CADCAM DESIGN CENTAR, ZAGREB

CATIA Version 5

Generative Structural Analysis

Nosač

Zagreb, 2002.

fotokopiranom ili bilo kojem drugom. u bilo kom obliku. 2001-08-10 Sva prava pridržana. _________________________________________________________________ CadCam Design Centar Strana 2 .Generative Structural Analysis _ © CadCam Design Centar. mehaničkom. pisane suglasnosti CadCam Design Centra. Ovi materijali su isključivo namjenjeni za interne potrebe školovanja CATIA V5 korisnika i ne smiju se koristiti u druge svrhe niti davati trećim osobama. kao niti jedan njen dio. bez izričite. ne može biti reproducirana. Ova publikacija. kopirana niti prevođena. elektronskom.

___________________________________________________________________ CadCam Design Centar Strana 3 . U nekoliko jednostavnih koraka je lako izračunati i zatim analizirati mehanička svojstva modela. Koristit ćemo se opcijama i funkcijama unutar workbencha Generative Structural Analysis.Generative Structural Analysis Ispitivanje modela pod statičkim opterećenjem Zadatak: Na modelu je potrebno provesti ispitivanje metodom konačnih elemenata. Ova aplikacija je namijenjena za korisnike prosječnih zahtjeva. Na taj način je moguće u ranom procesu dizajniranja uočiti pogrešku i napraviti potrebne izmjene na vrijeme.

Po defaultu je uklučena opcija Static Analysis. Uključimo opciju za prikaz materijala Wiew – Customize View – Meterials.Generative Structural Analysis _ Započinjemo otvaranjem modela kojeg želimo ispitati.Generative Structural Analysis. Kliknemo na OK i ulazimo u workbench. _________________________________________________________________ CadCam Design Centar Strana 4 . Zatim ulazimo u workbench Generative Structural Analysis putem menija Start – Analysis & Simulation . te se pojavljuju odgovarajuće funkcije. Pri tome se otvara prozor New Analyssis Case.CATPart. U našem slučaju otvaramo model Vilicasti nosac.

Također se mogu primjetiti simboli za Update na oznakama. Istovremeno se promijenio i PartEditor. Pojavile su se neke dodatne oznake kako je vidljivo na slici. ___________________________________________________________________ CadCam Design Centar Strana 5 .Generative Structural Analysis Na modelu možemo uočiti zelenu oznaku kaja predstavlja parametre za mesh. učvršćenje i ostale parametre. dakle moramo definirati opterećenje. Ukoliko napravimo dvostruki klik na simbolu pojavi se prozor u kojem je moguće promijeniti parametre (veličinu i gustoću) mesha.

2 1 3 Selektiramo 4 površine prikazane na slici. Udrvetu se pojavljuje odgovarajuća oznaka.Generative Structural Analysis _ Najprije kliknemo na oznaku Restraints. 2 1 _________________________________________________________________ CadCam Design Centar Strana 6 . Kliknemo na ikonu Distributed Force i otvara se prozor u kojem definiramo parametre. Zatim u drvetu selektiramo oznaku Loads. te se otvara prozor Surface Slider. Zatim kliknemo na ikonu Surface Slider.

Upisujemo –50 N kako bi promijenili smjer. ___________________________________________________________________ CadCam Design Centar Strana 7 .Generative Structural Analysis U prozor upisemo 50 N kao silu koje djeluje u smjeru osi z. Kliknemo na ikonu Storage kako bi odredili mjesto na kojem će se snimiti izračunati podaci. Pojavljuju se strelice kao oznaka za silu. U drvetu se pojavi odgovarajuća oznaka. 4 3 Kliknemo na OK. Selektiramo pokazanu stranicu na modelu.

U drvetu nestanu oznake za Update. 1 2 _________________________________________________________________ CadCam Design Centar Strana 8 . Ovdje ćemo pogledati opterećenja po kriteriju Von Misesa i deformacije. CATIA će sada napraviti mesh na modelu i izračunati naprezanja i deformacije u modelu. Također se promijeni boja Restraint-a u plavo. 1 2 U donjem desnom uglu ekrana možemo pratiti tijek procesa računanja.Generative Structural Analysis _ Preostaje da kliknemo na ikonu Compute. Sada smo spremni za analizu rezultata. Nakon određenog vremena (ovisno o snazi hardware-a) dobit ćemo rezultate. Kliknemo na ikonu Displacement i pojavi se niz strelica koje predstavljaju polje deformacija.

Pojavi se grafički prikaz naprezanja u modelu. mijenjati koeficijent deformacije i slično.Generative Structural Analysis Zatim kliknemo na ikonu Stress Von Mises. ___________________________________________________________________ CadCam Design Centar Strana 9 . Ikonama u Analysis Tools je moguće tako dobiveno rješenje animirati. 1 2 Također se u drvetu pojavljuju oznake za izračunati slučaj. ˝rezati˝ ravninom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful