Viola Zoltán

(honlapom linkje a nevem alatt) e-mail: violazoli@gmail.com fórum: http://birodalom.net/forum

Nagy Ateista Könyv
Verzió: 3.0.1

A mű elektronikus változatára a Creative Commons - Attribution-NonCommercial-NoDerivs (Jelöld meg!-Ne add el!-Ne változtasd!) licenc feltételei érvényesek: a művet a felhasználó másolhatja, többszörözheti, amennyiben feltünteti a szerző nevét és a mű címét, de nem módosíthatja, nem dolgozhatja át és kereskedelmi célra sem használhatja fel. A műre vonatkozó felhasználási feltételek részletes szövege az alábbi címen tekinthető meg: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/deed.hu

Ez a NAK (=Nagy Ateista Könyv) egy erősen kibővített változata. Az Interneten előfordulhat e műből régebbi változat is, amint az sem kizárt, hogy készítek majd még újabb változatokat, amikben természetesen még több infó lesz. A verziószám alapján azonban mindig el lehet majd dönteni, melyik a legfrissebb. [0] Bevezetés Mindenekelőtt egy definíció engedtessék meg nekem, ami nagyon fontos az egész könyv szempontjából: [0,1] fundi: Olyan ember, aki küldetésének érzi hogy a vallás zagyvaságait, dogmáit, hittételeit terjessze a világban, és aki emiatt nyíltan bevallva vagy burkoltan ellenségének tartja az ateistákat (kivéve azokat akiket sikerül behálóznia, meggyőznie). [0,1,1] Szeretnék eloszlatni egy tévhitet is. A fundi-szó fenti definíciója egyáltalán nem jelenti azt, hogy egy fundi okvetlenül gonosz is volna! Sőt, többnyire őszintén teszik, amit tesznek, és némelyiküket a lehető legjobb szándék vezeti. Én magam is találkoztam már nem is egy nagyon kedves, rokonszenves fundival. Az egyik legszeretetreméltóbbal sajnos nem találkoztam, holott ő aztán kifejezetten olyan fundi, akiért akár életemet is kész lennék adni: ő Ofra Haza, a sajnos már nem élő egykori izraeli énekesnő. Róla tudni kell, hogy kifejezetten vallásos küldetéstudata volt, ami egy csodával határos módon túlélt repülőgépbalesetéhez kapcsolódik. És itt megjegyzendő, hogy ő 40 éves koráig várt a férjhezmenetellel, végül szülei erőltetésére és egy zsidó rabbi parancsára ment hozzá egy Doron Ashkenázi nevű üzletemberhez, aki azonban a halálát okozta: eltitkolta Ofra elől, hogy AIDS-es... Szegény Ofra 42 évesen már halott volt. No és most megemlítendő, hogy Ofra olyan komolyan vette a vallást, hogy alig akad zenéje, ami ne vallásos témáról szólna. Házassága előtt tanácsot kért egy rabbitól is, de az is azt mondta neki, hogy a nő dolga hogy férjhez menjen, tehát Ofra férjhez kell menjen Ashkenázihoz, és „meg kell hajtsa előtte a hátát”, azaz mindenben be kell hódoljon a férjének, mert a Tórában ez áll. Ofra ezt tette, nem is csoda, hogy ezután stagnált a karrierje. És amikor már tudta hogy AIDS-es lett, akkor is halogatta a kezelést, félve hogy ez kitudódik, mert ezt a maga szégyenének tartotta (hiába nem ő volt a hibás benne!), emiatt későn ment kórházba amikor tüdőgyulladást kapott, s így az sírba is vitte. Tehát feladta a teljes karrierjét, mindent amit addig elért, mert komolyan vette, hogy a nő a férfinak alárendelt személy. Azaz, Ofra egy olyan ideológia szolgálatába állította tehetsége javarészét, mely őt lényegében meggyilkolta amint komolyan vette és a saját személyére is alkalmazta, de már előbb is tönkretette a karrierjét. Akad tehát olyan fundi is, aki nagyon rokonszenves, és olyan is, aki maga is áldozat. [0,2] A fundi szót fontos volt a legelején definiálni, mert e szó általánosan használt a könyv egész hátralevő terjedelmében! Röviden úgy is definiálhattuk volna, hogy a fundi egy antiateista, de ennek a legszélsőségesebb, legelvakultabb formájában. A szó a „fundamentalista” szóból lett megalkotva. [0,3] Én magam, e könyv szerzője eképp anti-fundinak vallom magamat.

2

Na és akkor most pár szót e könyvről! [0,4] E könyv célja, hogy ott lehessen mindenki mellény- vagy farzsebében, s amikor egy fundi, például egy jól felkészült jehovista „be akarja fűzni”, meg akarja zavarni a józan eszét, s e könyv birtokosának valamiért nincs épp ötlete hogy mivel vágjon vissza a jól hangzó hitérvre – s ennek sok oka lehet, például mert fiatal, mert nincs a megfelelő tudományos ismeretek birtokában, nem ismeri a Szentírást elég alaposan, mert nem jó a beszédkészsége – akkor vegye elő e könyvet, keressen rá a megfelelő témára, s ekkor remélhetőleg megtalálja e könyvben a megfelelő választ! Ez nagyon hasznos még az esetben is, ha esze ágában sincs vitatkoznia holmi térítőkkel, mert megtörténhet nagyon gyakran, hogy bizony olyan jól hangzó érvet mond némelyik fundi, hogy még a különben természettudományosan igen komolyan felkészült embert is megtévesztik, a kétely gondolatait ültetik el benne! Ez még velem, a szerzővel is megtörtént fiatalabb koromban, s bár e könyvnek nem önmagam bemutatása a célja, de engedtessék meg hogy e bevezetőben – először és utoljára e könyvben ígérem! – magammal példálóddzam, mert tanulságos: egy vita során melyben az evolúciót védtem a kreacionizmussal szemben, vitapartnerem azt mondta, hogy az evolúció biztos nem lehet igaz, mert ha úgy volna, ahogy mondom, akkor minden egyed rém önző lenne, hiszen az evolúció a kíméletlen önzés elmélete, márpedig nyilvánvaló, hogy a világ nem csupa önzésből áll: ott volna például a szülői szeretet, de a testvérek egymás iránti szeretete is, ez pedig csak felsőbb hatalomból származhat! Abból, hogy van lelkünk, mely ösztönösen felismeri a Jót, a Szépet és a Helyeset! Ezzel megzavart. Természetesen nem lettem ettől még hívő, de nem tudtam visszavágni hirtelenjében, mert az evolúció valóban az önzés elmélete! Bár istenhívő ettől valóban nem lettem, de éveken át kínzott a kétely, hogy az evolúció elméletében talán valóban van valami jókora hiba! Ez nem azt jelentette hogy kreacionista lettem volna, de nagyon aggályosan szemléltem az evolúciós elméleteket-eszmefuttatásokat, s mindennek a tetejébe az egyik kedvenc szerzőm is írt egy könyvet, melyben meglehetősen evolúcióellenes és teremtéspárti nézeteket vallott! A címét nem írom le, nem csinálok reklámot neki. De jó lett volna akkoriban nekem, ha már akkor is van Nagy Ateista Könyv! (Attól kezdve azonban már nem ő lett a kedvenc szerzőm...) [0,5] Végül teljesen véletlenül akadt kezembe Richard Dawkins egyik könyve, sok évvel a megjelenése után, címe: Az önző gén. Elmondhatatlan hogy mekkora hatással volt rám! Ez kifejezetten az engem annyira kínzó kérdést taglalta: megmutatta, hogy az evolúció alapegysége nem az egyed, hanem a gén. A gének szintjén valóban kíméletlen önzés folyik, de ez az egyedi testek szintjén az önzetlenség korlátozott mértékű megjelenését eredményezheti. Hogy miért, azt majd Olvasóim e könyv evolúcióval foglalkozó fejezetében olvashatják el. Lényeg az, hogy MINDEN kérdésemre, evolúciós kételyemre közérthető, alapos és olvasmányos választ kaptam, emiatt e könyvet melegen ajánlom mindenkinek! Elgondolkoztató azonban, hogy e könyv messze nem kapott annyi reklámot (éppenséggel semennyit sem) mint Nemere említett evolúcióellenes könyve! Azt például úton-útfélen árulták mindenféle könyvesstandokon, Dawkins könyvét azonban nem, ismétlem évekkel később fedeztem csak fel egy vidéki könyvtár egyik eldugott polcán sok más könyv mögött, véletlenül! Ezek után hogy is várhatjuk el, hogy gyermekeink kellően fel legyenek vértezve tudományos műveltséggel a fundik népbutítása ellen?!

3

emiatt nincs is átjárás közöttük. lehetségesek. stb. mekkora butaság ez az egész! Vegyünk csak néhány példát – semmiképp sem az összeset! – hogy miként is ellentétesek a tudomány és a vallások! Ezeket legjobb táblázatba szedni! (Az alábbi táblázat „Vallás” oszlopában levő nézeteknek természetesen nem mindegyikét vallja minden vallás-szekta-egyház-felekezetgyülekezet stb. hogy egy efféle könyvet csak abbahagyni lehet. Az ember lényege (tehát nem az. képesek más fajokká fejlődni.? „Nem anyagi lények”. tehát nem ellentmondásosak. Isten.. kiegészítik egymást. rögvest a mostani alakjukban. az egyszerűen nincs is tisztában az e kifejezésekben használt szavak legalapvetőbb jelentésével sem. valószínűleg nincs kormányzója. emiatt az ateisták felesleges hogy hadakozzanak a vallások ellen! Ez jellegzetesen fundis érvelés! Manapság divatos nézet az igaz. hogy a tudomány és a vallás a Valóság két mereven elválasztott szegmensét vizsgálja. Az élőlények Élőlények A Világmindenségnek Csodák az élettelen anyagból alakultak ki. illetve e kettő (az agy és a mémek) együtt. de meg merem kockáztatni. például Pokol és/vagy Menny.. A Biblia éppoly emberi alkotás. mintegy „kézi irányításra kapcsol”. 4 . kétségkívül van teljhatalmú ura: Ő az Isten. hogy csoda történt. de reménytelen próbálkozás befejezni! A tudomány és haladás ellenségei mindig is kitalálnak majd újra meg újra valami eszement hülyeséget. mint bármely más írott szöveg. hogy e könyv amiatt volna felesleges. Tömören azt jelenti. Isten kinyilatkoztatott szava. még akkor is ha emberek írták le.. akik ezt vallják s hirdetik. Igen. Ezzel kapcsolatban (hogy mi a legprecízebb meghatározás) az ateisták közt jelenleg némi vita folyik. Purgatórium. mert Isten átmenetileg és helyileg felfüggesztheti a természettörvények érvényességét. ami az embert emberré teszi. az agya.6] Ki kell térnem még arra az ellenvetésre is. asztrálsík. például nem léteznek. 6000 év (tudom. hanem ami az egyik embert a másik embertől alapvetően megkülönbözteti) léteznek. [0. Létezik-e „nem anyagi világ”. nincsenek: a Természet soha meg nem szegi a törvényeit. Nem. annál inkább ellentétes álláspontja a tudományéval!) Téma A Föld kora Tudomány 4-5 milliárd év Vallás Kb. nem képesek más fajokká fejlődni. vagy az abban felhalmozott mémek (információk) együttese. bele sem gondolt egy percig sem. fokozatosan fejlődve mai formájukká. de most is annak bőven kreacionisták. angyalok.Egyre azonban ne számítson a Tisztelt Olvasó: Hogy e könyv teljes volna! Szó sincs róla! Az emberi butaság oly feneketlenül mély. hogy aki komolyan gondolja. máris ellentétbe kerül a tudománnyal. egyáltalán. nem mindegyik keresztény irányzat szerint. ördögök. amire mi józanok álmunkban sem gondolunk! Ide most csak a leggyakoribb agymenéseiket gyűjtöttem össze. de ha csak egyikét is vallja.) teremtés által jöttek létre. a lelke. és minél többet vall ezekből. és nem mondhatnak ellent egymásnak! Ez pedig nemcsak zagyvaság. stb. mert – A tudomány kompatibilis a vallással. irodalmi mű. és ekkor mondjuk.

s eredetileg valóban hasznos volt! Nézzük csak meg. olykor azonban nem ez történik. vagy legalábbis lehet. és épp a legalapvetőbb kérdésekben különbözik gyökeresen a véleményük! Meggyőződésem szerint nincs „kettős igazság”: VAGY a tudomány igaz. az. (Tudom. újjászülethet. hogy az a hajlamunk. lapos. Ez furcsa. nem valamiféle felsőbb (misztikus) hatalom! nincs. amikor a sok bántás mellett a rab bizonyos ritka. ezt manapság már nem sokan hiszik. hogy nekünk embereknek muszáj lenne törekednünk valami felsőbbrendű dolog iránt. VAGY valamelyik vallás. De az egyes embereknek természetesen nagyon is lehetnek céljaik – nekem is vannak – ám ezeket az ember maga tűzi ki maga elé. hogy egy mém amiatt terjed el. hasznos kell legyen tehát a vallás is. OLYAN ÉRTELEMBEN. de azt hiszem ennyi is elég annak illusztrálására. de régen igenis ezt tanították a vallások!) A halál után élet Halála után az ember A Föld [0. hogy a tudományt s ezáltal az ateizmust választják! [0. hogy minden emberi érzelem amiatt jött létre. ami eme elmebetegség kialakulását elősegíti némelyekben. akkor abban is hinnetek kell. de néha mégis előforduló. hogy minden emberi érzelem az evolúció (törzsfejlődés) során alakult ki. józan ésszel azt hihetnők hogy gyűlölniük kéne őket! Általában ez így is van. a kultúra pedig az emberiség mémjeinek összessége. ha például a fundi ezzel rukkol elő: – Ha ti ateisták hisztek az evolúcióban. E szindróma egy stockholmi túszdrámáról kapta a nevét. hogy egyáltalán miért vannak vallások a világban? Ez afféle fundi-érvvel kapcsolatban merülhet fel. lényege az amikor a túszok – általában kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek – szeretetet kezdenek érezni kínzóik. mert okvetlenül hasznos az embereknek! Ami a vallást illeti. mert a kultúra része. A Stockholm-szindróma olyankor léphet fel. miről is van szó? A vallás lényegében a Stockholm-szindróma elfajult esetének tekinthető. és az is. ez véleményem szerint egyfajta elmebetegség.Téma Az életnek Tudomány Vallás van célja. hogy nem valami előre elgondolt céllal életet éljünk.7] A fenti táblázatot még oldalakon át lehetne folytatni. hogy mi ateisták hiszünk az evolúcióban. nagyjából gömbölyű. Annyi azonban igaz. ha Isten méltónak talál rá minket. rosszat cselekedtek! A fenti érvből annyi igaz. Isten! Olyan értelemben sincs célja. hogy a tudomány és vallás igenis átfedi egymás területeit. felületes kedvességet tapasztal a rabtartója 5 . általában kulturális szokásunk! Minden vallás egyfajta mémkomplex. rabtartóik iránt. teremtette az életet valami felsőbb lény. meggyőződésünk. nincs. hogy okvetlenül adaptív minden hitünk.8] Felmerül az a kérdés is. szintén az evolúció során került be érzelmeink repertoárjába. Remélem Olvasóim úgy döntenek. Nem okvetlenül igaz azonban az. van. mert hasznos az embernek. márpedig a memetológia szerint cseppet sem biztos. vagyis amikor ellene hadakoztok. hogy Istennek tetsző nincs célja.

Ez mintegy alátámasztja azt a vélekedésemet. nemcsak csupa tragédia – emiatt kialakult őseinkben az ezen erők iránti Stockholm-szindróma. Könyörögtek nekik – ebből származik az ima. tehát „megértették őket”. némileg azonosultak a céljaikkal. a Stockholmszindróma lényegének ismeretében azt is meg tudjuk mondani. a Természet iránt már nagyon is nem helyénvaló volt. Ebben az esetben alakul ki az említett szindróma. ahol a hordafőnök valóban élet-halál ura volt. ugyanakkor NÉHA a Természet barátságos is volt velük véletlenszerűen – hiszen előfordult néha jó termés is. akkor részletes. s ezekről feltételezték hogy „nem is olyan rosszak”. A természetes szelekció kedvezett azon őseinknek. ezek lettek az istenek. Ezen érzelem adaptív értéke nyilvánvaló! Ha ugyanis valakinek teljesen ki vagyunk szolgáltatva. sőt néha egyértelműen jónak is látták a zsarnokot. Megalázkodtak előttük – térdhajlítás. hogy az igazán vallásos. amely reagálás a hordafőnökkel szemben nagyon is helyeslendő. akik ilyenkor meghunyászkodtak. mint a hordavezérnek! Tehát igyekeztek ajándékokat adni nekik – így fejlődtek ki a különböző áldozati szertartások. „ki lehet vele jönni”. szeretetét látva néha még a rabtartó is szelídebben bánt velük. miszerint a vallás egyfajta elmebetegség. sőt e rabok belenyugvását. ha átvették azok meggyőződését valamilyen mértékben. mélyen hívő emberek a világátlagnál nagyobb százalékos arányban hajlamosak a Stockholm-szindróma „hagyományos” változatára. ami azt jelenti hogy ha egy adott túszcsoportból mondjuk a jelenlevők fele „kapja el” e szindrómát. Mégis kialakult bennük e szindróma. akkor ezek közül a mélyen vallásos emberek hevesebb pozitív érzelmeket dédelgetnek majd magukban a rabtartók felé. vagyis így volt a legnagyobb esélye a raboknak a túlélésre! Tehát az erre való hajlam elterjedt az emberi génkészletben. ez meg úgy volt a legegyszerűbb. ugyanis falszifikációnak is és verifikációnak is alávethető: ha állításom/hipotézisem igaz. kontrollkísérletekkel kimutatható kell legyen. vadállatok.részéről. elkezdték úgymond „az esendő embert látni bennük”. Ez együtt járt azzal a hittel. az bizony a hordavezérnél is hatalmasabb! S mert teljesen ki voltak szolgáltatva a Természet vak erőinek. vagy szárazság. felette az élet-halál ura. miként alakult ki a vallás! Látva a Természet sok érthetetlen jelenségét – villámlás. mert évezredekig ősközösségben éltünk. ennek összes jellegével. azaz „ki lehet jönni velük”. sikeres vadászat. adaptív viselkedési sablon helytelen irányba való alkalmazásával. éhínség – ezek mind veszélyesek voltak a hordára – az ősemberekben kialakult a meggyőződés hogy a Természet. miben nyilvánul meg ez az elmebaj: A Stockholm-szindrómára való különösen erős hajlamban! Ezen állításom tudományos hipotézisnek tekintendő. Na és most könnyen megérthetjük. alapos és tudományos igényű statisztikákkal. mint a kevésbé vagy egyáltalán nem hívők! Kíváncsian várom a tudományos vizsgálatok eredményét! 6 . stb. (Ezzel kapcsolatos elmélkedésemet lásd e könyv későbbi részében leírva). egyfajta célját tévesztett viselkedési módszer.. – feltéve ha éppúgy a kedvüket keresik. Most már. meghajlás. továbbá egyéni mértéküket tekintve is erősebben hajlamosak erre. s ez nem is sokára odáig fejlődött bennük. akkor a lázadozással semmire sem mennénk. hogy az összes általuk nem ismert erőt megszemélyesítették. hogy az illető „nem is olyan rossz”. már amiatt is. igyekeztek nem kivívni rabtartóik dühét. Ekkor nem lázadoztak. tehát például egy túszdráma kapcsán megszeretni a rabtartóik némelyikét. földrengés. felhőszakadás. ellenben ez esetben. vihar. őszintén. ugyanakkor teljesen ki van szolgáltatva neki. Mindez tipikusan emlékeztet a Stockholm-szindrómára! Így alakult tehát ki a vallás: egy alapvetően helyes. magyarán megszerették.

s e témákon belül az a módszere.. vagy az evolúcióról. A Nagy Ateista Könyv ezen témákat veszi sorra. mind szexuálisan. a Biblia állítólagos beteljesült jövendöléseiről. hogy ismertetek egy. stb. [2] A Nagy Ateista Könyv ( rövidítve „NAK”) felépítése [2. ez az ország mondhatja magáénak azt a kétes dicsőséget. reinkarnációs hipnózis. hogy választ adjak rájuk. egy új országba kiköltöztetünk. Tehát cseppet sem kell feltételeznünk hogy a vallás bármilyen értelemben is jó. mert manapság ezek szinte 7 . még akkor is ha különben nincs erre vonatkozó társadalmilag kényszerítő erő. csak erősen veszélyeztetett!) Na már most mindebből az kell következzék. hogy mi a tudomány véleménye/álláspontja valamely divatos. Erre mutatnak is komoly jelek: köztudomású. [2. melynek alkotmánya a legszekulárisabb. Ha tehát egy mélyen hívő vallási csoportot valamiféle „ígéret földjére”. hogy e hajlam mértéke valószínűleg örökletes tényezőknek is függvénye.. hogy az az ország. s ez a Stockholm-szindróma maximálisan kifejlett változatának tekinthető. melyeket nem fundik szegezhetnek az ateizmusnak. s később is előszeretettel menekültek/költöztek oda a vallásilag üldözött közösségek.1] A könyv végén pedig olyan kérdések következnek majd. E kísérletet a Történelem lefolytatta helyettünk. okvetlenül a bajt.0] A Nagy Ateista Könyv témákra tagolódik. a bennük lobogó. az ottani vallásszabadság miatt! És íme: a sors különös fintora. világátlagnál erősebb vallási hajlandóság miatt a Stockholm-szindróma „hagyományos” változatainak megkapása iránt védtelenebb. Némelyik megkritizált fundi „érv” esetleg nagyon primitíven hangzik majd. úgy gondolom illik.0. majd ezalatt kifejtem hogy ezen „érvre” mit célszerű válaszolnia az ateistának. mint minden helytelen viselkedési forma. dőlt. hasznos volna az emberiségnek: Sokkal inkább káros. de ezen „érvekkel” ténylegesen találkoztam. stb. Isten igazságosságáról. jelentősek az egyéni különbségek. felkapott kérdéskörről. de a hajlam mértéke jelentős szórást kell mutasson! (Természetesen aki erősen hajlamos erre. hogy az oda legelőször betelepülők vallási üldözöttek voltak. mind anyagilag. hogy a világnézetekről folyó viták is többnyire egy-egy meghatározott témáról szólnak egyszerre: például az úgynevezett „ontológiai istenérvekről”. s kíváncsiak rá. és tökéletesen behódolnak a szektavezetőnek. s az ország neve: Egyesült Államok! Történelmi tény. például ilyen lehet az asztrológia. hanem érdeklődő fiatalok (vagy nem fiatalok. A könnyű áttekintés végett a témakörökön belül a fundi „érveit” mindig félkövér. Pontosabban szólva.). a válaszokat azonban normál betűkkel. Azaz itt főként az áltudományokat ostorozom majd. akik egyszerűen ismereteiket szeretnék bővíteni. az istenhit nevű elmebetegséget. hogy a leghülyébb szekták előszeretettel ütik fel a fejüket és burjánzanak el épp az USA-ban! Márpedig ezen szektákra kifejezetten jellemző hogy a szektatagok szinte rabszolgaként élnek. akkor utódaik közt különösképp meg kell hogy növekedjék a hívők aránya. annak megfelelően. hogy polgárai a világon talán a legnagyobb arányban vallják magukat hívőknek! Fel kell tételeznünk az előbbiek miatt. hogy az Egyesült Államok lakossága. bár valószínűleg mindenki hajlamos e bajt elkapni. a fundik által használt tipikus érvet. az sem kapja el sorsszerűen. mert szekuláris államban élnek. hogy szükségszerűen nem egyformán hajlamosak az emberek a vallási elmebajra. teljesen azonosulnak a „Nagy Vezetővel”.Már jelen pillanatban is van azonban egy elég komoly bizonyíték (vagy legalábbis valószínűsítő tényező) állításom igazára! A fentiekből ugyanis az a munkahipotézis következik. piros betűkkel szedem majd.

de ez csak érintőleges. hogy mi teszi őt ateistává! [3] Ateista világnézet Hoppá! Mielőtt ebbe a témába belemásznánk. mely még azelőtt hogy egyetlen „hitérvet” is vizsgálnánk. mert illik. 8 . a világról alkotott nézeteik szerint: 1.. erőfeszítéséből (önmaga érdemei által) ismer(het)i meg. sokat gondolkodtam rajta hogy miként építsem fel a Nagy Ateista Könyvet eszerint. a vallás ellentétes a józan ésszel (teológiai és filozófiai zagyvaságok) 6. ami egyszerűen a tekintélyelvre épülő ateistaellenes kirohanásokat vizsgálja. A fenti a felosztás nekem nagyon tetszik. hogy az áltudományok a modern kor leggyorsabban terjedő vallása! [2.. mert Magyarországon ez a vallás a legelterjedtebb. A világot (törvényeit. hogy egy ateista tudja. a vallás ellentétes a tudománnyal 2. keresztes háborúk stb.) 4. inkvizíció. azt igyekszik definiálni. tehát úgy „nagyjából” történik csak. törvényei) megismerhetetlen. hogy benne a hívők érveire lehessen gyorsan választ találni. mert e könyv legfontosabb célja. E két fő csoport van. Mindenesetre az első részt a tudománynak igyekszem szentelni. de végül letettem róla. a vallás ellentétes az erkölccsel (lásd a pápaság visszásságai. [3.1] Világnézet: A világnak bizonyos fontosabb kategóriák szerinti magyarázata. Egy kategorizálás ami nekem nagyon tetszik (s amit a saját honlapom fórumára írt be egy különben hívő ember „Dunno” álnéven) így hangzik: 1. A világ (működése. mármint önellentmondásos (pld.2] A világnézetek csoportosítása: A filozófiák/világnézetek alapvetően a következőképp osztályozhatóak. törvényei) megismerhető. önmegtartóztatás stb. működését) az ember(iség) a saját erejéből. követni. a vallás megalázó (emberi méltóság ellenes. alázat más emberek és isten(ek) előtt) Ezen vallásellenes érveket lényegében bármely vallásra lehet alkalmazni. A világ (működése. vallásokkal/egyházakkal szembeni érveket szépen lehet kategorizálni.1. (Ha akarja). Bibliai ellentmondások. ezen belül is az evolúciónak. nőtlenség. tehát aszerint kéne a könyvet inkább felépíteni! Eképp bár igyekszem a fenti felosztást. amennyire lehet. 2. Alcsoportok: 1.nagyobb veszélyt jelentenek az ifjúságra s a nem nagyon kiművelt emberfőkre. Azért.) 3. Ez kell legyen a Nagy Ateista Könyv legislegelső nagy fejezete. mi az hogy „világnézet”?! [3. előbb nézzük csak meg. E „nulladik részt” is megelőzi azonban egy olyan rész. dogmák ellentmondásosságai) 5. a vallás ellentétes önmagával. Ezt megelőzi azonban egy „nulladik rész”. mi is kell/kéne legyen egy művelt ateista világnézete! Ezt az Ateista világnézet című fejezetben mutatom be. de kiváltképpen érvényesnek tartom őket a keresztény irányzatokra! A Nagy Ateista Könyvben is főként a kereszténységet kritizálom majd. mint a hagyományos vallások! Kis túlzással elmondhatom.1] Az istenhittel. a vallás ellentétes az ösztönökkel (böjt.

felesleges igyekezet. Extrém esetként feltételezhető olyan filozófia is (bár nem tudok róla.1. Az érdeklődők látogassanak el az Irodalomjegyzékben megadott ateista honlap(ok)ra. A világ megismerésére törekedni nem érdemes. és törekedni kell a megismerésre.1. Ez komoly témakör. hanem afféle szellemi rádöbbenéssel. Működése által növeli az emberek kényelmét. hogy meditációval rá lehetne jönni arra.2. tehát szerinte a világ megismerhető lenne isteni kinyilatkoztatás által. A világ megismerése tudományos kutatómunka során történhet meg. Az 1 és 2 csoportokat keresztbeszeli az. lehetséges még olyan variáció is.2. Az ateisták többnyire így gondolják.b típusú. s nem elvont spekulációkból kiindulva! Szóval a fentiek fényében már el tudjuk helyezni az ateista világnézetet a világnézetek palettáján. tudniillik nem tudományos kutatómunka által. hanem lassú. de nem is isteni kinyilatkoztatás által. tehát azt mondja hogy a világ megismerhetetlen. s ha igényeljük). csakhogy felesleges igyekezet ez. Az ateisták világnézete általában 1. erre igyekeznünk kell. tehát merőben gyakorlatias szempontok miatt. ebből következően e megismerés nem egyszeri.2a. azt csak olyan módszerrel lehet eldönteni. ami a filozófiákon kívüli szempontra támaszkodik. vagy a világ olyan szörnyű.1.1a jellegű. de káros igyekezet! Ez számos fantasztikus film és regény mondanivalójának tárgya. vagy legalábbis nagyon rövid idő alatt. Ez (többek között) az ateisták alapállása.2. hogy függetlenül attól. ami azt mondja hogy a világ tudományos kutatómunkával apránként megismerhető. hogy az ateizmusnak sokféle meghatározása létezik. hogy milyen a világ. mondjuk világpusztulást.a típusú. például olyan. hosszan lehetne értekezni a különböző ateista irányzatokról.1. 1. hogy konkrétan létezne ilyen).2. ami 1. de felesleges erre törekedni.1.b. A tudomány működik. A három eddig említett filozófián kívül még sok más is elképzelhető. iszlám) többnyire 1.. még ha eleve biztos is a kudarc! Lehet aztán 1.1. tehát a tudás megszerzése lehetséges. fokozatos. de nekem ezek bemutatása e könyvben a legkevésbé sem célom. bár jó volna ha megismerhetnénk. tehát azt mondja. erre pedig kézenfekvő lehet mércéül választani a hatékonyságot! Az ateisták világnézete mely 1. tehát jobb ha behunyjuk a fülünket Isten igéje előtt! Hogy melyik világnézet a hasznosabb. mi e megismeréssel kapcsolatban a filozófus álláspontja a megismerést mint lehetőséget tekintve. ez nem tagadható le. amit az ember leginkább meditációval érhet el. a kinyilatkoztatáson alapuló vallásoké (kereszténység. Emiatt választják többnyire az ateisták ezt filozófiai álláspontjuknak. Sőt. A világ megismerése hirtelen. E könyv ugyanis nem kifejezetten filozófiai alapmű. A világot megismerni érdemes cél.1. de kár erre törekedni (mert például az erre rádöbbenő ember elpusztul. b. hirtelen és teljes lesz. egycsapásra is bekövetkezhet. ami 1. előnyös a tudomány fejlődésének.1. Ez az idealista filozófiák hozzáállása. 1.1. ami 2.b típusú is. A fenomenológiáé ellenben 2b. A világot az ember isteni kinyilatkoztatás által ismerheti meg. de mit gondol e megismerés értékéről! Hogy tudniillik egyáltalán érdemesnek tartja-e a világot a megismerésre! A lehetséges csoportok: a. egy emberi élettartam alatt. Ez esetben is azonnali és elvileg teljes megismerésben lehet részünk (ha Isten engedi ezt. mert a sok tudás bajt okoz.1. hogy megismerése csak bánatot okozhat). 9 . például amiatt. vagy a megismert világ pusztul el valamiért.. Ez számos keleti vallásnak az alapja.a jellegű. de mik az ateizmus nézetrendszerének részletei? Mindenekelőtt tudni kell.

. 5. 9.. logikusan felépített világnézetetek. de ne feledjük hogy.. A világ megismerhető. hogy az ateista vissza tudjon vágni. 10 ... 8.. kétségkívül ateista emberrel is. amelyet kísérleti ellenőrzés alá lehet vetni. S bár azon komolyan lehetne vitázni. én ezek mindegyikével egyetértek.. kiegészítésekkel. 3. mert csak törvénygyűjtemény) de a vita felesleges is. Ezt úgy kell érteni. de sok ateistával beszélgetve.hanem azt az egészen speciális célt tűzte csak ki maga elé. Tehát nem okvetlenül minddel. hogy „persze. 6. mint a Tízparancsolat! Vagy valami hasonló szöveggel jön. hogy az ateista vissza tudjon vágni lehetőleg minden hitérvre. de nagyrészükkel.. hogy az ateisták túlnyomó többsége egyetért az alábbi állítások túlnyomó többségével. vagy egyáltalán nem. Egy ateistát tehát nem az tesz ateistává. „Tulajdonképpen igen. hogy bár nem végeztem közvéleménykutatást.. hogy az itt következők az ateista társadalom túlnyomó többségének véleményét képezik. 7. Sok olyan művelt ateista akadhat. Lássuk tehát hogy mivel! Csak előbb definiáljuk a legfontosabb fogalmat. 2. ateizmusról írt tanulmányokat olvasva az a kép alakult ki bennem.”. 10. És most jöjjön a lényeg: [3.. hogy találkoztam olyan.. Isten nincs. vagy csak részben. hogy ezek mindegyikét kritika nélkül elfogadja. csakhát. Ezek listáját lásd a Magyarázatok-ban. Minden természeti törvény leírható matematika segítségével. hogy a Tízparancsolat világnézetnek tekinthető-e (ugyanis nem.. az ateisták büszkék az önálló gondolkodás képességére. A misztikus tanok kitalációi – például lélek – nincsenek. magát a definíciót! [3.. és hümmögve olyasmiket mond. ha netán a fundi azt vágná a fejéhez. ami által össze nem téveszthetővé válik más egyéb dolgokkal. A világot véges sok természeti törvény szabályozza. aki ezen alábbi pontok egyikével-másikával nem értett egyet. Az élővilág – beleértve az embert is – az evolúciós folyamat során alakult ki. s az internetes fórumok hozzászólásait figyelve..4] Az ateista világnézet alapvető jellemzői: 1. Csodák nincsenek. mint egy katolikus a Katolikus Egyház dogmáit – ez nem is lehetséges. Az alábbi lista és alábbi definíciók az én véleményemet tükrözik. Csak azt a szellemi produktumot nevezzük tudománynak. hogy – Hiszen nektek ateistáknak még csak nincs is olyan szép. aki valamely alábbi pont olvastán bizonyára a fejét csóválja. s arra hogy van egyéniségük! De ezek többségével nagyjából azért minden ateista egyetért.3] definíció: Valami legfőbb ismérveinek a megadása. A világot a természet törvényei szabályozzák. és azt is meg merem kockáztatni. Az ember lényegének agyát (illetve a benne felhalmozott információt) tartjuk. 4. mutassa meg az ateista az itt következő világnézeti summázatot! Előbb csak még azt jegyzem meg. Jelen fejezetet is azért írom.”.

hogy a világ örökkévaló (de nem ugyanolyan minőségben létezik minden időben). hogy aztán a gondolatban legeredményesebbnek tartott cselekvést tegye meg a gyakorlatban. Az első pontban leírt megismerhetőség éppen ezen törvények megismerhetőségét jelenti. mert ez a koncepció semmit nem magyaráz meg! 7. karma. farkasember. mert akkor felmerülne annak az igénye. hogy így vagy úgy fogunk gondolkozni. Aki tehát azt állítja. 8. mely kutatást igényel. ám ezen új jelenségben sincs semmi misztikus.. amikor a modell olyan részletes lesz.Magyarázatok az egyes pontokhoz: 1. hogy a tisztán elméleti matematika művelése ellen volnánk.. túlvilág. hogy csodát látott/élt át. mert ahogyan az már több esetben is bebizonyosodott (például a kettes számrendszer felfedezése ragyogó példa erre) a technika fejlődésével könnyen lehet. annál egyszerűbb (épp azért modell és nem másolat) és így a rekurziós lánc szükségszerűen megszakad.. szerintünk ez az. bár lehet hogy a törvények száma óriási. akkor ugyanígy azt is feltételezhetjük. Ez nem feltétlenül igaz a matematika jelenlegi fejlettségi szintjén. amely emberi ésszel eleve és mindörökre felfoghatatlan lenne.. stb. esetleg elképzeljük azt. szellemek. abban is egy újabb és így tovább! Azonban ez nem igaz. Ez ugyanis gyorsabb és veszélytelenebb a számára. s így érvényes eredményeket szolgáltat. Ami az éntudatot illeti. Ez pontosan azt jelenti. azt az garantálja. mennyország. Istent feltételezni egyszerűen felesleges. Tudományosan úgy határozhatnánk meg. ha pedig feltételezzük hogy isten örökkévaló. mert végtelen rekurzióra vezetne. Isten létének bizonyítékaként nem fogadjuk el azt a magyarázatot. és sosem modellezik a modellált modelljeit: ha mi magunkat elképzeljük egy adott szituációban. hogy ez lehetetlen. purgatórium. lélekvándorlás. 4. hogy a világ léte bizonyítja az isten létét. hogy éppen azt a szellemi konstrukciót tekintjük matematikának. hiszen akkor a modellben modellált lény (önmagunk) modelljében is kéne szerepeljen egy modell. Valaki ezzel szemben kritikaként felvetheti. az vagy hazudik. csak ő nem ismeri. angyalok. ki alkotta meg az istent. amin gondolatkísérleteket végezhet („képzelődhet”). de sosem azt. vámpírok. ami a jelenlegi világ (vagy e világ egy részének) modellje. Pedig az lenne a modellált modelljének modellezése! 11 . mint a gyakorlatban kipróbálni minden variációt. ördögök. hogy mi/ki is az isten. hogy ekkor így vagy úgy fogunk beszélni.... E lista csak bezárólagos és nem kizárólagos. szükséges hogy idegrendszerében felépítse a külvilág bizonyos részletességű modelljét. vagy téved és olyan jelenséget tapasztalt. hogy valamikor az összes törvényt ismerje az emberiség. hogy benne szerepel már a modelláló organizmus modellje is. tisztítótűz. hogy a ma még haszontalan matematika is hasznossá válik idővel. 3. Az éntudat akkor jön létre. Elvileg tehát lehetséges. Tehát ha szerepel benne önmagunk képe is. hogy a lélekben nem hiszünk.. Tehát nincs semmi olyasmi a világban. pokol. kísértetek. Ez azonban nem jelenti azt. mert egy modell természetesen sosem azonos teljesen az eredetijével. Ez a modell a tudat. hogy a természet soha nem szegi meg a törvényeit. stb. boszorkányok. 2.. hogy ahhoz hogy egy organizmus boldogulni tudjon a világban. Efféle misztikus kitalációknak tartjuk a következőket: isten(ek). aminek igenis van tudományos magyarázata. 5. vagy becsapja magát. amit a misztikusok léleknek neveznek. nem végtelen! Általában véve a modellek megelégednek a modellált külsőségeinek modellezésével. vagy őt csapják be mások. varázslók. mert lehetetlen felsorolni az emberi fantázia minden mesés produktumát. 6. esetleg eddig még nem tapasztalt természeti jelenséggel találkozott. asztrálsík. Ez egyenesen következik abból. Hogy azonban egyáltalán leírhatók matematikailag e törvények.

Továbbá fontos hogy az ateista tisztában legyen azzal. hogy a jelenlegi evolúciós elméletek mindent megmagyaráznak. 10. hogy teljesen tévedhetetlenek. A matematika is kísérleti tudomány: például onnan tudjuk hogy 2+3=5. hogy ebből az álláspontból kiindulva a matematika igazságában sem hihetünk. s akkor máris lenne gyakorlati interpretációjuk). melyeknek igazságtartalmára vonatkozóan jelenleg még nem végezhetünk kísérleti ellenőrzéseket. de felbukkan ellentmondó kísérleti bizonyíték vagy tapasztalat.. {A matematika ezen értelmezése – empirikus tudományként – tudtommal először John Stuart Millnél bukkant fel. akkor valamire vonatkoznának. s nem hisszük hogy felmerülhetnek olyan tudományos eredmények. Akárhány sikeres kísérlet sem igazolhat egy elméletet. Állítjuk azonban.9. csak erősen valószínűvé teszi az igazságát. melyekkel kísérlet végezhető. s e kísérlet bármikor ugyanezen eredménnyel megismételhető.. nem kell a misztikát belekeverni az olyan alapfogalmak meghatározásába. hogy kihagyták ebből a filozófiát. mint korábban hitték. „szabad akarat”. illetve nem érvényes olyan széles körben. mert nem igaz modellje a valóságnak! A kísérletek és elméletek összefüggéséről: Egy elméletet nem döntenek meg ellentmondó kísérleti tények. egy empirista matematikafilozófiához való visszatérésre újabb kísérlet Lehmann könyve (1979. az máris nem minősül matematikának. tehát a valóság sikeres modelljének. Továbbá. Nem állítjuk. amint ugyanis kiderül egy részéről hogy téves. hogy „hibás matematika”: A matematika mindig szükségszerűen a valóság igaz tudománya. mi a matematikában hiszünk istenek helyett. Ezeket is pontosan definiálta már a tudomány. Olyan tehát nincs. s így nem képesek ezen fogalmakat elhomá12 . A teremtést semmiképp sem tartjuk kielégítő alternatívának az evolúcióval szemben. Mindazonáltal ezen objektumokra vonatkozóan is elhisszük a matematika következtetéseit. nem is Mill volt az egyetlen. mert eddig a matematika használhatónak. „éntudat”. hogy az elmélet hiányos. „értelmes lény”. stb. (Tudniillik ha volna jelentősége. definíciószerűen az. azaz nem régi vacakság!)} Mindazonáltal a matematika nem annyira önálló tudomány. akkor tapasztaljuk hogy eredményül egy 5 golyóból álló kupacot kapunk. melyek az eddigi evolúciós tanokat összességében véve vagy ezeknek akárcsak túlnyomó részét is megcáfolhatnák. jogos tehát hogy higgyünk azon. „ember”. igaznak bizonyult. mint például „élő”. tudásunk jelenlegi határain túlmutató extrapolációiban. de a matematikai empirizmus nem szűnt meg Mill-lel. mint inkább a tudományok nyelve. tudniillik a genetika és részben az evolúcióbiológia szemszögei szerint. hogy a matematikának vannak olyan absztrakt objektumai. hiszen lehet hogy később. akkor azt válaszoljuk. ezek azonban épp ezért nem is bírnak nagy gyakorlati jelentőséggel. éppen hogy mi hiszünk benne. mert bár e bizonyítását Frege kigúnyolta a Die Grundlagen der Arithmetik című könyvében (én viszont meg vagyok győzve Mill által!). Ha valaki erre azt mondja. hogy ha egy 2 golyóból álló kupachoz hozzáteszünk egy 3 golyóból állót. még azt sem. mely több kísérleti tényt magyaráz. Önmagában egy vagy néhány ellentmondó kísérleti tény csak annyit jelez és jelent. akár évszázadok múlva. hogy (szerényen fogalmazva) az igazságnak döntő részét tartalmazzák. „féltékenység”. s nem is tetszik a fundiknak. sőt sokszor lehetetlen (egyelőre) olyan anyagi megfeleltetéseit találni. Elismerjük. melyeknek igen nehéz. csak egy másik elmélet.

akkor viszont nem képes szaporodni. hogy mi élő és mi nem élő. ugyanez azonban nem mondható el róla mínusz kétszáz fokon! Az igaz. Egy X replikátor akkor tér el a kritikus mértéknél kisebb mértékben az őt előállító Y replikátortól. Egy vírusprogram a számítógépben élőnek tekintendő. A másolat vagy teljesen megegyezik az őt készítő replikátorral. ám erre elvileg képesek. ami képes szaporodni. mint a vírus. hogy ha utána magától kiolvad. [3. az nem okvetlenül készít is magáról másolatokat. Lehet ilyen számítógépvírusokat is készíteni. hogy replikátor az. mert bár replikálódnak. Egy szerzetes vagy apáca valószínűleg sosem fog szaporodni. ami olyan másolato(ka)t készít magáról. ez fontos megállapításokra nyújt lehetőséget. ami képes önmagáról másolatot készíteni. hiszen továbbra is élő sejtek szimbionta közösségének tekinthető! Élő továbbá az olyan nő is. hogy képtelen a gyermekszülésre. Amikor sejten kívül van kristályos formában. mert nincsenek meg a replikálódásához a környezeti feltételek. tehát ahhoz hasonló. erre csak potenciálisan képes. és replikátor az. hogy minden evoluálódó populáció tagjait élőnek tekintsünk! Élő az is. Ugyanaz az objektum tehát attól függően tekintendő élőnek vagy élettelennek. ha jobban hasonlít az őt létrehozó Y replikátorra. tehát nem élő.5] Replikátor az. tehát élő. nem hasonlít tehát a szülőrobotjára a kritikus mértéknél jobban. de csak amiatt. az egész bolygó is. hiszen replikálódik. [3. hogy milyen környezeti feltételek közepette vizsgáljuk.6] Élő az a replikátor. akinek egy kardcsapás lemetszette a hímvesszőjét. nem válik újra élővé. ugyanis maga az ember is éppen pontosan ilyen: +20 fok hőmérsékleten egy ember például valószínűleg képes a szaporodásra. A vírus a sejtekben képes szaporodni. ha nem teljesen egyforma másolatokat készít önmagáról. hogy kellően fejlett tudás birtokában ezt a fagyott embert is életre keltsük majd valamikor.lyosítani zagyva fecsegéssel! Nézzünk hát néhány fontos definíciót! (A „tudat” és az „éntudat” már fentebb meg lett határozva. tehát élők. melyek külön-külön élők az előzőek értelmében. ám ugyanez a program kinyomtatva nagyon is nem élő. de egy robot utódrobotja ugyanannyira hasonlít bármely másik robotra mint az őt létrehozóra. márpedig logikus. de ez nem lényeges különbség. sőt. Ezt nem kell furcsállnunk a vírus esetében. ami képes önmagáról másolatokat készíteni. 13 . s így a víruspopuláción belül lehetséges evolúció. vagy tőle csak kis mértékben tér el. Persze a vírus a számítógépen belül is csak akkor élő. Ez szükséges és elégséges feltétele annak hogy a populációban evolúciós folyamat alakuljon ki. mint bármely más replikátorra az őt és Y-t magábafoglaló replikátorpopuláció tagjai közül. tehát élő. mert maga az ember is sokkal bonyolultabb mint a vírus! Az tehát. mert elvileg valószínűleg nem lehetetlen. és velük teljesen megegyező ugyanolyan robotokat gyártanak – ezek nem élők. a környezettől is függ. most csak a többit írom le). Élő tehát például az a férfi is. aki eleve olyan betegséggel születik. vagy egy erdő komplex élővilága. Ami tehát élő. mert ő is élő (és szaporodó) sejtek közössége. Ezt röviden úgy lehet mondani. ami olyan egységek szimbionta összessége. amik egyformák mind. mert élőlények összességéből áll. Eszerint például élő az emberiség mint egész. amely(ek) tőle a kritikus mértéknél csekélyebb mértékben tér(nek) el. Ez természetesen bonyolultabb. Miután élőnek csak replikátorokat tekintünk. akkor is ha nem szaporodik. Ha tehát van néhány robot. mint a vírus esetében.

hiszen ennél a fajnál azon a helyen mindegy milyen bázis szerepel. szabadgondolkodó és ateista kutatók szerint – az „éntudat” az. mert A. hogy nincs olyan élőlény. ott az összehasonlítás során úgy kell tekinteni hogy ezen a ponton egyezik a két bázisszekvencia. [3. Olyan esetben ha az egyik élőlény örökítőanyaga DNS. vajon cselekedeteink előre determináltak-e vagy sem. melyek örökítőanyaga DNS. attól hogy valami ember.8] Ember alatt értjük a Homo Sapiens faj tagjait. hogy az emberre a legjobban a csimpánz hasonlít – amit nem tekintünk embernek – és ha valami jobban hasonlít az emberhez. ahol nem lehet az egyik faj esetében átlagos bázist meghatározni. s mégis értelmes lény! Továbbá. e determináltságot képtelenek vagyunk felhasználni a tudatos előrejelzésre. s az éntudat lényegében egy olyan modell agyunkban. mint a csimpánzhoz. akkor egy-egy faj „átlagos”. melyben szerepel önmagunk képe is. akinek nemcsak emberi genomja van. hogy ez a lény élő legyen! Ha tehát készítünk egyetlen nagy számítógépet. úgy kell tekinteni. de mert nincs éntudata. akkor az ember. Ebből pedig következik. Ha a két élőlény DNS-lánca eltérő hosszúságú. [3. Vagyis. de éntudata is. s ebből fakad 14 . mint egy felnőtt embert. mely képes lenne tökéletesen előrejelezni saját viselkedését egy későbbi időpontban. Más szavakkal. hiszen semmibe sem férhet bele teljes egészében önmaga! Emiatt a modellel végzett gondolatkísérletek soha nem lesznek teljesen tökéletesek. mely megmondja. Az összehasonlításnál pedig azokon a bázishelyeken. tehát értelmes lény! [3. amit a misztikusok léleknek neveznek. Tekintettel rá hogy természettudományos alapon állva – racionális. hogy emiatt ne is illessék meg olyan jogok. akkor azon bázisoknál melyeknek nincs párjuk a rövidebb DNS-láncban.T és G egyforma valószínűséggel lehet az adott helyen. „tipikus” DNS szekvenciáját kell összehasonlítanunk a másik faj átlagos DNS szekvenciájával. még nem biztos hogy értelmes lény! A megtermékenyített petesejt például az előző definíció szerint ember. hogy egyetlen organizmus idegrendszere sem képes lemodellezni önmaga 100%-ig tökéletes mását. mint a Homo Sapiens és a csimpánz közti GT fele.C.10] Értelmes lény egyszerűen az. de nem egyezne meg. egyszerűbben úgy fogalmazhatunk. hogy ez a definíció nem köti ki. habár cselekedeteinket tökéletesen determinálja a környezet. akkor a GT az ő esetükben definíciószerűen végtelen. ami nem szaporodik. de fajok GT-jét akarjuk meghatározni. emiatt levonható a következtetés.7] Genetikai távolságot (a továbbiakban GT) olyan élőlények közt mérhetünk. és minden olyan élőlényt. A GT értéke az a szám.9] Lélek: Az éntudat az. amit azonosíthatunk a lélekkel.11] Szabad akarat: A tudomány manapság jutott el arra a szintre. nem is áll szaporodó elektronikus sejtek összességéből. valamint saját korábbi emlékeink. ellenkező esetben nem ember. Amennyiben nem egyedek. emiatt nem is értelmes lény! Logikus. aminek a genetikai távolsága a Homo Sapiens-étől nem tér el jobban. aminek van éntudata. miszerint „szabad akaratunk” tulajdonképpen csak egyfajta illúzió! Ezen illúzió abból a tényből fakad. Figyeljük meg. bármi legyen is ott a másik faj esetében. hogy a két élőlény DNS-ének bázissorrendjében hány bázis tér el egymástól. [3. mintha volna ugyan pár. amikor megkísérelhet természettudományos magyarázatot adni a kérdésre. mert megvan az emberi genetikai kódja. a másiké nem az. emiatt tévedhetünk.[3. ennek nem vagyunk tudatában. ugyanakkor van éntudata – ez nem élő.

Allah.15] Elmebetegség: elmebetegség akkor keletkezik. valamiféle „pillanatnyi szándék”. semmi esetre sem merném definíciónak nevezni. Az istenhit nevű betegséggel is ez a helyzet. akinek a fejében viszont az a mém csücsül. Mindegyik elmebaj a szememben. Ez roppant pontatlan meghatározás. abban végződnek.13] Intelligencia: A logikus gondolkodás képességének mértéke. lesz bőséges találata! Nagyon elnagyoltan úgy fogalmazhatunk. „hirtelen elhatározás” alapján döntünk. az adott pillanatban. ha belerepülnek a Világkereskedelmi Központba! Elmebetegségük persze mások halálát is okozta. hogy az égi apukát Allahnak hívják. e „mém-térben”. Gondoljunk csak azokra. aki nem szereti őt. de az enyhe. amikor döntési helyzetben vagyunk. hogy az istenhit elmebetegség. az még nem nagy baj. azokat simán és egyszerűen elmebajosaknak. hogy ki kell irtson mindenkit. De a határ homályos. mely ellentétben áll a valóság tényeivel. de jelen könyv céljaira e meghatározás megteszi. akkor szereti őket. az nagyon súlyos forma. hogy én a kereszténység védelmezője lennék az iszlámmal szemben! A kereszténységet éppoly elmebajnak tartom. semmiféle értelemben sem tartom különbnek az iszlámnál! De vonatkozik e véleményem gyakorlatilag minden más vallásra is. s istenük. Tulajdonképpen azt a bizonytalansági faktort nevezzük tehát szabad akaratnak. s aminek „istenhit” a neve! Nem szeretném azonban. még igenis elmebaj! 15 . ami miatt képtelenek vagyunk cselekedeteink előrejelzésére. őrülteknek tartom! Ismétlem persze: őrület és őrület között nagy a különbség! Elismerem. Belehaltak abba a gondolatvírus-fertőzésbe. Tehát semmi köze az udvarias vagy udvariatlan viselkedéshez! Tulajdonképpen még a lexikális ismeretekhez sem. amelyek olyasmik után érdeklődnek. de az övékét is. tud repülni. [3. az tehát hogy azt hisszük. nem minden hívő érez vágyat arra. azok mind komolytalanok. nem halálos influenzát is! Attól. De ha ez a mém azzal a mémmel párosul. vagy keressen rá az Interneten a „memetika” szóra. s eképp akik komolyan hívők (akik tehát nemcsak divatból hazudják magukat vallásosnak). ha e szavaimat valamiképp úgy értelmeznék a moszlimok. az megint igen súlyos elmebetegség! Persze a fordítottja is! Sokáig sorolhatnám a példákat. azok az „intelligenciatesztek” tehát. a memetika külön tudomány.14] Elme: Az agyunkban tárolt mémek összessége. amiben szenvedtek.. hogy melyik sportoló nyert ebben vagy abban a sportágban ezen vagy azon az olimpián. Betegségek sokszor halállal járnak. ha nem veri magát naponta korbáccsal és nem hord szeges övet – az alig kevésbé súlyos állapot az előző példához képest! Ha azt hiszi. [3. Ha azt hiszi hogy van egy égi apuka.a „szabad akarat” illúziója. s kiugrik az ablakon. és nem adnak érvényes IQ értéket! [3. ha valamely olyan mém vagy mémcsoport uralkodik el elménkben. de már csak egyet említek azon állításom alátámasztására. nos. hogy ezt az égi apukát úgy hívják. stb. hogy felrobbantsa magát vagy hogy szeges övet viseljen. akiknek fixa ideájuk volt hogy van halál utáni élet. az érdeklődő olvasó olvassa el Richard Dawkins: Az önző gén című könyvének utolsó fejezetét. [3. hogy valami csak enyhe elmebaj. vagy mikor volt ez meg az a nagy csata. Ha valaki azt hiszi hogy ő madár. szövődmények nélküli.12] Mém: A mém meghatározása nem lehet e könyv célja. hogy a mém egy gondolat. Na már most ennek természetesen lehetnek enyhébb vagy súlyosabb formái. hogy Jehova. és nemcsak a spanyolnáthát tartjuk betegségnek.

hogy nemi partnerünket megakadályozzuk a másokkal történő szexuális kapcsolatteremtésben. eltorzulnak. tehát igazi férfias férfi! Na de a helyzet nem ilyen egyszerű. mert épp amiatt. vagy akár csak nagyon erős. tehát félnek hogy elvesztik a szeretett nőt. amikor az agyunkban tárolt mémek egymáshoz való viszonyában megbomlik az összhang. hogy a nő milyen fiút szült! Ha olyan fiút. akinek több gyermeke lett. aki maga is hatalommal rendelkező személy. gazdagon. mert találkoztam a következő fundi érvvel is: – Az ateisták is féltékenyek. Ő tehát örül ennek a már megszerzett egyetlen nőnek is. de utána segíti is őt. akkor a mémek is megváltozhatnak. mert sok nővel akar párzani. s különösképp amikor megbomlik az összhang ezen mémek és a valóság kérlelhetetlen tényei között! Az istenhit pedig ennek kiváló példája. vagy szinaptikus kapcsolódások. akitől a szeretet ered. mint azon vágy. ha úgy tetszik mutálhatnak. egészségesen. hogy arra törekszik. rosszindulatúvá mutálhatnak valami külső behatás folytán. mint jó családapa. nem hagyja el. megszereznie. akik vele szemben előnyben vannak. tehát a régi időben egy nő állandóan csak szült. hogy az ezt mégis megteszi. hogy nem a csúcskiváló férfiak egyike. nemigen tudta a nő befolyásolni az ősidőkben. aki férfias ugyan. én sem vagyok az. mert úgyis megerőszakolták a férfiak. és szaporodási esélyeit úgy igyekszik maximalizálni. rákká”. tehát elmebaj. s ez a párjának nagyon is megfelel! 16 . de máris tovább áll a következő nőhöz. csak a közösülés érdekelné őket! Ez nagyon zavaros érv. hogy e nőtől született utódai közül minél több növekedjék fel a felnőtt korig. nos. Na de válaszoljunk neki mégis! Szóval: A féltékenység nem más.16] Féltékenység: Ezt amiatt kell definiálni. A fenti definíciónak nem mond ellent az. [3. hogy úgynevezett „elmebetegség” gyakran az agy konkrétan megállapítható fizikai sérülése vagy fertőzése következtében jön létre. emiatt tudja. hiszen a még férfiasabb férfiakkal kell megküzdenie. hogy szeretet csak Istentől eredhet! Továbbá nem is mindenki féltékeny. aki felnőve nagy hatalomra tesz szert. Testi sejtjeink is rákossá. Na már most azt hogy hány gyermeke lesz egy nőnek. Na és egyáltalán nem mindegy. éppígy válhatnak mémjeink is „memetikai daganattá. hogy akkor erre a legnagyobb az esélye.Az elmebaj tehát az az állapot. de nem tartozik a legislegférfiasabbak közé! Az ilyen férfi ugyanis képes a nőt teherbe ejteni. eltorzulhatnak. s ha ezek megsérülnek. eleve bizonyítania illene a fundamentalistának. Azért segíti. Az ilyen férfi tehát erőforrásai tekintélyes részét nem önmagára. az igazán férfias férfi ugyanis épp attól férfias. Kialakulásának oka: A férfiak és a nők közül is az a jellemű szaporodott jobban el. mert király lesz. holott ha nem volna Isten. illetve az a félelem. Gyermekei számát a nő tehát csak csekély mértékben szabályozhatta. hogy nehéz neki sok másik nőt is lefektetnie. vagy gazdag. akkor olyan férfi után kell néznie. tehát ő szívesen közösül a nővel. az sok nővel párzik majd. tehát számos unokát produkál anyjának. hanem a nőre és utódaira fordítja. vagyis nem segít a gyereknevelésben! Holott az is fontos egy nőnek! Ha a nő hűséges férjet akar. Nyilvánvaló hogy a mémeket valamiféle fizikailag az agyunkban létező objektumcsoport tárolja (sejtek. Egészen más volt a helyzet azonban az unokákkal! Ugyanis gyermekeinek nagyjából a fele fiúnak született. mert a nőnek nemcsak ez fontos. ha olyan a fiú apja. akármik). De miként szülhet ilyen fiút a nő?! Logikus. ahányszor csak tudták.

[3. mint amit igaznak hiszünk. Minél többen. az erejüket ugyanis kakukkfiókák nevelésére fordították. [3. mert sokkal kevesebb utóduk született. mert az valóban balra menekült! A hazugság tehát szándékos vagy szándékolt valótlanság. annál inkább illik a hitre a vallás név. azok igen hamar kipusztultak. emiatt el is szaporodtak azok a nők. terjedése és szívós fennmaradása a következőkből adódik: 1. hogy azok a férfiak. Ez világosan kiderül abból.20] Isten: Az emberek tudatában jelenlévő egyik – önmaga (a mém) szempontjából – nagy túlélési értékkel rendelkező mém.A nőnek tehát amikor gyerekszülésre vállalkozik. hanem a „valótlanság”! Továbbá eszerint a „hazugság” ellentéte nem az „igazság”. A nőkben tehát igenis határozott hajlam kell legyen a félrelépésre.19] igazság: Muszáj ezt is definiálnunk. ha szemügyre vesszük az „igazság” szó definícióját! Íme: A legtöbb embernek fogalma sincs arról. miközben a szegény megcsalt férj azt hiszi. melynek léte. ha később kiderül. 17 . hogy lány lesz és így mégsem lesz olyan sok unokája. Azok a férfiak szaporodtak tehát el. hogy remélhetőleg sok unokája lesz. hogy a nőnek a lehető legmegfelelőbb egy harmadik megoldás volna: megszerezni férjéül. egy látszólagos és felszínes.18] egyház: Jogi/intézményi kereteket felvett vallás. hogy azt hiszik: az igazság ellentéte a hazugság és fordítva! Holott ez nagy tévedés. hogy nincs isten! A fenti „érv” egyszerűen zagyvaság. akik nem láttak át ezen a női trükkön. nos ez esetben akkor is hazudtunk. ámde az egyén számára kielégítő magyarázatot ad a világ feltárt. akik így tettek. ámde bonyolult. [3. aki ráadásul lehet. de hűséges férfit választ. hogy jobbra menekült. ez esetben valószínűleg egyedül kell nevelnie a gyermeket. de egyben a lehető legtöbb unokát biztosítja a maga számára! S mert a természetben kíméletlen önzés folyik. ebben igaza van a férfiaknak! Csakhogy könnyű belátni azt is. hogy rosszul tudtuk a fickó menekülési útvonalát. és mi azt hisszük. támogatójául egy hűséges férfit. ügyeltek nejük minden lépésére. hogy az üldözöttje jobbra vagy balra menekült-e. s emiatt azt mondjuk hogy balra ment (ugyanis meg akarjuk védeni szándékos valótlanság-mondásunkkal az üldözöttet). majd teherbe esni egy nagyon férfias férfitól. mi az „igazság” és a „hazugság” szó jelentése. belátható.17] vallás: Akkor mondunk egy tudományos tényekkel alá nem támasztott hitet vallásnak. ezért hazudoznak arról. mert találkoztam ilyen fundi-érvvel is: – Az ateisták egyszerűen nem tudják mi az igazság. ami kiderül világosan. akik állandóan résen voltak. amikor szándékosan mást mondunk. vagyis így alakult ki a féltékenység érzése! [3. hogy férfias férfit választ-e hálótársául. Az „igazság” ellentéte nem a „hazugság”. ha több ember is osztja. vagy nem annyira férfias. arra törekedve így. aki így támogatja a gyereknevelésben! Na már most. illetve a világ még feltáratlan problémáival kapcsolatban. hogy a saját gyermekéért fáradozik! Így a nőnek van társa. támogatója. Ha tehát egy üldöző arról kérdez minket. hanem az „őszinteség”! Akkor hazudunk eszerint. döntenie kell.

mint amelyek űzik e gyakorlatot. aki érzelmi okok miatt nem hajlandó tudomásul venni bizonyos tényeket. a Sátán találmányának/befolyásának lehet tulajdonítani.22] hivő: Olyan egyén. mert e mém így logikus szükségszerűségnek tünteti fel a gyermekkeresztelést. hogy a nem-gyermekkeresztelő vallások nincsenek olyan széles körben elterjedve. tanulmányozásától igyekszik távoltartani). sőt ha nem a vallás parancsa szerint él.24] energia: Az anyag egyik megjelenési formája. (Köszönet Horváth Lajos barátomnak amiért felhívta a figyelmemet rá. mert ezáltal mindent ami az istenmém érdekeinek ellene hatna. valójában azonban az istenmémnek nagyon is érdeke.23] anyag: Az. mely a mémhordozó embert elrettentéssel igyekszik távoltartani minden olyan információtól. [3. Ezen mémplexeket többnyire vallásnak vagy hiedelemrendszernek hívjuk. mert bármelyik mémplex győzzön is. könnyedén képes a legkülönbözőbb más mémekkel szövetségbe lépni és mémplexeket létrehozni. mindegyikben szerepel az istenmém. kereszteshadjárat). hogy e definíciót jogosnak érezzük. az az egyház szerint keresztény. s köztük az emberek megnyeréséért háborúk dúlhatnak (valódi háborúk is pld. nemde?!) A kereszténységben hasznos segítője az istenmémnek az a különben nagyon visszataszító gondolat is. sőt sok esetben eleve bizonyíthatatlan dolgok léte. ám ez nem árt az istenmémnek. A mémplexek a legkülönbözőbb formákat ölthetik. hogy a NAK első változatában kihagytam az istenmém és a félelem kapcsolatának megemlítését!) E definíció egy változata a memetika megalapítójánál. agyról agyra! (Oly szép látni Isten és a Sátán e békés szövetségét. illetve események megtörténte felől. melynek címe: „Az önző gén”. hogy e mémmel szövetkezzék. amiből a világ felépül. Ez a kereszténység mémplexében többnyire a pokol tüzének és az elkárhozással való fenyegetőzés emlegetésének konkrét alakját ölti. Felmerülhet a kérdés. s különösen a főhelyen szereplő istenmém hatását-befolyását (különösen pld. mert nem mond ellent a tudomány tényeinek. mindenféle retorzióra számíthat). Richard Dawkinsnál bukkant fel először. 18 . Megfigyelhető. s ez is az elrettentés eszköze! Ez viszont nagyon jó a Sátán mémnek is. híres könyvében. akkor egyházaknak. A mémplexekben nagy különbözőségük ellenére is mindig szerepet szokott kapni egy vagy több félelemmel kapcsolatos mém. mely gyengítené a mémplexben szereplő mémek. [3. az ateista irodalom/filozófia/stb. mert így az istenmémbe belecsimpaszkodva ő maga is kényelmesen másolódhat nemzedékről nemzedékre. [3. s azok is az istenmémét. s így már csecsemőkorban megkezdődhet a legifjabb és legbefolyásosabb korban levő nemzedék istenmémmel való megfertőzése! (akit ugyanis megkeresztelnek. [3. hogy a megkereszteletlen csecsemők lelke a pokolra kerül! Az ember azt hinné ilyen visszataszító istent az emberek nem imádnának. E mémplexeken belül az istenmém megléte segíti a többi mém másolódását. Különösen hasznos segítője az istenmémnek az ábrahámita vallásokban a Sátán mém.21] hit: Meggyőződés bizonyítatlan.2. jogos-e a fenti definíció. vagy teljesen önkényes! Erre a válasz az. ha intézményesített formát vesznek fel. emiatt később már gyermekként erre oktatják.

amik sokkal inkább a hívőkre jellemzőek. amelyet világunk szerkezete ébreszt bennem. Ha van valami bennem. igaz?! Vagy hazudni szabad a hitért?! 19 . s ezt a felfogásomat sohasem titkoltam el. ami igyekszik elhomályosítani és miszticizálni e két fontos fizikai fogalom. Einstein 1946-ban írott önéletrajzából: „A hajszából az első kivezető utat a vallás mutatta.[3. de erkölcsi törvényeit illeti. Nem hiszek a személyes Istenben. hogy az állam szántszándékkal hazudik az ifjúságnak. „ex chatedra” igyekeznek megtiltani az ateizmusnak még az említését is. e könyv írója úgy definiálom az „ateista” fogalmát. hanem mindig világosan kifejezésre juttattam. hogy a bibliai történetek jó része nem lehet igaz. amihez az az érzés társult. egyszerűen mintegy parancsszóval. mint Einstein maga. Ide illik azonban az is. hogy semmiféle logikus vagy legalább annak tűnő érvet nem hoznak fel. amit vallásos meggyőződésemről egyesek írnak. A népszerű tudományos művek olvasása során hamarosan meggyőződtem arról. melyekkel a fundik az ateistákat illetve az ateizmust gyalázatos.” fundi-érvre adott választ! [4] Tekintélyelvű ateistaellenes kirohanások Ezeknek közös vonásuk. Einsteinre is! Kezdjük talán vele a sort! [4. világunké. és általában véve az ateizmust vádolják olyasmikkel.1] – Einstein is vallásos volt! Erre az ateista mutassa meg nyugodtan a következő sorokat: Részlet A. ezzel kapcsolatban lásd az „– Aki ateista. hogy igen gyakran hivatkoznak a talán legislegnagyobbnak tartott tudósra. az a határtalan csodálat. Utóbbi két definíció nagyon fontos.” Tehát Einstein valóban vallásos volt – 12 éves koráig! Vagy Einstein egy másik nyilatkozata: „Természetesen hazugság az. Így lettem én is – noha vallástalan (zsidó) szülők gyermeke voltam – mélyen vallásos.. szkeptikussá lettem a mindenkori társadalmi környezetben élő meggyőződésekkel szemben . hogy szerintem ateista az. az erkölcstelen.. Ami pedig az ateistáknak nem a világnézetét. ami vallásosnak nevezhető. s ezt a hazugságot újra meg újra megismétlik. ez azonban 12 éves koromban hirtelen véget ért. Ide soroltam be azokat az „érveket” is.. amennyire azt tudományunk feltárni képes. aki ezen fenti definíciók/meghatározások többségével egyetért.26] Összefoglalásként tehát: Én. Viola Zoltán. az „erő” és az „energia” jelentését! [3. Ennek az élménynek az lett a következménye. hogy bizalmatlan lettem minden tekintéllyel szemben. melyet a hagyományos nevelőoktató gépezet minden gyermekbe beleplántált.” De a hivők ugye jobban tudják mi volt Einstein meggyőződése.25] erő: Munkavégző képesség. mert ha nem is annyira a vallások de egyes misztikus csoportosulások és az áltudományok művelői részéről létezik és egyre erősödik egy olyan tendencia. Ennek következményeként szinte fanatikus szabadgondolkodóvá váltam.. erkölcstelen dolognak tartják.

hanem megismerési/ismeretelméleti korlát. a fanatizmus legfőbb táptalaja. akkor létjogosultságot nyert Isten általunk! Miért kéne Istent megcáfolni? Csak azért mert pár okoskának kiskorában rossz emlékeket okozott az Egyház? És ezért elvennék több milliárd ember érzelmi. hozzájárulhat ezáltal maga is a jövő fejlesztéséhez. hogy aki hívő. de rendelkezik két előnnyel: egyrészt amit mégis tud a tudomány. vagy ha erre nincs kedve illetve képessége/tehetsége. felesleges érzelmi gyötrődések és lelkifurdalások oka. ahol eleve számítani is lehet sok kudarcra. de ez inkább a tudomány határterületein szokott előfordulni. aminek ugyan megvan az a kockázata. aminek a szavait a papok természetesen saját érdekeik szerint magyarázzák. időnként hallani olyasmiről hogy a tudomány téved (azaz inkább egyes tudósok). hogy a tudomány sokat tud. hogy egy ateista. aki felvállalja az ateista világnézetet. de még mindig nem elég az előnyök felsorolásából. hogy nem hagyja. Ezzel szemben. ami így hangzik: – Az istenben való NEM hit. Isten Állítólagos Szava. ezentúl szabadon tanulmányozhat bármiféle irodalmat.[4. azt többnyire rendkívül nagy bizonyossággal elfogadhatja igaznak az ateista ember. a Biblia. azzal az előnnyel is jár. tévedésre. még akkor is elnyeri a hívőkkel szemben azt az előnyt. hiszen léteznek vallási átigazolások! A fentiekhez azonban hozzátehetünk egy még sokkal fontosabb ellenérvet is. mert még kikutatlan területekről van szó. tehát a hitetlenség (=ateizmus) érzelmileg biztos alapot teremt! Mert ha valaki „kiábrándul a hitéből” (=megjön a józan esze). tudomásul kell vegye. mit veszítenek! Próbáljanak meg hinni. hiszen mindenre ott a válasz a kezében: a Biblia. s nem egy poros régi könyv. az szabadgondolkodó! [4. amely meg akarja őt téveszteni. Jobban tennék az ateisták. nem másoké: a Bibliáé vagy a papoké! Az ateista büszke mindig is arra. ha ez így van. a tudomány által még nem teljeskörűen kivizsgált kérdésekben szabadon alakíthat ki véleményt. mint ha sikeresen bebizonyítanák. akire mindig támaszkodhatunk. hogy ezentúl az efféle. Hogyne. hogy nem válik a tudomány mindent megmagyarázni képessé! Ez talán kellemetlen. hogy mások gondolkodjanak az ő fejével! Ezt mondják röviden úgy. mert immár csak a saját lelkiismerete dirigál neki. hogy ha kellően tehetséges. de az akkor is a saját véleménye és a saját tévedése lesz. mert így azt sem tudják. Az ő életében egészen biztos. Aki mindig meghallgat minket. mozgatórugója... maga is keresse a választ a még vitatott kérdésekre. akkor ezentúl nem kell félnie attól. s idővel majd sikerül! 20 . de nem mindent. vagy a papok magyarázatai. Másrészt e „termékeny bizonytalanság” azt is jelenti. Sokak szerint éppenhogy nem lelki támasz. az azt hiszi mindent tud. hogy téved.2] – Az Istenben való hit érzelmileg biztos alapot teremt! Márpedig. mert most következik a legfőbb jó: A Hamis Mindentudás helyébe lép végre a Termékeny Bizonytalanság! Ezalatt pedig azt értem. nem kell attól félnie hogy valamelyik a Sátán szava. hogy Isten nem létezik. meglepetésre. SZABADNAK érezheti magát. És mégcsak nem is olyan biztos alap érzelmileg. mert jó tudni hogy van Valaki. hogy halála után is valamiféle Legfelsőbb Transzcendens Bíróság elé citálják kérlelhetetlen elszámoltatásra. s egyre többet. lelki támaszát? Ezzel többet ártanának. hogy így lehetősége nyílik az ateistának. pénzét az egyház helyett önmagára költheti. ha ők is megtérnének.3] – Istenben hinni csodálatos érzés. nincsenek is a számára egyház által tiltott irományok.

. ami a 21 . emiatt nem értik. tehát képzelt istenük semmit sem segít rajtuk. aki akkor is kukkolhat engem. [4. amikor az embert amiatt „furdalja a lelki”. Ez súlyos tévedés! Newton világképe nincs megdöntve. ha biztos lehetnék abban. mégcsak nem is annyira az éntudathoz. hogy a tettünk – vagy egy bizonyos cselekedet elmulasztása – helytelen volt! Hát kérem. csak tudat! Ehhez az érzéshez azért kapcsolnak hozzá mindenféle misztikus kitalációt a fundik.. helyes. S mert abban a tévhitben élnek. az erkölcstelen” fundi-vádra adott választ kicsit később. hanem mert az a dolog hihető. mert valamely „felebarátjával” tesz rosszat. hogy ha nincs az ateistában valami speciális „lélek” nevű szubsztancia. és a valóság keresése. pusztán mert nem hisznek a lélekben – illetve az ateista embernek nem is lehetnek erkölcsi mércéi szerinte! Utóbbira vonatkozóan lásd az „Aki ateista. amikor sajnáljuk hogy valamit így vagy úgy tettünk – illetve nem tettünk – mert felismerjük utólag. és a rossz. akkor ugyan miként is lehet az.4] – A tudósok semmit nem tudnak! Sorra bizonyosodik be. hanem az elkövetett vagy el nem követett tettekhez. Valószínű. logikus! Ezek az emberek az ateisták. hogy egy ateista okvetlenül önző disznó is.5] – Ha az ateisták szerint nincs lélek. hogy a tudományos elméleteink még jó darabig csak a Valóság leírásának egyfajta közelítései lesznek. mint a hitetleneket.. ha recskázom vagy a vécén ülök! Cseppet sem tartanám csodálatos érzésnek! De még az sem jelentene semmit. mert közelítéseik egyre pontosabbak! [4. mert leszűkítik – teljesen alaptalanul – speciálisan arra az esetre. hanem azt. hogy nem képesek tisztességes viselkedésre. ehhez nem lélek kell. ami az ateisták szerint a léleknek felel meg. a jó. hogy van egy mindenható lény. Bár itt épp mostanában derült ki. hogy még annyi ellentmondás sincs (mármint Einstein relativitáselmélete és a kvantumelektrodinamika között) mint a newtoni és einsteini világkép között: gyönyörűen össze lehet egyeztetni őket. mindössze a newtoni kozmológiának felfedeztük az érvényességi határait: nagy tömegek és nagy sebességek esetén pontatlan! Hétköznapi körülmények között azonban máig ezt használjuk! Hasonlóképp áll a helyzet Einsteinnel és a kvantumelektrodinamikával is. miként is lehet lelkiismeret és az ő „furdalása” – lélek nélkül! Nos. hogy mindig is tévedtek: Einstein megdöntötte a Newton-féle világképet. de akadnak emberek. ha a hit valóban csodálatos érzés volna: meglepő lehet tán egyeseknek. Ez azonban épp nem azt jelenti hogy a tudósok semmit se tudnának. hogy néha még az ateisták is éreznek lelkiismeretfurdalást?! – A lelkiismeretfurdalásnak nem a nemlétező lélekhez van köze.. a lelkiismeret az az érzés. helytelen cselekedetek megkülönböztetésére. Mellékesen pedig a hívőket statisztikailag kimutatva ugyanannyi nyomorúság éri. hogy egyre többet. Hátra van még az. mert azt jó hinni. Einsteint megdöntötte a kvantummechanika. akik nem amiatt hisznek el valamit. eképp mindegyiknek lesz egy határa.Fene tudja. hogy megmagyarázzuk. és a tisztességesnek tartott viselkedéshez! A fundi e kérdéssel tehát burkoltan azzal vádolja az ateistákat. engem rém zavarna. lásd ezt az irodalmat: John Gribbin: Schrödinger kiscicái.

. stb.6] – Istenről kár is elmélkedniük az ateistáknak vagy bárkinek.9] Továbbá.jócselekedetekre képesíti. s minden mást. hogy létezik ilyen hatalom. tehát eszerint létezik Isten is. Ugyanaz az érzés pszichológiailag. az eleve nem mindenható. de egészen speciális formában: Lásd e könyv „Isten” definícióját! Eképp Istenre nagyon is sok szabály vonatkozik valóban. amíg csak teljesen egyértelműen rá nem bukkanunk! Ha ugyanis nem így teszünk. mert szabályok csak létező dolgokra vonatkoznak! Igen. hogy kategorikusan ÁLLÍTSA. csakhogy az az Isten. ne zárjuk ki. vagyis ettől még Isten léte nincs bebizonyítva! Leghelyesebb mindaddig nemlétezőként számolni Istennel. hiszen létezését behatárolják és eképp korlátozzák a szabályok! Az ateisták – legalábbis mostanában már és többségükben – elismerik.8] – Abból hogy a tudósok nem találtak rá Istenre a Világ általuk kikutatott szegmensében. Ez valószínűsíti. illetve empatikus érzékünktől függ.7] – Az előző pontban maga az ateista ismerte el. nem holmi anyagtalan szubsztanciától! [4. akkor ezzel az erővel létezőnek foghatunk fel minden más túlvilági/misztikus kitalációt is. akire szabályok vonatkoznak. míg ennek az ellenkezője be nem bizonyosodik! 22 . aztán ráfázik.) Ha megütök hirtelen dühömben egy gyereket jogtalanul. hogy létezik szabály ami Istenre vonatkozik. hogy nem lehetetlen! [4. attól függ. tudniillik például minden. tudniillik egyáltalán nem minden létezik is. mint az előbbit. hogy ezután sem fog! Ezért a helyes ismeretelméleti aspektus az. akkor miért is érezhetne lelkifurdalást! Na de ez is csak épp olyan érzés. például az egyszarvút. a kentaurokat. de még a sci-fi lényeit is. hogy ez elvileg mégsem lehetetlen! Még ez esetben is az a helyzet. sok ateista akad – engem is beleértve – aki még ezt is kizárja! De tegyük fel. mindezideig Isten nem mutatkozott. hogy Isten létezik. mennyire verem meg a gyereket vagy mennyi pénzt veszítek. hogy Isten ne lehetne a Világ még ki nem kutatott területein! Meglehet – legyünk engedékenyek. akkor maga volna a szabálytalanság lényege. mert Istenre semmilyen szabály nem vonatkozik! Ha Istenre semmi szabály nem vonatkozna. a Loch Ness-i szörnyet. éppúgy bánhatom. s bánkódik! („Hogy lehetettem ilyen ökör. egyértelműen kijelentse. hogy mindaddig nemlétezőnek tekintjük. hogy a tudomány számára még ismeretlen területeken létezik valamiféle természetfeletti! Megjegyzem. ami lehetséges. a Yetit. aminek akár csak kicsi esélye is van. még nem következik. ebben igaza van a fundamentalistának..”! stb.. hogy ez a lehetőség nem jogosít fel senkit sem arra. mint amikor az ember belemászik valami kockázatos pénzügyletbe. ami valaha megjelent az emberek képzeletében. mert hagytam magamat átejteni! Mindez csak a tudatunktól. ami a mémekre úgy általában vonatkozik. [4. tulajdonképpen a Káosz maga! De akkor hogy is teremthetne a Káosz – Rendet? [4. még a nagysága is lehet azonos.

Lehet. hogy ezt Isten művelte! Egy igazi ateista ilyenkor a következőkre gondol: 1. Sebaj. 4. vagy valaha azzá válik majd! Ez elvileg kizárt. azért látok ilyesmiket – állítólag halála előtt az ember mindenféle fura dolgot vizionál-hallucinál! Na de egy rossz szavam sem lehet: ha ez a halál. Álmodom. emiatt egyszerűbbnek tartja. ezt én magam. De voltak már furább álmaim is. ha nekünk. Kimegyünk az udvarra. [4. nem tudnánk felérni ésszel. hát egészen kellemes ahhoz képest. hogy betűket formázzanak. ami 3D vetítésre alkalmas. azért.10] – Az ateizmus nem más. Újfajta Kandi Kamerát próbálnak ki rajtam. de még mindig messze hihetőbb bármelyik. mint az. a tények ismerete pedig mindenkor csakis javára válhat az emberiségnek. s e csodát kifejezetten Neked csináltam fiam (vagy lányom). mert ateista Olvasóm biztos lehet benne. a Csalatkozhatatlan Szerző jelentem ki tekintélyelvi alapon! Na de most komolyan: egy igazi ateistát egyáltalán semmiféle csoda SEM győzhet meg! Jól értse meg Olvasóm: nem arról van szó hogy CSAK a csoda győzhet meg minket – felesleges a Bibliának azon. majd felébredek! 2.[4. és fura álmom van. ha megjelenne neked Isten! Tulajdonképpen erre sem muszáj válaszolni. emiatt tényeket tisztelő. hogy higgy bennem!” Na és most járjuk végig a témát: ez esetben kell-e hinni Istenben?! Bizonyítja-e ez Isten létét?! Egyáltalán nem! Sok más magyarázat is van e dolgokra. Arra nem emlékszem mi miatt. hogy elalvás előtt elrontottam a hasamat. mint káros szellemi/memetikai daganat. és e betűkből a következő felirat kerekedik ki: „Van Isten”! E betűk körül szárnyas tűzlények – kerubok vagy angyalok – keringenek. azt hiszi. A Világmindenség valamely nagyhatalmú lénye jött el hozzánk földiekhez. ha megpróbálok mielőbb magamhoz térni! 6. éjféltájt hirtelen erős hangra ébredünk. hogy annál nagyobbat sem lehet talán! Tegyük fel. jó lesz. hogy nem jelenik meg előtte Isten. „Gyere ki”! – szól egy mennydörgő hang. amíg végképp ki nem purcanok! 3. ki ő. Épp hipnotizálnak. primitív bennszülötteknek istenként mutatkozik be! 23 . jól meg kell tehát fontolnom. hogy „csak a csodákban hisztek”! Nem! Mi azokban SEM hiszünk! Ez a következőképp történik: Képzeljünk el egy akkora csodát. és így szól: „Én vagyok az Isten. Valaki valami kábítószeres szart etetett velem. valószínűleg holografikusan. de minden bizonnyal ez történik velem. és mert lenézi az intellektusunkat. nehogy utólag a tévénézők rajtam röhögjenek! 5. attól vannak efféle képzelgéseim. Jézus szájába adott kijelentését a fejünkre olvasnia a fundiknak. Az ateizmus ugyanis mindig a valóságból indul ki. amire számítottam! Élvezzük a színjátékot. amik ha nagyon hihetetlenek is. miként cselekedjek. s azt látjuk hogy odafent az égen a csillagok elmozdulnak úgy. Épp haldoklom. mellettünk pedig megjelenik egy felhőn ülve egy óriási alak. kezében villámokkal.11] – Másképp beszélnél bezzeg.

hogy valami rém furcsa dolog történt. amiatt hallucinálok. ekkor ugyanis kárt okozhatunk másoknak. próbálkoznom kell az öntudatra ébredéssel! 9. amit magadnak nem kívánsz! 24 . mert másoknak kárt okozhatunk a bennük a hazugság által kialakított hamis valóságképpel. de közben a bűntudat miatt el van rontva az öröme! Ő tehát azt hiszi. [4. aki tiltsa neki. az erkölcstelen. amire szinte válaszolni is felesleges. gyönyörű erkölcsi törvénycsomagot lehet összeállítani Isten belekeverése nélkül is! Íme! 1. 2. hogy elveszítjük az önuralmunkat tetteink fölött. azt benső meggyőződésükből fakadóan teszik. mert ők őszintén cselekednek. Mindent szabad. a lagymatagok azonban utálatosak az Úr színe előtt! E két csoport közül is azonban az ateistákat szereti jobban Isten. Fejbevertek. ő tehát nem követ el bűnt. biztos valami influenzaszerűség 40 fok feletti lázzal. ha valamit megtesznek. tudja hogy a tettét helyteleníti Isten. 3. Tilos az. bűnt követ el. akkor inkább arra a következtetésre jutunk. Tilos az is. jobb ha felkeresek egy pszichiátert. mielőtt ámokfutni kezdek! Vagyis a fenti „csodából” csak az az egy következtetés vonható le. hogy két emberfajta van. tehát nyugodtan megteszi. mert nem hisznek benne! Ez is olyan érv. ez esetben valószínűleg ki is raboltak. elszánt ateista! Ugyanis ez a két embertípus érdeklődik kitartóan a Lét végső kérdései iránt! A többség. mert az a test neki fáj és nem másnak. ami olyan helyzetbe hoz bennünket. Emiatt tilos például a részegség. a közömbösek. 8. mégis megteszi – lázad tehát Isten ellen! Az ateista azonban úgy tudja – sőt meggyőződése! – hogy ez nem bűn. Na de ha csak gondolatkísérlet kedvéért. Ne tégy másnak olyasmit. Tilos a hazugság is. félnek attól. hogy helytelenül cselekednek. hogy bűnösek. tehát a haragjától sem félünk. ez amit látni vélek nincs. hogy gyűlölködik. hogy tegyük fel mégis van Isten – nos. Saját testével mindenki önmaga rendelkezik.13] – Aki ateista. csak Istentől! Tévedés. hogy van Isten. de nem az.7. mert nem fogadja el a Tízparancsolatot. például még a farkát sem meri kiverni bűntudat nélkül egy hívő fiatalember! Persze megteszi. 5. nem lázad Isten ellen! Az ateisták a tiszta szívűek. ami minden időkre érvényes örök erkölcsi vezérfonal. de azért tegyük meg! – Mi ateisták nem hiszünk Istenben. ami árt másoknak. emiatt abban sem. ellenben a hívőket egész életükben bűntudat gyötri. emiatt övék a Mennyek országa! [4. mert azt jónak tartják vagy legalábbis nem helytelennek. ami nem tilos. Beteg vagyok. Azért őket. mert a biológiai késztetés nagy úr. 4. pusztán szórakozásból eljátszunk a gondolattal. 6. Egyszerűen és szimplán megőrültem.12] – Az ateistákat gyűlöli Isten. akiket szeret az Isten: a vakbuzgó hívő és a meggyőződéses. és erkölcs eleve nem is jöhet máshonnan. hiszen nincs Isten.

Tégy meg másoknak is mindent. lehetőleg kísérleti adatokra hivatkozva! 14. hiszen kisebbségben vagytok: a Föld lakóinak túlnyomó többsége hisz valami vallásban! E fenti „érv” félig sértés. mondjuk. akkor gondolj arra. hogy „szerencsére a pap úgyis feloldoz. hogy a mások által ellened elkövetni igyekezett tilos tetteket igyekezz bármi módon megakadályozni. akkor azt válaszd. hanem minden embernek. csecsemőkoromban történt. akik erkölcsösebben élnek a hívőknél. sőt minden élőnek. Ha a nemcselekvés okozza a legtöbb jót. amit szeretnél. ha az adott szituációban MINDENKI úgy cselekedne! Ha a válasz igen. ahol van olyan. szerintük én is keresztény/keresztyén vagyok. Utóbbira én. de logikusabb is annál és általános vezérfonalul szolgálhatnak minden élethelyzetben. A te életed sem ér kevesebbet mások életénél. ha adakoznak az egyháznak. akkor semmit se cselekedj. mindig csak higgadtan. 12. Ez ugyan nem Tízparancsolat de Tizennégyparancsolat. tényszerűen. Kezdjük is a második felével! Való igaz. Ez nyilvánvaló. hogy „gyónás”! Az ateistát ugyanis nincs aki feloldozza a bűnei alól. annál több jót tudsz tenni! 9. hogy nagy valószínűséggel épp hogy az ateisták azok. és ne feledd hogy a tények tanulmányozására a tudományok hivatottak. Esetleg tizenötödiknek még azt is oda lehet írni: – Gondolkodj! Kételkedj! Járj utána! Továbbá: Logikusan belegondolva a dolgokba. Minden jó. ami növeli az emberek szabadságát. 13. s ezt ő is tudja: amit egyszer elkövetett. félig pontatlanság. amíg el nem felejti a tettet. tehát sose vitázz a tudománnyal érzelmi alapról. legalábbis azon egyházak/szekták tagjainál. emiatt nem is tartom azt az aktust érvényesnek magamra nézve. Ez persze a megkérdezésem nélkül. főleg a katolikus. mert minél okosabb vagy. belátható. hogy egy adott helyzetben bizonyos tett megengedhető-e. és rossz az ami csökkenti azt. a Szerző is példa vagyok: gyermekkoromban megkereszteltek reformátusnak. 10.. Ilyesmi az ateistáknál szerencsére nincs! [4. 11. mint az a tudat. A tényeket sose tagadd le. hogy komolyabb visszatartó erővel rendelkezik. a Föld lakóinak többsége valamely valláshoz tartozónak vallja magát – vagy oda van bejegyezve.. mert nem tartom annak 25 . akkor megteheted azt a tettet. állandóan fejleszd ismereteidet. gazdagodtak is belőle undokul az egyházak. ami a legtöbb jót és a legkevesebb rosszat eredményezi. jobb lenne-e a világ. ha mások is megtennének neked! 8. emiatt nem tilos. de ennek időtartama vélhetőleg a bűn/vétek komolyságával van egyenes arányban). Ha kétséged van.14] – Ti ateisták egyszerűen elmebetegek vagytok.7. holott igazából nem. azaz amiatt örökké lehet bűntudata (na. az örökké nyomaszthatja a „lelki”ismeretét. Ez az önvédelem törvénye. Ha egy adott helyzetben sokféle megoldás is elfogadható. mintha az ellen és nem embertársaik ellen vétkeztek volna. a középkor óta ez a szokás meglehetősen elterjedt. de nemcsak neked. De a református egyház statisztikájába beleszámítok. legfeljebb elmondat velem penitenciaként 200 üdvözlégyet”! Persze a hívők a tettüket gyakorta még pénzben is „megválthatják”. de hát tudjuk hogy a reformációt is jelentős részben a bűnbocsánati cédulák árusítása indította el. Művelődjél.

Istenben?! 26 . e vallást tudományos tények támasztják alá! Másodszor: lásd a [4.. Ennyit tehát a fundi érvének második feléről. TávolKeleten az is gyakori. Aztán: az emberek többsége – főleg Afrikában és a latin-amerikai országokban – amiatt vallásos. tudniillik bódhiszattvaként. hogy valaki egyszerre véli úgy. hogy valaki egyszerre vallja magát több valláshoz tartozónak is. épp ellenkező a helyzet: az ateista mutasson rá. Arról van szó ugyanis. Vagy épp egyszerre buddhista és brahmanista. sőt. többnyire iskolába sem járhattak! Ha nem így lenne. Idáig oké. mert a tudományra épül! Nem igaz tehát.14] című résznél írtakat. mert nem végezhetünk el MINDEN kísérletet személyesen. A vallástól azonban alapvetően különbözik az ateizmus abban. aki ezek mindegyikében hisz. például hogy a Gazdi ma is ad neki enni. Az összes többivel kapcsolatban ezek az emberek tehát ateisták. ha nem hisz – pld. Mi „igazi” ateisták mindössze egyetlenegy istennel mentünk tovább.. ami szerint a Föld lakói inkább mind ateisták. hogy egy ateista semmiben sem hisz. mert a tudomány így tanítja! A hit – lásd e könyv megfelelő definícióját – meggyőződés bizonyítatlan.. aki nem ember. jelentős részükből valószínűleg ateista nevelkedett volna. Ha ezeket az embereket mindegyik valláshoz beszámítják. nem ritkaság.. Bizonyítsd be. Hiszem. mert nincs otthon részecskegyorsítóm. Az ateista a TUDOMÁNYBAN hisz! [4. épp amiatt. Azonban megnyugtathatom ateista olvasómat: Az ateizmus nem vallás! Az ateizmus HIT. A buddhisták többsége készséggel tiszteli Jézust is.! Az ateizmus tehát NEM VALLÁS! Sőt ellentétes a vallással. anélkül hogy elvégezném magam is a megfelelő kísérleteket. ugyanis az istenhit nem más. Hit. hogy nincs egyetlen angyal sem! Hogy nincs Rézfaszú Bagoly! Stb. sőt sok esetben eleve bizonyíthatatlan dolgok léte-megtörténte felől! Tehát az ateizmus hit. Hitre szükség van. aki nem tud hinni! Hát az azért még némi bizonyításra szorulna. mert egyszerűen semmiféle tudományos képzettsége sincs. hogy lehet valaki ember akkor is. a legtöbben maximum egy istenben hisznek. mert abban az egyetlenegyben sem hiszünk! [4.15] – Az ateizmus is csak egy vallás! – Először is: még ha az is. mint elmebetegség! Különben meg a Föld lakói gyakorlatilag mind ateisták. hogy a fundi az elmebeteg. mégis elhiszem hogy léteznek neutronok. miért lenne lehetetlen ennek az ellenkezője. hogy a világ lakóinak tudatában létezik legalábbis néhány száz isten. Szerintem egy kutya nagyon is sok mindenben hisz. Ha pedig tud hinni az is. Nincs olyan ember. hogy ő buddhista is és sintóista is.16] – Nem is ember az.magamat! Eképp rettentően pontatlanok a világ lakóiról készült vallási felmérések. hogy ELVILEG ellenőrizni és/vagy cáfolni lehet az ateizmus tárgyát képező hitet! A vallás tanait nem. tovább növeli a statisztika pontatlanságát. hogy így van. hogy például a kutyák nem tudnak hinni. Ami az elsőt illeti.

akkor viszont mutassunk rá. ezt korábban meg is adtuk e könyvben. mert én nem tudok róla hogy Isten létezne. nyugodtan gyalázható. hogy az nem ember. mint amikor pld. tehát fenntartom a jogot a legordenárébb gyalázkodásra is. de ezzel nem is ártok neki. tehát rólam sem és gyalázkodásomról sem! 27 . mint engem sem az istengyalázásért a korábban leírtak szerint. s nem is vétkes mindabban. Ha valóban így gondolja. minthogy nem tud erről a világról. csak nem Istenben. hogy nem ember az aki nem tud valami rajta túlmutatóban. hogy ez esetben nem most kellett volna megszületnie. ami emberi ésszel eleve felfoghatatlan. nemcsak egy zavaros. mert ami nincs. nem vagyok bűnös. hanem a tudományban. vagy ha mégsem szándékosan teremtett ilyen rossz világot. Felmerül még az a lehetőség is. hogy szándékosan szadizza az élőlényeket. hogy van jogom gyalázkodásra vele kapcsolatban! Sőt. a Bibliát. bizakodni. Másrészt még ha van is Isten. mert nem tudom. akkor egyszerűen kontár. manapság szerencsére nincs meg a hatalma hozzá. [4. valaki az utcán járva elpottyant egy pénzdarabot és ezt nem veszi észre. hogy kiirtson mindenkit. akit nem tart embernek! Különben is: mi ateisták egyszerűen másképp definiáljuk az ember fogalmát. sokféleképp értelmezhető ókori horrort. hogy mi ateisták is hiszünk. különösképp az embert. meg kell enniük). ő a nagyobb bűnös. mint amikor eltaposok séta közben egy szép bogarat. biztos Isten – hogy stílszerűen szóljak! – akkor sokkal jobban gyalázkodnék mint most. annak korlátlan lehetőségeiben. Ekkor a vád Isten ellen gondatlanságból elkövetett világteremtés.De a fundi valószínűleg arra gondol. hogy azzal vádolnám. Továbbá: Ha cáfolhatatlanul biztos lennék is benne hogy Isten van. Én azonban ez utóbbi esetben is nyugodtan gyalázhatom őt. de én mégis azt hiszem hogy nincs. mert ez csak olyasmi. ez esetben ugyanis e világ minden nyomorúságáért simán felelőssé lehetne tenni! Az a minimum. annak úgyis minden mindegy. elég csak annyit válaszolni.17] – Senkinek sincs joga gyalázni Istent! Erre mondja ezt az ateista nyugodtan: – Hogyne volna! Ha ugyanis Isten nincs. magasabbrendűnek tekinthetőben hinni. mert egyértelmű jelet kellett volna mutatnia nekem az Ő létezésére. ő ellenben nem tud a világról. biztos nem szerzett oklevelet világteremtői szakon. még az esetben is úgy érezném. hanem a középkorban: jó inkvizítor lett volna belőle. talán ki is rúgták az istenek céhéből. hogy Isten teremtette ugyan a világunkat. elbliccelte a vizsgákat. Ha csak arra gondol a fundi. s abban. szóval még legislegjobb esetben is gondatlanságból elkövetett tömeggyilkossággal lehet vádolni (tudniillik mert olyan az általa teremtett világ. nagyon beolvasnék neki. hogy benne a lények csak egymás rovására élhetnek. hogy épp ott van – ha tudnám. mert ha Isten nem is bűnös. aki nem tud Istenben hinni. hogy semmi sincs a világban. ellenben ugyanúgy nem lehet felelősségre vonni őt emiatt. a saját vétkét veri le rajtam. egymást pld. amit teremtett s amiben a lények szenvednek. amit a szemére hányok gyalázkodásom közben. Szerintem Isten nincs. akkor tudatlanul vétkezem. biztos nem taposnám szét! Nem vagyok bűnös! Amennyiben emiatt Isten mégis megharagszik rám. de erről nem is tud.

dölyfösek. Azt hiszik mindent tudnak! Ugyan mitől olyan fenemód biztosak benne. vagy taposóaknák használatára. s amikor bizonyos emberek és szervezetek a koncentrációs táborok megszüntetéséért és a taposóaknák betiltásáért küzdenek. inkvizíció. hiszen mi jogon is tilthatnák meg. átkozni egyszerűen NEVETSÉGES és ÉRTELMETLEN.. s hogy ne csak a kereszténység tetteivel példálóddzunk: ott van manapság a főleg az al-Kaida által elkövetett rengeteg terrorcselekmény. kevélyek. hogy az embert az teszi emberré. hogy nincs Isten?! Sosem lesznek képesek ezt úgysem bebizonyítani! Az ateista vágjon vissza ezzel: – A hívők gőgösek. irracionális cselekedet! [4. akkor ezzel az Embert állati szintre akarják visszazülleszteni! [4. s egy nem létező valamit szidni. megkínzása. vagy gyalázza az Istent. akár rendszeresen szokta is tenni. Kik vannak akkor a Sátán hatalma alatt inkább. Azt hiszik mindent tudnak! Ugyan mitől olyan fenemód biztosak benne. azt fenntartom. A jogunk tehát megvan erre. hogy képes koncentrációs táborok építésére.19] – Az ateisták gőgösek. hogy van Isten?! Sosem lesznek képesek ezt úgysem bebizonyítani! [4.18] – Az embert épp az teszi emberré. ezt ugyanis rajta kívül egyetlen élőlény sem teszi.21] – A kommunisták mennyi embert kiirtottak és lám csak. mintha helyeselném. dogmatikus. az nem hisz Istenben. de nem kifejezetten magáért az ateizmusért! Ellenben a világon a legtöbb és legnagyobb gonoszságokat az elvakult.A fentieket azonban nem szabad úgy értelmezni. mint ezek miatt. pökhendiek.. kevélyek. és/vagy megszállta elméjét a Sátán! Előfordult valóban a történelem során. az ateisták vagy a hívők?! [4. hogy megtegyem – a fentiek fényében semmi alapja e tiltásnak! Ugyanakkor azonban lebeszélek minden ateistát az istengyalázásról. míg az állatok nem. hogy képes a vallásos gondolkodásra. dölyfösek. Általában azonban ezeket egyszerűen egy ateista ember tette. s elismerem mások jogát is erre. általában tehát az „istenhit” nevű elmebetegség miatt. a tudományos kutatók ellehetetlenítése. boszorkányégetés. elégetése. amire az ember képes. mert ha valaki ateista. az ateisták tehát amikor le akarják szoktatni az embert a vallásról. ateisták voltak! 28 . a különböző vallásokért! Soha ateizmusért annyi gonoszat nem cselekedtek még. gyalázni. A fundi fenti érvének logikájával akár azt is mondhatjuk. hogy ateisták gonosz dolgokat cselekedtek. hogy „ez teszi az embert emberré”. de e joggal élni teljesen felesleges. bigott hit érdekében követték el.20] – Az ateizmus a Sátán találmánya! Minden ateista gonosz. Ezek bármelyikére mondhatjuk. pökhendiek. akkor állati szintre akarják az Embert visszazülleszteni! Egy egész csomó minden van.. például keresztesháborúk... ha valaki állandóan káromkodik. A JOGOT rá..

Előfordult hogy a kommunisták valóban ateistának vallották magukat, Albánia például nyíltan deklarálta is, hogy az egy ateista ország. Ha jól megnézzük azonban, ki fog derülni, hogy a kommunizmus valójában nem azt jelentette hogy aki kommunista, az ateista, hanem mindössze egy újfajta pszeudo-vallás volt, méghozzá eszkhatologikus irányzatú! Tudniillik, ami más vallásokban a világvégének felel meg (amikor is a „jók”, „igazak” a mennybe mennek), annak a helyére lépett a szocialista ideológiában a világforradalom, illetve a kommunizmus eljövetele, amikor is megvalósul a tökéletes társadalom, ahol mindenki szükségletei szerint részesül a termelt javakból! Ez a vallásos téveszméken és misztikus meséken felnőtt, többnyire műveletlen embertömegek irrealitás-igényét kielégítette. Na már most, ha ez így igaz, ami nehezen tagadható, akkor nyilvánvaló hogy a kommunizmus minden volt, csak nem tudományos világkép! Meglehet, amikor Marx és Engels megalkotta, akkor korának legtudományosabb társadalomelmélete volt, de azután követőik mintegy dogmatizálták e tanokat, nem fejlesztették tovább a tudomány újabb eredményeinek megfelelően, emiatt a tan megmerevedett, és alkalmatlanná vált a realitásokkal való szembenézésre! Ebből viszont rögtön következik, hogy a kommunizmus bár lehetett materialista – hiszen annak a filozófiának a lényege az anyagelvűség – de nem lehetett ateista, mert nem rendelkezett igazi tudományos világképpel! Az ateista világkép ugyanis nem idealista álmodozásra épül valamiféle utópikus társadalomról, hanem a mindenkori tudomány tényeire! Valójában csak amiatt mossák össze a szocialista társadalom nézeteit az ateizmussal, mert a volt szocialista társadalmak meglehetősen antiklerikálisak voltak, s az antiklerikális irányultság valóban jellemző gyakorta az ateistákra is! Ettől azonban az ateizmus még nem azonos sem a szocializmussal, sem a kommunizmussal! Vagyis összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a kommunistákat nem szabad összemosni az ateistákkal, bár azt nem tagadjuk, hogy minden bizonnyal akadtak ateisták is közöttük. De például a vadászok közt is akadnak ateisták feltehetőleg, de ettől még nem mondhatjuk, hogy minden ateista vadász volna! A szocialista társadalom tulajdonképpen vallásos-dogmatikus társadalmi rend volt, mely társadalomnak a kommunista ideológia volt a vallása, vagy inkább idealista téveszméje! [4,22] – Isten létét tagadni egyszerűen szívtelenség, mert ezzel megsértik a hívő emberek érzékenységét! Minden ateistának van szíve. Többnyire mégcsak nem is műszív, de igazi! Na de komolyra fordítva a szót: – Isten létezésének elfogadását erőltetni szívtelenség, mert ezzel megsértik az ateisták érzékenységét! És egyelőre ez az irányzat az erősebb, amit bizonyít, hogy mostanában a vízcsapból is a vallás csöpög, például az időszámítás jelzésére az i.e és i.u jelzés helyett bevezették a Kr.e és Kr.u jelzéseket, a Himnuszban is istenkét emlegetik, minden teli van vallásos műsorokkal... [4,23] – Az ateisták tisztességtelenek, illetlenek, mert illedelmes és tisztességes ember tiszteletben tartja a másik vallásos/hitbeli meggyőződését! Mint ahogy azt már korábban definiáltuk, a hit nem más, mint meggyőződés bizonyítatlan, sőt sok esetben bizonyíthatatlan dolgok léte felől. Eképp maximálisan ellentétes a tudományos
29

gondolkodással. Miért kéne tisztelnünk azt, ha valaki tudományellenesen gondolkodik?! Másrészt és még inkább, mint már korábban rámutattunk, az istenhit egyfajta elmebetegség. Az ateista, aki nem hívő, eképp magát a hívővel szemben egészséges elméjű embernek tarthatja, sőt bizonyos mértékig akár az istenhit nevű elmebetegségben szenvedők gyógyítójának is, egyfajta „memetológus orvosnak”. Na már most mióta tiszteli a doktor a betegséget, amit gyógyítani kíván?! Az elmeorvos például mióta tiszteli betege rögeszméit, fantazmagóriáit?! [4,24] – A vallás magánügy. Mindenkinek joga van a maga hitéhez. Az ateistáknak emiatt egyszerűen nincs joguk vallásellenes propagandát folytatni! A vallás valóban magánügy. Eddig teljesen egyetértünk! Csakhogy a vallástalanság is magánügy! És a történelem tanúsága szerint a vallásos emberek hajlamosak úgynevezett egyházakba tömörülni, s ekkor valamiért ellenállhatatlan vágyat éreznek rá, hogy rákényszerítsenek mindenkit a maguk hitének elfogadására, tehát e pillanatban máris úgy vélik, hogy a vallás NEM magánügy, a vallástalanság meg aztán pláne nem az! Évezredek iszonyatos vallásháborúi, eretnekégetései és tudományellenes hadjáratai után az ateistáknak teljesen jogos a félelme attól, hogy ha hagyják az egyházak újbóli hatalomnyerését, akkor nemsokára máglyák lobbannak majd fel a Parlament előtt... A vallásos emberek egyszerűen nem viselkedtek úgy, mint akiknek különösképp szándékukban áll tiszteletben tartani a másik ember nézeteit a Lét nagy kérdéseiről! Továbbá van a dolognak egy másik szelete is. Ez pedig az, hogy a tudomány eddig sokkal inkább az ateisták, semmint a vallásosak nézeteit támasztotta alá. Jogosnak érezzük márpedig, hogy a tudományosan jobban igazolt nézetek több támogatást és főleg több hírverést kapjanak, mint a kevésbé tudományosak, a vallások pedig éppenséggel semennyire sem tudományosak! Egyelőre azonban ez épp fordítva van: Minden teli van vallásos műsorokkal, kifejezetten ateista műsor pedig egy sincs a médiában, még úgy-amennyire tudományos műsor is csak elvétve! Egyházi iskolák vannak szép számban, hogy befolyásolhassák, mondjuk ki nyíltan: behülyítsék a gyerekeket a vallási zagyvaságokra azok legfogékonyabb korszakában, kifejezetten ateista iskola azonban egy sincs! Az úgynevezett „világi” iskolákat ugyanis nem lehet ateista iskolának nevezni, mert ha nem is vallásosak, de közömbösek. Különben ezek némelyikében is előfordul hittan-óra, ha nem is nagy óraszámban. Az is felettébb sérti az ateistákat, hogy ha komoly társadalmi kérdésekről van szó, például az abortusz, válás, a homoszexuálisok jogai, a nők egyenjogúsága, embriológiai és genetikai kísérletek, klónozás, stb., és e kérdések vizsgálatára felállítanak valahol egy bizottságot, akkor biztos, hogy e bizottság tagjai közt jelentős számban képviselik magukat a fontosabb egyházak vezetői! Holott egészen biztos, hogy legjobb esetben is csak műkedvelő laikusként értenek az adott tudományterület – például a genetika – kérdéseihez, többnyire azonban úgy sem, még az adott tudományterület alapfogalmait sem ismerik. De mindenki mély tisztelettel bánik velük, hajlong előttük, csak mert „csuhások”. Ugyan mivel érdemlik ki ezt a nagy tiszteletet?! Miért nem mondjuk a sportlövész-szakosztályt hívják meg hogy abortuszkérdésben véleményt mondjon?! Ez még jogosabb is lenne, elvégre épp az abortusz a nőket érzékenyen érintő kérdés, és a lövészek közt akadnak azért nők, a katolikus egyházban azonban női papok nincsenek... Ha bármiféle szakmát választ is valaki, éveken át szorgosan kell bizonyítania, hogy méltó valamiféle bizottságba bekerülni, érti az adott szakterületet, amivel az a bizottság foglalkozik. Ha papnak megy valaki, ez nem szükséges. Elég ha püspökké felverekszi magát, s máris belekotyoghat a világon bármi komoly kérdésbe, és mindenki odafigyel rá, mert feltételezik, hogy okvetlenül polihisztor, mindenhez kiválóan ért!

30

Sért minket, hogy a papok igyekeznek kisajátítani maguknak az „atya” titulust, ezzel is növelni próbálván az irántuk tanúsítandó tiszteletet, megpróbálva tehát azt, hogy minden ember úgy tisztelje őket, mint saját édesapját! Ez egyszerűen undorító és velejéig hazug, hiszen épp ők aztán senkinek sem „apái”, legalábbis, ha olyan papról van szó, akinek az egyháza előírja a cölibátust! Mindenkinek meg aztán pláne nem lehet apja egy pap! A papság az „atya” név használatával egyszerűen devalválja e szép szó jelentését! Szerintünk, ateisták szerint mindez mély igazságtalanság. Emiatt (is) nem tiszteljük a hitet: az már eddig is bőven több tiszteletet kapott, mint amit a legnagylelkűbb számítás szerint is megérdemelne! A vallás tehát valóban magánügy. A baj épp az, hogy ezt a vallásosok maguk nem veszik igazán komolyan, és minden eszközzel közüggyé akarják tenni! Ehhez pedig még nem is csupán a prédikációkat használják fel, de az állami szerveket is megpróbálják ezirányba befolyásolni! Mindez nyilvánvalóan indokolttá teszi az ateisták hasonló jellegű tevékenységét is, s az e tényre való felhívást, aminek szerény része jelen könyv is. [4,25] – Az ateisták is hisznek Istenben, különben nem foglalkoznának vele annyit! Ez az érv nevetséges. Először is, lásd „A vallás magánügy...” című ([4,24]) fundi-érvre adott választ, ott világosan le van írva, miért foglalkozunk ezzel: röviden azért, mert az egyházak nagyon nyomulnak előre, s mi meg akarjuk védeni a jogainkat, s azt sem akarjuk, hogy gyermekeinket butasággal fertőzzék meg az iskolában vagy akár az óvodákban is már! Másrészt: egy népmesegyűjtő – még ha nem is főállásban foglalkozik ezzel csak hobbiként – valószínűleg nem hisz a vasorrú bábában, Hófehérkében, sárkányokban és táltos paripákban, holott rengeteget foglalkozik velük! Továbbá: valóban hiszünk Istenben! Csak nem úgy, mint a vallásosok. Mi tulajdonképpen nem istentagadóak vagyunk, hanem „istentudóak”: tudjuk ugyanis, mi az „Isten”: egy nagy fertőzőképességű kulturális mém. Lásd Isten tudományos korrektségű, memetológiai definícióját, amit korábban megadtunk. [4,26] – A tudományok Isten kegyelméből léteznek! Mit jelent az, hogy „kegyelméből”?! Az én szóhasználatomban a „kegyelem” azt jelenti, hogy elengedek valami jogosan kiérdemelt büntetést! Ha azonban a fenti mondat azt jelenti, hogy Isten megengedi a tudományok létezését, azt válaszolhatjuk, hogy a tudományok léte szükségszerűen következik abból a tényből, hogy egyrészt a Természet megismerhető, másrészt az emberiségnek van elég esze a természettörvények kifigyelésére. Ha a fenti „érv” azt jelenti, hogy a tudományok léte valamiképp Istennek köszönhető, arra meg az az egyszerű válasz adódik, hogy eddig minden találmányt emberek alkottak meg, nem Isten. Emberek, tudósok találták fel a transzformátort, a kereket, a gőzgépet, távcsövet, mindent! Tudósok, akiket épp Isten követői, hívei, a papok akadályoztak munkájukban, sokukat meg is ölték, és/vagy barbárul megkínozták! Az egyház épp hogy nem kedvezett a tudományoknak, az egyház ugyanis minden korokban élen járt a barbárságban, de bezzeg sereghajtóként kullogott, amikor bekövetkezett a felvilágosodás! Márpedig ha Isten helyeselné a tudo31

és mernek gondolkodni! Másrészt épp a hívők közt van több bunkó. pláne nem hogy támogatta volna a fejlődést intézményesen! A művészeteket néha igen. hogy a kutatói munkát végző diplomás emberek közt nagyobb az ateisták aránya. hogy úgy nevezik történelmünk egy jelentős hányadát. mert azok tudni. mert annyira szerették őt a papok. aki valamely tudományterületen alkotott valami említésre méltót. akadályozása közepette.. némelyiket emiatt meg is büntették. akkor ezt nem hagyta volna! Vagyis a tudományok inkább Isten akarata ellenére léteznek. s érdekes módon épp akkor. vád alá helyezték. hogy akadt valóban néhány olyan pap. hogy az egyház úgy általában valamire is becsülte volna a tudományokat. mert az „intelligencia” szó definíciószerűen egyszerűen a logikus gondolkodás képességét jelenti.27] – Az egyház rengeteget tett a tudományos haladásért! Ezen az „érven” valahányszor csak hallom. ami ellentétes a hitelvekkel.. de tudományellenes Úristen kiűzte a legenda szerint az első emberpárt a Paradicsomból. udvariatlansággal azonosítjuk. amikor még az ókori görögöknél is kevesebbet tudott Európa. hanem inkább csak „istenben nem hívőnek” fordítani. okosodni akartak! [4. mert mindent megsemmisítettek (ha a kezükbe került). emiatt marad a következtetés. Mostanában azonban mégsem szabadna istentelennek. ugye?! Galilei sorsa is közismert.mányok fejlődését. arra már a bűnbeesés bibliai története is utal. micsoda szándékos pusztítást vittek végbe a kereszténység első századaiban a görög kultúra emlékei. s még ezek száma is mily csekély volt! Arról szó sincs. de nem a tudományt! [4. Ezzel nem tagadjuk. szó szerinti fordításban. mert az „a-” fosztóképzővel képezték a „teista” szóból. annál valószínűbb hogy ateista. ami ellentétes volt a dogmáikkal! Ennek ellenére sem tagadható. amikor az egyház a hatalma tetőpontján járt! Köztudomású az is. vagyis amiatt haragudott meg Ádámra és Évára az Isten. hamarosan a legordenárébb sérté32 . Lásd először is a [4. ha az ateistákat istentelennek tartjuk. ha az „unintelligens” jelzőt a bunkósággal. többnyire azonban épp feletteseik ellenkezése. hogy a „sötét középkor”. akik nem hajlandóak tekintélyelvi alapon elfogadni dogmákat. hogy valóban akad sok világhírű tudós aki hívő. szerzetes. sőt még akkor sem ha elfogadnánk. hogy az ateisták gonosztevők – bár ezt természetesen nem fogadjuk el! Valójában ugyanis épp az ellenkezője az igaz ennek az állításnak: minden statisztika azt hozza ki. Egyrészt félrevezető.. A fundi fenti állítása azonban sem akkor nem áll. ez csak egy tendencia. A fundi állítása azonban akkor is hamis. legalábbis magyar nyelven. ami miatt a jóságos. ez meg épp hogy az ateistákra jellemző inkább.28] – Az istentelenség egyenlő az unintelligenciával! Az a szó hogy „ateista”. főleg a kéziratok közt az egyházatyák. Mindenesetre a világhírű kutatók többsége határozottan NEM hívő.. mindig röhögnöm kell. mert az „istentelen” szó után mindenki a „gonosztevő”-re asszociál. vagy idővel azzá válik. mint a hívőké! Általában minél magasabb az iskolai végzettsége valakinek. Az sem véletlen. valóban fordítható „istentelennek”.26] pontra adott választ! Aztán: Biztos Giordano Bruno is azért halt máglyahalált. sem akkor ha csak istenben nem hívőnek. na de az nehezen hihető. elég csak megnézni az internetes fórumokat: ha oda beír valamit egy ateista. hogy Isten nincs is! Hogy pedig a tudományok léte éppenséggel nem Isten kedve szerint való. hiszen a Tudás Fájáról való volt az a bizonyos megevett alma. hogy egy mindenható Isten akaratával dacolhatnak a tudósok.

Márpedig nem volt igazuk. mert természettudományos képzettsége alacsony. Istenről. Egyáltalán. és a többi nagy filozófus?! Egy ateista nem a filozófusokat kell ismerje elsősorban.30] – Minden nagyszájú ateista megtért halála előtt! Mutasson a fundi statisztikákat. minél régebben élt. aki nagyon is jól ismeri a fontosabb filozófiai irányzatokat – épp csak nem ért egyet velük! A filozófusok többsége viszont siralmasan 33 . Kant.29] – Semmiféle bizonyítéka nincs az ateistáknak arra. a Kezdetről. erre utal a természettudományok sikere. mintegy önként választott ismeretelméleti aspektus. hogy bár azt hitte. lesz nagy csoda. teljesen mindegy hogy tiszteljük-e a régi bölcselőket vagy sem. a kőbaltától a számítógépekig! Miért is ne hihetnénk tehát abban. hogy trágárságokat vágjanak az ateisták fejéhez! Ez különben nem is lehet másképp. azaz magyarul: „Istenem. a Végső Dolgokról. azoktól meg – a tudatlan emberektől tehát – nem áll távol az efféle viselkedés. Ezt tehát mi nem bizonyítjuk.seket zúdítják rá! De magukat hívőknek valló efféle unintelligens emberek még a kifejezetten ateista fórumokra is elmennek csak azért. egyszerűen ebből indulunk ki. hogy a világ megismerhető! Ez hogy a világ megismerhető. hogy ellentétben a fundi szavaival. az ateisták számára nem valamiféle bizonyításra szoruló tétel. de nem mindegyiknél! [4. amivel ezt a nagyképű állítását igazolni tudja. mert nem tisztelik a régi nagy bölcselőket! Hogy mernek véleményt mondani életről és halálról. miért hagytál el engem”?! Vagyis rájött. hiszen nyilvánvalóan annál kevesebbet tudott! Sok mindenért lehet tisztelni egy régen élt embert. mint például Arisztotelész volt! Továbbá: Azért sok művelt ateista akad ám. Továbbá. még maga Jézus IS „kitért” a hitéből halála előtt – tehát ateista lett! Erre utalnak a fundik által nem gyakran idézett szavai: „éli. istenem. hogy ezután is megismerhető lesz a Természet még ki nem kutatott része?! [4. mert ez értelmet ad az életnek! Különben meg ha kifejezett végső bizonyíték nincs is erre. mert a hívők többsége mégis amiatt lesz hívő. legfeljebb néhány részletkérdésben. Valójában a tudását illetően épp annál kevesebb tiszteletre tarthat igényt valaki. hanem a mindenkori természettudományt. de egészen valószínűtlen hogy e tiszteletet kiváltó ok épp a tudása lesz! Valójában a jelenkori emberiség legnagyobb része messze sokkal tájékozottabb a Természet titkait illetően. hogy az ateistákkal az ellenkezője történik. a lényeg hogy igazuk volt-e. Platón. Hegel. hanem alapvető axióma. [4. de ez nem történt meg – megrendült a hite! Ha ez Jézussal megeshetett. mint hogy pusztán amiatt tiszteljenek valakit. teljesen felesleges igyekezet lelkiismeretfurdalás keltésével próbálkozni egy ateista esetében efféle érvvel. s megjön a hitük?! Biztos van ilyen is. Arra is mutasson rá az ateista ekkor. lama sabaktani”. mert az ateisták szabadgondolkodók. de komoly valószínűsítő tényezők egész sora igen.31] – Az ateisták önhittek. mi sem áll távolabb tőlük tehát. Heidegger. miért kéne szabály legyen. éli. mit mondott ezekről Arisztotelész. ha egyszer nem ismerik. ugyanis EDDIG a világ VALÓBAN megismerhetőnek bizonyult. mert az régen élt.

„irracionalitásra”. hogy buta vagy.tájékozatlan a természettudományokat illetően. hogy valóban fogalmad sincs „az absztrakt és konkrét rendszerekről”. mert e lélek az. misztikusat vagy idealisztikusat! Mi természettudományosan gondolkodunk. hogy kiválóan ismeri a legtöbb vallást. a mi fogalmaink tehát a valóságra. Ha felkapcsolom a villanyt. mert egy ateista nem vallásos. felületesek az ismereteitek. és nem holmi „nem anyagi világra”. vagy bármi egyébről. „absztraktra”. Elég a következővel visszavágni: – Eszünk ágában sincs nekünk ateistáknak hagyni. a tényekre. meg is lehet nézni. amit épp belevesz az érvbe! S ha ezt elismered. és többnyire még ezekre is igaz. ami a fény megélésének képességével rendelkezik. De ezek száma elenyésző. ismerethiányos. ha a filozófus ebbe bele akarná keverni a „fény megélésének szubjektív élményét”. e konkrét anyagi világra vonatkoznak.32] – Fogalmatok sincs a lényegről. Efféle érvekkel arra akarnak bennünket a fundik rá- 34 . mindössze nekik azért akadt egy-egy zseniális és helytálló gondolatuk is a sok szócséplés közepette. ahol már tényleg fogalmad sem lesz róla. mely a „nemcselekvést” dicsőíti. lévén hogy ezzel ellentétes világnézetet képviseltek! (Néhány filozófus azért akad. hova jutottak a keleti társadalmak tudomány terén: a modern természettudomány és technika java részét a nyugati társadalmak fejlesztették ki. amit Isten adott. mint a „megélés”. hogy az evolúcióhoz sem értesz! És még ha véletlenül tudnád is. hogy bárki belekeverjen szép. ha kellően soká vitatkoztok. márpedig a filozófusok gyanúsan sokat kokettálnak a vallásokkal! Egy átlagfilozófusra az a jellemző. mert a filozófus vélhetőleg mégis tájékozottabb lesz a saját szakterületén. tájékozatlan. úgyis elő tud majd cibálni valami olyan részterületet. vagy olyan ellenőrizhetetlen. stb. de az embernek akkor is kell hogy lelke legyen. vagy „az absztrakt és konkrét rendszerek”. akikre nem egészen jellemző a fenti siralmas kép. Figyelje meg ebben a fundi-érvben ateista Olvasóm. hogy túlnyomórészt zagyvaságokat fecsegtek. tudniillik szavak jelentését boncolgatván! Ez pedig súlyos tévedés! Ez nagyon hasonlít a keleti világnézetek. miről beszél! Emiatt az efféle vitákba nem szabad belebonyolódni. Mi tényekkel foglalkozunk. és szerencsére ez nem is szükséges. semmit sem tudtok a reprezentáció és a megélés különbségéről. vagy az absztrakt és a konkrét rendszerekről stb. amiben rejtezik egy szemernyi igazság: s ez amiatt van. letisztult és tudományos igényességgel definiált fogalmainkba (Lásd Ateista világnézet. Igazság szerint az ateisták filozófusok iránti tiszteletlensége olyan vád. S még ezek száma is milyen kevés!) Kedvelt ellenvetése a filozófusoknak. pusztán a fotelben ülve. hogy azzal vádolják az ateistákat (e könyv szerzője is kapott ilyen támadást) hogy [4. ez tény. ég a lámpa. kísérletek végzése nélkül is. jön a vád. hogy mire megy ki a játék! A fundi el akarja ismertetni Veled. „elvontra”. [3]) holmi elvontat. akkor is. absztraktot.. köldökünket vakargatva. legfeljebb nyelvészettel foglalkozva. szubjektív érzelemre. hogy is mersz te akkor filozofálni?! Még azt is megpróbálhatja rád sütni. Vagy bármi más zagyvaságot megpróbálhatnak bemesélni a fundik. hogy hiába vannak elektronok és fotonok. „túlvilágra”. de például a modern fizikáról és csillagászatról csak nagyon homályos fogalmai vannak! A filozófusok abban a sajnálatos tévedésben leledzenek (tisztelet a kevés kivételnek) hogy komoly igazságokra rá lehet jönni a Természet bármiféle tudományos vizsgálata nélkül. tehát a filozófiában mint te. ezzel se mennél semmire. s ebből kiindulva azt szeretné igazolni. idővel. főleg a buddhizmus felfogására. mit jelent a filozófiában a „reprezentáció és a megélés különbsége”. Teljesen felesleges efféle sehova nem vezető vitába belemászni. a vallások történelmét is.

a fundi HINNI a Bibliában. hogy valaki úgy dönthessen. még nem biztos hogy előnyös. ha nem ismered az EREDETI szövegeket?! Vagy talán tudsz arámiul. A világ vallásos emberei pedig óriási többségükben hitelesnek elismert fordításokból ismerik a Bibliát. Nekem a hitetlenségem alapul fordításokon (plusz a tudomány tényein. az ateista ezt kritizálná. hogy héberül nem tud. hogy „Rézfaszú Bagoly”. Nekik a hitük fordításokon alapul. ha megismerkedett „filozófus elődei” mindegyikének dicső munkásságával. ha ennek semmi köze az „eredetihez”. ahol Isten nevét mindenütt kicserélnék arra.. miként fordítják – a lényeg. hogy valóban vitatkoznak biblia„tudósok” olyasmiken. amiben a Szentlélek is kellett volna segítse őket! Azzal se menne sokra az ateista. hogy nem muszáj ám kipróbálni mondjuk a kakiszexet ahhoz. s beleírnák hogy e Bagoly a rézfarka érintésével keltette életre az agyagból formált embert – akkor ha ebben hinni kezdenének az emberek. és a zavarosan definiált fogalmak mocsaraiban tévelyegjünk velük együtt! Mégegyszer: ne essen abba a tévhitbe az ateista. ha kiderülne. hogy rosszul van lemásolva azokról a szöveg! Kötekedni ugyanis mindig lehet. hogy 2000 év alatt sem voltak képesek összehozni egy hiteles fordítást – pláne ha feltételezzük.).. [4. héber stb. hanem azt. hogy lekanyarodjunk a logika szép és kényelmes ösvényéről. hasznos! A vallást mi ateisták egyértelműen károsnak tartjuk. amikor a vallás az emberi gondolkodás természetes része?! – Attól hogy valami természetes. tudja az összes. általában „nap”-nak fordított szó valóban 24 órás periódust jelentett-e akkoriban – ez azonban legyen az ő bajuk. hogy pld. hogy még angolul sem. a Mózes 1. az ateistának nem az „eredeti” Bibliát kell ismernem és kritizálnom. hogy de nem látta az eredeti tekercseket. akkor is. Ez az érv kifejezetten ilyen: szánalmas kötekedés.venni. 35 . amin az emberek hite alapszik. könyvében szereplő. amikor jobbra már nem futotta tőle.33] – Miért küzdötök ti ateisták a vallások ellen. amin az emberek hite alapul! Ha hirtelen olyan bibliafordítást készítenének. Annyiban azonban nem véletlen hogy ezzel előhozakodik. csak magyarul! Mondja ezt: – Hogyan merészelsz te. vagy épp mindegyik vallással! Ez olyan. Amennyiben a fundi szerint a fordítások nem hitelesek. s lehet. ógörögül?! Mert szerintem még latinul sem! Ateista Olvasóm ekkor nyugodtan bevallhatja nemhogy azt. HITELTELEN! Különben is szánalmas. hogy neki az valamiért nem egészen szimpatikus. hogy ez Istennek tetsző munka. és nem kíván élni vele. ha kiderül. héberül. normális ember mégis igyekszik minimalizálni! [4.34] – Hogyan merészelsz bibliakritikával foglalkozni. akkor ezzel ő maga ismeri el azt. mert akkor meg abba kötne bele a fundi. hogy az ateistának azt kell kritizálnia. szövegeket?! Kissé részletesebben kifejtve: – Nekem. ha nem ismered az EREDETI arámi. de akár azt is. azt a fordítást. nem egyéb! A fundi feltehetőleg akkor rukkol elő vele. Hogy egy hasonlattal éljünk: A fenéknek is természetes része a seggszag. megalapozatlan. hogy csak akkor bölcs. hogy a hívő emberek hitének alapja megbízhatatlan. Krisztus korában beszélt nyelvet. nem az ateistáké! Teljesen mindegy ugyanis.

1] „XY (evolúciót elfogadó) újságíró azt írta. amikor az komoly tudomány. hogy egy csillagász véleménye nem sokat számít biológiai kérdésekben. az evolúció terén is elmélyült stúdiumokat folytatott volna! E kérdésben tehát XY a szememben egyszerűen nem kompetens személyiség! [5. London. Harper and Row Publishers New York.2]) pontban is írtuk. gazdagon illusztrált.2] „XY világhírű fizikus szerint. Gondolat kiadó (Nekem a második kiadás van meg. Evanston.[5] Evolúció A Nagy Ateista Könyv rendkívül fontos fejezete e mostani.” . az evolúcióval foglalkozó. hogy ha mondta is esetleg ezt valahol Jastrow úr. Az evolúció ugyanis komoly tudomány.” ([5.. hogy egy újságíró mit ír az evolúcióról. eképp csak a tudósok és nem a közismerten szenzációvadász újságírók az illetékesek nyilatkozni e kérdésben?! Másik kedvenc érvelésük: [5.. az nyilvánvalóan NEM fogadja el az evolúciót. hogy az élet nem teremtés eredménye.3] Robert Jastrow Jehovisták főként a csillagász Robert Jastrow-ot szokták emlegetni. Erre az ateista így vághat vissza: – Aki ezt írja az evolúcióról. San Francisko. tisztességtelen eszközökkel. főleg például Jehova Tanúi! Sajnos sok esetben kifejezetten csalárd... Az ateista mutasson rá miként azt az „XY világhírű fizikus szerint. hogy aki a fizikára specializálódott. és merőben valószínűtlen.és itt következik az érveikben valami evolúcióellenes irkálmány.” . Erre az ateista ezzel érvelhet: – Tegyük fel valóban ezt mondta! Na és akkor mi van?! Ha XY fizikus. a könyv adatai: Robert Jastrow: Vörös óriások és fehér törpék – a csillagok keletkezésétől az élet kialakulásáig. hogy a tudósoknak nincs bizonyítékuk arra. szándékos megtévesztés a célja. mint a házmesteré vagy az utcaseprőé. mert a biológia nagyon más tudományterület! Ennél is érdekesebb viszont ha az ateista rámutat. tehát az egész kijelentés hazug. hogy XY valóban világhírű tudós. Revised Edition. mert egy evolúcióellenes embert akarnak evolúciópártinak feltüntetni! Továbbá: mit érdekel engem. 1976-ban jelent meg).. ugyanakkor szép kivitelű. mint aki elismerte. A mű eredeti címe: Red Giants and White Dwarfs. ISBN 963 280 328 0. Tételezzük fel. Fordította: Ferenczné Árkos Ilona 36 . vonzó könyvekben! (Lásd még: Csalárd érvelési technikák című fejezet e könyv végén). de érdekes módon ezen csillagásznak megjelent egy könyve Magyarországon is. Az evolúcióval kapcsolatban azonban számomra XY véleménye éppoly döntő. mert ezt támadják leginkább a fundik.és itt is valami evolúcióellenes duma jön.. például csillagász vagy matematikus). majd fontolóra veszem a véleményét fizikai kérdésekkel kapcsolatban. (Fizikus helyett tetszőleges más komoly tudományág képviselője szóba jöhet. az e tudomány. Kedvelt módszerük például eképp érvelni: [5.

mely szaporodóképes egyedekből áll (replikátorokból). hogy szerények legyünk! Olyan értelemben természetesen nem tudományos tény. melyek tulajdonságaik révén jobban alkalmazkodtak az adott körülményekhez! Idővel a rosszabbul alkalmazkodók mind ki is fognak halni. de élhet ötször annyi ideig is mint a másik – ha a másik fajta organizmus 30-szor annyi utódot nemz egységnyi idő alatt. rabjává válva önmaga antropocentrikus gondolkodásának! 37 . Az alkalmazkodás azonban nem csupán azt jelenti. de ha mégis így történt. vagy – ez sem kizárható – Jastrow esetleg időközben valóban meggondolta magát! Ez utóbbit én személyesen valószínűtlennek tartom. A tulajdonságok átörökítése ne történjék 100%-os tökéletességgel. sem évmilliárdjaink! Ellenben nem is egy komoly tény.Márpedig ebben a könyvben Jastrow úr egészen határozottan evolucionista álláspontot foglal el.4] – Az evolúció csak elmélet. amint sorra megvédjük az evolúció hadállásait a különböző fundi-érvekkel szemben! [5. összetett fogalom. nem egészen. hogy akárhányszor végrehajthatóak lennének a jelenlegi élővilágot produkáló evolúciós kísérletek – nincs erre a célra néhány másik Földünk (sőt naprendszerünk!). magyarul alkalmasság egy elvont. akkor mire sem megy a hosszú életével. mert a túlélők a legalkalmasabbak! – Nem erről van szó. a legcsekélyebb mértékben sem kérdőjelezi meg a darwinizmust! Vagyis: Jastrow úr vagy egyáltalán nem állított olyasmit. nos – akkor mi van?! Léteznek következetlen tudósok. ami nem más mint annak az eseménysorozatnak a tudományos neve. vagy szavait erősen eltorzítva illetve a szövegkörnyezetből kiemelve idézik. [5. hogy idővel a populáció egyedei közt nagyobb számban bukkannak fel olyan egyedek. akkor a populációban evolúciós folyamat indul meg. nem genetikus vagy biológus. Ha a populáció egyedeinek túlélési valószínűségét befolyásolják az egyedek tulajdonságai (ami általában több mint valószínű).Legyen egy populációnk. s végül ő marad fenn. hogy mást sugalljon. mint amit Jastrow eredetileg mondani akart. de az egyik kétszer tovább él. hogy egy bizonyos szempontból az illető egyed megfelelőbb-e mint egy másik: a „fitness”. bizonyíték illetve kísérlet támasztja alá az evolúciós szemlélet igazságát. kezdve mindjárt a kövületek létével! Mindezeket azonban most nem részletezzük. hanem bizonyos százalékú hibával („mutációk”). mint a másik. tudományos korrektséggel. sok tulajdonság együttese! Ha például két organizmus minden egyéb szempontból egyforma.5] – A természetes kiválasztódás körkörös okoskodáson alapul: a legalkalmasabbak a túlélők. Ezen replikátorok mindegyike magához hasonló utódokat hozzon létre. feltehetőleg ő szaporodik el jobban. Az evolúció a következő „okoskodásra” épül. s a szaporodásban serényebb vetélytársa lekörözi – holott élethossz szempontjából nem ő a „rátermettebb”! Veszélyes dolog tehát felületes ismeretekkel ellátva kritizálni az evolúciót. mert ez az egész fejezet ezzel foglalkozik. És mint említettem. amit neki a fundik tulajdonítanak. mert könnyen csapdákba esik az ember. Jastrow amúgy is csillagász. nem pedig tény vagy tudományos törvény! – Hát. de a lehető legrövidebben megfogalmazva: . Igen ám.

még az sem hogy szaporodik-e.7] – Ha az evolúció igaz volna. hogy az elfogadja az ő párosodási próbálkozását. hogy van lelkünk. Ez amiatt fordulhat elő. hiszen annál valószínűbb hogy hasonló hozzánk a genetikája – s ha jól belegondolunk viselkedésünkbe. ez viszont lehetetlenné teszi hogy kifejlődjék az önzetlenség! Hiszen nyilvánvaló hogy a világ nem csupa önzésből áll: ott volna például a szülői szeretet. akkor is jelentős sérüléseket szenvedhet. amennyire csak lehet. ez pedig csak felsőbb hatalomból származhat! Abból. mindenki megtámadna minden szembejövőt vad önzésében! – Egyáltalán nem. hanem a gének. hogy az önzetlenségből e kárnál nagyobb hasznot húznak azok a testek. hogy annál önzetlenebbek kell legyünk valakivel. akik nem a rokonaink. mert az az ő gyermekét hordozza. de a testvérek egymás iránti szeretete is. Lényegében az egész könyv e kérdést járja körül nagyon élvezetesen. Nagy az esélye annak. ha nemi partnerünknek kedvezünk. hogy „meghódítsa” a nőstényt. mert könnyen lehet. hogy közeli rokonainkban számos olyan gén van. amely arra készteti az őt hordozó testet. minél közelebbi rokonunk. ez általában így is van! Az önzetlen viselkedés más formái például akkor fordulnak elő. mert a hímnek érdeke. Na már most. A kíméletlen harciasságnak ugyanis jelentős kockázata is van: a harcias egyed ráfizetheti az életét is! De még ha biztos is. Ez azonban természetes: minden tudománynak vannak még felderítetlen vagy csak részben kikutatott területei. mondhatni szereplői nem az egyedi testek. de nem is általánosak. 38 . Nem az számít hogy egy test – például egy ember – fennmarad-e. ami vitatná az evolúciót úgy általában! A vita néhány részletkérdésen folyik csak. hogy benne legyen másokban.6] – Az evolúció a kíméletlen önzés elmélete. amíg nem olvastam Richard Dawkins: Az önző gén című könyvét. ugyanakkor valószínűtlen. melyben benne van a hím génkészletének fele is! [5. Emiatt az a gén. itt most igyekszem. illetve a párosodás után is érdemes önzetlennek lennie a nőstényhez. mely ösztönösen felismeri a Jót. gyakorlatilag minden emberben benne van. hogy győz. hanem sok példányban. hanem épp ellenkezőleg: egyetlen komoly tudományos publikáció sincs. még akkor is ha ezen önzetlenségből az épp önzetlenül cselekvő testnek kára származik. a Szépet és a Helyeset! Ezt egy időben igen komoly ellenérvnek tartottam. elnagyolni és leegyszerűsíteni! A válasz a következő: – Az evolúció alanyai.8] – A természettudósok is mindinkább kételkednek az evolúció igazságában! Ezt szeretnék a fundik! De nem így van. [5.[5. hogy legyen bizonyos mértékig önzetlen a rokonaival. A gének azonban általában nem egyetlen példányban vannak jelen az össznépi génkészletben (tehát az adott populációban). például az a gén. hanem hogy a gén szaporodik-e. melyekben szintén jelen van az önzetlenségre serkentő gén egy-egy másolata! A gén önzése tehát így teremti meg az egyedi testek szintjén az önzetlen viselkedés bizonyos mértékét! Ebből persze következik. vannak gének. mely bennünk is megtalálható. amelyek bár nem egyediek. az elterjedhet a génkészletben. ami azt okozza hogy az ember felegyenesedve járjon.

[5. hogy nem jöhetett létre az élő anyag isteni beavatkozás nélkül!” [5. (Bár a szó szoros értelmében véve ez sem igazán „zárt” rendszer). amikor energiát kap a Napból! A Nap-Föld rendszerre minden bizonnyal igaz. hogy ezekből a primitív kezdetekből miként fejlődött az élet egyre bonyolultabbá. hogy rendezetlensége folyamatosan nő. mintha ezen eltérések magára az evolúciónak a lényegére összpontosulnának! Ami az evolúciós elmélet alapját illeti. Hogy is lenne az. abban gyakorlatilag minden komoly tudós egyetért (még a nem komoly tudósok is.. akkor sem jelent semmit. egészen az emberig! Azonban nagyon is komoly vizsgálatok folynak az élet kialakulását illetően is. Az élőlények és a bioszféra azonban nem zárt rendszer. hogy pedig efféle részletkérdésekben vannak eltérések. ami mind arra mutat. melyek még jórészt kikutatlanok. ha nem így volna. de egy egész csomót már igen.[5. 39 . fejlettebbé. az evolúció elmélete ugyanis nem az élet kialakulásával. A második főtétel szerint egy zárt rendszer rendezetlensége (entrópiája) nem csökkenhet. Nem sérti. s meglátja.9] – Az evolucionistáknak fogalmuk sincs róla.11] – A bonyolult fajok egyszerűbbekből való kialakulása sérti a termodinamika második főtételét. hogy igenis élettelen anyagokból alakult ki spontán folyamatok során az első élőnek nevezhető molekulacsoport! Lásd a következő fundiérvre adott választ: „Az élőt az élettelentől akkora szakadék választja el. és bár tény. Csakhogy a fundi fenti mondata azt sugallja.). s ez az. s e területeken élénk viták osztják meg a tudóstábort! Ez egészen természetes. hogy az első élő sejteket Isten alkotta vagy idegen űrhajósok hurcolták be a Földre szándékosan vagy véletlenül: ez sem döntené meg az evolúció elméletét.12] – A biológusok között is sok nézeteltérés van az evolúciót illetően! Valóban. hogy az emberi képzeletnek nincs határa! [5. Legfeljebb a Biblia meséin nevelkedettek képzelőerejét múlja felül: a fundi olvasson el néhány igényesebb sci-fit. hogy nem sikerült még minden részletkérdést megnyugtatóan tisztázni ezzel kapcsolatban. nem fejlődhetne a tudomány. hanem átalakulásával foglalkozik! Akár az is kiderülhetne.. A nézeteltérések ezeknél sokkal lényegtelenebb részletkérdésekre vonatkoznak. ami azt magyarázza meg. hogy az első élő szervezetek élettelen anyagból jöttek létre. és a természetes kiválasztódás során egyre bonyolultabb formákba fejlődtek.10] – A földi élet gazdagsága és sokrétűsége felülmúlja képzelőerőnket. miként keletkezett az élet a Földön! – Még ha ez így is van. méghozzá külső irányító értelem (=Isten) beavatkozása nélkül. az nem csoda: minden tudománynak vannak olyan határterületei.

a föld felszínén van-e. Kicsit furcsa elképzelés. hogy épp fényben van-e vagy sötétben. hogy vannak kövületek (ezt még a fundi fenti állítása is elismeri) már azt jelenti. hiszen a régi lények maradványai nagyon mások voltak. melynek címe: „Az élet – hogyan jött létre?” Ebben a fenti ominózus állítást taglaló fejezetben van 3 kép. rosszindulatú hazugságnak is lehet nevezni. hogy a mindenható és mindentudó Teremtő direkt rossz konstrukciójú szemet tervez épp az embernek. miért lehetetlen – szerintük – az összetett szervrendszerek evolúciója. apró módosulások során. Ahogy Dawkins írta „A hódító gén” című könyvében: „a gerincesek szemébe a retina mintegy fordítva épül be. még ha összetett szerv is. amely végül olyan szem kialakulását eredményezné. de a macska szeme is jobb mint a mienk. Maga a tény. így a fénynek keresztül kell hatolnia a retina huzalozásán – s eközben elkerülhetetlenül veszít intenzitásából -. a szavannák állatai nem egyetlen pontot látnak csak szemükkel élesen. arra példa a jehovisták azon könyve. A szemnek tehát igenis vannak fokozatai. vagyis az ő szemük is jobb. nem véletlen nyelvünkben a „sasszemű” és a „sólyomszemű” kifejezés. azért. amelyben a retina – ahogy a lábasfejűeknél is – a „megfelelő irányba” néz.13] – A szem és egyéb összetett szervek nem alakulhattak ki az evolúció során lépésről-lépésre. Alighanem össze lehetne állítani a mutációknak egy hosszú sorozatát. amennyiben szemnek tekintjük a feji végén levő fényérzékelő sejteket.. Egy ilyen változás azonban felborítaná az embrionális folyamatokat. eképp lehet az ilyen szerveknek is evolúciója! [5.. s emiatt a közbeeső módosulatok a természetes szelekcióban erősen hátrányos helyzetbe kerülnének a rivális. például tehát hogy a szem lásson! – A fundi fenti állítása tipikus példája a csúsztatásnak. mielőtt elérné ezeket a sejteket. hogy így hamar felismerhessék a horizonton feltűnő ragadozót. és így végeredményben némileg jobb hatásfokkal működik. a „Teremtés Koronájának”. mindegyik egy-egy ősmaradványt ábrázol: Az Eohippust 40 . hanem egy vízszintes vonal mentén mindent.. hogy van evolúció. holott épp a szem ragyogó példa kifejezetten az evolúció igazára! Ugyanis a természetben számtalan példa van olyan szemekre. oda tudniillik veszélyes kimásznia. Aztán akadnak olyan látószervek.. amikor vissza akar élni beszélgetőpartnere sekélyes biológiai ismereteivel! A fundik unos-untalan a szemet hozzák fel példának arra. hogy a szerv ellássa a feladatát.. A fényérzékeny „fotocella”-sejtek ugyanis a retina belső oldalán helyezkednek el. melyek messze nem olyan tökéletesek mint az emberi szem – de akad néhány példa a mienkénél jobb szemekre is! A mienkénél rosszabb szeme van például – nem vicc! – a földigilisztának! Igen. Aztán. van szeme. mint a mai élőlények! Hogy mennyire hazug ez az állítása a fundinak. hevenyészett változattal szemben – amely egészen jól ellátja feladatát”. mert ezen szervek minden részének szükségszerűen összhangban kell működnie ahhoz. annak. Ezekkel az állat természetesen csak annyit tud megállapítani. A nálunk jobb szemekre példa a sasé.[5.. de neki ez is elég ahhoz hogy tudja. végül pedig ott a sor végén a valódi kép alkotására képes összetett szem! De a mi szemünk nem is oly tökéletes.14] – A kövületek nem igazolják Darwin elméletét! Semmi sincs távolabb a fundi ezen állításától! Ezt már szándékos. melyek már képesek megállapítani a beeső fény irányát is.

hogy csupasz a bőrünk. s mert a legtöbb haláleset a tengerben történt. Azt a fenti állítást. hogy az emberi faj genomja sokkal homogénebb. s nem igazi kövületnek. amikor a legfeljebb néhány ezres ősi emberközösség tagjai a tengerbe torkolló folyók-folyamok deltavidékén kóvályogtak.. nem várható el. emiatt sem lehet sok maradványra számítani.(ez a lovak őse). csak mert szeretnénk többet tudni önmagunkról! Ami az emberi faj csekély leletmennyiségét illeti. hogy [5. ami elég részletes.... mondván. genetikus. azt csak ő tudja. hogy ez szerinte nem eléggé dokumentált. hogy épp kialakulásunk kezdeti periódusában valószínűleg átmentünk egy részleges és nem befejeződött vízi alkalmazkodási perióduson. mint a legtöbb más emlősfaj génkészlete. hogy nagy számban maradjanak fenn körükből ősmaradványok! Hogy is konzerválódhatott volna az az ősünk. melyet például egy cápa nyelt le?! Valójában egészen a közelmúltig az emberiség létszáma oly alacsony volt. mert például csak Neander-völgyiekből is legalább tucatjával találtak. hogy Darwin tévedett! 41 . általában azt a választ kapják. De nem amiatt kellemetlen. ha vízbe merül. mintha azok sem lennének érvényes kövületek. halakat fogdosva és kagylókat eszegetve. elfér egyetlen asztalon! Hát az azért eléggé nagy asztal kéne hogy legyen. [5. hogy az nem elég részletes. és a (ma is élő) tüdőshalat. Ettől függetlenül tény. hogy kevés őstől származunk. Mindegyik át van húzva a könyvben vörös kereszttel.16] – A tudósok még az ember származását sem ismerik: Az összes ősemberlelet. hogy valóban nagyon kellemetlen. hogy a létszám oly kicsi volt.17] – Sok nagy tudós. hogy sok ember képes az úgynevezett „oxigéntakarékosság” trükkjére. az „ősmadár” néven közismert Archaeopterixet. hogy nemegyszer a kipusztulás fenyegette. Ha a már megtalált sokezer ősmaradványt felemlítik a fundiknak az ateisták. azt alátámasztja az a genetikai bizonyíték. a tüdőshal ma is él. ez ugyanis szubjektív! Akármennyibe is beleköthet. Ez valószínűleg Kelet-Afrika partvidékén lehetett. hogy nemegyszer a kipusztulás fenyegette az emberi fajt. akkor is mondhatná a fundi. holott azok! Nincs ugyanis élő Eohippus vagy Archaeopterix. De egy sorba helyezése a másik kettővel azt sugallja. Ez okból mert eleve kicsi volt a populáció létszáma. Vagy épp élő dínó. amit eddig találtak. emiatt legfeljebb „élő kövületnek” kéne nevezni. Való igaz. Ezen tulajdonságok akkor alakultak ki fajunkban.15] – Nincsenek pontosan dokumentálva az átmenetek az ősmaradványoktól a mai formákig! Ez sem igaz: Például a ló származási sora meglehetősen részletesen ismert! Végsősoron azonban hiába lenne akár 10000 átmenet is az Eohippustól a modern lóig. mert hogy neki mennyi adat az. hogy ujjaink közt csökevényes úszóhártya van (a majmoknál nincs!). biológus elismeri.. mintha ez aláásná az evolúciós elméletet. ez pedig azt jelenti. [5. ennek oka jelentős részben az. hogy épp a mi fajunk esetében eléggé szánalmas a leletmennyiség más állatfajokhoz képest. Ennek következménye például. hogy csecsemőink képesek születés után hamar megtanulni úszni..

majd a következő 10 nemzedék után már csak az A marad az adott helyen. azaz bizonyos szakaszai sok példányban vannak jelen. Na már most tegyük fel. C. aki azt hinné. Például ő elfogadta a szerzett tulajdonságok öröklődésének elméletét is. amit már egyetlen valamire való biológus sem fogad el. majd ezek összekapcsolódtak véletlenszerűen. ahogy sokszor mondják. széndioxidot és vizet rakott. s az ősi villámlásokat elektromos kisülésekkel helyettesíthette! A keverékben egy idő után (néhány nap múlva) aminosavakat találtak. mert egyszerűen megkettőződhettek. hogy egy adott ponton e DNS-ben egyforma valószínűséggel lehet jelen a DNS-t építő A. hogy egy durva becslés szerint mennyi időbe telhetett az emberi genom kialakulása! Az emberi kromoszómaszerelvény mintegy egymilliárd bázispárt tartalmaz. Csakhogy: egyetlen biológus sincs. Az élet 42 . A létrehozandó emberi DNS tehát mintegy százmillió bázispárt jelent. hogy Darwin tévedett. sőt még egy rövid. továbbá hogy az A-t és T-t tartalmazó egyedek rátermettebbek mint a C-t vagy G-t hordozók. de még annak sem. ammóniát. az máris teremtéspárti volna! [5. hogy a Világmindenség fennállása óta is valószínűtlen. Eleinte tehát létrejöttek az őslégkörben és ősóceánban az előző pontban leírtak szerint a villámlások s esetleg más fizikai folyamatok miatt az aminosavak. hogy a komplex struktúrák egyetlen lépésben létrejöhetnek! Szerencsére ez nem is szükséges.19] – Egy élőlény. Amennyiben a természetes szelekció mondjuk 10 nemzedék alatt tünteti el a populáció rosszabbul alkalmazkodó felét. Eképp mára már megkapták a tudósok az élethez szükséges összes aminosavat. valamint hogy az A-t hordozók rátermettebbek mint a T-t hordozók! Optimális esetben tehát az adott ponton a populáció minden egyedében A van. Eszerint minden bázis meghatározása 20 nemzedéket igényelne. És a Természetnek nem néhány napja volt erre. mert a többit. alapjaiban azért igaza volt Darwinnak. Mégis. Darwin számos állítása valóban téves volt. itt tehát szó sincs véletlenről! Nézzük meg. vagyis a fenti állítás nem tekinthető a darwinizmus vagy az evolúció cáfolatának. például az ember. hanem majdhogynem céltudatosan: a rosszabbakat selejtezi ki. hanem évmilliói. hogy nem jöhetett létre az élő anyag isteni beavatkozás nélkül! Hogyne jöhetne létre: Az élet alapköveit már rég létrehozta a tudomány. Az első létrejövő fehérjék tehát nagyon rossz hatékonyságúak voltak. nem alakulhatott ki véletlenül. hogy egyetlen ilyen molekula is kialakuljon. Ennek. mint hogy a roncstelepen keresztülfújó szél egy működőképes Boeing repülőgépet gyártson. 100 aminosavból álló fehérje kialakulása is annyira elképzelhetetlen. a javítást már elvégezte a természetes szelekció! Ami azonban már nem „vakon”. hogy amely tudós azt mondja.Nemcsak sok. véletlenszerűen válogat. de mindegyik. mert erre elenyészően csekély az esély! Így igaz. az azt jelenti hogy tíz nemzedék múlva eltűnik a génlánc adott helyéről a C és a G. mint Fred Hoyle mondta – akire szintén gyakran hivatkoznak a fundik – nagyjából annyi esélye van. úgy hogy modellezte az őslégkört: egy lombikba metánt. mert még a véletlenszerű aminosavsorrendű fehérjék is mutatnak némi katalitikus aktivitást.18] – Az élőt az élettelentől akkora szakadék választja el. Ezeket nem kellett a szelekciónak újólag előállítani. ez azonban nagyrészt repetitív. [5. arra csakugyan csekély az esély hogy egy élőlény véletlenül alakuljon ki. Ez azonban nem baj. G és T nukleotid. Az emberi genom százmillió bázisának létrejöttéhez tehát 2 milliárd nemzedék szükséges.

hogy ezen egysejtű valószínűleg annyira életképtelen lenne. a tudósok azonban sokkal inkább igazán istenek akarnak lenni. sőt órákig! [5. hogy ezzel ők többre törnek. új vírusokat. De attól még élő volna. erre egyszerű a válasz: ne türelmetlenkedjen a fundi! Adjon a tudósoknak is erre legalább egymilliárd évet. és új faj! Csak épp ennek nem sok volna az értelme. Ezalatt is szédületes előrelépések történtek e tudományban. hogy csak laboratóriumi körülmények közt élhetne. eszükbe sem lenne ez a tudományellenes hadjárat! Ennek fényében viszont igazán álságosnak és hazugnak tűnik. hogy épp ők azok. Nem kell türelmetlenkedni. amikor azzal vádolják a tudósokat. melegítve. hogy e tudomány egyszerűen nem fejlődhetett fel addig. mint akárcsak 10 évvel ezelőtt is! Ez azonban csak féligazság. de a soha meg nem történt Teremtést akarják végrehajtani: előre megtervezett élőlényt megalkotni! És a fundik épp attól félnek. mert még egyetlen vacak sejtet sem tudtak előállítani! Röviden úgy válaszolhatunk. de akkora. mert azóta. hanem a farkas apránként alakult ki! Ilyen értelemben az evolúció valóban vak. de még a mesterséges anyaméh megvalósítása is nagyon közel került! Az élet valóban komoly dolog. hogy bőven elég volt az idő. ami sokkal nagyobb feladat. valamiféle fizikai hatásoknak kitéve. amikor mit sem ér a tudományuk. szögezzük le. hogy ez a tudósoknak sosem sikerülhet. akik a leghangosabban követelik a géntechnika korlátozását. hogy egyszer majdcsak létrejön ott mondjuk egy amőba – nos. a helyzet ugyanis még ennél is jobb a tudomány számára. hogy egyszerűen élőt alkossanak. amíg a többi tudomány. ahol egy nemzedék egyáltalán nem tartott egy évig. hogy teljes egészében ugyanúgy kéne a tudósnak előállítani az élő sejtet. mert a tudósok célja nem az. nem igaz. hogy a tudomány elkezdte kutatni az Élet titkait. sokat kell tudni hozzá hogy befolyásolhassuk.nagyjából 3 milliárd évvel ezelőtt kezdődött. hogy egyetlen élő sejtet sem sikerült előállítaniuk! Ami tehát. holott őseink igen hosszú időn keresztül a legkevésbé sem voltak emberszerűek. Ha ugyanis a fundi a fenti kérdéssel arra utal. s bízva a véletlenben. mint a Természet: az sem előre megtervezte mondjuk a farkast és utána hozta létre. akkor máris jobb a helyzet. hogy ez sikerül is a tudósoknak. tehát szervetlen anyagból. főleg a fizika és elektronika. és a helyére tenni egy véletlenszerű sorrendben összerakott aminosavsorrendű mesterséges kromoszómát! Az más kérdés. például „sugarazva”. mennyire a „semmiből” kéne azt előállítani. melyeket a genetika használ! Ez pedig csak nagyjából 50 éve áll fenn. hanem hogy előre megtervezett tulajdonságokkal bíró élőlényeket alkossanak. emiatt is érdekes. amint azt a Természet tette. ami azt jelenti. hogy még valóban nem sikerült ez. s mit kell tudjon az a sejt! 43 . hogy a genetika olyan apró dolgokkal foglalkozik. bonyolult. márpedig az a helyzet. meg nem teremtette azokat a kutatóműszereket. tekintve hogy eképp 1 nemzedékre másfél év jut. hanem mindenféle egysejtűek. hanem csak napokig. lesz folytatás is! Tulajdonképpen véleményem szerint akár holnap is létrehozhatnának egy egészen új fajnak számító egysejtű élőlényt a tudósok.20] – Mitől olyan biztosak a tudósok hogy nem volt Teremtés. mesterséges kromoszómát is. megszülettek még a klónozott állatok is. csak bezárva az anyagokat egy lombikba. de már egyáltalán nem tűnik olyan lehetetlennek. sőt betiltását! Ha bizonyosak lennének benne. megszületett a génsebészet. mert ez Természet ősanyánknak is ennyi idejébe tellett! Ha azonban nem szükséges a véletlenben bízni. ha akarnának: elég lenne ehhez akármelyik baktériumból kiszedni a sejtmagot (ez megoldható). mert attól függ. azóta jelentős előrelépések történtek: létrehoztak a tudósok új baktériumokat. mert nem az evolúciót.

aztán átkerült egy új variánsa az emberre! Mondhatjuk hogy új faj. egyrészt mert a vad növények közt is nehéz eldönteni hogy mi tekintendő igazán egy fajnak és mi nem. hol a hosszú idejű fajképződés miatt szidja a tudósokat. csak fajták. hogy mi miatt aggódik. arra a következtetésre jutottak. hogy ezek nem új fajok. mert ez hogy hol a kis-. Eszerint például a kutyák is új fajnak tekintendők. akkor nem várhatják el. halmaza.22] – Ha az evolúció igaz volna. öncélú tudományellenes hadjárat! Legjobb esetben is arra utal. mert akkor csak azt látjuk hogy az egyik kövület az A faj. lényegében új fajnak tekintendő. csak egymással. Például egy merőben új influenzavírus is. csak a tudósok ördögi machinációi révén! Minden egyes új baktérium vagy vírus ami új járványt idéz elő. Tehát a faj ilyen értelemben csak egymás közt szaporodó egyedek csoportja.. hogy 100-200 év alatt létrejöhet egy új faj. [5. a tudósok.21] – A kövületek közt nincsenek átmeneti formák! Hogyne volnának: ott vannak például a lovak ősei is. ahhoz az kell. hogy egy farkas miként párosodna a pekingi palotapincsivel vagy a csivavával. hogy minimum nem ismeri az evolúciót! Valójában az sem igaz. másrészt mert növényekből még többet háziasított az ember. például az Eohippus és sok más! [5. néhol előfordul ez. akkor ne aggódjon amiatt. de manapság nem jellemző hogy párosodnának velük. ma is keletkeznének új fajok! Mit jelent a fenti állításban a „ma” szó a fundi szájából? Mennyi idő alatt várja el egy új faj létrejöttét? Ad rá egy évet vagy már holnapra kell?! Érdekes. mint állatból. hogy természetes életkörülményeik közepette a faj egyedei ne párosodjanak más egyedekkel. De ha a fundi ragaszkodik ahhoz. ez következetlen és aljas. mint hogy párosodjanak velük! Aztán kíváncsi lennék én arra. de a farkasok gyakrabban inkább megölik és megeszik a kutyákat. mert ez jórészt attól függ. mert bár őseik a farkasok voltak. hogy a kövületekben legyen holmi átmeneti forma.[5. B faj leletei vannak! Ha viszont vannak átmeneti formák a kövületben. vagy jobb esetben mondjuk a komoly tudomány kialakulása óta eltelt 200 évben. de más háziállatokat is említhetünk. Hogyne. hogy valamit új fajnak tekintsünk. amik legalábbis sokezer éves időtartamot jelentenek. mert az emberekben levő AIDS vírusok többé nem keverednek a majmokban levőkkel. akik az AIDS génszerkezetét vizsgálják. hogy e kérdésben türelmetlenkedik. pláne ha még kevesebb idő alatt. a kérdésével tehát azt sugallja hogy a fajkeletkezés rövid idő alatt is végbemehet – másutt meg azzal vádaskodik. akkor vegyük csak példának az AIDS-et: megvolt a majmokban. miként definiáljuk a „faj” fogalmát.. hogy manapság a tudósok nem tudnak neki „leakasztani a szegről” hónapok alatt egy új fajt! Döntse el a fundi. hogy valószínűleg 3 külön- 44 . A növényeknél meg még sokkal jobb a helyzet. A legszélesebben elfogadott definíció szerint ahhoz. hogy manapság nem jönnek létre új fajok! Tulajdonképpen az ember majdnem minden háziállata új fajnak tekintendő.23] – Természetes úton nem keletkeznek új fajok. egyszerűen mert nem kerülnek kapcsolatba velük. hogy a kövületek közt nem találhatóak átmeneti formák! Na már most: ha az evolúció valóban olyan gyorsan haladna. De hogy jött létre a majmokban lévő AIDS vírus? Nos. azt várja hogy alig néhány év alatt mutassunk neki fajkeletkezést. a felette levő rétegben meg egy egészen más.

nem több. Minél régebbi időben keresünk.25] – Az ember nem származhatott a majomtól! Attól. amely közönséges faj Észak-Európában. hogy az élet hirtelen jelent meg! A legősibb élőlények még nem rendelkeztek szilárd vázzal. s ilyen vitába belemenni is felesleges. mert ismereteink fejlődésével egyre homályosabbá válik a „faj” fogalmának meghatározása azért. hogy igenis lehetséges apró változások sorozatával átalakulnia egyik fajnak egy másikba! Az az igazság. amelynek átmeneti alakjai mindmáig egy teljes kontinuumot alkotva fennmaradtak! Ez egyben pompás bizonyíték arra is. tény azonban. amíg vissza nem jutunk Észak-Európába. Ez a tendencia folytatódik Kanadán és Szibérián keresztül mindaddig. másfajta és jórészt ártalmatlan vírus egyesüléséből jött létre. éppenséggel még származhatnánk a majomtól. már a majmoknál is eképp teljesen új vírusfajt eredményezve. itt már heringsirálynak (Larus fuscus) nevezik és minden tekintetben elválik az ezüstsirálytól. sokkal közelebbi rokonom tehát. hogy valóban nem onnan származunk! Darwin sosem állította. A meglepetés itt ér minket: a fajt. A fundi kritikájára azonban a legfrappánsabb választ az úgynevezett gyűrűfajok adják. ezt csak az ellenségei terjesztették róla: Darwin szerint csak közös őse volt a majomnak és az embernek! [5. ami fosszilizálódhatott volna. hogy ezt a fundi kategorikusan kijelenti. ha sértő! Különben meg miért lenne sértő?! Hitler ember volt. s annál nehezebben fosszilizálódó maradványokat kell találni. mert egyre több határesetről szerez tudomást a tudomány. Ez épp olyan. Továbbá az élet keletkezése óta eltelt 3 milliárd év óta Földünk kőzetei elképesztő változásokon mentek keresztül. hogy a populációk egyedeinek színe egyre sötétebb. és több rosszat is tett. azzal nem is kereszteződik. Skandináviából nyugat felé haladva azt tapasztaljuk. annál kevesebb területen próbálkozhatunk csak maradványok fellelésével. Ennek ellenére is találtak azonban némely puhatestűekről lenyomatot a tudósok! Ennyit tehát erről az ellenérvről: szándékos hazugság. [5.böző. hogy az ember a majomtól származik. az akkor is tény.26] – Téged nem sért a gondolat hogy a majommal rokonítanak?! Édesmindegy hogy sért-e: ami tény. mint bármi majom. mellyel érkezünk. alig maradt át nem alakult szárazföldi rész. ezért azokról nemigen remélhetjük. mint az összes majom együtt: ez tehát jobban sért! 45 . Ezek egyik példája az ezüstsirály (Larus argentatus). hogy nem érdemes azzal vagdalkozni hogy nincsenek új fajok. mint hogy az „élő” és „élettelen” közti határ is elmosódik az orvostudományban. hogy minden egyes sirálypopuláció tagjai nyugodtan kereszteződnek a közvetlen közelükben élő populációkkal alkalomadtán! Íme két faj. [5. Ugyanakkor azonban a Földet körbekerülő sirályfigyelő utunk során azt tapasztaljuk.24] – A kövületek azt igazolják. hogy kövületet találunk.

gombák. mint ahogy hisszük. mert egyetlen más élőlény sem képes a levegőben repülni. mindent. a másik résztől elszigetelt helyre (szigetre vagy zárt völgybe például) s ott az ottani külső körülmények miatt továbbfejlődik. Nos az ember olyan állat. mint manapság. Ez azonban nem valami isteni elrendezés vagy teremtés eredménye. ha tehát az agytömeget a teljes testtömeggel hasonlítjuk össze! Ez fejlett gondolkodási képességet eredményezett. Akadnak tudósok. élősködésre mint a bélféreg. hagyományt. Ezzel az erővel. amit ezen érvben felhoznak a teisták. ugyanis az élőlényeket a következő csoportokba lehet besorolni: vírusok. ami egyszerűen a nagy agyméretre specializálódott. hogy megbízhatatlan! Nem ismerik el.27] – Az ember nem csupán állat! Számtalan tulajdonságban különbözik: a beszédben.. azt is állíthatnánk. hogy a madarak különleges lények. az oroszlán erősebb.. hogy az atmoszféra radioaktív szénizotóp tartalma a múltban esetleg nem akkora volt. állatok. a madarak repülni tudnak. vírusok vagy gombák lehetnénk. simán elképzelhető az is hogy egy állatfaj egy részéből fejlődik csak tovább valamely más állat. emiatt marad az állat kategória! Tény természetesen.29] – A radioaktív kormeghatározási módszerről a tudósok is elismerik. Tehát ezzel az erővel azt is kérdezhetnénk. például ha az állatfaj egy része elkerül valami. hogy az e módszer szerint végzett korbecslések nem olyan pontosak. beleértve a beszédet is. éjszakai vadászatra mint a denevér.. akkor előfordulhat. mintha az ember a majomtól származna.28] – Miért vannak életben a majmok még ma is.[5. az ember az észre specializálódott. de különösen nagy a relatív agytömege. akik feltételezik. csak hogy ESETLEG ez nem zárható ki! Ha e feltételezés a szénizotópváltozásra valóban igaz. hogy miért van még most is életben az ember. az eszességben. És ők sem mondják. Ezek a tudósok azonban nagyon kevesen vannak. A többi állattól valóban különbözik rengetegféleképp. lásd e pontot: Az ember nem származhatott a majomtól! Továbbá. [5. hagyományokban. Röviden úgy is fogalmazhatunk. és így tovább. hogy biztos úgy volt. de ez nem igaz. hogy az ember az eszességre specializálódott. stb. tudományt. ha a vakond fejlettebb az embernél a föld alatt élés képességében? Különben meg a kérdés burkoltan arra utal. Minden más téren tulajdonképpen alulmarad más állatokkal szemben: a nyúl gyorsabban fut. kultúrában. a nagy testméretre mint az elefánt. Csakhogy: e 46 . repülésre mint a sólyom. ha az ember fejlettebb náluk?! Az ember egyetlen dologban fejlettebb a többi állatnál: a gondolkodási képességben. hogy közelebb kerülhessenek a repülés által a Mennyhez. növények. nyilván Isten ajándékozta meg őket a repülés tudományával. Minthogy a legelvakultabb istenhívő sem állítja. hogy a legtöbb állat specializálódott valamire: a gyors futásra mint a nyúl. Kétféleképp is nagy az agya: abszolút tömege is meglehetősen nagy. [5. hogy növények. Biztos hogy állatok vagyunk. hogy az ember nagyon különleges állat. Nincs ebben semmi csoda.. Ennyi az egész. Ugye milyen hülyeség? A madár a repülésre. A fejlett gondolkodási képesség képes volt kialakítani a fejlett kultúrát. míg az állatpopuláció többi tagjára nem hat a továbbfejlődést előidéző ok. mindössze abból fakad.

mint mindennek a világon. Valóban. Az ilyen lepke meghal. El lehet képzelni például. hiszen a genetikusok is elismerik. amelyek összetett jellegekre gyakorolnak drasztikus hatást. E hibákat azóta korrigálták.30] – A mutációk nem eredményezhetnek fejlődést. változatlan környezetben! A mutációk akkor lehetnek hasznosak – persze akkor sem mind – ha az élőlénycsoport életkörülményei megváltoznak! Ekkor előbb-utóbb létrejön egy. melléfogás a használatában. amint azzal a kreacionista áltudósok vádaskodnak! Mindemellett. Ha a környezet nem változik. A kreacionisták azonban még mindig az évtizedekkel ezelőtti hibákon lovagolnak megszállottan. ez nem tudomány! Valójában az e módszer szerinti kormeghatározás a legmegbízhatóbb. Magától értetődően természetesen e módszernek is vannak korlátai. s a módszert is tökéletesítették. inkább csak helyi jelentőségű lehet. ami feketére színezi.31] – Mutáció változatokat létrehozhat ugyan. mert megeszik a madarak. és elterjed. és történt is néhány csúf tévedés. aminek vezetője csak ezer melléfogás után csinál valamit helyesen?! Ez nagyon érzelmi húrokat pengető érv. És tartalmaz igazságot is. amely ezer esetből 999-szer kárt okoz?! Szeretnél-e olyan buszban ülni. Ha jön egy mutáció. de legalább nem is káros: egyszerűen semleges! Ennek azonban semmi köze a buszvezetőmhöz. az evolúció a status quo. a legtöbb mutáció kifejezetten káros. mutáció által. erre példaként hadd idézzek Richard Dawkins: A hódító gén című könyvéből szó szerint: „De vannak olyan mutációk is. [5. de gyökeresen újat nem! Ugyan kérem! Egyszerre. a szélsőségeket okvetlenül. kormos fák közé. nem ezernyi! A Természetet azonban nem érdekli. 47 . Ez minden új módszerrel így szokott lenni. és még rosszabb is az arány: többnyire nemhogy ezer. de csak a korábbi. egy lépésben is létrehozhat gyökeresen újat. Jól ismert példák erre a Drosophila „homeotikus” mutánsai. [5. ha létezik is ilyen eltérés. Persze hogy nem szeretnék olyan buszban ülni: nekem csak ez az egy életem van. azaz az állandó állapot fennmaradását részesíti előnyben. s lényegében minden mutációt kigyomlál. hogy a legtöbb mutáció káros! Hasznos lehet-e egy folyamat. hogy nehezen lehessen észrevenni. másrészt: a legmerészebb feltételezés szerint sem lehet az eltérés nagyságrendbeli.feltételezésre semmi bizonyíték. ez már hasznos mutáció lesz! Vagyis: a legtöbb mutáció (ami nem semleges) káros. Ha azonban a lepke fekete környezetbe kerül. de egymilliónál is több mutációból hasznos csak egy! Megjegyzendő azért. hogy a mutációk óriási többsége nemcsak nem hasznos. ellentétben a kreacionisták vádaskodásaival. mint sci-fi. amikor még a módszer új volt és a használói gyakorlatlanok. de az egész Földre kiterjedően és egységesen – nos ez nem más. Van belőlük elég a kísérletezéshez! Továbbá: nincs olyan hogy „hasznos” vagy „káros” valamiféle elvont szempont szerint. hány ezer élőlény pusztul el. főként az első időkben. az új körülményekhez jobban alkalmazkodott variáns. hogy egy nagy vulkánkitörés vagy meteorbecsapódás átmenetileg megváltoztatta a környéken a radioaktív szénizotóp arányát. az evolúcióban csak a túlélés számít. Eképp nézve a kérdést pedig mindjárt más a helyzet: vegyük például a nyírfák kérgén élő lepkét! Ennek színe fehéres. az káros. többek között az a mutáns típus.

fekete meg piros. mégis szabályszerű változást okozzon a fenotípusban. de nem is szükséges utánanéznem. de nem ám a szárnyatlan mutánsokat! Így sok nemzedék után már kizárólag szárnyatlan gyümölcslegyek lesznek az üvegben. amik már biztos a levegőben párzanak! Na de a levegőben párosodni nem lehet szárnyak nélkül! A szárnyatlan mutánsok valamiképp biztos megoldják majd a párzást a talajon. [5. hogy minden életfeltételcsoporthoz egy bizonyos fenotípus. hogy valami új faj-e. mert akkor az egész kísérletet helyettesítsék be Olvasóim szitakötőkkel. vagy mert ez az egész régen történt és még ők sem gondoltak bele. s egyre ritkábban is születnek majd szárnyasok. és létrejött egy csomó mutáns alak. mert ha jól tudom a gyümölcslegyek a levegőben párzanak. tehát eredeti gyümölcslegyek életképesebbek voltak. szárnyatlan és torz-szárnyú. Ilyen körülmények közt hiába növelték meg a sugarazgatással a mutációs gyakoriságot. mint a mutáns társaik. Nyilvánvalóan meg lehet csinálni. ez nem eredményezhetett fajképződést. változatlan környezet esetén pedig az evolúció többnyire az eredeti génkészlet megőrzését részesíti előnyben! Az új faj képződése azonban innen már tényleg csak egy kis lépés lett volna. Ugyanis ennek pontosan így is kellett történnie.amelyben hibátlan láb nő a testnek azon a pontján. Leírom. de a szárnyasok nem fognak 48 . már eléggé gyökeresen új.. hogy a tudósok itt egyetlen kis lépésre voltak csak egy új faj létrehozásától – amit viszont nem tettek meg. nemigen párosodhatnak a szárnyas gyümölcslegyekkel. egyszerre csak néhány téglát változtatva meg. az egy egész hadsereg nagyszabású ámokfutásába torkollhat – mondjuk az ellenség helyett a szövetséges sereg megtámadásába. jó sokat sugarazták szegény gyümölcslegyeket a befőttesüvegben. a néha-néha kikelő szárnyasokat megkajálja a pók. de ha tévedek. azaz külalak az ideális.32] – Nem sikerült a Drosophila melanogaster gyümölcslégyből egy évszázad alatt sem új fajt előállítani! Igen. Kicsi meg nagy. ahol csápnak kellene nőnie. Továbbá a mutánsokból bizonyos számú generáció után ismét kikelt néhány normális egyed. nem?! De a legtöbb változás apránként alakul ki. amit többféleképp is kiválthattak volna a tudósok! Például: belehelyeznek egy hálószövő pókot is a gyümölcslegyek befőttesüvegébe. Pontosabban: nem néztem utána e hírnek. Ez olyan mintha egy T alakú házat apránként szétszednénk. hogy új faj viszont nem jött létre! És a sugarazatlan. mert elhiszem. és évszázadok alatt átalakítanánk hogy végül kör alakú ház legyen belőle. Így is van. mert az. Kezdjük azzal. Ez el fogja kapni a szárnyas. nos ha e szárnyatlan legyeket a tudósok kiengedik. nem a fajlétrehozás. S erre azt mondják. miként is megy az új faj keletkezése. annak kritériuma többnyire az hogy párzanak-e egymás közt az egyedek természetes körülmények közt. hanem annak fényes alátámasztása! A dolog ugyanis úgy áll. ahhoz a génnek az utasítások hierarchikus rendszerébe meglehetősen magas szinten kell beavatkoznia. A gyümölcslegyeket csak sugarazgatták. de egyébként nem változtattak az életfeltételeiken. stb. tehát repkedő gyümölcslegyeket. Hasonlattal élve: ha egy baka elveszti a fejét. ha egy tábornok veszti el a józan eszét.. az sem baj. ámokfutóvá válhat. amit egy jehovista könyvben olvastam. vagy mert eleve csak a mutációk vizsgálata volt a céljuk. Hogy egyetlen gén megváltozása ilyen alapvető. csakhogy ez nem ellenérv az evolúcióra.” Azért az. mert nem adják tovább a génjeiket! S ez igenis tekinthető új fajnak. hogy utóbbihoz mi kellett volna! Csekélység ugyanis az egész. mert a legoptimálisabb gyümölcslégy-forma az eredeti alak volt. hogy csáp helyett új láb.

hogy akkoriban nagyon kevés ember élt a Földön. amik épp például a „Mitokondriális Éva” felfedezéséhez is hozzásegítették a tudósokat. hogy szisztematikusan kiválogattak a gyümölcslegyek populációiból olyan egyedeket. mintha őket igazolná! De egyáltalán. a „normál” gyümölcslegyekkel: azaz létrejött egy új faj! Ennek során Isten valahogy feltűnően hiányzott a kutatók soraiból. E példában: elveszti a repülés képességét. Na és ebből aztán különböző furcsaságok adódhatnak. aki azt hinné. ha van szárny. Normális környezetben előny például. hogy mitokondriumainkat mindannyian anyánktól örököljük. sőt mutáció sem! Mindössze annyit tettek. olyan értelemben. a mutáns alakok eleinte nem annyira életképesek. miszerint az egész modern emberiség egyetlen emberpártól származott! Hát... aztán úgy tálalják. de legalábbis néhány száz okvetlenül. A mutáns alak akkor terjedhet el s akkor alakulhat ki belőle új faj. Ez első olvasatra mintha valóban az Ádám-Éva történetet támasztaná alá! Csakhogy nem arról van szó mégsem! Egyetlen komoly tudós sincs. a legvalószínűbb érték egyelőre 200 000 év. önálló életvitelük bizonyos nyomait azonban mai napig megőrizték: például saját külön DNS-ük van. amiknek leszármazottai a bennünket (és az összes mai állatot) alkotó sejtek is. mint a nem mutánsok. Továbbá valószínű. ha hirtelen elveszítenénk mitokondriumainkat. hogy az összes férfi Y kromoszómájának is egyetlen férfi az őse. Egyszerűen arról van szó. hogy megértenék az egészet. ha a mutáció miatt a megváltozott környezetben többet nyer. másodperceken belül meghalnánk! Egykori „szabad”. amelyek egy bizonyosfajta környezeti preferenciával rendelkeztek (=egy bizonyosfajta környezetet kedveltek inkább). amik aztán szimbiotikus viszonyba léptek a „mi” sejtjeinkkel. manapság azonban nemcsak nem károsak. és ehhez még pók sem kellett.. [5.„leereszkedni” hozzájuk emiatt a levegőből.. Y kromoszómánkat pedig – ha 49 . csak egymás közt szaporodó légyfaj! Igen. Ezt a fenti példa is mutatja. hogy a kreacionisták kiragadnak valamit a tudományos felfedezésekből anélkül. nem! Jellemző különben. Valaha az Élet kialakulásakor valószínűleg önálló életvitelt folytató egysejtűek. hogy az egész modern jelenlegi emberiség mitokondriumai valószínűleg egyetlen – 150 000-500 000 évvel ezelőtt élt nőtől származnak. de a lehető legkifejezettebben hasznosak: ők végzik sejtjeink energiatermelését. baktériumféleségek voltak. hogy valamikor régen egyetlen emberpártól származott volna az emberiség. a póktól! Szóval így megy ez! Azóta különben mindenféle sugarazgatás nélkül is létrehoztak a tudósok új fajt épp a gyümölcslegyekből (csak hogy a fundiknak igazuk ne legyen. azokkal tehát. az időtartam pontosítása jelenleg is folyik. de megmenekül egy nagy veszélytől. ezeket egy kupacba rakva elkülönítették a többitől. minden sejtünkben előfordulnak. Eleinte feltételezhetően csak élősködőként tenyésztek az őket befogadó sejtekben. A tudomány azt igazolta.33] – A „Mitokondriális Éva” egykori létének tudományos felfedezése is a Teremtés Könyvében írtakat erősíti meg. mik azok a mitokondriumok?! A mitokondriumok afféle kis sejtszervecskék. mint amit veszít.). és e gyümölcslegyek mindössze 35 generáción át csak egymás közt szaporodva. méghozzá százával-ezrével. ezután már nem voltak hajlandóak párosodni korábbi „társaikkal”. hogy akkoriban csupán egyetlen emberpár élt volna! Meglehet tán. valószínűleg néhány ezer is. keresnek inkább szárnyas nászpartnert! Tehát létrejött egy új.

hogy minden mai mitokondrium egyetlen ősanya mitokondriumaira vezethető vissza! Nem lehetett másképp. egyedül a mitokondriumaink vezethetők vissza egyetlen ősanyára. Idővel okvetlenül egyetlen ma élő férfira lesz visszavezethető a Föld összes Y kromoszómájának leszármazása! S ez igaz időben visszafelé is. Ebből máris következik. nem csupán egy pár! Csak mindenki más mitokondriumai illetve Y kromoszómái időközben kihaltak. annak léte szükségszerű tény: egyszerűen időközben mindenki kihalt. Ebből azonban nem következik. s a maradékot felesbe anyánktól és apánktól! Vagyis mindenki kb. mert gondoljuk csak meg: JELENLEG is él egyvalaki a Földön. de azt a DNS-részt. hogy akkor ne élhetne ugyanannyi ember a Földön mint most. hogy akár egyetlen időpontban is élt volna a mitokondriális ősanya és az Y kromoszómánk ősének tekinthető ősapa! Pláne nem következik belőle. Nem minden nőnek születik gyereke.5%-ot apjától!) Azon leszármazási vonalak azonban. hogy ami most a „Mitokondriális Éva” névvel bekerült a köztudatba. ad át a mitokondriumaiból mindkét utódfelének. aki más nőnek illetve férfinak lett volna az utóda! Ugyanis a mitokondriumokat az utód mindig a petesejtből kapja: Ahogy a petesejt osztódik. Ezzel kihalnak az ő Y kromoszómáik. vagy még több is! Mindez az Y kromoszómára is igaz: Hiába sok manapság a férfi. hogy mindenkinek a „Mitokondriális Éva” lenne az ősanyja: ő ugyanis – ahogy azt fentebb kifejtettem – csak a mitokondriumaink ősanyja. amelyek egyetlen ősre vezethetőek vissza – ilyen a mitokondriális is – mindig ki vannak téve a kihalás veszélyének: emiatt van az. akik bár öröklik az anya mitokondriumait. csak lányt. 50. mert mindegyiküktől származunk. mint az apai. Akkoriban is élt sok férfi és nő. kizárólag sejtmagjának genetikai információit! Emiatt mindenki édesanyjától örökli a mitokondriumait. Ellenben a petesejtet megtermékenyítő hímivarsejt nem ad át semmi anyagot a petesejtnek. a mitokondriális DNS-t kizárólag édesanyánktól. de az apától is. egyetlen nő. eképp a régen élt nők és férfiak genetikai örökségének kusza keveréke minden mai ember. ezek egy része egyáltalán nem hagy maga után utódot. hogy egymás párjai lettek volna. mint például egymás nemi partnerei! Valójában még az sem igaz a szó szoros értelmében. aki teljes joggal mondhatja el magáról. akik valamikor sokezer év múlva élnek a Földön! Persze hogy ki ez a nő. ami a mitokondriumokban van. Ugyanis a származási sorok időnként kihalnak. és csak 49. azt kizárólag édesanyjától! (Ebből máris következik. mitokondriumokat sem. vagy ha igen. nem tudjuk és ő sem tudja.fiúk vagyunk – kizárólag apánktól. De amely nőnek születik is gyereke. amelyekben azonban csak az emberi DNS kb. s ami teljes DNS mennyiségünknek durván 1%-a. de azután egyetlen gyermekükbe – tehát az anyjuk egyetlen unokájába – sem adják tovább azt! Kellően soká előretekintve elérkezünk egy olyan időpillanathoz. hogy az anyai leszármazási vonal fontosabb. mert nem felefele arányban örököljük DNS-ünket szüleinktől: kb.5% DNS-t örököl anyjától. 1%-a van csupán! A sejtmag DNS-e azonban már nagyon is származik nemcsak az anyától. s ezek nem adják tovább a mitokondriumaikat. amikor egyetlen mitokondriális leszármazási vonalon kívül mindegyik másik kipusztultnak tekintendő – de ez nem azt jelenti. 1%-ot. hogy ő az ősanyja kivétel nélkül minden egyes embernek – mitokondriumaikat tekintve -. Egyéb genetikai anyagot – DNS-t – örököl apjától is. illetve az Y kromoszómánk egy „ősapára” – a többi kromoszómánk már nem! 50 . lehet hogy csak csupa fiú.

márpedig ez csak amiatt lehet. de rém gyenge lábakon áll amiatt is. hogy alapvető lényegét illetően a világ szellemi-e vagy anyagi! Válaszként az ateista mutasson rá. hogy „szellemi”. hogy tudniillik az Isten teremtette a világot! Ez azonban körben forgó érvelés. mert nincs e szó jelentése pontosan definiálva.3] – Isten fogalmából szükségszerűen következik a létezése. az azt jelenti hogy „mindenható. aki a maga erejéből. holott mi sem áll ettől távolabb! Sőt. hogy „legtökéletesebb lét”! Ezzel kapcsolatban általában azt mondják a fundik. Tény ellenben. amiket soha meg nem szeg! Ha a „szellemi” szó alatt azt értik egyesek. ami kétségkívül Isten elidegeníthetetlen attribútuma! – Itt az a gond. mindentudó. hogy a „legtökéletesebb” eme definíciója eleve azt tartalmazza. amiből a világ felépül! Ennek törvényei vannak. meg Drakula. egyenesen cáfolhatatlannak. hiszen fogalmakat létező dolgokra szoktunk gyártani! Tehát Isten létezik! – Akkor ugye létezik a hétfejű sárkány is és a vasorrú bába is. akkor tehát ők azt értik szellemi alatt. legtöbbjük cáfolata borzasztóan egyszerű! Vágjunk is bele! [6. örökkévaló. és ennek a valaminek a neveként használjuk mi ateisták az „anyag” szót. akkor eszerint nem igaz az. ezt máris elképzeltem. Mi így definiáljuk az anyagot: az. mert valami racionálisan létezőre utal e fogalom. hogy remek. A fenti „érv” azonban nemcsak körben forgó.2] – Létezik a nyelvünkben Isten fogalma. aki a „tökéletességet” megteremtette. mert igenis el lehetne képzelni a felsoroltaknál nagyobb tökéletességet: például olyasvalamit/valakit. mert a tudomány mostanáig még azt sem tudta eldönteni. aki magát a „tökéletességet” is megteremtette! Sőt. hiszen ennél nagyobb tökéletességet nem lehet elképzelni”! Nos. holott ez felesleges.[6] A vallás ellentétes a józan ésszel. avagy teológiai és filozófiai zagyvaságok E fejezetben gyűjtöm össze azokat az úgynevezett „istenérveket”.1] – Az ateisták szinte a tudományokat istenítik. mi az. a semmiből teremtette mindazt. mert leírtam! Ha viszont azt mondja erre a fundi. és a sci-fi összes szörnye is?! [6. ami létezik. mert más fogalmakkal ellentétben e fogalomban benne rejlik a legtökéletesebb létezés fogalma is. ami az anyaggal ellentétes. vagyis a korábban Istenre a fundi által megadott definíció eleve téves volt! 51 . hogy a világ kétségkívül felépül valamiből. hogy a fundi szóhasználatában aggályos az a szó. amiből a világ nem épül fel – épp ezért az tehát – a szellemi – nem is létezik! [6. amit az istenfogalommal bizonyítani akarnak a fundik. épp az a lény az Isten. meggyőző érveknek tartják. hogy nincs definiálva pontosan (sőt sehogy!). Ezeket a hívők többnyire rémségesen komoly. melyek szándékuk szerint logikai úton próbálják bizonyítani Isten létét. hogy a „legtökéletesebb”. erre azt válaszolhatjuk. hogy Isten maga a tökéletesség.

ami/aki mindenható lehetne. amit a filozófusok szívesen neveznek „a priori”-nak. mert ha Isten lemond a hatalma egy részéről. mindentudó. Tehát MINDENT. eleve önellentmondásos! Mert vegyük csak ezt a példát: Tud-e a mindenható Isten akkora követ teremteni. akkor létezhet akkora kő. örökkévaló” attribútumokkal eleve csak Isten rendelkezhet! Miért is ne lehetne úgy. Eközben felhasználnak egy csomót a „Csalárd érvelési technikákból” is – megengedem nem okvetlenül rossz szándékból. például a mi agyunkba sem férhet bele a mi agyunk teljes részletességű modellje. márpedig a mi kérdésünk épp arra vonatkozott. hogy mert a fogalom létezik. hogy Isten a maximális hatalmi állapotában nem képes megtenni valamit. hogy korrektül nem definiált fogalmakból indulnak ki. aki őt magát megteremtette). Más efféle elgondolkodtató kérdések Isten „mindenható” voltáról: – Tud-e Isten magának Teremtőt teremteni? (Tehát olyan lényt. okvetlenül kell legyenek olyan kérdések önmagára vonatkozóan. hogy megzavarják valakinek a józan eszét. hogy az éntudat egyfajta modell önmagunkról. ezek tulajdonképpen csak játékok a szavakkal. „végtelen”. hogy vita 52 . amilyennek ők az eszmefuttatásukban lefestették. amekkorát már ő maga sem bír felemelni?! Tudniillik ha nem tud – akkor van valami. hogy semmibe sem férhet bele önmaga abszolút tökéletes modellje. holott korábban megadtuk az „éntudat” precíz definícióját. és abban szerepel. hogy „Istennek természetesen jogában áll egy időre lemondani hatalma egy részéről. de önmagáról biztos hogy nem. amit Isten nem tud. amit Isten nem képes felemelni. mert a hívők Istent személyes. és az épp olyan. „tökéletesség”. akkor nem mindentudó! Ha nem tud mindent. Ugyanis az efféle eszmefuttatások lényege.Továbbá: A fundi nem bizonyította. és eképp Istenbe sem férhet bele Isten tökéletes modellje! Ha minden másról mindent tudhat is Isten. 100%-os információ is. az azt jelenti hogy „mindent tud”. hogy okvetlenül legyen a világban (vagy azon kívül) bármi. de mi ateisták nem is érezzük szükségszerűnek. Ugyanis az. meg amibe belekeverik az olyasféle szavakat hogy „abszolútum”. hogy minden olyan eszmefuttatás. amire nem képes. első dolgai közé tartozna nyilván mindentudóvá változtatni önmagát! Vegyük aztán ezt a kérdést: Ki az aki megteremtette a „végtelenséget”?! És ez nem ostoba gúnyolódó kérdés. Ez azonban nem lehetséges. ami mindenható és mindentudó! Aztán: Az a fogalom hogy „mindenható”. Arra alkalmasak. Az a fogalom is önellentmondásos. hiszen ha mindenható volna. vagyis ebbe beleértendő az önmagára vonatkozó teljes tudás. hogy egyszerűen nem létezhet semmi és senki. amikre képtelen válaszolni emiatt! Istent az Isten sem ismerheti (tökéletesen). hogy a „mindenható. akinek a hatalma az övével megegyezik? (Ha erre a válasz igen. Na már most nyilvánvaló. s eképp csekélyebb hatalmúvá válva már képes akkora követ teremteni. hogy a Világ örökkévaló?! Emellett természetesen nem mindentudó és mindenható. de másra nem. Tud-e Isten olyan Istent teremteni. amit csekélyebb hatalmúként megtehet! Mi ateisták úgy gondoljuk. de esetleg önmagukat is megtévesztve. semmi más. hogy ez a válasz nem az eredeti kérdésünkre adott válasz. emiatt létezik a fogalom által jelölt tárgy/lény/objektum is. tehát megintcsak nem mindenható! Erre az érvre a fundik azt szokták válaszolni. akkor máris nem mindenható ebben az állapotában. majd megpróbálják azt bebeszélni a hallgatóságnak. hanem arra mutat rá. kérdezzük meg. hogy „mindentudó”. hogy a MINDENHATÓ Isten képes-e ekkora követ teremteni! Az is paradox. akkor nem is mindenható. amit ebben az állapotában nem képes felemelni!” Csakhogy vegyük észre. tehát nem mindenható! Ha azonban tud. hogy „mindentudó”. Ha viszont van valami. éntudattal rendelkező lénynek képzelik.

esetén melyik Isten akarata győzedelmeskedik). Végül talán a legelgondolkodtatóbb, ami lehet hogy az én leleményem, mert másutt még nem hallottam: Isten nem lehet mindenható, mert azt mondják róla a hívők, hogy öröktől fogva létezik, márpedig ha ez így igaz, akkor van ám néhány dolog amire biztosan nem képes: nem képes önmagát megteremteni; nem képes megszületni (tehát arra hogy a nemlét állapotából a létezés állapotába emelkedjék, és nem arra hogy mint Krisztus, az emberek világába beleszülessék), továbbá kérdéses, hogy képes-e mindörökre meghalni! Ha ellenben KÉPES isten arra, hogy mindörökre meghaljon (öngyilkos legyen), akkor mi a biztosíték rá, hogy Isten, ha valaha volt is, de mostanában is él/létezik még?! [6,4] – Az ember véges lény, emiatt csak úgy lehet fogalma a végtelenségről, hogy eleve erre alkalmas képességgel lett teremtve! Aki pedig teremtette, az az Isten! A fenti „érv” erősen álságos, mert hallgatólagosan megelőlegezi azt a képzetet, hogy van úgynevezett „végtelen” lény is! De megmondom én, hogyan alakult ki az emberben minden misztika nélkül a „végtelenség” fogalma: például beült az ősember a csónakba, s elkezdett lefelé hajókázni egy irdatlanul hosszú folyón, ment rajta napokig, s egyszercsak elkezdett aggódni: „Hát SOHASEM ér véget ez a folyó”?! S így megszületett benne a „végtelen folyó” eszméje, tehát a végtelenségé is. [6,5] – Nem lehetséges, hogy világunkban minden csupán esetleges létező legyen és egy se legyen örökkévaló szükségszerűség. Ez az „örökkévaló szükségszerűség” pedig az, amit röviden Istennek nevezünk. – Még az sem biztos hogy egyáltalán bárminek a léte szükségszerű. Még senki nem bizonyította be, hogy a bárminek is okvetlenül léteznie kell illetve kellett! De ha így van is, miért kell ebbe belekeverni Istent?! Tegyük fel, hogy szükséges, hogy legyen valami örökkévaló. Nevezzük ezt úgy, hogy Világmindenség. Nos, máris nem volt szükség Isten létének feltételezésére! Használjuk tehát az „Occam borotvája” nevű filozófiai elvet, amit legrövidebben úgy fogalmazhatunk meg, hogy „ne szaporítsuk feleslegesen a feltételezett entitások számát”. [6,6] – A kozmológiai érv: a Világegyetem a jelenlegi tudomány álláspontja szerint keletkezett, vagyis lett és nem volt mindig. Minden, ami lesz, valami rajta kívüli oknál fogva lesz. Tehát kell legyen a Világegyetemen kívül valamilyen más létező is, amely okozta/teremtette az Univerzumot, s ez a létező az, amit Istennek nevezünk! Ezt tartják a legtöbben a legislegerősebb istenérvnek. Még én magam, a Nagy Ateista Könyv szerzője is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lehetne rá válaszolni! Kíséreljük meg! Miért ne lehetne a ható okok sorában végtelenbe menni?! Hiszen ha mindennek az oka Isten, akkor azt is kérdezhetem: Istennek mi az oka, ki teremtette Istent?! A Rézfaszú Bagoly talán?! Aztán: Mi jogon állítja a fundi, hogy a Világmindenség nem volt mindig?! A tudomány csak azt állítja, hogy a JELENLEGI FORMÁJÁBAN nem volt mindig. Sőt, bajban vagyunk a „mindig” szó jelentésével is: a legmodernebb tudományos elméletek, melyeket bizonyos kísérleti bizonyítékok is alátámasztanak, arra utalnak, hogy való igaz, miszerint az idő csak a

53

Valóság egyfajta dimenziója, s mint ilyen, nem végtelen a szó szokásos értelmezésében, tehát nincs is értelme annak a kérdésnek hogy „mi volt az Ősrobbanás előtt”, mert nem volt olyan, hogy „előtt”. Maga az Idő is akkor keletkezett, legalábbis az „idő” közhasználatú értelmezésében. Mindez sokkal bonyolultabb annál, hogy pár bekezdésben leírhassam, mindenesetre a tudomány már nagyon közel jár e „végső kérdés” megválaszolásához, jószerivel ezt végre is hajtotta, ezzel foglalkozik a kvantumelektrodinamika tudománya, s ezzel kapcsolatban egy rém hosszú, de közérthető könyvet ajánlok Olvasóim figyelmébe, címe: John Gribbin: Schrödinger kiscicái, avagy a Valóság keresése. Az az igazság, hogy amiatt ez a legerősebb istenérv, mert az ugyan biztos, hogy ez nem „igazolja” Isten létét, de az embernek nehéz elfogadnia azt a gondolatot, hogy nem talál logikus indokot a Világ létezésére. Mindazonáltal ez nem ok arra, hogy belekeverjük a dolgokba Istent. Isten létének feltételezése ugyanis nem magyaráz meg semmit, csak egy szinttel kijjebb tolja ki a megmagyarázhatatlanság tartományát. Hogy ez miként működik, azt az alábbiakban mutatjuk be: Ha Isten létezik, akkor vagy része a világnak, vagy azonos vele, vagy attól elkülönülten létezik. Ha része a világnak, akkor úgynevezett „teremtett lény”, tehát nem is Isten. Ha azonos a világgal, akkor mi értelme van egy külön szót gyártani rá, hiszen akkor Isten=Világ, s akkor amikor azt mondjuk, hogy Isten megteremtette a Világot, azt is mondhatjuk, hogy a Világ megteremtette önmagát! Ha azonban Isten nem azonos a világgal, hanem attól elkülönülten létezik – s az emberek többsége is így gondolja! – nos, akkor viszont bajban vagyunk a „Világ”-szó szokásos értelmezését illetően! Hiszen azalatt hogy „Világ”, általában azt értjük, hogy „minden, ami csak létezik”! Ha Isten létezik, akkor eszerint a meghatározás szerint viszont ő is a Világ része, holott az előbb azt mondtuk hogy nem az! Ezt a problémát csak úgy tudjuk feloldani, ha valahogy úgy képzeljük el a Világot és Istent, hogy van egy nagy valami, mondjuk egy roppant gömb, ez az, amit Világnak nevezünk, az ebben lakó lények ebből nem tudnak kijönni, de ezen kívül ott trónol Isten! Igen ám, de ez esetben azt a Világot, ami fölött Isten uralkodik, nevezhetjük akár „Kisvilágnak” is, s azt, amiben ez a Kisvilág van, s amiben Isten is van, az a – mondjuk – „Nagyvilág”! Így már működhet a dolog, mondhatjuk hogy létezik holmi Isten, aki a „Kisvilágot” teremtette, igen ám, de akkor ki teremtette a „Nagyvilágot”, beleértve Istent is?! Vagyis megintcsak ott tartunk, hogy Isten létezésének feltételezése semmit nem magyaráz meg, legfeljebb egy szinttel távolabb tolja a megmagyarázhatatlanság tartományát! Ez az istenérv tehát cseppet sem érv Isten létére, de azért nevezhetjük az istenérvek közül a legerősebbnek, mert arra azért határozottan rámutat, hogy igenis vannak dolgok, amiket – legalábbis jelenlegi műveltségi szintünkön – nem értünk, nem tudunk megmagyarázni, s ez még valószínűleg sokáig így is lesz! A legtöbben nem képesek szembenézni ezzel, mert szeretnének mindenre azonnal magyarázatot találni, és könnyen érthető magyarázatot, s emiatt menekülnek a vallásokhoz, mert azok mindenre magyarázatot adnak, azt ígérik, a tudomány pedig nem, s amire ad is, arra is néha csak nehezen és sok tanulás után érthető magyarázatot ad a tudomány! Fentebbi magyarázatom ezen „istenérvre” azonban remélhetőleg rávilágított arra, hogy még azon az áron sem jut el az ember a mindent megértés szintjére, ha kész lenne ezért cserébe belenyugodni abba, hogy Istennel magyaráz meg mindent. Az ugyanis nem válasz, csak kijjebb tolja a megválaszolhatatlanság szintjét.

54

[6,7] Termodinamikára hivatkozó teremtésérv(ek) Ezek általában az alábbihoz hasonlóan érvelnek: – A termodinamika első törvénye azt mondja ki, hogy energia nem születik zárt rendszerben, a második pedig azt, hogy zárt rendszerben minden anyagi összetétel a legkisebb (és egyben a legkevésbé rendezett) energiaszintre törekszik. Ezt a törvényt durva egyszerűsítésben entrópiatörvénynek is nevezhetjük, így tehát azt mondjuk: tapasztalati tény, hogy az Univerzum entrópiája növekszik, vagyis rendezetlenségének és egyre alacsonyabb szintű energiaeloszlása nő. Ebből két dolog következik: először is az, hogy az Univerzum nem áll fenn öröktől fogva, hiszen az entrópia – mely a teljes Univerzumra kihat – egy visszafordíthatatlan folyamat, ezért az, hogy még nem ért véget (vagyis még nincs minden a teljes energiahalál állapotában, amikor is minden anyagi lét a teljes energiakiegyenlítődés és rendezetlenség állapotában lesz) feltételezi, hogy a Kozmosznak kezdete volt. Másodszor: az Univerzum kezdete a legmagasabb energiaszintű és legmagasabban kvalifikált rendezettség volt. Ezekből arra következtethetünk, hogy volt teremtés. Mert ha (1) volt kezdete az Univerzumnak, akkor ez „előtt” a kezdet „előtt” az Univerzum nem létezett. (2) Létezésének oka nem lehet saját maga. (3) Keletkezésének pillanata volt rendezettségének legmagasabb szintje. (4) Onnantól egyre csak romlik rendezettsége. Következtetés: Kell legyen valamiféle „Univerzumon túli ok”, amely létrehívta a Világegyetemet. Aki valamit is tud a fizikáról, annak számára a fenti eszmefuttatás nagyon meggyőző! Mégis van „bibi” benne. Ez pedig a következő: A termodinamika törvénye statisztikai törvény! Lényegében azzal kapcsolatos, hogy az egyes, különböző energiaállapotú részecskék hogyan mozognak, mint verődnek csoportba. Tudni kell ehhez, hogy valaminek a hőmérséklete nem más, mint a dolgot alkotó részecskék átlagos mozgásenergiája. Ha tehát azt mondjuk hogy egy pohár víz 50 fokos, az azt jelenti hogy a vizet alkotó vízmolekulák átlagos mozgási sebessége akkora, ami az „ötven fok” hőmérséklettel jellemezhető. Ez azonban nem zárja ki, hogy akadnak köztük néhányan melyek 80 vagy 60 vagy 10 vagy 20 fok vagy akármi más hőmérséklethez tartozó mozgásenergiával rendelkeznek! Na már most a legtöbben valóban 50 fok körüli hőmérsékletűek, de ez dinamikusan változik. Eképp van ez a gázok hőmérsékletével is: a gázokban levő részecskék hőmérsékletüktől függő sebességgel száguldoznak. Energiájukat sosem vesztik el (hacsak nem ütköznek neki valaminek, például a tartály falának). De ha a Világmindenség egészére gondolunk, annak nincs fala! Na és most képzeljünk el mondjuk hat golyót, melyek tökéletesen rugalmatlanul képesek ütközni. Egymás mellé rakjuk őket szorosan és adunk nekik valamekkora energiát. Ha benn vannak egy tartályban, de úgy ütközhetnek a tartály falával, hogy nem vesztenek energiát, akkor ide-oda pattognak majd, hol egyikük, hol másikuk lesz gyorsabb vagy lassabb az ütközések miatt, de energiájukat sosem vesztik el, és könnyű belátni, hogy ha sokára is, de idővel újra be fog következni az az állapot, amikor egy pillanatra újra ugyanolyan formációba állnak össze, mint ahonnan kiindultak! Egyszerűen amiatt, mert az elképzelt rendszerünk által felvehető szabadságfokok száma NEM végtelen! Na már most az Univerzum, a Világ, a tudomány jelenlegi álláspontja szerint nem végtelen mennyiségű részecskét tartalmaz, hanem véges sokat. Tehát a Világ szabadságfokainak száma sem végtelen. Nyilvánvaló hogy az Univerzumot nem határolja semmiféle fal, s mert egyre valószínűbb hogy a Tér is önmagába záródik, emiatt a Világ egészéből nem lehetséges energiaveszteség. Eképp, hasonlóan az előző példához, bármiként is mozogjanak a részecskék, az

55

idővel (persze elképzelhetetlenül sok idő múlva) elkerülhetetlenül bekövetkezik majd az az állapot. elvégre nézzük csak meg a Bibliát: mindent tilt. azaz az ősrobbanás pillanatában! Az tehát hogy „a Világegyetem entrópiája növekszik”.. hanem kell legyen valamilyen végső létező. hogy mostanában okvetlenül növekszik az entrópia a Világmindenség egészében – mi van. Az első ható ok az Isten. azt valaminek mozgatnia kell. Nagyon röviden csak annyit írunk ehhez: Miért ne lehetne a ható okok sorában végtelenbe menni?! Hiszen ha mindennek az oka Isten. (Ez Isten.10] – A „ható ok”.. ami kellemes. Mindenesetre nincs bizonyítva. mert az a legrosszabb. s ami változik. mint az úgynevezett „kozmológiai istenérv”. [6. ami mozog. amelyet semmi sem mozgat.11] – A dolgok fokozatai. Ez az érv más köntösbe öltöztetve ugyanaz. még cseppet sem biztos hogy lehetetlen! [6. hogy igazunk van abban.: és ez lenne akkor Isten! A világban uralkodó állapotokat nézve ez jobban is megfelelne Isten igaz lényegének szerintem. de csak „mostanában”. ami volt az úgynevezett „Kezdet”. stb. Ez Isten. (A dolgok a jóság fokozatai tekintetében különböznek egymástól. amit épp megfigyelhetünk?! [6. stb. ki teremtette Istent?! A Rézfaszú Bagoly talán?! Az a baj. amit meg is tart. lehet hogy tapasztalati tény. hogy mi emberek ezt nem tudjuk elképzelni. Erre 56 . illetve a termodinamikára hivatkozó teremtésérv(ek). hogy ne lehetne a végtelenbe menni valamiféle oksági vagy következtetési lánccal – attól. szintén nincs pontosan definiálva. hogy még az sem biztos. [6. leghazugabb. míg valami külső erő nem hat rá. A lényegileg egymás alá rendezett változtatók sorában nem mehetünk a végtelenségig. Kell lenni egy első mozgatónak. A legjobb. ellenben emberáldozatokat követel. akkor azt is kérdezhetem: Istennek mi az oka. ami végső soron felelős a változás egész soráért.9] – Minden változik. azt valami más változtatja.8] – Mindent. leghazugabb.: Isten) Miért csak az egyik irányban induljunk el a „dolgok fokozataiban”?! Mehetünk lefelé is: létezik a legrosszabb. mert minden tárgynak alapvető tulajdonsága az egyenes vonalú egyenletes mozgás.) Már Newton megállapította. csakhogy akkor a Sátánig jutunk el.Anyag és Energia akármiképp alakuljon is át egymásba. hogy az a fogalom hogy „végtelenség”. ha csak abban a szegmensében növekszik. hogy a mozgáshoz nem kell mozgató. A ható okok sorozatában nem lehet a végtelenbe menni. Erre persze mondhatja a fundi. ki tudja mi lesz sokezerkvintillió év múlva! Magánvéleményem pedig az. legigazabb stb. hogy el lehet indulni a másik irányba is. Vagyis: a változtatók és a megváltoztatottak sorozatait észleljük. Lásd a „kozmológiai istenérv”-re vonatkozó választ. stb.

nincs olyan hogy „jó”. amit ki nem állhatok. hogy kinek a számára a „legjobb” az Isten. mi az a „jó”.13] „Pascal fogadása”. erre is akad Isten nélküli magyarázat: s ez az evolúció! [6. Más ember esetleg a sóskaszószt rakná előbbre és legalulra a banánt. lehet hogy totál nem érdekli hogy hisz-e benne valaki! Harmadszor. „jó ez a nő a férfiaknak mert szívesen lefektetnék”. hogy ezt az általam kiválasztott nők is olyan fenemód jó dolognak tartanák! A fundi fenti „érvében” szereplő „jó” szónál azonban nincs megadva az. hogy kinek a számára jó?! Nekem például nagyon jó lenne. lásd az „– Az ateistákat gyűlöli Isten. hogy én sorolom be a dolgokat jóság szerint. továbbá. „jó nő”. hogy „jóság”! Természetesen nem tagadjuk hogy mindenki tudja. sokat nyerhetünk. Azaz van valami értelmes lény. semmi baj. implikálja azt a részeshatározót. mert nem hisznek benne!” – fundi-„érvre” adott választ! 57 . ami ellentétes a kereszténység tanításaival! De az ateista természetesen a dualista álláspontot sem fogadja el. eképp annak nem is lehet abszolút csúcsa. Ez nagyon kedves fundi-érvem. mint nem hinni. amikor azt a szót használjuk. stb. században. ekkor okvetlenül előkelő helyre kerül nálam a banán. hogy kifejezetten az ateistákat kedveli jobban. E kifejezésekben azt értjük hogy „jó ez a cipő nekem”. avagy „érdemesebb/kifizetődőbb hinni Istenben.12] – A dolgokat kell kormányozza valaki. hogy „számára”. mindent veszthetünk. Tehát az a kifejezés hogy „jó”. meg kell mondanunk. lehet az is. mert csodálatosan darabokra lehet cincálni! Először is. ha ellenben hiszünk és mégsincs isten. ha a dolgok fokozataiban az egyik véglet léte szükségszerű a fundi szerint. sokkal hátrébb a narancs. A természeti dolgok nem irányulnak célra. hogy a Természet fejlődik. mert a tökéletes Isten nem teremtene ilyen lényt. Van akinél egészen előkelő helyre kerülne jóság szempontjából talán még a kakiszex is! Szóval a fenti „istenérv” egyszerűen tömény hülyeség pusztán amiatt is. csak olyan hogy „nekem jó” illetve „neked jó”.válaszoljuk azt. cseppet sem biztos. akkor szükségszerű a másik véglet is! Tehát ekkor a fundi a dualizmusig jutott el. illetve kinek a szemszögéből rakja sorrendbe a jóság szerint a dolgokat fokozatilag! Tegyük fel. és hiszünk benne. Mindig tehát. ugyanis a fenti érvben definiálatlan az a fogalom. Mert mi a célja a fókának? Hogy a jegesmedvék ne haljanak éhen? Szerintem a fókáknak erről egészen más véleményük van! És akkor mi a célja a jegesmedvéknek?! Ha meg arra gondol valaki. amely minden természeti dolgot célra irányít. amit nagyon szeretek. bonyolódik. stb. akkor is megjutalmaz minket! Másodszor. de nem biztos. amit szintén szeretek. mert nincs is valamiféle elvont jóságfogalom. ha nem hiszünk és van Isten. hogy ez esetben a Sátán nem lehet Isten teremtménye. hogy „jó”. de nem annyira. nem vesztettünk semmit”! Ezt – más szavakkal – Blaise Pascal állította a 17. csakhogy a „jó” szó használata hétköznapi értelemben melléknév: úgy használjuk hogy például „jó cipő”. A dolgokat valamiféle abszolút jósági rangsorba egyszerűen lehetetlen besorolni. ha jogom volna bármelyik nekem tetsző csinos nővel közösülni. s ezt Istennek mondjuk. [6. és egészen alulra a sóskaszósz. hogy még ha van is Isten. Persze alja sem. mert ha hiszünk és van Isten.

14] – A Világ finomszerkezete teljes mértékben a tervezettség jeleit mutatja fel: a Világmindenség alapvető fizikai állandói úgy vannak bekalibrálva. még ha teljes mértékben igaza volna is a fundamentalistának. de hamis vallási törvények követésére áldozzuk ezt az egyetlen életünket. emiatt ott nincsenek is fundik. ha nincs Isten. mintha elhinném. az tehet úgy. mert másképp nem létezhetnénk”! Könnyedén belátható. hogy létezhet más magyarázat is: tegyük fel. hanem tautológia. mert csakis ott jöhettünk létre. hogy lehetséges legyen benne az emberi élet! De szűkebb környezetünkre. tehát a legigazibb módon számításból hisz őbenne! Hetedszer. mint a fundi. másrészt szükségszerűen. még az úgynevezett világállandóit is (elképzelésünk szempontjából mindegy. abból nagyon is sok kárunk származhat.. hogy nekem ajándékozzák egész Európát. aki efféle üzleti megfontolásokból. – Hát igen. azt olyképp egyszerűsíthetjük le. de mégis hiszünk benne. nagyon sok más Világmindenség létezik. ami azonban nem fog bekövetkezni! Ötödször. [6. Rövidítve okoskodását. az Istentől jövőnek tartott. ha ezentúl hiszek abban. tudniillik mert például a magyarázatainkban Istenre hagyatkozunk végső okként. másrészt hogy elkerüljük a negyedik pontban leírt bajokat! Hatodszor. a Világ egészen más képet mutatna. hogy csak egy Világmindenség van. kellett hogy valaki teremtsen minket és a világot. ahol ezek az állandók épp ilyenek voltak! Az is elképzelhető ugyanakkor. köztük a mienkben. ha létezik is. ha igaz volna. akik az okoskodásukkal meg akarják téveszteni embertársaikat! A világmindenségek egy kis töredékében azonban lehetséges az értelmes élet. akár végtelensok is. az állandók minden lehetséges kombinációjával – ezek közül persze végtelensok világmindenségben nem lehetséges az értelmes élet. az örök élet hamis illúziójáért. mintha hinne. de ettől még nem lesz hívő! Nekem például megesküdhet a Föld minden lakója. mi sem léteznénk! Azért jók az állandók nekünk. E távlatból nézve már érthető. tehát például nem fejlesztjük a tudományt! Csak egy példa: ha valaki azt hiszi. akkor nem igyekszik gyógymódot. abból jelentős hasznunk származhat. s eképp nem keressük a dolgok/események IGAZI okát. hogy „tekintve hogy létezünk. hogy nem kell félnünk holmi túlvilági büntetéstől. egyrészt az. a dolog erkölcsileg is aggályos: nem hinném. de ez időről időre változtatja az állapotát. a hit külsőségeit felvállalhatja.. a Kozmosz állandói valóban olyanok. csak ezt titkolják előttünk emberek előtt – akkor sem fogok hinni benne. egy-egy Nagy Bumm vagy Nagy Reccs során). hogy minden suszterbogár tud magyarul beszélni. hogy valaki így gondolja. mert ha nem így volna. a Föld-Hold rendszerre is igaz ez! Elég lenne egy egészen kis különbség a világállandókban. ez egyszerűen nem hit! Lásd ugyanis a „hit” szó korábban megadott definícióját! Aki úgy gondolja. sőt oltást találni ellene! Vagyis az istenhitre az életünket is ráfizethetjük! Egyáltalán. s mi máris nem létezhetnénk. sokra becsülné azt. amikor az állandók erre alkalmasak! 58 . mint ahogy most mondta a fundi. hogy Isten. ha nincs Isten és nem hiszünk benne. mert nem hihető! Tehetek úgy. Nos. merőben különböző világállandókkal. és természetesen csakis akkor alakul ki benne értelmes élet. a pestis Isten büntetése.Negyedszer. itt miért olyan kellemesek a világállandók a számunkra: egyrészt véletlenül. de ez akkor sem hit! Tehát a fundi érve még akkor sem működhetne. az sem jelentene semmit! Ugyanis tegyük fel. hogy benne lehetséges az élet! Ez azonban a fundi részéről nem érv. amiben létezünk. hogy fokozatosan változtatja-e vagy hirtelen.

tekintettel arra hogy mindig megfeledkeznek róla. miből van egy vagy kettő. MI a piros. ugyan már magyarázzátok meg. egyszerűen nem létezik! A Világ mindig is Valami volt. de még ott is van Valami – tudniillik tér és idő! A Tapasztalat tehát arra tanít. ha nem mondom meg. vagy a világűrt. ha nem mondom meg. Aki valaki. Egy melléknévnek pedig nincs értelme önmagában. Egyáltalán. azaz csökken az értéke – régen tehát nagyobb volt a fénysebesség. senki sem tapasztalt eddig. ha nagy kezdőbetűvel használjuk. hogy a világállandók valóban nem is olyan nagyon állandók: legalábbis úgy tűnik. hogy a számnevek nyelvtanilag nézve a melléknevek közé sorolandóak. ateisták szerint nincs is olyasmi. hogy hogyan jöhet létre a Semmiből – Valami?! Ez más szavakkal s rövidebben egyszerűen a kozmológiai „érv” megismétlése. hogy Semmi. számnévként használjuk. csak egy főnévvel együtt.Vannak tehát alternatívák az isteni tervezés ellen e téren is! Sőt. gravitáció okozta helyzeti energiája! Ha leejted. mert minden ami van. Sőt még az összes energiája is épp 0. hogy szerintünk. ezáltal máris Valamivé vált. Mindig mindenki csak „Valamit” tapasztalhatott – ha mást nem. Hétköznapi értelemben azt hogy „semmi”. csak a Semmi. Valami! Vagyis nincs semmi. márpedig tudni kell. mármint abszolút semmi. teljes joggal gyanakodunk rá. A perdülete is 0. ha tehát a Semmi VAN. amire vonatkozik! Nincs értelme például azt mondanom hogy „piros”. de akár elég nekünk is röviden visszavágni: – Kedves hívők. márpedig minden ami létezik. vagy nem? Na. és nem csupán a Semmi! Csak a Semmi van ugyanis.15] – Kedves ateisták. csak más alakban! Persze másként is okoskodhatunk. az a bizonyos „c”-vel jelölt állandó! Ha ez igaz a fénysebességre. hogy veszít a helyzeti energiából! A kozmosz tömegének gravitációs energiája tehát ellensúlyozza a többit! Valójában tehát mindennek az összértéke a világban 0. hogy a többi „állandó” sem okvetlenül állandó! [6. létezik. csak a Semmi! A Semmi változatai vagyunk csak! Más szavakkal: Tévedsz amikor azt hiszed hogy van Valami. hogy a gravitációs energia a többivel ellentétes előjelű az efféle számolgatáskor! Ez könnyen belátható: ha felemelsz egy követ bizonyos magasságba. az egyben valami is. „semmi állat nem mászkál az utcán”. aki mindentudó és mindenható?! Emellett ki lehet azt is fejteni. annak lesz egy bizonyos. hogy „Semmi”. olyat hogy „Semmi”. de megbízhatónak tűnő mérések arra utalnak. akkor LÉTEZIK. fokozatosan „fárad”. legyetek olyan rendesek. tehát nincs semmi. mint a Semmi. mert meglehetősen friss. A világ összes elektromos töltése ugyanis épp 0. hogy soha nem is jött létre a Semmiből semmi! A Világ ugyanis nem más. Eképp nincs értelme annak hogy „egy” vagy „kettő”. „öregszik”. hát puszta levegőt. legyetek olyan rendesek. hogy olyan. a fundamentalistának ez talán a leggyengébb érve amiatt is. de azon az áron. ami azonban épp emiatt Valami! 59 . hogy a fénysebesség cseppet sem állandó. Erre az ateista válaszolhatja azt. ami azt illeti. mozgási energiája lesz. hogy hogyan jöhet létre a Semmiből – Valaki?! Ugyanis Isten szerintetek VALAKI. ugyan már magyarázzátok meg. ami ott le van írva ([6.6] pont). hanem ahogy múlik az idő. hogyan pottyant elő hirtelen a semmiből ez az űbermicsoda szupermen lény. Úgy. ha azt mondom. annak van értelme: a „semmi” mennyiségjelző szót az „állat” főnévre alkalmaztam! Önmagában a „Semmi” szó akkor is értelmetlen. Csakhogy épp ezáltal hogy a Semmi VAN. Hasonlóképp.

Tisztelem ugyanis a tényeket! Mert a tények. de legfeljebb 10000. hogy belássák: az ateisták is tudnak olyan magasröptűen érvelni mint ők. hogy a Hold pályája eleinte minden bizonnyal valóban nem is volt kör alakú. ha igazuk volna a fundiknak. amíg meg nem tapasztalom azt is. a Föld tehát nem lehet legalább 4 milliárd éves. hogy minden.. ám minden nem kör alakú pálya instabil.Tehát a Semmi és a Valami ugyanaz. hiszen ennyi idő alatt a fény el sem tudott volna jutni tőlük hozzánk! Talán már ebből is világos. akkor hogyan magyaráznánk a kőolaj. hogy komolyan vegyük őket! :-)) [7] A „fiatal Föld” mellett szóló úgynevezett „érvek” cáfolatai [7. hogy a Föld valóban csak 6-7000 éves. mert a napszél kisodorta volna ezt az anyagot a csillagközi térből a Föld pályáján túlra! Nem éppen! A napszél persze valóban rendelkezik ilyen hatással. csakhogy az említett csillagközi térbe jelentős az intersztelláris anyag beáramlása is. másfél milliárd évvel ezelőtt épp összeért volna a felszíne a Földével.1] – A Hold egyre távolodik a Földtől. hogy mekkora baromság ez az „elmélet”. a misztikusak! Ateista Olvasóm meg remélem belátja. márpedig a Holdra nagyon is hatottak ezt illetően komoly erők: tudniillik a Föld gravitációs ereje! [7. eképp hajlamos külső erők hatására torzulni. csak fejlődése korai szakaszában egyszerűen nem keringett még a Hold körülötte! Ezzel szemben érvként szokták feldobni a kreacionisták. egy pillanatra gondolkodjunk el azon. De csak azóta. miért nem szabad túlságosan elvont okoskodásokba belefeledkezni! Ha nagyon eltávolodunk a tapasztalati tényektől. valamint a Nap hatására felmelegedő felületük szublimálódásából-elpárolgásából! 60 . tudniillik az ide rendszeresen behatoló üstökösök és meteorok szétaprózódásából. a kőszén és a földgáz létét-keletkezését?! És miként láthatjuk a sokkal több mint 10000 fényévre levő galaxisokat. Eképp nem is hiszek a Semmi létében. s idővel az egyetlen stabil kör alakú pályába „rendeződni”.. hogy a Holdat nem foghatta be a Föld. amit tapasztalok. hogy egyáltalán bekerült a Föld gravitációs terébe! Ugyanis nem volt mindig mellékbolygója a Földnek: Valójában a Hold egyszerűen egy befogott kisbolygó! Tehát ettől a Föld még akárhány milliárd éves is lehet. Bocs de ekkora népbutításra nincs szebb szavam! [7. emiatt evolúció sem lehetséges! A Hold valóban egyre távolodik a Földtől. mindent és mindennek az ellenkezőjét be lehet bizonyítani! Én amondó vagyok. hogy a Föld nem lehet idős. mert akkor a Hold pályája nem lenne közel kör alakú! Elfeledkeznek azonban arról (vagy szándékosan elhallgatják). hogy megnyugtassa a túlságosan filozófiai beállítódottságú fundikat ahhoz.0] Bevezetés: Mielőtt egyetlen fundi-„érvet” is megvizsgálnánk. az Valami. A fenti okfejtés pedig remélem kellően elvont ahhoz. azok sem semmik! Nagyon is valamik ahhoz. mint azt a tudósok állítják.2] – Az intersztelláris anyag léte a Föld-Nap között bizonyítja.

Ezeket szokták deuterokanonikus könyveknek is nevezni. erre én azt mondom.1] Az. hogy az Ószövetség sok olyan jóslatot tartalmaz. [8. ami a protestáns bibliákból ki van hagyva! Ezek: Tóbiás könyve.. Báruk könyve. e sorok írója mégsem tartozom azok közé. mert nemcsak hogy élt Jézus. hogy a végül kanonizált könyvek ne tartalmaznának ellentmondásokat. Szerintem ezek alakjaiból ötvöződött össze a meglehetősen ellentmondásos bibliai Jézus-kép. mert feltűnően ellentmondtak a többi könyvnek! Ez azonban nem jelenti azt.0] Ez nagyszerű! Képzeljétek el Olvasóim: van egy könyv. Minden valószínűség szerint jópár önjelölt próféta és forradalmár-palánta használta ki ezt. hogy nem is egy olyan evangélium akad. Az apostolai is. mi?! A fundik azt szokták mondani. Még az sem egészen egyértelmű. és azok is. hogy Isten és Jézus egy kategóriába helyezendő-e az olyan kitalált lényekkel. akik egy-az-egyben elvetik Jézus létét. hogy akkoriban a Közel-Keleten. akiknek a neve alatt szerepel. hogy utólag költötték. és teljességgel a kitalált mesealakok közé helyezik. akár egy könyvön belül. de több példányban is! Minimum kettő kellett legyen belőle: egy nagyon szelíd próféta. Mózes könyveit például minden valószínűség szerint Ezsdrás hamisította! Miért is várjunk ezek után nagyobb hitelességet az Újszövetségi iratoktól?! Még Jézus léte is kétséges! Én. [8. Bölcsesség könyve. főleg a kemény római elnyomás miatt. Jézusnak Sirák fiának könyve. akár az egyes könyvek közti viszonyban. hogy még az sem igaz. hogy a Biblia önmagát igazolja. hogy legalább MA mi számít bele a Bibliába: A katolikus Bibliában például HÉT olyan könyv is szerepel. főleg Kánaánban nagy csodaváró hangulat volt elterjedve az ottani népek körében. hol meg azt. Lényeg az. milyen jóslatokra szoktak hivatkozni! Azokkal nem is foglalkozom. amik aztán szó szerint beteljesedtek az Újszövetségben! Nos. akik később lejegyezték a Jézusról szóló evangéliumokat. amit nem vettek be a Biblia könyvei közé amiatt. tehát van némi gyakorlatom az ügyben. hiszen bele van írva. A közelmúltban az Interneten ateisták közt vita folyt róla. mint Jézus tetteit hozzáigazítani azokhoz! Különben meg a Biblia annyira teli van hazugságokkal. és egy véresszájú forradalmár! Hol azt mondja. hogy legalább az egyes könyveit azok írták volna.[8] A Biblia igazolja önmagát! [8. amelyek sok idővel ezelőtt úgymond „beteljesedtek”. és hogy ne higgyék hogy békét hozni jött a Földre. Judit könyve. aztán a későbbi fejezetekben ezek sorra mind beteljesednek! Továbbá: Jézus – ha élt – ismerhette az Ószövetségi iratokat. aki érette meggyűlöli a rokonságát. hogy ha megütik az egyik arcodat tartsd oda a másikat is. mint a kihagyott könyveké. amiatt is gyengécske érv.. mert köztudomású. Pontosabban idézni e szólamait felesleges. és sokan prédikáltak messianisztikus-eszkhatologikus tanokat. mint a Micimackó vagy épp a Loch Ness-i szörny! Én azt hiszem nem. mint olyasvalaki. ami egészen biztos. csak ezek ellentmondásai nem annyira szembeötlőek. hogy nem hazudik. bár némelyik ilyen „jóslat” még ennek ellenére is csak nyakatekert belemagyarázásokkal húzható 61 . főleg Jézus életére vonatkozóan. mert valószínűleg úgysem szó szerint lettek lejegyezve már a Bibliába sem. Mi sem lehetett könnyebb. hogy nem nehéz írnom egy olyan regényt. ami tartalmaz akárhány jóslatot is az első néhány fejezetében. aki eddig 50 regényt írt. hogy nem lehet a követője csak az. hogy csakis igazat mond! Rém meggyőző. s akadt amelyikük harciasabb volt. a Makkabeusok első és második könyve.3] De nézzük. Akadt amelyikük szelídebb. mert ezeket tiszta sor.

hogy népének fiai elé a képzeletszülte Dániel példáját állítja. hogy a sorsa jobbra fordul. Anglia egy része pedig a Római birodalom idejében római megszállás alatt volt. réz. a hasa és oldalai rézből. 2. Dániel szerint a különböző fémek különböző birodalmakat jelképeznek. Állítólag uralkodásának 2. a réz a Nagy Sándor által alapított birodalmat. a vaslábak a Római birodalmat jelképezik – de utóbbiba Jehova tanúi beleértik az úgynevezett „Angol-Amerikai világhatalmat” is. A zsidóságot a Juditról és az Eszterről szóló könyvekhez hasonlóan arról törekszik meggyőzni. melyek sorra mind elpusztulnak. 2000 évvel. mindössze amiatt. aki a legrettenetesebb helyzetből is megmenekült az isten segedelmével. e. azték és a maja? Hol van megemlítve Napóleon.rá az adott eseményre. hogy a Biblia Istentől ered! A modern bibliakritika szerint: „Az ótestamentumi könyvek közt sajátos arculatával tűnik ki az. mint a birodalom meglehetősen elmaradott északnyugati csücske – jó ezer évvel azelőtt. pedig bízvást birodalomnak nevezhető. hogy a mai Egyesült Államok tulajdonképpen a Római birodalom jogutódja olyképpen. abban az időben született meg. évében. pedig tekintélyes területet meghódított? És az Oszmán-török birodalom? A Szovjetunió sem kerül említésre. hogy az angolok gyarmatosították volna ÉszakAmerikát! Az. amelyik Dániel nevét viseli. s még jelenleg is. ha valaki a fentieket elhiszi. hogy nagyobb is. amelyben a zsidók a Makkabeusok vezetésével elkeseredett harcot kezdtek az őket elnyomó és erőszakosan hellenizálni akaró IV. Akadnak ellenben olyan jóslatok. A Dániel könyvében a modern korra (állítólag) vonatkozó jóslatok: 1. hogy közben Anglia egy évezreden át független volt. Dániel szerint az álom megfejtése ez: a jövőben véget ér Nabukodonozor aranykirálysága. enyhén szólva nagyon hiszékeny! Számos kérdést tehetünk fel. mert Amerika eredetileg angol gyarmat volt. az Oroszországhoz tartozó része bőségesen megvan akkora. például az inka. az ezüst a Méd-Perzsa birodalmat. ami mindennek véget vet! Na már most. pedig ugyancsak jókora?! És a szintén igencsak nagy ősi amerikai indián-birodalmak.és vaskirályság fog következni. Ez az i. részben cserépből álltak. tehát i. amely később igen nagy hatást gyakorol az újszövetségi apokaliptikus irodalomra – mindenekelőtt pedig a Jelenések könyvére –. amelynek a feje aranyból. de másokról is beszél el különös eseményeket”. vagy legalábbis a közelmúlt eseményeire vonatkoznának. amelyek gyakorlatilag mind Dániel könyvében szerepelnek! Jehovisták ezeket az egyik legerősebb érvnek tartják arra vonatkozóan. amikor még egyáltalán nem hurcolt el Júdából embereket. (Az idézet Pais Istvántól való). őt minden valószínűség szerint csak a 62 . szebb jövő virrad majd rá. mi lesz halála után kb. Antiokhosz Epiphanész szír király uralma ellen. és így Dánielék sem lehetnek még ott Babilonban! Maga az álom egy hatalmas szoborral volt kapcsolatos. hogy felbomlott. s utána majd ezüst-. a melle és a karjai ezüstből. lábszárai vasból. és amelyet egy lezuhant kő porrá zúzott. hogy őt is jelképezik a vaslábak! Az agyagból és vasból készült lábfejek pedig a mai – szerintük „végső időkben” lévő – Föld politikailag megosztott állapotát szimbolizálják. században (167-164 körül) keletkezett munka. a szobrot ledöntő kő pedig Isten hamarosan elkövetkező királyságát. e. amik válaszra várnak! Például: Miért nem szerepel a szoborral kifejezett birodalmak közt például a Kínai birodalom. Jehova tanúi értelmezése szerint: Az aranyfej jellemzi Nabukodonozor babiloni birodalmát. amelyek – főként Jehova Tanúi szerint – a mi mostani világunkra. lábfejei pedig részben vasból. mint nemegy ókori birodalom. Célját úgy kívánja elérni. Jehova Tanúinak nem számít: merészen kijelentik. s eképp semmi esetre sem költhették utólag a Bibliához! Vegyük sorra ezeket. s politikai jelentősége is van akkora! Aztán: Mi köze van Nabukodonozornak ahhoz. Maga ez a könyv főként Dánielről szól. Nabukodonozor király álmot lát. 603-ban.

és „nagyokat szóló szája”. mert hosszú és unalmas. mint a korábbiakra. Mindez tehát csak azért nem nevezhető ugyanolyan zagyvaságnak. hogy a vége felé az angyal megint Egyiptomot emlegeti. Nabukodonozor-féle álom megfejtése más alakban – s ezt tulajdonképpen a jehovisták is elismerik. lényeg. mint az előzőek. mint az előzőleg bemutatott jóslatok. az erőltetett belemagyarázások iskolapéldája! 63 . kevés hatalommal bír. Ezen kifejezések alatt azonban korántsem egy-egy királyt kell érteni. érvényes rá az előző pont minden kritikája. mert nem annyira látványos. vagyis ez is ugyanolyan zagyvaság mint az előzőek! Az egészben az a legszomorúbb. amikor az „északi király” szerintük már a Szovjetunióra vonatkozik. még csak nem is meghatározott országokat: a jóslat magyarázói mindig olyan királyt-országot helyettesítenek be az „északi” vagy „déli” király kifejezés helyébe. Eszerint erre is ugyanaz a kritika érvényes. Babiloni fogsága idején is látott állítólag Dániel egy az előzőhöz hasonló álmot. s végül a rendkívül erős negyedik állatnak nagy vasfogai és tíz szarva van. hogy ez a „jóslat” nem más mint a korábbi. hogy két király. akkor. hogy ezt is az előzőekhez hasonlóan magyarázzák a Biblia jóslataiban hívők. később azonban még ennyire sem képesek követni magyarázatukban az eredeti szöveget. ami öklelődző kosról. felesleges idézni.saját birodalmának a sorsa érdekelte. „déli király” alatt meg Nagy-Britanniát értik. A legvégén természetesen itt is átcsúsznak a korábbi jóslatok értelmezésébe. sok esetben csak látszólagos tevékenységet végez – de minden tisztességes és nyitott szemű ember el kell ismerje. hogy 4 állat jön ki a tengerből: egy szárnyas oroszlán. de ha Isten valami furcsa okból mégis közölni akarta vele mindezt. ami bizonyos hívő emberek – például jehovisták – szerint szintén a mi mostani korunkra (is) vonatkozik. miért álmában teszi. csak nem idézik olyan gyakran. 4. illetve utódjára. Dániel állítólag több mint hetvenévesen látta azt az álmot. például hogy erélytelen. hogy e jóslat értelmezésének vége felé a Dániel 11:31b részt („felteszik a pusztító útálatosságot”) úgy magyarázzák hogy ez a modern időkben a Népszövetségre. egy medve. egy négy fejjel és négy szárnnyal rendelkező párduc. Az öreg Dánielnek aztán egy angyal állítólag feltárta a világ sorsát egészen a mi korunkig. Ez röviden úgy szól. melynek „emberszemekhez hasonló szemei” vannak. unalmas és felesleges lenne idézni. Isten azonban elpusztítja ezeket az állatokat. hogy nélküle rosszabb lenne! Jehova tanúi ellenben „veres fenevadnak” nevezik! A jóslat értelmezőit nem zavarja az sem. s miért nehezen megfejthető jelképekbe homályosítja? Röviden szólva: a fenti első jóslat zagyvaságok és erőltetett belemagyarázások tömkelege! 2. Ennek fényében e jóslattal nem kell többet foglalkoznunk. aminek nem sok köze volt soha Egyiptomhoz. és például „északi király” alatt a Német birodalmat. s akit érdekel a Bibliában úgyis megtalálja! A lényeg. E tíz szarva közül kiemelkedik egy „kicsiny” szarv. az ENSZ-re vonatkozik! Márpedig az ENSZ-ről el lehet mondani sok negatívumot. Nem nehéz észrevennünk. mert azoknál is zagyvább. ami épp megfelel a szándékuknak. az angol-amerikai világhatalmat emlegetve. s a legjobban illeszkedik a jóslathoz! A jóslat szokásos értelmezése szerint eleinte az „északi” és „déli” még úgyamennyire valóban égtájat jelölt Dániel szülőföldjéhez viszonyítva. 3. az „északi” és a „déli” hadakozását meséli el az angyal. meg szintén szarvakról szólt.

adja el felső ruháját és vegyen szablyát. Megintcsak a teljesség igénye nélkül íme egy kis lista ezekről: 1. Jézus igazi élete nem is volt olyan jó.” (Persze sok békére buzdító megnyilatkozása is volt Jézusnak. hogy szándékosan figyelmen kívül hagy egyéb alternatívákat! Ezek – valószínűleg még mindig a teljesség igénye nélkül – a következők: 1. hogy Jézus cseppet sem volt afféle minden emberi gyengeségtől mentes szent. Ezt a részt Jézus életével kapcsolatban Pais István úr nagyon szépen kirészletezi. Jézus nem is létezett. hogy tökéletes lett volna.36: „Monda azért nékik: . mindössze a róla (köztudomásúlag sok évvel a halála után) készült leírásokban rengeteget szépítettek élettörténetén legendaírói. mert minek is hazudozott volna ilyesmit.34 szerint: „Ne gondoljátok. Logikátlan dolgokat cselekszik. nem azért jöttem. a Nagy Ateista Könyv szerzője ezt tartom a legvalószínűbbnek. hogy Jézus valóban Isten fia volt. Jézusnak igenis származhatott haszna abból. vagy hazudott. hogy békességet bocsássak e földre. és a kinek nincs. ami Jézus életével példálódzva próbálja igazolni az Írásokat. se hazudozónak! Hazudozónak már amiatt sem. vagy őrült volt! Ám a Biblia leírásai szerint nem tűnik sem őrültnek. pontosabban azt bebizonyítani. amiatt is. például megátkozza a fügefát. ha magát Isten fiának hazudja: tudniillik a népszerűség! Köztudomású.. holott nem is volt a fügeérésnek az ideje. Én. az élet egyéb területein még viselkedhet felettébb tisztességesen és rokonszenvesen..4] Úgy gondolom e fejezetbe illik az a fundi-érv is. hogy sokan életüket is képesek kockáztatni és feláldozni az elismertségért. 4. amikor ebből semmi haszna nem származott! Tehát ő valóban Isten Fia! A fenti érveléssel az a baj.” 2. s az egész csak egy mese. Gyűlölködést szít. 2. azért. Mert azért jöttem. hogy azért jöttem. ez azonban nem azt bizonyítja. több példányban is. a meny és az ő napa közt. mert e rövidke részlet szépen rávilágít a Biblia néhány ellentmondására is: 64 . Jézusra megítélésére nézve pozitív eseményt az evangéliumokba. onnantól már nyert ügye van! Ez a „bizonyítás” nagyjából a következőképp szokott elhangzani: – Jézus azt állította hogy ő Isten Fia! Na már most a következő lehetőségek vannak ezzel kapcsolatban: vagy igazat mondott és ő Isten Fia valóban. Emellett simán betold(hat)tak egy csomó. hogy „Valakinek” számítsanak. hogy békességet bocsássak. ami Jézusra rossz fényt vethetett volna szerintük. s a bibliai Jézus-kép ezek alakjaiból ötvöződött össze. nem tagadható. ahogy azt Isten fiától elvárnánk! Valójában számos tökéletlenséggel volt terhelt. – ha ugyanis ez sikerül neki. Attól. mert Máté10. hogy ellentmondásos személyiség!) 3. E megnyilvánulása miatt sem lehet Jézust békeszeretőnek nevezni: Lukács22. hogy valaki őrült bizonyos szempontból. És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe. Jézus élettörténete tehát cseppet sem bizonyíték arra. 5. emiatt onnan idézek. hanem hogy fegyvert. a leány és az ő anyja. tökéletes.5] Meg kell említenünk azt is. amiért az nem termett épp gyümölcsöt. Jézus létezett. 3.[8. mindent kihagyva belőle. csak azt. mint azt a fundik hirdetik. hogy ne lehetett volna őrült! [8. hogy meghasonlást támaszszak az ember és az ő atyja.

. Lopásra és hazugságra biztatja a híveit: Lukács19. s azok emiatt a tengerbe fulladtak! Holott isteni hatalmánál fogva megtehette volna. nemcsak a fügefával tehetitek meg ezt. hogy a mintegy 2000 állatot számláló disznónyájba menjenek. mondának nékik annak gazdái: Miért oldjátok el a vemhet? ők pedig mondának: Az Úrnak szüksége van rá.20) „tudósítása” szerint viszont csak másnap reggelre. melyeket maga Isten parancsolt. találtok egy megkötött vemhet. hogy ama nap reggelén történt a fa megátkozása.. de nem férnek meg a Krisztus-alak „isteni” voltával. Jézus akkor szeretett volna gyümölcsöt szakítani a szóban forgó fáról.idézet kezdete --Máténál (21. Ekkor így szólt hozzá: »Ne teremjen rajtad gyümölcs soha többé!« És hirtelen elszáradt a fügefa. Máté azt állítja. vagy 65 . . és azt kérdezték: »Hogyan száradt el ez a fügefa ilyen hirtelen?« Jézus így válaszolt nekik: »Bizony mondom néktek. mondván: Menjetek el az átellenben levő faluba . ha még azt is figyelembe vesszük. És mindazt. Mátétól pl. 5. amikor az emberből kikergetett „tisztátalan lelkeknek” megengedte. ha van hitetek. továbbá indokolatlanul kegyetlenkedik állatokkal. Kárt okoz másoknak. odament.” [9] Erkölcstelenségek a Bibliában Nem én mondom először.. eseményeket fűznek.12-14) említ. amelyen később a kufárokat Jézus kikergette a templomból. És amikor a vemhet eloldák. amit hittel kértek imádságotokban. elcsodálkoztak. és nem kételkedtek. és vesd magad a tengerbe! – az is meglesz.. hogy ti. És még valami: Máténál a kufárok kiűzésének történetét azonnal követi a fügefa megátkozásáról és elpusztulásáról szóló szöveg. Mert hát egy természetfölötti lényről miképpen tételezhető fel oly fokú ostobaság és erkölcstelenség. s még az sem igaz. amelyek jellemzők lehetnek egy földi halandóra. de magam is így gondolom: Ha kellett volna valami ahhoz. Amikor látták ezt a tanítványok.idézet vége --4. hogy a fügefa a megátkozás után azonnal elszáradt – Márk (11. amit Márk evangéliuma (11. hogy ezeket az isteni parancsolat ellen művelték volna az emberek. melyen soha egy ember sem ült: eloldván azt. Márknál pedig a vétlen gyümölcsfa megátkozásának és kiszáradásának a leírása közé van beékelve a templom megtisztításának a története! --. És ha valaki kérdez titeket: Miért oldjátok el? ezt mondjátok annak: Mert az Úrnak szüksége van rá. hogy az újszövetségi Krisztus-alak nem csupán egyszer lett haragos. hogy ehhez a bibliai személyiséghez az újtestamentumi szerzők gyakran olyan tetteket. hozzátok ide. hogy olvastam a Bibliát! Teli van erkölcstelenségekkel. megkapjátok. Márk ellenben arról „tudósít”. nos az az volt. pláne keresztény. hogy megátkoz és elszárít egy fügefát. arról értesülhetünk. mivel nem lel rajta gyümölcsöt? Főként. A legsúlyosabb erkölcstelenségek épp azok. hogy ne legyek istenhívő. hogy megtérítette volna a disznófalka tulajdonosának az okozott kárt.18-22) ily formában olvasható: „Amikor [Jézus] korán reggel a város [Jeruzsálem] felé ment. amidőn „nem volt fügeérés ideje”! E történet kapcsán azonban még más furcsaságok is szerepelnek az Újszövetségben. hogy a fa megátkozására és elpusztítására a kufároknak a jeruzsálemi templomból való kiűzése utáni nap reggelén került sor.--. hogy e „tisztátalan lelkeket” egyszerűen elküldi a Pokolba! Arról sincs szó a Bibliában. Meglátott egy fügefát az út mellett. Továbbá azt is. és a fügefa csak a következő nap reggelére száradt el.29-34 „[Jézus] elkülde kettőt az ő tanítványai közül. de semmit sem talált rajta. megéhezett.«” Ez az elbeszélés egyértelműen jelzi. hanem ha ennek a hegynek azt mondjátok: Emelkedj fel. csak levelet.

Az alábbi összeállítás főként azért szerepel e könyvben. mint jövevény. mert az éhínség súlyosan nehezedett a vidékre. vagy más hasonlóval! [9. akik addig jóhiszeműen megbíztak férjeikben! [9. mint vérfertőzéssel. A fáraó udvari főtisztviselői is látták és dicsérték a fáraó előtt. Az asszonyt tehát a fáraó palotájába vitték. szolgálólányokat.amelyeket ugyan nem ő parancsolt.« Amikor Ábrám Egyiptomba ért. hogy a Mindenható is elfáradhat. Kánaán földjén].. így szólt feleségéhez: »Jól tudom. mintha ezt mondanák: „Ha Istennek szabadott a hetedik napot lustálkodással töltenie. de az elkövetés után megjutalmazott! Íme egy csokorra való. ha a Biblia szerint az egész emberiség egyetlen emberpártól származik. mert az Úr is megpihent a hetedik napon. hogy meg tudja mutatni ateista Olvasóm valamely fundinak. szamárkancát és tevéket ajándékoztak neki. hogy nejét áruba bocsátva komoly anyagi haszonra tegyen szert. akkor eleve nem is szaporodhattak el másként. apjuk közös ugyanis! Mégis házasságra léphettek! Na de mit csodálkozzunk ezen. a teljesség bármiféle igénye nélkül! (Némely itt szereplő bekezdés szinte szó szerint Pais István munkájából van átvéve. hogy szép asszony vagy. mert megtévesztett fáraót és annak háza népét büntette! Ez azonban még nem minden.. ennél is furcsább azonban. aki nem zsidó volt.10-20) Az istenséggel szerződést még nem kötött. Ábrámmal pedig jól bántak miatta. az egyiptomiak látták. az ártatlan. hogy miért kéne az embereknek ebben a dologban Istent utánozni. [9. belegondolni is borzasztó szegény cserbenhagyott nők helyzetébe. Ábrám lement Egyiptomba és ott lakott.3] – A Tízparancsolat azzal indokolja a hetedik nap pihenőnap-mivoltát. Ezért mondd. hogy feleségül vettem? Most itt a feleséged. hogy a Biblia holmi „örök erkölcsi törvény legtökéletesebb kifejezése”. szarvasmarhát. Engem megölnek. E részből (amit nem idézek) az is kiderül. Ábrám felesége miatt. azt fogják mondani: Ez a felesége. szolgákat. Gerar királyával is. vedd és távozz!« A fáraó parancsot adott embereinek. téged életben hagynak. Juhot. akkor szabad nekünk is”! 66 . vagy pedig azért. Az Úr azonban súlyos csapással verte meg a fáraót és házát Sárai [később Sára]. hogy a húgom vagy. a tőlük való gyerekekkel együtt(!). hogy az asszony nagyon szép. Amint Egyiptomhoz közeledett. hogy a feleséged? Miért állítottad: a húgom – úgy. hogy Ábrahám és Sára féltestvérek. mi jogon hasonlítják magukat Istenhez?! Ennek kissé olyan szaga van. és így szólt hozzá: »Mit tettél velem? Miért nem vallottad be. mert Ábrahám megismételte ugyanezt a trükköt évekkel később Abimélekkel. és ezért Ábrám néven szereplő Ábrahámról a következőket mondja a Biblia: „Amikor éhínség tört ki a vidéken [ti. Erre a fáraó hívatta Ábrámot. Mindenképpen stricinek minősül azonban modern fogalmak szerint! És az istenség ahelyett hogy Ábrahámot büntette volna stricisége miatt. esetleg lerövidítve). hogy Ábrám a saját életének a megmentése céljából hazudta-e húgának a feleségét. hogy miattad nekem is jó dolgom legyen és életben maradjak. vigyék őt is. ha az azzal jön. 12. szamarat. feleségét is minden vagyonával együtt vissza.1] – (Gen.” Az idézett szövegből nem tudjuk eldönteni. Fura.2] – Ezsdrás parancsára a zsidók el kellett kergessenek maguk mellől minden olyan feleséget. Ha az egyiptomiak látnak.

8] – Isten őrültsége és kegyetlensége sok törvényében megnyilvánul: például 2Mózes21. de emellett még a húsának megevése is tilos volt! A 3Mózes20.16 ugyanez női változatban. ennek ellenére a bűnösöknek Isten semmi büntetést nem adott! [9. hogy őrült is.[9. az eseményt még a Biblia is sekhemi vérfürdőnek nevezi. mert érvényesnek tűnik a későbbi események fényében. akkor nem elég. de tömeggyilkosságot is elkövetett az Isten. ez azonban Isten szerint nagyon rendben van. de gyanakodni kezdünk. hogy erre módja legyen! Öncélú erődemonstráció volt az egész egyiptomi tízcsapás. hogy a nőnek el kellett viselnie a nemi erőszakot. de még azzal is büntetve vannak. mert a végképp ártatlan egyiptomi állatok elsőszülöttei is mind elpusztulnak Isten akaratából! Az is furcsa. mert az nem engedte ki Egyiptomból a zsidókat. hogy megkeményítette a fáraó szívét.4] – 1Mózes27-ben Jákób csellel elveszi Ézsautól az elsőszülötti áldást. hogy nem lehetnek egy párrá?! Továbbá e versszak azt is megtiltja.. Eléggé véres ám ez az isten! [9. hogy egy egész népet büntet egyetlen ember miatt.7] – Az egyiptomi csapások azonban nemcsak súlyos kényelmetlenséget jelentettek az ártatlan egyiptomi népnek. a mai fogalmaink szerint igazságtalan rendelkezés található a szexualitásra vonatkozóan.7 megtiltja a papoknak.15 szerint pedig: „Ha valaki barommal közösül. [9. sajnos azonban Isten vétke még ennél is súlyosabb. a paráznákra vonatkozót még csak-csak megérti valahogy az ember: nem akarja az Isten.5] – 1Mózes34-ben igencsak álnokul cselekedtek Jákób fiai. halált mindenesetre nem érdemel. nem több! Hiszen azzal az erővel.. hogy Isten csak onnan képes megkülönböztetni az egyiptomiak házát a zsidókétól. aki a szüzességét nemi erőszak révén vesztette el.6] – Isten a 2Mózes szerint számos csapással sújtotta Egyiptomot. hogy emiatt az ártatlan állat is halállal kell bűnhődjék! A 3Mózes20. hogy utóbbiak be kell hogy kenjék az ajtót és a szemöldökfát egy bárány vérével. mert a 2Mózes9. ebben tehát ártatlan. de ha mégis: igen fura. hogy a pap olyan nőt vegyen fele- 67 . halállal lakoljon. Elég erkölcstelen tett az Úr részéről. és a nőt is! Mózes könyveiben különben még nagyon sok. azért is meg kell ölni őt.12 szerint maga Isten az aki „megkeményíté” a fáraó szívét. akár meg is lágyíthatta volna – mégsem így cselekedett! [9. kizárólag a fáraó miatt.18 szerint pedig ha valaki havibajos asszonnyal hál. hogy parázna vagy megszeplősített asszonyt feleségül vegyenek. hogy az ne engedjen Mózes követelésének. és a barmot is öljék meg”! Na már most az állatos szex szerintem gusztus dolga. hogy mindössze kedve támadt Istennek egy kicsit dicsekedni. amikor elpusztított minden egyiptomi elsőszülöttet! Itt pedig nemcsak Isten igazságtalansága nyilvánul meg. vagyis még maga a fáraó is ártatlan! Nagyon úgy néz ki tehát.28 szerint az öklelődző ökröt is halálra kövezéssel kell elpusztítani. hogy szégyent hozzon a nő a papra! De a „megszeplősített” ugyebár olyan nőt jelent. felvágni a hatalmával. és az is belé. Most akkor. 3Mózes20. és úgy irányította az eseményeket. például 3Mózes21. ha szerelmes ez a nő egy papba.

ökreit. ha rokonunk.11] – 5Mózes23. 5Mózes23. akit a férje elűzött maga mellől. Ezen rendelkezés ökörsége szerintem minden józan ember számára nyilvánvaló! [9. mert az úgymond „megfertőztetett”. hogy elárulta saját népét az izraeliták kedvéért! [9. hogy ha egy nőt elűz a férje.12] – 5Mózes24.6-18 versek szerint. hogy az úgy rendelkezzék. az állatokat is. ha valaki elvált a feleségétől és az hozzáment egy másik férfihoz. mert 10 nemzedékre visszamenőleg már oly számos ősünk van. [9. hogy akadna egyetlen ember is manapság. nem lehet azt még zsákmányként sem megtartani.9] – 4Mózes31. A fentiek tényleg csak egy nagyon szűk kis ízelítő voltak a Biblia erkölcstelenségéből! 68 . ha valaki más isten imádására biztat valakit. [9.13] – Józsué egész könyve teli van iszonyatos vérontásokkal az Úr parancsára. továbbá ha egy város pártol el az Istentől. értéket is el kell égetni.21 szerint az Úr parancsolta Mózesnek. és minden nem szűz nőt. sőt megsemmisítteti a sátrát is és „mindent a mije vala”.1 szerint zúzott vagy csonkított szeméremtestű ember nem mehet be az Úr községébe. akkor annak minden lakóját le kell mészárolni. ami benne van. aki a régi törvények szerint fattyúnak minősül! [9. még tizedízig sem! Ha e rendelkezést komolyan vennénk. akkor is. felesleges lenne részletesen felsorolni őket.ségül. nem biztos. „természetesen” az állatokat is. majd az a férfi is elvált a nőtől vagy meghalt az a férfi.2 szerint fattyú se mehet be oda. azt meg kell ölni. aki azt a nemes és tiszteletreméltó dolgot cselekedte.1-4 szerint. holott lehet ám ez fordítva is! [9. akkor okvetlenül a nő a hibás és nem a férfi. de a fiait. s a teljes lakosságot az utolsó csecsemőig kardélre hányatta. hogy köztük minden bizonnyal akad egy. Ellenben megkímélik a jerikóbeli parázna Ráhábot. aki Isten községébe mehet. szamarait és juhait is. Ez hallgatólagosan azt a nézetet tartalmazza. mert idemásolhatnám az egész könyvet.10] – 5Mózes13. leányait.14] – Nemcsak a tolvajlásban bűnösnek tartott Ákánt végezteti ki az Úr nevében Józsué. lényeg hogy rengeteg várost feldúlt ez az emberi szörnyeteg. akkor ezután a nő első férje nem vehette újra feleségül egykori feleségét. és minden használati tárgyat. hogy a foglyok közül megöljenek minden fiúgyermeket.

A római püspök nem volt köztük. és véget vetett a vitának. Damasus hívei felmásztak a tetőre. Forrás: Peter de Rosa: Krisztus helytartói – A pápaság árnyoldalai. Sértette ugyanis a császár érdekeit a keresztények civakodása. mennyire nem szentek a pápák! Csak azért. holott ez korábban nem volt szokásos a pápák körében. [10. ma mindenki ariánus lenne. A zsinatot Konstantin pogány császár hívta össze. mert hátha valamely fundi elismerően szólna a pápaság intézményéről. mely a szentháromság értelmezésében a Fiút alárendelte. végigvonszolták az utcákon. A püspökök többsége az ariánus álláspontot támogatta. és az útiköltséget is vállalta..[10] A pápaság sötét oldala avagy egy kis ízelítő arról. s nem is hallottunk volna a Szentháromságról! [10. haladéktalanul Konstantinápolyba utazott a Szent Péter-dóm minden kincsével. hogy ha nincs a pogány császár közbeavatkozása. Valamennyi másként gondolkodó püspök visszakozott kettő kivételével. mégis ő tartotta kézben az egész tanácskozást. Végül 137 halottat kellett eltávolítani. Benedek miután megbecstelenített egy fiatal leányt. 69 .. azaz nem tartotta egyenrangúnak az Atyával. az nem más mint Isten akarata”! (Elég cinikus eljárás Isten szavával). Heves utcai harcok után Ursinus hívei elsáncolták magukat az éppen elkészült Santa Maria Maggiore bazilikában. Mivel erőszakkal került hatalomra. Ursinus híveivel szemben állandó rendőri védelemre volt szüksége. azt az álláspontot képviselve amit manapság „ortodox felfogásnak” neveznek. mint amit az ókorban egy velejéig pogány. de senki nem is hiányolta. három napig tartó véres harc kezdődött. Szilveszter római püspök annyira nem számított.1] 366-ban Liberius pápa elhunytával két párt két különböző pápát választott: Ursinust és Damasust. hogy tudniillik Isten fia „egylényegű” az Atyával. hogy legalább egyházjogilag érvényes volt-e a niceai zsinat.3] 964-ben V. azon rést vágva gerendákat és köveket zúdítottak a bentiekre. ISBN 963 7628 00 2 [10. maga helyett két presbitert küldött. hogy megmutassa: egyházi kérdésekben is övé a döntő hatalom! Döntését a római püspök is elfogadta. amikor a pénze elfogyott. és nem kéne-e visszatérni az egyháznak az ariánus álláspontra?! Egyértelmű ugyanis. A császár valószínűleg csak azért járt el így. mely pedig valószínűleg a legfontosabb zsinat volt a történelemben: itt döntöttek ugyanis az arianizmus néven ismert eretnekségről.2] I. felállt a császár. azaz keresztényjelölt sem volt. mint „Péter utóda” hangsúlyozta lelki hatalmát. Holttestét. ellentétben az akkori püspökök többségi álláspontjával! Felmerül ezek után a kérdés. majd egy szemétgödörbe dobták. Ezt ellensúlyozandó. Időközben mások a főbejáratot ostromolták. Jelenleg tehát a RKE által képviselt álláspont nem más. aki akkoriban még nemcsak keresztény nem volt (halála előtt keresztelkedett csak meg) de még katekumen. Ursinust a császári helytartó száműzte. melyen száz tőrszúrás volt látható. Azután levelet írt Alexandriába: „Ami 300 püspöknek tetszik. akiket a császár megfosztott tisztségüktől és hazaküldött. de ez az esemény szennyfoltot hagyott Damasus pápaságán. A pápát később egy féltékeny férj gyilkolta meg. Amikor sikerült behatolniuk. Niceában 300 püspököt gyűjtött egybe. és csak akkor tűnt fel újra Rómában. véreskezű hódító mondott. Amikor ez kiderült. hogy részt sem vett a Nicea-ban megtartott zsinaton. valamennyien Ursinus hívei voltak.

Marozia a második férje. 70 . Rómában aztán megcsonkíttatta és kivégeztette azokat. szerencsejátékokban tékozolta el a zarándokok adományát. és újra „elpusztíthatatlannak” bizonyult. Elődjét. hogy egy féltékeny férj rajtakapta a pápát a feleségével. Sergius 45 éves korában egy Marozia nevű 15 éves szeretőt tartott. Ez végül hadsereg segítségével történt (a hadsereget nem a császár. mely már hozzáragadt az oszlásnak indult holttesthez. Lelkigondozóját megvakíttatta. és újra kiátkozta.[10. A pápa a lateráni Szent János templom környékén rendszeresen nőkre vadászott. amiket borban áztatott mandulával és fügével etetett. Mivel Sergiust is Formosus szentelte fel. Még 50 esztendőn át raboskodott ott iszonyú körülmények között. és fia Octavianus lett a pápa. Marozia anyja egy bizonyos Theodóra volt. és eltemette. ellenpápaként megátkozta a holttestét. János néven pápa lett. XII. Saját anyját is a szeretőjévé tette. akik közreműködtek elűzetésében. István pápát nem sokkal később megfojtották. Halála úgy esett. Hugo provence-i herceggel. Egész háremet tartott a lateráni palotában. Olyan haragot váltott ki a népből. egy bíborost kiheréltetett. feltetette a lateráni trónra. János néven. Született egy fia is tőle. mielőtt a Tiberisbe dobta. Továbbá exhumáltatta másodszor is a már 10 éve halott Formosus pápát. kivéve azt a két ujját. őt az Angyalvárba záratta. VII. de Marozia második fia. hanem János pápa családja szervezte). De a lefejezett holttest fennakadt egy halászhajón. János néven pápa lehessen. hogy Tivoliba kellett menekülnie. Ismét visszavitték a Szent Péter bazilikába. Marozia elfogatta a pápát. III. Később visszatették eredeti sírjába. Miséket mondott szentáldozás nélkül. Amikor Theodóra 928-ban meghalt. Ekkor a pápa 24 éves volt. A később hírhedtté vált „hullazsinaton” a bűzlő holttestet teljes pápai ornátusba öltöztette. de a saját édesanyját is foglyul ejtette. ezzel a halálát okozva. 3 évvel később Marozia és Sergius pápa fia XI. hogy szeretője X. Guido halála után házasságot kötött féltestvérével. Formosus pápát 9 hónappal annak halála után kihantoltatta. aki sokat tett azért. hogy foglyul ejtette a csak egyetlen hónapig uralkodó V. Jánost a lateráni börtönbe záratta. kétezer lovat tartott. [10. Alberich 40 éves korában meghalt. hogy térjen vissza. 16 éves korában. Igen ám. hogy adatok meghamisításával lett pápa. A hullát néhány tisztelője kihúzta a vízből. Szerelmi partnereit a Szent Péter székesegyház aranykelyheivel ajándékozta meg. Az oltár előtt még az ördög egészségére is ivott. a pápa felmentette őt a vérfertőzés. csak egy szőringet hagytak rajta. akiket megbecstelenített. István teljesen őrült volt. egy diakónust istállóban szentelt fel. Leót. amivel életében a „hamis” apostoli áldásokat szokta adni. és levágatta további három ujját.5] Christoporus azáltal lehetett pápa. Fia. letépték róla a ruhát. Sergius azonban mindkettőjüket lemészároltatta. és megfojtatta. és a Tiberisbe dobták. és kalapáccsal agyonütötte. Egy tizenéves dadogó diakónus válaszolt Formosus pápa helyett. apjának volt szeretőjével és saját unokahúgával is volt szexuális kapcsolata. mint házassági akadály alól. emiatt önmagát is törvénytelennek kellett volna tartania. István Formosust bűnösnek találta. Azzal vádolta. azután személyesen kezdte a vallatását. de efféle apróság nem zavarta.4] VII. Formosus holttestét lefejeztette. ahol az 4 évvel később meg is halt. a féltestvérét XI. de Szász Ottó császár megparancsolta. a 18 éves ifjú Alberich hatalmába kerítette Rómát. a Szent Péter bazilikába.

mert házastársakat egymástól elválasztott és a papok erkölcstelenségét támogatta a tisztes házassággal szemben. eddig börtönben sínylődő Maroziát. Elítélte a Magna Chartát. császár vagyok”. Mindig a legdrágább ruhákba öltözött. Ennyit a gyermeki szeretetről! [10. és megátkozottan. a lakosság felét kardélre hányatta. gyilkosságból és erőszakból állnak. Gergely pápa kivégeztette a már 90-es évei közepén járó. házasságtörés közben. század végén úgy döntött.8] 986 tavaszán a 23 éves V. Nem volt önbizalom híján sem – választásakor azt mondta. többen közülük gyötrelmeiknek öngyilkossággal vetettek véget.7] VII. Ince János király bűne miatt képes volt egész Angliát egyházi átok alá helyezni. Kelemen nevű pápát kreált. hogy a pápaság világuralmi igényének megalapozása érdekében egész okirathamisító műhelyt üzemeltetett.12] III. Emiatt történt. [10. mert nem tetszett neki az arca. máris eltörölte a papok házasodását azért. hogy az egyházi javak örökölhetősége megszűnjön. megtörten. hogy az eretnekeket meg kell kínozni és meg kell ölni. Gergely pápa tette igazán nemzetközi tényezővé a pápaságot. Benedek néven pápának. hogy az olasz püspökök egy csoportja Páviában zsinatot tartott. Benedeket ugyancsak egy megvadult férj ölte meg. Új lendületet adott az inkvizíciónak. imádottja kikosarazta. Hiába mondott le azonban (utóda VI. Ellenségei szemét kiszúratta. [10. Lemészároltatott több százezer albigenst Dél-Franciaországban. Konstantin koronájával a fején. 71 .13] VIII. és vissza akart térni a pápai trónra! Végül Henrik császár teremtett rendet. Végül lemondott.[10. aki egy II. akit a pápává lett unokája sem engedett onnan ki.9] Amikor Theophylactust 1032-ben megválasztották IX. Emiatt az alsópapság ártatlan feleségeinek ezrei prostituáltakká váltak. Bonifác egy alkalommal csak azért nem nevezett ki egy metropolitát. roskadozott a drágakövektől. Kevesebben tudják.11] XII. karddal a kezében fáradhatatlanul ezt énekelte: „Főpap vagyok. hogy szent voltáról kétséget kizáróan meggyőződött! Alig választották meg. Az 1300-as szentévben a trónusán ülve.6] XIII. Orbán pápa a XI. támasz nélkül elkergették őket. Gergely lett). Híres lett e kijelentéséről: „A szex olyan. hozzá fűződik a német császár „canossa-járása” is. Elválasztották őket férjeiktől. János pápa hihetetlen mértékben kegyetlenkedett. E pápa bűnei főként fosztogatásból. [10. [10. Egyszerre volt egy férjes asszony és annak leánya a szeretője.10] Sokan tudják hogy VII. még csak 11 éves volt. mert szemet vetett az unokahúgára. és kiátkozta a pápát. Többször el kellett menekülnie Rómából. [10. mint egy kézdörzsölés”. [10.

14] XII. úgy téve. de alkohol nélkül nem is tudott élni. indulatos ember volt. a gyerekeket is beleértve. [10. Jánost választottak. hogy elhiggye ezt. a jelentések 6000 halottról szólnak. [10. Elődjét. kérelmeiket a szeretője meztelen keblére írták. század közepéig. Kelemen nemibeteg volt. zsaroló. V. [10. ha sikerrel akartak járni. de igen kegyetlen ember volt. legendás házasságtörő. miközben ő a közelükben fennhangon olvasta a breviáriumot. ott megőrült. kerítő. [10. [10.15] VI.17] XII. Pápává szentelték és másnap megkoronázták. Soha sem gyónt. Tömeggyilkos volt. Ezüst és arany ékszerei kereken 450 fontot nyomtak. hogy Jézus szegénységben élt. A kérelmezők. fejét állandóan a falba verte és a karjáról leharapdálta a húst. Ezután angol és francia vegyes csapatokat küldött oda. 72 . elbűvölő. A pápa leromboltatta Palestrina gyönyörű városát. Amikor Bolognában megválasztották. több katolikus székesegyházban sietve el kellett távolítani a pápák névsorából a XV. századi XXIII. Rengeteg műkincset is elpusztítottak. hogy alig evett valamit. onnét árusított ki minden ingóságot és ingatlant Rómában. Kelemen néven. a halottak feltámadásában. és a helyi lakosok kifogásolták. ez ugyanis nem tetszett neki. ami érthető is. többek szerint Istenben sem. miután az egyik Colonna utód elfogatta és bezáratta egy szobába. hogy szeretőjévé tette Petrarca nővérét. mintha ahhoz a Szentlélek szólna. szándékosan méghozzá.18] (első) XXIII. és halálra kínoztatta őket. A pápai legátus rábeszélte a város képviselőit arra. Benedekről feljegyezték. Gergely eladta a tiarát 6000 forintért. Celesztint csalással mondatta le a trónról. Néhány bíboros fellázadt ellene. Végül a francia király támogatásával a bíborosok egy csoportja új pápát választott VII. Nem hitt a lélek halhatatlanságában. Jánost. Senkit sem kíméltek a csapatai. sőt magát Rómát is eladta a nápolyi királynak. Lovai zablái aranyból készültek. mert korábban kalózként kereste „kenyerét”. hogy ezután kiment a divatból a XX. Orbánról az orvosa feljegyezte. nemi erőszakot is többször követett el. A földet felszántották és sót hintettek belé. hogy tegyék le a fegyvert. pápai legátusként bemutatta milyen ember: Az adriai Cesenában tevékenykedett. a szentségeket sem vette fel. akik olyasmiket állítottak. különös előszeretettel viseltetett az apácák iránt. Celesztin eléggé együgyű és szenteskedő volt ahhoz.16] VI. csak mert ellenségei. Ezután Riminibe utazott. János. még csak diakónus volt. a társas szex híve. mint pápák által választott név. Megkínoztatta és elégettette azokat a szerzeteseket. Philargót megmérgezte. vétkes volt szodómiában is és vérfertőzésben. a Colonnák birtokához tartozott. ezek közül ötöt elfogatott. Rosszindulatú. Amikor 1958-ban egy másik XXIII. hogy szerencsejátékok miatti adósságát kifizethesse. Ő már korábban. Jóval 80-as évei felett halt meg.Elődjét. hogy a zsoldosai nőket erőszakoltak meg. kiemelkedő szimoniákus. Ő szennyezte be úgy a „János” nevet. akik a város mind a 8000 lakosát lemészárolták. eredeti nevén Baldassare Cossa kellemes. mert ellenétben állt az ő (a pápa) fényűző életmódjával.

Sienában rendszeresen orgiákat rendezett.24] X. 73 . már a szeretője volt egy özvegy és annak két leánya egyszerre. Ijesztő vonzódást tanúsított fiatalemberek iránt is. [10.19] IV. hogy fiatal férfiak vérét ömlesztette magába. egy ateista könyvben illik. ha hajlandóak fizetni neki.23] II. zenekart és állandó színházat. (Mert a zsidó nép kiválasztottságát. nagyon röviden? Úgy érzem. hogy legyen pénze.20] VIII. [10. Árverésen adta el a hivatalokat. 3. többek közt Mezopotámiából). Engedélyezte Rómában a bordélyházakat. Gyula tette naggyá az egyházi államot. Rokonainak. aki a saját nővérétől született fia. Sándor néven lett pápává. E pápa még reneszánsz mértékkel mérve is gonosz volt. fiainak is. [10. amiken a tortákból meztelen ifjak ugráltak ki. 1478-ban kiadott bullájával törvényesítette Kasztíliában az inkvizíciót. Nem tudományos. felsőbbrendűségét hirdeti). Ehhez arzént használt. ehhez tengernyi vért ontott. más ókori népek legendáiból van csórva. házasságon kívül bevallottan 10 gyermeke született. több udvari bolondot tartott. továbbá sok egyéb történet is – például vízözön -. Első gyilkosságait azonban már 12 éves korában elkövette: többször hasba szúrt más fiúkat.[10. s olyan ínyencségeket szolgáltak fel. Több tucat fogásból álló lakomákat adott. Zsíros összegekért bíborosokat nevezett ki. 1482-ben ennek következtében csak Andalúziában 2000 eretneket égettek el. Leó homoszexuális volt. hogy több pénze legyen. [10. bíborosi kalapokat adományozott. Ince száműzte azokat a spanyol zsidókat. mert egész pápasága alatt egyfolytában csak hadakozott. 2. mint a pávanyelv. (A benne leírt 2 teremtésmítosz. Pius is két gyermek apja volt. Plágium. Sixtusnak sok fia volt. Végül ő maga is ebbe halt bele: fia. hogy legyen erről egy rövid összefoglaló! 1. valamint támogatta a művészeteket. (Például ellentétben áll az evolúcióval és a csillagászat legalapvetőbb tanításaival is). két jó dolgot lehet csak mondani róla: gondos apa volt és idővel sorra elismerte a gyermekeit. 683 udvaronc állt a szolgálatára. akik vonakodtak felvenni a kereszténységet. hogy melyik kehelybe kell rakni az arzént.22] Rodrigo Borgia VI. hogy a gyilkosok büntetlenül távozzanak. Halálát úgy próbálta elkerülni. [10. hogy a tisztséget újra eladhassa. akik ettől meghaltak. Rasszista. amit tulajdonképpen egy eltávolítandó bíborosnak szántak. Mindezek a fentiek a teljesség igénye nélkül kerültek feljegyzésre: Ez csak szerény szemezgetés a pápák gaztetteiből! [11] Mi a bajom a Bibliával.21] II. Kedvence Pietro Riario volt. A pápa megengedte. majd megmérgezte őket. A szimónia keretében 2150 hivatalt árusított ki. Még öregkorában sem vette le a szemét a szépasszonyokról. Mikor 25 éves lett és Valencia érseke. Cesare valószínűleg eltévesztette.

Nevetséges. a vízszintesen kiolvasható szavak értelemszerűen ugyanazok maradnak. Hímsoviniszta. Tekintettel rá hogy teljesen önkényes. melyeket vagy a szokásos módon. hogy az amúgy is terjedelmes szöveggel ha kellően sokáig kísérleteznek. sok esetben csak bizonyos meghatározott sorszámú betűket. amikor az állatoknak is böjtölni kell).kfki. (Jónás történetében. vízszintesen balról jobbra kell olvasni. például „megölik”. 2. nőellenes iromány. vagy felülről lefelé. Lásd A Biblia nőellenessége. hogy a Biblia héber eredetijéből kihagynak minden szóközt és írásjelet. fallokrata. s aképp lehet rájuk lelni. hogy a Biblia eképp állítólag tartalmazza Kennedy halálát. amelyekben szerepel az erőszakos halálra utaló valamilyen kifejezés. 3. emiatt aztán ez a „jóslási mód” különösen alkalmas olyan jóslatok előállítására. 8. s az így kapott betűmátrixban (=táblázatban) egymás közelében levő új szavakra lehet bukkanni.hu/~cheminfo/hun/teazo/gyujt/biblia. akkor valahol. 4. holott a miniszterelnök az 1999-es választásokon vesztett. eképp ez nem valósult meg. amik az eredeti Bibliában is benne vannak. Tele van olyan esetekkel. 7. stb. A héber Biblia szavai nem tartalmaznak magánhangzókat. (Például az öklelő ökröt is halálra kell kövezni és a húsát sem szabad megenni. Erkölcsileg elfogadhatatlan (például mert az apák vétkéért az utódok bűnhődnek sok nemzedéken át). a nőkkel és gyerekekkel együtt. 74 . például minden másodikat vagy harmadikat.html [12. még a gyilkosát is megnevezi. átlósan vagy egyéb módon. alulról felfelé. macsó. ezt megteszi helyettem nagyon szépen a következő URL-en található cikk: http://www. s így tovább! Híres példájuk. de sokszor még az állatokat is! Lásd például Józsué könyvét. valamelyik sorhosszúságnál találnak majd olyan betűhalmazt. Ellentmondásos. amelyek már megtörtént. ez újabb segítség a tetszőleges értelmezéshez. Jichak Rabin meggyilkolását. de másutt is gyakori. sem a dolog részletes matematikai hátterével. valamelyik részén. ezért vélhető.) [12] A Biblia kódja [12. Horror. Nem foglalkozom az egyes „jóslatok” konkrét elemzésével. majd a kapott szöveget (számítógéppel) különböző hosszúságú sorokba rendezik. a bibliai szöveget az efféle „jósok” milyen sorhosszúságba tördelik. hogy a Bibliában számos. csak épp ezek el vannak rejtve benne. hogy abból különböző kiolvasási módok mellett ráleljenek néhány általuk keresett névre illetve szóra.0] Ez a nemrég felmerült „elmélet” azt állítja. s emiatt gyakorta többértelműek. teljesen világos jóslat szerepel.1] Itt csak néhány nagyon rövid. 5. amikor Isten parancsára egész népeket mészárolnak le. Bármely sorhosszúságba tördeljék is a szöveget. Sok efféle „jóslat” található a Bibliában. ami mégsem teljesült be: például Netanjahu miniszterelnöknek is megjósolta eképp a halálát. vagy az oklahomai robbantás és Timothy McVeigh esetét. mert efféle szavak a Bibliában amúgy is különösen gyakran fordulnak elő. illetve ezután megtörténésre váró eseményekre vonatkoznak.4. Lásd Bibliai ellentmondások 6. általános kritikát adok: 1. vagy van eset.

Csalárd érvelési technikának a következő módszerek tekintendőek. hogy minden tszvezetőre igaz a bírálat. Érzelmi töltésű szavak használata PÉLDA. Az alábbi szakasz a Független Kisgazdapárt 1990-es választási kampányából származik: „A tsz-vezetők hada melldöngetve beszél eredményeiről. és a parasztság védelmét akarják ellátni. Ha tehát feltesszük partnerünknek a kérdést. gyalázatosan magas nyugdíjaikat. például Kennedy neve a jóslatban állítólag így van lejegyezve: „qndy”. amely a „minden” minősítést implikálja. Állítás. 8. talán saját szemében is. főleg az evolúciós elméleteknek a lejáratására. és egyes jelei több mássalhangzónak is megfelelhetnek. amiből kiválóan ki lehet olvasni e módszerrel a NATO-csatlakozásunkat. A héber szavak többnyire nagyon rövidek. de gyakorta nem veszik figyelembe a mássalhangzókettőzéseket sem. általában csak három betűvel vannak lejegyezve. eredményesen gazdálkodtak. Tudósok eképp elemezték a garantáltan nem szentnek vagy isteni eredetűnek tartható Moby Dick című regényt. mert az eredeti héber betűkkel nagyon pontatlanul lehet leírni a mai neveket. de a hallgatóság számára biztosan. akkor érvelése sokkal kevésbé lesz meggyőző. 75 . hogy sokértelműek lehessenek.. s nemcsak a magánhangzók meg nem léte miatt. Eredményeiket nem vitatjuk. amikor védhették volna érdekeiket. eképp remekül alkalmasak a belemagyarázásra. és hasonlóan alkalmasnak tartották különböző jóslatok előállítására. de hadd állítsam azt. McVeigh neve meg így: „mqwwyy” – bocsánat a kételkedésért. Négy évtized állt rendelkezésre. csak a saját anyagi érdekeiket tartották szem előtt. nevetségessé tételére. hogy ez a betűsor tulajdonképpen majdnem akármit is jelenthet! 7. melyeket fontosságuk miatt részletesen ismertetünk: 1. Az elmúlt négy évtizedben nem bizonyították be. a magas prémiumaikat. hogy képesek erre. különösen nem a személyes eredményeiket. hogy így hamis. de csak „néhány” minősítő igaz PÉLDA. Azt hiszem felesleges is szaporítanom a szót.” mondat azt implikálja. A fenti szövegben „A tsz-vezetők hada . a rendszerváltás előtt írt kiadatlan magyar regény elemzése. s a tudomány tényeinek. [13] Csalárd érvelési technikák Ezeket gyakran alkalmazzák a különböző fundik a vallások/egyházak védelmezése érdekében.” Ellenszere: fordítsuk le a kijelentést érzelmileg semleges szavak segítségével.5. s ez is újabb ok arra. A fentebbi internetcímen megtalálható egy.” Érzelemmentes szavakkal valahogy így fogalmazhatnánk meg: „A tsz-vezetők azt állítják. valamint Horn és Orbán nevét is ezzel kapcsolatban. mindenki előtt tisztán kell hogy álljon e módszer „értéke”. és a parasztság érdekvédelmét akarja megkaparintani. Ellenszere: illesszük bele a „minden” minősítőt az állításba és mutassuk ki.. 2. A Bibliából eképp a modern időkre vonatkozó „jóslatok” még legjobb esetben is jelentős hiszékenységet várnak el tőlünk amiatt. 6. hogy „Minden egyes tsz-vezető rosszul gazdálkodott és csak a saját hasznát nézte”. szerinte igaz-e.

ami elismerten rossz dolog. reagál erre. a MATÁV privatizációját. akkor veszélybe kerül a homlokzatom. hogy a privatizáció a korrupció melegágya. Ha kiderül rólam. még akkor is. Ezért hajlamos vagyok inkább elfogadni az ellenfelem érvét. Ellenszere: kérjünk magyarázatot az állítás és az állítólagos bizonyíték közötti kapcsolatra. aki a leghíresebb amerikai egyetem professzora. Bizonyítás következetlen érvvel Egy vitában eléggé jellegzetes része a felek vonalának. akkor hajlamosak lehetünk igazat adni valakinek egy ilyen fordulat alapján. munkakerülő népség” – mondja vitapartnerünk. de nincs okunk nem harcolni X ellen is. s most nem engedi. hogy ne küszködjünk X-szel. valódi kérdést.” Amikor Bélára kerül sor. az 1993-as irodalmi Nobel-díjat is egy fekete írónő nyerte. 8. hogy ez indokolja az Y elleni fellépést. Aladár mondanivalójában elhangzik a következő mondat: „A privatizációban voltak olyan esetek. mert van egy még rosszabb Y.3. ha megismétli amit mondott. 6. mint a fehérek. hogy „A feketék lusta. ha esetleg tudatlannak tűnünk. Ellenfelünk állításának felnagyítása akár ellentmondással. hogy lélekszámuk arányában többen vannak munkakerülők a feketék között. akár félreértelmezéssel PÉLDA. s ennek elismerését várják el a partnereiktől is. hogy vitapartnerünk eltérjen az eredeti kérdéstől. Tessék megnézni pl. melléktémával vagy lényegtelen ellenvetéssel Ellenszere: ne hagyjuk. a sárgák vagy bármilyen színűek között? 4.” Az ilyen közhelyszerű szólás-mondások. 7. hogy egy bizonyos tekintetben tudatlan vagyok. 76 . akkor partnerünk jöhet azzal a bevett formulával. Egy érv alapos cáfolatának kivédése szofista fordulattal Vegyük elő újra azt a példánkat. akik egyértelműen cáfolják az állítást. állítsuk ismételten az eredeti. közmondások közeli rokonságot mutatnak a heurisztikákkal. Bizonyítás kiválasztott példákkal PÉLDA. hogy „Kivétel erősíti a szabályt. hogy a hosszabb mondanivalóban elsikkadjon. de a következőképpen: „Egyesek azt állítják. Helytelen ellenlépés: kiváló sportolóik vannak. 5. hogy a témában tájékozottnak tartják magukat. s erőfeszítéseinket az ellen irányítsuk Ellenszere: mutassunk rá. munkakerülő népség”. Eltérítés újabb kérdéssel. Az az érv. Helyes ellenlépés: Milyen statisztika mutatta ki. Ha erre azzal válaszolunk hogy felsorolunk olyan feketéket. hogy tudatlanságom kiderül. Mutassanak nekem egyetlen korrupciógyanús mozzanatot!” Aladár egyetlen tisztességes védekezési lehetősége. Ellenszere: elemezzük a formulát és bizonyítsuk megalapozatlan voltát. amikor a korrupció gyanúja megalapozott volt. amikor vitapartnerünk azt állítja. „A feketék lusta. Ha nem vagyunk nagyon érdekeltek a dologban. mint vállalni.

hogy Aladár most a „keresztény” más definícióját használja. hogy „a fű zöld”. 11.9. de részegesek. Mindkét szóhasználat jogos lehet. Aladár ezt az érvet azzal veti el. Ott még az volt a kérdés. hogy „a zöld szín élményét kelti bennem. ha egyszerre használjuk abban az értelemben. hogy miként használunk bizonyos szavakat. a mi álláspontunk is ábrázolható két szélsőség közötti középként. akiket külső jegyek alapján keresztényként tartunk számon. Így viszont visszavezettük az egész gondolatmenetet egy körbenforgó érvelésre. mintha az tényekre vonatkozna. hogy azok. mert az a két véglet közötti közép Ellenszere: tagadjuk. vagy nem elválasztani az állítás szavakra vonatkozó részeit. 12. nem „igazi” keresztények. akik ilyesmiket csinálnak. Körbenforgó érvelés Ellenszere: lényegében ugyanaz. mint a 11-esnél. Aladár és Béla arról vitatkoznak. lehet azzal érvelni. Ellenszere: Mutassunk rá. mint a vita előző fordulójában. hogy az érvelés logikájáról vitázzunk. akik templomjárók és keresztény nézeteket vallanak. hogy nyilvánvalóvá váljék megalapozatlansága. 10. de adott esetben meg kell különböztetni. A vita tárgya. Aladár szerint igen. akik erkölcsös életet élnek. Logikailag megalapozatlan formájú érvelés alkalmazása Ellenszere: csupaszítsuk le az érvelést jóval egyszerűbb formára. Az új definíció valahogy úgy szólhatna. hogy a „zöld” szín vajon a tárgyak tulajdonsága. elhanyagolják a családjukat és más szempontból is kivetni való az életvitelük. s helyette mutassunk rá az állítólagos tény hibás voltára. Olyasmivel érvelni. hogy azokat nevezzük keresztényeknek. hogy a kérdéses dolog mennyire azzal áll összefüggésben. ami maga is bizonyításra szorul PÉLDA. erkölcsösebb életet élnek-e. Azért javasolni elfogadásra egy álláspontot. 77 . vajon a keresztények erkölcsösebben élnek-e. és abban az értelemben. hogy ez az elv hasznos módja az igazság kiderítésének. ám Béla ellenvetésként felsorol egy csomó közös ismerőst. hogy a világítástól függően én láthatom a füvet pirosnak is. Rámutatni egy érvelési forma logikai helyességére. 13. s nem annyira (ha egyáltalán) ténybeli vagy értékbeli különbségekből. ha az mindkét félét tartalmaz PÉLDA. vagy csak az elménkben lakozik. Egy szavakra vonatkozó kijelentést úgy vitatni. 14. A trükk itt az. mint a nem keresztények. Ez csak akkor okozhat nézeteltérést. A gyakorlatban ezt a legkönnyebben úgy érhetjük el. miközben premisszái kétes vagy valótlan tényeket tartalmaznak Ellenszere: tagadjuk meg. hogy azok. hogy megmutatjuk.” Az utóbbi nyilván relatív.

19. hiszen ezt csakugyan el kell ismernie. hogy politikai tettek igazságos elbírálása lehetetlen. amely figyelmen kívül hagyja. aminek lennie kellene vagy az illető érzése szerint lennie kellene. Mindketten spekulatív világra vonatkozó ítéleteket igyekeztek hozni. amikor „bebizonyítja”.” Azaz. hogy fokozatos az átmenet. 16. ha ennek alapján a valóságos helyzetre vonatkozó következtetéseket akarnak levonni. mennyi a „túl sok”. hogy az eggyel több szőrszál már szakáll-e. az a sátáni gonoszt szolgálja. Béla ezzel szemben azt állítja. hogy az ilyen érveléssel akár a fekete és fehér. Innen már világos. Béla pedig amellett van. integráló munkájával szemben tapasztalható a sátáni dezintegráció. a bomlasztás folyamata. hogy lehetőségek folytonos sora húzódik a két bemutatott véglet között PÉLDA. Csak éppen Aladár állítása játék a szavakkal. ami már nem jó. Ellenszere: mutassunk rá. vajon így is igaz marad-e a másik állítás. 17. Ellenszere: mutassunk rá. Aladár szerint jól működő. Aladár az iskolai fegyelem régimódibb felfogásának híve. aki nem ért 100%-ig egyet mondjuk a zsinatnak a még ezután meghozandó állásfoglalásával. hogy valamiből túl sok. az nem jó. ha a múlt politikai bűneit igazságosan megtorolják. A „túl sok” pedig azt jelenti. Arra is rámutathatunk. mintha ténybeli ítélet volna PÉLDA. hogy kétségbe vonjuk két dolog különböző voltát (a „szakáll érve”) PÉLDA. hogy akkora mennyiség.” Béla most bajban van. Azon alapul. Klasszikus szofista csalárd érvelés az. hogy attól. A Református egyház X. és nézzük meg. Olyan dilemma alkalmazása. 78 . Úgy adni elő egy tautológiát. A mindenkit személy szerint megszólító. a túl sok az túl sok. vagy a nem jó az nem jó. 18. egészséges társadalom csak akkor lehetséges. A kontinuitás tényének felhasználása arra. a szétszórás. Ebben szerepel az alábbi bekezdés: „Krisztus egybeszerkesztő. ami akkor baj. vagy a meleg és hideg közötti különbséget is tagadhatnánk. Azaz. és kérdi vitapartnerét. hogy szőrszálanként halad. Az egységrejutás ennek a zsinatnak a központi feladata – hangsúlyozta az elnök-püspök. hogy Bélának azt kell megkérdeznie.15. zsinatáról tudósít az új Magyarország. Spekulatív érv alkalmazása PÉLDA. Ellenszere: mutassunk rá. tehát legszemélyesebb szeretettel ellentétben a mindenkit szertefoszlató sátáni gyűlölet. Aladár és Béla a különböző nevelési felfogások erényeiről vitatkoznak. A vita egy pontján Aladár így szól: „El kell ismerned Béla. a túl nagy szabadság nem jó dolog az iskolában. hogy nagyobb szabadságot kell biztosítani a gyerekeknek az iskolában. hogy a szakállas és a borotvált arcú férfi között nincs különbség. hogy abból nem lehet valamire következtetni. Az a trükk. a különbség még valódi. Nyilvánvaló tautológia. Egy kifejezés jelentésének megváltoztatása az érvelés során Ellenszere: definiáljuk a kérdéses kifejezést vagy cseréljük föl egy rokonértelművel.

mint az illetők számára tökéletesen értelmetlen kínai írásjelekkel. Ezzel a trükkel operál az is. Mivel az előfeltevé79 . hogy az újságíró kérdezett sületlenséget. Ezzel a hallgatóságban azt a látszatot keltheti. Ellenszere: rá kell mutatni. Sugalmazás a presztizsre támaszkodva Ellenszere: a 21-23. hogy nevetségessé tesszük. Ellenszere: magyarázzuk meg a szükségesnél jobban álláspontunkat. mit értesz azon. trükkök összetartoznak. amelyek a másikat magára nézve romboló beismerésekre vezetik PÉLDA. s ezt presztizzsel támasztani alá Tegyük föl. hiszen különben a nagyobb presztizsű politikus nyilván értette volna. hogy a nagy politikai presztizzsel rendelkező embernek viszonylag kis presztizsű újságíró kényes kérdést tesz föl. Úgy tenni. 23. aki merőben szubjektív dolgok esetében követel vitapartnerétől egyértelmű definíciót. hogy ‘szexuálisan vonzó nő!’”. „Vajon jót tesznek-e a mezőgazdaságnak a magasabb árak. aki nem kötődik valamely valláshoz”. hogy „mindenki. Az „ateistát” pl. megpróbálhatja valaki úgy definiálni. 24. Nagyon sok olyan fogalmat lehet fölsorolni. Olyan kérdéseket alkalmazni. Ezt lehet egyszerű figyelemfelhívással. Sugalmazás ismételt állítással Számos kísérleti eredmény tanúsítja. mint az ő fejében. 26. ha a szónok rendíthetetlen magabiztossággal mondja szövegét.20. A megkérdezett megteheti. hogy szóba kerüljön az esetleges élelmiszerár-emelkedés. Sugalmazás határozott fellépést alkalmazva Az ismétlés hatását fokozza az élő szónoklat esetében. de lehet úgy is. mire akar kilyukadni. hogy az ismétlés önmagában is rokonszenvessé tud tenni szinte bármit. amelyek az importélelmiszerre kivetett adó emelését követően kialakulnak?” Tegyük föl. Hamis presztizs Ellenszere: csak a leleplezés. 27. hogy a valóságban a tények bonyolultabbak. hogy a kérdezett el akarta kerülni. 22. Ál-szakzsargonon alapuló presztizs Ellenszere: szerényen kérjük meg. ellenszerük is hasonló. 21. „Határozd meg nekem. Pl. hogy azt mondja: „Nem értem. hogy fogalmazzon egyszerűbben. mit kérdez”. Igazolták ezt értelmetlen szótagokkal éppúgy. mintha nem értenénk. Egyetlen dolgot lehet csinálni: tudatossá tenni. 25. amely példaként szolgál erre a csalárdságra. A definíció jogosulatlan használata vagy annak követelése PÉLDA.

s ezáltal tüntetni föl bizonyítottnak az állítást. kénytelen bevallani. Egy kétes állítást olymódon megfogalmazni. Ellenszere: tagadjuk meg a beismerést. hogy amit a szónok mond. hogy szeretünk – kényelmi és takarékossági okokból – sémákban. hogy a nemzetgazdaság annál sokkal bonyolultabb. hogy előrebocsátunk néhány könnyen elfogadható állítást Ez a stratéga azon alapul. amely akadémikus kívülálláshoz vezet Ellenszere: mutassunk rá. hogy ez rejti a horgot. mintha valamelyik vitatott javaslat szerint cselekednénk. mint ahogy ellenfelünk sejteti. „Horn kijelentette: az ország ma sokkal súlyosabb helyzetben van. pedig lehet. ha más kontextusban újrafogalmazzuk a kérdéses állítást. mint négy évvel ezelőtt. hiszen az államadósság kétszeresére. hogy az illeszkedjék a hallgató gondolkodási szokásaihoz vagy előítéleteihez A megfogalmazás egyik lehetősége az analógia: egy ismert. Ellenszere: legjobb védekezés. 31. Puszta tekintélyre hivatkozni PÉLDA. 33.sekre a tagadás nincs hatással. Érvelés tökéletlen analógiával 80 . amit neki tulajdonítanak. a költségvetési hiány pedig háromszorosára nőtt. akinek állítólag tekintélye van. Egy érvelés premisszáiként előre megemésztett gondolatok általánosan elfogadott megfogalmazásait alkalmazni PÉLDA. akkor hajlamosak vagyunk ráhangolódni arra. hogy az élelmiszerek ára emelkedni fog. Öt egyetértés után könnyen elfogadjuk alaposabb fontolgatás nélkül a hatodik állítást is. annak épp olyan valóságos következményei lehetnek. így azután. megfelelő (és általánosan igaznak tartott) sztereotípiával analógiát állítani fel. 30. ezért nem lehet a kérdést eldönteni”. Egy sajátos eszköz. hogy az illető. kellő okkal mondja-e.” Talán nem szükséges bizonygatni. „Bemondta a Szabad Európa” Ellenszere: fontoljuk meg. 29. Ellenszere: jó humorral és valódi bizonyítékokkal mutassunk rá. hogy ha nem cselekszünk. ahol gondolkodási szokásaink talán nem késztetnek elfogadására. s hogy ezekhez gyakorta társulnak érzelmek is. semhogy ilyen egyszerű képlettel leírható volna. 28. „Mindkét oldal mellett sok minden felhozható. akár „igen”-nel. akár „nem”-mel válaszol. s az előzők csak a beetetést szolgálták. 32. amik összhangban vannak ezekkel a sémáinkkal. De jól hangzik. Ellenszere: a legjobb védelem az a szokás. Egy kétséges állítással szembeni ellenállást leküzdeni azáltal. vagy bármely más megfogalmazás. olyan kontextusban. hogy a dolgok bonyolultabbak. sztereotípiákban gondolkodni. ha a szónok eleinte olyasmiket mond. hogy rákérdezünk a nyilvánvalóra. az igaz. ha ismerjük e trükköt és készen állunk kivédeni.

hogy a fellépésük mindenkinek az érdekét szolgálja. 38. amelyeket ő nem ismer el. hogy ezek közül jó sokat minden bizonnyal meg tud válaszolni egy kellően felkészült fundi. de valószínűleg meglehetősen nyakatekert magyarázatokkal! S ha ezt vagy azt meg is válaszolja. 35. nemcsak a fuvarozókét. arra számítva. 37. mások esetében gyakran éppen az ellenkezőjét hivatott megalapozni. ha feltesz az ateista a fundiknak! Mert ne csak mindig mi védekezzünk! Csak a kérdéseket írjuk le itt. amit ellentámadásként jó. s hogy nem bízunk az ítéletünkben olyan kérdésekben. hogy a blokád rossz az embereknek. Ellenszere: azáltal válhatunk védetté e hatással szemben. A taxisok azzal érveltek. A kormány pl. ne mindig az ateistákat szapulja jódolgában! 81 . amikor előítéletünk vagy az önérdek hajt bennünket. hanem akár nyugdíjasokét is. hogy valaki miért vall egy álláspontot. mint a taxi fuvardíjában. hogy nem viszik előre a probléma megoldását. a válaszokat a fundik fantáziájára bízzuk! Számítson rá a kedves ateista Olvasóm. Az az érv. hiszen az üzemanyag-áremelés drágítja a szállítást. az pedig a tej árában éppúgy megjelenik.34. s más dolog. hogy az álláspont igaz-e vagy sem. ami esetünkben egy dolgot támaszt alá. ha kialakítottuk magunkban azt a szokást. Az érvelés céljából előítéleteket vagy indítékokat tulajdonítunk az ellenfelünknek A tulajdonított előítéletek lehetnek igazak is és hamisak is. hogy saját érdekeink védelmében más érveket hozzunk föl.0] Végezetül néhány kérdés. mint amit mások esetében helyénvalónak tartunk. hogy felismerjük. Feldühíteni az ellenfelet. Izzadjon ő is. a közös az bennük. mert gyakorlati következményei vannak a hallgatóra nézve PÉLDA. Hazabeszélés Hajlamosak vagyunk arra. azt bizonygatta. Az úgynevezett taxis-blokád idején mindkét fél élt ezzel az eszközzel azon igyekezetében. hogy akkor rosszul fog érvelni Ellenszere: ne gurulj dühbe. 36. hogy maga mellé állítsa az embereket. Ellenszere: alkalmazzuk az ellenfél speciális érveit olyan egyéb állításokra. hogy más előítéletek éppúgy bizonyíthatnák az ellenkezőjét. hogy még hány erőltetett analógiát lehetne felvonultatni. Érvelés erőltetett analógiával Ellenszere: mutassunk rá. amelyekben gyakorlati érdekeltségünk van. mert akadályozza őket a szabadságukban és károkat okoz a termelésben. ott a többi. s megint más. Ellenszere: mutassunk rá. Forrás: Síklaki István: A meggyőzés pszichológiája [14] Ellentámadás [14.. Azért javasolni vagy elvetni egy állítást..

” Vagyis ezelőtt az ember nem élt! Tehát vagy van lelke az állatnak is.. és az ég minden madarának. mire befejezte a végét? Noé családja bizonyára egész nap a sok szart pucolta a sok állat után. s azok sehová sem kerülnek?! Ők mit vétettek.1] – Mikor lépett be az evolúciós folyamatba Isten: csak az első élő sejtet teremtette. mindegyikből több pár is? Hány négyzetcentiméter jutott egyre-egyre? A brontoszaurusz nem érezte kissé kicsinek a ketrecét? Hány évszázadon át építette Noé a bárkát egymagában. fejezetének első három és fél verse (1-2. fejezete és 2. akkor a dínókat is? És mit evett a T-Rex.Különben sem az a gyanús ha valamit meg kell magyarázni. vagy nincs az embernek sem! De ez esetben felmerül egynémely érdekes kérdés: Hová kerülnek az állatok lelkei a haláluk után! Van-e állatmennyország! Vagy ugyanabba a mennybe kerülnek. Így lőn az ember élő lélekké. hanem ha sokat kell magyarázkodni.. vagy minden állatot készen. a zöld füveket adom eledelül. Isten átalakítja majd az emésztőrendszerét neki is kérődzővé? De akkor az már nem is oroszlán lesz! A fogazatát is átalakítja? Mert a mostanival nem tud hatékonyan növényeket rágcsálni! – Mit vétettek a dínók hogy kipusztultak? Nem fértek talán be Noé bárkájába? – Pontosan mekkora bárkája volt Noénak.. vagy csak az embert? – Ha minden állatot Isten teremtett a hatodik napon. mert az ember teremtésekor is e szópárt használja a Biblia: 1Mózes2. a cecelegyeket. ha nem volt szabad ragadoznia az Édenkertben? – A jehovisták földi Paradicsomában majd állítólag szalmát eszik az oroszlán. vagy egy külön uszályt is vontattak maguk után? Mit ettek a húsevő állatok a bárkán? – Noé ugye földigilisztákat is vitt magával. és nem korhadt-e el az eleje.” Nem helyes azzal érvelni hogy az „élő lélek” itt csak simán élőlényt jelent. és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak.4b-25) foglalja magában). – A Biblia szerint VAN lelke az állatoknak is! Az ide vonatkozó passzus: 1Mózes1. másképp azok az özönvízben mind megfulladtak volna? És mi lett a ganajtúróbogarak és csótányok sorsa? – Noé családjának melyik tagja volt bélférges. mint az emberi lelkek?! És van-e az állatok lelkeinek is pokol? Mitől függ. a másodikat pedig a 2. így szól: „A föld minden vadjának pedig. ők is megszegték Isten parancsát?! 82 . akkor miért nincs leírva a Bibliában ez a fontos momentum? – Miért van két egymásnak ellentmondó teremtéstörténet leírva a Bibliában? (az első elbeszélést a Genezis 1. fejezet fennmaradt szövege (2.7: „.4a). [14. mert valamelyikük az kellett legyen. a pestist és a leprabacilust a jóságos Úristen teremtette vagy a Sátán? Ha a Sátán. hogy belefért az a rengetegsok állat. hogy szenvednek.és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét.. amelyekben élő lélek van.30. hogyan bírták annyi időn át erővel? És hová fért a sok táplálék a növényevő állatok számára. hogy ide vagy oda kerülnek! Vagy minden állati lelket végleg megsemmisít az Úr a halálukkor. ha a bélférgek is átvészelték az özönvizet! Vagy az Úr az özönvíz után a bélférgeket újra megteremtette? – A vérszívó szúnyogokat.

s emiatt olyan bűnök. ha a felesége a Pokolra került és ott szenved. amíg nem látják az Emberfiát.. vagy a férfilelkek vesztik csak el a hímvesszőjüket.. Máté evangéliuma szerint (16. hát még ha kissé csúnyácska! És mi lesz egymillió meg egymilliárd év múlva?! Vagy Isten ennek elkerülésére egyforma alakot ad mindenkinek. még akkor is ha az ő partnere a legcsinosabb feketék egyike. boldog lehet-e a Mennyben. akkor lesz munka is. a mindentudó Isten nem látta talán előre. mindenki egyenruhában fog járni vagy lesznek egyéni különbségek? Mert ha lesznek. Szóval egyáltalán nem szűnik meg minden konfliktus! – Jehova Tanúi szerint a Földön valósul meg az új Paradicsom. vagy csak tilos? Ha csak tilos. lesz hiúság. vagy tévedett. lesz irigység. akkor miként lehet hogy már többször 83 . – A Mennyben mindenkinek a külseje egyforma lesz? Mert ha nem.. A világnak az ő vége azonban még mindig nem jövende el.. hogy megjavítaná? – A tökéletes és abszolút jóságos Isten miként teremthetett annyira gonosz lényt. akkor máris beindulnak a sóvár kívánságok. – Jehova Tanúival beszélgetve érdemes megkérdezni őket. hogy a Sátánt a végítéletkor megsemmisíti. ha a fia a Pokolban szenved a végtelenségig. Eléggé bugyuta elképzelés.. csak valaki úgy sumák módra beleírta a Bibliába. és lesz szex is. mert ha valaki kell készítse. nem sóvárognak-e a testi örömök e fajtája után? Pláne ha megmaradnak a lelkeknek az alaki különbségei. amint eljön országában. és mondjuk parázna életet folytatott? Ha egy férfi szereti a hitetlen vagy más hitű feleségét. de gyermekét szerető anya lelke. hogy ha annyira biztosak benne hogy okvetlenül ők magyarázzák helyesen a Szentírást. és soha vágyat nem érezni a szomszéd neje (vagy férje) után?! Már néhány száz év múlva is megtörténik hogy az ember szívesen „kipróbálná” mondjuk „azt a csinos szőkét”. hogy fel fog lázadni ellene? – Ha a lelkiállapotunk a lelkünktől függ. ugyanolyan magasságot. de mindenki csak a feleségével lehet. Krisztus tehát vagy hazudott. ahelyett. mint a Sátán? S ha a Sátán nem is volt a kezdetektől gonosz. és ha így lesz. akkor lesz divat is. ha van munka. vagy ha csak simán nem támad fel egykori neje is a Mennyben?! – Miként fér össze Isten végtelen irgalmával..– Miként lehet boldog a Mennyben egy istenfélő... mint például hiúság! Ki készíti a ruhát. mert nem hitt Istenben. talán gőg is.” Az az egész generáció azonban – és sok-sok más generáció is azóta! – annak rendje és módja szerint egymás után elhalálozott. mint már a szó is erre utal. ami eszerint mégsem egészen Isten szava. az meg férfilélek! Mert ekkor a különbségek látványa óhatatlanul sóvárgásra készteti a lelkeket! Megmarad-e a női lelkeknek például a mellük és a hüvelynyílásuk. vagy nem is mondott semmi ilyesmit. akkor lesz kizsákmányolás. tilos lesz-e ott is az önkielégítés? Ha lehetetlen lesz: nem lesz-e emiatt a lelkeknek hiányérzetük. egyforma arcot is. akkor azért nem lesz. s emiatt nem lesz szex? – A Mennyben lesz-e olyan. hogyan ismerik meg egymást? – Az Újszövetség szerint a végítéletnek az utolsó apostol halála előtt kellett volna bekövetkeznie.28) ugyanis: „Bizony mondom nektek: az itt állók közül némelyek nem halnak meg. hogy ruha? Ha lesz. testsúlyt és bőrszínt?! Ja. a csúnyábbak szeretnének megszépülni. még az esetben is. például néhány pohár alkohol vagy agysérülés? Vagy 40 fok feletti láz? – A Mennyben lesz-e szex? Ha nem lesz. ha Isten a túlszaporulat elkerülése érdekében sterilizálja az embereket! Tényleg azt hiszik hogy örökkön-örökké lehetséges hűségesnek maradni. miként hathatnak rá teljességgel anyagi eredetű okok. mert lehetetlen. hogy tudniillik ez női.

szemünk sem tökéletes konstrukció (lásd az evolúcióról szóló fejezetben erről írtakat). és számos gerincbetegség oka. éli. mint miközülünk [!!] egy: tudja. ráadásul ha kihullanak. ha ő az egyedüli Isten és nem egy istencsoportnak a tagja? (Példa: „Íme az ember olyanná lett.. hogy Jézus igazán emberként született meg.. hogy ebből a vérfertőzésből nem származhatott korcs utód. akkor miként örökölt kizárólag anyjától. hisz a 84 . ezért mondta e szavakat. holott a felegyenesedett testtartáshoz az volna előnyös. s tért át a mostani életmódra! – Káin ugye a saját húgát vette feleségül.. például a vakbélgyulladás forrása elég gyakran. akkor vagy nem mindenható.. Máriától Y kromoszómát? Mert ha azt valami varázslattal ügyködte be a petesejtbe az Úr. mit tesznek állítólagos fiával! S utolsó pillanatainak közeledtét érezve maga Jézus is rájött. hogy a végefelé lesz nagy csoda. istenem. a fogaink könnyen szuvasodnak. hogy tévedett. amit a kereszten (Jehova tanúi szerint: kínoszlopon) mondott: „Éli. hogy Jézus élt – bizony azt jelenti hogy Jézus komolyan azt hitte. s hozzá tökéletesre. akkor az sem igaz. ha egyszer meggyőződésük szerint ők tanúsítják Isten szavát. S ha mégis ilyeneket alkotott. Isten vagy annak valami angyala leszedi őt onnan. ahogy az a vízszintes testhelyzet esetén előnyös. hanyag munkát végzett volna? Például: Vakbelünk elhelyezkedése számos baj. hogy erre kényszerítette az emberiséget. Oké. mintegy teremtő műve megkoronázásaként. gerincoszlopunk úgy kapcsolódik a medencénkhez. szervezetünk nem képes a C-vitamin előállítására habár számos emlősállat szervezete erre gond nélkül képes. ellenben efféle konstrukciós bakikra nagyon is számíthatunk. a gerincünk nem egyenes.. A világ mégis megmaradt! Aztán 1914-et is megjövendölték világvégének. Jehova Tanúinak egyike ezt a dátumot jósolta meg a világ végének.”) – Istennek állítólagos mindenhatósága révén módja nyílt volna rá. ami miatt igen gyakran kapunk aranyeret. emiatt ez idővel gondokat okoz. és mi a rossz. de ez a nyavalyás világ azóta is áll. mi a jó. hogy az istenség az embereknek szabad akaratot adott a cselekvésre. akkor meg már mindegy. – de semmi ilyesmi nem történt! Isten le se bagózta. – Miért használ az Isten a teremtéskor illetve a bűnbeesés során többesszámot. És arra sem lehet hivatkozni. mély csalódásában! Vagyis maga a Biblia is elismeri e szavakkal. Újabb jelöltjük 1975 volt. az evolúció során alakult ki a fajunk. azaz magyarul valahogy így lehetne lefordítani: „Istenem. ha apránként. egyáltalán. akkor miként is lehetséges hogy az ember anatómiája teli van apró(bbnagyobb) tökéletlenségekkel? Eltévesztette volna Isten a tervezést... lama sabaktani”. hogy nem vétkező embereket teremtsen. illetlenség olyasmit terjeszteni. az ártatlan embert sújtja büntetésekkel. felnőtt méretű emberalakba is őt az Isten! – Ha az embert egy mindenható Isten teremtette. az sem jött be. hogy „rossz lóra tett”.. miért hagytál el engem”? Mert ez – ha elfogadjuk. hogy akkoriban még oly tökéletes volt az emberiség genetikailag. teremthette volna azonnal készen. És még lehetne ám sorolni a példákat. nem pótlódnak.is csúnyán melléfogtak a Világvége megjóslásakor: 1874-ben Charles Taze Russell. Ha pedig Isten erről semmit nem mond nekik. amire a főnökük nem utasította őket! – A legfundamentalistább fundik sem nagyon szokták emlegetni Jézus utolsó szavait. de mert felegyenesedve járunk. Mindez éppenséggel nem vall intelligens tervezőre. mert saját rossz munkájának eredményét. aztán meg: ugyan mire a férfiaknak mellbimbó?! A végbélnyílás érhálózatának megtervezése is csapnivaló. akaratát. hogy nincs igaza! – Ha Jézusnak nem volt emberi apja. vagy erkölcstelen. csak és csak nem akar elmúlni! Pedig nekik tényleg illene tudniuk legalább az ilyen fontosabb dolgokat. hogy még Jézus is rájött. mert ugyan ki mást? Persze ezt a fundik azzal szokták kimagyarázni. de azért akkor is furcsa gusztusa volt Istennek.

ha a tett után azonnal belenyomják az orrát a szarba. aminek az okára nem emlékszik az elszenvedője! A macskát is csak úgy lehet leszoktatni a házba piszkításról.földi halandó bűnre hajló értelme is Istentől ered. hogy a Genezis istene nem csupán az embert teremti bűnre hajlónak. s ezeket a legszembeötlőbb helyre. mint egy termeszkirálynőt. hogy ezzel legyen megkülönböztetve az ő népe a többitől. ám ez semmiféle javító hatással nem járhat. Példaképe lehet minden haladni. ki hogy van vele. hanem HŐS. ellenben ez a lélek a halála után örökké él vagy a Pokolban. hanem fejlődni. az örök életnek. hogy teremtményei a tőle kapott ésszel önmaguknak ártanak majd. akkor erkölcsileg nála gonoszabb lényt nem lehet elképzelni.. merte kinyújtani a kezét az ismeretlen felé. aminek értelme van. ahelyett miért nem azt parancsolta. vagy ha az. S egyébként is: mint állítólag mindentudó hatalomnak előre tisztában kellett lennie vele. hogy vallásuk nem is olyan logikus. mert úgy tartja. nem mintha hinnék a létezésében. okosodni vágyó embernek. mint szeretik terjeszteni. amit előző élete során elkövetett tetteivel kiérdemel.2] – Éva dicséretében és védelmében: Bocsánat hogy magamról írok e pontban. Ha aztán mégis esendőnek alkotott meg bennünket.. vagy a Mennyben! Ebből viszont az következik. önmagát bajba sodorni tudónak. az Édenkert elég jó példája a karámnak. hogy ne tartsanak SOHA rabszolgákat! Az haladó szellemű rendelkezés lett volna. jelkép. hogy születésünk előtt nem voltunk sehol.. s eképp a zsidóság kulturálisan valóban felsőbbrendűnek mondhatta volna magát a környező barbárokhoz képest! De Isten MEGENGEDTE a rabszolgatartást. kivéve a misztikus. ő a szememben az első TUDÓS. többre vinni! Igen. amelyek révén a negatív emberi tulajdonságok érvényre juthatnak? Megteremti ugyanis a csábos gyümölcsű fákat. mert mit ér az olyan büntetés.. egy órával később már mit sem ér! – Isten eléggé kisstílű: Ahelyett hogy azzal foglalkozik. esetleg szaporodni.. s benne az első emberpár a szememben nem sokban különbözik a ketrecekben hizlalt csirkéktől! De Éva merészelte megpróbálni.. mert hiába hogy szerintük mindenki olyan körülmények közt él. akkor vagy nem mindentudó. – Buddhistákkal vitatkozva világítsuk meg azt a körülményt.. hanem egyúttal létrehozza azokat az objektív dolgokat is. mert nem máról holnapra akart élni. hogy megszerezze a Mindenségről még rendelkezésére nem álló információkat.. az Édenkert kellős közepére helyezi. a tudós prototípusa. ami az embert talán leginkább megkülönbözteti az állatoktól – na de a Bibliában valóban nemigen szerepel ám dicsérő szó a tudásról vagy az emberi értelemről. nő létére. de nem tudom megállni hogy fel ne vessem: Nem tudom. igen. hogy éppen a TUDÁS fájának gyümölcse miatt bünteti Isten az első emberpárt! Mintha féltékeny lenne a tudásra. ennek csak a módjait szabályozta! A gazdagok érdekeit nézte! Hol van Isten szociális érzékenysége?! [14. megvetendő nő. meg akarná magának tartani az ismereteket! Holott szerintem épp a tudásvágy az. ahol az állatoknak csak zabálni és szarni kell. mondhatni a példaképem. aki folyton csak tojja a világba a kis lélektojásokat. – A kereszténység abszolút logikátlan amiatt is. amire való: gondolkodásra és megismerésre! 85 . de mint egy szimbólum. És nem különös. hogy használja (a tegyük fel Istentől kapott) józan eszét arra. hogy „lefitymálja” a zsidókat (=körülmetélkedést parancsol nekik). de engem mindig nagy értetlenséggel töltött el. valamint a jó és rossz tudásának a fáját. Éva a szememben nem bűnös. hogy a lelkek száma a Világmindenségben folyamatosan növekszik! Eléggé furcsa úgy elképzelni Istent. minden születéskor új lélek keletkezik. Istenre vonatkozó tudást. mint az állatok.

11. 10. és a bocsánatos bűnök elengedtetnek. A kegyelem állapotában és éhgyomorra méltó felvenni. hogy a bőrébe felöltöztesse az első emberpárt az Édenből való kiűzetéskor! Holott egy mindenható Isten gyilkosság nélkül is varázsolhatott volna ruhát nekik. Ez az átváltozás páratlan. többféle kegyelem jön létre. azt mondanám. „úgyhogy az. Krisztus valóságos jelenléte azonban csak az „alakokban” valósul meg. hanem „Isten mindenhatósága folytán helyreáll a korábban megszűnt természetes rend. – Minden katolikus KANNIBÁL! Ugyanis ez a katolikus egyház elmélete: eljutottak a „derék” papok a kenyérnek és a bornak Krisztus testével való azonosításáig! „Ez a tanítás. mert még az is értelmesebb nála! Különben is: ha valóban Krisztus testévé-vérévé változik a kenyér és bor. Ezért lehet Krisztus testét utazásra is elvinni..Ha hinnék e legendában. 1 Kor. mert a kenyér és a bor összes integráns és alkotó része megmarad. akkor Krisztus jelenléte nem tart tovább. ráadásul ezt kötelezővé is teszi nekik! Ha meg ez nem kannibalizmus. aki Napóleonnak hiszi magát. ezért a különleges „transsubstantiatio” [átlényegülés] kifejezéssel jelölik. Az eucharisztia [eukharisztia] révén megnövekszik a megszentelő kegyelem. Krisztus az állandó alakokban [színek alatt] állandóan jelen is van. és Krisztus testének helyébe az a szubsztancia lép. mégis az egész Krisztust veszi magához”. Eszerint Krisztus a kenyérben és borban „igazán. Na most aki ezt az arcpirító baromságot elhiszi. E nézet helyességének bizonyítékaként a szó szerinti értelemben vett szereztetési igéken (János. akkor aki áldozik.. akkor a papok HAZUDNAK! [14.. hogy teremtménye. realiter et substantialiter) jelen van.3] – Jóra tanítja Isten az embereket. akinek az ostya egy részét átnyújtják. A kenyeret és bort a pap az általa kimondott „szavak erejével” (vi verborum) Krisztus testévé és vérévé változtatja. A kenyér és a bor egész szubsztanciája (tehát nem csupán egy negyede vagy egy harmada) átváltozik Krisztus testévé és vérévé. 6. hosszas előkészületek után.. 2029) kívül a régi egyházatyák kijelentéseit is idézik. amellyé a kenyeret és a bort a tűz változtatta”. 48-58. De miért lenne ez bűn?! Elég fura ám ez az istenség. (Forrás: Helmut von Glasenapp: Az öt világvallás). az ember nem viselkedik környezetvédő módon! 86 . 16 skk. ha a kenyér és a bor tűz által vagy másképp elpusztul. igazán! Hiszen Isten az első gyilkos: ő ölte meg az első állatot azért. beteghez eljuttatni stb. Az eucharisztia megoltalmaz a halálos bűntől. Ezek után ne csodálkozzék az Úr. a kígyót meg a Sátánt csak utólag költötték ehhez hozzá. valósággal és szubsztancia szerint” [lényegileg] (vere. a negyedik lateráni zsinaton (1215-ben) nyerte el a végső szentesítést. vagyis éjfélt követően ételtől és italtól teljességgel tartózkodni kell”. az KANNIBALIZMUST követ el! Fel kéne jelenteni emiatt az egyházat. közben azonban a kenyér és a bor külső alakja megmarad. Krisztus (a kenyér és a bor) mindegyik alakjának (színének) bármelyik részében teljes egészében jelen van. maga az hogy EMBEREK vagyunk. azt az a bolond is ápolhatná. Az emberi kíváncsiság.. mert kannibalizmusra buzdítja a híveit. és az örök üdvösség záloga. önmagában is elegendő a tudás szomjúhozásához.

13 „A te felebarátodat ne zsarold. hogy felzabáljátok a kedvenc almámat.. 2. és agyon kövezék őt. mind az ökröt. hanem öld meg mind a férfit.16 „Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot..27 „Ezt mondja az Úr. 20. hogy az egyszülött fiamat is kivégzitek kínhalállal – hát nem bánom. 2..2-3. és az Úr szólott veszedelmes dolgot ellened.” 3 Móz.. és pusztítsátok el mindenét. 15. barátját és rokonságát. a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek.23 „Ímé az Úr a hazugságnak lelkét adta mindezeknek a te prófétáidnak szájába. 15.36 „Kivivé azért őt az egész gyülekezet a táboron kívül.” 1 Sám.25-tel.19 „. 19. 137. majd ezt mondta nekik: – Tilos ennetek a kert közepén álló fa gyümölcseiből.17 „Ha valaki agyon üt valamely embert. mind a tevét. mert ha megteszitek. és kiki ölje meg az ő attyafiát.21 „Útálatosok az Úrnál a csalárd beszédek” ezzel szemben 1 Kir.4] Az egész kereszténység lényegének összefoglalása mindössze egyetlen bekezdésben: – Isten megteremtette az Édenkertet és az első emberpárt.7-8 „Így szól a Seregek Ura [az Úr]: . 20. akkor már megbocsátok nektek! [15] Bibliai ellentmondások – Mit szól a fundi a következő kis gyűjteményhez a Bibliában található ellentmondásokról? (az idézetek a Károli-fordításból származnak) Szabad-e ölni? 2 Móz.. se ki ne rabold. Most azért menj el és verd meg Amáleket. mert daczolt az ő Istenével.9 „Áldott legyen. . a népet pedig mind kardélre hányatá. 12. és ne kedvezz néki.” Zsolt.” ezzel szemben 2 Móz. 22.. halállal lakoljon..” 3 Móz. Szabad-e lopni? 2 Móz. mind a gyermeket. mind a juhot. 2. Izráel Istene: Kössön mindenitek kardot az oldalára.1 „Meglakol Samaria. hogy az Úr ily nagy csapással [az eredeti szöveg szerint: mészárlással] sújtotta vala a népet. És a nép szomorkodott. Saul pedig megveré Amáleket . és meghala. hogy higyjenek a hazugságnak” Továbbá: vesd össze Józs.. 6.4-6-ot Jak. csecsemőik földhöz veretnek. és terhes asszonyaik ketté vágatnak.” Péld. a ki megragadja és sziklához paskolja kisdedeidet!” Szabad-e hazudni? 2 Móz.” 87 . 24.11 „És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét.” Hós.. mind a szamarat. 14. mind az asszonyt.” 2 Thess.13 „Ne ölj. annyira. 20. mind a csecsemőt.” 4 Móz.[14. hanem még ennél is sokkal gonoszabbak vagytok. 32.” 1 Sám. Fegyver által hullanak el. iszonyúan méregbe gurulok! De ha nemcsak annyira vagytok rosszak.15 „Ne lopj. ..

Mondván: Menjetek el az átellenben levő faluba .” 3 Móz. vagy a melyek alant a földön.. 5. újhold. és agyon kövezék őt.15 „Átkozott az ember. vagy ivásért. és semmi hasonlót azokhoz.. és meghala. És amikor a vemhet eloldák. mondának nékik annak gazdái: Miért oldjátok el a vemhet? ők pedig mondának: Az Úrnak szüksége van rá. 1.1 „Ne csináljatok magatoknak bálványokat.35-36 „.15-16.. bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. két gömböt érczből öntve .... hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből..” Meg kell-e tartani a szombatot? 2 Móz. 2. melyen soha egy ember sem ült: eloldván azt. . És ha valaki kérdez titeket: Miért oldjátok el? ezt mondjátok annak: Mert az Úrnak szüksége van rá.ezzel szemben 2Mózes3.” 4 Móz. 26. Nem cselekedetekből” Róm..” 2Mózes12. 2. hogy ezeket művelte szombaton.8 „Megemlékezzél a szombatnapról. a melyek fenn az égben.. találtok egy megkötött vemhet. 20.. se oszlopot ne emeljetek magatoknak. megölettessék.36 „Mikor pedig Izráel fiai a pusztában valának.22 „.13 „.18 [Az Úr mondja:] „Csinálj két Kérubot is aranyból. avagy ünnep.8-9 „Mert kegyelemből tartattatok meg . és csinála egy öntött tengert .23-25 „És formála két réz oszlopot . vagy szombat dolgában” Csinálhatunk-e faragott képeket? 2 Móz.” Ján. 2.16 „Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért.” Lukács19... s így fosszátok ki Égyiptomot.. se faragott képet. szombat s ünnepre-felhívás. a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek. tizenkét ökrön állott [s így tovább]” Üdvözülünk-e a jó cselekedetek által? Eféz. 3. 15. 20... és meg akarák őt ölni.16 „És emiatt üldözőbe vevék a zsidók Jézust.28 „Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte” Gal. valaki szombatnapon munkálkodik. . vert aranyból csináld azokat” 1 Kir.29-34 „[Jézus] elkülde kettőt az ő tanítványai közül.16 „Tudván azt. vagy újhold.4 „Ne csinálj magadnak faragott képet. Kivivé azért őt az egész gyülekezet a táboron kívül. 7. 31. se kőszobrokat ne állítsatok” 5 Móz.” Kol.32. hozzátok ide. hogy megszenteljed azt.” ezzel szemben Ésa. 27.. ki fát szedeget vala szombatnapon.20..... hanem a Jézus Krisztusban való hit által” 88 ..” 2 Móz.. a ki faragott és öntött képet csinál” ezzel szemben 2 Móz.és kifoszták az égyiptombélieket. 25. találának egy férfiat.15 „. vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.

hat esztendeig szolgáljon. mi jót cselekedjem..8 „Doktoroknak se hivassátok magatokat. 23.” [az eredeti szerint korbácsütésről van szó] Kol. az igának köteleit megoldjad.” Jóel 3..25 „Monda [Noé]: átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt.. mi fogyatkozás van még bennem? Monda néki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni. 25..” ezzel szemben Mát. kevesebbel büntettetik. tartsd meg a parancsolatokat ..” 2 Móz.22 „Ti szolgák. 2.7 „Ha héber szolgát vásárolsz.45-46 „Még a zsellérek gyermekei közül is. hogy örök életet nyerjek? ő [Jézus] pedig monda néki: . aminek jelentése: cseléd gazdája] 89 . add el vagyonodat. és hogy minden igát széttépjetek” Mát. és nem végezte el. mert ezt végezte az Úr. mint a szolgák mennek. ne úgy menjen el. örökké dolgoztathattok velük” 1 Móz. 58. és szabadon bocsásd az elnyomottakat.2. azokból is vásárolhattok . hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt. a messze lakó népnek.. dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. 23. azok pedig eladják őket a Sabeusoknak... 21.8 „És adom a ti fiaitokat és leányaitokat a Júda fiainak kezébe. sem annak akarata szerint nem cselekedett. a Krisztus” [Az angol változatban a „doktor” „Master”.24 „Látjátok tehát.16 „Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt. .1-4 „Vigyázzatok.47-48 [Jézus mondja:] „És a mely szolga tudta az ő urának akaratát.6 „. 3. a hetedikben pedig szabaduljon fel ingyen .. és büntetésre méltó dolgokat cselekedett. 5.5 „az ő [a farizeusok] cselekedeteik szerint ne cselekedjetek .. És ha valaki az ő leányát szolgálóul adja. . 19.3.. eredj. Hogy a te alamizsnád titkon legyen” Mát. sokkal büntettetik meg. 6...ként szerepel. hogy lássanak titeket.12 „Magatokat a pogányok közt jól viselvén. mert egy a Ti doktorotok. a kik nálatok tartózkodnak.” Luk.. ha látják azokat.ezzel szemben Jak. szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak” ezzel szemben Ésa. Monda néki az ifjú: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. 2. hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket” 1 Pét. 9. és kincsed lesz a mennyben” Lássák-e jó cselekedeteinket? Mát. 12. hogy lássák őket az emberek” Tarthatunk-e rabszolgákat? 3 Móz. A ki pedig nem tudta. hogy cselekedetekből igazul meg az ember..16-21 „És ímé hozzá jövén egy ember.. Minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik. és nem csupán hitből” Mát... monda néki: Jó mester. és oszd ki a szegényeknek. és legyenek a ti tulajdonotok . a jó cselekedetekből.

3. a kinél nincs változás. 3. Lásd még 1 Móz. hogy végrehajtja rajtok. 23. irgalmas és kegyelmes Isten .6. de Isten csak játszott vele. hogy a város elkerülje a pusztulást. a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban.” 1 Kor. az Úr a te Istened.16 „Meg ne ölettessenek az atyák a fiakért.. se a fiak meg ne ölettessenek az atyákért. 32. hogy hazudjék és nem embernek fia.6 „Mert én.20 „a fiú ne viselje az apa vétkét” 5 Móz.1-7. 4 Móz. . de nem hagyja a bűnöst büntetlenül. 32.17 „a világosságok Atyjától száll alá. 24. ..6-7 „Az Úr. Kell-e bűnhődnünk szüleink bűneiért? 2 Móz.. igaz és egyenes ő!” ezzel szemben Ésa.. jőni fog és megcselekszem.Meggondolja-e magát Isten? Mal. És monda az úr: Eltörlöm az embert. én vagyok az Úr.5 „. mert bánom hogy azokat teremtettem. a melyről mondá.” Jón.22 „Mert a miképen Ádámban mindnyájan meghalnak. 20. hogy legalább hány igaz embert kell találni Sodoma városában ahhoz. vagy változásnak árnyéka. harmad és negyedíziglen” (Megismételve: 5Móz 5. hogy megváltozzék.7 „Megbáná azért az Úr. 34.” 1 Móz.. és nem hajtá végre..” ezzel szemben 2 Móz.” Jó-e Isten. az Úr szólottam. 45.14 „És abba hagyá az Úr azt a veszedelmet.14 „Én. mert én. 1. a kit teremtettem. 18.” Lásd még 2 Kir. megbünteti az atyák álnokságát a fiakban. Mond-é ő valamit. az Úr.9 „Jó az Úr mindenki iránt” 5 Móz.19 „Nem ember az Isten.10 „. hogy azt ne teljesítené?” Ezék. a földnek színéről. 16. hogy amúgy is elpusztítja majd a várost.20-35..” ezzel szemben Ezék. hogy meg ne tenné? Igér-é valamit. hogy teremtette az embert a földön. 6. kiki az ő bűnéért haljon meg. 145. a ki mindezt cselekszem!” 90 . 18. melyet akart vala bocsátani az ő népére.44-50. meg nem változom” 4 Móz..9) 2 Móz.. hogy gondolja meg magát azt illetően.. 4 Móz. az Úr. el nem engedem s nem kedvezek és nem könyörülök” Jak.23-33: itt Ábrahám ráveszi Istent.4 „Hűséges Isten és nem csalárd.. Ábrahám lealkudja ezt a számot ötvenről tízre. és a fiak fiaiban harmad és negyedíziglen. 16. 20. 24. és megbáná az Isten azt a gonoszt. hiszen mindentudó lévén előre tudhatta. 15.. vagy gonosz? Zsolt.7 „békességet szerzek és gonoszt teremtek. féltőn-szerető Isten vagyok.

hogy elpusztítsam őket. s törvényeket. 20. és dárdáikból metszőkéseket.” Luk.14 „.. 3.11 „Ezt mondja az Úr: ímé.” [Az eredetiben itt kérdőjel áll. hogy békességet bocsássak. a melyek által ne éljenek. mikor tűzön vittek át minden elsőszülöttet. Járuljanak elé. és a kinek nincs.” 91 . a leány és az ő anyja. 2. és e földön békesség. és nép népre kardot nem emel. hogy megtudják. én veszedelmet készítek ellenetek és tervet tervezek ellenetek!” Ezék.33 „A békességnek Istene” Ésa.13 „Senki se mondja: .. 1. hanem hogy fegyvert.” ezzel szemben 1 Móz.38 „A Magasságosnak szájából nem jő ki a gonosz és a jó.” ezzel szemben 2 Móz.9-10 [Az Úr mondja:] „készüljetek harczra.31 „Ha én teszek bizonyságot magamról. 2. 10.. kaszáitokat dárdákká.4 „és csinálnak fegyvereikből kapákat. 10. indítsátok fel a hősöket. hogy azért jöttem. Mert azért jöttem. az én békességemet adom néktek” Csel.25-26 „És én is adtam nékik nem jó parancsolatokat. az én bizonyságtételem igaz” ezzel szemben Ján. az én bizonyságtételem nem igaz. 14. És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe.] Jer.” Megkísérti-e Isten az embert? Jak.14 „Ha magam teszek is bizonyságot magamról. költői kérdés.Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető. 22.3 „Vitéz harczos az Úr” Jóel 3. a meny és az ő napa közt.34 „Ne gondoljátok. hirdetvén békességet a Jézus Krisztus által” Luk.1 „És lőn ezeknek utána. ő maga pedig senkit sem kísért. jőjjenek fel mindnyájan a hadakozó férfiak! Kovácsoljátok szántóvasaitokat kardokká. mondja a beteg is: Hős vagyok!” Békeszerető volt-e Jézus? Ján.. 15. melyet [Isten] elkülde az Izráel fiainak. hogy én vagyok az Úr.. S megfertéztetém őket ajándékaikkal.36 „Monda azért nékik: . 5. 22. és az emberekhez jó akarat!” ezzel szemben Mát. adja el felső ruháját és vegyen szablyát. 15. hogy békességet bocsássak e földre.Sir.27 „Békességet hagyok néktek.” Megbízható volt-e Jézus? Ján. 18. hogy meghasonlást támaszszak az ember és az ő atyja. és hadakozást többé nem tanul. nem azért jöttem. 8.36 „Azt az igét. az Isten megkisérté Ábrahámot” Békeszerető-e Isten? Róm..

23 „Mert mindnyájan vétkeztek.17 [Jézus mondja:] „[Ti] Bolondok és vakok” Zsolt. látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben. jót és gonoszt tudván.” Hány Isten van? 5 Móz. mert nem láthat engem ember. egy úr!” ezzel szemben 1 Móz.22 „És monda az Úr Isten: ímé az ember olyanná lett. és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. 6. a mi Istenünk.30 „mert látám az Istent színről színre” 2 Móz. a mint szokott ember szólani barátjával” Ésa. 32. az ilyen használat a király vezetése alatt álló összes hatalmasságot is magában foglalja.) Bűnösök vagyunk-e mindannyian? Róm. mert maga is ellentmondásosabb.11 „Az Úr pedig beszéle Mózessel színről színre. 14. 14.20 „Orczámat azonban. és palástja betölté a templomot” Jób 42. nem láthatod.” ezzel szemben Mát. az Atya.46 „Nem hogy az Atyát valaki látta. mondá.5 „Az én fülemnek hallásával hallottam felőled. A Szentháromság bevezetése semmit sem old meg. hogy nincsen csak egy igaz is” Zsolt.1 „A mely esztendőben meghala Uzziás király. 33. élvén. 4.” 1 Ján. az Íge és a Szent Lélek: és ez a három egy.4 „az Úr. 5. hogy a többes szám használata itt „királyi többes”. 33. 6.Becsmérelhetjük-e az embereket? Mát.26 „És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre” 1 Móz. mint mi közülünk egy.” Róm. 5.18 „Az Istent soha senki nem látta” 2 Móz. nincsen csak egy sem” 92 . a kik bizonyságot tesznek a mennyben.22 [Jézus mondja:] „a ki pedig ezt mondja: Bolond. most pedig szemeimmel látlak téged. az látta az Atyát” 1 Ján. csak az. a ki jót cselekedjék. 3. 1. 23.10 „A mint meg van írva.” (Nem helyes úgy érvelni.” Látta-e valaki Istent? Ján. 3. 6.1 „Azt mondja a balgatag az ő szívében: Nincs Isten. méltó a gyehenna tüzére. amelyet meg akar oldani. 3.” Ján. mint az a probléma. 1.3 „nincs.7 „Mert hárman vannak.12 „Az Istent soha senki nem látta” ezzel szemben 1 Móz. a ki Istentől van [Jézus].

8. vagy esküt tesz.22-24.” 1 Móz. 6.. hogy kárhoztatás alá ne essetek. 93 .” Zsid. vidd el. 22.” Milyen idős volt trónra lépésekor Akházia? 2 Kir. a mi pedig ezeken felül vagyon. mivelhogy ott esküdtek vala meg mind a ketten.12 „.. és mintegy hat óra. és a nem nem.13 „Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért: akár királynak. egészen úgy cselekedjék.” 1 Móz. mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben.13-17 „Mert az Isten. Se a földre ..15-19. mint felebbvalónak. 1 Móz. esküvéssel lépett közbe” Lásd még 1 Móz. ezzel szemben Mát...26 „Huszonkét esztendős volt Akházia. Ez az ember feddhetetlen..53. a mint az ő szájából kijött. istenfélő vala és bűn-gyűlölő. 1. 22.14-15 „Vala pedig a husvét péntekje. Akár helytartóknak” Mát. és egész házadnépe a bárkába.1 „Monda az Úr Noénak: Menj be te.. mikor ígéretet tett Ábrahámnak.2 „Akházia negyvenkét esztendős volt.. sem fiam..6 „És mind a ketten igazak valának az Isten előtt. 21.” Luk. sem unokám ellen álnokságot nem cselekszel . 3.” Jak. mikor királylyá lett” Szabad-e esküt tenni? 4 Móz. és nálok minden versengésnek vége megerősítésül az eskü.21 „Adjátok meg azért a mi a császáré a császárnak” Lásd még Róm..34-37 „Én pedig azt mondom néktek: Teljességgel ne esküdjetek.. Mert az emberek nagyobbra esküsznek.” ezzel szemben Ján. és monda Ábrahám: én megesküszöm . 30. Hanem legyen a ti igenetek igen. atyámfiai. kik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben feddhetetlenül jártak. a gonosztól vagyon.1 „Vala Úz földén egy ember a kinek Jób vala a neve. .. se az égre.25 „Vala pedig három óra.. Se a te fejedre ne esküdjél .ezzel szemben Jób 1.ne esküdjetek. 5. se az égre ..” Mikor feszítették keresztre Jézust? Márk 15. Bir.1. És monda a zsidóknak: ímhol a ti királyotok! Azok pedig kiáltoznak vala: Vidd el. 22. 11. se a földre.7 és Tit. 2. Hanem legyen a ti beszédetek: úgy úgy. mivelhogy nem esküdhetett nagyobbra.Mostan azért esküdj meg énnékem az Istenre itt. önmagára esküdött . Miért is az Isten.1. mikor megfeszíték őt. 7. nem nem. hogy sem én ellenem..30-39.31 „. mikor uralkodni kezdett” ezzel szemben 2 Krón.2 „Ha valamely férfi fogadást fogad az úrnak.. Azért nevezék azt a helyet Beérsebának.. 13. 31. 5. feszítsd meg őt!” Engedelmeskedjünk-e a törvénynek? 1 Pét. se más esküvéssel.. 19. igaz. kiválóbban megakarván mutatni az ígéret örököseinek az ő végzése változhatatlan voltát.

a melyek nem tiszták. a kit formált vala. 1. azokból a barmokból pedig. és gyümölcstermő fát. hímet és nőstényét.” ezzel szemben 2 Sám.8 „De elvevé a király Aja leányának. 6. a melynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint.. és ember sem vala. mert az Úr Isten még nem bocsátott vala esőt a földre. És monda az ember: Ez már csontomból való csont.27 „Teremté tehát az Isten az embert az ő képére.” 1 Móz. tekintetre kedvest és eledelre jót” Volt-e Mikálnak gyermeke? 2 Sám.. a madarak közül. és testemből való test: ez asszonyembernek neveztessék. 5.. 7. kettő-kettő méne be Noéhoz a bárkába.12-31 „Hajta tehát a föld gyenge fűvet. kettőt-kettőt....” ezzel szemben 1 Móz.18. És lőn este és lőn reggel. Rispának két fiát .. 1. Az égi madarakból is hetet-hetet” Egyenlőnek teremtetett-e a férfi és a nő? 1 Móz.....” ezzel szemben 1 Móz. 7. s még semmiféle mezei fű sem hajtott ki. És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre .19 „És minden élőből.” Hány állat volt Noé bárkáján? 1 Móz. 2. mert emberből vétetett..5-9 „Még semmiféle mezei növény sem vala a földön. Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket. harmadik nap. hatodik nap.8-9 „A tiszta barmok közül.” A fákat vagy az embert teremtették-e előbb? 1 Móz. 6.ezzel szemben Csel. s minden testből. hímet és nőstényét. . hozzá illőt .29 „Istennek kell inkább engedni. Saul leányának nem lőn soha gyermeke az ő halálának napjáig. és abba helyezteté az embert. És nevele az úr Isten a földből mindenféle fát. melyben élő lélek vala. hím és nőstény: a mint Isten megparancsolta vala Noénak. 21.15 „Kettő-kettő méne be Noéhoz a bárkába minden testből.2-3 „Minden tiszta baromból hetet-hetet vígy be. ki a földet mívelje . és minden földön csúszó-mászó állat közül. szerzek néki segítő társat.23 „És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni. És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából . mindenből kettőt-kettőt vígy be a bárkába” 1 Móz. És ültete az Úr Isten egy kertet édenben. napkelet felől. Mikálnak öt fiát” 94 .. És lőn este és lőn reggel. 7. hogynem az embereknek.” ezzel szemben 1 Móz. 2. és a tisztátalan barmok közül. maghozó fűvet az ő neme szerint. .. és a Saul leányának.23 „Ennekokáért Mikálnak.

a királyoknak Királya és az uraknak Ura. a ki hozzáférhetetlen világosságban lakozik” Jak. 4. Kié egyedül a halhatatlanság. a világosságot ugyan látták. szekerei és tizenkétezer lovagjai valának” [Az eredeti szövegben nem különíthető el a „ló” és a „lóistálló”.” ezzel szemben Csel.17 „.14.3. hallva ugyan a szót. nem tudja. de a völgy lakóit nem lehetett kiűzni. 6. 9.15-16 „.12 „Akkor monda Salamon: Az Úr mondotta. nem hallották.25 „És Salamonnak négyezer lóistállói. hogy ő lakoznék ködben.” Dán. Zsid. 6.] Mindenható-e Isten? Jer. én az Úr. 22.. 12.” (Meglehetősen nehezen tudom elképzelni. Istene vagyok minden testnek. 1.. a kinél nincs változás.” 95 . de senkit sem látva.18-22. 9. és tizenkétezer lovagja. 1.) Világosságban él-e Isten? 1 Tim.Hány lova volt Salamonnak? 1 Kir.9 „A kik pedig velem valának.” [Ezt az ellentmondást az eredeti görög szavak lingvisztikai elemzésével sem lehet feloldani. és kiűzé a hegység lakóit.22 „Ő [Isten] . 32. 8.” ezzel szemben Bir. hová megy. ezzel szemben 1 Kir.. miként lehet mindenható az Isten. 12. ha már néhány vasszekér legyőzése is képtelenség a számára. és a ki a sötétségben jár.26 „És Salamonnak volt negyvenezer szekérbe való lova az istállókban. de annak szavát. tudja mi van a setétségben.19 „Vala pedig az Úr Júdával.7 „A vele utazó férfiak pedig némán álltak.26 „Jézus pedig rájuk tekintvén. de Istennél minden lehetséges. 2. és megrémültek... mert vasszekereik voltak.” ezzel szemben 2 Krón. és világosság lakozik vele!” Lásd még Zsolt.” Jób 18.27 „Ímé..18 „[aki gonosz. a ki velem szól vala. a föld kerekségéről elüldözik őt. vajjon van-é valami lehetetlen nékem?” Mát. monda nékik: Embereknél ez lehetetlen.. 2 Kor..] Hallottak-e hangot a Pállal utazó emberek? Csel.. 143. 19.a világosságok Atyjától száll alá. vagy változásnak árnyéka” Ján.] A világosságról a sötétségbe taszítják.35 „Monda azért nékik Jézus: ..

sátora körülötte a sötét felhők és sűrű fellegek. örüljön a föld . mert még fiaikat és leányaikat is megégetik vala tűzzel az ő isteneiknek. . sűrű felhőket..” Bir. 3.2 „És monda [Isten]: Vedd a te fiadat. Mikálnak öt fiát . megáldoztatott érettünk. mindörökre űle az Istennek jobbjára” 1 Kor.mert hiszen a mi húsvéti bárányunk. És kiengesztelődött ez által Isten az ország iránt. és az aratás első napjaiban. . Ő azonban.12 „[Isten] A sötétséget tette rejtekhelyévé. fiaid elsőszülöttét nékem add. 97.10-12 „A mely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra. Pl.12 „[Isten] Sötétségből maga körül sátrakat emelt. 22.” 2 Móz.31 „Ne cselekedjél így az Úrral.] Forrás: http://www.... egy áldozattal áldozván a bűnökért.. 3. a kitől született Jézus” ezzel szemben Luk.freeweb.” Zsolt. legyen az Úré. És kivonult Jefte az Ammon fiai ellen .23-38. és menj el Mórijának földére. a mint állítják vala.cal. a Jézus Krisztus testének megáldozása által .8-14 „De elvevé a király Aja leányának.29 „Gabonáddal és boroddal ne késlekedjél. a Krisztus. És adá azokat a Gibeoniták kezébe.7 „.1-2 „Az Úr uralkodik. és monda: Ha mindenestől kezembe adod az Ammon fiait: Akkor valami kijövénd az én házamnak ajtaján előmbe.” Zsid. az árpaaratás kezdetén ölettek meg.1-14-et Luk.. Esőhullást... Rispának két fiát . 12. mert mind azt az útálatosságot.. 5.” Zsolt.. Izsákot.” Ki volt József apja? Mát.hu/ateizmus 96 . 11. 1.” ezzel szemben 1 Móz. a kit szeretsz. a mit gyűlöl az Úr.. 22. a melyet tett” 2 Sám. megcselekedték az ő isteneikkel. Ezek tehát egyszerre heten pusztulának el.. a kik felakaszták őket a hegyen az Úr előtt. a melyet mondándok néked.. vesd össze Mát. és megáldozom azt egészen égőáldozatul. mikor tanítani kezdett. Felhő és homályosság van körülte” Elfogadja-e Isten az emberáldozatot? 5 Móz. a te Isteneddel.30-39 „És fogadást tőn Jefte az úrnak. .. mikor békével visszatérek az Ammon fiaitól.. a József fia vala. és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közűl egyen. 10.. férjét Máriának. ama te egyetlenegyedet.2 Sám. És a két hónap elteltével visszatért atyjához. Mikor pedig méne Jefte Mispába az ő házához: imé az ő leánya jött ki eleibe dobokkal és tánczoló sereggel. 22. és betöltötte az ő felőle való fogadást. és kezébe adá néki azokat az Úr. ki. ez pedig a Hélié” [Jézus nemzetségfáját számos különbséggel írják le az egyes evangéliumok.16 „Jákób nemzé Józsefet.. 1.23 „Maga Jézus pedig mintegy harmincz esztendős volt.. 18. 21.

Ilyesmit a rövidség érdekében alkalmazok..17: Ne kívánd a te felebarátodnak házát. kihozom azokat hozzátok.22: És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát.. se szamarát. ellentétben sok egyház tanításával!): 1Mózes19. A Tízparancsolatban a nő csak mint egyfajta tulajdonként van említve. mivelhogy az én hajlékom árnyéka alá jöttenek. Az Isten szerint egy nő lehet varázsló. állatokkal: 2Mózes20.) Ha valahol nem idézem a teljes bibliai versszakot. és kifejezetten felszólít ezek megölésére. Az alábbi lista korántsem teljes. Inc..18: Varázsló asszonyt ne hagyj életben.16: Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait. Ez komoly indoka lehetett a középkori boszorkánypereknek: 2Mózes22. A Biblia megengedi. és vivé az emberhez. és cselekedjetek velök a mint néktek tetszik. ne a férfi(hím) angyalokat. se ökrét. egy szinten a tárgyakkal. s a férfi után: 1Mózes2. Megátkozza Isten az asszonyt: 1Mózes3. Ajánlom sok szeretettel a feminista mozgalmak figyelmébe! A nő csak egy „oldalbordája” a férfinak. fájdalommal szűlsz magzatokat. abból alkották. a mi a te felebarátodé.. csak egy kis szemezgetés a „javából”. és epekedel a te férjed után. ennek mindössze a módozatait szabályozza: 2Mózes21. ő pedig uralkodik te rajtad. az újtestamentumiak pedig a „Keresztény Görög Iratok új világ fordítása”-ból (kiadja a Watchtower Bible and Tract Society of New York. ha amúgy is egyértelmű már az eddigi idézetből is a nőellenesség az adott versszakban. a kik még nem ismertek férfiakat. hogy a lányait erőszakolják meg inkább. 97 . az idézetem végén vagy közben azt „. asszonynyá. Szűz leányokat ajánl fel Lót. csakhogy ezekkel az emberekkel ne csináljatok semmit. hogy valaki a leányát rabszolgának eladja. se szolgálóleányát. és semmit. a melyet kivett vala az emberből.7: És ha valaki az ő leányát szolgálóul adja el.” jelzi.8: Ímé van énnékem két leányom. (A Biblia szerint tehát VAN neme az angyaloknak. se szolgáját.[16] A Biblia nőellenessége – Miért olyan nőellenes a Biblia? Lásd a következő gyűjteményt: Az idézetek közül az Ótestamentumból valók a Károli-féle Biblia 1991-es kiadásából valók. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét.

két hétig legyen tisztátalan. a melyen ült. és minden holmi is. a ki illet bármely holmit. tisztátalan legyen és mindaz is. Mindaz is. a melyen fekszik az ő folyásának egész ideje alatt. És mindaz is. mint az ő havi bajának tisztátalansága miatt. a szolgálattevő asszonyok tükreiből. és tisztátalan legyen estvéig. „tisztátalan” 7 napig. tisztátalan az. olyan legyen. és valaki illeti azt. tisztátalan legyen. mint a havi baja idejében lévő ágya. és mosódjék meg vízben. És mindaz. a kik a gyülekezet sátorának nyílása előtt szolgáltak. hogy még a nő holmijai is tisztátalanná válnak: 3Mózes15. tisztátalan legyen estvéig. és fiat szül. és mosódjék meg vízben.Habár a gyülekezet sátrába a nők nem mehettek be. a ki illeti az ő ágyát. és hatvanhat napig maradjon otthon a vértől való tisztulása végett. Ha pedig megtisztul az ő folyásából: számláljon hét napot. a melyen fekszik. pejoratív jelző! 3Mózes12. és azután tiszta legyen.19 és további versszakok: Mikor asszony lesz magfolyóssá és véressé lesz az ő magfolyása a testén. márpedig ezek nem tekinthetők betegségnek hanem természetes élettani folyamatoknak. És mindaz is. tisztátalan legyen 7 napig. hogy a várandós állapotot a Biblia mint „betegséget” tekinti. vagy ha a folyás a havi bajon túl tart: valameddig az ő tisztátalanságának folyása tart. (Lásd még 3Mózes12. Sőt ha valaki az ő ágyán. tehát a „betegség” jelző diszkrimináló. tisztátalan legyen.5: Ha pedig leányt szül.4 is) A leányszülés a Biblia szerint sokkal nagyobb tragédia mint a fiúszülés. mint havi betegségekor. és tisztátalan legyen estvéig. és minden ágy is. és reá ragad arra az ő havi baja: tisztátalan legyen hét napig.8: Megcsinálá a mosdómedenczét is rézből. Minden ágy. Egyben e versszakból kitűnik. mossa meg azért a ruháit. mossa meg ruháit. tisztátalan legyen. És hogyha sok napig tart az asszonynak az ő vérfolyása a havi bajának idején kivül.2: Szólj Izráel fiainak. mossa meg ruháit. tisztátalan legyen estvéig. és mosódjék meg vízben. Ha a nő fiút szül. és annak lábát is rézből. a ki illeti azokat. a menstruációs állapotot is betegségnek tekinti. Ha pedig vele hál valaki. a melyeken ő ült. az ő havi betegségének ideje szerint legyen tisztátalan. úgy legyen. 98 . tovább „tisztátalan” ilyenkor a nő: 3Mózes12. mint havi bajának idején. A menstruációs állapot annyira „tisztátalan”. az ott levő mosdómedencéhez e nők is hozzá kellett járuljanak a tükreikkel: 2Mózes38. tisztátalan lesz. a min ül. a min hál az ő havi bajában. és tisztátalan legyen estvéig. vagy a holmikon illet is valamit. hét napig legyen az ő havi bajában. a melyre ráül. mondván: Ha az asszony lebetegszik. és nem mehet a szentségek közelébe.

úgy hogy elvennéd feleségül: Vidd be őt a te házadba. hogy nyirja meg a fejét. A leányt azért. hogy nem kiáltott a városban. sem szabadon nem bocsáttatott: büntetés érje. de a nőt is halálra kövezik: 5Mózes22. El nem jegyzett szűz megerőszakolását mindössze pénzbírsággal bünteti a Biblia.Ha valaki rabszolganővel hál. és sem ki nem váltatott. hogy meggyalázta az ő felebarátjának feleségét. és minden asszonyt is. az ő atyáiknak háznépe szerint. és legyen ő a te feleséged. miután megrontottad őt. de azt is csak a lány apjának kell kifizesse az erőszaktevő. és megtalálja azt valaki a városban. az ő nemzetségeik szerint. ne hatalmaskodj rajta.13-21) Ha egy nőt megerőszakolnak a városban. miként szabad megrontani a fogoly nőket: 5Mózes21. a nőnek barbár „hűségi tesztet” kellett kiállni: 4Mózes5. s máris tetszik vagy sem a lánynak.23-24: Ha szűz leány van jegyben egy férfiúval.11-14: És meglátsz a foglyok között egy szép ábrázatú asszonyt. de meg ne ölettessenek. de örökre a férfié lesz. akkor nemcsak az erőszaktevőt ölik meg. minden férfiút főről főre. mert annak felesége! 99 . ellenben a leány az erőszaktevő felesége kell legyen! Ez biztos nagyon tetszett akkoriban a férfiaknak: ha egy lány nem akart a férfié lenni. és az valamely férfi hatalma alatt lévő rabnő. a ki férfit ismert azzal való hálás végett. mert nem volt szabad az asszony. hogy meghaljanak. kifizeti a bírságot. ezért nem másolom ide) A hadifoglyok közül Mózes parancsára meggyilkolnak minden nem szűz nőt: 4Mózes31. és légy az ő férje. és kövezzétek meg őket kővel. Hogyha pedig nem tetszik néked. de lásd 5Mózes22. Így tisztítsd ki a gonoszt Izráelből.11-31 (Ez nagyon hosszú. a férfit pedig azért. A népszámlálásnál csak a férfiak számítanak: 4Mózes1.17: Most azért öljetek meg a kisdedek közül minden fineműt. és maradjon a te házadban.20: És ha valaki asszonynyal hál és közösül. és megszereted azt. az nem akkora bűn mintha szabad asszonnyal teszi: 3Mózes19. de pénzért semmiképen el ne add őt. a neveknek száma szerint. Ha a férj féltékeny lesz a nejére. megöljétek. És az ő fogoly ruháját vesse le magáról. „Használati utasítás” ahhoz. és csak azután menj be hozzá. hogy sirassa az ő atyját és anyját egész hónapig. Barbár szüzességi teszt (Hosszú a bemásoláshoz. bocsásd el őt az ő kivánsága szerint.2: Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét. és vele hál: Vigyétek ki mindkettőjöket annak a városnak kapuja elé. és messe le körmeit. elég ha a férfi megerőszakolja.

Sírba vivő út az ő háza.. és elment hazájába. Ez is hosszú. és az egyiknek felesége oda járul. és feleségévé teszi azt. és ha azután nem találja azt kedvére valónak. és kiment. . 100 . arról egy szó sincs hogy a nő is elválhatott volna: 5Mózes24. Mivelhogy meggyalázta azt. Salamonnak 700 felesége és 300 ágyasa volt: 1Kir11. ott feküdt elterülve a ház ajtaja előtt... és kivitte nékik az utczára. Ekkor kézen fogta az a férfiú az ő ágyasát. és kezei a küszöbön. A nő sírba viszi a férfit: Példabeszédek7. meg ne szánja szemed. hétszáz királynéasszony és háromszáz ágyas.24-29: Ímé itt van hajadon leányom és az ő ágyasa. és csak mikor feltetszett a hajnal. az ő ágyasa. és tegyétek velök azt. és felkelt a férfiú. De az nem felelt néki.11-12: Ha két férfi összevesz egymással. hogy útnak induljon. Jefte feláldozza a saját leányát Istennek (Túl hosszú a bemásoláshoz) Bírák könyve 11. a mely levisz a halálnak hajlékába. Ezek pedig megszeplősíték őt. Mikor pedig felkelt az ő ura reggel. adjon a leány atyjának ötven ezüst siklust.5Mózes22. és megragadja azt. és ezeket nyomorgassátok. és megfogja annak szeméremtestét: Vágd el annak kezét. ímé az asszony. máris levágták a kezét: 5Mózes25. a melyben az ő ura volt reggelig. és tagról-tagra szétvagdalta őt tizenkét darabba. és gonoszul élének vele egész éjszaka reggelig.. hogy megszabadítsa az ő férjét annak kezéből.30-40 Áldozatul dobják a nőt az erőszaktevő bandának.28-29: Ha valaki el nem jegyzett szűz leánynyal találkozik. és kinyujtja kezét. A férfiak azonban nem akartak reá se hallgatni. és rajta kapják őket: Akkor a férfi. ezeket hozom ki néktek. egy asszony eleibe jő. és kinyitotta a ház ajtaját. És elment az asszony virradat előtt és reggel ott rogyott össze annak a férfiúnak háza ajtajánál.. és megfogta ágyasát. de olyan iszonyú. hogy mégis bemásolom: Bírák könyve 19. És monda néki: Kelj fel és menjünk el. és vele hál. Ha egy nő csak meg is érintette egy ellenséges férfi péniszét. akkor bocsátották el. Ekkor feltette őt a szamárra. És mikor hazaért. és ír néki válólevelet.1: Ha valaki asszonyt vesz magához... nem bocsáthatja el azt teljes életében. mivelhogy valami illetlenséget talál benne. kést vett elő. a ki vele hált..10-27: És ímé. és szétküldözte Izráel minden határába. csak e férfiúval ne cselekedjétek azt az alávaló dolgot. a leány pedig legyen feleségévé. csakhogy megmentsenek egy férfit. Ha a férfinak nem tetszett a felesége. a ki veri azt. elbocsáthatta. a mit csak tetszik.3: És valának néki feleségei.

18: Ti feleségek. hogy tanítson. rendeljétek alá magatokat férjeteknek. mint az Úrnak.13: Mert Ádám formáltatott meg először.3-15 A nőknek hallgatniuk kell.. hanem legyenek alárendeltségben.22-24: A feleségek rendeljék alá magukat férjüknek. mert nincs megengedve nekik. mert a férj feje a feleségének. és az ő szemérmöket megmezteleníti. amint illik az Úrban.12: Nem engedem meg az asszonynak. mint ahogy a Krisztus is feje a gyülekezetnek. azután Éva. és CSAK a férfi az Isten képmása. hanem legyen csendben. önmaga teljes alávetésével..18: Megkopaszítja az Úr Sion leányainak fejtetőjét. A nők alávetettségének megindoklása cseppet sem kielégítően: 1Timóteus2. mert csúf dolog asszonynak szólnia a gyülekezetben. Asszony nem taníthat: 1Timóteus2. kérdezzék meg otthon a saját férjüket. ahogy a gyülekezet alárendeli magát a Krisztusnak.. Felszólítás a nők alávetésére: Kolosszé3.. Ha aztán tanulni akarnak valamit. A pogányok közül való feleségeket elkergetik. hogy szóljanak. úgy a feleségek is rendeljék alá magukat férjüknek. és legyenek alárendeltségben: 1Korintus14. A férfi a nő ura. holott sokuk már fiút is szült a férjének (Nagyon hosszú) Ezsdrás10. ahogy a Törvény is mondja. A nő alá kell rendelje magát a férjének: Efézus5. 101 . Az asszony csendben legyen és teljesen vesse alá magát: 1Timóteus2.34-35: az asszonyok hallgassanak a gyülekezetekben. Igen.19: Jaj a várandós asszonyoknak! Mária is „tisztátalan” volt Jézus megszülése után: Lukács2.Isten a büszke nőket megkopaszítja: Ésaiás3. megmentője lévén e testnek.1-44 Fenyegeti a nőket: Máté24. s az asszony a férfiért lett teremtve: 1Korintus11.11: Az asszony csendben tanuljon. mindenben.22: Amikor pedig leteltek a tisztulásuk napjai.

akkor azt kivételes jelenségnek tartják. s ez utóbbi lesz az elhalt férj nevének viselője és vagyonának örököse. 34. 27. – Az „Úr” előtt esztendőnként háromszor csak a férfiaknak kell megjelenniük (Ex. hogy az egyház mennyire emberbarát! S amikor felemlegetjük nekik például az inkvizíciót. mert ha jól belegondolunk be kell látnunk. ha belegondolunk.1-7). – Az újszövetségi „Megváltó” a patriarchális szellemnek megfelelően férfi. az 1 hónap és 5 esztendő közti fiú 5.hu Ennek fényében még a papok iránti legkíméletesebb véleménnyel élve is minimum azt kell mondjuk. – Ha egy lány vagy feleség valamilyen fogadalmat tesz. de az asszonyt alaposan elámították. a vele egyívású lány csupán 3. Pius) egyetlen félreérthetetlen szóval sem tiltakozott a koncentrációs táborok ellen! Pedig a pápa sokat tehetett volna a népirtás ellen. mennyire rokonszenvezett Hitler zsidóellenes politikájával az egyház! Nézzük csak meg ezt a kis összehasonlítást! Forrás: www. (Forrásként felhasználva: Pais István: Bibliai érdekességek. mert a fundik gyakran arról papolnak. hogy az egyház a középkor folyamán egészen egyszerűen fasiszta rendszer volt. Persze érthető. – Kultikus szolgálatot csak férfi láthat el. akkor nemtől és kortól függően az egyéneket ezüst sékelben a következő adatok szerint értékelik: a 30 és 60 év közti férfi 50. hogy a második világháború alatt a Vatikán sok zsidót megmentett! Valóban megmentett néhány zsidót. az ugyanilyen korú nő csak 10 sékelt ér (Lev.23-24). Az akkori pápa azonban (XII. akik hallgattak volna egy határozott pápai állásfoglalásra! De ilyen nem jött. – A sógori házasság törvénye szerint a legközelebbi férfirokonnak az özveggyel fiúgyereket kell nemzenie. – Általában. mert Hitler félt a pápától: katonái közt ugyanis sok katolikus akadt. ami a modern időkre már nem jellemző! Gyakran azzal is érvelnek. [17] A Vatikán antiszemitizmusa [17. és törvényszegésbe esett. ami a zsidók iránti viszonyát illeti! Mindez annál furcsább. a 60 év fölötti férfi 15. akkor az utóbbi érvénybe lépéséről az apa. 30. ritka kivételektől eltekintve csak férfiak örökölhetnek. aforizmák című könyve is). – Ha valaki egy személy értékéig fogadalmat tesz az „Úr”-nak.14: Azonkívül Ádámot nem ámították el.1-17). az azonos korú lány csak 10. – A három jeruzsálemi templom udvarában a nők számára külön tartózkodási helyet jelöltek ki. az 5 és 20 év közti fiú 20. az ugyanilyen korú nő csupán 30. a férj határoz (Num. – Az ószövetségi Jahve a patriarchális szellemnek megfelelően férfiistenség.hetek. ill. Egy keveset. hogy a katolikus egyház által oly nagy becsben tartott Jézus is – ha élt – körülmetélt zsidó férfiként kezdte az életét! 102 . Továbbá: – Izráel 12 törzse férfiakról van elnevezve.Éva bűnösebb volt mint Ádám: 1Timóteus2.0] Csak amiatt raktam be ezt a részt. történetek.

melynek során rengeteg zsidót máglyán égettek meg. április 25-én elfogadják a német iskolák és egyetemek túlzsúfoltsága elleni törvényt. 1935. hogy a zsidók a keresztényektől elkülönítve. Az 538-as III. hogy zsidók sem felperesként. 681-ben a XII. a német nép és az egyház küldetése. 3. hogy zsidó orvosokhoz járjanak. 13. niük. 13. 15. 1941. Az 1935. A baseli zsinat 1434-ben úgy határoz. munkájuktól. 16. hogy a németek zsidókat alkalmazzanak. Heydrich parancsára 1939. 103 . hogy bizonyos napokon (náci ünnepnapokon) kitiltsák a zsidókat az utcákról. A breslaui zsinat 1267-ben elrendeli. szeptember 15-i a német vért és becsületet védelmező törvény megtiltja. gógák építését. lateráni zsinat 1215-ös határozata értelmé. A clermonti zsinat 535-ben elhatározza. 2. 1940. 10. 1938. szeptember 15-én elfogadják a német vér és becsület védelméről szóló törvényt. 538-ban a III. A bécsi zsinat 1267-es döntése értelmében a keresztényeknek tilos résztvenniük zsidó ceremóniákon. Az elvirai zsinat határozata értelmében (306) zsidók és keresztények nem étkezhetnek együtt. Hitler „végső megoldása” a teljes európai zsidóság szisztematikus lemészárlását irányozta elő. 14. 3. 4. A zsidóktól megvonták azt a jogot. melynek értelmében az egész Harmadik Birodalom területén kitiltják a zsidókat az iskolákból és az egyetemekről. 7. 1222-ben az oxfordi zsinat betiltja az új zsinaKristalnacht (Kristályéjszaka) néven emlegetik. A IV. 7. 11. 1478-ban kezdetét vette az inkvizíció. a vagyonukat pedig elkobozták. lateráni zsinat 1179-ben megtiltotta a 9. 15. hogy a keresztényekkel egyenlő mértékű javadalma. lateráni zsinat 1215-ben kötelezi a zsidókat. sem tanúként nem szerepelhetnek a bíróság előtt keresztényekkel szemben. 14. A torinói zsinat 692-ben megtiltja. 2. lateráni zsinat 1215-ben. április 7-én megszavazzák a professzionális közszolgálat helyreállítását célzó törvényt. november 10-én az egész Reich területén zsinagógákat rongálnak meg. hogy irtsák az eretnekeket. július 25-i rendelet megtiltja a németeknek. 6. szeptember 1-én kelt rendelet minden 11. 5. 8. lateráni zsinat úgy határozott. orleans-i zsinat határozata értelmében a zsidók nem alkalmazhatnak keresztény szolgákat és nem lehetnek keresztény rabszolgáik. és végezetül az életüktől is. 16. adományok mértékében. gettókban lakjanak. szeptember 21-től a zsidók kötelesek gettókban élni. leszármazottaikat. 6. 1935. toleódi zsinaton Talmudot és más zsidó könyveket égetnek. orleans-i zsinat megtiltja. A keresztes hadjáratok során tömegével pusztítják el a zsidókat. Hitler azzal próbálta igazolni mindezt. hogy a zsidóktól megvonják a tudományos fokozatok megszerzésének jogát. december 3-án rendeletben hatalmazzák föl a helyi hatóságokat. hogy a zsidók a Nagyhét idején az utcán mutatkozzanak.A KATOLIKUS EGYHÁZ ZSIDÓELLENES INTÉZKEDÉSEI A NÉMET FASIZMUS ZSIDÓELLENES INTÉZKEDÉSEI 1. 1933. 12. október 24-én megtiltják a zsidókkal való barátkozást. Egy 1941. 9. hogy a zsidók nem viselhetnek közhivatalt. akik fölvették a kereszténységet. 4.8. A kivitelezés során megfosztották őket otthonaiktól. Egy 1938. A IV. 5. mely kizárja a zsidókat a hivatalokból és a közszolgálati pozíciókból. lateráni zsinat 1215ben minden világi hatóságot felszólított. Ugyanígy határoz a IV. A nácik rendszeresen könyveket égetnek Németországszerte. hogy sárga Dávid-csillagot viseljeben a zsidóknak megkülönböztető jelvényt kell visel. Egy 1938. zsidók közötti házasodást és szexuális kapcsolatot. hogy örökségükből kitagadják azon keresetet nyújthassanak be. december 30-án a zsidókat kitiltják a vasúti étkezőkocsikból. 1939. Az 1179-es III. A III. hogy ez Isten akarata. hogy polgári zsidóknak. július 31-i rendelet feljogosította az igazságügy-minisztériumot. hogy keresztények zsidó orvosokhoz járjanak. 1938. Az elvirai zsinat 306-ban betiltja a keresztények és 1.nek. összes javaiktól (még a fogaikban lévő arany töméseket is kivették).zsidót arra kötelez. A IV. 10. A zsidók ezt az éjszakát 12. december 24-én a zsidókra külön adót vetnek ki a nácik által kötelező jelleggel pártcélokra fizetett kat és egyházi adókat fizessenek az egyház felé. hogy érvényesítse a józan közgondolkodást sértő közrendeleteket.

hogy az állítás verifikálható ÉS/VAGY falszifikálható! Az a legjobb ha valami verifikálható. meg 104 . Ez. ez is nagyon közel áll hozzám. a józan parasztész képességével rendelkező ateista embernek tartom. onnan is számos eszmét átvettem. (neo)pozitivista. emiatt az esetek többségében megelégszem a cáfolhatósággal (falszifikálhatóság). nem szorul külön bizonyításra: én egyszerűen ebből indulok ki! VAN azonban indoklása annak. és méltóztassanak figyelmesen elolvasni az alább leírt összefoglalásomat: 1.[18] A Nagy Ateista Könyv eddigi kritikái Sok megjegyzést kaptam különböző NAK-kritikusoktól e könyv első változatának megjelenése óta. mint filozófiai nézet cáfolja a neopozitivizmust! Sokszor megpróbáltak már beskatulyázni valami filozófiai iskola követői közé. Pláne azóta hogy olvastam Sissela Bok: A hazugság című művét. mert ehhez nem kell (pld. Ez amint látják egy DEFINÍCIÓ. azaz csak annyiban. mert vagy merő rosszindulatból írták. akinek a munkáját a legkifejezettebben hasznosnak tartom még én is! De szerintem ennek alapján Richard Dawkins is filozófus. Emiatt ide csak a legislegkomolyabb észrevételek lettek felvéve. definíció: Valami állítást akkor nevezek TUDOMÁNYOS IGÉNYŰNEK. amikor az önzetlenség kialakulását elemzi. ha VAN LEGALÁBB ELMÉLETI ESÉLY arra. próbáljanak elszakadni eddigi prekoncepcióiktól. és igen. ez a Sissela kisasszony például egyike azon NAGYON kevés filozófusnak. Ezt a világ tíz legjelentősebb könyve közé sorolom! Na. hát „Óriások vállán állok”. utilitarista. az én ismeretelméletem egyik legfontosabb AXIÓMÁJA. de annak valóban nem a filozófiában van a helye. akkor neopozitivista elveket vall.1] – Úgy látom Ön következetlen a NAK felépítését illetően. holott a pragmatizmus. Ez már amiatt sem fog menni. ez azonban többnyire lehetetlen (Lakatos óta tudjuk).) holmi monászokon filóznunk. hogy az én TUDOMÁNYfilozófiámat nem értik! Kérem kritikusaimat. a verifikáció és falszifikáció híve. s mert axióma. mert amikor a tudományosság kritériumaként verifikacionista és falszifikacionista kritériumokkal operál. hogy miért ÉPP EZ nálam a tudományosság kritériuma. mert EGYSZERRE vagyok pragmatista. És emlegetik velem kapcsolatban a Bécsi kört. [18. mintha filozófus lennék – én magamat egyszerűen egy jó fogalmazási készséggel rendelkező. később azonban az ateizmus létjogosultságát pragmatista szempontból indokolja. tartok tőle hogy új kategóriát kell kitalálnia a számomra! Nem mintha okvetlen újat akartam volna alkotni. ha úgy tetszik. és még egy egész sereg „ista”! De egyiket sem vallom TELJES EGÉSZÉBEN! Na szóval: úgy látom sokaknak a legnagyobb gondot az okozza. A legtöbbre reagálni sem érdemes. vagy ha mégis alkottam. vagy látszott. nem fog menni. nagy elődeimén! Én azt hiszem a filozófiának IGENIS vannak hasznos részterületei – és ezeket sikerült szép egésszé gyúrnom! De nem amiatt. Szóval emlegetik itt a neopozitivizmust és igen. és eszem ágában sincs ennek a jogosságát FILOZÓFIAILAG bebizonyítani (verifikálni ha úgy tetszik). Ha mégis filozófusnak akar valaki tekinteni. hogy el sem olvasták az egészet. azaz közvetlenül bizonyítható az igazsága. DE a pragmatizmus is! Az utilitarizmus is. mert nem tartom filozófusnak magamat. emiatt nevezem egyszerűen és bátran szimplán gyakorlatiasságnak a pragmatizmust! Gyakorlatias dolog ebből kiindulni. amennyire a pragmatizmus filozófia! Ugyanis GYAKORLATIAS okokból választom ezt axiómának. Tehát hiába akarnak begyömöszölni valahova.

(Ugyanakkor persze rengeteg olyan érvet lehet felhozni. Különben is ateista lennék. emiatt küzdök ellenük. hogy a tudomány nagyjából eddig is eszerint működött. emiatt azonban nem szabadna olyasmiről véleményt nyilvánítaniuk. azaz Isten nincs. az evolúciós elmélet – legalábbis mai formájában – megdőlne! Tudományos-e Isten létének feltételezése? Nem.egyéb elvont baromságokon. Emiatt levonjuk a következtetést. 60-80 százaléka onnan fakad. de nem ennyire aktív talán. hogy támadják az evolúciót. 2. amikor bepofátlankodnak például az evolúció területére. Sokakat azonban ez az érvelési mód. A vallások a fenti értelemben nem tudományos igényű eszmerendszerek. mert senki nem tud falszifikációra alkalmas kísérletet mondani! Isten nemlétét lehetetlen bizonyítani! ÉPP EMIATT azonban ez nem is tudományos dolog. és tagadják annak TÉNYEIT! (Szerintem tények). aktivitásom kb. Tudományos dolgokról akarunk társalogni (én legalábbis). amik Isten nemlétét erősen valószínűvé teszik. hogy kiinduló feltételezésünk hibás. Én emiatt nem hiszek Istenben. Ezek mind a negatív indirekt bizonyítás elvére épülnek: Kiindulunk Isten létének feltételezéséből. miként vagyok egyszerre neopozitivista és pragmatikus? A pragmatizmusom alapozza meg a neopozitivizmusomat! És rohadtul nem érdekel. 105 . s ehhez célszerű hétköznapi módszerekkel gyorsan eldönthető kritériumokat választani! Ezokból például az is gyorsan eldönthető. gyümölcsözőnek tűnt ez a megközelítés! Ha tetszik. ha azt mondja valaki. Ateista lelkesedésem. lévén hogy az evolúció szerint abban a földtörténeti korban még nem voltak nyulak! Ha tehát ott találnának nyulat. s ellentmondásra jutunk. emiatt azt kell eldöntenünk mi tudományos. hogy ez kiment a divatból mittudomén hány évvel ezelőtt! Meg hogy egyesek szerint meghalt az utolsó képviselője! Tessék: Mégsem halt meg! Egy még biztos él: Én magam! (Már ha valaki ragaszkodik a beskatulyázásomhoz). kimondva vagy kimondatlanul ez volt az axiómája. emiatt tehát utilitarista vagyok: MERT ez eddig jó (hasznos) módszernek/axiómának bizonyult. s eddig határozottan hasznosnak. nem győz meg). hogy az evolúció igenis tudományos elmélet: ugyanis falszifikálható: elég volna ehhez egyetlen megkövesedett nyúlra bukkanni egy prekambriumi kőzetben. úgy látom. emiatt tartok ki mellette! Eddig ez a módszer hozta a megismerésre a legtöbb hasznot! Látják tehát már. A legfőbb érv erre az axiómámra az. ami viszont (szintén az első pont szerint) igenis tudományos jellegű! Emiatt érzem jogtalanságnak részükről. Ezt népbutításnak érzem.

S. amely az elsőt felváltotta. egyszerű szavakkal megfogalmazva a paradigma egyfajta „magyarázatrendszert” jelent. Eképp akkoriban. az hamar megtalálja és egy helyen a „bővítményeket”. mert amint tapasztaltam e forma megnyerte olvasóim tetszését már korábban is. A világegyetemre vonatkozó paradigmák: Az antik geocentrikus felfogás. A newtoni paradigma. (hangsúlyozom: csak akkoriban!) ezeket a manapság már elavult paradigmákat nem is helyes áltudománynak tartanunk. illetve keresték a megoldást bennük problémáikra. az oxidáción alapuló felfogása a másik paradigma. rész Érdeklődők kérdései Itt kezdődik a NAK újabb fejezete. melyek egy bizonyos időszakban a tudományos kutatók egy közössége számára problémáik és problémamegoldásaik modelljeként szolgálnak. Kuhn vezette be A tudományos forradalmak szerkezete c. Sok más példát is fel lehetne hozni. Ezzel nincs is semmi baj. old. amiben az akkori kor emberei úgy általában. Egyszerűen az előző NAK végéhez pakoltam az új témákat. A középkorban az asztrológia nem áltudomány volt a maga heliocentrikus világképével. eképp: 106 . tudományellenes mozgalom önjelölt apostolai hirdetik. amely a görbült téridő egyeneseiként (geodetikusaiként) értelmezi a bolygómozgást. A fogalmat ebben az értelemben T.): „[Paradigmán] olyan. hanem egyszerűen a fennálló (uralkodó) tudományos paradigma. A baj ott kezdődik. Hagyományaimhoz híven ezt is kérdések és a rájuk adott válaszok formájában szerkesztem meg. hogy aki ismeri az első változatot e könyvből. pusztán mert valamikor nem minősültek áltudománynak. könyvében (Gondolat. hogy a körvonal a „legtökéletesebb alakzat”. amely az univerzális tömegvonzási erőn alapul. 1984. Az einsteini paradigma. No most mint látható.” Példák: 1. majdnem kizárólagosan gondolkodtak. 2. általánosan elismert tudományos eredményeket értek. amelyben a bolygók (a Nap is!) körpályákon keringenek a Föld körül.2. hogy e paradigmák. 11. Méghozzá olyat. amikor egyesek megpróbálnak megetetni bennünket azzal a filozofikusan hangzó zagyva sületlenséggel. emiatt egyenértékűek a világ szemléletét illetően! Legszebben e felfogást a New Age elmehülyítő. amelynek az a magyarázata. – Mi az a „tudományos paradigma”? A paradigma az ismeretelméleti szubjektivizmus gyakran használt technikai fogalma. Az égési folyamat paradigmái: Az égés flogisztonon alapuló felfogása az egyik.

Ráadásul a már divatjamúlt. műveletlen. Ekkor szabad azt mondani rólam. hogy az egymással rivalizáló tudományos paradigmákat az emberek hajlamosak amiatt is egyenértékűnek tartani. Csupán egy másik hit. fajvédők. hogy az az ördögökkel csatázó angyalok lángpallosának fénye. nyilvánvaló.2]) Ott említettük a fenomenológiát. Kritikus gondolkodás a New Age számára (1993)) Szeretném ehelyütt felhívni Olvasóim figyelmét a NAK első részében a világnézetek csoportosítására! ([3. Ebből is látszik. azt azonnal megvádolhatják antiszemitizmussal. akkor az helyes. A valóság igazi természetéről nem tudhatunk meg semmit. csak mert ő azt gondolja?! Azt hiszem e témáról nem is kell több szót ejtenünk. hogy objektív valóság. vagy meggyőződés-rendszer. semmivel sem megalapozottabb. De ha azt mondom. magyarán ósdi paradigmákat gyakorta egy-egy elég jól behatárolt – a többieknél általában műveletlenebb – embercsoport vallja többségében. Nem lényeges. mint hogy ha valamely kiadványon az virít. stb. helyes megerőszakolni és megkéjgyilkolni egy 6 éves kislányt.. Magunk hozzuk létre a mi igazságunkat. nem tisztelik eléggé valamely embercsoport „kulturális identitását”.. mint bármelyik másik. hogy én nem hiszem hogy a villám elektromos kisülés. hogy a zsidó vallás az egyik legkegyetlenebb vallási rendszer.. nem hiszem el. akkor egyszerűen azt mondják rólam. hogy hülye vagyok vagy legalábbis tanulatlan. jr és Lewis Vaughton: Hogyan gondolkozzunk a természetfölötti dolgokról. mi folyik itt: néphülyítés felsőfokon! Érdekesebb inkább. Ha egy gondolatot helyesnek ítélünk meg. Például aki azt állítja. misztikus. nem vitás! 107 . stb. emiatt kutatja annak titkait! Ez okból nem is ajánlhatok mást ateista olvasóimnak. mert jaj csak meg ne sértsünk senkit a vallásában! Ökör egy álláspont. mert ez emlékezteti őket a különböző embercsoportok rivalizálására. Létezik spirituális. hogy „A valóság igazi természetéről nem tudhatunk meg semmit”. A tudomány maga irracionális vagy misztikus. mi lehet az oka a manapság terjedőben levő tudományellenességnek! Ahogy azt Hraskó Péter is említette honlapján. Hiszen a tudomány mindig is rendületlenül hisz a Valóság megismerhetőségében. ennek részben oka lehet az is. hogy a villám valójában egy nagy elektromos kisülés. mert meghaladott. márpedig manapság minden tele van annak követelésével. akkor az máris helyes. Nos. Magunk hozzuk létre a mi valóságunkat.„Nincs olyan. hogy valamilyen meggyőződés igaz-e vagy sem. Ha valamiről úgy látjuk. hogy régi. akkor az helyes. hanem tisztelni kell a vallási meggyőződésemet. Holott ez nem igaz: nem a zsidó emberek ellen lép fel. hanem a zsidó vallás ellen. amit azért a született zsidóknak sem mindegyike vall! Érdekes ez: Ha azt mondom. ami a közönséges tudásnál magasabb rendű. emiatt sokan egyszerűen illetlennek tartják.” (Theodore Schick. félve attól. hogy illik elfogadnunk és tolerálnunk a másságot. akkor azt szemükben méla undorral azonnal dobják vissza a többi könyv közé. mára már áltudománnyá kövült paradigmák ellen fellépjenek. hogy ők valójában nacionalisták. hogy objektív igazság. hogy „New Age”. hogy valóságos. akkor az valóságos. hogy akkor azonnal megrágalmazzák őket. Nincs olyan. akkor máris nem szabad engem műveletlennek nevezni. Vagyis szerintük a Világ alapvetően megismerhetetlen. mert én ehelyett azt hiszem. hogy a New Age nyíltan tudományellenes. Tehát ha valaki azt gondolja. fajgyűlölők. és véletlenül se pocsékolják a pénzüket a megvásárlására! Érdekelne azért úgy mellesleg. mennyire gondolja komolyan az ezt hirdető személy az idézetben szereplő eme mondatot: Ha egy gondolatot helyesnek ítélünk meg. ha mond valamit a számunkra. belső tudás. vagy mítosz. a New Age imént idézett beköpése pontosan ebbe a kategóriába tartozik! Hiszen azt állítják. hogy műveletlen vagyok.

hiszen hisz a „folytatásban”. és ezt a folyamatot a thrombin nevű fehérje katalizálja.– Létrejöhetett-e egy lépésben egy olyan bonyolult folyamat. – Miért van olyan sok vallásos ember. hogy a Stockholm-szindróma egyfajta elfajult esetéről van szó. ő azt mondta neki nagyon megfelelne. akik ténylegesen egyáltalán nem félnek a haláltól (a meghalással együttjáró fájdalomtól esetleg igen. csak épp ő 108 . A láncban részt vevő fehérjék (és az ezeket kódoló gének) egymás „rokonai”. miért van annyi hívő ember a Földön! Bár a NAK legelső verziójában is (és más helyeken is) megállapítottam. ahhoz pedig a Faktor XII. Az egymásra épülő szintek mintegy erősítőként működnek és ennek megfelelően a gerincesek véralvadási rendszere sokkal hatékonyabb. nem igaz tehát az sem. holott úgy vélte.. Minden bizonnyal génduplázódás. a véralvadás igenis NEM példája az „egyszerűsíthetetlen komplexitásnak”. a Faktor X szükségeltetik. ha az „Örök Semmiben” tudna hinni mint ateista. hogy ha egyszer ez betegség. hogy „irigylem a vallásosokat”! Sokan azt mondják erre. Ilyen „haláltól nem félő” emberek bőséggel találhatóak az ateisták között. melyek a mostani változatig elvezetnek! Idézet a http://hrasko. ha egyszer a vallás ellentétes a tudománnyal? Mi a vallás vonzereje? A vallások tagadhatatlanul kell rendelkezzenek bizonyos fokú vonzerővel. aki ugyan hitt a túlvilágban. hogy az istenhit egyfajta elmebetegség. . ugyanakkor azonban e válasz szerény véleményem szerint épp csak a lényeg felszínét kapisgálja. Akadnak ugyanis olyan emberek. mint a gerincteleneké. A fibrin a fibrinogén molekulából alakul ki ilyenkor. Ez természetesen valóban igaz. de épp emiatt teljes joggal vetődik fel az az érdekes kérdés.. A láncnak itt nincs vége. hogy a vallásban az a vonzó. és azutáni mutációk eredménye a mai több fehérjeváltozat. Ma már részletesen fel tudjuk vázolni azt a feltételezett folyamatot. márpedig néhány ember számára az.. akkor ugyan mi is lehet vonzó benne?! Hogyan lehet egy betegség vágyott állapot. Akad ilyen ateista is. Génjeik származási sorrendje is meghatározható. sőt azt is bebizonyítottam. másképp érthetetlen volna. Ez azonban nem is szükséges. csak az ateisták ezzel szembe tudnak nézni”. legalábbis élete bizonyos szakaszaiban bizony sok ember mondogat olyasmiket. de láthatóan azért hasznára van ezen állatoknak.). hogy „mindenki fél a haláltól. annak aktiválásához a Faktor XI. A homárok véralvadási rendszere például csak a kétszintű fibrinogén-thrombin rendszeren alapul és bár kevésbé hatékony. de igazság szerint a Mennyországban sem óhajtott örökké élni. nincs nagy esélye arra hogy a Pokolra jusson. ugyanis léteznek (még ma is!) lépcsőfokok. A haláltól cseppet sem szükségszerű félni! És találkoztam olyan hívő emberekkel is.. mert ellentétben a fundik állításaival (hazugságaival. ajánlom mindenki figyelmébe): A véralvadást a sérülés hatására a vérből kicsapódó fibrinmolekulák hálója okozza. a Faktor X aktiválásához a Faktor IX nevű enzim szükséges. mint a véralvadás? Valószínűleg nem. amely nem okozhatott nehézséget az evolúciós mechanizmusnak. A thrombinnak prothrombinból való kialakulásához azonban egy hasonló bontóenzim. annak számára nem olyan rémisztő a halál. hogy aki tud igazán hinni..com oldaláról (nagyon jó oldal. de attól a hívők is félni szoktak). . E folyamat minden egyes lépése olyan egyszerű. de cseppet sem nézett valamiféle nagy lelkesedéssel a túlvilági élet elébe. – nem is eggyel -.. csak kicsit térnek el egymástól. de nem mindenki olyan. amely a gerincesek véralvadási rendszerének kialakulásához vezethetett.

amely nem változik. de azzal sem. ami abszolút rossz. a walkűrökben. de a kísérlet csúfos kudarcot vallott! Az is megfigyelhető. az egészen egyszerűen kihalt a kulturális evolúció során! Erre konkrét bizonyítékaink is vannak bőségesen: minden egyes mára már kihalt vallás egy bizonyíték erre. a Walhallában?! Holott utóbbiakról a műveltebb emberek körében köztudott talán. megemlítette hogy a különböző vallások. hogy a pápai csalatkozhatatlanságot. akkor nem kell megindokolni. valamint a rosszak jó életét. az istenség mind elvontabbá válása. hogy már a memetika megalapítója. hogy létezik bármi is. amit a korai egyházatyák hirdettek-hittek. hogy egyre körmönfontabb érvekkel igyekeznek legalábbis a nem dualista vallásokban megoldani a teodícea problematikáját. és annyiból nem is új dolog. hogy a náci Németországban megkísérelték feltámasztani az ősi germán vallást. Thetiszben. egy korábbi katekizmus „protestáns kitalációnak” nevezi. ki hisz Wotanban. hogy elfogadhatóak legyenek az emberek számára. megdöbbentő látni pld. olyan. elvontabbak. mint a kihalt állatok kövületei a biológiában! Hiszen ki hisz manapság már pld. akár csupán a hitbeli kérdéseket illetően is). „szublimálódás”. de az el is tűnik idővel! Ez természetes folyamat. Az ilyen emberek természetesen kisebbségben vannak a hívők közt. Richard Dawkins a legelső művében amiben a „mém” szót leírta. (Teodícea: az az igény. E mémkomplexek a kulturális evolúció során természetesen úgy illeszkedtek össze. kifejezés megalkotása valószínűleg Leibniz nevéhez kötődik). a vallások fejlődésében kétségtelen trendként figyelhető meg egyfajta filozofálódás. Ódinban. hogy a mai vallások – főként pld. hogy Isten jóságos és megbocsátó voltával összeegyeztessék a világban kétségkívül megtalálható rosszat. Mindez oda vezet. Valójában azonban egyre kevesebb ember képes hinni abban. mert amelyik nem ilyen volt. azt bizonyos értelemben fejlettebbnek tarthatjuk). ami gondolat már ennek dogmaként való kihirdetése előtt felmerült. főként a kereszténység visszaszorítására. (mármint szerinte az a „protestáns kitaláció”. vagy amit akár csak az ezerötszázas években általánosan elfogadottnak tarthattak az emberek! Ezzel kapcsolatban tanulságos összehasonlítani akár a hivatalosan kiadott katekizmusokat. stb. Muszáj nekik: akadhat vallás. hogy a nagyobb változóképességgel rendelkező hitrendszerek nagyobb elterjedt109 . absztrahálódása. az ókori görög istenekben. de a kérdést nem szabad erre az aspektusra leszűkíteni! Az alábbiakban tehát hadd fejtsem ki a vallás vonzerejére vonatkozó elméletemet! Ez alapvetően memetikai indíttatású. dezantropomorfizációja. miért jó tulajdonképpen a rossz is. hogy a manapság divatos vallások messze sokkal „légiesebbek”. azaz inkább egymást kölcsönösen segítő mémek komplexumai. miért rossz a rossz csak „látszólag”. hogy jobban megfeleljenek az emberek elvárásainak. Megkockáztathatjuk azt az állítást is. hogy egy katolikus ember azt kéne higgye a pápáról hogy csalatkozhatatlan. egyházak lényegében kulturális önreprodukáló egységek. És azért változnak a vallások. hogy azt. hogy valaki a vallásos világnézetet választja-e. gonosz.maga mégis hívő volt. ami elvontabb. mint a régebbiek. valamint az. s a jó embereket ért igazságtalanságokat. Maga a szó. hogy a halálfélelemnek jelentős szerepe lehet abban. Valójában azonban hasonló folyamat alól a dualista vallások sem mentesülnek! Látszólag könnyebb helyzetben vannak. az európai ember számára amúgy is leginkább ismert kereszténység – már mélyebb értelmezését illetően szinte egyáltalán nem azonos nemhogy azzal. Zeuszban. amit Jézus hirdetett (ha élt egyáltalán). Hephaisztoszban s a többiben?! Vagy hogy az ókori gótok és germánok isteneit vegyük alapul. mert ha feltételezik a Rossz önálló princípiumként való létezését. hacsak nem olyan értelemben. de akad azért ilyen is! Semmi esetre sem akarom tagadni. a katekizmus későbbi kiadásából viszont az egész erre vonatkozó kérdéskört egyszerűen szemérmesen kihagyták! A vallások tehát az egyházak minden ellenkező állításával ellentétben igenis változnak (fejlődésnek nemigen merném nevezni a folyamatot. Oberonban.

először valakitől hallottál: szüleidtől talán vagy egy barátodtól! Az „Isten” nevű mém tehát fertőzéssel került beléd. Bár szülőhazájában. hogy valaki önmagában kitalálja Istent. Indiában jórészt kihalt.. akár valami nagyon elvont entitásként! Pláne úgy. ami külsőleg sok szempontból hasonlított is hozzá. nemcsak a büntetés. a Barbi-baba. stb. hogy a vallásoknak van ilyen eszközük is.ségre tesznek szert plaszticitásuk. féltékenykedő. ahol a hagyományosan európainak. Lényeg az. mint létező személyt. követelődző.. de a jutalom eszközeivel is élnek. melyet nemegy milliomos ajánlott a meggazdagodás eszközéül: „Kelts fel egy igényt. az önálló lélek fogalmának elfogadása miatt szigorúan véve inkább a brahmanizmusra épül. a Moncsicsi és a többi kifejezetten semmi hasznot nem hajtó bóvli elterjedésének is: senki nem születik elvégre „Moncsicsi-igénnyel”. épp azokon a tájakon. mint más vallás követője.”.. mert új. azután elégítsd ki”! Ez a titka a Rubik-kocka. „New Age” néven. az előbb említett halálfélelem pld: „Ha nem engedelmeskedel. hogy ez egyszerre egy személy is meg három is. de inkább csak amiatt. inkább buddhista legyen. hogy különösebb bizonygatásba kezdenék. trendi. akkor van vonzereje! Persze. Eképp van ez valahogy a vallásokkal is. tehát a buddhizmusra. (Megjegyzés közbevetőleg: az iszlámot meg egyszerűen a zsidó vallás arabok számára megreformált változatának tartom) és e tan épp amiatt mert nem annyira antropomorf. ha már valaki nem ateista. okosabb azonban feltételeznünk. csak mert a Bibliában szerepel! A New Age sikere szerintem egyszerűen abban rejlik. a Pokolra jutsz/nem támadsz fel/állatként születsz újjá. a nem-hinduk számára „letisztított” brahmanizmusnak is nevezni. akár emberalakban antropomorfan. Istenről. sőt. de az általuk kielégített „szükségletek” egy része eleve mesterségesen gerjesztett. „fehér embereknek valónak” tekintett vallások már hitelük legnagyobb részét elvesztették! Na de ha terjed. Te is kedves Olvasó. helyes. hogy csábításukkal szemben felvértezettek legyünk! Anélkül. a brahmanizmus is az volt. kijelentem. már őse. hogy újdonságánál fogva könnyedén megszabadult a hagyományos vallások által magukkal kötelességszerűen cipelt szellemi ballasztoktól. hogy ez tulajdonképpen szép. kiszorította. egy katolikusnak el kell hinnie. azaz a mézesmadzag-taktikát is felvonultatják repertoárjukban! Elemezzük tehát ki. Nem véletlen. plusz még az úgynevezett parapszichológiát is egymással. Erre jó példa a buddhizmus. amíg be nem mesélik neki. hogy összebékítse a nyugati és keleti vallásokat. amíg nem látja reklámokban meg a szomszédjánál. épp maguk a vallások által! Mert gondoljunk csak bele: meglehetősen valószínűtlen. ellentmondásos istenével. hogy mint a bölcs királyok is teszik. ellenben más vallások területeiből jelentős részt sikerült megfertőznie. és bizonyos is. Bár igazság szerint amondó vagyok. majompofájú babát. büntetgető. hogy a buddhizmust merészelem egy nagyon kifinomult. már amiatt is. mely a miszticizmus jegyében bevallottan azon igyekszik.. melyek ezek. (Az 110 . manapság pedig a fejlett Nyugaton szedi áldozatait. mert a nála is plasztikusabb brahmanizmus. hanem mert nem rendelkezik egy csomó teljesen nyilvánvalóan elavult baromsággal. hogy a vallások azt a jó kapitalista taktikát alkalmazzák. hogy a buddhizmus kifejezetten alkalmazkodóképes vallásnak bizonyult. ebben a nagyon korlátozott értelemben én buddhista szimpatizáns vagyok! Megfigyelhető különben egy szinkretikus irányzat elterjedése is Nyugaton. jó dolog dédelgetni.. pláne a minden újra nyitott fiatalok körében! Nem is annyira azért. amit pld... Senkinek eszébe sem jutna Moncsicsit követelni. hogy ennek rendkívüli sikere van manapság. egy ronda. kompromisszumkészségük révén. Emiatt jobban tudott alkalmazkodni az igényekhez! Jelentős részben épít különben a lélekvándorlásra.. mint a kereszténység a maga haragos. Mert kielégítenek ugyan valós szükségleteket is (ezekről később szólok). „légiesített”. annyira. ezért sikeresen terjed Nyugaton. elterjedhet valami kizárólag a félelemkeltés révén is.

hogy ez bizony nem más. mint épp az a mély. Ez a módszere – mint mém – látható hogy remekül kapcsolódik az előbbi mémhez. a végső stádiumban akár agyműtéttel is ki lehet iktatni örökre a fájdalomérzékelő központot. ha így meg úgy cselekszel. nem fogadod el igaznak az erről szóló tanokat.). ha például fájdalmas. Akad talán ilyen is. Az emberek attól a sok hülye babonás képzelgéstől félnek. hanem épp ellenkezőleg: MERT MÁR ATEISTA. hogy ha egyetlen vallás sem lenne a Földön.. hogy ateista ANNAK ELLENÉRE. de neki hiány támadt az életében. Jegyezzük meg: nem a halál utáni élet ígéretével. hogy egyáltalán nem szeretne újjászületni! Sőt. ezt összeköti a halál kétségkívül létező fizikai valóságával. hanem a halál utáni élet FÉLELMÉVEL! Ennek felismerése tudomásom szerint az én érdemem. hogy a vallás megannyi ezzel kapcsolatos kitalációja is létezik! S ezután amikor már jól megijesztett téged. hogy büntetéssel is fenyegetőzik. de talán sok másképpen is. hogy ő is fél a haláltól. és a hiány mindig kellemetlenül érint bennünket! Na és ezzel a példával szépen átvezettem a témát azokra a szükségletekre. hogy a vallás legnagyobb érdeme a halál utáni élet ígérete. A halál persze valóban lehet rettenetes is. s azt aztán kielégítik. de ezt egy egész kontextusba ágyazza neked: megspékeli Pokollal. mert eddig mindenütt csak azt hallottam emlegetni. hogy arra mutatok rá. de megteszi.. hogy ez lehetséges. A vallás azonban nemcsak Istent tálalja készen eléd. hogy messze jelentősebb a vallásnak a halál utáni élet esetleges negatív voltával való fenyegetése. amit általában nirvánaként emlegetnek az ismertebb nyugati buddhista iskolák. de attól a mém még benned van. mely a halál utáni élet FÉLELMÉVEL terjeszti a vallás mémplexét. kevés az az ateista. Ígéri is valóban. amikor 111 . mi van. csak elmebeli memetikai immunrendszered ellenáll a fertőző ágens jelenlétének). csak pusztán a halál állapotától). emiatt hajlamos vagy elhinni. ahogy azt a vallás (és a papjai!) előírják neked! Mesterségesen felkeltettek tehát egy igényt. s a vallás kielégíti. ugyan mi a rettenetes benne?! Ha nem volnának vallások. s így felkeltette benned az IGÉNYT arra. érzelmileg mindenképpen. de a halála után! Ez valóságos igény. mert most szegény leány hogy érzi magát. csak nem engedelmeskedel neki.. aki maga is úgymond „fél a haláltól. kifejezetten nagy sikerrel! A halál lehet a fájdalomtól eltekintve is iszonyú. amit a vallások a halállal kapcsolatba hoznak! Én azt hiszem. valamiképp lesz folytatás a számára. amik valóságosak. hogy félj. csakhogy nem annak. Számára mindennek vége! A szerelmese azonban bánkódhat épp eléggé.más kérdés. hanem az élőknek! Tegyük fel hogy egy nőre ráesik 10 tonna vas egy daruról. Ezt naponta átéljük. s az sem tagadható. álomtalan alvástól. mint a mély. Hazugsággal ugyan. aki úgy véli. tragikus is. emiatt NINCS OKA hogy féljen a haláltól! A halál utáni állapottól csak az félhet. mint az esetleges jutalom ígérete! Erre példaként felhozhatok buddhistákat és krisnásokat is. mindenki ezt az egészen természetes viszonyt tenné magáénak a halállal szemben. Én az érdememnek azt tartom. ha alaposan analizáljuk a buddhista „nirvána” fogalmat (mármint a nirvána azon fogalmát. álomtalan alvás. túlnyomó többségük azt válaszolja. akiket ha megkérdezünk. s a vallás kielégíti őket. aki meghal. de azt hiszem többségükre nem az a jellemző.. újabban alkalmazzák is ezt súlyos rákbetegeknél. E példánál a szerelmes férfi esetleg szívesen képzeli. ami fájjon. ijesztgetéssel. fájdalomnak nyoma sincs. hogy közismert. hogy ha ateista vagy. hogy ne félj (hiszen ki a fene akar és szeret félni?!) akkor tálalja neked a megoldást is: semmi félnivalód. Az ateistának egyszerűen nincs mitől félnie! Az ateista pontosan annyira félhet csak a haláltól. aki félne a haláltól (ismétlem nem a fájdalomtól. s ekkor már garantáltan nincs semmi. hogy miként szeretnének újjászületni.. egyetlen pillanat alatt meghal.. és a jövő ugye mindig bizonytalan. ha az a folytatás irtó kellemetlen lesz. Megkockáztatom az állítást. s mert az valóban létezik. no nem amiatt. ha nem is az életében. hogy valamikor találkozik majd a szeretett lénnyel. de a fájdalmat már ragyogóan tudjuk csillapítani. akkor alig lehetne embert találni. józan ésszel meg kell állapítsuk. hiszen milyen jó is lenne az! S a vallás azt mondja. Benned van. csak ezzel elég bátor szembenézni”.

még én is odamehetek (halálom után). Ha úgy van is részben. hogy előkerül az elveszett juh. hogy a buddhisták félnek a haláltól?! Épp azt vágyják! Ők maximum a FOLYTATÁSTÓL félnek. attól hogy a szomszéd oda megy. az csak egészen mellékes náluk. Közösséget azonban csak hasonló gondolkodású emberekkel kapcsolatban érezhetünk. mert megtörténhet. akkor erre semmi esély: ugyan miként is bizonyíthatnák be. Hát kérem. s a buddhisták nem is tagadják. és a legegyszerűbb ha egy másik csoportot gyűlölhetnek. nem is gondolkodik.. vágyai sincsenek. az összezördülés esélye kevés. hogy a lényegünket adja. amiről úgy véljük (jogosan). senki és semmi nem zavarhatja. hogy MÉGSEM HALNAK MEG. lehetőleg olyan csoportot.. ha amiatt érzünk ellenségesen vele szemben. s akkor jöhet a bocsánatkérés. mégsem a szomszéd lopta el. azaz azt eleve csak illúziónak tartják! Ki állíthatná ezek után. Mert gondoljunk csak bele: ha azt mondaná.. amin belül az emberek kiélhetik társas hajlamaikat. mint az ő csoportjuk. Minden kockázat nélkül gyűlölködhetünk. hogy mégis a föníciaiak a jobb hajósok. hogy vannak különböző MÁS vallások is. az Utolsó Ítéletkor! Az emberben van közösség iránti vágy is. az égi Istenapukánál hatalmasabb nem kell! Ja. akik nem akarnak elköltözni onnan. hogy e téren (a vallás terén) egyetérthessenek! Szegény is. Istenben 1 vagy 3 személy lakik-e. hogy gyűlölni lehessen ugyan őket. hogy nem csak egy vallás van! Mármint a vallásoknak jó ez. emiatt nem kell összevesznem vele. a pap) mondom neked! Téves.. azaz nem jutnak a nirvánába! S bizony egész vallásuk erre az ijesztgetésre épül: Nem halsz meg (=nem jutsz a nirvánába). hogy legyen ellenségképük. attól. mert e világból való érdekeiket nem kell feladni ahhoz. és ez mekkora pofáraesés! De ha egy távoli népcsoportot a VALLÁSA miatt kezdünk gyűlölni. ha egyáltalán le lehet írni valamiképp a halált. és csak Nyugaton elterjedt hiedelem. s olyanok iránt. akiknek céljai nem ellentétesek a mienkkel! A vallás e vágy kielégítésére nagyon jó eszközt kínál. s ha üres is a völgy. hogy lényegében akárkiket is összefogjon. egy közbeeső fokozat: alapvetően ők a nirvánára törekednek! Na de visszatérve a valós igények kielégítésére: Van az emberben gondoskodás utáni vágy is. hogy a személyes „én” megsemmisítésére törekednek. A vallás ezt is biztosítja. Igen. mert az emberek gyakorta igénylik azt is. gondolataink. amelynek tagjai vagy gyengébbek. felmerülne. hogy hányan férnek oda! A Menny azonban egy olyan terület. hogy a buddhisták a jobb körülmények közti újjászületésre törekednek. de veszélyt ne jelentsenek rájuk. hogy nem bünteti meg azonnal azt.. mindannak az elmúlása. kecskés is és disznópásztor is egyetérthet abban. hogy mondjuk a szomszédos völgyben van a Menny. hogy de igenis Allahnak hívják az Istent és nem mondjuk Jehovának! Ugyanakkor messze is vannak. gazdag is. akkor ez az! Ez lényegében a szellemi halál. hogy a gyűlöletünk nem is jól megalapozott. „énünket”: vágyaink.. A vallások ezt könnyedén kielégítik: ott van pótapukaként az Isten! Vagy pótanyukának a Szűzanya! És minden gyerek arra vágyik. akkor jó távol éljenek. azonnal vita támadna az ott lakókkal. hát tessék.. aki rosszat tesz a hívőknek?! Ugyan kérem: az igazi apuka sem teszi meg ezt azon nyomban a fiát megverővel! De majd szólok neki (=imádkozom hozzá) és lesz nemulass minden gonosz embernek! Ha máskor nem. ahogy azt én a vallás (szószólója. Az is kiderülhet. hasznos nekik. ha nem élsz úgy. teljes nyugalomban van. milyen nagyszerű is ez! 112 .. annak minden fizikai vonatkozásától eltekintve. A különböző vallások tehát létrehozhatják a maguk közösségét. ahol akármennyien is elférnek. ami épp a „nem e világból való” voltánál fogva alkalmas arra. vagy ha ez nem lehetséges. hogy pld. A vallás olyan téma. hiszen nem a valóságos világban van. hogy az ő apukája legyen a leghatalmasabb. nem az én poliszom kereskedői. mert a szomszédot vagy a földesurat gyűlölni veszélyes lehet. Az is nagyszerű.semmit nem érez az ember. sőt az is kiderülhet esetleg.

erősebb. Egyrészt azzal. hogy még a legnyomorultabb embernek is a felsőbbrendűség illúzióját nyújtsa. mert hamis istent tisztel! Másrészt amiatt is. önálló akarattal bíró személyes lény létének feltételezése tengernyi ellentmondást rejt magában. akik efféle célokat ugyan nem dédelgetnek magukban. de bűnös is..A vallás alkalmas arra is. de régebben e mindent megmagyarázó szerepe eléggé jelentős vonzerővel bírhatott. Most nem azokra gondolok akik mindenáron meg akarják szedni magukat anyagilag: ők is mehetnek vallási pályára. sokkal többet. vagyonilag is (többnyire). Manapság már nem így van. csak higgyen! Soha ki nem néznek senkit ilyen helyről. A vallás vonzereje abból is adódhat. jódarabig mit sem számított. mert megtiltotta a nők művelődését. legalább minimális mértékben feltétele volna. hogy tudja miben hisz. hogy legalábbis a nőkkel szemben ő felsőbbrendű. hiszen Testvér. de ahogyan azt a Nagy Ateista Könyv korábbi részében bebizonyítottam. hogy mindent Istennel magyarázunk. a mindent megmagyarázás. akit a legcifrább helyekre hívnak atomerőművek főkeringtető vezetékét meghegeszteni. se esze. tehát a legutolsó árnyékszéktisztító szolga – de rabszolga is – tudhatta. bár nem mindig a jelenleg ismert formációjában. stb. emiatt a nők épp nem érezhették magukat magasabbrendűnek. ő is tagja a Nyájnak. de ez akkoriban nem is számított. hogy nem ismeri a Bibliát. hogy valaki mondjuk elismert minősített hegesztő legyen. hogy a nők hogy érzik magukat. de talán pénze sem. elég ha csak annyit mond. s még mindig nem borult a fél ország a lábam elé. mint akik valamely „szak”terület avatott tudorai. Az tehát. Az sem fontos. kellékeket. mert legalábbis Európában minden lényegesebb vallási irányzat a férfiak magasabbrendűségét tanította a nőkkel szemben. akik valamilyen értelemben karriert szeretnének befutni. se kitartása. papnak. Itt szakértelmet sem kívánnak tőle. hogy magyarázatot kínál a „végső dolgokra”. stb. mert a mindentudó. Ezt manapság különben egyre többen ismerik fel. akár olvasni sem tud. lényeg.. Az iszlámnak meg e szempontból (ha egyszer eljutnak addig) még sokkal nehezebb lesz a helyzete. mert fizikailag is gyengébbek voltak mint a férfiak. de a másik hiába gazdagabb. hanem a világ keletkezését. de szeretnék. ha kiderül. s ezalatt most nem a halált értem. Arról van szó. de a nőellenesség az európai vallásokra oly mélyen jellemző. hogy a Világmindenség létezik örökké. Én inkább arra gondolok. Gyakorta ideje se volna minderre. mint ami pld.. hogy a műveltebb emberek körében látványosan tért veszít a vallás. hogy megvegye valami efféle komoly tudomány elsajátításához a megfelelő tankönyveket. ha elfogadjuk ezért cserébe. hogy akadnak. stb. mintha csak annyit tételezünk fel. egyszerűen mert FÉRFI! A nő nemcsak alacsonyrendű. 113 . hogy higgyen! Végezetül meg kell említsem. nem is véletlen. amennyiben valaki rendszeresen eljár a gyülekezetekbe. Igaz. jól értenek valamihez! Na már most ezt valóságos dolgokkal eléggé izzasztó vagy agyszikkasztó fáradozás ám elérni! Én magam is már alaposan középkorú ember vagyok. pláne hogy befizessen egy tanfolyamra. hogy de ő legalább a Mennybe jut. hogy mostanában nagyon nehezen magyarázza ezt ki a tanaiból az egyház. A legtöbb embernek efféléhez se tehetsége. A vallások kielégítik a kis közösségekhez tartozás igényét is. a mindent megértés szintjére akkor sem jutunk el. ha úgy tekintenének rájuk. mert az igaz vallást vallja.. bár ez jórészt szintén az egyház „áldozatos” munkájának volt köszönhető. több tucat(!) regénnyel a hátam mögött. ilyesmiket. sőt eleinte még képzetlenebbek is voltak. ha mondjuk számítógépes baráti körbe vagy a hajómodellezők körébe lépne be. Kínál ezekre magyarázatokat. az élet célját. de a Pokolban fog sülni. A leghülyébb ember is tagja lehet egy vallási közösségnek. Éva az emberiséget. s élhetnek ebből jól. hogy „hiszek”. hogy milyen nagyszerű író vagyok! Vagy hogy ne magammal példálóddzam: Ahhoz is ám nagy gyakorlat kell. hogy némelyek esetében az önmegvalósítás lehetőségét is felkínálja a vallás. mert bűnbe vitte az első nő. aztán püspöknek. mindenható.

de ha mégis. temérdek előnye van! Számtalan emberrel lehet beszélgetni vele. amennyit épp akarsz. bevallom. s ha unalmas is sokhelyütt. akkor sebaj. hogy oly sokan mennek szívesen épp jehovistának! Egy darabig nem értettem. az előbb-utóbb ráérez annak ízére. annyit foglalkozol vele. máris van beszédtémád. épp azért mert butaság. De valahogy jehovista lett. hogy még mindig szórakoztatóbb a legtöbbeknek. tündökölhetsz ismereteiddel! Legfeljebb a többi részről nem beszélsz. ha nincs pénze egy drága laptopra. aki olcsó sikert akar elérni valamely területen.. programozni sem lehet a buszon.Ellenben a vallás. egyszerűen amiatt. hogy BUTASÁG. Teljesen érthető. örömmel megy munka után fáradtan is az Igét hirdetni! Ez neki kikapcsolódás. – Oké hogy te nem félsz a haláltól. mert szeretjük magunkat fontosnak érezni.. és nem is kell az egész Bibliát megismernedmegtanulnod: elég csak néhány fejezet belőle. hogy azt a Jót cselekedje vele. ami neked kellemetlen lesz! Meg amiatt is félhetsz. mint mondjuk a mátrixalgebrával vagy a hegesztéshez használható speciális ötvözőanyaggal ellátott elektródák alkalmazhatóságával megismerkedni! Ezt bármikor gyakorolhatja is. valószínűtlen hogy gyülekezeten kívül összefuss olyasvalakivel aki nálad jobban ismeri. Semmi kényszerítés nem kell hozzá: A butaság terjesztésének igenis vonzereje van. míg a hegesztés vagy a méhészkedés csak egészen kevés embert érdekel nem is beszélve a matematikáról. azalatt ők Valakinek érzik magukat.. mert fiatal vagy esetleg. mert most Rá figyelnek! Élményszámba megy neki.. hiszen hogy is kételkedhetne abban. ahol kevés munka árán is szakértőnek tüntetheti fel magát a tanulatlan emberek nagy tömege előtt! Véleményem szerint ez az oka annak. még ezt is beszerezheti esetleg ingyen a „testvérektől”. ő most a társaság középpontja. még azt is. ami erősíti a szabályt! Nem így van. ez is hamar eloszlik. nem piszkos. elment egyszer a Testvérekkel a „szántóföldi munkára”. mi annak az oka hogy olyan buzgón vállalják annak fáradalmait hogy házról-házra járnak ismeretlen embereket győzködni. tanulatlan háziasszony. nem több tucat. nem rúg mint a lovak. de te vagy az a kivétel. Szóval. s napközben most is az. s a butaság terjesztése mindenfajta terjesztés közül a legislegkönnyebb. a Tanult Ember ehhez az illetőhöz. hogy a vallás olyan intellektuális terület. de – szellemi onanizálást végzik. hogy amikor megszólal: Figyelnek rá! Rá! Hohó. ő most Fontos Ember! Egyszeriben kezdi elhinni hogy Isten szavait visszhangozza. Esetleg iskolai végzettsége sincs. ez óriási vonzerő ám: van egy szegény. az Okos. Egész életében megvetett senki. mert titokban attól tartasz. hegeszteni viszont nem lehet a buszon. hiszen lám. nem izzadsz meg bele. hogy az Úr csodát tett. ezt az egyetlen könyvet kell csak alaposan áttanulmányoznia. abban hogy mindannyian szeretnénk valaminek a terjesztőivé válni. azután azonban rájöttem hogy épp az a lényege az egésznek. hogy előadást tarthat. ami önmagában rejlik. hogy megossza véle az Igazságot! Gondoljuk csak meg. csak az egy szál Biblia. azt tapasztalja. talán azt is csak feketemunkában végzi. eljött ő. nagy vonzereje. Te amiatt félhetsz. gondoljunk csak bele: egyetlen könyv. És íme. vagontakarításból tengődik. mert Bibliát akár a buszon ülve is olvashat munkába menet-jövet. tehát nem kell hozzá sokat tanulni! Íme tehát: ebben rejlik a vallás vonzereje! Épp abban. de bízvást elhihető.. szórakozás! Alig várja hogy tehesse! Ha volt is kételye eddig a vallást illetően.. és félsz attól. mert mindenkiben ott kuksol a feltűnési viszketegség vágya. az egészen más! Lényegében más sem kell hozzá. mégis van utána Valami. a Biblia nem szúr mint a méhek. hogy ezt újra meg újra érezni akarja. aki nem fél a haláltól. hogy ez nekik nem fáradság hanem szórakozás: amíg valakivel azt a – bocs hogy nyersen kimondom. amint kecskét tenyészteni sem. aminek ők a „Biblia-tanulmányozás” nevet adják. az is Testvér ugyebár. ami neki ilyen nagyszerű érzést okoz! S így lesz belőle is a butaság szellemi terjesztője. Számtalan emberrel találkoztam. ilyet még sosem csinált. hogy a halál beállta megfoszt téged egy rakás 114 . mert hivatalosan nem alkalmazzák.

ahol leírják. Amint azonban egy ateista megöregszik. Helyes értelmezése: a kivétel teszi próbára (vizsgálja. könyvében: „Exceptio probat regulam. azaz egy olyan álhír. Érdekes módon SOHA senkivel nem találkoztam még. mert minden kivétel GYENGÍTI a szabályt. de az ugyanúgy megalapozatlan baromság). s egyébként is beszűkülnek öregsége miatt a lehetőségei a szórakozásra és önmegvalósításra. mert az agy nem egy gép. – Hol van itt a kivétel?! Persze belevehetünk mindenféle nyakatekert kitalációt. milyen kísérletek során jutott arra a következtetésre. hogy agyunknak csak az 1 (vagy akár 10) százalékát használjuk ki! Nem is lehet: egyelőre nincs semmiféle egzakt módszerünk rá. mert ha van örökös. kivétel nélkül ugyanis nincs szabály. hogy mérjük azt. Latin formula. kigúnyolása! Ezt egyszer egy nem diagnosztizált elmeháborodott kitalálta. szenvedéstől menekül meg. ezt számítógépprogramozóként nagyon is jól érzem. a logika és a józan ész szándékos megcsúfolása. hogy pld. vizsgáztatja) a szabályt. mennyire van kihasználva az agyunk. – „Egyetlen egyenesági ősöm sem halt meg azelőtt. mikor. mert rozoga testtel focizni és síelni sem lehet. „kivéve ha feltalálják az életelixírt” stb. – úgy egyre kevesebbet veszít a halállal. és kritika nélkül ismételget azóta is mindenki más. 115 . ki. Amire viszont mérges vagyok. aki ezen állításra vonatkozóan idézni tudott volna valami komoly tudományos publikációt. akkor szült) volna”. akkor a fogadalom eredeti birtokosa már nem szűz (hiszen szült). s azóta mindenki ismételgeti anélkül. de gondolom érezhető. arra sosem tudok különösebb tisztelettel felnézni! – Mi az igazság abból. akinek át lehet adni egy fogadalmat. hogy belegondolna mekkora bolondságot szajkózik! Tudományosan ez ugyanis egy agyrém. s ily módon tudjuk érvényességi körét behatárolni. ahogy egy másik bölcsesség tudja: NULLA REGULA SINE EXCEPTIONE. (Bár hallottam már 1 helyett 10%-ot is emlegetni. közismert magyar változata pontatlan. egyenesen hamis. Ez is tutirabiztos. stb. ugyanis erre nem is lehet módszer: elvi lehetetlenség. amit egyszer valaki kitalált. – Nincs szabály kivétel nélkül”.szórakozási vagy önmegvalósítási lehetőségtől. – Kivétel erősíti a szabályt. hogy a kivétel erősítené a szabályokat! Ez ugyanis a tudomány. eképp nincs meg nem szegett szüzességi fogadalom. mint egy reális lehetőség bizonyos problémái megoldására! Amitől tehát nem kell félni. Ez ugyanis tutirabiztos.. amellyel mindenféle szabálytalanságot igazolni próbálnak. hogy agyunk kapacitásának csak 1%-át használjuk ki? Ez egyike az úgynevezett „urbanlegend”-eknek. ellenben egyre több kellemetlenségtől. Lásd Tótfalusi István IDEGEN IDÉZETEK SZÓTÁRA c. holott akárhányat is lehetne: – „Minden ember meg fog halni egyszer”. mert igenis létezhet szabály kivétel nélkül. lecsökkentve annak érvényességi tartományát. – „A szüzességi fogadalom nem örökletes”. Holott még ez sem igaz. hogy aki ezt mondja. henye köznapi használata pedig. mert például egy vénemberrel már nem szívesen bújnak ágyba a vonzó csajok. ha bekövetkezik a halál – azaz a halál ellenszenvesnek tekintett állapotból egyre inkább vonzó lesz a számára. hogy legalább egy gyermeket ne nemzett (illetve ha nő. hogy a „kivétel erősíti a szabályt” mekkora ökör mondás – kéretik emiatt nem használni magát valamire is tartó ateistának! Az biztos. hogy ez valóban nagyon nyakatekert. amit betartott volna! Remélem látható az eddigiekből. Csak hármat említek meg. mert a kivételkezelés mindig súlyosan elbonyolítja a szubrutinok felépítését! Ez különben egy félrefordítás eredménye. másképp nem lenne az egyenesági ősöm. az ez a sokszor hallott KOLOSSZÁLIS IDIÓTASÁG.

mintegy „pihenő üzemmódba” kapcsolnak. hogy normális esetben bizonyos agyterületek úgy működnek. hanem az úgynevezett „vegetatív idegrendszert” alkotja. akadnak agyterületek. villámgyorsan elterjedt. hogy rendelkezünk egy csomó szabad agykapacitással – ki ne örülne neki.. mert pihenni az agynak is kell. mintha azt mondanánk. mint ébrenlétünk ideje alatt! Na de miért alakult ki ez a tévhit? Ennek 3 oka lehet.) akkor gyakorta találnak benne olyan területeket. De ez igencsak korlátozott. hogy ezeket „ki lehet használni”. ha meg él. amiből felépült ugyan. akkor mi a csudának legyen aktív a combizmod mozgatásáért felelős agyterület?! Ha senki nem beszél hozzád.) különböző speciális fehérjék termelődésével jár az idegsejtjeinkben. De ez ritkán lesz tökéletes.). s mint mém. hogy egy ideig az egyik sejtgóc lát el bizonyos feladatokat. EEG. ez az álhír is egy mém ugyanis. Bizony még alvás közben is. s a szomszédos sejtek veszik át ugyanazon feladatot amíg emezek pihennek. nyilván csinál valamit – a legvalószínűbb tehát. mert hátha egyszer egy újabb százalék kapacitás kapcsolódik be nála. stb. egyszerre akarna működni az az agyközpont. ami az alvásunkat vezérli. ami a beleidet működteti például. amik nem is működhetnek egyszerre – képzeljük el. Ilyen értelemben beszélhetünk róla. hogy sosem használjuk ki a 100%-ot. életünk minden pillanatában dolgozik a teljes agyunk.. márpedig egész életünk során nem állítódik elő bennünk annak egy csekély töredéke sem. mert ez olyan. élnek. agyunk legnagyobb hányada. Aztán. miért legyen aktív az az agyterület. ez őt az okosság valamiféle látszatával tünteti fel. s az. hogy „na lám. hogy mindig. csinálnak valamit. És nagyjából azt jelenti. hogy azért van valamekkora szabad kapacitásunk – tudniillik vésztartaléknak. E fehérjék termelődését természetesen gének irányítják. de csak részlegesen. de ez szükségszerű. amik például a lábadat mozgatnák. azt tehát. ha nem. hiába is akarnák az igazgatók e gépet hirtelen mondjuk betonkeverésre befogni. Ha az agy egy része meghal. csakhogy ez hülyeség. épp csak akkor mást végez. Ilyen értelemben persze szélsőséges esetben talán valóban elképzelhető még az is. hiszen vonzó gondolat. annyi igaz.. No most ha te fekszel az ágyban vagy ülsz a fotelban és zenét hallgatsz vagy filmet nézel. hogy ha mindenféle elektronikus kütyüvel megvizsgálják az élő agyat (CT. s az milyen jó lenne! Másrészt. hogy ha már egyszer kitalálta valaki. és merőben reménytelen azt hinni. mégis csak egy kis kapacitását használjuk fel az agyunknak”. Ha egyszerre működne mind a 100%. De akadnak agyterületek.. „aktivizálni” s akkor hű de okosak leszünk! Ha a gyárban sokáig áll egy esztergagép. ami az ébrenlétet! Hogy cifrább variációkat ne is mondjak.. holott még sokmillió másfajta szöveget is ráírhattunk volna! Agybiológiailag esetleg gondolhatnak arra az ezt mondogatók. hiszen egyszerre csak egyfajta szöveg van ráírva. mert könnyen befogadásra lel. ami a hallott szavakat értelmezi?! De ettől ezek még nem kihasználatlan agykapacitások. Másrészt. (Bár gondolom nem ez a jellemző. Édesapámnak agyvérzése volt.. hogy az agynak épp csak 1%-a mutat élénk aktivitást a többihez képest. részleges bénaság) a szellemi 116 . amennyi fajta fehérje elméletileg kódolható lenne genetikailag! Erre persze mondhatja valaki. mert nincs rá munka.. Egyik. majd amikor azok az agysejtek elfáradtak. akkor egyszerre is merülne ki mind és valószínűleg belehalnánk. mint más területek.. sőt. mind a 100%.. ha hiszik Olvasóim.. de NEM a gondolkodásra és NEM a személyiségünk előállítására van.aminek egyes részei lekapcsolhatóak! Minden egyes idegsejtje él. hogy egy A/4-es géppapírnak csak a milliomodrészét használjuk ki. igencsak sikeres mém. korlátozott mértékben átvehetik funkcióját más agyterületek. melyek sokkal kisebb elektromos aktivitást mutatnak. Eltekintve a fizikai problémáktól (nehezen mozog. hogy az emlékek megjegyzése az agyban főként (leegyszerűsítve a dolgot. a tudományos alapja e hitnek ott keresendő genetikailag. Csakhogy: a nem annyira élénk területek is dolgoznak.

kimetszem. Lássuk be: az evolúciónak nem szokása felesleges szerveket és fölösleges kapacitásokat létrehozni. Mi lesz ezekkel az energiákkal a halál után. kivéve az atombombák robbanásánál. magyarán átlagos sebessége! Még akkor is. hanem atomokból. de ott is csak elenyésző mennyiségben. hogy az energia egy része ekkor „felszabadul”. akkor a részeges tahók miért nem a felesleges kapacitásukat isszák el. (Valójában. mint ugyanezen atomok (és a hozzájuk kapcsolódott plusz oxigénatomok) összetartásához széndioxidgáz és vízgőz (azaz az égéstermékek) alakjában való összetartásához. miért alakul ki náluk értelmi leépülés?! De aki nagyon hisz abban. 2 propionsav molekulához kapcsolódik 7 molekula oxigén.) No és a keletkezett égéstermék. mert nemigen maradt olyan agysejtje. melyek nem felesleges szerveket és nem kapacitásokat fejlesztenek ki! Biztosra vehetjük tehát. annak ajánlok egy üzletet: mondja meg. ami a kifáradóktól átvenné azok feladatát. de ez csak annyit jelent. Annyi igaz tehát. de igen hamar kifárad. Mondjuk. energia sem. mert nem teheti: az efféle „luxus-lényeket” lekörözik a létért folyó küzdelemben azok az állatok. hogy az ő agyának csak 10%-a van kihasználva. hogy Einstein óta tudjuk. hogy egyik vegyület átalakul a másikba! Tehát. Várom a jelentkezőket! – Az ember mint tudjuk. Minthogy a propionsav-molekulát alkotó atomok összetartásához propionsavként nagyobb molekuláris kötőerők kellenek. akkor annyi történik. mert a levegőben az oxigén molekuláris állapotban fordul elő. hogy testünk vegyi anyagai más struktúrát vesznek fel: eddig Zoli-testet alkottak. azaz gyorsabban mozognak. nyersen szólva: ha meghalunk és megesznek a kukacok vagy az oroszlán. Tehát halálunkkor abszolúte semmi nem történik energetikailag. amíg a fáradtak kipihenik magukat. hová kerülnek? Ami az energiákat illeti: már a kiindulás is téves. a széndioxidgáz és a vízgőz elillan.. sőt. eddig volt valamelyik sejtünkben egy propionsav-molekula (sok élelmiszerben benne van). még ha nem is működik minden része egyidőben. csupán anyagilag. Az igaz. hogy az anyag=energia. hogy az égéstermék anyagai nagyobb kinetikus. Beszélhetünk persze holmi kémiai energiákról. Nincs benne hely léleknek. azaz 14 oxigénatom. energiákból épül fel. De nem úgy. azaz mozgási energiával bírnak majd. ahogy a misztikusok gondolják! Ha elégetik a tetemünket. mint a propionsav.vagy kukactestet alkotnak majd. mert ez mindössze annyit jelent. Nyilván. hogy a hőenergia semmi más.állapota is olyan. agyának melyik az a 10%-a amit ő használ. biztos ami biztos. Azaz ANYAGBÓL. hogy semmi nem vész el. mint a vizsgált anyag molekuláinak (atomjainak) átlagos mozgási energiája. amit úgysem használ. A többit. de ez már mellékes. Az ember nem energiákból épül fel. 117 . Ha nem éli túl. Ha túléli. elpárolog. anyag sem. csakhogy földi körülmények közt nem alakul át az anyag energiává. ilyesmiknek! Különben is. ezután oroszlán. képlete: CH3CH2COOH. Ebben azonban nincs megintcsak semmi misztikus. hanem kikakilja. no most ha ez elég. enyém az ő összes vagyona. molekulákból. meg para-baromságok ellátására szolgáló agyközpontoknak. jó ha tudod ugyanis. hogy agyunknak igenis mind a 100%-a ki van használva.. neki adom a teljes vagyonomat. s olyankor aludnia kell. hasonló a helyzet. emiatt azt mondhatjuk. illetve a belőlünk való táplálkozás után egykori testünk anyagának egy részét az oroszlán nem építi be a saját (vagy magzata) testébe. hogy bár ép maradt.. lesz belőle 3CO2+3H2O. a 80%-ot. ha volna.. legyen ez 20%. miközben 7 oxigénatom kapcsolódik 1 molekula propionsavhoz. mert E=m×c2 .

van olyan passzus is a szent könyvekben. ami elpárologtatja a vizet. annál melegebb az! (Kissé leegyszerűsítve a dolgot. olyasmit. de ezt is lehet könnyen úgy érteni. nem igaz! De akkor megszólalt egy Bülükicstí nevű főpap. amint a Nap elől sem lehet elbújni nappal! Hogy mindnyájan a Napisten gyermekei vagyunk. hogy Isten különleges figyelmet szentel épp ennek a világnak! Minden világ megfelel Isten valamely testrészének jelképesen.. hogy de miként magyarázzák meg. – Azt hallottam.. A regény címe amiből idézek: Fff. hiszen a Nap ereje az. hogy a Nap nélkül nem lenne élet. hogy például gömbölyű a bolygójuk. de egyben arra is utal. mint az ember a testrészeit. az az emberi test közepén helyezkedik el! Amikor arról szólnak a szent könyvek hogy a Napisten elküldte ide gyermekét. tehát teljes joggal lehet az öntözést a Nap adományának tartani! Az hogy a Nap a Napisten szeme. hogy úgy. ahol is elmondott sok dolgot a fejlett technika és a tudomány tényeiből az ottani papoknak. a kályha. ha eddig azt tanították hogy a Napisten köldöke. azt jelenti szintén.ha az az anyag szilárdan áll a szobádban. s mi a helyzet a Nappal. De e formák közt semmiféle misztikus formáció nincs. de a lényegre rámutat és szórakoztatóbb talán. hogy a Nap nélkül nem lenne élet. mert a köldök. rezeg. és azt mondta. de az energiájának összértéke ugyanúgy megmarad! Legfeljebb más formában. mint az unalmas magyarázkodás. ókori viszonyok közt élő emberek közt szerzett tapasztalatairól. hogy ennek érzékeltetésére egyik regényemből idézzek ide egy részletet. hanem vallást. ezt régen biztos úgy értették. Folyó Anyát. hogy „és reáveté tekintetét a Napisten a föld kerekségére”. hogy Isten minden tettünket figyeli. hogy a Nap nélkül nem lenne körforgása a víznek. hogy a szent iratok már régen megmondták hogy a világ gömbölyű. pld. Bülükicstí azt válaszolta. miként is néz ki a világ. A sztori arról szól. Természetesen ezt is „meg lehet magyarázni”.. A vörösen izzó sparhelttető is MOZOG. akkor eleinte a király is és a papok is elkezdtek valóban sápítozni. mert annyira szereti őket. de egy szál atomja sem vész el. s az ő világuk kivételes helyen van a világok közt. s én elmondtam néhány dolgot arról. hogy semmi baj! Szerencsére ugyanis ők eddig nem tudományt tanítottak. vallással mindent meg lehet magyarázni. hogy mindaz a sok dolog amit eddig tanítottak. De hát a tényeket mégsem tagadhatják le a papok sem! Dehogynem! Ennek illusztrálására ne is a kereszténységet vegyük alapul. legfeljebb gyorsabban (vagy épp lassabban) száll ide-oda. és vallással mindent meg lehet magyarázni! S amikor a király megkérdezte. Hogy miért ilyen furcsa a címe. Kitalált történet ugyan. úgy... épp mert vallás! Engedtessék meg. hogy „körbe mindenfelé amerre csak ellátunk”. melyek mára már szétrobbantak. hogy öntözze a földet. mert hogy is mondják meg azt a népnek. hogy ez nem lesz így jó. s ugyanúgy nem rejthetjük el előle a cselekedeteinket. Isten szeretetét tekintve. amihez hasonlót egyes ókori országokban nemegyszer hittek az emberek: hogy a Nap az az istenség szeme. sőt. hogy a bolygó gömbölyű. hanem egy sokkal nyilvánvalóbban valótlan vallást. de ez a tudományos igazság. világunk pedig a Napisten Köldöke. ilyesmikkel. azt úgy kell érteni. s minél gyorsabban. tehát egy Nap gyermekének! Aztán. Amikor először beszélgettek velem. milyen okosak is voltak már a papok 118 . Lehet hogy ez rém unalmasan hangzik. minthogy a testünkben lévő vasatomok s egyéb elemek valaha csillagokban keletkeztek. tudniillik mikroszkopikus rezgéseket végeznek a vasatomok benne irtó gyorsan. hogy egy űrhajós beszél egy másik bolygón.) Az elégett testünk tehát átalakul. azt is úgy kell érteni.. emiatt ténylegesen is a legteljesebb joggal tarthatjuk magunkat valóban a csillagok. most mellékes. s ezt fejezi ki a „köldök”-szó. hogy ezt természetesen szimbolikusan kell érteni.

ahol az egyik isten azt parancsolta. Miért épp a keletiek előtt esünk akkor hasra. hogy eképp még sokkal nagyobb legyen a forgalma.. a tudomány is maximálisan őket támogatja! A papokat sosem kell félteni! – Kétségkívül érnek bennünket kozmikus sugárzások. s ezek átnyálazták a szent könyvek minden sorát. aztékok. vagyis szerintük ez azért van. ott az igényt ki szokták elégíteni. hogy nemegy helyen tiltották az isteneik a testvérházasságot. még nem válik egy nyilvánvalóan helytelen világkép helyessé! Ugyanis már a kiindulási alapjai is tévesek. mint a csillagászat prostitualizálása! Még most 41 évesen is újra meg újra meglep.. mert 119 . valóban van-e egyáltalán bármi különösebb oka annak. lehetőleg a hindu. Nem lehet-e. s íme.. az emberi műveletlenség kihasználói. hogy ezt nem annyira a rossz szag miatt parancsolta az isten. miként képesek valakik komolyan hinni abban a szellemi szemétben. erre utal az. A horoszkópkészítés ugyanis nem más. természetesen mindezek eddig szent titkok voltak. nem lehet. akkor is azt mondták diadalmasan. Azért. de a sznobizmust. különösképp a kapitalizmusban. aképp nem létezik egy annyira mély szellemi nívó. vagy azon a nyelven épp semmit sem jelentő.. toltékok több ilyen piramist építettek! Pláne többet mint a kínaiak. De az egyéb épületeik is szépek. de most már itt az ideje. mert így nemcsak az emberi tudatlanságot és hiszékenységet. és mindenütt.. mert annyi rengetegsok „bizonyítékuk” lett. szerintük még a genetikát is.. vagy miért támasztja épp a tudomány tényeit alá! Még amikor olyan részhez értek. nemhogy gyengült volna a papság hatalma. tibeti vagy kínai nyelvterületről. főleg az úgynevezett „keleti bölcsesség” előtti hasraesésre sajnos nagyon is erős magyar hajlamot is kihasználhatják! El kéne azonban már gondolkodnunk azon. És megjelennek emiatt sorra-rendre a hiszékenység vámszedői. hanem a járványveszély elkerülésére. meg tudtak magyarázni. s az idegen kultúrák. s nem az ősi amerikai indiánok előtt?! Megmondom. amit a titokzatosság és misztikum után sóvárgó emberi ész nem képes alulmúlni! Na már most az a sajnálatos helyzet. hogy méltó párjuk bármelyik egyiptomi piramisnak – csak épp a maják. hogy fölöttébb tiszteljük a keleti civilizációkat?! Ha jól belegondolunk. Attól hogy a Kozmosz hatással van ránk. Szóval könnyedén kimagyaráznak azok mindent. hogy mégis van emiatt némi valóságalapja az asztrológiának? Nem. olmékok. de ők a papok is. hogy az ürüléket a táboron kívül kell elásni. hogy amiképp az emberi aljasságnak nincs határa.. hogy e roppant bölcsességeket mindenki elé tárja a szent papi rend. létrehoztak néhány nagyszerű építményt – de tulajdonképpen az ősi amerikai civilizációk sokkal több effélét hoztak létre! Százszámra romladoznak akkora piramisok a közép-amerikai dzsungelekben. melyeket csak a beavatottak tudhattak. mert tisztában voltak már akkor is a rokonházasság következtében könnyen felszaporodó letális és szemiletális recesszív gének káros hatásaival! Szóval az égvilágon mindent be tudtak „bizonyítani”. de roppant mértékben erősödött is. hogy ahol igény van.. sőt egész erre szakosodott irodák! Ezek némelyike még ha magyar ember is a működtetője. itt van tehát a bizonyíték arra. hogy a szent papi rend évezredek óta ismerte már a mikroorganizmusokat! Sőt. ahol ellentétet szimatoltak a tudománnyal. a végén még örvendtek is. a különböző horoszkópkészítő „szakemberek”. hogy úgy érezték. hosszas magyarázatokat írtak oda.ősei is. hinduk vagy a japánok. hogy semmi! Rendben van. nem kell félteni őket! Papi bizottságot alakítottak. újra meg újra rá kell döbbenjek. de keletiesen hangzó álnevet. aminek horoszkóp a neve! Mégis. ki kell derüljön. hogy az mégis miért nem ellentétes. szívesen választ magának valamely keleti nyelven szóló.

hanem amiatt is. hogy a régi emberek úgy kreálták ezeket a csillagzatokat hasraütésszerűen. némely dolgok megváltoztak benne. a szerzőé például Kos. Utóbbinak a hiányát különösen fájlalom. de az ősi amerikai kultúrák – a fehérek szeretetteljes közreműködésének hála – elpusztultak! Elpusztultak. a Természetet megismerni akaró kíváncsiságra! Be merem vallani tehát. hogy az ember hatalmat szerezzen önmaga szabadságának kiteljesítésében! Ellenben sok szellemi szemetet öklendeztek kultúránkba. hogy minden más kultúrát leigázzon illetve részben magába olvasszon. mert Babilonban a 12-es és a 60-as számrendszer bonyolult keverékét használták. ezek egyike például az asztrológia is. ahol az égtérképekre berajzolták az állatövi jegyeket! Ki fog derülni. „Halak”. azok. tibeti. hogy az a kedves Olvasóm. tudniillik a jövőt ők is szerették volna megismerni! Emiatt kialakultak a különböző jóstechnikák. nemhogy épp Kost! De ugyanígy hiába keresem a Halakat. Az a horoszkópkészítési technika. hogy áthallatszik hozzánk a kakas kukorékolása. stb. és sokkal normálisabb szellemi lelemény mint a suméroké). a Mérleget. de ha nekem nem hisznek Olvasóim. 120 . Annyira nem. de a horoszkóp aztán mindennek a teteje! Kezdjük azzal. ami első pillantásra felismerhető lenne. a suméroktól. legalábbis a kínai horoszkóp esetén. ugyan nézzen már fel az égre. A természetben ugyanis leginkább a túlélés számít! Túlélési szempontból jelenleg a nyugati kultúra. de odafent az égen se nyáron. mert hirdetőik is kipusztultak. De ezek nem maradtak fenn! Nem. Egyetlenegy állatövi jegy sincs odafent az égen. eképp nem mozdította elő. Ezzel is van elég bajunk a tizes számrendszer elterjedése óta (ami különben indiai találmány.. – az is keletről származik. hogy ha a másik falu annyira közel van is. Japán most is létezik.. ha a keleti „nemcselekvés” filozófiáját követjük. Ért-e akkor valamit a bölcselkedésük? Nem. hogy úgy éljünk. vegyenek csak elő valamely csillagászati szakkönyvet. Persze másként mint Európában.. hogy egy effélében higgyen. nem sokra becsülöm a keleti „bölcsességeket”. vagyis a mai Irak területéről. vagy a Szüzet. Ugyanis időmértékeinket is tőlük eredeztethetjük. a horoszkóp is.. Nemcsak mert legjobb úton halad afelé. „Bika”. mert hátha mezítelen az égi szűz.Kína. A keleti civilizációk és mentalitás nem kedvezett a tudomány fejlesztésének. hogy tudniillik 1 órát 60 percre osztunk. se télen nem látok semmiféle négylábú állatot. semmit. Mert a megismerésre a keleti emberek is vágytak egy bizonyos szempontból. mert e kultúrának köszönhetőek a legjelentősebb természettudományos felfedezések. melyek némelyikével máig kínlódunk. Például amiatt van épp 12 állatövi jegy. azaz az ókori Mezopotámiából származik. hasonló filozofálgatásoknak. „Kos”. amik méltó párjai lettek volna a kínai. legnagyobbrészt mégis megőrizte eredeti vonásait. és a napot 2 db 12 órás részre. holott minden bizonnyal nekik is lett volna számos olyasféle „bölcsességük”. de nem a Távol-Keletről. és próbálja megkeresni saját születési csillagképét! Az enyém. ingyenes pornóban volna részem minden éjszaka. testhosszal vezet minden más kultúra előtt. Lao Ce például életideálként azt festette le a Tao te King-ben. India.. amik kényelmessé teszik az életünket! Ez NEM jöhetett volna létre. akkor se menjünk el odáig. hanem legnagyobbrészt babilóniai eredetű. aki azzal kacérkodik. ez mindenesetre nem vall felfedező hajlamra. ennek ékes példája hogy ezt máig is őrzi időosztási rendszerünk. elégedjünk meg a magunk környezetével! Nos.. s a jóslás csillagászatra építő módszere. minden kétségkívül meglevő hiányossága ellenére is. melynek legjelentősebb képviselője. hogy nem is tartom bölcsességnek a legtöbb gyakran emlegetett szólamukat. stb. Természetesen azóta hogy onnan elindult a józan észt fertőző diadalútjára. amit általában véve itt Európában használnak – ismeritek ugye kedves olvasóim.

értetlenül hangzik! Eleve abból indulunk ki. hogy az ezeket a nemlétező csillagképeket „alkotó” csillagok bárminemű együttműködést végezzenek is azért. mert nekünk ez az alapszámunk. hogy valamiképp. racionális. amit manapság sajnos kevéssé hallani. általában nem is hülye. hogy „fejjel megy a falnak” az ekkor született ember?! Valójában teljesen önkényesen osztották fel az égboltot 12 egyenlő részre a sumérok. azok cseppet sem biztos. mint a régiek hitték. ezeket képzeletben vonalakkal kötötték össze. Ismerték ugyan a törteket. Ennek oka azonban a legkevésbé sem a csillagászatban rejlett. Kost vagy mást ábrázoljon! Nem egy állatövi jegy esetén a rajz jóval több mint fele csak a képzelet szüleménye. 13 vagy akárhány részre is. hat részre bontani! Ez nagyon megfelelt az akkori primitív matematikai technikáknak. így sok matematikai bíbelődéstől eleve megmenekültek. hogy az fantáziájukban mondjuk egy vadászt (Orion). És akkor máris nem lenne „Mérleg” csillagképünk például. de nem véletlen hogy épp 12 lett a részek száma. ahogy a Földről lennének láthatóak (legalábbis nagyjából). mert az egész csak annak illúziója. megvan a magához való esze. például sugárzásukkal. és a legkevesebb kis köze sincs a csillagokhoz! Egészen könnyedén ki lehetne a bennük valóságosan megtalálható csillagokat egészíteni úgy. ha nem is az összestől. mert a törtszámokkal nemigen tudtak még mit kezdeni. ami titokzatosan. vagyis elavult. s amiatt ez. aki mondja. valószínűleg 10 részre osztanánk. hogy aki ekkor született. s akkor miért is mondanánk. amit mi látunk. az is bizonyítja. lehet hogy az egyik mondjuk 50000. hogy nem vagyunk tisztában a köztük levő irdatlan távolságokkal! Ha nincsenek igazi csillagképek. s egy másik gyermek a rabszolgaszálláson. Azok a csillagok. amik az emberi képzeletben – nem kevés fantázia árán – mondjuk egy Kost vagy Halat ábrázolnak. hogy már az ókorban is rájött erre néhány világos elméjű egyén! Közismert volt a horoszkópok azon kritikája. hanem háromdimenziós TÉR. hogy a csillagok nem alkotnak igazi – mondjuk – Kos képet. még azt az összevissza alakzatot sem. mi vagyunk a hülyék. s még csak nem is a misztikában. látszatra valamennyire egymáshoz közel eső csillagot. nagyon okos ember. Kényelmesebb volt számrendszerük alapszámának egy eleve jól osztható számot megtenni. távoli. s épp a pénzünkre utazik! Azt hogy a horoszkópkészítés régi dolog. melyek többnyire fényesebbek voltak talán (de nem mindegyik!) mint a környezetük csillagai.. hogy a világűr nem egy gömbhéj. negyedelni. hanem nagyon is evilági. főleg ha keleti. befolyásolhassák a születendő gyermek tulajdonságait. és mi nagyon tisztelünk mindent ami régi.hogy kiválasztottak néhány. hogy ha nem értünk valamit. Különben. mert minden előtt hasra kell esni. hogy is hihetnők. hogy ha ugyanabban a percben születik egy gazdag családba egy gyermek. hogy a 12 lett számrendszerük alapszáma. s ez annyira igaz. mert e számot kényelmesen lehetett maradék nélkül sok részre elosztani: lehetett felezni. s akkor miért mondanánk. de egyáltalán semmit sem alkotnak. hogy ha megnézünk egy horoszkópot. de rém nehézkesen számoltak csak velük. még ha mi úgy látjuk is! Ne feledjük. e vonalrajzot kiegészítették. harmadolni.. hogy teljesen más képet mutasson. – s ahány ember 121 . aztán teljesen elrugaszkodva a valóságtól. gazdasági okai voltak! Az. Feloszthatták volna 8. primitív. Ennek azonban semmi köze az ég természetéhez! Odafent azonban más ok miatt sincsenek igazi csillagképek. a másik azonban 5 millió fényévre van tőlünk! Vagyis nem elég. és nem az. Ha mi osztanánk fel az eget. aki mondja. pláne későbbi sorsát! De hát ugye az ókori keleti bölcsek ezt mondták. hogy valóban közel vannak egymáshoz. sőt. látható hogy a csillagokat úgy ábrázolják. 10. az egyensúlyra törekszik?! Vagy nem lenne Kos. Ők 12 részre osztották. geocentrikus világképre épül az egész! A horoszkóp mint filozófia más okból is értéktelen szellemi vacakság. s ha mi majdnem egymás mellettinek látunk is két csillagot.

van a világon, s ahány rabszolga volt az ókorban, ennek nagy az esélye – akkor a gazdag gyermek valószínűleg gazdagon is fog élni, mindenesetre kicsi az esélye, hogy nyomorognia kellene, a rabszolga viszont szinte kizárt, hogy más lehessen egész életében, mint nyomorult rabszolga! S még ha egy-két rabszolga fel is szabadul, s akár nagy úr lesz is belőle, minden ekkor született rabszolgára ez akkor sem igaz! Manapság meg... Végezzünk el egy durva számítást! Jelenleg az emberiség összlétszáma nagyjából 6 milliárd. Egy emberöltőt, az egész világra átlagolva, vegyünk mondjuk 40 évnek, ami azt jelenti, hogy ezalatt lecserélődik a Világ teljes emberlakossága. Ez persze tényleg csak a durva átlag, van ahol nem élnek ennyi ideig az emberek, van ahol jóval tovább is, de nekünk megfelel most az átlag. E 40 év alatt születik tehát 6 milliárd ember. Számoljuk ki, hány születik akkor minden másodpercben! Osszuk el a 6 milliárdot 40-el, majd 365-tel, majd 86400zal, mert ennyi másodperc van minden napban! Eredményül 4.75-öt kapunk, tehát minden másodpercben majdnem 5 gyermek születik, akiknek sorsa azonos kéne legyen a horoszkópok szerint! Erre az érvre azt szokták válaszolni a horoszkópkészítő sarlatánok, hogy nem kell hogy e gyermekek sorsa, jelleme, stb. azonos legyen, mert nem ugyanott születtek, másutt álltak tehát születésükkor a csillagok! Ez azonban nagyon álságos érv. Mert ugyebár ha azt a rengeteg horoszkóprovatot olvasgatjuk az újságokban, azokban kérem egy árva szó sincs arról, hogy „de ez a Kos jellemzés csak a Budapesten születettekre érvényes, és a Békéscsabán születettek lapozzanak a 46. oldalra”! Azok a horoszkópok kifejezetten minden Kos, Bika, stb. jegyűnek ugyanazt mondják! Tehát hazugságok. Az egész „tudomány” badarságát jól mutatja, hogy a Holdunkat is bolygónak nézték, sőt magát a Napot is, ugyanakkor viszont nem volt tudomásuk egyetlen bolygóról sem, ami a Szaturnusztól kijjebb esik, tehát fogalmuk sem volt róla hogy létezik az Uránusz, Neptunusz és a Plútó. Holott a Plútó kivételével ezek igazán jókora bolygók ám, s ha feltételezzük hogy a bolygók hatással vannak az emberekre, akkor ezek is hatással kéne legyenek, s fel kellett volna tűnjön a horoszkópkészítőknek, hogy jóslataik nem válnak be – nyilván mert nem vettek figyelembe minden bolygót! Eképp papíron felfedezhették, kikövetkeztethették volna a hiányzó bolygók létét – de azokat nem ők, hanem a csillagászok, a tudósok fedezték fel, tehát a TUDOMÁNY, és nem az asztrológia! Tulajdonképpen nem is értem, miért nem lép fel államunk a horoszkópos népbutítás ellen! Ez ugyanis nem más, mint alkotmányellenes rasszizmus, új, áltudományos köntösben! Tulajdonképpen 12 pszeudonemzetre osztja be az emberiséget: Vannak a Halak, Kosok, stb. – és ezen „nemzetek” eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek, ebben vagy abban felsőbbrendűek, mint a másik „nemzetek” tagjai, például rendszeretőbbek, hajlamosabbak az irányításra, vagy épp alsóbbrendűek, mert betegesebbek a lábaikat illetően, stb. – ez pedig kérem rasszizmus a javából! És RENGETEG kárt okozhat, mert ha valaki elhiszi például, hogy ő nem tudna jó házasságban élni mondjuk egy Oroszlán jegyűvel, akkor nem is házasodik össze vele, s inkább egy másik, megfelelőnek hitt csillagjegyű illetőt választ, pedig lehet ám, hogy számára épp a mellőzött „Oroszlán” lett volna az „Igazi”... vagyis aki ezt a bődületes baromságot elhiszi, az eleve korlátozza ismerkedési lehetőségeit, emberi kapcsolatait, a babonás hite miatt előítélettel viseltetik embertársai egy része felé, lemond a lehetséges partnerek egy részéről... öreg hiba! A fentiek miatt egyszerűen nem értem, hogy ha nem lehet olyan hirdetést feladni a házasságkereső rovatokba, hogy „cigányok és zsidók kíméljenek”, akkor miért lehet olyasmiket hirdetni, hogy – mondjuk – „Vízöntők kizárva”?! Mindegyik esetben ugyanaz történik: diszkriminálva van az emberiség egy része, legalább tizenkettede a horoszkópok szerint!
122

A horoszkópokkal kapcsolatos jogos kritikáját megfogalmazta néhány mai szerző is, például: „Sik András: Asztrológia – a legvalódibb áltudomány Az asztrológia univerzális igazságai ellen szól a Föld eltérő kultúrájú társadalmainak különböző asztrológiai rendszere is. Ugyanis ha a csillagjóslás alapját valódi összefüggések jelentenék, akkor egy adott személy születési időpontjához nem tartoznának egymásnak ellentmondó személyiség-leírások attól függően, hogy az illető milyen kultúrához tartozik.” Vagy: Richard Dawkins: Kancsalul festett egek című könyvét ajánlhatom még, egy részlet belőle elolvasható a NET-en itt: http://konyv.uw.hu/kancsal.htm Miért hisznek annyian az asztrológiában az újabb meg újabb cáfolatok ellenére is? Mert egyrészt hinni akarnak – a legtöbben nem képesek elfogadni azt, hogy a jövőjük nagyjából előre jelezhetetlen. És hát az asztrológia mégis tudományosabbnak tűnik, mint a csirkebélből jóslás... Aztán, a legtöbb ember minimális mértékig sem konyít az igazi csillagászathoz! A kapott jóslatok annyira általános zagyvaságok, hogy a legtöbb élethelyzetre ráillenek; ha valami mégis nyilvánvalóan nem passzol össze a jóslattal, akkor ott a magyarázat, hogy az illető maga értelmezte azt rosszul, vagy csak kivételesen tévedett a jós illetve asztrológus, vagy maga Isten lépett közbe... És a kudarcokat, melléfogásokat hajlamos az ember elfelejteni. De csak egyszer történjék vele olyan, hogy azt olvassa a horoszkópjában, hogy „ma sok pénz ütheti a markát”, aztán ha hazafelé a játékbarlangban bedob egy százast a „félkarú rablóba”, s nyer ezer forintot, erről évekig mesél a barátainak, hogy mennyire igaz a horoszkóp, minimum „valami azért van benne”! Még az sem számít ekkor, ha továbbjátszik, elveszti a nyert ezrest és még másik tízezer forintot, mert akkor sem a horoszkóp hazudott, merthogy ma mégsem nyert, a horoszkóp, az kérem igazat mondott, mert nyert, csak telhetetlen volt, tovább játszott, elvakította a kapzsiság, a horoszkóp igaz, nem abban, hanem benne van a hiba! Sok újságnál ahol van asztrológiai/horoszkópos rovat is, ennek gondozását a legfiatalabb, kezdő újságíró-gyakornokokra bízzák, mert itt nem nyúlhatnak nagyon mellé, mindegy mit írnak, semmi jelentősége! És azok persze a hasukra ütnek, s írnak is minden zagyvaságot, anélkül, hogy akár egyszer is megkukkolnák a csillagokat, mert teljesen mindegy úgyis, hogy azok hogyan állnak! Akik még találgatni sem akarnak, mert ahhoz is lusták, azok régi újságok horoszkóprovataiból kiollózzák a cikkeket, összerázzák egy kalapban, és véletlenszerűen odaillesztik a kihúzott cikkeket/jellemzéseket a 12 „állatövi jegy”-hez, s ez lesz az ő horoszkópjuk aznapra. Soha nem fordult még elő, hogy amiatt buktak volna le, mert valakire annyira nem illett volna a jellemzésük! Így működnek ezek a dolgok. Az egész horoszkópkészítés annyira nyilvánvalóan tudománytalan baromság, s annyira bűzlik a hiszékeny emberek kizsákmányolásától, hogy ugyanúgy be kéne tiltani, mint a piramisjátékokat! – Ha nincs lélek, mi lehet a magyarázata a reinkarnációs hipnózis közben átélt élményeknek? Többnyire szerintem egyszerű csalásról van szó. Még nem találkoztam olyan esettel, amikor ennek lehetőségét biztosan ki lehetne zárni. Lássunk azonban egy lehetséges magyarázatot! Biztos tudják olvasóim, hogy megy az ilyesmi: a hipnotizőr azt sugallja a hipnotizált alanynak, hogy most 20 éves, mondja el, mit lát! Aztán azt hogy 10 éves, majd még fiatalabb, és így tovább, majd már azt is elmondja az illető, mit érez/érzett az anyaméhben, majd jön a
123

sugallat: – Most menjen vissza még tíz évvel korábbra! – és lőn nagy csoda: kiderül, hogy a hipnotizált személy – mondjuk egy csinos nő – azt mondja, hogy ő hetven éves férfi, és ezt meg azt csinál épp! Nagyon érdekes. Remek szórakoztató regényeket lehet írni ebből. S ha ez igaz, bizonyítva van a lélekvándorlás! Éljen a misztika diadala! Na de tényleg, lehet-e ennek valami tudományos magyarázata? Mielőtt erre kitérnék, engedtessék meg egy rövid kitérő, aminek látszólag – de ígérem hogy csak látszólag! – semmi köze ehhez a témához! Amikor régebben számítógépprogramozó voltam egy nagyvállalatnál (nagyon régen, még a C-64-es gépek korszakában), készítettem egy programot ott valamilyen feladatra. Lényegtelen, hogy mire; mindenesetre a program végeredményként egy nagy rakás adatot állított elő, amit egy mátrixban, azaz tömbben tárolt, s ebből lehetett lehívni azt, ami épp érdekelte a felhasználót. A lehíváshoz egy dátumot kellett bepötyögni, ebből képezte a program a tömbhöz tartozó indexet, ami egy pozitív egész szám volt. Na már most a betáplálandó dátum értelemszerűen nem lehetett nagyobb mint az aktuális; ám mert a felhasználó hülyesége végtelen, emiatt volt egy ellenőrzőrutin is a programban, ami ellenőrizte is, hátha a kedves júzer nagyobbat ütne be! A program ragyogóan működött a tesztelésnél, erre hívtam a főnököt, hogy bemutassam neki. Az jött, leült a gép elé, és első dolga volt, hogy dátumként ezt üsse be: 1526.04.01. Vagyis a mohácsi vész évének április elsejéjét! És én nem gondoltam rá a program írásakor a hülye fejemmel, hogy a dátum alsó határát is teszteljem! A program szegény simán megkajálta a rossz dátumot, képzett belőle egy tök fals indexet, ami garantáltan kimutatott a tömb valóságos határaiból, a memória egy olyan területére, ahol teljesen értelmetlen zagyvaság volt, s ezeket az adatokat köpte ki a képernyőre, mintha érvényes adatok volnának! A dologban az az érdekes, hogy úgy első ránézésre a kiírt adatok tulajdonképpen még akár jók is lehettek volna! De hát tudtam, hogy nem lehetnek jók, a mohácsi csata idején a cégünk garantáltan nem folytatott termelést! Némi utánbogarászással kiderítettem, hogy az adatok azért tűntek jóknak, mert a korábbi tesztelések során teleíródott a memória, azok a részek is, amiket EBBEN a futásában még nem használt a program, ott régi programfutások eredményei voltak, s ezekből állította össze most a progi a fals, de jól kinéző eredménylistát! Hát ennyit a programozásról. S hogy ennek mi köze a reinkarnációs hipnózishoz? Hát kérem az, hogy az agyunkban azt a feladatot, hogy „emlékezés”, talán némi joggal lehet egy egyszerű agyi programhoz hasonlítani. Az a dolga, hogy előhívja a letárolt emlékeket. Na már most, normális esetben senki nem akar EMLÉKEZNI olyasmire, amiről jól tudja, hogy nem történt meg vele. Hipnózisban azonban épp az a jellemző, hogy megszűnik a tudatos kontroll, és a hipnotizőr irányítgatja – bizonyos határok közt persze – agyunkat annak alap-algoritmusait működtetve, például az emlékezést! S amikor olyasmit parancsol, hogy születés előtti időre emlékezzék az agyunk, akkor ugyanaz történik, mint az én egykori szerencsétlen programommal: mintegy negatív értéket táplál bele, érvénytelen bemenő adatot! És alapesetben az emlékezőmechanizmusunk nincs felkészülve erre, mert normális esetben egyszerűen nem fordul elő, hogy ilyesmire legyen utasítva – a bemenő adatok kontrollját azok az agyi struktúrák látják el, amik most hipnózisban ki vannak kapcsolva!

124

hogy az illetőt ott látták a bűncselekménykor is! Állítólagos (megrendezett) UFO-eseményekkor is vizsgálták az emberek emlékezetét. nagyon sokan úgy „emlékeztek”. meg van-e elégedve jelenlegi nemével. s a szexért kapott pénzt odaadták a papoknak. mint Hammurapi. s elkezd „emlékezni”. milyen életre vágyik titokban. hanem csak néhány. hanem talán ahhoz. például úgy. hipnózisban teljesen ki van kapcsolva a kritikai érzékünk. Nem kétlem persze. Érdekes. 125 . Emlékezőrutinunk simán megkajálja a hibás bemenő időadatot. Ez úgy történt. aztán a „bűnesetkor” hiába nem volt már ott. hogy elmentek valamelyik templomba. olyan esetek. Előszedi az ezen időponthoz tartozó valódi emlékeket.Mit tehet ilyenkor szegény emlékezőrutin? Ötletesen oldja meg a feladatot: átpasszolja egy másik rutinnak a munkát. hogy egyszer minden fiatalasszonynak kötelessége a templom falain belül „odaadni” magát egy idegennek. hogy többnyire nem arra „emlékszünk” ami megtörtént. Hammurapi törvényei között szerepel ugyanis például. és a szolgálataiért kapott pénzt a templom javára átengedni. tudományos értéke azonban nulla! – Tudsz példát mondani rá. hogy igazából elég kevés emléket tárolunk le pontosan az eseményekről – takarékossági okokból! A hiányzó. mit látott az elmúlt órákban. miként használják ki a papok az emberek hitét és tudatlanságát? Hogyne tudnék. gyanús ember ólálkodott a környéken. és mindenkor az lett kimutatva. s az arra járó valamelyik idegennel háltak. ugyanis nyilvántartást vezettek arról. egyet az ókorból. melyik nő teljesítette már e „kötelességét”. E szokás annyira elterjedt volt. de a fantáziarutin most semmi igazi emléket nem kap bemenő adatként. hogy még olyan felvilágosultként számon tartott uralkodók is természetesnek tartották. amit LOGIKUSNAK TARTUNK a ténylegesen letárolt parányi emlékmorzsákból kikövetkeztetve! Na már most. amit az egyszerűség kedvéért nevezzünk úgy. stb. nem lehet véletlen. Igen ám. bizonyára ennek a képzelődésnek is vannak szabályai. hogy egészítse ki azokat „igazi emlékké”. ezt teszi. már amelyik meg tudta fizetni e szolgáltatást. s erre vonatkozóan bizonyítékaink is vannak: köztudott már. mert nincs olyan! Emiatt olyan helyzet áll elő. nagyon kevés igazi emléknyom marad meg bennünk. amikor ez a módszer nem válik be: ál-bűncselekmények tanúival végeztek pszichológusok különböző kísérleteket. hogy mit képzel ilyenkor a hipnotizált egyén! Ennek azonban nem a nem létező korábbi életéhez van köze. és eskü alatt is vallották. hogy a bűncselekmény előtt rosszarcú. egyebekben meg arra „emlékszünk”. hipnózison kívül. de keletebbre is az a szokás. s átadja a fantáziának. az oda beillő leglogikusabbnak tűnő eseményrészekkel! Normál esetben ez a hevenyészettnek tűnő megoldás meglepően hatékonynak és rendkívül kevésszer hibázónak bizonyul! ELŐFORDULNAK azonban a való életben is. hogy a fiatal leányok férjhez menésük előtt a szüzességüket az „istenségnek” áldozzák. Mondok rögvest kettőt is. mint az én régi programomnál: mindenféle alap nélkül elkezd képzelődni. épp milyen hangulatban „feküdt neki” a hipnózisnak. szórakoztató mutatvány lehet. hogy „fantázia”! Igen. le nem tárolt részeket meg felidézéskor a fantáziánk egészíti ki. No meg hogy milyen élénk a képzelete! Ennyit tehát a reinkarnációs hipnózisról: emlékezetünk tökéletlenségeit használja ki. és nagyon sok más esetben is. Széles körben elterjedt volt a Földközitenger mentén. Némely helyeken egyenesen nem is voltak hajlandóak a papok összeházasítani a nőt a vőlegényével akkor. egyet napjainkból! Az ókori példának a templomi prostitúciót hozom fel. ha az előbb nem vetette alá magát ennek a „szertartásnak”.

aki esetleg totál nem hitt az istenekben.. s keljünk ki a prostitúció minden formája ellen. ezért azt tilos hívő zsidónak birtokolni! Erre a különben igen drága parókákat a vallásőrült zsidó nők tömegével égették el. amit kapnak érte a parókakészítőktől – méghozzá minden kilóért ennyi! Igazán szép összeg.hu/kraus/naft58. mert az a totális erkölcsi relativizmushoz vezetne. ez gyakorlatilag hivatalos adó volt.) azok azt teszik. akik szegények. „minősített” stricik. tudjuk. különben mindenféle megtorlásra számíthatott.No most azt szokták mondani. de tényleg csak bizonyos mértékig! Teljes mértékben ugyanis nem fogadható el.. hogy miért nem megvetendő az. hogy a parókák java része Izraelben talált eddig vevőre. amit e linken találtam: http://www. de 150-200$ lesz az összeg. No most ki tudja miért.htm Röviden arról van szó. a büntetések az ókorban. amit jó áron eladhatnak! Tehát így gazdagodtak akkoriban a hívő emberekből. Amiatt nem. de a pénz annál inkább. a lehetőségek közül ott mostanáig valahogy a paróka lett a legvonzóbb a nők számára. mert az a nő is köteles volt ennek alávetni magát. Épp csak hozzá kell tennünk. hanem nagyon is kiemelkedő. a paróka meg Izraelben belekerül akár 1000$-ba is! Mégis elégették. legalábbis azokon a területeken. sőt. mert ott vallási törvény az ortodox zsidók körében. Mint azt ugyanis Hammurapi törvényéből látjuk.or-zse. hogy nem adták össze a jövendőbelijével. amit ő művel. ezért a hajat értékesítik: ők ugye ingyen kapták azt. a papok így gazdagodnak mások butaságából! A napjainkban történő hasonló eseményekre jó példa az a sztori. ám azt nagyon is. sőt már akkoriban is akadtak hitetlenek. hogy egy szertartás során levágatják a hajukat. helyességében biztosak lehetünk! Ezzel nem azt akarom mondani. hogy a régmúlt korok szokásait-erkölcseit nem lehet a mai kor szemszögével megítélni. elégetése tehát nem olcsó mulatság – hiszen már a nyers hajért is 200$-t fizettek a hindu papoknak. hogy nincs az életünkben semmi. hogy kivétel nélkül minden punci az övék legyen legalább egy alkalomra. ahol e szokás dívott. de mégis ajándékot akarnak adni az istenségnek (sejtjük már ugye: a papoknak. beleértve azt is. jogot formáltak arra. hogy álljunk a prüdéria mellé. A papoknak persze nem kell a haj... bizony közönséges stricik voltak. hogy világosan kell látnunk: az ókori papok. Az emberi hülyeség végtelen. mert egyrészt azokban az istenségekben manapság már senki nem hisz. hogy az indiai hajból készült paróka tulajdonképpen egy másik vallás imádati kelléke. Azaz. hanem olyik helyen az ország (ami persze néha csak egy város volt) teljes nőlakosságát időszakos kurvává tették! Mondhatni. mint manapság az APEH-hel szembeni adóeltitkolás. Muszáj volt neki.. hanem hajára parókát. hogy az ókori papok mégsem „közönséges” stricik voltak. tudniillik a „lányfuttatás”. hogy Indiában a Síva-istent imádó nők közül azok. Persze. hogy férjezett zsidó nő nem járhat fedetlen fejjel. szigorúbbak voltak. 126 . A történet csattanója. mert nem egy-két tucat nővel művelték ezt.. Ám nemrég a rabbik kitalálták. aminek abszolút érvényességében. s a hajköteget adják ajándékba. nem releváns.. azaz megtagadása éppoly komoly bűncselekménynek számított. hogy ekkor úgy kéne tartanunk. mely büntetések közül talán még az volt tényleg a legenyhébb. S miért élhettek a nők pinájából az ókori pap-stricik? Mert akkoriban az emberek többsége azért mégis hitt az istenekben. „jóságában”. holott az náluk már tényleg drága volt. még a nem hívőkből is. mert a bevételük jelentős hányada származott a nők lába közéből! Hogy ennek indoklásául milyen zagyva vallásos dumát tudtak (volna) felhozni. másrészt nyilván bármelyik mai strici is képes kitalálni egészen hihető mentségeket is akár arra. Ez természetesen igaz bizonyos mértékig. kendőt vagy kalapot kell tegyen..

hanem igenis büszkén vállalja a hitetlenségét. de úgy van az. agnoszticizmusát. hogy a kiváló tudósok legnagyobb része igenis ateista. buddhizmusra vonatkozó adatok legnagyobbrészt Dr. mint a keleti emberek nagy átlaga. kiadta a Farkas Lőrinc Imre könyvkiadó. ez ugyanis nihilista. a buddhizmusnak – bár sokan nem tudják. merthogy annak szinte pontosan az ellentéte – a „negatív” buddhizmus viszont megintcsak nem ateista. hogy a buddhizmus egy vallás. (A Kőrösi Csoma Sándor Magyar Egyetem jegyzete). hogy tagadják önmaguk vallás-mivoltát. ha nem vallásnak nevezik. s ezen honlap fórumának (http://buddhista. ha nem ateisták? Nos. Keleten nagyon is megfelel a számukra az. Ősz Lajos (Rev. de – két fő irányzata létezik. belekapaszkodva abba a részletkérdésbe. márpedig errefelé az emberek mégiscsak műveltebbek természettudományosan valamicskét. azaz a legkevésbé sem ateista. pontosabban szeretne terjedni. méghozzá épp a műveltebb emberek szemében! Mert bármit is állítsanak a fundik.. (A most következő.. szalonképesebb az „ESZMEI ÁRUJUK”. Hogy mégis mennyire távol állnak az ateizmustól. címe: Amitabha Buddha Nyugati Tiszta Földjének Igaz Tanítása. hogy a buddhizmus nem is vallás hanem filozófia... mint például épp maga Richard Dawkins is. A fentiekből már sejthetjük a választ a kérdésre: azért tagadja e vallás a vallás-mivoltát. A rövid válasz tehát: NEM.– Ateisták-e a buddhisták? A kérdés teljesen jogos.) Mindenekelőtt azt tisztázzuk: ha egyszer a legtöbben mégiscsak úgy tudják. s amiatt sem akarhatnak Keleten másnak látszódni mint vallásnak. arra részletesen ki fogok térni! Előbb azonban illik már megvilágítani a lényegi különbséget a pozitív és a negatív buddhizmus között! 127 . És a negatív buddhizmus propagálói úgy vélik. mert épp itt Nyugaton terjed. hogy MIK a buddhisták. hiszen nem hisznek Világteremtő Istenben. ugyanakkor a „vallás” szó eléggé le van járatva. sőt. de ezen filozófiai álruhába bújó buddhista csoportok kizárólag a „negatív” buddhista irányzat követői közül kerülnek ki. amennyiben manapság gyakran hallunk olyasmiket emlegetni. a „pozitív” és a „negatív” buddhizmus. Felhasználtam még a http://buddhista. mert ha meglepő is lesz amit mondok. mert még annak sem látszódnak nagyon – ugyanis a távolkeleti országokban majdnem kizárólag a „pozitív” buddhista irányzatok uralkodnak (akarom mondani: terjedtek el).) tekintélye.. a buddhisták nem ateisták! E rövid választ természetesen alaposan kirészletezzük. s miért. Mindez természetesen teljesen megalapozatlan. errefelé a tudománynak van valamekkora (nem is kicsi. hogy ezek a buddhista körök ilyen igénnyel – hogy filozófiának látszódjanak – inkább csak Nyugaton lépnek fel. azaz a másoknak feltálalt mémkomplexük. egyszerűen ateistának nevezik magukat. Ananda Vajra) könyvéből valóak. hogy ők sem foglalkoznak (többnyire) világteremtő isten feltételezésével. és ateistának akarnak látszódni. adatoljuk és igazoljuk is.info címen található honlap. akkor miért jelenik meg időről-időre olyan törekvés egyes buddhista körök részéről.info/forum ) anyagait is. sőt jelentős hányaduk nemcsak titokban az. hogy vallásnak tartsák köreiket! Pláne. meg hogy a buddhisták ateisták lennének. mert a műveltebbek ateisták errefelé.. filozófiaként feltüntetve tanaikat? Erre a válasz az. megokoljuk. hanem a filozófia-címkét ragasztják rá. Előbb azonban arra válaszoljunk szintén röviden. Egyik sem ateista azonban! A „pozitív” buddhizmus tiszta teizmusként definiálható.

mikor megtisztultunk a kleshák- 128 . 3. mely ennyire negatív?! Nos a válasz erre rém egyszerű: NEM EZ a tan terjedt akkoriban. azaz az „Igazi Én” létezését. ez nem túl vonzó idea sok nyugati ember számára. azt hiszik. ami az embert emberré. Shrimaladevi-szútrák. mert a negatív buddhizmus követői tagadták az „atman”. a sötétség korának. álomtalan alváshoz hasonlítják. a Mahaparinirvana Sutra első nyugati kiadója. Gautama Sziddhártha herceg élete alatt. mindenütt jelenlévő úgy térben mint időben. s arra. leginkább a mély. stb.A „negatív buddhizmus” kifejezés nem mostani modern találmány – a 14. században élt Láma Dolpopa említi először a „Negyedik Zsinat” c. és így összetettségükben és állandótlanságukban képezik a mundán egót. hogy elég furcsa. Anunatva-Apurnatva. Hogy a buddhizmus tagadja az „Én” létezését. mármint a Nirvánát. ha nem a saját szavaimmal mondom el. és állandótlanok. mindannak a feladása. Tony Page. amitől meg kellett volna különböztetni! Na de mi is akkor a pozitív buddhizmus lényege? Ezt legjobb lesz. hogy EZ bizony maga „A” buddhizmus! S nem gondolkodtak el azon. mint az Útra Térés oka (bodhi). hogy a buddhizmus a vágyak leküzdésére törekszik. Page-től származik. nyugodt. Nos. ANNAK ELLENÉRE. ami VAN. mindentudó. Egy halhatatlan Buddha-princípium (Buddha-dhatu). örök. művében. melyek összetettek. kontrasztban áll az öt skandhával. létezővé teszi! Mégis. Eszerint tehát: 1. hogyan igyekezhet e nemlétezőt megszüntetni? Hiszen csak azt lehet megsemmisíteni. Láma Dolpopa amiatt adta ezen irányzatnak e nem túl hízelgő nevet. hogy cseppet sem minden buddhista irányzatnak ez a célja! Gyakorlatilag az egész „művelt nyugati világ” úgy tudja. ismerjük el. mely minden Buddhában és érző lényben jelen van. Halhatatlan. 2.) princípiumaitól is. mely úgy szolgál. ő ugyanis a „pozitív” buddhizmust tanította. és német nyelvű fordítója nevéhez fűződik. A Buddha nem teremtett. hanem egy hiteles forrásból idézek. vagyis korunknak a Dharmája. bár akkoriban még nem volt „pozitív” a mellékneve. hogy a herceg ilyen nihilisztikus. avagy Buddha-Mátrix (Tathagatagarbha) létezik minden érző lényben. sőt. mint „negatív Dharmát”. amit valóban „én”-nek tekintünk. illetve azokkal azonosak. hiszen ez valóban egyfajta megsemmisüléssel egyenértékű. Ez a belépés akkor történik meg... és melyet csak a tökéletes Buddhák látnak. nem változó és mozdulatlan. Ez a Buddha-principium (Buddha-dhatu) avagy Buddha-Mátrix. ez az esszencia (svabhava). Ez szerinte a Kaliyugának. Maga a „Pozitív Buddhizmus” elnevezés is Dr. ugyanakkor térhez. a történelmi Buddha. hogy a buddhizmus oly gyorsan elterjedt Indiában gyakorlatilag egyetlen emberöltő. A Pozitív Buddhizmus alapelveinek meghatározása Dr.) azzal sokan tisztában vannak – meglepő lehet azonban sokak számára. merthogy nem volt még „negatív”. mely utóbbit. ahova „be kell lépnünk”. semmi jóval nem kecsegtető „üdvtant” hirdetett csupán követőinek! Ez valóban elég furcsa: mint terjedhet el egy tan. élővé. illetve hogy ennek megszüntetésére törekszik (bár ez zavaros: ha tagadja valaminek a létét. vagy Dharmakaya. mert Buddha NEM EZT tanította! Nem. és időhöz nem kötött. A Buddha-dhatu az Igazi Én (Satyatman) mely jelen van a mi testi-mentális komplexumunkban. aki azokat mint a Mahayana Mahaparinirvana Sutra Princípiumait határozta meg. Ezek a princípiumok azonban elválaszthatatlanok a többi szútrák (Tathagatha-garbha. ugyanakkor manifesztációi korlátlanul megjelenhetnek a Tíz Világban. hogy az egyén feloldódjék a Nirvánában.

(Atman). 4. 5. A Nirvana az állapota/birodalma (vishaya) az Örökkétartónak (Nitya) az Áldásnak (Sukha). 151 129 . 18-8. melyek a fenti összefoglalást alátámasztják? Hogyne akadnának! Íme: helyek a buddhista szent szövegekben. ezért vegetáriánusnak kell lennie. 7. Szeme előtt kell tartania. 8. A legjobban ártó kleshák a vágy. a Buddha a Nirvana megtestesülése. A Mahaparinirvana Mahayana Szútra a Buddha tanításának csúcspontja. az Énnek. Aki ennek a Szútrának csak pár szavát is hallja. létezését: Madhyamaka-karika. 4. úgyszintén a Tathagatagarbha Szútrák. 2. és a legtökéletesebb tisztaság. taktikus (upaya) tanítások. de helyesnek tartottam ennek közreadását. 187 Nettippakarana Atthakatha. azaz korántsem tekintik valamiféle nihilisztikus megsemmisülésnek! Mindez persze Tony Page megfogalmazása. Aki ennek ellentmond. hogy minden érző lényben ugyanaz a Buddha-természet van. akik elvetik és rágalmazzák ezt a tanítást. ahogy azt a Buddha kijelentette és tudtunkra adta a Mahaparinirvana Szútrában. és a szerető kedvesség.184 Jataka Atthakatha no. boldogság és a Helyes Útra lépés. kivéve az Icchantikák számára. a jövőben bizonyosan rátér az Útra. morális és viselkedési tendenciáktól. 6.” 9. 10. taníthatja azt. a Tisztának (Subha) és hogy ezek a Nirvanikus kvalitások jellemzik a Buddhát. mint őt nem érdeklő. bizonyítván ezzel azon szavaim hitelességét. A Mahayana (Bodhisattva) Útján járónak könyörületet és testvéri szeretetet kell tanúsítania az érző lények iránt. 3. Nem helyeselheti ezért az állatokon végrehajtott kísérleteket sem. A Mahaparinirvana elérése egyenlő a legfelsőbb Buddhaság elérésével. hogy igenis nem ellentétes az „én” elfogadása a buddhizmustól! Figyelemre méltó a fenti szövegben az is. harag. és ahogy maga a Buddha mondja a szútrában. az Marapapiyan dharmát tanít. Soha sem mondhatja. a negatív mentális. A Mahaparinirvana Mahayana Sutra egyedül-álló a Sutrák között. Elnézést kérek ateista Olvasómtól a hosszas idézetért. amit talán végig sem olvasott. hogy eszerint a Pozitív Buddhizmus követői a Nirvánát a buddhaság elérésével azonosítják. Minden jótulajdonságok gyökere a barátságosság. s érthetetlen szavakkal teli szöveget. 379 Ittivuttaka Atthakatha. Majjimapannasa Atthakatha. (Anuttara Samyak Sambodhi). A Nirvana a legnagyobb béke. hibás szemlélet és büszkeség. „Minden Szútra a Mahaparinirvana Mahayana Szútráért lett elmondva. melyek alátámasztják az „én” buddhista elfogadását. A Mahaparinirvana Szútra minden lény számára jótétemény. Akadnak-e a buddhista szent iratokban hiteles részek. és nem más mint Icchantika.66. 370 Therigatha Atthakatha 289 Uparipannasapali Atthakatha. mint a Buddhaság megvalósítása.. a Nirvana elérése annyi. hogy a „cél szentesíti az eszközt”. a Maitri. nem időleges/provizionális.tól. hanem a Végső Igazságra (Paramartha Satya) mutatnak. ez a tanítás csúcspontja. no.

144 Emellett maga NAGARJUNA is elismerte – pedig az ő nevéhez köthető a „negatív” buddhizmus kialakulása(!) – hogy: „A Buddhák kijelentették. hogy Nagarjuna miként s miért hozta létre a negatív buddhizmust. élvezkedett is ott sok-sok nővel hosszú időn át. s idegen tőle a passzivitásba. hogy a Pozitív Buddhizmus a legkifejezettebben illeszkedik a teisztikus vallások sorába minden szempontból! Ez nem tudomány. „Igazi Én”nek nevezik. Egy ateista minden bizonnyal az agyát vagy az abban felhalmozott információt tartja az „én”-jének. Ateisták-e hát a buddhisták? Persze hogy nem! Aki figyelmesen áttanulmányozza a fenti szöveget. a tudatlanságtól – emiatt is harcol a vallási zsarnokság ellen – eképp tekinthető az ateizmus az „én” képességeinek kiterjesztésére. hogy az embernek van valamiféle „lényege”. mert még ha volna is ilyen „én” szerintük. emiatt ez a legteljesebb mértékben ellentétes a negatív buddhizmus törekvéseivel! Az ateizmus aktív. illetve az éntudatát. Itt csak annyit jegyzek meg. az láthatja. fejlesztésére létrejött filozófiai rendszernek is. hogy Nagarjuna eredetileg nem is akart szerzetes lenni.. megszabadítsa őket korlátaiktól. és eképp távol áll az ateizmustól. hanem VALLÁS. mert belopódzott a rádzsa háremébe. Gatha Ratnagotra-vibhaga. 761. hogy „én”! Ebben nem kételkednek a pozitív buddhizmus követői sem. főként azáltal hogy kiteljesítse az emberek egyéni képességeit. mint a pozitív buddhizmus! Abban ugyanis kivétel nélkül minden ateista egyetért. érzelmeit. s erre komolyan törekednek is! Tekintettel arra. Valójában távolabb. nem egy ateista könyv témája.. ifjúkorában sem! De a többit a belinkelt honlapon olvassák el az érdeklődők. versében! Végezetül még megemlítem az Anunatva-Apurnatva Nirdeshát is. 6. 130 . hogy az ateizmus alapvetően jót akar az embereknek. 764. hogy az lesz vagy kivégzik – e választás elé állítást pedig amiatt mérték rá büntetésként.. hogy neki van valami olyasmije. ez van leírva a Mulamadhyamakakarika 18. 766. de abban soha semelyik ateista nem kételkedik egyetlen pillanatig sem. de ez már messzire vezetne. azaz cseppet sem volt szent életű már eleinte. (756. a „negatív buddhizmus kritikája” címszó alatt. ahol sok érdekes cikket találhat erről. nem filozófia. illetve ezt a pozitív buddhizmus követői inkább „atmannak”. a megsemmisülésbe vágyakozás.info honlapra. A buddhisták tehát határozottan NEM ateisták. pláne. hogy neki van „én”-je! Hogy mit ért „én” alatt. teljes az egyetértés köztük s az ateisták közt abban. látogasson el a http://buddhista. azt meg kéne semmisíteni. 765.) Vagy: Tathagatagarbha Sutra.. De ilyen VAN mindegyikőjük szerint! A negatív buddhizmus képviselői ezt tagadják.Leginkább pedig a Nirvana Sutrát hozhatom fel példának.. meghamisítva Buddha igazi tanításait. fejezet 6. 763.. az lehet más és más az egyes emberek felfogása szerint. mert a világot s a Természet törvényeit megismerni óhajtja. 1. Sagatakam is.. s valószínűleg más lesz ez az énképzet mint a pozitív buddhistáknál. hogy az ÉN létezik” – íme. amit „én”-nek hívhatunk. 760. De a negatív buddhizmus is távol áll az ateizmustól. De ott van a Lankavatara Sutra.. csak választás elé állították. Érdekes téma lenne még. Ez pedig nihilizmus. szinte teljes terjedelmében. Az érdeklődőknek javaslom.

php Ott azzal hencegnek. A mondott táblázat ilyesféleképp néz ki. hogy a leggondosabb vizsgálatok sem utalnak semmi effélére. felkészült. minden szám mellett van egy jel is amit itt nem tüntetek fel. Egyelőre annyit tudunk. (pl. elég gyengén kivitelezettre – épp én magam bukkantam rá ma.02. vagy nagyon is tudta hogy nem az. Persze valójában egy egyszerű számítógépprogramról. nézd meg lopva.-én egy magyar weblapon. s egy matematikai trükkről van szó.hu/magus/magus. hogy csak hitte magáról hogy telepata. hogy ne láthassam hová nézel. (pl.. s kitalálják a gondolt számot. avatott szakemberek. 69-15=54) Ha megvagy. 2007. hogy nincs telepátia? Az életben csupán a halál a biztos. s persze a számok melletti jelek változnak alkalmanként: 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 131 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 . hogy amellett a szám mellett ami kijött a számolásod eredményeként. Jól jegyezd meg ezt a jelet! Ha rákattintasz a fényképemre. A link rá: http://www. Eddig bárhány telepatikus képességgel dicsekvő embert vizsgáltak meg komoly tudományos intézetekben.19. mindről kiderült. milyen jel van az alábbi táblázatban. hogy telepaták. s emiatt csalással próbálkozott hírnevet szerezni magának! A legtöbben nem is vállalják. Íme a honlap szövege: Nagyon egyszerű a dolgod: # Gondolj egy kétjegyű számra. hogy ellenőrzött körülmények közt mutassák be a képességeiket. (pl. 6+9=15) # Ezt a számot vond ki abból a számból amit gondoltál. ez általában valamilyen asztrológiai szimbólum.asztralfeny. nyilván nem véletlenül: ugyanis lelepleződnének a csalásukkal! Egy konkrét efféle ügyre – igaz. 69) # Add össze a két számjegyet..– Biztos-e. megpróbálom kitalálni melyik lehet.

én nem hiszek a telepátiában. 18. melyek 9X alakban írhatóak fel.Te megkeresed az eredményként kijött szám melletti jelet. elég az épp ekkor ezen számokhoz rendelt képecskét megjelentetni. mindig 9-el osztható eredmény jön ki. mondván hogy milyen remek parafenomén is a kitaláló.. hogy bármely számra gondoljak is. akkor a többi felsorolt számok. rákattintasz a fényképre. hogy hol működik. 36. Még az a szerencse. Gondolom. ha lehetséges volna. Ha a kétjegyű szám XY formában irattatik fel.. mondjuk pld. vagy a tények akaratlan félreértelmezése. minthogy a fenti táblázatban (ahol is a számok direkt nem sorrendben vannak. Ellenben ott a rubrika. evidencialista vagy. hiszen olyan számokról van szó. hanem határozottan működne. a fénykép homloka közelében megjelenik ugyanaz a jel! Minő csoda! No most én elemeztem ezt a kis „telepátiát” matematikailag! Ugye kétjegyű számból kell kivonni a számjegyek összegét. hogy míg a teista/deista filozófiák állítják. fel merem vállalni azt a véleményt. hogy leteszteljék a látogató hiszékenységét. Ha mondjuk az egyik próbán tehát a Kos jele kerül a 9-es szám mellé. hogy nehezen lehet bizonyítani a létét. hogy e mutatványért nem kérnek pénzt a honlapon.) A lehető legrövidebben és némileg nagyvonalúan úgy foglalhatjuk össze e filozófia lényegét. szemmel láthatóan. nyilván minden állatnak a hasznára válna. sőt egyáltalán nem. addig az evidencializmus ezzel kapcsolatban a következőképp nyilatkozik: 132 . s íme. És ekkor mert egészen biztos. legalább azt lehetségesnek tartja eldönteni bizonyos esetekben. 45. nem úgy. arra jó ez. Tehát a 90-hez már nyugodtan rakhatnak mást is! De ugyanaz a jel kell kerüljön a 9. 72 és 81 mellé. hogy létezik egy Világteremtő. És nem olyan bizonytalan módon.. 27. akkor akármilyen más átlátszó zagyvaságot is meg lehet már etetni vele. evidencialista vagyok. 54. a Vízöntő jelét! S nem is kell minden 9-cel osztható szám mellé. hogy áttekinthetetlenebb legyen) ide tehát véletlenszerűen kell a számok mellé a kitalálandó szimbólumokat passzintani.. hol nem. hogy minden telepatikus hókuszpókusz vagy önbecsapás. Akkor miként írhatsz könyvet az ateizmusról. akkor ez matematikailag ennyit jelent: 10X+Y-(X+Y) amikor is az Y kiesik. Gondolj csak bele kérlek: ha létezne efféle képesség.. az ateizmus pedig tagadja ezt. vagy – s ez a leggyakoribb mint az iménti példa is igazolja – szándékos csalás! – Úgy hallottam. ami így kijöhet a 81. (Különben én alkottam meg ezt a filozófiai irányzatot). úgy értem. mert ha ennek bedől. Roppantmód hasznára! Emiatt kifejlődött volna több élőlényben is.. de úgy. hogy biztosan kizárható-e a létezése. de ez nem ellentétes az ateizmussal. hogy minden 9-cel maradék nélkül osztható számhoz ugyanazt kell esetről-esetre rakni. (Pontosabban. Az evidencializmus túllép az ateizmuson. létezik-e világteremtő Isten. 63. hogy írjuk meg a véleményünket a telepatikus képességükről. Azaz. Nem. eképp a legnagyobb szám. mert lehetségesnek tartja tudományos eszközökkel vizsgálni azt a kérdést. hanem annak mintegy továbbfejlesztett változata. s marad eredménynek 9X Tehát mást sem kell tenni. azt propagálandó? Igen. például a 27 és 81 mellé is a Kos jele kell kerüljön.

amikor azt állítják hogy élő élettelenből keletkezhet. – A legfőbb ok: ha létre is jön valami molekulacsoport. különösen a kereszténység kritikája semennyire sem mond ellent az evidencializmusnak. Most mindenekelőtt közlöm tehát a kis sztorit. Ha a világunk végesnek mutatkozik. melyeket addig szokásosan az „életerőnek” tulajdonítottak.birodalom. Pasteur kísérletei hitelesek a jelenlegi környezeti feltételek közepette. Na de régen. gondoltam. a Mindenhatóval. ami valószínűsítené Világteremtő(k) létezését. az élet kialakulásakor a környezet cseppet sem volt háborítatlan! És nagyon más volt. Megkéri az egyik új diákját. hogy a tudomány hinne valami életerőben. Világunk véges vagy végtelen volta kutatható tudományos eszközökkel. többnyire mikroorganizmusok által zajlanak le. azután elemzem. Pasteur kísérletei csupán azt mutatták meg. hogy azok a jelenségek – például szerves anyagokban parányi élőlények létrejötte –. mint manapság. Mindazonáltal függetlenül attól. hogy ha ezek behatolását elszigeteli. – Az evolúció védelmezői vissza akarják csempészni a tudományba az „életerő”.net/evidencializmus. – Nincs ultraibolya-ugárzás. a NAK-ban a helye.Ha a világunk végtelen. mert azt az ózonréteg megszűri. főleg a mikrobák számára. az kívánatos táplálék más élőlények.. hogy legalábbis mostanáig semmiféle komoly tudományos bizonyíték nem merült fel. hogy végül a világunk végesnek mutatkozik-e. És azt bizonyította. Megint Einstein. hogy élőnek lehessen nevezni. de semmit nem mondanak a milliárd évekkel ezelőtti lehetőségekről! Manapság persze hogy nem keletkeznek élőlények szervetlen anyagokból! Ennek főbb okai a következők: – A környezeti feltételek mások. hogy ő megcáfolta volna az életerőt. például nem volt oxigéndús légkör és más élőlények sem voltak még. a „vis vitalis” fogalmát. Íme: Az ateista filozófia-professzor arról beszél a tanítványainak. a vallások. az esetben kizártnak tartjuk Világteremtő Isten létezését. és a következő párbeszéd alakul ki: 133 . már létező élőlények. állítjuk. Az evidencializmusról írt könyvem innen letölthető: http://evidencialista. mely már „közel jár” ahhoz. azok életerő nélkül. Bár természetesen senki evolucionista nem hisz az életerőben. akkor a szerves anyag nagyon hosszú időn át változatlan marad háborítatlan környezetben. hogy álljon fel. hogy kialakuljon élővé. holott ezt már Pasteur is megcáfolta! Pasteur eredményeit senki nem szokta vitatni. és ezek azonnal megkajálják. mi a problémája a tudománynak Istennel. Szó sincs tehát abban. mert már sokadjára érkezett meg hozzám. A napokban kaptam egy vallásos hölgytől egy „komoly” bizonyítékot a vallásra! Minthogy ez afféle „urbanlegend”-nek tűnik a számomra.html Mint a fentiekből látható. s az oxigén hamar elbontja a felépülő makromolekulákat.. úgy Világteremtő létezése nem kizárható szerintünk. Tévedés azonban azt hinni. például jelenleg oxidáló légkör van redukáló helyett. tehát nincs ideje.

Prof: És Isten teremtett mindent. melyekkel felfogjuk és megfigyeljük a dolgokat magunk körül. Prof: Tehát. Prof: Erre nem tudsz választ adni. Legtöbbünk törekedne arra. hogy gyógyítsa meg. fiam! Láttad. Prof: Honnan származik Sátán? Diák: Istentől? Prof: Így van. Hogyan lehetne akkor jó Isten? Hmm? A diák hallgat.. Prof: Vannak-e betegségek? Erkölcstelenség? Gyűlölet? Csúfság? Mindezen szörnyű dolgok léteznek ebben a világban. van-e bűn ebben a világban? Diák: Igen. ugye? Kezdjük elölről. hallottad-e már valaha a te Istenedet? Diák: Nem.. Jó-e Isten? Diák: Igen. annak ellenére. nemde? Diák: Igen. uram.. Prof: Jó-e Isten? Diák: Természetesen. uram. Mondd meg nekem. hogy imádkozott Istenhez. Prof: A bűn mindenhol jelen van. fiatalember. ki teremtette mindezeket? A diák nem felel. Prof: A tudomány állítása szerint 5 érzékünk van.Prof: Hiszel Istenben? Diák: Teljes mértékben. Prof: Mondd meg nekünk. Prof: Tehát ki teremtette a bűnt? A diák nem válaszol. 134 ..e már valaha Istent? Diák: Nem. Így van? Diák: Igen. ugye? Diák: Igen. Prof: Jó-e Sátán? Diák: Nem. fiam. akik betegek. uram. hogy segítsen másokon. Prof: A bátyám rákban halt meg. uram. Mondd meg nekem.. Prof: Mindenható-e Isten? Diák: Igen. De Isten nem tette ezt meg..

Viola Zoltán megjegyzése) ami a hő nélküli állapotot jelenti. kevés hőnk. Azzal érvel. Diák: Uram. még sötétebbé tudnánk tenni a sötétséget. arról nem is szólva. Pontosan ezzel van problémája a tudománynak. normális fényünk. attól tartok nem. létezik-e a hő? Prof: Igen. volt-e már valamilyen kézzelfogható tapasztalatod Istenről? Diák: Nem. vagy még annál is jobban felhevíthetjük.Prof: Érezted-e már valaha a te Istenedet. uram. Az előadóteremben ekkor már egy gombostű leejtését is meg lehetne hallani. (Ezt Fahrenheit-fokban kell érteni – mínusz 458 Fahrenheit fok = -273 Celsius-fok. A hideg szót a hő nélküli állapot jellemzésére használjuk. A hő: energia. S azt hívjuk sötétségnek. akkor tudatlanok vagyunk arról a tényről. A sötétség valaminek a hiányát jelzi. A hideg nem létezik. mérhető dolognak. van egy jó Isten és egy rossz Isten. A hit. még több hőnk. de sohasem látta egyiket sem. miért? Diák: Uram. villanó fényünk. 458 foknál többel nem tudunk nulla alá menni. utána pedig a halál. így van? De a valóságban a sötétség nem létezik. túlhevíthetünk valamit. Diák: Nem. Lehet kis fényünk. igazolható. Professzor? Létezik-e a sötétség? Prof: Igen. akkor nincs semmi. megízlelted-e a te Istenedet. Prof: A tapasztalati. hogy a filozófiai eszmefuttatása hibás. fiatalember? Diák: Uram. uram. lehet sok hőnk. Diák: És létezik-e a hideg? Prof: Igen. Nem létezik. de annál lejjebb nem mehetünk. Prof: És mégis hiszel benne? Diák: Igen. hogy bármelyiket megértette volna. Diák: És mi van a sötétséggel. De nem lesz semmink. Uram. Ha a halált az élet ellentéteként vizsgáljuk. ha nem lenne sötétség? Diák: Ismét téved. Ha létezne. Az események ezen fordulatára az előadóterem elcsendesedik. a tudomány még egy gondolatot sem tud megmagyarázni. bemutatható bizonyítékok alapján a tudomány kijelenti. vagy semennyi hőnk. Elektromosságot és mágnesességet használ. ön a kettősségek talaján mozog. hogy van az élet. nagy erejű fényünk. Prof: Igen. A hideg nem az ellentéte a hőnek. Diák: Professzor. hogy a te ISTENED nem létezik. vagy érezted-e már a te Istened illatát? Különben is. Az Istenről alkotott felfogást végesnek tekinti. nemde? Prof: Tehát. Hogyan beszélhetnénk az éjszakáról. azt akarom ezzel mondani. fiam? Diák: Semmit. amit hidegnek hívnak. Na erre mit mondasz. A hideget nem tudjuk lemérni. hogy a halál nem létezhet különálló 135 . mire akarsz rámutatni mindezzel. uram. uram. de ha sokáig nincs fény. hanem a hiánya. lehet fehér hőnk. Prof: Hibás? Meg tudod magyarázni. Nekem csak a hitem van.

erről szó sincs! És a sztoriban szereplő professzor még erre se csap le. Diák: Látta-e már valaha az evolúciót a saját szemével. uram? (A professzor mosolyogva megrázza a fejét. hogy a gonoszságért ami a világban van.. fiam.. elemezzük ki a hülyeségek e bámulatos gyöngyszemét! Mindenekelőtt. hanem egy hülye. Egy olyan iskolában teljesen elképzelhetetlen a fenti párbeszéd.. nem tehető felelőssé Isten. hanem hogy a majomnak és az embernek közös őse van?! Ez nem professzor. annál sokkal tekintélyelvűbb ott a nevelés. arca kifürkészhetetlen. a meleg. Prof: Azt hiszem. Úgy tűnik. uram. professzor? Akkor ön nem is tudós. aki hallotta már a Professzor agyát. ő csak 12 éves koráig volt vallásos. Továbbá. Most mondja meg nekem. Továbbá: akkoriban nem oktattak az iskolákban ateizmust. kezdi látni. Einstein saját szavaira hivatkozva. Einstein egy porosz típusú iskolába járt. aki látta már valaha a professzor agyát? Az osztály nevetésben tör ki. akármi is a fény. hogy ezeknek van teremtője?! 136 .dologként.. épp csak bármi alaposan elemezgetem is az olvasottakat. A diák. Diák: Erről van szó.) Diák: Mivel eddig még senki sem látta az evolúciós folyamatot végbemenni. hogy önnek nincs agya. nem látom benne. hit alapján kell elfogadnod. holott mint korábban kifejtettem. senki nem tette. uram. mi lesz a vita kimenetele. a tapasztalati. Tehát. És ez mindennek a mozgatója és éltetője. a hideg.. állandó. hogy majmoktól származnak? Prof: Ha a természetes evolúciós folyamatra célzol. mert a gonoszság a jóság hiánya – ez sem igaz ugyanis. Az egész szituáció tehát nagyon valószínűtlen. de hogyan adhatnunk így bármilyen hitelt az előadásainak? A teremben síri csend. Nem oktattak darwinizmust sem. de még ha igaz volna. akkor természetesen igen. megérintette azt. Albert Einstein volt. hogy például ebből olyasmi következne. hogy az evolúció azt jelentené. amit nagyon is utált. a sötétség. uram! Ember és Isten között a HIT a kapcsolat. Nos.. A professzor a diákot nézi. amiért jósághiányos világot teremtett. Aztán. akkor is felelőssé lehetne tenni Istent. hogy ez egy folyamatos történés. mert visszaköszön belőle a fundiknak az a tévhite (vagy épp szándékos hazugsága). mint ahogy a [4. tehát az egész egy merő kitaláció! Pláne. a jóság – miért következne ebből. Diák: Van-e valaki az osztályban. pláne nem 12 év alatti diákoknak! Ki is rúgták volna az ezt megtevő oktatót. kimutatható bizonyítékok megalapozott szabályai szerint a tudomány kimondja. hogy vannak dolgok. vagy érezte az illatát?. hogy ő nem ezt mondta. Az egész eszmefutatás során nagy hangsúllyal szerepel. hogy az ember a majomtól származik. amik nem önállóan léteznek.. professzor: azt tanítja a diákjainak. hanem prédikátor? Nagy zajongás támad az osztályban. Ez még rendben is volna. érezte. A halál nem az élet ellentéte: csak annak hiánya. hanem valami másnak a hiányai. azt jelentené mindez. sőt azt sem tudja bizonyítani.1] részben leírtam. Van-e itt valaki. hogy ön a saját véleményét tanítja. ebből miért következne Isten bármiféle léte! Még az sem igaz belőle. rápirítva a diákra.. Ne vegye tiszteletlenségnek.

ha megröntgenezi a fejét! Továbbá: a TAPASZTALAT arra tanít bennünket. hogy a tudomány még egy gondolatot sem képes megmagyarázni. meg hogy nem érti az elektromosságot.. Mást is. ami ellen szegény már nem tud védekezni. hogy mert a professzor ember. Azok jönnek mindig azzal.. hogy azokban van isten. az egész érvelés tehát nem tartozik a tárgyhoz! Ja: és egy ilyen eszmefuttatás után a tanerő iránti tiszteletlenség miatt azonnal kirúgták volna Einsteint. akkor jogosan gyaníthatnánk. neki is van agya. mert lusták megtanulni. Ebből következik.. (Hogy milyen. hogy van istene a mienknek is.) Ha lenne sok világ. hanem a fundik jellegzetes szavajárása. Hogyhogy egy filozófiaprofesszor erre nem tud visszavágni?! Természetesen senki nem látta az ő agyát – ám láthatja. Ez nem a kutatók. Holott csak ők. A fenti sztori tehát egyszerűen aljas visszaélés Einstein nevével. például a boncolásokkal igazolható. hogy a tudomány szerintük semmit nem tud. a fundik nem értik. Azt sem mondhatta Einstein. hogy minden embernek van agya. Na de nem ez a helyzet. 137 . amiket felboncolva kiderül.. az más kérdés. mert halott.A végén az érvelés a professzor agyára vonatkozóan szánalmas. stb. Ez kísérletek sorával. semmit nem ért.

ISBN 963 548 532 8 14. szponzorok. Mitológiai enciklopédia. John Gribbin: Schrödinger kiscicái. 2. menedzserek.php Rengeteg jó cikk az áltudományok ellen! 17.hu (Egy kis önreklám: ez az én honlapom. és a valóság keresése 18.hu 22. www..hu/ateizmus (Szerintem az egyik legjobban felszerelt.uw.Irodalomjegyzék Ez rendhagyó irodalomjegyzék. kiadás. a műveim népszerűsítésével. sok ingyen letölthető.hu/ (Sok-sok kiváló ismeretterjesztő könyv ingyen letölthetően. mert nem akarom ezzel is megnövelni a terjedelmet. 3.hetek.. Pais István: A filozófia története.com (Csodálatos cikkeket lehet itt találni az Egyesült Államokról ateista szemszögből. annak halvány fogalma sincs arról. Sissela Bok: A hazugság 7. s eddig már épp 50 regényt és sok apróságot írtam! Kiadók. 1. John Maynard Smith: Kulcskérdések a biológiában 5. mecénások. harmadik kiadás. de a nők helyzetéről is!) 8. szerintem aki nem ismeri. www.violazoli. www.com/xaknak. http://www. Helmuth von Glasenapp: Az öt világvallás. http://konyv. Richard Dawkins: A hódító gén 21. aforizmák 10. történetek. http://poliverzum.hrasko.birodalom. harmadik kiadás. ahonnét hasznos információkat „csórtam” e munkához! Itt adok meg minden forrást.freeweb. http://www. Richard Dawkins: Az önző gén ISBN 963 281 645 5 (Ez alapmunka.net/powi Ennek semmi köze az ateizmushoz. ez is csak az önreklámom: Itt a szépirodalmi írásaim vannak.fw. Foglalkozom feminizmussal is itt. ugyanis író volnék. http://xaknak.empiriamagazin.kfki. Desmond Morris: Az emberállat.com 138 . és mert író vagyok. ISBN 963 280 328 0 12. ISBN 963 281 740 0 15. Robert Jastrow: Vörös óriások és fehér törpék. Peter de Rosa: Krisztus helytartói – a pápaság árnyoldalai ISBN 963 7628 00 2 11. ISBN 963 282 026 6 összkiadás 16. Természettudományi kisenciklopédia. számos regényem. Pais István: Bibliai érdekességek. mert internetcímeket is tartalmaz majd. Ettől kizárólag csak nyomós okok esetén térek el. szerzői kiadás ISBN 963 460 420 X 9. nagyon sokat merítettem innen). akad sok ingyen letölthető is!) 4. www.. elektronikus formában!) 6. kisregényem és novellám. gazdag témájú ateista oldal. Szathmári Sándor: Kazohinia (Én ezt filozófiai munkának tartom) 19.hu/~cheminfo/hun/teazo/gyujt/biblia. de a könyv további részeiben már egyáltalán nem hivatkozom forrásaimra. támogatók kerestetnek! 23. ISBN 963 280 945 9 13.hrasko.. mi az evolúció!) 2.html 20.

14] az ateisták gőgösek.0].[5. [4.15].13].[8.24] entrópia [5.12] evolúciót elfogadó [5.12] Christoporus [10. például „á”.[11].1] ellentétes [0.[9] erő [3.[0.16].3] antiklerikális [4.16] fénysebesség [6. stb.1] Ezsdrás [8.2] anti-fundi [0.[3.14] elmebaj: = elmebetegség elmebetegség [3.14].[5.[3.18] élőt az élettelentől akkora szakadék [5.33] az embert az teszi emberré..[5.[5.24] az élet keletkezése [5.17] Dawkins. „az” névelőket. mert bevallom mindig is rém zavaró dolognak tartottam az efféle listákban.9] élettelen [5.19] az ateistákat gyűlöli Isten [4.[4.9]. az erkölcstelen [4.10].21] Biblia [1].6].13] anti-ateista [0.6] ellentámadás [14] ellentmondás [15].3] Damasus [10.4] abortusz [4.10].31] az ateizmus a Sátán találmánya [4.5] erkölcstelen [4.23] az evolúció csak elmélet [5.14] állat [5.32] adaptív [0.11] bölcselők [4.25] Darwin tévedett [5.25] emberi gondolkodás természetes része [4.8] ezüstsirály [5.4] az evolúció időszükséglete [5.18] éntudat [3.7] erkölcs [4.[4.[5.31]. Richard [0.3] értelmes lény [3.0].24] absztrakt [4.14] 139 .11].[5.[3.11] Drosophila [5..15] Ábrahám [9.[5. pökhendiek.32] Egyesült Államok [0.12].31] Dániel könyve [8.[5.8].5].11].[0.2] az élet hirtelen jelent meg [5.[6.1] Darwin [5.[3.12] bonyolult fajok kialakulása [5.15] dolgok fokozatai [6.21] antiszemitizmus [17] anyag [3.5] csak a csodákban hisztek [4.12] az ateisták is hisznek Istenben [4.3] deuterokanonikus könyvek [8.26] ateista fundi [0.[4.2] fajkeletkezés [5.4] Ateista világnézet [3] ateista [3.5] eszkhatologikus [4.Tárgymutató Az alábbi tárgymutatóban a kulcsszavak rendezésénél nem vettem figyelembe az esetleges bevezető „a”.15] átmeneti formák [5..27] árapály [7.22] fattyú [9. [4.11] féltékenység [3.31] canossa-járás [10.5].[5. hogy ezeket belekeverik az ékezet nélküli párjukhoz! a könyv célja [0.2] érzékenység [4.6] elme [3.18] Einstein [4.1] dokumentálva [5.8] egyház [3.11] csalárd érvelési technikák [13] csodálatos érzés [4.21] evolúció [5].23] ariánus [10.14] első mozgató [6.20].28] ateisták [4..6].3]. kevélyek.[15] Bibliai ellentmondások [15] A Biblia nőellenessége [16] A Biblia önmagát igazolja [8] biológusok nézeteltérései [5.3] ateista „Tízparancsolat” [3.8] az ember származása [5.5].17].0] Benedek [10.1] átmenetek [5.[8. ellenben szigorúan külön betűnek számítanak a rendszerezésben az összes ékezetes betűk.[4.2] az „ateista” definíciója [3.[3.18] embriológia [4.1] Ábrám [9.18] élő [3.[3.24] energia [3.[5.25] az ateisták nem tisztelik [4.10] célra irányít [6.15].14] Biblia [8.26].3] definíció [3.22] Éva [14.[0.[10.[9.25] esetleges létező [6.[6.8] aki ateista. „ű”.8] ember [3.10] érvelés [13] érzelmileg biztos alap [4.4].5]. „é”.13]..19] evolúciós nézeteltérés [5.8].1] Ákán [9.20] az ateizmus is egy vallás [4.

25].11] megszállta a Sátán [4.14] földgáz [7.5] lélek [3.5].14] kőolaj [7.[5.8] minden ateista gonosz [4.9] Isten [3.5].22] Hold [7.6] GT [3.11] jóslatok [8.8] Hoyle.7] gyónás [4.[17.3] Jézus [8.[4.5] Leó [10.2].15].6] Kelemen [10.23] hitbeli meggyőződés [4.11]. aki nem tud hinni [4.21] kompatibilis [0. [6.21].19] igazság [3.5] gyümölcslégy [5.fiatal Föld [7.4].3].10] memetológia [0.1] istentelenség [4.7] hihető [4.8] mém [3.4] Jastrow.5] Föld [7.13].15].3] lelkiismeret.22] hívő emberek érzékenysége [4.1] homoszexuálisok [4.30] Mitokondriális Éva [5. Robert [5.19] hullazsinat [10.8] miért vannak életben a majmok [5. körben forgó érvelés [5.27] 140 .24] genetikai távolság [3.32] Liberius [10.2] Neander [5.28] István [10.0] mutációk [5.[6.6] körkörös okoskodás.19] intelligencia [3.24] hit [3.[4.7] mémkomplex [0..24] kommunista [4.9].0] genetika [4.31].[8.14] fokozat [6.8] kvantumelektrodinamika [4.19] nemcsak állat [5.0] kultúra [0.10] Fred Hoyle: = Hoyle.[4.21] kommunizmus [4.16] nem alakulhatott ki véletlenül [5.7] képes-e Isten megszületni.0] filozófia [4.11] Mózes [8.20] megváltoztatottak [6.[3.3] Józsué [9.32] megjelenne Isten [4.[5.[5.31] A Nagy Ateista Könyv felépítése [2] Nagy Ateista Könyv [1] napszél [7.13] intersztelláris anyag [7.26]. lelkiismeretfurdalás [4.5] lényeg [4.9] memetikai daganat [3.26] istenérvek [6].1] logikus [4.29] megdöntötte [4.22] majom [5.2] kormányoz [6.6] konkrét [4.1] fundi [0.5] galaktika: = galaxis galaxis [7.[10.31] finomszerkezet [6.[5.0] kőszén [7.31] filozófusok [4.[3.3] ma is keletkeznének új fajok [5.16] nem is ember az.4] megbízhatatlan [5.10] hazugság [3.[6.3] hirtelen jelent meg [5.4] kettős igazság [0.31] időszükséglet [5.[10.4].1] fügefa [8. meghalni.20] Isten fogalma [6.0] a Föld lakói [4.31] gyűlölködés [8.24] hordafőnök [0.13].32] létező dolgok [6.4] A hódító gén [5.7] gén [5.3] Isten kegyelméből [4.3] kövületek [5.14] Káosz [4.28] miért vannak vallások [0.3] kételkednek [5.[6.0] a földi élet gazdagsága és sokszínűsége [5.4] legalkalmasabbak [5.4].[10.0] jóság [6.19] házasságtörés [10.33] modell [3..32] Konstantin [10.[4.[5.[9.20] minden ateista megtért a halála előtt [4. Fred fundi [0.2] létrehoztak új fajt [5.23] hívő [3.8] klónozás [4.2] ismeretelméleti aspektus [4.[4.0].4] kvantummechanika [4.5].6] Isten Fia [8.12].5] legtökéletesebb létezés [6.28] matematika [3.32] gyűrűfajok [5.[8.23] ható ok [6.30].4] megélés [4.11] Formosus [10.4] istenhittel szembeni érvek kategorizálása [2. Fred [5.16] a kereszténység lényege egy bekezdésben [14.12] kozmológiai istenérv [6.13] gyökeresen újat [5.

20] senkinek sincs joga gyalázni Istent [4.1] világnézetek csoportosítása [3.24] vallási felmérések [4.1] Orbán [10.11] zsidóellenes [17.13] pápa [10] pápaság [10] pápaság sötét oldala [10] Petrarca [10.31] tudományos fejlődés [4.5]..10] Pascal fogadása [6.12]..4] nemibeteg [10.6] sejt előállítása [5.3] rövidítések [1] Sára [9.6] A vallás ellentétes a józan ésszel [6] a vallás magánügy [4.16] önzetlenség [5.27].5] Ursinus [10.24].32] Richard Dawkins: = Dawkins.1] Sátán találmánya [4..17].18] valótlanság [3.[4.31] tudósok [4.1] pszeudo-vallás [4.6] önzés [5.19] Stockholm-szindróma [0.31] termodinamika [5.14] vallási megoszlások [4.27] tudományos világkép [4.1] unintelligencia [4.4] tud-e Isten teremteni.19] Vatikán [17] változatok [5.9] véges lény [6.5] Tekintélyelvű ateistaellenes kirohanások [4] Termékeny Bizonytalanság [4.28] USA [0.14] vallási statisztikák [4.8].11] szabadgondolkodó [4.24] vallásellenes propaganda [4.29] a világ szellemi-e vagy anyagi [6.2] természet [0.19] papok házasodása [10.[4.13] Szilveszter [10.4].5] reprezentáció [4.21] Nicea [10.20] Schrödinger [4.[6.15] őszinteség [3.[4.[5.nem-cselekvés [4.26] sértő gondolat [5.31] Nemere [0.12] természettudomány [4.21] radioaktív kormeghatározás [5.15] nézeteltérés [5.1] világhírű fizikus [5.7] Szárai [9.23] természeti dolog [6.6]. Richard Robert Jastrow [5.0] 141 .4] tudósok semmit sem tudnak [4.8] strici [9.4] tudósok tévednek [4.32] replikátor [3.[16] Occam borotvája [6.8] természetes úton [5.0] vallásos gondolkodás [4.5] sért a gondolat [5.2] szabály [4.1.8].13] ősemberlelet [5.26].2] világnézet [3.3] tudomány [0.23] Tízparancsolat [3.5] Ofra Haza [0.1] szegmens [4.8] újságíró [5.14] vallások népszerűsége [2.4] túlélők [5.[3.[4.4] végtelenség [6.31] változtatók [6.27] tudományos haladás [4.17] Sergius [10.11].[6. [6.26] sosem lesznek képesek bebizonyítani.[6.2] tudat [3.7] tiszteletben tartja [4.14] Péter utóda [10.1] szabad akarat [3.10] szem [5.7] Az önző gén [0.14] a világ megismerhető [4.6] rendszerek [4.21] szükségszerűség [6.20] összetett szervek kialakulása [5.2] zárt rendszer [5..12] nincsenek átmeneti formák [5.6].2] nőellenesség [16] nők jogai [4.[3.1] vallás [3.2] szocialista [4.[4.6].29] rekurziós lánc [3.[0.4] véletlen [5. [4.7] szellemi daganat [4.18] ősmaradványok [5.19] vérfertőzés [9] világállandók [6.19] véletlenül [5.16] őslégkör [5.4] rend [4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful