Petrolul si carbunii 1 teorii asupra genezei petrolului 2 compozitia chimica 3 prelucrarea petrolului: produse obtinute 4 zone cu petrol din

Romania si de pe glob 5 petrolul romanesc 6 puterea caloric si carburantii 7 cifra octanica la benzene