Steaua f r nume

Mihail Sebastian

ACTUL I................................................................................................................................4
SCENA I EFUL  UN RAN ........................................................................................................ 5 SCENA II EFUL  PRO FESORUL................................................................................................ 7 SCENA III EFUL  ICHIM  RANUL (la ghi eu) ................................................................12 SCENA IV EFUL  DOMNI OARA CUCU ..............................................................................15 SCENA V D-ra CUCU  ELEVA .....................................................................................................18 SCENA VI D-ra CUCU  ELEVA  PROFESORUL ..................................................................20 SCENA VII D-ra CUCU PROFESORUL .....................................................................................23 SCENA VIII EFUL  ICHIM..........................................................................................................25 SCENA IX EFUL  PASCU ............................................................................................................26 SCENA X EFUL  PASCU  PROFESORUL  apoi D-ra CUCU..........................................28 SCENA XI EFUL  PROFESORUL .............................................................................................31 SCENA XII EFUL - PROFESORUL - ICHIM............................................................................34 SCENA XIII PROFESORUL  EFUL  CONDUCTORUL  NECUNOSCUTA.............36 SCENA XIV EFUL  PROFESORUL  NECUNOSCUTA ....................................................42 ACTUL II ...............................................................................................................................53 SCENA I PROFESORUL  NECUNOSCUTA ............................................................................53 SCENA II PROFESORUL - D-ra CUCU - UDREA ....................................................................65 SCENA III PROFESORUL  NECUNOSCUTA .........................................................................73 SCENA IV PROFESORUL  NECUNOSCUTA  UDREA .....................................................79 SCENA V NECUNOSCUTA  PROFESORUL...........................................................................87 ACTUL III..............................................................................................................................96 SCENA I PROFESORUL  MONA ................................................................................................96 SCENA II MONA  ELEVA...........................................................................................................103 SCENA III ELEVA  EFUL  GRIG..........................................................................................107 SCENA IV EFUL  GRIG .............................................................................................................109 SCENA V GRIG  MONA ..............................................................................................................111 SCENA VI GRIG  MONA  PROFESORUL ...........................................................................120 SCENA VII GRIG  MONA ...........................................................................................................125 SCENA VIII GRIG  MONA  D-ra CUCU ...............................................................................129 SCENA IX MONA  D-ra CUCU ..................................................................................................132 SCENA X MONA  GRIG ..............................................................................................................134 SCENA XI MONA  GRIG  UDREA ........................................................................................136 SCENA XII MONA  GRIG  UDREA  PROFESORUL .....................................................137 SCENA XIII MONA  PROFESORUL........................................................................................137 SCENA XIV PROFESORUL  UDREA ......................................................................................140

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

Piesa “Steaua f r nume” a fost prezentat pentru întâia oar în seara zilei de 1 Martie 1944 pe scena teatrului Alhambra cu urm toarea distribu ie în ordinea intr rii în scen : EFUL G RII UN RAN PROFESORUL ICHIM D-RA CUCU O ELEV PASCU CONDUC TORUL NECUNOSCUTA UDREA GRIG DIREC IA DE SCEN DECORURI Marcel Anghelescu I. erb nescu Radu Beligan C. Iord nescu Nora Piacentini Nineta Gusti N. Tomazoglu G. Basmagian Maria Mohor V. Brezianu Mircea eptilici Soare Z. Soare Mircea eptilici

3

“cassa de bilete”. peronul g rii. linia ferat . aparatul telegrafic bate. cine tie de când. Un ignal ascu it. o ferestruie mic . La ridicarea cortinei nu e nimeni în scen . Un aparat telegrafic. 4 . mobil i ustensile adecuate. fere te linia. telegraf”. In peretele din stânga. un orologiu mare. trase undeva mai departe pe o “linie moart ”. Telefonul sun . O voce se aude strigând somnoroas . Se v d prin ferestrele afumate. care este în acela i timp “birou de mi care. iar mai la dreapta o u e cu geam i u a cu fereastra d în spre peron. Biroul efului de gar . In peretele din fund o fereastr dubl . O locomotiv manevreaz undeva pe o linie secundar gâfâind i suflând din greu. ar t toarele în epenite în cadran. Pe pere i un mers al trenurilor i diverse tabele i avize ceferiste. amândou f r r spuns. fixat în perete. în fund. Între timp telegraful i telefonul sun mereu. r spunzând de sigur în sala de a teptare. telefon etc. de ghi eu.Steaua f r nume Mihail Sebastian ACTUL I Gara mic în provincie. Între fereastr i u e. câteva vagoane de marf . doi stâlpi de felinar. frâne. p trat . ar tând 3 i 12 minute. U a dinspre peron larg deschis . In restul înc perii. ca un nechezat de mânz. sgomot de tampoane etc. pe unde se cump r i se vizeaz biletele. fere te linia.

apare capul ranului). allo… (Nu r spunde nimeni probabil. S nu-mi calce vreuna. n’auzi? (Se ridic de pe scaun i vine spre u ): Aici intrarea e oprit . Pe u e intr un ran). Vezi. ridic receptorul. Acro eaz De afar se aude un nou uerat de locomotiv . Abia s’a a ezat. de ra e i de gâ te. c se i aud cioc nituri în ferestruica din stânga. în fa a u ii ce i s’a închis în nas i o clip r mâne acolo. Strict oprit . ( ranul a r mas afar pe peron. cu mâna pâlnie la gur . (Vrea s trag în jos ferestruica). ca i când ar silabisi avizul. eful merge spre u i din prag strig . Pe urm trece spre stânga. c te pui s’o m nânci… ’o pl te ti. cu chipiul pe cap. eful a revenit la birou. o rupe. Se uit la banda de hârtie. EFUL Allo. (Inchide u a): Intrarea particularilor oprit . spre fa a ferestrei i dispare. Se îndreapt spre telefonul din perete. Merge spre masa telegrafului i ia loc acolo i citind înc odat banda rupt adineaori din aparat. peste linie): Ichim! Ichim! S fii cu ochii în patru când o trece acceleratul.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA I EFUL  UN RAN Intr eful. i pe urm apas pe mânerul aparatului telegrafic. Scrie i pe u e. 5 . RANUL Dac nu v e cu sup rare… EFUL (Sever): Ce pofte ti d-ta? RANUL Un belet pentru… EFUL Treci la cassa de bilete. eful ridic oblonul ghi eului. RANUL P i io ziceam c … EFUL Treci la cassa de bilete. EFUL Ce pofte ti d-ta? RANUL S -mi da i un belet pentru… EFUL (Scurt): Mai târziu. (I i scoate chipiul i-l pune în cuier. un fanion în mân . care’ amu e te. întoarce de câteva ori manivela. Merge spre aparatul telegrafic.

(Trage ferestruica pe jum tate. RANUL i când se deschide? EFUL Scrie afar . se uit la ceasul lui de mâna i pe urm deschide u a). Dar nu e deschis. pe urm cite te un bilet lipit pe geamul ghi eului): “Cassa de bilete se deschide jum tate or înainte de sosirea trenului”.i capul pe sub ferestruic ): i trenul când sose te? EFUL Scrie afar . parc ezit pu in. Se a eaz iar la birou. (Trage definitiv oblonul ghi eului. 6 . Pe peron se vede trecând prin fa a ferestrei silueta profesorului. care. RANUL P i parc zicea i… EFUL N’auzi omule c nu s’a deschis.Steaua f r nume Mihail Sebastian RANUL Nu-i aicea cassa de belete? EFUL Aicea e. o secund mai târziu apare în fa a u ii. RANUL (Introducându. ridic privirea spre probabil  orologiul peronului.

7 . EFUL P i a a o fi.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA II EFUL  PRO FESORUL Profesorul 30-32 ani. (Se uit la ceasul lui de mân ). chiar îngrijit. PROFESORUL A a gândeam i eu… fiindc … EFUL (Ar tându-i un scaun): Da ia poftim. PROFESORUL Voiam… voiam numai s întreb… ceasul de afar de pe peron… merge înainte? EFUL Uneori. îmbr cat curat. intr te rog. Lume nou . EFUL (Cordial): Aaaa! Am onoarea. dom’ profesor. Nu iei loc? PROFESORUL Nu. (Se uit la orologiul din perete): 3 i 12… Nu se poate. PROFESORUL Bun ziua. mul umesc. Intrasem doar s v d cât e ceasul. dar modest. PROFESORUL (Din prag): Voiam… EFUL Intr . (Se duce spre orologiu i întoarce cu degetul minutarele): Le mai a ez i cu mâna… c dac ar fi s m iau dup ele… PROFESORUL Dar atunci… atunci d-ta nu tii niciodat cât e ceasul. EFUL De ce? Cât e la al d-tale? PROFESORUL 7 f r 20. Alteori r mâne în urm .

EFUL Care Pascu?… PROFESORUL Pascu… cu magazinul general. e 8. 8 .20: când se încruci eaz 63 cu 97. Când vine d-ra Cucu.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL Ei asta-i… Cum s nu tiu? Când trece 747 dinspre Câmpina. dar tii lefter. e 12 i 5. Cum tii d-ta când întârzie trenul? EFUL Dar ce zor am s PROFESORUL Totu i. PROFESORUL (Parc pu in nelini tit): Ai vorbit cu el? i-a spus c se întoarce disear ? EFUL N’am prea vorbit. la datorie. Trenul. L-am v zut azi diminea când a plecat. de pe uli a veche. apte precis. Când vine 115 dinspre Sinaia. bun oar ast zi… Personalul… Vine la timp? EFUL De ce? Pleci undeva? A tep i pe cineva? PROFESORUL Da… A tept. M’au l sat lefter al dracului. EFUL Pe cine? PROFESORUL Adic . PROFESORUL i dac întârzie? EFUL Cine? D-ra Cucu? N’o cuno ti. Am fost azi noapte la Judec tor la un poker. de fapt nu a tept. PROFESORUL Nu. c -mi era somn. e 7. I-am dat lui Pascu s -mi aduc ceva dela Bucure ti. e 8. tiu? Pe mine m g se te totdeauna aici. EFUL A! Omul nostru.

c a sosit… i atunci am rugat pe Pascu… EFUL i n’ai avut r bdare s i-o aduc acas . Nu te mai saturi de ele. PROFESORUL (Ca i cum s’ar scuza): Da… EFUL (Dojenitor): Nu te mai la i de c r i dom’ Profesor. Uite.i spun eu? mai rar . s -i cumpere dela Bucure ti. c nu se mai g se te… Când ieri diminea a mi-a venit în tiin are dela Bucure ti. st team de vorb cu judec torul i farmacistul. toat ziua cu nasu ‘n c r i”. Da. da. patim mare. ni te ace. EFUL 9 . PROFESORUL (Preocupat. PROFESORUL O a tept de atâtea luni. dar nevast -mea i-a dat nu tiu ce. uitându-se la ceasul din perete i pe urm la al lui): Numai de n’ar întârzia. dom’ Profesor. PROFESORUL E o carte mai… Cum s .Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Prin urmare n’ai vorbit cu Pascu? EFUL Eu nu. dela librari. ni te panglici. Credeam c nu mai vine. chiar azi noapte. EFUL Dar de ce? E o chestie important ? PROFESORUL (Evasiv): Da… Vezi… EFUL Fac prinsoare c iar e vorba de o carte. PROFESORUL Exagereaz . “B iat bun Profesorul  zicea Lascu farmacistul  dar are un cusur. Veni i la gar s -i ie i înainte. s ba i capul omului. C chiar îi ziceam: ce te scula i femee cu noaptea ‘n cap. mai deosebit … O comandasem de mult din str in tate… înc din ast iarn . EFUL Patim mare c r ile.

Mai am timp s m duc i s m întorc. noi intelectualii…. Da’ noi. sau la bodeg … S mai iei o uiculi .Steaua f r nume Mihail Sebastian Ba chiar a a e. Nu te vede omul la cafenea. EFUL E plin de coconet i de domni ori spilcui i. Se duc la Sinaia s joace la rulet . EFUL Dar de ce s te duci? Mai bine stai aici s vezi cum trece rapidul. bravo! îmi pl cu i. dac într’un târg ca al nostru. PROFESORUL A a? Atunci… atunci am venit prea devreme. cum avem?… Cum zicea i d-ra Cucu. sau la gr din . EFUL Ei. EFUL Dar de ce? PROFESORUL La mine acum e 7 f r 14. S mai faci un pokera … PROFRSORUL Nu prea am timp. am treab . c e frumos. S mai schimbi o vorb . PROFESORUL 10 . EFUL Z u!… (Merge spre ceas i pe urm mi ca limba cea mare a orologiului): Cum trece vremea domnule! PROFESORUL Mai e mult pân vine personalul? EFUL Mai e. PROFESORUL (S’a uitat din nou îngrijorat la ceasul lui apoi la cel din perete): D-le ef! Eu cred c ceasul d-tale st . PROFESORUL Care rapid? EFUL Automotorul. nu. Intâiu trece rapidul. PROFESORUL Nu.

cu un c rucior ceferist. 11 . M ‘ntorc (Iese). se vede prin fereastra Ichim. magazionerul. Profesorul dispare prin stânga. Profesorul i Ichim se întâlnesc cam în dreptul u ii. Ichim se opre te în fa a u ii r mas deschis . Aproape în acela timp pe peron.Steaua f r nume Mihail Sebastian Las’c m întorc. dinspre stânga.

ICHIM (Morm ind. scoate capul i strig ): Ei! Nu e nimeni la bilete? S’a deschis cassa. ridic oblonul. EFUL De. c e zi ‘ntâi i primim leafa. aducându. care voia s cumpere un bilet. Ba stai. ICHIM A zis c’acum… c dumneaei se duce în târg i c mâine nu poate. EFUL (S’a c utat prin buzunare. c vine cucoana lu’ domnu Lascu. a mai deschis odat sertarul i pe urm . c se duce la târguit. parc era unul adineaori.i fac. îl închide la loc): Ichim! N’ai tu ni te bani m run i pân mâine. (Ridic din nou oblonul): Ce vrei. Ichim. s tr i i dom’ ef. (In momentul acesta se aud b t i în ferestruic ).i aminte. se mai uit odat în untru. Ichim. Ia vezi. se duce spre ferestruica ghi eului. Regulamentul înainte de toate. EFUL Pân unde? 12 . ICHIM N’am. Regulamentul.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA III EFUL  ICHIM  RANUL (la ghi eu) ICHIM (Din prag): Dom’ ef! A zis cucoana s -mi da i bani. EFUL Ei dr cie. în vizit .i capul): P i s -mi da i un belet. (Deschide înc odat sertarul. se uit în untru i pe urm -l închide): S lase pe mâine. C m’a i pus eri de-am pl tit ra a… aia de-a c lcat-o acceleratul. EFUL 500? (Deschide un sertar. parc s’a întors. (I i trage capul înapoi i las jos oblonul): Ascult . EFUL Cât? ICHIM A zis c cinci sute. unde a disp rut. omule? RANUL (Introducându. mai mult pentru el): i barem s’o fi mâncat. ce s .

13 . Ce s cau i la Jirov ? RANUL P i am ni te opinci de vânzare. EFUL Nu-i nimic. î i faci treburile acolo i p’orm a doua zi te urci în tren i mergi mai departe. 500 a zis cucoana. RANUL Da’ ce s fac la Imoasa? EFUL Nu zici c ai un cum tru? RANUL Ba am. Câte parale face? EFUL 380 cu clasa 3-a.i dau un bilet pentru Imoasa. (A i scos un bilet din raftul cu cartoane.Steaua f r nume Mihail Sebastian RANUL Pân la Jirov . RANUL 509? P i eu aveam treab la Jirov . EFUL Da’ la Imoasa n’ai niciun cum tru? RANUL Ba am i acolo. ICHIM Dom’ ef. Cât zicea i? EFUL 380. Te dai jos la Jirov . îl stampileaz la ma in . i am un cum tru la Jirov de are pr v lie.i dau pentru Imoasa. 509 lei. c eu de felul meu. Nu ajunge. i i-l d ): 509 lei. EFUL Mai bine s . la Imoasa. Ori vrei a doua? RANUL Ba m’a ferit Dumnezeu. EFUL (Tâindu-l scurt): Atunci s .

II vizezi pe sta la gar . Scoate banii i pleac s n tos.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL Atunci ce m mai ii de vorb . RANUL Aha! Care vas zic … ( eful nu-l mai las s termine i trage oblonul). Ichim. (Iese. 14 . dom’ ef. EFUL Ce mai e? Ce mai vrei? RANUL Da’ dac’o fi s plec la Imoasa. i ase i 9… EFUL (A luat banii i aproape instantaneu a l sat oblonul în jos): D -i cucoanei banii. î i ia c ruciorul i dispare pe peron în dreapta. trebue al i bani? EFUL Nu. ICHIM Am în eles. Se aud b t i în oblonul ghi eului eful ridic oblonul). RANUL (Num rând banii): 400… 500… i patru.

d-r Cucu. parc -i mai r coare. D-ra CUCU Bun ziua. cu ciocul sur. O minune! D-ra CUCU Da parc tot a fost o chestie cu un curcan? Sau curc era? 15 . EFUL A i. ‘ D-ra CUCU Ba aici. EFUL (B tând în geam): S ru’mâna. i pe urm nu era curcan. d-r Cucu? Mai întâi n’a fost rapidu. la d-ta. A fost acceleratul. i se pare. EFUL (Se ridic dela mas . d-le Ispas? i-a c lcat ieri rapidul un curcan? EFUL Cum? D-ra CUCU A a mi-a spus azi diminea . în cancelarie.i plimbarea pe peron). dinspre stânga. azi la prânz. Prin fereastra se vede trecând pe peron. M-me Voinea. se apropie de orologiul din perete. muta minutarul la 7 fix): Cum trece vremea dom’le! (Iese pe urm în prag): Cald! Cald al dracului domni oar Cucu. c -i spusese dirigintele… EFUL Da’ de unde. d-ra Cucu. eful urm re te panglica hârtiei. domnu Ispas. S’a înserat i uite ce z pu eal . la coal .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA IV EFUL  DOMNI OARA CUCU Telegraful bate. D-ra CUCU Dar ce-am auzit. continuându. A f cut-o nevast -mea pe varz . Era ra . la gar . Parc’am fi în Iulie. Zicea c’a aflat b rbatu-s u dela po t . (Trece prin fa a u ii spre dreapta. Nici n’ai zice c suntem în Mai. D-ra CUCU Ia te uit cum exagereaz lumea! EFUL O ra pestri . de tiin e Naturale.

D-ra CUCU (Se trage pe lâng perete i duce degetul la gur ): Ssst! EFUL Las -m pe mine s v d. EFUL Treci dup u e. S n’o sperii. nu mai am lini te în cursul superior. Am pus i afi la cancelarie. o dau afar din coal . s nu te vad . EFUL (Ridicând receptorul): Allo!… Da… linia întâia… Salut… (închide telefonul): Vine automotorul de Sinaia. (Toat aceast convorbire a avut loc în fundul scenei. Pe urm se întoarce): A i. EFUL Ei! Le place i lor c … e mai r coare. Toate fetele i-au pierdut capul. D-ra CUCU Automotorul sta e un scandal. (Ia din cuier chipiul i-l pune pe cap).Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL Ei! Acu trei s pt mâni. dup Rusalii. în fa a u ii). D-ra CUCU Dac’o prind. I-a dat drumul dela canton. D-ra CUCU Las’c tiu eu ce le place. hai la gar . D-ra CUCU (Cu o mi care brusc de alarm . De când l-au pus in circula ie. Ce e desm ul sta? Una.i fac semne cu bucure tenii. Pe aia o c lcase un tren de marf . (Sun telefonul). intr în birou): O elev ! EFUL O elev ? D-ra CUCU Mi se pare c e Zamfirescu. Nu e nimeni. Zamfirescu dintr’a asea. eful fiind în pragul u ei. i s’a p rut. iar d-ra Cucu pe peron. 16 . Le place s se sgâiasc la ferestrele vagoanelor i s . EFUL Prea e ti aspr . dou . Am spus de o mie de ori c nu e voie s vie la gar . (Iese pe peron i se uit în dreapta i în stânga cu un aer de pref cut indiferen . D-ra CUCU (Ritos): O dau afar .

Nu ne trebue. Plin de juc tori de rulet EFUL Asta a a zic eu. I-a i da pe to i jos din tren i le-a i pune lopata în mân .Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL i nici m car nu opre te la noi. vindicativ): Nu d Dumnezeu o iarn cu z pad mare. i femei… u oare. nicio mi care. s cure e linia. eful dispare din dreptul ferestrei spre stânga. acum vreo 20 de ani. trece prin fund. Ce-ar mai fi dac’ar opri? D-ra CUCU (Indignat ): S opreasc ? N’avem nevoie. Se aude doar sgomotul ro ilor dep rtându-se. Câteva secunde dup trecerea monstrului. (Iese pe peron. Nu se uit el la noi. devine asurzitor: cu o iu eal de fulger i cu un ip t scurt de locomotiv . Prin fereastr se vede din spate. dar în prag tresare. salutând smirn . pe linia F urei. D-ra CUCU A a le-ar trebui. Sgomotul trenului se apropie. numai cum îmi sboar prin ‘naintea ochilor… i eu stau cu mâna la chipiu. d-r Cucu. D-ra Cucu d s ias i ea pe peron. dar într’un ora cum se cade n’ar trebui s se permit .  a v zut ceva… face un pas înapoi i sco ând numai vârful nasului afar . D-ra CUCU (Reprobatoare): Stai cu mâna la chipiu? EFUL Ce s fac ? Regulamentul!… (Dup o secund . eful se întrerupe): I-auzi-l c vine. EFUL Ehei! Câte d’astea am v zut eu… Eram de serviciu la Dedule ti. 17 . Miroase a parfum când trece. îmi pare r u când îl v d a a. r mâne într’o atitudine încordat de pând . s se împotmoleasc p’aici pe la noi. trenul automotor. eful. Un sgomot ritmat de ro i i pistoane cre te. Eu l-a i pune s treac noaptea i cu perdelele trase. a a cam prin Noemvrie… (se aude de departe un uerat ascu it. Linie inundabil … Ei… i ‘ntr’o toamn . EFUL Ba eu drept s spun. D-ra CUCU Nu tiu a ce miroase. EFUL Tren de lux. se apropie. D-ra CUCU Tren de pierzanie.

D-ra CUCU Taci! (R spicat): Ce cau i aici? ELEVA Dom’ oar v rog… D-ra CUCU Taci! Nenorocito. Intr i ea. S n’aud o vorb . D-ra CUCU i unde e? ELEVA A… a… a c zut. n’auzi? (O împinge în untru. D-ra CUCU 18 . trage u a): Ce cau i aici? ELEVA (Pe jum tate moart ): Dom’ oar v rog. Zamfirescu… Ia vino aici domni oar … Mai aproape! Mai aproape. num rul. Abia îndr sne te s se apropie de teribila d-r Cucu. Te faci c nu tii? Ce num r ai? ELEVA 218. Unde ti-e num rul? ELEVA (Inocent i speriat ): Num rul? D-ra CUCU (Apucând-o de mâneca stâng a or ului): Da. care a r mas în fa a u ii i-i face semn cu degetul): Prin urmare. de astea-mi e ti d-ta? Aici î i faci d-ta veacul? La gar .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA V D-ra CUCU  ELEVA D-ra CUCU (F când un pas pe peron): Zamfirescu! (Formidabil ): Stai pe loc. n’auzi? (Prin fereastr se vede ivindu-se din stânga o fat de coal în uniform . ai? La gar ! ELEVA (Pierdut ): Domni oar … D-ra CUCU Taci! (Din dreapta se ive te Ichim împingând c ruciorul lui ceferist. D-ra Cucu cu un gest scurt îi arat elevei u a biroului): Intr în untru… (Fata ezit ): Intr în untru.

D-ra CUCU Taci! (Caut în buzun relul de sus al or ului i scoate de sus un petec de stof ): L-ai prins în copci! i de când por i d-ta gamenul pe o ureche? i or ul pe talie! (Cu fiecare cuvânt îi corecteaz inuta): Unde te treze ti? La bal? 19 . Zamfirescu! ELEVA Dom’ oar v rog.Steaua f r nume Mihail Sebastian L-ai prins în copci.

stai. Zamfirescu? N’am pus afi la coal . d s intre. negru pe alb? Nu l-ai copiat pe caiet de 75 de ori? Nu l-a i înv at pe dinafar în ora de educa ie? (Schimbare de ton. PROFESORUL (Intrând): S’a întâmplat ceva? Ce s’a întâmplat? D-ra CUCU Ce s’a întâmplat? M mai întrebi ce s’a întâmplat? (Cu un calm sdrobitor): Adineaori a trecut automotorul i am prins-o pe dumneaei (gest acuzator) pe peron. Poruncitor): Ce scrie în afi .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VI D-ra CUCU  ELEVA  PROFESORUL PROFESORUL (Deschide u a. D-ra CUCU Stai. domnu Miroiu. N’a tiut? Cum n’a tiut? (C tre elev ): Cum n’ai tiut. D-ra CUCU Taci! (c tre profesor). PROFESORUL Poate… poate c n’a tiut… ELEVA (O lic rire de speran ). dar se opre te în prag): Pardon. (Vrea s plece). PROFESORUL (Blând): Chiar pe peron? D-ra CUCU (Sdrobitor): Chiar pe peron. Stai s vezi cu ochii d-tale. dar mai ales… D-ra CUQU Mai ales? 20 . S vede i. Zamfirescu? ELEVA (Ca o lec ie): “E interzis elevelor din cursul inferior i mai ales din cursul superior…”. domnule profesor. Brusc. D-ra CUCU Mai ales! ELEVA …s se plimbe la gar ziua sau seara.

i place s vii la gar . D-ra CUCU Taci! PROFESORUL Dac’o întrebi.Steaua f r nume Mihail Sebastian ELEVA …în orele când trece automotorul”. Plângi c ai de ce plânge. D-ra CUCU Plângi Zamfirescu. D-ra CUCU (Crunt ): Ei ? PROFESORUL (Mai slab. dom’ oar . I i place s te ui i când trec trenurile. (Omene te. ELEVA (Intre lacrimi i sughi uri): Dom’ oar v rog. S . r spunde. Zamfirescu? ELEVA S vede i. a mea… O scrisoare… Un 21 . ELEVA (N ucit ): Ce s r spund? D-ra CUCU Ce cau i aici? De ce ai venit? ELEVA S vede i dom’ oar … Mama… Vreau s spun tata… Adic o m tu colet… da un colet… PROFESORUL (Ca sa pun cap t sbuciumului): Nu te mai osteni. D-ra CUCU Ce s r spund ? Ce s r spund ? (C tre elev ): Poftim. mai neconvins): Ei? D-ra CUCU Ce cau i la gar . Te dau afar .i spun eu de ce ai venit. las-o s r spund . Pentruc . Ai s vezi tu mâine dup conferin . simplu): Nu-i a a? ELEVA (Isbucne te în plâns).

(Ii arat u a cu un gest neiert tor.Steaua f r nume Mihail Sebastian D-ra CUCU Taci! terge. s spui d-ta. Fata iese plângând mereu). la cosmografie. domni oar . Pleac . Ne mai faci de râsul târgului. Stai! Stai s nu te vad cineva. PROFESORUL (Care a r mas singur cu eleva): D-r Zamfirescu. dar teza d-tale pe al treilea. Pleac repede. Du-te acas . O ia spre stânga. Ne socotim noi mâine diminea . este… este mizerabil … inadmisibil . (Fata plângând face un pas spre u ). Zamfirescu Eleonora. c Orion este o planet ? C Jupiter este un satelit? i Cometa lui Halley o stea c z toare? D-ra CUCU (Întorcându-se): Nu e nimeni. pe lâng fereastr i dispare câteva secunde). (Ca un dureros repro personal): Se poate. nu e poate momentul s i-o spun. S te duci drept acas .i ochii. 22 . (Iese pe peron i se uit atent în dreapta i ‘n stânga.

PROFESORUL Nu la n mol. modest): Studiez. Ce desm ! Ce perversitate! PROFESORUL Perversitate ? Exagerezi. D-ra CUCU (Intransigent ): Nicio domni oar Cucu. PROFESORUL (Timid. La mare ai fost? 23 . D-ra CUCU i între timp elevii i elevele î i fac de cap. d-ta taci. D-ra CUCU Studiezi?! De asta e ti d-ta profesor? Ca s studiezi? PROFESORUL Cred c da.i vezi de stelele i cometele d-tale. D-ta taci i stai cu nasul în c r i i. PROFESORUL D-r Cucu. D-ra CUCU Exagerez? Po i d-ta s -mi spui ce caut fata asta la gar ? PROFESORUL (Dup o t cere de o secund . la Tekirghiol. D-ra CUCU Ce desordine! Ce scandal! Când eu strig în conferin c se duce coala de râp . foarte serios): D-r Cucu! D-ta ai fost vreodat la mare? D-ra CUCU Am fost la n mol.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VII D-ra CUCU PROFESORUL D-ra CUCU Ai v zut d-le profesor de matematici? PROFESORUL (Timid): Am v zut.

Vine personalul. atunci s -mi dai voie s . în orele d-tale.i spun… (Se aude un uerat de locomotiv i un sgomot de tren). (Iese precipitat). dac astea sunt lec iile pe care d-ta le dai elevelor.i spun. D-ra CUCU (Severa): Domnule Profesor. necunoscutul. de a fugi. dep rtarea. (Iese si ea pe peron). D-ra CUCU De a pleca? De ce s pleci? Unde s pleci? PROFESORUL In alt parte. Necunoscutul? Dep rtarea. D-ra CUCU (Singur în scen ): Auzi d-ta.Steaua f r nume Mihail Sebastian D-ra CUCU (B nuitoare): Ce vrei s spui cu asta ? PROFESORUL Într’un târg de provincie ca al nostru… gara este… marea. Este portul. 24 . D-ra CUCU (Plat): Ce dep rtare ? PROFESORUL Este dorul de a pleca. d -mi voie s . PROFESORUL (Cu o tres rire de emo ie): Vine.. In alt lume.. EFUL (Ap rând o secund în prag): Personalul.

i acceleratul de Bra ov i am sc pat. EFUL S mai treac ICHIM Adev rat. trenul personal. dom’ ef.i g seasc vagonul. încet. pe urm din ce în ce mai repede. fund. siluete de c l tori cari se îndreapt spre ie ire. greoiu. ICHIM II terminar m. Trenul se pune din nou în mi care. Pa i i voci nedistincte. Se aude vocea lui “Unde e glasa tria?”. 25 . în timp ce ultimele vagoane trec i dispar): II terminar m i pe sta. Locomotiva trece i dispare în dreapta. pân se opre te. “Domnu Pascu”! “Nu l-ai v zut pe d-1 Pascu?”. se vede un vagon sau dou . într’un ritm descrescând. spre stânga). pe peron oarecare forfoteal continu . care trece cu c ruciorul. Prin fereastra i geamul u ii. Ichim. EFUL (Din prag. ranul care alearg s . Mi care pe peron. îl pune în cuiu. eful intr în birou. intr puf ind în gar . mai pu in formidabil ca automotorul. (Ichim dispare spre stânga. Vocea profesorului.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VIII EFUL  ICHIM Din stânga. Sgomot de tampoane. î i scoate chipiul. Un uerat. Ichim.

EFUL De! Nu-i ca aici. E al lui domnul Miroiu. EFUL Intr . (Scoate din valiz un pachet). EFUL Bine-ai venit domnu Pascu. C’am avut atâtea… EFUL Ce se mai aude în Capital ? PASCU Cald. I-am adus tot ce mi-a spus. intr . EFUL Asta e pachetu nevesti-mi? PASCU Nu. Cald al dracului. oprindu-se în prag): Salutare domnu ef. profesorul. PASCU Aveam o vorb cu dumneaei. nu. EFUL 26 . PASCU Cucoana-i aici? EFUL E în târg.i las o parte din valize afar i intr în untru cu una singur ). (Pascu. Raiul pe p mânt. Adineori a plecat. PASCU Ce tot stai s vorbe ti! Aici e raiu. PASCU Ia s vedem (deschizând valiza).Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA IX EFUL  PASCU PASCU (Înc rcat de valize. Numai s g sesc. ca la noi.

EFUL Fugi d’acolo. (C tre Pascu. se uit în dreapta i în stânga pe peron): Dom’ Profesor! Dom’ Profesor! Ia.Steaua f r nume Mihail Sebastian C bine zici. vezi. EFUL 22 de mii! 27 . PASCU Carte. Nu se poate. a a i-am adus-o. PASCU (Tainic): Dom’le ef! Ce crezi d-ta c e în pachetul sta? EFUL P i ce s fie? O carte. EFUL (Îngrijorat): Dar ce carte s fie? PASCU P i tiu eu? Cum mi-a dat-o librarul din Bucure ti. (Iese în prag. reintrând): Te a tepta. C era adineaori pe-aici. z u. carte! dar ce fel de carte? (Misterios): tii câ i bani cost ? 22 de mii de lei. unde-i domnu Miroiu. PASCU Pe ochii mei. mi-era i fric . Ichime. EFUL Câ i? PASCU 22 de mii. (Explicând repede): A fost profesorul asear la mine i mi-a num rat în mân 22 de mii de o mie… 22. Auzi d-ta? 22 de mii.

desface repede pachetul i scoate de acolo un volum mare. EFUL Bravo! S tr e ti. pe urm la cei doi. PROFESORUL (Încet îngrijorat): Ai adus? PASCU (Întinzându-i pachetul): Poftim. (Ichim vine din stânga. c acuma sunt gr bit. L-am învelit în hârtie albastr . Nu vezi câte bagaje am? EFUL (Ie ind în prag): Ichime! Ichime! Ia pune mâna pe geamandanul lui domnu Pascu i du-l la tr sur . intr ): Domnu Pascu.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA X EFUL  PASCU  PROFESORUL  apoi D-ra CUCU PROFESORUL (Vine grabnic din stânga. PROFESORUL (Luând pachetul. eful i Pascu schimb priviri intrigate). r mâne o secund nemi cat). Mul umesc… Da… Mul umesc… (Se uit la pachet. PASCU Înv lm eal mare. pe peron. trece prin fa a ferestrei. s nu le ‘ncurc.) PASCU pe 28 . Aici erai? Credeam c n’ai venit? PASCU Se poate. Pe urm trecând spre stânga. afar . apare d-ra Cucu. pe peron. dom’ ef. aproape de fereastr . dom’ Profesor? PROFESORUL Te-am c utat pe peron. pe care-l râsfoe te cu înfrigurare. un anumit lucru. ia geamandanele l sate pe peron în fa a u ii i dispare tot în stânga. PASCU Las-o pe alt dat . PASCU (Sco ând din valid un alt pachet): Uite i pachetul cucoanei d-tale. In acel timp. c te opream la mas . Avem o ra varz o minune! A r mas dela prânz. ca i cum ar c uta o anumit pagin . la tr suri. la lumin . din dreapta. îmi pare r u c nu e nevast -mea aici.

EFUL Salutare. D-ra CUCU Dac vezi o elev de-a noastr . PASCU Am plecat. Ai vândut fetelor dintr’a opta ruj de buze. se întunec . n ucit . dom’ Pascu. D-ra CUCU Las’ c discut eu cazul d-tale. parc l-ar fi strigat cineva din somn): Cum? (Privire vag . apoi se reîntoarce la cartea lui). Mergi în ora ? (Profesorul nu aude. 29 . Eu sunt magazin general. D-ra CUCU M duc i eu. PASCU P i de! domni oar Cucu. de câteva clipe lumina a început s scad ): Domnule Miroiu. domnule Ispas. Eu sunt magazin general… V salut. EFUL II iau. Dar am o rug minte. EFUL 22. salutare. D-ra CUCU Nu mai calc în magazinul d-tale. Pe urm abia tresare. (Amenin toare): In conferin ! PASCU Îmi pare r u. Dar nu mai stai la acceleratul de Sinaia? D-ra CUCU Nu c e târziu. o clip nu aude nimic. EFUL La ordin. PASCU (Schimb o nou privire nedumerit cu eful i ridic din umeri): 22 de mii. (Intr’adev r. (Pascu pleac prin stânga). S pofte ti mâine la magazin. E absorbit de lectur ).Steaua f r nume Mihail Sebastian S ru’ mâna d-r Cucu. i uite. Am adus nout i. Vând de toate i la toat lumea. M’am dus. ia-i num rul. PROFESORUL (Cufundat în lectur . V salut. M duc… dom’ Profesor Miroiu? Nu veni i în târg? V duc cu tr sura.

D-ra CUCU 22 de mii! Ce-o s fie mâine în cancelarie. 30 . EFUL Pe ochii mei (Repede. D-ra CUCU E nebun. D-ra CUCU (F când un pas): Stai c -l întreb. 22 de mii de lei. Las -m pe mine. domnu Ispas… (O ia repede spre stânga): 22 de mii… (Trece prin fa ferestrelor. Nu. La revedere. dispare. 22 de hârtii de câte o mie. tiu? (Cu dispre ): O carte de-ale lui.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL (Încet): D-r Cucu! tii d-ta ce carte cite te profesorul? D-ra CUCU De unde s EFUL tii cât cost ? tii câ i bani a dat pe ea? (T cere pentru a. nu mai stau.i preg ti lovitura). EFUL Nu e lucru curat. 22 de mii. Cu bini orul. EFUL In cancelarie? Ce-o s fie în tot târgul! D-ra CUCU Eu nu mai stau. EFUL (Oprind-o): Nu. explica iuni): Mi-a spus Pascu c el i-a adus-o dela Bucure ti. D-ra CUCU (Speriat ): Nu mai spune. Îl descos eu.

îl bate pe um r): Dom’ Profesor? S . EFUL (Încet. nu vede pe nimeni. dar cercul galben de lumin al l mpii îl atrage. ezit … parc ar pleca. PROFESORUL (Strângând în mâini cartea. Ei. deschide cartea din nou. o r sfoeste înfrigurat).Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XI EFUL  PROFESORUL Profesorul a r mas lâng fereastr cu totul cufundat în carte. Lumina a sc zut i mai mult. S’a întunecat.i aprind lampa. 31 . ia ezi… ezi. s . PROFESORUL Nu. pe urm se apropie de el. (Aprinzând o lamp de petrol. dom’ Profesor? PROFESORUL (Tres rind): Cum? EFUL Zic. I i aprind lampa… i nu te turbur nimeni. frumoas cartea pe care-o cete ti? PROFESORUL (Evasiv): O carte veche. i aprinde felinarul pe peron… Acuma pic acceleratul i ne g se te cu felinarul stins… (Reintr . EFUL Dar de ce? Stai aici lini tit. EFUL (Se îndreapt spre u i strig din prag): Ichim! vezi de lampioane. Nu aude nimic. se apropie de profesor i se uit peste um rul lui în carte): Frumoas carte. eful îl prive te în t cere câteva secunde. n uc): Cum? EFUL Zic. cum ar trezi pe cineva din somn. cu oarecare nelini te): Am de lucru… Am de citit… EFUL Tocmai d’asta zic i eu. cu abat-jour depe birou): Mergem împreun mai târziu… Te duc eu în ora . c m duc. PROFESORUL (Pu in n ucit.i aprind lampa. PROFESORUL (Tres rind.

ca omu. Economii. cu atât îs mai ale dracului… Aveam i eu una mai de mult. ni te h r i. i.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL De! C r ile ca vinul. Tu! ce poze!… A d-tale are poze? PROFESORUL Da. cine s PROFESORUL (Simplu): Da. Cu cât îs mai vechi. Adic nu… Ni te plan e. EFUL P i nu e mult? PROFESORUL Este… dar… ce era s fac ? Aveam nevoie de ea… EFUL Ce-o s spue lumea în târg? PROFESORUL Ce s spue? EFUL P i de! 22 de mii sunt bani. EFUL (Dojenitor): P i vezi! tie? Nu stau toat ziua aici la gar ? 22? 32 . te întrebi? de unde? PROFESORUL Am strâns. EFUL (Schimbare de ton): Dorn’ Profesor! S nu te superi c te‘ntreb. cu poze. E adev rat? PROFESORUL Ce? EFUL 22.000 ai dat pe ea? PROFESORUL De unde tii? EFUL P i dac n’oi ti eu. lec ii particulare… de ani de zile a tept… (Pu in jenat) i m’am i împrumutat.

impiegatul. Se deslu e te totu i umbra lui Ichim. i pe urm -mi ine locul Antoniu. cu un baston de lampagiu fi se opre te în fata felinarului). frate. EFUL A teapt . (Între timp lumina a sc zut mult. EFUL Patim mare. la 11.35 nu mai am niciun tren. vorba vine. se ridic ): E târziu… M duc. care apare din stânga.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Dar mâine e întâiu… iau leafa dela liceu… i pl tesc. dom’ Profesor… (Cu alt ton): Da barem face? Ce scrie în ea? Despre ce e vorba? PROFESORUL (B nuitor. c mergem împreun . PROFESORUL Închizi ? EFUL Adic . Pân la noapte. 33 . Numai s treac acceleratul i închid pr v lia. Peronul aproape nu se mai vede prin fereastr .

EFUL Ra ele le-ai închis? ICHIM Închis. Tocmai bine arde nan diminea a. c numai eri am turnat. î i ia chipiul din cui): Vine acceleratul.ICHIM EFUL (Ie ind în prag): Ichim! Ai ters lampa? ICHIM (Pe peron aprinzând lampa): ters. PROFESORUL (Care din nou se cufundase în cartea lui): Cum? EFUL Zic. bine… (Un uerat dep rtat de tren). n’ai cumva o lup ? 34 . EFUL Le-ai num rat. vine acceleratul. la prânz… i am pl tit-o eu.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XII EFUL . EFUL Gaz e destul? Te-ai uitat bine? ICHIM E plin dom’ ef. I-a dat drumul dela canton. PROFESORUL (Preocupat de cu totul alte lucr ri): Domle ef.PROFESORUL . dom’ Profesor. ICHIM I-auzi-l cum uer . EFUL (Trecând peste aceasta chestiune penibil ): Bine. EFUL (Reintr în birou. Nu lipse te niciuna? ICHIM Lipse te aia de-a i mâncat-o dv.

nu coboar nimeni… M i ‘ntreb de ce mai opre te. Din când în când î i duce mâna dreapt la ochi i se uit în carte. Din când în când noteaz cu febrilitate ceva pe hârtie. Poftim (Ii d de pe mas o foaie de hârtie): Eu m duc s primesc acceleratul i m ‘ntorc. 35 . PROFESORUL St mult? EFUL A i! Nu urc nimeni. De unde s am? PROFESORUL Dar o bucat de hârtie. ca prin i un ochean. aplecat peste carte. EFUL Cât vrei. EFUL N’am. (Iese pe peron i trage u a dup el.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL O lup ? Da de ce? PROFESORUL Îmi trebue mie. Profesorul r mâne la mas .

ave i bilet ? CONDUCTORUL N’are. ridic capul). NECUNOSCUTA (Intrând): Ce vre i cu mine? De ce m’a i dat jos din tren? EFUL (Intrând dup ea): Dv. Un sgomot de tampoane ciocnite i pe urm câteva secunde de t cere complet . trecând prin fa a ferestrei): Aicia sunt. EFUL (Erarhic. Ce s’a întâmplat? CONDUCTORUL (A disp rut din prag. E o femee tân r . tampoane etc. foarte decoltat . 36 . dela dreapta la stânga (în sens invers decât cele dou trenuri precedente). EFUL (De pe peron. O po et într’o mân . Nu vrea s se legitimeze. Vagoane cu ferestre luminate defileaz în vitez descrescând pân ce trenul se opre te. Prin geamul u ii i prin fereastr se vede cum intr în gar . CONDUCTORUL (Din prag): Domnu ef! Domnu ef! (Profesorul tresare. superior): Las -m domnule s întreb. Da i-v jos. Privire încremenit ).Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XIII PROFESORUL  EFUL  CONDUCTORUL  NECUNOSCUTA Sgomot de tren se apropie mereu mai puternic. trenul accelerat. Vocile vin din semiobscuritatea peronului): Un c l tor f r bilet. un voal albastru în cealalt . EFUL Pofti i aici la lumin … (Din întunericul peronului se desprinde brusc o ar tare alb . Pentru prima oar ridic cu adev rat ochii în carte. cu bra ele albe. Profesorul tresare. Nu vrea s pl teasc . Cineva deschide u a. Ochiul ro u al locomotivei dispare repede spre stânga. uerat ascu it de locomotiv . Se aud apoi pa i gr bi i pe peron. (C tre c l toare): Ave i bilet? NECUNOSCUTA N’am. ro i. coni . în rochie alb de sear . EFUL Unde e? CONDUCTORUL Da i-v jos. E conductorul trenului.

EFUL Cum? NECUNOSCUTA Da. domle ce spune. NECUNOSCUTA Dumnealui EFUL (Conductorului): Auzi. c a pl tit. (Ii întinde efului câteva fise rotunde). CONDUCTORUL i amenda. EFUL (Cercetându-le): Ce e asta? (Citind): “Cazinoul din Sinaia” “Bun pentru lei dou zeci. NECUNOSCUTA Am pl tit. Am pl tit. Bun pentru lei o sut . i amenda. Uita i-v ce mi-a dat. NECUNOSCUTA Ce? EFUL Biletul.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL Atunci trebue s pl ti i. EFUL Cui. EFUL Sigur. (Nedumerit): Ce sunt astea ? NECUNOSCUTA Fise dela Cazinou… Am uitat s le schimb… în grab … Sunt dela rulet … EFUL i cu asta vrei d-ta s c l tore ti? 37 . CONDUCTORUL Vorb s fie. bun pentru lei dou zeci”.

Eu n’am timp. PROFESORUL (Timid. Se închisese singur într’un compartiment si nu voia s lase pe nimeni în untru. (C tre Conductor): In ce clas ai g sit-o domle? CONDUCTORUL Întâia. Nu sunt bune? EFUL Ia ascult doamn . o doare capul i n’are bilet. PROFESORUL 38 . NECUNOSCUTA (Simplu): M durea capul. NECUNOSCUTA Unde aici? EFUL Aici. Trenul nu a teapt . coni . Pl te ti sau nu. t indu-i drumul): S nu faci un pas: f r mine nu pleci. Dumneaei r mâne aici. f când un pas): Dac n’are cu ce… EFUL Dac n’are cu ce. EFUL Poftim! Umbl cu clasa întâia.i ceasul din buzunar): Am patru minute întârziere. NECUNOSCUTA F r mine nu pleci. EFUL Doamn !… NECUNOSCUTA (C tre Conductor. M’auzi? (Cu o mi care brusc se a eaz în fa a u ii drept în prag): Nimeni nu iese de aici f r mine. NECUNOSCUTA Nici nu m gândesc. Nu mai pot s stau. CONDUCTORUL (Sco ându.Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA E tot ce am. î i atrag aten ia c aici te afli într’un birou public. în gar . s stea acas . (C tre Conductor): Urc -te domle în tren i d -i drumul. Eu sunt accelerat.

strigând): Ce vre i? Ce vre i? PROFESORUL Doamn … CONDUCTORUL Coni … EFUL Las -m pe mine i la primul moment terge-o… (C tre necunoscut ): Doamn ! Ne-a i în eles gre it. Scriem pe hârtie cum s’au petrecut lucrurile.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Timid. C ce s facem cu dv. b nuitoare): Proces! Mie ? Proces! EFUL Verbal. în plin câmp. ca si cum ar vrea s se disculpe. NECUNOSCUTA (Exasperat . 39 . Ce vre i dela mine? Banii? Via a? CONDUCTORUL (Încet c tre ef): E nebun . NECUNOSCUTA (Speriat . Noi n’avem de gând s v oprim aici. aici? NECUNOSCUTA Atunci de ce m’a i dat jos din tren? EFUL Pentru o formalitate. Numai a a de form . Trei b rba i i o singur femee. EFUL (Jignit): Da i-mi voie. M da i jos din tren în plin noapte. dar s i protesteze împotriva acestei sechestr ri): Doamn … eu… eu nu sunt… NECUNOSCUTA Ce nu e ti? Ce nu e ti? Nu v’ar fi ru ine. Datoria… Regulamentul! Trebue s facem un proces-verbal. NECUNOSCUTA In plin p dure. semna i i gata. Aici nu e câmp. NECUNOSCUTA Frumoas formalitate! EFUL Ce vre i.

NECUNOSCUTA Cu trenul sta? EFUL Sigur. Se aude fueratul locomotivei). PROFESORUL (Care abia acum în elege stratagema. Astea-s chestii de serviciu. 40 . se deslipe te de u i vine spre locul indicat. V a teapt . eful face semn cu mâna conductorului s ias . Ultimul vagon se vede de asemenea prin fereastr . d-ta s nu te amesteci. (Conductorul iese tiptil. In prima clip femeea nu fi-a dat seama. Femeea se ridic brusc în picioare. în care timp i-a privit pe to i trei b rba i): Atunci. vrea s protestele): Domnule ef… Nu se poate… EFUL (Încet. de nelini te. neobservat): Lua i loc! Aici! PROFESORUL (Va s’o previn ): Doamn ! Doamn ! EFUL (Împiedecându-l): S v dau o hârtie i un toc. de team . la mas … (Ii ofer un scaun. NECUNOSCUTA (Tres rind):Ce e asta? (Sgomotui ro ilor fi al tampoanelor se accentueaz . Femeea mereu cu aceea i expresie de pruden . energic): Domnule Profesor. privind buim cit vagoanele luminate. disp rând. atunci s semnez mai repede.Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA (Mereu b nuitoare): i pe urm ? EFUL Pe urm pleca i. Unde? EFUL Pofti i aici. cu o mi care de spaim . EFUL Numai decât… Numai decât… (Trenul a pornit între timp. Rochia ei alb se vede trecând prin fa a ferestrei. Se aude de-afar strig tul ei disperat): Opre te… Opre te… (Un nou uerat de locomotiv îi acoper vocea). alearg spre u cu un ip t): Ce e asta? (In prag se opre te o secund . S redact m… i pe urm s semna i… NECUNOSCUTA Semnez orice… dar mai repede. Se rupe din aceast scurt încremenire i alearg pe peron dup tren. care defileaz spre stânga din ce în ce mai repede. NECUNOSCUTA (Dup o secund de îndoial .

Steaua f r nume Mihail Sebastian 41 .

Eu proces-verbal trebue s închei. domiciliul. de disperare. (Cu inten ie): Avem poli ie aici. face câ iva pa i. de triste e. NECUNOSCUTA (Nu r spunde. 42 . absent ) EFUL Trebue s încheiem procesul-verbal.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XIV EFUL  PROFESORUL  NECUNOSCUTA Câteva secunde de nemi care. NECUNOSCUTA (Mai mult pentru ea): A plecat… EFUL N’am ce face. intr în untru. Cu o expresie de oboseal . NECUNOSCUTA (E sfâr it de oboseal . NECUNOSCUTA (Ridic spre el o privire nedumerit . n’a auzit. Se mai aude doar sgomotul trenului dep rtându-se. f r violen ): Canalie! EFUL (Ridic din umeri): De! Doamn . Doamn . L sa i-m . NECUNOSCUTA (Uitându-se buim cit la cei doi b rba i i pe urm fixându-l pe ef. cade pe scaun): A plecat… EFUL (Instruind afacerea): Numele dv. Numele. profesiunea. Regulamentul. m car c suntem în câmp. voiu fi silit s m’adresez poli iei. vârsta. femeia apare în prag. Pe urm rochia alb se vede trecând pe peron prin fa a ferestrei dela stânga spre dreapta. nu vede). PROFESORUL (Se aproprie de ea mi cat): De ce nu r spunde i? Doamn ? Cum v cheam ? NECUNOSCUTA Las -m . cum zicea i adineaori. Datoria. EFUL (Dup o pauz ): Face i r u c nu r spunde i. M oblig regulamentul i dac nu r spunde i.

Aici nu e lucru curat. PROFESORUL Poate ave i un act. EFUL Nicio hârtie? PROFESORUL Nimic. PROFESORUL 43 . Vezi i d-ta ce g se ti. Sunt obosit . pe care k d efului s le in ): O sticlu cu parfum… EFUL (Mirosind în aer): Miroase grozav. Caut . EFUL (Dup un moment de reflec ii): Eu îl anun pe Dinc . scoate unul câte unul diverse obiecte. PROFESORUL (A golit po eta): Asta e tot.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Cum v cheam ? De unde veni i? NECUNOSCUTA L sa i-m ’ i. face un pas spre ramp . EFUL Niciun act? PROFESORUL Niciunul. comisarul. spun. PROFESORUL O batist … un ruj de buze… O tabacher cu dou ig ri… EFUL (Mirosind ig rile): ig ri str ine. O legitima ie. PROFESORUL (In po eta. urmat de ef deschide caut . NECUNOSCUTA (Întinzându-i po eta cu un gest de nesfâr it oboseal ): Nu tiu.

în întunerec). N’o v d. EFUL (Adulmecând aerul): i miroase. Tii! Mare bucluc. se ridic în picioare): M duc… (Cu brusc hot rîre porne te spre u ): Mi duc s m omor. Pe jum tate desbr cat . PROFESORUL (Cu emo ie): E frumoas . Nu.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Întorcându-se spre necunoscuta care a r mas pe scaun în aceea i stare de prosta ie): Doamn . îl prive te absent . v rog… In propriul dv. spatele gol. EFUL Te-ai uitat ce rochie are? Bra ele goale.i spun c nu i niciun tren? (Strigând din prag): Ichime! Ichime! Vezi c e o femee pe linie. domnule. M arunc pe linie. VOCEA LUI ICHIM (Din dep rtare): Fere te linia. E prea întunerec. PROFESORUL (Turburat): Doamn ! EFUL E nebun r u. v rog mult. PROFESORUL (A ie it pe peron): Doamn ! Doamn ! (Se întoarce) Nu tiu unde e. S vie nevast -mea acum. Tocmai mie s mi se întâmple una ca asta. Nu e niciun tren la ora asta. a parfum de mi-a umplut toat gara. dispare. Trebue s’o salv m. PROFESORUL Se întâmpl o nenorocire. EFUL Fii lini tit. Nu putea domle s’o dea jos la Câmpina sau la Breaza! 44 . interes. EFUL Nu te mai fr mânta dom’ Profesor. atâta-mi trebue… (Cu alt ton dup o secund ): E din lumea mare. face i un efort… r spunde i… Aduce i-v aminte… Cine sunte i? De unde veni i? Unde v duce i? NECUNOSCUTA (Ridic ochii spre el. (Iese repede. PROFESORUL E foarte frumoas … (Plin de nelini te): Numai de nu s’ar omorî… EFUL Deocamdat nu poate c n’are tren. gâtul gol. Te-ai uitat la ea. fere te linia.

(Iritat): i pe urm . sunte i îmbr cat a a de… a a de sub ire… 45 . pentruc umbl desbr cat i pentruc joac la rulet . PROFESORUL Doamn … noi v vrem binele. s’ar putea s r ci i. Pentru c miroase a parfum. pentruc vine dela Sinaia. Dup 23 de ani de carier . adic ce?. EFUL Ce face? VOCEA LUI ICHIM St pe linie Si trage din igare. VOCEA LUI ICHIM (Mai de aproape): Fere te linia. s . EFUL Nu puteam domle Profesor. Pân la 11. Degeaba sta i pe linie. Se opune regulamentul. PROFESORUL Afar e r coare. EFUL (Din prag): Coni !… Doamn ! Veni i aici la lumin .35 nu e niciun iun s v calce. e umed. Anchet . EFUL (Ie ind repede în prag): Ai g sit-o Ichim! VOCEA LUI ICHIM Aicia-i dom’ ef. urmat de profesor): Ce vre i cu mine? De ce m’a i chemat? De ce nu m l sa i în pace. NECUNOSCUTA (Se reîntoarce..i bat joc de calea ferat i de gara mea? PROFESORUL i dac se omoar ? EFUL Bocluc mare. PROFESORUL (Iese repede îngrijorat): Doamn !… (Dispare în întunerec).. rapoarte. NECUNOSCUT Am v zut. Trebuia s’o la i s plece.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Dumneata e ti de vin . M d la gazet .

în elege i… V implor s în elege i… dac întreb m. de indiferen ): La urma urmelor… (Se a eaz pe scaun). ave i lamp . e pentruc vrem s v venim într’ajutor. PROFESORUL Sunte i enervat . probabil veni i dela Sinaia. (C tre necunoscut ): Nu v mai punem nicio întrebare. dac insist m. Uite: nu v mai punem nicio i ne trecem vremea. PROFESORUL 46 asta în eleg. cum v cheam ? NECUNOSCUTA (Repede): Iar începi? PROFESORUL Doamn . NECUNOSCUTA N’am nevoie. i întrebare. EFUL A a… (Dup o secund ): Prin urmare. înfiorat ): Mi-e frig. PROFESORUL Vede i. NECUNOSCUTA Probabil. pe dv. Nu vre i s ne r spunde i. EFUL Z u. În eleg. Dar îng dui i-ne m car s ghicim… Dv. Mai st m de vorb NECUNOSCUTA (Cu un gest de oboseal . PROFESORUL Si probabil v duce i la Bucure ti NECUNOSCUTA Probabil. EFUL Nu e mai bine aici? Ave i scaun.Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA (I i strânge umerii. . i procesul-verbal cum îl scriu? PROFESORUL (Scurt): D -l încolo de proces-verbal.

Nu vreau. un prieten… cineva pe care s -l anun m de situa ia în care v afla i. NECUNOSCUTA Crezi c s’ar putea? EFUL De ce s nu se poat ? D m o telegram . A tept. NECUNOSCUTA Bine… atunci. NECUNOSCUTA Telefon? PROFESORUL Evident. PROFESORUL Dar de ce s v omorî i? EFUL Si de ce tocmai aici? Nu e p cat? Sunt i eu un om cu familie. Da i-ne o adres . La hotel Palace… sau… dac nu e acolo… la Cazinou.. Mai bine m arunc înaintea trenului. Mai bine m omor. Am s m omor La 11. cu greut i. un nume. o indica ie. Nu pot. trebue s ave i pe cineva… o rud . EFUL Nu v’am spus c nu e niciun tren pân la 11. cu emo ie). ori la Sinaia. NECUNOSCUTA (Ideea i se pare bun ): Crezi? PROFESORUL Sigur. PROFESORUL (Cu elan. Sau poate… (ar tând telefonul din perete): Chem m la telefon. Vre i s m b ga i în bucluc.35? Bine. ori la Bucure ti. EFUL (Mergând spre telefon): De cine trebue s întreb? NECUNOSCUTA De… (S’a r sgândit brusc): Nu.Steaua f r nume Mihail Sebastian Ei bine.. Atunci chema i Sinaia. rapoarte.35. Anchet .35? NECUNOSCUTA 11. Doamn !… 47 .

trezi i-v . Doamn ? Cum în câmp? Da i-mi voie? Sunte i într’un ora . PROFESORUL V vom da noi bilet. Trebue s pleca i NECUNOSCUTA Dac trebue. Alunga i gândul i ca absurd. Aici în câmp. desmetici i-v . NECUNOSCUTA Mâine diminea ? Nu a tept pân mâine diminea . Gar mare. EFUL (Jignit): Cum în câmp. EFUL Care noi? PROFESORUL Eu. PROFESORUL Doamn . NECUNOSCUTA Serios? A i observat? PROFESORUL Trebue s tr i i. 48 . EFUL Fiindc n’avea i bilet. de ce m’a i dat jos din tren.Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL Uite. Dar mâine diminea iau leafa. linii multe. sunt slujba s rac. dar v dau eu din buzunarul meu un bilet pân la Câmpina i acolo face i ce ti i. EFUL Ai bani? PROFESORUL (Încurcat): Acuma nu. sunte i tân r . sunte i frumoas . NECUNOSCUTA (Uitându-se de jur-împrejur): Unde? Aici? PROFESORUL Ve i pleca.

EFUL Atunci la poli ie.247. PROFESORUL Asta n’ar fi nimic. (C tre Profesor): Ce-ar fi s’o ducem la spital? Zicem c a avut un accident. PROFESORUL Nu-l asculta i. Judec torie.245 la ultimul recens mânt.246. NECUNOSCUTA 8.000 de locuitori. dar n’ave i acte. PROFESORUL (Cu pu in am r ciune): 8. Nu tie ce vorbe te. (Dup o clip ): E un hotel? EFUL Se poate s nu fie? Hotelul Monopol.245 de locuitori.. NECUNOSCUTA Dar n’am bani. c eram la Bucure ti dup treburi în ziua aia. Comun urban .Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA Ce ora ? EFUL Îmi pare r u. F r acte numai la poli ie v prime te. II pl tim mâine. i f r acte nu se poate. (Gânditoare): Dac r mân aici în noaptea asta vom fi 8. doamn . NECUNOSCUTA La spital? Nu merg la spital. în centru. spital… PROFESORUL Liceu… EFUL 8. (C tre ef): Cu d-ta 8. EFUL i înc pe mine nu m num rase. EFUL Adev rat. EFUL 49 .

s nu ne vad nevast -mea. PROFESORUL (Îngrijorat din nou): Doamn … NECUNOSCUTA (Din nou exasperat ): M plictise ti.Steaua f r nume Mihail Sebastian N’oi fi tiind. EFUL S v d m ceva de mâncare.3 5? A i vrea s se termine. O minune! A c lcat-o ieri 50 . Dar trebue calm. Numai c nu tiu cum s facem. EFUL Ce are aface? E o minune. nu mai pot. c -mi aprind paie în cap. Mi-e frig. (Necunoscutei): De ce n’o i fi vrând. n’o cunoa te i pe nevast -mea. Stinge i lumina. doamn . Dar e ni te ra acceleratul. mi-e foame. Mai e mult pân la 11. NECUNOSCUTA (Cu desgust): Unde? Ce? EFUL Mare lucru n’avem. r mas de la prânz. A i vrea s mor. m plictisi i. unde vrei s’o ducem. NECUNOSCUTA Nu pot. s spune i cum v cheam ? NECUNOSCUTA M plictise ti. N’are s se mai termine niciodat ? N’are s se mai fac niciodat zi? PROFESORUL Ba da. NECUNOSCUTA pe varz . De ce nu m’a i l sat afar pe linie… Era a a de bine… (L sându-se s cad pe un scaun): Eu m culc aici. dar f r acte. MECUNOSCUTA Nu m nânc ra e c lcate de accelerat. mi-e somn. NECUNOSCUTA (Agitat ): Ce noapte! Ce co mar. z u a a. r bdare. A i vrea s dorm. Aicea vine nevast -mea. EFUL Vai de mine! Aicea nu se poate.

nu tiu dac trebue… vede i… eu am o locuin modest … o singur camer … dac vre i… dac’a i vrea… eu plec de acas … i r mâne i acolo singur … Peste noapte… Numai pân se face ziu … Eu m duc s dorm la un coleg. (C tre ef. V rog s primi i. PROFESORUL (Scurt): Las procesul-verbal. PROFESORUL i mâine diminea … EFUL Facem procesul-verbal. (C tre necunoscut ): V rog s ave i încredere în mine. S mergem. (Necunoscuta iese urmat de profesor. Mi-e somn. EFUL Bun idee. dar pân atunci v odihni i. Se v d prin fereastr trezind spre stânga). unde? Aicea nu. NECUNOSCUTA Bine. profesorul de muzic . PROFESORUL Doamn … Nu tiu dac pot. PROFESORUL (Ar tându-i drumul spre u ): Pe aici… pe aici. PROFESORUL Mâine diminea totul va fi mai simplu. E iar în culmea disper rii. unde. ve i pleca. explicativ): La Udrea. Vom g si bani. ce vre i cu mine. (Iese în prag): Domnu Miroiu! PROFESORUL (Întorcându-se): Ce e? Ce vrei? 51 .) Atunci unde.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Se ridic în picioare. Primi i? NECUNOSCUTA (Dup un moment de t cere): E departe? PROFESORUL La zece minute. observ pe birou cartea profesorului): Dom’ Profesor. pe linie nu. EFUL V mai veni i în fire. la un sfert de or de aici. EFUL (R mas singur în scen .

Steaua f r nume Mihail Sebastian EFUL i-ai uitat cartea. CORTINA 52 . Aveam de cetit. Se vede prin fereastr trecând). o deschide în ne tire): i aveam de lucru în noaptea asta. dom’ Profesor. EFUL Patim mare. Patim mare!… (Profesorul pleac gr bit. PROFESORUL (Cu un fel de spaim ): Cartea! (O ia în mâini.

pe aici… NECUNOSCUTA (Urmându-l): Am ajuns? PROFESORUL Da. întuneric. u a se deschide. oficiu. fereastr dubl . desperechiat. O u de intrare în dreapta. c r i sunt cam peste tot. PROFESORUL (Intrând): Pe aici. dând spre o mic gr dini înspre strad . scaune. O alta u (buc t rie. Mas . 53 . planul II. SCENA I PROFESORUL  NECUNOSCUTA T cere. pe jos. planul I. Prin fereastr se vede un cer senin de var . Un altul îi r spunde din dep rtare. La ridicarea cortinei scena e goal . Duce spre o alt înc pere In peretele din fund. la profesor. NECUNOSCUTA Nu e lumin electric ? PROFESORUL Nu… Adic de fapt este. dar nu i-a dat înc drumul. Interior de celibatar. când o fi gata uzina. Un raft cu c r i. (Caut bâjbâind): Numai s g sesc chibriturile. Pe mas . Un câine latr pe undeva. De altfel. dar s r c cios. (Pune cu mare grij cartea pe mas ). Totul e curat. în provincie. pe scaune. Se aude din dreapta o cheie r sucit în broasca. înstelat. în aceia sear . un divan. NECUNOSCUTA Ce întuneric! PROFESORUL O clip i aprind lampa. Abia la toamn . prin mahala.Steaua f r nume Mihail Sebastian ACTUL II Acas . în stânga. In dep rtare silueta albastr închis a mun ilor. debaras). Suntem acas .

NECUNOSCUTA E prea întuneric aici. NECUNOSCUTA Ce întuneric! Ce str zi! M’am lovit de to i copacii. Umezeal mare. Dar nu e bine. Sunt sdrobit . Poate… la anul… NECUNOSCUTA Ghinionul meu! Am venit cu un an prea devreme. Lamp de petrol. Câte pietre! Câ i bolovani ! (R mas în ciorapi. PROFESORUL (A g sit cutia cu chibrituri. • 1”toate gardurile. îmi pare foarte r u (A aprins lampa. de por elan. rotund. PROFESORUL (Ridicând un pantof de jos): De fapt. PROFESORUL (A reu it însfâr it s aprind un chibrit): Îmi pare r u doamn . pe urm pe cel lalt): Mi-am r nit picioarele. în centru. Nu tiu unde este. cu abat-jour alb. (I i arunc din picior un pantof. NECUNOSCUTA 54 . dar aici pe la noi… NECUNOSCUTA Nu se paveaz niciodat ? PROFESORUL Ba da. NECUNOSCUTA (L sându-se s cad pe un scaun): Nu mai pot. sc zut ). strada e pavat . PROFESORUL (C utând cel lalt pantof): Nu v d cel lalt pantof. NECUNOSCUTA Ei i? PROFESORUL Nu trebue s se tie c sunte i aici. dar chibritul nu ia foc): Nu vrea s se aprind . Nu po i s’o faci mai mare? PROFESORUL Ba da.Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA Nu a tept eu pân atunci. Se vede din strad . care d o lumin mic . Ce lumin chioar . î i freac talpa piciorului).

Strada e pustie. NECUNOSCUTA (Se ridic în picioare i arunc o privire circular asupra înc perii): Aici locue ti d-ta? Aici… tr esti d-ta… PROFESORUL Da. PROFESORUL Cum dori i. NECUNOSCUTA Nu era nevoie s -mi spui. NECUNOSCUTA i dac e Miercuri? PROFESORUL Miercuri i Sâmb t e cinematograf. Iart -m . Nu m duc niciodat . E foarte… frumos. .Steaua f r nume Mihail Sebastian Atunci stinge. (Ridica fitilul l mpii: lumin mare). Nu e frumos. Trece lume pe strad . NECUNOSCUTA i d-ta nu te-ai dus? PROFESORUL Nu. Fiindc nu tiu dac v’am spus… eu sunt profesor. e tot ce-mi trebue i nici nu e departe de coal . PROFESORUL Nu. ori o faci mai mare. Dar mai târziu d drumul dela cinematograf… C azi e Miercuri. PROFESORUL Acuma. Totdeauna. dar pentru mine. Ori o stingi. NECUNOSCUTA Oribil! PROFESORUL Nu v place? NECUNOSCUTA Ba da. Se vede. Numai s NECUNOSCUTA Nu trece nimeni. Nu pot s’o suf r a a. PROFESORUL Dup ce? 55 ti i c nu e bine.

Un profesor. pleca i dela fereastr .Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA Dup tot. privire în care e cuprins i el. (Merge spre fereastr ). PROFESORUL (Speriat): Nu! NECUNOSCUTA (Mirat ): De ce? PROFESORUL (Foarte îngrijorat): Nu v’am spus? O s dea drumul la cinematograf. O s v vad . NECUNOSCUTA Ei i? (Deschide larg fereastra). Un om cu r spundere. n’a venit niciodat o femee? PROFESORUL Doamn ! Cum v pute i închipui… NECUNOSCUTA Vrei s spui c nu prime ti niciodat ? PROFESORUL Sunt un om serios. (Privire circular asupra întregei înc peri. ca un obiect în plus): Groaznic! Parc tot era mai bine afar ! Cel pu in s deschidem fereastra. Trece lume pe strad . NECUNOSCUTA Vrei s spui c eu sunt singura femee… Prima femee care intr în casa asta? PROFESORUL Doamn … v rog s crede i c n’a i fi cutezat niciodat … dac n’ar fi fost împrejur rile cu totul neobi nuite în care v’am întâlnit… NECUNOSCUTA Ce tân r e ti! Sau ce b trân! PROFESORUL Doamn ! v rog. v conjur. NECUNOSCUTA 56 . PROFESORUL La ora asta… O femee… aici… NECUNOSCUTA La d-ta.

cu uluci. mama lui m-me Chiroiu. casa galben . Nu aud nimic. NECUNOSCUTA Azi e Miercuri. PROFESORUL V vede de peste drum. Judec torul. NECUNOSCUTA De unde tii? PROFESORUL Totdeauna sunt dup perdele. E tot târgul la ferestre. dela Chiroiu.Steaua f r nume Mihail Sebastian Nu fii copil. NECUNOSCUTA Ce de lume! PROFESORUL Nu glumi i. NECUNOSCUTA Care Atanasiu? PROFESORUL Casa de al turi. mai e Atanasiu. Vi an dela Regie. (Cu urechea a intit spre strad ): Toat lumea doarme. NECUNOSCUTA Nu v d nimic. PROFESORUL 57 i Maltopol . nu e nimeni. m-me Grigorescu. Casa alb cu gard de lemn i vi s lbatec . i Lascu. PROFESORUL Tocmai de asta. cu copiii i servitoarea. Ei nu se duc la cinematograf? PROFESORUL Ba da. Sunt dup perdele. NECUNOSCUTA Care Chiroiu? PROFESORUL Chiroiu dela Percep ie. NECUNOSCUTA (Dup ce s’a uitat în strada): A i! E întuneric. i nu sunt numai ei. doamn . cu trei geamuri la strad i Vi an. dar a r mas b trâna.

NECUNOSCUTA O! (Cu oarecare spaim ): Printre c r i? PROFESORUL Nu v teme i. NECUNOSCUTA Cum îl cuno ti? PROFESORUL E un oarece mic… gris… cu ochii rotunzi. Pe mine m cunoa te. La el m duc s dorm noaptea asta. (Ar tând spre u a din stânga): Parc ar veni de acolo. E târziu. Ast sear nu vine el. Nu v speria i. Trebue s dormi i… NECUNOSCUTA Nu mi-e somn.Steaua f r nume Mihail Sebastian Chiar dac doarme… i din somn ne vede. Ne-am împrietenit. Mare talent.str in. E oarecele. Ce e sgomotul sta? PROFESORUL Ce sgomot? NECUNOSCUTA Nu auzi? Un fel de scâr âit. Vine uneori pe aici noaptea. Pe Udrea. PROFESORUL 58 . Niciun fo net… (Dup o secund ): Ba da. PROFESORUL A! Nu e nimic. Colegul meu… profesorul de muzic … foarte interesant om. De altfel e timpul s m duc. ca un ferestr u mic. NECUNOSCUTA (Cu o mic tres rire): Ai oareci? PROFESORUL Unul singur. II cunosc. mai ai i al i prieteni? PROFESORUL Sigur. Ii place s se plimbe printre c r i. Simte c e cineva . NECUNOSCUTA (Acela i joc ca mai sus): Niciun sunet. NECUNOSCUTA V’a i împrietenit?… Spune-mi. Mi-a trecut. E compozitor. când stau mai târziu… când citesc sau am de lucru.

PROFESORUL G si i un tergar curat dincolo. Stai s v d. Un fel de du . PROFESORUL Îmi pare r u… A vrea… A fi vrut… NECUNOSCUTA Nu te mai fr mânta (Dispus s se mul umeasc cu orice): O chiuvet e? PROFESORUL (Încântat): Asta da. Sigur. (Iese prin u a din stânga i se întoarce dup câteva secunde): Nu merge apa. A oprit-o dela uzin . ag at de perete i o sfoar … NECUNOSCUTA Foarte ingenios.i aminte): Sigur c nu curge. PROFESORUL (Mirat): Nu curge? (Aducându. E o stropitoare… o stropitoare de gr din . (Privindu-se): Sunt plin de funingine. dela gar . NECUNOSCUTA Atunci e bine. NECUNOSCUTA Cum a oprit-o! PROFESORUL Totdeauna o opre te.Steaua f r nume Mihail Sebastian Totu i… e târziu… Eu v las. la ora ase. ca i cum n’ar îndrâsni s se apropie): A ternutul în dulap… dac vre i s v sp la i… NECUNOSCUTA A i vrea. NECUNOSCUTA (Ar tând spre u a din stânga): Acolo e odaia de bae? PROFESORUL Da… Adic nu… Insfâr it… nu e ceea ce se cheam odaie de baie… Era o c mar . seara. timid. un fel de buc t rie. Patul de colo (arat cu degetul spre dormez . am transformat-o… am… o s vede i! NECUNOSCUTA Du e? PROFESORUL Da. NECUNOSCUTA 59 . dar cum eu m nânc în ora . dela tren.

continuând s inspecteze înc perea. NECUNOSCUTA Cum spuneai c -l cheam pe sta? 60 . trece plin fa a rafturilor cu c r i. o prive te. din i ni ir.Steaua f r nume Mihail Sebastian De ce? PROFESORUL Fiindc uzina nu lucreaz noaptea. Femeia scoate din raft o carte. dar… au murit. ne uit cu aten ie la mobil . NECUNOSCUTA (Cam decolat ): Are dreptate… Pentru cine s lucreze. nu cu mai mult curiozitate decât le deschisese pe celelalte. V aduc cu stropitoarea. z re te pe mas (stânga planul I) cartea împachetat . cu aceea i privire c ut toare i amuzat . le deschide o secund . le pune la loc. Pe urm alta. O despacheteaz . a pus-o acolo cu mare grij . NECUNOSCUTA Las . scâr âitul lan ului. femeia prive te cu oarecare curiozitate în jurul ei. NECUNOSCUTA R mas singur . pe care profesorul la venire. Vine din nou în centrul scenei. se întoarce cu o stropitoare de gr din în mân i traverseaz scena): Imediat… Într’o clip … (Iese prin dreapta). se aude roata pu ului. Din curte. In acest moment u a din dreapta se deschide). o deschide. Câteva sute de ani. De afar . NECUNOSCUTA Ii cuno ti? PROFESORUL Ii cunosc. Au murit de mult. NECUNOSCUTA i sta? PROFESORUL Copernic. V aduc eu ap dela fântân . nu trebue… PROFESORUL De ce? Nimic mai simplu. încearc cu mâna arcurile divanului. i dac cineva vrea s se spele… sau i se face sete? PROFESORUL Avem fântân . PROFESORUL Nu. E Kepler. unde se opre te câteva clipe. (Intr repede în odaia din stânga.

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

PROFESORUL Copernic. NECUNOSCUTA Parc am auzit de el. PROFESORUL Tot ce se poate. (F r ironie): E destul de cunoscut. NECUNOSCUTA i de ce-i ii aici? PROFESORUL A a. M gândesc la ei… uneori… NECUNOSCUTA (Privindu-l lung): Ce om ciudat e ti d-ta… Da, ce om ciudat. (Fluier) (Se aude de departe un uerat lung, sub ire. E probabil un gardist de strad , care s’a trezit. Profesorul tresare i r mâne o clip atent, cu degetul ar t tor ridicat în sus). PROFESORUL A dat drumul dela cinematograf. (Dup o secund ): Aud pa i… Voci… (Într’adev r parc se aude un sgomot nedistinct de pa i i voci). NECUNOSCUTA Nu aud nimic. PROFESORUL (Repezindu-se la lamp , coboar mult fitilul, aproape stingând de tot, pe urm în oapt ): Ssst! Pe strada noastr … Pleca i din dreptul ferestrei… la o parte… (Femeea se d deoparte i se lipe te cu spatele de perete, la dreapta ferestrei. Profesorul este i el cu spatele la perete, într’o atitudine simetric la stânga. Între ei amândoi este fereastra larg deschis , cu cerul albastru, plin de stele. Între timp pa ii se aud mai tare, r sunând pe caldarâm). Se apropie. Vin încoace. (Pa ii s’au oprit). VOCEA D-rei CUCU (Din strad ): I i spun c am v zut lumin . i fereastra e deschis . PROFESORUL (In oapt ): Vede i? V’am spus s nu deschide i fereastra. VOCEA D-rei CUCU E acas . N’are unde s fie în alt parte. Strig -l! VOCEA LUI UDREA

61

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

Miroiu! Miroiu! NECUNOSCUTA (In oapt ): Miroiu te cheam ? PROFESORUL (Idem): Da. NECUNOSCUTA i mai cum? PROFESORUL Marin. NECUNOSCUTA Marin Miroiu… Nu e urît. VOCEA LUI UDREA Miroiu! Deschide! Eu sunt. NECUNOSCUTA (Mereu în oapt ): Cine e sta? PROFESORUL (La fel): Colegul meu… profesorul de muzic . VOCEA LUI UDREA Miroiu, nu auzi? Nu e ti acas ? VOCEA D-rei CUCU Ce-l mai întrebi? Sigur c e acas . NECUNOSCUTA i asta cine e? PROFESORUL O coleg … Profesoara de fizico-chimice. NECUNOSCUTA i ce vrea? PROFESORUL Nu tiu. NECUNOSCUTA E iubita d-tale?

62

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

PROFESORUL (Jignit): Doamn ! v rog… NECUNOSCUTA E logodnica d-tale? PROFESORUL Nu am logodnic . NECUNOSCUTA Atunci ce caut aici la ora asta? (B t i violente afar în poart ). PROFESORUL (Afolat): O s scoale toat mahalaua. Trebue s le deschidem. NECUNOSCUTA Deschide-le. (B t ile continu . Profesorul face un pas, vine în dreptul ferestrei, se apleac peste pervaz i strig ). PROFESORUL Un moment. Am auzit. Vin. (C tre necunoscut în oapt ): Ce ne facem? NECUNOSCUTA Nimic. S vie. PROFESORUL i s v g seasc aici? NECUNOSCUTA De ce nu? PROFESORUL Pentru nimic în lume. E cu neputin . (Sco ând din nou capul pe fereastr , fiindc iar se aud b t i): Vin. Îndat . Îndat . (C tre necunoscut ): Doamn , trebue s v ascunde i, trebue s disp re i. NECUNOSCUTA Eu pe fereastr nu s r, s PROFESORUL Trece i dincolo. (Ar tând u a din stânga): Un moment. NECUNOSCUTA Bine dar… (Face un pas, spre u a indicat ). PROFESORUL (Alarmat): Capul jos! Capul jos! (Femeea apleac capul în timp ce trece în dreptul ferestrei). NECUNOSCUTA 63 tii!

Steaua f r nume Mihail Sebastian (A ajuns lâng u ): S nu m ii mult. PROFESORUL (Implorând): V rog! v rog… (Necunoscuta a închis u a la loc. câteva clipe scena r mâne goal ). profesorul iese prin dreapta. se face din nou lumin mare. Pân m scap de ei. B t i în poart ). PROFESORUL (Z p cit de tot): Cinci minute… Trei minute… Pân v d ce vor. NECUNOSCUTA Ei! Mi s’a f cut din nou. Arunc repede o privire de jur-împrejur i pe urm se gr be te spre u a din dreapta). auzi! E întuneric aici. PROFESORUL (Se duce la fereastr ): Acuma! Acuma! (Merge spre lamp ridic fitilul. 64 . NECUNOSCUTA S nu m ii mult c mi-e somn. PROFESORUL Parc zicea i c nu v mai e. NECUNOSCUTA (Deschizând u a din stânga): S nu m ii mult. (Iese.

venind dup ea): Vroiam… Voiam s m sp l. PROFESORUL Poate florile… Gr dina… E fereastra deschis . trage pe nas de câteva ori): Nu. PROFESORUL Nu simt nimic. trage pe nas): Miroase a ceva… a parfum. PROFESORUL D-r Cucu… nu te sup ra… e târziu… a vrea s asta… D-ra CUCU tiu… c rui fapt datorez… în elegi… la ora 65 . s’a oprit.UDREA D-ra CUCU (Intrând prin dreapta. Aici. D-ra CUCU Cum nu sim i? Miroase de te ame e te. “boem” de provincie. f r exagerare caricatural îns . (Gata s povesteasc ): S vezi… El… PROFESORUL Las c -mi poveste ti mâine… Acum… D-ra CUCU (A înaintat în centrul înc perii. A fost frumos… frumos de tot. miroase în aer): Dar ce e mirosul sta aici? (Adulmec b nuitoare aerul. In gr din nu miroase.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA II PROFESORUL . (Face câ iva pa i prin odaie. e gata s se împiedece de stropitoarea r mas lâng u ): Ce e cu stropitoarea asta cu ap aici? PROFESORUL (Încurcat. D-ra CUCU (Severa): D-ta te speli noaptea? PROFESORUL Da… însfâr it… uneori… UDREA (45 50 de ani. intrând): P cat c n’ai fost la cinematograf.D-ra CUCU . D-ra CUCU (Aplecându-se peste pervazul ferestrei. intrigat ).

i acolo am întâlnit-o pe D-ra Cucu. i cum î i spusei. când spre cel lalt. coala nu doarme. pentru Dumnezeu.. Tatovici dintr’a patra B… PROFESORUL (Întrerupând enumerarea): D-r Cucu… D -mi voie… eu cred… D-ra CUCU Sigur. PROFESORUL Ba da… dar nu la ora asta. Pe d-ta nu te intereseaz ordinea i disciplina. la cinematograf dau peste domni oara Cucu. (Num rându-le pe degete): Iliescu dintr’a cincea. când cu mare nelini te spre u a din stânga). ai cuvântul. UDREA Ei. (Udrea ia i el loc. PROFESORUL (Nervos): Udrea. când spre unul. UDREA (Cam jenat): S vezi. Repede.. Eu am fost la cinematograf. domnule. Vede tot! PROFESORUL (Nelini tit): Ce vrei s spui? D-ra CUCU Las’c vezi d-ta îndat . mai repede.Steaua f r nume Mihail Sebastian S nu ne gr bim. si la cinematograf. uitându-se dezolat. 66 . D-ra CUCU (Isbucnind): Da! Pe mine. Singur profesorul a r mas în picioare între ei. coala tie tot. Fiindc tot eu s raca trebue sa fac poli ie i la gar i la gr dina public . domnule Profesor. (Ia loc pe un scaun): Domnule Udrea. (Lui Udrea autoritar ): D -i înainte. UDREA Ei!. apte fete am prins în sal . te Rog… scurt. D-ra CUCU Foarte r u. PROFESORUL Nici noaptea? D-ra CUCU Nici! coala vegheaz . PROFESORUL Udrea. S’o lu m încet. Ulmu dintr’a asea.

D-ra CUCU (Continuând): Trebue s fie la mijloc o chestiune foarte grav . se lumineaz u urat): Da. c tre Udrea): Ei! Acuma vezi? 67 . D-ra CUCU Te faci c nu în elegi. domnule profesor. domnule. PROFESORUL O chestiune grav ? Nu în eleg nimic. închiz toare): Domnule Miroiu! S nu încerci s negi c -i de prisos. (Dup o secund . reputa ia mea… i intru în casa unui b rbat neînsurat noaptea?… UDREA (Parantez ): Tocmai de asta m’a luat cu dumneaei. (Reluând firul): Cum v spusei… la cinematograf… D-ra CUCU (T indu-l scurt): Las -m pe mine.Steaua f r nume Mihail Sebastian D-ra CUCU Dar de ce mai repede? D-ta trebue s în elegi. eu. dac pun în joc numele meu. S nu se compromit . (C tre Udrea): Vorbe te. UDREA Vorbesc. r spicat): E adev rat ce am aflat? PROFESORUL (Cu nelini te crescând ): Ce ai aflat? D-ra CUCU E adev rat ce mi-a spus Ispas. (C tre Profesor. Ca s nu vorbeasc lumea. spre u a din stânga. pe furi . eful g rii? PROFESORUL Ce i-a spus? D-ra CUCU E adev rat c d-ta… (subliniând): d-ta… ai pl tit 22 de mii de lei o carte pe care i-a adus-o ast zi Pascu dela Bucure ti? PROFESORUL (Care a fost torturat de acest interogator i a privit mereu. PROFESORUL Vorbe te Udrea. dar dac nu m l sa i. c dac eu. D-ra CUCU (Triumf toare. cu spaim .

te cunoa tem. dar nu mi ai împrumutat tu 3. PROFESORUL (Uitându-se la hainele pe care le poart ): Sunt curate… sunt bune. PROFESORUL De ce? Eu cu banii mei fac ce vreau. D-ra CUCU Nu vezi? (Senten ios): Domnule Miroiu. D-ra CUCU (Teribil ): Din fondul serb rii! PROFESORUL Mâine iau leafa. când cineva. 68 . Nu mi-a spus nimic. c am fost pe la ea. PROFESORUL (Trecându-si mâna prin pâr): Chiar s pt mâna trecut .Steaua f r nume Mihail Sebastian UDREA N’am tiut nimic. La frizer te tunzi odat în dou luni. PROFESORUL De unde tii? D-ra CUCU Mi-a spus M-me Luiza. PROFESORUL Nu i-am spus. Ii dau înapoi.000 de lei? UDREA Ba da. slav Domnului. un profesor! d 22 de mii de lei pentru o carte. D-ra CUCU i dac -i dai înapoi?! Crezi c e deajuns? Crezi c asta e tot? PROFESORUL Nu v d ce ar mai fi. De ase ani le por i tot pe astea. D-ra CUCU Haine nu i-ai mai f cut de când te-am apucat. La birt ai r mas dator 8oo de lei înc de pe luna trecut . D-ra CUCU Banii d-tale? Care bani? Ce fel de bani? C . explicativ): Din fondul serb rii. asta nu e lucru curat. (C tre d-ra Cucu.

d-r Cucu. (Cu alt voce): Unde e cartea? PROFESORUL Ce carte ? D-ra CUCU Cartea! Cartea pe care i-a adus-o Pascu. care nu arat nimic). Unde e? PROFESORUL E aici.Steaua f r nume Mihail Sebastian D-ra CUCU i tii ce-am auzit? (Veninoas ): C . D-ra CUCU tie. D-ra CUCU (Lui Udrea): Pân mâine diminea ? Crezi d-ta c a fi dormit pân mâine diminea ? (Lui Miroiu): Nu domnule Profesor. i eu. îndurerat): Asta e o infamie!… D-ra CUCU i c m ile! PROFESORUL O infamie! (Privind mai mult spre u a din stânga): Nu trebue s crede i. coala.i cârpe ti singur ciorapii. Nu era nevoie s vii pentru asta în plin noapte… UDREA A a i am spus i eu. trebue s afle. Spune tu Udrea. tiu eu ce vorbesc. d-le Profesor. D-ra CUCU Te în eli. PROFESORUL (R nit. Misterul sta trebue s se l mureasc imediat. coala trebue s PROFESORUL Ei bine. UDREA Asta nu e adev rat. te întrebi. nu e o nebunie? PROFESORUL Poate c da. dar e nebunia mea i nu datorez nim nui nicio socoteal . 22 de mii de lei pe o 69 . (Gest vag. i ora ul. Pe loc. i atunci. Ai r bdare pân mâine diminea . Pantalonii poate i-i calc singur… dar c m ile… i ciorapii. ai aflat. Stai domni oar Cucu. D-ra CUCU (Care nu ine seam de protest ri): Las’ c carte.

D-ra CUCU Domnule Miroiu. Eu voiu aduce cazul în fa a conferin ei profesorale… dar mai întâiu.i dai seama de gravitatea situa iei. ridic din umeri). decât provocator): Da. D-ra CUCU I i mai pun o singur întrebare.Steaua f r nume Mihail Sebastian S’o v d. PROFESORUL Nu era nevoie. PROFESORUL De ce? D-ra CUCU Cum de ce? Ca s’o v d. PROFESORUL Nu se poate. D-ra CUCU Taci? Nu spui nimic? PROFESORUL 70 . Ce e cartea asta? De cine e? De unde vine? Ce scrie în ea? Ce gânduri ai cu ea? De ce ai cump rat-o? PROFESORUL (Tace. D-ra CUCU Nu se poate?! Vrei s spui c … refuzi s mi-o dai? s mi-o ar i. Refuz. Poate nu. domnu Udrea? UDREA Am auzit. D-ra CUCU Ai auzit. PROFESORUL (Mai mult timid. ca un gest de colegialitate… UDREA De pur colegialitate… D-ra CUCU …Am vrut s stau de vorb cu d-ta.

Profesorul speriat.în fa a u ii din stânga. (In agita ia ei a ajuns . Udrea placid se ia dup ea).i par r u. Cum pofte ti. PROFESORUL Totu i e târziu… D-ra CUCU Nu e niciodat prea târziu. Vino. s ias … dar mâine diminea … nu acum. D-ra CUCU Bine. ce tot dregi de te închizi mereu singur în cas . tainic): Udrea! R mâi. S mergem. PROFESORUL S ias .Steaua f r nume Mihail Sebastian (Gest cu mâinile. PROFESORUL (Acela i joc): Suspect! Cum suspect! D-ra CUCU De mult e tot ora ul cu ochii pe d-ta i se întreab ce tot faci. d-le Udrea. D-ra CUCU Domnule Udrea! In casa asta se petrec lucruri mari.i spun ceva. 71 . domni oar . nu… dar d-tale nu i-e somn? D-ra CUCU Mie nu mi-e niciodat somn. domni oar Cucu. e târziu… D-ra CUCU Cu alte cuvinte m dai afar . Dar acum o s ias la lumin . I i mai pun o singur întrebare… PROFESORUL (Întrerupând): N’o pune c nu r spund. îi bareaz drumul). Numai s nu. (Iese furtunos prin dreapta. PROFESORUL (Repede. Am s . PROFESORUL Domni oar Cucu… Domni oar Cucu… D-ra CUCU E ceva suspect aici. ziua i noaptea. ca i cum ar spune: De! Ce s fac?). E noapte. PROFESORUL Nu.

domnule? Vii! UDREA Gata sunt. da’ las -mi poarta deschis . PROFESORUL Da. da. PROFESORUL Atunci întoarce-te. (Iese repede). Trebue s conduc scorpia acas . VOCEA D-rei CUCU Ce faci. Am nevoie de tine. 72 .Steaua f r nume Mihail Sebastian UDREA Nu pot. VOCEA D-rei CUCU (De afar ): Domnu Udrea! UDREA Viu! Viu! (Cu vocea sc zut ): M întorc. ca s nu mai bat. M întorc. UDREA Bine.

de astronomie. f r grab . NECUNOSCUTA (Ia cartea. Pe urm ridicând capul): Nu pricep nimic. ia deacolo volumul misterios. Necunoscuta intr cu precau ie. U a din stânga se deschide bini or. pe urm îl prive te lung pe profesor. N’am s v d pe nimeni. nu te cunosc. pentru o or . (Profesorul tace): Nu se poate? Nu vrei? (Profesorul tace): Nici mie? Nu m cuno ti. apropiindu-se de el. care r mânând pe loc. Vreau s’o v d. NECUNOSCUTA Cât de veche? PROFESORUL Vreo sut cincizeci de ani. n’am s povestesc nim nui… Arat -mi-o… Te rog. PROFESORUL i-am spus. E o carte veche. ia loc pe scaun.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA III PROFESORUL  NECUNOSCUTA Profesorul r mâne câteva clipe singur. îl apuc cu mâna de b rbie i îi întoarce u or capul. (Dup o secund ): E adev rat c … PROFESORUL (Întrerupând): Nu-i adev rat. Pe urm . E jenat i buim cit. Sunt aici pentru o noapte. PROFESORUL (O prive te un lung moment. se duce la mas . Ascult cu urechea a intit spre strad . apropie lampa i r mâne câteva clipe aplecat asupra ei. cu un gest simplu). Nu-i nimic adev rat. întâiu în profil i pe urm înapoi): E adev rat c nu te-ai tuns de dou luni? PROFESORUL Ai auzit? NECUNOSCUTA Tot (Gest decolat din partea profesorului): Nu puteam s -mi astup urechile. se întoarce spre necunoscut . deschide cartea. atent . i-a urm rit tot timpul cu privirea i-i d cartea. NECUNOSCUTA 73 . NECUNOSCUTA Ascult … D -mi cartea. De matematici. merge spre raftul cu c r i. absorbit . NECUNOSCUTA (A ajuns lâng el. Arunc o privire de jur-împrejurul camerei. ca s se conving c cei doi au plecat într’adev r. în t cere.

pun deoparte. Unde n’am scris? pe cine n’am întrebat? Librari. Goteburg. O am. E un noroc c am g sit-o. PROFESORUL (Tace o secund ezitând). NECUNOSCUTA De asta e a a scump ? PROFESORUL (Pasionat): Nu e scump . fac economii. Uneori. o am. NECUNOSCUTA Nu vrei s -mi spui? PROFESORUL Ba da. (Vine i el-lâng mas . PROFESORUL 74 . NECUNOSCUTA Un noroc? PROFESORUL De ani de zile o caut. PROFESORUL Niciodat ? NECUNOSCUTA Niciodat . E eftin . dau lec ii. (Cu elan): Dar acum o am. anticari. Dar n’ai s spui nim nui? NECUNOSCUTA Nim nui. D-tale î i spun. pot s NECUNOSCUTA Ce s tii? tiu. De ani de zile strâng bani.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Minunându-se): PROFESORUL ! ! o sut cincizeci? Mai mult chiar. întoarce copert i arat cu degetul): Upsala. Acum pot s verific. o visez. 1763. NECUNOSCUTA (Continuând enumerarea): I i cârpe ti singur ciorapii. o a tept. PROFESORUL Da.

foarte pu in speriat ): Se în elege. azimutul i distan a zenital . NECUNOSCUTA Spunea-i c e în cer. Aici e sfera. PROFESORUL 75 . se înclin spre ea i spune oapt ): Eu am g sit o stea. O vezi? NECUNOSCUTA O v d… dar mai bine arat -mi-o afar . se în elege. NECUNOSCUTA (Pu in. Steaua pe care am g sit-o eu. (Indicând cu vârful creionului un punct pe hârtie): Aici e. PROFESORUL Nu m crezi? (Ridicând o hârtie de pe biroul lui): Uite-o. (Gest spre fereastra deschis ). PROFESORUL (Se uit spre u a. spre fereastr . la dreapta pe urm cu un fel de team . PROFESORUL Asta-i cerul.Steaua f r nume Mihail Sebastian Îmi f g due ti? NECUNOSCUTA I i jur. PROFESORUL Aici sunt coordonatele orizontale. la stânga. e aici. NECUNOSCUTA Eu credeam c … PROFESORUL (Ar tând cu creionul pe-hârtie): Uite. pe cer. NECUNOSCUTA (Copil re te): Nu te cred. Cercul sta e ecuatorul (ridicând o clip capul i privind-o): Ecuatorul ceresc. NECUNOSCUTA (Dup ce l-a privit o secund drept în ochi): Unde? PROFESORUL (Simplu): In cer. Linia asta e axa lumii.

singurul. Cu totul altceva. nici Ptolomeu. era el. dar am g sit-o aici… pe hârtie. nici Kepler… NECUNOSCUTA (Ar tând spre portretul din perete): Nici el? PROFESORUL Nici. un atlas. PROFESORUL Ce nu în elegi. Nici Hiparch. NECUNOSCUTA Multe. NECUNOSCUTA Pe hârtie? Cum pe hârtie? PROFESORUL Sigur. Catalogul lui Van Mersch. Am calculat-o. c acolo nu se vede. Singurul care ar fi putut. NECUNOSCUTA Nu spui c ai g sit-o? PROFESORUL Am g sit-o.Steaua f r nume Mihail Sebastian Nu. PROFESORUL E un catalog ceresc. NECUNOSCUTA 76 . Un moment am crezut c Herschel  dar nu. Dar mai ales nu în eleg ce leg tur are steaua… cu cartea. NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL Fiindc avea destul îndr sneal . Eu simt c e ceva adev rat în teoria lui despre stelele negre. NECUNOSCUTA Nu în eleg. La Herschel era o stea dubl . NECUNOSCUTA Van Mersch? PROFESORUL Steaua mea nu se afl pe niciun catalog de stele.

de universitate. nu. Las . astrolog… sigur. Stai aici. NECUNOSCUTA Ce-are aface? Mi-o ar i pe hârtie. lâng mine. Mi-e somn. Ultimele trei sunt coada ursoaicei. II numesc. NECUNOSCUTA (Cu îngrijorare crescând ): Despre d-ta? PROFESORUL B ie ii din cursul superior i acum spun: nebun. arlatan sau… nebun. Acuma nu. Mi-o ar i mâine diminea . NECUNOSCUTA (Cu anumit îngrijorare): Nebun? PROFESORUL Da. aproape r stit): Cum nu. PROFESORUL Nu. Acuma trebue s spun. Nu m’ar mira s se spun într’o zi i despre mine c sunt nebun. Acuma trebue s vorbesc. (O duce cu el la fereastr ): Vezi Ursa Mare? NECUNOSCUTA Nu v d nimic. Vreau s dorm. De îndat ce un om are o viziune mai larg . PROFESORUL Nu.Steaua f r nume Mihail Sebastian Stelele negre! PROFESORUL Astronomii de coal . PROFESORUL (Febril. Sunt patru i-trei. Uite (o apuc de mân ): vino cu mine. nervos. NECUNOSCUTA Ce ursoaic ? 77 . l-au numit totdeauna diletant. PROFESORUL Cum mâine diminea ? Mâine diminea nu se vede. devine astrolog. î i bat joc de el. Uite (ar tând cu degetul): Sunt apte stele… Le vezi? NECUNOSCUTA (Ezitând): Nu. NECUNOSCUTA (Începe s -i fie de-a-binelea fric ): Mie mi-e somn.

de asta n’o vezi. Balaurul. Nu spuneai c e o fântân ? (Profesorul face un pas spre ea. NECUNOSCUTA Ce dragon? PROFESORUL Dragonul. ceea ce o sperie i mai mult): S … s nu te iei dup mine c strig. Vreau s iau ap dela fântân . PROFESORUL S te plimbi? NECUNOSCUTA Mi-e… mi-e sete. Ar vrea s fug ). PROFESORUL (Întorcându-se brusc): Unde te duci? NECUNOSCUTA M … m duc pân în curte… Vreau s m plimb. e capul dragonului. Acolo unde prive ti. NECUNOSCUTA Ce balaur? (E foarte speriat . 78 . Se desprinde u or de lâng el i face cu mult precau ie un pas spre u a din dreapta.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Te ui i prea jos.

UDREA (Foarte jenat): De ce nu mi-ai spus. NECUNOSCUTA (Repede): Domnule Udrea! UDREA V rog. calm): Te-ai speriat! Îmi pare r u. NECUNOSCUTA Da. femeea se întoarce scurt spre noul venit. D-ta nu m cuno ti. (Lui Udrea. UDREA De mine? (Profesorul a intrat cu stropitoarea în odaia din stânga. Apare Udrea. Udrea. UDREA (Spre Necunoscut . (Ia stropitoarea i str bate scena spre u a din stânga. D-ta e ti d-l Udrea. 79 . Necunoscuta profitând de faptul c a r mas o clip singur cu Udrea. cu alt ton): Intr .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA IV PROFESORUL  NECUNOSCUTA  UDREA U a din dreapta se deschide. s n’o r stoarne cineva. dar se mai întoarce odat spre Udrea. La sgomotul u ii. domnule. UDREA (Încremenit): Doamn !… PROFESORUL (C tre femee. frate? De ce nu mi-ai spus c nu e ti singur? PROFESORUL N’am avut când. Stai s’o iau de-acolo. avem nevoie. teribil de încurcat): Doamn … v rog s crede i… dac a fi tiut… (Se împiedec de stropitoarea r mas lâng u ): Ce-o fi asta? PROFESORUL Stropitoarea. Intr te rog. care e tot în prag): Intr . se apropie de el). dar eu te cunosc. n’auzi? Avem nevoie de tine. NECUNOSCUTA (Agitat): Domnule! Ce bine ai f cut c ai venit. Intr .

s mergem. Eu n’am scris o simfonie? NECUNOSCUTA Ai scris o simfonie? PROFESORUL (Intrând din stânga.Steaua f r nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA D-ta ai v zut vreodat Ursa Mare! UDREA (Dup o secund de t cere. fire te. UDREA Unde? PROFESORUL La tine acas . NECUNOSCUTA i… e i un dragon? Un balaur? UDREA Este. NECUNOSCUTA E pe cer? UDREA Dar unde s fie? Pe cer. UDREA (Simplu): O fi g sit. E astronom. c ci întrebarea e prea nea teptat ): Am v zut-o. c el tie mai bine. Tot el mi le-a ar tat i mie. NECUNOSCUTA Astronom?… tii ce spune? C a g sit o stea. pe ultima ei replica): Sigur. i-am spus c e compozitor. Hai. Andante. De ce s nu g seasc . UDREA O simfonie în patru p r i. UDREA De ce? 80 . Dar de ce m întreba i pe mine? Întreba i-l pe el. Alegro. Scherzo… PROFESORUL i iar Alegro. Udrea. Dorm i eu la tine.

E târziu. UDREA i doamna? PROFESORUL Doamna r mâne aici. Aici se întâmpl lucruri mari. De ce v gr bi i? PROFESORUL Pentruc i-e somn.i spun eu pe drum. frate. NECUNOSCUTA Nu vreau s dorm. PROFESORUL Las . E frumoas ? UDREA 81 . Domnule Udrea. UDREA De ce? PROFESORUL Pentruc n’are unde dormi în alt parte. UDREA Stai. Vino. I i explic eu. Avea dreptate scorpia. UDREA Asta a a e. c m’am z p cit de tot. Pentruc trebue s dormi. Noapte bun .Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Las c . NECUNOSCUTA Nu vreau s r mân singur . UDREA Dar cine e Doamna? PROFESORUL Asta nu tiu nici eu. NECUNOSCUTA Pleca i? De ce pleca i? PROFESORUL Pentruc e târziu. vorbe te-mi despre simfonia d-tale.

NECUNOSCUTA El o tie? UDREA I-am cântat-o.Steaua f r nume Mihail Sebastian P i s spun el (gest cu capul spre Profesor). nu vezi c doamna se intereseaz de muzic ? NECUNOSCUTA i nu s’a executat niciodat ? UDREA Înc nu. Hai s mergem. UDREA V-am spus. PROFESORUL S tii c dac ti-o cânt si d-tale. 82 . Autorit ile locale. Andante. direc ia liceului… i d-ra Cucu. PROFESORUL i iar Alegro. Scherzo. NECUNOSCUTA Cine? UDREA Toat lumea. domnule. UDREA Stai. E lung . NECUNOSCUTA Cum? UDREA Din gur . NECUNOSCUTA De ce? UDREA Pentruc îmi pune be e în roate. PROFESORUL Udrea! E târziu. Alegro. Are patru p r i. nu mai dormim în noaptea asta.

Al muri i sufl tori. S vede i.ti . dela fanfar .ti . UDREA D -mi pace.du . NECUNOSCUTA Are orchestr ? UDREA N’are. Nu vrea s mi le dea.dum!… i acuma intr cornul englezesc.pam… Pe urm viorile.ti . Tu . Tu . Intâiu intr al murile (Gest de dirijor spre al murile din fund dreapta.tim! NECUNOSCUTA E foarte frumos.ti . PROFESORUL Dar nu i le d .ti . dou violoncele.ti! Tim tim! 83 . dar puteam s’o organizez.ti .du .ti .Steaua f r nume Mihail Sebastian UDREA Las -m frate. NECUNOSCUTA i f r … corn englezesc… nu se poate? UDREA Doamne fere te.dum! Ti .ti .du . cum ar merge. Dar s zicem c mi le d .ti . i s v spun de ce.pam . (Gest spre fund stânga): Ti . un contrabas.du .dum. de ast dat f r explica ii): Pam .pam .dum. E târziu.pam . Asta-i principalul.ti… (Scurt): Tim .pam . o viol .du . c la urma urmelor ce-mi trebue? Opt viori.pam . iau dela batalion. într’o mi care mai rapid ): Tu . doamn . dar la scherzo.ti .du . Tot n’am f cut nimic. UDREA Tocmai.pam .ti . f r corn englezesc sunt mort.ti .pam pam.pam . UDREA Nu-i a a? (Reîncepe execu ia. ale unei imaginare orchestre): Pam .ti .ti . Tu . Udrea.pam – pam . NECUNOSCUTA De ce? UDREA Pentruc n’am corn englezesc. (C tre Necunoscut ): S vede i.dum! Tu -du . Se g se te.pam . domnule! (C tre Necunoscut ): Pân la scherzo. PROFESORUL Las .dum! Tu .du -du .du du .du . ar merge. Eu voiam s cânt simfonia cu orchestra liceului. (Dirijeaz cu amândou mâinile viorile din imediata lui apropiere.

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

NECUNOSCUTA (Admirativ): Partea asta dela urm !… UDREA Nu-i a a! PROFESORUL (Sincer): E adev rat. E frumos. UDREA Ce folos! Dac n’am corn englezesc. NECUNOSCUTA Nu se poate s pui altceva în loc? Alt instrument? UDREA In ruptul capului. Mai bine m lipsesc. O mie de ani a tept  i f r corn englezesc nu cânt. NECUNOSCUTA i nu se g se te de cump rat? UDREA S’ar g si la Bucure ti, dar e scump. Vreo 30 de mii. NECUNOSCUTA 30 de mii. UDREA Am pus eu ceva bani deoparte din leafa mea, vreo 4.500, dar pân la 30 de mii mai e. Am scos i o list de “subscrip ie. Sta i s’o vede i. PROFESORUL (Jenat): Udrea! UDREA Las -m , frate. Numai s’o vad . (Scoate din buzunarul interior al hainei o hârtie, o desp ture te i începe s citeasc ): “List de subscrip ie pentru achizi ionarea unui corn englezesc, în vederea execut rii în prima audi ie a simfoniei Nr. i în mi bemol major, a maestrului Radu Udrea”. NECUNOSCUTA Ai mul i subscriitori? UDREA Pân acum unul singur. (Ar tându-l pe Profesor): El.

84

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

NECUNOSCUTA D-ta? PROFESORUL (Stingherit): Da. NECUNOSCUTA (A luat lista de subscrip ie din mâna lui Udrea i o prive te): Domnule Udrea, a semna i eu… dar… UDREA (Luându-i-o repede înapoi): Vai de mine, coni ! Se poate? Cum v închipui i? Eu v’am ar tat-o numai a a. PROFESORUL (Dojenitor, c tre Udrea): Vezi? vezi? UDREA Pe unde n’am umblat? Cui n’am cerut? La Prim rie, la Comitetul colar, la Sfatul Negustoresc. Am ajuns de râsul târgului. Zice lumea c sunt nebun. NECUNOSCUTA i d-ta? PROFESORUL Da. i el. UDREA Cum si eu? PROFESORUL Las c - i explic eu. Hai s mergem. Mâine diminea de-aface cu d-ra Cucu? UDREA Nu. Asta nu. PROFESORUL Atunci? Hai s mergem. E târziu. UDREA (C tre Necunoscut , scuzându-se oarecum): Adev rat. E foarte târziu. Noapte bun , doamn . NECUNOSCUTA M l sa i? UDREA avem coal . Vrei s întârzii? Vrei s ai

85

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

De! Trebue. NECUNOSCUTA Bine. PROFESORUL (Dup ce i-a luat cartea de pe mas ): Noapte bun , doamn . NECUNOSCUTA Noapte bun … Iei cartea cu d-ta? PROFESORUL Da. Vreau s’o r sfoesc pu in înainte de m culc,.. Noapte bun . (Udrea a ie it, e i el gata s ias ). NECUNOSCUTA (Sco ând un ip t): A! PROFESORUL (Întorcându-se din prag): Ce s’a întâmplat? NECUNOSCUTA oarecele. UDREA (Reintrând i el): Ce oarece? NECUNOSCUTA L-am auzit. A mi cat. PROFESORUL (Dup ce a privit-o un timp în t cere, se întoarce spre Udrea): Udrea, ia-o înainte. Vin i eu dup tine. S -mi la i poarta deschis , auzi? UDREA Bine, bine… (Mai mult pentru ei): Nu mai pricep nimic… Noapte bun . (Iese).

86

PROFESORUL Am vrut s i-o ar t adineaori. Ca s v d dac -i înourat. PROFESORUL D-ta. Nu tiam c exist . ce-i cu d-ta. NECUNOSCUTA Mi-era fric de d-ta… Vorbeai cu atâta… cu atâta pasiune. 87 . PROFESORUL (Cu un fel de decolare): Dac nu plou ! NECUNOSCUTA (Explicându-se. nu-i a a? NECUNOSCUTA (Recunoa te din cap). dar mi se întâmpl câteodat … NECUNOSCUTA i pe urm … nu auzisem niciodat de Ursa Mare. PROFESORUL Atunci. Mi se întâmpl destul de rar. Ce vrei? NECUNOSCUTA Nu pleca… Nu vreau s pleci pân nu-mi ar i… steaua d-tale. scuzându-se): Ca s tiu cum s m îmbrac… Ce pantofi s pun. dac nu plou …. dar te-ai speriat. nu te ui i niciodat pe cer? NECUNOSCUTA Ba da. Uneori.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA V NECUNOSCUTA  PROFESORUL PROFESORUL (Se apropie de ea): N’ai auzit nimic  niciun oarece. PROFESORUL Nu tiai? Cum nu tiai? N’ai v zut-o niciodat ? Niciodat ? NECUNOSCUTA Nu-mi aduc aminte. PROFESORUL Te rog s m ier i.

cuprins toat în cadrul ferestrei). patru i trei. PROFESORUL (Vine din nou la fereastr ): Vino aici. Ursa mare. Pe cer stelele clipesc acum mai puternic. lumina albastr a nop ii e destul de limpede. PROFESORUL E îngrozitor! Bine. Acum trebue s’o vezi. NECUNOSCUTA Cu ro ile în sus! Mi se pare c v d. patru… le v d… i trei… (In extaz): Ce frumos e! (Dup o mai lung t cere): Ce mari sunt stelele! Mari si albe. E de mii de ani. 88 . Intr’adev r. PROFESORUL Ocupat cu ce? NECUNOSCUTA Nu m mai întreba. NECUNOSCUTA Carul Mare? (In odaie. dar ce fel de via duci d-ta… dac nici Ursa Mare n’ai avut timp s’o prive ti. Lâng mine. Se desprinde mai ales printre alte stele mici. aici i d-ta n’ai v zut-o? NECUNOSCUTA (Cu un fel de uimire copil reasc ): De sute de mii de ani! Arat -mi-o si mie. NECUNOSCUTA A! scara sunt i mai ocupat . Nici nu tiu unde mi-e capul.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Ce pantofi s pui!… Dar la stele… la stele d-ta nu te ui i… nu le vezi? NECUNOSCUTA Nu am timp. PROFESORUL E ca o ursoaic adormit pe labele dinainte. de sute de mii de ani. Spuneai c sunt apte stele. Nu am o zi liber . pe cer. PROFESORUL Dar seara. PROFESORUL Nu ai timp? Dar ce faci? NECUNOSCUTA Sunt foarte ocupat . Un car r sturnat deasupra cerului… cu ro ile în sus. Carul Mare. Ursa Mare. Da! z u c v d.

E Alcor. NECUNOSCUTA 89 . NECUNOSCUTA De unde tii? PROFESORUL Pentruc le cunosc. PROFESORUL Ai ochi buni. ar tând pe cer): Dar steaua de-acolo o cuno ti? PROFESORUL Unde? Care? NECUNOSCUTA O stea mic . Te felicit. A treia i a cincea sunt ro ii-rubinii. NECUNOSCUTA Nu? PROFESORUL Întâia e galben . i a doua. NECUNOSCUTA Alcor? PROFESORUL Acolo e i steaua mea… Steaua pe care am g sit-o eu. PROFESORUL La stânga? NECUNOSCUTA Da. Lâng a asea stea din Ursa Mare. NECUNOSCUTA Le cuno ti pe toate? PROFESORUL Nimeni nu le cunoa te pe toate.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Nu sunt albe. NECUNOSCUTA (cu un gest viu. A patra e albastr . La stânga. De-asupra Ursei Mari.

nev zut . Ii cunosc orbita. Alcor i Vega. PROFESORUL Trebue s fie. NECUNOSCUTA (Mirat ): Vezi. Nu i-am dat înc niciun nume. NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL Pentruc n’am g sit un nume potrivit. Trebue s fie un nume care s mearg împreun cu Alcor. îmi trebue un nume de dou silabe. PROFESORUL Când închid ochii. Eu v d mai departe. tiu unde se afl . NECUNOSCUTA Atunci de ce nu se vede? PROFESORUL Pentruc e prea departe? NECUNOSCUTA De ce nu te ui i cu un ochean? Cu o lunet ? PROFESORUL Niciun ochean nu str bate pân acolo. Ii urm resc drumul. Mult mai departe. neb nuit . Un nume… NECUNOSCUTA Dar e ti sigur c e acolo.Steaua f r nume Mihail Sebastian Cum o cheam ? PROFESORUL Nu tiu. necunoscut . NECUNOSCUTA i nu se va vedea niciodat ? Niciodat ? PROFESORUL 90 . Vega ar fi fost frumos. NECUNOSCUTA Ce drum? PROFESORUL Drumul… Drumul pe care-l str bate de mii de ani în întunerec.

Steaua f r nume Mihail Sebastian Niciodat . (Moment de t cere. Ce este asta? PROFESORUL tiu eu? Un tren. muream f r s v d Ursa Mare. PROFESORUL Ar fi fost p cat. NECUNOSCUTA i-atunci? PROFESORUL Atunci ar str luci acolo (arat cu mâna): drept acolo… NECUNOSCUTA Deasupra Ursei Mari? PROFESORUL Deasupra Ursei Mari… Lâng Alcor… NECUNOSCUTA i nu se poate? PROFESORUL Nu! NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL Pentruc stelele nu se abat niciodat din drumul lor. NECUNOSCUTA P cat. Un tren de noapte. NECUNOSCUTA Poate trenul meu… Când te gânde ti c dac muream ast noapte. Se aude din dep rtare un uerat de locomotiv ). NECUNOSCUTA Tres rind u or. PROFESORUL Ar trebui s se abat pu in din drumul ei. NECUNOSCUTA 91 .

PROFESORUL De ce? NECUNOSCUTA tiu eu? PROFESORUL E ti nenorocit în viat ? Foarte nenorocit ? NECUNOSCUTA Nenorocit ?… Nu cred. parc mai de departe. Pe urm îmi trece. Ast sear ai fugit. PROFESORUL Li se pare c tr esc. NECUNOSCUTA Am mai fugit eu de câteva ori… Dar m’am întors.Steaua f r nume Mihail Sebastian Atâ ia oameni tr esc f r s’o vad . PROFESORUL Atunci? NECUNOSCUTA M plictisesc. s fug. NECUNOSCUTA II auzi ? Trece… A trecut… Dac r mâneam acolo pe linie… PROFESORUL Ai fi fost în stare… Ai fi fost în stare s … (Nu îndrâsne te s pronun e cuvintele). Uneori îmi vine o poft nebun s trântesc u a. acelea i cuvinte. Uneori îmi vine s urlu de plictiseal . (Un nou uerat. de disperare. Nu m’am gândit niciodat . NECUNOSCUTA Da… poate… dar cel pu in de ast dat am v zut ceva nou. PROFESORUL Totu i. Mereu aceia i oameni. 92 . s plec. acelea i gesturi. PROFESORUL Te vei reîntoarce i de ast dat . (Se întoarce la fereastr ): Ursa Mare. Pe urm îmi trece. NECUNOSCUTA S mor? Poate c da.

în care numai noi în marea noastr singur tate. NECUNOSCUTA Chiar i pentru d-ta care o cuno ti a a de bine? PROFESORUL Chiar i pentru mine… Sunt seri când e rece. într’un univers absurd. Pentruc nicio stea nu se abate niciodat din drumul ei NECUNOSCUTA E p cat. NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL Pentruc nimeni n’a trecut niciodat de pe o stea pe alta. se caut . încât dac a i striga mi se pare c m’ar auzi. cu stele reci. se cheam … NECUNOSCUTA (Încet. Ursa Mare e totdeauna nou . protectoare. pe lâng care marile stele trec f r s’o vad . e trist. auzi cum fream t p duri i oceane  fantastice p duri i fantastice oceane. când o simt aici la fereastr . cu team ): i se g sesc? PROFESORUL Niciodat . NECUNOSCUTA F r s’o vad ? PROFESORUL Dar sunt alte seri. nu arde lumina i unde nu opresc trenurile rapide… Dar sunt seri când tot cerul fo ne te de viea … când pe ultima stea. PROFESORUL 93 . fiin e care nu s’au v zut niciodat . ne sbatem pe o planet de provincie. a a de atent . vie. indiferent … i atunci parc simt toat umilin a. se presimt. atent . moarte. ca într’un târg în care nu curge ap .  seri în care tot cerul e plin de semne i de chem ri. ca i cum dup o planet pe alta. dep rtat .Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Ai dreptate. NECUNOSCUTA Ar trebui s încerci… Cine tie? PROFESORUL Sunt seri când tot cerul mi se pare pustiu. dac ascul i bine. de pe o stea pe alta. toat disgra ia de a locui pe o biat planet mizerabil .

Dar e frumos. dela început. tot. se împarte. NECUNOSCUTA Crezi… crezi c sunt si acolo oameni… Oameni ca noi. sau pe Steaua Polar . PROFESORUL Cum te cheam . care se nume te via a noastr . sau pe Vega… NECUNOSCUTA Sau pe steaua d-tale f r nume. Dar poate fiin e mai u oare… mai luminoase… mai plutitoare… (cu o schimbare de ton. nu cred. Ca noi. PROFESORUL 94 . Pe urm se desprind unul de altul i se privesc în t cere. NECUNOSCUTA Eu sunt o stea care se opre te. visele noastre c zute  tot ce am fi vrut s cutez m si n’am cutezat. devine luminos i transparent. tot. intrând acolo. Tot ce încerc m f r s isbutim nici pe jum tate  gesturile noastre zadarnice. Lung-lung s rut. (E foarte aproape de el. dar cu alt noroc.Steaua f r nume Mihail Sebastian E pu in trist.  când te-am v zut. limpede. NECUNOSCUTA Mona. privind-o): Când te-am v zut ast zi seara. s iubim si n’am iubit. Îl îmbr i eaz . am crezut o clip c vii din alt lume. se împline te. nu se opre te nicio-lat din drumul ei. în alt lume. Poate c acolo tot ce aici e greoiu i ap s tor. în alt constela ie… în Ursa Mare. tot ce aici e întunecat i opac. str lucitoare…. se repet altfel. Cel pu in tii c nu e ti singur sub bolta asta imens .  în gara aceea afumat . c undeva. PROFESORUL Oameni. NECUNOSCUTA Poate c viu din alt lume. nu tiu. alb . devine u or. se simplific . PROFESORUL Da… Sau pe steaua mea f r nume… Aventura asta ridicol . sub acela cer. PROFESORUL Nu… nu… NECUNOSCUTA De unde tii ?… PROFESORUL Pentruc nicio stea nu se abate.

CORTINA 95 . Parc ar fi un nume de stea… (Str b tut de un gând revelator): Dar e un nume de stea Alcor i… Mona.Steaua f r nume Mihail Sebastian Mona! Ce nume frumos.

O fraz -dou . trei geamuri la strad . e f r hain . a doua zi diminea a. Casa cu uluci. deschis . De afar din curte se aude glasul Monei. Are în mân un prosop cu care tocmai se terge pe fa .Steaua f r nume Mihail Sebastian ACTUL III Acela decor. dar te vede… Te aude de peste drum dela Chiroiu. PROFESORUL Mona! MONA i Atanasiu. PROFESORUL (Alergând spre fereastra): Mona! Mona! MONA (De afar ): Daa! PROFESORUL Nu mai cânta. ce d spre baie. Nu trebue neap rat s cânte frumos i nu trebue mai ales s cânte o roman întreag cu cuvinte. c ma cu mânecile suflecate pân la cot. dar acum se vede’ prin fereastra deschis gr dini a din fa . i Lascu. care asear în întunerec nu se vedea i care lumineaz totul. Profesorul intr repede din stânga. speriat. Interiorul e tot atât de modest. gr dini simpl de provincie. dintr’un cântec oarecare i întrerupt pe alocuri de un râs copil resc. MONA tiu. (Râde). MONA Du ce? Nu. Chiroiu dela Percep ie. mai mult fredonat (fie i fals). copil resc). pentru Dumnezeu. cântând. 96 . U a din stânga. SCENA I PROFESORUL  MONA Scena e goal . (Râde lung. nimic nu e propriu-zis schimbat i totu i în lumin . parc e alt cas .i place? PROFESORUL Ba da.

Sunt pierdut.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Mona. în elege. Nu râde c te aude… MONA N’are decât. de toate colorile): Nu striga c te aude. E în aceea i rochie de sear . M auzi? Fericit . MONA Îndat … îndat … (Fredoneaz iar). se întoarce spre interior. Parc toate ridic deodat capul i spun. Ce mai încolo ‘ncoace. PROFESORUL Dar bine. Pe bra ul stâng un buchet de flori de gr din . nu râde. disdediminea ! S te vad to i vecinii? MONA (Cu elan): Toat strada. nu te gânde ti? In rochia asta. E atâta soare. fii cuminte. Continu s se tearg pe obraz cu prosopul. PROFESORUL (Dezolat. uite… sunt cele mai frumoase flori din lume. tot târgul… Tot jude ul. atâta lumin . Si florile astea. PROFESORUL Mona. M d afar din înv mânt ( i ca i cum aceasta reflec ie ar trezi în el o nou alarm . se apleac din nou peste pervazul ferestrei i strig ): Mona! MONA (Intr prin dreapta. PROFESORUL (Se întoarce tres rind): Unde ai fost? MONA In curte. Fericit . PROFESORUL (Dojenitor): Mona! MONA Sunt fericit dragul meu. s culeg flori. M d afar . Bun diminea a! PROFESORUL Bun ? diminea a Mona! MONA Bun diminea a Marin! 97 . Vino în untru. morm ind de unul singur): Sunt pierdut.

i ce noapte! PROFESORUL (Încet): N’am s’o uit niciodat . i tu… Ce dr gu e ti. MONA Asear . MONA De ce? PROFESORUL Mi-e fric . Dar de asear pân acum a trecut o noapte. PROFESORUL Mona.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL Ce frumoas e ti! MONA Nu eu. Marin. MONA Deschide-i. Mona! MONA Totul s’a schimbat de atunci. Florile! Via a! Casa! PROFESORUL (Cu o ridicare din umeri): Casa! (Ca i cum ar spune: S nu mai vorbim de ea). Ia vino aici. MONA E fermec toare. Casa. PROFESORUL Nu. i eu. Mai aproape Ce fel de ochi ai tu? PROFESORUL (A închis repede ochii): F r culoare. te rog… MONA Z u c e ti dr gu . PROFESORUL Asear spuneai c e oribil . MONA 98 .

PROFESORUL S rut mâinile. PROFESORUL (Încet. C nu e ti aici. aproape disperat): Mona! Mona! (C tre femeea din strad ): S rut mâinile. 99 . Complimente acas . MONA Cine era? PROFESORUL M-me Grigorescu. MONA Cine e? PROFESORUL (Speriat): Sssst! (C tre femeea din strad ): Da ‘ncotro a a de devreme? VOCEA La pia c mi-a spus m-me Maltopol c e ni te vinete. Deschide ochii i d -mi repede un vas s pun florile. s rut mâinile. PROFESORUL Un vas? (Caut cu ochii prin odaie): Da de unde s -l iau? (Î i aduce aminte): A! da. de unde ridic un vas cu care r mâne în mân ).Steaua f r nume Mihail Sebastian Fric ? PROFESORUL Da. S rut mâinile. Dar bine dragul meu. (Se întoarce dela fereastr ): Te-a v zut! (Pune decolat vasul pe mas ). Haide. O VOCE GROAS DE FEMEE (Din strad ): Bun diminea a. clar). domnu Miroiu. MONA Nu sunt aici? Eu? (Râde. nu m auzi? Nimic din via a mea n’a fost vreodat mai adev rat decât diminea a asta. C nu e adev rat. Râs tân r. MONA Vinete? Vreau i eu. (Merge spre fereastr i se apleac peste pervaz spre curte. nu fii prost. PROFESORUL Sssst! MONA Mi-e foame.

PROFESORUL S tii c te-a v zut. Uite. nu glumi.Steaua f r nume Mihail Sebastian MONA A! Mama lui m-me Chiroiu. tii ce? îmi pun din nou pijamaua ta de ast noapte. MONA Aici ai i tu dreptate. Mi-ar trebui o rochie. c ii c întâiu… (î i caut haina. Asta e o dovad în plus. c sunt aici. 100 . eu m reped pân la Liceu. PROFESORUL Mona. O cos. (Tandr ): C e adev rat. MONA Nu-i nimic. t oricum. îmi venea bine. în rochia asta. Cum e m-me Lascu? Gras ? PROFESORUL Mona. în plin zi. ( i-a g sit haina i cravata. e târziu (se uit la ceas): au! Opt f r zece! Oi 21 întâia n’am clas . dar m duc s iau ni te bani. Nu e timp de glumit. MONA Cu atât mai bine. începe s se îmbrace z p cit i stângaciu). PROFESORUL i n’ai s te plimbi în pijama pe strad . într’un târg ca al nostru. PROFESORUL S l s m gluma. cravata). MONA Asta a a e. De acolo m reped pân la Pascu. Ce ar fi s împrumut m dela o vecin ? Dela M-me Maltopol Dela m-me Lascu. Trebue s ii im din situa ia asta. MONA Nu-mi venea bine? Vrei s spui c nu-mi venea bine? PROFESORUL Era cam rupt . Mona. Ar trebui s m schimb. tu nu po i s r mâi a a. MONA Întâiu? PROFESORUL i se pl tesc lefurile.

MONA Stai! PROFESORUL (S’a oprit în prag): Ce e? MONA Vino aici! Nu-mi place cum i-ai f cut cravata. (A terminat cu haina. 101 . un trenchcoat. Magazinul General. Numai s -mi aduci un sandvich c mi-e foame. O rochie. Trebue s g sesc ceva acolo. A a.Steaua f r nume Mihail Sebastian MONA Care Pascu? PROFESORUL Pascu. (Ii reface cu aten ie i tandre e cravata): Stai cuminte. Ca s po i ie i din cas . PROFESORUL Toat via a în rochia asta? MONA Da. PROFESORUL Pân când? MONA Toat via a. E ti foarte dr gu . cu cravata. s tii. MONA Da de ce s ies? Nu vreau s ies. Orice. dar acum am fugit. I i aduc. Eu r mân aici. (Îl prive te o secund ): Marin! PROFESORUL Da. De altceva nu am nevoie. î i ia repede p l ria din cui i d s ias ). Nu te pricepi. PROFESORUL (Disperat): Mona! MONA Las -m pe mine. PROFESORUL Bine. MONA E ti dr gu .

A uitat unde le-a l sat adineori. (Îl mângâie u or pe obraz i pe urm se s rut lung). pe un scaun. cu un gest de amici ie. Nu ie i în curte. c r ile. e ti foarte dr gu . întoars cu spatele. fredonând mereu. Asta mi se poate s fie adev rat. iar nu aude. PROFESORUL Da. (Ia vasul. (lese dar n’a închis bine u a si se întoarce): Mona. fii cu b gare de seam . intr timid . Nu cânta. eleva. îi lumineaz toat privirea): E ti un prost. MONA (R mâne o clip privind lung spre u a prin care a ie it eh Un zâmbet de tandre e. pe divan. cu ghiozdanul de coal în mân . pu in ame it): Nu.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL (Se uit cu disperare la ceas): Mona. ale lui Keppler i Kopernick. (Iese). MONA (Cu tonul lui): Nu râde. trece în baie ca s pun ap . Pe urm trece pe lâng ei. nu te ar ta la fereastr . num rul cusut pe mânec . undeva. PROFESORUL (Dup ce s’a desprins de ea. Mai ales nu cânta. U a se deschide u or i cu mare b gare de seam . 102 . de emo ie. aplecat asupra vasului cu flori. cu mare grij . b taie care se repet dup o secund . Se întoarce. ca i cum i-ar mângâia pe sub b rbie): i voi… i voi sunte i dr gu i. e opt f r cinci. le g se te i fredonând începe s le pun în vas. Caut florile. nu cânta. MONA Chiar dac e opt f r cinci. portretele din perete. Se aude o b taie slab în u a din dreapta. inut reglementar ). vis toare): i e ti a a de dr gu … (Prive te de acolo înc odat toat înc perea. fereastra. (Se întoarce cu spatele i se rezeamâ cu capul în u .

Fata când o vede din fa . MONA Ce credeai domni oar ? ELEVA Credeam c locue te aici… domnu Miroiu. i totu i aici locue te. MONA Nici eu pe d-ta. MONA Aveai treab cu el? ELEVA Aveam. ELEVA Nu. E i mai încurcat acum): V rog s m ierta i. MONA De ce? ELEVA Fiindc … (ceva mai degajat): fiindc eu pe dv. tresare. . dac zice i c nu-i acas . M mir c nu l-ai întâlnit. eu . eu credeam… credeam… (d s plece). Adic … voiam s -l rog… (Deodat o prididesc lacrimile): M d afar din coal .. Chiar acuma a ie it din cas . (Mona se întoarce brusc. c eu am venit pe strada Unirii i d-lui o fi dat col ul pe Cuza-Vod … da. MONA Aici locue te. m duc. nu v cunosc. ELEVA (Repede): Nu se poate.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA II MONA  ELEVA ELEVA V rog… domnu Profesor Miroiu nu-i acas . MONA Cine? El? ELEVA 103 .

MONA (Dup o secund de t cere): Domni oara. ELEVA (Oprindu-se): V rog. MON A Ce noroc ai. MONA E profesorul d-tale? ELEVA Da. vorbe te… MONA Ave i i ast zi or cu el? ELEVA Avem. (repede): Nici nu m’a l sat s intru în coal . MONA Cuno ti bine pe d-l Miroiu? ELEVA II cunosc. MONA Nu-i. ELEVA Da de ce? MON A Un profesor ca el! Vorbe te a a de frumos! ELEVA (F r prea mare entuziasm): Da. deschide).. A zis c mai întâiu s a tept conferin a i atunci eu am dat fuga pân aici. MONA 104 . s -l rog pe domnu Profesor Miroiu… (se întrerupe): da’ dac nu-i acas . ELEVA Atunci… atunci eu m duc. Ora patra. ca i cum ar spune: “S fim serio i”): A! nu. Cosmografia. . (Din nou îngrijorat ): Domni oara Cucu. (Pune mâna pe clan .Steaua f r nume Mihail Sebastian (Cu pu in dispre .

dup ce i-a muiat degetul pe limb ): Despre… legile lui Keppler… s … MONA Keppler! (Privire scurt spre portretul din perete): M la i s v d si eu? ELEVA (Pu in mirat ): V rog. sunt propor ionale cu timpurile întrebuin ate spre a le descrie”. (Ii d cartea). MONA (Se uit câteva secunde în carte cu mare aten ie. Nu-i a a c -i minunat. Crede-m c nu. Mona se apropie i urm re te cu viu interes. I i st bine i frumos.i st ista. or ul 105 . soarele descrie o elips . MONA …despre lucruri a a de frumoase. (Deschide ghiozdanul i caut cartea. Ave i o rochie a a de… a a de … (Nu g se te cuvântul). E minunat. Fata a scos cartea i o r sfoie te repede. ELEVA Doamn . A a de ame itor de frumoase. mi carea se face în sens direct” (Se opre te din citit): Ce frumos e! ELEVA Z u! MONA (Cite te mai departe): “Ariile descrise de raza vectoare a soarelui. v râde i de mine. ELEVA V râde i de mine Doamn . (Privind-o): i ce bine. Cineva poate fi fericit într’un or ca sta.Steaua f r nume Mihail Sebastian Ce lec ii ave i? ELEVA Despre… sta i s m uit. C’am uitat. MONA Nu. P mântul fiind într’unul din focare. d-ta i colegele d-tale c -l pute i asculta vorbind în fiecare zi… ELEVA Numai de trei ori pe s pt mân . ELEVA (Sceptic ): Da… MONA Ce noroc ave i. Pe urma cite te): “In mi carea lui aparent în jurul p mântului.

(Se repede la fereastr i se uit afar . în camera de baie. ca s povestesc i fetelor la coal . ELEVA (Din ce în ce mai intrigat ): Care el? 106 . arunc o privire spre strad i tresare cu un mic ip t): El e! ELEVA Cine el? MONA (Are o secund de editare. cu mama i cu tanti… L sa i-m s m uit bine la ea. Fata tresare surprins ): Ce-i asta? (Sgomotul se apropie): In automobil? Pe strada asta? MONA (Care nu d importan faptului): Nu se poate? ELEVA A oprit aici. (Se uit cu aceea i privire fascinat la miraculoasa rochie): Da. tr gând u a dup ea). repede. dispare în stânga. MONA (Tres rind): Un domn? ELEVA Vai! Ce elegant e! MONA (Îngrijorat ): Elegant? (Vine i ea spre fereastr . privire spre u e. (Din nou interesat ): Ba stai! C mai e cineva.Steaua f r nume Mihail Sebastian MONA (Cu o vag am r ciune): A a de… ELEVA (Fascinat ): Niciodat n’am v zut o rochie ca asta. aici la noi. La poart . spre fereastr i pe urm . dar dumneavoastr ierta i-m c v întreb… de unde veni i? (Din strada se aude un sgomot de automobil. Pe urm oarecum decep ionat ): A! e domnu Ispas. i nici la Bucure ti. C’am fost la Bucure ti. acum doi ani de Pa te. Un domn. (Explicativ): Domnu Ispas dela gar .

se simte la el acas . d-ta e ti de mult aici? ELEVA (F r s . urmat de Grig. fireasc . Nu e. Nici n’a auzit. Om de afaceri. Poart un costum sportiv de diminea . Meserie neprecis . de a-i câ tiga u or. pu in blazat poate. Dar obi nuin veche de a umbla cu bani mul i. elegan simpl . domni oar ? ELEVA (Nu. Regulamentul. nici nu r spunde). EFUL N’auzi domni oar ? Domnu Miroiu nu-i acas ? ELEVA (Tres rind): Cum? Nu. de a-i cheltui la fel de u or. Poate c la Bucure ti nu s’ar vedea a a de direct. 107 .i ia ochii dela Grig): De adineauri. asear . într-un mare hall de hotel. (Intransigent): Nimic! Regulament… (Z rind-o pe elev ): Domnul Miroiu nu-i acas . dela gar . sor . parc e un exemplar din alt specie uman . Au plecat împreun . La domnu Miroiu. domni oar . Gesturi sigure (f r ostenta ie îns ). i asta se vede. la o mas de baccara. frate. Tat s . profesorul. GRIG Împreun ? EFUL Adic … d-lui zicea c se duce s doarm la Udrea (Cu subîn eles): M ‘n elegi!… GRIG (Mai mult pentru el): S’ar putea?… (Privind curios i amuzat decorul): S’ar putea s fi petrecut ea aici o noapte? Aici? EFUL Dac v spun… (C tre elev ): l-ascult .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA III ELEVA  EFUL  GRIG Intr eful g rii. Grig e “bucure tean”. gris deschis.i-fie. în lumina asta. dela mine.i poate lua ochii dela Grig. GRIG (C tre ef): Dumneata e ti sigur c doamna… doamna de care i-am vorbit… e aici? EFUL Sigur. Vine dela volan. dar aici. EFUL (In continuarea unei discu ii): i cum-v spusei… Datoria înainte de toate. E un om care la volanul unei ma ini. A plecat cu el.

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

EFUL i când ai intrat n’ai v zut o doamn ? GRIG O doamn , tân r , frumoas , blond , în rochie alb . ELEVA (Buim cit c el, care n’a v zut-o pân acum, îi vorbe te): Ba da… adic nu…. GRIG Da sau nu? ELEVA ( i mai buim cit , de apropierea lui i de întrebarea lui scurt ): Eu… s vede i… (Nu mai poate min i): Ba da. Am v zut-o. EFUL i unde e? ELEVA Eu… eu… (Cu un gest scurt, ar tând u a din dreapta): Acolo. EFUL Acolo? (Face un pas spre u e). GRIG (II opre te calm): Las dumneata. (Merge spre u e i r mâne în fa a ei).

108

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

SCENA IV EFUL  GRIG
GRIG (Care a privit mereu spre u a din stânga, f r s participe în ultimele replici, f r m car s le aud ): Domnule ef… dumneata e ti convins c doamna e doamna pe care o caut eu? EFUL Mai e vorb ? Înalt , blond , rochie alb . Semnalmentele corespunde. Nu? GRIG (Cu un zâmbet): Ba da. Corespunde. EFUL i p’orm … s’o chem m în untru. S’o vede i i dv. la fa . (Face un pas spre u e). GRIG Nu. Las . EFUL i mai e ceva. Uitasem. Sta i s vede i. (Se scotoce te prin buzunarele vestei i scoate de acolo cele câteva fise de joc de asear ): Poftim. GRIG (Le ia, le prive te): Fise dela rulet . EFUL Cu asta voia dumneaei s pl teasc biletul. Dac s’a mai pomenit! GRIG Adev rat. Nu s’a mai pomenit. EFUL P i nu? P i nu era locul s -i tragem un proces-verbal de contraven ie? GRIG

109

Steaua f r nume

Mihail Sebastian

Ba era. EFUL Eu de asta zic. S’o chem m în untru i s -i tragem procesul. GRIG Acuma-i târziu. Nu i-am pl tit la gar ? i biletul i amenda? EFUL (Cu regret): Ba a i pl tit. GRIG P i vezi? Asear trebuia. EFUL Da, da nu avea acte. Nu zici c voia s se omoare. GRIG (Nu prea îngrijorat): Ce vorbe ti? EFUL Piiiii! Ce-am tras cu ea. Nu i nu c ea se omoar . Dac nu eram eu… GRIG (Luându-l de spate i împingându-l spre ie ire): I i mul umesc domnule ef. E ti un om de isprav . Dar acum las -m . Las -m singur. EFUL Am onoarea… V salut. (Se opre te în prag): Tiii… tare-mi pare r u. De cin pe ani n’am mai tras un proces-verbal. O ocazie ca asta nu se mai nimere te. (Iese).

110

Pe urm m’am dus la hotel. GRIG Dup cum vezi. Nu erai. R mâne locului. GRIG (N’a dat aten ie): Intâiu crezusem c ai schimbat numai camera. Eu totdeauna te g sesc. pe urm foarte calm. de altfel. Am luat repede o baie. MONA 111 . Atunci mi-am închipuit c ai trecut peste drum la Caraiman. Am fost în serie mare. nici nu avea camere libere. dar portarul mi-a spus c nici nu te v zuse prin hotel i c . cu un vag surâs amuzat. GRIG Bun diminea a Mona. MONA Bun diminea a Grig. Se privesc în t cere unul pe altul câtva timp. credeam c e ti acolo. GRIG Nu. repet gestul. pune mâna pe clan i deschide.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA V GRIG  MONA Grig l-a petrecut pe ef pân în prag. chemând-o pe Mona. E pu in jenat . Mona iese în sfâr it de acolo. m’am schimbat i am pornit s te caut. Am stat la joc pân la cinci diminea a. se întoarce. MONA i m’ai g sit. se opre te în fa a ei. GRIG Ai dormit bine? MONA Mul umesc. p e te spre u a din stânga. Nu intr . dar face semn cu degetul ar t tor. MONA Cine tie? Poate c de ast dat … nu. dar nu prea mult. Tu? GRIG N’am dormit deloc. iar când vede ca ea nu r spunde. se uita o secund sau dou . R mas singur. MONA Nu eram.

Eroare. MONA A a da. MONA Nu te recunosc. MONA Întocmai. MONA Ai mul i informatori. MONA tiu. GRIG Timp de cinci minute. Jean. Am telefonat la gar s v d dac trenul nu avea întârziere. GRIG 112 . MONA Tu? GRIG Eu. tipul dela bar.acas . Nu venise i. GRIG Am telefonat la Bucure ti. Sosise regulat. Atunci…atunci am început s fiu îngrijorat. GRIG Ii pl tesc bine. te v zuse urcându-te în accelerat. Nu.Steaua f r nume Mihail Sebastian Eroare. chelnerul. MONA Îngrijorat? GRIG Foarte. GRIG Exact. Nu erai nici acolo. GRIG i la gar . Dar cineva din hall te z rise coborând sc rile spre gar .

Am i eu supersti iile mele. M’am urcat în ma in g rii. iritat): i-am spus de atâtea ori.Steaua f r nume Mihail Sebastian Fiindc dup cinci minute mi-am adus aminte c n’aveai un ban în po et jos pe undeva în vre-o gar . GRIG Recunoa te c eu personal. când joc. GRIG {Dup o secund de t cere. MONA Grig! GRIG Recunoa te c cearta noastr de asear a fost o prostie. GRIG Sunt. c nu-mi place. Ce vrei? Sunt juc tor. Pân aici. p r sind tonul de glum de pân acum): Mona!. Eram într’un ghinion negru. Simpatic eful (Brusc. MONA Niciuna. MONA E ti foarte inteligent. MONA Daa. GRIG i c probabil te-au dat i am pornit-o metodic. s stai în spatele meu i s -mi vorbe ti i s m ‘ntrebi i s m sâcâi i s -mi ceri bani. MONA i dup ce-am plecat eu? GRIG 113 . MONA O mare prostie. din gar în gar . MONA Foarte normal… GRIG (Mai potolit): Vezi? Vezi ce‘n eleg toare e ti acum? (Din nou iritat): Mai ales c pierdeam. n’am avut nicio vin .

GRIG (Apropiindu-se i mai mult de ea): Mona! (Niciun gest din partea ei.Steaua f r nume Mihail Sebastian Am început s câ tig. MONA Vezi? i-am purtat noroc. El o apuc u or de umeri): Mona! E ti sup rat pe mine? MONA Nu. deloc? MONA Absolut deloc. Pân diminea a. M gândeam la supersti ii. MONA 114 . Pân la cinci. GRIG Deloc. Ea-l las ): i acuma hai s mergem. Ceva mai târziu. MONA (Cu o mic tres rire): A! GRIG Dar de ce întrebi? MONA (A r mas o secund pe gânduri): Nimic. MONA (Interesat ): Cam pe la ce or ? GRIG tiu eu? Cam pe la 12. GRIG E ti o fat delicioas . MONA Imediat? GRIG Nu. (O s rut pe obraz cu oarecare neglijen . Deloc. GRIG A in început s câ tig… i-am intrat într’o serie fantastic … formidabil … De asta nici n’am putut s mit ridic dela mas .

N’am dormit toat noaptea. Hai. MONA Pleci singur. GRIG Nu mergi? Dar ce faci? MONA R mân. Plec m. GRIG Unde? MONA Aici. Mi-e somn. GRIG Singur? Cum singur? MONA Uite a a. ironic): Aici? MONA Da. Grig. GRIG Cum? MONA Eu nu merg. Vino. MONA (Simplu. f r violen ): Nu.Steaua f r nume Mihail Sebastian Unde? GRIG Cum unde? Ma ina-i afar . sau prea devreme pentru glume. e prea târziu. GRIG Fat drag . GRIG (Gest circular. Hai s mergem. GRIG 115 . singur.

MONA Martor îmi e ti tu. ceva mai serios): De ce? MONA Pentruc … pentruc … Da. Pot fi i eu nebun . Nu. oricâte rochii. MONA Dar eu nu. Grig. Mie nu mi-a pl cut niciodat . nu tiam bine ce… GRIG 116 . n’ai s ‘n elegi. GRIG Asta tiam de mult. Ast noapte… Aici… Eu am f cut o descoperire. De atâtea ori am vrut ml fug i n’am tiut unde. totdeauna am sim it c -mi lipse te ceva. Tu… Ai v zut vreodat Ursa Mare? GRIG Ursa ce? MONA Ursa Mare? GRIG E ti nebun . Asta-i cel mai dr gu lucru pe care mi l-ai spus de când te cunosc… Da. Noi nu suntem ferici i. Totdeauna. GRIG Nu i-a pl cut. c nu mi-a pl cut. oricâte bijuterii. Sunt nebun . GRIG Noi doi? MONA Noi i toat lumea noastr . Abia ast noapte am aflat. (Cu o schimbare de ton. simplu i grav): Ascult .. m auzi? Totdeauna. MONA (Cu emo ie): Grig! Asta-i dr gu . MONA Se poate. O sfâ ietoare descoperire. stupid … GRIG Dar comod . De atâtea ori am plâns i n’am tiut de ce. Ar fi mai bine s nu pui întreb ri i s io duci. oricâ i bani am avut. Nu suntem. Grig. Grig.. Dar i-a stat bine.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Ceva mai r stit. N’ai s ‘n elegi. Ducem o via trist .

p trunjel i p stârnac? MONA Grig. MONA Nu. GRIG Feti o. Florile de ser cele mai scumpe se ofilesc în camera ta într’o secund . nu sunt destul de fragile. nu. GRIG De ce s tac? Pentruc nu vrei s’auzi? Pentruc ti-e fric ? MONA Pentruc e zadarnic. le inând cu o sorcov în bra e? MONA Taci. GRIG Cum? Nota la florar se ridic în fiecare s pt mân la zeci de mii de lei. Violetele de Parma în Decemvrie. totul se lumineaz pentru mine. Ai b ut. GRIG Florile astea? (Se uit o clip la florile din vas): I i plac ie? MONA Sunt minunate.Steaua f r nume Mihail Sebastian Ursa Mare probabil… MONA Da. te-ai uitat la zarzavatul sta din oal ? Morcovi. Trebue neap rat s dormi. GRIG Mona. casa asta… florile astea. Florile cele mai palide nu sunt destul de palide pentru tine. 117 . într’un mizerabil târg de provincie. aduse cu avionul. Uite. Ursa Mare. S’a întâmplat ceva cu tine ast noapte. tu delirezi.i dau voie. MONA (Cu un u or zâmbet secret): Poate. GRIG Dar bine. E atâta soare azi diminea a. dac’ai ti ce limpede v d. ca o respira ie i toate astea de ce? Ca s te g sesc într’o zi. Liliacul alb în Ianuarie nu e destul de alb. dragul meu. tu trebue s te culci. Ca un abur.

GRIG Dar nici mult nu-i lipse te. la 26 grade i 5 linii. Fric s deschizi ochii. dar deschide-i. M’am sp lat afar la fântân . Îmi place. la fântân ? MONA Da.Steaua f r nume Mihail Sebastian GRIG Recunoa te c i-e fric . Nu z u? Ai dormit iu pe salteaua asta g urit ? MONA Taci. nici una mai mult… te-ai sp lat tu în curte. în zori. una diminea a. 118 i lan … M’am sp lat . GRIG Tu? MONA Eu. într’o infuziune de lavand . Apa rece. uitându-se cu aten ie i ironie la lucruri): E minunat! E fantastic. GRIG Tu. (Mona zâmbe te. diminea a. A fost… a fost divin. una seara. GRIG Ai stat tu la masa asta chioap ? MONA (Jignit ): Nu e chioap . care la Bucure ti iei dou b i pe zi. E o fântân în curte. (P e te prin odaie. GRIG Cum? MONA Da. ca i cum ar fi o întrebare capital ): Mona! Te-ai sp lat tu la fântân ? MONA Da. (A ajuns lâng u a din stânga): i aici ce e? (Deschide i arunc o privire în untru): A! Sala de baie. N’ai v zut-o când ai intrat? O fântân curat acolo. (Scoate afar stropitoarea i i-o arat ): i sistematic . Nu tii ce vorbe ti. vie… GRIG (Foarte serios. EI pune la loc stropitoarea i pe urm închizând u a): Aici i-ai f cut baia? MONA Nu. nicio linie mai pu in. Foarte modern . Mona i uite-te bine la cote ul sta în care te sba i cu frumuse ea ta de prin es .

119 . dar atunci e grav… E foarte grav.Steaua f r nume Mihail Sebastian GRIG Bine. MONA Cât se poate de grav. dragul meu.

Îmi pare cu atât mai bine. cu o rochie de dam pe bra ul stâng): Mona! am adus… (Se opre te scurt): M ierta i… Nu e ti singur ? GRIG (Cam agresiv): Dup cum se vede. E fratele meu. cu cât am unele întreb ri de pus. i dac sunt. GRIG Da. MONA (Voind s -l opreasc ): Grig? GRIG (C tre Mona): Eu ori sunt frate. (Venind spre el i întinzându-ii mâna): Da i-mi voie. GRIG Îmi pare bine. (C tre Miroiu): Domnule. pun întreb ri. PROFESORUL (Intre jen i cavalerism): Domnule… 120 . GRIG Cum? MONA Da. Numele meu este Miroiu. PROFESORUL (C tre Mona): Cine e domnul? MONA E… (Scurt): fratele meu. PROFESORUL Domnule… sunt… sunt… onorat. Ce s’a întâmplat? Fiindc ceva s’a întâmplat. abia exprimat): Grig.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VI GRIG  MONA  PROFESORUL PROFESORUL (Intrând repede. ori nu sunt. Marin Miroiu. te rog s -mi explici ce s’a întâmplat azi noapte aici? MONA (Cu un strig t.

în casa d-tale. scoas din min i. GRIG (Isbucnind): Dar ce s’a întâmplat. de frate. A fugit. pentru numele lui Dumnezeu! vorbe te odat ! vorbi i odat ! PROFESORUL Domnule! am onoarea… vreau s spun… (Luând repede i eroic hot rârea): V rog s -mi face i cinstea de a-mi acorda mâna surorei dv. GRIG Fata asta a plecat asear de lâng mine. ame it . dup tot ce s’a întâmplat. Ce i-ai f cut. GRIG Ai îmb tat-o. PROFESORUL Domnule… da i-mi voie… cum pute i crede? GRIG Ai îmb tat-o. sângele ap nu se face… Dar v asigur c eu… c Mona… GRIG “Mona”? Ii spui pe nume? PROFESORUL (Jenat): Acum.Steaua f r nume Mihail Sebastian GRIG Fata asta care zice c e sora mea i pe care o reneg… MONA Grig! PROFESORUL Sunte i prea aspru. Cu ce? De ce? PROFESORUL Domnule… în eleg prea bine… indignarea. nu?… La urma urmelor. i o reg sesc aici. MONA (Afolat ): Dumnezeule! GRIG 121 . nu fi absurd. nelini tea… e datoria dv. delirând. domnule? (Ca i cum deodat ar descoperi adev rul): I-ai dat de b ut. MONA Grig.

GRIG Înainte de a v da consim mântul meu… fiindc . E foarte frumoas . eu am o carier . la mine. în ce cas … PROFESORUL (Stingherit): O! casa… GRIG N’am nimic de spus. (C tre Profesor): Tinere. MONA (Încet dar fierbând): i dumneata un imbecil. Dar nu! D-ta e ti o con tiin . dac nu m ‘n el. MONA (C tre Grig încet): E ti grotesc. PROFESORUL Evident. Din cu totul alt lume. î i cer iertare. 122 . Dar vede i. m iadrept s . consim mântul. Arc fântân .i spun  pu in pe nepreg tite. a unui don-juan f r scrupule. Arc flori. n’are. a unui seduc tor primejdios. GRIG N’a i putea s dau un r spuns imediat. De ce nu mi-ai spus? (C tre Profesor): Domnule. În eleg. eu uit tot ce ne desparte. PROFESORUL Da… sigur… GRIG (Scurt privire spre Mona): E colosal. atunci lucrurile se schimb . (C tre Profesor): Înainte de a v da consim mântul i binecuvântarea… trebue s tiu i eu pe ce mâini o las. PROFESORUL i pe mine. I-am spus i asear . Sunt profesor definitiv. sta-i un om de onoare. o situa ie. într’un moment a a de solemn.Steaua f r nume Mihail Sebastian Mâna su… (O clip de suspensie. Are tot ce-i trebue. GRIG Te rog s nu m insul i. Îmi dau seama c Mona vine dintr’alt lume. Eu m temeam c sora mea… (Întorcând o secund capul spre ea): Biata mea sor … a c zut pe mâna unui vulgar craiu. cererea d-tale. i nu trebue s crede i c dac prin… printr’o împrejurare n ucitoare… a venit aici. Mona. pân seziseaz situa ia): A! Dar bine. (C tre ea): Ascult . PROFESORUL Nu. eu am uitat. d-ta asta vrei dela mine.

rochia. Dar nu acum.i place. MONA (Încet): E ti odios. (Încet lui Grig): E ti odios. strâng toare.Steaua f r nume Mihail Sebastian GRIG (C tre Mona): Definitiv! PROFESORUL Cu o grada ie. Mona.273! Ea e o fat ordonat . am or dela 910. Mona? MONA Ba da. (C tre Grig): ti i. (Aducându. PROFESORUL Chiar adineaori am fost pe la coal i i-am luat. Am trecut pe la Pascu. PROFESORUL În elegi? Nu poate s ias în ora a a cum este. 123 .273 de lei. 11. GRIG Admirabil. c n’am timp. (Îngrijorat): Nu. PROFESORUL Fiindc dac nu. Altceva n’am g sit. Cât p’aci s uit. (Bag mâna în buzunarul hainei.i aminte): Uite. GRIG toarei). (Arunc rochia repede pe un scaun). Trebue s m duc i la coal . 11. (Întinde rochia. scoate câteva bancnote cu stâng cie i le vâr la loc): Azi e întâiu. GRIG (Luând el rochia): Ce-i asta? (O ridic de mânerul ag MONA (I-o ia din mân ): Las . A a m’am în eles cu Pascu. GRIG F r re ineri? PROFESORUL F r . o oribil rochie “de gata”. GRIG Frumos! PROFESORUL O leaf mic . cu ag toare). o prime te înapoi.i place. dar sigur .

Steaua f r nume Mihail Sebastian Aa! Atunci du-te. (Se întoarce. îi d pachetul i pe urm explicativ. 124 . Prea sunt… prea sunt… Dar m car s le spun. MONA N’a mâncat nimic de ieri… (A ajuns lâng u e): eu m ‘ntorc! (Iese). Nici n’a i fi în stare. C lec ia tot n’o fac. c tre Grig): Ceva de mâncare. S tie c nu viu. S puie pe altul în loc… (A f cut un pas spre u e): Aa! Unde mi-e capul? (Scoate din cel lalt buzunar al hainei un pachet învelit în hârtie): Uite Mona. I-e foame s raca. PROFESORUL Dau o fug pân’acolo i m ‘ntorc.

Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VII GRIG  MONA Mona a r mas în mân cu pachetul care i l-a întins profesorul i pe care ea l-a primit ma inal. e prost îmbr cat. de absen . gest care nu neag . MONA Ridicol? De ce? Fiindc ti-ai b tut joc… fiindc i crezut c . GRIG M’ai în elat cu pr p ditul sta. Se apropie acum de mas i-l arunc u or. Dar când se face seara… (Întoarce capul spre fereastr ): când se face seara… aici.i ba i joc de el în fa a mea? Ce mil mi-e de tine. nu afirm ). GRIG (Îndârjit): Sper! MONA Dar nici n’ai s cuno ti marea lui tain . Nu-l cuno ti. Tu nu e ti ridicol si n’ai s fii niciodat . MONA L-ai v zut dar nu-l cuno ti. GRIG (Dup ce a privit-o lung în t cere): Prin urmare. ( i deodat . cu elegan a ta irepro abil . E stângaciu. t ios. Nu-i ade bine. în plin zi. MONA (Ridicare din umeri. e timid. GRIG Are o tain ? MONA L-ai v zut r u. f r ironie): E ridicol. M’ai în elat. GRIG L-am v zut. a a. E simpatic. MONA Te rog s nu vorbe ti despre el. Ce mil mi-e de tine. Grig. GRIG Are haz b iatul. la fereastra lui… (coborând mult vocea): se întâmpl un lucru miraculos… 125 . cu cravata ta perfect . Cu zâmbetul t u sigur. cu un gest de oboseal .

GRIG Te-ai gândit bine? MONA Nu. To i ne plictisim. Tuturor ni se ur te. Dar vreau s r mân. MONA (Protestând vag): Ba nu. Vrei s schimbi. Un fel de escapad . Ce nostim e! Dar acum… Hai acas . stropitoarea.i dau voie! GRIG (Ridicând mereu vocea): Ce nu-mi dai voie? Ce nu-mi dai voie? Am tr it trei ani cu tine. Dar bag de seam .Steaua f r nume Mihail Sebastian GRIG (Dup o mai lung t cere. Nu m’am gândit deloc. fântâna. MONA Nu. To i vrem s schimb m. GRIG Cred c da. GRIG Mona! eu te‘n eleg. MONA Crezi? -. care are o tain … i la fereastra c ruia se întâmpl noaptea miracole? MONA Grig. GRIG Ba da. foarte serios): Mona! Vrei s r mâi cu el? MONA Da. la Sinaia i pe urm la Bucure ti? i ce s spun? c m’ai l sat? c m’ai l sat pentru un tip caraghios. Te‘n eleg foarte bine. GRIG (Montându-se): Nu? i eu ce fac. Te-ai plictisit. Un fel de excursie. pentru cinci minute. M car odat . Am cheltuit o avere. Cele cinci minute trec. GRIG 126 . s m ‘ntorc singur. Pân acum a fost foarte amuzant. nu. MONA E ti delicat. Florile. i s’a urît.

Când te-ai schimbat? Tu nu mai e ti Mona. Ai ticuri de provincial . MONA (Ii rupe rochia din mân i-o arunc din nou pe undeva): M plictise ti. GRIG Care Chiroiu? MONA Chiroiu dela Percep ie. Te aude dela Chiroiu. GRIG E ti nevasta lui domnul Miroiu.i spun. Mona. GRIG i nu striga. GRIG Cum? MONA Pleac dela fereastr GRIG Ce vecini? Care vecini? MONA Nu striga. MONA Las -m s . E ti… (Cu profund decolare): E ti nevasta lui Miroiu.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Violent): Nu sunt delicat. i nu vreau s fiu. Îmbrac-o. speriat ca de un simptom grav al unei maladii pe care nu i-o cuno tea. Te aud vecinii. îmbrac-o repede. MONA (Care i ea a fost surprins de strig tul ei de respectabilitate provincial  de mai sus  iar acum. GRIG Ce. ca totul s fie complet. i-e fric de vecini. i n’am de ce s fiu. 127 . i-e fric de ce-o s spuie târgul. GRIG (Încremenit): Mona! Mona! (Vine spre ea. e jenat ): Las -m .i mai lipse te? Rochia poate. MONA Nu striga. vorbe te cu o sincer uluire): Tu e ti o provincial . (A luat rochia de unde o aruncase ea adineori i o ridic prezentând-o): Ia uite ce frumoas e.

tu e ti un animal de lux. 128 .Steaua f r nume Mihail Sebastian Mona. cum vei fi tu peste un an? Poate cinci? Încerc s -mi imaginez i m cutremur. domni oara Cucu). tii ce vei fi? (In clipa aceasta u a din dreapta se deschide i intr . din oarecare fantezie. din mult lene. cu precipitare. E ti f cut din pu in parfum. Tu crezi c toate astea vor rezista aici? Te gânde ti ce vei fi tu.

GRIG Cucu? O cheam Cucu? D-ra CUCU (C tre Mona): Da de unde tii d-ta cum m cheam ? MONA Te cunosc. E ti un argument i vii la timp. Stai pe loc. Dumneata nu e ti o persoan . GRIG Filofteia? D-ra CUCU 129 . (Vine repede spre d-ra Cucu): Stai pe Ioc. asta vei fi. (Ar tând-o Monei): Uite. îi prinde imaginea instantaneu): Uite! Asta vei fi. domnul e nervos i are verv . GRIG Te cheam Cucu? D-ra CUCU tii c e ti obraznic? (C tre Mona): De unde m cuno ti? GRIG Cucu i mai cum? D-ra CUCU Las -m domnule în pace. n’are nicio importan . D-ra CUCU (Sufocat de indignare): Domnule! MONA Domni oar Cucu.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA VIII GRIG  MONA  D-ra CUCU GRIG (Care e din întâmplare cu privirea spre u e. Mona. doamn ! D-ra CUCU Pardon! Domni oar . GRIG Doamn sau domni oar . nu trebue s te superi.

GRIG tiu. D-ra CUCU N’auzi domnule c nu m cheam Esmeralda? GRIG Da cum te cheam ? D-ra CUCU (Demna): D-ra Cucu. ca tine. E o eroare. D-ra CUCU A fost? Cum “a fost”? GRIG Sau poate mai este dar nu se vede. Nicio silab mai mult. i totu i a avut i ea un nume. te rog.Steaua f r nume Mihail Sebastian Nu te-astâmperi? GRIG Eulampia? D-ra CUCU (C tre Mona): sta-i s rit. (Începând o fraz ): D-r Esmeralda. d-ra Cucu i nimic mai mult. Esmeralda. Stai c D-ra CUCU Nu m cheam Esmeralda. 130 . MONA Grig. D-r Esmeralda. D-ra CUCU Domnule! Te poftesc! GRIG Poate c a fost i ea cândva. o secund din via a ei. A fost i ea tân r . GRIG Stai. GRIG Foarte r u. GRIG (C tre Mona): Vezi? Nici nume n’are. dar l-a pierdut. un minut. o Mon .

D-ra CUCU i la urma urmelor s -mi da i pace. s faci bine s nu te amesteci în via a mea particular . GRIG D-r Esmeralda! D-ra CUCU (Formidabil ): Nu m cheam Esmeralda. GRIG tiu. dar i i închipui c dac’ai fi dus via a domni oarei Cucu. ai fi fost altceva decât domni oara Cucu? D-ra CUCU Domnule. Grig? Vezi c apa de fântân nu stric . Am venit s v d ce se petrece. f -mi pl cerea i las -m s . n’auzi? GRIG (Care se uit i el pe fereastr ): Ei! (C tre Mona): S’au c rat pe ma in . Eu. pentru c’ai r mas aici… i pentruc te speli diminea a la fântân . eu salut în d-ta ceva care ar fi putut s fie. Sunt cinci. n’am pus în via a mea un strop de ap pe obraz? GRIG Dar cu ce te speli? D-ra CUCU Cu lapte de castrave i.Steaua f r nume Mihail Sebastian Te superi? E ti orgolioas . N’am venit aici s glumesc.ase (Claxonul): Ei! N’auzi i? Da i-v jos! (Claxonul): Îmi stric radiatorul. d-r Esmeralda. tot târgul. (C tre Mona): D-ta cine e ti? (Ar tându-l pe Grig): Dumnealui cine e? De unde veni i? Ce c uta i? Ce vre i? i automobilul de afar ce-i cu el? L-ai oprit în mijlocul uli ei. (lese gr bit. 131 . l sând u a deschis ). Mona. de s’adun to i copiii din mahala. domnule! MONA Vezi. (S’aude claxonul): Georgic ! N’auzi? Pleac d’acolo! (Claxonul): Georgic . Eu atâta. (Se uit pe fereastr ): Ia te uit ! (Strigând peste fereastr afar ): Georgic ! (C tre ei. explicativ): Georgic a lui Vi an dela regie.i spun. Dar te rog. Domnule.i spun a a. Salut secunda de frumuse e i de gra ie care s’a pierdut. D-ra CUCU La fântân ? R u mi se face! Eu la fântân . GRIG Ce se petrece? D-ra CUCU Duduie.

Pe urm . târgul. 132 . s n’adormim! MONA i nu e nimeni? nimeni? D-ra CUCU Tot eu sunt mai bine ‘n târg. MONA D-r Cucu! (O atinge u or pe um r): D-r Cucu! (D-ra Cucu se întoarce. Cum vrei s’o iei. dup o nou t cere. Lung t cere): A a se spunea. Mona ezitând. cu ceva simplu. MONA Cine spunea? D-ra CUCU (Plin de amintiri): Ei! MONA Dar M-me Chiroiu. privind spre strad . MONA Dar… dac’a i r mâne i eu? D-ra CUCU D-ta? Vrei s r mâi aici? (Gest care arat casa. tot.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA IX MONA  D-ra CUCU D-ra Cucu a r mas la fereastr . Sunt i una i alta. emo ionat în voce): D-r … sau doamn … MONA Po i s -mi spui oricum. Mona se apropie de ea. a fost frumoas ? D-ra CUCU Cine? Sp l cita aia? MONA Dar m-me Lascu? D-ra CUCU S vorbim. o prive te o secunda i abia pe urm cuteaz ): D-ta… d-ta ai fost frumoas ? D-ra CUCU (T cere.

D-ra CUCU Cu c r ile lui. Dar când plou ? MONA Plou ? D-ra CUCU P i da. MONA Trist? E atâta soare! Atâta lumin ! D-ra CUCU Ast zi. MONA S plec? De ce? D-ra CUCU E trist. pe u a l sat deschis de Grig). D-ra CUCU Miroiu? MONA Marin. D-ra CUCU Era. MONA Dar el? D-ra CUCUC Cine “el”? MONA (Gest vag spre masa de scris). (T cere): Era a a dr gu . 133 .Steaua f r nume Mihail Sebastian D-ra CUCU Dr gu o! E ti prea frumoas . Pleac . (Iese u or. MONA (Pe gânduri): E a a de dr gu . E fericit. discret. Destul de des… i iarna! (Gest decolat): Parc sunt dou zeci de ierni într’una singur . Ai spus “era”.

GRIG De ce nu r mâi atunci? MONA Fiindc n’am curaj. î i ia po eta. Te iubesc? M iube ti? Nu tiu. Te culci i.i dea seama. Grig reintr . Grig. Dar dac’ai vrea tu s m’aju i… de ce ai venit. MONA i dac nu-mi trece? Grig? Ne iubim noi? Suntem noi ferici i? GRIG Draga mea. MONA 134 . nu mai sunt femeea pe care o cuno ti i pe care ai venit s’o cau i… cu mine s’a întâmplat ceva.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA X MONA  GRIG Mona a r mas cu privirea în vag. Ar fi fost mai bine pentru amândoi. f r ca ea s . GRIG Las . Nu e genul meu. f r s dea aten ie gestului. Dar îmi pare r u. Dar când intru cu tine în hall la Athenée Palace. i toate capetele se întorc dup noi. Iubire. Pe urm . Ce vrei mai mult? E deajuns. fericire. aranjându. Mona.i trece. Vorbe. Trec câteva secunde. N’am destul curaj. s nu fii aici… s dispari… GRIG Eu nu sunt un om care dispar. ma inal. MONA P cat. sunt bucuros c e ti la bra ul meu. GRIG Mona! Vii? MONA Vrei tu? GRIG Tu nu vrei? MONA Nu tiu.i pu in p rul. întrebuin ezi un vocabular pe care nu-l în eleg. Care nu-i al meu. o deschide. scoate o oglind i se uit în ea. Simt c dac m chemi am s viu cu tine. Nu mai tiu. Fiindc … Crede-m . r mâne în prag i o prive te. eu nu sunt. Grig? Dac m’ai l sa s ‘nchid ochii  i pe urm  când îi deschid.

gelos pentruc femeea lui s’a culcat într’o noapte cu cineva. Abia avem timp s tr im bine. MONA E ti cinic. e extraordinar! Una ca asta nu mi s’a mai întâmplat. am impresia c tot ce s’a petrecut.Steaua f r nume Mihail Sebastian Crezi? GRIG Cât despre fericire… Noi n’avem timp s fim ferici i. Tu tii c eu sunt în stare s cârpesc pe un tip care se uit cu coada ochiului la tine într’un restaurant. Mona? Adev rat. tot ceea ce pretinzi tu c s’a petrecut. Mona! Pe cuvântul meu de onoare c nu simt niciun pic de gelozie. (Ea tace): Ei bine. E straniu dar e a a. în lumea noastr . A lor e împ r ia cerului. Grig. tu nu e ti gelos? GRIG Gelos? De ce? MONA (Pu in jenat ): In sfâr it… Noaptea asta… noaptea care a trecut… GRIG Vrei s spui c …? serios. MONA Nu în lun . cum zici tu. Haide. GRIG Sunt gr bit. departe… tiu eu?… în lun . Am un automobil afar . Grig. 135 . în Ursa Mare? MONA E ti un filosof. Dar poate fi un om rezonabil. c undeva. Ferici i sunt tia care r mân aici. Nu vreau s te jignesc. GRIG Fie i în Ursa Mare. Dar de ast dat … de ast dat nu sunt gelos… Uite. In Ursa Mare. vii? MONA i mai e ceva. n’a fost aici în lumea mea.

eu plec. Vine i el în urm . mereu c tre Mona): E adev rat? M’am întâlnit cu Miroiu. 136 . Fiindc eu… eu n’am curajul… UDREA Nu v mai întoarce i? Niciodat ? MONA tiu eu ?… Ii vei spune d-ta. UDREA (A în eles): A!… (Dup o pauz ): i… Marin? MONA Trebue s -i vorbe ti. E adev rat? GRIG Ce s fie adev rat? UDREA (Tot c tre Mona): Domnul cine e? GRIG Sunt… MONA Grig! Taci. la liceu.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XI MONA  GRIG  UDREA UDREA (Intrând repede): Doamn ! Coni ! GRIG (C tre Mona): sta cine mai e? UDREA (F r s -i dea vreo aten ie. Domnule Udrea. S -l faci s în eleag . UDREA Pleca i? De ce? MONA Plec… (Gest u or cu capul spre Grig).

Mare talent. Scherzo… PROFESORUL (Cu nesfâr ita triste e): i iar Alegro… MONA Dac vrei tu… întreab -l. pam – pam – pam – pam… (Vocea se pierde. c dracii ia de copii. Pân’la Scherzo ar merge cum ar merge. i compozitor. Poate e ceva de f cut. a a. dep rtându-se prin gr din ): S vede i. S . Alegro. maestre. PROFESORUL 137 .Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XII MONA  GRIG  UDREA  PROFESORUL PROFESORUL (Intrând fericit): Mona! MONA Marin! (T cere stânjenit ). vorbind). se stinge. eu nu pot s r mân aici. Andante. se tot ca r pe automobilul meu… Vino i st m de vorb … (Ies amândoi.i povesteasc . PROFESORUL (Dup ce s’a uitat la to i trei cu oarecare presim ire în glas): Mona! MONA (Dup o nou t cere): Grig! Domnul Udrea e profesor de muzic o simfonie. Vino cu mine în strad . Mona i Profesorul au t cut. Dar dela Scherzo încolo… întâiu intr al murile. în rochia asta… Aveai dreptate. d-voastr . UDREA In patru p r i. Are nevoie de un instrument… UDREA (Protestând): Doamn … GRIG Foarte bine. ca i cum ar fi ascultat vocile ce se dep rtau). A scris SCENA XIII MONA  PROFESORUL MONA Marin… vezi. VOCEA LUI UDREA (De afar . S vedem.

PROFESORUL Mona! MONA Dar m voiu întoarce. PROFESORUL S te-a tept? MONA Sigur. PROFESORUL Când? MONA Repede. MONA Da… poate.Steaua f r nume Mihail Sebastian (Gest spre rochia adus de el): Bine. plec s … PROFESORUL (Tres rind): Pleci? MONA Deocamdat . Îmi trebue… am nevoie de atâtea alte lucruri… i atunci. dar… (Pe urm . scurt): Nu. PROFESORUL Mâine? MONA Mâine… nu cred. Dar nu e deajuns. PROFESORUL Poimâine? MONA tiu eu? PROFESORUL Atunci… Duminec .i place? MONA Ba da. Ce întrebare? 138 . Duminec … poate într’o Duminec .

spre Alcor. MONA Ce în elegi? PROFESORUL De dou sprezece ore tr esc într’un vis absurd. Nimic n’ai fost adev rat. Aici. Eu voiu fi totdeauna aici. m’am oprit din fug  fugeam… M’am oprit deodat i am pus mâna pe mine… Doamne! numai de nu m’a trezi… Mona! Simt c încep s m trezesc. N’am s te mai v d niciodat . MONA Nimic? (Îl s rut ): Nici s rutarea asta? PROFESORUL Te duci.Steaua f r nume Mihail Sebastian PROFESORUL S te-a tept la gar ? MONA Nu. A teapt -m aici. spre Ursa Mare. Cel mai absurd dintre visuri. Mona. lâng Alcor. MONA Marin. Pleci i nu te mai întorci. e o stea… o stea care de ast noapte poart numele meu… Tu n’ai v zut-o niciodat . De câteva ori mi-am spus: Dac’ar fi adev rat? Dac s’ar putea s fie adev rat? Uite i adineaori. acolo sus. 139 . Nu la gar . (Iese u or în timp ce el a r mas cu privirea spre cer. dar tii c e acolo. PROFESORUL Când? MONA Mereu. In fiecare sear . Am s viu. PROFESORUL (Dup ce a privit-o): În eleg. spre steaua Iui nev zut ). pe strad .

Ea cu mâna ei. vine cu volumul spre centrul scenei. Marine… mi-e greu s . îl deschide). Pe urm cu stâng cie): Ascult . pleac . noteaz din nou. Profesorul.i spun… dar trebue. cu glasul sc zut): Mona (De afar se aude motorul ma inei. Ii repet din nou numele. nu te sup ra… dar… te rog las -m singur. PROFESORUL tiu. Tace încurcat. cu oarecare absen parc . dar pe urm din ce în ce mai atent. Noteaz cu febrilitate ceva pe hârtie. urm re te sgomotul. UDREA (Intrând sgomotos): Marine! E de necrezut. UDREA (Dup o nou t cere): i acuma… acuma tu ce faci? PROFESORUL Am de lucru. e absorbit de lucru. UDREA Bine (Se dep rteaz spre u e). în timp ce foarte încet se Ias cortina). (Udrea a ie it. Toat lista. deschide atlasul. care porne te. nemi cat. se dep rteaz . Vezi… eu… ea… nu se mai întoarce. Dar banii… el i-a dat. PROFESORUL (Mergând spre masa lui de lucru): De asear vreau s citesc cartea asta i n’am avut timp. se uit cu lupa. Ea a semnat. E nemaipomenit! A semnat tot. Pe urm merge f r grab spre raftul cu c r i. Profesorul se a eaz la mas . nu se întoarce niciodat din drumul ei. începe s citeasc . Am mult de lucru… Udrea. ( i instinctiv î i d seama c asta n’ar fi trebuit s spun . mai interesat. To i banii. CORTINA 140 . UDREA De unde? De unde tii? PROFESORUL Pentruc nici o stea. scoate de acolo atlasul lui Van Merch.Steaua f r nume Mihail Sebastian SCENA XIV PROFESORUL  UDREA PROFESORUL (Întorcându-se): Mona! (Abia acum î i da seama c ea a plecat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful