TEACHER TRAINING DEPARTMENT “VALAHIA” UNIVERSITY OF TÂRGOVIŞTE

FACULTY OF PSYCHOLOGY AND EDUCATIONAL SCIENCES UNIVERSITY OF BUCHAREST

INTERNATIONAL CONFERENCE

EDUCATION, QUALITY, SUSTAINABLE DEVELOPMENT
5-6TH OF JUNE 2009, TÂRGOVIŞTE

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. univ. Universitatea Jaume I.prof.prof. Finlanda .prof.prof. Eila LINDFORS. Universitatea Bucureşti prof.AGENDA CONFERINŢEI Vineri. Universitatea Bucureşti ACTIVITĂŢI . Petre Gheorghe BÂRLEA. Universitatea „Ovidius” din Constanţa 11:30 – 12:00 Pauză de cafea . Rosa Ana CLEMENTE. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi . Sorin CRISTEA. Ioan NEACŞU. univ. univ. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. dr. Universitatea Bucureşti prof. Nicolae MITROFAN. dr. dr. univ. univ. dr. univ. dr. dr. dr. Laurenţiu ŞOITU. Spania . Facultatea de Litere. Universitatea din Tampere. 5 iunie 2009 INTERVAL ORAR 9:00 – 9:30 Înregistrarea participanţilor 9:30 – 10: 00 Deschiderea conferinţei 10:00 – 11:30 Lucrări în plen Key speakers: . univ. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. de Castellon de la Plana.prof.

univ. dr. drd. Universitatea Politehnică. dr. Universitatea Jaume I. Spania.P..P. Gabriel ALBU. Calitatea în educaţie .aprecieri şi recomandări Prof. Universitatea „Valahia” din Târgovişte. Carmen ALEXANDRACHE. Ploieşti. asist. dr.D – S.. Galaţi.U. Aspecte ale realizării educaţiei ecologice în învăţământul gimnazial şi liceal . Viorica – Torii CACIUC. Bucureşti. univ. Gheorghe BUNESCU. univ. Universitatea „Dunărea De Jos”. Universitatea "Dunărea de Jos".D. univ. D. Ioan NEACŞU prof.P. D. Maria SAVU-CRISTESCU Prof. univ. Galaţi. Universitatea Petrol-Gaze. dr.P. univ. Facultateqa de Teologie. Pentru o dezvoltare durabilă – o educaţie „eficientă” sau de calitate? Asist. Educaţia şi durabilitatea relaţiilor interumane în societatea hipermodernă Asist.P. dr. univ.12:00 – 14:00 Lucrări pe secţiuni SECŢIUNEA I DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI MANAGEMENTUL CALITĂŢII Moderatori: prof. Viorica – Torii CACIUC.. de Castellon de la Plana.S. Estela BERNARD MONFERER. Laurenţiu ŞOITU lector univ. D. univ. La profesion en el aula Prof. drd. univ.P.P. Elena Sorina BĂRBOIU. drd. dr. Dimensiunea extraşcolară a educaţiei pentru dezvoltarea durabilă Asist.

P. Gabriela POHOAŢĂ. Cristina-Mariana PANĂ. univ. Roxana ENACHE. Înspre o nouă filozofie a educaţiei Lect. Ploieşti. Universitatea Petrol-Gaze.. Facultate de Psihologie şi ştiinţele Educaţiei. Liceul Bilingv “Miguel De Cervantes”. dr. Bucureşti. univ. Ploieşti Managementul timpului în educaţie Conf. Helene Maria SABO.P. dr.P.D. Universitatea „Babeş . univ. Georgeta MATEI. Universitatea Bucureşti. dr.S. Managementul calităţii în învăţământul preşcolar Lect. Consideraţii asupra învăţământului preşcolar Conf. Gabriela ISTRATE. Adina PESCARU. Managementul instituţiei de învăţământ. Bucureşti.P. conf. formare şi dezvoltare durabilă Inspector şcolar de specialitate prof.B. facultatea de Ştiinţe Umaniste. univ. Bucureşti.I. Ancuţa NEGREA. univ.. Roxana ENACHE. Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”. dr. univ. Iuliana LAMPA. Descentralizarea şi încrederea în management Profesor drd. Paradigma educaţie. D. dr. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.Lect. Universitatea Petrol-Gaze. Universitatea “Valahia” din Târgovişte. Centralizare şi descentralizare în sistemul de educaţie românesc Profesor drd. dr. Formele educaţiei în plan social Psihopedagog drd.P. dr. Târgovişte. D.M. Universitatea în schimbare – o abordare antreprenorială Conf. univ. Asociaţia de Ajutor Amurtel. Liceul de Arte “Bălaşa Doamna”.. Laura Elena CIOLAN. I.

premisă a dezvoltării durabile . Dâmboviţa. Liliana-Luminiţa TODORESCU. Universitatea „Babeş. dr. Liliana-Luminiţa TODORESCU. Permanenţa educaţiei populare ca dimensiune a educaţiei permanente As. Republica Moldova. Universitatea Politehnica. I. Universitatrea Politehnica din Timişoara. asist. Facultatea de Ştiinţa Mediului. Universitatea „Babeş. masterand Svetlana ANDRONIC. I. Silvia GOLUBIŢCHI. Managementul calităţii în învăţământul universitar tehnic Drd. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca.S.Bolyai”.dr. Iurie DONŢU.Bolyai”. univ.J. Helene Maria SABO. Nicolae SILISTRARU..univ. Dezvoltarea durabilă şi problematici de mediu Inspector de specialitate Viorica TOMESCU. lect. Ildiko Melinda VARGA.Bolyai”. Facultate de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Reciclarea deşeurilor şi educaţia enviromentală Prof. univ. Educaţia timpurie . univ. drd. univ. dr. Universitatea Politehnică din Timişoara. Bucureşti. drd. drd. Eficacitatea educaţională – dimensiune a procesului de asigurare a calităţii în Universitatea “Politehnica” din Timişoara Asist.E.S. drd. ClujNapoca. Anca Greculescu.

profesor Tatiana GHIŢĂ.P. Carmen Boldo RODA. Procesul Bologna – 10 ani de istorie. univ. univ. METODOLOGII.P. univ.. univ. O pledoarie pentru pedagogia proiectului . Universitatea din Piteşti. Metafora literară şi metafora terapeutică – o perspectivă interdisciplinară Profesor psihopedagog drd.12:00 – 14:00 SECŢIUNEA II CURRICULUM. Colegiul Naţional Constantin Cantacuzino. Valentina Elisabeta CONSTANTIN. drd. dr. dr. prof.P. D. nr. Elena DĂNESCU. Efecte asupra sistemului românesc de învăţământ superior Profesor Gabriela CATRINA. univ. univ. D. La aplicacion del programa docentia a las universidades espanolas Prep.P. univ. Academia de Studii Economice. drd.D.D. dr. dr. Rolul studentului – ca agent sau sursă de evaluare a cadrului didactic universitar Lect.. Violeta Maria CARAGEA. Universitatea Jaume I. Bucureşti. dr.82. Dan IORDĂCHESCU. Sorin CRISTEA conf. Ion Ovidiu PÂNIŞOARĂ conf. Şcoala cu clasele I-VIII. Spania.80. EVALUARE Moderatori: prof. Bucureşti. Valentin DOGARU ULIERU Prof. nr. consilier şcolar Aniţa DULMAN. Şcoala cu clasele I-VIII.

Universitatea Politehnica din Bucureşti. Universitatea Politehnica din Bucureşti. Dâmboviţa. univ. Perfecţionarea curriculumului în şcoala contemporană – premisă esenţială în obţinerea unor rezultate bune în activitatea de instruire-învăţare As.P. univ. Virgil FRUNZĂ.. drd.P. Premise pentru o examinare novatoare Prep. Oradea.P. dr.. Vasile MOLAN. Grup Şcolar “Voievodul Mircea”. Implicarea activă a studenţilor în procesul instructiv-educativ . univ. Gineta PIRON. Facultatea de Medicină şu Farmacie.S. univ.D. Ramona-Cristina PACHEF.I. Limbile străine în învăţământul superior tehnic – o paradigmă a calităţii Profesor psihopedagog Elena Raluca MATEI. dr.J. D. Dificultăţi ale examinărilor din învăţământul superior. Autoevaluarea – concept şi beneficii Inspector şcolar Mirela MIHĂESCU. Facultate de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. drd.P. D..P. univ. dr. Universitatea din Bucureşti. ş.P. asist.P.Prep.l. univ.D. Învăţarea şi predarea: de la ignoranţă la înţelegere Conf. Universitatea din Piteşti. Didactica ariei curriculare – o abordare integrată Asist. I. Universitatea Politehnica din Bucureşti. Claudia PUSTA. Daniela RAHOTĂ.. D. Pedagogia constructivistă – un mod de predare-învăţare diferit de cel tradiţional Lect. Fundamentele pedagogice ale dezvoltării teoriei şi metodologiei curriculumului. Georgiana DUMITRU. univ.P. Anca GRECULESCU. Contribuţia lui John Dewey Conf. Simona Nicoleta NIŢĂ.D. univ.P. Târgovişte. Universitatea “Ovidius” Constanţa. D.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi. Republica Moldova.. Basmul/povestea – metodă/provocare pentru educaţia culturală şi interculturală.D. De la înţelegere globală la scriere personală Referent de specialitate Veronica Ioana SIMION. Universitatea “Valahia” din Târgovişte. Serviciul Istoric al Armatei Bucureşti. Perspectiva retorică a limbajului educaţional . univ. Ştefania RUJAN. Mihai STANCIU. dr.P. dr. Conf.Prof. Curriculum interdisciplinar centrat pe competenţe pentru societatea postmodernă Conf. masterand Ina MORARI. dr. D. Nelu VICOL.P. univ. univ. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din Chişinău. Facultatea de Ştiinţe Umaniste. Lectura interactivă.

univ.. Răzvan-Alexandru CĂLIN. Eila LINDFORS conf.P. Universitatea Bucureşti.P. dr. D. Lucian CIOLAN conf. Şcoala Specială Nr. Carmen ALEXANDRACHE.D.P. Analiza spaţiului universitar românesc din perspectiva culturii antreprenoriale Profesor psihopedagog drd. univ. Universitatea din Craiova.P. Galaţi. drd..10. univ. Universitatea “Dunărea De Jos”. Raţionalitatea transversală. univ. univ. profesor psihopedagog Adina Valeria MARINACHE. Facultate de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. univ. univ.12:00 – 14:00 SECŢIUNEA III FORMARE PROFESIONALĂ ŞI PIAŢA MUNCII Moderatori: prof. Facultatea de Administraţie şi Afaceri. Mihaela BAZARCIUC. Bucureşti Formarea personalului didactic din învăţământul special.D. Ana-Maria APROTOSOAIE-IFTIMI. dr. univ. Luminiţa DRĂGHICESCU Conf. Microcercetare la nivel instituţional Prof. Cătălina BONCIU. Iaşi. Formarea competenţelor sociale şi utilitar-practice din perspectiva dezvoltării durabile Asist. Lucian CIOLAN. Universitatea de Arte “George Enescu”. univ. dr. dr. Gabriel GORGHIU lect. Universitatea Bucureşti Valoarea factorului uman amplificată prin educaţie permanentă şi formare continuă Asist. Jocul de rol ca metodă de . dr. dr. D. Cunoaşterea şi învăţarea bazate pe competenţe Asist.

univ. Competenţa de formare profesională iniţială în învăţământul superior (ciclul I) Conf. dr. Unele aspecte de participare a formatorilor în eficientizarea procesului de instruire a viitorilor specialişti medicali vocaţionali Lect.I. Republica Moldova. Mihaela NEACŞU. Univ. I. Iaşi. I.D.. Autocunoaştere şi autoevaluare – dimensiuni în autoformarea profesională Lect. Republica Moldova..Ş.E.Cuza”.P. lect. drd.Ş. Universitatea “Eftimie Murgu”. Universitatea Piteşti. drd. habilitat în pedagogie Nicolae SILISTARU. dr. Consilierea carierei didactice As. D. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Veronica ROBU.. Republica Moldova. drd. Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie Chişinău. Formarea moral-deontică . Silvia FĂT.formare a competenţelor de comunicare la viitorii profesori Conf.P. Elena SEGHEDIN. univ. Profilarea studentului cercetător . Elena RAFAILĂ. I. Universitatea “Al.. Loredana DROBOT. Reşiţa. D. univ. Universitatea Bucureşti. univ. drd. Sofia CĂPĂŢÂNĂ.. drd. I. Ileana ROTARU.P. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Stela GALEMBA.E.. dr.E. univ. Profesionalizarea pentru cariera didactică – între concepţia instrumentală şi discursul reflexive Prof. Universitatea Bucureşti. dr.P. Managementul calităţii activităţilor de practică pedagogică Doctorand Veronica ROBU.D.Ş.Ş. univ.E.dimensiune a profesionalismului educatorilor profesionişti Prof. Universitatea Agrară de Stat. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. lector superior Angela POPESCUL.

Conf. conf. univ. dr. Laura GORGHIU. ICT in Promoting Teachers Professional Training in European Projects Conf. Universitatea “Valahia” din Târgovişte. Universitatea “Valahia” din Târgovişte. univ. prof. Finland. dr. univ. . Gabriel GORGHIU. dr. University of Tampere. univ.univ. Universitatea “Valahia” din Târgovişte. conf.dr. Republica Moldova. Nelu VICOL. Iulian BREZEANU. dr. Formarea axiologică iniţială şi continuă a personalului didactic: discrepanţe şi oportunităţi. Gabriel GORGHIU.dr. univ. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din Chişinău. Eila LINDFORS. Noi cerinţe privind formarea continuă a cadrelor didactice în contexul societăţii bazate pe cunoaştere Conf.

Alina PARASCHIVA Lect. Şcoala nr. Simona Georgiana EFTIMIE. univ. univ. Grădiniţa Nr. dr. univ. Facultatea de Teologie. Definirea comportamentului prosocial – altruismul Profesor consilier Emilia CALOTĂ. univ. profesor psiholog Adriana DOMŞA. Universitatea Bucureşti. Experienţe educative în prevenirea şi limitarea comportamentului agresiv . Mariana Viorica CÂNPENESCU. profesor drd. 168. dr. dr. Bucureşti. Educaţia de acasă a preşcolarilor – realitate şi perspectivă As. Complexul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulţi “Bălteni”. drd. drd. 195. dr. univ. Nicolae MITROFAN prof. Ploieşti. Motivaţia învăţării şcolare în contextul reformei educaţionale Psiholog Rodica CURELEA. Universitatea Petrol-Gaze. univ. Violenţa asupra copilului – cauză a insuccesului şcolar Prof. Rosa Ana CLEMENTE ESTEBAN lect. Bucureşti. Alina ANGHEL. Cătălina BONCIU. Universitatea „Valahia” din Târgovişte. Facultatea de Administraţie şi Afaceri. Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa.12:00 – 14:00 SECŢIUNEA IV PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI Moderatori: prof. Reflecţii asupra strategiilor utilizate în procesul consilierii şcolare Psiholog Alina Elena BUTARIU.

Elena Ramona RICHIŢEANU-NĂSTASE. Ploieşti. D. microstudiu experimental Lect. univ. Adela MĂGĂŢ CÎNDEA. Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”. Ana Voichiţa TEBEANU. profesor psihopedagog Adina Valeria MARINACHE. Motivaţia învăţării şcolare – artă ce ţine de harul didactic al educatorului Lect.D.10. D. Târgovişte. Iaşi. Bucureşti. abordare critică. Caracteristici ale jocului şi învăţării la elevii cu cerinţe educative speciale (C. Luminiţa RADU. univ. drd. drd.. Universitatea Politehnică Bucureşti.U.T.P. Univ. Motivaţia şi performanţa academică – perspectiva limbilor străine As. dr. Univ.P. Şcoala “Matei Basarab”.S. Serviciul de Consiliere şi Orientare profesională. Mihaela BAZARCIUC. Dorina IUŞCA. Terapia Snoezelen – alternativă de îmbunătăţire a calităţii vieţii copiilor cu deficienţe mintale severe Profesor psihopedagog drd.Profesor psiholog Mihaela FLORESCU. Liceul Teoretic “Petru Cercel”. Maslow. Şcoala pentru Deficienţi de Vedere. Universitatea de Artă “George Enescu”. Analiza ierarhiei trebuinţelor studenţilor din prisma piramidei lui A.P. Psiholog clinician George-Florian MACARIE. – S. Universitatea Petrol-Gaze. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.D. Universitatea de Vest din Timişoara.E. Bucureşti. Educaţia incluzivă – între deziderat şi realitate Lect. Alina MĂRGĂRIŢOIU. Organizarea şi structurarea spaţiului la elevii cu cecitate. Şcoala Specială Nr. Univ. Profesor psihopedagog drd.Popa”. Învăţământul muzical – factor al stabilităţii stimei de sine As.. drd. Claudia Veronica MARINACHE.S. Academia de Studii Economice din Bucureşti.) Lect. Iaşi.P. Rolul profesorului din perspectiva paradigmelor educaţionale . univ.

D. Şcoala Specială Valea Mare.P. Creativitatea şi învăţarea creativă.P. Cristina TĂBĂCARU (DUMITRU).U.. Ioana STĂNCESCU. univ. D. dr. Argeş. univ.. Universitatea “Valahia” din Târgovişte. drd.. D. drd.S. D.P.D.P.P.P.D.D. Universitatea “Valahia” din Târgovişte.P. dr. componente esenţiale ale unui învăţământ modern Prof. Universitatea “Valahia” din Târgovişte. Ştefania ZLATE. – S.. Comunicarea non-verbală la elevii deficienţi sever As.P. Universitatea Politehnică Bucureşti Autoreprezentarea psihosocială la studenţii politehnişti de anul I Prof. univ.Prep. Învăţarea creativă 14:00 – 15:30 Pauză de masă 16:00 – 19:00 Program turistic 20:00 Cina festivă . Ştefania ZLATE. Rolul metacogniţiei în învăţarea academică Profesor psihopedagog drd. univ. D. Ana Voichiţa TEBEANU.

univ. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Ana-Maria CAZAN. Maria SAVU-CRISTESCU Asist. Universitatea Transilvania din Braşov. prof. Colegiul Naţional de . Marius BAZGAN. Braşov. Laurenţiu ŞOITU lector univ. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. univ. Ala MANOLACHE. Stela GALEMBA. 6 iunie 2009 INTERVAL ORAR 9:00 – 11:00 ACTIVITĂŢI Lucrări pe secţiuni SECŢIUNEA I: DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI MANAGEMENTUL CALITĂŢII SECŢIUNEA II: CURRICULUM. EVALUARE SECŢIUNEA III: FORMARE PROFESIONALĂ ŞI PIAŢA MUNCII Moderatori: prof. Formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul primar – realităţi şi perspective Prof. institutor masterand CIOBANU Simona. Ioan NEACŞU prof. Evaluarea culturii organizaţionale din mediul universitar Prep.Sâmbătă. dr. Adaptarea şcolară şi performanţele academice Institutor masterand Ilonka HAMMAS (TUDOR). univ. Svetlana LUNGU. Universitatea Transilvania din Braşov. METODOLOGII. Universitatea Transilvania. dr. institutor masterand Ioana-Antoaneta ARMĂŞELU. univ. dr. prof. institutor masterand Corina-Aurica TIU.

masterand Daniela Iordache (Mihăilă). Doina USACI. masterand Adela MARIN. Svetlana LUNGU. Republica Moldova. Universitatea Transilvania din Braşov. Universitatea Transilvania din Braşov. masterand Mihaela Constantin. Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie Chişinău. Specializarea adulţilor – un indicator al expectanţelor privind softul educaţional . univ. Stela GALEMBA. Republica Moldova. prof. masterand Aida FRANGULEA PASTOR. prof. Autoevaluarea – o treaptă spre progres Conf. Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie Chişinău. masterand Cătălin FRANGULEA PASTOR. dr. Republica Moldova. Evaluarea în cadrul disciplinelor terapeutice Prof. masterand Simona Elena Tomozii.Medicină şi Farmacie Chişinău. Ala MANOLACHE. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Svetlana LUNGU. masterand Lidia Ganea Şerban. masterand Rodica PANIK. Beneficiile capitalului social în promovarea formării continue a adulţilor Prep. Evaluarea activităţii colegiului prin prisma managementului calităţii Prof.

Universitatea Transilvania din Braşov. univ. dr. Aureliana-Loredana PETRE. Stimularea diferenţierii cromatice – premisă pentru cultivarea memoriei vizuale . Ramona HENTER. univ. Braşov. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. dr. dr. Împreună pentru copiii noştri – dificultăţile percepute de părinţi în educaţia copiilor preşcolari Prep. Doina USACI. prep. prep. Universitatea Transilvania din Braşov. Daniela PORUMBU.univ. dr. univ. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Universitatea Transilvania din Braşov. univ. Elena-Simona INDREICA. univ. masterand Ecaterina Maria UNIANU. Elena – Simona INDREICA. Nicolae Mitrofan lect. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. univ.9:00 – 11:00 SECŢIUNEA IV PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI Moderatori: prof. prep. univ. Criza de originalitate şi atitudinea faţă de şcoală la copiii Emo Prep. “Împreună pentru copiii noştri” – program de formare adresat părinţilor de copii preşcolari Lect. drd. as. univ. Alina Paraschiva As. Dinamica eului în adolescenţă – un posibil model explicativ Lect. conf. masterand Ana-Maria CAZAN. Iolanda BELDIANU. Luminiţa Drăghicescu lect. as. Universitatea Transilvania din Braşov. masterand Camelia Truţa. Dr. drd. Daniela NECŞOI.dr. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Universitatea Transilvania. univ.

Universitatea Transilvania din Braşov.13:00 13:00 – 14:30 Dezbateri în plen. masterand Doina Daniela TĂNASE (MOLDOVEANU). masterand Octavia CHIRILUŞ (URSU).Masterand Mădălina Florina URSU. Impactul organizării câmpului perceptiv asupra eficacităţii activităţii didactice 11:30 – 12:30 12:30 . concluzii Închiderea oficială a conferinţei Masa de prânz . Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful