Lucrări practice Fiziologie I

ECHILIBRUL FLUIDO-COAGULANT
Echilibrul fluido-coagulant reprezintă procesul de men inere a fluidită ii sangvine datorită echilibrului dintre hemostază şi fibrinoliză. Echilibrul dintre cele două procese asigură atât starea fluidă a sângelui circulant, cât şi capacitatea sa de a coagula.

1. HEMOSTAZA FIZIOLOGICĂ
Defini ie. Hemostaza reprezintă ansamblul de fenomene care asigură oprirea spontană a hemoragiilor produse ca urmare prin leziuni vaselor mici, şi la care participă factori celulari, tisulari, vasculari şi umorali. Timpii hemostazei : • Hemostaza primară sau timpul vasculo-plachetar asigură oprirea temporară a sângerării în două etape: - etapa vasculară - vasoconstric ie localizată la nivelul arteriolelor şi a sfincterelor precapilare, determinată de leziunea peretelui capilar - etapa plachetară (trombocitară) - formarea trombusului alb plachetar care începe imediat după timpul vascular şi se realizează prin activarea, aderarea şi agregarea trombocitelor la locul leziunii peretelui vascular, urmată de procesul de metamorfoză vâscoasă • Hemostaza secundară sau coagularea asigură oprirea definitivă a sângerării prin formarea cheagului roşu de fibrină cu participarea unor factori trombocitari - fosfolipidul 3 plachetar (Fp3), dar mai ales a factorilor plasmatici ai coagulării: I II III IV V VII VIII IX X XI XII XIII fibrinogen protrombină tromboplastina tisulară Ca2+ proaccelerină proconvertină antihemofilic A antihemofilic B Stuart - Prower antihemofilic C Hageman factorul stabilizator al fibrinei (FSF)

Clasificarea factorilor plasmatici ai coagulării: • Factori trombino-sensibili - I, V, VIII, XIII - activa i în prezen a unor cantită i mici de trombină - inactiva i în prezen a unor cantită i mari de fibrină • Factori dependen i de vitamina K – II, VII, IX, X - sintetiza i exclusiv în ficat - necesită prezen a obligatorie a vitaminei K • Factorii fazei de contact - XI, XII - activare la contactul cu structuri rugoase sau electric negative subendoteliale - nu necesită pentru activare prezen a Ca2+

1

Fp3. Fp3 şi Ca2+. sub ac iunea trombosteninei (factorul plachetar 7.scurtarea lungimii filamentelor de fibrină şi expulzia componentelor sangvine din structura cheagului.presupune transformarea fibrinogenului în fibrină. trecând prin etapele: proteolitică. 2 . XIII trombină fibrinogen fibrină solubilă instabilă Ca2+ XIIIa fibrină insolubilă stabilă 4. de polimerizare şi de stabilizare. sub ac iunea trombinei. Va. a factorilor plasmatici ai coagulării prin două mecanisme: MECANISM INTRINSEC (intravascular) structuri subendoteliale prekalicreină kalicreină kinină XII → XIIaα + XIIaβ α β XI → Xa IX →IXa MECANISM EXTRINSEC (extravascular) distruc ii tisulare kininogen VII Ca2+ Ca 2+ III IXa Ca2+ Fp3 VIIIa X trombină VIII Xa Ca2+ Fp3 Va VIIa III Ca2+ X V trombină 2.mecanismul comun celor două căi de activare a tromboplastinei. Formarea protrombinazei . Fp7) eliberată de trombocitele intacte rămase în re eaua de fibrină.Lucrări practice Fiziologie I Etapele coagulării: 1. protrombină Xa. Ca2+. Formarea trombinei . format în urma activării. în cascadă.complex enzimatic alcătuit din factorii Xa. Formarea cheagului de fibrină . Va trombină 3. Retrac ia cheagului .

trece printr-un orificiu (fantă) prevăzut cu electrozi între care se aplică un curent constant. Tehnica. purpura vasculară alergică). punctiforme) apărute în zona investigată în condi iile creşterii temporare a presiunii intracapilare. Se aplică manşeta tensiometrului la nivelul bra ului şi se exercită o presiune egală cu media aritmetică dintre tensiunea arterială maximă şi minimă. Diluarea sângelui cu solu ia Weed este necesară pentru ca sângele să nu coaguleze.1. va determina o scădere bruscă de tensiune denumită puls.1. purpura vasculară idiopatică) sau dobândite (ex. afec iuni ale peretelui vascular . diluat într-o propor ie cunoscută (cu solu ie Weed).10-19 peteşii = test slab pozitiv (+) .1.000/mm3) . 3 . într-un volum cunoscut de reactiv. scorbut. Testul fragilită ii capilare Rumpell-Leed (testul garoului) Principiu.5 cm2 la nivelul plicii cotului. nonconductor. timp de 5 minute. TESTE DE EXPLORARE A HEMOSTAZEI PRIMARE • • • Etapa vasculară → testul fragilită ii capilare Rumpell-Leede (testul garoului) Etapa trombocitară → explorarea seriei trombocitare Test global (vascular și trombocitar) → timpul de sângerare Duke 1. numărul de trombocite con inute dintr-un volum cunoscut de sânge. • Metoda automată: o suspensie de trombocite.30-39 peteşii = test pozitiv (+++) .Lucrări practice Fiziologie I 1.vasculopatii congenitale (ex.40 peteşii = test intens pozitiv (++++) 1.20-29 peteşii = test moderat pozitiv (++) . trombocitopenii (scăderea numărului de trombocite <100. Explorarea seriei trombocitare Explorare morfologică: • numărătoarea trombocitelor (testul Weed) • plachetograma • studiu pe frotiu din sângele periferic Explorare func ională: • studiul retrac iei cheagului • studiul agregării plachetară • studiul adezivită ii plachetare • determinarea activită ii factorului 3 plachetar • determinarea activită ii factorului 4 plachetar Numărătoarea trombocitelor (Testul Weed) Principiu • Metoda manuală: se numără direct la microscopul optic (în hemocitometru).2. Rezisten a sau fragilitatea capilarelor se apreciază prin numărul de peteşii (hemoragii mici. Trecerea prin orificiu a fiecărui trombocite. După încetarea compresiunii. Pulsurile sunt numărate electronic şi exprimate ca număr de trombocite. sub marginea inferioară a manşetei tensiometrului Interpretare • test normal (negativ)<10 peteşii ⇒ fragilitate capilară normală • test patologic (pozitiv)≥10 peteşii ⇒ fragilitate capilară crescută în avitaminoza C.1. dar şi pentru liza eritrocitelor cu păstrarea numai a elementelor nucleate din sângele periferic şi a trombocitelor. se numără peteşiile apărute pe o suprafa ă de 2.

150-350 x 106/L.devia ia standard a mediei volumelor plachetare raportate la MPV. Plasma oxalatată se ob ine prin centrifugarea a 4.1. Timpul de sângerare (TS) este timpul necesar pentru oprirea spontană a unei sângerări produse prin incizia superficială a tegumentelor de la nivelul pulpei degetului sau lobului urechii. recoltat fără anticoagulant şi colorat May-Grünwald-Giemsa. Varia ii patologice: • scăderea numărului de trombocite ⇒ trombocitopenie • creşterea numărului de trombocite ⇒ trombocitoză Plachetograma. Se dezinfectează tegumentul cu alcool şi se punc ionează cu acul steril (profunzime de 3 mm). Timpul Howell (TH) reprezintă timpul de coagulare al plasmei oxalatate din momentul recalcifierii cu CaCl2.10 fl. Adăugarea de CaCl2 0. creşte în prezen a unei sângerări şi a trombocitopoiezei extramedulare • indicele de distribu ie plachetar (PDW) .volumul mediu a unei plăcu e sangvine.2.3.raportul volum de trombocite/volum sangvin total. valoare normală 0. scade în trombocitopenie şi creşte în trombocitoză • volumul plachetar mediu (MPV) . 150-350 x 103/µL. valoare normală 6 . dozarea fibrinogenului • Retrac ia cheagului → retrac ia cheagului plasmatic (RC) 1. care permite cuantificarea unor parametri cantitativi şi calitativi: • plachetocritul (PCT) . Se realizează pe frotiul de sânge periferic.000/mm3) • plăcu e izolate.5 ml oxalat de sodiu → con ine to i factorii plasmatici ai coagulării. trombocitopenie sau trombastenie. Timpul de sângerare . Numărul normal de trombocite este cuprins între 150.000 .5 ml sânge venos recoltat pe 0. Este o metoda de laborator similară hemogramei şi leucogramei. TS>6 minute apare în avitaminoza C.000 – 350. creşte în trombopatii Studiul morfologiei trombocitelor.4 minute Varia ii patologice. negrupate ⇒ trombocitopenie (20. Tehnica.30. 4 . TESTE DE EXPLORARE A HEMOSTAZEI SECUNDARE • Test global → timpul Howell (TH) • Mecanism intrinsec → timpul de tromboplastină par ial activată (APTT) • Mecanism extrinsec → timpul Quick (TQ) • Formarea trombinei → timpul de trombină (TT).metoda Duke Principiu. Un timp de sângerare cuprins între 4 şi 6 min necesită o nouă determinare.000/mm3. nr.60.Lucrări practice Fiziologie I Valoare normală. permite aprecierea orientativă a numărului de trombocite: • grupe de 15-25 plăcu e ⇒ număr normal de trombocite • grupe de 4-6 plăcu e ⇒ trombocitopenie (50. iar picăturile de sânge care apar spontan sunt absorbite din 30 în 30 secunde din momentul inciziei. 1. mai pu in Ca2+ fixat sub formă de oxalat de calciu.15%.petesii TS (min) = 2 Valoare normală: TS = 1.000 . Timpul Howell Principiu. vasculopatii.2. valoare normală 10 .000/mm3) sau alterarea func ională a plachetelor ⇒ trombopatie (trombastenie) • grupe foarte dense ⇒ trombocitoză 1.1%.1.5 . până la oprirea sângerării. pe o bandă de hârtie de filtru.025M determină recalcifierea plasmei oxalatate care coagulează.08 .

2.3. precum şi o mai eficientă comunicare între medici Varia ii patologice: • TQ prelungit ⇒ hipocoagulabilitate în insuficien a hepatică. trombopatii.deficit de factor VIII → hemofilia A . Timpul Quick (TQ) reprezintă timpul de coagulare al plasmei oxalatate în prezen a tromboplastinei tisulare (factorul III).120 secunde Varia ii patologice: • TH alungit ⇒ hipocoagulabilitate în trombocitopenie. hipofibrinogenemie.85 – 1 TQmartor • international normalized ratio (INR) = PRISI = 0. hipoprotrombinemie • APTT scurtat ⇒ sindrom de hipercoagulabilitate Observa ii • explorează factorii plasmatici ai coagulării implica i în mecanismul intrinsec • este testul principal pentru diagnosticul hemofiliilor . Tehnica.2.1 ml plasmă oxalatată.1 ml tromboplastină şi apoi 0. hipoprotrombinemie • TH scurtat ⇒ sindrom de hipercoagulabilitate Observa ii • este un test de explorare globală a coagulării • explorează atât factorii plasmatici. cât şi factorii trombocitari ai coagulării • se utilizează la urmărirea tratamentului anticoagulant cu heparină 1. insuficien a hepatică. hipoprotrombinemie 5 .1 ml cefalină.1 ml caolin şi apoi 0. 0.1 ml CaCl2 şi se cronometrează timpul necesar apari iei primelor filamente de fibrină Valoare normală: APTT = 20-50 secunde Varia ii patologice • APTT alungit (mai mare cu 10 s decât limita superioară a normalului)⇒ hipocoagulabilitate în: hemofilie. valoarea variază între 1 şi 3. Într-o eprubetă de hemoliză inută la 37°C se pipetează 0.1 dacă ISI = 1 . 0. hipofibrinogenemie. Timpul de tromboplastină par ial activată (APTT) reprezintă timpul necesar coagulării plasmei oxalatate aplachetare (plasmă fără trombocite) în prezen a cefalinei (extract cloroformic de tromboplastină tisulară din creier) şi a caolinului (activator standardizat al factorului XII). Timpul de tromboplastină par ial activată (APTT) Principiu. Timpul de protrombină (Timpul Quick) Principiu.2.1 ml plasmă oxalatată aplachetară. Tehnica. din momentul recalcifierii cu CaCl2.INR este exprimarea mai corectă a TQ care permite compararea datelor provenite din laboratoare diferite şi permite monitorizarea pacien ilor care călătoresc frecvent în diferite regiuni ale lumii.ISI (international sensibility index) este un parametru care ine cont de sensibilitatea tromboplastinei folosite în fiecare laborator. din momentul recalcifierii cu CaCl2. ideal fiind 1 . hemofilie. hipofibrinogenemie. 0. Într-o eprubetă de hemoliză inută la 37°C se pipetează 0.deficit de factor IX → hemofilia B .1 ml plasmă oxalatată şi 0. deficit de vitamină K.85 .1 ml solu ie CaCl2 şi se cronometrează timpul necesar apari iei primelor filamente de fibrină Valoare normală: TH=60 . deficit de vitamina K. Într-o eprubetă de hemoliză inută la 37°C se pipetează 0.1 ml solu ie CaCl2 şi se cronometrează timpul necesar apari iei primelor filamente de fibrină Valori normale şi parametri: • timp Quick (TQ) = 12-15 secunde TQpacient • rata/indicele de protrombină (PR) = = 0.deficit de factor XI → hemofilia C • se utilizează la urmărirea tratamentului anticoagulant cu heparină 1.Lucrări practice Fiziologie I Tehnica.

timp de două zile. extrinsec Avitaminoză K ↑ Tratament cu factori II. în fragmente peptidice mici • Inactivarea plasminei. prin intermediul unor activatori tisulari • Degradarea cheagului de fibrină sub ac iunea plasminei. de către inhibitorii circulan i în plasmă 6 .1. vitamină K (10 mg/zi) şi se repetă TQ . VII.Lucrări practice Fiziologie I • TQ scurtat ⇒ sindrom de hipercoagulabilitate Observa ii: • explorează factorii plasmatici ai coagulării implica i în mecanismul extrinsec • explorează factorii plasmatici ai coagulării dependen i de vitamina K şi sintetiza i exclusiv la nivelul ficatului (II.000/mm3 N CONCLUZII ⇒ nu există o afectare a hemostazei primare TS = 3 min N ⇒ este afectat mec. extrinsec al coagulării TH = 140 sec ↑ ⇒ insuficien ă hepatică APTT = 30 sec N TQ1 (înainte de T. Fibrinoliza este procesul de degradare enzimatică a cheagului de fibrină şi de permeabilizare a vasului lezat.nr. Avitaminoza C timp vascular +++ N N ↑ Trombocitopenie timp plachetar + ↓ ↑ ↑ Hemofilie mec.dacă TQ revine la normal ⇒ deficit de vitamină K . intrinsec Tratament cu ↑ heparină Insuficien ă hepatică mec.) • Activarea plasminogenului. X Sindrom de trombocitoză ↑ ↓ ↓ hipercoagulabilitate CID ↓ CID = coagulare intravasculară diseminată APTT N N TQ N N N ↑ N N ↓ ↑ N ↓ EXEMPLU: să se interpreteze următorul buletin de hemostază: Proba garoului (-) N Nr. se administrează intramuscular. = 200. TS TH frecvente garoului Tr. VII. Etapele fibrinolizei (Fig. FIBRINOLIZA Defini ie. INTERPRETAREA UNUI BULETIN DE HEMOSTAZĂ Tabelul I.se determină TQ.Koller) = 20 sec ↑ TQ2 (după T. IX şi X) • pentru diferen ierea deficitului de vitamină K de insuficien a hepatică se poate utiliza testul Koller .TQ rămâne prelungit ⇒ insuficien ă hepatică • se utilizează la urmărirea tratamentului cu anticoagulante dicumarinice – antivitamine K 2.Tr.Koller) = 20 sec ↑ 3. antivitamine K IX. Interpretatarea unui buletin de hemostază Cauze mai Defect Proba Nr.

= 180. Tr. Mecanismul extrinsec al coagulării D. P. Clasificarea testelor de explorare a fibrinolizei: • Teste care evaluează sistemul fibrinolitic . Global coagularea Testul Rumpel-Leed este pozitiv în următoarele situa ii: A. Avitaminoza C C. În toate situa iile men ionate 7 2. Etapele fibrinolizei. Tr.nr.000/mm3 TS = 3 min TH = 80 s APTT = 30 s TQ = 15 s 4. Tr. P.= 350000/mm3 TS = 2 min TH = 142 s APTT = 35 s TQ1 = 20 s Test Koller: TQ2 = 15 s TESTE (CU UN SINGUR RĂSPUNS CORECT) 1.= 250000/mm3 TS = 2 min TH = 140 s APTT = 30 s TQ1 = 22 s 2.= 180. Trombocitopenie B.000/mm3 TS = 4 min TH = 150 s APTT = 71 s TQ = 15 s 3.= 80.000/mm3 TS = 8 min TH = 130 s APTT = 31 s TQ = 15 s P. Nr. Tr.determinarea fibrinogenului plasmatic .testul de eviden iere a dimerilor de fibrină (testul dimerilor D) • Estimarea monomerilor de fibrină circulan i .garoului (+) Nr. Tr.Lucrări practice Fiziologie I Fig. Timpul de sângerare (TS) explorează: A. Global hemostaza primară B.garoului (-) 5.garoului (-) Nr.testul de gelificare cu etanol (TMF) BULETINE DE INTERPRETARE 1. Vasculopatii D.1.= 180.testul latex aglutinare (Trombo-Wellco) . P. P.garoului (+++) Nr.garoului (-) Nr.timpul de liză a cheagului euglobulinic (TLCE) • Teste care explorează produşii de degradare ai fibrinei (PDF) . Tr.000/mm3 TS = 7 min TH = 60 s APTT = 45 s TQ = 12 s 6. P. . Mecanismul intrinsec al coagulării C.garoului (-) Nr.

Tisulari D. La procesul de coagulare participă factori: A. Mecanismul intrinsec al coagulării B. Explorează coagularea pe cale intrinsecă 7. Este prelungit în hemofilii B. Care dintre următorii parametri pot semnifica o trombocitopenie: A. Timpul de sângerare B. Timpul de trombină Timpul Quick: A. Timpul de protombină B. Timpul de tromboplastină par ial activată explorează: A. XII şi XIII 4. PCT = 0. 9-C.Lucrări practice Fiziologie I 3. 8. Timpul de retrac ie a cheagului plasmatic 10. 5. To i factorii mai sus men iona i Factorii coagulării dependen i de vitamina K sunt: A. Este utilizat pentru urmărirea terapiei cu heparină C. 5-B. Pentru investigarea specifică a fibrinolizei se utilizează: A. Timpul de tromboplastină par ial activată C. I şi II B. Toate afirma iile sunt corecte 9. Modificările de coagulare induse de terapia cu heparină D. 6-B. To i parametri men iona i 6. Timp Howell = 140 sec B. Testul de evidentiere a dimerilor de fibrina C. Factorii plasmatici antihemofilici C. Determinarea concentra iei plasmatice de fibrinogen Răspunsuri: 1-A. Timpul de liză a cheagului euglobulinic D. II şi V C. Timpul de trombină C. Timpul de protrombină D.05% C. Timp de sângerare Duke = 7 min D. 8-D. Plasmatici B. Calea intravasculară a coagulării se explorează specific prin: A. Testul de gelificare cu etanol D. 7-C. 3-D. 2-D. Trombocitari C. II şi VII D. 10-D. Testele care evalueaza sistemul fibrinolitic sunt: A. 8 . 4-C. Determinarea trombinei libere în circula ie B. Se exprimă mai corect ca INR D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful