Votează Oprea!

Dumitru Oprea (PD-L) Realizarea unei campanii în care politicianului să-i fie asociată competenţa atragerii fondurilor europene şi cea de manager profesionist. Se urmăreşte câştigarea primăriei municipiului Iaşi de către candidat

Echert Iulian XII F

Curriculum Vitae

Curriculum vitae Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume Adresa(e) Telefon(-oane) Fax(uri) Site Nationalitate Data naşterii Sex

OPREA I. DUMITRU
Birou senatorial: Bd. Carol, România Birou Universitate: Bd. Carol , Iaşi, România Birou senatorial:0332-102005 Birou universitate:0232-201415 Birou senatorial:0332-102005 Birou universitate:0232-217000 www.dumitruoprea.ro, http://blog.dumitruoprea.ro Română 10 octombrie 1952 Masculin

Experienţa profesională
Perioada Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsabilităţi Perioada Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsabilităţi Decembrie 2008 -prezent Senator în Parlamentul României Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii Decembrie 2007 - Decembrie 2008 Deputat al Parlamentului European Comisia Cultură şi Educaţie Comisia Bugete

7 (FP5.Ianuarie 2008 Rector al Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi Management instituţional al universităţii. organizare cursuri pe bază de certificate în cadrul Şcolii Postuniversitare ELITEC 1997-2006 Expert Evaluator Evaluare proiecte de cercetare. Perioada Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsabilităţi Perioada Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsabilităţi Perioada Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsabilităţi Perioada Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsab. control şi evaluare. coordonare.prezent Director Departament de Educaţie Economică Permanentă. Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior 1997 . FP7) 1998 . ordonator de credite.2000 Decan al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.prezent Profesor universitar. Catedra de Informatică Economică. Standards Committee. coordonare activităţi. Perioada Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsab. Perioada Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsabilităţi Perioada Funcţia sau postul ocupat . Activităţi de cercetare specifice pentru IMM-uri. planuri de învăţământ. Ştiinţa în Societate. reprezentant în Consiliul Naţional al Rectorilor. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi. FP6. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi. coordonare activităţi. Project Management Institute. elaborare strategii şi planuri de dezvoltare la nivelul facultăţii.US Fulbright Commission Selecţia bursierilor în cadrul programului Fulbright de schimburi educaţionale şi culturale între SUA şi România 1999-prezent Expert Evaluator al Comisiei Europene Evaluare proiecte pe componentele Tehnologiile Societăţii Informaţionale. Romanian . Regiunile Cunoaşterii. elaborare strategii şi planuri de dezvoltare. participarea la implementarea reformelor educaţionale Iunie . elaborare strategii şi planuri de dezvoltare la nivelul Universităţii.Octombrie 2006 Subject Matter Expert. USA Expert pentru revizuirea formei finale a Project Manager Competency Development Framework 2005-prezent Membru al Comisiei Naţionale pentru bursele Fulbright. participarea la implementarea reformelor educaţionale 1994 . 6. reprezentarea universităţii în reţelele europene şi internaţionale. Cercetarea la frontieră în cadrul Programelor Cadru 5. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Consiliul Naţional de Finanţare a Învăţământului Superior. Conducere. control şi evaluare.prezent Conducător de doctorat. Coordonare şi îndrumare a studenţilor înscrişi la doctorat în domeniul Informatică Economică 1996 . Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi. Management instituţional al facultăţii.Perioada Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsabilităţi Ianuarie 2000 . Perioada Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsab. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi.

Managementul evenimentelor. implementare. doctorat Elaborare planuri de învăţământ şi programe analitice. participări la conferinţe. management proiecte de cercetare finanţate pe bază de contracte cu mediul de afaceri. congrese şi simpozioane naţionale şi internaţionale Activităţi de coordonare lucrări de licenţă. consultanţă de afaceri. organizare cursuri de instruire 1991-1994 Conferenţiar universitar. participări la conferinţe.Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi didactice: Managementul proiectelor. Uniunea Europeană. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi Activităţi didactice: Analiza şi proiectarea sistemelor informaţionale. Sisteme informaţionale contabile. congrese şi simpozioane naţionale şi internaţionale Coordonare lucrări de licenţă şi disertaţie. Limbaje de programare şi baze de date Activităţi de cercetare: concepere. lucrări practice. Activităţi didactice: Analiza şi proiectarea sistemelor informaţionale. implementare. implementare. Participări în comisii de licenţă. cărţi 1990-1991 Lector universitar. Limbaje de programare şi baze de date. elaborarea de lucrări şi articole ştiinţifice. disertaţie. de UE. doctorat Elaborare planuri de învăţământ şi programe analitice. Introducere în informatică economică. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi Activităţi didactice: Introducere în informatica economică. Analiza şi proiectarea sistemelor informaţionale. management proiecte de cercetare finanţate pe bază de contracte cu mediul de afaceri. congrese şi simpozioane Participare la elaborarea planurilor de învăţământ şi programelor analitice. elaborarea de lucrări şi articole ştiinţifice. lucrări practice. Conducere. management proiecte de cercetare finanţate pe bază de contract cu mediul de afaceri. Contabilitate în cadrul studiilor universitare Activităţi de cercetare: concepere. cărţi 1979-1990 Asistent universitar. Protecţia sistemelor informaţionale în cadrul studiilor universitare şi postuniversitare Activităţi de cercetare: concepere. implementare. lucrări practice. Guvernul României. coordonare. Sisteme informaţionale contabile. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi. Sisteme informaţionale pentru afaceri. Dezvoltare suporturi de curs. Fundaţia Internaţională de Management (FIMAN). elaborarea de lucrări şi articole ştiinţifice. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi.prezent Director executiv al Centrului Româno-American de Dezvoltare a Întreprinderilor Private Iaşi. Participări în comisii de licenţă Elaborare planuri de învăţământ şi programe analitice. Protecţia sistemelor informaţionale Activităţi de cercetare: concepere. implementare. Sisteme informaţionale pentru afaceri. cărţi 1975-1979 Perioada Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsabilităţi Perioada Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsabilităţi Perioada Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsabilităţi Perioada Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsabilităţi Perioada Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsabilităţi Perioada . elaborare startegii şi planuri de dezvoltare. participări la conferinţe. lucrări practice. elaborarea de lucrări şi articole ştiinţifice. management proiecte de cercetare finanţate de Banca Mondială. suporturi curs. congrese şi simpozioane naţionale şi internaţionale Activităţi de coordonare lucrări de diplomă. evaluare proiecte în cadrul Programului de Măsuri Active pentru Combaterea Şomajului (PAEM). Guvernul României. cărţi şi manuale 1994-2000 Agent de Dezvoltare Locală. suporturi curs. Bucureşti Elaborare. Phare 1992 . Participări în comisii de licenţă. participări la conferinţe.

Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsab. Romania şi IROMA Certificat Agent de Dezvoltare Locală Sprijinirea iniţiativelor de dezvoltare locală. Vicepreşedinte Organizaţi Judeţeană 2006-2007 Partidul Liberal Democrat Presedinte Birou interimar judetean Iasi. Salzburg Global Seminar. implementarea şi evaluarea proiectelor de măsuri active pentru combaterea şomajului Iulie . Austria Alternate Systems and Structures of Higher Education: Public Needs and Institutional Response for the 21st Century Ianuarie . control de gestiune Activitate politică Perioada Formaţiunea politică Funcţii politice Perioada Formaţiunea politică Funcţii politice Perioada Formaţiunea politică Funcţii politice Perioada Formaţiunea politică Funcţii politice Activitate desfăşurată Educaţie şi formare Perioada şi instituţia Discipline principale studiate / competenţe dobândite Perioada şi instituţia Discipline principale studiate / competenţe dobândite Perioada şi instituţia Calificarea / diploma obţinută Discipline principale studiate / competenţe dobândite 2008-prezent Partidul Democrat Liberal. Schloss Leopoldskron. USA Certificat de absolvire a cursurilor Small Business Administration Managementul Afacerilor Mici şi Mijlocii Mai 1992. USA Certificat de absolvire a cursurilor Public Administration Administraţia publică Iulie . Formarea Consorţiilor de dezvoltare locală Elaborarea. Prahova Evidenţă contabilă primară. prin fuziune Presedinte Organizatie Municipala Iasi.2006 Partidul National Liberal Membru 2001 . FIMAN (Fundaţia Internaţională de Management) Bucureşti. Trustul de Construcţii Industriale Ploieşti. planificarea.Septembrie 1993.Mai 1995. MA 02163. Boston. de promovare a ideilor liberalismdemocraţiei 21-29 iulie 2006. USA şi Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi Certificat de absolvire a cursurilor Small Business Administration Managementul Afacerilor Mici şi Mijlocii Perioada şi instituţia Calificarea / diploma obţinută Discipline principale studiate / competenţe dobândite Perioada şi instituţia Calificarea / diploma obţinută Discipline principale studiate / competenţe dobândite Perioada şi instituţia Calificarea / diploma obţinută Discipline principale studiate / competenţe dobândite . calculaţie costuri. USA European Entrepreneurship Colloquium on Participant-Centered Learning 1-8 iulie 2000.Septembrie 1994. Harvard Business School. acţiuni electorale.2004 Partidul National Liberal Preşedinte PNL Filiala Judeţ Iaşi stabilire strategii politice. Economist. 2004 . University of Nebraska at Omaha. University of Nebraska at Omaha. University of Nebraska at Omaha.

coordonare echipe proiecte.Perioada şi instituţia Calificarea / diploma obţinută Discipline principale studiate / competenţe dobândite Perioada şi instituţia Calificarea / diploma obţinută Discipline principale studiate / competenţe dobândite Perioada Calificarea / diploma obţinută Discipline principale studiate / competenţe dobândite Perioada Calificarea / diploma obţinută August 1991 . e-mail. atribuire de responsabilităţi. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi. New York. Project Management) Instrumente CASE Categoria B Permis(e) de conducere . Bucureşti Diplomă de Doctor în Ştiinţe Economice. Facultatea de Ştiinţe Economice. USA Certificat CPA (Certified of Public Accountant) Cursuri speciale ale contabililor publici şi experţilor contabili 1979-1986. gestiunea competenţelor resurselor umane Certificat ECDL Tehnologii Web (Web Browser. specializarea Contabilitate. New Jersey University. USA Bursier Fulbright Contabilitate şi informatică de gestiune Noiembrie 1991.Newark. Specializare Finanţe-Contabilitate Aptitudini şi competenţe personale Limba(i) maternă(e) Limba(i) străină(e) Autoevaluare Română Înţelegere Vorbire S c ri e r e Discurs orale Exp rim are scri să E x c e l e n t B i n e Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Engleză Excelent Excelent Excelent Excelent Rusă Bine Excelent Bine Bine Competente şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului Comunicare şi relaţionare în grupuri de lucru. Excel. New Jersey.Martie 1992. grupuri de discuţii. abilităţi de leader Coordonare activităţi la nivel instituţional. Academia de Studii Economice. Rutgers University . instant messaging) Pachetul Microsoft Office (Word. PowerPoint. Model de calculaţie a costurilor normate în condiţiile prelucrării automate a datelor 1971-1975 Diplomă de licenţă.

deţinerea unor competenţe de administraţie şi gestionare a fondurilor. cât şi ca europarlamentar) 3. 4. Ruperea în perioada studiilor în străinătate de realitatea românească şi inclusiv de cea ieşeana. la PLD şi apoi la PD-L . exceptând mediul Universitar . trecerea de la PNL. blog. Activitatea sa nu avut urmări palpabile sau de impact (pe plan local sau naţional.Analiza SWOT 1. Cursuri de specializare şi studii în străinătate. Ca fost europarlamentar şi economist. . atât ca parlamentar. s.a). Cuza). Migrajul politic. cunoaşte normele şi reglementările europene necesare accesării de fonduri . I. Oportunităţi    Notorietate în mediul universitar. Ameninţări    Lipsa de notorietate. 2. Puncte slabe     Este perceput ca având o personalitate slabă. (site.    Experienţa în conducerea instituţională(fost rector al Univ. Al. partid aflat la guvernare . Membru PD-L. Înfrângerea în alegerile locale din 2008. specializarea Contabilitate. Puncte tari  Ca doctor al Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Cunoaşte şi utilizează foarte bine “new-media”. Măsurile nepopulare luate în această perioadă de guvernul sprijinit de partidul din care face parte .

persoane de gen masculin 2.5% romano-catolici: 4. potrivit recensământului din 2002:    români: 98. Iaşul şi-a regăsit treptat vocaţia de centru spiritual. iar hramul acesteia s-a transformat.000 Structura etnică a populaţiei. numărul şomerilor indemnizaţi l-a întrecut pe cel al ieşenilor care nu primesc nici o forma de ajutor.5% din total) faţă de cea masculină (47. rata a ajuns la nu mai puţin de 7. Numărul de studenţi : aprox.978 locuitori dintre care : 1.7% Structura confesională Populaţia după religie.2% alte naţionalităţi: 0.901 . De la mijlocul anului trecut. În luna ianuarie 2010. De asemenea. având studii şi calificări medii. potrivit recensământului din 2002:    ortodocşi: 92.34. Cei doi au încercat să dea evenimentului o anvergură chiar internaţională.41 la suta la nivelul judeţului Iaşi. în Sărbătorile Iaşului. dintre care aproape 9 mii sunt femei. 160. numărul total de şomeri înregistraţi în baza de date a instituţiei a ajuns la 23. rata şomajului a fost în mod constant în creştere. ajungând la nu mai puţin de 11. se constată o anumită preponderenţă a populaţiei feminine(52.Analiza STEP Social Populaţia municipiului Iaşi (2006) 305. Luna decembrie 2009 a fost singura când s-a . Astfel.077 .6% După 42 de ani de ateism oficial. fără religie: 2. aproape 17 mii. Rata şomajului continuă să crească. la iniţiativa lui Constantin Simirad. 145. în creştere faţă de ultima lună a lui 2009.098. 60.4%). Pelerinajul Sfintei Paraschiva a devenit unul din cele mai importante evenimente religioase din România.9% alte religii. când reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Iaşi anunţaseră un procent de 7. străduindu-se să invite personalităţi de prima mărime din diverse domenii.589. Cei mai mulţi şomeri sunt cei proveniţi din mediul privat.persoane de gen feminin În funcţie de gen. şi susţinute frenetic de fostul Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.1% ţigani: 1.

.Etapa 1 Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabila a Municipiului Iaşi – Orizont 2020. în desfăşurare.. . .Programul de Coeziune Teritorială pentru Sud Est-ul Europei ReTinA – „Revitalizarea fostelor zone industriale” 10.ARCHIMEDES transport public curat şi eficient energetic 11.Autogara Iaşi 7. scădere datorată numărului mai mic de şomeri neindemnizabili.Axa de dezvoltare Nord – Sud Pasaj “Octav Băncilă” 3. Baş Ceauş” 9.“Dezvoltare reţea rutieră în zona cultural-istorică şi turistică a Municipiului Iaşi” 5. Parascheva" Iaşi 8. .Municipiul Iaşi 6. .“Regenerare urbană zona Cuza Vodă. . şi particip la realizarea unei anchete privind atitudinea ieşenilor faţă de viitorul candidat la Primăria Iaşului. 1) Aţi votat la ultimele alegeri pentru Primăria Iaşi? Da Nu .“Dezvoltarea axei de transport Est – Vest în Municipiul Iaşi” 4. . . -Zona de agrement Ciric .Reabilitarea şi modernizarea Căminului de Pensionari "Sf.Centru intermodal de transport . Tîrgu Cucu. Proiecte Europene în desfăşurare: 1. Vă rog dacă aţi putea să-mi acordaţi câteva minute din timpul dvs. .Dezvoltare şi reabilitare arteră funcţională Sud . Chestionarul ca formă de interogare a publicului Chestionar Chestionar nr…… Buna ziua! Mă numesc……………………. Dumitru Oprea.înregistrat o scădere uşoară. care nu şi-au mai vizat carnetele. .Centrul Tehnologic Regional Iaşi 2.

2) Dacă s-a răspuns la întrebarea precedentă „Da”. atunci: Cu cine aţi votat la ultimele alegeri pentru Primăria Iaşi? ………………………………………… 3) Ştiţi cine este Dumitru Oprea? Da Nu Nu răspund 4) Numiţi trei lucruri pe care le ştiţi despre Dumitru Oprea: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. aţi vota pentru Dumitru Oprea? Da Nu Nu răspund 9) Ce aşteptări aveţi de la primarul Iaşului? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. 7) Sunteţi mulţumit/ă de activitatea actualului primar. Gheorghe Nechita? Da Nu Nu răspund 8) În cazul în care ar candida pentru Primăria Iaşi. 11) Sex: M/F 12) Vârsta:…………… .. 5) Ce părere aveţi despre o posibilă candidatură a lui Dumitru Oprea la următoarele alegeri locale pentru Primărie? Total dezacord Dezacord parţial Indecis Bună F.. 10) Cine credeţi că ar fi cel mai bun pentru postul de primar al Iaşului dintre persoanele care se implică activ pe plan local? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. bună 6) Numiţi două proiecte de pe plan local la care a participat Dumitru Oprea: ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….

Pentru a valorifica această şansă. in Europa recent lărgită. de asemenea:      afişe. • Principala calitate a pământului provine din recoltele de produse agricole. În analiza situaţiei la zi din economia oraşului am descris diferitele aspecte semnificative ale acţiunii productive din Iaşi: • Forţa de muncă este relativ bine instruită şi primeşte salarii relativ scăzute. vom observa că acest oraş întruneşte o combinaţie unică formată din următoarele caracteristici: 1) lunga sa istorie în câmpul ştiinţei şi al educaţiei. „un oraş al inspiraţiei”. bannere.13) Ocupaţia: …………………. care oferă o atmosferă puternic inspiratoare pentru inventarea de noi tehnologii. Oferta politică Dacă privim la punctele tari ale oraşului Iaşi şi la posibilităţile pentru viitor. pliante. 3) prezenţa actuală a diferitelor arte şi industrii creative care ar putea oferi spaţii de lucru inspiratoare pentru crearea de noi produse. 14) Ultima şcoală absolvită:…………………………… Vă mulţumesc! Se vor utiliza. guvernul local ar putea pregăti o viziune asupra viitorului oraşului. in particular) şi al capitalurilor folosite rămân la un nivel foarte scăzut. 4) ambientul acestui oraş. • In comparaţie cu alte oraşe din România. 2) prezenţa unor monumente culturale şi religioase importante care oferă un loc ce te inspiră la a-l vizita. cu atâtea spaţii deschise şi înconjurat de dealurile înverzite generează un puternic sentiment al trăirii şi al simţirii. . flyere. nivelul investiţiilor (străine. ca şi numărul actual de universităţi şi studenţi. ar putea promova anumite imagini specifice şi ar putea conduce anumite dezvoltări legate de aceeaşi imagine. La modul general. noi anticipăm că oraşul Iaşi are prilejul de deveni.

• Centru incubator pentru industria alimentară. festivaluri. În ceea ce priveşte dezvoltările viitoare. • Facilitarea activităţilor de genul ”one-stop shop” pentru noii întreprinzători tineri şi modernizarea laboratoarelor pentru calitatea produselor alimentare.regional: folosirea la maxim a situării la frontiera de Est a Uniunii Europene. Oraş al serviciilor bazate pe cunoaştere: construirea unei economii bazate pe ICT şi pe servicii ale cunoaşterii. 3. Utilizarea potenţialului turistic Analiza stadiului economic actual al Iaşului relevă potenţialul său turistic. stimulând noi idei şi resurse. Analiza stadiului economic de dezvoltare al Municipiului Iaşi a evidenţiat că in ultimii ani o mulţime de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) au găsit calea de poziţionare pe piaţă. am discutat poziţia puternică a industriilor alimentare şi textile. 2. Oraşul Iaşi are lucruri interesante de oferit pentru diferite tipuri de turism (cultural. In mod general. • Stabilirea de arii de lucru creativ-tehnice pentru textile şi proiectarea in domeniul textil. Pentru dezvoltarea turismului trebuie luate unele măsuri: • îmbunătăţirea organizării turismului. trei scenarii iniţiale: 1. In ceea ce priveşte industriile uşoare promiţătoare. previziunea noastră este că oraşul Iaşi are ocazia să-şi îmbunătăţească industriile deja existente cum ar fi cele textile şi de confecţii şi să folosească şansele pentru industrii de creaţie. Oraş al comerţului (inter) . creând o „agendă” de activităţi. Progresul către acest obiectiv strategic va fi obţinut prin următoarele activităţi ce lărgesc perspectiva inovativă in industria textilă şi alimentară. • Stimularea activităţilor de cooperare in cercetare-dezvoltare intre universităţi şi comunitatea de afaceri şi cooperare interdisciplinară pentru dezvoltare economică. există multe idei promiţătoare pentru a îmbunătăţi mediul turistic cum ar fi centre de relaxare şi organizarea de festivaluri. • Factorii esenţiali favorizează alocarea precumpănitoare a resurselor spre firmele furnizoare de servicii Pe baza „Analizei SWOT“. Oraş al industriilor moderne: extinderea capacităţilor puternice şi a experienţei de producţie existente spre alte verigi ale lanţului de furnizare (integrarea mai amplă a producţiei. şi şansele industriilor de creaţie. aproape in toate sectoarele economice. tratament). evenimente speciale. care pot fi parţial sponsorizate de conducerea locală.de afaceri. am propus ca politici de dezvoltare economică. expoziţii etc. turism .• Acţiunea antreprenorială este in creştere. religios. . dar cu toate astea se confruntă încă cu probleme.

Progresul către acest obiectiv strategic va fi obţinut prin următoarele activităţi care lărgesc perspectiva inovatoare pentru industria turismului. este important să fie definit rolul conducerii locale. Începutul acestui plan va fi un studiu de fezabilitate privind potenţialul turistic local şi regional. Cu câteva dintre ideile menţionate. Acesta trebuie să fie un program integrat constând in oferirea de informaţii (broşuri). • stimularea iniţiativei private pentru a crea posibilităţi mai multe si mai diverse de cazare turistică. atragerea de organizaţii turistice etc. Vorbind in general. • Promovarea activităţilor cum ar fi afişaje de informaţie digitale şi un centru de expertiză pentru promovare turistică. • Îmbunătăţirea cazării turistice. există oportunităţi pentru a o îmbunătăţi şi eventual a o extinde. pe plan naţional cât şi internaţional. In această funcţie regională distingem următoarele elemente:      Centru regional politic şi administrativ. întrevedem că oraşul Iaşi are mari oportunităţi de a-şi utiliza potenţialul turistic. Deşi poziţia este puternică. asigurări Centru regional pentru cumpărături Centru regional pentru transport şi distribuţie. Utilizarea poziţiei regionale În analiza economică a Iaşului s-a constatat că poziţia regională a oraşului (in judeţul Iaşi şi in regiunea de Nord-Est) este puternică. • Facilitarea activităţilor cum ar fi participarea la festivaluri. Crearea unui centru de pregătire pentru promovarea serviciilor turistice. • Plan de dezvoltare turistică. destule atracţii turistice pot fi organizate cu iniţiativă şi investiţii private. Centru regional pentru servicii financiare. Unele dintre aceste idei valoroase ar putea fi recompensate in fază ulterioară şi să fie parte a planului de dezvoltare turistică. universităţi. reţele de stimulare. muzee şi alte atracţii turistice. • Stimularea de activităţi de îmbunătăţire a dezvoltării produselor turistice şi dezvoltarea de centre de terapie cosmetică şi relaxare. prezenţa la expoziţii internaţionale. În fapt. şcoli. Oraşul Iaşi are opţiunea strategică de a deveni centru de servicii pentru regiune Progresul către acest obiectiv strategic va fi obţinut prin următoarele activităţi: . Centru regional pentru spitale.• îmbunătăţirea promovării Iaşului.

dar cu toate acestea există un mare număr de puncte slabe. legate de aeroport şi de reţeaua de drumuri vor schimba imaginea oraşului pentru secolul următor. Pentru planificarea pe termen scurt. Reabilitarea şi modernizarea sistemului de tramvaie in Iaşi. recomandăm ca aceste proiecte să includă: o Continuarea pregătirii şi executării proiectelor in derulare.   Terminal aerian cargo – de mărfuri – şi Park Logistic la aeroport Modernizarea şi aducerea la nivel înalt a pieţelor din Iaşi. Activităţi promoţionale de gen Valea Vinului la Iaşi. 1) Planificarea şi construirea şoselei de centură din jurul Iaşilor 2) Modernizarea aeroportului Alte proiecte importante de infrastructură sunt de asemenea in curs de construcţie: 3. Un număr în creştere de lucrări de infrastructură În analiza noastră. care contribuie la o stare relativ înapoiată a Infrastructurii. o Luarea unor decizii ireversibile numai când acestea sunt in concordanţă cu strategia de dezvoltare urbană viitoare. Exemple ar fi: o Construcţia unui centru expoziţional o Centru de sănătate şi terapie o Şcoala de servicii turistice şi alimentare o Centru logistic alimentar Unele dintre aceste idei valoroase ar putea fi recompensate in faza ulterioară şi vor fi parte dintr-un program global ce facilitează dezvoltarea de funcţii regionale a Iaşului. o Ajustarea planificării acestor proiecte in acord cu planul de dezvoltare urbană când acest plan este finalizat. Deciziile legate de infrastructură. am realizat că există o varietate de infrastructuri disponibile şi in stare de funcţionare. . Acest program ar fi executat in legătură strânsă cu Planul de management pentru Zona Metropolitană. Facilitarea activităţilor cum ar fi crearea de centre regionale şi funcţii pentru diferite sectoare economice. 4. Reabilitarea şi modernizarea sistemului de străzi a oraşului.

există cu toate acestea probleme de rezolvat. conform studiului public. Management-ul proiectului privind transportul in comun pentru pasageri va consta intr-o analiză a cererii privind mobilitatea şi în identificarea obstacolelor referitoare la mobilitate. una dintre principalele nemulţumiri ale locuitorilor Municipiului Iaşi. am dori să adăugăm următoarele activităţi: 6. În ciuda acestor eforturi: • un mare număr de locuitori nu sunt încă conectaţi la serviciile publice. Deşi există unele aspecte pozitive privitoare la mediu. • Facilitarea activităţilor de reabilitare a sistemului subteran de drenaj şi a reţelelor de apă În ceea ce priveşte mediul există anumite îngrijorări referitoare la calitatea aerului. a management-ului deşeurilor solide şi a utilizării energiei. ariile împădurite. Îmbunătăţirea serviciilor publice În ceea ce priveşte serviciile publice există un lung istoric in furnizarea şi îmbunătăţirea acestora intr-un mare număr de domenii: • încălzire • electricitate/iluminat public • gaz • apă • managementul deşeurilor În fiecare an se realizează demersuri in direcţia lărgirii reţelei pentru îmbunătăţirea conexiunilor pentru locuitorii din Iaşi şi instalaţiilor centrale. cum ar fi prezenţa zonelor de conservare naturale. Acest obiectiv strategic va fi soluţionat prin următoarele activităţi: • Managementul sistemului de încălzire a oraşului • Managementul integrat al deşeurilor solide in Iaşi. Locurile de parcare sunt. apei. • reţelele şi instalaţiile centrale operează in continuare cu eficienţă scăzută. Conceperea şi construirea de spaţii de parcare in oraşul Iaşi. Promovarea activităţilor de reducere a poluării apei şi de îmbunătăţire a calităţii aerului. Pană acum nu există o abordare sistematică pentru a face faţă problemei.La o agendă deja ambiţioasă. parcurile dendrologice. • Calitatea aerului (concentraţia de pulberi) • Solul (poluarea istorică şi despădurirea necontrolată) . în ceea ce priveşte o formă modernă de management al traficului. Rezultatul acestui proiect va consta in real un sistem modern de taxare.

unde sunt baruri şi restaurante.este îngust. pot fi transformate în locuri plăcute pentru plimbări sau ciclism.este poluat de către industrie . Portofoliul actual de proiecte europene al Municipiului Iaşi este alcătuit din 39 proiecte majore cu o valoare totală mai mare de € 633 milioane.creează o împărţire a oraşului . cu pistă pentru alergat de-a lungul râului. Râul poate fi dezvoltat intr-un nou element de identitate pentru întregul oraş. şi poţi să te bronzezi când e însorit afară. unde oamenii vor putea juca volei de plajă. precum şi hotarele oraşului. sport şi petrecerea timpului liber.nu reprezintă o atracţie specială a oraşului . Atunci o parte din malurile râului vor fi transformate in nisip.2013 Cele două proiecte menţionate mai sus sunt parte dintr-un portofoliu mai larg de proiecte al Primăriei. Zonele nou create ar putea servi ca legături intre cele două părţi separate ale oraşului. dar de asemenea pentru recreare. Un alt exemplu ar fi transformarea unei părţi a malului râului într-un parc mic de vară. Problema râului Bahlui .malul râului este spaţios şi verde .există o influenţă a proiectului Zona mlăştinoasă Costuleni asupra zonei exterioare oraşului. dar apa poate depăşi limitele acceptate (risc de inundaţii) .• Apă (nivel înalt de poluare) • Management-ul deşeurilor (absenţa coletării selective) • Risipa de energie (slabă infrastructură de încălzire) Oportunităţi de finanţare europeană 2007 . CONCEPTE TEMATICE 1) ORAŞ DURABIL . Râul. Un exemplu de creare a acestei legături ar fi realizarea unei plaje în oraş. Primăria Municipiului Iaşi este foarte bine informată despre Fondurile Structurale Europene care sunt disponibile in noua perioadă 2007-2013.

în schimbare.stimularea transportului public şi folosirea bicicletelor .festivaluri .oraş universitar ORAŞ AL CULTURII ŞI TURISMULUI Provocarea turistului de a-şi prelungi şederea in Iaşi .infrastructura de fibră optică . in loc de suburbii . industriile culturale şi educaţionale sunt parte integrantă din revitalizarea urbană: . ecologic.reţea de spaţiu public pietonal (în favoarea pietonilor) .Verde.promovare turistică . sănătos.creşterea in interiorul limitelor oraşului.imagine nouă .zone pentru destindere şi amuzament . atractiv. interesant… .locaţii pentru centre de afaceri .industrii curate ORAŞ CREATIV Oraş creativ.dezvoltări economice simultane ORAŞ AL INDUSTRIILOR CUNOAŞTERII Stimularea locaţiilor de business prin .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful