"UFOs .sighted :in Indorne's.iac ildeir!ltical' ~!lit;h Uhose sTght-ed:in ·Q,I!hN. ;QL:mtln:es_ :aife C Sometl'!

"8s l:~ey pose: a.pr{lolem :fm cur Air !i]'e:fe:t1,ceat1,diornce We,'were lobliged! tiD 'open
fine'
8H

them_

Ail'MarshalJ N'tJr:jarJin .Roe~m:ih, Commander-in<Chief .of' Ihe 'inciQne&ian Air /howe (1go6~19.69~,ih let1eroo YusnKe J. Maf,s;umom; fJaI;ed .May 5, 1961.
:REJistiw,snp"EnBmbaital~te.h.BlIf!Rp 'iJFO ltu ti!ifjsdli~Bita[ ~[un Oti!!' .-e!'!3imB s"'ming~ JIl,S ,r.plJn l'E",at .se;mpat<J:ilemWi '",,!sh 'bu:i,s!r1J 5eptemllEif
'j 964.O\ai'.Bm

butLl\ eUFO :5s:i:sh

~1II diu'nha!,mBSa ~in:i·l:a·r,ang;a!n'.B,P<t ..•J:. Sails~U:IlI, U.FO'~.n!8!h :l""ll:uh mll1isii lain,g!lla'I'1'8~,,;arnp8!' .a l\li.lei.p""'14Ilt.8nan.

I?;"NBt diS.ufai;<s¥,a!

men.gglRn,gg:UlDwik<rSL

,adaJr.

24

SEP 1964', NHll'IjpB.!!:d"",nilj.a.n, ni:a(ta't~I~,n;j:a'ngl [Iikaba.tam

Mu n,bil,l·diiY<I,a,e<sh sEjIl:iti:a.s" Stltaoo'Y'B, ~Mal"ingl <1,,,,,,, il3J.an,glalan" 'iJF'[l.;UFO itt.! :t.aih!ah
'iJ.d!ar"'·ki.tilJ. :s;mu.tJj hc(~8;rlla YS1nlfjs,iuh; N .. lah selatan
SlIfs:llSJy.a,

q'.. n~!8:11Jma-iam

satu dm, UFO itu, jug""

,pEl".:!'! :rnEnd\arslbdi, ,et.

"·Saly.a: ,$;~calri3ipf;i ~a;dii merJaIftilh mi r::J at ~er,fJa:dla.p 'Q1eiail~gejall.a[ B 8I'i1dia:-tie!nd1a[ f~irba!m!Q] yal'il:Q1 ,A!flleh kare,n.13Jti9laJ m~eOlmaiI'OIis:sm: peitami3J. sjfatl'11a, yang! te;r!Js meJne;rfuJ'3;!ile iJ'L!I1l!, s'ifa,1rilyal yaf1llQl m~'I,i piitl :se,!tJflJh dLll,nia; cd!a'rnke,t:i!£il8:, kare n,aria' tidak da,pait d'iteif1lir1Q1!>;a:1'iI .3fIIL!lnJhny8i.s ebagaJi Iglel,airOl'b'i<liS,i3i_ 'S:lliya, ~iraMite;r1lril;glail'il'-kejtera:n'Qjanlwairr !:mmi b'a!gi ge'¥ala ilCli l:idlak mllstaihi'! sa:mai.:selkaJli_ Me;s~i:pul:1!ilmLll'·pel'ilgetahw.arl'il te'lah·rnen.t.8ipa:i. ~kema:jl1la;1'iI yarnl.g beJarti ,diimasOli yarilg[ Jailw, '[f1a1mLJlnpe!I'iI'9Ie:ta,bi;la:n kitals~ka:KaITgi tel'ilt;~f1lgl aTam .se'mestilJ masi'nsan;91at t:erbatas_'l" .
j

Kala Sambr:.rmn tr; H. Djuanda (19 H-'HHi3),Men/,eriRet:fa:nrl:iJ ,R'epubJik Indonesia; ~erua' De~n ,Penerbrmgan, unhJk buku "Menyillyfi'ap Hahawa Piring IfN;ballg; karya J. Salatu,r1r reriJai1'fJf/'a,j ,29 Desember 1959:
.' • • L

"'Saimpai g,e.kar1lll'illg sa:Y,i3J ma.si'h hafl1lS me,hemukaro! wai4u 'lmtuk me,mpeJaja'ri m1lsa],a!~ .piri~~ lerb1jnQl, sahe'!u mS·lliYa:dlalpat me!ng"eITiU!;;aJ~:3!n '$;e's'tJatu~e'f],jl<lipat ~'?il'lt;alm'g mas~lalh yan;g kOintr®ye,rs'al itu. 1'u·ga.s4'E!,gais; s.aya: y.a'rilg :1~biflf.iledLj.l'li1liWj:a:n memarng ~egj~f![j bainYi3Jk sehil'il~liQI:3i $.aiY.1lil'ilg:seKaJi iti.(jf13Jk me,n:~rijinkalrTI Sa,¥13J'~!'IbLik me,mper,hatiikairil ~e.~dla}-b8ilThda: dlarJ I,a;ngititu die'l'iIg'1lr'! :s:eksalmsl, Ap.1li )181'1191 sa,¥a J!ieta:hui M,hUirng pe;I'iIY1llk:ii:an~penY'aJRsi,a:n p'i~I'iI~!;Itefba~'g dii !I'r'!<dio;rl,es;i:a: iI1Ya:l.aih dairi sWJa,t-sJ!lJat'''mba:~ h,a yanliQ! kadlall'illgr-!«ad'aJ:l.g memuatny.a, dan :!,a:mal be'[se!l:ar'l;g satY,a pe:.r.ri!.ah me 1'1eimmal s,ellLj'a;~ Ir.a:di.Q-glfam s;ir'!gkat teifltarilgpi.rim;g terba:r:I91 yat'l91 be.~llisail da~' s,a~l~ihsatlLll p8rlQlka1i.a'm ar'!8!l<alq:FiI ud'aMll ~it8i_'" ,.' .'

iJca:~ :Q.e..2Q06.q. .. saar mral'UOS!iai m1lis1ih b:ng)g.Rendapat J Smarun di ..i3Iry.crOme.~1!\.'jebuaf:l~VoI'anGalO denfji1'fI'maja/..iJ:girnelnd'a:ki:.:.mal'1g masanyaka1'a'1JI me rJ9jl fljak Jas 8' lni.ld set:urit'yi~'Ul~!'elJe:rrt we have! ~.a.f wh ethe:r w~.3J.J'e:ka mllll~. ' . .ta:m¥B (AN'iSKASA NO_8 MEl . . (Februi1'ri 1(98) ."stiudiy of UFO~"'I@a ne.. hei'ght 'o~ P.I'ej~nB!i tiiril!Qi9li d( lll.aja beJj'. DulL] kit a :tiIal\1ya .c1h.ucia'hpLJ'm'ah i' .al p'i' @I~aiiliLJ. Karl'inai::Jeksono." ..ilJ .d~ffi'endle..aJp:~n9f1ll1im·aJ a11:am hiasia_ At:a.sti n !:h'e sp.faig!eiiii'il :hislo'rY~" .sair. be.iJ:!tIa'f1. .and Indonesian Parliament Member: 'lJFOadlala'h ff1lis.e.Iii.gan dLlrilia :it:8J katll .eka banrtiaa di' si ni saat marl IiJ sia s. 'befi'1'iI6e.of S .rJaJa:m .Rantal' ANTl.spedacular Uf(li . .iMii perkembar:l.an' me.'~i withpe Fhaps the.Afr Commod(lJie J_ SaJatWl'i l\la..raflbaf..lie':st . kitaaJ!'<.e.o!l'!aQ\aii'r:!islt[Malaysial. ..upan ka:[a~ pUI'1 ada .adio __ sedikiit s.rospa:oe.g.ce's.''fih.m deif.gkiri .filgl.3icl:idaJk~kat:l ~eran.. GoJLlI!l}bLlI'S or rlidMBsia.ire:al lin .u a 'peir.l'it oe!ritemu idl'llalmS afidl ftrmz Ma:gni~ $J~:sen(ls SJ_c:ia1amMla.IIJ':1.l8'ser.sfty' for t}lfe .eliia·teihah me..eikS81j :1lJ slre.res idierrt ..nQi r. iii 's.!<iernudi ai'1l!1daJr.(Ii prepar~ far th e. Jadj bagl s.Krosmo$ri.t .:oelaliJ-lamba:bJ maju: dran tamba:h luas.l'tali: IB~!sa>s1li~a me:r.a.iia:r Bumi.an be~hlJb~).I<JL!JJ%gii3n . UFOs pel}et!f.liliqiafat dii ~LHTli.o:nfi:&r:J~O!.gl me.k~(mtliJ:lgkinaFI d.ncili·31:l _"'.:of WIilf. . '1ru1ISir:JU!r:wt saya. .ary.al!"lh~aifc:.smoJngl. "Selelaih mempe'I'1l:jari!.u bisa jad:i mer.)o. .yq. .liIio'r.d'aipa.tionafA:e. .arpe!~acl:.ve.a. GounGI]' .'.Carn ~Ma..say.d:i d!OI~atarcJ.QiHlurLllIl'Jiil 'L!ll'Iu!lIk hadTr: lPe. saat'itu 'i<ie'lln8·fl.an Angkasa.d .e. dil.elomba.IwJf..r:! ki~.Il!1a:r biasi3L Sepertj ya:ng rrie:f. . arqdl .o.il'lg:.eac!h ttime wEJ:rEl!Neji(F~me.~..kar:r Kamis 1·()' Januati .akal'l beradla {i'i sini. k:!emwdfiian kita meiPl'gI~hascij IaJL:Jb'liFl. astronpm dan .atrifJisa.a~eq:g'~I. he a1.d:i:a!irOO.SLll kaBnCl"s (.a~ 'Se!karalm.ayang.. tlble J.t.aU'I"I:iaL ilairil seperti ~it8! berhlJtmt1tgatli dleFil~an bat:lgls1l1 l2Iirl_'" .mo's.ir:l'eidieI'lI in :imdiCir:le's!i'1li'oCtc!J!ned WRet:i dmirng libe. saya belFkeSlimpulafi batbwCl! ~e~bi:ld:L:Ipafl iih:t ser::J'dlri be.3!ban yang ileoih ma~~ (['ari pad'al ki~a_ Da.h '2QOOc TAHUM Jq :sa. ''f:h.te£lia weJI.J8iVa!fa!r lWO: we. !ire. .diaf'! WiilJR'lu i~aS:aPl.a . !-iiiiaJ tidla" .ta. kaila:u Allain meif. 'rLr1l!rl'Q . ~ehid. :iFfespedi.

/Glmuag.a. .1i1sfronam Ob.sab dan Mas-alan di Sfi'kilarE7l . .1in be.plaJ.knya Se:p~rliapa~" ujarnya. "SaYSI b~fplW1r.ikell in.k.ap le. harws diexplo(e_se.ad Mere.h1u.i1s .JEtiJk firs.a:da. aiJaiknyal melr:Jempafj'pms'iterbesar dam oamyak m8imgun:~Ii:l:flt9J kprutrcQversi pe'rd:apa't.st .aitkan del'TI.Ja) ba:QIi b.aJ In'teUjrgrem€!~t . Direfdur Obsef1!MlliOlium Boscfia (.l:iI"W.i limbu:1 a:1l1rj:be:ra.bu. UJ lahu.ri!!{) Jain yang' De.aenfu..L~mba.rm'ma.Ii L.katronika .aJ . pefi\erbang pesawat . ~Efl.ar rulis'a.9Iaj E1iJ {ExfJa lef:resl'Fj.anh3:ra 'Ih d m. yang) mWI'l'gI!-.sG~a.er.Menr:.mbang.a:l1\e Haw.enario.gai "pe~a:taip J1l1ng~" dJ ObSBrwllt:miLllrn.'" Srpyadi SiJiElgar.peng.dii:ar. ya:mglk~betl!iIam be~e{ja 's~ha.kebetada.anl.r!]'91 ~[a'ta:t'lg parJ!al kami.fJempufffll AM.e.duJ "K./{. I~a}ani'.g8Jm perrita.JQg.m'j!Jma.rmam(:aal .anr.. .riItLik meirilliiljsar1.jikac ada kas'L1'S UFO.linan.rd:a:s s~j~in m~u$:j~. .t .. dan bai1yaknyabintarrff di /angit. . daJam·sebflaJ'hemail ke milk.JjfR..Koran Tem.k hr.M' .tiJ'9~'Maisala:~ pi.Liarbe~int:Efljje!FJ tiJmggi yam!!]l d'atamj:3:r'gi(f.servalotium :Bos.i1Iya:an ya. ~~'.200~: .f..ah .\qnGera dengan .~ -1979 (ba}aman 34<15).oiirg.MLiflgkirn .angsa kit:a.Lemba:l1\g.gla~riIeksistE!!l1:gi malhJI~kamgkaistlJ I.po yang dimw!it fangye/ 11 Juli .200'7. . yai'Jlg be!jrJ.No. (ataVJ mailalh bencar.l.1lJrilgl'lyal :hal illl beihliln diJakwkan.a' Dr. BETA-UFO pada tan:flgal 31 AgU\$f.lis~:ik ~'ikernalseba'.tlIn}'ia dJ majaJahMif.Menurul-Mut!i'.jr ieJbailCl91 yairlQi d:r!\.eir!lOC}Uflt'E::r'ediand! sh Quid! act ftr. SaY."~"die 'u./Kem. H Mo..Haf'itw sah-salh saJll-" No~n"VeoJGf"Samrp9'a.Fimli.daJ)mj firii. d!aril tid!alk membumi.S. . memiJi:ki pe:llcl al'1'91 ill r.makslmal mi:Jmgkiri!" TN! AU yang bertlll'Q!as mengtaw.J e:s:i.

pi.Yi:ll s.iior.SU.uJ~Ajfef.m~I'iI'taral ini laipOFan~11.. 5·0i ta:hl'ltlr'l kemu.rJahwa~!LJ _ Ent.M_. .tuk menyelalmatkai':! 8L:Jml yiiI.swe!1I s aja hal'U. ...a yanlin partaryal'p:aaal 't'ilmV~ar.Ve_AtaL:!l~a:ti "it/illi G9!ndjir'iy:.s-eica:raf1ilmi.. me.mgkan "Saa!1illil iPilar!'let !EJil]mlsm:laf:r dii:ke.lefr UFO-HfO~ Dalrl se'5irajl.flmat UFO. K8peta Ob'seJ'Vamiium Bossr.lpw B._???"rJi :bJbamilikn!lil. dJla¥.ndai-berrd\Qi.: m.m mana Me:te. Agalk S!W::hil:h-' me!rIljawaib p~rt:amY<3!arr :3 "l'peI1iFii1i~!afi .1'_ N:g:gaIR.r mimp:i ata:l:J s e.[il' ·dilo.en.'1'iI I(O!i\ii'TI ni.ar<.y.JanuaJ'i?:OQ~ AWTV..R~:simpIJTa)f].Ka_ .at:a.a.d!ian teriJu kli Selbell crrnnya i.t ansik at1llLJ1 betlr..' "Sr.a:lcli~lJ .~ndung" DaJam f.dial'! membi.r:rs yaFJl~ wi3!ji!b ~ita teJit[ s ebeil'ili3JriI'1(2I_'''' DfI.-.rJah ter:rtq:tli£j k\e~e ra:dl8i1liK! caliie..puril{I'Q.l.g' ~adan:g!-kapia'r!l.31\:1.g! saya UFO' aGralah . pelli sliwa.ar:1.kepar.d!al-b8lt:rrdi21 yarTI1Sil.ny:i !.jJ.rii. .ang siIJdah ~erbuktL Jar:r.asal)ljlt3!' d!ilarr1L:itk:::mde:ci:g.kar. Pen uJfs'dalr ~enI/.6al'1<.h per1g)Lrmjpi'l'g!:pbs.anm~ra:Q!Llkan.erakaf'ira. .sfiY<l!ras a mu r:r. " " .k"an UFO_ DLII [ill:memang dlraitiJas!ialoiairn oiler:r INASA ~a.rDl:!lkt'f aua:.r. ' .6'Lidl1l'tp:a:ndlar:rgi:1mu.ke!G!ar be._" ' .ltu y./aialr:l t1e:1'irtaifrg U:fO)_.a.rg'pa'li~QI s'ering d:ilalny.e. "Hlanlpilf semuOIast'roril'o<titlJ me:rily!ak$i.dr.r:lah satlJ peltar:ryaari ¥. mafJlJsi.rikal1'l_ Tapi' 9'e.t~k te'flihait abu !21k teraba darT s ebOlig.!.8.r .sitronpmi Instilut Je. 1 yans meweka s embw.ah ~apal'1 GiL:l :h.se~ar.ta.alJh 'ir::ria!pa Y.Kamis j'O' Janu.a.:i :h ar:rYi3!ril1lJs. Ro.e'fe!_.yang .¥O()'ft .-aikal)l.6'Cflt3! a.::it)L!~etmas!u!\.t. ·aloJiba.arr pefl:al'l.eke..1'01'hJQs.i blijrHln1i1Ji dle:~gair'l maJ.an .r·eIJh3J.Qlf.di eoata"Mata.u]isarinya be!]:uri.IpOf:a'r'l m1l!sih me:~ag.JiJniJu..ari {)ile.llI.r.a~it\.u~ain_ Tap.~MritaRantajri dilayangkafr .s.ati3i~al'l balon cuaea.OIrflg· diJ:a. alp:a I.fe~r:rome~r!la' sai.~j.a&.j:mrkan ~~tuii\ei!:ialfJY.iital n atllJ ~isa! me'(1.r.agi ' jikal yar:1!l mell']afi.abu kan :han.cara"ilmi'ah_'" T~ufiqHidaf.afnya_ Tap1' ba.It meriimbl] Ikan . se.aJIi..fltrii.krrti. diar.g mema~~ dlurlu.a1 d\a.k dT Mmpat Taj I'il .lil'ilib[pe'F91i'!C.rrFrry."Se. Fi:my .y:al Q9!11I1i saJlin3f mem~"J_rika!'lOl'rgQ me r'r das:a.Simatup:ahg\ d'p~.ani.uatll] tm'~j\ d:efir11ti..RankJr ANT'V.'fi3Jp:i illlU bi:aIG:ar'l.::rf:ttanm~rEl ~i3f ~afii'J melfl.'t:aihuse'.tBOI8.rlo.tl1F1f1irHJ.~f.)lq.e.K. UFO :ltt:! ald.t:rgl j(e.emLlkan .ar.jll::i.a:h~ Sii3!ya' ~ati:JJkarr G.ga:r.sLlatu 'h:af~le.s.~amjs 10.1lJ_"" .t ke.Flasi_.a pe'mjllfL:l semes4:a me1fe. T~p~ .r1Iyalkita! kalaikam musta:hil te~fil'il.a:t:1as'18.ang SemCl1lJ If.sl:ll<.

a ..ri1"1. s:~·pe'rtiidt:J:9'1:ia:B: jaJii:ilh!:'ly1Ji meleor di Bb)r'ie'. pe. DjameiudrJin.l:lasiswa .tLliliagi dLid!e'katpel'il91e!mranrrii'l'lya~ :lepaqlOliriitai.3. U FOitLi. dal'il fut·Q. S S~lriq Atismunaf.a:r.an dati betbagai media.:·a!h ayat y.1l1~aikat u mu mril')I'i3J'i~~k member.ri_. pengums pUf{atA.Eest !$Iudie. ami farhglS')1lJ:ilQi m9jrl'YE1Hd'i.al'l.arngl .s:e!kd1Ji!mya filIal kt:llii.ali.\.ti! ktii:lmiaQ _ S L:lmoe.i katci! l~par:aril t 'res mi ke L8iPai"11I1 d'ar:! be:rita:r1y..~ Jum'aHs /.at1l'g ..]!s.ifU.0ldober2Ql)9 rT r.ES).~i' k ~~beiFlair:air1[!ya.rJj Kompasoom JIlIN.at ·16.i.(LAJJAN) di~ump~ik.kair.t:mQf?ftr.bergi1lirl'tIJtJl:g 's'ibu":aisii -yOlI"lJh'lmemlJr1Fgkiin!i. mi3!sy. .ndonesia) dimal'tsgota lfllrJon·esian SOGie~f(or/i1irJilJe .ma.en!1an dmVMtatiftsa l\iasiooa{.Jporcail'l :ilQa'l betild:i3J-betll. :l)alam .~.filiika.itt:J.dal1l.rsi!%aIIJ ilmia:h dear'll 'Ieimah 'Li!'iJtLi -d!!]a.al'l :s'e.nb.h.:a:kliJlfili· getaktm .at~an At1tarik.amya di biLld miM·cnya_ .f .Asfmr.PAN)1 d dimuat.adal l..iikvis'Wail s~peil1~ y.ik.1:q:ar~.fiIig.rrI01rleir1:angjkap 'S8.' 'Se'l~ama ini" j.·Per!'T.r:rrJepentJm (AJI) pade I:ahun '1994.s (tSM.s~ fJmu Roliiik I.tallJp8n baHt bnk.i.i3J aimlyal ber·e.dar di mejd:ia_ h 1 3' Adi Sadewo SaiaturI.i:lam_ Daiam ~e{a:diiia'!'iJ~keJadia:ns:eperti .mafilg sulit Idi~en:a. .Se.rJM pen:diri AJ:ians.ika: .il'l'l_'" ~:.s1lJmpai!l..fWnS'iUi uteme .seoaiD dii !I'l'l'd!bilesjra: s 8il'ildii~pem a:hctetFflIlto .mi'sal.: t "Qatal-dlata: yat::l91dii.is u.hi3!p1liP~ 1'iI' be.. blJatan maril:ai.s'a Ne.Jsii3J. SatlD diaias:'B.pmi4Jmtro. tembag!e P~ne:rb.ampOIikan b~mdaJ--ber:!ld!al seperti itu me. me.sioMai (lA. .!'!ilamaJ d ini. dii3J[Jlap:at Icerdleteksi atai1JJ'1'idiaik.sa d:ikatakal'il ~eifil't!mel'1i"aJ·.Kep.ang.·itu Irailw dlijadiik1l!r'! c9IJer bUkH !<La:ryai:~_ :a:laltul'il {pimpina!f'i LAPAN).d:i!<L'l..'9 terjadi 5.aJa tembaga Pe!l1eJ:"b.fljomenf.i3..a'l!Je.lamlll i'lli:i mg:Ii"!lgierl'1a'iaTieil'ilDak be._~ Thomes.Caf3l ta~5n~(i'I'giai:3) 1ailam bEhnl'l.~Hal.si.fknyai k ou se:caraJ IiJmpim bi.3.lPS (Aspsfa. S!JIJawe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful