Tarikh Masa Kelas Bilangan murid Subjek Tema Bidang pembelajaran Objektif pembelajaran Hasil pembelajaran

16 JUN 2011 7.40am – 8.40am Tahun 5C 30/30 Sains Menyiasat Alam Kehidupan Rantai makanan dan Siratan makanan Mensinstesis rantai makanan untuk membina siratan makanan Murid dapat (a) Membina rantai makanan (b) Membina siratan makanan dari habitat yang berbeza (c) Meramal apa yang akan terjadi jika terdapat perubahan populasi bagi spesis yang tertentu dalam siratan makanan (d) Menjelaskan apa yang akan terjadi pada spesis haiwan tertentu jika mereka hanya makan satu jenis makanan sahaja

Pengetahuan sedia ada

(a) Murid telah belajar mengelas jenis haiwan kepada herbivor, omnivor dan karnivor. (b) Murid telah boleh membina rantai makanan

Kemahiran saintifik: Kemahiran Proses Sains (a) Memerhati jenis haiwan dalam gambar (b) Mengelas jenis haiwan kepada herbivor, omnivor dan karnivor

omnivor atau karnivor. Sumber pengajaran dan pembelajaran Langkah keselamatan Prosedur Fasa/Masa Orientasi (5 minit) Kandungan Guru mempamerkan gambar yang dapat menunjukkan rantai makanan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran (1) Guru mempamerkan gambar tumbuhan dan haiwan dalam hutan melalui LCD. gambar Membekalkan ruang yang cukup dan selesa . (3) Guru meminta murid mengkaitkan perhubungan makanan antara haiwan dan tumbuhan. Catatan Alat bantu mengajar dan belajar: Komputer dan LCD Kemahiran Proses Sains: Memerhati jenis haiwan dalam gambar Mengelas jenis haiwan kepada herbivor. topeng muka pelbagai haiwan dan tumbuhan. (2) Guru meminta murid menamakan tumbuhan dan haiwan yang dimiliki kumpulan herbivor. omnivor dan karnivor Komunikasi melalui gambar Komputer.(c) Meramal apa yang akan terjadi jika terdapat perubahan populasi bagi spesis yang tertentu dalam siratan makanan (d) Komunikasi melalui gambar dan carta Kemahiran berfikir Mengumpul dan mengelas jenis haiwan Menghubungkait interaksi antara penghasil dan konsumer serta konsumer lain Membuat gambaran mental Sikap saintifik dan nilai murni Menghargai keseimbangan alam semula jadi Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. LCD.

(4) Apabila muzik dimainkan. murid yang selaku haiwan perlu mencari makanan kepunyaannya supaya dapat membina satu rantai makanan. (6) Murid dikehendaki mencari makanan baru jika ada pada kali kedua dan mencatatkan rantai makanan yang dibina. -Apa akan terjadi jika jumlah tikus berkurang akibat diracun? Jawapan: Bilangan ular berkurang disebabkan kekurangan makanan (2) Menjelaskan apa yang akan terjadi pada spesis haiwan tertentu jika mereka hanya makan satu jenis makanan sahaja (3) Menerangkan kepentingan siratan makanan Catatan Alat bantu mengajar dan belajar: Topeng muka Kemahiran Proses Sains: Komunikasi melalui gambar Kemahiran berfikir: Menghubungkait interaksi antara penghasil dan konsumer Membuat gambaran mental Penstrukturan Perbincangan idea lanjutan tentang (10 minutes) siratan makanan Alat bantu megajar dan belajar: Power point Kemahiran Proses Sains: Meramal Kemahiran berfikir: Menghubungkait interaksi antara penghasil dan konsumer serta knsumer lain Aplikasi idea (20 minutes) Membuat perbincangan Kemahiran Proses Sains: (1) Guru membekalkan kertas warna yang berlainan yang dilabel dengan nama haiwan dan Mengelas kumpulan haiwan . (5) Murid dikehendaki mencatatkan rantai makanan masing-masing. (7) Daripada rantai makanan yang dibina. (3) Setiap murid dikehendaki memegang topeng dan selaku haiwan atau tumbuhan tersebut.Fasa/Masa Pencetusan idea (20minit) Kandungan Membina rantai makanan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran (1) Guru mengagih setiap murid satu topeng. murid membina siratan makanan dengan menggabungkan rantai makanan tersebut. (2) Murid mengenalpasti haiwan atau tumbuhan yang ditunjuk pada topeng yang dimiliki. (1) Guru meminta murid meramalkan apa akan terjadi jika terdapat perubahan populasi bagi spesis yang tertentu dalam siratan makanan tersebut.

Guru meminta murid memberi hasil jawapan daripada perbincangan di dalam kelas Guru memberi maklum balas terhadap jawapan yang diberi Catatan Komunikasi Kemahiran berfikir: Menghubungkait interaksi antara penghasil dan konsumer lain Refleksi (5 minutes) Guru membekalkan lembaran kerja (1) Guru membuat kesimpulan tentang siratan makanan (2) Guru meminta murid menyempurnakan lembaran kerja yang dibekalkan.Fasa/Masa Kandungan tentang siratan makanan yang berbeza habitat (2) (3) (4) (5) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran tumbuhan Setiap kertas warna yang berbeza warna mewakili habitat tertentu iaitu kolam. Kemahiran Proses Sains Komunikasi Kemahiran berfikir: Menghubungkait interaksi antara penghasil dan konsumer lain Refleksi kendiri: Persediaan rancangan pengajaran harian: Prosedur pengajaran: Pencapaian hasil pembelajaran: . hutan dan sawah padi Guru meminta murid membina siratan makanan dengan menggunakan kertas warna yang diberi dalam kumpulan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.