You are on page 1of 1

K ATOLSK AK ADEMI

TEOLOGI

FILOSOFI

KULTUR

SAMFUNN

Karl Johan Skeidsvoll
Karl Johan Skeidsvoll
• FILOSOFI • KULTUR • SAMFUNN Karl Johan Skeidsvoll Lørdag 12. mai kl. 11.00–15.00 Klassisk filolog
• FILOSOFI • KULTUR • SAMFUNN Karl Johan Skeidsvoll Lørdag 12. mai kl. 11.00–15.00 Klassisk filolog
• FILOSOFI • KULTUR • SAMFUNN Karl Johan Skeidsvoll Lørdag 12. mai kl. 11.00–15.00 Klassisk filolog

Lørdag 12. mai kl. 11.00–15.00

Karl Johan Skeidsvoll Lørdag 12. mai kl. 11.00–15.00 Klassisk filolog og doktorgradstudent Karl Johan

Klassisk filolog og doktorgradstudent Karl Johan Skeidsvoll:

«De kappadokiske fedre i fremveksten av en kristen kultur.»

Skeidsvoll er klassisk lolog (gresk) og holder på med en doktorgradsavhandling om den hellige Gregorios av Nazianz.

Han tilhører St. Olav katolske menighet i Oslo.

Sted: Menighetssalen ved Akersveien 5, Oslo Påmelding på grunn av enkel servering:

akademi@katolsk.no

ALLE

ER

VELKOMMEN!