You are on page 1of 9

ES KOLEN

ARTEKO
KONPARAK ET A
HIR U ESKO LAK
KONP ARATZ EN
 Teknologien ekipamendu antzekoa hiru
eskoletan:ordenagailuak, inpresorak,
eskanerrak, musika aparatuak, argazki
kamarak, bideo kamarak…
 Erabilerari dagokionez, Jesuitinas
ikastetxean, Haur Hezkuntzan ez da
erabiltzen. Beste bi ikastetxeetan, berriz,
bai.
Argazki honen bidez, argi ikusten da zein erabilera ematen zaion
ordenagailuari Jesuitinas ikastetxean. Hori dela eta, planteatutako
jarduerak ikastetxe honi begira egin ditugu.
JAR DUER AK
PL ANTE ATZEN

Rate