebb jut a csúcsteljesítmény titkának
megfejtéséhez.
Szemináriumokon ilyenkor többen felvetik, hogy mégiscsak javítható a találati arány anélkül,
hogy a stopokkal foglalkoznánk, mégpedig azzal, hogy egyszerűen „jobb" jelzéseket találunk.
Ez az érvelés feltételezi, hogy valaki talált egy módszert, amely nagy valószínűséggel előre
látja a jövőt a piacon. A legjobb kilátásokkal ellátott módszer természetesen jobb találati
kvótát is eredményezhetne.
83

Az én tapasztalatom és filozófiám azonban az, hogy senki sem tud a piacon prognosztizálni és
így minden módszer, amely azon alapul, hogy tisztán látja a jövőbeni piaci mozgásokat, nem
más, mint illúzió. Még ha létezne is egy ilyen módszer, akkor sem érné meg örökké
keresgélni, mivel van a piacon egy egyszerű módszer a folyamatos nyereség-kígazdálkodásra
anélkül, hogy előre látni kellene, mit tesz a piac a jövőben.
Egyszerűsítsünk: Bízzunk egy módszerben, amelyik már akkor is nyereséggel „ajándékoz"
meg minket, ha csak helyesen viselkedünk a piacon. Ez a módszer nem épít magas találati
kvótákra, hanem arra, hogy a payoff-ratiót maximálni kell. Egy ilyen módszer értelmesebb,
mint a kísérlet a piac menetének előzetes meghatározása. A tradingnél ugyanis, sajnos, csak
kevés változót tudunk kontrollálni, és csak akkor érhetjük el, hogy sikeres traderré válunk, ha
a kontrollt hatékonyan tudjuk alkalmazni.
A találati arányt tehát csak részben tudjuk befolyásolni, mégpedig azzal, hogy a stop-szintet
közelebbre vagy távolabbra helyezzük. További jelentős hatása van ezenkívül a találati
arányra az árak előre láthatatlan alakulásának a piacon. Egyszerűbben kontrollálható a payoff-
ratio, amit maximálni lehet, ha találunk egy módszert, amelyikkel veszteségeinket alacsonyan
tudjuk tartani és nyereségeinket futni engedhetjük.
A kezdeti stop - initial stop - megválasztásával már rögzíthető a kontraktonkénti maximális
veszteség. Az átlagos veszteség egy intelligens exit-szabály alkalmazásával még jelentősen a
kezdeti kockázat alatt is lehet. Ha még az is sikerülne, hogy befolyással legyünk a nyereségek
nagyságára, már kezünkben a hatékony eszköz teljesítményünk kontrollálására.
Nem mondható meg előre, hogy a következő trade nyertes vagy vesztes lesz-e. így minden
egyes trade eredménye esetleges. A nyereségek vagy veszteségek nagysága egy trade-ben
azonban nem véletlenszerű, mivel befolyásunk van a paraméterekre. Nem a vesztesek vagy a
nyertesek száma fontos, hanem a nyertesek és vesztesek nagysága. Ezért alárendelt
jelentőségű a találati arány, viszont a payoff-ratio jelentős változó, amelynek nagy figyelmet
kell szentelnünk.
Másként megfogalmazva: Mindegyik rendszer találati arányát a belépési kritériumok és a
kilépési szabályok határozzák meg. A nyereségek és veszteségek nagyságának viszont semmi
köze a belépési stratégiához, hanem kizárólag a kilépési szabályhoz és a money-management
algoritmusunkhoz. A kilépési szabálynak van tehát a legnagyobb befolyása a trading-
rendszerre. Ennek optimalizálásában rejlik a csúcsteljesítmény titka.
Az elvárt érték
Az elvárt érték statisztikai fogalom. Még ha utálja is valaki a matematikát és a statisztikát, a
sikeres trader számára nem kerülhető el ennek a fogalomnak megértése.
Egy trading-stratégia pozitív elvárt értéke az alapvető feltétele annak, hogy a trading, mint
vállalkozás, pozitív legyen. Általában az elvárt érték adja meg, milyen összegű nyereséget
várhat a trader átlagosan trade-enkét. Az elvárt értéknek tehát pozitívnak kell lennie, ha a
trader sikeres akar lenni.
84

Két változónak van befolyása az elvárt érték számítására: az egyik egy rendszer vagy stratégia
találati aránya, a másik az átlagos payoff-ratio. Az elvárt érték képlete viszonylag egyszerűen
írja le a két változó összjátékát.
Szorozzuk meg találati arányunkat az átlagos nyereséggel és ennek eredményéből vonjuk le a
vesztő trade-ek aránya és az átlagos veszteség szorzatát: így kapjuk meg az elvárt értéket.
Képlet:
(találati arány * átl. nyereség) - (vesztő arány * átl. veszteség) = elvárt érték.
Még ha nem tart is sokat a statisztikákról, megéri, ha ezt a képletet pontosabban
megvizsgáljuk. Az elvárt érték mindig akkor nő, ha vagy a találati arány nagyon magas vagy
ha az átlagos nyereség nagyon nagy az átlagos veszteséghez viszonyítva.
Tegyük fel, Ön az elvárt értéket egy 80 százalékos találati kvótához 400 eurós átlagos
nyereség és 200 eurós átlagos veszteség mellett számítja ki, majd ezt összehasonlítja egy
stratégia elvárt értékével, amelynek találati kvótája csak 40 százalék.
Az első esetben 280 euró az elvárt érték.
 0,8 x 400 = 320
 0,2 x (-200) = -40
 Eredmény = 280
A második rendszernél 40 eurós elvárt értéket kell kapnunk
 0,4x400= 160
 0,6 x (-200) = - 120
 Eredmény = 40
Az elvárt érték tehát a fogyó találati kvótával észrevehetően csökken. Vigyázat: számítsa ki az
elvárt értéket, ha a találati arány csökken ugyan, mint a fenti példában, a payoff-ratio viszont
(átlagos nyereségek/átlagos veszteségek) növekszik. Az első esetben volt egy 2-es payoff-
ratiónk (400/200). Most azt feltételezzük, hogy átlagosan tízszer annyit keresünk, mint
amennyit veszítünk. Eszerint a payoff-ratiónk tíz.
Most 40 százalékos találati aránynál a következő eredményre jutunk:
 0,4 x 1000= 400
 0,6 x (-100) = -60
 Eredmény = 340
Az elvárt érték szemmel láthatóan emelkedett, bár a találati arány esett. Annak ellenére
nagyobb, hogy a találati arány csupán 40 százalékos, szemben az első példával, ahol ez 80
százalék volt. Ez a hatás amiatt lépett fel, mert az első példával szemben a payoff-ratio
jelentősen megnövekedett.
85

Látható tehát, hogy a payoff-ratio javításával javíthatunk az elvárt értéken és ezzel együtt
teljesítményünkön is. Még ha a payoff-ratio növelése a találati arány terhére történik is, ezt a
negatív hatást kompenzálni tudjuk.
Mit jelent ez a gyakorlatban? Például elhatározzuk, hogy javítunk a rendszerünkön, mégpedig
úgy, hogy csökkentjük a kezdeti stopot. Eredetileg 20 pontos stoppal dolgoztunk, most
redukáljuk ezt minden alkalommal tíz pontra. A szűkebb stop hatásai a találati kvótát érintik,
mivel a szűkebb stop többnyire gyakoribb veszteségeket okoz. A találati arány esik tehát,
tegyük fel: 50-ről 40 százalékra. Azonos payoff-ratio mellett az elvárt érték is esne; mivel
azonban átlagos veszteségeink is kisebbek - növekszik a payoff-ratio. Induljunk ki abból,
hogy az átlagos nyereségek változatlanok maradnak, és tegyük fel továbbá, hogy ezek 30
pontosak. így az előbbi payoff-ratióval (30/20 = 1,5) szemben 30/10 = 3-ra növekszik.
Elvárt érték a stop változtatása előtt:
 0,5 x 30= 15
 0,5 x (-20) = -10
 Eredmény = 5
Elvárt érték a stop változtatása után:
 0,4x30 = 12
 0,6 x (-10) = -6
 Eredmény = 6
Ha tehát a trader javítani akar teljesítményén, csak két lehetősége van: vagy növeli találati
arányát vagy javít payoff-ratióján.
Ha már döntöttünk egy belépési kritériumról, igen csekély az a befolyás, amellyel a találati
arány felett rendelkezünk. Természetesen tetszés szerint tesztelhetünk több belépési
kritériumot is és dönthetünk a legnagyobb találati valószínűséget biztosító módszer mellett.
Ennél az eljárásnál az a probléma, hogy a találati arány felett nincs kontrollunk. Ugyan
minden rendszerhez meghatározható utólag egy egzakt találati arány; de hogy ez a jövőben
éppígy viselkedik, az puszta feltételezés.
Tény az, hogy a legtöbb kereskedési szisztéma előbb vagy utóbb szemmel látható
eltolódásokat mutat a találati valószínűség terén. Ha azonban nem akarjuk, hogy a véletlen és
a szerencse döntsenek tradingünknél, akkor arra a néhány dologra kell összpontosítanunk,
amelyeket kontrollálni is tudunk.
Minden adott találati arányhoz tartozik egy payoff-ratío, amely pozitív elvárt értékhez vezet.
Ha sikerül Önnek a szükséges payoff-ratiót realizálni, akkor Ön egy sikeres trader.
Egy egyszerű számítási trükkel meghatározhatja, hogy milyen magasnak kell lennie
bármelyik tetszés szerinti találati aránynál a payoff-ratio-nak. Ossza el a veszteségi arányt a
86

találati aránnyal - megkapja azt a payoff-ratio-t, amely szükséges ahhoz, hogy a
nyereségküszöböt (break-even) elérje.
Tegyük fel, hogy a találati arány 20 százalék, ezzel a veszteségi arány 80 % (100 -20 = 80).
Osszuk el e kettőt egymással: 80/20 = 4; a payoff-ratio tehát négy. Ez nem jelent mást, mint
azt, hogy az Ön átlagos nyereségeinek négyszer olyan magasnak kell lenniük, mint a
veszteségei, hogy nullában legyen (break-even).
Próbálja ki ezt a számítást más veszteségi aránnyal is és ellenőrizze eredményét az elvárt-
érték képlettel:
 0,2 x 4+ 0,8 x (-1) = 0
Ha javítani kívánunk rendszerünkön, tekintsük a találati arányt adottságnak és
összpontosítsunk a payoff-ratio-ra.
Traderként két eszközünk van, amellyel a payoff-ratiót befolyásolmi tudjuk:
Először is az exit-szabállyal tudjuk nagymértékben kontrollálni, milyen magasak
veszteségeink és a nyereségeink. Hajiunk arra, hogy a veszteségeket hagyjuk futni és a
nyereségeket behatároljuk, vagy kifejlesztünk olyan mechanizmusokat, amelyek megengedik
nekünk, hogy veszteségeinket alacsonyan tartsuk és a nyereségeinket futni hagyjuk?
A másik fontos eszköz a payoff-ratio befolyásolására a pozíció nagysága. Milyen nagy a
pozíciónk, ha veszítünk? Milyen pozíciónagysággal érjük el nyereségeinket? Vegye
figyelembe, hogy a payoff-ratio-t tranzakciónként és nem kontraktonkét kell számítani. Ezért
lényeges tényező a pozíciónagyság átlagos nyereségeink és veszteségeink számításánál.
Azoknak a tradereknek tehát, akik javítani akarnak teljesítményükön, ügyesen kell bevetni a
két eszközt: egy intelligens exit-szabályt és egy professzionális money-management
algoritmust. A kilépési stratégiáról és a pozícióméretezésről szóló fejezetekben kifejtettem
néhány javaslatot ezekhez a szabályokhoz.
Csőd kockázat
Láthattuk, hogy a találati arány szinte jelentéktelen, amíg a payoff-ratio megfelelő. Tudjuk:
annak a kockázata, hogy csődbe jussunk, növekszik a csökkenő találati arány és csökkenő
payoff-ratio mellett.
A csődkockázat szempontjából a payoff-ratio a leginkább mértékadó, ezt a következő
példával kívánom érzékeltetni:
Egy trader szinte hihetetlen találati kvótája 90 százalék, mivel egy 3 DAX-pontos nyereség
után minden alkalommal realizálja nyereségét. Veszteség esetén általában olyan hosszan
engedi futni a tradet, míg az nyereségre vált, viszont 30 pontos veszteségnél meghúzza a
vészféket.
Ennél a stratégiánál az elvárt érték az alábbiak szerint adódik:
87

 0,9x3 = 2,7
 0,1 x (-30) = -3,0
 Eredmény = - 0,3
Ennek következtében ez a trader előbb vagy utóbb csődbe jut; nála a csődkockázat 100
százalék, mivel az elvárt érték negatív. Még a magas találati arány sem tudja számláját a
csődtől megmenteni.
Milyen javaslat tehető ennek a tradernek?
Sok lehetősége van stratégiája módosítására. Szűkebbre szabhatná a stopot vagy növelhetné
nyereségeit. Bizonyára senki sem javasolná neki, hogy javítsa találati arányát.
Ezen az extrém példán kívántam bemutatni, hogy egyszerűbb a payoff-ratiót befolyásolni.
Tegyük fel, hogy a trader lecsökkenti stopját 25 pontra, ez a találati arányt nem érinti.
 0,9 x 3 = 2,7
 0,1 x (-25) = -2,5
 Eredmény = 0,2
Ez a stratégia máris pozitív elvárt értéket hozott. Az előny azonban még csak 0,2 pont; azaz a
trader átlagosan 0,2 pontot kereshet trade-enként. Minél hosszabban kereskedik, annál több
pénzt kereshet. A kérdés csak az, hogy a trader képes-e egyáltalán realizálni a stratégia pozitív
elvárható értékét: ahhoz ugyanis, hogy új stratégiájával sikeres lehessen, elég hosszan kell
kereskednie - játékban kell maradnia. Sok trader azonban magas elvárt értékkel rendelkező
stratégiát alkalmaz anélkül, hogy ezt valamikor realizálnák, mivel előbb kilépnek a játékból.
Ilyen kudarc mindig akkor történik, ha a trader túl sokat kockáztat egy trade-nél. Minél
nagyobb az a hányad, amelyet számláján kockáztat, annál nagyobb a csődkockázat.
A traderek kockázatmenedzserek. Csak az éli túl traderként, akinek sikerül kockázatait
helyesen értékelnie. Itt nemcsak arról van szó, hogy a kockázatokat helyesen kell felbecsülni,
hanem arról is, hogy stratégiát kell kifejleszteni, a kockázatokkal bánni kell, így biztosítható a
hosszú távú túlélés a piacon.
A trader legfontosabb célja, hogy játékban maradjon.
Az időközi veszteségek és drawdown-ok nem elkerülhetők. Aki viszont ezek miatt mégis
kilép a játékból, nincs több esélye ezeket a veszteségeket behozni. Ezért a trader számára a
„Stay in Business" - maradj játékban - a legeslegfontosabb szabály. Az összes többi szabályt
ennek kell alávetni.
A traderek minden trade előtt értékelik a kockázatot, majd döntenek mellette vagy ellene. A
trader így professzionális játékosként viselkedik. Megkísérli a valószínűségeket felbecsülni
anélkül, hogy azok mennyiségét pontosítani tudná. A kockázatát viszont a trader mindig
pontosan meghatározhatja. így abban a helyzetben van, hogy döntsön, hogy a kockázat
88

személyére nézve elfogadható-e. A traderek és a profi játékosok is tudják, hogy egy esemény
még 95 százalékos belépési valószínűség mellett is bizonytalan marad.
Mivel a jövőbeni események bizonytalanok, minden trading-rendszernél fennáll a pénzvesztés
veszélye. Ha sorozatosan, halmozva jelentkeznek veszteségek, ez a számla összeomlását
eredményezheti.
A csődkockázat az a pont, amelynél a trader financiális erőforrásai egy részének elvesztése
miatt már nem képes stratégiáját megvalósítani.
A csődkockázat tehát nem jelent teljes veszteséget, hanem már akkor belép, ha a trader, bármi
okból is nem képes folytatni kereskedési stratégiáját - akár azért, mert a biztonsági tartalék
már nem elegendő, akár azért, mert a trader már nem képes követni money-management
szabályait, mert kereskedői tőkéjét a veszteségek felemésztették és stopját ésszerűtlenül túl
szűkre kellett szabnia a piacon. Mindkét esetben már fellépett a csődkockázat.
Azt a kockázatot, hogy valaki trading-képtelenné válik, elméletileg soha nem lehet teljesen
kizárni. Viszont egy trader képes stratégiailag úgy helyezkedni, hogy számára a csődkockázat
nem jelent fenyegetést. Ha ismeri saját csődkockázatát, és arra a helyes money-management
algoritmussal válaszol, kereskedését kevesebb izgalom terheli, mintha állandóan félnie
kellene, hogy elveszíti a játékok játékát.
Fontos, hogy tudja, mekkora csődkockázat szolgál stratégiája alapjául, azután olyat kell
találnia, amellyel élni tud!
Az, hogy mekkora csődkockázat elfogadható, az a trader kockázatoktól való idegenkedésétől
függ. Vannak emberek, akik 1000 esetből az egyszeri csődbejutást elfogadhatónak tartják,
mások ellenben egy worst-case-scenario-ná\ (forgatókönyv a legrosszabb esetre) maximum
egyet tudnának elfogadni 10 000 esetből.
Aki ismeri saját csődkockázatát és ura annak, az óriási előnyére ki tud fejleszteni a tradingnél
egy megfelelő öntudatot. Ezáltal kezelni tudja félelmét, és ki tud küszöbölni sok hibát, mint
például a túl szűk stopok elhelyezését.
Egy trading-rendszert drámaian meg lehet javítani, ha a csődkockázat kezelhető. Több
bizalom és kevesebb félelem nyugalmat visz a tradingbe, és ez emocionális stabilitást
kölcsönöz.
Ehhez viszont két alapkérdést meg kell válaszolni. Az első így hangzik: „Miként lehet
elviselni egy veszteség-sorozatot?", a második: „Hogyan lehet meghatározni, mi várható el a
piacon?"
Az első kérdést nem lehet matematikai képlettel megoldani, mivel sorozatos veszteségekre
minden ember másként reagál. Ezért fontos a trader számára, hogy tudja, miként reagál ő
személyesen sorozatos veszteségekre.
89

A szakirodalomban újra és újra írnak kísérletekről, hogy az optimális pozíciónagyságról szóló
kérdésre képletekkel találjanak választ. Az Optimal-F és a Kelly-kritérium ezek közül a
legismertebbek.
Ezek a képletek azonban csak az egyénileg optimális pozíciónagyság megállapításában
tudnak a tradernek támogatást nyújtani. Nem térnek ki a trader személyes kockázati
hajlamára. A legjobb matematikai pozíció sem használ a tradernek semmit, ha ő maga
személyesen, kockázattűrő képessége alapján nincs abban a helyzetben, hogy a képlettel
megállapított pozíciónagyságokat a piacon menedzselhesse.
Ahhoz, hogy a csődkockázattal együtt lehessen élni, ismernünk kell azt, és tudnunk kell
számolni vele. Ebben segítségünkre lehet egy egyszerű statisztikai pozíció, amelyet a
következőkben vizsgálunk meg közelebbről.
Feltételezzük, hogy Önnek van egy 50 000 eurós számlája, és hogy a találati aránya 50
százalékos. Ha nyer, tétje kétszeresét kapja, ha veszít, a teljes tét elvész. Az Ön csődpontja
egy 40 000 eurós számlaállomány, így legfeljebb 10 000 eurót veszíthet. Milyen összeget
kockáztasson?
Gondolkozzék egy percig, miként oldaná meg a feladatot. Biztosíthatom, hogy a kérdésben
már szerepel az összes fontos információ.

Veszteség-valószínűség : 50% !!!


A trédek
száma
A veszteség
sorozat
valószínűsége
Előfordulás
1000-ből
Előfordulás
10000-ből Tét
1 50,00000% 500 5000 10000,00
2 25,00000% 250 2500 5000,00
3 12,50000% 125 1250 3333,33
4 6,25000% 62,5 625 2500,00
5 3,12500% 31,25 312,5 2000,00
6 1,56250% 15,625 156,25 1666,67
7 0,78125% 7,8125 78,125 1428,57
8 0,39063% 3,90625 39,0625 1250,00
9 0,19531% 1,953125 19,53125 1111,11
10 0,09766% 0,9765625 9,765625 1000,00
13 0,01221% 0,12207031 1,22070313 769,23
14 0,00610% 0,06103516 0,61035156 714,29
19 0,00019% 0,00190735 0,01907349 526,32
20 0,00010% 0,00095367 0,00953674 500,00
30 0,00000% 9,3132E-07 9,3132E-06 333,33
40 0,00000% 9,0949E-10 9,0949E-09 250,00
50 0,00000% 8,8818E-13 8,8818E-12 200,00
90

A kérdés, amelyet először kell megválaszolnia, úgy hangzik, hogy mennyire valószínű az,
hogy egymásután x-szer veszít. Mert az, hogy hányszor veszíthet sorozatban, anélkül, hogy
nyerne, az attól függ, hány részre osztja fel 10 000 eurós kockázati tőkéjét. Ha tíz egységre
osztja fel, egymásután tízszer veszíthet. Ha viszont 20 egységre osztja, akkor 20-szor
veszíthet sorozatban a csődig.
Mivel tudja, hogy mi a valószínűsége annak, hogy egy tranzakciónál veszít (találati kvótája
50%), azt is kiszámíthatja, mennyire valószínű az, hogy x-szer egymásután veszítsen. A
statisztikában beszélünk úgynevezett „feltételes valószínűségről" -azért feltételes, mert egy
esemény bekövetkezte attól a feltételtől függ, hogy egy másik esemény előzőleg
bekövetkezett-e. Egy kétveszteséges sorozatnál például szükséges, hogy nem csak a második,
hanem már az első trade is veszteséggel záruljon. A valószínűségek a pozíció-lánc minden
egyes tagjánál összeszorzódnak, hogy a teljes eredmény valószínűsége megmaradjon.
Egy x db-os veszteségsorozat létrejöttének valószínűségéről, 50 százalékos találati arány
esetén, a fenti táblázatban nyerhető áttekintés.
Négy egymást követő vesztes trade valószínűsége például 6,25 százalék. Ez nagyon magas
valószínűség egy trader számára, mivel 100 tranzakciónál több, mint hatszor számíthat négyes
veszteségsorozatra. Egy négyes sorozat valószínűségét nem lehet csökkenteni, mert azt eleve
megszabja a találati arány; a valószínűséget csak a találati arány növelésével lehetne
csökkenteni.
A trader számára igen fontos, hogy ismerje a sorozatos veszteségek valószínűségét, mert
ebből tudja, milyen veszteségsorozatokra számíthat statisztikailag a kereskedés során. Mert
nem pechnek kell tartani, ha a trader négyszer egymásután veszít. Ezek az események
statisztikailag meghatározottak.
Még ha egy trader sem hallja szívesen - fennáll annak a valószínűsége is, hogy tízszer
egymásután veszítenek. Ahogy a táblázatból kivehető, ennek valószínűsége ugyan csak 0,098
százalék, mégis létezik erre az eseményre egy mérhető valószínűség, amelyet nem lehet
figyelmen kívül hagyni. Tessék meggondolni: 14 000-szer valószínűbb ez az eset, mint az,
hogy hatosunk legyen a lottón! (A hatos lottó-telitalálat valószínűsége kb. 0,000007 %)
Mit jelent ez a menedzselés szempontjából? Nem kerülhetjük el, hogy ez az esemény (tíz
veszteség folytatólagosan) 1000 tranzakció során legalább egyszer beüt - a statisztika erre
figyelmeztet. Tehát ha ezzel kell számolnunk, akkor stratégiánkkal kell gondoskodnunk arról,
hogy ne érjen bennünket csőd, ha ez a valószínűtlen, de lehetséges esemény bekövetkezne.
Mivel az eseményt magunk nem tudjuk elkerülni, védenünk kell magunkat a csődtől azzal,
hogy ilyen veszteség-sorozat után még elegendő pénzzel rendelkezzünk. Tehát mindig csak
kis összegeket kockáztatunk. Ezek mértékét egyszerű képlettel lehet kiszámítani: a
kockáztatott összegeknek egy sorozatos veszteségnél összességükben nem szabad
nagyobbnak lenniük, mint a teljes összeg, amelyet elveszíthetünk, mielőtt bekövetkezik a
csőd.
91

Példánkban ez a következőket jelenti: Ha legfeljebb 10 000 euró veszteséget tudunk elviselni,
nem szabad például tíz trade sorozatos veszteségei összegének nagyobbnak lennie, mint
10000 euró. Feltéve, hogy 1000 eurót kockáztatunk tradenként, akkor tíz tradenél a
legrosszabb esetben 10000 eurót veszítünk.
A fenti példához most kiszámíthatjuk, mennyi pénzt kellene kockáztatnunk, ha 50 százalékos
nyerési esély mellett legfeljebb 10 000 eurót akarunk elveszteni. A csődkockázatot soha sem
zárhatjuk ki, de megállapíthatunk egy egyéni tűréshatárt.
Ha mi magunkra nézve elfogadhatónak tartunk egy 0,1 százalék alatti valószínűséget - tehát,
hogy 1000 esetből egynél kevesebbszer fordul elő nálunk csőd -, akkor maximum 1000 eurót
szabad kockáztatnunk.
Miután már tudja, hogy mennyire valószínű az Ön számára egy x veszteségből álló sorozat
megadott találati aránynál, fel kell tennie magának a kérdést, milyen csődkockázattal képes
„együtt élni". Ha elfogadhatónak tartja azt, hogy 1000 esetből egyszer csődbe jut, akkor meg
kell néznie a nevezett táblázatban, mikor süllyed egy ezrelék alá a valószínűség, ha az x
veszteségből álló sorozat bekövetkezne.
Amint a táblázatban látható, ez az eset sorozatban tíz trade-nél fordulhat elő. A valószínűség
csupán 0,098 százalék, tehát egy ezrelék alatti. így statisztikailag nem fordul elő 1000 eset
alatt, hogy csődbejut.
Ebből a példából azonban az is kivehető, hogy 10 000 esetnél legalább egyszer előfordul,
hogy fellép egy tízes veszteségsorozat. Ha be akarja biztosítani, hogy 10 000 eset alatt
egyszer se forduljon elő, hogy csőd következik be, ismét meg kell néznie a táblázatot, melyik
veszteségsorozatnál és mikor áll fenn akkora valószínűség, amely olyan csekély, hogy a
kritikus esemény 10 000 esetnél egyszer sem fordul elő.
Egy 14 veszteséges sorozat annyira valószínűtlen, hogy egyszer sem fordul elő 10 000 trade-
nél. Egy 13-as hasonló sorozat valószínűsége már 0,01 százalék, tehát 10 000 esetnél már
egyszer előfordulhat.
A veszteségsorozat utáni keresgéléssel, amely sorozatnak olyan kicsiny a valószínűsége, hogy
komfort-érzetünket a csődkockázattal kapcsolatban kielégíti, most meghatározhatjuk
pozíciónk nagyságát. Is. Mert ha egy 14 veszteséges sorozat olyan valószínűtlen, hogy 10 000
eset alatt egyszer sem fordul elő, megengedhetjük magunknak, hogy kockázati tőkénket 14
egységre osszuk fel, amelyeket azután kockáztatunk. Ha kockázati tőkénk - mint eddig - 10
000 euró, ennek felosztásából (10 000/14) 714,29 euró adódik tétként. Ezzel a fogadási téttel
biztosak lehetünk abban, hogy valószínűleg egy sorozatos veszteség ellenére sem következik
be csődkockázatunk.
Minél alacsonyabb a komfort-szint, annál kisebbnek kell lennie a tételnek is. Ügyelni kell
arra, hogy a csődkockázat többnyire nem a teljes veszteségnek felel meg, minthogy a tradert
már egy előző totális veszteség kényszerítette a trading abbahagyására. Szokás szerint
sikertelennek neveznek egy stratégiát, amikor például 30 százalék veszteség keletkezett; így
egy 30 százalékos drawdown már csődkockázatot jelent.
92

Egy 100 000 eurós számlánál ez 70 000 eurós számlaállományt jelent. Feltéve például, hogy
50 százalékos a találati arányunk és elfogadjuk az egy veszteséget ezer esetből, mint
csődkockázatot, akkor sorozatban tíz veszteséget tudunk elviselni 3000 eurós tétekkel. Ebben
a példában ez pontosan 3 százaléka kezdeti számlanagyságunknak.
Itt szeretném röviden megemlíteni a kezdők által gyakran ürügyként emlegetett védekezést,
hogy egy kis, pl. 25 000 eurós számlánál nincs lehetőség money-management-re.
Induljunk ki abból, hogy egy kezdő, ellentétben egy profival, egész számláját elveszítheti,
mivel nincs kellő gyakorlottsága, és egyéb jövedelmei is vannak, tehát nem a tradingből él.
Ezért összehasonlítható egy olyan traderrel, akinek 100 000 euró van a számláján, de ebből
kell élnie is. Neki nem szabad elfogadnia 25 százalékosnál magasabb drawdownt, mert
havonta kell pénzt leemelnie számlájáról.
Mindkét tradernél bekövetkezik a csődkockázat egy 25 000 eurós tétnél; így mindketten
azonos feltételek mellett kereskednek, ha a csődkockázatról van szó. Ezért a csődkockázat
elkerülése szempontjából a kezdőkre is ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a
hivatásosokra. A fogadás nagysága abszolút értelemben tehát ugyanaz, százalékosan ez
esetben négyszeres.

93

8. Kezdők szerint fontos a helyes belépés
Kezdők nagy fontosságot tulajdonítanak a helyes belépésnek, pedig ez a legkevésbé fontos.
Van viszont néhány dolog, amire ügyelni kell.
A belépés
A kezdők nagy fontosságot tulajdonítanak a helyes belépésnek. Azoknak viszont, akik kellő
tapasztalattal rendelkeznek bizonyos hibák elkerülésére, ez elég jelentéktelen.
Hosszan töprengtem, hogy írjak-e egyáltalán egy fejezetet a belépésről, mivel minden jó
trader sikere nem a belépési, hanem a kilépési stratégián és money-management-en (pozíció-
méretezés) múlik. Azonban tartottam attól, hogy egyes olvasók emiatt azt gondolhatnák, hogy
el akarom hallgatni az igazi trading-titkot, ha ezt a témát kihagyom, erről pedig szó sincs.
Szeretném azonban hangsúlyozni - még ha ismételem is önmagam -: Egy pozícióba való
belépésben nincs semmi mágikus, semmi különleges. Egyes traderek azért összpontosítanak
újra meg újra a belépésre, mert azt hiszik, hogy ezzel kontrollálni tudják a trading
eredményességét. Mivel azonban senki sem tudja, mit hoz a jövő, ez a gondolat hamis.
A véletlen belépés
Azt, hogy a belépés egy pozícióba szinte véletlenszerűen is megtörténhet, sok trader nehezen
hiszi el. Túl gyakran emlékeznek vissza olyan helyzetekre, amikor pontosan tudták, mit fog
tenni a piac. Még arra is visszagondolnak, hogy ilyen esetekben sok pénzt is nyertek. Én nem
állítom azt, hogy ilyen megérzések nem léteznek, mivel magam is átéltem több ilyet.
Traderként azonban nem számíthatunk arra, hogy megérzéseink olyan megbízhatóak, mint
egy kristálygömbé, amely belelát a jövőbe.
Egyszerűbb és biztosabb abból kiindulni, hogy a jövő bizonytalan. Még olyan esetekben is,
amelyek számunkra egyértelműnek tűnnek - mint például a World Trade Center elleni
terrortámadás 2001. szeptember 11-én - sem tudhatjuk, hogy miként viselkedik a piac.
Ön nem hiszi? Akkor nézzük a következő példát.
Képzelje azt, hogy meggyilkolnak egy kedvelt amerikai elnököt, és ezt Ön egy perce tudja,
tehát reagálhat még a piacon. Egyetlen feltétel van: csak a következő nap bonyolíthatja le a
tranzakciót.
Bizonyára majdnem mindegyik trader egy short pozíció mellett döntene. A tény az, hogy a
részvénypiacra alig tett hatást Kennedy agyonlövése, és aki a következő nap bonyolította
volna le a pozícióját, veszteséggel távozhatott volna a piacról.
Nézzünk egy másik példát.
Az amerikai városok egyik legnagyobbikát teljes áramszünet éri; az egész áramellátás
összeomlik. Senki sem tudja, hogy ez véletlen-e vagy terroristák idézték elő. A legutóbbi
alkalommal, amikor egy amerikai nagyvárosban bekövetkezett egy ilyen elsötétedés, a
94

nemzeti gárdának kellett beavatkoznia, hogy megakadályozza a fosztogatásokat. Ön ismét
jókor tud az eseményről és napon belül is tud kereskedni.
Itt sincs hatása az eseménynek a piacra. Amikor 2002-ben kialudtak a lámpák New Yorkban,
nem következett be pánik. A részvénypiac, amely éppen bezárt, már az éjjeli ülésen - amely
30 perccel a kereskedés zárása után kezdődött - magasabban nyitott.
Ezekkel a példákkal azt szeretném kifejezésre juttatni, hogy a piacokon nincs „kell". Csak két
dolog van, amit tennünk kell: adót fizetni és meghalni. Az összes többi bizonytalan.
Az utóbbi bekezdésekben az érthetőség kedvéért olyan szituációkat írtam le, amelyeknél a
híreknek meg kellett volna mozgatniuk az árfolyamokat. Önök ezeket a példákat azonban
meghatározott indikátorokra és ár-formációkra is értelmezhetik: biztos jelzés nincs. Emiatt az
alapvető bizonytalanság miatt a belépés csak minimális kontrollt tesz lehetővé. Néha
működik, néha nem.
Beszállna-e Ön egy autóba, amelyben a kormány hol működik, hol nem? Vagy van kontroll,
vagy nincs. A belépés tehát nem fontos - nem teszi számunkra lehetővé a kontrollt, amelyre
szükségünk lenne ahhoz, hogy megbízható trading-eredményt produkáljunk. Olyan dolgokra
kell összpontosítanunk, amelyek megbízhatóbbak.
Csak kevés olyan paraméter van, amelyeket valóban kontrollálhatunk. Ezek közé tartozik egy
pozíció nagysága és a kilépési-stratégia, amelyek segítségével mindig befolyással
rendelkezünk átlagos nyereségeinkre és veszteségeinkre. Ezért kell mindenek felett
figyelmünket erre a két tényezőre fordítanunk.
Ha a belépés nem fontos egy kereskedési rendszer vagy stratégia számára, akkor miért vetik
ki a kereskedők - mondhatnánk: kockán - minden reggel, hogy eldöntsék: long-ra mennek,
vagy short-ra?
Vannak kereskedési stratégiák, amelyek véletlen belépésen alapulnak és sikeresek. Van K.
Tharp Tom Bosso-val együtt bemutatta könyvében: Trade Your Way to Financial Freedom,
hogy a véletlen belépések is lehetnek sikeresek.
Meggyőződésem, hogy sok tradernek véletlen belépési stratégiája van anélkül, hogy tudna
róla. Mivel tárgyilagosan nézve nincs semmi különbség aközött, hogy valaki a belépéssel
megvárja a piacon bizonyos kritériumok bekövetkeztét vagy azt lesi, hogy mikor mutatja a
dobókocka mondjuk a hatost. Például mindig vásárolhatna, ha a Bullish Engulfing minta (egy
chart-minta) megjelenne az ötperces candlestick charton - vagy ötpercenként dobhatna és
minden hatosnál ugyanezt tenné. Ugyanúgy, ahogy a kockadobásnál, ahol 1/6 valószínűséggel
bekövetkezik egy hatos, van bizonyos valószínűsége a Bullish Engulfing minta
megjelenésének is a charton. Viszont csak akkor szignifikáns statisztikailag a módszer, ha
hosszabb megfigyelést követően egy Bullish Engulfing minta után, egy meghatározott idő-
szakaszban, a piac valóban magasabban jegyez.
Szignifikáns (jelzésértékű) annyit tesz, hogy valamely módszer jobb, mint a véletlen - tehát az
árfolyam akkor az esetek több mint 50 százalékában ténylegesen emelkedett. Csak ebben az
95

esetben lenne a belépés „randomless" - nem véletlenszerű. Hogy ki és mennyi fáradságot
fordít arra, hogy a véletlennél jobb belépést találjon, ezt a traderekre bízom.
A valóban fontos üzenet minden trader számára azonban az, hogy még véletlen belépéssel is
sikeresen kereskedhet, ha ehhez a belépéshez illő kilépési-stratégiát és a helyes
pozíciónagyság-menedzsmentet választja.
A személyre szabott kereskedési stratégia kialakításánál fontos, hogy az ne foglalkozzék
hosszasan az optimális belépéssel, hanem néhány egyszerű, tárgyilagos kritériumot
kapcsoljon hozzá és ezután ehhez a belépéshez találja meg az optimális kilépési stratégiát és
az ahhoz illő money-management szabályokat. Aki eljut idáig és pénzt keres, hamarosan
észreveszi, hogy nem érdemes nagyon kiélezni a belépést. Viszont nagy valószínűséggel újra
és újra felül fogja vizsgálni kilépési szabályait figyelemmel a lehetséges piaci változásokra és
szükség esetén módosítja azokat.
Így tervezze meg belépését
A belépési stratégia a tradernek alapvetően három választ kell közvetítsen: Mikor, milyen
áron és milyen irányban lépjen be. Ezek közül én a „mikor"-t és a „milyen áron"-t tartom
fontosabbnak az irány-nál, hiszen - mint tudjuk - senki sem lát a jövőbe. Mégis először az
irány kérdését kell megválaszolnunk belépésünk tervezésénél, még mielőtt az optimális
időpontot és a legjobb árat meghatároznánk. Miként tudja azonban valaki trade-je irányát
meghatározni olyan piacon, amelyik véletlenszerűen mozog?
A filozófia
Könyvem első részében már leírtam, milyen fontos, hogy legyen a piacról filozófiai
elképzelésünk. Csak olyan stratégiában bízhatunk, amelyik az általunk elfogadott filozófián
alapul.
Az én modellem olyan piacból indul ki, amelynek kurzusai véletlenszerű minták szerint
változnak, amelyek egyes mozzanatait azonban felerősíti, torzítja vagy csonkítja a résztvevők
hangulata. Képzeljük el, hogy a pénzügyi piacok Véletlen-tündérének van egy kockája,
amellyel minden nap játszik. Ezen a kockán teljesítmény-pontok szerepelnek, ezért a piac
véletlenszerűen felfelé vagy lefelé tart. Ha viszont a piaci résztvevők hangulata jó, a piac
kétszer olyan erősen emelkedik, mint amennyit a dobott teljesítmény-pontok száma
ténylegesen mutat. Ha Véletlen-tündér például ötöst dobott, a piac tíz ponttal emelkedik. A
piac esése sem olyan mértékű, mint amennyit a negatív teljesítmény-pontok mutatnak, ha a
résztvevők hangulata jó. Ha viszont nyomasztó a pesszimizmus, akkor a piac csak három
pontot emelkedik, még ha Véletlen-tündér ötöst dobott is; viszont ha mínusz egyet dobott,
akkor két pontot esik.
A piac résztvevőinek hangulata tehát fontos befolyást gyakorolhat, még ha az árfo-lyamok
irányultan csak véletlenszerűen mozdulnak is meg. Ez az én modellem a részvénypiacról
illetve a pénzügyi piacokról.
96

A hangulatoknak természetesen sokkal gazdagabb fokozatai vannak, mint a jó és a rossz,
filozófiámat azonban lényegében jellemzi ez a példa. Egyrészt kifejti a modellem, hogy a
piacok nem engedik „megjósolni magukat", mert nem tudhatjuk, hogy Véletlen-tündérnek mi
lesz a következő dobása. Másrészt rámutat arra, hogy máris előnyünk van, ha felismerjük a
piaci résztvevők hangulatát. Emiatt legalább is feltételezhetjük, hogy az elmozdulás erősebb
vagy gyengébb lesz, mint amit a kocka mutat.
Ezt tudva abban a helyzetben vagyunk, hogy belépésünket okosabban alakítsuk ki egy pusztán
véletlen belépőnél. Ugyan még mindig nem tudjuk, hogy a belépési jelzéssel nyerünk vagy
veszítünk-e; ha viszont helyesen becsültük meg a pszichológiai hangulatot, akkor
feltételezéseket alakíthatunk ki a trade lehetőségeiről. Mert ha pozitív piaci hangulat mellett
emelkedő árfolyamra teszünk, akkor Véletlen-tündér ötös kockadobása ellenére kétszer annyit
növekedhet a piac
Ha trendkövető stratégiákat alkalmazunk, akkor tehát a long-oldalon próbálkozzunk.
Miután azonban senki sem tudja, hogy Véletlen-tündér a következő dobásával mégis nem
negatív számot vet-e ki, elvben semmi sem szól egy short-trade ellen -mindazonáltal gyors
kilépést kellene akkor választanunk, mivel a pozitív hangulat miatt a potenciál nem túl magas.
(Vegye figyelembe: a teljesítmény-kockán nincs preferencia (nagyobb valószínűség) pozitív
vagy negatív teljesítmény pontokért.)
Long vagy short? Először is állapítsa meg a trade irányát!
Becslésünk szerint a pszichológiai hangulat miatt nem a véletlenen múlik az, hogy long vagy
short menjünk, hanem azon, hogy miként ítéljük meg egy trade potenciálját a kockázattal
kapcsolatban.
Jó piaci hangulat mellett például nagyobb potenciált feltételezhetünk a long-oldalon, viszont
kisebbet a short-oldalon. Ez a kritérium dönt, összefüggésben a legkisebb ellenállás útjával a
trade irányáról.
Ahhoz, hogy a mindenkori trend potenciálját még pontosabban megbecsülhessük, pillantsunk
különböző időbontásokban a chartra és keressünk ellenállásokat és támaszokat.
A támaszok és az ellenállások jellegzetes piac-pontok, gyakran felismerhetők a piac mozgási
zónái egy sávban. A napi csúcsok, mély- és egyéb szélső pontok jellegzetes ismertetőjegyek,
amelyek ellenállásokra illetve támaszokra utalnak.
Kevésbé alkalmasak a trendvonalak, mivel ezek képzeletbeliek, azaz nem reálisan kialakult
árfolyamok, mint egy sávzóna. Ezek a vonalak csak a chartisták fejében léteznek és gyakran
csak utólag ismerhetők fel a chartokon.
A trendek ezenkívül hajlanak arra, hogy szétágazzanak. Ez azt jelenti, hogy a trendvonal
ugyan megtörik, a trend mégsem fejeződik be, hanem kissé laposabban fut tovább.
A trend-vonalak és jellegzetes piaci pontok között a mozgóátlagok a támaszok és ellenállások
utáni keresés során felemás állapotot vesznek fel. Mivel ezek az árfolyam-vonal
97

kiegyenlítését jelenítik meg, reálisabbak a trendvonalaknál. Mindenesetre olyan sok lehetőség
van az árfolyamvonal kiegyenlítésére (13, 21, 50, 100 napos, egyszerű mozgó átlag,
exponenciális, súlyozott, súlyozatlan stb.), hogy én magam a mozgó átlagoknak ilyen
összefüggésben nem tulajdonítok jelentőséget.
Egyáltalán nem tartom fontosnak a Pivot-pontokat és a Fibonacci-szinteket. Ezek a kiindulási
pontok értéktelenek és legfeljebb egy „self fullfilling prophecy" (önbeteljesítő jóslat)
keretében használhatók. Mivel legalább négy Fibonacci- és hat Pivot-pont létezik, már a
valószínűség törvényéből is az következik, hogy egy kereskedési nap folyamán, átlagos, 30
pontos mozgástartomány mellett ebből a tízből legalább egy extrém pontra vagy markáns
kereskedési pontra esik.
Megengedve, hogy még egy-egy pontos tolerancia is járul mínuszban és pluszban ezekhez a
mágikus árakhoz, ekkor a lehetséges 30 pont mellett eljutunk oda, hogy a piac egy tetszés
szerinti kereskedési napon 100 százalékos valószínűséggel ezen pontok egyikén fordul vagy
ott éri el szélső értékét.
Az ellenállások és támaszok, amelyeket egy pozíció megnyitása előtt azonosítottunk,
segíthetnek nekünk a trade potenciáljának felbecslésében. Általában több ellenállást és
támaszt is találunk, amelyeket én, az aktuális piaci ártól kiindulva, esetenként megszámozok:
így az első ellenállást E1-nek nevezem, majd következik a E2 és így tovább. Éppígy járok el a
támaszokkal; ezeket T1-nek, T2-nek nevezem, és így tovább.
Az, hogy a piacnak van-e potenciálja ahhoz, hogy E1-re vagy akár E2-re emelkedjék, egyrészt
attól függ, hogy milyen erős volt az elmúlt napokban az átlagos felfelé-mozgás, másrészt
attól, hogy a piaci hangulat pozitív vagy negatív.
Többnyire abból indulok ki, hogy a piac az elmúlt pozitív napok átlagos árfolyam-potenciálját
az aktuális napon is kimerítheti, ha a piaci hangulat pozitív. Ha az átlagos mozgás egy pozitív
napon például 60 pont volt, akkor úgy veszem, hogy ez az aktuális pozitív napon is érvényes.
Példánkban jegyezzünk - DAX jelenleg 4200-on - 4180-as napi mélypontot; én ekkor abból
indulnék ki, hogy a piac további 40 pontot emelkedhet (20 ponttal már emelkedett a
mélypontról). Ha az ellenállás most 4240-nél van, akkor én ezt árfolyamcélként határoznám
meg. Ha viszont csak 4260-nál található ellenállás és előtte 4220-nál, akkor mindenképpen
elfogadok a piacon akár egy 4260-as potenciált. Ha az ellenállás már 4230-nál lenne, akkor a
potenciált 30 ponttal csökkenteném.
Éppígy járok el short-tradeknél, úgy, hogy az elmúlt negatív napok átlagos napi
veszteségeiből a támasz zónák figyelembevételével számítom ki a potenciált.
Egyet kell az átlagképzésnél figyelembe venni: Én a pozitív árfolyam-potenciálhoz mindig
csak azokat a napokat veszem tekintetbe, amelyeken a piac észrevehetően emelkedett. Azok a
napok, amelyeken a piacon nem volt tendencia érezhető vagy éppen esett, itt nem játszanak
szerepet. Mivel én daytrader vagyok, nem veszek figyelembe napi chartot, hanem órás
chartot, és egy szokásos rally egy napon belüli átlagát alkalmazom. Csak ezt használom fel az
átlagképzéshez.
98

Amint kiszámítottam egy trade potenciálját, megkísérlem a kockázatot meghatározni.
Általában keresek ehhez egy alkalmas kezdeti stop-árfolyamot, amely nincs túl közel az
aktuális piaci árhoz, de nem is áll túl távol attól. Ismét tájékozódom a jellegzetes piaci
pontokról, mint a támaszok és az ellenállások, valamint a relatív és abszolút csúcs- és
mélypontok. Amint megtaláltam ezeket a pontokat, meghatározhatom a trade
kontraktusonkénti kockázatát és beilleszthetem a potenciálja szerinti viszonylatba.
Ha ekkor egy számomra vonzó hozam-kockázat arány áll fenn, akkor belépek a trade-be.
Ítélje meg a piac pszichológiai állapotát
A fent leírt piac-modellből kiindulva felmerül a kérdés, miként képes az ember a piaci
résztvevők pszichológiai állapotát megfigyelni és megállapítani.
Itt is a legkisebb ellenállás útjának megfigyelése a legegyszerűbb eljárás. Egy piac, amelyik
határozott trenddel halad egy irányban és erős momentumot mutat a trend irányában, a
legjobb jelzése annak, hogy a pszichológiai állapot is a trend irányában értelmezhető.
Léteznek komplexebb módszerek is, mint a szentiment-analízisek vagy az Elliott-
hullámelmélet. A szentiment-analízisek a piaci résztvevők hangulatát vagy kikérdezéssel vagy
a put-cail-ratio (PCR) és egyéb szentiment-indikátorok megfigyelésével vizsgálják. Az én
tapasztalataim szerint a szentiment-indikátorok a daytrading számára kevéssé alkalmasak,
viszont a pozíció-tradingnél igen értékes információt szolgáltatnak.
Én személyesen előnyben részesítem az Elliott-hullámokat ahhoz, hogy képet alkossak a piac
pszichológiai állapotáról. Megjegyzem: az Elliott-hullámokat nem az árfolyam-prognózishoz
használom, mivel, mint már említettem, senki sem tudja előre megmondani, mit hoz
legközelebb a jövő. A piaci pszichológia megismeréséhez viszont az Elliott-hullámok hatásos
eszközök.
Még ha tapasztalt tradereknek gyakran sikerül is a piac pszichológiai állapotát helyesen
megbecsülni, soha nem lesz olyan módszer, amellyel 100 százalékos biztonsággal
meghatározható lenne a piaci résztvevők állapota.
A fennálló bizonytalanság, beleértve a jövő bizonytalanságát is (mit is vet ki a kockán
Véletlen-tündér), oda vezet, hogy egy trader sem tudhatja, hogy a következő trade-ben nyer-e
vagy veszít. Természetesen mindegyik reméli, hogy nyerni fog, mégis fennáll a kockázat.
Ezért nem tudja a belépés számunkra a kontroll olyan formáját nyújtani, amely szükséges
lenne ahhoz, hogy elérjünk egy stabil teljesítmény-görbét folyamatos nyereségekkel. Ezért
veszteség¬kockázatunkat kell kontrollálnunk, és ez a kilépés feladata.
Mikor lépjünk be? Világos tárgyi és specifikus feltételek
Miután meghatároztuk egy trade irányát, a belépési stratégia fő feladatát tulajdonképpen már
megoldottuk. A tradet tehát megkezdtük, amint a helyes jelzés (trigger) megjelent. Belépési
stratégiánknak világosan meg kell határoznia, mely feltételeknek kell meglenniük ahhoz,
hogy belépjünk a trade-be.
99

Sok trader tipikus hibája, hogy a belépés feltételeit, kritériumait nem fogalmazzák meg elég
egyértelműen. Emiatt belépnek olyan tradekbe, amelyek tulajdonképpen egyáltalán nem
felelnek meg stratégiájuknak. A rendszer-tradereknek itt általában könnyebb a helyzete, mint
a diszkrecionális tradereknek, mivel az előbbieknél a belépési feltételeknek szerepelniük kell
a trading-programban.
Még a diszkrecionális trademek is világos kritériumokat kell kidolgoznia belépéséhez.
Ellentétben egy mechanikus rendszerrel élvezi továbbá a szabadságot, hogy egyszer kihagyja
a belépést, még ha teljesíti is a feltételeket a piac. A diszkrecionális belépés nem azt jelenti,
hogy egyszerűen belépünk, ha kedvünk úgy tartja. Itt is kellenek világos kritériumok a
belépéshez! A szabályokat olyan értelmesen kell megfogalmazni, hogy akár egy harmadik
személy is objektíve elképzelhesse a belépést illetve azt akár helyettesként végre is hajthassa.
A belépési kritériumok ilyen vagy olyan feltételek, amelyeknek teljesülniük kell, mielőtt
valaki belép egy pozícióba. Ez a lépés akkor következik be, miután a trader a legkisebb
ellenállás útját és a piac pszichológiai állapotát elemezte. A trade iránya már tisztázott, a
trader azonban csak akkor lép be, ha a feltételek teljesültek.
Egy példa ehhez: Ön azt hiszi, a legkisebb ellenállás felfelé irányul, ezért úgy dönt, hogy
longra megy. Az, hogy mikor megy long-ra, az belépési feltételeitől függ. Ezek például az
alábbiak lehetnek:
1. a 13-as és a 21-es mozgóátlagnak pozitív növekedése legyen,
2. a 13-as MA-nak a 21-est alulról kereszteznie kell,
3. az árfolyamnak mindkét átlag felett kell zárnia.
Ezek a feltételek tárgyilagosan megvalósíthatóak.
A belépési kritériumoknak egyidejűleg specifikusaknak kell lenniük, azaz nemcsak objektíve
megismételhetőknek, hanem úgy megfogalmazottaknak, hogy mérhetők legyenek.
A „trendnek felfelé kell mutatnia" mottó szerinti belépési kritérium nem elég specifikus. Ha
viszont a szabályt úgy fogalmazzuk, hogy rögzítjük: egy ötperces charton legalább két
csúcspontnak és két mélypontnak kell szerepelnie, és a második csúcsnak magasabbnak kell
lennie, mint az elsőnek, míg egyidejűleg a második mélypontnak a második csúcs előtt és az
első mélypont felett kell lennie, akkor a kritériumok specifikusan megfogalmazottak.
Az, hogy Ön egy vagy egyszerre több belépési jelet alkalmaz, az az Ön dolga.
Valósítsa meg szabályait következetesen - veszteséges szakaszban is
Az, hogy milyen belépési feltételeket választ, az ön döntésétől függ. Meggyőződésem szerint
több ezer belépési kritérium működik. Az a fontos, hogy önmaga megbízzon belépési
kritériumaiban, hogy ezeket következetesen követhesse. Sok kezdő problémája, hogy belépési
szabályaikat más traderektől vették át, de nem bíznak meg bennük.
Mivel semmilyen módon nem láthatunk a jövőbe, mindegyik belépési módnál kaphatunk
téves jelzést. Ha valakinek nincs bizalma a választott stratégiában, az a téves jelzések
100

sokasodása miatt kiábrándult lesz, és újabb módszer után néz. Amint azonban
elkerülhetetlenül ismét téves jelzések következnek, újra egy másik belépési stratégia felé
fordul, amíg vélhetően az is csődöt mond.
Így soha nem fog egy stratégiát következetesen véghezvinni és tökélyre jutni, hanem örökös
kutatója lesz a Szent Grálnak.
Éppen ezért: Találjon olyan belépési stratégiát, amelyik illik Önhöz és tökéletesítse azt.
Találjon olyan szabályokat, amelyek az Ön számára logikusak és követhetőek.
Ezt egy példával kívánom megvilágítani. Ügyfeleim egyike nagyon hisz az asztronómiai
befolyásokban. Meggyőződése szerint a csillagok konstellációja erősen befolyásolja életét.
Belépési szabályait egyes holdfázisok változására alapozza. Véleménye szerint a piac
bizonyos trendeket meghatározott holdfázisokban folytat.
Egy másik trader viszont, akinek az asztrológia puszta értelmetlenség, soha nem érez bizalmat
ilyen belépési szabályok iránt, bármilyen eredményt ér is el ez a módszer.
Én magam hiszek a piacok fent leírt véletlenszerű mozgásában, a káoszelméletben, amelynek
ingadozásait tömegpszichológiai jelenségek felerősítik vagy eltorzítják. Belépéseim ezért
alapulnak az Ellíott-hullámelméletre.
Hol lépjen be, avagy: így várjon a legjobb belépésre
Ha az Ön belépési rendszere kiváltott egy jelzést, ez nem jelenti automatikusan azt, hogy
azonnal be kell lépnie. Trading-terve előirányozhatja, hogy várakozzék az optimális
belépésre. Ha például egy oldalazási sávból (range) való kitörés a belépési jel, akkor sok
trader vár a kitörés visszatesztjére, mielőtt belépne.
Ennek a várakozásnak a legjobb árra az az előnye, hogy általában kisebb a kockázata. A piac
a visszateszt folyamán visszahúzódik, és Ön jobb áron tud venni vagy eladni. A különbség a
belépés és a stop között kisebb lesz, ezzel a kezdeti kockázat szintén. A visszatesztre való
várakozás további hatásaként a nyereség-potenciál is nagyobb lesz - a trade összességében
jobb hozam-kockázat-arányt mutat.
Szolgáljon példaként a következő trading-helyzet: A piac kitör a 4180-as sávból, felmegy
4200-ra. Ez a longra beállt tradernek belépési jel. Lehetősége van közvetlenül a kitörés után
vásárolni (példánkban 4205-ön) vagy visszatesztnél 4200-on. Stopja a 4180-s range alatt van,
árfolyamcélja 4240-nél.
Ha a trader nem várná be a visszatesztet, kockázata 25 pontos és hozama 35 pontos lenne. Ha
bevárja, a hozam megemelkedik 40 pontra és a kockázat leesik 20 pontra. Összességében
beléphet egy fogadásba kettes hozam-kockázat arány mellett. Ez jóval több, mint az első
esetben, ahol ez a arány csak 1,4 volt.
A jobb belépésre való „pókerezés" stratégiájának hátránya az, hogy néha elszalaszthatunk egy
alkalmat. Ezért szükséges egy kritérium kidolgozása arra nézve, hogy mikor merészkedjünk
egy jobb belépést elérni és mikor ne.
101

Ha tapasztalatai és erőforrásai azt mutatják, hogy az Ön által kiválasztott stratégiánál tipikus,
hogy a piac a belépési jelzés után még egyszer visszatér, akkor a valószínűség-számítás
segítségével eldöntheti, hogy pókerezzen a belépéssel vagy ne.
Ehhez tegye a következőket: Vegyünk egy egyszerű kitörési rendszert, amelynél mindig
vásárol, ha a piac kitör a range-ből. Jegyezzen fel magának minden esetet a múltból vagy
aktuális trading-helyzeteket, amelyeknél a belépési rendszer jelzést generált.
Az egyszerűség kedvéért tételezzük fel, hogy Ön 100 jelzést azonosított. Képezzen most
csoportokat a következő séma szerint:
Az egyik csoportban található az összes trade, amelyeknél a piac még egyszer tesztelte a
kitörési szintet, a következőben vannak azok az esetek, amelyekben a piac a kitörési szintre
való visszateszt nélkül közvetlenül tovább lépett. Harmadik csoportként jegyezze fel az összes
téves jelzést, tehát azokat az eseteket, amelyekben a pozíciót a kezdeti stopnál kistoppolták.
Póker-stratégia
Csoport Darabszám Százalék Nyereség / veszteség
átlag
1. csoport
Belépés visszatesztnél
63 trade 71 % 25 pont
3. csoport
Téves jelzések
25 trade 29% -20 pont

Összesen

88 trade


A kettes csoport (12 trade) kimarad, mert a piac még a belépési limitet sem érte el.
A tradenkénti veszteséget téves jelzés esetén csupán a visszateszi utáni belépés és a stop
közötti árfolyam-különbözet szintjén vegye számításba, mivel a piac minden esetben elérte a
visszateszi során a vételi limitet. Számítsa ki az átlagos nyereséget minden csoportnál úgy,
hogy a csoport összes trade-jének eredményét elosztja a tradek számával.
Közvetlen vétel
Csoport Darabszám Százalék Nyereség / veszteség
átlag
1. csoport és
2. csoport
Közvetlen vétel
75 trade 75 % 20 pont
3. csoport
Téves jelzések
25 trade 25% -25 pont

Összesen

100 trade


Az egyes és a kettes csoport nyereségének kisebbnek kell lennie, mint az egyes csoport
nyeresége póker-stratégia esetén, mivel Ön semmilyen változtatást nem végzett a kilépési
102

szabályon és nem várt visszatesztre. Mindig közvetlenül lépett be, tehát egy magasabb
árfolyamon.
Miután Ön - a fenti példa szerint - beírta az értékeket egy táblázatba, összehasonlíthatja a
póker-stratégia szerinti elvárható értéket a közvetlen vételével.
Az elvárható érték a nyerő tradek százalékos részarányából számítható, megszorozva az
átlagos nyereséggel, hozzávéve az átlagos veszteség és a vesztes tradek százalékos
részarányának szorzatát. A példánk szerinti póker-stratégiánál:
0,71 x 25 + 0,29 x (-20) = 11,95
Ezután számítsa ki az elvárható értéket a közvetlen vételnél, retracementre való várakozás
nélkül. Ehhez a kettes csoport átlagos nyereségét kell megszoroznia az egyes és a kettes
csoport százalékos gyakoriságával, majd meg kell szoroznia a hármas csoport százalékos
részarányát a hármas csoport átlagos veszteségével. Vigyázat: A hármas csoport átlagos
veszteségéhez hozzá kell számítania az egyes és a kettes csoport átlagos nyereségének
különbségét, mivel Ön retracement nélküli belépésnél is magasabb áron vásárolt volna. A
közvetlen vételnél tehát:
0,75 x 20 + 0,25 x (- 25) = 8,75
A lehetőségek száma
Vigyázat: nem mindig tanácsos, hogy olyan stratégiának adjunk elsőbbséget, amelynél a
legmagasabb az elvárt érték. A póker-stratégiánál meg kell fontolni, hogy a lehetőségek
száma - annak lehetősége, hogy egyáltalán aktívak legyünk -kisebb.
Míg Önnek a közvetlen vásárlásnál a belépési jelzés után százszor lett volna lehetősége
tradíngre, a jobb árra való várakozásnál csak 88-szor. Tizenkét esetben elfutott Ön elől a piac.
Csak akkor kap korrekt eredményt, ha a stratégia elvárt értékét megszorozza a lehetőségek
számával.
Példánkban a póker-stratégiánál 88 esetben várhatja el átlagosan 11,95 pont megszerzését -
összesen tehát 1051,6 pontot. Ha viszont nem várja meg a retracementet, összesen csak 875
pontot keres.
Amint látjuk, a lehetőségek száma fontos szerepet játszik. Még egyszer: Nem mindig az a
stratégia a legjobb, amelyiknél legmagasabb az elvárt érték. Összevethető, különböző mértékű
pozitív elvárható értékkel rendelkező stratégiáknál mindig figyelembe kell venni a
lehetőségek számát.
Ezeket a lépéseket kell megtennie
Mindenekelőtt tartsa magát ahhoz az irányhoz, amelyet a piac az Ön által végzett tevékenység
időszakában javasol. Segítségére lehet, ha megtalálja a legkisebb ellenállás irányát. Ügyeljen
azonban arra, hogy ezzel csak egy magatartás-formához jut, mellyel még nem alakított ki
véleményt.
103

A különbség azért olyan jelentős, mert Ön bizonyára nehezen tér el már kialakult
véleményétől, még ha a piac meg is mutatja, hogy véleménye hamis. Senki sem veszi
szívesen, ha azt mondják neki: a véleményed teljesen elhibázott. A piac iránya melletti
kitartás viszont arra készteti Önt, hogy a tradingnél rugalmasabban reagáljon az aktuális
eseményekre. Képes lesz gyorsabban és egyszerűbben átváltani az Ön által nem
kedvezményezett piaci irányba is.
Ha Ön már kialakította álláspontját a piac egy iránya mellett, akkor már kötődik ahhoz, hogy
milyen irányt (long vagy short) ad trade-jének. A belépés ebben az időpontban viszont még
nem történt meg. Erre általában akkor kerül sor, ha az Ön belépési jelzése feltűnik. A belépési
jelzéseket világos kritériumoknak kell szabályozniuk, különben könnyen hajlik az ember arra,
hogy egyszerűen belépjen egy pozícióba anélkül, hogy erre a piac konkrét alapot szolgáltatott
volna.
Ha az Ön belépési jelzése belépést ajánl, még a pozíció megnyitása előtt feltétlenül meg kell
vizsgálnia, hogy jó fogadásba lép-e be. Csak akkor szabad a pozíciót valóban megnyitnia, ha
egy vonzó hozam-kockázat arány áll fenn.
Minden trade előtt vizsgálja meg, hogy a trading-ötlet tényleg ésszerű-e és megfelel-e
tervének. Erre időt kell fordítania!
Ugyancsak ügyeljen arra, hogy döntései mindig azonos idősíkon történjenek. Azok a jelzések
ugyanis, amelyek rövid idősíkon keletkeztek, gyakran nem érvényesek hosszabb idősíkon. Ha
Ön belépési jelzéseit általában az ötperces charton kapja, akkor a belépés előtt ne is nézze
meg az egyperces chartot, hanem akkor lépjen be, amikor az ötperces charton láthatóvá válik.
Legyen erős és következetes döntéseiben. Ha a piac jelzést ad Önnek, kövesse is ezt. Az a
belépési stratégia, amelynél csak felét követi a jelzéseknek: értéktelen. A diszkrecionális
tradereknek ugyan megadatott a szabadság, hogy egyes jelzéseket ne is vegyenek figyelembe,
ez azonban csak kivétel és nem szabály.
Erre kell minden belépésnél figyelni
Tervezze meg mindegyik trade-jét pontosan és fejlessze ki belépési gyakorlatát
A gyakorlat - rutin - segít Önnek, hogy gyorsabban cselekedjék, mivel tudatalattija sok
ügyletet és döntést képes vezérelni. Éppen a kezdőknek lehetnek segítségére olyan jegyzetek,
amelyeket a belépésnél tudnak használni. Mint egy pilóta a start előtt a gépét, úgy ellenőrizze
Ön is az összes feltételt, mielőtt kereskedni kezd. Ha tradingjét előre megtervezi, ez segíti a
megfontolt kereskedésben. Automatikusan kevesebb tradebe kezd, ami érezhetően javítja
majd eredményeit. A tervezés ne csak a belépésre vonatkozzék, hanem írja elő részletesen egy
trade összes szakaszát.
Minden belépéshez tervezze meg már az újra-belépést is
Azt is vegye figyelembe a tervezésnél, hogy milyen körülmények között kész Ön újra-
belépni. Az újra-belépés annyit jelent, hogy egy előzőleg kistoppolt pozíciót újra megnyitunk.
104

Aki előre megtervezi ezt a lépést, az megfontoltabban tud kereskedni, ha egyszer már
veszteséggel kistoppolták.
Van két szélsőséges helyzet, amin a traderek gyakran elbuknak, ha kistoppolják őket. Az
egyik az, hogy nem látják be, hogy rosszul állnak és egy újabb stoppal pozíciót nyitnak, ami
valójában az első pozíció kibővítésével ér fel - csak egy eltolt stoppal. A másikat azok a
kereskedők érezhetik, akik nincsenek többé abban a helyzetben, hogy ismét piacra lépjenek,
ha egyszer szerencsétlenül kistoppolták őket - bár a piac ismét az általuk feltételezett irányban
halad.
Ha Ön el akarja kerülni ezeket az extrém helyzeteket, kell legyen egy terve az újra-belépésre,
amely már készen áll, mielőtt egy pozícióba belépne. Készítésekor el kell képzelnie, mi
történik, ha kistoppolják: hol áll akkor a piac? Mikor döntené el, hogy csak szerencsétlen
kistoppolódás történt? Mikor nem adott a piac igazat az Ön pozíciójának? Hol húzódik a
vonal a homokban? Hány újra-belépést engedélyez?
Ha már az első trade előtt megtervezi újra-belépését, felismerheti, hogy mi az ésszerűbb: több
belépési kísérletet végrehajtani egy szűk stoppal, vagy csak egy kísérletet, azt viszont
nagyobb stoppal. Tervezze újra-belépését olyan időpontra, amikor érzelmi és pszichológiai
szempontból jobb hangulatban van, nincs stresszes állapotban vagy egy előző negatív trade
befolyása alatt.
Kérdezze meg mindig a trade okát
Azért kereskedik, mert egy jó fogadásról van szó, vagy egyéb motívumok miatt? Daytraderek
gyakran kereskednek unalomból, vagy mert azt hiszik, hogy valamit csinálni kell. Az is
veszélyes, ha valaki csak azért fog egy trade-be, hogy egy előzőleg elszenvedett veszteséget
gyorsan kárpótoljon.
Legyen az első pozícióval agresszív, és építsen még rá, ha az Ön irányába "fut"
A traderek keresik a biztonságot és ezért gyakran megvárják, amíg a piac egész világosan
megmutatja nekik, hogy milyen irányba tart. Az a pont viszont, amelynél mindenki számára
nyilvánvalóvá válik a trend, többnyire sajnos egy olyan pont, amelyiknél a trend éppen
befejeződik. így sok trader vár az oldalazási sávból való kitörésre, ha long akar menni.
A kitörésre való várakozás helyett előbb inkább agresszívnek kell lennie és egy kis teszt-
pozíciót megnyitnia. Ha azután megtörténik a kitörés, a visszahúzódásokban növelheti
pozícióját. A kitörés előtt ugyan látszólag nagyobb a bizonytalanság, ezt azonban
ellensúlyozza a kisebb kockázat. Figyelembe véve azt is, hogy a jövő nem látható előre, egy
korai belépés többet kínál, mint a várakozás az állítólagos biztonság miatt.
Egy pozícióba csak akkor lépjen be, ha megnyitása előtt ésszerű stopot tud hozzá
meghatározni.
A legnagyobb oktalanságok egyike, amit trader elkövethet, az az, ha előre meghatározott stop
nélkül lép be. Ennek a hibának elkerüléséhez nyújt segítséget, ha egy világosan meghatározott
105

trading-rutint állít össze. Ehhez tehát a trader egy pozíció megnyitása előtt áttekinti az összes
belépési feltételt és ellenőrzi, hogy mindenre gondolt-e.
A kereskedők gyakran úgy vélik, hogy nekik erre nincs idejük és a pozícióba való belépés
után ráérnek a kezdeti stop elhelyezésével foglalkozni. Elméletileg ugyan ez is lehetséges,
mivel a kezdeti stop többnyire messze van az aktuális ártól. Viszont az a probléma, hogy az a
trader, aki meggondolatlanul beugrik egy pozícióba, először is nem tudja, hogy egy jó
fogadásba megy-e bele - mert nem tud hozam-kockázat arányt meghatározni -, másrészt
többnyire sokkal izgatottabban jár el, mint ha a trade előtt mindent alaposan megtervez.
Ne pókerezzen, ha be akar lépni a piacra, hanem mindig piaci áron (market order) lépjen be.
Egyes traderek gyakran pókereznek úgy, hogy kijelölnek egy limit árat a belépésükhöz. Ők
gyakran lépéselőnnyel kerülnek be a sodrásba, viszont azzal a kockázattal, hogy a piac
elfuthat előlük, mielőtt pozíciójukat megnyitották volna. Ha az összes feltétel adott egy
belépéshez, mindig vegyen azonnal (market). Nincs értelme bullish-nak vagy bearish-nek
lenni egyetlen pozíció nélkül.
Ne lépjen be túl gyakran
Minden trade-nél nem csak bróker-díjat kell fizetni, hanem még az árrést (spread) is meg kell
keresnie. Tehát minél gyakrabban kereskedik, annál magasabbak ezek a költségek. Inkább
összpontosítson néhány jó trade-re, sok üzlet helyett. Többnyire csak brókerét boldogítja, a
számlája pedig szenved.
Sok daytrader haszontalannak érzi magát, ha egy nap nem kereskedik, csak megfigyeli a
piacot. Ez az érzés abból a feltételezésből fakad, hogy csak az értékes, aki teljesít valamit. A
tradernél azonban az output, a teljesítmény, nem attól függ, hogy mennyi munkát fektetett a
trade-be vagy milyen gyakran kereskedett. Az én trading eredményeim többnyire annál
jobbak, minél kevesebbet kereskedek.
Kerülje a belépést fontos gazdasági adatok előtt
Ha valakinek már van egy pozíciója fontos gazdasági adatok beérkezése előtt, azt nem kell
feltétlenül lezárnia - hacsak nem válik a piac likviditása nagyon bizonytalanná, ami miatt
magas slippage-től, csúszástól kell tartani. Ha viszont az adatok beérkezése előtt nincs
pozíciója, ne is lépjen be újba.
Gazdasági adatok alapján kereskedni - ez hasonlít a rulettjátékhoz. Senki sem tudja, milyenek
lesznek az adatok. Abszolút hiba egy pozíciót a szerencsére felépíteni. Várjon tehát a
belépéssel, amíg a fontos adatok közlése megtörténik.
Létezik-e okos belépés, és ha igen: milyen az?
Van egyáltalán okos belépés? Minden statisztika és a rendszerek előrejelző-képességének
kritikája ellenében az én belépéseim, mint sok profié, a piaci tapasztalatokra épülnek.
Hasonlóképpen egy labdarúgó mérkőzéshez, vannak ugyan stratégiai ajánlások és standard
helyzetek a trading esetében, de igazi mesterfokozatot csak az érhet el, aki rendelkezik
106

elegendő tapasztalattal olyan helyzetek megoldásához, amelyek kívül esnek az általános
helyzetfelismerésen. Ezeket a tapasztalatokat nem lehet néhány szabállyal számítógépen
programozni. Még ha 1000 oldalas lenne is ez a fejezet, akkor sem lehetne közvetlenül
hasznosítani - a tapasztalatokat mindenkinek magának kell összegyűjtenie.
Az okos belépés tehát mindenek előtt piaci tapasztalatokat feltételez. Egyes piacokon
működhet egy stratégia, másokon nem. Azokat a stratégiákat, amelyeket az esetek 90
százalékában alkalmazok, a döntő tíz százaléknál félreteszem, mert ezeknél helyesnek tartom
a szabályok megszegését.
Ez a diszkrecionális trader nagy előnye: kihasználhatja szabadságát még szabályai
megszegése árán is. Egy számítógépes kereskedési rendszernél itt lenne a rendszer vége. A
piacon kivételek százai léteznek valamint állandóak a változások.
Ed Sakotának öt szabálya volt a tradinghez; ezeket A piacok mágusa c. könyvében írja le. Az
első így hangzik: Kövesd szabályaidat; az utolsó pedig: Tudnod kell, mikor szegd meg
szabályaidat.
A piacok komplexitása, az árakra ható folyton változó befolyások és a piaci résztvevők nagy
száma miatt tanácsos, hogy ki-ki legalább néhány gondolat erejéig foglalkozzék belépésével.
Az okos belépés előtt a trader óvatosan kitapintja pozícióját. Ez azt jelenti, hogy ne akarja
rögtön a belépésnél a legnagyobb pozíciót elfoglalni, inkább hagyjon helyet további
kontraktusoknak, amelyeket akkor vehet fel, ha a piac már az ő irányában „szalad" - és
egyúttal hagyjon még egy helyet az újra-belépéshez a kockázat-menedzselésében arra az
esetre, ha kistoppolnák.
Az okos belépés tehát a money-management és a belépés kombinációja. Mivel nem láthatunk
a jövőbe, jobb, ha hagyjuk a piacot, hogy megmutassa nekünk, jó-e a helyzetünk. Tegyük fel,
hogy készek vagyunk tőkénk legfeljebb egy százalékát kockáztatni egy pozícióval.
Számlánkon 200 000 euró van, így a maximális kockázat összege 2000 euró. Egy (DAX)
4200-as vételből 4180-nál stoppal kilépünk. A kontraktonkénti kockázat így 500 euró, tehát
legfeljebb négyet vehetünk.
Ahelyett, hogy az összes kontraktot azonos árfolyamon szereznénk meg, először például csak
a felét vesszük meg, és amint a piac a mi irányunkba fut, még egyet. Ha a trend javunkra
stabilizálódik, ismét veszünk egyet, ha a vétel kockázata nem lett túl nagy (mivel nem akarjuk
tőkénk több, mint egy százalékát kockáztatni).
Ennek a módszernek ugyan az a hátránya, hogy részben drágábban vásárolunk és az átlagos
vételi ár növekszik, ennek ellenében viszont megkapjuk a piactól annak megerősítését, hogy
pozíciónk jó irányba áll.

107

9. A mester-traderek nagy titkai a kilépési stratégiák.
Az egyszerű szabály: a veszteségeket behatárolni és a nyereségeket növekedni hagyni - ez
csak tökéletes kilépési szabályokkal valósítható meg.
A trading alapvető törvénye - és miért vét oly sok kilépési stratégia ez ellen
Semmi sem okoz nagyobb örömet a nyerésnél, ennek ellenére a legtöbb tradernek nem adatik
meg ez az élvezet. A nyerő-tradek gyakran túl hamar leállnak. Az érzelmi panaszok egy
nyereséges-trade folyamán kivehetően nagyobbak, mint a vesztés kínjai. Másként alig lehet
megmagyarázni, hogy a daytraderek mindig megelégednek a kisebb nyereségekkel. Szinte
már kórosnak tekinthető, hogy milyen következetességgel kerülnek behatárolásra - és ezzel
nyereségben korlátozottá - egyes trade-ek.
Az ősi trader-bölcsesség így hangzik: „Nyereségeibe még nem halt bele senki." Ez akár igaz
is lehet, bár aki a nyereséget túl hamar felveszi, annak túl sok jut a halálhoz és túl kevés az
élethez. Az ilyen traderek jellegzetes harcosok: kifejlesztettek egy túlélési stratégiát, de nincs
nyerési stratégiájuk.
A nyerők nem határolják be nyereményeiket. Inkább a pénztárcájukra hallgatnak: „Jöjjenek
csak még nyeremények."
Hogyan fejleszthető ki azonban a nyerési stratégia? Minden trade eredménye a kilépéstől
függ. Még a rossz belépésnél is gyakran megmentheti az ügyletet a jó kilépés. Viszont a rossz
kilépés majdnem mindig veszteséghez, vagy nagyon kis nyereség miatt rossz trading-
eredményhez vezet.
A rossz kilépések mindig akkor eredményeznek veszteséget, ha hibásan bevetett stopok miatt
a trade-et túl gyorsan leállították, annak nem volt lehetősége kifejlődnie. A trader többnyire a
„saját irányában" látja a piacot futni, és nem azt, hogy kilökték. Ezek a kilépések gyakran
improduktív tényezők eredményei: pl. aggodalom, idegesség vagy financiális nyomás.
Viszonylag egyszerű az ilyen kilépések felismerése. Túl közel vannak a piachoz, egy olyan
zónában, amelyet én „normális pezsgésnek" nevezek. Normális pezsgés alatt azokat a piaci
mozgásokat értem, amelyek esetlegesen jönnek létre, és a fölérendelt trendre nincs semmi
hatásuk.
A piac pezsgése nem mindig állandó. Van, amikor a pezsgés igen erős, máskor viszont olyan
gyenge, hogy alig észrevehető.
A pezsgés ezen ingadozásait a tapasztalt trader könnyedén felismeri, kezdő számára viszont
gyakran nehéz a szignifikáns mozgásokat a pezsgéstől megkülönböztetni. Ezért ajánlom, hogy
a trading során a főbb piacokra vagy termékekre összpontosítsanak, hogy mindenekelőtt
ezeken a piacokon gyűjtsenek tapasztalatokat.
Néhány fix pontot viszont a kezdőknek is megjelölhetek: miként azonosítható a piac pezsgése.
A chartokon jellemzőek az oldalazási zónák a pezsgési mozgásra. Az oldalazási zóna aljától a
108

felső határig az összes mozgás többnyire véletlenszerű, tehát ez a tartomány jó jelzés arra
nézve, hogy milyen erős a pezsgés.
Fontos, hogy a pezsgés azonosításánál a trader megmaradjon azon időegységen belül,
melyben trading-döntéseit meghozza, mivel a pezsgés egyórás charton jelentősen magasabb,
mint ötperces charton.
Ugyanígy jó kiindulási pont a pezsgés méréséhez egy bar vagy egy candle átlagos nagysága a
vizsgált időegységben. Pontosabb átlagképzéshez a nap folyamán hagyja a három legnagyobb
gyertyát figyelmen kívül.
Ezzel a módszerrel a trader mindazonáltal csak a piac minimum-pezsgését tudja
megállapítani, míg a pezsgés egy oldalazási zónában (lásd fenn) gyakorta inkább a maximális
értékekhez közelít.
A kilépő stopokat mindig a normális pezsgési tartományon kívül kell elhelyezni.
Segédletként, hogy eléggé eltávolodhassunk a normális pezsgés zónájától, alkalmazhatók
egyes szignifikáns pontok, pl. támaszok, ellenállások vagy csúcs- és mélypontok. Normál
esetben ezen pontok törésének jelentősége van a trendre nézve.
A rossz kilépés másik formája a trader azon aggodalmából adódik, hogy ismét le kell adnia
valamit nyereségéből, ami ahhoz vezet, hogy a nyereség túl kicsi ahhoz, hogy a szokásos
veszteségeket fedezhesse, amelyek a tradingnél keletkeznek. Ezek a kilépések széles körben
elterjedtek, a trader gyakran észre sem veszi, hogy rossz kilépési stratégiája miatt veszít,
hanem belépésénél keresi a hibát. A kilépési stratégia megváltoztatása ezeknél a tradereknél
többnyire jelentős kihatással lenne teljesítményükre.
Ehhez azonban hajlandónak kell lenniük arra, hogy a következő kérdésre igen-r\e\
válaszoljanak
Kész arra, hogy nyereségeiért pókerezzen?
Csak akkor képes a trading ősi törvényét - a nyereségeket növekedni hagyni, a veszteségeket
behatárolni - megvalósítani, ha játszik nyereségeivel.
Mint a pókernél, itt sem arra megy ki a játék, hogy gyakrabban nyerjünk, hanem hogy akkor
nyerjünk, ha tele van az asztal. Ezért jobb a kisebb nyereségeket az asztalon hagyni és
ügyelni, hogy a helyes pillanatban lépjünk be. Ön nem fog automatikusan minden trade-del
több pénzt keresni, de átlagos jövedelmei érezhetően növekedni fognak. Ezt a művészetet egy
intelligens kilépési stratégia kifejlesztése során kell megtanulnia!
Az előtérben a következő kérdés áll: Mennyi nyereségnek kell lennie, mennyit szabad és kell
egy tradernek elvinnie? Legyünk olyanok, mint Dagobert bácsi, akinek semmi sem volt elég,
vagy van egy pont, amelynél jobb, ha megállunk? Mikor érdemes a tele asztalért pókerezni,
mikor jobb ezt nem tenni? Milyen nyereség optimális?
Ezeket a kérdéseket nem tudjuk megválaszolni, mivel a nyereség egy jövőbeli és bizonytalan
esemény. Így minden trade-hez utólag lehet az optimális kilépési időpontot meghatározni, ha
109

a charton utánanézünk, mi volt a maximális ármozgás kilépés előtt és után. Viszont egy trade
ilyen utólagos elemzése már elkésett segítség az optimális kilépési pont meghatározásához.
Mégis érdemes ezt az elméletileg optimális exit-pontot megkeresni, mert képet kapunk arról,
hogy egy lehetséges nyereség hány százalékát nem tudtuk bezsebelni a választott kilépési
stratégia miatt.
Ehhez vessük össze nyereségünket azzal a feltételezett nyereséggel, melyet elértünk volna, ha
a legjobb ponton léptünk volna ki a trade-ből. A kapott szám felvilágosítást ad arról, hány
százalékot tudtunk kihozni az optimális kilépéshez képest.
Ez természetesen soha nem lehet 100 százalék, viszont ily módon felismerhetjük, hogy eddigi
kilépési stratégiánk átdolgozásra szorul-e.
Viszont hol van az optimális kilépés, ha a trade eredménye a piac mozgása miatt bizonytalan?
Nincs kontrollunk afelett, hogy milyen távon fut a piac a mi irányunkban. Befolyásunk arra
korlátozódik, hogy egy általunk meghatározott időpontban stoppoljuk a nyerés vagy vesztés
folyamatát és egy meghatározott nyereséget vagy veszteséget realizáljunk.
Kontroll-lehetőségeink eszerint pusztán arra korlátozódnak, hogy eldöntsük: mikor nyertünk
vagy veszítettünk már eleget. Ez a döntés az első pillanatra szubjektívnek tűnik: van, akinek
már tíz pont profit elegendő, egy másiknak talán csak húsz.
Ezen kérdés megválaszolásához mégsincs köze a szubjektivitásnak. Ez megtévesztő, mert a
legtöbb ember kockázatkerülő nyereség esetén, viszont kockázatkereső, ha veszteségekkel
kell „játszania". Ez azt jelenti, hogy inkább elviszünk egy biztos nyereséget, mintsem egy
nagyobb, viszont bizonytalanabb nyereségért pókereznénk; míg vesztes helyzetben gyakran
remélünk egy jobb kilépést és ezzel kisebb veszteséget, minthogy a biztos veszteséget
realizálnánk.
Érdekes módon sok tapasztalatlan trader van, aki nem rendelkezik kilépési stratégiával, és
ezért az optimális kilépés kérdését mindig ösztönösen válaszolja meg. Pontosan a biológiailag
programozott viselkedési adottságok szerint reagálnak kockázatkerülő módon nyereség
esetén, és korán realizálják nyereségüket, míg veszteségeik gyakran megnőnek, mert remélik
még, hogy jobban is ki tudnak jönni a trade-ből.
Ezt a dilemmát csak egy konkrét, rögzített kilépési stratégiával lehet megoldani. Még mielőtt
kitérnék erre, szeretnék Önnek egy történetet elmesélni.
A pulykacsapda
Képzelje el, hogy készített egy pulykacsapdát. A csapda egy alul nyitott kosár, amelyet
felakasztott a talaj fölött. Egy zsinórral bármikor le tudja ereszteni a kosarat - ezzel zár a
csapda. A kosár alatt a földre magokat szórt csalétkül a pulykáknak.
Most feszülten les egy bokor mögött, a zsinór végével a kezében és vár a kövér zsákmányra.
Nem tudja ugyan pontosan, hány pulyka szaladgál a környéken, megfigyelései alapján úgy
becsüli, hogy ezidőtájt legalább egy tucat tartózkodik a körzetben.
110

Kezdetben minden egyszerűen megy. Egy pulyka rábukkan a csalétekre és a csapda alatt
szorgosan kezdi csipegetni. Most könnyű volna a dolog, ha egy pulykával megelégedne,
viszont a kosár csapódásával elriasztaná a többieket. Egy pulyka sovány eredménynek tűnik
ahhoz a fáradsághoz, amellyel a csapdát megépítette, ezért tovább vár. Nem sokkal később
megjelenik a második pulyka és az is eszeget. Kettő jobb, mint egy - de három még jobb
lenne: és lám: feltűnik még két pulyka, amint közelednek a csapdához.
Éppen abban a pillanatban, amint már négy állat van a csapda alatt és Ön azt latolgatja, hogy
megelégedjék-e ezzel a zsákmánnyal, az első két pulyka jóllakottan elsétál. Foghatott volna
négyet, most már csak kettő van. Leengedje-e a kosarat? Most rögtön, mielőtt még egy pulyka
meglóg? Vagy bízzék abban, hogy az első kettő még visszajön? Meglehet, hogy teljesen le
van forrázva, és arra vár, hogy még több pulyka jöjjön.
Még mielőtt ezt végiggondolta volna, még egy pulyka kimegy a csapda alól. Volt már négy,
most csak egy van, és fennáll a veszély, hogy az is megszökik. Először nem elégedett meg
egy példánnyal, most pedig aggódhat, hogy ezt az egyet is elveszíti, tehát biztosítani szeretné
mini-nyereségét.
Félelemmel eltelve, hogy még azt is elveszíti, nem veszi észre, hogy hat újabb pulyka
közeledik a csapda felé. Csak arra koncentrál, amit elveszíthet, nem arra, amit nyerhet.
Nos, mikor volt a csapda bezárásának optimális időpontja? Ön mikor zárta volna be? Négy
pulykánál? Honnan tudhatta volna, hogy továbbiak is zsákmányául eshetnek?
Azt a kérdést, hogy mikor lesz a legjobb időpont a csapda bezárására, nem lehet érzések
alapján megválaszolni, mert érzelmeink a félénk remény és a mohó öröm között csaponganak.
Csak fegyelmezetten és érzelmek nélkül cselekedhetünk, ha van rá szabályunk: mikor kell a
csapdát zárni. Egyébként érzéseink hullámvasútján járunk fel, s alá. Mindegyik új csapda
alatti pulykával növekszik örömünk - a távozottak miatt viszont csalódásunk. A
pulykavadászat érzelmileg idegölővé válik. Egyszer csak eljutunk egy pontra, ahol nem
vagyunk képesek ésszerűen viselkedni, egyszerűen csak abba akarjuk hagyni a lelkizős
hullámvasutazást. Az, hogy ez a pont egyúttal az optimális pont lenne, azt kétlem.
Csak akkor tudjuk ezt a problémát megoldani, ha kidolgozunk egy fix szabályt -remény,
félénkség és egyéb improduktív érzelmek nélkül. így például szabályként rögzíthetjük, hogy
amint két pulyka elhagyta a csapda területét, de kettő még ott maradt, akkor zárjuk a csapdát.
Ezt a szabályt bővíthetjük úgy is, hogy ha X pulyka van a kosár alatt, akkor már egy állat
távozása után is leeresztjük azt. Az exit-szabály kidolgozásánál a fantáziának nem kell határt
szabni. Csak az a fontos, hogy ez a szabály az alapelvre - a nyereségeket növekedni hagyni, a
veszteségeket korlátozni - épüljön fel.
A pulyka-példa jó összehasonlítás a piaccal. Itt sem tudjuk, hány további pontot kereshetünk
még. Mivel ez bizonytalan, jövőbeni esemény, döntésünket attól kell függővé tennünk, hogy
hány pontot (pulykát) kerestünk már meg (fogtunk el), és mennyire valószínű, hogy még 1
pontot (pulykát) kaparinthatunk meg. Ennek az információnak a bázisán ki kell dolgoznunk
egy kilépési szabályt.
111

Ez a kilépési szabály gondoskodik arról, hogy ne legyünk váltakozva elragadtatottak és
letörtek, hanem a döntési helyzet urai lehessünk. Van egy szigorú szabályunk a kilépésre. Az
eredmény talán egyszer kisebb, egyszer nagyobb lesz, de ez a mi szabályunk, amelyhez
tartjuk magunkat, ez produkálja az eredményt, nem pedig az érzéseink. Ettől kezdve nem az
érzelmeinktől vezérelve döntünk és elkerülhetjük a hangulati gödröket éppúgy, mint a káros
hangulati csúcsokat.
A kérdés, amelyet még meg kell válaszolni, így szól: Melyik kilépési szabály biztosítja az
általunk alkalmazott belépési stratégia mellett az átlagban legmagasabb output-ot. Ennek a
kérdésnek megválaszolásához vissza kell nyúlnunk statisztikai alapismereteinkhez.
Kezdjük annak a valószínűsítésével, hogy +1 pontot realizálhatunk. A nyereségek növekvő
nagyságával csökken ennek valószínűsége, mert a piac mozgása ezt a nyereséget már nem
adja meg. Ez azonban nem jelenti azt, hogy kis nyereségekre kellene összpontosítanunk.
Tendenciájában egyszerűbb nagyobb nyereségekre koncentrálni, mint sok kis nyereséggel
megpróbálni a teljesítmény elérését.
Tegyük ezt még világosabbá egy DAX-példával. Míg a daytrader számára annak
valószínűsége, hogy két pontot nyerjen, még igen magas, úgy csökken ez, ahogy a 20 pontos
nyereséghez közelít
Tegyük fel, hogy a két pont megnyerésének valószínűsége 85 százalék, míg a 20 pont
megnyeréséé csak 30 százalék. Húsz pont realizálásához lehetőségünk van tízszer egymásután
két pontot megkeresni vagy egyszer húszat. Annak a valószínűsége, hogy tízszer egymásután
két pontot érjünk el: 0,8510 = 19,69 százalék, és ezzel jelentősen az egyszer húsz pont
megszerzésének valószínűsége alatt van.
Meg kell fontolni, hogy ez a számítás nem tartalmazza a trading-költségeket. Ilyen
költségekkel még rosszabb a helyzet. Meg kell továbbá fontolni, hogy minden trade időt és
erőforrásokat vesz igénybe, függetlenül a trade kimenetelétől. Itt is előnyösebb egy nagyobb
nyeremény sok kicsinél.
Induljunk ki abból, hogy egy hétpontos nyereség elérésének valószínűsége 67 százalék, így
csak háromszor kellene nyernünk, hogy a húsz pontunkat elérjük. A nyereség valószínűsége
ez esetben (0,673 = 0,3) közel azonos volna. Még itt is az előtt a probléma előtt állunk
azonban, hogy háromszor kell belépést találnunk, azaz a piacnak a nap folyamán háromszor
kell esélyt kínálnia, szemben egy 20 pontos eséllyel.
Látható ebből a számításból és a példából, hogy az optimális nyereség-nagyságra vonatkozó
kérdés egyebek mellett egy bizonyos nyereség elérési valószínűségének kérdésétől is függ.
Mivel a növekvő nyereséggel egyre valószínűtlenebb lesz +1 pontot realizálni, kilépési
szabályunknak növekvő nyereség esetére más trading-viselkedést kell előírnia, mint kis
nyereségeknél.
Mindazonáltal úgy kell felépülnie, hogy nagy nyereségek elérésére irányul és azokat lehetővé
teszi. Egy intelligens exit-szabály ennek megfelelően különböző trading-szakaszokra
különféle előírásokat tartalmaz a trader számára.
112

Az én kilépési szabályaim
A legfontosabb és legelső kilépési-szabályom az, hogy a stopot emelkedő trendnél a relatív
minimumhoz, csökkenő trendnél a relatív maximumhoz (Id. ábrát) igazítom. Ezt az exit-
szabályt a következőkben 1. exit szabálynak nevezem.
A kilépéseimnél négy fázist különböztetek meg.
Az első Intervallum: R-1
Az első fázis a belépés és a stop közötti szakasz. Ezt az intervallumot R-1-nek nevezem,
mivel ebben a szakaszban szélsőséges esetben a kockáztatott összeget teljes egészében
elveszíthetem.
Ebben az intervallumban a trading-eredmény negatív, én csupán az alábbi alternatívák között
választhatok
a) a trade-et veszteséggel kistoppolódni hagyni,
b) várni és remélni, hogy a piac mégis felém fordul és a pozíció túllép a break-even
(nulla) ponton
c) pozícióm egy részét veszteséggel lezárni.
Amíg a piac ebben a veszteséges szakaszban van, kezdeti stopom változatlan marad. Mielőtt a
pozíciót megnyitottam, ezt a stopot egy, a homokban meghúzott határvonalnak jelöltem, és
kész voltam a kockáztatott összeget elveszíteni: Tehát nem is akartam a stopot a piachoz
közelíteni, és ezzel azt a veszélyt vállalni, hogy kiüt az általános pezsgés.
A kezdeti stop mindig a szignifikáns piaci pontok, az úgynevezett pivotok mögé kerül, mivel
a normál pezsgés zónáján kívül áll. Amíg a piac nekem nem kínál egyetlen szignifikáns
pontot sem, amely mögé a stopot elhelyezhetném, a kezdeti stopot a belépéstől szigorúan
meghatározott távolságra helyezem úgy, hogy a kezdeti stop minden esetben távolabb van,
mint a piac pezsgése.
Fontos azonban, hogy ehhez a szakaszhoz egy, vagy több szabályt fejlesszen ki, ha Ön leépíti
pozícióját, azaz rész-zárásokat irányoz elő. A kétség, amely ilyenkor fennáll, abban rejlik,
hogy Ön ugyan fokozatos leépítésnél kisebb veszteséget ér el, anélkül viszont a teljes
pozícióra kap nyerési esélyt. Ezért kell, hogy tiszta alapjai legyenek a leépítésnek.
Megfontolom, hogy a trade-be történő belépésnél bizonyos voltam-e, hogy közvetlenül a
nyertes zónába jutok, vagy várnom kellett volna még a trade-del. így minden esetben valami
rosszul sikerül, ha a piac a trade-emet a vesztes zónába sorolja. Itt ismét megkülönböztetést
teszek a trend irányú trade és a trend elleni trade között.
Trend irányú trade-nél néha előbb leépítek egy pozíciót, viszont trend elleni trade-nél
várakozási idő után, amelyet a piachoz mérek, ismét a break-even-zónát választom,
következetesen elkezdem a pozíció redukálását.
113

Normál esetben felosztom a pozíciót három részre, és azokból először eladok egy harmadol
Ha a trade ezután ismét veszteséget mutat, eladok egy következő harmadot, és csak az utolsó
harmadot tartom meg. A következetes leépítés oda vezet, hogy átlagos veszteségeim kisebbek
a szokásosnál.
Trend irányú trade-nél többnyire csak egy harmadát adom el a pozíciónak, ha várakozási időt
követően még vesztésre állok.
A kilépési-szabály az Intervall R-1-re főként idő-stopot jelent a pozícióm egy részére.
Ebben a helyzetben felmerül a kérdés, miért nem alkalmazok közvetlenül szakaszos
(lépcsőzetes) kezdeti stop-ot. A piacok gyakran keresik a stop-okat. [gy mindig és újra
kemény „sell-out"-mozgásokat láthatunk egy szinten, amelyek azonban az összképben
jelentéktelenek. Az én kezdeti stop-om a legrosszabb esetre szól, amely megóv attól, hogy sok
pénzt veszítsek. Ezért működik ez úgynevezett kemény stop-ként a piacon.
A veszteség-intervallumon belüli összes többi stop nem szerepel a piacon, ezzel ne legyünk
áldozatai a stop-vadászoknak. Ha kemény „sell-out"-ot észlelek azonnali helyreállás nélkül,
akkor ennek a mozgásnak nagyobb jelentőséget tulajdonítok, mint a tipikus stop-vadász
manővereknek, melyek többnyire csak rövid életűek. Csak akkor zárom veszteséges pozícióm
egy részét, ha a mozgást jelentősnek ítélem. Ezen kívül mindig időt kívánok adni a trade-nek,
hogy kibontakozhasson , úgyhogy a pozíciók csak hosszabb várakozás után kerülnek
leépítésre a veszteség-zónában.
Természetesen ebben a fázisban érvényesül már kilépési-szabályom, hogy a stopot a növekvő
trend relatív minimumához, illetve a csökkenő trend relatív maximumához igazítom. így
megtörténhet, hogy egy relatív minimum/maximum az R-1 tartományba esik, én a stopot
ehhez a ponthoz igazíthatom és ezzel csökkentem kockázatomat anélkül, hogy már olyan
piaci fázisban lennék, amelyben a kockázatom nulla.
A második Intervallum R1
Az első Intervallum R-1 után megkezdődik a nyereség-zóna. Abban a tartományban,
amelyben eredeti kockázatomat (a belépés és a kezdeti stop közti különbséget) még nem
kerestem meg, semlegesen viselkedem. A piac pozíciómmal - mivel az nyerésben van - már
jogot ad nekem. Nem áll fenn tehát a pozíció¬nagyság csökkentésének szükségessége.
Amint azonban megkerestem a kezdeti-kockázatomat (R1), már legalábbis veszteség nélkül
akarok kilépni a piacról. Emiatt a stop-omat abban a pillanatban, amikor a kezdeti-
kockázatomat megkerestem, minden esetben nullába húzom -függetlenül a piac mozgásától.
A második szakasz folyamán természetesen továbbra is aktív az 1. Kilépési szabály.

114

A harmadik intervallum R1,5
Amint a nyereség elérte kockázatom 1,5-szeresét, stopot alkalmazok, amely biztosítja, hogy
nyereségem egyharmada a piaci mozgásoktól függetlenül biztos. Tehát nyereségbiztosítási
stopot alkalmazok. Ha például 21 pont nyereségben vagyok, minden esetben bebiztosítok hét
pont nyereséget. 24 pontnál a stop nyolc pontra emelkedik és így tovább.
A negyedik intervalum - a cél-zóna.
Minden trade-hez - annak kockázati szempontok szerinti értékelésénél - a stop és a belépés
mellett egy célzónát állapítok meg. Amint a piac eléri ezt a célzónát, az én kilépési szabályom
automatikusan agresszívebb lesz. Most még maximálisan kész vagyok nyereségem
negyedéről lemondani. És már nem húzom át stopomat az ötperces chart relatív mélypontjára,
hanem a relatív mély-/csúcspontokat figyelem a rövidebb távú chartokon, pl. egy egyperces
charton.
Ügyelni kell arra, hogy a nyereségek a célzónában se legyenek limittel behatárolva. Inkább
hagyom, hogy a piac döntsön, mikor kerestem meg elég pénzt, miközben stop-omat
fokozatosan a piac mögé húzom.
Így találhatja meg tökéletes kilépési-stratégiáját
Mivel a kilépési-stratégia lényeges befolyással bír az Ön teljesítményére, minden energiáját és
figyelmét egy intelligens kilépési-stratégia kifejlesztésére kell fordítania trading-rendszeréhez.
A belépési stratégiát már megtalálta, ez csupán arra szolgál, hogy irányt szabjon a trade-nek.
Hogy most már a legjobb kilépési-stratégiát is kiválaszthassa, ismét a hozam-kockázat
koncepcióját állítsa szolgálatába, mivel ezzel a pozíció-méretezés összes effektusát ki lehet
iktatni.
Alkalmazzon egy belépési jelzést, ügyeljen arra, hogy a belépést pontos ismérvek definiálják.
Ez azért fontos, mert az Ön eredményeinek jelentősége van a jövőre nézve.
A következő lépésnél gondolja meg, milyen maximális kockázatot kész vállalni. A
csődkockázat fejezet ehhez értékes segítséget nyújt Önnek.
Még azt is tudnia kell, mekkora az Ön által tradelt piac normális pezsgése, mivel kezdeti stop-
ja soha nem eshet ebbe a zónába.
Ehhez adtam már támpontokat. Minél tapasztaltabbá válik, annál egyszerűbb lesz a piac
normális pezsgésének meghatározása. Optimális kezdeti stop-ja az Ön által maximálisan
elfogadható kockázat és a piac pezsgése közötti intervallumban lesz.
Most tesztelheti belépési szabályát ezzel az egy kilépési szabállyal. Rendezze csoportokba
veszteséges trade-jeit: az elsőbe kerülnek azok a tradek, amelyeknél Önt veszteséggel
stoppolták ki anélkül, hogy akár egyszer is jelentős nyerésben lett volna.
A második csoportja a tradeknek azok, amelyek ugyan időközben nyerésre álltak, ennek
ellenére veszteséggel stoppolták ki őket, mivel a piac újra fordult.
115

Az, hogy Ön mit nevez szignifikáns nyereségnek, az attól függ, milyen kezdeti kockázatot
vállalt. Amint a piac ennek a kockázatnak legalább a feléig felfutott, én már szignifikánsnak
minősíteném a nyereségeket. Ha például az Ön kezdeti kockázata 20 pont, az összes mozgás
érdekes, amelyek időközben tíz pontot, vagy annál több nyereséget elértek.
A következő trade-csoport felöleli azokat a tranzakciókat, amelyek időközben legalább a
kezdeti kockázat mértékéig pluszban voltak. Mindegyik kockázat¬többszörös számára
képezzen egy újabb csoportot. Itt nincs jelentősége annak, hogy a tradek a nap vagy a vizsgált
periódus végén nyerésre álltak-e. A fontos csak az, hogy a tradek minden csoportban egy
periódus alatt legalább egyszer nyerésre álltak.
Miután kialakította a csoportokat, tekintsen át minden csoportot, amelyek trade-jeit nem
azonnal stoppolták ki veszteséggel. Vizsgálja meg, hogy ezen csoportból hány trade esett
volna ki, ha az Ön kezdeti stop-ja egy ponttal közelebb lett volna a belépéshez. Ha a
vesztettek száma ettől nem növekszik lényegesen, akkor a kezdeti stop-ot általánosan
szűkebbre veheti, mint az első teszt-menetben.
Ugyanezzel az eljárással teszteljen most egy-két ponttal szűkebb stopot. Csökkentse a kezdeti
stopot mindaddig, amíg megállapítható lesz, hogy lényegesen több tranzakció kistoppolásra
került volna a kezdeti kockázattal anélkül, hogy előtte nyerésre állt volna.
Fontolja meg, hogy a stop egypontos módosítása jelentős befolyással lehet-e az Ön
teljesítményére. Daytraderként 250 napig naponként lépjen be lehetőleg két tranzakcióba. 500
trade-nél, amelyeknek például a felét veszteséggel stoppolják ki, a kezdeti kockázat egypontos
csökkentése összesen 250 ponttal javított éves teljesítményt jelent.
Miután megtalálta optimális kezdeti stop-ját, nézze át azon tradek csoportját, amelyek
felmutattak ugyan szignifikáns nyereséget, utóbb azonban veszteséggel stoppolták ki azokat.
Keressen olyan szabályt egy trailing-stophoz (csúszó stophoz), amely csökkenti ezen csoport
veszteségeit. Ha talált ilyet, vizsgálja kihatásait a többi csoportra (R + 1 és többszörös
nyereséggel).
Csak akkor használhatja ezt a kilépési szabályt, ha az oda vezet, hogy semmilyen eltolódás
nem mutatkozik másik csoportok veszteségei javára.
A következő lépéssel sok munka és számolás jár együtt. A többi csoport eredményeit
többnyire erősen érinti, amint Ön kidolgoz az R + 1 nyereségek csoportjára egy trailing-stop-
szabályt, mivel ezzel a kilépési szabállyal sok trade már kistoppolódik az R + 2 és a többi
csoportból.
Mivel Ön többnyire nem tudja megakadályozni, hogy az új kilépési szabály miatt sok trade
kiessen a magas nyerő-csoportokból, most ki kell számolnia, hogy melyik kilépési szabállyal
érhette volna el a legjobb eredményt.
Egy számítógép megfelelő szoftverrel természetesen sok munkát levehet az Ön válláról a
megfelelő kilépési szabály keresésénél; így tudja tesztelni és optimalizálni kilépési szabályait.
116

10. Kutatás a maximális hozamráta után
Hozamráta (Rate of Return): Időegységre (általában egy évre) számított hozam %-ban
A legjobb rendszer sem ér semmit, ha legfeljebb három veszteséges tradet tudunk
sorozatban elviselni, viszont gyakrabban kell egymásután négy vagy még több veszteséges
trade-del számolnunk
A Kelly-kritérium
Láttuk már, hogy milyen fontos felismerni, miként tudunk elkerülni egy veszteség sorozatot.
Kockázat-menedzseléssel arra összpontosítottunk, hogy ne kerüljünk csődbe. Az optimális
fogadási tételt mindig úgy választottuk meg, hogy a csődkockázat a lehető legkisebb legyen.
Vizsgáljuk most meg az optimális fogadásra vonatkozó kérdést nem a kockázat
szemszögéből, hanem annak megfontolásával, hogy milyen fogadási stratégiával várhatók el a
legnagyobb nyereségek.
A Kelly-kritérium egy progresszív fogadási rendszer, amelynél annál többet teszünk fel, minél
magasabb a nyerési esély. Logikus is, hogy magasabb esélynél több pénzt kockáztatunk,
mivel minél magasabb a tét, annál magasabbak a nyereségek.
A tét a tradingnél nem más, mint a pozíció nagysága. Egy működő trading-rendszerhez az
adott tőke mellett inkább egy vagy tíz kontraktot vásároljunk, illetve 1000 vagy 500 részvényt
szerezzünk meg? Ezek a kérdések a pozíció nagyságára vonatkoznak.
A kockázatkontrollal ellentétben a Kelly-kritérium nem azt a tétet határozza meg, amelyik a
lehető legkisebb kockázatot jelenti a portfoliónak, a befektetési csomagnak, hanem arra
irányul, hogy mekkora tét vezet egy portfolió tőke-görbéje optimális növekedéséhez.
Az előtérben a következő fejtegetés áll: Minél valószínűbb az, hogy nyerünk, tehát minél
magasabb a találati arány, annál többet kell befektetnünk, mivel csak így tudjuk egy trade-
sorozat végén a legnagyobb nyereséget elérni. Érvényes tehát az alapszabály: annál többet
fektetünk be, minél valószínűbb a nyereség.
A Kelly-kritériummal kiszámítható az optimális pozícióméret, kizárólag a találati és
veszteségi arány alapján.
A képletet felfedezőjéről nevezték el, aki a Bell távközlési vállalatnak 1956-ban kidolgozott
egy probléma-megoldást véletlenszerű, előre nem látható zavaró zajokra telekommunikációs
adatok hosszú távú átvitelénél. Ez a képlet hamar alkalmazásra lelt nemcsak az adatátvitel
terén, hanem a tétek optimális meghatározásánál kaszinókban és a tradingnél is.
Igen, mivel a probléma - függetlenül attól, hogy az adatátvitelnél, a kaszinóban vagy a
tradingnél lép fel - mindig ugyanaz. Egy eljárás eredménye adat- vagy pénz-input esetén
bizonytalan. A résztvevők tehát nem tudják, hogy inputjuk tényleg kiváltja-e a várt outputot.
Bizonytalan, hogy az adatok, amelyeket egy távközlési rendszeren nagy távolságra
elküldenek, abban a formában érkeznek-e meg, ahogy azt a feladó óhajtja, vagy zavaró zajok
117

miatt eltorzulva. Pontosan ugyanez a problémája egy tradernek vagy játékosnak, aki egy tétet
tesz és nem lehet biztos abban, hogy ez nyereséghez vezet. Kelly megoldása a következő:
 F = 2 x P-1
vagy
 F = P-Q,
ahol
 F a kockáztatandó tőke-hányad százalékban,
 P a nyerés valószínűsége és
 Q a vesztés valószínűsége (tehát 1 - P).
Hatvan százalékos találati aránynál stratégiájával a trader tehát
 F = 60 - 40 = 20 százalékot kockáztasson.
Ez a tét vezet a legjobb eredményhez. A Kelly-képlet igen egyszerű. Mondanivalójának
magva az, hogy a trader mindig kockáztassa az előnyét. Az előny a találati arány mínusz a
vesztési arány (az előny már ismeretes a csődkockázatból).
Minél nagyobb tehát az előny, annál többet kockáztasson a trader. Nyolcvan százalékos
aránynál a trader már tőkéje 60 százalékát kockáztathatja. Ez ugyan nagyon soknak tűnik és
ellentmond a csőd elkerülésével kapcsolatos megfontolásainknak az optimális tét
tekintetében.
A Kelly-képlet szerint azért keletkeznek ilyen agresszív tétek, mert itt az szolgál alapul, hogy
a nyereségek és veszteségek mindig egyforma nagyok, és a képlet kizárólag arra szolgál, hogy
maximálja a nyereséget. A nyereségek maximálása és egyúttal a veszteségek csökkentése
azonban lehetetlen egy trader számára. Ez a két cél ellentmond egymásnak.
Nyereségmaximálás csak akkor lehetséges, ha magasabb kockázatot vállalunk; ha viszont
csökkentjük a kockázatot, akkor ne is gondoljunk a nyereségek maximálására.

Markowitz portfolió-elmélete kidolgozott ugyan egy módszert, mellyel diverzifikáció útján
elérhetők magasabb nyereségek alacsonyabb kockázat mellett; egy trading-stratégián belül,
egy piacon belül azonban nincs lehetőség a diverzifikációra. Ön mindig egy piacon
kereskedik, például DAX-szal, egy részvénnyel vagy egy kötvénnyel egy kereskedési
rendszerben, és ezért nem tud diverzifikálni. A kereskedési rendszerek kombinációja ugyan
megint csak lehetővé teszi a diverzifikációt, de egy kereskedési rendszeren belül ez nem
lehetséges.
így hát itt állunk a dilemma előtt: maximáljuk a nyereségünket vagy csökkentsük a
kockázatunkat? A helyes válasz egy kompromisszum lehet, amely figyelembe veszi a
kockázati preferenciát. A Kelly-képlet viszont olyan agresszív a nyereség maximálását
illetően, hogy a kockázatok túl magasak annak a tradernek, aki játékban akar maradni.
118

A Kelly-képlet nem zárja ki, hogy Ön néhány trade-sorozatban csődbe jut. Azt a problémát,
amit az eredeti képlet alapjául szolgáló feltevés a nyereségek és a veszteségek nagyságának
egyenlővé tételével vetett fel, megoldották és az alábbiak szerint módosították a képletet:
F =
(b +1) ∗ P −1
b

ahol „b” a payoff-ratío, tehát az átlagos trade-nyereségek és az átlagos trade-veszteségek
aránya.
Induljunk ki megint egy 60 % találati arányú kereskedési rendszerből és egy 2-es payoff-ratio-
ból (azaz abból, hogy a trader átlagban kétszer annyit nyer, amennyit veszít), ekkor az
optimális tét az alábbiak szerint adódik mint
F =
(2 + 1) ∗ u,6 −1
2
=
S ∗ u,6 − 1
2
=
u,8
2
= 4u %
A legtöbb tradernek bizonyára még mindig túl agresszív ez az eredmény. A Kelly-kritérium
azonban érdekes lehet, ha Ön egy meghatározott időszakban el tud viselni egy totális
veszteséget az akkor kockáztatott tőkére.
Azok a daytraderek, akik például készek elfogadni egy maximális drawdown-t napi
veszteségként kereskedési alaptőkéjük öt százalékában, a Kelly-képlet segítségével
kiszámíthatják, mennyit kockáztathatnak egy nap folyamán. Példánkban, amelyben 60
százalékos találati arány és kettes payoff-ratio szerepel, a tradernek tőkéje 40 százalékát
kellene kockáztatnia. Ha a napi veszteségi limitje csak 5 százalékot ad meg, akkor
pozíciónként két százalékra kellene fogadnia, (öt százalék negyven százaléka két százalék).
Ez a tét a Kelly-képlet szerint optimális lenne, valószínűleg azonban egyes napokon elérné a
veszteség-limitet.
A Kelly-képlet viszont mindig csak durva közelítést jelenthet, mivel olyan problémára
fejlesztették ki, amelynél az eredménynek csak két kifejezésformája van. Vagy korrekten
tudták az adatokat továbbítani (siker), vagy zavaró zajokkal torzítva (sikertelenség). A képlet
egyébként egy Bernoulli-eloszlásból indul ki - így nevezik a statisztikában azt, ha egy
bizonytalan esemény csak két kifejezésformában fordul elő.
A tradingnél azonban nem csak „siker" és „sikertelenség" fordul elő. A nyereségeknek és
veszteségeknek igen sok kifejezésformája van, mivel igen különböző nagyságúak lehetnek.
Ezért dolgozott ki Vince Ralph egy további megoldást, amelyet Optimal-F-nek neveznek.
Optimal-F
Ez az elméleti tétel az optimális tét-nagyság kiszámítására először 1989-ben a „Portfolio
Management Formulas" c. könyvben szerepelt. Vince Ralph ebben bemutatott egy módszert
annak megállapítására, hogy milyen kontraktus-számnál optimális a portfolió
tőkenövekedése. Az Optimal-F megválaszolja azt a kérdést, hogy tétként mekkora hányada
optimális a múltbéli legnagyobb veszteségnek. A képlet meghatározza tehát, mekkora a
119

mindenkor kockáztatott tőke ideális százalékos aránya ahhoz, hogy összességében elérje egy
adott stratégiával a legjobb teljesítményt.
A legjobb teljesítményt mindig akkor lehet elérni, ha a számla össznyeresége, amely az összes
trade eredményéből tevődik össze, a legnagyobb. Az Optimal-F így megengedi, éppúgy, mint
a Kelly-kritérium, a rendszer jövedelmezőségének maximálását. Aszerint, hogy egy trader túl
magas vagy túl alacsony téttel spekulált, fennáll annak kockázata, hogy nyertes trade-ek tétjei
nem voltak elég magasak vagy a vesztes trade-eké túl magasak voltak. Az eredmény egy
rosszabb teljesítmény.
Az Optimal-F a múltbéli legnagyobb veszteség százalékos arányának iterációjával számítható
ki, ez jelentős számolási munkát kíván, amely azonban manapság számítógéppel könnyedén
elvégezhető. A képlet tulajdonképpen kiszámítja, mekkora - az eddigi legnagyobb veszteség
egy és száz százaléka között változó -pozíció méretnél növekedett volna az egyenleg a
legerősebben.
Megvilágítom ezt egy egyszerű példával. Képzelje el, hogy csak két trader vett részt egy
sorozatban. Egyikük elért 2000 eurós nyereséget, másikuk 1000 eurós veszteséget. A sorrend,
melyben a nyereség és a veszteség jelentkezett, a kérdésben nem játszik releváns szerepet.
Kipróbálással, illetve iterációval (közelítéssel) keressük azt a tétet, amely az eredményt
maximálja. Ezt a hányadot a számla nagyságától függetlenül keressük. Ez működik, mivel a
tétet, mint a legnagyobb múltbéli veszteség hányadát számítottuk ki.
Az Optimal-F tehát nem adja meg közvetlenül a bevetendő tőke százalékos arányát, hanem
azt a hányadot, amelyet kockáztatunk, amint a legnagyobb veszteség realizálása megtörtént.
Példánkban a legnagyobb veszteség 1000 euró volt. Most kipróbáljuk, hogyan néz ki az
eredmény, ha a legnagyobb veszteségnek egy százalékát tesszük fel, a következő lépésben két
százalékát, majd hármat - és így tovább.
A probléma megoldása akadémikus természetű és nem segít minket a valós tradingben. A
megoldási pozícióméret maga is problematikus, mivel az Optimal-F csupán az előző
veszteségek alapján végzi a tétek optimalizálását.
Ennek a képletnek az alkalmazása nem más, mint görbe-ráhúzás (curve fitting), mivel az
optimalizálás múltbéli adatok alapján történik. Amint akár csak kis változások is történnek az
adatok megjelenésében, megváltozik az Optimal-F is, ezáltal nagyon érzékeny a kiszámított
érték.
Az Optimal-F a traderek minden csoportja számára más, még ha az alap-paraméterek, pl.
nyerési valószínűség és a különbség a legnagyobb nyereség és a legnagyobb veszteség között,
azonosak is. így állandóan változik az optimális tét mérete.
Mit mutat meg az Optimal-F? Ha az egyik stratégia veszteségei kicsik, majdnem mindig az
eddigi legnagyobb veszteség 100 százalékát tehetjük meg. Ha a legnagyobb veszteség például
500 euró egy 100 000 eurós számlánál, ez azt jelentené, hogy minden trade-nél 500 eurót
illetve az egyenlegünk 0,5 százalékát kockáztathatjuk.
120

Az Optimal-F igazolja, hogy az állítás: Minél nagyobb kockázatot vállalok, annál magasabb
lesz a nyereségem - hamis. Az optimális kockázatnak van egy pontja; ha ezt a pontot átlépjük,
csökken a rendszer eredménye.
Az Optimal-F maximálja az eredményt. A csődkockázatról nem szól a képlet; emiatt igen
csekély a gyakorlati haszna az elméletileg igen szép megoldás-tételnek.
Az esetek 90 százalékában közvetlenül a teljes veszteség felé hajtanánk, ha tényleg az
Optimal-F-el trade-elnénk. Ennek ellenére érdemes időről-időre kiszámítani a tradinghez az
Optimal-F-et: ez megmutatja, hogy az elmúlt időben milyen távol álltunk az optimális
pozíció-nagyságtól és azt, hogy mennyire volt kockázatos a trading. Ha például az Optimal-F
azt javasolja, hogy az eddigi legnagyobb veszteség egy vagy tíz százalékát kockáztassuk,
akkor trading stratégiánk igen veszélyes, és valószínűleg túl nagy kockázatokat vállaltunk. Ha
viszont a 80... 100 százalékos tartományban van az Optimal-F, akkor nagyon valószínű, hogy
erős kontrollunk van veszteségünk nagysága felett és veszteségeink kicsik.
Általában feltehető, hogy annál inkább elvárható, hogy nyerjünk, minél többet kockáztatunk
(lásd a Kelly-kritériumot). Az Optimal-F azonban azt jelzi, hogy ez az összefüggés - nem
igaz.
Létezik optimális tét, ha ezt meghaladjuk, akkor már csökkennek a hozamok. Különösen
akkor kell a túllépést kerülni, ha tőkeáttételes eszközökkel, például határidős ügyletekkel
kereskedünk; ezeknél van egy pont, amelytől kezdve az agresszív pozíció-nagyságok már
nem vezetnek nagyobb nyereségekhez.
Nem kell az Optimal-F-et túl komolyan venni. Miután meghatározása múltbéli trading-
sorozatok alapján történik, már egy nagy drawdown vagy egy nyereségsorozat erős
torzuláshoz vezethet. Tehát az Optimal-F és a Kelly-kritérium egyike sem világos kereskedési
ajánlás arra nézve, hogy optimálisan milyen összeget kellene is kockáztatnunk. Ezek
maximálni próbálják ugyan az eredményt, de alig adnak tájékoztatást a kockázatról. Ezért kell
a maximális hozamráta keresése során a rendszer csődkockázatával foglalkoznunk.
A rendszer csőd kockázatának kiszámítása
Egyes rendszerek remek teljesítményt vázolnak fel - különösen, ha a rendszer kialakítója a
curve fittings-et (görbe-ráhúzást) alkalmazta. Ahhoz, hogy egy rendszert megítélhessünk,
szükséges, hogy pontosan áttekintsük az egyes tradeket.
Képzeljen el például egy DAX trading-rendszert, mellyel Ön átlagosan 20 pontot kereshet és
veszteség esetén 20 pontot veszít. Először tekintsük át, hány vesztes tradet képes ez a rendszer
elviselni, mielőtt a trader 10 000 euros számláját teljesen elveszítené. A trader egymás után
20-szor veszíthet: számlája tehát 20 veszteségre osztható fel. (DAX-nál 1 pont = 25 euro)
Ahhoz, hogy a csődkockázatot kiszámíthassuk, be kell még számítanunk a nyerési
valószínűségeket is. Tegyük fel, hogy a rendszert igen jó, 60 százalékos találati arány
jellemzi. A veszteségi arány tehát 40 százalékos. Az előny - mint a Kelly-képletnél - a találati
121

arány és a veszteségi arány különbségéből adódik, ez itt 20 százalék; a csődkockázat (RoR =
risk of ruin) valószínűsége tehát 0,03 százalék.
RoR = _
1 − A
1 + A
]
c

ahol
 A = előny (találati arány - veszteségi arány),
 C = azon egységek száma, amelyet elveszíthetek; 1 osztva azzal a részaránnyal, amit
kockáztatok. Ha tehát négy százalékot kívánok kockáztatni, akkor 1/0,04 = 25.
Ha ugyanezen rendszer találati aránya csak 55 százalékos, akkor a csődkockázat jelentősen
megnő. Egyszeriben 1,81 százalékos lesz, és ezzel 60-szor nagyobb, habár a találati
valószínűség alig csökkent.
A képlet mindemellett abból indul ki, hogy a tradingünk végtelen.
Problematikus a képlettel kacsolatban az, hogy feltételezi: a nyereségek és a veszteségek
mindig egyformák. Pont ez az, amit nem szeretünk kereskedési tevékenységünknél. Sokkal
inkább azt szeretnénk, ha nyereségeink átlaga lényegesen nagyobb lenne, mint a
veszteségeink. Ez a képlet tehát pusztán durva közelítés és a csődkockázatot jelentősen
átfogalmazhatja. Amint különbözően magas nyereséget ill. veszteséget veszünk figyelembe, a
probléma túl komplexszé válik pontos matematikai medoldásokhoz. Mindamellett léteznek
közelítő-képletek is.
Már az egyszerű képleten is világosan felismerhető, hogy a csődkockázat jelentősen
növekszik, ha növeljük tétünket. Egy adott kereskedési rendszerhez, meghatározott találati és
veszteségi arány mellett, tetszőleges téthez meghatározható a csődkockázat.
Kiszámítható a csődkockázat egy Optimal-F téthez, de ez többnyire nem lesz elfogadható. Ha
egy kisebb tétet választunk, mint az Optimal-F, csökken a csődkockázat. Ekkor viszont olyan
pozíció-nagysággal tradel, amely nem járul hozzá a portfolió optimális növekedéséhez.
Maximális hozamráta
A csődkockázat és az Optimal-F összehasonlításának végkövetkeztetése: Azokban a
fázisokban, amelyekben kereskedési módszerünk nagyon jól működik, ideális, ha az Optimal-
F-el kereskedünk. Amint azonban ez a módszer nehézségekbe ütközik a piacon, a pozíció
nagyságát olyan alacsonyan kell megválasztani, hogy a csődkockázat csak marginális legyen.
Másként megfogalmazva: A tradernek fel kell ismernie, mikor tudja „nyomni" a piacot, és
mikor kell óvatosságot tanúsítania. A piac állandó nyomása (Kelly vagy Optimal F szerinti
téttel fogadni) a számla kimerüléséhez vezet. Viszont a túl óvatos trader, aki nem nyomul a
piac jó fázisaiban, portfoliója tőkenövekedését akadályozza a túl alacsony pozícióval.
Kell tehát egy módszert találnunk, amellyel nyerési fázisokban gyorsan nagy pozíció-
nagyságot érhetünk el, amely viszont azután a legkisebb nehézségeknél csökkenthető.
122

A tradereknek általában egy nyerési széria után van a legmagasabb pozíciójuk, ami oda vezet,
hogy a trader vesztes szériáit is a legnagyobb pozícióval kezdi meg; hiszen egyszer
természetesen mindegyik nyereségsorozatra veszteségsorozat következik. Ha a trader ilyenkor
hosszan tétovázik és nem csökkenti pozícióját, a drawdown kezdete olyan erővel indul, hogy
emiatt nehéz lesz a következő nyereségsorozatban új tőke-csúcsokat elérnie portfoliójában;
nyertes trade-jei alultőkésítettek lesznek.
A traderek gyakran kikerülik ezt a problémát és emiatt mindig túl alacsony pozíciókkal
kereskednek. Ez segít ugyan hosszabb drawdown-ok elviselésében, viszont a nyerési
szakaszokban igen kedvezőtlen. A kezdők ezzel szemben általában túl magas pozíciókkal
kereskednek, ami ugyan nyerési szakaszokban fantasztikus növekedést hoz, vesztes
szakaszokban azonban a számla elérheti a csőd-pontot.
A szabály tehát így hangzik: Nyomd a piacot, ha ezt a körülmények engedik, egyébként pedig
légy minél óvatosabb. Pontosítsuk hát, milyen feltételeknek kell meglenniük, hogy nyomni
lehessen a piacot.
1. A kereskedői megközelítés illeszkedjék ideálisan a piac adottságaihoz. Ha például
a piacon erős trendek észlelhetők, alkalmazzon trendkövető stratégiát.
2. Az eredmények utalnak arra, hogy a piaci adottságok kedveznek-e a stratégiának;
mind a találati arány, mind pedig a payoff-ratio legyen átlag feletti. Ha például az
összes eddigi trade-jének találati aránya 45 százalékos, az utolsó tízé viszont 60
százalékos, a piaci adottságok kedvezőeknek tűnnek. Ugyanez érvényes a payoff-
ratio-ra illetve a hozam-kockázat arányra. Ha általában 2,2 volt az átlagos hozam-
kockázat arány, az utolsó tíz trade-nél viszont háromra emelkedett, ez kedvező
piaci környezetre utal.
3. Függetlenül a piaci adottságoktól az egyenleg-görbén megjelenő új csúcsok is
jelzik, hogy kedvezőek a körülmények a piac nyomására.
4. Hiba lenne viszont, ha csak új egyenleg-görbe csúcsoknál nyomnánk a piacot,
mivel természetesen minden drawdown után következik egyszer egy nyerési
sorozat, mi azonban a drawdown után nem állunk tőke-görbénk maximumán. Ezért
már akkor is kedvezőek a körülmények, ha egyenleg-görbénk egy tetszőleges
mélypontról kezd szignifikánsan és állandóan növekedni.
Ha ezek a körülmények fennállnak, elérkezett az ideje a pozíció emelésének. Kidolgozható
ehhez egy képlet, vagy lehet (esetről-esetre) diszkrecionáriusan, tehát mérlegeléssel dönteni:
mikor kell a piacot nyomni. A mérlegeléses megközelítés előnye az, hogy rugalmasabb, tehát
gyorsabban reagál kedvező vagy kedvezőtlen adottságokra, figyelembe veszi a trader
hangulatát is, hiszen csak akkor ajánlatos a pozíciót nyomni, ha produktív hangulatban
vagyunk.
Akiben megvan a képesség, és jól ismeri, és meg is figyeli saját magát (ebben nagy
segítségünkre lehet pszichológiai naplónk), az gyakran már azelőtt felismeri, hogy a piac
adottságai kedvezőek egy kereskedői beavatkozáshoz és ésszerű a pozíciót növelni, mielőtt ez
statisztikailag mérhető lenne.
123

A jó diszkrecionális trader pozíciója menedzselésénél nem csak az egyenleg-görbét és a piaci
körülményeket veszi figyelembe kereskedői beavatkozásoknál, hanem saját hangulatát is. Ha
úgy érzi, hogy egy nyerési sorozat után nincs éppen a legjobb állapotban, rögtön csökkenti
pozícióját.
A mérlegeléses pozíció-menedzselés hátránya az, hogy igen nagyfokú fegyelmezettséget
kíván. Ezt csak tapasztalt traderek tudják biztosítani. Ha valaki nem érzi meg, hogy éppen
nincs produktív hangulatban, egy túl magas pozícióval kivédhetetlenül belesodródik a
következő veszteséges szakaszba és átél egy drasztikus drawdown-t.
Jómagam mérlegeléssel menedzselem pozícióimat; hosszú út vezetett azonban odáig, hogy
már ösztönösen megérzem, milyen pozíció-nagyság az ideális.
Léteznek viszont algoritmusok is a pozíció-nagyság meghatározásához. Ezek képletek,
amelyek megmutatják a tradernek, mekkora pozíciót válasszon egy adott időpontban.
Mérlegeléses megközelítésemnél én is bevonok algoritmusokat, és esetről-esetre döntöm el,
hogy melyik képletet alkalmazom.
A 7. fejezetben már adtam néhány útmutatást, hogy miként lehet egy pozíció-méretező
algoritmust kialakítani. A következőkben ezt kívánom folytatni és elmélyíteni.
„Nyomd a piacot, ha a körülmények engedik." Ahhoz, hogy ezt a szabályt tartalommal
tölthessük meg, a fentebb már meghatározott körülményeket egyszerű képletekbe foglaljuk és
kifejlesztünk egy pozícióméret-mátrixot. Ennek segítségével leolvasható, hogy mikor és
milyen pozíció-nagysággal kereskedjünk.

Egyenleg-görbe Találati arány Hozam-kockázat
arány
Hangulat
Átlagon felül Növelni Növelni Növelni Tartani
Emelkedik Kockázatot
növelni
Kockázatot
növelni
Kockázatot
növelni
Kockázatot
növelni
Esik Kockázatot
csökkenteni
Kockázatot
csökkenteni
Kockázatot
csökkenteni
Kockázatot
csökkenteni
Átlag alatt Kockázatot
csökkenteni
Kockázatot
csökkenteni
Kockázatot
csökkenteni
Kockázatot
csökkenteni

A mátrix nem csak azt különbözteti meg, hogy az aktuális teljesítőképesség pozitív-e, hanem
azt is, hogy a fontos változók tekintetében átlagunk felett vagy alatt vagyunk-e. Az, hogy
milyen átlagot alkalmazunk, attól függ, hogy milyen agresszíven kívánjuk pozíciónk
nagyságát változtatni. Minél „rövidebb" az átlag, annál gyakrabban kaphatunk jelzéseket a
nagyság növelésére vagy csökkentésére.
Vannak bizonyos helyzetek, amelyekben ésszerű a kockázat növelése. Ha egy pozíciónál
nagyobb kockázatot vállalunk, általában növekszik a pozíció nagysága. Például olyan trading-
helyzetben, amelyben Ön DAX-nál 100 000 eurós számla mellett tíz pontos stop-ot alkalmaz,
és egy százalékos (1000 eurós) kockázattal négy kontrakttal kereskedik (1000:250 = 4).
124

Ha nagyobb kockázatot vállalna, például 1,5 százalékot, akkor magasabb pozícióval
(1500:250 = 6) kellene kereskednie, esetünkben 6 kontrakttal.
Az, hogy milyen esetekben kell a kockázatot növelni, kitűnik már a mátrixból - az viszont
nem, hogy milyen tényezővel történjék a növelés. Minden esetben meg kell tehát adnia, hogy
milyen mértékben akarja a kockázatot növelni.
Tegyük fel: az Ön átlagos pozíció-nagysága 0,5 százalék. Ha tőke-görbéje átlag feletti,
eldöntheti, hogy hajlandó-e egy kétszeres kockázatba belemenni, vagy azt csak marginálisan
növeli.
Az, hogy mennyivel növeli kockázatát, az a pozíció-nagyság algoritmusától függ. Ez például
megszabhatja, hogy a kockázat emelkedjék 0,25 százalékponttal, vagy Ön adhatja meg, hogy
az öt százalékkal magasabb legyen. Ebben az esetben az eredmény 0,525 % lenne (0,5 *
1,05). Ön konkrét kereskedési útmutatást kap.
Fontolja meg azonban, hogy ez a lépés minden tranzakció után megtörténik. A túl nagy
kockázati ugrások felfelé nagyon veszélyesek.
Én előnyösebbnek tartom a kockázat százalékos növelését, viszont felső határokat szabok.
Abban az esetben például, ha a egyenleg-görbe átlagon felüli, azt választom, hogy a kockázat
emelkedjék 10 százalékkal, de legfeljebb tőkém 3 százalékáig. Amint tehát elértem a 3
százalékos kockázatot, az nem növekszik tovább, még ha minden körülmény kedvező is.
Példa mátrix
Egyenleg görbe Találati arány Hozam-kockázat
arány
Hangulat
Átlagon felüli +10%
tőke max. 3%-a
+5%
tőke max. 3%-a
+5%
tőke max. 1%-a

Emelkedik +20% +5% +5% +10%
Esik -10% -10% -10% -15%
Átlag alatti -20% -5% -5% -20%

A fent ábrázolt mátrix immár konkrét kereskedési útmutatásokat ad. Tegyük fel, hogy én
éppen 1 %-os kockázattal kereskedem. Egyenleg-görbém az átlag felett van (+ 10 %) és
emelkedik (+ 20 %), a találati arány emelkedik (+ 5 %), de még az átlag alatt van (- 5 %) és
hozam-kockázat arány átlag feletti (+ 5 %), viszont nem növekszik, hanem esik (-10 %).
Pozíció-nagyságomat tehát így kellene megnövelnem:
 1 % x (1 + 0,10 + 0,20 + 0,05 -0,05 + 0,05- 0,10) = 1% x 1,25= 1,25%
Az egy százalékról 1,25 százalékra való növelés kevésnek tűnik. Meggondolandó azonban,
hogy ez az igazítás minden trade után bekövetkezik. Egy három trade-es kis nyertes-sorozat
után a nevezett feltételek mellett a kockázat majdnem 100 százalékkal nő (0,01 x 1,25 * 1,25
* 1,25 = 0,019531 = 1,953 százalék).
125

További példa: Mondjuk, ismét 1 százalékos kockázattal kereskedünk. Most viszont az átlag
alatt van az egyenleg-görbe (- 20 %), csökkenő találati arány (-10 %) és csökkenő hozam-
kockázat arány (- 10 %) mellett, amely éppúgy, mint a találati arány, átlaga alatti (- 5% - 5%).
Ajánlatos a kockázatot 50 százalékkal csökkenteni. Egy százalék helyett már csak az equity
0,5 százalékával kereskednénk. Ha a következő trade ismét veszteséget hoz, így az egyenleg-
görbe, a találati arány és a hozam-kockázat arány tovább esnek, csökken a pozíció-nagyság 50
százalékkal 0,25 százalékra.
Vegyék figyelembe, hogy ezek az adatok csak például szolgálnak. Az, hogy értelemszerűen
milyen értékeket helyettesítenek be a mátrixba, az az Önök kockázati preferenciáitól és
trading-stílusától függ.
Ha rendszerük sok jelzést generál, igazítsák lépéseiket a pozíció nagyságának módosításához
inkább kisebbre. Ha viszont csak néhány jelzést kapnak évente, gyorsabban válthatják a
pozíció-nagyságokat.
Fontos, hogy abban a helyzetben legyenek, hogy növelhessék a pozíció-nagyságát, ha
egyenleg-görbéjük emelkedik, és a teljesítmény-csúcsok után a pozíció-nagyság egy vesztő
sorozat esetén ismét csökken.
Hogy valaki egy vesztes sorozat után egyáltalán emelni tudjon, úgy kell az értékeket
megválasztania, hogy a kockázat akkor is növelhető legyen, ha az egyenleg-görbe átlag alatti,
de emelkedni kezd.
Ha az egyenleg-görbe átlag alatti, és esik, az algoritmus abban nyújthat segítséget, hogy a
kockázat mégse növekedjék. Ügyeljen tehát mindig arra, hogy az algoritmus egy
antimarginális elvet kövessen. Tulajdonképpen ez az egyetlen feltétele a pozícióméretező
algoritmusnak.
Legyen kedve kísérletezni, ha kifejleszti pozícióméretező algoritmusát. Vizsgáljon meg
múltbéli teljesítményei alapján különféle pozíció-méretezési képleteket, és állapítsa meg,
hogy melyik pozíció-menedzsment a legjobb Önnek.
Egy pozíció méretező algoritmus kifejlesztése nagyon sok munkát kíván. Ez viszont
fontosabb, mint az összes prognózis-eljárás és minden belépési stratégia. Használja energiáit
inkább egy optimális algoritmus kifejlesztésére.

126

11. Monte-Carlo-szimulációk
Csak az készült fel mindenre, aki tradingjét előre szimulálja. A Monte-Carlo-szimulációk
segítik a kockázatok megértését
Mi a különbség a szimuláció és a backtesting között ?
Ha Ön vásárolni akar egy autót, minden bizonnyal előbb elmegy vele egy próbaútra. Tudni
akarja, hogy milyen érzés azt a kocsit vezetni. Tudni akarja, hogy az eladó vagy a prospektus
ígérgetései igazak-e.
Éppen úgy, mint ahogy egy autót kipróbál, tesztelnie kell rendszerét, hogy tudja, mit várhat
attól. Normálisnak tekinthető egy három hónaposnál hosszabb drawdown, vagy ez azt jelenti,
hogy rendszere nem működik? Milyen hevesen törhet egy drawdown a rendszerre? Milyen
gyakran kell egy drawdownnal számolnia? Milyen árfolyamnyereségek várhatók el egy
meghatározott periódusban?
Mindezen kérdéseket meg kell válaszolnia, mielőtt döntene egy rendszer mellett.
A jövőbe nem láthatunk, de biztosítanunk kell magunknak azt a helyzetet, hogy tájékozottan
hozhassunk reális döntéseket. A kvantitatív kockázatelemzés megadja ehhez a szükséges
adatokat. Ahhoz, hogy reális elvárásaink lehessenek, szimulálnunk kell rendszerünket.
Mi a különbség a szimuláció és a backtesting között? Nem elegendő, ha rendszerünket
régebbi árfolyam-adatsorok alapján teszteljük? Ez az úgy nevezett backtesting egy lehetőség
annak kiderítésére, hogy egy bizonyos kereskedési módszer működik-e.
A backtestingnél azonban az a probléma, hogy ellentétben a szimulációval, csak egy teszt
lefuttatására van lehetőség, egy történeti adatsorral. Ezen kívül egy ilyen teszt-eljárás gyakran
arra ösztönzi a tradert, hogy változtatásokat hajtson végre rendszerén teljesítmény-görbéjének
célzott javítására, hogy a tesztnél a történeti adatsorral igen jó eredmények jöjjenek ki.
Ennek az úgy nevezett curve fittingnek nem is kell tudatosan megtörténnie. Ez gyakran csak
néhány érdemi információ (pl. piaci volatilitás vagy trend-viselkedés), amelyeket a
rendszerfejlesztő a történeti árfolyamsorból felhasznál, hogy kereskedői hozzáállását
optimalizálja.
A rendszer paramétereinek legkisebb módosítása is drámai befolyással lehet a teljesítményre.
így már a kezdeti stop 15-ről 18 pontra történő igazítása is átváltoztathat egy veszteséges
rendszert backtesting-ben nyereséges rendszerré. A backtesting egy játék. Legfeljebb arra
való, hogy a tradernek megadja annak a sejtését, hogy az alkalmazott rendszer működik.
Jobb a backtestingnél, ha a rendszert szimuláljuk. Erre két lehetőség van: Az adatszimulálás
és a rendszerszimulálás.
127

Az adatszimulálásnál véletlenszám-generátor segítségével mű-árfolyamsort állí¬tanak elő,
amely ugyan eltér a valóságostól, de ugyanazt a statisztikai mintát követi. A kereskedési
rendszert ezen véletlenszerű árfolyamsor alapján tesztelik.
Ennek az elvnek alapján célszerű több árfolyamsort generálni, hogy különböző szimulációs
eredményekhez jussunk. Ezek vizsgálatával azután lehetővé válik a rendszer jövőbeni
működésének valamelyest megbízható megbecsülése.
A rendszer tesztelésének másik lehetősége a rendszer-szimuláció. Számítógépen szimulálnak
mindent, ami egyáltalán problémát okozhat, majd megvizsgálják, hogy van-e olyan
elfogadhatatlan eredmény, amely az egész stratégia újragondolását igényli. Ezt az eljárást
nevezik Monte-Carlo-szimulációnak.
Ahhoz, hogy egy rendszert szimulálni lehessen, néhány (nem sok) rendszer-paraméternek
ismertnek kell lennie. Ilyen a találati arány (és ezzel együtt a veszteségi arány) és a
nyereségek és veszteségek eloszlása nagyságuk szerint.
A rendszer szimulálása
Ha szimulálni kívánja rendszerét, akkor elegendő a 100 utolsó tranzakció hozam-kockázat
arány át képezni és csoportokba rendezni.
Tegyük fel, hogy az Ön 100 utolsó tranzakciója 5820 euró összeredménnyel zárult. Trade-
naplójában nézze meg mindegyiknél, milyen kockázatot vállalt és hányszorosát realizálta a
vállalt kockázatnak. Bizonyára voltak olyan trade-jei, melyeknél kezdeti stopnál stoppolták ki,
ezek kerülnek az R-1 csoportba, ezeknél elvesztette, amit kockáztatott. Voltak olyan trade-ek,
amelyeknél körülbelül a kockázat szerinti volt a keresete, ezek az R+1 tradek (tehát azok,
amelyeknél pl. 500 eurót kockáztatott és ugyanannyit nyert).
Lehetséges, hogy voltak olyan tradek, melyeknél legalább a kétszeresét, de esetleg még az
ötszörösét is megnyerte a kockáztatott pénznek. Aszerint, hogy mennyit nyert, sorolja ezeket
az R+2 ... R+5 csoportokba.
Biztos voltak olyan tradek, melyeknél nem a dupláját, hanem pl. csak az 1,4-szeresét nyerte a
kockázatnak (kockázat 500 euró, nyereség 700 euró). Ezeknek előbb képezzen egy R+1,4
csoportot; később azonban az egyszerűsítés céljából összevonhatja az ilyen töredék-
csoportokat, pl. az összes 1... 1,5 közötti trade-et.
Ügyeljen arra, hogy egységesen járjon el a csoportok kialakításánál. Hiba lenne például a
kezdetben 0,5-ös lépésenként csoportot képezni és a végén az 5-nél nagyobb többszörösökre
már csak egyet. Ez nagyon pontatlanná és torzzá tenné az eredményt.
Miután felállította az összes csoportot, elvben megkezdheti a szimulálást. Szüksége van még
különböző színű játékgolyókra és egy atlatszatlan golyózsákra. Minden csoporthoz rendeljen
hozzá egy színt - tehát annyiféle színű golyó kell, ahány csoport van.

128

Csoport Tradek száma Golyó-szín %-os arány Golyók száma
100 golyónál
R - 2 3 Piros 3 3
R – 1 47 Kék 47 47
R + 1 33 Zöld 33 33
R + 2 8 Sárga 8 8
R + 3 5 Fekete 5 5
R + 4 4 Fehér 4 4
Összesen 100

Most tegyen a zsákba minden színből annyi golyót, hogy az megfeleljen az ahhoz a színhez
tartozó csoport százalékos arányának, tehát az utolsó oszlop szerinti golyót; összesen 100
különböző színű golyót.
A zsákban tehát - képletesen - benne van az Ön kereskedési rendszere. Ha látatlanban kivesz
egy golyót a zsákból, ez pont olyan, mintha rendszere legközelebbi jelzését követné. Itt most
egyáltalán nem fontos, hogy ez egy long-vagy short-jelzés volt-e. Mivel Ön sem a golyó
kivételekor, sem a piacon nem lát a jövőbe, nem tudhatja, hogy legközelebbi trade-je nyertes
vagy vesztes lesz-e.
Így érvényes az első és legfontosabb trading-törvény: Az, hogy egy trade nyertes vagy
vesztes, az véletlenszerű.
A világon senkinek sincs befolyása erre mindaddig, amíg nem látja a jövőt. Ez így van a
golyó-kivétellel is: nem tudhatja, milyen színű lesz a következő golyó. Nyertes lesz-e, vagy
vesztes? Nem tudjuk. Amit tudunk, az az, hogy példánk szerint 50 százalékos valószínűséggel
várható, hogy a trade vesztes lesz (R-1 és R-2 = 50%).
A kérdés már csak az, mennyi pénzt nyerhet, ha egy bizonyos színű golyót vesz ki a zsákból?
A szín csak azt adja meg, hogy kockázata hányszorosát realizálja, tehát minden húzás (trade)
előtt meg kell határoznia a kockázatot. A tradingnél a kockázat (tét) a vétel és a stop-árfolyam
közötti különbség, megszorozva azon részvények vagy kontraktok számával, melyeket meg
akar szerezni. Ha határidős ügyletről van szó, akkor az eredményt még meg kell szorozni a
határidős kontrakt pontértékével. Egy példa erre:
Ha a DAX-ot 4000-en akarja megvenni és a stopja 3990-nél van, akkor a vétel és a stop
közötti különbség 10 pont, kockázata kontraktonként 10 pont. Mivel a DAX-ban egy pont
értéke 25 euró, kockázata kontraktonként 250 euró. Ha úgy dönt, hogy 10 kontraktot vesz,
akkor kockázata 2500 euró.
Amint meghatározta kockázatát (tétjét) a golyó kivételét követően megállapíthatja, hogy
hányszorosát nyerte kockázatának. Ha például pirosat húzott, elvesztette kockázata
kétszeresét; ez 2500 eurónál 5000 euró.
A példa szerint folytathatja. A trade előtt minden alkalommal meghatározza tétjét (ez a
kockázata) majd kiemel egy golyót. Az eredményt feljegyzi és hozzáadja a kereskedési
tőkéjéhez vagy levonja abból aszerint, hogy nyert, vagy vesztett. Néhány tucat húzás után
129

felvázolható ezen szimulációs menet teljesítmény¬görbéje. Az, hogy milyen hosszan végzi a
szimulációt, az Öntől függ; javasolható legalább 100 trade.
A szimuláció ezen formája igen időigényes. Az viszont, hogy tétjét minden alkalommal Ön
határozza meg és a szimulációt golyónként hajtja végre, azzal az előnnyel jár, hogy azok az
emocionális izgalmak, amelyek a tradingnél érezhetők, ennél a szimulációnál éppoly gyakran
fellépnek. így jobban felbecsülheti, milyen emocionális reakciója lenne egy veszteség-
sorozatra. Ha ideje engedi, játsszon végig több ilyen menetet, ezzel megállapíthat egy átlagos
szimulációs-eredményt.
A szimuláció ezen formája segíti Önt annak felismerésében, hogy a tradingnél milyen
fázisokra kell beállnia és mit várhat el.
Szimuláció kialakítása Excel-ben
Másik lehetőséget a tradek szimulálására az Excel vagy egy másik véletlenszám-generátor
nyújt. Időközben az Interneten is megjelentek Monte-Carlo-szimulációs programok. Aki
viszont nem restell egy kis időt ráfordítani, gyorsan és kedvezően összeügyeskedheti magának
Excel alatt egy véletlenszám-generátorral saját Monte-Carlo-szimulációját. Az alábbiakban
bemutatok egy egyszerű példát.
Az Excel alatt létezik egy elemző-funkció, amelynek „véletlenszám-generálás" a neve. Ez a
funkció az Eszközök menüben (Adatelemzés) található. Előbb azonban ugyancsak az
Eszközök menüpont alatt a Bővítménykezelőben az Analysis ToolPak és az Analysis ToolPak
VBA funkciókat kell kiválasztania. Amint ezeket installálta, használhatja a véletlenszám-
generátort.

130

A következőkben egy egyszerű kereskedési rendszert szimulálunk. Ez a rendszer trend ellen
működik, és megpróbál a téves kitörésekből profitálni. Ezért jelentős ellenállások felett és
támaszok alatt azzal a céllal adnak megbízásokat, hogy a piac egy kitörés után az ellenállás
alá visszaessen vagy felszaladjon a szupport fölé. Minden alkalommal, amikor a rendszer
sikeres, keres hat ticket kötegben. Ha sikertelen a trade, tizenkét tick után realizálódnak a
veszteségek. így ebben a rendszerben csak két változó van: vagy hat tick nyereség, vagy
tizenkét tick veszteség.
A back-testek megmutatták, hogy ennek a rendszernek 80 százalék a találati aránya. Mi
azonban most nem a backtest-ek alapján kívánjuk ezt a rendszert elemezni, hanem egy
szimulációval. Az első lépésben előállítunk egy véletlen számsort, amelynél 80 százalék
találat és 20 százalék veszteség áll elő. Válassza az Eszközök/Adatelemzés menüpont alatt a
véletlenszám-generálást. A párbeszédpanelen adja meg a változók számát. Mivel csak a siker
vagy sikertelenség eseteit ismerjük, tehát nyereséget vagy veszteséget, csak egy változóra van
szükségünk. A véletlen esetek számaként pl. 1000-et adjunk meg ezer trade-re.
Meg kell határoznunk, hogy ezután milyen statisztikai eloszlásnak kell a véletlenszerű
számokat alávetni? Ehhez a Bernoulli-eloszlást kell választani. Ezt akkor kell választani, ha a
változók két, egymást kizáró értéket vehetnek fel (pl. siker és sikertelenség).

131

Ennél a p értéket kell megadni. Ez megadja a siker valószínűségét a teszt értelmében. Siker
alatt nem az eredmény értékelését kell érteni, az csak nézőpont kérdése.
Ha például egy minőségellenőrzés keretében azt ellenőrzik, hogy a termékek hibásak-e vagy
sem, a Bernoulli-eloszlás értelmében az eredmény „hibás" ill. „nem hibás" lehet.
Példánkban egy pozitív trade a „siker" Góllehet, ez csak a mi meghatározásunk). A
véletlenszám-generátor előállít ezután vagy egy új munkalapon vagy az általunk megadott
tartományban 1000 számot a kívánt eloszlásban. Kapunk tehát egy 1000 számból álló
számsort, amelyben minden szám vagy nulla (veszteség esetén) vagy egy (nyereség esetén).
Most az eredmények alapján ismét felállíthatunk egy teljesítmény-görbét, ha előzőleg
megállapítottuk, mennyit vagyunk hajlandóak kockáztatni.
Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy mindig egy kontraktot akarunk vásárolni, és a tick-
érték 10 euró. így minden alkalommal, amikor a véletlen szám egyes volt, 60 eurót nyertünk
és nullánál 120 eurót vesztettünk volna.
Hogy az egyenleg-görbét ne kelljen kézzel számolni, alkalmazhatunk egy képletet.
Ehhez válasszuk a képletszerkesztőt, és abban egy funkciót a logikai funkció kategóriából
(HA). A funkció lehetővé teszi, hogy egy excel-cella tartalmát megvizsgáljuk és az eredmény
alapján meghatározott értékeket állapítsunk meg. Mi választjuk meg, hogy ha a mellette lévő
cella értéke egy, akkor az aktuális cellában 60 jelenjen meg. Ha a funkció nem igaz, tehát a
cella értéke nem egy, akkor -120-as eredményt kapjunk.


132


Ezt a számítást minden véletlen számra elvégezzük. A harmadik hasábban azután összeadjuk
az eredményeket, úgy, hogy beírjuk, hogy a cella tartalma a felette és balra mellette lévő cella
értékéből tevődik össze. Megkapunk egy teljesítmény -görbét.

Ez a teljesítmény-sor egy szimuláció eredménye. Most ismét elvégezhetünk egy szimulációt,
ennél azonban rosszabb nyereségi kvótát feltételezünk, mondjuk 80 százalék helyett csak 70
százalékot. A véletlen számok eredményét pontosan arra a tartományra válasszuk ki,
amelyben a mi régi véletlen számaink voltak.
133


Az új teljesítmény-görbe annak feltételezésével tükröz vissza egy szimulációt, hogy már csak
az esetek 70 százalékában nyernénk. Ez még mindig egy nagyon jó teljesítménygörbe.
Figyeljen azonban a következő ábrára - volna kedve egy ilyen rendszerbe invesztálni?

134

Csodálatos módon ugyanaz a rendszer ugyanazon feltételek mellett: 70 százalékos találati
arány - most mégis kissé eltérően oszlanak meg a nyereségsorok. A rendszernek még mindig
pozitív a teljesítménye, de egy hosszú drawdown-nal. A szimuláció megmutatja, milyen
drawdown-ok lehetségesek.
Ebben van a döntő előny a backtesting-gel szemben: ami többnyire csak egy árfolyamsor
alapján mutatja meg a drawdown-t. Minél gyakrabban végzünk szimulációt, annál jobban
láthatjuk, hogy miként lépnek fel drawdown-ok és mi normális a rendszernél. A második
menetben 750-nél több trade volt, amelyek nem vezettek újabb teljesítmény-csúcshoz.
Megfontolandó: követhető-e egy ilyen rendszer a valóságban? Milyen valószínű egy ilyen
esemény?
Hogy ezt megválaszolhassuk, több szimulációt kell lefuttatni és eredményeit feljegyezni.
Ehhez az alábbi táblázatot lehet felhasználni. Több szimulációs menet után végül
kiszámítható, mi az, amit átlagosan elvárhatunk.
A fenti szimulációk igen egyszerűek voltak, természetesen összetettebben is lehet ilyeneket
végezni. Minél részletesebben szimuláljuk egy kereskedési rendszer trading folyamatát, annál
jobban felkészítenek ezek a mindennapos trédingre. Ez a fejezet nem kíván több lenni egy
bevezetésnél ebbe a témába.
Ügyeljen arra, hogy ez a szimuláció nem a money management algoritmusán alapul. Más
szimulációkkal viszont tesztelhetők különböző pénz menedzselési stratégiák hatásai. Egy
kereskedési rendszer tesztelésének csak akkor van értelme, ha money –management
stratégiánkat is teszteljük. Le kell szögezni, hogy a szimulációk nélkülözhetetlenek, ha
optimálisan fel akarunk készülni a trading mindennapokra.

135

12. A pozíció méretezése
Annak valószínűsége, hogy egy lot megfelel az optimális pozíció-nagyságnak, igen csekély.
A mester traderek a követelmények szerint változtatják pozíciójuk nagyságát.
Az egy lottal játszó traderek nem optimálisan kereskednek
Épp' a kezdők hiszik azt, hogy előbb egy kontrakttal kell sikeresnek lenniük, mielőtt pozíció-
nagyságukat növelhetnék. Emellett a pozíció nagysága egyike azon kevés paraméternek,
amely felett a tradingnél teljes kontrollal rendelkezünk. A trading egyik komponensét sem
lehet olyan könnyen megváltoztatni, mint a pozíció nagyságát.
És mégis, sok trader elveti a befolyásolás ezen lehetőségét. Vagy azért, mert számlájuk túl
kicsi, és emiatt nincs lehetőségük egynél több kontrakttal kereskedni, vagy pedig azért, mert
hiányzik belőlük a tudás és a mersz, hogy megváltoztassák pozíciójuk nagyságát.
Ha valakinek kicsi a számlája ahhoz, hogy egy kontraktnál többel kereskedjék, az inkább
hagyja abba a kereskedést, vagy keressen egy piacot, ahol megengedik, hogy legalább két
kontrakttal kereskedjék. A pozíció nagysága olyan fontos tényező egy jó trading
teljesítményhez, hogy egy trader sem engedheti meg magának, hogy ne fordítson rá
különleges figyelmet.
Nagyon valószínűtlen, hogy egy lot (= kontrakt) az Ön optimális pozíció-nagysága, mivel
belépései általában abban különböznek, hogy a kezdeti stop egyszer közelebb áll az aktuális
árhoz, másszor távolabb. Lehet, hogy egyszer megadatik a lehetőség, hogy a DAX-ban egy
tízpontos stop-pal dolgozzék, máskor viszont 20 ponttal távolabb kell a stopot helyeznie. Ha
Ön ilyen helyzetekben mindig csak egy kontraktot vásárol, tranzakcióit különbözőképpen
értékeli. Az első esetben egy meghatározatlan nyereségért kisebb kockázatot vállal, mint a
második esetben, amikor 20 pontos stopot alkalmaz. Az első esetben kockázata 250 euró, a
másodikban 500 euró (a DAX-ban egy pont 25 eurót ér:-10 * 25 = - 250).
Gyakorlatilag abból kell kiindulnunk, hogy annak a valószínűsége, hogy a következő trade-
ben nyerünk, mindig egyformán biztos (bizonytalan). Értelmetlen lenne azt feltételezni, hogy
az egyik eseménynek magasabb a nyerési valószínűsége, mint a másiknak. Ez ugyanis azt
feltételezné, hogy a jövőbe látunk. Senki sem tudja azonban, hogy éppen egy jó vagy rossz
trade vár rá; ezért nincs értelme feltételezni, hogy képes lenne meghatározni egy trade nyerési
valószínűségét.
Mindössze egy stratégia nyerési esélyét (trade-k sorozata) lehet a történeti teljesítményből
levezetni, mindazonáltal csak akkor, ha abból indulunk ki, hogy a piac a jövőben éppúgy
viselkedik, mint azt a múltban tette.
Egyazon nyerési valószínűség mellett eltérő kockázatot vállalni normális körülmények között
viszont értelmetlen. A 10. fejezetben már láttuk, hogy egy adott stratégia és kockázatvállalás
mellett a befektetőnek van optimális tét-nagysága.
136

Az optimális tét-nagyság egy trade kockázatából adódik, ami az alkalmazott téttel
összehasonlítható. Azok a traderek, akik nem optimális pozícióméret használnak, nem
optimálisan kereskednek.
Induljunk ki például abból, hogy egy trader 100 000 euros tőkéjéből mindig egy százalékot
akar kockáztatni. Egy tíz pontos stopnál a DAX-on négy kontraktot vehetne, (4 * 250 = 1000
euró = 1%-a a 100 000-nek). Ha azonban a stop távolabb van, például 20 ponttal odébb, csak
két kontraktot vehet. Ha mindig csak két kontraktot vesz, az olyan helyzetekben nem
optimális, amelyekben az ő egy százalékos money-management szabályai szerint négy
kontraktot vehetett volna.
Képzelje el, hogy Düsseldorfból Frankfurtba kell utaznia. Az út nagy része autópálya, de,
sajnos, nem az egész. Vannak szakaszok, amelyek csak főutak, szűk kanyarokkal. Ha autóval
kell végighajtania, és sem gázt nem adhat, sem nem fékezhet, tehát döntenie kellene a
sebességről, olyan tempót kellene választania, amellyel mindenhol balesetmentesen
haladhatna. Tehát a szakasz legnehezebb részein is leküzdhetné a kanyarokat anélkül, hogy
kirepülne az útról. Ez a tempó azonban túl lassú egy autópályához. Ön tehát a szakasz nagy
részét nem optimális sebességgel tenné meg.
Hasonlatos ez a tradinghez. Ha nincs lehetősége gázt adni, amikor jól megy, és hiányzik a fék,
ha rosszul, akkor legtöbb idejét nem optimális kereskedéssel fogja eltölteni.
A tradereknek, akik csak egy lottal kereskednek, nincs lehetőségük arra, hogy a fékre
lépjenek. Egyetlen választásuk az, hogy a tradet egy lottal valósítsák meg, vagy sehogy.
Azt a futamot, amelyből kiszállunk, ha kissé nehézkessé válik, már nem lehet megnyerni.
Ezért fontos, hogy a trader átlagos pozíció-nagysága egy kontraktnál többet tartalmazzon.
Csak így lehet vezetni: rossz időkben fékezni, jókban padlóig gázt adni. Azok a traderek, akik
nem képesek pozíció-menedzselésüket a maguk javára kihasználni, rugalmatlanok.
Bizonyára mindegyik trader emlékszik olyan időkre, amikor kereskedési módszerük ideálisan
illeszkedett az aktuális piaci adottságokhoz és stratégiájuk láthatóan csak nagy nyereségeket
ért el. Akinek lehetősége van, pozícióját ilyen időkben felfuttatni, kihasználhatja időszakos
előnyét. Fontos, hogy tudja a trader, mikor nyomulhat a piacon - mikor kell gázt adnia.
Mindamellett lehetnek olyan idők, amikor semmi sem akar működni, amikor a trader által
követett stratégiával érezhető nehézségek vannak a piacon. Egy trendkövető stratégiánál
például számítani lehetne arra, hogy a piac oldalazó szakaszaiban nehézségekbe ütközik -
mivel éppen semmilyen trend nem bontakozik ki. A rendszer teljesítménye oldalazó
fázisokban csökken.

137

Az egy-lotos traderek
1. nem optimálisan (nem kedvezően) kereskednek, mert valószínűtlen, hogy egy
véletlenszerű kötés optimális pozíció-nagyságú;
2. nem kereskednek hatékonyan, mert minden esélyt azonosnak értékelnek a piacon;
3. nem kereskednek rugalmasan, mert vonakodnak gázt adni, amikor jó a piac, és a
fékre lépni, ha a piac nehézkesen alakul.
Ha a tradernek lehetősége van a fékre lépni és kevesebb kontrakttal kereskedni, kisebbek
lesznek átlagos veszteségei, mintha állandóan ugyanannyi kontrakttal kereskedne.
A gyakran hangoztatott javaslat, hogy oldalazó piac esetén fel kell hagyni a trendkövetéssel és
csak papíron kereskedni, nem nyújt sok segítséget, mert a trader csak akkor fogja észlelni,
hogy az oldalazó szakasz befejeződött, amikor már újra alakult egy trend. Ez többnyire
dinamikus kitöréssel történik az oldalazási sávból.
Egy ilyen kitörés elszalasztása (mert a trader csak virtuálisan kereskedett és kiiktatta
rendszerét) az összteljesítményt jelentősen rontja. Jobb néhány kontrakttal a piacon maradni
és a kitöréskor azonnal elkezdeni piramist építeni. Hogy ez miként működik, azt még ebben a
fejezetben bemutatom.
Pozícióméretezés - turbózza fel teljesítményét
Ha két trader ugyanazt a kereskedési jelzést követi is, lehet, hogy teljesítményük különböző
lesz. Ez a bizonyítéka annak, hogy a tradingnél a belépési stratégia a legkevésbé fontos.
Ehhez egy példa:
Képzeljünk el egy rendszert, amely egy évben tíz jelzést adott. A stop a jelzés napján a napi
mélyponttól függ (long-oknál) vagy a napi csúcstól (short-oknál). Példánkban a következő
jelzések generálására került sor:

Sorszám Jelzés Stop Kockázat
kontraktonként
Eredmény
1 + 4200 4180 20 + 140
2 + 3800 3750 50 - 50
3 - 4500 4530 30 - 30
4 + 4500 4475 25 + 50
5 - 4800 4900 100 - 100
6 + 4300 4290 10 + 80
7 + 4600 4560 40 - 40
8 + 4900 4860 40 - 40
9 - 5100 5140 40 - 40
10 + 4900 4860 40 + 20

Összeg - 10


138

Első pillantásra egy flop-nak tűnik ez a trading-rendszer. Mert aki mindig csak egy kötéssel
kereskedik, tíz tranzakció után az évet tíz pont veszteséggel zárja.
Mi történik viszont, ha a trader alkalmaz egy money-management szabályt? Az ő szabálya
úgy hangzik, hogy mindig kockáztatni kell a tőke egy százalékát.
Tegyük fel, hogy egy pont tíz euró, és traderünk számláján van 100 000 euró. Ha az első
trade-nél 20 pontos kockázatot vállal, akkor kontraktonként 200 euró elvesztését kockáztatja.
Mivel azonban számlája egy százalékát akarja kockáztatni, ez az első tradenél 1000 eurót
jelent - tehát vehet öt kontraktot. A következő táblázatban felsoroltam a money-management
szabály szerinti eredményeket.
Sorszám kontraktonkénti
kockázat (pont)
A számla
1 %-a
Nyereség veszteség Számlák
100.000 €
1 20 1000 5 * 1400 = 7000 107.000 €
2 -50 1070 2 * -500= -1000 106.000 €
3 -30 1060 3*-300=-900 105.100 €
4 25 1051 4*500=2000 107.100 €
5 -100 1071 1*-1000=-1000 106.100 €
6 10 1061 10*800=8000 114.100 €
7 -40 141 2*-400=-800 113.300 €
8 -40 1133 2*-400=-800 112.500 €
9 -40 1125 2*-400=-800 111.700 €
10 40 1117 2*200=400 112.100 €
Nyereség 12.100 €

Azzal, hogy a trader a pozíció nagyságát a kockázathoz igazítja, rögtön súlyoz minden tradet
a kockázat figyelembevételével. Tehát mindig számlája egy százalékát kockáztatja.
Ez a szabály azonban különböző pozíció-nagyságokhoz vezet. Ha traderek egyazon
kereskedő-rendszerben különböző pozíció-nagyságokkal kereskednek, akkor nem csak
abszolút, de gyakran százalékos értelemben is különböző eredményeket érnek el. Ezért
előfordulhat, hogy a traderek egy másik kereskedő jelzéseit „utántradelik", és egyikük változó
pozíció-nagysága miatt ezzel pénzt keres, a másik viszont veszít.
A pozíció nagysága a siker kulcsa. Ahogy már tudjuk, nem látunk a jövőbe és nem
tájékozódhatunk egy trade sikerének valószínűségéről, így a pozíció nagyságát a kockázat
alapján kell meghatároznunk. A kockázat mellett vannak viszont egyéb kapaszkodók is,
amelyek segíthetnek a pozíció nagyságának megállapításában.
A legegyszerűbb lehetőség a pozíció nagyságát a számla sikeréhez vagy sikertelenségéhez
kapcsolni. Ez azt jelenti, hogy ha jól megy, emelje meg a trader a kontraktok számát, ha
viszont gyengén megy, csökkentse a kockázatot és azzal együtt a kontraktok számát.
Ezt a koncepciót könnyen meg lehet valósítani, ha a trader mindig számlája egy
meghatározott hányadát kockáztatja. Mert minél jobb a teljesítménye, annál magasabb a
számlaállomány és nagyobb a kockázat.
139

A következő ábrán egy kereskedési rendszer szimulációja látható. A világos vonal lenne ezen
rendszer eredménye, ha a trader soha nem változtatná a kontrakt-számot, a sötét vonal pedig a
teljesítmény-görbe mindenkor egy százaléknyi kockázat esetén.Jól látható az egy-százalékos-szabály „felturbózó" hatása, amint a teljesítménnyel növekedett
az egyenleg, mert a rendszer automatikusan több kontraktot vásárolhatott. Ha a rendszer
indulásakor csak 7 kontraktot lehetett vásárolni, mert az egy-százalék-(1000 euró-)szabály
kontraktonkénti 130 eurós kockázat mellett pozíció-nagyságként maximum 7 kontraktot
engedélyez, már néhány nyereség után növelhető ez a szám. Minél jobb a teljesítmény, annál
több kontraktot lehet venni.
A szabály természetesen negatív esetben is működik, akkor persze nem turbóz fel, hanem
fékként működik. Minél rosszabb a teljesítmény, annál kevesebb kontraktot lehet venni.
Azt a pozíció-méretezési stratégiát, amelynek alapelve, hogy a tétet nyerés esetén növeli és
vesztésnél csökkenti, Antí-Martingale-nek hívják. Bizonyára ismerős a rulettből az a stratégia,
hogy csak egy színre teszünk, és veszteség esetén a tétet egyszerűen megduplázzuk. Ha újabb
veszteség következne, ismét duplázás a válasz, mert egyszer be kell jönnie annak a színnek,
amelyre tettünk.
Mondjuk, hogy Ön a feketét választja és öt eurót tesz rá. Sajnos piros jön, most tehát 10 eurót
kell tennie. Ha nyer, 20 eurót kap és elér egy 5 eurós össznyereséget, mivel tétjének összege
15 euró volt. Ha ismét piros jön, most 20 euró a tét, hogy 5 eurót nyerhessen. Egy további
vesztésnél 40, aztán így tovább. Kilenc sorozatos veszteség után már 1280 euró lenne a tétje
az 5 eurós nyereségnek.
140

Mivel természetesen egyszer csak bejön a fekete, a kaszinók kidolgoztak egy stratégiát, hogy
védjék magukat ez ellen a taktika ellen. Minden asztalnál van egy limit, egy maximális
összeg, amit a játékos megtehet. Ezért a fenti stratégia, amelyik elméletileg működőképes,
gyakorlatilag nem alkalmazható. Ezt a stratégiát Martingale találta ki, róla nevezték el a
vesztés esetén duplázni-elvet.
A tradingnél nincs ilyen asztal-limit, így elméletileg minden trade során mindaddig
emelhetnénk kockázatunkat, míg ismét nyerésbe fordulunk.
A valóságban viszont két érv is ez ellen szól. Egyrészt számlánk és a tőzsdék margin- (letéti)
követelményei határt szabnak nekünk. Nem áll rendelkezésünkre pénz a végtelenségig.
Másrészt a trader tíz sorozatos veszteség után általában olyan nyomás alá kerül, hogy már
csak pszichés okokból sem érez erőt arra, hogy duplázzon.
Az általam ismert összes trader, aki a Martingale-stratégiát követte, előbb vagy utóbb megélte
számlája csődkockázatát és kiszállt a játékból, gyakorta még néhány nagy összegű
búcsúdobással.
A Martingale-stratégiák nem működőképesek. Néha azonban megbújnak egy kereskedési
módszer mögé, úgy hogy a trader akár fel sem ismeri, hogy Martingale-stratégiát alkalmaz.
Ha például vételi limitjeinket lépcsőzetesen tűzzük ki, hogy kedvezőbb belépési átlagárhoz
jussunk, máris a Martingale stratégiával kereskedünk, mivel először a legmagasabb vételi
limitnél veszünk. Csak akkor vásárolunk további kontraktokat, ha az elsővel már
veszteségben vagyunk.
Így növekednek kockázataink vesztés esetén - tipikus Martingale. Mindig megvan a teljes
kontrakt-mennyiség, ha a piac ellenünk megy és tovább esik, mivel már az összes lefelé
lépcsőzött vételi limit teljesült.
Ha a piac nem fut a legalsó limitig, mi már sajnos csak egy csökkentett kontrakt-
mennyiséggel vagyunk jelen. Átlagosan kisebb a pozíció-nagyságunk, ha a piac a mi
irányunkba megy, mint amikor veszteséggel kistoppolnak.
Így lehet egy optimális money-management algoritmust kidolgozni
Ismert az az elv, hogy money-management algoritmusunkat követnünk kell. Ügyelnünk kell
arra, hogy az összes stratégia az anti-Martingale-elv alapján működjék.
Mindaddig, amíg ezt az elvet követjük, kreativitásunknak semmi sem szab határt. A money-
management algoritmus megmondja, hogy hány kontraktot vásárolhatunk egy adott
időpontban; megválaszolja egyúttal a pozíció-nagyság kérdését is.
Van néhány standard-variáns, ezeket alább sorolom fel.

141

Rögzített tét-nagyság
Rögzített fogadási érték nagyságnál a trader mindig ugyanabban az összegben „fogad", azaz
kockáztat, például 1000 euróban. Csak ha már elért egy meghatározott nyereség-
küszöbértéket, mondjuk számlája megduplázását, akkor emeli meg a tétet.
Százalékos tét-nagyság
Erről a variánsról már esett szó. A trader kockáztatja tőkéje bizonyos meghatározott hányadát,
például 1 százalékát.
Százalékos volatilitás-modell
A volatilitás-modell majdnem pontosan ugyanúgy működik, mint a százalékos tét-nagyság
modell, figyelembe veszi viszont a piac átlagos volatilitását egy megadott időn belül. Mint a
százalékos tét-nagyság modellnél, itt is köti a tradert egy szabály, hogy tőkéjének hány
százalékát kockáztathatja, de a kockáztatott százalékos összeget összeveti a piac
volatilitásával. Ez kétféleképpen történhet.
Az egyik lehetőség: a trader a stopot a volatilitástól függően választja meg. Kiszámítja az
átlagos volatilitást egy meghatározott időegységben és eldönti, hogy ezen időszak átlagos
ingadozásának hányszorosára távolodjon a stop a piactól.
Egy példa ehhez: Egy trader kiszámította, hogy az egyórás átlagos ingadozás DAX-nál 20
pontot tesz ki. Ő maga kész az átlagos egyórás ingadozás maximum kétszeresét elfogadni:
stop-ja tehát 40 ponttal távolabbi. Ha ez a trader kész számlája maximum egy százalékát
kockáztatni és tőkéje 100 000 euró, csak egy kontrakttal kereskedhet (1% = 1000 euró, 40
pont = 1000 euró).
A másik lehetőség abban áll, hogy egy függvényt kell felállítani, amely megadja, hogy a
trader mekkora volatilitásnál számlája hány százalékát kockáztassa. így például rögzítheti,
hogy olyan piacon, amelyik bizonyos idő alatt tíz százalékos alacsony volatilitást mutat,
mindig számlája 2 százalékát kockáztatja. Amint a piac több mint 10, de kevesebb, mint 15
százaléknyit ingadozik, már csak egy százalékot, 15 és 20 százalék között pedig 0,5
százalékot hajlandó kockáztatni. Húsz százaléknál magasabb ingadozás esetén ez tranz-
akciónként 0,25%-ra csökken.
A leírt módszerek mindegyikének van előnye is, hátránya is. Sok kis trader kizárólag a
rögzített tét-nagyság módszerét követi, mivel számlájuk nem enged meg tágabb játékteret a
többi szabályhoz. Túl sok tradet kellene a money-management miatt visszautasítaniuk. Ennél
a modellnél nem valósulnak meg az intelligens money-management előnyei, mert az
automatikus fék vagy a gázpedál csak nagy időközönként, például számlakettőződéskor lép
működésbe. Egy fék többnyire csak arra az esetre lett beépítve, ha a trader már tetemes
veszteséget ért el.
Ezért dinamikusabb a money-management algoritmust a százalékos módszer szerint
kialakítani. Minden veszteséget vagy nyereséget már a következő trade tervezésénél
142

figyelembe vehetünk; gyorsan lehet több kontraktot vásárolni, ha jól megy, és amint
rosszabbul megy, akkor kevesebbet.
Ennek a módszernek az a hátránya, hogy kizárólag a személyes teljesítményre irányul, és nem
a piacra. Piac-célzatos és az egyéni teljesítményen alapuló megoldást kínál mindkét
százalékos volatilitás-modell.
Mivel a stop a piac volatilitása szerint alakul, a piaci mozgásokra is jelentős figyelem fordul.
Éppen így a másik százalékos volatilitás-modellnél: Minél ingadozóbb ez a piac, annál
kevesebbet kockáztatnak.
A repertoárba természetesen minden anti-Martingale-stratégiát átvehetnek. Az ismertetett
alapelveket azonban optimalizálni kell. A százalékos téttel viszont automatikusan
beépíthetjük a gáz- és a fékpedált algoritmusunkba.
Viszont sokáig tarthat, amíg a jó teljesítményért ténylegesen több kontrakttal kereskedhet.
Mondjuk, Ön tőkéje maximum egy százalékát kívánja kockáztatni és DAX-ban kereskedik
egy 20-pontos stoppal. Számlája 100 000 eurós.
Eszerint a szabály szerint legfeljebb két kontrakttal (25 * 20 * 2 = 1000 euró) kereskedhet,
mivel egy pont 25 eurót ér, és Ön legfeljebb 1000 eurót akar az első trade-del veszíteni.
Ahhoz, hogy egy harmadik kontrakttal is kereskedhessek, szüksége van egy 50 000 eurós,
illetve 50%-os teljesítmény-növekedésre. A gázra tehát csak egy kicsit később léphet.
Jómagam inkább olyan szabályokat részesítek előnyben, amelyek lehetővé teszik a tradernek,
hogy gyorsan gázt tudjon adni. Ehhez meghatározom először is a közepes kockázatomat. Ez
az a kockázat, amit elfogadok, ha egész' normálisan teljesítek - mondjuk egyenlegem egy
százalékát.
Amint viszont kezd jól menni - ha stratégiám jól kiegyezik a piaccal és megkerestem egy
bizonyos x összeget az előre megadott időszakban -, lépésenként növelem a kockázatot 1,5
százalékra.
Ha továbbra is jól megy és a következő időszakban megkerestem további y összeget, felmegy
a kockázat két százalékra, akár még feljebb is. Amint egyenlegem a realizált veszteségek
miatt egy bizonyos z összeggel zsugorodik, ismét már csak az átlagos kockázatommal
kereskedem: egy százalékkal.
Éppen így működik az algoritmus a negatív oldalon. Amint elveszítem equity-m
meghatározott részét, már csak 0,5 százalékot kockáztatok, majd 0,25-öt és így tovább. Ha
aztán ismét jobban mennek a dolgok, és megkerestem az előbb magállapított összeget, újra
átlagos - egy százalékos - kockázatommal kereskedek.
Azt az összeget, amely a közepes kockázatra visszaállít, „trigger-összegnek" nevezem. Ez
lehet egy fix összeg (pl. egy 5000 eurós nyereség a teljesítmény- mélypont óta), de
meghatározható százalékban is (pl. 2 százalék profit a teljesítmény-mélypont óta).
143

Fontos az, hogy a trigger-összeget ne válasszuk túl magasra a többi fokozatokhoz
viszonyítva. Célja ugyanis az, hogy még nyerés esetén is gyorsan visszatérhessünk a normális
kockázathoz, ha netán valami nem tervünk szerint történne. Az algoritmusnak nem csak akkor
kell újra a közepes kockázatot visszaállítania a tradingbe, ha már az összes nyereséget
leadtuk, hanem akkor, amikor az eredmény jelentős része még a számlánkon van.
Egy példa erre:
Tegyük fel, hogy az x összeg az első lépcsőben 4000 euró, az y pedig x + 6000 euró. A z
összeg, amelynél a negatív visszalépés kezdődik, 3000 euró. Az én trigger-összegem 2000
euró, az induló számla 100 000 euró.
Azt követően, hogy elértem a 104 000-es állományt, megemelem a kockázatot egyről 1,5
százalékra. Amint azonban több, mint 2000 eurót elveszítek, ismét a közepes, egy százalékos
kockázattal kereskedem. Ha tovább veszítek, ismét csökkentek 0,5 százalékra, amikor 97 000
euróhoz érek, mert a z = 3000-es összeg elveszett. A közepes szintre csak akkor emelem
vissza, ha megkerestem a trigger¬ összeget.
A fenti algoritmus csupán egy példa. A fokozatok mértéke és az hogy mikor lehet az eredeti
kockázathoz visszatérni, leginkább a trading-stratégiától és a kockázat-tűrő készségtől függ.
Aminek világosnak kell lennie, az az, hogy a hagyományos modellekkel szemben, amelyek
kizárólag egyazon százalékos kockázattal dolgoznak, ennél már sokkal gyorsabban lehet gázt
adni vagy a fékre lépni.
A daytraderek ezen felül fontolják meg, hogy pozíció-méretező algoritmusukat a különböző
trading-szakaszoknál a kereskedési időszakhoz igazítják-e. Közismert, hogy egyetlen nap
folyamán igen változó a volatilitás. Ha a nyitás szakaszában ideges is a piac, délre már inkább
lenyugszik; majd a gazdasági adatok közzététele után ismét hektikussá válhat.
Azt, hogy különböző kereskedési időszakokban növelni, vagy csökkenteni kell-e a
kockázatot, arra a trading-naplóban kell választ keresni. Melyik napszakban volt leggyakoribb
a nyerés?
Én magam általában a déli piacon és gazdasági adatoknál csökkentett kockázattal kereskedek,
és rizikóm a nyitásnál a legnagyobb. Egyrészt, mert nekem éppen a nyitáskori trade-eknél van
a legnagyobb teljesítményem, másrészt azért is, mert szívesen kezdem agresszíven a
kereskedést, majd, ha az orromra koppintanak, csökkentem a kockázatot.
Ahogy látható, egy jó pozícióméretezési algoritmus igen komplex lehet. Figyelembe veszi a
piac volatilitását, a számla méretét, az előző, rövidebb távú teljesítményt és a kereskedési
időszakokat. Top-traderekkel készített interjúkban mindig megtalálható a következő mondat:
„A jó trader tudja, mikor kell a piacon nyomulni"
A pozícióméretezés szabályai
A pozícióméretezés igen egyszerű, sajnos mégis sokan újra és újra elkövetik ugyanazokat a
lényegi hibákat. Mindig ügyelni kell tehát a következő szabályok betartására:
144

Soha ne átlagolj
Mindegyik stratégia, amelynél átlagolás történik (veszteségben növeli a pozíciót), még ha
csak azért is, mert a trader lépcsőzetesen vásárol, egy Martingale-elvet követ. Ez az elv
viszont soha nem vezet oda, hogy az átlagos nyereségek nagyok lesznek és a veszteségek
kicsik maradnak.
Soha ne növeld a kezdeti kockázatot
A kezdeti kockázat az a maximális összeg, amelyet Ön kész elveszíteni. Ha ezen túllép, akkor
stratégiája ellen kereskedik. Ez alól a szabály alól egyetlen kivétel van: ha Ón kezdettől fogva
azt tervezi, hogy egy kis pozícióval lép a piacra és ezt egy előre megállapított kockázattal
megadott nagyságúra növeli - amint a piac kedvezően alakul.
Tegyük fel, hogy Ön összesen négy kontraktot akar vásárolni, 3800-as stoppal. A DAX-ot
jelenleg 3995-ön jegyzik. Ha az Ön stratégiája az, hogy előbb két kontraktot vásárol és a
további kettőt akkor, ha a piac áttöri a 4000-et, nos, ez sem nem Martingale-stratégia, sem
pedig nem ellentétes az Ön tervével.
Másként néz ki a dolog, ha a trader növeli kezdeti kockázatát azzal, hogy a stopot utólag
távolabb helyezi. Az ilyen viselkedés azt jelenti, hogy az illetőnek nincs stratégiai money-
management-je.
Kerüld a túlkereskedést
Még ha csupán tőkéje 0,5 százalékát kockáztatja is, daytraderként fennáll az a veszély, hogy
Ön beleesik a túlkereskedés (overtrade) hibájába. Ha Ön az adott napon 20 tranzakciót végez
0,5-0,5 százalékos kockázattal, ez összességében akár számlája 10 százalékát is kiteheti. Az
okos money-management minden napra előirányozza a maximális veszteség felső határát. Az
összeget abszolút értékben is meghatározhatja pl. napi 2000 euróban, de megteheti egy
százalék-érték megadásával is.
Tervezze meg napját még a piacnyitás előtt. Ha maximális veszteségét 2000 euróban szabja
meg és 100 000 eurós számlaegyenleg mellett kész egy százalékot kockáztatni, csak két tradet
csinálhat. Ez túl kevés lehet, ha Önt például szerencsétlenül kistoppolják és egy újranyitással
visszamerészkedne a pozícióba.
Kereskedési stílusa szerint úgy kellene az egypozíciós kockázatot megválasztania, hogy
néhány hibás jelzés miatt ne érje el aznap túl gyakran veszteség-limitjét. Ha a napi limit
például tőkéje 2,5 százaléka, és Ön három piacon kereskedik, akkor biztos túl sok lenne
tranzakciónként 1 százalékot kockáztatni. Ilyenkor ugyanis megtörténhet, hogy Ön két piacon
elszenvedett egy-egy veszteséges trade után nincs már abban a helyzetben, hogy egy jelzésre
az óhajtott pozíciónagyságot válassza a harmadik piacon, mivel a két 1-1 százalékos veszteség
után már csak 0,5 % kockázata maradt arra a napra.

145

Légy fegyelmezett
Még a legjobb pozícióméretezési szabályok sem használnak semmit, ha a trader nem tartja be
azokat. A tradingnél a legfontosabb a money-management; már egyetlen trade is elég lehet
ahhoz, hogy valaki hetekre kiessen a játékból, ha lényegesen többet veszít a szokásosnál. A
belépési és kilépési szabályok megsértése többnyire nem ilyen veszélyes, ha nem fordul elő
túl gyakran.
A money-management szabályokat soha nem szabad megsérteni, hiszen gyakran elég egy
nagy veszteség, hogy érzelmi destabilizáltságot idézzen elő, ami többnyire sorozatos
veszteségekkel jár. Mindenkinek tudnia kell, miként érheti el, hogy fegyelmezett maradjon.
Így építhető fel egy piramis
A tradingnél a művészet csúcsa a piramis-építés. Ez alatt azt értjük, hogy a kezdeti pozíció-
nagyságot a trading folyamán kibővítjük. Ehhez a trader különböző lépcsőkben további
kontraktokat vásárol. További kontraktok megszerzése ugyanolyan elvek és szabályok szerint
történik, mint a kezdeti pozícióé. A tradernek tehát ugyanazokat a belépési, kilépési és
money-management szabályokat kell betartania, melyekre már kezdő pozíciója felépítésénél
is szüksége volt.
A piramis-építés elve azt jelenti, hogy a nyerő pozíciókat tovább erősítjük és így növeljük az
átlagos nyereségeket. Ez tovább javítja a payoff-ratio-t, végső soron a stratégia elvárható
értékét. Fontos: Csak annak van értelme, ha nyerő pozíciókra építünk piramist. Vesztő
pozíciók erősítése további pozíció növeléssel gyakorlatilag átlagolást jelent, és ez, mint már
említettem, nagy trading-hiba.
Jellegzetes piramisépítési stratégia az, ha miután az eredeti pozíció nyerésre áll, a következő
lépcsőben vásárolunk hozzá az eredeti pozíció fele nagyságában. Ha az is nyerésre áll,
következik még egy lépcső, az előző fele nagyságában.
Például egy kereskedő először négy kontraktot vásárol, pozícióját kibővíti hatra azzal, hogy
nyerési helyzetben két kontraktot hozzávásárol és azután még egyet hozzátesz - ezzel
összesen 7 kontraktja van. Ezt a stratégiát nevezik piramis- építésnek, mert minden lépcsőnél
csökken a hozzávásárolt kontrakt-szám. A piramis minden lépcsővel nő. (Lásd az ábrát.)

146

Léteznek fordított piramisok is, amelyeknél a hozzávásárolt pozíció minden lépcsője a
kontraktok számát tekintve nagyobb az előzőnél. A probléma ezeknél a fordított piramisoknál
az, hogy az összes kontrakt átlagos vételi árfolyama igen közel van a piaci árhoz, mert az
utoljára megszerzett kontraktok mennyiségileg a legerősebben képviseltek, és az utoljára
fizetett ár így az átlagár-képzésre a legerősebben hat ki.
Annak valószínűsége, hogy egy ilyen piramist kistoppolnak, túl magas ahhoz, hogy tartósan
alkalmazható legyen. A gyakorlatban mégis előfordulhat, hogy egy trader a kedvező piaci
viszonyok miatt képes egy fordított piramist felépíteni anélkül, hogy közben kockázatát
növelné. A daytrading-területen viszont ez nagyon valószínűtlen. Fordított piramisoknak
kirárólag nagyon erős trendpiacokon, pozíció-tradingnél lehet létjogosultságuk.
Ahhoz, hogy ésszerűen lehessen piramist építeni, néhány szabályt be kell tartani:
 Először: csak akkor történhet meg a következő vétel, ha az előző már nyerésben van.
 Másodszor: a kezdeti kockázatot nem szabad túllépni.
 Harmadszor: kezelje a belépést minden lépcsőnél elkülönítetten, mintha egy egyedüli
pozíció lenne. Az összes belépési kritérium továbbra is betartandó.
 Negyedszer: a kontraktszám legyen minden magasabb lépcsőnél kisebb az előzőnél.
Az utolsó szabály nem kötelező, csak ajánlás: Végezetül a traderre van bízva, hogy a
közelebbi átlagár miatt megkockáztatja-e, hogy a tradet előbb stoppolják ki.

További kérdés, amit a trader feltehet magának az az, hogy egyáltalán mikor építsen fel egy
piramist? Ez általában akkor ésszerű, amikor a piac erősen egy irányba tendál, tehát erős trend
figyelhető meg. Ezen felül lehetősége kell legyen a kezdő pozíció kiépítése után további
kontraktokat vásárolni anélkül, hogy a kezdő kockázatot túllépné.
Egy trade előtt a kockázat nulla. Amint valaki belekezd egy trade-be, a belépési árfolyam
mellett remélhetően van kezdeti stopja is. A belépés és a stop közötti különbség, megszorozva
a kezdeti kontrakt-számmal megadja a kezdeti kockázatot. A trading során egyetlen másik
időpontban sem szabad ezt a kezdeti kockázatot túllépni. A fenti ábrán azért jelöltem a 100%-
ot, hogy kifejezzem: ez a maximális kockázat.
147

Ez a 100 % természetesen nem azonos a trader tőkéje 100 %-ával; ez a maximálisan
elfogadható kockázata. Amint a piac a kilépési szabályok következtében lehetőséget kínál a
stop utánhúzására, csökken a kezdeti kockázat.
Ésszerűnek tartom, hogy egy piramis felépítésével addig kell várni, amíg a kezdeti kockázat
nullára csökkent. Ez akkor fordul elő, ha az eredeti pozíciót már egy break-even-stoppal
biztosítani lehet. Ez a szabály védi a traded a túlkereskedéstöl. A trading-stratégiától és a
kereskedési módszertől függően előállhatnak azonban olyan esetek, amelyekben újabb
kontraktok vásárolhatók, mielőtt az eredeti pozíciót break-evenre biztosítják anélkül, hogy
magasabb összkockázat lépne fel a piramisra, mint az első pozíció kezdetén.
Ha a piramis első lépcsőjén break-even-stop miatt a kockázat nullára esett, kezdhető a
második lépcső felépítése. Figyelni kell arra, hogy semmi értelme a második lépcsőre más
stopot alkalmazni az első lépcső break-even-stop-ja helyett. Ez tehát azt jelenti, hogy a
második pozíciónak ugyanaz a stopja, mint az elsőnek.
Ha a piachoz közelebb lenne a stop, ésszerű lenne már az első pozíció stopját is közelebb
húzni az aktuális árhoz. Ha a második stop távolabb esne, mint az első, a második belépésnél
inkább egy többszörös jelzésről lenne szó, nem piramisról, mivel a piramis értelme egy
nyereséges trade továbbépítése.
A magas átlagos nyereség biztosításához sohasem szabad a pozíciót lépcsőzve bezárni. (Lásd
ehhez később a 9. trading-taktikát.)
A második lépcső stop-szintje már adott az első lépcső stop-szintjénél. A belépést úgy kell
megválasztani, hogy ismét legyen egy hozam-kockázat arány, amely az alkalmazott trading-
stratégiával és az ahhoz kapcsolódó történeti találati aránnyal a trade pozitív elvárt értékét
biztosítja. Csak akkor fogjunk bele piramis-építésbe, és építsük ki a második lépcsőt, ha a
hozam-kockázat-arány ismét vonzó.
Azt, hogy hány kontraktot szabad vásárolni, a money-management algoritmussal lehet
kiszámítani. Ha nem alakítottunk ki külön szabályokat piramisok felépítésére, megtörténhet,
hogy a második lépcső nagyobb az elsőnél, de az is, hogy pont akkora. Elméletileg ismét
annyi kontrakt vásárolható, hogy maximum a kezdeti kockázatot érjük el.
Ha a kezdeti kockázat pl. az első lépcsőben 20-pontos stop mellett egy százalék volt, és a
második lépcsőben a stop már 10 pont távolságban van, akkor a második lépcsőben kétszer
annyi kontrakt vásárolható, ha ismét a kezdeti kockázat felépítése a cél. Amint fent
említettem, ajánlatos viszont minden lépcsőnél alacsonyabb százalékos kockázatot vállalni.
Véleményem szerint a kockázatnak minden lépcsőn kisebbnek kellene lennie, mint az előzőn.
Ha valaki az első tradenél egy százalékot kockáztatott, a másodiknál már inkább csak 0,75-öt,
a harmadiknál 0,5-öt kellene kockáztatnia. - és így tovább.
Azt, hogy hány lépcsőt lehet a piramishoz hozzáfűzni, az attól függ, hogy milyen hosszan
lehet minden további belépésnél még jó hozam-kockázat aránnyal kereskedni. Ha ez a
határérték alá süllyedne, további lépcsők megnyitását kerülni kell.
148

A kilépés a piramisnál éppúgy történik, mint egy önálló pozíciónál. A kezdő-pozíció kilépési
szabálya érvényes az egész piramis során az összes kontraktra. Eszerint a piramis egy
lépésben lezárható.
A belépés a piramisba mindig visszahúzódásban (pullback) történjék, mert a kiegészítésként
megszerzett kontraktok megemelik a pozíció átlagértékét. Minél drágábban vásárolhatók a
kiegészítő kontraktok, annál magasabb lesz az átlagár. Logikus, hogy a magas átlagárak
kerülendők (long esetén).
Szemben egy különálló tétellel, taktikai értelemben egy piramissal előnyös helyzetben
vagyunk, mert még ha a piac nem is hajt végre visszahúzódást, mi már a kezdeti pozíciónkkal
jelen vagyunk. Ezért ajánlatos egy visszahúzódásra várni.
Pszichológiai megfontolások egy piramis felépítésénél
Amint láttuk, tulajdonképpen nem is olyan nehéz egy piramist felépíteni -legalábbis, ha a
trading-horizont túlnyúlik a következő órákon és a trader követni akar egy trendet. Az, hogy
nekünk a daytradingben természetesen csak kevés olyan nap adatik meg, amelyeken olyan
erős trend fordul elő, hogy megéri egy piramis felépítését, ismeretes. A kevés esélyt, ami
kínálkozik, mégis ki kell használni.
Teljesen mindegy, hogy pozíció- vagy daytraderről van szó: a legtöbb trader nem bízik a
piramisépítésben.
A traderek legtöbbje a „having"-állapot foglya és félti a már a kezdeti pozícióban megszerzett
nyereségét. Ők túl nagy jelentőséget tulajdonítanak az egyes tradek eredményének.
Ténylegesen a tradek összegei és mindenek előtt az átlagos nyereség aránya az átlagos
veszteséghez képest számítanak. Gyakran több veszteséget is el kell viselni egy piramis
felépítésénél. Ez azonban nem vészes, mert nem lehet többet veszíteni, mint a kezdő-
kockázatot, amivel minden másik trade-be is belépünk. Mert, mint mondtam, a piramisépítés
egyik alapszabálya: soha nem szabad többel belépni, mint a kezdő kockázattal. így az átlagos
veszteség azonos marad. Ha viszont sikeres egy piramis, akkor a nyertes trade-nél rengeteg
kontraktunk van, ami természetesen igen pozitívan hat az átlagos nyereségünkre.
Aki viszont csak az egyes trade-ek eredményét kívánja optimalizálni, annak soha nem lesz
mersze ahhoz, hogy piramist építsen. A sikeres piramis építéshez abszolút előfeltétel a
„being" állapot. Aki pénzügyi nyomás alatt van, az minden áron bizonyos benchmarkokat
akar megütni vagy akinek célokat kell elérnie, az ritkán van a „being" állapotában és nem lesz
emocionális nyugalma és ereje egy piramis felépítéséhez.

149

Aki piramist akar felépíteni, az használja szellemi ereje növeléséhez a következő dogmákat:
Az egyes trade-eknek nincs jelentősége.
Az átlagos nyereségeket akarom optimalizálni, nem egyetlen trade-et.
A győztesek a „Home-Run"-t alkalmazzák.
(Home-Run: a baseball-ból átvett kifejezés. A legkedvezőbb ütést jelenti, amikor az ütő
csapat a legtöbb pontot szerezheti. A szerző itt a piramis - mint legjobb pontszerző eszköz -
szinonimájaként használja.)
Példa egy piramisra
A fejezet lezárásaként egy trade alapján még egyszer meg kívánom világítani a piramis
felépítését bund-pozíció esetén.

Az első 10 kontrakt felépítése 123,20-nál történt 20 tickes stoppal (kockázat = 200 tick). A
támasz alatti áttörésnél a kezdeti stopot már 123,03-ra lehetett húzni, így ismét kontraktokat
lehetett shortolni 122,80-nál, 23 tickes stoppal. (A kockázat az új kontraktoknál 115 tick volt.)
A 15 kontraktos össz-pozíció már biztos nyerésre állt, mivel az átlagár kereken 123,08 volt. A
range-ből való kitörésnél még két kontraktot lehetett shortolni. Ennek a pozíciónak a
kockázata soha nem haladta meg a kezdeti kockázatot, és a piramis megválasztása olyan volt,
hogy veszteség nem volt lehetséges. Természetesen pókerezés is történt, úgy, hogy egy
meglévő nyerő pozíció tovább épült.

150

13. Trading-krízisek sikeres túlélése
Még a mester-traderek is eljutnak egyszer egy ponthoz, melynél fennakadnak egy veszteség-
szakaszban. Vannak viszont speciális technikák a krízisek leküzdésére és önmagunk gyors
regenerálására.
1. szabály: „Stay in business"
A trading-krízisek minden trader számára veszélyes idők. Senki sem fog valaha is olyan
rendszert kidolgozni, amellyel már nem kellene drawdown-t leküzdeni. A csökkenő
teljesítmény ezen szakaszában a tradert nem csak kemény financiális, hanem érzelmi teher
is nyomja. Erre az esetre létezik egy egyszerű trading-szabály.
„Stay in business", tarts ki, maradj az üzletben - akinek sikerül ezt az elvet követni, az
kétségtelenül már a hivatásos traderek közé tartozik. A trading-alapelv: „stay in business"
nem magától értetődő dolog, én sem keverem össze az okot az okozattal. Ezen a szabályon
olyan cél értendő, mely valós és lehetővé teszi a trademek, hogy érzelmileg
kiegyensúlyozottan tevékenykedjék.
Mint tapasztalt trader és egy bróker-cég tulajdonosa, melyben több száz trader pályafutását
figyelhettem meg, újra és újra megállapíthattam, hogy ez az elv, bármilyen egyszerű, logikus
és magától értetődő is, gyakran nem a legfontosabbnak tartott alapelv. A traderek, különösen
krízisek idején más súlypontokat szabnak meg, mint pl. a további veszteségek elkerülését.
Mi a különbség a „veszteségeket elkerülni" és a „stay in business" alapelvek között?
A „veszteségeket elkerülni" alapelv egy lehetetlen követelmény. A trader ezzel működését
egy teljesíthetetlen igénynek veti alá, mivel nincs olyan üzleti kezdeményezés, melynél a
tranzakciók mind a 100 százaléka nyerő.
Ezen rideg követelmény - a veszteségeket elkerülni - következményei sokrétűek:
A trader túlzott követelményt vesz magára
Azzal, hogy egy teljesíthetetlen kívánságnak („nincs több veszteség") veti alá magát, remélni
kezd ahelyett, hogy rendes krízis-menedzselést folytatna. A remény azonban rossz tanácsadó.
Aki remél, az gyakran nem hagyja már a piacra a döntést, hogy a trade nyerő vagy vesztes
legyen. Ezért a reménykedő traderek mellőzik a stop-okat vagy aránytalanul messzire
helyezik azokat. Azok a traderek, akik reménykednek, a szerencsére hagyatkoznak. A trading
sikere azonban nem a szerencsétől függ, hanem egy ésszerű kockázat-menedzseléstől.
Mivel a trader rövidtávú célját, a nincs több veszteség-et soha nem érheti el, a veszteséges
szakaszokban már nem csak a stressztől szenved, de csalódott is. Túlfeszített, stresszes
állapotban a trader igen hajlamos irracionális magatartásformákra.

151

Ide tartozik mindenek előtt az a tendencia, hogy rossz fogadásokba megy bele. Túl magas
rizikóval kezd tranzakciókba vagy pedig nem igazodik a trade folyamán a piachoz, csupán
önnön céljához: Csak ne legyen több veszteség. Ebben a hangulatban nem tudja nyereségeit
futtatni és gyakran igen sok kis nyereségbe száll be, a veszteségeknél pedig abban
reménykedik, hogy a piac mégis az ő irányába fordul még. A sok kis nyereség azonban nem
elegendő a nagy veszteségek kiegyenlítésére, így a túlfeszített trader belefut a veszteség-
spirálba.
A trader negatív hangulatba kerül, ez akadályozza az optimális döntéseket
Amint már tudjuk, a kiegyensúlyozottság a nélkülözhetetlen állapotok egyike. A lelki
egyensúly ezen állapota, mely képessé teszi a tradert, hogy bármilyen helyzetet higgadtan
kezeljen és reményektől, félelmektől nem befolyásoltan cselekedjék, elkerülhetetlen
előfeltétele annak, hogy a kríziseket le tudja küzdeni.
Aki azonban túlfeszítetten stresszel küzd, nem lehet kiegyensúlyozott. Ha egy trader
folyamatosan nem tudja céljait elérni, az negatív hangulathoz vezet. Nem igényel hosszas
magyarázatot, hogy negatív hangulat mellett a traderek lényegesen rosszabb döntéseket
hoznak, mint jó hangulatban.
A trader fő feladata pedig éppen az, hogy folyton döntéseket hozzon: Mikor nyissam a
pozíciót? Hány kontrakttal? Melyik exit-szabályt alkalmazzam, és mikor? Hol zárjam a trade-
et?
Ezeket a kérdéseket és még sok másikat kell a tradernek megválaszolnia. Hogy optimálisan
viselkedjék, feltétlenül szükség van a megfelelő hangulatra (lásd ehhez a fegyelemről szóló
fejezetet). Nagyon valószínűtlen, hogy egy trader produktív hangulatban legyen, ha
sorozatosan nem éri el a célját (nincs több veszteség). Ha viszont a „stay in business" mellett
dönt, a veszteségek nem vezetnek feltétlenül célkonfliktushoz.
A trader ekkor olyan helyzetben van, hogy megmaradhat érzelmileg stabil állapotban, ezért
jobb döntéseket tud hozni.
Kifejlődik a (nekem) Van és a (nekem) Nincs közötti polaritás
A nyereségben és veszteségben való állandó gondolkodás veszteséges szakaszban
automatikusan a „having" állapotához vezet. Amint Ön már az előző fejezetekben
megismerhette, ez az állapot nem nagyon produktív, mert a nyereségekre való összpontosítás
ugyanilyen fókuszáláshoz vezet az ellenpólusra: a veszteségekre.
Hogy ezt Wilhelm Busch szavaival fogalmazzam meg: „Amire az ember mohón vágyakozik,
éppen azt nem kapja meg."
Szinte lehetetlen a trader számára, hogy a legismertebb trading-szabályt - a nyereségeket futni
hagyni és a veszteségeket behatárolni - kövesse, ha a „having" állapotában leledzik. Hogy egy
nyereséget futni hagyjon, a trade számára elegendő mozgásteret kell biztosítania. Ez azt
152

jelenti, hogy a piac több észlelhető visszahúzódást tehet, melyeknél a pillanatnyi nyereségek
ismét csökkennek.
Ha a stopokat úgy helyezi el, hogy azokat nem üti ki minden természetes visszahúzódás, a
trader képes a trade-et hosszan követni és nyereményeit futtatni. Amint azonban „having"
állapotba kerül, aggódni kezd pillanatnyi nyereségeiért, és megpróbálja azokat igen
agresszíven biztosítani.
Ez gyakran oda vezet, hogy a trader nyereségeit igen gyorsan elviszi, és a stopokat túl szűkre
szabja a piacon. Az, aki nagy nyereségre vágyik, nem kapja meg azt.
Ezen viselkedés ellentettje is gyakran megjelenik azonban a „having" állapotában. A trader
ugyan futni engedi a nyereségeket, ezeket viszont nem biztosítja, mivel még több nyereségre
vágyik. Távoli árfolyam-célhoz kötődik, és nem hajlandó ezen cél elérése előtt a tradet
befejezni. Azért hogy trade-jét idejekorán ne stoppolják ki, elmulasztja pillanatnyi
nyereségeinek egy részét biztosítani. így gyakran előfordul, hogy a trader ugyan egyértelműen
nyerésben volt, de végül veszteséggel kistoppolják, mivel nyeresége egy részét nem
biztosította egy értelmes exit-szabállyal.
A kereskedési rendszerek következetes végrehajtása, a trading-szabályok figyelembe vétele
elmarad
Ez a pont szorosan összefügg az előző hárommal. A tradernek gyakran nincs lehetősége, hogy
egy trading-krízis során kövesse trading-tervét, mert improduktív állapotban van. Mivel a
„több veszteséget ne" irreális célt követi, a szokottól eltérően viselkedik, és eltér kereskedési
rendszerétől.
Ez mindenek előtt abban nyilvánul meg, hogy nem követi rendszere jelzéseit, mert csökkent a
bizalma iránta. Ez a bizalomvesztés többnyire a trader emocionális destabilizációjából
következik. Ezt az állapotot az váltja ki - mint ezt az1. pontban említettem -, hogy irreális
célokkal túlterheltnek érzi magát. De állapota, a „having" oda vezet, hogy a trader már nem
kereskedik következetesen saját rendszere szerint.
A perspektíva leszűkül a következő trade-re és nyereségekre
Minden trading-krízisnél az a probléma, hogy a perspektíva gyakran kizárólag a következő
trade-re terjed ki. Egyetlen tranzakció jelentősége olyan fontos lesz, hogy a trader mentálisan
begörcsöl. A beszűkült perspektíva erősítőén hat a reményre és a félelemre, így tevékenységét
ezek az érzések uralják.
Az eddigi pontokban úgynevezett „vesztési viselkedések" szerepeltek, olyan
viselkedésmódok, amelyek tartósan a számla biztos felszámolásához vezetnek. Az érintettek
egyike sem zárhatja ki, hogy viselkedése áldozatává válik.
Sok trader megkísérli, hogy automatizált kereskedési rendszerekbe meneküljön, mivel azt
hiszi, hogy így nem válik saját improduktív hangulata által kiváltott téves döntések
áldozatává. Ezzel a trading-probléma azonban többnyire csak más síkra tevődik át. Ahelyett,
153

hogy nem hisz már az egyes jelzéseknek, a drawdown-szakaszokban gyakran saját
kereskedési rendszerét is kétségbe vonja. A trader ezután sokszor úgy dönt, hogy kiiktatja a
komplett rendszert, hogy majd csak akkor folytassa a tradinget, ha a rendszer papíron ismét
pozitív eredményeket mutat fel.
A következmény viszont ugyanaz, mint egy olyan diszkrecionális tradernél, aki egyes
jelzéseket kihagy. Bekövetkezik egy olyan pont, melynél a kihagyott jelzés éppen egy nagy
nyereséget hozott volna, amelyik a rendszer összteljesítményét jelentősen javította volna.
Mivel azonban csak papíron létezett, a trader nem profitálhat belőle.
Nagy kétségeim vannak, hogy értelme lenne-e egy drawdown alkalmával már csak papíron
addig kereskedni, amíg a rendszer ismét pozitív eredményeket mutat fel. Mert azzal, hogy egy
rendszer pozitív eredményeket jelez, már egy nyerő tranzakciónak át kellett volna futnia.
Mivel a negatív tradek a rendszer kiiktatásáig valóságosak voltak, a pozitívak azonban sajnos
nem javíthatták az eredményt, mivel csak virtuálisan jöttek létre, a kereskedési rendszer
számára jelentősen nehezebb lesz visszatérni a nyereséges térfélre.
Jobb a vesztes szakaszokban csökkenteni a pozíció nagyságát és azután „kisebb gázzal"
hajtani. A rendszer teljes kiiktatása csak a trader saját rendszere iránti bizalmatlanságát jelzi.
Ha a diszkrecionális trader mindazonáltal úgy dönt, hogy trading-szünetet tart, mert levert
emocionális helyzetben van, ennek semmi köze a kereskedési rendszer elleni
bizalmatlansághoz. Fontos a regenerációs szakasz ahhoz, hogy jó teljesítményt lehessen
elérni.
2. szabály: Ne azt kérdezd, miért, hanem azt: hogyan
„Ha minden jól megy, könnyedén lehet dönteni ... Krízis idején viszont beüthet a krach, mert
még a helyes döntések is hibásak lehetnek."
Winfried M. Bauer (*1928)
Azt, hogy milyen fontos a célok helyes megfogalmazása, azt bebizonyították e fejezet példái.
A célokat úgy kell megfogalmazni, hogy azok a tradert működésében támogassák és ne
akadályozzák.
A trading számára viszont nagy jelentősége van annak is, hogy helyes kérdéseket tegyünk fel.
Sajnos sokan hajlanak arra, hogy a probléma okára kérdezzenek rá. Emögött az a remény áll,
hogy a probléma könnyebben megoldható, ha ismerjük okát - mert akkor azt
kiküszöbölhetnénk. Az ok utáni kérdés a Miért.
A fontosabb kérdés azonban, amelyet a krízis során fel kell tenni, nem a miért, hanem az,
hogy „Hogyan tudom ezt a krízist leküzdeni?" A miért-kérdések a Hogyan-kérdéssel szemben
nem a megoldás útját állítják az előtérbe, hanem a hibázás felderítésére irányulnak. Ezért van
az, hogy gyakran nem kapunk helyes, „becsületes" választ. Merthogy gyakran nem a
kereskedési rendszerek vétkesek a trading-krízisben, hanem maga a trader, mert viselkedése
nem volt megfelelő.
154

A felsüléssel szembesülni nehéz dolog. Ahelyett, hogy becsületes választ találjunk és 100
százalékos felelősséget vállaljunk az eredményért, többen a piacra vagy a kereskedési
rendszerre fogják a felelősséget. Ezért veszélyesek a Miért-kérdések.
A Hogyan-kérdések azonban nagyon produktívak lehetnek, mert alternatívákat jelölnek ki az
eddigi viselkedésmóddal szemben. Sikeresen kereskedni - ez viselkedési kontrollt jelent; ezért
kell különösen krízis idején viselkedésünket ellenőrizni. Gyakran vannak más lehetőségek is
az eddig alkalmazottakon kívül, amelyek produktívabbak és segítenek a krízisből való
kikeveredésben. Tessék feltenni a kérdést: hogyan lehet az átlagos nyereségeket növelni -
vagy hogyan lehet trading-hibáinkat kijavítani.
Fontos, hogy megtaláljuk az eddigi viselkedésmódok alternatíváit! Minél kreatívabb valaki,
annál több lehetőség áll a rendelkezésére. Minél több lehetősége van, annál jobban tud
tevékenykedni
Kivezető utak a krízisből
A krízis leküzdésére különböző lehetőségek vannak. A legfontosabb cél azonban mindig az,
hogy egy kritikus állapotban visszanyerjük emocionális kiegyensúlyozottságunkat. Ez lenne
az az ideális állapot, amely a tradert a legjobb értelemben talpon tudja tartani. A
következőkben felsorolok olyan azonnali teendőket, amelyek hozzásegíthetik a tradert az
emocionális stabilizálódáshoz és nyugalomhoz.
Azonnali teendők
Öt lépés a nyugalom, kiegyensúlyozottság eléréséhez
Tartson egy rövid trading-szünetet
Ilyen szünetre azért van szükség, hogy teret nyerjünk a probléma megoldásához. Gyakran
előfordul, hogy perspektívánk egy trading-krízis során nagyon beszűkül, és nem vagyunk már
olyan állapotban, hogy a legfontosabb pontokat felismerjük. A beszűkült perspektíva gyakran
vezet oda, hogy kezdünk trading-hibákat elkövetni -eredeti trading tervünktől és
koncepciónktól eltérni.
Válasszon egy disszociált nézőpontot
A krízishelyzet arról ismerhető fel, hogy nem sikerül disszociált nézőpontot találnunk. A
beszűkült perspektíva is tipikus jele ennek az állapotnak. Ilyen állapotban inkább észleljük
érzéseinket, és azok erősebben hatnak ránk.
Jobb disszociált állapotban lenni, hogy objektív döntéseket tudjunk hozni. Azt, hogy miként
lehet ilyen állapotba kerülni, könyvem első részében már leírtam.
Váltson perspektívát
Mivel figyelmünk egy krízisnél szinte kizárólag a következő trade-re irányul, ennek
mentálisan akkora jelentőséget tulajdonítunk, amellyel egyáltalán nem rendelkezik.
155

Ön daytraderként lebonyolít évente - mondjuk - 500 ... 2000 tranzakciót. Statisztikailag nézve
így az egyes trade-eknek nincs jelentősége. Éppen ezért irreális azt feltételezni, hogy a
következő trade, amibe belekezd, fontosabb, mint az előző vagy a következő. Ha perspektívát
vált, könnyebb lesz észrevennie, hogy egy trade eredményének önmagában semmi jelentősége
nincs.
Csökkentse kockázatát mindaddig, amíg egy nyertes tradet realizál
Minden bizonnyal az a legfontosabb szabály, hogy egy drawdown során a kockázatot
folyamatosan csökkenteni kell. Az, hogy Ön pénzt veszít, a legjobb jele annak, hogy jelenleg
kereskedési módszerével nincs összhangban a piaccal. Mindaddig, amíg kereskedési stílusa
nem illeszkedik a piac aktuális mozgásaihoz, tanácsos a kockázatot folyamatosan
csökkenteni.
Lassan növelje kockázatát a megszokott mértékig
Ha azt észleli, hogy ismét helyreállt bizalma kereskedési rendszerével kapcsolatban, és ezt
javuló eredményei is megerősítik, itt az ideje kockázata újbóli növelésének, hogy
visszatérhessen szokásos pozícióméretéhez. Pozíciója nagyságáról ne kizárólag trading-
eredménye alapján döntsön, hanem mindenek előtt saját önbizalma felmérésével.
Én, amint visszanyerem önbizalmamat, azonnal szokásos pozíció-nagyságommal kereskedem.
Csak ha egy újabb visszavágás történne, akkor kezdeném a pozíció-nagyságot csökkenteni.
Szokjon hozzá minél előbb az említett lépésekhez pszichés egyensúlya automatikus
megszerzése érdekében, mielőtt még kialakulna egy kemény trading-krízis. Minél jobban
kiismeri önmagát, annál hatékonyabban tudja ügyesen megválasztott trading-szünetekkel
teljesítményét növelni. Nem azért, mintha akkor abban a helyzetben lenne, hogy kihagyjon
vesztes-tradeket, hanem, mert a kiegyensúlyozottság kedvező állapotában gyakrabban és
hosszabban képes jobb teljesítményt elérni, mint a többi trader anélkül, hogy ehhez rá lenne
szorulva a nyereségekre.
Általános teendők
A trading-krízisek leküzdésére általános teendőkként fontosak a belső és külső kontroll előző
fejezetekben említett elvei. Az alábbiakban röviden megismétlem a lényeges pontokat.
Külső kontroll
A kockázatkontroll a külső kontroll egyetlen lehetősége. Az egyes tradek eredményére vagy a
piac mozgásaira nincs semmi befolyásunk. Egy pozícióba való belépés ugyan a kontroll
érzetét kelti, ez viszont csak a lottó-játékos reményéhez hasonlítható, aki bízik abban, hogy a
szelvényre beírt ikszeivel befolyást gyakorol nyereményére.
Hasonlóan a lottószámok kiválasztásához (ahol szintén nem ismerjük a húzás eredményét), a
belépési pontok választásánál sem tudjuk, hogy eredményes lesz-e tranzakciónk. Az egyetlen,
amit tudhatunk, az a tervezett kockázatunk, mely a vétel és a kezdeti stop különbségéből
156

számítódik (van ugyan néha olyan könnyelmű trader is, aki még ezt sem tudja). A kezdeti
kockázathoz kapcsolódik még a pozíció-nagyság (money-management).
A kezdeti stop és a pozíció nagysága határozzák meg a tranzakció össz-kockázatát, efelett
valós kontrollunk van.
A pozícióból való kilépésre csak feltételezett kontrollunk van; bármikor befejezhetjük ugyan a
tradet, kérdéses viszont, hogy van-e értelme egy pozíciót a kilépési szabályoktól eltérően
likvidálni. Ha alkalmazunk egy kilépési szabályt, de a piac ezzel ellentétesen dönt arról, hogy
mikor fejeződik be a pozíciónk - megszűnt felette a kontrollunk.
Belső kontroll
A külső kockázat-kontroll mellett már csak magunkat tudjuk kontrollálni. „Ha kezelni tudja
hangulatait, kezelni tudja a tradinget."
Ha sikerül Önnek érzéseit és hangulatait kontrollálni, akkor tud kereskedni. A fegyelemről
szóló részben megismertük, miként keletkeznek érzéseink és miként tudjuk azokat
szabályozni.
A fegyelem nem csak annyit jelent, hogy a szabályokat be kell tartani, ennél sokkal többet
jelent.
A fegyelem az a képesség, hogy mindenkor az éppen megoldandó feladathoz illő produktív
hangulatot vegyük fel.
Az, hogy milyen fontos a hangulati kontroll, éppen a trading-krízisek mutatják meg; ilyen
időkben az optimális döntések meghozatala különösen fontos. Ilyen döntéseket azonban akkor
hozhatunk, ha hangulatunk is optimális.
A tradereknek két fontos segédeszköz áll rendelkezésére optimális hangulatuk kontrollálására.
1. Vezessen trading-naplót, hogy a viselkedési forma felismerhető legyen.
2. Tervezzen egy viselkedési iránytűt önmaga fegyelmezésére.
Ha sikerül megtartani a belső kontrollt a kockázatmenedzselés (külső kontroll) mellett, a
jövőben minden trading-krízisen erőt tud venni, és megerősödve tudja azt lezárni. Minden
leküzdött krízissel növekszik önbizalma, és a továbbiakban könnyebb lesz újabb krízisekkel
megküzdenie.


157

14. A trading stratégiai gondolkodást kíván.
Ahhoz, hogy helyes döntéseket hozhasson, bizonyos taktikákra van szüksége.
Trading-taktikák
A stratégiai ötletek a tradingnél a komplex helyzet és az eredmény miatti bizonytalanság
(nyereség vagy veszteség) folytán többnyire igen bonyolultak. Már egyszerű tévedések is
előidézhetnek drámai teljesítmény-zuhanást, ha a trader nem optimális döntést hozott. Elég
gyakori eset, hogy a trading folyamán észre sem vesszük: lett volna egy sokkal jobb lehetőség
is.
Képzeljük el a következő helyzeteket:
Az „A" helyzetben az előtt állunk, hogy 15 és 20 pont között keresünk, mivel stop¬unk már
15 pont nyereséget biztosított és 20 pontnál nyereséggel adnánk el. A „B" helyzetben 16 és
több, mint 20 pont között kereshetünk (például azért, mert a stopot tovább húzzuk és az
eladási limitet magasabbra helyezzük).
Ebben az összehasonlításban „B" a domináns stratégiát képviseli. Domináns stratégiának
nevezzünk az egyértelmű optimumot a különböző döntési stratégiák között. Példánkban
nyilvánvaló ez az optimum. Viszont gyakran nem ismerjük fel a domináns stratégiát.
Ennek mindenek előtt három oka van:
A helyzet olyan bonyolult, hogy áttekinthetetlen számunkra.
Ismerjük ugyan a szabályokat, de a statisztikát nem.
Csődöt mondunk gondolkodási szokásaink tökéletlensége miatt.
Érdekes, hogy többnyire nem ismerjük fel intuitíve az optimumot. És mit mond Önnek a
következő helyzet:
Short-pozíciót nyitott bund-ban 118,07-nél. Árfolyamcélja 117.98. A piac eléri a 117,99-et,
így cél-limitje, sajnos, nem teljesül. Ön néhány percig vár és gondolkozik: módosítsa-e
limitjét. Eközben a piac visszament 118,04-re. Az Ön stopja eközben 118,08 lett.
Most választhat: befejezi a tradet 118,04-es aktuális árfolyamon három tick profittal vagy
hagyja 117,98-as limitjét változatlanul a 118,08-as stoppal szemben dolgozni. Mérlegelheti
annak valószínűségét, hogy a piac eléri-e az Ön árfolyamcélját 117,98-on, vagy pedig azét,
hogy 118,08-on egy tick veszteséggel kistoppolják.
Ösztönösen talán hajlanánk arra, hogy elvigyük nyereségünket. A racionális optimum
azonban abban rejlik, hogy pókerezzünk a nyereségért, mert ezen stratégia elvárható értéke
magasabb, mint a biztos háromtickes nyereség. Láthatjuk tehát, hogy nem mindig ismerjük fel
az ösztönösen domináns stratégiákat. Ez azon múlik, hogy intuícióink, még ha racionális
158

döntéseket és célokat követ is, mégsem feltétlenül ésszerűek a nyereségmaximalizáló
kereskedés szempontjából.
Trading-taktika 1: pókerezz a nyereségért
Egy trader sem akarja, hogy nyerő pozíciója vesztesre forduljon és ezért inkább bezárja azt,
mintsem, hogy pókerezzen a nyereségért. Habár bizonyos értelemben racionálisan
gondolkozik azzal, hogy kockázatát következetesen csökkenti, nem tesz semmit azért, hogy
nyereségét maximalizálja. Traderünk akkor járna el helyesen, ha pókerezne a nyereségért,
mivel egy ilyen játék várható értéke nagyobb, mint az a nyereség, amit beseperhet, ha azonnal
bezár.
Számoljunk utána. Ha a trader pókerezik a nyereségért, akkor 50 százalékos valószínűséggel
6 tick-kel többet kereshet - vagy négy tick-kel kevesebbet realizálhat ugyancsak 50 százalékos
valószínűséggel. Ennek a „játéknak" az elvárható értéke (6 * 0,5) + (- 4 * 0,5) = 1 tick, tehát
pozitív. Amíg pozitív az elvárt érték, megéri a fogadásba belemenni.
Másként megfogalmazva: Vagy biztosan realizál a trader 3 ticket, vagy pókerezik; pozitív
esetben kilenc ticket nyer, negatív esetben egyet veszít. Az elvárható érték abban az esetben,
ha pókerezik (0,5 *9) + (0,5 * - 1) = 4 tick, tehát nagyobb, mint a három tick nyereség, ha
nem pókerezik. A daytrader, aki gyakran kerül ilyen helyzetbe, joggal elvárja, hogy átlagban
többet keressen, ha pókerezik.
Annak a lehetősége, hogy egy nyerő-tradet még vesztésben befejezzünk, sok tradert
nyugtalanít és hibás döntésekre készteti őket. Ezért nem optimálisan kereskednek.
De mi van akkor - ez ellen érvelve -, ha nem a nyereségeket akarjuk maximalizálni, hanem a
kockázatot csökkenteni? Nem kellett volna ebben az esetben másként döntenünk? Nyereséget
maximalizálni és kockázatot csökkenteni - ez két egymást kölcsönösen kizáró stratégia.
A nyereség maximalizálása azt jelenti, hogy teret engedni a trade-nek a kibontakozásra, és
lehetőleg emelni a kontraktok számát; míg a kockázatcsökkentés mindig a kontrakt-szám
csökkentésétől a trade lezárásáig vagy a szűkebb stopig terjed.
Míg a kockázat a trade közvetlen lezárásakor nullára esik, viszont négy tick marad ha a stop
változatlanul 108,08-on van, és egyenlegünket minden időpontban market to market
értékeljük,. A market to market azt jelenti, hogy minden időpontban (akár minden
másodpercben) hozzászámítjuk a még nem realizált nyereségeinket vagy veszteségeinket is
trading-tőkénkhez..
Trading-taktika 2: csak veszteségnél csökkentsd kockázatodat
A kockázat-minimalizálás célkitűzése címén kétségtelenül ma is uralkodó az a döntési
alternatíva, hogy a tradet közvetlenül le kell állítani amint a nyereségek csökkenni kezdenek -
nehogy kiszolgáltassuk magunkat a kockázatnak. Valóban helyes döntés lenne, hogy a tradet
a kockázat csökkentésére azonnal le kell zárni?
159

Nem! Mivel a két stratégia: „Kockázatot csökkenteni" és „Nyereséget maximalizálni"
kölcsönösen kizárja egymást, el kell döntenünk, mikor és melyiknek adunk elsőbbséget.
Vizsgáljuk meg ehhez azt a három különböző lehetőséget, amelyeket egy trade-nél
megkülönböztetünk.
A trade vagy break-even-en vagy vesztésben vagy nyerésben van. Ha nyerő trade-nél azt a
célt követnénk, hogy csökkentjük a kockázatot, szélsőséges esetben minden nyereséget
azonnal realizálnunk kellene, aminek közismerten semmi értelme nincs. Ez fordított esetben
azt jelentené, hogy amint trade-ünkkel nyerésre állunk, az alapelv a nyereség-maximalizálás
legyen.
Vesztő állás esetén ez másként néz ki. A piac jelzi nekünk, hogy fogadásunk jelenleg rosszul
áll. Ha ebben az időpontban kívánnánk maximalizálni, szélső esetben további kontraktokat
kellene vásárolnunk, mivel ez break-even pontunkat közelebb viszi az aktuális piaci árhoz.
Ezzel viszont pozíciónkat, amely amúgyis velünk szemben mozog, csak megnövelnénk. Ilyen
módon átlagos veszteségeink folyamatosan növekednének. Ez nyilvánvalóan helytelen
stratégia. Vesztő állás esetén tehát a nyereségmaximalizálás célkitűzése kiesik.
A trademek ehelyett kockázatcsökkentésre kell összpontosítania. Szélsőséges esetben ez azt
jelenti, hogy azonnal zárni kell. Minthogy azonban egy kis veszteséget nem tekintünk
szignifikánsnak, nem fogjuk pozíciónkat bármely vesztő állás esetén bezárni. Viszont gyakran
megesik, hogy veszteség esetén a pozíciót fokozatosan leépítjük és ezzel csökkentjük a
kockázatot.
Látjuk tehát, hogy a kockázatcsökkentés stratégiája megfelelő célkitűzés veszteség esetén.
Amint viszont egy nyereség-forgatókönyv részesei leszünk, az alapelv a nyereség-
maximalizálás legyen.
Trading-taktika 3: Ne egy trade nyereségét próbáld maximalizálni, hanem az összes
nyereséges trade összegét
Mivel nem egyetlen egyszer kereskedünk, hanem daytraderként tranzakciók majdhogynem
végtelen sorozatát hajtjuk végre, célkitűzésünknek nem szabad az egyes tradek nyereség-
maximalizálásánál megrekednie. Meg kell kísérelnünk átlagos nyereségeink maximalizálását.
Ezen cél eléréséhez különböző viselkedésformák alkalmazására van szükség.
Az olyan viselkedés, amely a nyereséget egy speciális esetben maximalizálja, oda vezethet,
hogy az összes nyertes trade összege, mint output, nem maximalizálódik.
Egy példa. Képzeljük el, egy trader árfolyam-céljánál a tradet mindig limittel fejezi be.
Hasonlítsuk össze ezt azzal a viselkedéssel, amelynél az agresszív nyereségbiztosítási stop-pot
pl. csak 3 tickre helyezik el a piactól. A trader valószínűleg ezzel a viselkedésével az esetek
80 százalékában kevesebb nyereséget ér el, mivel 3 tick-kel kevesebbet keres.
160

Ha mégis sikerül neki az esetek visszamaradó 20 százalékában 15 tick-kel többet keresnie,
akkor ennek a kilépési stratégiának magasabb elvárható értéke van, mint azé a stratégiáé,
amely a nyereségeket limitálja.
A traderek ritkán találnak rá ösztönösen erre a lehetőségre, mivel tíz esetből nyolcban
rosszabbul végeznek, tehát összesen 24 tick-kel kevesebbet keresnek. Az a két eset, amelyben
jobban végeznek, mégis kiegyenlíti a nyolc negatív esetet. Nagyobb átlagos nyereséghez
juttatja őket, mivel a 30 ponttal magasabb nyereség a nyolc előző eset kisebb bevételeit bőven
kiegyenlíti. Átlagos bevételük tehát 0,6 tick-kel több tradenként.
Megér egy 0,6 tickes nyereség annyit, hogy nyolcszor csalódottak legyünk?
A legtöbb trader nem éli át ezt a megrázkódtatást. Ha alávetjük céljainkat, mint pl. az érzelmi
nyugalom, a kívánságnak: „Piac, kérlek, ne gyötörj engem\", céljaink elérésére szinte
racionálisan tevékenykedünk. Viszont gyakran éppen ezek a teendők - amelyeknek a
tradernek jobb közérzetet kellene adniuk - messze távol állnak attól, hogy racionálisak és
nyereségmaximalizálók legyenek.
Mennyit érne meg Önnek az a jó érzés, hogy tízből nyolc esetben jobban zárná a trade-jét? Öt,
tíz vagy húszezer eurót? Fenti példánkban ez az irracionális viselkedés egy tíz-kontraktos
trader számára sokkal drágább.
A daytradernek, aki például átlagban tíz bund-kontrakttal kereskedik és naponta két nyertes
trade-je van, a racionális viselkedésmód kontraktonként 0,6 tick teljesítmény-különbséget
jelent - 250 kereskedési napon 30 000 eurót. Ön csak egy 1 -lot-traded? Nem rossz, Ön így is
3000 euróval többet keres évente.
Ezek a példák megmutatják Önnek, hogy azért viselkedünk gyakran hibásan a piacon, mert
nem ismerünk egy optimális döntési alternatívát, illetve intuitív viselkedési minta miatt hibás
a célkitűzésünk. A trader számára igen nehéz az egymást kölcsönösen kizáró kritériumok, a
nyereségmaximálás és a kockázatcsökkentés között minden helyzetben a helyes döntést
meghozni.
Higgye el, hogy itt nem követünk semmiféle portfolió-elméleti tételt á la Markowitz, melynél
a fenti célok kombinációja diverzifikáció miatt lehetséges lenne. A trader nem tud egy trade-
ben diverzifikálni, hogy a trade minden stádiumában nyereség-maximalizálás és
kockázatcsökkentés között kelljen döntenie.
Trading-taktika 4: Használj vegyes stratégiákat
Nézzünk egy másik problémát. Miként viselkedünk optimálisan a kereskedés során?
Amint beléptünk egy pozícióba, minden árfolyamváltozásnál, tehát minden tick-nél, négy
döntés között választhatunk: tartás, zárás, csökkentés, piramis-építés. A trade tehát döntések
láncolatából áll.
161

A döntéseket célja szerint két csoportba lehet sorolni: vagy nyereségnövelés vagy
kockázatcsökkentés. Egy meghatározott időpontban persze csak egyikét lehet ezeknek a
céloknak követni, mert egymást kölcsönösen kizárják.
Ha a kockázatot kívánjuk csökkentetni, akkor a pozíció nagyságát kell redukálni, esetleg
nullára venni (értsd: zárni), vagy pedig a stopot szűkíteni. Minél kisebb viszont a pozíció,
annál kisebb lehet a nyereség. És minél közelebb van a stop a piachoz, annál valószínűbb a
kistoppolódás, és a trade ezáltal nem tudja teljes nyerési potenciálját kifejteni. Ezért nem
lehet, mint már említettük, egyszerre a kockázatcsökkentés és nyereségmaximálás alapelvét is
követni.
Ha Ön a nyereségét kívánja maximálni, akkor vagy a pozíció nagyságát kell növelnie, vagy a
trade-nek kell tágabb teret adnia, hogy fejlődhessen (tehát egy trendet hosszabban kell
követni). Ez a szabály viszont ütközik azzal a célkitűzéssel, melynek vezérfonala a
kockázatcsökkentés.
Mármost melyik szabályt is kövesse a trader?
Az alábbi eseménysor bemutatja egy trader optimális lépéseit.

Veszteség esetén mindig érvényes: csökkentsd a kockázatot. Abban az időközben, amikor
ugyan nyerésben van a trade, de még nem kereste meg a kezdeti kockázatot, meg kell adni a
kibontakozás esélyét, tehát a továbbiakban az egyetlen cél a nyereség maximalizálása. Ha
viszont megkereste már a kezdeti kockázatot, még megmarad célként a nyereség
maximalizálása, de a pozíciónak már nem szabad veszítenie (szemben azzal, hogy a trade
kezdetén készek voltunk veszíteni). így a stop most break-even-re kerül. Végül az árfolyamcél
elérésekor biztosítanunk kell, hogy ne csak az egyes tradek nyereségét, hanem az összes
nyertes trade összegét maximalizáljuk.
A legfontosabb felismerés az, hogy az optimumot gyakran nem egyetlen célkitűzéssel, hanem
több célkitűzés és ezzel együtt több stratégia keverésével lehet elérni. Ezek a kevert stratégiák
többnyire sikeresebbek, mint a logikailag tiszták.
Tiszta stratégia például az összes egyedi döntés sorozata, pusztán az egyes tradek
nyereségmaximalizálása szempontjából. Másik tiszta stratégia a kockázat-minimalizálás.
A kevert stratégia olyan, hogy döntésünket először a kockázat-minimalizálás szempontjának
vetjük alá, azután a következő döntéskörben megváltoztatjuk taktikánkat. Ha a trade már
nyereségbe futott, a nyereség-maximalizálást állítjuk előtérbe, majd később nem az egyes
tradek, hanem az összes trade nyereség-összegének maximalizálását.
162

Trading-taktika 5: Mindig pókerezz, ha a pókerjáték elvárható értéke pozitív.
Traderként tudnunk kell, hogyan viselkedjünk, ha árfolyamcéljainkat, ha szűken is, de
elhibáztuk. Tipikus helyzet: egy jövedelmező trade megközelíti eladási limitjét vagy
árfolyamcélját. Először tételezzük fel, hogy volt egy limitünk a piacon egy DAX long-pozíció
eladására 4380-on, és a piac eléri a 4379,50-es árfolyamot. Ebben a pillanatban még bizton
remélhetjük, hogy rövidesen a mi eladási limitünk is befut. Kisvártatva azonban
tudatosítanunk kell, hogy a piac 4 ponttal visszalépett, és ezzel eladási limitünk 0,5 ponttal
elhibázott lett.
Mi most a helyes viselkedés? Fennáll a választás lehetősége: továbbra is arra tenni, hogy a
piac mégis eléri a 4380-at; de azonnal ki is lehet lépni. Mivel a piac 4376-on aktuálisan 4
ponttal a limit alatt áll, el kell dönteni, hogy megmaradjon-e az eladási limit, vagy azon kell
gondolkodni, hogy mi lehet egy stop optimális helye.
Mennyit engedhetünk még elvenni, ha nem döntünk az azonnali eladás mellett? Az azonnali
eladás melletti döntés biztos profithoz juttatna - a pókerezés az eladási limitre viszont négy
ponttal több profitot hozna kontraktonként. Emiatt a nagyobb nyereségre való pókerezés
változatának elvárt értéke legalább olyan magas kell legyen, mint a trade azonnali
leállításának nyeresége.
Mint már tudjuk, az elvárt értéket a nyerési valószínűségből képezzük, megszorozva azt a
nyereséggel, hozzávéve a vesztés valószínűségének és a veszteségnek szorzatát. A nyereség
jelenleg a pókerstratégia többlethozama, míg a veszteség annak a forgatókönyvnek csökkent
bevétele, amely szerint kistoppolásra számíthatunk.
Annak a valószínűsége, hogy megtörténik a kistop-polás, erősen függ attól, hogy milyen távol
van a stopunk a piactól; minél közelebb van, annál valószínűbb. Ugyanez érvényes
árfolyamcélunkra. Minél közelebb kereskedik a piac az árfolyamcélhoz, annál valószínűbb az
eladási limit elérése. Most is abból indulunk ki, hogy a piac véletlenszerűen mozog; az
árfolyamcél elérésének valószínűsége -anélkül, hogy előbb kistoppolódnánk - abban az
esetben, ha árfolyamcélunk négy ponttal van távolabb és stopunkat szintén négy pontra
helyezzük el az aktuális árfolyamtól, éppúgy 50 százalék, mint az előbb bekövetkező
kistoppolódásé.
Ha az árfolyamcél elérésének valószínűségét 50 százaléknál rosszabbra becsülnénk, ezzel a
forgatókönyvet valószínűtlennek ítélnénk (rosszabbnak, mintha az véletlenül eredményes
lenne), akkor már biztosan a legjobb alternatíva lenne a pozíció azonnali eladása az aktuális
árfolyamon. Az 50 százalékos valószínűség ezzel szemben minimális elvárást jelent, amelyet
meg kell kapnunk, hogy egyáltalán pókerezni tudjunk árfolyamcélunkon. Ebben az esetben
(50 %) azonban a stopunknak nem szabad messzebb lennie az aktuális piaci ártól, mint az
árfolyamcélunk, mert különben rosszabb elvárt értéke lenne a pókerstratégiának, mint a
nyeremények azonnali elvitelének.

163

Ha elpasszoltuk árfolyamcélunkat és most döntenünk kell a pókerezés árfolyamcélra és a
nyereség-elvitel között, stopunkat legalább olyan közel kell húznunk az aktuális árhoz, hogy a
táv az aktuális ár és az árfolyamcél között pontosan akkora legyen, mint az aktuális ár és a
stop közötti különbség. Ez azonban csak abban az esetben érvényes, ha egyformán
valószínűnek tartjuk, hogy melyik pontot éri el a piac először.
Induljunk ki abból, hogy valószínűbb, hogy még eléri árfolyamcélunkat (például azért, mert a
piac éppen trendben van), akkor a stopot akár még kissé távolabb is hagyhatjuk.

Járulékos
jövedelmek
valószínűsége (%)
A stop minimális távolsága - pont (lekerekítve)
5 10 15 20
10 0,56 1,11 1,67 2,22
25 1,67 3,33 5,00 6,67
50 5,00 10,00 15,00 20,00
70 11,67 23,33 35,00 46,67

Vigyázat! Becslésünknek, hogy miért tartjuk valószínűbbnek, sőt szinte biztosnak, hogy a
piac az általunk favorizált irányba fut tovább, nem szabad puszta kívánalmakon alapulnia.
Nagyon fontos, hogy valós okunk legyen annak elvárására, hogy az árfolyamcél idő előtti
elérésének valószínűsége nagyobb, mint a stop eléréséé.
Ha világos a fenti megfontolások logikája, akkor kifejleszthető belőlük egy kereskedés-
taktikai vezérfonál. Ehhez a tradet és döntési mintánkat ismét fel kell bontanunk egy
többlépcsős folyamatra.
A trade előkészítésénél megfogalmaztunk egy árfolyamcélt. Erre szükségünk van annak
felismerésére, hogy az a trade egy ésszerű fogadás-e. Amint a piac eléri árfolyamcélunkat,
lehetőségünk van a nyereség realizálására, vagy pókerezésre egy nagyobb nyereményért.
Ahogy már az előző fejezetekben tapasztalhatták, én előnyben részesítem a pókerezést a
nagyobb nyereményért. Ennek a pókemek elvárt értéke mindenestre nagyobb kell legyen,
mint az a nyereség, amely az árfolyamcélnál közvetlen kilépéssel realizálható.
Az, hogy mekkora az elvárt érték, ismét csak annak valószínűségétől függ, hogy elérhető-e
egy x-pontos további árfolyamnyereség.
A táblázat baloldalán szerepelnek az árfolyamcél feletti járulékos nyereség esélyei, a felső
sorban pedig a különböző árfolyamnyereségek.
Ez a mátrix az árfolyamnyereség minden kombinációjához kellő valószínűséggel megadja a
stop-pont távolságát, azt, amelyen a pókerstratégia elvárt értéke pont akkora, mint a nyereség
azonnali realizálásáé.
Ha például csak tízszázalékos valószínűséggel várjuk el, hogy a piac még öt ponttal
továbbmegy, stopunkat 0,5 ponttal az árfolyamcél alá kellene helyeznünk. Ebben az esetben
bizonyára praktikusabb lenne a tradet közvetlenül az árfolyamcélnál leállítani.
164

A táblázat azonban azt is megmutatja, hogy a stopnak csak öt ponttal szabad távolabb lennie,
ha csak 25 százalékig várjuk, hogy a piac még további 15 pontot fut a mi irányunkba. Ha tehát
stopunkat 4 ponttal távolabbra helyezzük, máris van egy domináns stratégiánk, amely tartósan
magasabb eredményhez vezet, mint a direkt leállítás.
Vissza a taktikához: Akkor kell pókerezni, ha a pókerstratégia elvárt értéke nagyobb, mint a
közvetlen leállításé.
Az árfolyamcél elérésénél induljunk ki abból, hogy egy további ötpontos kilépés
valószínűsége 50 százalékos, ekkor a stopot árfolyamcélunkhoz öt pontra húzhatjuk. Ha a
piac valóban további öt pontot tesz meg a mi irányunkba, akkor a következő lépést ismét meg
kell fontolnunk. Abból induljunk ki, hogy egy további tízpontos emelkedésnek 25 százalékos
a valószínűsége, tehát a stopot három ponttal az aktuális piaci ár alá helyezzük.
Ha még játékban maradtunk, a legközelebbi emelkedésnél már csak tíz százalékos
valószínűségből induljunk ki, úgy, hogy a stop egy ponttal a piaci szint alatt van. Tehát
lassan, de biztosan húzzuk összébb a hurkot, anélkül azonban, hogy megrabolnánk magunkat
minden esélyünktől. Persze, tudniuk kell, hogy ez csak egy példa.
A trading-tapasztalatnak ilyenkor óriási szerepe van, ez segít a tradernek a további lépéseknél
a helyes valószínűség eltalálásában. Vegyék figyelembe, hogy mindig csak kisebb vagy
maximum 50 százalékos valószínűségről volt szó a választott irányban. Ilyenkor érdemes
pókerezésbe is kezdeni.
Taktikailag oktalannak tartom, hogy a pókernél arra tegyünk: a piac a mi irányunkba fut. A
valóságos forgatókönyv legnagyobb valószínűsége maximum 50 %, ami megfelel egy
véletlenszerű mozgásnak.
Ez a taktika nem áltat, hogy a piacot meg tudjuk jósolni, mivel kezdettől egy véletlenszerű
eseményből indultunk ki, azután lassan egyre kisebb valószínűséget feltételezünk, ahogy
feszesre húzzuk a hurkot.
Ha elérjük az árfolyamcélt, akkor agresszívnek kell lennünk a stoppal. Ezt a szabályt már
ismerjük. Hogy milyen agresszívnek? Ezt mutatja a táblázat.
Trading-taktika 6: Mivel nekünk, tradereknek vállalnunk kell a kockázatokat,
vállaljuk hát, amilyen korán csak lehet
További fontos taktikai szabály, hogy a kockázatokat a lehető legkorábbi időpontban kell
vállalnunk. Minél jobban kitoljuk az időpontot, annál nehezebb lesz elviselnünk, ha a
kockázat elvárásaink ellenében realizálódna.
Egy példa: Daytraderként a nap végén mindig egyenesben akarunk lenni (minden pozíció
zárva). Pozíciónk nagysága tőkénk 0,5 és 1,5 százaléka között ingadozik. Mikor vállaljuk a
legmagasabb kockázatot?
A legnagyobb kockázatot mindig reggel kell vállalni, Mivel ha veszítünk, egy teljes napunk
van a veszteségek behozására.
165

Másik példa: A piac egy range-ben mozog. Az Ön trading-stratégiája közel áll egy vételhez.
Van lehetősége, hogy vagy egy range-ből való felfelé irányuló kitörésnél vásároljon vagy
pedig a range-ben. Mivel az árfolyamok nem mozognak meghatározóan, tehát az x + 1
árfolyam nem függ előző árfolyamától, a kitörés nem adna járulékos információt. Ezért a
vételi döntést már a kitörés előtt meg kell hoznia és végre kell hajtania. Csak akkor érdemes
várni, ha a kitörés valóban hoz kiegészítő információt, amely csökkenti a trade kimenetele
feletti bizonytalanságot.
Sok trader viszont szívesen vár, mert azt hiszi, hogy a trade kimenetele annál biztosabb, minél
több információja van. Ezen beállítottságnak az a hiedelem az alapja, hogy a trade kimenetele
meghatározható.
Becslésem szerint azonban az eredmény véletlenszerű, így a késedelem, a várakozás a
kitörésre semmilyen járulékos információt nem hoz. Ezért nem funkcionál a legtöbb kitörési
stratégia a daytradingben!
Csak akkor érdemes a kitörésre várni, ha a kilépési szabályok következtében egy újabb stop-
pont adódik, amely összességében egy kisebb kockázathoz vezet.
Trading-taktika 7: A gondos tervezés előnyökkel jár bizonytalan helyzetekben
A jövőt nem láthatjuk előre, viszont optimálisan előkészíthetjük magunkat bizonyos trading-
esetekre. Sok trader kerüli a tőzsdenyitást, mivel ekkor a piac gyakran hektikusnak tűnik.
Tény azonban, hogy a tradernek éppen ebben az időben van lehetősége, hogy egy trade-re
gondosan előkészüljön. Ugyanez vonatkozik a gazdasági adatokra.
Trading-taktika 8: Aki előnyt élvez, ne adja azt fel
A tradingre vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy mind az egyes trade-ekben mind pedig a napi
nyereség vagy periodikus nyereség vizsgálatánál sem szabad az egyszer elért célt feladni.
Amint tehát a nyereségek egy bizonyos küszöbértéket, egy bizonyos szignifikanciát elértek,
ezeket nem szabad teljesen leadni.
Ennek a szabálynak semmi köze a piachoz. Ez pusztán egy taktikai megfontolás, amely
hozzájárul ahhoz, hogy az egyenleg-görbe ne alakuljon szeszélyesen és a tradert ne érhesse
érzelmi destabilizáció.
Trading-taktika 9: Nyereségeidet soha ne zárd le lépcsőzetesen
Sok trader azzal nyugtatja meg magát, hogy nyereségei egy részét realizálja. Ezért eladják pl.
egyharmadát vagy a felét össz-pozíciójuknak. Bármennyire javítja ez a viselkedés a trader
pszichikai közérzetét, mégsem ajánlatos.
Először is pozíciója egy részével mindig hibát követ el - például a korai lezárással vagy
mással. Biztos, hogy elkövet egy trading-hibát. Ez a viselkedés ahhoz is hozzájárul még, hogy
átlagos jövedelmei kisebbek lesznek a lehetségesnél, ezzel teljesítménye is rosszabb.
166

Trading-taktika 10: Tarts trading-szüneteket
Manapság szabadon mindig beiktatok egy szünetet, ha a piac nem úgy fut, ahogy én
elképzeltem. Tapasztalatom megsúgja, hogy mikor kell leállni és elgondolkozni. Ezek a
szünetek stratégiám részévé váltak. Ilyenkor erőt gyűjtök és felfrissítem magam.
Mondhatnám: felsorakoztatom csapataimat a következő ütközethez. Nem is lenne jó, folyton
támadni és fejetlenül kitörni. A szervezett visszavonulás viszont megteremti a következő,
célzatos támadás lehetőségét.
Ne higgyék, hogy ezeket a szüneteket csak veszteségsorozatok után iktatom be.
Előfordul ilyen nyereségsorozatok után is, amikor pozícióim igen jól futottak, és azt érzem,
hogy közel vagyok a túlfeszítettséghez; nem csak testileg, de szellemileg is. Ez az önkéntes
visszafogás áttekintést teremt számomra, amely erőssé tesz.

A szerző Birger Scháfermeier Az 1969-es születésű Birger Scháfermeier, lelkészcsalád legidősebb fia, már 14 évesen elkezdett részvényekkel kereskedni. Ma már nemcsak sikeres trader, aki megél üzleteiből, de portfolió-menedzser és egy nemzetközi Asset-Management-Társaság főrészvényese is. Rendszeres nyilvános tradingrendezvények, melyeken nézői előtt élőben kereskedik, tették a tanult gazdasági tudóst Németország határain túl is az európai daytraderek egyik legismertebbikevé.

Hátsó borító A sikeres trading művészete Csupán két dolog van, amit a trader kontrollálni tud: önmaga és a kockázat. Birger Scháfermeier megismerteti könyvében a helyes utat a fegyelemhez. Ez pedig: Helyezd magad a tradingnél mindenkor produktív hangulatba az éppen megoldandó feladathoz. Hogyan tudnak traderek önkontrollal és kockázat-minimalizálással sikeresen tevékenykedni - ezt mutatja be a szerző gyakorlati példákkal és eleven tapasztalati beszámolókkal.

„A helyes tradinghez az embernek mentálisan keménynek, fizikailag fittnek kell lennie és tudnia kell, miért csinálja azt, amit csinál. Ezen dolgok mindegyike fontos." Joe Ross „Birger Scháfermeier traderként, vagyonkezelőként és brókerként ismeri a trading-business minden oldalát, és azok közé a ritka, sikeres traderek közé tartozik, akik saját tapasztalataikat megosztják másokkal." TerminTrader „Birger Scháfermeier megkeresi szükségleteit tradinggel - és aki már járt a házában, az tudja, hogy jól megy neki." TradersWorld

2

Tartalomjegyzék
Előszó ......................................................................................................................................... 6 1. Mit akar valójában a trader és miként éri el azt. ..................................................................... 9 Találja ki, mit is akar .............................................................................................................. 9 Tegye fel magának a kérdést: milyen értékek elérésére törekszik ....................................... 11 Kondicionálja magát sikerre!................................................................................................ 12 Fogalmazza meg céljait mindig helyesen!............................................................................ 13 2. Két alapvető dolog: A mester-traderhez vezető út előtt mindkettőt el kell fogadnia! .......... 15 Vállaljon 100 százalék felelősséget ...................................................................................... 15 Azokra a dolgokra összpontosítson, amelyeket valóban ellenőrizni tud .............................. 16 3. Állítson fel egy tervet, amely működőképes! ....................................................................... 18 Az üzleti és trading-terv feladatai......................................................................................... 18 Így készül egy átfogó terv .................................................................................................... 21 A trading-terv ....................................................................................................................... 25 Példa egy üzleti és trading-tervre ......................................................................................... 35 Az én trading-tervem (kivonatosan) ..................................................................................... 39 4. Hit-rendszerek ...................................................................................................................... 42 Miként működik az agyunk? ................................................................................................ 42 Viselkedésünket dogmák határozzák meg ............................................................................ 43 Nincs valóság - csak a világ belső reprezentációja............................................................... 45 Miként befolyásolják meggyőződéseink kereskedésünket ................................................... 46 Meggyőződések (dogmák) a tradingnél ............................................................................... 47 Keressen dogmákat, amelyek támogatják Önt ..................................................................... 49 5. Állapotok és hangulatok ....................................................................................................... 51 Hangulatok határozzák meg viselkedésünket. ...................................................................... 51 Hogyan keletkeznek a hangulatok? ...................................................................................... 51 Fegyelem .............................................................................................................................. 54 Lépések a fegyelem felé ....................................................................................................... 58 Fejlesszen ki egy viselkedési iránytűt .................................................................................. 59 6. Produktív hangulatok a trading-sikerhez .............................................................................. 63 A traderek állapota és létformája .......................................................................................... 63 Minden trading-lépéshez optimális hangulatot..................................................................... 65 Kiválóság hangulatkontrollal ................................................................................................ 69 7. Hogy döntöm el, melyik a jó fogadás? ................................................................................. 74 Piacelemzés és jelentősége ................................................................................................... 74 3

............ 107 Kész arra............................................... ..............................................A hozam-kockázat arány ........................................ 103 Legyen az első pozícióval agresszív.. avagy: így várjon a legjobb belépésre ....................................................... 116 A Kelly-kritérium ................. 102 Ezeket a lépéseket kell megtennie............................................................................................................................................................................ 108 A pulykacsapda ............................ 102 Erre kell minden belépésnél figyelni................ 121 11......................... 79 Találati arány és Payoff-Ratio.................................. és ha igen: milyen az?.............. 107 A trading alapvető törvénye ...................................................................................................................................................................................... A mester-traderek nagy titkai a kilépési stratégiák................................................. Kezdők szerint fontos a helyes belépés................................................................................................ 99 Hol lépjen be............................................................... 86 8......................................................................................... 100 Póker-stratégia..................................................... és építsen még rá..................... 93 A belépés .................................................. 116 Optimal-F ....................................... 98 Mikor lépjünk be? Világos tárgyi és specifikus feltételek ............ 112 Így találhatja meg tökéletes kilépési-stratégiáját .................................... 105 Létezik-e okos belépés............................................................................................................ 93 A véletlen belépés ..... 120 Maximális hozamráta ........................................................................................................................................................................................................................................................ 105 9........................................... Kutatás a maximális hozamráta után................................ 114 10....... ha az Ön irányába "fut" .............................................................. 95 A filozófia ......................... 109 Az én kilépési szabályaim ............................és miért vét oly sok kilépési stratégia ez ellen ...................... 104 Ne lépjen be túl gyakran ............ 98 Valósítsa meg szabályait következetesen ................................................................................ 95 Ítélje meg a piac pszichológiai állapotát ....................................................... Monte-Carlo-szimulációk .................................................................................................................................. 93 Így tervezze meg belépését .......... 101 A lehetőségek száma ................................................................................................................................................................................................................................ 83 Csőd kockázat .............................................................................................................................................................. hogy nyereségeiért pókerezzen? ........................................................................................... 77 A hozam-kockázat arány kritikája .............. 118 A rendszer csőd kockázatának kiszámítása................................................................................................ 103 Minden belépéshez tervezze meg már az újra-belépést is ....................................................... 80 Az elvárt érték .....................................................................................veszteséges szakaszban is ..... 126 4 ............................................................................................. 105 Kerülje a belépést fontos gazdasági adatok előtt ..............................................................................................

..................................... 129 12.................................................................................................................................................................................................. 135 Az egy lottal játszó traderek nem optimálisan kereskednek................... 158 Trading-taktika 2: csak veszteségnél csökkentsd kockázatodat ............................ 157 Trading-taktikák .......................................... 150 1...................................Mi a különbség a szimuláció és a backtesting között ? ......................................................................................... vállaljuk hát............. ......................... 166 5 ........................ 127 Szimuláció kialakítása Excel-ben ................................................. 150 2......... 159 Trading-taktika 4: Használj vegyes stratégiákat . Trading-krízisek sikeres túlélése ..................................................................................................................................... 143 Így építhető fel egy piramis ........................................... 135 Pozícióméretezés ............ 126 A rendszer szimulálása ..........................................................................................................turbózza fel teljesítményét...................................... ... 153 Kivezető utak a krízisből .......................... 165 Trading-taktika 8: Aki előnyt élvez......................................... miért............................................... 148 Példa egy piramisra .......................... 164 Trading-taktika 7: A gondos tervezés előnyökkel jár bizonytalan helyzetekben ..................... 165 Trading-taktika 9: Nyereségeidet soha ne zárd le lépcsőzetesen.. 145 Pszichológiai megfontolások egy piramis felépítésénél ............................. 155 Külső kontroll ............................................... 154 Azonnali teendők ......................................... amilyen korán csak lehet ............................................... szabály: Ne azt kérdezd.......................................... A trading stratégiai gondolkodást kíván............................................................................. tradereknek vállalnunk kell a kockázatokat................... ha a pókerjáték elvárható értéke pozitív............................................................................................................................................................................................................................... 156 14...................... ne adja azt fel....... szabály: „Stay in business" ............................. 155 Belső kontroll ............................................................................................................................................... hanem azt: hogyan....................................... 140 A pozícióméretezés szabályai ....................... hanem az összes nyereséges trade összegét ...................................................................................................... 149 13................................... A pozíció méretezése ................................................. 162 Trading-taktika 6: Mivel nekünk....................................................................................................... 137 Így lehet egy optimális money-management algoritmust kidolgozni .................. 160 Trading-taktika 5: Mindig pókerezz......................... 165 Trading-taktika 10: Tarts trading-szüneteket ......................................................... 157 Trading-taktika 1: pókerezz a nyereségért.............................................................................. 158 Trading-taktika 3: Ne egy trade nyereségét próbáld maximalizálni........................................................ 154 Általános teendők .............................................

Például: Mindegyikünk ismeri a KRESZszabályokat. ami őket szuper-traderré teszi? Nem effélék . Egyedül és kizárólag a BELSŐ KONTROLL és a kockázat-kontroll megfizethetetlen képessége a meghatározó a trader sikeréhez. dühösek.a befektetési siker és a csúcsteljesítmény kulcsának keresése a legtöbb embert hosszú. illetve hangulatban. Az aggályos trader például túl hamar kilép nyereségével. sem szerencse. ha valaki évről-évre milliókat keres a világ tőzsdepiacain kereskedve? Vagy valóban igaz lenne. Csak a helyes hangulatban vagyunk képesek még a lehető legjobb teljesítménynél is a feladat megoldását elérni. gurukat kérdeztek meg. Sokan kiesnek útközben. A belső kontroll azonos értelmű az állapotkontrollal. Csak kevés trader valósítja meg célját. drága. Miért? Mivel éppen fáradtak. elemzések hosszú sorát végezték el . idegesek vagyunk . hogy bármikor tetszés szerinti hangulatot vegyen fel. A fegyelem nem a szabályok betartásának képességét jelenti. Mikor sikerülhet ez jobban: ideges hangulatban . türelmetlenek. sem pedig kereskedési szisztéma -. Elemzésekből kitűnik. A fegyelem annak képessége. mégis gyakran megsértjük azokat. A fegyelem ennél többet jelent.Előszó A trading által nyújtott anyagi szabadság . 6 . és ezáltal képtelenek az előttünk álló feladatok megoldására. Félénkek. Viszont gyakran nem vagyunk abban a helyzetben.sem tehetség. egyik sem kulcsa a financiális szabadságnak és a csúcsteljesítménynek . milyen szabályok vezetnek a sikerhez. mert elfogynak eszközeik. mohók. a tartós csúcsteljesítmény elérését. Aki képes rá. hogy valaha is lehetséges lesz céljuk elérése. Min múlik. Ez a végtelen nyereségek kulcsa. hogy az éppen megoldandó feladatokhoz optimális feltételeket teremtsen. annak bármikor lehetősége van. válaszoljon szíve szerint. amely valakinek biztos és tartós nyereségeket biztosít. idegesek vagyunk.vagy csak improduktív a hangulatunk. akár azért.vagy magabiztos állapotban? Nos. azé a kereskedési rendszeré. agresszívek. Akár azért.és természetesen nem maradt ki ebből a tévelygésből a Szent Grál keresése sem. Nagyon pontosan tudjuk. hogy a játékok játékában csak ilyen kevés nyertes van? A trading-siker talán rendkívüli tehetség kérdése? Esetleg csak a szerencse játszik közre. azé a módszeré. tesztelték a legkülönfélébb indikátorokat. hogy a határidős ügyletek tradereinek csupán mintegy öt százaléka sikeres. hogy ezek a kiválasztottak felfedeztek egy titkos kereskedési szisztémát.vallják a tapasztalt traderek és befektetők. Trading-stratégiák tucatjait próbálták már ki. produktív hangulatba kerüljön. gyakran végtelennek tűnő bolyongásra készteti. mert elvesztik kedvüket vagy a hitüket. hogy ezeket a szabályokat betartsuk. dekoncentráltak. amit fegyelemnek is nevezhetünk. Képzelje el: fontos emberek előtt beszédet kell mondania. hogy valaki mindenkor az éppen megoldandó feladathoz illő optimális. Ugyanez igaz a tradingnél.

Eddig sok trader abból indult ki. Mindenesetre van egy pont. Minél inkább képesek beilleszkedni egy önmaguk által meghatározott hangulatba. Sok ember kudarcot vall a tradingnél. Ki kell fejleszteniük egy trading-ötletet (alacsony-kockázatút) . amelyet egy trader sem kerülhet meg. A külső kontroll nagyrészt illúzió és a tradingnél akár hátrányos is lehet. Ezen feladatok mindegyike más-más hangulatot kíván. hogy ennek éppen az ellenkezője igaz: Saját magunk szabályozhatjuk hangulatainkat. Azonban mindenki előtt világos. azt tehát külső tényezők. fesztelen állapotot elérnie. Könyvemben megmutatom Önöknek. miután már sorozatban a hatodik veszteséget kellett elviselnie.Minden megoldandó feladathoz járulhatnak produktív és improduktív hangulatok. így egyszerűen elérik céljukat: a kiváló tradinget. annál jobb lesz a megoldandó feladat eredménye. A tradingnél a különböző fázisokban más-más feladatokat kell megoldani. az a kérdés: mikor lehet legjobban egy pozíciót megnyitni. vagy analízismódszer. figyelemmel kell kísérniük trade-jüket . az továbbra is kereskedhet saját trading-szabályai szerint. Ha megkérdeznek. mert túl nagy súlyt fektet a külső kontrollra. hogy magunkat már a feladat megoldása előtt optimális. Például: egy tradernek rossz a kedélyállapota és agresszív. amely Önt sikeres traderré teszi. 7 . A művészet az. bizonyára senki nem rója fel neki. vagy a véletlen szabják meg. vagy melyik a legjobb trading-rendszer. Aki viszont bizakodó. amelyet külső módon lehet és kell kontrollálnunk. Ez a pont. hogy a tradingnél különféle feladatokat kell megoldaniuk. hogy hangulataikat nem tudják szabályozni.és még sok minden mást. hogy a trading sikere agresszív állapot esetén jelentősen sérülékeny. miként keletkeznek a hangulatok. hogy ennyi csapás után nincs éppen pozitív hangulatban. mindenekelőtt arról szólok. csak a nyereségek csillapíthatják dühét. miként szabályozhatók hangulataink és lelkiállapotunk. Hogy érthető legyen. mint pl. A következő fejezetekben megtudhatják. hogy állandóan összetűzésbe kerüljön a piaccal. többnyire azt felelem: menedzselem a kockázatot. produktív hangulatot. A trading a legjobban a „kockázat-kontroll" kifejezéssel írható körül. Minden feladatot optimális állapotban oldjanak meg. Ennek trading-viselkedésére és sikerére jelentős hatása lehet. Újból és újból találkozom szemináriumaimon olyan emberekkel. A külső kontrollnál olyan probléma-felvetésekről van szó. Növeli kockázatát. Ebben a könyvben megmutatom Önöknek. a kockázat-kontroll. Ez a belső kontroll mellett az egyetlen faktor. át kell essenek egy lelki próbán. akik elsősorban azt kérdezik: mi köze mindennek a tradinghez? Be fogom mutatni. mivel tevékenykedem hivatásomban. produktív hangulatba helyezzük. Az agresszív trader hajlik arra. milyen feladatokat kell a tradingnél megoldaniuk és a trading bármely pillanatában miként idézhetnek elő magukban optimális. Agresszív és rossz hangulat helyett a tradernek lehetősége van magabiztos. Azt. hogy a külső kontroll nem segít előre bennünket a tradingben.

A money-management döntő faktor a tradingnél. újra és újra bele kell képzelni magunkat abba. hogy tudjuk. Száz. bár mindenki ugyanazt a tradingstratégiát alkalmazta. Viszont olyan feladat. képesség arra. A tradernek csupán azt kell eldöntenie. mit akarunk. Megtanulhatják. A kockázat-kontroll: képesség money-management stratégiák kialakítására és olyan alacsony kockázatú helyzetek realizálására. Most azt gondolják: ez nem könnyű feladat. vagy mennyit? Néhány szimuláció után összehasonlítjuk a számla-egyenlegeket. Ha sikeres tradingről van szó. hanem például pénz-menedzselési (money-management) funkciókról is. Ez a könyv segíteni fog Önöknek. Milyen emberi ösztönök kedveznek ezen viselkedésformáknak és miként lehet ellenük védekezni . vagy semmilyet. ezer részvényt vásárol. tudnunk kell. ha veszítenek. de sok más befektetési profit és szuper-tradert is abszolút trading-sikerhez segítettek. Csupán a money-management miatt változtak az összegek. Ez mindegyik résztvevőnél más. amelyek lehetővé teszik. hogy hová helyezem a stopomat. milyen helyzetre jellemző az alacsony kockázat és hogy miként tudnak saját maguk ilyeneket kifejleszteni. Összefoglalva: ebben a könyvben tehát két dologról lesz szó . ha veszteségeket kell elviselnünk.-4 remény hal meg utoljára . és mindehhez optimális állapotban legyünk. mint holnap egy galamb a háztetőn . amelyek oda vezetnek. ha nyereségről van szó. Szemináriumaimon a résztvevőket egy előre megadott tradingrendszer szimulációjával késztetem kereskedésre. hogy elérjék a kiváló trader címet. mennyi pénzt akar a pozícióhoz hozzárendelni. hogy növelik kockázatukat. mások megduplázták. Az ember természeténél fogva általában kedveli a kockázatot veszteségek vonatkozásában. azt miként érhetjük el.túl zsugoriak vagyunk. amelyek nemcsak engem.az önkontrollról és a kockázat-kontrollról. inkább gátolnak.alapján gyakran válunk túl nagyvonalúvá. tehát mekkora a pozíció? Sikeres stratégia ellenére is lenullázhatják számlájukat. hanem hogy mennyi pénzt kockáztatok ezzel a pozícióval. Egyeseknél a felére csökkent. Viszont egy másik mondás .elárulom ebben a könyvben. Birger Scháfermeier 8 . Itt nem csak stop-okról van szó. és kerüli a rizikót nyereségek esetén. hogy napról-napra.Hogy a kockázatot kontrollálhassuk. Híven a mondáshoz . hónaprólhónapra és évről-évre kiemelkedő teljesítményt érjenek el. és magas jövedelemhez jussanak. Vannak olyan tipikus emberi viselkedésformák. A money-management nem azt jelenti. milyen lehetőségek és eszközök állnak ehhez rendelkezésünkre.Jobb ma egy veréb a kézben. hogy az emberi természet és a benne rejlő ösztönök nem támogatnak bennünket a tradingben. amelyet Önök közül már sok sikeres trader mesterien megoldott. Ennél a belépést egy pozícióba és a kilépést abból a rendszer határozza meg. Az_önkontroll: helyes kommunikációval való rendelkezés saját tudatalattinkkal. Ebben a könyvben bemutatom stratégiáimat. ha téves money-management-et alkalmaznak.

1. Mit akar valójában a trader és miként éri el azt.
Találja meg az értelmét annak, ami a célja mögött van, és jöjjön tisztába azzal, hogy mit is akar valójában. Találja ki, mit is akar Bunker Hunt texasi olajmilliomost megkérdezték egyszer: miként jut el az ember a sikerhez? Ő azt mondta: Erre egyszerű választ adhatok. Először is tisztáznia kell, hogy mit akar, másodszor elhatározza, hogy megfizeti az árat, hogy megvalósíthassa, és aztán fizet. Ilyen egyszerű sikert elérni. A legtöbb ember sikertelen, mert már az ahhoz vezető első lépést is elmulasztja: Egyszerűen nem tudják, hogy mit akarnak. Ugyanez érvényes sok traderre. Arra a kérdésre: „Mit akarsz a tradinggel elérni?" mindig ugyanazt a választ kapom: „Hát mit! Sok, sok pénzt keresni!" Ezeknek többnyire azt mondom, hogy képzelje azt: most nagyon sok pénzt kap tőlem, mondjuk egy millió eurót, azonban azzal a feltétellel, hogy azt teljes egészében ismét kiadja. Kap egy perc időt, hogy felírja egy jegyzékbe, mit venne belőle. Egyetlen szabályt kell betartania: a pénzt nem fordíthatja befektetésre és nem szerezhet érte ingatlant, tehát teljesen el kell fogyasztania. Kap egy cédulát és egy ceruzát. Legtöbben lázasan kezdik sorolni: luxusautó, drága öltönyök, aranyóra, drága elektronikus eszközök, luxusutazás és így tovább. Alig valakinek sikerül ezzel egy milliót összehozni. Sokszor már az első három, négy kívánság után elakad az írásfolyamat. Mire is lenne szükségem, mit akarok - és mire? Gyorsan megállapíthatja a trader, hogy a „sok pénz" nagyon aspecifikus cél, nem viszi tovább, mivel nem tudja, mit akar a pénzzel kezdeni. Ahhoz, hogy sikeres legyen, tisztában kell lennie, valójában mit is akar. A pénz ugyan termék, amely a trading során generálódik, de nem a valóságos cél. Ezért felteszek a tradernek egy további kérdést. Képzelje azt, hogy olyan sok pénze van, amennyit csak kíván magának. Mit tenne vele? Vásárolna rajta egy házat, vagy inkább egy sportkocsit? Ha házat akar szerezni, miért éppen egy házat? Talán azért, hogy soha többé ne kelljen lakbért fizetnie? Mi nyugtalanítja abban, hogy lakbért kell fizetnie? Biztosabban érzi magát, ha egy kifizetett háza van? Ha sportkocsit akar venni, megkérdem tőle, hogy miért éppen egy sportkocsinak kell lennie és miért nem egy oldtimert választ? Talán azért, mert örömet okoz gyorsan hajtani, vagy mert az fiatalos, sikeres imázst kölcsönöz? Megpróbálom kitalálni, mit is akar a trader valójában. Ezek ugyanis nem javak, hanem olyan értékek, mint a biztonság, az elismertség, az öröm, a függetlenség és a szabadság. Ezek az értékek határozzák meg tevékenységünket. Senkinek nem kell azért egy sportkocsi, hogy azzal A-ból B-be közlekedjék. Sokkal inkább egy érzés utáni vágyakozás áll a kívánság mögött. Az a célja, hogy ezt az érzést megismerje és elérje. Minden cél mögött rejtezik egy értelmes szándék, ez az, amit meg kell határozni.

9

Ha nem tudja pontosan, mit is akar, akkor lehetetlen lesz az Ön számára a cél elérése is. Elkezdene egy cél nélküli utazást? Annak a valószínűsége ugyanis, hogy Ön, anélkül, hogy ismerné, annál a célnál landol, amelyet el akart érni, nagyon csekély - csak szerencsés véletlen lehetne. Nem azért kereskedünk azonban, hogy a szerencsés véletlenben reménykedjünk, hanem egy pontosan meghatározott cél eléréséért. Ezzel viszont gyakran nem vagyunk tisztában. Már fiatalon az volt a célom, hogy legkésőbb 30 évesen milliomos legyek. Ezt a célt sokkal hamarabb elértem: 22 évesen, tanulmányaim során megkerestem az első milliót. Emellett lila gőzöm sem volt, miért is akartam milliomos lenni, és igazán nem is tudtam, mit is kezdhetnék a pénzzel. így azt a számlámon hagytam és tovább kereskedtem. Milliomos voltam ugyan, de az a boldog érzés, hogy elértem célomat, csak néhány napig tartott. Tulajdonképpen inkább elégedetlen voltam, még ha olyan sok pénz is volt a számlámon. Ez az elégedetlenség napról-napra növekedett, akkor nem értettem, miért. Már milliomos voltam, vélt célomat elértem. Mivel azonban a pénz továbbra is trading-számlámon pihent és magamnak tényleg nem kívántam semmit (persze, mert a pénzt a pénz miatt akartam és fogalmam sem volt, mire is fordíthatnám, milyen érzést szeretnék érezni), a pénznek rövidesen semmi jelentősége nem volt számomra. Egy puszta szám volt csupán. Egyetemista lakóközösségemben egy kis szobában éltem: volt egy kályhám és egy fűtetlen fürdőszobám. Volt egy nagy összeg a számlámon. A pénz nem keltett érzéseket bennem ezért is volt számomra jelentéktelen. Nem tudtam értékelni -hisz' mit is adhatna nekem ez a millió? Tudatalattimban - mint minden ember -bizonyos értékek elérésére törekedtem. Egyebek között a szórakozás és izgalom voltak azok az érzések, melyekre nagyon vágytam. Ha valaki nagyon fegyelmezetten kereskedik, akkor az öröm és izgalom az utolsók, amit érez. Éppígy volt, amikor fáradságosán megszereztem az első milliót. De én örömöt akartam. Nos, miként teremthet az ember leginkább örömöt és izgalmat egy millióval, ha számára ez a vágyódás nem tudatos, és a tudatalattija veszi át a parancsnokságot? Egyszerűen: Keresse fel 22-évesen a bankárját, és vegyen egy rövidlejáratú DAX-opciót olyan összegért, amely tízszerese ezen ember éves jövedelmének. A piacon minden pont változás most több tízezer márkát jelent. Az Ön számlája hullámvasút-pályára áll. Pár perc alatt luxus-sportkocsi-ár nagyságrendű összegeket kereshet, vagy veszíthet. Nos, átéltem az örömöt és a kívánt izgalmat. Igaz: ez egyáltalán nem tett jót számlámnak mindössze három hónap alatt az egész millió elúszott, és én ismét ott álltam, ahol elkezdtem: nullán! Csak sokkal később tanultam meg, miért is vesztettem el a kemény munkával megkeresett pénzt ilyen gyorsan: nem ismertem a célt, nem voltam tisztában azzal, mit is akarok tulajdonképpen. Csak amint ez tudatossá vált, akkor kerültem abba a helyzetbe, hogy folyamatosan pénzt keressek és a kigazdálkodott nyereségeket céljaim szerint vessem be.

10

Biztosak lehetnek, hogy traderként soha nem lehetnek tartósan sikeresek, ha nem tudják ténylegesen, miért kereskednek, milyen célt követnek és miért akarják ezt a célt feltétlenül elérni. A cél ismerete döntő információ ahhoz, hogy utazásuk ne legyen hasonlóvá Odüsszeuszéhoz. Tegye fel magának a kérdést: milyen értékek elérésére törekszik A trading meghatározza élete nagy részét. Csak akkor kerülhet olyan állapotba, amelyben csúcsteljesítményt érhet el, ha traderként felismeri értékfelfogását. Traderként tisztában kell lennie, milyen érzés és milyen értékek elérésére törekszik. Ez minden embernél eltérő és az élet folyamán változik. Amikor húszas éveim elején jártam, a biztonság, mint érték, nem érdekelt. Amit elérni akartam, a szórakozás, az elismerés és az izgalom voltak. Tíz év múltán - akkor alapítottam családot - a biztonság már jelentőssé vált, aminek szükségét éreztem, hogy elégedett lehessek. Elképzelheti mindenki, hogy teljesen eltérő viselkedésmódokat kapcsol ahhoz a naphoz, amelyen biztonságra vágyik, vagy éppen elismertségre, esetleg izgalomra. Az, aki legfőbb célként a biztonság elérésére törekszik, házat vásárol, aki elismertségre és izgalomra, az pedig a sportkocsit részesíti előnyben. Természetesen mindig több érték elérésére vágyunk. Létezik azonban egy érték, amely vezérli kereskedésünket, egy érték, amelyet - és ezt el kell magunkban döntenünk - a többi elé kell sorolnunk. Ezt igen könnyű kiválasztani, ha az összes értéket, amelyek fontosak az Ön számára, egymás alá felsorolja egy papírlapon. A következő lépés: a prioritás meghatározása élete kívánságai között. Lépésenként hasonlítson össze két-két értéket a listáról: melyik a fontosabb - eközben gondoljon arra, melyik is az, amelyik fontosabb lenne életében, ha csak azt az egyet érhetné el, és melyikről mondana le a másik javára? Ebben a jegyzékben például a harmónia, a siker, az egészség, a becsületesség és a biztonság szerepelhetnének. Most aztán döntse el, mi fontosabb Önnek: a harmónia, vagy a siker? Tegyük fel, a válasza siker, ezt követően vesse össze a sikert az egészséggel. Ha az utóbbi a fontosabb, akkor következik az összevetés a becsületességgel. Ha az egészség fontosabb Önnek, mint a becsületesség és a biztonság is, akkor megtalálta azt az értéket, amelyik az Ön értékskálája élén áll. A további sorrend megállapításához a megmaradt értékeket újra ugyanígy kell mérlegelni. Ha már felállította az érték-skálát, mindegyik értéknél tegye fel a kérdéseket: Miből tudja felismerni, ha elérte ezt az értéket? Hogy nézne ki élete, ha az teljes összhangban állna a kívánt értékkel? Milyennek kellene lennie környezetének? Hogy' bonyolódik le egy úgynevezett tökéletes nap? Ez a gyakorlat ugyan hosszas időráfordítást kíván és több napig tarthat, de segít Önnek személyes célja felismerésében Emlékszik még a texasi olajmilliomosra: „Először is tisztáznia kell, hogy mit akar." Csak akkor tud tervet is felállítani, amely meghatározza, hogy miként tud Önnek a trading segíteni célja elérésében, ha ismeri személyes célját. Előfordulhat az is, hogy eközben arra az 11

béreltem egy luxus-lakosztályt és élveztem a napot. ha tudjuk. hogy agyunk segítségével majdnem mindent elérhetünk. miért vette a sok fáradságot. Az átélt öröm megerősített abban a meggyőződésben. Miután első milliómat elveszítettem.eredményre jut. hogy a tradinggel elérheti céljait. Ebben az esetben a lehető legrészletesebben meg kell fontolnia. könnyebb lesz elérni azt. és megtanultam. a kereskedés . (habár még sokáig nem értem el ismét az egy milliót) és kiadtam a pénzt egy nap alatt. milyen célokat akar kereskedésével megvalósítani. visszacsatolásra. 12 . hogy mit akar. De csak akkor tehetjük meg a szükséges lépéseket annak elérésére. mint cél egészen felül szerepel a jegyzéklapján. ami örömet szerez. Felismertem. mit is akar. Mit használ Önnek a trading-számláján lévő pénz. hogy sikeresek lehessünk. hogy a pénzt ezt követően gyorsabban és egyszerűbben keresi meg. hogy egész életünkön át egy cél eléréséért küzdjünk. Agyának szüksége van egy feedback-re. A sikeres trading mindannyiunk számára magas követelmény. hogy céljaink egy részét mielőbb megvalósítsuk.de soha nem kiválóak. Kondicionálja magát sikerre! Csak az képes teljesítményét megismételni. ne sajnáljon magától semmit. Többnyire néhány napon belül ismét megkerestem annyit. A sikeres tradinghez tudnia kell. Ha öröm fűződik az Ön kiemelt értékeihez. Ha ismeri célját. például a szórakozás. Mivel a legtöbb trader soha nem tette fel magának ezt a mélyreható kérdést. ha jól teljesít. aminek csak akkor tudunk megfelelni. Teljesen eltérő szemléletet alakítottam ki a pénzzel és a tradinggel kapcsolatban. amiket meg kell találni ahhoz. Észre fogja venni. A saját cél ismerete egyike a legfontosabbaknak. És ez arra buzdít. És mivel tudja. hogy valóban folytatni akarja-e pénze. mert a jutalmazás folytán megtanulja. ha kész a tradinggel megkeresett pénzt személyes céljai értelmében felhasználni. aki közvetlenül megjutalmazza magát. megfogadtam magamnak. amit akarunk. ők sikertelenek vagy legfeljebb átlagosak . hogy mit is akarok tulajdonképpen: szórakozni. ha már ismerjük azt. amit szórakozásra kiadtam. hogy másodszor már nem követem el ugyanezt a hibát. és töltsön el egy vidám napot. tudja ekkor. Ez az ösztönzés a pszichológiában a kondicionálás címszó alatt található. akkor egy sikeres trade után emelje le trading-számlájáról nyeresége egy részét. hogy a „saját célok megvalósítása" nem azt jelenti. amit akarunk. hogy élvezzük az életet. Akkor Önnek nincs elhivatottsága a tradingre. hogy a tradingben jól tevékenykedem. a tudata és tudatalattija. ha nem adja ki céljai elérésére? Fontos. milyen célokat követünk ezzel. Időről-időre leemeltem egy nagyobb összeget a számlámról. hogy állandóan jutalmazza meg magát. hanem azt.a hivatása. hogy a trading nem nagyon tud segíteni ebben. Csak akkor lehet tartósan sikeres. Az Ön agya. hogy az agya is tudja. ideje és idegei naponta történő kockáztatását a piacokon . Tékozolja el nyeresége egy részét. Ismeretes a pszichológiából. hogy mindent jól csinált. A szuper-trader tudja. Például elrepültem Sylt szigetére.ha ezzel közérzete nem lesz jobb. miért kereskedünk.

mint pl. amelyeket figyelembe kell vennie céljai megfogalmazásánál Ha meghatározza céljait és közbenső céljait. Ügyeljen arra. miként juthat jutalomhoz. mivel sikerre kondicionálták magukat. mint sok trader. így például fontos. és agy-kondicionálás. Minden cél értelme. Mi van akkor. ha eltérnénk célunktól. Ez gyakorlatilag azt jelenti: Még ha saját jachtról álmodik is. elismertség vagy biztonság. ha a cél világosan meghatározott. Saját tapasztalatom és sok traderé is megmutatta. vagy hét után. Tanulja meg tehát agyát sikerre programozni. egy gátat épít be a fejébe. amit tényleg akar. akik egyszer sok pénzt kerestek. Amint egy ilyen közbenső célt elért. hogy ezek elé ne tornyosuljanak akadályok. Ez is jutalom. A sztár-traderek folyamatosan keresnek pénzt. nem jutva soha többé abba a helyzetbe. A legtöbb trader így gondolkozik: Miért vennék ki pénzt trading-számlámról? Minél kevesebb pénzem van a számlán. Ezen az egyszerű elven működik agyunk. ügyeljen néhány szabályra. jutalmazza meg magát. de pszichológiailag téves. és emiatt egyre több pénzt gyűjt bankszámláján. Jegyezze fel minden célnál. Tartsa tehát magát következetesen ahhoz. Másként ugyanúgy jár. hogy célomat elérhessem.újra és újra jutalomhoz vezeti az akciót. Ehhez tudnia kell. hanem dinamikusan. hogy ismét sok pénzt kereshessenek. A sikeres trading fontos eleme. és közbenső célokat kell kitűznie. Csak akkor könnyíthetjük meg tudatunknak a korrekciót. Ha statikusan fogalmazza meg célját. így precízebben fogalmazhat. hogy agyát sikerre kondicionálja. Ez ugyan matematikailag igaz. öröm. tehát bekövetkezett a kondicionálás . Amint egyszer megtanulta. Fogalmazza meg céljait mindig helyesen! Fontos szabályok.mondjuk . Nyugodtan jutalmazza meg magát már az első sikeres nap. Csak így lehet tartósan sikeres. a mögötte rejlő szándék többnyire egy érték. annál magasabbnak kell a jövedelmemnek lennie.Ha Ön céljait már a tradingek során megvalósítja. Cél Évente 40%-ot keresni Szándék sportkocsit venni Miért presztízs és elismertség Soha ne fogalmazza meg céljait statikusan. Ez nem jelent mást. miért akarja azt elérni. hogy az ember már kisebb sikereknél is megjutalmazza magát. és azt elvesztették. amelyek gyorsan elérhetők.egy hétre bérelni egy jachtot. hogy személyes céljait mindig írásban rögzítse. mit is akar elérni. ha egy milliót megkeresett? 13 . jobb időnként pénzt kivenni és . sikerre kondicionálja agyát. mint akciót és jutalmat. és pontosabban rögzíthető. hogy az állandó jutalmazás gyorsabban vezet célhoz.

Ahhoz. inkább vesz két jól jövedelmező bérlakást. Csak így tudhatja. vagy „csekély ingadozások a teljesítmény¬görbén" . hogy sok pénzt keressen. hogy örömöt leljen. Folytonosak a veszekedések. hogy céljai személyes helyzete szempontjából pozitívak és előnyösek. Ez a cél mérhető. ha a tradingnél egy jövedelem-célt határoz meg.milyen erőfeszítést kell tennie. hogy a célt mindig pozitívan kell megfogalmazni. de elkezd magának drága holmikat vásárolni. Van. „pénzt veszten!'.Nagyon fontos. Tehát a pozitív megfogalmazás segít Önnek a cél könnyebb elérésében. amit el akar kerülni. hogy elérte-e a célt. dinamikus és precíz. Arról van szó. hogy megjutalmazza magát. vagy milyen távol van még attól . egyetlen év alatt két millió eurót keres. például havi átlagos 5 százalékos tőkenövekményt. hogy elérhesse. Nekünk. hogy mit akar elérni ahelyett.„alacsony veszteségek" helyett. Legjobb. Ön elveszti partnerét. Ezt akarta? Ez természetesen túlzó példa. Ön nem akar egy luxus-apartmanba költözni. hogy meg kell vizsgálnia: céljai kívánatosak és előnyösek-e személyes környezetében. mindenképp bizonyosodjék meg arról. arra szolgál. Képzelje el: pl. amelyek némely vonatkozásban rosszabbodáshoz vezethetnek. Egyszerűen fogalmazza meg. Alapszabály a cél meghatározásánál. hogy azt írná le. mint negatív dolgokat elkerülni. vagy „alacsony veszteségeket elérni'. mert sohasem tudja. akinek 20 euró sok pénz. hogy eleget keresett-e ahhoz. Az utolsó szabály első pillantásra talán kissé különösnek tűnik. vele együtt talán gyermekét is. amelyet kitűz maga elé. mert biztosítani akarja jövőjét. nem feltétlenül pozitívak a környezete számára. hogy tartósan sikeres lehessen.„pénz vesztés elkerülése" helyett. Célszójegyzékében ne szerepeljenek tehát negatív fogalmak. még ha megfelelnek is az Ön értékeinek. Jobb így: „tőke megtartása" . emiatt tartásdíjat kell fizetnie. partnere viszont nem. ez nem éppen precíz és nem is mérhető megfogalmazás. mérhető legyen. Ön viszont azért akarta a pénzt megkeresni. a másiknak pedig 100 000 000. hogy megértesse: céljai. hogy minden cél. hogy környezete nem reagál feltétlenül pozitívan. szinte dobálja ki a pénzt az ablakon. Ez nagy problémákat okozhat. embereknek. Ön talán elégedett az eredménnyel. pl. Minden célnak eltérő kihatásai lehetnek ugyanis az ön életére. ha ő eléri célját. könnyebb pozitív dolgokat elérni. partnere. szülei és barátai? Sok ember nem is sejti. 14 . Miként reagál erre környezete. Ha célja arra korlátozódik.

áldozat.soha többé nem fordul elő ez az életükben. Ők határozzák meg.így gondolnánk . akkor egy kudarc után felteszik a kérdést: Mit kell tennem. az akár szerencse akár pech. hogy a jövőben változtatásokat kezdeményezzen. akiket sújtott már befektetési csalás. Választhattunk volna más szoftvert. hogy saját maga felelős azért a kudarcért. mint a befektetők és traderek többsége. hogy a kudarc megismétlődik. A siker. hogy történhet ilyesmi? 15 . százszázalékig felelősek vagyunk trading-eredményeinkért . Természetesen felmerül a kérdés. de különösen a trading-siker feltételezi. Szép példa a bűnügyi statisztikából. mert hiszi. trading-rendszer. Azokkal az emberekkel. know-how. piacismeret.persze. ami Önnel megtörténik. Ha mindenért 100 százalékos felelősséget vállalnak. nem hajlik arra. hogy abban a pillanatban. nem tőle függ. mit akarnak elérni . hogy mindenért. sajnos. bevezetik a szükséges változtatásokat. változtatást indítson. Két alapvető dolog: A mester-traderhez vezető út előtt mindkettőt el kell fogadnia! Vállaljon 100 százalék felelősséget Ha összeállította cél-katalógusát. Az ilyen emberek soha nem érik el a sikert. hogy valamit megmozgasson. mivel szoftverünk rosszul funkcionált. mert mások megakadályozzák ebben. hogy melyik nevezett dolgot tudjuk 100%-ig befolyásolni. hogy ez ne forduljon elő soha többé? Miben hibáztam? Csak azért teszi fel ezt a kérdést. egyik sem rajtuk múlik . amikor egy kudarc miatti felelősséget nem saját személyében és tevékenységében keresi. vagy egy mentő (backup)-szoftvert.miért is nem sikeresek. hogy mindegyiket befolyásolni tudjuk. Ez azonban. Gyorsan megállapítható. Ezért ismét ugyanaz a balszerencse éri. hogy céljukat mégiscsak elérjék. kockázatkezelés és több efféle. Ők ezer okot találnak . Mivel ez így van. Felelősséget kell vállalnia céljaiért. El kell tehát döntenie: Mi akar az életben lenni . akik még azt sem tudják. Mert ha azt hiszi. Bizonyára Ön is ismer olyan embereket. Szemináriumaimon mindig megkérdezem a résztvevőket: mely' dolgok nélkülözhetetlenek a sikeres trader számára. 100% felelősséget vállal.még ha totális veszteséget szenvedtünk is el. akik tőkebefektetési csalás áldozataivá váltak . A tradernek elmondom. akik csak azért nem érik el céljaikat. vagy nem lehetnek azok. fennáll a veszélye. A sikeres traderek főszereplők. hogy éppen azok válnak életükben gyakrabban ismét ugyanezen bűntett áldozataivá. A statisztika kimutatja. mit is akarnak. Amit elér. Ezt követően minden egyes pontot érintve megkérdezem. Az ezt követő elmefuttatásokban olyan címszavak bukkannak fel. mint tapasztalat. hogy meghatároztuk. Azonban a cél eléréséhez még sok minden tartozik azon felül.2. hogy csak szerencsétlen körülmények áldozata lett.és azért felelősek. tévedés. már jóval előrébb tart. Ha nem érnek el valamit. vagy főszereplő? Áldozatként nincs semmi hatalma. tőke. fegyelem.

Különben azt mondaná az énünk. Fel kell tenni a kérdést: Áldozat akarok-e lenni életemben. segítség nélkül mindennapjaink 16 . ami megesett velük. hogy stratégiájukban változtatásokat vezessenek át. 100 %-ig felelősek vagyunk. Ha nem tekintenék magukat áldozatnak. amelyeket valóban ellenőrizni tud Minden emberben él az alapvető kívánság. hogy hajlandók legyenek mindenért a teljes felelősséget vállalni. hogy pont ez az egy százalék idézte elő a kudarcot . Ha azt a kérdést tették volna fel maguknak: Mit csináltam én rosszul? . Természetesen vannak dolgok. Amint a kudarc miatt akár csak egy százalék felelősséget keresünk másoknál. az énünk arra késztet minket: higgyük azt. hogy mindenért 100 százalékban maguk felelősek. aki azt mondta nekünk. hogy ne érjen ismét kudarc? Miként alakítsam tradingemet. bizonyára nem fordult volna elő még egyszer ugyanaz. vagy főszereplő? A legjobb tézis. kockázat-kontrollnál felsült. hogy az Y pozíciót vegyük meg. Ha egyszer ezt elhatározták. Kisbefektetők ezrei gondolják mostanában Németországban. hogy ellenőrizni tudja magát és helyzetét. Ehelyett csak áldozatnak tekintették magukat. amelyik őt az első tíz százalék értékvesztés után részvény-stopra késztette volna? Ehelyett még mindig értéktelen részvényein csücsül és mindenféle bíróságokon kártalanítást keres. Aki bizonyos abban.A válasz egyszerű: mert ezek az emberek áldozatnak tekintik magukat. hogy: Mit csináltak mások csalárd módon?. nagy valószínűséggel eljutottak volna arra a felismerésre. Miért nincs kockázati elképzelése. hanem oda vezet. hanem X úr. hogy nem az ő hibájuk volt. ha mérleget hamisít vagy hamis prognózisokat hoz nyilvánosságra. hogy másodszor is áldozatok lesznek. amelyiknek tulajdonhányadát megvásárolták. a jövőben kudarc esetén felteszik maguknak a kérdést: Mit kell a legközelebb megváltoztatnom. A bankjuk vagy a brókerük vagy annak a társaságnak a vezetősége volt a hibás. A jövőben egy stoppal fog élni. de ez a beállítás nem segít az érintetteken. hogy sikeres legyek? Azokra a dolgokra összpontosítson. Ezért alapfeltétel a sikeres traderek számára. ami velünk történik. amelyeket szerencsétlen körülményeknek neveznénk.és nem mi. ha azzal a meggyőződéssel irányítjuk életünket. hogy pl. kezébe veheti az életét és aktívan alakíthatja azt.ahelyett. a magunk 99 százalékos felelősségével. hogy nem mi vagyunk a felelősek a kudarcért. Ha nincs meg ez a bizonyosság. Minden ilyen befektető a jövőben is veszíteni fog. hogy mindenért. Tudom: ez igen kemény kijelentés. voltak hiszékenyek vagy mohók. Ők természetesen mind jogi. hogy ők maguk cselekedtek túl könnyelműen. hogy kontroll alatt tartsa környezetét. hogy elvesztették pénzüket a tőzsdén. de a befektető is hibás. mind morális szempontból is áldozatok. amit sikeres traderként maguk elé tűzhetnek az. hanem 100 százalékos felelősséget éreznének amiatt. Természetesen vétkes a társaság vezetősége. aki az ajánlatot tette. mert felfogásuk nem engedi meg. A sikeres beruházó viszont önmagában keresi a hibát és megállapítja. De csak akkor leszünk képesek változtatásokat véghezvinni. hogy jobban ellenőrizniük kellett volna azt a személyt.

Ez az ellenőrzési kívánság tükröződik vissza abban a meggyőződésben is. amelyekre ráirányíthatjuk figyelmünket és amelyekben eszközt találunk kontrollalasi kívánságunk kielégítésére. valamire tevőleges hatással lenni és önrendelkezést gyakorolni. hogy a piacot nem befolyásolhatjuk. Ez a kívánság működik a tradingnél is.kiszolgáltatottjának érezzük magunkat és végzetszerű életképet alakítunk ki magunkban. A trader lehetőleg mindent ellenőrizni szeretne. amelyekre összpontosítanunk kell. hogy található egy olyan módszer. hogy a következő tranzakció nyerő vagy vesztes lesz-e. Az ellenőrzés kívánsága az ember társadalmilag indokolt igénye. Még ha ösztönös megérzés révén tisztában vagyunk is. éppen elég kezdő trader hiszi mégis. 17 . Ezer lényegtelen dolog van. A tradingnél azonban csak két dolog ellenőrzésének van értelme: Egyedül az önkontroll és a kockázat-kontroll az a két pont. mellyel a piac jövőbeli mozgásai megjósolhatok. hogy egy bizonyos tranzakció eredménye előre megmondható. Lehetetlen tudni. Ezt a két dolgot valóban ellenőrizni is tudjuk.

A terv összeállításánál feltétlenül megmutatkoznak azok a hézagok. és a részvénykereskedésnél veszít (például 800 ezer eurót). A tervek rendeltetése. míg mindkettővel nyereségeket ér el. amely működőképes! Minden kezdő tudja. hogy minden szempontot . Ez a trader ugyanis részvényekkel és határidős ügyletekkel foglalkozott. mi mindenre van szüksége. hogy számlája csődbe kerül. hanem olyat. hogy célját elérje? Ahhoz. a master-traderek viszont nem valamilyen tervet fejlesztenek ki. amelyekre nem is gondolt. amelyek Németországban adó szempontjából eltérő megítélés alá esnek. Biztosak lehetnek. A kiindulópont a status quo: az a helyzet.bár a tradingben sikeres volt . Állítson fel egy tervet.felsoroljanak és megvilágítsanak. Ha ugyanis a határidős tradingen nyeresége van (mondjuk 1 millió euró). minden tervnek egy kiindulópontja. A részvények utáni nyereségek ugyanis csak fele adókulccsal adóznak. hogy ténylegesen pénzt veszíthet vagy akár csődbe is mehet. felmerülnek olyan kérdések. 600 ezer euró után 50% adót kell fizetnie. amelyeket ki kell tölteni. nincs probléma. hogy nemcsak adó-csapdák léteznek. hogy . hogy szüksége van valamilyen tervre. össze kell állítania egy tervet: miként kívánja elérni ezeket a célokat. Egy terv összeállításánál a valóban izgalmas dolog azon pontok felfedezése. mit tesznek.3. amelyben Ön jelenleg van. hogy alkalmas intézkedéseket tegyen célja elérésére. amelyekre eddig még nem gondoltak. Az üzleti és trading-terv feladatai Ha Ön tudja. Mivel azonban nettó csak 200 000 eurót keresett. ezzel adója 300 000 euró. Milyen erőforrások állnak rendelkezésére. Egy barátom például. Mindaddig. amely személyiségükre szabott. adózás előtt az évet 200 ezer eurós nyereséggel zárhatta. De mivel a teljes határidősnyereségből csak a részvény-veszteség 50%-át (400 ezer eurót) vonhatja le. a fenti adószabályok miatt abba a veszélyhelyzetbe kerül. milyen az aktuális helyzete. ha stop állítja le őket és a piac aztán mégis az „ő" irányukba fut. rájött. hogy mit akar. Minden utazásnak van egy induló állomása. míg a határidős ügyletek nyereségei teljes adókulccsal. feltétlenül tisztában kell lennie. A tradernek ugyanis terve összeállításánál sok csapda felismerhetővé válik a sikerhez vezető úton. pénzügyi és sok egyéb csapda is. szociális. és ismeri céljait. A kiindulási ponttól függően ugyanis más és más lépések szükségesek célja eléréséhez. és lesz ezáltal kiküszöbölhető. hanem érzelmi. viszont amint a határidős ügyletek nyereségessége mellett a részvények körében veszít. Sok tradernél hiányzik a válasz arra a kérdésre. Milyen szabályt tartanak be egy újranyitásnál? Vagy mit 18 . amelyeket azonban tisztázni kell. Minél részletesebb az Ön terve.adószabályok miatt abba a veszélybe került. aki részvényekkel és származtatott termékekkel kereskedik. annál több segítséget nyújthat a tradinghez.támogatót és akadályozót . adózás után 100 000 eurót veszít.

hogy ebben az időben elegendő likviditással rendelkezzék életviteléhez? Miként birkózik meg érzelmileg egy ilyen koplalási-szakasszal? Látható ezekben a kérdésekben.tesznek. hogy pozíciói megnyíltak. teljes tőkéjét elveszítette. Tele optimizmussal indulnak egy új kereskedési szisztémával. hogy nyerni fognak. érzelmileg a szükségesnél jobban igénybe vesznek minket. gondolkozzék el minden ilyen kérdésen. ha életükben hirtelen erős érzelmi terhelés merül fel . Mindenkor megmutatja Önnek. Hasonlítsa össze az Ön által kidolgozott tervet egy vállalat üzleti tervével. hogy az Ön kereskedési rendszere normál esetben milyen drawdown-hoz vezet és mit tesz Ön a normál eset határait túllépő szituációban. aki hat óra alatt teljes tőkéjét elveszítette. Ön a tradingből él. hogy egy terv kidolgozása puszta időpocsékolás . miért kell olyan dolgokat leírni. De mi van akkor. Egy tervvel több cél érhető el: A terv először is operatív segítséget nyújt. Ha megkezdik a tradinget. mekkora a tipikus drawdown ebben a rendszerben. biztosak abban. de tudja. Képzelje el. milyen hosszan tartanak normál esetben a veszteség-szakaszok. 80% veszteségnél . Trading-tevékenységünk során olyan közel állunk a piachoz. Ezek számára soha nem volt világos. amelyik részletesen leírja. mert egyremásra. 50%. hogy mit kell tenni. hogy elveszítjük a nagy egész feletti áttekintésünket. Miután azonban nem rendelkezett ilyen vészhelyzetre kidolgozott szabállyal. hogy fivére autóbalesetet szenvedett. amelyeket napról napra véghezviszünk? A tervnek mindenek előtt segítenie kell Önt az áttekintés biztosításában. ha mégsem? Hol hagyják abba a tradinget: 20%. megtudta. szülei szerencsétlenül járnak vagy feleségük válni akar? Volt egy ügyfelem. milyen célokat hogyan. Ha Ön kidolgoz egy tradingtervet. Minden sikeres vállalatnak van üzleti terve. Ez olyan egyszerűen hangzik. milyen eszközökkel és forrásokkal kell elérni. és a trader természetesen nem töltött a piacon egyetlen percet sem. azután. hogy ügyei sikerrel járjanak. Talán még bolondságot is képesek 19 . hogy egy jó terv segít Önnek mindenekelőtt sok szempont figyelembevételével még a trading kezdete előtt. Természetesen azonnal a klinikára hajtott. mivel reggel. Ez értékes segítség.ha például értesülnek egy betegségről. milyen sorrendben milyen lépéseket kell megtennie. Kis veszteségek. a napi ügymenetben nyugtalanítanak. hogy az ember azt gondolhatná. A piac egész nap ellene futott. amit nem lehet felróni neki. Hogy' biztosítja Ön. szabálytalan időközönként megváltoztatják stratégiájukat.végül is tudjuk. amelyeket a tervben számításba vettünk. amelyik összes erőforrásunkat igénybe veszi. Tudnia kell. megfeledkezve pozícióiról és beadott megbízásairól. A trading olyan foglalkozás. akik évek óta sikertelenek. és az első drawdown-fázisban elkezdik változtatni rendszerüket.vagy soha? Mikor vezetnek be stratégiájukba változtatásokat? Sok tradert ismerek. hogy három-négyhónapos veszteséges fázisok az Ön trading-stílusa mellett teljesen normálisak.

akiknek volt tervük. annál sikeresebben fut az Ön tradingje. Azokat a tradereket. nem stop-polták ki. akik szeptember 11-én long voltak. Mit tesz Ön? Hogy' hagyhatja el leggyorsabban az épületet? Azt az utat. a legjobb lépések rögzítéséhez. akiknek van tervük. és mindenkor tudják. akik egyetlen nap alatt mindent elveszítettek. A hektikus napi üzleti taposómalomban nem adatik meg ez a nyugalom. hogy tervük melyik pontjánál tartanak . és Ön gyorsan elveszítheti szeme elől a fontosat. hogy mi a teendő öt. (Ehhez továbbiakat az 5. Egyszerűen egy stop loss itt nem volt elegendő. gyorsan kellett cselekedniük. és egy további határnál teljesen befejezem a kereskedést. ha egy nap alatt egy meghatározott összeget elveszítettem. szeptember 11-én elveszthették tájékozódásukat. valamint megteendő intézkedéseket ezen limitek elérése esetére. mert soha nem határozták meg. Képzelje el: Ön egy épületben van. Azok az emberek tehát. sok tradernek óriási veszteségeket takaríthatott volna meg. Egy egyszerű terv. amelyik teljesen ismeretlen . A tervvel ezen felül Ön abba a helyzetbe kerül. abba a veszélybe kerülhet. másodperceken belül ismét „lekérdezhető". hogy az események sodra olyan irányba tereli. Ezért feltétlenül fontos. Ha nem volt tervük katasztrófa esetére. Minél részletesebb a terv. A kiváló traderek rendelkeznek azzal a képességgel.lennénk elkövetni. Ha nincs terve. hogy mi a teendő. Csak így érik el az optimális érzelmi állapotot és így kerülnek az éppen leküzdendő feladathoz szükséges hangulatba.és tűz üt ki. Ha előzőleg látott volna egy tervet az épületről. hogy egy lépést hátráljanak. amit agya már korábban megismert. akik S&P-ben long voltak.és mi most a következő lépés.és ezzel együtt rengeteg pénzt. hogy megmaradjon az áttekintés nehéz helyzetekben is. A terv segít Önnek. tudták. van ideje és nyugalma. amelyik a továbbiakra javaslatokat ad. Minden elvesztegetett másodperc több tucat DAX-pontot jelenthetett . amelyen Ön tartózkodik. 20 . hogy közelítene azokhoz. amelyik céljaitól távolodik. tíz vagy ötven százalékos veszteség esetén. mert minden szituációban optimális döntési alternatívákat kínál. hogy szokatlan eseményeknél az összes veszélyeztetett pozíciót azonnal le kell zárni. hanem volt még öt perc idejük pozíciójuk lezárására. már lezárták. Ismertem tradereket. Egy tervnek tehát tartalmaznia kell a trading-ügyletek összes lehetőségét. gyorsabb döntésekre képesek. A tradereknek. és optimális érzelmi állapotban van az alternatívák mérlegeléséhez és célja eléréséhez. fejezetben talál: Állapotok és hangulatok. Az Ön számára minden másodperc eurók ezreit jelentheti. Azok a traderek.) Alaposan gondolja át: Ha felállít egy tervet. Tegyük fel: tervében napi veszteség-limiteket határozott meg. ismerné az alkalmas menekülő-utat mert minden. mielőtt a piac négy napra bezárt. hogy gyorsabban hozhat döntéseket. Én viszont például már csak egy kontrakttal kereskedek. amelyik előirányozza. és aztán 100 ponttal lejjebb nyitott. ahelyett. hogy a dolgokat helyes perspektívájukban lássák. és saját ügyünkben helyes döntéseket hozzunk.

Az ezt meghaladó trading-veszteségeket már nem lehet a tanulópénz-számlára könyvelni. A kritikus kérdés. bár ez adja meg Önnek az információt: mennyire előrehaladott traderként a „kiképzésben". vagy még több tanulópénzt óhajt elkölteni? Tisztáznia kell ezt a kérdést. Ez addig megy.mint minden vállalkozónak . Adjon áttekintést trading-stílusáról és az előzményekről Ezt a pontot rövidre foghatja. de időbeniek is. Önnek esetleg még időre van szüksége. amelyek elérésére életében törekszik. Ha azt állapítja meg. mint például szemináriumok és könyvek. tudja céljait sorra elérni. miként fogja a tradinggel küldetését teljesíteni. amelyik jobban illik Önhöz. Ennél a pontnál el kell döntenie. Ezek a befektetések lehetnek financiális természetűek. amelyet minden üzleti terv tartalmaz. és milyen pontokat ölel fel? Természetesen kidolgozhatja ezt a tervet egyedi igényei szerint teljesen szabadon. miért is ne keresne folyamatosan pénzt . szükségesek-e további befektetések kiképzésében. Nem is hiszi. Ha viszont azok közé az emberek közé tartozik.Így készül egy átfogó terv Hogy is néz ki egy ilyen üzleti terv. esetleg további intézkedéseket kell felvennie kiképzése tökéletesítésére a trading-tervbe. amelyet a tradinggel keres. már nincs helye mellébeszélésnek. mint a trading. Ugyanakkor van néhány lényeges pont. és a piacok oldalirányban mozognak. mivel különben a jövőben hajlamos lehet trading-veszteségeit tanulópénzzé szépíteni. Mi Ön: trend-követő. scalper. Ön viszont pénzt akar keresni. hogy kiképzése befejeződött. hogy az üzleti terv készítését egy referencia felállításával kezdje. Az Ön küldetése azok a lényeges értékek és célok. így a belső motiváció is hiányzik a sikeres tradinghez szükséges erőforrások bevetésére. Aszerint. hogy milyen eredményre jut ehelyütt. A küldetés megfogalmazása mellett természetesen nem hiányozhat a cél: a pénzkeresés.hacsak nem trendkövető.azzal. hosszútávú befektető vagy melyik egyéb típushoz tartozik? Minden trading-stilus számára van ideális 21 . daytrader. Végül is a pénz a kapocs a trading és az Ön céljai között. Állítson fel referenciát a küldetéséhez Fontos. hogy üzleti tervében áttekintést adjon trading-stílusáról. mivel céljaikat pénz nélkül is képesek elérni. hogy maximum mennyi pénzt óhajt invesztálni a kiképzésbe. Ezért legelőször határozza meg üzleti tervében. hogy további tradingrendszereket teszteljen és értékeljen. Pont ezért fontos. Enélkül a küldetés nélkül hiányzik a lényegi kapcsolat a kereskedés és az élete között. ezekről a következőkben lesz szó. akiknek a pénz nem jelent semmit. keressen magának egy olyan hobbyt. milyen sok trader „csinosítja" állandó veszteségeit tanulópénzzé. amelyet itt kell megválaszolnia így szól: Megfizette már Ön a tanulópénzt a piacokon. Azzal a pénzzel. így tisztában kell lennie . míg egy szép napon tönkremenve szállnak ki a játékok játékából.

Sok trader elköveti azt a hibát. Mennyi pénzre van például évente szüksége az életvitelhez. előírja. Elég likvid a piac az Ön trading-stratégiájához? Milyen slippage-el kell megküzdenie? Itt a trading-stratégiától függően különböző kérdések merülnek fel. így igen szoros stoppal kellene dolgoznia. hogy sok trader stopjai szerencsétlenül sültek el. aminél a kereskedést beszüntetik. Ha az Ön kockázat¬menedzselő-szabálya pl. mint 1000 ponttal esett és aztán ismét emelkedett. miként szervezi tradingjét és milyen felszerelésre van ahhoz szüksége Egy üzlet felszerelésében a legfontosabb bizonyára a tőke. milyen jellegű piac illik optimálisan az Ön kereskedési stílusához. Vizsgálja meg azokat a termékeket és piacokat. A különböző piacokra eltérő tőzsdeszabályok érvényesek. ha rövid időn belül túl erős mozgások történnek. amelyekkel és amelyeken kereskedni óhajt Itt a következő szempontok szerint kell átvilágítania a termékeket és piacokat: likviditás. Ők a választást. amelyekkel kereskedni óhajt. hogy nem dönt tudatosan egy piac mellett. így történhetett.ebben az esetben 450 eurót -. hogy melyik piacon kereskedjenek. A 450 euró még 20 DAXpontnak sem felel meg. brókerköltség valamint tőzsdei szabályok. mert a DAX ismertebb . Miért gondolja. Megfelelnek a termékek. itt is tudnia kell.bár számlájuk nagysága szerint jobban tennék. mégse mindegyiket. Sok trader alábecsüli pénzigényét. Az S&P-ben viszont van egy úgynevezett limit-down-szabályozás. A DAX például 2001-ben egy napon egyszer 3 perc alatt több. és miként lehet ezeket a hátrányokat esetleg elhárítani? Sorolja fel. a számlájának? Mert ha Önnek például csak 15 000 euró áll rendelkezésére a kereskedéshez. hogy fenntarthassa trading-üzletét? Tegyük fel. hogy a DAX nem a megfelelő piac az Ön számára. még ha működőképes trading-stratégiát dolgozott is ki erre a piacra.piac. anyagi ösztönzés és tapasztalat. ötszörös brókerköltség ellenére öt kis e-mini S&P kontrakttal kereskedni egy nagy S&P helyett. hogy az Ön által kiválasztott termékek és piacok ideálisak üzleti céljaihoz? Milyen előnyöket kínálnak ezek a piacok és termékek másokkal szemben? Milyen hátrányok várhatók. Mint minden más üzletnél. akkor az Ön kereskedési tőkéje kevés a DAX-hoz. így egyesek előnyben részesítik a DAX-ot az Euro Stoxx-szal szemben. ha a kisebb és likvidebb Stoxx-en kereskednének. Néha előnyt jelenthet. hogy Ön 22 . A tranzakciók nagy részét törölték. hogy csak maximum 3 százalékos kockázatot vállaljon tradenként . így az Euro Stoxx-nál érezhetően csekélyebb a slippage. Egy ilyen véletlen-választás aztán befolyásolja trading lehetőségeiket. Önnek ismernie kell ezeket a szabályokat és tudnia kell. mennyi pénzre kiegészítésként (Internet-kapcsolatra vagy irodára). milyen előnyökkel vagy hátrányokkal jár minden egyes szabály Önre nézve. akkor előfordulhat. mint a DAX-nál. átengedik inkább a véletlennek. Csak eszerint tudja a tradinghez a megfelelő piacokat és termékeket kiválasztani.

mégis legálisan saját hazájába utalni. Azok a kereskedők viszont. amelyre a trading kezdete előtt választ kell adni. hogy hosszú távon is sikeres lehessen. melyik brókereket alkalmazza és hányat? A legtöbb sikeres tradernek legalább két brókere van. Gazdasági társaságként. Mit tesz Ön. Egy ilyen szituáció nem szokatlan. milyen trading-szoftver az optimális Önnek. szüksége van egy bérelt vonalra. hanem az Ön képességei. Önnek tehát évente 50%-ot kell megkeresnie. mennyi ideig folytatja a kereskedést ? Hasonlítsa össze magát a vetélytársakkal Itt fel kell sorolnia piaci vetélytársait.bármi okból jobbak. akiknek van trading-terve. egyéni vállalkozóként alapít Ön trading-céget. milyen költségekre kell a tradinggel bevételt szerezni.100 000 euró tőkével indul és az életvitelhez évi 40 000 euróra van szüksége. vagy magánszemélyként kereskedik? Ilyen összefüggésben megfontolandó. összehasonlítva másokéval. hogy melyik országban alapítja meg trading-cégét és miként tud pénzt kedvezményes adózás mellett. hogy továbbmehessen. Képes Ön megbízásait telefonon is gyorsan és egyszerűen feladni? Rendelkezik backuprendszerekkel? Itt is igen pontosan át kell tekintse a felszereléseket. elveszti a másik. Ön vesztes lesz. Milyen felszerelésre van szüksége a tradinghez? Elegendő egy PC internet-csatlakozással. de az átlagtraderre nagy nyomás nehezedne miatta. Ha Ön jó. Ön ugyanis nincs egyedül. az összes többi piaci résztvevővel kemény versenyben áll. hogy fenntartsa az üzletet. a többiek azonban . az adók. ehhez még 10 000 euróra a tradinghez. Amit az egyik megnyer. Ha ebben a kérdésben részletesen foglalnék állást. de így is felismerhető. Ezért igen fontos kérdés a szervezeti forma megválasztása. Ha nincs specifikus előnye a többi traderrel szemben. hogy átállási lehetősége legyen. amelyek minden tradert sújtanak. milyen fontos ezzel a problémával idejében foglalkozni. az szétfeszítené e könyv kereteit. A verseny a többi résztvevővel éppen a határidős ügyleteknél lehet kiszorító tényező. felkészültek hasonló helyzetekre. Mikor tart tehát szüneteket. így nem csak a saját képességei döntik el sikerét. ha már az év elején beüt egy 25 000 euros drawdown? Akkor már 100%ot kell keresnie. hogy sok piac napi nyolc órán túl is nyitva van. Az adóteher viszont mindenek előtt a szervezeti formától függ. mert egy ilyen ügylet közismerten null-összeg-játék. mivel tudnia kell. De a nem határidős területen is előnyökkel kell rendelkeznie a többi résztvevővel szemben. Senki sem képes koncentráltságát ilyen hosszú ideig megtartani. 23 . Miként óhajtja trading-üzletét vezetni? A legnagyobb költségek. Hogy alakítja ki időbeosztását? Gondoljon arra.

Az én egyik legnagyobb gyengém például az. Céljaimat túl gyorsan akarom elérni. amelyik érzelmi helyzetemtől függetlenül automatikusan meghatározza a pozíció nagyságát. a kockázat és a számlám nagysága alapján automatikusan rögzítem optimális pozícióméretemet.felmerül a kérdés: hogy' óhajtja megnyerni a harcot a teljesítményért. Ön bizonyára megpróbálná a legjobb oldalát mutatni. ha azt részletezni is tudja és biztos önmagában. Még a legsikeresebb traderek sem mentesek gyengeségektől. hogy vegyen részt a trading-üzletében. Csak az képes felismerni és elkerülni az önmagában rejlő csapdákat. okozhatnak kárt? Jól gondolja át. Képzelje el. hogy a trading szerencsejáték legyen az Ön számára. Ezért az üzleti terv ezen részének különös figyelmet kell szentelni. Gondolja meg. hogy nagyon türelmetlen trader vagyok. amikor a trading nem megy jól és Önnek bíztatásra van szüksége. Mi van azonban akkor. amelyik a cég . Hajlik a türelmetlenségre? Ez éppoly káros lehet. hogy megerősítse önbizalmát. Találja meg tehát azon problémák megoldásának módját. különösen a nagy veszteségek gyakori oka. mint a túl hosszú habozás. Tudom. hogy traderként kell egy állásért pályáznia vagy valakit meggyőznie. Nincs meggyőzőbb egy olyan üzleti tervnél. Az Ön előnye például többéves tapasztalat lehet vagy gyors döntések meghozatalának képessége. ezért nem hiányozhat az üzleti tervből az objektív önmegfigyelés. Ebben rögzítettem egy moneymanagement algoritmust. hogy egy pozícióba belépjek vagy túl nagy pozíciókat építsek fel. hogy védekezni tudjon ezek ellen. Éppen ezt kell tennie üzleti tervében. pesszimista? Mely' jellegzetes tulajdonságai hátráltathatják a tradingben. Türelmetlenségem gyakran késztet arra. hogy ezt a gyengémet a legjobban trading-tervem segítségével lehet leküzdeni. ezt az üzleti tervet nem az irattárnak írja. és felsorolná. miként lehet sikeres gyengéi ellenére. hogy új erőt és ösztönzést kapjon. Fogalmazza meg erősségeit Tehát Ön személyesen része egy versenynek. amelyek a kereskedés során saját gyengéi miatt merülnek fel. diszkrecionális döntéseimnél is. Nyilatkozzék gyengeségeiről Sok tradernél önmaguk mértéktelen túlbecsülése a veszteségek. hogy szabályokat betartsak? 24 . Az összes pozíciómnál.illetve a mi esetünkben a trader gyengéit becsületesen és teljes körűen felsorolja és a terv készítője már annak a lehetőségeit is megadja. Pont azokban az időkben igen hasznos az üzleti terv ezen részének olvasása. aki ismeri gyengéit. Túl optimista. mi mindent csinált a múltban. nem tudom számlámat türelmetlenség miatt túl-tradelni. hanem operatív segítségnek. Amíg ezt a szabályt betartom. És még valami: Csak akkor kerülheti el. ha hangulatom miatt nem vagyok abban a helyzetben. hogy önmagát sikeres traderként mutassa be.

hogy a piacok meghatározott struktúrákban mozognak és ezek a struktúrák mintákat képeznek. akkor a technikai analízis egy kiváló eszköz. amelyek a stratégia megválasztását igazolják. amelyik a leghasznosabb az éppen megoldandó a feladathoz. Mindig. ha trendkövető stratégiákat kellene kidolgoznia.hozni.miért folytat tradinget. mivel kereskedik. A trading-terv A trading-terv az általános üzleti terv része. hogy az árak minden változása véletlen események eredménye. Ezt a részt átveszi a trading-terv. miként kell magam egy előre meghatározott állapotba . Ez azt jelentené. 25 . Sok általános megfontolás mellett . hogy Ön kapcsolatba hozta azt a küldetésével. Itt szabályoz Ön minden kérdést trading-stratégiája körül. Minden stratégia egy filozófián alapul Minden sikeres stratégia alapja a piacokkal kapcsolatos filozófia .hisz' nézete azt diktálná. amire szüksége van. Tényleges fegyverekkel rendelkezem tehát. Az üzleti tervvel megszervezte tradingjét. mert az árak megadnak minden információt. Ön például azt hiheti. hogy elő tudom idézni azt a hangulatot/érzést. Ön azt a tézist képviseli. Gyengémen fegyelemérzettel erőt tudok venni (fegyelem azt jelenti. A trendek nehezen egyeztethetők össze véletlen mozgásokkal. Ebben az esetben nehéz lesz Önnek a fundamentális analízis követőjévé válni . ha jelentkezik a türelmetlenség érzete.egy üzleti tervben természetesen részletes közléseket is kell tennie tradingjéről. Ehhez egyszerűen megváltoztatom testtartásomat és benső magatartásomat. Ezen kívül felállít egy ütemtervet a trading összes lépésére. mi teszi Önt képessé és mi akadályozza . ezért tisztában kell lennie dogmáival a piacok és az árképzés tekintetében. használom a betanult képességet: önmagam kontrollálását. megtanultam. higgadt állapotot.) Erről a belső kontrollról később még többet is megtudnak. Ez határozza meg az összes következő lépést. hogy az árképzésbe már az összes információ befolyt. amelyekkel leküzdhetem türelmetlenségemet. Abból is kiindulhat. hogy a piacok csak véletlenszerűen mozognak.hangulatba . hogy abban a helyzetben vagyok. Tegyük fel. és felveszek egy nyugodt. Piacokra vonatkozó filozófiája trading-stratégiájának az alapköve. amelyek újra és úja előfordulnak. hogy az összes ismert alapvető információt a piacon bedolgozták már egy tisztességes árba. az azzal fűződik életéhez. amelytől nem tudok megszabadulni. amint ezt gazdasági tudósok gyakran teszik.Hogy mindig tartani tudjam magam a szabályaimhoz. Erre a meggyőződésre épül fel minden.tehát erősen általánosított dogmák a piacok és tézisek funkcionálási módjairól. Ha Ön ebben hisz. Egy ilyen tézissel nehézségek elé kerülne. A technikai analízis azonban igen érdekes lenne az Ön számára. amelyre felépítheti trading-stratégiáját. az Ön határait és lehetőségeit.

és nem fognak egyszercsak leesni róla. Talán arra is gondol. augusztus 3-án indul. Ebben a pillanatban 26 . ennek megfelelően az Európa és Ázsia közötti távolság is és ezzel a tervezett új hajóút lényegesen rövidebb lenne. rövidebb tengeri utat Indiába. hogy célját előbb-utóbb eléri. hogy a piacról alkotott filozófiájához illő legyen. Önt eltöltené az aggodalom és bizonytalanság. Stratégiája a szállítási költségek csökkentése. hogy több pénzt keressen. Kolumbusz meg van arról győződve. Hogy' erezné magát két hónap után a nyílt tengeren? Bizonyára nem olyan jól. az ilyeneket drawdown-nak (visszaesés) nevezzük. Stratégiája pedig: „Ha a Föld egy gömb. Képzelje el: Ön 1492-ben Kolumbusszal együtt vitorlázva megkezdi útját „India" felé. Ön viszont utazásuk kezdetén nem gondolkodott semmilyen dogmáról a Föld alakját illetően. bár az előzetes számítások szerint már régen Indiában kellene lenniük. Ebben nagy hatással voltak rá az olasz asztronómus. aki elismert tengeri utazóként. a rövidebb tengeri út révén kereskedelmi előnyök megszerzése volt. Pálos de la Fronterából. szemrehányásokat tenne Kolumbusznak. Ha megtehetné. hogy üzleteit a rövidebb szállítási út miatt kedvezőbb költségek mellett tudja lebonyolítani. Teljesen következetes stratégia. Toscanelli számításai. Sok kezdő vall kudarcot. Spanyolországból. aki zsákmánya kedvenc csemegéjéről alkotott hite szerint választja ki az optimális csalit.Mint egy horgásznak. nem működik. amelyek szerint a Föld egynegyedével kisebb. Útjuk 1492. Egyszerűen kipróbálnak valamilyen stratégiát. ahol a pénz-megtakarítás és azzal együtt indiai üzletei haszonkulcsának növelése gondolatától megszállottan könnyelműen el akarta kísérni Kolumbuszt. mert elhozta erre az odüsszeuszi útra. mint addig feltételezték és hogy nagyrészt szárazföld borítja.és másikat választana. akkor az Atlanti-óceánt átszelve is eljuthatok Indiába". hogy a Föld egy gömb. De filozófiája nem volt hozzá. hogy a Föld hátha mégsem egy gömb. mint egy korongról. automatikusan elbizonytalanodik azokban az időkben. királyi tekintély támogatásával illetékességéről volt ismert. Minden stratégiának lehetnek fázisai. amelyekben „rosszul működik". rögtön megszakítaná az utazást és nem vállalna további kockázatokat. mint a spanyol kikötőben. hanem felfedeznek egy új. és nem kételkedik abban. hogy sikeres lehet. Kolumbusz filozófiája eszerint így hangzott: „A Föld egy gömb". Ez természetesen előnyöket ígért a kereskedelem számára. Kifutnak a nyílt tengerre. amelyekben stratégiája átmeneti veszteségekhez vezet. Egyszerűen megbízott Kolumbuszban.a költségmegtakarítást . Ha a befektető nincs meggyőződve filozófiájáról. hogy az Ön ravasz stratégiája: költségek megtakarítása. És most úgy tűnik. most biztos megváltoztatná stratégiáját . amelyről azt hiszik. Ha megtehetné. mert nincs a piaci árképzés működésmódjáról szóló filozófiájuk. Egész augusztusban és szeptemberben vitorláznak a nyílt tengeren. úgy kell a tradernek kiválasztania stratégiáját. Kolumbusz meg van győződve. Ön kereskedő és azért akart Kolumbusszal vitorlázni. hogy a Föld egy gömb.

A sikeres tradereknek világos filozófiájuk van a piacokról és az árképzésről. Sikeres traderként tehát csak egy stratégiára van szüksége. ez garancia arra nézve. mert az útravaló a hosszú visszaútra már nem elegendő . abban látja. talán kihajózott volna ugyan a nyílt tengerre . és az eljárásmód további váltásáról határoz. hogy a piacon tartósan vesztes lesz. hogy folyamatosan veszít. 7000 eurós veszteséget hoz. Most talán megkérdezi: mi a rossz abban.vagy a Föld¬korong szélén egyszerűen lepottyannak. hogy talál egy olyan stratégiát. amely egy idő múltán ismét a veszteségzónába vezeti. biztos lehet abban. Traderként szerencsére nem kell meghalnia.de mindig csak olyan messzire. Kipróbálta volna a legkülönbözőbb tengeri utakat (stratégiákat). Ha azonban nincs filozófiája a piacokról. amely aktuálisan nem hoz semmi profitot. amikor veszteség-zónába jut egy stratégiával. ha egy stratégiát. amely kezdeti nyereségek után lenyomja számláját 85 000 euróra. hogy az útravaló elég legyen a visszatéréshez. A negyedik hónapban számlája egyenlege akár 3000 euró mínuszban . akkor soha nem tudja kialakítani a bizalmat egy stratégiával szemben.tudja. amely Önnek közvetlenül további. hogy a stratégia alkalmatlan. és egy további kereskedési rendszer mellett dönt. Ha Ön eljárásmódját ebben a szakaszban minden alkalommal váltogatja. A veszteségek elbizonytalanítják. Ön úgy látja. de Amerikát így nem fedezhette volna fel. A már . és ez a dogma tette lehetővé számára nehéz időkben is stratégiája véghezvitelét.mondjuk . ami szükséges lenne ahhoz. Az egyetlen lehetőséget. hogy a Föld egy gömb. hogy kijusson ebből a veszteségspirálból. hogy ilyen veszteségeknél új ideát kell alkalmazni. Míg ennek a stratégiának pozitív a várható értéke. Ilyen stratégiát találni sajnos nagyon valószínűtlen. hogy veszített. hogy veszteséges szakaszokban is kitartson mellette és tökéletesítse azt. és másikat keresnének. Ha Kolumbusznak nem lett volna filozófiája. Meg fognak halni. Viszont neki megvolt a szilárd dogmája. csak tökéletesítse. hogy minden sikeres stratégia időnként drawdown-okat mutat. egy újat keres. és csak ez teszi lehetővé számukra stratégiájuk tartós követését. amely soha nem mutat fel egy nagyobb drawdown-t és folyton felfelé vezet. Sokkal inkább tipikus. Tegyük fel.és Ön úgy dönt. A megmaradt 97 000 euróval Ön most egy új stratégiát próbál ki. amelyet az Ön dogmái és filozófiája támasztanak alá. Csupán pénzt veszít.92 000 euróra soványodott számlájával belefog a harmadik stratégiába. Mindig vissza kellett volna fordulnia az Atlanti óceán közepéről. 27 . amit a harmadik hónapban komplett elveszít. egy újabbra cserél. ne cserélje ki. 100 000 euróval kezd és két hónapon át pénzt nyer. Filozófia nélkül az első nagyobb drawdownnál elvetnék stratégiájukat. Traderként bármikor elvetheti stratégiáját és kipróbálhat egy újat. ha stratégiája nem működik. Végül is mégiscsak a pénzkereset a cél! Ha Ön minden alkalommal.

Vannak stratégiák. Fejlesszen ki egy belépési stratégiát Trading-tervének ebben a részében rögzítse az összes feltételt. hogy az új hírek befolyásolják a piacot. mint pl. ha a fundamentális adatok alulértékelést valószínűsítenek és a charton egy bizonyos minta áll elő. amelyek indikátorok alapján generálnak jeleket vagy szokatlan belépési feltételeket tartalmaznak. a piac azonban hosszú időre szólóan saját tisztességes értéke körül ingadozik. pl. amelyek Önnek működőképes belépési stratégiát kínálnak. Az irodalomban segítségképpen setup-ok (állások) ezrei találhatók. Más fundamentális analitikusok abban hisznek. Például csak akkor vásárolnak. határozhatók meg. hogy egy pozíciót megnyisson. A belépések ciklikusan vagy anticiklikusan történhetnek vagy „mágikus számok" által. Elliott-hullám elemzők meg vannak győződve. amelyeknek meg kell lenniük ahhoz. például fej-váll formációkat. A belépési stratégia kiválasztása csak igen kevés tradernek jelent problémát. technikai és további feltételek kombinációján is alapulhat egy belépési stratégia.Tisztázza tehát. amelyik a paraméterek kiválasztását és egymáshoz való viszonyát behatárolná.a trading-stratégia megválasztása. hogy létezik a piacon egy mindig visszatérő minta. mi az Ön filozófiája és döntsön olyan stratégia mellett. Stratégiájuk ezért abban áll. Léteznek azonban olyan stratégiák is. Természetesen vannak traderek. Nem utolsósorban fundamentális. a számítógép útján jelennek meg. mert egy neurális hálóról. hogy minden piaci mozgásnak és trendnek egy bizonyos szervezési szerkezet az alapja. A belépési feltételekkel kapcsolatban a fantáziának nincsenek határai. egy meghatározott csillag. akik többféle technikát is beépítenek stratégiájukba. Finonacci vagy Gannciklusok. így az én felsorolásom sem lehet teljes. Ők emiatt stratégiájukban a hírmagyarázatokra fordítanak figyelmet. Ezért folyton bizonyos mintákat keresnek. Döntsön egy technika mellett A filozófiával szoros összefüggésben van a technika . Ezek homályosak lehetnek. hogy különböző változók alapján alulértékeléseket keresnek és az ilyen részvényeket megvásárolják. hogy a rövid időre szóló árképzés nem hatékonyan a piacon történik meg. Ezek például a technikai vagy a fundamentális analízis alapján állhatnak.vagy bolygó-állást. amely illik ahhoz. egy „fekete doboz"ban. 28 . Nincs olyan szabály. A technikai elemzés hívei úgy hiszik. Fundamentális analitikusok abból indulnak ki. háromszögeket vagy kettős csúcsokat a charton. Technikájuk emiatt abban áll. amelyeknél a belépési feltételek pontos paraméterei a trader számára rejtve maradnak. hogy a piaci mozgást egyes töredékeire bontják és ebből vezetnek le egy árfolyam-prognózist.

A belépési stratégia iránti fokozott érdeklődésnek mindenek előtt pszichológiai alapjai vannak. És mégsem mondhatunk le a belépési stratégiáról. azonnal és költségek (tehát veszteség) nélkül lezárhatná. hiszen ezt. előre kiválasztott számkombinációt húznak ki. mint fent írtam. Persze nem tudja. Statisztikailag nézve mindig azonos annak való¬színűsége. ha nem tetszik Önnek. amikor átveszi a pozíciót csak a piac változásai határozzák meg. ha pozícióját kezdettől fogva maga kezeli. amikor egy jelzés után döntünk egy pozíció megnyitásáról. Ön nem tudja. Viszont nincs semmi különbség ahhoz a modellhez képest. álljon meg rövid időre. mint a lottónál. hogy tényleg rendelkezünk kontrollal afelett. hogy a játékos a számokat maga választotta ki. képzelje el. születési dátumokat. A legtöbb ember. egy fennálló pozícióval kellene tovább kereskednie. mivel a piac abban a pillanatban. pontosan úgy viselkedik. Meg vagyok azonban győződve. hogy vennének egy sorsjegyet egy meghatározott számmal. azt végül is Önnek keil eldöntetnie. hogy ilyen körülmények között sikeresen tudna-e kereskedni. tehát a belépést is maga határozza el. amelynél át kellett vennie egy pozíciót. Hogy ez érthetőbb legyen.éppúgy. hogy a pozíció azelőtt nyerésre vagy vesztésre állt-e. Mielőtt tovább olvasná. Az Ön nyereségét vagy veszteségét attól az időponttól kezdve. Ennek ellenére azt hisszük. előnyben részesíti. mikor erezné magát biztosabbnak. miután az a belépést választotta. jobban: ha saját maga határozza meg a belépést és kilépést vagy ha. befolyásolhatjuk eredményünket. még ha általában oly nagy figyelemmel vannak is iránta. Ennek oka ugyanaz. hogy az a tranzakció sikerrel vagy kudarccal végződik. mikor lépett be az a kereskedő. A belépési paraméterek kiválasztása erősíti azt az érzetet. ahol a nyerés valószínűsége szintén nem növekszik azáltal. és döntse el. ha azt is meghatározhatjuk. ahogy ezt tőle elvárjuk. Ezenkívül kérdezze meg magától. hogy szerencseszámait. az hogy mi egy bizonyos tranzakcióval nyerünk vagy veszítünk. Nincsenek tranzakció-költségek. vagy sikeresebb lenne. a piactól függ és nem a mi döntésünktől . hogy a lottónál egy pontosan meghatározott. hogy a belépési stratégiának csak csekély hatása van a kereskedés eredményére. Sok ember mégis azt hiszi. mikor lépünk be a piacra. Az eredmény. Ezzel elvesztünk egy illúziót: azt. Nem 29 . Ez azonban illúzió. hogy az emberek szívesebben választanak ki maguk számokat és ikszelik be a lottószelvényen ahelyett. hogy képes szerencséjét nagy ugrásokra késztetni azzal. engem is beleértve. ha a pozíciót saját maga nyithatná meg. hogy egy kereskedő-team tagja és mindig át kellene vennie egy másik trader pozícióját.Hogy Ön milyen ésszerűnek tart egy bizonyos stratégiát. Mert egy világosan meghatározott belépési stratégia nélkül kereskedésünk eredménye véletlenszerű és nem reprodukálható. hogy kontrollálni tudunk. házasság napját és ilyeneket keresztez be a lottószelvényen. Belépési jelzéseket a piac feletti kontroll érzése ad nekünk. mint annak. és a már befutott nyereségeket és veszteségeket nem könyvelik el számláján.

További érv amellett. mert ezt a piaci viszonyok felkínálják. hogy olyan eredményeket. A diszkrecionális döntési stratégiák többnyire akkor kerülnek bevetésre. a hárítás és izgalom utáni vágy. „Piacelemzés és jelentősége" többet is találnak ehhez a témához az alacsony kockázatú állásokról. Az ilyen vételnek nincs stratégiai motivációja. és nem azért. hogy egy belépési stratégiához ragaszkodjunk: világos normák nélkül hamar átveszik az irányítást az érzéseink. a mohóság érzéséből következik. Az a cél. hogy a rendszer által generált belépési jelzést elfogadja-e. Összes belépési döntését a rendszer paraméterei határozzák meg. ha egy pozíciót meg óhajtunk nyitni. A befektetők két típusa ismert: a diszkrecionális trader és a szisztematikus trader. A közlések szolgáltatásánál gyakran olyan sok tényező szerepel. Ezeket a feltételeket a trading-tervben kell meghatározni és leírni. hogy a hozam megfelelő arányban álljon a kockázattal. A diszkrecionális traderek mégsem döntenek önkényesen. hogy egy bizonyos érzetet kielégítsünk. fejezetben. hogy a belépési jelzésekkel egy alacsony kockázatú állást talajunk. vagy sem. a türelmetlenség és sok egyéb érzelem határozza meg. a félelem. hogy bizonyos indikátorok határértéket érnek el.várhatjuk el.például azáltal. amelyeket a múltban véletlenszerű döntésekkel értünk el. hogy hány százalékát zárja sikerrel összes tranzakciójának. Ebben az a veszély rejlik. hogy a trader a pozícióját megnyithassa. vannak specifikus feltételek. hogy amint egy trader azt látja. Ez az Ön belépési stratégiájának a feladata. Tehát saját tapasztalataikat hasznosítják. abbeli félelmében. bizonyos fokú megbízhatósággal megismételhetünk. hogy a piac kezd erősen emelkedni. hogy belépünk egy pozícióba. A szisztematikus trader egyértelműen meghatározott kereskedési rendszert követ. hogy egy szisztematikus kereskedő-rendszer túl merev és rugalmatlan 30 . amelyeknek teljesülniük kell. egy olyat. csak azért. A kereskedési rendszer automatikusan generálja számára belépési jelzését . A találati arány megmutatja. hogy mi a megfelelő arány. A diszkrecionális trader viszont esetről esetre maga dönt. valamint meg kell határoznia olyan paramétereket. ha gazdasági adatok és hírek vagy chart-ok közlésére kerül sor. Az egyértelműen meghatározott paraméterek miatt kereskedési döntéseit elvileg átengedhetné egy számítógépnek. amelyek megadják a belépés időpontját. Ha a kereskedési döntések mégis egy stratégián alapulnak. amelynél a hozam megfelelő arányban áll a kockázattal. amelyeknek teljesülniük kell ahhoz. mert nincs mozgástere. Önnek tehát rögzítenie kell olyan specifikus feltételeket. csak saját elhatározásától. Mindkettőnek szüksége van belépési stratégiára. Nem szokatlan. rögtön vesz néhány részvényt vagy kontraktot. Az. az Ön találati arányától függ. hogy valamit elszalaszt. Hogy belép-e egy bizonyos pozícióba. Döntései alapjául egy bizonyos szubjektív mozgástér szolgál. Kereskedésünket ekkor már a mohóság. nem függ meghatározott paraméterektől. Sokkal inkább állandóan összehasonlítják az aktuális piaci szituációkat és paraméter-állásokat saját ismert múltbéli mintáikkal. A 7.

hogy a diszkrecionális kereskedőnek erősebben kell magát fegyelmeznie. Az Ön trading-tervében pontosan meg kell határoznia. ötperces vagy órás chartot használ. Leginkább széleskörű tapasztalat szükséges hozzá. Szemben egy sakk-programmal az ilyen idegi hálónak nem csak 32 bábu helyzetéről a táblán kell adatinputot kapnia. akinek kereskedési döntései például a mozgóátlagokra alapulnak. hogy ez a jelzés az alacsony kockázatúság követelményeinek is megfelel-e. Miután rögzített egy rendszert vagy módszert. Az alacsony kockázatúság meghatározása Az alacsony kockázatúság meghatározása a belépési stratégia második része. A diszkrecionális trader. Az alacsony kockázatúság fő követelménye abban áll. ami a döntést szolgálja. Neurális hálók alkalmazása jelzésadásra a tradingnél nem több olyan kísérletnél. A szisztematikus kereskedő. milyen értékeket kell a kiválasztott paramétereknek mutatnia. Legyenek mindenre tekintettel. ahogy az ember tapasztalatból tanul. Vitatható. hogy ő mindig belép egy pozícióba. Jelen fejezet végén mintaként csatoltam saját trading-tervemet. 31 . mikor kell egy pozíciót megnyitnia. Abban lehetnek indikátorok. feljegyzi trading-tervében. Hasonlóképpen. mennyiben képes egy számítógép versenyezni egy trader tapasztalatával. ha a 38 napos átlag az 50 naposat alulról felfelé metszi. még felül kell vizsgálnia.volna. Annak leírásánál. amelyet tudatosan meghatározhatnak. azt írja például trading-tervébe. Ide tartozik még. hogy van egy adathalmaz a döntések megtalálásához. nem pedig hangulati helyzete motiválja. legyenek a lehető legpontosabbak. chartminták vagy hírek. Ezen kívül meg kell határoznia belépési stratégiájában. hogy milyen változókat vonnak be a döntéshozatalba. hogy az összes adatot megfelelően mérlegelje és feldolgozza. aki vételi döntéseit Elliot-hullámok alapján hozza meg. Ugyanakkor a traderek mindkét fajtája hasonló abban. mely mozgó átlagokat veszi figyelembe. hogy diszkrecionális döntéseket hozzon. hogy a piac mozgásai. a számítógépnek is optimálisan mérlegelnie kell az összes adatot. amelyet inputként megkap. milyen időszakonként teszi meg kereskedési döntését: egyperces. mesterséges utánzásával számítógéppel hozatja meg. hogy egy 2-es vagy 4-es korrekciós hullám lezárult. és megnyithatná longpozícióját. amely az ember diszkrecionális döntéseit az agy funkcionálásának egyszerűsített. hogy a hozam megfelelő arányban álljon a kockázattal. vagy belépési paramétereit csak napi záróár alapján határozza meg. mint a szisztematikusnak. A fent leírt különbségekből látható már: nem minden trader alkalmas arra. Minden kereskedési döntésénél bizonyosnak kell lennie. amely megmondja Önnek. hogy belépjen egy tranzakcióba. amint azt látja. hanem változók sokszorta magasabb számát kell fogadnia és értékelnie.

A különbség az Ön belépési ára és azon ár között. hogy elosztja azt a tervezett kockázattal. Például. hogy tervezett kockázata összeegyeztethető-e az Ön moneymanagement szabályaival. mivel azokat a tranzakciókat. mivel Önnek tárgyilagosan és a valós helyzettel számolva meg kell ítélnie. Ez a második fontos lépés az alacsony kockázatúság meghatározásánál. A kockázat megfelelőségét tehát a kínálkozó hozam szempontjából is figyelembe kell venni. amelyik a kockázat-tervezésnél szerepet játszik. amelynél a tranzakciót minden körülmények között befejezné. hogy a pozíciót még veszteséggel is zárja. A második tényező. ha a trader számlájának túl magas hányadát kockáztatja tranzakciónként. nem a számla nagyságára vonatkozik. Ekkor egy számot kap. mert money-management szabályai az efféle kockázatokat kizárják. amelyik a tradernek kínálkozik. amelyeknél a rizikó többszörösét keresheti meg.az Ön tervezett kockázata. hogy pozitív várható értékű stratégiát találjanak. hogy olyan kockázatokat vállaljon. Lehetséges nyereségét hasonlítsa össze aztán a tervezett kockázattal úgy. Ez elképzelhető. 32 . hogy Ön egyáltalán nem vesz figyelembe még olyan jelzéseket sem. Az alacsony kockázatúság meghatározásánál emiatt az első lépés egy „vonal a homokban" kijelölése. Hogy ez a kockázat arányos-e. amelyik megadja a hozam-kockázat arányát. hogy számlája maximum hány százalékát kockáztathatja tranzakciónként. Az Ön money-management szabályai megszabják. az két tényezőtől függ: Először is meg kell vizsgálnia. hogy nem csak arról van szó. hogy előzőleg csőd következzék be. amelynél Ön úgy dönt. akkor felére csökkentené számlája egyenlegét. Minden esetben azonban szüksége van egy árra. Ezek a szabályok fontos részei a belépési stratégiának. tehát egy pont megtalálása.Ehhez elsőként ismernie kell saját tervezett kockázatát. hogy a stratégia pozitív várható értéke reálisan is elérhető legyen anélkül. Ez a feladat nem túl egyszerű. nem hajtja végre. amelyek tradingjét előrelendítenék. hogy a kockázat arányos-e a számlája egyenlegével. hanem hogy a tranzakciónkénti kockázatot úgy kell megválasztaniuk. Ez az ár az úgynevezett kezdeti stop (initial stop). Ezt a pontot az Ön által alkalmazott piactechnika határozhatja meg vagy akár az Ön exitstratégiája. Hivatásos traderek tudják. mennyi pénzt kereshet a tervezett tranzakcióval. amelynél meghúzta a „vonalat a homokban" . Ez a kérdés tehát azzal foglalkozik. melyeknél a tervezett kockázat (a belépés és a stop közötti különbség) túl nagy lenne. ha tranzakciónként számlája egy tizedét kockáztatná és hatszor egymás után veszítene. Először is nyilatkozni kell a kínálkozó hozamról. Célzónát kell megállapítania. hanem arra a hozamra. Ez azt jelenti. amelyet a generált jelzéshez Ön minimális célnak tekint. A legtöbb sikeres trader csak arra hajlandó.

Fontos. vagy különféle eljárásokat illesztett be a munkamenetbe. Ha egy üzemben optimalizálni kívánja a munkafolyamatokat. hogy Ön egy vállalati tanácsadó.Csak akkor engedélyezhető trading-terve szerint a tranzakció. Írja le pontosan a tranzakció folyamatát Ha az Ön kereskedési rendszere jelzést generált. Összefoglalva: Két feltétel van tehát. vagy perc. Ezután megvizsgálja. Azonkívül a megbízás beadása a kereskedői rutin-feladatok közé tartozik és nem jelenthet problémát. azt át kell tenni a piacra. Ez először is egy csomó felesleges munkát sejtet. Pontosan ezt a funkciót kell a tranzakció-leírásnak a trading-tervben betöltenie. feleslegessé válik az a kérdés. hogy egy tranzakció már az Ön money-management szabályai következtében sem engedhető meg. amelyeknek lehetővé kell tenniük az Ön számára az optimális vételi ár elérését. ha a kapott hozam-kockázat arány meghaladja az Ön által a trading-tervben a hozam-kockázat arányra rögzített minimálértéket. miként óhajtja pozícióját felügyelni. A kérdés. amelyet Ön tranzakciónként meg akar keresni. másrészt meg kell adnia a minimális hozam-kockázat arányát. Kezdje a leírást annál a pontnál. óránként vagy csak a megbízás beadása után? 33 . mert Ön traderként tulajdonképpen mindent tud. Ilyen eljárások lehetnek például a ajánlati könyv bevonása a belépési pillanat optimális meghatározásához. ha belép egy tranzakcióba.vagy tick-chart alkalmazása a legkedvezőbb belépési időpontra várakozva. amelyet annak megítélésénél kell figyelembe venni. amelyek abból származtak. hogy pozícióimat nem elégséges módon vagy hanyagul felügyeltem. van-e lehetőség ezen lépések módosításával jobb vállalati eredményeket elérni. Képzelje el. amire gondolni kell. mint a nap végén rájönni. az aktuális piaci áron. hogy egy kockázat mértéke megfelelő-e. először is felbontja az összes munkafolyamatot sok kis lépésre. így szól: Közvetlenül a jelzés generálása után vásárol-e „market"-en. hogy elfelejtettünk egy limitet vagy egy stopot törölni és ez a megbízás most egy nagy veszteséggel zárva szerepel a könyvekben. írja le trading-tervében az akció pillanatát és azt. amelyet legelőször kell feltennie. Ön milyen időközönként vizsgálja meg tranzakcióit és azok végrehajtását? Naponta egyszer. hogy trading-tervében leírja az összes részletet és lépést ennek lebonyolításához. Ha az jön ki. Tradingjeimnél magam is kénytelen voltam néhány nagy veszteséget átélni. Egyrészt trading-tervében szerepelnie kell egy money-management szabálynak. Viszont a trading egy vállalkozás. hogy a kockázat a hozamhoz viszonyítva megfelelő-e. Nincs bosszantóbb annál. amelynél trading-rendszere a jelzést generálta és Ön a tranzakció kockázatát megfelelőnek találta.

hogy elmarad a jutalom. rögtön félni kezdünk. Ha tradingje időt enged erre. Beszélhetnénk egy természetes ösztönről. és reménykedünk a jutalomban nyereségek formájában. hogy eleget nyert. hogy megéri. Csak így biztosítható. mint a félelem. Bármilyen érthető is ez a viselkedés: mégis ez akadályoz meg bennünket abban. hogy megismételhető eredményeket produkáljunk. megtanultuk: lehet. nekik is vállalniuk kellett a kockázatot. hogy hiábavaló volt a fáradozás és jutalmunkat teljesen elveszíthetjük. emberek. hogy megint le kell adnia nyereségéből. Semmi más nem dominálja inkább érzéseinket a tradingnél. nem segítenek minket. amelyek megengedik nekünk.történjen ez nyereség vagy veszteség után. Szubjektív sejtelmek. A kilépési stratégiákat gyakran vezérlik az érzések. közvetlenül minden tranzakció után vegyen fel minden fontos adatot ügyletéről a naplóba. Csak ajánlani tudom minden tradernek. Mi. rövid időre kiiktatva a félelmet. Gyakran akkor lép ki a trader. a piac-zárás után biztosít erre egy órát. Csak nagyon kevés tradernek van világos szabálya egy pozícióból való kilépés időpontjára és módjára . Ezért fontos. hogy elveszíthetik az életüket. Ezért többnyire befejezzük a spekulációt egy kis nyereséggel. A befektetés pillanatában tudatosan el kell vetnünk a félelmet. és ne hagyjuk magunkat érzéseinktől vezetni. Egyébként trading-tervének pontosan elő kell irányoznia. Hogy ez többnyire nem vezet optimális eredményekhez. hogy érzéseink miatt lépjünk ki pozícióinkból. ha úgy véli. Az objektív kilépési szabályok tehát lényeges részei a trading-tervnek. hogy vezessen trading-naplót. mert a piac láthatóan ellenünk fordul. hogy a trading-tervben a kilépés szabályait olyan érthetően és élesen körvonalazva írjuk le. Traderekként meg kell találjuk azokat a szabályokat. Trading-tervében ezért rögzítenie kell. Ha fenyeget a veszély. Ők többnyire meglelték jutalmukat a vállalt kockázatért. hogy pénzt veszítünk. mikor teljesítse ezt a szükséges feladatot. Mint ahogy évezredekkel ezelőtt őseink járták az erdőt és egy mamut üldözésébe fogtak. A kilépésre vonatkozó világos szabályok nélkül nem tudjuk magunkat megvédeni attól. hogy abból akár valaki más is elvégezhesse helyettünk a kilépést a pozícióból. vagy a bejegyzéseket a trading folyamán teszi meg kisforgalmú időszakokban? 34 . hogy nyereményeinket „futtassuk". vagy aggodalom fogja el. A tradingnél is vállalnunk kell rövid ideig kockázatokat. az magától értetődő. hogy mi ezért a kockázatért vagy valamelyik tranzakcióban már eleget kerestünk volna. ha rizikókat vállalunk. Miként alakítja ki tradingje napi és periodikus rendjét? A napi és periodikus lebonyolításnál lényeges segítőeszköz lehet a trading-napló.Hogy néz ki az Ön kilépési stratégiája? Ez a pont talán a legfontosabb a trading-tervben. hogy miként alakítja ki trading-naplóját -milyen időközönként és mikor tesz bejegyzéseket. Például este. hogy sikeres traderekké váljunk.

Mint jól képzett trader biztos vagyok abban. Ezen aktivitás lényeges nyereségeket és cashflow-t hoz számomra. Üzletemben nincsenek ügyfeleim. hogy jó vagy rossz vagyok-e az üzletben. Addig halogat az ember. ha szabadságot veszek ki vagy a nap folyamán úgy döntök. Nemcsak megalapozott gyakorlati tudással (több. A trading egy üzlet. Ezek a célok szorosan kapcsolódnak érték-felfogásomhoz. és a daytrading-üzlet kezdettől fogva pozitív cash-flow-hoz vezet. A nyereség-veszteség kimutatással (profit-loss-statement) objektíven felismerem. E kettő együtt jelenti specifikus előnyömet a piac sok más résztvevőjével szemben. mit. van azonban egy asszisztensem az úgynevezett day-to-day üzlethez. igazságosság. Az üzlet nem igényel semmilyen további befektetést. úgy fog járni. hogy kiegyensúlyozott. így senkire sem kell tekintettel lennem. amelyekben mozgok. Üzletem daytrading. Ezért a trading nekem financiális függetlenséget is nyújt. A nyereségek segítenek nekem céljaim fokozatos elérésében. hogy daytrading-üzletem profitot hoz. A szabadság. magam határozom meg. amelyben megmutatkoznak ezek az értékek és amely a fenti érték-felfogást alátámasztja. Mindig jön valami fontosabb. ha a bejegyzések szabályos időközönként és teljes mértékben megtörténnek. Jegyezzen fel ezért trading-tervében határidőket és időtartamokat az ilyen rendszeres feldolgozásokra. hanem az ehhez az üzlethez szükséges mentális képességgel is. Döntéseimben szabad vagyok. A naplóba bejegyzett adatok időszakonkénti kiértékelése is fontos. Egyedüli haszonélvezője vagyok trading-üzletemnek. Senki sem ítélheti meg teljesítményemet szubjektíven. így sikerem csak önmagámtól függ. megpróbálok értékfelfogásommal teljes összhangban élni. amelyekhez nem rendeltünk határidőt. mikor és hogy teszek. A tradingjei periodikus értékelése gyakran ad értékes utalásokat trading-stratégiája tökéletesítésére. 35 . mint ahogy ez életünkben sok tervezett dologgal előfordul. Mert ha nem teszi meg ezt. A trading-napló is csak akkor ér valamit.Szabjon meg feltétlenül egy meghatározott időt a bejegyzések megtételére. amíg már késő lesz. Az üzlet leírása Küldetés Ahhoz. életöröm és biztonság mellett. hogy mára elég volt a tradingből. siker a legfontosabb értékek az egészség. Példa egy üzleti és trading-tervre Áttekintés Ez az üzleti terv operatív segítségül szolgál elektronikus daytrading-üzletemhez. mint 15 év) rendelkezem a piacokról. boldog és megelégedett életet élhessek. A tradingben nincsenek igazságtalan döntések vagy megítélések a teljesítmény tekintetében.

Az úgynevezett record keeping-et (feljegyzések készítését) és a megbízások felügyeletét viszont egy munkatársam végzi. Kiegészítésként további elméleti alapokat biztosítottak közgazdaság. Terv vészhelyzetre: Műszaki kimaradásokra (telefon/internet) és váratlanul fellépő stressz-szituációkra is van terv. mind pedig más piaci résztvevők viselkedéséről szerzett pszichológiai tudásomon és saját pszichológiámon alapul. például mobiltelefonon. Súlypontszerűen a DAX. mivel daytraderként jelentős szolgálatot teszek. Ott a piactól és mentális állapotomtól függően 22:15-ig kereskedek. A tradingre vonatkozó pontos közlések a trading-tervben találhatók. a Bund valamint az e-mini S&P határidős termékekkel kereskedem. Gazdálkodás az idővel: Reggel a DAX-szal kereskedem nyitáskor. 4. 36 . aztán elmegyek az irodába. Különböző befektetési szemináriumokat látogattam és vezetek egy tradingnaplót. Legfontosabb eszközökként megemlítendő több számítógép backupszámítógépekkel.és üzemgazdaságtani tanulmányaim. Műszaki kimaradásoknál mindig rendelkezésemre áll egy backup-kapcsolat. ami segít nekem. hogy állandóan továbbfejleszthessem és javíthassam magam. Ha váratlan helyzet lép fel. pl. így teljes egészében a tradingre tudok összpontosítani. életévemtől kezdve). Az írásos dokumentációk a trading-idő alatt készülnek. A hivatalban ezenfelül még bérelt vonalakkal is rendelkezem a legközelebbi internet szolgáltatókhoz. Üzletmenet Otthon dolgozom és kiegészítésként van egy külső irodám. lapos képernyők és biztonságos internet-kapcsolat. Az összes piac. A daytrading momentum-trading stratégiákon alapul és trend-orientált. Mindkét munkahely optimálisan felszerelt. elektronikus tőzsde. amelyeken kereskedem. amelyekből a tradingnél profitálok. valamint egy második független vezeték vészesetekre. 9:00 órától kb. Szervezet: A trading-döntéseket egyedül hozom meg (lásd trading-tervet). A piaci előkészület (lelki próba és kockázati terv felidézése) és a levezető feladatok (trading-napló és áttekintés) az autóban az iroda felé és sport közben kerülnek elvégzésre. 11 óráig. amelyek alátámasztják tradingemet. kivéve az ünnepnapokat. így hozzájárulok a működéshez és az optimális ár megtalálásához a világpiacokon. Szünetet 17:30 és 19:00 óra között tartok. baleset a családban vagy nagy hibák. 1. a kereskedés azonnal leáll és csak akkor folytatódik. 2. likviditást generálva a piacoknak. amelyik mind többéves piaci tanulmányaimon (14. már a Küldetés címszó alatt világosan megfogalmaztam.Áttekintés és történet Átfogó trading-háttérrel rendelkezem. Termékek és teljesítmények A teljesítményeket. ha a stressz okozója kiküszöbölődik. Általában a hét öt napján kereskedek. néha belépek Euro Stoxx pozíciókba is. így gyors és tisztességes megbízás-teljesítést várhatok el. De mások is profitálnak tradingemből. 3.

mint az intézményi kereskedők. hogy elő tudom idézni azt a hangulatot/érzést. de tudom. nagyobb összegeket gyorsan elhelyezni vagy kivonni anélkül. Ez a kombináció gyorsan a „birtokolni akarok" (akarom az XY nyereséget) állapotába hajt. Ez nem azt jelenti. Megtanultam. hogy nincsenek alapelveim. egy túl erős cél-orientáltság. ezzel kapcsolatban. A „birtoklás" polaritása . és a készség gyors döntések meghozatalára és ezen döntések végrehajtására és módosítására is. Csak kis hányaduk (mintegy 15 százalék) sikeres. Versenytársaim közül sokan rendelkeznek ugyan nagyobb büdzsével. Szervezett vagyok. Daytraderként. A hatalom.Versenytársak Az intézményi traderek mellett kereken öt százalék kiskereskedő van a future-tőzsdéken. az én tapasztalati szintemen nincsenek hátrányaim versenytásaimmal szemben. ez az én legnagyobb előnyöm a többi piaci résztvevővel szemben. mellyel ezt a gyengét általánosságban ki tudom küszöbölni. mikor jobb egy álláspontot feladni. hanem azt a szükséges rugalmassággal követem is. ez azonban a daytrading-nél nem jelent előnyt.veszteségeknél a „nem birtokolni" . így nem csak ki tudok dolgozni egy tervet. 2. eddig azonban még nem találtam olyan koncepciót. Gyengém a türelmetlenségem és. Sok piacon nehéz ily módon kereskedni. 1. amely a leghasznosabb az éppen megoldandó feladathoz). hogy abban a helyzetben vagyok. Az én kiváló trader minősítésemmel ugyanolyan hozzáférési lehetőségekkel rendelkezem az elektronikus tőzsdékhez. amelyeken kereskedek. hogy érzéseimet kontrollálom és a legrövidebb időn belül produktív állapotot teremthetek a megoldandó feladathoz. Gyors és biztos hozzáféréssel rendelkezem a tőzsdékre és nem kereskedek parkett-tőzsdékkel. hogy a piacot magát befolyásolnánk. Erősségeim az alapvető tudás azon piacok működésmódjáról. hogy érzelmeimet csak magam kontrollálhatom. 37 . Ezt a gyengémet fegyelemérzetemmel le tudom küzdeni (még egyszer: fegyelem azt jelenti.improduktív érzeteket kelt. Rugalmas vagyok és ezért nem hajlok az általánosításra.

Trading-költségvetés Az alábbi állandó költségeim vannak      Irodabérlet Adatszolgáltatás Kereskedelmi platform Internet Telefon Ezenkívül tervezem a költségvetés kibővítését    Szemináriumokra Számítógép-programokra Konferenciákra 2. Cash flow kimutatás    3. költségvetés) Net cash flow Nyereség és veszteség-kimutatás Mérleg 38 . Nettó bevétel Kiadások (Id. 4.Pénzügyi információk 1.

Azt hiszem. hogy ezen résztvevők tömegpszichológiai viselkedésmintáiból adódik a legnagyobb befolyás a piacokra. ehhez meghatározom a trendet a 60-perces charton az alábbiak szerint: Magasabban álló csúcsok és magasabban álló mélypontok: növekvő trend Mélyebben álló csúcsok és mélyebben álló mélypontok: csökkenő trend. Létezik tehát a piacon egy rend. Éppúgy kereskedem korrekciós hullámokkal. mint impulzus-hullámokkal. 39 . mindig ugyanolyan struktúrák alakulnak ki a piacon. de emellett figyelem a 60-perces és napi chartot is. Az összes rendelkezésre álló információ már figyelembevételre került az árképzésben. Ezen viselkedésminták vezetnek a piacon újra és újra hasonló struktúrákhoz. Technikám A piacokat candlestick-chartokon figyelem és megkísérlek Elliott-hullám-mintákat azonosítani. A chartokon változnak az időbeállítások. hogy ezeket a struktúrákat azonosítsam és ebből egy árfolyammozgást vezessek le.Az én trading-tervem (kivonatosan) Filozófiám A tőkepiacokon sok különféle résztvevő jelenik meg. Ez az elmélet főképpen impulzus és korrekciós mozgásokat különböztet meg. emellett többnyire egy trend irányú szempontot követek. Mivel pszichológiai mindentudók mindig ugyanazokat a viselkedési formákat hozzák elő a piaci résztvevőknél. Megkísérlem. hogy a trenddel kereskedjek. Összes trading-döntésem alapját az „Elliott-Hullám" elmélet képezi. mindenestre daytraderként legfőképpen ötperces-chartokat használok. amelynek magva az. Az én feladatom. főleg a mozgások természetes rendjéből indul ki. hogy a piac meghatározott struktúrákban mozog.

hogy csak 1. Amint egy másodlagos mozgás véget ér.A tervezetthez képest egy kedvezőbb nyitóár beállítása. ha a hozam (az árfolyamcél és vétel közötti különbség) 1. amikor belépek a piacra. mégsem lépnek fel veszteségek. amelyik ebből a számolásból következik Kiszámolom a hozam-kockázat arányt Figyelembe veszem az alternatív lehetőségeket. 40 . lesem. mert egy szupport-zónába kerül vagy egy teljes korrekciós struktúra keletkezik az Elliott-hullámok után. mint amennyi egy veszteségnél elvész. azaz egy pozíciót csak akkor veszek fel. A legfőbb elv. Megkísérlek ezeken a fő-trend ellen irányuló másodlagos mozgásokon belül a trenddel spekulálni. hogy hosszútávon stop alkalmazása mellett elegendő egy 50 százaléknál alacsonyabb találati hányad pozitív teljesítmény eléréséhez. Mielőtt a pozíciót megnyitom. az árfolyam le-(fel)szúrásakor teljesülhet. Ez azt jelenti. A pozíció nagysága meghatároz egy speciális money-management algoritmust (lásd később a 12.5-ször magasabb. itt is „meghúzom a vonalat a homokban". míg befut a célzónába Potya-limit beállítása Időegység csökkentése. akkor 0. hogy még ha csak egy harmada sikeres is a tranzakcióknak.A 60-perces charton minden elsődleges trendet több ellentétes irányú mozgás. mikor a legjobb a belépés. Ha a befektető átlagban nyereséges trade-eknél el tud érni kétszer annyit. Ez abból indul ki. Lesben-állás Piac figyelése.33 százalékos találati hányadnál már nullában van (break-even) . amelyik trendje azonos. mint a kockázat (különbség a vétel és a stop között). mert egy nyereségnél kétszer annyit lehet nyerni. megállapítom. mint a veszteséges trade-eknél. amelynél ez a számolás már nem lenne tartható Megállapítom azt a célt. ami pl.ajánlati könyv Kitörés Potya-limit Ezután következik az a fázis. például egy percre (az előbbi ötperces chartról) és számolást végezni Vétel teljes struktúra mellett Feltűnőségek . illetve arra hangolom magam.5-nél magasabb hozam-kockázat aránynál kereskedem. hogy a preferált számolással nyerek Megállapítom azt a pontot. A belépésnél a következő lépéseket hajtom végre:      Hiszem. úgynevezett másodlagos trendek szakítják meg. pozícióba lépek. Megjegyzés: Potya limit . A belépésnél a következő lépéseket hajtom végre: Belépés A befektetési döntések megtételére technikai elemzés és piaci hírek alapján saját elhatározás szerint kerül sor. fejezetben).

hogy lépek ki a pozícióból. Az érzések külső kontrollja fegyelemmel. az exit-szabályaim határozzák meg. fejezetben.  Tévedés (error) történt  A trading-környezet jelentősen megváltozott Megbízást ellenőrizni Megbízást elküldeni A teljesülést ellenőrizni Stopot beállítani Stopot ellenőrizni - Ismételt belépés Egy lehetséges újra-belépés csak akkor történik.  A stopot a relatív csúcsokhoz / mélypontokhoz igazítom. Ezenkívül a pozíciót a nap végén lezárom. agresszív stopot alkalmazok vagy limitálok. piaci fázis. megkezdem a pozíció leépítését. ha stressz-kiváltók jelentkeztek vagy szorít az idő. 41 .) Tradinget megszakítani. Ha elérem a trading cél-zónáját. ha ismét jó hozam-kockázat arány alakul ki. Mentális előfeltételek Nincs trading. Ennél a felügyeletnél a fő feladatok: Stopot pontosan beállítani. Az érzéseknek függetleneknek kell maradniuk a trading eredménytől. -idő és stratégia szerint. Ehhez felügyelnem kell a tradinget. ehhez két technikát használok:  Időstop : Ha egy pozíció nincs maximum a választott időegység négyszerese után pluszban (ötperces chart esetén tehát 20 perc). (A kilépést résztelesen taglalom a 9.Akció Market ordernel pontosan figyelembe venni a likviditást! Kilépés Amint a belépést végrehajtottam.

Lehetséges. Tanulmányokból kitűnik. amelyek vezérelnek.4. ha nem milliói érik az embert. Az összes információ. a könyv súlya. mivel az új fejleményeket gyakran már túl későn ismerjük fel. ez az általánosítás folyamata. ha meg van győződve arról.2 százalékát észleljük valójában. betűk. amelyek viselkedésünket vezérlik. a maradék kiesik. Agyunk három mechanizmust alkalmaz a rendelkezésünkre álló információk feldolgozására. Csak töredékük jut el hozzánk. Milyen mechanizmusok is azok. Információk általánosítása Egy másik mechanizmus arról gondoskodik. hogy a piac medve fázisban van. Környezetünk tele van különböző információkkal. aki éppen ugyanabban a szobában tartózkodik. szűrőn jut át. . hogy kihagyja ezt az információt véleménye kialakításánál és a számokat egyszeri kirívó adatnak tekinti. Miként működik az agyunk? Mit gondol. és így tovább. emberek a vizuális információknak csak 1 . fennáll annak a veszélye. Információk elhagyása A legtöbb információ nem is jut el a tudatunkig. hogy a piac medve fázisban van. hogy eligazodhassunk bennük. hogy önmagunkat és trading-hibáinkat jobban megértsük. hogy még a vételi jelzéseket sem veszi észre. Produktív meggyőződések a master-tradereknél jelentősen magasabb teljesítőképességet biztosítanak. a mondatok. mennyi információ áramlik ön felé. amelyek ezt a meggyőződését alátámasztják. amelyek az Ön véleményével ellentétesek . A papír színe.. ha koncentrálunk rájuk. főként olyan információkat venne fel. hogy Ön egy csomó vételi jelzést figyelmen kívül hagy. Ezalatt azon információk általánosítását 42 . míg ezeket a sorokat olvassa? Gondoljon csak utána. amelyet épp' a kezében tart. mivel azok tudat alatt kiszűrődnek. Ha aztán például gazdasági adatokat hoznak nyilvánosságra. hogy mi. amely felénk árad. Ha azt hiszi. Nagyon valószínű. mielőtt tudatosan észrevennénk.. Ez a mechanizmus redukálja a környezetünkben az információkat olymértékben. Információk ezrei. megfoszt viszont bennünket lehetséges cselekvési alternatíváktól. Hit-rendszerek A dogmák olyan meggyőződések. Az elhagyás folyamata segít ugyan az agynak az információ-áradat feldolgozásában. a világosság a környezetében. amelyeket csak akkor észlelünk tudatosan. szavak. a személy. hogy a felénk áradó információkat könnyen fel lehessen dolgozni.például a munkaerőpiacon létrehozott új munkahelyek jelentős növekedése -. milyen információkat észlelünk tudatosan és melyeket hagyjuk ki? Ezen kérdés tisztázása segíthet nekünk abban.

és a szelektív észlelés folyamata kezdetét veszi. azt nem tudja. Az információk egyszerűsítése megkönnyíti felvételüket tudatunkba. A tradingnél például mindig akkor torzulnak információk. 43 . hogy a short-spekulációk veszélyesebbek. hogy azok beleüljenek az általunk ismert mintákba. ha olyan gazdasági adatokat hoznak nyilvánosságra. mert a gondolati modellek többnyire más modellekhez is kapcsolódnak (lásd még a következő bekezdéseket a dogmákról). A dogmák meggyőződések. Hogy ez sikerül-e. mert ezekben végtelen kockázat rejlik. torzításáról és általánosításáról. mint a piac. Dogmák a bizonyosság érzetéből keletkeznek. mint az új információ miatt a gondolati modellt módosítani az új információ bedolgozása érdekében. megháromszorozódhatnak vagy megtízszereződhetnek.talán még azzal a következménnyel együtt is. hogy Ön sokszor fog short-lehetőségeket túl kockázatosnak tartani és a long-oldalt részesíti előnyben. és milyen formában. referenciaélményeink és képzelő-erőnk alakítják ki. Viselkedésünket dogmák határozzák meg Tehát ez a három mechanizmus gondoskodik az információk megszűréséről. hogy a részvénypiacon bullmarket van. mint azzal részletesen foglalkozni . hogy elhagyja-e az információt. Ilyen általánosítást foganatosít például. Például azt hiszi. amellyel egy meghatározott tényállás révén rendelkezünk. amelyeket Ön másképpen értelmez. tudásunk. ha bizonyos abban. amely beleszól az információk feldolgozásába. miként torzítsa vagy általánosítsa azokat? A dogmáink felelnek azért.értjük. habár tulajdonképpen a rossz gazdasági helyzetet tükrözi vissza: a jegybank fel kívánja lendíteni a gyengélkedő konjunktúrát. csupán torzítja az információt azzal. Végső soron egy érték legfeljebb értéktelenné válik. De milyen ismérvek alapján lesznek megszűrve az információk? Miként dönt agyunk arról. Ezeket környezetünk. mint a long-trading" fog gondoskodni arról. tehát nullára esik -felfelé irányban ezzel szemben az értékek megduplázódhatnak. Könnyebb egy információt a gondolati modellhez igazítani. mint a long-trading. hanem még esik is egy idő után. hogy ezt a csökkentést pozitívnak értékeli. Ezzel a bizonyossággal mélyül el bennünk egy meggyőződés. az információk olyan torzításának folyamata. Egyszerűbb egy információt a mi személyes gondolati modellünkbe belepréselni. Ez az általánosítás: „A short-spekulációk veszélyesebbek. Az elhagyás folyamata segít nekünk általánosításaink megtartásában. hogy elfogadott véleményeket vagy gondolatformákat kellene megváltoztatnunk vagy hozzáigazítanunk. tapasztalatunk. hogy milyen információkat kap meg agyunk. amelyeket észlelünk. Egy kamatcsökkentés után alig emelkedik a piac. Információk torzítása A harmadik mechanizmus. A kamatcsökkentés az Ön számára pozitív jelzés.

Ezernyi meggyőződést hordozunk magunkkal. Nincsenek mélyen meggyökeresedve. Éppígy a leggyengébb dogmák a környezetünkről . A mi dogmáink úgy épülnek fel. hogy a pénz megrontja a jellemet és csak rosszat hoz. mint a Pepsi. hogy tudunk úszni. Ha azt hisszük. viselkedésünkről. Ha egy dogmát a piramis alsóbb szintjein megváltoztatunk. hogy a határidős ügyletek jobbak. kapacitásunkról. viszont az összes alábbi szint támogatását igénylik. Vagy a Coca-Cola jobban ízlik. Ha azt hisszük. hogy a szójaburger jobban ízlik. A viselkedésünket meghatározó dogmák tehát az összes alsóbb szinten megtalálhatók. hogy konzervatív befektető vagyok. a viselkedési szinten. ez azt jelenti a kapacitás-szinten.ezt az előadó öt óra alatt könnyedén érthetővé teszi a hallgatóság előtt. okosak vagyunk-e vagy buták? Aszerint fogunk kereskedni is. Hiszünk-e Istenben? Jó-e a világ vagy rossz? A szellemiség kérdései határozzák meg az összes többi dogmát. Az A-rendszer jobb. A dogmák további szintje a kapacitásunkról szól. A következő szintet az önazonosságunkkal kapcsolatos meggyőződések képezik. akkor viselkedési síkunkon soha nem fogunk spekulálni és a részvényeket kétes pénzbefektetésnek tartjuk. és immár meggyőződötten vallom. 44 . mint egy piramis. a piramis alapjánál találhatók szellemiségünk dogmái. értékeinkről. beugrunk a vízbe. hogy nem eszem többé húst. Ha nem hisszük. Ha például azt hisszük.hogy például az a véleményünk. ennek következményei kihatnak az összes fölérendelt szinten.összeomlik az egész. hogy spekulatív befektetők vagyunk. mint a B-rendszer . Ugyanő viszont aligha tudja megváltoztatni egy szeminárium során a résztvevők önazonosságról és szellemiségről alkotott dogmáit (hacsak nem veti alá hallgatóit egy agymosásnak). egyébként nem. Ha én anti-vegetáriánusként megváltoztatom értékítéletemet. akkor határidős ügyletekkel is kereskedünk. mivel ez viszonylag könnyű. hogy megváltoztatom étrendemet és a környezeti szinten. mint a barchart-os. Meggyőződéseink hierarchikusan rendezettek. hogy a candlestick-es jobb chart-ábrázolási mód. Ha én azt hiszem. Alul. óvakodni fogunk segítség nélkül a vízbe menni. Egy felsőbb síkon lévő meggyőződést egy eggyel lejjebb lévőnek kell alátámasztania. hogy az állatok éppoly' értékesek. A traderek viselkedésében valódi változtatásokat nehezebb véghezvinni. Ha legalulról húzunk ki egy dobozt . A legtöbb tradingről szóló könyv és szeminárium megkísérli a dogmák megváltoztatását a környezet szintjén. mint az emberek. A környezetünkről alkotott dogmák könnyen kicserélhetek. dogmákat környezetünkről. Az értékekkel kapcsolatos dogmák ugyancsak meghatározzák viselkedésünket. mint a részvények. Kölcsönösen szükségük van egymásra és egymásra épülnek. nehezen jutok el ahhoz a meggyőződéshez. mint egy doboz-piramis a szupermarketekben. önazonosságunkról és lelki beállítottságunkról. Nyerők vagy vésztők vagyunk-e. mint a hamburger. ahogy értékeljük magunkat.

akkor lehet róla meggyőződve. Belső reprezentáció Minden ember átéli saját realitását A belső reprezentáció olyan. ha az úgynevezett szent háborúban egy bombával az embertömeg közepén a levegőbe repítjük magunkat. az NLP (neurolingvisztikus programozás) alapítói így fogalmazzák ezt meg: „Az emberek közül sokan felismerték a történelemben. Nincs valóság. annál kevesebb lehetőség fog Önnek kínálkozni. mivel minden embernek más a meggyőződése és ezért a világot is másként észleli. Mert csak akkor kapja meg a választási lehetőségek sokaságát. Bizonyára nincs olyan trader. amelyekben kiválóan kereskedett. Ezek a referencia-élmények bíztatják arra. egy dogma világosan különbözik egy elképzeléstől. ha ezt a mondatot el is mondja magának. hogy mestertraderek lesznek. Bandler és Grindler.és jó néhány ártatlanét is. Egy meggyőződés." Ez a folyamat kísér el minket a tradingnél is. hogy komplex realitást teremtsen meg magának. Aszerint fogunk kereskedni. Ezért fontos. Önnek van egy sor elképzelése. nos. ha Ön valóban biztos ebben. Minél több referenciaélményt tud feleleveníteni. hogy miként észleljük ezt a piacot. annál biztosabb lesz meggyőződései alépítménye. és már több trading-krízist is átélt. de nincsenek erről meggyőződve. 45 .Nincs valóság . ez a dogma megsemmisíti saját létünket . hogy 72 szűz vár ránk repesve a mennyben. mint egy számítógép-program. Objektív valóság nem létezik. Minél több referencia-élménye volt. hagy el vagy torzít információkat. Az elképzelések természetesen átváltozhatnak meggyőződéssé. Meglehet. Sokan talán elképzelik. hogy visszaemlékezik egy nagyon jó eredmény sorozatra. Meggyőződéseink leképezik a világ belső modelljét. aki egyetlen trading-hibát sem követett még el vagy nem élt át veszteséges szakaszokat. amelyek dogmáit tulajdonképpen nem támogatják. Ez a valóság olyan. Általánosítással. mint egy kártya: meghatározza viselkedésünket. csak a mi személyes elképzelésünk a piacról. annál nagyobb a bizonyosság és a dogma is megerősödik. mind negatív élményeink. A dogmák vezérlik viselkedésünket és észlelésünket. Az emberek legjobb választásukat a rendelkezésükre álló lehetőségek közül teszik meg Minden meggyőződésünkből nyerhetünk valamit. elhagyással és torzítással épül fel és fejlődik ki személyes valóságunk. ha Önnek például referenciaélményei voltak. ha elegendő referencia-élményhez tudunk visszanyúlni vagy valamit igen intenzíven el tudunk képzelni. amelyekben azonban még nem igazán hisz.csak a világ belső reprezentációja A dogmák igen erősek. Egy témához lehetnek mind pozitív. Lehetőségeket ad nekünk. viselkedésünket egészen az önfeladásig befolyásolhatják. Csak akkor. Minél erősebben általánosít. hogy higgyen. hogy ügyeljen arra. amit mi átéltünk. amely meghatározza viselkedésünket. hogy óriási különbség van a világ és aközött. Ha azt hisszük.

ez többnyire félelmet idéz fel. lejárat júniusban. Szemrehányásokat tesz magának. magyarázták.Bizonyára tudnak pozitív élményeket is felhozni. Ezen referencia-élményének tartósan negatív megítélése ahhoz a meggyőződéshez vezet nála. De a jövőre nézve nem zárja ki az opciós tradinget.az opciók nem neki valók. Az volt a célja. de különböző dogmáik miatt más-más következtetést vontak le belőle. Mindkét befektetőnk különböző realitást alakított ki. mindkettő vásárol tíz Telekom-call-t. hogy az opciós trading más. Elköszön attól a céltól. Milyen referencia-élményekre akar koncentrálni: a jókra vagy a rosszakra? Ebben Önnek kell döntenie. jelzésnek. mivel a részvény ár nincs a strike ár felett. Egy meggyőződés megóvhatja Önt további rossz tapasztalatoktól. Az év júniusában a Telekom-részvény ugyan 15 eurón áll. Találja ki: melyik az! Miként befolyásolják meggyőződéseink kereskedésünket Képzeljen maga elé két tradert azonos háttérrel. elővigyázatlan volt . Ehhez hozzájárul az időérték-veszteség. amely megmutatja neki. Mindkét tradert ugyanaz az élmény érte. strike 15-el. A B befektető valóságában a jövőben nem lesz már több opció. Mindkettő részvényekkel kereskedik és eddig sikeresek voltak. Most azt a döntést hozzák. Mégis. hogy kissé spekulálni fognak és meg akarják vásárolni az első opciót. nem pedig maguk az események. Már tudja. ha opciókkal akar sikeresen kereskedni. Továbbra is az a meggyőződése. némi gondolkozás után meglátja a pozitívat is első tradingjében. hogy az opciók csak szerencsejátékosoknak valók. hogy ezek közül melyik fontos Önnek és szolgál referencia-élményként. és realitása szerint azzal nem lehet pénzt keresni. Ezután az opciókkal szerzett referencia-élmény után az A-trader bénultnak érzi magát. Az érdekes csak az. Tegyük fel. hogy kevesebb múlik a ténylegesen átélteken. 46 . mint a részvény-trading és hogy neki van még tanulnivalója. hogy opciókkal pénzt kereshet. és ettől kezdve abban a meggyőződésben él. és az opció veszít értékéből. Ő is elhibázta a célt. hogy opciókkal keressen pénzt. hogy miért kereskedett az opciókkal. hogy még sokat kell tanulnia. ez a cél azonban láthatóan elhibázott. mivel az opcióknál elszenvedett veszteséget különbözőként észlelték. azt hiszi. A kérdés csak az. hogy melyik nézet ad számunkra erőt és segít bennünket. A befektetési sikert az határozza meg. Azt tapasztalati kincsnek tekinti. Közvetlenül a tranzakció után a részvény kurzusa lefelé indul. hogy az opcióval pénzt keressen. mint azon. A B-trader viszont még bénultabb: ő csalódott. ha opciókkal óhajt kereskedni. miként észleljük az eseményeket. ő azokat használhatatlannak tartja. hogy opciókkal nem tud pénzt keresni. Ezzel szemben az A befektető realitása komplex. de az opció értéktelen. Ha a rossz élményeire koncentrál.

Ha Ön azt hiszi. amelyek beszűkítik lehetőségeinket. Az a trader például. mivel hiányzik náluk az esemény megfelelő megjelenítése. hogy van egy módszer. Aki azt hiszi. mellyel a piaci mozgások megjövendölhetek. Ha nem rendelkezünk az események mindenben megfelelő belső megjelenítésével. hogy pénzét opciókkal elveszítse. amelyeket magunkban hordozunk. akkor sok időt és energiát fog ennek a módszernek a megtalálására fordítani. akkor nagyon jól elő kell készülnöm és minden esetben stopot kell használnom".például ebben a formában: „Ha opciókkal akarok kereskedni. Miért? Mert a trader belső modellje azzal. hogy a határidős ügyletek kockázatosak. aki állandóan megkísérli egy rossz helyzet okait megtalálni. Ha azonban ugyanő módosítja dogmáját . Ez a dogma megfosztja Önt sok jó shortlehetőségtől Sok sikeres trading-stratégia szóba sem jöhet Önnél. hogy más módszerek után nézzen. Mindegyik meggyőződés. amely állandóan beleütközik a trading aranyszabályába: A veszteségeket alacsonyan tartani. Nincsenek hamis dogmák. miként teremtenek a felsorolt dogmák olyan realitásokat. Az ilyen belső modell nem megfelelő. nehezen fog lelkesedni ezért a befektetési eszközért. megpróbálja a helyzet helyességét igazolni. Van sok ember. Sok meggyőződés van. amelyek határok nélküli realitást teremtenek. Ha Ön azt hiszi. a tradingnél elvben több pénz kereshető a long-oldalon. de ez a dogma védi is őt attól. mivel belső modellje minden short-jelzést rosszabbnak értékel a long-jelzésekkel szemben. Szemmel látható. hogy ezt az eszközt a jövőben még használja. Ez a dogma korlátozni fogja Önt. akkor ez a meggyőződés már segítőkész és produktív. amelyekkel előre megmondható a pénzmozgás. mert nem teremt további lehetőségeket a veszteség-csapdából való kijutásra.Meggyőződések (dogmák) a tradingnél Hogyan blokkolnak minket A trading-siker komplex belső modelleket és mindenben megfelelő produktív dogmákat feltételez. amelyet magáévá tett. hogy okokat keres. mert olyan viselkedést hoz létre. hogy rugalmasan kereskedjék. amelyek gátolják a tradert. Találja meg: mely' meggyőződések akadályozzák Önt és fejlesszen ki megfelelő dogmákat. hogy igazolhassák azt. Sok trader újra és újra megismétli hibáját. Ennek következményei nagy veszteségek. eddig megfelelt egy céljának. amelyek támaszul szolgálnak a tradingnél. amelyekkel a piacon pénzt kereshet. Ezek az erők viszont hiányozni fognak a tradingnél más feladatokhoz. aki azt mondja: Többé nem kereskedem opciókkal . nem tudunk sikeresen kereskedni. Nem is produktív. 47 . csak olyanok után. ami a hibát feltételezi. mivel aligha hajlik arra. soha nem lesz olyan helyzetben.megfosztja ugyan magát attól a lehetőségtől.

Csak ezen előfeltétel mellett lehet befolyásom a nyereség vagy a veszteség nagyságára és összpontosíthatom erre erőforrásaimat. mi van e mögött az általánosítás mögött. Minden embernek ezernyi meggyőződése van. amely bőven OTM-ben van? Normál esetben az ilyen opció csak pár centet jegyez. egyúttal általánosítás. amelyek aztán segítőkészek lesznek egy trader-stratégia kifejlesztésénél. hogy miként fogalmaztuk meg azokat. hogy ezek támogatnak engem a tradingnél. mivel az árrés miatt garantáltan állandóan kistoppolnák. Egyik trading-szabályom például úgy hangzik. hisz' az egyes eredmény csak véletlenszerű. Ez a trader mindig azt hiszi. meggyőződése. amelyek támogatják. Tényleg mindig be kellene határolni a veszteségeket? Nincsenek olyan befektetési lehetőségek. miért vállalom és milyen hatásai vannak belső realitásomra. ha veszteség ér. Ha például azt mondom: Az egyes trade eredménye véletlenszerű. hogy mindig be kell határolnunk veszteségeinket. amelyeknél a stop nem ésszerű vagy akár nem lehetséges? Hogy' néz ki például egy opció. Aki megnézi. Lehetséges-e egyáltalán a veszteségek kizárása? Biztosan nem. de nyereménye sokszoros lehet. akkor nem tudja ezt az opciót megvásárolni. mert produktív és nem korlátozó. Tudom. Gyakran fel sem tűnik. Minden meggyőződés. akkor ez a dogma támogat engem. amelyet nem tudok megjátszani. veszteségek. Ön maximum a vételárat veszítheti el.itt nem is tudja veszteségét behatárolni. Sok tradernek az a meggyőződése. Az „opciók az ördög szerszámai" . akkor az ebből eredő korlátozás először nem is felismerhető. Ha az ilyen opcióknál mindig stopot akar alkalmazni. Ennek a hitnek gyakran igen negatív hatása van a traderre. Vagy a tőzsdei bevezetés előtt álló cégekben . Az ilyen gondolatok viszont gyengítik az önbizalmat. Mit jelent számukra a piac. hogy a trade nyerő vagy vesztő. tisztában kell lennie azzal. ha veszteségei vannak.Miként támogatnak minket a dogmák Ha olyan dogmákat óhajt keresni. így fennáll annak 48 . Sok trading lehetőség van. amelyről ez a könyv szól. mit jelentenek a nyereségek. és nem másokat. mert ezt a szabályt felállítottam. Ha Önnek pl. Ezért tudok gyorsabban dönteni. Azért választottam ezeket.5-szeresét. hogy úgysem tudom befolyásolni. hogy a veszteségek rosszak. Láthatja. Veszteségek mindig is lesznek. Vannak olyan dogmáim is. amelyek korlátoznak engem. akkor nem gondolkodom annyit a belépésen. hogy csak olyan hozam-kockázat arányú trade-be lépek be. a tradingről és a spekulációról? Mindezen meggyőződések támogathatnak vagy akadályozhatnak bennünket aszerint. ez a dogma támogat engem.ez egy világos általánosítás. Mivel azonban tudatában vagyok ennek a korlátozásnak. Ez erősséget jelent előnyt a többi traderrel szemben! Ezenkívül nem leszek csalódott vagy kedélyvesztett. hogy valamit rosszul csinált. egy sorozatos veszteség? Mit gondolnak önmagukról. mennyire hajlunk általánosításokra. amelyeknél megnyerhetem kockázatom 1. Ha tudom. hogy a legtöbb korlátozás általánosításból következik. nem jelent számomra problémát. komplexebb meggyőződéseket nyerhet. mert hiszem.

hátha elkerülheti a rosszat. Sok trader úgy válaszol arra a kérdésre: „Mit jelent a piac Önnek?". amely azt sugallja.veszélye. 49 . Ezenkívül kérdezze meg magától. hogy elmélyülten foglalkozzék a piaccal. Abban reménykedik. azaz elveszik a kedvét. Önértékelése nem szenved csorbát. Aki azt hiszi. amelyek támogatják Önt Az első lépés segítőkész dogmák felleléséhez az. ha egy bizonyos állapotot egy eseményhez kapcsol . hogy tisztán lássunk dogmáink terén. milyen célt tudna egy másik és talán jobb megfogalmazás elérni? Van polaritás dogmáiban? A polaritások többnyire veszélyesek. ha a trader a fenti helyett azt a dogmát alkalmazza. ellenőrizze mindegyiket: Miként korlátoz engem ez a dogma. annak nehézségei lesznek azok realizálásában. Egy példa erre a dogma: „A nyereségek motiválnak engem. hogy a következő esélyekhez ne jusson túl drágán. hogy felsorolja minél több meggyőződését. megfosztva magát ezzel a jó döntések meghozatalának lehetőségétől. Ez a meggyőződés igaz ugyan. ha veszít.a kínálat és a kereslet összetalálkoznak? Az én dogmám a piacról az. nem produktív. A traderek gyakran sorolják az eseményeket a „jó" vagy a „rossz" kategóriába és ezeket érzésekhez kapcsolják. Ugyanis ha túl tárgyilagosan fogalmazott. aligha lesz produktív az Ön számára. mert a forrás pozitív hangzású és ott esélyeimet meglelem. hogy a veszteségek a tradert demotiválják. Mi van akkor. egyszerűen írja ezt: A veszteségek hozzátartoznak az üzlethez. mivel nincs összefüggés a meggyőződés és az önértékelés között. de aligha ösztönzi a tradert. mert ez a nagyobb pontosság biztosítéka. Ennek következménye lehet. vagy csak átvette valahonnan ezt a tételt? Minél őszintébben és pontosabban igyekszik dogmáit összefoglalni. hogy a veszteség a következő esély ára? Ez a meggyőződés támogatja őt. mert közvetve hatnak és a negatív hatást emiatt gyakran nem vesszük észre. hogy a trader veszteségspirálba kerül. Gondoskodni fog arról. hogy a tradernek ilyen állapotában kétségei támadnak.például: „A nyereségek motiválnak engem. hogy a veszteségek rosszak. hogy produktív-e a dogma. Vagy talán holnap motiváltnak erezné magát. Ha összeállította dogmái jegyzékét. ahol . Vajon valóban ez a meggyőződése. Egy hosszú hétvégén szánjon időt arra. milyen célt szolgált eddig. hogy az az én esélyeim forrása. Ezek mindig akkor lépnek fel.mint ismeretes . hogy a piacon találkozik a kínálat és a kereslet. Minden esetben fogalmazza meg dogmáit írásban." Ez a meggyőződés azonban egy polaritást is hordoz. Keressen dogmákat. A döntő kérdés: Mit jelent egy-egy esemény vagy szituáció számomra? Ha Ön például elgondolkodik a veszteségek témáján. Ez a megfogalmazás ösztönző." Az ellentétét fentebb már említettem. annál több segítségre számíthat ettől az összefoglalástól.

amelyet végig kell vinni. Milyen szűrőket alkalmazott Ön a trade-nél. El kell jutnia a meggyőződéshez. hanem kibővíti lehetőségeit. ez világos jele annak. Ha aztán elemzik a naplót. és nélkülözi a polaritásokat. hogy milyen magabiztosak vagyunk. A dogma támogatja Önt. hogy miért nem tud sok trader sikeres trading-rendszereket hasznosítani. Mindenekelőtt: ha Ön hajlik arra. akkor nehezükre fog esni a rendszert követni. hogy a traderek tárgyilagosan képesek a piacon tevékenykedni. ha meg tudják különböztetni azt. ha nyerünk. Mivel minden piaci résztvevő szűrőként használja meggyőződéseit a befektetési információknál. a rendszer pedig shortra jár. 50 . a piacon? Milyen érzései voltak a tradingnél: rossznak érzi. Mindegyik tradernek megvan a saját realitása és aszerint kereskedik. ha vesztünk. ez már jellemzően személyiségi probléma. hogy melyik dogma korlátozó vagy nem produktív. és jól. A trading-problémák improduktív és limitáló dogmákra vezethetők vissza A dogmák azon rejtély kulcsai. gyorsan fellelik. Olvassák el például a „Piacok mágusa" c.Jó módszer segítőkész meggyőződések megtalálásához sikeres traderektől „ellesni" valamit. hogy a felelősséget valahol máshol. Ez többnyire nem megy egyik napról a másikra. szinte nevetséges azt feltételezni. annál sikeresebb lesz általa. Minél intenzívebben foglalkozik vele. milyen meggyőződéseket a befektetésnél. Ha viszont a veszteségeket személyesnek érezzük. Az önértékelés problémái is gyakran jelentkeznek tradereknél. Ennek megvalósításához pszichológiai tradíng-naplót kellene vezetniük és meggyőződéseiket minden trade-nál visszakérdezniük és feljegyezniük. ha nyer? Próbálja meg ezeket a meggyőződéseket produktívokkal kicserélni. Súlyos trading-problémák lépnek fel sokszor néhány gátló dogma miatt az önazonosság vagy lelkiség szintjén. amely nem illik a tradingrendszerhez. Ha olyan meggyőződést hordoznak magukban. jónak. Sajnos igen nehéz önmagunknak becsületes választ adni arra. ha támogatást tud nyújtani a tradingnél. folyvást ugyanazt a hibát fogja elkövetni. Ha rosszul érezzük magunkat. nem mások és elsősorban nem a piac. Egy dogma mindig akkor produktív. mert például azt hiszik. ha nincs túl-általánosítva. de nem önmagában keresse. miként szűrik meg önmaguk dogmáik segítségével az információkat. könyvet. ez egy folyamat. automatikusan javíthatnak trading-eredményeiken -különösen. nem limitálja. hanem többnyire megrekedünk a „tevékenység" vagy „követel" állapotában. hogy problémáink vannak az önértékeléssel. Ha megértik. hogy személyesen Ön felelős mindenért. ami megesik Önnel .nem a sors. hogy a részvénypiacon a bika uralkodik. Ebben interjúk találhatók top-traderekkel és dogmáikkal. hogy melyik dogma motiválja és melyik blokkolja Önöket. ha veszít. amelyek segítséget nyújthatnak Önnek. Ilyen problémákkal nem jutunk el a tradingben a „lét" fokára.

hogy csúcsteljesítményeket érhessünk el. céltudatosan befolyásolhatja. a különböző hangulatokat . Hangulatok ezrei léteznek. hogy milyen hangulatba kíván kerülni. a tradinggel is megbirkózik.a mi belső válaszunk erre az eseményre a hangulat. Ezzel fenntarthatná pozícióját. Ha kezelni tudja hangulatait. és miért fűződik minden állapothoz egy meghatározott viselkedés? Egy állapotnak két fő összetevője van: az egyik a mi válaszunk 51 . amelyben éppen leledzünk.5. Önnek folyton problémái vannak a piaci ütemének felismerésénél. érzünk valamit és bizonyos hangulattal reagálunk rá. Vannak tehát hangulatok.a nyereség jelentéktelenül kicsi.és a viselkedésünk között Mi váltja ki azt az állapotot. akiknek tudatosan. ugyanaz a piaci környezet.a félelmet is hatásosan bevetni a trading tökéletesítéséhez: ez egyike a mester-traderek jelen tős előnyeinek. Állapotok és hangulatok Nem az érzelemszegény trader a sikeres! Szükségünk van érzelmekre. amibe belefogott. Ha Ön traderként csúcsteljesítményre törekszik. A tudást. hogy stratégiájával hosszabb távon nyerni fog. vagy tudattalanul sikerül magukat segítőkész és produktív állapotba hozni és ezt fenntartani. Ha ezt tudja. sikeresebbek és egyszerűbben és hamarabb elérik céljaikat. Bizonyára . hallunk. ha Ön ilyenkor önbizalommal telve erezné magát. amelyekben minden jól működik. még ha pillanatnyilag vesztésre áll is. amikor semmi sem működött jól. Gyorsan kijutott veszteséges ügyeiből. abban a helyzetben kell lennie. sőt: talán még meg is erősíthetné. biztos lenne abban. A legtöbb hangulat tudatunktól függetlenül keletkezik. Hangulatok határozzák meg viselkedésünket. amikor Önnek szinte minden sikerül? Vannak olyan szakaszok a tradingnél. Látunk. sokukról van fogalmunk. Ilyenkor minden döntés egy harc a piaccal. Már szinte kísérteties könnyedséggel képes meghozni trading-döntéseit és láthatóan mindent jól csinál. látszólag csak veszteségeket szenved és ha egyszer nyer is .sajnálatosan . Egészen másként volna. Hogyan keletkeznek a hangulatok? Létezik egy kapcsolat egy esemény . Azok az emberek. Minden ügyletet megelőz egy hangulat: hangulataink motiválnak bennünket a kereskedésben. Hangulatok nélkül bizonyára nem is tudnánk kereskedni. Ugyanaz a helyzet. nyomja nyerő pozícióit. Ismerős az érzés. miként keletkeznek állapotok és hangulatok az agyában. és a pénz csak úgy csörög trading-kasszájában. amelyek meghatározzák viselkedésünket. Ehhez tudnia kell. csak más a hangulat .és ezzel más a viselkedés. másokat talán meg sem tudunk fogalmazni. hogy kontrollálja hangulatait.átélt már olyan időket is. ami ezáltal fellép .

értékeink és tapasztalataink azok. hogy ugyanazt az eseményt másként reprezentálja? Megint hitrendszerünk. belsőleg kell reprezentálnia azt. ha egy bizonyos állapotot kíván elérni. De az is meghatározhatja állapotát és viselkedését. ez nem sikerült. légzés és izmaink feszültsége/ellazulása. Ezért olyan fontos. Némelyek megpróbálják biokémiai folyamataikat befolyásolni. amely jelentősen visszavetette a célja eléréséhez vezető úton. Az ilyen belső reprezentáció nem állítja figyelme középpontjába a sikertelenséget. belső módon reprezentáljuk. amelyet fel kell tennünk magunknak: Mi készteti az egyik tradert. azt értjük. milyen meggyőződések blokkolnak minket. Van. mielőtt egy követelmény leküzdéséhez lát: ez is kísérlet arra. Fontos kérdés. Ezúttal drágán vásárolta meg ezt az esélyt. hanem megkísérel a külső eseménynek: a veszteségnek. amely ezt a belső reprezentációt követi. Ennek az eseménynek önmagában még nincs befolyása az Ön állapotára. ahogy az eseményeket individuálisan. hogy ez a veszteség eltávolította attól a céljától. A „belső reprezentáció" alatt. Bár törekedett célja elérésére. 52 . mit gondol róla? Mondhatja magának. testtartás. Gondolhatna arra például. és a másik tradert. amit Ön egy bizonyos hangulatban elképzel. Az eseménynek először jelentőséget kell tulajdonítania. mert hangulatunk függ tőle. hogyan kell segítőkész belső reprezentációkat találni és azokat a tradingnél fellépő összes eseménynél felhasználni. Mit jelent ez az esemény. hogy a légzés által hangulata megváltozik. Inkább óvatos hangulatot idéz elő. amely befolyásolja hangulatunkat. hogy segítőkész dogmákat találjunk és tisztában legyünk azzal. amit egy eseményről gondol. Az esemény belső realizálására vonatkozóan dönthet teljesen másként is. a másik pszichológiai folyamatok. ezért a következő ügyletnek megkülönböztetett figyelmet kell szentelnie. hogy financiális biztonságot érjen el. pozitív jelentést adni. Olyan eredményt ért el. aki egy mélyet lélegzik. hogy más hangulatba kerüljenek. Mert hitrendszerünk rendkívüli befolyással bír a belső reprezentációra. Az az állapot. a cél a messzi távolba került. beállítottságaink. Lehet. Erre egy példa: Képzelje el. akkor mindig optimális állapotot tudunk magunkban elérni. hogy egy veszteség csupán a következő esély ára. biokémiai folyamatok. hogy miként reprezentálunk belsőleg egy külső eseményt. ahogy valamit elképzel. hogy Ön is változtat testtartásán. bizonyára nem frusztráció. kontroll alá kell vonnunk belső reprezentációnkat. hogy igen nagy veszteség érte. hogy szépítgetné azt. Ha megtanuljuk. Ha valaki masszíroztatja magát vagy forró fürdőt vesz.az eseményre. Rendkívül fontos az. amelyek oda vezetnek. hogy egy eseményt így. anélkül. és ha uralkodni akarunk hangulatainkon. izmai ellazulása folytán állapota megváltozik.

milyen a vércukor-szintünk és milyen más biokémiai folyamatok zajlanak éppen testünkben? Belső reprezentációnk és élettani adottságaink kibernetikai hurkot képeznek. hogyan keletkeznek hangulataink. hogy miként választjuk meg testtartásunkat. amely befolyásolja belső reprezentációnkat: ezek élettani adottságaink és az a mód. hogy amikor fáradtnak és erőtlennek érezte magát. Ezek gyakran olyan viselkedésmódok. például alkoholfüggőségben. miként lehet hangulatunkat befolyásolni a testtartás és a légzés megváltoztatásával. Tegyük fel. ha bizonyos állapotban van? Az Atrader talán hangosan szitkozódik és az asztalra csap. Sok példa van arra. Amint elkezd mély lélegzeteket venni. amelyekkel referenciaélményekkel és dogmákkal „felvértezett" agyunk egy fájdalmas hangulatot próbál enyhíteni vagy kiküszöbölni. Szélsőséges esetben már csak egyetlen reakció követheti a felindulást. Agyának van egy referenciaélménye. miután tudjuk.mindaddig. Minél többször találkozik 53 . Viselkedésmódjaink szorosan kapcsolódnak bizonyos hangulatokhoz. A hangulat és az élettani adottságok közti kölcsönhatás igen erős és mindkét irányban működik. hogy sokat mozgott. Hasonlóan egy folyamatábrához. Bizonyára átélt már olyant. Most. légzése renyhe és negatív hangulat tölti el. És rögtön eltűnt a fáradtság. fáradtnak érzi magát. izmai görcsösek. Agyunk azzal tanul. például jogginggal. A világot biztosan másként észleli. Minél gyakrabban reagálunk egy bizonyos viselkedéssel egy hangulatra. és ez más állapotot teremt nála. hogy ismétlődően mindig meghatározott idegsejteket használ . lehangoltnak és stresszesnek érzi magát. ha mérges. mennyire feszesek izmaink. Ha minden nehézkesnek tűnik. különböző individuális viselkedésminták vannak az agyunkban. mert aktiválta izmait. kezünkben a támpont ezek megváltoztatásához. hogy a kellemetlen. Azt érzi. hogy bosszússágáról elterelje figyelmét. hogy ettől fesztelenné válik és állapota megváltozik. enyhül félénksége. Miért nem reagál mégsem minden ember egyformán. azzal tudta ezt az állapotot leküzdeni. ahogy azokat alkalmazzuk: Hogy' lélegzünk. Az A-trader azt tanulta. A legszembetűnőbb ez olyan embereknél. A B-trader tanulmányai viszont azt sugallják. A hangulatok tehát a belső reprezentáció mellett azáltal is alakulhatnak. ha fáradtnak. hogy dühét szitkokkal és csapásokkal vezetheti le. A B-trader további kereskedésbe kezd. stresszes állapot alkohollal megszüntethető. míg ez a viselkedés rutinként automatikusan követ egy hangulatot. általában nagyon renyhe a légzése.A hitrendszer mellett van azonban még egy további tényező-csoport. Ezzel a tudással már kontrollálni tudjuk viselkedésünket. akik valamilyen függőségben szenvednek. azaz mindkét tényező kölcsönösen befolyásolja egymást. amelyek bizonyos hangulatokhoz kapcsolódnak. Ha félénk. annál inkább bevésődik ez agyunkba. ha energiától duzzadó állapotban van. hogy a csúf helyzetet egy újabb trading feledteti. mint akkor. hogy valaki stresszes helyzetben alkoholt fogyaszt.

hogy csak kevés trader van abban a helyzetben. hogy a jövőben stresszes helyzetekben alkoholfogyasztást javasol a kellemetlen állapot kiküszöbölésére. hogy egyáltalán megtartsak egy pozíciót Tudom. Talán túlélő marad a 54 . annál valószínűbb. Mivel erős kapcsolat van a hangulatok és viselkedések között. kiegyensúlyozott. gyorsan bonyolítok le és ezzel behatárolom a nyereséget. hogy miként viselkedem én meghatározott állapotokban a piacon. hogy kevés a kontroll. a piac háta mögött kullogok és késve lépek be. nagyon fontos. túl kis nyereségek. igen agresszíven kereskedek. kevés effektív trade Elpasszolok esélyeket. hogy a hosszú távú kereskedői siker lényeges tényezője a fegyelem. amíg a stresszhelyzet automatikusan mindig leállítható. Ezeket a viselkedésformákat az agy akkor veti be. az állapot asszociált Állapot disszociált. nehézségeim vannak. amelybe bejegyzi hangulatait. Hangulat Ideges Relaxált Szorongó Biztos Elbizakodott Céltudatos Viselkedés Ide-oda kapkodó. mint túl-tradelés vagy hatalmas kockázatok vállalása eltérítik a tradert a negatívnak talált hangulattól. Az alábbi táblázatban látható. és ha igen. túl sokat tradelek Nagyon indulatmentes. Egy pszichológiai trading-napló segítségével. hogy átlássunk ezeken az összefüggéseken.agya ezzel a tanulói tapasztalattal. Bizonyos káros viselkedésmódok. az érzés. Annál meglepőbb. vannak-e specifikus hangulatokhoz kapcsolódó viselkedés-formái. gyorsan megállapíthatja. Ennek oka egyebek mellett a fegyelem fogalmának téves értelmezése. nem veszem figyelembe az exit-jelzéseket. mikor vagyok képes a piacot nyomni Fegyelem Már kezdők számára is tudatossá válik az első fájdalmas veszteségek után. Elengedhetetlen ehhez az önvizsgálat. hogy ezt a felismerést a gyakorlatban alkalmazza. melyek azok.amelynek katasztrofális hatásai vannak a trading-számlára. hogy a fegyelem a szabályok betartásának képessége. Általában elfogadott. tudom. ha improduktív hangulat lép fel . Minden sikeres kiküszöbölési kísérlettel igazolást nyernek az agy idegpályái. Ez a meghatározás azonban kevés segítséget nyújt. Hasonló a helyzet a tradernél. több kontroll. ha tradingról van szó. hogy mit kell tennem és mikor Nagy kockázatokat vállalok. ha az illető az üveghez nyúl. a stopok túl kicsik.

Nagy tévedés volna feltételezni. hogy szemellenzősen tartsuk be a szabályokat. A fegyelem azt jelenti. becsületes választ talál. izgatottak. hogy hangulatait is kontrollálja. Ha nem teszi ezt. ha betartja szabályait. azaz nem az optimális helyzetben (hangulatban) voltunk. hogy az éppen megoldandó feladatot megoldhassuk. Nem elegendő tehát azzal a meghatározással elégedettnek lenni. parancsokat fogad. dekoncentráltak.piacon. Fegyelmezett traderek tehát minden pillanatban képesek kontrollálni állapotukat. Talán fáradtak. hanem mennyi pénzt kockáztasson ehhez. Ha ebben a döntési pillanatban enged a félelem érzésének. A fegyelem több ennél. hangulatukat. produktív módon alkalmazzák (lásd a Trading tiz lépését a 6. itt is azzal tűnhetnek ki traderek. optimális. amely lehetővé teszi számomra. teljesít és a csatában esetleg mégis elesik. hogy egy bizonyos tranzakciót elvégezzen-e. A fegyelem az éppen leküzdendő feladathoz legjobban illő. mind improduktív hangulatok. olyanban. hogy trading-tervemet és a szabályokat kövessem. produktív hangulat megtalálásának képessége és annak alkalmazása. Aki tehát kontrollálni akarja viselkedését. Enné! is léteznek mind produktív. amely improduktív a közlekedésben való részvétel szempontjából. hogy olyan hangulatot (állapotot) tudok teremteni. hogy a jó trader jéghideg és érzéketlen. Viselkedésünket viszont lényegében hangulataink vezérlik. aki egyszer sem sértette meg ezeket a szabályokat. hogy a fegyelem a szabályok követésének képessége. alakítja ki a csapatokat. Miért? Hagyjuk most figyelmen kívül a KRESZ szándékos megsértésének eseteit. amely nekünk a tradingnél jelentősen többet segít. Tehát nem arról van szó. hogy abban a helyzetben vannak. aki mindig a piaci szint feletti hasznot képes kigazdálkodni. A trader ugyanis nem katona. hogy rendelkezem azzal a mentális erővel. ha kellő időben lép be. rugalmas döntéseivel mindig kész átállni új helyzetekre. Saját hangulatunkat (állapotunkat) úgy kontrollálni. idegesek. Ugyanez vonatkozik a tradingre is. hogy megfelelő viselkedést vegyek fel. gondolja ki a stratégiát és hajtja végre azt. de soha nem válik olyan kiváló traderré. hogy a félelemérzet épp' rossz pillanatban 55 . amikor figyelmetlenek. hogy optimálisan kell a legkülönbözőbb helyzetekben viselkedni. Mégis. meglehet. abban a helyzetben kell legyen. türelmetlenek vagy dühösek voltunk . hogy abban a helyzetben legyünk. a trader hátul áll a sorban és nem bocsátkozik harcba a piaccal. aki menetel a frontra. mint az összes többi standard-megfogalmazás. Ő a generális. Mint minden összetett feladatnál. hogy optimálisan reagálhassunk minden követelményre: ez a fegyelem értelme. Sikeresen kereskedni annyit jelent. Ö szabja meg a szabályokat. megmaradnak azok az esetek. amelynek meg kell lennie ahhoz. fejezetben ) így például a félelem igen produktív hangulat lehet. hogy a legkülönbözőbb hangulatokat célzatosan. aligha van olyan. A fegyelem az állapot kontrollját jelenti.olyan hangulatban. Nem. A trader ugyanis nem csak azt a kérdést teszi fel magának. Mindannyian ismerjük a közlekedési szabályokat.

akkor ugyanis. Félelem és 56 . aminek az a következménye. amikor döntünk a kockáztatandó összegről. hogy például egy 1000 eurós veszteség túl nagy a veszteség-profilunkhoz képest és kevesebb kontraktust kell vennünk vagy a tradinget mellőznünk. mit tegyen: vételt vagy eladást végezzen vagy egyiket sem. és nem akarja elhinni. A következő jelzésnél Róbert belevág és tényleg kétszeres mennyiségben vásárol kontraktusokat. Ebben a helyzetben a félelem rossz tanácsadó. mert improduktív hangulat (félelem) akadályozza a vásárlás pillanatában a döntési folyamatot. de félelme miatt nem tudja végrehajtani a vételt. Róbert a profit-loss mezőre pillant. hogy ő alkalmatlan. részei a játéknak. Tamás viszont nyugodt marad. az gyakran hibás döntésekhez vezet. A hangulatok nem külső tényezőktől függenek. és elhatározza. hogy nem követi a hasznos trading-jelzéseket. hogy a trendkövető rendszer sok hibás jelzést produkál. A veszteségek személyiségében nem érintik. mint sokan gondolják. Veszteségei azt jelzik neki. igen agresszív állapotban van. de a következő pillanatban. és ha a trader hazudott magának az előbbi kérdésnél.tör rá. hogy mikor kap vétel-jelzést. Ebben az esetben pozitív hangulat a félelem. hogy mit parancsolunk agyunknak. Agyunk tehát pontosan azt a hangulatot hozza létre. Másként kifejezve: Hangulataink attól függenek. hogy veszteségei kettőzött sebességgel növekedtek az előbbihez képest. Abban a helyzetben vagyunk. Ez a dühös hangulat még agresszívebbé teszi. mint a nyuszi a kígyó előtt. hogy a következő trade-nél kétszerannyi kontraktot vásárol. Elmulasztja az esélyt és nem tudja követni saját trading-rendszerét. amikor az előtt a kérdés előtt állt. hogy tudniillik milyen összeget kockáztasson. bizakodik és tudja: A rendszernek pozitív várható értéke van. megállapítjuk. Soha nem veszített még ennyit. A fegyelemről alkotott érzékünkhöz fontos feltevés fűződik: Képesek vagyunk hangulatainkat kontrollálni. és oldalazásban téves jelzések jönnek. hogy parancsra tetszésszerinti hangulatot hozzunk létre. Kezdettől fogva ismét mínuszban fut a trade és nincs messze attól. Hangulata a harag és a düh között cikázik. amelyet mi (többnyire) nem tudatosan parancsban adtunk neki. hanem a saját belső reprezentációnktól a világról. Tamás viszont a pozíció nagyságára vonatkozó kérdésben továbbra is moneymanagement szabályainál tájékozódik. Hagyjuk el a félelmet a pénzvesztéstől. A trader ül a monitor előtt és lesi. A piac oldalaz. Mindketten DAX-szal kereskednek egy viszonylag egyszerű trendkövető rendszerrel. hogy kistoppolják. így fordulhat elő. Ehhez egy példa: Róbert és Tamás daytraderek. mert segít nekünk saját kockázati alkalmasságunknak megfelelő pozíciónagyságot találnunk. mindkettőjük számlája azonos nagyságú és financiális hátterük is hasonló. A nyolcadik hibajelzés és 8000 eurós összesített veszteség után Róbert idegei felmondják a szolgálatot. mert a tranzakció valós kockázatáról hazudott magának .

világosan tudnunk kell. amelyet a tradingnél bevethetünk. Még az úgynevezett jó hangulatok is lehetnek veszélyesek. amelyet nem érzünk produktívnak és szeretnénk produktívra váltani. Némi gyakorlattal mindenki megszerezheti a „know how"-t ehhez a képességhez. amely a mindenkori hangulatokban fejeződik ki. Igen problematikus. Minden sikeres trader közös jellemzője. mit is közöl ez a jelzés (hangulat). akkor már többnyire erősebben.aggodalom fogja el. amely valamit ki akar fejezni. Róbert fel nem foghatja ezt. hogy őt kudarc érte. mindkettőjük ellen ugyanaz játszódott le. Az átéltek különböző reprezentálása folytán. Tamás nyugodt és bizakodó. testünk jelzése. megvédhet minket. Mielőtt tehát megíennénk a lépéseket. 57 . Nem sikerül azonban mindig pontosan vezérelni és szűrni azokat az üzeneteket. most nettó profittal zárhatott volna. hogy egy improduktív hangulatból egy produktívba jussunk. ha például nagy örömünkben elbizakodottan és könnyelműen viselkedünk. Gondoljunk mindig arra. Róbert felrúgja azokat és túltradeli számláját. Erre agya válaszul a szokásos hangulati programot indította be: haragot és dühöt. hogy rendelkeznek azzal a képességgel. 9000 eurós nettó profit az eredménye. hogy magunkat bármikor tudatosan az éppen megoldandó feladathoz illő produktív hangulatba hozzuk. Róbert. A legjobb módszer tehát. Tamás tartja magát szabályaihoz. Mindazonáltal a trading specifikus helyzeteiben újra és újra ugyanazt a viselkedési rutint használják. Sok sikeres és rutinos tradernél ez automatikusan megtörténik. ha emiatt kihagyunk egy üzletet. hogy a veszteség része a játéknak. Mindent elad. együtt jár azzal. ha önkéntelenül is. amely esetleg káros hatással lett volna ránk. Miben különböznek Róbert és Tamás? Mindketten ugyanazt élték át. az a lehetőség. mégis különböző hangulattal reagáltak rá. mert agyának azt az üzenetet továbbította. Ez a semleges üzenet lehetővé teszi. Tamás viszont azt a jelzést adja magának. hogy befejezi a kereskedést még mielőtt ki-stopolnák. Ha nem vesszük figyelembe. más-más magatartásformák alakulnak ki. mint a félelem. hogy minden hangulat. Róbert dühöng. amelyeket agyunknak továbbítunk. ha egyes hangulatokat jónak vagy rossznak mondunk illetve azonosítunk. produktív vagy improduktív. maga idézte elő az eluralkodó indulatot. újból visszatér. hogy ne csak nyugodt. hogy az aktuális hangulat jelzés. mielőtt veszteségei még nagyobbak lennének. Viszont egy rossznak tartott hangulat. ha tisztázzuk. hogy a kellő pillanatban produktív állapotba hozza magát. Ha bennmaradt volna. hanem még bizakodó is legyen. Ilyen esetben gyakran fog el minket olyan hangulat. Tamás nyugodtan követi tovább a piac mozgásait és türelmesen vár az eladási jelzésre. A hangulatok „jó" és „rossz" kategóriákba történő sorolásánál jobb az éppen megoldandó feladat szerint produktív és improduktív hangulatokról beszélni. A trading során minden megoldandó feladathoz. Amint a nap végén lezárja kereskedését. szinte önkéntelenül. és úgy határoz. minden lépéshez létezik optimális hangulat. A leghatalmasabb eszköz. Röviddel ezután fordul a piac és észrevehetően növekszik.

1.miatt keletkezik. Lépések a fegyelem felé A fegyelem a legfontosabb tulajdonsága a sikeres befektetőnek vagy tradernek. hogy egyes hangulatok hasznosak. Soha nem fogja az életet helyesen megismerni. 2. ezekkel együtt ugyanúgy megszüntet fontos információs forrásokat is. a hangulat enyhül. Az emberek nem pénzt akarnak. milyen célt választ. hogy ismernie kell magát. Ha Ön válaszol erre az üzenetre. Tudnia kell. Traderek. csalódottság. Viszont kontroll alatt tudja tartani a negatív hangulatokat. és tudnia kell. ha az általuk közvetített üzeneteket fogadja. ők elégedettséget. amíg Ön már nem tudja ignorálni. az emberek többsége bizonyos hangulatokat óhajt. hogy Önnek üzenetet adjon át. merre akar menni. Tudjuk. hogy saját állapotát és cselekedeteit tárgyilagosan ítélhesse meg. Ha viszont nem veszi tudomásul a hangulatot. ha nem vesz fel teljesen asszociált helyzetet. másik viszont nem. kedvetlenség vagy mohóság . Azt az elégedettséget. hogy a magunk improduktív hangulatával foglalkozzunk. akik a piacok hullámzását szélsőségesen emocionális kilengésekkel követik. egyre intenzívebb lesz mindaddig. Ez azt jelenti. A probléma oka tehát. Erről szól a következő szakasz. amelyben tapasztalatokat lehet átélni: az asszociált és a disszociált. Fontos a disszociálás ahhoz is. Szeretnénk ismerni olyan módszert. Az emberek általában erősebb érzékeléssel rendelkeznek asszociált helyzetben. hogy a trader olyan mentális állapotban van. Ha Ön az úgynevezett negatív hangulatokat kiküszöböli a fejében. Minden hangulatnak meghatározott célja van. A fegyelmet nem szabad összecserélni a money-management-el. hogy pénzt kaphassanak 58 . amely személyiségére szabott. depresszió. hogy az ember kontrollálni képes érzelmeit. A fegyelem azt jelenti. félelem. A világ megismerésének mindkét módja igen hasznos. Követnie kell a trading-szabályokat és egy olyan rendszert. Traderként stabilitást kell kifejlesztenie magában. A tárgyilagosság hangulatok tekintetében annak a felismerését jelenti. lépés: Ismernie kell magát Két állapot létezik. Mindkettővel tisztában kell lennie. békét akarnak. hangulatait és állapotát.türelmetlenség. Végülis mindez csak akkor lehetséges. ha állandóan figyeli önmagát. Némelyik valami fontosat kíván Önnel közölni. nyugalmat. A disszociálás igen egyszerű útja ezen állapot kontrollálásának. Újra és újra tegye fel magának a kérdést: Mit teszek most éppen? Legyen reális hangulatai megítélésénél. amely a siker szempontjából improduktív. akkor újra és újra. lépés: Használja mentális erőforrásait A legtöbb kereskedési probléma bizonyos hangulatok . hogy oldja meg problémáit. mellyel villámgyorsan produktív hangulatba kerülhetünk. többnyire asszociáltak. Azt hiszi talán.A tradingnél időbeli okokból néha nincs arra alkalom. hogy egy úgynevezett negatív hangulatnak az a rendeltetése. hogy mit akar és hol találhatók problémái. Ez nem igaz.

mert egy bizonyos érzést vagy állapotot el akarnak érni. és ez segít feltárni egy gondolkozási mintát. használja ki az öt lehetőséget hangulata megváltoztatására. hanem az az állapot. Egyszerűen megváltoztathatja perspektíváját is: „Ez a trade egy a több százból. nehogy a régi minta visszaálljon. és én a jövő hétre már el is feledkezem róla. Amit az emberek akarnak. A tradingrendszerek csak rövidítései a döntés-stratégiáknak. 3. Már egyetlen visszaesés is óriási veszteséget okozhat. de könnyen vissza is eshet régi megszokásaihoz. azok nem az anyagi javak. Itt a legfontosabb feladat a trading-napló vezetése. amelyek pénzt keresnek. hogy valami nem tervei szerint fut." Az utolsó lehetőség a framing. Fejlesszen ki egy viselkedési iránytűt Lépések a fegyelemhez Figyelje meg önmagát Érzékelje hangulatát és hogy milyen jelzést közöl Önnel teste Fogadja megértéssel a jelzést és próbáljon rá választ találni. amely azokhoz kapcsolódik. Egy veszteséget például nem vereségnek tekint. Állandóan figyelje önmagát. hanem csak traderek. Rögzítse benne hangulatait és cselekvéseit. Az Ön fegyelmi tervének arra kell összpontosítania. akár a számla csődjét is. Ha a trading során nincs ilyesmire ideje. hogy mentális állapotát mindenkor ellenőrizni és módosítani tudja. Négy kiindulópont van viselkedése megváltoztatásához: ► Változtasson belső reprezentációján a) b) c) Ez például az adott helyzetet segítő dogmával történhet („Egy veszteség az ára a következő esélynek"). Keményen dolgozik. hogy egy eseményt más keretben látunk. hogy állapotát kontroll alatt tartsa. hogy tartósan sikeres legyen. hogy megváltoztassa állapotát. egyúttal abban a helyzetben lesz. 59 . lépés: Figyelje meg magát Ha tárgyilagosan megfigyeli önmagát és fel tudja mérni állapotát. Framing azt jelenti. Ezért állandóan figyelje magát. Az emberek csak azért bocsátkoznak ügyletekbe. Nincsenek tehát trading-rendszerek. ha nem segíti Önt. Trading-kitűnőséggé Ön csak csúcsállapotban válhat.vagy valamit csinálhassanak a pénzzel. hanem egy visszajelzésnek. Már csak egyetlen lépésre van szüksége.

mert Önnek minden eseményhez (például nyereség. 60 . hogy egyáltalán lehessen új válaszokat és alternatívákat találni egy meghatározott állapothoz. A trading során minden fontos eseménynél jussanak eszébe segítőkész belső reprezentációk. de hatékonyan analitikus Felülvizsgálom tradingrendszeremet.A belső reprezentáció megváltoztatásával módosítja hangulatát és ezzel viselkedését is. amint agyának a helyes belső reprezentációt megadja. hogy mi volt a múltban a standard-válaszunk egy meghatározott emócióra. amelyek visszavetettek A veszteség az ára a következő esélynek. és fejlesszen ki azokból egy viselkedési iránytűt. de hozzá tartozik a játékhoz. veszteségsorozat vagy Margin Call) különböző belső reprezentációkat kell találnia és ezeket úgy megfogalmaznia. Most drágán vettem meg a következő esélyt. Ez egy ritka esemény. Ez megmutatja Önnek. mivel minden tradernek más a hitrendszere és ezenkívül bizonyos hangulatokhoz különféle viselkedésmódokat sajátított el. Talán vétettem a szabályok ellen? Megváltozott a piacon valami döntő dolog? Ez a veszteség ritka. Bár törekedtem. Ehhez először meg kell találnunk. amelyekben egy nagy veszteség után nagy nyereségeim voltak. Ezért a következő ügyletre nagyobb figyelmet kell fordítanom. Hálás vagyok a feedback-nak. Ha felállította viselkedési iránytűjét. Esemény Nagy veszteség Nagy veszteség Nagy veszteség Nagy veszteség Belső reprezentáció Ez a veszteség akadályt jelent célom: a pénzügyi biztonság felé vezető úton. keveset tradelek. bármilyen tetszésszerinti hangulatot elő tud idézni. veszteség. Ez a feladat igen időigényes. Egy viselkedési iránytű mindig egyéni. de a valószínűség keretein belül lehetséges esemény? Milyen gyakran kell egy hónapon belül ilyen veszteséggel számolnom? Az iránytű kifejlesztéséhez járjon el a következők szerint: Az első lépés arra irányul. és emlékszem korábbi helyzetekre. elterelődtem célomtól és olyan eredményeket produkáltam. hogy valami nem a terveim szerint fut és esetleg sürgős változtatások szükségesek Hangulat frusztrált Viselkedés Gyorsabban akarom elérni célomat és rossz esélyekkel kereskedem óvatos A legközelebbi esélyt Árgusszemekkel figyelem és nagyon szelektíven járok el magabiztos Hagyom a nyereségeket futni. Egy példát egy viselkedési iránytűhöz a következő táblázatban talál: Ugyanazt az eseményt eltérően jelenítik meg és ezért különböző hatások útján különböző viselkedésmódokhoz vezet. hogy Önt személyesen meghatározott hangulatokba hozzák. hogy milyen belső reprezentáció milyen hangulathoz és ezzel együtt milyen viselkedéshez vezeti.

Ennél fontos azt hangsúlyozni, hogy elengedhetetlen az indulat pontos azonosítása és meghatározása. Csak ezt követően tudjuk a viselkedési rutint, amelyet ez a hangulat vált ki, módosítani. Ehhez ismét a trading-napló a legfontosabb segítőeszközünk. Állítson fel az összes hangulatra és eseményre egy viselkedési iránytűt, amely megmutatja Önnek, milyen hangulattal reagált eddig a belső reprezentáció révén bizonyos eseményekre és ez milyen káros viselkedésmódhoz vezetett. Miután felállította a viselkedési iránytű azon részét, amely leírja a múltját, fejlesszen ki alternatívákat. Minden eseményhez, amely improduktív hangulathoz vezetett, állítson be egy belső reprezentációt, amelyik produktív hangulathoz vezet. Pontosan gondolja át, milyen esemény váltott ki a múltban hangulatot, és mi volna az a produktív hangulat, amely ezt a viselkedést a jövőben leállíthatja és egy alkalmasabbal helyettesítheti. Amint a példa mutatja, többnyire több produktív hangulat is létezik egy eseményhez. Minél többet talál, annál több lehetőség nyílik az Ön számára. Ne hagyja abba a keresést újabb hangulatok és lehetőségek után, mert ezzel javíthatja folytonosan tradingjét. Mindig dolgozza újra át ezt az iránytűt. Minél pontosabban fogalmaz, annál könnyebb lesz az Ön számára a jövőben észlelni, hogy milyen okból milyen hangulatban van. Tűzze ki mindig az új viselkedési iránytűt az íróasztala közelében, elmélyülten használja állandóan. ► a testtartás megváltoztatásával Viselkedését azzal is befolyásolni tudja, ha megváltoztatja testtartását, mert minden hangulat egy bizonyos testtartáshoz kacsolódik. Ügyeljen arra, hogy ne csak belső reprezentációját változtassa meg, hanem a testtartását is, mivel mindkét tényező együtt alkot egy kibernetikus hurkot. Ahhoz, hogy stabil hangulatváltozást érhessünk el, a testtartásnak, légzésnek, izomfeszültségnek és a belső reprezentációnak megegyezőnek kell lennie. Ellenkező esetben agyunk ellentétes jelzéseket kap és nem tudja, hogy' reagáljon. ►új viselkedési modellekkel Találjon minden állapothoz alternatív viselkedési modelleket.
Állapot/hangulat Alternatív viselkedésmodellek Azonnal leállítom a tradinget és újabb fejezetet írok trading-könyvembe Azonnal leállítom a tradinget, felhívok valakit, aki kedvel engem és olyan dolgokról beszélgetek vele, amelyek örömet okoznak Azonnal leállítom a tradinget és elmegyek a golfpályára, a fitnessz-stúdióba, a szaunába

Frusztrált

61

Mint minden tanulási-folyamatnál, arra is trenírozhatja agyát, hogy az eddigi viselkedési mintáktól eltérő más utakat találjon ki. Ez lehetséges, de nehézkes útja a fegyelem megtanulásának. Ha az agy egyszer „elmentett" egy választ egy bizonyos állapothoz, ezt nehéz átírni. Szenvedélybetegség-szakemberek abból indulnak ki, hogy lehetetlen egy ilyen választ az agy viselkedési programjából törölni, így egyetlen visszaesés visszavezethet a szenvedélyhez. Ezt azt jelentené, hogy Ön, még ha új válaszokat tanult volna is meg, gyorsan ismét egy régi improduktív módszerhez térhetne vissza. Jó módszer ahhoz, hogy agyát meghatározott állapotok esetén új viselkedési mintákra tanítsa meg, az ismétlés ősrégi elve. Ismétléssel elérheti a tanultak megszilárdítását. Ez hosszú út: az új viselkedésminták megtanulása és gyakorlása. De megéri, mert a káros viselkedésmódokat hasznosakra cseréli. ► emlékezéssel vagy képzelőerővel Az utolsó módszer ahhoz, hogy más hangulatba helyezze magát és ezzel viselkedését befolyásolja, abban áll, hogy múltbéli referencia-helyzetekre gondol -vagy, ha ilyenek nem voltak, egy ilyen szituációt egyszerűen elképzel. Agyunk nem tudja megkülönböztetni a múltat, jelent és jövőt, Ha egy érzést akarunk produkálni, elegendő meghatározott dolgokra gondolni. Egy kérés: ne becsülje alá az állapotkontroll jelentőségét. Nem minden top-trader használja tudatosan ezt a módszert viselkedeskontrollra. De biztos lehet, hogy ezek a traderek öntudatlanul is a helyes, tehát segítőkész belső reprezentációkat alkalmazzák. Ha én mestertraderekről beszélek, nem az átlagos traderekre gondolok, akik az XY kereskedési rendszerrel egy-két év után megkeresik a maguk 10 százalékát. A kitűnő traderekre gondolok, akik csúcseredményeket produkálnak - és nem csak egyszer, hanem mindig újra. Ezt a teljesítményt Ön csak akkor érheti el, ha segítőkész belső reprezentációt talál az állapotkontrollhoz és ha abban a helyzetben van, hogy a trading során csúcsállapotba hozza magát.

62

6. Produktív hangulatok a trading-sikerhez
A tradingnél léteznek produktív és improduktív hangulatok. Találjon minden feladathoz, amelyet a tradingnél meg kell oldania, produktív hangulatokat és tanulja meg kontrollálni azokat A traderek állapota és létformája „A legnélkülözhetetlenebb tulajdonságok egyike a kiegyensúlyozottság. A lelki egyensúly ezen állapota, amelyik képessé teszi a tradert, hogy bármilyen helyzettel higgadtan szembeszálljon, reménytől és félelemtől nem befolyásolva cselekedjék, elsődleges feltétele annak, hogy a kríziseken is úrrá tudjon lenni." Jesse Livermore: A játékok játéka Mindegyik kezdő tradernek van mindenek előtt egy célja: minél több pénzt keresni! Ez az a tipikus állapot, amely minden kezdőt jellemez. Neki pénz kell! Mivel ez az állapot egyedül a birtoklásra (nekem van...) irányul, ezt „having" - állapotnak nevezzük. Ebből az állapotból származik az összes motiváció és energia. Ebből a forrásból meríti a trader is önmaga értékítéletét. A siker és a pénz erőt adnak neki és növelik önértékét. A veszteségek viszont szinte törvényszerűen lerontják önértékelését. A ,,having" - állapotban kikristályosodik egy szélsőséges polaritás, mert a trader csak a Van és Nincs (nekem van - nekem nincs) között tesz megkülönböztetést. A nyereségek ugyan erősítik önérték-érzetét, a veszteségek azonban oly' elbizonytalanítóan hatnak rá, hogy előbb vagy utóbb elfogy számlája. Mert lehetetlen úgy kereskedni, hogy időnként ne kelljen veszteséget elszenvedni. Ha beugrik egy veszteség, meginog a trader önbizalma, és nyereségek nélkül nem jut ismét kiegyenlített állapotba. Emocionális állapota stabilizációjához tehát egy külső tényezőre (nyereségek) van ráutalva. Nyereségek nélkül, amelyek, ha rövid távon is, éppúgy a véletlen művei, mint a veszteségek, traderünk a szó szoros értelmében elveszettnek érzi magát. Aki a „having" állapotában érzi magát, saját erőből nem talál vissza többé a kiegyensúlyozottsághoz, ha fellép az egyensúlyvesztés. A nyereségek is képesek destabilizálni, például ha ezek sorozata a tradernél az önértékelés túlfokozott érzetét kelti. Ennek a túlfokozott önértékelésnek realitásvesztés a következménye. A trader elveszti minden respektusát a piacon, és emiatt nagy kockázatokat vállal. Ha ez ellene fordul, és veszít, nem lesz többé képes okosan kereskedni. Tudatalattija a veszteséget önértékelése elleni támadásnak érzi és feladja a harcot a piacon. A traderek a „having" állapotában nem fognak kiegyensúlyozott helyzetet elérni. Mindig a Van és a Nincs pólusai között inognak ide-oda és átélnek egy érzelmi hullámvasutazást.

63

Ez az állapot ugyan . remélt nyereségeihez a bölcsek kövét meglelni. hogy folyamatosan nyereséget gazdálkodjanak ki. hogy ő értékes. Aki mégis minden áron kihívásokat keres. hogy ereje 64 . anélkül. A traderek fő célja tehát nem lehet a siker vagy a pénz. és tudja. cselekvéskényszernek nevezhetjük. A trader.felületesen tekintve . hogy sikert érjen el és pénzt nyerjen. amilyen. Amint nincs mit tenni. és hogy nem minden eredmény lehet pozitív. elveszíti egyensúlyát és ezzel azt a képességet is.igen produktív. hogy eközben magára öltene az áldozat jelmezét. amelyekben a trader jobb rendszereket vagy jelzéseket keresgél vagy egyszerűen csak túl aktívan kereskedik. hogy mindenért. Traderek a „doing" állapotában többnyire már kijutottak a kezdeti stádiumból. A „doing" állapotában a trademek mindig tennie kell valamit. vagy kell annak lennie. hogy sikeres legyen a tradingben. Kisebb nyereség-szakaszok után többnyire újra és újra veszteségsorozatok lépnek fel. amelyekben egyszerűen nincs mit tenni. a kihívásnak megfelelni és ezáltal önértékelésüket erősíteni. Nem kell önagának vagy másoknak naponta bebizonyítania képességeit. amelyek automatikusan fellépnek. nem gyakorolhat türelmet és elkezd rossz esélyekkel kereskedni vagy megpróbálja futtában javítgatni trading-rendszerét. mint sikert és pénzt elérni. Higgadtan veszi az élet dolgait. Tudja. Ezt az állapotot „doing"-nak. hogy egyszerűen csak létezzen. A tudatalattiban gyakran megbúvik ezen állapot mögött a problémák vagy feladatok elhárításának vágya. egyúttal hajlamos lesz nagy kockázatokat vállalni. érzelmi egyensúly csak akkor létezik. 100 százalék felelősséget kell vállalnia. Stabil. mint a fent említettek. hogy jól érezze magát és értékelni tudja saját személyét. mégsem segíti a tradert a kiegyensúlyozottsághoz. Céljuk ekkor semmi más. sokkal inkább arra kell irányulnia. amelyek közvetlen megoldásától a trader visszariad. Ebben az állapotban olyannak fogadja el magát a trader. ami ellene hat. Bár a kihívás mögött nem rejtezik olyan polaritás. A trader optimális állapota az. A kihívások utáni állandó keresgélés automatikusan stresszhez vezet. ebből a magatartásból is kialakulhatnak súlyos trading-problémák. Ezt a „being" (létezés) állapotának nevezzük. Mert a keresés ezen aktivitása megszerzi a megelégedettség rövid ideig tartó érzetét. Ezenkívül léteznek a piacon olyan helyzetek. és azt hiszi. de képességeit is. Ez a trader megtalálta trading-stílusát. Ismeri a kockázatokat. A kockázattal való játékot kihívásnak tekinti. ha a trader aktív („doing"). hogy megmaradjon az üzletben („stay in business") A traderek gyakran kihívásnak tekintik munkájukat.A tudat szintjén traderünk célja az. A trading-siker és a pénz azonban trading kiváltságok. Néha csupán egyszerűen az unalomtól fél. A kereskedő nem tétlen. hogy ő sorsa révén már saját szerencséje kovácsa. még mindig nem képesek azonban elérni. ha a tapasztalt trader kiegyensúlyozott állapotban és a money-management szabályok figyelembevételével kereskedik. hogy tegyen valamit. hogy létezzék. Ezért állandóan azon fáradozik. Tudja. Az ilyen tradernek nincsenek problémái az önértékeléssel. aki keresi a kihívásokat.

nemcsak a tradingre hat ki. hogy a megelégedettség állapotát elérjük. Mert. Ha sikerül a „being" állapotában élnünk és kereskednünk. és ezért inkább a számítógépes rendszerekben hisznek. hogy ilyen ember nincs. hogy délután egy kellemetlen fogorvosi 65 . Először is elemezzük: milyen feladatokat kell a kereskedőnek a tradingnél megoldania. sem a veszteségek nincsenek rá emocionális hatással. az „jóllakott" is. emberek. Mondhatná valaki: Az. A trading-eredmények nem tudják egyensúlyából kibillenteni. amelyeken nem érzi magát egészen jól. Minden tevékenységünk azért van. amely akadályozhat? Milyen igényeim vannak? Ez az önellenőrzés arra szolgál. fontolja meg. Azt. hogy teljes figyelme a piacra irányuljon. hogy egy ilyen napon akar-e kereskedni. nagyon gyorsan ismét a „having" állapotához érünk vissza. Ha összekapcsoljuk a megelégedettség. Az emocionális egyensúly. Ha igent mond. a „being" állapotát a jómóddal. ha valóban fittek vagyunk. amelyek ésszerűbben képesek dönteni. hogy mi.kiegyensúlyozottságában rejlik. trading-eredményeink kiválóak lesznek. Ha stressz-tényezőkre számít azon a napon. A jómód. Sok trader azt hiszi. aztán keressük meg az optimális hangulatot ezen feladatok lebonyolításához. A trading verseny a többi piaci résztvevővel. Ilyen tényező mindaz. Ezek mindegyike különféle hangulatot feltételez. amely a „being" állapotot jellemzi. mégiscsak olyan. Ezek lehetnek üzleti és magán-jellegűek is. még mindig a legnagyobb és legjobb neuronális hálót birtokoljuk. Tény azonban. Bizonyára lesznek olyan napok. Ha Ön például tudja. hanem a teljes életre. Éppúgy. miként vesz részt a tradingben. nem is érheti el a jómódot. miként képes biztosítani azt. céljai elérésénél a trader által pontosan meghatározott értékekről van szó. milyen privát ügyek terelhetik el figyelmemet a tradingtől? Kész vagyok-e a versenyre? Van olyan egyéb ügy. jól érzem-e magam. A trade jóval a tervezés előtt megkezdődik. Ez a trader kiegyensúlyozottan él. hogy optimálisan felkészüljön a tradingre. ahogy ezt már a bevezetőben említettem. akkor tudnia kell. Minden trading-lépéshez optimális hangulatot A trading folyamán különböző feladatokat kell megoldanunk. mintha valaki a lóhoz akarná befogni a kocsit. mint cél mögött megbújnak olyan értékek. csak akkor állhatunk be a versenyzők közé. ha egyáltalán részt vesz. mint egy sportviadalnál. amelyek a trader tevékenységét vezérlik. ami figyelmét a tradingről eltereli. Ezen állapot pozitív mellékhatása igazi megelégedettség. aki megelégedett. Bármilyen logikusnak tűnik is ez az ellenvetés. és kevés kedve lesz a tradinghez. sem a nyereségek. Ajánlatos ezért minden nap a trading előtt vagy rögtön a felkelés után egy kis önellenőrzést tartani: milyen fitt vagyok ma fizikailag és szellemileg. Aki nem tűz ki célokat maga elé. Önnek kell eldöntenie.

Természetesen az is előfordulhat. hogy melyik árfolyam-célokat tartom valószínűnek. már reggel gondolja meg. Ezek tervezésénél nem csak azt fontolom meg. Ha azután a trade befejeződik. Mindegyik lépés más-más hangulatot követel meg. Az önellenőrzés után rendszerint az intenzív előkészület következik magára a tradingre. ha a piac megtör bizonyos ellenállásokat és támaszokat? Melyik piacokra figyelek ma különösen? Az intenzív előkészület után megkezdem konkrét kereskedési ötletek kidolgozását. Amint nyit a piac. Miután ellenőriztem. hogy agresszív vagy kevésbé agresszív tradinget folytatok és hogy tervezek-e piramis építést. mert ha én nem is. kezdeményezem a kereskedést. Amint a trade megindult. még egyszer ellenőrzöm az összes végrehajtást és bejegyzem trading naplómba. 66 . áttekinteni a chartokat. ha a vártnál jobb. ahogy óhajtottam. Kétlem viszont. kitekinteni a kölcsönhatásban lévő piacokra és ellenőrizni saját rendszerét. milyen nagy legyen a pozícióm. Követhetünk egy asszociatív vagy disszociatív perspektívát. nagyon gyorsnak kell lennem. Ebben a szakaszban megfigyelem a piacot és megkísérlem észlelni az összes információt. Át kell néznie az aktuális híreket. Ha egy trading-lehetőséget veszek észre. és hogy mit tesz délután a nyitott pozíciókkal. ha a piac erősen nyit. Általában megkísérlem a trading-napra vonatkozó legfontosabb gondolataimat írásba is foglalni. hogy tevékenységemet trading-naplómban később jobban elemezhessem. hogy mindent helyesen tegyek. Mindkettő előnyeit már korábban leírtam. hogy úgy teljesült a megbízás. ha gyengén nyit. Ennél vigyáznom kell arra. Az eddigi lépések mindegyikét már a piacnyitás előtt megtettem. figyelemmel kell lennem és a tradet esetleg idő előtt meg kell szakítanom. hogy ez produktív lenne. Jómagam már a piacnyitás előtt megkísérlem a legkülönbözőbb „forgatókönyveket" elképzelni. hogy előtte akar-e kereskedni. A megbízást korrekten kell feladnom. Mit teszek. hogy hány újra-nyitást engedek meg. A következő táblázatban felsoroltam minden feladathoz a helyes perspektívát. vagy a vártnál rosszabb gazdasági adatokat közölnek? Milyen fontos piaci adatokra kell figyelemmel lennem? Mit teszek. Ez fontos. Ebben megkísérlem szabályaimat követni és hagyom futni a tradet. kezdődik a trading megfigyelési szakasza. hogy hova helyezem kezdő stopomat. Az előkészület ezen szakasza egyúttal a trading-nap mentális próbája lehet.kezelésre kell mennie. hogy egész nap kitartok ugyanazon hangulat mellett. ellenőrzöm a teljesítést. Ha azonban nem tervezett dolgok történnek a trade környezetében. Ezt a rutin-lépéssort elvégzem minden nap. de esetleg a rendelési platform vagy a brókerem hibát követett el. hanem azt is. kezdődik a tervezett trading-ötleteimmel történő belépés várakozási szakasza. Minden feladathoz optimális hangulat és optimális perspektíva tartozik. hogy ne szalasszam el az alkalmat -ezenközben mégis körültekintőnek kell lennem. Egyidejűleg természetesen tovább várakozom újabb trading-alkalomra.

annál rugalmasabban tud a nap folyamán az eseményekre reagálni. Mert minél hosszabban fojt el egy igényt. Kíséreljen meg minél több forgatókönyvet elképzelni a trading-napra és a piac lefutására. amelyeket ez az érzés elfed. annál nehezebb lesz a nap folyamán kiegyensúlyozott állapotban maradnia. amelyek segíthetnek Önnek ezen feladat megoldásában. hogy lehetőleg az összes hangulatot és igényt észlelni tudjuk. fantáziadús Kreatív. meditatív Koncentrált. elemző. elmélkedő. amelyekkel ezt a feladatot aligha lehet megoldani. A trading-nap előkészítéséhez helyezze magát fantáziadús állapotba. hogy kiáll-e az aznapi tradingversenyben. A következő lépésnél fordítson időt a trading-nap intenzív előkészítésére. ugyanis most is nagyon tárgyilagosnak kell lennie . ha meggyőződése szerint ezen a speciális trading-napon nem lesz ideje rájuk. Csak ez teszi számunkra lehetővé igényeink és állapotunk tárgyilagos megítélését. aggályos vagy óvatos Nyugodt. Improduktívnak tekintendők a hangulatok közül például a stressz és az eufória.ez disszociált állapotban könnyebb. A lehetséges egyéb igényeket. Éppen az elemző állapotban rendelkezik kellő távolsággal a 67 . már tudnia kell. Ilyen állapotokban várhatóan felsülnénk a napi önellenőrzésnél. nem vennénk észre. hogy perspektívája disszociált és fókusza minél tágabb legyen. További hangulatok. Ne hanyagolja el ezeket az igényeket még akkor sem. Minél több szcenáriót képzel el. Fókuszunk -amint ez disszociált hangulatnál tipikus . később feszült Agresszív Kritikus Fesztelen nyugodt Agresszív Pedáns Kritikus Fókusz Tág Tág Szűk Tág Szűk Szűk Szűk Szűk Tág Tág A reggeli önellenőrzésnél fontos. Hangulatunk ezen feladat megoldásához legyen meditatív. Asszociált állapotban csupán egyetlen érzés uralkodnék rajtunk. mivel az észlelést ezek a hangulatok blokkolják. és azt is. hogy disszociált perspektívát kövessünk. hogy milyen igényeire fordítson nagyobb figyelmet a hosszú tradingnapon. így sikerülhet önmagunkban elmélyülni. Ismét nagyon fontos.igen tág legyen.Feladat Reggeli önvizsgálat Intenzív előkészülés a tradingnapra Konkrét kereskedési ötlet kidolgozása Várakozási szakasz Trading megkezdése Ellenőrzés Trade megfigyelése Trade megszakítása Bejegyzések a trading-naplóba Napi elmélyedés Asszociált perspektíva Nem Nem Igen Nem Igen Igen Nem Igen Nem Nem Disszociált perspektíva Igen Igen Nem Igen Nem Nem Igen Nem Igen Igen Hangulat Nyitott. a koncentrált és elemző állapothoz tartoznak. a túlzott jókedv. Miután önvizsgálatát sikeresen elvégezte.

ha a trade tervezésénél átmenetileg aggodalmaskodó állapotba kerülne. Ez is képes Önt a trade tervezése során produktívan támogatni. hanem hangosan kiáltva kell rendelését a pitnél megtennie. hogy ez a hangulat Önt később a tradingnél zavarni fogja. Ekkor agresszív állapotra kell váltania. Ha a tervezés folyamán enged a félelemnek. amely óvni hivatott Önt. Miután így általánosságban előkészítette magát a trading-napra. Gondoljon például egy gabonatőzsdei-traderre Chicago-ban: neki nem bebillentyűznie. Ez a legjobban agresszív állapotban lehetséges. Fókusza legyen tág. Bármilyen segítőkészek is ezek a tervezésnél. Jobb az adott nap megtervezésénél először asszociált perspektívát alkalmazni. hogy trading-napjuk kezdetén asszociált perspektívát választanak. ha a zsákmány elég közel jött hozzá. Abban a pillanatban. hogy a trading-nap kezdetén nyugodt állapotra váltson. ismét asszociált perspektívát vesz fel. a szűk fókusz miatt viszont oda vezet. Ez a szakasz kivehetően különbözik a trading-napra való előkészülettől. hogy csak a belépésre összpontosítson. később bölcsen fel tudja majd dolgozni a jelzést. Ez leginkább asszociált állapotban sikerülhet. biztosnak kell lennie. Ennek a váltásnak biztosítására mindenesetre disszociált állapotot kell elérnie. mivel most kell fókuszát leszűkítenie. amelyik meglesi áldozatát. Csak akkor szűkül le. Sok trader elköveti azt a hibát. amelyben már konkrét kereskedési ötletet tervez meg. Mivel ha Ön ebben az időpontban a félelmet érzi. hagyjon ezzel szabad mozgást fantáziájának. Figyeljen tehát arra.piachoz. hogy terveit tárgyilagosabban kivitelezhesse. A trader kezd kételkedni. kell feszült állapotot felvennie. Gondoljon egy ragadozó állatra. következik az a szakasz. Jól előkészítette magát? Személyesen elfogadható az Ön számára a kockázat? Megfelel a trade a trading-tervének. Az agresszivitás gondoskodik a 68 . Ezt a nyugodt állapotot tartsa is meg. hogy megfigyelhesse önmagát. Kissé enyhébb formája ennek az óvatos hangulat. Csak majd röviddel azelőtt. ez ugyan magas szintű összpontosítást tesz lehetővé. Mielőtt azonban ténylegesen megkezdené a trading-napot. valószínűtlen. Igen produktív állapot egy trade megtervezésénél a félelem vagy az elővigyázat. amikor be akar lépni a piacra. Fontos. hogy a trader túl keveset észlel és trading-napját többnyire nem indítja eléggé tárgyilagosan. A félelem ugyanis teste jelzése. Az állat fókusza tág. hogy a piac kezdi megközelíteni az Ön belépési árait. nincs elég bátorsága a jelzés követésére vagy túl hamar állítja le pozícióját. mivel csak akkor válhat vadásszá. hogy már nincs féleimi vagy óvatos állapotban. akkor tud teljesen zsákmányára összpontosítani. a tradingnél már káros hatásúak. ha csak rövid időre is. követi saját trading-szabályait? Mindezeket a kérdéseket Önnek magának kell becsületesen megválaszolnia.

mivel itt. Kiválóság hangulatkontrollal Bizonyára van a nevezett hangulatokon kívül más produktív állapot is a szükséges feladatok leküzdéséhez. ha produktív állapotban lettünk volna? Csak produktív hangulatokban tudunk optimális döntéseket hozni és csúcsteljesítményt elérni. mit és miért tett. Az asszociált perspektívából disszociáltra kell váltania. Ha egy napon több jelzéssel is kereskedik.minden emóciót túlzottan érzékelne. mivel aki agresszív az nem fordul már vissza. következik a legnehezebb váltás.szükséges döntési szándékról. hogy pontosan dokumentálhassa. Ha ez nem sikerül. amelyre belépéskor oly nagy szükség van. Ebben a szakaszban csak akkor tud ellazulni. semmi másra nincs befolyása. meg kell bizonyosodnia. Ehhez rutinra van szükség. hogy a trading-napot jobban kézben tudja tartani. ezért optimális ez az állapot ebben az időpontban. Ahhoz. nem kell az egész trade folyamán fenntartani. Esetleg az is lehetséges. A versenyben az győz. tegye magát fesztelenné. mit tehettem volna jobban? Feltétlenül jegyezze fel az összes gondolatát és következtetését trading-naplójába. aki mentálisan jobb állapotban van. Milyen hibát követtem el? Miként kerülhetem el ezt a hibát a jövőben? Mit tettem jól. azaz. és rövid idő múltán stressz-állapotot érez. 69 . Gondoljon két sportolóra. hogy improduktív állapotban keressünk pénzt. hogy megbízása gyorsan és helyesen kerül kivitelezésre. akkor most már nincs sok tennivalója. még élvezheti is a tradinget. Fontos az. aki kiemelkedő állapotban volt.amint ez asszociált állapotban szokásos . a trading-nap nagyon megerőltető lesz az Ön számára. a trading-nap folyamán állandóan váltania kell egy asszociált és egy disszociált perspektíva között. Ha nem sikerülne asszociált perspektívájából kilépni. viszont segít Önnek. amelyik állapot produktív és amelyik nem és hogy kihasználja a rendelkezésre álló eszközöket ahhoz. ha az árfolyamok az Ön pozíciói javára vagy ellenére alakulnak. Ha lezárult a trading-nap. Ha sikerül ellazulnia. hogy feljegyzéseit a trading-naplóba be tudja jegyezni. Ez a váltás különösen kezdőknek jelent nagy nehézséget. Ez aztán rendszerint emocionális hullámvasút-pályára vezet. Könnyebben átverekszi magát. akkor ugyanis ön . hogy produktív állapotba kerüljön. hogy Ön felismerje. Már csak exit-szabályait kell követnie. Agresszív állapotba és az asszociatív perspektívához már csak a trade megszakításánál juthat vissza. de mennyivel több pénzt kereshettünk volna. akik fizikailag azonos erőben vannak. Közvetlenül azután. Ha viszont vannak konkrét exit-szabályai. ha exit-szabályaiban nagyon megbízik. pedáns állapotba kell helyeznie magát. ajánlatos kritikus szemmel visszatekinteni rá. Amikor a tradet megfigyeli. és ellenőrizte a teljesülést. hogy megtörtént a megbízások beadása. Az összpontosítás magas szintjét. mint a belépésnél is.

Mivel jobbat nem tehet. Tervez egy kirándulást a tengerhez. Joggal dühös. Csak így nyerheti el a kiváló állapotot. kidobja a romlott ételt. Ezt a fegyvert intuíciónak. nem hagyja magát kicsiségektől eltántorítani. elvitelre. hogy kibírja a visszavágásokat. hogy odaérjen a tárgyalásra. az 70 . Most nincs szabadságon . valószínűleg visszahajt a vendéglőhöz és reklamál. Ez volt az utolsó eset. mit kezdjen vele. Önnek. Ha nincs ilyen cél. de a döntő pillanatban a partit intuíciója révén nyeri meg.A tradingnél nemcsak egy mechanikus koncepcióról van szó. megtartja a romlott ételt. hogy jó hangulatát egy vita a vendéglőssel elrontsa. hogy piknikeljen. Ha panaszát nem akarják komolyan venni. van két hét szabadsága. Sok mindentől hagyja magát elterelni és nem veti be teljes erejét trading-céljai eléréséért. hogy állandóan sok rutint kell követni. folytatja útját. hogy egyék és látja. és ehhez a feladathoz elhivatottságot érez. hogy gondolt rá. amely támogatja Önt. Az út igen hosszú. A trading művészete azt jelenti. Összecsomagolja az ételt. hogy valaki kiír magának egy feladatot. hogy mit jelent az. Ugyanis csak így képes egy leküzdhetetlen fegyvert a tradingnél bevetni. és nem tudja. Ez a két történet azt kívánja szemléltetni. Néhány kilométer után menetközben kicsomagol. Útközben betér egy útszéli büfébe és vesz egy szelet sült húst körettel. Nos. kiszáll. hogy ezt a csúcs-állapotot elérje: Elhivatottság Az elhivatottság azt jelenti. hogy az étel romlott. Képzelje el. ha valaki elhivatottságot érez. A trading-kiválóságot. hogy vegyen valami ennivalót. megkéri őket. pár kilométer után talál egy hívogató pihenőhelyet. Beszáll a kocsijába. hogy csak akkor juthat el a kötésig. Ha világos célt lát maga előtt. ha pontosan érkezik.úton van egy fontos üzleti megbeszélésre. mikor segíti az intuíció. beszáll kocsijába és továbbhajt. mint trademek tudnia kell. aki standard lépések százait ismeri és veti be. hogy panaszát tanúként támasszák alá. most is visszafordul? Bizonyára nem. valószínűleg megmutatja más vendégeknek is. egy másikat az egészségügyi hivatalnak és talán még egyet a helyi újságnak is. felírja nevét és címét. Hasonlítsuk a fenti szituációt egy másik történethez. Ugyanúgy. Mert a visszaúton már szárnyal a kötés miatt és nem akarja. Mivel az nincs ott. mint a jó sakkjátékos. amelyben Önnel valami hasonló történik. Aztán hazahajt és veszi a fáradtságot: ír egy levelet a konszern központjának. Ha nem érez elhivatottságot a tradinghez. hogy az romlott. Panasza intézésére rámegy az egész napja. Amint kicsomagolja az ételt. észreveszi. Joggal dühös. ösztönös megérzésnek nevezik. Fizet. soha nem lesz elég ereje ahhoz. megáll útközben. hívatja a vezetőt. a kereskedés igazi művészetét csak akkor érheti el ha mentálisan olyan állapotban van. Tudja. de a kellő pillanatban be kell vetnie az intuíciót. Amint megérkezik ügyfeléhez. Miként juthat el ebbe az állapotba? Az alábbi elveket kell követnie.

vagy egyike óhajt lenni a legjobb tradereknek? A trading nem hobby. döntő jelentőséggel bír teljesítőképességünkre. Minél több tapasztalatot gyűjtött valaki. Támogató dogmák Sok trader szenvedélyes. 71 . hogy megbízzunk saját erőnkben. Aki átlagos akar lenni. vagy akár két év trading során elegendő tapasztalatot gyűjthet. Önbizalom nem szerezhető máról holnapra. Commitment azt jelenti. hogy még egyetlen mester-trader sem pottyant az égből. A sikeres traderek lényeges képessége az önbizalom. Nem elég egyszerűen azt mondani. Önbizalom tapasztalat útján nyerhető. A szenvedély ad lökést a hanyatlások után további tapasztalatok gyűjtésére. A szenvedélyt éreznie kell magában. Szenvedély nélkül senki sem lesz kiválóság! Nagyobb igényesség önmagunkkal szemben Mitől válik elégedetté? Némi pénzt akar keresni a piacon. hogy valamit teljes szívünkből óhajtani. Szenvedély Az elhivatottság és a szenvedély nagyon hasonlítanak egymáshoz. prioritások nélkül. viszont olyan dogmái vannak. Csak akkor hozhatunk intuitív döntéseket. kiváló trader. ha már annyi belső erőforrást vetett be. aki állandóan magasabb igényeket támaszt magával szemben. amelyek behatárolják és megakadályozzák abban. hogy mik vagyunk és mire vagyunk képesek. életünket úgy szervezzük. hogy hat hónap.összes erőforrás nem arra vár felkészülten. Hitünk abban. hogy minden célt és tervezést alárendelünk annak a feladatnak. ha észlelni tudjuk testünk intuitív jelzéseit és fel tudjuk azokat használni cselekvésünknél. akkor Ön könnyen eltéríthető és erejét egyéb ügyekre fordítja. Senki se gondolja. ezért is van az. nem szabadidős foglalkozás. inkább működtessen néhány hosszú lejáratú befektetést és reméljen öt és tíz százalék közötti kamatozást. ha a trading teljes összhangban van az Ön értékrendjével. Csak abból lesz sikeres. teljesítményünkben és tapasztalatunkban. Önbizalom Ehhez az szükséges. hogy mától a tradingre érzek elhivatottságot. hogy tényleg sikeres legyen. amely buzdítja Önt és nem is sejtett erőket szabadít fel. új ismeretek szerzésére. kompromisszumok. A meggyőződések jelentőségéről szó volt már. hogy minden erőforrásunkat alárendeljük ennek a feladatnak. A szenvedély olyan indíték. Elhivatottságot érezni .ez azt jelenti. és a folyamatot semmilyen könyv vagy szeminárium nem helyettesítheti. amelyre elhivatottságot érzünk. Ezt a szenvedélyt csak akkor tudja felszítani. A tradingnél azonban 5-10 százalékos eredmény aligha motivál valakit. annál biztosabb lesz mesterségében.

Azok a döntések. Ilyen döntéseket nem a tudat szintjén hozunk. hogy figyelmen kívül lehet hagyni a szabályokat. amelyeket már ezerszer meghoztunk tudatosan. 72 . hogy most érkezett el egy trade ideje.amíg elérte azt. hogy miért sül fel olyan sok trader. Soha nem érik el a kiegyensúlyozott állapotot. ha intuitív döntéseket akarunk hozni. hogy a szabályok követésének képessége a helyes állapottól függ. Már tudattalanul végzi. tudatalattijában egy képpé álltak össze. És a pontos döntési stratégia ismerete nélkül is felkelthetnek Önben olyan érzést. Talán emlékszik még. ezek tudattalan döntések és ezért gyorsan meghozhatók. hogy megtanuljuk. egyszer csak fellépnek tudattalanul. Csak akkor lehetnek ösztönös megérzéseink. a kiegyensúlyozottság. sem financiális. Ez az oka annak. Gyakran jelent azonban segítséget az intuíció egyes döntések gyors meghozatalában. Intuíció A trading-kiválóság feltételezi azt. Ezért fontos. Faktorok és minták. Az intuitív döntések egyes tradereknél gyakran csak mentségként szolgálnak: miért hágták át szabályaikat. Ez a zavartalan nyugalom állapota. amely lehetővé teszi intuitív döntések meghozatalát. hogy elveket lesünk el már sikeres traderektől. miként bánjunk ezekkel. annál egyszerűbb lesz az intuitív döntések meghozatala. Önnek továbbra is szigorúan a kockázat és money-management-jéhez kell tartania magát. visítottak a fogaskerekek (és kiabált az oktató). Ugyanez érvényes. sem pszichikai. A „being" állapotában van és így félelemtől és reményektől nem befolyásolva hallgathat a belső hangokra. Tudjuk azonban. nem hajtja a tradert átgondolatlan akciókra. Éppígy van ez a tradingnél: minél gyakrabban hajt végre egy rutinos tradinget egyazon minta szerint.anélkül. Tanulhatunk saját kísérleteinkből és tévedéseinkből vagy abból. úgy vált egyre automatikusabbá a váltás komplex művelete . Az intuitív trade nem azt jelenti. és figyelmet sem kíván. Amint egyre többször vezetett autót. hogy az illető képes intuitív döntéseket hozni.Mindamellett segítséget jelenthetnek a könyvek és szemináriumok a tapasztalatszerzésben. nem lesz képes helyes intuitív döntéseket hozni. Ha elfelejtett a kuplungra lépni. Aki stresszes állapotban van. hogy oda se figyel. Semmilyen nyomás. mielőtt kielégítő önbizalmat érezhetünk. Az egyedüli állapot. Ezeknek az átvett tapasztalatoknak is el kell azonban bennünk mélyülniük. ha már a tapasztalatok széles skálájával rendelkezünk. hogy különösebb jelentőséget tulajdonított volna nekik -. mennyi nehézséget okozott az első vezetési órán a kuplung és a sebességváltó egyidejű kezelése. hogy produktív állapotban legyünk. ha túlzottan kötődött egy célhoz. Fontos. amelyeket gyakran alkalmazott .

A legnagyobb teljesítmény az. Még nem találta meg az utat céljai eléréséhez.harcnak a piac ellen és harcnak önmagukkal. és mégis állandóan akciókban kell részt vennie. Gondoljon csak a „being" állapotára: az abban különbözik a „doing"tó\ és a „having"-Xö\. A harc azt jelenti. rosszindulatot.vagy akkor szűnnek meg kereskedni! 73 . hogy a trader kiegyensúlyozott és nem kell állandóan aktívnak lennie. A traderek gyakran tekintik feladataikat harcnak . amelybe minden tradenél feljegyezte észleléseit. hogy nem kell állandóan kérdezősködni. annak meg kell erőltetnie magát. ahogy vannak. Csak az érheti el az igazi kiválóságot. amikor a tradinget már nem tekintik harcnak. csak higgyen benne. és magasfokú (mégsem túlzott) öntudattal és ezzel együtt önbizalommal rendelkeznek. hogy sok erőt kell befektetni. Abban a pillanatban. akkor lesznek sikeres traderek . akik állandóan harcolnak. Szokjon hozzá. Hány trader kelt gyűlöletet. Azok a traderek. aki nyílt. Aki harcol. Ellenőrizze állandóan saját döntéseit. irigységet. Ne harcolj. kereskedj „Ezekben az ütközetekben harcolni és győzni nem a legnagyobb teljesítmény. A trading-sikernek semmi köze a harchoz. Mit látott. Még ha mozgósít is ez a szemlélet egy csomó erőforrást és motiválja is a tradert. vagy hamar kiégnek vagy egészségkárosodást szenvednek. A vesztesek éppen az ellenkező tulajdonságokban tüntetik ki magukat.Miként lehet ilyen intuitív döntéseket előmozdítani? Mindenek előtt hosszas tréninget és tradinget igényel. A legfontosabb azonban. hallott és érzett? Nagy segítségére lehet ebben a pszichológiai napló." Sunzi: A háború művészete. hogy bízzék önmagában és alakítsa ki saját trading-stílusát. hányan türelmetlenek és rugalmatlanok! Feltette már azt a kérdést. mert elvesztettek egy harcot a piacon. el kell fogadni a dolgokat úgy. hogy miért nyilatkoznak ezek az úgynevezett traderek ilyen mérgesen? Valószínűleg a dühüket vezetik le. Tekintse meg chartok ezreit és figyelje meg nagyon pontosan a piaci hangulatot. Ne is kísérelje megérteni az intuíciót. Tessék csak egyszer beleolvasni internetes trading-boardokba. rugalmas és kiegyenlített. utóbbi mégsem képes elérni a kiegyensúlyozottság állapotát. ha harc nélkül megtörjük az ellenség ellenállását. annál több a személyiséghez. Ez azt is jelenti.

Még ha nincs is semmilyen összefüggés a múltbeli árak és a jövőbeliek között. Soha nem hagynak pozíciókat futni. Senki sem tudja. hogy egy jó elemzés kiegyenlítheti a rossz kockázat-menedzselést. aki megjósolja Önnek a jövőt? Én . hogy a jövőbeni árváltozások legalább részben a történelmi ármozgásoktól függenek. erre alapozza kereskedését és ezzel veszi figyelembe a technikai elemzés eredményeit. Még ha ez volna is a helyzet. ha nyer 2500 eurót ér el. az alkalmasint függvénye lehetne az eddig bekövetkezett ármozgásoknak. hogy egy jó vagy egy rossz trade áll-e előtte. Általában túlbecsülik egyes indikátorok vagy chart-minták „jóserejét".nem ismerek ilyet. legalább azt szeretnénk feltételezni. Ezzel a merevséggel sok lehetőségtől fosztják meg magukat. hogy növeljék a rendszer találati valószínűségét. A chartoknak vagy indikátoroknak kell útbaigazítást adniuk a jövőbeli ármozgásokról.7. törvényszerűen kifejtve hatásukat a piacra. Valójában meg voltam győződve arról. A legtöbb trader rugalmatlanná válik. ha működőképes trading-rendszerek fejlesztéséről van szó. amint elemzésükkel eljutnak egy piaci véleményig. csak három jelzés eredményes. sem pozícióikat nem fogják az árfolyam-cél elérése előtt zárni. A fejlesztési munka nagy része ekkor arra összpontosul. 74 . Ha a rendszer félrefut. Ekkor sem arra nem hajlandók. és mivel a rendszer az esetek 30 százalékában sikeres. minden alkalommal 1000 eurót veszít. Gyakran úgy vélik. Hetet ezekből veszteséggel stop-polnak. melyik a jó fogadás? A traderek kockázatmenedzserek. mekkora a kockázatuk Piacelemzés és jelentősége Ismer valakit. Hogy döntöm el. Bármilyen vonzó is ez a gondolat: a tradingnél az ilyen meggyőződés hamar akadállyá válhat. mindig hiányoztak azok az eszközök.vannak törvények. Itt a találati valószínűség mellékes. de a jó traderek mindig tudják. 500 euró plusz marad. Ezt nevezzük „önmagát beteljesítő jóslatnak". ha árfolyam-céljaikat már elérték. hogy a részvénypiacon . hogy ez a részvénypiacon másként van. A piacok megjósolhatóságának ideája sok tradert térit hamis útra. Sok sikeresnek vélt kereskedési elképzelés és rendszer sikeressége 50 százaléknál kisebb találati arányt mutat.sajnos . érjük be azzal .így érvelnek gyakran -. Hogy az árak emelkedni vagy esni fognak. amelyekre szükség lenne a jövőbe-látáshoz: milyen események lépnek fel holnap vagy holnapután. amelyek leírnak egy ok-okozati mechanizmust. mégis hosszú időn át azt hittem. Ha már nem sikerül a jövőbe látnunk. Az egyszerűség kedvéért tegyük fel. hogy saját piacértékelésük ellen kereskedjenek. hogy egy rendszer egy évben tíz tradet generál.a természettudományokhoz hasonlóan . és a mozgások a piacokon követik ezeket a törvényeket. Az ilyen feltevést mutató piacelemzéseket többnyire technikai elemzésnek nevezik. hogy elég sok trader egyszerűen ebből indul ki.

maradjon inkább otthon! Pontosan úgy. hogy long vagy short menjen. Ez ugyanis azt jelentené. ha a piaci prognózisok értékelhetetlenek számára? A kérdés megválaszolásához nem kell a jövőre irányuló prognózist készítenie. Leszögezhetjük. figyelje meg a trader. Ha egyszer már kialakítottuk véleményünket. amely felett nincs kontroll. Talán segítséget nyújthat a következő hasonlat: El akar menni sétálni és azon gondolkozik. hogy a trading-eredményért folyó játszmánkban a szerencse. már az iskolában megtanultuk. ha esik: adjon el. Társadalmunk nem tűri meg a veszteseket. Honnan tudhatja meg akkor a trader. Még a lehetséges veszteségeknél is rosszabb az emocionális destabilizálódás. egyáltalán nem kell kísérletezni vele. könyvében. hogy a rendszer még sikeresebb lenne. csupán meg kell figyelnie. Az. vagy esik. nehezünkre esik ezt a meggyőződést feladni. Véleményünket minden rendelkezésünkre álló eszközzel megvédjük .és pech-tényezőnek is szerepet hagynánk. olyan folyamattól függ. A trader minden veszteség után rosszabbul érzi magát és belecsúszik a veszteség-spirálba. Ha süt a nap. hogy mi történik a piacon és cselekedjék aszerint. Döntése meghozatalához megnézheti a meteorológiai előrejelzést. természetesen csakis nyertes tranzakciókat bonyolítana le. Sokkal alkalmasabb a „legkisebb ellenállás útját" megkeresni. akár a piacról. mert a jövőt senki sem képes megjósolni és a piacelemzések akadályozhatják a tradert rugalmasságában és hangulata megválasztásában. de ha nem lehet tudni emelkedik-e. amely azonban a piaci prognózishoz hasonlóan bizonytalan.ami a tradingnél igen drága dolog lehet. ez az egyszerű módszer még ma is igen hatékony. hogy megbízható piaci prognózisokat nem lehet felállítani. hogy egy magányos trade nyerő vagy vesztő lesz. ha egy veszteség-sorozat után be kell látnunk. ha nem kereskedik. hogy nem volt igazunk. Ha lenne kontrollja. akár másról. vigye magával. ha a vesztes tranzakciók számát csökkenteni lehetne. az nem eredményez jó közérzetet. 75 . mint a fenti hasonlatban. hogy a piac állapotát meghatározhassuk. vagy egyszerűen kinéz az ablakon és megnézi. Ha a helyzet nem ilyen egyértelmű . További érv amellett. hogy bizonyos tényezők felett nem rendelkezünk 100 százalékos kontrollal. nem szükséges azt sok ráfordítást igénylő fundamentális vagy technikai elemzésnek alávetni. Ezzel kapcsolatban gyakran felvetik. ha esik. hogy vigyen-e ernyőt magával vagy ne. Ahhoz. Jesse Livermore alkalmazta ezt a fogalmat „Játékok játéka" c. mit tesz éppen a piac. amely akkor lép fel. Ha emelkedik: vásároljon. hogy a piaci prognózisok sok trader számára problematikusak lehetnek: alapjában véve ragaszkodunk szívünk (jobban mondva énünk) jogához. milyen a pillanatnyi idő. hagyja otthon az ernyőt. Ha valamit hibásan teszünk. akkor legjobb.Ezért egyáltalán nem szükséges az ármozgásokat pontosan megjósolni ahhoz. Ha tehát tudjuk. hogy csak „helyes" vagy „hibás" létezik. és 100 százalékos találati aránya volna. hogy sikeres trader lehessen valaki.

Az árak ezután ehhez az új úthoz igazodnak. hogy a mélyponton vásároljunk vagy elkapjuk a csúcsot egy short-nyitáshoz. Egyszerűen megfogalmazva: a tradernek mindig a piaccal kell kereskednie. ellenállások miatt lelassul. Éppúgy. amelynél egy trend ellen akkora ellenállás nyilvánul meg. hogy az összes megfigyelés a legkisebb ellenállás útjára vonatkozóan nem a jövőre irányul. hogy végrehajtottuk tranzakciónkat. Nagy pénzt nem egyes árfolyam-ingadozásokkal nyer az ember. Fontosabb. Ügyelnie kell arra. ha a trend-forduló már kikristályosodott. hanem a piac lezajlott és aktuális eseményeit értékeli. Ilyen összefüggésben még egyszer visszautalnék a legkisebb ellenállás útjára.ezek régi trading-bölcsességek. Jómagam ezért részesítem előnyben a trend irányú stratégiákat. előzetesen már észlelnie kellett. Nem zárja-e ki egy ilyen esemény teljesen a trend-ellenes működést? Az első pillantásra igen. erről gondoskodik stop-unk. Ennek ellenére bizonyos esetekben ésszerű lehet trendfordulásokra fogadni. 76 . hanem az. majd éppen az eddigivel ellentétes irányba fordul. hogy a piac tényleg új irányt vett-e. „Ne fordulj szembe a piaccal". hogy akkor kereskedjünk következetesen. Lehetetlen azt a pontot nagy biztonsággal meghatározni. Az árak mindig dinamikusan hatnak a legkisebb ellenállás irányában. A piac nagy mozgásai teszik a tradert gazdaggá. hogy már nem képes mozgását folytatni. amely legalábbis felismeri. Ez a mozgás természetesen nem végtelen. Ehhez két előfeltétel szükséges. hogy a piac pont azt követően. nem fordul szignifikánsan és nem tanúsít más viselkedést. „A trend a barátod" (The Trend is Your Friend) . hogy a futó trenddel szembeni ellenállás kivehetően megnövekedett. amelyek ugyanazt a viselkedésmódot javallják. A türelmes trader azonban megvárja. mint ahogy hirtelen eleredhet az eső. Ebben a módszerben természetesen nincs semmi garancia arra nézve. néha figyelembe se veszi azokat. bár néhány perce még sütött a Nap. Ezért nem szükséges a csúcson eladni és a mélyponton venni. Ennek ellenére nem lenne okos dolog. mivel többnyire nincs sok értelme egy mozgásnak a piacon elébe vágni.Pontos megfigyeléssel felfedhető. hanem trendekkel. A rossz hírekkel a piac többnyire jól megbirkózik.vásároljon. egyszer bekövetkezik az a pont. hogy ezt a mozgást messzemenőkig ki tudjuk használni. Ha tehát a trader a trendváltásra spekulál. Ez még nem okoz nagy pénzveszteséget.egyszerűn adjon el. amelynél a mozgás először gyengül. hogy egy nagy mozgás momentumát felismerjük és abban a helyzetben legyünk. Először is a tradernek már ki kellett fejlesztenie egy módszert. a piac viszonylagos erőt mutat a korrelációban lévőkkel szemben és általában dinamikus kitörések következnek be. a piacon is adódhatnak hangulat-fordulatok. Tehát főleg nem az a fontos. Egy bika-piacon a jó hírek élénkülést idéznek elő. ha a trader kizárná a trend-ellenes trading lehetőségét saját belépési módszerével. miként reagál a piac a hírekre és a korrelációban álló piacok mozgásaira és milyen tünetekkel futnak le mozgásai. Ha emelkedik a piac . mivel az én ajánlásom úgy szól: kereskedj a trenddel. hogy az ellenállás az aktuális trendnél érezhetően nagyobb lett. mint amilyet megfigyeltünk. ha esik .

mint egy pénzfeldobásé. Ha valaki ilyen esetben belép egy trend elleni trade-be. hogy a biztos oldalon legyünk. hogy a piac irányulását nagy találati valószínűséggel előre jelezzük. Nos. és nem 77 . Ezeken a térképeken sok útvonal szerepel. szerepelnek rajta ellenállások és szupportok. hogy sikeresen kereskedik trend-irányú stratégiákkal. Céljuk egy minél komplexebb térkép megrajzolása. Soha nem szabad arra használni. A piacelemzés nem mértékadó a trading sikeréhez. Tegyük fel. hogy a következő trade értelmes-e vagy nem? Ő csak azt tudja. de nem ismeri a nyerés valószínűségét ennél az ügyletnél. Fontosabb az. akkor árfolyam-céljának legalább 60 pontos nyereséget (a kockázat háromszorosát) kellene eredményeznie. A hozam-kockázat arány Ha a piacelemzés segítségével nem tudunk rájönni. A jó traderek másként használják a piacelemzést. Habár én trend-ellenes trading-stratégiákat alkalmazok. Ha valaki trendváltásra spekulál. hogy valamit igazoljunk vele. akkor alkalmazzon trading-repertoárja kibővítéseként trend-ellenes stratégiákat is. Ez lényegesen egyszerűbb módja a pénz (sok pénz) megkeresésének a piacon. a térkép csak egyetlen utat fog mutatni. ha azt az egy utat nem hagyjuk el. Ha Ön a szokásos értelemben használja . mégis segít nekik a realitást megközelíteni. akkor tanácsos lenne egy 50 százalékos találati arányt feltételezni. A piacelemzés jelentősége nem azon múlik. hogy merre halad a piac. hanem azért. amelyeken csak egy út látható. hogy segítségével összeállíthassuk a realitások komplex palettáját az áttekintés biztosításához. Ahhoz. Sokkal inkább utal arra. hogy tétet kell tennie. hanem azt jelenti. Hiszen a térkép sohasem maga a realitás. Mivel a nyerés valószínűségéről semmit sem tud. hogy főleg trendkövető stratégiákra összpontosítson. minden tradernek azt tanácsolom. hogy el fogunk tévedni. hol vannak a határok. hogy az utakon nehézségek jelentkezhetnek. hogy a trading-eredmény olyan véletlenszerű. igen primitívek. merre tart a legkisebb ellenállás útja. A tradernek döntenie kell.a piac irányulásának előjelzésére -. hogy jó fogadás áll-e előtte vagy rossz. el kell fogadjon egy feltételezést. mint egy térképet. akkor céljául nem azt kell kitűznie. Ha abból indulunk ki. mint ahogy a térképen hegyek és folyók.A második feltétel pedig az. miként tudná a trader meghatározni. Majd csak ha abban a helyzetben lesz. vagy sem. hogy a piacon pár pontocskát nyerjen. és csak akkor adnak tájékoztatást. hogy felbecsülhessük a kockázatot. Úgy kell használni a piacelemzést. megállapíthassuk. hanem vállalt kockázatának sokszorosát. hogy előre jelezze az ármozgásokat. Nem azért van. azok a térképek. hogy a kockázat a vételtől a stop-ig 20 pontot tesz ki egy tetszőleges piacon. amelyik ugyan szintén nem a realitást ábrázolja. ha az előre kijelölt útirányt elhagyjuk. Egyik térkép sem mutatja meg azonban. hogy egy bizonyos akadály leküzdhetetlen-e. hogy a trade hozama a vállalt kockázat arányában igen magas legyen. amelyen különböző utak láthatók. különösen nem egyetlen pozíciót.

összesen 200 eurót. és csak kettő ért el 400 eurós nyereséget. aki szokás szerint csak egy tranzakciót végez és trendkövetőén működik. az a kontraktonkénti maximális veszteségünk. ha a hozam jóval magasabb. mondjuk 40 százalékát? Ez csak akkor működőképes. mint a veszteségek. Most meg kell neveznie. És ebben rejlik az árfolyampotenciál realisztikus felbecsülésének nehézsége. akkor ez az összeg a kockázatunk. amelyek esetleg növelik az ingadozást. hogy a piac tovább fut annak ellenére. hogy a kereskedési napon nyilvánosságra hoznak-e fontos gazdasági híreket. amelyet készek vagyunk elveszíteni. hogy az átlagos ingadozás nagy részén már túl van (például új piaci híreknél. A különbség az árfolyam-cél és a belépés között megadja a hozamot. hogy nincs slippage2. mi az átlagos napi ingadozás a DAX-nál (például 60 pont).akarunk magunknak nehézségeket a piacon. Miként lehetünk azonban sikeresek. Tudnia kell. Tudnia kell. még ha tranzakcióink 60 százaléka negatív volt is.). Amit viszont ismerünk. Miként tudjuk azonban hozamunkat meghatározni? Az ugyanis csak a tranzakció befejeztével válik ismertté. mik voltak a múlt ezen időszakában a realisztikus piaci mozgások az aktuális piaci ingadozások (volatilitás) figyelembevétele mellett. Egy fogadás akkor jó. Ezért úgy kell terveznünk. Egy példa ehhez: Képzeljen el tíz véletlenszerű tradet. mivel a nyerség utáni fizetségek jóval magasabbak voltak. hogy a hozam helyett kalkulációnkban egy lehetséges árfolyamnyereséget veszünk figyelembe. fontos technikai kitöréseknél stb. Ha abból indulunk ki. mint a felét nyerjük meg tradejeinknek. ötperces chart. mikor valószínű. amely a lehetséges trade-ből következik. Vegyünk egy DAX-os daytradert. ha csak kevesebb. Tudnia kell. induljunk ki abból. - Ezen állandó paraméterek figyelembevételével határozhat meg a trader tradingjéhez egy reális árfolyam-célt. ha nyereség esetén lényegesen többet nyerünk. mint amennyit veszteségnél elveszítünk. Sajnos előre nem ismerjük trade-ünk hozamát . Ezen becslés elvégzéséhez előbb válaszolja meg a következő kérdéseket: Milyen időtartamot jelent Önnél egy tipikus trade átlagosan: egytől öt percet. mint a kockázat. Ebben az esetben nyerünk. egy órát vagy egy napot? Milyen idősíkon teszi meg belépési döntését: tick-chart. órás chart? A válasz ezekre a kérdésekre megmutatja Önnek. 78 . Hat tranzakció 100 eurós veszteséggel zárult. A különbség a belépés és kezdeti stopunk között az a maximális összeg. Fel kell ismernie a támaszokat és ellenállásokat. kettőt nullában kistoppoltak. hogy találati arányunk 50 százalék alatt van.tehát nyereségét. milyen hosszan van általában egy trade-ben.

mint kísérlet a piac előrejelzésére. bizonnyal egyike a legrégibb és legésszerűbb trading-koncepcióknak. Én traderként megkísérlem az életemet megkönnyíteni és sikeres is akarok lenni. Ha például a vesztő ügyletek aránya 60 százalék. amelyet elveszítek. ha meg kívánja tudni. hogy ha a piac irányát helyesen becsültük meg. Csak akkor lépek be egy tranzakcióba. Ezt néha risk-reward-ratio-nak nevezik trading-könyvekben. ha kockázatom legalább másfélszeresét megkereshetem. Rossz a fogadás. az az. mivel a piacot meggyőződésem szerint nem lehet prognosztizálni. 79 . hogy a piac jóval tovább megy a árfolyam-célnál. amely csupán azt kísérli meg. ha kezdeti stopnál kistoppolnak. amelynél a hozam-kockázat aránya 1.6/0. hogy eltalálja egy jövőbeni mozgás irányát. Ami számít. amikor a mozgások nagyrészt már lefutottak és a nyerési lehetőség már minimális. a kockázat az az összeg. A jövő bizonytalan. Amint megnyitottam egy pozíciót. mint 1.5 alatt van. A hozam-kockázat arány kritikája Az a koncepció.4=1.5. Általában az érhető el a hozam-kockázat arány számításával. tranzakcióik viszont megfontoltabbak. hogy trading-koncepciója és a statisztika értelmében ésszerűen kereskedjék. Tudjuk.5. hogy a pozíciót már előbb nyereséggel kistoppolják. Az én filozófiám viszont azt mondja. hogy a traderek kevesebbet kereskednek. vagy sem. hogy nem állíthatunk fel prognózist. mint 50 százalékát nyereséggel zárom.vagy 2-szeresét. hogy a piac előre nem látható.5). Egy trade teljesítőképességét kifürkészni . amelynél legalább a lehetséges kockázat 1. ha a vesztő és a nyerő ügyletek aránya nagyobb. akkor még a mozgás mértékét is felbecsülhetjük. amely arra készteti. Mégis hangsúlyoznom kell egy világos figyelmeztetést: az árfolyam-cél meghatározása semmi más. ha ügyleteim kevesebb. ezzel a trade elfogadható és a trader számára jó fogadást jelent (vesztő ügyletek / nyerő ügyletek < hozam¬kockázat arány. akkor a hozam-kockázat aránynak nagyobbnak kell lennie. ha elérhető az árfolyam¬cél. meglehet. de előfordulhat az is. már semmilyen szerepet nem játszik nálam. mert a hozam-kockázat arány figyelembevétele általában megvéd a bolondságoktól. Túl gyakran loholnak traderek a piac mögött.Ezt a hozam lehetőséget kell a tradernek a kockázatával összevetnie. hogy az árfolyam-cél ténylegesen realizálódik-e. esetleg akár a háromszorosát is nem lehet nyereségként elvárni. és senki sem tudja előre megmondani. A szóban forgó koncepció azt feltételezi.ez még merészebb. hogy a trader rendelkezzék egy feltétellel. A hozam az az összeg. hogy a trade jó fogadás-e. hogy meddig. Ezt a hozam-kockázat arányt azonban csak a trade megítélésénél alkalmazom. Nekem ezért mindig rossz fogadás lenne az. tehát 0. mint a piacelemzés. Miért javaslom akkor mégis a hozam-kockázat arány meghatározását minden trade előtt? Azért. főleg azt nem. mint a hozam-kockázat aránya. Az nem fontos. amelynek megnyerését elvárom. hová tart a piac. hogy soha nem szabad olyan tranzakcióba belépni.

hogy a trade ésszerű (racionális).mégoly csekély . Az összeomlás elkerülésére a tradernek összesen három változót kell a kezében tartania. A hozam-kockázat aránnyal találtunk egy eszközt. vagy sem. akkor előbb vagy utóbb csődbe jut. Most már a piac az. 80 . hanem csak azt. Ez megadja. hogy a trader által végrehajtott tranzakciók hány százaléka zárul sikerrel. És ki az. Ehhez fiktív értékekkel és feltevésekkel kell dolgoznia. Ugyanakkor nem veszi figyelembe. A rossz fogadások elkerülése hozzásegíti a tradereket a piaci túléléshez és teljesítményük javításához. ha tartózkodunk a stopoktól és mindegyik . hogy a kevés trade. nincs több kontrollja saját találati kvótája felett. míg a piac a megadott árfolyamcél felé halad. Ha a döntés eleve a trade-re esett. Ezért kell a tradernek stop-okkal veszteség-behatárolást működtetni. amelyik nem. a hozam-kockázat aránynak már semmi szerepe nincs. Ennek a trader számára lehetővé kell tennie a pozíció megnyitása előtt az ésszerű döntés meghozatalát. Le kell tehát szögezni. Mivel azonban nem láthatunk a jövőbe és így fogadásunk piaci kimenetelét sem látjuk előre. hogy ez statisztikailag nem racionális. Találati arány és Payoff-Ratio Payoff-Ratio jelentése: A nyerő ügyletek átlagos nyeresége osztva a vesztő ügyletek átlagos veszteségével. fennáll a fogadás elvesztésének kockázata. amely szorosan kapcsolódik egy tradingstratégia elvárt értékéhez (lásd ehhez alább „Az elvárt érték" c. Előbb vagy utóbb ugyanis a legtöbb trade nyereséggel végződik.nyereséget közvetlenül realizálunk. van. vagy nem. Egyébként a traderek magas találati arányt kívánnak maguknak. hogy egy tradet kistoppolnak-e vagy az eredményesen befejezhető. A hozam-kockázat arány statisztikai koncepció. hogy a trader biztosan csődbe jut. szakaszt). ha állandóan elveszíti fogadásait. amellyel megítélhetjük. ego-ját erősítik. akkor álljon el az ügylettől. Lépjen be a trader akár mégoly jó hozam/kockázat mellett is -. hogy a siker csak marginális volt-e vagy egy óriási nyereséget sikerült-e kigazdálkodni. Van. Ha a trader azt számítja ki. Ezen módszer hátránya csak az. amelyik jól kontrollálható. ami meghatározza. hogy a trade jó fogadás-e. mert ezek minden egyes trader én-jét. Amint azonban stop-árról dönt. ha igaza van! A magas találati arány elérésének legegyszerűbb módszere.Egy elrettentő példa: 20 pontos kockázatnál ötpontos nyereségre spekulálni -esztelenség. olyan nagy veszteséget produkál. hogy ezzel az eljárással nem lehet meghatározni. amely soha nem fut nyerésbe. Az adott feltevések (mint találati arány. kockázat és árfolyamcél) segítségével matematikailag meghatározható. aki nem szereti. hogy ésszerű lenne-e egy trade-be belépni addig. Legnagyobb figyelmét a legtöbb trader a találati arányra összpontosítja. hogy meddig megy el a piac.

de ezt a befolyást a kvótára csak nagyobb veszteségekkel tudja „megvásárolni".A tradernek a stop-ár megválasztásával természetesen van bizonyos befolyása a találati arányra. annál valószínűbb a csőd. amelynek kétségtelenül van befolyása a teljesítményre és a csődbe-jutás kockázatára. mert csak kis nyereségeket és magas veszteségeket érnek el. annál nagyobbak az átlagos nyereségek az átlagos veszteségekhez viszonyítva. A találati aránynak magában véve azonban nincs kifejező ereje a rendszer teljesítményéről. Gyakran megtörténik. hogy csődbe jutunk. 81 . mivel minél közelebb vannak a stop-ok a piachoz. A legtöbb toptrader találati kvótája 50 százalék alatti és a csökkenő találati arány kockázata ellenére mégsem jutnak csődbe. A traderek általában 50 százaléknál magasabb találati kvótát szeretnének elérni. A csőd-kockázatot csak egy további változóval lehet ellensúlyozni. hogy találati arányát növelje. hogy egyes traderek magas találati kvótákkal mégis a piac vesztesei közé tartoznak.ha a payoff-ratio csökken. növekszik. Minél magasabb tehát a payoff-ratio. Neki egyszerűen csak messzebbre kellene stop-jait a piactól elhelyeznie. A következő ábrán szemléltetem a csőd-kockázat és a találati arány közötti összefüggést: Amint ez könnyen felismerhető. Annak a kockázata. mégpedig a payoff-ratioval. Ez a szám összeveti az átlagos nyereségeket az átlagos veszteségekkel. a csökkenő találati kvótával növekszik a csőd-kockázat. amint ez a következő ábrán látható . annál gyakrabban lesz a trader veszteséggel kistoppolva. Minél kisebb a payoff-ratio. A találati arány statisztikai változó.

de ennek valószínűsége lényegesen kisebb. a payoff-ratio 1/10 azaz 0. hogy Önt nem fenyegeti csőd. hogy annak a kísérletnek. Átlagos veszteségei tehát tízszer akkorák. Képzelje el. Szemináriumokon ilyenkor többen felvetik. kihatása van a másik változóra. mint átlagos nyereségei. hogy valaki talált egy módszert. Ez az érvelés feltételezi. Aki ezt az összefüggést felismeri. hogy a payoff-ratiót csökkentenénk.így tanultuk .5 százalék a valószínűsége egy tízes nyereség-sorozatnak. hogy egyszerűen „jobb" jelzéseket találunk.Legyen szabad ezt egy példával megvilágítanom. A csődkockázat tehát alacsony payoff-ratio mellett igen magas. amely nagy valószínűséggel előre látja a jövőt a piacon.1. hogy a stop-okat messzebbre helyezzük anélkül. hogy a stopokkal foglalkoznánk. tehát. Ez a10-es payoff-ratio ugyan nem nyújt garanciát arra. Akár azt is megengedheti magának. hogy mégiscsak javítható a találati arány anélkül. hogy minden alkalommal 1000 euró veszteséget ér el. Látható tehát. hogy számlája mínuszba fordulna.csökkentik találati arányunkat. Másként alakul a helyzet. 82 . Rögzítsük tehát: Minél magasabb a payoff-ratio. hogy a veszteségeseket kiegyenlítse. Nem érhetünk el javulást a találati aránynál azzal. Annak a valószínűsége. A szűk stopok azonban . Miként érhetünk el azonban egy magas payoff-ratiót? Alacsonyan kell tartanunk. mint az előző esetben. viszont rögtön realizál 100 eurót. azaz be kell határolnunk veszteségeinket. hogy egy nyereség után tízszer veszít anélkül. nagy lépéssel közelebb jut a csúcsteljesítmény titkának megfejtéséhez.találati arány vagy payoff-ratio . hogy ezen két változó . annál valószínűtlenebb a csőd. Ahhoz. ha mindig csak 100 eurót veszít. mégpedig azzal. hogy egy veszteséges trade-et ellensúlyozzon. ha nyer. hogy sorozatban elér tíz nyereséges trade-t. viszont átlagosan 1000 eurós nyereség folyik be. A legjobb kilátásokkal ellátott módszer természetesen jobb találati kvótát is eredményezhetne. az Ön találati arányától függ. Alacsony payoff-ratiót szűk stop-okkal érhetünk el. viszont még egy 80 százalékos találati arány esetén is csak 8. tíz nyereségeset kell elérnie.egyikét manipuláljuk.

amelyikkel veszteségeinket alacsonyan tudjuk tartani és nyereségeinket futni engedhetjük. További jelentős hatása van ezenkívül a találati arányra az árak előre láthatatlan alakulásának a piacon. ha csak helyesen viselkedünk a piacon. ha a trader sikeres akar lenni. pozitív legyen. ha találunk egy módszert. Nem a vesztesek vagy a nyertesek száma fontos. hanem arra. mint illúzió. hogy sikeres traderré válunk. mint vállalkozás. amely azon alapul. és csak akkor érhetjük el. mivel van a piacon egy egyszerű módszer a folyamatos nyereség-kígazdálkodásra anélkül. A kilépési szabálynak van tehát a legnagyobb befolyása a tradingrendszerre. mégpedig azzal. viszont a payoff-ratio jelentős változó. Még ha létezne is egy ilyen módszer. milyen összegű nyereséget várhat a trader átlagosan trade-enkét. amelyik már akkor is nyereséggel „ajándékoz" meg minket. Nem mondható meg előre. Az elvárt érték Az elvárt érték statisztikai fogalom. Az elvárt értéknek tehát pozitívnak kell lennie. sajnos. 83 . hogy tisztán látja a jövőbeni piaci mozgásokat. amit maximálni lehet. hogy a következő trade nyertes vagy vesztes lesz-e. akkor sem érné meg örökké keresgélni. A nyereségek vagy veszteségek nagysága egy trade-ben azonban nem véletlenszerű. Egy trading-stratégia pozitív elvárt értéke az alapvető feltétele annak. mint a kísérlet a piac menetének előzetes meghatározása.megválasztásával már rögzíthető a kontraktonkénti maximális veszteség. A tradingnél ugyanis. csak kevés változót tudunk kontrollálni. ha a kontrollt hatékonyan tudjuk alkalmazni. nem más. amelynek nagy figyelmet kell szentelnünk. így minden egyes trade eredménye esetleges. A találati arányt tehát csak részben tudjuk befolyásolni. hogy a stop-szintet közelebbre vagy távolabbra helyezzük. Egyszerűbben kontrollálható a payoffratio. Általában az elvárt érték adja meg. mit tesz a piac a jövőben. hogy senki sem tud a piacon prognosztizálni és így minden módszer. Egyszerűsítsünk: Bízzunk egy módszerben. Ha még az is sikerülne. a sikeres trader számára nem kerülhető el ennek a fogalomnak megértése.Az én tapasztalatom és filozófiám azonban az. hanem kizárólag a kilépési szabályhoz és a money-management algoritmusunkhoz. hogy előre látni kellene. hogy befolyással legyünk a nyereségek nagyságára. már kezünkben a hatékony eszköz teljesítményünk kontrollálására. Még ha utálja is valaki a matematikát és a statisztikát. A kezdeti stop . hogy a trading. Másként megfogalmazva: Mindegyik rendszer találati arányát a belépési kritériumok és a kilépési szabályok határozzák meg. A nyereségek és veszteségek nagyságának viszont semmi köze a belépési stratégiához. mivel befolyásunk van a paraméterekre.initial stop . Az átlagos veszteség egy intelligens exit-szabály alkalmazásával még jelentősen a kezdeti kockázat alatt is lehet. Ez a módszer nem épít magas találati kvótákra. Ezért alárendelt jelentőségű a találati arány. hogy a payoff-ratiót maximálni kell. Ennek optimalizálásában rejlik a csúcsteljesítmény titka. hanem a nyertesek és vesztesek nagysága. Egy ilyen módszer értelmesebb.

nyereség) . megéri. ha ezt a képletet pontosabban megvizsgáljuk. Ez a hatás amiatt lépett fel. mint a fenti példában.8 x 400 = 320 0.4x400= 160 0. ahol ez 80 százalék volt.6 x (-100) = -60 Eredmény = 340 Az elvárt érték szemmel láthatóan emelkedett.(vesztő arány * átl. hogy a találati arány csupán 40 százalékos. Ön az elvárt értéket egy 80 százalékos találati kvótához 400 eurós átlagos nyereség és 200 eurós átlagos veszteség mellett számítja ki.Két változónak van befolyása az elvárt érték számítására: az egyik egy rendszer vagy stratégia találati aránya. Az elvárt érték képlete viszonylag egyszerűen írja le a két változó összjátékát.4 x 1000= 400 0. Eszerint a payoff-ratiónk tíz. a payoff-ratio viszont (átlagos nyereségek/átlagos veszteségek) növekszik. hogy átlagosan tízszer annyit keresünk. ha a találati arány csökken ugyan. Tegyük fel. veszteség) = elvárt érték. 84 . majd ezt összehasonlítja egy stratégia elvárt értékével. Még ha nem tart is sokat a statisztikákról.    0. Képlet: (találati arány * átl. Az első esetben 280 euró az elvárt érték. Az elvárt érték mindig akkor nő. Most azt feltételezzük. Szorozzuk meg találati arányunkat az átlagos nyereséggel és ennek eredményéből vonjuk le a vesztő trade-ek aránya és az átlagos veszteség szorzatát: így kapjuk meg az elvárt értéket. Vigyázat: számítsa ki az elvárt értéket. Annak ellenére nagyobb. bár a találati arány esett. a másik az átlagos payoff-ratio. Most 40 százalékos találati aránynál a következő eredményre jutunk:    0.6 x (-200) = . amelynek találati kvótája csak 40 százalék. mert az első példával szemben a payoff-ratio jelentősen megnövekedett. mint amennyit veszítünk. szemben az első példával.2 x (-200) = -40 Eredmény = 280 A második rendszernél 40 eurós elvárt értéket kell kapnunk    0. ha vagy a találati arány nagyon magas vagy ha az átlagos nyereség nagyon nagy az átlagos veszteséghez viszonyítva. Az első esetben volt egy 2-es payoffratiónk (400/200).120 Eredmény = 40 Az elvárt érték tehát a fogyó találati kvótával észrevehetően csökken.

így az előbbi payoff-ratióval (30/20 = 1. hogy a találati arány felett nincs kontrollunk. akkor arra a néhány dologra kell összpontosítanunk. hogy milyen magasnak kell lennie bármelyik tetszés szerinti találati aránynál a payoff-ratio-nak. az puszta feltételezés.Látható tehát. csak két lehetősége van: vagy növeli találati arányát vagy javít payoff-ratióján. hogy a legtöbb kereskedési szisztéma előbb vagy utóbb szemmel látható eltolódásokat mutat a találati valószínűség terén. Természetesen tetszés szerint tesztelhetünk több belépési kritériumot is és dönthetünk a legnagyobb találati valószínűséget biztosító módszer mellett. tegyük fel: 50-ről 40 százalékra. Eredetileg 20 pontos stoppal dolgoztunk.5 x (-20) = -10 Eredmény = 5 Elvárt érték a stop változtatása után:    0. Egy egyszerű számítási trükkel meghatározhatja. de hogy ez a jövőben éppígy viselkedik. Induljunk ki abból. Ennél az eljárásnál az a probléma. amellyel a találati arány felett rendelkezünk. A találati arány esik tehát. amelyeket kontrollálni is tudunk. mivel a szűkebb stop többnyire gyakoribb veszteségeket okoz. hogy az átlagos nyereségek változatlanok maradnak.5) szemben 30/10 = 3-ra növekszik. és tegyük fel továbbá. Ossza el a veszteségi arányt a 85 . Azonos payoff-ratio mellett az elvárt érték is esne. Ha sikerül Önnek a szükséges payoff-ratiót realizálni. Tény az.4x30 = 12 0. Elvárt érték a stop változtatása előtt:    0. Mit jelent ez a gyakorlatban? Például elhatározzuk. hogy a véletlen és a szerencse döntsenek tradingünknél. igen csekély az a befolyás. most redukáljuk ezt minden alkalommal tíz pontra. amely pozitív elvárt értékhez vezet. akkor Ön egy sikeres trader. hogy a payoff-ratio javításával javíthatunk az elvárt értéken és ezzel együtt teljesítményünkön is. Ha azonban nem akarjuk. mégpedig úgy. Ha már döntöttünk egy belépési kritériumról.5 x 30= 15 0. Minden adott találati arányhoz tartozik egy payoff-ratío. Ugyan minden rendszerhez meghatározható utólag egy egzakt találati arány. A szűkebb stop hatásai a találati kvótát érintik. mivel azonban átlagos veszteségeink is kisebbek . Még ha a payoff-ratio növelése a találati arány terhére történik is.6 x (-10) = -6 Eredmény = 6 Ha tehát a trader javítani akar teljesítményén. ezt a negatív hatást kompenzálni tudjuk. hogy javítunk a rendszerünkön. hogy ezek 30 pontosak. hogy csökkentjük a kezdeti stopot.növekszik a payoff-ratio.

összpontosítsunk a payoff-ratio-ra. amelyek megengedik nekünk.8 x (-1) = 0 tekintsük a találati arányt adottságnak és Ha javítani kívánunk rendszerünkön. mivel egy 3 DAX-pontos nyereség után minden alkalommal realizálja nyereségét. hogy a találati arány szinte jelentéktelen. ügyesen kell bevetni a két eszközt: egy intelligens exit-szabályt és egy professzionális money-management algoritmust. Próbálja ki ezt a számítást más veszteségi aránnyal is és ellenőrizze eredményét az elvártérték képlettel:  0. akik javítani akarnak teljesítményükön. Milyen nagy a pozíciónk. hogy a nyereségküszöböt (break-even) elérje. A csődkockázat szempontjából a payoff-ratio a leginkább mértékadó. hogy csődbe jussunk. Ezért lényeges tényező a pozíciónagyság átlagos nyereségeink és veszteségeink számításánál. Tudjuk: annak a kockázata. Veszteség esetén általában olyan hosszan engedi futni a tradet. ha veszítünk? Milyen pozíciónagysággal érjük el nyereségeinket? Vegye figyelembe. hogy a találati arány 20 százalék. Ez nem jelent mást. hogy a veszteségeket hagyjuk futni és a nyereségeket behatároljuk.2 x 4+ 0. Traderként két eszközünk van. hogy nullában legyen (break-even). növekszik a csökkenő találati arány és csökkenő payoff-ratio mellett.találati aránnyal . viszont 30 pontos veszteségnél meghúzza a vészféket. Osszuk el e kettőt egymással: 80/20 = 4. Azoknak a tradereknek tehát. amellyel a payoff-ratiót befolyásolmi tudjuk: Először is az exit-szabállyal tudjuk nagymértékben kontrollálni. Tegyük fel. Csőd kockázat Láthattuk. A kilépési stratégiáról és a pozícióméretezésről szóló fejezetekben kifejtettem néhány javaslatot ezekhez a szabályokhoz. mint a veszteségei. amely szükséges ahhoz. vagy kifejlesztünk olyan mechanizmusokat. hogy veszteségeinket alacsonyan tartsuk és a nyereségeinket futni hagyjuk? A másik fontos eszköz a payoff-ratio befolyásolására a pozíció nagysága. milyen magasak veszteségeink és a nyereségeink. hogy az Ön átlagos nyereségeinek négyszer olyan magasnak kell lenniük.megkapja azt a payoff-ratio-t. hogy a payoff-ratio-t tranzakciónként és nem kontraktonkét kell számítani. amíg a payoff-ratio megfelelő. Hajiunk arra. mint azt. a payoff-ratio tehát négy. ezt a következő példával kívánom érzékeltetni: Egy trader szinte hihetetlen találati kvótája 90 százalék. míg az nyereségre vált. ezzel a veszteségi arány 80 % (100 -20 = 80). Ennél a stratégiánál az elvárt érték az alábbiak szerint adódik: 86 .

1 x (-30) = -3.    0. hogy a kockázatokat helyesen kell felbecsülni. azaz a trader átlagosan 0. Csak az éli túl traderként. amelyet számláján kockáztat. hogy új stratégiájával sikeres lehessen. annál nagyobb a csődkockázat. A trader legfontosabb célja. hogy a kockázat 87 . Aki viszont ezek miatt mégis kilép a játékból. így biztosítható a hosszú távú túlélés a piacon. hogy ezt valamikor realizálnák. ha a trader túl sokat kockáztat egy trade-nél. A traderek kockázatmenedzserek. hogy javítsa találati arányát. Minél hosszabban kereskedik.9x3 = 2. hanem arról is. a kockázatokkal bánni kell. Ilyen kudarc mindig akkor történik.a legeslegfontosabb szabály. nincs több esélye ezeket a veszteségeket behozni.0 Eredmény = . hogy stratégiát kell kifejleszteni. annál több pénzt kereshet. Ezen az extrém példán kívántam bemutatni.2 pontot kereshet trade-enként.0.1 x (-25) = -2. elég hosszan kell kereskednie .játékban kell maradnia.   0. A kockázatát viszont a trader mindig pontosan meghatározhatja.2 pont. Tegyük fel. hogy egyszerűbb a payoff-ratiót befolyásolni. A kérdés csak az. ez a találati arányt nem érinti.7 0. hogy azok mennyiségét pontosítani tudná.2 Ez a stratégia máris pozitív elvárt értéket hozott. Minél nagyobb az a hányad.7 0. így abban a helyzetben van. Megkísérli a valószínűségeket felbecsülni anélkül. Bizonyára senki sem javasolná neki. akinek sikerül kockázatait helyesen értékelnie. Sok trader azonban magas elvárt értékkel rendelkező stratégiát alkalmaz anélkül. Milyen javaslat tehető ennek a tradernek? Sok lehetősége van stratégiája módosítására. Szűkebbre szabhatná a stopot vagy növelhetné nyereségeit.maradj játékban .5 Eredmény = 0. hogy döntsön. majd döntenek mellette vagy ellene. A traderek minden trade előtt értékelik a kockázatot. hogy a trader képes-e egyáltalán realizálni a stratégia pozitív elvárható értékét: ahhoz ugyanis. Itt nemcsak arról van szó. A trader így professzionális játékosként viselkedik. hogy a trader lecsökkenti stopját 25 pontra. mivel előbb kilépnek a játékból.9 x 3 = 2. Az előny azonban még csak 0. Az időközi veszteségek és drawdown-ok nem elkerülhetők. mivel az elvárt érték negatív. Még a magas találati arány sem tudja számláját a csődtől megmenteni. Az összes többi szabályt ennek kell alávetni. hogy játékban maradjon. nála a csődkockázat 100 százalék. Ezért a trader számára a „Stay in Business" .3 Ennek következtében ez a trader előbb vagy utóbb csődbe jut.

hogy egy esemény még 95 százalékos belépési valószínűség mellett is bizonytalan marad. bármi okból is nem képes folytatni kereskedési stratégiáját . mert kereskedői tőkéjét a veszteségek felemésztették és stopját ésszerűtlenül túl szűkre kellett szabnia a piacon. ha a trader. Mindkét esetben már fellépett a csődkockázat. elméletileg soha nem lehet teljesen kizárni. A csődkockázat az a pont. akár azért. mintha állandóan félnie kellene. Ha ismeri saját csődkockázatát. a második: „Hogyan lehet meghatározni. mivel sorozatos veszteségekre minden ember másként reagál. hogy tudja. és arra a helyes money-management algoritmussal válaszol. A csődkockázat tehát nem jelent teljes veszteséget. amelynél a trader financiális erőforrásai egy részének elvesztése miatt már nem képes stratégiáját megvalósítani. Ha sorozatosan. Aki ismeri saját csődkockázatát és ura annak. az a trader kockázatoktól való idegenkedésétől függ. A traderek és a profi játékosok is tudják. kereskedését kevesebb izgalom terheli. Több bizalom és kevesebb félelem nyugalmat visz a tradingbe. mert a biztonsági tartalék már nem elegendő. és ki tud küszöbölni sok hibát. ha a csődkockázat kezelhető. hogy számára a csődkockázat nem jelent fenyegetést. halmozva jelentkeznek veszteségek. az óriási előnyére ki tud fejleszteni a tradingnél egy megfelelő öntudatot. hogy elveszíti a játékok játékát. Az első így hangzik: „Miként lehet elviselni egy veszteség-sorozatot?". hogy mekkora csődkockázat elfogadható. Azt a kockázatot. mi várható el a piacon?" Az első kérdést nem lehet matematikai képlettel megoldani. és ez emocionális stabilitást kölcsönöz.akár azért. Ehhez viszont két alapkérdést meg kell válaszolni. Ezáltal kezelni tudja félelmét. Vannak emberek. Viszont egy trader képes stratégiailag úgy helyezkedni. 88 . hanem már akkor belép. akik 1000 esetből az egyszeri csődbejutást elfogadhatónak tartják. hogy valaki trading-képtelenné válik. Fontos. mint például a túl szűk stopok elhelyezését. minden trading-rendszernél fennáll a pénzvesztés veszélye. Mivel a jövőbeni események bizonytalanok. mekkora csődkockázat szolgál stratégiája alapjául. mások ellenben egy worst-case-scenario-ná\ (forgatókönyv a legrosszabb esetre) maximum egyet tudnának elfogadni 10 000 esetből. amellyel élni tud! Az. azután olyat kell találnia. mert a trader már nem képes követni money-management szabályait. ez a számla összeomlását eredményezheti. Egy trading-rendszert drámaian meg lehet javítani. miként reagál ő személyesen sorozatos veszteségekre.személyére nézve elfogadható-e. Ezért fontos a trader számára. hogy tudja.

00 312. Ezek a képletek azonban csak az egyénileg optimális pozíciónagyság megállapításában tudnak a tradernek támogatást nyújtani.00953674 500.32 0. Az Optimal-F és a Kelly-kritérium ezek közül a legismertebbek. ha veszít.90625 1.22070313 769. tétje kétszeresét kapja.00 156. a teljes tét elvész.00 19.19531% 10 0.625 7. és hogy a találati aránya 50 százalékos. Feltételezzük.5 2000.78125% 8 0.67 78.8818E-12 200. Veszteség-valószínűség : 50% !!! A veszteség sorozat A trédek száma valószínűsége 1 50. ismernünk kell azt. Ha nyer.3132E-07 9.11 9.8818E-13 Előfordulás 10000-ből Tét 5000 10000.00 9.5 31.39063% 9 0. Biztosíthatom.29 0.00 8.3132E-06 333. és tudnunk kell számolni vele.00 1250 3333.00010% 30 0. A legjobb matematikai pozíció sem használ a tradernek semmit.23 0.56250% 7 0. hogy az optimális pozíciónagyságról szóló kérdésre képletekkel találjanak választ.00000% Előfordulás 1000-ből 500 250 125 62. Ebben segítségünkre lehet egy egyszerű statisztikai pozíció.00000% 50 0.53125 1111.00 89 .25000% 5 3.125 1428.0949E-10 8. miként oldaná meg a feladatot.33 9.01221% 14 0.06103516 0. kockázattűrő képessége alapján nincs abban a helyzetben.765625 1000.09766% 13 0.25 15.00000% 3 12.9765625 0.0949E-09 250.00019% 20 0.00 2500 5000. hogy a kérdésben már szerepel az összes fontos információ.0625 1250.01907349 526.953125 0.00 1.33 625 2500.00000% 2 25.50000% 4 6. Milyen összeget kockáztasson? Gondolkozzék egy percig.61035156 714.25 1666. hogy a képlettel megállapított pozíciónagyságokat a piacon menedzselhesse. amelyet a következőkben vizsgálunk meg közelebbről.57 39. Az Ön csődpontja egy 40 000 eurós számlaállomány.12207031 0. hogy Önnek van egy 50 000 eurós számlája. Ahhoz.00190735 0. így legfeljebb 10 000 eurót veszíthet.8125 3.00610% 19 0. Nem térnek ki a trader személyes kockázati hajlamára.00000% 40 0.12500% 6 1.A szakirodalomban újra és újra írnak kísérletekről.00095367 9. ha ő maga személyesen. hogy a csődkockázattal együtt lehessen élni.

Ez nagyon magas valószínűség egy trader számára. hogy egy tranzakciónál veszít (találati kvótája 50%). mennyire valószínű az. hogy egymásután x-szer veszít. amelyet elveszíthetünk. hogy ez az esemény (tíz veszteség folytatólagosan) 1000 tranzakció során legalább egyszer beüt . hogy hányszor veszíthet sorozatban. A valószínűségek a pozíció-lánc minden egyes tagjánál összeszorzódnak. Ezek az események statisztikailag meghatározottak. Ha tíz egységre osztja fel. Tehát ha ezzel kell számolnunk. mégis létezik erre az eseményre egy mérhető valószínűség. akkor 20-szor veszíthet sorozatban a csődig.098 százalék. A statisztikában beszélünk úgynevezett „feltételes valószínűségről" -azért feltételes. amelyet először kell megválaszolnia. mert azt eleve megszabja a találati arány. ha ez a valószínűtlen. A trader számára igen fontos. hogy nyerne. milyen veszteségsorozatokra számíthat statisztikailag a kereskedés során. Ezek mértékét egyszerű képlettel lehet kiszámítani: a kockáztatott összegeknek egy sorozatos veszteségnél összességükben nem szabad nagyobbnak lenniük. mert ebből tudja. hogy ilyen veszteség-sorozat után még elegendő pénzzel rendelkezzünk. hogy ne érjen bennünket csőd. azt is kiszámíthatja. hogy tízszer egymásután veszítenek. a valószínűséget csak a találati arány növelésével lehetne csökkenteni. mielőtt bekövetkezik a csőd. hogy mennyire valószínű az. hogy ismerje a sorozatos veszteségek valószínűségét. hány részre osztja fel 10 000 eurós kockázati tőkéjét. 0. Tehát mindig csak kis összegeket kockáztatunk. Ha viszont 20 egységre osztja. hogy egy másik esemény előzőleg bekövetkezett-e.000007 %) Mit jelent ez a menedzselés szempontjából? Nem kerülhetjük el. Mivel az eseményt magunk nem tudjuk elkerülni. az attól függ. Egy négyes sorozat valószínűségét nem lehet csökkenteni. mivel 100 tranzakciónál több. ha a trader négyszer egymásután veszít. ennek valószínűsége ugyan csak 0.a statisztika erre figyelmeztet. Tessék meggondolni: 14 000-szer valószínűbb ez az eset. Egy kétveszteséges sorozatnál például szükséges. mint a teljes összeg. akkor stratégiánkkal kell gondoskodnunk arról. hogy a teljes eredmény valószínűsége megmaradjon. hanem már az első trade is veszteséggel záruljon. a fenti táblázatban nyerhető áttekintés. Ahogy a táblázatból kivehető. Mert az.25 százalék. egymásután tízszer veszíthet. Egy x db-os veszteségsorozat létrejöttének valószínűségéről. Négy egymást követő vesztes trade valószínűsége például 6. amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni. hogy hatosunk legyen a lottón! (A hatos lottó-telitalálat valószínűsége kb. Még ha egy trader sem hallja szívesen .A kérdés. de lehetséges esemény bekövetkezne. Mert nem pechnek kell tartani. anélkül. mint hatszor számíthat négyes veszteségsorozatra. mert egy esemény bekövetkezte attól a feltételtől függ. hogy mi a valószínűsége annak. mint az. hogy x-szer egymásután veszítsen. úgy hangzik. 50 százalékos találati arány esetén. védenünk kell magunkat a csődtől azzal. hogy nem csak a második. Mivel tudja.fennáll annak a valószínűsége is. 90 .

hogy 1000 eurót kockáztatunk tradenként. most meghatározhatjuk pozíciónk nagyságát. ennek felosztásából (10 000/14) 714. Minél alacsonyabb a komfort-szint.01 százalék.29 euró adódik tétként. hogy kockázati tőkénket 14 egységre osszuk fel. így egy 30 százalékos drawdown már csődkockázatot jelent. 91 . Ügyelni kell arra. Ezzel a fogadási téttel biztosak lehetünk abban. Ha be akarja biztosítani. hogy valószínűleg egy sorozatos veszteség ellenére sem következik be csődkockázatunk.098 százalék. Amint a táblázatban látható.Példánkban ez a következőket jelenti: Ha legfeljebb 10 000 euró veszteséget tudunk elviselni. hogy 10 000 esetnél legalább egyszer előfordul. amikor például 30 százalék veszteség keletkezett. hogy 10 000 eset alatt egyszer se forduljon elő. Szokás szerint sikertelennek neveznek egy stratégiát. Ebből a példából azonban az is kivehető. Mert ha egy 14 veszteséges sorozat olyan valószínűtlen. hogy a kritikus esemény 10 000 esetnél egyszer sem fordul elő. fel kell tennie magának a kérdést. amelyeket azután kockáztatunk. akkor tíz tradenél a legrosszabb esetben 10000 eurót veszítünk. hogy 1000 esetből egynél kevesebbszer fordul elő nálunk csőd -. hogy 10 000 eset alatt egyszer sem fordul elő. Egy 14 veszteséges sorozat annyira valószínűtlen. tehát 10 000 esetnél már egyszer előfordulhat. mikor süllyed egy ezrelék alá a valószínűség. milyen csődkockázattal képes „együtt élni".1 százalék alatti valószínűséget . A csődkockázatot soha sem zárhatjuk ki. megengedhetjük magunknak. így statisztikailag nem fordul elő 1000 eset alatt. ha 50 százalékos nyerési esély mellett legfeljebb 10 000 eurót akarunk elveszteni. amely sorozatnak olyan kicsiny a valószínűsége. A fenti példához most kiszámíthatjuk. Ha elfogadhatónak tartja azt. Miután már tudja. hogy csődbejut. mennyi pénzt kellene kockáztatnunk. Feltéve.10 000 euró. hogy 1000 esetből egyszer csődbe jut. Ha mi magunkra nézve elfogadhatónak tartunk egy 0. melyik veszteségsorozatnál és mikor áll fenn akkora valószínűség. hogy csőd következik be. Is. A valószínűség csupán 0. Ha kockázati tőkénk . nem szabad például tíz trade sorozatos veszteségei összegének nagyobbnak lennie. ha az x veszteségből álló sorozat bekövetkezne. hogy komfort-érzetünket a csődkockázattal kapcsolatban kielégíti. tehát egy ezrelék alatti. annál kisebbnek kell lennie a tételnek is. hogy fellép egy tízes veszteségsorozat. akkor meg kell néznie a nevezett táblázatban. ismét meg kell néznie a táblázatot. minthogy a tradert már egy előző totális veszteség kényszerítette a trading abbahagyására. de megállapíthatunk egy egyéni tűréshatárt. hogy a csődkockázat többnyire nem a teljes veszteségnek felel meg. amely olyan csekély.tehát. Egy 13-as hasonló sorozat valószínűsége már 0.mint eddig . ez az eset sorozatban tíz trade-nél fordulhat elő. mint 10000 euró. akkor maximum 1000 eurót szabad kockáztatnunk. A veszteségsorozat utáni keresgéléssel. hogy mennyire valószínű az Ön számára egy x veszteségből álló sorozat megadott találati aránynál. hogy egyszer sem fordul elő 10 000 tradenél.

Feltéve például. Induljunk ki abból. Ezért a csődkockázat elkerülése szempontjából a kezdőkre is ugyanazok a szabályok érvényesek. százalékosan ez esetben négyszeres. Neki nem szabad elfogadnia 25 százalékosnál magasabb drawdownt. így mindketten azonos feltételek mellett kereskednek. mert havonta kell pénzt leemelnie számlájáról. hogy egy kis. mint a hivatásosokra. Ezért összehasonlítható egy olyan traderrel. egész számláját elveszítheti. akinek 100 000 euró van a számláján. akkor sorozatban tíz veszteséget tudunk elviselni 3000 eurós tétekkel. Itt szeretném röviden megemlíteni a kezdők által gyakran ürügyként emlegetett védekezést. 25 000 eurós számlánál nincs lehetőség money-management-re. hogy 50 százalékos a találati arányunk és elfogadjuk az egy veszteséget ezer esetből. Ebben a példában ez pontosan 3 százaléka kezdeti számlanagyságunknak. Mindkét tradernél bekövetkezik a csődkockázat egy 25 000 eurós tétnél.Egy 100 000 eurós számlánál ez 70 000 eurós számlaállományt jelent. és egyéb jövedelmei is vannak. 92 . pl. mint csődkockázatot. A fogadás nagysága abszolút értelemben tehát ugyanaz. ha a csődkockázatról van szó. de ebből kell élnie is. ellentétben egy profival. tehát nem a tradingből él. mivel nincs kellő gyakorlottsága. hogy egy kezdő.

Még olyan esetekben is. A véletlen belépés Azt. hanem a kilépési stratégián és money-management-en (pozícióméretezés) múlik. Szeretném azonban hangsúlyozni . amely belelát a jövőbe. amelyek számunkra egyértelműnek tűnnek .sem tudhatjuk. amikor pontosan tudták. Még arra is visszagondolnak. veszteséggel távozhatott volna a piacról. A legutóbbi alkalommal. Képzelje azt. hogy meggyilkolnak egy kedvelt amerikai elnököt. erről pedig szó sincs. Kezdők szerint fontos a helyes belépés Kezdők nagy fontosságot tulajdonítanak a helyes belépésnek. amikor egy amerikai nagyvárosban bekövetkezett egy ilyen elsötétedés. tehát reagálhat még a piacon. hogy ilyen megérzések nem léteznek. Egyszerűbb és biztosabb abból kiindulni. mivel minden jó trader sikere nem a belépési. hogy miként viselkedik a piac. Senki sem tudja. Hosszan töprengtem. Azonban tartottam attól. Én nem állítom azt. hogy a jövő bizonytalan. akik kellő tapasztalattal rendelkeznek bizonyos hibák elkerülésére. mint egy kristálygömbé. hogy írjak-e egyáltalán egy fejezetet a belépésről. Nézzünk egy másik példát. hogy megérzéseink olyan megbízhatóak. hogy a részvénypiacra alig tett hatást Kennedy agyonlövése. ez elég jelentéktelen. Az amerikai városok egyik legnagyobbikát teljes áramszünet éri. mit hoz a jövő. A tény az. Túl gyakran emlékeznek vissza olyan helyzetekre. hogy ilyen esetekben sok pénzt is nyertek. ha ezt a témát kihagyom. mivel magam is átéltem több ilyet. Bizonyára majdnem mindegyik trader egy short pozíció mellett döntene. és ezt Ön egy perce tudja.mint például a World Trade Center elleni terrortámadás 2001. Traderként azonban nem számíthatunk arra. Mivel azonban senki sem tudja. mit fog tenni a piac. semmi különleges. Azoknak viszont. és aki a következő nap bonyolította volna le a pozícióját. sok trader nehezen hiszi el.még ha ismételem is önmagam -: Egy pozícióba való belépésben nincs semmi mágikus. az egész áramellátás összeomlik. hogy a belépés egy pozícióba szinte véletlenszerűen is megtörténhet. hogy ez véletlen-e vagy terroristák idézték elő. hogy egyes olvasók emiatt azt gondolhatnák. a 93 . Egyes traderek azért összpontosítanak újra meg újra a belépésre. A belépés A kezdők nagy fontosságot tulajdonítanak a helyes belépésnek. Van viszont néhány dolog. pedig ez a legkevésbé fontos. hogy ezzel kontrollálni tudják a trading eredményességét. Ön nem hiszi? Akkor nézzük a következő példát. ez a gondolat hamis. hogy el akarom hallgatni az igazi trading-titkot. mert azt hiszik. amire ügyelni kell. Egyetlen feltétel van: csak a következő nap bonyolíthatja le a tranzakciót. szeptember 11-én .8.

hogy megbízható trading-eredményt produkáljunk. hogy mikor mutatja a dobókocka mondjuk a hatost. Ön ismét jókor tud az eseményről és napon belül is tud kereskedni.nemzeti gárdának kellett beavatkoznia. Például mindig vásárolhatna. a piac valóban magasabban jegyez. Amikor 2002-ben kialudtak a lámpák New Yorkban. amit tennünk kell: adót fizetni és meghalni. hogy sok tradernek véletlen belépési stratégiája van anélkül. Szignifikáns (jelzésértékű) annyit tesz. Ugyanúgy. vagy short-ra? Vannak kereskedési stratégiák. néha nem. Van K. akkor miért vetik ki a kereskedők . Csak kevés olyan paraméter van. hogy valamely módszer jobb. van bizonyos valószínűsége a Bullish Engulfing minta megjelenésének is a charton. Mivel tárgyilagosan nézve nincs semmi különbség aközött. egy meghatározott időszakaszban. amelyeket valóban kontrollálhatunk. Csak ebben az 94 . nem következett be pánik. Tharp Tom Bosso-val együtt bemutatta könyvében: Trade Your Way to Financial Freedom.minden reggel. Az összes többi bizonytalan. Emiatt az alapvető bizonytalanság miatt a belépés csak minimális kontrollt tesz lehetővé. Ezekkel a példákkal azt szeretném kifejezésre juttatni. ahol 1/6 valószínűséggel bekövetkezik egy hatos. hogy megakadályozza a fosztogatásokat. hogy tudna róla. Ezért kell mindenek felett figyelmünket erre a két tényezőre fordítanunk. vagy nincs. Itt sincs hatása az eseménynek a piacra. A részvénypiac. Az utóbbi bekezdésekben az érthetőség kedvéért olyan szituációkat írtam le. amely éppen bezárt. Néha működik. ha hosszabb megfigyelést követően egy Bullish Engulfing minta után.magasabban nyitott. amelyek véletlen belépésen alapulnak és sikeresek. hogy a véletlen belépések is lehetnek sikeresek. már az éjjeli ülésen . amelyben a kormány hol működik. A belépés tehát nem fontos . Beszállna-e Ön egy autóba. Viszont csak akkor szignifikáns statisztikailag a módszer. hogy eldöntsék: long-ra mennek. ha a Bullish Engulfing minta (egy chart-minta) megjelenne az ötperces candlestick charton . hol nem? Vagy van kontroll. ahogy a kockadobásnál. Ezek közé tartozik egy pozíció nagysága és a kilépési-stratégia. Önök ezeket a példákat azonban meghatározott indikátorokra és ár-formációkra is értelmezhetik: biztos jelzés nincs.vagy ötpercenként dobhatna és minden hatosnál ugyanezt tenné.amely 30 perccel a kereskedés zárása után kezdődött . amelyek megbízhatóbbak. Ha a belépés nem fontos egy kereskedési rendszer vagy stratégia számára. hogy a piacokon nincs „kell". amelyeknél a híreknek meg kellett volna mozgatniuk az árfolyamokat. Olyan dolgokra kell összpontosítanunk.nem teszi számunkra lehetővé a kontrollt. amelyre szükségünk lenne ahhoz.tehát az árfolyam akkor az esetek több mint 50 százalékában ténylegesen emelkedett. Meggyőződésem. Csak két dolog van.mondhatnánk: kockán . amelyek segítségével mindig befolyással rendelkezünk átlagos nyereségeinkre és veszteségeinkre. mint a véletlen . hogy valaki a belépéssel megvárja a piacon bizonyos kritériumok bekövetkeztét vagy azt lesi.

ha ehhez a belépéshez illő kilépési-stratégiát és a helyes pozíciónagyság-menedzsmentet választja. Miként tudja azonban valaki trade-je irányát meghatározni olyan piacon. milyen áron és milyen irányban lépjen be. Csak olyan stratégiában bízhatunk. még ha az árfo-lyamok irányultan csak véletlenszerűen mozdulnak is meg. 95 . hogy még véletlen belépéssel is sikeresen kereskedhet. akkor két pontot esik. akkor a piac csak három pontot emelkedik. ha a résztvevők hangulata jó. Ha viszont nyomasztó a pesszimizmus. Ezek közül én a „mikor"-t és a „milyen áron"-t tartom fontosabbnak az irány-nál. mint amennyit a negatív teljesítmény-pontok mutatnak. Ha Véletlen-tündér például ötöst dobott. Aki eljut idáig és pénzt keres. Viszont nagy valószínűséggel újra és újra felül fogja vizsgálni kilépési szabályait figyelemmel a lehetséges piaci változásokra és szükség esetén módosítja azokat. hogy a pénzügyi piacok Véletlen-tündérének van egy kockája. Ez az én modellem a részvénypiacról illetve a pénzügyi piacokról. amelynek kurzusai véletlenszerű minták szerint változnak. a piac kétszer olyan erősen emelkedik. hanem néhány egyszerű. A személyre szabott kereskedési stratégia kialakításánál fontos. még ha Véletlen-tündér ötöst dobott is. A piac esése sem olyan mértékű. amellyel minden nap játszik.senki sem lát a jövőbe. hamarosan észreveszi. Hogy ki és mennyi fáradságot fordít arra. ezért a piac véletlenszerűen felfelé vagy lefelé tart. torzítja vagy csonkítja a résztvevők hangulata. hogy legyen a piacról filozófiai elképzelésünk. A valóban fontos üzenet minden trader számára azonban az. hogy a véletlennél jobb belépést találjon. milyen fontos. Mégis először az irány kérdését kell megválaszolnunk belépésünk tervezésénél. a piac tíz ponttal emelkedik. hogy nem érdemes nagyon kiélezni a belépést. amelyek egyes mozzanatait azonban felerősíti. mint amennyit a dobott teljesítmény-pontok száma ténylegesen mutat. Ha viszont a piaci résztvevők hangulata jó. A piac résztvevőinek hangulata tehát fontos befolyást gyakorolhat. tárgyilagos kritériumot kapcsoljon hozzá és ezután ehhez a belépéshez találja meg az optimális kilépési stratégiát és az ahhoz illő money-management szabályokat. Így tervezze meg belépését A belépési stratégia a tradernek alapvetően három választ kell közvetítsen: Mikor. Ezen a kockán teljesítmény-pontok szerepelnek. ezt a traderekre bízom.esetben lenne a belépés „randomless" . amelyik az általunk elfogadott filozófián alapul. hiszen .mint tudjuk . viszont ha mínusz egyet dobott. Képzeljük el. Az én modellem olyan piacból indul ki.nem véletlenszerű. még mielőtt az optimális időpontot és a legjobb árat meghatároznánk. hogy az ne foglalkozzék hosszasan az optimális belépéssel. amelyik véletlenszerűen mozog? A filozófia Könyvem első részében már leírtam.

hanem kissé laposabban fut tovább. Ez a kritérium dönt. hogy az elmozdulás erősebb vagy gyengébb lesz. amelyek ellenállásokra illetve támaszokra utalnak. azaz nem reálisan kialakult árfolyamok. ha felismerjük a piaci résztvevők hangulatát. filozófiámat azonban lényegében jellemzi ez a példa. Mert ha pozitív piaci hangulat mellett emelkedő árfolyamra teszünk. (Vegye figyelembe: a teljesítmény-kockán nincs preferencia (nagyobb valószínűség) pozitív vagy negatív teljesítmény pontokért. mert nem tudhatjuk. A támaszok és az ellenállások jellegzetes piac-pontok. hogy Véletlen-tündérnek mi lesz a következő dobása. Ugyan még mindig nem tudjuk. Jó piaci hangulat mellett például nagyobb potenciált feltételezhetünk a long-oldalon. viszont kisebbet a short-oldalon. hogy a trendvonal ugyan megtörik. mély. akkor tehát a long-oldalon próbálkozzunk. Kevésbé alkalmasak a trendvonalak. A trend-vonalak és jellegzetes piaci pontok között a mozgóátlagok a támaszok és ellenállások utáni keresés során felemás állapotot vesznek fel. hogy a piacok nem engedik „megjósolni magukat". hogy szétágazzanak. hogy a belépési jelzéssel nyerünk vagy veszítünk-e. pillantsunk különböző időbontásokban a chartra és keressünk ellenállásokat és támaszokat. Mivel ezek az árfolyam-vonal 96 . A trendek ezenkívül hajlanak arra. ha viszont helyesen becsültük meg a pszichológiai hangulatot. hogy miként ítéljük meg egy trade potenciálját a kockázattal kapcsolatban. mivel ezek képzeletbeliek. akkor feltételezéseket alakíthatunk ki a trade lehetőségeiről. mint a jó és a rossz. Ezt tudva abban a helyzetben vagyunk.A hangulatoknak természetesen sokkal gazdagabb fokozatai vannak. hanem azon. mivel a pozitív hangulat miatt a potenciál nem túl magas. a trend mégsem fejeződik be. Egyrészt kifejti a modellem. hogy long vagy short menjünk. hogy a mindenkori trend potenciálját még pontosabban megbecsülhessük. gyakran felismerhetők a piac mozgási zónái egy sávban. elvben semmi sem szól egy short-trade ellen -mindazonáltal gyors kilépést kellene akkor választanunk. akkor Véletlen-tündér ötös kockadobása ellenére kétszer annyit növekedhet a piac Ha trendkövető stratégiákat alkalmazunk. Ezek a vonalak csak a chartisták fejében léteznek és gyakran csak utólag ismerhetők fel a chartokon. A napi csúcsok. hogy Véletlen-tündér a következő dobásával mégis nem negatív számot vet-e ki.) Long vagy short? Először is állapítsa meg a trade irányát! Becslésünk szerint a pszichológiai hangulat miatt nem a véletlenen múlik az.és egyéb szélső pontok jellegzetes ismertetőjegyek. hogy belépésünket okosabban alakítsuk ki egy pusztán véletlen belépőnél. Ahhoz. mint amit a kocka mutat. mint egy sávzóna. Másrészt rámutat arra. hogy máris előnyünk van. Miután azonban senki sem tudja. Emiatt legalább is feltételezhetjük. Ez azt jelenti. összefüggésben a legkisebb ellenállás útjával a trade irányáról.

kiegyenlítését jelenítik meg, reálisabbak a trendvonalaknál. Mindenesetre olyan sok lehetőség van az árfolyamvonal kiegyenlítésére (13, 21, 50, 100 napos, egyszerű mozgó átlag, exponenciális, súlyozott, súlyozatlan stb.), hogy én magam a mozgó átlagoknak ilyen összefüggésben nem tulajdonítok jelentőséget. Egyáltalán nem tartom fontosnak a Pivot-pontokat és a Fibonacci-szinteket. Ezek a kiindulási pontok értéktelenek és legfeljebb egy „self fullfilling prophecy" (önbeteljesítő jóslat) keretében használhatók. Mivel legalább négy Fibonacci- és hat Pivot-pont létezik, már a valószínűség törvényéből is az következik, hogy egy kereskedési nap folyamán, átlagos, 30 pontos mozgástartomány mellett ebből a tízből legalább egy extrém pontra vagy markáns kereskedési pontra esik. Megengedve, hogy még egy-egy pontos tolerancia is járul mínuszban és pluszban ezekhez a mágikus árakhoz, ekkor a lehetséges 30 pont mellett eljutunk oda, hogy a piac egy tetszés szerinti kereskedési napon 100 százalékos valószínűséggel ezen pontok egyikén fordul vagy ott éri el szélső értékét. Az ellenállások és támaszok, amelyeket egy pozíció megnyitása előtt azonosítottunk, segíthetnek nekünk a trade potenciáljának felbecslésében. Általában több ellenállást és támaszt is találunk, amelyeket én, az aktuális piaci ártól kiindulva, esetenként megszámozok: így az első ellenállást E1-nek nevezem, majd következik a E2 és így tovább. Éppígy járok el a támaszokkal; ezeket T1-nek, T2-nek nevezem, és így tovább. Az, hogy a piacnak van-e potenciálja ahhoz, hogy E1-re vagy akár E2-re emelkedjék, egyrészt attól függ, hogy milyen erős volt az elmúlt napokban az átlagos felfelé-mozgás, másrészt attól, hogy a piaci hangulat pozitív vagy negatív. Többnyire abból indulok ki, hogy a piac az elmúlt pozitív napok átlagos árfolyam-potenciálját az aktuális napon is kimerítheti, ha a piaci hangulat pozitív. Ha az átlagos mozgás egy pozitív napon például 60 pont volt, akkor úgy veszem, hogy ez az aktuális pozitív napon is érvényes. Példánkban jegyezzünk - DAX jelenleg 4200-on - 4180-as napi mélypontot; én ekkor abból indulnék ki, hogy a piac további 40 pontot emelkedhet (20 ponttal már emelkedett a mélypontról). Ha az ellenállás most 4240-nél van, akkor én ezt árfolyamcélként határoznám meg. Ha viszont csak 4260-nál található ellenállás és előtte 4220-nál, akkor mindenképpen elfogadok a piacon akár egy 4260-as potenciált. Ha az ellenállás már 4230-nál lenne, akkor a potenciált 30 ponttal csökkenteném. Éppígy járok el short-tradeknél, úgy, hogy az elmúlt negatív napok átlagos napi veszteségeiből a támasz zónák figyelembevételével számítom ki a potenciált. Egyet kell az átlagképzésnél figyelembe venni: Én a pozitív árfolyam-potenciálhoz mindig csak azokat a napokat veszem tekintetbe, amelyeken a piac észrevehetően emelkedett. Azok a napok, amelyeken a piacon nem volt tendencia érezhető vagy éppen esett, itt nem játszanak szerepet. Mivel én daytrader vagyok, nem veszek figyelembe napi chartot, hanem órás chartot, és egy szokásos rally egy napon belüli átlagát alkalmazom. Csak ezt használom fel az átlagképzéshez. 97

Amint kiszámítottam egy trade potenciálját, megkísérlem a kockázatot meghatározni. Általában keresek ehhez egy alkalmas kezdeti stop-árfolyamot, amely nincs túl közel az aktuális piaci árhoz, de nem is áll túl távol attól. Ismét tájékozódom a jellegzetes piaci pontokról, mint a támaszok és az ellenállások, valamint a relatív és abszolút csúcs- és mélypontok. Amint megtaláltam ezeket a pontokat, meghatározhatom a trade kontraktusonkénti kockázatát és beilleszthetem a potenciálja szerinti viszonylatba. Ha ekkor egy számomra vonzó hozam-kockázat arány áll fenn, akkor belépek a trade-be. Ítélje meg a piac pszichológiai állapotát A fent leírt piac-modellből kiindulva felmerül a kérdés, miként képes az ember a piaci résztvevők pszichológiai állapotát megfigyelni és megállapítani. Itt is a legkisebb ellenállás útjának megfigyelése a legegyszerűbb eljárás. Egy piac, amelyik határozott trenddel halad egy irányban és erős momentumot mutat a trend irányában, a legjobb jelzése annak, hogy a pszichológiai állapot is a trend irányában értelmezhető. Léteznek komplexebb módszerek is, mint a szentiment-analízisek vagy az Elliotthullámelmélet. A szentiment-analízisek a piaci résztvevők hangulatát vagy kikérdezéssel vagy a put-cail-ratio (PCR) és egyéb szentiment-indikátorok megfigyelésével vizsgálják. Az én tapasztalataim szerint a szentiment-indikátorok a daytrading számára kevéssé alkalmasak, viszont a pozíció-tradingnél igen értékes információt szolgáltatnak. Én személyesen előnyben részesítem az Elliott-hullámokat ahhoz, hogy képet alkossak a piac pszichológiai állapotáról. Megjegyzem: az Elliott-hullámokat nem az árfolyam-prognózishoz használom, mivel, mint már említettem, senki sem tudja előre megmondani, mit hoz legközelebb a jövő. A piaci pszichológia megismeréséhez viszont az Elliott-hullámok hatásos eszközök. Még ha tapasztalt tradereknek gyakran sikerül is a piac pszichológiai állapotát helyesen megbecsülni, soha nem lesz olyan módszer, amellyel 100 százalékos biztonsággal meghatározható lenne a piaci résztvevők állapota. A fennálló bizonytalanság, beleértve a jövő bizonytalanságát is (mit is vet ki a kockán Véletlen-tündér), oda vezet, hogy egy trader sem tudhatja, hogy a következő trade-ben nyer-e vagy veszít. Természetesen mindegyik reméli, hogy nyerni fog, mégis fennáll a kockázat. Ezért nem tudja a belépés számunkra a kontroll olyan formáját nyújtani, amely szükséges lenne ahhoz, hogy elérjünk egy stabil teljesítmény-görbét folyamatos nyereségekkel. Ezért veszteség¬kockázatunkat kell kontrollálnunk, és ez a kilépés feladata. Mikor lépjünk be? Világos tárgyi és specifikus feltételek Miután meghatároztuk egy trade irányát, a belépési stratégia fő feladatát tulajdonképpen már megoldottuk. A tradet tehát megkezdtük, amint a helyes jelzés (trigger) megjelent. Belépési stratégiánknak világosan meg kell határoznia, mely feltételeknek kell meglenniük ahhoz, hogy belépjünk a trade-be. 98

Sok trader tipikus hibája, hogy a belépés feltételeit, kritériumait nem fogalmazzák meg elég egyértelműen. Emiatt belépnek olyan tradekbe, amelyek tulajdonképpen egyáltalán nem felelnek meg stratégiájuknak. A rendszer-tradereknek itt általában könnyebb a helyzete, mint a diszkrecionális tradereknek, mivel az előbbieknél a belépési feltételeknek szerepelniük kell a trading-programban. Még a diszkrecionális trademek is világos kritériumokat kell kidolgoznia belépéséhez. Ellentétben egy mechanikus rendszerrel élvezi továbbá a szabadságot, hogy egyszer kihagyja a belépést, még ha teljesíti is a feltételeket a piac. A diszkrecionális belépés nem azt jelenti, hogy egyszerűen belépünk, ha kedvünk úgy tartja. Itt is kellenek világos kritériumok a belépéshez! A szabályokat olyan értelmesen kell megfogalmazni, hogy akár egy harmadik személy is objektíve elképzelhesse a belépést illetve azt akár helyettesként végre is hajthassa. A belépési kritériumok ilyen vagy olyan feltételek, amelyeknek teljesülniük kell, mielőtt valaki belép egy pozícióba. Ez a lépés akkor következik be, miután a trader a legkisebb ellenállás útját és a piac pszichológiai állapotát elemezte. A trade iránya már tisztázott, a trader azonban csak akkor lép be, ha a feltételek teljesültek. Egy példa ehhez: Ön azt hiszi, a legkisebb ellenállás felfelé irányul, ezért úgy dönt, hogy longra megy. Az, hogy mikor megy long-ra, az belépési feltételeitől függ. Ezek például az alábbiak lehetnek: 1. 2. 3. a 13-as és a 21-es mozgóátlagnak pozitív növekedése legyen, a 13-as MA-nak a 21-est alulról kereszteznie kell, az árfolyamnak mindkét átlag felett kell zárnia.

Ezek a feltételek tárgyilagosan megvalósíthatóak. A belépési kritériumoknak egyidejűleg specifikusaknak kell lenniük, azaz nemcsak objektíve megismételhetőknek, hanem úgy megfogalmazottaknak, hogy mérhetők legyenek. A „trendnek felfelé kell mutatnia" mottó szerinti belépési kritérium nem elég specifikus. Ha viszont a szabályt úgy fogalmazzuk, hogy rögzítjük: egy ötperces charton legalább két csúcspontnak és két mélypontnak kell szerepelnie, és a második csúcsnak magasabbnak kell lennie, mint az elsőnek, míg egyidejűleg a második mélypontnak a második csúcs előtt és az első mélypont felett kell lennie, akkor a kritériumok specifikusan megfogalmazottak. Az, hogy Ön egy vagy egyszerre több belépési jelet alkalmaz, az az Ön dolga. Valósítsa meg szabályait következetesen - veszteséges szakaszban is Az, hogy milyen belépési feltételeket választ, az ön döntésétől függ. Meggyőződésem szerint több ezer belépési kritérium működik. Az a fontos, hogy önmaga megbízzon belépési kritériumaiban, hogy ezeket következetesen követhesse. Sok kezdő problémája, hogy belépési szabályaikat más traderektől vették át, de nem bíznak meg bennük. Mivel semmilyen módon nem láthatunk a jövőbe, mindegyik belépési módnál kaphatunk téves jelzést. Ha valakinek nincs bizalma a választott stratégiában, az a téves jelzések 99

Véleménye szerint a piac bizonyos trendeket meghatározott holdfázisokban folytat. avagy: így várjon a legjobb belépésre Ha az Ön belépési rendszere kiváltott egy jelzést. Egy másik trader viszont. Hol lépjen be. A jobb belépésre való „pókerezés" stratégiájának hátránya az. felmegy 4200-ra. Ha bevárja.4 volt. Ügyfeleim egyike nagyon hisz az asztronómiai befolyásokban.sokasodása miatt kiábrándult lesz. Ennek a várakozásnak a legjobb árra az az előnye. Ezért szükséges egy kritérium kidolgozása arra nézve. Belépéseim ezért alapulnak az Ellíott-hullámelméletre. hogy azonnal be kell lépnie. Ha a trader nem várná be a visszatesztet. Amint azonban elkerülhetetlenül ismét téves jelzések következnek. Lehetősége van közvetlenül a kitörés után vásárolni (példánkban 4205-ön) vagy visszatesztnél 4200-on. 100 . Belépési szabályait egyes holdfázisok változására alapozza. hogy várakozzék az optimális belépésre. Így soha nem fog egy stratégiát következetesen véghezvinni és tökélyre jutni. a hozam megemelkedik 40 pontra és a kockázat leesik 20 pontra. hogy általában kisebb a kockázata. amelyik illik Önhöz és tökéletesítse azt. és újabb módszer után néz. Meggyőződése szerint a csillagok konstellációja erősen befolyásolja életét. Éppen ezért: Találjon olyan belépési stratégiát. Trading-terve előirányozhatja. ez nem jelenti automatikusan azt. hogy mikor merészkedjünk egy jobb belépést elérni és mikor ne. soha nem érez bizalmat ilyen belépési szabályok iránt. Ez a longra beállt tradernek belépési jel. Ha például egy oldalazási sávból (range) való kitörés a belépési jel. Én magam hiszek a piacok fent leírt véletlenszerű mozgásában. A piac a visszateszt folyamán visszahúzódik. árfolyamcélja 4240-nél. a káoszelméletben. amelynek ingadozásait tömegpszichológiai jelenségek felerősítik vagy eltorzítják. A visszatesztre való várakozás további hatásaként a nyereség-potenciál is nagyobb lesz . A különbség a belépés és a stop között kisebb lesz. mielőtt belépne. Találjon olyan szabályokat. Stopja a 4180-s range alatt van. Összességében beléphet egy fogadásba kettes hozam-kockázat arány mellett. hanem örökös kutatója lesz a Szent Grálnak. amelyek az Ön számára logikusak és követhetőek. kockázata 25 pontos és hozama 35 pontos lenne. mint az első esetben. és Ön jobb áron tud venni vagy eladni.a trade összességében jobb hozam-kockázat-arányt mutat. amíg vélhetően az is csődöt mond. Ezt egy példával kívánom megvilágítani. ahol ez a arány csak 1. Szolgáljon példaként a következő trading-helyzet: A piac kitör a 4180-as sávból. akinek az asztrológia puszta értelmetlenség. újra egy másik belépési stratégia felé fordul. bármilyen eredményt ér is el ez a módszer. ezzel a kezdeti kockázat szintén. Ez jóval több. akkor sok trader vár a kitörés visszatesztjére. hogy néha elszalaszthatunk egy alkalmat.

Harmadik csoportként jegyezze fel az összes téves jelzést. mint az egyes csoport nyeresége póker-stratégia esetén. amelyekben a pozíciót a kezdeti stopnál kistoppolták. csoport Téves jelzések Összesen Darabszám 75 trade Százalék 75 % Nyereség / veszteség átlag 20 pont 25 trade 25% -25 pont 100 trade Az egyes és a kettes csoport nyereségének kisebbnek kell lennie. amelyekben a piac a kitörési szintre való visszateszt nélkül közvetlenül tovább lépett. ha a piac kitör a range-ből. Ehhez tegye a következőket: Vegyünk egy egyszerű kitörési rendszert. mivel Ön semmilyen változtatást nem végzett a kilépési 101 . hogy az Ön által kiválasztott stratégiánál tipikus. hogy pókerezzen a belépéssel vagy ne. akkor a valószínűség-számítás segítségével eldöntheti. hogy Ön 100 jelzést azonosított. Az egyszerűség kedvéért tételezzük fel. Közvetlen vétel Csoport 1. amelyeknél a belépési rendszer jelzést generált. a következőben vannak azok az esetek. csoport Belépés visszatesztnél 3. mert a piac még a belépési limitet sem érte el. Képezzen most csoportokat a következő séma szerint: Az egyik csoportban található az összes trade. hogy a csoport összes trade-jének eredményét elosztja a tradek számával. csoport Téves jelzések Összesen Darabszám 63 trade 25 trade Százalék 71 % 29% Nyereség / veszteség átlag 25 pont -20 pont 88 trade A kettes csoport (12 trade) kimarad. mivel a piac minden esetben elérte a visszateszi során a vételi limitet. hogy a piac a belépési jelzés után még egyszer visszatér. tehát azokat az eseteket. amelynél mindig vásárol. Számítsa ki az átlagos nyereséget minden csoportnál úgy. Jegyezzen fel magának minden esetet a múltból vagy aktuális trading-helyzeteket. Póker-stratégia Csoport 1. A tradenkénti veszteséget téves jelzés esetén csupán a visszateszi utáni belépés és a stop közötti árfolyam-különbözet szintjén vegye számításba. amelyeknél a piac még egyszer tesztelte a kitörési szintet.Ha tapasztalatai és erőforrásai azt mutatják. csoport és 2. csoport Közvetlen vétel 3.

mivel Ön retracement nélküli belépésnél is magasabb áron vásárolt volna. megszorozva az átlagos nyereséggel.25 x (. amelyet a piac az Ön által végzett tevékenység időszakában javasol. Összevethető. A példánk szerinti póker-stratégiánál: 0. Mindig közvetlenül lépett be.6 pontot. tehát egy magasabb árfolyamon. amelynél a legmagasabb az elvárt érték. retracementre való várakozás nélkül. összehasonlíthatja a póker-stratégia szerinti elvárható értéket a közvetlen vételével. Ezeket a lépéseket kell megtennie Mindenekelőtt tartsa magát ahhoz az irányhoz.75 A lehetőségek száma Vigyázat: nem mindig tanácsos.95 Ezután számítsa ki az elvárható értéket a közvetlen vételnél. hogy a lehetőségek száma .29 x (-20) = 11. Segítségére lehet. majd meg kell szoroznia a hármas csoport százalékos részarányát a hármas csoport átlagos veszteségével.beírta az értékeket egy táblázatba. mellyel még nem alakított ki véleményt.szabályon és nem várt visszatesztre. Tizenkét esetben elfutott Ön elől a piac. Példánkban a póker-stratégiánál 88 esetben várhatja el átlagosan 11. Amint látjuk. hogy olyan stratégiának adjunk elsőbbséget. Még egyszer: Nem mindig az a stratégia a legjobb. Míg Önnek a közvetlen vásárlásnál a belépési jelzés után százszor lett volna lehetősége tradíngre. 102 . A póker-stratégiánál meg kell fontolni. ha megtalálja a legkisebb ellenállás irányát. Ügyeljen azonban arra. a lehetőségek száma fontos szerepet játszik.a fenti példa szerint . ha a stratégia elvárt értékét megszorozza a lehetőségek számával. hozzávéve az átlagos veszteség és a vesztes tradek százalékos részarányának szorzatát. Csak akkor kap korrekt eredményt.71 x 25 + 0. Ehhez a kettes csoport átlagos nyereségét kell megszoroznia az egyes és a kettes csoport százalékos gyakoriságával. hogy ezzel csak egy magatartás-formához jut. Ha viszont nem várja meg a retracementet. Az elvárható érték a nyerő tradek százalékos részarányából számítható. Miután Ön .25) = 8. hogy egyáltalán aktívak legyünk -kisebb. amelyiknél legmagasabb az elvárt érték.75 x 20 + 0. különböző mértékű pozitív elvárható értékkel rendelkező stratégiáknál mindig figyelembe kell venni a lehetőségek számát. Vigyázat: A hármas csoport átlagos veszteségéhez hozzá kell számítania az egyes és a kettes csoport átlagos nyereségének különbségét. a jobb árra való várakozásnál csak 88-szor. összesen csak 875 pontot keres. A közvetlen vételnél tehát: 0.95 pont megszerzését összesen tehát 1051.annak lehetősége.

hogy véleménye hamis. hogy a tradingnél rugalmasabban reagáljon az aktuális eseményekre. ez azonban csak kivétel és nem szabály. Erre kell minden belépésnél figyelni Tervezze meg mindegyik trade-jét pontosan és fejlessze ki belépési gyakorlatát A gyakorlat . A tervezés ne csak a belépésre vonatkozzék.segít Önnek. hanem írja elő részletesen egy trade összes szakaszát. ami érezhetően javítja majd eredményeit. ha egy vonzó hozam-kockázat arány áll fenn. Csak akkor szabad a pozíciót valóban megnyitnia. hogy döntései mindig azonos idősíkon történjenek. 103 . hogy jó fogadásba lép-e be. amelynél csak felét követi a jelzéseknek: értéktelen. még a pozíció megnyitása előtt feltétlenül meg kell vizsgálnia. akkor már kötődik ahhoz. még ha a piac meg is mutatja. Ha Ön belépési jelzéseit általában az ötperces charton kapja. amelyek rövid idősíkon keletkeztek. A belépési jelzéseket világos kritériumoknak kell szabályozniuk. Éppen a kezdőknek lehetnek segítségére olyan jegyzetek. mert Ön bizonyára nehezen tér el már kialakult véleményétől. Ha az Ön belépési jelzése belépést ajánl. hogy milyen irányt (long vagy short) ad trade-jének. hogy milyen körülmények között kész Ön újrabelépni. A diszkrecionális tradereknek ugyan megadatott a szabadság. Automatikusan kevesebb tradebe kezd. amikor az ötperces charton láthatóvá válik. Erre időt kell fordítania! Ugyancsak ügyeljen arra. ez segíti a megfontolt kereskedésben. Azok a jelzések ugyanis. mielőtt kereskedni kezd. Minden trade előtt vizsgálja meg. hogy erre a piac konkrét alapot szolgáltatott volna. mivel tudatalattija sok ügyletet és döntést képes vezérelni.A különbség azért olyan jelentős. A belépés ebben az időpontban viszont még nem történt meg. Senki sem veszi szívesen. Ha Ön már kialakította álláspontját a piac egy iránya mellett. kövesse is ezt. gyakran nem érvényesek hosszabb idősíkon. ha azt mondják neki: a véleményed teljesen elhibázott. hogy gyorsabban cselekedjék. Képes lesz gyorsabban és egyszerűbben átváltani az Ön által nem kedvezményezett piaci irányba is. Mint egy pilóta a start előtt a gépét. hogy egyszerűen belépjen egy pozícióba anélkül. Ha tradingjét előre megtervezi. Az a belépési stratégia.rutin . ha az Ön belépési jelzése feltűnik. hanem akkor lépjen be. hogy a trading-ötlet tényleg ésszerű-e és megfelel-e tervének. úgy ellenőrizze Ön is az összes feltételt. Ha a piac jelzést ad Önnek. Legyen erős és következetes döntéseiben. Erre általában akkor kerül sor. különben könnyen hajlik az ember arra. hogy egy előzőleg kistoppolt pozíciót újra megnyitunk. Az újra-belépés annyit jelent. akkor a belépés előtt ne is nézze meg az egyperces chartot. amelyeket a belépésnél tudnak használni. A piac iránya melletti kitartás viszont arra készteti Önt. Minden belépéshez tervezze meg már az újra-belépést is Azt is vegye figyelembe a tervezésnél. hogy egyes jelzéseket ne is vegyenek figyelembe.

ha megnyitása előtt ésszerű stopot tud hozzá meghatározni. mint a várakozás az állítólagos biztonság miatt. hogy milyen irányba tart.Aki előre megtervezi ezt a lépést. a visszahúzódásokban növelheti pozícióját. így sok trader vár az oldalazási sávból való kitörésre. A legnagyobb oktalanságok egyike. amin a traderek gyakran elbuknak. felismerheti. hogy rosszul állnak és egy újabb stoppal pozíciót nyitnak. akik nincsenek többé abban a helyzetben. ha long akar menni. többnyire sajnos egy olyan pont. amelynél mindenki számára nyilvánvalóvá válik a trend. mielőtt egy pozícióba belépne. Egy pozícióba csak akkor lépjen be. hogy valamit csinálni kell. hogy ismét piacra lépjenek. Az egyik az. egy korai belépés többet kínál. nincs stresszes állapotban vagy egy előző negatív trade befolyása alatt. ha az Ön irányába "fut" A traderek keresik a biztonságot és ezért gyakran megvárják. amely már készen áll. Tervezze újra-belépését olyan időpontra. kell legyen egy terve az újra-belépésre. ha egy világosan meghatározott 104 . ezt azonban ellensúlyozza a kisebb kockázat. az megfontoltabban tud kereskedni. ha egyszer már veszteséggel kistoppolták. amelyiknél a trend éppen befejeződik. A másikat azok a kereskedők érezhetik. Van két szélsőséges helyzet. ha egyszer szerencsétlenül kistoppolták őket . A kitörés előtt ugyan látszólag nagyobb a bizonytalanság. hogy csak szerencsétlen kistoppolódás történt? Mikor nem adott a piac igazat az Ön pozíciójának? Hol húzódik a vonal a homokban? Hány újra-belépést engedélyez? Ha már az első trade előtt megtervezi újra-belépését. és építsen még rá. amit trader elkövethet. hogy egy előzőleg elszenvedett veszteséget gyorsan kárpótoljon. vagy mert azt hiszik. amikor érzelmi és pszichológiai szempontból jobb hangulatban van.csak egy eltolt stoppal. mi történik. vagy egyéb motívumok miatt? Daytraderek gyakran kereskednek unalomból. Az is veszélyes. Figyelembe véve azt is. mert egy jó fogadásról van szó. amíg a piac egész világosan megmutatja nekik. ha kistoppolják: hol áll akkor a piac? Mikor döntené el. Ha azután megtörténik a kitörés. Ennek a hibának elkerüléséhez nyújt segítséget. vagy csak egy kísérletet. azt viszont nagyobb stoppal.bár a piac ismét az általuk feltételezett irányban halad. Készítésekor el kell képzelnie. Az a pont viszont. ha kistoppolják őket. hogy nem látják be. ami valójában az első pozíció kibővítésével ér fel . Kérdezze meg mindig a trade okát Azért kereskedik. hogy mi az ésszerűbb: több belépési kísérletet végrehajtani egy szűk stoppal. hogy a jövő nem látható előre. Ha Ön el akarja kerülni ezeket az extrém helyzeteket. ha előre meghatározott stop nélkül lép be. ha valaki csak azért fog egy trade-be. Legyen az első pozícióval agresszív. A kitörésre való várakozás helyett előbb inkább agresszívnek kell lennie és egy kis tesztpozíciót megnyitnia. az az.

csúszástól kell tartani. Várjon tehát a belépéssel. hogy a piac elfuthat előlük. minél kevesebbet kereskedek.trading-rutint állít össze.mert nem tud hozam-kockázat arányt meghatározni -. hogy egy jó fogadásba megy-e bele . Ne pókerezzen. A kereskedők gyakran úgy vélik. Ez az érzés abból a feltételezésből fakad. Senki sem tudja. Ha viszont az adatok beérkezése előtt nincs pozíciója. Ők gyakran lépéselőnnyel kerülnek be a sodrásba. ha egy nap nem kereskedik. hogy csak az értékes. Gazdasági adatok alapján kereskedni . azt nem kell feltétlenül lezárnia . mindig vegyen azonnal (market).ez hasonlít a rulettjátékhoz. aki meggondolatlanul beugrik egy pozícióba. másrészt többnyire sokkal izgatottabban jár el. viszont azzal a kockázattal. Egyes traderek gyakran pókereznek úgy. hogy mindenre gondolt-e. mint ha a trade előtt mindent alaposan megtervez. hogy nekik erre nincs idejük és a pozícióba való belépés után ráérnek a kezdeti stop elhelyezésével foglalkozni. Létezik-e okos belépés. csak megfigyeli a piacot. vannak ugyan stratégiai ajánlások és standard helyzetek a trading esetében. hanem még az árrést (spread) is meg kell keresnie. és ha igen: milyen az? Van egyáltalán okos belépés? Minden statisztika és a rendszerek előrejelző-képességének kritikája ellenében az én belépéseim. nem attól függ. Abszolút hiba egy pozíciót a szerencsére felépíteni. Nincs értelme bullish-nak vagy bearish-nek lenni egyetlen pozíció nélkül. Hasonlóképpen egy labdarúgó mérkőzéshez. Viszont az a probléma. mint sok profié. hogy mennyi munkát fektetett a trade-be vagy milyen gyakran kereskedett. ami miatt magas slippage-től. Az én trading eredményeim többnyire annál jobbak. Ne lépjen be túl gyakran Minden trade-nél nem csak bróker-díjat kell fizetni. ne is lépjen be újba. milyenek lesznek az adatok. de igazi mesterfokozatot csak az érhet el. Sok daytrader haszontalannak érzi magát. Ha az összes feltétel adott egy belépéshez. Elméletileg ugyan ez is lehetséges. aki rendelkezik 105 . annál magasabbak ezek a költségek. sok üzlet helyett. hanem mindig piaci áron (market order) lépjen be. Ehhez tehát a trader egy pozíció megnyitása előtt áttekinti az összes belépési feltételt és ellenőrzi. amíg a fontos adatok közlése megtörténik. Inkább összpontosítson néhány jó trade-re.hacsak nem válik a piac likviditása nagyon bizonytalanná. mielőtt pozíciójukat megnyitották volna. a számlája pedig szenved. hogy az a trader. Többnyire csak brókerét boldogítja. aki teljesít valamit. ha be akar lépni a piacra. a teljesítmény. A tradernél azonban az output. a piaci tapasztalatokra épülnek. mivel a kezdeti stop többnyire messze van az aktuális ártól. először is nem tudja. hogy kijelölnek egy limit árat a belépésükhöz. Tehát minél gyakrabban kereskedik. Kerülje a belépést fontos gazdasági adatok előtt Ha valakinek már van egy pozíciója fontos gazdasági adatok beérkezése előtt.

elegendő tapasztalattal olyan helyzetek megoldásához, amelyek kívül esnek az általános helyzetfelismerésen. Ezeket a tapasztalatokat nem lehet néhány szabállyal számítógépen programozni. Még ha 1000 oldalas lenne is ez a fejezet, akkor sem lehetne közvetlenül hasznosítani - a tapasztalatokat mindenkinek magának kell összegyűjtenie. Az okos belépés tehát mindenek előtt piaci tapasztalatokat feltételez. Egyes piacokon működhet egy stratégia, másokon nem. Azokat a stratégiákat, amelyeket az esetek 90 százalékában alkalmazok, a döntő tíz százaléknál félreteszem, mert ezeknél helyesnek tartom a szabályok megszegését. Ez a diszkrecionális trader nagy előnye: kihasználhatja szabadságát még szabályai megszegése árán is. Egy számítógépes kereskedési rendszernél itt lenne a rendszer vége. A piacon kivételek százai léteznek valamint állandóak a változások. Ed Sakotának öt szabálya volt a tradinghez; ezeket A piacok mágusa c. könyvében írja le. Az első így hangzik: Kövesd szabályaidat; az utolsó pedig: Tudnod kell, mikor szegd meg szabályaidat. A piacok komplexitása, az árakra ható folyton változó befolyások és a piaci résztvevők nagy száma miatt tanácsos, hogy ki-ki legalább néhány gondolat erejéig foglalkozzék belépésével. Az okos belépés előtt a trader óvatosan kitapintja pozícióját. Ez azt jelenti, hogy ne akarja rögtön a belépésnél a legnagyobb pozíciót elfoglalni, inkább hagyjon helyet további kontraktusoknak, amelyeket akkor vehet fel, ha a piac már az ő irányában „szalad" - és egyúttal hagyjon még egy helyet az újra-belépéshez a kockázat-menedzselésében arra az esetre, ha kistoppolnák. Az okos belépés tehát a money-management és a belépés kombinációja. Mivel nem láthatunk a jövőbe, jobb, ha hagyjuk a piacot, hogy megmutassa nekünk, jó-e a helyzetünk. Tegyük fel, hogy készek vagyunk tőkénk legfeljebb egy százalékát kockáztatni egy pozícióval. Számlánkon 200 000 euró van, így a maximális kockázat összege 2000 euró. Egy (DAX) 4200-as vételből 4180-nál stoppal kilépünk. A kontraktonkénti kockázat így 500 euró, tehát legfeljebb négyet vehetünk. Ahelyett, hogy az összes kontraktot azonos árfolyamon szereznénk meg, először például csak a felét vesszük meg, és amint a piac a mi irányunkba fut, még egyet. Ha a trend javunkra stabilizálódik, ismét veszünk egyet, ha a vétel kockázata nem lett túl nagy (mivel nem akarjuk tőkénk több, mint egy százalékát kockáztatni). Ennek a módszernek ugyan az a hátránya, hogy részben drágábban vásárolunk és az átlagos vételi ár növekszik, ennek ellenében viszont megkapjuk a piactól annak megerősítését, hogy pozíciónk jó irányba áll.

106

9. A mester-traderek nagy titkai a kilépési stratégiák.
Az egyszerű szabály: a veszteségeket behatárolni és a nyereségeket növekedni hagyni - ez csak tökéletes kilépési szabályokkal valósítható meg. A trading alapvető törvénye - és miért vét oly sok kilépési stratégia ez ellen Semmi sem okoz nagyobb örömet a nyerésnél, ennek ellenére a legtöbb tradernek nem adatik meg ez az élvezet. A nyerő-tradek gyakran túl hamar leállnak. Az érzelmi panaszok egy nyereséges-trade folyamán kivehetően nagyobbak, mint a vesztés kínjai. Másként alig lehet megmagyarázni, hogy a daytraderek mindig megelégednek a kisebb nyereségekkel. Szinte már kórosnak tekinthető, hogy milyen következetességgel kerülnek behatárolásra - és ezzel nyereségben korlátozottá - egyes trade-ek. Az ősi trader-bölcsesség így hangzik: „Nyereségeibe még nem halt bele senki." Ez akár igaz is lehet, bár aki a nyereséget túl hamar felveszi, annak túl sok jut a halálhoz és túl kevés az élethez. Az ilyen traderek jellegzetes harcosok: kifejlesztettek egy túlélési stratégiát, de nincs nyerési stratégiájuk. A nyerők nem határolják be nyereményeiket. Inkább a pénztárcájukra hallgatnak: „Jöjjenek csak még nyeremények." Hogyan fejleszthető ki azonban a nyerési stratégia? Minden trade eredménye a kilépéstől függ. Még a rossz belépésnél is gyakran megmentheti az ügyletet a jó kilépés. Viszont a rossz kilépés majdnem mindig veszteséghez, vagy nagyon kis nyereség miatt rossz tradingeredményhez vezet. A rossz kilépések mindig akkor eredményeznek veszteséget, ha hibásan bevetett stopok miatt a trade-et túl gyorsan leállították, annak nem volt lehetősége kifejlődnie. A trader többnyire a „saját irányában" látja a piacot futni, és nem azt, hogy kilökték. Ezek a kilépések gyakran improduktív tényezők eredményei: pl. aggodalom, idegesség vagy financiális nyomás. Viszonylag egyszerű az ilyen kilépések felismerése. Túl közel vannak a piachoz, egy olyan zónában, amelyet én „normális pezsgésnek" nevezek. Normális pezsgés alatt azokat a piaci mozgásokat értem, amelyek esetlegesen jönnek létre, és a fölérendelt trendre nincs semmi hatásuk. A piac pezsgése nem mindig állandó. Van, amikor a pezsgés igen erős, máskor viszont olyan gyenge, hogy alig észrevehető. A pezsgés ezen ingadozásait a tapasztalt trader könnyedén felismeri, kezdő számára viszont gyakran nehéz a szignifikáns mozgásokat a pezsgéstől megkülönböztetni. Ezért ajánlom, hogy a trading során a főbb piacokra vagy termékekre összpontosítsanak, hogy mindenekelőtt ezeken a piacokon gyűjtsenek tapasztalatokat. Néhány fix pontot viszont a kezdőknek is megjelölhetek: miként azonosítható a piac pezsgése. A chartokon jellemzőek az oldalazási zónák a pezsgési mozgásra. Az oldalazási zóna aljától a 107

felső határig az összes mozgás többnyire véletlenszerű, tehát ez a tartomány jó jelzés arra nézve, hogy milyen erős a pezsgés. Fontos, hogy a pezsgés azonosításánál a trader megmaradjon azon időegységen belül, melyben trading-döntéseit meghozza, mivel a pezsgés egyórás charton jelentősen magasabb, mint ötperces charton. Ugyanígy jó kiindulási pont a pezsgés méréséhez egy bar vagy egy candle átlagos nagysága a vizsgált időegységben. Pontosabb átlagképzéshez a nap folyamán hagyja a három legnagyobb gyertyát figyelmen kívül. Ezzel a módszerrel a trader mindazonáltal csak a piac minimum-pezsgését tudja megállapítani, míg a pezsgés egy oldalazási zónában (lásd fenn) gyakorta inkább a maximális értékekhez közelít. A kilépő stopokat mindig a normális pezsgési tartományon kívül kell elhelyezni. Segédletként, hogy eléggé eltávolodhassunk a normális pezsgés zónájától, alkalmazhatók egyes szignifikáns pontok, pl. támaszok, ellenállások vagy csúcs- és mélypontok. Normál esetben ezen pontok törésének jelentősége van a trendre nézve. A rossz kilépés másik formája a trader azon aggodalmából adódik, hogy ismét le kell adnia valamit nyereségéből, ami ahhoz vezet, hogy a nyereség túl kicsi ahhoz, hogy a szokásos veszteségeket fedezhesse, amelyek a tradingnél keletkeznek. Ezek a kilépések széles körben elterjedtek, a trader gyakran észre sem veszi, hogy rossz kilépési stratégiája miatt veszít, hanem belépésénél keresi a hibát. A kilépési stratégia megváltoztatása ezeknél a tradereknél többnyire jelentős kihatással lenne teljesítményükre. Ehhez azonban hajlandónak kell lenniük arra, hogy a következő kérdésre igen-r\e\ válaszoljanak Kész arra, hogy nyereségeiért pókerezzen? Csak akkor képes a trading ősi törvényét - a nyereségeket növekedni hagyni, a veszteségeket behatárolni - megvalósítani, ha játszik nyereségeivel. Mint a pókernél, itt sem arra megy ki a játék, hogy gyakrabban nyerjünk, hanem hogy akkor nyerjünk, ha tele van az asztal. Ezért jobb a kisebb nyereségeket az asztalon hagyni és ügyelni, hogy a helyes pillanatban lépjünk be. Ön nem fog automatikusan minden trade-del több pénzt keresni, de átlagos jövedelmei érezhetően növekedni fognak. Ezt a művészetet egy intelligens kilépési stratégia kifejlesztése során kell megtanulnia! Az előtérben a következő kérdés áll: Mennyi nyereségnek kell lennie, mennyit szabad és kell egy tradernek elvinnie? Legyünk olyanok, mint Dagobert bácsi, akinek semmi sem volt elég, vagy van egy pont, amelynél jobb, ha megállunk? Mikor érdemes a tele asztalért pókerezni, mikor jobb ezt nem tenni? Milyen nyereség optimális? Ezeket a kérdéseket nem tudjuk megválaszolni, mivel a nyereség egy jövőbeli és bizonytalan esemény. Így minden trade-hez utólag lehet az optimális kilépési időpontot meghatározni, ha 108

hogy készített egy pulykacsapdát. A csapda egy alul nyitott kosár. mert remélik még. Ez a döntés az első pillanatra szubjektívnek tűnik: van. Befolyásunk arra korlátozódik. hogy eddigi kilépési stratégiánk átdolgozásra szorul-e. Ezt a dilemmát csak egy konkrét. 109 . melyet elértünk volna. Ez természetesen soha nem lehet 100 százalék. szeretnék Önnek egy történetet elmesélni. hogy inkább elviszünk egy biztos nyereséget. viszont bizonytalanabb nyereségért pókereznénk. Mégis érdemes ezt az elméletileg optimális exit-pontot megkeresni. Ez azt jelenti. A kapott szám felvilágosítást ad arról. akinek már tíz pont profit elegendő. hogy eldöntsük: mikor nyertünk vagy veszítettünk már eleget. A kosár alatt a földre magokat szórt csalétkül a pulykáknak. hogy jobban is ki tudnak jönni a trade-ből. viszont kockázatkereső. egy másiknak talán csak húsz. mi volt a maximális ármozgás kilépés előtt és után. Viszont egy trade ilyen utólagos elemzése már elkésett segítség az optimális kilépési pont meghatározásához. a zsinór végével a kezében és vár a kövér zsákmányra. aki nem rendelkezik kilépési stratégiával. Nem tudja ugyan pontosan.ezzel zár a csapda. és korán realizálják nyereségüket. míg veszteségeik gyakran megnőnek. mintsem egy nagyobb. míg vesztes helyzetben gyakran remélünk egy jobb kilépést és ezzel kisebb veszteséget. Még mielőtt kitérnék erre. ha a trade eredménye a piac mozgása miatt bizonytalan? Nincs kontrollunk afelett. ha a legjobb ponton léptünk volna ki a trade-ből. hány pulyka szaladgál a környéken. megfigyelései alapján úgy becsüli. minthogy a biztos veszteséget realizálnánk. viszont ily módon felismerhetjük. hogy egy lehetséges nyereség hány százalékát nem tudtuk bezsebelni a választott kilépési stratégia miatt. Ezen kérdés megválaszolásához mégsincs köze a szubjektivitásnak. mert képet kapunk arról. A pulykacsapda Képzelje el. Pontosan a biológiailag programozott viselkedési adottságok szerint reagálnak kockázatkerülő módon nyereség esetén. hogy ezidőtájt legalább egy tucat tartózkodik a körzetben. ha veszteségekkel kell „játszania". Most feszülten les egy bokor mögött. Kontroll-lehetőségeink eszerint pusztán arra korlátozódnak. rögzített kilépési stratégiával lehet megoldani. és ezért az optimális kilépés kérdését mindig ösztönösen válaszolja meg. hány százalékot tudtunk kihozni az optimális kilépéshez képest. Ehhez vessük össze nyereségünket azzal a feltételezett nyereséggel. Érdekes módon sok tapasztalatlan trader van. Ez megtévesztő. Viszont hol van az optimális kilépés. amelyet felakasztott a talaj fölött. hogy egy általunk meghatározott időpontban stoppoljuk a nyerés vagy vesztés folyamatát és egy meghatározott nyereséget vagy veszteséget realizáljunk.a charton utánanézünk. hogy milyen távon fut a piac a mi irányunkban. mert a legtöbb ember kockázatkerülő nyereség esetén. Egy zsinórral bármikor le tudja ereszteni a kosarat .

jövőbeni esemény.a távozottak miatt viszont csalódásunk. még egy pulyka kimegy a csapda alól. amit nyerhet. Egyszer csak eljutunk egy pontra. hogy még több pulyka jöjjön. ha kidolgozunk egy fix szabályt -remény. Itt sem tudjuk. Nem sokkal később megjelenik a második pulyka és az is eszeget. s alá. A pulyka-példa jó összehasonlítás a piaccal. amellyel a csapdát megépítette. ezért tovább vár. Félelemmel eltelve. Még mielőtt ezt végiggondolta volna. hogy továbbiak is zsákmányául eshetnek? Azt a kérdést. hogy az első kettő még visszajön? Meglehet. ha egy pulykával megelégedne. Csak az a fontos. de kettő még ott maradt. Először nem elégedett meg egy példánnyal. viszont a kosár csapódásával elriasztaná a többieket. mikor volt a csapda bezárásának optimális időpontja? Ön mikor zárta volna be? Négy pulykánál? Honnan tudhatta volna. egyszerűen csak abba akarjuk hagyni a lelkizős hullámvasutazást. hogy hat újabb pulyka közeledik a csapda felé. hogy mikor lesz a legjobb időpont a csapda bezárására. hogy még azt is elveszíti. nem arra. hogy ez a pont egyúttal az optimális pont lenne. Kettő jobb. ahol nem vagyunk képesek ésszerűen viselkedni. Foghatott volna négyet. tehát biztosítani szeretné mini-nyereségét. Éppen abban a pillanatban. Egyébként érzéseink hullámvasútján járunk fel. Csak fegyelmezetten és érzelmek nélkül cselekedhetünk. hogy ez a szabály az alapelvre . ha van rá szabályunk: mikor kell a csapdát zárni. hogy teljesen le van forrázva. mielőtt még egy pulyka meglóg? Vagy bízzék abban.de három még jobb lenne: és lám: feltűnik még két pulyka. Ennek az információnak a bázisán ki kell dolgoznunk egy kilépési szabályt. nem lehet érzések alapján megválaszolni. hogy megelégedjék-e ezzel a zsákmánnyal. hogy még 1 pontot (pulykát) kaparinthatunk meg. akkor zárjuk a csapdát. hogy az is megszökik. Most könnyű volna a dolog. hogy ezt az egyet is elveszíti. nem veszi észre. Egy pulyka sovány eredménynek tűnik ahhoz a fáradsághoz. és mennyire valószínű. most pedig aggódhat. döntésünket attól kell függővé tennünk. amit elveszíthet. mert érzelmeink a félénk remény és a mohó öröm között csaponganak. hogy amint két pulyka elhagyta a csapda területét. Volt már négy. hogy ha X pulyka van a kosár alatt. Nos.épüljön fel. Leengedje-e a kosarat? Most rögtön. Csak akkor tudjuk ezt a problémát megoldani. amint már négy állat van a csapda alatt és Ön azt latolgatja. a veszteségeket korlátozni . és arra vár. Csak arra koncentrál. Az. azt kétlem. félénkség és egyéb improduktív érzelmek nélkül. Az exit-szabály kidolgozásánál a fantáziának nem kell határt szabni.a nyereségeket növekedni hagyni. mint egy . most csak egy van. A pulykavadászat érzelmileg idegölővé válik. az első két pulyka jóllakottan elsétál. amint közelednek a csapdához. Mivel ez bizonytalan. Mindegyik új csapda alatti pulykával növekszik örömünk .Kezdetben minden egyszerűen megy. és fennáll a veszély. így például szabályként rögzíthetjük. Egy pulyka rábukkan a csalétekre és a csapda alatt szorgosan kezdi csipegetni. most már csak kettő van. hogy hány pontot (pulykát) kerestünk már meg (fogtunk el). akkor már egy állat távozása után is leeresztjük azt. 110 . hány további pontot kereshetünk még. Ezt a szabályt bővíthetjük úgy is.

8510 = 19. Húsz pont realizálásához lehetőségünk van tízszer egymásután két pontot megkeresni vagy egyszer húszat. Látható ebből a számításból és a példából. függetlenül a trade kimenetelétől. hogy kis nyereségekre kellene összpontosítanunk. így csak háromszor kellene nyernünk. Tegyük ezt még világosabbá egy DAX-példával. hogy háromszor kell belépést találnunk. A nyereségek növekvő nagyságával csökken ennek valószínűsége. amelyhez tartjuk magunkat. 111 . ez produkálja az eredményt. hogy a két pont megnyerésének valószínűsége 85 százalék. hogy a húsz pontunkat elérjük. Mivel a növekvő nyereséggel egyre valószínűtlenebb lesz +1 pontot realizálni. A kérdés. Mindazonáltal úgy kell felépülnie.69 százalék. Meg kell fontolni. hogy ez a számítás nem tartalmazza a trading-költségeket. és ezzel jelentősen az egyszer húsz pont megszerzésének valószínűsége alatt van. hogy minden trade időt és erőforrásokat vesz igénybe. Ilyen költségekkel még rosszabb a helyzet.Ez a kilépési szabály gondoskodik arról. Ez azonban nem jelenti azt. hogy +1 pontot realizálhatunk. Ennek a kérdésnek megválaszolásához vissza kell nyúlnunk statisztikai alapismereteinkhez. Itt is előnyösebb egy nagyobb nyeremény sok kicsinél. mint sok kis nyereséggel megpróbálni a teljesítmény elérését. hogy nagy nyereségek elérésére irányul és azokat lehetővé teszi. Kezdjük annak a valószínűsítésével. Míg a daytrader számára annak valószínűsége. Ettől kezdve nem az érzelmeinktől vezérelve döntünk és elkerülhetjük a hangulati gödröket éppúgy. hogy egy hétpontos nyereség elérésének valószínűsége 67 százalék. így szól: Melyik kilépési szabály biztosítja az általunk alkalmazott belépési stratégia mellett az átlagban legmagasabb output-ot. hogy ne legyünk váltakozva elragadtatottak és letörtek. Annak a valószínűsége.3) közel azonos volna. de ez a mi szabályunk. Tendenciájában egyszerűbb nagyobb nyereségekre koncentrálni. amelyet még meg kell válaszolni. Egy intelligens exit-szabály ennek megfelelően különböző trading-szakaszokra különféle előírásokat tartalmaz a trader számára. ahogy a 20 pontos nyereséghez közelít Tegyük fel. még igen magas. hogy az optimális nyereség-nagyságra vonatkozó kérdés egyebek mellett egy bizonyos nyereség elérési valószínűségének kérdésétől is függ. hogy tízszer egymásután két pontot érjünk el: 0. kilépési szabályunknak növekvő nyereség esetére más trading-viselkedést kell előírnia. míg a 20 pont megnyeréséé csak 30 százalék. úgy csökken ez. egyszer nagyobb lesz. Még itt is az előtt a probléma előtt állunk azonban. A nyereség valószínűsége ez esetben (0. mint kis nyereségeknél. hanem a döntési helyzet urai lehessünk. mint a káros hangulati csúcsokat. Az eredmény talán egyszer kisebb. Induljunk ki abból. szemben egy 20 pontos eséllyel. hogy két pontot nyerjen. azaz a piacnak a nap folyamán háromszor kell esélyt kínálnia.673 = 0. mert a piac mozgása ezt a nyereséget már nem adja meg. nem pedig az érzéseink. Van egy szigorú szabályunk a kilépésre. Meg kell továbbá fontolni.

mivel a normál pezsgés zónáján kívül áll. kezdeti stopom változatlan marad. ismét a break-even-zónát választom. én csupán az alábbi alternatívák között választhatok a) a trade-et veszteséggel kistoppolódni hagyni. ha a piac a trade-emet a vesztes zónába sorolja. az úgynevezett pivotok mögé kerül. Fontos azonban. hogy a stopot emelkedő trendnél a relatív minimumhoz. mivel ebben a szakaszban szélsőséges esetben a kockáztatott összeget teljes egészében elveszíthetem. Ezt az intervallumot R-1-nek nevezem. és kész voltam a kockáztatott összeget elveszíteni: Tehát nem is akartam a stopot a piachoz közelíteni. A kétség. hogy közvetlenül a nyertes zónába jutok.Az én kilépési szabályaim A legfontosabb és legelső kilépési-szabályom az. csökkenő trendnél a relatív maximumhoz (Id. a kezdeti stopot a belépéstől szigorúan meghatározott távolságra helyezem úgy. hogy Ön ugyan fokozatos leépítésnél kisebb veszteséget ér el. amely ilyenkor fennáll. abban rejlik. Amíg a piac ebben a veszteséges szakaszban van. hogy ehhez a szakaszhoz egy. ha Ön leépíti pozícióját. a homokban meghúzott határvonalnak jelöltem. Trend irányú trade-nél néha előbb leépítek egy pozíciót. hogy tiszta alapjai legyenek a leépítésnek. Megfontolom. anélkül viszont a teljes pozícióra kap nyerési esélyt. vagy várnom kellett volna még a trade-del. 112 . így minden esetben valami rosszul sikerül. amely mögé a stopot elhelyezhetném. ezt a stopot egy. ábrát) igazítom. A kezdeti stop mindig a szignifikáns piaci pontok. hogy a kezdeti stop minden esetben távolabb van. hogy a trade-be történő belépésnél bizonyos voltam-e. Itt ismét megkülönböztetést teszek a trend irányú trade és a trend elleni trade között. b) várni és remélni. amelyet a piachoz mérek. Ezért kell. Az első Intervallum: R-1 Az első fázis a belépés és a stop közötti szakasz. A kilépéseimnél négy fázist különböztetek meg. hogy a piac mégis felém fordul és a pozíció túllép a break-even (nulla) ponton c) pozícióm egy részét veszteséggel lezárni. vagy több szabályt fejlesszen ki. viszont trend elleni trade-nél várakozási idő után. azaz rész-zárásokat irányoz elő. exit szabálynak nevezem. Amíg a piac nekem nem kínál egyetlen szignifikáns pontot sem. következetesen elkezdem a pozíció redukálását. és ezzel azt a veszélyt vállalni. mint a piac pezsgése. Ezt az exitszabályt a következőkben 1. Mielőtt a pozíciót megnyitottam. hogy kiüt az általános pezsgés. Ebben az intervallumban a trading-eredmény negatív.

így megtörténhet. illetve a csökkenő trend relatív maximumához igazítom.Normál esetben felosztom a pozíciót három részre. Csak akkor zárom veszteséges pozícióm egy részét. melyek többnyire csak rövid életűek. ha várakozási időt követően még vesztésre állok. Amint azonban megkerestem a kezdeti-kockázatomat (R1). Trend irányú trade-nél többnyire csak egy harmadát adom el a pozíciónak. A következetes leépítés oda vezet. Kilépési szabály. miért nem alkalmazok közvetlenül szakaszos (lépcsőzetes) kezdeti stop-ot. A második szakasz folyamán természetesen továbbra is aktív az 1. Ezért működik ez úgynevezett kemény stop-ként a piacon. amikor a kezdetikockázatomat megkerestem.mivel az nyerésben van . A veszteség-intervallumon belüli összes többi stop nem szerepel a piacon. hogy egy relatív minimum/maximum az R-1 tartományba esik. Nem áll fenn tehát a pozíció¬nagyság csökkentésének szükségessége. amelyben eredeti kockázatomat (a belépés és a kezdeti stop közti különbséget) még nem kerestem meg. amelyek azonban az összképben jelentéktelenek. hogy már olyan piaci fázisban lennék. Ha kemény „sell-out"-ot észlelek azonnali helyreállás nélkül. [gy mindig és újra kemény „sell-out"-mozgásokat láthatunk egy szinten. már legalábbis veszteség nélkül akarok kilépni a piacról. Emiatt a stop-omat abban a pillanatban. hogy átlagos veszteségeim kisebbek a szokásosnál. és csak az utolsó harmadot tartom meg. mint a tipikus stop-vadász manővereknek. A kilépési-szabály az Intervall R-1-re főként idő-stopot jelent a pozícióm egy részére. Ezen kívül mindig időt kívánok adni a trade-nek. A második Intervallum R1 Az első Intervallum R-1 után megkezdődik a nyereség-zóna. ezzel ne legyünk áldozatai a stop-vadászoknak. A piacok gyakran keresik a stop-okat.már jogot ad nekem. hogy kibontakozhasson . hogy a stopot a növekvő trend relatív minimumához. hogy sok pénzt veszítsek. Az én kezdeti stop-om a legrosszabb esetre szól. úgyhogy a pozíciók csak hosszabb várakozás után kerülnek leépítésre a veszteség-zónában. Abban a tartományban. akkor ennek a mozgásnak nagyobb jelentőséget tulajdonítok. és azokból először eladok egy harmadol Ha a trade ezután ismét veszteséget mutat. minden esetben nullába húzom -függetlenül a piac mozgásától. A piac pozíciómmal . ha a mozgást jelentősnek ítélem. amely megóv attól. amelyben a kockázatom nulla. 113 . Természetesen ebben a fázisban érvényesül már kilépési-szabályom. eladok egy következő harmadot. Ebben a helyzetben felmerül a kérdés. én a stopot ehhez a ponthoz igazíthatom és ezzel csökkentem kockázatomat anélkül. semlegesen viselkedem.

A következő lépésnél gondolja meg. És már nem húzom át stopomat az ötperces chart relatív mélypontjára. Ehhez adtam már támpontokat. ismét a hozam-kockázat koncepcióját állítsa szolgálatába. hogy nyereségem egyharmada a piaci mozgásoktól függetlenül biztos. amelyeknél Önt veszteséggel stoppolták ki anélkül. Minél tapasztaltabbá válik.a cél-zóna. Ügyelni kell arra. A második csoportja a tradeknek azok. Alkalmazzon egy belépési jelzést. hogy a piac döntsön. A belépési stratégiát már megtalálta. pl. mivel a piac újra fordult. amelyek ugyan időközben nyerésre álltak. mikor kerestem meg elég pénzt. A negyedik intervalum . 114 . hanem a relatív mély-/csúcspontokat figyelem a rövidebb távú chartokon. hogy irányt szabjon a trade-nek. miközben stop-omat fokozatosan a piac mögé húzom. ez csupán arra szolgál. 24 pontnál a stop nyolc pontra emelkedik és így tovább. Még azt is tudnia kell. hogy a nyereségek a célzónában se legyenek limittel behatárolva.A harmadik intervallum R1. Minden trade-hez .annak kockázati szempontok szerinti értékelésénél . Ez azért fontos. Ha például 21 pont nyereségben vagyok. ügyeljen arra.5 Amint a nyereség elérte kockázatom 1. Amint a piac eléri ezt a célzónát. stopot alkalmazok. egy egyperces charton. Hogy most már a legjobb kilépési-stratégiát is kiválaszthassa. A csődkockázat fejezet ehhez értékes segítséget nyújt Önnek. minden energiáját és figyelmét egy intelligens kilépési-stratégia kifejlesztésére kell fordítania trading-rendszeréhez. ennek ellenére veszteséggel stoppolták ki őket. mivel kezdeti stopja soha nem eshet ebbe a zónába. Most tesztelheti belépési szabályát ezzel az egy kilépési szabállyal. annál egyszerűbb lesz a piac normális pezsgésének meghatározása. amely biztosítja. Optimális kezdeti stop-ja az Ön által maximálisan elfogadható kockázat és a piac pezsgése közötti intervallumban lesz. Így találhatja meg tökéletes kilépési-stratégiáját Mivel a kilépési-stratégia lényeges befolyással bír az Ön teljesítményére. minden esetben bebiztosítok hét pont nyereséget. mert az Ön eredményeinek jelentősége van a jövőre nézve.5-szeresét. Most még maximálisan kész vagyok nyereségem negyedéről lemondani. Rendezze csoportokba veszteséges trade-jeit: az elsőbe kerülnek azok a tradek. milyen maximális kockázatot kész vállalni. mivel ezzel a pozíció-méretezés összes effektusát ki lehet iktatni. hogy a belépést pontos ismérvek definiálják. hogy akár egyszer is jelentős nyerésben lett volna.a stop és a belépés mellett egy célzónát állapítok meg. az én kilépési szabályom automatikusan agresszívebb lesz. Tehát nyereségbiztosítási stopot alkalmazok. Inkább hagyom. mekkora az Ön által tradelt piac normális pezsgése.

hogy melyik kilépési szabállyal érhette volna el a legjobb eredményt. milyen kezdeti kockázatot vállalt. hogy előtte nyerésre állt volna. hogy Ön mit nevez szignifikáns nyereségnek. amíg megállapítható lesz. Ha talált ilyet. most ki kell számolnia. Fontolja meg. nézze át azon tradek csoportját. Daytraderként 250 napig naponként lépjen be lehetőleg két tranzakcióba. Ugyanezzel az eljárással teszteljen most egy-két ponttal szűkebb stopot. Itt nincs jelentősége annak. amelyek időközben legalább a kezdeti kockázat mértékéig pluszban voltak. A következő trade-csoport felöleli azokat a tranzakciókat. Ha például az Ön kezdeti kockázata 20 pont. vizsgálja kihatásait a többi csoportra (R + 1 és többszörös nyereséggel). hogy a stop egypontos módosítása jelentős befolyással lehet-e az Ön teljesítményére. az attól függ. A többi csoport eredményeit többnyire erősen érinti. Ha a vesztettek száma ettől nem növekszik lényegesen. Miután kialakította a csoportokat. Csak akkor használhatja ezt a kilépési szabályt. hogy lényegesen több tranzakció kistoppolásra került volna a kezdeti kockázattal anélkül. amely csökkenti ezen csoport veszteségeit. 500 trade-nél.Az. amelyeknek például a felét veszteséggel stoppolják ki. hogy ezen csoportból hány trade esett volna ki. mint az első teszt-menetben. Vizsgálja meg. vagy annál több nyereséget elértek. így tudja tesztelni és optimalizálni kilépési szabályait. akkor a kezdeti stop-ot általánosan szűkebbre veheti. mivel ezzel a kilépési szabállyal sok trade már kistoppolódik az R + 2 és a többi csoportból. ha az oda vezet. Keressen olyan szabályt egy trailing-stophoz (csúszó stophoz). Miután megtalálta optimális kezdeti stop-ját. Egy számítógép megfelelő szoftverrel természetesen sok munkát levehet az Ön válláról a megfelelő kilépési szabály keresésénél. Csökkentse a kezdeti stopot mindaddig. A következő lépéssel sok munka és számolás jár együtt. amelyek trade-jeit nem azonnal stoppolták ki veszteséggel. a kezdeti kockázat egypontos csökkentése összesen 250 ponttal javított éves teljesítményt jelent. ha az Ön kezdeti stop-ja egy ponttal közelebb lett volna a belépéshez. A fontos csak az. Mivel Ön többnyire nem tudja megakadályozni. amelyek időközben tíz pontot. hogy a tradek minden csoportban egy periódus alatt legalább egyszer nyerésre álltak. utóbb azonban veszteséggel stoppolták ki azokat. hogy semmilyen eltolódás nem mutatkozik másik csoportok veszteségei javára. amint Ön kidolgoz az R + 1 nyereségek csoportjára egy trailing-stopszabályt. hogy a tradek a nap vagy a vizsgált periódus végén nyerésre álltak-e. 115 . tekintsen át minden csoportot. Amint a piac ennek a kockázatnak legalább a feléig felfutott. én már szignifikánsnak minősíteném a nyereségeket. amelyek felmutattak ugyan szignifikáns nyereséget. hogy az új kilépési szabály miatt sok trade kiessen a magas nyerő-csoportokból. az összes mozgás érdekes. Mindegyik kockázat¬többszörös számára képezzen egy újabb csoportot.

A Kelly-kritériummal kiszámítható az optimális pozícióméret. Ez a képlet hamar alkalmazásra lelt nemcsak az adatátvitel terén. mivel minél magasabb a tét. kizárólag a találati és veszteségi arány alapján. hogy magasabb esélynél több pénzt kockáztatunk. tehát minél magasabb a találati arány. amelynél annál többet teszünk fel. a kaszinóban vagy a tradingnél lép fel . aki a Bell távközlési vállalatnak 1956-ban kidolgozott egy probléma-megoldást véletlenszerű. annál többet kell befektetnünk. abban a formában érkeznek-e meg. minél magasabb a nyerési esély. előre nem látható zavaró zajokra telekommunikációs adatok hosszú távú átvitelénél. Egy eljárás eredménye adat. Kockázat-menedzseléssel arra összpontosítottunk. mivel a probléma . hanem a tétek optimális meghatározásánál kaszinókban és a tradingnél is. A Kelly-kritérium egy progresszív fogadási rendszer. Vizsgáljuk most meg az optimális fogadásra vonatkozó kérdést nem a kockázat szemszögéből. hogy az adatátvitelnél. Logikus is. vagy zavaró zajok 116 . hogy a csődkockázat a lehető legkisebb legyen. hogy mekkora tét vezet egy portfolió tőke-görbéje optimális növekedéséhez. Kutatás a maximális hozamráta után Hozamráta (Rate of Return): Időegységre (általában egy évre) számított hozam %-ban A legjobb rendszer sem ér semmit. Az optimális fogadási tételt mindig úgy választottuk meg. hogy nyerünk. hanem annak megfontolásával. hogy az adatok.mindig ugyanaz. ha legfeljebb három veszteséges tradet tudunk sorozatban elviselni. Érvényes tehát az alapszabály: annál többet fektetünk be. Egy működő trading-rendszerhez az adott tőke mellett inkább egy vagy tíz kontraktot vásároljunk. viszont gyakrabban kell egymásután négy vagy még több veszteséges trade-del számolnunk A Kelly-kritérium Láttuk már.vagy pénz-input esetén bizonytalan.10. Az előtérben a következő fejtegetés áll: Minél valószínűbb az. minél valószínűbb a nyereség. miként tudunk elkerülni egy veszteség sorozatot. hogy ne kerüljünk csődbe. A résztvevők tehát nem tudják. mint a pozíció nagysága.függetlenül attól. amelyeket egy távközlési rendszeren nagy távolságra elküldenek. illetve 1000 vagy 500 részvényt szerezzünk meg? Ezek a kérdések a pozíció nagyságára vonatkoznak. amelyik a lehető legkisebb kockázatot jelenti a portfoliónak. A kockázatkontrollal ellentétben a Kelly-kritérium nem azt a tétet határozza meg. hogy milyen fontos felismerni. hanem arra irányul. hogy inputjuk tényleg kiváltja-e a várt outputot. hogy milyen fogadási stratégiával várhatók el a legnagyobb nyereségek. ahogy azt a feladó óhajtja. mivel csak így tudjuk egy tradesorozat végén a legnagyobb nyereséget elérni. Igen. A tét a tradingnél nem más. A képletet felfedezőjéről nevezték el. Bizonytalan. a befektetési csomagnak. annál magasabbak a nyereségek.

például DAX-szal. Kelly megoldása a következő:  vagy  ahol    F a kockáztatandó tőke-hányad százalékban. egy piacon belül azonban nincs lehetőség a diverzifikációra. egy trading-stratégián belül. de egy kereskedési rendszeren belül ez nem lehetséges. ha magasabb kockázatot vállalunk. A kereskedési rendszerek kombinációja ugyan megint csak lehetővé teszi a diverzifikációt. Pontosan ugyanez a problémája egy tradernek vagy játékosnak. aki egy tétet tesz és nem lehet biztos abban. hogy ez nyereséghez vezet. Ez ugyan nagyon soknak tűnik és ellentmond a csőd elkerülésével kapcsolatos megfontolásainknak az optimális tét tekintetében.40 = 20 százalékot kockáztasson. Nyereségmaximálás csak akkor lehetséges. P a nyerés valószínűsége és Q a vesztés valószínűsége (tehát 1 .miatt eltorzulva. mert itt az szolgál alapul. hogy a kockázatok túl magasak annak a tradernek. Ez a tét vezet a legjobb eredményhez. mellyel diverzifikáció útján elérhetők magasabb nyereségek alacsonyabb kockázat mellett. és a képlet kizárólag arra szolgál. amely figyelembe veszi a kockázati preferenciát. hogy maximálja a nyereséget. A Kelly-képlet viszont olyan agresszív a nyereség maximálását illetően. annál többet kockáztasson a trader. A Kelly-képlet igen egyszerű. A nyereségek maximálása és egyúttal a veszteségek csökkentése azonban lehetetlen egy trader számára. így hát itt állunk a dilemma előtt: maximáljuk a nyereségünket vagy csökkentsük a kockázatunkat? A helyes válasz egy kompromisszum lehet. A Kelly-képlet szerint azért keletkeznek ilyen agresszív tétek. Az előny a találati arány mínusz a vesztési arány (az előny már ismeretes a csődkockázatból).P). F = P-Q. Mondanivalójának magva az. hogy a trader mindig kockáztassa az előnyét. F = 2 x P-1 Hatvan százalékos találati aránynál stratégiájával a trader tehát  F = 60 . egy részvénnyel vagy egy kötvénnyel egy kereskedési rendszerben. és ezért nem tud diverzifikálni. akkor ne is gondoljunk a nyereségek maximálására. hogy a nyereségek és veszteségek mindig egyforma nagyok. Minél nagyobb tehát az előny. 117 . ha viszont csökkentjük a kockázatot. Ez a két cél ellentmond egymásnak. aki játékban akar maradni. Markowitz portfolió-elmélete kidolgozott ugyan egy módszert. Ön mindig egy piacon kereskedik. Nyolcvan százalékos aránynál a trader már tőkéje 60 százalékát kockáztathatja.

amit az eredeti képlet alapjául szolgáló feltevés a nyereségek és a veszteségek nagyságának egyenlővé tételével vetett fel. hogy Ön néhány trade-sorozatban csődbe jut. a tradernek tőkéje 40 százalékát kellene kockáztatnia. ekkor az optimális tét az alábbiak szerint adódik mint = (2 + 1) ∗ 0.6 − 1 0. A képlet meghatározza tehát. akik például készek elfogadni egy maximális drawdown-t napi veszteségként kereskedési alaptőkéjük öt százalékában. Induljunk ki megint egy 60 % találati arányú kereskedési rendszerből és egy 2-es payoff-ratioból (azaz abból. amelyet Optimal-F-nek neveznek. amelyben 60 százalékos találati arány és kettes payoff-ratio szerepel. A Kelly-kritérium azonban érdekes lehet. Optimal-F Ez az elméleti tétel az optimális tét-nagyság kiszámítására először 1989-ben a „Portfolio Management Formulas" c. mennyit kockáztathatnak egy nap folyamán. hogy a trader átlagban kétszer annyit nyer. mivel olyan problémára fejlesztették ki.így nevezik a statisztikában azt. megoldották és az alábbiak szerint módosították a képletet: = (b + 1) ∗ P − 1 b ahol „b” a payoff-ratío. mivel igen különböző nagyságúak lehetnek.8 = = = 40 % 2 2 2 A legtöbb tradernek bizonyára még mindig túl agresszív ez az eredmény. ha Ön egy meghatározott időszakban el tud viselni egy totális veszteséget az akkor kockáztatott tőkére. mekkora a 118 . hogy milyen kontraktus-számnál optimális a portfolió tőkenövekedése. valószínűleg azonban egyes napokon elérné a veszteség-limitet. Azok a daytraderek. Azt a problémát. A tradingnél azonban nem csak „siker" és „sikertelenség" fordul elő. A nyereségeknek és veszteségeknek igen sok kifejezésformája van. tehát az átlagos trade-nyereségek és az átlagos trade-veszteségek aránya. hogy tétként mekkora hányada optimális a múltbéli legnagyobb veszteségnek. Vagy korrekten tudták az adatokat továbbítani (siker). Példánkban. (öt százalék negyven százaléka két százalék). Vince Ralph ebben bemutatott egy módszert annak megállapítására. könyvben szerepelt.A Kelly-képlet nem zárja ki. amennyit veszít). akkor pozíciónként két százalékra kellene fogadnia.6 − 1 3 ∗ 0. Ha a napi veszteségi limitje csak 5 százalékot ad meg. vagy zavaró zajokkal torzítva (sikertelenség). A Kelly-képlet viszont mindig csak durva közelítést jelenthet. Ez a tét a Kelly-képlet szerint optimális lenne. amelynél az eredménynek csak két kifejezésformája van. ha egy bizonytalan esemény csak két kifejezésformában fordul elő. a Kelly-képlet segítségével kiszámíthatják. Ezért dolgozott ki Vince Ralph egy további megoldást. Az Optimal-F megválaszolja azt a kérdést. A képlet egyébként egy Bernoulli-eloszlásból indul ki .

amelyet kockáztatunk. Most kipróbáljuk. majdnem mindig az eddigi legnagyobb veszteség 100 százalékát tehetjük meg. éppúgy. A képlet tulajdonképpen kiszámítja. amely az összes trade eredményéből tevődik össze. a kérdésben nem játszik releváns szerepet. mint görbe-ráhúzás (curve fitting). mivel az Optimal-F csupán az előző veszteségek alapján végzi a tétek optimalizálását. melyben a nyereség és a veszteség jelentkezett. Amint akár csak kis változások is történnek az adatok megjelenésében. Megvilágítom ezt egy egyszerű példával. hanem azt a hányadot. mivel az optimalizálás múltbéli adatok alapján történik. másikuk 1000 eurós veszteséget. Ennek a képletnek az alkalmazása nem más. Ha a legnagyobb veszteség például 500 euró egy 100 000 eurós számlánál. majd hármat . A sorrend. mivel a tétet. a következő lépésben két százalékát. így állandóan változik az optimális tét mérete. még ha az alap-paraméterek. Az Optimal-F a traderek minden csoportja számára más. a rendszer jövedelmezőségének maximálását. Egyikük elért 2000 eurós nyereséget. Kipróbálással. a legnagyobb. ez azt jelentené. ha a számla össznyeresége.5 százalékát kockáztathatjuk. Mit mutat meg az Optimal-F? Ha az egyik stratégia veszteségei kicsik. pl. 119 . amint a legnagyobb veszteség realizálása megtörtént. hogy egy trader túl magas vagy túl alacsony téttel spekulált. hogy csak két trader vett részt egy sorozatban. ez jelentős számolási munkát kíván. mint a Kelly-kritérium. Az Optimal-F így megengedi. mint a legnagyobb múltbéli veszteség hányadát számítottuk ki. A probléma megoldása akadémikus természetű és nem segít minket a valós tradingben. ha a legnagyobb veszteségnek egy százalékát tesszük fel. mekkora . Ez működik. megváltozik az Optimal-F is. A legjobb teljesítményt mindig akkor lehet elérni. Aszerint.és így tovább. fennáll annak kockázata. Ezt a hányadot a számla nagyságától függetlenül keressük. ezáltal nagyon érzékeny a kiszámított érték. amely az eredményt maximálja. azonosak is. Az eredmény egy rosszabb teljesítmény. Példánkban a legnagyobb veszteség 1000 euró volt. A megoldási pozícióméret maga is problematikus. Képzelje el. hogy minden trade-nél 500 eurót illetve az egyenlegünk 0.az eddigi legnagyobb veszteség egy és száz százaléka között változó -pozíció méretnél növekedett volna az egyenleg a legerősebben. Az Optimal-F a múltbéli legnagyobb veszteség százalékos arányának iterációjával számítható ki. hogy összességében elérje egy adott stratégiával a legjobb teljesítményt. illetve iterációval (közelítéssel) keressük azt a tétet. hogy nyertes trade-ek tétjei nem voltak elég magasak vagy a vesztes trade-eké túl magasak voltak. amely azonban manapság számítógéppel könnyedén elvégezhető.mindenkor kockáztatott tőke ideális százalékos aránya ahhoz. Az Optimal-F tehát nem adja meg közvetlenül a bevetendő tőke százalékos arányát. hogyan néz ki az eredmény. nyerési valószínűség és a különbség a legnagyobb nyereség és a legnagyobb veszteség között.

hogy pontosan áttekintsük az egyes tradeket. ha ezt a pontot átlépjük. mellyel Ön átlagosan 20 pontot kereshet és veszteség esetén 20 pontot veszít. akkor trading stratégiánk igen veszélyes. hogy mennyire volt kockázatos a trading. Először tekintsük át. Különösen akkor kell a túllépést kerülni. akkor már csökkennek a hozamok. Ezért kell a maximális hozamráta keresése során a rendszer csődkockázatával foglalkoznunk. Ha viszont a 80. Az előny .különösen.mint a Kelly-képletnél . hogy egy rendszert megítélhessünk. de alig adnak tájékoztatást a kockázatról.Az Optimal-F igazolja. ha a rendszer kialakítója a curve fittings-et (görbe-ráhúzást) alkalmazta. Miután meghatározása múltbéli tradingsorozatok alapján történik. Létezik optimális tét. ezeknél van egy pont. hogy nyerjünk. hogy a rendszert igen jó. Ahhoz. annál magasabb lesz a nyereségem .. A veszteségi arány tehát 40 százalékos. 100 százalékos tartományban van az Optimal-F. minél többet kockáztatunk (lásd a Kelly-kritériumot). akkor nagyon valószínű. hogy annál inkább elvárható. Ennek ellenére érdemes időről-időre kiszámítani a tradinghez az Optimal-F-et: ez megmutatja. hogy az eddigi legnagyobb veszteség egy vagy tíz százalékát kockáztassuk. mielőtt a trader 10 000 euros számláját teljesen elveszítené.. A csődkockázatról nem szól a képlet.nem igaz. A rendszer csőd kockázatának kiszámítása Egyes rendszerek remek teljesítményt vázolnak fel . Az esetek 90 százalékában közvetlenül a teljes veszteség felé hajtanánk. hogy az elmúlt időben milyen távol álltunk az optimális pozíció-nagyságtól és azt. például határidős ügyletekkel kereskedünk. ha tőkeáttételes eszközökkel. amelytől kezdve az agresszív pozíció-nagyságok már nem vezetnek nagyobb nyereségekhez. hogy az állítás: Minél nagyobb kockázatot vállalok. A trader egymás után 20-szor veszíthet: számlája tehát 20 veszteségre osztható fel. hány vesztes tradet képes ez a rendszer elviselni. Ha például az Optimal-F azt javasolja.hamis. Az Optimal-F azonban azt jelzi. emiatt igen csekély a gyakorlati haszna az elméletileg igen szép megoldás-tételnek. hogy ez az összefüggés . hogy optimálisan milyen összeget kellene is kockáztatnunk. 60 százalékos találati arány jellemzi. Képzeljen el például egy DAX trading-rendszert.a találati 120 . Tehát az Optimal-F és a Kelly-kritérium egyike sem világos kereskedési ajánlás arra nézve. Az optimális kockázatnak van egy pontja. Ezek maximálni próbálják ugyan az eredményt. már egy nagy drawdown vagy egy nyereségsorozat erős torzuláshoz vezethet. és valószínűleg túl nagy kockázatokat vállaltunk. Általában feltehető. be kell még számítanunk a nyerési valószínűségeket is. Az Optimal-F maximálja az eredményt. Nem kell az Optimal-F-et túl komolyan venni. csökken a rendszer eredménye. (DAX-nál 1 pont = 25 euro) Ahhoz. ha tényleg az Optimal-F-el trade-elnénk. hogy a csődkockázatot kiszámíthassuk. szükséges. Tegyük fel. ha ezt meghaladjuk. hogy erős kontrollunk van veszteségünk nagysága felett és veszteségeink kicsik.

a probléma túl komplexszé válik pontos matematikai medoldásokhoz. Amint különbözően magas nyereséget ill. akkor a csődkockázat jelentősen megnő. és mikor kell óvatosságot tanúsítania. a csődkockázat (RoR = risk of ruin) valószínűsége tehát 0. amely nem járul hozzá a portfolió optimális növekedéséhez. 121 . Egyszeriben 1. Viszont a túl óvatos trader. amely viszont azután a legkisebb nehézségeknél csökkenthető. Ha egy kisebb tétet választunk. 1 osztva azzal a részaránnyal. A képlet mindemellett abból indul ki. ideális.81 százalékos lesz. C = azon egységek száma. portfoliója tőkenövekedését akadályozza a túl alacsony pozícióval. Sokkal inkább azt szeretnénk. hogy a csődkockázat csak marginális legyen. amit kockáztatok.03 százalék. tetszőleges téthez meghatározható a csődkockázat. Kiszámítható a csődkockázat egy Optimal-F téthez. ez itt 20 százalék. a pozíció nagyságát olyan alacsonyan kell megválasztani. A piac állandó nyomása (Kelly vagy Optimal F szerinti téttel fogadni) a számla kimerüléséhez vezet. Már az egyszerű képleten is világosan felismerhető.04 = 25. amellyel nyerési fázisokban gyorsan nagy pozíciónagyságot érhetünk el. ha az OptimalF-el kereskedünk. Problematikus a képlettel kacsolatban az. veszteséget veszünk figyelembe. amelyekben kereskedési módszerünk nagyon jól működik. Másként megfogalmazva: A tradernek fel kell ismernie. amelyet elveszíthetek. Mindamellett léteznek közelítő-képletek is. ha növeljük tétünket. meghatározott találati és veszteségi arány mellett. akkor 1/0. mint a veszteségeink. Maximális hozamráta A csődkockázat és az Optimal-F összehasonlításának végkövetkeztetése: Azokban a fázisokban. amit nem szeretünk kereskedési tevékenységünknél. mikor tudja „nyomni" a piacot. habár a találati valószínűség alig csökkent. Egy adott kereskedési rendszerhez.arány és a veszteségi arány különbségéből adódik.veszteségi arány). Pont ez az. mint az Optimal-F. Kell tehát egy módszert találnunk. csökken a csődkockázat. = ahol   A = előny (találati arány . hogy feltételezi: a nyereségek és a veszteségek mindig egyformák. Ekkor viszont olyan pozíció-nagysággal tradel. aki nem nyomul a piac jó fázisaiban. hogy a csődkockázat jelentősen növekszik. hogy a tradingünk végtelen. Ez a képlet tehát pusztán durva közelítés és a csődkockázatot jelentősen átfogalmazhatja. ha nyereségeink átlaga lényegesen nagyobb lenne. Ha tehát négy százalékot kívánok kockáztatni. 1−A 1+A Ha ugyanezen rendszer találati aránya csak 55 százalékos. és ezzel 60-szor nagyobb. Amint azonban ez a módszer nehézségekbe ütközik a piacon. de ez többnyire nem lesz elfogadható.

ha produktív hangulatban vagyunk. A traderek gyakran kikerülik ezt a problémát és emiatt mindig túl alacsony pozíciókkal kereskednek. mind a találati arány. ami ugyan nyerési szakaszokban fantasztikus növekedést hoz. hogy kedvezőek a körülmények a piac nyomására. és meg is figyeli saját magát (ebben nagy segítségünkre lehet pszichológiai naplónk). Az eredmények utalnak arra. milyen feltételeknek kell meglenniük. Ez segít ugyan hosszabb drawdown-ok elviselésében. Ha ezek a körülmények fennállnak. ha csak új egyenleg-görbe csúcsoknál nyomnánk a piacot. hogy a trader vesztes szériáit is a legnagyobb pozícióval kezdi meg. viszont a nyerési szakaszokban igen kedvezőtlen. Akiben megvan a képesség. az utolsó tíz trade-nél viszont háromra emelkedett. egyébként pedig légy minél óvatosabb. Ha általában 2. az gyakran már azelőtt felismeri. a piaci adottságok kedvezőeknek tűnnek. A szabály tehát így hangzik: Nyomd a piacot. hiszen egyszer természetesen mindegyik nyereségsorozatra veszteségsorozat következik. ez kedvező piaci környezetre utal. tehát mérlegeléssel dönteni: mikor kell a piacot nyomni. ha ezt a körülmények engedik. A kereskedői megközelítés illeszkedjék ideálisan a piac adottságaihoz. elérkezett az ideje a pozíció emelésének. vesztes szakaszokban azonban a számla elérheti a csőd-pontot. Kidolgozható ehhez egy képlet. tehát gyorsabban reagál kedvező vagy kedvezőtlen adottságokra. a drawdown kezdete olyan erővel indul. mivel természetesen minden drawdown után következik egyszer egy nyerési sorozat. Ugyanez érvényes a payoffratio-ra illetve a hozam-kockázat arányra. Ha például a piacon erős trendek észlelhetők. 3. mi azonban a drawdown után nem állunk tőke-görbénk maximumán. hogy rugalmasabb. Ha például az összes eddigi trade-jének találati aránya 45 százalékos. mind pedig a payoff-ratio legyen átlag feletti. 122 . nyertes trade-jei alultőkésítettek lesznek. és jól ismeri. hogy emiatt nehéz lesz a következő nyereségsorozatban új tőke-csúcsokat elérnie portfoliójában. vagy lehet (esetről-esetre) diszkrecionáriusan. Függetlenül a piaci adottságoktól az egyenleg-görbén megjelenő új csúcsok is jelzik.A tradereknek általában egy nyerési széria után van a legmagasabb pozíciójuk. Ezért már akkor is kedvezőek a körülmények. hiszen csak akkor ajánlatos a pozíciót nyomni. hogy a piaci adottságok kedveznek-e a stratégiának. alkalmazzon trendkövető stratégiát. hogy a piac adottságai kedvezőek egy kereskedői beavatkozáshoz és ésszerű a pozíciót növelni. 2. figyelembe veszi a trader hangulatát is. hogy nyomni lehessen a piacot. ami oda vezet. A kezdők ezzel szemben általában túl magas pozíciókkal kereskednek. Hiba lenne viszont. az utolsó tízé viszont 60 százalékos. A mérlegeléses megközelítés előnye az. 1. Pontosítsuk hát. mielőtt ez statisztikailag mérhető lenne. ha egyenleg-görbénk egy tetszőleges mélypontról kezd szignifikánsan és állandóan növekedni. Ha a trader ilyenkor hosszan tétovázik és nem csökkenti pozícióját. 4.2 volt az átlagos hozamkockázat arány.

hogy éppen nincs produktív hangulatban. és egy százalékos (1000 eurós) kockázattal négy kontrakttal kereskedik (1000:250 = 4). mekkora pozíciót válasszon egy adott időpontban. milyen pozíció-nagyság az ideális. Ezek képletek. hanem saját hangulatát is. Minél „rövidebb" az átlag. Léteznek viszont algoritmusok is a pozíció-nagyság meghatározásához. rögtön csökkenti pozícióját. amelyekben ésszerű a kockázat növelése. Ezt csak tapasztalt traderek tudják biztosítani. hanem azt is." Ahhoz. 123 . Az. hogy milyen agresszíven kívánjuk pozíciónk nagyságát változtatni. ha a körülmények engedik. attól függ. Ha valaki nem érzi meg. fejezetben már adtam néhány útmutatást. amelyek megmutatják a tradernek. hogy igen nagyfokú fegyelmezettséget kíván. Például olyan tradinghelyzetben. és esetről-esetre döntöm el. hogy miként lehet egy pozíció-méretező algoritmust kialakítani. A következőkben ezt kívánom folytatni és elmélyíteni. A mérlegeléses pozíció-menedzselés hátránya az. hogy ezt a szabályt tartalommal tölthessük meg. A 7. annál gyakrabban kaphatunk jelzéseket a nagyság növelésére vagy csökkentésére. hogy a fontos változók tekintetében átlagunk felett vagy alatt vagyunk-e. Ha egy pozíciónál nagyobb kockázatot vállalunk. Vannak bizonyos helyzetek. hogy melyik képletet alkalmazom. Egyenleg-görbe Átlagon felül Emelkedik Esik Átlag alatt Növelni Kockázatot növelni Kockázatot csökkenteni Kockázatot csökkenteni Találati arány Növelni Kockázatot növelni Kockázatot csökkenteni Kockázatot csökkenteni Hozam-kockázat arány Növelni Kockázatot növelni Kockázatot csökkenteni Kockázatot csökkenteni Hangulat Tartani Kockázatot növelni Kockázatot csökkenteni Kockázatot csökkenteni A mátrix nem csak azt különbözteti meg. amelyben Ön DAX-nál 100 000 eurós számla mellett tíz pontos stop-ot alkalmaz. egy túl magas pozícióval kivédhetetlenül belesodródik a következő veszteséges szakaszba és átél egy drasztikus drawdown-t. Mérlegeléses megközelítésemnél én is bevonok algoritmusokat. Ha úgy érzi. hogy egy nyerési sorozat után nincs éppen a legjobb állapotban. a fentebb már meghatározott körülményeket egyszerű képletekbe foglaljuk és kifejlesztünk egy pozícióméret-mátrixot. hogy az aktuális teljesítőképesség pozitív-e.A jó diszkrecionális trader pozíciója menedzselésénél nem csak az egyenleg-görbét és a piaci körülményeket veszi figyelembe kereskedői beavatkozásoknál. Jómagam mérlegeléssel menedzselem pozícióimat. hogy mikor és milyen pozíció-nagysággal kereskedjünk. általában növekszik a pozíció nagysága. Ennek segítségével leolvasható. hogy milyen átlagot alkalmazunk. hogy már ösztönösen megérzem. „Nyomd a piacot. hosszú út vezetett azonban odáig.

az a pozíció-nagyság algoritmusától függ.5 százalékot. hogy ez a lépés minden tranzakció után megtörténik.10 + 0. még ha minden körülmény kedvező is.25= 1. hogy a kockázat emelkedjék 10 százalékkal. Tegyük fel. Az.25 százalékra való növelés kevésnek tűnik. Ez például megszabhatja.25 százalékponttal. kitűnik már a mátrixból . ha a egyenleg-görbe átlagon felüli. Meggondolandó azonban. Egyenleg-görbém az átlag felett van (+ 10 %) és emelkedik (+ 20 %). például 1.525 % lenne (0.25 * 1.Ha nagyobb kockázatot vállalna. hogy ez az igazítás minden trade után bekövetkezik. Fontolja meg azonban.20 + 0.05 + 0.05 -0. Minden esetben meg kell tehát adnia. hanem esik (-10 %). vagy azt csak marginálisan növeli. vagy Ön adhatja meg. Az. Ön konkrét kereskedési útmutatást kap. viszont nem növekszik. hogy hajlandó-e egy kétszeres kockázatba belemenni.05).019531 = 1. a találati arány emelkedik (+ 5 %). hogy a kockázat emelkedjék 0. 3%-a +5% -10% -5% Hozam-kockázat arány +5% tőke max. hogy az öt százalékkal magasabb legyen. akkor magasabb pozícióval (1500:250 = 6) kellene kereskednie. hogy én éppen 1 %-os kockázattal kereskedem. Ebben az esetben az eredmény 0. eldöntheti.01 x 1.25 * 1. hogy milyen mértékben akarja a kockázatot növelni.az viszont nem.953 százalék).0.5 %) és hozam-kockázat arány átlag feletti (+ 5 %). de legfeljebb tőkém 3 százalékáig. Pozíció-nagyságomat tehát így kellene megnövelnem:  1 % x (1 + 0. esetünkben 6 kontrakttal. 124 . Ha tőke-görbéje átlag feletti.05. de még az átlag alatt van (.25% Az egy százalékról 1. hogy milyen tényezővel történjék a növelés. azt választom. viszont felső határokat szabok.5 százalék.25 = 0. Én előnyösebbnek tartom a kockázat százalékos növelését. Tegyük fel: az Ön átlagos pozíció-nagysága 0. A túl nagy kockázati ugrások felfelé nagyon veszélyesek. hogy milyen esetekben kell a kockázatot növelni. hogy mennyivel növeli kockázatát.5 * 1. Abban az esetben például. Amint tehát elértem a 3 százalékos kockázatot. Példa mátrix Egyenleg görbe Átlagon felüli Emelkedik Esik Átlag alatti +10% tőke max. Egy három trade-es kis nyertes-sorozat után a nevezett feltételek mellett a kockázat majdnem 100 százalékkal nő (0. 1%-a +5% -10% -5% Hangulat +10% -15% -20% A fent ábrázolt mátrix immár konkrét kereskedési útmutatásokat ad. az nem növekszik tovább. 3%-a +20% -10% -20% Találati arány +5% tőke max.10) = 1% x 1.

Most viszont az átlag alatt van az egyenleg-görbe (. ha az egyenleg-görbe átlag alatti. Ügyeljen tehát mindig arra. és esik. Hogy valaki egy vesztes sorozat után egyáltalán emelni tudjon. az algoritmus abban nyújthat segítséget. mint az összes prognózis-eljárás és minden belépési stratégia. így az egyenleggörbe. Ajánlatos a kockázatot 50 százalékkal csökkenteni. Vizsgáljon meg múltbéli teljesítményei alapján különféle pozíció-méretezési képleteket. hogy ezek az adatok csak például szolgálnak. Fontos. hogy abban a helyzetben legyenek.10 %) mellett. Ha az egyenleg-görbe átlag alatti. hogy értelemszerűen milyen értékeket helyettesítenek be a mátrixba. Ha rendszerük sok jelzést generál. Ha viszont csak néhány jelzést kapnak évente. amely éppúgy. hogy a kockázat akkor is növelhető legyen. hogy melyik pozíció-menedzsment a legjobb Önnek. Az. Ez viszont fontosabb. Használja energiáit inkább egy optimális algoritmus kifejlesztésére.25 százalékra. 125 . Legyen kedve kísérletezni.5%). átlaga alatti (. ha egyenleg-görbéjük emelkedik. az az Önök kockázati preferenciáitól és trading-stílusától függ. Vegyék figyelembe.További példa: Mondjuk. Tulajdonképpen ez az egyetlen feltétele a pozícióméretező algoritmusnak. a találati arány és a hozam-kockázat arány tovább esnek. ha kifejleszti pozícióméretező algoritmusát. ismét 1 százalékos kockázattal kereskedünk.20 %). és a teljesítmény-csúcsok után a pozíció-nagyság egy vesztő sorozat esetén ismét csökken.5% .5 százalékával kereskednénk. úgy kell az értékeket megválasztania. igazítsák lépéseiket a pozíció nagyságának módosításához inkább kisebbre. hogy az algoritmus egy antimarginális elvet kövessen. csökkenő találati arány (-10 %) és csökkenő hozamkockázat arány (. hogy növelhessék a pozíció-nagyságát. gyorsabban válthatják a pozíció-nagyságokat. csökken a pozíció-nagyság 50 százalékkal 0. mint a találati arány. de emelkedni kezd. hogy a kockázat mégse növekedjék. Egy százalék helyett már csak az equity 0. és állapítsa meg. Ha a következő trade ismét veszteséget hoz. Egy pozíció méretező algoritmus kifejlesztése nagyon sok munkát kíván.

hogy rendszere nem működik? Milyen hevesen törhet egy drawdown a rendszerre? Milyen gyakran kell egy drawdownnal számolnia? Milyen árfolyamnyereségek várhatók el egy meghatározott periódusban? Mindezen kérdéseket meg kell válaszolnia. hogy változtatásokat hajtson végre rendszerén teljesítmény-görbéjének célzott javítására. hogy az eladó vagy a prospektus ígérgetései igazak-e. A rendszer paramétereinek legkisebb módosítása is drámai befolyással lehet a teljesítményre. szimulálnunk kell rendszerünket. piaci volatilitás vagy trend-viselkedés). hogy reális elvárásaink lehessenek. így már a kezdeti stop 15-ről 18 pontra történő igazítása is átváltoztathat egy veszteséges rendszert backtesting-ben nyereséges rendszerré. A Monte-Carlo-szimulációk segítik a kockázatok megértését Mi a különbség a szimuláció és a backtesting között ? Ha Ön vásárolni akar egy autót. hogy kereskedői hozzáállását optimalizálja. minden bizonnyal előbb elmegy vele egy próbaútra. Monte-Carlo-szimulációk Csak az készült fel mindenre. A backtesting egy játék. mint ahogy egy autót kipróbál. Mi a különbség a szimuláció és a backtesting között? Nem elegendő. Éppen úgy. ha rendszerünket régebbi árfolyam-adatsorok alapján teszteljük? Ez az úgy nevezett backtesting egy lehetőség annak kiderítésére. tesztelnie kell rendszerét. hogy a tesztnél a történeti adatsorral igen jó eredmények jöjjenek ki. hogy az alkalmazott rendszer működik. hogy ellentétben a szimulációval. Legfeljebb arra való. hogy egy bizonyos kereskedési módszer működik-e.11. 126 . Tudni akarja. Jobb a backtestingnél. hogy milyen érzés azt a kocsit vezetni. amelyeket a rendszerfejlesztő a történeti árfolyamsorból felhasznál. de biztosítanunk kell magunknak azt a helyzetet. Ennek az úgy nevezett curve fittingnek nem is kell tudatosan megtörténnie. Ez gyakran csak néhány érdemi információ (pl. hogy a tradernek megadja annak a sejtését. Erre két lehetőség van: Az adatszimulálás és a rendszerszimulálás. hogy tájékozottan hozhassunk reális döntéseket. Ahhoz. mielőtt döntene egy rendszer mellett. A jövőbe nem láthatunk. Tudni akarja. Normálisnak tekinthető egy három hónaposnál hosszabb drawdown. A backtestingnél azonban az a probléma. aki tradingjét előre szimulálja. mit várhat attól. egy történeti adatsorral. A kvantitatív kockázatelemzés megadja ehhez a szükséges adatokat. hogy tudja. Ezen kívül egy ilyen teszt-eljárás gyakran arra ösztönzi a tradert. csak egy teszt lefuttatására van lehetőség. ha a rendszert szimuláljuk. vagy ez azt jelenti.

ezeknél elvesztette. melyeknél nem a dupláját. később azonban az egyszerűsítés céljából összevonhatja az ilyen töredékcsoportokat. ahány csoport van. hogy egységesen járjon el a csoportok kialakításánál. hogy mennyit nyert. Ahhoz. csak az 1.. melyeknél kezdeti stopnál stoppolták ki. nyereség 700 euró). hogy van-e olyan elfogadhatatlan eredmény.. A rendszer szimulálása Ha szimulálni kívánja rendszerét. Bizonyára voltak olyan trade-jei. Szüksége van még különböző színű játékgolyókra és egy atlatszatlan golyózsákra.. hogy egy rendszert szimulálni lehessen. hanem pl. ezek kerülnek az R-1 csoportba. Voltak olyan trade-ek. de esetleg még az ötszörösét is megnyerte a kockáztatott pénznek. R+5 csoportokba. Hiba lenne például a kezdetben 0. amit kockáztatott. amely ugyan eltér a valóságostól. sorolja ezeket az R+2 . 1. Ennek az elvnek alapján célszerű több árfolyamsort generálni.4-szeresét nyerte a kockázatnak (kockázat 500 euró. pl.tehát annyiféle színű golyó kell. 500 eurót kockáztatott és ugyanannyit nyert). néhány (nem sok) rendszer-paraméternek ismertnek kell lennie. 127 . amelyeknél körülbelül a kockázat szerinti volt a keresete. ami egyáltalán problémát okozhat. Ezek vizsgálatával azután lehetővé válik a rendszer jövőbeni működésének valamelyest megbízható megbecsülése.Az adatszimulálásnál véletlenszám-generátor segítségével mű-árfolyamsort állí¬tanak elő. Lehetséges.5-ös lépésenként csoportot képezni és a végén az 5-nél nagyobb többszörösökre már csak egyet. milyen kockázatot vállalt és hányszorosát realizálta a vállalt kockázatnak. Miután felállította az összes csoportot. A rendszer tesztelésének másik lehetősége a rendszer-szimuláció. Ügyeljen arra. az összes 1.5 közötti trade-et. Ez nagyon pontatlanná és torzzá tenné az eredményt. Aszerint. ezek az R+1 tradek (tehát azok. hogy az Ön 100 utolsó tranzakciója 5820 euró összeredménnyel zárult. majd megvizsgálják. amelyeknél pl. Tegyük fel. melyeknél legalább a kétszeresét. Ezeknek előbb képezzen egy R+1. hogy voltak olyan tradek. Számítógépen szimulálnak mindent. elvben megkezdheti a szimulálást. Minden csoporthoz rendeljen hozzá egy színt . Tradenaplójában nézze meg mindegyiknél. Ilyen a találati arány (és ezzel együtt a veszteségi arány) és a nyereségek és veszteségek eloszlása nagyságuk szerint. Biztos voltak olyan tradek.. akkor elegendő a 100 utolsó tranzakció hozam-kockázat arány át képezni és csoportokba rendezni.4 csoportot. de ugyanazt a statisztikai mintát követi. hogy különböző szimulációs eredményekhez jussunk. amely az egész stratégia újragondolását igényli. A kereskedési rendszert ezen véletlenszerű árfolyamsor alapján tesztelik. Ezt az eljárást nevezik Monte-Carlo-szimulációnak.

képletesen . A kérdés már csak az. Így érvényes az első és legfontosabb trading-törvény: Az. tehát minden húzás (trade) előtt meg kell határoznia a kockázatot. ez 2500 eurónál 5000 euró. tehát az utolsó oszlop szerinti golyót. milyen színű lesz a következő golyó. az az. összesen 100 különböző színű golyót. hogy 10 kontraktot vesz. Az eredményt feljegyzi és hozzáadja a kereskedési tőkéjéhez vagy levonja abból aszerint. A trade előtt minden alkalommal meghatározza tétjét (ez a kockázata) majd kiemel egy golyót. A példa szerint folytathatja. elvesztette kockázata kétszeresét. akkor az eredményt még meg kell szorozni a határidős kontrakt pontértékével. mintha rendszere legközelebbi jelzését követné. Amint meghatározta kockázatát (tétjét) a golyó kivételét követően megállapíthatja. Itt most egyáltalán nem fontos. Mivel a DAX-ban egy pont értéke 25 euró. sem a piacon nem lát a jövőbe. vagy vesztes? Nem tudjuk. hogy nyert. Egy példa erre: Ha a DAX-ot 4000-en akarja megvenni és a stopja 3990-nél van. hogy egy trade nyertes vagy vesztes. mennyi pénzt nyerhet. kockázata kontraktonként 250 euró.benne van az Ön kereskedési rendszere. megszorozva azon részvények vagy kontraktok számával. hogy az megfeleljen az ahhoz a színhez tartozó csoport százalékos arányának. amíg nem látja a jövőt. hogy hányszorosát nyerte kockázatának. Mivel Ön sem a golyó kivételekor.Csoport R-2 R–1 R+1 R+2 R+3 R+4 Összesen Tradek száma 3 47 33 8 5 4 100 Golyó-szín Piros Kék Zöld Sárga Fekete Fehér %-os arány 3 47 33 8 5 4 Golyók száma 100 golyónál 3 47 33 8 5 4 Most tegyen a zsákba minden színből annyi golyót. hogy ez egy long-vagy short-jelzés volt-e. az véletlenszerű. A tradingnél a kockázat (tét) a vétel és a stop-árfolyam közötti különbség. melyeket meg akar szerezni. kockázata kontraktonként 10 pont. A világon senkinek sincs befolyása erre mindaddig. hogy példánk szerint 50 százalékos valószínűséggel várható. Ha határidős ügyletről van szó. A zsákban tehát . akkor kockázata 2500 euró. Nyertes lesz-e. Ez így van a golyó-kivétellel is: nem tudhatja. Ha látatlanban kivesz egy golyót a zsákból. hogy legközelebbi trade-je nyertes vagy vesztes lesz-e. ez pont olyan. nem tudhatja. Ha úgy dönt. vagy vesztett. hogy kockázata hányszorosát realizálja. akkor a vétel és a stop közötti különbség 10 pont. Amit tudunk. hogy a trade vesztes lesz (R-1 és R-2 = 50%). Néhány tucat húzás után 128 . Ha például pirosat húzott. ha egy bizonyos színű golyót vesz ki a zsákból? A szín csak azt adja meg.

Ez a funkció az Eszközök menüben (Adatelemzés) található. használhatja a véletlenszámgenerátort. ezzel megállapíthat egy átlagos szimulációs-eredményt. amelyek a tradingnél érezhetők. Ha ideje engedi. hogy tétjét minden alkalommal Ön határozza meg és a szimulációt golyónként hajtja végre. 129 . A szimuláció ezen formája igen időigényes. Az viszont. az Öntől függ. Az alábbiakban bemutatok egy egyszerű példát. Szimuláció kialakítása Excel-ben Másik lehetőséget a tradek szimulálására az Excel vagy egy másik véletlenszám-generátor nyújt. Időközben az Interneten is megjelentek Monte-Carlo-szimulációs programok. Amint ezeket installálta. milyen emocionális reakciója lenne egy veszteségsorozatra. Előbb azonban ugyancsak az Eszközök menüpont alatt a Bővítménykezelőben az Analysis ToolPak és az Analysis ToolPak VBA funkciókat kell kiválasztania. ennél a szimulációnál éppoly gyakran fellépnek. játsszon végig több ilyen menetet. amelynek „véletlenszám-generálás" a neve. javasolható legalább 100 trade. hogy a tradingnél milyen fázisokra kell beállnia és mit várhat el. hogy milyen hosszan végzi a szimulációt. azzal az előnnyel jár. Aki viszont nem restell egy kis időt ráfordítani. így jobban felbecsülheti. gyorsan és kedvezően összeügyeskedheti magának Excel alatt egy véletlenszám-generátorral saját Monte-Carlo-szimulációját. hogy azok az emocionális izgalmak.felvázolható ezen szimulációs menet teljesítmény¬görbéje. A szimuláció ezen formája segíti Önt annak felismerésében. Az Excel alatt létezik egy elemző-funkció. Az.

Ez a rendszer trend ellen működik. tizenkét tick után realizálódnak a veszteségek. tehát nyereséget vagy veszteséget. amelynél 80 százalék találat és 20 százalék veszteség áll elő. Ezért jelentős ellenállások felett és támaszok alatt azzal a céllal adnak megbízásokat. ha a változók két. Meg kell határoznunk. A párbeszédpanelen adja meg a változók számát.A következőkben egy egyszerű kereskedési rendszert szimulálunk. így ebben a rendszerben csak két változó van: vagy hat tick nyereség. hogy a piac egy kitörés után az ellenállás alá visszaessen vagy felszaladjon a szupport fölé. csak egy változóra van szükségünk. és megpróbál a téves kitörésekből profitálni. amikor a rendszer sikeres. siker és sikertelenség). A véletlen esetek számaként pl. Az első lépésben előállítunk egy véletlen számsort. Válassza az Eszközök/Adatelemzés menüpont alatt a véletlenszám-generálást. vagy tizenkét tick veszteség. A back-testek megmutatták. Mivel csak a siker vagy sikertelenség eseteit ismerjük. Minden alkalommal. 130 . hogy ennek a rendszernek 80 százalék a találati aránya. hogy ezután milyen statisztikai eloszlásnak kell a véletlenszerű számokat alávetni? Ehhez a Bernoulli-eloszlást kell választani. hanem egy szimulációval. 1000-et adjunk meg ezer trade-re. egymást kizáró értéket vehetnek fel (pl. Mi azonban most nem a backtest-ek alapján kívánjuk ezt a rendszert elemezni. Ha sikertelen a trade. keres hat ticket kötegben. Ezt akkor kell választani.

hogy a termékek hibásak-e vagy sem. hogy ha a mellette lévő cella értéke egy. Mi választjuk meg.Ennél a p értéket kell megadni. tehát a cella értéke nem egy. amikor a véletlen szám egyes volt. és abban egy funkciót a logikai funkció kategóriából (HA). hogy mindig egy kontraktot akarunk vásárolni. Siker alatt nem az eredmény értékelését kell érteni. „nem hibás" lehet. Ha a funkció nem igaz. az csak nézőpont kérdése. Hogy az egyenleg-görbét ne kelljen kézzel számolni. 60 eurót nyertünk és nullánál 120 eurót vesztettünk volna. mennyit vagyunk hajlandóak kockáztatni. Ha például egy minőségellenőrzés keretében azt ellenőrzik. így minden alkalommal. amelyben minden szám vagy nulla (veszteség esetén) vagy egy (nyereség esetén). ez csak a mi meghatározásunk). 131 . Most az eredmények alapján ismét felállíthatunk egy teljesítmény-görbét. A funkció lehetővé teszi. hogy egy excel-cella tartalmát megvizsgáljuk és az eredmény alapján meghatározott értékeket állapítsunk meg. alkalmazhatunk egy képletet. akkor az aktuális cellában 60 jelenjen meg. és a tickérték 10 euró. A véletlenszám-generátor előállít ezután vagy egy új munkalapon vagy az általunk megadott tartományban 1000 számot a kívánt eloszlásban. Kapunk tehát egy 1000 számból álló számsort. Ehhez válasszuk a képletszerkesztőt. Példánkban egy pozitív trade a „siker" Góllehet. ha előzőleg megállapítottuk. a Bernoulli-eloszlás értelmében az eredmény „hibás" ill. Az egyszerűség kedvéért tegyük fel. akkor -120-as eredményt kapjunk. Ez megadja a siker valószínűségét a teszt értelmében.

hogy a cella tartalma a felette és balra mellette lévő cella értékéből tevődik össze. 132 . ennél azonban rosszabb nyereségi kvótát feltételezünk. Most ismét elvégezhetünk egy szimulációt. hogy beírjuk. Megkapunk egy teljesítmény -görbét. úgy. A harmadik hasábban azután összeadjuk az eredményeket. amelyben a mi régi véletlen számaink voltak. Ez a teljesítmény-sor egy szimuláció eredménye.Ezt a számítást minden véletlen számra elvégezzük. A véletlen számok eredményét pontosan arra a tartományra válasszuk ki. mondjuk 80 százalék helyett csak 70 százalékot.

Figyeljen azonban a következő ábrára . Ez még mindig egy nagyon jó teljesítménygörbe.Az új teljesítmény-görbe annak feltételezésével tükröz vissza egy szimulációt. hogy már csak az esetek 70 százalékában nyernénk.volna kedve egy ilyen rendszerbe invesztálni? 133 .

annál jobban felkészítenek ezek a mindennapos trédingre. de egy hosszú drawdown-nal. annál jobban láthatjuk. Minél részletesebben szimuláljuk egy kereskedési rendszer trading folyamatát. hogy a szimulációk nélkülözhetetlenek. természetesen összetettebben is lehet ilyeneket végezni. Más szimulációkkal viszont tesztelhetők különböző pénz menedzselési stratégiák hatásai. Megfontolandó: követhető-e egy ilyen rendszer a valóságban? Milyen valószínű egy ilyen esemény? Hogy ezt megválaszolhassuk. amelyek nem vezettek újabb teljesítmény-csúcshoz. A második menetben 750-nél több trade volt. Minél gyakrabban végzünk szimulációt. Egy kereskedési rendszer tesztelésének csak akkor van értelme. Ebben van a döntő előny a backtesting-gel szemben: ami többnyire csak egy árfolyamsor alapján mutatja meg a drawdown-t. több szimulációt kell lefuttatni és eredményeit feljegyezni. 134 .most mégis kissé eltérően oszlanak meg a nyereségsorok. hogy miként lépnek fel drawdown-ok és mi normális a rendszernél. Ehhez az alábbi táblázatot lehet felhasználni. ha money –management stratégiánkat is teszteljük.Csodálatos módon ugyanaz a rendszer ugyanazon feltételek mellett: 70 százalékos találati arány . A fenti szimulációk igen egyszerűek voltak. milyen drawdown-ok lehetségesek. Ez a fejezet nem kíván több lenni egy bevezetésnél ebbe a témába. Több szimulációs menet után végül kiszámítható. A rendszernek még mindig pozitív a teljesítménye. Ügyeljen arra. A szimuláció megmutatja. ha optimálisan fel akarunk készülni a trading mindennapokra. hogy ez a szimuláció nem a money management algoritmusán alapul. Le kell szögezni. mi az. amit átlagosan elvárhatunk.

amikor 20 pontos stopot alkalmaz. ahol megengedik. Gyakorlatilag abból kell kiindulnunk. A pozíció méretezése Annak valószínűsége. Ha Ön ilyen helyzetekben mindig csak egy kontraktot vásárol. A mester traderek a követelmények szerint változtatják pozíciójuk nagyságát. az inkább hagyja abba a kereskedést. Vagy azért. mivel belépései általában abban különböznek. ha abból indulunk ki. Mindössze egy stratégia nyerési esélyét (trade-k sorozata) lehet a történeti teljesítményből levezetni. mint a másiknak. hogy egy adott stratégia és kockázatvállalás mellett a befektetőnek van optimális tét-nagysága. hogy ne fordítson rá különleges figyelmet. A trading egyik komponensét sem lehet olyan könnyen megváltoztatni. hogy egyszer megadatik a lehetőség. mert számlájuk túl kicsi. mindazonáltal csak akkor. Az első esetben egy meghatározatlan nyereségért kisebb kockázatot vállal. Ha valakinek kicsi a számlája ahhoz. hogy a kezdeti stop egyszer közelebb áll az aktuális árhoz. hogy a jövőbe látunk. hogy képes lenne meghatározni egy trade nyerési valószínűségét. Egyazon nyerési valószínűség mellett eltérő kockázatot vállalni normális körülmények között viszont értelmetlen. a másodikban 500 euró (a DAX-ban egy pont 25 eurót ér:-10 * 25 = . hogy legalább két kontrakttal kereskedjék. Az első esetben kockázata 250 euró. hogy előbb egy kontrakttal kell sikeresnek lenniük.250). tranzakcióit különbözőképpen értékeli. Senki sem tudja azonban. mert hiányzik belőlük a tudás és a mersz. és emiatt nincs lehetőségük egynél több kontrakttal kereskedni. Nagyon valószínűtlen. sok trader elveti a befolyásolás ezen lehetőségét. mint azt a múltban tette. Az egy lottal játszó traderek nem optimálisan kereskednek Épp' a kezdők hiszik azt. vagy keressen egy piacot. 135 . mielőtt pozíciónagyságukat növelhetnék. Értelmetlen lenne azt feltételezni. ezért nincs értelme feltételezni. mint a pozíció nagyságát.12. vagy pedig azért. hogy a piac a jövőben éppúgy viselkedik. fejezetben már láttuk. hogy a következő tradeben nyerünk. amely felett a tradingnél teljes kontrollal rendelkezünk. hogy egy lot (= kontrakt) az Ön optimális pozíció-nagysága. hogy egy trader sem engedheti meg magának. máskor viszont 20 ponttal távolabb kell a stopot helyeznie. hogy annak a valószínűsége. hogy egy kontraktnál többel kereskedjék. mindig egyformán biztos (bizonytalan). mint a második esetben. hogy a DAX-ban egy tízpontos stop-pal dolgozzék. Emellett a pozíció nagysága egyike azon kevés paraméternek. Lehet. És mégis. Ez ugyanis azt feltételezné. hogy egy lot megfelel az optimális pozíció-nagyságnak. A pozíció nagysága olyan fontos tényező egy jó trading teljesítményhez. igen csekély. hogy éppen egy jó vagy rossz trade vár rá. másszor távolabb. A 10. hogy az egyik eseménynek magasabb a nyerési valószínűsége. hogy megváltoztassák pozíciójuk nagyságát.

például 20 ponttal odébb. hogy egy trader 100 000 euros tőkéjéből mindig egy százalékot akar kockáztatni. Mindamellett lehetnek olyan idők. nincs lehetőségük arra. már nem lehet megnyerni. Hasonlatos ez a tradinghez. szűk kanyarokkal. Azok a traderek.Az optimális tét-nagyság egy trade kockázatából adódik. akik nem optimális pozícióméret használnak. nem optimálisan kereskednek. akkor legtöbb idejét nem optimális kereskedéssel fogja eltölteni. olyan tempót kellene választania. ha rosszul. sem nem fékezhet. Ha mindig csak két kontraktot vesz. de. hogy a trader átlagos pozíció-nagysága egy kontraktnál többet tartalmazzon. akik csak egy lottal kereskednek. hogy a piac oldalazó szakaszaiban nehézségekbe ütközik mivel éppen semmilyen trend nem bontakozik ki. Képzelje el. és hiányzik a fék. amikor kereskedési módszerük ideálisan illeszkedett az aktuális piaci adottságokhoz és stratégiájuk láthatóan csak nagy nyereségeket ért el. Azt a futamot. (4 * 250 = 1000 euró = 1%-a a 100 000-nek). Az út nagy része autópálya. Vannak szakaszok. Fontos. Bizonyára mindegyik trader emlékszik olyan időkre. Tehát a szakasz legnehezebb részein is leküzdhetné a kanyarokat anélkül. mikor nyomulhat a piacon . ha kissé nehézkessé válik. amellyel mindenhol balesetmentesen haladhatna. kihasználhatja időszakos előnyét. Ha azonban a stop távolabb van. vagy sehogy. hogy Düsseldorfból Frankfurtba kell utaznia. ami az alkalmazott téttel összehasonlítható. nem az egész. Egyetlen választásuk az. amikor jól megy. sajnos. amikor a trader által követett stratégiával érezhető nehézségek vannak a piacon. Ön tehát a szakasz nagy részét nem optimális sebességgel tenné meg. pozícióját ilyen időkben felfuttatni. Ez a tempó azonban túl lassú egy autópályához. amelyek csak főutak. rugalmatlanok. hogy tudja a trader. jókban padlóig gázt adni. amikor semmi sem akar működni. tehát döntenie kellene a sebességről. és sem gázt nem adhat. hogy kirepülne az útról. Egy trendkövető stratégiánál például számítani lehetne arra. az olyan helyzetekben nem optimális. A rendszer teljesítménye oldalazó fázisokban csökken. Azok a traderek. Ha nincs lehetősége gázt adni. A tradereknek. amelyekben az ő egy százalékos money-management szabályai szerint négy kontraktot vehetett volna. Akinek lehetősége van. csak két kontraktot vehet. Egy tíz pontos stopnál a DAX-on négy kontraktot vehetne.mikor kell gázt adnia. Ha autóval kell végighajtania. 136 . Ezért fontos. akik nem képesek pozíció-menedzselésüket a maguk javára kihasználni. Csak így lehet vezetni: rossz időkben fékezni. Induljunk ki például abból. hogy a fékre lépjenek. hogy a tradet egy lottal valósítsák meg. amelyből kiszállunk.

azt még ebben a fejezetben bemutatom. Ez többnyire dinamikus kitöréssel történik az oldalazási sávból. lehet. amikor már újra alakult egy trend. hogy egy véletlenszerű kötés optimális pozíció-nagyságú. kisebbek lesznek átlagos veszteségei.turbózza fel teljesítményét Ha két trader ugyanazt a kereskedési jelzést követi is. Pozícióméretezés .10 137 . Ehhez egy példa: Képzeljünk el egy rendszert. 3. hogy az oldalazó szakasz befejeződött.100 + 80 .40 + 20 Összeg . nem optimálisan (nem kedvezően) kereskednek.30 + 50 . és a fékre lépni. amikor jó a piac.4800 + 4300 + 4600 + 4900 . Ez a bizonyítéka annak. mert a trader csak akkor fogja észlelni. mintha állandóan ugyanannyi kontrakttal kereskedne.40 . A gyakran hangoztatott javaslat. ha a piac nehézkesen alakul. mert valószínűtlen. nem kereskednek rugalmasan. Jobb néhány kontrakttal a piacon maradni és a kitöréskor azonnal elkezdeni piramist építeni. nem kereskednek hatékonyan. Hogy ez miként működik.5100 + 4900 Stop 4180 3750 4530 4475 4900 4290 4560 4860 5140 4860 Kockázat kontraktonként 20 50 30 25 100 10 40 40 40 40 Eredmény + 140 .4500 + 4500 . amely egy évben tíz jelzést adott. mert minden esélyt azonosnak értékelnek a piacon. Egy ilyen kitörés elszalasztása (mert a trader csak virtuálisan kereskedett és kiiktatta rendszerét) az összteljesítményt jelentősen rontja. hogy oldalazó piac esetén fel kell hagyni a trendkövetéssel és csak papíron kereskedni. Ha a tradernek lehetősége van a fékre lépni és kevesebb kontrakttal kereskedni. 2.50 . mert vonakodnak gázt adni. hogy teljesítményük különböző lesz.Az egy-lotos traderek 1. hogy a tradingnél a belépési stratégia a legkevésbé fontos. A stop a jelzés napján a napi mélyponttól függ (long-oknál) vagy a napi csúcstól (short-oknál).40 . Példánkban a következő jelzések generálására került sor: Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jelzés + 4200 + 3800 . nem nyújt sok segítséget.

és traderünk számláján van 100 000 euró. hogy ha jól megy. Mert aki mindig csak egy kötéssel kereskedik. Sorszám kontraktonkénti kockázat (pont) 20 -50 -30 25 -100 10 -40 -40 -40 40 A számla 1 %-a 1000 1070 1060 1051 1071 1061 141 1133 1125 1117 Nyereség veszteség Számlák 100. Ha traderek egyazon kereskedő-rendszerben különböző pozíció-nagyságokkal kereskednek. akkor kontraktonként 200 euró elvesztését kockáztatja. Ahogy már tudjuk. ha a trader mindig számlája egy meghatározott hányadát kockáztatja. annál magasabb a számlaállomány és nagyobb a kockázat. Ezt a koncepciót könnyen meg lehet valósítani. rögtön súlyoz minden tradet a kockázat figyelembevételével. hogy egy pont tíz euró. Ez a szabály azonban különböző pozíció-nagyságokhoz vezet.000 € 105. tíz tranzakció után az évet tíz pont veszteséggel zárja. hogy a trader a pozíció nagyságát a kockázathoz igazítja. a másik viszont veszít. A kockázat mellett vannak viszont egyéb kapaszkodók is. így a pozíció nagyságát a kockázat alapján kell meghatároznunk.tehát vehet öt kontraktot. Ezért előfordulhat. emelje meg a trader a kontraktok számát. amelyek segíthetnek a pozíció nagyságának megállapításában.100 € 113.100 € 107.100 € 106.Első pillantásra egy flop-nak tűnik ez a trading-rendszer. Tegyük fel. A pozíció nagysága a siker kulcsa.100 € 114. Mi történik viszont.000 € 107. Ez azt jelenti.100 € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 * 1400 = 7000 2 * -500= -1000 3*-300=-900 4*500=2000 1*-1000=-1000 10*800=8000 2*-400=-800 2*-400=-800 2*-400=-800 2*200=400 Nyereség Azzal.300 € 112.000 € 106.100 € 12. Ha az első trade-nél 20 pontos kockázatot vállal. 138 . Mivel azonban számlája egy százalékát akarja kockáztatni. Mert minél jobb a teljesítménye. akkor nem csak abszolút. A legegyszerűbb lehetőség a pozíció nagyságát a számla sikeréhez vagy sikertelenségéhez kapcsolni. Tehát mindig számlája egy százalékát kockáztatja.500 € 111. csökkentse a kockázatot és azzal együtt a kontraktok számát. hogy a traderek egy másik kereskedő jelzéseit „utántradelik". és egyikük változó pozíció-nagysága miatt ezzel pénzt keres. de gyakran százalékos értelemben is különböző eredményeket érnek el. ez az első tradenél 1000 eurót jelent . ha viszont gyengén megy. hogy mindig kockáztatni kell a tőke egy százalékát. ha a trader alkalmaz egy money-management szabályt? Az ő szabálya úgy hangzik.700 € 112. A következő táblázatban felsoroltam a money-management szabály szerinti eredményeket. nem látunk a jövőbe és nem tájékozódhatunk egy trade sikerének valószínűségéről.

most 20 euró a tét. mert a rendszer automatikusan több kontraktot vásárolhatott. már néhány nyereség után növelhető ez a szám. most tehát 10 eurót kell tennie. A szabály természetesen negatív esetben is működik. amint a teljesítménnyel növekedett az egyenleg. Ha nyer. amelyre tettünk. Antí-Martingale-nek hívják. a sötét vonal pedig a teljesítmény-görbe mindenkor egy százaléknyi kockázat esetén. mert az egy-százalék-(1000 euró-)szabály kontraktonkénti 130 eurós kockázat mellett pozíció-nagyságként maximum 7 kontraktot engedélyez. amelynek alapelve. akkor persze nem turbóz fel. Azt a pozíció-méretezési stratégiát. Sajnos piros jön. Bizonyára ismerős a rulettből az a stratégia. Kilenc sorozatos veszteség után már 1280 euró lenne a tétje az 5 eurós nyereségnek. annál kevesebb kontraktot lehet venni. ha a trader soha nem változtatná a kontrakt-számot.A következő ábrán egy kereskedési rendszer szimulációja látható. hogy a tétet nyerés esetén növeli és vesztésnél csökkenti. és veszteség esetén a tétet egyszerűen megduplázzuk. 20 eurót kap és elér egy 5 eurós össznyereséget. hogy csak egy színre teszünk. Minél rosszabb a teljesítmény. ismét duplázás a válasz. hogy 5 eurót nyerhessen. hanem fékként működik. Egy további vesztésnél 40. A világos vonal lenne ezen rendszer eredménye. mert egyszer be kell jönnie annak a színnek. 139 . mivel tétjének összege 15 euró volt. annál több kontraktot lehet venni. Minél jobb a teljesítmény. Ha a rendszer indulásakor csak 7 kontraktot lehetett vásárolni. Ha újabb veszteség következne. hogy Ön a feketét választja és öt eurót tesz rá. aztán így tovább. Ha ismét piros jön. Jól látható az egy-százalékos-szabály „felturbózó" hatása. Mondjuk.

amelyik elméletileg működőképes. a kaszinók kidolgoztak egy stratégiát. máris a Martingale stratégiával kereskedünk. Mindig megvan a teljes kontrakt-mennyiség. megválaszolja egyúttal a pozíció-nagyság kérdését is.tipikus Martingale. 140 . Ezt a stratégiát Martingale találta ki. aki a Martingale-stratégiát követte. Ügyelnünk kell arra. hogy Martingale-stratégiát alkalmaz. Így növekednek kockázataink vesztés esetén . Csak akkor vásárolunk további kontraktokat. Ezért a fenti stratégia. amíg ezt az elvet követjük. Így lehet egy optimális money-management algoritmust kidolgozni Ismert az az elv. így elméletileg minden trade során mindaddig emelhetnénk kockázatunkat. hogy kedvezőbb belépési átlagárhoz jussunk. A valóságban viszont két érv is ez ellen szól. úgy hogy a trader akár fel sem ismeri. mivel már az összes lefelé lépcsőzött vételi limit teljesült. Mindaddig. mi már sajnos csak egy csökkentett kontraktmennyiséggel vagyunk jelen. ezeket alább sorolom fel. hogy duplázzon. A tradingnél nincs ilyen asztal-limit.(letéti) követelményei határt szabnak nekünk.Mivel természetesen egyszer csak bejön a fekete. A Martingale-stratégiák nem működőképesek. gyakorta még néhány nagy összegű búcsúdobással. gyakorlatilag nem alkalmazható. kreativitásunknak semmi sem szab határt. róla nevezték el a vesztés esetén duplázni-elvet. Az általam ismert összes trader. Minden asztalnál van egy limit. Másrészt a trader tíz sorozatos veszteség után általában olyan nyomás alá kerül. ha az elsővel már veszteségben vagyunk. Ha a piac nem fut a legalsó limitig. míg ismét nyerésbe fordulunk. mint amikor veszteséggel kistoppolnak. hogy védjék magukat ez ellen a taktika ellen. Néha azonban megbújnak egy kereskedési módszer mögé. Van néhány standard-variáns. A moneymanagement algoritmus megmondja. Ha például vételi limitjeinket lépcsőzetesen tűzzük ki. Átlagosan kisebb a pozíció-nagyságunk. előbb vagy utóbb megélte számlája csődkockázatát és kiszállt a játékból. Egyrészt számlánk és a tőzsdék margin. Nem áll rendelkezésünkre pénz a végtelenségig. hogy money-management algoritmusunkat követnünk kell. egy maximális összeg. hogy az összes stratégia az anti-Martingale-elv alapján működjék. hogy már csak pszichés okokból sem érez erőt arra. mivel először a legmagasabb vételi limitnél veszünk. ha a piac ellenünk megy és tovább esik. ha a piac a mi irányunkba megy. amit a játékos megtehet. hogy hány kontraktot vásárolhatunk egy adott időpontban.

mint a százalékos tét-nagyság modell. mert az automatikus fék vagy a gázpedál csak nagy időközönként. Százalékos tét-nagyság Erről a variánsról már esett szó. Százalékos volatilitás-modell A volatilitás-modell majdnem pontosan ugyanúgy működik. Ha ez a trader kész számlája maximum egy százalékát kockáztatni és tőkéje 100 000 euró.5 százalékot hajlandó kockáztatni. Amint a piac több mint 10. A másik lehetőség abban áll. már csak egy százalékot. 40 pont = 1000 euró). de kevesebb. figyelembe veszi viszont a piac átlagos volatilitását egy megadott időn belül. Ő maga kész az átlagos egyórás ingadozás maximum kétszeresét elfogadni: stop-ja tehát 40 ponttal távolabbi. hogy az egyórás átlagos ingadozás DAX-nál 20 pontot tesz ki. Az egyik lehetőség: a trader a stopot a volatilitástól függően választja meg. A trader kockáztatja tőkéje bizonyos meghatározott hányadát. Ez kétféleképpen történhet. Egy példa ehhez: Egy trader kiszámította. akkor emeli meg a tétet. amelyik bizonyos idő alatt tíz százalékos alacsony volatilitást mutat. Túl sok tradet kellene a money-management miatt visszautasítaniuk. Egy fék többnyire csak arra az esetre lett beépítve.25%-ra csökken. mondjuk számlája megduplázását. Mint a százalékos tét-nagyság modellnél. például 1 százalékát. hogy a trader mekkora volatilitásnál számlája hány százalékát kockáztassa. például 1000 euróban. Csak ha már elért egy meghatározott nyereségküszöbértéket. mindig számlája 2 százalékát kockáztatja.Rögzített tét-nagyság Rögzített fogadási érték nagyságnál a trader mindig ugyanabban az összegben „fogad". mint 15 százaléknyit ingadozik. 15 és 20 százalék között pedig 0. Sok kis trader kizárólag a rögzített tét-nagyság módszerét követi. ha a trader már tetemes veszteséget ért el. Kiszámítja az átlagos volatilitást egy meghatározott időegységben és eldönti. Ezért dinamikusabb a money-management algoritmust a százalékos módszer szerint kialakítani. A leírt módszerek mindegyikének van előnye is. de a kockáztatott százalékos összeget összeveti a piac volatilitásával. hogy olyan piacon. azaz kockáztat. mivel számlájuk nem enged meg tágabb játékteret a többi szabályhoz. hátránya is. Minden veszteséget vagy nyereséget már a következő trade tervezésénél 141 . Húsz százaléknál magasabb ingadozás esetén ez tranzakciónként 0. hogy tőkéjének hány százalékát kockáztathatja. hogy ezen időszak átlagos ingadozásának hányszorosára távolodjon a stop a piactól. például számlakettőződéskor lép működésbe. Ennél a modellnél nem valósulnak meg az intelligens money-management előnyei. itt is köti a tradert egy szabály. csak egy kontrakttal kereskedhet (1% = 1000 euró. így például rögzítheti. amely megadja. hogy egy függvényt kell felállítani.

kockázatommal kereskedek. és Ön legfeljebb 1000 eurót akar az első trade-del veszíteni. akár még feljebb is. ismét már csak az átlagos kockázatommal kereskedem: egy százalékkal.5 százalékot kockáztatok. annál kevesebbet kockáztatnak. A gázra tehát csak egy kicsit később léphet. Piac-célzatos és az egyéni teljesítményen alapuló megoldást kínál mindkét százalékos volatilitás-modell. 2 százalék profit a teljesítmény-mélypont óta). Mondjuk.mélypont óta). és megkerestem az előbb magállapított összeget.mondjuk egyenlegem egy százalékát. amit elfogadok. Eszerint a szabály szerint legfeljebb két kontrakttal (25 * 20 * 2 = 1000 euró) kereskedhet.egy százalékos . amely a közepes kockázatra visszaállít. Ahhoz.ha stratégiám jól kiegyezik a piaccal és megkerestem egy bizonyos x összeget az előre megadott időszakban -. A százalékos téttel viszont automatikusan beépíthetjük a gáz. Ön tőkéje maximum egy százalékát kívánja kockáztatni és DAX-ban kereskedik egy 20-pontos stoppal. Mivel a stop a piac volatilitása szerint alakul. szüksége van egy 50 000 eurós.és a fékpedált algoritmusunkba. „trigger-összegnek" nevezem. Ha aztán ismét jobban mennek a dolgok. A repertoárba természetesen minden anti-Martingale-stratégiát átvehetnek. majd 0. Éppen így működik az algoritmus a negatív oldalon. akkor kevesebbet. felmegy a kockázat két százalékra. 142 . amelyek lehetővé teszik a tradernek.5 százalékra. Viszont sokáig tarthat. Ehhez meghatározom először is a közepes kockázatomat. Számlája 100 000 eurós. ha egész' normálisan teljesítek . amíg a jó teljesítményért ténylegesen több kontrakttal kereskedhet. hogy kizárólag a személyes teljesítményre irányul.figyelembe vehetünk. és amint rosszabbul megy. Éppen így a másik százalékos volatilitás-modellnél: Minél ingadozóbb ez a piac. Az ismertetett alapelveket azonban optimalizálni kell. hogy egy harmadik kontrakttal is kereskedhessek. már csak 0. egy 5000 eurós nyereség a teljesítmény. újra átlagos . ha jól megy. Ha továbbra is jól megy és a következő időszakban megkerestem további y összeget. de meghatározható százalékban is (pl. Amint elveszítem equity-m meghatározott részét. hogy gyorsan gázt tudjon adni. Ez lehet egy fix összeg (pl. illetve 50%-os teljesítmény-növekedésre. mivel egy pont 25 eurót ér. Jómagam inkább olyan szabályokat részesítek előnyben.25-öt és így tovább. Ennek a módszernek az a hátránya. a piaci mozgásokra is jelentős figyelem fordul. lépésenként növelem a kockázatot 1. Azt az összeget. Ez az a kockázat. Amint viszont kezd jól menni . és nem a piacra. Amint egyenlegem a realizált veszteségek miatt egy bizonyos z összeggel zsugorodik. gyorsan lehet több kontraktot vásárolni.

egy százalékos kockázattal kereskedem. Top-traderekkel készített interjúkban mindig megtalálható a következő mondat: „A jó trader tudja. hogy még nyerés esetén is gyorsan visszatérhessünk a normális kockázathoz. ismét csökkentek 0. hogy egyetlen nap folyamán igen változó a volatilitás. ha az orromra koppintanak. mert szívesen kezdem agresszíven a kereskedést. az induló számla 100 000 euró. 3000 euró. sajnos mégis sokan újra és újra elkövetik ugyanazokat a lényegi hibákat. mert nekem éppen a nyitáskori trade-eknél van a legnagyobb teljesítményem. megemelem a kockázatot egyről 1. A daytraderek ezen felül fontolják meg. Figyelembe veszi a piac volatilitását. Mindig ügyelni kell tehát a következő szabályok betartására: 143 . hogy a hagyományos modellekkel szemben. Az algoritmusnak nem csak akkor kell újra a közepes kockázatot visszaállítania a tradingbe. Közismert. egy jó pozícióméretezési algoritmus igen komplex lehet. Melyik napszakban volt leggyakoribb a nyerés? Én magam általában a déli piacon és gazdasági adatoknál csökkentett kockázattal kereskedek. Célja ugyanis az. hogy az x összeg az első lépcsőben 4000 euró. amelynél a negatív visszalépés kezdődik. Ahogy látható. az y pedig x + 6000 euró. majd. ha megkerestem a trigger¬ összeget. délre már inkább lenyugszik. A fokozatok mértéke és az hogy mikor lehet az eredeti kockázathoz visszatérni. Aminek világosnak kell lennie. hogy különböző kereskedési időszakokban növelni. A z összeg. rövidebb távú teljesítményt és a kereskedési időszakokat. ismét a közepes. és rizikóm a nyitásnál a legnagyobb. Egyrészt. majd a gazdasági adatok közzététele után ismét hektikussá válhat. Ha tovább veszítek.5 százalékra. Azt. amikor 97 000 euróhoz érek. A fenti algoritmus csupán egy példa. hogy elértem a 104 000-es állományt. Egy példa erre: Tegyük fel. az előző. leginkább a trading-stratégiától és a kockázat-tűrő készségtől függ. Az én trigger-összegem 2000 euró. ha már az összes nyereséget leadtuk. hogy a trigger-összeget ne válasszuk túl magasra a többi fokozatokhoz viszonyítva. ha netán valami nem tervünk szerint történne. mikor kell a piacon nyomulni" A pozícióméretezés szabályai A pozícióméretezés igen egyszerű. csökkentem a kockázatot. hanem akkor. arra a trading-naplóban kell választ keresni. mint 2000 eurót elveszítek. A közepes szintre csak akkor emelem vissza. az az. ennél már sokkal gyorsabban lehet gázt adni vagy a fékre lépni. amikor az eredmény jelentős része még a számlánkon van. a számla méretét. Azt követően. mert a z = 3000-es összeg elveszett. Amint azonban több.Fontos az.5 százalékra. vagy csökkenteni kell-e a kockázatot. hogy pozíció-méretező algoritmusukat a különböző trading-szakaszoknál a kereskedési időszakhoz igazítják-e. amelyek kizárólag egyazon százalékos kockázattal dolgoznak. másrészt azért is. Ha a nyitás szakaszában ideges is a piac.

még ha csak azért is.5 % kockázata maradt arra a napra. ez összességében akár számlája 10 százalékát is kiteheti. nos. Másként néz ki a dolog. akkor stratégiája ellen kereskedik. amelynél átlagolás történik (veszteségben növeli a pozíciót).Soha ne átlagolj Mindegyik stratégia. Ilyenkor ugyanis megtörténhet. hogy az átlagos nyereségek nagyok lesznek és a veszteségek kicsik maradnak. Ha az Ön stratégiája az. Kerüld a túlkereskedést Még ha csupán tőkéje 0. Tervezze meg napját még a piacnyitás előtt.amint a piac kedvezően alakul. hogy egy kis pozícióval lép a piacra és ezt egy előre megállapított kockázattal megadott nagyságúra növeli . csak két tradet csinálhat.5-0. Ez alól a szabály alól egyetlen kivétel van: ha Ón kezdettől fogva azt tervezi. Az okos money-management minden napra előirányozza a maximális veszteség felső határát. ha a trader növeli kezdeti kockázatát azzal. Ha a napi limit például tőkéje 2.5 százalékát kockáztatja is. Ha ezen túllép. 144 . Az összeget abszolút értékben is meghatározhatja pl. hogy Ön beleesik a túlkereskedés (overtrade) hibájába. sem pedig nem ellentétes az Ön tervével. és Ön három piacon kereskedik. napi 2000 euróban. hogy Ön összesen négy kontraktot akar vásárolni. hogy az illetőnek nincs stratégiai moneymanagement-je. Az ilyen viselkedés azt jelenti. ez sem nem Martingale-stratégia. hogy egy jelzésre az óhajtott pozíciónagyságot válassza a harmadik piacon. ha a piac áttöri a 4000-et. egy Martingale-elvet követ. mert a trader lépcsőzetesen vásárol. amelyet Ön kész elveszíteni.5 százaléka.5 százalékos kockázattal. 3800-as stoppal. de megteheti egy százalék-érték megadásával is. hogy a stopot utólag távolabb helyezi. Soha ne növeld a kezdeti kockázatot A kezdeti kockázat az a maximális összeg. Ha Ön az adott napon 20 tranzakciót végez 0. daytraderként fennáll az a veszély. mivel a két 1-1 százalékos veszteség után már csak 0. Tegyük fel. ha Önt például szerencsétlenül kistoppolják és egy újranyitással visszamerészkedne a pozícióba. hogy Ön két piacon elszenvedett egy-egy veszteséges trade után nincs már abban a helyzetben. Ez az elv viszont soha nem vezet oda. akkor biztos túl sok lenne tranzakciónként 1 százalékot kockáztatni. Ez túl kevés lehet. A DAX-ot jelenleg 3995-ön jegyzik. Kereskedési stílusa szerint úgy kellene az egypozíciós kockázatot megválasztania. hogy előbb két kontraktot vásárol és a további kettőt akkor. Ha maximális veszteségét 2000 euróban szabja meg és 100 000 eurós számlaegyenleg mellett kész egy százalékot kockáztatni. hogy néhány hibás jelzés miatt ne érje el aznap túl gyakran veszteség-limitjét.

Ezt a stratégiát nevezik piramis. hiszen gyakran elég egy nagy veszteség. már egyetlen trade is elég lehet ahhoz. hogy nyerési helyzetben két kontraktot hozzávásárol és azután még egyet hozzátesz . nagy trading-hiba. Mindenkinek tudnia kell. A tradingnél a legfontosabb a money-management. ha lényegesen többet veszít a szokásosnál. ha a trader nem tartja be azokat. hogy valaki hetekre kiessen a játékból. hogy a kezdeti pozíciónagyságot a trading folyamán kibővítjük. mint már említettem. A belépési és kilépési szabályok megsértése többnyire nem ilyen veszélyes.Légy fegyelmezett Még a legjobb pozícióméretezési szabályok sem használnak semmit. ami többnyire sorozatos veszteségekkel jár. mert minden lépcsőnél csökken a hozzávásárolt kontrakt-szám. ha miután az eredeti pozíció nyerésre áll. Fontos: Csak annak van értelme. A money-management szabályokat soha nem szabad megsérteni. kilépési és money-management szabályokat kell betartania. mint a kezdeti pozícióé.építésnek. hogy a nyerő pozíciókat tovább erősítjük és így növeljük az átlagos nyereségeket. A tradernek tehát ugyanazokat a belépési. Ehhez a trader különböző lépcsőkben további kontraktokat vásárol. (Lásd az ábrát. következik még egy lépcső. További kontraktok megszerzése ugyanolyan elvek és szabályok szerint történik. Ez alatt azt értjük. ha nem fordul elő túl gyakran. melyekre már kezdő pozíciója felépítésénél is szüksége volt. végső soron a stratégia elvárható értékét.) 145 . Vesztő pozíciók erősítése további pozíció növeléssel gyakorlatilag átlagolást jelent. A piramis minden lépcsővel nő. és ez. A piramis-építés elve azt jelenti. pozícióját kibővíti hatra azzal. miként érheti el. hogy érzelmi destabilizáltságot idézzen elő. Így építhető fel egy piramis A tradingnél a művészet csúcsa a piramis-építés. a következő lépcsőben vásárolunk hozzá az eredeti pozíció fele nagyságában.ezzel összesen 7 kontraktja van. Ha az is nyerésre áll. Ez tovább javítja a payoff-ratio-t. Jellegzetes piramisépítési stratégia az. Például egy kereskedő először négy kontraktot vásárol. ha nyerő pozíciókra építünk piramist. hogy fegyelmezett maradjon. az előző fele nagyságában.

hogy a közelebbi átlagár miatt megkockáztatja-e. 146 . Ahhoz. A belépés és a stop közötti különbség. néhány szabályt be kell tartani:     Először: csak akkor történhet meg a következő vétel. megszorozva a kezdeti kontrakt-számmal megadja a kezdeti kockázatot. A probléma ezeknél a fordított piramisoknál az. pozíció-tradingnél lehet létjogosultságuk. ha az előző már nyerésben van. hogy egyáltalán mikor építsen fel egy piramist? Ez általában akkor ésszerű. Fordított piramisoknak kirárólag nagyon erős trendpiacokon. Az utolsó szabály nem kötelező. A daytrading-területen viszont ez nagyon valószínűtlen. A trading során egyetlen másik időpontban sem szabad ezt a kezdeti kockázatot túllépni. mintha egy egyedüli pozíció lenne. Az összes belépési kritérium továbbra is betartandó. Harmadszor: kezelje a belépést minden lépcsőnél elkülönítetten. hogy a tradet előbb stoppolják ki. Negyedszer: a kontraktszám legyen minden magasabb lépcsőnél kisebb az előzőnél. hogy a kezdő kockázatot túllépné. és az utoljára fizetett ár így az átlagár-képzésre a legerősebben hat ki. hogy tartósan alkalmazható legyen. hogy közben kockázatát növelné.Léteznek fordított piramisok is. Másodszor: a kezdeti kockázatot nem szabad túllépni. További kérdés. Amint valaki belekezd egy trade-be. csak ajánlás: Végezetül a traderre van bízva. túl magas ahhoz. hogy kifejezzem: ez a maximális kockázat. amelyeknél a hozzávásárolt pozíció minden lépcsője a kontraktok számát tekintve nagyobb az előzőnél. Ezen felül lehetősége kell legyen a kezdő pozíció kiépítése után további kontraktokat vásárolni anélkül. A gyakorlatban mégis előfordulhat. amit a trader feltehet magának az az. Annak valószínűsége. a belépési árfolyam mellett remélhetően van kezdeti stopja is. tehát erős trend figyelhető meg. amikor a piac erősen egy irányba tendál. hogy egy trader a kedvező piaci viszonyok miatt képes egy fordított piramist felépíteni anélkül. hogy ésszerűen lehessen piramist építeni. mert az utoljára megszerzett kontraktok mennyiségileg a legerősebben képviseltek. Egy trade előtt a kockázat nulla. A fenti ábrán azért jelöltem a 100%ot. hogy az összes kontrakt átlagos vételi árfolyama igen közel van a piaci árhoz. hogy egy ilyen piramist kistoppolnak.

Ez akkor fordul elő. csökken a kezdeti kockázat. ha a hozam-kockázat-arány ismét vonzó. amelyekben újabb kontraktok vásárolhatók. Amint fent említettem. a money-management algoritmussal lehet kiszámítani. hogy egy piramis felépítésével addig kell várni. és építsük ki a második lépcsőt. ez a maximálisan elfogadható kockázata. Ésszerűnek tartom. A trading-stratégiától és a kereskedési módszertől függően előállhatnak azonban olyan esetek. Véleményem szerint a kockázatnak minden lépcsőn kisebbnek kellene lennie. (Lásd ehhez később a 9. amely az alkalmazott tradingstratégiával és az ahhoz kapcsolódó történeti találati aránnyal a trade pozitív elvárt értékét biztosítja. Ez a szabály védi a traded a túlkereskedéstöl. Amint a piac a kilépési szabályok következtében lehetőséget kínál a stop utánhúzására. Ha a második stop távolabb esne.és így tovább.5-öt kellene kockáztatnia. ha ismét a kezdeti kockázat felépítése a cél. hogy hány lépcsőt lehet a piramishoz hozzáfűzni. a harmadiknál 0. amíg a kezdeti kockázat nullára csökkent. mielőtt az eredeti pozíciót break-evenre biztosítják anélkül. mint az első pozíció kezdetén. A belépést úgy kell megválasztani. A magas átlagos nyereség biztosításához sohasem szabad a pozíciót lépcsőzve bezárni. Ha a piramis első lépcsőjén break-even-stop miatt a kockázat nullára esett. 147 . nem piramisról. akkor a második lépcsőben kétszer annyi kontrakt vásárolható. mint az első. kezdhető a második lépcső felépítése. Elméletileg ismét annyi kontrakt vásárolható. az attól függ. az első lépcsőben 20-pontos stop mellett egy százalék volt. Ha a kezdeti kockázat pl. megtörténhet. hogy a második pozíciónak ugyanaz a stopja. ajánlatos viszont minden lépcsőnél alacsonyabb százalékos kockázatot vállalni. hogy maximum a kezdeti kockázatot érjük el. mint az előzőn. ésszerű lenne már az első pozíció stopját is közelebb húzni az aktuális árhoz.75-öt. hogy pont akkora. Ez tehát azt jelenti. a második belépésnél inkább egy többszörös jelzésről lenne szó. Ha nem alakítottunk ki külön szabályokat piramisok felépítésére. Ha ez a határérték alá süllyedne.) A második lépcső stop-szintje már adott az első lépcső stop-szintjénél. hogy semmi értelme a második lépcsőre más stopot alkalmazni az első lépcső break-even-stop-ja helyett. hogy hány kontraktot szabad vásárolni. hogy ismét legyen egy hozam-kockázat arány. Ha valaki az első tradenél egy százalékot kockáztatott. Csak akkor fogjunk bele piramis-építésbe. a másodiknál már inkább csak 0. mint az elsőnek. ha az eredeti pozíciót már egy break-even-stoppal biztosítani lehet. további lépcsők megnyitását kerülni kell. Azt. hogy milyen hosszan lehet minden további belépésnél még jó hozam-kockázat aránnyal kereskedni. Ha a piachoz közelebb lenne a stop. de az is. .Ez a 100 % természetesen nem azonos a trader tőkéje 100 %-ával. trading-taktikát. és a második lépcsőben a stop már 10 pont távolságban van. mivel a piramis értelme egy nyereséges trade továbbépítése. Azt. hogy a második lépcső nagyobb az elsőnél. hogy magasabb összkockázat lépne fel a piramisra. Figyelni kell arra.

annak soha nem lesz mersze ahhoz. A kezdő-pozíció kilépési szabálya érvényes az egész piramis során az összes kontraktra. Gyakran több veszteséget is el kell viselni egy piramis felépítésénél. az minden áron bizonyos benchmarkokat akar megütni vagy akinek célokat kell elérnie. Logikus. ami természetesen igen pozitívan hat az átlagos nyereségünkre. így az átlagos veszteség azonos marad. A kevés esélyt. hogy a magas átlagárak kerülendők (long esetén). Ez azonban nem vészes. ami kínálkozik. akkor a nyertes trade-nél rengeteg kontraktunk van. Ők túl nagy jelentőséget tulajdonítanak az egyes tradek eredményének. amelyeken olyan erős trend fordul elő.A kilépés a piramisnál éppúgy történik. Minél drágábban vásárolhatók a kiegészítő kontraktok. Aki pénzügyi nyomás alatt van. ha a trading-horizont túlnyúlik a következő órákon és a trader követni akar egy trendet. mert még ha a piac nem is hajt végre visszahúzódást. Aki viszont csak az egyes trade-ek eredményét kívánja optimalizálni. hogy megéri egy piramis felépítését. Mert. mert nem lehet többet veszíteni. mint mondtam. A belépés a piramisba mindig visszahúzódásban (pullback) történjék. mégis ki kell használni. a piramisépítés egyik alapszabálya: soha nem szabad többel belépni. mi már a kezdeti pozíciónkkal jelen vagyunk. 148 . hogy nekünk a daytradingben természetesen csak kevés olyan nap adatik meg. Az. mint a kezdő kockázattal. tulajdonképpen nem is olyan nehéz egy piramist felépíteni -legalábbis. az ritkán van a „being" állapotában és nem lesz emocionális nyugalma és ereje egy piramis felépítéséhez. Teljesen mindegy. Eszerint a piramis egy lépésben lezárható. Ezért ajánlatos egy visszahúzódásra várni. Ha viszont sikeres egy piramis. hogy pozíció. Pszichológiai megfontolások egy piramis felépítésénél Amint láttuk. amivel minden másik trade-be is belépünk. mint egy önálló pozíciónál. ismeretes. mint a kezdőkockázatot. taktikai értelemben egy piramissal előnyös helyzetben vagyunk. Ténylegesen a tradek összegei és mindenek előtt az átlagos nyereség aránya az átlagos veszteséghez képest számítanak. Szemben egy különálló tétellel. A sikeres piramis építéshez abszolút előfeltétel a „being" állapot. annál magasabb lesz az átlagár. A traderek legtöbbje a „having"-állapot foglya és félti a már a kezdeti pozícióban megszerzett nyereségét. mert a kiegészítésként megszerzett kontraktok megemelik a pozíció átlagértékét.vagy daytraderről van szó: a legtöbb trader nem bízik a piramisépítésben. hogy piramist építsen.

A legkedvezőbb ütést jelenti. Az átlagos nyereségeket akarom optimalizálni. A range-ből való kitörésnél még két kontraktot lehetett shortolni.) A 15 kontraktos össz-pozíció már biztos nyerésre állt. Ennek a pozíciónak a kockázata soha nem haladta meg a kezdeti kockázatot. úgy.03-ra lehetett húzni. 149 .mint legjobb pontszerző eszköz szinonimájaként használja. (Home-Run: a baseball-ból átvett kifejezés. A támasz alatti áttörésnél a kezdeti stopot már 123. hogy veszteség nem volt lehetséges. 23 tickes stoppal.20-nál történt 20 tickes stoppal (kockázat = 200 tick). A győztesek a „Home-Run"-t alkalmazzák.) Példa egy piramisra A fejezet lezárásaként egy trade alapján még egyszer meg kívánom világítani a piramis felépítését bund-pozíció esetén. Az első 10 kontrakt felépítése 123. mivel az átlagár kereken 123. nem egyetlen trade-et. A szerző itt a piramis .Aki piramist akar felépíteni.80-nál. amikor az ütő csapat a legtöbb pontot szerezheti. (A kockázat az új kontraktoknál 115 tick volt. Természetesen pókerezés is történt. az használja szellemi ereje növeléséhez a következő dogmákat: Az egyes trade-eknek nincs jelentősége. hogy egy meglévő nyerő pozíció tovább épült. így ismét kontraktokat lehetett shortolni 122.08 volt. és a piramis megválasztása olyan volt.

hanem érzelmi teher is nyomja. hogy érzelmileg kiegyensúlyozottan tevékenykedjék. Trading-krízisek sikeres túlélése Még a mester-traderek is eljutnak egyszer egy ponthoz. a további veszteségek elkerülését. hogy rendes krízis-menedzselést folytatna. melynél fennakadnak egy veszteségszakaszban. hogy a trade nyerő vagy vesztes legyen. a szerencsére hagyatkoznak. szabály: „Stay in business" A trading-krízisek minden trader számára veszélyes idők. 1. mivel nincs olyan üzleti kezdeményezés. Mint tapasztalt trader és egy bróker-cég tulajdonosa. én sem keverem össze az okot az okozattal. Azok a traderek. Vannak viszont speciális technikák a krízisek leküzdésére és önmagunk gyors regenerálására. Erre az esetre létezik egy egyszerű trading-szabály. remélni kezd ahelyett. „Stay in business". tarts ki. az kétségtelenül már a hivatásos traderek közé tartozik. akik reménykednek. melynél a tranzakciók mind a 100 százaléka nyerő. 150 . maradj az üzletben . A remény azonban rossz tanácsadó. melyben több száz trader pályafutását figyelhettem meg. A traderek. hogy ez az elv. Ezen rideg követelmény .akinek sikerül ezt az elvet követni. stresszes állapotban a trader igen hajlamos irracionális magatartásformákra. mint pl. a veszteséges szakaszokban már nem csak a stressztől szenved. Ezért a reménykedő traderek mellőzik a stop-okat vagy aránytalanul messzire helyezik azokat. hanem egy ésszerű kockázat-menedzseléstől. újra és újra megállapíthattam. különösen krízisek idején más súlypontokat szabnak meg. Túlfeszített. logikus és magától értetődő is. A trading-alapelv: „stay in business" nem magától értetődő dolog. gyakran nem a legfontosabbnak tartott alapelv. mely valós és lehetővé teszi a trademek. amellyel már nem kellene drawdown-t leküzdeni. A trader ezzel működését egy teljesíthetetlen igénynek veti alá. az gyakran nem hagyja már a piacra a döntést. a nincs több veszteség-et soha nem érheti el. hogy egy teljesíthetetlen kívánságnak („nincs több veszteség") veti alá magát.13. Mi a különbség a „veszteségeket elkerülni" és a „stay in business" alapelvek között? A „veszteségeket elkerülni" alapelv egy lehetetlen követelmény. de csalódott is. bármilyen egyszerű. Senki sem fog valaha is olyan rendszert kidolgozni. A trading sikere azonban nem a szerencsétől függ.következményei sokrétűek: A trader túlzott követelményt vesz magára Azzal. Aki remél. A csökkenő teljesítmény ezen szakaszában a tradert nem csak kemény financiális.a veszteségeket elkerülni . Ezen a szabályon olyan cél értendő. Mivel a trader rövidtávú célját.

Ez azt 151 . A trader negatív hangulatba kerül. csupán önnön céljához: Csak ne legyen több veszteség. A trader ekkor olyan helyzetben van. Hogy egy nyereséget futni hagyjon. ha a „having" állapotában leledzik." Szinte lehetetlen a trader számára. hogy negatív hangulat mellett a traderek lényegesen rosszabb döntéseket hoznak. hogy bármilyen helyzetet higgadtan kezeljen és reményektől. mint jó hangulatban. Hogy optimálisan viselkedjék. nem lehet kiegyensúlyozott. hogy a legismertebb trading-szabályt . Amint Ön már az előző fejezetekben megismerhette. elkerülhetetlen előfeltétele annak. feltétlenül szükség van a megfelelő hangulatra (lásd ehhez a fegyelemről szóló fejezetet). Ebben a hangulatban nem tudja nyereségeit futtatni és gyakran igen sok kis nyereségbe száll be. a trade számára elegendő mozgásteret kell biztosítania. Ha egy trader folyamatosan nem tudja céljait elérni. Ha viszont a „stay in business" mellett dönt. az negatív hangulathoz vezet.a nyereségeket futni hagyni és a veszteségeket behatárolni . így a túlfeszített trader belefut a veszteségspirálba. A lelki egyensúly ezen állapota. a veszteségeknél pedig abban reménykedik. hogy rossz fogadásokba megy bele. Nagyon valószínűtlen. Hogy ezt Wilhelm Busch szavaival fogalmazzam meg: „Amire az ember mohón vágyakozik. A trader fő feladata pedig éppen az. éppen azt nem kapja meg. félelmektől nem befolyásoltan cselekedjék. a veszteségek nem vezetnek feltétlenül célkonfliktushoz. mert a nyereségekre való összpontosítás ugyanilyen fókuszáláshoz vezet az ellenpólusra: a veszteségekre. A sok kis nyereség azonban nem elegendő a nagy veszteségek kiegyenlítésére. Aki azonban túlfeszítetten stresszel küzd. hogy a kríziseket le tudja küzdeni. Túl magas rizikóval kezd tranzakciókba vagy pedig nem igazodik a trade folyamán a piachoz. ez akadályozza az optimális döntéseket Amint már tudjuk. Kifejlődik a (nekem) Van és a (nekem) Nincs közötti polaritás A nyereségben és veszteségben való állandó gondolkodás veszteséges szakaszban automatikusan a „having" állapotához vezet. a kiegyensúlyozottság a nélkülözhetetlen állapotok egyike. hogy egy trader produktív hangulatban legyen. Nem igényel hosszas magyarázatot. ha sorozatosan nem éri el a célját (nincs több veszteség).Ide tartozik mindenek előtt az a tendencia. hogy a piac mégis az ő irányába fordul még. és mikor? Hol zárjam a tradeet? Ezeket a kérdéseket és még sok másikat kell a tradernek megválaszolnia. ezért jobb döntéseket tud hozni. hogy megmaradhat érzelmileg stabil állapotban. hogy folyton döntéseket hozzon: Mikor nyissam a pozíciót? Hány kontrakttal? Melyik exit-szabályt alkalmazzam.kövesse. ez az állapot nem nagyon produktív. mely képessé teszi a tradert.

Távoli árfolyam-célhoz kötődik. Ahelyett. A tradernek gyakran nincs lehetősége. Ez mindenek előtt abban nyilvánul meg. és eltér kereskedési rendszerétől. Ha a stopokat úgy helyezi el. Ezzel a trading-probléma azonban többnyire csak más síkra tevődik át. amelyek tartósan a számla biztos felszámolásához vezetnek. Ezen viselkedés ellentettje is gyakran megjelenik azonban a „having" állapotában. olyan viselkedésmódok. és a stopokat túl szűkre szabja a piacon.mint ezt az1. pontban említettem -. Egyetlen tranzakció jelentősége olyan fontos lesz. a szokottól eltérően viselkedik. mert csökkent a bizalma iránta. hogy viselkedése áldozatává válik. hogy azokat nem üti ki minden természetes visszahúzódás. hogy nem követi rendszere jelzéseit. aggódni kezd pillanatnyi nyereségeiért. Sok trader megkísérli. és nem hajlandó ezen cél elérése előtt a tradet befejezni. aki nagy nyereségre vágyik. hogy a perspektíva gyakran kizárólag a következő trade-re terjed ki. Ez gyakran oda vezet. mert improduktív állapotban van. így gyakran előfordul. Ezt az állapotot az váltja ki . hogy automatizált kereskedési rendszerekbe meneküljön. Az. melyeknél a pillanatnyi nyereségek ismét csökkennek. hogy a trader mentálisan begörcsöl. mivel azt hiszi. hogy a trader ugyan egyértelműen nyerésben volt. Az eddigi pontokban úgynevezett „vesztési viselkedések" szerepeltek. Azért hogy trade-jét idejekorán ne stoppolják ki. Mivel a „több veszteséget ne" irreális célt követi. Amint azonban „having" állapotba kerül. hogy így nem válik saját improduktív hangulata által kiváltott téves döntések áldozatává. a trading-szabályok figyelembe vétele elmarad Ez a pont szorosan összefügg az előző hárommal. hogy egy trading-krízis során kövesse trading-tervét.jelenti. hogy a piac több észlelhető visszahúzódást tehet. a „having" oda vezet. és megpróbálja azokat igen agresszíven biztosítani. A perspektíva leszűkül a következő trade-re és nyereségekre Minden trading-krízisnél az a probléma. de végül veszteséggel kistoppolják. A kereskedési rendszerek következetes végrehajtása. A beszűkült perspektíva erősítőén hat a reményre és a félelemre. mivel még több nyereségre vágyik. hogy a trader már nem kereskedik következetesen saját rendszere szerint. De állapota. hogy irreális célokkal túlterheltnek érzi magát. Az érintettek egyike sem zárhatja ki. nem kapja meg azt. A trader ugyan futni engedi a nyereségeket. a trader képes a trade-et hosszan követni és nyereményeit futtatni. elmulasztja pillanatnyi nyereségeinek egy részét biztosítani. 152 . ezeket viszont nem biztosítja. mivel nyeresége egy részét nem biztosította egy értelmes exit-szabállyal. Ez a bizalomvesztés többnyire a trader emocionális destabilizációjából következik. így tevékenységét ezek az érzések uralják. hogy a trader nyereségeit igen gyorsan elviszi.

Bekövetkezik egy olyan pont. Fontos a regenerációs szakasz ahhoz. nem a miért. A rendszer teljes kiiktatása csak a trader saját rendszere iránti bizalmatlanságát jelzi. hogy a probléma okára kérdezzenek rá. hanem a hibázás felderítésére irányulnak. hogy majd csak akkor folytassa a tradinget. amelyet a krízis során fel kell tenni. 153 . A fontosabb kérdés azonban. Ha a diszkrecionális trader mindazonáltal úgy dönt. a trader nem profitálhat belőle. hogy trading-szünetet tart. Sajnos sokan hajlanak arra. hogy kiiktatja a komplett rendszert. mert viselkedése nem volt megfelelő. Az ok utáni kérdés a Miért. Ezért van az. „becsületes" választ. Mert azzal. a kereskedési rendszer számára jelentősen nehezebb lesz visszatérni a nyereséges térfélre. Mivel a negatív tradek a rendszer kiiktatásáig valóságosak voltak. mint egy olyan diszkrecionális tradernél. hogy értelme lenne-e egy drawdown alkalmával már csak papíron addig kereskedni. könnyedén lehet dönteni . Jobb a vesztes szakaszokban csökkenteni a pozíció nagyságát és azután „kisebb gázzal" hajtani. miért. ennek semmi köze a kereskedési rendszer elleni bizalmatlansághoz. hogy milyen fontos a célok helyes megfogalmazása. mert levert emocionális helyzetben van. Merthogy gyakran nem a kereskedési rendszerek vétkesek a trading-krízisben. hanem az. melynél a kihagyott jelzés éppen egy nagy nyereséget hozott volna. hogy helyes kérdéseket tegyünk fel. A trading számára viszont nagy jelentősége van annak is. mert még a helyes döntések is hibásak lehetnek." Winfried M. 2. amelyik a rendszer összteljesítményét jelentősen javította volna. Krízis idején viszont beüthet a krach. hogy gyakran nem kapunk helyes. már egy nyerő tranzakciónak át kellett volna futnia. aki egyes jelzéseket kihagy. hanem maga a trader. hanem azt: hogyan „Ha minden jól megy. A célokat úgy kell megfogalmazni. Bauer (*1928) Azt. szabály: Ne azt kérdezd. ha a rendszer papíron ismét pozitív eredményeket mutat fel. a drawdown-szakaszokban gyakran saját kereskedési rendszerét is kétségbe vonja. hogy azok a tradert működésében támogassák és ne akadályozzák. Mivel azonban csak papíron létezett. Emögött az a remény áll.hogy nem hisz már az egyes jelzéseknek. hogy jó teljesítményt lehessen elérni.. A trader ezután sokszor úgy dönt.mert akkor azt kiküszöbölhetnénk. amíg a rendszer ismét pozitív eredményeket mutat fel. azt bebizonyították e fejezet példái. a pozitívak azonban sajnos nem javíthatták az eredményt. Nagy kétségeim vannak. hogy egy rendszer pozitív eredményeket jelez. ha ismerjük okát .. A következmény viszont ugyanaz. hogy a probléma könnyebben megoldható. hogy „Hogyan tudom ezt a krízist leküzdeni?" A miért-kérdések a Hogyan-kérdéssel szemben nem a megoldás útját állítják az előtérbe. mivel csak virtuálisan jöttek létre.

A Hogyan-kérdések azonban nagyon produktívak lehetnek. ennek mentálisan akkora jelentőséget tulajdonítunk. Váltson perspektívát Mivel figyelmünk egy krízisnél szinte kizárólag a következő trade-re irányul. Válasszon egy disszociált nézőpontot A krízishelyzet arról ismerhető fel. ezért kell különösen krízis idején viselkedésünket ellenőrizni. Fontos. Azonnali teendők Öt lépés a nyugalom. A legfontosabb cél azonban mindig az. hogy egy kritikus állapotban visszanyerjük emocionális kiegyensúlyozottságunkat. Ez lenne az az ideális állapot. amellyel egyáltalán nem rendelkezik. A beszűkült perspektíva gyakran vezet oda. Minél több lehetősége van. és azok erősebben hatnak ránk.A felsüléssel szembesülni nehéz dolog. mert alternatívákat jelölnek ki az eddigi viselkedésmóddal szemben. hogy objektív döntéseket tudjunk hozni. Gyakran előfordul. Gyakran vannak más lehetőségek is az eddig alkalmazottakon kívül. könyvem első részében már leírtam. Ahelyett. annál jobban tud tevékenykedni Kivezető utak a krízisből A krízis leküzdésére különböző lehetőségek vannak. Tessék feltenni a kérdést: hogyan lehet az átlagos nyereségeket növelni vagy hogyan lehet trading-hibáinkat kijavítani. Azt. amely a tradert a legjobb értelemben talpon tudja tartani. Ilyen állapotban inkább észleljük érzéseinket. többen a piacra vagy a kereskedési rendszerre fogják a felelősséget. hogy teret nyerjünk a probléma megoldásához. hogy kezdünk trading-hibákat elkövetni -eredeti trading tervünktől és koncepciónktól eltérni. A következőkben felsorolok olyan azonnali teendőket. hogy perspektívánk egy trading-krízis során nagyon beszűkül. és nem vagyunk már olyan állapotban. hogy a legfontosabb pontokat felismerjük. hogy nem sikerül disszociált nézőpontot találnunk. Jobb disszociált állapotban lenni. kiegyensúlyozottság eléréséhez Tartson egy rövid trading-szünetet Ilyen szünetre azért van szükség. Sikeresen kereskedni . amelyek produktívabbak és segítenek a krízisből való kikeveredésben. amelyek hozzásegíthetik a tradert az emocionális stabilizálódáshoz és nyugalomhoz. annál több lehetőség áll a rendelkezésére. hogy megtaláljuk az eddigi viselkedésmódok alternatíváit! Minél kreatívabb valaki.ez viselkedési kontrollt jelent. Ezért veszélyesek a Miért-kérdések. hogy becsületes választ találjunk és 100 százalékos felelősséget vállaljunk az eredményért. hogy miként lehet ilyen állapotba kerülni. A beszűkült perspektíva is tipikus jele ennek az állapotnak. 154 .

és ezt javuló eredményei is megerősítik. hanem mindenek előtt saját önbizalma felmérésével. hogy ismét helyreállt bizalma kereskedési rendszerével kapcsolatban. Minél jobban kiismeri önmagát. amint visszanyerem önbizalmamat. Pozíciója nagyságáról ne kizárólag tradingeredménye alapján döntsön. Én. Statisztikailag nézve így az egyes trade-eknek nincs jelentősége. Ha perspektívát vált. a legjobb jele annak. Éppen ezért irreális azt feltételezni. amit tudhatunk.. Csak ha egy újabb visszavágás történne. Az egyes tradek eredményére vagy a piac mozgásaira nincs semmi befolyásunk. 2000 tranzakciót. mely a vétel és a kezdeti stop különbségéből 155 . az a tervezett kockázatunk. mint az előző vagy a következő. Nem azért. a belépési pontok választásánál sem tudjuk. hogy kihagyjon vesztes-tradeket. mielőtt még kialakulna egy kemény trading-krízis.mondjuk . hogy a következő trade. Csökkentse kockázatát mindaddig. Lassan növelje kockázatát a megszokott mértékig Ha azt észleli. amíg kereskedési stílusa nem illeszkedik a piac aktuális mozgásaihoz. könnyebb lesz észrevennie. Általános teendők A trading-krízisek leküzdésére általános teendőkként fontosak a belső és külső kontroll előző fejezetekben említett elvei. hogy Ön pénzt veszít.Ön daytraderként lebonyolít évente . amíg egy nyertes tradet realizál Minden bizonnyal az a legfontosabb szabály. amibe belekezd. akkor kezdeném a pozíció-nagyságot csökkenteni. ez viszont csak a lottó-játékos reményéhez hasonlítható. mint a többi trader anélkül.. hogy a szelvényre beírt ikszeivel befolyást gyakorol nyereményére. aki bízik abban. Az egyetlen. hanem. fontosabb. mintha akkor abban a helyzetben lenne. hogy eredményes lesz-e tranzakciónk. hogy visszatérhessen szokásos pozícióméretéhez. hogy egy trade eredményének önmagában semmi jelentősége nincs. Az alábbiakban röviden megismétlem a lényeges pontokat. azonnal szokásos pozíció-nagyságommal kereskedem. Szokjon hozzá minél előbb az említett lépésekhez pszichés egyensúlya automatikus megszerzése érdekében. hogy ehhez rá lenne szorulva a nyereségekre. annál hatékonyabban tudja ügyesen megválasztott trading-szünetekkel teljesítményét növelni. mert a kiegyensúlyozottság kedvező állapotában gyakrabban és hosszabban képes jobb teljesítményt elérni. hogy jelenleg kereskedési módszerével nincs összhangban a piaccal. Mindaddig. Az.500 . Egy pozícióba való belépés ugyan a kontroll érzetét kelti. tanácsos a kockázatot folyamatosan csökkenteni. itt az ideje kockázata újbóli növelésének. Külső kontroll A kockázatkontroll a külső kontroll egyetlen lehetősége. hogy egy drawdown során a kockázatot folyamatosan csökkenteni kell. Hasonlóan a lottószámok kiválasztásához (ahol szintén nem ismerjük a húzás eredményét).

ennél sokkal többet jelent. Minden leküzdött krízissel növekszik önbizalma. A pozícióból való kilépésre csak feltételezett kontrollunk van. A kezdeti kockázathoz kapcsolódik még a pozíció-nagyság (money-management). Ha alkalmazunk egy kilépési szabályt. de a piac ezzel ellentétesen dönt arról. Az. A fegyelemről szóló részben megismertük. éppen a trading-krízisek mutatják meg. A kezdeti stop és a pozíció nagysága határozzák meg a tranzakció össz-kockázatát. hogy mikor fejeződik be a pozíciónk . Vezessen trading-naplót. 156 . hogy milyen fontos a hangulati kontroll. és a továbbiakban könnyebb lesz újabb krízisekkel megküzdenie. ha hangulatunk is optimális. A fegyelem nem csak annyit jelent." Ha sikerül Önnek érzéseit és hangulatait kontrollálni. „Ha kezelni tudja hangulatait. hogy a viselkedési forma felismerhető legyen. 1. és megerősödve tudja azt lezárni. kérdéses viszont. miként keletkeznek érzéseink és miként tudjuk azokat szabályozni. a jövőben minden trading-krízisen erőt tud venni. aki még ezt sem tudja). Ilyen döntéseket azonban akkor hozhatunk. Belső kontroll A külső kockázat-kontroll mellett már csak magunkat tudjuk kontrollálni.számítódik (van ugyan néha olyan könnyelmű trader is. Ha sikerül megtartani a belső kontrollt a kockázatmenedzselés (külső kontroll) mellett. Tervezzen egy viselkedési iránytűt önmaga fegyelmezésére. bármikor befejezhetjük ugyan a tradet. akkor tud kereskedni. A tradereknek két fontos segédeszköz áll rendelkezésére optimális hangulatuk kontrollálására. hogy a szabályokat be kell tartani. hogy van-e értelme egy pozíciót a kilépési szabályoktól eltérően likvidálni. hogy mindenkor az éppen megoldandó feladathoz illő produktív hangulatot vegyük fel. 2. A fegyelem az a képesség.megszűnt felette a kontrollunk. kezelni tudja a tradinget. efelett valós kontrollunk van. ilyen időkben az optimális döntések meghozatala különösen fontos.

Árfolyamcélja 117. Ez azon múlik. Elég gyakori eset.08 lett. Ösztönösen talán hajlanánk arra.07-nél.98-as limitjét változatlanul a 118. Most választhat: befejezi a tradet 118.08-as stoppal szemben dolgozni. mert a stopot tovább húzzuk és az eladási limitet magasabbra helyezzük). hogy intuícióink. Ebben az összehasonlításban „B" a domináns stratégiát képviseli. A piac eléri a 117. Ennek mindenek előtt három oka van: A helyzet olyan bonyolult. sajnos. így cél-limitje. Példánkban nyilvánvaló ez az optimum. Már egyszerű tévedések is előidézhetnek drámai teljesítmény-zuhanást. Az Ön stopja eközben 118. nem teljesül. Ahhoz. Ön néhány percig vár és gondolkozik: módosítsa-e limitjét. Eközben a piac visszament 118.08-on egy tick veszteséggel kistoppolják. Mérlegelheti annak valószínűségét.99-et. hogy nem mindig ismerjük fel az ösztönösen domináns stratégiákat. Csődöt mondunk gondolkodási szokásaink tökéletlensége miatt. Viszont gyakran nem ismerjük fel a domináns stratégiát. Ismerjük ugyan a szabályokat. vagy pedig azét. hogy többnyire nem ismerjük fel intuitíve az optimumot. hogy 118.04-es aktuális árfolyamon három tick profittal vagy hagyja 117. Képzeljük el a következő helyzeteket: Az „A" helyzetben az előtt állunk.14. de a statisztikát nem. hogy helyes döntéseket hozhasson. bizonyos taktikákra van szüksége. Láthatjuk tehát.04-re. Domináns stratégiának nevezzünk az egyértelmű optimumot a különböző döntési stratégiák között. hogy elvigyük nyereségünket. hogy pókerezzünk a nyereségért. Érdekes. A racionális optimum azonban abban rejlik. ha a trader nem optimális döntést hozott. hogy a trading folyamán észre sem vesszük: lett volna egy sokkal jobb lehetőség is. mint a biztos háromtickes nyereség.98-on. A trading stratégiai gondolkodást kíván.98. mert ezen stratégia elvárható értéke magasabb. És mit mond Önnek a következő helyzet: Short-pozíciót nyitott bund-ban 118. A „B" helyzetben 16 és több. hogy a piac eléri-e az Ön árfolyamcélját 117. mivel stop¬unk már 15 pont nyereséget biztosított és 20 pontnál nyereséggel adnánk el. Trading-taktikák A stratégiai ötletek a tradingnél a komplex helyzet és az eredmény miatti bizonytalanság (nyereség vagy veszteség) folytán többnyire igen bonyolultak. még ha racionális 157 . hogy áttekinthetetlen számunkra. mint 20 pont között kereshetünk (például azért. hogy 15 és 20 pont között keresünk.

tehát pozitív. joggal elvárja. Számoljunk utána. ha pókerezik (0. Annak a lehetősége. negatív esetben egyet veszít.vagy négy tick-kel kevesebbet realizálhat ugyancsak 50 százalékos valószínűséggel. és lehetőleg emelni a kontraktok számát. viszont négy tick marad ha a stop változatlanul 108. Traderünk akkor járna el helyesen. A daytrader.5) + (. Valóban helyes döntés lenne. vagy pókerezik. míg a kockázatcsökkentés mindig a kontrakt-szám csökkentésétől a trade lezárásáig vagy a szűkebb stopig terjed.. A nyereség maximalizálása azt jelenti. amit beseperhet.08-on van. hogy kockázatát következetesen csökkenti. Másként megfogalmazva: Vagy biztosan realizál a trader 3 ticket.döntéseket és célokat követ is. Ennek a „játéknak" az elvárható értéke (6 * 0. mint az a nyereség. hogy nyereségét maximalizálja. akkor 50 százalékos valószínűséggel 6 tick-kel többet kereshet . Az elvárható érték abban az esetben. hogy átlagban többet keressen.1) = 4 tick.ez ellen érvelve -. Habár bizonyos értelemben racionálisan gondolkozik azzal. A market to market azt jelenti. Trading-taktika 2: csak veszteségnél csökkentsd kockázatodat A kockázat-minimalizálás célkitűzése címén kétségtelenül ma is uralkodó az a döntési alternatíva. hogy nyerő pozíciója vesztesre forduljon és ezért inkább bezárja azt.5) = 1 tick.5 * . hogy teret engedni a trade-nek a kibontakozásra. Amíg pozitív az elvárt érték. hogy a tradet közvetlenül le kell állítani amint a nyereségek csökkenni kezdenek nehogy kiszolgáltassuk magunkat a kockázatnak.5 *9) + (0. mint a három tick nyereség. aki gyakran kerül ilyen helyzetbe. Míg a kockázat a trade közvetlen lezárásakor nullára esik. Ha a trader pókerezik a nyereségért. mégsem feltétlenül ésszerűek a nyereségmaximalizáló kereskedés szempontjából. és egyenlegünket minden időpontban market to market értékeljük. pozitív esetben kilenc ticket nyer. tehát nagyobb. hogy a tradet a kockázat csökkentésére azonnal le kell zárni? 158 .4 * 0. hogy minden időpontban (akár minden másodpercben) hozzászámítjuk a még nem realizált nyereségeinket vagy veszteségeinket is trading-tőkénkhez. nem tesz semmit azért. ha pókerezne a nyereségért. ha nem a nyereségeket akarjuk maximalizálni. ha nem pókerezik. megéri a fogadásba belemenni. sok tradert nyugtalanít és hibás döntésekre készteti őket. hogy pókerezzen a nyereségért. mivel egy ilyen játék várható értéke nagyobb. ha pókerezik. De mi van akkor . hanem a kockázatot csökkenteni? Nem kellett volna ebben az esetben másként döntenünk? Nyereséget maximalizálni és kockázatot csökkenteni .ez két egymást kölcsönösen kizáró stratégia. ha azonnal bezár. hogy egy nyerő-tradet még vesztésben befejezzünk. Trading-taktika 1: pókerezz a nyereségért Egy trader sem akarja. mintsem.. Ezért nem optimálisan kereskednek.

aminek közismerten semmi értelme nincs. nem maximalizálódik. Trading-taktika 3: Ne egy trade nyereségét próbáld maximalizálni. Meg kell kísérelnünk átlagos nyereségeink maximalizálását. hogy fogadásunk jelenleg rosszul áll. Vizsgáljuk meg ehhez azt a három különböző lehetőséget. amelynél az agresszív nyereségbiztosítási stop-pot pl. Látjuk tehát. Hasonlítsuk össze ezt azzal a viselkedéssel. hogy a kockázatcsökkentés stratégiája megfelelő célkitűzés veszteség esetén. 159 . Ezen cél eléréséhez különböző viselkedésformák alkalmazására van szükség. Ez nyilvánvalóan helytelen stratégia.Nem! Mivel a két stratégia: „Kockázatot csökkenteni" és „Nyereséget maximalizálni" kölcsönösen kizárja egymást. A trade vagy break-even-en vagy vesztésben vagy nyerésben van. Ez fordított esetben azt jelentené. mikor és melyiknek adunk elsőbbséget. Képzeljük el. hanem az összes nyereséges trade összegét Mivel nem egyetlen egyszer kereskedünk. Ezzel viszont pozíciónkat. amelyeket egy trade-nél megkülönböztetünk. Amint viszont egy nyereség-forgatókönyv részesei leszünk. Viszont gyakran megesik. Minthogy azonban egy kis veszteséget nem tekintünk szignifikánsnak. amely a nyereséget egy speciális esetben maximalizálja. egy trader árfolyam-céljánál a tradet mindig limittel fejezi be. az alapelv a nyereség-maximalizálás legyen. Vesztő állás esetén tehát a nyereségmaximalizálás célkitűzése kiesik. oda vezethet. Az olyan viselkedés. Ha nyerő trade-nél azt a célt követnénk. Szélsőséges esetben ez azt jelenti. az alapelv a nyereségmaximalizálás legyen. hogy amint trade-ünkkel nyerésre állunk. Vesztő állás esetén ez másként néz ki. A piac jelzi nekünk. nem fogjuk pozíciónkat bármely vesztő állás esetén bezárni. hogy az összes nyertes trade összege. Ilyen módon átlagos veszteségeink folyamatosan növekednének. szélső esetben további kontraktokat kellene vásárolnunk. csak megnövelnénk. célkitűzésünknek nem szabad az egyes tradek nyereségmaximalizálásánál megrekednie. csak 3 tickre helyezik el a piactól. el kell döntenünk. hanem daytraderként tranzakciók majdhogynem végtelen sorozatát hajtjuk végre. szélsőséges esetben minden nyereséget azonnal realizálnunk kellene. hogy veszteség esetén a pozíciót fokozatosan leépítjük és ezzel csökkentjük a kockázatot. mivel 3 tick-kel kevesebbet keres. A trader valószínűleg ezzel a viselkedésével az esetek 80 százalékában kevesebb nyereséget ér el. mivel ez break-even pontunkat közelebb viszi az aktuális piaci árhoz. Ha ebben az időpontban kívánnánk maximalizálni. A trademek ehelyett kockázatcsökkentésre kell összpontosítania. hogy azonnal zárni kell. amely amúgyis velünk szemben mozog. Egy példa. mint output. hogy csökkentjük a kockázatot.

Higgye el. Viszont gyakran éppen ezek a teendők . a racionális viselkedésmód kontraktonként 0. minden árfolyamváltozásnál. hogy azért viselkedünk gyakran hibásan a piacon.6 tick teljesítmény-különbséget jelent . mint pl. melynél a fenti célok kombinációja diverzifikáció miatt lehetséges lenne. tehát minden tick-nél. A daytradernek. tehát összesen 24 tick-kel kevesebbet keresnek. mint azé a stratégiáé.6 tickes nyereség annyit. illetve intuitív viselkedési minta miatt hibás a célkitűzésünk. a kívánságnak: „Piac. csökkentés. amelyben jobban végeznek. a nyereségmaximálás és a kockázatcsökkentés között minden helyzetben a helyes döntést meghozni. Átlagos bevételük tehát 0.messze távol állnak attól.amelyeknek a tradernek jobb közérzetet kellene adniuk . akkor ennek a kilépési stratégiának magasabb elvárható értéke van. aki például átlagban tíz bund-kontrakttal kereskedik és naponta két nyertes trade-je van. az érzelmi nyugalom. 160 . piramis-építés. Ön így is 3000 euróval többet keres évente. céljaink elérésére szinte racionálisan tevékenykedünk. tíz vagy húszezer eurót? Fenti példánkban ez az irracionális viselkedés egy tíz-kontraktos trader számára sokkal drágább.6 tick-kel több tradenként. négy döntés között választhatunk: tartás. Ha alávetjük céljainkat. Megér egy 0. kérlek. A trader nem tud egy tradeben diverzifikálni. Nagyobb átlagos nyereséghez juttatja őket. hogy racionálisak és nyereségmaximalizálók legyenek. hogy itt nem követünk semmiféle portfolió-elméleti tételt á la Markowitz. Miként viselkedünk optimálisan a kereskedés során? Amint beléptünk egy pozícióba. hogy a trade minden stádiumában nyereség-maximalizálás és kockázatcsökkentés között kelljen döntenie. hogy nyolcszor csalódottak legyünk? A legtöbb trader nem éli át ezt a megrázkódtatást. amely a nyereségeket limitálja. hogy tízből nyolc esetben jobban zárná a trade-jét? Öt. mert nem ismerünk egy optimális döntési alternatívát. mégis kiegyenlíti a nyolc negatív esetet. Mennyit érne meg Önnek az a jó érzés. Ön csak egy 1 -lot-traded? Nem rossz. Trading-taktika 4: Használj vegyes stratégiákat Nézzünk egy másik problémát. Ezek a példák megmutatják Önnek.Ha mégis sikerül neki az esetek visszamaradó 20 százalékában 15 tick-kel többet keresnie. Az a két eset. A trader számára igen nehéz az egymást kölcsönösen kizáró kritériumok. A traderek ritkán találnak rá ösztönösen erre a lehetőségre. mivel a 30 ponttal magasabb nyereség a nyolc előző eset kisebb bevételeit bőven kiegyenlíti.250 kereskedési napon 30 000 eurót. A trade tehát döntések láncolatából áll. zárás. mivel tíz esetből nyolcban rosszabbul végeznek. ne gyötörj engem\".

amikor ugyan nyerésben van a trade. és a trade ezáltal nem tudja teljes nyerési potenciálját kifejteni. A kevert stratégia olyan. Mármost melyik szabályt is kövesse a trader? Az alábbi eseménysor bemutatja egy trader optimális lépéseit. Ha a trade már nyereségbe futott. így a stop most break-even-re kerül. Abban az időközben. hogy az optimumot gyakran nem egyetlen célkitűzéssel. Ha viszont megkereste már a kezdeti kockázatot. hanem az összes nyertes trade összegét maximalizáljuk. vagy pedig a stopot szűkíteni. hogy döntésünket először a kockázat-minimalizálás szempontjának vetjük alá. Ez a szabály viszont ütközik azzal a célkitűzéssel. hogy a trade kezdetén készek voltunk veszíteni). annál valószínűbb a kistoppolódás. hogy ne csak az egyes tradek nyereségét. Egy meghatározott időpontban persze csak egyikét lehet ezeknek a céloknak követni. Ezért nem lehet. mint a logikailag tiszták. 161 . pusztán az egyes tradek nyereségmaximalizálása szempontjából. melynek vezérfonala a kockázatcsökkentés. mert egymást kölcsönösen kizárják. esetleg nullára venni (értsd: zárni). akkor vagy a pozíció nagyságát kell növelnie. de a pozíciónak már nem szabad veszítenie (szemben azzal. Veszteség esetén mindig érvényes: csökkentsd a kockázatot. Másik tiszta stratégia a kockázat-minimalizálás. Minél kisebb viszont a pozíció. még megmarad célként a nyereség maximalizálása. mint már említettük. a nyereség-maximalizálást állítjuk előtérbe. de még nem kereste meg a kezdeti kockázatot. tehát a továbbiakban az egyetlen cél a nyereség maximalizálása. akkor a pozíció nagyságát kell redukálni. annál kisebb lehet a nyereség. Ha Ön a nyereségét kívánja maximálni. azután a következő döntéskörben megváltoztatjuk taktikánkat. És minél közelebb van a stop a piachoz. vagy a trade-nek kell tágabb teret adnia. hanem több célkitűzés és ezzel együtt több stratégia keverésével lehet elérni. majd később nem az egyes tradek. meg kell adni a kibontakozás esélyét. Tiszta stratégia például az összes egyedi döntés sorozata. hogy fejlődhessen (tehát egy trendet hosszabban kell követni). Ezek a kevert stratégiák többnyire sikeresebbek. A legfontosabb felismerés az. Ha a kockázatot kívánjuk csökkentetni. hanem az összes trade nyereség-összegének maximalizálását.A döntéseket célja szerint két csoportba lehet sorolni: vagy nyereségnövelés vagy kockázatcsökkentés. Végül az árfolyamcél elérésekor biztosítanunk kell. egyszerre a kockázatcsökkentés és nyereségmaximálás alapelvét is követni.

hogy megtörténik a kistop-polás. ha szűken is. mint az előbb bekövetkező kistoppolódásé. annál valószínűbb. éppúgy 50 százalék. hogy volt egy limitünk a piacon egy DAX long-pozíció eladására 4380-on. Mivel a piac 4376-on aktuálisan 4 ponttal a limit alatt áll. A nyereség jelenleg a pókerstratégia többlethozama. hogy a piac véletlenszerűen mozog. annál valószínűbb az eladási limit elérése. hogy rövidesen a mi eladási limitünk is befut. hogy megmaradjon-e az eladási limit. amelyet meg kell kapnunk. megszorozva azt a nyereséggel. akkor már biztosan a legjobb alternatíva lenne a pozíció azonnali eladása az aktuális árfolyamon. Az 50 százalékos valószínűség ezzel szemben minimális elvárást jelent. 162 . Traderként tudnunk kell. mint a nyeremények azonnali elvitelének. hogy a piac mégis eléri a 4380-at. vagy azon kell gondolkodni.abban az esetben. Ebben az esetben (50 %) azonban a stopunknak nem szabad messzebb lennie az aktuális piaci ártól. Először tételezzük fel. hogy előbb kistoppolódnánk . Ha az árfolyamcél elérésének valószínűségét 50 százaléknál rosszabbra becsülnénk. ha a pókerjáték elvárható értéke pozitív. hogy mi lehet egy stop optimális helye. mint a trade azonnali leállításának nyeresége. Most is abból indulunk ki. ha árfolyamcélunk négy ponttal van távolabb és stopunkat szintén négy pontra helyezzük el az aktuális árfolyamtól. és a piac eléri a 4379. hogy egyáltalán pókerezni tudjunk árfolyamcélunkon. Tipikus helyzet: egy jövedelmező trade megközelíti eladási limitjét vagy árfolyamcélját. mintha az véletlenül eredményes lenne). de elhibáztuk. de azonnal ki is lehet lépni. Mint már tudjuk. mint az árfolyamcélunk. ezzel a forgatókönyvet valószínűtlennek ítélnénk (rosszabbnak. és ezzel eladási limitünk 0. hogy a piac 4 ponttal visszalépett. az árfolyamcél elérésének valószínűsége -anélkül. Mi most a helyes viselkedés? Fennáll a választás lehetősége: továbbra is arra tenni. Ebben a pillanatban még bizton remélhetjük. az elvárt értéket a nyerési valószínűségből képezzük.50-es árfolyamot. ha árfolyamcéljainkat. ha nem döntünk az azonnali eladás mellett? Az azonnali eladás melletti döntés biztos profithoz juttatna . Annak a valószínűsége. Ugyanez érvényes árfolyamcélunkra. el kell dönteni. Minél közelebb kereskedik a piac az árfolyamcélhoz. míg a veszteség annak a forgatókönyvnek csökkent bevétele.a pókerezés az eladási limitre viszont négy ponttal több profitot hozna kontraktonként. mert különben rosszabb elvárt értéke lenne a pókerstratégiának. hogyan viselkedjünk.Trading-taktika 5: Mindig pókerezz.5 ponttal elhibázott lett. hozzávéve a vesztés valószínűségének és a veszteségnek szorzatát. Mennyit engedhetünk még elvenni. Kisvártatva azonban tudatosítanunk kell. minél közelebb van. Emiatt a nagyobb nyereségre való pókerezés változatának elvárt értéke legalább olyan magas kell legyen. hogy milyen távol van a stopunk a piactól. erősen függ attól. amely szerint kistoppolásra számíthatunk.

11 3. hogy elérhető-e egy x-pontos további árfolyamnyereség. mint a stop eléréséé. Ez a mátrix az árfolyamnyereség minden kombinációjához kellő valószínűséggel megadja a stop-pont távolságát. akkor a stopot akár még kissé távolabb is hagyhatjuk. hogy még eléri árfolyamcélunkat (például azért. Erre szükségünk van annak felismerésére. stopunkat legalább olyan közel kell húznunk az aktuális árhoz.00 20 2.67 5. stopunkat 0. amely az árfolyamcélnál közvetlen kilépéssel realizálható. hogy valós okunk legyen annak elvárására. Ennek a pókemek elvárt értéke mindenestre nagyobb kell legyen.00 15.22 6.56 1.5 ponttal az árfolyamcél alá kellene helyeznünk.33 10. hogy mekkora az elvárt érték. Amint a piac eléri árfolyamcélunkat.00 11. Ha világos a fenti megfontolások logikája. A táblázat baloldalán szerepelnek az árfolyamcél feletti járulékos nyereség esélyei. nem szabad puszta kívánalmakon alapulnia. Ebben az esetben bizonyára praktikusabb lenne a tradet közvetlenül az árfolyamcélnál leállítani. én előnyben részesítem a pókerezést a nagyobb nyereményért. amelyen a pókerstratégia elvárt értéke pont akkora. azt. akkor kifejleszthető belőlük egy kereskedéstaktikai vezérfonál. mint az a nyereség. Ahogy már az előző fejezetekben tapasztalhatták. A trade előkészítésénél megfogalmaztunk egy árfolyamcélt. a felső sorban pedig a különböző árfolyamnyereségek. Járulékos jövedelmek valószínűsége (%) 10 25 50 70 5 0. Ehhez a tradet és döntési mintánkat ismét fel kell bontanunk egy többlépcsős folyamatra. hogy melyik pontot éri el a piac először. Induljunk ki abból. 163 .00 35. ha egyformán valószínűnek tartjuk. ismét csak annak valószínűségétől függ. sőt szinte biztosnak.Ha elpasszoltuk árfolyamcélunkat és most döntenünk kell a pókerezés árfolyamcélra és a nyereség-elvitel között.00 23. Ez azonban csak abban az esetben érvényes. Ha például csak tízszázalékos valószínűséggel várjuk el. hogy miért tartjuk valószínűbbnek. vagy pókerezésre egy nagyobb nyereményért.67 Vigyázat! Becslésünknek. mint az aktuális ár és a stop közötti különbség.67 5. hogy a piac még öt ponttal továbbmegy. Nagyon fontos.33 1. lehetőségünk van a nyereség realizálására.pont (lekerekítve) 10 15 1. hogy az a trade egy ésszerű fogadás-e. hogy a táv az aktuális ár és az árfolyamcél között pontosan akkora legyen. hogy valószínűbb. mint a nyereség azonnali realizálásáé. hogy a piac az általunk favorizált irányba fut tovább. mert a piac éppen trendben van). hogy az árfolyamcél idő előtti elérésének valószínűsége nagyobb.00 46.67 A stop minimális távolsága . Az.67 20.

Egy példa: Daytraderként a nap végén mindig egyenesben akarunk lenni (minden pozíció zárva). ekkor a stopot árfolyamcélunkhoz öt pontra húzhatjuk. Ha a piac valóban további öt pontot tesz meg a mi irányunkba. A trading-tapasztalatnak ilyenkor óriási szerepe van. Tehát lassan. akkor agresszívnek kell lennünk a stoppal. hogy a piacot meg tudjuk jósolni. de biztosan húzzuk összébb a hurkot. hogy megrabolnánk magunkat minden esélyünktől. anélkül azonban. Ez a taktika nem áltat. Vegyék figyelembe. hogy ez csak egy példa. annál nehezebb lesz elviselnünk. Trading-taktika 6: Mivel nekünk. Ha tehát stopunkat 4 ponttal távolabbra helyezzük. hogy a stop egy ponttal a piaci szint alatt van. mint a közvetlen leállításé. úgy. Mivel ha veszítünk. 164 . mint a direkt leállítás. ha a kockázat elvárásaink ellenében realizálódna. Az árfolyamcél elérésénél induljunk ki abból. tudniuk kell. Hogy milyen agresszívnek? Ezt mutatja a táblázat. egy teljes napunk van a veszteségek behozására. tehát a stopot három ponttal az aktuális piaci ár alá helyezzük.5 és 1. hogy a pókernél arra tegyünk: a piac a mi irányunkba fut. ez segít a tradernek a további lépéseknél a helyes valószínűség eltalálásában. hogy mindig csak kisebb vagy maximum 50 százalékos valószínűségről volt szó a választott irányban. Ha elérjük az árfolyamcélt. Taktikailag oktalannak tartom. azután lassan egyre kisebb valószínűséget feltételezünk. Ha még játékban maradtunk. máris van egy domináns stratégiánk. ami megfelel egy véletlenszerű mozgásnak.A táblázat azonban azt is megmutatja. hogy egy további ötpontos kilépés valószínűsége 50 százalékos. ha a pókerstratégia elvárt értéke nagyobb. mivel kezdettől egy véletlenszerű eseményből indultunk ki. Ezt a szabályt már ismerjük. amilyen korán csak lehet További fontos taktikai szabály. hogy egy további tízpontos emelkedésnek 25 százalékos a valószínűsége. Minél jobban kitoljuk az időpontot. ha csak 25 százalékig várjuk. A valóságos forgatókönyv legnagyobb valószínűsége maximum 50 %. vállaljuk hát. ahogy feszesre húzzuk a hurkot. tradereknek vállalnunk kell a kockázatokat. Persze. hogy a piac még további 15 pontot fut a mi irányunkba. Mikor vállaljuk a legmagasabb kockázatot? A legnagyobb kockázatot mindig reggel kell vállalni. Abból induljunk ki. akkor a következő lépést ismét meg kell fontolnunk. Pozíciónk nagysága tőkénk 0. amely tartósan magasabb eredményhez vezet. hogy a kockázatokat a lehető legkorábbi időpontban kell vállalnunk. Vissza a taktikához: Akkor kell pókerezni. hogy a stopnak csak öt ponttal szabad távolabb lennie. Ilyenkor érdemes pókerezésbe is kezdeni.5 százaléka között ingadozik. a legközelebbi emelkedésnél már csak tíz százalékos valószínűségből induljunk ki.

egy bizonyos szignifikanciát elértek. Van lehetősége. hogy elkövet egy trading-hibát. mert azt hiszi. minél több információja van. Csak akkor érdemes várni. hogy a trade kimenetele meghatározható. Először is pozíciója egy részével mindig hibát követ el . mégsem ajánlatos. hogy mind az egyes trade-ekben mind pedig a napi nyereség vagy periodikus nyereség vizsgálatánál sem szabad az egyszer elért célt feladni. hogy a tradernek éppen ebben az időben van lehetősége. Sok trader viszont szívesen vár. Ezen beállítottságnak az a hiedelem az alapja. Amint tehát a nyereségek egy bizonyos küszöbértéket. ne adja azt fel A tradingre vonatkoztatva ez azt jelenti. ha a kilépési szabályok következtében egy újabb stoppont adódik. a várakozás a kitörésre semmilyen járulékos információt nem hoz. amely csökkenti a trade kimenetele feletti bizonytalanságot. hogy egy trade-re gondosan előkészüljön. Sok trader kerüli a tőzsdenyitást. Biztos. mivel ekkor a piac gyakran hektikusnak tűnik. hogy vagy egy range-ből való felfelé irányuló kitörésnél vásároljon vagy pedig a range-ben. viszont optimálisan előkészíthetjük magunkat bizonyos tradingesetekre. Ugyanez vonatkozik a gazdasági adatokra. Becslésem szerint azonban az eredmény véletlenszerű. ezzel teljesítménye is rosszabb. egyharmadát vagy a felét össz-pozíciójuknak. így a késedelem. a kitörés nem adna járulékos információt.Másik példa: A piac egy range-ben mozog. Bármennyire javítja ez a viselkedés a trader pszichikai közérzetét. Ezért eladják pl. Ezért a vételi döntést már a kitörés előtt meg kell hoznia és végre kell hajtania. hogy az egyenleg-görbe ne alakuljon szeszélyesen és a tradert ne érhesse érzelmi destabilizáció. ezeket nem szabad teljesen leadni. Trading-taktika 7: A gondos tervezés előnyökkel jár bizonytalan helyzetekben A jövőt nem láthatjuk előre. Trading-taktika 8: Aki előnyt élvez. ha a kitörés valóban hoz kiegészítő információt. Ezért nem funkcionál a legtöbb kitörési stratégia a daytradingben! Csak akkor érdemes a kitörésre várni. Ennek a szabálynak semmi köze a piachoz. amely hozzájárul ahhoz. Trading-taktika 9: Nyereségeidet soha ne zárd le lépcsőzetesen Sok trader azzal nyugtatja meg magát. amely összességében egy kisebb kockázathoz vezet. hogy nyereségei egy részét realizálja. Mivel az árfolyamok nem mozognak meghatározóan. Tény azonban. hogy a trade kimenetele annál biztosabb. Az Ön trading-stratégiája közel áll egy vételhez. 165 . Ez pusztán egy taktikai megfontolás. Ez a viselkedés ahhoz is hozzájárul még. tehát az x + 1 árfolyam nem függ előző árfolyamától. hogy átlagos jövedelmei kisebbek lesznek a lehetségesnél.például a korai lezárással vagy mással.

és azt érzem. Ne higgyék. hogy ezeket a szüneteket csak veszteségsorozatok után iktatom be. Nem is lenne jó. de szellemileg is. Ilyenkor erőt gyűjtök és felfrissítem magam. Ezek a szünetek stratégiám részévé váltak. hogy mikor kell leállni és elgondolkozni. hogy közel vagyok a túlfeszítettséghez. A szervezett visszavonulás viszont megteremti a következő. 166 .Trading-taktika 10: Tarts trading-szüneteket Manapság szabadon mindig beiktatok egy szünetet. Ez az önkéntes visszafogás áttekintést teremt számomra. Mondhatnám: felsorakoztatom csapataimat a következő ütközethez. folyton támadni és fejetlenül kitörni. Előfordul ilyen nyereségsorozatok után is. ahogy én elképzeltem. ha a piac nem úgy fut. célzatos támadás lehetőségét. Tapasztalatom megsúgja. amely erőssé tesz. nem csak testileg. amikor pozícióim igen jól futottak.