‫תורת הבניה‬

‫ד"ר קורינה סגל‬
‫אדריכלית מהנדסת‬

‫שלד הבניה‬

‫הקדמה‬
‫הנושאים שנדון בהם בהרצאה ‪:‬‬
‫‪ .1‬שלד הבניה‪-‬סווג יסודות‪,‬תקרות‪,‬קורות ועמודים‪.‬‬
‫‪.2‬קירות בבניה רטובה ויבשה‪.‬‬
‫‪.3‬קירות פנים וחוץ‪.‬‬
‫‪.4‬סוגי מקלטים‪.‬‬
‫‪.5‬עבודות איטום ‪.‬‬
‫‪.6‬עבודות בידוד תרמי‪.‬‬
‫‪.7‬עבודות חשמל אינסטלציה מים ודלוחים)ביוב(‪.‬‬

‫סוגי יסודות‬
‫‪.1‬יסוד עובר‬
‫‪.2‬יסודות בודדים‬
‫‪.3‬כלונסאות‬
‫‪.4‬בארות‬
‫‪.5‬דוברות‬

‫יסוד עובר‬

‫יסוד עובר‬

‫יסוד בודד ויסוד עובר‬

‫יסודות בודדים וקו מתווה‬

‫יסודות משותפים‬

‫קו מתווה‬

‫כלונס‬

‫סוגי כלונסאות‬

‫ציוד קידוח‬

‫קיר תומך‬

‫סוגי דוברות‬

‫דוברה‬

‫בארות‬

‫סוגי קרקעות‬

‫תוכנית יסודות קו מתווה‬

‫ןינב ו ק‬

‫‪27,1,2,29‬‬

‫‪3‬‬
‫‪7‬‬

‫‪+9.40‬‬
‫‪+9.30‬‬
‫‪+9.25‬‬
‫‪+8.10‬‬

‫‪4‬‬

‫‪+8.08‬‬

‫‪6‬‬
‫‪5‬‬

‫‪+7.80‬‬
‫‪+7.50‬‬

‫‪9‬‬
‫‪8‬‬

‫‪+5.70‬‬
‫‪+5.55‬‬

‫‪10,11.12.13.14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬

‫‪+5.475‬‬
‫‪+5.35‬‬
‫‪+4.375‬‬
‫‪+4.25‬‬
‫‪+3.50‬‬

‫‪18‬‬

‫‪16‬‬
‫‪28‬‬

‫‪+3.30‬‬

‫‪21,24‬‬
‫‪19,20,25,26‬‬

‫‪+1.475‬‬
‫‪+1.10‬‬

‫‪22,23‬‬

‫‪+0.975‬‬
‫‪+0.10‬‬
‫‪+0.00‬‬

‫‪2‬‬

‫‪12‬‬

‫‪28‬‬

‫‪10‬‬
‫‪1‬‬

‫‪+16.55‬‬

‫‪+15.80‬‬

‫‪+12.05‬‬

‫‪+11.90‬‬

‫‪+11.10‬‬

‫‪+9.55‬‬

‫‪+8.00‬‬

‫‪+7.85‬‬

‫‪+8.45‬‬
‫‪+8.40‬‬

‫‪+6.15‬‬

‫‪+4.95‬‬

‫‪+5.30‬‬
‫‪+5.90‬‬

‫‪9‬‬

‫‪+2.30‬‬
‫‪+2.75‬‬

‫‪20‬‬

‫‪16‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19,27‬‬
‫‪+0.10‬‬
‫‪+0.15‬‬
‫‪+0.20‬‬

‫‪+0.00‬‬

‫פרטי יסודות וטבלת יסודות‬

‫סוגי תקרות‬
‫תקרה מקשית‬
‫תקרת מקשית נמשכת‬
‫תקרה מצולבת‬
‫תקרת צלעות‬
‫תקרת ערוגות )קסטות(‬
‫תקרה ללא קורות‬
‫תקרות טרומיות )אלמנטים דרוכים(‬

‫טבלת סווג תקרות‬

‫תקרה מקשית‬

‫הנחת הברזלים לפני היציקה‬

‫תקרה מקשית שטוחה‪-‬רשת מרותכת‬

‫תקרה מצולבת‬

‫תקרת צלעות‬

‫תקרת צלעות‬

‫חתך דרך צלע‬
‫ראשית‬

‫מבט על תקרת צלעות‬

‫חתך דרך צלע ראשית‬

‫ביצוע תקרת צלעות‬

‫תקרת ערוגות )קסטות(‬

‫ביצוע תבניות לתקרת ערוגות‬

‫מבט על ביצוע תקרת ערוגות‬

‫תוכנית תקרת ערוגות וצלעות‬

‫תקרה ללא קורות‬

‫תקרות מפלטות טרומיות‬

‫חתך דרך תקרות טרומיות‬
‫חלולות‬
‫השענת האלמנטים הטרומיים על‬
‫קורות‬

‫תקרות קמטים מבטון‬

‫סוגי קמטים‬

‫תקרות )גגות( קמטים‬

‫פריסת המומנטים‬

‫סוגי קורות‬

‫ביצוע קורות כולל חיזוק בטפסות‬

‫סוגי קורות‬

‫קורה על שני סמכים‬
‫קורה על שלושה‬
‫סמכים‬

‫סוגי קורות‬

‫קורת גשר‬

‫קורות עגולות‬

‫סוגי קורות‬

‫קורה נמשכת‬
‫קורת מסגרת‬

‫עמודים‬

‫חישוקים‬
‫וברזלים העמוד‬

‫עמוד פירקי‬

‫עמודים‬

‫יציקת עמוד עגול‬
‫תבנית לעמוד‬

‫סווג קירות ומחיצות‬
‫‪.1‬קירות נושאים וקירות שאינם נושאים)מילוי(‪.‬‬
‫‪.2‬קירות "בבניה רטובה" וקירות "בבניה יבשה"‪.‬‬
‫‪.3‬קירות פנים )מחיצות( וקירות חוץ‪.‬‬
‫‪ .4‬קירות הנבנים לפני יציקת השלד או התקרה‬
‫‪ .5‬קירות הנבנים לאחר יציקת השלד‪.‬‬

‫קירות "בניה רטובה" ו‪"-‬בניה יבשה"‬

‫קירות בבניה לפני ואחרי יציקה‬

‫סווג מקלטים‬
‫‪ .1‬מקלט זעיר‪ 4-8-‬מ"ר‪.‬‬
‫‪ .2‬מקלט קטן‪ 8-25:‬מ"ר‪.‬‬
‫‪.3‬מקלט בינוני ‪ 25-50‬מ"ר‪.‬‬
‫‪ .4‬מקלט גדול ‪ 50-100:‬מ"ר‪.‬‬
‫‪.5‬מקלט גדול מאוד ‪ 100:‬מ"ר ויותר‪.‬‬
‫גובה מקלט מזערי‪ 2.2 :‬מ'‪-‬ישוב עורפי‪ 2.5,‬מ' גובה תקני‬‫מזערי‪.‬‬
‫קביעת גודל מקלט לפי מספר אנשים השתמשים בו‪0.4,‬‬
‫מ"ר ו‪ 1-‬מ"ק של נפח לאדם‪.‬‬

‫בנית מקלטים‬

‫עבודות איטום גגות‬

‫בידוד תרמי‬

‫עבודות חשמל‬

‫עבודות אינסטלציה‬

‫עבודות דלוחים‬

‫סכום‬
‫תורת הבניה הינה עולם ומלואו‪.‬הנושאים שהועברו ‪:‬‬
‫‪ .1‬שלד הבניה‪-‬תקרות‪,‬קורות עמודים ויסודות‪.‬‬
‫‪.2‬קירות בבניה רטובה ויבשה‪.‬‬
‫‪.3‬קירות פנים וחוץ‪.‬‬
‫‪.4‬סוגי מקלטים‪.‬‬
‫‪.5‬עבודות איטום ‪.‬‬
‫‪.6‬עבודות בידוד תרמי‪.‬‬
‫‪.7‬עבודות חשמל אינסטלציה מים ודלוחים)ביוב(‪.‬‬

‫תודה על ההקשבה‬
‫ד"ר קורינה סגל‬
‫משרד אדריכלות ובינוי ערים והנדסת מבנים‬
‫טלפון‪ -‬פקס‪048322029 -‬‬
‫טלפון‪ -‬פקס‪048322293 -‬‬
‫טלפון נייד‪058711012 -‬‬
‫אבא הילל סילבר ‪ 42/6‬חיפה‬
‫‪corina_segal@yahoo.com‬‬