P. 1
Tehnika Komunikacija

Tehnika Komunikacija

|Views: 434|Likes:
Published by Ed Dean

More info:

Published by: Ed Dean on Mar 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2014

pdf

text

original

1

KARTICA I
1. TERMINALNI FAX UREĐAJ ( Vrste, elementi, funkcije )

2. KOAKSIJALNI VOD, KABAL ( Osobine i primjena )

3. AMPLITUDNA MODULACIJA ( Opis i Primjena )

4. PAKETSKI OBLIK PRENOSA X.25

5. SMETNJE OBLIKA RASIPANJA ( Refraction )

6. DECT RADIO PRISTUP


2
TERMINALNI FAX APARAT (Vrste, elementi, funkcije)

- namijena: otprema i prijem nepokretne slike
- smijer: može biti jednosmjeran i dvosmjeran
- način rada: simpleksni i poludupleks
- glavni dijelovi: otpremnik, prijemnik, telefonski
aparat, napajanje.
Svako računalo opremljeno Data/Fax modemom (internim ili eksternim) može se
koristiti kao fax uređaj. To znači da se uz pomoć tog računala mogu primati i slati
faksimili.
Iako je Data/Fax modem dovoljan za primanje i slanje faksimila, za potpunu
funkcionalnost klasičnog fax uređaja potrebni su još i pisač (omogućava ispis
faksimila na papir) i skener (kako bi se dokumenti koji su u papirnatom obliku mogli
prebaciti na računalo i dalje proslijediti u obliku faksimila).
Osim navedenih hardverskih komponenti potrebno je i sučelje koje će korisniku
omogućiti komunikaciju s hardverom (Data/Fax modem). Program koji komunicira s
Data/Fax modemom i koji omogućava korisniku primanje i slanje faksimila pomoću
računala naziva se fax poslužitelj. Osim osnovnih operacija slanja i primanja
faksimila, fax poslužitelji omogućavaju i automatsko primanje i slanje faksimila (npr.
korisnik ne mora sjediti cijelo vrijeme za računalom i čekati da stigne faksimil, a isto
tako može zakazati slanje nekog dokumenta u neko određeno vrijeme a fax
poslužitelj će se pobrinuti da dokument bude poslan onda kad to korisnik želi).
Napredniji fax poslužitelji podržavaju i prosljeđivanje primljenih faksimila u obliku
email poruke (npr. ako je korisnik na putu, svi faksimili koje primi u svom uredu mogu
mu biti poslani preko email-a). Isto tako, bolji fax poslužitelji pružaju podršku i za
višekorisničke sustave (računalo s više korisnika ili računala u mreži).

KOAKSIJALNI VOD-KABL (osobine i primjena)
Vrlo važan dio fizičke infrastrukture za prijenos informacija predstavljaju prijenosni
mediji. Oni se mogu podijeliti na dvije grupe: žične i bežične.
U žične spadaju upletene parice (dva upletena vodiča) i razne vrste kabela
(koaksijalni, optički), a u bežične spadaju razne vrste radio -talasnih uređaja
(mikrotalasni, infracrveni i satelitski).
Koaksijalni kabeli (koaks) Koaksijalnim kabelima (Common
Center Axial) obezbijeđuje se širina
opsega frekvencije do 10 GHz i
moguće je više prijenosnih sustava
smjestiti na jedan medij.
3
Koaks za prijenos u osnovnom pojasu
(baseband)
Koristi se najviše za Ethenet
mreže.Podaci su u digitalnom obliku,
brzine do 10 Mbps, mogu ići u oba
smjera. Impedanca je 50 ohma.
Koaks za širokopojasni
prijenos (broadband)
Prenosi analogni signal samo u jednom
smjeru, impedanca je 75 ohma. Za
prijenos u oba smjera primjenjuje se
sustav duplog kabela. Radi na opsegu
od 300 Mhz do 450 Mhz, a korištenjem
FDM (Frequency Division Multiplex)
mogu se slati video, audio i podaci, uz
korištenje modema.
Valovodi Valovodi nisu vrsta koaksa, međutim
kada poraste frekvencija signala koji se
prenosi, tad se prijenos vrši i bez
provodnika, samo putem šuplje
(prazne) metalne cijevi, koja se naziva
valovod.
Oni prenose mikrotalasne signale
opsega preko 100 GHz.

Koaksijalni kablovi
To je struktura 2 provodnika tako da se formira spoljni provodnik a u sredini centralni
provodnik.
Ovakva konstrukcija ima bolje osobine u odnosu na predhodnu sa stanovišta
prenošenja elektromagnetnih talasa.Od značaja je dimenzija unutrašnjeg i
spoljašnjeg provodnika.One utiču na osnovne parametre kao što su Z
c
,podužna
slabljenja i propusni opseg.Propusni opseg je do 350MHz,kapacitet za prenos
digitalnih sugnala je 500Mbps a rastojanje ripitera je 1-10km.
Z
c
je 75 O ali su u upotrebi u lokalniom mrežama reda i 50 O.
Značajna je i zaštita od spoljnih uticaja s obzirom da se spoljni provodnim povezuje
na masu i predstavlja mrežasti štit za unutrašnji provodnik (vrući kraj).
Na kvalitet svih kablova utiče i pravilno vođenje unutrašnjeg provodnika.On mora da
bude u osi sa vanjskim provodnikom cijelom dužinom.To se postiže odgovarajućom
ispunom.Centralni provodnik ispuna držu u osi.
Da bi kabal bio lakši,ekomoničniji postoje različite vrste ispune i to:
-diskovi na određenom rastojanju
-šuplja struktura,tzv.bambus ispuna.
4
Unutrašnji provodnik je od pune žice ali se realizuje i od više žica (licnasto).
Spoljni provodnik je po pravilu od mrežice istkane od tankih provodnika.Naziva se šilt
ili ekran.Često se koristi i dodatna aluminijumska folija preko koje se namotava šilt.
Ovi kablovi su mnogo koristili za višekanalnu telefoniju na većim rastojanjima.To je
tzv.linijski prenos. Višekanalni telefonski prenos se ostvaruje na principu
frekvencijske raspodjele kanala (frekvencijsko multipleksiranje).S obzirom na
propusni opseg, koaksijalnim kablovima se prenosilo do reda 1500 telefonskih kanala
za dvosmjernu komunikaciju. Imaju veliku primjenu u kablovskoj televiziji (kabal za
spoj antene sa TV-om).Ovim kablom se obezbjeđuje veći broj TV signala (50-ak pa
čak i više) iz nekog centra,isto tako i analogni telefonski priključak, digitalni telefonski
priljučak i priključak na internet.
Koaksijalni kablovi su primjenu našli i u lokalnim računarskim mrežama (debeli i tanki
koaksijalni kablovi). Prvi kabal u računarskim mrežama se zvao «zamrznuto
baštensko crijevo».
Kablovi mogu biti nadzemni i podzemni i predstavljaju snop telekomunikacijskih
vodiča ili koaksijalni kablovi.
Po izvedbi se dijele na:
- asimetrične vodove: upredena parica, upredena četvorka;
- simetrične vodove (koaksijalni vodovi) kablovi se polažu od lokalnih centrala do
pojedinih koncentratora i potom se nastavljaju distributivnim linijama.

PAKETSKI OBLIK PRENOSA PODATAKA X25
Saobraćajna uzorak prijenosa podataka uglavnom zavisi od primjene. Postoje dvije
glavne grupe načina saobraćaja:
-interaktivna primjena (pitanja – odgovori) i
-grupna “batch” aplikacija (jedno-smjerni prijenos velikog fajla podataka.
Prva aplikacija traži kratko vrijeme odgovora ili podešeno vrijeme, ako je konekcija
uspostavljena za svaku sesiju. U ranijim godinama telefonska linija na bazi
komutacije krugova se stalno iznajmljivala u poslovne svrhe, kako bi se imalo
dovoljno vremena za dobivanje odgovora. Ovo je neekonomično rješenje, pošto
prijenos podataka nije kontinuiran i posljedica toga je, da je pojasna širina bila slabo
iskorištena. Druga aplikacija paketskog oblika je razvijena da omogući korisnicima da
zauzmu mrežni kanal samo za vrijeme trajanja prijenosa.
Principi paketske komutacije
5
Informacija koja se prenosi, dijeli se u pakete (različite dužine), koji kada stignu u
mrežni čvor se pohranjuju u spremnike (buffers). Adresa uključena u svaki paket, se
čita i paket se prosljeđuje na slijedeći čvor ili na kraj do prijema. Općenito, paketska
komutacija je tehnika primijenjena u javnim komutiranim podatkovnim mrežama –
X.25 mreža – saglasno ITU-T-vom X.25 protokolu. Nema namijenjenih (dodijeljenih)
kanala svakom korisniku. Prijenos informacije uzima prostor pojasne širine koliko je
neophodno. Ako pojasna širina nije raspoloživa u danom momentu, informacije
ostaje u buferu čvora, sve dok se ne stvori dovoljna pojasna širina za prijenos. Ovo
rezultira kašnjenjem u prijenosu. Ako brzinom bita upravljana sa prijenosnom
opremom pređe vrijednost koju je prijemnik sposoban da prihvati, čvor bufera će
uskoro biti pun. Prijemnik će onda poslati poruku predajniku da je prijenos
privremeno zaustavljen.
Ovo je specifična funkcija paketskog moda koja čini mogućim da korisnici sa raznim
brzinama prijenosa komuniciraju jedni sa drugim. Ona predstavlja značajnu prednost
u odnosu na mreže sa komutacijom krugova.
Konekcijski orijentiran i bez-konekcijski prijenos
Aplikacije paketske mreža mogu biti i konekcijski orijentirane i bez-konekcije. U
konekcijski-orijentiranom prijenosu svi paketi prelaze isti put kroz mrežu. Prijenosni
proces je podijeljen u tri faze:
uspostavljanje konekcije: prvi paket, paket za uspostavljanje konekcije, je poslan sa
kompletnom adresom. Informacija adrese, u obliku broja logičkog kanala LCN -
(Logical Channel Number) je pohranjena u svakom čvoru koji prolazi. To je virtualno
(ligički) uspostavljena konekcija.
Prijenos podataka: samo LCN (ne kompletna adresa) je poslana sa svakim paketom
podataka. Čvorovi pošto pročitaju LCN znaju gdje paket treba poslati.
Završetak konekcije (Release): paket za završetak se šalje sa namjerom
poništavanja adresne informacije na čvorovima i tako se završava konekcija.
Kada je prijenos bez konekcije postavljen, paketi će uvijek koristiti odgovarajući put
kroz mrežu. Prijenos, u tom slučaju je proces od jedne faze.
- prijenos podataka: svaki paket podataka sadrži kompletnu adresu.
U bez-konekcijskom prijenosu, paketi ne moraju stizati na odredište po utvrđenom
redu, zato što razne staze kroz mrežu čine da su vremena dolaska različita. Prijemna
stanica mora držati red paketa što može biti komplicirano.
Jedan način opisa konekcijski orijentiranog i bez-konekcijskog prijenosa može se
komparirati na dva načina orijentiranja. Za pojednostavljenje i ne realistično,
konekcijski orijentiranog prijenosa može se poslužiti ilustracijom da jedan tim vodi
prvi trkač stavljajući svoju zastavu kao znak na putu do cilja koji slijede ostali trkači.
Posljednji trkač će ukloniti znak. U drugom timu svaki trkač treba da nađe najbolji put
u datom trenutku. Ovo bi odgovaralo bez-konekcijskom prijenosu.
6
Relevantna preporuka za paketski način prijenosa bi bila:
Recommendation I.232: Packet mode-bearer services
Recomendation X.25: for Public packet mode data netwoks
Zaključimo za paketski oblik (packet mode, X.25) ima slijedeće karakteristike:
-varijabilna dužina paketa
-dobro iskorištenje kapaciteta dijeljenjem pojasne širine,
-konekcijski orijentiran i bez-konekcije prijenos,
-softver implementirano komutiranje zasnovano na adresnom polju paketa,
-dobra raspoloživost izvedbe – prijenos link za linkom,
-ista bitska brzina nije potrebna za prijenos i prijem,
-ograničena pojasna širina 64 kbit/s – 2Mbit/s,
korisno za podatke i mirovanje.

SMETNJE OBLIKA REFRAKCIJE
Bez obzira na tip vlakna, dakle glavni faktori koji uzrokuju pogoršanje radnog režima
su četiri osnovna svojstva optičkih vlakana:
-slabljenje,
-hromatska disperzija,
-polarizaciona disperzija,
-nelinearni efekti (stimulisano rasipanje i fluktuacija refrakcionog indeksa).
Nelinearnost vlakna djeli se u dvije kategorije:
-stimulisano rasipanje i
-fluktuacija refrakcionog indeksa .
Nelinearno stimulisano rasipanje javlja se u intenzivnim modulisanim sistemima kada
optički signali interaktivno djeluju sa akustičnim valovima ili molekularnim vibracijama
u silikonskom vlaknu.
7
Ovom interakcijom rasijava se svjetlost i smiče se u dužu valnu dužinu. Poznata su
dva oblika nelinearnog stimulisanog rasijavanja:
-Brillouin-ovo i
-Raman-ovo.
Nelinearni indeks refrakcije silikonskog optičkog vlakna ostaje konstantan na niskim
nivoima optičke energije, visoke energije postignute sa optičkim pojačivačima, mogu
modulisati indeks sa promjenljivim optičkim intenzitetom prenesenog signala. Učinci
nelinearnog indeksa refleksije (fluktuacija refrakcionog indeksa) spadaju u tri
kategorije:
-samofazna modulacija,
-poprečna fazna modulacija i
-četverovalno mješanje.
Učinak impulsa na svoju vlastitu fazu poznat je kao samofazna modulacija. Ivica
optičkog impulsa predstavlja intenzitet koji varira s vremenom, koji za uzvrat
proizvodi indeks refrakcije koji se mijenja s vremenom. Varirajući refraktivni indeks
moduliše fazu prenesenih valnih dužina i tako se širi spektar valne dužine
prenesenog optičkog impulsa.
Ako je indeks dovoljno oštar, spektralno širenje može preklopiti nalegle kanale u
DWDM sistemu. Pored toga, kada se refraktivni indeks kombininira sa hromatskom
disperzijom, spektralno širenje proizvodi i vremensko širenje impulsa. Jedan drugi
nelinearni efekt koji je tačno isti kao i samofazna modulacija je poprečna fazna ili
krosfazna modulacija. Međutim, dok se samofazna modulacija odnosi na učinak
impulsa na sebi samom, prema tome djeluje na fazu impulsa u drugim
kanalima.Krosfazna modulacija nastaje jedino u višekanalnom sistemu.
Četverovalno mješanje je kombinacija dvije ili tri optičke valne dužine tako da se
stvara jedna ili više valnih dužina. Nove valne dužine nastaju na frekvencijama koje
se kombinuju. Ova modulacija slabi transmisiju putem prenošenja energije signala iz
orginalnih valnih dužina, tako da se stvaraju nove valne dužine.

DECT RADIO PRISTUP
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunications - Digital European Cordless
Telecommunications
DECT, koji predstavlja Cordless / Wireless sisteme
Navedeni sistem je važan iz sljedećih razloga:
• standardiziran od strane ETSI-a
8
• Pan-europski sistem
Namjena DECT sistema je:
DECT-sistem koji rješava probleme veza u sredini sa jakom koncentracijom
korisnika.
Naredna slika prikazuje DECT sistem

Kod izbora govornih kodera takođe utiču i dimenzije ćelije (što je ćelija veće to je
potrebniji koder sa manje bita na izlazu), na pr. satelitske mobilne komunikacije
koriste govorni koder sa 3 kbps, celularni mobilni sistemi tipa GSM-a sa 13 kbps,
bežični sistemi tipa DECT sa 32 kbps,DECT koristi modulaciju tipa GFSK.
DECT - Opšta tehnologija radio pristupa za bežične telekomunikacije koja koristi
frekventni opseg od 1880 do 1900 MHz, upotrebljavajući postupak Gausovog
frekvencijskog pomeraja(GFSK) sa indeksom modulacije 0.5.9
KARTICA II
7. PRIJEM RADIO - SIGNALA ANTENOM

8. FTTH, FTTC, FTTB

9. SMETNJE SMANJENJA SIGNALA

10. ĆELIJSKO PLANIRANJE GSM MREŽE

11. MOBILNI TERMINALI

12. BAKARNA PARICA ( Opis i primjena )

10
ANTENE ZA PRIJEM RADIO SIGNALA
Antena je naprava koja služi za slanje (emitiranje) i prijem radiovalova
(elektromagnetske energije). Prijemna antena prima elektromagnetsku energiju
ovisno o jačini polja koje dolazi do antene.
Parametri antena:
Polarizacija - opisuje krivulju vektora električnog polja kojeg antena prima. Antena
ne može primati ortogonalnu polarizaciju. Za istovjetne polarizacije vala i prijemne
antene postiže se maksimalni prijenos energije.
Dijagram zračenja - opisuje raspodjelu gustoće snage na površini kugle (u dalekoj
zoni), odnosno smjerove glavnih i sekundarnih latica.
Ugao usmjerenosti - kut oko glavnog smjera zračenja unutar kojeg zračena snaga
ne pada ispod polovice snage zračenja u glavnom smjeru.
Širina snopa - kut koji omeđuje glavnu laticu (kut između prvih nul-točaka u
dijagramu zračenja).
Usmjerenost - opisuje kolika je količina energije usmjerena unutar nekog kuta u
smjeru najjačeg zračenja u odnosu na sve druge smjerove.
Dobitak - govori koliko više snage treba izračiti iz izotropnog radijatora da bi na istoj
udaljenosti postigli jednaku gustoću snage kao kod promatrane antene.
Potiskivanje sekundarnih latica - omjer jakosti polja u smjeru maksimalnog
zračenja i jakosti polja u smjeru maksimuma najveće sekundarne latice.
Impedancija - omjer napona i struje na priključnicama antene. Ako se antena nalazi
u slobodnom prostoru daleko od bliskih objekata, radi se o vlastitoj impedanciji
antene.
VRSTE ANTENA
Pasivne antene su napravljene od recipročnih elemenata i mogu se koristiti i kao
prijemne i kao odašiljačke.
Aktivne antene ("pametne", adaptivne antene) sadrže elektroničke elemente koje im
omogućuju da mijenjaju dijagram zračenja, smjer snopa, itd.
Linearne antene su najčešće žičane, zanemarivog presjeka pa ih promatramo kao
jednodimenzionalne. Koriste se u nižem frekvencijskom području (ugrubo, ispod 1
GHz).
Površinske antene zrače svojom površinom, promatramo ih kao dvodimenzionalne i
koriste se u mikrovalnom frekv. području ( iznad 1 GHz).
11
Uskopojasne antene su rezonatne, s malom širinom frekvencijskog područja koje
pokrivaju (do 10% frekvencijske nosioca). Širokopojasne antene pokrivaju široko
frekvencijsko područje te su stoga najčešće prijemne.


FTTH, FTTC, FTTB
PRISTUP PREKO SVJETLOVODA
Konvergencija govora, podataka i slike je trend baziran na širokopojasnom prijenosu
što ga nudi svjetlovodna nit. Današnja tehnologija nudi pouzdan prijenos na
brzinama do 40 Gbit/s. Svjetlovodna nit je baza velikih magistralnih mreža, gradskih
prijenosnih mreža, CATV distributivnih mreža, a koristi se sve više u pretplatničkoj,
odnosno pristupnoj mreži. Svjetlovodni prijenos je izuzetno niske potrošnje, stabilnih
prijenosnih karakteristika, neosjetljiv je na električke smetnje, pruža visoku razinu
točnosti prijenosa. Također, vrlo je važno što svjetlovodni prijenos ne interferira s
ostalim prijenosnim medijima, što dopušta da nadzor nad tehničkom ispravnošću
uređaja i pripadajuća zakonska regulativa, budu manje restriktivni i vrlo liberalni. U
odnosu na kapacitet prijenosa i trendove razvoja, svjetlovod je vrlo ekonomično
rješenje.
S obzirom na primjenu, koriste se četiri različita svjetlovodna pristupa, koji se
zajednički nazivaju svjetlovod do petlje - FTTL (Fibre to the Loop) . To su:
FTTC (Fibre to the Curb) svjetlovod do ulice,
FTTH (Fibre to the Home) svjetlovod do kuće,
FTTB (Fibre to the Business) svjetlovod do poslovnog područja,
FTTR (Fibre to the Remote) svjetlovod do udaljene komutacijske jedinice.
Tri ključna čimbenika ukazuju na potrebu uvođenja svjetlovodnih niti u korisničku
pristupnu mrežu:
Svjetlovodna nit omogućuje primjenu jedinstvene pristupne mreže za sve postojeće i
uskoro dolazeće usluge.
Svjetlovodna tehnologija, danas u uporabi u višim slojevima telekomunikacijske
mreže, zbog stalnog trenda pada cijena optoelektronike, uskoro će postati troškovno-
učinkovita i za pristupne mreže, unatoč prijenosnom opsegu koji nadilazi postojeće
potrebe;
Svjetlovodna nit je jedina buduća sigurna infrastrukturna investicija koja može
podržati evoluciju usluga, a ima i ogromne mogućnosti proširenja prijenosnog opsega
primjenom različitih postupaka multipleksiranja.
12

SMETNJE SMANJENJA JAČINE SIGNALA( ATENUACIJA)
Ovdje se radi o degradaciji signala. Atenuacija znači smanjenje snage signala. U
zavisnosti od tipa medija koji koristimo za prenos, atenuacija može biti
prouzrokovana raznim faktorima. Npr. otpori koji se javljaju u vodičima, oštećenja
vodiča, nesavršenost izrade vodiča, uticaj vremenskih prilika (radio signali) I sl.
Atenuacija je uvijek prisutna, kao gubitak snage signala na određenoj dužini voda. A
ona se mjesi na slj. Način:
Attenuation=
Dužina L je izražena u kilometrima.
Ona može biti prouzrokovana:
-Apsorbcijom
-Rasipanjem signala
-Gubicima usljed savijanja
-Absorpcija predstavlja jedan od prisutnijih problema u slučaju optičkih vodova. Ona
se dešava prilikom pretvaranja svjetlosne snage signala u neku drugu formu energije
(npr. Toplotnu)
-Scattering (rasipanje signala) je također prisutno u raznim tipovima tk vodova, a
ovdje cu navesti primjer kod optike
-Gubici usljed savijanja su također jedan od razloga nastanka atenuacije. Prisutni
kod tk vodova koji su pretrpjeli neka fizička ostećenja, ili su pri postavljanju savijeni
više nego je to dopustivo.

ĆELIJSKO PLANIRANJE GSM MREŽE
Planiranje ćelija je proces koji neprekidno traje, a čini ga niz
aktivnosti:
• sistemski zahtjevi,
• nominalni ćelijski plan,
• predviđanja pokrivanja i interferencija,
13
• detaljnija ispitivanja u konkretnim uvjetima,
• dizajniranje sistema, instaliranje sistema,
• podešavanje sistema,
• razvoj sistema (novi zahtjevi)
Brojni su elementi i faktori koji utiču na rezultat planiranja
ćelijskog sistema :
1 ponovno korišćenje frekvencija,
2 optimalan broj i raspored ćelija,
3 interferencija,
4 minimalna udaljenost istokanalnih ćelija i
5 faktor redukcije istokanalne interferencije

Prometni parametri u procesu planiranja ćelija
U procesu planiranja ćelija potrebno je znati neke prometne parametre kao što su :
o maksimalni broj poziva po ćeliji, po satu ( Qi ),
o maksimalni broj frekventnih kanala po ćeliji ( N ),
o maksimalni broj korisnika u ćeliji i sistemu

Maksimalni broj poziva po ćeliji, po satu ( Qi )
Za predviđanje broja poziva po satu po ćeliji ( Qi ) potrebno je znati veličinu ćelije i
prometne uvjete u ćeliji (za korisnike u vozilima).
Minimalna veličina ćelije ograničena je tehnolo.kim razvojem (zbog problema
handover-a) i kreće se oko 1 km. Maksimalna veličina ćelije ograničena je
mogućno.ću slanja bursta sa MS-a, koji treba stići na BTS, u odgovarajućem
vremenu vremenu odgovarajućeg slota).

Maksimalni broj frekventnih kanala po ćeliji ( N )
14
Maksimalan broj frekventnih kanala po ćeliji zavisi od:
o max. Broja poziva u satu po ćeliji ( Qi ),
o prosječnog vremena trajanja poziva ( T ),
o odnosno saobraćajnogopterećenja ( A ), koje se dobija iz
jednakosti
A = Qi x T / 3600 ( Erlanga )

Maksimalni broj korisnika u ćeliji i u sistemu
Broj korisnika u ćeliji sa poznatim brojem frekventnih kanala određuje se na osnovu:
o maksimalan broja poziva po satu,
o predpostavljenog broja korisnika koji će tokom sata vrsnog opterećenja napraviti po
jedan poziv.
Broj korisnika u sistemu dobije se sumiranjem broja korisnika u svim ćelijama.

BAKARNA PARICA

Bakarna parica ja najstariji provodnik, i danas se često koristi za prenos
niskofrekventnih signal. Nisko frekvetni signali se nalaze u opsegu nižih učestnosti,
tako da se bakarna parica najčešće koristi u energetici, za prenos govnog signala
kroz telefonske linije, za prenos muzičkih signala od pojačala do zvučnika, unutar
samih uređaja itd. Sam kabl se sastoji iz dve izolovane i upredene bakarne žice.
Karakteristike ovog provodnika je da ima vrlo jednostavnu i jeftinu izradu, mali
propusni opseg (do 200KHz), malo podužno slabljenje, ali ima slabu otpornost prema
spoljašnjim šumovima. Bitska brzina koja se postiže bakarnom paricom reda je do
100 Mbps (mega bits per second). Najčešće se bakarana parica nalazi u sklopu
nekog višežičnog voda.
Upletena (upredena) parica (Twisted Pair)
• Predstavlja par upletenih žica (najčešće bakrenih) okruženih PVCizolacijom koja ga
štiti od oštećenja.
• Upletanje žica je nužno zbog smanjenja električne interferencije koja nastaje kad se
sličan par žica nalazi u blizini.
15
• To je uobičajeni medij za prijenos u telefonskoj mreži, a trenutno je najjeftiniji medij
za prijenos podataka.
• Upredena parica se može koristiti za analogni i digitalni prijenos. Brzine koja se
moge postići ograničene su već postojećom telefonskom infrastrukturom.
• Kod lokalnih mreža sa paricama se postiže brzina prijenosa od 10 do 100Mbps, ali
ta se brzina može smanjiti uslijed djelovanja drugih grešaka u sistemu, od smetnji u
vodiču do elektromagnetskeinterferencije.
• Najčešći medij za prijenos podataka.
• Postoje dvije vrste: oklopljeni (shielded) i neoklopljeni (unshielded) kabeli sa
upletenim paricama.
Oklapanje se koristi da bi se upletena parica zaštitila od električnih i magnetskih
polja. Ali, kada se koristi oklapanje, također se povećava i prigušenje kabela, što se
manifestira slabljenjem snage signala na putu između dvije tačke.
• Oklapanje također uzrokuje i promjene otpora, kapaciteta i induktiviteta na način da
se povećava šansa gubitka podataka na liniji. I oklopljeni i neoklopljeni TP se koriste
u segmentima ne duljim od nekoliko stotina metara.


16
KARTICA III
13. RADIO TERMINALNI UREĐAJI ( Vrste, elementi, funkcije )

14. PRENOS SIGNALA PUTEM RADIO VALOVA

15. FREKVENTNA MODULACIJA ( Opis i primjena )

16. PDH PRENOSNA TEHNIKA ( Osobine i primjena )

17. AMPLITUDNA DISTORZIJA

18. PAGING RADIO SISTEM

17
RADIO TERMINALNI UREĐAJI (Vrste, elementi, funkcije)

Sektor radiokomunikacije i telekomunikacije Terminalna oprema Industries obuhvaća
sve proizvode koji koriste radio frekvencijski spektar (npr. auto otvarači vrata,
mobilne komunikacijske opreme poput mobilnih telefona, CB radio emitiranja
odašiljača i sl.) i sve opreme priključene javne telekomunikacijske mreže (npr. ADSL
modemi, telefoni, telefonske sklopke). Radijski pristup je povoljno koristiti u
situacijama kad je teško ili izuzetno skupo pristupiti pretplatniku fizičkom vezom.
Klasični radijski pristup bio je orijentiran na klasične telefonske usluge (POTS-Plain
Old Telephone Service), ali nove verzije uređaja dopuštaju priključenje i ISDN-a.
Najnovije verzije radijskog pristupa daju korisniku mogućnost miješanog korištenja
govora, podataka i video servisa s dinamički određenim brzinama prijenosa koje idu
do 2 Mb/s. Prednost je i mobilnost pretplatnika uz postojanje problema pokrivenosti
područja. Glavna prednost radijskih sustava pristupa je u mogućnosti vrlo brze
instalacije uređaja.

PRENOS SIGNALA PUTEM RADIO VALOVA
18
Radio prenos datira izumima N. Tesle. Radio relejni sistem i radio telefonija datira od
1920- 1925 g. Pod pojmom signal podrazumijeva se konverzija informacija koja se
rpenosi tk vodovima električnim ili elektromagnetnim veličinama.
Jedan od dva najbitnija uvjeta za dobro funkcioniranje svakog sistema mobilnih radio
komunikacija jeste dobro pokrivanje određenog geografskog područja dovoljnom
jačinom polja elektromagnetnih valova za kvalitetan prijem signala. O tome što je
bitno, a vezano za jačinu polja i snagu signala najkraće u nastavku :
• dakle, potreban je dobar signal, na mjestu prijema, na širem području,
• jačina polja na mjestu prijema signala zavisi kako od predajnika njegove lokacije,
snage, pojačanja antene i dr.) tako i od sredine prostiranja elektromagnetnih (EM)
valova
• EM valovi se prostiru kroz sve tri materijalne sredine čvrstu (zemlja), tečnu (voda),
gasovitu (zrak)
Osnovne pojave pri prostiranju EM valova su :
-apsorpcija,
-difrakcija,
-refleksija i
-refrakcija
Ostale pojave pri prostiranju EM valova su :
-feding,
-dnevne i sezonske promjene signala,
-promjena polarizacije valova, što izaziva smanjenje prijemnog signala i do 5 puta
PROBLEMI RADIO PRENOSA
Četiri osnovna problema, pojave, imaju najviše uticaja na kvalitet prenosa radio
signala i to:
-slabljenje signala,
-pojava fedinga,
-vremenska disperzija,
-vremensko poravnavanje.
Slabljenje signala (path loss)
19
Pojava da snaga primljenog signala opada sa povećanjem udaljenosti između Bazne
i Mobilne stanice naziva se slabljenjem signala. Za slabljenje signala se u najkraćem
može reći slijedeće: zavisi od udaljenosti prijemnika od predajnika, snaga signala
opada sa kvadratom rastojanja od predajnika i kvadratom frekvencije predajnika, a to
znači da slabljenje raste
Pojava fedinga
Pojava varijacije snage (ili slabljenja) signala naziva se feding (isčeznjavanje). Ako je
ova pojava dugotrajna, a uz to i manjeg intenziteta, onda se radi o dugotrajnom
fedingu. Nasuprot njemu postoji i kratkotrajni feding.
Dugotrajni feding
Efekat Dugotrajnog fedinga i slabljenja signala može se ilustrovati na slijedeći način.
Ako se sa MS-om sa ulice uđe u zgradu intenzitet signala opadne za 10 dB (rezultat
fedinga). Ulaskom dublje u zgradu intenzitet signala pada 0,6 dB po metru (rezultat
povećanja Shadow fedinga). Prelaskom iz prizamlja na 1. kat signal opada za 1,2 dB.
Po katu penjanja signal opada (rezultat slabljenja – puta gubitaka), ali sa manjim
intenzitetom.
Kratkotrajni feding
posljedica je raznih refleksija, odnosno puteva signala od predajnika do prijemnika.
Naročito je izražen kod kretanja MS-e u urbanoj sredini. Ako se vozilo sa MS-om (na
frekvenciji sistema GSM, 900 MHz) kreće brzinom od 50 km/h, povećani kratkotrajni
feding će se javljati svakih 10,7 ms (jedan dip na svakih0,3 metra).
Vremenska disperzija
Vremenska disperzija je rezultat refleksija, ali za razliku od kratkotrajnog (brzog)
fedinga, gdje su refleksije od bliskih objekata, ovdje se radio valovi reflektuju od
udaljenih objekata. Za nju se može reći: posljedica je, dakle, miješanja signala
direktno primljenog i signala reflektovanog od prepreke udaljene od prijemnika reda
kilometra ( kod sistema GSM ), da uzrokuje intersimbolsku interferenciju, što na
prijemnoj strani otežava proces odlučivanja o prijemnom simbolu.
Vremensko poravnavanje
Tehnika TDMA pristupa u mobilnim celularnim komunikacijama zahtjeva od MS-a
strogo pridržavanje emitovanja u vrijeme pripadajućeg slota, ako se desi da dođe do
kašnjenja signala u prenosu tj. da signal ne stigne u alociranom vremenskom
intervalu dolazi do interferencije sa signalima drugih mobilnih stanica koje koriste
susjedne vremenske odsječke na istom nosiocu, trenutak slanja signala mobilne
stanice zavisan je od njenog rastojanja od bazne stanice (radio mreže). Obe i mreža
(B S) i MS moraju kontinuirano brinuti o trenutku slanja signala, reguliranje vremena
slanja signala tz. Vremensko poravnavanje postiže se / vrši se signalom bazne
stanice
FREKVENTNA MODULACIJA (opis i primjena)
20
Proces pretvaranja (transformacije) signala naziva se modulacijom. Kao što pokazuje
slika 1. Na glavni ulaz modulatora (pretvarača) dovodi se modulišući signal u
m
(t), na
pomoćni ulaz nosilac - u
0
(t), a na izlazu se dobija modulisani signal - u (t).


Slika 1. Blok šema modulatora

Gdje je:
u
m
(t) - signal, originalni nosilac poruke
u
0
(t) - periodični, deterministički signal
u (t) - signal u
0
(t) modificiran signalom u
m
(t)

( ) ( ) ( ) | | t , t u , t u F t u
m 0
=

Vrsta modulacije određena je oblikom funkcionalne zavisnosti F i oblika nosioca.


Slika 2. Podjela modulacija

Osnovna podjela modulacija je prema obliku nosioca, a dalje prema modifikovanom
parametru nosioca, odnosno parametru izlaznog signala koji sadrži podatke o
ulaznom signalu (slika 2.)


Slika 3.

Vremenski kontinualne modulacije bazirane su na vremenski kontinualnoj funkciji
nosioca u
0
(t), Slika 3.
( ) ( ) ¢ e + =
0 0
sin U t u
Prema parametru izlaznog signala, modulisanog signala, nosiocu podatka o ulaznom
(modulišućem signalu) razlikuju se:
21
AM - amplitudna modulacija
FM - frekventna modulacija
PM - fazna modulacija

Amplitudna modulacija AM je linearna modulacija. FM i PM, koje se još zajedničkim
imenom nazivaju ugaona modulacija (zbog modulisanja ugla nosećeg signala), su
nelinearne modulacije (zbog pojave novih komponenti koje nisu posljedica translacije
spektra modulišućeg signala).

Cilj modulacije je da se signal obradi tako da bude podesan za prenos. Primjeri
potreba za modulacijom su:
- radio prenos poruka, elektromagnetno zračenje, dužina antene
- multipleksiranje signala, multipleksni sistemi prenosa


PDH PRENOSNA TEHNIKA
Pojam transfer modes označava prenošenje informacije od jednog korisnika
(pretplatnika) do drugog. Koncept se odnosi na metode “pakovanja informacije”,
multipleksiranje i komutiranje preko mrežnih nosilaca. Treba uočiti razliku između
pojma “Transfer” i pojma “Transmission”. Pojam transfer je u logičkom smislu
prenošenje informacije od predaje do prijema, dok pojam transmission je pojam za
primijenjeni sistem prijenosa.
Idealno rješenje bi bilo definirati oblik prenošenja koji odgovara za sve servise, ne
uzimajući u obzir ni najmanjem dijelu multimedija saobraćaj. Ustvari, to bi trebalo da
bude slično standardizaciji ćelijskog oblika.
Prijenosni sistem se može dizajnirati pomoću raznih struktura okvira (frames), na
bazi odgovarajućeg oblika prenošenja informacije. Na primjer, PDH (plesiochronous
digital hierarchy) i SDH (sinchronous digital hierarchy) su oblici prilagođivanja oblika
prenošenja (transfer modes). Sistemi zasnovani na ovim hijerarhijama mogu nositi
sve tipove oblika prenošenja (transfer modes), ali međutim važno je razlikovati dva
navedena koncepta, oblika prenošenja “transfer modes” i prijenosnog sistema
“transmission system”.
U praktičnoj primjeni u telekomunikacijama sinhronizacija podrazumijeva da se za
organizaciju mreže koristi jedan kontrolni glavni takt (clock). To znači da se otprema,
prijenos i prijem odvija tačno po utvrđenim vremenskim intervalima. Ovo omogućava
da se ne može desiti da se neka informacija izgubi ili da se poremeti redoslijed
informacija.
Sinhronizacija složene PCM mreže
Sinhronizacija je značajna aktivnost PCM mreže. To se najbolje vidi kroz:
-sinhronizaciju PCM sistema,
-sinhronizaciju PCM mreže,
22
-pleziohronu PDH digitalne hijerarhije i
-sinhronu SDH digitalnu hijerarhiju.
Pleziohrona PDH digitalne hijerarhije:
Plezohrona znači skoro sinhrona, što kod telekomunikacijskih mreža znači da se
sinhroni takt dobiva iz više izvora čija tačnost može biti i na nivou atomskog sata.
Kod PDH hijerarhije kao osnovni digitalni signal uzima se brzina bita 2048 kb/s (30
govornih kanala širine 64kb/s) te se na osnovu ove brzine bita formira pomoću
digitalnih multipleksera hijerarhijska struktura.
Za razliku od Evropskog standarda kod kojeg prvi hijerarhijski nivo počinje sa 30
kanala američki standard počinje sa 24 govorna kanala od 1554 kb/s.

AMPLITUDNA DISTORZIJA (opis i mjere za smanjenje)
Kvantizacija znači da se mjeri amplituda pulsa, PAM (pulsno amplitudna modulacija)
krive i pridružuje joj se numerička vrijednost za svaki puls (Slika 1).
Amplitude
qd qd
3 qd
2
1 qd

t(ms)
-1
-2 qd qd
-3 qd
qd qd

Slika 1. Kvantizaciona distorzija qd – (quantising distortion)

Kako bi se izbjeglo operiranje sa neograničenim skupom vrijednosti, izdijele se
amplitudni nivoi krive u intervale, kojima se dodijeljuju iste vrijednosti za sve uzorke
unutar intervala.
Na ovaj način dobiva se ograničen broj vrijednosti, pa je oprema za prijenos jeftinija.
Posljedica ovoga je naravno da dobivene vrijednosti ne predstavljaju govornu krivu u
idealnom obliku.
- Distorzija se javlja zbog razlika uzoraka amplituda.
- Distorzija u slučaju kada je interval kvantizacije velik.

Nizak odnos distorzije prema volumenu izlazne snage, je važan za glasnost govora.
Kod velikog intervala će glas biti značajno tih. Rješenje je dakle da se uzme mali
interval kvantizacije.
Odnos amplituda /distorzija treba da je stalan i važna je još prava relacija između
broja kvantizacijskih intervala i željenog kvaliteta prijenosa.

23
Distorzija
Karakteristike kanalske distorzije bilo da se radi o telefonskim kanalima ili radio
kanalima mogu općenito imati karakteristiku linearnog filtera ograničenog pojasa.
Odnosno svaki kanal se može opisati sa njegovim frekventnim odzivom izražen kao:

Gdje A(f) se zove amplitudni odziv, a θ(f) fazni odziv.
Druga karakteristika koja se ponekad koristi umjesto faznog odziva je grupno
kašnjenje ili kovertirano kašnjenje i definira se kao:

Kao rezultat amplitudne distorzije i grupnog kašnjenja nastaje interferencija koja se
zove: ISI-Inter Symbol Interference


PAGING RADIO SISTEM, PAGER UREĐAJ

Ovo su donedavno bili sistemi jednosmjernog pozivanja, a danas su to dvosmjerni
sistemi uz mogućnost povezivanja sa Internetom.
Funkcioniranje
Poziv prema paging prijemniku ostvaruje se selektivnim prenošenjem
- tonske
- numeričke
- alfanumeričke i
- glasovne poruke.
Poruke pristižu iz telefonske mreže
- automatski
- putem telefona sa tonskim biranjem
- modemskog pristupa
- w w w Internet stranica
- poluautomatski putem operatora preko paging centrale koja istu, poslije obrade,
usmjerava prema mreži baznih stanica, a one prema paging prijemnicima /
pejdžerima.
24
Osnovna namjena paging sistema je prenošenje poruka / poziva imaocu pejdžera.
Korisnici / imaoci paging prijemnika su
- osobe zaposlene u javnim ustanovama i javnim preduzećima,
- osobe zaposlene u velikim privrednim sistemima,
- privatna lica i dr.
Mogućnosti.
- dvosmjerni pejdžing (standard, protokol, mreža prijemnika i dr.) koji omogućava
slanje povratne ili nove poruke od imaoca pejdžera ka
ostatku mreže,
- povezivanje pejdžing sistema sa Internetom iz čega proizilaze gotovo neograničene
mogućnosti kao što je displejiranje na pejdžeru
o vremenske prognoze
o deviznih kurseva
o privrednih informacija
o sportskih vijesti
o kulturnih događaja
o važnih telefonskih brojeva i dr.
Pored već navedenih osnovnih usluga pagigng omogućava i
- ponavljanje poruka
- hitna poruka
- grupna poruka
- preusmjeravanje E-mail poruka sa Interneta na pejdžing i dr.
Karakteristike.
•! jedinstveno frekventno područje / 169,4 . 169,8 MHz /
•! šesnaest predajnih kanala, širine 12,5 kHz ili 25 kHz
•! jedinstven sistem kodiranja, brzinom od 6,25 kbps
25
•! standardni format za signalizaciju
•! normalan rad prijemnika u vozilu u pokretu
- brzinom do 100 km izvan naseljenog mjesta
- brzinom do 50 km u gusto naseljenom području
•! međunarodni roaming.
26
KARTICA IV
19. TCP / IP

20. ISDN TERMINALNI UREĐAJI

21. EDGE

22. PSK ( Opis i primjena )

23. KONVERGENCIJA MREŽA

24. FEDING

27
TCP/IP PROTOKOL
Na osnovi OSI modela razvijen je i TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Intrernet
Protocol) – Protokol za kontrolu prenosa/Internet protokol. Na slici 1. prikazan je
model TCP/IP protokola koji se sastoji od četri nivoa, i njegov odnos prema OSI
modelu.

Slika 1. Poređenje OSI i TCP/IP modela

Usporedbom OSI modela, sa sedam slojeva i TCP/IP modela sa četiri sloja, da se
zaključiti slijedeće:
TCP/IP model u svom mrežnom sloju (Network layer), kombinira fizički i sloj
podataka OSI modela. On ne pravi razliku između fizičkog uređaja i njihovih
upravljačkih programa, što omogućava da TCP/IP bude primijenjen u bilo kojoj
mrežnoj topologiji.
Internet sloj (Internet layer) TCP/IP modela, odgovara mrežnom sloju OSI modela.
Oba osiguravaju adresiranje, pakovanje i usmjeravanje u okviru TCP/IP skupa
protokola.
Transportni sloj (Transport layer), kod obadva modela, osigurava komunikaciju
između krajnjih tačaka u mreži.
Aplikacijski sloj (Application layer) u TCP/IP modelu definira način, na koji su podaci
predstavljeni i kako se održava sesija.
Mrežni sloj (Network layer) predaje pakete na prijenosni put u mreži i također,
preuzima prispjele pakete sa mreže. Ovaj sloj dodaje zaglavlje na početku paketa, te
ciklično provjerava kompletnost, redundantnost radi provjere integriteta paketa u
slučaju oštećenja paketa u prijenosu. Ukoliko je paket neoštećen predaje se
mrežnom sloju, a ukoliko je oštećen traži se ponovno slanje paketa.
28
Internet sloj (Internet layer) pruža već spomenute tri osnovne funkcije čiji su protokoli
u interakciji sa fizičkim dijelom mrežnog sloja ili osiguravaju adresiranje transportnom
sloju.
Jedan od glavnih zadataka Internet Protokola (IP) je adresiranje, koje zahtijeva
rješenje adresa, koje odgovaraju mrežnoj strukturi. IP protokol osigurava sve logičke
adrese uređajima u mreži. Svakom uređaju se dodjeljuje jedinstvena IP adresa.
Kod slojeva TCP/IP modela veoma su važna granična područja. U sloju mrežnog
interfejsa, samo se fizičke adrese za kontrolu pristupa MAC – (Media Access
Control), koriste za adresiranje. Na Internet sloju, logičke IP adrese prevode fizičke
MAC adrese. Svaki računar i mrežni uređaj u TCP/IP mreži posjeduje jedinstvenu IP
adresu. Ova adresa identificira računar ili pod-mrežu u kojoj se računar nalazi.
Usporedbom IP adrese odredišnog računara sa izvornom IP adresom, IP može
utvrditi da li se paket može direktno poslati računaru ili se mora naći odgovarajući put
(put). U slučaju da ne postoji određena ruta puta, paket se šalje direktno na gateway
(kapiju). Procesi fragmentiranja i defragmentiranja spadaju također u funkciju IP
protokola. Može se desiti na strani primaoca, da se ne može operirati sa paketima
određene veličine, koji se koriste u mreži pošiljaoca. Tada IP rastavlja podatke u
manje dijelove i kada podaci stignu na odredište, oni se ponovno sklapaju u jednu
cjelinu.
Transportni sloj (Transport Layer)osigurava krajnju komunikaciju između uređaja u
mreži. TCP/IP posjeduje dva protokola, kojima se ostvaruje prijenos podataka:
-protokol za kontrolu prijenosa TCP
-protokol za korisničke datagrame UDP
TCP osigurava konekcijski orijentiranu komunikaciju na TCP/IP mreži. Kada dva
uređaja koriste ovaj protokol za komunikaciju, sesija mora biti uspostavljena između
njih. U prijenosu se koriste brojevi sekvencija i poruke, potvrde, da bi se utvrdilo da je
paket uspješno primljen. TCP protokol funkcionira na slijedeći način: po slanju
paketa, čeka se odgovor, koji odredišni uređaj treba da pošalje, pa tek nakon
primljenog odgovora, šalje se slijedeći paket. Odredišni računar šalje paket sa
potvrdom, a koja ukazuje da se očekuje slijedeći paket. Ukoliko odredišni računar ne
primi specifičan paket, on može da zatraži ponovno slanje tog paketa.
UDP protokol osigurava bezkonekcijskog tipa(connectionless), neorijentiranu vezu. U
ovom slučaju se ne garantira da će odredišni računar primiti informaciju. Aplikacije,
koje koriste UDP moraju same osigurati mehanizam, koji će omogućiti uspješnost
prijema. Jedini vid kontrole, koji posjeduje UDP je kontrolni zbir koji postoji u zaglavlju
paketa.29
TERMINALNI ISDN UREĐAJI
ISDN (Integrated Services Digital Network) predstavlja digitalnu mrežu integrisanih
usluga, što znači da je veza uspostavljena između dva ISDN korisnika u potpunosti
digitalna i da ISDN korisnik sa iste pristupne tačke može realizovati širok spektar
govornih i negovornih usluga.
Razlikujemo više vrsta ISDN uređaja, a to su:

• Terminalni uređaji
– digitalni (ISDN) terminalni uređaji (TE1)
– analogni (ne-ISDN) terminalni uređaji (TE2)
• Mrežni završetak (NT1)
• Komutacioni uređaji (ISDN svičevi)

Put od krajnjeg uređaja korisnika do krajnje centrale naziva se referentna
konfiguracija ISDN-a i predstavljena je na slici. Podijeljen je na nekoliko dionica a
između njih postoje referentne tačke u ulozi priključnih mesta.

· TE 1- (Terminal Equipment) krajnji uređaj u čijim funkcijama mogu biti sadržana sva
tri niža sloja OSI referentnog modela protokola i čiji interfejs odgovara preporukama
koje se odnose na ISDN interfejs korisnik-mreža (npr. digitalni telefonski aparat i
terminalna oprema za prenos podataka),

· TE 2 - krajnji uređaj sa funkcijama kao i TE 1 ali čiji interfejs ne odgovara
preporukama koje se odnose na ISDN interfejs korisnik-mreža (npr. analogni
telefonski aparat),

· TA - terminalni adapter u čijim su funkcijama sadržani protokoli onih slojeva koje
zahtjeva TE 2 i mreža i koji obezbeđuje da se TE 2 može priključiti na ISDN interfejs
korisnik-mreža,

· NT 1 - završetak mreže u kome su sadržane samo funkcije sloja 1 OSI referentnog
modela protokola tj. funkcije koje se odnose na fizički i električni završetak mreže,

· NT 2 - završetak mreže u čijim funkcijama mogu da budu sadržana sva tri niža sloja
OSI referentnog modela protokola, u osnovne funkcije ove grupe ubraja se
komutacija, odnosno koncentracija, kada ga nema S i T referentne funkcije se
poklapaju,

· LT - (Line Termination) funkcija završetka linije, tj. pretplatničke petlje u krajnjoj
centrali,

· ET - (Exchange Termination) funkcija završetka komutacije.

Na ISDN liniju se mogu priključiti različiti terminalni uređaji: ISDN telefon, terminalni
adapter (TA) za priključenje postojedih analognih uređaja, ISDN kartice (za prenos
podataka potrebna je ISDN kartica u računaru ili eksterni ISDN adapter), ISDN LAN
router ili bridge, ISDN multiplekseri, FAX grupe 4, ISDN PABX – pretplatničke
centrale ISDN tipa.

30

EDGE 2.5 -3G
EDGE (engl. Enhanced Data Rates for GSM Evolution) je nova tehnologija koja
omogućava operaterima mobilne telefonije da koriste postojeće GSM frekvencijske
opsege (900, 1800, 1900 MHz) za pružanje multimedijalnih usluga na bazi IP-a
brzinama do 384 kb/s. Cilj ove tehnologije je povećanje brzine prenosa i kapaciteta
sistema i omogućavanje novih aplikacija. EDGE tehnologija koristi 8-PSK (eng. 8-
Phase Shift Keying) modulaciju koja pruža veću bitsku brzinu. Ova modulacija, kao
što joj i ime kaže, ima 8 faznih stanja. Jednim faznim stanjem (jednim simbolom)
moguće je predstaviti 3 bita, što znači da je bitska brzina po radio interfejsu 3 puta
veća od brzine simbola. Bitska brzina po jednom vremenskom odsečku je 69,2 kb/s,
što je 3 puta više nego kod sistema za mobilne komunikacije (22,8 kb/s).
Mana ove vrste modulacije je to što je dosta kompleksnija od drugih (od GMSK, na
primer, koja se koristi u GPRS i GSM), a manje je otporna na uticaj šuma i ostalih
smetnji. Pod lošim uslovima prostiranja to može dovesti do većih grešaka na prijemu.
Zato se primenjuje kodovanje koje uvodi dodatne bitove za korekciju grešaka. Još
jedno poboljšanje kod EDGE sistema je načinjeno u smislu mogućnosti da se paket
koji zbog raznih smetnji nije bio dekodovan kako treba ponovo pošalje koristeći
drugu, pogodniju, kodnu šemu.
EDGE može biti uveden na dva načina: kao nadogradnja GPRS sistema, koji na
postojeću GSM mrežu dodaje paketsku komutaciju, i kao nadogradnja sistema
baziranog na komutaciji kanala.
Kada se uvodi kao nadogradnja GPRS sistema, potrebno je izvršiti hardverske
izmene u radio delu (baznim stanicama i njihovim kontrolerima). Bazne stanice
moraju imati novu primopredajnu opremu koja podržava EDGE modulaciju i novi
softver koji će omogućiti odgovarajući protokol za prenos paketa podataka. Dakle,
nakon uvođenja EDGE tehnologije, ćelije imaju dva tipa primopredajnika: standardni
GSM primopredajnik i EDGE primopredajnik. Takođe je potrebno i izvesno
replaniranje mreže (snaga, pokrivenost, raspodela frekvencija, upravljanje GSM
kanalima) i određene softverske izmene u preostalom delu mreže izuzimajući servisni
čvor i ulazni čvor.
Kod EDGE sistema jedan vremenski kanal može podržati više korisnika što
omogućava veći kapacitet saobraćaja za servise govora i servise podataka. Takođe,
lakše je istovremeno prisustvo saobraćaja na bazi komutacije kola i na bazi
komutacije paketa. Postoje 4 tipa kanala:
1. kanal za GSM govor i GSM kanalno komutirane podatke
2. kanal za GPRS paketske podatke
3. kanal za GSM govor, podatke koji se prenose komutacijom kanala i
poboljšanom komutacijom kanala
4. kanal za EDGE paketske podatke (EGPRS) koji dozvoljava simultano mešanje
GPRS i EDGE korisnika
31
Za EDGE se koriste novi mobilni terminali, dizajnirani tako da mogu slati i primati
EDGE modulisane informacije. Postoje dve klase mobilnih terminala za EDGE:
- mobilni terminali koji koriste GMSK (eng. Gaussian Minimum Shift Keying)
modulaciju za aplink, a 8-PSK modulaciju za daunlink. Bitske brzine za aplink su
ograničene na one koje pruža GPRS tehnologija, a bitske brzine koje dozvoljava
EDGE biće dostupne na daulinku
- mobilni terminali koji obezbeđuju 8-PSK modulaciju i na aplinku i na daunlinku.
Zbog jednostavne nadgradnje EDGE se može uvesti uz relativno male investicije i za
kratko vreme. EDGE se može uvoditi i postepeno.

MODULACIJA FAZNIM POMAKOM
Modulacija je metoda mijenjanja nekih osnova analognog signala na poznat naćin,
kako bi se kodirala informacija u osnovnom signalu. Modulirani signal se zove signal
nosilac, jer on nosi digitalnu unformaciju s jednog na drugi kraj komunikacijskog
kanala. Uređaj koji mijenja signal na komunikacijskom izvoru se naziva modulator.
Uređaj na prijemnom kraju kanala koji detektira digitalnu informaciju iz modularnog
signala se zove demodulator. Fazna modulacija (FM) je proces u kojem se dva
sinusoidna signala međusobno usporede. Slučaj kad dva sinusna signala idu u istom
pravcu u isto vrijeme tove se nulti fazni pomak . Kada imamo fazni pomak od 180
stupnjeva( kao na slici) valni oblik B počinje na srednjoj tački valnog oblika A, pa kad
je valni oblik A pozitivan, valni oblik B je negativan i obrnuto.Dva fazna stanja
dozvoljavaju prijenos jednog bita digitalnog podatka koji može imati vrijednosti 0 ili
1.Dodatni fazni pomaci od 90 ili 270 stupnjeva daju četiri stanja faznog pomaka i
mogućnost prijenosa četiri digitalna podatka. Ova metoda zahtijeva faznu
sinhronizaciju između faza prijemnika i odašiljaća, kako bi se detektirala faza svakog
simbola. Pomoćna metoda fazne modulacije je diferencijalna fazna modulacija.U toj
metodi modem pomiče fazu svakog narednog signala za određen broj stupnjeva za 0
( ako se radi o 90 stupnjeva) ili za 1 ( ako se radi o 270 stupnjeva). Ova metoda je
lakša za detekciju od prethodne. Prijemnik trteba detektovati pomak faze između
simbola, a ne njihove apsolutne faze. Ova metoda se naziva modulacija faznim
pomakom(PSK phase shift keying). U sličaju dva moguća fazna pomaka modulacija
će se zvati BPSK- binarna PSK.U slučaju četiri različite mogućnosti faznog pomaka
za svaki simbol, što znaci da svaki simbol predstavlja 2 bita, modulacija će se zvati
QPSK , a u sličaju 8 različitih faznih pomaka 8PSK.

KONVERGENCIJA (pojam i primjena)
Konvergencija fiksne i mobilne mreže (Fixed Mobile Convergence) – integracija
žičnih i bežičnih tehnologija i servisa da bi se kreirala jedna temeljna
telekomunikacijska mreža – jako se brzo iz zamisli pretvorila u realnost
telekomunikacijske industrije. Konvergencija obećava uklanjanje svih fizičkih
prepreka koje smetaju provajderima aplikacija i sadržaja da dođu do budućih
32
korisnika koji će koristiti moderne terminale sa bilo koje lokacije ponudom različitih
tipova usluga bez obzira na pristupnu tehnologiju. Tradicionalni operateri sa svojom
vertikalnom organizacijom u kojoj različite tipove usluga (glasa, podataka, videa, ... )
realiziraju preko zasebnih mreža i naravno različitih terminala moraju udovoljiti
također ovim zahtjevima da bi bili u utrci sa novim provajderima koji deregulacijom i
otvaranjem tržišta imaju mogućnost da budu jak konkurent u pružanju servisa.
Međutim gradnjom horizontalne infrastrukture operateri su u mogućnosti integrisati
servise, ponuditi nove i obezbijediti mnogo bolji sistem naplate.

Standardizacijska tijela se bave načinima implementacije konvergentnih mreža i
imaju različite poglede na pojedine probleme, međutim svi se slažu u jednom, da će
u transportnom dijelu mreže dominirati IP protokol i da će dominirajući protokol za
uspostavljenje sesija i kontrolu biti SIP.
Proces konvergencije će umnogome promijeniti sistem vrijednosti servisa. Integrist
će se mnoge usluge kao što su npr. komunikacija, internet, broadcasting. Korisnik će
moći u toku razgovora uključiti i prenos nekog FTP fajla, poslati mail ili čak gledati
neki film i komentarisati ga sa sudionikom konverzacije. Kompletna dosadašnja
logika koju imaju korisnici klasičnih servisa će se promijeniti i voditi ka ujedinjenju
tehnologija, terminala, transporta, servisa, ...

Cilj konvergencije je multiservisna mreža koja zadovoljava:
- transparentnost i fleksibilnost;
- modularnost i otvorenost;
- nelimitiranost brojem čvorišta i prostorna neograničenost;
- propusnost i ekonomičnost;
- otpornost na prekide;
- neosjetljivost u odnosu na gomilanje.

Konvergencija fiksne i mobilne mreže je debata godinama i može se zaključiti da nije
pokazala opipljive rezultate do današnjih dana. Činjenica je da su se postojeći
operateri fiksne i mobilne mreže morali susresti sa nizom izazova. Međutim danas se
konvergencija preispituje i vrlo brzo bi vizija jedna širokopojasne mreže kojoj se
pristupa sa bilo koje lokacije i u bilo koje vrijeme mogla postati realnost. Telekom
operateri u Evropi i Sjevernoj Americi su dosegli vrh u povećanju broja pretplatnika i
usluge postaju ključan faktor za nešto više. zahtjevi korisnika za novim tipovima
usluga će biti u porastu kao i siguran i pouzdan pristup iz kuće sa posla ili u pokretu.
Većina običnih korisnika u Evropi imaju pored mobilnog aparata i neku vrstu
širokopojasnog pristupa od kuće. Vrijednosti mobilno-širokopojasne konvergencija
za njih bi značilo pojednostavljenje komunikacije, korištenja aplikacija i obavljanje
transakcija. U isto vrijeme korisnici će tražiti načine da optimiziraju ukupnu potrošnju
budžeta na komunikacije. U konvergenciji i regulatori vide način da povećaju rivalstvo
na svim poljima prvenstveno u zemljama gdje imamo velike cijene koje uzrokuju
nezadovoljstvo korisnika. Mobilni operateri će razvijati radio pristupne tehnologije da
bi nudili širokopojasnost kao što je WiMAX i HSDPA. Fiksne operatere će pritisnuti
ekspanzija VoIP da uđu u mobilni market . Oni će moći birati da li da uđu preko
izgradnje vlastite infrastrukture ili dođu do potrebne mreže deregulacijom tržišta. U
Evropi uglavnom su prepoznali taj put i već odavno rade na spajanju fiksnih, mobilnih
i podatkovnih mreža.


33
5. FEDING SMANJENJA JAČINE SIGNALA
Četiri osnovna problema, koji imaju najviše uticaja na kvalitet prenosa radio signala
su: slabljenje signala, vremenska disperzija, vremensko poravnavanje i pojava
fedinga.
Feding (isčeznjavanje) je pojava varijacije snage (ili slabljenja) signala.
Ako je ova pojava dugotrajna, a uz to i manjeg intenziteta, onda se radi o
dugotrajnom fedingu. A ako se radi o kratkotrajnoj pojavi većeg intenziteta, onda je
to kratkotrajni feding.


Dugotrajni feding naziva se još i Shadow feding, jer nastaje kao posljedica efekta
sjene (shadow effect) tj. kao posljedica raznih prepreka na putu radio valova, često
se naziva još i Log-normalni feding, jer ima lognormalnu raspodjelu.
Efekat dugotrajnog fedinga i slabljenja signala može se ilustrovati na slijedeći način.
Ako se sa MS-om sa ulice uđe u zgradu intenzitet signala opadne za 10 dB (rezultat
fedinga). Ulaskom dublje u zgradu intenzitet signala pada 0,6 dB po metru (rezultat
povećanja Shadow fedinga). Prelaskom iz prizamlja na 1. kat signal opada za 1,2 dB.
Po spratu penjanja signal opada (rezultat slabljenja – put gubitaka). Posljedica je
raznih refleksija, odnosno puteva signala od predajnika do prijemnika na prijemnik
dolaze fazno pomaknuti signali koji se vektorski sabiraju dovode do fluktuacije snage
signala oko njene srednje vrijednosti.Kratkotrajni feding naziva se još i Rayleigh-ov
feding, te nastaje kao posljedica raznih refleksija, odnosno puteva signala od
predajnika do prijemnika. Ima lognormalnu raspodijelu (normalu u dB
razmjeri)Naročito je izražen kod kretanja MS-e u urbanoj sredini. Ako se vozilo sa
MS-om (na frekvenciji sistema GSM, 900 MHz) kreće brzinom od 50 km/h, povećani
kratkotrajni feding će se javljati svakih 10,7 ms (jedan dip na svakih 0,3 metra).

34
KARTICA V
25. TERMINALNI PAGER UREĐAJ ( Vrste, elementi, funkcije )

26. HFC SISTEM DISTRIBUCIJE

27. TDM - TIME DIVISION MULTIPLEX

28. SMETNJE OBLIKA RASIPANJA ( Refraction & reflaction )

29. PAKETSKI OBLIK PRENOSA X.25

30. SERVISNA MREŽA


35
HFC SISTEM DISTRIBUCIJE- osobine i primjena
Razlog sporijeg prodiranja optičkog vlakna u područje pristupa treba tražiti u
ekonomskoj opravdanosti. Vlakno se dovodi do optičkih čvorova, koji mogu biti FCN
(Fiber/CoaxNode), kada se koriste HFC (Hybrid Fibre Coax), ili FWN, kada se koristi
HFW (Hybrid Fiber Wireless) tehnologija.
Ideja kabelskih operatera je iskorištavanje postojeće kabelske infrastrukture za
pružanje usluge prijenosa podataka svojim dosadašnjim korisnicima.
Prijenos podataka temelji se na:
CMTS (Cable Modem Termination System)
Centralni uređaj s dva sučelja tj. koji komunicira s jedne strane s korisnicimai s druge
strane IP mrežom (npr. preko Ethernet sučelja)
CM (Cable Modem)
Korisnički uređaj koji radi konverziju signala iz HFC mreže na Ethernet protokol
razumljiv računalima.

Topologija HFC mreže
Silazni tok podataka(downstream)
- Koristi se 64/256 QAM u 8 MHz kanalu (TV kanal)
- Broadcast (kao i kod TV prijenosa)
- Traženi korisnik se prepoznaje prema MAC adresi
CM-a
Uzlazni tok podataka (upstream)
- Koristi se QPSK/16QAM u 0.2 – 3.2 MHz kanalu
- TDMA se koristi za razlikovanje korisnika (vremenske intervale kontrolira CMTS tj.
dodjeljuje ih nakon upita od strane pojedinog CM-a)
36
Silazni tok podataka (downstream)
- Koristi 360 MHz nosioc i dva TV kanala (2 x 8MHz)
- 36 Mbit/s
TDM – Time Division Multiplexing
TDM – Time Division Multiplexing, je tehnika gdje umjesto frekvencije, kanali dijele
raspoloživo vrijeme.
Vremenski multipleks
Vremenski multipleks predstavlja transmisiju sa vremenskom raspodjelom
kanala. Zasniva se na teoremi o odabiranju. Diskretiziranjem svakog nezavisnog
signala uzimaju se u tačno određenim sukcesivnim trenucima vremena njihovi odbirci
koji se u vidu impulsa prenose sistemom za prenos.
Neka imamo tri slijedeća signala koja treba prenijeti, Slika 1.21. Shodno
teoremi o odabiranju, odbirci koji se uzimaju u pravilnim vremenskim intervalima
At=1/2f
m
u potpunosti predstavljaju kontinualni signal (f
m
je maksimalna učestanost
signala). To se ovdje i čini. Period odabiranja je isti za sve signale. Trenuci
odabiranja t
1
, t
2
i t
3
pomjereni su za po At/3. Ovdje je vrijeme vodeća veličina
transmisije. Iako je vrijeme smanjeno kad su u pitanju signali (odbirci traju kraće od
signala) komponenta B nije promjenjena (jer je vezana za period odabiranja).
Kompresijom vremena ostvaren je vremenski multipleks. Prenos traje
kontinuirano. U jednom trenutku prenosi se samo jedan kanal (samo jedan signal).
Multipleksni signal je diskretan po vremenu, a kontinualan po amplitudi.
Na mjestu prijema vrši se razdvajanje odmjeraka za pojedine korisnike. Za to
je potrebno poznavati trenutke odabiranja t
1
, t
2
, t
3
i period odabiranja At. Filter na
izlazu elimini{e nepoželjne fluktuacije odbiraka signala. Filter je NF tipa.

SMETNJE OBLIKA RASIPANJA
Nelinearnost vlakna djeli se u dvije kategorije:
- stimulisano rasipanje i
- fluktuacija refrakcionog indeksa .
Nelinearno stimulisano rasipanje javlja se u intenzivnim modulisanim sistemima
kada optički signali interaktivno djeluju sa akustičnim valovima ili molekularnim
vibracijama u silikonskom vlaknu.
37
Iako indeks refrakcije silikonskog optičkog vlakna ostaje konstantan na niskim
nivoima optičke energije, visoke energije postignute sa optičkim pojačivačima
mogu modulisati indeks sa promjenljivim optičkim intenzitetom prenesenog signala.
Učinci nelinearnog indeksa refleksije (fluktuacija refrakcionog indeksa) spadaju u
tri kategorije:
- samofazna modulacija,
- poprečna fazna modulacija i
- četverovalno mješanje.
Učinak impulsa na svoju vlastitu fazu poznat je kao samofazna modulacija. Ivica
optičkog impulsa predstavlja intenzitet koji varira s vremenom, koji za uzvrat
proizvodi indeks refrakcije koji se mijenja s vremenom. Varirajući refraktivni
indeks moduliše fazu prenesenih valnih dužina i tako se širi spektar valne dužine
prenesenog optičkog impulsa.

PAKETSKI OBLIK PRENOSA PODATAKA X25
Saobraćajna uzorak prijenosa podataka uglavnom zavisi od primjene. Postoje dvije
glavne grupe načina saobraćaja:
-interaktivna primjena (pitanja – odgovori) i
-grupna “batch” aplikacija (jedno-smjerni prijenos velikog fajla podataka.
Prva aplikacija traži kratko vrijeme odgovora ili podešeno vrijeme, ako je konekcija
uspostavljena za svaku sesiju. U ranijim godinama telefonska linija na bazi
komutacije krugova se stalno iznajmljivala u poslovne svrhe, kako bi se imalo
dovoljno vremena za dobivanje odgovora. Ovo je neekonomično rješenje, pošto
prijenos podataka nije kontinuiran i posljedica toga je, da je pojasna širina bila slabo
iskorištena. Druga aplikacija paketskog oblika je razvijena da omogući korisnicima da
zauzmu mrežni kanal samo za vrijeme trajanja prijenosa.
Principi paketske komutacije
Informacija koja se prenosi, dijeli se u pakete (različite dužine), koji kada stignu u
mrežni čvor se pohranjuju u spremnike (buffers). Adresa uključena u svaki paket, se
čita i paket se prosljeđuje na slijedeći čvor ili na kraj do prijema. Općenito, paketska
komutacija je tehnika primijenjena u javnim komutiranim podatkovnim mrežama –
X.25 mreža – saglasno ITU-T-vom X.25 protokolu. Nema namijenjenih (dodijeljenih)
kanala svakom korisniku. Prijenos informacije uzima prostor pojasne širine koliko je
neophodno. Ako pojasna širina nije raspoloživa u danom momentu, informacije
ostaje u buferu čvora, sve dok se ne stvori dovoljna pojasna širina za prijenos. Ovo
rezultira kašnjenjem u prijenosu. Ako brzinom bita upravljana sa prijenosnom
opremom pređe vrijednost koju je prijemnik sposoban da prihvati, čvor bufera će
38
uskoro biti pun. Prijemnik će onda poslati poruku predajniku da je prijenos
privremeno zaustavljen.
Ovo je specifična funkcija paketskog moda koja čini mogućim da korisnici sa raznim
brzinama prijenosa komuniciraju jedni sa drugim. Ona predstavlja značajnu prednost
u odnosu na mreže sa komutacijom krugova.
Konekcijski orijentiran i bez-konekcijski prijenos
Aplikacije paketske mreža mogu biti i konekcijski orijentirane i bez-konekcije. U
konekcijski-orijentiranom prijenosu svi paketi prelaze isti put kroz mrežu. Prijenosni
proces je podijeljen u tri faze:
uspostavljanje konekcije: prvi paket, paket za uspostavljanje konekcije, je poslan sa
kompletnom adresom. Informacija adrese, u obliku broja logičkog kanala LCN -
(Logical Channel Number) je pohranjena u svakom čvoru koji prolazi. To je virtualno
(ligički) uspostavljena konekcija.
Prijenos podataka: samo LCN (ne kompletna adresa) je poslana sa svakim paketom
podataka. Čvorovi pošto pročitaju LCN znaju gdje paket treba poslati.
Završetak konekcije (Release): paket za završetak se šalje sa namjerom
poništavanja adresne informacije na čvorovima i tako se završava konekcija.
Kada je prijenos bez konekcije postavljen, paketi će uvijek koristiti odgovarajući put
kroz mrežu. Prijenos, u tom slučaju je proces od jedne faze.
- prijenos podataka: svaki paket podataka sadrži kompletnu adresu.
U bez-konekcijskom prijenosu, paketi ne moraju stizati na odredište po utvrđenom
redu, zato što razne staze kroz mrežu čine da su vremena dolaska različita. Prijemna
stanica mora držati red paketa što može biti komplicirano.
Jedan način opisa konekcijski orijentiranog i bez-konekcijskog prijenosa može se
komparirati na dva načina orijentiranja. Za pojednostavljenje i ne realistično,
konekcijski orijentiranog prijenosa može se poslužiti ilustracijom da jedan tim vodi
prvi trkač stavljajući svoju zastavu kao znak na putu do cilja koji slijede ostali trkači.
Posljednji trkač će ukloniti znak. U drugom timu svaki trkač treba da nađe najbolji put
u datom trenutku. Ovo bi odgovaralo bez-konekcijskom prijenosu.
Relevantna preporuka za paketski način prijenosa bi bila:
Recommendation I.232: Packet mode-bearer services
Recomendation X.25: for Public packet mode data netwoks
Zaključimo za paketski oblik (packet mode, X.25) ima slijedeće karakteristike:
-varijabilna dužina paketa
39
-dobro iskorištenje kapaciteta dijeljenjem pojasne širine,
-konekcijski orijentiran i bez-konekcije prijenos,
-softver implementirano komutiranje zasnovano na adresnom polju paketa,
-dobra raspoloživost izvedbe – prijenos link za linkom,
-ista bitska brzina nije potrebna za prijenos i prijem,
-ograničena pojasna širina 64 kbit/s – 2Mbit/s,
korisno za podatke i mirovanje.

SERVISNA MREŽA
Servisna mreža podrazumijeva organizaciju sistema za koordinaciju svih učesnika u
pružanju servisa i aplikacija.
MOBILE SESSION MANAGER
Operatori mobilnih mreža su suočeni sa izazovima da pružaju veliku skalu,
pouzdanih servisa, kao glavnih izvora prihoda, profesionalnim korisnicima mobilnih
podataka. Prema tehnologiji, uvođenje GPRS-a premoštava klasično MNO
telekomunikacijsko okruženje sa IP servisnim okruženjem i po prvi put ima
odgovarajuću tehnologiju za pristup podacima.
Mobile Session Manager ima ključnu ulogu u mobilnoj mreži za uspješan plasman
naprednih “mobile data” servisa/aplikacija. MSM adrese imaju tri glavne kategorije:
- Authentication, Authorization & Accounting,
-
- Session Management.
Uloga Mobile Session Manager-a
AAA -(Authentication, Authorisation and Accounting) je osnova za izgradnju bloka
kontrole pristupa mobilnih operatora, koji se koriste na Mobile Data Domenu. Fizički
mjesto implementacije, može biti u osnovi bilo gdje u IP mreži.
Mobile Session Manager je kamen temeljac u dijelu platforme mobilnog Interneta. On
je lociran centralno na ukrštanju mobilne mreže i IP servisne mreže. MSM može
povezati 2G mrežu preko NAS (Network Access Servera) isto kao i 2.5 ili 3G mreže
preko GGSN (Gateway GPRS Service Node). To je prva i zadnja tačka za korisničku
autentifikaciju i autorizaciju pristupa na Ip bazirano okruženje.
40
MOBILE SMART PROXY
MSP pruža Proxy funkcionalnost, segmentaciju korisnika, upravljanje sesijom,
aplikacijsku signalizaciju informacija koje se odnose na korisnike u HTTP zaglavlju,
funkcionalnost ubrzanja, personalizacije i podrške zajedničkom obračunu.
ARHIKTEKTURA MSP-A
Mobile Smart Proxy je projektovan sa slojevitom arhitekturom (Slika 10.) koja pruža
stabilnost, lako održavanje i upravljanje. Sastoji se od tri sloja: Proxy layer, Decision
layer, Services layer. MSP također uključuje MSP Database, koje čuvaju
pretplatničke i informacije sistema kao i interfejse na mrežne elemente za operativno
vođenje, administraciju i održavanje.
Proxy layer: Svi saobraćajni podaci prolaze kroz ovaj sloj. Glavna komponenta proxy
layer-a je HTTP proxy engine, koja omogućava da MSP radi kao Web i WAP proxy.
Decision Layer: “Decision engines” koristi informacije sesije za nadzor “upstream” i
“downstream” saobraćaja i filtera od čijih zahtijeva zavisi koja će se politika
primijeniti.
Services layer: U okviru ovog sloja definirana politika određuje kako će se zahtjev
podržati. To pokriva funkcije Service Manager-a i Service Charger-a, koje pružaju
servise, personalizaciju, interfejse aplikacija, kontrolu pristupa, prijenos sadržaja, on-
line i off-line obračun Internet sadržaja.
Sve statičke informacije kao što su MSP servisne konfiguracije i pretpaltničke
informacije su pohranjene u MSP bazi podataka, koja može biti locirana lokalno ili na
udaljenom čvoru baza podataka.
ORGANIZACIJA SERVISNE MREŽE
Iako telekom i IT okruženje imaju različito porijeklo, evolucija komunikacijskih mreža
je dostigla značajan nivo konvergencije ova dva područja. Nazire se da je pravac
razvoja ova dva domena u servisnoj mreži. Jedan domen pruža objedinjene
mogućnosti potrebne za otvorene aplikacijske interfejse i mehanizme za upravljanje,
kako bi aplikacije koristile mrežnu infrastrukturu. Veza između ova dva svijeta,
aplikacija i mrežnih mogućnosti je Parlay/OSA otvoreni API interfejs koji ih upravo
povezuje.
PARLAY/OSA API –INTERFEJSI
“Application Programmable Interface” je set otvorenih i tehnološki neovisnih
specifikacija koje podržavaju sposobnost komunikacija više telekom mreža prema
aplikacijama koje stoje izvan domena mrežnog operatora. On predstavlja glavni
faktor koji vertikalnu hijerarhiju tradicionalne telekom mreže prevodi u horizontalnu
arhitekturu servisne mreže.
41
Okvir interfejsa: pruža neophodnu podršku za interfejse servisnih komponenti.
“Framework interfaces” pruža povjerljivo i sigurno upravljanje, otkrivanje servisa,
integritet upravljanja i upravljanja greškama.
Servisne komponente interfejsa: omogućavaju aplikacijama pristup do nivoa mrežnih
mogućnosti i informacija.


42
KARTICA VI
31. TERMINALNI ISDN UREĐAJI

32. KONVERGENCIJA ( Opis i primjena )

33. MODULACIJA SA FAZNIM POMAKOM

34. TCP / IP PROTOKOL

35. EDGE 25 – 3G

36. FEDING SMETNJE

43
TERMINALNI ISDN UREĐAJI
ISDN (Integrated Services Digital Network) predstavlja digitalnu mrežu integrisanih
usluga, što znači da je veza uspostavljena između dva ISDN korisnika u potpunosti
digitalna i da ISDN korisnik sa iste pristupne tačke može realizovati širok spektar
govornih i negovornih usluga.
Razlikujemo više vrsta ISDN uređaja, a to su:

• Terminalni uređaji
– digitalni (ISDN) terminalni uređaji (TE1)
– analogni (ne-ISDN) terminalni uređaji (TE2)
• Mrežni završetak (NT1)
• Komutacioni uređaji (ISDN svičevi)

Put od krajnjeg uređaja korisnika do krajnje centrale naziva se referentna
konfiguracija ISDN-a i predstavljena je na slici. Podijeljen je na nekoliko dionica a
između njih postoje referentne tačke u ulozi priključnih mesta.

· TE 1- (Terminal Equipment) krajnji uređaj u čijim funkcijama mogu biti sadržana sva
tri niža sloja OSI referentnog modela protokola i čiji interfejs odgovara preporukama
koje se odnose na ISDN interfejs korisnik-mreža (npr. digitalni telefonski aparat i
terminalna oprema za prenos podataka),

· TE 2 - krajnji uređaj sa funkcijama kao i TE 1 ali čiji interfejs ne odgovara
preporukama koje se odnose na ISDN interfejs korisnik-mreža (npr. analogni
telefonski aparat),

· TA - terminalni adapter u čijim su funkcijama sadržani protokoli onih slojeva koje
zahtjeva TE 2 i mreža i koji obezbeđuje da se TE 2 može priključiti na ISDN interfejs
korisnik-mreža,

· NT 1 - završetak mreže u kome su sadržane samo funkcije sloja 1 OSI referentnog
modela protokola tj. funkcije koje se odnose na fizički i električni završetak mreže,

· NT 2 - završetak mreže u čijim funkcijama mogu da budu sadržana sva tri niža sloja
OSI referentnog modela protokola, u osnovne funkcije ove grupe ubraja se
komutacija, odnosno koncentracija, kada ga nema S i T referentne funkcije se
poklapaju,

· LT - (Line Termination) funkcija završetka linije, tj. pretplatničke petlje u krajnjoj
centrali,

· ET - (Exchange Termination) funkcija završetka komutacije.

Na ISDN liniju se mogu priključiti različiti terminalni uređaji: ISDN telefon, terminalni
adapter (TA) za priključenje postojedih analognih uređaja, ISDN kartice (za prenos
podataka potrebna je ISDN kartica u računaru ili eksterni ISDN adapter), ISDN LAN
router ili bridge, ISDN multiplekseri, FAX grupe 4, ISDN PABX – pretplatničke
centrale ISDN tipa.
44
KONVERGENCIJA (pojam i primjena)
Konvergencija fiksne i mobilne mreže (Fixed Mobile Convergence) – integracija
žičnih i bežičnih tehnologija i servisa da bi se kreirala jedna temeljna
telekomunikacijska mreža – jako se brzo iz zamisli pretvorila u realnost
telekomunikacijske industrije. Konvergencija obećava uklanjanje svih fizičkih
prepreka koje smetaju provajderima aplikacija i sadržaja da dođu do budućih
korisnika koji će koristiti moderne terminale sa bilo koje lokacije ponudom različitih
tipova usluga bez obzira na pristupnu tehnologiju. Tradicionalni operateri sa svojom
vertikalnom organizacijom u kojoj različite tipove usluga (glasa, podataka, videa, ... )
realiziraju preko zasebnih mreža i naravno različitih terminala moraju udovoljiti
također ovim zahtjevima da bi bili u utrci sa novim provajderima koji deregulacijom i
otvaranjem tržišta imaju mogućnost da budu jak konkurent u pružanju servisa.
Međutim gradnjom horizontalne infrastrukture operateri su u mogućnosti integrisati
servise, ponuditi nove i obezbijediti mnogo bolji sistem naplate.

Standardizacijska tijela se bave načinima implementacije konvergentnih mreža i
imaju različite poglede na pojedine probleme, međutim svi se slažu u jednom, da će
u transportnom dijelu mreže dominirati IP protokol i da će dominirajući protokol za
uspostavljenje sesija i kontrolu biti SIP.
Proces konvergencije će umnogome promijeniti sistem vrijednosti servisa. Integrist
će se mnoge usluge kao što su npr. komunikacija, internet, broadcasting. Korisnik će
moći u toku razgovora uključiti i prenos nekog FTP fajla, poslati mail ili čak gledati
neki film i komentarisati ga sa sudionikom konverzacije. Kompletna dosadašnja
logika koju imaju korisnici klasičnih servisa će se promijeniti i voditi ka ujedinjenju
tehnologija, terminala, transporta, servisa, ...

Cilj konvergencije je multiservisna mreža koja zadovoljava:
- transparentnost i fleksibilnost;
- modularnost i otvorenost;
- nelimitiranost brojem čvorišta i prostorna neograničenost;
- propusnost i ekonomičnost;
- otpornost na prekide;
- neosjetljivost u odnosu na gomilanje.

Konvergencija fiksne i mobilne mreže je debata godinama i može se zaključiti da nije
pokazala opipljive rezultate do današnjih dana. Činjenica je da su se postojeći
operateri fiksne i mobilne mreže morali susresti sa nizom izazova. Međutim danas se
konvergencija preispituje i vrlo brzo bi vizija jedna širokopojasne mreže kojoj se
pristupa sa bilo koje lokacije i u bilo koje vrijeme mogla postati realnost. Telekom
operateri u Evropi i Sjevernoj Americi su dosegli vrh u povećanju broja pretplatnika i
usluge postaju ključan faktor za nešto više. zahtjevi korisnika za novim tipovima
usluga će biti u porastu kao i siguran i pouzdan pristup iz kuće sa posla ili u pokretu.
Većina običnih korisnika u Evropi imaju pored mobilnog aparata i neku vrstu
širokopojasnog pristupa od kuće. Vrijednosti mobilno-širokopojasne konvergencija
za njih bi značilo pojednostavljenje komunikacije, korištenja aplikacija i obavljanje
transakcija. U isto vrijeme korisnici će tražiti načine da optimiziraju ukupnu potrošnju
budžeta na komunikacije. U konvergenciji i regulatori vide način da povećaju rivalstvo
na svim poljima prvenstveno u zemljama gdje imamo velike cijene koje uzrokuju
nezadovoljstvo korisnika. Mobilni operateri će razvijati radio pristupne tehnologije da
45
bi nudili širokopojasnost kao što je WiMAX i HSDPA. Fiksne operatere će pritisnuti
ekspanzija VoIP da uđu u mobilni market . Oni će moći birati da li da uđu preko
izgradnje vlastite infrastrukture ili dođu do potrebne mreže deregulacijom tržišta. U
Evropi uglavnom su prepoznali taj put i već odavno rade na spajanju fiksnih, mobilnih
i podatkovnih mreža.

54. MODULACIJA FAZNIM POMAKOM (opis i primjena)
Modulacija je tehnika mijenjanja nekih osnova analognog signala na poznat način, da
bi se kodirala informacija u tom osnovnom signalu. Svaka mjerljiva osobina
analognog signala može da se upotrijebi za prenos informacije mjenjanjem te
osobine na neki poznat način, a zatim detektovanjem tih promjena na prijemnom
kraju. Signal koji je modulisan se zove signal nosilac, jer on nosi digitalnu informaciju
sa jednog na drugi kraj komunikacionog kanala.
Fazna modulacija (PM) je proces u kome se dva sinusoidalna talasna oblika
međusobno porede. Slučaj kada dva talasna oblika idu u istom pravcu u isto vrijeme
zove se nulti fazni pomjeraj. Dva fazna stanja dozvoljavaju predstavljanje jednog
bita digitalnog podatka, koji može da ima vrednosti "0" ili "1". Dodatni fazni pomeraji
od 90 i 270 stepeni daju četiri stanja faznog pomeraja i mogućnost da se predstave
četiri digitalna podatka. Da bi detektovala fazu svakog simbola, ova tehnika zahtjeva
faznu sinhronizaciju između faza prijemnika i predajnika. To komplikuje konstrukciju
prijemnika. Pomoćna metoda fazne modulacije je "diferencijalna fazna modulacija". U
toj metodi, modem pomera fazu svakog narednog signala za izvestan broj stepeni za
"0" (na primer 90 stepeni) i drugi različit broj stepeni za "1" (na primer 270 stepeni).
Ova metoda je lakša za detekciju od prethodne. Prijemnik treba da detektuje
pomeraje faze izmedju simbola, a ne njihove apsolutne faze. Ova tehnika se takodje
naziva „modulacija faznim pomerajem" (PSK - phase shift keying). U slučaju dva
moguća fazna pomeraja modulacija će se zvati BPSK - binarna PSK. U slučaju četiri
različite mogućnosti faznog pomeraja za svaki simbol što znači da svaki simbol
predstavlja 2 bita, modulacija će se zvati QPSK, a u slučaju 8 različitih faznih
pomeraja, modulaciona tehnika će se zvati 8PSK.

34. TCP/IP PROTOKOL
Na osnovi OSI modela razvijen je i TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Intrernet
Protocol) – Protokol za kontrolu prenosa/Internet protokol. Na slici 1. prikazan je
46
model TCP/IP protokola koji se sastoji od četri nivoa, i njegov odnos prema OSI
modelu.

Slika 1. Poređenje OSI i TCP/IP modela

Usporedbom OSI modela, sa sedam slojeva i TCP/IP modela sa četiri sloja, da se
zaključiti slijedeće:
TCP/IP model u svom mrežnom sloju (Network layer), kombinira fizički i sloj
podataka OSI modela. On ne pravi razliku između fizičkog uređaja i njihovih
upravljačkih programa, što omogućava da TCP/IP bude primijenjen u bilo kojoj
mrežnoj topologiji.
Internet sloj (Internet layer) TCP/IP modela, odgovara mrežnom sloju OSI modela.
Oba osiguravaju adresiranje, pakovanje i usmjeravanje u okviru TCP/IP skupa
protokola.
Transportni sloj (Transport layer), kod obadva modela, osigurava komunikaciju
između krajnjih tačaka u mreži.
Aplikacijski sloj (Application layer) u TCP/IP modelu definira način, na koji su podaci
predstavljeni i kako se održava sesija.
Mrežni sloj (Network layer) predaje pakete na prijenosni put u mreži i također,
preuzima prispjele pakete sa mreže. Ovaj sloj dodaje zaglavlje na početku paketa, te
ciklično provjerava kompletnost, redundantnost radi provjere integriteta paketa u
slučaju oštećenja paketa u prijenosu. Ukoliko je paket neoštećen predaje se
mrežnom sloju, a ukoliko je oštećen traži se ponovno slanje paketa.
Internet sloj (Internet layer) pruža već spomenute tri osnovne funkcije čiji su protokoli
u interakciji sa fizičkim dijelom mrežnog sloja ili osiguravaju adresiranje transportnom
sloju.
47
Jedan od glavnih zadataka Internet Protokola (IP) je adresiranje, koje zahtijeva
rješenje adresa, koje odgovaraju mrežnoj strukturi. IP protokol osigurava sve logičke
adrese uređajima u mreži. Svakom uređaju se dodjeljuje jedinstvena IP adresa.
Kod slojeva TCP/IP modela veoma su važna granična područja. U sloju mrežnog
interfejsa, samo se fizičke adrese za kontrolu pristupa MAC – (Media Access
Control), koriste za adresiranje. Na Internet sloju, logičke IP adrese prevode fizičke
MAC adrese. Svaki računar i mrežni uređaj u TCP/IP mreži posjeduje jedinstvenu IP
adresu. Ova adresa identificira računar ili pod-mrežu u kojoj se računar nalazi.
Usporedbom IP adrese odredišnog računara sa izvornom IP adresom, IP može
utvrditi da li se paket može direktno poslati računaru ili se mora naći odgovarajući put
(put). U slučaju da ne postoji određena ruta puta, paket se šalje direktno na gateway
(kapiju). Procesi fragmentiranja i defragmentiranja spadaju također u funkciju IP
protokola. Može se desiti na strani primaoca, da se ne može operirati sa paketima
određene veličine, koji se koriste u mreži pošiljaoca. Tada IP rastavlja podatke u
manje dijelove i kada podaci stignu na odredište, oni se ponovno sklapaju u jednu
cjelinu.
Transportni sloj (Transport Layer)osigurava krajnju komunikaciju između uređaja u
mreži. TCP/IP posjeduje dva protokola, kojima se ostvaruje prijenos podataka:
-protokol za kontrolu prijenosa TCP
-protokol za korisničke datagrame UDP
TCP osigurava konekcijski orijentiranu komunikaciju na TCP/IP mreži. Kada dva
uređaja koriste ovaj protokol za komunikaciju, sesija mora biti uspostavljena između
njih. U prijenosu se koriste brojevi sekvencija i poruke, potvrde, da bi se utvrdilo da je
paket uspješno primljen. TCP protokol funkcionira na slijedeći način: po slanju
paketa, čeka se odgovor, koji odredišni uređaj treba da pošalje, pa tek nakon
primljenog odgovora, šalje se slijedeći paket. Odredišni računar šalje paket sa
potvrdom, a koja ukazuje da se očekuje slijedeći paket. Ukoliko odredišni računar ne
primi specifičan paket, on može da zatraži ponovno slanje tog paketa.
UDP protokol osigurava bezkonekcijskog tipa(connectionless), neorijentiranu vezu. U
ovom slučaju se ne garantira da će odredišni računar primiti informaciju. Aplikacije,
koje koriste UDP moraju same osigurati mehanizam, koji će omogućiti uspješnost
prijema. Jedini vid kontrole, koji posjeduje UDP je kontrolni zbir koji postoji u zaglavlju
paketa.

EDGE 2.5 -3G
EDGE (engl. Enhanced Data Rates for GSM Evolution) je nova tehnologija koja
omogućava operaterima mobilne telefonije da koriste postojeće GSM frekvencijske
opsege (900, 1800, 1900 MHz) za pružanje multimedijalnih usluga na bazi IP-a
brzinama do 384 kb/s. Cilj ove tehnologije je povećanje brzine prenosa i kapaciteta
sistema i omogućavanje novih aplikacija. EDGE tehnologija koristi 8-PSK (eng. 8-
48
Phase Shift Keying) modulaciju koja pruža veću bitsku brzinu. Ova modulacija, kao
što joj i ime kaže, ima 8 faznih stanja. Jednim faznim stanjem (jednim simbolom)
moguće je predstaviti 3 bita, što znači da je bitska brzina po radio interfejsu 3 puta
veća od brzine simbola. Bitska brzina po jednom vremenskom odsečku je 69,2 kb/s,
što je 3 puta više nego kod sistema za mobilne komunikacije (22,8 kb/s).
Mana ove vrste modulacije je to što je dosta kompleksnija od drugih (od GMSK, na
primer, koja se koristi u GPRS i GSM), a manje je otporna na uticaj šuma i ostalih
smetnji. Pod lošim uslovima prostiranja to može dovesti do većih grešaka na prijemu.
Zato se primenjuje kodovanje koje uvodi dodatne bitove za korekciju grešaka. Još
jedno poboljšanje kod EDGE sistema je načinjeno u smislu mogućnosti da se paket
koji zbog raznih smetnji nije bio dekodovan kako treba ponovo pošalje koristeći
drugu, pogodniju, kodnu šemu.
EDGE može biti uveden na dva načina: kao nadogradnja GPRS sistema, koji na
postojeću GSM mrežu dodaje paketsku komutaciju, i kao nadogradnja sistema
baziranog na komutaciji kanala.
Kada se uvodi kao nadogradnja GPRS sistema, potrebno je izvršiti hardverske
izmene u radio delu (baznim stanicama i njihovim kontrolerima). Bazne stanice
moraju imati novu primopredajnu opremu koja podržava EDGE modulaciju i novi
softver koji će omogućiti odgovarajući protokol za prenos paketa podataka. Dakle,
nakon uvođenja EDGE tehnologije, ćelije imaju dva tipa primopredajnika: standardni
GSM primopredajnik i EDGE primopredajnik. Takođe je potrebno i izvesno
replaniranje mreže (snaga, pokrivenost, raspodela frekvencija, upravljanje GSM
kanalima) i određene softverske izmene u preostalom delu mreže izuzimajući servisni
čvor i ulazni čvor.
Kod EDGE sistema jedan vremenski kanal može podržati više korisnika što
omogućava veći kapacitet saobraćaja za servise govora i servise podataka. Takođe,
lakše je istovremeno prisustvo saobraćaja na bazi komutacije kola i na bazi
komutacije paketa. Postoje 4 tipa kanala:
1. kanal za GSM govor i GSM kanalno komutirane podatke
2. kanal za GPRS paketske podatke
3. kanal za GSM govor, podatke koji se prenose komutacijom kanala i
poboljšanom komutacijom kanala
4. kanal za EDGE paketske podatke (EGPRS) koji dozvoljava simultano mešanje
GPRS i EDGE korisnika
Za EDGE se koriste novi mobilni terminali, dizajnirani tako da mogu slati i primati
EDGE modulisane informacije. Postoje dve klase mobilnih terminala za EDGE:
- mobilni terminali koji koriste GMSK (eng. Gaussian Minimum Shift Keying)
modulaciju za aplink, a 8-PSK modulaciju za daunlink. Bitske brzine za aplink su
ograničene na one koje pruža GPRS tehnologija, a bitske brzine koje dozvoljava
EDGE biće dostupne na daulinku
- mobilni terminali koji obezbeđuju 8-PSK modulaciju i na aplinku i na daunlinku.
49
Zbog jednostavne nadgradnje EDGE se može uvesti uz relativno male investicije i za
kratko vreme. EDGE se može uvoditi i postepeno.

FEDING SMANJENJA JAČINE SIGNALA
Četiri osnovna problema, koji imaju najviše uticaja na kvalitet prenosa radio signala
su: slabljenje signala, vremenska disperzija, vremensko poravnavanje i pojava
fedinga.
Feding (isčeznjavanje) je pojava varijacije snage (ili slabljenja) signala.
Ako je ova pojava dugotrajna, a uz to i manjeg intenziteta, onda se radi o
dugotrajnom fedingu. A ako se radi o kratkotrajnoj pojavi većeg intenziteta, onda je
to kratkotrajni feding.


Dugotrajni feding naziva se još i Shadow feding, jer nastaje kao posljedica efekta
sjene (shadow effect) tj. kao posljedica raznih prepreka na putu radio valova, često
se naziva još i Log-normalni feding, jer ima lognormalnu raspodjelu.
Efekat dugotrajnog fedinga i slabljenja signala može se ilustrovati na slijedeći način.
Ako se sa MS-om sa ulice uđe u zgradu intenzitet signala opadne za 10 dB (rezultat
fedinga). Ulaskom dublje u zgradu intenzitet signala pada 0,6 dB po metru (rezultat
povećanja Shadow fedinga). Prelaskom iz prizamlja na 1. kat signal opada za 1,2 dB.
Po spratu penjanja signal opada (rezultat slabljenja – put gubitaka). Posljedica je
raznih refleksija, odnosno puteva signala od predajnika do prijemnika na prijemnik
dolaze fazno pomaknuti signali koji se vektorski sabiraju dovode do fluktuacije snage
signala oko njene srednje vrijednosti.
Kratkotrajni feding naziva se još i Rayleigh-ov feding, te nastaje kao posljedica
raznih refleksija, odnosno puteva signala od predajnika do prijemnika. Ima
lognormalnu raspodijelu (normalu u dB razmjeri)
Naročito je izražen kod kretanja MS-e u urbanoj sredini. Ako se vozilo sa MS-om (na
frekvenciji sistema GSM, 900 MHz) kreće brzinom od 50 km/h, povećani kratkotrajni
feding će se javljati svakih 10,7 ms (jedan dip na svakih 0,3 metra).

50
KARTICA VII
37. TERMINALNI KLASIČNI TELEFONSKI APARATI

38. PRENOSNI MEDIJI BAKARNOM PARICOM

39. PCM - KODIRANJE ( Opis i primjena )

40. OSI REFERENTNI MODEL

41. SMETNJE SMANJENJA JAČINE SIGNALA

42. ĆELIJSKO PLANIRANJE GSM MREŽE
51
TERMINALNI KLASIČNI TELEFONSKI APARATI
NASTANAK: prvi oblik telefona Alexander Graham Bell 1876. ,
NAMJENA: prijenos govora na frekvencijama od 300-3,400 Hz
FUNKCIJE: uspostavljanje veze(in/direktno) i obavljanje razgovora
SMJER PRIJENOSA: Rade dvosmjerno, moguća interaktivna kom.
NAČIN RADA: režim punog dupleksa
Možemo reći da se telefon sastoji iz četiri dijela:
Zvono i serijski kondenzator;
Kuka za slušalicu;
Brojčanik;
Govorni krug sa prijemnikom i mikrofonom
Zvono je uključeno putem kondenzatora kada prijemnik nije aktivan.
Kada je uspostavljen poziv od strane B-korisnika, zvono se putem kondenzatora
aktivira alternativnim naponom (otprilike 90 V, 25Hz) proizvodeći signal zvonjenja koji
registruje korisnik dolazećeg poziva.
Kuka za slušalicu; kada A-korisnik podigne slušalicu za uspostavljanje poziva,
dolazi do ukopčavanja govornog kruga i tastature (zvono je iskopčano funkcijom kuke
prekidača) i dolazi do prenosa signala biranom B korisniku.
Biranje proizvodi impulse (signale) koji sadrže informacije za lokalne centrale.
Prenosni krug je zatvoren za vrijeme procesa slanja broja, ali kontakt iskopčava
govorni krug za vrijeme svake sekvence impulsa. Kada je biranje pokrenuto, točak se
počinje okretati i prekida i zatvara strujni krug. Stariji telefoni imaju brojčanik umjesto
tastature.
Slušalica –model slušalice dizajniran je prema tradicionalnim tehnikama. Struja
generisana sa dolazećim govorom prolazi elektronskim magnetom koji je konstruisan
oko stalnog magneta i spojen u membranu. Oscilacija ili kretanje membrane se
transformiše u zvučne talase koji se registruju u uhu.
Mikrofon - Stari karbonski mikrofoni su se vremenom mjenjali za savremenije
mikrofone. Teflonski film (savremeni materijal) je razvučen preko fiksirane elektrode.
Pokretna elektroda se sastoji od tanke metalne presvlake pokrivajući savremeni
materijal. Mikrofon se napaja iz izvora napajanja.
MODIFIKACIJE I UNAPREĐENJA TERMINALNOG APARATA
1. Zamjena brojčanika tastaturom, vezano je za biranje
52
a) dekadsko kao i kod brojčanika i
b) tonfrekventno ili DTF-aktiviranje oscilatora dvije frekvencije
2. Zamjena zvona oscilatorom
Posebne izvedbe telefonskih aparata:

- sa prebacivačem
- dodatni indikator poziva
- dodatna slušalica
- dodatno pojačalo
- dodatni zvučnik
- dodatni mikrofon
- kasica za novac
- automatski birač telefonskih brojeva
- automatski odziv
- brojačem impulsa itd.
Pored navedenih, razlikujemo slijedeće tipove telefona:
-Mobilni terminalni aparati
-Posebni telefonski aparati za hitnu pomoć, uz autoceste, aerodrome, itd
-Bezgajtanski terminalni aparati
-Telefonski aparat sa automatskom naplatom.

53

BAKARNA PARICA

Bakarna parica ja najstariji provodnik, i danas se često koristi za prenos
niskofrekventnih signal. Nisko frekvetni signali se nalaze u opsegu nižih učestnosti,
tako da se bakarna parica najčešće koristi u energetici, za prenos govnog signala
kroz telefonske linije, za prenos muzičkih signala od pojačala do zvučnika, unutar
samih uređaja itd. Sam kabl se sastoji iz dve izolovane i upredene bakarne žice.
Karakteristike ovog provodnika je da ima vrlo jednostavnu i jeftinu izradu, mali
propusni opseg (do 200KHz), malo podužno slabljenje, ali ima slabu otpornost prema
spoljašnjim šumovima. Bitska brzina koja se postiže bakarnom paricom reda je do
100 Mbps (mega bits per second). Najčešće se bakarana parica nalazi u sklopu
nekog višežičnog voda.
Upletena (upredena) parica (Twisted Pair)
• Predstavlja par upletenih žica (najčešće bakrenih) okruženih PVCizolacijom koja ga
štiti od oštećenja.
• Upletanje žica je nužno zbog smanjenja električne interferencije koja nastaje kad se
sličan par žica nalazi u blizini.
• To je uobičajeni medij za prijenos u telefonskoj mreži, a trenutno je najjeftiniji medij
za prijenos podataka.
• Upredena parica se može koristiti za analogni i digitalni prijenos. Brzine koja se
moge postići ograničene su već postojećom telefonskom infrastrukturom.
• Kod lokalnih mreža sa paricama se postiže brzina prijenosa od 10 do 100Mbps, ali
ta se brzina može smanjiti uslijed djelovanja drugih grešaka u sistemu, od smetnji u
vodiču do elektromagnetskeinterferencije.
• Najčešći medij za prijenos podataka.
• Postoje dvije vrste: oklopljeni (shielded) i neoklopljeni (unshielded) kabeli sa
upletenim paricama.
Oklapanje se koristi da bi se upletena parica zaštitila od električnih i magnetskih
polja. Ali, kada se koristi oklapanje, također se povećava i prigušenje kabela, što se
manifestira slabljenjem snage signala na putu između dvije tačke.
• Oklapanje također uzrokuje i promjene otpora, kapaciteta i induktiviteta na način da
se povećava šansa gubitka podataka na liniji. I oklopljeni i neoklopljeni TP se koriste
u segmentima ne duljim od nekoliko stotina metara.

54

PCM = Pulsno Kodna Modulacija–Pulse Code Modulation
PCM je postupak transformacije analognog signala u digitalni signal, odnosno njegov
prikaz u obliku binarnog koda. Koristi se i za audio i za video signale.
Prva primjena u kasnim 1960-tim tj. PCM sistemi su se počeli primjenjivati u
telefoniji. Ovi sistemi su projektirani za oblik mreže komutacije krugova (circuit mode)
i za prijenos sa vremenskim odsječcima (time slots).
PCM Modulacija je amplitudno diskretna modulacija (A/D konverzija), a osnovni
cilj modulacije je da se signal obradi tako da bude podesan za prenos. Primjeri
najiznačajnijih potreba za modulacijom:
radio prenos poruka, elektromagnetno zračenje, dužina antene multipleksiranje
signala, multipleksni sistemi prenosa.
Ovo je tip valnog (Waveform) kodiranja i standardna je u kodiranju govora u
telefonskim mrežama. Brzina bita generirana po pozivu – 64 kb/s je glavni faktor u
komutacijama i projektiranju prijenosa.
Svaka digitalna riječ ima n binarnih brojeva pa mogući broj jedne kodirane riječi je:
M=2ⁿ.
Prednosti PCM modulacije:
Relativno jeftina riješenja, PCM signali se izvode iz svih analognih izvora, U
sistemima prenosa telefonije na daljinu čisti PCM talasni signal se lako može
regenerirati, Šum kod digitalnih sistema se može smanjiti pomoću odgovarajuće
tehnike kodiranja.
Tako je širina PCM modulacije: za sinusnu funkciju (sinX/XR = nfs (Hz)
B(PCM) ≥
2
1
R =
2
1
nFs
Posebni oblici PCM modulacije su DPCM (Differential PCM) i ADPCM (Adaptive
Differential Pulse Code Modulation).
55
SMETNJE SMANJENJA JAČINE SIGNALA( ATENUACIJA)
Ovdje se radi o degradaciji signala. Atenuacija znači smanjenje snage signala. U
zavisnosti od tipa medija koji koristimo za prenos, atenuacija može biti
prouzrokovana raznim faktorima. Npr. otpori koji se javljaju u vodičima, oštećenja
vodiča, nesavršenost izrade vodiča, uticaj vremenskih prilika (radio signali) I sl.
Atenuacija je uvijek prisutna, kao gubitak snage signala na određenoj dužini voda. A
ona se mjesi na slj. Način:
Attenuation=
Dužina L je izražena u kilometrima.
Ona može biti prouzrokovana:
-Apsorbcijom
-Rasipanjem signala
-Gubicima usljed savijanja
-Absorpcija predstavlja jedan od prisutnijih problema u slučaju optičkih vodova. Ona
se dešava prilikom pretvaranja svjetlosne snage signala u neku drugu formu energije
(npr. Toplotnu)
-Scattering (rasipanje signala) je također prisutno u raznim tipovima tk vodova, a
ovdje cu navesti primjer kod optike
-Gubici usljed savijanja su također jedan od razloga nastanka atenuacije. Prisutni
kod tk vodova koji su pretrpjeli neka fizička ostećenja, ili su pri postavljanju savijeni
više nego je to dopustivo.

ĆELIJSKO PLANIRANJE GSM MREŽE
Planiranje ćelija je proces koji neprekidno traje, a čini ga niz
aktivnosti:
• sistemski zahtjevi,
• nominalni ćelijski plan,
• predviđanja pokrivanja i interferencija,
• detaljnija ispitivanja u konkretnim uvjetima,
56
• dizajniranje sistema, instaliranje sistema,
• podešavanje sistema,
• razvoj sistema (novi zahtjevi)
Brojni su elementi i faktori koji utiču na rezultat planiranja
ćelijskog sistema :
1 ponovno korišćenje frekvencija,
2 optimalan broj i raspored ćelija,
3 interferencija,
4 minimalna udaljenost istokanalnih ćelija i
5 faktor redukcije istokanalne interferencije

Prometni parametri u procesu planiranja ćelija
U procesu planiranja ćelija potrebno je znati neke prometne parametre kao što su :
o maksimalni broj poziva po ćeliji, po satu ( Qi ),
o maksimalni broj frekventnih kanala po ćeliji ( N ),
o maksimalni broj korisnika u ćeliji i sistemu

Maksimalni broj poziva po ćeliji, po satu ( Qi )
Za predviđanje broja poziva po satu po ćeliji ( Qi ) potrebno je znati veličinu ćelije i
prometne uvjete u ćeliji (za korisnike u vozilima).
Minimalna veličina ćelije ograničena je tehnolo.kim razvojem (zbog problema
handover-a) i kreće se oko 1 km. Maksimalna veličina ćelije ograničena je
mogućno.ću slanja bursta sa MS-a, koji treba stići na BTS, u odgovarajućem
vremenu vremenu odgovarajućeg slota).

Maksimalni broj frekventnih kanala po ćeliji ( N )
Maksimalan broj frekventnih kanala po ćeliji zavisi od:
57
o max. Broja poziva u satu po ćeliji ( Qi ),
o prosječnog vremena trajanja poziva ( T ),
o odnosno saobraćajnogopterećenja ( A ), koje se dobija iz
jednakosti
A = Qi x T / 3600 ( Erlanga )

Maksimalni broj korisnika u ćeliji i u sistemu
Broj korisnika u ćeliji sa poznatim brojem frekventnih kanala određuje se na osnovu:
o maksimalan broja poziva po satu,
o predpostavljenog broja korisnika koji će tokom sata vrsnog opterećenja napraviti po
jedan poziv.
Broj korisnika u sistemu dobije se sumiranjem broja korisnika u svim ćelijama.58
KARTICA VIII
43. TERMINALNI UREĐAJI ZA PRENOS TEXTA

44. PLC - PRENOS PODATAKA PUTEM
ELEKTIČNIH VODOVA

45. MODULACIJA SA FAZNIM POMAKOM

46. XDSL - TEHNIKA PRISTUPNIH MREŽA

47. EHO SMETNJE ( Opis i primjena za smanjenje )

48. TETRA RADIO SISTEMI59
TERMINALNI FAX APARAT (Vrste, elementi, funkcije)

- namijena: otprema i prijem nepokretne slike
- smijer: može biti jednosmjeran i dvosmjeran
- način rada: simpleksni i poludupleks
- glavni dijelovi: otpremnik, prijemnik, telefonski
aparat, napajanje.
Svako računalo opremljeno Data/Fax modemom (internim ili eksternim) može se
koristiti kao fax uređaj. To znači da se uz pomoć tog računala mogu primati i slati
faksimili.
Iako je Data/Fax modem dovoljan za primanje i slanje faksimila, za potpunu
funkcionalnost klasičnog fax uređaja potrebni su još i pisač (omogućava ispis
faksimila na papir) i skener (kako bi se dokumenti koji su u papirnatom obliku mogli
prebaciti na računalo i dalje proslijediti u obliku faksimila).
Osim navedenih hardverskih komponenti potrebno je i sučelje koje će korisniku
omogućiti komunikaciju s hardverom (Data/Fax modem). Program koji komunicira s
Data/Fax modemom i koji omogućava korisniku primanje i slanje faksimila pomoću
računala naziva se fax poslužitelj. Osim osnovnih operacija slanja i primanja
faksimila, fax poslužitelji omogućavaju i automatsko primanje i slanje faksimila (npr.
korisnik ne mora sjediti cijelo vrijeme za računalom i čekati da stigne faksimil, a isto
tako može zakazati slanje nekog dokumenta u neko određeno vrijeme a fax
poslužitelj će se pobrinuti da dokument bude poslan onda kad to korisnik želi).
Napredniji fax poslužitelji podržavaju i prosljeđivanje primljenih faksimila u obliku
email poruke (npr. ako je korisnik na putu, svi faksimili koje primi u svom uredu mogu
mu biti poslani preko email-a). Isto tako, bolji fax poslužitelji pružaju podršku i za
višekorisničke sustave (računalo s više korisnika ili računala u mreži).

PLC PRIJENOS PUTEM ELEKTRIČNE MREŽE( osobine i primjena)
Primjena PLC koja koristi postojeće inastalacijske NN električne vodiče
230(110)V;50(60) Hz su otvoreni izazov za stručnjake i znanstvenike. Pitanje
širokopojasnosti na kraćim dionicama 1-2 km ne predstavlja problem kod PLC-a i
drugih bakarnih tehnika. Konstrukcija bakarne parice, žice ili voda ima uticaja na
širokopojasnost i osjetljivost na šum. Koaksijalni kabl ima vanjski zaštitini omotač koji
mu omogućava razumnu širokopojasnost, i zaštitu na vanjske uticaje i izvore
interferencije , ali ovi vodovi imaju značajne gubite na daljinu. Bakarna parica koja se
koristi za lokalnu petlju (LL) telefonske instalacije ima manje gubiteke i manju
širokopojasnost, ali je osjetljiva na interferencije i posebno kod vodića u snopu na
preslušavanje. Sistem PLC bez obzira da li se radi o pristupu access ili in house
djeluje kkao zajednička sabirnicašto zna či da svi korisnici primaju isti signal, što po
korisniku daje raspoloživi opseg.Pored zajednički dijeljenog medija PLC treba da
60
ispuni funkciju komunikacijske interaktivnosti. Zstupljena je i određena mobilnost gdje
se misli na fleksibilnost pristupa sa svake energetske priključnice. Ova osobina PLC
dolazi do izražaja kod velikih kompleksa i zgrada.Nova riješenja brzih čipova i
razvijenih sofisticiranih i modulacionih tehnika su omogućili realizaciju novih digitalnih
riješenja koji koriste višestruke nosioce frekvetnog opsega.
Prednosti kućne instalacije koju pruža PLC je u činjenici da RF konverzija nije
potrebna.Korištenje PLC mreže u zadnje vrijeme privuklo je pažnju mnogih koji
nastoje da osiguraju pristup širokorasprostranjjenim komunikacijskim mrežema. Iako
PL nije predviđen za prijenos podataka sa takkvim prijenosnim karakteristikama na
raspoalganju su frekvenciuje nivoa više MHz za prijenos informacija. OFDM tehnika
višekanalne modulacije sa frekvntnom podjelom primjenjena na linijski kanal gdje je
vremensko variranje i frekvencija neselektivni fedingu kanala. Kod PLC sisitema
dešava se interferencija više tipova obićno podijeljena kao obojeni šum, impulsni
šum, uskopojasni šum. PLC se ranije koristio za uskopojasne komunikacije. Većina
kompanija se posvetila razvoju komunikacija preko energetskog voda u svrhu
prijenosa podataka. Svi se slažu da je raspoloživi nivo podataka za korisnike kućnih
instalacija u opsegu 1 Mbs. Pri toj brzini energetski vod pruža raspoložive
komunikacijske kanale. PLC kao komunikacijski kanala ima specifićne karakteristike
koje treba razmotriti. To su prije svega dominantni i rašieni izvori šumova, promjene
impedancije i efekti multipath interferencije.

MODULACIJA FAZNIM POMAKOM
Modulacija je metoda mijenjanja nekih osnova analognog signala na poznat naćin,
kako bi se kodirala informacija u osnovnom signalu. Modulirani signal se zove signal
nosilac, jer on nosi digitalnu unformaciju s jednog na drugi kraj komunikacijskog
kanala. Uređaj koji mijenja signal na komunikacijskom izvoru se naziva modulator.
Uređaj na prijemnom kraju kanala koji detektira digitalnu informaciju iz modularnog
signala se zove demodulator. Fazna modulacija (FM) je proces u kojem se dva
sinusoidna signala međusobno usporede. Slučaj kad dva sinusna signala idu u istom
pravcu u isto vrijeme tove se nulti fazni pomak . Kada imamo fazni pomak od 180
stupnjeva( kao na slici) valni oblik B počinje na srednjoj tački valnog oblika A, pa kad
je valni oblik A pozitivan, valni oblik B je negativan i obrnuto.Dva fazna stanja
dozvoljavaju prijenos jednog bita digitalnog podatka koji može imati vrijednosti 0 ili
1.Dodatni fazni pomaci od 90 ili 270 stupnjeva daju četiri stanja faznog pomaka i
mogućnost prijenosa četiri digitalna podatka. Ova metoda zahtijeva faznu
sinhronizaciju između faza prijemnika i odašiljaća, kako bi se detektirala faza svakog
simbola. Pomoćna metoda fazne modulacije je diferencijalna fazna modulacija.U toj
metodi modem pomiče fazu svakog narednog signala za određen broj stupnjeva za 0
( ako se radi o 90 stupnjeva) ili za 1 ( ako se radi o 270 stupnjeva). Ova metoda je
lakša za detekciju od prethodne. Prijemnik trteba detektovati pomak faze između
simbola, a ne njihove apsolutne faze. Ova metoda se naziva modulacija faznim
pomakom(PSK phase shift keying). U sličaju dva moguća fazna pomaka modulacija
će se zvati BPSK- binarna PSK.U slučaju četiri različite mogućnosti faznog pomaka
za svaki simbol, što znaci da svaki simbol predstavlja 2 bita, modulacija će se zvati
QPSK , a u sličaju 8 različitih faznih pomaka 8PSK.
61
xDSL TEHNIKA PRISTUPNE MREŽE
Pristupnom mrežom se smatra ona mreža, koja spaja pretplatnika s pristupnom
centralom ili udaljenom komutacijskom jedinicom, bez obzira je li načinjena od
bakarnih vodova, svjetlovodnih niti ili radio veza. Korisnici usluga postavljaju oštre
zahtjeve na kvalitetu i očekuju širok spektar govornih i podatkovnih usluga.
Promatrajući trendove i mogućnosti današnje tehnologije, idealno bi bilo započeti s
izgradnjom nove mreže ili zamjenom postojeće pristupne mreže novom, koja bi bila
bazirana na svjetlovodnoj niti. Medutim, takva odluka je ekonomski teško
sprovediva, pa je razvijen čitav niz proizvoda, koji omogućavaju korištenje
tehnologije sa bakarnim vodom, za potrebe novih usluga.
Prema definiciji, pristupna mreža je mreža neovisna o uslugama, koja omogućava
spajanje pretplatnika na različite čvorove usluga. Upravljanje i održavanje pristupne
mreže ponekad se odvija putem zasebnog sustava.Standardna sučelja za različite
čvorove usluga su ključni elementi podrške za pristupnu mrežu.
Tehnologije digitalne pretplatničke linije DSL su tehnologije pristupa jezgrenoj mreži
pomoću fiksnih linija. Generički naziv za xDSL se često koristi kako bi se njime
označile sve DSL tehnologije ili bilo koja od njih.xDSL duguje svoj uspjeh brzom
pristupu Internetu kao i razvoju širokopojasnih komunikacija. DSL tehnologije koje
nude veće prijenosne brzine i postale su tehnologije broj jedna za realizaciju
širokopojasnog pristupa.Digitalna pretplatnička linija velike prenosne brzine (DSL i
HDSL) je bila prva koja je doživjela uspjeh. Osnovnu podjelu DSL tehnologija
moguće je učiniti u dvije odvojene skupine:asimetrične DSL i simetrične
DSL.Simetričnost se odnosi na prijenosne brzine u dolaznom i odlaznom smijeru
prijenosa signala. Ako su joij te dvije brzine međusobno jednake tada dotična DSL
pripada skupini simetričnih DSL tehnologija. U suprotnom se radi o asimetričnoj DSL
tehnologiji. xDSL ima jaku i bronu konkurenciju na trežištu tlekomunikacija. Jedan od
konkurenata je HFC, tehnologija raspodijeljnog pristupa mediju koja je dobro
prilagođena analognom i digitalnom razašiljanju signala. Najveću prijetnju Xdsl-u
predstavljaju bežićne tehnologije.
xDSL Digital Subscriber Line: DSL je tehnologija koja pruža visoku širokopojasnost u
domovima, malim poslovnim subjektima, preko obične bakarne telefonske parice.
xDSL se odnosi na razne oblike digitalnih pretplatničkih linija. Dvije glavne
tehnologije su SDSL (Symetrical DSL) i ADSL (Asymetrical DSL). Ona je simetrična
zato što je brzina podataka ista u oba smjera.
Svojstva tehnologije :
-širi iskoristivi frekvencijski pojas
-stalna izravna veza
-niska cijena implementaicje
-podrška za telefoniju
62
-prilagodljiva brzina prijenosa
-prijenos većim brzinama
-interaktivni video.

EHO SMETNJE
U tonskoj obradi signala i akustici, eho se smatra refleksijom ili odjekom koji dolazi do
slušatelja nakon ddirektnog ili originalnog zvuka. Tipičan primjer ovakve pojave je
upravo dno bunara ili prazna soba zatvorena zidovima. Pravi eho je ustvari
jednostavna refleksija izvora originalnog zvuka. Vrijeme kašnjenja je raspoređeno na
udaljenosti prema brzini zvuka. Ako previše refleksija dolazi do slušatelja i ako ih nije
moguće razlikovati onda je odgovarajući termin za to eho ( višestruka jeka u
zatvorenom prostoru).
Eho može biti objašnjen kao talas koji reflektira nepravillnosti prenošenja nosača i
vraća se sa dovoljnom primjećenom veličinom kašnjenja. Eho smetnje se reflektuju
od zidova ili teških površina kao što su to planine. Baveći se sa frekvencijom
akustične signalizacije, ljudsko uho nemože razlikovati eho od originalnog zvuka ako
je kašnjenje manje od 1/10 sekunde. Prema tome, budući da je brzina zvuka približno
343m/s u sobi sa normalnom temperaturom od oko 20°C, odbijanje mora biti veće od
16.2 m od izvora zvuka na rečenoj temperaturi.Zvuk putuje otprilike oko 343 m/s. Ako
zvuk proizvodi eho u roku od dvije sekunde, svrha izradbe eha će biti pola te
udaljenosti ( za zvuk je potrebno pola tog vremena da stgne do cilja i još pola da se
vrati na početak). Ako je udaljenost od cilja dvije sekunde eho će se vratiti za
1s*343m/s. U mnogim slučajevima i ljudskim raspravama eho traje samo pola
sekunde ili pola od udaljenosti sve dok zvuk ne dostigne samu udaljenost. U prirodi,
zidovi kanjona i stjenske naslage su najčešći primjeri fenomena ehoa. Sposobnost
eha je najčešće mjerena u dB. Eho može biti predstavljen kao željeni i neželjeni oblik
sistema. U računarstvu eho predstavlja ispis i prikazivanje znakova onim redom kako
su i uneseni od strane ulaznog uređaja, kao naredbe koje su provedene, ili neposlani
znakovi koji su primljeni od strane udaljenog krajnjeg uređaja. U računarskoj grafici
eho je neposredni zapis trenutnih vrijednosti koje su pružene od strane ulaznog
uređaja prema operatoru koji će vršiti prikativanje na kontrolnoj ploči.

TETRA RADIO SISTEM
Tetra radio sistem je sisem koji nije baš pravi predstavnik konvencionalnih veza, jer
pripada modernim digitalnim mobilnim radio sistemima, ali pripada traktu
konvencionalnih radio veza.Tetra sistem je profesionalnog karaktera, namjene koja
omogućuje dobar kvalitet govora i sofisticirane usluge prijenosa podataka. ETSI je
ovaj sistem standardzirao 1995. prva faza do 2004 četvrta faza, ovo je prvi potpuno
otvoren radio standard. Prvo je standardizirana struktura, codec, interfejsi,protokol i
dr.Tetra je fleksibilan i modularan sistem. Ovaj sistem čine udaljene radio čelije i
63
osnovna master čelija koja je ujedno komutacijski i kontrolni centar. Tipićna veličina
ćelije je oko 20 km. a može biti i do 50 km.
Sistem tetra funkcioniše uz korištenje osnovne sistemske infrastrukture (kontrolni
centar,bazna stanica). Moguća je direktna komunikacija mobilnih i prenosnih stanica.
Sistemski radio interfejs omogućava slijedeće:
-Grupne i druge telefonske pozive,
-Usluga prenosa kratkih poruka,
-Usluga prenosa podataka,
-Identifikacija korisnika i zaštita informacije,
-Upravljanje mobilnim jedinicama,
-Interoperabilnost terminalne opreme različitih proizvođaća.
Tetra radio sistem je jednak mobilnoj telefoniji, prijenosu podataka te radio
sistemima. Tetra se može organizovati kao :
1. Single Site mreza za pokrivanje relativno malog podrucja. Postoji jedna bazna
stanica i par stotina korisnika. Koristi se za potrebe preduzeca, luka, aerodroma i dr.
2.Multiple Zone za pokrivanje siroke teritorije -drzave. Postoji vise baznih stanica i
upravljackih centara. Broj korisnika dostize nekoliko stotina hiljada. Moze da radi na
provajderskom principu.
Funkcije koje ima tetra a nema GSM:
-Brza uspostava veze - Fast Call Setup
-Govorne grupe -Talk Groups
-Prioritet - Priority
-Grupni poziv - Group Call
-Opsti poziv - Broadcast call
-Hitni poziv - Emergency call
-Dispecer - Dispatch
-Privremene govorne grupe
-Direktni nacin rada - Direct Mode Operation DMO
-Povecanje teritorije pokrivenosti - Rural Coverage
64
-Kriptozastita – Encryption
TETRA je najsavremeniji digitalni radio tranking sistem u koji je kriptozastita
ukljucena zajedno sa svim telekomunikacionim funkcijama, od same ideje do
propisivanja standarda. TETRA se sve vise primenjuje u policiji i vojsci. MOTOROLA
kao najveci proizvodjac TETRA sistema omogucila je integraciju sistema kriptozastite
definisanog od strane krajnjeg korisnika. TETRA pruza mogucnosti da se
implementira veoma kvalitetan sistem kriptozastite.

65
KARTICA IX
49. TERMINALNI RADIO UREĐAJI

50. AMPLITUDNA DISPERZIJA

51. FREKVENTNA MODULACIJA

52. INTERFEJS

53. PRENOS SIGNALA PUTEM RADIO VALOVA

54. INTELIGENTNE USLUGE


66
RADIO TERMINALNI UREĐAJI (Vrste, elementi, funkcije)

Sektor radiokomunikacije i telekomunikacije Terminalna oprema Industries obuhvaća
sve proizvode koji koriste radio frekvencijski spektar (npr. auto otvarači vrata,
mobilne komunikacijske opreme poput mobilnih telefona, CB radio emitiranja
odašiljača i sl.) i sve opreme priključene javne telekomunikacijske mreže (npr. ADSL
modemi, telefoni, telefonske sklopke). Radijski pristup je povoljno koristiti u
situacijama kad je teško ili izuzetno skupo pristupiti pretplatniku fizičkom vezom.
Klasični radijski pristup bio je orijentiran na klasične telefonske usluge (POTS-Plain
Old Telephone Service), ali nove verzije uređaja dopuštaju priključenje i ISDN-a.
Najnovije verzije radijskog pristupa daju korisniku mogućnost miješanog korištenja
govora, podataka i video servisa s dinamički određenim brzinama prijenosa koje idu
do 2 Mb/s. Prednost je i mobilnost pretplatnika uz postojanje problema pokrivenosti
područja. Glavna prednost radijskih sustava pristupa je u mogućnosti vrlo brze
instalacije uređaja.

AMPLITUDNA DISTORZIJA (opis i mjere za smanjenje)
Kvantizacija znači da se mjeri amplituda pulsa, PAM (pulsno amplitudna modulacija)
krive i pridružuje joj se numerička vrijednost za svaki puls (Slika 1).
67
Amplitude
qd qd
3 qd
2
1 qd

t(ms)
-1
-2 qd qd
-3 qd
qd qd

Slika 1. Kvantizaciona distorzija qd – (quantising distortion)

Kako bi se izbjeglo operiranje sa neograničenim skupom vrijednosti, izdijele se
amplitudni nivoi krive u intervale, kojima se dodijeljuju iste vrijednosti za sve uzorke
unutar intervala.
Na ovaj način dobiva se ograničen broj vrijednosti, pa je oprema za prijenos jeftinija.
Posljedica ovoga je naravno da dobivene vrijednosti ne predstavljaju govornu krivu u
idealnom obliku.
- Distorzija se javlja zbog razlika uzoraka amplituda.
- Distorzija u slučaju kada je interval kvantizacije velik.

Nizak odnos distorzije prema volumenu izlazne snage, je važan za glasnost govora.
Kod velikog intervala će glas biti značajno tih. Rješenje je dakle da se uzme mali
interval kvantizacije.
Odnos amplituda /distorzija treba da je stalan i važna je još prava relacija između
broja kvantizacijskih intervala i željenog kvaliteta prijenosa.

Distorzija
Karakteristike kanalske distorzije bilo da se radi o telefonskim kanalima ili radio
kanalima mogu općenito imati karakteristiku linearnog filtera ograničenog pojasa.
Odnosno svaki kanal se može opisati sa njegovim frekventnim odzivom izražen kao:

Gdje A(f) se zove amplitudni odziv, a θ(f) fazni odziv.
Druga karakteristika koja se ponekad koristi umjesto faznog odziva je grupno
kašnjenje ili kovertirano kašnjenje i definira se kao:

Kao rezultat amplitudne distorzije i grupnog kašnjenja nastaje interferencija koja se
zove: ISI-Inter Symbol Interference


FREKVENTNA MODULACIJA (opis i primjena)
Proces pretvaranja (transformacije) signala naziva se modulacijom. Kao što pokazuje
slika 1. Na glavni ulaz modulatora (pretvarača) dovodi se modulišući signal u
m
(t), na
pomoćni ulaz nosilac - u
0
(t), a na izlazu se dobija modulisani signal - u (t).
68


Slika 1. Blok šema modulatora

Gdje je:
u
m
(t) - signal, originalni nosilac poruke
u
0
(t) - periodični, deterministički signal
u (t) - signal u
0
(t) modificiran signalom u
m
(t)

( ) ( ) ( ) | | t , t u , t u F t u
m 0
=

Vrsta modulacije određena je oblikom funkcionalne zavisnosti F i oblika nosioca.


Slika 2. Podjela modulacija

Osnovna podjela modulacija je prema obliku nosioca, a dalje prema modifikovanom
parametru nosioca, odnosno parametru izlaznog signala koji sadrži podatke o
ulaznom signalu (slika 2.)


Slika 3.

Vremenski kontinualne modulacije bazirane su na vremenski kontinualnoj funkciji
nosioca u
0
(t), Slika 3.
( ) ( ) ¢ e + =
0 0
sin U t u
Prema parametru izlaznog signala, modulisanog signala, nosiocu podatka o ulaznom
(modulišućem signalu) razlikuju se:
AM - amplitudna modulacija
FM - frekventna modulacija
PM - fazna modulacija
69

Amplitudna modulacija AM je linearna modulacija. FM i PM, koje se još zajedničkim
imenom nazivaju ugaona modulacija (zbog modulisanja ugla nosećeg signala), su
nelinearne modulacije (zbog pojave novih komponenti koje nisu posljedica translacije
spektra modulišućeg signala).

Cilj modulacije je da se signal obradi tako da bude podesan za prenos. Primjeri
potreba za modulacijom su:
- radio prenos poruka, elektromagnetno zračenje, dužina antene
- multipleksiranje signala, multipleksni sistemi prenosa

INTERFEJSI (POJAM I ULOGA)
Interfejs generalno predstavlja apstraktan pojam koji jedinici obezbjeđuje vezu sa
vanjskim svijetom. Ovo odvaja metode eksternih komunikacija od internih operacija i
dozvoljava interne modifikacije bez da utiče na način na koji strane jedinice
međusobno rade, kao i da obezbijede višestruke predstave samog uređaja. Takođe
može obezbijediti ispravan prevod da bi se razumjele jedinice koje ne govore istim
jezikom., kao što je potrebno između računara i čovjeka. Pošto su interfejsi forma
indirektne veze za razliku od direktne veze potrebna su neka dodatna zaglavlja.
Interfejs između čovjeka i računara se zove korisnički interfejs. Interfejs između
hardverskih komponenti je fizički interfejs. Dok se interfejs između dvije odvojene
softverske komponente naziva softverski interfejs, on obezbjeđuje programske
mehanizme kojima komuniciraju ove komponente.
Interfejsi u praksi
Komad softvera obezbjeđuje pristup kompjuterskim resursima (kao što je memorija,
procesor, HDD, itd.) sa računarski sistem; dostupnost ovih resursa ostalim softverima
može imati velike probleme – ponekad i fatalne – za stabilnost i funkcionalnost.
Ključni princip dizajna je da obezbijedi pristup svim resursima po osnovnom sistemu,
dozvoljavajući pristup samo kroz unaprijed definisane pristupne tačke, itd.
Tipovi pristupa koji interfejsi obezbjeđuju između softverskih komponenti mogu
uključivati: konstante, tipove podataka, tipove procedura specifikacije izuzetaka i
metode upisa. U nekim slučajevima može biti korisno definisati varijable kao dijelove
interfejsa. Često se takođe specificiraju funkcionalnosti tih procedura i metoda, ili
komentarima ili (u nekim eksperimentalnim jezicima) formalnim logičkim dogmama.
Interfejs softverskog modela A je namjerno čuvan odvojeno od implementacije tog
modula. Sadrži stvarni kod procedura i metoda opisanih interfejsom, kao i ostale
"privatne" varijable, procedure, itd.. Svaki drugi softver modula B (koji može biti
povezan sa klijentom A) je veza sa A i obavlja tu vezu samo kroz interfejs. Jedna
praktična prednost ovog načina je zamjena implementacije A sa nekim drugim koji
ima iste specifikacije interfejsa koji ne bi trebali dozovliti da B ne funkcioniše — tako
dugo dok se upotreba A podvrgava se specifikacijama interfejsa.

70
PRENOS SIGNALA PUTEM RADIO VALOVA
Radio prenos datira izumima N. Tesle. Radio relejni sistem i radio telefonija datira od
1920- 1925 g. Pod pojmom signal podrazumijeva se konverzija informacija koja se
rpenosi tk vodovima električnim ili elektromagnetnim veličinama.
Jedan od dva najbitnija uvjeta za dobro funkcioniranje svakog sistema mobilnih radio
komunikacija jeste dobro pokrivanje određenog geografskog područja dovoljnom
jačinom polja elektromagnetnih valova za kvalitetan prijem signala. O tome što je
bitno, a vezano za jačinu polja i snagu signala najkraće u nastavku :
• dakle, potreban je dobar signal, na mjestu prijema, na širem području,
• jačina polja na mjestu prijema signala zavisi kako od predajnika njegove lokacije,
snage, pojačanja antene i dr.) tako i od sredine prostiranja elektromagnetnih (EM)
valova
• EM valovi se prostiru kroz sve tri materijalne sredine čvrstu (zemlja), tečnu (voda),
gasovitu (zrak)
Osnovne pojave pri prostiranju EM valova su :
-apsorpcija,
-difrakcija,
-refleksija i
-refrakcija
Ostale pojave pri prostiranju EM valova su :
-feding,
-dnevne i sezonske promjene signala,
-promjena polarizacije valova, što izaziva smanjenje prijemnog signala i do 5 puta
PROBLEMI RADIO PRENOSA
Četiri osnovna problema, pojave, imaju najviše uticaja na kvalitet prenosa radio
signala i to:
-slabljenje signala,
-pojava fedinga,
-vremenska disperzija,
-vremensko poravnavanje.
71
Slabljenje signala (path loss)
Pojava da snaga primljenog signala opada sa povećanjem udaljenosti između Bazne
i Mobilne stanice naziva se slabljenjem signala. Za slabljenje signala se u najkraćem
može reći slijedeće: zavisi od udaljenosti prijemnika od predajnika, snaga signala
opada sa kvadratom rastojanja od predajnika i kvadratom frekvencije predajnika, a to
znači da slabljenje raste
Pojava fedinga
Pojava varijacije snage (ili slabljenja) signala naziva se feding (isčeznjavanje). Ako je
ova pojava dugotrajna, a uz to i manjeg intenziteta, onda se radi o dugotrajnom
fedingu. Nasuprot njemu postoji i kratkotrajni feding.
Dugotrajni feding
Efekat Dugotrajnog fedinga i slabljenja signala može se ilustrovati na slijedeći način.
Ako se sa MS-om sa ulice uđe u zgradu intenzitet signala opadne za 10 dB (rezultat
fedinga). Ulaskom dublje u zgradu intenzitet signala pada 0,6 dB po metru (rezultat
povećanja Shadow fedinga). Prelaskom iz prizamlja na 1. kat signal opada za 1,2 dB.
Po katu penjanja signal opada (rezultat slabljenja – puta gubitaka), ali sa manjim
intenzitetom.
Kratkotrajni feding
posljedica je raznih refleksija, odnosno puteva signala od predajnika do prijemnika.
Naročito je izražen kod kretanja MS-e u urbanoj sredini. Ako se vozilo sa MS-om (na
frekvenciji sistema GSM, 900 MHz) kreće brzinom od 50 km/h, povećani kratkotrajni
feding će se javljati svakih 10,7 ms (jedan dip na svakih0,3 metra).
Vremenska disperzija
Vremenska disperzija je rezultat refleksija, ali za razliku od kratkotrajnog (brzog)
fedinga, gdje su refleksije od bliskih objekata, ovdje se radio valovi reflektuju od
udaljenih objekata. Za nju se može reći: posljedica je, dakle, miješanja signala
direktno primljenog i signala reflektovanog od prepreke udaljene od prijemnika reda
kilometra ( kod sistema GSM ), da uzrokuje intersimbolsku interferenciju, što na
prijemnoj strani otežava proces odlučivanja o prijemnom simbolu.
Vremensko poravnavanje
Tehnika TDMA pristupa u mobilnim celularnim komunikacijama zahtjeva od MS-a
strogo pridržavanje emitovanja u vrijeme pripadajućeg slota, ako se desi da dođe do
kašnjenja signala u prenosu tj. da signal ne stigne u alociranom vremenskom
intervalu dolazi do interferencije sa signalima drugih mobilnih stanica koje koriste
susjedne vremenske odsječke na istom nosiocu, trenutak slanja signala mobilne
stanice zavisan je od njenog rastojanja od bazne stanice (radio mreže). Obe i mreža
(B S) i MS moraju kontinuirano brinuti o trenutku slanja signala, reguliranje vremena
slanja signala tz. Vremensko poravnavanje postiže se / vrši se signalom bazne
stanice
72
INTELIGENTNE USLUGE
Centralizacija servisa ima za cilj i potrebu za uspostavljanje baza podataka i jaku
signalizaciju za kontrolu saobraćaja podataka. Tehnika koja se uvodi na suprot
trendu centralizacije je odvajanje servisne od komutacijske logike i pridodavanje
zasebnih čvorova koji su nosioci i domaćini dodatnih servisa. Ova tehnika se zove
mrežna inteligencija IN – Intelligent Network. IN postaje platforma za kompletno nove
servise sposobne da proizvode nove poslovne rezultate: televoiting, VPN, i UPT
(universal personal telecommunication). Primjer novih servisa bi bio i simultano
prevođenje jezika, što bi omogućilo da strana A i strana B razgovaraju na različitim
jezicima.

Distribuirani dodatni servisi
Dodatni servisi su velika dobit i za korisnike i za operatore. Veliki broj dodatnih servisa
su raspoloživi i u normalnoj telefoniji u PSTN kao i za ISDN ili xDSL. Mogu se podijeliti
u tri kategorije i obićno ne koštaju više od normalnog poziva.
• Call waiting znači za vrijeme razgovora koji je u toku možete primiti signal drugog
dolaznog poziva. Može se također prelaziti sa jednog na drugi poziv
• Call forwarding je bezuvjetna dozvola da se poziv direktno proslijedi na drugi
telefon. Dio usluge koji se odnosi na ovu funkciju se obračunava na telefon
originalnog korisnika.
• Automatic callback se može koristiti u slučaju kada broj koji pokušava da se
dobije je zauzet. Sistem se obavijesti da se želi uspostava veze kada broj bude
slobodan i poziv se stavlja u red na čekanje. Broj se potom automatski bira kada se
oslobodi linija i kada je red.

Također i drugi servisi su raspoloživi kao dodatak opisanim dodatnim trima servisima:
• Call diversion kada nema odgovora
• Call diversion kod zauzeća
• Alarm call/podsjetnik
• Three party konferencija
• Abbreviated dialling.

IN tehnologija omogućava:
• Prilagođavanje servisa prema korisničkoj želji i zahtjevima,
• Brza kreacija novih usluga koristeći standardiziranu platformu nezavisnu od
servisa.,
• Brzo predstavljanje servisa,
• Jednostavno uvođenje servisa dok je servisna logika odvojena od komutacije i
prenosa,
• Upravljanje centraliziranim servisima.

Povećanje prihoda kod istog broja korisnika se postiže na dva načina i to:
povećanjem broja servisa i povećanjem broja uspješnih poziva. Ovo sve rezultira
većim korištenjem mreže u noći i za vrijeme praznika. Naravno da posebno atraktivni
servisi povećavaju dohodak. Isto tako specijalistički servisi omogućavaju korisnicima
zadovoljene posebnih potreba.

Interesne grupe:
Razne interesne grupe korisnika mogu se identificirati u vođenju korištenja servisa
73
koji se uvode pomoću IN tehnologije. Dadatno mrežni operatori mogu biti:
• Service providers. Zadatak servis provajdera je da pruža atraktivne servise sa
dodatnom vrijednošću u kooperaciji sa operatorima. Primjer je vremenska prognoza,
kursna lista itd.
• Service subscribers. Mnogi servisi pretplatnika su kompanije koje imaju dodatne
servise u svojim poslovnim radnjama. Na primjer, free phone 020 ili 800.
• Service users. Krajnji korisnik servisa.

Primjeri servisa uvedenih IN tehnologijom:
Neki od servisa koji se mogu implementirati pomoći IN-a su:
Freephone: Usluga koju uglavnom koriste kompanije podrazumijeva da primalac
poziva snosi troškove.
Premium rate services: Informacije i konsultacije putem telefona. Obračun davaoca
servisa za usluge putem telefonskog računa u skladu sa vrstom informacija.
Univesral access number: Kompanije sa više ureda i izvršilaca na cijeloj teritoriji
mogu koristiti jedinstveni broj. Svaki poziv se prespaja na najbližiu centralu korisniku
koji plaća račun. Cijena je ista bez obzira gdje se ured nalazi.
Universal personal telecommunications (UPT): Ovaj servis podrazumijeva da
telefonski broj nije pridružen na određeni telefonski aparat (izvod). Pretplatnik može
primiti poziv bilo gdje. Koristeži lični kod pretplatnik se predstavi sistemu i identificira
terminal gdje će sistem biti usmjeren odnosno gdje će se primiti poziv.
Credit card call. Korisnik servis može vršiti plaćanje svojom kreditnom kartom
birajući broj njegov broj računa i dodajući mu određeni kod. IN pruža mogućnost
verifikacije broja pozvane kreditne kartice putem mrežnog operatora ili davaoca
servisa. Korištenje komercijalne kartice zahtijeva vanjske baze podataka.
Third part billing call: treća strana plaća račun. Za iniciranje ove usluge strana
pozivaoca bira broj koji će se teretiti trpškovno uz kod identifikacije.
Screening of incoming and outgoing calls: Pretplatnik može prepoznati koji
dolazni i odlazni pozivi su dopušteni.
Televoiting: Servis koji se koristi za prikupljanje javnog mišljenja o nekoj temi
zbrajanjem poziva specifičnih brojeva.
Virtual private network: VPN omogućava kompanijama koje su geografski
rasprostranjene da koriste jedinstveni resurs javne mreže za unutar kompanije
saobraćaj. VPN je moguće povezati na PBXs, CENTREX, grope ili individualne
pretplatničke linije. Postoje i međunarodne VPN tj. IVPN.
Automatic queue: Pretplatnici mogu služati muziku ili vijesti dok čekaju poziv.
Automatic call distribution or automatic call distributor: Dolazni pozivi na
određenom prijemnom uredu mogu biti distribuirani između različitih prijemnih mjesta.
Number portability: Korištenjem baza podataka koje omogućavaju prelaz između
pretplatničkog broja i fizičkog broja pretplatnički telefonski broj ne mora da se mijenja
prelaskom pretplatnika sa jedne na drugu lokaciju, odnosno sa jedne na drugu
područnu centralu. Ova znači da operatori koriste postojeću pretplatničku mrežu
mnogo efikasnije.74
KARTICA X

55. GPRS, GPRS ROMING, ANTENE – NAMJENA I PODJELA

56. FDM ( Frekventni multiplex )

57. KABLOVSKI MODEM

58. FR ( Frame Relay )

59. UPT ( Univerzal personal telekom )

60. HANDOVER
75
GPRS 2.5G (osobine i primjena)
2G mobilni sistemi u kombinaciji s GPRS-om se često opisuju kao "2.5G", to
jest tehnologija između druge (2G) i treće (3G) generacije mobilne telefonije.Nakon
njega javlja se Enhanced Data rates for GSM Evolution,poznatija kao EDGE
tehnologija koja je 2.75 generacija.
GPRS ili General Packet Radio Service je standardiziran u Europskom
institutu za standarde u telekomunikacijama (ETSI) kao dio GSM 2+ faze. GPRS
predstavlja implementaciju paketnog prijenosa podataka - umjesto da se šalje
konstantan niz podataka preko stalne veze, GPRS optimizira podatke koji se prenose
tako što ih grupira u pakete samo kad postoji potreba za tim. Korištenjem GPRS-a,
korisnicima GSM mreža omogućeni su download/upload podataka teoretskim
brzinama do 117,2 kbit/s,dok je praktično to 56,4 kbit/s.
Ovo je digitalna tehnologija koja omogućava brži prijenos podataka,a
primjenjuje se u mobilnoj telefoniji,omogućava pretraživanje interneta (Mobile
Browsing), e-mail u pokretu, multimedijalne poruke (MMS), vizualnu komunikaciju i
lokacijski bazirane servise (LBS).
Sa ciljem da podrži GPRS, standardna GSM (Global System for Mobile
ommunications) mreža je modifikovana tako da može prenositi podatke u packet
switching režimu rada.Osnovna razlika izmedju GSM-a i GPRS-a u pogledu prenosa
je sledeća: GSM koristi tehniku sa komutacijom kola (circuit switching) dok GPRS
paketnu-komutaciju (packet switching). Primalac paketa može biti drugi korisnik, ili
neki server na Internet-u.

Karakteristike GPRS veze
Analizirajmo sada na koji način se vrši prenos podataka kod GPRS-a. Glavna
prednost paketno-komutiranog prenosa se ogleda u fleksibilnosti koje ovaj prenos
nudi, kako za potrebe pretplatnike tako i za operatore. Kada korisnik želi da
download-uje podatke, on koristi ukupno raspoloživu propusnost veze. Za slučaj da
postoje i drugi korisnici oni će, u zavisnosti od individualnih zahteva ili nivoa
prioriteta, deliti raspoloživu propusnost. Kod prenosa sa komutacijom kola, u toku
poziva ili prenosa podataka, resurs (linija) se dodeljuje jednom korisniku nezavisno
od toga da li u datom trenutku po toj vezi se prenosi neka informacija ili ne. To obično
znači da postoji procedura uspostavljanja veze (call set-up procedure), tj. procedura
dodele resursa. Kod ovakvog prenosa resursi ostaju rezervisani za potrebe korisnika
u toku celog vremena prenosa. Zadatak mrežnih elemenata se sastoji u tome da
održavaju vezu, obavljaju handover ako je neophodno, i memorišu informaciju o
trajanju razgovora radi naplate. Ovakav način prenosa je u potpunosti različit u onosu
na paketno-komutiranu vezu kod koje se resursi dele, i ne postiji garancija da se u
toku prenosa neće javiti kašnjenje poruke. Do kašnjenja dolazi kada dva korisnika
pokušavaju da pristupe istom resursu, pri čemu jedan od njih ima prioritet, tako da će
poruka od drugog biti zakašnjena. Druga razlika se sastoji u adresiranju, tj definisanju
izvorišta i odredišta poruke. U nedostatku call set-up procedure mreža mora tačno da
zna kako da odredi lokaciju primaoca tekućeg paketa podataka. Zbog ovoga, svakom
paketu se pridružuje dodatna informacija o adresiranju. S obzirom da se svaki
vremenski slot može naizmenično koristiti izmedju većeg broja korisnika,
naplaćivanje računa ne može biti bazirano na vremenu, već se koristi novi model
zasnovan na količini podataka koja se prenosi za potrebe svakog od pretplatnika.

76
ANTENE ZA PRIJEM RADIO SIGNALA
Antena je naprava koja služi za slanje (emitiranje) i prijem radiovalova
(elektromagnetske energije). Prijemna antena prima elektromagnetsku energiju
ovisno o jačini polja koje dolazi do antene.
Parametri antena:
Polarizacija - opisuje krivulju vektora električnog polja kojeg antena prima. Antena
ne može primati ortogonalnu polarizaciju. Za istovjetne polarizacije vala i prijemne
antene postiže se maksimalni prijenos energije.
Dijagram zračenja - opisuje raspodjelu gustoće snage na površini kugle (u dalekoj
zoni), odnosno smjerove glavnih i sekundarnih latica.
Ugao usmjerenosti - kut oko glavnog smjera zračenja unutar kojeg zračena snaga
ne pada ispod polovice snage zračenja u glavnom smjeru.
Širina snopa - kut koji omeđuje glavnu laticu (kut između prvih nul-točaka u
dijagramu zračenja).
Usmjerenost - opisuje kolika je količina energije usmjerena unutar nekog kuta u
smjeru najjačeg zračenja u odnosu na sve druge smjerove.
Dobitak - govori koliko više snage treba izračiti iz izotropnog radijatora da bi na istoj
udaljenosti postigli jednaku gustoću snage kao kod promatrane antene.
Potiskivanje sekundarnih latica - omjer jakosti polja u smjeru maksimalnog
zračenja i jakosti polja u smjeru maksimuma najveće sekundarne latice.
Impedancija - omjer napona i struje na priključnicama antene. Ako se antena nalazi
u slobodnom prostoru daleko od bliskih objekata, radi se o vlastitoj impedanciji
antene.
VRSTE ANTENA
Pasivne antene su napravljene od recipročnih elemenata i mogu se koristiti i kao
prijemne i kao odašiljačke.
Aktivne antene ("pametne", adaptivne antene) sadrže elektroničke elemente koje im
omogućuju da mijenjaju dijagram zračenja, smjer snopa, itd.
Linearne antene su najčešće žičane, zanemarivog presjeka pa ih promatramo kao
jednodimenzionalne. Koriste se u nižem frekvencijskom području (ugrubo, ispod 1
GHz).
Površinske antene zrače svojom površinom, promatramo ih kao dvodimenzionalne i
koriste se u mikrovalnom frekv. području ( iznad 1 GHz).
77
Uskopojasne antene su rezonatne, s malom širinom frekvencijskog područja koje
pokrivaju (do 10% frekvencijske nosioca). Širokopojasne antene pokrivaju široko
frekvencijsko područje te su stoga najčešće prijemne.

FDMA
Višestruki pristup
Tehnika višestrukog pristupa omogućava da nekoliko korisnika ili stanica
istovremeno koristi vlastiti signal za otpremu signala na primopredajni uređaj, kao što
je na primjer, u satelitskim komunikacijama transpoder. Vrijedi i obrnuto da se na
jednoj stanici prima istovremeno više signala sa više izvora, satelita ili zemaljskih
stanica.
Tehnike koje se primjenjuju su:
TDMA – Time Division Multiple Access i
FDMA- Frequency Division Multiple Access.

FDMA je uglavnom vezana za FDM - (frequency division multiplex) multipleks sa
frekventnom podjelom i FM frekventnu modulaciju. Mogu se koristiti i drugi multipleksi
kao što je TDM – (time division multiplex) multipleks sa vremenskom podjelom, i
digotalnom PSK modulacijom.
Proces višestrukog pristupa može biti podijeljen u dvije kategorije:

PAMA (pre-assigned multiple access) kod kojeg su kanali stalno pridruženi
korisnicima. Primjer zakup prijenosa TV programa preko satelita.
DAMA (demand assigned multiple access) kod kojreg je prijenosni kanal pridružen
samo za vrijeme trajanja poziva (stvarnog prijenosa informacije). Primjer prijenos
nekog sportskog ili drugog događaja.
Multipleks je vrsta prenosa u kojoj se jedan sistem prenosa (jedan prenosni put)
koristi za prenos više nezavisnih poruka. Razlikujemo dvije vrste multipleksa:
frekventni multipleks (FDM - Frequency Division Multiplex)
vremenski multipleks (TDM - Time Division Multiplex)

Frekventni multipleks
78
Frekventni multipleks predstavlja transmisiju sa frekventnim rasporedom kanala (za
prenos nezavisnih signala). Suština je u slijedećem. Postupkom translacije spektra
svakog od više nezavisnih signala iz njihovog prirodnog opsega učestanosti u
određeni položaj na skali učestanosti, ti spektri mogu tako da se razmjeste da se u
novom položaju nalaze jedan do drugog bez preklapanja. Signali koji njima
odgovaraju mogu sada da se prenose jednim istim VF sistemom, bez bojazni da će
se pomješati što bi se desilo kada bi ih zajedno prenosili jednim NF sistemom (dakle,
bez transliranja).

HFC SISTEM DISTRIBUCIJE- osobine i primjena
Razlog sporijeg prodiranja optičkog vlakna u područje pristupa treba tražiti u
ekonomskoj opravdanosti. Vlakno se dovodi do optičkih čvorova, koji mogu biti FCN
(Fiber/CoaxNode), kada se koriste HFC (Hybrid Fibre Coax), ili FWN, kada se koristi
HFW (Hybrid Fiber Wireless) tehnologija.
Ideja kabelskih operatera je iskorištavanje postojeće kabelske infrastrukture za
pružanje usluge prijenosa podataka svojim dosadašnjim korisnicima.
Prijenos podataka temelji se na:
CMTS (Cable Modem Termination System)
Centralni uređaj s dva sučelja tj. koji komunicira s jedne strane s korisnicimai s druge
strane IP mrežom (npr. preko Ethernet sučelja)
CM (Cable Modem)
Korisnički uređaj koji radi konverziju signala iz HFC mreže na Ethernet protokol
razumljiv računalima.

Topologija HFC mreže
Silazni tok podataka(downstream)
- Koristi se 64/256 QAM u 8 MHz kanalu (TV kanal)
- Broadcast (kao i kod TV prijenosa)
79
- Traženi korisnik se prepoznaje prema MAC adresi
CM-a
Uzlazni tok podataka (upstream)
- Koristi se QPSK/16QAM u 0.2 – 3.2 MHz kanalu
- TDMA se koristi za razlikovanje korisnika (vremenske intervale kontrolira CMTS tj.
dodjeljuje ih nakon upita od strane pojedinog CM-a)
Silazni tok podataka (downstream)
- Koristi 360 MHz nosioc i dva TV kanala (2 x 8MHz)
- 36 Mbit/s

80
KARTICA XI
61. VPN

62. INTERFERENCIJA

63. ROUTER

64. PRESLUŠAVANJE ( Crosstalk )

65. INTERNET

66. OPTIČKI KABLOVI

67. COLDLESS SISTEMI ( WIRELESS KOMUNIKACIJE )

81

linijskim sustavima dominantni ograničavajući faktor.
18. ATM PRENOSNE MREŽE
ATM (Asynchronous Transfer Mode)
1. ATM I ŠIROKOPOJASNE MREŽE
Razvoj ATM mreža vezan je uz pojam digitalne mreže integriranih usluga ISDN
(Integrated Services Digital Network) koji se počeo razvijati kad je 1984. godine
CCITT prihvatio prvi skup preporuka za ISDN mreže. ISDN mreža je osiguravala
digitalnu prospojenost s kraja na kraj i podržava širok skup usluga (govornih i
negovornih) kojima korisnici pristupaju preko ograničenog skupa standardiziranih
višenamjenskih sučelja. U ISDN mreži su definirane dvije osnovne brzine prijenosa:
64 kbit/s i 2.048 Mbit/s. Ubrzo se uvidjelo da te dvije brzine nisu dovoljne za primjene
kao sto su prijenos slike, video signala itd., pa se razvila ideja za širokopojasnu
digitalnu mrežu integriranih usluga B-ISDN (Broadband Integrated Services Digital
Network). CCITT preporuka I.113 definira B-ISDN mrežu kao uslugu ili sustav koji
zahtijeva kapacitet kanala iznad 2 Mbit/s.
ITU-T (tada još CCITT) je 1988. godine preporukom I.121 “Broadband aspects of
ISDN” dao osnovnu zamisao B-ISDN u kojoj je ATM tehnologija odabrana za
ostvarenje proizvoljnog i varijabilnog pojasa objedinjujući najbolje od komutacije
kanala i komutacije paketa. U toj preporuci je navedeno da B-ISDN podržava
komutirane, polustalne i stalne veze, od točke do točke, te od jedne prema više
točaka, a usluga ostvaruje na zahtjev, rezervacijom ili stalno.Moguće je koristiti
komutaciju kanala i komutaciju paketa u jedno ili višemedijskim okolnostima,
jednosmjerno ili dvosmjerno, a komunikaciju ostvariti spojno ili nespojno orijentirano.
2. POJAM ATM-a
ATM je paketska tehnika komutiranja, multipleksiranja i prijenosa koja se koristi
paketima (tzv. ćelije) male i konstantne duljine da bi se prenijela informacija u B-
ISDN mreži. Kratke ćelije koje putuju vrlo velikim brzinama nude mreži fleksibilnost i
čine je dobro iskorištenom. Tehnika multipleksiranja je stohastička, što znači da
nekoliko veza može dijeliti link čiji je kapacitet manji od sume vršnih vrijednosti svih
veza. Pojam asinkroni označuje da se ćelije mogu pojavljivati u nepravilnim
intervalima unutar mrežnih veza.
ATM je spojna tehnika komuniciranja, što znači da mora biti uspostavljena veza
između dva krajnja čvora prije slanja podataka. To se ostvaruje na način da korisnik
obavijesti mrežu (sve čvorove kroz koje prolazi veza) o svojim zahtjevima za
kvalitetom usluge (QoS – Quality of Service) koji se obično sastoje od vršne i srednje
vrijednosti širine pojasa (tj. brzine prijenosa). Na osnovu te informacije, mreža mora
dodijeliti potrebne resurse duž cijele veze (svih čvorova kroz koje prolazi veza).
Dodijeljena širina pojasa može biti između vršne i srednje vrijednosti. Ako ona
odgovara vršnoj vrijednosti širine pojasa, tada ATM ne daje nikakve prednosti pred
STM (Synchronous Transfer Mode) koji radi na takav način. Ako se pak dodijeli
82
manja širina pojasa od vršne, tada se povećava vjerojatnost pojave zagušenja u
mreži. Zbog toga treba primijeniti vrlo sofisticirane mehanizme kontrole zagušenja
kako bi se osigurao ispravan rad mreže.
Iako je ATM spojno orijentirana mreža, ona vrlo lako podržava i nespojno
(datagramski) orijentirane usluge. Zbog konstantne i male duljine ćelija, upravljanje
spremnicima, kao i komutiranje, se pojednostavljuju. Očekuje se da veličine
spremnika u međučvorovima budu relativno male, te na taj način ograničuju
kašnjenja.
Informacija se privremeno sprema (memorira) pri nastajanju, a zatim se ubacuje u
ćeliju kad dostigne veličinu same ćelije, koja se zatim prenosi mrežom. Kod
multipleksiranja, ćelija se iz određenog toka podataka prenosi odmah ako postoji
neiskorištena ćelija. Ako trenutno nema informacije koja se treba prenositi, šalje se
nedodijeljena ćelija (unassigned cell). Dakle, u odnosu na postojeće paketske
tehnike, ATM se razlikuje u nekoliko bitnih stvari:
- ćelije su dosta kraće nego kod konvencionalnih paketskih mreža u cilju postizanja
prihvatljivog odstupanja kašnjenja,
- zaglavlje (overhead) je smanjeno da bi se postigla veća efikasnost pri većim
brzinama,
- ćelije se šalju u pravilnim intervalima i nema neiskorištenih mjesta između ćelija, tj.
za vrijeme neopterećenosti linka (idle state) šalju se nedodijeljene ćelije.
Redoslijed u kojem ćelije stižu na odredište jednak je redoslijedu odašiljanja na
izvorištu, a takav slučaj se može, ali i ne mora pojaviti kod ostalih paketskih mreža.
Takva tehnika omogućuje veliku fleksibilnost jer se brzina prijenosa prilagođava
brzini generiranja informacija. To je vrlo važno za zahtjevne usluge, posebno one s
komponentom video signala, jer one pripadaju uslugama s promjenljivom brzinom
generiranja informacije (VBR – Variable Bit Rate). Budući da je ATM tehnikom
omogućena prilagodljivost brzine prijenosa brzini generiranja informacije, preostali
kapacitet u mreži se može racionalno iskoristiti. Naime, za vrijeme slabije aktivnosti
nekog izvora informacije, ćelije iz ostalih izvora informacije mogu se statistički
multipleksirati (svojstveno ATM-u) na link. Takvo multipleksiranje ćelija omogućava
jednostavnu integraciju različitih izvora informacija na jednom linku.
Najvažniji nedostaci s ATM tehnikom su slijedeći:
varijacije kašnjenja ćelija (CDV – Cell Delay Variation),
kašnjenja kod sastavljanja-rastavljanja ćelija (CAD – Cell Assembly- reasembly
Delay.
Varijacije kašnjenja (jitter delay) nastaje u repovima čekanja kod komutacije i
multipleksora, što vodi do promjene razmaka između dviju susjednih ćelija. Takvi
efekti najviše dolaze do izražaja kod usluga osjetljivih na kašnjenja (delay-sensitive
services), od kojih je najpoznatija usluga prijenosa govora.
83
Drugi nedostatak, kašnjenje kod sastavljanja ćelija, nastaje zbog toga što se
informacija, prije njenog pakiranja u ćelije, privremeno memorira u spremnicima
(buffer). Vrijeme koje informacija čeka u spremniku ovisi o brzini kojom se informacija
generira. Očigledno je da će kod “sporijih” informacijskih sustava to vrijeme biti veće.
Budući da vrijeme boravka u spremniku predstavlja kašnjenje informacije, ono će
imati najveći utjecaj na usluge osjetljive na kašnjenje. Međutim, ovdje treba naglasiti
da je ATM nezavisan u odnosu na aktualne transmisijske sustave, što znači da ATM
ćelije mogu biti prenošene unutar okvira sinkrone digitalne hijerarhije (SDH) ili
trenutne pleziokrone hijerarhije (PDH).
ATM koristi asinkroni TDM (Time Division Multiplexing) kojim se multipleksira tok
informacije u organizirane blokove bita, tzv. ćelije. Ćelija se sastoji od informacijskog
polja koje, nosi korisnu informaciju, i zaglavlja koje sadrži mrežnu informaciju, npr.
usmjerivačku (routing) informaciju. Zbog toga što su ćelije iz više različitih veza
multipleksirane u jednu zajedničku, mora postojati način kako da se identificira ćelija
koja pripada istoj vezi, a to se upravo postiže informacijom sadržanom u zaglavlju.
Ukratko, informacijsko polje se prenosi transparentno ATM mrežom, a nad njim se ne
obavlja nikakvo procesiranje (npr. kontrola pogrešaka). Redoslijed kojim stižu ćelije je
sačuvan u ATM mreži, tj. ćelije stižu u istom redoslijedu u kojem su poslane (cell
sequence intgrity). ATM je spojno orijentirana tehnika prijenosa. Zbog toga, prije
nego se informacije počnu razmijenjivati, između korisnika mora biti uspostavljen put
u fazi uspostave veze (poziva). Svaka veza ima svoj kapacitet koji joj je pridružen na
zahtjev korisnika. To se također uspostavlja u fazi uspostave veze korištenjem tzv.
CAC mehanizma (CAC – Connectin Admission Control). Nadalje, postoji i UPC
proces (UPC – Usage Parameter Control) koji nadgleda vezu i poduzima određene
akcije ako ona zahtijeva veći kapacitet nego joj je dozvoljen.
Dijelovi osnovne ATM mreže
U osnovnom dijelu ATM mreže postoji korisnički uređaj, ali i još tri različite vrste
uređaja, opisane u daljnjem tekstu.
ATM korisnički uređaj - ATM korisnički uređaj je uređaj sposoban komunicirati kroz
ATM mrežu i najčešće je oblikovan kao širokopojasni terminalni adaptor B-TA
(Broadband Terminal Adaptor). Korisnički uređaji međusobno komuniciraju preko
virtualnih kanala (VC) i to u fazi uspostave i raskida veze, slično pozivu u telefonskoj
mreži, preko komutiranih VC (SVC) ili preko stalno dodijeljenih VC (PVC), slično
zakupljenim ili privatnim linijama.
ATM multipleksor - omogućava multipleksiranje više različitih VC iz različitih ATM
UNI priključaka (portova) na jednu izlaznu liniju.
ATM prospojnik - znatno je složeniji od ATM multipleksora, a zadatak mu je
prospajanje VP-a ostavljajući njihov sadržaj (pojedine VC) nepromijenjen. Upravljan
je iz centra za upravljanje mrežom, pa se veze uspostavljaju komandom iz
upravljačkog centra. Može se koristiti za uspostavu virtualnih zakupljenih linija (VLL).
ATM komutacija - potpuna ATM komutacija je najsloženiji i najmoćniji element ATM
mreže. Uz prospajanje VP-a, ona komutira i njihov sadržaj, tj. VC. To je ujedno i
84
jedini ATM čvor sposoban za interpretaciju i reagiranje na korisničku i mrežnu
signalizaciju za uspostavu ili raskidanje postojeće veze. Drugim riječima, ATM
komutacija je upravljana korisničkom signalizacijom.Ovisno o kapacitetu, ATM
čvorovi se dijele na glavne, rubne, pristupne itd.
Dijelovi ATM pristupne mreže
Pristupna mreža se sastoji od slijedećih mrežnih elemenata:
Pristupni čvor - ATM komutacijski čvor koji se nalazi na rubu (granici) javne mreže.
Može se usporediti s lokalnom centralom u javnoj mreži.
Pristupni multilpleksor - nalazi se blizu korisnika (pretplatnika) i usporediv je s
izdvojenim udaljenim stupnjem kod telefonskih centrala. Može se nalaziti kod velikog
poslovnog korisnika. U biti, granična linija između javne i privatne mreže je vrlo
nejasna (često se zove “feeder”).
ATM poslovni čvor - to je ATM komutacija i/ili multipleksor na korisničkoj strani
privatne mreže. Usporediv je s kućnom centralom (PBX).
IWU (Inter-Working Unit) - može biti ugrađen u svaku vrstu mrežnog čvora, a
omogućava mrežama različitih prijenosnih tehnika (npr. PSTN, X.25, FR, LAN itd.) da
se povežu na ATM mrežu. Obavlja i funkcije pretvorbe protokola.

SMETNJE CROSTALK FEXT I NEXT
Preslušavanje je smetnja koja se javlja kada se signal sa jedne linije prenosi na
drugu kapacitivnim i induktivnim vezama. Veze među linijama prikazane su na slici
1.1 koncentriranim elementima. U stvarnosti parametri nisu koncentrirani nego su
raspodjeljeni duž kabla i stohastički se mijenjaju od linije do linije [1].
Razlikujemo dvije vrste preslušavanja: near-end (NEXT) i far-end (FEXT).
NEXT je smetnja koja se javlja na drugoj liniji na istom kraju kabla gdje je izvor.
Jačina smetnje je neovisna o duljini kabla.
FEXT je smetnja koja se javlja na drugoj liniji na kraju kabla suprotnom od izvora
smetnje. Jačina smetnje je smanjena najmanje koliko i jačina signala ako putuju
istom duljinom.
NEXT i FEXT su prikazani na slici

85
Slika 1.2 NEXT i FEXT

Kada se pojavljuje, NEXT dominira nad FEXT-om toliko da FEXT postane zanemariv.
NEXT se uvijek pojavljuje u sustavima koji odašilju informacije u oba smjera
istovremeno. Može se lako ukloniti ako se ne odašilje u oba smjera istovremeno, ili
se odašilje u različitim frekvencijskim opsezima.
Preslušavanje je u linijskim sustavima dominantni ograničavajući faktor.

OPTIČKI VOD, KABL (osobine i primjena)
OPĆENITO O OPTIČKIM KABLOVIMA
Optički kablovi za primjene u telekomunikacijama su savremene izvedbe sa vlaknima
za različite primjene.
Prvi optički kablovi su bili manjeg kapaciteta vlakana i polagali su se direktno u rov ili
uvlačili u telefonsku kanalizaciju. Imali su metalni omotač. Slijede kablovi bez
metalnih elemenata koji se upuhuju u polietilenske cijevi. Sa razvojem nemetalnih
optičkih kablova, razvijale su se i odgovarajuće tehnike, koje su omogućavale bržu,
rentabilniju i uspješniju realizaciju optičkih kablovskih sistema. Početna investicija u
ovom slučaju nešto je veća u odnosu na polaganje armiranih kablova, ali su troškovi
eksploatacije znatno niži, jer je otklanjanje smetnji brže.
Optički kablovi se proizvode sa različitim konstrukcijama zavisno od načina
polaganja, odnosno zavisno od uslova eksploatacije.
Danas su mnogo više u upotrebi nemetalni optički kablovi zbog preimućstva da na
njih nemaju uticaja atmosferska pražnjenja, dalekovodi i trafostanice, elektrovuča,
razni elektro-magnetski izvori koji prouzrokuju smetnje u prijenosu i nuklearni izvori.
Ako nema navedenih uticaja to znači da nisu potrebne ni posebne mjere zaštite, pa
su troškovi građenja kablovskih mreža sa kablovima bez metalnih elemenata manji u
odnosu na kablove sa metalnim elementima. Osim navedene činjenice treba podvući
i sljedeće: slabljenje optičkog vlakna se povećava u toku vijeka eksploatacije (vijek
eksploatacije se uzima 25 godina).
Podjela kablova zavisno od konstrukcije, odnosno zavisno od uslova eksploatacije je
sljedeća:
-optički kablovi za direktno polaganje u zemlju,
-optički kablovi za uvlačenje u HDPE cijevi,
-podvdni optički kablovi,
86
-samonosivi optički kablovi
-optički kablovi u zaštitnom vodu (užetu) dalekovoda i
-optički kablovi za unutrašnju montažu.
Optički kablovi za direktno polaganje u zemlju su armirani metalnim elementima ili
kablovi bez metalnih elemenata, koji su ojačani kevlarom. Optički kablovi koji se
uvlače (upuhuju) u HDPE cijevi su nemetalni. Podvodni optički kablovi se polažu u
rijeke, jezera i more. Oni su posebne konstrukcije i obično su sa metalnim
elementima zbog postizanja zadovoljavajućih sila naprezanja kabla. Samonosivi
optički kablovi se polažu po postojećim vazdušnim linijama ili pomoću nosača kabla
se mogu postavljati i na zgrade i druge oslone.
Optički dalekovodni kablovi se mogu staviti u zaštitni vod dalekovoda.
Optički kablovi za unutrašnju montažu stavljaju se u kanalice i koriste najčešće za
interne računarske mreže ili za druge potrebe.
U jezgro mrežama dominantno je prisustvo optičkih kablova koji se upuhuju u HDPE
cijevi. Sve više optički kablovi se koriste u lokalnoj petlji i transmisiji pristupnih mreža.
Ova vrsta kablova je mnogo lakše konstrukcije od ostalih pa su samim tim uvlačni
kablovi znatno jeftiniji. Činjenica je da se građenje optičkih relacija sa uvlačnim
optičkim kablovima opterećuje dodatnim troškovima zbog nabavke, transporta,
polaganja i nastavljanja cijevi.
Međutim, prednosti ovakvog načina građenja su mnogobrojne. Osnovna prednost je
u bržem otklanjanju smetnji na oštećenom kablu. Ako je optički kabl direktno položen
u zemlju, oštećena dužina kabla se zamjenjuje iskopom rova, polaganjem i
spajanjem dužine, dok se u slučaju kabla uvučenog u cijev, zamjena oštećene
dužine vrši tako što se prvo opravi oštećena cijev, a zatim uvlači (upuhuje) nova
dužina. Po pravilu se zamjenjuje cijela fabrička dužina između dva nastavka jer se
oštećenjem kabla npr. rovokopačem kabl istegne i optička vlakna izgube prvobitna
svojstva prijenosa. Sile zatezanja vlakana kod ovakvog oštećenja se ne prenose na
susjedne dužine, zbog rezervi vlakana u šahtovima spojeva (spojnicama). Iste su
posljedice oštećenja i na kablovima položenim direktno u zemlju, ali otklanjanje
smetnji zbog iskopa rova traje neuporedivo duže. Šta ovo znači za gubitak prometa,
pogotovu što se po optičkom kablovima ostvaruju veliki snopovi veza, nije potrebno
naglašavati.Optičko vlakno je transmisioni medij koji snažno prodire u
telekomunikacionu mrežu zahvaljujući nizu prednosti koje ima.
Optičke mreže sada postavljaju nove izazove na optička vlakna. Sa stanovišta
optičkog vlakna, suština optičkih mreža je to da vlakno mora nositi više valnih dužina
na dužim relacijama, često sa višom brzinom bita i energetskih nivoa.
Udaljenosti preko kojih neregenerisani signali putuju variraju od manje od 300 m u
prostorijama do više od nekoliko hiljada kilometara u podmorskim sistemima. Brzina
bita po valnoj dužini može biti samo 10 Mb/s u sistemu prostorije, ali ona može biti
visoka čak 10 Gb/s u današnjem sistemu dugih relacija i veoma je vjerovatno da će
se povećati na 40 Gb/s u bliskoj budućnosti. Nove tehnologije optičkog vlakna
87
obezbjeđuju povećanje kapaciteta bez smanjenja performansi i smanjenja
dugoročnih troškova mreže. Vlakna koja se obično koriste u pristupnim i jezgro
mrežama, kao i na relacijama velikih udaljenosti su:
-nedisperziono smicano vlakno USF (standardno) koje podupire valne dužine u obje
oblasti, 1310 nm bez disperzije i 1550 nm oblast sa hromatskom disperzijom od 18
ps/nm km,
-disperziono smicano vlakno DSF (Dispersion Shifted Fibre), koje podupire valne
dužine u oblasti 1550 nm bez disperzije i
-nenulto disperziono smicano NZDSF, poznato kao novo vlakno sa skoro ± 2 ps/nm
km disperzije u oblasti 1550 nm.

TERMINALNI FAX APARAT (Vrste, elementi, funkcije)

- namijena: otprema i prijem nepokretne slike - smijer: može biti jednosmjeran i dvosmjeran - način rada: simpleksni i poludupleks - glavni dijelovi: otpremnik, prijemnik, telefonski aparat, napajanje. Svako računalo opremljeno Data/Fax modemom (internim ili eksternim) može se koristiti kao fax uređaj. To znači da se uz pomoć tog računala mogu primati i slati faksimili. Iako je Data/Fax modem dovoljan za primanje i slanje faksimila, za potpunu funkcionalnost klasičnog fax uređaja potrebni su još i pisač (omogućava ispis faksimila na papir) i skener (kako bi se dokumenti koji su u papirnatom obliku mogli prebaciti na računalo i dalje proslijediti u obliku faksimila). Osim navedenih hardverskih komponenti potrebno je i sučelje koje će korisniku omogućiti komunikaciju s hardverom (Data/Fax modem). Program koji komunicira s Data/Fax modemom i koji omogućava korisniku primanje i slanje faksimila pomoću računala naziva se fax poslužitelj. Osim osnovnih operacija slanja i primanja faksimila, fax poslužitelji omogućavaju i automatsko primanje i slanje faksimila (npr. korisnik ne mora sjediti cijelo vrijeme za računalom i čekati da stigne faksimil, a isto tako može zakazati slanje nekog dokumenta u neko određeno vrijeme a fax poslužitelj će se pobrinuti da dokument bude poslan onda kad to korisnik želi). Napredniji fax poslužitelji podržavaju i prosljeđivanje primljenih faksimila u obliku email poruke (npr. ako je korisnik na putu, svi faksimili koje primi u svom uredu mogu mu biti poslani preko email-a). Isto tako, bolji fax poslužitelji pružaju podršku i za višekorisničke sustave (računalo s više korisnika ili računala u mreži).

KOAKSIJALNI VOD-KABL (osobine i primjena) Vrlo važan dio fizičke infrastrukture za prijenos informacija predstavljaju prijenosni mediji. Oni se mogu podijeliti na dvije grupe: žične i bežične. U žične spadaju upletene parice (dva upletena vodiča) i razne vrste kabela (koaksijalni, optički), a u bežične spadaju razne vrste radio -talasnih uređaja (mikrotalasni, infracrveni i satelitski). Koaksijalni kabeli (koaks) Koaksijalnim kabelima (Common Center Axial) obezbijeđuje se širina opsega frekvencije do 10 GHz i moguće je više prijenosnih sustava smjestiti na jedan medij.

2

Koaks za prijenos u osnovnom pojasu Koristi se najviše za Ethenet (baseband) mreže.Podaci su u digitalnom obliku, brzine do 10 Mbps, mogu ići u oba smjera. Impedanca je 50 ohma. Koaks za širokopojasni Prenosi analogni signal samo u jednom smjeru, impedanca je 75 ohma. Za prijenos u oba smjera primjenjuje se prijenos (broadband) sustav duplog kabela. Radi na opsegu od 300 Mhz do 450 Mhz, a korištenjem FDM (Frequency Division Multiplex) mogu se slati video, audio i podaci, uz korištenje modema. Valovodi Valovodi nisu vrsta koaksa, međutim kada poraste frekvencija signala koji se prenosi, tad se prijenos vrši i bez provodnika, samo putem šuplje (prazne) metalne cijevi, koja se naziva valovod. Oni prenose mikrotalasne opsega preko 100 GHz. signale

Koaksijalni kablovi To je struktura 2 provodnika tako da se formira spoljni provodnik a u sredini centralni provodnik. Ovakva konstrukcija ima bolje osobine u odnosu na predhodnu sa stanovišta prenošenja elektromagnetnih talasa.Od značaja je dimenzija unutrašnjeg i spoljašnjeg provodnika.One utiču na osnovne parametre kao što su Zc,podužna slabljenja i propusni opseg.Propusni opseg je do 350MHz,kapacitet za prenos digitalnih sugnala je 500Mbps a rastojanje ripitera je 1-10km. Zc je 75  ali su u upotrebi u lokalniom mrežama reda i 50 . Značajna je i zaštita od spoljnih uticaja s obzirom da se spoljni provodnim povezuje na masu i predstavlja mrežasti štit za unutrašnji provodnik (vrući kraj). Na kvalitet svih kablova utiče i pravilno vođenje unutrašnjeg provodnika.On mora da bude u osi sa vanjskim provodnikom cijelom dužinom.To se postiže odgovarajućom ispunom.Centralni provodnik ispuna držu u osi. Da bi kabal bio lakši,ekomoničniji postoje različite vrste ispune i to: -diskovi na određenom rastojanju -šuplja struktura,tzv.bambus ispuna.

3

Unutrašnji provodnik je od pune žice ali se realizuje i od više žica (licnasto). Spoljni provodnik je po pravilu od mrežice istkane od tankih provodnika.Naziva se šilt ili ekran.Često se koristi i dodatna aluminijumska folija preko koje se namotava šilt. Ovi kablovi su mnogo koristili za višekanalnu telefoniju na većim rastojanjima.To je tzv.linijski prenos. Višekanalni telefonski prenos se ostvaruje na principu frekvencijske raspodjele kanala (frekvencijsko multipleksiranje).S obzirom na propusni opseg, koaksijalnim kablovima se prenosilo do reda 1500 telefonskih kanala za dvosmjernu komunikaciju. Imaju veliku primjenu u kablovskoj televiziji (kabal za spoj antene sa TV-om).Ovim kablom se obezbjeđuje veći broj TV signala (50-ak pa čak i više) iz nekog centra,isto tako i analogni telefonski priključak, digitalni telefonski priljučak i priključak na internet. Koaksijalni kablovi su primjenu našli i u lokalnim računarskim mrežama (debeli i tanki koaksijalni kablovi). Prvi kabal u računarskim mrežama se zvao «zamrznuto baštensko crijevo». Kablovi mogu biti nadzemni i podzemni i predstavljaju snop telekomunikacijskih vodiča ili koaksijalni kablovi. Po izvedbi se dijele na: - asimetrične vodove: upredena parica, upredena četvorka; - simetrične vodove (koaksijalni vodovi) kablovi se polažu od lokalnih centrala do pojedinih koncentratora i potom se nastavljaju distributivnim linijama.

PAKETSKI OBLIK PRENOSA PODATAKA X25 Saobraćajna uzorak prijenosa podataka uglavnom zavisi od primjene. Postoje dvije glavne grupe načina saobraćaja: -interaktivna primjena (pitanja – odgovori) i -grupna “batch” aplikacija (jedno-smjerni prijenos velikog fajla podataka. Prva aplikacija traži kratko vrijeme odgovora ili podešeno vrijeme, ako je konekcija uspostavljena za svaku sesiju. U ranijim godinama telefonska linija na bazi komutacije krugova se stalno iznajmljivala u poslovne svrhe, kako bi se imalo dovoljno vremena za dobivanje odgovora. Ovo je neekonomično rješenje, pošto prijenos podataka nije kontinuiran i posljedica toga je, da je pojasna širina bila slabo iskorištena. Druga aplikacija paketskog oblika je razvijena da omogući korisnicima da zauzmu mrežni kanal samo za vrijeme trajanja prijenosa. Principi paketske komutacije

4

paketi će uvijek koristiti odgovarajući put kroz mrežu. Prijemna stanica mora držati red paketa što može biti komplicirano. Ako pojasna širina nije raspoloživa u danom momentu. paketska komutacija je tehnika primijenjena u javnim komutiranim podatkovnim mrežama – X. u tom slučaju je proces od jedne faze. Adresa uključena u svaki paket. Završetak konekcije (Release): paket za završetak se šalje sa namjerom poništavanja adresne informacije na čvorovima i tako se završava konekcija. Jedan način opisa konekcijski orijentiranog i bez-konekcijskog prijenosa može se komparirati na dva načina orijentiranja. 5 . dijeli se u pakete (različite dužine). U konekcijski-orijentiranom prijenosu svi paketi prelaze isti put kroz mrežu. Posljednji trkač će ukloniti znak. Ako brzinom bita upravljana sa prijenosnom opremom pređe vrijednost koju je prijemnik sposoban da prihvati. Prijenosni proces je podijeljen u tri faze: uspostavljanje konekcije: prvi paket. Prijemnik će onda poslati poruku predajniku da je prijenos privremeno zaustavljen. Općenito. konekcijski orijentiranog prijenosa može se poslužiti ilustracijom da jedan tim vodi prvi trkač stavljajući svoju zastavu kao znak na putu do cilja koji slijede ostali trkači. zato što razne staze kroz mrežu čine da su vremena dolaska različita. Prijenos informacije uzima prostor pojasne širine koliko je neophodno. je poslan sa kompletnom adresom. . u obliku broja logičkog kanala LCN (Logical Channel Number) je pohranjena u svakom čvoru koji prolazi. Ona predstavlja značajnu prednost u odnosu na mreže sa komutacijom krugova. čvor bufera će uskoro biti pun. sve dok se ne stvori dovoljna pojasna širina za prijenos. U bez-konekcijskom prijenosu. Prijenos. Ovo je specifična funkcija paketskog moda koja čini mogućim da korisnici sa raznim brzinama prijenosa komuniciraju jedni sa drugim. koji kada stignu u mrežni čvor se pohranjuju u spremnike (buffers). Kada je prijenos bez konekcije postavljen.25 mreža – saglasno ITU-T-vom X. Ovo bi odgovaralo bez-konekcijskom prijenosu. Informacija adrese. Konekcijski orijentiran i bez-konekcijski prijenos Aplikacije paketske mreža mogu biti i konekcijski orijentirane i bez-konekcije.prijenos podataka: svaki paket podataka sadrži kompletnu adresu.25 protokolu. Čvorovi pošto pročitaju LCN znaju gdje paket treba poslati. Nema namijenjenih (dodijeljenih) kanala svakom korisniku. paketi ne moraju stizati na odredište po utvrđenom redu. Za pojednostavljenje i ne realistično. Prijenos podataka: samo LCN (ne kompletna adresa) je poslana sa svakim paketom podataka.Informacija koja se prenosi. se čita i paket se prosljeđuje na slijedeći čvor ili na kraj do prijema. To je virtualno (ligički) uspostavljena konekcija. paket za uspostavljanje konekcije. informacije ostaje u buferu čvora. Ovo rezultira kašnjenjem u prijenosu. U drugom timu svaki trkač treba da nađe najbolji put u datom trenutku.

25: for Public packet mode data netwoks Zaključimo za paketski oblik (packet mode. 6 . X.25) ima slijedeće karakteristike: -varijabilna dužina paketa -dobro iskorištenje kapaciteta dijeljenjem pojasne širine. -ograničena pojasna širina 64 kbit/s – 2Mbit/s. Nelinearno stimulisano rasipanje javlja se u intenzivnim modulisanim sistemima kada optički signali interaktivno djeluju sa akustičnim valovima ili molekularnim vibracijama u silikonskom vlaknu. korisno za podatke i mirovanje. -softver implementirano komutiranje zasnovano na adresnom polju paketa. dakle glavni faktori koji uzrokuju pogoršanje radnog režima su četiri osnovna svojstva optičkih vlakana: -slabljenje. -konekcijski orijentiran i bez-konekcije prijenos. -polarizaciona disperzija. SMETNJE OBLIKA REFRAKCIJE Bez obzira na tip vlakna. -nelinearni efekti (stimulisano rasipanje i fluktuacija refrakcionog indeksa). -hromatska disperzija.232: Packet mode-bearer services Recomendation X. Nelinearnost vlakna djeli se u dvije kategorije: -stimulisano rasipanje i -fluktuacija refrakcionog indeksa . -dobra raspoloživost izvedbe – prijenos link za linkom. -ista bitska brzina nije potrebna za prijenos i prijem.Relevantna preporuka za paketski način prijenosa bi bila: Recommendation I.

Krosfazna modulacija nastaje jedino u višekanalnom sistemu. Ivica optičkog impulsa predstavlja intenzitet koji varira s vremenom. Četverovalno mješanje je kombinacija dvije ili tri optičke valne dužine tako da se stvara jedna ili više valnih dužina. Ova modulacija slabi transmisiju putem prenošenja energije signala iz orginalnih valnih dužina. DECT RADIO PRISTUP DECT . -poprečna fazna modulacija i -četverovalno mješanje. Ako je indeks dovoljno oštar.Digital European Cordless Telecommunications DECT. tako da se stvaraju nove valne dužine. Nelinearni indeks refrakcije silikonskog optičkog vlakna ostaje konstantan na niskim nivoima optičke energije. Nove valne dužine nastaju na frekvencijama koje se kombinuju. visoke energije postignute sa optičkim pojačivačima. koji za uzvrat proizvodi indeks refrakcije koji se mijenja s vremenom. prema tome djeluje na fazu impulsa u drugim kanalima. dok se samofazna modulacija odnosi na učinak impulsa na sebi samom. Međutim. spektralno širenje može preklopiti nalegle kanale u DWDM sistemu. Varirajući refraktivni indeks moduliše fazu prenesenih valnih dužina i tako se širi spektar valne dužine prenesenog optičkog impulsa. Učinak impulsa na svoju vlastitu fazu poznat je kao samofazna modulacija. Pored toga. Učinci nelinearnog indeksa refleksije (fluktuacija refrakcionog indeksa) spadaju u tri kategorije: -samofazna modulacija.Ovom interakcijom rasijava se svjetlost i smiče se u dužu valnu dužinu.Digital Enhanced Cordless Telecommunications . koji predstavlja Cordless / Wireless sisteme Navedeni sistem je važan iz sljedećih razloga: • standardiziran od strane ETSI-a 7 . kada se refraktivni indeks kombininira sa hromatskom disperzijom. Poznata su dva oblika nelinearnog stimulisanog rasijavanja: -Brillouin-ovo i -Raman-ovo. Jedan drugi nelinearni efekt koji je tačno isti kao i samofazna modulacija je poprečna fazna ili krosfazna modulacija. spektralno širenje proizvodi i vremensko širenje impulsa. mogu modulisati indeks sa promjenljivim optičkim intenzitetom prenesenog signala.

5. celularni mobilni sistemi tipa GSM-a sa 13 kbps.Opšta tehnologija radio pristupa za bežične telekomunikacije koja koristi frekventni opseg od 1880 do 1900 MHz.DECT koristi modulaciju tipa GFSK. upotrebljavajući postupak Gausovog frekvencijskog pomeraja(GFSK) sa indeksom modulacije 0. na pr. bežični sistemi tipa DECT sa 32 kbps.• Pan-europski sistem Namjena DECT sistema je: DECT-sistem koji rješava probleme veza u sredini sa jakom koncentracijom korisnika. DECT . satelitske mobilne komunikacije koriste govorni koder sa 3 kbps. Naredna slika prikazuje DECT sistem Kod izbora govornih kodera takođe utiču i dimenzije ćelije (što je ćelija veće to je potrebniji koder sa manje bita na izlazu). 8 .

FTTH. FTTC. ĆELIJSKO PLANIRANJE GSM MREŽE 11.KARTICA II 7.SIGNALA ANTENOM 8. BAKARNA PARICA ( Opis i primjena ) 9 . PRIJEM RADIO . SMETNJE SMANJENJA SIGNALA 10. FTTB 9. MOBILNI TERMINALI 12.

govori koliko više snage treba izračiti iz izotropnog radijatora da bi na istoj udaljenosti postigli jednaku gustoću snage kao kod promatrane antene. VRSTE ANTENA Pasivne antene su napravljene od recipročnih elemenata i mogu se koristiti i kao prijemne i kao odašiljačke. Potiskivanje sekundarnih latica . Prijemna antena prima elektromagnetsku energiju ovisno o jačini polja koje dolazi do antene. Aktivne antene ("pametne". Usmjerenost .omjer napona i struje na priključnicama antene. zanemarivog presjeka pa ih promatramo kao jednodimenzionalne. Ugao usmjerenosti . Ako se antena nalazi u slobodnom prostoru daleko od bliskih objekata.opisuje raspodjelu gustoće snage na površini kugle (u dalekoj zoni). Parametri antena: Polarizacija .kut oko glavnog smjera zračenja unutar kojeg zračena snaga ne pada ispod polovice snage zračenja u glavnom smjeru. radi se o vlastitoj impedanciji antene. 10 . Linearne antene su najčešće žičane. odnosno smjerove glavnih i sekundarnih latica.opisuje kolika je količina energije usmjerena unutar nekog kuta u smjeru najjačeg zračenja u odnosu na sve druge smjerove. adaptivne antene) sadrže elektroničke elemente koje im omogućuju da mijenjaju dijagram zračenja. području ( iznad 1 GHz).kut koji omeđuje glavnu laticu (kut između prvih nul-točaka u dijagramu zračenja).omjer jakosti polja u smjeru maksimalnog zračenja i jakosti polja u smjeru maksimuma najveće sekundarne latice.opisuje krivulju vektora električnog polja kojeg antena prima. itd. promatramo ih kao dvodimenzionalne i koriste se u mikrovalnom frekv. Impedancija . Za istovjetne polarizacije vala i prijemne antene postiže se maksimalni prijenos energije. Dijagram zračenja . Koriste se u nižem frekvencijskom području (ugrubo. Površinske antene zrače svojom površinom. smjer snopa. ispod 1 GHz). Antena ne može primati ortogonalnu polarizaciju. Dobitak . Širina snopa .ANTENE ZA PRIJEM RADIO SIGNALA Antena je naprava koja služi za slanje (emitiranje) i prijem radiovalova (elektromagnetske energije).

Svjetlovodni prijenos je izuzetno niske potrošnje. S obzirom na primjenu. unatoč prijenosnom opsegu koji nadilazi postojeće potrebe. koji se zajednički nazivaju svjetlovod do petlje . FTTB (Fibre to the Business) svjetlovod do poslovnog područja. uskoro će postati troškovnoučinkovita i za pristupne mreže. Tri ključna čimbenika ukazuju na potrebu uvođenja svjetlovodnih niti u korisničku pristupnu mrežu: Svjetlovodna nit omogućuje primjenu jedinstvene pristupne mreže za sve postojeće i uskoro dolazeće usluge. pruža visoku razinu točnosti prijenosa. Svjetlovodna nit je jedina buduća sigurna infrastrukturna investicija koja može podržati evoluciju usluga. Današnja tehnologija nudi pouzdan prijenos na brzinama do 40 Gbit/s. FTTR (Fibre to the Remote) svjetlovod do udaljene komutacijske jedinice. FTTH. FTTH (Fibre to the Home) svjetlovod do kuće. Svjetlovodna tehnologija. budu manje restriktivni i vrlo liberalni. danas u uporabi u višim slojevima telekomunikacijske mreže. Širokopojasne antene pokrivaju široko frekvencijsko područje te su stoga najčešće prijemne. To su: FTTC (Fibre to the Curb) svjetlovod do ulice. odnosno pristupnoj mreži. a ima i ogromne mogućnosti proširenja prijenosnog opsega primjenom različitih postupaka multipleksiranja.FTTL (Fibre to the Loop) . koriste se četiri različita svjetlovodna pristupa. vrlo je važno što svjetlovodni prijenos ne interferira s ostalim prijenosnim medijima.Uskopojasne antene su rezonatne. a koristi se sve više u pretplatničkoj. gradskih prijenosnih mreža. Također. stabilnih prijenosnih karakteristika. FTTC. podataka i slike je trend baziran na širokopojasnom prijenosu što ga nudi svjetlovodna nit. FTTB PRISTUP PREKO SVJETLOVODA Konvergencija govora. što dopušta da nadzor nad tehničkom ispravnošću uređaja i pripadajuća zakonska regulativa. svjetlovod je vrlo ekonomično rješenje. neosjetljiv je na električke smetnje. s malom širinom frekvencijskog područja koje pokrivaju (do 10% frekvencijske nosioca). 11 . CATV distributivnih mreža. U odnosu na kapacitet prijenosa i trendove razvoja. Svjetlovodna nit je baza velikih magistralnih mreža. zbog stalnog trenda pada cijena optoelektronike.

uticaj vremenskih prilika (radio signali) I sl. Atenuacija znači smanjenje snage signala. Ona se dešava prilikom pretvaranja svjetlosne snage signala u neku drugu formu energije (npr. Prisutni kod tk vodova koji su pretrpjeli neka fizička ostećenja. Npr. atenuacija može biti prouzrokovana raznim faktorima. Ona može biti prouzrokovana: -Apsorbcijom -Rasipanjem signala -Gubicima usljed savijanja -Absorpcija predstavlja jedan od prisutnijih problema u slučaju optičkih vodova. Način: Attenuation= Dužina L je izražena u kilometrima. ĆELIJSKO PLANIRANJE GSM MREŽE Planiranje ćelija je proces koji neprekidno traje.SMETNJE SMANJENJA JAČINE SIGNALA( ATENUACIJA) Ovdje se radi o degradaciji signala. ili su pri postavljanju savijeni više nego je to dopustivo. • predviđanja pokrivanja i interferencija. otpori koji se javljaju u vodičima. nesavršenost izrade vodiča. Atenuacija je uvijek prisutna. Toplotnu) -Scattering (rasipanje signala) je također prisutno u raznim tipovima tk vodova. • nominalni ćelijski plan. 12 . kao gubitak snage signala na određenoj dužini voda. a čini ga niz aktivnosti: • sistemski zahtjevi. a ovdje cu navesti primjer kod optike -Gubici usljed savijanja su također jedan od razloga nastanka atenuacije. oštećenja vodiča. A ona se mjesi na slj. U zavisnosti od tipa medija koji koristimo za prenos.

u odgovarajućem vremenu vremenu odgovarajućeg slota).kim razvojem (zbog problema handover-a) i kreće se oko 1 km. • podešavanje sistema. o maksimalni broj frekventnih kanala po ćeliji ( N ). koji treba stići na BTS. 3 interferencija. po satu ( Qi ) Za predviđanje broja poziva po satu po ćeliji ( Qi ) potrebno je znati veličinu ćelije i prometne uvjete u ćeliji (za korisnike u vozilima). instaliranje sistema. • dizajniranje sistema. 4 minimalna udaljenost istokanalnih ćelija i 5 faktor redukcije istokanalne interferencije Prometni parametri u procesu planiranja ćelija U procesu planiranja ćelija potrebno je znati neke prometne parametre kao što su : o maksimalni broj poziva po ćeliji. Maksimalna veličina ćelije ograničena je mogućno. po satu ( Qi ).• detaljnija ispitivanja u konkretnim uvjetima. Minimalna veličina ćelije ograničena je tehnolo. Maksimalni broj frekventnih kanala po ćeliji ( N ) 13 .ću slanja bursta sa MS-a. • razvoj sistema (novi zahtjevi) Brojni su elementi i faktori koji utiču na rezultat planiranja ćelijskog sistema : 1 ponovno korišćenje frekvencija. 2 optimalan broj i raspored ćelija. o maksimalni broj korisnika u ćeliji i sistemu Maksimalni broj poziva po ćeliji.

mali propusni opseg (do 200KHz). koje se dobija iz jednakosti A = Qi x T / 3600 ( Erlanga ) Maksimalni broj korisnika u ćeliji i u sistemu Broj korisnika u ćeliji sa poznatim brojem frekventnih kanala određuje se na osnovu: o maksimalan broja poziva po satu.Maksimalan broj frekventnih kanala po ćeliji zavisi od: o max. o odnosno saobraćajnogopterećenja ( A ). za prenos muzičkih signala od pojačala do zvučnika. i danas se često koristi za prenos niskofrekventnih signal. Broja poziva u satu po ćeliji ( Qi ). BAKARNA PARICA Bakarna parica ja najstariji provodnik. malo podužno slabljenje. Sam kabl se sastoji iz dve izolovane i upredene bakarne žice. Najčešće se bakarana parica nalazi u sklopu nekog višežičnog voda. tako da se bakarna parica najčešće koristi u energetici. ali ima slabu otpornost prema spoljašnjim šumovima. Bitska brzina koja se postiže bakarnom paricom reda je do 100 Mbps (mega bits per second). o prosječnog vremena trajanja poziva ( T ). Karakteristike ovog provodnika je da ima vrlo jednostavnu i jeftinu izradu. za prenos govnog signala kroz telefonske linije. Broj korisnika u sistemu dobije se sumiranjem broja korisnika u svim ćelijama. o predpostavljenog broja korisnika koji će tokom sata vrsnog opterećenja napraviti po jedan poziv. Upletena (upredena) parica (Twisted Pair) • Predstavlja par upletenih žica (najčešće bakrenih) okruženih PVCizolacijom koja ga štiti od oštećenja. 14 . Nisko frekvetni signali se nalaze u opsegu nižih učestnosti. unutar samih uređaja itd. • Upletanje žica je nužno zbog smanjenja električne interferencije koja nastaje kad se sličan par žica nalazi u blizini.

Oklapanje se koristi da bi se upletena parica zaštitila od električnih i magnetskih polja. • Upredena parica se može koristiti za analogni i digitalni prijenos. • Kod lokalnih mreža sa paricama se postiže brzina prijenosa od 10 do 100Mbps. a trenutno je najjeftiniji medij za prijenos podataka. Ali. također se povećava i prigušenje kabela. • Oklapanje također uzrokuje i promjene otpora. Brzine koja se moge postići ograničene su već postojećom telefonskom infrastrukturom. kada se koristi oklapanje.• To je uobičajeni medij za prijenos u telefonskoj mreži. što se manifestira slabljenjem snage signala na putu između dvije tačke. kapaciteta i induktiviteta na način da se povećava šansa gubitka podataka na liniji. od smetnji u vodiču do elektromagnetskeinterferencije. 15 . • Najčešći medij za prijenos podataka. • Postoje dvije vrste: oklopljeni (shielded) i neoklopljeni (unshielded) kabeli sa upletenim paricama. ali ta se brzina može smanjiti uslijed djelovanja drugih grešaka u sistemu. I oklopljeni i neoklopljeni TP se koriste u segmentima ne duljim od nekoliko stotina metara.

KARTICA III 13. RADIO TERMINALNI UREĐAJI ( Vrste. PDH PRENOSNA TEHNIKA ( Osobine i primjena ) 17. funkcije ) 14. PAGING RADIO SISTEM 16 . FREKVENTNA MODULACIJA ( Opis i primjena ) 16. AMPLITUDNA DISTORZIJA 18. PRENOS SIGNALA PUTEM RADIO VALOVA 15. elementi.

auto otvarači vrata. Najnovije verzije radijskog pristupa daju korisniku mogućnost miješanog korištenja govora. Klasični radijski pristup bio je orijentiran na klasične telefonske usluge (POTS-Plain Old Telephone Service). Prednost je i mobilnost pretplatnika uz postojanje problema pokrivenosti područja. ADSL modemi.RADIO TERMINALNI UREĐAJI (Vrste. PRENOS SIGNALA PUTEM RADIO VALOVA 17 . mobilne komunikacijske opreme poput mobilnih telefona. telefoni. Glavna prednost radijskih sustava pristupa je u mogućnosti vrlo brze instalacije uređaja. CB radio emitiranja odašiljača i sl. Radijski pristup je povoljno koristiti u situacijama kad je teško ili izuzetno skupo pristupiti pretplatniku fizičkom vezom. elementi. podataka i video servisa s dinamički određenim brzinama prijenosa koje idu do 2 Mb/s. telefonske sklopke).) i sve opreme priključene javne telekomunikacijske mreže (npr. ali nove verzije uređaja dopuštaju priključenje i ISDN-a. funkcije) Sektor radiokomunikacije i telekomunikacije Terminalna oprema Industries obuhvaća sve proizvode koji koriste radio frekvencijski spektar (npr.

• jačina polja na mjestu prijema signala zavisi kako od predajnika njegove lokacije. Radio relejni sistem i radio telefonija datira od 1920. Tesle. tečnu (voda).1925 g. pojave. potreban je dobar signal. snage. na širem području. -difrakcija. Pod pojmom signal podrazumijeva se konverzija informacija koja se rpenosi tk vodovima električnim ili elektromagnetnim veličinama. -vremenska disperzija.) tako i od sredine prostiranja elektromagnetnih (EM) valova • EM valovi se prostiru kroz sve tri materijalne sredine čvrstu (zemlja). a vezano za jačinu polja i snagu signala najkraće u nastavku : • dakle. gasovitu (zrak) Osnovne pojave pri prostiranju EM valova su : -apsorpcija. -refleksija i -refrakcija Ostale pojave pri prostiranju EM valova su : -feding.Radio prenos datira izumima N. -vremensko poravnavanje. O tome što je bitno. Jedan od dva najbitnija uvjeta za dobro funkcioniranje svakog sistema mobilnih radio komunikacija jeste dobro pokrivanje određenog geografskog područja dovoljnom jačinom polja elektromagnetnih valova za kvalitetan prijem signala. na mjestu prijema. -pojava fedinga. -dnevne i sezonske promjene signala. Slabljenje signala (path loss) 18 . što izaziva smanjenje prijemnog signala i do 5 puta PROBLEMI RADIO PRENOSA Četiri osnovna problema. imaju najviše uticaja na kvalitet prenosa radio signala i to: -slabljenje signala. -promjena polarizacije valova. pojačanja antene i dr.

Obe i mreža (B S) i MS moraju kontinuirano brinuti o trenutku slanja signala. Nasuprot njemu postoji i kratkotrajni feding. ovdje se radio valovi reflektuju od udaljenih objekata. Prelaskom iz prizamlja na 1. da signal ne stigne u alociranom vremenskom intervalu dolazi do interferencije sa signalima drugih mobilnih stanica koje koriste susjedne vremenske odsječke na istom nosiocu. da uzrokuje intersimbolsku interferenciju. Ulaskom dublje u zgradu intenzitet signala pada 0. povećani kratkotrajni feding će se javljati svakih 10. odnosno puteva signala od predajnika do prijemnika. kat signal opada za 1.2 dB. ako se desi da dođe do kašnjenja signala u prenosu tj. Dugotrajni feding Efekat Dugotrajnog fedinga i slabljenja signala može se ilustrovati na slijedeći način.7 ms (jedan dip na svakih0. gdje su refleksije od bliskih objekata. Za slabljenje signala se u najkraćem može reći slijedeće: zavisi od udaljenosti prijemnika od predajnika. a to znači da slabljenje raste Pojava fedinga Pojava varijacije snage (ili slabljenja) signala naziva se feding (isčeznjavanje). onda se radi o dugotrajnom fedingu. Naročito je izražen kod kretanja MS-e u urbanoj sredini.Pojava da snaga primljenog signala opada sa povećanjem udaljenosti između Bazne i Mobilne stanice naziva se slabljenjem signala. trenutak slanja signala mobilne stanice zavisan je od njenog rastojanja od bazne stanice (radio mreže). Ako se sa MS-om sa ulice uđe u zgradu intenzitet signala opadne za 10 dB (rezultat fedinga). snaga signala opada sa kvadratom rastojanja od predajnika i kvadratom frekvencije predajnika. reguliranje vremena slanja signala tz.3 metra). Vremensko poravnavanje Tehnika TDMA pristupa u mobilnim celularnim komunikacijama zahtjeva od MS-a strogo pridržavanje emitovanja u vrijeme pripadajućeg slota. Ako je ova pojava dugotrajna. miješanja signala direktno primljenog i signala reflektovanog od prepreke udaljene od prijemnika reda kilometra ( kod sistema GSM ). ali sa manjim intenzitetom.6 dB po metru (rezultat povećanja Shadow fedinga). Vremenska disperzija Vremenska disperzija je rezultat refleksija. Po katu penjanja signal opada (rezultat slabljenja – puta gubitaka). što na prijemnoj strani otežava proces odlučivanja o prijemnom simbolu. Za nju se može reći: posljedica je. Kratkotrajni feding posljedica je raznih refleksija. Vremensko poravnavanje postiže se / vrši se signalom bazne stanice FREKVENTNA MODULACIJA (opis i primjena) 19 . Ako se vozilo sa MS-om (na frekvenciji sistema GSM. a uz to i manjeg intenziteta. ali za razliku od kratkotrajnog (brzog) fedinga. 900 MHz) kreće brzinom od 50 km/h. dakle.

u0 (t). Na glavni ulaz modulatora (pretvarača) dovodi se modulišući signal um (t).signal u0 (t) modificiran signalom um (t) u t   F  u m t  . u 0 t  .) Slika 3.signal. t  Vrsta modulacije određena je oblikom funkcionalne zavisnosti F i oblika nosioca. modulisanog signala. Vremenski kontinualne modulacije bazirane su na vremenski kontinualnoj funkciji nosioca u0 (t). Blok šema modulatora Gdje je: um (t) . Slika 2. Kao što pokazuje slika 1. na pomoćni ulaz nosilac . Slika 1. Podjela modulacija Osnovna podjela modulacija je prema obliku nosioca. originalni nosilac poruke u0 (t) .Proces pretvaranja (transformacije) signala naziva se modulacijom. a na izlazu se dobija modulisani signal . deterministički signal u (t) . u0 t   U sin 0    Prema parametru izlaznog signala. Slika 3. nosiocu podatka o ulaznom (modulišućem signalu) razlikuju se: 20 . odnosno parametru izlaznog signala koji sadrži podatke o ulaznom signalu (slika 2.u (t).periodični. a dalje prema modifikovanom parametru nosioca.

Ovo omogućava da se ne može desiti da se neka informacija izgubi ili da se poremeti redoslijed informacija. koje se još zajedničkim imenom nazivaju ugaona modulacija (zbog modulisanja ugla nosećeg signala).AM . To se najbolje vidi kroz: -sinhronizaciju PCM sistema. PDH (plesiochronous digital hierarchy) i SDH (sinchronous digital hierarchy) su oblici prilagođivanja oblika prenošenja (transfer modes). elektromagnetno zračenje. U praktičnoj primjeni u telekomunikacijama sinhronizacija podrazumijeva da se za organizaciju mreže koristi jedan kontrolni glavni takt (clock). prijenos i prijem odvija tačno po utvrđenim vremenskim intervalima. Prijenosni sistem se može dizajnirati pomoću raznih struktura okvira (frames).fazna modulacija Amplitudna modulacija AM je linearna modulacija. ali međutim važno je razlikovati dva navedena koncepta.multipleksiranje signala. Idealno rješenje bi bilo definirati oblik prenošenja koji odgovara za sve servise. FM i PM. Na primjer.amplitudna modulacija FM . multipleksiranje i komutiranje preko mrežnih nosilaca. to bi trebalo da bude slično standardizaciji ćelijskog oblika. dužina antene .frekventna modulacija PM . oblika prenošenja “transfer modes” i prijenosnog sistema “transmission system”. Primjeri potreba za modulacijom su: . To znači da se otprema. multipleksni sistemi prenosa PDH PRENOSNA TEHNIKA Pojam transfer modes označava prenošenje informacije od jednog korisnika (pretplatnika) do drugog. Sistemi zasnovani na ovim hijerarhijama mogu nositi sve tipove oblika prenošenja (transfer modes).radio prenos poruka. dok pojam transmission je pojam za primijenjeni sistem prijenosa. -sinhronizaciju PCM mreže. ne uzimajući u obzir ni najmanjem dijelu multimedija saobraćaj. Pojam transfer je u logičkom smislu prenošenje informacije od predaje do prijema. Ustvari. Treba uočiti razliku između pojma “Transfer” i pojma “Transmission”. Koncept se odnosi na metode “pakovanja informacije”. 21 . Sinhronizacija složene PCM mreže Sinhronizacija je značajna aktivnost PCM mreže. na bazi odgovarajućeg oblika prenošenja informacije. su nelinearne modulacije (zbog pojave novih komponenti koje nisu posljedica translacije spektra modulišućeg signala). Cilj modulacije je da se signal obradi tako da bude podesan za prenos.

što kod telekomunikacijskih mreža znači da se sinhroni takt dobiva iz više izvora čija tačnost može biti i na nivou atomskog sata. kojima se dodijeljuju iste vrijednosti za sve uzorke unutar intervala. Amplitude qd qd 3 qd 2 1 qd t(ms) -1 -2 -3 qd qd qd qd qd Slika 1. Pleziohrona PDH digitalne hijerarhije: Plezohrona znači skoro sinhrona. AMPLITUDNA DISTORZIJA (opis i mjere za smanjenje) Kvantizacija znači da se mjeri amplituda pulsa. Kvantizaciona distorzija qd – (quantising distortion) Kako bi se izbjeglo operiranje sa neograničenim skupom vrijednosti. . Kod PDH hijerarhije kao osnovni digitalni signal uzima se brzina bita 2048 kb/s (30 govornih kanala širine 64kb/s) te se na osnovu ove brzine bita formira pomoću digitalnih multipleksera hijerarhijska struktura. Kod velikog intervala će glas biti značajno tih. Rješenje je dakle da se uzme mali interval kvantizacije. . pa je oprema za prijenos jeftinija. izdijele se amplitudni nivoi krive u intervale. PAM (pulsno amplitudna modulacija) krive i pridružuje joj se numerička vrijednost za svaki puls (Slika 1). Nizak odnos distorzije prema volumenu izlazne snage. je važan za glasnost govora.-pleziohronu PDH digitalne hijerarhije i -sinhronu SDH digitalnu hijerarhiju. 22 .Distorzija se javlja zbog razlika uzoraka amplituda.Distorzija u slučaju kada je interval kvantizacije velik. Posljedica ovoga je naravno da dobivene vrijednosti ne predstavljaju govornu krivu u idealnom obliku. Za razliku od Evropskog standarda kod kojeg prvi hijerarhijski nivo počinje sa 30 kanala američki standard počinje sa 24 govorna kanala od 1554 kb/s. Odnos amplituda /distorzija treba da je stalan i važna je još prava relacija između broja kvantizacijskih intervala i željenog kvaliteta prijenosa. Na ovaj način dobiva se ograničen broj vrijednosti.

glasovne poruke.tonske .putem telefona sa tonskim biranjem .poluautomatski putem operatora preko paging centrale koja istu. Poruke pristižu iz telefonske mreže . 23 .alfanumeričke i .automatski . Odnosno svaki kanal se može opisati sa njegovim frekventnim odzivom izražen kao: Gdje A(f) se zove amplitudni odziv.modemskog pristupa . Druga karakteristika koja se ponekad koristi umjesto faznog odziva je grupno kašnjenje ili kovertirano kašnjenje i definira se kao: Kao rezultat amplitudne distorzije i grupnog kašnjenja nastaje interferencija koja se zove: ISI-Inter Symbol Interference PAGING RADIO SISTEM. a θ(f) fazni odziv. poslije obrade. a danas su to dvosmjerni sistemi uz mogućnost povezivanja sa Internetom.w w w Internet stranica . a one prema paging prijemnicima / pejdžerima.Distorzija Karakteristike kanalske distorzije bilo da se radi o telefonskim kanalima ili radio kanalima mogu općenito imati karakteristiku linearnog filtera ograničenog pojasa. PAGER UREĐAJ Ovo su donedavno bili sistemi jednosmjernog pozivanja. usmjerava prema mreži baznih stanica. Funkcioniranje Poziv prema paging prijemniku ostvaruje se selektivnim prenošenjem .numeričke .

Osnovna namjena paging sistema je prenošenje poruka / poziva imaocu pejdžera. 169.dvosmjerni pejdžing (standard.preusmjeravanje E-mail poruka sa Interneta na pejdžing i dr.osobe zaposlene u velikim privrednim sistemima. Korisnici / imaoci paging prijemnika su . Pored već navedenih osnovnih usluga pagigng omogućava i . •! jedinstveno frekventno područje / 169. protokol.ponavljanje poruka .8 MHz / •! šesnaest predajnih kanala. . Karakteristike. širine 12. .povezivanje pejdžing sistema sa Internetom iz čega proizilaze gotovo neograničene mogućnosti kao što je displejiranje na pejdžeru o vremenske prognoze o deviznih kurseva o privrednih informacija o sportskih vijesti o kulturnih događaja o važnih telefonskih brojeva i dr. .) koji omogućava slanje povratne ili nove poruke od imaoca pejdžera ka ostatku mreže.grupna poruka .hitna poruka . brzinom od 6.5 kHz ili 25 kHz •! jedinstven sistem kodiranja. . mreža prijemnika i dr.osobe zaposlene u javnim ustanovama i javnim preduzećima.25 kbps 24 . Mogućnosti.4 .privatna lica i dr.

25 .brzinom do 50 km u gusto naseljenom području •! međunarodni roaming.•! standardni format za signalizaciju •! normalan rad prijemnika u vozilu u pokretu .brzinom do 100 km izvan naseljenog mjesta .

PSK ( Opis i primjena ) 23. ISDN TERMINALNI UREĐAJI 21. FEDING 26 . KONVERGENCIJA MREŽA 24.KARTICA IV 19. TCP / IP 20. EDGE 22.

27 . preuzima prispjele pakete sa mreže. prikazan je model TCP/IP protokola koji se sastoji od četri nivoa. te ciklično provjerava kompletnost. Aplikacijski sloj (Application layer) u TCP/IP modelu definira način. kombinira fizički i sloj podataka OSI modela. na koji su podaci predstavljeni i kako se održava sesija. i njegov odnos prema OSI modelu. On ne pravi razliku između fizičkog uređaja i njihovih upravljačkih programa. pakovanje i usmjeravanje u okviru TCP/IP skupa protokola. Internet sloj (Internet layer) TCP/IP modela.TCP/IP PROTOKOL Na osnovi OSI modela razvijen je i TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Intrernet Protocol) – Protokol za kontrolu prenosa/Internet protokol. Mrežni sloj (Network layer) predaje pakete na prijenosni put u mreži i također. Ovaj sloj dodaje zaglavlje na početku paketa. kod obadva modela. odgovara mrežnom sloju OSI modela. Poređenje OSI i TCP/IP modela Usporedbom OSI modela. Oba osiguravaju adresiranje. a ukoliko je oštećen traži se ponovno slanje paketa. Na slici 1. da se zaključiti slijedeće: TCP/IP model u svom mrežnom sloju (Network layer). redundantnost radi provjere integriteta paketa u slučaju oštećenja paketa u prijenosu. osigurava komunikaciju između krajnjih tačaka u mreži. Slika 1. što omogućava da TCP/IP bude primijenjen u bilo kojoj mrežnoj topologiji. Ukoliko je paket neoštećen predaje se mrežnom sloju. sa sedam slojeva i TCP/IP modela sa četiri sloja. Transportni sloj (Transport layer).

šalje se slijedeći paket. Može se desiti na strani primaoca. koje odgovaraju mrežnoj strukturi. koriste za adresiranje. U slučaju da ne postoji određena ruta puta. a koja ukazuje da se očekuje slijedeći paket. Jedini vid kontrole.Internet sloj (Internet layer) pruža već spomenute tri osnovne funkcije čiji su protokoli u interakciji sa fizičkim dijelom mrežnog sloja ili osiguravaju adresiranje transportnom sloju. on može da zatraži ponovno slanje tog paketa. potvrde. TCP protokol funkcionira na slijedeći način: po slanju paketa. Aplikacije. neorijentiranu vezu. koji posjeduje UDP je kontrolni zbir koji postoji u zaglavlju paketa. U ovom slučaju se ne garantira da će odredišni računar primiti informaciju. sesija mora biti uspostavljena između njih. Usporedbom IP adrese odredišnog računara sa izvornom IP adresom. TCP/IP posjeduje dva protokola. da se ne može operirati sa paketima određene veličine. koji se koriste u mreži pošiljaoca. 28 . Transportni sloj (Transport Layer)osigurava krajnju komunikaciju između uređaja u mreži. oni se ponovno sklapaju u jednu cjelinu. Na Internet sloju. koje koriste UDP moraju same osigurati mehanizam. Ukoliko odredišni računar ne primi specifičan paket. pa tek nakon primljenog odgovora. paket se šalje direktno na gateway (kapiju). da bi se utvrdilo da je paket uspješno primljen. Svakom uređaju se dodjeljuje jedinstvena IP adresa. čeka se odgovor. IP protokol osigurava sve logičke adrese uređajima u mreži. Procesi fragmentiranja i defragmentiranja spadaju također u funkciju IP protokola. Kod slojeva TCP/IP modela veoma su važna granična područja. Tada IP rastavlja podatke u manje dijelove i kada podaci stignu na odredište. Jedan od glavnih zadataka Internet Protokola (IP) je adresiranje. U sloju mrežnog interfejsa. UDP protokol osigurava bezkonekcijskog tipa(connectionless). Svaki računar i mrežni uređaj u TCP/IP mreži posjeduje jedinstvenu IP adresu. koji će omogućiti uspješnost prijema. kojima se ostvaruje prijenos podataka: -protokol za kontrolu prijenosa TCP -protokol za korisničke datagrame UDP TCP osigurava konekcijski orijentiranu komunikaciju na TCP/IP mreži. Odredišni računar šalje paket sa potvrdom. koje zahtijeva rješenje adresa. U prijenosu se koriste brojevi sekvencija i poruke. koji odredišni uređaj treba da pošalje. Kada dva uređaja koriste ovaj protokol za komunikaciju. samo se fizičke adrese za kontrolu pristupa MAC – (Media Access Control). IP može utvrditi da li se paket može direktno poslati računaru ili se mora naći odgovarajući put (put). Ova adresa identificira računar ili pod-mrežu u kojoj se računar nalazi. logičke IP adrese prevode fizičke MAC adrese.

funkcije koje se odnose na fizički i električni završetak mreže. · NT 1 .krajnji uređaj sa funkcijama kao i TE 1 ali čiji interfejs ne odgovara preporukama koje se odnose na ISDN interfejs korisnik-mreža (npr. analogni telefonski aparat). ISDN multiplekseri. · LT . tj. FAX grupe 4.(Exchange Termination) funkcija završetka komutacije. · TA . terminalni adapter (TA) za priključenje postojedih analognih uređaja. · ET .završetak mreže u kome su sadržane samo funkcije sloja 1 OSI referentnog modela protokola tj. ISDN PABX – pretplatničke centrale ISDN tipa. Na ISDN liniju se mogu priključiti različiti terminalni uređaji: ISDN telefon. kada ga nema S i T referentne funkcije se poklapaju.terminalni adapter u čijim su funkcijama sadržani protokoli onih slojeva koje zahtjeva TE 2 i mreža i koji obezbeđuje da se TE 2 može priključiti na ISDN interfejs korisnik-mreža. ISDN LAN router ili bridge. 29 . ISDN kartice (za prenos podataka potrebna je ISDN kartica u računaru ili eksterni ISDN adapter). Razlikujemo više vrsta ISDN uređaja. u osnovne funkcije ove grupe ubraja se komutacija.(Terminal Equipment) krajnji uređaj u čijim funkcijama mogu biti sadržana sva tri niža sloja OSI referentnog modela protokola i čiji interfejs odgovara preporukama koje se odnose na ISDN interfejs korisnik-mreža (npr. što znači da je veza uspostavljena između dva ISDN korisnika u potpunosti digitalna i da ISDN korisnik sa iste pristupne tačke može realizovati širok spektar govornih i negovornih usluga. odnosno koncentracija. digitalni telefonski aparat i terminalna oprema za prenos podataka).završetak mreže u čijim funkcijama mogu da budu sadržana sva tri niža sloja OSI referentnog modela protokola. pretplatničke petlje u krajnjoj centrali. Podijeljen je na nekoliko dionica a između njih postoje referentne tačke u ulozi priključnih mesta.TERMINALNI ISDN UREĐAJI ISDN (Integrated Services Digital Network) predstavlja digitalnu mrežu integrisanih usluga. a to su: • Terminalni uređaji – digitalni (ISDN) terminalni uređaji (TE1) – analogni (ne-ISDN) terminalni uređaji (TE2) • Mrežni završetak (NT1) • Komutacioni uređaji (ISDN svičevi) Put od krajnjeg uređaja korisnika do krajnje centrale naziva se referentna konfiguracija ISDN-a i predstavljena je na slici. · NT 2 . · TE 1.(Line Termination) funkcija završetka linije. · TE 2 .

upravljanje GSM kanalima) i određene softverske izmene u preostalom delu mreže izuzimajući servisni čvor i ulazni čvor. koja se koristi u GPRS i GSM). Bazne stanice moraju imati novu primopredajnu opremu koja podržava EDGE modulaciju i novi softver koji će omogućiti odgovarajući protokol za prenos paketa podataka. kanal za EDGE paketske podatke (EGPRS) koji dozvoljava simultano mešanje GPRS i EDGE korisnika 30 . 1800. Dakle. ćelije imaju dva tipa primopredajnika: standardni GSM primopredajnik i EDGE primopredajnik. nakon uvođenja EDGE tehnologije. Još jedno poboljšanje kod EDGE sistema je načinjeno u smislu mogućnosti da se paket koji zbog raznih smetnji nije bio dekodovan kako treba ponovo pošalje koristeći drugu. Takođe je potrebno i izvesno replaniranje mreže (snaga. Zato se primenjuje kodovanje koje uvodi dodatne bitove za korekciju grešaka. pogodniju. raspodela frekvencija. EDGE može biti uveden na dva načina: kao nadogradnja GPRS sistema. kao što joj i ime kaže.5 -3G EDGE (engl. i kao nadogradnja sistema baziranog na komutaciji kanala. 8Phase Shift Keying) modulaciju koja pruža veću bitsku brzinu. EDGE tehnologija koristi 8-PSK (eng. 1900 MHz) za pružanje multimedijalnih usluga na bazi IP-a brzinama do 384 kb/s. a manje je otporna na uticaj šuma i ostalih smetnji.EDGE 2. Ova modulacija. Cilj ove tehnologije je povećanje brzine prenosa i kapaciteta sistema i omogućavanje novih aplikacija. što je 3 puta više nego kod sistema za mobilne komunikacije (22. kanal za GSM govor i GSM kanalno komutirane podatke 2. pokrivenost.8 kb/s). Kod EDGE sistema jedan vremenski kanal može podržati više korisnika što omogućava veći kapacitet saobraćaja za servise govora i servise podataka. Pod lošim uslovima prostiranja to može dovesti do većih grešaka na prijemu. kodnu šemu. podatke koji se prenose komutacijom kanala i poboljšanom komutacijom kanala 4. kanal za GPRS paketske podatke 3. Takođe. ima 8 faznih stanja. lakše je istovremeno prisustvo saobraćaja na bazi komutacije kola i na bazi komutacije paketa. Bitska brzina po jednom vremenskom odsečku je 69.2 kb/s. Jednim faznim stanjem (jednim simbolom) moguće je predstaviti 3 bita. Postoje 4 tipa kanala: 1. Kada se uvodi kao nadogradnja GPRS sistema. Mana ove vrste modulacije je to što je dosta kompleksnija od drugih (od GMSK. što znači da je bitska brzina po radio interfejsu 3 puta veća od brzine simbola. koji na postojeću GSM mrežu dodaje paketsku komutaciju. potrebno je izvršiti hardverske izmene u radio delu (baznim stanicama i njihovim kontrolerima). kanal za GSM govor. Enhanced Data Rates for GSM Evolution) je nova tehnologija koja omogućava operaterima mobilne telefonije da koriste postojeće GSM frekvencijske opsege (900. na primer.

Uređaj koji mijenja signal na komunikacijskom izvoru se naziva modulator. pa kad je valni oblik A pozitivan. Postoje dve klase mobilnih terminala za EDGE: . Bitske brzine za aplink su ograničene na one koje pruža GPRS tehnologija. Prijemnik trteba detektovati pomak faze između simbola. a bitske brzine koje dozvoljava EDGE biće dostupne na daulinku . Fazna modulacija (FM) je proces u kojem se dva sinusoidna signala međusobno usporede. valni oblik B je negativan i obrnuto. što znaci da svaki simbol predstavlja 2 bita. MODULACIJA FAZNIM POMAKOM Modulacija je metoda mijenjanja nekih osnova analognog signala na poznat naćin. Uređaj na prijemnom kraju kanala koji detektira digitalnu informaciju iz modularnog signala se zove demodulator.Za EDGE se koriste novi mobilni terminali. dizajnirani tako da mogu slati i primati EDGE modulisane informacije.mobilni terminali koji koriste GMSK (eng.mobilni terminali koji obezbeđuju 8-PSK modulaciju i na aplinku i na daunlinku.U toj metodi modem pomiče fazu svakog narednog signala za određen broj stupnjeva za 0 ( ako se radi o 90 stupnjeva) ili za 1 ( ako se radi o 270 stupnjeva).U slučaju četiri različite mogućnosti faznog pomaka za svaki simbol. modulacija će se zvati QPSK . Zbog jednostavne nadgradnje EDGE se može uvesti uz relativno male investicije i za kratko vreme. jer on nosi digitalnu unformaciju s jednog na drugi kraj komunikacijskog kanala.Dva fazna stanja dozvoljavaju prijenos jednog bita digitalnog podatka koji može imati vrijednosti 0 ili 1. a ne njihove apsolutne faze. EDGE se može uvoditi i postepeno. kako bi se kodirala informacija u osnovnom signalu. Kada imamo fazni pomak od 180 stupnjeva( kao na slici) valni oblik B počinje na srednjoj tački valnog oblika A. Konvergencija obećava uklanjanje svih fizičkih prepreka koje smetaju provajderima aplikacija i sadržaja da dođu do budućih 31 . KONVERGENCIJA (pojam i primjena) Konvergencija fiksne i mobilne mreže (Fixed Mobile Convergence) – integracija žičnih i bežičnih tehnologija i servisa da bi se kreirala jedna temeljna telekomunikacijska mreža – jako se brzo iz zamisli pretvorila u realnost telekomunikacijske industrije. Ova metoda zahtijeva faznu sinhronizaciju između faza prijemnika i odašiljaća. Pomoćna metoda fazne modulacije je diferencijalna fazna modulacija. Ova metoda se naziva modulacija faznim pomakom(PSK phase shift keying). kako bi se detektirala faza svakog simbola. a u sličaju 8 različitih faznih pomaka 8PSK. U sličaju dva moguća fazna pomaka modulacija će se zvati BPSK. Ova metoda je lakša za detekciju od prethodne.Dodatni fazni pomaci od 90 ili 270 stupnjeva daju četiri stanja faznog pomaka i mogućnost prijenosa četiri digitalna podatka. Gaussian Minimum Shift Keying) modulaciju za aplink.binarna PSK. a 8-PSK modulaciju za daunlink. Slučaj kad dva sinusna signala idu u istom pravcu u isto vrijeme tove se nulti fazni pomak . Modulirani signal se zove signal nosilac.

Fiksne operatere će pritisnuti ekspanzija VoIP da uđu u mobilni market .nelimitiranost brojem čvorišta i prostorna neograničenost. . komunikacija. Korisnik će moći u toku razgovora uključiti i prenos nekog FTP fajla.propusnost i ekonomičnost. Standardizacijska tijela se bave načinima implementacije konvergentnih mreža i imaju različite poglede na pojedine probleme. zahtjevi korisnika za novim tipovima usluga će biti u porastu kao i siguran i pouzdan pristup iz kuće sa posla ili u pokretu. 32 . broadcasting. U isto vrijeme korisnici će tražiti načine da optimiziraju ukupnu potrošnju budžeta na komunikacije. U Evropi uglavnom su prepoznali taj put i već odavno rade na spajanju fiksnih. Vrijednosti mobilno-širokopojasne konvergencija za njih bi značilo pojednostavljenje komunikacije. . Oni će moći birati da li da uđu preko izgradnje vlastite infrastrukture ili dođu do potrebne mreže deregulacijom tržišta. ) realiziraju preko zasebnih mreža i naravno različitih terminala moraju udovoljiti također ovim zahtjevima da bi bili u utrci sa novim provajderima koji deregulacijom i otvaranjem tržišta imaju mogućnost da budu jak konkurent u pružanju servisa. Proces konvergencije će umnogome promijeniti sistem vrijednosti servisa. U konvergenciji i regulatori vide način da povećaju rivalstvo na svim poljima prvenstveno u zemljama gdje imamo velike cijene koje uzrokuju nezadovoljstvo korisnika. mobilnih i podatkovnih mreža. ponuditi nove i obezbijediti mnogo bolji sistem naplate. ..otpornost na prekide. transporta. da će u transportnom dijelu mreže dominirati IP protokol i da će dominirajući protokol za uspostavljenje sesija i kontrolu biti SIP. poslati mail ili čak gledati neki film i komentarisati ga sa sudionikom konverzacije.korisnika koji će koristiti moderne terminale sa bilo koje lokacije ponudom različitih tipova usluga bez obzira na pristupnu tehnologiju. međutim svi se slažu u jednom. Tradicionalni operateri sa svojom vertikalnom organizacijom u kojoj različite tipove usluga (glasa. videa. . Činjenica je da su se postojeći operateri fiksne i mobilne mreže morali susresti sa nizom izazova. . internet. Većina običnih korisnika u Evropi imaju pored mobilnog aparata i neku vrstu širokopojasnog pristupa od kuće. Međutim danas se konvergencija preispituje i vrlo brzo bi vizija jedna širokopojasne mreže kojoj se pristupa sa bilo koje lokacije i u bilo koje vrijeme mogla postati realnost. servisa.. terminala. Konvergencija fiksne i mobilne mreže je debata godinama i može se zaključiti da nije pokazala opipljive rezultate do današnjih dana.. ..modularnost i otvorenost. korištenja aplikacija i obavljanje transakcija. Telekom operateri u Evropi i Sjevernoj Americi su dosegli vrh u povećanju broja pretplatnika i usluge postaju ključan faktor za nešto više.neosjetljivost u odnosu na gomilanje. Međutim gradnjom horizontalne infrastrukture operateri su u mogućnosti integrisati servise. Kompletna dosadašnja logika koju imaju korisnici klasičnih servisa će se promijeniti i voditi ka ujedinjenju tehnologija. Mobilni operateri će razvijati radio pristupne tehnologije da bi nudili širokopojasnost kao što je WiMAX i HSDPA. Integrist će se mnoge usluge kao što su npr.transparentnost i fleksibilnost. . Cilj konvergencije je multiservisna mreža koja zadovoljava: . podataka.

koji imaju najviše uticaja na kvalitet prenosa radio signala su: slabljenje signala. odnosno puteva signala od predajnika do prijemnika na prijemnik dolaze fazno pomaknuti signali koji se vektorski sabiraju dovode do fluktuacije snage signala oko njene srednje vrijednosti. Dugotrajni feding naziva se još i Shadow feding. Ako se sa MS-om sa ulice uđe u zgradu intenzitet signala opadne za 10 dB (rezultat fedinga).2 dB. Ulaskom dublje u zgradu intenzitet signala pada 0. Ako se vozilo sa MS-om (na frekvenciji sistema GSM. Po spratu penjanja signal opada (rezultat slabljenja – put gubitaka). kat signal opada za 1.5.3 metra). a uz to i manjeg intenziteta. jer ima lognormalnu raspodjelu. vremenska disperzija.7 ms (jedan dip na svakih 0.6 dB po metru (rezultat povećanja Shadow fedinga). povećani kratkotrajni feding će se javljati svakih 10. kao posljedica raznih prepreka na putu radio valova. vremensko poravnavanje i pojava fedinga. Efekat dugotrajnog fedinga i slabljenja signala može se ilustrovati na slijedeći način. Posljedica je raznih refleksija. onda se radi o dugotrajnom fedingu. 33 . Feding (isčeznjavanje) je pojava varijacije snage (ili slabljenja) signala. često se naziva još i Log-normalni feding. jer nastaje kao posljedica efekta sjene (shadow effect) tj.Kratkotrajni feding naziva se još i Rayleigh-ov feding. te nastaje kao posljedica raznih refleksija. Ima lognormalnu raspodijelu (normalu u dB razmjeri)Naročito je izražen kod kretanja MS-e u urbanoj sredini. FEDING SMANJENJA JAČINE SIGNALA Četiri osnovna problema. onda je to kratkotrajni feding. Prelaskom iz prizamlja na 1. A ako se radi o kratkotrajnoj pojavi većeg intenziteta. 900 MHz) kreće brzinom od 50 km/h. odnosno puteva signala od predajnika do prijemnika. Ako je ova pojava dugotrajna.

elementi.KARTICA V 25. funkcije ) 26. TERMINALNI PAGER UREĐAJ ( Vrste. TDM . HFC SISTEM DISTRIBUCIJE 27.25 30. SERVISNA MREŽA 34 .TIME DIVISION MULTIPLEX 28. PAKETSKI OBLIK PRENOSA X. SMETNJE OBLIKA RASIPANJA ( Refraction & reflaction ) 29.

Traženi korisnik se prepoznaje prema MAC adresi CM-a Uzlazni tok podataka (upstream) .Koristi se 64/256 QAM u 8 MHz kanalu (TV kanal) .osobine i primjena Razlog sporijeg prodiranja optičkog vlakna u područje pristupa treba tražiti u ekonomskoj opravdanosti.Koristi se QPSK/16QAM u 0. preko Ethernet sučelja) CM (Cable Modem) Korisnički uređaj koji radi konverziju signala iz HFC mreže na Ethernet protokol razumljiv računalima. koji mogu biti FCN (Fiber/CoaxNode). Topologija HFC mreže Silazni tok podataka(downstream) .2 – 3. ili FWN.HFC SISTEM DISTRIBUCIJE.Broadcast (kao i kod TV prijenosa) . koji komunicira s jedne strane s korisnicimai s druge strane IP mrežom (npr. dodjeljuje ih nakon upita od strane pojedinog CM-a) 35 .2 MHz kanalu . Ideja kabelskih operatera je iskorištavanje postojeće kabelske infrastrukture za pružanje usluge prijenosa podataka svojim dosadašnjim korisnicima. Vlakno se dovodi do optičkih čvorova.TDMA se koristi za razlikovanje korisnika (vremenske intervale kontrolira CMTS tj. kada se koriste HFC (Hybrid Fibre Coax). Prijenos podataka temelji se na: CMTS (Cable Modem Termination System) Centralni uređaj s dva sučelja tj. kada se koristi HFW (Hybrid Fiber Wireless) tehnologija.

Na mjestu prijema vrši se razdvajanje odmjeraka za pojedine korisnike. a kontinualan po amplitudi.21. Vremenski multipleks Vremenski multipleks predstavlja transmisiju sa vremenskom raspodjelom kanala. Nelinearno stimulisano rasipanje javlja se u intenzivnim modulisanim sistemima kada optički signali interaktivno djeluju sa akustičnim valovima ili molekularnim vibracijama u silikonskom vlaknu. To se ovdje i čini. Iako je vrijeme smanjeno kad su u pitanju signali (odbirci traju kraće od signala) komponenta B nije promjenjena (jer je vezana za period odabiranja). Multipleksni signal je diskretan po vremenu.fluktuacija refrakcionog indeksa .stimulisano rasipanje i . Ovdje je vrijeme vodeća veličina transmisije. Shodno teoremi o odabiranju. SMETNJE OBLIKA RASIPANJA Nelinearnost vlakna djeli se u dvije kategorije: . 36 . Diskretiziranjem svakog nezavisnog signala uzimaju se u tačno određenim sukcesivnim trenucima vremena njihovi odbirci koji se u vidu impulsa prenose sistemom za prenos. odbirci koji se uzimaju u pravilnim vremenskim intervalima t=1/2fm u potpunosti predstavljaju kontinualni signal (fm je maksimalna učestanost signala). je tehnika gdje umjesto frekvencije. Zasniva se na teoremi o odabiranju. U jednom trenutku prenosi se samo jedan kanal (samo jedan signal). t2 i t3 pomjereni su za po t/3. kanali dijele raspoloživo vrijeme. Period odabiranja je isti za sve signale. t3 i period odabiranja t. Filter na izlazu elimini{e nepoželjne fluktuacije odbiraka signala. Slika 1. Trenuci odabiranja t1.Koristi 360 MHz nosioc i dva TV kanala (2 x 8MHz) . Prenos traje kontinuirano. Filter je NF tipa.Silazni tok podataka (downstream) . Za to je potrebno poznavati trenutke odabiranja t1.36 Mbit/s TDM – Time Division Multiplexing TDM – Time Division Multiplexing. Neka imamo tri slijedeća signala koja treba prenijeti. t2 . Kompresijom vremena ostvaren je vremenski multipleks.

koji za uzvrat proizvodi indeks refrakcije koji se mijenja s vremenom. PAKETSKI OBLIK PRENOSA PODATAKA X25 Saobraćajna uzorak prijenosa podataka uglavnom zavisi od primjene.samofazna modulacija.Iako indeks refrakcije silikonskog optičkog vlakna ostaje konstantan na niskim nivoima optičke energije. Postoje dvije glavne grupe načina saobraćaja: -interaktivna primjena (pitanja – odgovori) i -grupna “batch” aplikacija (jedno-smjerni prijenos velikog fajla podataka. kako bi se imalo dovoljno vremena za dobivanje odgovora.poprečna fazna modulacija i . Općenito. Nema namijenjenih (dodijeljenih) kanala svakom korisniku. Principi paketske komutacije Informacija koja se prenosi. koji kada stignu u mrežni čvor se pohranjuju u spremnike (buffers). čvor bufera će 37 . Prva aplikacija traži kratko vrijeme odgovora ili podešeno vrijeme. sve dok se ne stvori dovoljna pojasna širina za prijenos.četverovalno mješanje. U ranijim godinama telefonska linija na bazi komutacije krugova se stalno iznajmljivala u poslovne svrhe. Ovo je neekonomično rješenje. Druga aplikacija paketskog oblika je razvijena da omogući korisnicima da zauzmu mrežni kanal samo za vrijeme trajanja prijenosa. informacije ostaje u buferu čvora. Ako brzinom bita upravljana sa prijenosnom opremom pređe vrijednost koju je prijemnik sposoban da prihvati. da je pojasna širina bila slabo iskorištena. se čita i paket se prosljeđuje na slijedeći čvor ili na kraj do prijema.25 protokolu. paketska komutacija je tehnika primijenjena u javnim komutiranim podatkovnim mrežama – X. Učinci nelinearnog indeksa refleksije (fluktuacija refrakcionog indeksa) spadaju u tri kategorije: . . dijeli se u pakete (različite dužine). Ivica optičkog impulsa predstavlja intenzitet koji varira s vremenom. pošto prijenos podataka nije kontinuiran i posljedica toga je. Adresa uključena u svaki paket. Ovo rezultira kašnjenjem u prijenosu.25 mreža – saglasno ITU-T-vom X. Ako pojasna širina nije raspoloživa u danom momentu. Učinak impulsa na svoju vlastitu fazu poznat je kao samofazna modulacija. Varirajući refraktivni indeks moduliše fazu prenesenih valnih dužina i tako se širi spektar valne dužine prenesenog optičkog impulsa. visoke energije postignute sa optičkim pojačivačima mogu modulisati indeks sa promjenljivim optičkim intenzitetom prenesenog signala. ako je konekcija uspostavljena za svaku sesiju. Prijenos informacije uzima prostor pojasne širine koliko je neophodno.

Jedan način opisa konekcijski orijentiranog i bez-konekcijskog prijenosa može se komparirati na dva načina orijentiranja. u tom slučaju je proces od jedne faze.prijenos podataka: svaki paket podataka sadrži kompletnu adresu. Kada je prijenos bez konekcije postavljen. Ovo bi odgovaralo bez-konekcijskom prijenosu. Za pojednostavljenje i ne realistično. Završetak konekcije (Release): paket za završetak se šalje sa namjerom poništavanja adresne informacije na čvorovima i tako se završava konekcija. Relevantna preporuka za paketski način prijenosa bi bila: Recommendation I. U drugom timu svaki trkač treba da nađe najbolji put u datom trenutku. To je virtualno (ligički) uspostavljena konekcija. zato što razne staze kroz mrežu čine da su vremena dolaska različita. Prijenosni proces je podijeljen u tri faze: uspostavljanje konekcije: prvi paket. Ovo je specifična funkcija paketskog moda koja čini mogućim da korisnici sa raznim brzinama prijenosa komuniciraju jedni sa drugim. je poslan sa kompletnom adresom. paketi će uvijek koristiti odgovarajući put kroz mrežu. u obliku broja logičkog kanala LCN (Logical Channel Number) je pohranjena u svakom čvoru koji prolazi. Čvorovi pošto pročitaju LCN znaju gdje paket treba poslati. Ona predstavlja značajnu prednost u odnosu na mreže sa komutacijom krugova. X.25: for Public packet mode data netwoks Zaključimo za paketski oblik (packet mode. paketi ne moraju stizati na odredište po utvrđenom redu. paket za uspostavljanje konekcije. Informacija adrese. Prijenos. U bez-konekcijskom prijenosu.uskoro biti pun. Prijemnik će onda poslati poruku predajniku da je prijenos privremeno zaustavljen. U konekcijski-orijentiranom prijenosu svi paketi prelaze isti put kroz mrežu. Prijenos podataka: samo LCN (ne kompletna adresa) je poslana sa svakim paketom podataka.232: Packet mode-bearer services Recomendation X. konekcijski orijentiranog prijenosa može se poslužiti ilustracijom da jedan tim vodi prvi trkač stavljajući svoju zastavu kao znak na putu do cilja koji slijede ostali trkači. Posljednji trkač će ukloniti znak. Konekcijski orijentiran i bez-konekcijski prijenos Aplikacije paketske mreža mogu biti i konekcijski orijentirane i bez-konekcije. .25) ima slijedeće karakteristike: -varijabilna dužina paketa 38 . Prijemna stanica mora držati red paketa što može biti komplicirano.

On je lociran centralno na ukrštanju mobilne mreže i IP servisne mreže. Fizički mjesto implementacije. Authorization & Accounting. koji se koriste na Mobile Data Domenu.Authentication. Mobile Session Manager je kamen temeljac u dijelu platforme mobilnog Interneta. uvođenje GPRS-a premoštava klasično MNO telekomunikacijsko okruženje sa IP servisnim okruženjem i po prvi put ima odgovarajuću tehnologiju za pristup podacima. Uloga Mobile Session Manager-a AAA -(Authentication. -softver implementirano komutiranje zasnovano na adresnom polju paketa. Authorisation and Accounting) je osnova za izgradnju bloka kontrole pristupa mobilnih operatora. -konekcijski orijentiran i bez-konekcije prijenos. . pouzdanih servisa. SERVISNA MREŽA Servisna mreža podrazumijeva organizaciju sistema za koordinaciju svih učesnika u pružanju servisa i aplikacija. To je prva i zadnja tačka za korisničku autentifikaciju i autorizaciju pristupa na Ip bazirano okruženje. MSM može povezati 2G mrežu preko NAS (Network Access Servera) isto kao i 2. -ista bitska brzina nije potrebna za prijenos i prijem.-dobro iskorištenje kapaciteta dijeljenjem pojasne širine. MOBILE SESSION MANAGER Operatori mobilnih mreža su suočeni sa izazovima da pružaju veliku skalu. Mobile Session Manager ima ključnu ulogu u mobilnoj mreži za uspješan plasman naprednih “mobile data” servisa/aplikacija. profesionalnim korisnicima mobilnih podataka. 39 .5 ili 3G mreže preko GGSN (Gateway GPRS Service Node). kao glavnih izvora prihoda. -dobra raspoloživost izvedbe – prijenos link za linkom.Session Management. MSM adrese imaju tri glavne kategorije: . -ograničena pojasna širina 64 kbit/s – 2Mbit/s. korisno za podatke i mirovanje. može biti u osnovi bilo gdje u IP mreži. Prema tehnologiji.

upravljanje sesijom. Decision layer. MSP također uključuje MSP Database. aplikacija i mrežnih mogućnosti je Parlay/OSA otvoreni API interfejs koji ih upravo povezuje. On predstavlja glavni faktor koji vertikalnu hijerarhiju tradicionalne telekom mreže prevodi u horizontalnu arhitekturu servisne mreže. personalizaciju. Proxy layer: Svi saobraćajni podaci prolaze kroz ovaj sloj. koja omogućava da MSP radi kao Web i WAP proxy. koja može biti locirana lokalno ili na udaljenom čvoru baza podataka. Jedan domen pruža objedinjene mogućnosti potrebne za otvorene aplikacijske interfejse i mehanizme za upravljanje. aplikacijsku signalizaciju informacija koje se odnose na korisnike u HTTP zaglavlju. koje čuvaju pretplatničke i informacije sistema kao i interfejse na mrežne elemente za operativno vođenje. kontrolu pristupa. To pokriva funkcije Service Manager-a i Service Charger-a. segmentaciju korisnika. lako održavanje i upravljanje. koje pružaju servise. Decision Layer: “Decision engines” koristi informacije sesije za nadzor “upstream” i “downstream” saobraćaja i filtera od čijih zahtijeva zavisi koja će se politika primijeniti. funkcionalnost ubrzanja. 40 .) koja pruža stabilnost. Veza između ova dva svijeta. Services layer: U okviru ovog sloja definirana politika određuje kako će se zahtjev podržati. online i off-line obračun Internet sadržaja. ARHIKTEKTURA MSP-A Mobile Smart Proxy je projektovan sa slojevitom arhitekturom (Slika 10. Glavna komponenta proxy layer-a je HTTP proxy engine. personalizacije i podrške zajedničkom obračunu. ORGANIZACIJA SERVISNE MREŽE Iako telekom i IT okruženje imaju različito porijeklo. kako bi aplikacije koristile mrežnu infrastrukturu. evolucija komunikacijskih mreža je dostigla značajan nivo konvergencije ova dva područja. interfejse aplikacija. prijenos sadržaja. administraciju i održavanje. Sve statičke informacije kao što su MSP servisne konfiguracije i pretpaltničke informacije su pohranjene u MSP bazi podataka. Services layer.MOBILE SMART PROXY MSP pruža Proxy funkcionalnost. Sastoji se od tri sloja: Proxy layer. Nazire se da je pravac razvoja ova dva domena u servisnoj mreži. PARLAY/OSA API –INTERFEJSI “Application Programmable Interface” je set otvorenih i tehnološki neovisnih specifikacija koje podržavaju sposobnost komunikacija više telekom mreža prema aplikacijama koje stoje izvan domena mrežnog operatora.

41 . otkrivanje servisa. “Framework interfaces” pruža povjerljivo i sigurno upravljanje. integritet upravljanja i upravljanja greškama. Servisne komponente interfejsa: omogućavaju aplikacijama pristup do nivoa mrežnih mogućnosti i informacija.Okvir interfejsa: pruža neophodnu podršku za interfejse servisnih komponenti.

MODULACIJA SA FAZNIM POMAKOM 34. TCP / IP PROTOKOL 35. TERMINALNI ISDN UREĐAJI 32. FEDING SMETNJE 42 . EDGE 25 – 3G 36. KONVERGENCIJA ( Opis i primjena ) 33.KARTICA VI 31.

ISDN kartice (za prenos podataka potrebna je ISDN kartica u računaru ili eksterni ISDN adapter).završetak mreže u kome su sadržane samo funkcije sloja 1 OSI referentnog modela protokola tj. pretplatničke petlje u krajnjoj centrali. · TA . · ET . · TE 2 . · LT . kada ga nema S i T referentne funkcije se poklapaju. ISDN LAN router ili bridge. terminalni adapter (TA) za priključenje postojedih analognih uređaja. · NT 1 . a to su: • Terminalni uređaji – digitalni (ISDN) terminalni uređaji (TE1) – analogni (ne-ISDN) terminalni uređaji (TE2) • Mrežni završetak (NT1) • Komutacioni uređaji (ISDN svičevi) Put od krajnjeg uređaja korisnika do krajnje centrale naziva se referentna konfiguracija ISDN-a i predstavljena je na slici. odnosno koncentracija. digitalni telefonski aparat i terminalna oprema za prenos podataka). · TE 1. 43 . Razlikujemo više vrsta ISDN uređaja. · NT 2 .TERMINALNI ISDN UREĐAJI ISDN (Integrated Services Digital Network) predstavlja digitalnu mrežu integrisanih usluga. FAX grupe 4.(Terminal Equipment) krajnji uređaj u čijim funkcijama mogu biti sadržana sva tri niža sloja OSI referentnog modela protokola i čiji interfejs odgovara preporukama koje se odnose na ISDN interfejs korisnik-mreža (npr. ISDN multiplekseri. tj.terminalni adapter u čijim su funkcijama sadržani protokoli onih slojeva koje zahtjeva TE 2 i mreža i koji obezbeđuje da se TE 2 može priključiti na ISDN interfejs korisnik-mreža.(Exchange Termination) funkcija završetka komutacije. Na ISDN liniju se mogu priključiti različiti terminalni uređaji: ISDN telefon. ISDN PABX – pretplatničke centrale ISDN tipa.(Line Termination) funkcija završetka linije. funkcije koje se odnose na fizički i električni završetak mreže. što znači da je veza uspostavljena između dva ISDN korisnika u potpunosti digitalna i da ISDN korisnik sa iste pristupne tačke može realizovati širok spektar govornih i negovornih usluga.krajnji uređaj sa funkcijama kao i TE 1 ali čiji interfejs ne odgovara preporukama koje se odnose na ISDN interfejs korisnik-mreža (npr. u osnovne funkcije ove grupe ubraja se komutacija. analogni telefonski aparat). Podijeljen je na nekoliko dionica a između njih postoje referentne tačke u ulozi priključnih mesta.završetak mreže u čijim funkcijama mogu da budu sadržana sva tri niža sloja OSI referentnog modela protokola.

internet. servisa. Međutim gradnjom horizontalne infrastrukture operateri su u mogućnosti integrisati servise.. Mobilni operateri će razvijati radio pristupne tehnologije da 44 . . terminala. Integrist će se mnoge usluge kao što su npr. transporta. Međutim danas se konvergencija preispituje i vrlo brzo bi vizija jedna širokopojasne mreže kojoj se pristupa sa bilo koje lokacije i u bilo koje vrijeme mogla postati realnost.nelimitiranost brojem čvorišta i prostorna neograničenost.modularnost i otvorenost.KONVERGENCIJA (pojam i primjena) Konvergencija fiksne i mobilne mreže (Fixed Mobile Convergence) – integracija žičnih i bežičnih tehnologija i servisa da bi se kreirala jedna temeljna telekomunikacijska mreža – jako se brzo iz zamisli pretvorila u realnost telekomunikacijske industrije. U isto vrijeme korisnici će tražiti načine da optimiziraju ukupnu potrošnju budžeta na komunikacije. Kompletna dosadašnja logika koju imaju korisnici klasičnih servisa će se promijeniti i voditi ka ujedinjenju tehnologija. ) realiziraju preko zasebnih mreža i naravno različitih terminala moraju udovoljiti također ovim zahtjevima da bi bili u utrci sa novim provajderima koji deregulacijom i otvaranjem tržišta imaju mogućnost da budu jak konkurent u pružanju servisa. videa. . Većina običnih korisnika u Evropi imaju pored mobilnog aparata i neku vrstu širokopojasnog pristupa od kuće. da će u transportnom dijelu mreže dominirati IP protokol i da će dominirajući protokol za uspostavljenje sesija i kontrolu biti SIP.. Tradicionalni operateri sa svojom vertikalnom organizacijom u kojoj različite tipove usluga (glasa. poslati mail ili čak gledati neki film i komentarisati ga sa sudionikom konverzacije. zahtjevi korisnika za novim tipovima usluga će biti u porastu kao i siguran i pouzdan pristup iz kuće sa posla ili u pokretu. . U konvergenciji i regulatori vide način da povećaju rivalstvo na svim poljima prvenstveno u zemljama gdje imamo velike cijene koje uzrokuju nezadovoljstvo korisnika. Korisnik će moći u toku razgovora uključiti i prenos nekog FTP fajla. ponuditi nove i obezbijediti mnogo bolji sistem naplate. korištenja aplikacija i obavljanje transakcija. međutim svi se slažu u jednom.propusnost i ekonomičnost. broadcasting. . Konvergencija fiksne i mobilne mreže je debata godinama i može se zaključiti da nije pokazala opipljive rezultate do današnjih dana. Telekom operateri u Evropi i Sjevernoj Americi su dosegli vrh u povećanju broja pretplatnika i usluge postaju ključan faktor za nešto više. .transparentnost i fleksibilnost.neosjetljivost u odnosu na gomilanje.. podataka. komunikacija.. . Vrijednosti mobilno-širokopojasne konvergencija za njih bi značilo pojednostavljenje komunikacije. Konvergencija obećava uklanjanje svih fizičkih prepreka koje smetaju provajderima aplikacija i sadržaja da dođu do budućih korisnika koji će koristiti moderne terminale sa bilo koje lokacije ponudom različitih tipova usluga bez obzira na pristupnu tehnologiju. . Činjenica je da su se postojeći operateri fiksne i mobilne mreže morali susresti sa nizom izazova. Standardizacijska tijela se bave načinima implementacije konvergentnih mreža i imaju različite poglede na pojedine probleme. Cilj konvergencije je multiservisna mreža koja zadovoljava: .otpornost na prekide. Proces konvergencije će umnogome promijeniti sistem vrijednosti servisa.

koji može da ima vrednosti "0" ili "1". a zatim detektovanjem tih promjena na prijemnom kraju. mobilnih i podatkovnih mreža. MODULACIJA FAZNIM POMAKOM (opis i primjena) Modulacija je tehnika mijenjanja nekih osnova analognog signala na poznat način. 34. jer on nosi digitalnu informaciju sa jednog na drugi kraj komunikacionog kanala. Ova metoda je lakša za detekciju od prethodne. 54. modulaciona tehnika će se zvati 8PSK. prikazan je 45 . ova tehnika zahtjeva faznu sinhronizaciju između faza prijemnika i predajnika. Na slici 1. Prijemnik treba da detektuje pomeraje faze izmedju simbola. Oni će moći birati da li da uđu preko izgradnje vlastite infrastrukture ili dođu do potrebne mreže deregulacijom tržišta. modem pomera fazu svakog narednog signala za izvestan broj stepeni za "0" (na primer 90 stepeni) i drugi različit broj stepeni za "1" (na primer 270 stepeni). Svaka mjerljiva osobina analognog signala može da se upotrijebi za prenos informacije mjenjanjem te osobine na neki poznat način. Dva fazna stanja dozvoljavaju predstavljanje jednog bita digitalnog podatka. Signal koji je modulisan se zove signal nosilac. Da bi detektovala fazu svakog simbola. Dodatni fazni pomeraji od 90 i 270 stepeni daju četiri stanja faznog pomeraja i mogućnost da se predstave četiri digitalna podatka. Fazna modulacija (PM) je proces u kome se dva sinusoidalna talasna oblika međusobno porede. U Evropi uglavnom su prepoznali taj put i već odavno rade na spajanju fiksnih. U slučaju dva moguća fazna pomeraja modulacija će se zvati BPSK . U toj metodi. TCP/IP PROTOKOL Na osnovi OSI modela razvijen je i TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Intrernet Protocol) – Protokol za kontrolu prenosa/Internet protokol.phase shift keying). Ova tehnika se takodje naziva „modulacija faznim pomerajem" (PSK .bi nudili širokopojasnost kao što je WiMAX i HSDPA. a ne njihove apsolutne faze. modulacija će se zvati QPSK. Slučaj kada dva talasna oblika idu u istom pravcu u isto vrijeme zove se nulti fazni pomjeraj.binarna PSK. a u slučaju 8 različitih faznih pomeraja. Fiksne operatere će pritisnuti ekspanzija VoIP da uđu u mobilni market . Pomoćna metoda fazne modulacije je "diferencijalna fazna modulacija". U slučaju četiri različite mogućnosti faznog pomeraja za svaki simbol što znači da svaki simbol predstavlja 2 bita. To komplikuje konstrukciju prijemnika. da bi se kodirala informacija u tom osnovnom signalu.

što omogućava da TCP/IP bude primijenjen u bilo kojoj mrežnoj topologiji. da se zaključiti slijedeće: TCP/IP model u svom mrežnom sloju (Network layer). kombinira fizički i sloj podataka OSI modela. kod obadva modela. redundantnost radi provjere integriteta paketa u slučaju oštećenja paketa u prijenosu. a ukoliko je oštećen traži se ponovno slanje paketa. osigurava komunikaciju između krajnjih tačaka u mreži. Aplikacijski sloj (Application layer) u TCP/IP modelu definira način.model TCP/IP protokola koji se sastoji od četri nivoa. Slika 1. odgovara mrežnom sloju OSI modela. Poređenje OSI i TCP/IP modela Usporedbom OSI modela. preuzima prispjele pakete sa mreže. 46 . Ukoliko je paket neoštećen predaje se mrežnom sloju. pakovanje i usmjeravanje u okviru TCP/IP skupa protokola. Internet sloj (Internet layer) pruža već spomenute tri osnovne funkcije čiji su protokoli u interakciji sa fizičkim dijelom mrežnog sloja ili osiguravaju adresiranje transportnom sloju. Transportni sloj (Transport layer). Internet sloj (Internet layer) TCP/IP modela. na koji su podaci predstavljeni i kako se održava sesija. te ciklično provjerava kompletnost. Oba osiguravaju adresiranje. On ne pravi razliku između fizičkog uređaja i njihovih upravljačkih programa. i njegov odnos prema OSI modelu. Ovaj sloj dodaje zaglavlje na početku paketa. Mrežni sloj (Network layer) predaje pakete na prijenosni put u mreži i također. sa sedam slojeva i TCP/IP modela sa četiri sloja.

koji odredišni uređaj treba da pošalje. Jedini vid kontrole. Procesi fragmentiranja i defragmentiranja spadaju također u funkciju IP protokola. U sloju mrežnog interfejsa. potvrde. sesija mora biti uspostavljena između njih. Svaki računar i mrežni uređaj u TCP/IP mreži posjeduje jedinstvenu IP adresu. EDGE tehnologija koristi 8-PSK (eng. 8- 47 . Transportni sloj (Transport Layer)osigurava krajnju komunikaciju između uređaja u mreži. paket se šalje direktno na gateway (kapiju). U ovom slučaju se ne garantira da će odredišni računar primiti informaciju.Jedan od glavnih zadataka Internet Protokola (IP) je adresiranje. Usporedbom IP adrese odredišnog računara sa izvornom IP adresom. kojima se ostvaruje prijenos podataka: -protokol za kontrolu prijenosa TCP -protokol za korisničke datagrame UDP TCP osigurava konekcijski orijentiranu komunikaciju na TCP/IP mreži. 1800. Ova adresa identificira računar ili pod-mrežu u kojoj se računar nalazi. TCP/IP posjeduje dva protokola. Ukoliko odredišni računar ne primi specifičan paket. samo se fizičke adrese za kontrolu pristupa MAC – (Media Access Control). Kada dva uređaja koriste ovaj protokol za komunikaciju. koji posjeduje UDP je kontrolni zbir koji postoji u zaglavlju paketa. Na Internet sloju. čeka se odgovor. da bi se utvrdilo da je paket uspješno primljen. koje odgovaraju mrežnoj strukturi. IP protokol osigurava sve logičke adrese uređajima u mreži. UDP protokol osigurava bezkonekcijskog tipa(connectionless). U prijenosu se koriste brojevi sekvencija i poruke. U slučaju da ne postoji određena ruta puta. a koja ukazuje da se očekuje slijedeći paket. Tada IP rastavlja podatke u manje dijelove i kada podaci stignu na odredište. Cilj ove tehnologije je povećanje brzine prenosa i kapaciteta sistema i omogućavanje novih aplikacija. Kod slojeva TCP/IP modela veoma su važna granična područja. koji će omogućiti uspješnost prijema. Aplikacije. koje zahtijeva rješenje adresa. on može da zatraži ponovno slanje tog paketa. koje koriste UDP moraju same osigurati mehanizam. pa tek nakon primljenog odgovora. koriste za adresiranje. Može se desiti na strani primaoca. 1900 MHz) za pružanje multimedijalnih usluga na bazi IP-a brzinama do 384 kb/s. EDGE 2.5 -3G EDGE (engl. šalje se slijedeći paket. TCP protokol funkcionira na slijedeći način: po slanju paketa. da se ne može operirati sa paketima određene veličine. IP može utvrditi da li se paket može direktno poslati računaru ili se mora naći odgovarajući put (put). Odredišni računar šalje paket sa potvrdom. logičke IP adrese prevode fizičke MAC adrese. Enhanced Data Rates for GSM Evolution) je nova tehnologija koja omogućava operaterima mobilne telefonije da koriste postojeće GSM frekvencijske opsege (900. neorijentiranu vezu. oni se ponovno sklapaju u jednu cjelinu. koji se koriste u mreži pošiljaoca. Svakom uređaju se dodjeljuje jedinstvena IP adresa.

Bitske brzine za aplink su ograničene na one koje pruža GPRS tehnologija. a 8-PSK modulaciju za daunlink. Kod EDGE sistema jedan vremenski kanal može podržati više korisnika što omogućava veći kapacitet saobraćaja za servise govora i servise podataka. kanal za GSM govor. Postoje dve klase mobilnih terminala za EDGE: . Ova modulacija. kanal za GPRS paketske podatke 3.8 kb/s). Bazne stanice moraju imati novu primopredajnu opremu koja podržava EDGE modulaciju i novi softver koji će omogućiti odgovarajući protokol za prenos paketa podataka. Bitska brzina po jednom vremenskom odsečku je 69. Takođe. kanal za GSM govor i GSM kanalno komutirane podatke 2. a bitske brzine koje dozvoljava EDGE biće dostupne na daulinku .Phase Shift Keying) modulaciju koja pruža veću bitsku brzinu. potrebno je izvršiti hardverske izmene u radio delu (baznim stanicama i njihovim kontrolerima).mobilni terminali koji koriste GMSK (eng. što znači da je bitska brzina po radio interfejsu 3 puta veća od brzine simbola. Još jedno poboljšanje kod EDGE sistema je načinjeno u smislu mogućnosti da se paket koji zbog raznih smetnji nije bio dekodovan kako treba ponovo pošalje koristeći drugu. što je 3 puta više nego kod sistema za mobilne komunikacije (22. Postoje 4 tipa kanala: 1. Mana ove vrste modulacije je to što je dosta kompleksnija od drugih (od GMSK. Jednim faznim stanjem (jednim simbolom) moguće je predstaviti 3 bita. koji na postojeću GSM mrežu dodaje paketsku komutaciju. na primer.mobilni terminali koji obezbeđuju 8-PSK modulaciju i na aplinku i na daunlinku. lakše je istovremeno prisustvo saobraćaja na bazi komutacije kola i na bazi komutacije paketa. ima 8 faznih stanja. Gaussian Minimum Shift Keying) modulaciju za aplink. Pod lošim uslovima prostiranja to može dovesti do većih grešaka na prijemu. dizajnirani tako da mogu slati i primati EDGE modulisane informacije. kodnu šemu. pokrivenost.2 kb/s. nakon uvođenja EDGE tehnologije. ćelije imaju dva tipa primopredajnika: standardni GSM primopredajnik i EDGE primopredajnik. podatke koji se prenose komutacijom kanala i poboljšanom komutacijom kanala 4. upravljanje GSM kanalima) i određene softverske izmene u preostalom delu mreže izuzimajući servisni čvor i ulazni čvor. raspodela frekvencija. 48 . koja se koristi u GPRS i GSM). Takođe je potrebno i izvesno replaniranje mreže (snaga. i kao nadogradnja sistema baziranog na komutaciji kanala. pogodniju. a manje je otporna na uticaj šuma i ostalih smetnji. Kada se uvodi kao nadogradnja GPRS sistema. kao što joj i ime kaže. Dakle. Zato se primenjuje kodovanje koje uvodi dodatne bitove za korekciju grešaka. EDGE može biti uveden na dva načina: kao nadogradnja GPRS sistema. kanal za EDGE paketske podatke (EGPRS) koji dozvoljava simultano mešanje GPRS i EDGE korisnika Za EDGE se koriste novi mobilni terminali.

7 ms (jedan dip na svakih 0. Posljedica je raznih refleksija. Dugotrajni feding naziva se još i Shadow feding. povećani kratkotrajni feding će se javljati svakih 10. onda je to kratkotrajni feding. FEDING SMANJENJA JAČINE SIGNALA Četiri osnovna problema.3 metra). odnosno puteva signala od predajnika do prijemnika na prijemnik dolaze fazno pomaknuti signali koji se vektorski sabiraju dovode do fluktuacije snage signala oko njene srednje vrijednosti. Ako se sa MS-om sa ulice uđe u zgradu intenzitet signala opadne za 10 dB (rezultat fedinga). vremensko poravnavanje i pojava fedinga. 900 MHz) kreće brzinom od 50 km/h. A ako se radi o kratkotrajnoj pojavi većeg intenziteta. Kratkotrajni feding naziva se još i Rayleigh-ov feding.Zbog jednostavne nadgradnje EDGE se može uvesti uz relativno male investicije i za kratko vreme.6 dB po metru (rezultat povećanja Shadow fedinga). Feding (isčeznjavanje) je pojava varijacije snage (ili slabljenja) signala. Ako se vozilo sa MS-om (na frekvenciji sistema GSM. Ako je ova pojava dugotrajna. kao posljedica raznih prepreka na putu radio valova. EDGE se može uvoditi i postepeno. Ima lognormalnu raspodijelu (normalu u dB razmjeri) Naročito je izražen kod kretanja MS-e u urbanoj sredini. kat signal opada za 1. koji imaju najviše uticaja na kvalitet prenosa radio signala su: slabljenje signala.2 dB. onda se radi o dugotrajnom fedingu. odnosno puteva signala od predajnika do prijemnika. Po spratu penjanja signal opada (rezultat slabljenja – put gubitaka). Prelaskom iz prizamlja na 1. a uz to i manjeg intenziteta. jer ima lognormalnu raspodjelu. često se naziva još i Log-normalni feding. te nastaje kao posljedica raznih refleksija. Efekat dugotrajnog fedinga i slabljenja signala može se ilustrovati na slijedeći način. jer nastaje kao posljedica efekta sjene (shadow effect) tj. vremenska disperzija. Ulaskom dublje u zgradu intenzitet signala pada 0. 49 .

KODIRANJE ( Opis i primjena ) 40. SMETNJE SMANJENJA JAČINE SIGNALA 42. OSI REFERENTNI MODEL 41. PRENOSNI MEDIJI BAKARNOM PARICOM 39.KARTICA VII 37. ĆELIJSKO PLANIRANJE GSM MREŽE 50 . PCM . TERMINALNI KLASIČNI TELEFONSKI APARATI 38.

Kada je biranje pokrenuto. kada A-korisnik podigne slušalicu za uspostavljanje poziva. Kuka za slušalicu. NAČIN RADA: režim punog dupleksa Možemo reći da se telefon sastoji iz četiri dijela: Zvono i serijski kondenzator. vezano je za biranje 51 . 25Hz) proizvodeći signal zvonjenja koji registruje korisnik dolazećeg poziva. Slušalica –model slušalice dizajniran je prema tradicionalnim tehnikama. točak se počinje okretati i prekida i zatvara strujni krug. Brojčanik. dolazi do ukopčavanja govornog kruga i tastature (zvono je iskopčano funkcijom kuke prekidača) i dolazi do prenosa signala biranom B korisniku. Kada je uspostavljen poziv od strane B-korisnika. Kuka za slušalicu. Struja generisana sa dolazećim govorom prolazi elektronskim magnetom koji je konstruisan oko stalnog magneta i spojen u membranu. Oscilacija ili kretanje membrane se transformiše u zvučne talase koji se registruju u uhu. Govorni krug sa prijemnikom i mikrofonom Zvono je uključeno putem kondenzatora kada prijemnik nije aktivan.TERMINALNI KLASIČNI TELEFONSKI APARATI NASTANAK: prvi oblik telefona Alexander Graham Bell 1876. Zamjena brojčanika tastaturom. . Teflonski film (savremeni materijal) je razvučen preko fiksirane elektrode. NAMJENA: prijenos govora na frekvencijama od 300-3. moguća interaktivna kom.Stari karbonski mikrofoni su se vremenom mjenjali za savremenije mikrofone. Stariji telefoni imaju brojčanik umjesto tastature. ali kontakt iskopčava govorni krug za vrijeme svake sekvence impulsa.400 Hz FUNKCIJE: uspostavljanje veze(in/direktno) i obavljanje razgovora SMJER PRIJENOSA: Rade dvosmjerno. Biranje proizvodi impulse (signale) koji sadrže informacije za lokalne centrale. Mikrofon . zvono se putem kondenzatora aktivira alternativnim naponom (otprilike 90 V. MODIFIKACIJE I UNAPREĐENJA TERMINALNOG APARATA 1. Prenosni krug je zatvoren za vrijeme procesa slanja broja. Pokretna elektroda se sastoji od tanke metalne presvlake pokrivajući savremeni materijal. Mikrofon se napaja iz izvora napajanja.

52 .sa prebacivačem .automatski birač telefonskih brojeva .dodatni zvučnik .dodatna slušalica . Pored navedenih.automatski odziv . aerodrome. Zamjena zvona oscilatorom Posebne izvedbe telefonskih aparata: .brojačem impulsa itd.kasica za novac .dodatni indikator poziva . itd -Bezgajtanski terminalni aparati -Telefonski aparat sa automatskom naplatom.dodatni mikrofon . razlikujemo slijedeće tipove telefona: -Mobilni terminalni aparati -Posebni telefonski aparati za hitnu pomoć.dodatno pojačalo . uz autoceste.a) dekadsko kao i kod brojčanika i b) tonfrekventno ili DTF-aktiviranje oscilatora dvije frekvencije 2.

malo podužno slabljenje. • Upredena parica se može koristiti za analogni i digitalni prijenos. unutar samih uređaja itd. • Postoje dvije vrste: oklopljeni (shielded) i neoklopljeni (unshielded) kabeli sa upletenim paricama. tako da se bakarna parica najčešće koristi u energetici. Oklapanje se koristi da bi se upletena parica zaštitila od električnih i magnetskih polja. Brzine koja se moge postići ograničene su već postojećom telefonskom infrastrukturom. Bitska brzina koja se postiže bakarnom paricom reda je do 100 Mbps (mega bits per second). kapaciteta i induktiviteta na način da se povećava šansa gubitka podataka na liniji. također se povećava i prigušenje kabela. ali ima slabu otpornost prema spoljašnjim šumovima. mali propusni opseg (do 200KHz). • Kod lokalnih mreža sa paricama se postiže brzina prijenosa od 10 do 100Mbps. a trenutno je najjeftiniji medij za prijenos podataka. Karakteristike ovog provodnika je da ima vrlo jednostavnu i jeftinu izradu. Nisko frekvetni signali se nalaze u opsegu nižih učestnosti. za prenos govnog signala kroz telefonske linije. • To je uobičajeni medij za prijenos u telefonskoj mreži. Ali. ali ta se brzina može smanjiti uslijed djelovanja drugih grešaka u sistemu. • Oklapanje također uzrokuje i promjene otpora. od smetnji u vodiču do elektromagnetskeinterferencije. • Upletanje žica je nužno zbog smanjenja električne interferencije koja nastaje kad se sličan par žica nalazi u blizini. što se manifestira slabljenjem snage signala na putu između dvije tačke. Sam kabl se sastoji iz dve izolovane i upredene bakarne žice. Upletena (upredena) parica (Twisted Pair) • Predstavlja par upletenih žica (najčešće bakrenih) okruženih PVCizolacijom koja ga štiti od oštećenja. i danas se često koristi za prenos niskofrekventnih signal. 53 . I oklopljeni i neoklopljeni TP se koriste u segmentima ne duljim od nekoliko stotina metara. kada se koristi oklapanje. Najčešće se bakarana parica nalazi u sklopu nekog višežičnog voda.BAKARNA PARICA Bakarna parica ja najstariji provodnik. • Najčešći medij za prijenos podataka. za prenos muzičkih signala od pojačala do zvučnika.

odnosno njegov prikaz u obliku binarnog koda. Primjeri najiznačajnijih potreba za modulacijom: radio prenos poruka. Prva primjena u kasnim 1960-tim tj. PCM signali se izvode iz svih analognih izvora. Svaka digitalna riječ ima n binarnih brojeva pa mogući broj jedne kodirane riječi je: M=2ⁿ. 54 . U sistemima prenosa telefonije na daljinu čisti PCM talasni signal se lako može regenerirati. Ovo je tip valnog (Waveform) kodiranja i standardna je u kodiranju govora u telefonskim mrežama. a osnovni cilj modulacije je da se signal obradi tako da bude podesan za prenos. multipleksni sistemi prenosa. Šum kod digitalnih sistema se može smanjiti pomoću odgovarajuće tehnike kodiranja. Brzina bita generirana po pozivu – 64 kb/s je glavni faktor u komutacijama i projektiranju prijenosa. PCM sistemi su se počeli primjenjivati u telefoniji. dužina antene multipleksiranje signala. Prednosti PCM modulacije: Relativno jeftina riješenja. elektromagnetno zračenje. Tako je širina PCM modulacije: za sinusnu funkciju (sinX/XR = nfs (Hz) B(PCM) ≥ 1 1 R= nFs 2 2 Posebni oblici PCM modulacije su DPCM (Differential PCM) i ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation).PCM = Pulsno Kodna Modulacija–Pulse Code Modulation PCM je postupak transformacije analognog signala u digitalni signal. Koristi se i za audio i za video signale. PCM Modulacija je amplitudno diskretna modulacija (A/D konverzija). Ovi sistemi su projektirani za oblik mreže komutacije krugova (circuit mode) i za prijenos sa vremenskim odsječcima (time slots).

U zavisnosti od tipa medija koji koristimo za prenos. kao gubitak snage signala na određenoj dužini voda. nesavršenost izrade vodiča.SMETNJE SMANJENJA JAČINE SIGNALA( ATENUACIJA) Ovdje se radi o degradaciji signala. • predviđanja pokrivanja i interferencija. Ona može biti prouzrokovana: -Apsorbcijom -Rasipanjem signala -Gubicima usljed savijanja -Absorpcija predstavlja jedan od prisutnijih problema u slučaju optičkih vodova. A ona se mjesi na slj. ĆELIJSKO PLANIRANJE GSM MREŽE Planiranje ćelija je proces koji neprekidno traje. atenuacija može biti prouzrokovana raznim faktorima. otpori koji se javljaju u vodičima. • nominalni ćelijski plan. oštećenja vodiča. Toplotnu) -Scattering (rasipanje signala) je također prisutno u raznim tipovima tk vodova. Atenuacija znači smanjenje snage signala. 55 . Prisutni kod tk vodova koji su pretrpjeli neka fizička ostećenja. Atenuacija je uvijek prisutna. Način: Attenuation= Dužina L je izražena u kilometrima. a čini ga niz aktivnosti: • sistemski zahtjevi. • detaljnija ispitivanja u konkretnim uvjetima. Ona se dešava prilikom pretvaranja svjetlosne snage signala u neku drugu formu energije (npr. uticaj vremenskih prilika (radio signali) I sl. Npr. ili su pri postavljanju savijeni više nego je to dopustivo. a ovdje cu navesti primjer kod optike -Gubici usljed savijanja su također jedan od razloga nastanka atenuacije.

2 optimalan broj i raspored ćelija. koji treba stići na BTS. • podešavanje sistema.kim razvojem (zbog problema handover-a) i kreće se oko 1 km. o maksimalni broj frekventnih kanala po ćeliji ( N ). po satu ( Qi ). Maksimalna veličina ćelije ograničena je mogućno. • razvoj sistema (novi zahtjevi) Brojni su elementi i faktori koji utiču na rezultat planiranja ćelijskog sistema : 1 ponovno korišćenje frekvencija. 3 interferencija. Maksimalni broj frekventnih kanala po ćeliji ( N ) Maksimalan broj frekventnih kanala po ćeliji zavisi od: 56 .ću slanja bursta sa MS-a. po satu ( Qi ) Za predviđanje broja poziva po satu po ćeliji ( Qi ) potrebno je znati veličinu ćelije i prometne uvjete u ćeliji (za korisnike u vozilima). 4 minimalna udaljenost istokanalnih ćelija i 5 faktor redukcije istokanalne interferencije Prometni parametri u procesu planiranja ćelija U procesu planiranja ćelija potrebno je znati neke prometne parametre kao što su : o maksimalni broj poziva po ćeliji. Minimalna veličina ćelije ograničena je tehnolo. o maksimalni broj korisnika u ćeliji i sistemu Maksimalni broj poziva po ćeliji.• dizajniranje sistema. instaliranje sistema. u odgovarajućem vremenu vremenu odgovarajućeg slota).

o max. 57 . Broja poziva u satu po ćeliji ( Qi ). o prosječnog vremena trajanja poziva ( T ). koje se dobija iz jednakosti A = Qi x T / 3600 ( Erlanga ) Maksimalni broj korisnika u ćeliji i u sistemu Broj korisnika u ćeliji sa poznatim brojem frekventnih kanala određuje se na osnovu: o maksimalan broja poziva po satu. o predpostavljenog broja korisnika koji će tokom sata vrsnog opterećenja napraviti po jedan poziv. Broj korisnika u sistemu dobije se sumiranjem broja korisnika u svim ćelijama. o odnosno saobraćajnogopterećenja ( A ).

44. ELEKTIČNIH VODOVA 45. 47.KARTICA VIII 43. MODULACIJA SA FAZNIM POMAKOM XDSL . 46. 48.TEHNIKA PRISTUPNIH MREŽA EHO SMETNJE ( Opis i primjena za smanjenje ) TETRA RADIO SISTEMI TERMINALNI UREĐAJI ZA PRENOS TEXTA PLC .PRENOS PODATAKA PUTEM 58 .

Osim navedenih hardverskih komponenti potrebno je i sučelje koje će korisniku omogućiti komunikaciju s hardverom (Data/Fax modem). Program koji komunicira s Data/Fax modemom i koji omogućava korisniku primanje i slanje faksimila pomoću računala naziva se fax poslužitelj. Svako računalo opremljeno Data/Fax modemom (internim ili eksternim) može se koristiti kao fax uređaj. za potpunu funkcionalnost klasičnog fax uređaja potrebni su još i pisač (omogućava ispis faksimila na papir) i skener (kako bi se dokumenti koji su u papirnatom obliku mogli prebaciti na računalo i dalje proslijediti u obliku faksimila). fax poslužitelji omogućavaju i automatsko primanje i slanje faksimila (npr. Iako je Data/Fax modem dovoljan za primanje i slanje faksimila.TERMINALNI FAX APARAT (Vrste.Pored zajednički dijeljenog medija PLC treba da 59 . napajanje. prijemnik. Konstrukcija bakarne parice. Osim osnovnih operacija slanja i primanja faksimila. To znači da se uz pomoć tog računala mogu primati i slati faksimili. žice ili voda ima uticaja na širokopojasnost i osjetljivost na šum. što po korisniku daje raspoloživi opseg. korisnik ne mora sjediti cijelo vrijeme za računalom i čekati da stigne faksimil.50(60) Hz su otvoreni izazov za stručnjake i znanstvenike. funkcije) . ali ovi vodovi imaju značajne gubite na daljinu. ali je osjetljiva na interferencije i posebno kod vodića u snopu na preslušavanje. ako je korisnik na putu. Pitanje širokopojasnosti na kraćim dionicama 1-2 km ne predstavlja problem kod PLC-a i drugih bakarnih tehnika. Napredniji fax poslužitelji podržavaju i prosljeđivanje primljenih faksimila u obliku email poruke (npr. i zaštitu na vanjske uticaje i izvore interferencije . Bakarna parica koja se koristi za lokalnu petlju (LL) telefonske instalacije ima manje gubiteke i manju širokopojasnost. Sistem PLC bez obzira da li se radi o pristupu access ili in house djeluje kkao zajednička sabirnicašto zna či da svi korisnici primaju isti signal.glavni dijelovi: otpremnik. Isto tako. Koaksijalni kabl ima vanjski zaštitini omotač koji mu omogućava razumnu širokopojasnost. telefonski aparat. PLC PRIJENOS PUTEM ELEKTRIČNE MREŽE( osobine i primjena) Primjena PLC koja koristi postojeće inastalacijske NN električne vodiče 230(110)V. svi faksimili koje primi u svom uredu mogu mu biti poslani preko email-a). bolji fax poslužitelji pružaju podršku i za višekorisničke sustave (računalo s više korisnika ili računala u mreži).namijena: otprema i prijem nepokretne slike .smijer: može biti jednosmjeran i dvosmjeran .način rada: simpleksni i poludupleks . a isto tako može zakazati slanje nekog dokumenta u neko određeno vrijeme a fax poslužitelj će se pobrinuti da dokument bude poslan onda kad to korisnik želi). elementi.

MODULACIJA FAZNIM POMAKOM Modulacija je metoda mijenjanja nekih osnova analognog signala na poznat naćin.Korištenje PLC mreže u zadnje vrijeme privuklo je pažnju mnogih koji nastoje da osiguraju pristup širokorasprostranjjenim komunikacijskim mrežema. Većina kompanija se posvetila razvoju komunikacija preko energetskog voda u svrhu prijenosa podataka. uskopojasni šum. pa kad je valni oblik A pozitivan. PLC kao komunikacijski kanala ima specifićne karakteristike koje treba razmotriti. Fazna modulacija (FM) je proces u kojem se dva sinusoidna signala međusobno usporede.Nova riješenja brzih čipova i razvijenih sofisticiranih i modulacionih tehnika su omogućili realizaciju novih digitalnih riješenja koji koriste višestruke nosioce frekvetnog opsega. U sličaju dva moguća fazna pomaka modulacija će se zvati BPSK. Ova osobina PLC dolazi do izražaja kod velikih kompleksa i zgrada. Prijemnik trteba detektovati pomak faze između simbola.Dva fazna stanja dozvoljavaju prijenos jednog bita digitalnog podatka koji može imati vrijednosti 0 ili 1. kako bi se kodirala informacija u osnovnom signalu. kako bi se detektirala faza svakog simbola. što znaci da svaki simbol predstavlja 2 bita. Iako PL nije predviđen za prijenos podataka sa takkvim prijenosnim karakteristikama na raspoalganju su frekvenciuje nivoa više MHz za prijenos informacija. To su prije svega dominantni i rašieni izvori šumova. Ova metoda zahtijeva faznu sinhronizaciju između faza prijemnika i odašiljaća. Kod PLC sisitema dešava se interferencija više tipova obićno podijeljena kao obojeni šum. modulacija će se zvati QPSK . Kada imamo fazni pomak od 180 stupnjeva( kao na slici) valni oblik B počinje na srednjoj tački valnog oblika A. Modulirani signal se zove signal nosilac. OFDM tehnika višekanalne modulacije sa frekvntnom podjelom primjenjena na linijski kanal gdje je vremensko variranje i frekvencija neselektivni fedingu kanala. Prednosti kućne instalacije koju pruža PLC je u činjenici da RF konverzija nije potrebna.ispuni funkciju komunikacijske interaktivnosti. 60 .U slučaju četiri različite mogućnosti faznog pomaka za svaki simbol. valni oblik B je negativan i obrnuto. Slučaj kad dva sinusna signala idu u istom pravcu u isto vrijeme tove se nulti fazni pomak . a ne njihove apsolutne faze. impulsni šum.binarna PSK. Uređaj koji mijenja signal na komunikacijskom izvoru se naziva modulator. Uređaj na prijemnom kraju kanala koji detektira digitalnu informaciju iz modularnog signala se zove demodulator. Zstupljena je i određena mobilnost gdje se misli na fleksibilnost pristupa sa svake energetske priključnice. promjene impedancije i efekti multipath interferencije. Ova metoda je lakša za detekciju od prethodne.U toj metodi modem pomiče fazu svakog narednog signala za određen broj stupnjeva za 0 ( ako se radi o 90 stupnjeva) ili za 1 ( ako se radi o 270 stupnjeva). jer on nosi digitalnu unformaciju s jednog na drugi kraj komunikacijskog kanala. PLC se ranije koristio za uskopojasne komunikacije. Pri toj brzini energetski vod pruža raspoložive komunikacijske kanale. a u sličaju 8 različitih faznih pomaka 8PSK.Dodatni fazni pomaci od 90 ili 270 stupnjeva daju četiri stanja faznog pomaka i mogućnost prijenosa četiri digitalna podatka. Svi se slažu da je raspoloživi nivo podataka za korisnike kućnih instalacija u opsegu 1 Mbs. Ova metoda se naziva modulacija faznim pomakom(PSK phase shift keying). Pomoćna metoda fazne modulacije je diferencijalna fazna modulacija.

idealno bi bilo započeti s izgradnjom nove mreže ili zamjenom postojeće pristupne mreže novom. Medutim. koji omogućavaju korištenje tehnologije sa bakarnim vodom. Jedan od konkurenata je HFC. xDSL ima jaku i bronu konkurenciju na trežištu tlekomunikacija. Tehnologije digitalne pretplatničke linije DSL su tehnologije pristupa jezgrenoj mreži pomoću fiksnih linija. pa je razvijen čitav niz proizvoda. Dvije glavne tehnologije su SDSL (Symetrical DSL) i ADSL (Asymetrical DSL). Osnovnu podjelu DSL tehnologija moguće je učiniti u dvije odvojene skupine:asimetrične DSL i simetrične DSL. Najveću prijetnju Xdsl-u predstavljaju bežićne tehnologije. bez obzira je li načinjena od bakarnih vodova. Promatrajući trendove i mogućnosti današnje tehnologije. DSL tehnologije koje nude veće prijenosne brzine i postale su tehnologije broj jedna za realizaciju širokopojasnog pristupa. Prema definiciji. malim poslovnim subjektima. xDSL Digital Subscriber Line: DSL je tehnologija koja pruža visoku širokopojasnost u domovima. preko obične bakarne telefonske parice. pristupna mreža je mreža neovisna o uslugama. Ako su joij te dvije brzine međusobno jednake tada dotična DSL pripada skupini simetričnih DSL tehnologija.xDSL duguje svoj uspjeh brzom pristupu Internetu kao i razvoju širokopojasnih komunikacija. Upravljanje i održavanje pristupne mreže ponekad se odvija putem zasebnog sustava. Ona je simetrična zato što je brzina podataka ista u oba smjera.Simetričnost se odnosi na prijenosne brzine u dolaznom i odlaznom smijeru prijenosa signala. koja spaja pretplatnika s pristupnom centralom ili udaljenom komutacijskom jedinicom.Standardna sučelja za različite čvorove usluga su ključni elementi podrške za pristupnu mrežu. Korisnici usluga postavljaju oštre zahtjeve na kvalitetu i očekuju širok spektar govornih i podatkovnih usluga.xDSL TEHNIKA PRISTUPNE MREŽE Pristupnom mrežom se smatra ona mreža. koja bi bila bazirana na svjetlovodnoj niti. takva odluka je ekonomski teško sprovediva. Generički naziv za xDSL se često koristi kako bi se njime označile sve DSL tehnologije ili bilo koja od njih. Svojstva tehnologije : -širi iskoristivi frekvencijski pojas -stalna izravna veza -niska cijena implementaicje -podrška za telefoniju 61 . U suprotnom se radi o asimetričnoj DSL tehnologiji. xDSL se odnosi na razne oblike digitalnih pretplatničkih linija. za potrebe novih usluga. svjetlovodnih niti ili radio veza.Digitalna pretplatnička linija velike prenosne brzine (DSL i HDSL) je bila prva koja je doživjela uspjeh. koja omogućava spajanje pretplatnika na različite čvorove usluga. tehnologija raspodijeljnog pristupa mediju koja je dobro prilagođena analognom i digitalnom razašiljanju signala.

protokol i dr. Sposobnost eha je najčešće mjerena u dB. codec. Tipičan primjer ovakve pojave je upravo dno bunara ili prazna soba zatvorena zidovima.2 m od izvora zvuka na rečenoj temperaturi. TETRA RADIO SISTEM Tetra radio sistem je sisem koji nije baš pravi predstavnik konvencionalnih veza. Baveći se sa frekvencijom akustične signalizacije. svrha izradbe eha će biti pola te udaljenosti ( za zvuk je potrebno pola tog vremena da stgne do cilja i još pola da se vrati na početak). ovo je prvi potpuno otvoren radio standard. U računarstvu eho predstavlja ispis i prikazivanje znakova onim redom kako su i uneseni od strane ulaznog uređaja. budući da je brzina zvuka približno 343m/s u sobi sa normalnom temperaturom od oko 20°C. U mnogim slučajevima i ljudskim raspravama eho traje samo pola sekunde ili pola od udaljenosti sve dok zvuk ne dostigne samu udaljenost. namjene koja omogućuje dobar kvalitet govora i sofisticirane usluge prijenosa podataka. Ako zvuk proizvodi eho u roku od dvije sekunde. ljudsko uho nemože razlikovati eho od originalnog zvuka ako je kašnjenje manje od 1/10 sekunde. Ako je udaljenost od cilja dvije sekunde eho će se vratiti za 1s*343m/s. ili neposlani znakovi koji su primljeni od strane udaljenog krajnjeg uređaja. Prema tome.Tetra je fleksibilan i modularan sistem. Vrijeme kašnjenja je raspoređeno na udaljenosti prema brzini zvuka. Prvo je standardizirana struktura. odbijanje mora biti veće od 16. ETSI je ovaj sistem standardzirao 1995. Ovaj sistem čine udaljene radio čelije i 62 .Tetra sistem je profesionalnog karaktera. Eho može biti objašnjen kao talas koji reflektira nepravillnosti prenošenja nosača i vraća se sa dovoljnom primjećenom veličinom kašnjenja. Pravi eho je ustvari jednostavna refleksija izvora originalnog zvuka. zidovi kanjona i stjenske naslage su najčešći primjeri fenomena ehoa. U prirodi. Eho smetnje se reflektuju od zidova ili teških površina kao što su to planine.-prilagodljiva brzina prijenosa -prijenos većim brzinama -interaktivni video. jer pripada modernim digitalnim mobilnim radio sistemima. EHO SMETNJE U tonskoj obradi signala i akustici. Eho može biti predstavljen kao željeni i neželjeni oblik sistema. U računarskoj grafici eho je neposredni zapis trenutnih vrijednosti koje su pružene od strane ulaznog uređaja prema operatoru koji će vršiti prikativanje na kontrolnoj ploči. kao naredbe koje su provedene. ali pripada traktu konvencionalnih radio veza. prva faza do 2004 četvrta faza.Zvuk putuje otprilike oko 343 m/s. Ako previše refleksija dolazi do slušatelja i ako ih nije moguće razlikovati onda je odgovarajući termin za to eho ( višestruka jeka u zatvorenom prostoru). interfejsi. eho se smatra refleksijom ili odjekom koji dolazi do slušatelja nakon ddirektnog ili originalnog zvuka.

Tetra se može organizovati kao : 1. Postoji vise baznih stanica i upravljackih centara.Priority -Grupni poziv . a može biti i do 50 km.Rural Coverage 63 . aerodroma i dr. -Usluga prenosa podataka. luka. Postoji jedna bazna stanica i par stotina korisnika. Koristi se za potrebe preduzeca.Broadcast call -Hitni poziv .Multiple Zone za pokrivanje siroke teritorije -drzave. -Identifikacija korisnika i zaštita informacije. Single Site mreza za pokrivanje relativno malog podrucja.Dispatch -Privremene govorne grupe -Direktni nacin rada . Tipićna veličina ćelije je oko 20 km. Moguća je direktna komunikacija mobilnih i prenosnih stanica.Emergency call -Dispecer . Moze da radi na provajderskom principu. -Upravljanje mobilnim jedinicama. Funkcije koje ima tetra a nema GSM: -Brza uspostava veze .Fast Call Setup -Govorne grupe -Talk Groups -Prioritet . -Usluga prenosa kratkih poruka. Tetra radio sistem je jednak mobilnoj telefoniji.osnovna master čelija koja je ujedno komutacijski i kontrolni centar. -Interoperabilnost terminalne opreme različitih proizvođaća. Sistemski radio interfejs omogućava slijedeće: -Grupne i druge telefonske pozive. Broj korisnika dostize nekoliko stotina hiljada.Group Call -Opsti poziv . prijenosu podataka te radio sistemima. Sistem tetra funkcioniše uz korištenje osnovne sistemske infrastrukture (kontrolni centar.Direct Mode Operation DMO -Povecanje teritorije pokrivenosti . 2.bazna stanica).

od same ideje do propisivanja standarda.-Kriptozastita – Encryption TETRA je najsavremeniji digitalni radio tranking sistem u koji je kriptozastita ukljucena zajedno sa svim telekomunikacionim funkcijama. TETRA pruza mogucnosti da se implementira veoma kvalitetan sistem kriptozastite. 64 . MOTOROLA kao najveci proizvodjac TETRA sistema omogucila je integraciju sistema kriptozastite definisanog od strane krajnjeg korisnika. TETRA se sve vise primenjuje u policiji i vojsci.

INTELIGENTNE USLUGE 65 . PRENOS SIGNALA PUTEM RADIO VALOVA 54. AMPLITUDNA DISPERZIJA 51. TERMINALNI RADIO UREĐAJI 50. FREKVENTNA MODULACIJA 52.KARTICA IX 49. INTERFEJS 53.

CB radio emitiranja odašiljača i sl. elementi. Radijski pristup je povoljno koristiti u situacijama kad je teško ili izuzetno skupo pristupiti pretplatniku fizičkom vezom. telefonske sklopke). ADSL modemi. 66 . PAM (pulsno amplitudna modulacija) krive i pridružuje joj se numerička vrijednost za svaki puls (Slika 1). Prednost je i mobilnost pretplatnika uz postojanje problema pokrivenosti područja. mobilne komunikacijske opreme poput mobilnih telefona. telefoni.RADIO TERMINALNI UREĐAJI (Vrste. Klasični radijski pristup bio je orijentiran na klasične telefonske usluge (POTS-Plain Old Telephone Service).) i sve opreme priključene javne telekomunikacijske mreže (npr. ali nove verzije uređaja dopuštaju priključenje i ISDN-a. funkcije) Sektor radiokomunikacije i telekomunikacije Terminalna oprema Industries obuhvaća sve proizvode koji koriste radio frekvencijski spektar (npr. podataka i video servisa s dinamički određenim brzinama prijenosa koje idu do 2 Mb/s. Najnovije verzije radijskog pristupa daju korisniku mogućnost miješanog korištenja govora. auto otvarači vrata. Glavna prednost radijskih sustava pristupa je u mogućnosti vrlo brze instalacije uređaja. AMPLITUDNA DISTORZIJA (opis i mjere za smanjenje) Kvantizacija znači da se mjeri amplituda pulsa.

. Kvantizaciona distorzija qd – (quantising distortion) Kako bi se izbjeglo operiranje sa neograničenim skupom vrijednosti. Odnosno svaki kanal se može opisati sa njegovim frekventnim odzivom izražen kao: Gdje A(f) se zove amplitudni odziv. Posljedica ovoga je naravno da dobivene vrijednosti ne predstavljaju govornu krivu u idealnom obliku. izdijele se amplitudni nivoi krive u intervale. Druga karakteristika koja se ponekad koristi umjesto faznog odziva je grupno kašnjenje ili kovertirano kašnjenje i definira se kao: Kao rezultat amplitudne distorzije i grupnog kašnjenja nastaje interferencija koja se zove: ISI-Inter Symbol Interference FREKVENTNA MODULACIJA (opis i primjena) Proces pretvaranja (transformacije) signala naziva se modulacijom. Odnos amplituda /distorzija treba da je stalan i važna je još prava relacija između broja kvantizacijskih intervala i željenog kvaliteta prijenosa. kojima se dodijeljuju iste vrijednosti za sve uzorke unutar intervala. a na izlazu se dobija modulisani signal . Na ovaj način dobiva se ograničen broj vrijednosti. . Kao što pokazuje slika 1. je važan za glasnost govora. Na glavni ulaz modulatora (pretvarača) dovodi se modulišući signal um (t). a θ(f) fazni odziv. na pomoćni ulaz nosilac .u (t). 67 .Distorzija u slučaju kada je interval kvantizacije velik.u0 (t). Nizak odnos distorzije prema volumenu izlazne snage. Rješenje je dakle da se uzme mali interval kvantizacije.Amplitude qd 3 2 1 qd qd t(ms) -1 -2 -3 qd qd qd qd qd qd Slika 1. pa je oprema za prijenos jeftinija. Distorzija Karakteristike kanalske distorzije bilo da se radi o telefonskim kanalima ili radio kanalima mogu općenito imati karakteristiku linearnog filtera ograničenog pojasa. Kod velikog intervala će glas biti značajno tih.Distorzija se javlja zbog razlika uzoraka amplituda.

originalni nosilac poruke u0 (t) . nosiocu podatka o ulaznom (modulišućem signalu) razlikuju se: AM . modulisanog signala.frekventna modulacija PM .Slika 1.signal. a dalje prema modifikovanom parametru nosioca. u 0 t  . Slika 2. Vremenski kontinualne modulacije bazirane su na vremenski kontinualnoj funkciji nosioca u0 (t).) Slika 3. Blok šema modulatora Gdje je: um (t) .periodični. deterministički signal u (t) . u0 t   U sin 0    Prema parametru izlaznog signala. Slika 3.amplitudna modulacija FM . t  Vrsta modulacije određena je oblikom funkcionalne zavisnosti F i oblika nosioca. Podjela modulacija Osnovna podjela modulacija je prema obliku nosioca. odnosno parametru izlaznog signala koji sadrži podatke o ulaznom signalu (slika 2.signal u0 (t) modificiran signalom um (t) u t   F  u m t  .fazna modulacija 68 .

. dozvoljavajući pristup samo kroz unaprijed definisane pristupne tačke.Amplitudna modulacija AM je linearna modulacija. U nekim slučajevima može biti korisno definisati varijable kao dijelove interfejsa. on obezbjeđuje programske mehanizme kojima komuniciraju ove komponente. 69 . Često se takođe specificiraju funkcionalnosti tih procedura i metoda. Pošto su interfejsi forma indirektne veze za razliku od direktne veze potrebna su neka dodatna zaglavlja. ili komentarima ili (u nekim eksperimentalnim jezicima) formalnim logičkim dogmama. Jedna praktična prednost ovog načina je zamjena implementacije A sa nekim drugim koji ima iste specifikacije interfejsa koji ne bi trebali dozovliti da B ne funkcioniše — tako dugo dok se upotreba A podvrgava se specifikacijama interfejsa. Cilj modulacije je da se signal obradi tako da bude podesan za prenos. Takođe može obezbijediti ispravan prevod da bi se razumjele jedinice koje ne govore istim jezikom.. elektromagnetno zračenje. procesor. Sadrži stvarni kod procedura i metoda opisanih interfejsom. kao što je potrebno između računara i čovjeka. itd.multipleksiranje signala. itd. multipleksni sistemi prenosa INTERFEJSI (POJAM I ULOGA) Interfejs generalno predstavlja apstraktan pojam koji jedinici obezbjeđuje vezu sa vanjskim svijetom. dostupnost ovih resursa ostalim softverima može imati velike probleme – ponekad i fatalne – za stabilnost i funkcionalnost. procedure. Interfejs između hardverskih komponenti je fizički interfejs. Dok se interfejs između dvije odvojene softverske komponente naziva softverski interfejs. Svaki drugi softver modula B (koji može biti povezan sa klijentom A) je veza sa A i obavlja tu vezu samo kroz interfejs. Primjeri potreba za modulacijom su: . HDD. dužina antene . Ovo odvaja metode eksternih komunikacija od internih operacija i dozvoljava interne modifikacije bez da utiče na način na koji strane jedinice međusobno rade. FM i PM. Interfejs softverskog modela A je namjerno čuvan odvojeno od implementacije tog modula. su nelinearne modulacije (zbog pojave novih komponenti koje nisu posljedica translacije spektra modulišućeg signala). tipove procedura specifikacije izuzetaka i metode upisa. kao i da obezbijede višestruke predstave samog uređaja. Ključni princip dizajna je da obezbijedi pristup svim resursima po osnovnom sistemu.) sa računarski sistem. itd.radio prenos poruka. kao i ostale "privatne" varijable. Interfejs između čovjeka i računara se zove korisnički interfejs. Tipovi pristupa koji interfejsi obezbjeđuju između softverskih komponenti mogu uključivati: konstante. tipove podataka. koje se još zajedničkim imenom nazivaju ugaona modulacija (zbog modulisanja ugla nosećeg signala). Interfejsi u praksi Komad softvera obezbjeđuje pristup kompjuterskim resursima (kao što je memorija.

-difrakcija. -pojava fedinga. potreban je dobar signal. tečnu (voda). a vezano za jačinu polja i snagu signala najkraće u nastavku : • dakle. pojave. što izaziva smanjenje prijemnog signala i do 5 puta PROBLEMI RADIO PRENOSA Četiri osnovna problema. snage. Pod pojmom signal podrazumijeva se konverzija informacija koja se rpenosi tk vodovima električnim ili elektromagnetnim veličinama. Radio relejni sistem i radio telefonija datira od 1920. -promjena polarizacije valova. -vremenska disperzija. -refleksija i -refrakcija Ostale pojave pri prostiranju EM valova su : -feding.1925 g.PRENOS SIGNALA PUTEM RADIO VALOVA Radio prenos datira izumima N. 70 .) tako i od sredine prostiranja elektromagnetnih (EM) valova • EM valovi se prostiru kroz sve tri materijalne sredine čvrstu (zemlja). pojačanja antene i dr. na širem području. Jedan od dva najbitnija uvjeta za dobro funkcioniranje svakog sistema mobilnih radio komunikacija jeste dobro pokrivanje određenog geografskog područja dovoljnom jačinom polja elektromagnetnih valova za kvalitetan prijem signala. Tesle. O tome što je bitno. imaju najviše uticaja na kvalitet prenosa radio signala i to: -slabljenje signala. na mjestu prijema. gasovitu (zrak) Osnovne pojave pri prostiranju EM valova su : -apsorpcija. -dnevne i sezonske promjene signala. -vremensko poravnavanje. • jačina polja na mjestu prijema signala zavisi kako od predajnika njegove lokacije.

reguliranje vremena slanja signala tz. a uz to i manjeg intenziteta. ovdje se radio valovi reflektuju od udaljenih objekata. Ulaskom dublje u zgradu intenzitet signala pada 0. ali sa manjim intenzitetom. dakle. trenutak slanja signala mobilne stanice zavisan je od njenog rastojanja od bazne stanice (radio mreže).Slabljenje signala (path loss) Pojava da snaga primljenog signala opada sa povećanjem udaljenosti između Bazne i Mobilne stanice naziva se slabljenjem signala. povećani kratkotrajni feding će se javljati svakih 10. kat signal opada za 1. Kratkotrajni feding posljedica je raznih refleksija. Vremensko poravnavanje Tehnika TDMA pristupa u mobilnim celularnim komunikacijama zahtjeva od MS-a strogo pridržavanje emitovanja u vrijeme pripadajućeg slota. da uzrokuje intersimbolsku interferenciju. ako se desi da dođe do kašnjenja signala u prenosu tj. ali za razliku od kratkotrajnog (brzog) fedinga. što na prijemnoj strani otežava proces odlučivanja o prijemnom simbolu. Vremenska disperzija Vremenska disperzija je rezultat refleksija. da signal ne stigne u alociranom vremenskom intervalu dolazi do interferencije sa signalima drugih mobilnih stanica koje koriste susjedne vremenske odsječke na istom nosiocu. gdje su refleksije od bliskih objekata. Ako je ova pojava dugotrajna. odnosno puteva signala od predajnika do prijemnika. Po katu penjanja signal opada (rezultat slabljenja – puta gubitaka). Ako se sa MS-om sa ulice uđe u zgradu intenzitet signala opadne za 10 dB (rezultat fedinga). Dugotrajni feding Efekat Dugotrajnog fedinga i slabljenja signala može se ilustrovati na slijedeći način. Vremensko poravnavanje postiže se / vrši se signalom bazne stanice 71 . Ako se vozilo sa MS-om (na frekvenciji sistema GSM.7 ms (jedan dip na svakih0.6 dB po metru (rezultat povećanja Shadow fedinga). Obe i mreža (B S) i MS moraju kontinuirano brinuti o trenutku slanja signala. Za nju se može reći: posljedica je.2 dB. Naročito je izražen kod kretanja MS-e u urbanoj sredini.3 metra). a to znači da slabljenje raste Pojava fedinga Pojava varijacije snage (ili slabljenja) signala naziva se feding (isčeznjavanje). snaga signala opada sa kvadratom rastojanja od predajnika i kvadratom frekvencije predajnika. onda se radi o dugotrajnom fedingu. Nasuprot njemu postoji i kratkotrajni feding. Za slabljenje signala se u najkraćem može reći slijedeće: zavisi od udaljenosti prijemnika od predajnika. 900 MHz) kreće brzinom od 50 km/h. miješanja signala direktno primljenog i signala reflektovanog od prepreke udaljene od prijemnika reda kilometra ( kod sistema GSM ). Prelaskom iz prizamlja na 1.

. Ova tehnika se zove mrežna inteligencija IN – Intelligent Network.INTELIGENTNE USLUGE Centralizacija servisa ima za cilj i potrebu za uspostavljanje baza podataka i jaku signalizaciju za kontrolu saobraćaja podataka. Sistem se obavijesti da se želi uspostava veze kada broj bude slobodan i poziv se stavlja u red na čekanje. Broj se potom automatski bira kada se oslobodi linija i kada je red. Distribuirani dodatni servisi Dodatni servisi su velika dobit i za korisnike i za operatore. Ovo sve rezultira većim korištenjem mreže u noći i za vrijeme praznika. Naravno da posebno atraktivni servisi povećavaju dohodak. • Jednostavno uvođenje servisa dok je servisna logika odvojena od komutacije i prenosa. Također i drugi servisi su raspoloživi kao dodatak opisanim dodatnim trima servisima: • Call diversion kada nema odgovora • Call diversion kod zauzeća • Alarm call/podsjetnik • Three party konferencija • Abbreviated dialling. • Upravljanje centraliziranim servisima. Interesne grupe: Razne interesne grupe korisnika mogu se identificirati u vođenju korištenja servisa 72 . Isto tako specijalistički servisi omogućavaju korisnicima zadovoljene posebnih potreba. • Brzo predstavljanje servisa. i UPT (universal personal telecommunication). Povećanje prihoda kod istog broja korisnika se postiže na dva načina i to: povećanjem broja servisa i povećanjem broja uspješnih poziva. Mogu se podijeliti u tri kategorije i obićno ne koštaju više od normalnog poziva. • Brza kreacija novih usluga koristeći standardiziranu platformu nezavisnu od servisa. IN postaje platforma za kompletno nove servise sposobne da proizvode nove poslovne rezultate: televoiting. • Call waiting znači za vrijeme razgovora koji je u toku možete primiti signal drugog dolaznog poziva. Dio usluge koji se odnosi na ovu funkciju se obračunava na telefon originalnog korisnika. što bi omogućilo da strana A i strana B razgovaraju na različitim jezicima. VPN. Može se također prelaziti sa jednog na drugi poziv • Call forwarding je bezuvjetna dozvola da se poziv direktno proslijedi na drugi telefon. Tehnika koja se uvodi na suprot trendu centralizacije je odvajanje servisne od komutacijske logike i pridodavanje zasebnih čvorova koji su nosioci i domaćini dodatnih servisa. Veliki broj dodatnih servisa su raspoloživi i u normalnoj telefoniji u PSTN kao i za ISDN ili xDSL. • Automatic callback se može koristiti u slučaju kada broj koji pokušava da se dobije je zauzet. Primjer novih servisa bi bio i simultano prevođenje jezika. IN tehnologija omogućava: • Prilagođavanje servisa prema korisničkoj želji i zahtjevima.

Koristeži lični kod pretplatnik se predstavi sistemu i identificira terminal gdje će sistem biti usmjeren odnosno gdje će se primiti poziv. Cijena je ista bez obzira gdje se ured nalazi. VPN je moguće povezati na PBXs. grope ili individualne pretplatničke linije. Zadatak servis provajdera je da pruža atraktivne servise sa dodatnom vrijednošću u kooperaciji sa operatorima. Pretplatnik može primiti poziv bilo gdje. IVPN. Krajnji korisnik servisa. • Service users. Premium rate services: Informacije i konsultacije putem telefona. Svaki poziv se prespaja na najbližiu centralu korisniku koji plaća račun. Univesral access number: Kompanije sa više ureda i izvršilaca na cijeloj teritoriji mogu koristiti jedinstveni broj. kursna lista itd. Number portability: Korištenjem baza podataka koje omogućavaju prelaz između pretplatničkog broja i fizičkog broja pretplatnički telefonski broj ne mora da se mijenja prelaskom pretplatnika sa jedne na drugu lokaciju. Primjeri servisa uvedenih IN tehnologijom: Neki od servisa koji se mogu implementirati pomoći IN-a su: Freephone: Usluga koju uglavnom koriste kompanije podrazumijeva da primalac poziva snosi troškove. Virtual private network: VPN omogućava kompanijama koje su geografski rasprostranjene da koriste jedinstveni resurs javne mreže za unutar kompanije saobraćaj.koji se uvode pomoću IN tehnologije. Mnogi servisi pretplatnika su kompanije koje imaju dodatne servise u svojim poslovnim radnjama. Automatic call distribution or automatic call distributor: Dolazni pozivi na određenom prijemnom uredu mogu biti distribuirani između različitih prijemnih mjesta. Televoiting: Servis koji se koristi za prikupljanje javnog mišljenja o nekoj temi zbrajanjem poziva specifičnih brojeva. odnosno sa jedne na drugu područnu centralu. CENTREX. Third part billing call: treća strana plaća račun. Postoje i međunarodne VPN tj. Dadatno mrežni operatori mogu biti: • Service providers. free phone 020 ili 800. 73 . Primjer je vremenska prognoza. Automatic queue: Pretplatnici mogu služati muziku ili vijesti dok čekaju poziv. Obračun davaoca servisa za usluge putem telefonskog računa u skladu sa vrstom informacija. Za iniciranje ove usluge strana pozivaoca bira broj koji će se teretiti trpškovno uz kod identifikacije. IN pruža mogućnost verifikacije broja pozvane kreditne kartice putem mrežnog operatora ili davaoca servisa. Ova znači da operatori koriste postojeću pretplatničku mrežu mnogo efikasnije. Screening of incoming and outgoing calls: Pretplatnik može prepoznati koji dolazni i odlazni pozivi su dopušteni. Na primjer. Korištenje komercijalne kartice zahtijeva vanjske baze podataka. Korisnik servis može vršiti plaćanje svojom kreditnom kartom birajući broj njegov broj računa i dodajući mu određeni kod. Credit card call. Universal personal telecommunications (UPT): Ovaj servis podrazumijeva da telefonski broj nije pridružen na određeni telefonski aparat (izvod). • Service subscribers.

KARTICA X 55. FR ( Frame Relay ) 59. FDM ( Frekventni multiplex ) 57. HANDOVER 74 . UPT ( Univerzal personal telekom ) 60. KABLOVSKI MODEM 58. GPRS ROMING. ANTENE – NAMJENA I PODJELA 56. GPRS.

Kod prenosa sa komutacijom kola. vizualnu komunikaciju i lokacijski bazirane servise (LBS). ili neki server na Internet-u. Ovo je digitalna tehnologija koja omogućava brži prijenos podataka.poznatija kao EDGE tehnologija koja je 2. Druga razlika se sastoji u adresiranju. i ne postiji garancija da se u toku prenosa neće javiti kašnjenje poruke. u toku poziva ili prenosa podataka. Zadatak mrežnih elemenata se sastoji u tome da održavaju vezu. Karakteristike GPRS veze Analizirajmo sada na koji način se vrši prenos podataka kod GPRS-a. Kod ovakvog prenosa resursi ostaju rezervisani za potrebe korisnika u toku celog vremena prenosa. Zbog ovoga. korisnicima GSM mreža omogućeni su download/upload podataka teoretskim brzinama do 117. Za slučaj da postoje i drugi korisnici oni će. Do kašnjenja dolazi kada dva korisnika pokušavaju da pristupe istom resursu. standardna GSM (Global System for Mobile ommunications) mreža je modifikovana tako da može prenositi podatke u packet switching režimu rada. procedura dodele resursa.dok je praktično to 56.omogućava pretraživanje interneta (Mobile Browsing).4 kbit/s. e-mail u pokretu.5G". tj.GPRS 2. naplaćivanje računa ne može biti bazirano na vremenu. U nedostatku call set-up procedure mreža mora tačno da zna kako da odredi lokaciju primaoca tekućeg paketa podataka. tako da će poruka od drugog biti zakašnjena.5G (osobine i primjena) 2G mobilni sistemi u kombinaciji s GPRS-om se često opisuju kao "2. Primalac paketa može biti drugi korisnik. Ovakav način prenosa je u potpunosti različit u onosu na paketno-komutiranu vezu kod koje se resursi dele. Glavna prednost paketno-komutiranog prenosa se ogleda u fleksibilnosti koje ovaj prenos nudi.2 kbit/s. već se koristi novi model zasnovan na količini podataka koja se prenosi za potrebe svakog od pretplatnika. Kada korisnik želi da download-uje podatke.a primjenjuje se u mobilnoj telefoniji. Korištenjem GPRS-a.Osnovna razlika izmedju GSM-a i GPRS-a u pogledu prenosa je sledeća: GSM koristi tehniku sa komutacijom kola (circuit switching) dok GPRS paketnu-komutaciju (packet switching). deliti raspoloživu propusnost. on koristi ukupno raspoloživu propusnost veze. S obzirom da se svaki vremenski slot može naizmenično koristiti izmedju većeg broja korisnika. i memorišu informaciju o trajanju razgovora radi naplate. resurs (linija) se dodeljuje jednom korisniku nezavisno od toga da li u datom trenutku po toj vezi se prenosi neka informacija ili ne. to jest tehnologija između druge (2G) i treće (3G) generacije mobilne telefonije. To obično znači da postoji procedura uspostavljanja veze (call set-up procedure). 75 . kako za potrebe pretplatnike tako i za operatore. GPRS predstavlja implementaciju paketnog prijenosa podataka . u zavisnosti od individualnih zahteva ili nivoa prioriteta.Nakon njega javlja se Enhanced Data rates for GSM Evolution. obavljaju handover ako je neophodno. svakom paketu se pridružuje dodatna informacija o adresiranju. GPRS optimizira podatke koji se prenose tako što ih grupira u pakete samo kad postoji potreba za tim.75 generacija.umjesto da se šalje konstantan niz podataka preko stalne veze. pri čemu jedan od njih ima prioritet. multimedijalne poruke (MMS). GPRS ili General Packet Radio Service je standardiziran u Europskom institutu za standarde u telekomunikacijama (ETSI) kao dio GSM 2+ faze. tj definisanju izvorišta i odredišta poruke. Sa ciljem da podrži GPRS.

opisuje kolika je količina energije usmjerena unutar nekog kuta u smjeru najjačeg zračenja u odnosu na sve druge smjerove. području ( iznad 1 GHz). Parametri antena: Polarizacija . Širina snopa . Prijemna antena prima elektromagnetsku energiju ovisno o jačini polja koje dolazi do antene. Usmjerenost .omjer napona i struje na priključnicama antene. Potiskivanje sekundarnih latica . VRSTE ANTENA Pasivne antene su napravljene od recipročnih elemenata i mogu se koristiti i kao prijemne i kao odašiljačke.kut koji omeđuje glavnu laticu (kut između prvih nul-točaka u dijagramu zračenja). Ugao usmjerenosti . Koriste se u nižem frekvencijskom području (ugrubo.opisuje raspodjelu gustoće snage na površini kugle (u dalekoj zoni). Antena ne može primati ortogonalnu polarizaciju. Za istovjetne polarizacije vala i prijemne antene postiže se maksimalni prijenos energije. Linearne antene su najčešće žičane. 76 . ispod 1 GHz). Dobitak . Ako se antena nalazi u slobodnom prostoru daleko od bliskih objekata. promatramo ih kao dvodimenzionalne i koriste se u mikrovalnom frekv. odnosno smjerove glavnih i sekundarnih latica. Impedancija . Aktivne antene ("pametne". radi se o vlastitoj impedanciji antene. zanemarivog presjeka pa ih promatramo kao jednodimenzionalne.opisuje krivulju vektora električnog polja kojeg antena prima.ANTENE ZA PRIJEM RADIO SIGNALA Antena je naprava koja služi za slanje (emitiranje) i prijem radiovalova (elektromagnetske energije).govori koliko više snage treba izračiti iz izotropnog radijatora da bi na istoj udaljenosti postigli jednaku gustoću snage kao kod promatrane antene. Dijagram zračenja . smjer snopa.kut oko glavnog smjera zračenja unutar kojeg zračena snaga ne pada ispod polovice snage zračenja u glavnom smjeru. adaptivne antene) sadrže elektroničke elemente koje im omogućuju da mijenjaju dijagram zračenja. Površinske antene zrače svojom površinom.omjer jakosti polja u smjeru maksimalnog zračenja i jakosti polja u smjeru maksimuma najveće sekundarne latice. itd.

satelita ili zemaljskih stanica.Frequency Division Multiple Access. Tehnike koje se primjenjuju su: TDMA – Time Division Multiple Access i FDMA. kao što je na primjer. Primjer prijenos nekog sportskog ili drugog događaja.Uskopojasne antene su rezonatne. FDMA Višestruki pristup Tehnika višestrukog pristupa omogućava da nekoliko korisnika ili stanica istovremeno koristi vlastiti signal za otpremu signala na primopredajni uređaj. Mogu se koristiti i drugi multipleksi kao što je TDM – (time division multiplex) multipleks sa vremenskom podjelom. Proces višestrukog pristupa može biti podijeljen u dvije kategorije: PAMA (pre-assigned multiple access) kod kojeg su kanali stalno pridruženi korisnicima.Frequency Division Multiplex) vremenski multipleks (TDM .(frequency division multiplex) multipleks sa frekventnom podjelom i FM frekventnu modulaciju.Time Division Multiplex) Frekventni multipleks 77 . FDMA je uglavnom vezana za FDM . s malom širinom frekvencijskog područja koje pokrivaju (do 10% frekvencijske nosioca). Širokopojasne antene pokrivaju široko frekvencijsko područje te su stoga najčešće prijemne. Primjer zakup prijenosa TV programa preko satelita. DAMA (demand assigned multiple access) kod kojreg je prijenosni kanal pridružen samo za vrijeme trajanja poziva (stvarnog prijenosa informacije). i digotalnom PSK modulacijom. Razlikujemo dvije vrste multipleksa: frekventni multipleks (FDM . Multipleks je vrsta prenosa u kojoj se jedan sistem prenosa (jedan prenosni put) koristi za prenos više nezavisnih poruka. Vrijedi i obrnuto da se na jednoj stanici prima istovremeno više signala sa više izvora. u satelitskim komunikacijama transpoder.

ili FWN. koji komunicira s jedne strane s korisnicimai s druge strane IP mrežom (npr. kada se koristi HFW (Hybrid Fiber Wireless) tehnologija. Signali koji njima odgovaraju mogu sada da se prenose jednim istim VF sistemom. Ideja kabelskih operatera je iskorištavanje postojeće kabelske infrastrukture za pružanje usluge prijenosa podataka svojim dosadašnjim korisnicima. Topologija HFC mreže Silazni tok podataka(downstream) . ti spektri mogu tako da se razmjeste da se u novom položaju nalaze jedan do drugog bez preklapanja.Broadcast (kao i kod TV prijenosa) 78 . Postupkom translacije spektra svakog od više nezavisnih signala iz njihovog prirodnog opsega učestanosti u određeni položaj na skali učestanosti.Koristi se 64/256 QAM u 8 MHz kanalu (TV kanal) .Frekventni multipleks predstavlja transmisiju sa frekventnim rasporedom kanala (za prenos nezavisnih signala). bez transliranja). HFC SISTEM DISTRIBUCIJE. Suština je u slijedećem. Vlakno se dovodi do optičkih čvorova. koji mogu biti FCN (Fiber/CoaxNode).osobine i primjena Razlog sporijeg prodiranja optičkog vlakna u područje pristupa treba tražiti u ekonomskoj opravdanosti. preko Ethernet sučelja) CM (Cable Modem) Korisnički uređaj koji radi konverziju signala iz HFC mreže na Ethernet protokol razumljiv računalima. kada se koriste HFC (Hybrid Fibre Coax). bez bojazni da će se pomješati što bi se desilo kada bi ih zajedno prenosili jednim NF sistemom (dakle. Prijenos podataka temelji se na: CMTS (Cable Modem Termination System) Centralni uređaj s dva sučelja tj.

Koristi 360 MHz nosioc i dva TV kanala (2 x 8MHz) .Traženi korisnik se prepoznaje prema MAC adresi CM-a Uzlazni tok podataka (upstream) .Koristi se QPSK/16QAM u 0. dodjeljuje ih nakon upita od strane pojedinog CM-a) Silazni tok podataka (downstream) .TDMA se koristi za razlikovanje korisnika (vremenske intervale kontrolira CMTS tj.2 – 3.2 MHz kanalu ..36 Mbit/s 79 .

COLDLESS SISTEMI ( WIRELESS KOMUNIKACIJE ) 80 . VPN 62. INTERFERENCIJA 63. INTERNET 66. ROUTER 64. OPTIČKI KABLOVI 67.KARTICA XI 61. PRESLUŠAVANJE ( Crosstalk ) 65.

Ako se pak dodijeli 81 . brzine prijenosa). 18. što znači da mora biti uspostavljena veza između dva krajnja čvora prije slanja podataka.. mreža mora dodijeliti potrebne resurse duž cijele veze (svih čvorova kroz koje prolazi veza). ATM PRENOSNE MREŽE ATM (Asynchronous Transfer Mode) 1. ATM je spojna tehnika komuniciranja. rezervacijom ili stalno. pa se razvila ideja za širokopojasnu digitalnu mrežu integriranih usluga B-ISDN (Broadband Integrated Services Digital Network). Dodijeljena širina pojasa može biti između vršne i srednje vrijednosti. jednosmjerno ili dvosmjerno.Moguće je koristiti komutaciju kanala i komutaciju paketa u jedno ili višemedijskim okolnostima. POJAM ATM-a ATM je paketska tehnika komutiranja. CCITT preporuka I. te od jedne prema više točaka. video signala itd. Tehnika multipleksiranja je stohastička. ATM I ŠIROKOPOJASNE MREŽE Razvoj ATM mreža vezan je uz pojam digitalne mreže integriranih usluga ISDN (Integrated Services Digital Network) koji se počeo razvijati kad je 1984. Ubrzo se uvidjelo da te dvije brzine nisu dovoljne za primjene kao sto su prijenos slike. a usluga ostvaruje na zahtjev.048 Mbit/s.linijskim sustavima dominantni ograničavajući faktor. godine preporukom I. 2. tada ATM ne daje nikakve prednosti pred STM (Synchronous Transfer Mode) koji radi na takav način. ISDN mreža je osiguravala digitalnu prospojenost s kraja na kraj i podržava širok skup usluga (govornih i negovornih) kojima korisnici pristupaju preko ograničenog skupa standardiziranih višenamjenskih sučelja. To se ostvaruje na način da korisnik obavijesti mrežu (sve čvorove kroz koje prolazi veza) o svojim zahtjevima za kvalitetom usluge (QoS – Quality of Service) koji se obično sastoje od vršne i srednje vrijednosti širine pojasa (tj. ćelije) male i konstantne duljine da bi se prenijela informacija u BISDN mreži. Ako ona odgovara vršnoj vrijednosti širine pojasa. a komunikaciju ostvariti spojno ili nespojno orijentirano.113 definira B-ISDN mrežu kao uslugu ili sustav koji zahtijeva kapacitet kanala iznad 2 Mbit/s. od točke do točke. što znači da nekoliko veza može dijeliti link čiji je kapacitet manji od sume vršnih vrijednosti svih veza. U toj preporuci je navedeno da B-ISDN podržava komutirane. ITU-T (tada još CCITT) je 1988. multipleksiranja i prijenosa koja se koristi paketima (tzv. polustalne i stalne veze. Kratke ćelije koje putuju vrlo velikim brzinama nude mreži fleksibilnost i čine je dobro iskorištenom.121 “Broadband aspects of ISDN” dao osnovnu zamisao B-ISDN u kojoj je ATM tehnologija odabrana za ostvarenje proizvoljnog i varijabilnog pojasa objedinjujući najbolje od komutacije kanala i komutacije paketa. godine CCITT prihvatio prvi skup preporuka za ISDN mreže. U ISDN mreži su definirane dvije osnovne brzine prijenosa: 64 kbit/s i 2. Na osnovu te informacije. Pojam asinkroni označuje da se ćelije mogu pojavljivati u nepravilnim intervalima unutar mrežnih veza.

manja širina pojasa od vršne, tada se povećava vjerojatnost pojave zagušenja u mreži. Zbog toga treba primijeniti vrlo sofisticirane mehanizme kontrole zagušenja kako bi se osigurao ispravan rad mreže. Iako je ATM spojno orijentirana mreža, ona vrlo lako podržava i nespojno (datagramski) orijentirane usluge. Zbog konstantne i male duljine ćelija, upravljanje spremnicima, kao i komutiranje, se pojednostavljuju. Očekuje se da veličine spremnika u međučvorovima budu relativno male, te na taj način ograničuju kašnjenja. Informacija se privremeno sprema (memorira) pri nastajanju, a zatim se ubacuje u ćeliju kad dostigne veličinu same ćelije, koja se zatim prenosi mrežom. Kod multipleksiranja, ćelija se iz određenog toka podataka prenosi odmah ako postoji neiskorištena ćelija. Ako trenutno nema informacije koja se treba prenositi, šalje se nedodijeljena ćelija (unassigned cell). Dakle, u odnosu na postojeće paketske tehnike, ATM se razlikuje u nekoliko bitnih stvari: - ćelije su dosta kraće nego kod konvencionalnih paketskih mreža u cilju postizanja prihvatljivog odstupanja kašnjenja, - zaglavlje (overhead) je smanjeno da bi se postigla veća efikasnost pri većim brzinama, - ćelije se šalju u pravilnim intervalima i nema neiskorištenih mjesta između ćelija, tj. za vrijeme neopterećenosti linka (idle state) šalju se nedodijeljene ćelije. Redoslijed u kojem ćelije stižu na odredište jednak je redoslijedu odašiljanja na izvorištu, a takav slučaj se može, ali i ne mora pojaviti kod ostalih paketskih mreža. Takva tehnika omogućuje veliku fleksibilnost jer se brzina prijenosa prilagođava brzini generiranja informacija. To je vrlo važno za zahtjevne usluge, posebno one s komponentom video signala, jer one pripadaju uslugama s promjenljivom brzinom generiranja informacije (VBR – Variable Bit Rate). Budući da je ATM tehnikom omogućena prilagodljivost brzine prijenosa brzini generiranja informacije, preostali kapacitet u mreži se može racionalno iskoristiti. Naime, za vrijeme slabije aktivnosti nekog izvora informacije, ćelije iz ostalih izvora informacije mogu se statistički multipleksirati (svojstveno ATM-u) na link. Takvo multipleksiranje ćelija omogućava jednostavnu integraciju različitih izvora informacija na jednom linku. Najvažniji nedostaci s ATM tehnikom su slijedeći: varijacije kašnjenja ćelija (CDV – Cell Delay Variation), kašnjenja kod sastavljanja-rastavljanja ćelija (CAD – Cell Assembly- reasembly Delay. Varijacije kašnjenja (jitter delay) nastaje u repovima čekanja kod komutacije i multipleksora, što vodi do promjene razmaka između dviju susjednih ćelija. Takvi efekti najviše dolaze do izražaja kod usluga osjetljivih na kašnjenja (delay-sensitive services), od kojih je najpoznatija usluga prijenosa govora.

82

Drugi nedostatak, kašnjenje kod sastavljanja ćelija, nastaje zbog toga što se informacija, prije njenog pakiranja u ćelije, privremeno memorira u spremnicima (buffer). Vrijeme koje informacija čeka u spremniku ovisi o brzini kojom se informacija generira. Očigledno je da će kod “sporijih” informacijskih sustava to vrijeme biti veće. Budući da vrijeme boravka u spremniku predstavlja kašnjenje informacije, ono će imati najveći utjecaj na usluge osjetljive na kašnjenje. Međutim, ovdje treba naglasiti da je ATM nezavisan u odnosu na aktualne transmisijske sustave, što znači da ATM ćelije mogu biti prenošene unutar okvira sinkrone digitalne hijerarhije (SDH) ili trenutne pleziokrone hijerarhije (PDH). ATM koristi asinkroni TDM (Time Division Multiplexing) kojim se multipleksira tok informacije u organizirane blokove bita, tzv. ćelije. Ćelija se sastoji od informacijskog polja koje, nosi korisnu informaciju, i zaglavlja koje sadrži mrežnu informaciju, npr. usmjerivačku (routing) informaciju. Zbog toga što su ćelije iz više različitih veza multipleksirane u jednu zajedničku, mora postojati način kako da se identificira ćelija koja pripada istoj vezi, a to se upravo postiže informacijom sadržanom u zaglavlju. Ukratko, informacijsko polje se prenosi transparentno ATM mrežom, a nad njim se ne obavlja nikakvo procesiranje (npr. kontrola pogrešaka). Redoslijed kojim stižu ćelije je sačuvan u ATM mreži, tj. ćelije stižu u istom redoslijedu u kojem su poslane (cell sequence intgrity). ATM je spojno orijentirana tehnika prijenosa. Zbog toga, prije nego se informacije počnu razmijenjivati, između korisnika mora biti uspostavljen put u fazi uspostave veze (poziva). Svaka veza ima svoj kapacitet koji joj je pridružen na zahtjev korisnika. To se također uspostavlja u fazi uspostave veze korištenjem tzv. CAC mehanizma (CAC – Connectin Admission Control). Nadalje, postoji i UPC proces (UPC – Usage Parameter Control) koji nadgleda vezu i poduzima određene akcije ako ona zahtijeva veći kapacitet nego joj je dozvoljen. Dijelovi osnovne ATM mreže U osnovnom dijelu ATM mreže postoji korisnički uređaj, ali i još tri različite vrste uređaja, opisane u daljnjem tekstu. ATM korisnički uređaj - ATM korisnički uređaj je uređaj sposoban komunicirati kroz ATM mrežu i najčešće je oblikovan kao širokopojasni terminalni adaptor B-TA (Broadband Terminal Adaptor). Korisnički uređaji međusobno komuniciraju preko virtualnih kanala (VC) i to u fazi uspostave i raskida veze, slično pozivu u telefonskoj mreži, preko komutiranih VC (SVC) ili preko stalno dodijeljenih VC (PVC), slično zakupljenim ili privatnim linijama. ATM multipleksor - omogućava multipleksiranje više različitih VC iz različitih ATM UNI priključaka (portova) na jednu izlaznu liniju. ATM prospojnik - znatno je složeniji od ATM multipleksora, a zadatak mu je prospajanje VP-a ostavljajući njihov sadržaj (pojedine VC) nepromijenjen. Upravljan je iz centra za upravljanje mrežom, pa se veze uspostavljaju komandom iz upravljačkog centra. Može se koristiti za uspostavu virtualnih zakupljenih linija (VLL). ATM komutacija - potpuna ATM komutacija je najsloženiji i najmoćniji element ATM mreže. Uz prospajanje VP-a, ona komutira i njihov sadržaj, tj. VC. To je ujedno i

83

jedini ATM čvor sposoban za interpretaciju i reagiranje na korisničku i mrežnu signalizaciju za uspostavu ili raskidanje postojeće veze. Drugim riječima, ATM komutacija je upravljana korisničkom signalizacijom.Ovisno o kapacitetu, ATM čvorovi se dijele na glavne, rubne, pristupne itd. Dijelovi ATM pristupne mreže Pristupna mreža se sastoji od slijedećih mrežnih elemenata: Pristupni čvor - ATM komutacijski čvor koji se nalazi na rubu (granici) javne mreže. Može se usporediti s lokalnom centralom u javnoj mreži. Pristupni multilpleksor - nalazi se blizu korisnika (pretplatnika) i usporediv je s izdvojenim udaljenim stupnjem kod telefonskih centrala. Može se nalaziti kod velikog poslovnog korisnika. U biti, granična linija između javne i privatne mreže je vrlo nejasna (često se zove “feeder”). ATM poslovni čvor - to je ATM komutacija i/ili multipleksor na korisničkoj strani privatne mreže. Usporediv je s kućnom centralom (PBX). IWU (Inter-Working Unit) - može biti ugrađen u svaku vrstu mrežnog čvora, a omogućava mrežama različitih prijenosnih tehnika (npr. PSTN, X.25, FR, LAN itd.) da se povežu na ATM mrežu. Obavlja i funkcije pretvorbe protokola.

SMETNJE CROSTALK FEXT I NEXT Preslušavanje je smetnja koja se javlja kada se signal sa jedne linije prenosi na drugu kapacitivnim i induktivnim vezama. Veze među linijama prikazane su na slici 1.1 koncentriranim elementima. U stvarnosti parametri nisu koncentrirani nego su raspodjeljeni duž kabla i stohastički se mijenjaju od linije do linije [1]. Razlikujemo dvije vrste preslušavanja: near-end (NEXT) i far-end (FEXT). NEXT je smetnja koja se javlja na drugoj liniji na istom kraju kabla gdje je izvor. Jačina smetnje je neovisna o duljini kabla. FEXT je smetnja koja se javlja na drugoj liniji na kraju kabla suprotnom od izvora smetnje. Jačina smetnje je smanjena najmanje koliko i jačina signala ako putuju istom duljinom. NEXT i FEXT su prikazani na slici

84

Slika 1.2 NEXT i FEXT

Kada se pojavljuje, NEXT dominira nad FEXT-om toliko da FEXT postane zanemariv. NEXT se uvijek pojavljuje u sustavima koji odašilju informacije u oba smjera istovremeno. Može se lako ukloniti ako se ne odašilje u oba smjera istovremeno, ili se odašilje u različitim frekvencijskim opsezima. Preslušavanje je u linijskim sustavima dominantni ograničavajući faktor.

OPTIČKI VOD, KABL (osobine i primjena) OPĆENITO O OPTIČKIM KABLOVIMA Optički kablovi za primjene u telekomunikacijama su savremene izvedbe sa vlaknima za različite primjene. Prvi optički kablovi su bili manjeg kapaciteta vlakana i polagali su se direktno u rov ili uvlačili u telefonsku kanalizaciju. Imali su metalni omotač. Slijede kablovi bez metalnih elemenata koji se upuhuju u polietilenske cijevi. Sa razvojem nemetalnih optičkih kablova, razvijale su se i odgovarajuće tehnike, koje su omogućavale bržu, rentabilniju i uspješniju realizaciju optičkih kablovskih sistema. Početna investicija u ovom slučaju nešto je veća u odnosu na polaganje armiranih kablova, ali su troškovi eksploatacije znatno niži, jer je otklanjanje smetnji brže. Optički kablovi se proizvode sa različitim konstrukcijama zavisno od načina polaganja, odnosno zavisno od uslova eksploatacije. Danas su mnogo više u upotrebi nemetalni optički kablovi zbog preimućstva da na njih nemaju uticaja atmosferska pražnjenja, dalekovodi i trafostanice, elektrovuča, razni elektro-magnetski izvori koji prouzrokuju smetnje u prijenosu i nuklearni izvori. Ako nema navedenih uticaja to znači da nisu potrebne ni posebne mjere zaštite, pa su troškovi građenja kablovskih mreža sa kablovima bez metalnih elemenata manji u odnosu na kablove sa metalnim elementima. Osim navedene činjenice treba podvući i sljedeće: slabljenje optičkog vlakna se povećava u toku vijeka eksploatacije (vijek eksploatacije se uzima 25 godina). Podjela kablova zavisno od konstrukcije, odnosno zavisno od uslova eksploatacije je sljedeća: -optički kablovi za direktno polaganje u zemlju, -optički kablovi za uvlačenje u HDPE cijevi, -podvdni optički kablovi,

85

Optičko vlakno je transmisioni medij koji snažno prodire u telekomunikacionu mrežu zahvaljujući nizu prednosti koje ima. Optičke mreže sada postavljaju nove izazove na optička vlakna. Šta ovo znači za gubitak prometa. transporta.-samonosivi optički kablovi -optički kablovi u zaštitnom vodu (užetu) dalekovoda i -optički kablovi za unutrašnju montažu. Ako je optički kabl direktno položen u zemlju. Optički kablovi koji se uvlače (upuhuju) u HDPE cijevi su nemetalni. Osnovna prednost je u bržem otklanjanju smetnji na oštećenom kablu. Činjenica je da se građenje optičkih relacija sa uvlačnim optičkim kablovima opterećuje dodatnim troškovima zbog nabavke. U jezgro mrežama dominantno je prisustvo optičkih kablova koji se upuhuju u HDPE cijevi. rovokopačem kabl istegne i optička vlakna izgube prvobitna svojstva prijenosa. Oni su posebne konstrukcije i obično su sa metalnim elementima zbog postizanja zadovoljavajućih sila naprezanja kabla. pogotovu što se po optičkom kablovima ostvaruju veliki snopovi veza. Međutim. Optički dalekovodni kablovi se mogu staviti u zaštitni vod dalekovoda. Po pravilu se zamjenjuje cijela fabrička dužina između dva nastavka jer se oštećenjem kabla npr. koji su ojačani kevlarom. a zatim uvlači (upuhuje) nova dužina. često sa višom brzinom bita i energetskih nivoa. dok se u slučaju kabla uvučenog u cijev. Sve više optički kablovi se koriste u lokalnoj petlji i transmisiji pristupnih mreža. ali otklanjanje smetnji zbog iskopa rova traje neuporedivo duže. prednosti ovakvog načina građenja su mnogobrojne. Optički kablovi za direktno polaganje u zemlju su armirani metalnim elementima ili kablovi bez metalnih elemenata. jezera i more. Ova vrsta kablova je mnogo lakše konstrukcije od ostalih pa su samim tim uvlačni kablovi znatno jeftiniji. polaganja i nastavljanja cijevi. nije potrebno naglašavati. polaganjem i spajanjem dužine. Sile zatezanja vlakana kod ovakvog oštećenja se ne prenose na susjedne dužine. Samonosivi optički kablovi se polažu po postojećim vazdušnim linijama ili pomoću nosača kabla se mogu postavljati i na zgrade i druge oslone. Nove tehnologije optičkog vlakna 86 . Brzina bita po valnoj dužini može biti samo 10 Mb/s u sistemu prostorije. oštećena dužina kabla se zamjenjuje iskopom rova. zbog rezervi vlakana u šahtovima spojeva (spojnicama). Podvodni optički kablovi se polažu u rijeke. suština optičkih mreža je to da vlakno mora nositi više valnih dužina na dužim relacijama. zamjena oštećene dužine vrši tako što se prvo opravi oštećena cijev. Optički kablovi za unutrašnju montažu stavljaju se u kanalice i koriste najčešće za interne računarske mreže ili za druge potrebe. Sa stanovišta optičkog vlakna. ali ona može biti visoka čak 10 Gb/s u današnjem sistemu dugih relacija i veoma je vjerovatno da će se povećati na 40 Gb/s u bliskoj budućnosti. Iste su posljedice oštećenja i na kablovima položenim direktno u zemlju. Udaljenosti preko kojih neregenerisani signali putuju variraju od manje od 300 m u prostorijama do više od nekoliko hiljada kilometara u podmorskim sistemima.

koje podupire valne dužine u oblasti 1550 nm bez disperzije i -nenulto disperziono smicano NZDSF. kao i na relacijama velikih udaljenosti su: -nedisperziono smicano vlakno USF (standardno) koje podupire valne dužine u obje oblasti. -disperziono smicano vlakno DSF (Dispersion Shifted Fibre). poznato kao novo vlakno sa skoro ± 2 ps/nm km disperzije u oblasti 1550 nm. Vlakna koja se obično koriste u pristupnim i jezgro mrežama.obezbjeđuju povećanje kapaciteta bez smanjenja performansi i smanjenja dugoročnih troškova mreže. 1310 nm bez disperzije i 1550 nm oblast sa hromatskom disperzijom od 18 ps/nm km. 87 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->