You are on page 1of 2

Du Chn Tnh Nguyn Nhng tri tim nh ngn la hng, lng kht khao tnh yu cuc sng.

Nh cnh chim tri tung bay gp sc t p tng lai ni t tri vng tay thn i. Vch ni cao vang li gi mi V bin khi ti nguyn ln ting (Nam) Thi thc sc tr hm nay, t nc mong ch i tay Nhng cng trnh vn mnh p thay K: Ln rng xung bin, di c on quang vinh ta tin vo k nguyn mi. Khng ngi gian kh, nhng du chn tnh nguyn chinh phc nhng nh cao, nhng du chn tnh nguyn p nh c m xa. Nim Tin Chin Thng Ti s ht cho nhng nim vui nhng ni bun Ti s ht cho git nc mt ln trn mi ai ng khc nh em ng bun nh anh V cuc i u mi ch c nim vui Ti s ht cho nhng nim tin hin ln rng ngi Ti s ht cho ngn la mi vn chy trong tim Hnh phc s n vi ti v s n cho moi ngi Ht v mt ngy mai ti sng rng ngi Du c kh khn th bn i vn lun tin rng Du c n au th bn i hy gi mt nim tin Nim tin chin thng s a ta n bn b vui Nim tin chin thng ni con tim yu thng mi ngi. Nim tin chin thng s a ta i gia cuc i. Nim tin chin thng lun mi trong tim mi chng ta Ti s ht cho nhng nim tin hin ln rng ngi Ti s ht cho ngn la mi vn chy trong tim Hnh phc s n vi ti v s n cho mi ngi. Ht v mt ngy mai ti sng rng ngi Du c kh khn th bn i vn lun tin rng Du c n au th bn i hy gi mt nim tin Nim tin chin thng s a ta n bn b vui Nim tin chin thng ni con tim yu thng mi ngi. Nim tin chin thng s a ta i gia cuc i. Nim tin chin thng lun mi trong tim mi chng ta There's many thing that you have to do hard There's a lot of pain that you have to come through

We are the champions, we make a better world We are the champions, we start to understand We are the champions, we go in hand in hand We are the champions, keep on fighting till the end