Emilio Gaspic

From: Sent: To: Subject: Attachments: Poštovani, vezano na vaše učestala upite o načinu plaćanja vrtića, u prilogu Vam dostavljam kronologiju donošenja odluka u Gradskoj skupštini Grada Zagreba tijekom 2011. Istovremeno, primite moju ispriku što se, zbog brojnih obaveza, nisam ranije javila. Ako ćete imati još nejasnoća kontaktirajte me. Srdačan pozdrav, Mr. sc. Tatjana Holjevac potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba Ul. Sv. Ćirila i Metoda 5 10 000 Zagreb tel: 01 610 1907 fax: 01 610 1905 mail: tatjana.holjevac@zagreb.hr Tatjana Holjevac [Tatjana.Holjevac@zagreb.hr] 28. ožujka 2012. 14:56 undisclosed-recipients: vrtići - za Vašu informaciju vrtići - obrazloženje.doc

1

I. Gradska skupština Grada Zagreba donijela je na svojoj 24. sjednici održanoj dana 20. travnja 2011. godine Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga (u daljnjem tekstu: Odluka). Odredbom članka 25. odnosne Odluke izričito je propisano kako se njezinim stupanjem na snagu stavlja izvan snage Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2011. (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/10) i to u dijelu koji je u suprotnosti s odredbama te odluke.

II. Gradonačelnik Grada Zagreba, 21. travnja 2011., donio je Zaključak kojim obustavlja od primjene Odluku i traži od Gradske skupštine da još jednom preispita razloge kojima se rukovodila pri utvrđivanju mjerila za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga, te da u roku petnaest dana, mjerila za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga, uskladi s Proračunom Grada Zagreba za 2011. i Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2011. III. Gradska skupština Grada Zagreba, na 25. sjednici, 4. svibnja 2011., donijela je Zaključak kojim je povodom gradonačelnikovog zaključka ad II konstatirala kako je Odluka donesena u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi te kako ne prihvaća gradonačelnikov zahtjev za usklađivanjem Odluke s Proračunom Grada Zagreba za 2011. i Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2011. IV. Povodom obavijesti gradonačelnika Grada Zagreba o obustavi od primjene odnosne Odluke očitovalo se Ministarstvo o uprave, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te Ministarstvo financija. Navedena Ministarstva jedinstvena su u stajalištu kako je odnosna Odluka utemeljena na meritornim propisima i donesena od Gradske skupštine Grada Zagreba kao nadležnog tijela. Akceptirajući navedeno, gradonačelnik Grada Zagreba sukladno svojoj zakonom ustanovljenoj obvezi dužan je izvršavati ili osigurati izvršenje odnosne zakonite i od nadležnog tijela donesene Odluke. Sve navedeno još jednom je u svom dopisu od 21. listopada 2011. godine potvrdilo Ministarstvo uprave posebno istaknuvši: a) Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga – donijelo je ovlašteno tijelo sukladno zakonu i općim aktima iz čega proizlazi da je odnosna Odluka u formalnopravnom smislu ispravna kao i da je ista donijeta temeljem odredbi Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi. b) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te Ministarstvo financija – nisu utvrdili nepravilnosti vezane uz pitanje zakonitosti odnosne odluke. c) Izvršavanje proračuna predmet je proračunskog nadzora provođenje kojeg ulazi u djelokrug Ministarstva financija d) Neosporna je dužnost izvršnog tijela ne samo da izvršava već i osigura izvršenje općih akata koje donosi predstavničko tijelo, budući je Zakonom o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi definirana uloga izvršnog tijela prvenstveno kao tijela koje izvršava odluke predstavničkog tijela.

e) Postupanje gradonačelnika na način da krši ili ne izvršava odluke predstavničkog tijela donesene sukladno zakonu istodobno predstavlja i postupanje protivno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi. Uzevši u obzir sve navedeno sukladno načelu legaliteta moguće je isključivo pozvati građane ali i ostale meritorne ustanove (vrtići) da poštuju jedinu zakonitu odluku kojom je regulirana cijena vrtića u Zagrebu za drugu polovinu (primjena od srpnja) 2011. godine. Građani nisu dužni plaćati iznose koji ne proizlaze iz legalnih i legitimnih odluka Gradske skupštine Grada Zagreba.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful